__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ondernemers federatie s c h a g e n

Van Baar Van schilderklus tot interieuradvies

nr 17 december 2017

Dit magazine is een uitgave van ondernemers federatie schagen en wordt verspreid onder de ondernemers uit deze regio


de jong verzekert bedrijven, al jaren... 0224 29 84 41

de-jong.nl

Alle topmerken op één adres Jan Rozing Mannenmode Aan het Marktplein in Schagen Telefoon 0224 212624

Webshop www.janrozing.nl

Cavallaro Napoli Paul & Shark Lacoste Tenson Maerz Schiesser Ledûb John Miller Seidensticker Jacques Britt Gant Eduard Dressler Atelier Torino Roy Robson Gardeur M.E.N.S. Pierre Cardin Greve Hiltl Falke Burlington


pag 4

pag 8

pag 12

Voorwoord

Samen kunnen de mooiste resultaten worden geboekt! Sinds 1 januari 2017 mag ik, Jolijn van Dijk, mijzelf ondernemer noemen! Het ondernemerschap bevalt mij goed en heeft uitdagende veranderingen met zich Schagen, Koninklijke Horeca Nederland afd. Schagen en Stichting Kunstroute Verschijning: 4x per jaar in de Gemeente Schagen Oplage: 3.000 ex.

Zijpe. Ik coördineer en ben betrokken bij de ontwikkeling en organisatie van evenementen, projecten en initiatieven waarbij samenwerking cruciaal is. Ik

Uitgever:

werk samen met mensen die zich belangeloos inzetten voor goede, belangrijke, bijzondere en soms onmisbare ontwikkelingen en gebeurtenissen in onze gemeente Schagen. Een mooiere en afwisselendere baan had ik mij niet kunnen wensen. Tijdens mijn studie heb ik tijdelijk in Amsterdam gewoond. In die periode ben ik erachter gekomen dat ik echt thuishoor in de Kop van Noord-Holland. Een landelijk gebied met alle voor mij belangrijke faciliteiten en voorzieningen in de nabije omgeving. Gemeente Schagen heeft hét wat mij betreft allemaal. Een prachtig landschap met natuurgebieden, uitgestrekte polders en het strand. Een goed ondernemersklimaat met uiteenlopende en innovatieve bedrijven waar vele mogelijkheden en kansen liggen. Een divers evenementenaanbod en vele uitgaansmogelijkheden. Bijzondere kernen met allemaal een eigen identiteit en met mensen die zich verenigen en er samen naar streven om de kwaliteiten van en in onze gemeente onder de aandacht te brengen en de aspecten waarop er iets moet veranderen of beter kan gezamenlijk op en aan te pakken. Ik heb enorme bewondering voor alle bestuursleden van de OFS. Het zijn experts en ervaringsdeskundigen met een sterke wil om onze gemeente nog beter op de kaart te zetten en te laten functioneren. Zij zetten zich in voor de ondernemersbelangen en gaan met elkaar en overige partijen de discussie aan over bepaalde dossiers, maken keuzes en zetten zaken in gang, die invloed hebben op belangrijke ontwikkelingen en positieve gevolgen hebben op de kwaliteit van leven, wonen, werken en recreëren in onze gemeente. Deze vier aspecten zijn nauw met elkaar verbonden. Ik ben er trots op dat ik hen daarbij mag ondersteunen. Bedankt OFS bestuurders voor jullie tijdsinvestering, deskundigheid en inzet ten behoeve van

Ondernemers Federatie Schagen. Heeft u vragen aan het bestuur van OFS , dan kunt u deze mailen naar: info@ondernemendschagen.nl

Vormgeving & druk: Zeeman Reclamegroep BV

Tekst: Zeeman Reclamegroep BV

Advertentie acquisitie: Sabine van Berkum: sabine@zrgbv.nl

colofon

pag 17

mee gebracht. Ik ondersteun diverse partijen waaronder Ondernemers Federatie

© 2017 Ondernemers Federatie Schagen. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Ondernemers Federatie Schagen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Op de advertentietarieven wordt geen burokorting gegeven.

ontwikkelingen in onze mooie unieke gemeente Schagen! Ik sluit af met een oproep richting alle ondernemers… Deel uw visie en ideeën, lever input, ga de discussie met elkaar aan en laat van u horen. Zonder interactie geen actie. Samen kunnen de mooiste resultaten worden geboekt!

Jolijn van Dijk

Ondernemers Federatie Schagen

3


“We leveren niet alleen schilderwerkzaamheden buitenom, ook binnenshuis kunnen we de klant uitgebreid bedienen”, vertelt mede-eigenaar Marco van Baar. Het schildersbedrijf met Deco Home winkel in Warmenhuizen levert een totaalpakket. “Of de klant nu alleen een kleurtje op de muren, beglazing of een compleet interieuradvies en nieuwe meubels wenst, bij Van Baar hebben we alles onder één dak.”

Van schilderklus tot interieuradvies bij Marco is met zijn twee broers Wilfred en

jaren dat het familiebedrijf bestaat. “Uiteraard

werkt prettig en snel.”

Jack opgegroeid tussen de verfspullen en het

gaan we met onze tijd mee. We willen de klant

Doordat het familiebedrijf alles op schildersge-

ondernemersbloed zit in hun aderen. De ge-

ook een totaalpakket kunnen bieden. Dat is ons

bied in huis heeft, kan de klant compleet ont-

schiedenis van Schildersbedrijf M.W. Van Baar

unieke punt. Van oudsher zijn we een schilders-

zorgt worden. “We kunnen een geheel project

reikt namelijk helemaal terug naar 1887, toen

bedrijf en kan de klant terecht voor beglazing en

uit handen nemen, van een gedegen advies tot

overgrootvader en huisschilder Jacobus van

wandafwerking. Daarnaast kan men tegenwoor-

de professionele uitvoering en het bewaken van

Baar een schildersbedrijf startte. De zaak werd

dig in de winkel diverse meubels en accessoires

de financiën. Dit is efficiënt en kostenbesparend

tot twee keer toe overgenomen van vader op

kopen en kan onze styliste een advies op maat

voor de opdrachtgever.” Hoofdzakelijk werken ze

zoon. Vader Wils breidde het bedrijf uit met een

geven, desgewenst aan huis.”

bij Van Baar voor bouwbedrijven en aannemers

verf- en behangwinkel. Inmiddels is de vierde

Persoonlijk contact

heb ik samen met mijn twee broers het stokje

Hoewel het bedrijf de afgelopen jaren een

van onze vader overgenomen. We hebben ieder

enorme groei heeft doorgemaakt, is er nog altijd

ons eigen specialisatie. Jack is een schilder in

sprake van korte lijntjes en duidelijke commu-

Deskundig advies

hart en nieren, terwijl Wilfred de beglazingswerk-

nicatie. “Ik vind persoonlijk contact uitermate

Aangezien de gebroeders Van Baar jarenlange

zaamheden eigen heeft gemaakt. Ik ben weer

belangrijk. Goed kunnen luisteren naar de wen-

ervaring hebben, kunnen ze deskundige advie-

goed in het calculeren en pak alles op kantoor

sen van de klant, een duidelijk advies kunnen

zen geven. “We denken graag met de klant mee,

op.” Het drietal vult elkaar dus uitstekend aan.

geven en doelgericht kunnen handelen staan

daarbij maakt het ons niet uit of dit nu om een

bij ons hoog in het vaandel. De opdrachtgever

eengezinswoning of een kantoortoren gaat. Elke

heeft altijd contact met één persoon, want dat

opdracht is uniek en dat maakt ons werk ontzet-

Er is wel het één en ander veranderd in de 130

4

boven Amsterdam, maar ook particulieren, ge-

generatie aan de beurt. “Twintig jaar geleden

ondernemers federatie schagen

meenten en ondernemers in de omgeving weten de weg naar Warmenhuizen te vinden.


Deco Home Van Baar tend afwisselend en leuk!” Ook in de winkel kan

Bij dit concept gaat het om meer dan een blik

de klant terecht met vragen, maar dan vooral op

verf of een rol behang. “Deze formule laat zien

het gebied van wonen. “We hebben een gediplo-

dat een huis die je in een woonmagazine ziet,

meerd interieurstyliste in huis, die veel kennis

ook de jouwe kan zijn. Je moet alleen de goede

heeft van welke meubels, kleuren en accessoires

mensen om je heen verzamelen, die kunnen

het beste bij elkaar en de persoonlijkheid van

schilderen, inrichten en de materialen vakkun-

de bewoner(s) passen. Die aanbevelingen dra-

dig op elkaar kunnen afstemmen. Dat zijn wij!

gen bij aan het woongenot van klant.”

Samen maken we van iemands woning of pand iets fantastisch moois. Dat doen we nu al 130

Kleurrijke toekomst

jaar en zullen dat ook in de toekomst blijven

Het is wel duidelijk dat je voor de complete

doen”, aldus de trotse ondernemer.

utstraling en inrichting van je woning of be-

drijfspand terecht kunt bij Deco Home Van Baar. bewust van is. Het zinnetje ‘o ja, dat doen jullie

W.M. van Baar schilders-, glasen behangbedrijf Deco Home Van Baar

ook’, horen we nog te vaak. Daarom willen we

Pastoor Willemsestraat 98                                                    

onze focus nog meer leggen op het totaalpakket

1749 AR – Warmenhuizen                                                  

“Toch merken we dat niet iedereen zich hier nog

en zijn we in de voorbereiding om onze winkel

T. 0226 39 12 42                                                                  

om te zetten naar een nieuwe formule: ‘Home

E. info@wmvanbaar.nl                                                        

Made By’.

www.decohomevanbaar.nl

ondernemers federatie schagen

5


Vakmanschap en kwaliteit tot in het kleinste detail

Tramremise de Hallen Amsterdam ®

www.fsc.org FSC®C031342

M.J. de Nijs en Zonen Warmenhuizen 0226 - 39 70 00 info@mjdenijs.nl www.denijs.nl

ONTWIKKELING - BOUWEN - ONDERHOUD

Zeker Zakelijk Plus

Precisie maatwerk in verzekeren Wij maken ondernemen makkelijker! Wij hebben slechts één doel: u als klant centraal stellen Voor u als ondernemer, de drijvende kracht achter uw bedrijf én gezin, hebben wij een team van adviseurs samengesteld die u optimaal van dienst kunnen zijn.

Univé Hollands Noorden T 0227 - 54 00 40 E bedrijven.info@unive.nl Bovenkarspel, Medemblik, Schagen, Spanbroek & Wieringerwerf

www.univehollandsnoorden.nl

Uw pluspunten + Een advies waar ú wat aan heeft + Persoonlijk en dichtbij + Wij brengen alle risico’s in kaart + U verzekert alleen wat u wilt


Het jaar 2017 is bijna voor-

Op 20 november jl. zijn we met een delegatie

de Gemeente Schagen en gaan de Statenleden

bij. Als OFS-bestuur zijn wij

ondernemers, waaronder Piet Bakker, Nico

informeren over ons standpunt.

alweer bezig met de plannen

Groot, Gustaaf Hoogland en ondergetekende

voor 2018. Eén van de eerste activiteiten is de Netwerkbijeenkomst op 18 januari 2018 bij de Ooie-

op bezoek geweest bij gedeputeerde mevrouw

Ook zijn we bezig in overleg met de Gemeente

E. Post. In de media heeft u kunnen lezen dat de

om te kijken naar het nieuwe bestemmingsplan

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-

Lagedijk. De Gemeente heeft de mogelijkheid

Holland het verzoek voor een extra brug bij

gegeven om hierover van te voren te dis-

Burgervlotbrug hebben afgewezen.

cussiëren, in het nieuwe jaar gaan wij hier

vaar in Warmenhuizen. Op

verder over praten.

deze avond wordt ook de ‘On-

Ondanks alle argumenten die wij hebben inge-

dernemer van het Jaar 2017’

bracht, werd het standpunt van GS niet gewij-

Op 16 februari 2018 wordt weer een

zigd. Men is namelijk van mening dat dit project

congres georganiseerd door Top NH.

te duur is voor een oplossing in Burgervlotbrug

De locatie is het Regius College in

en er op andere plaatsen in de provincie op dit

Schagen en het thema is ‘talent’.

Deze keer hebben wij de opzet gewijzigd, want

moment grotere knelpunten zijn. In dit gesprek

Meer informatie hierover vindt u in

er zijn nu drie prijswinnaars en een ‘starter van

hebben we ook gesproken over de vervanging

een volgende editie van OFS.

het jaar’. Ondernemers worden voorgedragen uit

van de Stolperbasculebrug in 2020. De vervan-

de volgende drie categorieën:

ging van deze brug uit 1935 is van groot belang.

gekozen.

• Industrie, bedrijven en agri

Vanaf deze plaats wens ik u plezierige feestdagen en een goede

• Recreatie, toerisme en horeca

Wij zijn van mening dat deze beide oeverver-

jaarwisseling.

• Detailhandel

bindingen van levensbelang zijn voor de on-

Graag tot 18 januari 2018,

Verderop in dit magazine leest u meer over deze

dernemers, toeristische sector, hulpdiensten

avond en de genomineerden.

en dergelijke. We trekken gezamenlijk op met

Hans Bouterse

ondernemers federatie schagen

7


Tas Transport: één grote familie

Per januari 2018 komt er verjonging binnen Tas Transport ‘t Zand en geven Leo en Wil Tas het stokje over aan zoon Frank. Zelf vindt hij dat niet zo spannend: “Eigenlijk veranderd er niet zo veel. Bij de KvK wordt er een zinnetje veranderd en dat is dat. Bovendien blijven mijn ouders hier en daar nog bijspringen en hebben we een betrokken team van medewerkers. We gaan gewoon op dit pad verder!”

“Mijn man haalde de melk ’s ochtends vroeg en

ook Frank’s zus, oom en nichtje zijn werkzaam

Van melkwagen tot 60-tons dieplader

op kantoor. Daarnaast zijn er een aantal ooms

Het transportbedrijf heeft inmiddels een ruim

bracht dan de volle vracht naar de melkfabriek.

en neven die werken of hebben gewerkt voor

wagenpark met 23 vrachtwagens, twee auto-

Al gauw gebruikte hij de wagen tussendoor voor

het transportbedrijf. “Maar ook ons personeel

laadkranen, diverse soorten opleggers voor

de vervoer van wortelen en aardappels, zodat

voelt als familie”, vertelt Frank trots. “Ik vind het

exceptioneel vervoer, dichte en open trailers en

hij de hele dag werk had.”

fijn dat we op die manier kunnen samenwerken.

een dieplader die tot 60 ton kan laden. Dat

Maar dat was erg bewerkelijk met één auto.

Uiteraard barst hier ook wel eens de bom, maar

was wel anders in september 1969, toen Leo

Daarom besloot Leo in 1972 een tweede vracht-

dat kunnen we allemaal goed van elkaar hebben

Tas deze onderneming startte met enkel en al-

wagen aan te schaffen en vanaf dat moment

en houdt ons weer scherp.”

leen een melkwagen. Wil legt uit hoe dit ging:

hielp ook Wil mee in het bedrijf. “Ik reed met

Tas Transport is een echt familiebedrijf, want

8

ondernemers federatie schagen

’s avonds rond 18.00 uur op bij de boeren en


denmeer over te nemen, waardoor we heel veel

op de universiteit in Groningen gevolgd en ben

agrarisch transport in de Wieringermeer erbij

daar ook op afgestuurd als doctorandus.” Maar

kregen. Dit was een waardevolle overname voor

het transportbloed kroop waar het niet gaan

ons!”. Vanaf toen ging het hard, want ook Kors

kon. Frank ging terug naar huis en nam plaats

Hoogkarspel, Van Muijen Schagen en Voortrans

in één van de vrachtwagens. “Ik had daar zoveel

‘t Zand werden in de jaren daarna overgenomen.

plezier in dat ik niet meer ben weggegaan”, vertelt Frank met een brede glimlach.

Ook hier kwam familie aan te pas, want Kors werd door de overname samen met Wil’s zwager

De nieuwe generatie

Hans geleid. Dit bedrijf is na het overlijden van

Tussen 2002 en 2017 heeft Frank alle werk-

Hans verkocht. Van Muijen Schagen en Voortrans

zaamheden van Tas Transport doorlopen. “Uiter-

waren eigendom van familieleden. “Het is ei-

aard ben ik onderaan begonnen en heb ik veel

genlijk wel bijzonder als ik er zo op terugkijk.

op binnen- en buitenland gereden. Toen mijn

Alle families zijn eigenlijk samengekomen in Tas

moeder minder ging werken, ben ik meer taken

Transport!”, vertelt Wil.

op kantoor gaan vervullen.” Dat doet hij niet alleen, want samen met oom Jan, nicht José,

Verhuizing naar ‘t Zand

zus Susan en moeder Wil zorgen ze samen voor

Sinds 2002 is het bedrijf Tas Transport geves-

dat de planning en administratie op rolletjes

tigd aan de Prins Clausweg in ‘t Zand. Voorheen

loopt. “Het werk is lekker afwisselend en we

stond het aan de Scheidingsvliet in Callantsoog.

hebben een gezellige, betrokken groep binnen

“Die plek was te klein geworden. De weg waar

Tas Transport. We werken hard, maar ik vind het

we aan zaten was ontzettend smal, waardoor we

ook belangrijk dat we het leuk hebben samen.”

de vrachtwagens, hield de administratie bij en

elke zondag de vrachtwagens in de juiste volg-

had contact met onze opdrachtgevers”, blikt

orde op de weg moesten zetten, anders konden

Per 1 januari 2018 zal Frank officieel het stokje

Wil terug.

de chauffeurs op maandag letterlijk niet weg-

van zijn ouders overnemen. “Ik zie dat als een

komen.” Toen het industrieterrein in ‘t Zand een

eer, want we hebben een mooi transportbedrijf

uitbreiding kreeg, zag het stel hun kans schoon.

met kwalitatief goede spullen en een leuk team

Overname na overname Hierna begon het spreekwoordelijke balletje te

van vakkundige en gecertificeerde chauffeurs.

rollen. In eerste instantie nam vooral het agrari-

Vanaf die periode nam zoon Frank ook plaats in

Het is aan mij de taak om dit op de juiste ma-

sche werk toe. “De transport van diervoerders en

het bedrijf. “Mijn ouders hebben mij, mijn broer

nier voort te zetten.”

gewassen was orde van de dag en vroeg ook om

en zus altijd de vrijheid gegeven. Er was geen

een uitbreiding van het wagenpark. Rond 1980

druk vanuit huis om de transportwereld in te

kregen we de kans een transportbedrijf in Mid-

duiken. Ik heb zelf de opleiding bedrijfskunde

www.tastransport.com

ondernemers federatie schagen

9


RDS cleaning voor dagelijks schoonmaakonderhoud van kantoor- en winkelpanden, bedrijfsgebouwen, instellingen, trappenhuis etc. ook uw adres voor: • Glasbewassing • Hogedruk-en gevelreinging • Handyman • Bouwschoon opleveren • Opruimwerkzaamheden

Tickets verkopen voor uw evenement? Doe het online met Ziber Pay!

Wij staan voor een kraakhelder resultaat!

RDS cleaning BV Westerpark 61 | 1742 BW Schagen | 06-51964172 info@rdscleaning.nl | www.rdscleaning.nl

Meer informatie op www.ziber.nl/ticketverkoop

onze vloeren toen

© 04-2010 SdH Vormgeving

Ook voor particulieren!

Al 40 jaar specialist in sfeervolle vloeren

onze vloeren nu

A. Witte Paal 227 - Schagen T. +31(0) 224 - 212 827 WWW.KLITSIEPARKET.NL

Harmenkaag 3, Schagen | Telefoon (0224) 214810 www.zuurbiervoulon.nl


! d en ! p n eo e g p k o ee w g a er d p t s en r g a e d k 7 e 2

g HarD werken? lig jij er ook zo lekker bij na een Da COMPLETE ELECTRISCHE BOXSPRING Leverbaar in: zwart, antraciet en donkerbruin (dezelfde prijs) - Hoofdbord oversized en gestoffeerd - 2 Electrische verstelbare boxspringonderbakken met gestoffeerde voetbeugels en aluminium poten - 2 Gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen met HR-schuim afgedekt - Comfortabele ‘split’- matrastopper HR-koudschuim - 90x200cm - 120x200cm 140x200cm, 160x200cm 180x200cm tegen geringe meerprijs

op=op sLA jE EiGEN KERsTbAL KORTiNG

KORTiNGEN TOT 70%

VAN 1249,00 NAF! A V T E E L P M O C L E S NU GEHE ACTIEPRIJ

999,-

NiET iN COMbi MET ACTiE’s EN AANbiEDiNGEN

MegaeL Voorde

Relaxfauteuil, leder ACTIEPRIJS

1099,-

Relaxfauteuil, stof

ACTIEPRIJS

899,-

OP=OP

Relaxstoelen in drie kleuren

699,-

ACTIEPRIJS

Relaxstoel Stof ACTIEPRIJS

nU

3 zits + 2 zits Lederen bankstelset

van 2999,-

2399,-

HoortgIneg

k

599,-

ACTIEPRIJS

999,-

er

profite

HIerVan AL DEZE ACTIEPRIJZEN ZIJN TIJDELIJK Witte Paal 241, Schagen, T: 0224 227357 OPEN: MA 13.00-17.30 - di t/M VR 10.00-17.30 – zAt 10.00-17.00

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND ELKE zONdAG OPEN 11.00-16.00 UUR

SCHAGEN

atm slaap en zitcomfort

www.prestonslaapcomfort.nl – www.atmwooncenterschagen.nl

Relaxstoel leder


Het geheim van

Bed & Bulster Door: Irene Siemonsma Bunel

12

ondernemers federatie schagen


Elke dag kunnen de gasten rekenen op een vers

Over de bezettingsgraad is ze zeer tevreden,

ontbijt. De smoothies, verse broodjes, koffie,

maar stilzitten zit er voor de ondernemer niet

thee of sapjes vallen altijd goed in de smaak.

in. Momenteel krijgt het huis hier en daar een

Het ontbreekt de gasten aan niets. Diëten of

nieuw likje verf en ook de styling wordt zo nu

andere specifieke etenswensen zijn bij Bed &

en dan aangepast. “Zo blijft het ook voor terug-

Bulster geen enkel probleem, ook al komt dat

kerende gasten vernieuwend.’’ Daarnaast houdt

zelden voor.

ze zich al enige tijd bezig met de organisatie

“De meesten willen zich laten verrassen als het

van verschillende evenementen. Zo is zij één

om het ontbijt gaat. Er is in ieder geval veel

van de oprichters van ‘Zuks op Locatie’, waarin

mogelijk.’’ Daarnaast staan er bij binnenkomst

lokale bedrijven hun deuren openen voor pu-

al wat lekkere versnaperingen klaar, zodat de

bliek, gecombineerd met een gezellige markt.

gasten zich direct welkom voelen.

En is ze op de achtergrond alvast plannen aan het maken voor een volgend groot project, wat

Waardering

ze graag wil gaan combineren met haar huidige

De beoordelingen op verschillende sites, maar Toen het huis van de buren van Marieke Kat en

ook in haar gastenboek, doen haar erg goed: “Ik

Paul van der Slot uit Dirkshorn te koop kwam

krijg zoveel positieve reacties. Daar krijg je extra

te staan, twijfelden ze geen moment. Het was

energie van.’’ Bladerend door het gastenboek

de perfecte timing om hun droom te realiseren:

valt op hoe vaak het huis wordt aanbevolen

een eigen Bed en Breakfast. In 2013 openden

aan vrienden en kennissen. En wordt vooral de

zij hun deuren voor de eerste gasten.

gastvrijheid van het hele gezin geroemd.

onderneming.

Meer informatie: www.bed-en-bulster.nl

Veel gasten uit Duitsland weten de weg naar Bijna vijf jaar later is Bed & Bulster nog altijd

haar verblijf te vinden, terwijl ze zelf die taal niet

een groot succes. Een rondje langs verschillen-

machtig is. “Dat heb ik nooit als belemmering

de beoordelingssites liegt er niet om. Marieke

gezien. Ik heb wel eens aan gasten gevraagd

wordt gezien als een perfecte hostess. Haar ge-

of ik er goed aan zou doen om een cursus te

heim? Persoonlijke aandacht: “In deze online

volgen, maar voor hun is Engels geen enkel

tijd, waarin alles snel moet, vinden mensen het

probleem.’’

juist fijn om op vakantie dat extra beetje aandacht te krijgen’’, aldus de eigenaresse.

Persoonlijke aandacht

Het vrijstaande huis met eigen tuin is ruim opgezet en straalt veel sfeer uit. “Het is ook de bedoeling dat de mensen zich een beetje thuis-

Het begint al met de zeer vriendelijke ontvangst

voelen in het vakantiehuis’’, aldus Marieke: ,,Dat

in het huis dat van alle gemakken is voorzien.

het echt een vrijstaand huis is ook de kracht van

Als het gasten met kinderen betreft, wordt er

deze B&B, het maakt het vrij uniek.’’

eerst gezorgd dat de jongste bezoekers zich vermaken met het aanwezige speelgoed.

Ondernemend

Daarna heeft ze alle tijd voor een rondleiding

Marieke is altijd al ondernemend geweest. Ze

of een praatje over de omgeving. Daarbij wordt

heeft jaren voor DA-drogisterijen gewerkt, waar-

uiteraard rekening gehouden met de interesses

voor ze zelfs de grens over ging. Zo is ze in zowel

van de huurders. “Ook in de loop van de week

Curaçao als Aruba gevestigd geweest. Daarna

geef ik graag nog suggesties, rekening houdend

werd ze accountmanager bij Parmalux, een

met het weer. Natuurlijk is er een verschil tus-

groothandel in voedingssupplementen. In die

sen mensen die hier nog nooit in de buurt zijn

tijd haalde ze veel voldoening uit het omgaan

geweest en personen die de omgeving al aardig

met mensen en het ontvangen en adviseren

kennen. Ik probeer in ieder geval altijd met ze

van anderen. Deze kwaliteiten, in combinatie

mee te denken, op een klantgerichte manier.’’

met haar liefde voor reizen, komen in de B&B

Ook het ontbijt wordt met zorg samengesteld.

perfect van pas.

ondernemers federatie schagen

13


T F IE L B U T S L A UW EIGEN MUTS BEDRUKT MET LOGO

6,50 PER STUK

EXCL. BTW

MINIMALE AFNAME 10 STUKS

Voordat u beslist ontvangt u een digitale proef ter goedkeuring!

Bel voor een offerte of een afspraak bij u op lokatie met Menno Zeeman op 06 - 22 13 6723 of mail menno@zrgbv.nl.

Kleding en prijzen op

www.zeemankleding.nl


Sinds kort kun je als ondernemer in de gemeente Schagen terecht bij het Ondernemersloket. Menno Bes, de bedrijfscontactfunctionaris, is hierbij het aanspreekpunt: „Het ondernemersloket heeft een ondersteunende rol in het behoud en het faciliteren van bedrijven. Ik ben zowel voor de individuele ondernemers als het georganiseerde bedrijfsleven sparringpartner, trouble shooter en de ambtelijke verbindende schakel.”

Het Ondernemersloket als sparringpartner De gemeente Schagen heeft enorme waardering

ook mogelijk om een persoonlijke afspraak te

van de plannen op te lopen. „Om de procedures

voor ondernemers. Om dat kracht bij te zetten

maken in het gemeentehuis of op een andere

nog meer te verbeteren, houden we nu jaarlijks

is het Ondernemersloket in het leven geroepen.

gewenste locatie. De diensten van het Onder-

een enquête waarin we de uitbreidingsplannen

„Het is voor ondernemers goed om te weten

nemersloket zijn geheel kosteloos. „Het is mijn

van de bedrijven willen weten. Zo kunnen we

dat er een centraal aanspreekpunt is. Op de

taak om een ondernemer op het juiste spoor

vroegtijdig inspelen op hun plannen.”

website schagen.nl kunnen zelfstandigen al veel

te krijgen als dit, om wat voor reden dan ook,

informatie vinden, maar als ze vastlopen of als

niet rechtstreeks via de website lukt. Ik houd

Daarnaast zal Menno startende ondernemers

er iets niet duidelijk is, dan kunnen ze contact

mij inhoudelijk niet bezig met vergunningen of

actief gaan benaderen en hun informeren over

met mij opnemen.” Door de ondersteunende rol

procedures, maar kan de ondernemer wel de

het Ondernemersloket. „We willen ze als ge-

en het faciliteren van bedrijven, wordt met het

goede weg wijzen of in verbinding brengen met

meente bijstaan en ondersteunen waar nodig,

Ondernemersloket onder meer de werkgelegen-

de juiste persoon.”

maar dan moeten de starters wel weten dat er

heid bevorderd.

Snelle afhandeling van procedures

een Ondernemersloket is, waar ze altijd contact mee kunnen opnemen.”

Antwoord op uw vraagstukken

Bestuurders van de gemeente Schagen, zoals

Om gebruik te maken van het Ondernemersloket

Jelle Beemsterboer (wethouder ruimte & eco-

Komt u als ondernemer hoge drempels tegen,

belt u naar 0224 210 400 of 06 12 69 20 87.

nomie), hebben regelmatig overleg met het

wilt u even sparren met een professional over

U kunt ook het contactformulier invullen op de

georganiseerde bedrijfsleven. Daar is Menno

uw plannen of weet u niet welke weg u moet

website van de gemeente Schagen. Menno vindt

ook bij aanwezig in de functie als ambtelijke

bewandelen om een vergunning te verkrijgen?

het belangrijk dat uw vraagstukken goed en dui-

verbindende schakel. Op die manier kan er snel

Neem contact op met het Ondernemersloket!

delijk beantwoord worden. Om die reden is het

gehandeld worden en hoeft er geen vertraging

Op www.schagen.nl vindt u meer informatie.

ondernemers federatie schagen

15


Een jongensdroom komt uit in

De Jonge Prins “We hebben werkelijk goud in

“We hebben beiden veel ervaring in deze bran-

keukentafel.” Begin 2016 leidde dit tot een bod,

handen”, vertelt Melvin Van

che. Manon vooral op de vloer en ik meer op

maar de twee partijen kwamen niet overeen.

Hurck (35) trots. Sinds mei

managementgebied, waardoor we elkaar super

2017 verwezenlijkt hij samen

16

goed aanvullen.”

“Vastbesloten zochten we verder. Diverse horecazaken kwamen op ons pad, maar geen één deed

met zijn vrouw Manon (29)

Nog één keer om de keukentafel

zijn jongensdroom: een eigen

Melvin heeft Manon in zijn enthousiasme om een

Prins dat deed.” In de tussentijd hadden Melvin

horecazaak. Sindsdien runnen

eigen horecazaak te beginnen meegenomen. “Ze

en Piet nog steeds contact met elkaar en spraken

zij samen café-restaurant De

wist dat het mijn droom was, maar haar ambi-

af om toch nog een keer om de keukentafel te

Jonge Prins in ‘t Zand.

tie lag daar in eerste instantie niet.” Totdat het

gaan zitten. “Vanaf toen ging het snel. We spra-

ons horecahart zo snel kloppen als De Jonge

ondernemersstel eind 2015 lucht kreeg dat De

ken samen af om De Jonge Prins te laten taxeren

Als in een sprookje hebben Melvin en Manon

Jonge Prins in ‘t Zand te koop stond. Beiden za-

door een onafhankelijk bureau. Dat zou de prijs

elkaar ontmoet in de horeca. Ze werkten veel

gen er potentie in en wilden graag onderzoeken

worden en met die uitkomst gingen Manon en ik

samen in De Smidse op de Markt in Schagen

wat de mogelijkheden zouden zijn. “We hebben

naar de bank.” Daarna was het een super span-

en daar sloeg de vonk over. Inmiddels zijn er vier

de stoute schoenen aangetrokken en de toenma-

nende tijd voor de Van Hurcks. Zou het stel nu

jaren verstreken, is het stel gelukkig getrouwd

lige eigenaren Piet en Anita Schouten opgebeld.

eindelijk hun, inmiddels gezamenlijke, droom

en exploiteren ze een goedlopende horecazaak.

Al gauw kwamen de onderhandelingen aan de

kunnen waarmaken...

ondernemers federatie schagen


Band opbouwen

we dat doen door toffe feesten voor jong en

Op 11 januari 2017 kwam het verlossende

oud te organiseren. Zo hebben we 17 maart The

antwoord: de bank gaf groen licht. “We hebben

Dirty Daddies op bezoek en zijn we nog aan het

meteen een grote fles champagne ontkurkt! En

nagenieten van de show van Sven de Pianoman,

terwijl de volgende dag de roes zoetjesaan ver-

die je kunt vergelijken met de Crazy Piano’s in

dween, begon tegelijkertijd het harde werken.”

Scheveningen.”

Tot mei hadden de twee uitbaters de tijd om

Van het voorcafé blijf je af

De Jonge Prins eigen te maken. Melvin draaide

Daarnaast wil het horecastel zich focussen op

enkele dagen mee in het bedrijf en probeerde

het restaurant. “Om te voorkomen dat je tijdens

een band op te bouwen met de inwoners van ‘t

een etentje een keu in je nek krijgt, willen we het

Zand. Aangezien hij uit Den Oever komt, moest

restaurant gaan verplaatsen naar de zijkant van

Melvin zich meer bewijzen dan Manon, die een

het pand inclusief een eigen ingang.” Daarnaast

geboren Zandtemer is. “In de optiek van de

wil het stel de keuken naar een next level bren-

Zandtemers ben ik toch wel een stugge Wierin-

gen. “Het idee is om meer met streekproducten

ger. Dus dat leverde in het begin wat weerstand

en verse ingrediënten te werken, zonder dat we

op. Daarnaast waren de dorpelingen bang dat

de prijs te veel omhoog moeten schroeven. Op

we te veel zouden veranderen. Logisch, want we

die manier kunnen we ook meer aanbieden aan

zitten eigenlijk aan hun dorpshuis.”

het toerisme in de zomer.”

Inmiddels is het tweetal al meer dan een half

Aan het voorcafé wordt niets veranderd, daarin

jaar uitbater van De Jonge Prins en merken ze

is het tweetal stellig. “Het biljart zorgt voor reu-

dat ze geaccepteerd zijn. “We hebben het feest

ring en het is een gezellige plek om een drankje

van het jaar overleefd: de kermis. De dorpelin-

te drinken. Je moet niet iets veranderen wat ge-

gen weten nu wie we zijn en wat we doen. De

woon goed is en goed voelt. Bij ons geldt, net

testperiode is letterlijk voorbij en we kunnen de

zoals bij de Zandtemers: ‘van het voorcafé blijf

band verder opbouwen.”

je af’”, aldus de enthousiaste uitbater.

Maar dat betekent niet dat Melvin en Manon

Café-restaurant De Jonge Prins

achterover kunnen leunen. In tegendeel. “We

Keinsmerweg 42

zitten boordevol ideeën en willen de zaak weer

1756 AH ‘t Zand

graag op de horecakaart zetten. Allereerst gaan

www.dejongeprins.nl

ondernemers federatie schagen

17


Aanhangwagens

Dè trailer- en aanhangwagenspecialist van Noord-Holland! Levering in héél Nederland

Verkoop Inkoop Verhuur Onderhoud Reparatie Onderdelen

Paardentrailers Boottrailers Kippers Machinetransporters Motorfietsaanhangwagens

Pascalstraat 10a Industrieterrein ‘Zandhorst’ 1704 RD Heerhugowaard

ZÉÉR

GROTE VOORRAAD

Tel: 072 572 26 52 info@theo-stet.nl

Autotransporters Gesloten wagen Plateauwagens Bakwagens Veewagens

www.theo-stet.nl


teamwork werken aan je team

Jouw afdeling of groep ontwikkelen tot een echt TEAM? Dan ben je bij Nan Cuna aan het juiste adres. Want hier ontwikkelen groepen zich tot top-teams. Al 20 jaar! Niet door heel veel te praten, maar vooral door te doen, te leren en te verteren.

Ontwikkel teamwork in drie stappen

TRA INE N NO in de OR DK OP

DOEN Met je team ga je actief aan de slag. Je gaat grenzen verleggen, samenwerken en

natuurlijk plezier maken. Want als je met plezier samenwerkt, wordt leren leuk!

LEREN

-

creet leren. Want teamleren is het produkt van ervaren, begrijpen en afstemmen.

VERTEREN Ontspannen napraten en het ‘verteren van leermomenten’ met een wijntje of skuumkoppe, een sapje of een frisje en pizza of barbecue.

om o r a e p cun a c es nan

en n d e ar el a p ieg sp

or s o td our u o rc pa

er

t at he he nt Ë ee

id

nieuw

ESCAPE ROOM speciaal voor teamtraining. Nederland is in de ban van de escape room. Daarom heeft Nan Cuna een escape room speciaal voor teamtraining ontwikkeld. Hier combineer je de leukste aspecten van een escape room met de kracht van echte teamtraining. ri: nua a j n en i op Alle ting GEN r o k IN 20% TRAIN M de TEA met OOM R APE ESC

Kreil 6, 1768BT Barsingerhorn 0224 - 78 50 15 www.nancuna.com campus@nancuna.com

...ga met je team op onderzoek naar de verwijning van Bob Bingham. Nadat deze Inca onderzoeker het thuisfront had geïnformerd over een doorbraak in zijn onderzoek naar de laatste verborgen Inca tempel - de tempel waar volgens hem de mummie en de schatten van Inca keizer Túpac Amaru bewaard zouden zijn - is er niets meer van hem vernomen. Pogingen om met Bob in contact te komen liepen op niets uit. Jij en je team krijgen de opdracht te achterhalen wat er is gebeurd en Bob te redden uit de boobytraps van de oude inca priesters. Jullie speurwerk begint in Bob’s archeologie-tent in het Peruaanse regenwoud vlak bij Vilcabamba, de plek waar Bob het laatst contact had gemaakt...

Nan Cuna Talent | Teamwork | Leiderschap


Het vervullen van technische vacatures is steeds moeilijker geworden en zal zoals het er nu naar uitziet niet veranderen in de komende jaren. Jos Beemsterboer heeft om die reden samen met Frans van Zwam VAK=FIT Noord-Holland opgericht. “Uniek is dat onze deelnemers na afronding van de opleiding een baangarantie van minimaal zes maanden, een voltijdsopleiding of een BBL-opleiding NLQF 2 (Nederlands Kwalificatie Kader) kunnen kijgen”, laat Jos trots weten.

VAK=FIT helpt mensen VAK=FIT organiseert in haar werkplaats in Scha-

naar coaching en begeleiding. Met name met

De methodiek

gen een opleiding elektro- en installatietech-

betrekking tot werknemersvaardigheden, Leren,

De opleiding bestaat uit een leer/werkmethode

niek, inclusief training in veiligheid. “We werken

Loopbaan en Burgerschap (LLB), CV/portfolio,

die binnen een leer-werkplaats wordt gereali-

samen met UWV, gemeenten en COA en dragen

Nederlandse taal en rekenen. Dat is gewoon

seerd. “We vinden het passend in het kader

deelnemers voor, die na een intake bij ons in

zeer belangrijk als je een baan wilt krijgen in

van de opleiding dat opdrachten van bedrijven

een groep geplaatst worden. Meestal zijn dit

Nederland. We zijn dus meer dan een opleiding

worden uitgevoerd in onze leerwerkplaats.

mensen met een behoorlijke afstand tot de ar-

an sich.”

Deze biedt namelijk structuur, praktisch werk

beidsmarkt. Mooi aan deze samenwerking is dat Jos en Frans zijn het er beiden over eens dat het

aandacht en ruimte voor zelfontplooiing van de

voor de deelnemers.”

bij een toekomstige werkgever vooral gaat om

deelnemers.”

Meer dan een opleiding

20

en passend onderwijs met veel persoonlijke

er geen kosten verbonden zijn aan de opleiding

de juiste houding en het juiste gedrag. “Thema’s als op tijd komen, communicatie, samenwer-

De opleiding is in drie delen opgesplitst. Het

De opleidingsduur bij VAK=FIT is 20 weken,

king, veiligheid en respect voor elkaar hebben

eerste deel bevat de CH-Q training. “In de

waarvan er per week drie volle dagen wordt

krijgen veel aandacht bij ons. Daarnaast is het

praktijk leren de deelnemers de basis voor sol-

gewerkt. Het eindniveau is Entree-niveau van

ontwikkelen van vertrouwen zeer belangrijk.” Om

licitaties, erkennen van verworven competenties,

het mbo-onderwijs (NLQF 1). “Veel aandacht,

dit meteen in de praktijk te brengen zijn korte

documenteren van (leer)bewijzen. De verdere in-

naast theorie en praktijk van de elektro- en

stages bij bedrijven een wezenlijk onderdeel van

houd van deze training is loopbaanperspectief,

installatietechniek alsmede het VCA, gaat uit

de opleiding.

doelstellingen en opstellen van een persoonlijk

ondernemers federatie schagen


aan het werk actieplan.” Het tweede deel is de VCA-training

excursies naar bijvoorbeeld kleinere bedrijven

en deel drie bestaat uit theorie-/praktijk elek-

en andere ondernemingen in de regio. Het is

trotechniek en installatietechniek. “In onze

leuk om ze een beter en breder beeld en ideeën

voltijdsopleiding. “Bij vorige opleidingen voor de

leerwerkplaats zijn er montageborden voor het

te laten krijgen van de mogelijkheden die er op

gemeente Amsterdam werd een succespercen-

installeren van elektrotechnische installaties.

hun leergebied liggen.” Dit verruimt de blik en

tage van boven de 75% uitstroom naar werk

Ook is er een ruimte voor het monteren en in-

werkt motiverend op het leergedrag, volgens de

gehaald. Daar zijn we natuurlijk ontzettend

stalleren van verwarmingsketels, radiatoren en

heren. Tijdens de opleiding wordt nauw contact

trots op!”

keukenopstellingen.”

onderhouden met geïnteresseerde werkgevers

Enthousiasme voor het vak Jos en Frans hebben hun sporen verdient in de techniek en/of in het onderwijs. “We kunnen het

waar de deelnemers naar toe kunnen voor een

De heren maken zich sterk om mensen weer

stageplaats/vast werk. “Dit maakt ze ook met-

aan het werk te krijgen en staan voor ieder

een extra enthousiast!”

vakgebied open. “Of het nu gaat over schilders, automonteurs, timmerlieden of composietme-

enthousiasme voor het vak goed overbrengen.

Resultaten om trots op te zijn

Daarnaast hebben we veel ervaring met de doel-

Aan het einde van de opleiding krijgen de deel-

groep en zijn we in dit vakgebied zeer kundig.”

nemers een certificaat waarop hun prestaties

Naast de kennis die de twee heren overbrengen

en verworven kennis en vaardigheden worden

Meer informatie www.vakisfit.nl.

op hun leerlingen, brengen ze de deelnemers

samengevat. “Het doel van de opleiding is om

Frans van Zwam 06-52155894

in contact met bedrijven. “Zo organiseren we

iedereen te laten uitstromen naar werk of een

Jos Beemsterboer 06-40165169

dewerkers, alles is bespreekbaar!”, aldus de ondernemer.

ondernemers federatie schagen

21


OFS genomineerden

Spar en Zand!Petten

Van der Linden Tandtechniek

Roger Moonen, eigenaar van kleding-, skate- en surfwinkel Zand!Petten

Het familiebedrijf Van der Linden Tandtechniek in Schagen is een allround

en de supermarkten Spar Petten en Spar Watersnip, is een zeer actieve

tandtechnisch laboratorium. De zaak bestaat sinds 1980. Ondernemer Rik

ondernemer. Hij probeert andere ondernemers te betrekken bij activiteiten

van der Linden heeft veel lef en durf getoond, want er is flink uitgebreid en

in Petten en zoekt samen naar kansen die het dorp ten goede komen.

daarnaast is het bedrijf van ‘t Zand naar Schagen verhuisd.

www.zandpetten.nl

www.vanderlindentandtechniek.nl

Bakkerij Beemsterboer

Bemo Rail

Bakkerij Beemsterboer in Waarland is een combinatiewinkel. Er wordt door

Een oer Hollands bedrijf dat wereldwijd opereert en internationaal onder-

de familie Beemsterboer naar mogelijkheden en kansen gezocht om suc-

scheidend is. Bemo Rail in Warmenhuizen bestaat ruim 40 jaar en is ex-

cesvol te zijn en te blijven. Het is een innovatief bedrijf met mooie producten

pert op het gebied van railgebonden interne transportmiddelen en rail- en

en een goede balans in bediening en zelfbediening. In 2017 vierde Bakkerij

kraanbaantechniek.

Beemsterboer het 100-jarig bestaan en mag daarom het predicaat hofleve-

www.bemorail.nl

rancier voeren. http://members.quicknet.nl/bpj.beemsterboer/

22

Zo H!P

Tebulo

Zo H!P is een dorpswinkel in het centrum van Warmenhuizen. Eigenaresse

Tebulo in Warmenhuizen maakt robotsystemen voor industriĂŤle toepassingen.

Afke Bleeker durft te ondernemen en te experimenteren. Ze zet zich daar-

Het is een innovatief bedrijf welke gericht is op de toekomst. Het bedrijf

naast in voor ontwikkelingen in het dorp, organiseert samen met de winke-

maakt gebruik van nieuwe technieken en zorgt ervoor dat er in de gemeente

liersvereniging diverse activiteiten en is de motor achter het glossy magazine

Schagen technische professionals aan de slag zijn en kunnen.

in Warmenhuizen. www.zohip.nl

www.tebulo.com

ondernemers federatie schagen


Breng uw stem uit! Wie wordt ondernemer van het jaar? Van 1 t/m 18 januari 2018 kunt u stemmen op uw favoriet via www.ondernemendschagen.nl. U vindt op deze site ook meer informatie over de verkiezing. OFS wenst alle genomineerden veel succes!

Alpha

Mooie Ogen

Nico Grundmann is een creatieve horecaondernemer en heeft verschillende

Mooie Ogen in Schagen is een boetiek-optiek met iconische en inspirerende

zaken met een eigen karakter. Met horecazaak Alpha in Schagen speelt

(zonne-)brillen van hoge kwaliteit. Onderneemster Sharon Couwenhoven

hij in op de laatste ontwikkelingen en laat hij zien dat hij bereid is om te

heeft lef getoond, door in een moeilijke markt zicht te richten op het

investeren.

topsegment.

www.alphaschagen.nl

www.mooieogenschagen.nl

De Boereplaats

Luba Uitzendburau

De Boereplaats in Waarland is een unieke en bijzondere locatie voor feesten,

Bas Burlage is een ondernemer die een uitdaging niet uit de weg gaat. In

diners en vergaderingen maar ook overnachten behoort tot de mogelijkhe-

een aantrekkende economie, waar arbeidsplaatsen wellicht moeilijk zijn in

den. Ondernemers Olaf Dekker en Annet Stoop blijven ontwikkelen en bieden

te vullen, kan Bas met zijn uitzendbureau Luba in Schagen een belangrijke

een scala aan mogelijkheden voor bezoekers.

schakel zijn tussen werkgever en werknemer.

www.deboereplaats.nl

www.luba.nl foto: Gerda Venema

Bistro Smul

De Ondernemers Centrale

Vooruitlopend op de verbouwing van het Makado Centrum in Schagen, heeft

Het voormalige gemeentehuis van Harenkarspel heeft met De Ondernemers

ondernemer Gerard Tesselaar Bistro Smul compleet uitgebreid en vernieuwd.

Centrale een nieuwe invullen gekregen. Dit is een initiatief van Jerry Breg en

Met deze renovatie heeft hij een bijdrage geleverd aan de opwaardering van

Nico Berger en biedt beginnende ondernemers de gelegenheid om klein-

het aangezicht van de entree van het Madako in de Nieuwstraat.

schalig te starten. Daarnaast biedt het ruimte voor ondernemersactiviteiten.

www.smultaria-schagen.nl

www.deondernemerscentrale.nl

ondernemers federatie schagen

23


Profile for Zeeman Reclamegroep

OFS magazine editie 17  

OFS magazine editie 17  

Profile for zrgbv
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded