__MAIN_TEXT__

Page 1

*NOORDKOP IN

Dekkeorep Autogr

Nr. 05 - 2017

Pagina 4

Wilms Den Helder: ’’duurzaamheid gaat verder’’

North Sea Energy Gateway: ’’Samen sta je sterker”

Pagina 12

Pagina 22

kieftenburg bestrating: ’’het blijft een mooi ambacht’’ Pagina 26

Powered by Haven en scheepvaart vereniging Den Helder & Industrieclub Wieringermeer


HORECA IS TEAMWORK

EN DAT WETEN WIJ ALS GEEN ANDER

Erik Czech, Charlie Link en Ed Lammerts van Bueren bundelen hun krachten

Erik (pachter en chef) en Charlie (chef) hebben de leiding over de keuken en zorgen voor een verrassende, afwisselende menukaart met heerlijke kwaliteitsgerechten. Ed zorgt er samen met zijn team enthousiaste jongens en meiden voor, dat alles wat er in het restaurant gebeurt op rolletjes loopt. Het uitgangspunt is een optimale samenwerking tussen keuken en restaurant, die zorgt voor de ontspanning die onze gasten verdienen. Door de gezellige ongedwongen sfeer voelen onze gasten - die van heinde en ver komende - zich direct thuis. Ook veel vakantiegangers zien we weer terug. ZIN OM DE PRINCEN KEET TE ONTDEKKEN? Dat kan! We zijn 365 dagen per jaar open vanaf 10.00 uur, om te doen waar we goed in zijn: gasten verwennen met onze heerlijke gerechten, in een fijne, gastvrije ambiance!

Tot ziens in De Princen Keet Achterweg 2, Groote Keeten (Strandslag 8) 0224 - 227 082 www.deprincenkeet.nl

` /deprincenkeet


voorwoord / colofon

Noordkop in Zaken, Blijvertje!

praktische info Verschijning: 4x per jaar in Hollands Kroon, Den Helder en Schagen

19 September jl. ......... Prinsjesdag! Er is een hoop goed nieuws, de economie groeit harder als verwacht en de miljoenen vliegen ons om de oren. De formatie heeft geld te verdelen en als je hard schreeuwt, word je beter gehoord, zo lijkt het credo.

O

Oplage: 3.500 ex. Uitgever: Zeeman Reclamegroep, Den Helder

ndernemers moeten de

krijgen we het elk kwartaal zonder pro-

Layout, fotografie, drukwerk & vormgeving:

salarissen snel verhogen

blemen voor elkaar om ondernemer-

Zeeman Reclamegroep,

om zo de economie nog

schap in de Noordkop in kaart te bren-

www.zrgbv.nl

meer aan te jagen en we

gen. Dat is ook in dit prachtige nummer

zoeken

naar

weer gelukt! Het is toch ook gewoon

Teksten:

nieuwe gekwalificeerde

heel leuk om te lezen over collega’s en

Karen Span (ZINNIGS tekst en communicatie)

medewerkers om de productie in de

bedrijven die soms vlakbij ons geves-

juiste banen te leiden... maar hoe is het

tigd zijn maar waar we niets van weten.

massaal

met de ondernemers in de Noordkop?

Advertentie acquisitie: Mocht u in het volgende nummer willen

Om af te sluiten met de woorden van

adverteren, nieuws willen plaatsen of

Over Willem Alexander gesproken... het

onze koning, Willem Alexander, op ons

belangrijke data door willen geven dan kunt

magazine Noordkop in Zaken zonder

rust de permanente opdracht en ver-

u dat doen via menno@zrgbv.nl

lokale ondernemers is een beetje als

antwoordelijkheid om verder te bou-

Willem Alexander zonder Maxima... of

wen aan een omgeving waar het heer-

heel misschien wel als Groningen zon-

lijk wonen, werken en recreĂŤren is.

der gaswinning :-) Na een een voorzichtige start in 2016 kunnen we onomwonden stellen dat we een blijvertje zijn. Samen met onze adverteerders

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming

Voorwaarts!

Menno Zeeman

van de uitgever. Zeeman Reclamegroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

zaken | Magazine

3


4

zaken | Magazine

interview dekker autogroep


“Groot is niet hetzelfde als massaal”

Een rondje Noord-Holland zet de teller van het aantal vestigingen van Dekkerautogroep op acht: je vindt de dealer van Ford van Den Helder tot Zaandam. Dat is natuurlijk best een grote or-

de Ford Kuga SUV. Ze zijn niet met elkaar te vergelijken maar toch vallen ze beiden in de smaak bij een brede doelgroep. Wat ons bedrijf betreft zijn we ook zeer

ganisatie. “Maar”, zo benadrukt adjunct-directeur Michiel Sterk,

volledig met natuurlijk nieuwe auto’s

“groot is niet hetzelfde als massaal”.

en occasions, ons eigen onderhouds-

E

interview dekker autogroep

Dekker Autogroep

en

schadebedrijf,

een

eigen

verzekeringspolis en leasemaatschappij. n die stelling licht hij graag

houden: logisch ook, want als je als klant

Klanten kunnen echt voor álles dat met

toe: “Dekkerautogroep is

bij ons binnenstapt in Alkmaar, dan heb

hun auto te maken heeft bij ons terecht.

een familiebedrijf met een

je niets te maken met het feit dat we ook

Eén van de zaken waar ik sterk in geloof

rijke

Directeur-

in Schagen zitten. Dan maakt de grootte

is turn key opleveren. Dat gaat verder

eigenaar H.J. Dekker staat

van het bedrijf helemaal niets uit. Je

dan gebruiksklaar maken: we verzorgen

nog altijd aan het roer en

wilt daar op dat moment goed worden

voor

inmiddels werkt hij al meer dan zestig

geholpen. Daar zijn we ons terdege van

de complete inrichting, maar ook de

jaar in en aan het bedrijf. Het is de

bewust. We staan nog altijd met beide

eventuele bestickering van de wagen of

oudste officiële Forddealer in Nederland

voeten in de klei.”

wagens. Voor SAIL Den Helder mochten

historie.

bedrijfswagens

bijvoorbeeld

we de complete mobiliteit verzorgen.

en de oorsprong gaat terug tot 1907. Door de jaren heen zijn we uitgegroeid

Het merk Ford staat vaak vooraan in de

Een prachtig evenement om aan mee te

tot een bedrijf met acht locaties en

rij als het gaat om nieuwe technologieën

mogen werken.”

een team van zo’n 160 mensen. Toch

en snufjes in besturing, veiligheid en

streven we ernaar om het contact zo

communicatie. “Daarnaast heeft Ford

persoonlijk mogelijk te houden. Ik ben

een heel breed aanbod voor zowel

Private lease in een paar muisklikken

zelf bijvoorbeeld regelmatig op de

persoonlijk als zakelijk rijden. Het zijn

“Waar aan de keuze voor een auto en de

locaties te vinden. Voor onze klanten

zeer complete auto’s. Op dit moment is

aanschaf ervan vroeger een sterke sfeer

proberen we één aanspreekpunt te

de nieuwe Ford Fiesta erg in trek, net als

van emotie verbonden was, is dat

zaken | Magazine

5


ADvertenties

WAT?! Full colour spandoeken 19,- per m2

Den Helder

Den Helder

SCHAGEN

Industrieweg 27 T. +31 (0) 223 52 30 06 denhelder@zrgbv.nl

Pastoor Koopmanweg 21 T. +31 (0) 223 66 88 38 frans@zrgbv.nl

Witte Paal 212 T. +31 (0) 224 29 60 07 schagen@zrgbv.nl

www.zeemanreclamegroep.nl


werk op een andere manier moeten

zijn actief op sociale media. Vooral de

wordt meer en meer gewoon een middel

inrichten. Elektrische auto’s hebben

website proberen we zo goed mogelijk in

om je van A naar B te verplaatsen. Dat

minder onderhoud nodig. Aan de

te richten naar hoe mensen zoeken: op

verklaart denk ik deels de opkomst van

andere kant hebben we juist ook weer

welke pagina’s kijken ze? Hoe lang blijven

private lease. Mensen hoeven niet zo

gespecialiseerde monteurs nodig. Veel

ze op die bepaalde pagina hangen? Dat is

nodig de eigenaar meer te zijn van de

mensen vinden het prettig dat ze met

relevante informatie waar wij de inhoud

auto, maar willen wel de vrijheid om te

hun Ford bij een garage terecht kunnen

van de site op aanpassen. Op Facebook

gaan en staan waar ze willen. Daarom

die alle kennis en kunde in huis heeft.

delen we nieuws, we geven tips en

zie je in steden ook wel het delen van

Dat biedt snelheid bij reparaties. We

brengen grappige filmpjes of weetjes.

auto’s opkomen. In de regio werkt dat

proberen ook zoveel mogelijk ervaring

Ook plaatsen we een paar keer per jaar

lang niet altijd, omdat het openbaar

van monteurs onderling te delen. Elk

een item in de huis-aan-huisbladen. En

vervoer terugloopt en de te overbruggen

probleem is elders weleens aan de orde

we brengen een digitale nieuwsbrief

afstanden groter zijn. Je wilt gewoon

geweest. Met behulp van een intern

uit. Die combinatie van online en offline

een auto voor de deur hebben staan.”

platform helpen collega’s elkaar verder.

werkt volgens mij goed. Daarnaast

Voorheen

naar

Op sommige momenten vind ik weleens

hebben we een goed team van vijf

de showroom om zich te oriënteren

dat onze monteurs relatief veel tijd

accountmanagers die het persoonlijke

op auto’s, tegenwoordig neemt het

besteden aan bijscholing in verhouding

contact met onze relaties onderhouden.

internet dat grotendeels weg. “Soms

tot de uren die ze daadwerkelijk aan

Ik geloof in persoonlijke aandacht.

maken we pas kennis met klanten als we

reparatie

kunnen

Sommigen denken dat de aanschaf van

hun aanvraag voor private lease al via de

besteden, maar in de praktijk zien we

een auto een soort afronding is, maar

website hebben ontvangen. Dan is de

de meerwaarde daarvan zeker terug.

dat is natuurlijk allesbehalve waar: met

auto in feite al besteld, zonder dat we

Waar mogelijk kunnen monteurs zich

de aanschaf van een auto begínt de

eerst persoonlijk contact hebben gehad.

ook weer in bepaalde elementen

relatie met onze klanten pas. Want na

Sowieso ontstaat er een grotere vraag

specialiseren. Dat is een voordeel ten

een poosje heeft de auto onderhoud

naar flexibele vormen van autobezit en

opzichte van allround schadebedrijven.”

nodig, of er is een keer sprake van

kwamen

mensen

autorijden. Een hele nieuwe tijd, maar

en

onderhoud

dat maakt het ondernemerschap en

Nieuwsbrief en huis-aan-huisbladen

de autowereld zo boeiend. Kijk maar

Voor

naar de ontwikkeling van elektrisch

belangrijk om met regelmaat in beeld

rijden. Een prachtige innovatie, maar

te blijven in de regio. “We steken veel

voor ons houdt het in dat we ons

tijd en energie in onze website en we

de

Dekkerautogroep

is

interview dekker autogroep

tegenwoordig een stuk minder. De auto

schade. Juist dan wil je laten zien dat je op Dekkerautogroep kunt rekenen.”

het www.dekkerautogroep.nl

zaken | Magazine

7


artikel rabobank

’Voor ons is iedere klant bijzonder’

Rabobank steunt ondernemer in goede en mindere tijden Tekst Hanke Prijs, Fotografie Bertil van Beek.

Stel: je bent al jaren klant bij Rabobank. Goed contact met je ac-

ten de knelpunten? Zijn de loonkosten

countmanager. Een vertrouwd persoon die je bedrijf van haver tot

te hoog ten opzichte van vroeger? Wor-

gort kent. Het loopt lekker. Maar dan komt de omzet onder druk en je krijgt te maken met cashflowproblemen. Waarschuwingsbrieven volgen, ondertekend door iemand die je niet kent. Je vertrouwde accountmanager spreek je nauwelijks. Op een dag krijg je een

gezet? Of blijven de omzetten achter?”, schetst de specialist als voorbeelden.

telefoontje van hem. Hij wil een gesprek met iemand van Bijzonder

Snel schakelen door kennis en betrokkenheid

Beheer… Bijzonder Beheer? Waar ben ik nu dan beland?

René Beerepoot is de accountmana-

G 8

den machines wel efficiënt genoeg in-

ger, het vertrouwde gezicht voor de zakelijke klant. De man met wie de oneen zorgen. Dit is ver-

zonder waardevol”, legt Arno Mulder

dernemer regelmatig om tafel zit, zijn

leden

Rabobank

uit. Hij is directeur Bedrijven. “We heb-

goede, maar ook mindere tijden mee

heeft namelijk heel goed

ben maar één doel voor ogen en dat is

bespreekt.

geluisterd. Naar klan-

de klant”, is de stellige overtuiging van

ten,

tijd.

buitenstaanders

Gerard Wever, Specialist Intensieve

In de tijd dat Rabobank geloofde met

en insiders. En besefte

Begeleiding. Bij hem komt de zakelijke

een afdeling Bijzonder Beheer onder-

dat dit beter kan. Bijzonder Beheer

klant terecht als deze extra ondersteu-

nemers snel en adequaat te helpen,

was een leermoment. Met de beste

ning nodig heeft. Als deze ‘bijzonder

zag Beerepoot zijn klanten minder.

bedoelingen, maar niet de gewenste

beheer’ verdient. Een persoon die bij-

“Dat was in het geval van problemen.

uitwerking. “Onze klanten hadden het

springt voordat het te laat is. In plaats

Neem nu de crisis. Veel bedrijven heb-

idee in een hokje gestopt te worden.

van achteraf repareren zorgt hij ervoor

ben hieronder te lijden gehad. In de

Door het woord ‘bijzonder’. Zo was het

dat er op tijd geanticipeerd wordt als

bouw zijn veel schades geleden. Mijn

uiteraard nooit bedoeld. Als wij het over

zich ‘storingen’ in de bedrijfsvoering

klanten werden overgeheveld naar Bij-

bijzonder hebben, dan bedoelen we dat

voordoen. “Eerst gaan we analyseren.

zonder Beheer en ik raakte het contact

iedere klant voor ons bijzonder is. Bij-

Wat is er loos in het bedrijf? Waar zit-

min of meer kwijt. Gelukkig hebben we

zaken | Magazine


artikel rabobank

v.l.n.r. Arno Mulder, René Beerepoot en Gerard Wever

het snel hersteld. Ik ben en blijf met ze

heeft zo’n reputatie waar het gaat om

het plan van vijf jaar terug kan wel

in gesprek. Ik ben de eerste persoon

cijfers en trends als de van oorsprong

enorm verouderd zijn. Zo snel gaat het

met wie ze te maken krijgen. Juist in

boerenleenbank. Een baken. “Wij ken-

tegenwoordig. Op die manier helpen

zo’n voorportaal zie je waar het mis kan

nen de markt. We kunnen een bedrijf

we de klant, komen deze tegemoet,

gaan. Je bent er veel sneller bij en je

spiegelen met andere bedrijven in

attenderen op trends en houden hem

kunt schakelen. Want je kent je onder-

dezelfde branche”, aldus Arno Mulder.

scherp. Soms komt het voor dat een

nemer. Heeft deze klant baat bij een

“Winkeliers die zich nog niet verdiept

ondernemer inziet: ‘dit is niet meer

specialist die hem verder begeleidt of

hebben in internetverkoop bijvoor-

rendabel, help mij met de afbouw

kunnen wij het samen oplossen?”

beeld. Of een bedrijf dat te graag alle

van mijn bedrijf.’ Ook dan zijn we er.

klanten ten dienste wil zijn en een

Om deze zo pijnloos mogelijk te laten

machine voor korte productielijnen in

verlopen. Zodat de ondernemer er

gang zet, terwijl dat misschien veel

de minste schade van heeft. De crisis

Voordat er namelijk een gespeciali-

meer kosten met zich meebrengt dan

heeft veel kapot gemaakt, maar er zijn

seerd deskundige aan te pas komt,

dat het oplevert. Het kan zijn, dat we

nog veel meer mogelijkheden en uit-

kan Rabobank putten uit een enorme

een klant vragen zich eens te verdie-

dagingen. Daar helpen wij graag aan

databank. Geen enkele andere bank

pen in een nieuw businessplan. Want

mee.”

Enorme databank van cijfers en trends

zaken | Magazine

9


ADvertenties

kwaliteit en service

Anna Paulowna Tel. (0223) 52 5205

www.rood.nl

Westrak 35 | 1771 SR Wieringerwerf Tel. (0227) 50 20 93 E-mail: info@harmsenheftrucks.nl

www.harmsenheftrucks.nl


E

artikel peerbaltus

Peer Baltus en bureau in projectmanagement, een ijscokar en een bedrijf in verhuur van

touringcars:

dat líjken drie totaal verschillende dingen, maar er is wel degelijk één belangrijke overeenkomst. Ondernemer Peer Baltus: “In al mijn werkzaamheden draait het om passie én het contact met mensen.”

Als projectmanager richt Peer zich met

hand gelopen hobby uitgegroeid tot een

ooit gegeten had en door de jaren heen

name op thema’s als veiligheid, eerlijk

volwaardig touringcarbedrijf met twee

kwam mijn herinnering daaraan weleens

ondernemerschap en goed werkgever-

luxe touringcars en een bus voor groeps-

terug. Tot ik op een dag besloot die Ita-

schap. Denk aan vraagstukken omtrent

vervoer. Daarnaast kan ik vanuit mijn

liaanse ijsmaker te zoeken en ik via een

huisvesting van arbeidsmigranten of

netwerk nog andere bussen inzetten.

omweg bij hem terechtkwam. Hij vertel-

keurmerken voor sociaal personeelsbe-

Wie bij ons een bus huurt is niet alleen

de voor een enkeling zijn zelfgemaakte

leid. Peer: “Ik zit inderdaad vaak aan de

verzekerd van een mooie, schone bus,

Italiaanse ijs te willen maken. Zo werd de

‘eerlijke’ kant. Omdat ik dat belangrijk

maar óók van een vriendelijke chauffeur

ijscokar, die in het seizoen elke zondag

vind, maar ook omdat mijn kracht zit in

die zijn werk zichtbaar met plezier doet.

bij het busstation in Den Oever staat,

het creëren van draagvlak en verbin-

Dat hóórt erbij, vind ik. Groepen die een

een feit. En soms staan we op locatie,

ding.” Een andere kracht van Peer is dat

bus huren, hebben een uitje. Dan wil ik

mits de omstandigheden dat toelaten;

hij van uiteenlopende ideeën tot een

dus ook een daadwerkelijke bijdrage le-

daar kunnen mensen altijd naar infor-

goedlopend bedrijf kan komen, mits zijn

veren aan dat feestelijke gevoel.” En dan

meren. Sowieso sta ik altijd open voor

hart er sneller van gaat kloppen. Zoals

is er nog die andere tak van sport, die

samenwerkingsideeën – daar begint het

van bussen. “Ik werkte als student als

minstens zo feestelijk is: de ijscokar. Het

allemaal mee. Vervolgens is het de kunst

chauffeur op een lijnbus. Dat vond ik zó

idee daarvoor werd geboren tijdens het

om die ideeën te combineren met passie

leuk, dat ik later een oldtimer kocht en

eten van een simpel ijsje, ergens in Wa-

en voldoende kennis van zaken, dat is

restaureerde. Die was vanzelfsprekend

geningen. “Het was ‘gewoon’ een ijsje,

volgens mij de basis voor succes.”

al snel in trek bij bruiloften of andere

gekocht ergens in de stad. Maar dat niet

gelegenheden. Inmiddels is deze uit de

alleen: het was het lekkerste ijsje dat ik

www.peerenco.nl

zaken | Magazine

11


interviewwilms

Wilms Den Helder B.V. :

“Duurzaamheid gaat verder dan een CV-ketel of PV-paneel” Op de gevel van Ravelijncenter 39 prijkt een zwart met gouden

als een rode draad door alles wat we

jubileumvlag: het is in één opslag duidelijk dat Wilms Den Hel-

doen. Dat wil zeggen: áls wij tenminste

der B.V. dit jaar een grote mijlpaal viert. En niet alleen buiten weet iedereen dat het familiebedrijf tachtig jaar bestaat - onlangs vond speciaal voor het team een geslaagd jubileumfeest plaats. En dan is er ook nog het jubileumboek.

P

zame oplossing ook een spaarzame oplossing is. Bij ons advies kijken we niet alleen naar de korte termijn, of eigenlijk helemaal niet. Wij gaan voor het resul-

eter Wilms: “Het eerste

draai gevonden en het bedrijf kreeg de

exemplaar van het jubile-

ruimte om te groeien.” Dat laatste lijkt

umboek hebben we uitge-

een understatement als je tachtig jaar

reikt aan onze oud-direc-

Wilms in een oogopslag bekijkt: van

tieleden; mijn vader Peter

smeedwerk en kachelpijpen maken

Wilms sr. en zijn broers Wim

naar totaalinstallateur op het gebied

en Herman. Een feestelijk

van installatietechniek, verwarming,

moment en ook een uniek moment,

elektra, loodgieterswerk, koeling, sa-

want in al die jaren hebben we eigen-

nitair en keukens. “Dat is zeker een

lijk nog nooit eerder iets moois laten

grote ontwikkeling, maar tachtig jaar is

optekenen.” Nu is er dan wel een tast-

dan ook een lange tijd. Er is ontzettend

taat op lange termijn. We willen niet al-

baar document. Er wordt teruggekeken,

veel veranderd op ál deze gebieden. En

leen dat onze klant nú goedkoper uit is,

stilgestaan bij de dag van vandaag én

die veranderingen blijven doorgaan. Nu

maar we pakken er beeld van meerdere

een blik in de toekomst gegeven. “Wilms

hebben bijna alle huizen nog een CV-ke-

jaren bij. Andersom geldt dat ook: som-

is nu al heel lang sterk verbonden aan

tel, maar de afgelopen jaren hebben we

mige investeringen zijn duurder en dat

Den Helder, maar onze wortels liggen in

al diverse energieneutrale woningen

betekent dat het effect ook goed ge-

Twente. Mijn opa en oma startten met

en panden gerealiseerd en dat aantal

noeg moet zijn. Het kan dus voorkomen

hun zaak vanuit huis op de Ruyghweg

groeit natuurlijk. We werken dagelijks

dat iemand graag PV-panelen wil en dat

55 in Den Helder. De voorkamer deed

met PV-panelen en warmtepompen.

wij adviseren om daar nog twee jaar

dienst als etalage. Later kwam daar

Het zijn begrippen die voor sommigen

mee te wachten. Bij duurzaamheid den-

de voorkamer van de buren bij. Wilde

nog onbekend klinken, maar uiteindelijk

ken we trouwens niet alleen aan pro-

je daar een kijkje nemen, dan moest

wordt het gemeengoed.”

ducten als CV-ketels en zuinige instal-

je dus de deur uit en een meter verder

12

oprecht van mening zijn dat een duur-

laties. Duurzaamheid betekent ook dat

weer naar binnen. Zo’n verhuizing van-

Duurzaam is spaarzaam

uit Twente was voor die tijd een hele

Hetzelfde geldt voor de term duurzaam-

kunt halen. Zelf voeren we het meeste

onderneming, maar ze hebben hier hun

heid. “In ons bedrijf loopt duurzaamheid

van ons werk in Den Helder en directe

zaken | Magazine

je van dichtbij haalt wat je van dichtbij


zaken | Magazine

interviewwilms

’In ons bedrijf loopt duurzaamheid als een rode draad door alles wat we doen’.

13


H ĂŠ t p ostbedr i j f

voor de zakelijke markt

Post | Pakket | koerier 0223 61 91 36 | info@nhpost.nl

www.nhpost.nl


interviewwilms

’als iemand belt en specifiek naar jóou vraagt omdat je de vorige keer alles zo goed in orde hebt gemaakt, dan zit je goed’.

omgeving uit. En ik zie dat steeds meer

len. Ik zeg tegen de technische collega’s

achter woont. Dat is ook weer vanuit

mensen kiezen voor de regio. Als een

altijd: als iemand belt en specifiek naar

het idee dat alles draait om contact en

zogenaamd duurzaam product hon-

jóu vraagt omdat je de vorige keer alles

mensen. We voelen ons niet te groot

derden kilometers per vrachtwagen

zo goed in orde hebt gemaakt, dan zit je

voor kleinere klussen. De afwisseling

vervoerd moet worden, dan is dat on-

goed. Duurzaamheid zit niet alleen in

houdt ons scherp en er is geen dag het-

der aan de streep niet duurzaam.” Deze

spullen, maar vooral ook in mensen.”

zelfde. Dat is ook het mooie aan onder-

heldere visie op duurzaam ondernemen

nemen, er ligt altijd weer iets nieuws op

latie met klanten en partners. “We ver-

Van De Kampanje tot drie hoog achter

tachtigjarig bestaan ook een moment

kopen geen losse producten met een

Met de komst van Arnold Hutten is er

van reflectie. “Ik ben gek van techniek,

snelle doorlooptijd. Nagenoeg alles dat

een partner aangetrokken die geen

maar door de jaren heen ben ik daar

we bieden heeft betrekking op meer-

Wilms heet. “We wilden graag uitbrei-

wat verder vanaf komen te staan. Lo-

dere jaren: een keuken, een CV-ketel,

den met elektrotechniek en we werkten

gisch ook, gezien de ontwikkeling van

PV-panelen, noem maar op. We willen

al regelmatig samen met Arnold. Zijn

het bedrijf. We hebben met z’n allen

gedurende al die jaren werken aan het

kijk op zaken is verfrissend en een echte

een heel mooi bedrijf neergezet en

contact met onze klanten. Wie tevreden

aanvulling voor ons bedrijf. We hebben

we gaan op volle kracht vooruit. Ik heb

is over z’n nieuwe badkamer, zal sneller

op het gebied van installatietechniek

soms de neiging om eerst te kijken naar

overwegen om een paar jaar later voor

nu echt alles in huis. Dat betekent een

wat er níet zo goed ging en daarna pas

een nieuwe keuken ook bij ons te in-

grote meerwaarde voor onze zakelijke

naar wat er wél goed ging. Op zich geen

formeren. En als de buurman vindt dat

opdrachtgevers, bijvoorbeeld Theater

slechte eigenschap, maar zo af en toe

hij goed geholpen is met plaatsing van

de Kampanje en het Nieuwe Zwembad

vergeet ik te zeggen dat ik trots ben op

zijn verwarming én ook later nog toen

in Ooghduijne. Maar we komen nog net

het bedrijf Wilms en op ons team. Want

hij een vraag had, zal dat weer vertel-

zo graag bij de mevrouw die drie hoog

dat ben ik.”

kan worden doorgetrokken naar de re-

je te wachten.” Voor Peter zelf biedt het

zaken | Magazine

15


artikel de kop werkt

s: Wethouder Theo Mesker tsen, Na het wandelen en fie is varen de volgende stap.


artikel de kop werkt

Theo Meskers

Recreatie en toerisme wordt robuuste economie Het gaat steeds beter met het toerisme in de Kop. Waar de stranden tussen Petten en Den Helder, Texel, werelderfgoed Waddenzee en zeilplas IJsselmeer de pijlers waren onder het succes, ontwikkelt ook het achterland zich tot een aantrekkelijk gebied. Vanuit de regio wordt daar veel gemeenschapsgeld in gestoken. Ondernemers kunnen ervan profiteren. Maar doen ze dat? Hoe dan ook, het gaat goed met de

Ondernemers doen dat ook. En met

Meskers naar Sail Den Helder; het

vrije-tijdseconomie en de stijgende

succes. In Anna Paulowna groeit Hoen-

grote publieksevenement rond de ma-

conjunctuur stimuleert deze trend. Wie

derdael uit tot een geweldige dieren-

rine dagen. “We hebben een workshop

de website www.hollandbovenamster-

tuin. De ANWB geeft het dierenpark

georganiseerd om ondernemers aan

dam.com bekijkt ziet de rijke verschei-

een hoge rating. Ze riep Hoenderdael in

elkaar te koppelen en arrangementen

denheid

Noord-Holland-Noord.

2016 uit tot het leukste uitje in Noord-

te maken. Daar werd heel lauw op ge-

Deze site is een gezamenlijke marke-

Holland. Met name de optimale prijs-

reageerd. Alsof de ondernemers niet

tinginspanning van de 17 gemeenten.

kwaliteitverhouding van het park en de

overtuigd zijn van de kansen, terwijl de

Vanuit die samenwerking doen de ge-

bijbehorende horeca leverde een hoge

mooie bezoekcijfers voor zich spreken.”

meenten in de Kop van Noord-Holland

waardering op. In Callantsoog en in

Hoe dan ook: de gemeenten in de Kop

er een schepje bovenop.

Tuitjenhorn scoren de campings Tem-

gaan door op de ingeslagen weg. “Alle

pelhof en De Bongerd hoge cijfers.

cijfers wijzen uit dat de Kop zich verder

van

kan ontwikkelen door in te zetten op

Binnen het economische stimuleringsprogramma De Kop Werkt! is geld gere-

Wethouder Theo Meskers, verant-

toerisme en recreatie als speerpunt-

serveerd voor aanvullende toeristische

woordelijk voor toerisme en recreatie

sector”, aldus Meskers.

promotie. Deze zomer is een intensieve

in de gemeente Hollands Kroon, stelt

campagne gevoerd; op internet, in de

een kritische kanttekening. “Het aan-

Vanuit die overtuiging is in de afgelo-

krant, op straat en op perrons van NS-

tal ondernemers dat beeldbepalend is

pen jaren de toeristische infrastructuur

stations. Online werden 48 miljoen im-

voor de Kop zou eigenlijk groter moeten

verder opgewaardeerd. Na het fiets-

pressies getoond. Over het strand, fiet-

zijn. Dat zou de sector in de breedte

knooppunten-netwerk is een regionaal

sen, varen, dagje uit of gewoon Zomer

versterken. De ontwikkeling van na-

wandelnetwerk uitgezet met een to-

in de Kop. Abri’s op NS-stations en op

tuurcamping Het Bos Roept in het Rob-

tale lengte van 770 kilometer. Het is in-

straat in Amsterdam creëerden een be-

benoordbos is een stap in de goede

middels helemaal bewegwijzerd vanuit

reik van ruim 800.000 views. Al met al

richting. Heel onderscheidend en direct

ruim 40 vertrekpunten en telt 60 over-

werd bijna 100.000 euro geïnvesteerd.

succesvol.”

stapjes, 7 wandelbruggen en 3 trek-

Hoge waardering

Lauw gereageerd

pontjes. Het voert door de hele Noordkop; van wad tot weiland. Meskers: “We

Daarmee geeft de Kop aan, dat ze de

Als het gaat om de houding van

doen het voor de toeristische kwaliteit,

leisure-economie heel serieus neemt.

het mkb in de leisure-sector verwijst

maar ook voor onze inwoners.

zaken | Magazine

17


ADvertenties

wit wit

&

wit wit Verstand van lekker eten! Verstand van lekker eten!

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

Vrede en Vrijheid 10 | 1785 RM Den Helder | (0223) 63 06 23

www.witenwit.keurslager.nl

www.witenwit.keurslager.nl

Kruiswijk 18 1761 AR ANNA PAULOWNA T 0223-521222 F 0223-521333 E admin@olofschuur.nl I www.olofschuur.nl

INSTALLATIETECHNIEK

WWW.WILMS.NL

STORING & ONDERHOUD KEUKENS & BADKAMERS


artikel de kop werkt

Wandelen, bewegen, is gezond.

plaatsen waar je te voet of op de

Met deze investering stimuleren

fiets kunt vertrekken voor een

we dat want je kunt er gratis ge-

tocht door de regio. Met name

bruik van maken. Het verfraait de

daar waar routes elkaar kruisen,

kwaliteit van onze woonomge-

zijn mogelijkheden voor initiatie-

ving.”

ven van ondernemers. Denk aan boot- en fietsverhuur, horeca,

Varen

B&B‘s, en verblijfsrecreatie.

Na het wandelen en fietsen, is varen de volgende stap. De Kop van

dorp wil erop inspelen. Hij onderzoekt

Als het gaat om verblijfsrecreatie in het

Noord-Holland sluit aan bij het sloe-

de mogelijkheid om enkele elektrische

algemeen, is uitgezocht dat de kwali-

pennetwerk. Dit werkt volgens het-

sloepen in exploitatie te nemen. Het

teit van deze sector onder druk staat.

zelfde principe als op de fiets; varen van

sloepennetwerk is volgend jaar opera-

Als niets verandert, mag verwacht wor-

knooppunt naar knooppunt. De sloep

tioneel in onze regio.

den dat 65% van de bedrijven in NoordHolland-Noord niet overleeft. Daarmee

is zeer populair, omdat het gebruik van zo’n boot heel laagdrempelig is. “In een

In Den Helder is de stichting Stelling

verbleekt het toeristisch profiel van

sloep kun je veilig het water op, zon-

Den Helder goed op weg de vaarroute

onze regio. Het is de moeite waard om

der vaarbewijs. Bovendien heeft een

door de stad met de elektrische Hel-

hier aandacht aan te besteden want

sloep een beperkte doorvaarthoogte.

derse vlet tot een succes te maken. De

op de schaal van Noord-Holland-Noord

Dat maakt zo’n bootje tot een geweldig

vletten liggen bij Fort Westoever en

is de economische impact 700 miljoen

middel om onze regio te verkennen”,

van daaruit kun je richting het Gemini

euro en liefst 12.500 banen groot.

verklaart Meskers.

Ziekenhuis of Willemsoord varen. Dui-

Ook hier gaat het er om, dat ondernemers aanhaken. In andere regio’s is dat

zenden mensen hebben dat inmiddels

Onderzoek wijst uit de dat De Kop moet

gedaan.

inzetten op deelgebieden om de ontwikkeling van nieuwe verblijfsrecreatie

gebeurd. Rond Alkmaar bijvoorbeeld

Initiatieven

is het netwerk een succes. Gebruikers

Dankzij de hoogwaardige en goed be-

aan gewerkt. Er wordt onderscheid

hoeven slechts een app te downloa-

wegwijzerde routestructuur beschikt

gemaakt tussen het gebied van Sint

den en daar het gebied te kiezen waar

de Kop over een robuuste basis voor

Maartenszee tot Huisduinen, het agra-

ze doorheen willen varen. Naast de

de toeristische doorontwikkeling. Om

risch buitengebied, waterrijk (randen

Kop doet West-Friesland mee. Kolhorn

dat te ondersteunen zijn door gemeen-

van het Amstelmeer) en het strand.

wordt het knooppunt tussen beide re-

ten en provincie TOP’s geplaatst. Dit

Voor alle vier wordt gewerkt aan een

gio’s. Ondernemer Piet Tromp uit dit

zijn Toeristische Overstap Punten, op

profiel.

in goede banen te leiden. Daar wordt

zaken | Magazine

19


ADvertenties

Wijnker Mechanisatie B.V. Wijnker J.C. Mechanisatie de LeeuwwegB.V. 26 Wijnker Mechanisatie B.V. J.C. de Leeuwweg 26 1764 NG Breezand J.C. de Leeuwweg 26 1764 0223-523590 NG Breezand 1764 0223-523590 NG Breezand 0223-523590 Dé specialist voor al uw interntransport: Dé specialist voor al uw interntransport: * Heftrucks en zijladers Dé specialist voor al uw interntransport: Handpompwagens * Heftrucks en zijladers Elektrischeenpallettrucks Handpompwagens * Heftrucks zijladers nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Handpompwagens Onderhoud en reparaties nieuw en gebruikt * Verkoop Elektrische pallettrucks Keuringennieuw van Onderhoud en interntransport reparaties * Verkoop en gebruikt voertuigen * Verkoop semien tractiebatterijen Keuringenvan van interntransport voertuigen Onderhoud en reparaties Testen van semienentractiebatterijen van semitractiebatterijen * Verkoop Keuringen van interntransport voertuigen * Verkoop Testen van vansemisemi-enentractiebatterijen tractiebatterijen * Testen van semi- en tractiebatterijen Wij rekenen geen voorrijkosten. Bezoek onzegeen website en neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onzegeen website en op! neem gerust Wij rekenen voorrijkosten. eens vrijblijvend contact Bezoek onze website en op! neem gerust eens vrijblijvend contact op!

Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! Wijnker Mechanisatie B.V., tot uw dienst!! www.wijnkermechanisatie.nl

www.wijnkermechanisatie.nl www.wijnkermechanisatie.nl

bouwbedrijf

J.G. APPELMAN B.V. AGW is een nieuw, no-nonsense AGWAGW is eenisnieuw, no-nonsense een nieuw, no-nonsense uit de Kop van administratiekantoor administratiekantoor uitno-nonsense de Kop administratiekantoor uit de van Kop Noord Holland metvan vestigingen in AGW is een nieuw, Noord Holland met vestigingen Noord Holland met vestigingen Den Oever, en Zaanstad. administratiekantoor uit Hippolytushoef dein Kop in van AGW is een nieuw, no-nonsense Den Oever, Hippolytushoef enondernemer Zaanstad. Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. Iedere kan ons Noord Holland met MKB vestigingen in

administratiekantoor uit Kop van Iedere MKB ondernemer kande ons Iedere MKB ondernemer kan inschakelen voor praktische onderDen Oever, Hippolytushoef enons Zaanstad. Noord Holland met vestigingen in inschakelen voor praktische onderinschakelen voor praktische ondersteuning en adviezen op vrijwel alle Iedere MKB ondernemer kan ons Den Oever, Hippolytushoef en Zaanstad. steuning en adviezen op vrijwel alle steuning en adviezen op vrijwel alle bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor elke ondernemer bedrijfsfronten. Voor elke ondernemer is een persoonlijk adviseur Iedere MKBen ondernemer onsbetrokken steuning adviezen opkan vrijwel alle is een persoonlijk betrokken adviseur is een persoonlijk betrokken adviseur meer danelke gewenst. Zeker in deze tijd. inschakelen voor praktische onderbedrijfsfronten. Voor ondernemer meer dan Zeker in deze tijd. meer dan Zeker in deze is eengewenst. persoonlijk betrokken adviseur steuning en gewenst. adviezen op vrijwel alletijd. meer dan gewenst. in deze tijd. bedrijfsfronten. Voor Zeker elke ondernemer

www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl www.agwr.nl

Stationsweg 16 - 1761 EB Anna Paulowna Postbus 1 - 1760 AA Anna Paulowna 0223-531304 - 0223-531207 (fax) info@bouwbedrijfappelman.nl www.bouwbedrijfappelman.nl

is een persoonlijk betrokken adviseur

meer dan gewenst. Zeker in deze tijd.

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

Beltstraat 78, 1777 Hippolytushoef Beltstraat 78, BA 1777 BA Hippolytushoef 088 - 227 07 00

www.agwr.nl

088 227 -07 0007 00 227 Beltstraat 78, 1777 BA-088 Hippolytushoef 088 - 227 07 00

Beltstraat 78, 1777 BA Hippolytushoef

V GM C HECKLIST A ANNEMERS


viert tienjarig jubileum

over warnarsmakelaardij

Warnars Makelaardij

ben, maar wij moeten ook een klik met de klant hebben. Alleen dan kun je goed werk leveren. Die eerlijkheid in alles wat we doen wordt zeer op prijs gesteld.”

Helderse vestiging naar Julianaplein Het tienjarig jubileum wordt het hele jaar gevierd met acties als kosteloze waardebepaling of -gewoon lekker en feestelijk- een doos verse tompoezen als cadeautje voor klanten. Ook verhuist de vestiging in Den Helder van de Molenstraat naar een hoekpand op het Julianaplein. “We zijn uit ons Helderse jasje gegroeid. Het is tijd voor meer ruimte, zodat mijn collega’s prettig kunnen wer-

Bij Warnars Makelaardij pakken ze de zaken graag net even anders

ken en we wat meer rust kunnen bie-

aan. Marketing met een knipoog, af en toe een béétje luchtigheid tussen

den.” Een andere mijlpaal is de verkoop

het werken door en hier en daar een tikje eigenzinnigheid, die alleen al blijkt uit het feit dat Raymond Warnars tien jaar geleden precies ten tijde van de start van de economische crisis besloot voor zichzelf te beginnen.

R

van nieuwbouwloodsen op het AmbachtsPlaza. “We waren betrokken bij de aankoop van de grond en zo hebben we uiteindelijk ook de verkoop van de loodsen in huis gehaald. Een heel andere tak van sport, maar zeker in goede handen

aymond: “Ik had natuur-

(Den Helder en Julianadorp). Waar we

bij ons kantoor. Op een enkele loods na is

lijk wel een plan en flinke

voorheen met name een jongere groep

alles reeds verkocht. Ons team bestaat

ambitie, maar ik reali-

mensen aanspraken, hebben we door

nu uit drie registermakelaar-taxateurs;

seerde me ook: ‘als je nog

de jaren heen ook het vertrouwen van

wellicht dat we in de toekomst een col-

niets hebt, dan heb je ook

oudere generaties gewonnen en vast

lega aantrekken voor deze bedrijfstak.

niets te verliezen’. Ik ben

weten te houden.” Hoewel Warnars

Alles op z’n tijd. Het belangrijkst is dat

gewoon stap voor stap

nog altijd verder groeit, is allesbehalve

we voor elke klant ruim de tijd kunnen

vooruit gegaan. En dit jaar vieren we

een kwestie van ‘zoveel mogelijk klan-

blijven nemen.”

ons tienjarig jubileum met een prachtig

ten binnenhalen’. “In mijn ogen moet de

team van acht man en twee vestigingen

klant niet alleen een klik met ons heb-

www.warnarsmakelaardij.nl

zaken | Magazine

21


artikel north sea energy

north Sea Energy Gateway op de Offshore Energy Beurs:

“Ben je werkzaam in de offshore energie markt in Europa, dan zou je echt op Offshore Energy 17 moeten staan”, stelt Annemarie Henselmans van Ontwikkelingsbedrijf NHN. “Daar bereik je iedereen in jouw branche. Maar beursdeelname is kostbaar voor kleine offshorebedrijven. Daarom doen we dat samen als regio onder de merknaam North Sea Energy Gateway. Met één

Ook op de Offshore Energy Beurs staat windenergie stevig op de agenda, met het extra event EUROS for wind

paviljoen voor kleine en grote offshorebedrijven, strak georga-

energy en Offshore WIND Conference

niseerd en met meer slagkracht. Want samen sta je immers

(OWC). “Gas en olie gaat nu na de crisis

sterker.”

M 22

Duizenden windmolens

nog steeds niet zo goed als voorheen. De toekomst zit in wind. Iedereen die

et 11.500 bezoekers

Noordzee, dan moet je in de Noordkop

daar actief in is of in wil zijn, staat op

is de Offshore Energy

zijn”, vertelt Annemarie. Vanuit Ontwik-

deze beurs als deelnemer of komt als

Beurs

grootste

kelingsbedrijf NHN coördineert ze NSEG.

bezoeker”, vertelt Annemarie. “En dat

Europese beurs voor

“De vliegtijden en vaartijden vanuit Den

is een grote kans voor onze regio, want

de olie-, gas en wind-

Helder zijn zeer gunstig. Als regio bie-

de windparken komen bij ons voor de

industrie. “Vorig jaar

den we een volwaardige supply chain

deur te liggen. Die hebben allemaal on-

was deze beurs de

voor onderhoud, constructies, perso-

derhoud, kennis en expertise nodig. Een

ideale plaats om North Sea Energie Ga-

neel, training en financiële diensten.

partij als TenneT bijvoorbeeld kijkt zelfs

teway (NSEG) te lanceren en onze regio

Dat is interessant voor de olie- en gas-

naar het aanleggen van een eiland op de

te presenteren als één geheel. Ook dit

winning op de Noordzee, maar ook voor

Doggersbank waar duizenden windmo-

jaar is onze boodschap: acteer je op de

windenergie.”

lens op kunnen worden aangesloten.”

zaken | Magazine

de


artikel north sea energy

Zakelijke speeddates

potentiële klant of partner te ontmoe-

viljoen beschikbaar voor deelname. Als

Het paviljoen op de Offshore Energy

ten.” Op de Offshore Energy Beurs zijn

ik het zo zeg, dan klinkt dat als een ver-

Beurs wordt gebouwd door Pride at

diverse workshops, sprekers en wordt

kooppraatje, maar het is echt een ide-

Work. De Helderse eigenaar Pascal Rik-

er door Navingo ook een matchmaking

ale kans voor kleine offshorebedrijven

sman was van het begin betrokken: “Een

event georganiseerd. “Je registreert je

om zich op deze beurs te presenteren.

nauwe samenwerking is belangrijk voor

met je bedrijfsprofiel. Vervolgens krijg je

Iedereen die je zou willen bereiken,

een goede presentatie. Wat wil je pre-

potentiële matches met bedrijven die bij

loopt hier rond op 10 en 11 oktober. We

cies op de beurs bereiken? Hoe kan de

je passen, dus bedrijven met een project

hebben een prachtige stand met een

stand dat ondersteunen? En dat bete-

die zoeken naar wat jij te bieden bijvoor-

goede organisatie, en je krijgt alle ge-

kent ook terugkijken. Vorig jaar organi-

beeld. Een week van te voren krijg je van

legenheid om te netwerken”, betoogt

seerde bijvoorbeeld drie of vier partijen

Navingo een schema met je zakelijke

Annemarie.

elk een eigen netwerkborrel. Iedereen

speeddates van een half uur”, legt An-

stond overal en nergens”, schetst Pas-

nemarie uit. “Maar je kunt de beurs na-

“Kom in ieder geval als bezoeker kijken,

cal. Annemarie vult aan: “Daarom doen

tuurlijk ook gebruiken om je bestaande

het bezoek aan de beurs is gratis. Proef

we dit jaar één netwerkborrel, op dins-

relaties te ontmoeten. Zo haal je het

de sfeer en bezoek het NSEG Paviljoen in

dag 10 oktober. We delen de kosten,

maximale uit je beursdeelname.”

hal 2 om te zien hoe we ons als gateway

kunnen de kwaliteit verhogen én we bereiken zo elkaars netwerk. Op een beurs

Gratis voor bezoekers

gaat het om kansen creëren om die

“Er zijn nog enkele plaatsen in het pa-

naar de Noordzee presenteren. Daar plukt uiteindelijk ieder offshorebedrijf uit onze regio de vruchten van.”

zaken | Magazine

23


Administratiekantoor

Glim & Van der Does Uw administratie, jaarrekening en belastingaangiftes uitbesteden tegen een vaste prijs?

Wij verzorgen • Bestrating • Vijvers • Waterelementen • Vlonderterrassen • Blokhutten • Schuttingen • Beplantingsplannen • Tuinverlichting • Beregeningssystemen • Interieurbeplanting

Bij ons is dat vanzelfsprekend. Vestiging: Den Helder Annie RomeinVerschoorlaan 20 Westerland Westerlanderweg 166

Voor meer informatie: 06-33643190 (Mirjam) 06-33643191 (Edith) info@glim-vanderdoes.nl

www.glim-vanderdoes.nl

Hoornseweg 2 | 1775 RB | Middenmeer Tel.: (0227) 50 28 24 | www.desiertuin.nl

5 Ruime Wasboxen

(Speciale box voor campers, caravans en bestelauto’s) TM

7 DAGEN PER WEEK - 24 UUR PER DAG Ruime keuze uit Wasprogramma’s • Voorwas • Powerschuim • Hogedruk voorwassen • Schuimborstel • Tussendoor afspoelen • ShineTecs • Wax conservering • Vlekvrij afspoelen

Voor als u klaar bent met wassen • 4 Ruime stofzuigerplaatsen • Matten borstelklopzuigautomaat • Geurautomaat voor uw matten • Auto deodorantautomaat • Doekenautomaat voor in- en exterieur Carwash Center Verhaart Bedrijfsweg 11D (naast sportschool Big Gym) 1785 AK, Den Helder | 0223 61 99 88 info@autoserviceverhaart.nl

www.autoserviceverhaart.nl

* bedrijfshal van 1.054 m²

(incl. 200 m² kantoor en 200 m² bedrijfswoning) Betalen met

• Pin • Wasmunten • Contactloos pinnen • Contant of briefgeld • Washwallet app • Waspas

* woning met 250 m² woonoppervlakte * totale kavel 3.325 m² w.v. 1.875 m² bij woongedeelte


column monica musen

- column -

Monica Musen Voor een ondernemer is er natuurlijk nooit écht sprake van vakantie, er is immers altijd wel iets wat zijn of haar aandacht vraagt, zelfs al dobbert hij of zij in een mooi blauw, warm, watertje ergens aan de andere kant van de wereld. Desalniettemin komen soms een aantal zaken gedurende de zomer op een lager pitje dan gebruikelijk te staan. Nu is het debiteurenbeheer vaak al een ondergeschoven kindje en in de zomer wordt hier nog minder aandacht aan besteedt. Het is ook het minst leuke. Immers, de ondernemer wil zich met zijn “core-business” bezig houden en wil zo min mogelijk energie steken in het nalopen van de openstaande debiteuren.

D

beheren, of naar het strand?

aar zijn dan weer specialisten voor zoals ondergetekende bijvoorbeeld. Toch is het wel eens goed om eens een kritische blik op de debiteurenposten te werpen. In de praktijk komen wij nogal eens tegen dat facturen zondermeer worden afgeboekt, bijvoorbeeld omdat men denkt dat het financieel belang te gering is om de incassowerkzaamheden te rechtvaardigen. Of, er is eigenlijk te weinig tijd voor binnen de organisatie zodat een factuur alleen al vanwege het enkele tijdsverloop, verjaring, moet worden afgeboekt. Een ander voorbeeld is dat men een gerechtelijke procedure verwacht en dat wordt opgezien tegen de hoge gerechtskosten. Zo zijn er legio redenen waarom men denkt, laat maar zitten. Zonde, want er zijn best mogelijkheden om ook de lage facturen bij uw incasso partner onder te brengen, zon-

der dat daar een torenhoge rekening tegenover staat. Daarnaast zijn er alternatieve incasso methoden zoals opschortings- of retentierechten waar u wellicht een beroep op zou kunnen doen. Misschien een idee om op een regenachtige zondagmiddag, er valt tenslotte al weer water genoeg, de debiteurenportefeuille door te spitten. En gaat u toch liever uitwaaien op het strand dan hebben wij daar alle begrip voor, maar als het toch stiekem geen kwaad kan dan is het volgende misschien iets voor u. Wij bieden onze relaties een kosteloze “quick scan” van de debiteurenportefeuille aan waarbij de mogelijkheden tot snelle incasso, waarbij dus weinig tijd en energie van de ondernemer wordt gevraagd, worden beoordeeld. Dit doen we dan weer niet op een zondagmiddag, want ook wij maken dan liever een strandwandeling. Al dan niet met paraplu.

zaken | Magazine

25


interviewkieftenburgbestratingen

“Het is en blijft een mooi ambacht�

26

zaken | Magazine


interviewkieftenburgbestratingen

Jan Kieftenburg

van Kieftenburg Bestratingen: Over een paar maanden bereikt Kieftenburg Bestratingen een

kunt helpen? Daar word je uiteindelijk

mijlpaal: dan bestaat het bedrijf uit Wieringerwaard alweer

samen sterker van.”

dertig jaar. Oprichter Jan Kieftenburg startte in 1988 als eenmanszaak. Sindsdien wist het bedrijf zich door roerige tijden heen te slaan, met service en kwaliteit als hoofdingrediënten.

‘‘T

Erfverharding voor agrariërs Kieftenburg Bestratingen is een bekend gezicht in het openbaar terrein, maar ze zijn minstens zo vaak in de

oen we dertig jaar

gevraagd om een shovel met een spe-

achtertuin van particuliere klanten te

geleden met het

ciale uitlaat die minder overlast geeft

vinden. “We voeren veel werk uit op

bedrijf

startten,

voor bewoners. Daar proberen we zo-

basis van aanbestedingen, daar zitten

was stratenmaker

veel mogelijk rekening mee te houden.”

kleinere en grotere projecten tussen. We werken dan grotendeels via hoofd-

nog een oorspronkelijk, ambachtelijk

Ook een grote verandering is de ver-

aannemers uit de regio - soms zitten

vak. En dat is het

schuiving van personeel in loondienst

we een heel jaar op één werk. Daar-

natuurlijk nog steeds, maar tegen-

naar zelfstandigen. “Tot een paar jaar

naast doen we veel werk voor agra-

woordig gebeurt een groot deel van

geleden stonden de meeste jongens

riërs, dan moet je denken aan erfver-

het werk machinaal. Dat wordt ook

in ons team op de loonlijst. Dat aantal

harding. Het erf wordt natuurlijk vaak

steeds vaker de regel omdat machi-

is behoorlijk teruggelopen, dat is -he-

belast door zware vrachtwagens of

naal werken vanzelfsprekend minder

laas- het gevolg van onzekere tijden.

machines en na verloop van tijd is dan

belastend is voor het lichaam. Toch is

Als je naar de sector kijkt in brede zin,

een opknapbeurt nodig. Tegelijkertijd

het niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld in

zie je dat de afgelopen jaren bij veel

komen we net zo graag een mooi pa-

smalle straatjes. En als je diep in mijn

bedrijven in de bouw hetzelfde is ge-

troon in iemands tuin of oprit leggen.

hart kijkt, vind ik dat een straat of werk

beurd. We werken overigens zoveel

Voordat we een offerte uitbrengen

écht het allermooiste resultaat heeft

mogelijk met een vaste club mensen:

komen we altijd persoonlijk een kijkje

als het met de hand is gelegd. Geluk-

niet iedereen die zichzelf presenteert

nemen en de wensen doorspreken.

kig doen we dat bij particulieren nog

als zelfstandige stratenmaker voldoet

De ene keer heeft men zelf de bestra-

bijna altijd. Aan de andere kant begrijp

aan onze kwaliteitseisen, daar letten

tingsmaterialen

ik ook dat tijden veranderen. We gaan

we goed op. En als het nodig is dan

keer leveren wij die. De eerdere trend

met onze tijd mee, ook als het gaat om

huren we extra mankracht in. We heb-

waarbij tuinen nagenoeg geheel be-

de machines zelf. Voor bestrating in

ben heel goed contact met collega-

tegeld werden loopt nu terug. Mensen

woonwijken wordt bijvoorbeeld vaak

bedrijven. Het is toch mooi als je elkaar

lijken weer vaker te kiezen voor

gekocht, de andere

zaken | Magazine

27


ADvertenties

Tillen, daar zit toch niemand op te wachten

Óók voor:

ij wel! maar w

Bel v gratis oor o 0223 6 fferte 3 13 5 4

(INTER)NATIONALE VERHUIZINGEN INBOEDEL OPSLAG

Een glas helder(s) notariaat

Blokmakersweg 2 | 1786 RC Den Helder Telefoon (0223) 63 13 54 | info@molenaar-leek.nl

www.molenaar-leek.nl

• estate planning • afwikkeling nalatenschappen • aangifte erfbelasting / schenkbelasting

Glas & Mulder Notariaat Middenweg 113 1782 BC Den Helder telefoon 0223 525252

Dè specialist van de Noordkop voor zittend en staand werken


interviewkieftenburgbestratingen

een tuin waarbij ook voldoende plek

to’s van het werk. Maar dat is voor ons

het werk verlicht, betekent dat nog

wordt vrijgehouden voor beplanting.

geen doel op zich. Bovendien ben ik van

niet dat het werk van stratenmaker

We hebben een aantal vaste partners

mening dat je daar voorzichtig mee om

ook meteen écht veel lichter is gewor-

voor de levering van stenen en tegels

moet gaan. Niet iedereen wil zijn eigen

den. “Je hebt toch kracht en discipline

en mensen kunnen bij ons inspiratie

tuin terugzien op het internet, dus als

nodig: die stenen komen niet allemaal

opdoen via folders en catalogussen.”

we al een foto maken dan vragen we

vanzelf van A naar B. Het is jammer dat

eerst toestemming. En het is leuk om

steeds minder jongeren kiezen voor dit

Lijn boven Amsterdam

te laten zien welk werk je levert, maar

vak. Ja, het is soms zwaar, maar het is

Verreweg het meeste werk dat Kief-

het is belangrijker om dat werk vooral

tegelijkertijd een prachtig ambacht. Ik

tenburg aanneemt beslaat de lijn bo-

gewoon heel goed te doen. Dat is uit-

ben benieuwd naar de toekomst, want

ven Amsterdam, met hier en daar uit-

eindelijk betere reclame dan welke foto

hoe dan ook blijven stratenmakers no-

stapjes richting Friesland. “Als iemand

ook. Op de plaatjes kun je niet zien dat

dig en ook het klassiek bestraten zal

uit Utrecht in de lucht zou komen, zou

we ernaar streven zo snel en flexibel

nooit helemaal verdwijnen. M’n oudste

ik zeggen: probeer gewoon iemand in

mogelijk te zijn: dat kun je alleen maar

zoon werkt inmiddels mee in het be-

de buurt te vinden. Op die manier houd

dóen. Offertes proberen we binnen

drijf en de jongste pakt waar mogelijk

je de markt gezonder. Nu we al dertig

een dag of maximaal twee dagen toe

uren mee. Het is typisch een vak dat je

jaar bestaan weten veel mensen ons

te sturen. En als er na oplevering toch

goed leert door veel, heel veel uren te

te vinden via mond-tot-mondreclame.

nog een vraag is, dan komen we zo snel

maken. Een vak waar je trots op mag

Maar ook wordt er regelmatig een of-

mogelijk langs.”

zijn.”

ferte gevraagd via het contactformulier op onze website. Op de website en

Prachtig ambacht

via Facebook plaatsen we weleens fo-

Hoewel de opkomst van de machines

www.kieftenburgbestratingen.nl

zaken | Magazine

29


ONZE

ROLLOVER WAST elke type

KOOP WONING

UIT ELKAAR GAAN

AUTO

SPORT VERENIGING SAMEN WONEN

ERFENISSEN

Vraag eens naar de waspas, speciaal voor bedrijven

BELASTING BESPAREN gstijden

Carwash openin

7 dagen per week uur 22.00 van 07.00 tot

Als een octopus met acht armen

beschikken wij over gedegen kennis en ervaring op veel rechtsgebieden. Door deze veelzijdigheid kunnen wij u een prima service bieden. Ga in zee met Notarissen aan Zee!

Hét autowascentrum van Den Helder Kievitstraat 22 - Den Helder

Drs. F. Bijlweg 5, 1784 MC Den Helder | Parkstraat 8, 1787 AC Julianadorp Tel. (0223) 6720 100 Fax (0223) 672 101

Notarissencombinatie Den Helder

info@notarissencombinatie.nl | www.notarissencombinatie.nl

KZ Aanneming & Groenvoorziening B.V. • Aanleg en Onderhoud • Maaien bermen & taluds • Sportvelden • Onkruidbestrijding • Blad- en vuilzuigen • Drainage • Stobbenfrezen

Aanleg, Ontwerp & Onderhoud • Licht • Zonnepanelen • Koude Techniek • Data & Telefonie • CV - Gas - Water • Kracht- & Zwakstroom • Beveiliging & Bewaking • Toegangscontrole & C.C.T.V. Drs. F. Bijlweg 238 | 1784 MC Den Helder | 0223 - 637774

KZ Aanneming & Groenvoorziening B.V. Havenweg 10 | 1771 RW | Wieringerwerf Telefoon: 0227 60 12 03 | www.kz-bv.nl

www.taylor-groep.nl


Shortlease & zakelijk huren Zakelijk een auto huren of shortleasen Op zoek naar eenvoudige en duidelijke oplossingen voor je wagenpark? Bij Autohopper Den Helder ben je aan het juiste adres! Autohopper biedt heldere contracten aan, zonder addertjes onder het gras en inclusief verzekering. Zo ben je altijd snel (weer) mobiel, zonder hoge haal-en-breng kosten! Met ruim 100 vestigingen zit Autohopper altijd in de buurt. Wil je een auto huren voor een dag, week of langere tijd? Neem dan even contact op met de Autohopper bij jou in de buurt.

gen een zeer scherp tarief. Je zit dus niet vast aan een lange looptijd en je hoeft geen hoge afkoopsom te betalen bij onverwachte veranderingen: je kan de auto altijd weer bij ons inleveren, zonder boete. Kies je voor zakelijke shortlease van Autohopper, dan profiteer je van full-operational lease met een flexibele looptijd.

Shortlease Wil je langer dan een maand een auto huren die van alle gemakken is voorzien, maar toch flexibel blijven? Samen met Autohopper speel je gemakkelijk en snel in op de mobiliteitsbehoefte van je bedrijf. Je krijgt bij ons altijd een luxe uitgevoerde auto te-

Waarom Autohopper?  Een uiterst scherpe prijs, inclusief verzekering  Rij vandaag al een nieuwe, luxe en schone auto  Altijd een professionele medewerker die je voorziet van advies op maat  Flexibele contracten zonder opzegtermijn

Autohopper Den Helder Bedrijfsweg 1A.1785 AK Den Helder Tel. 0223-727044.www.autohopper.nl

Profiteer dus van de financiële voordelen van langer huren, zonder de financiële risico’s van leasen.

zaken | Magazine

31


interviewtriton12

Duikduiktoren Triton 12 Voor mensen die niet bekend zijn met sport-of beroepsduiken lijkt de duiktoren bij Aquacentrum Den Helder misschien niet zo bijzonder. Maar niets is minder waar: duiktoren Triton 12 heeft zóveel te bieden dat zelfs Italiaanse en Indonesische onderzeeboorbemanningen de wereld over vliegen om in Den Helder te kunnen trainen.

M 32

anager Hans Brui-

ten. We werken daarin samen met het

den bij diverse oefeningen geblindeerd

newoud steekt en-

Instituut Fysieke Veiligheid.”

om het zicht net als in het buitenwater te beperken. Een brandweerduiker

thousiast van wal: “De 12 in de naam

Door het Commando Zeestrijdkrachten

moet volledig op gevoel complexe pro-

Triton 12 verwijst

wordt de duikduiktoren gezien als een

cedures uit kunnen voeren: je moet het

naar

diepste

goede aanvulling op duikbassin Triton

wrak lokaliseren, je moet het raam op de

het

punt van de duik-

21, dat in de marinehaven is gesitueerd.

juiste locatie intikken en een autogordel

toren. Naast Dive World in Enschede

De geringe afstand tussen de marine-

veilig los kunnen snijden, om maar wat

is Aquacentrum Den Helder de enige

haven en het aquacentrum is niet het

te noemen. We zijn ook in gesprek met

gecertificeerde duiktoren in Nederland.

enige dat Den Helder tot een goede

rijscholen en we kijken naar mogelijk-

De duiktoren Triton 12 is sinds septem-

duiktrainingslocatie maakt. “We zitten

heden voor bedrijfsuitjes met grens-

ber 2013 in gebruik en de afgelopen

ook dicht bij het ziekenhuis en bij de ge-

verleggende activiteiten. De komende

jaren stevig op de kaart gezet. “We ont-

avanceerde compressietank die op het

tijd richten we onze blik nog verder op

vangen in het aquacentrum nagenoeg

marineterrein (DDG) staat. Mocht er on-

bedrijven en de recreatiesector. Daarbij

alle brandweerregio’s voor hun jaar-

verhoopt toch iets fout gaan, dan zijn we

zoeken we ook samenwerking met an-

lijkse training of certificering. Daarnaast

een paar minuten verwijderd van pro-

dere Helderse bedrijven. Horecabedrijf

werken we nauw samen met defensie

fessionele hulp.” De duikduiktoren biedt

Etenstijd, dat in het aquacentrum is ge-

en hun duikschool. Brandweerduikers

verder alles op het gebied van sport- en

vestigd, heeft al veel lunches verzorgd

moeten om de vier jaar opnieuw certifi-

beroepsduiken. “Als er behoefte is aan

voor deze deelnemers. Daarnaast zie ik

ceren. De regels voor met name brand-

innovatie op duikgebied, dan gaan we

nog andere mogelijkheden, denk aan de

weerduikers zijn een aantal jaar geleden

dat voor onze klanten ontwikkelen. Denk

kanoroute. Het verhuren van kano’s is

flink aangescherpt. Inmiddels ligt de

aan een cursus auto te water. We wer-

niet onze voornaamste inkomstenbron,

examenlat voor duiken in binnenwater

ken met een glasmodule waarmee met

maar we krijgen binnenkort wel een

zó hoog dat we op het gebied van veilig-

nagenoeg elk model glas (autoraam)

mooie kanosteiger en boorhelling. Je

heid op het hoogst haalbare niveau zit-

geoefend kan worden. De duikers wor-

zou een kanotocht kunnen combineren

zaken | Magazine


interview triton 12

De duikduiktoren biedt d verder alles op het gebie van sport- en beroepsduiken. met een bezoek aan de Helderse Vallei, dat vormt een mooi dagje uit. Even een pannenkoekje eten en weer verder.” Ondertussen zet Hans zich vol overtuiging in om de duikduiktoren verder wereldkundig te maken. “Je zou kunnen zeggen dat 66 jaar een mooie leeftijd is om wat rustiger aan te gaan doen, maar duiken is echt mijn lust en mijn leven. En hoe mooi is het dat ik dit mag doen vanuit een professionele insteek? Duiken en alles er omheen verveelt mij nooit. Het is in één woord fantastisch.”

zaken | Magazine

33


Zinnigs tekst en communicatie

column karen span

- column -

Schrijven

is niet hetzelfde als schrijven

karen span

Begin september verscheen mijn boek Motel Migraine: over migraine, medicijnen en misverstanden bij Uitgeverij Scriptum. “Vast een eitje voor jou, je schrijft toch al de hele dag”, hoorde ik af en toe. Wat een gekkigheid: alsof het schrijven van een boek waarin persoonlijke ervaringen en feiten en fabels over migraine aan bod komen te vergelijken is met het uitwerken van een interview of het ontwikkelen van een webtekst over vastgoed, om maar wat te noemen. De voornaamste overeenkomst is dat het allebei schrijven is. Met letters, woorden en zinnen en zo. Plus dat ik in beiden veel plezier heb. En dat het schrijven voor alle twee -hoe verrassend- niet lukt tijdens een vette migraineaanval. Maar daar houdt de overeenkomst wel zo’n beetje op.

D

Schrijven is niet hetzelfde als schrijven. e totstandkoming van het boek vond ik

dat ik zuchtend aan een scriptie begon, er al zuchtend

meer lijken op het schrijven van een

aan werkte en het al zuchtend inleverde.

scriptie. Het voorleggen van stellingen

34

aan deskundigen, deze uitwerken en op

Toch zat daar ook een belangrijk verschil in: bij het wer-

een logische plek in het geheel neerzet-

ken aan Motel Migraine werd er nagenoeg niet gezucht.

ten, het achteraf zoeken van de bronnen

Ja, tijdens hoofdpijnmomenten, maar verder niet. Mis-

bij zaken die je als feit wilt weergeven…en natuurlijk de

schien omdat dit geen verplicht onderdeel van een stu-

frustratie als je halverwege bent, het angstvallig afwach-

die was, misschien omdat er genoeg tijd was, misschien

ten van de eerste feedback en de euforie op de ochtend

omdat het wel complex maar niet abstract was (in tegen-

na de avond dat het hele zootje is ingeleverd (“Wat moet

stelling tot scriptieonderwerp ‘strategisch manoeuvre-

ik ook alweer vandaag? …Ah, niks. Niks? Niks!”). Dan

ren met suggestieve vragen in voorlichtingsteksten’) - ik

weer gevolgd door rusteloos wachten op de laatste op-

weet het eigenlijk niet. Het maakt ook niet uit, want nu

merkingen en de zo-geen-zin-om-die-laatste-correcties

is het af. Alleen nog wachten op het cijfer, of eigenlijk:

te doen…het leek allemaal verdacht veel op de drie keren

de cijfers.

zaken | Magazine


PRIVATE LEASE

Géén aanbetaling & Contanten voor uw inruil!

Stel uw favoriete Ford samen op www.dekkerautogroep.nl/ford-private-lease

Kies uw uitvoering, kleur, looptijd, kilometrage en opties. En bereken eenvoudig uw maandbedrag

U hoeft alleen nog maar te tanken! De nieuwe Fiesta

vanaf € 239,- p. mnd De ruime Focus

vanaf € 299,- p. mnd

De sportieve Kuga

vanaf € 459,- p. mnd Private Lease is inclusief: ✔ Afschrijving ✔ Motorrijtuigenbelasting ✔ All-Risk Verzekering ✔ Reparatie & Onderhoud ✔ Internationale pechhulp

☎ 088-1800 300

Alkmaar · Beverwijk · Den Helder • Heerhugowaard Purmerend · Schagen · Zaandam · Zwaag

leads@dekkerautogroep.nl

www.facebook.com/dekkerautogroep

www.twitter.com/dekkerautogroep

Prijzen incl. BTW/BPM, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, leges. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard specificaties. Private Lease tarieven o.b.v. 60 maanden/10.000 kilometer p.jr. Vraag naar de voorwaarden. Zie voor verkoopvoorwaarden www.ford.nl. Druk- en zetfouten voorbehouden. Kijk voor het gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot op www.ford.nl

Profile for Zeeman Reclamegroep

zaken nr 5 2017  

zaken nr 5 2017  

Profile for zrgbv
Advertisement