__MAIN_TEXT__

Page 1

Agri NOORD-HOLLAND NOORD

nr. 09 Jaargang 2 augustus 2017

Agrico

betaalt hoogste hectareprijs pootgoed ooit Uw Forddealer in noord Holland

v o o r A g r a r i s c h e o n d e r n e m e r s i n W e s t- F r i e s l a n d , H o l l a n d s K r o o n , S c h a g e n , D e n H e l d e r e n t e x e l


A D V I E S & P R O D U C T I E R E C H T E N

Ben je gedreven, enthousiast en ziet het als een uitdaging om je kennis verder te ontwikkelen dan zijn wij op zoek naar JOU!

Doorlopend advies + Continue vraag & aanbod van agrarische productierechten

Wie zijn wij: Total Systems is gespecialiseerd in het bouwen van machines en complete verwerkingslijnen t.b.v. de bloemen en de bloembollen verwerkingsindustrie. Wie zoeken wij:

Constructiebankwerker

Paneelbouwer

Functie omschrijving: Het zelfstandig zagen, boren en lassen van constructies volgens tekening.

Functie omschrijving: • Zelfstandig bouwen en bedraden van besturingspanelen • Het testen van besturingspanelen • Het tekenen van bedradingschema's met CADdy ++ (evt. na cursus) • Doorgroei mogelijkheden

Fulltime (40 uur)

Met ingang van 1 juni werken wij vanaf de Marnic Hoeve GROETWEG 1 | 1775 PL MIDDENMEER | BEL 0227 60 80 32 | WWW.DEDIJKEN.NL

Functie eisen: • LTS-metaal of VMBO met vakopleiding • Mig/Mag lassen • Technisch inzicht • Tekeningen kunnen lezen

Mondial Uitzend is een echt fami liebedrijf en

Wij zijn actief in de volgende sectoren;

Uit eigen ervaring weten wij hoe belangrijk het

• (glas)tuinbouw

staat voor service & betrokkenheid.

is om de juiste werknemers tot uw beschikking

te hebben op het moment dat dit ú uitkomt.

Bel of mail met accountmanager Harco Wagt 06-52 00 25 63 of harco@mondialuitzend.nl Mondial Uitzend staat graag voor u klaar.

• agrarisch (land- en akkerbouw)

Fulltime (40 uur)

Functie eisen: • Electrotechnische opleiding • Goede mentaliteit • Verantwoordelijkheid

Wij bieden: • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden • Vakantiedagen volgens CAO • Afwisselend werk • Doorgroei mogelijkheden

• broeierij

• visbewerking

• metaalbewerking • houtbewerking • schi lders • bouw

Interesse? Ben je geïnteresseerd in één van deze functies en voldoe je aan het profiel? Stuur dan een sollicitatiebrief inclusief CV naar ron@totalsystems.nl of naar Total Systems B.V., t.a.v. Dhr. R. Kramer, Industrieweg 31, 1775 PV te Middenmeer. Bezoek ook eens onze website www.totalsystems.nl.

Bosweg 15a 1756 CH ‘t Zand NH T 0031 (0)224 591 569 E info@mondialuitzend.nl www.mondialuitzend.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

BRENG UW ENERGIEVERBRUIK TERUG DOOR DE PLAATSING VAN ZONNEPANELEN.

Wij vertellen u graag over de aantrekkelijke mogelijkheden.

ÉÉN

NUM MER AL B E R E T IJ D IK B A AR!

Afspraak maken? Bel dan 085 401 63 22 ROI-SUPPORT DEN HELDER Pastoor Koopmanweg 18 1784 NX Den Helder

ROI-SUPPORT NIJMEGEN Graafseweg 23 (2e etage) 6512 BM Nijmegen

www.roi-support.com


04

Zaaien en Oogsten Augustus staat van oudsher bekend als de (graan)oogstmaand. Maar voordat er geoogst kan worden moet er, uiteraard, gezaaid worden. Zaaien en oogsten zijn belangrijke weken voor de agrariĂŤr. Er kunnen spannende momenten in dit traject opdoemen die roet in het gewas kunnen gooien. Machines kunnen het begeven, personeel met ziek, zeer of andere problemen. Verder kan de wetgeving een kink in de kabel veroorzaken en uiteraard blijft het weer, ondanks de modernste voorspel-technieken, een factor die we niet in de hand hebben. In deze Agribusiness is de coverstory ingeruimd voor Agrico, Dit bedrijf is door samenwerking tussen telers, kwekers, medewerkers, partners en klanten een wereldspeler op de aardappelmarkt geworden. Lees het verhaal met Agrico-buitendienstmedewerkers Nick Teeuwen en Ruud Hoitink aan de keukentafel bij teler Sierd Visser en u bent weer helemaal bij.

09

10

Een oogstnummer zonder zaadfirma is eigenlijk niet mogelijk. Jan Kremer van Kremer Zaden te Middenmeer vertelt maar wat graag over de verschillende zaden die er op het bedrijf de revue passeren. Verder was Agribusiness bij de open dag van Loonbedrijf Sturm Jacobs (v/h Loonbedrijf Verbruggen). Dit bedrijf weet alles van jaarrond zaaien en oogsten. Een impressie is te vinden op pagina 22. Daarnaast wijs ik u op de gebruikelijke rubrieken en de partnercolumns, altijd leuk en interessant om te lezen. Veel leesplezier! Ton van Oers, bladmanager Agribusiness Magazine

colofon Verschijning 6 x per jaar

19

Tekst Contextschrijver.nl - Conny van Gaans advertentie verkoop Ton v. Oers - ton@zrgbv.nl - 06 14238413 Sabine v. Berkum - sabine@zrgbv.nl - 06 14238410

Oplage 5.000 ex.

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijk Uitgever, Vormgeving & druk toestemming van de uitgever. Zeeman Reclamegroep Zeeman Reclamegroep BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke Industrieweg 27 - 1785 AG Den Helder gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Op de www.zrgbv.nl - info@zrgbv.nl advertentietarieven wordt geen burokorting gegeven. t. (0223) 523 006

20

AGRIBUSINESS 03


Coöperatie Agrico uit Emmeloord heeft dit oogstjaar een recordbedrag van ruim 160 miljoen euro uitbetaald. De gemiddelde prijs voor pootaardappelen over alle maten klasse S t/m A bedraagt € 33,43 per 100 kg, in 2016 was dit € 26,55. De pool van Agrico bedroeg in 2016 12.650 hectare, 4% meer dan in 2015. De gerealiseerde kilogramopbrengst per hectare was met ongeveer 38 ton per hectare zo’n 10% lager dan de oogst van 2015. Door een beperkter aanbod en een goede vraag op alle markten is het pootgoed van oogst 2016 nagenoeg volledig uitverkocht geraakt. Ook met consumptieaardappelen behaalde het handelshuis dit jaar goede resultaten. De gemiddelde prijs kwam daar op € 25,36 per 100 kg.

Agrico

betaalt hoogste hectareprijs pootgoed ooit Aan tafel met Nick Teeuwen en Ruud Hoitink, buitendienstmedewerkers van Agrico in NoordHolland en pootgoedteler Sierd Visser uit Wieringerwerf. Visser (33) vormt met zijn vrouw Anne Veldboer (28) mts. Visser Agro. Er worden pootaardappelen geteeld, tafelaardappelen, suikerbieten, zaai- en plantuien en tarwe. Het bedrijf hebben Sierd en Anne twee jaar geleden mogen overnemen van de ouders van Sierd, die nog regelmatig meewerken binnen het bedrijf. Daarnaast is er een vaste medewerker in dienst. Visser Agro is de derde generatie pootgoedte-

04 AGRIBUSINESS

ler van het familiebedrijf, dat pootgoed levert aan Agrico. Rassenkeuze als basis voor succes Hoitink komt als buitendienstmedewerker bij telers over de vloer: ”We zijn er trots op dat er een enorm goed resultaat behaald is. Een goede samenwerking tussen de telers en de coöperatie vormt de basis, ook komt het succes door de rassen die Agrico op de markt brengt.” Visser heeft eigen grond, maar huurt ook land bij om pootaardappelen te telen: “Ik vind het

prettig dat Agrico maatwerk levert bij de keuze van mijn rassen. De geadviseerde rassen sluiten goed aan bij de grondsoort waar ik op teel. Samenwerking tussen de coöperatie en de teler vind ik belangrijk. “We moeten elkaar helpen om beide succesvol te kunnen zijn. Niet alleen bij de bepaling van de rassen, maar ook als er problemen zijn. De buitendienst van Agrico staat altijd voor de telers klaar. Agrico zie ik als het verlengstuk van de agrarische ondernemer”, zegt Visser, de samenwerking is wederzijds: ”Samen proberen we de keten zo

goed mogelijk te organiseren en maatwerk te leveren. In overleg met Agrico koop ik miniknollen aan. De manier waarop ik mijn stammen opbouw is een belangrijke strategische keuze in ons bedrijf. Ik probeer een zo schoon mogelijke stroom aardappels door het bedrijf te laten gaan. Niet alleen door de keuze van mijn rassen, maar ook door de opbouw van de jaargangen die ik teel, zodat ik voldoende verversing heb. Hierdoor teel ik niet alleen hoogwaardige aardappelen, maar is de arbeidsdruk in ons bedrijf ook gelijkmatig. De pieken zijn weg, ik


kan me hierdoor beter concentreren op de percelen die wat meer aandacht nodig hebben, zodat die met wat meer inzet ook als klasse ‘S’ afgeschouwd kunnen worden.” Elke afnemer is anders Elk land en elke bevolkingsgroep heeft zijn eigen voorkeur voor het uiterlijk, de smaak en de bereidingswijze van de aardappel. Wereldwijd hebben telers pootaardappelen nodig om consumptieaardappelen te telen die aansluiten op de specifieke wensen van de afnemers. Teeltomstandigheden kunnen per land sterk verschillen. Grondsoort, klimaat, bemesting en bewaarmogelijkheden zijn bepalend voor het eindresultaat. Agrico exporteert pootaardappelen naar aardappeltelers over de hele wereld. Afnemers kunnen kiezen uit meer dan 80 rassen. Deze pootaardappelen worden geteeld door ca. 600 gespecialiseerde Agrico-telers. De buitendienstmedewerkers begeleiden deze agrarische telers intensief tijdens het teeltproces.

Meedenken met organisatie Telers zijn ook betrokken bij Agrico als organisatie. Visser is zelf voorzitter van het jongerencollege van Agrico. Met 15 jongeren - potentiële bedrijfsopvolgers - tussen de 20 en 35 jaar afkomstig uit heel Nederland uit de productgroepen biologische poot- en consumptieaardappelen, consumptieaardappelen en pootgoedtelers, worden de ontwikkelingen bij Agrico besproken. De onderwerpen lopen uiteen van financiën tot strategie en marketing. Met de directie, de voorzitter van de ledenraad en een buitendienstmedewerker (in dit geval Nick Teeuwen) wordt er 6 x per jaar vergaderd. Ook wordt er een jongerendag georganiseerd: niet alleen voor telers, maar ook voor andere geïnteresseerden die als vriend mee mogen komen. Visser: ”Zo werken wij niet alleen aan betrokkenheid van onderaf, maar kijken we of mensen met interesse en capaciteiten de stem van de teler kunnen invullen binnen bijvoorbeeld de ledenraad of

de poolcommissie. Dat is uiteindelijk de coöperatieve gedachte van Agrico. Agrico is echt betrokken bij de telers.” Teeuwen vult aan: Jongeren kijken ook verder vooruit. Het vraagstuk rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt voor hen bijvoorbeeld een grote rol. Visser vervolgt: “De ledenraad bestaat uit mensen die een generatie ouder zijn dan die van het jongerencollege. Voor onze generatie en de generaties erna is het erg belangrijk nu al kritisch te kijken naar de maatschappelijke behoeften rondom pootgoed, zoals het gebruik van middelen. In sommige onderwerpen hebben wij als jongerencollege een voortrekkersrol, maar we worden ook wel eens afgeremd. Binnen Agrico zijn we bijvoorbeeld bezig met een teeltoptimalisatieprogramma. Als jongerencollege willen we hierin presenteren hoe duurzaam de teelt van aardappelen is. Agrico als organisatie zit ons niet in de weg met wat we willen bereiken. We mogen vrijuit denken en invul-

ling geven aan wat we willen bereiken. Het is goed om te zien dat Agrico het vervolgens oppakt.” Hoitink: ”Met alle telers en de medewerkers van Agrico doen we ons best een sterk bedrijf neer te zetten. We zijn blij met de goede resultaten die we behaald hebben met onze telers en de hoogwaardige kwaliteit pootgoed die zij leveren door een goede selectie van de rassen. Maar ook de medewerkers en de organisatie van Agrico dragen bij aan het behalen van het mooie resultaat. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Dat is het mooie van een coöperatie. Er wordt samen kapitaal opgebouwd, er wordt dus gezamenlijk geïnvesteerd. Van miniknol tot aan de eindgebruiker die de consumptieaardappelen teelt, alle medewerkers van Agrico zijn enorm betrokken bij hun werk. Alle inspanningen bij elkaar hebben bijgedragen aan een resultaat in de vorm van een hoge uitbetalingsprijs. Het is een mooi jaar waarin we van het suc-

AGRIBUSINESS 05


Een professionele aanpak Hygiene is nummer 1!

Informeer naar de mogelijkheden. Molenvaart 226 1764 AW Breezand www.aadprins.nl

0223 52 14 20 06 53 41 66 89 info@aadprins.nl

TORO MAAIERS

EFFICIËNT IN EXTREME OMSTANDIGHEDEN!

totaalgroothandel Voor professionals in watertechniek

al Humet & Lav • • • • •

Maaiers met nuldraaicirkel Motorgazon maaiers Gazon- en tuintractoren Zweefmaaiers Krachtig en duurzaam voor langdurige prestaties

• Humet & Laval hulpstukken en buizen • Sproeiers • GEKA koppelingen • Rechtstreekse import!

NE HI R C MA BAA O M HIK DE ESC B

B&S Watering Systems B.V.

Onze verkoopbalie is dagelijks geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Agriport 40 | 1775 TB Middenmeer (N-H) | Telefoon: 0227 656166 Mobiel: 06 21716322 | Internet: www.bswateringsystems.nl | E-mail: info@bswater.nl B&S WATErINgS SySTEMS B.v., dE SpEcIAlIST IN WATErTEcHNIEk EN BErEgENINgSSySTEMEN uIT WEST-FrIESlANd

Vraag VrijblijVend om uw scherpste prijs

ANNA PAULOWNA - DIRKSHORN - ZWAAGDIJK - DE GOORN

Bel, geheel vrijblijvend, voor meer informatie: Anna Paulowna: 0223-531644 Dirkshorn: 0224-551387 Zwaagdijk: 0228-566600 De Goorn: 0229-706300 www.vandersluisbv.nl


ces mogen genieten. Maar succes is relatief, elk jaar is qua teeltomstandigheden weer anders. Agrico heeft de ambitie op een gezonde manier door te groeien met een hoogwaardige kwaliteit pootgoed en consumptieaardappelen, dat kan door uitbreiding van het areaal bij bestaande telers of door het aantrekken van nieuwe telers. We willen graag een speler van wereldformaat blijven. Say Agrico, say growth Visser: “Groei betekent niet alleen het telen van rassen met een hoge uitbetalingsprijs, maar ook het delen van informatie. In de toekomst gaan we nog meer insteken op kwaliteit, kennisdeling, het versterken van relaties, de onderlinge betrokkenheid en de samenwer-

king. Als dat de basis van groei, is, komt de rest vanzelf. Door als pootgoedteler in de toekomst elkaar meer te informeren over de wijze waarop geteeld wordt, kunnen we elkaar versterken. Het op gang brengen van de informatievoorziening vinden jonge telers erg belangrijk. Er worden steeds meer data geproduceerd door iedereen. Het zou mooi zijn als we op basis van bepaalde rassen teeltresultaten met elkaar kunnen vergelijken, zodat we te weten komen waarom er bij de ene teler een aantal tonnen meer van een hectare komen dan bij de andere. Dat is ook groeien. Als we een goede uitbetalingsprijs krijgen waarmee ook een stijgende landprijs gefinancierd kan worden, kan ik mijn bedrijf efficiënt rondzetten en ben

ik in staat om mee te groeien met Agrico. Het is belangrijk om goede mensen om je heen te verzamelen en een klik te hebben met de buitendienst. Zij zijn degenen die communiceren met de interne organisatie. De levering van mijn pootaardappelen werkt perfect. De afdeling logistiek van Agrico loopt als een geoliede machine. In de winterperiode ondersteunen zij de telers bij het verwerken van de rassen. Zij hebben de contacten met de afnemers. Ook de afdeling voorraadbeheer werkt prima. Elke week kun je als teler controleren hoeveel kisten aardappelen er van je staan. Omdat Agrico dit goed onder controle heeft, kun je ook streven naar een zo hoog mogelijk percentage verkopen. Dit is rechtstreeks van invloed op het resul-

taat. Het traject van miniknol tot de laatste aardappel naar de eindverbruiker loopt perfect.” Teeuwen: “Ook binnen Agrico wordt er aan de kwaliteit van de organisatie gewerkt. Telers kunnen zich aanmelden voor het jongerencollege, de poolcommissie of als ledenraadslid. Intern wordt er veel gedaan aan de ontwikkeling van medewerkers door opleidingsdagen en het volgen van cursussen, ook voor de mensen die lid zijn van de . Visser besluit: “Ook dat is belangrijk voor de groei van een organisatie. De groei die je zelf doormaakt, neem je mee in de groei van Agrico, dat is voor een bedrijf als Agrico en voor jezelf best iets om trots op te mogen zijn.“

AGRIBUSINESS 07


Middenweg 9 | 1619 BL Andijk Tel. 0228 - 59 22 44 www.kwantesmakelaardij.nl

Havenweg 12b, 1767 EC Kolhorn, tel. 0224-531441 info@martboukes.nl, www.martboukes.nl

U op vakantie en toch een mooi gazon???? Wilt u ook een mooi gazon? Maar zonder dat u zelf het gazon hoeft te maaien, dan is Automower ®van Husqvarna, de machine voor u! Stil, elektrisch aangedreven en volledig automatisch wanneer ú dit wilt!. Rustig wordt uw gazon frequent gemaaid in willekeurige patronen gemaaid. De kleine stukjes gras vallen terug in het gazon: dit vormt een natuurlijke bemesting.

Vanaf € 1299

Heeft u verkoopplannen voor uw agrarisch bedrijf? Wilt u grond (ver-)kopen? Nadert een bedrijfsbeëindiging en is er geen zekerheid over opvolging? Een agrarische taxatie nodig? Schakel dan de agrarisch specialisten van Kwantes Makelaardij in. Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken! Kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde website www.kwantesmakelaardij.nl

Service, het hele jaar door!

de sleutel tot uw agrarisch bezit

● ● ●

HE

N

D

H

ET

O LE JAAR R

Akkerbouw Bollenteelt Grondverzet

Medemblikkerweg 13 1171 SC Wieringerwerf 0227-602838 Mobiel: 06-53772793 ! www.facebook.com/loonbedrijfverbruggen

www.loonbedrijfverbruggen.nl


s e i t a l l a t s n I e h c s i n h c e T g r u b l a W

garandeert bedrijfszekerheid

Vakmanschap en veelzijdigheid in bedrijfsmatig onderhoud en nieuwbouw van elektrotechnische installaties, verwarming en loodgieterswerkzaamheden: daar draait het om bij Walburg Technische Installaties uit Slootdorp. Een klein bedrijf met grote projecten, vertelt eigenaar Bas Walburg (38):”We hebben net een project afgerond waarbij we in een bedrijfshal van 90 x 50 meter alle elektrotechnische voorzieningen hebben gemaakt. We hebben alle verlichting, de stroomvoorziening voor de deuren, de riolering en hemelwaterafvoer geïnstalleerd. Maar ook voor de vervanging van de windmolens in de Wieringermeer hebben wij bijvoorbeeld de bekabeling van de kWh-meters gerealiseerd. Ook voor het plaatsen van ledverlichting of de installatie van een tandartsstoel met bijbehorend leidingwerk draaien wij onze hand niet om.” Een kleiner bedrijf heeft zijn voordelen, zegt Walburg: “Klanten

hebben bij ons met één contactpersoon te maken. Bij grotere projecten lopen er op een klus een elektricien, een loodgieter en een verwarmingsmonteur rond. Wij doen alles zelf waardoor de opdrachtgever maar met één contactpersoon te maken heeft. Werkzaamheden kunnen veel efficiënter op elkaar worden afgestemd en er hoeft niet op elkaar te worden gewacht.” Van kunststof krat naar aardappelverwerking Omdat Walburg alles kan leveren en installeren voor het aansluiten van werktuigbouwkundige installaties werkt het bedrijf voor een aantal productiebedrijven als externe technische dienst. Walburg vervolgt: “Wij komen bijvoorbeeld wekelijks bij een kunststofverwerkende fabriek in Wieringerwerf. Wij verzorgen voor hen het onderhoud, de nieuwbouwprojecten, maar sluiten ook de machines aan. We hebben onlangs bijvoorbeeld een robot geleverd waar kratten

mee worden bestickerd. In samenwerking met de klant en in dit geval een automatiseringsbedrijf begeleiden wij het project van de start tot en met de oplevering.” Maar ook voor klanten in de agrarische sector bouwt Walburg installaties. Bij een akkerbouwbedrijf werkt hij op dit moment aan een verwarmingsinstallatie voor de aardappelbewaring. Ook wordt er een nieuwe groepenkast geplaatst en worden ventilatoren aangesloten. Eigen storingsdienst vraagt een goedgevuld magazijn. “Bedrijven moeten continu door kunnen draaien. Voor onze klanten hebben wij een eigen storingsdienst en zijn we 24 uur per dag bereikbaar, zodat we ook in noodgevallen kunnen bijspringen en de klant bedrijfszekerheid kunnen bieden. Dit vraagt niet alleen om flexibiliteit en een service-verlenende instelling, maar ook om een goedgevuld magazijn. Klanten

kunnen op ons rekenen. Dat maakt onze planning er niet eenvoudiger op,” lacht Walburg: ”Maar wij willen de klanten het vertrouwen geven dat als er een storing is, we voor hen klaarstaan. Omdat we kwalitatief goed werk leveren en altijd paraat staan, hebben zij vertrouwen in ons en mogen we bij uitbreiding van een bedrijf dan ook meestal een rol spelen.” “Wij zijn geen groot bedrijf, dus draai ik 100% mee op de werkvloer. Hierdoor is de eindcontrole beter en zetten we de puntjes op de ‘i’. Wij vinden voor elke situatie een oplossing en zeggen nooit nee. Als ik bij een klant loop, kijk ik altijd om me heen. Door mijn interesse in het vak kijk ik naar het grote geheel bij een bedrijf en denk ik met de klant mee. Dat betekent niet, dat ik er altijd werk uit wil halen, maar ik vind het wèl belangrijk een klant het gevoel te kunnen geven dat hij op Walburg Technische Installaties kan vertrouwen”, besluit Walburg.

AGRIBUSINESS 09


Boeren Bedrijf

Broccoli,

Bed & Breakfast Het bedrijf van Martijn en Karin Kikstra is gevestigd aan de Noorderdijkweg te Wieringerwerf, tegenover “ de Oude Zeug “. Martijn is kleinschalig begonnen met de teelt van broccoli rond 1992. In 2009 heeft hij het bedrijf overgenomen en verder uitgebreid. Het areaal ligt nu rond de 80 hectare. De hoofdteelt is broccoli maar er wordt ook rode en witte kool geteeld voor de wintermaanden.

10 AGRIBUSINESS

Het planten,oogsten en het verpakken van de broccoli vindt allemaal plaats in eigen beheer. In maart wordt gestart met het planten van de broccoli. De eerste plantjes staan onder vliesdoek, deze planting gebeurt wekelijks. Vanaf half juni wordt er twee keer geplant tot Augustus. Per week gaan er rond de 100 a 150.000 plantjes de grond in,wat neerkomt op 3 tot 5 hectare.

Dit schema wordt zo voortgezet om het product wekelijks te kunnen aanbieden aan de afnemers. Je bent echter afhankelijk van het weer dus het komt voor dat er weken zijn dat alles in elkaar groeit of dat er niets beschikbaar is. Het broccoliproces van plantje tot oogst duurt ongeveer 10 weken. De oogst start rond eind mei en gaat door t/m eind oktober. Daarna be-

gint de oogst van de rode en witte kool. Het oogsten van de broccoli gebeurt met behulp van een oogstband, handmatig. “We proberen altijd broccolistruikjes van rond de 500 gram te oogsten want daar is de meeste afzet voor. We kunnen een perceel nooit in een keer leeg snijden,daarom gaan we er gemiddeld 3x doorheen”, vertelt Martijn. De broccoli wordt niet alleen op eigen grond geteeld. Het groot-


ste gedeelte wordt gehuurd en er wordt ook land geruild in verband met vruchtwisseling. Tijdens de oogst en het verpakken van de broccoli zijn er ongeveer 12 medewerkers aanwezig. Het verpakken gebeurt op het bedrijf zelf door gebruikmaking van een krimptunnel. Het wordt dus in folie verpakt en meteen voorzien van een datumcodering zodat het direct de supermarkt in kan. Vrijwel alle broccoli wordt verkocht op basis van weekprijzen, er is een klein gedeelte voor een vaste prijs.

Daarnaast worden er op het bedrijf Hooiberghutten en een Pipowagen verhuurd. Intussen is het alweer 5 jaar geleden dat Martijn en Karin zijn gestart met “ kamperen bij de boer”. Gasten vinden het broccolitraject erg interessant om te zien/te beleven. De meest gehoorde reactie is “ wauw, nooit geweten dat het zo’n proces is “. En voor wie het leuk vindt: je mag ook mee naar het land om je eigen broccoli te oogsten!” www.hetdijckhuis.nl www.hooiberghutten.nl

AGRIBUSINESS 11


Agri

geen agribusiness ontvangen? Total Systems is gespecialiseerd in het bouwen van machines en complete verwerkingslijnen t.b.v. de bloemen, bloembollen en industrie.

Sales Manager Fulltime

Profiel: Supergemotiveerde sales manager met een gezonde dosis overtuigingskracht en een sterke beheersing van de Nederlandse taal die zijn product aan de man brengt.

Mail dan uw naam en adresgegevens naar ton@zrgbv.nl. U krijgt het magazine dan toegestuurd! Het Agribusiness Magazine kan ook worden opgehaald bij onderstaande adressen:

Vereisten: Bekend met machinebouw Ervaring Sterke beheersing van de Nederlandse taal Engels in woord en geschrift Rijbewijs B

Uw Groene Vakwinkel/ CAV Agrotheek Zuidrak 18 Wieringerwerf

Eigenschappen: Gedisciplineerd Doorzetter Gemotiveerd GĂŠĂŠn 8-tot-5-mentaliteit

Vestiging Hoogkarspel De Gouw 73

Sollicitatiebrief inclusief CV kunt u sturen naar ron@totalsystems.nl of naar Total Systems B.V., t.a.v. Dhr. R. Kramer, Industrieweg 31, 1775 PV te Middenmeer. www.totalsystems.nl - 0227-501211

Vestiging Ursem Rustenburgerweg 2a

Klaver Agrarisch Vastgoed Trambaan 12 Nieuwe Niedorp

Zeeman Reclame Groep Industrieweg 27 Den Helder Zeeman Reclame Groep Witte Paal 212 Schagen Drukkerette De Mossel 15D Noord-Scharwoude Drukkerette Dorpsstraat 165 Warmenhuizen

of bel 0223-523006

T. 06 516 36 229

Professionele oplossingen voor particulieren en bedrijven

www.necap.nl 12 AGRIBUSINESS

-

Wieringerwerf

Betaalbare professionaliteit met een persoonlijke benadering

-

Tel: 0227-603353


Imker Martijn Kort

weet wel raat met bijen Soms hoef je voor een artikel voor Agribusiness Magazine amper de deur uit. Dat was het geval bij Agribusiness medewerker Ton van Oers uit Middenmeer. Naast koeien, schapen en geiten kon nu een insecten”stapel” worden genoteerd. Een enorme bijenzwerm had zijn tuin als thuisbasis gekozen. Aanvankelijk waren de beestjes nog wat onwennig aan het heen-en-weren. Vervolgens kozen ze de schoorsteen om te logeren. Eerst via twee gaatjes ín de schoorsteen en later in een zwerm onder de schoorsteen. Imker Martijn van der Kort uit Hoogwoud werd ingeseind en er werd een strategie bepaald. Als de bijen in de schoorsteen zouden verblijven zou het een lastige opgave worden ze eruit te krijgen maar als ze er buiten hingen was

het al een stuk makkelijker. Martijn zou de dag erna langskomen om de situatie te beoordelen. Dit was niet meer nodig want de bijen waren alweer vertrokken met onbekende bestemming. Een paar dagen erna doken de bijen weer op. Ze hadden zich genesteld in de heg. Het is duidelijk dat het hier werkbijen betreft omdat ze zich hebben geformeerd op een bezemsteel) De Imker kwam langs, plaatste een korf en schepte een handvol bijen met de koningin erin. De dag erna was de korf helemaal gevuld met bijen, het zouden er wel 20.000 kunnen zijn. De korf werd vakkundig opgehaald en te zien was dat de bijen niet stil hadden gezeten. Een prachtig honingraatje met lekkere honing was in korte tijd gecreëerd.

AGRIBUSINESS 13


kwaliteit en service

VLOEIBARE MESTSTOFFEN | STESAM® STUIFBESTRIJDING | TRANSPORT VAN VLOEISTOFFEN

www.vandersteltbv.nl

Westrak 35 | 1771 SR Wieringerwerf Tel. (0227) 50 20 93 E-mail: info@harmsenheftrucks.nl

www.harmsenheftrucks.nl TELMACHINES - SORTEERPLATEN - PLANTMACHINES - ROOIMACHINES TELMACHINES ROLLENZEVEN - SORTEERPLATEN - PLANTMACHINES - ROOIMACHINES - SHAVERS - ONDERHOUD TELMACHINES ROLLENZEVEN - SORTEERPLATEN - PLANTMACHINES - ROOIMACHINES - SHAVERS - ONDERHOUD ROLLENZEVEN - SHAVERS - ONDERHOUD

te koop gevraagd agrarische ( vee ) bedrijven en cultuurgrond Nieuw: www.avh-shop.nl Nieuw: www.avh-shop.nl 085 401 6808 Nieuw:Tel:www.avh-shop.nl

Tel: 085 401 6808 verkoop@avh-machinebouw.nl - www.avh-machinebouw.nl Tel: 085 401 6808 verkoop@avh-machinebouw.nl - www.avh-machinebouw.nl Breeuwersweg 2 - 1786 PG Den Helder verkoop@avh-machinebouw.nl - www.avh-machinebouw.nl Breeuwersweg 2 - 1786 PG Den Helder Breeuwersweg 2 - 1786 PG Den Helder

Serieuze zoekers in onze portefeuille 0226 - 414 008 • www.klaveragrarischvastgoed.nl


Jeroen de Schutter, Algemeen Directeur CAV Agrotheek

Siem Jan Schenk, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Ank Dekker, Dekker Autogroep

Het weer regeert

Spaarwater

Stelt u zich eens voor, dat u in de landbouw werkzaam bent. Dit kan als teler, kweker of dienstverlener, toeleverancier of adviseur. Wat zou volgens u dan de aantrekkingskracht zijn om in deze sector aan het werk te gaan? Over het antwoord hoeft, voor mij, niet lang te worden nagedacht. Als je ergens te werk gaat dan doe je dat meestal omdat je affiniteit voelt met de sector waarin je wilt werken. Dit kan uiteraard heel divers zijn. Neem nu bijvoorbeeld de schoenen-industrie. Hier kan je jaar in, jaar uit prima werken en draai je waarschijnlijk jaarlijks hetzelfde riedeltje af. Dit kan eens een paar % verschillen, maar over het algemeen is te voorspellen hoe het volgend jaar eruit gaat zien. Als je dit dus jaar in, jaar uit zou doen, dan is de kans op ‘sleur’ vrij groot. Dit maakt voor mij een dergelijke sector onaantrekkelijk om in te gaan werken. De agrarische sector daarentegen is er 1 die niet vooraf te voorspellen is. De grootste factor die in deze sector meespeelt is namelijk het feit dat de teelten zich voornamelijk buiten afspelen. De resultaten zijn dan ook sterk afhankelijk van het weer. Mooi, werkbaar en groeizaam weer kan prachtige teelten tot gevolg hebben, met hoge opbrengsten. Echter we moeten ons dan tegelijk realiseren dat dit voor iedereen in dezelfde regio geldt, waardoor er dus veel aanbod van producten ontstaat bij dezelfde vraag. Dit geeft een prijsdalend effect. Het tegenovergestelde gebeurt ook. Het mooie daarvan is dat het vakmanschap van de agrariër een rol gaat spelen. Onder moeizame omstandigheden toch een goede oogst voortbrengen is niet eenvoudig. Degene die het voor elkaar krijgen zijn topsporters.

In 2014 stond ik, toen als voorzitter van de LTO, in Piaam in Friesland voor de start van een van de pilotlocaties van Spaarwater. Projecten als Spaarwater vind ik altijd mooi. Het brengt de waterschappen en de agrarische sector samen in innovatieve oplossingen om in de toekomst over voldoende water te beschikken.

Elektrische auto’s, zelfparkerende auto’s, zelfrijdende auto’s, vliegende auto’s….

Dan is er nog een wereld-effect door het weer. Dit is goed te merken in de grondstoffenhandel die op de wereldmarkt plaatsvindt (bijv. tarwe). Als het weer in een regio in wereld dermate van invloed is dat dit de opbrengsten aldaar negatief beïnvloedt (droogte, aardverschuiving, etc) dan wordt het product in de rest van de wereld duur, terwijl daar niets wijzigt.Dit soort aspecten vindt je niet in elke sector. Het weer maakt het boeiend. De agrarische sector blijft boeien. Geen jaar is hetzelfde. We blijven er voor gaan en we blijven leren...

We investeren naast Spaarwater volop in een klimaatbestendig watersysteem, bijvoorbeeld met de bouw van het nieuwe gemaal C. Mantel bij Schardam. Daarbij zal in de toekomst, door verzilting en langere perioden van extreme droogte, lokaal ook meer van ondernemers gevraagd worden. De agrarische sector heeft een groot belang bij de zoetwateraanvoer, dat beseffen we ons goed als waterschap. Soms mag dat nog steviger bij ons tussen de oren. Agrariërs beseffen steeds meer dat het waterschap niet altijd en overal in zoetwater kan voorzien. Binnen Spaarwater werken provincies, waterschappen, Waddenfonds, Stowa, Acacia Water, leveranciers en agrariërs samen om te onderzoeken hoe je op het boerenbedrijf, ten tijde van extreme droogte, zelf in je zoetwaterbehoefte kan voorzien. Verschillende maatregelen, zoals druppelirrigatie, opslag van zoetwater onder de grond, gesloten watersysteem, gecontroleerd en optimaal telen worden op locatie getest op effectiviteit, kosten en baten. Agrariërs vragen ons regelmatig naar Spaarwater. Onze belangrijkste boodschap: Spaarwater vraagt maatwerk. Op pilotlocaties in Friesland, Noord-Holland en Groningen doen we diverse proeven onder uiteenlopende omstandigheden. Pilotlocatie Breezand breiden we binnenkort verder uit. Ook onderzoeken we of we het rendement kunnen verhogen door schaalvergroting. Dit doen we samen met de Stowa. Kijk op www.spaarwater.com voor de laatste ontwikkelingen. Heeft u opmerkingen of vragen, dan hoor ik dit graag: Sj.schenk@hhnk.nl.

What’s next? Auto’s die zichzelf met een uitgekiende social mediamarketingstrategie aan de man brengen via pop-up, private leasing stores en auto’s die op afstand onderhouden en gerepareerd worden? En wordt het dan iedereen een auto, een deelauto, Uber of helemaal geen auto’s meer? De ontwikkelingen in de autobranche gaan razendsnel; de zelfrijdende auto rijdt al. Inparkeren hoeft u ook niet meer zelf te doen en ke moet er een flinke zak geld voor op tafel leggen, maar je kunt er dan wel eindelijk eentje kopen: een vliegende auto. Het Nederlandse bedrijf Pal-V verkoopt de ‘gyrocopter’, een driewieler met een rotor. Er zijn twee modellen: de goedkoopste kost rond de 300.000 euro, de duurste een half miljoen. Zo is het ook al “zeker” dat er anno 2018 on-line autoverkopen plaats gaat vinden. Het aankoopproces voor een auto start in 90 procent van de gevallen op internet.. Met name jongere consumenten kopen steeds meer online. Er zijn al diverse pilots uitgevoerd voor de online verkoop van auto’s: voor Citroën in Brazilië, voor Peugeot in het Verenigd Koninkrijk en in acht Europese landen. In Brazilië werden tweehonderd online orders geplaatst. Op zich wel logisch natuurlijk, want veel kleding en apparatuur wordt ook on-line aangeschaft en als je toch precies weet wat je wilt… Echter waar ik mij dan wel zorgen over maak is de proefrit, het kopje koffie en de “klant-is-koning”gevoel. Wij als familiebedrijf hebben toch wel een hechte band met onze klanten en het is altijd weer leuk als de klant bij je terugkomt om weer eens over een nieuwe auto te praten, waarbij je hen kan adviseren om tot een juiste keuze te komen. Ik moet het allemaal nog maar zien hoe zich dat gaat ontwikkelen; voorlopig staat bij ons de koffie klaar en zijn we altijd in voor een goed gesprek!

AGRIBUSINESS 15


BOERSMA’S DRAINAGEBEDRIJF Al sinds 1946 Uw vertrouwde adres voor al uw drainagewerkzaamheden. BOERSMA’S DRAINAGEBEDRIJF Of U nu sleufloos wilt of metalde Al sinds 1946 Uw vertrouwde adres voor uwkettinggraver. drainagewerkzaamheden. BOERSMA’S DRAINAGEBEDRIJF Of U nu sleufloos wilt of met de kettinggraver. Al sinds 1946 Uw vertrouwde adres voor al uw drainagewerkzaamheden. Of U nu sleufloos wilt of met de kettinggraver.

Rubber specialist voor de agrarische sector

Softlanding

Plaatrubber

Schelphorst 73 • 1771 SM Wieringerwerf • Tel. 06-42801130

Ecoraster erfverharding

WWW.BOERSMADRAINAGE.NL Schelphorst 73 • 1771 SM Wieringerwerf • Tel. 06-42801130

Vraag vrijblijvend onze brochure aan. Bos Rubber | Schagerbrug | Tel. 0224-571468 | www.bosrubber.nl | info@bosrubber.nl

Schelphorst 73 • 1771 SM Wieringerwerf • Tel. 06-42801130 WWW.BOERSMADRAINAGE.NL WWW.BOERSMADRAINAGE.NL

SCHUTTE

ASBESTINVENTARISATIES

SCHUTTE ASBESTINVENTARISATIES

Noord Zijperweg 21D 1766 HG, Wieringerwaard 0224 - 720 252 06 - 2721 7345 info@schuttemilieu.nl

VAN INSPECTIE TOT VOORLICHTING VOLLEDIG ASBESTONDERZOEK GLOBALE INVENTARISATIE RISICO INVENTARISATIE LABORATORIUM ONDERZOEK VOORLICHTING

www.schuttemilieu.nl

Elektrisch aangedreven aardappelselectiewagen

Met rupsen voor extra grip, minder insporing en makkelijk over greppels heen rijden. Is zeer stil, geen uitlaatgassen, en laad zichzelf op door de zonnepanelen. Sturen met automatische middenstand. En subsidie.

www.agri-pool.com www.agri-pool.com www.agri-pool.com www.agri-pool.com T 072 534T(tijdelijke) 60 07205534 60 05 werkers? Bent u op zoek naar harde T 072 534 T 60 072 05 534 60 05 N werkers? Bent u opHoofdkantoor zoek naar (tijdelijke) harde Hoofdkantoor Bevelandseweg Bevelandseweg 198 198 N www.agri-pool.com Hoofdkantoor Hoofdkantoor Bevelandseweg Bevelandseweg 198 N 1703 AX 1703 Heerhugowaard AX Heerhugowaard 198 N www.agri-pool.com 1703 AX 1703 Heerhugowaard AX Heerhugowaard T 072 534 60 05

Wij hebben hebben ze Wij ze voor voor u! u!

T 072 534 60 05payrolling Wilt u kosten besparen d.m.v. Hoofdkantoor Bevelandseweg 198 N Wilt u kosten besparen d.m.v. payrolling van uw eigen (tijdelijke) medewerkers? Hoofdkantoor Bevelandseweg 198 N van1703 uw eigen (tijdelijke) medewerkers? AX Heerhugowaard Wij hebben en klare oplossingen voor u! 1703 k(l)ant AX Heerhugowaard Wij hebben k(l)ant en klare oplossingen voor u!

Agripool H&T 03Agripool 16.indd H&T 1 03 16.indd 1

29-02-16 14:4329-02-16 14:43

Agripool H&T 03Agripool 16.indd H&T 1 03 16.indd 1

29-02-16 14:4329-02-16 14:43

Bel direct 072- 534 6005 of stuur een e-mail Bel directnaar 072-info@agri-pool.com 534 6005 of stuur een e-mail naar info@agri-pool.com Agripool H&T 03 16.indd 1

Agripool H&T 03 16.indd 1

29-02-16 14 29-02-16 1

UITZENDEN- DETACHEREN- PAYROLLING UITZENDEN- DETACHEREN- PAYROLLING

www.agri-pool.com www.agri-pool.com T 072 534 6005

T 072 534 6005 Hectorlaan 2A, 1702 CL Heerhugowaard Hectorlaan 2A, 1702 CL Heerhugowaard


De machine wordt geleverd met een hefbok, zodat de machine in de hefinrichting van de trekker meegenomen kan worden.

, k e i n h c e T Gercon

Coen Knook, De Dijken advies & productierechten

metaalbewerking op maat

Slootdorp – Gercon Techniek heeft drie jaar geleden de elektrisch aangedreven aardappelselectiewagen ontwikkelt en in de markt gezet. Deze vernuftige en duurzame machine kenmerkt zich door de volgende eigenschappen: rupsaandrijving voor extra grip, minder insporing en makkelijk over greppels heen rijden. Daarnaast is de selectiewagen zeer stil, produceert hij geen uitlaatgassen én de machine laadt automatisch bij door de op het

dak aanwezige zonnepanelen. Sturen gebeurt met de automatische middenstand. De aanschaf van deze machine is extra aantrekkelijk i.v.m. de subsidie die er op rust. En niet onbelangrijk: de machine wordt geleverd met een hefbok, zodat de machine in de hefinrichting van de trekker meegenomen kan worden. Bel voor meer informatie: 06 2375 1466 (Gerco) of surf naar: www.gercontechniek.nl

Jan Petter BV uw partner voor metaalbewerking en mechanisatie Jan Petter bv. is al jaren een begrip als het gaat om het vervaardigen en vernieuwen van allerlei soorten machines, apparaten en kleine constructies. Het werkgebied is daarom ook heel breed georiënteerd. “Wij maken bijvoorbeeld selectiewagens, krattenpakkers en alles wat daar tussen zit” aldus eigenaar Jan Petter. “In onze werkwijze is verankerd dat we kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Klanten en collega-bedrijven kunnen altijd vertrouwen op producten van goede kwaliteit die jarenlang probleemloos hun werk kunnen doen. Het moet goed en anders doen we het niet”, is één van de vaste uitspraken van Jan Petter. Bij Jan Petter bv. kunt u terecht voor alle voorkomende las- en constructie-werkzaamheden in Aluminium, RVS, Staal en Kunststof. Er

is een aparte afdeling voor machinaal bewerken, zoals draaien, frezen en alle voorkomende verspanende bewerkingen. Ook verkopen wij tuin- en parkmachines van hoge kwaliteit. Inspelend op de nieuwe eisen die gesteld zijn aan het spuiten met bestrijdingsmiddelen om het milieu te ontzien, hebben wij een schijvenmaaier in ons programma opgenomen. Deze kan bodembedekkers en onkruiden snijden. Ook rietkragen en andere oever- en waterbeplanting zijn geen probleem, omdat de maaier onder water kan werken. Voor onderhoud aan alle merken machines kunt u bij ons terecht. Goede service en klantvriendelijkheid is waar wij voor staan! Tot ziens bij Team Jan Petter www.janpetter.nl

Bloeiende Akkerranden! De één moet er niets van weten, de ander vindt ze prachtig! De bloeiende akkerranden die wij de laatste jaren steeds vaker in ons werkgebied zien! Ik heb onlangs mijn buurman, akkerbouwer aan de Groetweg, gecomplimenteerd met zijn geslaagde akkerrand langs de weg. Veel bloeiende bloemen en kruiden geven een nieuwe dimensie aan het strakke en gestructureerde polderlandschap. “Ik heb er ook best wel moeite voor moeten doen”, aldus de buurman. “Een paar keer een vals zaaibed creëren en het opschonen van ongewenste kruiden, maar het resultaat mag er zijn!” De akkerranden die we de laatste jaren steeds meer zien worden gestimuleerd vanuit het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, waarbij het bevorderen van biodiversiteit één van de belangrijkste speerpunten is! De meeste akkerranden in ons gebied zijn aangelegd via speciale regelingen en met ondersteuning van een Agrarische Natuurvereniging. Ook kan het als één van de invullingspakketten in het kader van de vergroeningseisen! Toch zie ik ook dat er steeds meer agrariërs zijn die de akkerranden aanleggen zonder gebruik te maken van één of andere regeling, maar omdat zij ervan overtuigd zijn dat dit bijdraagt aan een groeiende populatie van natuurlijke vijanden tegen schadelijke insecten in het aangrenzende gangbare gewas. Hoe dan ook, de akkerranden worden duidelijk gestimuleerd vanuit het huidige Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Vanaf 2020 komt er een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Op dit moment zijn alle lidstaten bezig om hun eigen nationale doelstellingen en wensen te formuleren, waaruit later op Europees niveau beleid van wordt gemaakt. Vast staat dat het huidige beschikbare budget fors zal slinken! Simpelweg omdat er budget nodig is voor de gevolgen van de Brexit. Daarnaast zie je steeds vaker de roep om prestatiegerichte verdeling van de EU-gelden, dus voor wat, hoort wat. Hoe een en ander werkelijk uit pakt, zullen wij pas weten in 2019. De verwachting is wel dat de bloeiende akkerranden die wij steeds vaker zien, de komende jaren tot een structurele invulling van ons landschap gaan behoren!

AGRIBUSINESS 17


f j i r d e b n o o L d n Opening nieuw pa l e e i c fi f o n e g g u r b r Ve

tijdens open dag akkerbouw Proeftuin Zwaagdijk Zwaagdijk - Proeftuin Zwaagdijk heeft donderdag 13 juli in samenwerking met Loonbedrijf Verbruggen een geslaagde open dag in de akkerbouw georganiseerd. Loonbedrijf Verbruggen opende gezamenlijk met ruim 150 aanwezigen officieel hun nieuwe pand en onthulde ook een nieuw logo. Voortaan gaat Loonbedrijf Verbruggen als Loonbedrijf SturmJacobs verder. Na de onthulling ging de open dag van start, bestaande uit een binnengedeelte met standjes en een buitengedeelte met proefvelden. ‘s Avonds was er een avondprogramma gericht op telers. Tijdens de opening door Johan Kos werd benadrukt hoe belangrijk onderzoek is en hoe Loonbedrijf Sturm-Jacobs Proeftuin Zwaagdijk hierin ondersteunt. Wat voor veel mensen onbekend is, is dat Loon-

18 AGRIBUSINESS

bedrijf Sturm-Jacobs regelmatig met materiaal naar België rijdt, om daar ondersteuning te bieden bij onderzoek van Proeftuin Zwaagdijk. Tevens werd er teruggeblikt op hoe de samenwerking tot stand is gekomen en hoe dat zich is gaan ontwikkelen in de loop der tijd. Na de opening gingen groepen bezoekers de proefvelden op, waar zij o.a. nieuwe rassen in uien en suikerbieten konden bekijken. De aardappel was met vijf proeven het hoofdgewas van de dag, waar onderzoek te zien was in Rhizoctoniabestrijding, onkruidbestrijding, Talent en loofdoding. Specialisten lichtten hun proef toe en de resultaten die daar in te zien waren. In de schuur waren een twintigtal stands opgezet waar bezoekers informatie konden inwinnen over uiteenlopende producten en diensten.

Het avondprogramma werd gevuld door Erno Bouma van Agrometeorologisch Adviesbureau Bouma en door Robert Sleutel van SBG. Zaterdag 15 juli hield Loonbedrijf Sturm-Jacobs voor een ieder die geïnteresseerd was nog een open dag die goed bezocht werd en erg gezellig was. Tijdens deze open dag werden meerdere jubilarissen in het zonnetje gezet. Van de acht jubilarissen waren er zes aanwezig. Op de foto te zien van links naar rechts en van boven naar beneden (de mannen met de bossen bloemen). Wim Lautenbach, meer dan 25 jaar in het vak. Een zilveren speld, Aad Verbruggen, al meer dan 50 (!) jaar actief, een gouden speld, Nico Hoogendoorn, 40 jaar in het vak, een gouden speld. Wilco van Nieuwenhuijzen, 25 jaar

in het vak, een gegraveerd aandenken (als zzp-er ontvang je van de branche-organisatie Cumela geen speld). Thomas de Klerk, 40 jaar in het vak, een gouden speld en Remco Rotgans, 25 jaar in het vak, een zilveren speld. Arnold Baijs en Wilbert van Essen staan niet op de foto. Zij konden er op dat moment niet bij zijn wegens andere verplichtingen. Arnold krijgt ook een zilveren speld wegens 25 jaar in het vak. Wilbert is zzp-er, 25 jaar in het vak en krijgt een gegraveerd aandenken. De overige mensen op de foto zijn Ada Kieft, Jac van Diepen, Cindy Schilder en Kees Huiberts van de branche organisatie Cumela (volgorde van links naar rechts op de foto). En ook op de bovenste rij staan Pim Sturm en Cindy Sturm-Jacobs, eigenaren van Loonbedrijf SturmJacobs.


Ouwe Koeie Kort

Agrarisch Wie ben je? Pieter Koopman uit de Weere. Samen met mijn vrouw Mirjam en dochters Loes, Floor en Eef (18, 16 en 14 jaar) bestieren wij een melkveebedrijf aan de Driestedenweg. Waar bestaat de veestapel uit? We melken nu 90 koeien en hebben 60 stuks jongvee. Deze aantallen zijn voor ons gezien de stallen en melkinstallaties ideaal. In de toekomst zullen deze aantallen door de fosfaatrechten waarschijnlijk helaas lager worden. Iets over de geschiedenis In 1965 verlieten mijn vader en moeder hun melkveebedrijf in Wervershoof omdat daar het huidige winkelcentrum zou komen. Er werden indertijd ongeveer 20 koeien gemolken. Ze konden toen hier hun bedrijf vervolgen. In 1983, bij de invoering van het melkquotum, werden er zo’n 32 koeien gemolken. De jaren daarop werd er regelmatig een stukje quotum bijgekocht of gehuurd. In 1993 is de ligboxenstal er gekomen en molken we 48 koeien. In die tijd werkte ik ook een aantal uren bij de boerenhulp en begon ik met een tulpentrekkerij in de oude stal. Even verderop konden we later een woonhuis, 2800 meter kassen, een schuur en 2 koelcellen overnemen. In de kassen teelden we ‘s winters tulpen op de volle grond en ‘s zomers werd de ruimte benut voor zaadteelt. Toen mijn vader in 2002 teveel last begon te ondervinden van de ziekte van Parkinson zijn deze kassen en bijbehorende gebouwen weer verkocht en werd de focus weer volledig op de koeien gericht. In 2003 is er een stuk stal aangebouwd en waren we klaar voor de toekomst. Melken We hebben geen melkrobot dus melk ik braaf 2 x per dag, 7 dagen in de week. Het is een intensief bedrijf, we hebben relatief weinig land t.o.v. de hoeveelheid koeien. Land wordt er bij toerbeurt geruild met een tulpenbouwer en een lelieboer. Voor werkzaamheden waar ikzelf niet aan toe kom laat ik de loonwerker langskomen. Ook leuk om te vermelden: onlangs hebben mijn jongste dochters samen voor het eerst alle koeien gemolken. Daarnaast springt Mirjam bij indien dat nodig is en verzorgt ze de administratie. Mirjam heeft een grafische achtergrond en doet de vormgeving van diverse lokale bladen. Op dit moment is ze druk bezig met de opmaak van herinneringsboeken. Dit varieert van Jubilea tot Uitvaart. Ze heeft ook een eigen website: www.mijnherinneringsboek.nl Verder Het is een druk bestaan maar ik zou niet anders willen. Ik heb een broer, ook een koeboer in hart en nieren, die in de jaren ‘90 naar Nieuw Zeeland is geëmigreerd en daar boert. De regelgeving in Nederland heeft daar zeker mee te maken gehad. Zelf ben ik voor zo’n stap te veel geaard in de West-Friese klei. Het verenigingsleven, voetbal en carnaval zijn activiteiten die mij te na aan het hart liggen. Toekomst Ik hoop nog wel een aantal jaren te kunnen melken, en daarna? Loes heeft andere interesses, maar Floor en Eef houden echt van dieren, ze lopen ook beiden tijdens de Landbouwdag Opmeer met een koe rond. Of ze later echt hun toekomst in het bedrijf zien? Wie zal het zeggen?

n e t h c a d e g s r e Wied Plots valt je oog op een gestreepte kever op een aardappelplant in een perceel uien waar je bezig bent om alle aardappelplanten te verwijderen. Dat werk doe je om te voorkomen dat er nieuwe knolletjes aangroeien die je een volgend seizoen opnieuw moet bestrijden, en dat allemaal om ziekten en vermenging in de toekomstige pootaardappelteelt te voorkomen. Maar als je dan zo’n fraaie coloradokever van die plant ziet genieten dan twijfel je aan het legitieme van je wiedactie. De leefwereld van die kever ga je vernietigen. Iets verderop zie je zelfs een hele schare kleine kevertjes zich vol vreten. Ze doen eigenlijk weinig anders dan wat jezelf aan het doen bent, die piepers wegwerken. Ooit kreeg ik een cent voor iedere kever die ik mee naar huis bracht. Pakweg ergens begin vijftiger jaren was er weer eens een coloradokeverplaag in aantocht; vreselijke beesten die de hele oogst zouden kunnen elimineren, zo werd verteld. Bovendien bestond toen al een plantenziektenwet die eenieder de verplichting oplegde om al de verbannen wezens te bestrijden. Dat ging van wilde haver, distels, muizen, ratten tot dus ook de coloradokever. Mijn vader loofde die beloning uit om zijn zoon aan het werk te zetten en om zijn poters te redden. Met een leeg blikje trok ik het perceel in. Rijk ben ik er niet van geworden. En dan sta je op je oude dag te mijmeren over plaagdieren en natuurvrienden, gewoon ergens midden op een uienveld in de Wieringermeer. Over leven ván de natuur en over leven mét de natuur. Over het boerenleven dus. Een heerlijk bestaan. Wél een bestaan dat voor een goed deel bestaat uit het bestrijden van ongedierte, van kleurrijke schimmels en van ongewenste planten. We hebben in al die jaren met z’n allen gepoogd om de mussen, bitterzoet, vogelkers en nog veel meer organismen buiten de deur te houden gewoon om onze afnemers een bord gaaf en goed eten voor te kunnen zetten. Al beseffen die klanten niet allemaal dat de natuur geen gedweeë partner is, dat er voor dat voedsel strijd geleverd moet worden. De meeste mensen halen hun voedsel van de plank in een winkel. Het ligt er allemaal te kust en te keur van de allerbeste kwaliteit. Beter kan het niet. En geen belager te bekennen. Er rennen geen muizen door de supermarkt, geen wesp te bekennen en de groenteafdeling wordt niet geteisterd door bladluizen en ganzen. Eigenlijk is dát heel bijzonder. Ik ken iemand die iedere ochtend door haar tuin gaat om rupsen en slakken van de kool en de sla te plukken die dan met z’n allen in een emmertje meemogen naar de kippenren waar ze overgeleverd worden aan hun gesnavelde vijanden. De een zijn dood is de ander zijn brood. Regelmatig krijg ik een doosje verse eieren van die kippen. Ieder eitje is het begin van een nieuw leven tot de kook er over gegaan is. Het blijft dus dubben. En nu snel doorwieden anders kom je nooit aan het eind.

AGRIBUSINESS 19


Regionaal is Kremer Zaden uit Middenmeer weinig in het nieuws, maar wereldwijd is het een stuk bekender. Het bedrijf heeft in Noord-Holland weinig klanten, aldus eigenaar Jan Kremer. Kremer Zaden werkt als een dienstverlenend loonbedrijf voor leveranciers van producten voor de bakkerij-industrie. 80% van Kremers klanten komt uit het buitenland. Duitse, Engelse, Zuid-Europese, Scandinavische, maar ook Amerikaanse bedrijven weten het bedrijf te vinden. Naast het verwerken van producten voor de bakkerij-industrie handelt het bedrijf in zaden voor vogelvoer.

n e d a Z r e Krem

wereldspeler met uniek machinepark

Voedselveiligheid speelt hoofdrol Kremer: “Overal ter wereld wordt zaad geproduceerd, behalve in Nederland. Pompoenpitten komen uit China, sesamzaad komt uit India en Afrika, zonnebloempitten uit Oost-Europa, lijnzaad uit Canada, Chia uit Zuid-Amerika. Deze zaden worden ingekocht door handelaren en vinden hun weg naar fabrikanten van bakkerijgrondstoffen. Om brood te bakken, koopt een bakkerij een kant-en-klaar mengsel, een mix van meel en zaden.

20 AGRIBUSINESS

De samenstelling en de kwaliteit van een brood wordt daardoor grotendeels bepaald door de handelaar in bakkerijgrondstoffen. Om te kunnen voldoen aan de hoge eisen van voedselveiligheid, wordt ons bedrijf ingehuurd. Wij controleren en schonen de zaden. Hiervoor gebruiken we alle kenmerken waarin het product afwijkt van de standaard. Dit zijn verschillen in grootte, gewicht, vorm, kleur, dichtheid, stootkracht en structuur. Alle mogelijke afwijkingen van het standaardproduct worden

er door ons uitgehaald met machines die selecteren op gewicht, of met röntgentechniek of camera’s. We hebben hiervoor alle denkbare technieken in huis en dat maakt ons tot een innovatief bedrijf. Stel, dat er zaad binnenkomt waar wat schimmel op zit. Door het met stoom te bewerken kunnen we deze schimmel van het zaad verwijderen. Voedselveiligheid speelt hier een zeer grote rol. De NVWA is hier bijna kind aan huis, zij willen precies zien, wat er met de producten gebeurt.”

Kremer Zaden levert de producten met ISO FSSC 22000, de hoogste keur van voedselveiligheid af. Zij halen er van alles uit, van schroefjes tot steentjes en stukjes plastic, maar uit sommige producten bijvoorbeeld ook zand. Vroeger rekende men bij een afwijking in procenten, maar tegenwoordig praat men over stuks. Als er 5 steentjes in het meel zitten zijn dat 5 tandartsrekeningen. Ook wordt er gekeken of producten optisch hetzelfde zijn. Veel biologische producten zoals linzen en zaden


liggen in een transparante verpakking in de winkel en dan mogen er geen afwijkingen te zien zijn. Bij het bedrijf werken 18 mensen. Een derde hiervan werkt op kantoor, maar er zijn ook 2 mensen continu met onderhoud bezig, vertelt Kremer. ”We willen continu doordraaien en kunnen niet wachten totdat een leverancier iets komt repareren. Onze klanten hebben altijd haast. Door internet verlangen klanten op het logistieke vlak steeds meer van een bedrijf. Levertijden moeten steeds korter. Het is een hele uitdaging om dat in te plannen.” Reststromen voor vogelvoer Door de brede specialisatie in hun werkzaamheden is het bedrijf uniek in Nederland, ook omdat zij als dienstverlener tussen de verkopende en inkopende partij werken. Veel schoningsbedrijven hebben er een handelsfunctie aan toegevoegd om hun marge te vergroten. Kremer Zaden heeft er bewust voor gekozen dit niet te doen, om hierdoor zo breed mogelijk

te kunnen werken. Kremer: “Wij werken in opdracht van derden. De reststromen van onze klanten verwerken wij zelf. Producten die niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie worden gebruikt voor vogelvoer. Van alle zaadbedrijven in de kop van Noord Holland nemen wij ook de reststromen over. De helft van hun zaadproductie kan niet als hoogwaardig zaad verkocht worden, omdat de kwaliteiten bijvoorbeeld wat minder is, of omdat het overjarig is. Wij nemen dat zaad over en maken daar sinds ongeveer 6 jaar een basismengsel voor vogelvoer van.” Binnen Kremer Zaden is houdt Rick Lakeman, de rechterhand van Kremer, zich hiermee bezig. Het vogelvoer vindt zijn weg naar een aantal gespecialiseerde afnemers in Nederland en België. De massa van vogelzaad wordt gebruikt als strooivoer. Hennepzaad is hype Steeds meer zaden worden ook gebruikt voor menselijke consumptie. Na quinoa en chia is nu hennepzaad de hype. Het wordt gepeld en daarna rauw gegeten.

Hennepzaad is afkomstig uit China, maar daar was nog geen goedwerkende machine om het schadevrij te verwerken. Kremer: “Een bedrijf heeft ons gevraagd behulpzaam te zijn bij het bouwen van een machine om hennep te verwerken. Hennepzaad wordt hier geschoond, zodat het aan de eisen van voedselveiligheid voldoet, daarna wordt het gepeld. Het is een biologisch product, het wordt hier vacuüm verpakt en gaat de hele wereld over. Ik ben geen handelaar in dit soort producten, maar ik vind het gewoon leuk om een machine te ontwikkelen voor de bewerking van producten. Ik ben een techneut en vind het interessant ergens een oplossing voor te bedenken. We zijn een aantal jaren terug begonnen met het schonen en pellen van boekweit als product voor mensen met een glutenallergie. Ook zijn we één van de grootste verwerkers van Teff geworden. Het is een glutenvrije graansoort, met hele kleine zaadjes, zeer geschikt voor duurspor-

ters. Maar de markt verandert, we moeten steeds iets nieuws verzinnen. Er vallen ook weer producten weg. Quinoa is over het hoogtepunt heen. We proberen daarom machines te ontwikkelen en te bouwen, die breder ingezet kunnen worden. De opvolger van quinoa wordt misschien wel Fonio. Ik heb het zelf meegenomen uit Burkina Faso, daar zijn we mede-eigenaar van een bedrijf zijn waar deze zaden geteeld gaan worden. Natuurlijk zullen we er een machine voor maken die het kan schonen en pellen. Als verwerker weten we welke trends we in voedsel gaan krijgen. In deze omgeving kennen weinig mensen ons, maar wereldwijd in de zaadindustrie weet iedereen ons te vinden door de machines en technieken die bij ons ontwikkeld worden.”

AGRIBUSINESS 21


Het Julianadorp

Boersma Drainage, dé specialist op drainagegebied

Power 5 l a v i Fest is coming!

Op het industrieterrein de Schelphorst te Wieringerwerf huist één van Nederlands oudste drainagebedrijven. Eigenaar Ygnaz Boersma stapte in 1973 in het bedrijf van zijn vader dat op dat moment sinds 1946 in Wieringerwerf gevestigd was.

Op zaterdag 16 september 2017 wordt alweer voor de vijfde keer het Julianadorp Power Festival (JPF) georganiseerd. Deze editie vindt plaats op zaterdagmiddag en avond. Vooral in de avond komen de kegels op de pijpen van de sporttrekkers nóg mooier uit!

“Ik kwam van school af en ging meteen het bedrijf in. Op mijn zestiende stapte ik op een draineermachine en nu bijna 45 jaar later bedien ik de machines nog steeds met heel veel plezier. In die 45 jaar is er enorm veel veranderd. Mijn eerste machine was er één zonder cabine, mechanisch aangedreven en de hoogte moest je zelf regelen door middel van zichtborden waar je de hele dag overheen tuurde. Tegenwoordig heb je een knappe cabine met airco, de machine is automatisch laser- en GPS gestuurd. Boersma Drainage beschikt over een sleufloze machine en twee kettinggravers” aldus Ygnaz

Het JPF bestaat uit een trekkertrek-wedstrijd voor gewone, boerentrekkers, maar ook voor de specials; opgevoerde exemplaren die speciaal voor deze sport geschikt gemaakt zijn. Verder wordt er ook nog een trekkerbehendigheids-wedstrijd georganiseerd, waar een ieder (>18 jaar) aan kan deelnemen.

Voor de verschillende grondsoorten zijn er diverse omhullings-materialen verkrijgbaar. Daar waar er storende lagen in de grond bevinden wordt de kettinggraver ingezet al dan niet met sleufvulling, waarvoor Boersma de beschikking heeft over drie sleuvenvullers. Maar ook is dhr. Boersma iemand die het waardeert als op zijn vakmanschap een beroep wordt gedaan. Vaak wordt hij benaderd voor adviezen. “Soms kom je op plekken die zich moeilijk laten ontwateren. Dan is het leuk om uit te zoeken hoe je dat het beste kunt doen. En als dat dan lukt, is dat mooi” vertelt Ygnaz enthousiast. Dat hij veel ervaring heeft is niet vreemd. “alle grondsoorten die er zijn ben ik in mijn leven wel tegengekomen en in sommige gevallen geven grondboringen de doorslag” meldt Ygnaz vakkundig. Naast de agrarische sector is Boersma Drainage ook werkzaam in de glastuinbouw, plantsoenen, sportvelden en in de aannemerij. Samen met zijn vrouw Anita en vaste werknemer Lars Fortuin en een aantal oproepkrachten worden al uw klussen vakkundig geklaard! Voor meer informatie: www.boersmadrainage.eu

22 AGRIBUSINESS

Bij een trekkertrek-wedstrijd is het de bedoeling om een daarvoor geprepareerde sleepwagen zo ver mogelijk te slepen over een baan van 100 meter lengte. De wagen is voorzien van een ballastblok wat zich eerst boven de wielen bevindt, maar dit blok beweegt zich tijdens de run naar voren, waar het boven een sleepvoet komt, die niet echt rolt. Het is een kwestie van grip, balans en vermogen om zo ver mogelijk te komen. Of zoals de slogan van het JPF is: De kracht van het vermogen! Bij de trekkerbehendigheid-wedstrijd gaat het vooral om techniek & snelheid. Na afloop van de wedstrijden is er in de feesttent een optreden van de Julianadorper band AV-GAS. Het JPF wordt gehouden aan de Akkerbouwstraat in Julianadorp en weet dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de bijdrage van vele sponsoren, de entree nog steeds vrij te houden! Het JPF start om 13.00 uur, dus komt allen om dit gratis spektakel mee te maken! Voor meer info: www.powerfestival.nl


Bloembollen, koeien, groeien of broeien? Univé Hollands Noorden is uw adviseur voor: (agrarische) verzekeringen, (levens)verzekeringen en Hypotheken. Wij zijn een Coöperatie en werken zonder winstoogmerk. Wij staan voor ‘persoonlijk en dichtbij’. Onze adviseurs komen uit West-Friesland en weten wat er speelt in uw regio.  Wij hebben 5 regionale winkels waar u met al uw vragen terecht kunt, wel zo makkelijk.  

Maak eens een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs en ervaar wat u bij ons kunt regelen tegen scherpe tarieven! Univé Hollands Noorden Algemeen tel.nr. 0227 - 54 00 40 E-mail hollandsnoorden@unive.nl Bovenkarspel, Medemblik, Schagen, Spanbroek & Wieringerwerf

www.univehollandsnoorden.nl

Kavelruil Werkt! Verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven

Ook adverteren in dit magazine?

Agri

Of heeft u een nieuwsitem dat u wilt delen? Neem dan contact op met: Ton van Oers ton@zrgbv.nl 06 - 14 23 84 13

Kavelruil is een belangrijk instrument voor verduurzaming van de landbouwstructuur in het algemeen en verbetering Stivas verbetert de vandoor de verkavelingsstructuur agrarische structuur middel van vrijwillige van uw bedrijf in het bijzonder. kavelruilen, heeftKavelruil daarbij kan bijdragen aan het aandacht voor natuur, ontstaan van grotere en beter landschap en milieu en bewerkbare percelen, kavels levert zo een bijdrage aan dichter bij huis en vergroting een vitaal platteland. van de huiskavel. Dit levert een www.stivasnh.nl aanzienlijke kostenbesparing Stivas verbetert de op. Bovendien, minder transagrarische verhoogt structuurdedoor portbewegingen verkeersveiligheid en verlaagt middel van vrijwillige de CO2-uitstoot. kavelruilen, heeft daarbij Paasvee_adv_A5.indd 1

Sabine van Berkum sabine@zrgbv.nl 06 - 14 23 84 10

of bel 0223-523006

boeken en magazines historische bladen, prentenboeken, dichtbundels, kinderboeken, glossy’s WaarlanD slUit ziJn DeUren maar op De overige vestigingen Helpen WiJ U graag verDer!

aandacht voor natuur,

Interesse in deelname aan landschap milieu op en kavelruil? Neemencontact levert zo een bijdrage aan met de kavelruilspecialisten van Stivas, tel. 0228-566080 een vitaal platteland. mail info@stivas.nl

08-03-16 10:15

www.stivasnh.nl

Voor meer informatie over het POP3-project Kavelruil Werkt! zie de website www.kavelruilwerkt.nl

Paasvee_adv_A5.indd 1

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

08-03-16 10:15

Den HelDer

Den HelDer

sCHagen

langeDiJk

WarmenHUizen

industrieweg 27 t. +31 (0) 223 52 30 06 denhelder@zrgbv.nl

pastoor koopmanweg 21 t. +31 (0) 223 66 88 38 frans@zrgbv.nl

Witte paal 212 t. +31 (0) 224 29 60 07 schagen@zrgbv.nl

de Mossel 15e t. +31 (0) 226 31 88 41 info@drukkerette.nl

dorpsstraat 165 t. +31 (0) 226 39 36 10 warmenhuizen@drukkerette.nl

www.zeemanreclamegroep.nl


Profile for Zeeman Reclamegroep

Agribusiness Magazine nr 9  

Agribusiness Magazine nr 9  

Profile for zrgbv
Advertisement