dhkdz krant 20

Page 1

kust de zee Citymarketing Den Helder

Blijft verrassen!

N #dhkdz M www.facebook.com/DHKDZ S instagram.com/citymarketingdenhelder.nl

www.denhelderkustdezee.nl

Foto: Peter van Aalst

Sail 2017 denhelder www.saildenhelder.nl

2017 editie 20


Kom genieten bij de princen keet Aan de voet van de duinen,

Dichtbij den helder en schagen, met heerlijk groot zonnig terras!

7 dagen per week vanaf 10.00 uur

Ontbijt, koffie, lunch, borrel & diner TOT snel! strandslag 8, groote keeten


Colofon Uitgever:

Zeeman Reclamegroep BV

Oplage: 53.000 ex.

Verspreiding: Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

Eindredactie: Citymarketing Den Helder; Kirsty den Dulk en Petra Clowting

Concept en vormgeving: Zeeman Reclamegroep BV

Acquisitie: Menno Zeeman 06-22136723

Van de redactie: Deze 20e krant van Den Helder Kust de Zee is een gezamenlijk initiatief van Stichting Top van Holland, Gemeente Den Helder, Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder, Woningstichting, De Detailhandel Federatie en de Zeeman Reclamegroep. Wij hebben er heel veel liefde, tijd en aandacht in gestopt. Zonder hulp van St. Top van Holland, adverteerders en deelnemende organisaties hadden we dit nooit voor elkaar gekregen, waarvoor dank! Namens Zeeman Reclamegroep wensen we u veel leesplezier. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar menno@zrgbv.nl

Jeroen en Menno Zeeman Wijzigingen en druk-/zetfouten voorbehouden

www.denhelderkustdezee.nl

Voorwoord

Het maritieme hart klopt volop

Terwijl ik net genoten heb van een motorrit langs de bloemenvelden in de prachtige Noordkop, dwalen mijn gedachten langzaam af naar de zomer die voor de deur staat. Een zomer van mijn afscheid van de Koninklijke Marine, maar veel belangrijker nog, een zomer met prachtige evenementen in de Noordkop. Dat het een maritieme zomer gaat worden steekt echter als een soort vuurtoren boven alles uit. De Koninklijke Marine pakt weer uit tijdens de Marinedagen en de kopgemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen vieren eerst lokaal een maritiem feest binnen Sail Den Helder 2017. Van heinde en verre komt een keur aan schepen naar Den Helder. Tall ships, marineschepen, maritiem erfgoed, grote en kleine schepen vinden van 22 tot en met 25 juni hun ligplaats in het bruisende Den Helder. Vrij toegankelijk voor een breed publiek. De haven van Den Helder ligt bomvol. De dag voor het evenement vinden op Texel, in Den Oever en in Kolhorn pre-Sail-evenementen plaats waar een deel van de schepen aanlegt en te bewonderen is met daaromheen diverse lokale feestelijkheden. Op 22 juni arriveert deze armada in de Helderse haven en brand het feest los. In de Helderse binnenstad en op het uitgestrekte evenemententerrein. In deze krant kunt u zien dat er voor ieder wat wils is. Het wordt fantastisch. De regio zet zich op de kaart. Het kloppende hart van Den Helder klopt deze zomer MARITIEM.

COLUMN CITYMARKETING Koopzondag Den Helder 28 mei 25 juni 30 juli

Den Helder: beste binnenstad 2017-2019? Even geleden werd ik benaderd door ondernemers met de vraag of we niet mee konden doen met de wedstrijd “Beste Binnenstad” die iedere twee jaar wordt gehouden. De binnenstad ontwikkelt zich positief in snelle schreden, maar om nu direct te roepen “beste binnenstad”, dacht ik … Ik was blij met deze ambitieuze instelling maar adviseerde nog twee jaar te wachten, een goede voorbereiding op de wedstrijd te treffen en er dan met z’n allen voor te gaan. Twee maanden later werd echter bekend dat Den Helder genomineerd bleek te zijn

op basis van objectieve metingen voor de landelijke verkiezing “Beste Binnenstad 2017-2019” in de categorie middelgrote steden. Al snel werd duidelijk dat de verkiezing blijkt te gaan om de ontwikkeling die gaande is in een binnenstad en dus niet om ‘de stand van zaken op dit moment’. De ontwikkeling van o.a. het aantal bezoekers, het aantal winkels, winkelvloeroppervlak, de omvang van de leegstand, de mate van diversiteit over de afgelopen twee jaar, maar ook de aanwezigheid van een publiek-privaat samenwerkingsverband, de afronding van beeldbepalende ingrepen met een meerwaarde voor de binnenstad en de aanwezigheid van

een beleid en een marketingpromotie strategie bepalen de nominatie. Op basis van deze binnenstadsbarometer heeft het Platform Binnenstadsmanagement bepaald Den Helder te nomineren. Nu is het aan de verschillende stakeholders van de binnenstad om te laten zien welke inspanningen en kwaliteitsverbeteringen er gerealiseerd zijn en nog verder worden ontwikkeld op gebied van retail, leisure, cultuur, vastgoed, openbare ruimte, marketing en promotie, mobiliteit, gastheerschap wonen, duurzaamheid, digitalisering, organiserend vermogen en veiligheid. Op basis hiervan blijven uiteindelijk

twee finalisten over. Als Den Helder een finaleplaats weet te bemachtigen vindt er in oktober een consumentenonderzoek plaats en komt de volledige jury op bezoek. De winnaar wordt in november bekend gemaakt. De titel “Beste Binnenstad” wordt toegekend aan de binnenstad waar de afgelopen 2 jaar de meeste dynamiek en vernieuwing heeft plaats gevonden en/of waar de sterkste toekomststrategie is geformuleerd voor de binnenstad. Eén ding weet ik zeker, dan staat Den Helder zeker voorop en maken we serieus kans! Anke de Vries Manager Citymarketing Den Helder


WONEN

Zoetelief:

wonen en werken in het hart van de stad zijde, waardoor ze een Op een prachtige locatie in het centrum van Den Helder staat prominent schitterend uitzicht hebhet pand "Zoetelief". Met haar opvallende ronde gevel verbindt ze ben op deze levendige winkelnaadloos de Beatrixstraat met de Keizerstraat. Zoetelief betekent straat. De drie woningen aan de wonen en werken in de nabijheid van winkels en restaurants, Keizerstraat hebben een terras in de station, theater, bibliotheek en met de dijk op loopafstand. luwte aan de achterzijde van het pand. Zoetelief bestaat uit een tweetal winkelpanden met daarboven Alle zeven maisonnettes worden verzeven huurwoningen.

Beste Bibliotheek van Nederland. Daarnaast knapte een aantal ondernemers hun gevel op. Lopende projecten zijn de aanpak van het stationsgebied, de bouw van de Hofdame en kamerheer in de Beatrixstraat en de realisatie van de Zusters aan het Julianaplein.

huurd door Woningstichting.

Winkelen in Zoetelief In april openden Xenos​haar deuren voor het grote publiek. Eerder maakte House of Indigo​de overstap naar Zoetelief. De bijzondere architectuur van het pand zorgt dat de winkels elk hun eigen uitstraling hebben. De grote ramen van House of Indigo zorgen voor een mooie lichtinval. De winkel heeft een open karakter en nodigt uit om

naar binnen te lopen. Xenos valt op door haar prachtig vormgegeven hoekentree. De etalages van Xenos geven een nostalgische indruk. Nieuwsgierige passanten werpen graag een blik in de winkel.

Wonen in het stadshart De woningen aan de Beatrixstraat hebben een terras aan de straat-

Stadshart Den Helder knapt op Zoetelief is onderdeel van de omvangrijke vernieuwing van het stadshart van Den Helder. Eerder verhuisden het theater naar Willemsoord en de bibliotheek naar School 7. Theater de Kampanje ontving in 2016 de Arie Kepplerprijs voor beste architectuur in Noord-Holland en Kopgroep Bibliotheken kreeg in 2017 de prijs voor de

Meer informatie over de stadsvernieuwing staat op facebook.nl/samenbouwenaandenhelder.

Heeft u vragen? Kom dan tijdens de Juttersmarkt (elke dinsdag van 11.00 – 15.00 uur van 27 juni t/m 29 augustus) langs in de Projectwinkel Stadshart, Spoorstraat 35. Wij vertellen u graag over de nieuwste ontwikkelingen.


vrije tijd

De Kop Werkt!

Benut kansen van vandaag voor de regio van morgen De Kop Werkt! is een regionaal stimuleringsprogramma van de vier kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie NoordHolland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving. De Kop Werkt! … in Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen Deze site geeft inzicht in de ambities, bestuursopdrachten en projecten van De Kop Werkt! We maken niet alleen de doelen zichtbaar, maar vooral ook de resultaten: wat hebben we al bereikt, waar staan we nu en hoe gaan we verder? Het wordt duidelijk hoe de verschillende programmaonderdelen elkaar raken en versterken, wie waarbij betrokken is en wie het aanspreekpunt is. Deze dynamische site groeit mee met het programma. Want er wordt continu gewerkt aan De Kop Werkt!

Onze ambities De regio geeft ruimte aan de ontwikkeling van kansrijke economische clusters, draagt zorg voor een gezonde woon- en leefomgeving, benut en versterkt de omgevingskwaliteiten en biedt zo een internationaal concurrerend vestigingsklimaat. Dat doen we aan de hand van zes aandachtsgebieden. De zes aandachtsgebieden zijn: attractieve Noordzeekust; offshore maintenance & energy; waddenbaai; grootschalig energie- en productielandschap; seed valley & biovalley en bereikbaarheid. Kansen zijn mooi, maar het gaat er vooral om wat we daarmee doen. Door ambities te formuleren en daaraan opgaven te koppelen, komen we tot resultaten en zorgen we ervoor dat De Kop Werkt! Een nieuwe strandopgang bij Huisduinen, een natuurpark bij Oudesluis en het opstellen van een bereikbaarheidsplan. Dit zijn slechts enkele van de tientallen projecten die dit jaar worden opgepakt onder de noemer van De Kop Werkt! Wethouder Economische Zaken van Den Helder, Edwin Krijns, is voorzit-

ter van De Kop Werkt!: “De Kop is een regio met een enorme potentie. We hebben moderne havens, prachtige Noordzeestranden, de lekkerste en duurzaamste tuinbouwproducten en het UNESCO-werelderfgoed de Waddenzee. De unieke kwaliteiten die de Kop aantrekkelijk maken om hier te wonen, te werken en te recreëren gaan wij met de uitvoering van concrete projecten versterken.” De gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen hebben, samen met de provincie Noord-Holland, de handen ineen geslagen voor verdere ontwikkeling van de havens, het toerisme en het onderwijs in de Kop van Noord-Holland met als doel de leefbaarheid in de Kop te versterken. Rode draad daarbij is een goede bereikbaarheid.

Op 11 april hebben de vier gemeenten en de provincie hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst De Kop Werkt!


beleef

HORTUS OVERZEE! De geheime tuinen in de binnenstad van Den Helder

Altijd de nieuwste kleuren en de laatste trends!

Julianadorp 0223 644 082

Met onder nieke meer een u

Japanse tuin

BrEEZand 0223 523 290

www.haarliJn10.nl voor Al uw AfsprAken

Reparatur / Wartung

Ook prachtig als trouwlocatie!

Open: Maandag t/m Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur Openingstijden Zaterdag en Zondag zie de website a 5,00 voor volwassenen & a 3,00 voor kinderen

www.hortusoverzee.nl

De fietsenwinkel voor Den Helder en Julianadorp FietsverKoop FaHrraD vertrieb biKe sales

Bikestore staat voor service! www.bikestores.nl/filiaal/julianadorp/ JulianaDorp Loopuytpark 20 1787 ae juLianadorp

Den HelDer Vrede en Vrijheid 9 1785 rL den heLder

info@bikestorejulianadorp nl

info@bikestorejulianadorp nl

0223 692673

0223 612883

FietsverHuur FaHrraDverleiH bicycle rentals reparatie/onDerHouD reparatur / Wartung repair maintenance


Bewoner aan het woord

Deze stad zit in mijn hart Adriaan Bais: de achternaam verraadt het al - een échte Heldernaar met sterke wortels in de visserij. Van het ondernemende werk op de kotter kwam hij uiteindelijk terecht bij de Dienst Justitionele Inrichtingen. Adriaan: “Dat ging qua gezondheid niet zonder slag of stoot, maar inmiddels heb ik mijn draai weer helemaal gevonden.”

genaamd "Hoop doet leven". “Van zulke mooie initiatieven gaat zoveel positiviteit uit. En zeker als het hier in Den Helder is, dan ben ik erbij. Deze stad zit in mijn hart.” Meer zien en horen of Adriaan volgen? Adriaan Bais is te vinden op Facebook!

Het werk is leuk. Toch zou hij liever nog meer tijd besteden aan zijn allergrootste hobby; zingen en nummers schrijven. Zijn lied "Den Helder Kust De Zee" is sinds kort met clip te vinden op YouTube, met dank aan CNF Music. “Den Helder is gewoon een prachtige stad. Mensen zouden best eens wat meer de tijd mogen nemen om al het moois te ontdekken. Als kind was ik altijd op het strand te vinden. Beter kun je je toch niet wensen?” Naast de cd’s en optredens op Helderse evenementen draagt Adriaan graag zijn steentje bij met optredens in het kader van een goed doel. Zo schreef hij speciaal een lied voor de Samenloop voor Hoop

vrije tijd

Hortus Overzee

is de nieuwe naam van de Oranjerie De Oranjerie in Den Helder is in vijfentwintig jaar bij velen bekend geworden als tuin- en kassencomplex. Minder bekend is waar die naam Oranjerie nou vandaan kwam. Een Oranjerie is een kas of een gebouw waar ’s winters exotische planten kunnen overwinteren. De palmkas -gebouwd in 1939- is speciaal voor die functie neergezet. De kas vormde een belangrijke inspiratiebron om de voormalige gemeentelijke kwekerij om te vormen naar een toeristische trekpleister. Inmiddels, bijna 25 jaar later, is het complex aan de Soembastraat uitgegroeid tot een volwaardige botanische tuin. Het bezoeken van een botanische tuin, vaak ook aangeduid met de naam 'hortus', is een geliefd uitje voor toeristen uit binnen- en buitenland. Er is daarom besloten de Oranjerie een nieuwe naam te geven: Hortus Overzee. Met de nieuwe naam wordt onderstreept dat de collectie voor een deel tot stand is gekomen door marinemensen die planten van hun overzeese reizen mee terugnamen naar hun

thuishaven. Den Helder is een stad met een natuurlijke relatie met het overzeese. Hortus Overzee hoort zo, als vanzelfsprekend, bij Den Helder en blijft de ‘groene Parel’ van Den Helder. De naam 'Oranjerie' blijft wel behouden. Het gebouw bij de ingang, ooit de voormalige brandweerkazerne, is in de winter een belangrijke plaats waar de kuipplanten overwinteren. Dat gebouw is de nieuwe Oranjerie.

Tuintheater Théâtre du Jardin In Hortus Overzee vindt op Hemelvaartsdag 25 mei voor de vijfde keer het unieke tuintheaterfestival Théâtre du Jardin plaats. Toneel, zang, muziek, dans en film in het groene decor van de tuinen en kassen; het hele terrein van Hortus Overzee is een groot theater. De voorstellingen duren ongeveer een half uur en zijn overzichtelijk in een blokkenschema gezet. Kaarten zijn verkrijgbaar via Theater de Kampanje en bij Hortus Overzee: € 22, - in de voorverkoop, en vanaf 22 mei € 25, -. Théâtre du Jardin duurt van 17.00 – 24.00 uur. U vindt meer informatie op de website www.hortusover-

zee.nl


! e t n e l e Verf d 2e blik

halve

prijs

Kies voor service en kwaliteit s tie n.nl c rsa ere a a rj nvlo o te vo se yhou r ve z Di .do w ww PARKETSPECIAALZAAK

Kies voor serv

• Traditioneel parket • Parket op vloerverwarming • Massieve vloeren • Verouderde kasteelvloeren • Multitop- en lamelvloeren

Voor ieder budget een vloer op maat! Houten vloeren, laminaat en PVC altijd scherp geprijsd.

• Click Laminaat Click Kurk • Click Vinyl Click PVC • Schades en/of aanhelingen • Schuren, lakken of oliën • Traprenovatie

Woonplaza Burg. Ritmeesterweg 15 • Den Helder (naast Formido) Tel. 0223-69 26 27 • Maandag gesloten - Donderdag koopavond • Traditioneel parket www.dozyhoutenvloeren.nl

ens op sikk n verve

• Parket op vloerverwarming • Massieve vloeren

PARKETSPECIAALZAAK

• Verouderde kasteelvloeren • Multitop- en lamelvloeren • Click Laminaat Click Kurk

lijm PVC • Click Vinyl/PVC Vinyl Click en PVC • Schades en/of aanhelingen • Schuren, lakken of oliën • Traprenovatie Industrieweg 8a, 1785 AG Den Helder telefoon 0223 612483

www.glasbedrijfhetcentrum.nl

Aanbieding is geldig van 31 maart t/m 6 juni 2017 Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Voor ieder budget een vloer op maat! Voor ieder budget Houten vloeren, laminaat en PVC een vloer op maat! altijd scherp geprijsd.

Houten vloeren, laminaat Woonplaza en PVC altijd scherp Burg. Ritmeesterwe geprijsd. Tel. 0223-69 26 27 • Maa

www.dozyho

Woonplaza Burg. Ritmeesterweg 15 • Den Helder (naast Formido) Tel. 0223-69 26 27 • Maandag gesloten

www.dozyhoutenvloeren.nl

ONZE

ROLLOVER WAST elke type zondag 28 mei koopzondag

AUTO Vraag eens naar de

ExclusiEf bij fabEr OptiEk

waspas, speciaal voor bedrijven

spoorstraat 9 Den Helder (naast c&a), tel. (0223) 61 77 44 Maandag gesloten www.faberoptiek.nl spoorstraat 9, Den Helder (naast c&a), tel. (0223) 61 77 44

• Tr •P •M •V •M

Hét autowascentrum van Den Helder Kievitstraat 22 - Den Helder

stijden

Carwash opening

k 7 dagen per wee 0 uur 22.0 van 07.00 tot


werken

Halfords Den Helder

gaat verder De vraag ‘Hoe kunnen we het morgen beter doen?’ is de vraag die het team van Halfords Den Helder zich elke dag opnieuw stelt. De Halfordsvestiging in de Keizerstraat gaat mee met de tijd en investeert in optimaal gastheerschap. Zo is het team van Halfords Den Helder tijdens één van de brainstormsessies met een aantal nieuwe diensten gekomen. De verzamelnaam voor dit alles? Halfords @Home.

je gerust een rondje Amstelmeer gaan maken en een medewerker van Halfords haalt de fiets(en) later wel weer op. Deze service wordt erg gewaardeerd. Daarnaast heeft Halfords Den Helder die elektrische fiets ‘tijdelijk’ van € 1599 voor € 999,- ook gewoon staan, maar dan altijd voor die lage prijs! Dus geen fake aanbiedingen, maar gewoon een eerlijke en transparante prijsstelling. Flexibel en relaxed

Een voorbeeld: Er is een groeiende vraag naar proefritten voor elektrische fietsen bij mensen thuis. Zo kunnen ze in eigen omgeving de fiets uittesten in plaats van in het drukkere stadscentrum. Nu zijn er een aantal aanbieders van deze dienst die landelijk opereren, maar waarbij je niet de rust krijgt deze fietsen écht lang te proberen. Of dat net de fiets die jij wilt toevallig niet op voorraad is en je dus makkelijk naar een duurder model wordt gepraat. Of je moet lang wachten voor reparatie en onderhoud. Met Halfords @Home kun

Het Halfords @Home concept houdt dus concreet in dat Halfords, als echte Helderse onderneming, haar klanten nog beter gaat bedienen door met eigen vertrouwde mensen nog meer service aan huis te bieden. Op afspraak komt een Halfords medewerker langs met één of een aantal fietsen waarvan de klant het idee heeft dat deze bij hem past. Van te voren kan de klant in onze winkel zich alvast prima oriënteren. Dan wordt de klant geduldig wegwijs gemaakt met de ins en outs van de fiets en wordt deze vakkundig afgesteld op de

wensen en voorkeuren van de klant. Vervolgens kan er een lekker stuk gefietst worden. De klant krijgt de tijd en de ruimte de fiets(en) écht uit te proberen. Heel flexibel en relaxed en dat wordt gewaardeerd. Het concept houdt overigens niet op bij alleen e-bike proefritten: Ook op voorraad zijnde bestelde artikelen kunnen dezelfde dag nog worden gebracht en fietsen ter reparatie kunnen worden opgehaald (gratis in de gemeente Den

DEN HELDER

vrije tijd

Kunst en Cultuur

in de Driemasterkerk Gebouwen blijven niet vanzelf bestaan. Al sinds 1853 bestaat het kerkgebouw op de Kerkgracht in Den Helder. Een prachtige kerk met hierin het kostbare Flaes en Brunjes orgel uit 1863. De ontkerkelijking brengt echter met zich mee dat de even oude kerkgemeenschap het onderhoud niet langer alleen kan dragen. Op termijn zal het verval toeslaan. Dit lot dreigt ook de Doopsgezinde Vermaning, beter bekend als de Driemasterkerk, aan de Kerkgracht in Den Helder te ondergaan. Maar niet als het aan de leden van de sinds september 2016 opgerichte “Stichting Behoud Helderse Doopsgezinde

Vermaning" ligt. Zij willen de kerk een mooie nieuwe toekomst bieden. Vanaf de oprichting strijden zij voor het behoud van dit gemeentelijk monument. Dit doen zij op een creatieve manier. De Doopsgezinde kerk is aan een nieuwe toekomst begonnen als centrum voor kunst en cultuur. In een relatief korte tijd hebben zij met het organiseren van concerten met een gevarieerd klassiek programma van hoge kwaliteit de Driemasterkerk weer op de kaart gezet. Het gezelschap van bariton Ronald Willemse heeft met zijn huiskamer concerten reeds een vaste aanhang verworven onder het Helderse publiek. Van regelmatig heel hoog niveau kan genoten worden van leerlingen van de ”The Young Piano Masters Society” Jonge pianisten met een voltooide

Helder). Met al die service @Home zou men bijna vergeten dat het ook gewoon leuk is om naar de winkel in de prachtige binnenstad van Den Helder te komen. De koffie staat immers altijd klaar! Halfords Den Helder zit al 35 jaar aan de Keizerstraat en is telefonisch bereikbaar op nummer 0223-625635, per mail op denhelder@halfords.nl en buiten openingstijden bereikbaar via WhatsApp op het nummer: 06-11232434. Het team van Halfords Den Helder heet iedereen van harte welkom.

conservatoriumopleiding inclusief een aanvullende masteropleiding. Zij bekwamen zich onder leiding van zeer bekend staande pianisten Geoffrey Madge en Jan Wijn. Een zeer enthousiast publiek reserveert de eerste vrijdag van de maand in hun agenda voor één van deze concerten. Er zal nog heel veel moeten gebeuren om het doel (het in stand houden van dit monument) te realiseren. De mogelijkheden om te huren voor culturele doeleinde zoals yoga, kunst en andere activiteiten wordt steeds vaker benut. In de maand juni zal onze stadgenote Ineke Meijer een expositie verzorgen met als thema "landschappen”. Voor info over alle activiteiten kunt u terecht op www. driemaster-denhelder.nl of bellen naar 0223-618270.


vrije tijd

Den Helder in het klein

op Willemsoord tijdens Sail De vier gemeenten in de Noordkop leveren een financiële bijdrage aan het fantastische evenement Sail. De Sailorganisatie vindt het dan ook belangrijk dat deze gemeenten goed zichtbaar zijn tijdens het evenement. Hollands Kroon, Schagen, Texel en Den Helder hebben een stuk terrein gekregen van de Sailorganisatie om hun specifieke gemeente te promoten. Op het Willemsoordterrein worden Hollands Kroon, Schagen en Den Helder in beeld gebracht. Texel promoot het eiland op de Nieuwediepkade. Allen geven ze hier een creatieve invulling aan, wat een mooie toevoeging is aan het publieksprogramma van Sail. Hollands Kroon promoot zich middels een kas en diverse gewassen als agrarische hoofdstad van de regio. Schagen laat zijn West-Friese folklore zien en Texel geef het terrein een Beach uitstraling en promoot diverse hotspots die het eiland rijk is.

“Helders dorp” Den Helder profileert zich als stoere en energieke stad. Een stad omgeven door water. Den Helder ligt aan het Unesco Werelderfgoed De Waddenzee en grenst aan de Noordzee. Voor de waterrecreant en de strandliefhebber is Den Helder de

place to be. Den Helder heeft een prachtige museumhaven en is een belangrijke haven voor onder andere de offshore. Het is dan ook niet voor niets dat water de hoofdrol krijgt in het zogenaamde “Helders dorp”. Met onder andere zijn innovatieve bedrijven, grote mogelijkheden om te recreëren, zijn prachtige musea, prettig kunstklimaat en aantrekkelijke en betaalbare woningmarkt zijn er mogelijkheden genoeg de stad spectaculair te promoten op het terrein van Willemsoord. Geen statische foldermarkt maar een dynamisch gebied vol met verwijzingen naar diverse hotspots in de stad. Enthousiaste bedrijven hebben ideeën aangeleverd voor de invulling van dit terrein. Zo ook Walter Bisselink van de Klimvallei. Hij kwam met het idee om midden in het “Helders dorp” een enorm zwembad te plaatsen. Een van de trekkers op de HISWA. Het bad geeft mogelijkheid tot

bedrijfspresentaties, sportdemonstraties en diverse recreatieve mogelijkheden, die de bezoeker zelf mag uit proberen. Naast het zwembad biedt Den Helder een prachtig binnenterras grenzend aan het hoofdpodium en diverse presentaties vanuit diverse organisaties uit de stad. De organisaties zorgen voor een bijzondere bezienswaardigheid of een leuke activiteit voor het gehele gezin. Het terrein wordt aangekleed met bloemen geleverd door de bollensector en prachtige grote banieren met foto’s van onze hotspots. De medewerkers van Citymarketing Den Helder ontvangen de bezoekers gastvrij en vertellen over onze mooie stad. Dit alles om de bezoeker te stimuleren een herhaalbezoek te brengen aan Den Helder. En dit alles is mogelijk gemaakt door de verschillende ondernemersverenigingen. Zij zorgen ervoor dat Den Helder tijdens Sail zich in al zijn glorie kan laten zien!


EXPOSITIES EN ACTIVITEITEN INTERNATIONALE MISSIES 1

KMB

2

Onderzeedienst

3

MARSOF

4

MMI

5

VEVA Trailer

6

Roadshow Luchtmacht

7

Horecaplein

8

Marinierscompound

9

Nautisch Bazaar

NATIONALE TAKEN 1

KMAR

2

DDG

3

EOD

MARITIEME INSTANDHOUDING & ONDERSTEUNING 1

NTB

KENNIS EN INNOVATIE 1 2

Wervings fit straat

32

Defensie Materiele Instandhouding

34

Defensie Materiele Ondersteuning

5 4

Wervingsplein

5

Marine activiteiten kamp

SAIL DEN HELDER Technisch centrum Summerlabb Texels Bier Dorp Texel Post verkeersregelaars Beveiliging Projectbureau Sail Markt Dorp Schagen Dorp Den Helder Dorp Hollands Kroon Kinder/kermis activiteiten Nautische markt Reddingsmuseum Optimist on Tour Waddenzee erfgoed KPN Paviljoen RABO Paviljoen

SCHEPEN 1 Zr.Ms. Zeven Provincien 2 Onderzeeboot 3 BNS Leopold 4 Zr.Ms. Friesland 5 Duikvaartuig 6 Zr.Ms Luymes 7 Zr.Ms Makkum 8 Zr.Ms. Vlaardingen 9 Zr.Ms. van Amstel 10 Zr.Ms. Van Speijk 11 Zr.Ms. Johan de Witt 12 Zr.Ms. Rotterdam 13 Zr.Ms Groningen 14 BNS Narcis 15 Zr.Ms. Willemstad 16 Duikvaartuig 17 Zr.Ms. Tromp 18 Zr.Ms Holland 19 Mahu 20 Naarden / Naaldwijk 21 Roermond / Bernisse 22 Y8017 23 Zr.Ms. Karel Doorman 24 Castor 25 Zr.Ms. Mercuur 26 Zr.Ms. Bruinvis 27 Y8122 28 Zr.Ms. de Ruyter 29 Urania 30 Kamper Kogge 31 La Grace 32 Nao Victoria 33 Caravelle Boa Esperanza 35 Ecolution 36 River Dream 37 Sedov 38 Kruzenshtern 39 Cristian Radich 40 Visarend 41 Eendracht 42 Cisne Branco 43 Statsrad Lehmkuhl 44 Royalist 46 Rupel 47 Zenobe Gramme 48 Hydrograaf 49 Santa Maria Manuela 50 Pogoria 51 RWS 1 52 Mir 53 Belle Poule 54 Mutin 55 Mircea 56 Shabab Oman II 57 Morgenster 58 Pedro Doncker 59 Juan Sebastian de Elcano 60 Joanna Saturna 62 Titaan 63 Statenjacht Utrecht 64 Piet Hein 65 Schorpioen 66 Crijnssen 67 Aphrodite 68 Royal Helena 69 Sørlandet 70 Halve Maen 71 Libertad 72 Iris 73 Koh I Noor 74 Frisius van Adel 75 Babbelaer 76 De Groene Vecht 77 Dolce Vita 78 Poolster 79 Sanne Sophia 80 Noorderlicht 81 LE 194 - Frije Fugel 82 Aaltje Engelina 83 Marijke Muoi 84 Brandende Liefde 85 Succes motorschip 86 Veerman van Kampen 87 Abel Tasman 88 Loodskotter Eems no. 1 89 Tres Hombres VE 1-16 Varend erfgoed

PROGRAMMA Woensdag 21 juni 12.00 – 22.00 Pre-Sail Den Oever, Kolhorn en Oudeschild 10.00 – 17.00 Optimist on Tour wateractiviteiten op Willemsoord in Den Helder

Donderdag 22 juni 06.00 – 09.00 Tall Ships gaan ten anker op de rede van Texel en Den Helder 09.00 – 16.00 Aankomst Nationaal Varend Erfgoed in Den Helder 10.00 – 20.00 Ontmoet de Ziel van Den Helder 10.00 – 20.00 Summerlabb expositie op de Nieuwediepkade 10.00 – 19.00 Optimist on Tour wateractiviteiten op Willemsoord 10.00 – 23.00 Publieksrondvaarten met traditionele schepen 12.00 – 23.00 Straattheater en muziekoptredens van regionaal en nationaal bekende artiesten 12.00 – 23.00 Nostalgische kermis en reuzenrad 12.00 – 23.00 Beleef de hotspots van Texel, Hollands Kroon, Schagen en Den Helder 14.00 – 20.00 Binnenkomst Tall Ships (Nieuwediepkade en Marineterrein)

Vrijdag 23 juni 09.00 – 17.00 Marinedagen met spectaculaire demonstraties 10.00 – 20.00 Ontmoet de Ziel van Den Helder 10.00 – 17.00 Diverse Tall Ships open voor bezoek 10.00 – 20.00 Summerlabb expositie op de Nieuwediepkade 10.00 – 19.00 Optimist on Tour wateractiviteiten op Willemsoord 10.00 – 23.00 Beleef de hotspots van Texel, Hollands Kroon, Schagen en Den Helder 10.00 – 23.00 Publieksrondvaarten met traditionele schepen 12.00 – 23.00 Straattheater en muziekoptredens van regionaal en nationaal bekende artiesten 12.00 – 23.00 Zomercarnaval 12.00 – 23.00 Nostalgische kermis en reuzenrad 14.00 – 16.00 Crew Parade door Binnenstad Den Helder 23.00 – 23.15 Vuurwerkshow in de haven van Den Helder

Zaterdag 24 juni 09.00 – 17.00 Marinedagen met diverse spectaculaire demonstraties 10.00 – 20.00 Ontmoet de Ziel van Den Helder 10.00 – 17.00 Diverse Tall Ships open voor bezoek 10.00 – 20.00 Summerlabb expositie op de Nieuwediepkade 10.00 – 23.00 Nostalgische kermis en reuzenrad 10.00 – 19.00 Optimist on Tour wateractiviteiten op Willemsoord 10.00 – 23.00 Beleef de hotspots van Texel, Hollands Kroon, Schagen en Den Helder 10.00 – 23.00 Publieksrondvaarten met traditionele schepen 12.00 – 23.00 Straattheater en muziekoptredens van regionaal en nationaal bekende artiesten 23.00 – 23.15 Vuurwerkshow in de haven van Den Helder

Zondag 25 juni 09.00 – 17.00 Marinedagen met spectaculaire demonstraties Vanaf 09.00

Vertrek van Varend Erfgoed en Tall Ships

10.00 – 17.00 Ontmoet de Ziel van Den Helder 10.00 – 17.00 Summerlabb expositie op de Nieuwediepkade 10.00 – 17.00 Beleef de hotspots van Texel, Hollands Kroon, Schagen en Den Helder 10.00 – 17.00 Publieksrondvaarten met traditionele schepen 10.00 – 17.00 Nostalgische kermis en reuzenrad Vanaf 10.30 Zondagochtendconcert, optredens en mobiel entertainment, ook op de Helderse Zeedijk 13.00 – 18.00 Verschillende demonstraties op en boven de Rede van Den Helder 15.00 – 18.00 Parade of Sail van Tall Ships op rede van Den Helder


AUTOSERVICE KOSTER

Specialist in Italiaanse auto´s en alle andere merken

APK GRATIS BIJ GROTE OF KLEINE BEURT • Onderhoud

• Aircoservice

Ervaar Den Helder Mooi en betaalbaar wonen met het gemak van de vele voorzieningen maar ook de rust van het strand en de duinen.

Aankoop Verkoop Taxaties Advies voor zowel Wonen als Business!

Wonen + Business

personenauto’s • Accu’s • Multi diagnose • Uitlaten apparatuur

• RDW erkend

• APK

• Schadetaxatie Fotograaf Jim van der Mee

Ambachtsweg 12 • 1785 • DenAJHelder Ambachtsweg 12 •AJ1785 • Den Helder Tel. 0223 660 883 Tel. 0223 - 660 883 www.autoservicekoster.nl www.autoservicekoster.nl

van Keulen Makelaars Telefoon 0223 - 616400 www.vankeulenmakelaars.nl

DOE MEEp!DEzE Maak kans O hippE schEppEr fiEts sen.nl www.themafiet

JulIanaDoRp

Ambachtelijk schepijs Gemaakt van verse producten

Wij verloten een heren- en damesfiets! Vul deze bon in en lever deze vóór 1 juli in bij IJssalon de Schepper in Julianadorp Naam......................................................................................................................................... Adres.......................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................

De lekkerste koffie

Op authentieke wijze gebrand

Gezellig terras

Uit de wind in de zon

Telefoonnummer.................................................................................................... Email.........................................................................................................................................

Bekijk deze actie ook op Facebook en vergroot je winkans! /IJssalondeschepper

Winkelcentrum De Riepel

Schoolweg 5, 1787 AV Julianadorp +31 (0)223 - 694347

www.ijssalondeschepper.nl


Evenementen in Den Helder

Ook Dag van de Zeevarende

aanwezig tijdens Sail

Meer dan dertig grote zeilschepen en ander varend erfgoed bepalen van donderdag 22 tot en met tot en met zondag 25 juni het beeld van de Helderse havens. Dan wordt voor de vijfde keer Sail Den Helder gehouden en voor de derde keer gebeurt dat tegelijk met de Marinedagen. Grote vier- en driemasters zoals de Argentijnse Libertad en de Roemeense Mircea zijn dan in de haven te zien.

woordvoerder van Gezinskontakt. Leerlingen en studenten zullen in Den Helder behulpzaam zijn in de aanloop naar en tijdens Sail zelf. Dat bewijst de samenwerking tussen Sail Academy en de verschillende scholen in de regio. Tijdens Sail worden leerlingen overal ingezet. Als gastheer of –vrouw of in de keuken van Beroepsonderwijs aan Zee om een lunch voor bemanningsleden te maken. Ook zal er op het strand een sportdag voor bemanningsleden wor-

den begeleid. Het belangrijkste onderdeel is uiteraard de vier kilometer kaderuimte die bezet gaat worden door de grootste zeilschepen ter wereld en het Varend Erfgoed. Er zijn zoveel schepen aangemeld dat ook enkele windjammers dubbel moeten afmeren om iedereen een ligplaats te kunnen bieden. Naast de eerder genoemde schepen zitten er ook drie Russische, drie Noorse, een Braziliaanse en Omaanse,

Spaanse en Portugese drie- en viermasters bij. Zij bezetten samen twee kilometer aan de kade, monumentale zeil- en motorvaartuigen de resterende twee kilometer. Tijdens Sail is de Stichting Afgestoft aanwezig met een stand met fotomateriaal over de Helderse haven zo rond 1900!

Cees Rondèl

De bezoekers kunnen zich verheugen op een prachtige vloot Tall Ships in de A- en B-klasse uit achttien landen. Het Varend Erfgoed wordt vertegenwoordigd door zo’n 160 boten. Sail is echter niet uitsluitend een feest van Den Helder. Ook Texel, Hollands Kroon en Schagen doen mee aan het evenement dat honderdduizenden mensen naar de Noordkop trekt. Dit jaar staat Sail voor het eerst ook in het teken van de Nederlandse ‘Dag van de Zeevarende’. Deze door de Vereniging Maritiem Gezinskontakt georganiseerde dag wordt dan voor de tweede keer in ons land gehouden. Het Verenigd Koninkrijk kent al langer een ‘Day of the Seafarer’. Vorig jaar nam de Vereniging Maritiem Gezinskontakt dit evenement over. Men verwacht veel bezoekers uit het hele land: ,,Het is een uitgelezen kans om zeevarenden te bedanken voor het werk wat zij verrichten. Met verschillende activiteiten geven wij de bezoekers een kijkje in het leven aan boord”, meldt een

22 T/M 25 juni


Lever

ancie

r van

alle ju

ryaut

o’s

Donderdag 8 juni

Een bezoek aan onze “Noorderburen” mag niet ontbreken in het programma van de Tour. Met een neutrale start vanaf de TESO gevolgd door de echte start rijden de renners een bij vlagen technisch en winderig parkoers. Door het centrum van Den Hoorn wordt veel stuurmanskunst gevraagd.

Vrijdag 9 juni

Een route door en nabij Den Helder. Bij deze omloop zal met name de wind een belangrijke factor zijn. De traditionele start vanaf Marine Kazerne Erfprins, gebouwd door Generaal de Lasalle en naamgever van de Tour.

Zaterdag 10 juni

De Zeedijk mag niet ontbreken in het routeschema. Voeg daarbij een paar venijnige klimmetjes in Huisduinen en alle ingrediënten zijn aanwezig voor een spectaculaire omloop. De eerste dag dat ook in een A- en B klassement wordt gereden. Ook dag 1 van de dames nieuwelingen.

Zondag 11 juni

Terug van weggeweest: de Javastraat! Het A en B criterium zal verreden worden op voor de kenners vertrouwd terrein. Via de Middenweg en Timorlaan, terug naar de Javastraat zal deze ronde een aantal keer gereden worden. Dag 2 van de dames nieuwelingen.

Donderdag 8 juni 18:55 uur

Neutraal vertrek vanaf de TESO boot voor de Groet auto etappe.

Vrijdag 9 juni 18:45 uur

Neutrale start vanaf theater de Kampanje voor de RABObank Kop van Noord Holland etappe.

19:00 uur

Start vanaf Marine Kazerne Erfprins.

Zaterdag 10 juni Start vanaf Admiraal Verheullplein 11:00 uur

Start dames nieuwelingen RABObank Kop van Noord-Holland omloop

13:30 uur

Start B-klasse Citymarketing: de “Stoere en Energieke” omloop

15:30 uur

Start A-klasse Citymarketing: de “Stoere en Energieke” omloop

Zondag 11 juni Start vanaf de Javastraat 11:00 uur

Start Oosterbaan dikke bandenrace

12:00 uur

Start dames nieuwelingen RABObank Kop van Noord-Holland criterium

14:15 uur

Start B-klasse voor het Zeestad criterium

15:45 uur

Start A-klasse voor het Zeestad criterium


Met een kernteam zijn we alweer enige tijd bezig met de voorbereidingen voor de 63ste Tour de Lasalle. Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd een aantrekkelijk programma samen te stellen. Wilt u meer weten over degene die de Tour mogelijk maken of over de etappes? Lees verder op deze pagina en kies een dag om te komen kijken naar de Tour de Lasalle van 08 juni t/m 11 juni!!

Naast de sponsoren, die voor de organisatie van hoofdbelang zijn om deelname aantrekkelijk te kunnen houden voor de renners, zijn er diverse bedrijven en instellingen die de Stichting Tour de Lasalle ondersteunen tijdens de uitvoering van het evenement.

Wat is een Tour zonder Tourmiss? Dit jaar een Tourmiss met een, voor de Tour de Lasalle, “illustere” achternaam: Tessa Scholte. Een veelzijdige, sportieve en actieve Miss!

Rabobank Kop van Noord-

Uiteraard is zij tijdens de ploegenpresentatie,

Holland ‘rent’ mee tijdens

op 15 mei in de KeyKegzaal, nader voorgesteld.

de verschillende Rabo etappes. We wensen iedereen veel plezier en

Sponsor van alle klassementstruien

Vormgeving en illustraties: ireneillustrations.com

succes! #rabosponsort


Breezand

90% VERKOCHT

EEN ONTWIKKELING VAN:

VERKOOP & INFORMATIE:

VERKOOP & INFORMATIE:

TELEFOONNUMMER:

TUIN BOUWONTWIKKELING B.V.

TELEFOONNUMMER:

(0223) 52 12 34

(0223) 61 22 30

• Tweekappers op Groenhof • Interesse? Neem nu contact op! • Vanaf € 219.000 vrij op naam

Wonen in de nieuwe wijk van Julian Wonen in de nieuwe wijk van Julianado Wonen in de nieuwe wijk van Julianador Wonen in de nieuwe wijk van Julianadorp!

Woneninindedenieuwe nieuwewijk wijk van van Julianadorp! Julianadorp! Wonen

Verkoop en informatie

Wonen in de nieuwe wijk van Julianadorp!

Kies nu zelf welk type twee-onder-een kapwoning u laat bouwen!

Constantijn

Bernhard

Verkoop en informatie

Verkoop en informatie Warnars Makelaardij Verkoop en informatie

www.willemalexanderhof.nl

Een pro Jongewaard Mei van: 159a Schoolweg 12, Julianadorp Een project Middenweg (0223) 61 70 44 (0223) 61 22 3 info@warnarsmakelaardij.nl info@jongewa

Warnars Makelaardij Verkoop en informatie Warnars Makelaardij

Jongewaard Meijer NVM Makelaars Jongewaard Meijer NVM Makelaars Een project van: Schoolweg 12, 12, Julianadorp Middenweg Schoolweg Julianadorp Middenweg159a, 159a,Den DenHelder Helder Warnars Makelaardij (0223) 61 70 44 Jongewaard Meijer NVM Makelaars (0223) 61 22 30 (0223) 61 70 44 (0223) 61 22 30 Een project van: Schoolweg 12, info@warnarsmakelaardij.nl Julianadorp Middenweg 159a,info@jongewaard-meijer.nl Den Helder info@warnarsmakelaardij.nl info@jongewaard-meijer.nl

Verkoop en informatie www.willemalexanderhof.nl www.willemalexanderhof.nl

Wordt het de Constantijn, Bernhard, Johan Friso of de Claus?

www.willemalexanderhof.nl Prijs v.a. € 244.600 incl. garage of Johan Friso

uitbouw.

www.willemalexanderhof.nl

Kijk voor meer informatie op:

www.willemalexanderhof.nl

www.willemalexanderhof.nl

www.willemalexanderhof.nl

Claus

Een pro

(0223) 61 70 44 info@warnarsmakelaardij.nl

Warnars Makelaardij Schoolweg 12, Julianadorp (0223) 61 70 44 Warnars Makelaardij info@warnarsmakelaardij.nl

(0223) 61 22 30 info@jongewaard-meijer.nl

Jongewaard Meijer NVM Makelaars Middenweg 159a, Den Helder Een project van: (0223) 61 22 30 Jongewaard Meijer NVM Makelaars info@jongewaard-meijer.nl

Verkoop en informatie

Schoolweg 12, Julianadorp (0223) 61 70 44 info@warnarsmakelaardij.nl Warnars Makelaardij Schoolweg 12, Julianadorp (0223) 61 70 44 info@warnarsmakelaardij.nl

Middenweg 159a, Den Helder (0223) 61 22 30 info@jongewaard-meijer.nl

Jongewaard Meijer NVM Makelaars Middenweg 159a, Den Helder (0223) 61 22 30 info@jongewaard-meijer.nl


vrije tijd

EPAHS: Inspire YourSelf met MIOO Den Helder zou niets zijn als er geen inspirerende mensen wonen. Den Helder heeft de meeste zonuren, een frisse wind en veel ondernemerschap, allemaal componenten die onze stad fris, stoer en energiek maken! Onze stad is volop in ontwikkeling, de "ruwe Diamant van de Noordkop"! Wij richten ons met onze MIOO filosofie op ruwe diamanten (organisaties) die we gezamenlijk polijsten (optimaliseren). Naar ons idee heeft iedere organisatie potentie, maar omdat iedere organisatie zijn eigen core business heeft, hebben onderdelen in de bedrijfsvoering vaak een lagere prioriteit. Laat dat nu juist onze core business zijn! Wij brengen organisaties en haar medewerkers in SHAPE door het integreren van persoonlijke groei met organisatie processen. Wij zijn de bedenker van één totaaloplossing om organisaties te optimaliseren op het gebied van Mens, Informatiemanagement, Organisatie

en Opleiding oftewel MIOO. De balans tussen deze vier zuilen moet goed zijn om te zorgen voor een evenwichtig, effectief, efficiënt maar bovenal winstgevende organisatie. Wij hebben ervaren dat dit vaak niet het geval is. Een algemene uitdaging is bijvoorbeeld communicatie. Wanneer dit niet lekker loopt (de M) door de hoeveelheid applicaties (de I), kunnen in het proces onderdelen verkeerd gaan (de O). Wij laten (met onze experts op alle vier de zuilen) precies zien waar de uitdagingen zich bevinden en hoe we gezamenlijk bij de gewenste situatie kunnen komen. Bel of mail ons gerust voor een vrijblijvend gesprek. www.epahs.nl / info@epahs.nl / tel.: 088-5017100. Team EPAHS

werken

Ondernemer aan het woord

Sinds begin april is Den Helder drie heerlijke én originele Helderse producten rijker: trouwe klanten van Bakkerij Dunselman kennen vast en zeker de Helderse Broeder, de Helderse Taai en de Helderse Boterharinkjes, dat zijn brosse, kruidige roomboterkoekjes.

Eigen gezicht voor authentiek Helders product van

Peter Dunselman: “Dit zijn drie producten die we al vijf generaties in ons assortiment hebben, maar die nooit een eigen, herkenbare verpakking hadden. De laatste tijd merken we dat het toerisme in en om Den Helder groeit en daarmee groeit ook de vraag naar typisch Helderse producten. De recepten van deze drie producten zijn zo’n honderdvijftig jaar oud en authentiek Helders. Die wilden

Bakkerij Dunselman we graag een eigen gezicht geven. We waren daarvoor op zoek naar passend beeld voor het verpakkingsmateriaal toen mijn oog viel op een schilderij van de kustlijn bij Huisduinen, gemaakt door mijn vrouw Marieke. Het was precies wat we zochten. En hoe prachtig ook, dat uiteindelijk zelfs het beeldmerk van de verpakking binnen ons familiebedrijf ligt: Origineler kun je het bijna niet bedenken.” Vlak voor Pasen lagen de eerste echte Dunselman-lekkernijen mét de Lange Jaap op het etiket in de winkel. “Er waren direct bedrijven die

er een pakketje van wilden maken als Paascadeautje voor hun medewerkers. En ook als relatiegeschenk kunnen deze producten heel goed werken. Inmiddels wordt het al verkocht bij het toeristisch infocentrum op Willemsoord. Dus de eerste reacties zijn zeker goed. Maar deze producten zitten in ons dagelijks assortiment, dus we hebben ook de tijd om de bekendheid langzaam maar zeker uit te breiden. Extra mooi is dat de drie producten elk hun eigen prijs hebben. Op die manier hopen we zoveel mogelijk mensen aan

te spreken.” Een mooi moment daarvoor is natuurlijk hét aankomende evenement Sail Den Helder. “Daar kijken we erg naar uit. Niet alleen voor deze drie producten, maar in het algemeen. Het is een prachtig evenement waarin we als Helderse ondernemers elkaar kunnen versterken. Dat merk ik in alles om me heen: er hangt positieve energie in de lucht. We moeten er samen wat van maken. En soms breng je elkaar zomaar op een heel goed idee en wie weet wat voor moois er dan weer uit voortvloeit.”


vrije tijd

Scholieren en studenten uit Den Helder en Texel in aanloop naar

Sail Den Helder Via Sail Academy Den Helder worden er in aanloop naar en tijdens Sail Den Helder zoveel mogelijk jongeren betrokken om mee te helpen en mee te denken aan allerlei vraagstukken en opdrachten die vanuit de Sail organisatie worden geformuleerd. Zo worden er filmpjes gemaakt, zijn er bloggers en vloggers, wordt het bemanningsprogramma en de Crew Parade door studenten georganiseerd en is er

een samenwerking ontstaan tussen de middelbare scholieren van Den Helder en Texel, het MBO uit Den Helder en HBO studenten uit Alkmaar, Haarlem en Diemen. Zij leren niet alleen van Sail, Sail ook van hen. Inmiddels zijn er ruim honderd jongeren betrokken en dat worden er bij de uitvoering tijdens Sail alleen nog maar meer….Sail verjongt! En met een mix van ervaren vrijwilligers en projectleiders is dat een ideale mix. www.saildenhelder.nl/ sail-academy.html


WONEN

Transformatie van de

stationslocatie

Het wordt steeds mooier in het Stadshart. Tien jaar geleden startte het plan om een kwaliteitsslag te maken in de binnenstad van Den Helder. Nieuwe plekken om te wonen, het compacter maken van het winkelgebied én het herinrichten van de openbare ruimte.

onslocatie. Na een langdurig traject met inwoners en ondernemers over wat er wel en wat er niet gewenst is in dit gebied, startte de herinrichting begin 2017. En nu, net voor Sail Den Helder 2017, is goed zichtbaar hoe mooi het gaat worden.

Een warm welkom in Den Helder Eén van de huzarenstukjes voor de openbare ruimte is de nieuwe stati-

Alle bezoekers van het Stadshart staat straks een warm welkom in Den Helder

Hoe gastvrij is…

Vraag 2: iemand van buiten Den Helder vraagt u: "wat mag ik in deze Stad niet missen? Vooral het buitengebied, strand, duinen, dijk en wadden (zicht vanaf het “Kuitje”). De binnenstad kan gastvrijer, met een mooi museum (Rob Scholte) en winkelwandel gebieden. Een verplaatsing van Schouwburg en bieb heb ik nooit begrepen. Vraag 3: hoe zou u Den Helder in het algemeen omschrijven als iemand u hiernaar vraagt? Een gemeente met veel vrijwilligers en vakmensen in het verenigingsleven. Burgers die in 1963 een eigen sporthal bouwden die nog niet gesloopt is. Een stad met heel veel mogelijkheden als er ook eens naar de bevolking geluisterd wordt. Vraag 4: waar ziet u kansen om onze stad nog gastvrijer te maken? Verkeersvrije winkelwandelge-

historie van de stad. Verschillende maritieme elementen maken de connectie van de stad met de zee verder compleet. Ruim 100 nieuwe bomen zorgen voor een groene uitstraling en beschutting. Nog een paar weken, en dan is de transformatie van de stationslocatie compleet.

Hoe gastvrij is… Bedrijf: Stadsbrouwerij Helderse Jongens Naam: Mitchell Gerrits, Dave Kleine, Jos Visser Leeftijd: 25 , 39 , 39

Bedrijf: Noorderkunstkring Naam: Glijn Krab Leeftijd: 69 jaar

Vraag 1: Welk cijfer zou u uzelf geven als het aankomt op gastvrijheid? Gastvrijheid moet vanzelfsprekend zijn. Een cijfer geven kan en wil ik niet.

te wachten. Een plek waar het aangenaam vertoeven is. Waar je kan zitten op de muurtjes of picknicken in het gras. Vanuit de Beatrixstraat staat de Watertoren weer helemaal centraal, ´s avonds schitterend aangelicht. Ook de markante klokkentoren bij het station is ´s avonds goed zichtbaar. Vijf beelden van Wervianen (een cadeau van Woningstichting ter ere van haar 100-jarige bestaan) verwijzen naar de

bieden, in het midden van de Beatrixstraat. Vraag 5: welke persoon of bedrijf zou u willen nomineren voor de volgende gastvrijheidstest? Rosine Bijlsma van werkatelier Richter.

Vraag 1: Welk cijfer zou u uzelf geven als het aankomt op gastvrijheid? Wij geven ons zelf een 8,5. We zijn aardig op weg, maar er is altijd ruimte voor verbetering Vraag 2: Iemand van buiten Den Helder vraagt u: “Wat mag ik in deze stad niet missen?” Buiten het genieten van de meeste zonuren en de schoonste lucht op de schoonste stranden, zullen wij zeker aanraden om de Bibliotheek niet over te slaan. Deze is tenslotte uitgeroepen tot de mooiste en beste bibliotheek van Nederland! Het gigantisch mooie theater, De Helderse Vallei, De Klimvallei en niet te vergeten de ronde via de Stelling in Den Helder, om vervolgens de dag af te sluiten in het brouwcafé en te genie-

ten van een echt Helders biertje! Vraag 3: Hoe zou u Den Helder in het algemeen omschrijven als iemand u hiernaar vraagt? Een heerlijke stad en zeker in het hoogseizoen ieder weekend iets te beleven. Den Helder bruist! Vraag 4: Waar ziet u kansen om onze stad nog gastvrijer te maken? Het verbinden en samenwerken van alle unieke elementen die Den Helder te bieden heeft! Vraag 5: Welke persoon of bedrijf zou u willen nomineren voor de volgende gastvrijheidstest? Zonder twijfel nomineren wij Robuust, Wij hoordem dat ze daar erg lekker bier schenken!


DÉ ZEEHON DEN VOOR TO CH TE N

PAK JE VOORDEEL!

ES DR TA E H

ZEE DDEN WA DE OP

Ga snel naar McDonald’s restaurants Den Helder Centrum of Den Helder McDrive en profiteer!

G

2x Medium Voordeelmenu

Keuze uit de volgende Voordeelmenu’s: Big Mac, McChicken, Quarter Pounder, Filet-O-Fish en Veggie Burger. +0,75 per Groot Voordeelmenu.

Happy Meal Naar keuze.

Niet geldig i.c.m. andere McDonald’s aanbiedingen. Deze bon is alleen geldig tegen inlevering bij McDonald’s restaurants Den Helder Centrum en Den Helder McDrive t/m 30-06-2017.

Niet geldig i.c.m. andere McDonald’s aanbiedingen. Deze bon is alleen geldig tegen inlevering bij McDonald’s restaurants Den Helder Centrum en Den Helder McDrive t/m 30-06-2017.

IE

IN

3,00

10,00

AT

ERR

EKREA

T

IE

W

ZEEHONDENTOCHTEN

Een 2 tot 2 1/2 uur durende tocht, die begint aan de Oostkade en vandaar door de havens van Den Oever, langs de spuisluizen aan het begin van de Afsluitdijk, waar tijdens laag water ± 5000 Kuub (m3) per seconde zoet IJsselmeerwater in de Waddenzee wordt afgevoerd. Een adembenemend gezicht! Daarna varen wij langs de losse dam, waar een kolonie lepelaars broeden en langs de droogvallende zandbanken waarop allerlei verschillende soorten vogels voedsel zoeken en deze als rustplaats gebruiken. Na ± een half uur komen we bij de zeehonden aan. U kunt deze zeehonden in hun natuurlijke omgeving bekijken. Met de vloed varen we weer naar de haven van Den Oever. Telefonisch reserveren,VOL=VOL!

275760

ROBBENTOUR – SEAL TOUR RENCONTRE AVEC LES PHOQUES

SPORTVISSEN ANGELN – SPORT FISHING PÊCHE EN MER – DEPORTE DE PESCA

RI

HT

NG

EN

STIC

voor maar

voor maar

W

ZEEHONDENTOCHTEN

ROBBENTOUR

Schiffstour - Dauer ca. 2 bis 2,5 Stunden. Wir starten im Hafen von Den Oever und fahren entlang der Schleuse zum Abschußdeich, wo wir bei Ebbe sehen können, wie Süßwasser aus dem IJsselmeer in das Wattenmeer abgelassen wird. Ein wirklich atemberaubendes Erlebnis! Danach fahren wir entlang trockener Sandbänke, wo die verschiedensten Wasservögel Futter suchen oder rasten. Nach ungefähr einer halben Stunde kommen wir zu dem natürlichen Lebensraum der Seehunde die wir dort wunderbar beobachten können. Mit dem Einsetzen der Flut treten wir den Rückweg zum Hafen von Den Oever an.

Prijzen: Per persoon € 12,– Kinderen t/m 5 jaar € 8,– en een kleine verrassing voor de kinderen.

Reservieren sie telefonisch, voll ist voll!

282415 voor maar

ME ENE N!

2,00

6,00

ER ME IJK TIP

VERREK

voor maar

KALENDER ZEEHONDENTOCHT/ROBBENTOUR 2017 DAG

2x Big Mac, McChicken, Quarter Pounder of Filet-O-Fish

My McFlurry Naar keuze.

Niet geldig i.c.m. andere McDonald’s aanbiedingen. Deze bon is alleen geldig tegen inlevering bij McDonald’s restaurants Den Helder Centrum en Den Helder McDrive t/m 30-06-2017.

Niet geldig i.c.m. andere McDonald’s aanbiedingen. Deze bon is alleen geldig tegen inlevering bij McDonald’s restaurants Den Helder Centrum en Den Helder McDrive t/m 30-06-2017.

214851

mcdonaldsdenhelder.nl

260736

DATUM

zaterdag zondag woensdag zondag maandag dinsdag woensdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag zaterdag zondag woensdag zaterdag zondag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

8 9 12 23 24 25 26 28 29 30 1 2 6 7 10 13 14 24 25 26 27

april april april april april april april april april april mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei mei

VERTREKTIJD

12.30 uur 13.30 uur 15.30 uur 11.15 uur 12.30 uur 13.45 uur 14.30 uur 16.15 uur 16.45 uur 17.00 uur 18.00 uur 18.30 uur 10.45 uur 11.45 uur 14.30 uur 16.30 uur 16.45 uur 12.45 uur 14.15 uur 15.00 uur 16.30 uur

DAG

zondag zaterdag zondag woensdag zaterdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag

DATUM

28 10 11 14 24 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 26 27

mei juni juni juni juni juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli juli

VERTREKTIJD DAG

16.45 uur 15.15 uur 16.15 uur 17.00 uur 14.45 uur 14.15 uur 15.00 uur 15.30 uur 16.00 uur 16.30 uur 17.15 uur 17.45 uur 18.15 uur 11.00 uur 12.15 uur 13.30 uur 14.30 uur 15.30 uur 16.00 uur 16.45 uur 17.15 uur

vrijdag zaterdag donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag zaterdag

DATUM

VERTREKTIJD DAG

28 29 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 24 2

18.00 uur 18.15 uur 10.30 uur 11.30 uur 12.45 uur 13.45 uur 14.30 uur 15.15 uur 16.30 uur 16.45 uur 17.00 uur 17.45 uur 18.00 uur 10.45 uur 11.45 uur 13.15 uur 14.15 uur 15.15 uur 16.00 uur 16.15 uur 11.00 uur

juli juli augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus september

zondag maandag woensdag donderdag zaterdag zondag zondag woensdag zaterdag zondag zaterdag zondag zondag dinsdag woensdag zaterdag zondag maandag dinsdag

DATUM

3 4 6 7 9 10 17 20 23 24 7 8 15 17 18 21 22 23 24

VERTREKTIJD

september september september september september september september september september september oktober oktober oktober oktober oktober oktober oktober oktober oktober

12.00 uur 13.15 uur 15.00 uur 15.30 uur 16.45 uur 17.00 uur 11.45 uur 14.45 uur 16.45 uur 17.15 uur 16.15 uur 17.30 uur 10.45 uur 12.45 uur 13.30 uur 16.00 uur 16.15 uur 16.30 uur 16.45 uur

U dient minimaal een kwartier voor vertrektijd aanwezig te zijn.

SPORTVIS OPSTAPDAGEN 26 juli en 9 augustus - Vertrek 9.00 uur OOSTKADE 3 - DEN OEVER – INLICHTINGEN Tel. 0227 51 29 70 - www.SWRW.nl

Autohopper Den Helder Bedrijfsweg 1A.1785 AK Den Helder Tel. 0223-727044.www.autohopper.nl


Evenementen in Den Helder

Spectaculaire demonstraties tijdens

Marinedagen 2017! Snelle speedboten, helikopters, landingsvaartuigen, rupsvoertuigen, zeemijnen, parachutisten en gijzelingen. De bezoekers van de Marinedagen kunnen dit jaar weer genieten van intens spannende demonstraties. “Het is dynamischer en spectaculairder dan ooit.” Jagen op drugstransporten, stoppen van mensen- en wapensmokkel, onschadelijk maken van zeemijnen en optreden tegen piraterij en gijzelingen! De Koninklijke Marine zet zich wereldwijd in voor vrede en veiligheid op en vanuit zee. “In een half uur tijd ziet het publiek op adembenemende wijze wat de marine allemaal doet”, aldus luitenant ter zee 1e klasse Bernd Roelink, hoofd demonstraties. Iedere dag is er tweemaal een grote demonstratie te zien; in de ochtend en in de middag. Demonstraties De demonstraties zijn dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Er zijn nog steeds counterdrugsoperaties, duikacties, parachutesprongen en gijzelnemingen, maar het is anders dan voorgaande jaren. Door het huidige informatietijdperk raken mensen snel verveeld en is het een hele opgave om het publiek te blijven boeien en interesseren. Daar wordt dit jaar op in gespeeld door juist veel flitsende operaties te laten zien die alle kanten van de marine belichten. “Het is een schitterende manier om

aan het grote publiek te laten zien wie wij zijn en waar we voor staan”, aldus Roelink. “We zijn vreselijk trots op ons mooie werk, onze state of the art materieel en zeer vakkundig personeel.” De marineman vindt het jammer dat er geen grote schepen in actie kunnen komen, maar daar is de haven nu eenmaal te klein voor. “Maar we hebben een spectaculair klapstuk.” Marinedagen 2017 De Marinedagen 2017 zijn op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni en vinden zoals altijd plaats in de marinehaven in Den Helder. De Marinedagen vallen dit jaar samen met Sail Den Helder. Daarom liggen de kades eenmalig vol met zowel moderne marineschepen als authentieke Tall Ships, uit Europa en verre continenten. Spectaculaire demonstraties en doe-dingen maken de Marinedagen compleet. U volgt de Koninklijke Marine ook via Facebook, Twitter en Instagram.

23 t/m 25 juni


Een nieuwe naam;

Fluwel’s Tulpenland wordt

Land van Fluwel!

Bo l v an be Kom en beleef de wereld to van de bloembol. Ieder jaargetij ve rin een ander gewas. Ontdek de wereld g achter de bloembollenvelden. Van inspiratietuinen tot zandspeeltuin naar een heerlijk kopje koffie in de koffiestal. Voor jong en oud een kleurrijk en leerzaam dagje uit.

Geopend van 1 april t/m 29 oktober dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Belkmerweg 65 | 1753 GD Sint Maartenszee | www.landvanfluwel.nl www.fluwel.nl de leukste bloembollenwinkel op het World Wide Web Mede mogelijk gemaakt door: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Een nieuwe naam; Fluwel’s Tulpenland wordt Land van Fluwel! Het beleef, doe - en inspiratiepark heeft naast een nieuwe naam ook nieuwe ruimtes gekregen waarin prachtige kunst en nieuwe foto’s te zien zijn. De stolpboerderij heeft een metamorfose ondergaan en is een unieke expositieruimte geworden. De souvenirwinkel is geheel vernieuwd. Laat u verleiden door leuke souvenirs, prachtig aardewerk én natuurlijk bloembollen. De inspiratietuinen bloeien ieder jaar rijker en geven ieder seizoen een andere aanblik. In het Aards

Paradijs kunnen bezoekers zien wat er onder de grond met de bol gebeurt. Voor de kinderen is er een skelterbaan en een indoor zandspeeltuin waardoor Land van Fluwel ook bij wat minder weer een perfect dagje uit is. Daarnaast staat ook de koffie weer klaar in de Koffiestal. Hier kan genoten worden van een kopje koffie met iets lekkers uit de streek. Tevens is dit een knusse plek voor een lunch. De menukaart biedt voldoende keus en er wordt gewerkt met lokale producten. Om de koffiestal of de winkel te bezoeken hoeft geen entree betaald te worden.


Evenementen in Den Helder

Den Helder gaat een

Koopzondag en Springkussenfestival Tijdens de koopzondag van 30 juli wordt voor de vijfde keer het Springkussenfestival gehouden waarbij de jongere kinderen zich kunnen uitleven op kleine springkussens en voor de grotere kinderen tot en met 12 jaar zijn er grote springkussens. Het springen is geheel op eigen risico en de kussens mogen niet met schoenen betreden worden.

bruisende zomer tegemoet De binnenstad van Den Helder tijdens Sail Ook in de binnenstad belooft het een warme SAIL te worden. De bezoekers worden onthaald met muziek in alle winkelstraten, er zijn straatorkesten en op het hoofdpodium is de hele dag muziek. Van 22 tot en met 25 juni zijn de straten versierd en hebben veel winkels een SALE SAIL AANBIEDING.

van 10.00 uur tot 19.00 uur. Voor de vroege vogels is de weekmarkt in de Beatrixstaat geopend van 8.00 tot 15.00 uur.

Tijdens Sail zijn veel winkels op donderdag, vrijdag en zaterdag geopend van 9.30 tot 22.00 uur en op zondag

Juttersmarkten 2017 De wereldberoemde JUTTERSMARKTEN vinden dit jaar elke dinsdag van 27 juni tot en met 29 augustus plaats en zijn al jaren een hele gezellige en goed bezochte MARKT, met veel kramen en een gevarieerd aanbod. De markt maakt zijn naam waar, gezellig 'jutten' in de Helderse binnenstad. De kofferbakmarkt in het Stadspark mag hier zeker niet onvermeld blijven, vanwege het grote succes.

Voor het maritieme gevoel zal er een landingsvaartuig van 17 meter lang en 4 meter breed tegenover het station geplaatst worden. Een geweldige attractie om bijvoorbeeld selfie’s te maken of naar hartenlust te fotograferen.

WIST U DAT U VANAF 1 mei IN DE GEHELE BINNENSTAD 5 UUR GRATIS KUNT PARKEREN MET EEN BLAUWE SCHIJF?

Evenementen in Den Helder tot uiting in het muziekaanbod. De opening wordt verzorgd door fanfare Kunstzin samen met hun majorettes. Dansgroep Noorderhaven geeft een optreden en de finale van ‘Voice van het Laar’ vindt plaats; de talentenjacht voor en door cliënten. De 9-koppige band Funky Good Time zal de middag afsluiten.

Noorderfestival Op het terrein van Noorderhaven in Julianadorp vindt zaterdag 1 juli 2017 de tweede editie plaats van het Noorderfestival. Een middag vol live muziek, theater en activiteiten maken van het festivalterrein een ware feestlocatie. Ook dit jaar is het de organisatie gelukt een afwisselend programma aan te bieden. Jody Annes, projectleider Noorderfestival, vertelt dat het thema dit jaar ‘passie’ is. “Wij werken met passie, ieder op zijn eigen manier. De passie van onze cliënten komt onder meer

tot uiting op de markt waar producten te koop worden aangeboden die door cliënten van ’s Heeren Loo op de dagbesteding zelf zijn gemaakt. Onder andere kaarsen, schilderijen, houten meubeltjes en zeep worden tegen een schappelijke prijs aangeboden. De opbrengst wordt ingezet voor materialen om nieuwe producten te maken. Het is belangrijk dat op deze manier de opbrengst ten goede komt aan de cliënten.” Passie voor muziek en dans komen ook

Zowel cliënten als kinderen kunnen zich vermaken op luchtkussens en in een draaimolen. Ook behoort professioneel laten schminken tot de mogelijkheden. Gedurende de middag zijn er diverse theatervoorstellingen met een komisch en ontroerend verhaal van “De Dwerg”. De middag duurt van 12.00 tot 17.00 uur. Het Noorderfestival is een festival waarbij mensen met en zonder een beperking elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer. De entree is gratis. Locatie: Terrein Noorderhaven, ’s Heeren Loo Julianadorp.

facebook.com/noorderfestivalsheerenloo

zaterdag 1 juli


Bezoek één van onze winkels. Wij helpen u graag!

Dealer van alle bekende merken!

Qwic MN7.2 HS11 nu 2349,-

Cortina Transport nu vanaf 439,-

Batavus Diva E-GO van 1699,- nu 1269,-

• Nederlandse fabrikant • Sterke ondersteuning • Zeer scherp geprijsd

• Gratis accu upgrade t.w.v. € 200,• Betrouwbare techniek en hoge actieraduis • Nederlandse fabrikant

• Zeer populaire fiets • Licht in gewicht • Ook verkrijgbaar in damesfiets

• Zeer scherp geprijsd • Uit voorraad leverbaar • Ook te gebruiken als moederfiets

WERVERSHOOF - WIERINGERWERF

Elektrische fietsen nu vanaf 899,-

Lakkie tweewielers

EEN ÓF KOM LANGS VOOR AAT ST IE FF KO DE IT. PROEFR VOOR U KLAAR!

Winkels: Nes 162a • 1693 CM Wervershoof • 0228 854 013 | Omtaplein 7 • 1771 CW Wieringerwerf • 0227 860 997

Service aan huis Bekijk onze gehele collectie op FIETSENSTUNT.NL

Marsdiepstraat 399 • 1784 AH Den Helder T (0223) 616 212 • E info@comfortenwelzijn.nl

Diverse scootmobielen in ons assortiment, zoals de Carpo 4 Ltd.. Elders € 3.950,Nu bij ons voor de actieprijs:

ONDERHOUD

€ 2.995,-

Topro Troja 2G van € 379,- voor: € 333,(met gratis rugsteun t.w.v. € 53,-)

voor personenen bedrijfsauto’s

Quatro van € 89,99 voor: € 75,-

Bosch diagnose-apparatuur Remmen • Banden • Airco Accu’s • Uitlijnen Schokdempers • Uitlaten Autoschade Ruitschade • APK

Schulte sandalen en comfortslippers

2GoAbility, dé moderne lichtgewicht rolstoel van € 479,- voor:

€ 379,-

Eenvoudig en slim boodschappen doen!

De actieprijzen * zijn geldig t/m 21 juni 2017

Openingstijden di t/m vrij: 09.30-17.30 uur | za: 09.30-16.00 uur | ‘s avonds op afspraak

0223 619988

GEOPEND O P Maandag t/m vr ijd 08.00 tot 17.30 u ag ur. Zaterdag 9.00 tot 13.00 uu r

www.comfortenwelzijn.nl Bezoek één van onze winkels. Wij helpen u graag!

Cortina lifestyle e-bike nu voor 1609,-

Dutch ID e-bike vanaf 2399,-

Racefietsen vanaf 499,-

• Shimano steps middenmotor • Aluminium frame • 7 versnellingen

• Grote accu • Beltdrive • Aluminium frame

• Handgemaakt in Beverwijk • Beste keus Telegraaf Fietstest • Rijdt zeer stabiel

• Ruime keus in racefietsen • Gratis lichaamsmeting • Gratis fietscomputer

WERVERSHOOF - WIERINGERWERF

Vogue Galatica e-bike nu voor 1799,-

Lakkie tweewielers

Dealer van alle bekende merken!

Winkels: Nes 162a • 1693 CM Wervershoof • 0228 854 013 | Omtaplein 7 • 1771 CW Wieringerwerf • 0227 860 997

EEN ÓF KOM LANGS VOOR AAT ST IE FF KO DE PROEFRIT. VOOR U KLAAR!

Service aan huis Bekijk onze gehele collectie op FIETSENSTUNT.NL


Evenementen in Den Helder

Loopuytmarkten 2017

vol sfeer en gezelligheid

In tijden vóór internet en prijsvechters waren markten hot. Elke stad of dorp kende in de zomermaanden een toeristische markt. Ook Julianadorp kende tot 2015 haar Pleinfeesten. Publiek ging op zoek naar koopjes en vond het vreselijk gezellig dat je op een betrekkelijk klein oppervlakte zoveel leuke spulletjes kon kopen. Soms ging er ter verhoging van de feestvreugde, zelfs tijdens zo'n markt weleens een terrasje open. Anno 2017 bestelt men spulletjes op internet in China of koopt men bij goedkope winkelketens handige gebruiksartikelen voor soms minder dan een euro! Hedendaagse markten met een toeristisch karakter zijn daarom veel meer een evenement. Bezoekers worden uitgenodigd zich te komen vermaken. Vanuit een feelgood gevoel probeert een organisatie hen daarnaast te verleiden iets te kopen bij de kramen of in de opengestelde winkels, of om gezellig op een terrasje plaats te nemen om onder het genot van een hapje en een drankje alle bedrijvigheid in zich op te nemen.

start. Springkussens, spelletjes, muziekoptredens en een oldtimerdag zorgde voor een andere beleving! Op nét geen stranddagen bleek Julianadorp te kunnen concurreren met Callantsoog! Komende zomer wil het bestuur van "de Band" onder aanvoering van Frans Laan, Arjan Koenen en Ron Ippen de naam Loopuytmarkten uit laten groeien tot een begrip! Programma 2017: 2 juli muziekconcours in samenwerking met muziekvereniging Winnubst 9 juli streetgolf 16 juli demo's brandweer 23 juli levend tafelvoetbal 30 juli muziek: lokale optredens van bekende en minder bekende bandjes en solisten 6 aug. streekmarkt "200 jaar Koegras" 13 aug. Rock en Lol 20 aug. Oudhollandse spelletjes Volg ons ook via Facebook: facebook. com/loopuytmarkt of via onze website: www.loopuytmarkt.nl

Vorig jaar zette winkeliersvereniging "de Band" in Julianadorp ook deze trend in. De Pleinfeesten verhuisden van de dinsdagavond naar de zondag en maakten als Loopuytmarkten een nieuwe

2 juli T/M 20 aug Evenementen in Den Helder

Tuindorp Goes Country & Western 2e Editie In navolging van de eerste editie in 2016 en het 100 jaar Tuindorp evenement van 2015, nu een spetterende tweede editie van het Tuindorp County & Western evenement op 8 en 9 juli aanstaande! Ondanks het wat smalle budget wist de organisatie in 2016 al een mooi sfeerbeeld neer te zetten. Het bezoekersaantal was groot. Mensen kwamen uit alle hoeken van ons land naar dit evenement. De wens ontstond al snel om het evenement uit te gaan bouwen. Een grotere opzet en langer qua tijdsduur. De vraag is groot naar dit soort evenementen. Het is dan ook mooi dat nu ook de Kop van Noord-Holland een dergelijk evenement kan toevoegen aan de agenda. Het Tuindorp Country

& Western evenement is het enige evenement in dit genre in de regio. Het programma voor dit tweedaagse evenement ziet er als volgt uit: Zaterdag 8 juli 2017 Van 18.00 tot 23.00 uur • Podium met Country artiesten • Hoofd-act GRANT & FORSYTH • met Linedance • Volledig in Country & Westernstijl • Culinaire tent met grote BBQ • Bom Dia de mobiele koffiebar • Met licht alcoholische dranken Artiesten Line Up: Vester Weert, Pieter Loch, Bl!tzz, René van Ooijen, Sandra Mooy, en als topper en hoofdact het duo Grant & Forsyth. Dit Britse Country duo geniet internationale bekendheid en waren ook bij de Toppers dit jaar te gast. Zondag 9 juli 2017 Van 10.00 tot 17.00 uur Rode draad is de markt aan de voorzijde van, Fort

foto’s Astra Kos

Dirksz Admiraal wat volledig in Western stijl zal worden ingericht. Het Fort zelf is uiteraard open voor bezichtiging en wordt volledig betrokken bij het evenement, dit op zichzelf is al een bezoek waard. Op het terrein staat een grote horeca tent. Een gezellige plaats waar de bezoeker koffie/thee en heerlijke culinaire hapjes kan nuttigen. Ook zal er een grote Wild West BBQ worden gehouden. Ook op zondag staat het podiumprogramma bol van muziek van lokale en regionale artiesten. Bovenop het Fort strijkt een Indianenstam neer met hun Tipi’s. Ook staat hier een team, die met kettingzagen houtsculpturen maken. Deze zijn hier ook te koop. De figurantengroep Ouderwetz is ook van de partij geheel in stijl. Er zijn diverse activiteiten waaronder bijvoorbeeld een Djembé workshop gegeven door het opperhoofd van de indianen. Tevens bestaat er de mogelijkheid om vanaf het Fort rondritten te maken met een koets in Western stijl. Hoofd item is een grootse braderie/ markt in Country & Westernstijl aangevuld met diverse activiteiten en straat theater, zoals: • Diverse spel elementen voor jong en oud o.a.: armworstelen/ boogschieten/ boomstamzagen/ hoefijzergooien/ spijkerslaan

• Een mechanische rodeostier • Podium met diverse artiesten • Dansvloer • Dancers & paarden • Indianen & Indianendorp • Djembé workshops • Een culinaire tent met grote BBQ • Café Bom Dia, de mobiele koffiebar • Houtsculpturen (met een kettingzaag bovenop het fort) • Figuranten groep Ouderwetz in Western stijl • Ponycycles • Rondritten met een koets in Western stijl onderdeel van De Stelling Den Helder Artiesten Line Up: Route 55+, René van Ooijen, Carola, Sandra Mooy. Kijk voor meer info en afbeeldingen op de Facebook pagina: Tuindorp Goes Country & Western tweede editie en de Facebook pagina: 100 jaar Tuindorp Den Helder

Sponsoren: Gemeente Den Helder, Dozy BV, Convenant Wijk aanpak Plus, Tuindorp Geleerdebuurt Belangen, de Steenenplaats, Clown Dombo, JoeJaneMedia, Café het Hoekie, De Stelling Den Helder, Den Helder Vastgoed, Den Helder Agenda, Willy's en Marno Kerdijk

zaterdag 8 en zondag 9 juli


April

MEI

Evenementen overzicht

Februari Mei

27 juni

Juttersmarkt Den Helder Binnenstad | www.hobdenhelder.nl

27 juni

Japan week Hortus Overzee | www.hortusoverzee.nl

28 juni

Historische wandeling over Willemsoord Willemsoord 52 | Reserveren: 616100

24 mei Tuinconcert Marinierskapel Noordwest Ziekenhuisgroep, Den Helder | www.nwz.nl

30 juni

Kofferbakmarkt Donkere Duinen bij Den Helder Parkeerplaats bij De Helderse Vallei | www.flipkosmarkten.nl

25 mei

juli

24 mei

Paardrijden De Helderse Vallei | www.deheldersevallei.nl

24 mei

Historische wandeling over Willemsoord Willemsoord 52 | Reserveren: 616100

Hemelvaartfair Den Helder Korvetstraat | www.flipkosmarkten.nl

25 mei Winkels binnenstad Den Helder open tijdens Hemelvaartsdag Binnenstad | www.hobdenhelder.nl

1 juli

Noorderfestival

's Heeren Loo | www.facebook.com/noorderfestivalsheerenloo/

2 juli

Buurtrommelmarkt Middelzand 40+50

2 juli

Loopuytmarkt Loopuytpark | www.loopuytmarkt.nl

2 juli

Japanse zondag Hortus Overzee Den Helder Japanse botanische tuin Hortus Overzee | www.hortusoverzee.nl

2 juli

Modderdag De Helderse Vallei | www.deheldersevallei.nl

4 juli

Halve marathon 3 daagse. Strandpaviljoen strandopgang Huisduinen | www.noordkopatletiek.nl

Sportcomplex De Streepjesberg | www.fcdenhelder.nl

4 juli

Juttersmarkt Den Helder Binnenstad | www.hobdenhelder.nl

28 mei

Koopzondag Den Helder Binnenstad | www.hobdenhelder.nl

6 juli

Helders Elftal - Jong Utrecht FC Den Helder | www.denheldermaritiem.nl

28 mei

Koegrasser Kampioenschap Jeu de Boules IJsbaan Julianadorp | www.facebook.com/deballen.julianadorp

7-7 tm 16-7 Zomer kermis Den Helder Binnenstad Prins Hendriklaan, Kanaalweg | www.zomerkermisdenhelder.nl

31 mei

Historische wandeling over Willemsoord Willemsoord 52 | Reserveren: 616100

7-7 TM 3/9 OH DIE ZEE

25 mei

Théâtre du Jardin Oranjerie de Groene Parel | www.hortusoverzee.nl

25 mei

Dauwtrapwandeltocht Tillenhof Huisduinen | www.sportservicedenhelder.nl

26 mei

Kofferbakmarkt Donkere Duinen bij Den Helder Parkeerplaats bij De Helderse Vallei | www.flipkosmarkten.nl

26 mei

Welke vogels broeden er op het Balgzand? Informatiepunt ’t Kuitje | www.landschapnoordholland.nl

27 mei

Relive The 90's Studio 62 | www.relivethe90s.com

27 mei

Internationaal D-pupillen Toernooi

juni 2 juni

Pinksterkermis Huisduinen Dorpsplein

2 juni

Kofferbakmarkt Donkere Duinen in Den Helder Parkeerplaats bij De Helderse Vallei | www.flipkosmarkten.nl

3 juni

Pasar Malam Den Helder Willemsoord | www.tropenvriendendenhelder.nl

4 juni

4 juni t/m 9 juli expositie Windkracht 13 Windkracht 13 | www.windkracht13.nl

4 juni

Kofferbakmarkt Het Nieuwland Het Nieuwland

5 juni

Marjolein Meijers - MUZIEK! Muziekkoepel Timorpark | www.deheldersevallei.nl

7 juni

Strandloop Den Helder Strandpaviljoen Factor 30 | www.noordkopatletiek.nl

7 juni

Historische wandeling Willemsoord Willemsoord 52 | Reserveren: 616100

8 juni

Tour de Lasalle Divers | www.tourdelasalle.nl

9 juni

Kofferbakmarkt Donkere Duinen bij Den Helder Parkeerplaats bij De Helderse Vallei | www.flipkosmarkten.nl

10 juni

Historische wandeling over Willemsoord Willemsoord 52 | Reserveren: 616100

11 juni

Grachtenconcert Achter Windkracht 13 | www.vriendenvandenhelder.nl

11 juni

Kofferbakmarkt Het Nieuwland Het Nieuwland

12 juni

Avondvierdaagse Den Helder (12 t/m 15 juni) De Draaikolk | www.avondvierdaagsedenhelder.nl

14 juni

Historische wandeling over Willemsoord Willemsoord 52 | Reserveren: 616100

16 juni

Kofferbakmarkt Donkere Duinen bij Den Helder Parkeerplaats bij De Helderse Vallei | www.flipkosmarkten.nl

17 juni

Big Bands at Sea Huisduinen | www.bigbandfriesland.nl

17 juni

3 x 3 Streetball Masters 2017 Willemsoord | www.basketball.nl

17 juni

Jazzweekend THE JIG Windkracht 13 | www.windkracht13.nl

18 juni

Julianapop Akkerbouwstraat | www.julianapop.nl

18 juni Lepelaars en nog veel meer natuur op het Balgzand, Den Helder Informatiepunt ’t Kuitje | www.landschapnoordholland.nl

Start bij restaurant Stoom | www.kampanje.nl

7 juli

Kofferbakmarkt Donkere Duinen bij Den Helder Parkeerplaats bij De Helderse Vallei | www.flipkosmarkten.nl

8 juli

Tuindorp goes Country & Western Fort Dirksz Admiraal

8 juli

Open dagen volkstuinvereniging ATV Texelstroom Volkstuinvereniging ATV Texelstroom | www.atvtexelstroom.nl

8 juli

Historische wandeling over Willemsoord Willemsoord 52 | Reserveren: 616100

9 juli

Helders Elftal - FC Dordrecht FC Den Helder | www.denheldermaritiem.nl

9 juli

Loopuytmarkt Loopuytpark | www.loopuytmarkt.nl

11 juli

Juttersmarkt Den Helder Binnenstad | www.hobdenhelder.nl

12 juli

Kofferbakmarkt Callantsogervaart Callantsogervaart | www.flipkosmarkten.nl

14 juli

Kofferbakmarkt Donkere Duinen bij Den Helder Parkeerplaats bij De Helderse Vallei | www.flipkosmarkten.nl

15 juli

Oefeninterland herenbasketbal Sporthal Sportlaan | www.denheldermaritiem.nl

16 juli

Helders Elftal - RKC Waalwijk FC Den Helder | www.denheldermaritiem.nl

16 juli

Openluchtconcert Winnubst De Helderse Vallei | www.deheldersevallei.nl

16 juli

Loopuytmarkt Loopuytpark | www.loopuytmarkt.nl

18 juli

Juttersmarkt Den Helder Binnenstad | www.hobdenhelder.nl

19 juli

Kofferbakmarkt Callantsogervaart Callantsogervaart | www.flipkosmarkten.nl

19 juli

Zee van Tijd Strandloop Strandpaviljoen Zee van Tijd | www.noordkopatletiek.nl

19 juli

Den Helder - Jong AZ FC Den Helder | www.denheldermaritiem.nl

21 juli

Kofferbakmarkt Donkere Duinen bij Den Helder Parkeerplaats bij De Helderse Vallei | www.flipkosmarkten.nl

22 juli

Roofvogels op het Balgzand, Den Helder. Informatiepunt ’t Kuitje | www.landschapnoordholland.nl

22 juli

Kussengevecht Den Helder Timorpark | www.facebook.com/kussengevechttimorpark/

23 juli

Loopuytmarkt Loopuytpark | www.loopuytmarkt.nl

25 juli

Juttersmarkt Den Helder Binnenstad | www.hobdenhelder.nl

26 juli

Kofferbakmarkt Callantsogervaart Callantsogervaart | www.flipkosmarkten.nl

21 juni

Historische wandeling over Willemsoord Willemsoord 52 | Reserveren: 616100

28 juli

Kofferbakmarkt Donkere Duinen bij Den Helder Parkeerplaats bij De Helderse Vallei | www.flipkosmarkten.nl

21 juni

Strandloop Den Helder Strandpaviljoen Factor 30 | www.noordkopatletiek.nl

29 juli

Aankomst strand 6 daagse Dorpsplein Huisduinen | www.strand6daagse.nl

22-6 tm 25-6 SAIL Den Helder Willemsoord | www.saildenhelder.nl

30 juli

Loopuytmarkt Loopuytpark | www.loopuytmarkt.nl

23-6 tm 25-6 Marinedagen Den Helder Marinehaven | www.defensiedagen.nl

30 juli

Koopzondag Den Helder Binnenstad | www.hobdenhelder.nl

23 juni

Kofferbakmarkt Donkere Duinen bij Den Helder Parkeerplaats bij De Helderse Vallei | www.flipkosmarkten.nl

1 aug

Juttersmarkt Den Helder Binnenstad | www.hobdenhelder.nl

23 juni

Love on the Rocks Windkracht 13 | www.windkracht13.nl

Elke vrijdag verse vismarkt: Nieuwe Diep 27 Den Helder

25 juni

Kofferbakmarkt Het Nieuwland Het Nieuwland | www.flipkosmarkten.nl

Elke woensdag en zaterdag rondleiding Koninklijk Instituut voor de Marine: reserveren via 0223-616100

25 juni

Koopzondag Den Helder Binnenstad | www.hobdenhelder.nl

Compleet theateroverzicht: www.kampanje.nl Compleet filmoverzicht: www.cinemazevenskoop.nl en www.kinepolis.nl


vrije tijd

Tuincentrum Den Helder

van alle markten thuis Bij een wandeling door de winkel van Tuincentrum Den Helder kijk je je ogen uit. Wat een assortiment en wat een keuze! “Paradepaardje is toch wel de plantenafdeling, als je daar niet slaagt lukt het nergens” aldus een trotse eigenaresse Andrea Kwast. Ook zien we een behoorlijke “comeback” van de kamerplanten. Echte jaren '70 planten als de pannenkoekplant en de vingerplant zijn weer helemaal in. Voor inspiratie kun je ook op de sfeerafdeling goed terecht. Tuincentrum Den Helder probeert daarbij de nieuwste trends te volgen en ook te zetten. Echt een aanrader dus. Verder is er inpandig een dierentrimsalon. Menig hond, kat, cavia en konijn heeft zich daar laten verzorgen en vertroetelen. Daarnaast heeft Tuincentrum Den Helder een uitgebreide keuze aan barbecues en is er voor de lokale klant én toerist een keur aan hengelsportarti-

kelen en strandspullen. “Leuk om te vermelden is dat het de tweede week van juni 'Nationale Tuinweken' zijn. Samen met de gemeente Den Helder hebben we een 'groene' actie voor de wijk Tuindorp in petto. Iedere bewoner die ervoor kiest om een ½ m2 bestrating uit zijn voor- of achtertuin te laten halen krijgt hier gratis tuinplanten voor terug!”, vertelt Andrea enthousiast. “Het verwijderen van de tegels/stenen en het terugplaatsen van de de planten wordt door de gemeente en ons tuincentrum geheel geregeld”. De trend dat steeds meer mensen weer gezellig tuinieren was al helemaal ingezet en krijgt door deze actie nog een extra duw in de rug. Die vergroening is goed voor mens, dier en plant. Bij Tuincentrum Den Helder zijn ze zich daarvan meer dan bewust. Kom eens langs en laat u verrassen! Tuincentrum Den Helder Texelstroomlaan 1 tel: 0223 618858


s i t r a a m f Vana l e k n i w t c e De proj en! p rojecten staat op wermeatrie oo ver de p elder.nl. Info naandenh e w u o b n e www.sam

Projectwinkel Stadshart Bezoek en ervaar de projectwinkel stadshart op de nieuwe lokatie Spoorstraat 35. In de projectwinkel vindt u informatie over de vernieuwing van het stadshart. De informatie is afkomstig van zowel Woningstichting, gemeente als Zeestad. De Helderse Historische vereniging toont foto’s, beeld- en geluidsmateriaal van de rijke geschiedenis van ons stadshart. Vrijwilligers van de Helderse Historische Vereniging vertellen u graag over onze stad. Kom gerust langs en laat u voorlichten, zowel over de huidige plannen als over de rijke historie van Den Helder.

De nieuwe locatie kent al een rijke historie. In de jaren 60 huisde het alom bekende hotel Bakker in het pand en voor die tijd bracht menig Jutter daar een bezoek aan hotel-café Woud. Vanaf de jaren negentig kon er gegeten worden bij Chineesrestaurant Azië. De laatste jaren staat het pand leeg. Woningstichting wil het pand haar historische uitstraling teruggeven. De projectwinkel is elke zaterdag van 12.30 - 15.30 uur geopend. Met een groep of klas de projectwinkel bezoeken kan ook. Wij vragen u in dat geval een afspraak met ons te maken: 0223- 677677.

Middenweg 159 | Den Helder | 0223 677 670 | www.woningstichtingdenhelder.nl

www.facebook.com/samenbouwenaandenhelder


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.