a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

ondernemers federatie s c h a g e n

De bierkade gezelligheid aan de loet in Schagen

nr 12 september 2016

Dit magazine is een uitgave van ondernemers federatie schagen en wordt verspreid onder de ondernemers uit deze regio


bieden vanaf â‚Ź 225.000,- k.k.

Diamant 22 - Anna Paulowna

TE KOOP

Luxe hoekwoning met thuisbioscoop Deze woning biedt meer dan u denkt. Het is een zeer moderne en vergrote hoekwoning met veel volume en verrassingen, zoals een 4 persoons sauna, thuisbioscoop met 7.1 soundsystem van Harman Kardon en een airco-installatie op de 2e etage. De afwerking is helemaal top in dit huis, zoals de luxe badkamer met 2 wastafels, ligbad, toilet (allen Villeroy&Boch) en douche. Comfortabele hoekkeuken met tropische decor-achterwand, schierkookeiland, 5-pits gaskookplaat, vaatwasser en koelkast. Boven zijn de badkamer en 3 slaapkamers, op de 2e etage zijn een luxe slaapkamer en kamer met sauna. Niet te vergeten de mooi woonstek met uitzicht over groen en een brede waterpartij.

www.phverheul.nl


pag 04

pag 08

pag 17

Uw belangen zijn onze belangen is in zicht. Rutte zegt sorry voor gebroken verkiezingsbeloftes en de landelijke politieke partijen kondigen hun verkiezingsprogramma’s voor 2017 al aan. Er heerst meer en meer de dag van de waan en gevoelens van ontevredenheid vinden weerklank in de verkiezingsprogramma’s. Daarbij is veiligheid een veel gehoorde kreet. Er zijn veel vormen van veiligheid, een van deze veiligheden is verkeersveiligheid. In het kader van transport en landbouwverkeer is in september de campagne gestart; op weg naar ZERO ACCIDENTS IN 2020. Het doel van deze campagne is het aantal ongevallen bij agrarische en groene ondernemers (o.a. gezinsleden en erfbezoekers) te verminderen. Het initiatief wordt breed gesteund en de deelnemers zijn o.a. TLN, LTO, CULELA en VHG. Blijven we dichter bij huis dan is de veiligheid tijdens de werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van de N248 ook van groot belang. Ook gedurende de tijdelijke omleiding via de nieuwe parallelweg. Wij hebben als OFS in een vroeg stadium gepleit voor een betere parallelweg en dat de omleiding circa een maand later zou aanvangen. Dit in verband met het vele verkeer tijdens de oogstperiode in combinatie met het vakantieverkeer (strand, Westfriese folklore markten), zodat er zo weinig mogelijk onveilige situaties kunnen ontstaan bij het passeren van landbouw- en transportverkeer. Dit heeft uiteindelijk tot het gewenste resultaat geleid. De lobby had effect. Laten we er ook van uitgaan dat het effect van de glasvezelcampagne zal zijn; een glasvezelnetwerk in de gehele gemeente Schagen. Bij de uitgave van deze editie zijn de glasvezelavonden afgerond en gaan we van het positieve uit dat er voldoende aanmeldingen zullen zijn tot het verwezenlijken van een glasvezelnetwerk.

Verschijning: 4x per jaar in de Gemeente Schagen Oplage: 3.000 ex.

Uitgever: Ondernemers Federatie Schagen

Vormgeving & druk: Zeeman Reclame Groep

Tekst: Frits van Wolveren/Karen Span

Advertentie acquisitie: Carla Smit: carla@zrgbv.nl

Verspreiding: Intrapost

colofon

pag 22

De vakanties zijn weer achter de rug en het laatste kwartaal van 2016

© 2016 Ondernemers Federatie Schagen. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Ondernemers Federatie Schagen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Op de advertentietarieven wordt geen burokorting gegeven.

Veel bedrijven hebben te maken met traag internet of internet dat niet werkt. Met de realisatie van de aanleg van glasvezel behoort dit tot het verleden. Dus twijfel niet en zeg volmondig ‘JA’ tegen glasvezel en meld je aan. Nen Sneekes Sectievoorzitter Agribusiness

Ondernemers Federatie Schagen

3


De Bierkade:

gezelligheid aan de Loet in Schagen “Mijn visie? Simpel: een gezellige bruine kroeg, een goed biertje en een schaaltje pelpinda’s. Niets meer en niets minder”, zo stelt Arno Kuyper van Café de Bierkade op de Loet in Schagen. Het lijkt te eenvoudig voor woorden, maar achter deze ogenschijnlijke eenvoud schuilt wel degelijk ondernemerschap in vele facetten.

Sinds de Bierkade in 2008 haar deuren opende

wordt hier veel biljart gespeeld en ik zend

is het aantal vaste bezoekers van het café uit-

veel voetbalwedstrijden uit. Vriendengroepen,

gegroeid tot meer dan tweehonderd man. Arno:

verenigingen, ze komen hier allemaal samen

“Met vaste bezoekers bedoel ik mensen die

voor een hoop lol, maar ook voor een serieus

zeker twee keer per week komen aanwaaien.

gesprek.” Opvallend is de sluitingstijd: altijd om

Voor veel mensen, zowel alleen als in groepen,

twee uur ’s nachts, ongeacht het aantal men-

is de Bierkade een uitvalsbasis geworden. Even

sen aan de bar. “Waar sommige andere cafés

een pijltje gooien, even voetbal kijken, even bij-

hun sluitingstijd laten afhangen van de drukte,

praten.” Het is precies dat sociale aspect, die

kies ik ervoor om altijd tot twee uur open te

interactie met gasten waar Arno elke dag weer

zijn, of er nu twee of twintig mensen binnen

naar uitkijkt. “Natuurlijk komen mensen langs

zijn. Mensen kunnen er dus op vertrouwen dat

om een biertje te drinken. Maar uiteindelijk

ze altijd tot die tijd terecht kunnen. Ook veel

is het meer dan dat. Sommige komen goed

horecamensen komen na hun werk nog even

nieuws delen, anderen komen om een verdrie-

een drankje doen en de dag nabespreken.”

tig bericht te vertellen en zoeken een luisterend

4

oor. Dat is allemaal goed. Daarnaast geniet ik

Bockbiertocht Schagen

ontzettend van interactie tússen bezoekers.

Naast een goede sfeer staat voor Arno kwaliteit

Ik ontvang wekelijks meerdere dartclubs, er

voorop. “Qua bier kies ik voor Heineken en een

ondernemers federatie schagen


e e n g e z e ll i g e b r u i n e k r o e g , een goed biertje en een schaaltje pelpinda’s toch blijft het een uitdaging om ook wat rust te pakken. Naast de tijden dat je open bent, moet er achter de schermen natuurlijk van alles worden gedaan, van schoonmaken tot inkoop en van het boeken van livemuziek (tweemaal per maand) tot het organiseren van activiteiten. “Op 30 oktober vindt voor de tweede keer een Bockbiertocht plaats. Daar doen tien kroegen op en rond de Markt aan mee. Met een speciale stempelkaart reeks speciaalbieren. We hebben de complete lijn van Texels Skuumkoppe

kunnen gasten in elk café een ander biertje proeven. Daarbij krijgen ze

in huis en nog een heel aantal andere bieren. Zo nu en dan fungeren

een hapje geserveerd. Dit keer zal restaurant TOV onze hapjes verzorgen,

we ook als proeflokaal van het Texelse bier. Qua frisdrank ga ik ook voor

hartstikke leuk. Sowieso juich ik dit soort samenwerkingen toe. Ik zie ons

kwaliteit en schenk ik Coca-Cola. Dat komt niet uit een literfles; gasten

niet als concurrenten, we zijn collega’s. Samen kunnen we bezoekers een

krijgen een ouderwets klein flesje geserveerd, dat smaakt gewoon het

breed horecapalet bieden. De een kiest voor design, ik kies voor een bruin

beste. Daarnaast vind ik het belangrijk om samen te werken met on-

café. Daarbij probeer ik altijd goed naar onze gasten te luisteren: hebben

dernemingen uit Schagen. Zo koop ik mijn wijnen in bij Cave du Vin uit

ze liever voetbal of toch muziek op zondag? Welk speciaalbier valt in

Schagen, echte topwijnen zijn dat. Het zonnescherm komt bij Lode Pesch

de smaak? Kunnen we een wedstrijd op de beamer uitzenden? Kijk, ik

vandaan en de pelpinda’s halen we bij Van der Veen Noten, twintig kilo

heb het naar mijn zin als anderen plezier hebben. Zo eenvoudig is het.”

per week.” Dat aantal komt bij lange na niet in de buurt bij het aantal uren dat Arno per week draait: ruim negentig. Op dinsdag is de Bierkade

www.facebook.com/debierkade

gesloten. “Gelukkig kan ik rekenen op vijf toppers achter de bar, maar

ondernemers federatie schagen

5


Ook voor particulieren! © 04-2010 SdH Vormgeving

Harmenkaag 3, Schagen | Telefoon (0224) 214810 www.zuurbiervoulon.nl

De nieuwe Fiat Talento, de ideale partner voor professionals.

De Fiat Talento al vanaf € 18.250,-

Martin Schilder Schagen

Witte Paal 326 A, 1742 LE Schagen

T: (0224) – 21 21 37 E: contactschagen@martinschilder.nl www.martinschilder.nl/fiat-professional


Zomer of niet, achter de scher-

VVV-kantoren, waardoor toeristen steeds lasti-

mers, denk aan ontwikkelingen op het gebied

men hebben we als OFS van-

ger ter plekke informatie kunnen inwinnen over

van toerisme en infrastructuur. Precies een

zelfsprekend gewoon doorge-

lokale activiteiten. De sector Recreatie en Toe-

week later, op woensdag 28 september 2016,

risme heeft diverse ondernemers en winkeliers

vond in hotel/restaurant Igesz in Schagen een

verzocht hier op in te spelen, en met succes. Een

informatieavond plaats over glasvezelkabel. Tij-

mooi voorbeeld van doorpakken op het moment

dens deze avond zijn de aanwezigen persoonlijk

dat de overheid zich terugtrekt!

bijgepraat over de huidige stand van zaken. Van-

werkt. Momenteel zijn we in gesprek met het college van B & W over de ontwikkelingen rond het AZC op industrieter-

zelfsprekend houden we geĂŻnteresseerden ook

rein Lagedijk. Het is de vraag

Ondertussen hebben er, bij het verschijnen van

via diverse andere kanalen op de hoogte. Heeft

of hier daadwerkelijk een AZC

dit magazine, twee bijeenkomsten plaatsge-

u toch nog vragen? Dan kunt u deze altijd aan

gerealiseerd gaat worden en

vonden. Op 21 september vond de algemene

ons stellen en/of een kijkje nemen op https://

ledenvergadering van OFS plaats in De Ooievaar

www.e-fiber.nl/schagen.

welke gevolgen dit mogelijk met zich meebrengt voor ondernemers op dit industrieter-

in Warmenhuizen. Naast de verantwoording over het gevoerde beleid van de OFS mochten we

p.s. Is het u al opgevallen dat de gemeente

als vereniging wethouder Jelle Beemsterboer

Schagen op diverse plaatsen is opgesierd met

rein. We houden u hiervan op

verwelkomen. Hij gaf onder andere een toelich-

kleurrijke bloembakken? Een prachtig initiatief

de hoogte.

ting op het initiatief DE KOP WERKT: het project

van de sector Detailhandel met het oog op een

waarbij de vier kopgemeenten en de provincie

aantrekkelijke leefomgeving.

Daarnaast zijn inmiddels in diverse winkels een

investeren in diverse deelprojecten, verdeeld

Toeristisch Informatie Punt gerealiseerd. Dit

over de verschillende gemeenten. Veel van deze

initiatief komt voort uit het wegvallen van de

projecten zijn zeer belangrijk voor ons onderne-

Hans Bouterse Voorzitter OFS

ondernemers federatie schagen

7


Veeltebeleven.nl:

slimme oplossing voor elke website in NoordHolland Net die ene leuke markt mislopen, of erachter komen dat de ker-

waar extra informatie te vinden is.” Dochter

mis al een dag geleden is afgelopen…en dat terwijl er voor toe-

Sandra vult aan: “De widget is met name be-

risten, maar ook voor onze eigen inwoners zoveel te beleven is

doeld voor iedereen in de toeristische sector,

in Noord-Holland. Speciaal hiervoor ontwikkelden Els en Sandra Duinmaijer uit Tuitjenhorn een slimme widget: veelbeleven.nl.

van camping tot hotel en van restaurant tot fietsverhuurder. Veel bedrijven in de toeristische sector doen een poging om zelf een agenda met evenementen op hun website te tonen. Dat kost

8

Els: “Een widget is een soort kant-en-klare ap-

site installeren. De widget van veelbeleven.nl

niet alleen veel tijd; het is ook nog eens bijna

plicatie die met behulp van een code op een

biedt een actuele agenda van evenementen

onmogelijk om deze lijst actueel en kloppend

website wordt gezet. In het geval van veelbele-

en activiteiten in Noord-Holland. Wie op een

te houden. En dat terwijl het voor een bezoe-

ven.nl maken wij voor onze klanten een widget

evenement klikt, wordt doorgelinkt naar de

ker van bijvoorbeeld een camping natuurlijk

op maat, die zij vervolgens op hun eigen web-

bovenliggende website www.veeltebeleven.nl,

harstikke waardevol is om op de website van

ondernemers federatie schagen


die betreffende camping meteen een overzicht te vinden van leuke uitstapjes in de omgeving. In feite leveren wij dus een complete agenda, die volledig naar wens van onze klanten op hun website geplaatst wordt. Zelf hebben ze er geen

en bezienswaardigheden zie je overal voor-

ten in Noord-Holland’ een voorbeeld te zien van

omkijken meer naar.”

bij komen, maar die knusse braderie of een

de widget. Inmiddels weten steeds meer be-

muziekfestival…daar kom je als toerist maar

drijven de weg naar veelbeleven.nl te vinden.

weinig over te weten. Het is gewoon handig als

Sandra: “We bieden de op maat gemaakte

Meld uw evenement of activiteit aan

je bijvoorbeeld reserveert via de website van

widget momenteel aan voor een zeer scherpe

De widget wordt voor elke afnemer in eigen stijl

een restaurant en in datzelfde bezoek zie je

prijs. We willen graag dat zoveel mogelijk web-

en kleur ontwikkeld. Els: “Dat is belangrijk, het

meteen dat er morgen een gezellig evenement

sites gebruikmaken van deze mooie oplossing,

geheel moet er mooi uitzien, ook om de uitstra-

is – om maar een voorbeeld te noemen.” Om de

die bijdraagt aan het verder op de kaart zet-

ling van de website voor de bezoeker zo mooi

widget zo compleet mogelijk te houden, steken

ten van Noord-Holland. We willen allemaal dat

mogelijk te houden. We gaan dan ook altijd per-

Els en Sandra veel tijd in het verzamelen van

toeristen onze mooie provincie bezoeken en dat

soonlijk langs bij onze klanten om het idee van

evenementen. Els: “We zoeken zelf veel infor-

ze hier regelmatig terugkomen voor een dagje

de widget toe te lichten en eventuele wensen

matie, maar we krijgen ook veel aangeleverd,

uit of weekendje weg. Dan is het natuurlijk ook

te bespreken.” Els en Sandra zijn ruim een jaar

dat is natuurlijk hartstikke fijn. Iedereen die een

belangrijk om hen te laten zien wat hier zoal te

geleden gestart met dit initiatief, onder meer

evenement of activiteit wil aanmelden, kan dit

beleven valt. En dat is echt veel meer dan we

als tegengeluid voor de sluitende VVV-kantoren.

per mail aan ons doorgeven.”

soms zelf als inwoners weten!”

vakantieganger soms best lastig is om actuele

Op de website www.boerenbuiten.nl (ook een

informatie te vinden. Kijk, de grote pretparken

initiatief van Els) is onder het kopje ‘Evenemen-

www.veelteBeleven.nl telefoonnummer 0226-394261

Sandra: “Ik merkte uit eigen ervaring dat het als

ondernemers federatie schagen

9


Uniek drukwerk

Eyecatchers... print & m edia

www.gerja.nl www.gerjaprintenmedia.nl sdrukw gelegenheid

erk

| printen |

vormgeving / ontwerp

| drukken |

studio

full colour

|

relatiegesche nken

Drukkerij Gerja Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland T 0226 4215 20, F 0226 4215 50, E drukkerij@gerja.nl Gerja Print & Media Dorpsstraat 191, 1749 AD Warmenhuizen T 0226 39 3610, F 0226 39 14 48, E printenmedia@gerja.nl

PETER URSEM BIJTELLING ACTIE

NU ALLEEN BIJ UW MITSUBISHI DEALER

Wacht niet langer!

De Outlander Phev met 1500 kg trekgewicht

1. Financial lease aanbod

€ 512,- p.mnd.

2. Operationele lease aanbod

€ 549,- p.mnd.

(onderhoud, wegenbelasting, verzekering)

Vanaf € 212,- netto bijtelling p.mnd. 5 jaar lang Deze auto is o.a. voorzien van:

• Navigatie multi communicatie system • Achteruitrijcamera • Lichtmetalen wielen • 4WD aandrijving • Regen en lichtsensor • Cruise control / audio bediening op het stuur

SPECIAAL VOOR U INGEKOCHT

AUTOBEDRIJF PETER URSEM B.V. PURMEREND

Mitsubishi en Nissan Component 100 T 0299 - 667 332

PURMEREND

Hyundai Ohmstraat 1-5 T 0299 - 644 111

www.peterursem.nl

SCHAGEN

Mitsubishi en Hyundai Witte Paal 321 T 0224 - 214 204

ZWAAG

Mitsubishi en Nissan De Compagnie 52 T 0229 - 249 394

ZWAAG

Hyundai De Compagnie 13 T 0229 - 248 944

• Wij bieden altijd GRATIS vervangend vervoer bij onderhoud van uw auto! • One stop shopping (alles onder 1 dak, banden, schade & ruitreparatie).

ALKMAAR

Mitsubishi Robbenkoog 5 T 072 - 30 30 084


Drukkerij Gerja:

kracht in combinatie print en online “Het blijft mooi om met een leeg scherm of blad te beginnen en uiteindelijk een mooi product neer te zetten”: ook na ruim dertig jaar in het media- en drukwerkvak is André Slijkerman nog lang niet uitgekeken op de wereld van prints, papier, online beleving en ontwerp. Samen met Loek Stoop en hun team bedienen ze de regio vanuit de drukkerij in Waarland en de Drukkerettes Warmenhuizen en Langedijk. Wie snel een paar prints wil laten maken of een

particulieren; juist ook veel ondernemers weten

stapel shirts wil laten bedrukken, kan zo binnen-

de weg naar de printshops te vinden. En het gro-

lopen bij Drukkerette Warmenhuizen en Lange-

tere werk? Dat gebeurt aan de Smeetsweg in

dijk. André: “Per half september verhuist Gerja

Waarland. Naast het standaard drukwerk groeit

Print & Media naar Dorpsstraat 165, een mooie

daar de vraag naar boeken, in zowel kleine als

nieuwe locatie. De nieuwe naam wordt dan dus

grotere oplages. “We merken dat de belangstel-

Drukkerette Warmenhuizen, zoals hierboven staat

ling voor boeken met een harde kaft groeit. Bij

boek of duizend exemplaren. Soms werken we in

vermeld.” De Drukkerettes zijn er niet alleen voor

ons is iedereen welkom, of het nu gaat om één

samenwerking met anderen een idee van onszelf

ondernemers federatie schagen

11


Vakmanschap en kwaliteit tot in het kleinste detail

Tramremise de Hallen Amsterdam ®

www.fsc.org FSC®C031342

M.J. de Nijs en Zonen Warmenhuizen 0226 - 39 70 00 info@mjdenijs.nl www.denijs.nl

ONTWIKKELING - BOUWEN - ONDERHOUD

DE MAATSCHAPPELIJKE BEURSVLOER Woensdag 16 november I Tijd : 16.00 tot 18.00 uur I Locatie : Slot Schagen Waarom als bedrijf mee doen? De beursvloer in Schagen is de gelegenheid om op een gemakkelijke manier iets te doen voor verenigingen en stichtingen uit de eigen gemeente. Door het grote aanbod kun je als ondernemer zelf de keuze maken wat goed bij jouw bedrijf past. Tevens is het een ideale gelegenheid om gelijkgestemde ondernemers te ontmoeten.

SCHAGER

UITDAGING

Kijk voor meer informatie op: www.schageruitdaging.nl


uit, soms komen mensen met een kant en klaar

een breed effect. Zo hebben we voor Albert He-

de websites zodanig in dat bezoekers snel alle

document aan. Regelmatig wordt er gewerkt met

ijn Warmenhuizen een mooi boekje gedrukt, dat

actuele informatie kunnen vinden. Ook is het

een intekenlijst: dan is voor het drukken eigenlijk

ook digitaal gelezen kon worden. Op die manier

mogelijk om de website te combineren met nar-

al bekend hoeveel boeken er worden afgenomen.

bied je mensen meerdere kanalen. Voor bedrij-

rowcasting: het tonen van actuele informatie op

Dat geeft onze klanten een goed inzicht in kosten

ven bieden we overigens tevens gepersonaliseerd

een beeldscherm, bijvoorbeeld in de kantine.

en opbrengsten. Vorig jaar maakten we bijvoor-

drukwerk: bijvoorbeeld een brochure op naam.

Er kunnen zelfs overzichten van verschillende

beeld het boek Warmenhuizen Bevrijdingsfeesten

Deze vorm van persoonlijk aandacht heeft vaak

verenigingen naast elkaar worden getoond, net

1945, echt een prachtig boek geworden. Daar-

een erg positief effect op de ontvanger.”

wat de wensen zijn.” En die wensen, die staan

naast zien we dat winkelglossy Shop! in Haren-

voor Gerja centraal. “Geen vraag is hetzelfde. We

karspel erg wordt gewaardeerd. We maken dit in

Naast eigentijdse online producten en mooie

denken mee met onze klanten en bieden hen

samenwerking met de winkeliers, tekstschrijver

glossy’s is voor veel mensen het dorpsblad ook

vanuit onze kennis en ervaring advies om tot het

Isabelle Brus en fotograaf Pierre Mettes. De

nog lang niet weg te denken. “De ontwikkelingen

beste resultaat te komen. Het is leuk om te zien

glossy wordt twee keer per jaar uitgebracht.

in print en online volgen elkaar inderdaad snel

dat sommigen binnenkomen met een abstracte

Later dit jaar krijgt het magazine navolging in

op, maar het dorpsblad of verenigingsblad heeft

beschrijving van hun idee, om vervolgens samen

Langedijk, genaamd Rijk.” Loek en André ervaren

toch nog altijd een vaste plek. Het is voor veel

te werken aan een concreet eindproduct waar

dat online en offline media prima naast elkaar

bedrijven en ondernemers ook een mooi medium

men heel tevreden mee is.”

kunnen bestaan en elkaar kunnen versterken.

om in te adverteren.” Iets dat ook inspeelt op het

“Natuurlijk is een website een krachtig en voor

dorps- en verenigingsgevoel is de ontwikkeling

www.gerja.nl

veel bedrijven een onmisbaar middel. Maar het

van websites voor onder andere sportverenigin-

www.facebook.com/Drukke-

is vaak juist de mix van middelen die zorgt voor

gen. “Dit willen we verder uitrollen. We richten

rijGerja

ondernemers federatie schagen

13


Tuincentrum Schoutenbos:

goed geworteld sinds opening vorig jaar Drie zussen, één tuincentrum: sinds begin 2015 is Tuincentrum

Vanuit huis kennen we het reilen en zeilen van

Schoutenbos in handen van zussen Yvonne, Alinda en Heidi

een eigen bedrijf.”

Schouten. Met natuurlijk wekelijks nieuwe planten, maar ook een stevig uitgeruste afdeling voor dieren, een groot assortiment aan woon- en cadeauartikelen én een eigen kwekerij.

14

Wekelijks naar de veiling Naast de planten uit de eigen kwekerij, bezoeken Alinda en Heidi wekelijks de veiling. Yvonne:

Namens de zussen voert Yvonne enthousiast het

mand voor de boekhouding gebruiken: dat was

“Dan stappen ze om vier uur in de auto richting

woord. “Alinda en Heidi werkten al jaren bij het

ik. En zo stapten we vorig jaar met z’n drieën

Naaldwijk om vervolgens terug te keren met een

tuincentrum. Toen de eigenaren op zoek waren

in dit nieuwe avontuur.” Met de groene vingers

kar vol verse planten. Het bieden en inkopen

naar iemand die het bedrijf wilde overnemen,

van de dames zat het al goed, maar het verse

doen we dus zelf, in tegenstelling tot veel andere

kwam een en ander ter sprake bij mijn zussen.

ondernemerschap is toch een ontdekkingstocht.

bedrijven. Daarnaast gaan we regelmatig naar

Na goed overleg is toen besloten het geheel voor

“Ja, het ondernemen is nieuw voor ons. Maar

beurzen om nieuwe producten in te kopen en

langere tijd te huren. Daarbij konden ze wel ie-

we wisten heel goed waar we aan begonnen.

om inspiratie op te doen. We vinden het leuk

ondernemers federatie schagen


klantenkring bestaat inderdaad uit particulieren. Toch kennen we ook een vast bestand van bedrijven. Voor diverse bedrijven verzorgen we zo nu en dan nieuwe planten voor binnen, of het vernieuwen van plantenbakken buiten. En elk jaar leveren we een flink aantal grote kerstbomen voor organisaties. Elk jaar kopen we kerstbomen in bij een kweker uit Noord-Limburg, prachtige kwaliteit. We zijn nu alweer druk met het winterseizoen. Op 1 november willen we de kerstshow openen met een speciaal evenement. Daarbij zoeken we zeker samenwerking met andere ondernemers. Denk aan verschillende kramen of leuke acties. En later willen we bijvoorbeeld bekijken of we een modeshow kunnen organiseren. We zitten regelmatig samen aan tafel om nieuwe acties of activiteiten te bedenken, denk aan een winactie op Facebook of een groot spandoek met een speciale kortingsdag. We merken zeker dat dit werkt, hoewel dit bij de ene actie om naast het basisassortiment af en toe bijzon-

brancheorganisatie, maar we zitten niet vast aan

duidelijker is dan bij de andere actie. Het blijft

dere producten in huis te halen. We kiezen dan

een bepaald concept of formule. Dat geeft ons

belangrijk om naar je klanten te luisteren, ook

voor een beperkt aantal, geen duizend-in-een-

veel vrijheid, niet alleen in inkoop maar ook in

hoe ze de weg naar het tuincentrum hebben

dozijn-aanbiedingen.” Het is één van de zaken

inrichting en de service die we bieden.”

gevonden of waar ze voor komen. Ondertussen

waarmee het bedrijf zich wil onderscheiden. “We

blijven wij brainstormen. En iedereen die een

horen verder vooral veel positieve reacties van

Service voor bedrijven

mensen over de inrichting en de gezellige sfeer

Zeven dagen per week (behalve de zondag in

van ons tuincentrum. Qua stijl hebben we geko-

januari en februari) struinen mensen langs de

zen voor een heldere kleur blauw; dat spreekt

vele bakken en potten, binnen- en buitenplan-

www.tuincentrumschoutenbos.nl

mensen aan. We zijn wel aangesloten bij een

ten en accessoires. “Het grootste deel van onze

facebook.com/tcSchoutenbos

goed idee heeft is van harte welkom!”

ondernemers federatie schagen

15


Specialist in sfeervolle vloeren

SINDS

1977

Onderde el v

an

n

Uw website wordt steeds vaker mobiel bezocht!

parketmees de te r

parketmees te de r

Onderdee lv a

Geef uw bezoekers de beste mobiele ervaring.

A. Witte Paal 227 - Schagen T. +31(0) 224 - 212 827 E. info@klitsieparket.nl

ziber.nl/mobiel WWW.KLITSIEPARKET.NL

Zeker Zakelijk Plus

Precisie maatwerk in verzekeren Wij maken ondernemen makkelijker! Wij hebben slechts één doel: u als klant centraal stellen Voor u als ondernemer, de drijvende kracht achter uw bedrijf én gezin, hebben wij een team van adviseurs samengesteld die u optimaal van dienst kunnen zijn.

Uw pluspunten + Een advies waar ú wat aan heeft + Persoonlijk en dichtbij + Wij brengen alle risico’s in kaart + U verzekert alleen wat u wilt

Volg en ‘like’ ons op:

Univé Hollands Noorden T 0227 - 54 94 40 E bedrijven.info@unive.nl

facebook.com/ univehollandsnoorden

Bovenkarspel, Medemblik, Schagen, Spanbroek & Wieringerwerf

twitter.com/Unive_HN

www.univehollandsnoorden.nl

Financiële rust en zekerheid!


Vitale Verblijfsrecreatie Horeca en verblijfsrecreatie is één van mijn aandachtsgebieden als accountmanager in de Grootzakelijke markt. Deze markt groeit vooral door het stijgend aantal buitenlandse toeristen dat Nederland aandoet. De Nederlandse consument blijft echter kritisch op uitgaven aan vakanties en is gevoelig voor kortingsacties en de nieuwste trends: steeds meer B&B’s op het platteland, boerderijen met kampeeraanbod, pretparken met logies en aanbieders van goedkope zonvakanties.

Groei Campings transformeren naar nieuwe bungalowparken of tussenvormen, zoals kampeerplaatsen met luxe glampingtenten of verhuureenheden. En bestaande parken breiden verder uit met luxe, nieuwe vormen van logies. Ondanks deze trends groeit het aantal recreatieparken nog steeds, want enkele grote ketens blijven in nieuwe bungalowparken investeren. Daardoor zie je in diverse regio’s een sterk verzadigde markt. Dit leidt tot stevige prijsconcurrentie, dalende marges en - ondanks de groeiende vraag - tot een neutraal sentiment in de sector.

Mismatch Achttien gemeentes in de regio Noord-Holland hebben ZKA Consultants onderzoek laten doen naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie. Uit de eerste analyse blijkt dat grofweg 35% van de verblijfsrecreatie in de regio getypeerd zijn als winnaars, circa 20% als bedrijven met potentie die stilstaan en ongeveer 35-40% kansloos is en op den duur verdwijnt. Daarnaast staan er ook 18.000 nieuwe bedden in de planning. Dat is 10% van het huidig aanbod! Het onderzoek is nog niet afgerond, maar ZKA Consultants heeft de eerste conclusie getrokken: mismatch. Wat de klant nu en in de toekomst wil komt niet overeen met nieuwe plannen en ontwikkelingen waar bedrijven mee bezig zijn. Om de verblijfsrecreatie in de regio vitaal te houden is het wenselijk dat ondernemers bestaand en nieuw aanbod afstemmen op de vraag. Dat is beter voor de eigenaren, exploitanten én de regio! Frank Snijder, accountmanager Grootzakelijk bij Rabobank Kop van Noord-Holland

ondernemers federatie schagen

17


Veranderend eetpatroon consument zorgt voor groei peulvruchten

Dekker Granen & Meststoffen is in de regio dé specialist voor land- en tuinbouw

Het jaar 2016 is door de Ver-

Jan Dekker, derde generatie in het familiebe-

(de krombek), bruine bonen, citroenbonen en

enigde Naties uitgeroepen tot

drijf en Matty Dekker de vierde generatie: “Wij

spliterwten. Deze authentieke Nederlandse peul-

‘Het jaar van de Boon’. Dekker

focussen ons voor wat betreft de peulvruchten al

vruchten, streekproducten dus, worden geteeld

jaren op de grauwe en groene erwt, witte bonen

in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland.

Granen en Kunstmest B.V. uit Sint Maartensbrug is dé regionale leverancier van bonen in Noord-Holland. Sinds 1903 is het bedrijf uitgegroeid van grutter van peulvruchten tot leverancier van een totaalassortiment voor bedrijven in de agribusiness. Peulvruchtentelers uit de Kop doen zaken met Dekker.

18

ondernemers federatie schagen


Kwaliteitsbewaking

in de bulkwagen klaargezet zodat de agrariër

klant, evenals Bejo Zaden uit Warmenhuizen

De bonen en erwten worden bij Dekker ‘opge-

direct met zijn trekker het land op kan en kan

en T.B.&S te Sint Pancras. Talloze bollentelers,

zakt’ door telers aangeleverd. Dekker doet zelf

bemesten. Van deze speciale service wordt veel

veehouders, akkerbouwers en tuinders maken

aan de kwaliteitsbewaking onder meer door

gebruik gemaakt, het levert tijdsbesparing op.

regelmatig gebruik van de producten en dien-

proeverijen van ‘Het Proeflokaal peulvruchten’.

Er zijn twee typen bulkwagens beschikbaar: vijf

sten van dit Noord-Hollandse bedrijf. Kortom,

Dekker Granen levert de goedgekeurde bonen

wagens om te vijzelen en vijf wagens met een

Dekker Granen & Meststoffen is dé specialist

weer door aan onder meer de horeca, verzor-

schuif aan de zijkant. Bedrijven als B-Four, spe-

van bemestingsproducten voor agrarische on-

gingshuizen en retail. Eén van afnemers is de

cialist in slasoorten en bleekselderij, zijn vaste

dernemingen in de Kop.

specialiseerde versgroothandel Han de Kroon in Haarlem. Ook sterrenrestaurant Merlet in Schoorl verwerkt bonen in haar gerechten. Verder heeft Albert Heijn Warmenhuizen peulvruchten van Dekker in het assortiment. Omdat Dekker een belangrijke schakel is in de voedselketen dient het bedrijf te voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. Matty Dekker: “We voldoen aan GMP-norm (Good Manufactoring Practices) en de strenge norm van Secure Feed”. De verwachting is dat de gezondheidstrend de verkoop van peulvruchten de komende jaren sterk beïnvloedt.

Grondonderzoek Het leeuwendeel van de jaaromzet echter behaalt Dekker door de verkoop van bemestingsproducten. Directeur Peter Vader: “We leveren

toe dat grondmonsters ook door de agrariërs

The Gobal Seed Vault

zelf gebracht kunnen worden of dat een adviseur

Dekker Granen & Meststoffen reisde in juni 2016 naar Spitsbergen

van Dekker ze zelf ter plekke de grondmonsters

om daar in de genenbank ‘The Global Seed Vault’ zaad van bonen te

komt nemen. “De uitslag van het onderzoek be-

laten opslaan. In deze bank liggen Eroïca grauwe erwten van Dekker

bemestingsproducten op maat. Op basis van grondonderzoek door het laboratorium geven we gericht advies”. Matty Dekker voegt eraan

paalt welke bemestingsstoffen nodig zijn”. Matty Dekker vertelt verder dat het gebruik van groenbemesters toeneemt. “Het heeft onder meer te

opgeslagen. Deze beschermde ‘kluis’ moet ervoor zorgen dat na oorlogen en natuurrampen er weer begonnen kan worden met de teelt

maken met de aangescherpte regelgeving en

van gewassen. Matty Dekker: “Door de oorlog in Syrië is veel land-

de eis van de overheid dat er meer variatie in

bouwgrond onbruikbaar geworden en zijn zaaizaden verloren gegaan.

de akker- en tuinbouw gebracht moet worden.”

Ook na schade aan gewassen door nucleaire rampen zoals in Japan,

Daarnaast worden gewasbeschermingsmiddelen

is het verstandig weer op te starten met zaad dat in deze kluis ligt.

meer en meer door boeren uit de regio afgeno-

‘The Global Seed Vault’ is een soort mijnschacht op 120 meter diepte

men, aldus Matty Dekker. “We zijn depothouder van CAV Agrotheek en houden voorraad van de meest gangbare middelen.”

waar met name plantzaden van voedselgewassen worden opgeslagen. Jan Dekker is eveneens betrokken bij het ‘Proeflokaal peulvruchten’, hier worden nieuw geoogste peulvruchten gekeurd op kwaliteit en

Bulkwagens

smaak. Het proeflokaal bestaat al tientallen jaren en vervult een

Agrariërs kunnen bij Dekker ook bulkwagens

soort kwaliteitscontrole.

huren. De gewenste meststoffen worden dan

ondernemers federatie schagen

19


Automatisering

Installatie en netwerkbeheer VoIP telefonie PC- en serverhardware

www.multit.nl Pastoor Velzeboerstraat 2 | 1756 AW ‘t Zand | 0224-591305 | info@multit.nl

BLOEM& U wilt een mooi boeket voor in uw huis, winkel of bedrijf, maar u komt er niet aan toe om dit te regelen.

Heeft u al eens gedacHt aan een Bloem& aBonnement? Iedere week, maand of kwartaal verzorgen wij een passend boeket bij uw interieur.

Bloemen - Rozen - Arrangementen - Potterie - Glaswerk - Woonaccesoires - Cadeau’s

Oude Slotstraat 22 - 1741 CH Schagen - Tel: 0224 214518 www.bloemenschagen.nl


ADVERTORIAL

Hema biedt zakelijke markt aantrekkelijke mogelijkheden

Hema inspireert personeel met exclusieve shopping-events Hema biedt voor zakelijke klanten, bedrijven en

dewerkers. “Ze worden met diverse snacks helemaal

organisaties in de regio, de unieke mogelijkheid te

in de watten gelegd”, zegt hij lachend. “Ze zijn echt

profiteren van exclusieve avonden voor het perso-

een leuk avondje uit!” Hema gaat zelfs zo ver dat het

neel, sfeervolle shopping-events die een geweldige ambiance vormen om te winkelen en collega’s in een leuke omgeving te ontmoeten. Al jaren is het kerstpakket de manier om medewerkers te belonen. Hema heeft nu iets nieuws bedacht.

Hema biedt zakelijke klanten zoals scholen, zorginstellingen, kinderdagverblijven e.d. speciale tarieven voor het leveren van o.a . belegde broodjes, gebak, thee- en handdoeken e.d. Vraag naar de mogelijkheden.

U kunt een Hema-cadeaukaart aan uw medewerkers schenken en hen verrassen met een feestelijk shopping event. Zij kunnen dan op hun gemak uit het Hema-

bedrijfslogo op de tompoezen bij de koffie gemaakt

assortiment kiezen. De waarde van de cadeaukaart

kan worden. Met behulp van een beamer kunnen de

bepaalt het bedrijf zelf.

medewerkers worden toegesproken.

Exclusieve personeelsavonden

De Highlights

“Deze exclusieve personeelsavonden kleden we bij-

Waarde cadeaukaart flexibel

zonder uitgebreid aan. In principe zijn bedrijven na

Winkelopening exclusief voor personeel

sluitingstijd, vanaf bijvoorbeeld 19.00 uur ’s avonds

Feestelijk shopping-event bijv. wijn- of bierproeverij

welkom. Ons restaurant is dan helemaal beschikbaar voor het personeel. We zorgen voor een hapje en

Interesse? Maak een afspraak!

een drankje en eventueel muziek”, vertelt vestigings-

Mail hemakerstwinkelen@gmail.com en vraag een

manager Mitch Macke. Hij voegt eraan toe dat deze

offerte aan (0224-298703) of kom even langs Hema

exclusieve avonden geregeld worden vanaf 15 me-

Schagen, Nieuwstraat 15, 1741 BT SCHAGEN.

ondernemers federatie schagen

21


2 bewoners aan het werk in de Spar supermarkt in Petten.

Talentvolle vluchtelingen voor uw onderneming? Veel ondernemers in onze regio

Niet alleen multinationals, maar ook steeds

ring, bijvoorbeeld iemand die zijn bedrijf heeft

zijn constant op zoek naar nieuw

meer MKB bedrijven, oriĂŤnteren zich op de

moeten achterlaten? Wie weet vindt u onder de

talent voor hun bedrijf.

talenten van vluchtelingen voor hun onderne-

statushouders wel juist die medewerker waar u

ming. De gemeente Schagen wil voorkomen dat

al een tijd naar op zoek bent.

De komende jaren verlaten meer

de vluchtelingen in onze gemeente geen kans

oudere medewerkers de arbeids-

krijgen op de arbeidsmarkt en in de bijstand

Bent u nieuwsgierig gewor-

markt om met pensioen te gaan

belanden. Veel vluchtelingen willen en kunnen

den? Neem dan contact

dan er jongeren toetreden, dat zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt. Zeker met de aantrek-

22

gelukkig ook gewoon aan het werk.Zijn er voor uw onderneming mensen nodig met technische kennis? Bent u op zoek naar agrarisch

op met gemeente Schagen 0224-210400; accountma-

personeel uit de regio? Zoekt u mensen die

nagement@schagen.nl of met

kende economie neemt de vraag

internationale ervaring hebben? Of wilt u graag

het Werkgeversservicepunt

naar werknemers toe.

iemand in dienst nemen met ondernemerserva-

NHN via: www.wsp-nhn.nl

ondernemers federatie schagen


NVM Makelaar Voor woNeN eN busiNess

Rensgars 5 | 1741 BR SCHAGEN Telefoon: 0224-213964 | www.zwaanschouten.nl


The The art art of of giving giving Met veel zorg en creativiteit stelt Stegman al 25 jaar geschenkpakketten samen, Met veel zorg en creativiteit stelt Stegman al 25 jaar geschenkpakketten samen, zodat medewerkers en relaties uw gebaar ĂŠxtra waarderen. Naast het bijzondere zodat medewerkers en relaties uw gebaar ĂŠxtra waarderen. Naast het bijzondere assortiment in de brochure biedt onze showroom in Schagen u de assortiment in de brochure biedt onze showroom in Schagen u de gelegenheid binnen elk budget een representatief geschenkpakket samen te stellen. gelegenheid binnen elk budget een representatief geschenkpakket samen te stellen. Bestel de mooiste geschenkpakketten op www.stegman.nl of bel 0224-213 135. Bestel de mooiste geschenkpakketten op www.stegman.nl of bel 0224-213 135.

Witte Paal 328 - 1742 LE Schagen - T 0224 213135 Witte Paal 328 - 1742 LE Schagen - T 0224 213135 www.stegman.nl - info@stegman.nl

Profile for Zeeman Reclamegroep

OFS magazine editie 12  

OFS magazine editie 12  

Profile for zrgbv
Advertisement