ZOUTE GRAND PRIX® MAGAZINE - Autumn (NL-FR)

Page 1

ZOUTE GRAND PRIX autumn 2021

© Succession René Magritte - SABAM Belgium 2021


WE GO TO THE ENDS OF THE EARTH FOR THE WORLD’S finest INGREDIENTS Naturally sourced ingredients from all over the world Gin is only as good as the tonic it’s paired with.While most tonics mask the delicate flavours of gin with artificial sweeteners such as saccharin, at Fever-Tree it’s all about taste. In fact, one might say our founders Charles and Tim are a little obsessed. In their quest for the perfect tonic, Charles and Tim spent days in the British Library researching quinine sources before travelling to some of the most remote parts of the world in search of the finest natural ingredients, venturing as far as the Democratic Republic of the Congo to find the world’s purest quinine. It’s this unique ingredient that gives our tonic its essential bitter flavour, and when balanced with botanicals like natural orange oils or lemon thyme, makes for a gin & tonic that’s crisp, clean and like no other.

www.fever-tree.com

@fevertreebelgium

@fevertree_beINTRO

“De Zoute Grand Prix accentueert anno 2021 meer dan ooit de exclusieve en kwalitatieve lifestyle waar we als gemeente voor staan.”

{

p i e t d e g r o ot e

}

De weken vooraf voel je de spanning en de sfeer

Les semaines qui précèdent, on sent déjà monter la

langs de weg, de opbouw van al die indrukwek-

long de la route, le montage de toutes ces structures

reeds opbouwen… De zwart-wit geblokte stroken kende constructies, – wat ziet die Prado Zoute er

indrukwekkend uit! – de eerste classic cars die je

door het straatbeeld ziet flaneren… Iedereen was er weer klaar voor en de eerste drie dagen van de

Zoute Grand Prix losten zonder enige twijfel alle hoge verwachtingen opnieuw in.

tension et l’ambiance… Les bandes noir et blanc le

impressionnantes – ce Prado Zoute est tellement

époustouflant ! – les premières ‘classic cars’ que l’on peut voir flâner dans les rues… Tout le monde

était à nouveau fin prêt et les trois premiers jours

du Zoute Grand Prix ont sans aucun doute répondu une fois encore à toutes les attentes.

Als burgemeester van Knokke-Heist ben ik dan ook

En tant que bourgmestre de Knokke-Heist, je suis

mogen ‘hosten’. Een pleiade van ravissante oldti-

événement mondial d’un tel format. Une pléiade de

ongelofelijk fier een wereldevent van dit formaat te

donc incroyablement fier de pouvoir accueillir un

mers en GT’s, de 20 mooiste en meest bekende pre-

ravissantes voitures anciennes et des GT, les vingt

mium automerken wereldwijd, die allen kwaliteit en

plus belles et plus réputées marques de voitures

tueert anno 2021 meer dan ooit de lifestyle, waar we

qualité et leur luxe : en cette année 2021, le Zoute

exclusiviteit uitstralen: de Zoute Grand Prix accenals gemeente voor staan.

{4}

premium au monde, qui rayonnent toutes par leur Grand Prix met plus que jamais en relief le style de vie que nous incarnons en tant que commune.


Mayor of Knokke-Heist - Piet De Groote.

« En cette année 2021, le Zoute Grand Prix met plus que jamais en relief le style de vie luxueux et qualitatif que nous incarnons en tant que commune. »

Ook internationaal is die erkenning er. Met een

Cette reconnaissance est également internationale.

al een aantal jaar tot de top-5 van de wereld op vlak

fait déjà partie depuis quelques années du top-5

nieuwe nominatie behoort de Zoute Grand Prix nu van automobielfestivals. In één adem genoemd worden met Villa d'Este Concorso d'Eleganza , Good-

Avec une nouvelle nomination, le Zoute Grand Prix mondial des festivals automobiles. Être mis sur le même pied que Villa d'Este Concorso d'Eleganza,

wood festival of speed, Pebble Beach Concours

Goodwood festival of speed, Pebble Beach Concours

durven dromen? Het is het bewijs dat Knokke-Heist

bonne dizaine d’années ? C’est la preuve que Knok-

d'Elégance,… Wie had dat een goeie 10 jaar geleden

d'Elégance,… Qui aurait osé rêver de cela il y a une

de perfecte voedingsbodem biedt voor ondernemer-

ke-Heist offre le terreau idéal aux talents d’entre-

stalent. Dankzij Zoute Grand Prix wordt het hoog-

preneur. Le Zoute Grand Prix prolonge chaque an-

seizoen telkens met twee weken verlengd en zorgt

née la haute saison de deux semaines et apporte un

tijdens, voor als na het event. Laat ons vandaag nog

l’événement qu’avant et après celui-ci. Aujourd’hui,

het voor een gigantische economische boost, zowel volop genieten van de Zoute Sale by Bonhams en de Zoute Concours d’Elégance by EY!

gigantesque stimulant économique, tant pendant profitons pleinement du Zoute Sale by Bonhams et du Zoute Concours d’Elégance by EY !

Piet De Groote,

Piet De Groote,

Burgemeester Knokke-Heist

Bourgmestre de Knokke-Heist

{5}


ZOUTE CONCOURS D' ELEGANCE BY EY

PRADO ZOUTE

Knokke-Heist GT TOUR

Ostend Bruges Ghent

Dunkirk

BRUGES CONCOURS D' ELEGANCE

PRADO BRUGES

RALLYE DE DURBUY DURBUY GT TOUR

Lille


THE GOLDEN TRIANGLE, OSTEND, BRUGES AND KNOKKE-HEIST. A lot of our events are located in Belgium, a tiny kingdom in the centre of Western Europe.

Others are located in other European countries. All our events take you to exceptional spots and inspiring areas, from the Golden Triangle in the west (Knokke-Heist, Ostend, Bruges), to the Ardennes (Durbuy) in the south of our country.

Thanks to its central location in Europe, travelling to the Belgian Golden Triangle is never far away. We have been able to count an international audience among our guests for ages.

Whether you travel by car, train, helicopter or private jet, you can reach all our events very quickly.

Check the program, save the date and make sure to be part of it! www.zoutegrandprix.beCONTENT 10

Zoute Generations Rally

38

Olympic Champion Arthur Van Doren

50

Collectors Club & BOEMM: a match made in heaven

64

Château Phélan Ségur: claimed perfection

70

Audemars Piguet

76

Rodolphe Rapetti

86

A new wind blowing through the classic Maserati scene

94

An iconic car turned into art: the Jaguar E-type turns 60

104

Securitas Belgium

110

Get Driven

116

The Flying Tailor alias Mr Blue

132

Racing heritage: 24h Spa-Francorchamps 1967

142

Royal Zoute Golf Club

150

Mercedes-Benz EQS: the electric car of tomorrow

158

Allard, a British artisan car builder winning the Monte Carlo

170

Touring: mobility partner of the future

194

The story of the Maserati in boxes

230

Zoute Sale by Bonhams

244

Zoute Grand Prix and sustainability

Editor: ZOUTE GRAND PRIX bv - Natiënlaan 125, 8300 Knokke-Heist, Belgium www.zoutegrandprix.be - info@zoutegrandprix.be - +32 50 600 899 Owners: Filip Bourgoo, David Bourgoo, Yvan Vindevogel Design & content: Choisi - www.choisi.be Photography: Choisi - www.choisi.be - WIT fotografie & videografie - www.wit.be Printing: Graphius Your advertisement in this magazine?: info@choisi.be


ZOUTE GENERATIONS RALLY

“Wie de aankomst bereikte van de Zoute Generations Rally, mag zich nu officieel Zoute Grand Prix Eligible noemen en is klaar om zich kandidaat te stellen om in de toekomst te mogen deelnemen aan alle andere rally’s die de Zoute Grand Prix organiseert.”

{

zoute grand prix eligible

}

Rally rijden is iets wat bij de familie Bourgoo –

La conduite de rallye est une activité inscrite dans

door de aderen heen loopt – met de paplepel wordt

fois que l'huile de moteur coule dans ses veines.

waarvan wel eens gezegd wordt dat er motorolie meegegeven. Het was dan ook geen verrassing dat

ook de jongste generatie een tijdje terug te kennen gaf, graag te willen deelnemen aan de Zoute Rally.

“Op zich waren we het idee meteen genegen,” al-

dus Filip en David Bourgoo. “Het is echter wel zo

dat er een wereld van verschil is tussen een auto besturen anno 2021 en een oldtimer van voor 1970.”

les gènes de la famille Bourgoo, dont on dit par-

Il n'était donc pas surprenant que la plus jeune génération ait également exprimé son souhait de

participer au Zoute Rally. "L'idée nous a immédiatement plu", expliquent Filip et David Bourgoo.

"Mais il faut bien savoir qu'il y a un monde de dif-

férence entre conduire une voiture de l'année 2021 et une voiture ancienne d'avant 1970. "

Wat zijn de voornaamste verschillen?

Quelles sont les principales différences ?

Filip: Een servostuur, abs-remsysteem, tractiecon-

Filip: la direction assistée, le système de freinage

zijn zaken die vandaag als normaal aanvoelen en

des choses qui sont aujourd'hui considérées comme

deze technologische snufjes ontbreken in classic

notre confort de conduite, mais tous ces gadgets

je zonder ervaring achter het stuur kruipt. Het was

res classiques, ce qui rend très dangereux la condui-

trole, een gesynchroniseerde versnellingsbak,… Het

ABS, l'antipatinage, la boîte de vitesses,… Ce sont

ons rijcomfort geweldig vergroot hebben, maar al

normales et qui ont considérablement augmenté

cars, wat het meteen erg gevaarlijk maakt, wanneer

technologiques ne sont pas présents dans les voitu-

een uitdaging, die we dus niet wilden laten liggen, en meteen de ‘raison d’être’ van de Zoute Generations Rally.

{10}

te sans expérience. C'était un défi que nous voulions relever et en même temps la ‘raison d’être’ du Zoute Generations Rally.


« Ceux qui ont atteint l'arrivée du Zoute Generations Rally peuvent maintenant officiellement s’appeler "Zoute Grand Prix Eligible" et sont prêts à poser leur candidature pour participer à tous les autres rallyes organisés par le Grand Prix du Zoute à l'avenir. »

David: Met de Zoute Generations Rally willen we

David: Avec le Zoute Generations Rally, nous vou-

ders, nonkels, tantes, plusmama’s en/of- papa’s le-

parents, grands-parents, oncles, tantes, ainsi que de

jongeren, onder begeleiding van ouders, grootou-

ren omgaan met technologie van meer dan 50 jaar oud. Ze mogen zich niet mispakken aan zaken zoals remafstand en wegligging, maar tegelijk willen we ook de passie aanwakkeren en overdragen van generatie op generatie. Heel erg nobel, maar ik heb begrepen dat er ook nog meer achter steekt?

Filip: We willen hen leren hoe belangrijk het auto-

mobielpatrimonium is. Mocht Henry Ford niet op

een dag gestart zijn met de massaproductie van de

lons apprendre aux jeunes, accompagnés de leurs

leurs marâtres et/ou parâtres, à manipuler une technologie datant de plus de 50 ans. Ils ne peuvent pas négliger des aspects tels que la distance de freinage et la tenue de route, mais nous voulons également susciter la passion et la transmettre de génération en génération. Une idée très noble, mais je comprends qu'il y a plus de motivations sous-jacentes ?

Filip : Nous voulons leur apprendre l'importance du patrimoine automobile. Sans le lancement par

{11}


Ford T of Volkswagen met de Kever, dan kenden we vandaag misschien nog steeds niet die ongebreidel-

Henry Ford de la production en série de la Ford T ou celui de la Coccinelle par Volkswagen, nous

de luxe om ons individueel te kunnen verplaatsen

n'aurions peut-être pas le luxe illimité de pouvoir

willen. Het is dankzij die industriële revolutie dat

où et quand nous le voulons. C'est grâce à cette ré-

over grote afstanden, waar en wanneer we maar

voyager individuellement sur de longues distances,

we de grootst mogelijke vorm van vrijheid bekomen

volution industrielle que nous avons obtenu la plus

hebben.

grande forme de liberté possible.

David: Ook op vlak van design is de auto heel erg

David: La voiture est également très importante en

in de mode, interieur, maar ook in de automobiel

présent : dans le domaine de la mode, de l'intérieur,

belangrijk. Vandaag zie je overal ‘retro’terugkomen: zijn designs uit de jaren ’50, ’60 en ’70 van de vorige eeuw aanwezig.

termes de design. Aujourd'hui, le 'rétro' est omnimais aussi de l'automobile, les designs des années 50, 60 et 70 sont présents.

Filip: We willen kinderen ook leren dat ‘classics’

Filip: Nous voulons également apprendre aux en-

draaien simultaan op volle toeren en zorgen ervoor

d'art sur quatre roues. Des milliers de composants

kunst op vier wielen zijn. Duizenden elementen

dat de wagen niet in ‘panne’ valt. We staan er nu niet meer bij stil, maar 5000 keer per minuut gaat een ventiel op en neer, zodat de wagen vooruitgaat. Het blijven technische wonderen en dat moet benadrukt worden.

fants que les "classiques" sont de véritables œuvres fonctionnent simultanément à pleine vitesse et assurent que la voiture ne tombe pas en 'panne'. Nous ne nous en rendons pas compte aujourd'hui, mais une vanne monte et descend 5 000 fois par minute pour que la voiture avance. Les voitures classiques

sont toujours des miracles techniques et il faut le souligner.

{12}BECOMING: ZOUTE GRAND PRIX ELIGIBLE Later dit jaar ontvangen de deelnemers van de voor-

Plus tard cette année, les participants du dernier

bije Zoute Generations Rally hun ‘Zoute Grand Prix

Zoute Generations Rally recevront leur diplôme

Eligible’ diploma. Wie op een veilige manier de aan-

'Zoute Grand Prix Eligible'. Ceux qui ont réussi à att-

komst wist te bereiken van de Zoute Generations

eindre l'arrivée du Zoute Generations Rally en toute

ble’ noemen en is klaar om zich kandidaat te stellen

ler 'Zoute Grand Prix Eligible' et sont prêts à poser

andere rally’s die de Zoute Grand Prix organiseert.

rallyes organisés par le Zoute Grand Prix à l'avenir."

Rally, mag zich nu officieel ‘Zoute Grand Prix Eligi-

om in de toekomst te mogen deelnemen aan alle

sécurité, peuvent maintenant officiellement s'appeleur candidature pour participer à tous les autres

SUBSCRIBE NOW

Zoute Generations Rally 2022

{14}


T

H

E

X7 Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

7,7-12,8 L/100 KM • 202-293 G/KM CO2 (WLTP)

BMW Belgium Luxembourg NV • Lodderstraat 16, 2880 Bornem • contact.be@bmw.be • www.bmw.be

EXPERIENCES BEYOND DRIVING PLEASURE.


Furniture specialists


RRINTERIEUR.BE + 3 2 50 622 633 KNOKKESCRUTINEERING

ZOUTE RALLY BY STOW '21 THURSDAY 07.10


PROLOGUE

ZOUTE RALLY BY STOW '21 THURSDAY 07.10


VAST GOED O P EEN ANDER NIVEAU J. Bouckaertstraat 20, 8790 Waregem | tel: +32 (0) 56 60 41 76 | mail: info@dochy.be | web: www.dochy.be

AALTER

ANZEGEM

ANZEGEM

ANZEGEM

BAVIKHOVE

HARELBEKE

KORTRIJK

KORTRIJK

KRUISHOUTEM

LEDEGEM

MEULEBEKE

ROLLEGEM

SINT-DENIJS

WAREGEM

WAREGEM

WAREGEM

WORTEGEM-PETEGEM

ZOTTEGEM

EEN GREEP UIT ONS RECENT VERKOCHTE AANBOD


WELCOME DRINK ZOUTE RALLY BY STOW '21 @CWART THURSDAY 07.10


The dark days are over.

WWW.CLAEYSVERLICHTING.BE DOORNIKSESTEENWEG 237 8580 AVELGEM | 056 64 48 40


BARBECUE ZOUTE RALLY BY STOW '21 @CWART THURSDAY 07.10


BARBECUE ZOUTE RALLY BY STOW '21 @CWART THURSDAY 07.10


BREAKFAST ZOUTE RALLY

BY STOW '21 @PRADO ZOUTE FRIDAY 08.10


AUTUMN CARRIES GOLD IN ITS

POCKET

WATCHES IWC Schaffhausen (Shop-in-Shop) - Jaeger-LeCoultre - Hublot - Baume & Mercier - Montblanc - Bell&Ross - Swiss Kubik - Bernard Favre JEWELS Haesevoets Exquisite - Casato - Cervera - Mattioli - Pasquale Bruni - Scheffel - Tamara Comolli - Vhernier www.juwelierhaesevoets.be Stormestraat 27, 8790 Waregem | T +32 (0)56 61 07 36


START ZOUTE RALLY BY STOW '21 FRIDAY 08.10


ONTDEK NONA JUNE, DE EERSTE BELGISCHE ALCOHOLVRIJE GIN. Met jeneverbessen, limoenschil, basilicum en zes andere kruiden maakt de jonge bio-ingenieur Charlotte Matthys de eerste Belgische alcoholvrije gin, NONA June. NONA verwijst naar 9 in Latijn voor de 9 kruiden en June, naar de jeverbes “Juniper Berry”, het hoofdingrediënt. Om het smaakpallet op punt te stellen, vroeg Charlotte naar feedback van topchefs & sommeliers. NONA June is 1 van de beste alcoholvrije spirits geserveerd in tal van sterrenzaken en won al meerdere internationale awards. Mix met tonic & creëer jouw NONA moment thuis. Op zoek naar een skinny cocktail met weinig calorieën? Mix NONA June met light tonic of spuitwater en vers limoensap!

NO ALCOHOL® NO COMPROMISES ONTDEK ONS VERHAAL VIA NONADRINKS.COM / @NONADRINKS


ZOUTE RALLY BY STOW '21 FRIDAY 08.10


ZOUTE RALLY BY STOW '21 FRIDAY 08.10


DE RATTEVALLEBRUG ZOUTE RALLY BY STOW '21 @SLIJPE FRIDAY 08.10


LUNCH ZOUTE RALLY

BY STOW '21 @BRUGES FRIDAY 08.10


LUNCH ZOUTE RALLY

BY STOW '21 @BRUGES FRIDAY 08.10RALLYE DES MUSES ' 22 FRANCE - BELGIUM 19 - 21 MAY 2022 In ancient Greek mythology, the Muses were nine goddesses - nine of Zeus’ daughters - who symbolized the arts and sciences. Today, a muse is an artist’s guiding light, a source of creativity and inspiration. Rallye Des Muses is an ode to - and invitation for - all strong and inspiring women who love to take the wheel of their favourite classic car themselves. A women-only journey over exhilarating roads through the sloping Belgian-French coastal countryside along the Channel, from glamorous Deauville to equally glamorous Le Touquet and Knokke-Le-Zoute. A delightful three-day rally between Paris-Plage and Zoute-Plage.

WHAT TO EXPECT A three-day programme with routes from Deauville to Le Touquet to Knokke-Heist Two overnight stays in a beautiful hotel in France, including breakfast Three refined lunches at exceptional locations Three exclusive dinners

SUBSCRIBE NOW

www.zoutegrandprix.beOLYMPIC HOCKEY CHAMPION WITH A PASSION FOR CLASSICS

“In het hockey komt het team altijd op de eerste plaats. Al mijn successen heb ik vooral te danken aan mijn getalenteerde ploegmaats en de professionele staf die ons omringt.”

{

a r t h u r va n d o r e n

}

Eind 2018 haalden de Red Lions de wereldtitel

À la fin 2018, les Red Lions ont décroché le titre

wereld hoe ze olympisch goud pakten in Tokio. De

vu comment ils ont obtenu l'or olympique à Tokyo.

binnen in India en afgelopen zomer zag de hele

straffe resultaten van de Belgische nationale ploeg

hebben er de laatste jaren voor gezorgd dat de

sport alsmaar populairder wordt. Dat merkt ook

Arthur Van Doren, de leider van de defensie van de Red Lions, die al vier jaar bij de Nederlandse top-

club Bloemendaal speelt. In 2016 en 2017 werd hij uitgeroepen tot ’s werelds beste jongere en hij mag

zich sinds 2017 ook de beste hockeyspeler ter we-

reld noemen. Ondanks de toenemende aandacht

houdt Arthur de voeten stevig op de grond en is

hij vooral een 26-jarige sportliefhebber die enorm geniet van zijn sport en alle kansen die hij krijgt met beide handen grijpt.

Dag Arthur, we zijn blij dat je tijd voor ons kon vrijmaken in je drukke agenda. Hoe ben je eigenlijk in het hockey terecht gekomen?

Als kind deed ik enorm veel aan sport. Het werd van thuis uit gestimuleerd want mijn ouders waren zeer sportief – papa was een golfer, mama tenniste veel – en mijn oom speelde hockey. Ik probeerde verschil-

{38}

mondial en Inde et l'été dernier, le monde entier a Les bons résultats de l'équipe nationale belge au

cours des dernières années ont rendu ce sport de plus en plus populaire. C'est ce que remarque aussi Arthur Van Doren, le leader de la défense des

Red Lions, qui joue déjà depuis quatre ans pour le

grand club néerlandais de Bloemendaal. En 2016 et

2017, il a été déclaré meilleur jeune du monde et il peut également se déclarer depuis 2017 le meilleur

joueur de hockey au monde. En dépit de l'attention

croissante, Arthur garde les pieds bien sur terre et

il est surtout un amateur de sport de 26 ans qui profite énormément de son sport et qui saisit des deux mains toutes les chances qui se présentent à lui.

Bonjour Arthur, nous sommes contents que vous libériez du temps pour nous dans votre agenda

chargé. Comment êtes-vous en fait arrivé au hockey ?

Dans mon enfance, je faisais énormément de sport.

J'étais stimulé à la maison car mes parents étaient


Arthur Van Doren

lende sporten uit, zowel individuele als teamsporten. Met mijn broer Loïc (24) heb ik urenlang getennist toen we klein waren. Uiteindelijk verloor ik mijn

hart op het hockeyveld en mijn broer ook (Arthur en Loïc zitten samen bij de Red Lions, nvdr). Wat me zo in deze sport aanspreekt, is het teamaspect. Het collectieve is in het hockey altijd belangrijker dan het individuele: je bereikt iets samen als team. Dat maakt het voor mij zo’n mooi spel. Nadat je met je Belgische club Dragons vier keer

op rij landskampioen werd, trok je in 2018 naar het

Nederlandse Bloemendaal. Vanwaar de keuze om

très sportifs – papa était un golfeur, maman jouait beaucoup au tennis– et mon oncle jouait au hockey. J'ai essayé différents sports, aussi bien individuels qu'en équipe. J'ai joué pendant des heures au tennis

avec mon frère Loïc (24 ans) lorsque nous étions petits. Finalement, j'ai craqué pour le hockey et mon frère aussi (Arthur et Loïc sont ensemble chez les Red Lions, ndlr). Ce qui me plaît tant dans ce sport, c'est l'aspect équipe. Dans le hockey, le collectif est toujours plus important que l'individuel : on atteint quelque chose ensemble en tant qu'équipe. C'est ce qui rend ce jeu si beau pour moi.

je thuisclub te verlaten?

Après avoir été champion national quatre fois

Ik begon met hockey bij KHC Dragons in Brasschaat.

êtes parti en 2018 vers le club néerlandais de

In 2010, toen ik vijftien jaar was, vroegen ze me voor de eerste ploeg. Daarna is het zeer snel gegaan en nog geen twee jaar later speelde ik al bij de Red Li-

de suite avec votre club belge des Dragons, vous

Bloemendaal. D'où est venu le choix de quitter votre club local ?

ons. KHC Dragons zal altijd speciaal blijven voor

J'ai commencé le hockey au KHC Dragons à

heb er zeer graag gespeeld. Ik heb er jarenlang mo-

m'ont demandé de joué dans l'équipe première.

mij: het is de club waar het allemaal begon en ik

Brasschaat. En 2010, lorsque j'avais quinze ans, ils

gen samenwerken met getalenteerde mensen, zowel

Ensuite, c'est allé vite et moins de deux ans plus

maakt tot de speler die ik vandaag ben. De band

restera toujours spécial pour moi : c'est le club où

op als naast het veld. Het heeft me ongetwijfeld ge-

tard, je jouais déjà chez les Red Lions. KHC Dragons

{39}


« Dans le hockey, l'équipe vient toujours en premier lieu. Tous mes succès, je les dois surtout à mes coéquipiers talentueux et au staff professionnel qui nous entoure. » tout a commencé et j'ai beaucoup aimé y jouer. J'ai pu y collaborer pendant des années avec des personnes talentueuses, aussi bien sur le terrain qu'à côté du terrain. Cela a sans aucun doute fait de moi le joueur que je suis aujourd'hui. Le lien entre les joueurs était unique, mais je sentais que le moment était venu de franchir une nouvelle étape. Au HC Bloemendaal, un grand club néerlandais Picture @koensuyk Arthur Van Doren celebrating the 21st title for his Dutch team Bloemendaal.

ayant une riche histoire et des ambitions élevées, j'ai la chance de pouvoir continuer à me développer dans un environnement très professionnel. Je suis quelqu'un qui aime les nouveaux défis, c'était donc une étape logique pour moi.

tussen de spelers was uniek, maar ik voelde dat het

Comment avez-vous vécu l'été dernier ?

een Nederlandse topclub met een rijke geschiedenis

L'objectif principal était évidemment de réaliser une

ontwikkelen in een zeer professionele omgeving. Ik

Ce n'était pas des Jeux comme les autres, pour la

voor mij was dit een logische stap.

manière nettement plus compliquée avec les tests

Hoe heb je de afgelopen zomer beleefd?

différence avec Rio en 2016. Mais, en tant qu'équipe,

tijd was voor een nieuwe stap. Bij HC Bloemendaal, en hoge ambities, krijg ik de kans om me verder te

belle performance aux Jeux Olympiques de Tokyo.

ben iemand die houdt van nieuwe uitdagingen, dus

raison que vous connaissez. Tout se déroulait de permanents et les nombreuses règles. Une grande nous vivions vraiment en vue de cet objectif et nous

Het hoofddoel was uiteraard een mooie prestatie

avons été très contents que les Jeux puissent se

waren, om de gekende reden, geen Spelen zoals

même donné encore plus de motivation pour nous

met de constante testen en de vele regels. Een groot

olympique a sans doute été l'un des plus beaux

team enorm naartoe geleefd en we waren zeer blij

perdue à Rio, qui continuera cependant toujours à

Het gaf ons zelfs nog meer motivatie om er volop

encore plus intense. Je n'oublierai vraiment jamais

der twijfel een van de mooiste momenten in mijn

compagnie de mes coéquipiers des Red Lions au

altijd een beetje pijn zal blijven doen. Het maakte de

olympiques dans le stade. J'en ai encore la chair de

neerzetten op de Olympische Spelen in Tokio. Het

dérouler et que nous puissions y être. Cela nous a

anders. Het verliep allemaal een pak ingewikkelder

donner à fond pour ces Jeux. Le fait d'obtenir l'or

verschil met Rio in 2016. Maar we hebben er als

moments de ma vie. Certainement après la finale

dat het kon doorgaan en dat we erbij konden zijn.

faire un peu mal. Cela a rendu la victoire à Tokyo

voor te gaan. Het olympisch goud pakken was zon-

les émotions et la libération que j'ai ressenties en

leven. Zeker na de verloren finale in Rio, die toch

moment où nous avons été déclarés champions

overwinning in Tokio extra intens. De emoties en de

poule quand j'y repense.

Red Lions voelde op het moment dat we in het sta-

Avez-vous encore des rêves et des objectifs après

ontlading die ik samen met mijn ploegmaats van de dion uitgeroepen werden als olympisch kampioen, zal ik echt nooit meer vergeten. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik eraan terugdenk.

{40}

cette médaille olympique ?

Après Tokyo, nous nous sommes effectivement posé cette question. Remporter les Jeux Olympiques


Switch into thrill mode.

New Continental GT Speed.

Discover pure exhilaration at Bentley Knokke, Knokke.BentleyMotors.com or contact us at +32 50 621030, info@bentleyknokke.be, Bentley Knokke, Natiënlaan 111, 8300 Knokke-Heist.

Continental GT Speed WLTP drive mode. cycle: fuel consumption, l/100km Switch into thrill Combined 13,5. Combined CO₂ – 308 g/km. Efficiency class G

New Continental GT Speed.

The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks. © 2021 Bentley Motors Limited. Model shown: New Continental GT Speed.

Discover pure exhilaration at BentleyMotors.com/[link suffix]

BENTLEY KNOKKE


“Mijn broer Loïc en ik hebben als kind samen veel gesport en we zijn allebei in het hockey terechtgekomen. Het is voor ons een droom die uitkomt om samen bij de Red Lions te spelen.” Heb je na die olympische medaille nog dromen en doelen?

est le rêve de tout athlète, 'so what’s next?' Je suis réaliste mais je reste évidemment également ambitieux. Avec notre coach Shane McLeod, nous

Na Tokio hebben we onszelf die vraag inderdaad

avons déjà fixé de nouveaux objectifs. Nous nous

van elke atleet, 's o what’s next?' Ik ben realistisch

nous sommes convaincus que c'est justement cette

samen met onze coach Shane McLeod al nieuwe

à Tokyo. À côté de cela, je suis simplement très

korte termijn omdat we ervan overtuigd zijn dat net

en tant que travail. J'espère que je pourrai encore

Daarnaast ben ik gewoon heel blij dat ik dit voltijds

niveau. Après ma carrière dans le hockey, j'aimerais

kan meedraaien aan de top. Na mijn hockeycarrière

encore ce que je veux faire précisément. Je ne

cies wil doen, dat weet ik nog niet. Ik kijk niet te ver

sur le court terme.

gesteld. De Olympische Spelen winnen is de droom

concentrons sur des succès à court terme parce que

maar ik blijf natuurlijk ook ambitieus. We hebben

approche qui nous a conduits à notre performance

doelen vastgelegd. We focussen op successen op

content de pouvoir pratiquer ce sport à temps plein

deze aanpak heeft geleid tot onze prestatie in Tokio.

continuer de jouer un long moment au plus haut

kan doen als werk. Ik hoop dat ik nog een lange tijd

continuer à travailler dans le sport. Je ne sais pas

zou ik graag verder werken in de sport. Wat ik pre-

regarde pas trop loin vers l'avant, l'accent est placé

vooruit, de focus ligt op de korte termijn.

Merk je veel van de toegenomen aandacht voor

hockey? Kan je eigenlijk nog over de straat lopen zonder herkend of aangeklampt te worden?

Est-ce que la plus grande attention dont jouit le

hockey est très frappante pour vous ? Pouvezvous en fait encore marcher dans la rue sans être reconnu ou accosté ?

Dat valt wel mee. (lacht) Het is vooral net voor en

C'est assez agréable. (il rit) C'est surtout juste avant

vaak aangesproken word. We staan nog lang niet

que l'on m'aborde souvent. Nous sommes encore

net na een belangrijke wedstrijd of tornooi dat ik

{42}

et juste après un match ou un tournoi important« Mon frère Loïc et moi-même avons fait beaucoup de sport dans notre enfance et nous nous sommes tous les deux retrouvés dans le hockey. C'est un rêve qui se réalise pour nous de jouer ensemble avec les Red Lions. »

op hetzelfde niveau als pakweg voetbal of tennis,

loin de nous trouver au même niveau que le football

er meer publieke aandacht is en meer tv-uitzendin-

non plus. Je trouve surtout agréable qu'il y ait une

maar dat hoeft ook niet. Ik vind het vooral leuk dat

ou le tennis par exemple, mais ce n'est pas nécessaire

gen, waardoor de mensen echt met ons meeleven.

plus grande attention publique et plus d'émissions tv,

ik alleen maar toejuichen. Ik denk dat de mensen

avec nous. Il y a beaucoup de nouveaux clubs et de

normen, die wij als team uitstralen: kameraadschap,

pense que les gens se sentent également attirés par

Naast atleten die het beste van zichzelf geven op

qu'équipe : la camaraderie, l'esprit d'équipe, le travail

seren en genieten van hun sport.

d'être des athlètes qui donnent le meilleur d'eux-

Bestaat de kans dat we jou tegen het lijf lopen op

amis, qui s'amusent ensemble et apprécient leur sport.

Er komen veel nieuwe clubs en leden bij en dat kan

ce qui permet aux gens de vraiment vivre les choses

zich ook aangesproken voelen door de waarden en

nouveaux membres et je ne peux que m'en réjouir. Je

team spirit, hard werken en voetjes op de grond.

les valeurs et les normes que nous dégageons en tant

het veld, zijn we ook vrienden, die zich samen amu-

acharné et le fait d'avoir les pieds sur terre. En plus

de Zoute Grand Prix?

Misschien wel. Mijn papa is een fervent oldtimerverzamelaar en hij neemt vaak deel aan rally’s, waar-

mêmes sur le terrain, nous sommes également des

Existe-t-il une chance que l'on vous rencontre lors du Zoute Grand Prix?

onder de Zoute Grand Prix. Ik heb zijn liefde voor

Peut-être

derne en snelle wagens zoals de hi-tech modellen

souvent à des rallyes, dont le Zoute Grand Prix. Il

het toelaat, kom ik zeker naar de Zoute Grand Prix.

préfère les voitures modernes et rapides tels que les

vroeger een appartement en ik kwam als kind altijd

agenda sportif le permet, je viendrai certainement

aan. Nu hebben mijn ouders hier een vakantiever-

à Knokke. Ma grand-mère y avait autrefois un

auto’s doorgekregen, al heb ik het meer voor mo-

bien.

Mon

papa

est

un

fervent

collectionneur de voitures anciennes et il participe

van mijn sponsor BMW. Als mijn sportieve agenda

m'a transmis son amour des voitures, bien que je

Ik ben sowieso graag in Knokke. Mijn oma had hier

modèles high-tech de mon sponsor BMW. Si mon

op vakantie bij haar. Ik heb er mooie herinneringen

au Zoute Grand Prix. J'aime en tout cas me trouver

blijf, dus de band met Knokke is er nog steeds.

appartement et quand j'étais enfant, je venais en vacances chez elle. Cela m'a laissé de jolis souvenirs. Mes parents y ont maintenant une résidence de

{44}

vacances, le lien avec Knokke existe donc encore.


Link

Rue au Beurre 24/26 - 1000 Brussels • Kustlaan 179 - 8300 Knokke-Heist www.maisondegreef.com


1

Vertigo FIGLIO-denim: eerste jeansbroek van Vertigo, 100% made in Italy. Door het gebruik van biologische katoenvezels, een afbreekbare stretchtechnologie en een ecovriendelijk verfproces, onderscheiden de FIGLIO-jeansbroeken zich van de traditionele broeken. Zelfs de kenmerkende patch achteraan is gemaakt van innovatief rabarberleder. Geen chemicaliën dus die onze huid kan opnemen. Draag bij aan de natuur met deze gezonde FIGLIO-jeans. FIGLIO-jeansbroeken: kiezen voor beter FIGLIO denim : premier jean de Vertigo, 100% made in Italy. Du fait de l’utilisation de fibres de coton biologique, d’une technologie d’étirement biodégradable et d’un procédé de peinture écologique, les pantalons en jeans FIGLIO se distinguent des pantalons traditionnels. Même le patch caractéristique à l'arrière est fabriqué en cuir de rhubarbe innovant. Donc il n'y a pas de produits chimiques que notre peau peut absorber. Aidez l'environnement avec ce jean FIGLIO sain. Pantalons en jeans FIGLIO : opter pour le meilleur info? www.vertigomenswear.com

2

Le parfum de Nathalie De exclusieve fragrance spray en sticks van Le Parfum de Nathalie brengen bij u thuis een extra sfeer van luxe, klasse en gezelligheid. Een zalige Oosterse geur, een kwalitatief op-en-top Belgisch product, samengesteld en ontworpen door Nathalie Baeten-Coucke. Prikkel uw zintuigen en laat uw gasten voelen dat ze welkom zijn. Enjoy the Scent-sation! Vanaf € 75. La fragrance unique des sprays et des sticks du Parfum de Nathalie apportent une atmosphère de luxe, de classe et de convivialité dans votre maison. Une délicieuse odeur orientale, un produit de qualité résolument belge, composé et créé par Nathalie Baeten-Coucke. Stimulez vo sens et faites ‘sentir’ à vos clients qu’ils sont les bienvenus. Enjoy the Scent-sation! À partir de € 75. info? www.leparfumdenathalie.be

“In nature there is always a miracle of light that meets our eyes, that moment is a Namaste of wonder between us and creation” – Eugenia Bruni

3

Juwelier Haesevoets Deze wondermooie creatie uit de ‘Luce’-collectie van Pasquale Bruni, geeft ons een instant ‘over the moon’ gevoel. De armband in roségoud met witte diamant is een streling voor ieders oog. Cette magnifique création de la collection ‘Luce’ de Pasquale Bruni nous donne la sensation instantanée d’être ‘aux anges’. Le bracelet en or rosé agrémenté d’un diamant blanc est un régal pour les yeux de tout un chacun. info? www.juwelierhaesevoets.be


SHOPPING

4

Ruinart

De cuvée Dom Ruinart Blanc de Blancs 2009 biedt een verfijnde textuur, die vele gastronomische combinaties mogelijk maakt. Een ware beleving om deze champagne te kunnen proeven. La cuvée Dom Ruinart Blanc de Blancs 2009 offre une texture raffinée, qui permet de nombreux accords gourmands. Une véritable expérience pour pouvoir déguster ce champagne. info? fsegers@moethennessy.com

5

Collectors Club Met een selectie van hoogwaardige stoffen, doordachte details en essentiële pasvormen ontwerpt Collectors Club kledij voor vrouwen met een sterke persoonlijkheid. Het merk gaat op zoek naar individualiteit in elke vrouw. Perfect voor wie op zoek is naar uitzonderlijke en authentieke kledij. Avec une sélection de tissus de qualité supérieure, de détails mûrement réfléchis et de coupes essentielles, Collectors Club crée des vêtements pour femmes ayant une forte personnalité. La marque part à la recherche de l’individualité dans chaque femme. C’est parfait pour celles qui recherchent des vêtements exceptionnels et authentiques. info? www.collectorsclub.be


RENOVATE REIMAGINE REINVENT REFURBISH REDECORATE RESHAPE REVAMP REARRANGE Obumex staat al 60 jaar synoniem voor tijdloos keukendesign, geraffineerde meubels en maatwerkinterieurs, maar ook voor totaalrenovaties. Bij de opwaardering van uw woning of tweede verblijf bundelen we alle expertise onder één dak, met één vast aanspreekpunt en ons eigen ervaren projectteam. Wij coördineren van het concept tót de afwerking in de allerkleinste details. Met een persoonlijke aanpak en zin voor perfectie, innovatie en vakmanschap als rode draad. Tegelijk waken we over de planning en het budget. Zo geniet u van volledige ontzorging en gemoedsrust.

K I TC H E N S – F U R N I T U R E – I N T E R I O R S – R E N OVAT I O N


OBUMEX KNOKKE - OFFICIAL LIAIGRE STORE


COLLECTORS CLUB & BOEMM: A MATCH MADE IN HEAVEN “Tijdens de Zoute Grand Prix kunnen we dankzij de 150 VIP-hosts & hostessen, laten zien wat we elke dag doen: voor onze klanten de juiste mensen selecteren.” - Lieven Bonamie - BOEMM

{

lieven bonamie

-

boemm

|

n e l e & v e e r l e va n d o o r s l a e r

-

c o l l e c to r s c l u b

}

Tijdens de Zoute Grand Prix bent u misschien

Lors du Zoute Grand Prix, vous êtes peut-être entré

BOEMM Boys of BOEMM Girls in contact geko-

Boys ou BOEMM Girls enthousiastes sur les dif-

wel met één of meerdere van onze enthousiaste men op de verschillende eventlocaties. Wellicht

viel wat de hostessen betreft uw oog op hun prachtige outfit van het Belgische label Collectors Club.

en contact avec un(e) ou plusieurs de nos BOEMM férents sites de l'événement. En ce qui concerne les hôtesses, votre regard s'est peut-être porté sur leur magnifique tenue du label belge Collectors Club.

Hoe kijken jullie als BOEMM zijnde naar de sa-

Au sein de BOEMM, comment voyez-vous la col-

Prix?

Prix?

menwerking met Collectors Club en Zoute Grand

laboration avec Collectors Club et le Zoute Grand

Lieven – BOEMM: We zijn in de wolken met de

Lieven – BOEMM : Nous sommes ravis des tenues

zo’n sterke match zijn is dat we alle drie dezelfde

matche si bien est que nous avons tous les trois les

outfits van onze BOEMM Girls. De reden dat we waarden gemeenschappelijk hebben: stijl, elegantie en klasse. Dag in dag uit streven we ernaar om een hoogstaande dienst of product aan te bieden. Tijdens de Zoute Grand Prix kunnen we dankzij de 150 VIP-hosts & hostessen, laten zien wat we elke dag doen: voor onze klanten de juiste mensen selecteren. De manier waarop genodigden onthaald en

begeleid worden is van een zeer hoog niveau. Dit zal zeker niet onopgemerkt gebleven zijn. Welke keuzes maakten jullie voor de outfits van de hostessen?

Veerle - Collectors Club: Voor overdag kozen we

voor twee outfits. Enerzijds is er een kokette Cha-

{50}

de nos BOEMM Girls. La raison pour laquelle cela mêmes valeurs en commun : le style, l'élégance et la classe. Jour après jour, nous nous efforçons de proposer un service ou un produit de qualité supérieure. Lors du Zoute Grand Prix et grâce aux 150 hôtes

& hôtesses VIP, nous pouvons montrer ce que nous faisons tous les jours : sélectionner pour nos clients les personnes adéquates. La manière dont les convives sont accueillis et encadrés est d'un très haut niveau. Cela ne sera certainement pas passé inaperçu. Quels ont été vos choix pour les tenues des hôtesses ? Veerle – Collectors Club: Pour la journée, nous avons opté pour deux tenues. Nous avons d'une part un look Chanel coquet avec une touche d'ori-


« Lors du Zoute Grand Prix et grâce aux 150 hôtes & hôtesses VIP, nous pouvons montrer ce que nous faisons tous les jours : sélectionner pour nos clients les personnes adéquates. » - Lieven Bonamie - BOEMM

ginalité. Cette tenue est constituée d'une ‘mini-jupe’ en laine et d'un pull en laine correspondant en bleu clair, joliment parachevé par de gros boutons. À côté de cela, nous avons une silhouette super-féminine avec un pantalon évasé à carreaux noir écru. L'impression à carreaux correspond bien à l'événement qu'est le rallye. Avec cela, les hôtesses portent Impressed by the Boemm Boys & Girls? www.boemm.eu

un pull à carreaux gris écru plus large. Nous faisons ainsi subtilement référence à la tendance des années 70 du ‘check on check’. Lors des événements en soirée, les hôtesses sont vêtues d'une longue jupe

nel-look met een twist. Deze bestaat uit een wol-

écru glamour, combinée avec notre chemisier à car-

len ‘mini skirt’ en bijhorende wollen pull in licht

reaux ‘Babette’ avec un revers, des boutons et des

Daarnaast is er een supervrouwelijk silhouet met

le pantalon large pour donner à nouveau un double

hemelsblauw, mooi afgewerkt met grove knopen.

épaulettes. Celui-ci peut également être porté avec

een zwart-ecru geruite ‘flared’ broek. De ruitenprint

effet à carreaux.

BOEMM Girls een wijdere grijs-ecru geruite pull.

Vous avez également développé quelques articles

past goed bij het rallygebeuren. Hierop dragen de Hiermee verwijzen we subtiel naar de 70’s trend van de ‘check on check’. Op de avondevents gingen de hostessen gekleed in een glamoureuze lange ecru rok, gecombineerd met onze geruite ‘Babette’ bloes met revers, knopen en epaulettes. Die kan ook gedragen worden met de wijde broek voor opnieuw een dubbel geruit effect. Jullie ontwikkelden ook enkele items voor de Zoute Grand Prix. Welke zijn dit?

Nele - Collectors Club: Het gaat om vijf unieke

stuks die perfect passen bij de Zoute Grand Prix. Onze ecru muts en sjaal beschikken over een ge-

pour le Zoute Grand Prix. Quels sont-ils ?

Nele – Collectors Club: Il s'agit de cinq pièces uniques qui correspondent parfaitement au Zoute

Grand Prix. Nos bonnet et écharpe écrus disposent d'un écusson personnalisé ‘Zoute Grand Prix x Collectors Club’, tout comme le pull crocheté également en écru. Il est super-confortable et agréablement chaud pendant les mois d'hiver ! Pour les ‘pilotes’ féminins, nous avons créé un ‘classy hair foulard’ dans le style des seventies et un ‘bag’ exclusif en toile pour ranger facilement leurs affaires. Finalement, nous proposons des chaussettes rouges et bleues respectivement pour le pilote et le copilote.

personaliseerde ‘Zoute Grand Prix x Collectors Club’ patch, net als de gehaakte pull eveneens in ecru. Die

is supercomfortabel en lekker warm in de winter-

sieve canvas ‘bag’ om hun spullen makkelijk op te

COLLECTORS CLUB

voor respectievelijk de piloot en de copiloot.

Buy these 5 items during Zoute Grand Prix:

maanden! Voor de vrouwelijke ‘drivers’ creëerden we een ‘classy hair foulard’ in 70’s stijl en een exclubergen. Ten slotte bieden we rode en blauwe sokken

only for sale at Prado Zoute, Dyke Albertplein.

After the event: zoutegrandprix.be & collectorsclub.cc {51} or in the A Suivre shop (Nieuwpoortstraat 22, 8300 Knokke).


BOEMM GIRLS

DRESSED BY COLLECTORS CLUB


BOEMM BOYS DRESSED BY BOEMM


ZOUTE RALLY BY STOW '21 FRIDAY 08.10


ZOUTE RALLY BY STOW '21 FRIDAY 08.10


COCKTAIL & DINNER ZOUTE RALLY BY STOW '21 @CWART FRIDAY 08.10


COCKTAIL & DINNER ZOUTE RALLY BY STOW '21 @CWART FRIDAY 08.10


COCKTAIL & DINNER ZOUTE RALLY BY STOW '21 @CWART FRIDAY 08.10


COCKTAIL & DINNER ZOUTE RALLY BY STOW '21 @CWART FRIDAY 08.10


PREVIEW ZOUTE SALE

BY BONHAMS @PRADO ZOUTE THU - SAT 07-09/10


PREVIEW ZOUTE SALE

BY BONHAMS @PRADO ZOUTE THU - SAT 07-09/10


PREVIEW ZOUTE SALE

BY BONHAMS @PRADO ZOUTE THU - SAT 07-09/10


PREVIEW ZOUTE SALE

BY BONHAMS @PRADO ZOUTE THU - SAT 07-09/10


CHÂTEAU PHÉLAN SÉGUR, CLAIMED PERFECTION

“Na meer dan dertig jaar aan het hoofd van het domein te hebben gestaan, heeft de familie Gardinier de teugels overgedragen aan Philippe Van de Vyvere. Met de overname van dit prestigieuze wijngoed verwezenlijkt deze grote wijnliefhebber een van zijn meest gekoesterde dromen.”

{

v é ro n i qu e dau s s e

-

g e n e r a l d i r e c to r

}

Phélan Ségur produceert zonder enige twijfel een

La propriété viticole Phélan Ségur produit l’un

phe. Onder impuls van de nieuwe eigenaar, de Bel-

l’impulsion de son nouveau propriétaire, l’homme

van de meest vermaarde wijnen uit de Saint-Estè-

gische zakenman Philippe Van de Vyvere, wordt de geschiedenis van dit familiedomein voortgezet volgens dezelfde waarden: traditie, respect voor topkwaliteit, liefde voor de gronden en de men-

sen die er werken, en durf. We hadden een gesprek hierover met Véronique Dausse, algemeen directeur van Phélan Ségur.

Phélan Ségur is een van de meest vermaarde wijnen van Saint-Estèphe. Kunt u wat meer vertellen

des plus prestigieux vins de Saint-Estèphe. Sous d’affaires belge Philippe Van de Vyvere, l’épopée de cette propriété familiale se poursuit selon les

mêmes valeurs : la tradition, le respect de l’excellence, l’amour de la terre et des hommes qui

y travaillent, l’audace. Rencontre avec Véronique Dausse, directrice générale de l’exploitation.

Phélan Ségur est l’un des vins de Saint-Estèphe les plus renommés. Quelle est son histoire ?

over de geschiedenis?

Bien que le nom semble très français, nous sommes

Hoewel de naam erg Frans klinkt, zijn wij een do-

siècle. Au départ, c’est un monsieur Phelan, Irlan-

mein dat al dateert van het begin van de 19e eeuw.

dais, qui est arrivé sur les bords de la Gironde. Le

Ier, die aan de oevers van de Gironde zich ging vesti-

environ un siècle. Vers 1925, il est entré dans la fa-

Aanvankelijk was het een zekere heer Phelan, een

une propriété qui remonte au début du XIXème

domaine est resté aux mains de cette famille durant

gen. Het domein bleef ongeveer een eeuw eigendom

mille Delon, une grande famille bordelaise dont une

van de familie Delon, een grote familie uit Bordeaux

1985, la famille Gardinier a acquis l’ensemble. Cette

van deze familie. Rond 1925 kwam het in handen waarvan een tak Château Léoville Las Cases bezit. In 1985 kocht de familie Gardinier het hele domein. Deze familie is in Frankrijk zeer bekend in de horeca en luxehotellerie. Zij bezit onder meer het beroemde restaurant Taillevent, evenals het prachtige Domaine Les Crayères, in Reims. Philippe Van de Vyvere kocht het pand in januari 2018 van Thierry, Laurent en Stéphane Gardinier.

{64}

branche possède le Château Léoville Las Cases. En famille est connue en France dans la restauration et l’hôtellerie de luxe. Elle possède entre autres le célèbre restaurant Taillevent, ainsi que le somptueux Domaine Les Crayères, à Reims. C’est à Thierry, Laurent et Stéphane Gardinier que Philippe Van de Vyvere a acheté la propriété, en janvier 2018.


Hoe gebeurde de overname?

Comment s’est passé ce rachat ?

Het is meer dan louter een overname: het is een

C’est plus qu’un rachat : c’est une rencontre. Phi-

‘match made in heaven’. Philippe Van de Vyvere is een verzamelaar, een groot wijnliefhebber, een

estheet en een geleerde, die zeer hoge eisen stelt. Hij heeft erg veel oog voor de mooie dingen, voor projecten op lange termijn. Dit zijn onmiskenbare kwaliteiten als het om wijn gaat. Toen hij Thierry Gardinier ontmoette, was het liefde op het eerste gezicht tussen de twee heren. Thierry Gardinier groeide op met het domein, hij kende elke persoon en elk perceel door en door. Deze wijnliefhebber kon niet anders dan in de ban raken van degene die de fakkel zou overnemen met de kwaliteiten die hem eigen zijn. Welke zaken zijn onontbeerlijke kwaliteiten om aan de top te staan en te blijven?

Het wijnmétier is een apart universum. Wij evolue-

lippe Van de Vyvere est un collectionneur, grand amateur de vins, esthète et érudit, d’une très grande exigence. Il a un goût incroyable pour les belles choses, pour les projets à long terme. Ce sont des qualités indispensables lorsqu’on parle de vin. Lorsqu’il a rencontré Thierry Gardinier, il y a eu un coup de foudre amical entre les deux hommes. Thierry Gardinier a grandi avec le domaine, il connaissait

chaque personne, chaque parcelle par cœur. Cet homme de vin ne pouvait que tomber sous le charme de celui qui allait reprendre le flambeau avec les qualités qui sont les siennes. Quelles sont les qualités nécessaires à un domaine comme celui-ci ?

Le métier du vin est un univers à part. Nous évoluons dans un « temps long » celui du vignoble et

ren gestaag mee op het rustige tempo van de wijn-

dans le monde actuel souvent soumis à l’immédia-

gaard en dit in een wereld, die erg onderhevig is aan

teté. Il faut de nombreuses années pour qu’une vig-

een zekere tijdsdruk. Het duurt vele jaren voordat een wijnstok zijn volwassen leeftijd bereikt. Nadat de druiven zijn geoogst en het wijnjaar is samen-

ne atteigne son âge de maturité. Une fois le raisin vendangé et le millésime assemblé, il faut encore

des années pour que le vin soit à son apogée. C’est

gesteld, duurt het nog vele jaren voordat de wijn

un travail de patience, de longue haleine, d’humilité

adem, van nederigheid ook: als het weer niet meezit,

peut être fragilisé en un jour. Nous devons anticiper,

zijn hoogtepunt bereikt. Het is een werk van lange

aussi : si la météo n’est pas avec nous, alors tout

kan de wijnoogst in één dag verzwakt zijn. We moe-

prévoir, tenter de contourner des éléments imprévi-

ten anticiperen, voorspellen, proberen onvoorspel-

sibles. Il faut une équipe forte, impliquée sachant

{65}


« Après plus de trente années à la tête de la propriété, la famille Gardinier a transmis les rênes du domaine à Philippe Van de Vyvere. Ce grand passionné de vins, exauce un de ses rêves les plus chers en reprenant ce cru prestigieux. »

travailler avec précision et exigence. Pour diriger ce genre de structure et de projet, il faut une personne qui a la passion du vin, mais qui a aussi une vision, une stratégie. Philippe Van de Vyvere, qui est un bare elementen te omzeilen. Hiervoor is een sterk, toegewijd team nodig, dat weet hoe het nauwkeurig en volgens hoge standaarden te werk moet gaan. Om zo'n structuur en project te kunnen beheren, is

iemand nodig die niet alleen een passie voor wijn heeft, maar ook een visie en een strategie. Philip-

industriel aguerri, un homme entreprenant et audacieux, a ce respect du travail, de la cohésion entre les personnes autour d’un projet commun. Nous avons eu beaucoup de chance de vivre ce passage de flambeau, qui s’est fait avec un sens de la transmission d’une rare intelligence, dans le respect du nom plus

pe Van de Vyvere, een ondernemer pur sang, snapt

que de celui des egos.

om de cohesie tussen de medewerkers te versterken.

Le Domaine va rester familial ?

mogen maken. Een fakkeloverdracht gekenmerkt

Oui, et c’est une grande chance. Philippe Van de

dit helemaal. Hij handelt steeds vanuit de gedachte Wij hadden het grote geluk deze overname mee te door een zeldzame intelligentie, met respect voor de naam en zonder grote ego's . Blijft het domein eigendom van de familie? Ja, die kans is groot. Philippe Van de Vyvere heeft zijn zoon Pierre vanaf het begin betrokken bij al-

Vyvere associe son fils Pierre, depuis le début, à tout ce qui a trait au Domaine. Depuis le premier millésime assemblé sous son nom, le 2017, les étiquettes mentionnent les noms de Philippe et Pierre Van de Vyvere. Pierre n’a que 7 ans, mais il s’intéresse énormément à Phélan Ségur. Il pose des questions très pertinentes sur le vin, la terre, et a un œil très

les wat met het domein te maken heeft. Sinds het

aiguisé. Nous sommes très fiers et rassurés d’avoir

gesteld, in 2017, vermelden de etiketten de namen

de nous. C’est exactement comme cela que nous en-

eerste wijnjaar dat onder zijn naam werd samen-

déjà deux générations d’une même famille en face

van Philippe en Pierre Van de Vyvere. Pierre is pas 7

visageons la pérennité du Domaine.

Ségur. Hij stelt zeer relevante vragen over de wijn

En quoi Philippe Van de Vyvere peut-il faire avan-

jaar oud, maar hij is al zeer geïnteresseerd in Phélan en de terroirs, en heeft een zeer scherpe blik. Wij zijn trots en gerustgesteld dat er al twee generaties van dezelfde familie voor ons klaar staan: een mooi toekomstbeeld. Wat is de belangrijkste toegevoegde waarde die Philippe Van de Vyvere aan uw werk biedt?

Afgezien van zijn liefde en kennis van Frankrijk en de wijn, is hij een persoon die ons via zijn professionele activiteiten bewust maakt van andere behoeften. Zo heeft hij dankzij zijn havenactiviteiten een bredere kijk op de wereld dan wij, zowel op het {66}

cer votre travail ?

En dehors de son amour et de sa connaissance de

la France et du vin, c’est une personne qui, par ses activités professionnelles, nous sensibilise à d’autres exigences. Par exemple, son activité portuaire

lui fait voir le monde sous une loupe plus « macro » que nous : il a une vision plus large de l’économie et de l’environnement. Il nous a par exemple donné des directives autour de l’eau, qui va devenir un bien rare dans un avenir plus ou moins proche. Il est très intéressant de voir cette propriété que nous

connaissons si bien avec des yeux neufs, qui nousemmènent plus loin. L’écologie et le respect de la terre, dans une propriété comme la nôtre, sont des valeurs primordiales. Quelles autres éléments a-t-il transformés ? En fait, ce qui est intéressant c’est qu’il ne transVéronique Dausse and Philippe Van de Vyvere.

forme pas : il révèle. Pour le château, qui est un des rares de la Gironde dont les activités viticoles

gebied van economie als van milieu. Zo gaf hij ons

ne sont pas séparées du lieu de vie, il a fait appel à

dat in de nabije toekomst een schaars goed zal wor-

On ne peut rêver meilleure intervention. Il a repensé

bijvoorbeeld richtlijnen voor de omgang met water,

Axel Vervoordt pour repenser toute la décoration.

den. Het is heel interessant om dit domein, dat we

l’esthétique du bâtiment sans rien changer à son

te nemen, iets wat ons zeker verder zal brengen in

Tom Stuart-Smith a réussi à embellir le patrimoine

fundamentele waarden.

sences qui sont en harmonie avec le parc existant

zo goed kennen met een nieuwe visie onder de loep

histoire. Idem pour le jardin : l’architecte paysagiste

de toekomst. Ecologie en respect voor het land, zijn

naturel d’origine du parc. Il a fait planter des es-

Zijn er nog zaken die hij heeft aangepast?

de 3 hectares, et rappellent l’histoire du lieu : des essences américaines, des tilleuls rares…

Het interessante is dat hij niet transformeert: hij

Vous participez au Zoute Grand Prix cette année

Gironde waar wijnbouwactiviteiten niet gescheiden

struit ?

onthult. Voor het kasteel, een van de weinige in de zijn van de leefruimtes, deed hij een beroep op Axel Vervoordt om de hele inrichting te herzien. Men had geen betere ingreep kunnen bedenken. Hij heeft de esthetiek van het gebouw vernieuwd zonder de ge-

comme partenaire, comment cela s’est-il con-

De manière très naturelle, car Philippe Van de Vyvere est un passionné de voitures anciennes. Comme de nombreux Belges, il aime le côté tech-

schiedenis ervan te wijzigen. Hetzelfde geldt voor de

nique, esthétique, historique, patrimonial. C’est très

geslaagd het oorspronkelijke natuurlijke erfgoed

points les grands crus. Il était donc logique que nous

die in harmonie zijn met het bestaande park van 3

celui-ci. Je suis ravie de venir découvrir cette mani-

tuin: landschapsarchitect Tom Stuart-Smith is erin

cohérent : les voitures rejoignent en de nombreux

van het park te verfraaien. Hij plantte soorten aan

nous associons à un événement prestigieux comme

hectare en die herinneren aan de geschiedenis van

festation unique, et de venir aussi à la rencontre des

de plek: Amerikaanse boomsoorten, zeldzame lindebomen,…

amateurs de Phélan Ségur, qui sont très nombreux en Belgique.

U neemt dit jaar als partner deel aan de Zoute Grand Prix. Een bewuste keuze?

Philippe Van de Vyvere is een liefhebber van oldtimers. Zoals veel Belgen houdt hij van de technische, esthetische, historische en erfgoedkundige aspecten van deze klassieke wagens. Ergens is het logisch: de auto's lijken in veel opzichten op de grands crus. Het stond dan ook in de sterren geschreven, dat wij bij een prestigieus evenement als dit betrokken werden. Ik kijk ernaar uit om dit unieke evenement te komen ontdekken, en ook om de liefhebbers van Phelan Segur, die in België talrijk zijn, te ontmoeten. Info? www.phelansegur.com {68}

OUR SHOPS Les Caves de Bordeaux Van Maele Wijnen Wijnen Maenhout General Stores Wijnwinkel Cave de Saint Amand Lambrecht Wijnen Crombe wines Henri Petre and many others...


MEET THE EXPERTS ON CLASSIC MASERATIS classichemasters.com

|

+32 474 780 080

Maserati Mistral Coupé - 4.0 litre - 1968 by Tralli Franco ~ Modena


AUDEMARS PIGUET

“We creëren wondermooie objecten, die generaties overstijgen, telkens weer het resultaat van pure handenarbeid.”

{

jasmine audemars

c h a i r w o m a n o f t h e b oa r d o f d i r e c to r s

}

Legendarisch. Van generatie op generatie, eeu-

Légendaire. De génération en génération, éternel

toppen scherend. Sinds 1875 schrijft Audemars Pi-

grands succès. Depuis 1875, Audemars Piguet écrit

wigdurend en ongenaakbaar, steeds de hoogste

guet haar eigen legende in de wereld van de ‘haute horlogerie’. "De waarden die Jules Louis Audemars en Edward Auguste Piguet, beiden meesters in de kunst van het ‘uurwerken maken’ en echte visio-

nairs, voor het merk van in het prille begin voor ogen hadden, zijn op vandaag nog steeds de reden

waarom ze zowel vroeger als nu zo’n grote successen kennen," aldus Jasmine Audemars.

et inapprochable, toujours remportant les plus sa propre légende dans le monde de la haute horlogerie. "Les valeurs envisagées par Jules Louis Audemars et Edward Auguste Piguet, tous deux

maîtres de l'art de l'horlogerie et véritables visionnaires, pour la marque dès sa création, constituent toujours la raison du grand succès qu'elle a connu

dans le passé et aujourd'hui", déclare Jasmine Audemars.

Wat maakt Audemars Piguet zo uniek?

Qu'est-ce qui rend Audemars Piguet si unique ?

Het is een authentiek en onafhankelijk familiebe-

Il s'agit d'une entreprise familiale authentique et

families. Trouw aan de heimat – de Vallée de Joux

familles fondatrices. Fidèle à sa terre d'origine - la

drijf, dat nog steeds in handen is van de stichtende – en met respect voor de kunstvorm die de ‘hau-

indépendante, qui est toujours aux mains de ses Vallée de Joux - et respectueux de l'art de la "haute

te horlogerie’ is, hebben we verschillende genera-

horlogerie", nous avons permis à plusieurs généra-

ties gespecialiseerde vakmannen de kans gegeven

tions d'artisans spécialisés la possibilité de toujours

doel de top te bereiken binnen het universum van

eindre le sommet de l'univers de l'horlogerie. Depuis

om steeds het beste van zichzelf te geven met als de uurwerken. Onze manufactuur bouwt al meer dan 145 jaar complexe, verfijnde en handgemaakte uurwerken, van een oogstrelende schoonheid, zowel vanbinnen als vanbuiten. Elke collectie bezit bovendien zijn eigen persoonlijkheid, expertise en drang naar innovatie.

{70}

donner le meilleur d'eux-mêmes dans le but d'attplus de 145 ans, notre manufacture crée des montres complexes, raffinées et faites à la main, d'une beauté époustouflante, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Chaque collection possède également sa propre personnalité, son expertise et sa volonté d'innovation.


The design of the new museum refers to the Founders’ House from 1868.

Kan u ons iets meer vertellen over het nieuwe mu-

Pourriez-vous nous en dire plus sur le nouveau

In de zomer van 2020, op 25 juni om precies te zijn,

A l'été 2020, le 25 juin pour être précis, nous avons

openden we de deuren van het ‘Musée Atelier Aude-

ouvert les portes du " Musée Atelier Audemars Pi-

mars Piguet’, een unieke ervaring voor alle liefheb-

guet ", une expérience unique pour tous les passi-

bers van de ‘brand’. Deze ontmoetingsplaats vertelt

onnés de la " brand ". Ce lieu de rencontre raconte

die destijds de krachten gebundeld hebben, vastbe-

à l'époque, ont uni leurs forces et étaient déterminés

seum in Le Brassus?

het verhaal van enkele erg getalenteerde individuën,

musée du Brassus?

l'histoire de quelques individus très talentueux, qui,

raden om jaar na jaar zichzelf te pushen tot op en

à repousser leurs limites, et parfois à les dépasser,

een ontwerp van de Deense architecten BIG (Bjarkle

une conception des architectes danois BIG (Bjarkle

muren, verwijst naar het Founders’ House daterend

de verre, fait référence à la Maison des fondateurs

kaar. In het moderne gebouw stellen we zo’n 300

exposons dans ce bâtiment moderne quelque 300

wen ‘uurwerken maken’ in de Vallée de Joux vertel-

deux siècles d'horlogerie dans la Vallée de Joux. Au

soms over de limiet. Het spiraalvormig paviljoen –

année après année. Le pavillon en forme de spirale -

Ingels Group) – volledig ondersteund door glazen

Ingels Group) - reposant entièrement sur des murs

uit 1868 en verbindt verleden en toekomst met el-

datant de 1868 et relie le passé à l'avenir. Nous

meesterwerken tentoon, die samen over twee eeulen. Centraal vind je twee traditionele ateliers terug,

die een blik werpen op hoe de ‘savoir-faire’ van ge-

chefs-d'œuvre qui, ensemble, racontent l'histoire de centre vous voyez deux ateliers traditionnels, qui illustrent la façon dont le savoir-faire a été transmis

neratie op generatie wist te overleven. Door heden-

de génération en génération. En combinant l'archi-

daagse architectuur, vooruitstrevende scenographie

tecture contemporaine, la scénographie progressive

krijgen bezoekers een unieke kijk op het creatieve

aperçu unique de l'univers créatif d'Audemars Pi-

en traditionele knowhow met elkaar te verbinden, universum van Audemars Piguet doorheen de tijd. Vanaf dit jaar zijn er ook masterclasses, waarbij be-

et le savoir-faire traditionnel, les visiteurs ont un guet au fil du temps. À partir de cette année, des

master classes seront également organisées, offrant

zoekers de unieke gelegenheid krijgen om zelf in de

aux visiteurs l'occasion unique de se mettre dans la

onder meer enkele zeer verfijnde technieken, ken-

menter certaines des techniques très raffinées qui

huid te kruipen van de horlogemakers. Ze kunnen er merkend voor de ‘haute horlogerie’ uitproberen.

peau des horlogers. Ils peuvent, entre autres, expéricaractérisent la 'haute horlogerie'.

{71}


Il y a aussi un nouvel hôtel ? Exactement. Le nouvel 'Hôtel des Horlogers' ouvrira ses portes en avril 2022, également au Brassus. Cet hôtel est également un projet du Bjarke Ingels Group. Il gâtera nos clients et les visiteurs du musée au cœur de la Vallée de Joux. C'est, en quelque sorte, une ode à l'industrie de l'horlogerie qui est et était très importante pour le développement de cette région. Quel est la montre la plus imaginative d'Audemars Piguet ?

Audemars Piguet était un vrai pionnier dans le développement de montres compliquées et de montAudemars Piguet House in Bangkok.

res-bracelets au début du siècle dernier. Notre manufacture, en collaboration avec Louis Brandt & Frère, a lancé la toute première montre-bracelet 'minute

Er is ook een nieuw hotel? Dat klopt. Het nieuwe ‘Hôtel des Horlogers’ zal in april 2022, eveneens in Le Brassus, zijn deuren ope-

repeater' en 1892. Cela a été possible puisque nous avions accumulé beaucoup de connaissances dans le développement de petites montres compliquées pour femmes, souvent utilisées comme broches, bagues ou comme pendentif de collier. Les premières

nen. Ook dit hotel is een ontwerp van de Bjarkle In-

montres-bracelets étaient donc principalement con-

gels Group. Het zal onze klanten en bezoekers van

sidérées comme des bijoux typiquement féminins. El-

het museum in de watten leggen in het hartje van de Vallée de Joux. Het is als het ware een ode aan de uurwerkenindustrie die zo belangrijk is en was voor de ontwikkeling van deze regio. Wat is Audemars Piguets meest tot de verbeelding sprekende uurwerk?

Audemars Piguet was een echte pionier in de ontwikkeling van gecompliceerde uurwerken en polshorloges in het begin van de vorige eeuw. Onze

manufactuur lanceerde in samenwerking met Louis Brandt & Frère in 1892 het allereerste ‘minute repeater’ polshorloge. Dit was mogelijk omdat we

veel kennis hadden opgebouwd bij de ontwikkeling van gecompliceerde kleine uurwerken voor dames, veelal gebruikt als broches, ringen of als hanger bij kettingen. Die eerste polshorloges werden dan ook voornamelijk aanzien als typische ‘ladies jewelry’. Ze waren erg zeldzaam en moeilijk te produceren vanwege de hoge moeilijkheidsgraad bij de erg kleine

onderdelen. Tot op vandaag hebben we er zo’n 592 gemaakt, allen handgegraveerd met een serienummer, echte verzamelobjecten. Ze vormen sindsdien de basis van Audemars Piguets creatieve ziel, zowel qua vorm als qua functionaliteit.

{72}

les étaient très rares et difficiles à produire en raison de la complexité des toutes petites pièces. Jusqu'à présent, nous en avons fabriqué 592, toutes gravées à la main avec un numéro de série, de véritables pièces

de collection. Depuis lors, elles constituent la base de l'âme créatrice d'Audemars Piguet, tant en termes de forme que de fonctionnalité.


#jointheclub

www.collectorsclub.cc


The interior of the Museum

« Nous créons de magnifiques objets qui transcendent les générations et qui sont toujours le fruit du pur travail manuel. »

Wat zijn de 'core values' bij Audemars Piguet? In de laatste tien jaar hebben we de wereld zien veranderen, hoewel we steeds trouw bleven aan de

Quelles sont les valeurs principales d'Audemars Piguet ?

Au cours des dix dernières années, nous avons été

waarden van onze oprichters. De focus kwam echter

témoins d'un monde en changement, mais nous

veel meer te liggen op een langetermijn-kwalitatie-

sommes restés fidèles aux valeurs de nos fonda-

ve groei en verbinding. Als oudste onafhankelijke

teurs. Toutefois, l'accent est de plus en plus mis

te investeren in de toekomst. We kunnen denken in

nexion. En tant que plus ancien fabricant suisse

Zwitserse manufactuur hebben we de vrijheid om termen van generaties in plaats van het volgende kwartaalresultaat als hoogste goed te zien. Er is een sterke familiegedreven spirit die werknemers, klanten, artiesten, ambassadeurs en vrienden van het

sur la croissance qualitative à long terme et la conindépendant, nous avons la liberté d'investir dans l'avenir. Nous pensons en termes de générations au lieu de considérer le prochain résultat trimestriel

comme le plus grand bien. Il existe un fort esprit de

merk wereldwijd met elkaar verbinden.

famille qui relie les employés, les clients, les artistes,

De voorbije jaren hebben we het aantal verkoop-

monde entier.

punten drastisch doen dalen. We willen de kwaliteit

les ambassadeurs et les amis de la marque dans le

op vlak van klantenbeleving beter kunnen contro-

Ces dernières années, nous avons réduit considéra-

leren. We willen dichter bij onze klanten zijn. We

blement le nombre de points de vente. Nous vou-

doorbreken de barrières van fysieke locaties en via een team van gespecialiseerde Audemars Pi-

lons être en mesure de mieux contrôler la qualité de

l'expérience client. Nous voulons être plus proches

guet-‘nomade-ambassadeurs’ kunnen we hen waar

de nos clients. Nous franchissons les barrières des

strategie, die de taal van het hart spreekt.

deurs nomades' spécialisés Audemars Piguet, nous

ook ter wereld persoonlijk van dienst zijn. Het is een

Info? www.audemarspiguet.com

{74}

lieux physiques et, grâce à une équipe 'd'ambassasommes en mesure de les servir personnellement n'importe où dans le monde. C'est une stratégie qui parle le langage du cœur.


SEMINAR & MEETING ROOMS Opening October 2021

Knokke-Heist hotelbritannia.be


RODOLPHE RAPETTI

“Ik was uiteraard verheugd mijn steentje te kunnen bijdragen aan de Rallye des Chateaux. Ik kan niet wachten tot we deze fantastische nieuwe rally kunnen ontvangen hier in Frankrijk.”

{

r a l ly e d e s c h at e a u x

- 22-26

june

2022 }

Rodolphe Rapetti is tegenwoordig werkzaam als

Conservateur général du Patrimoine, Directeur

des musées et domaine nationaux des châteaux de

Compiègne et Blérancourt en France, il a, aupara-

Conservateur général du Patrimoine, Directeur

Compiègne et Blérancourt in Frankrijk. Daarvoor

werkte hij tien jaar lang in dienst van de Republiek en haar erfgoed als Conservator van het Musée d'Orsay en vervolgens als Directeur van de musea van Straatsburg. Een belangrijke stap, want op dat

moment vielen niet minder dan acht musea onder zijn verantwoordelijkheid. Na zijn indiensttreding bij het Ministerie in Parijs zette hij zich ook in voor het samenbrengen van Frans-Amerikaanse collecties en projecten onder toezicht van de vereniging

FRAME. Sinds januari 2018 is hij verbonden aan

de kastelen van Blérancourt en Compiègne. In laatstgenoemd kasteel werkt hij aan een project

dat hem al vele jaren bezighoudt: de heropleving van het automuseum dat zich sinds 1927 op dat

domein bevindt. Het is in datzelfde kasteel van Compiègne, dat we dankzij Rodolphe Rapetti in de sprookjesachtige Salles des Gardes volgend jaar

een unieke setting zullen aantreffen voor één van

des musées et domaine nationaux des châteaux de

vant, servi la République et son patrimoine en qua-

lité de conservateur au Musée d’Orsay pendant dix

ans, puis de directeur des Musées de Strasbourg. Une direction importante, puisque pas moins de

huit musées étaient alors sous sa responsabilité.

Ayant rejoint ensuite le ministère à Paris, il a aus-

si œuvré pour le rapprochement des collections et projets franco-américains, sous l’égide de l’associ-

ation FRAME. Depuis janvier 2018, il a rejoint les châteaux de Blérancourt et de Compiègne. Dans

ce dernier, il poursuit un projet qui l’anime depuis

de nombreuses années : dynamiser le musée au-

tomobile qui existe dans la propriété depuis 1927.

C'est dans ce même château de Compiègne que, grâce à Rodolphe Rapetti, nous trouverons un cadre unique pour l'un des déjeuners du Rallye des

Châteaux qui aura lieu l'année prochaine dans la Salles des Gardes féerique.

de lunches tijdens de Rallye des Chateaux.

Vous êtes aujourd’hui en charge de deux magnifi-

U heeft nu de leiding over twee prachtige kastelen,

patrimoine de la France. En quoi ont-ils chacun

die symbool staan voor de geschiedenis en het erf-

goed van Frankrijk. Hoe verschillen ze van elkaar

ques châteaux, emblématiques de l’histoire et du leur personnalité ?

qua persoonlijkheid?

Ce sont deux châteaux très différents, mais qui ont

Het gaat om twee totaal verschillende kastelen, die

qui dépendent tous deux du ministère de la Culture.

beiden erg belangrijk waren in de geschiedenis van {76}

chacun leur importance dans l’histoire de France, et Blérancourt est un site qui trouve ses origines dans


Rodolphe Rapetti, highly erudite and specialised in 19th and 20th century art, is director of the museums and national estate of the Compiègne and Blérancourt castles.

Frankrijk en die alle twee vallen onder het Ministerie van Cultuur. Blérancourt is een plaats die zijn oorsprong vindt in de Middeleeuwen, en werd versterkt in de 14e eeuw. Hoewel het gebouw door de eeuwen heen veel is veranderd, is er nu een zeer belangrijk

Frans-Amerikaans museum in ondergebracht, dat de geschiedenis van de betrekkingen tussen Frank-

la période médiévale, et s’est fortifié au 14ème siècle. Si l’édifice a été beaucoup remanié au fil des siècles, il abrite surtout aujourd’hui un musée franco-américain de très grande importance, qui retrace l’histoire des relations entre la France et les États-Unis depuis le 18ème siècle, depuis Lafayette. On s’aperçoit, au fil d’une exposition permanente remarquable, enrichie

rijk en de Verenigde Staten sinds de 18e eeuw, vanaf

de rencontres et d’expositions temporaires, que nos

toonstelling, aangevuld met ontmoetingen en tij-

nous attardons également sur l’art, car la création

Lafayette, schetst.De opmerkelijke permanente ten-

deux nations ont partagé de nombreux idéaux. Nous

delijke tentoonstellingen, toont aan dat onze twee

artistique américaine doit énormément à la France :

naties vele idealen met elkaar gemeen hebben. We

dès le 19ème siècle, les artistes et créateurs améri-

hebben ook aandacht voor het kunstaspect, want

cains venaient se former en Europe, et plus particuli-

de Amerikaanse artistieke schepping heeft veel te danken aan Frankrijk: vanaf de 19e eeuw kwamen Amerikaanse kunstenaars en ontwerpers naar Europa, en meer in het bijzonder naar Frankrijk om er

èrement en France. Le château de Compiègne, quant à lui, occupe une

place unique dans l’histoire de France, puisqu’il a été

een opleiding te volgen.

construit par Louis XV et Louis XVI, puis réaménagé

Het kasteel van Compiègne neemt een unieke plek in

exemple d’architecture néo-classique française, des-

de Franse geschiedenis in, want het werd gebouwd door Lodewijk XV en Lodewijk XVI, en vervolgens gerenoveerd onder Napoleon I en Napoleon III. Het is een prachtig voorbeeld van Franse neoclassicis-

sous Napoléon Ier et Napoléon III. C’est un très bel siné par Ange-Jacques Gabriel un architecte français,

Premier architecte du Roi. Ce même architecte a créé la place de la Concorde, à Paris, ce qui est assez méconnu bien que cela soit l’une des places les plus

tische architectuur, ontworpen door Ange-Jacques

connues au monde ! Sa construction exemplaire (il

van de Koning. Dezelfde architect ontwierp de Place

qui peut être comparé à Buckingham Palace) et son

kend is, hoewel het een van de beroemdste pleinen

importants dans l’exercice de la royauté et de l’Empi-

Gabriel, een Franse architect, en ‘Eerste architect’

est le seul château en France, par son architecture,

de la Concorde in Parijs, die weliswaar minder be-

occupation en font l’un des trois châteaux les plus

ter wereld is! Door zijn voorbeeldige bouw (het is het

re, aux côtés de Versailles ou de Fontainebleau. {77}


Château de Compiègne, park view. Architect: Ange-Jacques Gabriel, known as the architect of the Place de la Concorde in Paris.

enige kasteel in Frankrijk dat qua architectuur met het Buckingham Palace kan worden vergeleken) en zijn bezetting is het, naast Versailles of Fontainebleau, een van de drie belangrijkste kastelen in de

Les deux châteaux ont en commun de posséder et d’offrir au public un parc magnifique. Dans le cas de

Blérancourt, ce sont des architectes paysagistes qui l’ont aménagé, avec de nombreuses essences venues

geschiedenis van het koningshuis en het keizerrijk.

d’Amérique du Nord. A Compiègne, c’est un jardin

De beide kastelen hebben met elkaar gemeen dat ze

le Premier Empire par l'architecte Berthault. Pour

geval van Blérancourt waren het landschapsarchi-

l’impératrice Eugénie en 2020, une rose portant son

historique remarquable de 40 hectares, créé sous

over een prachtig openbaar park beschikken. In het

célébrer l’anniversaire du centenaire de la mort de

tecten die het park hebben aangelegd, met verschil-

nom a été retrouvée et replantée. La gestion de ce

lende Noord-Amerikaanse boomsoorten. In Com-

parc et son entretien correspondent à une démar-

piègne gaat het om een opmerkelijke historische

che historique, au même titre que le château.

Keizerrijk’ door de architect Berthault. Ter gelegen-

Dans le château de Compiègne, le musée national

tuin van 40 hectare, aangelegd tijdens het ‘Eerste heid van de honderdste sterfdag van keizerin Eugenie in 2020 werd een roos die naar haar vernoemd is, teruggevonden en opnieuw geplant. Het beheer en het onderhoud van dit park en het kasteel worden uitgevoerd met het meeste respect voor de geschie-

de la voiture est également une motivation de visites essentielles.

Oui, c’est un musée qui intéresse, avec raison, de nombreux amateurs, curieux et collectionneurs. Il

denis ervan.

s’agit là du premier musée consacré à la voiture, aux

In het kasteel van Compiègne is ook het nationale

monde. Sa présence a œuvré à la prise en compte du

automuseum een absolute must om te bezoeken.

véhicules hippomobiles et aux cycles créé dans le patrimoine automobile comme un élément essentiel du patrimoine historique, technique, industriel

Ja, het is een museum dat, terecht, veel liefhebbers,

et artistique de la France. Créé en 1927, il abrite une

eerste museum ter wereld dat gewijd is aan auto's,

Il est aussi la preuve que, très tôt dans l’histoire de

aanwezigheid heeft bijgedragen tot de erkenning

eu conscience que cet espace de création et de défi

nieuwsgierigen en verzamelaars aantrekt. Het is het

collection d’hippomobiles et d’automobiles unique.

door paarden getrokken voertuigen en fietsen. Haar

l’automobile, les ingénieurs et constructeurs ont

van het automobielerfgoed als een wezenlijk onder-

scientifique devait être préservé et répertorié.

deel van het historische, technische, industriële en artistieke erfgoed van Frankrijk. Het werd in 1927

Quels sont ses œuvres les plus remarquables ?

paarden getrokken voertuigen en auto's. Het bewijst

Il en existe des dizaines, mais certaines sont évidem-

opgericht en beschikt over een unieke collectie door eveneens dat ingenieurs en fabrikanten reeds heel vroeg in de automobielgeschiedenis beseften dat deze zin voor creativiteit en wetenschappelijke uitdagingen moest worden bewaard en geklasseerd.

{78}

ment plus connues du grand public. Parmi elles, je

citerais la « jamais contente », qui est la première voiture à avoir franchi les 100 km/h, le 29 avril 1899. Cette voiture électrique était conçue et pilotée

par le Belge Camille Jenatzy (surnommé le diable


WWW.TRYBOU.COM

MOST PEOPLE LOOK FOR A BEAUTIFUL HOME, OTHERS MAKE A HOME BEAUTIFUL.


Welke zijn zijn meest opmerkelijke realisaties?

rouge), et innovait par la taille de ses roues, qui pour

Er zijn er tientallen, maar sommige zijn duidelijk

aluminium d’un aérodynamisme révolutionnaire est

la première fois étaient identiques. Ce cylindre en

bekender bij het grote publiek. Een ervan is de ‘jamais contente’, de eerste wagen die op 29 april 1899 de snelheid van 100 km/u kon overschrijden. Deze elektrische auto werd ontworpen en bestuurd door de Belg, Camille Jenatzy (bijgenaamd de rode duivel), en was vernieuwend vanwege de grootte van

devenu légendaire. Cette « Jamais Contente » a été

mise au point par Léon Auscher, qui était carrossier au sein de la maison Rothschild & fils, en association

avec Edmond Rheims. Léon Auscher n’est autre que l'initiateur du Musée de la voiture et du tourisme.

zijn wielen, die voor het eerst identiek waren. Deze

Comment a été créée la collection du musée ?

der werd legendarisch. De ‘Jamais Contente’ werd

Au fil des années, il s’est enrichi de donations pri-

revolutionaire aerodynamische aluminium cilinontworpen door Léon Auscher, carrosseriebouwer bij Rothschild & fils, in samenwerking met Edmond Rheims. Léon Auscher is niemand minder dan de grondlegger van het Musée de la voiture et du tou-

vées, ainsi que d’une volonté réelle, de la part des musées nationaux, d’enrichir cette collection et de rechercher les pièces historiques importantes qui ont écrit l’histoire de cette aventure extraordinai-

risme.

re qu’a été l’industrie automobile au 20ème siècle.

Hoe is de collectie van het museum tot stand ge-

côtés d’immenses spécialistes, comme Maria-Anne

komen?

Nous avons la très grande chance de travailler aux Privat qui est une sommité en matière hippomobile,

ou Richard Keller, ancien conservateur de la Cité de

In de loop der jaren werd de collectie verder uitgebreid door particuliere schenkingen, maar ook door

l'automobile de Mulhouse.

de wens van de nationale musea om te groeien en

En marge de ces aides scientifiques, nous travaillons

op zoek te gaan naar belangrijke historische stuk-

également avec toutes sortes de techniciens et ar-

ken, die de geschiedenis hebben geschreven van dit

tisans qui sont chacun experts en leur domaine, en

de 20e eeuw was. Wij hebben het geluk te mogen

vous donner un exemple, nous avons pu acheter en

buitengewone avontuur, dat de auto-industrie in samenwerken met grote experts, zoals Maria-Anne Privat, een vooraanstaand deskundige op het gebied van rijtuigen die door paarden worden voortgetrokken, of Richard Keller, voormalig conservator van de Cité de l'automobile in Mulhouse.

termes de tissus, cuir, verres, bois, ingénierie. Pour ventes aux enchères une Panhard & Levassor Dynamic Coupé Junior, qui est une voiture très rare. Entreposée dans une grange, elle était complète mais nécessitait une restauration totale. En partenariat avec les ateliers de restauration du musée de Mulhouse, elle est en train de retrouver tout son éclat.

Panhard Dyvania at Concept-Car exposition. 29/11/2019 - 23/03/2020.

{80}


THE ART OF STAIRS

EXCLUSIEVE OP MAAT EN HANDGEMAAKTE TRAPPEN Trappenmakerij STEELS Europark Oost 11 - 9100 Sint-Niklaas Tel. +32 (0)3 777 13 49 - www.theartofstairs.be Foto: Annick Vernimmen | Realisatie voor: JUMA architects LIKEAVIRGIN.BE


« Il va sans dire que j'ai également été ravi de pouvoir contribuer au Rallye des Châteaux. Je suis impatient d'accueillir ce magnifique nouveau rallye ici en France. »

Berline boule, France, early 19th century.

Gesteund door wetenschappelijk expertise doen we

Quel est votre lien avec le Zoute Grand Prix ?

hun specialisatie hebben op het gebied van stoffen,

Il a été évident dès le début de l’organisation de

ook beroep op allerlei technici en vakmensen die elk leder, glas, hout en techniek. Zo kochten wij bijvoorbeeld op een veiling een Panhard & Levassor Dynamic Coupé Junior, een zeer zeldzame auto. De auto stond gestald in een schuur en ook al was hij compleet, hij moest toch volledig gerestaureerd worden. In samenwerking met de restauratie-ateliers van het museum van Mulhouse wordt de wagen nu in ere hersteld.

ce très bel événement. C’est Philip Kantor que je connais depuis de nombreuses années et c’est à sa demande que j’ai été amené à faire partie du premier jury du concours, en 2012. J’ai immédiatement après fait la connaissance de Philip et David Bourgoo. Par ma famille et par passion personnelle, les voitures ont occupé une place très importante dans ma vie. J’ai donc accepté avec le plus grand plaisir.

Wat is uw relatie met de Zoute Grand Prix? Van in het begin was ik zeer nauw betrokken bij dit mooie evenement. Ik ken Philip Kantor al vele jaren en het was op zijn vraag dat ik uitgenodigd werd om deel uit te maken van de eerste jury van het concours. Onmiddellijk daarna leerde ik Philip

Aujourd’hui, cet événement est devenu l’un des concours d’élégance les plus importants au monde, et les participants y sont d’une qualité exceptionnelle. Il va sans dire que j'ai également été ravi de pouvoir contribuer au Rallye des Châteaux. Je suis impatient d'accueillir ce magnifique nouveau rallye ici en France.

en David Bourgoo kennen. Door mijn familie en mijn persoonlijke passie zijn auto's altijd een zeer belangrijk aspect van mijn leven geweest. Ik heb het aanbod dus met veel plezier aanvaard. Vandaag is dit evenement uitgegroeid tot een van de belangrijkste concours d'élégance ter wereld, waarbij de deelnemers van een uitzonderlijk hoog niveau zijn.

Ik was uiteraard ook verheugd mijn steentje te kunnen bijdragen aan de Rallye des Chateaux. Ik kan

niet wachten tot we deze fantastische nieuwe rally kunnen ontvangen hier in Frankrijk.

SUBSCRIBE

Rallye des Chateaux 22-26 juni 2022 Panhard et Levassor, Dynamic Coupé Junior – X76, current restoration project.

{82}


Entrepreneur of the year Onderneming van het Jaar 2020 Finalist

we rack the world www.stow-group.com

stow Group • Industriepark 6B • B-8587 Spiere Helkijn • Tel +32 56 48 11 11 • info@stow-group.com Austria • Belgium • Czech Republic • Germany • France • Netherlands • Nordics • Poland • Portugal • Slovakia • Spain • Turkey • UK • US


SHOPPING

Piano’s Maene In 2013 gaf Daniel Barenboim Chris Maene de opdracht om de ‘volmaakte rechtsnarige concertvleugel’ te bouwen. Zijn wens was de unieke en karakteristieke klankrijkdom van de historische piano te verzoenen met het volume, de helderheid, de draagkracht en het speelcomfort van de beste moderne vleugelpiano’s. Sindsdien wordt de Chris Maene Straight Strung Concert Grand Piano overal ter wereld bespeeld door de beste pianisten uit binnen- en buitenland en bouwt de Chris Maene Factory een volledig gamma van rechtsnarige vleugels. Deze piano wordt regelmatig gebruikt voor concerten en opnames door oa. Emanuel Ax, Eric Le Sage, Jan Michiels, Jef Neve en Bram De Looze. De Chris Maene Straight Strung Chamber Music Concert Grand CM//250 Mahogany, die we zien op de foto, heeft een heel eigen karakter en leunt qua klankconcept nog dichter aan tegen de mooiste historische vleugels van rond 1860, zoals een Bechstein, Blüthner of Erard, maar dan in een moderne jas. Hij is dus bij uitstek geschikt voor liedbegeleiding, kamermuziek of recitals in kleinere concertzalen. C’est en 2013 que Daniel Barenboim a confié la mission à Chris Maene de construire le ‘piano à queue de concert à cordes parallèles parfait’. Son souhait était de concilier la richesse sonore unique et caractéristique du piano historique avec le volume, la clarté, la portée et le confort de jeu des meilleurs pianos à queue modernes. Depuis lors, le Chris Maene Straight Strung Concert Grand Piano est utilisé partout dans le monde par les meilleurs pianistes belges et étrangers et la Chris Maene Factory construit une gamme complète de pianos à cordes parallèles. Ce piano est utilisé régulièrement pour des concerts et des enregistrements notamment par Emanuel Ax, Eric Le Sage, Jan Michiels, Jef Neve et Bram De Looze. Le Chris Maene Straight Strung Chamber Music Concert Grand CM//250 Mahogany, que nous voyons sur la photo, a un caractère qui lui est très propre et se rapproche au niveau du concept sonore encore plus des plus beaux pianos à queue historiques des années 1860, tels qu’un Bechstein, Blüthner ou Erard, mais dans une enveloppe moderne. Il convient donc par excellence pour l’accompagnement de chant, la musique de chambre ou les récitals dans des petites salles de concert. info? www.chrismaene.com


HANDGEMAAKTE LUXE BEDDEN � 100 JAAR VAKMANSCHAP

WWW.BEETS�PATTEET.BE Spoorwegstraat 2, Aarschot | 016 56 32 84 | info@beets-patteet.be | instagram@beetspatteet_


A NEW WIND BLOWING THROUGH THE CLASSIC MASERATI SCENE

Naar aanleiding van de lancering van de nieuwe MC20 Supercar en een hyperambitieus programma aan de top van de Stellantis groep lijkt ook Maserati een herwonnen interesse te tonen voor haar eigen ‘glorious past’.

{

classiche masters

-

by joris claeys

}

Weinig landen hebben zo een dubbelzinnige re-

Peu de pays ont une relation aussi ambiguë avec

Italië. Enerzijds is de laars van Europa één grote

botte italienne constitue une grande collection de

latie met het eigen erfgoed en patrimonium als verzameling aan monumenten en erfgoedschatten. Anderzijds wil de Italiaan niet in het verleden

leven, maar gaat zijn hart uit naar innovatie en de nieuwste trends in fashion en design. De liefhebber van klassieke Maserati’s is maar al te goed vertrouwd met dit fenomeen. Het merk met de Drietand gaf in de jaren ‘50 de definitieve invulling aan

het concept ‘Gran Turismo’: sportieve en stijlvolle

wagens, in staat om lange afstanden met gemak te overbruggen. Op het hoofdkwartier in Modena

was van enige aandacht voor de eigen roemrij-

ke geschiedenis de laatste jaren echter weinig te

merken. Soms is een buitenstaander nodig om ons attent te maken op de schoonheid in onze eigen

achtertuin. In het geval van Maserati, lijken deze buitenstaanders uit België te komen. Liefde voor de Drietand Mijn passie voor Maserati stond niet in de sterren

leur propre patrimoine que l’Italie. D’une part, la monuments et de trésors patrimoniaux. D’autre

part, l’Italien ne veut pas vivre dans le passé,

mais son cœur se tourne vers l’innovation et les tendances les plus récentes en matière de mode et de design. L’amateur de Maserati classiques

ne connaît que trop bien ce phénomène. Dans les années ’50, la marque au Trident a concrétisé

définitivement le concept de ‘Gran Turismo’ :

des voitures sportives et élégantes, en mesure de parcourir de longues distances avec facilité. Dans

son quartier général de Modène, l’attention pour

sa propre histoire prestigieuse semblait toutefois très faible ces dernières années. Une personne

extérieure est parfois nécessaire pour attirer notre attention sur la beauté de notre propre jardin.

Dans le cas de Maserati, ces personnes extérieures semblent venir de Belgique. L’amour pour le Trident

geschreven. Thuis hadden we Duitse wagens en een

Ma passion pour Maserati n’était pas écrite dans

van het Duits was zo goed als onbestaande maar

allemandes et un abonnement à Auto, Motor

abonnement op Auto, Motor und Sport. Mijn kennis

les étoiles. À la maison, nous avions des voitures

ik verslond elke editie. Naarmate moderne wagens

und Sport. Ma connaissance de l’allemand était

{86}


The website classichemasters.com is ideal for your introduction to classic Maseratis.

door de steeds strengere regelgeving meer en meer

pratiquement inexistante mais je comprenais toutes

se. Een bezoek aan Techno Classica in Essen zou de

modernes ont commencé à se ressembler de plus

op elkaar begonnen te lijken, verloor ik de interes-

les éditions. Au fur et à mesure que les voitures

passie een nieuwe wending geven.

en plus en raison de la réglementation de plus en

In een oceaan van Porsches en Mercedessen, pre-

Techno Classica à Essen allait donner une nouvelle

plus stricte, mon intérêt s’est effiloché. Une visite de

senteerde een Maserati Mistral zich als een absolute

tournure à ma passion.

wagens ooit gemaakt, en ik kon er het eerste woord

Dans un océan de Porsche et de Mercedes, une

zoeken en realiseerde me al snel dat ik niets wist

d’air frais absolue. 'Was ist dass denn?' L’une des

ik online naar info zocht, werd mij echter meer en

ne pouvais pas en dire un seul mot. À la maison, j’ai

kunnen ontstaan.

je me suis rendu assez vite compte que je ne savais

Stof op de geschiedenis

mes recherches d’infos en ligne, la manière dont

verademing. 'Was ist dass denn?' Een van de mooiste niet over vertellen. Ik begon thuis verwoed op te

Maserati Mistral se présentait comme une bouffée

over Maserati’s uit de jaren '50, '60 en '70. Naarmate

plus belles voitures à avoir jamais été fabriquée, et je

meer duidelijk hoe dit hiaat in mijn autokennis was

commencé frénétiquement à faire des recherches et

In tegenstelling tot andere roemruchte merken had Maserati geen officieel museum, geen gecertificeerde workshops, geen eigen restauratie-atelier, geen

rien des Maserati des années 50, 60 et 70. Au fil de

cette lacune dans mes connaissances automobiles avait pu voir le jour m’est apparue de plus en plus clairement.

certificeringsdienst. In de analoge wereld waren er

Des poussières sur l’histoire

Maar het enige onafhankelijke internationale Mase-

Contrairement à d’autres marques illustres, Maserati

uiteraard talloze boeken, registers en clubbladen. rati-magazine was jaren voordien stopgezet. Vooral

n’avait pas de musée officiel, pas d’ateliers certifiés,

over de klassiekers, dan was de officiële Maserati-

de certification. Dans le monde analogique, il y

online was het huilen met de pet op. Wou je bijleren

pas de propre atelier de restauration, pas de service

{87}


« À l’occasion du lancement de la nouvelle Supercar MC20 et d’un programme hyperambitieux au sommet du groupe Stellantis, Maserati semble, elle aussi, présenter un intérêt retrouvé pour son propre ‘glorious past’. »

avait évidemment d’innombrables livres, registres et revues de clubs. Mais le seul magazine international indépendant de Maserati s’était arrêté des années auparavant. C’est surtout le contenu en ligne qui Pictures by Grom.gr

était très décevant. Si vous vouliez en apprendre

website de laatste plek waar je moest zoeken. Als

de Maserati était le dernier endroit où il fallait

zelen, puttende uit online fora en amateuristische

capable de reconstituer vous-même les infos, en

workshops hadden de waakvlam gaande gehouden.

d’amateurs. Des propriétaires passionnés et des

en niet echt hedendaags.

la manière de faire était souvent assez maladroite et

liefhebber moest je de info zelf weten samen te puz-

plus sur les voitures de collection, le site officiel chercher. En tant qu’amateur, vous deviez être

websites. Gepassioneerde eigenaars en toegewijde

puisant sur des forums en ligne et sur des sites Web

Maar de manier waarop was vaak vrij onbeholpen

ateliers dévoués avaient entretenu la flamme. Mais

Door de ogen van iemand geboren in de jaren ‘80

pas vraiment contemporaine.

was het al bij al een schraal plaatje. Spijtig, want

À travers les yeux de quelqu’un né dans les années

wondering voor de geschiedenis van het merk opge-

C’était regrettable, car mon travail de recherche

mijn opzoekwerk had ondertussen een grote be-

’80, c’était tout bien considéré une piètre situation.

wekt. Maserati biedt werkelijk alles om het hart van

avait entretemps fait naître chez moi une grande

roemrijke geschiedenis in de racerij met onder meer

offre réellement tout ce qu’il faut pour faire battre

racing pedigree, het knappe Italiaans design, de

collection. Son histoire illustre dans les courses

gelijk comfortabele rijervaring. De rijke diversiteit in

ses moteurs souples performants en course, son

in zich. Doorheen alle eigenaarswissels en financiële

la main, l’expérience de conduite sportive tout en

verrast en verrijkt. Maar nu lag die geschiedenis stof

des modèles conserve toujours en elle cet ADN de

een classic car-liefhebber sneller te doen slaan. Hun

admiration pour l’histoire de la marque. Maserati

de F1-wereldtitel in 1957, de soepele motoren met

plus vite le cœur d’un amateur de voitures de

handgemaakte koetswerken, de sportieve maar te-

avec notamment le titre mondial de F1 en 1957,

de modellen hebben steeds dat Gran Turismo-DNA

élégant design italien, ses carrosseries fabriquées à

problemen had dit merk de autowereld keer op keer

étant confortable qu’elle procure. La riche diversité

te vergaren.

Gran Turismo. Au fil de tous les changements de

De Maserati Rat Pack

marque avait sans cesse étonné et enrichi le monde

Onder liefhebbers ontmoette ik al snel gelijkgestemde zielen en kort daarna borrelden de idee-

propriétaires et des problèmes financiers, cette automobile. Mais cette histoire était maintenant en train de prendre la poussière.

ën. We wilden onze passie en enthousiasme voor het

Le Maserati Rat Pack

clichés ontkrachten. De hardnekkigste clichés wa-

Parmi les amateurs, j’ai rencontré assez rapidement

merk delen en tegelijkertijd de vele vooroordelen en ren dat niemand aan deze auto’s kon werken en dat er amper tot geen onderdelen te vinden zouden zijn. {88}

des âmes de même nature et peu de temps après les idées bouillonnaient. Nous voulions partager notre


VERTIGO

www.vertigomenswear.com


passion et notre enthousiasme pour la marque et en même temps réfuter les nombreux préjugés et clichés. Les clichés les plus persistants étaient que personne ne pouvait travailler sur ces voitures et que l’on ne trouverait pas ou pratiquement pas de pièces. Au cours des années écoulées, j’avais toutefois découvert différents ateliers, disséminés The Maserati logo by Mario Maserati, based on the trident of the Neptune fountain in Bologna

en Europe, spécialisés dans la restauration et l’entretien de Maserati de collection. Ces ateliers sont une source indispensable de connaissances, d’expérience et de pièces.

De afgelopen jaren had ik echter, verspreid over Europa, verschillende werkplaatsen leren kennen met

Alors que ces ateliers avaient du talent technique

van klassieke Maserati's . Deze ateliers zijn een on-

manquaient

een specialisatie in het restaureren en onderhouden

à profusion, un certain nombre d’entre eux

misbare bron van kennis, ervaring en onderdelen

marketing. Chaque atelier travaillait dans son

Wat de workshops aan technisch talent in over-

où ils pouvaient se rencontrer et échanger des

vloed hadden, misten een aantal echter aan

cependant

de

connaissances

en

propre coin et manquait ainsi d’une plateforme, connaissances. Pour le public, leur talent restait

marketingkennis. Elk atelier werkte op zijn eigen

souvent caché. En compagnie de Marc Sonnery, le

konden ontmoeten en kennis uitwisselen. Voor het

Pedro Cappelle, amateur automobile ayant plus de

Marc Sonnery, de gerenommeerde Zweeds-Franse

nous avons commencé à ourdir un plan. Pour faire

ber met ruim 20 jaar ervaring in digitale marke-

baser sur ce qui existait déjà. Nous avons alors

eiland en miste zo een platform, waar ze elkaar

journaliste et auteur franco-suédois renommé, et

publiek bleef hun talent vaak verborgen. Samen met

20 ans d’expérience dans le marketing numérique,

journalist-auteur, en Pedro Cappelle, autoliefheb-

entendre notre voix, nous ne pouvions pas nous

ting, begonnen we op een plan te broeden. Om ons

simplement décidé de créer une toute nouvelle

punt te maken konden we niet steunen op wat er

plateforme : Classiche Masters.

nieuw platform in het leven te roepen: Classiche

Meet the experts

al bestond. We beslisten dan maar om een volledig Masters.

Meet the experts Ons productieteam vertrok op een epische roadtrip langsheen de 12 meest toonaangevende Maseratiateliers in Europa, van de UK over Frankrijk naar Zwitserland tot in Polen. Het resultaat was een lijvig koffie-

Notre équipe de production s’est lancée dans un roadtrip épique passant par les 12 ateliers Maserati les plus éminents en Europe, depuis le RU en passant par la France, la Suisse et jusqu’en Pologne. Le résultat est un volumineux livre de luxe : ‘Classiche Masters, the finest workshops for classic Maseratis’ et un site Web flambant neuf. Sur classichemasters.

tafel boek: ‘Classiche Masters, the finest workshops for

com, nous nous sommes mis au travail avec les

classichemasters.com gingen we aan de slag met de

de ce périple européen. Et le site évolue entretemps

zijn gemaakt. En ondertussen evolueert de site naar

veulent découvrir ces voitures et leur histoire. Nous

hun geschiedenis wil ontdekken. Opnieuw haalden we

rédiger pour chaque modèle classique, de la 3500GT

3500GT tot en met de Kyalami, een toegankelijk, maar

de même assez complet. Pour ainsi dire une sorte

soort ‘Maserati for dummies’. Ondertussen is de site

également devenu une plateforme pour ceux qui

restauratieprojecten te koop wil aanbieden.

projets de restauration.

classic Maseratis’ en een splinternieuwe website. Op

formidables images vidéo qui ont été réalisées lors

geweldige videobeelden die tijdens de Europese trip

vers une source indispensable pour tous ceux qui

een onmisbare bron voor iedereen die deze auto's en

avons à nouveau fait appel à Marc Sonnery pour

Marc Sonnery erbij om voor elk klassiek model, van de

jusqu’à la Kyalami, un profil accessible mais tout

toch vrij volledig profiel te schrijven. Als het ware een

de ‘Maserati for dummies’. Le site est entretemps

ook een platform geworden voor wie topstukken en/of

veulent mettre en vente des chefs-d’œuvre et/ou des

{90}


IF A BUILDING BECOMES ARCHITECTURE THEN IT IS ART

Bij Veroli Construct gaat het verder dan enkel alleen bouwwerken. In een project steken we, samen met onze teams, hart en ziel in de uitvoering, en streven naar een onberispelijke perfectie, die pure klasse en luxe uitstralen. Volgend staaltje vakmanschap is een perfect bewijs voor de waarden en normen die door de aderen van ons bedrijf lopen.

WWW.VEROLICONSTRUCT.BE


Alfieri Magazine En 2021, nous avons lancé une nouvelle revue internationale ‘Alfieri magazine’, qui fait référence à un des frères Maserati. Alfieri vous permet de plonger dans le glorieux passé et de découvrir le futur passionnant de la marque, présenté en mettant l’accent sur la photographie, le design, le mode de vie et l’architecture. Nous tirons de l’inspiration des interactions avec la communauté Maserati et les clubs internationaux. Grâce aux The bright yellow Ghibli in the Luzern mountains, by the hand of Marcus Limacher.

Alfieri Magazine In 2021 lanceerden we een nieuw internationaal tijdschrift ‘Alfieri magazine’, verwijzend naar een van de

excellents contacts avec Maserati à Modène, nous pouvons désormais également compter sur leur soutien et nous collaborons sur un contenu unique. Nous réalisons trois éditions chaque année. Cellesci sont destinées à des abonnés sur l’ensemble des cinq continents. C’est une récompense ultime de voir comment Classiche Masters se transforme en une plateforme mondiale et en un lieu de rencontre

Maserati-broers. Met Alfieri duik je in het glorieuze

pour les passionnés.

het merk, gebracht met nadruk op fotografie, de-

The Trident shines once again

verleden en ontdek je de opwindende toekomst van sign, lifestyle en architectuur. We halen inspiratie uit de interacties met de Maserati-gemeenschap

Chaque

connaisseur

confirmera

que

les

contacten met Maserati in Modena mogen we on-

encore fortement dévalorisées vis-à-vis de leurs

en de internationale clubs. Dankzij de uitstekende

Maserati classiques sont au jour d’aujourd’hui

dertussen ook op hun steun vertrouwen en werken

concurrentes de l’époque. Peu de voitures de

drie edities. Deze vertrekken naar abonnees op alle

valeur pour le prix qu’elles coûtent. La question

te zien hoe Classiche Masters transformeert in een

durer ainsi. À l’occasion du lancement de la nouvelle

enthousiastelingen.

au sommet du groupe Stellantis, Maserati semble,

The Trident shines once again

propre ‘glorious past’. Le Trident semble une fois de

we samen aan unieke inhoud. Elk jaar maken we

collection offrent sur le marché actuel autant de

vijf de continenten. Het is de ultieme beloning om

est de savoir combien de temps cela pourra encore

wereldwijd platform en een ontmoetingsplaats voor

Supercar MC20 et d’un programme hyper-ambitieux

Dat de klassieke Maserati’s op vandaag nog altijd sterk ondergewaardeerd staan tegenover hun concurrenten van destijds zal elke kenner bevestigen. Weinig classic cars bieden in de huidige markt zo-

veel waarde voor hun geld. Vraag is hoelang dit nog zo zal kunnen blijven. Naar aanleiding van de lancering van de nieuwe MC20 Supercar en een hyperambitieus programma aan de top van de Stellantis-

groep lijkt ook Maserati een herwonnen interesse te tonen voor haar eigen ‘glorious past’. De Drietand lijkt eens te meer te verrijzen uit een lange winterslaap. info? www.classichemasters.com {92}

elle aussi, présenter un intérêt retrouvé pour son plus se réveiller d’une longue hibernation.AN ICONIC CAR TURNED INTO ART: THE JAGUAR E-TYPE TURNS 60

“De Jaguar E-type is de meest prachtige wagen ooit gemaakt.” -Enzo Ferrari

{

b i r t h d ay b oy

}

In de geschiedenis van de automobiel hebben

Dans l’histoire de l’automobile, peu de voitures

de Jaguar E-type. Getuige, de Britse sportwa-

type E l’a fait. Pour en témoigner, la voiture de

weinig auto’s zo’n iconische status bereikt als

gen uit de jaren ‘60 haalde zelfs de zalen van het Museum of Modern Art in New York. De Jaguar E-type laat immers niemand onbetuigd en ook vandaag blijft de wagen de aandacht trekken, of

het nu op straat, een exhibitie of in de racerij voor

historische wagens is. Dit jaar viert die Jaguar E-type zijn zestigste verjaardag en dat gaat uiteraard niet onopgemerkt voorbij.

Twee wagens vielen voor 1996 diezelfde eer te beurt

ont atteint un statut d’icône comme la Jaguar

sport britannique des années ‘60 a même fait son

entrée dans les salles du Museum of Modern Art à New York. La Jaguar type E ne laisse en effet personne indifférent et aujourd’hui encore la voiture continue d’attirer l’attention, que ce soit

en rue, lors d’une exposition ou d’une course pour

voitures historiques. Cette année, cette Jaguar type E célèbre son soixantième anniversaire et cela ne passera évidemment pas inaperçu.

als de Jaguar E-type door te mogen verschijnen in

Avant 1996, deux voitures ont eu, comme la Jaguar

lia 202 GT uit 1946 en de Ferrari 641/F1-90, de wagen

Museum of Modern Art à New York : une Cisitalia

F1 Alain Prost voor de bekende Italiaanse Scuderia

avec laquelle le multiple champion du monde de F1

het Museum of Modern Art in New York: een Cisita-

type E, l’honneur de pouvoir se présenter au

waarmee de Franse meervoudige wereldkampioen

202 GT de 1946 et la Ferrari 641/F1-90, la voiture

Ferrari diverse successen behaalde.

français Alain Prost a obtenu divers succès pour la

Dat de Jaguar E-type niet louter toevallig in New

célèbre Scuderia Ferrari italienne.

York terecht kwam, bewijst onder meer de uitspraak

La citation de 1961 de personne de moins qu’Enzo

dat de Jaguar E-type “de meest prachtige wagen

“est la plus belle voiture jamais fabriquée ” prouve

magazine Sports Car International de Britse sport-

par un pur hasard à New York. En 2004, le magazine

uit 1961 van niemand minder dan Enzo Ferrari zelve,

Ferrari en personne, indiquant que la Jaguar type E

ooit gemaakt is”. In 2004 verkoos het gereputeerde

notamment que la Jaguar type E n’est pas arrivée

{94}


The Jaguar E-type turns 60.

« La Jaguar type E est la plus belle voiture jamais fabriquée. » -Enzo Ferrari

wagen als mooiste sportwagen van de jaren ’60. Vier

réputé Sports Car International a élu la voiture de

zij zetten de auto op nummer 1 van de 100 mooiste

sport des années’60. Quatre ans plus tard, le Daily

rigens ook een graag geziene gast in tv-series en

sur la première marche du podium des 100 plus

jaar later deed de Daily Telegraph nog straffer, want

sport britannique comme la plus belle voiture de

wagens ooit gemaakt. De Jaguar E-type was ove-

Telegraph a fait encore mieux, en plaçant la voiture

films, zoals Austin Powers en Mad Men.

belles voitures jamais fabriquées. La Jaguar type E

Het grote publiek maakte in 1961 kennis met deze

les séries TV et les films, tels qu’Austin Powers et

était du reste également une invitée appréciée dans

icoon uit de automobielgeschiedenis. De Jaguar

Mad Men.

va Auto Show. De lijn van de wagen was van de

C’est en 1961 que le grand public a fait la

guar ook verantwoordelijk was voor de succesvolle

La Jaguar type E fut à l’époque l’une des stars du

gens vormden ook de technische basis van de E-ty-

était de la main de Malcolm Sayer, l’homme qui

E-type was toen één van de sterren van de Genehand van Malcolm Sayer, de man die binnen JaJaguar C-Type en D-Type racewagens. Die racewape, met onder meer een onafhankelijke voor- en achterophanging, schijfremmen en een vooruit-

connaissance de cette icône de l’histoire automobile. Salon Automobile de Genève. La ligne de la voiture fut également responsable au sein de Jaguar des

voitures de course couronnées de succès Jaguar Type

strevende chassisconstructie. Het is dan ook niet

C et Type D. Ces voitures de course ont également

heel wat sportieve successen zou boeken.

notamment une suspension indépendante à l’avant

verwonderlijk dat ook de E-type in zijn racecarrière

constitué la base technique pour la Type E, avec

et à l’arrière, des freins à disque et une construction de châssis avant-gardiste. Il n’est donc pas étonnant

{95}


“Jaguar Classic onthulde eerder dit jaar de E-type 60 Collection-wagens, twaalf vakkundig gerestaureerde en aantrekkelijk opgewaardeerde E-type 3.8, gebouwd om de verjaardag van de iconische sportwagen te vieren.”

que la type E ait, elle aussi, enregistré de nombreux succès sportifs dans sa carrière de course. “Malcolm Sayer a d’abord conçu les lignes et la silhouette de la voiture et ces lignes étaient la

déclinaison des prestations que la voiture allait réaliser”, lisons-nous dans le communiqué de presse du Museum of Modern Art de New York en 1996. “Pour le design, le concepteur a utilisé des formules

mathématiques secrètes afin de donner vie à ces lignes.” “Malcolm Sayer ontwierp eerst de lijnen en het silhouette van de wagen, waarbij die lijnen de verbuiging waren van de prestaties die de wagen zou neer-

La plus rapide de tous les temps La type E était évidemment une voiture de sport

zetten”, lezen we in het persbericht van het Museum

biplace, à la fois en version coupé et en roadster,

gebruikte voor het design geheime wiskundige for-

être construite en 1966, une voiture avec un

of Modern Art in New York uit 1996. “De ontwerper

bien qu’une quatre places 2+2 allait également

mules om die lijnen tot leven te laten komen.”

empattement prolongé. Finalement, trois séries

De snelste ooit

cadre la Série 1 reste aujourd’hui cependant la plus

de la voiture allaient être construites, et dans ce populaire, à la fois auprès des collectionneurs et

Uiteraard was de E-type een tweezitsportwagen, zo-

lors de meetings historiques. Les premières voitures

ook een 2+2-zitter gebouwd worden, een wagen met

capot et cette cylindrée a été augmentée à 4,2 litres

series van de auto gebouwd worden, waarbij van-

déjà 265 CV, avec une vitesse maximale de près de

wel in een coupé als roadsterversie, al zou er in 1966

ont été dotées d’un six cylindres de 3,8 litres sous le

een verlengde wielbasis. Uiteindelijk zouden er drie

en 1965. Les deux versions affichaient à cette époque

daag de Series 1 toch de meest populaire is, zowel

250 km/h, des chiffres qui frappaient absolument

ste wagens kregen een 3,8 liter zescilinder onder de

des années soixante. Le magazine britannique

liter opgevoerd. Beide versies waren in die periode

type E et a écrit ceci en lettres capitales: “La voiture

bijna 250 km/u, cijfers die zeker in het begin van de

meilleure solution pour voyager rapidement sur la

bij verzamelaars als op historische meetings. De eer-

l’imagination, quand on sait qu’on était au début

motorkap en in 1965 werd die motorinhoud naar 4,2

Autocar a effectué un test en 1965 avec la 4,2 litres

al goed voor 265 pk, met een maximale snelheid van

la plus rapide que nous ayons jamais testée et la

jaren '60 absoluut tot de verbeelding spraken. Het

route.”

The Jaguar E-type 60 Collection car with exclusive and unique details.


75% SOLD


William Lyons with the Jaguar E-type coupé at Geneva in 1961.

Britse magazine Autocar deed in 1965 een test met

Au cours de la dernière phase de son existence, à

gen die we ooit hebben getest en de beste oplossing

V12 sous le capot et le modèle coupé biplace a

de 4,2 liter E-type en blokletterde: “De snelste wa-

savoir la Série 3, la type E a été dotée d’un 5,3 litres

om snel over de weg te reizen.”

disparu. Seuls le roadster et le coupé 2+2 sont restés.

In de laatste fase van zijn bestaan, de Series 3, kreeg

des chaînes en 1974. Au total, un peu plus de 72.000

en de tweezitter coupé verdween als model. Enkel

Jaguar a également conçu quelques versions

exemplaar van de Jaguar E-type liep in juni 1974 van

Drag Coupé et plus tard la type E Lightweight,

exemplaren van deze wagen gebouwd. Jaguar ont-

L’élément remarquable est que dans un premier

Le dernier exemplaire de la Jaguar type E est sorti

de E-type een 5,3 liter V12 onder de motorkap mee

exemplaires de cette voiture ont été fabriqués.

de roadster en de 2+2 coupé bleven over. Het laatste

particulières de la célèbre voiture, comme le Low

de band. In totaal werden er iets meer dan 72.000

une voiture plus légère destinée à la compétition.

wierp ook enkele bijzondere versies van de bekende

temps seuls 12 des 18 exemplaires ont été fabriqués

weight E-type, een lichtere auto bestemd voor de

les six exemplaires restants, en se conformant

ste instantie slechts 12 van de 18 exemplaren wer-

Cette version a été vendue pour le prix exorbitant

wagen, zoals de Low Drag Coupé en later de Lightcompetitie. Opvallend is dat van deze auto in eer-

et que Jaguar a décidé en 2014 de créer également totalement aux spécifications de la voiture de 1964.

den gebouwd en dat Jaguar in 2014 besliste om de

d’un million de livres.

overeenstemming met de specificaties van de auto

À nouveau perçue comme une œuvre d’art

overige zes exemplaren ook te creëren, volledig in uit 1964. Die versie werd verkocht voor de prijs van maar liefst één miljoen pond. Ook nu weer als kunstwerk Jaguar liet het daar echter niet bij, want voor de zestigste verjaardag van de E-type onthulde Jaguar Classic eerder dit jaar de E-type 60 Collectionwagens, twaalf vakkundig gerestaureerde en aan-

aujourd’hui

Jaguar n’en est toutefois pas resté là, car pour le soixantième anniversaire de la type E, Jaguar Classic a dévoilé plus tôt cette année les voitures type E Collection 60, douze type E 3.8 restaurées avec professionnalisme et modernisées de manière attrayante, fabriquées pour célébrer l’anniversaire de la voiture de sport iconique. L’histoire derrière

trekkelijk opgewaardeerde E-type 3.8, gebouwd

ces voitures est en soi déjà remarquable.

vieren. Het verhaal achter die wagens is op zich al

Comme mentionné précédemment, la type E

om de verjaardag van de iconische sportwagen te bijzonder.

{98}

a vécu sa première mondiale le 15 mars 1961 à Genève (Suisse). Les réactions du public au seul


YOUR ALL-TIME CAR REPAIR SPECIALIST Antwerpen Awans Brussels Etterbeek Gent Hasselt Kortrijk Liège Mechelen Nivelles Waasland www.cryns.be


« Jaguar Classic a dévoilé plus tôt cette année les voitures type E Collection 60, douze type E 3.8 restaurées avec professionnalisme et modernisées de manière attrayante, fabriquées pour célébrer l’anniversaire de la voiture de sport iconique. »

The Jaguar E-type 60 Collection roadster.

Zoals eerder vermeld beleefde de E-type zijn wereld-

coupé disponible pour des trajets de test étaient

première op 15 maart 1961 in Genève (Zwitserland).

si impressionnantes que Jaguar a amené en toute

voor testritten waren zo overweldigend dat Jaguar

deuxième type E, un roadster. Six décennies plus

van Coventry naar Genève bracht. Zes decennia la-

deux voitures légendaires : le coupé ‘9600 HP’ en

De publieksreacties op de enige beschikbare coupé

hâte pendant la nuit de Coventry à Genève une

's nachts in allerijl een tweede E-type, een roadster,

tard, la type E Collection 60 rend hommage à ces

ter brengt de E-type 60 Collection hulde aan deze

Opalescent Gunmetal Grey, qui a été conduite par

in Opalescent Gunmetal Grey, die door Bob Ber-

pour le lancement, et le roadster ‘77 RW’ en British

twee legendarische wagens: de coupé ‘9600 HP’

Bob Berry pied au plancher (‘flat out’) vers Genève

ry plankgas (‘flat out’) naar Genève werd gereden

Racing Green, pour lequel Norman Dewis a dû

Racing Green, waarvoor Norman Dewis alles moest

d’Angleterre pour le lendemain à Genève. Les

land tegen de volgende dag in Genève te krijgen. De

par deux (une type E Edition 60 coupé et une type E

voor de lancering, en de roadster ‘77 RW’ in British

laisser tout tomber (‘drop everything’) pour l’amener

laten vallen (‘drop everything’) om hem uit Enge-

voitures type E Collection 60, qui étaient vendues

E-type 60 Collection-wagens, die per twee werden verkocht (een E-type 60 Edition coupé en een

Edition 60 roadster), étaient respectivement dotées d’une finition dans les peintures exclusives ‘Flat

E-type 60 Edition roadster), werden respectievelijk

Out Grey’ et ‘Drop Everything Green’. Ces couleurs

en ‘Drop Everything Green’. Deze kleuren zijn geïn-

seront utilisées sur aucune autre Jaguar. Quelques

afgewerkt in de exclusieve lakkleuren ‘Flat Out Grey’

sont inspirées des couleurs originales de 1961 et ne

spireerd op de originele kleuren uit 1961 en zullen

améliorations subtiles, telles que la boîte manuelle

kele subtiele verbeteringen, zoals de handgescha-

favorisent quant à elles le confort d’utilisation et de

op geen enkele andere Jaguar worden gebruikt. Enkelde vijfversnellingsbak en verbeterde koeling, komen van hun kant het gebruikscomfort en rijgemak

de cinq vitesses et le refroidissement amélioré, conduite.

ten goede.

L’élément attrayant le plus remarquable des voitures

De meest opvallende blikvanger van de speciaal ge-

et designer King Nerd sur la console centrale de

produites spécialement est une gravure par l’artiste

produceerde wagens is een gravure door kunstenaar

chaque voiture, qui fait référence aux itinéraires

elke auto, die verwijst naar de routes die de origi-

à Genève. Chaque œuvre d’art est le résultat de

en ontwerper King Nerd op de middenconsole van

que les voitures d’origine ont parcouru de Coventry

nele wagens aflegden van Coventry naar Genève.

plus de 100 heures de travail manuel, réalisé en

Elk kunstwerk is het resultaat van meer dan 100 uur handwerk, uitgevoerd in overleg met de eigenaar. {100}

concertation avec le propriétaire.


Check out the Jaguar F-TYPE Heritage 60 Edition at Prado Zoute.

ZOUTE CONCOURS D'ELEGANCE BY EY Zeer uiteenlopend aanbod 60 jaar Jaguar E-type

Offre très variée pour les 60 ans de la Jaguar type E

Op 9 en 10 oktober 2021 staat één van de hoogte-

Les 9 et 10 octobre 2021, l’un des points d’orgue

punten van de Zoute Grand Prix op de agenda: het

du Zoute Grand Prix est au programme : le Zoute

de prestigieuze Royal Zoute Golf Club zijn opnieuw

prestigieux Royal Zoute Golf Club seront à nouveau

ment met een uitzonderlijk karakter. Een van de ex-

au caractère exceptionnel. L’une des expositions est

Zoute Concours d’Elégance by EY. De fairways van de plaats van afspraak voor dit exclusieve evene-

Concours d’Elégance by EY. Les fairways du le lieu de rendez-vous pour cet événement exclusif

posities is die rond 60 jaar Jaguar E-type.

celle concernant les 60 ans de la Jaguar type E.

Philip Kantor, directeur van het Concours, geeft

Philip Kantor, directeur du Concours, fournit

eenlopend, gaande van vier wagens van de Series 1,

réellement très variée, allant de quatre voitures

een roadster. Deze auto’s hebben een sluiting van

un coupé et un roadster. Ces voitures ont une

men er ook een coupé en roadster van de Series 1

cela, il y a également un coupé et un roadster de la

twee Jaguar E-type Series 3, met een 2+2 coupé en

il y a deux Jaguar type E Série 3, à savoir un coupé

lightweight, een wagen die vandaag nog met succes

un modèle ‘semi lightweight’ rare, une voiture qui

neemt.”

courses pour voitures de course historiques.”

tekst en uitleg. “Het aanbod is werkelijk zeer uit-

les informations et les explications. “L’offre est

waarvan twee ‘External Bonnet Lock’, een coupé en

de la Série 1, dont deux ‘External Bonnet Lock’,

de motorkap aan de buitenzijde. Daarnaast ko-

fermeture du capot moteur à l’extérieur. À côté de

met een ‘Inside Bonnet Lock’. Daartegenover staan

Série 1 avec un ‘Inside Bonnet Lock’. D’autre part,

V12 roadster. Tot slot is er ook een zeldzame semi-

2+2 et un roadster V12. Finalement, il y a également

aan wedstrijden voor historische racewagens deel-

participe aujourd’hui encore avec succès à des

{101}We design and build your leisure house Art

Home Office

Golf Simulator

Wine Storage

Cooking

Swimming

Wellness

Atelier

Horses

Helipad

Dogs

BBQ

Fitness

Sauna

Farming

Floating Tank

Greenhouse

Meditation Room (Yoga)

Cars

Kidshouse

Boat

Hunting

Guesthouse

Recording Room

Audio

Rehearsal Space

Partyspace

Bar

Gaming

Cinema

Your passion

Create yours! Let’s create the pavilion that fits your lifestyle. Scan the QR code for more information. Or visit unicus.be/pavilion


SECURITAS BELGIUM

“Beveiligen op afstand leidt ertoe dat bewakingsagenten pas ter plaatse ingezet worden als het noodzakelijk is. Zo kunnen onze mensen efficiënter werken en genieten onze klanten van verhoogde veiligheid.”

{

f r a n k l a m b r i g t s , c e o s e c u r i ta s b e l g i u m

}

De digitalisering van de maatschappij evolueert

La numérisation de la société évolue très rapide-

zich mee voor de beveiligingssector. Securitas, met

teur de la sécurité. Securitas, avec des succursales

razendsnel. Dit brengt heel wat uitdagingen met vestigingen in 47 landen en 355.000 medewerkers,

streeft naar een integrale dienstverlening om de klanten volledig te ont-zorgen op vlak van bevei-

ligingsdiensten. ‘Remote security’ wordt meer en meer de kern van de beveiliging en gaat hand in

hand met de traditionele ‘mannen in uniform’. “Securitas België neemt het voortouw in de digitale transformatie. We beschikken over een stevig

technologisch fundament om bewaking vanop

afstand uit te bouwen. De technologie staat ten dienste van ons personeel, waardoor zij hun werk

vlotter en efficiënter kunnen uitvoeren. Hierdoor

kunnen we nog meer veiligheid garanderen voor onze klanten, vertelt Frank Lambrigts, CEO van

Securitas België. Een team van tweehonderd mensen en mobiele camera’s staan in voor de veiligheid op en rond de Zoute Grand Prix.

{104}

ment et entraîne de nombreux défis pour le sec-

dans 47 pays et 355.000 collaborateurs, s'efforce d'offrir un service intégré pour soulager pleinement les clients de leurs soucis en matière de sé-

curité. La surveillance à distance devient de plus en plus le cœur de la sécurité et va de pair avec la

présence des traditionnels 'hommes en uniforme'.

“Securitas Belgique prend les devants en matière de transformation numérique. Nous disposons

d'une solide base technologique pour dévelop-

per la surveillance à distance. La technologie est au service de notre personnel, ce qui lui permet

de faire son travail de manière plus fluide et plus

efficace. Grâce à cela, nous pouvons garantir une sécurité encore plus grande à nos clients", explique

Frank Lambrigts, CEO de Securitas Belgique. Une

équipe de deux cents personnes et des caméras mobiles assurent la sécurité dans et autour du Zoute Grand Prix.


Securitas secures the safety of people, vehicles and buildings.

Er wordt veel gesproken over ‘remote security’. Wat moeten we ons daar precies bij voorstellen?

Om de veiligheid van mensen, terreinen en gebouwen te verzekeren, spelen onze meldkameroperatoren in het Securitas Operations Center (SOC) in Neder-over-Heembeek een cruciale rol. Dankzij een juiste combinatie van alarmsystemen, slimme camera’s en een connectie met onze meldkamer, worden alle alarmsignalen 24/7 opgevolgd om een maximale veiligheid te verzekeren. Denk aan nauw-

On parle beaucoup de ‘remote security’, ou de surveillance à distance. De quoi est-il précisément question ?

Afin de garantir la sécurité des gens, des terrains et des bâtiments, les opérateurs de notre centrale d’alarme du Securitas Operations Center (SOC) de Neder-over-Heembeek jouent un rôle essentiel. Grâce à la bonne combinaison de systèmes d'alarme, de caméras intelligentes et d'une connexion à notre centrale d’alarme, tous les signaux d'alarme

keurige geolocalisatie, toegangscontrole op afstand

sont surveillés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin

tekenregistratie, enzovoort. Is er een inbraak of een

exemple à une géolocalisation précise, au contrôle

kingscamera niet in orde? Dan sturen onze meld-

des systèmes de track & trace, au relevé des plaques

via bewakingsbeelden, track & trace-systemen, kenindringer? Is er een alarm afgegaan? Is een bewakameroperatoren onmiddellijk de dichtstbijzijnde mobiele patrouille ter plaatse om een controleronde uit te voeren. Indien nodig worden de hulpdiensten, de politie of de brandweer ingeschakeld. Neem als voorbeeld een logistiek bedrijf. Dat kan ’s nachts volledig met ‘remote security’ werken zodat er geen

de garantir une sécurité maximale. Songeons par d'accès à distance via les images de surveillance, à minéralogiques, etc. Il y a un cambriolage ou un intrus ? Une alarme a été déclenchée ? Une caméra

de surveillance est en panne ? Alors, les opérateurs de notre centrale d’alarme envoient immédiatement la patrouille mobile la plus proche pour effectuer une ronde de contrôle. Si nécessaire, nous faisons

{105}


« Grâce à la surveillance à distance, les agents de gardiennage ne sont déployés sur le site que lorsque cela s'avère nécessaire. Cela permet à notre personnel de travailler plus efficacementet à nos clients de bénéficier d'une sécurité accrue. »

appel aux services de secours, à la police ou aux pompiers. Prenons l'exemple d'une entreprise de logistique. Elle peut fonctionner entièrement avec une surveillance à distance la nuit, de sorte que la Frank Lambrigts, CEO Securitas Belgium

présence d'un veilleur de nuit n'est plus nécessaire. Si un mouvement, un bruit ou un événement anormal est détecté sur le site de l'entreprise, il est sig-

nachtwaker meer aanwezig hoeft te zijn. Als er een

nalé de manière proactive à notre point de contrôle

teerd wordt op de bedrijfssite, wordt dit proactief

physiquement, soit via un haut-parleur.

gerichte interventie plaats, fysiek of door middel

La numérisation du secteur de la sécurité se

Gaat de digitalisering van de beveiligingssector

Non, parce que les gens sont et restent la base de

afwijkende beweging, geluid of handeling gedetecgemeld in ons centraal controlepunt en vindt er een van een speaker.

ten koste van arbeidsplaatsen?

Nee, want mensen zijn en blijven de basis van onze business. Je kan mensen niet zomaar vervangen door technologie. Technologie is wél een cruciale pijler om bepaalde taken te automatiseren en te verbeteren, en we kunnen vandaag niet meer zon-

central et une intervention ciblée est réalisée, soit

fait-elle au détriment de l'emploi ?

notre business. Ils ne sont pas simplement remplacés par la technologie. La technologie est bel et bien un pilier crucial, qui permet d'automatiser et d'améliorer certaines tâches. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous en passer. Mais nous n'avons pas encore dû remplacer un seul agent de gardiennage

parce qu'une machine fait son travail à sa place. Au

der. Maar we hebben nog geen enkele bewakingsa-

contraire, la technologie fait en sorte que nos col-

gent moeten ontslaan omdat een machine zijn werk

laborateurs peuvent travailler plus efficacement. La

dat onze mensen efficiënter kunnen werken. De mix

humaines crée un environnement de travail plus

overneemt. Integendeel, technologie zorgt ervoor van technologie en menselijke interventies creëert een extra veilige werkomgeving. De focus verschuift wel van het preventieve naar het reactieve werk. Onze mensen moeten niet altijd on-site zijn maar doen meer vanop afstand en grijpen pas in wanneer

het nodig is. We zullen dus meer mensen aantrek-

combinaison de la technologie et des interventions sûr. L'accent se déplace cependant : il passe du travail préventif au travail réactif. Nos collaborateurs ne doivent pas toujours être sur place, mais agissent plus à distance et n'interviennent que lorsque c'est nécessaire. Nous attirerons donc davantage de gens avec un profil technique et une expérience dans le

ken met een technisch profiel en ervaring in digitale

domaine des techniques numériques.

Na een succesvolle carrière bij Securitas in ver-

Après une belle carrière chez Securitas dans dif-

gië in mei 2020. Wat zijn uw ambities en verwach-

ritas Belgique en mai 2020. Quelles sont vos ambi-

technieken.

schillende functies werd u CEO van Securitas Beltingen voor de toekomst?

Mijn hoofdopdracht is het verder doorvoeren van

de digitalisering bij onze klanten. Ik zet ook sterk {106}

férentes fonctions, vous êtes devenu CEO de Secutions et vos attentes pour l'avenir ?

Ma tâche principale consiste à poursuivre le processus de numérisation chez nos clients. Je mets aussi


DE NIEUWE 100% ELEKTRISCHE EQS. This is for you, world. Ontdek de nieuwe EQS. Laat u betoveren door de ongekende luxe van het interieur, uitgerust met een 141 cm breed MBUX Hyperscreen dat over de hele breedte reikt. En dankzij zijn actieradius tot 731 km* rijdt u met één oplaadbeurt van Brussel naar Parijs en weer terug. Ontdek hem bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz of op mercedes-benz.be/eqs-nl.

16,9 - 21,2 kWh/100 KM • 0 G/KM CO2 (WLTP). Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid. *EQS 450+ AMG Line.


in op ‘cybersecurity’. Dit is ‘booming’ en het belang

fortement l'accent sur la cybersécurité. Elle est dans

ervan zal de komende jaren enkel maar toenemen,

l'air du temps et son importance ne fera que croître

waardoor organisaties genoodzaakt zijn hun digi-

les prochaines années, de telle sorte que les organi-

tale veiligheid naar een hoger niveau te tillen. Op

sations seront dans l'obligation d'augmenter leur ni-

menselijk vlak streef ik naar het uitbouwen van een uitmuntende ‘people’-cultuur. We zijn een bedrijf met veel menselijke waarden – daar zitten onze

Zweedse roots zeker voor iets tussen. Elk jaar komen er enkele honderden nieuwe mensen bij en we in-

veau de sécurité numérique. Sur le plan humain, je souhaite développer une excellente culture ‘people’. Nous sommes une entreprise avec de nombreuses valeurs humaines ; nos racines suédoises y sont cer-

tainement pour quelque chose. Plusieurs centaines

vesteren sterk in opleidingen en bijscholingen voor

de personnes nous rejoignent chaque année et nous

te werken en dat onze mensen fier zijn op hun job

perfectionnement de chacune d'entre elles. Je veux

elk van hen. Ik wil dat het aangenaam is om bij ons

investissons massivement dans la formation et le

bij Securitas.

qu'il soit agréable de travailler chez nous et je veux

Securitas België is voor het twintigste jaar sponsor

Securitas.

van de Zoute Grand Prix. Hoe kijkt u naar deze sa-

que nos collaborateurs soient fiers de leur job chez

menwerking?

Securitas Belgique est sponsor du Zoute Grand

Securitas is een wereldwijd bedrijf, maar we streven

tez-vous sur cette collaboration ?

‘proximity’ na met onze klanten: we willen als beveiligingsbedrijf zeer dicht bij hen staan. Een event als de Zoute Grand Prix, met een sterke lokale ver-

Prix pour la vingtième année. Quel regard por-

Securitas est un acteur mondial, mais nous recherchons la proximité avec nos clients : en tant qu'en-

ankering en tegelijk een internationale uitstraling,

treprise de sécurité, nous voulons être très proches

vorige functies bij Securitas heb ik veel gereisd, wat

qui possède à la fois un ancrage local profond et un

is in die zin een perfecte match voor ons. In mijn

ontzettend boeiend was. Maar ik ben ook blij dat ik nu een vaste basis heb in België en dat ik dit mooie event in Knokke kan bijwonen en hier klanten en andere interessante mensen kan ontmoeten. Ik ben zelf geen autokenner en het is voor mij de eerste keer dat ik op de Zoute Grand Prix kom. Ik heb er al zoveel goede dingen over gehoord, dus ik kijk er ontzettend naar uit.

d'eux. Un événement comme le Zoute Grand Prix, rayonnement international, constitue à cet égard un mariage parfait pour nous. Dans mes précédentes fonctions chez Securitas, j'ai beaucoup voyagé, ce qui était extrêmement passionnant. Mais je me réjouis également d'avoir désormais un port d'attache en Belgique, de pouvoir participer à ce bel événement à Knokke, d'y rencontrer des clients et d'autres personnes intéressantes. Je ne suis personnellement pas un expert en automobile et c'est la

info? www.securitas.be {108}

première fois que j'assisterai au Zoute Grand Prix. J'ai déjà entendu tellement de choses positives à son sujet que j'ai vraiment hâte de le découvrir.


DE GROOTSTE MANCAVE VAN BELGIË WAAR HET HELE GEZIN WELKOM IS

GENTLEMAN’S FAIR 11/12/13/14 NOVEMBER 2021 WAREGEM EXPO ONTDEK ONZE VIP-FORMULES OP

REIZEN / DESIGN / AUTO’S / MOTOREN / GADGETS / TECHNIEK / GAMES / AUDIO / ACCESSOIRES / VIDEO / BOYS TOYS / KUNST / GEZONDHEID / MODE / SPORT / GASTRONOMIE / HORLOGERIE / ...

WWW.GMFVIP.BE

WWW.GENTLEMANSFAIR.BE


GET DRIVEN

“We richten ons meer en meer ook op zakenmensen, die de vele uren in de file beu zijn en hun reistijd willen omzetten in werktijd.”

{

gunther ghysels

}

Veiligheid is een aspect dat we als Zoute Grand

En tant que Zoute Grand Prix, la sécurité est un

alle niveaus. Eén daarvan is dat alcohol en rijden

veaux. L’un d’entre eux est le fait que l’alcool et

Prix zijnde hoog in het vaandel dragen en dit op niet samen gaan. Wie hiervan zijn beroep gemaakt

heeft is Gunther Ghysels. In 2016 hield hij Get Driven boven de doopvont. Een avondje uit op restau-

rant? Laat je dan met je eigen auto voeren. Zo kan je optimaal genieten, zonder dat iemand van het gezelschap de vervelende taak op zich moet nemen

om BOB te spelen. Vanaf dit jaar staat Get Driven

in voor de shuttle service op de Zoute Grand Prix, zodat ook onze genodigden en deelnemers ten volle kunnen genieten van onze hospitality.

Zoute Grand Prix en Get Driven, het lijkt een evidente match?

Klopt! Veel van onze klanten rijden mee of wonen in Knokke-Heist. We hebben quasi dezelfde doelgroep. We zijn dan ook verheugd om te kunnen samenwer-

aspect qui nous tient à cœur. Et ce à tous les nila conduite ne vont pas de pair. Gunther Ghysels

a fait de cette question sa profession. En 2016, il a porté Get Driven sur les fonts baptismaux. Une soirée au restaurant ? Alors, laissez-vous conduire dans votre propre voiture. Ainsi, vous pouvez en profiter de manière optimale, sans que personne

dans votre entourage ne doive assumer la tâche ennuyeuse de jouer au BOB. À partir de cette année, Get Driven se chargera du service de navette

durant le Zoute Grand Prix, afin que nos invités et participants puissent profiter pleinement de notre accueil.

Le Zoute Grand Prix et Get Driven, cela ressemble à une combinaison parfaite…

C’est juste ! Bon nombre de nos clients conduisent

ken met de organisatie. We gaan de genodigden op

ou habitent à Knokke-Heist. Nous avons presque

paviljoenen.

pouvoir coopérer avec l’organisation. Nous trans-

een veilige manier vervoeren naar de verschillende

le même groupe cible. Nous sommes donc ravis de porterons les invités en toute sécurité vers les différents pavillons.

{110}


« Nous nous adressons aussi de plus en plus aux hommes d’affaires, qui en ont assez de passer de longues heures dans les embouteillages et veulent transformer leur temps de déplacement en temps de travail. »

Ben je zelf ook een grote autoliefhebber? Absoluut. Ik ben al van kindsbeen af geïnteresseerd

in mooie auto’s. Voor mij is Zoute Grand Prix het event van het jaar. Meer in de moderne wagens dan in de classic cars. Daar ben ik iets minder in thuis, maar ik kijk er wel met bewondering naar. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen?

Êtes-vous personnellement aussi un grand ama-

teur de voitures ?

Absolument. Je m’intéresse aux belles voitures depuis que je suis tout petit. Pour moi, le Zoute Grand Prix est l’événement de l’année. Plus pour les voitures modernes que pour les ‘classic cars’. Je connais un peu moins bien ces dernières, mais je les observe tout de même avec beaucoup d’admiration.

Er was een studentenorganisatie in Gent die oudere

Comment vous est venue l’idée de Get Driven ?

Op een gegeven moment stopten ze er mee. Een

À Gand, une organisation d’étudiants emmenait les

mensen naar de supermarkt bracht met hun auto. vroegere klant van mij belde mij op en vroeg of ik haar nog eens wilde vervoeren. Zo was het zaadje

personnes âgées au supermarché dans leur voiture. À un moment donné, elle a cessé de le faire. Une de

{111}


geplant. Ik was net van school en richtte mij voorna-

mes anciennes clientes m’a alors appelé pour me de-

melijk naar mensen die op restaurant wilden gaan

mander si je pouvais la véhiculer. Et c’est ainsi que

eten en tegelijk genieten van een glaasje alcohol. Het bleek een instant succes! Zeker. We groeiden snel en in 2018 heb ik beslist om

la graine a été semée. Je venais de quitter l’école et je m’adressais principalement aux personnes qui

voulaient manger au restaurant tout en dégustant un petit verre d’alcool.

een softwareplatform te bouwen. Dat was de eerste

Et le succès a été immédiat !

externe speler. In maart 2019 was er de lancering.

Tout à fait. Notre croissance a été rapide et en 2018,

sneeuw omdat alles stil viel. Geen events, geen ho-

le premier grand pas. J’ai d’abord tout confié en

echt grote stap. Eerst heb ik alles uitbesteed aan een Tijdens de coronaperiode zagen we even zwarte

j’ai décidé de créer une plateforme logicielle. C’était

recaleven, niets. We zijn echter niet bij de pakken

sous-traitance à un acteur externe. Le lancement a

hebben, beslisten we om de IT ‘in house’ te ne-

virus, nous avons mangé notre pain noir durant un

blijven zitten en omdat we internationale plannen men. Het huidige platform botste immers op haar limieten. Er zijn nu continue 5 mensen mee bezig.

Midden november verwacht ik de lancering van het nieuwe platform.

eu lieu en mars 2019. Pendant la période du coronamoment, parce que tout était à l’arrêt. Pas d’événements, pas de restauration, rien. Nous ne sommes cependant pas restés les bras croisés et, comme nous avons des projets internationaux, nous avons

décidé de gérer l’informatique en interne. La plateforme actuelle avait en effet atteint ses limites. Cinq personnes y travaillent maintenant en permanence. Le lancement de la nouvelle plateforme est prévu à la mi-novembre. {112}


T O T AT LO ET AR LA EA M R D A E A C M OD RE AC TOTI RO E AT |TA I TLEAE P| RI TA J ATA PM|I D JS T ECC|HOISRL CA D HTE II RLE W D |E R T A K WP EE T O T A L E

R A A M D E C O R A T I E

|

T A P I J T

|

S C H I L D E R W E R K E N

SHOWROOM SHOWROOM

SHOWROOM Zoutelaan 58

8300 Knokke-Heist 8300 Knokke-Heist

8300 Knokke-Heist Tel. 050 62 78 60

SHOWROOM Zoutelaan 58 Zoutelaan 58 Zoutelaan 58

8300 Knokke-Heist Tel. 050 62Tel. 78 050 60 62 78 60 Tel. 050 62 78 60

n vf o ion-r fadotei@ec o s -t| idewe.w cb o e r a| t i e-. dbwee.coo | vrw info@ vs-decoratie sa-w i n f o @i o s -@d oe vc s .obvrea w . o vwsw td iw ee..cboo evrsa-tdi e .cboer a t i e . b e


Gunther Ghysels.

Welke landen staan op jullie radar?

Quels sont les pays dans votre collimateur ?

We hebben al een kantoor in Berlijn en London.

Nous avons déjà un bureau à Berlin et à Lond-

Dus Duitsland en het Verendigd Koninkrijk is de eerste stap. Er lopen gesprekken met een partij in Spanje en ook Groot-Hertogdom Luxemburg moet snel volgen. We hopen begin 2022 te kunnen starten, want er is veel potentieel. Niet alleen in het

res. L’Allemagne et le Royaume-Uni sont donc la première étape. Des discussions sont en cours en Espagne et le Grand-Duché du Luxembourg devrait suivre rapidement. Nous espérons pouvoir

commencer début 2022, car le potentiel est grand.

uitgaansleven, maar ook overdag. We richten ons

Non seulement dans la vie nocturne, mais aussi en

in de file beu zijn en hun reistijd willen omzetten

aux hommes d’affaires qui en ont assez de passer de

eigen comfortabele wagen en brengen hen zonder

transformer leur temps de déplacement en temps

meer en meer ook op zakenmensen die de vele uren

journée. Nous nous adressons aussi de plus en plus

in werktijd. Onze chauffeurs rijden hen rond in hun

longues heures dans les embouteillages et veulent

zorgen snel en veilig op hun bestemming.

de travail. Nos chauffeurs les conduisent dans leur

info? www.getdriven.app

ment, en toute sécurité et sans le moindre souci, à

{114}

propre voiture confortable et les amènent rapideleur destination.THE FLYING TAILOR ALIAS MR BLUE

“Ik stond erop om alle veertig juryleden persoonlijk te gaan opmeten zodat ik voor elk van hen een comfortabel maatpak kan maken van de allerbeste stoffen, in de stijl van de fun & fashionable jaren zestig en zeventig.”

{

d o m i n i qu e v i n d e vo g e l

}

Dominique Vindevogel is de koning van de

Dominique Vindevogel est le roi du monde de

merk Butch Tailors, dat winkels heeft in Knokke,

vêtements Butch Tailors, qui a des boutiques à

Vlaamse modewereld. Hij is CEO van het kledingNieuwpoort en Brussel met een eigen mannencollectie die hij in Italië en Turkije produceert. Daarnaast heeft Vindevogel een 'private label' afdeling

die collecties voor derden creëert en geeft hij kle-

dingadvies aan topondernemers en politici. Hij is vooral bekend als de ‘Flying Tailor’, de jetsetkleer-

maker, die de wereld rondvliegt om drukbezette zakenlui een perfect maatpak te gaan aanmeten.

Zo’n zeventig procent van zijn klanten zijn buitenlands en er zitten grote namen bij, waarover Vin-

devogel graag heel discreet blijft. “Ik reis de wereld af voor mijn job, het is het liefste dat ik doe. Maar

ik ben even blij dat ik in mijn eigen land kan sa-

menwerken met een prestigieus event als de Zoute Grand Prix” vertelt hij.

Dag Dominique, hoe ging je te werk bij het ontwerpen van de kledij?

Tijdens een brainstorm met de organisatie kwam ik te weten dat de oprichters David en Filip Bourgoo

grote fans zijn van John Steed, de hoofdrolspeler

la mode flamand. Il est CEO de la marque de Knokke, Nieuport et Bruxelles avec une propre

marque pour messieurs qu'il produit en Italie et en Turquie. À côté de cela, Vindevogel a une

section label privé qui crée des collections pour

des tiers et il donne des conseils vestimentaires

aux entrepreneurs et politiciens de premier plan.

Il est surtout connu sous le nom du ‘Flying Tailor’, le tailleur de la jetset, qui parcourt le monde en avion pour prendre les mesures afin de fournir un costume parfait aux hommes d'affaires très occupés. Environ septante pour cent de ses clients

sont étrangers, dont de grands noms, au sujet desquels Vindevogel préfère rester très discret. «

Je parcours le monde pour mon travail, c'est ce que

je préfère faire. Mais je suis tout aussi content de pouvoir collaborer dans mon propre pays avec un événement prestigieux tel que le Zoute Grand Prix » indique-t-il.

Bonjour Dominique, comment avez-vous procédé pour la conception des vêtements ?

in ‘The Avengers’ (Britse televisieserie uit de jaren

Lors d'un brainstorming avec l'organisation, j'ai

in de serie gekleed in een onberispelijk Savile Row-

sont des grands fans de John Steed, le personnage

’60 over een stel geheim agenten, nvdr). Steed ging

appris que les fondateurs David et Filip Bourgoo

kostuum: een driedelig maatpak met een getailleerd

principal de ‘Chapeau melon et bottes de cuir’

{116}


« Je tenais à prendre personnellement les mesures de l'ensemble des quarante membres du jury afin de pouvoir fabriquer pour chacun d'entre eux un costume confortable dans les meilleurs tissus, dans le style' fun & fashionable' des années soixante. »

The tailor made costume of the jury members as seen on the cover of Zoute Grand Prix Magazine Spring.

vest met zes knopen in vintage Britse stijl. Ik liet me

(série télévisée britannique des années ’60 mettant

den, tot en met de blauwe das met polkadots en

la série, Steed était vêtu d'un costume Savile Row

trouwens goed bij het thema van deze Zoute Grand

veste taillée munie de six boutons dans un style

den mocht ik de galakostuums maken voor de men-

costumes des membres du jury, avec la cravate bleue

hierdoor inspireren voor de pakken van de juryle-

en scène un couple d'agents secrets, ndlr). Dans

een bolhoed om het helemaal af te maken. Dit past

irréprochable : un costume trois-pièces avec une

Prix: Magritte. Naast de maatpakken voor de juryle-

britannique vintage. Je m'en suis inspiré pour les

sen van de organisatie en de herkenbare rode Zoute

à pois et un chapeau melon pour compléter le tout.

Grand Prix-bodywarmers voor alle deelnemers.

Cela correspond d'ailleurs bien au thème de ce Zoute

De bezoekers kunnen ook tal van merchandising

les membres du jury, j'ai pu fabriquer les costumes

items kopen van jouw alter ego ‘Mister Blue’. Waaraan mogen ze zich verwachten?

We ontwierpen een unisex collectie met bodywar-

Grand Prix : Magritte. En plus des costumes pour de gala pour les personnes de l'organisation et les vestes rouges sans manches 'Zoute Grand Prix' reconnaissables pour tous les participants.

mers, hoodies, hemden, polo’s en een safari-jas.

Les

met een luxueuze uitstraling die voorzien zijn van

votre alter ego ‘Mister Blue’. À quoi doivent-ils

Het zijn zeer draagbare, multifunctionele stukken een subtiel Zoute Grand Prix-logo. Ze zijn exclusief te koop tijdens het event in de Prado Zoute, bij CWART en in de Royal Zoute Golf Club.

visiteurs

peuvent

également

acheter

d'innombrables articles de merchandising de s'attendre ?

Nous avons créé une collection unisexe avec des vestes sans manches, des sweats à capuche, des chemises, des polos et une veste safari. Ce sont des pièces très faciles à porter, polyvalentes ayant un rayonnement luxueux qui sont dotées d'un logo Zoute Grand Prix subtil. Ils sont exclusivement en vente pendant l'événement au Prado Zoute, chez CWART et au Royal Zoute Golf Club.

{117}


JURY MEMBERS ZOUTE CONCOURS D'ÉLEGANCE BY EY '21 DRESSED BY MR BLUE


Creating Harmony in Living for over 100 years in Knokke and beyond. With outstanding project architecture, visionary urbanism and landscape architecture, Compagnie Het Zoute transforms great locations into beautiful and magical places where leisure facilities are at your fingertips. We bring you quality of life in Knokke (B), Cadzand (NL), Hardelot (FR) and soon in Kortrijk (B) and other places as well.

For more information: www.compagniezoute.be

Ruban Bleu, Hardelot - SOLD

Duinhof Noord, Cadzand - ON SALE SOON

La Rive, Knokke-Heist - SOLD

De Branding, Cadzand - SOLD

Oscar Wilde, Hardelot - ON SALE


BREAKFAST GT TOUR '21 @HALIFAX DEINZE


Porsche Classic Partner Brussels. As unique as your Porsche Classic.

It isn’t a fluke that 70% of all Porsches ever built are still on the road today. It’s also thanks to the care provided by Porsche Classic Partner Brussels, the only centre in Belgium officially certified by Porsche AG. Just like you, we serve the soul of your «classic». Maintenance, restoration, genuine parts… we’ll make sure it continues to thrill you the way it did on the first day.

Porsche Centre Brussels Grand Route 395 1620 Drogenbos 02 371 79 11 www.porschecentrebrussels.be


LUNCH GT TOUR '21 @CASINO OSTEND


LUNCH GT TOUR '21 @CASINO OSTEND


GT TOUR '21 SATURDAY 09.10


MESSIKA BOUTIQUE Eiermarkt 7 2000 Antwerpen 03 231 11 11

Elizabetlaan 17 8300 Knokke 050 96 96 44

Place du Grand Sablon 20 1000 Bruxelles 02 669 88 80


ZOUTE RALLY

BY STOW '21 SATURDAY 09.10


PCARD+ Your access to the city

Simplified access to our parkings No need to pay at the payment machine • Network of 70 Interparkings in Belgium > New Easier access thanks to the licence plate recognition system in many car parks

Pcard+ also offers you...

The possibility of activating the MOBIB basic function for total intermodal mobility in Brussels Access to the Fleet Wash network of car wash

Direct discounts and promotions* > Up to 30% off on your parking fee • • • •

Ask your FREE Pcard+ www.pcard.be

Evening tariff from 19h Special cinema tariff 30 mins free in P1, P2, P3 at Brussels Airport 20% off on the Interparking car wash

* See conditions and list of participating car parks on www.pcard.be and www.interparking.be/carwash

ALWAYS NEAR


LUNCH ZOUTE RALLY BY STOW '21 @GHENT SATURDAY 09.10


LUNCH ZOUTE RALLY BY STOW '21 @GHENT SATURDAY 09.10


ZOUTE GRAND PRIX SHOP BY MIEKE & WENDYRACING HERITAGE

De eerste zege van Porsche in de 24 uur van Spa hing niet aan een zijden, maar aan een elektrisch draadje…

{

2 4 h s pa - f r a n c o r c h a m p s 1 9 6 7

}

Ondanks het feit dat de 24 uur van Spa-Francor-

En dépit du fait que les 24 heures de Spa-

voor toerwagens geboekstaafd stond, behaalde

de temps comme une course d’endurance pour

champs geruime tijd als een uithoudingswedstrijd Porsche er al in 1967 een eerste zege met de legen-

darische Porsche 911. Achter die zege ging een heel apart verhaal schuil, een verhaal dat de betrokkenen zich vandaag nog steeds herinneren.

De eerste editie van de 24 uur van Spa-Francor-

Francorchamps étaient désignées depuis pas mal voitures de tourisme, Porsche y a obtenu dès 1967 une première victoire avec la légendaire Porsche

911. Derrière cette victoire se dissimule une histoire

très particulière, une histoire dont les personnes concernées se souviennent encore aujourd’hui.

champs werd bijna 100 jaar geleden verreden. De

La première édition des 24 heures de Spa-

matige uitgaven en pas in 1964 kende de 24 uur van

ans. La course n’a toutefois pas connu un succès

gens die we er vandaag zien, zoals Porsche, Ferrari,

qu’en 1964 que les 24 heures de Spa ont pris leur

teams toen met toerwagens. De editie van 1967 van

nous y voyons aujourd’hui, comme Porsche, Ferrari,

proef van de European Touring Car Challenge.

participaient à l’époque encore avec des voitures de

Dat weerhield Porsche er echter niet van om met

Francorchamps a ainsi été la huitième épreuve du

race was echter geen instant succes, met onregelSpa zijn echte start. In tegenstelling tot de GT-wa-

Francorchamps s’est déroulée il y a près de 100 instantané, avec des éditions irrégulières et ce n’est

Audi, Mercedes of andere Lamborghini’s, raceten de

véritable départ. Contrairement aux voitures GT que

de 24 uur van Spa-Francorchamps was zo de achtste

Audi, Mercedes ou autres Lamborghini, les équipes tourisme. L’édition de 1967 des 24 heures de Spa-

drie Porsches 911, eigenlijk een 2+2-zitter, aan de

European Touring Car Challenge.

op het oude, razendsnelle en tegelijkertijd levens-

Cela n’a toutefois pas empêché Porsche de placer

start te staan. De wedstrijd vond in die dagen nog gevaarlijke circuit van 14,1 kilometer plaats. In een

trois Porsche 911, en fait une 2+2-places, sur la ligne

duo: Jean-Pierre Gaban en ‘Pedro’, een pseudoniem

encore sur l’ancien circuit ultrarapide et en même

van die drie Porsches 911 vonden we een Belgisch

{132}

de départ. En ces jours-là, la course se déroulait


The whole team celebrates the unexpected victory over a very wet Spa-Francorchamps circuit, Porsche's first victory in the rich history of the brand

La première victoire de Porsche aux 24 heures de Spa n’a tenu qu’à un fil électrique … voor Noël Van Assche. In die tijd was het niet onge-

temps très dangereux de 14,1 kilomètres. Dans une

woon, neen eerder de regel, dat de teams maar met

de ces trois Porsche, on trouvait un duo belge :

24 uursraces met drie of zelfs vier rijders afgewerkt

Noël Van Assche. À cette époque, il n’était pas

medische begeleiding van de rijders stond nog in de

équipes ne prennent le départ qu’avec deux pilotes

twee rijders van start gingen, daar waar vandaag de

Jean-Pierre Gaban et ‘Pedro’, un pseudonyme pour

worden. Van slapen was amper sprake en ook de

inhabituel, c’était même plutôt la règle, que les

kinderschoenen.

alors qu’aujourd’hui les courses de 24 heures sont

De tegenstand van Porsche bestond vooral uit een

presque pas question de dormir et l’encadrement

BMW, Chevrolet Camaro, Ford Cortina Lotus en

balbutiements.

Coopers en NSU’s. Andere merken aan de start wa-

Les adversaires de Porsche consistaient surtout en

horde fabriekswagens van Alfa Romeo, maar ook Ford Mustang, naast kleinere, maar snedige MINI ren Glas, Renault en Volvo. In totaal gingen 60 wagens van start, waarvan er amper 24 de aankomst

réalisées avec trois ou même quatre pilotes. Il n’était médical des pilotes n’en était également qu’à ses

une horde de voitures d’usine d’Alfa Romeo, mais également BMW, Chevrolet Camaro, Ford Cortina

zouden bereiken.

Lotus et Ford Mustang, à côté de plus petites, mais

Pole voor Ickx

qui se trouvaient sur la ligne de départ étaient Glas,

Na de kwalificaties toonde Jacky Ickx aan het stuur

saisissantes MINI Cooper et NSU. D’autres marques

Renault et Volvo. Au total, 60 voitures étaient au départ, dont à peine 24 allaient atteindre l’arrivée.

van een Ford Mustang zich de snelste en dat in een rondetijd van 4min22, of een gemiddelde snelheid

{133}


“Op zondagvoormiddag zorgden elektrische van 192 kilometer per uur en dat in 1967! De eerste Porsche, de wagen van Jean-Pierre Gaban en ‘Pedro’, vonden we terug op de zevende plaats, op 21 seconden van Jacky Ickx. Die zevende plaats was echter ook goed voor de snelste rondetijd in de Divisie 3, voor wagens van 1.600 tot 2.000 cc. In die periode lag achterin de Porsche 911 immers nog een

problemen voor een defect aan de ruitenwisser, net toen het begon te regenen. Er zat niets anders op dan de rijder via een draadje de ruitenwissers manueel te laten bedienen.”

2 liter luchtgekoelde krachtbron met zes cilinders. De wedstrijd zelf werd in slechte weersomstandigheden verreden, met zwaar bewolkt weer en op het

La pole pour Ickx

dat de wedstrijden in die periode niet te vergelijken

Après les qualifications, Jacky Ickx, au volant d’une

einde van de race hevige regenbuien. Ook hier geldt waren met de autosport van vandaag. Van wed-

Ford Mustang, s’est montré le plus rapide et ce

strijdonderbrekingen of een safety car was helemaal

en un temps au tour de 4min22, soit une vitesse

rijders om zich aan te passen.

Nous retrouvions la première Porsche, la voiture de

Elektrische draad

à 21 secondes de Jacky Ickx. Cette septième place

geen sprake. Als het zwaar regende, was het aan de

moyenne de 192 kilomètres par heure et ce en 1967 !

Jean-Pierre Gaban et ‘Pedro,’ à la septième place, avait cependant également signifié le temps au tour

De regen speelde dus een grote rol in deze 19de

le plus rapide en Division 3, pour les voitures de

fase van de wedstrijd liet poleman Jacky Ickx (Ford)

la Porsche 911 dissimulait en effet encore un moteur

editie van de Ardense etmaalrace. In de openings-

1.600 à 2.000 cc. À cette époque, le capot arrière de

zien waarom hij één van de grootste talenten van

de 2 litres à refroidissement par air de six cylindres.

kampioen om 20u30 namen de drie Porsches 911 de

La course en tant que telle a eu lieu dans de

in hun spoor. Halverwege de wedstrijd rustten de

temps très nuageux et de fortes averses à la fin de la

van Gaban en Pedro, want de twee andere 911’en

l’époque pas comparables avec le sport automobile

snellingsbak en een motorbreuk uit de race verdwe-

d’interruptions de course ni de safety car. S’il

zijn tijd was. Na de diskwalificatie van de Belgische leiding over, met de Alfa Romeo van Pinto-Cavallari

mauvaises conditions météorologiques, avec un

laatste zegeambities van Porsche op de schouders

course. À ce niveau-là aussi, les courses n’étaient à

waren respectievelijk met een probleem aan de ver-

d’aujourd’hui. Il n’était absolument pas question

nen. Op zondagochtend namen Gaban en Pedro de leiding definitief in handen. Aan het einde van de voormiddag zorgden elektri-

pleuvait fort, c’était aux pilotes de s’adapter. Fil électrique

sche problemen ervoor dat de 911 met startnummer

La pluie a donc joué un grand rôle lors de cette

dat het opnieuw hard begon te regenen! Bij Porsche

Pendant la première phase de la course, Jacky Ickx

#23 zonder ruitenwissers viel, net op het moment

19ème édition de la course d’endurance ardennaise. (Ford), le détenteur de la pole position, a montré

pourquoi il était l’un des plus grands talents de

son époque. Après la disqualification du champion belge à 20h30, les trois Porsche 911 ont repris la tête de la course, avec l’Alfa Romeo de PintoCavallari dans leur sillage. À mi-course, les dernières ambitions de victoire de Porsche reposaient sur les épaules de Gaban et Pedro, car les deux autres 911 avaient disparu de la course respectivement pour un

The weather conditions became very wet for the drivers especially on Sunday.

{134}


EXQUISITE JEWELRY

Vestingstraat 20 | 2018 Antwerp, Belgium | +32 32 13 42 36 Kustlaan 103 | 8300 Knokke-heist | +32 50 58 20 00 www.louisreichman.com


After its victory in 1967, Porsche would achieve further victories in 1968, 1969, 1993, 2003, 2010, 2019 and in 2020, the last time with our compatriot Laurens Vanthoor.

« Le dimanche matin, des problèmes électriques ont provoqué une panne des essuie-glaces, juste au moment où il a commencé à pleuvoir. Il n’y avait pas d’autre solution que de faire commander les essuie-glaces manuellement par le pilote à l’aide d’un fil. »

stonden de mecaniciens voor een raadsel en zij vonden geen manier om het euvel snel te herstellen. Er

problème de boîte de vitesses et un bris de moteur. Le dimanche matin, Gaban et Pedro prenaient

zat niets anders op dan de rijder via een koordje de

définitivement la tête de la course.

zarenstukje, zeker omdat er uiteraard moest blijven

À la fin de la matinée, des problèmes électriques

nen de regels van de kunst viel, konden Gaban en

départ #23 s’est retrouvée sans essuie-glace, juste

amper een halve ronde voorsprong op hun dichtste

Les mécaniciens de Porsche se trouvaient face

nederlaag toonde Alfa Romeo zich heel sportief,

résoudre le problème rapidement. Il n’y avait pas

gelijks hadden kunnen doen.

glaces manuellement par le pilote via un petit fil.

Jean-Pierre Gaban, 84, herinnert zich de editie van

continuer à courir. Même si la solution ne rentrait

ruitenwissers handmatig te laten bedienen. Een hugeracet worden. Hoewel de oplossing niet echt binPedro toch de wedstrijd op hun naam schrijven, met

ont fait en sorte que la 911 portant le numéro de au moment où il recommençait à pleuvoir fort !

rivalen, Pinto-Cavallari (Alfa-Romeo GTA). In hun

à casse-tête et ne trouvaient pas de manière de

want ze dienden geen klacht in, hoewel ze dat mo-

d’autre solution que de faire commander les essuie-

1967 als de dag van gisteren:

“Inderdaad, zondagochtend gingen de hemelsluizen

Une prouesse, en sachant qu’il fallait évidemment pas vraiment dans les règles de l’art, Gaban et Pedro

ont cependant pu inscrire leur nom au palmarès de la course, avec à peine un demi-tour d’avance sur

open. Ik zat aan het stuur van de wagen en ik was

leurs rivaux les plus proches, Pinto-Cavallari (Alfa-

ment dat zo voorzag. De ruitenwissers moesten in

montrée très sportive, car l’équipe n’a pas déposé

ne binnengekomen met vier ronden voorsprong op

le faire.

wel gedwongen om te stoppen omdat het reglealle omstandigheden functioneren. Ik ben de pitla-

{136}

Romeo GTA). Dans sa défaite, Alfa Romeo s’est réclamation, alors qu’elle aurait éventuellement pu


pure emotion

|

all solutions for kitchen and living projects bureau d’étude I projets sur-mesure cuisines - salles de bains - dressing - portes

exclusive partners

Minimal.

www.afílo.be I +32 2 534 49 99 I chaussée de Waterloo, 412 I 1050 bruxelles


“We hebben de editie van 1967 gewonnen, met een verhaal dat voor altijd deel zal uitmaken van de autosportgeschiedenis.”

Jean-Pierre Gaban, 84 ans, se souvient de l’édition 1967 comme si c’était hier :

“Effectivement, le dimanche matin le ciel nous est tombé sur la tête. J’étais au volant de la voiture et j’ai bien été obligé de m’arrêter parce que le règlement le prévoyait ainsi. Les essuie-glaces

devaient fonctionner en toutes circonstances. Je suis rentré au stand avec quatre tours d’avance sur mon poursuivant le plus proche et l’équipe The proud winner of 1967 edition decorates the poster of the 24h of Spa-Francorchamps in 1968.

technique de Porsche voulait en fait remplacer immédiatement le moteur électrique des essuieglaces. Je savais que cela nous ferait perdre trop de temps, je suis sorti de la voiture et j’ai littéralement tiré par les pieds l’homme qui était couché sous la voiture. J’étais fermement convaincu que nous devions et pouvions trouver une autre solution, une

mijn dichtste achtervolger en de technische crew

solution rapide, car l’Alfa-Romeo de Pinto-Cavallari

van de ruitenwissers meteen vervangen. Ik wist dat

le coffre (qui se trouve à l’avant). Nous avons alors

en heb de man die onder de wagen lag letterlijk bij

qui participait avec une Camaro et était un ami,

Ik was er stellig van overtuigd dat we een andere

fil électrique, d’un bon 2 mètres de long, que j’ai

oplossing, want de Alfa-Romeo van Pinto-Cavallari

à l’intérieur par la porte. Pour empêcher que tout

koffer (die vooraan ligt) weer gesloten. Toen heb-

gros nœud dans le fil. Lorsque j’ai voulu repartir,

van Porsche wilde eigenlijk de elektrische motor

n’avait pas tellement de retard. J’ai ensuite refermé

we dan te veel tijd zouden verliezen, ben uitgestapt

eu un peu de chance, car le Français Henri Greder,

zijn voeten gegrepen en onder de auto uitgehaald.

partageait notre box de garage et nous a passé un

oplossing moesten en konden vinden, een snelle

utilisé. J’ai fixé ce fil aux essuie-glaces et l’ai amené

had niet zo veel achterstand. Vervolgens heb ik de

ne vole de l’intérieur vers l’extérieur, j’ai fait un

ben we wat geluk gehad, want de Fransman Henri

deux nouveaux problèmes se posaient cependant …

was, deelde de garagebox met ons en reikte ons een

raison de la construction et il y avait un commissaire

ik aan de slag ben gegaan. Ik heb die draad aan de

Je me suis alors faufilé dans la voiture par la fenêtre,

nen geleid. Om te verhinderen dat alles van binnen

de côté …”

in de draad gelegd. Toen ik weer wilde vertrekken

Gaban, qui allait être au volant de la Porsche

eerste kon ik de deur niet meer open doen vanwege

reparti juste derrière l’Alfa, “mais j’ai pu le

auto die me niet wilde laten vertrekken. Ik heb me

chronométrage intermédiaire se faisait à l’époque

gewrongen, de auto gestart en die brave man heeft

tête de la course. Nous avons cependant dû très

Greder, die met een Camaro deelnam en een vriend

Premièrement, je ne pouvais plus ouvrir la porte en

elektrische draad aan, goed 2 meter lang, waarmee

devant la voiture qui ne voulait pas me laisser partir.

ruitenwissers bevestigd en dan via de deur naar bin-

j’ai démarré et ce brave homme a dû faire un pas

naar buiten zou vliegen, heb ik een dikke knoop stelden er zich echter twee nieuwe problemen… Ten

pratiquement 14 heures sur les 24, est cependant

de constructie en er stond een commissaris voor de

dépasser dans le même tour. Étant donné que le

dan maar via het raampje van de auto naar binnen

encore avant les stands, je n’ai jamais quitté la

een stapje opzij moeten zetten…”

peu utiliser la construction car nous roulions si

{138}


The Flying Tailor Clothes matter. Appearance and first impressions are important. The joy you can find in looking good is priceless. It has nothing to do with self-importance, but everything with self-respect. Never underestimate the power of looking the best you can. Feel free to break fashion rules when it gives you pleasure or lust for life. Enjoy the power of sprezzatura. And never forget: wherever you go, whatever you choose to wear, there is only one sartorial truth: trust - your - tailor! Sincerely,

Dominique Vindevogel

info@butchtailors.com - www.butchtailors.com


« Nous avons remporté l’édition de 1967, avec une histoire qui fera pour toujours partie de l’histoire du sport automobile. »

Gaban, die bijna 14 uur van de 24 aan het stuur van

vite sur les parties rapides de l’ancien circuit, et

Alfa, “maar ik kon hem al in dezelfde ronde inhalen.

glissait toute seule du pare-brise. Ce n’est que dans

ne was, heb ik officieel de leiding nooit uit handen

j’ai dû commander les essuie-glaces manuellement

tief weinig te gebruiken, want op de snelle stukken

départ/arrivée où les commissaires de course

deel van de omloop, reden we zo snel dat het water

étions cependant conformes, car la manière dont

gere bochten zoals la Source moest ik de ruitenwis-

indiquée nulle part. Nous avons donc remporté

de Porsche zou zitten, vertrok echter net achter de

c’était en fait la grande partie du circuit, que l’eau

Omdat de tijdswaarneming toen nog voor de pitla-

quelques virages plus lents comme la Source que

gegeven. De constructie dienden we eigenlijk rela-

et évidemment aussi à la hauteur de la ligne de

van het oude circuit, en dat was eigenlijk het grote

étaient là pour tout vérifier. De cette manière, nous

vanzelf van de voorruit gleed. Enkel in een paar tra-

ces essuie-glaces devaient être actionnés n’était

sers manueel bedienen en uiteraard ook ter hoogte

cette édition, avec une histoire qui restera pour

van start/finish waar de wedstrijdcommissarissen

toujours.”

waren wij conform, want nergens stond hoe die rui-

Gaban et ‘Pedro’ ont donc gagné, et Gaban allait

stonden om alles te verifiëren. Echter op die manier tenwissers moesten aangedreven worden. We hebben die editie dan ook gewonnen, met een verhaal

dans ce cadre à nouveau enregistrer un nouveau record du tour pour les voitures de tourisme. C’est

dat voor altijd zal blijven bestaan.”

ainsi que la Porsche 911 2.0 #23 a ouvert le palmarès

Gaban en ‘Pedro’ wonnen dus, waarbij Gaban ook

ardennaise. Porsche allait encore l’emporter en

zou neerzetten. Zo opende de #23 Porsche 911 2.0

fois avec notre compatriote Laurens Vanthoor. Le

dense klassieker. Porsche zou nog zegevieren in

été célébré lors des 24 de Spa 2017.

du

constructeur

allemand

dans

la

classique

nog eens een nieuw ronderecord voor toerwagens

1968, 1969, 1993, 2003, 2010, 2019 et 2020, la dernière

het palmares van de Duitse constructeur in de Ar-

50ème anniversaire de la victoire de Gaban-Pedro a

1968, 1969, 1993, 2003, 2010, 2019 en 2020, de laatste

maal met onze landgenoot Laurens Vanthoor. De 50ste verjaardag van de overwinning van GabanPedro werd tijdens de 24 uur van Spa 2017 gevierd.

{140}ROYAL ZOUTE GOLF CLUB “De Royal Zoute Golf Club kreeg een boost dankzij wijlen burgemeester Leopold Lippens, zelf een gepassioneerd golfer. Zo werd het een golfclub met veel grandeur en een internationale uitstraling.”

{

c o m pag n i e h e t z o u t e

}

‘Harmony in Living’: daarvoor staat Compagnie

‘Harmony in Living’: c'est ce que représente la

wevenheid tussen wonen, natuur en ontspanning

l'interdépendance harmonieuse entre habitat,

Het Zoute al ruim 100 jaar. Een harmonieuze ver-

is wat de projectontwikkelingen van de Compagnie drijft. Het overstijgen van materiële luxe en zorgen voor rust, beleving, comfort en ontspanning.

“De vernieuwing van het hotel van de Royal Zoute Golf Club kadert binnen deze vooruitstrevende

visie. Ook hier willen we een mooie plek creëren, waar mensen kunnen genieten in een rustgevend kader te midden van de natuur. De heropening

van het hotel wordt voorzien in januari 2022. We hopen veel golfers te mogen verwelkomen alsook

bedrijfsmensen en ondernemers die op zoek zijn naar een locatie voor een vergadering in een uniek kader,” vertellen Jos Vankriekelsvenne, directeur van de Royal Zoute Golf Club, en Joris Vrielynck, Algemeen Directeur van Compagnie Het Zoute.

Knokke-Zoute zou vandaag niet zijn wat het is zonder Compagnie Het Zoute. Kunnen jullie iets

meer vertellen over het ontstaan van de Compagnie?

Compagnie Het Zoute werd opgericht in 1908 door de familie Lippens. Zij beklemtoonden van bij de al-

Compagnie Het Zoute depuis plus de 100 ans. C'est nature et détente qui pousse la Compagnie à

développer des projets. Le surpassement en

matière de luxe matériel et de soucis de quiétude, de confort et de détente. « La rénovation de l'hôtel

du Royal Zoute Golf Club entre dans le cadre de cette vision avant-gardiste. Ici aussi, nous voulons

créer un joli endroit, où les gens peuvent apprécier la vie dans un cadre reposant au beau milieu de

la nature. La réouverture de l'hôtel est prévue en janvier 2022. Nous espérons pouvoir accueillir de nombreux golfeurs ainsi que des hommes

et femmes d'affaires et des entrepreneurs à la recherche d'un lieu pour une réunion dans un cadre

unique, » nous expliquent Jos Vankriekelsvenne, directeur du Royal Zoute Golf Club, et Joris

Vrielynck, Directeur Général de la Compagnie Het Zoute.

Knokke-le-Zoute ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui

sans

la

Compagnie

Het

Zoute.

Pouvez-vous ajouter quelque chose au sujet de la naissance de la Compagnie ?

lereerste urbanisatie de relatie met de natuur. Hun

La Compagnie Het Zoute a été fondée en 1908 par la

voorschriften die tot in het kleinste detail werden

ils ont mis l'accent sur la relation avec la nature.

visionaire kijk op ruimtelijke ordening, met bouw-

{142}

famille Lippens. Dès la toute première urbanisation


The Royal Zoute Golf Club.

beschreven, heeft uiteindelijk geleid tot het Knokke-Zoute van vandaag. Nergens elders aan de Belgi-

Leur regard visionnaire sur l'aménagement du territoire, avec des prescriptions urbanistiques

sche kust waren de bouwvoorschriften zo duidelijk

qui ont été décrites jusque dans les moindres

in de bouwwerken gehandhaafd worden en kreeg

d'aujourd'hui. Aucune autre commune de la côte

Compagnie Het Zoute een referentie in Knokke voor

et strictes que le Zoute. Cela a permis de maintenir

én buiten de woning. Het werkterrein van de Com-

conférer sa propre identité à la station balnéaire.

en streng als in het Zoute. Hierdoor kon de kwaliteit

détails, a finalement conduit au Knokke-le-Zoute

de badstad haar eigen identiteit. Al bijna 115 jaar is

belge n'a des prescriptions urbanistiques aussi claires

projecten met aandacht voor wooncomfort binnen

la qualité dans les travaux de construction et de

pagnie is de laatste kwarteeuw uitgebreid naar Har-

Cela fait déjà près de 115 ans que la Compagnie Het

delot, Cadzand en Zeeland. Sinds een paar jaar zijn

Zoute est une référence à Knokke pour des projets

onderbroken, maar niets is minder waar. De visie

l'extérieur du logement. Le champ d'action de la

Het Zoute creëert uitzonderlijke woonplaatsen. Met

de siècle à Hardelot, Cadzand et Zeeland. Depuis

langrijker is dan ooit, creëert ze op onvergelijkbare

dans l'arrière-pays. Le fil rouge semble interrompu,

Dit noemen we ‘Harmony in Living’.

jamais été aussi claire : la Compagnie Het Zoute

we ook actief in het binnenland. De rode draad lijkt

attentifs au confort de l'habitat à l'intérieur et à

is zelfs nog nooit zo duidelijk geweest: Compagnie

Compagnie s'est élargi au cours du dernier quart

een aanpak waarvan de essentie vandaag nog be-

quelques années, nous sommes également actifs

wijze een symbiose van wonen, natuur en recreatie.

mais rien n'est moins vrai. La vision n'a même crée des lieux de résidence exceptionnels. Avec

{143}


New interior of the rooms of the Royal Zoute Golf Club

Op vlak van recreatie is Compagnie Het Zoute ei-

une approche dont l'essence est aujourd'hui encore

Knokke. Dit is een van de oudste golfclubs van Bel-

incomparable une symbiose entre habitat, nature

genaar en uitbater van de Royal Zoute Golf Club gië met een uitstekende reputatie. Wat maakt de golfclub zo bijzonder?

plus importante que jamais, elle crée de manière et détente. C'est ce que nous appelons ‘Harmony in Living’.

De geschiedenis van Royal Zoute Golf Club gaat

Au niveau des loisirs, la Compagnie Het Zoute

gespeeld werd in ‘Knocke sur Mer’. De course be-

Golf Club de Knokke. Il s'agit d'un des plus anciens

terug tot het jaar 1899, toen er voor het eerst golf

staat uit twee 18 holes golfbanen in een landschap van bomen, duinen en mooie villa’s, op een topligging vlak bij het centrum van Knokke en op fiets- en wandelafstand van tal van mooie winkels en exclusieve boetieks. Het ontwerp is van de Britse topar-

est la propriétaire et exploitante du Royal Zoute clubs de golf de Belgique qui a une excellente réputation. Qu'est ce qui rend ce club de golf si particulier ?

L'histoire du Royal Zoute Golf Club remonte à

chitect Harry Colt, die in totaal meer dan honderd

l'année 1899, lorsque l'on a joué pour la première fois

tenbaan (PAR 72 Championship Course) vergt de

de deux terrains de golf de 18 trous dans un paysage

er veel wind staat. Op dit inland links parcours wer-

tout près du centre de Knokke et donnant accès à

golfbanen heeft ontworpen en gerenoveerd. De bui-

au golf à ‘Knocke sur Mer’. Le parcours est constitué

nodige vaardigheden van de speler, vooral wanneer

d'arbres, de dunes et de jolies villas, situé idéalement

den verschillende internationale golftornooien ge-

vélo et à pied à d'innombrables jolis magasins et

organiseerd zoals de Belgacom Open 1998, 1999 en

boutiques exclusives. Il a été conçu par l'architecte

se) is uitdagend en biedt veel variatie, wat ideaal is

et rénové au total plus de cent terrains de golf. Le

komen alle golfers aan hun trekken en we maken

requiert les aptitudes indispensables du joueur,

te onderhouden. Het is niet voor niets dat de Royal

tournois de golf internationaux ont été organisés sur

golfbanen van continentaal Europa! Het is ook op-

2000. Le terrain intérieur (PAR 64 Executive Course)

2000. Ook de binnenbaan (PAR 64 Executive Cour-

britannique de premier plan Harry Colt, qui a créé

voor spelers met een hogere handicap. In onze club

terrain extérieur (PAR 72 Championship Course)

er een erezaak van om de beide banen even goed

surtout quand il y a beaucoup de vent. Différents

Zoute Golf Club zich handhaaft in de top van beste

ce parcours tels que le Belgacom Open 1998, 1999 et

vallend dat de club gedurende decennia onafgebro-

est lui aussi exigeant et offre beaucoup de variété,

ken als Belgische nummer één gerangschikt wordt

ce qui est idéal pour les joueurs ayant un handicap

een prachtig gerenoveerd clubhuis met een bar en

dans notre club et nous mettons un point d'honneur

lekkerste gerechten creëert. In de zomer is het heer-

pour rien que le Royal Zoute Golf Club se maintient

door álle buitenlandse vakbladen. Er is bovendien

plus élevé. Tous les golfeurs trouvent leur bonheur

een toprestaurant waar chef Philippe Debever de

à entretenir aussi bien les deux terrains. Ce n'est pas

lijk vertoeven op het terras en in de winter in de ge-

dans le top des meilleurs terrains de golf d'Europe

zellige orangerie. Last but not least beschikken we over een ruime parking, ook niet onbelangrijk. {144}

continentale ! Un autre élément remarquable est


www.danielost.be Knokke

Brussels

Sint-Niklaas

Amman, Jordan

Riyadh, Saudi-Arabia

Dumortierlaan 141

Koningsstraat 13 Rue Royale

Onze-Lieve-Vrouwplein 26

Islamic College Street 66

King Fahad Road

+32 (0) 50 95 02 05

+32 (0) 2 217 29 17

+32 (0) 3 776 17 15

+962 6 464 1441

knokke@danielost.be

brussels@danielost.be

sintniklaas@danielost.be

amman@danielost.me

Opening 2022


« Le Royal Zoute Golf Club a reçu un coup de pouce grâce au regretté bourgmestre Leopold Lippens,

que le club est classé depuis des décennies sans interruption comme le numéro un belge par toutes les revues professionnelles étrangères. Il dispose en outre d'un clubhouse magnifiquement rénové avec

lui-même un golfeur passionné. Il est ainsi

un bar et un restaurant de premier plan où le chef

devenu un club de golf ayant beaucoup de faste

En été, il est merveilleux de se trouver sur la terrasse

et un rayonnement international. »

mais pas le moindre, nous disposons d'un vaste

Philippe Debever crée les meilleurs plats qui soient. et en hiver dans l'orangerie conviviale. Dernier point parking, ce qui n'est pas négligeable non plus.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de vernieuwing van het golfhotel, waar gasten kunnen overnachten met een uniek zicht op de fairway. Waaraan mogen we ons verwachten?

De renovatie van het hotel startte in 2019 om top-

La rénovation du golfhotel, où les clients peuvent

passer la nuit avec une vue unique sur le fairway,

est actuellement en passe d'être terminée. À quoi pouvons-nous nous attendre ?

La rénovation de l'hôtel a débuté en 2019 afin de continuer à proposer une qualité supérieure aux

kwaliteit te blijven bieden aan de gasten, want de

clients, car les chambres ne satisfaisaient plus

daarden voor comfort. Het doel is om het gebouw

conférer au bâtiment un rayonnement plus neuf

der dat de charmes en authenticiteit verloren gaan.

authenticité. Pensez aux élégants escaliers, aux

en de prachtige muurschilderingen die onze gasten

murales que nos clients apprécient tant. Le nombre

van zeven, verspreid over twee vleugels, naar tien,

ailes, à dix, sur quatre ailes, et elles seront dotées de

modern comfort. Er komt een lift en het gebouw zal

et le bâtiment deviendra plus accessible pour les

biel zijn. We bieden een golf-package aan voor de

forfait golf pour les amateurs de golf. À côté de cela,

zakenmensen en ondernemers. Onze goed uitgerus-

femmes d'affaires et les entrepreneurs. Notre salle de

kamers voldeden niet meer aan de huidige staneen frissere en modernere uitstraling te geven zon-

les standards actuels de confort. L'objectif est de et plus moderne sans perdre son charme et son

Denk aan de sierlijke trappen, het fraaie houtwerk

splendides boiseries et aux magnifiques peintures

zo waarderen. Het aantal kamers wordt uitgebreid

de chambres est étendu de sept, réparties sur deux

over vier vleugels, en ze zullen voorzien zijn van alle

tout le confort moderne. Un ascenseur est installé

toegankelijker worden voor mensen die minder mo-

personnes moins mobiles. Nous proposons un

golfliefhebbers. Daarnaast verwelkomen we graag

nous sommes heureux d'accueillir les hommes et

te meeting room is ideaal voor een board meeting

réunion bien équipée est idéale pour une réunion de

al dan niet in combinatie met een partijtje golf. De

jusqu’à au moins quinze personnes, en combinaison

of algemene vergadering tot zeker vijftien personen,

conseil d'administration ou une assemblée générale

heropening wordt voorzien in januari 2022.

ou non avec une petite partie de golf. La réouverture

{146}

est prévue en janvier 2022.


UNIEKE BUITENMOMENTEN THUIS Met een Renson overkapping geniet je het ganse jaar door van buiten leven. De unieke combinatie van design, kwaliteit en ultiem comfort. Dankzij ongelimiteerde mogelijkheden voor personalisatie, creëer je je eigen unieke buitenkamer… Afspraak in je tuin.

www.renson-outdoor.be VENTILATION

SUNPROTECTION

OUTDOOR
MERCEDES-BENZ EQS: THE ELECTRIC CAR OF TOMORROW

“De Mercedes EQS past in een globale aanpak van het Duitse bedrijf in een streven naar duurzaamheid.”

{

c ar review

}

De elektrificatie van ons wagenpark is goed en wel

L’électrification de notre parc de véhicules est en

een premium berline met volledig elektrische aan-

propulsion entièrement électrique répondant au

ingezet. Ook Mercedes-EQ heeft ondertussen ook

drijving voorgesteld en die wagen luistert naar de naam EQS. Met de EQS legt het merk de lat voor

het elektrisch rijden nog maar eens hoger. De eerste modellen die in de showroom van de Mercedes-EQ concessies staan zijn de EQS 450+ en de EQS 580 4MATIC.

In het kader van Ambition 2039 streeft Merce-

bonne voie. Une berline haut-de-gamme avec une

nom d’EQS est désormais également proposée

par Mercedes-EQ. Avec l’EQS, la marque place la barre à un niveau encore plus élevé en matière de

conduite électrique. Les premiers modèles qui se trouvent dans les showroom des concessions Mercedes-EQ sont l’EQS 450+ et l’EQS 580 4MATIC.

Dans le cadre d’Ambition 2039, Mercedes-Benz a

des-Benz ernaar om over minder dan twintig jaar

comme objectif de proposer d’ici moins de vingt

Al in 2030 wil de onderneming meer dan de helft

treprise veut dès 2030 vendre plus de la moitié de

een CO2-neutraal modellengamma aan te bieden.

van zijn auto’s met een elektrische aandrijflijn verkopen – hiertoe behoren volledig elektrische auto’s

en plug-in hybrids. Op veel gebieden denkt Merce-

ans une gamme de modèles neutres en CO2. L’enses voitures avec un groupe motopropulseur électrique – cette gamme comprend les voitures entièrement électriques et les plug-in hybrids. Dans

des-Benz vandaag al aan morgen: de nieuwe EQS

de nombreux domaines, Mercedes-Benz pense dès

zijn. De auto’s worden CO2-neutraal geproduceerd

pour être durable à tous points de vue. Les voitu-

is ontworpen om in alle opzichten duurzaam te

aujourd’hui à demain : le nouvel EQS a été conçu

met grondstofbesparende materialen, zoals vloer-

res sont produites de manière neutre en CO2 avec

bekleding gemaakt van ‘gerecycled’ garen. Merce-

des matériaux économisant les matières premi-

des-Benz houdt namelijk rekening met de volledige

ères, tels que le revêtement de sol fabriqué en fils

ciers tot de eigen productie. Mercedes-Benz AG

toute la chaîne de valeur, du développement et des

heeft zijn doelstellingen op het gebied van klimaat-

sous-traitants jusqu’à la production en tant que tel-

bescherming laten bevestigen door het Science Ba-

le. Mercedes-Benz AG a fait confirmer ses objectifs

waardeketen, van de ontwikkeling en toeleveran-

sed Targets Initiative (SBTI).

{150}

recyclés. Mercedes-Benz tient en effet compte de

en matière de protection du climat par la Science Based Targets Initiative (SBTI).


The new Mercedes-Benz EQS

« Le Mercedes EQS fait partie d’une approche globale de l’entreprise allemande dans une recherche de développement durable. »

S Klasse

Classe S

In september 2019 presenteerde Mercedes-Benz de

En septembre 2019, Mercedes-Benz a présenté le

EQS is. De EQS is eigenlijk de elektrische verbuiging

jourd’hui l’EQS. L’EQS est en fait la déclinaison élec-

EQS Concept Car, de voorbode van wat vandaag de

van de Mercedes S Klasse, sinds jaar en dag het vlag-

Concept Car EQS, le précurseur de ce qu’est autrique de la Mercedes Classe S, qui est de longue

genschip van het Duitse merk. Ola Källenius, CEO

date le produit phare de la marque allemande. Ola

zeer duidelijk bij de lancering van deze innovatieve

AG, a donc été très clair lors du lancement de cette

van zelfs onze meest veeleisende klanten te over-

les attentes de nos clients même les plus exigeants.

van Daimler AG en Mercedes-Benz AG, was dan ook

Källenius, CEO de Daimler AG et de Mercedes-Benz

wagen: “De EQS is ontworpen om de verwachtingen

voiture innovante: “L’EQS a été conçu pour dépasser

treffen. Dat is precies wat een Mercedes-Benz moet

C’est précisément ce qu’une Mercedes-Benz doit

doen om de letter ‘S’ in zijn naam te verdienen. Die

faire pour mériter la lettre ‘S’ dans son nom. Nous

letter kennen we namelijk niet zomaar toe.”

n’octroyons en effet pas si facilement cette lettre.”

Op technisch vlak verschilt de EQS van de klassie-

Sur le plan technique, l’EQS diffère en premier lieu

ke Mercedes S Klasse in de eerste plaats door zijn

de la Mercedes Classe S classique par son groupe {151}


aandrijflijn. De EQS 450+, met een range tot 770 km

motopropulseur. L’EQS 450+, qui a une autonomie

pk) stuurt naar de achterwielen met een koppel van

que qui envoie 245 kW (333 CV) aux roues arrière

beschikt over een elektrische motor dat 245 kW (333 568 Newtonmeter. De twee motoren van de EQS 580 4MATIC sturen welgeteld 385 kW (524 pk) en 855 Nm koppel naar de 4 wielen door. Een perfor-

allant jusqu’à 770 km, dispose d’un moteur électriavec un couple de 568 Newtons mètres. Les deux moteurs de l’EQS 580 4MATIC transmettent en tout

385 kW (524 CV) et 855 Nm de couple aux 4 roues.

mance-versie, de Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+

Une version performance, la Mercedes-AMG EQS

later stadium. Met een acceleratie van nul naar 100

kW/762 CV suivra dans un stade ultérieur. Avec une

per 4,3 seconden en 6,2 seconden voor de EQS 450+

l’EQS 580 4MATIC en à peine 4,3 secondes et 6,2 se-

met een vermogen tot 560 kW/762 pk volgt in een

53 4MATIC+ ayant une puissance allant jusqu’à 560

kilometer per uur voor de EQS 580 4MATIC in am-

accélération de zéro à 100 kilomètres / heure pour

moeten deze elektrische berlines van Mercedes-EQ niet onderdoen voor veel sportieve wagens met een

verbrandingsmotor. De wendbaarheid en het comfort worden gegarandeerd door de standaard luchtophanging en de meesturende achterwielen. Het MBUX Hyperscreen is de absolute highlight in het

interieur. Deze grote, gebogen display-unit strekt zich bijna uit van A-stijl tot A-stijl. Drie displays zit-

condes pour l’EQS 450+, ces berlines électriques de Mercedes-EQ n’ont rien à envier à de nombreuses voitures sportives ayant un moteur à combustion. La maniabilité et le confort sont garantis par la suspension pneumatique standard et les roues arrière directrices. Le MBUX Hyperscreen est le point fort absolu dans l’intérieur. Cette unité d’affichage incurvée s’étend pratiquement du montant A au

ten onder één afdekglas en lijken samen te smelten

montant A. Trois affichages se trouvent sous un seul

geeft de voorpassagier een eigen display en bedie-

écran. L’affichage oled 12,3” pour le passager avant

tot één scherm. Het 12,3” oled-voorpassagiersdisplay

verre protecteur et semblent fusionner en un seul

ningsgedeelte.

offre à celui-ci un affichage et un panneau de com-

Groene stroom Een ander cijfer dat erg belangrijk is, als het over elektrische wagens gaat, is uiteraard de actieradius. Afhankelijk van de grootte van de accu en de uitrusting en configuratie van de auto is een WLTP-actieradius tot 770 km mogelijk. Opladen is uiteraard {152}

mande qui lui sont propres. Électricité verte Un autre chiffre qui est très important, quand il s’agit de voitures électriques, est évidemment le rayon

d’action. En fonction de la taille de la batterie ainsi que de l’équipement et de la configuration de la voi-


Het gaat bulthaup om de details die zorgen voor harmonie in onze woonomgeving.

Wij creëren de omgeving voor uw momenten. Bezoek ons in Brugge en Kortrijk. Wij gaan graag met u in gesprek. b vorm, Hoefijzerlaan 49, 8000 Brugge Tel. +32 50 71 02 00, bvorm.bulthaup.be k vorm, Doorniksewijk 45/2, 8500 Kortrijk Tel. +32 56 25 90 63, kvorm.bulthaup.be


in diverse modi mogelijk, gaande van een klassieke

ture, un rayon d’action WLTP allant jusqu’à 770 km

snellaadstation (DC-laden). In dat laatste geval

en divers modes, allant d’un boîtier mural classique

des-EQ weer opgeladen is.

une station de recharge rapide (recharge DC). Dans

Mercedes is echter bijzonder ambitieus in de zorg

que la Mercedes-EQ soit à nouveau rechargée.

ten met ‘me Charge’ sinds 2021 groen laden bij elk

Mercedes est cependant particulièrement ambiti-

wallbox thuis of op het bedrijf (11/22 kW), tot een

est possible. Il est évidemment possible de recharger

duurt het amper een half uur alvorens de Merce-

à la maison ou dans l’entreprise (11/22 kW), jusqu’à

naar de leefomgeving en daarom kunnen de klanopenbaar laadstation in Europa. Bij het laden via Mercedes ‘me Charge’ is 100 procent van de ener-

ce dernier cas, il faut à peine une demi-heure pour

eux dans le souci de l’environnement et c’est pour cette raison que les clients peuvent recharger leur

gie van hernieuwbare bronnen afkomstig. Om het

voiture en électricité verte depuis 2021 avec ‘me

Mercedes-Benz Certificaten van Oorsprong in de

blique en Europe. En rechargeant via Mercedes

gebruik van groene stroom te bevorderen, verwerft vereiste hoeveelheid. Gedurende de eerste drie jaar na aankoop van de auto is Green Charging gratis. In totaal omvat het Mercedes ‘me Charge’-net-

Charge’ auprès de chaque station de recharge pu‘me Charge’, 100 pour cent de l’énergie provient de sources renouvelables. Afin de favoriser l’utili-

sation d’électricité verte, Mercedes-Benz acquiert

werk meer dan 500.000 laadpunten, waarvan meer

des Certificats d’Origine dans la quantité requise.

snellaadstations die uitsluitend werken met groene

la voiture, le Green Charging est gratuit. Au total,

in 2017 mede door Mercedes-Benz is opgericht, op-

500.000 points de recharge, dont plus de 200.000 en

dan 200.000 in Europa. Hieronder vallen ook de 336

Pendant les trois premières années après l’achat de

stroom. Dat heeft het snellaadnetwerk IONITY, dat

le réseau Mercedes ‘me Charge’ comporte plus de

gezet langs belangrijke verkeersaders in Europa.

Europe. Ceux-ci comprennent également les 336

De Mercedes EQS past in een globale aanpak van

stations de recharge rapide qui fonctionnent exclu-

het Duitse bedrijf in een streven naar duurzaam-

sivement avec de l’électricité verte. C’est ce que le

heid. Zo bestaat het staal dat voor de EQS wordt

réseau de recharge rapide IONITY, qui a été fondé

grotendeels wordt verkregen uit ‘gerecycled’ staal-

pied le long d’importants axes routiers en Europe.

verwerkt, voor 80 procent uit secundair staal dat

en 2017 notamment par Mercedes-Benz, a mis sur

schroot. Of zo wordt voor de vloerbekleding een

Le Mercedes EQS fait partie d’une approche globale

nieuw garen gebruikt, gemaakt van ‘gerecycled’ ny-

de l’entreprise allemande dans une recherche de dé-

lon. 1 ton van dit garen bespaart meer dan 6,5 ton

veloppement durable. C’est ainsi que l’acier qui est

not least is de productiefaciliteit van de EQS een

d’acier secondaire qui est en grande partie produit à

CO2 in vergelijking met nieuw materiaal. Last but ‘zero-carbon-fabriek’ en dus volledig CO2-neutraal.

transformé pour l’EQS est constitué à 80 pour cent partir de déchets d’acier recyclés. Un autre exemple de cette approche est le nouveau fil fabriqué en nylon recyclé qui est utilisé pour le revêtement de sol.

info? www.mercedes-benz.be

1 tonne de ce fil permet d’économiser plus de 6,5 tonnes de CO2 en comparaison avec du matériau neuf. Dernier point mais pas le moindre, l’usine de production de l’EQS est une ‘usine zéro carbone’ et donc entièrement neutre en CO2.

{154}


Bij my pool® nemen we mensen mee in onze wereld waarin water centraal staat. We bouwen unieke, op maat gemaakte zwembaden van uitzonderlijke kwaliteit en met een ongezien oog voor detail. We denken niet enkel na over uw zwembad, maar zetten in op een totale beleving. Ontdek meer op mypool.eu


De nieuwe EQE

Le nouvel EQE

De business-limousine EQE is het tweede model op

La limousine d’affaires EQE est le deuxième modè-

basis van de elektrische architectuur van de luxeklasse (EVA2), na de luxelimousine EQS. De EQE beleefde zijn wereldpremière tijdens de IAA in Mün-

le basé sur l’architecture électrique de la classe de luxe (EVA2), après la limousine de luxe EQS. L’EQE a vécu sa première mondiale lors de l’IAA à Munich

chen in september dit jaar.

en septembre de cette année.

Waar de EQS uiteraard de S Klasse belichaamt, is

Alors que l’EQS incarne évidemment la classe S, il

Het modellengamma zal bij de marktintroductie

La gamme de modèles comprendra deux variantes

een tweede uitvoering. Andere versies volgen in een

215 kW et une deuxième version. D’autres versions

van 660 kilometer. De EQE is compacter dan de EQS

nomie maximale de 660 kilomètres. L’EQE est plus

dat voor de EQE de bekende E Klasse van Mercedes.

s’agit pour l’EQE de la célèbre classe E de Mercedes.

twee varianten omvatten: de EQE 350 met 215 kW en

lors de l’introduction sur le marché : l’EQE 350 avec

later stadium. De EQE heeft een maximaal rijbereik

suivront dans un stade ultérieur. L’EQE a une auto-

en heeft een wielbasis die met 3.120 millimeter 90 millimeter korter is. Qua buitenafmetingen is hij vergelijkbaar met de CLS. Net als de CLS heeft dit model geen grote achterklep, maar een vaste achterruit en een kofferdeksel. De binnenafmetingen

compacte que l’EQS et a un empattement qui est 90 millimètres plus court avec 3.120 millimètres. Au niveau des dimensions extérieures, il est comparable au CLS. Tout comme le CLS, ce modèle n’a pas un grand hayon, mais une vitre arrière fixe et un cou-

overtreffen zelfs duidelijk die van de huidige E-Klas-

vercle de coffre. Les dimensions intérieures dépas-

se met de verbrandingsmotoren.

sent même clairement celles de l’actuelle classe E

{156}

dotée de moteurs à combustion.


Durbuy Experience

Hotel ***** - Restaurants - Wellness - Seminar NEW

!

Gastronomic Restaurant by Wout Bru

Rue du Comte Théodule d’Ursel 14, 6940 Durbuy - 086 21 32 62 - www.sanglier-durbuy.be


ALLARD, A BRITISH ARTISAN CAR BUILDER WINNING THE MONTE CARLO RALLY “De J2X is erg polyvalent, want je kan ermee op straat rijden, maar je kan ook deelnemen aan races voor historische wagens zonder ook maar iets te veranderen.”

{

h i s to r i c m oto r c a r b r a n d s

}

Engeland is altijd de bakermat van de automobiel

L’Angleterre a toujours été et est restée le berceau

ne, vaak artisanale merken, van begeesterde en

souvent artisanales, créées par des entrepreneurs

geweest en gebleven. Heel lang zagen we er klei-

gepassioneerde ondernemers. Zo was er in 1945 de 35-jarige Sydney Allard, een racer uit een echte au-

tofamilie, die het merk Allard boven de doopvont hield. Twaalf jaar lang volgden zeer diverse en

mooie wagens, waaronder een schitterende sport-

wagen, de J2X, waarvan er één bijzonder model in ons land aanwezig is.

Sommige mensen hebben motorolie in plaats van bloed in hun aderen stromen en zo iemand was de in 1910 geboren Sydney Herbert Allard. De jonge Londenaar kwam uit een ondernemersfamilie met heel wat Ford-garages en op amper 19-jarige leeftijd begon hij te racen. Al heel snel bleef het niet bij racen alleen, maar ging Allard bestaande wagens aan-

de l’automobile. Longtemps, de petites marques, enthousiastes et passionnés, y ont été florissantes.

En 1945, Sydney Allard, 35 ans, coureur automobile issu d’une vraie famille d’automobilistes, a porté la marque Allard sur les fonts baptismaux. Durant

douze années, des voitures très variées et très belles ont suivi, parmi lesquelles une magnifique voi-

ture de sport, la J2X, dont un modèle particulier est présent dans notre pays.

Certaines personnes ont de l’huile de moteur plutôt que du sang qui coule dans leurs veines. C’était le cas de Sydney Herbert Allard, né en 1910. Ce jeune Londonien était issu d’une famille d’entrepreneurs qui possédait de nombreux garages Ford. Il a commencé la compétition automobile à 19 ans à peine.

passen voor diverse vormen van autosport. Allard

Très vite, Allard n’est pas resté cantonné à la course,

racete vooral in de jaren ’30 in heel veel verschillen-

mais a commencé à adapter des voitures existan-

de wedstrijden, van ‘hill climbs’ over rally’s tot wed-

tes pour diverses formes de sport automobile. Dans

strijden op circuit. Hij behaalde er regelmatig suc-

les années 30 essentiellement, Allard a participé à

cessen met zijn eigen ontworpen sportwagens, vaak

de nombreuses compétitions différentes, depuis les

zoals de Ford V8 of de Lincoln V12. Overigens won

circuit. Il y a régulièrement décroché des succès avec

voorzien van heel krachtige Amerikaanse motoren,

{158}

courses de côte jusqu’aux rallyes et aux courses sur


The Allard J2X, the most evocative sports car of the British brand Allard.

Allard de allerlaatste autosportcompetitie in Enge-

les propres voitures de sport de sa conception, sou-

land, voor het uitbreken van de Tweede Wereldoor-

vent équipées de moteurs américains très puissants,

log. Tijdens de oorlog bleef hij, in het Engelse leger,

comme le Ford V8 ou le Lincoln V12. Par ailleurs,

legervoertuigen. In 1943 werkte er maar liefst 225

tomobile en Angleterre avant le déclenchement de

actief in de autosector. Zijn bedrijf herstelde immers medewerkers voor hem en zij herstelden meer dan 30 voertuigen per week. Allard Motor Company Het eigenlijke bedrijf, Allard Motor Company volgde in 1945, op een moment dat Engeland nog niet

Allard a remporté la toute dernière compétition aula Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, il est resté actif dans le secteur automobile au sein de l’armée britannique. Son entreprise réparait en effet

des véhicules de l’armée. En 1943, il employait pas moins de 225 personnes, qui réparaient plus de 30 véhicules par semaine.

helemaal van de gevolgen van de oorlog hersteld

Allard Motor Company

al snel drie modellen voor te stellen. Allard werk-

La véritable entreprise, Allard Motor Company, a vu

was. Dat weerhield het bedrijf er echter niet van om te met een duidelijke filosofie: krachtige motoren van Amerikaanse origine, gecombineerd met een

stalen chassis en lichte ‘bodies’ of carrosserieën. In die nadagen van de oorlog werd de vraag naar auto’s stilaan groter en groter en Allard nam dan ook een vliegende start. Al snel beperkte het bedrijf zich niet enkel tot lichte sportieve coupés, maar er volgden ook vierdeurssedans en andere types van wagens. Allard had een eigen classificatie: ‘J’ voor de tweezitters met korte wielbasis, ‘K’ voor twee- of

le jour en 1945, à une époque où l’Angleterre ne s’était pas encore totalement remise des conséquences

de la guerre. Cela ne l’a pas empêché de présenter rapidement trois modèles. Allard travaillait avec une philosophie claire : des moteurs puissants d’origine américaine, combinés avec un châssis en acier et des carrosseries légères. Dans cette période de l’après-guerre, la demande de voitures augmentait

progressivement, ce qui a permis à Allard de démarrer sur les chapeaux de roue. Bien vite, l’entreprise

{159}


The J2X, still in its first original factory paint.

driezittourers of -roadsters, ‘L’ voor tourers met vier zitplaatsen, ‘M’ voor cabrio’s en ‘P’ voor de sedans. Heel lang zou het verhaal van de Londense autobouwer echter niet duren. Na een productie van

ne s’est plus limitée aux coupés de sport légers, mais a également produit des berlines à quatre portes et d’autres types de voitures. Allard avait sa propre classification : "J" pour les biplaces à empattement

goed 1900 wagens verdween het merk in 1958.

court, "K" pour les ‘tourers’ ou ‘roadsters’ à deux ou

Allard zelf ging echter verder met racen en hij zou

pour les cabriolets et "P" pour les berlines. L’histoire

bijzondere. Vanaf de jaren ’60 leefde de naam Allard

dant pas duré très longtemps. Après avoir produit

zelfs nog eigen wagens bouwen, maar dan wel heel verder in het ‘dragracen’, een uit de VS overgewaai-

trois places, "L" pour les ‘tourers’ à quatre places, "M" de ce constructeur automobile londonien n’a cepenenviron 1.900 voitures, la marque a disparu en 1958.

de vorm van autosport waarbij twee deelnemers zo snel mogelijk een korte afstand over een rechte lijn afleggen. Hierbij haalden de deelnemers meer dan 50 jaar geleden al snelheden tot bijna 300 km/u na

amper een kwart van een mijl of iets meer dan 400 meter. Allard raakte ook meer en meer betrokken bij de promotie van het ‘dragracen’ in Engeland, maar dat bedrijf, Drag Racing Ltd, ging kort voor zijn dood op 12 april 1966 failliet. Internationale faam Hoewel Allard heel wat diverse auto’s bouwde, bleef de interesse van Sydney Allard toch vooral naar sportwagens en ook naar de racerij uitgaan. Het was dan ook niet ongewoon dat het merk Allard zijn opwachting in diverse races maakte, in het begin

Allard lui-même a toutefois continué la compétition et la construction de ses propres voitures, mais il s’agissait de voitures très spéciales. À partir des années 60, le nom Allard a été perpétué dans les

courses de ‘dragsters’, une forme de sport automobile venue des États-Unis, dans laquelle deux participants parcourent le plus rapidement possible une courte distance en ligne droite. Il y a plus de 50 ans, les participants atteignaient déjà des vitesses de près de 300 km/h après seulement un quart de mile, soit un peu plus de 400 mètres. Allard s’est aussi de plus en plus impliqué dans la promotion des courses de ‘dragsters’ en Angleterre, mais sa société, Drag Racing Ltd, a fait faillite peu avant sa mort, le 12 avril 1966.

vooral op eigen, Britse bodem, maar later ook over

Une renommée internationale

meerde races toe. Zo trok Sydney Allard driemaal

Bien qu’il ait construit de nombreuses voitures

In 1953 leidde hij na de openingsronde, maar enkele

aux voitures de sport et à la compétition. Il n’était

technische problemen. Meer succes kende Allard in

verses courses, au début essentiellement sur le sol

de landsgrenzen heen tot in de meest gerenomnaar Le Mans, maar zelf zou hij nooit de finish zien.

différentes, Sydney Allard s’est surtout intéressé

ogenblikken later gaf de J2R de geest als gevolg van

donc pas rare que la marque Allard participe à di-

de beruchte Rally van Monte Carlo, tot op vandaag nog steeds één van de meeste bekende rallywedstrijden ter wereld. In 1949 won het merk de prijs voor de teams, met een vierde, achtste en elfde plaats, {160}

britannique, mais plus tard également au-delà des frontières. Il a même participé aux courses les plus

célèbres. C’est ainsi que Sydney Allard s’est rendu trois fois au Mans, sans toutefois jamais atteindre


THE MASTERPIECE OF CRAFTMANSHIP

Warrant Holder of the Belgian Court

PIANOS MAENE IS EXCLUSIVE DISTRIBUTOR FOR BELGIUM & THE NETHERLANDS RUISELEDE - BRUSSELS - GENT - ANTWERPEN - LANAKEN - ALKMAAR (NL) WWW.MAENE.BE


la ligne d’arrivée. En 1953, il était en tête après le premier tour, mais quelques instants plus tard, la J2R a rendu l’âme à cause de problèmes techniques. Allard a connu plus de succès au célèbre Rallye de Monte-Carlo, qui reste aujourd’hui encore l’une des épreuves de rallye les plus renommées au monde. En 1949, la marque a remporté le prix par équipes, terminant aux quatrième, huitième et onzième places, tandis que Sydney Allard lui-même terminait à la 24e place au volant d’une Allard 3.6 L. L’équipe et la marque ont toutefois connu leur apogée en 1952 lorsque Sydney Allard, avec son copilote Guy Warburton, ont remporté le Rallye de Monte Carlo, devant la Sunbeam Talbot de ni plus ni moins que le légendaire Stirling Moss. La fin de l’entreprise allait cependant aussi marquer celle de la participation de la marque à des courses internationales. J2X J2X n’est pas le nom de code d’un projet spatial, mais celui de la voiture de sport la plus époustouflante de la marque britannique Allard. La J2X est une variante de la voiture de sport J2, qui a connu de terwijl Sydney Allard zelf als 24ste de aankomst be-

nombreux succès en compétition durant près de dix

reikte, met een Allard 3.6 L. Het hoogtepunt van het

ans. La J2 a remporté pas moins de 40 courses et a

Allard, samen met zijn corijder Guy Warburton, de

Après la J2X, la JR allait devenir la dernière vérita-

team en het merk volgde echter in 1952 toen Sydney

également terminé plus de 60 fois sur un podium.

Rally van Monte Carlo won, voor de Sunbeam Tal-

ble voiture de course de la marque.

bot van niemand minder dan de legendarische Stirling Moss. Het einde van het bedrijf zou echter ook het einde van de internationale racerij betekenen. J2X J2X is geen codenaam voor een ruimtevaartproject, maar wel van de meest tot de verbeelding spreken-

Allard a construit 83 exemplaires de la J2X entre 1951 et 1954. Par rapport à la J2, la J2X possédait une suspension avant plus performante, ce qui permettait également de déplacer le moteur plus en avant. Cela améliorait la répartition du poids de la voiture et le conducteur disposait d’un espace supplémentaire d’environ 20 centimètres. Le ‘X’ de J2X

de sportwagen van het Britse merk Allard. De J2X

signifie d’ailleurs ‘extended’, c’est-à-dire ‘étendu’ ou

wagen, die bijna tien jaar lang in de racerij actief

par un nez légèrement plus élancé. La voiture dis-

is een evolutie van de al zeer succesvolle J2-sportwas. De J2 won maar liefst 40 races en eindigde nog eens meer dan 60 maal op een podium. Na de J2X zou de JR de laatste echte sportwagen van het merk worden. Allard bouwde 83 exemplaren van de J2X en dat tussen 1951 en 1954. In vergelijking met de J2 had de J2X een verbeterde voorophanging, waardoor ook de motor verder naar voor kon geschoven worden. Hierdoor verbeterde de gewichtsverdeling van de wagen en was er meer plaats voor de bestuurder, zo’n goede 20 centimeter. De ‘X’ in J2X staat overigens voor ‘extended’, vrij vertaald uitgebreid of verlengd. Visueel is de J2X dan ook te onderscheiden {162}

‘allongé’. Visuellement, la J2X se distinguait de la J2 posait en outre d’un réservoir d’essence plus grand si nécessaire. Sous le capot se trouvaient plusieurs moteurs américains, mais toujours des V8. La J2X avait une puissance d’environ 180 CV. La J2X est aujourd’hui le modèle le plus précieux de la marque Allard. “C’est vrai”, confirme un collectionneur belge qui possède une Allard J2X. “Notre

voiture est très spéciale car elle est encore entièrement d’origine et n’a jamais été démontée. La voiture n’a même jamais été repeinte et possède donc toujours sa première peinture d’usine originale. L’intérieur en cuir, les tapis et d’autres petits détails sont eux aussi encore de 1953, l’année de construc-


Uw partner in kustvastgoed Ontdek onze nieuwbouwprojecten in Knokke-Heist, Blankenberge, De Haan, Nieuwpoort en Sint-Idesbald.

BLANKENBERGE

KNOKKE-HEIST

DE HAAN

OOSTENDE

BRUGGE NIEUWPOORT SINT-IDESBALD

pocpartners.com

l

verkoop@pocpartners.com

l

+32 470 66 90 90


van de J2 door een iets meer overhangende neus. Daarnaast beschikte de auto indien gewenst ook over een grotere benzinetank. Onder de motorkap zaten diverse Amerikaanse motoren, maar altijd een V8. De J2X was goed voor zo’n 180 pk. Ondertussen is de J2X het meest waardevolle model van het merk Allard. “Dat klopt”, bevestigt een Bel-

tion de cette voiture. Elle est très polyvalente, car vous pouvez la conduire en rue, mais vous pouvez aussi participer à des courses de voitures historiques sans changer quoi que ce soit. Elle est équipée de ce que les experts considèrent comme le seul ‘vrai’ moteur Allard d’origine : le Ford V8 Flathead, équipé de culasses ‘Ardun’ très spéciales. Ces culasses apportent au moteur 60 à 70 CV supplémentaires, ce

gische verzamelaar die een Allard J2X bezit. “Onze

qui donne une puissance d’environ 180 CV. C’est un

wagen is erg bijzonder, want nog steeds volledig ori-

moteur rare, car Duntov n’a jamais achevé sa con-

gineel en nooit gedemonteerd. De auto is zelfs nooit

ception à 100%, avec tous les problèmes que cela

originele fabrieksverf. Ook het lederen interieur, de

était cependant un ingénieur américain, qui a per-

opnieuw gespoten en staat dus nog in zijn eerste matjes en andere kleine details stammen nog uit 1953, het jaar waarin deze auto gebouwd is. Deze auto is erg polyvalent, want je kan er mee op straat

implique. Le précédent propriétaire de notre J2X fectionné le moteur Duntov pour en faire ce qu’il est aujourd'hui : puissant et fiable”.

rijden, maar je kan ook deelnemen aan races voor

Pas encore disparue

deze auto ligt wat kenners beschouwen als de enige

En 1992, une nouvelle Allard J2X est soudainement

historische wagens zonder iets te veranderen. In ‘echte’ originele Allard-motor, de Ford V8 Flathead, uitgerust met heel speciale ‘Ardun’ cylinderkoppen. Deze cylinderkoppen geven de motor een 60 à 70 bijkomende pk’s, wat resulteert in een vermogen van

ongeveer 180 pk. Het is een zeldzame motor, omdat Duntov zijn ontwerp nooit 100% afwerkte, met alle problemen van dien. De vorige eigenaar van onze J2X was echter een Amerikaanse ingenieur, die de Duntov motor verder op punt stelde tot wat hij nu is: krachtig en betrouwbaar.”

{164}

apparue, mais sous la forme d’une véritable voi-

ture de course du Groupe C, comme celles qui se disputaient jadis la victoire au Mans. Sous le capot se trouvait toujours un V8 américain, mais fabriqué par Ford et d’une puissance de près de 600 CV. Faute

de moyens financiers, la J2X-C n’a cependant participé qu’à une seule course à Laguna Seca, comptant pour le championnat américain d’endurance. Au Mans, la Allard n’a même pas passé les préqualifications.


WE FOCUS O N YO U

More than insurance brokers

ONZE TROEVEN, UW ZEKERHEID U onderneemt. U leeft. U kijkt vooruit. Als onafhankelijk makelaar in verzekeringen bieden wij u persoonlijk het plan dat u nodig heeft om dat in alle vrijheid en gemoedsrust te doen. Veel meer dan om verzekeringen draait het bij ons immers om u.

Official partner since 2010 Brugge | Knokke | Kortrijk | Veurne

www.groupclaeys.be


Photography: Choisi - Andreas Vanwalleghem

Nog niet verdwenen In 1992 verscheen er plots een nieuwe Allard J2X, maar dan in de vorm van een heuse Groep C-race-

« La J2X est très polyvalente, car vous pouvez la conduire en rue, mais vous

wagen of de auto’s die destijds in Le Mans voor de

pouvez aussi participer à des courses

een Amerikaanse V8, maar wel één van de hand van

de voitures historiques sans changer

ciële middelen zou de J2X-C echter maar één race

quoi que ce soit. »

zege vochten. Onder de motorkap zat nog steeds Ford met bijna 600 pk. Door een gebrek aan finanrijden, een wedstrijd in Laguna Seca voor het Amerikaanse uithoudingskampioenschap. In Le Mans raakte de Allard zelfs niet door de prekwalificaties.

Nog enkele jaren later zou een Canadees bedrijf, Allard Motor Works LLC, de J2X weer tot leven roepen. De nieuwe MKII en MKIII zijn dus moderne interpretaties van de wagen, maar vanuit dezelfde filosofie, met name een tweezitter met een krachtige V8 van Amerikaanse origine als motor.

{166}

Quelques années plus tard encore, une société canadienne, Allard Motor Works LLC, fera revivre la J2X. Les nouvelles MKII et MKIII sont donc des interprétations modernes de cette voiture, mais basées

sur la même philosophie : une voiture à deux places avec un puissant moteur V8 d’origine américaine.


NEW F-TYPE

FALL IN LOVE. FAST.

De nieuwe F-TYPE. Coupé of Convertible. 2.0 l met 300 pk tot V8 met 575 pk. Actieve Sportuitlaat. Lichtgewicht Aluminium Architectuur. Perfecte gewichtsverdeling voor een perfect responsieve rijervaring. Beeld u in. Liefde op het eerste gezicht. jaguar.be

9,5-11,0 L/100 KM – CO2: 215-249 G/KM (WLTP). Jaguar Care standaard. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie (KB 19/03/04): jaguar.be. Geef voorrang aan veiligheid. Afgebeeld model uitgerust met opties en accessoires.


ANZEGEM

BELLEGEM

Ref: ANZCENT - 648 kWh/m² UC 2458554 (VG, WG, GMO, GVKR, GVV)

Ref: BELCASC (VG, AG, GMO, GVKR, GVV)

BRUGGE

DIKSMUIDE

HARELBEKE

Ref: BRUGREIC - 130 kWh/m² UC 2048920 (VG, WG, GMO, GVKR, GVV)

Ref: EILANDDIK - 273 kWh/m² UC 975003 (VG, LWAG, GMO, GVKR, GVV)

Ref. GPZ1A - EPC 124 kWh/m² UC 16478/h399/d01 (VG, WG, GMO, GVKR GVV)

HOEILAART

HULSTE

IEPER

Ref. DQHO - EPC 295 kWh/m² UC 2017041000019550014-1 (VG, WG, GMO, GVKR GVV)

Ref: HUCH8 - 233 kWh/m² UC 1899088 (VG, AG, GMO, GVV, GVKR)

Ref: IEPKAST - 625 kWh/m² UC 830264 (VG, PG, GMO, GVKR, GVV)

INGELMUNSTER

KORTRIJK

KORTRIJK

Ref: BROWESC - 408 kWh/m² UC 2403260 (VG, WG, GMO, GVKR, GVV)

Ref: DELAKO - 653 kWh/m² UC 2275272 (VG, PG, GMO, GVKR, GVV)

Ref: CALKOR - 230 kWh/m² UC 2429311 (VG, WG, GMO, GVKR, GVV)

J. Bouckaertstraat 20, 8790 Waregem | tel: +32 (0) 56 60 41 76 | mail: info@dochy.be


KORTRIJK

KRUISEM

MENEN

Ref: KORVILLACC - 272 kWh/m² (VG, WG, GMO, GVV, GVKR)

Ref: KUWA1 - 221 kWh/m² UC 20210802-0002447179-RES-1 (VG, AG, GMO, GVV, GVKR)

Ref: MUREK54 - 35 kWh/m² (VG, AG, GMO, GVV, GVKR)

ROESELARE

RONSE

TIELT

Ref: APOBER - 291 kWh/m² UC 2411574 (VG, WG, GMO, GVKR, GVV)

Ref: FURO33C - 366 kWh/m² UC 2292363 (VG, WG, GMO, GVKR, GVV)

Ref: HANDAARSELEC - 492 kWh/m² UC 2353924 (VG, WG, GMO, GVKR, GVV)

TIELT

WANNEGEM-LEDE

WAREGEM

Ref: MEUTIE - 298 kWh/m² UC 2278054 (VG, WG, GMO, GVKR, GVV)

Ref: KASTEELWANN (VG, PG, GMO, GVKR, GVV)

Ref: PH144 - 123 kWh/m² UC 34040-G-2001_498/EP15712/B001/D01/SD001 (VG, WG, VKR)

WAREGEM

ZULTE

ZWALM

Ref: VYV234 - 445 kWh/m² UC 2379206 (VG, WG, GMO, GVKR, GVV)

Ref: STZU2C - 397 kWh/m² UC 2389731 (VG, LWAG, GMO, GVKR, GVV)

Ref: ZIZW8CC - 193 kWh/m² UC 2284720 (VG, WG, GMO, GVKR, GVV)

WWW.DOCHY.BE


MOBILITY PARTNER OF THE FUTURE

“Als speler in de multimobiliteit helpt Touring auto’s, fietsen en elektrische fietsen, steps, motors en nog zoveel meer. Zo bouwen we samen met onze leden aan de mobiliteit van de toekomst.”

{

to u r i n g

}

In 1948 werd Touring de eerste Belgische onderne-

En 1948, Touring est devenue la première entre-

dien is de wereld veranderd en vooral de laatste

sur la route. Depuis lors, le monde a changé et le

ming die automobilisten op de weg bijstaat. Sindsjaren evolueert de automobielsector snel. Vandaag

zijn de twaalf pechverhelpers van bij de start, die

zich verplaatsten met gele motoren en later de iconische Renault 4CV, er meer dan tweehonderd geworden die het land doorkruisen met goed uitgeruste voertuigen. De pechverhelping heeft zich

aangepast aan de mobiliteit en de transportmogelijkheden van vandaag. “Touring evolueerde

van de grootste automobilistenvereniging naar

de belangrijkste mobiliteitsorganisatie van België. We denken allemaal meer na over hoe we ons verplaatsen. Koning auto is niet langer heer en meester en we ontdekken het volledige scala aan mobiliteit. Voor Touring is een grote rol weggelegd om

deze evolutie te stimuleren,” vertelt commercieel directeur Xavier de Buck.

We zijn ze allemaal wel al eens tegengekomen: de

prise belge à porter assistance aux automobilistes secteur automobile a évolué rapidement, surtout ces dernières années. Aujourd'hui, les patrouilleurs, qui étaient douze au début et se déplaçai-

ent sur des motos jaunes puis sur l'emblématique Renault 4CV, sont plus de deux cents et sillonnent

le pays dans des véhicules bien équipés. L'assistance dépannage s'est adaptée à la mobilité et aux

possibilités de transport d'aujourd'hui. « Touring

était la plus grande association de conducteurs

et est devenue la plus importante organisation

de mobilité en Belgique. Nous réfléchissons tous davantage à la manière dont nous nous déplaçons. La reine Voiture ne règne plus en maître et nous

découvrons toute la gamme de la mobilité. Tou-

ring a un rôle majeur à jouer pour stimuler cette

évolution », explique le directeur commercial, Xavier de Buck.

Touring-wegenwachters die automobilisten met

Il nous est tous arrivés de les rencontrer : les pa-

Maar Touring doet meer dan pechverhelping. Kunt

listes en détresse le long de la route. Mais Touring

pech uit de nood helpen langs de kant van de baan. u ons iets meer vertellen over het ontstaan?

Iedereen kent Touring vandaag inderdaad als ‘de wegenhulp’. Maar ons verhaal begon 125 jaar gele-

trouilleurs de Touring qui assistent les automobine s'occupe pas que d'assistance dépannage. Pouvez-vous nous en dire plus sur sa création ?

Tout le monde connaît en effet Touring aujourd'hui

den… met de fiets! In 1895 ontstond de wielerclub

comme 'le dépanneur'. Mais notre histoire a débuté

de veiligheid van fietsers te promoten. Door de

Club de Belgique' est né en 1895 dans le but de pro-

‘Touring Club van België’ om het fietstoerisme en

il y a 125 ans avec… le vélo ! Le club cycliste 'Touring

opkomst van de auto werd de focus al snel uitge-

mouvoir le tourisme à vélo et la sécurité des cyclistes.

breid naar álle weggebruikers. In 1948 zag de eerste Touring-pechdienst in België het levenslicht. Vanaf {170}

En raison de l'essor de la voiture, l'attention s'est rapidement étendue à tous les usagers de la route. En


En cas de panne appelez le numéro : Bij pech, bel het nummer: In the case of a breakdown, call:

+32 475 300 385

Move foward together

Personne de contact / Contactpersoon / Contact person: Alain Van Beirs

Touring se chargera du remorquage vers un garage dans un rayon de 10 km autour de la panne du véhicule ou à Knokke. Touring zorgt voor het slepen naar een garage in een straal van 10 km rond de autopech of in Knokke. Touring will take care of towing the vehicle to a garage within a 10 km radius of the breakdown or to Knokke.


1948, le premier service de dépannage de Touring en Belgique a vu le jour. À partir de 1958, Touring a fourni également une assistance pour les voyages à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes membres d'un réseau international dont font partie l'ARC Europe (association des plus grands clubs automobiles européens, axée sur l'assistance sur la route, ndlr) et la FIA (Fédération internationale de l'automobile). Nous pouvons compter sur un vaste réseau de partenaires prêts à aider nos clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le secteur automobile évolue rapidement, avec l'arrivée de nombreuses nouvelles marques, voitures et

technologies. Comment faites-vous pour garder intacte la notoriété de vos patrouilleurs ?

Nos collaborateurs reçoivent une formation approfondie dans notre centre de formation, pour qu'ils disposent d'une expertise suffisante pour effectuer des 1958 verleende Touring ook reisbijstand in het buitenland. Vandaag zijn we lid van een internationaal netwerk waarvan ARC Europe (associatie van de grootste Europese automobielclubs, met focus op pechverhelping op de weg, nvdr) en de FIA (Internationale Federatie van de Automobiel, nvdr) deel uitmaken. We kunnen rekenen op een breed netwerk van partners die 24/7 klaarstaan voor onze klanten. De automobielsector verandert snel: er komen veel

nieuwe merken, wagens en technologie bij. Hoe

zorgen jullie dat de kennis van de wegenwachters up-to-date blijft?

Onze mensen krijgen een grondige opleiding in ons opleidingscentrum zodat ze over voldoende expertise beschikken om correcte herstellingen uit te voeren. Sinds 2020 staat multimobiliteit centraal

in onze activiteiten en dat heeft ook gevolgen voor

réparations correctes. Depuis 2020, la multimobilité est au cœur de nos activités et cela a aussi des conséquences sur nos patrouilleurs. C'est ainsi que nous possédons des vélos-cargos électriques pour porter assistance aux voitures, aux vélos (électriques), aux trottinettes, aux motos et aux scooters en ville. Depuis

2019, Touring recharge également les voitures électriques. Grâce à un booster de batterie, nos patrouilleurs peuvent remettre rapidement les voitures sur la route. Les gens ne réalisent pas toujours à quel point ce travail est exigeant. Les jours de pointe, comme en hiver, nos patrouilleurs aident plus de mille personnes. Mais c'est un travail gratifiant et les gens sont toujours heureux lorsque le patrouilleur arrive pour les sortir du pétrin. Les nombreux mots de remerciement, et même les cartes, que nous recevons de la part d'automobilistes satisfaits motivent nos patrouilleurs à faire chaque jour de leur mieux.

onze wegenwachters. Zo hebben we elektrische

Durant le Zoute Grand Prix, Touring s'occupe de

motors en scooters in de stad bij te staan. Sinds 2019

route. Avez-vous de l'expérience avec les ancêtres ?

bakfietsen om auto’s, (elektrische) fietsen, steps, herlaadt Touring ook elektrische auto’s. Dankzij een

l'assistance dépannage des participants en cours de

booster-batterij helpen onze wegenwachters de wa-

Certainement: quelque 40.000 ancêtres sont cou-

gens weer snel op de baan. Mensen staan er niet

verts par l'assurance de Touring, à côté des quelque

altijd bij stil wat voor een veeleisende job dit is. Op piekdagen, bijvoorbeeld in de winter, helpen onze wegenwachters meer dan duizend mensen. Maar het is een dankbare job en de mensen zijn altijd blij wanneer de wegenwachter arriveert om hen uit de nood te helpen. De vele woorden van dank en zelfs kaartjes die we krijgen van tevreden automobilisten houden onze wegenwachters gemotiveerd om er elke dag weer voor te gaan.

{172}

2.000.000 de voitures 'normales'. Il est frappant de constater que nous devons rarement intervenir pour dépanner des voitures anciennes, parce que leurs propriétaires sont généralement très attentifs et prudents avec leur voiture. Comme ils ne les conduisent pas très

souvent, ils effectuent un contrôle approfondi avant chaque trajet. Bien entendu, certains facteurs comme un froid ou une chaleur extrême peuvent venir perturber les choses, et dans ce cas, nous sommes là pour


Madeira & de archipel van de Azoren

Madère & L’archipel des Açores

VANAF À PARTIR DE

3.630€ PP

VERTREKDATA: 10 en 26 april 2022 (9 dagen/8 nachten)

DATES DE DÉPART : 10 et 26 avril 2022 (9 jours/8 nuits)

SCHIP: World Explorer *****

BATEAU : Le World Explorer *****

TROEVEN VAN UW CRUISE: Een unieke vaarroute met een grote keuze aan excursies en wandelingen in een overweldigende natuur • Vijf aanleghavens op vijf verschillende Azoren eilanden • Volledige dag in Madeira, het prachtige bloemeneiland • Een mooie ontdekking van deze ongerepte vulkanische eilanden

World Explorer Bel gratis naar 0800 82 550 (maandag tot vrijdag van 9u tot 18u), mail naar info@all-ways.be of ga langs bij uw favoriete reisagent www.all-ways.be

LES POINTS FORTS : Un itinéraire inédit, un large choix d’excursions et des randonnées au cœur d’une nature majestueuse • Cinq escales aux Açores dans cinq îles différentes • Une journée complète à Madère, la splendide « île aux fleurs » • Une découverte éblouissante de ces îles volcaniques remarquables

Appelez-nous gratuitement au 0800 82 550 (du lundi au vendredi de 9h à 18h), envoyez-nous un mail à info@all-ways.be ou contactez votre agence de voyages| www.all-ways.be


« En tant qu'acteur de la multimobilité, Tijdens de Zoute Grand Prix staat Touring in voor

Touring vient en aide aux voitures, aux vélos

Hebben jullie ervaring met oldtimers?

et aux vélos électriques, aux trottinettes, aux

de pechbijstand van de deelnemers onderweg.

Zeker: bij Touring zijn zo’n 40.000 oldtimers gedekt,

motos et bien plus encore. C'est ainsi que

naast meer dan 2.000.000 ‘gewone’ auto’s. Het valt

nous bâtissons la mobilité de l'avenir

komen voor pechverhelping aangezien de eigenaars

avec nos membres. »

op dat we bij oldtimers maar zelden moeten tussendoorgaans zeer zorgzaam en voorzichtig omspringen met hun wagen. Doordat ze er niet vaak mee rijden, voeren ze een grondige controle uit voor elke rit. Uiteraard kunnen bepaalde factoren zoals extreme koude of hitte roet in het eten strooien, en dan zijn wij er voor hen. We zijn partner van de BEHVA

eux. Nous sommes partenaires de la BEHVA (Belgian

ren opleidingen voor eigenaars van oldtimers zodat

formations pour les propriétaires d'ancêtres, afin qu'ils

len. Hier is veel interesse in, ook van jonge mensen.

Cela suscite beaucoup d'intérêt, y compris parmi les

(Belgian Historic Vehicle Association) en organiseze hun wagen zelf kunnen onderhouden en herstel-

Wat beschouwt u als de grote uitdagingen voor Touring in de toekomst?

We denken steeds meer na over de toekomst van de mobiliteit. Multimodaliteit wordt hierbij heel belangrijk. Mensen verplaatsen zich niet alleen meer met de auto maar ook met de (elektrische) fiets, steps, motor, scooters en nog veel meer. Wij passen

ons pechverhelpingssysteem hieraan aan. En we hebben via onze dochtermaatschappij Optimile een app ontwikkeld rond ‘mobility as a service’ (MaaS). Wanneer men een bestemming ingeeft, krijgt men drie voorstellen over een combinatie van vervoermiddelen: de snelste, de goedkoopste en de milieu-

Historic Vehicle Association) et nous organisons des puissent entretenir et réparer eux-mêmes leur voiture. jeunes. Que considérez-vous comme les grands défis de Touring à l'avenir ?

Nous réfléchissons de plus en plus à l'avenir de la mobilité. La multimodalité y jouera un rôle très important. Les gens ne se déplacent plus seulement en voiture, mais aussi en vélo (électrique), en trottinette, en moto, en scooter ou autre. Nous adaptons notre système d'assistance dépannage à cette situation.

Et via notre filiale Optimile, nous avons développé une application en matière de ‘mobility as a service’ (MaaS). Lorsque l'on introduit une destination, trois suggestions de combinaison de moyens de transport

vriendelijkste route. Dit doet de mensen nadenken

sont proposées : l'itinéraire le plus rapide, le moins

en de digitalisering worden auto’s ook slimmer en

sur la façon dont ils se déplacent. Avec l'électrification

ders ‘proactief’ op de hoogte gebracht van storin-

plus intelligentes et plus connectées. De plus en plus,

over hoe ze zich verplaatsen. Door de elektrificatie

cher et le plus écologique. Cela fait réfléchir les gens

meer geconnecteerd. Steeds meer worden bestuur-

et la numérisation, les voitures deviennent également

gen of problemen met hun wagen, waardoor ze

les conducteurs sont informés de manière 'proactive'

te laat is. Nog een goed voorbeeld is eCall, een alar-

leur permet d'intervenir à temps plutôt que lorsqu'il

tijdig kunnen ingrijpen in plaats van wanneer het

des pannes ou des problèmes de leur voiture, ce qui

meringssysteem dat automatisch de hulpdiensten

est trop tard. Je vous donne un autre bon exemple:

verplicht in de Europese Unie sinds 2018 voor nieu-

quement les services d'urgence en cas d'accident grave.

waarschuwt bij een ernstig ongeval. Dit systeem is

eCall. C'est un système d'alerte qui avertit automati-

we wagens en het zou 2.500 levens per jaar kunnen

Ce système est obligatoire dans l'Union européenne

op af zodat we kunnen meewerken aan een veiligere

ver 2.500 vies par an. Nous y adaptons également nos

redden. Ook hier stemmen we onze dienstverlening mobiliteit, en een beter leven in het algemeen.

sur les nouvelles voitures depuis 2018 et pourrait sauservices afin de contribuer à une mobilité plus sûre, et à une meilleure vie en général. Nous adaptons aussi

notre service à cela afin de pouvoir contribuer à une meilleure mobilité, et à une meilleure vie en général. {174}


Waar voor anderen de grens ligt, begint voor u de rit. De nieuwe Porsche Macan. Sportwagenkarakter.

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be

10,1 - 10,7 L/100 KM | 228 - 243 G CO2/KM (WLTP).

Adverteerder/V.U.: D’Ieteren N.V., Porsche Import, Vincent Struye, Maliestraat 50, 1050 Elsene, KBO BE 0466909993. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

RS Motors | Porsche Centre West-Vlaanderen Kortrijkstraat 155a 8770 Ingelmunster +32 (0)51/316 911 info@rsmotors.be www.rsmotors.be


“A classic car is more than a car, it’s an experience.”


Experience Room A classic car is more than just a car. It’s an experience. Our Experience Room in Knokke brings that unique experience to life. We use different themes each month to highlight various elements from the rich history of vintage cars, immersing you in the singular world of classic cars. Dumortierlaan 116 B-8300 Knokke-Heist, Belgium

Showroom We display our most iconic and most recently restored jewels in our showroom. Searching for the perfect historic piece of art? Simply interested in having a look around? We’re happy to give you a tour or discuss your classic car dreams. Victor Bocquéstraat 15 B-9300 Aalst, Belgium

marreyt.com


Book MTF for your next event and get the premium service you deserve! www.morethanaface.be


ARRIVAL ZOUTE RALLY BY STOW 21' SATURDAY 09.10


ARRIVAL ZOUTE RALLY BY STOW 21' SATURDAY 09.10


ARRIVAL ZOUTE RALLY BY STOW 21' SATURDAY 09.10


PRADO ZOUTE VIEWING 08H - 14H THU-SAT 07-09/10


PRADO ZOUTE

VIEWING 08H - 14H THU-SAT 07-09/10


PRADO ZOUTE VIEWING 08H - 14H THU-SAT 07-09/10


PRADO ZOUTE

VIEWING 08H - 14H THU-SAT 07-09/10


PRADO ZOUTE VIP COCKTAIL 15H - 19H THU-SAT 07-09/10


PRADO ZOUTE

VIP COCKTAIL 15H - 19H THU-SAT 07-09/10


PRADO ZOUTE VIP COCKTAIL 15H - 19H THU-SAT 07-09/10


2

1

PRADO ZOUTE

3

VIP COCKTAIL 15H - 19H THU-SAT 07-09/10

4

5

GUY PIETERS GALLERY

1. Vincent Lagrange & Umami - Heritage

6

7

2. Mel Ramos - Chiquita Banana 3. Gilbert & George - Beard Guard 4. Julian Schnabel - Portrait of Tonino Cacace 5. Julian Schnabel - Victorie I 6. Koen Van Mechelen 7. Julian Schnabel - Untitled


ZOUTE CONCOURS D'ÉLÉGANCE BY EY '21 SATURDAY 09.10


ZOUTE CONCOURS D'ÉLÉGANCE BY EY '21 SATURDAY 09.10


ZOUTE CONCOURS D'ÉLÉGANCE BY EY '21 SATURDAY 09.10


Open Galerieweekend 30 & 31 oktober 2021 ART Knokke-Heist is een open galerieweekend met als doel kunst toegankelijk te maken voor iedereen. Aspirant of ervaren kunstkenner. De galeriehouders ontvangen je met open armen. Geen vraag is hen teveel. Kunst in Knokke-Heist wordt zo extra in de schijnwerpers geplaatst. Maar kunstliefhebbers en kunstkopers genieten gans het jaar door van een artistieke beleving. Niet alleen in de kunstgaleries. Ook in de openbare ruimtes valt er op artistiek vlak heel wat te beleven. Stadsbeelden en strandkunstwerken verrassen op onverwachte locaties. Groet elke dag eb en vloed met Folon, tuur mee met de Socorristas over de duinen naar de zee of flaneer langs ‘de haas’ van Flanagan bij ondergaande zon.

MYKNOKKE-HEIST.BE


THE STORY OF THE MASERATI IN BOXES

“Maar liefst 2500 werkuren later was het project inderdaad beëindigd en het resultaat spreekt effectief tot de verbeelding.”

{

leo b. peschl

}

Maserati is één van die legendarische Italiaan-

Maserati est l’une de ces marques italiennes lé-

Het merk is ondertussen meer dan 100 jaar oud

marque a désormais plus de 100 ans et a construit

se merken die de tand des tijds heeft doorstaan. en bouwde wagens die tot de mooiste uit de automobielgeschiedenis behoren en net die auto’s

restaureert Leo B. Peschl, een Oostenrijker met zijn bedrijf in de buurt van Keulen. Leo B. Peschl

heeft een uitgesproken voorkeur voor de Italiaanse cabriolet en bracht recent een onwaarschijnlijk

restauratieverhaal tot een goed einde. Het verhaal van de Maserati in dozen.

gendaires qui a résisté à l’épreuve du temps. La

des voitures qui comptent parmi les plus belles de l’histoire de l’automobile. Ce sont précisément ces voitures que restaure Leo B. Peschl, un Autrichien

dont l’entreprise est située dans les environs de Cologne. Leo B. Peschl a une préférence marquée

pour ce cabriolet italien et a récemment mené à

bien une restauration improbable. Voici l’histoire de la Maserati en boîtes !

Maserati is een traditioneel automerk, met aan

Maserati est une marque automobile traditionnelle,

Ernesto Maserati. Zij begonnen, zoals wel vaker in

Carlo, Ettore et Ernesto Maserati. Comme c’était

drietandsymbool van het merk vindt overigens zijn

mes dans la course automobile. Le célèbre symbole

de basis vijf broers: Alfieri, Bindo, Carlo, Ettore en

constituée à la base par cinq frères : Alfieri, Bindo,

die vervlogen tijden, in de autosport. Het bekende

souvent le cas à cette époque, ils ont fait leurs ar-

oorsprong in de Fontein van Neptunus in Bologna op de Piazza Maggiore. In de jaren ’50 was het merk één van de sterkhouders van de F1, met wereldtitels in 1954 en 1957 voor Juan Manuel Fangio.

du trident de la marque trouve son origine dans la fontaine de Neptune de la Piazza Maggiore, à Bologne. Dans les années ‘50, la marque était l’un des

piliers de la F1, avec des titres mondiaux en 1954 et 1957 pour Juan Manuel Fangio.

{194}


The magnificent Maserati 3500 GT Vignale (AM101.1421).

« Le projet s’est achevé au bout de quelque 2.500 heures de travail et le résultat est effectivement époustouflant. »

De file voorbij

Remonter toute la file

De liefde voor Maserati van Leo B. Peschl stamt uit

L’amour de Leo B. Peschl pour Maserati remonte à

nering aan verbonden, die de 62-jarige Oostenrijker

que cet Autrichien de 62 ans exhume encore de la

haalt.

che et le ski était donc une activité régulière pen-

zijn verre kindertijd en er is ook een mooie herinnog steeds met de glimlach terug van onder het stof

Wij woonden in Oostenrijk en dus was skiën een vaste bezigheid in de wintermaanden. Ik denk dat ik amper vier jaar oud was, toen we op een ochtend naar één van de skigebieden reden, maar die waren in die tijd veel minder uitgebouwd. Dat maakte dat er wel eens lange files richting de skioorden stonden en op zo’n drukke ochtend stonden wij met het hele gezin in onze auto aan te schuiven. Plots klonk er, van heel ver, een enorm gebrul, een geluid dat van achter ons kwam. Een gele Maserati Vignale cabri-

sa tendre enfance et lui rappelle un beau souvenir, poussière avec un sourire. Nous habitions en Autridant les mois d’hiver. Je pense que j’avais à peine quatre ans et qu’un matin, nous nous rendions dans une station de ski. Ces stations étaient beaucoup moins développées à l'époque et de ce fait, il y avait parfois de longs embouteillages pour y parvenir. Lors d’une de ces matinées fort chargées, toute la famille patientait donc dans notre voiture. Soudain, nous avons entendu un énorme rugissement au loin, un son qui venait de derrière nous. Une Maserati Vignale jaune décapotable avec un homme un

peu plus âgé et une jeune femme a remonté toute

{195}


The magical combination of white with Pelle Blue leather.

olet met een wat oudere man en een jongere dame,

la file. Un détail m’a frappé : ils roulaient avec le toit

met het dak open en het skimateriaal stak uit de

re, comme dans une scène de film. Tout le monde

stoof de hele file voorbij. Opvallend detail, ze reden auto, net een scène uit een film. Iedereen keek, maar niet iedereen was even gelukkig met het manoeuvre. Ik was echter betoverd door de look en het geluid van de wagen, iets wat me al heel mijn leven bijblijft. Ik heb vanaf die dag een Maserati willen bezitten en dat gevoel heeft me nooit meer losgelaten. Voor mij heeft het merk iets wat ik nergens anders vind, een soort klassieke klasse en uitstraling die zelfs een Jaguar of Ferrari niet hebben. De auto ademt werkelijk passie uit, want ik heb het over auto’s die alle-

ouvert et l’équipement de ski dépassait de la voitua regardé, mais cette manœuvre n’a pas été unanimement appréciée ! Pour ma part, j’ai été sous le charme de la silhouette et du bruit de la voiture. Cela m’a accompagné toute ma vie. Depuis ce jour,

j’ai voulu posséder une Maserati et ce sentiment ne m’a jamais quitté. Pour moi, la marque a quelque chose que je ne retrouve nulle part ailleurs, une sorte d’élégance classique et de charisme que ne possède même pas une Jaguar ou une Ferrari. La voiture respire vraiment la passion, car je parle de voitures

maal met de hand zijn gemaakt. Dat maakt ook dat

qui sont toutes fabriquées à la main. Cela rend aussi

wagens zijn niet altijd even goed gedocumenteerd.

voitures ne sont pas toujours bien documentées.

Leo B. Peschl ging echter verder dan een Maserati

Leo B. Peschl ne s’est cependant pas contenté d’ac-

de restauratieprojecten niet makkelijk zijn, want de

les projets de restauration difficiles, parce que les

bezitten. Na een mooie zakelijke carrière, voor on-

quérir une Maserati. Après une belle carrière com-

der meer Shell en Caterpillar, gooide hij het roer om

merciale, notamment chez Shell et Caterpillar, il

seerd in de restauratie van klassieke Maserati-mo-

2010, spécialisée dans la restauration de modèles

en begon hij in 2010 zijn eigen bedrijf, gespeciali-

a changé de cap et a créé sa propre entreprise en

dellen. Leo B. Peschl Classic Sports Cars GmbH heet

Maserati classiques. L’entreprise ce cet Autrichien

tenrijker. De specialisatie van de onderneming die

B. Peschl Classic Sports Cars GmbH. La spécialisa-

het bedrijf van de naar Duitsland uitgeweken Oos-

goed acht werknemers telt, is Maserati. Al hebben we van klanten ook andere wagens, zoals een Jaguar E-Type of soortgelijke bolides, maar het blijft een uitzondering,” legt Leo B. Peschl uit. “Wij werken hoofdzakelijk aan diverse Maserati uit de periode 1957 tot 1965, met de zescilinder onder de motorkap en ook aan de achtcilinders die zowat tot 1968 de dienst hebben uitgemaakt.

ayant déménagé en Allemagne a été baptisée Leo tion de l’entreprise, qui compte huit collaborateurs,

n’est autre que Maserati. Même si nous recevons également d’autres voitures de clients, comme une Jaguar E-Type ou d’autres bolides de ce genre, cela reste une exception”, explique Leo B. Peschl. “Nous travaillons principalement sur différentes Maserati de la période 1957 à 1965, avec le six cylindres sous le capot, mais aussi sur le huit cylindres qui a pour ainsi dire fait la loi jusqu’en 1968.

{196}Vignale

Vignale

Een van de iconische modellen van Maserati uit

La Maserati 3500 GT est incontestablement l’un des

de naoorlogse periode, is zonder meer de Maserati

modèles emblématiques de Maserati dans la péri-

3500 GT. De open versie van deze sportwagen werd

ode de l’après-guerre. La version cabriolet de cet-

aan het grote publiek voorgesteld tijdens de Turini Motor Show van 1958, maar het betrof een proto-

te voiture de sport a été présentée au grand public lors du Turini Motor Show en 1958, mais il s’agissait

type dat nooit in productie ging. Het was evenwel

d’un prototype qui n’a jamais été produit en série.

door Michelotti, dat uiteindelijk in 1959 in Parijs als

chelotti, finira toutefois par susciter l’admiration du

een ontwerp van Carrozzeria Vignale, getekend de definitieve 3500 GT Convertibile het publiek zou betoveren. De wagen verschilde zowel in structuur als afmetingen van de 3500 GT. De auto was ook vooruitstrevend voor zijn tijd, getuige onder meer

het sperdifferentieel en vanaf 1962 de schijfremmen voor en achter. Onder de motorkap van de Maserati lag een 3,5 liter zescilinder in-lijn met twaalf kleppen. De overbrenging naar de achterwielen gebeur-

Ce projet de la Carrozzeria Vignale, dessiné par Mipublic à Paris en 1959, en tant que dernière 3500 GT Convertibile. La voiture se démarquait de la 3500 GT, tant par sa structure que par ses dimensions. Elle était également avant-gardiste pour son époque, comme en témoignent le différentiel à glissement limité et, à partir de 1962, les freins à disque à l’avant et à l’arrière. Sous son capot, cette Maserati cachait un six cylindres en ligne de 3,5 litres avec

de met een manuele versnellingsbak. Het geheel

douze soupapes. La transmission aux roues arrière

caties van de motor. De 3500GT was een succes voor

tout développait une puissance de 220 ou 235 C.V.,

een productie van zo'n 2500 exemplaren, waarvan

un succès pour la marque italienne, qui s’est traduit

was goed voor 220 of 235 pk, naargelang de specifi-

était assurée par une boîte de vitesses manuelle. Le

het Italiaanse merk, een succes dat resulteerde in

selon les spécifications du moteur. La 3500 GT a été

slechts 243 open wagens.

par la production d’environ 2.500 exemplaires, dont

Vreemde ontdekking

Une drôle de découverte

In 2014 kwam Leo B. Peschl op het spoor van zo’n

En 2014, Leo B. Peschl a trouvé la trace d’une ‘Vig-

‘Vignale’, maar de staat van de wagen bleek wel heel bijzonder.

{198}

seulement 243 étaient des cabriolets.

nale’ de ce type, mais son état s’est avéré très particulier.


" We share your passion "

www.bavariamotors.be Kortrijksesteenweg 306 - B-8530 Harelbeke Belgium - T +32 56 35 40 01 - info@bavariamotors.be


“Alle onderdelen van die wagen, op uitzondering van het chassis en het koetswerk, zaten in kisten, zonder veel bijkomende documentatie.”

In 2015 hebben we inderdaad een auto ontdekt, maar niet bij iemand thuis in de garage of zelfs niet in een schuur. Het bleek te gaan over de wagen met

chassisnummer AM101.1421 (Bouwjaar 1962 en mo-

En 2015, nous avons en effet découvert une voiture, mais elle ne se trouvait pas chez quelqu’un au garage ou dans une remise. Il s’est avéré qu’il s’agissait de la voiture portant le numéro de châssis

tornummer 1180). Alle onderdelen van die wagen,

AM101.1421 (Année de construction 1962 et numéro

op uitzondering van het chassis en het koetswerk,

de moteur 1180). Toutes les pièces de cette voiture,

zaten in kisten, zonder veel bijkomende documen-

à l’exception du châssis et de la carrosserie, se trou-

tatie. Er ontbraken ook heel wat onderdelen, zoals

vaient dans des boîtes, sans beaucoup de documen-

alles wat chroom betrof, en de onderdelen die nog aanwezig waren, bleken echt niet in optima forma. Die onderdelen waren niet gerestaureerd of gedeel-

tation supplémentaire. Il manquait même de nombreuses pièces, comme tout ce qui était chromé, et les parties qui étaient encore disponibles n’étaient

telijk hersteld, maar dan niet meteen volgens de

pas dans le meilleur des états. Ces pièces n’étaient

dat de auto in 1974 aan iemand verkocht was, die

vraiment dans le respect des standards les plus exi-

hoogste standaarden. Na wat onderzoekswerk bleek

pas restaurées ou partiellement réparées, mais pas

de auto wilde restaureren, het project ook opstart-

geants. Après quelques recherches, il s’est avéré que

te, maar het om welke reden dan ook, nooit heeft

la voiture avait été vendue en 1974 à quelqu’un qui

in onderdelen, in kratten. De auto veranderde bo-

mais qu’il n’avait jamais été achevé, pour l’une ou

afgemaakt. Sinds die tijd ‘leefde’ de auto dus verder

voulait la restaurer, que le projet avait commencé

vendien ook nog eens diverse malen van eigenaar in

l’autre raison. Depuis lors, la voiture ‘vivait’ donc en

tauratiestrategie bepaald. Het bleek immers dat er

changé à plusieurs reprises de propriétaire dans cet

van het project was het analyseren en begrijpen van

avons déterminé notre stratégie de restauration.

van de bestaande onderdelen en componenten erg

manquaient. Lors de la planification du projet, il a

het met de hand vervaardigen van alle ontbrekende

qualité du travail déjà effectué et celle des pièces

en deurmechanismen. Mijn medewerkers hebben

que a consisté à fabriquer à la main toutes les pièces

die staat. Op basis van wat we vonden, werd de res-

pièces détachées, dans des boîtes. Elle a en outre

veel cruciale onderdelen ontbraken. Bij het plannen

état. Sur la base de ce que nous avons trouvé, nous

de kwaliteit van het al verrichte werk en de kwaliteit

Il s’est avéré que de nombreuses pièces cruciales

belangrijk. De grootste technische uitdaging was

été très important d’analyser et de comprendre la

onderdelen - met name chromen sierstrips, raam-

et composants existants. Le plus grand défi techni-

het project met de grootste zorg en liefde uitgevoerd en dat leidde tot een schitterend resultaat.

manquantes, à savoir les garnitures chromées et les mécanismes des vitres et des portes. Mes collaborateurs ont réalisé le projet avec le plus grand soin et le plus grand amour, ce qui a donné à un résultat brillant.

{200}


Ontdek meer over het project

REEDS 60% VERKOCHT BIJ LANCERING

DÉ ARCHITECTURALE PAREL VAN DE NOORDZEE §

Een project met ongekende allures door David Chipperfield Architects (UK).

§

Adembenemende panoramische zichten op zee, havengeul, Hendrikaplein en hinterland.

§

Appartementen met superieur wooncomfort tot 265m2 groot.

§

High-end en duurzame afwerking op maat.

Volg het project ook via sociale media thegrand.be info@thegrand.be +32 (0)50 20 02 03 www.thegrand.be

www.facebook.com/thegrand


After more than 2,500 man hours it is true to say the result stirred the imagination.

« Toutes les pièces de cette voiture, à l’exception du châssis et de la carrosserie, se trouvaient dans des boîtes, sans beaucoup de documentation supplémentaire. »

Maar liefst 2500 werkuren later was het project in-

Le projet s’est achevé au bout de quelque 2.500

tot de verbeelding.

époustouflant.

derdaad beëindigd en het resultaat sprak effectief

In 2019 rolde de wagen inderdaad uit ons atelier.

heures de travail et le résultat était effectivement

La voiture est sortie de notre atelier en 2019. De-

Ondertussen heeft de auto zijn eerste 1000 kilome-

puis lors, la voiture a parcouru ses 1.000 premiers ki-

ter afgelegd en werd er ook al een eerste onderhoud

lomètres et un premier entretien a déjà été effectué.

waarvan elk detail verzorgd is, en alleen al vanwe-

est bichonné. Rien qu’en raison de la combinaison

uitgevoerd. Het is een schitterende auto geworden,

C’est devenu une belle voiture, dont chaque détail

ge de uitzonderlijke kleurencombinatie is het een

exceptionnelle de ses couleurs, c’est une voiture qui

verder. Het is een witte wagen, een wit dat op het

une voiture blanche, d’un blanc qui semblait froid à

het Pelle Blue leder, werd het gewoonweg magisch.

Blue, il est tout simplement devenu magique.

auto die ik in mijn hart draag, gaat de restaurateur

me tient fort à cœur, poursuit le restaurateur. C’est

eerste gezicht koud leek, maar in combinatie met

première vue, mais en combinaison avec le cuir Pelle

{202}


K N O K K E ZO U T E LUXEMBOURG

S p a r re n d re e f 8 0, 8 3 0 0 K n o k ke -Z o u te | i m m o b row n k n o k ke . b e | T. + 32 (0 ) 5 0 6 2 0 8 2 0 BIV 504 .648Timeless construction & renovation For more than 45 years, we have ensured impeccable construction and renovation work at the top end of the market. As our client, you will be assisted by a selected team that turns your dream into a customized design.

www.bplus.com +32 16 55 35 60


1

RR interieur ‘Piaf’ zetel van ‘Baxter’. Ongekend excentriek is deze modulaire collectie van Baxter met vrijwel uitsluitend ronde contouren. Hierdoor kan op gemakkelijke wijze een intieme loungehoek gecreëerd worden. RR interieur mixt topstukken van verschillende brands tot unieke interieurverhalen. Altijd coherent, ‘on trend’ en vooral verbluffend mooi. Ontdek de ‘Piaf’ zetel van ‘Baxter’ in één van onze drie showrooms in Knokke. D’une excentricité sans précédent, cette collection modulaire de Baxter comporte pratiquement exclusivement des contours arrondis. Un coin salon intime peut ainsi être créé facilement. RR interieur mélange des éléments de qualité supérieure de plusieurs marques pour créer des histoires intérieures uniques. Toujours cohérent, ‘on trend’ et surtout d’une beauté incroyable. Découvrez le fauteuil ‘Piaf’ de ‘Baxter’ dans l’un de nos trois showrooms à Knokke.

SHOPPING

info? www.rrinterieur.be

2

Louis Reichman “Lucky Lover Collection” De ‘Lucky Lover Collection’ is geïnspireerd door de schoonheid van de natuur en de schittering van natuurlijke diamanten. Een unieke combinatie van marquise diamanten. Dit verfijnde en gesofisticeerde design bezit een tijdloze glamour. La ‘Lucky Lover Collection’ est inspirée par la beauté de la nature et l’éclat des diamants naturels. Une combinaison unique de diamants marquises. Ce design raffiné et sophistiqué possède un glamour intemporel. info? www.louisreichman.com

3

Natuursteen Van den Weghe: Lap ® is as a product

Nooit was een stopcontact zo stijlvol ingewerkt als bij ‘Lap ® is as a product’. Een concept van Natuursteen Van den Weghe waarbij stopcontacten en schakelaars hun weg vinden naar zowel klassieke als eigentijdse interieurs. Jamais une prise n’a été intégrée avec autant d’élégance que chez ‘Lap ® is as a product’. Un concept de Natuursteen Van den Weghe où les prises et les interrupteurs se fraient un chemin à la fois dans les intérieurs classiques et contemporains. info? www.vandenweghe.be


4

POC Partners Zoute Schorre: een oase van rust in het centrum van Knokke. Pal in het historisch hart van Knokke, voelt de woonwijk Zoute Schorre bijna als een klein dorp aan waar thuiskomen écht thuiskomen is. Elk detail staat in het teken van rust en groen. Terwijl een groot deel van het autoverkeer plaatsvindt onder de grond, is het bovengronds heerlijk vertoeven op de kronkelende baantjes en pleinen met talloze bomen. Met 3 ondergrondse parkeerplaatsen per woning is het bovendien echt iets voor classic car fanaten, die hun klassieker veilig willen opbergen. Zoute Schorre: une oasis de quiétude au centre de Knokke En plein cœur historique de Knokke, le quartier résidentiel de Zoute Schorre offre pratiquement la sensation d’un petit village où l'on rentre vraiment chez soi. Chaque détail est placé sous le signe de la quiétude et de l’aspect verdoyant. Tandis qu’une grande partie du trafic automobile se déroule sous le sol, il est agréable de flâner à l’air libre au fil des petites rues sinueuses et places agrémentées d’innombrables arbres. Avec 3 parkings souterrains par maison, l’endroit convient en outre vraiment aux amateurs de voitures anciennes, qui veulent y stationner en toute sécurité leur voiture de collection. info? www.zouteschorre.be

5 Afilo

Het Brusselse Afilo staat al meer dan 20 jaar voor excellent interieur design en maatwerk made in Italy. Met partners als Minimal en Modulnova voor keukens en Rimadesio, Porro en Lema voor meubilair en meerbepaald dressings, weten ze elke keer weer een toegevoegde waarde te creëren in elk interieur. L’entreprise bruxelloise Afilo garantit déjà depuis plus de 20 ans un excellent design intérieur et un travail sur mesure made in Italy. Avec des partenaires tels que Minimal et Modulnova pour les cuisines et Rimadesio, Porro et Lema pour le mobilier et plus particulièrement les dressings, ils parviennent à chaque fois à créer une valeur ajoutée dans chaque intérieur. info? www.afilo.be


Website bestcar.autogids.be


WAT IS DE BESTE AUTO VAN 2021?

Breng tot 18/10 uw stem uit en bepaal mee welke auto de beste in zijn categorie wordt Ontdek de winnaars in het AutoGids-nummer van 17 november 2021!


1

SHOPPING

Troon 17 Maak kennis met Troon 17, een toonaangevend nieuwbouwproject met een adembenemend zicht op zee, aan de voet van het strand en op een zucht van het bruisende stadsleven van Oostende. Découvrez Troon 17, un projet de nouvelle construction de premier plan offrant une vue époustouflante sur la mer, au pied de la plage et à un souffle de la vie citadine bouillonnante d’Ostende. info? www.lecomte.be en www.dewaele.com

2

Marreyt Classic Cars In het Britse magazine ‘Auto Speed and Sport’ van Augustus 1952 komt deze unieke Jaguar XK120 met Stabilimenti Farina koetswerk aan bod in het hoofdartikel over de Italiaanse coachbuilders ‘Metal can be bent into any shape’. Het initiatief tot de creatie van deze elegante Jaguar hoorde toe aan de toenmalige Belgische gereputeerde Jaguar verdeler Mw. Joska Bourgeois. De première om deze bijzonder geslaagde Italiaanse stijloefening aan het grote publiek voor te stellen was vanzelfsprekend voorbehouden voor het Salon van Brussel van 1952. Een Belgische Jaguar liefhebber kon de charmes van deze ‘Flying Jaguar’ niet weerstaan met als gevolg dat deze in de daarop volgende jaren een regelmatige verschijning was in het Brusselse straatverkeer. Marreyt dat over de jaren een solide reputatie heeft opgebouwd als Jaguar restauratie specialist, is bijzonder vereerd, te zijn geselecteerd door de nieuwe eigenaar om deze unieke XK120 met one-off Stabilimenti Farina koetswerk terug in zijn glorie te herstellen. Misschien wel een blikvanger op de Zoute Concours d’Elégance by EY 2022? Cette Jaguar XK120 unique munie d’une carrosserie Stabilimenti Farina est évoquée dans l’article principal du magazine britannique ‘Auto Speed and Sport’ d’août 1952 concernant les carrossiers italiens : ‘Metal can be bent into any shape’. C’est Mme Joska Bourgeois, distributeur belge de Jaguar réputé de l’époque, qui avait pris l’initiative de la création de cette élégante Jaguar XK120, avec l’approbation du directeur de Jaguar, William Lyons. La primeur de présenter au grand public cet exercice de style italien particulièrement réussi a évidemment été réservée au Salon de Bruxelles de 1952. Un amateur belge de Jaguar n’a pas pu résister aux charmes de cette ‘Flying Jaguar’, ce qui a eu pour conséquence que cette Jaguar unique a fait des apparitions régulières dans les rues de Bruxelles dans les années qui ont suivi. Marreyt Classic Cars qui s’est forgé une solide réputation au fil des années en restauration Jaguar est particulièrement flatté d’avoir été sélectionné par le nouveau propriétaire pour restaurer cette Jaguar XK120 unique dans sa gloire d’antan avec une carrosserie Stabilimenti Farina exceptionnelle. Il reste encore pas mal de travail, mais il est possible que cette voiture puisse être admirée lors du Concours d’Élégance du Zoute Grand Prix de 2022, qui sait ? info? www.marreyt.com


Audi RS e-tron GT Pure sportiviteit en progressieve luxe. Ervaar de kracht en de sportiviteit van 100% elektrisch rijden gecombineerd met luxe en elegantie. Stap in een nieuw tijdperk en beleef onbelemmerd rijplezier. De Audi RS e-tron GT, dat is sportieve elektrische mobiliteit volgens Audi.

#FutureIsAnAttitude

COAST MOTORS KNOKKE 20,2 - 19,3 kWh/100KM - 0 G CO2/KM (WLTP)

Natiënlaan 111 - 8300 Knokke-Heist - België 050 / 62.10.30 - info@coastmotors.be www.coastmotors.be


COCKTAIL & DINNER GT TOUR @BRUGES SATURDAY 09.10


COCKTAIL & DINNER GT TOUR @BRUGES SATURDAY 09.10


GALA DINNER ZOUTE RALLY BY STOW '21 @RZGC SATURDAY 09.10


GALA DINNER ZOUTE RALLY BY STOW '21 @RZGC SATURDAY 09.10


GALA DINNER ZOUTE RALLY BY STOW '21 @RZGC SATURDAY 09.10


GALA DINNER ZOUTE RALLY BY STOW '21 @RZGC SATURDAY 09.10


GALA DINNER

ZOUTE CONCOURS D'ÉLÉGANCE BY EY '21 @CWART - SATURDAY 09.10


GALA DINNER

ZOUTE CONCOURS D'ÉLÉGANCE BY EY '21 @CWART - SATURDAY 09.10


WINNERS ZOUTE RALLY BY STOW 2021

1ST REGULARITY VERSTRAETE - VERSTRAETE TROPHY BY AUDEMARS PIGUET

2ND REGULARITY GIJBELS - GIJBELS

3TH REGULARITY BEEUWSAERT - BEEUWSAERT

TROPHY BY STOW

TROPHY BY EY


RESULTS

WINNERS ZOUTE RALLY BY STOW 2021

1ST TOURING COSAERT - SHEIK TROPHY BY AUDEMARS PIGUET

2ND TOURING DE SUTTER - WOLLECAMP

3TH TOURING LINS - TERMOTE

TROPHY BY STOW

TROPHY BY EY


WINNERS ZOUTE RALLY BY STOW 2021

1ST LADIES VAN HOE - BUSSELS TROPHY BY CRYNS

THANKS TO OUR TROPHY SPONSORS:


RESULTS GT TOUR 2021

RESULTS

1ST GT TOUR VAN OOST - VAN OOST TROPHY BY AUDEMARS PIGUET

2ND GT TOUR DAENEN - THIJS

3TH GT TOUR VAN BELLINGEN - DENGIS

TROPHY BY EY

TROPHY BY BONHAMS


RESULTS ZOUTE CONCOURS D'ÉLÉGANCE BY EY 2021

BEST OF SHOW PRE-WAR LANCIA LAMBDA CASARO TROPHY BY AUDEMARS PIGUET

BEST OF SHOW POST-WAR LAMBORGHINI COUNTACH LP400 TROPHY BY AUDEMARS PIGUET


RESULTS

RESULTS ZOUTE CONCOURS D'ÉLÉGANCE BY EY 2021

THE WINNER OF THE PRESERVATION CLASS AMILCAR C6 TROPHY BY EY

MOST EXCITING DESIGN CADILLAC 62 TROPHY BY STOW


Mix & match with Bartender Felten Berwouts Mijn passie voor cocktails dateert van toen ik nog

COCKTAIL

op school zat, waar we met smaken experimenteer-

Ma passion pour les cocktails date de l’époque où j’étais encore à l’école, et où nous expérimentions

den. Door de kansen die ik gekregen heb is deze

avec les saveurs. Grâce aux opportunités que j’ai

terug heb ik de kans gekregen om in Pure C cock-

ques années, j’ai eu la possibilité de servir des cock-

tails te serveren voor de gasten. Na Pure C mocht

tails pour les clients au Pure C. Après le Pure C, j’ai

Ondertussen werk ik al iets meer dan 8 jaar voor

public. Entretemps, cela fait déjà un peu plus de 8

passie alleen maar groter geworden. Enkele jaren

ik deze passie verder ontwikkelen in AIRrepublic. de Sergio Herman-groep. Ik hou ervan elke dag onze gasten van een lekker drankje en de ultieme beleving in AIRrepublic te voorzien. Hierbas de las Dunas, ontwikkeld door Pure C-chef Syrco Bakker, heb ik vanaf dag 1 meegemaakt. Het is een prachti-

eues, cette passion n’a fait que grandir. Il y a quel-

pu continuer à développer cette passion à l’AIRreans que je travaille pour le groupe Sergio Herman. J’aime fournir tous les jours une délicieuse boisson et l’expérience ultime à nos clients de l’AIRrepublic. J’ai expérimenté dès le premier jour l’Hierbas de las Dunas, développée par le chef Syrco Bakker de

ge Zeelandse kruidenlikeur, die de regio in de kijker

Pure C; il s’agit d’une splendide liqueur d’herbes de

ziltige smaak waardoor deze goed te mixen valt met

las dunas a un goût délicieusement épicé et salé, ce

ge en de frisse, zoete smaak van de clementine heel

Fever-Tree Clementine tonic parce que le caractère

een echt herfst- gevoel. Ook Fever-Tree Clementine

ment une excellente harmonie avec Hierbas de las

zet. Hierbas de las dunas heeft een lekker kruidige,

Zélande, qui met la région à l’honneur. Hierbas de

de Fever-Tree Clementine tonic omdat het kruidi-

qui lui permet de se mélanger parfaitement avec le

mooi in harmonie gaat met Hierbas de las Dunas, werd trouwens ontwikkeld door Sergio Herman zelf.

épicé et le gout frais et sucré de la clémentine forDunas, une vraie sensation automnale. Fever-Tree Clementine a du reste également été développé par Sergio Herman en personne.

www.hierbasdelasdunas.com www.fever-tree.com

Vul een glas met ijs, voeg de hierbas en tonic toe. Roer om en garneer met clementinezest, blad & kaneelstokje. 5 cl Hierbas de las Dunas 15 cl Fever-Tree Clementine Tonic Remplissez un verre de glace, ajoutez l’hierbas et le tonic. Mélangez et garnissez d’un zeste de clémentine, d’une feuille et d’un bâton de cannelle. 5 cl Hierbas de las Dunas 15 cl Fever-Tree Clementine Tonic


Cleaning in style

Werk alleen met het beste materiaal! Reeds 20 jaar officieel Kärcher dealer in West-Vlaanderen. Verkoop, verhuur, service aan particulieren en professionals.

Deerlijkseweg 144 A Waregem 8790 info@karcherlambrecht – www.karcherlambrecht.be

Bekijk ook de tips op onze website voor het reinigen van hoge glazen balustrades.Een geur. Veel emoties. Herinneringen die verbinden. Innemende momenten. Ontdek de exclusieve fragrance van Le Parfum de Nathalie

LE PARFUMDENATHALIE.BE INSTA: BAETEN.NATHALIE


ZOUTE SALE BY BONHAMS

“De Ferrari F40 uit 1989 die we aanbieden is uniek: slechts 1 Belgische eigenaar en amper 1790 kilometer gereden. Het was het laatste model die werd gebouwd onder het toezicht van Enzo Ferrari.”

{

g r e g o r y t u y t e n s , s p e c i a l i s t m oto r c a r s b o n h a m s

}

Een van de jaarlijkse hoogtepunten van de Zoute

La Zoute Sale est chaque année l’un des moments

veiling omvat niet minder dan 60 loten, bestaande

nelle comporte pas moins de 60 lots, tous com-

Grand Prix is de Zoute Sale. Deze uitzonderlijke uit stuk voor stuk uitzonderlijke wagens. Het vei-

linghuis Bonhams bestaat bijna 230 jaar en sinds 2013 staat het gerenommeerde veilinghuis ook ga-

rant voor de Zoute Sale. De aangeboden wagens zijn stuk voor stuk pareltjes met een zeer diverse achtergrond en iedere liefhebber vindt er zijn gading. De catalogus biedt een uitzonderlijke com-

binatie aan klassieke bolides, zowel sportwagens als historisch belangrijke wagens, naast de meer recente supercars.

forts du Zoute Grand Prix. Cette vente exceptionposés de voitures exceptionnelles. La très réputée société de vente aux enchères Bonhams existe

depuis près de 230 ans et depuis 2013, elle assure

également la Zoute Sale. Les voitures proposées sont toutes des joyaux aux origines très diverses et chaque amateur y trouve son compte. Le catalogue offre une combinaison exceptionnelle de voi-

tures classiques, aussi bien de voitures de sport ou

de voitures importantes sur le plan historique que de supercars plus récentes.

Hoewel iedere wagen op de Zoute Sale bijzonder

Bien que chaque voiture de la Zoute Sale soit

springen, twee supercars van goed een generatie

cialement : deux supercars datant d’une bonne

is, zijn er toch twee wagens die wel erg in het oog geleden.

Dat klopt, legt Gregory Tuytens, specialist Motor Cars van Bonhams enkele weken voor het evene-

particulière, deux d’entre elles se distinguent spégénération.

C’est juste, explique Gregory Tuytens, spécialiste Motor Cars de Bonhams, quelques semaines avant

ment uit. Het gaat in eerste instantie om één van

l’événement. Il s’agit de l’une des trente Bugatti

en dit exemplaar heeft dan nog eens een verhoogd

pose d’une puissance augmentée, ce qui fait que

de 30 geproduceerde Bugatti EB110 Super Sport’s vermogen, wat maakt dat we waarschijnlijk de snelste productie-EB110 SS ter wereld aanbieden. Deze schitterende auto stamt uit 1994 en heeft een goe{230}

EB110 Super Sport produites et cet exemplaire disnous proposons probablement la EB110 SS de production la plus rapide au monde. Cette magnifique voiture date de 1994 et compte 30.000 kilomètres au


A unique 1989 Ferrari F40 @ the Zoute Sale by Bonhams, Sunday October 10th.

de 30.000 kilometer op de teller staan. De EB110 (110

compteur. La EB110 (110 vient du 110e anniversaire

de eerste wagen van Bugatti sinds het merk midden

depuis la disparition de la marque des radars au mi-

komt van de 110ste verjaardag van Etore Bugatti) is

d’Etore Bugatti) est la première voiture de Bugatti

jaren ’50 van de radar verdween.

lieu des années ‘50.

Ferrari F40

Ferrari F40

De andere supersportwagen is een Ferrari F40. De

L’autre supercar de sport est une Ferrari F40. La

F40 werd aan het publiek voorgesteld in 1987 en is de allerlaatste wagen van het prestigieuze Italiaanse merk die onder toezicht van Enzo Ferrari werd gebouwd. De F40 is ontworpen en gebouwd om de veertigste verjaardag van het merk uit Maranello te vieren. De prestaties van de F40 waren voor die tijd verbijsterend en maakten de auto al snel iconisch. Zo was het de eerste productieauto die een topsnelheid van meer dan 320 km/u haalde. Het exemplaar dat wij aan het publiek voorstellen,

F40 a été présentée au public en 1987. C’est la toute dernière voiture de la prestigieuse marque italienne à avoir été construite sous la supervision d’Enzo Ferrari. La F40 a été conçue et construite pour célébrer le quarantième anniversaire de la marque de Maranello. Les performances de la F40 étaient époustouflantes pour l’époque et en ont rapidement fait une voiture emblématique. Elle a par exemple été la première voiture de série à atteindre une vitesse maximale de plus de 320 km/h.

is in 1989 gebouwd en nog steeds eigendom van de

L’exemplaire que nous présentons au public a été

verder. “De auto heeft amper 1790 kilometer gere-

mier propriétaire belge”, poursuit Gregory Tuytens.

eerste, Belgische eigenaar”, gaat Gregory Tuytens

construit en 1989 et appartient toujours à son pre-

den nadat hij nieuw werd besteld en geleverd bij

“La voiture a parcouru à peine 1.790 kilomètres

tijd onaangeroerd binnen blijven staan, het spreekt

rage Francorchamps à Bruxelles. La F40 est restée

Garage Francorchamps in Brussel. De F40 is al die voor zich dat de auto origineel is. Opvallend, de auto wordt verkocht zonder minimumprijs.

après avoir été commandée neuve et livrée au Gaà l’intérieur durant tout ce temps. Il va donc de soi que la voiture est d’origine. Il faut remarquer qu’elle est vendue sans prix minimum. {231}


The Lancia Aurelia B24S Spider America with a desirable matching hardtop.

Ferrari 575 Superamerica ‘manual’

Ferrari 575 Superamerica ‘manual’

Er staan overigens nog andere modellen van

D’autres modèle de Ferrari sont d’ailleurs à l’affiche,

Ferrari op de affiche. Onder meer een Ferrari 575

notamment une Ferrari 575 Superamerica avec -

Superamerica met, héél uitzonderlijk, een manuele

c’est exceptionnel - une boîte de vitesses manuelle.

gemaakt. De Superamerica werd door de iconische

La Superamerica a été dessinée par l’emblématique

dakmechanisme dat openklapt en op de achterkant

me de toit ouvrant unique qui repose sur l’arrière de

versnellingsbak. Zo werden slechts 43 exemplaren

Seuls 43 exemplaires de ce type ont été construits.

ontwerper Pininfarina ontworpen met een uniek

designer automobile Pininfarina, avec un mécanis-

van de carrosserie rust. Verder zijn er nog een Ferrari 365 GTC, die wordt aangeboden door de familie die de auto nieuw kocht, een schitterende Belgische Ferrari 250 GTE 2+2 Coupé, een Ferrari 365GTC/4 en een Ferrari Dino 246 GT in uitzonderlijk ‘Azzuro Dino’ blauw.

la carrosserie. Il y aura également une Ferrari 365 GTC, proposée par une famille qui a acheté la voiture neuve, une splendide Ferrari 250 GTE 2+2 Coupé belge, une Ferrari 365GTC/4 et une Ferrari Dino 246 GT dans un exceptionnel bleu ‘Azzuro Dino’.

Lancia Aurelia B24S Spider America

Lancia Aurelia B24S Spider America

Ferrari is overigens niet het enige Italiaanse merk

Ferrari n’est d’ailleurs pas la seule marque italienne

dat op 10 oktober in de schijnwerpers zal staan, want er is ook een uitzonderlijk aanbod aan Lancia’s, inclusief een 1-eigenaar-collectie van het merk. De meest in het oog springende telg van de Italiaanse familie is zonder meer de Lancia Aurelia B24S Spi-

qui sera sous les feux des projecteurs le 10 octobre,

puisqu’il y aura également une offre exceptionnelle de Lancia, dont une collection de la marque appartenant à un seul propriétaire. Le membre le plus remarquable de cette famille italienne sera sans

der America, waarvan er amper 240 gemaakt zijn.

nul doute la Lancia Aurelia B24S Spider America,

mee geveild wordt.

La voiture possède un hardtop, qui sera également

De wagen beschikt overigens over een hardtop die

{232}

dont 240 exemplaires seulement ont été construits. vendu aux enchères.


A brilliant classic car without its driver

is like a grand company without the right people.

Official partner

2020-2024

550 Spyder. Het ongeëvenaard resultaat van de eerste échte race car die Porsche in 1956 bouwt. Meer dan een halve eeuw later beïnvloedt hij nog steeds de roadster-filosofie van vandaag: pure, light, fast and with its heart in the middle.

Even legendarisch en revolutionair als de 550 Spyder is BOEMM in de ontwikkeling van haar people’s business. De iconische gesp, staat symbool voor close partnership tussen BOEMM en haar klanten.

www.boemm.eu


Sultan Bin Saoud

Sultan Bin Saoud

Ook Maserati staat in de catalogus, met een zeer

Maserati figure également dans le catalogue, avec

uitzonderlijke combinatie, met name een Maserati

une combinaison vraiment exceptionnelle : une Ma-

4,0 Liter Mistral Spyder en een Maserati Ghibli 4,7

serati 4,0 Litres Mistral Spyder et une Maserati Ghi-

liter Spyder, maar ook een héle vroege Maserati 3,5 Liter Mistral Spyder die nog eigendom is geweest van zijne Koninklijke Hoogheid Sultan Bin Saoud. Opvallend, deze laatste wagen was een opgemerkte gast in de langspeelfilm Giulietta degli Spiriti (Juliet of the Spirits) van de befaamde Italiaanse regisseur Federico Fellini.

bli 4,7 litres Spyder, mais également une Maserati 3,5 Litres Mistral Spyder très ancienne, qui a jadis appartenu à son Altesse royale le Sultan Bin Saoud. Il faut noter que cette dernière voiture a fait une apparition remarquée dans le long métrage Giulietta degli Spiriti (Juliet of the Spirits) du célèbre réalisateur italien Federico Fellini.

Echter ook van buiten Italië komen er wagens, met name diverse Porsches, Aston Martins, Mercedes-

Certaines voitures viennent d’autres pays que l’Italie, à savoir plusieurs Porsche, Aston Martin, Merce-

sen, Alfa Romeo’s, maar ook twee Facel Vega's en

des, Alfa Romeo, mais aussi deux Facel Vega et une

Opvallend is ook de enkele exemplaren die worden

Il convient également de noter quelques exemplai-

een AC Ace-Bristol Roadster.

aangeboden met hele lage kilometerstanden, zoals de BMW Z1 die sinds de levering in 1991 amper 20

kilometer heeft afgelegd. Een uitsmijter is een in-

AC Ace-Bristol Roadster.

res proposés avec un très faible kilométrage, comme la BMW Z1, qui a parcouru à peine 20 kilomètres depuis sa livraison en 1991. Le projet de restaurati-

teressant restauratieproject, in de vorm van een

on d’une Jaguar unique, un XK140 Coupé, construit

Carrozzeria Ghia.

intéressante.

unieke Jaguar, een XK140 Coupé van de hand van

par la Carrozzeria Ghia, sera une autre attraction

The Maserati 4,0-Litre Mistral Spyder and the Maserati Ghibli 4,7 -Litre Spyder.

{234}


60%

VERK

OCH

EXCLUSIEF WONEN AAN HET STRAND VAN OOSTENDE Een uniek project langs de zeedijk met 125 kwalitatieve woonappartementen. De combinatie van de uitzonderlijke ligging en de top-Belgische architectuur zorgt ervoor dat dit de nieuwe aantrekkingspool is van de middenkust voor de komende jaren.

T

Dewaele Vastgoed Oostende

Agence Lecomte

Leopold II-laan 29

Albert I Promenade 79

t 059 50 60 50

t 059 70 51 05

oostende@dewaele.com

info@lecomte.be

www.dewaele.com

www.lecomte.be


We are probably offering one of the fastest production Bugatti EB110 Super Sports in the world.

Koninklijke aanwezigheid

Une présence royale

Het aanbod is echter groter dan de sportwagens in

L’offre ne se limite cependant pas aux voitures de

Opvallend is bijvoorbeeld de Cadillac Series 62 Con-

Gregory Tuytens. La Cadillac Series 62 Convertible

open of gesloten vorm”, vervolgt Gregory Tuytens.

sport, qu’elles soient ouvertes ou fermées”, ajoute

vertible, de praalwagen van het huwelijk in 1960 van

en est un exemple remarquable. Il s’agit de la voi-

Koning Boudewijn en Koningin Fabiola. Een heel

andere auto is dan weer de Land Rover Series 1 uit 1951 of een erg zeldzame Bentley Turbo RT Mulli-

ture de parade du mariage du roi Baudouin et de la reine Fabiola en 1960. La Land Rover Series 1 de 1951 est quant à elle une voiture très différente, et

ner Sports Saloon. Aan de hele andere kant van het

nous proposons aussi une très rare Bentley Turbo

1961 en een Citroën 2cv 4x4 Sahara uit 1966.

automobile, on trouve une Fiat 500 Trasformabile

autospectrum staan een Fiat 500 Trasformabile uit

De veiling zal overigens ingeleid worden met de verkoop van een Maserati 250F voor de allerkleinsten en vijf uitzonderlijke tweewielers, vier Honda’s ‘Monkey’ en een authentieke Vespa ‘Faro Basso’.

{236}

RT Mulliner Sports Saloon. À l’opposé du spectre de 1961 et une Citroën 2cv 4x4 Sahara de 1966. La vente aux enchères débutera par ailleurs par la vente d’une Maserati 250F pour les tout petits, ainsi que de cinq motos exceptionnelles : quatre Honda ‘Monkey’ et une authentique Vespa ‘Faro Basso’.


Julian Schnabel - Victory - oil, plates and Bondo on wood - 2020 - 180 x 150 cm

Open every day from 11 AM until 6 PM Closed on Tuesday and Wednesday

Albertplein 15 – 8300 Knokke-Heist - temporarily closed Zeedijk - Het Zoute 753 - 8300 Knokke-Heist Zeedijk - Het Zoute 755 - 8300 Knokke-Heist www.guypietersgallery.com - info@guypietersgallery.com


© German Bourgeat

TE KOOP – SINT-MARTENS-LATEM CENTRUM LUXUEUZE WONING IN VOORMALIGE PAARDENHOEVE

T. 09 282 82 82

Kortrijksesteenweg 19, Sint-Martens-Latem www.irres.be


TE KOOP – GENT VILLA-APPARTEMENT MET DAKTUIN

T. 09 282 82 82

Passie voor vastgoed en mensen.


RALLYE DES CHATEAUX ' 22 FRANCE 22 - 26 JUNE 2022 When it comes to class and elegance, nothing beats the monumental atmosphere surrounding the majestic French castles. Palatial dwellings on lush domains that ooze historical power and grandeur. What better backdrop for an upscale rally event tied around the most illustrious of French royal castles, e.g. the neo-classic château de Compiègne!

WHAT TO EXPECT A four-day classic car event in France Breathtaking roads between Chantilly and Deauville Driving from castle to castle, in between undulating landscapes and authentic villages. Sleeping in the most beautiful hotels / Unique lunch and dinner venues All- in programme with e.g. dinner with horse show in 'Les Grandes Ecuries' All facilities for drivers and co-drivers are in cluded. / An international field of participants

SUBSCRIBE NOW

www.zoutegrandprix.beAGENDA ZOUTE GENERATIONS RALLY: 26 MARCH 2022 DURBUY GT TOUR: 22 - 24 APRIL 2022 RALLYE DE DURBUY: 28 APRIL - 1 MAY 2022 RALLYE DES MUSES: 19 - 21 MAY 2022 RALLYE DES CHÂTEAUX: 22 - 26 JUNE 2022 ZOUTE GRAND PRIX WEEK: 5 - 9 OCTOBER 2022 ZOUTE RALLY BY STOW: 6 - 8 OCTOBER 2022 PRADO ZOUTE: 5 - 9 OCTOBER 2022 GT TOUR: 7 - 8 OCTOBER 2022 ZOUTE SALE BY BONHAMS: 9 OCTOBER 2022 ZOUTE CONCOURS D’ÉLÉGANCE BY EY: 8 - 9 OCTOBER 2022 PRADO BRUGES: 5 - 9 OCTOBER 2022 BRUGES CONCOURS D’ÉLÉGANCE: 5 - 9 OCTOBER 2022ZOUTE GRAND PRIX AND SUSTAINABILITY

“We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om ons netwerk bewust te maken van de klimaatverandering en iets terug te geven voor de ecologische impact die we maken met de Zoute Grand Prix.”

{

co2 logic

}

De Zoute Grand Prix is een uniek classic car event

Le Zoute Grand Prix est un événement exclusif

spreekt. Het is uitgegroeid tot een van de belang-

s'adresse chaque année à un large public interna-

dat elk jaar een breed internationaal publiek aan-

rijkste landmarks in het toerisme en de economie van Knokke-Heist. “In de twaalf jaar dat we de Zoute Grand Prix by stow nu al organiseren, is er

veel veranderd in de wereld, zeker op vlak van ecologisch bewustzijn. We zijn ons ervan bewust dat

oldtimers door hun hoge brandstofverbruik milieuvervuilend zijn. De meeste classic cars leggen op jaarbasis ‘amper’ 2.000 kilometer af, wat een

groot verschil is met het Belgische gemiddelde van 15.000 kilometer per jaar voor een gewone wagen. Maar we vinden dat iedereen een bijdrage moet

leveren want alle beetjes helpen. Daarom willen we iets teruggeven voor onze ecologische impact

tijdens de Zoute Grand Prix by stow,” vertelt Filip Bourgoo van de Zoute Grand Prix.

dans le domaine des voitures de collection qui tional. Il est devenu l'un des emblèmes les plus importants pour le tourisme et l'économie de Knok-

ke-Heist. « Nous organisons le Zoute Grand Prix

by Stow depuis douze ans déjà et beaucoup de choses ont changé dans le monde au cours de ces

années, et c'est certainement le cas au niveau de la conscience écologique. Nous sommes conscients

que les véhicules de collection sont polluants en

raison de leur forte consommation de carburant. La plupart des voitures de collection parcourent ‘à peine’ 2.000 kilomètres par an, ce qui est nettement inférieur à la moyenne belge de 15.000 ki-

lomètres par an pour une voiture classique. Mais nous trouvons que tout le monde doit apporter

une contribution car chaque petit pas compte. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de

compenser notre impact écologique lors du Zoute Grand Prix by stow, » indique Filip Bourgoo du Zoute Grand Prix.

{244}


« Nous considérons qu'il est de notre responsabilité de conscientiser notre réseau au changement climatique et de compenser l'impact écologique du Zoute Grand Prix. »

Mooi dat jullie zich met de organisatie van de Zou-

C'est une bonne chose que vous vous engagiez

meer vertellen over hoe dit precies zal gebeuren?

Prix. Pouvez-vous en dire plus sur la manière dont

te Grand Prix inzetten voor het klimaat. Kan je iets

We zijn bezig met een lokaal initiatief in Knokke-Heist. We zullen er meer over vertellen wanneer de tijd rijp is. We beseffen dat we meer moeten doen voor het milieu en dat alle beetjes helpen. Daarom houden we het niet bij één project. Dit jaar ligt onze focus op een internationaal project. We slaan hier-

pour le climat avec l'organisation du Zoute Grand cela se déroulera précisément ?

Nous avons une initiative locale en cours à Knokke-Heist. Nous vous en dirons plus quand le moment sera venu. Nous nous rendons compte que nous devons faire davantage pour l'environnement et que chaque petit pas compte. C'est pour cette

voor de handen in elkaar met CO2logic, een Belgi-

raison que nous ne nous limitons pas à un seul pro-

sche organisatie die bedrijven en ondernemers helpt

jet. Cette année, nous plaçons l'accent sur un projet

seren. De eerste stap die we met hen namen was

CO2logic, une organisation belge qui aide les entre-

om hun klimaatimpact te verkleinen en te compen-

de berekening van het totale brandstofverbruik van alle deelnemers van de Zoute Grand Prix. We kwamen uit op 33,5 ton CO2. Dit staat gelijk aan veertien

international. Nous nous mobilisons pour cela avec prises et les entrepreneurs à réduire et à compenser leur impact climatique. La première étape que nous avons franchie avec eux a été le calcul de la consom-

{245}


“Dankzij het gebruik van efficiënte kookfornuizen worden miljoenen bomen gered en gezinnen ondersteund in Kenia. Het zorgt voor jobs en het verbetert de algemene gezondheidstoestand in de regio. Door hier als organisatie toe bij te dragen, willen we samen met onze bezoekers een positieve dynamiek creëren.”

passagiers die vliegen van Brussel naar New York en

mation totale en carburant de tous les participants

zes doorsnee Belgische gezinnen. Deze cijfers liggen

tonnes de CO2. Cela équivaut à quatorze passa-

terug, of aan de jaarlijkse energieconsumptie van

du Zoute Grand Prix. Nous sommes arrivés à 33,5

veel lager dan in andere sectoren, bedrijven en eve-

gers qui prennent l'avion de Bruxelles à New York

nementen. Toch willen we ze niet negeren en daar-

aller-retour ou à la consommation annuelle d'éner-

om hebben we dit project opgestart met CO2logic.

gie de six ménages belges moyens. Ces chiffres sont

ning van onze ecologische voetafdruk uit te breiden

treprises et événements. Nous ne voulons toutefois

afval en energieverbruik. Vervolgens zullen we sa-

avons lancé ce projet avec CO2logic. Le projet pour

Het plan is om voor de komende edities de berekenaar andere facetten van het event zoals catering,

nettement inférieurs à ceux d'autres secteurs, enpas les ignorer et c'est pour cette raison que nous

men analyseren op welke manieren we onze impact

les années à venir est d'étendre le calcul de notre

uiteraard onze hoofddoelstelling. Maar dit jaar ligt

nement telles que la restauration, les déchets et la

kunnen verminderen de volgende jaren, want dat is onze focus op het compenseren van onze emissie via een gecertificeerd klimaatproject in Afrika. Op die manier kunnen we al iets teruggeven voor onze milieu-impact.

empreinte écologique à d'autres facettes de l'évéconsommation d'énergie. Nous analyserons ensuite ensemble les manières dont nous pouvons réduire notre impact au cours des prochaines années, car c'est évidemment notre objectif principal. Mais cette année, nous plaçons l'accent sur la compensation

de nos émissions via un projet climatique certifié en Afrique. Nous pourrons ainsi déjà compenser notre impact sur l'environnement.

{246}


NOG 1200M² VRIJE RUIMTE TE HUUR

brink office

kalvekeetdijk 179

-

knokke

1200 M VRIJE RUIMTE TE HUUR. MOGELIJKHEID TOT OPSPLITSEN IN 3 RUIMTES VAN 400 M 2 . 2

Lichtrijke werkruimtes, ondergrondse parkeerplaatsen en een ongeziene flexibiliteit: Brink staat met beide voeten in het nu. Het pand profiteert van een open structuur, voor een werkplek op maat, zelfs in de hoogte. Van gezellig koffiehoekje over board meeting room tot landschapskantoor: jij vraagt, Brink maakt het mogelijk.

NATI ËNLAAN 1 2 7 | 8 3 0 0 K NO KK E-H EIST | 050 630 770 | WWW.PROJECTARCH IT ECT.BE


“Dankzij het gebruik van efficiënte kookfornuizen worden miljoenen bomen gered en gezinnen ondersteund in Kenya. Het zorgt voor jobs en het verbetert de algemene gezondheidstoestand in de regio. Door hier als organisatie toe bij te dragen, willen we samen met onze bezoekers een positieve dynamiek creëren.”

« L'utilisation de cuisinières efficaces permettra de sauver des millions d'arbres et de soutenir des ménages au Kenya. Cela créera des emplois et améliorera la situation sanitaire générale dans la région. En y contribuant en tant qu'organisation, nous voulons créer une dynamique positive avec le concours de nos visiteurs. »

Over welk project gaat het concreet?

De quel projet s'agit-il concrètement ?

We steunen een Gold Standard klimaatproject in

Nous soutenons un projet climatique Gold Stan-

Kenia, waarbij 23 elektrische kookfornuizen worden verdeeld onder de mensen. Hiermee kunnen we 33,5 ton CO2 compenseren. Dit biedt veel voordelen voor de mensen daar. Ze moeten geen bomen meer kap-

dard au Kenya, dans le cadre duquel 23 cuisinières électriques seront distribuées parmi les gens. Ce projet permettra d'économiser 33,5 tonnes de CO2. Il offre de nombreux avantages pour les person-

pen en hout of steenkool verbranden om te koken,

nes au Kenya. Ils ne devront plus abattre d'arbres

Doordat de vrouwen minder tijd nodig hebben om

qui est bon pour la qualité de l'air à l'intérieur et à

wat goed is voor de luchtkwaliteit binnen én buiten.

brandhout te verzamelen, kunnen ze meer bij hun kinderen zijn. Voor jonge meisjes betekent het een kans om naar school te gaan. De kookvuren worden lokaal geproduceerd, wat jobs creëert in het gebied. Kortom, dit is een zeer mooi project dat de uitstoot van broeikasgassen vermindert én bijdraagt aan meer welzijn voor de lokale bevolking. Hier zetten wij als organisatie graag mee onze schouders onder.

ni brûler du bois ou du charbon pour cuisiner, ce l'extérieur. Du fait que les femmes auront besoin de moins de temps pour ramasser du bois de chauffage, elles pourront être davantage présentes auprès

de leurs enfants. Pour les jeunes filles, cela signifie une chance d'aller à l'école. Les cuisinières sont produites localement, ce qui crée des emplois dans la région. Bref, c'est un très beau projet qui réduit

les émissions de gaz à effet de serre et contribue à davantage de bien-être pour la population locale. En tant qu'organisation, nous sommes heureux d'y collaborer.

{248}


PARTNERS diamond

gold

leisure houses

BLUE w w w. b u t c h ta i l o r s .c o m

silver


PARTNERS


NODI lounge en NOMAD zetel - Tribù

‘THE EXTRA MILE’ - WORLDWIDE SHIPPING Do you live in Spain? Do you have a holiday home in France or a country house in Australia? No worries! Meubili guarantees a flawless delivery to the other end of the world. This way, you can enjoy our outstanding service even at destination far away.

MBRACE zetel en KIDA hangstoel - Dedon

Gebrevetteerd Hofleverancier van België

Natiënlaan 287-293, 8300 Knokke Torhoutsesteenweg 305, 8210 Zedelgem 050 63 06 25 I www.meubili.be


BORN IN LE BRASSUS

RAISED AROUND THE WORLD


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.