Page 1

24. évfolyam 1. szám, 2014. január

A Rákóczi Szövetség lapja

„ Rákóczi Hírvivo SIKERES A BEIRATKOZÁSI PROGRAM 4897 elsős, 182 helyszínen GLORIA VICTIS

Történelem, irodalom, ünnepség RÁKÓCZI SZÖVETSÉG, 2013 Megvalósult rendezvények BÚCSÚZUNK – Vígh Károly KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAGOK Idén is örültek az ovisok

2014. I. szám

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2014-ES PROGRAMTERVE Januártól decemberig RÁKÓCZI KLUB 2013, 2014

„A

nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet.”


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

TARTALOM XIV. Felvidéki Séta

3

Sikeres a Beiratkozási Program

4

1956-os Emlékünnepség, Ifjúsági Találkozó és Történelmi Vetélkedő

10

A Rákóczi Szövetség elnökét köszöntötték

13

Háború kezdődött, hadüzenet nélkül

14

Rákóczi Szövetség megvalósult rendezvényei – 2013 15 Vígh Károlytól búcsúzunk 16 Karácsonyi ajándékot kaptak a felvidéki és a délvidéki magyarul beszélő óvodások a Rákóczi Szövetségtől

17

Gárdonyi Konferencia

18

A második Mohács drámája

18

Összetartozásunk ajándékai

20

Homonnai utazás 21 2013-ban is Rákóczi Klub 22 Rákóczi Klub 2014. évi programterve

24

Felvidéki Város és Vidéke Célalapok közgyűlése Budapesten

25

Tíz évesek lettünk 25 A Rákóczi Szövetség 2014. évi programterve

26

Szervezetek és tagság – 2013

27

Impresszum

Rákóczi Hírvivő Kiadja a Rákóczi Szövetség Postacím 1255 Budapest, Pf. 23. Telefon +36 1 201 30 67, Fax +36 1 212 88 91 Honlap www.rakocziszovetseg.org Email info@rakocziszovetseg.hu Felelős kiadó Dr. Halzl József Főszerkesztő Koltay András Szerkesztő Központi Iroda Tördelés, grafika, arculat Hertelendy Anna facebook.com/rakocziszovetseg Megjelenik negyedévente, 2000 példányban Banszámlaszám 11705008-20119193

2

Az ösztöndíjakat szeptember és december között 102 felvidéki magyarlakta településen 57 partiumi helyszínen és 23 délvidéki szórványtelepülésen adta át a Szövetség, több ízben neves közéleti személyiségek, illetve a program támogatóinak a részvételével. A 182 helyszínen 4897 diák részesült az ünnepélyes keretek között a támogatásban.


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

Rendezvény

XIV. Felvidéki Séta Szöveg

Lados Balázs

A XIV. Felvidéki sétán a Rákóczi Szövetség szervezésében 24 középiskola 181 diákja és tanára vett részt. Idén ősszel a felvidéki bányavárosokba, illetve Zólyomra, Bajmócra, Nyitrára, Apponyba és Csitárra látogattak a diákok. A XIV. Felvidéki Sétán a Rákóczi Szövetség szervezésében 24 középiskola 181 diákja és tanára vett részt. Idén ősszel a felvidéki bányavárosokba, illetve Zólyomba, Bajmócra, Nyitrára, Apponyba és Csitárra látogattak a diákok. A kirándulást Lados Balázs a budapesti Szent Margit Gimnázium történelem-földrajz szakos tanára vezette, a Rákóczi Szövetséget Nagy Domonkos, Papp Imre és Petrovay László képviselték. A Felvidék csallóközi és mátyusföldi részeiről 7, míg Magyarországról 17 iskola diákjai vettek részt a rendezvényen. Budapestről két autóbusszal indultak a résztvevők, és Selmec-

bányán találkoztak a másik két busszal, mely Győrött és Komáromban vette fel utasait. Selmecbányán a magyarországi csoportot Lados Balázs, míg a felvidékieket Bartalos Ottomár vezette az Óvárhoz, illetve a Kamaraház múzeumába. Koszorút helyeztek el a diákok Petőfi emléktáblájánál, majd az Akadémia teraszán hallgatták meg Lados Balázs várost méltató szavait. Rövid szabadidő után indult tovább a csoport a zólyomi szállás felé. A szálláson vacsorával várták az érkezőket, majd regisztráció következett. Ezek után táncházzal folytatódott az este, melyet a piliscsabai Páduai Szent Antal Gimnázium diákjainak bemutatója nyitott meg. A szombati nap folyamán sajnos végig esett az eső, bár ez a kultúrprogramok során nem jelentett problémát. A bajmóci várkastélyt

három csoportban tekintették meg a résztvevők, majd Bajmócról Apponyba indultak, ahol a csodálatosan felújított Apponyi Könyvtárat nézték meg. Itt a résztvevők két csoportra szakadtak, míg az egyik csapat a kastély könyvtárát nézte meg, addig a másik ebédelt. Nyitrán találkoztak Csáky Csongor főtitkárral, illetve a Duna Tv stábjával. A következő megálló Csitár volt, ahol a polgármester asszony fogadta a csoportot, bemutatta a települést. A Kodály-emléktáblánál a koszorú elhelyezése is megtörtént. Vasárnap, csodálatos napsütésben Besztercebányát és Körmöcbányát tekintették meg a jelenlévők, valamint Zólyomban a Balassi emléktáblánál és Besztercebányán a Királyi Háznál koszorúztak, ahol közös kép készült a 181 résztvevőkről. Besztercebányán búcsút intettek egymásnak a diákok, majd a négy busz különválva, hazafelé folytatta útját.

3


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

Sikeres a Beiratkozási Program Szöveg

K. I.

2013 őszén 3261 felvidéki, 1318 partiumi és 318 délvidéki magyar iskolakezdő részesült a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjában. Szeptember 3-án Kassán, a Márai Sándor Alapiskolában vette kezdetét a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának keretében a magyar iskolakezdők ösztöndíjainak átadása. Az ösztöndíjakat szeptember és december között 102 felvidéki magyarlakta településen 57 partiumi helyszínen és 23 délvidéki szórványtelepülésen adta át a Szövetség, több ízben neves közéleti személyiségek, illetve a program támogatóinak a részvételével. A 182 helyszínen 4897 diák részesült, ünnepélyes keretek között, a támogatásban. A Rákóczi Szövetség beiratkozási programja keretében arra törekedett, hogy minden felvidéki magyar iskolakezdőt ösztöndíjban részesítsen. A felvidéki tapasztalatokra alapozva,

a Szövetség programját kiterjesztette a partiumi Bihar megye valamennyi magyar iskolakezdőjére, továbbá 31 délvidéki szórványtelepülés magyar első osztályos kisdiákjára, tekintettel az ottani asszimilációs folyamatokra. A 10 ezer forint értékű ösztöndíjat, támogatási szerződés keretében vehették át az iskolakezdők szülei. A program kiemelt célja volt, hogy ráirányítsa a magyar családok figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára és helyességére. A program minden év decemberében veszi kezdetét az óvodások megajándékozásával, illetve a szülők levél útján történő megszólításával, amiben a magyar iskola előnyeire, az ott megszerezhető többlettudás lehetőségére valamint a magyar közösség megmaradása

Időpont

Célalap/Régió

1

6/2/2013

Érsekújvár

Nagykér

Alapiskola

10

2

2013.09.03. 16.00

Kassa

Kassa

Márai Sándor Alapiskola

23

3

2013.09.11. 15.00

Ipolybalog

Alapiskola

4

2013.09.11. 16.15

Ipolynyék

Alapiskola

5

2013.09.11. 17.15

Csáb

Alapiskola

6

2013.09.11. 18.00

Lukanénye

Alapiskola

7

2013.09.16. 13.30

Ragyolc

Kultúrház

8

2013.09.16. 14.30

Fülek

Ifjúság utcai Alapiskola

9

2013.09.16. 16.00

Síd

Alapiskola

10

2013.09.20. 17.00

Gúta

Művelődési központ

4

Nagykürtös

Fülek Gúta

Település

Helyszín

és a magyar iskolaválasztás közötti összefüggésre hívják fel a szülők figyelmét. A beiratkozási program mögött nagyszabású társadalmi összefogás jött létre. A támogatók között több száz magyarországi önkormányzat, civilek, közéleti személyiségek és alapítványok sorakoztak fel. A Rákóczi Szövetség arra törekedett, hogy az egyes ösztöndíj átadási ünnepségeken a program támogatói is jelen legyenek, hogy ebben a formában is kifejezzék szolidaritásukat és bátorításukat, a gyermeküket magyar iskolába írató családokkal. Az ösztöndíj átadási ünnepségeken részt vett többek között Lévai Anikó, Szili Katalin, Lezsák Sándor, Bába Iván, Berényi József, Csáky Pál és sokan mások. Létszám

37

123 136


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

11

2013.09.23 10.00

12

2013.09.23 11.00

13

2013.09.23 12.00

14 15

Lég

Alapiskola

Nagyszarva

Alapiskola

Tejfalu

Alapiskola

2013.09.23 14.00

Somorja

Corvin Mátyás Alapiskola

2013.09.23 16.00

Béke

Alapiskola

16

2013.09.23 16.30

Nagymagyar

Alapiskola

17

2013.09.24 13.00

Vágsellye

Alapiskola

18

2013.09.24 15.00

Pered

Községháza

19

2013.09.24 17.00

Vágfarkasd

Alapiskola

20

2013.09.24 08.00

Bátka

Alapiskola

21

2013.09.24 10.15

Rimaszombat

Dúsa utcai Alapiskola

22

2013.09.24 11.15

Rimaszombat

Tompa Mihály Alapiskola

23

2013.09.24 13.45

Várgede

Alapiskola

24

2013.09.24 16.15

Almágy

Alapiskola

25

2013.09.25. 16.00

Pozsony

Pozsony

Duna utcai Alapiskola

33

26

2013.09.25 17.00

Nyitra

Nyitracsehi

Kultúrház

13

27

2013.09.26 18.00

Nagykürtös

Óvár

Községi hivatal

4

28

2013.09.27. 10.00

Nagykapos

Magyar Ház

29

2013.09.27. 12.00

Vaján

Alapiskola

30

2013.09.27. 14.30

Nagykapos

Erdélyi János Alapiskola

31

2013.09.30. 15.00

Nádszeg

Nádszegi Alapiskola

32

2013.09.30. 17.30

Nagyfödémes

Nagyfödémesi Alapiskola

33

2013.10.01. 15.00

Somorja

Vágsellye

Rimaszombat

Nagykapos

Galánta

Galánta

Galánta

Alapiskola

2013.10.01. 17.30

Nagymácséd

Nagymácsédi Alapiskola

35

2013.10.04. 13.30

Ipolyszakállos

Alapiskola

36

2013.10.04 15.00

Ipolyság

Pongrátz Lajos Alapiskola

37

2013.10.04. 16.00

Ipolyság

Egyházi Iskola Központ

38

2013.10.04. 17.00

Palást

Alapiskola

39

2013.10.10. 13.00

Alistál

Alapiskola

40

2013.10.10. 14.30

Csilizradvány

Alapiskola

41

2013.10.10. 16.00

Nagymegyer

Alapiskola

42

2013.10.11. 15.00

Tornalja

Kazinczy Ferenc Alapiskola

43

2013.10.11. 17.00

Rimaszécs

Alapiskola

44

2013.10.14 16.00

Losonc

Alapiskola

45

Nagymegyer Tornalja Losonc

306

131 63

128

67

165 235 36

Németh László Magyar

10/14/2013

Nemesmilitics

46

10/14/2013

Zombor

Magyar Polgári Kaszinó

47

10/14/2013

Bezdán

Művelődési Központ

48

10/14/2013

Bácskertes

Kultúrotthon

49

10/14/2013

Szilágyi

Művelődési otthon

50

10/14/2013

Gombos

Művelődési Központ

51

10/14/2013

Doroszló

Művelődési Központ

52

10/14/2013

Bácsgyulafalva

Művelődési Központ

53

10/14/2013

Kúla

Népkör Magyar Művelődési

Délvidék

86

Galántai Kodály Z.

34

Ipolyság

115

Művelődési Egyesület

69

Központ

5


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

54

10/15/2013

55

10/15/2013

56

Délvidék

Újvidék

Torda

10/15/2013 Délvidék

Művelődési Központ

57

10/15/2013

Magyarittabé

58

10/15/2013

Nagybecs-

Egyesület

Petőfi MME Nagybecskerek

10/15/2013

Muzslya

Magyar Ház Muzslya

60

10/16/2013

Hertelendy-

Tamási Áron Magyar

falva

Művelődési Egyesület

61

10/16/2013

Székelykeve

CMH iroda

62

10/16/2013

Ürményháza

Helyi Közösség

63

10/16/2013

Totontálvásárhely

10/16/2013

65

10/16/2013

Nagykikinda

Egység Művelődési Egyesület

66

10/16/2013

Kisorosz

Torontál-Tájház

67

10/16/2013 2013.10.18. 10.00

69

2013.10.18. 12.00

70

2013.10.18. 14.00

71

2013.10.28. 16.00

72 73

Törökbecse

Királyhelmec Komárom

2013.10.28 09.00

2013.10.28 12.00

75

2013.10.28 15.00

76

2013.10.28 16.30

77

2013.10.29 08.00

78

2013.10.29 11.00

79

2013.10.29 12.30

80

2013.10.29. 15.00

81

2013.10.29. 17.00

82

2013.10.29 15.30

Királyhelmec

Alapiskola

Nagyvárad

Nagyvárad Nagyvárad Nagyvárad Nagyvárad Komárom Szenc

Egyesület Alapiskola

Komárom

38

Jókai Mór Művelődési Alapiskola

Nagyvárad

Partium

Központ

Nagytárkány

Nagyvárad Partium

Ady Endre Művelődési

Szomotor

Nagyvárad

2013.10.28 11.00

74

Szaján

50

Tűzoltó otthon

64

68

Délvidék

122

Művelődi Ház

59

Délvidék

39

Petőfi Sándor Művelődési

Magyarcsernye Helyi Közösség épülete

kerek

6

Petőfi Sándor Magyar

Munka Utcai MTNy

177 72

Alapiskola Lórántffy Zsuzsanna Református Líceum Szent László Katolikus Líceum Nicolae Balcescu Általános

120

Iskola Ioan Slavici Általános Iskola Szacsvay Imre Általános Iskola Juhász Gyula Általános Iskola 16. számú Általános Iskola

122

Szacsvay Imre Általános Iskola

Naszvad

Alapiskola

Bátorkeszi

Kultúrház

Szenc

Művelődési központ

62 40


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

83

84 85

2013.10.30 09.00

2013.10.30 11.00

Bihar

Partium

2013.10.30 13.00

86

10/30/2013

87

2013.10.31 09.00

88

2013.10.31 10.30

89

2013.10.31 13.00

90

2013.11.04. 16.00

Paptamási Székelyhíd

Partium

Gáspár András Általános Iskola 1. számú Általános Iskola Petőfi Sándor Elméleti Líceum

Csokaly

Általános Iskola

Csatár

Benedek Elek Álalános Iskola

Hegyközpályi

1. számú Általános Iskola

Nagyszalonta

Arany János Elméleti Líceum

Komárom

Komárom

168

Eötvös Utcai MTNy Alapiskola

103

100

91

2013.11.05. 15.00

Komárom

Szentpéter

Alapiskola

40

92

2013.11.06. 16.00

Zselíz

Zselíz

Alapiskola

79

93

2013.11.06. 10.45

Szádudvarnok

Alapiskola

94

2013.11.06. 12.00

Torna

Alapiskola

95

2013.11.06. 13.45

Buzita

Alapiskola

96

2013.11.06. 15.00

Szepsi

Alapiskola

97

2013.11.06. 16.15

Szepsi

Alapiskola

98

2013.11.07. 15.00

Marcelháza

Alapiskola

99

2013.11.07. 17.00

100 101

2013.11.08. 16.00

Komárom

Komárom

2013.11.11. 08.30

102

2013.11.11. 10.30

103

2013.11.11. 14.30

104

Szepsi

Ógyalla Csallóközaranyos Nagyvárad Nagyvárad

Partium

2013.11.11. 15.00

Bors Biharszentjános

Ógyallai Feszty Árpád

Alapiskola

Iskola 11 sz. Általános Iskola Tamási Áron Ipari

Általános Iskola Alapiskola

106

2013.11.12. 10.30

Csallóközkürt

Alapiskola

107

2013.11.12. 11.00

Vásárút

Alapiskola

108

2013.11.12. 11.30

Felsővámos

Alapiskola

109

2013.11.12. 12.00

Pozsonyeperjes

Alapiskola

110

2013.11.12. 12.30

Dunaszerda-

Nagyudvarnok

Alapiskola

111

2013.11.12. 13.00

hely

Dunaszerda-

2013.11.12. 13.30

Dunaszerdahely

2013.11.12. 14.30

Dunaszerdahely

114

2013.11.12. 15.30

Dunaszerdahely

60

Iskolaközpont

Hegyéte

113

32

Dimitrie Cantemir Általános

2013.11.12. 10.00

112

64

Alapiskola

105

hely

114

Egyházi Alapiskola

227

Kodály Zoltán Alapiskola Szabó Gyula Alapiskola Vámbéry Ármin Alapiskola

7


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

115

2013.11.12. 08.30

116 117 118

2013.11.12. 13.00

Jakó Zsigmond Általános Biharfélegyháza

Iskola

2013.11.12. 10.00

Bihardiószeg

Általános Iskola

2013.11.12. 12.00

Nagykágya

Ipari Iskolaközpont

119

2013.11.12. 13.20

120

2013.11.12. 13.40

Kiskereki Partium

Asszonyvásár Érkeserű

Bocskay István Általános Iskola Kuthy Sándor Elemi Iskola Számadó Ernő Általános Iskola

121

2013.11.12. 14.00

Értarcsa

1. számú Általános Iskola

122

2013.11.12. 15.00

Érmihályfalva

Zelk Zoltán Általános Iskola

123

2013.11.12. 16.30

124

2013.11.13. 10.00

Albár

Alapiskola

125

2013.11.13. 10.20

Nagymad

Alapiskola

126

2013.11.13. 11.00

Nyékvárkony

Alapiskola

127

2013.11.13. 12.00

Dunaszerda-

Bős

Alapiskola

128

2013.11.13. 13.30

hely

Baka

Alapiskola

129

2013.11.13. 14.00

Dercsika

Alapiskola

130

2013.11.13. 14.30

Felbár

Alapiskola

131

2013.11.13. 15.00

Gelle

Alapiskola

132

2013.11.13. 15.30

Nagylúcs

Alapiskola

133

2013.11.13. 08.30

Mezőtelegd

1. számú Általános Iskola

Mezőtelki

3. számú Általános Iskola

Érsemlyén

134 Partium

Kazinczy Ferenc Általános Iskola

135

2013.11.13. 09.30

Örvénd

Általános Iskola

136

2013.11.13. 11.00

Élesd

Általános Iskola

137

2013.11.13. 12.30

Rév

Általános Iskola

138

2013.11.14. 10.00

Egyházkarcsa

Alapiskola

139

2013.11.14. 10.30

Nemeshodos

Alapiskola

140

2013.11.14. 11.00

Dunaszerda-

Nagyabony

Alapiskola

141

2013.11.14 11.30

hely

Szentmihályfa

Alapiskola

142

2013.11.14. 12.00

Felsőpatony

Alapiskola

143

2013.11.14. 12.30

Diósförgepatony

144

2013.11.14. 08.30

145

2013.11.14. 10.00

146

2013.11.14. 12.00

Nagyvárad Partium

Köröstárkány Tenke

92

42

47

Alapiskola Lucretia Suciu Általános Iskola 1. számú Általános Iskola

70

Nicolae Balcescu Általános Iskola

147

2013.11.14. 14.00

Bélfenyér

Általános Iskola

148

2013.11.18 09.00

Szalka

Alapiskola

149

2013.11.18 11.00

Párkány

Ady Endre Alapiskola

150

2013.11.18 13.00

Muzsla

Alapiskola

151

2013.11.18 14.00

Köbölkút

Alapiskola

152

2013.11.18 16.00

Szőgyén

Alapiskola

Párkány

285

166

A program kiemelt célja volt, hogy ráirányítsa a magyar családok figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára és helyességére.

8


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

153

2013.11.19. 08.30

Szalárd

154

2013.11.19. 09.00

Hegyközszentimre

Szalárdi János Általános Iskola Általános Iskola

155

2013.11.19. 09.30

Jákóhodos

Általános Iskola

156

2013.11.19. 10.30

Szentjobb

Általános Iskola

157

2013.11.19. 11.30

158

2013.11.19. 12.30

Bályok

159

2013.11.19. 14.00

Berettyószéplak 1. számú Szakképző Líceum

160

2013.11.19. 15.00

Érbogyoszló

161

2013.11.19. 16.00

162

2013.11.19. 17.00

Ottomány

Általános Iskola

163

2013.11.20. 08.30

Köröstarján

Általános Iskola

164

2013.11.20. 09.30

Fugyivásárhely

Általános Iskola

165

2013.11.20. 10.30

Érkörtvélyes

Általános Iskola

166

2013.11.20. 10.30

Magyarkéc

Általános Iskola

167

2013.11.20. 11.30

168

2013.11.20. 12.30

Érszőlős

Általános Iskola

169

2013.11.20. 14.00

Tóti

Általános Iskola

170

2013.11.20. 15.00

Monospetri

Általános Iskola

171

2013.11.20. 16.00

Érköbölkút

Általános Iskola

172

2013.11.20. 17.00

Hegyközszent-

Partium

Micske

Szalacs

Partium

Margitta

miklós 173

2013.11.27. 10.00

174

2013.11.27. 13.00

175

2013.11.27.16.00

176

2013.11.28. 11.00

177

2013.11.28. 13.00

178

2013.11.28. 16.00

179

2013.12.12 10.30

Érsekújvár

Érsekújvár

Rozsnyó

Miskolci Károly Általános

140

Iskola Általános Iskola Általános Iskola Blaskó Nándor Általános Iskola

Horváth János Elméleti Líceum

208

Általános Iskola

Szímő

Alapiskola

Tardoskedd

Alapiskola

Érsekújvár

Alapiskola

Kürt

Alapiskola

Udvard

Alapiskola

Pozba

Alapiskola

Dernő

Alapiskola

Rozsnyó

Városháza

83

34

109

180

2013.12.12 13.30

181

2013. 12.13. 13.00 Léva

Léva

Alapiskola

12

182

2013.12.20. 9.00

Komárom

Szabadidőközpont

9

Komárom

Összesen

4897

A Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjainak és átadási helyszíneinek összesítése 2013

2013

2012

2012

helyszín

ösztöndíj

helyszín

ösztöndíj

Felvidék

102

3261

100

3260

Partium

57

1318

22

790

Délvidék

23

318

0

0

Összesen

182

4897

122

4050

9


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

Rendezvény

1956-os Emlékünnepség, Ifjúsági Találkozó és Történelmi Vetélkedő 2013. október 21-23. Szöveg

A „Gloria Victis” a Rákóczi Szövetség immár 21 éves múltra vis�szatekintő rendezvénysorozata, mely az 1956-os forradalom és szabadságharcnak állít emléket. A Rákóczi Szövetség a minden évben október 21−23. között sorra kerülő közös emlékezéssel kívánja erősíteni a résztvevő Kárpát-medencei magyar fiatalok nemzeti összetartozás érzését. A háromnapos találkozóra valamennyi szomszédos országból érkeztek magyar középiskolások és egyetemisták. Ebben az évben összesen 1311 Kárpát-medencei magyar fiatal vett részt a találkozón: köztük 551 egyetemista és 680 középiskolás. Az ifjúsági találkozóra érkező egyetemisták Erdélyből, Vajdaságból, Kárpátaljáról, Felvidékről és Magyarországról érkeztek, a középiskolások harmada a történelmi vetélkedőre jött, az egész Kárpát-medencét képviselve, másik részük az október 22-i 1956-os emlékünnepségre érkezett a Felvidék magyar középiskoláiból, a következő városokból: Dunaszerdahely, Fülek, Gúta, Ipolyság, Kassa, Komárom, Léva, Nagykapos, Nagymegyer, Rimaszombat, Rozsnyó, Somorja, Tornalja, Zselíz. Idén először 50 fős szlovák és 10 fős lengyel diákcsoport is együtt ünnepelt a magyar fiatalokkal, akik Buda-

10

K. I., Bajnóczi Gábor

pest nevezetességeit is megtekintették a három nap alatt. Az ifjúsági találkozó keretében

2013 október 21-én a Szent Margit Gimnázium színháztermében a komáromi Teátrum Színház előadásában A rebellis című történelmi játékot tekinthették meg a vetélkedőre érkező középiskolások és kísérőtanáraik. Másnap délelőtt levetítésre került a „Szőkés” c. játékfilm, amely a 60 éve bezárt recski munkatáborban történteket dolgozza föl. A filmet Gyarmathy Lívia rendezőnő bocsátotta térítésmentesen a Rákóczi Szövetség rendelkezésére. A film levetítése előtt a történelmi hátteret M. Kiss Sándor történész ismertette, a film után Gyarmathy Lívia válaszolt az egyetemisták kérdéseire. Eközben a történelmi vetélkedőre érkezett középiskolások a 2. fordulós feladatlapot írták, felkészítő tanáraik pedig Halzl Józseffel, a Rákóczi Szövetség elnökével találkoztak kötetlen beszélgetés keretében. Az október 22-i

ünnepségsorozat az ifjúsági találkozó legfelemelőbb része. 1956-ban az egyetemista fiatalok éppen ezen a napon indították el megmozdulásukkal a forradalmat, éppen ugyanezen az útvonalon vonultak fel tömegesen a Bem szoborhoz. A rendezvény célja, hogy ezt a hagyományos útvonalat és ezeket a forradalmi eseményeket elevenítse fel a mai fiatalokban, közülük is külön kiemelve a határon túli ifjúságot, akik iskoláikban nem feltétlenül kaphattak teljes értékű tájékoztatást az 1956-os eseményekről. Ezért is különösen fontos éreztetni a mai fiatalsággal, hogy 1956. október 22-én döntő szerepet játszott az események alakulásában az ifjúság. Az október 22-i ünnepségsorozat eseményei


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

A Műegyetem központi épületében megszervezett ünnepséget jelenlétével megtisztelte Sólyom László köztársasági elnök, Rétvári Bence államtitkár, Kónya István, a Kúria elnökhelyettese, Hoffmann Tamás, a XI. kerület polgármestere. A határon túli magyarság nevében Bóna Zoltán, a felvidéki Diákhálózat elnöke mondott beszédet. Fáklyás felvonulás a Műegyetemtől a Bem térig A Bem téren 1956-ban a műegyetemisták Lengyelországgal fejezték ki szolidaritásukat, ennek emlékére szolgál a fáklyás felvonulás. A fáklyás felvonulást 21. alkalommal szervezte meg a Rákóczi Szövetség. A menet 16 óra 30 perckor indult útnak a Rákóczi Szövetség koszorújával. A felvonulás útvonala: Műegyetem – Műegyetem rakpart – Szent Gellért rakpart – Döbrentei u. – Lánchíd u. – Fő u. – Bem rakpart – Bem tér. Bem téri koszorúzási ünnepség A Bem térre érve a csaknem 2000 fős ünneplő közönség részvételével 17.30 órakor a Himnusz eléneklésével vette kezdetét a Bem téri ünnepség, amely hagyományosan a Műegyetemről induló fáklyás menet záró rendezvénye. Az ünnepség moderátora Erdélyi Claudia volt, az általa felkonferált szónokok beszédeit a székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény kórusának művei szőtték át. A megemlékezés főszónoka Csáky Pál, felvidéki író-politikus volt. A határon túli magyar ifjúság gondolatait Zsámbok Eduárd, a Rákóczi Szövetség Kolozsvári Helyi Szervezetének tagja tolmácsolta. A rövid megemlékezés után kezdetét vette a koszorúzási ünnepség. Az emlékezés és kegyelet koszorúit magyarországi és határon túli pártok, társadalmi szervezetek és egyesületek, intézmények, diákszervezetek, hallgatói önkormányzatok, középiskolák, továbbá a Rákóczi Szövetség helyi szervezeteinek képviselői helyezték el Bem József szobra előtt. Köztük elsőként Kumin Ferenc államtitkár a Miniszterelnökség nevében, Semjén Zsolt Miniszterelnök-helyettes nevében Csallóközi Zoltán, Haraszti Attila a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nevében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkársága nevében Morvay Levente, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nevében dr. Ambrus Sándor Csaba jogi és humánpolitikai igazgató, politikai pártok, társadalmi szervezetek képviselői, végül a Rákóczi Szövetség koszorúját helyezte el dr. Halzl József elnök, Martényi Árpád alelnök és Csáky Csongor főtitkár. A megemlékezés a Szózat eléneklésével zárult. A Weiner Szász Kamaraszimfonikusok koncertje zárta az ünnepi napot a Műegyetem Központi épületének Aulájában, amely idén is hatalmas sikert aratott. Az ifjúsági találkozó október 23-án délelőtt két előadással zárult. Elsőként Szerencsés Károly történészt hallhatták az egyetemisták, majd Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség alapító tagja szólt a résztvevőkhöz. Mindketten 1956 szerepét és helyét igyekeztek bemutatni a magyar és világtörténelem áttekintésében.

Kárpát-medencei történelmi vetélkedő A Rákóczi Szövetség 2013ban 18. alkalommal hirdette meg Kárpát-medencei középiskolások számára Gloria Victis elnevezésű történelmi vetélkedőjét. Az évente másmás témakörben meghirdetett vetélkedő idén Bethlen Gábor – Az Erdélyi Fejedelemség története címmel került meghirdetésre április 19-én. A vetélkedőre háromfős csapatokban jelentkezhettek a diákok egy tesztsor kitöltésével, valamint egy történelmi esszé megírásával. Összesen 160 dolgozat érkezett a felhívásra június 14-ig, közülük a legjobb 60 csapat kapott meghívást a második fordulóra, amelyet a Rákóczi Szövetség egy háromnapos ifjúsági találkozó és 1956-os emlékünnepség keretében Budapesten, a Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen rendezett meg a hagyományoknak megfelelően október 21. és 23. között. A második fordulóba bejutott 60 csapat október 22-én írásbeli fordulón mérte össze tudását, és ennek eredménye alapján a legeredményesebb tíz csapat jutott tovább az október 23-i szóbeli döntőbe. A döntőben neves szakemberekből álló zsűri előtt, számos igényes feladat révén dől el a vetélkedő végső sorrendje. A zsűri elnöki tisztét Oborni Teréz, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmun-

11


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

katárs töltötte be, a zsűri további tagja volt Tóth Vásárhelyi Éva a Budai Nagy Antal Gimnázium tanára, Hévizi Józsa a budapesti Szent Margit Gimnázium tanára, valamint Száray Miklós, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumának vezető tanára. A zsűri titkára Nagy István, a Szentendrei Ferences Gimnázium tanára volt. Az október 22-i írásbeli fordulóra meghívott 60 csapat közül 48 magyarországi, 8 felvidéki, 2 erdélyi és 1 kárpátaljai középiskolát képviselt. Valamennyi döntőbe és középdöntőbe jutott csapat értékes könyvjutalomban, a legeredményesebb öt csapat tagjai, valamint a felkészítő tanáraik egy erdélyi körutazást jelentő kirándulást nyertek. Történelmi - irodalmi pályázat A Rákóczi Szövetség és a Zuglói Helyi Szervezet irodalmi történelmi pályázatot hirdetett meg 1956. október 23. tiszteletére Kárpát-medencei magyar középiskolások, valamint I-II. éves főiskolások/egyetemisták részére június 19-én.

Iskola

A Kárpát-medence valamen�nyi régiójából beérkezett 16 pályaművet szakmai zsűri értékelte. A pályázat díjátadójára a Rákóczi Szövetség Gloria Victis 1956-os rendezvénysorozata keretében került sor október 21-én a Magyarság Házában. A díjátadón Langerné Victor Katalin, a Magyarság Háza igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, majd a Rákóczi Szövetég nevében Ugron Gáspár Gábor alelnök üdvözölte a pályaművek készítőit. A köszöntők után Tamássyné Bíró Magda, a Rákóczi Szövetség zuglói szervezetének vezetője, Pályázó neve Vass Norbert Elek Zsuzsanna  Danyi Szilvia  Szabó Petra Daniela

az irodalmi/történelmi pályázat zsűrijének elnöke ismertette az eredményt, az alábbiak szerint:

Pályázat címe

Pályázó tanintézmény II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar

kormány tevékenységében

Főiskola, Beregszász

1956 és Miskolc; Ismereteim és

Fráter György Katolikus Gimnázium

gondolataim 1956-ról

és Kollégium, Miskolc Andrássy György Katolikus Közgazdasági

Lenkey János emlékezetére

Középiskola

Damjanich János honvéd vezérőrnagy, aradi vértanú szerepének, személyiségének méltatása

1956 eseményei a magyarság Rancz Henrietta tudatában Szomolai Csilla 

Értékelés

Tildy Zoltán szerepvállalása a forradalmi

PTE Babits Mihály Gyakorló

I. helyezés II. helyezés

II. helyezés

Gimnázium III. helyezés

Brassói „Transilvania” Egyetem

Gyermekszemmel a forradalomról

Univerzita Komenského v Bratislave,

1956

Právnická fakulta, Pozsony

Tanár

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

Zalaegerszeg

dr. Beckné Sallay Anikó

Péterfi Csaba

Tompa Mátyás

Horváth Ádám

97

Pázmány Péter Gimnázium

Érsekújvár

Száraz Magdolna

Csányi Márk

Bapkó László

Pál Ádám

96

Tolna Megyei Sztárai Mihály Gimnázium

Tolna

Stróbl Terézia

Horváth Eszter

Rózsa Petra

Kristóf Virág

94,5

Batthyány Lajos Gimnázium

Nagykanizsa

Alexa Péter

Karavidaj Edit

Sajni Eszter

Gál Gábor

94

Gödöllő

Takácsné Elek Borbála

Gémesi Botond

Urbán Hedvig

Volter Domonkos

87

Kaposvár

Kovács István

Kling József

Sándor Krisztián

Sinka Soma

86

Gödöllő

Takácsné Elek Borbála

Sivadó Brigitta

Sivadó Zsófia

Sivadó Anna

76

Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium

Budapest

Molnár Zsolt

Blankó Miklós

Hoffmann Márk

Molnár Eszter

58

Selye János Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium

Komárom

Elek József

Répás Balázs

Gyarmati Vince

Ott Karin

63

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Szeged

Antos Balázs

Ács Sára

Lukács Domonkos

Pap-Takács Gergely

63

és Egyházzenei Szakközépiskola Táncsics Mihály Gimnázium Premontrei Szent Norbert Gimnázium és Egyházzenei Szakközépiskola

Diák

Diák

III. helyezés

Város

Premontrei Szent Norbert Gimnázium

Diák

I. helyezés

Pont

Támogatóink: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Paksi Atomerőmű, Hungarofest, Budapesti Műszaki Egyetem, Kráter Könyvkiadó, Méry Ratio Kiadó, Osiris Kiadó, Kossuth Kiadó, Püski Kiad, Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal, ACSSZMK Alapítvány, APBT.HU Kft., Auguszt Cukrászda

12


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

Az első három helyezett pénzjutalomban, a különdíjasok pedig könyvjutalomban részesültek. A díjakat Tamássyné Bíró Magda, Ugron Gáspár Gábor és Csáky Csongor főtitkár adta át. A díjátadást követően kiállítás megnyitó, koncert és állófogadás tette teljessé az estét. Mind a 16 dolgozatot benyújtó diák meghívást kapott a díjátadó-

ra és a Gloria Victis 1956-os rendezvénysorozatra. A rendezvényt 60 önkéntes segítette a szállásokon és a programhelyszíneken. A rendezvény helyszínét a BME, a résztvevők szállítását a Volánbusz Zrt., az étkezést a Stoczek Menza, a szállást a Rubin Hotel, a Hotel Platanus és a Hotel Griff Junior biztosította: köszönjük együttműködésüket!

A Rákóczi Szövetség elnökét köszöntötték Szöveg

Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke 2013. december 19-én ünnepelte 80. születésnapját. Születésnapján Kozma Imre atya, a Máltai Szeretetszolgálat elnöke mutatott be hálaadó szentmisét, köszöntésére a Marczibányi Téri Művelődési Központban került sor. Az ünnepeltet tisztelői, barátai és munkatársai köszöntötték.

A születésnapi ünnepség Láng Zsolt II. kerületi polgármester házigazdái köszöntésével vette kezdetét, ezt követően felolvasták Orbán Viktor miniszterelnök méltató levelét. Köszöntőt mondott Németh Zsolt külügyi államtitkár, Gabri Rudolf, a felvidéki Város és Vidéke Célalap hálózat képviseletében. A Rákóczi Szövetség nevében a két alelnök Martényi Árpád és Ugron Gáspár Gábor köszöntötték az Elnököt. Az ünnepi műsorban közreműködött a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok együttese és Lőrincz

K. I.

Sarolta Aranka, felvidéki palóc népdalénekes. Halzl József édesanyja a mai Burgenland területén lévő Sopronkeresztúrról, édesapja a felvidéki Szencről származik, ő maga 1933. december 19-én született Győrött. Iskoláit Budapesten végezte, a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd 1957-ben a Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát, később ugyanitt egyetemi doktori címet. Szakmai pályáját a hőerőműveket tervező állami nagyvállalatnál, az EGI-nél töltötte különböző beosztásokban. A rendszerváltáskor részvénytársasággá alakult cégnél vezérigazgató-helyettes lett, majd 1991 májusában kinevezték az újjáalakult Magyar Villamos Művek vezérigazgatójának. Erre az időre esett a hazai energiaipar, ezen belül a villamos-energiaipar sikeres szerke-

zetátalakítása. 1994. október végén az új kormány nyugdíjazta. Halzl József Alapító tagja volt a Magyar Demokrata Fórumnak, közreműködött az MDF energiapolitikájának kidolgozásában, később a párt igazgatójaként is dolgozott. 1991 tavaszán részese volt a Magyar Energetikai Társaság megalapításának. Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetséghez Halzl József 1991 tavaszán csatlakozott, ugyanezen év őszétől a szervezet elnökeként dolgozik. Felvidéki gyökerei, nemzeti-keresztény gondolkodása, elkötelezettsége és műszaki racionalitása a szervezet hasznára vált. A Rákóczi Szövetségnek közel 20 ezer tagja van, 380 szervezete működik a Kárpát-medencében, köztük több mint 190 középiskolai ifjúsági szervezet. Általános, közép- és főiskolás diákoknak, valamint történelem és irodalom szakos tanároknak nyaranta táborokat tart a Szövetség, a Műegyetemen minden évben emlékünnepséget rendeznek október 23. tiszteletére több ezer határon túli diák részvételével. A Pannonhalmi Főapátsággal közösen rendezik meg a Cultura Nostra Középiskolai Történelmi Versenyt.

13


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

A Rákóczi Szövetség kiemelt céljának tekinti, hogy minél több hazai és külhoni diák találkozhasson egymással. Ezt a célt szolgálja a Szövetség a Diákutaztatási Programja is, melynek keretében évente közel tízezer Kárpát-medencei középiskolás diák utazhat a nemzeti ünnepekhez kapcsolódóan. A határon túli magyarság megmaradásának szolgálatában 2004 óta a Felvidéken iskolai beiratkozási programot valósítanak meg, annak érdekében, hogy minél több magyarul beszélő gyermeket írassanak szülei magyar tanítási nyelvű iskolába. Beiratkozási programjuk az utóbbi években kiterjedt a Partiumra és a Délvidék szórvány vidékeire is. A programnak is köszönhetően az utóbbi években

stabilizálódott a felvidéki magyar iskolaválasztók száma. Dr. Halzl Józsefet 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki, még ebben az évben átvehette a Lengyel Köztársaság Érdemrend Parancsnoki Keresztjét. Halzl Józsefet és a Rákóczi Szövetséget 2010-ben Magyar Örökség-díjjal tüntették ki, 2013-ban pedig Szent István-díjat és a Pro Minoritate-díjat vehetett át.

Háború kezdődött, hadüzenet nélkül Szöveg

Több mint félszázan gyűltek össze november 3-án, az 1956-os forradalom leverésének 57. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen, melyet az oroszlányi Rákóczi Szövetség Millenniumi Alapítványa szervezett a helyi Kölcsey Ferenc Művelődési Központ kamaratermében. A rendezvényen v. Nagy Csaba, a rendező civil szervezet elnöke köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség országos elnöke tartott történelmi visszatekintést. Mint hajdani ötödéves műegyetemi hallgató, a forradalom szemtanúja 1956-ban írt naplójegyzeteiből olvasott fel. Az 1956-os forradalom nem csupán egy, a mai életünket is közvetve befolyásoló történelmi esemény, hanem olyan példa, amely emberi tartást, önképet és biztonságot is adhat egy nemzetnek. Biztonságot, hiszen egy olyan nemzet, amely egyedüliként magára hagyatva is képes volt szem-

14

V. Nagy Csaba

beszállni a megingathatatlannak látszó szovjet birodalommal, oly lelkierővel és tartalékokkal rendelkezik, amelyek talán kifogyhatatlanok. E tartalékok valahol most is rendelkezésünkre állnak. Mindenkinek a saját felelőssége, hogy azokat nemcsak a saját, de a közösség egészének a javára is felhasználja – mondta az előadó. Az emlékező gondolatok után „Szóljon a vértanúk harangja!”címmel Jónás Csaba, Wass Albert-díjas és Tarics Péter Gloria Victis 1956-os emlékéremmel kitüntetett felvidéki előadóművészek vers- és próza részletekkel idézték fel a forradalmat a ma embere számára. Megható műsoruk érthetővé, átláthatóvá tette a szabadságharc hiteles történetét, amely mindenek előtt a magyar fiatalok, diákok számára lehet hézagpótló. Tarics Péter zongorajátéka átéléssel idézte meg a történelmi napok érzelmeit, a megtorlás fájdalmait.

Az esemény zárásaként Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, a Komárom-Esztergom megyei Kormányhivatal vezetője a szabadságharc üzenetét tolmácsolta: erkölcsi kötelességünk az emlékezés, hogy a forradalom üzenete ne merüljön feledésbe, a megemlékezés ne silányuljon kötelező tartalom és átélés nélküli főhajtássá. A tiszteletadás nem csupán az egyes történelmi események évfordulóihoz időnként kapcsolódó terhes, elvégzendő kötelezettség, puszta megszokás. Az emlékezésnek jelen kell lennie a mindennapjainkban is, ha azt akarjuk, hogy a múlt öröksége élő valóság legyen és a meghozott áldozatok ne legyenek hiábavalóak. 1956 élő és holt hősei számunkra is üzennek, s ha meghalljuk, útmutatásukkal megkereshetjük azt, ami áldozatukból a magunk számára tanulságként levonható.


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

Rákóczi Szövetség megvalósult rendezvényei – 2013 Időpont

Program elnevezése

Helyszín

Résztvevő intézmények száma

Résztvevők száma

1.

2013. február 5.

Cultura Nostra Történelmi Verseny

Kárpát-medence

344

1232

2.

2013. március 1-3.

Középiskolás vezetőképző

Budapest

44

147

3.

2013. március 14-17.

Gloria Victis jutalomkirándulás

Szabadka, Újvidék, Belgrád

5

20

4.

2013. márcus 15 -október 23.

Gloria Victis Történelmi Vetélkedő meghirdetése

Kárpát-medence

160

640

5.

2013. március 15.

Március 15. Diákutaztatási Program

Kárpát-medence

98

3124

6.

2013. március 10.

Esterházy János emlékünnepség

Budapest

200

7.

2013. március 10.

Célalap közgyűlés

Budapest

24

8.

2013. március - április

Partiumi és Dévidéki óvodai beiratkozási program

Partium, Délvidék

9.

2013. március 20-22.

Cultura Nostra döntő

Pannonhalma

10.

2013. április 12.

Felvidékről kitelepített magyarok Emléknapja

Magyarság Háza

11.

2013. április 12-14.

Délvidéki Utazás

Szabadka, Újvidék, Belgrád

13

87

12.

2013. április 19-21.

Magyar-magyar kapcsolatok és az agrár szakképzés

Eger

11

150

13.

2013. április 27.

Közgyűlés

Budapest

14.

2013. április 26-28.

Felvidéki Séta

Kassa, Szepesség

15.

2013. június 1.

Tanácsadó Testületi Ülés

Budapest

16.

2013. június 4.

Június 4-i Diákutaztatási Program

Kárpát-medence

80

2655

17.

2013. július 3-8.

Cultura Nostra jutalomkirándulás

Pannonhalma, Bábolna, Herend

10

40

18.

2013. július 6-10.

Bajai anyanyelvi tábor

Baja

9

67

19.

2013. július 14-20.

Sátoraljaújhely Középiskolás Tábor

Sátoraljaújhely, Várhegy Üdülő

62

372

20.

2013. július 22-27.

Kárpát-medencei Történelemtanár Tábor

Gyöngyös

75

113

21.

2013. július 29-augusztus 2.

Magyar Nyelv és Irodalom Tanárok Találkozója

Balassagyarmat

41

63

22.

2013. július 29-augusztus 7.

Győri Anyanyelvi Tábor

Győr

8

50

23.

2013. augusztus 9-15.

Esztergomi Anyanyelvi Tábor

Esztergom

11

123

24.

2013. augusztus 18-24.

Erzsébet Tábor

Zánka

44

130

25.

2013. augusztus 26 -augusztus 31.

Főiskolás Tábor

Szentendre

25

110

26.

2013. szeptember-december

Felvidéki és Partiumi magyar iskolakezdők beiratkozási ösztöndíjátadásai

Felvidék, Partium

181

4878

27.

2013. szeptember 27-29.

Partiumi kirándulás

Nagyvárad, Szatmárnémeti, Nagybánya

12

98

28.

2013. október 4-6.

Középiskolás vezetőképző

Budapest

47

144

29.

2013. október 21-23.

Gloria Victis 1956-os emlékünnepség

Budapest

80

1311

30.

2013. október 23.

Október 23-i Diákutaztatási Program

Magyarország

50

1776

31.

2013. november 8-10.

Felvidéki Séta

Felvidéki bányavárosok

24

181

32.

2013. november 23.

Célalap közgyűlés

Budapest

33.

2013. november 29 -december 1.

Gárdonyi Konferencia Kárpát-medencei történelem- Eger és irodalom szakos tanárok részére

35

110

34.

2013. december

Karácsonyi óvodai program

Felvidék, Délvidék

350

13609

35.

2013. minden hónap első szerdáján

Rákóczi Klub

Budapest

ÖSSZESEN:

1750 10

40 200

50 13

87 28

29

100 1842

33738

15


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

Gyászhír

Vígh Károlytól búcsúzunk »»Dr. Vígh Károly a Rákóczi Szövetség alelnöke volt 1991 és 2011 között Szöveg

Kun Ferencz

A Farkasréti temetőben elhangzott búcsúztatóbeszédből... Mészöly Miklós első nagy írói sikere „Az atléta halála” volt. Hogy kerül a csizma az asztalra? Úgy, hogy Károly bátyánk, akitől búcsúzunk, ifjúi korában a Pozsonyi Torna Egylet, a híres PTE sprintere volt, elsősorban 100 és 200 méteren, 100-on, úgy 11 mp körüli vágtázó volt. Milyen furcsa kimondani, a rövidtávfutó élt 96 évet! Persze nagyon jól tudom, hogy egy jelentős életnek nem ezek a legfőbb mozzanatai, csak érzékeltetni szerettem volna, hogy egy tevékeny, és tehetséges ember életében mennyi szín jelenik meg. És hogy mennyi egy ember lényege? Előttem három pillér jelenik meg: a felvidékiség , a történészi pályakép, és a közéletiség. De szigorúan ebben a sorrendben. Első helyen, mindenekelőtt és felett, a Felvidékiség. Nem tudom történészként voltak e hiányérzetei, mi csak azt látjuk, hogy művei és kötetei a szakmai és közkönyvtárak polcain sorakoznak, olvashatók, taníthatók és akár vitathatóak is. Persze középpontban a Zsilinszkyról írott és elhíresült munkája. Választott hőseinek XX. sz-i életútja egy igazi fejlődésregény arról, hogy mi történt két pisztolylövés között. Az első 1911május 15-én dördült el, és a golyó kioltotta az ismert parasztvezér életét. A másik lövést, 33 év múlva, a magyar politika önállóságának, a magyar létezést, a tragédiába hajszoló németeknek

16

szánta! A bátorságot, annak fűtőanyagát a hazafiság és a magyarságféltés adta. És most nagyot ugorva szólnék arról az általánosan ismert jelenségről, mikor egy kutató, szerző vagy író kicsit beleköltözik választott hőse világába, szinte azonosul vele. Károly bátyánk és Bajcsy-Zsilinszky ügyében a felismerhető közös pont a fent említett hazafiság és a magyarságélmény, a magyarságféltés. Ugyan mondják, hogy ezek már kiürült XIX. sz-i fogalmak. Igen a szél is fújt a XIX.sz-ban, az fúj ma is, és úgy gondolom így lesz a jövőkben is. És akkor szólnék az emlékek közéletiségéről. Mindig közösségekben élte az életét. Számtalan civil és társadalmi szervezetben volt tag, alelnök vagy elnök. De legjelentősebb és így legemlékezetesebb szereplése, hogy tagja lehetett a rendszerváltás idején az Ellenzéki Kerekasztalnak. És bár meglehet abban a testületben, két másik történész kollégája – Antall József és Szabad György közjogi és alkot-

mányértelmezési kérdésekben egy jó lépéssel előtte jártak, nem szólva a jogász Tölgyesiről és Orbán Viktorról, mégis a filmhíradók, újságok, fotók, Tv műsorok tanúsíthatják a jövő magyarjai számára, hogy a XX. sz-i jelentős magyar rendszerváltozásban dr. Vígh Károly jelentős szerepet játszott. És a végére hagytam, életének azt a pillérét, amit a felvidékiség, mint ügy, és mint gondolat jelentett számára. Mindenekelőtt Losonc a híres bőrgyártással, az egykori Református Teológiáit, gabonafelvásárló zsidó polgáraival, hőseivel: Gallowich Jenővel, Dapsy Gizellával, Scherer Lajossal, Duray Miklóssal, Göndöcs Laci bácsival, vagy az elismerésre aligha méltó Tildy Zoltánnal, a várossal, amit 1849-ben a cári csapatok porig égettek, de közadakozásból újjáépült. Végtelen szomorúsággal jelentem, hogy Losonc városában fogy a magyar életerő. Engem a Rákóczi Szövetség Elnökének kérése állított ide, aki megbízott, hogy mondjam el, Karcsi bácsit szerettük, tiszteltük, és becsültük, emlékét hűséggel megőrizzük. Jóllehet van körünkben felkent lelkész, én is a Bibliával búcsúzom, a Prédikátorok könyvéből idézek: „és elmegy az ember, az ő örökös házába, és visszaadja a lelkét a Teremtőjének, akitől kapta volt azt, és a teste porrá lesz, mint annak előtte volt. „ Ég Veled Károly Bátyánk


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

Karácsonyi ajándékot kaptak a felvidéki és a délvidéki magyarul beszélő óvodások a Rákóczi Szövetségtől Karácsonyi csomagot küldött a Rákóczi Szövetség minden felvidéki magyar óvodásnak, valamint 31 délvidéki szórványtelepülés iskolakezdés előtt álló gyermekének. Szöveg

Az ajándékcsomagot 13 259 felvidéki és 350 délvidéki óvodás kapta meg december folyamán a Rákóczi Szövetség Felvidéken működő célalap hálózatának, illetve a délvidéki Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével, különböző karácsonyi ünnepségek alkalmával. Az óvodások kétféle csomagot kaptak koruknak megfelelően. A 4416 iskolakezdés előtt álló óvodás többek között megkapta az Apáczai Kiadó iskolakezdési könyvcsomagját. Az ajándékcsomagok tartalmaztak egy szülőkhöz szóló levelet és egy 12 pontos érvgyűjteményt, ami a magyar iskolaválasztás helyességéről és fontosságáról igyekszik meggyőzni a szülőket. A Rákóczi Szövetség partnereivel együtt arra törekedett, hogy a szlovák nyelvű óvodába járó magyarul beszélő gyermekekhez is eljusson a csomag, szüleikhez pedig a levél. Az óvodások karácsonyi megajándékozása 2004 óta részét képezi a Rákóczi Szövetség felvidéki iskolai beiratkozási programjának. A partiumi magyar óvodásokat jövő márciusban – a romániai iskolai beiratkozás időpontjához igazítva – ajándékozza meg a Szövetség. A Szövetség a 2014. évi iskolakezdők számára is megígéri,

K. I.

hogy magyar iskolaválasztás esetén számíthatnak a Rákóczi Szövetség és a magyar civiltársadalom beiratkozási ösztöndíjára. Város és vidéke

Iskolakezdés előtt állók száma

Fiatalabb óvodások száma

Összes óvodás száma

1

Dunaszerdahely

416

929

1345

2

Érsekújvár

137

341

478

3

Fülek

110

272

382

4

Galánta

283

761

1044

5

Gúta

179

530

709

6

Ipolyság

96

180

276

7

Kassa

26

62

88

8

Királyhelmec

282

679

961

9

Komárom

400

698

1098

10

Léva

12

60

72

11

Losonc

59

100

159

12

Nagykapos

114

220

334

13

Nagykürtös

51

220

271

14

Nagymegyer

201

536

737

15

Nyitra

17

60

77

16

Párkány

256

580

836

17

Pozsony

25

59

84

18

Rimaszombat

289

547

836

19

Rozsnyó

139

286

425

20

Somorja

216

564

780

21

Szenc

40

160

200

22

Szepsi

282

337

619

23

Tornalja

238

501

739

24

Vágsellye

100

262

362

25

Zselíz

98

249

347

26

Délvidék

350

0

350

Összesen

4416

9193

13609

17


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

A második Mohács Hagyomány Oroszlányban, hogy a történelmi eseményekre történő visszatekintések sorát a Doni megemlékezés nyitja. Hagyomány Oroszlányban, hogy a történelmi eseményekre történő visszatekintések sorát a Doni megemlékezés nyitja. Szöveg

Az Oroszlányi Rákóczi Szövetség Millenniumi Alapítványa szervezésében immáron 17. alkalommal került sor a rendezvényre az evangélikus gyülekezeti teremben. „Magyarország a hősök nemzete. Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dicsőséget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a hősiesség megtestesülése.” Victor Hugo gondolataival köszöntötte

Oroszlányi Helyi Szervezet

a megjelenteket v. Nagy Csaba, a rendező civil szervezet elnöke. A 2. magyar hadsereg tragédiájáról, a II. világháború legszörnyűbb csatájáról Árva Ferenc történelemtanár, a helyi Rákóczi Szövetség elnökségi tagja tartott vetített képes előadást. Ami 1943. január 12-én történt az urivi áttörés során, az maga volt a borzalom. Több mint 50 ezer magyar katona maradt a harctéren, akiket ci-

vilek temettek el, mások pedig hadifogságba estek, s ott vesztették életüket. Rájuk és a kevés túlélőre is erkölcsi kötelesség emlékezni. Megdöbbentő tény, hogy még ma is alig akad olyan család, amelyik ne lenne érintett hét évtized távlatából is abban a vérengzésben, ami a Don-kanyarnál történt. Nem véletlenül emlegetik sokan az akkori eseményeket második Mohácsként. A megemlékezés

Gárdonyi Konferencia Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából szervezett konferenciát több mint 100 Kárpát-medencei magyar irodalom és történelem szakos tanár részvételével Egerben, november 29. és december 1-je között az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Rákóczi Szövetség és Eger Megyei Jogú Város. Szöveg

A rendezvény kiemelt célja volt, hogy Gárdonyi Géza irodalmi tevékenységének, az 1552-es dicső egri várvédők felelősségvállalásának és helytállásának jegyében a fenti tantárgyakat oktató Kárpát-medencei tanárok találkozásával, tapasztalatcserjével elősegítse az emberi, a szakmai és az intézményi kapcsolatok erősítését. A rendezvény két helyszínen az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szak-

18

K. I.

középiskolában, illetve az egri Eszterházy Károly Főiskola kápolnájában zajlott. A konferencia első napja ismerkedési esttel vette kezdetét a Kárpát-medence különböző részeiről érkező tanárok részvételével. Második nap délelőtt az egri Eszterházy Károly Főiskola kápolnájában a konferenciát Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár, Habis László egri polgármester és Csáky Csongor a Rákóczi Szövetség főtitkára nyitotta meg.


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

drámája az evangélikus templom falán található emléktáblánál folytatódott, ahol Farkas Etelka lelkésznő mondott imát: „Boldogok, akik békét teremtenek.” Sajnos a keleti front áldozatainak ez nem sikerült, s a túlélőknek sem. Viszont a ma élők tanulhatnának a történelemből. A rendezvény zárásaként Takács Károly polgármester, Papp Péter alpolgármester, valamint a jelenlévő pártok, intézmények,

civil és társadalmi szervezetek képviselői, magánszemélyek helyezték el a kegyelet virágait, s gyújtották meg az emlékezés mécseseit a mementónál.

A megnyitót követően Bitskey István akadémikus, irodalomtörténész Eger a szépirodalomban: Tinóditól-Gárdonyiig címmel tartott előadást. Őt Takaró Mihály író, irodalomtörténész Gárdonyi életműve és helye a nemzeti alaptantervben címmel megtartott előadása követte. A délelőtti program az Eszterházy Károly Főiskola bemutatásával zárult. Az ebédet követően az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági,Vendéglátóipari Szakközépiskolában szekcióülésekkel folytatódott a délután. A magyartanárok szekcióját Dr. Kusper Judit adjunktus, az Eszterházy Károly Főiskola Nyelvés Irodalomtudományi Intézet Magyar Irodalomtudományi Tanszékének oktatója vezette. Az ülés keretében sor került a Kárpát-medencei Magyartanárok Kulturális Egyesületének létrehozására is, melynek elnökévé Takaró Mihályt választották.

A történelemtanárok szekció ülését Dr. Kelenik József, a történelemtudomány kandidátusa, a Hadtörténeti Múzeum igazgató-helyettese vezette. Az üléseket követően a Márai Látogatóközpontot kereste fel a társaság. A látogatás után ünnepi vacsorával zárult a nap programja. Az ünnepi vacsorát megtisztelte részvételével Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke, valamint Habis László egri polgármester is. A rendezvény utolsó napján az Egri várban Gárdonyi Géza sírjának megkoszorúzására került sor, ezt egri szabadprogram követte. A konferencia ebéddel zárult. A konferencia kezdeményezője, főszervezője és házigazdája Vasas Joachim, az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközépiskola igazgatója volt. A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta. A Rákóczi Szövetség a résztvevők útiköltségét vállalta fel.

19


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

Összetartozásunk ajándékai Tízedik alkalommal a piliscsabai Pázmány Campusról indult az összetartozásunkat kifejező karácsonyi ajándékgyűjtés. Szöveg

Idén a Rákóczi Szövetség, a Máltai Szeretetszolgálat, a Szent László Társulat és a Kapcsolat 2007 Kulturális Egyesület szervezésében több mint 3000 külhoni magyar gyereknek jutott több mint 2 tonna ajándék: könyv, játék, dvd, édesség. 43 budapesti és környékbeli intézmény küldött ajándékokat a felvidéki Tornalja, az erdélyi Szilágyság magyar óvodásainak, iskolásainak, Böjte Csaba székelyhídi és gálospetri gyermek- és napközi otthonai lakóinak, valamint vajdasági gyerekeknek és a kárpátaljai ráti Szent Mihály Gyermekotthon lakóinak. A gyűjtés fővédnöke dr. Halzl József volt. A karácsonyi ajándékokat Vincze Norbert tanár úr közvetítésével a felvidéki Tornalja Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában december 13-án adtuk

20

át. A gömöri magyar városban versekkel köszöntött bennünket a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és a Tornaljai Gimnázium egy-egy növendéke Tompa Mihály és Sajó Sándor szellemében. Az összetartozás jegyében 1200 felvidéki magyar óvodás, iskolás és gimnazista kapott ajándékot Budapestről. Miskolcon utolért minket a másik teherautó, amely 100%-ig teletöltötte a felvidéken kiürült rakteret. Még aznap este átadtuk a Szilágysomlyón Erdei János tanár úr és Józsa Nándor plébánia gondnok, tanár és közösségszervező segítségében a szilágysági ajándékok egy részét. Szilágypanit, Szilágyballa, Perecsen, Varsolc, Magyargoroszló, Mocsolya, Erked, Szilágysámson, Diósad községek magyar óvodái és iskolái ajándékait adtuk át a Báthoryak szilágysági városában. Somlyón kiváló vendéglátásban volt részünk. Magyar szállodában, magyar étteremben láttak minket vendégül. Másnap Szilágyfőkeresztúrra utaztunk, ahol a helyi iskolában adtuk át a Tövishát magyar falvainak szánt ajándékokat. Főkeresztúr mellett, Szilágygörcsön, Désháza, Szilágycseh, Bősháza, Völcsök, Doba, Vérvölgy, Szilágyszeg, Szilágyszentkirály magyar iskolái és óvodáinak továbbítottuk az ajándékokat.

Czibolya Gábor

December 14-én a partiumi (bihari) Székelyhíd Napközi Otthonának gyermekeihez jutottunk el, akik lélekemelő karácsonyi műsorral vártak bennünket. Székelyhídon idén indult a Gyermek Jézusról elnevezett Gyermekotthon, a magyar vezetésű önkormányzattól megkapott Stubenberg-kastélyban. Ajándékainkat ide is elhoztuk. A gyermekotthon parajdi vezetője, Kovács Ágnes elmondta, hogy egykor lakott ebben a kastélyban II. Rákóczi Ferenc is, ezért reméli, hogy sikerül felvenni a kapcsolatot a Rákóczi Szövetséggel. Férjével együtt mindenkit szeretettel vár a gyermekotthonná alakuló kastélyban. Végül Gálospetriben a Böjte Csaba által alapított Szentháromság Gyermekotthon lakóit ajándékoztuk meg. A gyermekés napközi otthonokba játékok, édességek, könyvek mellett


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

tartós élelmiszert és tisztálkodási szereket is hoztunk. További ajándékokat juttattunk el a ráti Szent Mihály Gyermekotthonba és a vajdasági Harmat Károly testvér által vezetett Lurkó házak lakóinak, valamint a zentai Kórház Gyermekosztálya részére. Minden dobozunkon szerepelt a piros-fehér-zöld ellipszissel körbevett „összetartozásunk ajándékai” felirat, valamint a 4 szerve-

ző civil szervet és a 43 ajándékot gyűjtő intézmény neve. A plébániák, parókiák mellett iskolák gyűjtöttek. Az iskolák között tartott versenyt a III. Kerületi Krúdy Gyula Általános Iskola nyerte. A piliscsabai helyi szervezettől indult gyűjtés során együttműködtünk a szilágysági, tornaljai, a Márton Áron Szakkollégiumi, a budai II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban működő Rákóczi Szövetség helyi szervezeteivel.

Homonnai utazás Advent első vasárnapjának vigíliáján, november 30-án a Rákóczi Szövetség jóvoltából a Szövetség sátoraljaújhelyi tagjai kiegészülve sárospataki társakkal a felvidéki Homonnára utaztak, hogy az ott élő magyarokkal találkozhassanak. Szöveg

Advent első vasárnapjának vigíliáján, november 30-án a Rákóczi Szövetség jóvoltából a Szövetség sátoraljaújhelyi tagjai kiegészülve sárospataki társakkal a felvidéki Homonnára utaztak, hogy az ott élő magyarokkal találkozhassanak. Homonna az eperjesi kerülethez tartozik ma Szlovákiában, a homonnai járás központja. A legutóbbi (2011-es) népszámlálás szerint a település 35 053 lakosából mindössze 61 magyar, holott 1910-ben még a lakosság 38%-a magyar volt, és ezzel a számmal a legnagyobb arányszámú nemzetiség volt a településen (a település 20%-át kitevő németség teljesen eltűnt azóta). Azért esett a Rákóczi Szövetség választása épp Homonnára, mert az itteni, többnyire időskorú magyar lakosságnak nagy szüksége van az összetartozás- tudat erősítésére és arra, hogy érezzék, nincsenek egyedül a nagyvilágban. Mintegy harminc fő vett részt az utazáson. Már a cél felé haladó út is kellemesen telt, hiszen több

Godzsák Attila, résztvevő

résztvevő készült különböző „kiselőadásokkal” az út során közel kerülő települések történetéről. Megérkezésünk után meleg fogadtatásban részesítettek bennünket a helyi magyarok. Velünk tartott Kiss Endre József lelkész is, aki egy magyar nyelvű istentiszteletet tartott a helyi református templomban (mely oromzatán magyar nyelvű felirat hirdeti a mai napig az építés dátumát). A helyi reformátusok sajnos már nagyon régen nem hallhatták anyanyelvükön az istentiszteletet. A templomlátogatás után kötetlen beszélgetés alakult ki az ottaniak és az érkező vendégek között. Nagyon jó hangulatban telt a beszélgetés, mely során különböző életutakat lehetett megismerni, továbbá Homonna jelenéről és jövőjéről is megtudhattunk számtalan, érdekes dolgot. Ezek után egy kellemes hangulatú ebédre került sor, mely során tovább lehetett folytatni a beszélgetéseket. Miután az asztali ima jelezte az ebéd végét, a két vidék magyarjai, átvonultunk közösen

az Homonna-Andrássy kastélyt megtekinteni, amely a 15. századból származik, de azóta többször is át lett építve. A kastélyban ma múzeum működik, melyet végigjárva számtalan jelét leltük fel a régi magyar múltnak. Ezúton is köszönjük az idegenvezetőnknek az alapos kalauzolást. Mindezek után már sajnos csak kevés idő maradt a további beszélgetésre, mert indulni kellett haza. A hazafelé tartó buszúton a nap tanulságainak köszönhetően a lelkileg feltöltődött látogatók éneklésbe is fogtak, és több szép magyar nóta felcsendült, közöttük az „Ott ahol zúg az a négy folyó”. Biztos vagyok benne, hogy minden résztvevő hatalmas élményekkel gazdagodott. Reméljük, az összetartozás érzetét sikerült megerősíteni az ottani magyarokban is, akikben tudatosul, hogy nem feledkezünk meg róluk sem, hiába vannak kevesen. Nekik sokkal nehezebb megmaradni magyarnak, mint a tömbmagyarságban élőknek, de erős hittel nincs lehetetlen.

21


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

2013-ban is Rákóczi Klub Szöveg

Az angol diplomácia és a Rákóczi-szabadságharc – 2013. 09. 18. A Rákóczi Klub őszi első ös�szejövetelére 2013. szeptember 18-án került sor a Szövetség előadótermében. Az érdeklődőket Martényi Árpád klubvezető üdvözölte, majd áttekintést nyújtott a Rákóczi Szövetség nyári munkájáról, kiemelten a több mint ezer fiatalt érintő nyolc táborról, a Beiratkozási Program helyzetéről és az októberi Gloria Victis rendezvény előkészületeiről. A Klub előadója Kurucz György történész, a Károli Gáspár Református Egyetem docense volt. Kurucz György a Rákóczi-szabadságharc egy kevésbé ismert területével foglalkozott, az angol diplomáciai kapcsolatokkal. Az előadásból kitűnt, hogy az angolok megítélése ugyanúgy kettős volt, mint a többi európai uralkodóé. Egyrészt megértették a magyarok függetlenségi harcát, másrészt a hivatalos uralkodó elleni lázadásnak tekintették. Az előadó részletesen szólt az 1703−1705 közötti diplomáciai eseményekről és a béketárgyalásokhoz köthető angol törekvésekről. Külön beszélt Stepney nagykövet munkájáról, aki a nemzetközi garanciák híve volt.

22

Martényi Árpád

Körösfő a Rákóczi Klubban A Rákóczi Klub 2013. október 2-i összejövetelén egy különleges program szerepelt, a körösfői helyi szervezet vezetője, Péntek László mutatta be települését és az oda kapcsolódó Vasvári emlékeket. A zsúfolásig megtelt előadóteremben – lehettünk közel 50-en – Martényi Árpád klubvezető üdvözölte a vendégeket és a hallgatóságot. Elmondta, hogy a beíratási program eseményei zajlanak, aki teheti, támogassa a megmaradást elősegítő programot. Felhívta a figyelmet az október 22-i ünnepségekre, különös tekintettel a Bem téri megemlékezésre. Ezután Horváth Dániel szervező személyes élményeivel fűszerezve bemutatta az előadót, Péntek Lászlót, Körösfő alpolgármesterét, a Rákóczi Kultúregylet vezetőjét. Péntek László elmondta, hogy Körösfő, ez a közel ezer, többségében magyar lakosú település a Kalotaszeg 40 magyar településének egyike. A falu nem csak a turisták által ismert kézműves termékeiről híres, hanem az 1849. július 3-án, a település határában 400 katonájával együtt elesett Vasvári Pál őrnagyról is. 1995-ben állítottak emléket Vasvári Pálnak a református templom tövében, ami a román hatóságok nagy ellenállását váltotta ki. Ők is megvívták a maguk csatáját, így ma már „hivatalosan” is ez a kopjafa hirdeti Vasvári hősiességét. Vasvári Pált bemutatva elmondta, hogy 1826-ban Fehér

Pál néven született Tiszabüdön, majd amikor 1847-ben irodalmi tevékenységbe kezdett, névazonosság miatt, felvette – akkori lakhely, Nyírvasvári után – a Vasvári nevet. Ott volt Petőfi és Jókai mellett a forradalmi események kezdeténél, majd később a szabadságharc katonája lett, az erdélyi hadszíntéren ő szervezte meg a Rákóczi szabadcsapatot. Sok sikeres ütközet után a mócokból álló román csapat tőrbe csalták és 1849. július 6-án kegyetlenül legyilkolták őket. A település büszkén őrzi Vasvári emlékét, testvértelepüléseiket (többek között Tiszavasvári és Budapest-Pestszentimre) is a Vasvári-kapcsolatokon keresztül szerezték. Péntek László elmondta még, hogy feladatuknak, sőt küldetésüknek tekintik a 23 évesen meghalt hős katona megismertetését és emlékének ápolását. Tervezik, hogy Budapesten, lehetőleg a Múzeum-kertben, szobrot állítanak Vasvári Pálnak. Hozzászólt az előadáshoz Okos Márton, aki képeivel színesebbé is tette az előadást, továbbá Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség volt alelnöke, aki éveken keresztül segítője volt a Vasvári-kultusz kialakításának. Pécsi L. Dániel, Körösfő címerének megalkotója is a kultúrtörténeti érdekességekről szólt. Bauer Ferenc, Pestszentimre küldötte a Vasvári-együttműködést méltatta. Az élénk érdeklődéssel kísért előadást Horváth Dániel köszönte meg Péntek Lászlónak, aki az előadás után szeretet-


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

tel dedikálta a Körösfőről és Vasváriról szóló könyvét. Bemutatkozott a Klubban két egyetemi szervezetünk 2013. november 6-án a Rákóczi Klub őszi szemeszterének harmadik összejövetelén a Pázmány Péter Tudományegyetemen működő két Rákóczi-szervezet, a Károli Jog és a Kaszás Attila Diákkör tevékenységével ismerkedhetett meg a hallgatóság. A klubnap kezdetén Martényi Árpád klubvezető emlékezett meg dr. Vígh Károlyról, a Rákóczi Szövetség napokban elhunyt alapító alelnökéről. Utána tájékoztatást adott a Beiratkozási Program folyó eseményeiről és a Gloria Victis ünnepségsorozat sikeréről.

A diákszervezetek bemutatkozását Horváth Dániel szervező vezette be. Elmondta, hogy már 5-6 éve működnek a egyetemükön a szervezetek, a Rákóczi Szövetségnek hála azóta egy új szellem kezd kialakulni az érintett hallgatók körében: fontos dolog tenni a közösségért és közelebbről megismerni hazánk történelmét és földrajzát. Bajkó Ervin, a Károli Jog nevű szervezet elnöke beszámolt arról, hogy 2008-ban alakult meg a szervezet, tagsága azóta is bővül, az egyetem vezetőivel jó a kapcsolatuk, tevékenységükkel elismerést vívtak ki. Céljuk, hogy a tanulás melletti munkájukkal a közjót szolgálják. Három területre összpontosítják munkájukat: könyvet gyűjtenek és eljuttatják határon túli magyar közösségekhez, kapcsolatot építenek más ifjúsági szervezetekkel és segítik a Rákóczi Szövetség nagyobb rendezvényeit. Tárnok Balázs, a Kaszás Attila Diákkör elnöke elmondta, hogy szervezetük a felvidéki Diákhálózat mintájára 2011-ben alakult, céljuk a budapesti diákok és ifjúsági szervezetek ös�szefogása. Munkájuk hasonló a Károli Jog szervezetéhez, tagságuk azonban sokkal szélesebb, felöleli az itt tanuló határon túli diákok teljes körét. Legnagyobb eredményüknek a kapcsolatépítést és a közjó szolgálatát tartják.

A hallgatóság megköszönte a diákoknak a beszámolókat és a közösségépítés terén kifejtett tevékenységüket. Megjegyezték, hogy a Klub új programja, hogy szervezetek is bemutatkoznak, jól szolgálja a Szövetség széleskörű tevékenységének megismerését. Teadélutánnal zárta az évet a Rákóczi Klub 2013. december 4-én az adventi hangulatot árasztó előadóteremben tartotta idei utolsó ös�szejövetelét a klub tagsága. A hagyományoknak megfelelően egy csésze tea mellett értékelték az elmúlt évet és együtt tervezték az elkövetkező programokat. A mintegy 15−20 résztvevő úgy értékelte, hogy a Szövetség ifjúsági szervezeteinek bemutatkozása sikeres volt, ezt célszerű lenne folytatni, hiszen ezen keresztül képet kap a tagság a fiatalok által végzett munkáról. Ez új színt is hozott a klub programjába, valamint a klubtagság is megfiatalodik. Kár, hogy az évzáró klubnapra a lendület elfogyott, vagy – reméljük – csak megtorpant. A kellemes és tartalmas beszélgetés után egymásnak boldog új esztendőt kívánva búcsúzott a társaság.

23


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

Rákóczi Klub 2014. évi programterve Szövetségünk Klubja februártól folytatja rendezvényeit, amelyekre a Rákóczi Szövetség előadó termében (Budapest II. ker., Szász Károly u. 1. IV/2. kapucsengő: 81), az alábbi időpontokban kerül sor: 2014. február 5. Felvidéki saga (könyvbemutató) Egy mátyusföldi család XX. századi története A könyvet bemutatja a szerző, Szomolai Tibor A könyv a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható 2014. március 5. Az autonómiáról általában és konkrétan Előadó: Bedő Árpád, szakértő 2014. április 2. Virtuális séta Komáromban Előadó: Stubendek Attila, a Kaszás Attila Diákkör elnöke, idegenvezető 2014. május 7. Civitas Frotissima – Kercaszomor Elfeledett trianoni utódharcok Előadó: Kapornaky Sándor, Kercaszomor polgármestere

Figyelem, időpontváltozás történt, a tavalyitól eltérően idén 18:00-tól kezdődnek a klub előadásai!

24


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

Tíz évesek lettünk

A Rákóczi Szövetség Szigetvári Helyi Szervezetének tízéves jubileumi ünnepsége, kiállítása. Koszorúzás a Rákóczi emléktáblánál. Szöveg

A szigetvári Rákóczi Szövetség 2003. április 15-én alakult Szigetváron a Városi Könyvtárban huszonegy alapító taggal. Az alapítást Kun Ferencz alelnök úr segítette. Az alapítók megismerték a Rákóczi Szövetség céljait és alapszabályát. 2013. április 12-én jubileumi kiállítást és ünnepséget rendeztünk a Városi Könyvtárban. Délután három órakor az elmúlt tíz évet bemutató kiállítást a Weiner Leo Zeneiskola növendékei mendelssohn művekkel színesítették. Vida József köszöntötte a megjelent vendégeket, majd Bosztonics József a Szigetvári Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola igazgatója, a Várbaráti kör vezetőségi tagja röviden ismer-

Szigetvári Szervezet

tette a szigetvári Rákóczi Szövetség tízéves munkásságát. Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség egykori alelnöke ismertette a szövetség elnökségének, nevezetesen Dr. Halzl József elnök úr méltatását a szigetváriak tevékenységéről, és átadta a Rákóczi Szövetség emlékplakettjét. Vida József az egész szigetvári tagság nevében megköszönte a szövetség elismerését. Bosztonics József Kun Ferencz alelnök úrnak átadta felvételi kérelmét a Rákóczi Szövetségbe. A mintegy 45-50 főt számláló közönség számára a kiállítást Bosztonics József megnyitotta. A kiállítás megtekintése egy kis állófogadás közben történt. Ezt követően a Rákóczi emléktáblánál a Himnusz elhangzá-

sa után Petőfi Sándor Rákóczi című költeményének elszavalása következett Bosztonics József interpretációjában. Kun Ferencz ünnepi beszéde felemelő, feledhetetlen élmény volt mindannyiunk számára. A Rákóczi Szövetség budapesti, barcsi és szigetvári szervezete, valamint a Várbaráti Kör megkoszorúzta az emléktáblát. A koszorúzást és díszőrséget a Szigetvári Zrínyi Miklós Hagyományőrző Diáksport Egyesület Zrínyi Gárdája segítette. A megemlékezést a Szózat hangjai zárták. A napot a Kuba-féle Vendégházban jó hangulatú vacsorával és emléklapok kiosztásával, kötetlen beszélgetéssel zártuk.

Felvidéki Város és Vidéke Célalapok közgyűlése Budapesten Szöveg

A felvidéki huszonöt tagszervezetből álló Város és Vidéke Célalap Hálózat 2013. november 23-án, Budapesten, a Rákóczi Szövetség központi irodájában tartotta meg közgyűlését.

K.I.

A közgyűlés fő témáját a beiratkozási program értékelése, illetve a karácsonyi óvodai ajándék akció és iskolaválasztási kampány előkészítése képezte. Az ülést Gabri Rudolf a célalap hálózatot összefogó ernyőszervezet, a Szülőföldön Magyarul Társulás elnöke vezette. A tanácskozáson a Rákóczi Szövetség munkatársai mellett jelen volt a Szövetség elnöke Halzl József,

pénzügyi titkára Lukács Ferenc és főtitkára Csáky Csongor. Az összejövetel az alábbi napirendi pontok mentén zajlott: 1. Tájékoztatás a Rákóczi Szövetség 2013. évi tevékenységéről. 2. Tájékoztatás A CSSZMKA aktuális helyzetéről, illetve a Szülőföldön Magyarul Társulás Pályázatairól. 3. A 2013. évi beiratkozási ösztöndíjátadások megvitatása, értékelés. 4. A karácsonyi óvodai program lebonyolításának megvitatása 5. Egyebek

25


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

A Rákóczi Szövetség 2014. évi programterve Időpont

Program elnevezése

Résztvevő intézmények száma

Helyszín

Résztvevők száma

1

2014. január 31-február 2.

Erdélyi helyi szervezeti találkozó

Szováta

150

2

2014. február 14-16.

Délvidéki helyi szervezeti találkozó

Törökbecse

50

3

2014. február 4.

Cultura Nostra Történelmi Verseny

Kárpát-medence

344

1232

4

2014. február 26-március 2.

Gloria Victis jutalomkirándulás

Szabadka, Újvidék, Belgrád

5

20

5

2014. február 28-március 2.

Középiskolás Vezetőképző

Püspökfürdő (Nagyvárad)

50

150

6

2014. márcuius 7-9.

Kárpátaljai helyi szervezeti találkozó

Beregszász

70

7

2014. március 9.

Esterházy János emlékünnepség

Budapest

200

8

2014. március 9.

Célalap közgyűlés

Budapest

50

9

2014. március - április

Partiumi Óvodai Beiratkozási Program

Partium

1750

10

2014. március 15.

Március 15. Diákutaztatási Program

Kárpát-medence

100

4000

11

2014. márcus 15-október 23.

Gloria Victis Történelmi Vetélkedő meghirdetése

Kárpát-medence

180

720

12

2014. március 21-23.

Magyar-magyar kapcsolatok és az agrár szakképzés

Eger

20

150

13

2014. március 21-23.

Felvidéki helyi szervezeti találkozó

Gyűgy-fürdő

14

2014. április 11-13.

Cultura Nostra döntő

Pannonhalma

10

40

15

2014. április 11-13.

Délvidéki Utazás

Szabadka, Újvidék, Belgrád

15

100

16

2014. április 12.

Felvidékről Kitelepített Magyarok Emléknapja

Budapest

400

17

2014. április

Közgyűlés

Budapest

200

18

2014. május 23-25.

Felvidéki Séta

Kassa, Szepesség

19

2014. június

Tanácsadó Testületi Ülés

Budapest

20

2014. június 4.

Június 4-i Diákutaztatási Program

Kárpát-medence

21

2014. július 1-6.

Cultura Nostra jutalomkirándulás

22

2014. július 1-6.

Bajai Anyanyelvi Tábor

23

2014. július 14-20.

24

80

15

100

80

2600

Pannonhalma, Bábolna, Herend

10

40

Baja

15

70

Sátoraljaújhely Középiskolás Tábor

Sátoraljaújhely, Várhegy Üdülő

70

400

2014. július 21-26.

Kárpát-medencei Történelem Szakos tanár Tábor

Gyöngyös

80

130

25

2014. július 28-augusztus 1.

Magyar Nyelv és Irodalom Szakos Tanárok Találkozója

Gödöllő

60

100

26

2014. július 28-augusztus 6.

Győri Anyanyelvi Tábor

Győr

8

50

27

2014. augusztus 8-14.

Esztergomi Anyanyelvi Tábor

Esztergom

11

123

28

2014. augusztus 25-30.

Főiskolás Tábor

Szentendre

30

130

29

2014. szeptember-december

Felvidéki és Partiumi magyar iskolakezdők beiratkozási ösztöndíjátadásai

Felvidék, Partium, Délvidék

190

5000

30

2014. szeptember 26-28.

Partiumi Kirándulás

Nagyvárad, Szatmárnémeti, Nagybánya

15

100

31

2014. szeptember 26-28.

Kárpát-medebcei történelem és irodalom szakos tanárok konferenciája

Eger

30

100

32

2014. október 3-5.

Középiskolás vezetőképző

Budapest

50

150

33

2014. október 21-23.

Gloria Victis 1956-os emlékünnepség

Budapest

100

1400

34

2014. október 23.

Október 23-i Diákutaztatási Program

Magyarország

50

2000

35

2014. november 7-9.

Felvidéki Séta

Borsi, Kassa, Krasznahorka

30

200

36

2014. november 22.

Célalap Közgyűlés

Budapest

37

2014. december

Karácsonyi Óvodai Program

Felvidék, Dévidék

350

13800

38

2014. minden hónap első szerdáján

Rákóczi Klub

Budapest

39

2014

Működési költségek

ÖSSZESEN:

26

40

Eperjes,

50 100

1885

35845


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

Szervezetek és tagság – 2013 Szöveg

Nagy Domonkos

A Rákóczi Szövetség tagsága (1989-2013) 20000

80

18000

1429

70

16000

52

12000

52

17622

50

41 10000

40

31

8000

átlagéletkor (év)

taglétszám (fő)

60 14000

30

6000

26

933

21

4000 401

10

4838

2000

20

2242 304

0

0

új tagok

összlétszám

új tagok átlagéletkora

átlagéletkor

A Rákóczi Szövetség szervezetei - térbeli megoszlás (2013)

Délvidék 2%

Horvátország 1%

Egyéb 0%

Kárpátalja 4% Felvidék 17%

Magyarország Magyarország 61%

Erdély 15%

Erdély Felvidék Kárpátalja Délvidék Horvátország Egyéb

A Rákóczi Szövetség tagsága - térbeli megoszlás (2013)

Délvidék 2%

Horvátország 0%

Egyéb 0%

Kárpátalja 5% Felvidék 23% Magyarország 57% Erdély 13%

Magyarország Erdély Felvidék Kárpátalja

A Rákóczi Szövetség működésének 25. esztendejében a taglétszám meghaladta a 19 000 főt (lásd: az oszlopdiagram oszlopai). A bővülés a 2000-es évek derekán gyorsult fel, párhuzamosan a Szövetség kínálta lehetőségek palettájának szélesedésével. Ezzel összecseng az oszlopdiagramon látható két folyamatjelző görbe által szemléltetett tendencia is. Láthatjuk, hogy a tagság átlagéletkorának folyamatos csökkenése az újonnan csatlakozó, egyre fiatalabb tagoknak köszönhető. A Szövetség által megvalósított egyre több és sokoldalúbb programnak hála, ma már a középiskolás és egyetemista korosztály is számos formában aktívan részt vehet a szervezeti életben. A két kördiagram a tagság térbeli eloszlásáról informál. Jellemző, hogy a legtöbb szervezet az anyaországban működik, majd Felvidék és Erdély következnek a sorban, de Burgenland kivételével minden területen működik helyi szervezet. A tagság térbeli eloszlása ehhez képest annyiban különbözik, hogy kisebb mértékű magyarországi túlsúly mutatkozik. A Rákóczi Szövetség tagságának bővülése folyamatos, várhatóan a diagramokon ezzel kapcsolatban megfigyelhető tendencia folytatódik, így a tagság átlagéletkorának további csökkenése valószínű. 2013 végén a Szövetségnek 191 ifjúsági és 180 helyi szervezete működött, és 19051 nyilvántartott tagot számlált.

Délvidék Horvátország Egyéb

27


Rákóczi Hírvivo„ 2014. január

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

1

%

a magyarságért Adószám 19719029-1-41 w w w. ra ko c z i s z ove t s e g .o r g

Látogasson el megújult honlapunkra, a www.rakocziszovetseg.org címen!

A28 Rákóczi Szövetség kiemelt partnere a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács.

Rákóczi Hírvivő 2014/ I.  

A magyarság ügyével és a határon túli magyarok identitása megőrzésének ügyében tevékenykedő Rákóczi Szövetség negyedéves szakfolyóirata.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you