Page 1

ER RİSALETU TESHİRİ RUHANİYE VE CELBU MUHABBET HAZIRLAYAN ABDULLATİF ARSLAN


CİNLERİN TESHİRİYLE MUHABBET VE CELB ETME


ÖN SÖZ Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah Subhanehu Ve Tea’la Ya Mahsustur. Salat Ve Selam Allah (c.c) ‘nin Güzide Eshabına Ehli Beytine Ve Onun Yolunda Gidenlerin Üzerine Olsun. Uzun Zamandır Celb, Muhabbet , Teshir Üzerine Bir Çalışma Yapmayı Düşünüyordum Kısmet Bugüneymiş. Beni Bu Kitabı Hazırlamaya Teşvik Eden Şu Sanal Ortamda Medyumum Hocayım Her Türlü İşlemi Yaparım Diyen Halbuki İlimden İrfandan Nasibini Almamış Bu Beş Para Etmez Hocayım Diye Geçinen Sahtekarlar Sevk Etmiştir. Bir Çok Olaya Şahit Oldum Öyle Vakalar Muhaşede Ettimki Bu Ön Sözde Anlatmaya Kalkarsam Emin Olun’ki Bir Kitap Anlatmış Olurum. Hülasa Bu Kitabı Hazırladımki İnsanlar Sahtekarlara Aldnıp Maddi Ve Manevi Anlamda Sömürülmesin Heyecanları Umutları Bitmesin Her Daim Muhabbet Ve Sevgiyle Kalsınlar Karı Koca Dargınlar Sevgililer Nışanlılar Her Daim Sevgi Ve Muhabbetle Baksınlar Birbirlerine Talib Matlubuna Matlub Talibine Kavuşsun Aralarına Gam Keder Kavga Husumet Girmesin Allah (cc)’nin Onlardan Razı Olduğu Gibi Bir Hayat Sürsünler. . Kitabın İçeriği Hakında Bir Kaç Kelam Edecek Olursam Kitabın İçine Özelikle Aile Arası Huzur, Eşler Arası Muhabbet Sevgi, Ve Karı Koca Anlaşmazlıkları İçin Bölüm Ayırdım Matlubun Aklını Başından Almak, Matlubu Yalın Ayak Geri Getirme, Evini Terk Eden Koca Ve Kadını Geri Getirme, Kayıp Olan Birini Geri, Getirme Şiddetli Muhabbet Atıf Tehyic Heycanlandırma, Kara Sevdaya Düşenler, Taslit Ederek Celb Etmek, Matlubun Rüyasına Girmek, Matlubun Aklından Bir An Olsun Çıkmamak, Aşkınla Matlubun Uykusunu Bağlamak, Lezettli Cima, Gözü Dışarda Olan Erkeği Veya Kadını Evine Bağlamak Gibi Bir Çok Mücerreb Sahih İşlemler Bulunmaktadır. Ey Bu İlme Meraklı Talib Sakın Olaki Haram İşlerde Kulanma Hak Etmeyenden Başkasına Yapma Yoksa Allah (cc)’nin Laneti Gazabı Üzerinde Olur. Abdullatif ARSLAN...


MUHABBETÄ°N NEVÄ°LERÄ° FÄ°TÄ°L Ä°LE HEYECANLANDIRMAK Bu mevzu sahih olup mĂźcerrebdir. Bunun için: Beyaz renkli bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki duayÄą yaz. YazdÄąÄ&#x;ÄąnÄą bĂźkerek fitil gibi yapÄąp, Ăźzerinede bir miktar pamuk sar. Hiç kullanÄąlmamÄąĹ&#x; yeni lamba veya kandile bir miktar zeytinyaÄ&#x;Äą koyup, fitili kandile veya lambaya tak ve yak. Fitil yanarken, sende LĂźbani zeker, Muklil ezrak ve Senderus buhurlarÄąnÄą yakarak, aĹ&#x;aÄ&#x;Äąda gelecek olan Azimeti okursun. Bu ameli yedi gece bu minval Ăźzere tekrarlarsan olacak olan acaiplikleri gĂśrĂźrsĂźn. KaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yazÄąlacak dua budur:

,Â?@Z%3` e, Y, Â?@3[ ), 33[ D, MR 3 D, %6jMY Â?@%3%` ,Â?@%3 Y Â? , @%31 t 3M- Â? , 3 %` 0 ,v0 v, 0 ,v! v, ! v, ! Q ; 84 Â? , @[ D, %[' P  Dd BS@ ,v ,v ,v ĹžehfekĂŽlin AtĹ&#x;ehlin Katata’min KatĂťĹ&#x;in Şâlin Tataye kĂťĹ&#x;in TaytâraĹ&#x;in MehtÄąyyin HemtayĂťĹ&#x;in ĹžatyĂťĹ&#x;in TaytayĂťĹ&#x;in RandekĂŽlin KĂťĹ&#x;in ecib bi hakki Ă‚hin Ă‚hin Ă‚hin Yâhin Yâhin Yâhin Avâhin Avâhin Avâhin elvâhan elacele essâate.


Fitil yanarken okunacak Azimet budur:

/ d /- C N 0#j e[ )%S # /S #  ) ; % ' h-Z- / - @Z* < D&[ ; h %*! ' ' 56 /- )N  v 9 yz2 e[ N - y O @Z ) 6% C-m h=#` h% *#0 < D &[ ; h%*! Q; vz1 5%5j ; AÂ&#x2019; @  C 0 j T& M?0 ,Â?@59%=( Â? , @%5=( ,Â?@&M1 Â? , @&M- Â? , @&%[ D d BS@ BS@ Â? , %jA Â? , %M; Â? , %d; P  P  Dd BismillâhirrahmânirrahĂŽm. Kâle ifritĂźn minel cinni ene âtike bihi en tekĂťme min makâmike ve innĂŽ aleyhi le kaviyyĂźn emĂŽn. KâlellezĂŽ ÄąndehĂź ÄąlmĂźn minel kitâbi ene âtĂŽke bihi kable en yertedde ileyke tarfĂźk. AzemtĂź aleykĂźm eyyĂźhes seba afârĂŽtil mĂźvekkilĂŽne ve bi fitĂŽletĂŽ hâzihi bi hakki KaybĂťraĹ&#x;in MehbĂťraĹ&#x;in HehbĂťraĹ&#x;in LâfetyĂťĹ&#x;in LâfeynetĂťĹ&#x;in BiceylâĹ&#x;in BiheylâĹ&#x;in KefeylâĹ&#x;in elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate


HEYECANLANDIRARAK CELB ETMEK Bu mevzu acil diye isimlendirilen bir tılsım olup birçok defa denenmiş ve tecrübe edilmiştir. Ey Alim! Sen bunun kıymetini bil ve helal işlerde kullan. Bu Cin için icabette çok seri olup, şimşek ve yıldırımdan daha süratlidir. Sen! Bu ameli yapmak istediğin zaman, bedenini ve elbiseni temizle. Sonra önüne yeni bir buhurdanlık koyup, buhurdanlıkta Muklil ezrak, Lübani zeker ve Senderus buhurlarını tüttür. Bir Geyik derisi üzerine Perşembe veya Pazartesi günü Misk, Ğaliye, Zaferan ve Gülsuyu ile aşağıdaki Tılsımatı insanlardan uzak bir yerde yaz. Geyik derisinide yukarıda geçen buhurlarla buhurla. Buhurladıktan sonra deriyi yüksek bir ağaca as. Matlubun çok uzaklarda olsa bile Allah c.c. senin ile onun arasını birleştirir. Geyik derisine yazılacak budur:


FÄ°TÄ°L Ä°LE CELB SalÄą gĂźnĂź Merih saatinde kÄąrmÄązÄą renkli yeni bir lamba veya kandil al. Bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine Ĺ&#x;u harfleri:

yazÄąp, yazdÄąÄ&#x;Äąn kaÄ&#x;ÄądÄą kandilin veya lambanÄąn içine at. Daha sonra kÄąrmÄązÄą renkli bir bez Ăźzerine aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki duayÄą yaz. YazdÄąÄ&#x;Äąn bezi fitil gibi bĂźkĂźp kandile tak. Kandilin içinede biraz Zeytin yaÄ&#x;Äą koyup, fitili yak. Fitil yanarken sende LĂźbani zeker buhurunu tĂźttĂźr. Matlubun çok seri bir Ĺ&#x;ekilde yanÄąna gelir. KÄąrmÄązÄą bez Ăźzerine yazÄąlacak dua budur.

 ,Â?@6%A Â? , Â? , X Â? , [ Â? , @%j` ,Â?@%6 00 ,Â?@%-# A Â? , @%j3 Â? , @`3x- Â? , @0(( vz1 Q; #S0 8 4 v, %A#- Â? , @'3% s0# k`x _# & /- c#" B0#" $" ( ,h6 Y Â? , RA RM1 %RMY Q; k. ,ÂŁ6 % ,ÂŁ6- #S0 ; h*@: - )%o h , 6 ,v[ [ B%Y - B%Yr Q; D &[ h ,  ÂŁ , MRR;


 Q; M; Pj%+ yz2 $" ( vz1 8 4 ,e- D Â&#x2019;A@  h Q; N@56 - 8 Z  P ^ ` % c * h% ZÂ? S 84 / - Q; P' = /; < = 8[ _ #S a%1 8 4 vz1 _#5* < D&[ /- P'

 = C9; P' = P &QZY Q=4 Q; /0#"x /- <@65= $" ( Â&#x201E; , 1 k , jM4 D, MR Z=

 1 < Â&#x2018; ,DR 3 0 v, 0 ,v0 ,uY ÂĄ, Y ,u' u , ' Q; 84 # S 0 # * Ya YekyemĂťĹ&#x;in TafleymĂťĹ&#x;in KâriĹ&#x;in EzraĹ&#x;in EvĹ&#x;in KeykemĂťĹ&#x;in LâlâyĂťĹ&#x;in MahtâtĂťĹ&#x;in AtfelyĂťĹ&#x;in KermeyĂťĹ&#x;in AytânĂťĹ&#x;in Merkeyâhin Ecib yâ Ahmeru ve bi hakki hâzihil esmâ-i serĂŽan esriu minel berkil hâtifi ver rĂŽhÄąl âsaf bi hakki Ĺ&#x17E;ehĹ&#x;eyâ HelheĹ&#x;eh


Erâkeşletin Şekekin Lekekin La’zîmin mâ deavtüke bihi Yâ Ahmeru Mekşin Aykeşin Bileşleşheşin Elkin akbil bi hakki Ğâşeyen Mâşeyen Kadkadehin ve Emâlin ecib hâzihil esmâ-illezî halîfeti bihâ ve bi hakki mâ aleyyel kalbe mektûbin ve bi hakkil melikil müvekkili ve bi hakki min vecebe hakkuhü aleyke ve tesâri’ ileyhi tâaten ecib ve heyyic ve ahrik kalbe fülân ibni fülânete alâ mehabbeti fülânete binti fülânete min kabli en tahteraka hâzihil esmâ-i fetekûne minel hâsirîne bi hakki ücâfeku şakakyatşelin Eslâvûne Helâfakşehlin Cehlefefin Helmeasin ecib bi hakki Nemâhın Nemâhın Eşmehın Şemâhin Yâhin Yâhin tılsımlar temru Yâ Ahmer FİTİL İLE CELB Bu mevzu sahih ve mücerreb olup, defalarca tecrübe edilmiştir. Birbirlerinden ayrılmış veya eşi tarafından terk edilmiş olanlar için çok faydalı olan bu bahsi iyi işit ve iyi anla! Allah c.c. ın izniyle irşad olursun. Matlubun olan kimsenin vücuduna temas etmiş elbise parçası üzerine Müşteri saatinde aşağıdaki duayı yaz. Yazdığını fitil gibi büküp, yeni bir lamba veya kandile taktıktan sonra, içine bir miktar zeytin yağı koy. Kandili yakıp, kandilin yüzünü matlubunun evine doğru çevir. Fitil yanarkende olduğun yeri Sandalı ahmer, Lübani zeker ve Senderus ile buhurla. Buhur yanarken yazdığın duayı okumaya başla. Eğer kandilden şerare uçuşmaya başlarsa bilki a’vanlar gelmiştir. O anda duayı okumayı artır. Şayet kandildeki ışık çoğalırsa, bilki amelin olmuştur.


 YazÄąlacak ve okunacak dua budur:

3 ` ÂĄ, R; , R= DÂ&#x2019; 6 , %3 T, %9= Nk%j` 84 Â? , @0 8 4 a%1 D %M - 0 84 , Nk%j` < = 8[ Q [  _ #S 8 4 a%1 D %M - 0 Â? , @0 Dd BS@ P' = C9; P' = P &-  P' * '&" v@d5 * = #-  * P 

 = / ; ' y#&6 PR3& ÂŁ3&' @ 0 <@A#R0  D %M  5; D %i " ), %Â&#x2018; ,g2= DÂ&#x2019; 6 Dq 0 <@Z59TafĂŽfĂźn tafĂŽfĂźn fenĂŽÄąn atĂŽhin likĂźlli fĂźĹ&#x;Ĺ&#x;ehin bimeĹ&#x;lehÄąn tatahÄąn eyĂťĹ&#x;in ecib yâ mĂźheymil ve heyyici ve eclibi ve ahriki ve akliki kalbe fĂźlân ibni fĂźlânete ilâ mehabbeti fĂźlânete binti fĂźlânete elvâhan elacele essâate. Etâ emrullâhi felâ testaâ&#x20AC;&#x2122;cilĂťhĂź sĂźbhânehĂź ve teâlâ ammâ yĂźĹ&#x;rikĂťn. Yevme nebtÄąĹ&#x;Ăźl batĹ&#x;etil kĂźbrâ innâ mĂźntekÄąmĂťn. VeylĂźl likĂźlli effâkin esĂŽm. selsâil bitehil mĂźheymil. KAYIP OLAN KÄ°MSEYÄ° CELB ETMEK Evinden ayrÄąlÄąp gurbete gitmiĹ&#x; ve nerede olduÄ&#x;u belli olmayan bir kimseyi celb etmek istersen: AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki


tÄąlsÄąm ve duayÄą bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yazÄąp, LĂźbani zeker ile buhurla. YazdÄąÄ&#x;Äąn hirzi evinin bahçesindeki bir menzile veya aÄ&#x;aç dalÄąna as. KayÄąp kimse geldiÄ&#x;i zaman, o yazÄąlÄą kaÄ&#x;ÄądÄą indirip, yazÄąyÄą su ile sildikten sonra suyunu matlubuna içir. BĂśylece matlubuna Allah Teala'nÄąn izniyle korku gelmez ve helak olmaz. Bu mevzu sahih olup mĂźcerrebtir. YazÄąlacak olan budur:

<6 z1  P' = C9; P' = @&4 @d%1 0#0 Â&#x2021;%1 )6% Q?   /- Q; TÄąlsÄąmlar. HeyyĂźcĂť ve eclibĂť fĂźlânete binti fĂźlânete ilâ hâzel mekâne bi hakki men lehĂźl hakku aleykĂźm heyyen yerĂŽlehĂź. TASLÄ°T EDEREK CELB ETMEK YÄąlan Ĺ&#x;eklinde taslit ederek ve matlubuna irsali hatif gĂśnderip, matlubunun hayalinde YÄąlan suretinde canlandÄąrarak seri bir Ĺ&#x;ekilde celb etmek istersen: Ä°yi bir saatte aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki duayÄą beyaz bir bez Ăźzerine yazÄąp, bezi fitil gibi bĂźktĂźkten sonra, yeĹ&#x;il renkli bir lamba veya


kandile tak. İçinede bir miktar zeytin yaÄ&#x;Äą koy. YatsÄą namazÄąndan sonra, kandili yakÄąp olduÄ&#x;un yeride Sezab tohumu ve LĂźbani zeker ile buhurla. Fitil yanarken kandilin Ăźzerine yirmibir (21) defa AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Azimeti oku. Okuduktan sonra, hiç kimseyle konuĹ&#x;madan sabaha kadar yatarsÄąn. Fitil Ăźzerine yazÄąlacak olan budur:

Kandil Ăźzerine 21 defa okunacak Azimet budur:

ÂŁ , 3x0 <&Â&#x201D; b?# M?0 ÂŁ , %M; ÂŁ , %M; k%S # <@9d c#  ÂĄj 9 ; ,u@3R+ D, %1 v, ! %3 *  S Dq %M4 eq @M4 eq @ ;  ; , `%Y j5x- , @. = ,D01 e, @1 <& Â&#x201D; b ?# M?0 h% C [ R1': ;Â? ÂĄ, -R; <d g@f- # 0"  5 @. yz 2


C 3 " &d  h - DÂ&#x2019; A /  * ÂĄ, %Y: ÂĄ, %Y BS@  ; h*#- ; D A2 @5* <  @'(  d; P  P  D d D d   BS@ BelhĂŽĹ&#x;in belhĂŽĹ&#x;in eyyĂźher rĂťhus suâ&#x20AC;&#x2122;bâni yemhatĹ&#x;in haĹ&#x;etĂťhÄąn binnefhÄą ves sara vel cĂźnĂťne ver rahĂŽfĂź bahlĂťlĂźn cehlĂťlĂźn cehlĂŽlin hâlihi taslitĂŽhi ve âhin vehĂŽlin hĂťlin hâyilin fi sĂťrin muhtelifihi Ĺ&#x;eyâtĂŽnin ve ebâlisehĂź ve zevâbiahi ve denâhiĹ&#x;ehĂź aksemtĂź aleyke eyyĂźher rĂťhus suâ&#x20AC;&#x2122;bânillezĂŽ savveltĂźhĂź alâ sayiri mĂźlĂťkĂźl câni bi Ĺ&#x;âmihÄąn eĹ&#x;lĂŽhÄąn deĹ&#x;ĂŽhÄąn teâlâ an kĂźlli melikil cebbârĂź vestaâ&#x20AC;&#x2122;te bi celâlihil envâri en tetevekkelĂź bimâ emertĂźke bihi elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâah Ă&#x2021;Ă&#x2013;MLEK Ä°LE CELB Bu mevzu, yedi Cin hazÄąrlayÄąp matlubuna gĂśndermek hakÄąnda olup, çok seri bir celbtir. Bunun için: PiĹ&#x;memiĹ&#x; bir çÜmleÄ&#x;in sÄąrtÄąna ateĹ&#x; ve hava harfleri ile aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki esmalarÄąda yaz. YazdÄąktan sonra çÜmleÄ&#x;in sÄąrtÄąnÄą Katran ile sÄąva. Ă&#x2021;ĂśmleÄ&#x;in sÄąrtÄąna yazÄąlacak AteĹ&#x; ve hava harfleri: AteĹ&#x; harfleri: Hava harfleri:

X Â? l ] 1 ÂĽ Â _ \ g Â? Â&#x160;


 Ă&#x2021;ĂśmleÄ&#x;in sÄąrtÄąna yazÄąlacak Esmalar budur:

ÂĄ%M4 ÂĄ, %M4 ÂĄ, %- ÂĄ, %- ,ÂĄR @` ÂĄ, R @` 8 4 , %3 - Â? , [ ÂŁ , 1%- ÂŁ , 1- TĂťleĹ&#x;hÄąn tĂťleĹ&#x;hÄąn melĂŽhÄąn melĂŽhÄąn cehlĂŽhÄąn cehlĂŽhÄąn ermâhelĹ&#x;in ermiyâheĹ&#x;in kâriĹ&#x;in mâlatyehin ecib yâ zevâtâc. Ă&#x2021;ĂśmleÄ&#x;in ortasÄąnada yazÄąlacak Ĺ&#x;ekil budur:

YazdÄąÄ&#x;Äąn çÜmleÄ&#x;i ateĹ&#x; Ăźzerine koyarsan, matlubun ateĹ&#x;lenip seri bir Ĺ&#x;ekilde yanÄąna gelir. HEYECANLANDIRARAK CELB ETMEK BuhurdanlÄąkta yakÄąp, heyecanlandÄąrarak celb etmek hakkÄąnda olan bu meseleye ulaĹ&#x;an ey Talip! Sen; Allah c.c. tan kork ve bu meseleyi ancak helal iĹ&#x;lerde kullan. Bunun için Ăśnce bedenini ve elbiseni temizleyip kÄąbleye karĹ&#x;Äą otur. Cuma gĂźnĂź ZĂźhre saaatinde matlubunun


vĂźcuduna temas etmiĹ&#x; elbise parçasÄąna aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Ĺ&#x;ekilleri yazÄąp, yazdÄąÄ&#x;ÄąnÄą LĂźban ve Senderus ile buhurla. Buhurlarkende yedi defa aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Azimeti yazdÄąÄ&#x;Äąn parça Ăźzerine oku. Sonra parçayÄą ateĹ&#x;te yak. Muhakkakki, matlubun uzak bir yerde olsa bile en kÄąsa zamanda Allah Teala hazretlerinin izniyle yanÄąna gelir. Matlubun elbisesi parçasÄąna yazÄąlacak budur:

Yedi (7) defa okunacak Azimet budur:

C9; P' = a%M5; @A2 @* $" ( vz1  +0 M&[ < Zj2 S M[#S P' = /; < =  P ' = 7Â&#x201C;* M-. T9- M- 9-: Z' M% <R%` ;( e&4 M 0 ( N#[ M ?#Z0( M;#Y P' = DZ C" MÂ?o* $" ( MZ * ~(


 /- T4 @ D" DÂ&#x201D;- P' = /; < =  P' = C9; v # - $ = / - Q; B1# A B@ ` d  M9%0 / C , 0#j k  6 S ~ ( = / W , #j k   M Y / C , 0#j k  C'A < 1#Mw $ / C , 0#j k M- - 1@ 4 |= 'Â&#x192;Z 0 C 'A < 1@Â&#x192;Z% = P %i' P%i[ C'AÂ&#x153; < 1@Z= ? Â&#x2021;&S C 'A < P' = /; < =  ) A :@94 ) 6'@|; 1?#d = ) A  %

 / - )6 % X @+ $ M Q; P  P Dd Dd BS@ BS@ )6 % Yâ huddâme hâzihil esmâ-i tevekkelĂť bitehyici fĂźlânete binti fĂźlânete ilâ fĂźlân ibni fĂźlânete ihrâkuhâ ve haffakâni kalbehâ ve tĂŽĹ&#x;âne leyhâ venakâdemenâ mihâ ve menÄą salaâmehâ ve teÄ&#x;ĂŽru Ĺ&#x;erâbiha lâ yekurru lehâ karârun ve lâ yeseuhâ


cibâlĂź ve lâ bi hârĂźl ardu taklĂźhâ vel esmâ-i tezullĂźhâ sĂźleltĂź akle fĂźlânete binti fĂźlânete ilâ fĂźlân ibni fĂźlânete mesele silel vecÄą minel cesedi tavân ev kerhân bi hakki men fis semâ-i emrihu ve fil ardÄą hĂźkmĂźhĂź elfe ifrĂŽtin an yemĂŽnihâ ve elfe ifrĂŽtin an Ĺ&#x;imâlihâ ve elfe ifrĂŽtin an emâmihâ ve elfe ifrĂŽtin an verâ-i zahrihâ in kânet nâyimete fel yakdĂťhâ ve in kânet yakdânehĂź feeclisĂťhâ ve in kânet hubben lemĂźssĂźhĂź fekuĂťhâ ve in kânet kâyimetĂź fecĂźrrĂťhâ bi aâ&#x20AC;&#x2122;vânekĂźm ve cĂźnĂťdekĂźm ilâ fĂźlân ibni fĂźlânete bi hakkil ahdil mâe huz aleykĂźm mines seyyidil hâkimĂź aleykĂźm elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâte. MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Ä°Ä&#x;ne veya bĹçak ile bir Ĺ&#x;eker parçasÄą Ăźzerine aĹ&#x;aÄ&#x;Äąda ki Ayeti Kerime'yi yaz. Bu Ĺ&#x;ekeri matlubuna yedirirsen, seni çok sever ve sana ram olur. YazÄąlacak Ayeti Kerime budur:

M; )1 ; C 1 Z )%S # /S #  ) ; $ @?  9 l#9 h zA ; <1# ; ! < (@ x ':& / - ' $ R j BismillâhirrahmânirrahĂŽm. Ve lekad hemmet bihi ve hemme bihâ levlâ en raâ bĂźrhâne rabbihi kezâlike li nasrife anhĂźs sĂťe vel fahĹ&#x;âe innehĂź Äąbâdinel muhlisĂŽn.


YUMURTA Ä°LE HEYECANLANDIRMAK Siyah Tavuk yumurtasÄą Ăźzerine Ĺ&#x;u tÄąlsÄąmÄą yaz:

YazdÄąktan sonra yumurtanÄąn Ăźzerine yedi defa aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Azimeti oku. Sonra yumurtayÄą devamlÄą yanan bir ateĹ&#x;in altÄąna gĂśmersen, matlubun seni gĂśrĂźnce heyecanlanÄąp kalbi duracak gibi olur. Yumurta Ăźzerine okunacak Azimet budur:

ÂŁ , %A ÂŁ , %A ,ÂŁ%1 ÂŁ , %1 ÂŁ , %d4 ,ÂŁ%d4 Â? , %3%3- #B 5-: #B 5-: ,Â?%- Â? , %- Â? , %31 Â? , %31 Â? , @6A Â? , @%33%- ,Â?@%33%- ,Â?%3%3vz1  +0 B@& %- Â? , @%61 ,Â?@%61 Â? , @6A C 9; P' = 8[ @[#S @&4 @d%?1 $" ( 


BS@ BS@ P' = /; < = P &-  P' = P  P Dd Dd EclecĂŽĹ&#x;in EclecĂŽĹ&#x;in HemĂŽĹ&#x;in HemĂŽĹ&#x;in KemĂŽĹ&#x;in KemĂŽĹ&#x;in HetĂŽtÄąn HetĂŽtÄąn MesĂŽtÄąn MesĂŽtÄąn Demteran Demteran MetaytĂŽtÄąn MetaytĂŽtÄąn MeltaytayĂťĹ&#x;in MeltaytayĂťĹ&#x;in KelkeĂťĹ&#x;in KelkelĂťĹ&#x;in HelkeyĂťĹ&#x;in HelkeyĂťĹ&#x;in Meleysabvan Meleysabvan Yâ huddâme hâzihil esmâ-i heyyĂźcĂť ve eclibĂť ve ÄąhrâkĂť kalbe fĂźlânete binti fĂźlânete ilâ mehabbeti fĂźlân ibni fĂźlânete elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate. YAKARAK HEYECANLANDIRMAK Yedi adet beyaz kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki EsmalarÄą yazdÄąktan sonra her kaÄ&#x;ÄądÄąn içine ßçer tane biber koy. Her kaÄ&#x;ÄądÄąn Ăźzerinede yazmÄąĹ&#x; olduÄ&#x;un EsmalarÄą yedi defa okuduktan sonra, okuduklarÄąnÄą birer birer ateĹ&#x;e atÄąp yak. KaÄ&#x;Äątlar yanarkende gĂźzel kokulu bir buhur ile tebhir edersin. YazÄąlacak ve okunacak Esmalar budur:

Â? , @3M- ÂŁ , 3M- Â? , 1 Â? , Â? ,Â?@1 vz1  +0 ^ %- ,Â? ÂŁ , 3MR- ,ÂŁ61 P' = C9; P' = a%M* 8d; @d $" (


BS@  m9-  v9  v#Â&#x192;S v@&4 P  Dd HĂťreĹ&#x;in EzreĹ&#x;in HedĂťĹ&#x;in MehtaĹ&#x;in Maâ&#x20AC;&#x2122;hetĂťraĹ&#x;in HemkemeĹ&#x;in MeĹ&#x;hataĹ&#x;in ErâĹ&#x;in Meylen Yâ huddâme hâzihil esmâ-i accilĂť bi celbi ve tehyici fĂźlânete binti fĂźlânete ve eclibĂźhĂť ve ÄąhdurĂťhĂź ilâ ÄąndehĂź ve ilâ menzilihi elvâhan elacele essâate. MEYMUN EBA NUH RUHANÄ° Ä°LE TEHYÄ°C Matlubunun vĂźcuduna temas etmiĹ&#x; elbise parçasÄą Ăźzerine Cumartesi gĂźnĂź aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki EsmalarÄą yaz. YazdÄąÄ&#x;Äąn parçayÄą fitil gibi yapÄąp, yeni bir kandilde zeytin yaÄ&#x;Äą ile yak. Fitil yanarken LĂźbani zeker buhurunu tĂźttĂźrerek EsmalarÄą yedi (7) defa oku. YazÄąlacak ve okunacak Esmalar budur: B@ B@

  , 0 Â? , %1 ] , %= # v, @%M1 ,#RM` ÂŁ , M'@Z Y ,ÂŁ Z-Â&#x201D;[ ÂŁ , [#M- ÂŁ , [R /- B# ' ,ÂĄ- ÂŁ , [ ; ,ÂŁ[ ÂŁ , Z'R[ ÂŁ , Z1R[ D2 A@* u@'; < @%- 0 84 / - #,  / - #,  ' P ' = /; < = P &-  P' = C9; P' = a %M5;


P  P Dd D d BS@ BS@ HelheyĂťhin ErrafyâtÄąn HeyderĂťĹ&#x;in Ya Ă&#x203A;bin IlsĂťvan IlsĂťvan IlĹ&#x;âkÄąĹ&#x;in MihrâkiĹ&#x;in IksimâmakmeĹ&#x;in Ĺ&#x17E;akmĂťnehĹ&#x;in TahĹ&#x;erin Ä°kĹ&#x;âhakĹ&#x;in Ä°kĹ&#x;ânakĹ&#x;in RakĹ&#x;in BedakĹ&#x;in MelhÄąn Nasran min nasrin min lasrin min ecib Yâ MeymĂťn Ebâ NĂťh ve tevekkelĂź bi tehyici fĂźlânete binti fĂźlânete ilâ mehabbeti fĂźlân ibni fĂźlânete elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate. MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Pide veya Yufka Ăźzerine aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tÄąlsÄąm ile duayÄą yazdÄąktan sonra, bu pideyi matlubun kadÄąn ise erkek kĂśpeÄ&#x;e, matlubun erkek ise diĹ&#x;i kĂśpeÄ&#x;e yedir. Matlubun sana muhabbet eder. Pide veya Yufka Ăźzerine yazÄąlacak olan budur:

 P ' = C9; P' = @d%1 $" ( vz1 Q; Dd D d BS@ BS@ P' = /; < = P &P  P 


TÄąlsÄąmlar ve Bihakki hâzihil esmâ-i heyyĂźcĂť fĂźlânete binti fĂźlânete ilâ mehabbeti fĂźlân ibni fĂźlânete elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate. CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Matlubunun baĹ&#x; ĂśrtĂźsĂźnden bir parça alÄąp, onu fitil gibi yap ve Ăźzerine Ĺ&#x;u Ayeti Kerime yi yaz:

\  9 1 : @[ B' )%S # /S #  )

 ; d BismillâhirrahmânirrahĂŽm. Nâran ve kĂťdĂź hannâsĂź vel hÄącârah. Kandilin el ile tutulacak yerine Ĺ&#x;u Ayeti yaz:

) M00 _@ =   0 ) %S# / S #   ) ; BismillâhirrahmânirrahĂŽm. YedĂźllâhi fevka eydĂŽhim. Kandilin boÄ&#x;azÄąnada Ĺ&#x;u Ayeti Kerime yi yaz:

:N Y qÂĽ r Pq 6Â&#x152;- M% )%S # /S #  ) ; < #-p0 - <@j 0 )1#- -  < @ 0( BismillâhirrahmânirrahĂŽm. Aleyhâ melâiketĂźn Ä&#x;Äąlâzun Ĺ&#x;idâdĂźn lâ yaâ&#x20AC;&#x2122;sunallâhe mâ emerahĂźm ve yefalĂťne mâ yĂźâ&#x20AC;&#x2122;merĂťn.


Ĺ&#x17E;u Ayeti Kerimeyide bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yazdÄąktan sonra Ăźzerine al. Bu, kendini perdelemek içindir.

@ 1 (2  ( ' f MY )%S # /S #  ) ; @ 1 (2   ( Â? Z ; Bi[ ) @  P6Â&#x152; ) %6 m0m BismillâhirrahmânirrahĂŽm. Ĺ&#x17E;ehidallâhĂź ennehĂź lâ ilâhe illâ hĂźve vel melâiketĂź ve ĂťlĂźl Äąlmi kâimen bil kÄąstÄą lâ ilâhe illâ hĂźvel azĂŽzĂźl hakĂŽm. Kendini ve kandili bu Ĺ&#x;ekilde hazÄąrlayÄąp, kandilin içine mavi katran koy ve yazdÄąÄ&#x;Äąn fitili Ĺ&#x;u Ĺ&#x;artlara riayet ederek, Cuma gecesi kandile tak. MekanÄąn, bedenin, elbisen, temiz ve abdestli olarak fitili yak. Fitil yanarken Ĺ&#x;u Ayeti Kerime'leri devamlÄą ve sayÄąsÄąz olarak okursun:

W @  @' f )%S # /S #  ) ; Nb&- M%= , @6RA v@' DÂ&#x201D;- ~ ( y O : N8A @A M 'A P44m? ,P44Â? = b& P, %;# r( P, % [#Y( P, '@50Â? P, A &- ,#dY / - [@0 ,@' N@' N'  * ) @ $f Â&#x192;0 M50Â? :60


e Â&#x201D;-(  f  # Â&#x192;0 f$R0 / - v@9 f yM0 < f <X W , @%; = )N % $, Y DÂ&#x2019; 6; f \ 9 T =#* BismillâhirrahmânirrahĂŽm. AllâhĂź nĂťrus semâvâti vel ardÄą meselĂź nurihĂŽ kemiĹ&#x;kâtin fĂŽhâ misbâhun el misbâhu fĂŽ zĂźcâcetin ezzĂźcâcetĂź ke ennehâ kevkebĂźn dĂźrriyyĂźn yĂťkadĂź min Ĺ&#x;eceretin mubâreketin zeytĂťnetĂźn lâ Ĺ&#x;arkiyyetin ve lâ Ä&#x;arbiyyetin yekâdĂź zeytĂźhâ yĂźdĂŽĂź ve levlem temseshĂź nârun nĂťrun alâ nĂťrin yehdillâhĂź li nĂťrihĂŽ men yeĹ&#x;âß ve yadribĂźllâhĂź emsâle lin nâsi vallâhĂź bi kĂźlli Ĺ&#x;eyin alĂŽm. FĂŽ bĂźyĂťtin ezinallâhĂź en tĂźrfeu. Bu Ayeti Kerimeleri devamlÄą olarak okursun. Ayeti kerimeleri okurken sana bir titreme ve arkasÄąndanda korku gelir. Sonra hayaline gelip, rĂźzgar sesi duyarsÄąn. Daha sonra birbuçuk karÄąĹ&#x; kadar yanan fitilin seyri yĂźkselir. O anda sen, matlubunun ve annesinin ismini zikredersin. BĂśylece matlubun en kÄąsa zamanda Allah Teala hazretlerinin izniyle yanÄąna gelir. Allah c.c. en doÄ&#x;rusunu bilendir. LÄ°MON Ä°LE HEYECANLANDIRMAK Matlubun ve annesinin ismi, talip ile annesinin ismi ile birlikte, aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tÄąlsÄąmÄą bir Limon Ăźzerine yaz. Niyet ederek Limonu ateĹ&#x;e at. Matlubun seni gĂśrdĂźÄ&#x;Ăź an heyecanlanÄąr.


Limon Ăźzerine yazÄąlacak tÄąlsÄąm budur:

GELÄ°NÄ°N MUHABBET ETMESÄ° Ä°Ă&#x2021;Ä°N Gelinin evine ve eĹ&#x;ine muhabbet etmesi için: Bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine Sure-i Yusufâ&#x20AC;&#x2122;u yaz. Ama Ĺ&#x;u Ayeti:

 '# &A 90 = ) %S # /S #  ) ; BismillâhirrahmânirrahĂŽm. Felemmâ raeynehĂź ekberneh. Yedi (7) defa yaz. Bu yazdÄąÄ&#x;Äąn nĂźshayÄą katlayÄąp, gelinin baĹ&#x;Äąnda gezdirip sÄąvazla. Sonra bu nĂźshayÄą gelinin baĹ&#x;Äąna tak. TaktÄąktan sonra Ĺ&#x;u Ayeti Kerime yi:

9Z+ $, Y DÂ&#x2019; A / - )%S # /S #  ) ; < #2Az * )62 /%4Â? BismillâhirrahmânirrahĂŽm. Ve min kĂźlli Ĺ&#x;eyin halaknâ zevceyni leallekĂźm tezekkerĂťn. TatlÄą bir Ĺ&#x;ey Ăźzerine yazÄąp geline yedirirsin. Gelin evini ve eĹ&#x;ini bĂźyĂźk bir muhabbetle sever. KARI KOCA ARASINI SULH Birbirine dargÄąn karÄą kocayÄą barÄąĹ&#x;tÄąrmak için, Ĺ&#x;u Ayeti Kerimeyi temiz bir tabaÄ&#x;a yetmiĹ&#x; (70) defa yazÄąp, yazÄąyÄą


su ile sildikten sonra Kibrit ve NiĹ&#x;adÄąr ile buhurla. BarÄąĹ&#x;mak isteyen eĹ&#x; bu su ile yÄąkanÄąr. AyrÄąca aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Ĺ&#x;u Ayeti Kerime'leride barÄąĹ&#x;mak isteyen eĹ&#x;in baĹ&#x;Äą Ăźzerine yetmiĹ&#x; (70) defa oku. Allah c.c. Äąn izniyle dargÄąn olan eĹ&#x;ler o gĂźn barÄąĹ&#x;Äąr. TabaÄ&#x;a yetmiĹ&#x; defa yazÄąlacak Ayeti Kerime budur:

q@+ <@9- p  ' )%S # / S #  ) ; )60@+ /%; @. = BismillâhirrahmânirrahĂŽm. Ä°nnemel mĂźâ&#x20AC;&#x2122;minĂťne ihvatĂźn fe eslihĂť beyne ehaveykĂźm. BaĹ&#x;Äą Ăźzerine yetmiĹ&#x; defa okunacak Ayetler budur:

 ; ) 5Â&#x152;4 - "@- e[ )%S # /S #  ) ; D s0(  2< 3&%" 2< # 

 v#A@  *6; Q  f ?Q0 /0 j  < @-# d  BismillâhirrahmânirrahĂŽm. Kâle mĂťsâ mâ ciâ&#x20AC;&#x2122;tĂźm bihis sihru innallâhe seyĂźbtÄąlĂźhĂź innallahe la yĂźslihu amelel mĂźfsidin. Ve yĂźhÄąkkullâhĂźl hakka bi kelimâtihi ve lev kerehil mĂźcrimĂťn.


KARI KOCA ARASINDA MUHABBET KarÄą koca arasÄąnda muhabbet için: AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki TÄąlsÄąmÄą ve Ayeti, karÄą koca ile annelerinin isimlerini bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yaz. Bu kaÄ&#x;ÄądÄą karÄą kocanÄąn baĹ&#x; koyduklarÄą yastÄąÄ&#x;Äąn içine koyarsan, aralarÄąnda bĂźyĂźk bir muhabbet doÄ&#x;ar ve birbirlerini çok severler. YazÄąlacak tÄąlsÄąm ve Ayet budur:

@ 1 f )M6%j6 % = ) %  T %

 TÄąlsÄąm. FeseyekfĂŽkehĂźmĂźllâhĂź ve hĂźves semĂŽul alĂŽm. KARI KOCA ARASINI SULH KarÄą koca arasÄąnÄą islah etmek istersen: Sure-i Ammeâ&#x20AC;&#x2122;yi temiz ve yeni bir tabaÄ&#x;a yazÄąp, yazÄąyÄą menba veya pÄąnar suyu ile sil. Bu su yenilecek veya içilecek birĹ&#x;eye karÄąĹ&#x;tÄąrÄąlÄąp, eĹ&#x;lere yedirilir veya içirilir. Daha sonra aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Ayetleri yedi (7) defa bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yazÄąp, yazÄąlanda evin kapÄąsÄąnÄąn Ăźzerine konulursa, eĹ&#x;ler arasÄąndaki dargÄąnlÄąk muhabbete dĂśner ve birbirlerini Allah Teala hazretlerinin izniyle çok severler. Yedi defa yazÄąlacak olan Ayet ler budur:

 ; ) 5Â&#x152;4 - "@- e[ )%S # /S #  ) ; D s0(  2< 3&%" 2< # 

 


v #A@  *6; Q  f ?Q0 /0 j  * <@-# d BismillâhirrahmânirrahĂŽm. Kâle mĂťsâ mâ ciâ&#x20AC;&#x2122;tĂźm bihis sihru innallâhe seyĂźbtÄąlĂźhĂź innallahe la yĂźslihu amelel mĂźfsidin. Ve yĂźhÄąkkullâhĂźl hakka bi kelimâtihi ve lev kerehil mĂźcrimĂťn ERKEÄ&#x17E;Ä°N KADININI SEVMESÄ° Ä°Ă&#x2021;Ä°N ErkeÄ&#x;in kadÄąnÄąnÄą sevmesi için: AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tÄąlsÄąmÄą bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yaz. KadÄąn bu yazÄąlÄą kaÄ&#x;ÄądÄą yakar ve bunun kĂźlĂźyle gĂśzĂźne sĂźrme çekip erkeÄ&#x;ini karĹ&#x;Äąlarsa, erkek kadÄąnÄąnÄą Ĺ&#x;iddetli bir Ĺ&#x;ekilde sever. YazÄąlacak tÄąlsÄąm budur:

MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bu amele baĹ&#x;larken bedenin, elbisen ve mekanÄąn temiz olsun. Bu mevzu icabette seridir. Bu amelin ruhanisi bĂźyĂźk Meliklerden bir Melik tir. PerĹ&#x;embe gĂźnĂź siyah bir Tavuk yumurtasÄą Ăźzerine aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki hatemi yazÄąp, yumurtayÄą LĂźban ve Cavi ile buhurladÄąktan sonra, ateĹ&#x;li kĂźle gĂśm. Matlubun seni çok Ĺ&#x;iddetli bir Ĺ&#x;ekilde sever.


Yumurta Ăźzerine yazÄąlacak hatem ve dua budur:

A ;05 C

8F

8;8F

8AC0F

0C

8

.;

8

`

aF

$BCAJH

cI I I s

 M" $" ( vz1  + 0 @2A@* zA zA TevekkelĂť Yâ huddâme hâzihil esmâ-i Sehsah iki iki iki ayÄąn kezâ ve kezâ. MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Yedi tane Zeytin yapraÄ&#x;Äą Ăźzerine aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tÄąlsÄąmÄą yazÄąp, her yapraÄ&#x;Äąn Ăźzerine yedi (7) defa Vettini vezzeytini Suresini oku. YapraklarÄą LĂźban ve MeyatĂź saile ile buhurladÄąktan sonra, tek tek kandilde yakÄąp en sonunda Ĺ&#x;Ăśyle dersin:

/ ; < = P &; P' = C9; P' = :@= 8[ PY P ' =


Ĺ&#x17E;Ăźulete kalbe ve fevâdĂź fĂźlânete binti fĂźlânete bi mehabbeti fĂźlân ibni fĂźlânete. Her yaprak Ăźzerine yazÄąlacak tÄąlsÄąm budur:

CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Dokuz adet beyaz fitil Ăźzerine aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki duayÄą yaz. YazdÄąktan sonra fitilleri tek tek ateĹ&#x;e atÄąp yak. Matlubun ateĹ&#x;lenir, yerinde duramaz ve en kÄąsa zamanda Allah Teala nÄąn izniyle senin yanÄąna gelir. Bez Ăźzerine yazÄąlacak olan budur:

= < j 0 Â? , 1 P * )%S # /S #  ) ; Â? , %&" c , - D0@1 C0 <@0 ( ~ ( # -@' @-@ '&" ,)%* < " v - :, @[ BismillâhirrahmânirrahĂŽm. TisatĂź rahtÄąn yĂźfsidĂťne fil ardÄą ve lâ yuslihĂťn. RaeytĂź hĂźveyli musdeÄąn sebeytin kavâdin mĂźdârahĂź semâni temimin sĂźbhânehĂź levâmĂźri nĂťmer. MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tÄąlsÄąm ve duayÄą ßç ayrÄą kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yazdÄąktan sonra her kaÄ&#x;ÄądÄąn içine bir diĹ&#x; sarÄąmsak koy. Daha sonra kaÄ&#x;ÄątlarÄą katlayÄąp, her birini bir kemik içine


koy. Her gece kemiklerin bir tanesini ateĹ&#x;e at. Matlubun ateĹ&#x;lenir ve yerinde duramaz. YazÄąlacak olan tÄąlsÄąm ve dua budur:

P ' = 8[ 8d; $" ( vz1  +0 @A2 @* :@- P &- P' = /; < =  P' = C9; P ' = C9; P' = 8[ \@" QR TÄąlsÄąmlar ve TevekkelĂť Yâ huddâme hâzihil esmâ-i bi celbi kalbe fĂźlânete binti fĂźlânete ilâ fĂźlân ibni fĂźlânete mehabbete ve meveddete ve ÄąĹ&#x;ki vesvâsi kalbe fĂźlânete binti fĂźlânete. MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N AĹ&#x;aÄ&#x;Äąda gelecek olan tÄąlsÄąmÄą matlubunun ismi ile birlikte siyah Tavuk kanÄąyla bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yaz. YazdÄąktan sonra matlubun olan kiĹ&#x;inin kapÄąsÄą eĹ&#x;iÄ&#x;ine gĂśm. Allah Teala hazretlerinin izniyle matlubun seni çok sever ve sana bĂźyĂźk bir aĹ&#x;kla muhabbet duyar. Yine bu tÄąlsÄąmÄą bir çÜmlek parçasÄą Ăźzerine yazÄąp, matlubunun kapÄąsÄą eĹ&#x;iÄ&#x;ine gĂśmersen, o gece matlubun olan kiĹ&#x;inin evi taĹ&#x;lanÄąr.


YazÄąlacak olan tÄąlsÄąm budur:

KADININ ERKEÄ&#x17E;Ä°NÄ° SEVMESÄ° Ä°Ă&#x2021;Ä°N KadÄąnÄąn erkeÄ&#x;ini sevmesi için; Ĺ&#x17E;u tÄąlsÄąmÄą bir bĹçak Ăźzerine aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tÄąlsÄąm ile talibin ismini yaz. Bu bĹçakla bir eti kes. Eti piĹ&#x;irdikten sonra, kadÄąn bu eti yerse, erkeÄ&#x;ini Ĺ&#x;iddetli bir Ĺ&#x;ekilde sever ve ram olup, her istediÄ&#x;ini yerine getirir. BĹçak Ăźzerine yazÄąlacak tÄąlsÄąm budur:

v ; Â&#x2DC;&' ( / - f 2. /%; TÄąlsÄąmlar ve beyne sallallâhĂź alâ men lâ nebiyye ba'deh.

EL Ä°LE MUHABBET AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki hatemi, saÄ&#x; avucunun içine SalÄą gĂźnĂź 2. saat olan Ĺ&#x17E;ems saatinde yaz. YazdÄąktan sonra biber ve kizbere ile elini buhurla. Ä°stediÄ&#x;in kiĹ&#x;inin yĂźzĂźne doÄ&#x;ru


elini aç ve o kişi yanından ayrılıncaya kadar İnşirah sure sini oku. Matlubun olan kimse sana büyük bir muhabbetle bağlanır, sana ram olur ve her istediğini severek yerine getirir. Ey Talip! Sen bunu iyi anla. İrşad olursun. Allah Teala seni ve beni iyi amellerde muvaffak etsin. Avuç içine yazılacak Hatemin şekli budur:

KARI KOCA ARASINI İSLAH Birbirini sevmeyen ve birbirine buğuz eden eşleri barıştırmak için; Cuma günü güneş doğmadan önce, veya gündüz aşağıdaki duayı bir kağıt üzerine yazıp, Tayyib ve Ud ile buhurla. Sonra yazılıyı dürüp, beraber baş koydukları yastığın ortasına koy. Allah c.c. ın izniyle


aralarÄąndaki buÄ&#x;uz muhabbete dĂśnĂźĹ&#x;Ăźr ve birbirlerini severler. Bu duadaki isimler Adem ve Musa a.s.nÄąndÄąr. YazÄąlacak olan dua budur:

N @ % N @ ` N @ ` )%S # /S #  ) ; N @%[ N @%S N @%S N @A N @A N @ N @ N @ %  @Z / Â&#x152; 3 * v#A z; / - <&" N @0: N @0: N @%[ / %; C . A P' = /; < = 8[0 /Â&#x152;` v' )2" % * f 2. ,  - ' %" x% Â? 8[ = k"@0 P &- D +: /-0 )M2 C 9; %"! 8[ = "@- P &- D+: /- 0 P ' = 8[ = P' = /; < = P &- D+: )Sm, Â&#x2021; - '%" P &- D + : /- 0 )M2 P' = C9; 0@+ C9; PÂŤ+ 8[ = )2" % f 2. < = P &- D+: ,#6;@; C9; PRi 8[ = 


 +: A P' = C9; P' = 8[ = P' = / ; C C Zj ' @ Â&#x201D;'( #A zÂ&#x2019; D %2 = M 9 Â&#x2039; D %2  /6 ) M;@[ /%; Cj 2 - B%4 ~ ( =(2  @[ ( e @ S( )N %6S mN 0m ' ) M 9%; k 2 ) %o  ; BismillâhirrahmânirrahĂŽm. TasĂťmun TasĂťmun AysĂťmun AysĂťmun UlĂťmĂźn UlĂťmĂźn KelĂťmĂźn KelĂťmĂźn HayĂťmĂźn HayĂťmĂźn KayĂťmĂźn KayĂťmĂźn DeyĂťmĂźn DeyĂťmĂźn SĂźbhâne men bi zikrihi tatmeinnel kulĂťbĂź itmeinne yâ kalbe fĂźlân ibni fĂźlânete kemâ eslahte beyne seyyidinâ Muhammedin sallallâhĂź teâlâ aleyhi ve selleme vensârihĂŽ AllâhĂźmme yâ men edhale mehabbete YĂťsufe fi kalbi Zelihâ ve yâ men edhale MĂťsâ fĂŽ kalbe Ă&#x201A;siyyeh binti Mezâham edhale mehabbete fĂźlân ibni fĂźlânete fĂŽ kalbe fĂźlânete binti fĂźlânete AllâhĂźmme yâ men edhale mehabbete seyyidinâ Muhammed in sallallâhĂź aleyhi ve selleme fĂŽ kalbe HadĂŽceh binti Huveyleh fĂŽ kalbi Ă&#x201A;iĹ&#x;e binti Ebi bekrin edhale mehabbete fĂźlân ibni fĂźlânete fĂŽ kalbe fĂźlânete binti fĂźlânete Kemâ edhaltel leyle fin nehâra fil leyli vez zikra fil Ăźnsâ. Lev enfakte mâ fil ardÄą cemĂŽan mâ ellefte beyne kulĂťbihim ve lâ


kinnallâhe ellefe beynehĂźm innehĂź azĂŽzĂźn hakĂŽm. Ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azĂŽm. KARI KOCA ARASINI SULH ETMEK Birbirinden nefret eden karÄą kocanÄąn arasÄąnÄą islah etmek için: KadÄąn ve erkeÄ&#x;in elbiselerinden birer tane ip çekersin. Bu iki ipi birbirine sar. Ä°pin Ăźzerinede yedi (7) defa dĂźÄ&#x;Ăźm atarsÄąn. Ama her dĂźÄ&#x;ĂźmĂź atarken, aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki duayÄą yedi defa okursun. Okuduktan sonra sevilmesi istenilen eĹ&#x; o ipi Ăźzerinde taĹ&#x;Äąrsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle aralarÄąndaki nefret muhabbete dĂśnĂźp eĹ&#x;ini sever. Her dĂźÄ&#x;Ăźme yedi defa okunacak dua budur:

  D &; @5 )%S # /S #  ) ; ) 6 % C' #AX @[ #j*( B%4 k 2 Â&#x2014; /6 ) 6 ;@[ / %; k2 |= $Â&#x17D;  ) 59A X < = /%; P' = C9; P ' = /%; k 2 ) M 2 )M 9%; C j2 A < #1 "@- /%; C j2 A P' = /; P ÂŤ+ /%;  M% D %i6%- D 0#&4 /%; P `= /%; )2" % f 2. , - y#&6 


h z6= M 9 f Â&#x2026; Â&#x192; *#  $Â&#x153; #1 m P' = C9; P' = P' = /; < = /%; k2 )MÂ? M# = C N ;Â&#x2018; M.  P, &%` ,#dR A ^P&%` ^PA ^ Â&#x201D;M; <X ; ,S D2 A MA *@* $ = < #A2 z50 ) M2 \  9 e Â&#x201D;- ( f # Â&#x192; 0 BismillâhirrahmânirrahĂŽm. Vaâ&#x20AC;&#x2122;tesimĂť bi hablillâhi cemĂŽan ve lâ teferrakĂť vezkĂźrĂť niâ&#x20AC;&#x2122;metallâhi aleykĂźm iz kĂźntĂźm aâ&#x20AC;&#x2122;dâen feellefe beyne kulĂťbikĂźm. Ve lâ kinnallâhe ellefe beynehĂźm. AllâhĂźmme ellefe beyne fĂźlânete binti fĂźlânete ve beyne fĂźlân ibni fĂźlânete kemâ ellefte beyne CibrĂŽl ve MĂŽkâil aleyhimesselâm. Ve beyne HadĂŽcetĂźl kĂźbrâ ve Muhammed in sallallâhĂź aleyhi ve selleme ve beyne FatÄąmatĂźz zehrâ' ve Aliyyil mĂźrtedâ radiyallâhĂź anhĂźmâ fekezâlike AllâhĂźmme ellef beyne fĂźlân ibni fĂźlânete ve fĂźlânete binti fĂźlânete. Meselen kelimeten tayyibeten keĹ&#x;eceratin tayyibetin aslĂźhâ sâbitĂźn ve feruhâ fis semâ-i tĂźâ&#x20AC;&#x2122;tĂŽ ĂźkĂźlehâ kĂźlle hĂŽnin bi izni rabbihâ ve yadribĂźllâhĂźl emsâle lin nâsi leallehĂźm yetezekkerĂťn. YAKARAK HEYECANLANDIRMAK Bu mevzu icabette çok seridir. Sen bu ameli yapmak


istersen: Yedi adet kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Azimeti yazdÄąktan sonra SĂźmbĂźl ve Cavi ile buhurla. KaÄ&#x;ÄątlarÄą yakmaya SalÄą gĂźnĂź gĂźneĹ&#x; doÄ&#x;madan veya doÄ&#x;duktan sonra baĹ&#x;larsÄąn. Ama kaÄ&#x;ÄądÄą ateĹ&#x;e atmadan Ăśnce aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Azimeti Ăźzerine yedi (7) defa okur ve ateĹ&#x;e atarsÄąn. Yedi gĂźn tamamlandÄąÄ&#x;Äą zaman matlubun seri bir Ĺ&#x;ekilde yanÄąna gelir. Yedi ayrÄą kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yazÄąlacak Azimet budur:

  a %M 5 _ 8d Q"j Q"j _ @ Z h'@ h - + C ' 9 & 0 8 4 / ; < = P &; P' = C9; P' = 8  [ =  9 P' = 8[ = W#=Â? W #" )9 M4 vz1 P' =  +0 @&%4 P' = /; < = P& ; P' = C9;  P' = C9; P'

 = _#S 8 d 0  9  & )6 % $" ( vz1 Q; P' = /; < = P &Elfâsiku Elfâsiku vel celbis sâriku vet tehyicßl hâriku ecib Yâ Abdßn nârß ente ve huddâmeke ve


aâ&#x20AC;&#x2122;vânekel kavan nârĂź fĂŽ kalbe fĂźlânete binti fĂźlânete bi mehabbeti fĂźlân ibni fĂźlânete hâzihi cehenneme sĂźirrat zĂźfirat fĂŽ kalbe fĂźlânete binti fĂźlânete bi mehabbeti fĂźlân ibni fĂźlânete ecibĂť yâ huddâme AbdĂźn nârĂź yeclib ve ahriku fĂźlânete binti fĂźlânete ilâ mehabbeti fĂźlân ibni fĂźlânete bi hakki hâzihil esmâ-i aleykĂźm ve tÄąlsÄąmlar. Her kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yedi defa okunacak Azimet budur:

 `%R Â  / d #Y- 0 ) 6 % C

 [ iZ /0:# 5 W  P ;( # x" 4 Â&#x201A; %; :@94 /0 %32 /0Z 81- Â&#x160;@4| - Â&#x160;@4| 0 W- W1 Â&#x201A; R h= C *- Â&#x160;:- Â&#x160;#+- :- P' = C9; P' = 8[ @[# * @d%M * < #Z C '  9 & 0 84 P' = /; < = P &; P' = 8[ = 9 @Z` h'@ h- + P, j30 (2 1:#&* ( M%j3 0 ( @[#S P' = C9;


@[# S MZ @&4 P' = /; <

 = 8  [ /- Q; P' = /; < = P &; P' = C9; P' = M&[  , @'  , @' u , @' ,u@' )6 % $" ( vz1 h- + C '  9  & 0 84  , @%1  , @%1 P' = 8[ @[#S a%M* 8d; @A2 @* h'@ v z+ M&A P' = /; < = P &; P' = C9; M X P, " = )‘ v@. ) %d ™2 v@“= P' = C9; P' = M&[ @[#S ~ ( ¬ 1@&A = 9 %[ M&[ @[#S P' = /; < = P &; / - 5 5 *( 5S M4# = = #S 1&A C 'A <= M1 ,S / -( M%; / -( M- ( <A < + M @4 = MY #= q [


MZ @ & M&[ @Z+ Â? , @3[M T4# 0 Pq ; #S 1 &A = 9 @ffZ` 1 . @" @" (  Z* (  #R* ( D A | * ( 5S M4# = = y9  ** 5S 9* ( TdM* ( [# * P Dd D d BS@ BS@ P' = /; < = ) ; Â&#x201A;% ;( `% R / d #Y-0 P 1@5A #* P, 9% / - ) 53[- )%S # /S #   Z"j ymx%  <X &= M @. P^ i[ BismillâhirrahmânirrahĂŽm. AksemtĂź aleykĂźm yâ meâĹ&#x;irel cinni veĹ&#x; Ĺ&#x;eyâtĂŽni vel ebâlisete vel usâte vel mĂźtemerridĂŽne vel kâmĂŽne vel kâidĂŽne vet tayyârĂŽne ve cĂźnĂťde iblĂŽse ecmeĂŽne sehhera hârute ve mârute yeâ&#x20AC;&#x2122;cĂťce ve meâ&#x20AC;&#x2122;cĂťce ve mâ hebbe ve mâ debbe ve mâ haraca ve mâ derace ve mâ tahte felekiĹ&#x; Ĺ&#x;emsi vel kamera en tĂźheyyicĂť ve tahrikĂť kalbe fĂźlânete binti fĂźlânete bi mehabbeti fĂźlân ibni fĂźlânete ecib yâ abdĂźnnâre ente ve huddâmeke ve aâ&#x20AC;&#x2122;vâneke etlikun nâra fĂŽ kalbi fĂźlânete binti fĂźlânete ahrikĂť lâ yetfĂŽhâ ve lâ tĂźbridĂźhâ illâ yĂźtfetin min


kalbe fülân ibni fülânete eclibû aklihâ ve ahrikû kalbehâ fülânete binti fülânete bi mehabbeti fülân ibni fülânete bi hakki hâzihil esmâ-i aleyküm enûhın enûhın enûşin enûşin heyûşin heyûşin ecib yâ abdünnâr ente ve huddâmeke ve a’vâneke tevekkelû bi celbi ve tehyicü ve ahrikû kalbe fülânete binti fülânete bi mehabbeti fülân ibni fülânete Kebuhâ huzûhü feğullûhü Sümmel cehîmü sallûhü. Sümme fi silsiletin zeruhâ Ve kebûhâ ilel ardı ve ahrikû kalbehâ fülânete binti fülânete bi mehabbeti fülân ibni fülânete ve ahrikû kalbehâ kîdü ven nâra fî kübdihâ ve harâreti fî fercihâ hattâ lâ testahtî min ümmihâ ve lâ min ebîhâ ve lâ min ehadin ehlihâ fein kânet râkidetün alâ ferâşihâ fercüû lehâ hâşe ve in kâne lâ bisetün yerciu lehâ katûşin halakalû kalbehâ vel bisû aklihâ ve vesvesû sadrihâ ve etlakun nâra fî kebduhâ ve harâreti fî fercihâ hattâ lâ te’kül ve la teşribü ve lâ takudü ve lâ terkadü ve lâ tehciü ve lâ tenâmü hattâ te’tî ilâ ındî fülân ibni fülânete elvâhan elacele essâate. Yâ meâşirel cinni veş şeyâtîni vel ebâlîse. Bismillâhirrahmânirrahîm. Mâ kata’tüm min lînetin ev teraktümûhâ kâimeten alâ usûlihâ febi iznillâhi ve liyuhziyel fâsikîn. MUHABBET İÇİN Muhabbet için aşağıdaki duayı beyaz bir kağıt üzerine yaz ve yazdığını matlubunun vücuduna değmiş elbise parçasına sar. Bu parçadan bir fitil yapıp kandile tak. Kandile biraz zeytinyağı koyup fitili yakarsan, matlubun gerçekleşir.


YazÄąlacak esmalar budur:

)S )S b b b , 0 , 0 , 0 Q )S Q )S  + 0 @A2 @ * c c c c c c c . )S )S $ "( vz1 Q; zA zA @d%1 $" ( vz1 Harfler ve tevekkelĂť Yâ huddâme hâzihil esmâ-i ve heyyĂźcĂť kezâ ve kezâ bi hakki hâzihil esmâ-i. BĂ&#x153;YĂ&#x153;K HEYECANLANDIRMA Balmumundan matlubunun Ĺ&#x;eklini yap. Ă&#x2021;arĹ&#x;amba gĂźnĂź birinci saat olan Utarid saatinde Ĺ&#x;eklin Ăźzerine Ĺ&#x;u tÄąlsÄąmÄą nakĹ&#x;et:


NakĹ&#x; ettikten sonra Ĺ&#x;eklin Ăźzerine aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Azimeti matlubunun ve annesinin ismiyle niyet ederek yirmibir (21) defa okursun. Sonra bu Ĺ&#x;ekli matlub olan kiĹ&#x;inin eĹ&#x;iÄ&#x;ine veya devamlÄą geçtiÄ&#x;i yola gĂśm. Matlubun seni gĂśrdĂźÄ&#x;Ăź an heyecanlanÄąp yerinde duramaz. Ĺ&#x17E;eklin Ăźzerine 21 defa okunacak Azimet budur:

Â? , @; ,Â?3 = ,Â?@'[ , [#1# 1 ,Â?#=# R  ,Â?* D, %[ ,Â?@3Z60 ,Â?@3 ` ,Â?@0&1. Â? , @5[ ,Â?M9` 8 4 Â? , @M3` /0 Â? , @'90 ÂŁ , %190 ÂŁ , 1#Mt 9%- ,Â?@9o  * ,Â?@M` /0 D, 6 %'0 C ' Â? , 9[0 9%Â&#x192;Z0 %S Â? , @%A ,Â?@%d %4 t4 t4 t9%- ÂŁ , %`0 ^ Z *

 = ,D%1 B&1 t ; Â&#x2021;5" &5" ,Â?@%Â&#x192; %= C ' Â? , 9S 0 8 4 Â? , # ' ,Â?%+ ,Â?%j` #1 BS@ ,Â?#S ,Â?%` Â? , @%` ,Â?@%` Q  ; ,D%6'0 $ "; 'mx  $" /- ; ) 6*@:- Q; y@5" Â?#  Q; Â?#  PS


) 5&4 - (2 y#2Â&#x201D; C * - )0 y@5S h  TasmâraĹ&#x;in AĹ&#x;ruferĹ&#x;in Herherâkadin KadnĂťĹ&#x;in FeltâĹ&#x;in BimĂťĹ&#x;in TanhemâĹ&#x;in KatĂťĹ&#x;in SâhibâyĂťĹ&#x;in TaltalĂťĹ&#x;in EykekatĂťĹ&#x;in KĂŽlin MihrâhelĹ&#x;in EynemâhĂŽĹ&#x;in EynemâranĂťĹ&#x;in eyne TathĂťĹ&#x;in Ecib Yâ KandeĹ&#x;in ve ente Yâ NĂŽkelin eyne TahĂťĹ&#x;in TaszanĂťĹ&#x;in Meyniyyin Meyniyyin Ceyyin Ceyyin CeyceyĂťĹ&#x;in KeyĂťĹ&#x;in ve hĂŽlehĂź yakdĂŽni FeydayĂťĹ&#x;in Setbâ sitten beyyin Ä°hben EhĂŽlin Efelâtaklen Yâ TĂŽĹ&#x;in HertefyâĹ&#x;in ErhiyâĹ&#x;in EnraĹ&#x;in ecib Yâ HandeĹ&#x;in ve ente Yâ NĂŽkelin bi hakki TayĂťĹ&#x;in TayĂťĹ&#x;in TayâĹ&#x;in HarĂťĹ&#x;in elvâhan bi hakki mâ daâ&#x20AC;&#x2122;vetikĂźm bihi min esmâ-illâhil mahzĂťneti ve bi esmâ-i hameletil arĹ&#x;i ve bi hakki alel arĹ&#x;is tevâ ve alel mĂźlki ihtevâ ve yaâ&#x20AC;&#x2122;lemĂź mâ tahtes serâ illâ mâ ecebtĂźm. Ă&#x153;Ă&#x2021; Ä°SÄ°M HAKKINDA Bu ßç ismin birer menfaati vardÄąr. Bu isimler kÄąrk (40) isimden çĹkarÄąlmÄąĹ&#x;tÄąr. Birinci Ä°sim:

DQ Q V ] ] ] Birinci isim muhabbet içindir. Bu ismi yazÄąp, saÄ&#x; tarafÄąnda veya saÄ&#x; kolunda taĹ&#x;ÄąrsÄąn. Ä°kinci Ä°sim:


Ä°kinci isim insanlarÄąn kalblerini cezb etmek içindir. Bu isimler yazÄąlÄąr ve Ăźzerinde taĹ&#x;ÄąnÄąr ise, insanlarÄąn kalblerini cezb edersin. Ă&#x153;çßncĂź Ä°sim:

Ă&#x153;çßncĂź isim dil baÄ&#x;lamak içindir. Bir kimse bu isimleri yazÄąp, Ăźzerinde taĹ&#x;Äąrsa kĂśtĂź dillerden emin olur. Allah Teala'nÄąn hÄąfzÄą o kiĹ&#x;inin Ăźzerinde olur. Bir kimse, bu ßçßncĂź ismi bir Geyik derisine misk, zaferan, gĂźlsuyu ve kafur ile yazÄąp, tam taharetli olarak Ăźzerinde taĹ&#x;Äąrsa,her kesin dili o kimseye karĹ&#x;Äą baÄ&#x;lanÄąr. Sahih olup mĂźcerrebdir. HEYECANLANDIRMAK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Pazartesi gĂźnĂź gĂźneĹ&#x; doÄ&#x;madan Ăśnce ßç adet kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine misk ve zaferan ile aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki duayÄą yaz. YazdÄąktan sonra kaÄ&#x;ÄątlarÄą tek tek ateĹ&#x;e at. Matlubun seni gĂśrdĂźÄ&#x;Ăź an, kalbi duracakmÄąĹ&#x; gibi olur ve çok heyecanlanÄąr. YazÄąlacak mĂźbarek dua budur:

%M Â&#x192; %M Â&#x192; _ _ Q"j Q"j 8   9  9 Q%M 9 Q%M 9 Q%M R Q%M R P ' = C 9; P' = 8[ = T0# T0# 8  


v z1 C[#S A P' = /; < = P &-  P' = C9; P' = 8[ _#5 0 h zA W#&  , @A ,@3[  , @3[ P' = /; < = P &; s 5=  , @3Z 0 ,@3Z 0 ,@6  , @6  , @A $Ž -  #R* ( D A *( 5S M&[ @ m  MZ v z1 Q; P' = /; <

 = T - 2( :[# # 56* ( ^ S P^  %.2( C 'A < ) 6 % $" ( , 1Y :@@  @ % Š#& WX $ :@[@ WX 9 :+ (  .  D5[ :, @MR- 9-p ; <@j 0 - ) 1 N:@[ M% ) 1 X m 0m ; @9-p0 < 2( )M 9- @Z'- :N @MY f ~  ( W@  h-  yz2  %  


 9-p @95= /0z2 <2 N%MY $, Y DÂ&#x2019; A  )M ) 9M4 z ) M= @;@50 ) )Â&#x2018; W9-p P ' = C9; P' = 8[ @[#S Q0# z 0 R P & ; P %'S?# b( #Y-0 B@` % M; @*{ ) %o a%M 5 P`Z )6 % *@* - Q; B1#A Ů?

Elfâsiku Elfâsiku Elhâriku Elhâriku EddahĂŽdĂź EddahĂŽdĂź EĹ&#x;Ĺ&#x;ehĂŽku EĹ&#x;Ĺ&#x;ehĂŽku EnnehĂŽku EnnehĂŽku Ennâru Ennâru Elhubbi Elhubbi EsserĂŽu EsserĂŽu fĂŽ kalbe fĂźlânete binti fĂźlânete ilâ mehabbeti fĂźlân ibni fĂźlânete kemâ ahriktĂź hâzihil beravâti kezâlike yahteriku kalbe fĂźlânete binti fĂźlânete bi mehabbeti fĂźlân ibni fĂźlânete KatĂťneĹ&#x;in KatĂťneĹ&#x;in VekĂťĹ&#x;in VekĂťĹ&#x;in LekĂťĹ&#x;in LekĂťĹ&#x;in ve YaktĂťĹ&#x;in ve YaktĂťĹ&#x;in iftah aklihâ ve zelzilĂť kalbehâ hattâ lâ yeâ&#x20AC;&#x2122;kile ve lâ teĹ&#x;rabĂź mâen ve lâ tekterir rikâdi illâ mea fĂźlân ibni fĂźlâneh bi hakki hâzihil esmâ-i aleykĂźm. Ä°n kânet illâ sayhaten vahideh. Ves semâ-i zâtil burĂťc. Vel yevmil mevĂťd. Ve Ĺ&#x;âhidin ve meĹ&#x;hĂťd. Kutile ashâbĂźl uhdĂťd. En nâri zâtil vĂźkĂťd. Ä°z hĂźm aleyhâ kuĂťd. Ve hĂźm alâ mâ yefalĂťne bil mĂźâ&#x20AC;&#x2122;minĂŽne Ĺ&#x;ĂźhĂťd.


Ve mâ nekamĂť minhĂźm illâ en yĂźâ&#x20AC;&#x2122;minĂť billâhil azĂŽzil hamĂŽd. EllezĂŽ lehĂź mĂźlkĂźs semâvâti vel ardÄą vallâhĂź alâ kĂźlli Ĺ&#x;eyin Ĺ&#x;ehĂŽd. Ä°nnellezĂŽne fetenĂźl mĂźâ&#x20AC;&#x2122;minĂŽne vel mĂźâ&#x20AC;&#x2122;minâti sĂźmme lem yetĂťbĂť felehĂźm azâbĂź cehenneme ve lehĂźm azâbĂźl harĂŽk. AhrikĂť kalbe fĂźlânete binti fĂźlânete Yâ meâĹ&#x;irel ervâhÄąr ruhâniyyeti bil mehabbetiĹ&#x; Ĺ&#x;edĂŽdetĂźl kâtÄąatĂź vet tehyicil azĂŽmĂź veâ&#x20AC;&#x2122;tĂť bihâ ileyhi tavan ev kerhan bi hakki mâ televtehĂź aleykĂźm. MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bu mevzu Ĺ&#x17E;eyh TaĹ&#x;t tan alÄąnmÄąĹ&#x;tÄąr. Pazar gĂźnĂź ikinci saat olan ZĂźhre saatinde bakÄąr Ăźzerine veya sekizinci saat olan Merih saatinde demir Ăźzerine Ĺ&#x;u duayÄą nakĹ&#x;et. BakÄąr veya Demir Ăźzerine nakĹ&#x; edilecek dua budur:

 = D, 0@` , #[ Â? , @Z 33- D, 0@. T- , 96M" ^Z. "@- #+ §A: 4 D&d ;? 2d* $" ( vz1  +0 @A2 @* Â? , #- Â? , 1 Â? , @A P' = /; < = P &-  P' = C9; P' = a%M5; 9 M 4 = @=# . P %' 4 P %'S?# P &; D Â&#x201C;5R0 5S j30 ( B'7' B0Y B'd%1


) M ?&0 P' = /; < = P &-  P' = C9; P' = B%1Â&#x2C6;; P`  :@ P `Z P & ; v@ M;  ?Y y  Y e! W , Â&#x2030; &.  y': Â&#x2021;%1#Y P ' = / ; < = P &  - ÂŹ  P' = C9; P' = P & - P P Dd Dd BS@ BS@ Sehkenedin mea SĂźveylin MetataklĂťĹ&#x;in Ukramin Tuveylin. Felemmâ tecellâ rabbĂźhĂź lil cebeli cealehĂź dekkan ve harra musa saikâ. ErkĂťĹ&#x;in HâĹ&#x;in MerâĹ&#x;in tevekkelĂť yâ huddâme hâzihil esmâ-i bi tehyici fĂźlânete binti fĂźlânete ilâ mehabbeti fĂźlân ibni fĂźlâneh. Erruhâniyyeti cismâniyyeti vasrifĂť fĂŽ cismihannâri ev heyecânen Ĺ&#x;edĂŽden nĂŽrânen lâ yutfâ hattâ yeĹ&#x;teÄ&#x;ilĂź bi mehabbeti fĂźlânete binti fĂźlânete ilâ mehabbeti fĂźlân ibni fĂźlânete yĂźhubbĂźhĂźm bi havâhĂź bil mehabbetil kâtiatin vel meveddeten essâtiati bi Ă&#x201A;hiyyen Ĺ&#x;erâhiyyen edĂťnâyi esbâÝtĂźn âli Ĺ&#x;eddâyi ve Ĺ&#x;ĂźddĂť ileyye mehabbeti fĂźlânete binti fĂźlânete ilâ mehabbeti fĂźlân ibni fĂźlânete elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate NakĹ&#x; ettikten sonra, yazÄą içine gelecek Ĺ&#x;ekilde levhayÄą ikiye katlayÄąp, sÄącak kĂźle gĂśm ve o mekanÄą terket. Matlubun sana bĂźyĂźk bir muhabbetle baÄ&#x;lanÄąr ve ram olur.


MUHABBETLE HEYECANLANDIRMAK Bu mevzu Karakita ve DenahiĹ&#x;e nin sihrindendir. Bu mevzuyu Derhalyail, Deyun ve Ä°nvasir Rumi haber vermiĹ&#x;tir. Bu mevzunun doÄ&#x;ru olduÄ&#x;una dair ßç talak Ăźzerine yemin etmiĹ&#x;tir. Ey Talip! Sen bunu iyi muhafaza et. Bizden bir kere çĹktÄą ve senin zimmetine geçti. Senden istediÄ&#x;im bunu mĂźstehak olmayan kimselere ĂśÄ&#x;retme! Bunun için: O gĂźn doÄ&#x;muĹ&#x; siyah tavuk yumurtasÄąna aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki esmalarÄą yaz. YumurtayÄą LĂźbani zeker ile buhurlayÄąp, sÄącak kĂźle gĂśm. YumurtayÄą sÄącak kĂźle gĂśmdĂźkten sonra matlubunun saçĹna veya vĂźcuduna temas etmiĹ&#x; elbise parçasÄąna aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Azimeti yedi (7), onyedi (17) veya yirmibir (21) defa okuyup, ateĹ&#x;te yak. Matlubun Ĺ&#x;imĹ&#x;ekten ve yÄąldÄąrÄąmdan daha seri bir Ĺ&#x;ekilde yanÄąna gelir ve yanÄąndan ayrÄąlmak istemez. Yumurta Ăźzerine yazÄąlacak Esmalar budur:

B@%= h &- ), M" , %&" , %& M " , RM" < = @d%1 $ "( vz1  x ; /- & B# &- P ' = C9; P' = P &-  P' = / ; SehĹ&#x;elsehin selhesbeyhin saâ&#x20AC;&#x2122;beyehin sehemin memlebike feyasvan mĂźbsiran abdi min bi huddâme hâzihil esmâ-i heyyĂźcĂť fĂźlân ibni fĂźlânete ilâ mehabbeti fĂźlânete binti fĂźlâneh. SaçĹna veya vĂźcuduna temas etmiĹ&#x; elbise parçasÄą Ăźzerine okunacak Azimette budur:


ÂŁ , %A ,ÂĄ%- : ,ÂĄ%- : ,ÂĄ%Y ÂĄ, %Y u , #; u , #; P;Â?0 h90 #-0 h90 #S0 h %'@' ÂŁ , %A )

 [ '= Â?@MY0 h90 P; ( \ Â&#x2030; ?# 8 S . C 9; P' = ) 5Z [ -(2 $" ( vz1  +0 ) 6% ^ [ C'A < 1@%Z= ^ [ C'A < P' = N ` M z2 0 ( 5S 1@[@ Y C;# Y < 1@?dÂ? _# & /- c# " P ' = /; <

 =  *| * 5S P^  %. (2 C'A < k . s0# k` < #Â&#x192; - 90 TN %4 ) 1 X= ^S BerĂťhun berĂťhun Ĺ&#x;elĂŽhin Ĺ&#x;elĂŽhin demlĂŽhin demlĂŽhin erkĂŽĹ&#x;in erkĂŽĹ&#x;in nurâniyyeke Yâ Ahmeru eyneke Yâ MĂźrreh eyneke Yâ ZevbaatĂź sâhibur ruĂťsĂźl erbaatĂź eyneke Yâ Ĺ&#x17E;emhĂťreĹ&#x; feinnĂŽ uksimĂź aleykĂźm Yâ huddâme hâzihil esmâ-i illâ mâ aklaktĂźm fĂźlânete binti fĂźlânete in kânet kâideten fekayyĂźmĂťhâ ve in kânet râkideten ez accĂťhâ ve in Ĺ&#x;erbetĂź Ĺ&#x;evvikĂťhâ hattâ lâ yelizze lehâ taâmĂźn hattâ yeâ&#x20AC;&#x2122;tĂŽ ilâ fĂźlân ibni fĂźlânete israâ&#x20AC;&#x2122; minel berkul hâtifĂź ver rĂŽhil âsaf. Ä°n


u kânet illâ sayhaten vâhideten feizâ hĂźm cemĂŽun ledeynâ muhdarĂťn. CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Pazar gĂźnĂź bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine matlubunun Ĺ&#x;eklini çiz. Ĺ&#x17E;eklin yĂźzĂźnĂź zaferan ile boyadÄąktan sonra, Ĺ&#x;eklin etrafÄąnada aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Azimeti yaz. YazdÄąktan sonra rĂźzgara karĹ&#x;Äą asarsan, acaiblikleri gĂśrĂźrsĂźn. Ĺ&#x17E;eklin etrafÄąna yazÄąlacak Azimet budur:

D, %,R' ,D%,R' ,D%&Y D, %&Y ÂĄ, =X ÂĄ, = X , , @3%" ,7

 0 ,7

 0 Nc" c N "

^ %,R' ^ %R' 8A, @M

 A , @M A e, @3%Y ,e@3%Y ,@3%" P' = /; < =  P'

 = C 9; P' = P &- 8 1 z- 0 s0# 8A s0#  $ 8AA v 9 $Y Â?DA  $ 8A $ BS &%r #Mo 0 = 8%Â&#x201C;  ) , Z ; < D &[ /- / S #? & # M w 81z - 0 84 


, ' / - ¥ q @Y / S # 8 ƒr ) 6 % D " # 0 vz1 Q; 81z - 0 84 <#59* = \ N ' D %i%[0 h% 8 “ h Q; $" ( k  yz2   0 s0# / %; 0 yz2 ‚%i # k   4 D’ A = 4 k \{ ’DA = \ {  s & 0 < D’ A < k ), = ’DA = ), =  s &

 0 ƒ B ; Mƒ; &R0( P, j ; * $" ( vz1 Q; 8 1 z- 0 84 s%& 5 c @'; @f1 @1  , @%6=@*  , @%6=@* <, @5%M , @“%1 )6 % (2 1' j3 0 ( <#% 9 _# ; , %6%- , %6%- @2 A@* $ "( vz1  0+P' = /; < = P &; B 1@* 4œ < 1? #4 P R 0 -1@* 4 < < j;


M; @d v#0` 1@* 4 < 1 7, 3= y#d* 1;:  1 :#9= B1@4 Â&#x201A;3 ' < D&[ /- # - <A C&  .  9 A ) M9' P P Dd Dd BS@ BS@ (^ @j- $" ( vz1  +0 ) 6 % ) 6%= f g; BerhÄąn BerhÄąn ZefhÄąn ZefhÄąn Ĺ&#x17E;ebĂŽlin Ĺ&#x17E;ebĂŽlin NeĹ&#x;ĂŽlin NeĹ&#x;ĂŽlin NeĹ&#x;ĂŽlen NeĹ&#x;ĂŽlen Sâriun Sâriun YesĂŽrin YesĂŽrin SeytĂťbin SeytĂťbin Ĺ&#x17E;eytĂťlin Ĺ&#x17E;eytĂťlin KeshĂťmin KeshĂťmin rakibi Yâ MĂźzhib mehabbete fĂźlânete binti fĂźlânete ilâ fĂźlân ibni fĂźlânete kemâ rakibel mâi aler rĂŽhi ve rakiber rihi alel mai ve rakibel mai ales sihâb. Ve kĂźllĂź Ĺ&#x;eyin ÄąndehĂź bi miktâr. Ă&#x201A;limĂźl Ä&#x;aybi felâ yĂźzhiru alâ Ä&#x;aybihĂŽ ehadâ. Ecib Yâ MĂźzhibĂź vazhirul berru hamelni min kabli in yĂźrsilĂź aleykĂźm Ä&#x;adaber rahmânĂź ve Ĺ&#x;Ăźvâzun min nârin ve nĂźhâsĂźn felâ tentesirân. Ecib Yâ MĂźzhib bi hakki hâzihil esmâ-i ve bi hakkil melikĂźl Ä&#x;âlibĂź aleyke Yâ RĂťkyâÎl erraĂŽsĂźllezĂŽ yeduru beyner rĂŽhi ve yahmelehĂźllezĂŽ lehĂź elfi raâ&#x20AC;&#x2122;si fĂŽ kĂźlli raâ&#x20AC;&#x2122;si elfi vechi fĂŽ kĂźlli vechi elfi femin fi kĂźlli femin elfi lisâni ve kĂźlli lisâni yĂźsebbihullâhĂź teâlâ bil âlifetin lâ yeĹ&#x;behĂź baâ&#x20AC;&#x2122;duhâ baâ&#x20AC;&#x2122;dan yĂźsebbihullâhĂź bi envâ-Äąt tesbĂŽhÄą ecib Yâ MĂźzhib bi hakki hâzihil esmâ-i aleykĂźm


TevekkelĂť yâ huddâmes sĂťreti bil mehabbete ve tehyic. Ä°kinci yazdÄąÄ&#x;Äąn Toprak Vefkinede bu tertip Ăźzere okursun. Daha sonra bu iki kaÄ&#x;ÄądÄą Cavi ve Mastaki ile buhurlarsÄąn. Hava Vefkini matlubunun vĂźcuduna temas etmiĹ&#x; elbise parçasÄąna sarÄąp, rĂźzgara karĹ&#x;Äą asarsÄąn. Toprak vefkini ise talip olan kiĹ&#x;i Ăźzerinde taĹ&#x;Äąr. Vefklerin Ĺ&#x;ekli budur. Toprak Vefki: Hava Vefki:

Vefklerin etrafÄąna yazÄąlacak Ayeti Kerime ler budur:

h % 9%S h zA )%S # /S #  ) ; ( 56 - y * C9A - '# - /- BS


$f R' / - ; yM' B@' v 94 / 6 <Â&#x161;( ), %Z5

 - ,]#.  yM5 h ' ':& / - =- W@  = -  yz2  ] #. @-( 7*  ( ~ ( BismillâhirrahmânirrahĂŽm. Ve kezâlike ev haynâ ileyke rĂťhan min emrinâ mâ kĂźnte tedrĂŽ mel kitâbĂź ve lel ĂŽmânĂź ve lâkin cealnâhĂź nĂťran nehdĂŽ bihi men neĹ&#x;âß min Äąbâdina ve inneke letehdĂŽ ilâ sÄąrâtÄąm mĂźstakĂŽm. SÄąratillâhillezĂŽ lehĂź mâ fis semâvâti ve mâ fil ardÄą elâ ilallâhi tesĂŽrĂźl ĂźmĂťr. Vefklerin altÄąna yazÄąlacak tÄąlsÄąmat budur:


KAYIP OLAN KİŞİYİ CELB ETMEK Kayıp olan kişiyi celb etmek istersen: Bir kağıt üzerine aşağıdaki tılsımı yazdıktan sonra güzel kokulu bir buhur ile buhurlarsın. Daha sonra bu yazdığını kırmızı yün iplikle rüzgara karşı asarsan, kayıp olan kişi denizde bile olsa ve yol mesafesi kadar geç kalmadan Allah c.c. ın izniyle gelir. Yazılacak olan Tılsım budur:

MUHABBET İÇİN Bir erkek ve kadın şekli çizip, şekillerin altınada hatemi yaz. Yazdıktan sonra hamur içine koyup, bal ve yağ ile karıştırıp bu mamulu siyah bir köpeğe yedirirsen, matlubun seni düşünmeden yapamaz ve seni büyük bir aşkla sever. Yazılacak şekiller ve hatem budur:


SİHİR GETİRTMEK İÇİN Kamerin dolunay halinde ilk Cuma gecesi 303 defa Ayetel kursi okunup, Cuma günü sabah namazından önce şafak vakti ekşi nar ağacından düz ve budaksız 90 cm kadar bir çubuk kesilir. Bu kestiğin çubuğu dörde


taksim ederek her yüzüne Ayetel kursi yazılır. Daha sonra orta büyüklükte bakırdan bir tas alınır ve tasın içine Ayetel kursi yazılır. Çubuğu ve tası bu tertip üzere hazırladıktan sonra 41 günlük riyazat ve oruca başlanır. Her farz namazın arkasından 60 defa, yalnız yatsı namazından sonra 63 defa olmak üzere Ayetel kürsi okunur. (Diğer bir usulüde her beş vakitten sonrada 303 defa okunması denmiştir). Okuma esnasındada lüban buhuru yakılır, tas ve çubuk önünde durur. Kırkbir günün sonunda ruhaniyetle irtibata geçilir ve şartlarda anlaşma yapılır. Böylece çubuk ve tas kullanıma hazırlanmış olur. Bir sihri getirtmek istediğin zaman bakır tas ağzına yakın su doldurulur ve üstü kitap veya bir bezle örtülür. Yedi (7) defa Ayetel kursi ve aşağıda gelecek olan azimet okunup, nar çubuğuyla tasa vurulur. Okuduktan sonra tasın üzerindeki bez açılır, eğer sihir gelmemişse bez örtülür ve üç, beş veya yedi defa okuma tekrar edilir. Sihir her nerede olursa olsun tasın içine gelir. Okunacak azimet budur:

‫َيخ َّاَِب اذ اقَاحالََي اتَاََّاِتَابا ا‬ ‫ََ حح ارَاََّ اذ ا‬ َ‫ىَِفَفقفَ حن‬ ََ ‫َق‬ َ َ

‫دانَ َكدا َن اَررَ ادةَب ادذ اقَاحالََي ا‬ ‫َابَ اىََ ََ ا‬ ‫ا‬ َ َ‫َاب َو‬ ‫ت‬ َ َ ‫قح‬ َ َ َ َ ‫ر ح َفقفَنَدةَ ا‬ ‫َفا‬ َ ‫ََا َ َة‬ ‫ه‬ َ ‫ا‬ َ ‫م‬ َ ‫ف‬ ‫ل‬ َ ِ ‫ف‬ ْ ََ ‫م‬ َ ‫ف‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫ق‬ َ َ َ َّ َ‫احاَاََح َع َج َلَا‬ َ ً َ ‫ق ح ََ ٌ ح ح‬


Yâ huddâme hâzihil âyâtilletî bis sihrillezî fî fulân ibni fulânete bi eyyi mekâne kâne bi hurmeti hâzihil âyâti bârakallâhu fîkum ve selâmun aleykum elvâhan elacele essâate.

CELB ETMEK İÇİN

Herhangi bir Arabi ayın son Cuma günü bir akar suya girip, iki tane birisini matlubunun niyetine birisini annesinin niyetine taş alırsın. Tekrar birisi talib birisi annesi niyetine iki taş daha alırsın. Ama taşların rengi sarı olsun. Sonra dört köşe bakır bir levha üzerine aşağıdaki şekli yazarsın. Tılsımatın ortasında olan dört yuvarlağın her birine aldığın taşları koyarsın. Daha sonra kuvvetli bir ateş üzerine levhayı koyar ve matlubunu müşahede edersen, matlubun yerinde duramayıp yanına gelir.

Bakır levha üzerine yazılacak tılsımat budur:


MATLUBU CELB ETMEK Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri riyazatlı olarak oruç tutarsın. Dördüncü gün olan Cuma günü ve o gün doğmuş olan bir yumurta alırsın. Yumurtayı güzelce yıkarsın ki üzerinde pislik kalmasın. Yumurtanın üzerine aşağıdaki esmaları talibin ve matlubun anne isimleri ile yazarsın. Yazdıktan sonra yedi (7) adet Arpa alır ve her arpa üzerine esmaları okursun. Daha sonra bir tandır veya ocak altına yumurta ve arpaları koyar, üzerlerini balçık veya toprak ile ateşin zarar vermemesi için örtüp, üzerlerine ateş yakarsın. Meramın hasıl olana kadar ateşi devamlı yakar ve azimetide sürekli okursun. Bu mesele karı koca arasında muhabbet için çok müessir (Tesirli) dir.


‫‪Yazılacak ve okunacak azimet budur:‬‬

‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫فَدَ ددهَفَدَ دده ا‬ ‫اَِ د َدر اابفاَ‬ ‫اَِ د َدرابف َ‬ ‫اَِ د َدرابف َ‬ ‫َِ د َدرابفاَ َِ د َدرابف َ‬ ‫قَ قَ َ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اَب َهقب َهقب َهقب َهقَب َهقب َهقب د َدهَرَد قع حةد د َ اَِاَح َع ا َد ادةَ‬ ‫َِ د َدرابف َ‬ ‫اَِ د َدرابف ق‬ ‫ََن اىَاَصا قاؤ ٍ‬ ‫اَباَّ ًداواَ‬ ‫د‬ ‫اََح‬ ‫اََح‬ ‫اََح‬ ‫اََح‬ ‫ََح‬ ‫ت‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫َ‬ ‫اَ ق َ ح َ‬ ‫ا‬ ‫صاَ قاؤ ٍتَاا حبادةقَاا حبادةقَرَ ٍدوَرَ ٍدوَرَ ٍدوَرَ ٍدوَ‬ ‫َباَّ ًاواَا حباةقَاَ ق َ‬ ‫ََن اىَاَ ح‬ ‫رَد ٍدوَرَد ٍدوَرَد ٍدوَ َددوََ َددوََ َددوََ َددوََ َددوََ َددوََ َددوَََد حدهَاَنحد َق حة د َ َ‬ ‫ض َا‬ ‫ََ ااِفَاحالَحو ا‬ ‫دنيَُقدلقدهاا حم ََََ اَد َّ َ ََ‬ ‫داََداَاَََّحقد َ َرَد ح َ‬ ‫ََج ًفع َ‬ ‫اَََّد َردفد دَْدَمَاانَّددوَ ا د َح ا‬ ‫دفم َََ َب َعد َدلَرَدحف ددَْ قَ حم َََد َدهَّ ًَِ‬ ‫د‬ ‫َ‬ ‫َ َح ق ح ق َ ٌ َ ٌ‬ ‫َو حَح د د د د د د َةًَاا َّن اَِفَ َذَا‬ ‫مَي ٍتََاَةد د د د د د حدهٍَِ َدطَد َق ََّد د د د د د قدرَ َنَ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫دق‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ََ َ‬ ‫َ َ‬ ‫فمَفَدلَ َّمد د د َداوآققَ‬ ‫َاََد د د ادمف قَاَح َعلا د د د قَ‬ ‫فَ ََد د ددفَ حَ اقف ََ قَ قمَ ا َََقبد د د َده َّ‬ ‫ََطَ اةراَ احْ َ قََُا َ َب َذ ا‬ ‫ض اَل َ‬ ‫اََ ح َفَ ح‬ ‫ق َ‬ ‫قح‬


‫ا‬ َ‫َِ ََََرَفَااََّّنَا َ حش قَقر‬ َ ‫َ َواَّبََفَدحادلق اهِنَءَاَ حِ قَقرَاَحَِاَ حكققر َََََ ح‬ ‫َاَْد حق اَ او َََََ ح َ َك َقَرَفَاا َّن ََواَّبَ َغ ٌّا‬ َ ٌَ‫ِنَ َك ارمي‬ Fehuve fehuve şerâhiyyen şerâhiyyen şerâhiyyen şerâhiyyen şerâhiyyen şerâhiyyen şerâhiyyen huve huve huve huve huve huve huve bi ukdetil azîmeti edûnâyi esbâutin hamden hamden hamden hamden hamden cebbâran cebbâran ihbitu edûnâyi esbâutin ihbitu ihbitu bihin bihin bihin bihin bihin bihin tâhâ tâhâ tâhâ tâhâ tâhâ tâhâ tâhâ Lev enfakte mâ fil ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâ kinnallâhe ellefe beynehüm innehü azîzün hakîm. Ve ceale beyneküm meveddeten ve rahmeten inne fî zâlike leâyâtin li kavmin yetefekkerûn. Feseyekfîkehümullâhi ve hüves semîul alîm. Felemmâ raâhu mustekırran ındehu kale hâzâ min fadli rabbî liyeblûnî eeşkuru em ekfuru ve men şekera feinnemâ yeşkuru linefsihi ve men kefera feinne rabbî ğaniyyun ke


LEZZETLİ CİMA' İÇİN Lezzetli cima' için aşağıdaki hatemi bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, yazdığını mum ile kapla veya hatemi bir kurşun levha üzerine nakşet. Cima anında bu yazılıyı dilinin altına veya sırtına bağlarsan, çok lezzetli bir cima olur. Hatta matlubun sana çok şiddetli bir mehabbet duyar. Yazılacak hatem budur:


MUHABBET İÇİN Muhabbet için İnşirah suresini şu tertip üzere yaz:

‫راَ ام َ ا‬ ‫َاَرا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ََ‫ََيفقفَنَة‬ ‫و‬ ‫َص‬ ‫ق‬ َ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ن‬ َ ‫َل‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ح‬ ‫َح‬ ‫َاَر‬ َ َ َ َ ‫ح‬ ‫ح‬ َّ َّ َ ‫ح‬ َ َ ‫ح َح‬ َ َ َ ‫ح‬ ‫ََيفقفَنَةَ َراحْ ا َفقفَنََة‬ َ ْ‫ض حعَْا َ َدح‬ َ َََََ َ‫راحْ ا َفقفَنَة‬ َ َ‫ق َ اَحزَو‬ ‫اَََّ ا‬ ‫ََيفقفَنَةَ َراحْ ا َفقفَنَةَ ََََوفَد حعَْا ََق‬ ‫ر‬ َ ‫ظ‬ َ َ ‫ض‬ ‫ة‬ َ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ َ ‫ى‬ ‫ذ‬ َ َ ‫ح‬ َ َ َ َ‫َ ح‬ ‫اذ حكرََََيفقفَنَةََراحْ ا َفقفَنَةََفَاا‬ ‫ا‬ َّ ‫ف‬ َ ‫اََيفق‬ ‫ر‬ َ َ ‫ر‬ َ ‫ع‬ َ ‫َا‬ ََ ‫ن‬ ‫ح‬ َ ً‫َ َ ق ح ق ح‬ َ َ ‫راْ ا َفقفَنة َاا‬ ‫ا‬ َّ ََ‫ََيفقفَنَةَ َراحْ ا َفقفَنَة‬ ‫ا‬ ‫ر‬ َ َ ‫ر‬ َ ‫ع‬ َ ‫َا‬ َ ََ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫ح‬ َ ً ‫ََ َ َ ق ح ق ح‬ ‫فَاا‬ ََ ‫ََيفقفَنَةَ ََراحْ ا َفقفَنَةَ َََاا‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ْ ‫د‬ ‫ف‬ َ ‫غ‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ف‬ َ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ح‬ َ َ َ ‫ح‬ َ ‫َ َ َ ح‬ ََ‫فنَةََفقفَ انَارح ا َفقفَنَة‬ َ ‫ََيفقفَنَةََراحْ ا َفق‬ َ‫ب‬ ‫فَد حر َغ ح‬ Bismillâhirrahmânirrahîm Elem neşrah leke sadrak. Yâ fülâne binti fülânete. Ve veda'nâ anke vizrak. Yâ fülâne binti fülânete. Ellezî ankada zahrek. Yâ fülâne binti fülânete. Ve rafa'nâ leke zikrak. Yâ fülâne binti fülânete. Feinne meal usri yüsrâ. Yâ fülâne binti fülânete. İnne meal usri yüsrâ. Yâ fülâne binti fülânete. Feizâ ferağte fensab. Yâ fülâne binti


fülânete. Ve ilâ rabbike ferğab. Yâ fülâne binti fülânete. Fülân ibni fülâneh. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin göğsünü genişletme dikmi? Ey fülaneh kızı fülaneh. Senden o yükünü indirmedikmi? Ey fülaneh kızı fülaneh. O, senin sırtını ezen bir yüktü. Ey fülaneh kızı fülaneh. Senin şanını yükseltmedikmi? Ey fülaneh kızı fülaneh. Her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Ey fülaneh kızı fülaneh. Evet her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ey fülaneh kızı fülaneh. O halde (İşini bitirip) boş kaldınmı (Hemen başka bir işe) sarıl. Ey fülaneh kızı fülaneh. Ancak rabbine sarıl. Ey fülaneh kızı fülaneh. Fülan oğlu fülaneh Pazartesi günü zaferan ve gülsuyu ile bir kağıda yazıp, zikir edilen sure'yide kağıdın üzerine yetmiş (70) defa oku. Yazıyı temiz su ile silip, suyu da matlubunun ismi ile yemeğe koyarsan, matlup talibi çok büyük bir muhabbetle sever ve ona yönelir. Allah'ü Teala'dan kork! Bunu karı kocadan başka kimseye yapma! Talibin ismini ve annesinin isminide sonuna yazarsın.


ERKEĞİ EVLENMEMESİ İÇİN BAĞLAMAK Eğer bir kadın erkeğinin üzerine evlenmesinden korkuyorsa, o erkeğin elbisesine şu Ayet ve Esma-i kameri ters olarak yaz:

َ‫َجََالَ َ ُّ َاََوق‬ ‫َاَراحف ام ََََ حه َاََوا قَ ح‬ َّ ‫َاَر حَحَ ا‬ َّ ‫را حَ ام َ ا‬ َ ‫اَاْلققر‬ ‫َّ ًََََِ اَ َ َك ارقَ َانحاعاثدََمَفَدثداَّ َتَمََُا‬ َ َ ‫اََد‬ ََ َ ‫فلَاُحد قع ق‬ َ َ ‫ق َ ح َ ق َ قح َ قح‬ ‫اَح َةا ا ا َ ََف ا‬ ٍ ‫اخف ٍم ََفاَ حغ ٍه ََفافقدهٍو ََفاو‬ ٍَ ‫َث ََفَ قاو‬ ‫َغ‬ َ َ َ َ َ ‫ق‬ ٍ ‫َفَ قاو‬ َ َ‫ش‬ ٍَ ‫اِ حل‬ َ َ‫َشََف‬ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve lev erâdül hurûce leeaddû lehü uddeten ve lâkin kerihallâhün biâsehüm fesebbetahüm ve kîlakudû meal kâidîn. Leyâhîmin leyâlağvin leyâfûrin leyârûsin leyârûğin leyârûşin leyâşelşin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer cihada çıkmak isteselerdi, elbette onun için bir hazırlık görürlerdi. Fakat Allah, davranmalarını istemedi de onları alakoydu. Ve oturanlarla beraber oturun dendi. Leyâhîmin leyâlağvin leyâfûrin leyârûsin leyârûğin leyârûşin leyâşelşin. Eğer erkeğin elbisesi bulunmazsa, bu Ayet ve Esma-i kameri ters olarak bir tabağa yazıp, yazıyı su ile


sildikten sonra, bu suyu erkeğe içir. Sonra Esma-i kamer ve ruusü erbea isimlerini yetmiş (70) defa erkeğin ve annesinin, kadının ve annesinin isimleriyle birlikte bir kağıda yazıp, kadın bu hirzi üzerinde taşır veya sahibi bilinmeyen bir kabre gömer. Eğer sahibi bilinmeyen bir kabre gömerde o kadın erkeğinden önce ölürse, o erkek ebediyen evlenemez. Allah tan hakkı ile kork! Müstehak olmayan bir kişiye bunu yaparsan, sana gelenide bil!.

KADINI EVLENMEMESİ İÇİN BAĞLAMAK Ey kardeş! Bilki; Allah c.c. seni muvaffak etsin. Bir kadında iki mesele zuhur etmemişse evlilikten bağlamak caiz değildir. Birincisi: Eğer o kadını farz ve salah sahibi isteyipte, o kadın evlenmeye razı olmazsa. İkincisi: Bir erkeğin nikahında olup, o erkekle beraber kalmak istemezse. Çünkü o kadın erkeğini zarara sokmuştur. Böyle bir kadın için: Aşağıdaki dörtlü vefki Cumartesi günü Zühal saatinde, Kamerde hava-i burçlardan birinde iken Katran mürekkebi ve Zağt kalemi ile mavi bir kağıt üzerine yaz. Yazılacak dörtlü Vefk budur:


‫ع‬

‫ن‬

‫ا‬

‫م‬

‫ا‬

‫م‬

‫ع‬

‫ن‬

‫م‬

‫ا‬

‫ن‬

‫ع‬

‫ن‬

‫ع‬

‫م‬

‫ا‬

Vefki yazdıktan sonra vefki yazdığın mavi kağıdın arkasına kadının suretini çiz. Ama tasvirini şekillendirip ve tam benzeterek yapma! Çünkü icmaya göre caiz değildir. Suretin fercine şunu yaz:

‫ا‬ َ ‫اج‬ َ‫فنَةًَ َ ا َاََّ ََّ ا‬ َ ‫ََيفق‬ َ ‫َ َة ح هقق‬ Akadtüki yâ fülâneten aniz zevvâci. Ey Fülaneh! Seni evlenmemek için bağladım. Yazdıktan sonra kağıdı Hantit ile, eğer Hantit yoksa Kırmızı sarımsak ve Kibrit ile buhurlayarak kağıdın üzerine Esma-i kameri yetmiş (70) defa ters olarak oku. Ters Esma-i Kamer budur:


‫َِ حل َشائا‬ ‫َِهوائافل َ َغهوائافل َثدَهوائافل َوَفَائافل ََ حغفَئا‬ َ‫فل‬ ‫فل‬ َ َ ‫ح حَ ح حَ ح حَ ح ق ح‬ ‫ح‬ ‫ا‬ َ ‫فل‬ َ‫فخائا ح‬ َ َ Şelşâîl şevrâîl ğavrâîl sevrâîl rûfâîl vağlâîl mîhâîl Ama her onun (10) başında şöyle dersin:

‫َ َةد د ح هق ا‬ َُ‫ََيَفقفَندَ دةََراحْد د ا َفقفَندَ دةًَ َد د ا َاَد دَّ ََّ ااجَالَهَدطَدَّ ََّاب دد‬ ‫ق‬ َ ‫ِت دةهَِاَبلَاَحةاهاوَاانَّقََفا ََاا‬ َّ َ *َ‫ن‬ ‫م‬ َ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ََفاَطقه ح‬ َ ‫َح ََّ َ ق َ ح ق ق ق َ َ َ ٌ َ ق ح‬

Akadtüke yâ fülânete binti fülâneten aniz zevvâci lâ tete zevve cî hattâ yekûme ehlül kubûri inneke meyyitün ve innehüm meyyitûn. Ey Fülaneh! Seni evlenmemek için, kabir ehli kabirlerinden kalkana kadar evlilikten bağladım. Sende öleceksin onlarda ölecektir. Okuduktan sonra kadının sağ ayağının altından toprak alıp, bu toprağı dörtlü vefkin ortasına koyduktan sonra, bu yazdığın hirzi sahibi bilinmeyen bir mezara gömersen, o yazılı hirz orada gömülü olduğu müddetçe o kadın asla evlenemez. Allah c.c. tan kork! Akıllıların yanında affetmek daha makbüldür.


DİL BAĞLAMAK İÇİN Ey Talip! Bilki: Allah Teala hazretleri sana rahmet etsin. Halkın dilini senden hapsolunmasını istersen, senin hakkında hayırla konuşmalarını murad edersen, ayrıca senin hakkında kötü haber söylendiği zaman Adem oğlunun dilini bağlamak istersen, hatta senin hakkında kötülükle konuşmalarından korkarsan: Cumartesi günü zühal veya Kamer saatinde, Kamerde dönen bir burçta gecelediği zaman, şu dörtlü Vefki:

‫ل‬

‫ع‬

‫ا‬

‫ج‬

4

29

71

5

3

68

28

69

27

6

2

bir kağıt üzerine yaz. Vefkin etrafınada Ayet ve duaları yazdıktan sonra vefki üzerinde taşırsan, senin için bunda Allah'ın sırrı vardır. Vefkin etrafına yazılacak Ayet lerle dua budur:

‫َاَراحف ام َاَه َاََّ ا‬ ‫َ ام َ ا‬ ‫َاََ َمه ا‬ ‫ا‬ َ‫ات‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫َخ‬ ‫ى‬ ‫ذ‬ ‫َح‬ ‫َاَر‬ َ‫را ح‬ َ ‫ح‬ َّ َّ َّ َ َ َ ‫ق‬ ََ ‫َاََم ا‬ ‫ا‬ َ َ ‫َخَر َج َرااو اََد‬ ‫أ‬ ‫ف‬ َ ‫اء‬ ََ ‫اء‬ َ ‫ض َََاَنحدَ َ ََد َ ََّ َ َ ً ح‬ َ ‫ََاحالَحو‬


‫اَثَّمَر ا‬ ‫ى اِفَ‬ ‫ق ََاطَ حج ار ََ‬ ‫ات َ اوحزًُا ََ قَ حم َََ َْ َّخَر ََ قَ قم َاَحق حل َ‬ ‫ََ‬ ‫سَ‬ ‫َّم ََ‬ ‫اَحاَ حح ار َ اِب حََ اراق َََ َْ َّخَر ََ قَ قم َاحالَنحد ََ َاوََ ََْ َّخَر ََ قَ قم َاَش ح‬ ‫َاَح َةمر َ َائااَد ح ا‬ ‫ني َََ ََْ َّخَر ََ قَ قم َاََّحف ال َََاََْد ََ َاو َََآ طَ قَ حم اََ ح َ‬ ‫َ ََ‬ ‫ََحفدَطًاَفَاَ ححفَدحفدَْاققَ َ ََا ق َاَحاَد حر ققَ‬ ‫اَْأََحطق قمهققَاَََََ ح َ َكا َن َ‬ ‫ََ َ‬ ‫قك اَل َ‬ ‫ََ َش حهاَفا افو َََاا َذاَاَظحلَ َمَ‬ ‫ص َاوقب حم َ قكلَّ َماَاَ َ‬ ‫َحَيتَ ق َاَرح َ‬ ‫ضاءَ َ ََلقحم َ‬ ‫لا‬ ‫اء َ ََ َذبب َراَمعا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫صا اواب حمَ‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ََ‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ه‬ ‫اََ‬ ‫ه‬ ‫اَ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫ف‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َح ح ق َ ح َ ق َ َ َح ح َح َ‬ ‫اا َّن َ َ لََُ قك ال ٍ ا‬ ‫ََي ََ حَع َشَرَ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫َِ حُء ََُ ٌر َ َ َخ حل ق َ َلَحف قَ حم َ‬ ‫احم اَفاني َ َكما ح خل َاَحمهت َاَحع ا‬ ‫اب قل َََ َحا حَ ق َ‬ ‫َ َ َ َ َ ق ق َح ق َ‬ ‫اََح ا‬ ‫َاََ َماءََاَ حن َهَد َة َ َ َلََُاحالَحو ا‬ ‫ضَ‬ ‫ا‬ ‫اح‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫َ‬ ‫م‬ ‫َ‬ ‫ط‬ ‫د‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ق‬ ‫َ‬ ‫س َ ق َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ح َ ََ َ‬ ‫َت َ َك َما دَحراَُ َرااوَ‬ ‫ااالَّ اابا حذنااو ََََوََحفدطق قَ حم َرا اَ ََ ااِ َا حَاَدقر اَ‬ ‫اَحملا‬ ‫َِف َاَحملَ قَ ا‬ ‫ق ا‬ ‫هت َاحالَ ح لَُ ََََ ََخ حل ق َ َلَحف قَ حمَ‬ ‫َ‬ ‫ق‬ ‫َ‬ ‫َ‬


‫ا‬ َ‫فل َ َلََُاح االنح ََا قن َاَهقَا حَا ا قل َاا َّن اَِف‬ ‫َك َما َ ح قخ قل َ َ ح َوائ ح‬ ‫ذََا‬ ‫قََاعاادرًِاَ ا‬ ‫ا‬ َ‫ص ح‬ ‫او‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ا‬ َ ‫َل‬ ‫ال‬ ِ ‫ح‬ َ ‫ق‬ َ ‫ح‬ ‫ح‬ َ َ

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhüllezî halakas semâvâti vel arda ve enzele mines semâ-i mâen feahraca bihî mines semarâti rızkan leküm ve sahhara lekümül fülke litecriye fil bahri bi emrihi ve sahhara lekümül enhâr. Ve sahhara lekümüş şemse vel kamera dâibeyni ve sahhara lekümül leyli ven nehâr. Ve âtâküm min külli mâ seeltümûh. Eve men kâne meyten feehyeynâh. Yekâdül berku yahtafü ebsârahüm küllemâ edâe lehüm meşev fîhi ve izâ azleme aleyhim kâmû ve lev şâallâhü lezehebe bi semıhim ve ebsârihim innallâhe alâ külli şeyin kadîr. Dehaltü aleyküm ya ma'şeral âdemiyyîne kemâ yedhulül mevtül âcilün ve habistü elsineteküm kemâ habesellâhüs semâ-e en takaa alel ardı illâ bi iznihi ve ramey tüküm bi sihâmil ceberûti kemâ yermî bihil melikü fil melekûtil a'lâ ve dehalte aleyküm kemâ yedhulü azrâîl alel insânü Allâh ül câilü inne fî zâlike li ıbreten li ülil ebsâr. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah öyle bir ilahtırki gökleri ve yeri yarattı. Ve gökten bir su indirdi de onunla size rızık için türlü meyveler, mahsüller çıkardı. Ve onun emriyle denizde akıp gitmek için size gemileri ve ırmakları musahhar (boyun eğmiş) kıldı. Ve yörüngelerinde devam eden güneşi ve ay'ı sizin


hizmetinize verdi. Yine geceyi ve gündüzü de sizin hizmetinize verdi. Hem de size, istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Önceden ölmüş olan birini dirilttiğimiz gibi. Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek, onları aydınlattıkça ışığında yürürler. Karanlık üzerlerine çöktümü de dikilip kalırlar. Allah dileseydi görme ve işitme duyularını da giderirdi. Şüphe yok ki Allah her şeye kadirdir. Ey Adem topluluğu! Acil olan ölümün geldiği gibi size girdim. Ve Allah'ın izniyle gökyüzünün yeryüzüne düşmesi nasıl hapsedildiyse dillerinizide öyle hapsettim. Melekuti ala'daki melek ler nasıl attı ise sizleri ceberut oklarıyla öyle attım. Azrail'in insana girdiği gibi size öyle girdim. Yapan Allah'tır. Görebilenler için bunda ibret vardır. KOCASINI SEVMEYEN KADIN İÇİN Kocasını sevipte sonradan kötü gören ve nefret eden kadın için: Esma-i Kameri yedi hurma veya yedi incir üzerine (her birine bir isim) yaz. Yazılacak Esma-i Kamer budur:

ٍ ‫اخف ٍم ََفاَ حغ ٍه ََفافقهٍو ََفاو‬ ‫َف ا‬ ٍ ‫َغ ََفَ قاو‬ َ‫َش‬ ٍ ‫َث ََفَ قاو‬ َ َ َ ‫َق‬ ٍَ ‫اِ حل‬ ‫ش‬ َ َ‫َف‬ Leyâhîmin leyâlağvin leyâfûrin leyârûsin leyârûğin leyârûşin


leyâşelşin. Yazmadan önce de, zaferan ve gülsuyu ile Yusuf suresini bir kağıt üzerine yazıp, yazdığın kağıdı da kocasının üzerine astıktan sonra bu incirleri kocası kadına yedirirse, kadının üzerindeki sihir bozulur ve Allah Teala'nın izniyle kocasını çok sever. EVLENEMEYEN KADIN İÇİN Evlenemeyen kadın için: Bir kağıt üzerine aşağıdaki Sure ve Ayetleri yedi defa bir kağıt üzerine yaz. Sonra kadın bu hirzi göğsü üzerinde taşırsa, kendisindeki sihir bozulur ve Allah c.c. ın izniyle en kısa zamanda evlenir. Yazılacak olanlar budur:

َ‫ض حدعَْا‬ َّ ‫َاَر حَحَ ا‬ َّ ‫را حَ امَ ا‬ َ ََ‫َاَراحف امَاَََلحَنَ حشَر حح‬ َ َََََ َ‫َصد ح َو‬ َ ‫دق‬ ‫دقَ اَحزوَ َاَََّد ادذىَاَنحد َةددضَظََددرَ ََوفَدعَْدداََددق ا‬ َ َ‫َذ حك د َدر‬ َ ‫َ ح َ ََ ح‬ َ ََ ‫َحْد‬ ‫فَدداا َّنََد َاَحعَد ارَ َددراَاا‬ َّ َ َ ‫ََد َ َاَح قع حَد ارَ ق حَدًدراَفَدداا َذاَفَدَر حغد‬ ‫ن‬ َ ً‫َ َ ق ح قح‬ َ‫فَانحص د ددبََاا َل‬ ‫دقَفَاو َغ د ددبَزدََّّْد دداَباَالَّْد د ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ َ َ َ‫داظ ار َ َُ د دا‬ ‫د‬ ‫د‬ َ َ ‫َ ح َ ََ َ ح ح‬ ‫َهْددََُد ا‬ ‫دابحُدطق حمَراد ادو ا‬ ََ َ‫َاَس اِ ححدقدرَاا َّنَ َْدفقدحا اتلقوقَاا َّن‬ َ َ ‫ق‬ َ َ َ ‫صلا قحَ َ َم َلَاَح قم حق اَ ا‬ ‫الَق ح‬


Bismillâhirrahmânirrahîm. Elem neşrah leke sadrak. Ve veda’nâ anke vizrak. Ellezî ankada zahrak. Ve rafa’nâ leke zikrak Feinne meal usri yüsrâ. İnne meal usri yusrâ. Feizâ ferağte fensab. Ve ilâ rabbike ferğab. Zeyyennâ hâ linnâzırîn. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ yuslihü amelel müfsidîn.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin göğsünü genişletme dikmi? Senden o yükünü indirmedikmi? O, senin sırtını ezen bir yüktü. Senin şanını yükseltmedikmi? Her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Evet her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. O halde (İşini bitirip) boş kaldınmı (Hemen başka bir işe) sarıl. Ancak rabbine sarıl. Musa dediki; Bu sizin yaptığınız şey sihirdir. Allah onu muhakkak iptal edecektir. Şüphe yokki Allah, müfsitlerin işlerini düzeltmez. Yine bu konuda evlenemeyen kadın için aşağıda gelecek olan hatemi yaz. Yazdıktan sonra bu hatemi kadın üzerine assın.

Yazılacak olan hatem budur:


‫‪Evde kalmış evlenememiş bakire kız için, Pazartesi‬‬ ‫‪veya Cuma günü Rahman suresini bakire kızın ve‬‬ ‫‪annesinin ismiyle şu tertip olunmuş dua ile birlikte bir‬‬ ‫‪kağıt üzerine yaz:‬‬

‫َاَربد ددا ا‬ ‫َْ د دلَّحا ق َ ق قةد ددهََ قَد ددمَفقفَنَد دةََ َكَ د د حل ا‬ ‫بَ‬ ‫َ‬ ‫ََي ََجَا َ د دةَ َا َ‬ ‫ح‬ ‫َ‬ ‫اَثَّم ددراِ اََ د َِ ددجرا‬ ‫اْلاَّد ادة اََ د َاَ حكم ا‬ ‫داََاَُّ حب د َدر اََ د ح َ‬ ‫د‬ ‫َ‬ ‫اَ‬ ‫اََ‬ ‫َ‬ ‫ح‬ ‫َ‬ ‫َ َ ح َ ََ َ َ ح َ َ َ‬ ‫بفاكالاد ا‬ ‫اَن َََََتَد دَفُّفًَ‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ََ‬ ‫ة‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ُم‬ ‫مَ‬ ‫ح‬ ‫َ‬ ‫دف‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫َ‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫َ‬ ‫ا‬ ‫ََ‬ ‫دو‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫داََ َحَّْ د ً‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ح‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ََ َ‬ ‫ا‬ ‫َح َّدِتَ‬ ‫اََََتحفاففًَالَ َاَُةَََ قَ حمَ ااب حقلقه ا َََالَ اابَح قة قعه َ‬ ‫ََ َ حش ًة َ‬ ‫دطَد ََّبَدداَاَحد ٌ اََدحْ قَمََاَرتَحلد َهَددع ا‬ ‫اَََا َنَهَد ح اَ اه ََدداَ‬ ‫َ‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫َ‬ ‫َ َ ََ َ‬ ‫ح َح َ ح َ َ‬ ‫اا‬ ‫َاََدداكاَْ اة اَِفَُقدلقدده ا َ‬ ‫َحد َادرقكهَاحالَحوََ ااح ُّ‬ ‫َحانافَّد ادة َّ‬ ‫َاَر َ‬ ‫ََي َب حل َعانفَّددة َ‬ ‫احالَبْافادنيََُدا َ ََهْدََُ ا‬ ‫دابحُدطق حمَرا ادو ا‬ ‫َاَس اِ حح قدرَاا َّنَ‬ ‫حَ َ ح‬ ‫ق َ َ‬ ‫َ‬ ‫ا ا‬ ‫صلا قحَ َ َم َلَاَح قم حق اَ ا ََ‬ ‫َْفقدحاتلقوقَا ََّن ََالَق ح‬

‫‪Bismillâhirrahmânirrahîm.‬‬ ‫‪Yâ cemâater ricâli‬‬ ‫‪sellebtü ukûle küm fülâneten keselbis semerati min‬‬ ‫‪şeceratihâ vel habbeti min ekmâmihâ vez zühre min‬‬ ‫‪heyâkilihi ve elkaytü aleyküm mehabbeten ve atfan‬‬ ‫‪ve hannânan ve tehayyülen ve aşkan ve tahyîlen lâ‬‬


tâkate leküm bil cülûsü ve lâ bil ukûdi hattâ yetezevvecehâ ehadün minküm ve ebtaltü ta’tîlehâ ve dâne tezvîcihâ yâ helâniyyeti harrikul ervâhır rûhâniyyetis sâkineti fî kulûbil ecnebiyyîn. Kâle mûsâ mâ ci'tüm bihis sihru innallâhe seyübtilühü innallâhe lâ yuslihu amelel müfsidîn. Ey erkekler topluluğu! Bir meyve dalından nasıl koparıldıysa, bir ağaçtan meyveler nasıl alındıysa ve çiçekte dalından nasıl koparıldıysa, fülanete kızı fülanete de akıllarınızı o şekilde başınızdan alsın. Sizlere öyle bir mehabbet, atf, şevkat, hayal ve tahayyüller attım ki, sizlerden biri onunla durmaya ve oturmaya karşı koyamasın. Ta ki, onunla evlenene kadar. Onun engelini de iptal ettim ve evlenmeside yaklaştı. Ey Helaniyyeh! Ecnebilerin kalplerinde bulunan ruhani ervahları hareketlendir ki, fülaneye baksınlar ve gözlerinde ışık saçan bir güneş gibi görsünler. Ya da Zeliha'nın Yusuf aleyhis selama baktığı gibi baksınlar. Musa dedi ki; Bu sizin yaptığınız şey sihirdir. Allah onu muhakkak iptal edecektir. Şüphe yok ki Allah, müfsitlerin işlerini düzeltmez. Yazdıktan sonra, o kız bu yazılının suyu ile Pazar günü Utarid saatinde gusül abdesti alsın. O bakire kız erkeklerin gözünde parlak güneş gibi görünür. Erkekler ona Züleyha nın Yusuf Aleyhis selama baktığı gibi bakarlar ve o kız da yedi gün içinde, Allah c.c. ın izniyle evlenir.


AİLESİNE BUĞUZ EDEN ERKEK İÇİN Ailesine buğuz eden erkek için: Cuma günü güneş doğmadan önce şu Ayeti Kerimeleri yedi (7) defa yaz:

َ‫َاَراحف ام َ َ ََُ َ ق َاَ حن َ َحه َع َل َردَحفدَْ قَ حم‬ َ‫را ح‬ َّ ‫اَر حَحَ ا‬ َّ َ َ‫َد اَم َ ا‬ ‫نيَاََّ اذ ََ ا دطم اََحْدَمََهًََََِّ ََُ ا‬ َ‫هو‬ ‫ق‬ ‫غ‬ َ ََ ‫ر‬ َ ٌ ‫ََردَ ح ََ َ َ َ ح ق ح ق ح َ َ َ ق ٌ َ ق‬ ‫واحفم َُاَ َ ََهُْ ََ ا‬ ‫ابحُدطق حم َرااو ا‬ َ ‫َاَس اِ ححقر َاا َّن‬ َ َ ‫ق‬ ٌ َ َ َ ََ ‫صلا قحَ َ َم ََل اَح قم حق اَ ا‬ َ‫َْفقدحا اتلقوقَاا ََّن ََالَق ح‬

Bismillâhirrahmânirrahîm. Asallâhü en yecale beyneküm ve beynellezîne âdeytüm minhüm meveddeten vallâhü kadîrun vallâhü ğafûrur rahîm. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ yuslihü amelel müfsidîn.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Umulurki Allah, sizinle o düşman olduklarınız arasında bir dostluk meydana getirir. Allah Kadir'dir. Allah Gafur'dur, Rahim'dir. Musa dedi ki; Bu sizin yaptığınız şey sihirdir. Allah onu muhakkak iptal edecektir. Şüphe yok ki Allah, müfsitlerin işlerini düzeltmez. Yazdıktan sonra yazıyı yağmur suyu ile silip, huysuzluk yapan ev reisine bu su içirilirse, o kişide bulunan buğuz ve ona benzer şeyler gider.


MATLUBUN AKLINI ALMAK Ey Talip! Sen bilki; Karı kocadan birisinin aklını diğerine selb (almak) etmeyi murad ettiğin zaman, yedi adet kağıt alıp her kağıt üzerine Mülükü sebayı, Ruhaniyeti sebayı ve Esma-i Kamer'i şu tertip üzere yaz:

‫َ د حذ اببَوَُحدفائاف ددلََف د ا‬ ٍ َ‫َبحادَرائاف د حدلََفَ دداَ حغ ٍهَاَ حَحَد حدر‬ ِ ‫در‬ ‫د‬ ََ ‫م‬ ‫ف‬ ‫داخ‬ ‫ح‬ َّ َ ‫ق ح ق َ ح‬ َ ‫ق‬ ٍ ‫ََسَ ددمائافلََف ددافقهٍوَردرَُددا حن اََف ََائاددلََف د َداو‬ َ‫ش‬ ‫د‬ َ ‫َم‬ ‫َث‬ َ ‫ح‬ ‫دهو ح‬ ‫ح َ ق‬ َ ‫ق‬ ‫ح َ َ ح َ قح‬ ‫ا‬ ‫صددرفَدفائا‬ ٍ ‫داو‬ َ‫ََحف قمدده حن‬ َ‫َغَاَرحددفَ ح‬ ٍ ‫داو‬ َ ‫َش‬ ‫ض َحْدفَائفد حَدل َفَد ق‬ ‫فلََفَد ق‬ ‫َح َ ح‬ ٍَ ‫اِ حل‬ ‫ش‬ َ‫َك حَ َقفَائا ح‬ َ َ‫فل َف‬ Müzhib rukyâîl leyâhîmin mürreh cebrâîl leyâlağvin ahmer semsemâîl leyâfûrin bürkân mîkâîl leyârûsin şemhûreş sarfeyâîl leyârûğin ebyad anyâîl leyârûşin meymûn kesfeyâîl leyâşelşin. Yazdıktan sonra her parça kağıdın içine birer tane Kizbere koy. Ama kizbereleri koymadan önce her tane üzerine yetmiş (70) defa şu Ayeti Kerimeyi oku:

‫راَ د امَ اَاَد َّدر حَح ا َاَد َّدراحف امَزاد ََا‬ ‫َاَشددَه ا‬ ‫ا‬ َ‫ات‬ َ ‫دب‬ ‫د‬ ‫َح‬ ‫دا‬ ‫د‬ َّ ْ ‫ل‬ َّ ُّ َ ‫ق‬ َ َ‫ق‬ ‫ح‬ ََ ‫اَ د َاَْاَد ا‬ ‫داءََاَحاْا‬ ‫دنيََاَح َةَْددا ا اطَاَحم َةحْتَددراِ اََ د َاَد َّدذ َب ا‬ َ‫ب‬ ‫د‬ َ َ َ َ ‫ق‬ َ َ ََ َ


‫اْلد ددر ا ا‬ ‫َاَح ا‬ ‫ضد د ا‬ ‫اْلَحفد د ادلََاَح د ددمَ َّهَ اةََاحالَنحدعد د ا‬ َ‫دق‬ ََ ِ‫دا‬ ََ ‫دة‬ ‫ق‬ َّ ‫ح‬ ‫ح‬ َ ‫ثَ َذَد د‬ ‫َ ق َ َ َ َ َ َح‬ َ َ ‫َاْلف ا‬ ‫هَِاَ ُّ نحدفاََ َ ا‬ َ َ ‫َح حَ ق َاَح َمآ ا‬ ‫ق‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ق‬ َ ََ‫ََطَاعق ح‬ ‫ق‬ ‫َ ق‬

Bismillâhirrahmânirrahîm. Züyyine linnâsi hubbüş şehevâti minen nisâ-i vel benîne vel kanâtîril mükantarati minez zehebi vel fıddeti vel hayli vel müsevvemeti vel enâmi vel harsi zâlike metâul hayâtid dünyâ vallâhü ındehü hüsnül meâb. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlara; Kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma ve güzel atlar, davarlar ve ekinler, aşırı sevgi ile bağlanılan bu gibi şeyler çok ziynetli gösterilmiştir. Halbuki bunlar dünya hayatının birer metaıdır. Varılacak yerin bütün güzelliği Allah'ın yanındadır. Okuduktan sonra her taneyi her parça kağıt içine koy. Daha sonra bu kağıtlardan birini her gece uyku zamanında yak. Kağıdı yakarken de şöyle de:

َ‫َْلَّحا ق َ َ حة َلَفقفَ حنََاقفَنَ حة‬ Sellebtü akle fülân li fülâneh. Falancanın aklını falancaya aldım. Böylece yedi (7) gece kağıtları yakıp tamamlarsın. Bu yedi kağıdın yanması bitmeden matlub olan kişinin aklı sanki yok olur. ve talibe olan sevgisinden aklı


Umumi Muhabbet Formülleri 1- 41 adet kara biber alınır. Gece yatsıdan sonra her bibere 1 fatiha üç ihlas okunup ocakta yakılır ve “ falanca benim sevgimden bu biber gibi yansın” denir. Bu işlem yedi gece yapılır. 2- Aşağıdaki azimet cumartesi sabahı güneş doğamadan evvel safranla yazılır. Sevgisi istenen kişinin sevgisi niyetiyle sağ pazuya bağlanır. O kişinin gözüne görünür, mahallesinden veya yolundan geçilirse büyük bir muhabet hasıl olur. Mücerreptir.


3- Aşağıdaki tılsım yedi parça kaburga kemiği üzerine yazılır. Kemikler, Sevgisi istenen kadın ise dişi köpeğe, erkekse erkek köpeğe yedirilir.

4- Sevgisi talep edilen kişi için insan suresinin ilk ayeti kerimesi aşağıdaki usul üzere 3 gece biner defa okunur. Mücerreptir.


“ Hel Etâ alel insani hıynün mined-dehri lem yekün şey’en mezkûrâ. Đnnâ halaknel insâne min nutfetin emşâc. Nebteliyhi kezalike nebteliyhi nebteliyhi nebteliyhi nebteliyhi nebteliyhi nebteliyhi kezâlike neteliy kalbe fülan ilâ fülan bilacel.” Birinci fülan yazan yere sevgisi talep olunanın ismi anne ismiyle beraber söylenir, ikincidede sevgiyi talep eden söylenir. 5- Bir kimse üç gece bir miktar karabibere veya bir muma 1127 defa “ve elkaytü aleyke mahabbeten mini” ayetini okur, biber veya mumu “ Ya rabbi, bu ateşin mumu (veya biberi) yaktığı gibi sende falancının kalbini benim aşkımdan yak” diye dua ederek yakarsa çok büyük tesiri görülür. 6- Aşağıdaki tılsım, Arabi ayın ilk çarşambasında bir parça kağıt üzerine yazılıp sevgisi istenen kişinin eşiğine gömülürse, mahbub deli divane olur.

7- Aşağıdaki terkip iki ayrı kağıda yazılır. Biri kendi üzerinde taşınır. Diğeri sevgisi talep edilen kişiye içirilirse aralarında dayanılmaz bir aşk başlar.

8- Aşağıdaki tılsımda yazılır. Sevdiğinin kapı eşiğine konursa hemen aşk meydana gelir.


9- Bir kimse, sevdiğinin kendisini sevmesini isterse, 19 sabah 786 şar defa “bismillahi-l vedüd” okur, sonundada “ ey vedüd olan allahım, falancanın kalbinde bana karşı muhabbet halkeyle” diye dua eder. Çok kişiye tavsiyemiz oldu, şu ana kadar maksadına ulaşmayan olmadı. Hem helal ve hemde etkili bir usuldür. 10- Sevdiğinin kişinin iç elbisesinden bir parça alınır. Aşağıdaki tılsım bu beze yazılır. Bez yağa bulanıp niyet edilerek ateşte yakılır.

11- Yine sevdiğinin iç elbisesinden bir parça elde edilir. Aşağıdaki tılsım o parçaya yazılıp dumansız ateşte yakılır. Çok tesirlidir. 12- Aşağıdaki vefki şerifi niyet ederek yazıp sevdiğinin kişinin eşiğine yada geçeceği yola göm. Ordan geçtiği andan itibaren seni sevmeye başlayacaktır.

Bu uygulama evlenmelerine karşı çıkanların niyetiylede yapılabilir. Biz yaptık ve faydasını gördük.


13- Aşağıdaki terkibi niyet ederek bi kerpiç üzerine kazı. Sonra bu kerpicin yazılı tarafı ateşe gelecek şekilde yanan bir tandırın yada ocağın duvarına ör. Talep edilen kişi geldikten sonra o tandırın bir daha kullanılmaması lazımdır. Taki kişi seni terk ederse hariç.

14- Bu tılsım bir bakır levha üzerine işlenir. Daha sonra bu levha 7 gün soğuk bir yerde tutulur. 7 günün sonunda, niyet edilerek, sürekli yanan bir ocağa atılıp yakılır. Matlup deli divane olur.


15- Aşağıdaki tılsım bir bakır levha üzerine yazılır. Aynı levhaya sevdiğinin ismi anne ismiyle beraber eklenir. Niyet edilerek yanan ocağa konur. Sevdiğin gelene kadar ocak sürekli yanmalıdır. Gelincede levha hemen çıkarılmalıdır. Çok tehlikelidir.

16- Atideki tılsım, kullanılmamış bir nala yazılır. Bu nal hızlı koşan bir atın, yada yük hayvanının ayağına çakılır. Nal ayakta olduğu sürece matlup deli divane olur. 17- Aynı tılsım nala yazılıp kor ateşe atılır. Kızınca çıkarılıp ayak basmayan bir yere gömülürse aynı neticeyi verir.

18- Aşağıdaki tılsımda kullanılmamış bir nal üzerine yazılır. Tılsımın dört tarafına sevgisi istenen kişinin ismi anne ismiyle beraber eklenir. Bunu sırf denemek için yapan bir genç tanıdım. Yaptığı kişi dul bir kadındı. Kadın o kadar mübtela olduki evlenmek zorunda kaldılar.


19- Bir parça kurşun levha üzerine sevdiğinin adı ana adıyla beraber yazılır. Aşağıdaki tılsımda ilave edilir. Daha sonra “bu kurşun ateşte eridiği gibi falanca nın oğlu/kızı da aşkımdan ersin diyerek kurşun eritlir.

20- Aşağıdaki tılsımda 10 parça vardır. Parçalar çizgiyle ayrılmıştır. Her parça bir ekmek üzerine yazılır. Sevdiğin kişi niyet edilerek bu ekmekler köpeğe verilir. Erkek için erkek köpek, kadın için dişi köpeğe verilir.

21- Aşağıdaki tılsımdada 12 parça vardır. Yukardaki işlem 12 parça ekmek üzerine ve 12 kelbe verilerek yapılır.


22- Aşağıdaki tılsım bir taş üzerine yazılıp, niyet edilerek kor ateşe atılırsa, kim niyet edilmişse deli divane aşık olur.

23- Sevdiğinin saçından bir miktar elde edilir. Aşağıdaki tılsım bir kağıda etrafına ayetel kürsü ve 3 ihlas yazılarak işlenir. Saç bu kağıda sarılıp, 3 defa “bu saçın sahibi tılsım hakkı için aşkımdan yanıp tutuşsun” denilerek ateşte yakılır. 24- Aşağıdaki dört adet tılsımı yaz. Birinciyi ateşe, ikinciyi suya, üçüncüyü eşiğinin altına koy. dördüncüyü rüzgara karşı as. Her bir uygulamayı yerleştirirken ismini anne ismiyle beraber anarak niyet etmeyi ihmal etme. 1. Tılsım:

2. Tılsım:

3. Tılsım

4. Tılsım:


25- 17 tane zeytin yaprağının bir yüzüne sevdiğinin ismi anne ismiyle beraber yazılır. Diğer yüzünede aşağıdaki tılsım yazılıp birer birer ateşte yakılır. Kararı kalmaz aşkından deli divane olur.

26- Aşağıdaki tılsımın etrafına evvela dört büyük meleğin ismi yazılır. Onun etrafına da ayetel kürsü yazılır. Fitil şekline getirilerek yanan bir kandilin içine 7 gece konur. Her defasında niyet etmek lazımdır. Kandil yanarken 313 defa ya Rakıyb okunur.

Şirinlik için. 27- Aşağıdaki tılsım kullanılmamış bir demirin üzerine işlenir. Matlubun kapısının eşiği altına niyet edilerek yerleştirilir. Sevgisi istenen kişi bu demirin üzerinden geçerse divane aşık olur.


28- Bir kimseyi kendine aşık etmek için ayağını bastığı 7 yere (7 tane ayak izine) şu tılsımı yaz. 7 tanede kendi ayak izine yaz. Artık peşinden ayrılmaz.

29- Aşağıdaki tılsım kemikten yapılmış bir tarak üzerine yazılır. Tarağa sevdiğinin ismi anne ismiyle beraber eklenir. Niyet edilerek bir kafir mezarına gömülüp üç gün beklenir. Matlup kişi üç günde aşık olmaz ve tarak mezardan çıkarılmazsa delirir. İllaki aşık olur.

30- Đki genç birbirlerine aşık olsalar, ancak gereke ailelerden gerekse dışarıdan birileri evliliklerine karşı çıksa, aşağıdaki tılsımı yazsınlar. Bir miktar suyun içine koysunlar. Sonrada evliliklerine karşı duranların kapılarına serpsinler. Yazılı kağıdı da kapı eşiğine gömsünler. O gece muratları gerçekleşir.

31- Bir kızı istesen, kızında gönlü olsa, ancak ailesi izin vermeseler aşağıdaki ayetleri yaz, kızın kapısı üstüne yada göbekten aşağı olmamak kaydıyla kapının herhangi bir yerine yerleştir. Ondan sonra kızı iste. Mücerreptir.

‫ﻥ‬‫ ﻤ‬‫ ﺒﹺﻪ‬‫ﻴﺏ‬‫ﻴﺼ‬ ‫ﻪ‬‫ﻠ‬‫ ِﻝﻔﹶﻀ‬‫ﺁﺩ‬‫ﻼ ﺭ‬ ‫ ﹴﺭ ﹶﻓ ﹶ‬‫ﻙ ﺒﹺﺨﹶﻴ‬  ‫ﻴ ﹺﺭﺩ‬ ‫ﺇِﻥ‬‫ﻭ ﻭ‬ ‫ﻫ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻪ ﺇِ ﱠ‬ ‫ﻑﹶ ﻝﹶ‬‫ﺭ ﹶﻓﻼﹶ ﻜﹶﺎﺸ‬ ‫ﻀ‬  ‫ ﺒﹺ‬‫ ﺍﻝﹼﻠﻪ‬‫ﻙ‬‫ﺴ‬‫ﺴ‬‫ﻴﻤ‬ ‫ﺇِﻥ‬‫ﻭ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻴ‬‫ﺭﺤ‬ ‫ﺭ ﺍﻝ‬ ‫ ﺍﻝﹾ ﹶﻐﻔﹸﻭ‬‫ﻫﻭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﺎﺩ‬‫ﺒ‬‫ ﻋ‬‫ﻤﻥ‬ ‫ﻴﺸﹶﺎﺀ‬ Ve in yemseskallâhu bidurrin fe lâ kâşife lehu illâ hû(hûve), ve in yuridke bi hayrin fe lâ râdde li fadlih(fadlihi), yusîbu bihî men yeşâu min ibâdih(ibâdihi), ve huvel gafûrur râhîm Yâ Beduh, diğer tarafına sevgisi talep 32- 41 adet düz taş alınır. Taşların bir tarafına edilenin ismi anne ismiyle beraber yazılır. Her bir taşüzerine niyetle bir Yasin i şerif okunur. Yasini şerifte 7 tane mübin kelimesi vardır. Her mübinde 100 defa Yâ Beduh okunup, Yasin bitince dua edilir. Sonra taşlar bir çömlek içinde ateşe konur. Ve dua edilir. Gayet mücerreptir.


33- Aşağıdaki tılsım sevgisi talep edilen kızın kapısı eşiği altına gömülürse divane aşık olur. Tılsıma sevgisi istenen kızın ismi anne ismiyle beraber eklenmeli ve gömerken de ismen niyet edilerek gömülmelidir. Aksi halde hanede bulunan herkesi etkiler. Mücerreptir.

7

34- Bir elma yada benzeri bir meyve üzerine yasini şerifin 78, 79 ve 80 inci ayeti kerimeler 42 defa okunup matluba yedirilirse delice bir sevgi husule gelir. 35- Cuma günü, imam hutbede iken, bir elma üzerine 70 tane Kevser suresi okunup matluba yedirilirse çok güçlü bir muhabbet hasıl olur. 36- Sevdiğinden yedi adet saç teli elde edilir. Her bir telin üzerine 7 şer defa “bismillahirrahmanirrahıym. Yevme te’tis semâ ü bidühanün mübiyn. Yağşennâse hâzâ azabun eliym” ayetleri okunur. Kıllar teker teker ateşe atılıp yakılır. Yakarken niyet etmeyi unutmamak lazımdır. 37- Aşağıdaki tılsımı avucunun içine yazıp kimin göğsüne hafifçe vursan ve ya elini göğsüne koysan sana karşı şiddetli bir muhabbetle tutulur.

38- Aşağıdaki vefki bir kağıda yazıp üzerine de 7 defa azimeti oku. Azimetin okuması bittikten sonra vefkin ortasondaki he harfini silip yerine matlubun ismini anne ismiyle beraber yaz. Bunu bir yiyecek yada içeceğin içinde bir müddet beklettikten sonra bu nu matluba yedir.


Azimet de budur.

Aksemtü aleyküm bi ızzetil melikil mâliki fî mülkihil azîzi fî ızzi ızzetihil cebbâru fî ceberûtihibi men halakas semâe ve rafeahâ bi gayri amedin ve basetel arda alel mâi fe cemede ve ersel cibâle ve seyyeral bihâri ve mutlıus semss ve munîrul kamera ve münezzilül gaysi ve mucril enhâri ve mûlicül leyli fin nehâri ve mülicün nehâra fil leyli ve muhricil hayye minel meyyiti ve muhricil meyyiti minel hayyı ecîbû yâ huddâme hâzihil Hurûfi ve enzilul mehabbeted dâimeti fî kalbe kezâ ilâ mehabbete kezâ. 39- Aşağıdaki sicil, misk safran ve gülsuyundan yapılan bir mürekkeple camdan bir kabın dibine yazılır. Matlubun ismi anne ismiyle beraber eklenir. Kaba bir miktar su doldurulur. Yazı silinene kadar beklenip silindikten sonra matluba içirilir.

40- Muhabbet hususunda en etkili uygulamalardan biri şudur. Sabah, kuşluk vaktinde güzelce bir abdest al. Sonra 100 istiğfar ve 100 salaatı şerife okunur. Bundan sonra gözler kapatılıp sevgisi istenilen kişi göz önüne getirilir. Ve 170 defa ved-duha suresi okunur. Akabindede “Ya Rabbi; bu sure-i şerif hürmetine, senden helal olarak falancanın beni sevmesini ve onla evlenmeyi istiyorum” diye dua edilir. Bize bu konuda uygulama için başvuran birçok kişiye bunu tavsiye ettik. Çok tesirli neticeler elde edildi. Şirinlik Uygulamaları 1- Üç tane kağıda 41 defa maşallah yazılır. Birisi suya konur. Kişi bununla her sabah yüzünü yıkar. Birisini boynuna asar. Diğerinide evin giriş kapısı üzerine asarsa hem ailesine hemde dışarıdakilere karşı çok güzel görünür. 2- Sevdiğine güzel görünmek için aşağıdaki tılsımı bakır bir levha üzerine yaz. Sonrada sürekli yanan bir ocak, tandır yada fırının altına yerleştir.


3- Aşağıdaki vefki şerifi şerifi yazıp üzerinde taşıyan ve her namaz vaktinde 100 defa ya Hâdi zikrine devam eden kimse herkesin gözüne güzel gözükür. Herkesin sevgilisi olur. Vefki şerif budur

4- Sevdiğin kişinin yanına giderken aşağıdaki tılsımı yaz ve üzerinde taşı. Onun gözüne (hatta tüm kadınların gözüne) çok güzel görünürsün. Sana divane aşık olur. Başka kadınların aşık olmaması için sevdiğinin ismini anne ismiyle beraber eklemeyi unutma.

5- Aşağıdaki tılsımı üzerinde taşıyan kişi hangi kadına baksa kendine aşık eder.


6-

Aşağıdaki tılsımı şafak vakti yazıp yanında taşıyan kimse herkese güzel ve sevimli görünür.

7- Aşağıdaki tılsımı yazıp üzerinde taşıyan kimseye herkes muhabbetle bakar.

8- Aşağıdaki tılsımı yazıp üzerinde taşımak şirinlik hususunda çok etkilidir. Tarafımızdan defalarca tecrübe edilmiş ve her defasında olumlu netice alınmıştır.


9- Aşağıdaki tılsımın muhabbet meleğinin kanadında yazılı olduğu rivayet edilir. Bu tılsımı yazıp kollarına bağlayan kimseye herkes muhabbet eder.

10- Erkeklerin gözüne şirin görünmek isteyen kadın aşağıdaki tılsımı yazıp üzerinde taşısın. Bütün erkekler ona hayran ve mestan olur.


11- Atideki tılsım erkekler için bir iksirdir. Bu tılsımı üzerinde taşıyan erkeği gören kadınlar ona aşık olur.

12- Aşağıdaki sicil, misk, safran ve gülsuyuyla yazılıp bir şişeye konur. Sonra şişenin içine biraz gül suyu eklenir. Her sabah evden çıkarken bu sudan sağ ele bi miktar dökülüp yüze sürülür.

13- Güzelleşmek ve etraftakilere güzel görünmek için her sabah 100 defa Ya Allah, 100 defa Ya Kuddüs, 100 defada Ya Cemal okumaya devam edilir. 14- Her sabah 1 defa fetih suresini oku. Sonunda bir miktar suya nefes et. Sudan üç yudum iç. Kalanıyla yüzünü yıka. Çevrendeki herkesi kendine aşık olmuş görürsün. 15- Şirinlik için en güzel, en etkili, en sevap yol şudur. Hangi erkek yada kadın, gece yarısından sonra kalkıp teheccüd namazı kılmaya devam etse, yüzü ayın on dördü gibi parlak olur. Herkes katında güzel ve sevimli olur. Peygamber efendimiz a.s buyurmuşlardır ki “Gece namazı çok olanın gündüz yüzü güzel olur”.

Aile Huzuru Aile içi olabilecek geçimsizliklerin önüne geçmek, yaşanmakta olan huzursuzlukları bertaraf etmek için yapılabilecek uygulamalar: 1- Bir ailede huzurun temini büyük ölçüde kadının elindedir. Huzursuzluğun kaynağı genelde erkeklerdir. Kocasının kendisini sevmesini ve huzursuzluk çıkarmamasını isteyen kadın 21 gün boyunca her sabah bir miktar tuza 1 fatiha 3 ihlas okuyup üfler. Sevabını, peygamberimizin ve ehli beytinin ruhuna hediye edip “ Ya rabbi, eşimle aramıza ehli beytin aileleriyle aralarında olan muhabbetten ilka eyle” diyerek dua eder. Bu tuzdan bir kısmını bir koyuna, bir kısmını bir köpeğe ve bir kısmınıda kendi evinde yemeklerde kullanır.


2- Yine kadın, yaptığı yemekler üzerine zaman zaman birer nebe (amme) suresi okuyup üflerse aile içinde huzur ve muhabbet olur. 3- Kadın yada erkekten birisi, diğeri uyurken başında bir metre kendir, çiriş gibi bir ip üzerine besmele çekerek 41 düğüm atar. Her düğümden sonra “eşim bana bağlansın yarabbi” diye dua eder. Daha sonra bu ipi yastığın altına yada kapı eşiğinin altına korsa, eşi kendisine bağlı olur. Gözü başkasını görmez ve kendisinden başkasına bakamaz hale gelir. 4- Eşlerden birisi huysuz olup diğerine rahat vermiyor, sürekli kavga ve huzursuzluk çıkarıyorsa kullanılmamış 7 tane kilit alınır. Her kilide besmeleyle 7 şer ayetel kürsü okunur. Ve her bir kilide “eşimin dili bana karşı bağlansın” diyerek kilitlenir. Bunu eşinin yanında o uyurken yapmak daha tesirlidir. Daha sonrada kilitler içi su dolu bir kuyuya atılır. 5- Kocası kendisine karşı şiddet gösteren kadın, bir arşın kadar ipe 41 düğüm atar. Her düğümü atmazdan evvel besmelesiz olarak bir tane tebbet suresi okur. Sonunda “kocamın eli bana karşı bağlansın” der ve ipi ağır bir şeyin altına koyup bir hafta bekler. Bir hafta içinde eşi hala kendisine karşı şiddet uyguluyorsa ipi ateşe atıp yakar. Yalnız bu terkip çok tehlikelidir. Eşin felç olma ihtimali çok yüksektir. Onun için yakmak tavsiye edilmez. 6- Zalim bir eşi sakinleştirmek ve şerrinden kurtulmak için sabahları ondan erken kalkılıp 51 defa besmele-i şerife okunur ve yüzüne karşı üflenir. Yine o eve girdiği zaman, veya sen eve girdiğin zamanda aynı uygulamayı yaparsın. Bi iznillah sana zararı dokunmaz. 7- Araları bozuk olan eşlerden biri, sabahları 66 defa “Allahümme” diye yalvarır bir ses tonuyla niyaz eder. 66. da “Allahümme Yâ müellifel kuluuub. Ellif beyniy ve beyne (kadın okuyorsa) zevciy (erkek okuyorsa zevcetiy) ülfleten kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havva, ve Muhammed Mustafa ve hatiycetel Kübra, ve aliyyiy murtaza ve fatımetez-zehra, ve beynes-salihıyne ves-salihât” diye dua eder. Buna en az 21 gün devam edilir. 8- Aşağıdaki vefk ve terkip bir parça kağıt, yada bez üzerine yazılıp yastık altına konulursa eşler arasında çok kuvvetli bir muhabbet hasıl olur. Ancak bunu eşlerden birinin bizzat kendisinin yazması daha etkilidir.


9- Aşağıdaki terkip, muhabbet ayetleriyle beraber, silinir mürekkeple bir parça kağıt üzerine yazılıp, tatlı bir şerbet içine konur. Mürekkep silinene kadar beklendikten sonra şerbet aralarında huzursuzluk olan aileye içirilir. Yine, bu terkibin yazılıp yastık altı, kapı eşiği gibi bir münasip yere konmasındada büyük fayda vardır.

10- Eşi huysuz olan kişi, o uyurken yada sinirlendiği zamanda 7 defa tevbe suresinin son ayetleri olan “lekad câ eküm……” okur ve eşinin yüzüne karşı üflerse, bir müddet de buna devam ederse, eşi huysuzluk etmekten vazgeçer. 11- Bir miktar suya 123 tane yasini şerif okunur. Yasini şerifte 7 tane mübin kelimesi vardır. Her mübinde “Yâ Vedud” denir ve “hu” diye sıcak nefesle suya üflenir. Bu sudan geçinemeyen eşler, düşman olan aileler içerse düşmanlık ve geçimsizlik sonar erer ve aralarında muhabbet başlar. 12- Bir kimse 40 sabah “summun bükmün umyun fehüm la ya’kılun” diye hafif sesle okunup huysuz ve zulmeden eşin yüzüne doğru üflenirse ona karşı zarar vermez. Dırdır etmez. 13- Karı koca geçimsizliklerinde, aşağıdaki tılsımı yazıp her ikisinede taşıtırsan birbirlerini severler ve ayrılmazlar.

14- Karı koca geçimsizliği için aşağıdaki tılsım yazılıp yastıklarının altına konursa aralarında kuvvetli bir aşk doğar.

15- Evde kullanılan bıçak üzerine aşağıdaki tılsım işletilirse o bıçakla kesilen meyve, sebze vs. şeyleri hane halkı yer. Ve koca karısına aşırı bir muhabbetle bağlanır. Bıçağı erkek kullansa kadın kocasına muhabbet eder. Yalnız gelen misafirler için hazırlanacak şeylerde o bıçak kullanılmamalıdır.


16- Yine, karı koca arasında huzursuzluk olsa, kavga büyümeden birisi kalkar bıçağa bu tılsımı yazar, onunla meyve kesip karşısındakine ikram ederse kavka büyümeden muhabbet hasıl olur. TILSIM BUDUR

17- Aşağıdaki vefk Cuma gün sala vakti pazartesi güneş doğarken yazılıp su içine konur. Bu sudan karı koca içerse aralarında büyük muhabbet hasıl olur.

18- Eşinle aranızda huzursuzluk varsa aşağıdaki duayı yaz ve sağ koluna bağla. Büyük değişiklikler müşahede edeceksin.

‫ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺼﻤﺪ ﺭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﺑﻐﲑ ﻋﻤﺪ ﱂ ﻳﻠﺪ ﻭﱂ ﻳﻮﻟﺪ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﻮﺍ ﺍﺣﺪ ﻳﺎ ﺍﷲ ﻳﺎ‬ ‫ﺍﷲ ﻳﺎ ﺍﷲ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ‬ Okunuşu: bismillahil vahidis-samed. Rafius-semavati bi ğayri amed. Lem yelid velem yuled. Velem yekün lehü küfüven ehad. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Muhammed Ya Muhammed Ya Muhammed 19- Aşağıdaki tılsım, reyhan çiçeğinin yaprağına yazılır. Daha sonra yaprak kurutulup ufalanır. Tozu yumurtayla karıştırılıp eşine yedirirsen sana muhabbetle bağlanır.

20- Anne babası kavga eden ve geçinemeyen çocuk, bir miktar suya başında ve sonunda 14 fatiha okuyarak 1000 ihlası şerif okr. Okumaya başlamadan niyet eder. Bitirincede dua ederse, Mevla o anne baba arasını ıslah eder.


Ayrılan ve Terk Edenler Đçin 1- Terk edilen kişi her gece 3 defa Meryem suresini okursa terk eden geri döner. 2- Terk edilen kişi, yatsıdan sonra abdest alıp 2 rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye doğru oturur. Tarık suresini “innehü ala rac-ıhi le – k3adir” ayetine kadar 21 defa okur. Ve sonunda “ya rabbi beni terk eden ………i bana geri döndür diye dua eder. Buna 21 gün devam ederse terk eden bi iznillah geri döner. 3- Evini yada herhangi bir yeri terk edip gitmiş birini geri döndürmek için aşağıdaki uygulama Perşembe günü kuşluk vakti zaferan ve misk ile yazılır. Bir güvercinin kanadına bağlanır. Eğer getirilecek kişinin durduğu ev biliniyorsa evin yanında, bilinmiyorsa cami yanında güvercin serbest bırakılır. Çok kuvvetli bi terkipdir.

4- Ayrılmış veya birbirini terk etmiş olanları bir ayaya getirmek için iksir olarak cenabı hakkın “Ya Câmi’” ismi şerifi vardır. Bu isim usulüne uygun olarak kullanılırsa hem muhabbette, hemde birleştirmede çok etkilidir. Şimdi birkaç tane uygulama usulünü yazalım. 5- Bu mübarek ismi şerifin ebced değeri 114 dür. Riyazatı 5 gün, zikri 570 dir. Bir kimse birinden ayrılsa, yada biriyle birleşmek ve kavuşmak istese 5 gün itikafa girer. Ve oruç tutar. Bu süre içinde evradü ezkarla meşgul olur. Her namazdan sonra 570 defa Yâ Câmi’ diye zikre devam eder. Ve her zikrin sonundada “icme’ beyniy ve beyne (eğer kadın için yapılmışsa) ayşe binti Havva, yada (erkek için yapılmışsa) ali bin Havva”


(ya rabbi, benimle Havva kızı ayşe yada Havva oğlu aliyi birleştir) diye dua eder. Buradaki isimler semboliktir. 6- Yine bir kimse aynı şey için 41 gün hiç namazını terk etmeden kılar. Her namazın sonundada 114 defa bu zikri okur ve aynı duayı yaparsa matlubuna kavuşur. 7- Yada 21 gün oruç tutar ve akşam ezanla iftar arasında 114 defa bu zikri yapıp dua ederse matlubuna kavuşur. 8-

٣٥ ٤٢ ٣٧

٤٠ ٣٨ ٣٦

٣٩ ٣٤ ٤١

Yukardaki, Câmi isminin 3 lü vefkidir. Bu vefk niyet edilerek misk, zağferan ve gülsuyu ile yazılır. Daha sonra bir ağacın güney tarafına asılır ve “bu vefk burada kaldığı sürece falancanın bana gelmesi hususunda hadimleri bana yardımcı olsun” denir. Ve her gün dua edilir. 9- Sabah güneş doğmadan evvel, horozlar iki defa öterler. Birinci ötüş ilk şafak vaktinde, ikincisiyse ikinci şafak vaktinde olur. Birinci horoz ötüşünden itibaren ikincisine kadar geçen süre içerisinde 1000 defa Yâ Câmi okursun. Her yüzde “Ya Câmi, eşimle (yada herhangi biriyle) beni bir araya getir diye dua edersen, eşin nerde olursa olsun sana geri döner. Buna eşin sana dönene kadar devam edilir. 10- Eğer duayı, “Yâ Veduud, falancanın kalbinde (yada eşimin) bana karşı muhabbet ve sevgi hasıl eyle” diye dua edersen, sana karşı aşırı bir muhabbetle bağlanır. 11- Evini ve ailesini terk eden kişiyi geri döndürmek için, ismini anne ismiyle beraber zikrederek dönmesine niyet ederek aşağıdaki tılsımı büyükçe bir mumun dışına yaz. Üzerine 41 yasini şerif oku ve mumu yak. Çok kuvvetlidir.

12- Đki denizin, yada nehirle denizin, buda bulunamazsa iki akarsunun, yada dereyle gölün birleştiği yerden bir miktar su al. Suyun üzerine, niyet ederek 41 fatiha, 100 ihlas, 7 tane yasini şerif, 20 tane Yâ Veduud, 114 Yâ Câmi, 573 Yâ Bâıs oku. Her defasındada suya sıcak nefesle üfle. Ve “yarabbi, falancaya tarafından bana karşı sevgi ve muhabbet ilka eyle, ve onu bana gönder, geri döndür” diye dua et ve suya üfle.. Sonra, suyun bir kısmını onun evinin eşiğine yada mümkünse elbisesine dök, eğer mümkün olursa, suyun geri kalanından onun içmesini temin et. Kısa zamanda seni sevecek ve geri dönecektir. 13- Eşi kendisini terk eden kimse onunla barışmak isterse ali Đmran suresinin 33-34. Ayetleri bir iksirdir. Eşi terk etmiş olan kadın bu ayetleri yazıp başıda taşır, erkek ise


saÄ&#x; kolunda taĹ&#x;Äąr ve karĹ&#x;Äądakiyle konuĹ&#x;ursa aralarÄąnda uyum ve muhabbet hasÄąl olur. Ayetler Ĺ&#x;unlardÄąr:

â&#x20AC;Ťď˛&#x201D;â&#x20AC;Ź î   â&#x20AC;Ťďť¤â&#x20AC;Źî Ś â&#x20AC;Ťďş&#x17D;ďšśďť&#x;â&#x20AC;Źî  â&#x20AC;Ťďť ďšśďť° ďş?ďšžďť&#x;ďť&#x152;â&#x20AC;Źî  â&#x20AC;Ťďş?  ďť&#x2039;â&#x20AC;Źî  â&#x20AC;Ťďť¤ďşŽâ&#x20AC;Źî ˘ â&#x20AC;Ťďť&#x2039;â&#x20AC;Źî Ś â&#x20AC;Ťďť­ďş&#x20AC;Ů&#x17D;ďş? ďšśďť?â&#x20AC;Źî   â&#x20AC;Ťďť˘â&#x20AC;Źî   â&#x20AC;Ťďť´â&#x20AC;Źî Śâ&#x20AC;Ťďş?â&#x20AC;Źî  â&#x20AC;Ťďş&#x2018;ﺎâ&#x20AC;Źî ˘â&#x20AC;Ťďť­ďş&#x20AC;Ů&#x17D;ďş? ďšśďť? ďş&#x2021;ďšşâ&#x20AC;Źî   â&#x20AC;Ťďş&#x17D;â&#x20AC;Źî Łâ&#x20AC;ŤďťŽďşŁâ&#x20AC;Źî Ąâ&#x20AC;Ťďť§â&#x20AC;Źî  â&#x20AC;ŤďťĄ ďť­â&#x20AC;Źî   î  â&#x20AC;Ťďşť ďšśďť&#x201E;ďť&#x201D;ďšśďť° ďş&#x20AC;Ů&#x17D;ďş?ﺊâ&#x20AC;Ź î ˘ â&#x20AC;Ť ďş?â&#x20AC;Źî  â&#x20AC;Ťďş&#x2021;﹠ ďş?ďť&#x;﹠â&#x20AC;Ź î ¤â&#x20AC;Ťďť´ďť˘â&#x20AC;Źî Śâ&#x20AC;Ťďť â&#x20AC;Źî  â&#x20AC;Ť ďť&#x2039;â&#x20AC;Źî ¤â&#x20AC;Ťďť´ďť&#x160;â&#x20AC;Źî Śâ&#x20AC;Ťďşłďť¤â&#x20AC;Źî   î Ąâ&#x20AC;Ťďş?ďť&#x;﹠â&#x20AC;Źî  â&#x20AC;Ťďşž ďť­â&#x20AC;Ź â&#x20AC;Ťďť&#x152; ďš´â&#x20AC;Źî ˘ â&#x20AC;Ťďş&#x2018;â&#x20AC;Źî   î ˘â&#x20AC;ŤďťŁďťŚâ&#x20AC;Źî Ś â&#x20AC;Ťďş&#x17D;â&#x20AC;Źî  â&#x20AC;Ťďť&#x20AC;â&#x20AC;Ź î Ą î ˘â&#x20AC;Ťďş&#x2018;ďť&#x152;â&#x20AC;Źî   â&#x20AC;Ťďş&#x201D;ďš°â&#x20AC;Źî ¨â&#x20AC;Ťďťłâ&#x20AC;Źî Źâ&#x20AC;Ťďš¸ďşŤďş­â&#x20AC;Ź OkunuĹ&#x;u: Ä?nnellahestafa ademe ve nuhav ve ale ibrahÄąme ve ale Äąmrane alel alemÄąn. ZĂźrriyyetem ba'duha mim ba'd vallahĂź semÄąun alÄąm 14- Terk etmeye meyilli olan eĹ&#x;in yattÄąÄ&#x;Äą yere bi miktar kĂśpek kanÄą sĂźrĂźlĂźr. AynÄą kandan eĹ&#x;inin elbisesine de sĂźrĂźlĂźr. YediÄ&#x;i ve içtiÄ&#x;i Ĺ&#x;eylerede birkaç damla damlatÄąlÄąr. EĹ&#x;, evini terk etmekden vaz geçer ama çok hÄąrçĹn olur.

CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bir kimseyi celb etmek istersen: Pazar gĂźnĂź gĂźneĹ&#x; doÄ&#x;arken bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine Bin (1000 defa Elif harfini ve bir defada Fatiha suresini yaz. Matlubunun saçĹndan bir miktar kÄąl alÄąp yazdÄąÄ&#x;Äąn kaÄ&#x;ÄądÄąn içine koy. KaÄ&#x;ÄądÄą dĂźrĂźp ateĹ&#x;e at ve atarken ßç defa, Elif, Elif, Elif dedikten sonra â&#x20AC;&#x153;Bu saç ve nĂźsha nasÄąl yanarsa fĂźlan kÄązÄą fĂźlanÄąn kalbide benim için Ăśyle yansÄąnâ&#x20AC;&#x153; dersin. Allah Teala hazretlerinin Äąn izniyle matlubun hasÄąl olur.

g

MUHABBETLE UYKUSUNU BAÄ&#x17E;LAMAK Matlubunun uykusunu muhabbetle kendine baÄ&#x;lamak istersen: Pazar gĂźnĂź gĂźneĹ&#x; doÄ&#x;arken, bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine Fatiha suresini ve altÄąnada Ĺ&#x;u Tevkili yaz:

 # P J. ! J/ # }

C F J/ # "/ m+ J 2 K $ J F J/ # EF


AkadtĂź nevme fĂźlanete binti fĂźlanete ala mehabbeti ve ÄąĹ&#x;kÄą fĂźlan ibni fĂźlanete bi hurmetis suretil Fatihah YazdÄąktan sonra bu kaÄ&#x;ÄądÄą rĂźzgara karĹ&#x;Äą asarsan, matlubun rahat uyku uyuyamaz ve seni gĂśrmeyincede huzur bulamaz. Sahih olup, defalarca tecrĂźbe edilmiĹ&#x; ve denenmiĹ&#x;tir. CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Matlubunun saçĹndan yedi ( 7 ) adet kÄąl al ve Fatiha suresini Ĺ&#x;u tertip Ăźzere yaz.

 *

, * v

%

 

Â&#x192; &

 &)

# $ &

k  6

 

Â&#x160;

X

Â&#x2C6;X

-vÂ&#x2021;

 * y

 0) 

,v 0

Â&#x192; & !

) Cv 0

D * 

F v 0*

&Px

 * S

[  

8

Â&#x2020;vD

Â&#x2030;&

Â&#x2026;

Â&#x2026;

Â&#x2026;

 Â&#x2030;X

Â&#x2020;Â&#x160;

Â&#x2026;

Â&#x160;) 5* Â&#x2026;

Â&#x160;

, 6 s

, Â&#x2039;*t!

D * 

 $Â&#x2039; Y 

 u*

L

}Errahman K.H.Y.A.S

Ä°yyake

Alemin E.L.M.

Din

Â&#x152;* 0 *nK' F 4 *Â&#x152; 0n * K' O *+ Rabbil

Lillahi

ElhamdĂź

Yevmid

Maliki

Errahim

E.L.M.

E.L.M.

E.L.M.


E.L.M.R

T.S.M.

T.S.

T.H.

H.M.A.S.K

Sıratal

İhdines

Nestein

Ve iyyake

Na’büdü

Y.S.

E.L.M.s.

E.L.M.

E.L.M.R

E.L.M.R

Aleyhim

Enamte

Lezine

Sıratal

Müstakim

H.M.

H.M

H.M.

H.M.

Amin N.

Veladdallin Aleyhim Mağdubü K. H.M H.M Kalbe fülanete binti fülaneh .

S

Ğayril H.M

Yazdıktan sonra yedi adet saçı yazdığın nüshanın içine koyup güzelce sardıktan sonra sağ pazuna bağla. Yedi gün nüsha sağ pazunda dursun. Şayet matlubun gelmezse sekizinci gün nüshayı çıkarıp açtıktan sonra ateşe at ve yak. Allah ( c.c.) ın izniyle matlubun yanına gelir. Bu mesele sahih olup mücerrebdir . UYKU BAĞLAMAK İÇİN Bir kimsenin uykusunu bağlamak istersen: Kırmızı, sarı ve yeşil renkli üç adet İbrişim alıp üçünü bir araya getirdikten sonra şu tertip üzere üç düğüm bağla. Yirmi beş (25) defa Fatiha suresini oku ve birinci düğümü bağla. Yetmişbeş (75) defa Ayetel Kürsiyi oku ve ikinci düğümü bağla. Yetmişbeş (75) defa İhlas suresini oku ve üçüncü düğümü bağladıktan sonra, bu ibrişimi ağır bir taş altına koyarsan, o kişinin uykusu Allah (c.c.) ın izniyle bağlanır. Bu mesele sahih olup defalarca tecrübe edilmiştir . CELB ETMEK İÇİN Bir kimseyi teshir ederek celb etmek veya evinden kaçmış birini veyahutta hırsızı geri getirtmek istersen: Tenha bir yerde taharetli olarak abdest aldıktan sonra iki rekat hacet namazı kıl. Namazdan sonra on (10) defa Hazreti Muhammed (s.a.v.) e salavat getirip,


maksadÄąn her ne ise niyet ettikten sonra, onyedi (17) defa Fatiha suresini okuduktan sonra, 352 defa Kehicin Kehkehicin oku. Sonra yĂźz (100) defada Azimeti oku. Sonra tekrar 17 defa Fatiha suresini, 352 defa Kehicin Kehkehicin ve yĂźz defada Azimeti oku. Tekrar 17 defa Fatiha suresini, 352 defa Kehicin Kehkehicin ve yĂźz defada Azimeti okursun . Yani Ĺ&#x;u tertip Ăźzere okursun. Onyedi ( 17 ) defa : Sure-i Fatiha, 352 defa :

k4 H< H Q k4 HQ

Kehicin Kehkehicin YĂźz ( 100 ) defa Azimet. Onyedi ( 17 ) defa : Sure-i Fatiha, 352 defa:

k4 H< H Q k4 HQ

Kehicin Kehkehicin YĂźz ( 100 ) defa Azimet. Onyedi ( 17 ) defa : Sure-i Fatiha, 352 defa

k4 H< H Q k4 HQ

Kehicin Kehkehicin YĂźz ( 100 ) defa Azimet. Okunacak Azimet te budur :

 Q) [[# = >? s H 7 ) CF s!S ,  / 1 H !? 


 -b ; Q ! H F m)+ R B? s 2)+ F s b J / # J. ! J/ # EF # Â ! R 2  M'  M' WN WN WN J/ # }CF

J  J  J   M' AllahĂźmme inni eselĂźke binuri vechikellezi melee erkane arĹ&#x;ike ve bi kudretikelleti kadderte biha ala kĂźlli Ĺ&#x;eyin en tĂźsahhirli kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete elvahan elvahan elvahan elacele elacele elacele essaate essaate essaate. Bu amelin buhuru MeyatĂź saile ve Amber kabuÄ&#x;u dur. Buhur ruhanilere gÄądadÄąr. Sen! Bu ameli haram olan iĹ&#x;lerde sakÄąn kullanma ! CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Fatiha suresinin her yedi Ayetinden biri haftanÄąn bir gĂźnĂźne karĹ&#x;ÄąlÄąk olarak konmuĹ&#x;tur. Her gĂźnĂźn bir Azimeti vardÄąr.Yedi adet keten bez alÄąp herbirinin Ăźzerine gĂźnlerin Azimetini yaz. YazdÄąktan sonra her gece bir tanesini toprak kandilde fitil gibi yak. Kendi tecrĂźbemdir azizim. (MĂźtercim KĂźftĂź Osman Ĺ&#x17E;akir). Pazar gĂźnĂźnĂźn Azimeti :

&  ' ( ) * + 1 N EN * 1 F


 R F A O  ^ A = : D A  Q A  b A " gR A g N A s  +3 } /  R ) A + N 0 " F 2 : Â 7 

W' ^ W' , Â D >  A} / J l

) 0 J/

N g E 

1 < ! Â 

L s

!   F " g g    F  ^H ^? !   F J b ' 1 

F ;

Q  + M F U

 " Â&#x160; D Â N ! J /# E F # Â ! R   , @:(otj Bismillahirrahmanirrahim ElhamdĂźlillahi Rabbil Alemin. Ya HayyĂź Ya KayyĂźm Ya Ĺ&#x17E;afi Ya Kafi Ya Hadi Ya Latif Ya Baki Ecib daâ&#x20AC;&#x2122;veti bi yevmil ehad Ya Rukyail ente ve huddameke miner ruhaniyyeti vel ardÄąyyeti ve ente Ya MĂźzhib semian mutÄąan ve bi hakkil hayyĂźl kayyĂźmĂź ve bi hakkil melikil Ä&#x;alibĂź aleykĂźm emrihi ebced elmĂźvekkili bil kavaimil arĹ&#x;iyyeti ve bi hakki LittahtÄąl sehhirli kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete ala hubbi. Elif, He, TÄą, Mim, Fe, Ĺ&#x17E;Äąn, Zel, Be, Dal, Vav ve Ha. Pazartesi gĂźnĂźnĂźn Azimeti:

j^ A j Â&#x153; ) A 1 N) A E N ) A 1 N E N  
"  F 2: Â 7  7 A : 7 A ) .7 A  !7 A

J / Ng E s  +3 } /  .7 A E Ca0 jÂ&#x153;  F W' ^ W' , $ A }/ J l) 0 @h D U 1< ! Â L s !  F j^' , ^H^ H  F J b' 1 

F Q;  o t j " Â&#x160; D J . ! J/ # EF # Â ! R @:(  Errahmanirrahimi Ya RahmanĂź Ya RahimĂź Ya Raufu Ya Atufu Ya CelilĂź Ya CebbarĂź Ya CevvadĂź Ya CailĂź Ecib daâ&#x20AC;&#x2122;veti bi yevmil isneyni Ya Cebrail ente ve huddameke miner ruhaniyyeti vel ardÄąyyeti ve ente Ya MĂźrreh .Semian mutÄąan ve bi hakkir raufĂźl atufu ve bi hakkil melikil Ä&#x;alibĂź aleykĂźm emrihi Hevzah elmĂźvekkili bil kavaimil arĹ&#x;iyyeti ve bi hakki Mehtahtil sehhirli kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete ala mehabbete Elif he tÄą mim fe Ĺ&#x;Äąn zel be dal vav ha SalÄą gĂźnĂźnĂźn Azimeti :

 7 ) %F 0 (!  !; A EA+ "A s 


E s  +3 }/  , A Â&#x201E; !u? " F 2 :  F W' ^ W' ,N A }/ J l) 0 J / Ng   L s !  F ) %F 0 (!  ;!  A  F J b' 1 

F Q;  < Y U

 1< ! J. ! J/ # EF # Â ! R , ^^ HR @:(otj"Â&#x160; D Maliki yevmiddin.Ya mĂźkallibel kulĂźbi vel ebsari ecib daâ&#x20AC;&#x2122;veti bi yevmis selase Ya Semsemail ente ve huddameke miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Ahmer semian mutian ve bi hakki Ya mukallibel kulĂźbi vel ebsari ve bi hakkil melikil Ä&#x;alibĂź aleykĂźm emrihi Taykel elmĂźvekkili bil kavaimil arĹ&#x;iyyeti ve bi hakki Kahtaytil sehhirli kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete ala mehabbeti elif he tÄą mim fe Ĺ&#x;Äąn zel be dal vav ha Ă&#x2021;arĹ&#x;amba gĂźnĂźnĂźn Azimeti:

: .'  A Â A R A nA , A & 'B/ f ? A +.' / f A - ' F) 0 " F 2  : Â 7

 Â M  A 'B A J l) 0 J / Ng E

 s+3 } /  < A


 J l) 0 J / Ng E s+3 }/  < A Â A  nA   F W' ^ ' , RF A }/ U

 1< ! Â L s !  F 'B : .'  ^^ H   F J b' 1 

F Q;  n C "Â&#x160; DÂ N ! J / # EF # Â ! R   , @:(otj Ä°yya kenaâ&#x20AC;&#x2122;bĂźdĂź ve iyya kenestein. Ya seriu Ya KaribĂź Ya Maâ&#x20AC;&#x2122;bĂźdĂź Ya MĂźsteani Ya MĂźcibĂź ecib daâ&#x20AC;&#x2122;veti biyevmil erbeai Ya Mikail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya BĂźrkan semian mutian ve bi hakkis seriul karibĂźl maâ&#x20AC;&#x2122;bĂźdĂźl mĂźsteani ve bi hakkil melikil Ä&#x;alibĂź aleykĂźm emrihi mensaâ&#x20AC;&#x2122; elmĂźvekkeli bil kavaimil arĹ&#x;iyyeti ve bi hakki Fehtaytil sehhirli kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete ala hubbi elif he tÄą mim fe Ĺ&#x;Äąn zel be dal vav ha PerĹ&#x;embe gĂźnĂźnĂźn Azimeti:O ^ A ) + B  A ) : R A 1 B Â&#x160;%  / +D Â&#x201D;

 " F 2 : Â 7 = : D A  3 A ] .3 A


 J l)[ 0 J/

Ng E s  +3 }/  8 A ) :   F W' ^ ' , t)Hb A }/  % U

 1< ! Â L s !  F ) +B , ^^H H/  F J b' 1 

F Q;   otj"Â&#x160; DÂ N ! J/ # EF # Â ! R @:(

Ä°hdinas sÄąratel mĂźstekim.Ya Kadiru Ya Muktediru Ya LatifĂź Ya Habiru Ya HalÄąku Ya Hadi ecib daâ&#x20AC;&#x2122;veti bi yevmil hamisi Ya Sarfeyail ente ve huddameke miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Ĺ&#x17E;emhureĹ&#x; semian mutian ve bi hakkil Kadirul Muktediru ve bi hakkÄąl melikĂźl Ä&#x;alibĂź aleykĂźm emrihi Faskar el mĂźvekkili bil kavaimil arĹ&#x;iyyeti ve bi hakki Nehhattil sehhirli kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete ala hubbi elif he tÄą mim fe Ĺ&#x;Äąn zel be dal vav ha . Cuma gĂźnĂźnĂźn Azimeti:

" # ? A 1 ! A 1 <N A 1 H ! }'/ EA >? Â&#x160; 8 2 : Â 7 = : D A O ^ A g ! A ) / A (

L 


 J / Ng E s  +3 }/  C A J'¨ " F 1 < F W' ^ W' , ©F A }/ J l) 0

;Q  X uBb U

 1< ! Â L s !  F 1 !'

 # Â ! R , ^^H H 7  F J b' 1 

F @:(otj"Â&#x160; DÂ N ! J / # EF

SÄąratellezine enamte aleyhim.Ya HakimĂź Ya AlimĂź Ya Allamel Ä&#x;uyĂźbĂź Ya Nuru Ya AliyyĂź Ya LatifĂź Ya Hadi ecib daâ&#x20AC;&#x2122;veti bi yevmil cumua Ya Anyail ente ve huddameke miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Ebyad semian mutian ve bi hakkil HakimĂźl AlimĂźl ve bi hakkil melikil Ä&#x;alibĂź aleykĂźm emrihi Ĺ&#x17E;etsah el mĂźvekkili bil kavaimil arĹ&#x;iyyeti ve bi hakki Cehhattil sehhirli kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete ala hubbi. AteĹ&#x; harfleri (Elif he tÄą mim fe Ĺ&#x;Äąn ve zel)ve Beduh (Be dal vav ve ha) isminin harfleri . ).)

Cumartesi gĂźnĂźnĂźn Azimeti:

 D R A 1 R A & 6 & x 0 1 H ! (xL z ] . Q A E Y F A D w A E H  A E

 Â&#x201A; A s  A vA v A s  +3 }/  K Q A }

.  " F 2: Â 7 


W' ,   A }/ J l) 0 J/ Ng E 

 F e 'B ] . < vA v' 1  F W' ^

1 [

F Q;  Â&#x203A; lo  1< ! Â L s ! MC K A }/ e4 bD ^^H  F J b' "Â&#x160; D Â N ! J/ # EF # Â ! R , @:(otj

Ä&#x17E;ayril maÄ&#x;dubi aleyhim veladdalline Amin. Ya KaimĂź Ya KahirĂź Ya AzizĂź Ya MĂźâ&#x20AC;&#x2122;minĂź Ya MĂźheyminĂź Ya Zahiru Ya BatÄąnĂź Ya Kebiru ecib daâ&#x20AC;&#x2122;veti bi yevmis sebti Ya Kesfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Meymun semian mutÄąan ve bi hakkil KaimĂźl AzizĂźl Kebirul mĂźteali ve bi hakkil melikĂźl Ä&#x;alibĂź aleykĂźm emrihi ZadzaÄ&#x; elmĂźvekkili bil kavaimil arĹ&#x;iyyeti ve bi hakki Lahhattil HerĹ&#x;eyalin ente Ya Limukfencil sehhirli kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete ala hubbi elif he tÄą mim Ĺ&#x;Äąn zel be dal vav ha. ,


CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Vefki yedi adet kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine veya bir bez Ăźzerine yaz. EÄ&#x;er bez Ăźzerine yazarsan her gece kandilde birini fitil olarak yak. KaÄ&#x;Äąda yazarsan her gece birini ateĹ&#x;te yak Fitil veya kaÄ&#x;Äąt yanarken ßçyĂźzoniki ( 312 ) defa Ya Rakib ismi Ĺ&#x;erifini oku. Yedi gece bu tertip Ăźzere devam edersen matlubun sana celb olur. YazÄąlacak Vefk budur:

`

a

=`

aa

ab

%`

Vefkin etrafÄąna Ayetel KĂźrsi ile gĂźnlerin Ulvi ve ardi meleklerini Ĺ&#x;u tertip Ăźzere yazarsÄąn.

g  D ?0 5  0 * T 1 N EN * 1 F

 m 

 5 Â&#x2013;" / 0 JÂ&#x2122; C , U>3Â&#x192;2 0 "g 

 1 !'A 5 /o p F?0 U+C n K PA =>? o E Â&#x2030;) 0 

5 ! E -4 P F ^ A 0 1H K!3 1 HA +A EF


0 Â&#x2030;) 0 m 5 ,Q n , -[ b F ?0

$ R 0 eN 0 1 ' g !' D HK N U:'A ,  .7  R ) 1 '  ! ' *

F?0 $   D>  K Q C   8  <  ©F t) Hb RF  N

Bismillahirrahmanirrahim AllahĂźla ilahe illa hĂźvel hayyĂźl kayyĂźm la teâ&#x20AC;&#x2122;huzĂźhĂź sinetĂźn vela nevm lehĂź ma fis semavati vema fil ard men zellezi yeĹ&#x;feu ÄąndehĂź illa bi iznihi yaâ&#x20AC;&#x2122;lemĂź ma beyne eydihim vema halfehĂźm vela yĂźhitĂźne biĹ&#x;eyin min Äąlmihi illa bima Ĺ&#x;aâ&#x20AC;&#x2122; ve sia kĂźrsiyyĂźhĂźs semavati vel ard vela yeudĂźhĂź hÄąfzĂźhĂźma ve hĂźvel aliyyĂźl azim.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rukyail Cebrail Semsemail Mikail Sarfeyail Anyail Kesfeyail MĂźzhib MĂźrre Ahmer BĂźrkan Ĺ&#x17E;emhureĹ&#x; Ebyad Meymun.


MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bir kimseyi muhabbetle kendini sevdirmek istersen: Bir koyun aĹ&#x;ÄąÄ&#x;ÄąnÄą alÄąp Ăźzerine ßç (3) defa Yasin suresini okuduktan sonra, aĹ&#x;ÄąÄ&#x;Äą ateĹ&#x;e koy. Ondan sonra olacak olan acaiblikleri Allah Teala'nÄąn izniyle gĂśrĂźrsĂźn.

CÄ°N SURESÄ°NÄ°N HAVASSI CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bir kimseyi celb ve teshir etmek istersen: Siyah saplÄą bĹçaÄ&#x;Äąn bir yĂźzĂźne Ĺ&#x;u tÄąlsÄąmÄą :

Bir Bir Ä°ki AltÄą Ă&#x153;ç DĂśrt Sekiz Yedi Dokuz Ä°ki AltÄą Bir Bir Bir. Ă&#x2021;izgi ve Ha harfi. BĹçaÄ&#x;Äąn diÄ&#x;er yĂźzĂźnede Ĺ&#x;unlarÄą yaz :

Â&#x2021;Â&#x160;Â&#x2030;t{h)o:Â&#x2020;@ZGm( EF # Â ! R = 0 D  " e f | j Â&#x2039; I J /# }

CF J /# J .  ! [ J/# Elif Be Te Se Cim Ha HÄą Dal Zel Ra Ze Sin Ĺ&#x17E;Äąn Sat Dat TÄą ZÄą AyÄąn Ä&#x17E;ayÄąn Fe Kaf Kef Lam Mim Nun Vav


 He Lamelif Ye Kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete ala mehabbeti fĂźlanete binti fĂźlanete. YazdÄąktan sonra bĹçaÄ&#x;Äą hafif bir ateĹ&#x; Ăźzerine koy ve aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Daveti yirmiyedi (27) defa oku. Ama okurken tenha bir yerde ve tek baĹ&#x;Äąna Ud buhuru yakarak oku. Yirmiyedi defa okunacak Sure-i Cin in daveti budur:n B , 5/    N R 1 N E N * 1 F  = +HA W.M  W/6R C' , /  E M

 E Â&#x2013;K / g+7  '2 5/ W+N CF F f P/ E 5 F y C + b g 

CH K, eA Q 5/ W+ 0¢ J. N 8 >2 CF) gEM

 Â&#x201D; / 0 e2 E  CC w / r^ ^b * ! o 'A Â&#x201D;/ 0 E Â&#x2122;e 7) [ Q 5/ WF > Q * ! '2 '2 '2 rD) 1D:v E M E 4e 7 F s ! HgA Â 7 J ' @) 0 ( 8 A s

! HgA A t)Hb s

! HgA A  ^ ^

12 3 `/ [ F ŠF 0 s ! HgA A N 0


 U > D  F " #  H ! :: E F ! , 4Z K Y Z 4  4Z Y " ' e u; - , 0

 # Â ! R , 3 F EF O86  F Z 4 K R "+ HgA J/# }C F J/ # J.  J/ # EF

E ' J ^ F 5 ! 1<B!Q? 5 F 1< 2  !' E  1BCC w Q gC w 1H/ m Ai U >D  F

} S ! D /+7 -[  C  / W+N T * Â&#x201E;'.A

n! +   HC + ' / CQ §/ W.H b W+A +b W, N =) +/ 0 / W+8) WF H b 5 + MA i n BA E W+ b) 1HgF) 1 H F :) " Â&#x2030;

) 0  E F : ) Â&#x161;b Â? J  Â? M' Â? WN 

Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiye ileyye ennehĂźs temea neferun minel cinni fekalu inna semiâ&#x20AC;&#x2122;na kuranen aceba. Yehdi iler rĂźĹ&#x;dĂź feamenna bih ve len nĂźĹ&#x;rike bi rabbina ehada. Ve ennehĂź teala


ceddü rabbina mettehaza sahibeten vela veleda. Ve ennehü kane yekulü sefihüna alallahi şeteta. Ve enna zanenna en len tekulel insü vel cinnü alallahi keziba. Ve ennehü kane ricalün minel insi yeuzüne biricalin minel cinni fezadühüm rehaka. Tealü tealü tealü Ya eshabel ervahıl aliyeti ecib eyyühel melik Meytatarun ve ya eyyühel melik Şemhureş ve Ya eyyühel melikil Ahmer ve Ya eyyühel melikil Ebyad bi hakki nakşı hatemi Süleyman ibni Davud Aleyhimesselam ve bi hakki hazihil esma-is sikalil ızami Taucin ve Maucin ve Tayfücin ve Kayfücin ve bi hakki Asaf ibni Berhıya sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ila mehabbete fülanete binti fülanete eyyühel huddame ifalü ma emertiküm bihi ve vekkeltüküm aleyhi bi tarfetil ayn ve bi hakki hazihil ayat Ve ennehüm zannü kema zanentüm en len yebasallahü ehada Ve enna lemesnas semae fevecednaha müliet harasan şediden ve ve şühüba. Ve enna künna nakudu minha mekaide lissemı femen yestemiıl ane yecid lehü şihaban rasada. Ve enna na nedri eşerrün üride bimen fil ardı em erade fihim rabbühüm raşeda. Elvahan elvahan elvahan elacele elacele elacele essaate essaate essaah. CİN SURESİ İLE CELB Buda Sure-i Cin in ayrı bir daveti olup, bu davetin çok özelliği vardır. Arabi ayın ilk Çarşamba gününün ikindi ile akşam namazı arasında veya arabi ayın yirmiüçüncü günü veyahutta gecesi tenha bir yerde buhur yakarak bu daveti onyedi ( 17 ) defa okursun. Eğer; Onyedi (17) Bakla veya Kırmızı Biber üzerine


okursan biber veya bakla Ăźzerine matlubun ismini yaz ve her okuduÄ&#x;un BaklayÄą tek tek ateĹ&#x;e atarak yak . Bakla için bir usĂźl daha olup oda Ĺ&#x;Ăśyledir: KÄąrk (40) tane Bakla al. On (10) tanesine Ya Harun (10) tanesine Ya Karun

L !%* + &

L !%* &

on

on (10) tanesine

Ya Haman (10) tanesinede Ya Ĺ&#x17E;eytan L 6 & on

L *U I &

yaz. BaklalarÄąn diÄ&#x;er yĂźzĂźnede:

J /# E F #   , Sehhirli fĂźlan ibni fĂźlaneh. yaz. BaklalarÄą birer birer okuyarak ateĹ&#x;e at ve yak. Her ne Ăźzerine okursan oku, Allah Teala nÄąn izniyle olur. Matlubun olan kiĹ&#x;i Allah Teala'nÄąn izniyle en kÄąsa zamanda yanÄąna gelir. Onyedi (17) defa okunacak Davet duasÄą budur:n B, 5 /   N  R 1 N E N  *

 1 ,

  = +H A W.M  W/6 R C' , /  E M

 E

 Â&#x2013;K / +g 7  '2 5 / W+N CF F f P / E  5 F

y C + b g 

CH K, e A Q 5 / W+ 0 ¢ J.N 8 >  2 CF) Eg M

 Â&#x201D; / 0 e 2 E  CCw / r^^ b *

 !


U

 o'A Â&#x201D;/ 0 E

 eÂ&#x2122; 7) Q 5 / WF > Q * !

*

F 1< ! }v rD) 1D:v E M E

 e4 7 F 5 #M F m 8 09 }'P 3 mv 'o = >? 1< ! }v F Â&#x2030;) 0 m m B, +% + N 0 "g gD 0? 5  0 = >? *

F }  v " Q 0 e# M o C  C  2 :K  ,  <  .7 ( F *

F 1< !  J / U >D J« v'F ^ ^ D < F )v

H !.7 H !H , H F ) L Â&#x2030;) 0 | ) P 1< .D>  F 1< CA :  F H 2)  H 2 F 3 1Q ] . Q 1Q ] L8 1< b 1< b ' 1Q: s

! " # H ! : : EF  !, 12 3  F

* 1 F 5 /  ! , E 5 / & Y P E M


}  v &  !   /2— ! !' 20? 1 N E N   E F F

7 A  A A „ F A 1 < ! P BC2 B7 Nx 2  </o E F  A J /#  N ! J /# E F # K F /2œ  B + 

F

 M '  M '  M ' WN WN NW J /# }

CF

 E  1 BCCw Q gCw 1 H / J  J   J  } S ! D /+ 7  -[  C  / W+N T * „ ' .A n  ! +  HC T +' / CQ / W.H b W+A +b W, N = )+ /0 / W+8 ) WF Hb 5 + M

A i n B A E  W+ b ) 1 H Fg) 1 H F : ) " ‰

) 0  E F + A ) šb }

' P 3 m

v ' o = > ? *

F 1 < ! }  v U

 F ‰

) 0 m

  m  B, 5 # M F m 8 0 " g g  D 0? 5  0 = >? *

F 1 < ! }  v 


e # Mo C C 2 : K + %  + N 0 <  .7 (  F *

F 1< ! }v " Q 0

J « v'F  ^ ^  D < F )v  , 

H !H , H F ) L ‰) 0 | ) P  J / U >D  F 1< CA :  F H 2)  H 2 F3 H !.7 1Q ] L8 1< b 1< b ' 1Q : 1<. D>

 H ! :: E F  !, 12 3  F 1Q ] . Q 5 /  !, E 5/ & Y P E M s ! " # / 2— ! !'2?0 1 N EN *

 1  F

 F 7 A  A A „ F A 1< ! }v & ! B7 N x 2  </ o EF  A EF

N ! J/ # EF #KF /2œ  B + 

F P BC2 M' NW WN WN J / # }

C F J/ #


W

 C / J  J  J  M' M' 

CCw / W:+ R  Y CQ s o : C  %

FWD Uv M'/ E Â&#x2030;) 0  *v M'/ E  j A # 5F F E Â&#x201A;A E 5 F 6 C =+H C' ,  / E ^ ,  C  !    C / rD) 0 F / < ^ ,  W+b) 2 sS  1 !, 

C , 0[ J A ^¡  ! B,   W. ^N 1CH M 

5 F) Q o E Â&#x2030; 'A E 5 1HC BKC rR+ z ¢- 1 D

* n +2 # * + 7 ? W+'8 WF > 5<!A

5 ! /<A : Q U+A * +. " R  5/ W+N 0 / R W+N 5 F f b 0 F) : / R W+. *

 E / ] MA E / R W+b) 0 l 1< s ! *

 E zr #F 0? W+ B! 5

/: E + 7 E +Â&#x2013; N 


1 CH 7 ) / 5 ?

 5 ,) * [d

' A E  5 2 0 ,)  ! '   +' A  ) o BN W+F H E A +

3

  – A R = ):   R W:+ ? R W8

/ O ' l  E  H A # 

L 1 

 W+ F) 5  ' M A "  + 2  s ! A 5 /

 e 4 ,) E x2) E

?0 W+N 5 . z ! L ! F + R  1 ! ' W+8 ) 5 K ! 3 E  5 A+ A E

F E 

? Q % N  1 H A+ F Š N 1 H F) m

0 ,)

$  : ”

/ 0 ( ) 1 ' *

 - , F W:+ -4 b E M

  F ”

/ 0 f ) / " : 6 F  ! m

.M   F d'HQ  F E M

 - ,   F ”

/ 0 _ '2 *

 - ,   F '¬  F ”A  F 5Y  F " #  

 H! : : E F ! , 1 2 3  F 5 /

^ ! , U + ,  " : 6 š 5 / " ' - , 0 U > D


" : 6 Â&#x201D;

/ f ) / ) / A " Q 0 e # M  o A " : 6 Â&#x201D;

/ 1 !?, 5 ! T * ?!8  K^ % +4    F " : 6 Â&#x201D;

/ $ ) 2 F " : 6 Â&#x201D;/ ) Fh ; F " : 6  F " : 6 Â&#x201D;

/  6R  F " :6 Â&#x201D;

/  M/  F  " : 6 Â&#x201D;

/ O , A  F " : 6 Â&#x201D;

/  . C +4    F " : 6 Â&#x201D;

/ " #  1 H ! - . /0 n 7  F

* T A * T A * A )v   ,   <  .7 1 N) A 1 N) A E N ) A E N ) A E N ) A E N ) A 1 !N A ) < b A ) K? z A ) ?Kz A ) ?Kz A 1 N) A ) : R A D R A + N A + 7 A  ., A ^! , A -  E

 e v / = >? K z A A: A  C A CN A U > D Â&#x201D;

/ 0 -[ 7 o H2  + ' F Â&#x2030; ) 0 5 F N -¢ e # M  o A *

 $ R *

 $ ) + F - , 0 J ' .,
 ! J/ # EF #  ! R , 1 H!? "Q 0 Â? J  Â? M' Â? WN  J/ # }C F J/ # J .  Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhÄąye ileyye ennehĂźs temea neferun minel cinni fe kalu inna semiâ&#x20AC;&#x2122;na Kuranen aceba. Yehdi iler rĂźĹ&#x;di fe amenna bih. Ve len nĂźĹ&#x;rike bi rabbina ehada. Ve ennehĂź teala ceddĂź rabbina mettehaze sahibeten vela velada. Ve ennehĂź kane yekulĂź sefihĂźna alallahi Ĺ&#x;eteta. Ve enna zanenna en len tekulel insĂź vel cinnĂź alallahi keziba. Ve ennehĂź kane ricalĂźn minel insi yeuzĂźne bi ricalin minel cinni fezadĂźhĂźm rehaka. AzemtĂź aleykĂźm billahillezi zĂźl Äązzeti ve haĹ&#x;aatil esvatĂź bi celalihi vestekarrates semavati vel ardÄą bi emrihi. AzemtĂź aleykĂźm billahillezi la ilahe illa hĂźvel hayyĂźl kayyĂźmĂźl ehadĂźs samedĂźl ferdĂźl vitrĂźl hannanĂź mennanĂź zĂźl celali vel ikramĂź. AzemtĂź aleykĂźm billahi bi rabbi cebrail ve mikail ve israfil ve azrail ve bikevail ve meytatarun ve bi azimeti hazihi niyyeti fi meĹ&#x;arikil ardÄą ev meÄ&#x;aribiha ev sehliha ev cebeliha ev harabatiha ev Äąmaratiha ve bi hakki dinikĂźm ve bi hakki mezhebikĂźm edukĂźm ve meaĹ&#x;ikÄąkĂźm ve Ĺ&#x;eyhÄąkĂźm ve saÄ&#x;irikĂźm ve kebirikĂźm ve bi hakki hatemi sĂźleyman ibni davud aleyhimesselamĂź melikil cinni veĹ&#x; Ĺ&#x;eyatÄąn. Ä°nnehĂź min sĂźleymane ve innehĂź Bismillahirrahmanirrahim. Ella taâ&#x20AC;&#x2122;lĂź aleyye veâ&#x20AC;&#x2122;tĂźni mĂźslimin. AzemtĂź aleykĂźm ya eba leyse ve ya yahya ve ya cabir ibni mervan ve ya meymun ibni zenki en takdu haceti ve tenteĹ&#x;Ăźru bi hÄądmeti Ăźâ&#x20AC;&#x2122;tĂźni


bi fülan ibni fülanete ala hubbi fülane binti fülanete elvahan elvahan elvahan elacele elacele elacele essaate essaate essaate. Ve ennehüm zannü kema zanentüm en len yebasallahü ehada. Ve enna lemesnes semae feveced naha müliet harasan şedidan ve şühüba. Ve enna künna nakıdü minha mekaide lis semı femen yestemiıl ane yecid lehü şihaben rasada. Ve enna la nedri eşerrün üride bimen fil ardı em erade bihim rabbühüm reşeda. Azemtü aleyküm billahillezi zül ızzeti ve haşaatil asvatü bi celalihi vestekarrates semavati vel ardı bi emrihi Azemtü aleyküm billahillezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyümül ehadüs samedül vitrül hannanül mennanü zül celali vel ikramü Azemtü aleyküm billahi bi rabbi cebrail ve mikail ve israfil ve azrail ve bikevakil ve meytatarun. Ve bi azimeti hazihi niyyeti fi meşarikıl ardı ev meğaribiha ev sehliha ev cebeliha ev harabatiha ev ımaratiha ve bi hakki diniküm ve bi hakki mezhebiküm eduküm ve meaşikıküm ve şeyhıküm ve sağiriküm ve kebiriküm ve bi hakki süleyman ibni davud aleyhimesselamü melikil cinni veş şeyatın. İnnehü min süleymane ve innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. Azemtü aleyküm ya eba leyse ve ya yahya ve ya cabir ibni mervan ve ya meymun ibni zenki en takdu haceti ve tenteşürü bi hıdmeti ü’tüni bi fülan ibni fülanete ala hubbi fülanete binti fülanete elvahan elvahan elvahan elacele elacele elacele essaate essaate essate. Ve enna minnes salihuna ve minna düne zalik. Künna taraika kıdeda. Ve enna zanenna en len nu’cizallahi fil ardı ve len


nu’cizehü hereba. Ve enna lemma semı’nel hüda amenna bih. Femen yü’min birabbihi fela yehafü bahsen ve la rehaka. Ve enna minnel müslimüne ve minnel kasıtune femen esleme feülaike taharrav raşada. Ve emmel kasıtune fekanü li cehenneme hataba. Ve el levistekamü alet tarikati le eskayna hüm maen ğadaka. Lineftinehüm fih. Ve men yu’rid an zikri rabbihi yeslükhü azaben seada. Ve ennel mesacide lillahi fela tedu meallahi ehada. Ve ennehü lemma kame abdullahi yeduhü kadü yekününe aleyhi libeda. Kul innema edu rabbi vela üşrikü bihi ehada. Kul inni la emlikü leküm darran vela reşeda. Kul inni len yücirani minallahi ehadün ve len ecide min dünihi mültehada. İlla belağan minallahi ve risalatihi ve men ya’sıllahe ve rasülehü feinne lehü nara cehenneme halidine fiha ebeda. Hatta iza raev mayü adüne feseya’lemüne men adafü nasıran ve ekalle adeda. Kul in edri ekaribün ma tü adüne em yecalü lehi rabbi emeda. Alimül ğaybi fela yüzhirü ala ğaybihi ehada. İlla menir teda min rasülin fe innehü yeslükü min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada. Liya’leme en kad ebleğu risalati rabbihim ve ahada bima ledeyhim ve ahsa külli şeyin adeda. Ve bi esmaillahil azimi rabbel İnsi da’vetel ceberuti ulivva. Ve bi hakki Ademe nurikel insi. Ve bi hakkil cinni vel ins. Ve bi hakki esma-il cin. Ve bi hakki kef he ye ayın sat. Ve bi hakki taha. Ve bi hakki Yasin. Ve bi hakki ha mim ayn sin kaf. Ve bi hakki esmaillahi teala. Ve bi hakki hatemi süleyman ibni davud aleyhimesselam. Ve bi hakki hazihil esmail ızam. Ve innehü veliyyün ademe ila


seyyidihi ve sultanihi ademe ya zel celali vel ikram. Ya nura nurike insi adem. Ve bi hakki Muhammed inil Mustafa sallallahĂź aleyhi ve selleme insi Adem. Ve bi hakki zebura insi Adem. Ve bi hakki tevrate insi Adem. Ve bi hakki incile insi Adem. Ve bi hakki Kurane insi Adem. Ve bi hakki Muhammed in nebiyyi insi Adem. Ve bi hakki yusufe insi Adem. Ve bi hakki cemiÄąl enbiya-i aleyhimes selamĂź insi Adem. Ve bi hakki Cebrail ve Mikail ve Ä°srafil ve Azrail. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Ya Ä&#x17E;affar Ya Ä&#x17E;affar Ya Ä&#x17E;affar Ya Ĺ&#x17E;ekĂźr Ya Halim Ya Sultan Ya SĂźbhan Ya Macid Ya Vahid Ya Kahir Ya Kadir Ya Hannan Ya Mennan Ya Deyyan Ya Ä&#x17E;ufran Ellezi Enzele mines sema-i maen feahya bihil arda baâ&#x20AC;&#x2122;de mevtiha. Ve iza cael insi hazihi sebatĂźl esma-i bi kudretillahi ve kuvvetillahi Ya Zel Celali vel ikram. AllahĂźmme sehhirli kalbe fĂźlan ibni fĂźlane ala hubbi fĂźlane binti fĂźlan elvahan elvahan elvahan elacele elacele elacele essaate essaate. CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Buda Sure-i Cin in ayrÄą bir davetidir. Bir kimseyi celb ve teshir etmek istersen: Tenha bir mekanda abdest aldÄąktan sonra, gĂźzel kokulu bir buhur yakÄąp, Cin suresi nin bu davetini onyedi (17) defa okursan, matlubun yanÄąna Allah Teala nÄąn izniyle celb olur. Onyedi defa okunacak Cin Suresinin daveti budur:

Â&#x2013; K / n B, 5 / ? N  R 1 N E N  *

 1  F


  = + HA W.M W/6R C' , /   EM E

 g+7  '2 5/ W+N CF F f P/ E 5 F Cy + bg

CH K, [ e A Q 5/ W+ 0 rJ. N 8 >2 CF) gE M Â&#x201D;/ 0 e2 E  CCw / r^ ^b * ! o 'A Â&#x201D;/ 0 E

 eÂ&#x2122; 7) Q 5/ WF > Q * !

 Q gC w 1H/ rD)9 1D: v E M E 4e 7 F

-[  C  / W+N[ * T Â&#x201E;'.A E  1 BCCw + ' / CQ / .WHb W+A +b W,N } S ! D /+7 

FW H b 5 + MA i n BA E n! +  H C

( ) 1 ' s ,

F s! S , / 1 H ?! W+8 ) f ) / ":6  F Â ! m.M $: Â&#x201D;9 / 0 E M

 - ,  F Â&#x201D;/ 0 E M  F Â&#x201D;/ 0 '¬  F Â&#x201D;A  F 5Y  F d'HQ  F


E F  ! , 12 3  F  '2 * - ,  F " ' - ,0 U >D  F " #  H ! :: ) / A " Q 0 e #M o A ":6 ^! +,  F K ^% +4  F ":6 Â&#x201D;/ 0 s H7 ) / ":6 Â&#x201D;/ $)2 F ":6 Â&#x201D;/ 1 !?, 5 ! * T ?!8 ":6 Â&#x201D;9 /  M/  F ":6 Â&#x201D;/ ) Fh  F " # 1 H ! - ./ 0 F " : 6 Â&#x201D;/ 6R  F  ,  <  .7 § F ":6 Â&#x201D;/ EN ) A EN) A EN) A * T A * T A * T A )v + 7 A ., A ^!, A 1 !N A )<b A )Kz A = > ? Kz A A: A  C A CN A +N A + N A o H 2 +'F Â&#x2030;) 0 5 F N -¢ - E

 ev/ *

 $ R * $)+ F - , 0 J'., U >D Â&#x201D;/ 0 [- 7


" Q 0 e # M  o A Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiye ileyye ennehĂźs temea neferun minel cinni fekalu inna semiâ&#x20AC;&#x2122;na kuranen aceba. Yehdi iler rĂźĹ&#x;tĂź feamenna bih ve len nĂźĹ&#x;rike bi rabbina ehada. Ve ennehĂź teala ceddĂź rabbina mettehaza sahibeten vela veleda. Ve ennehĂź kane yekulĂź sefihĂźna alallahi Ĺ&#x;eteta. Ve enna zanenna en len tekulel insĂź vel cinnĂź alallahi keziba. Ve ennehĂź kane ricalĂźn minel insi yeuzĂźne biricalin minel cinni fezadĂźhĂźm rehaka. Ve ennehĂźm zannĂź kema zanentĂźm ellen yebasallahĂź ehada. Ve enna lemes nas semae fevecednaha mĂźliet harasan Ĺ&#x;ediden ve Ĺ&#x;ĂźhĂźba. Ve enna kĂźnna nakudĂź minha mekaide lis semÄą femen yestemiÄąl ane yecidlehĂź Ĺ&#x;ihaben rasada. AllahĂźmme inni eselĂźke bismikel azimĂź rabbel insi daâ&#x20AC;&#x2122;vetel ceberuti ulivva. Vebi hakki Ademe nurikel insi ve bihakkil cinni vel insi. Ve bihakki esmail cinni vebi hakki Kef He Ye Ayn Sat ve bi hakki Ta Ha ve bi hakki Ya sin ve bi hakki Ha Mim Ayn Sin Kaf ve bi hakki esma-illahi teala. Ve bi hakki hatemi SĂźleyman ibni Davud Aleyhimesselam. Ve bi hakki hazihil esma-il Äązam. Ve bi hakki seyyidis sultani Ya Zelcelali vel ikram. Ya Nura nuri vechikel insi Ademe ve bi hakki Muhammed inil Mustafa sallallahĂź aleyhi ve sellem Ä°nsi Ademe ve bi hakki Tevrata insi Adem ve bi hakki Zebura insi Adem ve bi hakki Ä°ncile insi Adem ve bi hakki Kurani insi Adem ve bi hakki Enbiya-i aleyhimesselamĂź insi Adem. Ve bi hakki Cebrail ve


Mikail ve Ä°srafil ve Azrail Ya AllahĂź Ya AllahĂź Ya AllahĂź Ya RahmanĂź Ya RahmanĂź Ya RahmanĂź Ya RahimĂź Ya RahimĂź Ya RahimĂź Ya Ä&#x17E;afuru Ya Ĺ&#x17E;ekĂźru Ya HalimĂź Ya Sultan Ya SĂźbhan Ya MacidĂź Ya VahidĂź Ya EhadĂź Ya HannanĂź Ya MennanĂź Ya DeyyanĂź Ya Ä&#x17E;ufranĂź Ellezi enzele mines sema-i maen fe ahyabihil arda baâ&#x20AC;&#x2122;de mevtiha. Ve iza cael insi hazihi sebatĂźl esma-i bi kudretillahi ve kuvvetillahi Ya Zelcelali vel ikram.Bu daveti onyedi (17) defa okuduktan sonra yĂźz (100) defa Salavati Ĺ&#x;erif, ßç (3) defa Sure-i Yasini Ĺ&#x;erif, yedi defa Ayetel kĂźrsi, kÄąrkbir (41) defa Sure-i Tebbet ve yedi (7) defada Ĺ&#x;u mĂźbarek duayÄą oku .

# r Q U > 

2 E N ) A * T A * T 0? 5  0 5/ 1 !  B 0 !  A +    A W <N W ! * T  Q ÂŁ Q A %N ! n K b ) K o 0? O

,0 

! 0? 

" +3 A !Q? 2 &  N 1 N ) A s B N F = : }

CF [ # ) xN  Â

! M F J K A P  - , 0 U > D J /# Faâ&#x20AC;&#x2122;lem ennehĂź la ilahe illallah.Ya Allah Ya Rahman. FettehÄązhĂź vekila.Ya KerimĂź ve kanallahĂź alimen


hakima. Ya Muhammed Ya Ali la feta illa Ali ve la seyfe illa zĂźlfikare iĹ&#x;faâ&#x20AC;&#x2122; ala husuli ve muradi bi rahmetike ya erhamer rahimin. TevekkelĂź Ya hudda me hazihil esma-iĹ&#x; Ĺ&#x;erifeti bi celbi ve ihdaru fĂźlanete binti fĂźlanete. BURUC SURE SÄ°NÄ°N BÄ°R HASSESÄ° MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Muhabbet için yirmi (20) adet tuz parçasÄą alÄąrsÄąn. Her parça Ăźzerine bir defa Buruc suresini okur ve parçayÄą ateĹ&#x;e atarsÄąn. Tuz parçasÄą ateĹ&#x;te yanarken Ĺ&#x;u tevkili:

 ! R R N J KA P g $) U >D "+3 A !Q? 2 Â

U >D  F J / # }C F J/ # J. F J/ # EF # J KA P $) g TevekkelĂź Ya huddame hazihis suretiĹ&#x; Ĺ&#x;erifeti ve ahriku kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete bi muhabbeti fĂźlane binti fĂźlaneh bi hakki hazihis suretiĹ&#x; Ĺ&#x;erifeh. okursun. Sonra ikinci parça Ăźzerine Sureyi okur, ateĹ&#x;e atar ve parça ateĹ&#x;te yanarken Tevkili okursun. Yirmi adedi bu tertip Ăźzere okur ve yakarsÄąn. MĂźcerrebtir.

ZÄ°LZAL SURE SÄ°NÄ°N HAVASSI CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N

AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki dua Zilzal Sure sinin daveti olup, bir kimseyi celb ve teshir etmek istersen: Ă&#x2021;arĹ&#x;amba gecesi kÄąrkbir (41) adet Tuz parçasÄą Ăźzerine okuyup, tuzlarÄą ateĹ&#x;e at. Bu amele ara vermeden yedi gece devam et. Matlub bazen ßçßncĂź gecede Allah Äąn izni ile hasÄąl olur.


Okunacak Zilzal Sure sinin daveti budur:

H v h Â&#x2030;) 0 } v h o 1 N EN * 1 F @ ) 7 n 7 +F  ! R W+A +b 0r vh vh v h H a Â&#x2030;) 0 }73  J/ # EF # E F # @ )7 n 7 +F  ! R W+A +b 0r v h  ! R W+A +b 0r v h vh H  / 0 e R J/ # G +2 4> S A[ J/ # EF # @ )7 n 7 +F

D) .3 G+ 2 4> S A[ J/ # EF # D) .3 @ ) 7 n 7 +F Â ! R +W A +b0r vh v h 0r v h vh H N sF) ?

F J/# E F # J / # EF # @ )7 n 7 +F Â ! R W+A +b  vh 1H   W2 Bb { C )+%A >4 S A E F # @ ) 7 n 7 +F Â ! R r+A +b r0v h


0 r gv h v h  U AW3 J4$) o e u 'A E J/ #

J / # E F # @ )7 n 7 +F Â ! R W+A +b W+A +b 0r v h v h  U AÂ b 4$) o e u 'A E 1 H!? J/ # EF # @ )7 n 7 +F Â ! R

$) U > D +4  F # Â ! R , J KA P Bismillahirrahmanirrahim. Ä°za zĂźlziletil ardu zilzaleha. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fĂźlan ibni fĂźlanneh. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fĂźlan ibni fĂźlaneh. Ve kalel insanĂź ma leha. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fĂźlan ibni fĂźlaneh. Yevme izin tĂźhaddisĂź ahbaraha. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fĂźlan ibni fĂźlaneh. Bi enne rabbeke evha leha. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fĂźlan ibni fĂźlaneh. Yevme izin yasdĂźrĂźnnasĂź eĹ&#x;taten liyĂźrav aâ&#x20AC;&#x2122;malehĂźm. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fĂźlan ibni fĂźlaneh. Fe men yaâ&#x20AC;&#x2122;mel miskale zerretin hayran yerah. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. Kalbe ve


bedene ve cemia cevariha fĂźlan ibni fĂźlaneh. Ve men yaâ&#x20AC;&#x2122;mel miskale zerratin Ĺ&#x;erran yerah. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha fĂźlan ibni fĂźlaneh. AllahĂźmme sehhirli kalbe fĂźlan bi hĂźrmeti Muhammed in ve hazihis suretiĹ&#x; Ĺ&#x;erifeh. CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki daâ&#x20AC;&#x2122;vet Zilzal Suresi nin ayrÄą bir daâ&#x20AC;&#x2122;veti olup, bu daâ&#x20AC;&#x2122;vet ile bir kimseyi celb etmek istersen: Cuma gĂźnĂź sala vaktinde kÄąrkbir (41) adet iri tuz alÄąp ĂśnĂźne koy. Tuzun birini eline alÄąp, Ăźzerine daâ&#x20AC;&#x2122;veti bir defa okuduktan sonra, ateĹ&#x;e at ve yak. Ä°kinci parçayÄą al ve Ăźzerine daâ&#x20AC;&#x2122;veti bir defa okuduktan sonra, parçayÄą ateĹ&#x;e at ve yak. Ă&#x153;çßncĂź parçayÄą alÄąp, Ăźzerine daveti bir defa okuduktan sonra, parçayÄą ateĹ&#x;e at ve yak. BĂśylece bu tertip Ăźzere kÄąrkbir (41) adedi tek tek okuyup, ateĹ&#x;te yakarsan, Allah Teala nÄąn izniyle matlubun hasÄąl olur ve olacak olan acaiplikleri gĂśrĂźrsĂźn. Okunacak Zilzal Suresi nÄąn Daâ&#x20AC;&#x2122;veti budur :

H v h Â&#x2030;) 0 } v h o 1 N EN * 1 F Â ! R , | N 1 H!? W+A +b 0r v h vh

}73 J / # }C F J / # J . ! J/ # EF # | N 1 H!? W+A+ b0r v h vh H  a Â&#x2030;) 0 }

C F J/ # J. ! J/ # EF # Â ! R ,


1 H ?! W+A +b 0r vh v h H  / 0 e R[ J/ # J . ! J/ # EF # ! R , | N

 vh D) .3 G+ 2 > 4 S A J/ # }C F J/ # E F # ! R , | N 1 H ?! W+A +b r0v h

H N sF) ?

F J/ # }C F J/ # J.  ! J/ #  ! R  , | N 1 H!? W+A +b 0r v h vh >4 S A J / # }C F J/ # J. ! J/ # EF # 0r v h vh 1H   W2 Bb { C ) + % A J / # E F # ! R , |  N 1H!? r+A +b $4 )¡o e u 'A E J/ # }C F J/ # J. !  , |  N 1H!? W+A +b 0r v h vh UA W3 E J/ # }C F J/ # J. ! J/ # EF # ! R J/ # W+A +b r0v h v h  U A b 4$) o e u 'A


W+A +b r0vh vh  U A Â b 4$) o e u 'A E  ! J / # EF # Â ! R , | N 1 H?! J/ # }C F J/ # J.  Bismillahirrahmanirrahim. Ä°za zĂźlziletil ardÄą zilzaleha. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. AllahĂźmme ihrik ve sehhirli kalbe fĂźlan ibni fĂźlannete ala mehabbete fĂźlanete binti fĂźlaneh. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. AllahĂźmme ihrik ve sehhirli kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete ala mehabbeti fĂźlanete binti fĂźlaneh. Ve kalel insanĂź ma leha. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. AllahĂźmme ihrik ve sehhirli kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete ala mehabbeti fĂźlanete binti fĂźlaneh. Yevme izin tĂźhaddisĂź ahbaraha. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. AllahĂźmme ihrik ve sehhirli kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete ala mehabbeti fĂźlanete binti fĂźlaneh. Bi enne rabbeke evha leha. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. AllahĂźmme ihrik ve sehhirli kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete ala mehabbeti fĂźlanete binti fĂźlaneh. Yevme izin yasdur ĂźnnasĂź eĹ&#x;tatan liyĂźrav aâ&#x20AC;&#x2122;malehĂźm. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. AllahĂźmme ihrik ve sehhirli kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete ala mehabbeti fĂźlanete binti fĂźlaneh. Femen yaâ&#x20AC;&#x2122;mel miskale zerretin hayran yerah. Ve zĂźlzilĂź zilzalen Ĺ&#x;edida. AllahĂźmme ihrik ve sehhirli kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete ala mehabbeti fĂźlanete binti fĂźlaneh. Ve men yaâ&#x20AC;&#x2122;mel miskale


zerretin şerran yerah. Ve zülzilü zilzalen şedida. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülaneh. Yahut bu daveti herhangi bir Arabi ayın ilk Çarşamba gecesi iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra, kırkbir (41) adet Tuz parçası alıp, her biri üzerine yukarıdaki duayı bir defa oku. Okuduktan sonra okuduğun Tuz parçasını ateşe at ve yak. Tekrar ikinci parçanın üzerine oku ve ateşe at ve yak. Kırkbir adedi bu tertip üzere okur ve yakarsın. Bu amele yedi gece devam edersin. : KEVSER SURESİNİN HAVASSI MUHABBET İÇİN Şu ; # harfleri sağ baş parmağının tırnağına yaz. Yazdıktan sonra, baş parmağını avucunun içine yum ve yetmiş (70) defa Kevser suresini oku. Daha sonra matlubunu gördüğün zaman avucunu aç. Matlubun sana muhabbet eder. MUHABBET İÇİN Muhabbet için Cuma günü mürekkepsiz bir kalem ile aşağıdaki Ayeti Kerimeleri bir elma üzerine yazdıktan sonra, İmam hutbede iken Kevser Suresini yetmişüç defa elmanın üzerine okuyup üfle. İstediğin kişiye bu elmayı yedirirsen olacak olan acaiplikleri görürsün.


Elma Ăźzerine yazÄąlacak Ayeti kerimeler budur :

 C Jr . s ! }  1 N EN * 1F

1 <Â&#x20AC;: D eB s B3 P2o  C ! nC%B 

HC g 2 Q s    sC'7 5 !K < A E ! 

W/B f CB 1 L E

 f CMC WK/ }!B R v2 0

Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytĂź aleyke mehab beten minni ve litĂźsnea ala ayni. Ä°z temĹ&#x;i uhtike fetekuli hel edĂźllĂźkĂźm ala men yekfĂźlĂźhĂź ferecaâ&#x20AC;&#x2122;ne ke ila Ăźmmike key tekarru aynĂźha vela tahzene ve katelte nefsen fenecceynake minel Ä&#x;ammi ve feten nake fĂźtĂźna. KAFURUN SURE SÄ°NÄ°N BÄ°R HASSESÄ° MUHABBETLE UYKUSUNU BAÄ&#x17E;LAMAK Bir kimsenin muhabbetle uykusunu baÄ&#x;lamak istersen: Bir Koyun baÄ&#x;ÄąrsaÄ&#x;Äą al. Kafurun suresinin sekiz yerinde AyÄąn vardÄąr. Bu sureyi altÄą defa okuduktan sonra yedinci okumada her AyÄąnda bir dĂźÄ&#x;Ăźm atmak Ăźzere baÄ&#x;ÄąrsaÄ&#x;a sekiz dĂźÄ&#x;Ăźm vur. Ama her dĂźÄ&#x;ĂźmĂź atarken Ĺ&#x;u duayÄą bir defa oku :

}CF J/ # J .  ! J/ # EF # "/ m+ J / #


AkadtĂź nevme fĂźlan ibni fĂźlanete ala mehabbeti fĂźlanete binti fĂźlanete . Okuduktan sonra baÄ&#x;ÄąrsaÄ&#x;Äą bir Ĺ&#x;iĹ&#x;enin içine koyup aÄ&#x;zÄąnÄą sÄąkÄąca kapat. Matlubunun kapÄąsÄą eĹ&#x;iÄ&#x;ine o Ĺ&#x;iĹ&#x;eyi gĂśm. Matlubun kararsÄąz kalÄąr ve sana çok bĂźyĂźk bir muhabbet duyarak yanÄąna gelir. Ama o Ĺ&#x;iĹ&#x;eyi orada ebediyyen bÄąrakma! daha sonra çĹkar. Ä°HLAS SURESÄ°NÄ°N HAVASSI MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Ä°hlas suresi ile duasÄąnÄą herhangi bir Arabi ayÄąn ilk Cuma gĂźnĂź birinci saat olan ZĂźhre saatinde zaferan, Misk, NĂśbet Ĺ&#x;ekeri ve GĂźlsuyu ile yaz. YazdÄąktan sonra bu hirzi saÄ&#x; pazuna baÄ&#x;larsan, matlubun olan kiĹ&#x;i seni gĂśrdĂźÄ&#x;Ăź an, sana karĹ&#x;Äą bĂźyĂźk bir muhabbet duyar ve ram olur. YazÄąlacak olan dua budur:

Â&#x201D;

/ 0 E ¨ P'  A 1 N E N *

 1  F

J / # }C F J/ # Â N ! J/ # EF # -  

F  F 1N 1Y 5Y  F d'HQ  F

* T +Â&#x2013; N * T D R  F ^A 1 ! 1 H!? Â&#x2013;+N WK Q 5 E < A 1  + A 1  + ! A 1 + %


A J/ # }C F J/ # Â  N ! J/ # EF # EF O?  D , EF O?  Q ) C Â&#x2022; EF O; 5 BA  4 .7 ! 6 >D Cv/   F U ] R6

HF x/ e u 0 s! 2 * JP3 E W+ %B W'b 3 ?< KBA 1 H !?' { C! Bismillahirrahmanirrahim. Ya maâ&#x20AC;&#x2122;Ĺ&#x;eral cinni vel insi bissema-i fĂźlan ibni fĂźlanete ala hubbi fĂźlanete binti fĂźlanete bi hakki Kef He Ye AyÄąn Sat ve bi hakki Ta Ha Ta Sin Mim ve Ha Mim AyÄąn Sin Kaf ve bi hakki Nun vel kalemi ve ma yesturun. Ve bi hakki Kul hĂźve vallahĂź ahad. AllahĂźs samed. Lem yelid ve lem yĂźled. Ve lem yekĂźn lehĂź kĂźfĂźven ahad. AllahĂźmme ellefe beyne fĂźlan ibni fĂźlanete ala hubbi fĂźlanete binti fĂźlanete. Ellif beyner rihi ven nari kema ellefe beyne Musa ve Harun akirahĂź ve bi hakki Lev enzel na hazel kurani ala cebelin leraeytehĂź haĹ&#x;ian mĂźtesaddian min haĹ&#x;yetillahi ve tilkel emsale nadribĂźha linnasi leallehĂźm yetefekkerun. ,

CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bir kiĹ&#x;iyi yanÄąna getirtmek istersen: KÄąrk (40) adet Karanfil alÄąp, her birinin Ăźzerine kÄąrk (40) defa Ä°hlas suresini oku. Okuduktan sonra birer birer ateĹ&#x;e at.


Karanfil yanarken; â&#x20AC;&#x153;FĂźlan oÄ&#x;lu fĂźlan yatmasÄąn uyumasÄąn, sabrÄą kararÄą kalmasÄąn, fĂźlan oÄ&#x;lu fĂźlanÄą bulmayÄąnca ve yanÄąna gelmeyince rahat olmasÄąnâ&#x20AC;&#x153; dersin. DiÄ&#x;erlerinide bu tertip Ăźzere okuyarak yakar ve Karanfil yanarken niyetini sĂśylersin. Daha sonra olacak olan acaiblikleri gĂśrĂźrsĂźn. CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bir kimseyi yanÄąna celb etmek istersen: KÄąrk (40) adet Zeytin yapraÄ&#x;ÄąnÄąn Ăźzerine matlubunun ve annesinin ismini yaz. Her bir yapraÄ&#x;Äąn Ăźzerinede yedi (7) defa Kafurun suresini ve yedi (7) defada Ä°hlas suresini okuyup, bir tasÄąn içine ateĹ&#x; koyup, yapraklarÄą okudukça birer birer ateĹ&#x;e at. Matlubun sana bĂźyĂźk bir muhabbet duyar ve duramayÄąp yanÄąna gelir . CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bir kimseyi celb etmek istersen: Ä°hlas suresini Binbir (1001) defa oku. Ama her yĂźz (100) defada bir, Ä°hlas suresinin aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki mĂźbarek Azimetini bir defa oku. Her yĂźzde bir(1) defa Azimeti okur ve bin Ä°hlasÄą okuduktan sonra bir defa daha okur ve ardÄąndan bir kez daha Azimeti okursun. Okunacak Ä°hlasÄą Ĺ&#x;erif in azimeti budur:

 D 6 A 1H!? Â&#x2013;+N T * D R 1 N EN * 1 F E s  + 3 }/  R) A  7   Db A D R  F  D >  A }/  J l) 0 J / N g


+ M F0 s !  " g[ g   F +– N * T 1 H!?  ^H ?^!  F J b' 1 

F Q;  )– R 0 "– / 0 J/ # }CF J / # ! R , | N  2ƒ A BN ( P2 0 Q ƒ2 0 –") 0 –.8 0 1 N) } / s BN)  C! 3: E' J ^F

 D b A   D6 A 1 H!? +% T *  F & N J /

Ng E s  + 3 }/  .7 A  7  F +% T *  F $ A }/ J l) 0  F J b' 1 

F Q?  @hD A s !

}C F J / #  ! R  , | N 1 H!?  ^H ^ H BN ( P2 0 ™Q 0 –.8 0 )– R 0 "– / 0 J/ # & N 1N) D r N–3 * T E' J ^F 2ƒA  7 ® D b A D6 A 1 H!? + ! A 1  F


J l) 0 J / Ng E s  +3 }/  , A < Y A s !  F + !A 1  F9 N A }/ 

1 H!?  ^^ H R  F J b' 1 

F Q?  )– R 0 "– / 0 J/ # }C F J/ # ! R , | N 

 2ƒ A BN ( P2 0 Qƒ2 0 "– ) 0 –.8 0 & N? 1N) D 1< * T  KL A " E' J ^ F  <

 A  7  Db A  D 6 A 1 H!? + A 1   F 

A }/ J l) 0 J / Ng E s  +3 }/  ?Q  nC A s !  F + A 1  F RF |  N 1 H!?  ^ ^H  F J b' 1 

F )– R 0 –" /0 [ J/ # }C F J/ # ! R , 2ƒ A BN ( P2 0 Qƒ2 0 –") 0 –.8 0 & N  1 N ) }/ g gx C / E' J ^ F


 7 D b A  D 6 A 1 H!? 5 E<A 1  F J l) 0 J / N E

s  +3 }/  8 A

s !  F 5 E < A 1   F t)Hb A }/  ^^H H/  F J b' 1 

F Q?   % A –"/ 0 J / # }C F J/ # ! R  , | N 1 H!? BN ( P2 0  Q ƒ 2 0 –") 0 –.8 0 )– R 0 } / CN) C Kz  C CF) E' J ^ F 2ƒA

 Db A   D6 A 1 H!¡ –+N WKQ  F & N 3

J / Ng E s  + 3 }/  C A  7  F +– N W KQ  F ©F A }/ J l)0  F J b ' 1 ƒF Q?  Xu Bb A s !

} C F J/ # ! R , | N 1 H!?  ^^H H 7 Q ƒ 20 –") [ 0 –. 8 0 )– R 0 "– / 0 J/ #


 K z ( ) R E' J ^ F 2Â&#x192;A BN ( P2 0 m 4 Â&#x153; . 8 =

/:  F & N3 }/ 1N )  K Q A  7   Db A  D 6 A 1H!? =

+b e6  A }/ J l) 0 J / N E

 s

 +3 }/ 

s !  F =+b e 6 m 4 Â&#x153; . 8 = /:  F ^^H   F Jb' 1  F ?Q  Â&#x203A; l o A "Â&#x2013; / 0 J/ # }C F J/ # Â ! R , | N 1 H ?! BN ( P2 0  Q Â&#x192; 2[ 0 Â&#x2013;") 0 Â&#x2013;.8 0 )Â&#x2013; R 0 }/  MCK  

A  F sC +A ) E' J ^ F 2Â&#x192;A s !3 s  b s .2 s/ n 7 :Â&#x2013;  A 1 ' g !' *

F s B < ! D s 7 ) Â&#x161; Qh A Â&#x2013;] .3 A ]Â&#x2013; H w A } Â&#x2013; F

a A Â&#x2013;)<b A Â&#x2013;) .7 A Bismillahirrahmanirrahim. Kul hĂźvallahĂź ehad. AllahĂźmme Ya Ahiyyen Ya Ĺ&#x17E;erahiyyen ecib Ya


Rukyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Müzhib ve bi hakki Kul hüvallahü ehad. Ve bi hakkil Hayyül Kayyümül Melikü Ebced elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Littahtıl. Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramin ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bitarfetil ayn. Vedhılna fi rahme tike ve ente erhamür rahimin. Ve bi hakki Allahüs samed. Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Cebrail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Mürreh ve bi hakki Allahüs samedü ve bi hakkil meliki Ya Hevzah elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Mehtahtıl Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramin ve la eklün ve La teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Fallahü hayrun hafızan ve hüve erhamer rahimin. Ve bi hakki Lemyelid. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Semsemail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Ahmer ve bi hakki Lem yelid ve bi hakkil meliki Ya Taykel elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Kahtaytil. Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. El yevme yağfirullahü leküm ve hüve erhamür rahimin. Ve bi hakki Ve lem yüled. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Mikail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Bürkan ve bi hakki Ve lem


yüled. Ve bi hakkil meliki Ya Mensa’ elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Fehtaytil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. İnni messeniyed durru ve ente erhamür rahimin. Ve bi hakki Ve lem yekün lehü. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Sarfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardiyyeti ve ente Ya Şemhureş ve bi hakki Ve lem yekün lehü ve bi hakkil meliki Ya Feskar elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Nehhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Rabbena amenna Fağfirlena verhamna ve ente hayrur rahimin. Ve bi hakki Küfüven ehad. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Anyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Ebyad ve bi hakki Küfüven ehad. Ve bi hakki Ya Şetsah elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Cehhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Ve kul rabbiğfir verham ve ente hayrur rahimin. Ve bi hakki edünayi esbaütün ali şeddayi Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Kesfeyail ente ve huddamike miner ruhaniyyeti vel ardıyyeti ve ente Ya Meymun. Ve bi hakki edünayi esbaütün ali şeddayi ve bi hakkil meliki Ya Zedzağ elmüvekkilü bil kavaimil arşiyyeti ve bi hakki Lahhattil Allahümme ıhrik ve sehhirli kalbe fülanete binti fülanete la nevmün ve la kararun ve la sabrun ve la eramün ve la te’külü ve la teşribü hatta ye’ti bi tarfetil ayn. Üridü minke ve bihakki Ya Limukfencil ente ve cemia a’vanike ve itbaıke ve eşyaıke ve haylüke ve ricalike ve ehli memleketike billahil aliyyül azim. Ya Ferdün Ya Cebbarün Ya Şekürun Ya Sabitün Ya Zahirun Ya Habirun..


MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bir Arabi ayÄąn ilk Cuma gĂźnĂź zĂźhre saatinde Ceylan derisi Ăźzerine veya mĂźhrelenmiĹ&#x; bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine misk ve zaferan ile aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki duayÄą yaz. Bu yazdÄąÄ&#x;Äąn nĂźshayÄą saÄ&#x; pazuna baÄ&#x;ladÄąktan sonra yedi (7) gĂźn pazunda taĹ&#x;Äą. Sekizinci gĂźn çĹkarÄąp ateĹ&#x;te yak. Matlubuna vasÄąl olmadÄąÄ&#x;Äąn halde yedi gĂźnden fazla durmasÄąn, aksi takdirde matlubun deli olur. Bu amelin yapÄąlÄąĹ&#x;Äą: Tenha bir yerde Ud aÄ&#x;acÄą ve Amber kabuÄ&#x;u buhurlarÄąnÄą yakarak yazmak için kullana caÄ&#x;Äąn kamÄąĹ&#x;Äą eline alÄąp, bĹçaÄ&#x;Äąda kamÄąĹ&#x;Äąn Ăźzerine koyduktan sonra ßç (3) defa Ĺ&#x;Ăśyle deyip:

 7 0  ! R }'^ R 1 N EN *

 1 F

J . Bismillahirrahmanirrahim. amelel mehabbeti.

KatatĂź

kalemi

liecli

kamÄąĹ&#x;Äą kes. KamÄąĹ&#x;Äąn iki yanÄąnÄą ve ucunu yonttuktan sonra Ĺ&#x;u Ayeti Kerime ile duayÄą oku:

C rJ. s ! }  1 N E N * 1 F Jr / # }C F J/ # J F


 Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytĂź aleyke mehab beten minni. Bi hĂźrmeti fĂźlaneh binti fĂźlaneh . oku ve ondan sonra Ĺ&#x;u mĂźbarek duayÄą yazmaya baĹ&#x;la: YazÄąlacak dua budur:

*

 JN F 1< ! }v 1 N EN *

 1 F

g M/ @/  F * g K8 ":6  F * ., *

 1 ! Q ,  F * !3 1 DF  F * 4+ *?0 5 0  F * @)  F

J < # ( g ) CFg) { g+R Â&#x2013;@g.,  F *

 e,) s 1H! ? R ( L | P   F @g E  s ! I vC2 - T P2 E s !  2Â&#x201A;2 s

!  f + F -T P2 E Â&#x20AC;e >2 P2 E gv' 2 T- P2 k 2 ) HC  ? k 2 Â&#x2013;A + R -4 b ;Q ! s/

Z

 2 } E

   Z 2 ?  ) HC 4( N L F - T P2 E | h2  E

 }


 C N 2 } / H  N) $ 3 i /+g E N ) f , E J4 N ) E HF C C' 2 J4 N F C N ) *

F 0? $ R0 e N 0  B7 N C x

R 1 H !? J .  ! J /# E F # Â ! R   , 1 ' g ! '  M '  M ' WN WN WN J /# }

CF J /# J  J  J §  M ' Bismillahirrahmanirrahim. AzemtĂź aleykĂźm bi rahmetillahi ve sĂźbhanallahi ve bi hakki Ademe safiyyullahi ve bi hakki Nuhu neciyyullahi ve bi hakki Ä°brahim halilullahi ve bi hakki Musa kelimullahi ve bi hakki Ä°sa ruhullahi vebi hakki La ilahe illallahi Muhammed in rasulullahi ve bi hakki sĂźbbĂźhĂźn kuddĂźsĂźn rabbĂźna ve rabbĂźl melaiketi verruh. Ve bi hakkil meĹ&#x;riki vel maÄ&#x;ribĂź. KulillahĂźmme malikel mĂźlki tĂźâ&#x20AC;&#x2122;til mĂźlke men teĹ&#x;aĂź ve tenziĂźl mĂźlke mimmen teĹ&#x;aĂź ve tßĹzzĂź men teĹ&#x;aĂź ve tĂźzillĂź men teĹ&#x;aĂź bi yedikel hayr. Ä°nneke ala kĂźlli Ĺ&#x;eyin kadir. TĂźlicil leyle finnehari ve tĂźlicĂźn nehare fil leyli ve tuhricĂźl hayye minel meyyiti ve tuhricĂźl meyyite minel hayyÄą ve terziku men teĹ&#x;aĂź bi Ä&#x;ayri hisab. RahmanĂźd dĂźnya vel ahireti ve rahimehĂźma ente terhamĂźni ferhamni bi rahmetin tuâ&#x20AC;&#x2122;nini biha an rahmetin min sivak. AllahĂźmme akdÄą anni haceti ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyĂźl azim. Sehhirli kalbe fĂźlan ibni fĂźlaneh ala mehabbeti fĂźlaneh binti fĂźlaneh elvahan elvahan elvahan el acele elacele elacele essaate essaate essaate .


MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Muhabbet için Allah c.c. Äąn Ĺ&#x;u Ayeti Kerimesini :

C Jr .  s ! }   1 N E N  *

 1  F

Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytĂź aleyke mehab beten minni. İçecek, koklanacak veya bir meyve Ăźzerine iyi bir saatte yirmi (20) defa okuyup, yedirir, içirir veya kokladÄąrsan, sana bĂźyĂźk bir mehabbetle baÄ&#x;lanÄąr. Veya tatlÄą bir Ĺ&#x;ey Ăźzerine bu Ayet yazÄąlÄąr ve istediÄ&#x;in kiĹ&#x;iye bunu yedirirsen, o kiĹ&#x;i sana Ĺ&#x;iddetli bir aĹ&#x;k duyar. CELB VE TESHÄ°R Celb, teshir ve diÄ&#x;er istekler için: Bin (1000) defa Kelime-i Tevhid, bir (1) defa â&#x20AC;&#x153;MuhammedĂźr rasulullahâ&#x20AC;?, bin (1000) defa Sure-i Ä°hlas ve bin (1000) defada SalavatÄą Ĺ&#x;erif okursan, istediÄ&#x;in Ĺ&#x;ey gerçekleĹ&#x;ir.

CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bir kimseyi yanÄąna getirtmek istersen: Herhangi birgĂźn Kamer saatinde yedi adet Beyaz biber alÄąp, her biberin Ăźzerine aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki duayÄą kÄąrkbir (41) defa oku. Sonra okumuĹ&#x; olduÄ&#x;un duayÄą bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yazÄąp, biberleri yazdÄąÄ&#x;Äąn kaÄ&#x;ÄądÄąn içine koy. Bu kaÄ&#x;ÄądÄą bir Ĺ&#x;iĹ&#x;enin içine koyup, bir ateĹ&#x; altÄąna gĂśm. AteĹ&#x; devamlÄą yansÄąn ama hafif olsun. Matlubun duramayÄąp yanÄąna gelir. Ĺ&#x17E;ayet gelmezse helak olur, Allah c.c. korusun. Okunacak ve yazÄąlacak dua budur :


 F.  Â ! R   , 1 H !? 1 N E N  *

 1  F

 Q 1 DF0 ) C m   , Q J /# E F # E M

 m   , Q : + + A +  m   , ,  . m   , Q  !  & Y P  5 R N  J /# E F #  F.  Â ! R   , 1 H !? E  1 H !? " #  5 ! s . / +4    F ) C Q J /# }

CF J /# [ J.  ! [ J/# E F # Â ! R Bismillahirrahmanirrahim. AllahĂźmme sehhirli kalbe mahbubi fĂźlan ibni fĂźlanete kema sehharten nara li Ä°brahimi ve kema sahhartel hadidi li Davud ve kema sahhartel cinni veĹ&#x; Ĺ&#x;eyatÄąnĂź li SĂźleyman ve kema sahhartel bahri li Musa AllahĂźmme sehhirli kalbe mahbubi fĂźlan ibni fĂźlaneten ve ahrikhĂź kennar Bi hakki Muhammed in nebiyyike aleyhisselam. AllahĂźmme leyyin kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete ala muhabbeti fĂźlanete binti fĂźlanete.

MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Muhabbet için kÄąrkbir adet kuru ĂźzĂźm al ve her birinin Ăźzerine bu Ayeti kerimeleri bir defa okuyup, okuduÄ&#x;un kuru ĂźzĂźmleri matlubuna yedirirsen, seni çok Ĺ&#x;iddetli bir


 

Ĺ&#x;ekilde sever ve Allah Teala hazretlerinin izniyle sana ram olur. Okunacak Ayeti Kerimeler budur :

J !  C I

> M

F s  =vD 1 N E N  *

 1  F

WC =R  F b  !< Â C 7 W.Y ) s ! c R

2 W+N  P . E ÂľE A 2 

 Bismillahirrahmanirrahim. Ve hĂźzzi ileyke bi cizÄąn nahleti tĂźsakÄąt aleyke rĂźteban ceniyya. FekĂźli veĹ&#x;ra bi ve karri aynen feimma tereyn minel beĹ&#x;eri ehada. CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bir kimseyi celb etmek istersen: KÄąrksekiz adet LĂźbani zeker al. Oniki tanesine Be, oniki tanesine Dal, oniki tanesine Vav ve oniki tanesinede Ha harfini yaz. Pazar gĂźnĂź baĹ&#x;layarak sabah ßç, akĹ&#x;am dĂśrt tane olmak Ăźzere yedi gĂźnde hepsini yak. Allah c.c. Äąn izniyle matlubun sana celb olur. Sahih olup tecrĂźbe edilmiĹ&#x;tir.

TESHÄ°R ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Filozof Eflatun insanlarÄą teshir etmek için Ĺ&#x;u dĂśrt ismi zikredermiĹ&#x;. Bu isimleri mĂźĹ&#x;teri saatinde adetleri kadar okursan, istediÄ&#x;ine nail olursun. Bu isimler diÄ&#x;er istekler içinde okunursa, matlup hasÄąl olur. Okunacak isimler budur:

t 4 A:

t 4 D

t 4 :

ifÂ&#x17D;

ifj

iÂ?Â&#x17D;

HemuĹ&#x;in 351

DemuĹ&#x;in 350

HeyuĹ&#x;in 321

t 4 D iÂ?j

DeyuĹ&#x;in 320

MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Muhabbet için arabi ayÄąn son Cuma gecesi yedi (7) adet delikli MazÄą'ya,her birinin deliÄ&#x;ine Ä°nĹ&#x;irah ve KureyĹ&#x; Surelerini yedi (7) Ĺ&#x;er defa okuyup, deliklerine Ăźfle ve bal mumu ile delikleri tÄąka. Birer birer MazÄąyÄą


ateĹ&#x;e atÄąp yak. Fakat MazÄąnÄąn bir tanesi yanmadan diÄ&#x;erini ateĹ&#x;e atma! MazÄą ateĹ&#x;te yanarken:

}

CF J/# Â ! R  J /# E F # J.  1 H Â&#x20AC;! $ ) g U > D " +3 A J /# AllahĂźmme elkÄą mehabbeti fĂźlan ibni fĂźlane fi kalbi fĂźlane binti fĂźlane ya huddami bi hakki hazihis sureh. dersin. Bu mesele sahih (DoÄ&#x;ru) olup defalarca tecrĂźbe edilmiĹ&#x;tir.

MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Ä°stersen bir kimseyi kendine iteatli yaparsÄąn. Bunun için: Bir yay kiriĹ&#x;i alÄąp, kiriĹ&#x;e yedi dĂźÄ&#x;Ăźm atarsÄąn. Ama her dĂźÄ&#x;ĂźmĂź atarken aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Ayeti kerimeleri kÄąrkbir (41) defa okuyup dĂźÄ&#x;ĂźmĂź baÄ&#x;larsÄąn. Birinci dĂźÄ&#x;Ăźme kÄąrkbir defa:

5 

 C Cz  Ma aÄ&#x;na anni maliyeh Ä°kinci dĂźÄ&#x;Ăźme kÄąrkbir defa:

5 /

^! , C s ! D


Heleke anni sultaniyeh Ă&#x153;çßncĂź dĂźÄ&#x;Ăźme kÄąrkbir defa:

U T!?8 1 M 1 a UÂ&#x20AC;!L U>3 HuzĂźhĂź feÄ&#x;ullĂźhĂź sĂźmmel cahime salllĂźhĂź DĂśrdĂźncĂź dĂźÄ&#x;Ăźme kÄąrkbir defa:

}?P / -T   o Ä°zes sema ĂźnĹ&#x;akkat BeĹ&#x;inci dĂźÄ&#x;Ăźme kÄąrkbir defa:

}?N HF }/ o Ve ezinet li rabbiha ve hukkat AltÄąncÄą dĂźÄ&#x;Ăźme kÄąrkbir defa:

  Db   D6

Ahiyyen Ĺ&#x17E;erahiyyen Yedinci dĂźÄ&#x;Ăźme kÄąrkbir defa Kevser Suresini okuyup baÄ&#x;ladÄąktan sonra, â&#x20AC;&#x153;Bu Ayetlerin hakki için filan oÄ&#x;lu filanÄąn dilini, uykusu ve bĂźtĂźn bedenini baÄ&#x;ladÄąm. Hiç bana karĹ&#x;Äą koymasÄąn, emrime iteatli olsun ve bana baÄ&#x;lansÄąn â&#x20AC;&#x153; deyip, o kiriĹ&#x;i aÄ&#x;Äąr ve siyah bir taĹ&#x; altÄąna bastÄąr. Ondan sonra olacak acaiblikleri Allah c.c. Äąn izniyle gĂśrĂźrsĂźn. MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Havas alimlerinden rivayettirki: Muhabbet için Geyik derisi Ăźzerine misk ve zaferan ile aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki duayÄą yaz. YazdÄąktan sonra derinin Ăźzerine NiĹ&#x;adÄąr serpip deriyi dĂźr ve katla. Daha sonra bu deriyi sĂźrekli yanan bir ateĹ&#x;in yakÄąnÄąna gĂśm. Bu mesele sahih olup, defalarca tecrĂźbe edilmiĹ&#x;tir . Deri Ăźzerine yazÄąlacak olan dua budur :

m = " = U e e? ( ) m Y +, A s ! }v J/ # Â ! R Â&#x160; Z U U Â&#x2018; U e I " t 4 ! = e = e " = 0 J /# E F # J . ! J/ # }

C F


E Ah E m 4 Hb Â 7 W,) F } / 0r A J ' F) ) : ] Y C & C . - C E

 mHP Â N { C! E 5 / $ ^C Â&#x2014; ! !'20? 1 N EN * 1 F 5/  !, &  !   /2 AzemtĂź aleyke Ya EsedĂź Talut Rabbe Elif Lam Lam He Ye Mim Ye Te Lam Vav Ye LeylemuĹ&#x;in Mim AyÄąn Lam BeĹ&#x; Ä°ki BeĹ&#x; Bir BeĹ&#x; Cim Vav TÄą Kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete ala mehabbeti fĂźlanete binti fĂźlanete lam ye vav mim nun lam ye dal rabate yekulen enfakta bir ersan ecib EĹ&#x;hĂźtin min ZĂźyyine linnasi hubbiĹ&#x; Ĺ&#x;ehevati minen nisai vel benine vel kanatÄąril mĂźkan tarah. (Ĺ&#x17E;ifreler) Ä°nnehĂź min SĂźleymane ve innehĂź Bismillahirrahmanirrahim. Ella taâ&#x20AC;&#x2122;lĂź aleyye veâ&#x20AC;&#x2122;tĂźni mĂźslimin.MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Yedi adet biber alÄąrsÄąn. Tanenin birini aÄ&#x;zÄąna alÄąr ve

biber aÄ&#x;zÄąnda iken Ĺ&#x;u Ayeti Kerimeyi yetmiĹ&#x; (70) defa ;

m

HP Â N { C! EAh 1 N EN *

 1  F

Â

D >? E $ ^C  Y C & C. - C E 

s  o G " '/ 0 J  Jx K

(

Â&#x192;  E  N U +C * T /+g $ I B


Bismillahirrahmanirrahim. ZĂźyyine linnasi hubbĂźĹ&#x; Ĺ&#x;ehevati minen nisai vel benine vel kanatÄąril mĂźkan tereti minez zehebi vel fÄąddeti vel haylil mĂźsevveme ti vel enami vel harsi zalike metaul hayatid dĂźnya vallahĂź ÄąndehĂź hĂźsnĂźl meab. okur ve taneyi aÄ&#x;zÄąndan elle tutmadan doÄ&#x;rudan doÄ&#x;ru ya ateĹ&#x;e atarsÄąn. Biber ateĹ&#x;te yanarken Ĺ&#x;u Tevkili:

 ! R |N p F J KA P JA 0 U >D "+3 A !?Q2 J/ # }C F J/ # J. ![ J/# EF # TevekkelĂź Ya huddame hazihil AyetiĹ&#x; Ĺ&#x;erifeti bi ihra kÄą kalbe fĂźlan ibni fĂźlanete ala mehabbeti fĂźlanete inti fĂźlanete. okursun. Sonra ikinci taneyi aÄ&#x;zÄąna alÄąr, biber aÄ&#x;zÄąnda iken Ayeti yetmiĹ&#x; (70) defa okur, ateĹ&#x;e atar ve Tevkili okursun. Yedi adet bitene kadar aynÄą Ĺ&#x;ekilde yaparsÄąn. KADININI KENDÄ°NE MUHABBETLE BAÄ&#x17E;LAMAK KadÄąnÄąnÄą kendine muhabbetle baÄ&#x;lamak istersen: AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Azimeti Ebu cehil karpuzu Ăźzerine yazÄąp, yazdÄąÄ&#x;Äąn karpuzu unutulmuĹ&#x; eski bir mezara veya karanlÄąk bir yere koyarsan, kadÄąn sana bĂźyĂźk bir aĹ&#x;kla baÄ&#x;lanÄąr ve hiçbir zamanda senin yanÄąndan ayrÄąlmak istemez. Bir an sensiz duramaz. YazÄąlacak olan budur:

 F # E Z

v E T J/ # J R ' F :C A Q? 2 Â&#x2020; 4 ) A Â&#x2020; 4 ) Z 4 ) J4 F Â&#x192; F U I/ I! I!,  u.

 EA +  n + 'R 

R 4Â&#x2020;!D 4Â&#x2020;) A J R ' F !?Q2 W' 2 ::h [ & C, 4J

 Â&#x201E; ! a 1H KH Q M' WN WN  # E Z

v E J /# J  J  M' 


MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bu tÄąlsÄąmÄą ve Ayeti Kerimeyi Kamer Seretan burcunda iken misk ve zaferan ile yazÄąp, yazÄąyÄą su ile sildikten sonra, bu suyu dilediÄ&#x;in kiĹ&#x;iye içirirsen, o anda sana muhabbet eder. YazÄąlacak TÄąlsÄąm ve Ayet budur :

rR Dh Q Y . ?  Y . Dh g -[ 7 R Jr / # EF #  ! R TÄąlsÄąmlar ve. Ve kul cael hakku ve zehakal batÄąlĂź innel batÄąle kane zehuka. Kalbe fĂźlan ibni fĂźlaneh. CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bir kimseyi celb etmek istersen: AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki vefki yeni bir Kiremit parçasÄąna veya çakmak taĹ&#x;Äą Ăźzerine matlubunun saatinde ve arabi ayÄąn ilk gĂźnlerinde (Hangi gĂźn olursa olsun) yazÄąp, zarb ateĹ&#x;e atarsÄąn. Bunun için: Ă&#x2013;nce matlubunun ismini hurufu mukattaâ&#x20AC;&#x2122; olarak yaz. AltÄąna Cebrail ismini, altÄąna talibin validesi ismini, onun altÄąna VedĂźd ismi Ĺ&#x;erifini ve onun altÄąnada talib ismini yazarsÄąn. AĹ&#x;aÄ&#x;Äąda gĂśsterildiÄ&#x;i gibi adÄą geçen vefki nakĹ&#x; ettikten sonra karĹ&#x;ÄąsÄąna geçerek ve gĂźzel kokulu bir buhur yakarak Ya Cebbar ismi Ĺ&#x;erifini 4001 defa okursan matlubun sana celb olur.


NakĹ&#x; edilecek Vefkin Ĺ&#x;ekli budur :

MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Muhabbet için oniki (12) adet Biber Ăźzerine yedi defa Ayetel KĂźrsi, oniki defa Ä°hlas suresi ve bir defada Tebbet suresini okuduktan sonra bir defada Ĺ&#x;Ăśyle:

J / # }C F J/ # J. F J/ # EF # Â ! R | N Ahrik kalbe fĂźlan ibni fĂźlaneh bi mehabbeti fĂźlanete binti fĂźlanete . dedikten sonra biberleri ateĹ&#x;e at ve yĂźzon (110) defa:

vA v A s/ ., SĂźbhaneke Ya AzizĂź


dersen, matlubun kararsız kalır ve sana ram olur. CELB ETMEK İÇİN Bir kimseyi Celb etmek istersen aşağıdaki daireyi Perşembe günü akşam ezanına onbeş (15) dakika kala karanlık bir yerde yazdıktan sonra büküp bir muşamba ya sar. O karanlık yerde koynuna koyup, bir mezarın baş tarafına göm. Üç gün durduktan sonra Pazar günü mezardan çıkarıp, dünyaya göstermeden matlubunun geçtiği sokağın ortasına göm. Matlubun olan kimse Allah c.c. ın izniyle sana celb olur. Yazılacak Daire budur :

CELB ETMEK İÇİN Pazartesi günü birinci saat olan Kamer saatinde veya Cuma gecesi birinci saat olan Kamer saatinde matlubun saçından yedi adet kıl al. Aşağıdaki Ayeti Kerimeleri her saçın üzerine yedi (7) defa oku. Her okudukça saça bir düğüm at. Yedi saçıda okuyup bağladıktan sonra, yedi gün saçları üzerinde taşı. Şayet matlubun celb olmazsa,


o saçlarÄą ateĹ&#x;e at ve yak. Sahih olup mĂźcerrebdir (DenenmiĹ&#x;tir). Saçlar Ăźzerine okunacak Ayeti Kerimeler budur :

1 M 1 a UÂ&#x20AC;! L U>3 1 N EN *

 1  F

U<!, W)o '., H ) o 4J ! ! ,  1 a UÂ&#x20AC;!8 

" ' Y ! Š g  A 0 1 ' *

F E Â&#x201A;A 0 Q 5 /

&  N 1 N) A s BN F & <  Bismillahirrahmanirrahim.HuzuhĂź feÄ&#x;ullĂźh. SĂźmmel cahime sallĂźh. SĂźmme fi silsiletin zeruha sebune ziraan feslikĂźh. Ä°nnehĂź kane la yĂźâ&#x20AC;&#x2122;minĂź billahil azim. Ve la yehuddu ala taamil miskin. Bi rahmetike Ya erhamerrahimin. CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Bir arabi ayÄąn ilk Cuma gĂźnĂź sala verilmeden Ăśnce aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Ayetleri bir miktar yumuĹ&#x;ak Tuz Ăźzerine (71) yetmiĹ&#x;bir defa okuyup Ăźfledikten sonra ateĹ&#x;te yakarsan, matlubun duramayÄąp yanÄąna gelir . Tuz Ăźzerine okunacak Ayetler budur :

 / #  r u C (l  1 N E N *

 1  F

H

 A R 1Â&#x2013; ) 

 D " ' A E e R 5 !3


= >? 1Â&#x2013; ! 4 ! 3 ; < F D $4  e D Â&#x192;P/ = >? 5 C 1B/  o

 W) / x30 MP E 1< '7 /   ! R }RN m+ / 1H ?! + R2  F Jr / # }C F J / # J.   Jr / # EF # & ' B/ f A  +.'/ f A J  F Bismillahirrahmanirrahim. Ve darabe lena meselen ve nesiye halkah. Kale men yuhyil Äązame ve hiye ra mim. Kul yuhyihellezi enĹ&#x;eeha evvele merrah ve hĂźve bi kĂźlli halkÄąn alim. Ellezi ceale lekĂźm mineĹ&#x; Ĺ&#x;eceril ahdarinaran fe iza entĂźm minhĂź tĂźkÄądun. AllahĂźmme inni akadtĂź ve ahraktĂź kalbe ve lisani fĂźlan ibni fĂźlane ila mehabbeti fĂźlane binti fĂźlane. Bi hakkÄą ve bi hĂźrmeti Ä°yya ke naâ&#x20AC;&#x2122;bĂź ve iyya kenestein. Okuduktan sonra tuzu ateĹ&#x; Ăźzerine serpip, â&#x20AC;&#x153;FĂźlan oÄ&#x;lu fĂźlane, fĂźlane kÄązÄą fĂźlanenin aĹ&#x;kÄąndan kararsÄąz olsun. Bu tuzun yandÄąÄ&#x;Äą gibi talibe matlub bĂśyle aĹ&#x;kÄąndan yansÄąn â&#x20AC;&#x153; dersin. Allah c.c. Äąn izniyle istediÄ&#x;in Ĺ&#x;ey gerçekleĹ&#x;ir. CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Celb ederek bir kimseyi yanÄąna getirtmek istersen: Bir pirinç telden çuvaldÄąz yaptÄąr. Ă&#x2021;uvaldÄązÄąn yedi tane deliÄ&#x;i olsun. Her bir deliÄ&#x;ine ayrÄą renk ibriĹ&#x;im takarsÄąn. Bir yĂźksek dam Ăźzerine veya tenha bir toprak yere çĹkarsÄąn. KÄąbleye karĹ&#x;Äą abdestli olarak yĂśneldikten sonra, çuval dÄązÄąn ucunu yere, birinci deliÄ&#x;ine kadar sapla. Muklil ezrak ve Senderus buhurlarÄąnÄą yakarak aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki duayÄą bir defa okuyup, birinci ibriĹ&#x;imli deliÄ&#x;e kadar saplarsan matlubun gelir. Ĺ&#x17E;ayet gelmezse yine bu duayÄą bir defa okuyup, çuvaldÄązÄą ikinci deliÄ&#x;ine kadar saplarsÄąn. Ĺ&#x17E;ayet yine gelmezse yedinci deliÄ&#x;e kadar tek


tek bu ameli tekrarlarsÄąn. Matlubun hangi delikte gelirse, amelini bÄąrak. Her delikte bu duayÄą bir defa okuyup, son buluncaya kadar bu tertip Ăźzere devam edersin. Okunacak dua budur :

U >D  F PF A 1 ' 1 N EN * 1 F

  D6  7 W 7 N 0? s <B Y, ru Q - , 0 1B .7  0? J Rg  F M' M'   D6 J / # J. ! J/ # EF # B,+ F 1B' Y 

- , 0 U >D  F JÂŤ v' U >D  F Jr / # }C F W+ N W' ^ ru Q 0 ( L E

 4: # F |

P E

 M' Â? WN s 2Â&#x192;A BN D : $: H 7.Q  Â? J  Â? Bismillahirrahmanirrahim. ElazimĂź Ya beĹ&#x;eru bi hakki hazihil esmai ma kisan sertar fetekyike illa haciran ecib Ahiyyen Ahiyyen elacele elacele bi hakkir rukiyyeti illa ma ecebtĂźm ve etaâ&#x20AC;&#x2122;tĂźm bi devseti fĂźlan ibni fĂźlanete ala mehabbeti fĂźlanete binti fĂźlanete bi hakki hazihil azimeti ve bi hakki hazihil esmai minel meĹ&#x;riki ve biladin minel maÄ&#x;ribi la kisan mutian vahiden ev ekberu cihadetĂź dairaha hatta yeâ&#x20AC;&#x2122;tike elvahan elvahan elvahan elacele elacele elacele essaate essaate. essaate.


duayı yazdıktan sonra üzerine 1000 defa Ya Rahim ismini okuyup, yazdığını temiz su ile imha et. Bu suyu matlubuna içirirsen, matlubun seni çok şiddetli sever ve senin her istediğin şeyleri severek yapar. CELB ETMEK İÇİN Cuma günü kuşluk vaktinde aşağıdaki Tılsımı bakır levha üzerine yazdıktan sonra, bakırı kuvvetli bir ateşe koyarsan, matlubun ateşlenir ve duramayıp gelir. Bakıra yazılacak tılsım budur:

MUHABBET VE HAVA-İC IBir kağıt üzerine misk, zaferan ve gülsuyu ile bu:

? S$ ,‡!† h +3$ h > +/ [Z < (! 7> Yâ Rahîmü külli sarîhun ve mekrûbün ve ğayyâsehü ve meâzehü. duayı yazdıktan sonra üzerine 1000 defa Ya Rahim ismini okuyup, yazdığını temiz su ile imha et. Bu suyu matlubuna içirirsen, matlubun seni çok şiddetli sever ve senin her istediğin şeyleri severek yapar.


MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Herhangi tatlÄą bir Ĺ&#x;ey Ăźzerine 786 defa Besmele-i Ĺ&#x;erifi okuyup bu tatlÄąyÄą matlubuna yedirirsen, matlubun seni çok Ĺ&#x;iddetli bir Ĺ&#x;ekilde sever. MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Ă&#x153;ç adet Ebrimi hurmasÄą alÄąp Cuma gĂźnĂź sabah namazÄąndan sonra ve gĂźneĹ&#x; doÄ&#x;madan Ăśnce tĂźkrĂźÄ&#x;Ăźnle birinci hurmaya ''YuhibbĂťnehĂźm''

( (C =N& >), ikinci hurmaya ''Kehubbillâhi'' ( W <

) ve ßçßncĂź hurmaya ''VellezĂŽne âmenĂť eĹ&#x;eddĂź hubben lillâh''. (V f& 7 N 0 = 5$- 1> cA) yaz.

YazdÄąktan sonra her birisi Ăźzerine 41 defa Fatiha suresini oku. Sonra ßçßnĂźn Ăźzerine 1000 defa BedĂťh ismini okuyup hurmalarÄąn Ăźzerine nefes et. Daha sonra bu hurmalarÄą matlubuna yedirirsen seni çok Ĺ&#x;iddetli bir Ĺ&#x;ekilde sever. MUHABBET VE CELB Matlubu muhabbetle celb etmek için Ĺ&#x;u tÄąlsÄąmÄą:

Talip ve matlubun isimleri ile birlikte talip olan kiĹ&#x;inin avucuna yaz ve Ăźzerine 75 defa Fatiha suresini oku. Okuduktan sonra yazÄąlar birbirine karÄąĹ&#x;Äąrsa, talibe yazÄąyÄą diliyle yalamasÄąnÄą sĂśyle. EÄ&#x;er yazÄąlar karÄąĹ&#x;mazsa, Fatiha yÄą 75 defa daha okursun. Avucunun içindeki yazÄąlar birbirine karÄąĹ&#x;ana kadar devam edersin. Ne zaman yazÄąlar birbirine karÄąĹ&#x;Äąrsa, Ĺ&#x;Ăźphesiz talep ettiÄ&#x;in yerine gelmiĹ&#x;tir. TEHYÄ°C VE MUHABBET Matlubunu muhabbetle heyecanlandÄąrmak istersen: Pazar, Pazartesi veya SalÄą gecesi ve Kamerinde parlak


olduÄ&#x;u zaman, 21 adet kaÄ&#x;Äąt alÄąp her kaÄ&#x;ÄądÄąn Ăźzerine Ĺ&#x;u tÄąlsÄąmÄą yaz:

Sonra her kaÄ&#x;ÄądÄąn Ăźzerine bir parça lĂźbani zeker koy ve kaÄ&#x;ÄątlarÄą dĂźrdĂźkten sonra birini ateĹ&#x;e at. DumanÄą kesilene kadar Fatiha suresini oku. Ä°kinci kaÄ&#x;ÄądÄą ateĹ&#x;e at ve dumanÄą kesilene kadar Fatiha yÄą okursun. BĂśylece 21 kaÄ&#x;ÄądÄą aynÄą Ĺ&#x;ekilde tek tek ateĹ&#x;e atÄąp yakar ve amelini tamamlarsÄąn.

Ä°TEAT TILSIMI Kim! KarÄąsÄą tarafÄąndan çok sevilip gĂśzĂźnde bĂźyĂźmek ve karÄąsÄąnÄąn ondan ayrÄąlmamasÄą için: Ĺ&#x17E;u tÄąlsÄąmÄą siyah tavuk yumurtasÄą Ăźzerine yaz;

c< W  H 4 U & $ % Q 8 % " ' ? c i  * > =<A = ) YazdÄąktan sonra yumurtayÄą bir sopaya baÄ&#x;layÄąp, yumuĹ&#x;ak ateĹ&#x; Ăźzerine as. 188 defa Fatiha suresini, 7 defada aĹ&#x;aÄ&#x;Äąda gelecek olan daveti lĂźbani zeker, kizbere ve mastaki ile buhurlayarak oku. Yumurta patlarsa Allah c.c. Äąn izniyle icabetin kabĂźl olunmuĹ&#x;tur.


Yedi defa okunacak davet budur:

.   (! 7+ 1 7+ ( 8  5 f! \ +$ \  B=3> 9 7 (! H' 7K R cA.( ! 7+ 1 7+ .  i E  ! > (! 3 "= $ x2 * (! Q" %K [Z 3 Â&#x;%T0# B! E B "  C4. (!$  c 1 $ Â&#x2022;P. (! 5 v5.  nh > +6 L  4 , ~ !.1 >  => L $ . (! P  4 B  4 U&$ n ( CA h $' hj ]5$' L h > +0 : Q2 8 F +2 +H ' 8. & ^> U4 WH L , L> +0' ? 7

@ A' , ' B C M R cA

@ I=" 9  $ AB C M & nN  


  . n _  U 4A< +9 > c 9:M 8 , "  B =<' B = 3 $ )

X BA 4 5 $ o  UJ 7  C5 [ ! A = 3 $  \ ' v !T * (  1 ! 8+ H'  1 ! 2C .    [Z 3 1 ! 2P 7  2 ^ A > . T 2_  l 5. ' 1 $ 1 > 8 ' L $> (C A U 4 W  H 4 B  4 % Q L 8 L & " m  'A , '   . CZ< ( = ^ =$ 5< K  5P  8 .  AE 1 $ m 5 <  F * $ 5P   7 + ( 7 > L 2 7 + 8 , i U 4 W  H 4 B  4 U& $ n  c 7 Â&#x2039; +  i .C2 ! / 1 $ , 5 3Z $ C& C&H + V !Â&#x2020; ( C ! m   1 > cA Â&#x2039; +/ ( ! Q2 


  `' ( C !  = `s  BismillâhirrahmânirrahĂŽm. ElhamdĂźlillâhi rabbil âlemĂŽn. Hamden yekĂťni lĂŽ ridâ velĂŽ merdÄąyyen Äąnde rabbil âlemĂŽn. ErrahmânirrahĂŽm. EllezĂŽ dehâl akâlĂŽme vahtedda mĂťsel kelĂŽmĂź yuhyĂŽl Äązâme ve hiye ramĂŽm. FehĂźmâ ismâni azĂŽmâni Ĺ&#x;ifâßn li kĂźlli dâi sekĂŽmi ve tarikun ilâ cennâtin neĂŽm. Ve necâtĂźn min azâbil cehĂŽm. Mâliki yevmiddĂŽn. Leyse lehĂź fil mĂźlki Ĺ&#x;erĂŽkĂźn ve lâ mĂźnâziun ve lâ muĂŽnĂźn allâhĂźmme elkÄą mehabbeti fĂźlân fĂŽ kalbe fĂźlânete. Ä°yyâ kena'bĂźdĂź. Bil ikrâri ve na'terifĂź bit taksĂŽri ve neĹ&#x;hedĂź en lâ ilâhe illâllâhĂź vahdehĂź lâ Ĺ&#x;erĂŽke lehĂźl melikĂźl hakkul mĂźbĂŽnĂź ve neĹ&#x;hedĂź enne Muhammed en rasĂťlullâhĂźllezĂŽ erselehĂź beĹ&#x;ĂŽran ve nezĂŽran ilâ kâffetil halkÄą ecmeĂŽne ve rahmeten lil mĂź'minĂŽne fe innallâhe teâlâ mĂźkevvinĂźl ekvâni ve âlimĂź hafiyyâtil idmâri ve mĂźkevvirĂźl leyle alen nehâri hucceteyni li kĂźllil âlemĂŽne ve vicheteyni ilel akrabeyne vel ebadĂŽne minel ecnâsil muhtelifĂŽn. Ve iyyâ kenesteĂŽn. Bike alâ ilkâi fĂźlan fĂŽ kalbe fĂźlânete allâhĂźmme yâ mâlike mĂźlĂťkel avâlime kĂźllihâ ecmeĂŽn. Lâ ilâhe illâ ente sĂźbhâneke innĂŽ kĂźntĂź minez zâlimĂŽn. Rabbi neccinĂŽ ve edriknĂŽ bi rahmetike yâ erhamer râhimĂŽne ve neccinĂŽ mimmâ ehâfĂź ve ehzeru ve elkÄą mehabbeten fĂźlân fĂŽ kalbe fĂźlânete ve ehdilehĂź kalbehâ ve lĂźbbehâ ve mekkinhĂź min nâsiyyetihâ.


MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N PiĹ&#x;memiĹ&#x; çÜmlek parçasÄą Ăźzerine Ayetel kĂźrsiyi hurufu mukatta olarak yazdÄąktan sonra, çÜmlek parçasÄąnÄą tenha bir yerde bir sopaya ateĹ&#x;e yakÄąn olarak as. AteĹ&#x;in Ăźzerine cavi ve lĂźbani zeker buhurlarÄąnÄą atÄąp buhur tĂźterken, Ayetel kĂźrsiyi 70 defa oku. Bu amele ßç gece devam et. Amelini tamamladÄąktan sonra çÜmlek parçasÄąnÄą ateĹ&#x;in Ăźzerinden alÄąp, temiz bir sandÄąÄ&#x;Äąn içine koy. Allah Teala nÄąn izniyle matlubun en kÄąsa zamanda hasÄąl olur.

CHEYECANLANDIRMAK Ä°hlâs suresi ile matlubunu heyecanlandÄąrmak istersen: Ä°ki rekat hacet namazÄą kÄąlÄąp, bir avuç temiz tuz Ăźzerine 1002 defa Ä°hlâs suresini oku. Her okumanÄąn sonundada aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Ä°zmârÄą okuyup tuzun Ăźzerine nefes et. Daha sonra avucundaki tuzu ateĹ&#x;e at. Matlubun seni gĂśrdĂźÄ&#x;Ăź zaman çok heyecanlanÄąr. Seni bir an olsun gĂśrmeden duramaz. Her defanÄąn sonunda okunacak Ä°zmârÄą budur:

$ UT> +M =N ? ci *> (3 ! m H =T) B U¢ +3 % "' 1 $ (3 ! , 8 (A32 $ k # = !Q0 k # = !Q0 k # = !i k # = !i + 8 c< c< k # = > k # = > k # k # k # =q C$ k # =q C$ B= ! q2 > 4 UJ 2 s8 ( C! )a) [8 k # = >> k # = >> * U [P 97= B +E 5> ( i' iK


AksemtĂź aleykĂźm yâ huddâme hâzihis sĂťretiĹ&#x; Ĺ&#x;erĂŽfeti ve mâ ena mĂźtekellemĂź bihi aleykĂźm minel esmâil kerĂŽmeti en tefalĂť kezâ ve kezâ bi sirri heyĂťĹ&#x;in heyĂťĹ&#x;in Ĺ&#x;akmĂťĹ&#x;in Ĺ&#x;akmĂťĹ&#x;in mathĂťĹ&#x;in mathĂťĹ&#x;in erĹ&#x;in erĹ&#x;in eryĂťĹ&#x;in eryĂťĹ&#x;in eryâyĂťĹ&#x;in eryâyĂťĹ&#x;in bel te'tĂŽhim baÄ&#x;teten felâ yestetĂŽĂťne raddehâ velâ hĂźm yenzurĂťne elvâhan elacele essâate.CELB ETMEK Ä°Ă&#x2021;Ä°N Ä°hlâs suresi ile celb yapmak istersen, Cuma gecesi Ä°hlâs suresini 1002 defa okur ve her okumanÄąn sonundada Ĺ&#x;u kasemi okursan, matlubun olan kiĹ&#x;i sana celb olur. Okunacak Kasem budur:

 &> 7= &> 1 7+ &> [<A = ) U4 m 58 U4 U& 8 U4 1 8 B4 Â&#x152;! ! C) WP 8 J= N ? ci 1 $ , Q2 ) $ n 8 Tevekkel yâ abdurrahmân ve yâ abdulvâhid ve yâ abdus samed bi celbi ve tehyĂŽci fĂźlân ibni fĂźlânete bi mehabeti fĂźlânete binti fĂźlânete bi hakki mâ ta'tekÄądĂťnehĂź min hâzihis sĂťreten. EÄ&#x;er bundan daha kuvvetlisini ve hÄązlÄąsÄąnÄą yapmak istersen, matlubunun elbisesi parçasÄąndan alÄąp Ăźzerine Ĺ&#x;u isimleri yaz:

k # =q$ k # =q$ Â&#x2014; # ! 6 Â&#x2014; # ! 6 Â&#x2014; # ! qq8 #Â&#x2014;! qq8 k # =q &) k # =q& ) #k= ! k # = !


BatmetĂŽĹ&#x;in batmetĂŽĹ&#x;in etĂŽĹ&#x;in etĂŽĹ&#x;in metĂťĹ&#x;in metĂťĹ&#x;in alyĂťĹ&#x;in alyĂťĹ&#x;in tebtĂťĹ&#x;in tebtĂťĹ&#x;in Sonra bu parçayÄą fitil yapÄąp kandile tak. Kandilede saf ve temiz zeytinyaÄ&#x;Äą koyup fitili yak. Fitil yanarkende Ä°hlâs suresini duasÄąyla birlikte 1002 defa okursan, matlubun sana celb olur. SERÄ° BÄ°R CELB Ä°hlâs suresi ve Cim ( - ) harfinin sÄąrrÄą ile çok seri bir celb yapmak istersen: Matlubun vĂźcuduna temas etmiĹ&#x; elbise parçasÄą Ăźzerine 53 defa içiçe cim harfini, cim harfinin aralarÄąnada matlubun ismini hurufu mukatta' olarak ve parçanÄąn arkasÄąnada aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Tevkili yaz. Bu parçayÄą fitil gibi bĂźkĂźp, kandile tak. Kandilin içine saf ve temiz zeytinyaÄ&#x;Äą koy ve fitili yak. Fitil yanarken Ä°hlâs suresini Tevkil ile birlikte 53 defa oku. Elbise parçasÄąna yazÄąlacak Tevkil budur.

U E D 8 v +&P  I. ?P 8 m &. m &. K +T 7' 7= 8 %> + & 3 R= " W h ! &7  ~ ! 8= & $ r$ 8=q$ F +7 K*> [! G!qQ6> W . W! P W> +Q U4 m 5 8 U4  U4 1 8 B 4 WP 8 (! P Â&#x152;# ! P = i Â&#x152;# ! P2 8 Â&#x152;# ! P2 + 1 $ L! 4 8 4 ~ M  #Â&#x152;! . +< Â&#x152;# ! . +> Â&#x152;# ! . Â&#x152;# ! P= + 8 L ! m H R K=. L 2. Â&#x152;i= WP 8 [! G!qQ6 + iAq g +N CN> W . K& 


‘97= U4 m 5 8 U4  U4 1 8 B  4 ( 3 ! (3! 4 @ ^8 ‘U ‘[ P Celebtü bi câhi cemâlil ceberûti ve bi ızzetil azameti vel kibriyâi ve billâhil vâhidil ahadil ferdis samedi celebtü matlûbî mea mahbûbî ve leyse lî habîbün siveyel karîbil mücîbi ecib yâ talkatyâîl yâ hâdime harfil cîmi bi celbi fülân ibni fülânete ilâ fülânete binti fülânete bimâ fîke mines sirri ve et telcîcin bi telcelîcin ve hüvelcîcin va'velcîcin ercîcin yercîcin kercîcin eşşemsü fî elvec cealtüke cevvâdî ve aksemtü aleyke bi rabbil ıbâdî ecib eyyüher rûhut tâhiru talkatyâîl bi celbi fülân ibni fülânete ilâ fülânete binti fülânete elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate bârakallâhü fîküm ve aleyküm. Amelini tamamladıktan sonra matlubun olan kişi çok seri bir şekilde yanına gelir. Bu ameli yatsı namazından sonra herhangi bir gecede yaparsın. MUHABBET İÇİN Muhabbet için şu vefki şerifi:


Cuma gĂźnĂź gĂźneĹ&#x; doÄ&#x;arken, temiz bir tabak veya kaÄ&#x;Äąda zaferan ile yaz. Vefki yazdÄąktan sonra vefkin dĂśrt tarafÄąna Ĺ&#x;u Ayeti yaz.

r5 2 U4 m 5 8U4> 5 $ UJ &$ L ! m !Q 5 ! Ve elkaytĂź aleyke mehabbeten minnĂŽ yâ fĂźlânete binti fĂźlânete ve li tĂźsnea alâ aynĂŽ. HEYECANLANDIRMAK Ä°Ă&#x2021;Ä°N EÄ&#x;er matlubunu heyecanlandÄąrmak istersen: AĹ&#x;aÄ&#x;Äąda gelecek olan hatemi arabi ayÄąn ondĂśrdĂźncĂź (14) gĂźnĂź yaz. YazdÄąktan sonra matlubunun saçĹ ile rĂźzgara karĹ&#x;Äą asarsan, matlubun seni gĂśrdĂźÄ&#x;Ăź anda heyecanlanÄąr. Veyahut arabi ayÄąn ilk Cuma gĂźnĂź zaferan ve gĂźlsuyu ile bu hatemi matlubun ve annesinin ismiyle birlikte yaz. YazdÄąktan sonra yazdÄąÄ&#x;ÄąnÄą matlubun gĂśÄ&#x;sĂźne vur. Sonra bu yazdÄąÄ&#x;ÄąnÄą saÄ&#x; koluna baÄ&#x;larsan, o gĂźn hacetin Allah Teala'nÄąn izniyle yerine gelir. Anla! Arif ol. YazÄąlacak hatem budur:


ERKEK VE KADINLARI CELB Ey Talip! Sen bilki; Allah'Äąn rahmeti Ăźzerine olsun. Bu mesele çok gĂźzeldir. Bunu kullanmanÄąn Ĺ&#x;ekli: SÄąrçalanmÄąĹ&#x; beyaz renkli, yeni ve yedi dilli bir kandil yap. Sonra boyanmÄąĹ&#x; ve ketenden olan, yedi renk fitil al. Renkleri sarÄą, beyaz, kÄąrmÄązÄą, mavi, yeĹ&#x;il, gri ve siyah olsun. Her renk fitil Ăźzerine bu azimetleri sÄąrasÄąyla yaz. SarÄą fitil Ăźzerine bu azimeti yaz:

b!" Qi UGJ  q  H r=$O Q!5 Q 8 N 7 Q5 * +E7 E+ 7 qH Ecib yâ mĂźzhibĂź ve eclib fĂźlâneten bi hakki rukyâÎl elÄ&#x;âlibĂź aleyke ve bi hakkÄą yâhin yâhin. Beyaz fitil Ăźzerine bu azimeti yaz:

b!" Qi UG-5 q1H =r $O Q!5 &1 7 Q5 * #+ +# qH Ecib yâ mĂźrretĂź ve eclib fĂźlâneten bi hakki cebrâÎl elÄ&#x;âlibĂź aleyke ve bi hakki sâmin sâmin. KÄąrmÄązÄą fitil Ăźzerine bu azimeti yaz:

b !" Q i UG % qH =r $O Q!5 > 7 Q5 * Â&#x161;+ !L Â&#x161;+ !L qH Ecib yâ ahmeru ve eclib fĂźlâneten bi hakki semsemâÎl el Ä&#x;âlibĂź aleyke ve bi hakki demlĂŽhÄąn demlĂŽhÄąn. Mavi fitil Ăźzerine bu azimeti yaz:


b !" Qi UG^ qH =r $ O Q!5 AJ H7 Q5 * +Â&#x2026;8 Â&#x2026; + 8 qH Ecib yâ bĂźrkânĂź ve eclib fĂźlâneten bi hakki mĂŽkâÎl elÄ&#x;âlibĂź aleyke ve bi hakki ehyâĹ&#x;in ehyâĹ&#x;in. YeĹ&#x;il fitil Ăźzerine bu azimeti yaz:

Q1i UGO 3 qH r=$O Q!5 Â&#x2026; S 7 Q15 * +pLL p + LL qH b!" Ecib yâ Ĺ&#x;emhĂťreĹ&#x;Ăź ve eclib fĂźlâneten bi hakki sarfeyâÎl elÄ&#x;âlibĂź aleyke ve bi hakki derdemĂŽĹ&#x;in derdemĂŽĹ&#x;in. Gri fitil Ăźzerine bu azimeti yaz:

b !" Qi UG" q H =r $O Q!5 Â&#x2021;H7 Q5 *

} fJ  } f- qH Ecib yâ ebyadĂź ve eclib fĂźlâneten bi hakki anyâÎl elÄ&#x;âlibĂź aleyke ve bi hakki subbĂťhĂźn kuddĂťsĂźn. Siyah fitil Ăźzerine bu azimeti yaz:

b !" Qi UG@ % qH =r $O Q!5 A 7 Q5 * + + qH

Ecib yâ meymĂťnĂź ve eclib fĂźlâneten bi hakki kesfeyâÎl elÄ&#x;âlibĂź aleyke ve bi hakki ezrârin ezrârin. Fitillere yazdÄąktan sonra Difle'den yapÄąlmÄąĹ&#x; ince Katran ve beyaz ZeytinyaÄ&#x;ÄąnÄą kandile koy. Cuma gecesi gece yarÄąsÄą fitilleri yak. Fitiller yanarken, Taha ve Yasin surelerini oku. MĂźlĂźkĂź seba en kÄąsa zamanda matlubunu senin yanÄąna getirir. Bu mesele en gerçek tecelli edenlerdendir. Bu Ĺ&#x;anÄąn ehli Ăźzerine zulmeden erkek ve kadÄąnlar için alimler koymuĹ&#x;tur. Ĺ&#x17E;eriatta bu kapsamÄąn ve bu iĹ&#x;lerin yularÄądÄąr. Sen! Bu meseleyi çok iyi anla. Nasibini Allah c.c. Äąn izniyle alÄąrsÄąn.


MUHABBET Ä°Ă&#x2021;Ä°N Muhabbet için Ä°nĹ&#x;irah suresini Ĺ&#x;u tertip Ăźzere yaz:

 H =$O7 h 3 b  ` . .> 6 > .%H j Â&#x2021;B MN9 = $O jH =$O7 h b1" )t =$O jH =$O7 h u b )O =$O jH =$O7 hS % ) F 9A =$O jH =$ O7 c% 7 % )  F 9AO = $O =$O jH =$O7 Q'O j vO uO =$O jH =$O7 c% 7 =$O 6H A$O =$ O jH =$O7 QvO bH BismillâhirrahmânirrahĂŽm Elem neĹ&#x;rah leke sadrak. Yâ fĂźlâne binti fĂźlânete. Ve veda'nâ anke vizrak. Yâ fĂźlâne binti fĂźlânete. EllezĂŽ ankada zahrek. Yâ fĂźlâne binti fĂźlânete. Ve rafa'nâ leke zikrak. Yâ fĂźlâne binti fĂźlânete. Feinne meal usri yĂźsrâ. Yâ fĂźlâne binti fĂźlânete. Ä°nne meal usri yĂźsrâ. Yâ fĂźlâne binti fĂźlânete. Feizâ feraÄ&#x;te fensab. Yâ fĂźlâne binti fĂźlânete. Ve ilâ rabbike ferÄ&#x;ab. Yâ fĂźlâne binti fĂźlânete. FĂźlân ibni fĂźlâneh. Pazartesi gĂźnĂź zaferan ve gĂźlsuyu ile bir kaÄ&#x;Äąda yazÄąp, zikir edilen sure yide kaÄ&#x;ÄądÄąn Ăźzerine yetmiĹ&#x; (70) defa oku. YazÄąyÄą temiz su ile silip, suyu da matlubunun ismi ile yemeÄ&#x;e koyarsan, matlup talibi çok bĂźyĂźk bir muhabbetle sever ve ona yĂśnelir. Allah tan kork! Bunu karÄą kocadan baĹ&#x;ka kimseye yapma! Talibin ismini ve annesinin isminide sonuna yazarsÄąn.


HEYECANLANDIRMAK KadÄąnÄąn veya erkeÄ&#x;in aklÄąnÄą talibe heyecanlandÄąrmayÄą murad ettiÄ&#x;in zaman ; KÄąrmÄązÄą renkli bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine Ĺ&#x;unlarÄą yaz:

=r 1$O A$O +O =r $O A$O +i r=$O A$O .+ 0 A $ 1O Â&#x2026; + 1 =r $O A$O Â? +  r=$O A$O Â&#x2039; +  =r $O A$O p + ! =r $O LeyâhĂŽmin fĂźlân ve fĂźlânete leyâlaÄ&#x;vin fĂźlân ve fĂźlânete leyâfĂťrin fĂźlân ve fĂźlânete leyârĂťsin fĂźlân ve fĂźlânete leyârĂťÄ&#x;in fĂźlân ve fĂźlânete leyârĂťĹ&#x;in fĂźlân ve fĂźlânete leyâĹ&#x;elĹ&#x;in fĂźlân ve fĂźlânete. BunlarÄąn altÄąnada Allah TealanÄąn Ĺ&#x;u ßç ismini:

I Â&#x160; I:) L L ElvedĂťd ElatĂťf ErraĂťf YetmiĹ&#x;yedi (77) defa yaz. YazdÄąktan sonra matlubun ayak izindeki topraktan bir avuç al. Bu topraÄ&#x;Äą yazdÄąÄ&#x;Äąn hirzin içine koyup, kaÄ&#x;ÄądÄą dĂźr. Bu hirzi Yarasa kuĹ&#x;unun boynuna matlubunun saçĹ ile as. Sonra YarasayÄą salarsan, matlubun sana karĹ&#x;Äą bĂźyĂźk bir heyecanla heyecanlanÄąr. Bu ameli ZĂźhre saatinde ve tali-Äąn Seretan veya Mizan burcunda iken yaparsÄąn. MEYÄ°L ETTÄ°RMEK KarÄą koca dan birini diÄ&#x;erine meyl ettirmeyi veya bir kadÄąnla evlenmeyi istediÄ&#x;in zaman: Matlubunun elbisesinden bir parça al. Tali-Äąn yay burcu esnasÄąnda ve zĂźhre saatinde o elbise parçasÄąna aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki vefki, vefkin altÄąnada talibin ve matlubun isimlerini yaz. YazÄąlacak Vefk budur:

Â&#x201A;D

Â&#x201E;

F

Â&#x201E;

F

CD Â&#x201A;D

F

CD Â&#x201A;D

CD Â&#x201A;D

Â&#x201E;

CD Â&#x201E; F


Bu parçayÄą cavi ve meyatĂź saile ile buhurladÄąktan sonra, bezin Ăźzerine DehruĹ&#x;iye azimeti ile birlikte Ĺ&#x;u duayÄą yetmiĹ&#x; defa oku. Okunacak DehruĹ&#x;iye azimeti ve dua budur:

6 7 E! " O )W " rn 8 L Â&#x2014;8 .1%H W 67 #LL A L 67 =7S `  67 =7B L5 U@ !" Q 67 A0f U-5 Q>3 67 *'" rn 8H =-) ,  qH -5 A-)sXH . )W ! @: " U => 7 ()G[ -5 rn =r $O jH =$@ =$O 6H A$O Bismillâhi Ĺ&#x;erâhiyyen dehmĂťsan âlĂŽ mĂźteâli fĂŽ ulivvihi eynel ecnâdil kaviyyeti eyneĹ&#x; Ĺ&#x;emhâmiriyyeti eyne kerdĂťn ve derdem eyne asâb eyne sâhibĂź cebelid duhâni eyner râkibĂź alel fĂŽlil mĂźteammimi bis suâ&#x20AC;&#x2122;bâni ecĂŽbĂť bi hakkil esmâ-il ibrâniyyeti ve berhemĂťsan ve Ĺ&#x;eymĂťsan ecĂŽbĂť tâiĂŽn. Yâ rĂťhâniyyetit temyĂŽle Äą'tÄąfĂť ve meyyilĂť fĂźlân ibni fĂźlânete li fĂźlânete binti fĂźlânete. Bunun için ruhaniyeti temyilde bir sÄąr vardÄąr. Sonra bu hirzi kÄąrmÄązÄą deriden bir parça içine koy. Talip olan bu hirzi kalbi Ăźzerine assÄąn. Matlup o anda talibe meyl eder. Bu, çok acaib bir ameldir. AĹ&#x17E;IK ETTÄ°RMEK Matlubunun ayaÄ&#x;ÄąnÄąn altÄąndan toprak ve baĹ&#x;Äąndanda bir kÄąl al. Sonra matlubunun elbisesinin parçasÄąna bu topraÄ&#x;Äą koyup, saçĹnÄąn kÄąlÄą ilede o parçayÄą baÄ&#x;la. Elbise parçasÄąna toprak koyarken, parça Ăźzerine yediyĂźz (700) defa Esma-i Kamer'i oku. Her yĂźz (100) defada bir defa Ĺ&#x;Ăśyle de:

2 !" m  V q`) q`) H c$ O Â? -5 =$O7


rB` "  =r - b!" jB #$% Yâ fĂźlânete ecĂŽbiyyĂźn fĂźlânen bilÄąĹ&#x;kÄą kiÄąĹ&#x;kÄą zelĂŽhâ li yĂťsuf aleyhisselâm. Ve elkaytĂź aleyke mehabbeten minnĂŽ. Adet tamam olduÄ&#x;unda bu parçayÄą Hasalban (KuĹ&#x; dili) ile buhurla. Sonra bu parçayÄą sahibi bilinmeyen bir mezara defnet. Matlub talibi bĂźyĂźk bir aĹ&#x;kla sever. Bu ameli tali-Äąn BoÄ&#x;a burcunda, ZĂźhre saatinde ve Ă&#x2021;arĹ&#x;amba gĂźnĂź yaparsÄąn. Ey raÄ&#x;bet edici! Anla, isabet edersin.MATLUBUN AKLINI ALMAK Ey Talip! Sen bilki; KarÄą kocadan birisinin aklÄąnÄą diÄ&#x;erine selb (almak) etmeyi murad ettiÄ&#x;in zaman, yedi adet kaÄ&#x;Äąt alÄąp her kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine MĂźlĂźkĂź sebayÄą, Ruhaniyeti sebayÄą ve Esma-i Kamer'i Ĺ&#x;u tertip Ăźzere yaz:

UG %  > + i U G-5 &  +.0 U GJ  Q 8 N Â? + 1 U GO 3 Â&#x2026;  S Â&#x2039; +  U G^ A J H + O p + ! UG@% A Â&#x2026; +  U G" Â&#x2021; H MĂźzhib rukyâÎl leyâhĂŽmin mĂźrreh cebrâÎl leyâlaÄ&#x;vin ahmer semsemâÎl leyâfĂťrin bĂźrkân mĂŽkâÎl leyârĂťsin Ĺ&#x;emhĂťreĹ&#x; sarfeyâÎl leyârĂťÄ&#x;in ebyad anyâÎl leyârĂťĹ&#x;in meymĂťn kesfeyâÎl leyâĹ&#x;elĹ&#x;in. YazdÄąktan sonra her parça kaÄ&#x;ÄądÄąn içine birer tane Kizbere koy. Ama kizbereleri koymadan Ăśnce her tane Ăźzerine yetmiĹ&#x; (70) defa Ĺ&#x;u Ayeti Kerimeyi oku:

6 1 kS`  Q f > ! 67 .> 6 > .%H = x1@ Q 8 9N1 6 & :B { [B (- , % &  KW bu Â&#x2039; #) =% 1 UV 


* Â&#x17E; 6% > E " a f BismillâhirrahmânirrahĂŽm. ZĂźyyine linnâsi hubbĂźĹ&#x; Ĺ&#x;ehevâti minen nisâ-i vel benĂŽne vel kanâtĂŽril mĂźkantarati minez zehebi vel fÄąddeti vel hayli vel mĂźsevvemeti vel enâmi vel harsi zâlike metâul hayâtid dĂźnyâ vallâhĂź ÄąndehĂź hĂźsnĂźl meâb. Okuduktan sonra her taneyi her parça kaÄ&#x;Äąt içine koy. Daha sonra bu kaÄ&#x;Äątlardan birini her gece uyku zamanÄąnda yak. KaÄ&#x;ÄądÄą yakarkende Ĺ&#x;Ăśyle de:

=$@ A$O U B" j-!9 SellebtĂź akle fĂźlân li fĂźlâneh. BĂśylece yedi (7) gece kaÄ&#x;ÄątlarÄą yakÄąp tamamlarsÄąn. Bu yedi kaÄ&#x;ÄądÄąn yanmasÄą bitmeden matlubun aklÄą yok olur. Talibe sevgisin den aklÄą çĹkacak gibi olur. Allah tan kork! AdamÄąna gĂśre yap. Bu ameli Arabi ayÄąn ilk Pazar gĂźnĂź ve zĂźhre saatinde yaparsÄąn. ERKEK VE KADINLARI MEYL ETTÄ°RMEK Sen! Bu mesele için; GĂźvercin kanÄąyla aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki isimleri bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine talib ve matlubun isimleriyle birlikte, gece yarÄąsÄą ve tali-Äąn Seretan burcunda iken Ĺ&#x;u tertip Ăźzere yaz:

FJ L H" C " K U[H Cxv # J =r $O A$O Rukyâm ve Ä&#x;adyâl ve bertâkĂŽl ve sernâ' ve arĹ&#x;âl ve urbĂťd ve kavsa' fĂźlân ve fĂźlâneten. YazdÄąÄ&#x;Äąn hirzi ĂślĂź kanÄą ile buhurla. Sonra bu kaÄ&#x;ÄądÄą KekliÄ&#x;in kanadÄąnÄąn altÄąna baÄ&#x;la ve SalÄą gĂźnĂź Merih saatinde kekliÄ&#x;i sal. Allah c.c. tan kork! Bu Ăśyle bir meyildirki, akÄąllarÄą çĹkarÄąr. Matlup olan kiĹ&#x;i talip Ăźzerine heyecanÄąnÄąn Ĺ&#x;iddetinden sabrÄą kalmaz. Velevki bu talip demir ile baÄ&#x;lÄą olsa bile nefsine sahip olamaz. Bu bĂślĂźm içerisinde en Ĺ&#x;iddetli olanlardan birisidir. Tevfik Allah tandÄąr. SEVGÄ° Ä°Ă&#x2021;Ä°N Ä°ki kiĹ&#x;inin arasÄąnda muhabbetin ve meveddetin vukuunu murad


ettiÄ&#x;in zaman talip ve matlubun ismini hurufu mukatta' (ayrÄą ayrÄą) olarak birbirine karÄąĹ&#x;tÄąrarak yaz. Ă&#x2013;rneÄ&#x;in; Talip ismi Ali

OJk 7

ve

QJ olsa Ĺ&#x;Ăśyle yazarsÄąn.   n - Sonra Allah c.c. Äąn VedĂźd % % ismini bu isimlerin altÄąna altÄąyĂźz (600) defa matlup ismi Havva

yazarsÄąn. Ama bu yazÄąyÄą mavi bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yazar ve kaÄ&#x;ÄądÄąda Mastaki ile buhurlarsÄąn. Bu yazÄąlan hirzi talip olan kiĹ&#x;i Ăźzerinde taĹ&#x;Äąrsa, talip ile matlup arasÄąnda bĂźyĂźk bir sevgi vaki olur. Bu ameli tali-Äąn Aslan burcunda ve ZĂźhre saatinde yaparsÄąn.

BÄ°RBÄ°RÄ°NE KAVUĹ&#x17E;TURMAK Ä°ki kiĹ&#x;iyi birbirine kavuĹ&#x;turmayÄą murad ettiÄ&#x;in zaman, Esma-i Kameri ve aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki duayÄą sarÄą bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yetmiĹ&#x; (70) defa yaz. YetmiĹ&#x; (70) defa yazÄąlacak Esma-i Kamer ve Dua budur:

r=$O p + ! Â&#x2026; +  Â? +  Â&#x2039; +  + O +i .+ 0 A$@ r3 U3  W/ U'/ LeyâhĂŽmin leyâlaÄ&#x;vin leyâfĂťrin leyârĂťsin leyârĂťÄ&#x;in leyârĂťĹ&#x;in leyâĹ&#x;elĹ&#x;in fĂźlâneten tesÄąlĂź ve tetevessalĂź visâlen li fĂźlân. YazdÄąktan sonra, kaÄ&#x;ÄądÄą LĂźban ve MeyatĂź saile ile buhurla. Sonra kaÄ&#x;ÄądÄąn Ăźzerine yetmiĹ&#x; (70) defa Ä°nĹ&#x;irah suresini oku. Sure-i yetmiĹ&#x; defa (70) defa okuduktan sonra kaÄ&#x;ÄądÄą dĂźr. Talip olan kiĹ&#x;i bunu Ăźzerinde taĹ&#x;Äąrsa, o gĂźnĂźn gĂźneĹ&#x;i batmadan mahbubunun sevgisine ulaĹ&#x;Äąr. Bu amel karÄą koca arasÄąnda daha kuvvetlidir. Bu ameli ZĂźhre saatinde, tali-Äąn mizan burcu esnasÄąnda ve Kamer de dĂśnen bir burcda gecelediÄ&#x;i zaman yaparsÄąn. AÄ°LE VE ANNE BABA ARASINDA MUHABBET Anne ve babayÄą kendine sevdirmek veya bir ailede karÄą kocanÄąn birbirlerine muhabbet etmesini istediÄ&#x;in zaman: KÄąrmÄązÄą bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine Kamer saatinde, tali-Äąn Seretan burcunda ve kamer'de Seretan burcunda gecelediÄ&#x;i zaman, Ĺ&#x;u Ayeti Kerimeleri 70 (YetmiĹ&#x;) defa yaz:


6 H .^H U)R7 A a %" .> 6 >  . % H .} > } @v a } 7J a &r L . S . W7L" 6 7N9 =r - b!" jB BismillâhirrahmânirrahĂŽm. AsallâhĂź en yecale beynekĂźm ve beynellezĂŽne âdeytĂźm minhĂźm meveddeten vallâhĂź kadĂŽrun vallâhĂź Ä&#x;afurur rahĂŽm. Ve elkaytĂź aleyke mehabbeten minnĂŽ. YazdÄąktan sonra matlubunun ayaÄ&#x;ÄąnÄąn altÄąndan bir miktar toprak alÄąp, topraÄ&#x;Äąda yazÄąnÄąn ortasÄąna koy. Bu hirzi sahibi bilinmeyen bir mezara defnet. Bu amel kime yapÄąlmÄąĹ&#x; ise talibi sever ve ona Ĺ&#x;evkat eder. Bunun gibi bir Ĺ&#x;eyi Allah Teala nÄąn iteatinden baĹ&#x;ka bir Ĺ&#x;eye sarfetme! Ă&#x2021;ĂźnkĂź amelin bozulur. Anla! Tevfik Allah tandÄąr. TALÄ°P VE MATLUP ARASINI Ĺ&#x17E;EVK AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Esma-i RuusĂź erbeayÄą yetmiĹ&#x; (70) defa, Ayeti kerimeyi ve Melaiketi selatini birer defa Pazar gĂźnĂź gĂźneĹ&#x; saatinde tali-Äąn Hamel burcunda ve Kamerde Mizan burcunda gecelediÄ&#x;i zaman, zaferan ve gĂźlsuyu ile yeĹ&#x;il bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yaz. YazdÄąÄ&#x;ÄąnÄą Cavi ile buhurladÄąktan sonra, talip bu hirzi Ăźzerinde taĹ&#x;Äąrsa, Allah Teala nÄąn izniyle matlubuna eriĹ&#x;ir. YazÄąlacak Esmalar ve Ayet budur:

6 > .1% H =r $O A$O U+ ^[ &+ %J .+ :  + .SH!J 6H j @9 c) 5 o O j B@ .> U1G^ U1G-5 .} ^> D} 7D" 2 . SH m9 Z 6 ^ U GD" UO Mâzerin kamtamin kasveratin taykelin. FĂźlân ve fĂźlâneten (Bu isimler 70 defa) BismillâhirrahmânirrahĂŽm. Lev enfakta mâ fil ardÄą cemĂŽan mâ ellefte beyne kulĂťbihim ve lâ kinnallâhe ellefe beynehĂźm innehĂź azĂ&#x17D;zĂźn hakĂ&#x17D;m. CebrâÎl mĂŽkâil isrâfĂŽl azrâÎl.


MUHABBET VE TEHYÄ°C Matlubun olan kiĹ&#x;iyi muhabbetle heyecanlandÄąrmak istersen, Ĺ&#x;u vefki Ĺ&#x;erifi bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yaz. YazdÄąktan sonra aĹ&#x;aÄ&#x;Äąda gelecek olan azimeti vefkin Ăźzerine 7 defa okuduktan sonra vefkteki He harfini çĹkarÄąp matlubuna yedirirsen, matlubun seni çok Ĺ&#x;iddetli bir muhabbetle sever. YazÄąlacak vefk budur:

Vefkin Ăźzerine 7 defa okunacak azimet budur:

d- 8 ,N \ \- n1 ( Fd2 & -. _' 
b -j  $ ,N 4 1 1n. n. ,N nn( ^ , -. P4 B t' 7 . &[ 5( N4 ^ ' 1 -" 8 4 &1# :  ,#4  N 4 59B O 8 o &[ 2:nE 8 J RE 8 rf 1 L &*- ,N 4 5E1 ~! 8 4 5E1 ,N L &*- ~ ! 8 8 _& ] 8 _& 8 ,1 ] 8 @ 1 !2n9 i  3c  /1j ! &$ ,   c 6 @18 ,  c 6 I- ,N @Â&#x20AC;1 AksemtĂź aleykĂźm bi Äązzetil melikil mâliki fĂŽ mĂźlkihil azĂŽzi fĂŽ Äązzi Äązzetihil cebbâru fĂŽ ceberĂťtihibi men halakas semâe ve rafeahâ bi Ä&#x;ayri amedin ve basetel arda alel mâi fe cemede ve ersâ elcibâle ve seyyeral bihâri ve mutlÄąuĹ&#x; Ĺ&#x;emse ve munĂŽrul kamera ve mĂźnezzilĂźl Ä&#x;aysi ve mucril enhâri ve mĂťlicĂźl leyli fin nehâri ve mĂźlicĂźn nehâra fil leyli ve muhricil hayye minel meyyiti ve muhricil meyyiti minel hayyÄą ecĂŽbĂť yâ huddâme hâzihil hurĂťfi ve enzilul mehabbeted dâimeti fĂŽ kalbe kezâ ilâ mehabbete kezâ.


MUHABBET VE TEHYÄ°C Muhabbet için aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Azimeti 21 defa okursun. Okurkende lĂźbani zeker ve ham amber buhurlarÄąnÄą yakarsÄąn. Matlubun seni gĂśrdĂźÄ&#x;Ăź zaman heyecanlanÄąr ve sana çok Ĺ&#x;iddetli bir muhabbet duyar. Yirmibir (21) defa okunacak Azimet budur:O!5 ,N H4 1&*" Y !2- 5p F 2d& -. _' )($ r&- ! E$ O*e _  H ! ?1![ @ 1&-D p' @1!- ( Y! - ) &f 1    WG ! &$ @&1Â&#x20AC; @14 1E @&1p @&1Â&#x20AC;!5 4Q  5 pJ B ,1G c 6 @1 c 6 I- !2G 

mG! m y B L D[ B 4 5E1 B L&*- B @ . 1' L( AksemtĂź aleykĂźm eyyĂźhel mĂźlĂťket tayyârĂťne fil hevâ vel Ä&#x;avvâsĂťne tahtes serâ ve cĂźnĂťdĂź iblĂŽse ecmeĂŽne vel cinni veĹ&#x; Ĺ&#x;eyâtĂŽni vel mĂźlĂťkĂźl ulviyyeti ves sĂźfliyyeti vel hevâiyyeti vet tĂźrâbiyyeti ven nâriyyeti vel mâiyyeti ecĂŽbĂť vahdurĂť ahrikĂť kalbe kezâ bi mehabbeti kezâ hattâ lâ yekÄąrrĂź lehâ karârun lâ bil leyli ve lâ bin nehâri ve lâ taÄ&#x;fel ve lâ tertâhÄą ebeden elvâhan elacele essâate.


MUHABBET VE TEHYÄ°C AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki tÄąlsÄąmÄą ve Buruc suresini yedi ayrÄą kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yazÄąp, her kaÄ&#x;ÄądÄąn Ăźzerinede Buruc suresini 7 defa oku. Her kaÄ&#x;ÄądÄąn içinede yedi tane bersim ve yedi tanede lĂźbani zeker tanesi koy. Bu kaÄ&#x;ÄątlarÄą tek tek ateĹ&#x;te yakarsan acaiplikleri gĂśrĂźrsĂźn. YazÄąlacak olanlar budur:

^  # B 3c  / 1 j ! &$ L " L " b c 6 I- ! & ! .h !2G j >., . ! .! /! &  V g ^ ' 1 Tatal tÄąlsÄąm tamtal ecĂŽbĂť yâ huddâme hâzihil esmâi ve ahrikĂť ve ezacĂť ve heyyicĂť kalbe kezâ bi hakki Ves semâi zâtil burĂťc. Vel yevmel mevĂťd. Ve Ĺ&#x;âhide ve meĹ&#x;hĂťd. Surenin sonuna kadar yaz. MUHABBET VE TEHYÄ°C Muhabbet ve tehyic için: Kamer nurlu ve ondĂśrdĂźncĂź gecede iken aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki azimeti 88 defa oku. Okuduktan sonra olacak olan acaiplikleri gĂśrĂźrsĂźn. Okunacak azimet budur:

Â&#x201A; p 4 Â&#x201A; p 4 M !  7L 7L 7L& 7L& L7 - 5 L7 - 5 ,E' M^ # B :2 1 B / 0 d , -. B 4 !pE ^ # B c b \2 l# F &+ ( v( Â&#x201A; p 4


 c 6 c 6 _&1 8B* \ 58 6 \& -. \&9 bG \JT  c 6 c 6 , -. 5- _D ". V!' 1 b /! Ep RE  J b

Â&#x192;& 15& -. 8 15&N 8 @2 ( 1' ) k 4 B ' 1 @. 1' @. 1' L( L( mG! mG! Â&#x192;& Hehlelin hehlelin ehĂŽlin ehĂŽlin ĂŽlin ĂŽlin hĂźvallâhĂź rabbĂźn nĂťrul a'lâ vel kelâmĂźl evvelĂź vel esmâßl HĂźsnâ ve rabbĂźl arĹ&#x;il azĂŽmĂź eselĂźke bi hakki hâzihil esmâßl hĂźsnâ ve rabbĂźl arĹ&#x;il azâmĂź eselĂźke bi hakki hâzihil esmâi aleyke ve kerâmetihâ ledeyke illâ mâ heyyectĂź kezâ ve kezâ ve ataftĂź kalbehâ alâ kezâ ve kezâ bi hakkike ve hakki nebiyyike ve bi hakkil kameril mĂźnĂŽru ven nĂźcĂťmĂź ve bi hakkis semâvâtis seba vel ardĂŽnes sebatĂź ve men fĂŽhinne ve men aleyhinne heyyen heyyen elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate. MUHABBET VE TEHYÄ°C Herhangi bir arabi ayÄąn ilk Cuma gĂźnĂź ZĂźhre saatinde Ĺ&#x;u Ĺ&#x;ekli ve Ĺ&#x;eklin etrafÄąnada aĹ&#x;aÄ&#x;Äąda gelecek olan Azimeti yaz. Bu yazdÄąÄ&#x;Äąn kaÄ&#x;ÄądÄą mastaki, cavi, ud ve lĂźbani zeker ile buhurlayÄąp matlubunun saçĹ ile havaya as. Matlubun sana karĹ&#x;Äą heyecanlanÄąr ve çok bĂźyĂźk bir muhabbet duyar.


KaÄ&#x;Äąt Ăźzerine yazÄąlacak Ĺ&#x;ekil budur:

Ĺ&#x17E;eklin etrafÄąna yazÄąlacak Azimet budur:

 F'  5&N ! 64 : F&G1 G1 F'  O , FQ &G4 4Q !2D[ Â&#x201A; 4 *H 5&# 8 58 c 6 LJ. O \ c 6 : 6 ! 8 ,N F5 F 5 ^K k *-26 F 4 S % "]  Â&#x201E; d c6 ,  c 6 /!2J \ c 6 ! 8 F5& -. F -Â&#x2026;  g &N !f8 c7 z8! \4 , Â&#x201E; 1' Â&#x201E; 1' _ *D1 c6 K^4 _'  c 6 ,  c 6 Â&#x201E; ' \ c 6 Â&#x201E; ' / ! ' 1 4 9 8 V !2-] y4 B f( 8 F 2d& -. ,#!8 F *- 6 0 U &-j F& c]1 Oc* F d2 & -. /n.  8 ! -$  c 6 ,  c 6 ! - ! &5 H m&-d @ . 1' L( mG! { Â&#x201A;! 


BismillâhirrahmânirrahĂŽm. Ve kâler kebĂť fĂŽhâ bismillâhi mecrâhâ ve mĂźrsâhâ inne rabbĂŽ le Ä&#x;afĂťrur rahĂŽm. Ve hiye tercĂŽ bihim fĂŽ mevci kel cibâl. Kezâlike yercĂŽ akli kezâ ilâ kezâ yekâdĂźl berku yahtefĂź ebsârahĂźm kĂźllemâ edâe lehĂźm meĹ&#x;ev fĂŽhi ve izâ elzeme aleyhim kâmĂť . kezâlike yekĂťmĂź kezâ ve râe kezâ. Vetteffetis sâku bis sâk. Ä°lâ rabbike yevme izinil mesâk. Kezâlike yĂźsâku kezâ ilâ kezâ. AksemtĂź aleykĂźm yâ ma'Ĺ&#x;eral ervâhÄąl mahlĂťkâti min nâris semĂťmi a'zimĂź aleykĂźm billezĂŽ ittehaze ibrâhĂŽme halĂŽlen ve kelleme mĂťsâ teklĂŽmen en tĂźheyyicĂť ve teclibĂť kezâ ilâ kezâ iclibĂťhâ mea hebĂťbir rĂŽhÄą elvâhan elacele essâah. MUHABBET VE TEHYÄ°C Bir kaÄ&#x;Äąt Ăźzerine 71 defa BedĂťh

' ( ) 

ismi Ĺ&#x;erifini

yazdÄąktan sonra bir defada Ĺ&#x;u duayÄą yaz. YazÄąlacak dua budur:

' y LW D IG ? y b F1 5-* b F1 5-* /J ,N F - J t T G y! k!  y ! D2  S 1E IG ? y ,E1 y! 9 /> c 6 I- %( H i !2"( \# b \2 # @ . 1' @. 1' L( L( mG! mG! AllâhĂźmme bi hakki bedĂťh sâhibĂźl fadlil memdĂťh ves sirril mevdĂťh bimâ hattÄą bihil kalemĂź fil kÄądemi allâhĂźmme bi hakki âdeme ve nĂťh ven nebiyyil memdĂťh sâhibĂźn nasri vel fĂźtĂťh eselĂźke bi hakki ismikel atĂťf en ta'tife ve teclibe kezâ elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâah. Bu yazdÄąÄ&#x;Äąn hirzi Ăźzerinde taĹ&#x;Äąrsan, Allah Teala'nÄąn izniyle olacak olan acaiplikleri gĂśrĂźrsĂźn.


MUM Ä°LE CELB Bir kimseyi kendine muhabbetle celb etmek istersen: Bir mum hazÄąrla ve mumun Ăźzerine Ĺ&#x;u kasemi yaz.

 8 _D. : F&G1 G1 F' & -. ,9 \8 J8 8 /!2J H L  \&> 9 Â&#x203A;7 &-f 6 v 7 ! 5f v 7 ! 5f Â&#x201D; 7 7Â&#x201D; Q)8 sO! J  7 ! ( 7Â&#x152;! 9 7Â&#x152;! 9 v 7 ! d&6 7v! d&6 7Â&#x203A;&-f 6 @9 0N2 I- ^ # B 3c  / 1 j !2-6* ! 7! ( 19 /! Ep ! F'2 0 N b @9 0N2 _E FQ &+. H! -( ! FQ ' J BismillâhirrahmânirrahĂŽm. Kâle ifrĂŽtin minel cinni ene atĂŽke bihi kable en tekĂťme min makâmike ve innĂŽ aleyhi le kaviyyĂźn emĂŽn. AkĹ&#x;in akĹ&#x;in kaĹ&#x;hĂťĹ&#x;in kaĹ&#x;hĂťĹ&#x;in keĹ&#x;lĂŽhin keĹ&#x;lĂŽhin keykemĂťĹ&#x;in keykemĂťĹ&#x;in enĂťhÄąn enĂťhÄąn yeĂťcin yeĂťcin tevekkelĂť yâ huddâme hâzihil esmâi bi celbi fĂźlânete binti fĂźlânete bi hakki felâ uksimĂź bi mevâkĹĹn nĂźcĂťm. Ve innehĂź le kasemĂźn lev ta'lemĂťne azĂŽm. Mumun Ăźzerine kasemi yazdÄąktan sonra bir mangal hazÄąrlayÄąp, 100 adette beyaz biber al. Mumu yakÄąp biberin birini elinde tutarak muma yazdÄąklarÄąnÄą biberin Ăźzerine bir defa oku ve biberi mangaldaki ateĹ&#x; Ăźzerine at. YĂźz adet biber bitene kadar aynÄą ameli tekrar et. Amelin bitene kadar da mum yanmalÄądÄąr. Amelini tamamladÄąktan sonra matlubun olan kimse Allah c.c. Äąn izniyle en kÄąsa zamanda senin yanÄąna celb olur.


BAB: Kuvvetli Muhabbet bir kimse iyi bir vakitte 7 adet hurma alıp her birinin üzerine 7 defa ihlas süresi okuyup hemen o vakitte matluba yedirse hemen aşık olur çok acaib tesir eder.

BAB: Kuvvetli Muhabbet gece iyi bir vakitte bir bakır levhaya bu tılsımı demir kalem ile nakşedip ateş kenarına koysalar acaibler müşahede ederler filhal matlubun aklı gider delİ gibi olup ayağına gelir tılsım budur:


BAB: Kuvvetli Muhabbet gece iyi bir vakitte 7 adet kara biber alıp her birinin üzerine 7 defa besmelesiz kadr süresi okusalar sonra alıp tek tek ateşe atsalar çok azim muhabbet hasıl olur matlub bikarar olur bu amel tecrübe olundu.

BAB: Büyük teshir pazartesi günü başlayıp 12 gün devam edip her gün güneşin doğduğu vakitte okumaya başla 1000 defa ya beduh oku ve her 100 defada 1 defa bu azimeti oku, ama harama yapma çok zarar olur azimet budur:

Allâhümme sahhirlî kalbe fülân bin fülân bilmuhabbeti velikram bihakki bismillâhirrahmânirrahîm aksamtu aleyküm yâ melâiketül müvekkilîne bihâzihil ismil a’zami allâhümme


ecib yâ cebrâîl yâ derdâîl veyâ rukyâîl yâ tenkefîl sâmiun mutîun bihakki yâ bedûh

BAB: Kuvvetli muhabbet bir gümüş levha alıp bir gün sirke içinde beklet bir gün sonra pazartesi günü olsun güneşin duğduğu vakitte hemen o levhaya şu iki murabba’ı nakş et, sonra bir ateş kenarına defin et, filhal matlubun yalın ayak koşa gele acaib müşahede edersin ateşe bıraktıkta filanın kalbini kendi aşkım ile böyle yaktım dersin tılsım budur:

BAB: Kuvvetli muhabbet, Cuma vakti 2 defa sureyi Cuma’yı okuyup sonra 100 defa bunu oku, matlubun filhal yalın ayak kapına gelir. okuyacak budur:


Beynelmâi vettîn ellif beyne fülân ve fülan yâ müellif. BAB: İhdarı muhabbeti şedid Çarşamba günü yumurtlayan kara tavuk yumurtasını alıp misk ve zağferan ile üzerine bunu nakş edip ateşin yakınına göm. acaibler müşahede edersin. filhal matlub deli gibi olup kapına gelir tılsım budur:


BAB: Muhabbeti şedid matlubun elbisesinden bir parça alıp Çarşamba günü güneş batarken üzerine bu tılsımları nakş edip zeytin yağına bulayıp bir kandil içine koyup yak. yakarken filan kızı filanın kalbini aşkım ile böyle yaktım dersin. acaibler görürsün. matlubun bir karar olup kaçıp gelir. tecrübe olundu tılsım budur:

BAB:İhdar muhabbeti acib, bir bakır levhaya Çarşamba günü müşteri saatinde kilab ve sirke ile nakş et. hemen ol vakitte ateşe yakın bir yere göm. acaibler müşahede edersin. matlubun aklı gider deli gibi olup koşa koşa gelir. tecrübe olundu tılsım budur:


BAB:İhdarı muhabbeti acib, bir bakır levhaya Çarşamba günü müşteri saatinde kilab,zağferan ve sirke ile bu tılsımatı nakiş edip ateşe yakın yere göm. ateş çok tesir etmesin, yoksa matlubun helak olur. ateşe koyar iken filanın kızı filanın kalbini benim aşkım ile böyle yaktım dersin. matlubun deli gibi olur. hemen ayakkabılarını giymeden yalın ayak gelir. daire şeklinde olan tılsımın ortasına uhduru den sonra matlubun anasının ve matlubun adını yaz. ala hubbiden sonra talibin anasının ve talibin adını yaz. tecrübe olundu tılsım budur:


BAB:Muhabbeti acib, Cuma veya pazar veya perşembe günü bir yumurta alıp üzerine bu tılsımatı nakş et. ama kamer tabiatı ateş olan bir burçta olsun. yumurtayı ateşe yakın yere göm. ateşe atarken filanın kızı filanın kalbini aşkım ile böyle yaktım de. acaibler müşahede edersin. matlub filhal koşup gelir. ama amel vakti insanlardan uzak olmalısın. tecrübe olundu. tılsımat budur:


BAB: İhdaru muhabbeti acib, Çarşanba günü müşteri saatinde delikli bir at nalına zağferan ve kilab ile bu tılsımatı nakş edip ateşe yakın yere göm. ateşe atar iken filanın kızı filanın kalbini aşkım ile böyle yaktım dersin. matlub deli gibi olup koşup gelir. ama amel ederken nas dan ırak ola tılsımat budur:


BAB: Avret getirmek için, perşembe günü güneş doğarken sağ elinin ayasına misk safran ve gül suyu ile yaz, hiç konuşmadan elini kapayıp gidip matluba dokun, filhal matlub sana tabi olup sen nereye varır isen senin ile gelir, tılsım budur:

BAB:eğer bir adam veya avret kişi evini bırakıp gitse veya adem veya avret birbirini sevmese, şu tılsımı matlubun elbisesine yazıp fitil gibi edip üzerine zeytin yağı döküp kandilde yaksalar matlub döner gelir, mücerrebdir tılsım budur:


BAB: Eğer bir ademi veya bir avreti tehyic etmek istersen, perşembe gecesi olunca matlubun elbisesinden bir pare al, eğer mümkün olmaz ise bir pare keten beze şu tılsımı yaz, sonra bir kandile koyup yak, ama kandil matlubun hanesi tarafına baksın, sonra bu azimeti oku, kandil bitince matlub tehyic olur azimet budur:

Azzemtü aleyküm yâ sâlih veyâ mâlih veyâ tamîş veyâ bâbil bitaytalin taytalin bikelkelûşin kelkelûşin tagyâ mûşin bismillâhil a’zam ilâ fülân binti fülan ve/tûnî bihî elvâhan elvâhan el-acel el-acel essâate essâate. tılsım budur:


BAB: Acib şu tılsımı pazartesi günü sağ elinin ayasına yazıp her kime dokunsa o kişi dokunan kişiye tabi olur 8nereye gitse kendisi ile beraber gelir. ama misk, safran ve gül suyu ile yazmalıdır. budur:

BAB: Herkes katında sevecen olmak için, bunu yazıp bir şişe içine koyup dışarı çıkarken sürme gibi gözlerine çeksen herkim görse muhabbet eder, budur:

BAB:Muhabbeti şedid (kuvvetli muhabbet) bir kimseyi kendine bağlamak dilersen bu tılsımı bir bakır levhaya yazıp ateş kenarına göm acaibler görürsün, tılsım budur:


BAB: Celbi uyku (uyku getirmek), bir kağıda bu tılsımı yazıp yastığının altına koy. tılsım budur


Bu ilmile uğraşan taliplere kolaylık olsun diye vakitleri bilmeleri için bazı açıklamalar yapıcam .


VAKİTLERİ BİLMEK VE GÖZETMEK KAMER İN HANGİ BURÇTA OLDUĞUNU BİLMEK Ey kardeş! Sen bilki; Allah c.c. seni ve beni sevdiğine ve rizasına muvaffak etsin. Kamer'in oniki burçtan hangisinde kaldığını bilmek istersen: İçinde bulunduğun gün arabi ayın kaçı ise iki (2) ile çarp. Çıkan yeküne beş (5) ilave et. O da üssüdür. Güneşin bulunduğu burçtan başlayarak her bir burca beşer beşer (5) vererek, adet bitinceye kadar devam et. Hangi burçta adet biterse, Kamer o burçtadır. Örneğin: Ağustos ayının sekizinci günü arabi aylardan Safer ayının yirminci (20) günüdür. Güneş ise beşinci burç olan Aslan burcundadır. Yirmiyi iki ile çarparız. Yekün kırk eder. Buna beş ilave ederiz. Toplam kırkbeş olur. Sonra beşinci burç olan Aslan burcundan başlayarak, sırasıyla her burçta beş adet düşeriz. Bu adet koç burcunda bitti. Buna göre Kamer o gün Koç burcundadır. Burçlar sırasına göre şu şekildedir: 1. burç Koç, 2. Boğa, 3. İkizler, 4.Yengeç, 5. Aslan, 6. Başak, 7. Terazi, 8. Akrep, 9. Yay, 10. Oğlak, 11. Kova ve 12. burç Balık tır. KAMER İN HANGİ BURÇTA OLDUĞUNU GÖSTEREN CETVEL Aşağıda gelecek olan Cetvele göre, Kamer'in hangi burçta olduğunu bilmek için: İşaret parmağını arabi günlerin bulunduğu kısma koy. Baş parmağınıda miladi aylardan hangisinde isen onun üzerine koy. Sonra iki parmağınla cetvel beytinde kesiştiği şekilde parmağını işaret et. Bu beytin içindeki burç, Kamer'in o an içinde bulunduğu burçtur. Allah c.c. muhakkak ki, en iyi bilendir. Daha açık bir izah yapmak gerekirse; Cetvelin soldan ilk hane sinden yukarıdan aşağıya doğru arabi ayın günlerini gösterir. Aynı haneden soldan sağa doğruda miladi ayları gösterir. O gün miladi ayın ve arabi ayın kaçıncı gününde isen cetvelden bulursun. Her iki sıranında birleştiği yerde yazılı olan burç ismini görürsün. O gün Kamer o burçtadır. Anla! Fehim sahibi ol. Örneğin; Miladi aylardan Kasım ayı, arabi ayında 25. günü. Cetvelde soldan sağa doğru Kasım ayını buluruz. Yukarıdan aşağıya doğru arabi ayların gününü gösteren 25 i buluruz. Bu iki hanenin birleştiği yere baktığımızda o hanede yazılı olan Sünbüle burcunu görürüz. Demek ki, Kamer o gün Sünbüle burcundadır.


OCAK Deliv Hut Hamel Sevr Cevza

Seretan

Esed

Sünbüle Mizan Akrep Kavs Cedi

GÜNLER

1.2.3.

4.5.

6.7.8.

9.10

11.12.13.

14.15.

16.17.18.

19.20.

21.22.23.

24.25.

26.27.28.

29.30.

Deliv

Cedi

Kavs

Akrep

Mizan

Sünbüle

Esed

Seretan

Cevza

Sevr

Hamel

Hut

ŞUBAT

Hut

Deliv

Cedi

Kavs

Akrep

Mizan

Sünbüle

Esed

Seretan

Cevza

Sevr

Hamel

MART

Hamel

Hut

Deliv

Cedi

Kavs

Akrep

Mizan

Sünbüle

Esed

Seretan

Cevza

sevr

NİSAN

Sevr

Hamel

Hut

Deliv

Cedi

Kavs

Akrep

Mizan

Sünbüle

Esed

Seretan

Cevza

MAYIS

Cevza

Sevr

Hamel

Hut

Deliv

Cedi

Kavs

Akrep

Mizan

Sünbüle

Esed

Seretan

Seretan

Cevza

Sevr

Hamel

Hut

Deliv

Cedi

Kavs

Akreb

Mizan

Sünbüle

Esed

Esed

Seretan

Cevza

Sevr

Hamel

Hut

Deliv

Cedi

Kavs

Akreb

Mizan

Sünbüle

HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS

Sünbüle

Esed

Seretan

Cevza

Sevr

Hamel

Hut

Deliv

Cedi

Kavs

Akrep

Mizan

EYLÜL

Mizan

Sünbüle

Esed

Seretan

Cevza

Sevr

Hamel

Hut

Deliv

Cedi

Kavs

Akrep

EKİM

Akrep

Mizan

Sünbüle

Esed

Seretan

Cevza

Sevr

Hamel

Hut

Deliv

Cedi

Kavs

KASIM

Kavs

Akrep

Mizan

Sünbüle

Esed

Seretan

Cevza

Sevr

Hamel

Hut

Deliv

Cedi

ARALIK

Bahsi konu olan Cetvel in şekli budur:


KAMER Ä°N HANGÄ° MENZÄ°LDE GECELEDÄ°Ä&#x17E;Ä°NÄ° BÄ°LMEK Kamer'in hangi menzilde gecelediÄ&#x;ini bilmek istersen: Arabi aydan hariç olan gecelere bak. Sonra gĂźneĹ&#x;in doÄ&#x;duÄ&#x;u zamandaki ayÄąn menzilinden hesap ederek baĹ&#x;larsÄąn. GĂźneĹ&#x;in menzili doÄ&#x;muĹ&#x; olarak gĂśrĂźldĂźÄ&#x;Ăź zaman bu gĂźneĹ&#x;in ikinci menzilidir. EÄ&#x;er hariç olan ay bitmiĹ&#x;se, sen gĂźneĹ&#x;in menzilinden ßçßncĂź menzil ile baĹ&#x;la. Elinde bulunan geceleri menziller Ăźzerine yĂźrĂźt. Hangisinin Ăźzerinde hesap tamamlanmiĹ&#x; ise, Kamer o menzilde gecelemiĹ&#x;tir. Anla ve irĹ&#x;ad ol. KAMER Ä°N HANGÄ° MENZÄ°LDE GECELEDÄ°Ä&#x17E;Ä°NÄ° BÄ°LMEK Sen bunu yapmak istersen; GĂźneĹ&#x;in menzillerinden ßçßncĂź menzilden baĹ&#x;la. Bu gĂźneĹ&#x;in menzili Kamer'in hilal olduÄ&#x;u bir gecedir. Bu gece her gecede hesaptaki menzil olan ve bedrin menzili bulunan gece nihayet buluncaya kadardÄąr. Bu sĂśz: EÄ&#x;er gĂźneĹ&#x; menzilin sonunda olursa geçerlidir. Ama Kamer hilalde ise gĂźneĹ&#x;te menzilin baĹ&#x;Äąnda olursa senin iĹ&#x;lediÄ&#x;in gibidir. GĂźneĹ&#x;in menzillerinden ikinci menzilden itibaren saydÄąktan sonra, Ăźzerinde durduÄ&#x;un menzil ise Bedir menzilidir. Sen! Bu iki neviyi iyi anla. BunlarÄąn her ikiside doÄ&#x;rudur. Kamerin hangi menzilde olduÄ&#x;unu bilmek istersen: Kamer hangi burçta ise o burcun ihtiva ( içinde bulunan ) ettiÄ&#x;i menzilde konaklar. Ă&#x2013;rneÄ&#x;in: Kamer Hamel burcunda iken, ilk gĂźn ve gecesi Ĺ&#x17E;artayn menzilinde konaklar. Ä°kinci gĂźn ve gecesi BĂźtayn menzilinde konaklar. Kamer Yay burcunda iken Ĺ&#x17E;Ăźle menzilinde, Kova burcunda iken Suud menzilinde konaklar.KAMER Ä°N MENZÄ°LLERÄ° Kamerin menzilleri yirmisekiz ( 28 ) olup, Kamer bu menzillerin her birinde yirmidĂśrt ( 24 ) saat kĂźsĂźr dakika kalÄąr. Kamerin yirmisekiz ( 28 ) menzili Ĺ&#x;unlardÄąr :.E 1 s . Â? . =1)8 . =) B8 . AHL .7 n .( : H .([ .1H . 1@v .h ." .= O 3 . An> .= S -5 .= O [ F 1!H) .]Hu) .E !H .. 7) .2 1 .Q ! J . U! 
 . 0 ;  O .# B .  O .= -0 ) .L )% f ) Ĺ&#x17E;artayn butayn sĂźreyyâ deberân hakah henah zirâ' Nesreh tarfeh cebheh harasân sarfeh avvâ semâk Ä&#x;afir zebânâ eklĂŽl kalbe Ĺ&#x;Ăťleh nßâyim beldeh seÄądi zâbih seÄądi beliâ&#x20AC;&#x2122; seÄądis suĂťd seÄądil ahbiyyeh ferahÄą mukaddem ferahÄą muahhÄąr reĹ&#x;â. Kamerin menzilleri yirmisekiz harften bir harfe mensubtur. Kamerin 28 menzili, harfleri, taksimi, anasÄąrÄą erbaaya ve oniki (12) burca nisbeti Ĺ&#x;u Ĺ&#x;ekildedir : BURCU

MENZÄ°LÄ°

HARFÄ°

TĂ&#x153;RKĂ&#x2021;E YAZILIĹ&#x17E;I

ANASIRI ERBEA

SAÄ°D VE NAHISI

Koç

Ĺ&#x17E;artaynElif

AteĹ&#x;

NahÄąs

Koç

Butayn

#

Be

Toprak

Said

BoÄ&#x;a

SĂźreyya

,

Cim

Hava

Said

BoÄ&#x;a

Deberan

%

Dal

Su

NahÄąs

Ä°kizler

Hak'a

JK

He

AteĹ&#x;

NahÄąs

Ä°kizler

Hen'aVav

Toprak

Said

Ä°kizler

Zira'

.

Ze

Hava

Said

Ä°kizler

Nesre

n

Ha

Su

Said

Yengeç

Tarfe

*

TÄą

AteĹ&#x;

NahÄąs

Yengeç

CebheYe

Toprak

Said

Aslan

Harasan

'

Kef

Hava

Said

BaĹ&#x;ak

SarfeLam

Su

NahÄąs

BaĹ&#x;ak

Avva

&

Mim

AteĹ&#x;

Said


Terazi Terazi Terazi

Semak Ğafir Zebane

!

Nun

Toprak

Nahıs

"

Sin

Hava

Said

-

Ayın

Su

Said

Akrep

Eklil

(

Fe

Ateş

Nahıs

Akrep

Kalbe

)

Sat

Toprak

Said

Yay

Şüle

/

Kaf

Hava

Said

Yay

NuayimRa

Su

Said

Oğlak

Belde

f

Şın

Ateş

Nahıs

Oğlak

Zabih

g

Te

Toprak

Nahıs

Oğlak

Beli'

x

Se

Hava

Said

Kova

Suud

2

Su

Said

Kova

0

Zel

Ateş

Said

y

Dat

Toprak

Said

Balık

Ahbiyye Ferahı Mukaddem Ferahı Muahhir

z

Hava

Said

Balık

ReşaĞayın

Su

Said

Balık

GÜNDÜZ SAATLERİ BİLMEK Ey Talip! Sen; Saatleri bilmeyi murat ettiğin zaman gölgeni adımlayarak ölç. Sonra elde ettiğin sayıya yedi (7) ilave et. Bu toplamdan zeval harfini düş. Kalan adedi kırkiki (42) ye böl. Bakide kalan geçmiş saatleri gösterir. Bu zevalden önceki zaman için geçerlidir. Sen bunu böylece iyi anla. Eğer zevalden sonra ise hariç olan gündüz saatlerinden bakide kalandır. Bakide kalanda son saattendir. Şunuda iyi bilki, saatlerin miktarı gece ve gündüz onbeş (15) derecedir. Her bir saat altmış (60) dakikadır. Dakikanın miktarıda İhlas suresini bir defa okumak kadardır. Denildiki: Saatin miktarı iki mil kadar yürümektir. Aynı zaman da şöylede denildiki; Bir insanın ikibin (2000) defa nefes alması kadardır. Doğrusunu Allah c.c. daha iyi bilendir.


GĂ&#x153;NDĂ&#x153;Z SAATLERÄ°NÄ°N Ä°SÄ°MLERÄ°

.& {Sl9 .C D .& 5S .U 5 W .K  .Lf  .T f` .U @ :e .U 3 . ') .L H .  R  EĹ&#x;Ĺ&#x;urĂťk. ErreddĂź ElmenĂťâ&#x20AC;&#x2122;. EttercĂŽl. Elhâcirah. Ezzevâl. EzzahĂŽrah. ElcunĂťh. Elibrâd. Elasr. ElasĂŽl. EttÄąfl: GECE SAATLERÄ°NÄ°N Ä°SÄ°MLERÄ°

.= @ Df .& NV .= SR .= O%  .q %i .= W ) .q@`  . -' .] -' f . R@ .  % .& DS EĹ&#x;Ĺ&#x;efak. Elutmeh. ElÄ&#x;asak. Essedefeh. Elcehmeh. Elhazveh. EzzĂźlfeh. Ennehzeh. Essehar. Elfecr. Essubh. Essabâh. GECE VE GĂ&#x153;NDĂ&#x153;Z SAATLERÄ° CETVELÄ° Ey Talip! Sen bilki: Gece ve gĂźndĂźz amellerinde salih olan bu Cetvel oniki (12) saattir. GĂźnlerin ve gecelerin saatleri yedi gezegene gĂśre ayarlanmÄąĹ&#x;tÄąr. Her saat bir gezegene mensuptur. Ă&#x2013;rneÄ&#x;in: Pazar gĂźnĂźnĂźn ilk saati Ĺ&#x17E;ems gezegeni olarak tespit edilmiĹ&#x;tir. Ä°kinci saati ZĂźhre, ßçßncĂź saati Utarid, dĂśrdĂźncĂź saati Kamer, beĹ&#x;inci saati ZĂźhal,altÄąncÄą saati mĂźĹ&#x;teri, yedinci saati merih, sekizinci saati Ĺ&#x;ems, dokuzuncu saati zĂźhre, onuncu saati utarid, onbirinci saati kamer ve onikinci saati zĂźhal saatidir. Pazar gecesinin ilk saati Utarid, ikinci saati Kamer, ßçßncĂź saati ZĂźhal, dĂśrdĂźncĂź saati MĂźĹ&#x;teri, beĹ&#x;inci saati merih ve altÄąncÄą saati Ĺ&#x;emstir. Cumartesi gĂźnĂźnĂźn ilk saati ZĂźhal, ikinci saati MĂźĹ&#x;teri, ßçßncĂź saati Merih, dĂśrdĂźncĂź saati Ĺ&#x17E;ems, beĹ&#x;inci saati ZĂźhre, altÄąncÄą saati Utarid, yedinci saati Kamer, sekizinci saati ZĂźhal, dokuzuncu saati MĂźĹ&#x;teri, onuncu saati Merih, onbirinci saati Ĺ&#x17E;ems ve onikinci saati ZĂźhredir. Cumartesi gecesinin ilk saati Merih, ikinci saati Ĺ&#x17E;ems, ßçßncĂź saati ZĂźhre, dĂśrdĂźncĂź saati Utarid, beĹ&#x;inci saati Kamer, altÄąncÄą saati ZĂźhal, yedinci saati MĂźĹ&#x;teri, sekizinci saati Merih, dokuzuncu saati Ĺ&#x17E;ems ve onuncu saati ZĂźhre'dir. BĂśylece saat oniki (12) ye kadar devam eder. AĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki Cetvelde Ĺ&#x;u tertip Ăźzere gĂśsterilmiĹ&#x;tir.


Saatler Cetveli budur: GECE

P.ŞEMBE

CUMA

C.TESİ

PAZAR

P.TESİ

SALI

Ç.ŞAMBA

GÜNDÜZ

PAZAR

P.TESİ

SALI

Ç.ŞAMBA

P.ŞEMBE

CUMA

C.TESİ

1

GÜNEŞ Heyecanlan dırmak

KAMER Sevgi ile bağlamak

MERİH Kan akıtmak

UTARİD Buğuz

MÜŞTERİ Sevgi ile bağlamak

ZÜHRE Sevgi ile bağlamak

ZÜHAL Buğuz etmek

2

ZÜHRE Muhabbet

ZÜHAL Düğüm lemek

GÜNEŞ Heyecan landırmak

KAMER Kan akıtmak

MERİH Boş, hali bırakmak

UTARİD Düğüm lemek

MÜŞTERİ Hastalan dırmak

3

UTARİD Bağlamak

MÜŞTERİ Bağlamak

ZÜHRE Muhabbet

ZÜHAL Ayırmak

GÜNEŞ Kan akıtmak

KAMER Bağlamak

MERİH Kan akıtmak

4

KAMER Kan akıtmak

MERİH Kan akıtmak

UTARİD Düğüm lemek

MÜŞTERİ Şerlik

ZÜHRE Muhabbet

ZÜHAL Kada-i hacet

GÜNEŞ Ayırmak

5

ZÜHAL Bağlamak

GÜNEŞ Muhabbet

KAMER Bağlamak

MERİH Düğüm lemek

UTARİD Düğüm lemek

MÜŞTERİ Sevgi ile bağlamak

ZÜHRE Kada-i hacet

6

MÜŞTERİ Muhabbet

ZÜHRE Düğüm lemek

ZÜHAL Ayırmak

GÜNEŞ Heyecanlan dırmak

KAMER Avlanmak

MERİH Şerlik

UTARİD Buğuz etmek

7

MERİH Buğuz etmek

UTARİD Ayırmak

MÜŞTERİ Muhabbet

ZÜHRE Muhabbet

ZÜHAL Buğuz etmek

GÜNEŞ Heyecanlan dırmak

KAMER Hastalan dırrmak

!

"

"

!

&

&

"

8

GÜNEŞ Heyecanlan dırmak

KAMER Boş. Hali bırakak

MERİH Şerlik

UTARİD Ayırmak

MÜŞTERİ Sevgi ile bağlama

ZÜHRE Muhabbet

ZÜHAL Buğuz etmek

9

ZÜHRE Muhabbet

ZÜHAL Bağlamak Zaptetmek

GÜNEŞ Heyecanlan dırmak

KAMER Avlanmak

MERİH Kan akıtmak

UTARİD Ayırmak

MÜŞTERİ Boş. Hali bırakmak

10

UTARİD İyi

MÜŞTER Sevgi ile bağlamak

ZÜHRE Muhabbet

ZÜHAL Buğuz etmek

GÜNEŞ Heyecanlan dırmak

KAMER Avlanmak

MERİH Şerlik

11

KAMER Boş. Hali bırakmak

MERİH Kan akıtmak

UTARİD Bağlamak

MÜŞTERİ Sevgi ile bağlamak

ZÜHRE Kan akıtmak

ZÜHAL Kan akıtmak

GÜNEŞ Heyecanlan dırmak

12

ZÜHALİ İğrençlik

GÜNEŞ Heyecanlan dırmak

KAMER Boş. Hali bırakmak

MERİH Buğuz etmek

UTARİD Buğuz etmek

MÜŞTERİ Muhabbet

ZÜHRE Düğüm lemek


Aşağıdaki daire de Güneşin menzillerinden intikal ettiğini, aynı zamanda menzillerin fasıllarını, o menzillerin tabiatlarını, miladi ayları, ayların menzillerini ve de ruhani isimlerini bilirsin. Daire nin şekli budur:


KİTABIN

SONU ABDULLATİF ARSLAN

Profile for İsmail Kara

29- er risaletu teshiri ruhaniye ve celbu muhabbet  

29- er risaletu teshiri ruhaniye ve celbu muhabbet

29- er risaletu teshiri ruhaniye ve celbu muhabbet  

29- er risaletu teshiri ruhaniye ve celbu muhabbet

Profile for zoqqa510
Advertisement