ZO Magazine provincie Limburg

Page 28

SAMEN WERK T

“Visie en vriendschap delen, dat is één groot plezier” “Ideeën om te innoveren zijn er in overvloed bij bedrijven, maar ze weten niet altijd hoe”, legt Geert uit. “Met Pulsis capteren we de vragen en behoeftes, vertalen we dat naar de praktijk, bepalen we prioriteiten en helpen we bij de uitwerking. Daarvoor heb ik een team van experts, die gefocust zijn op diverse onderdelen van innovatiemanagement. Denk bijvoorbeeld aan het scherpstellen van ideeën, co-creatie met klanten, digitalisatie of financiële groeiplannen en subsidies. Op die manier kunnen we steeds efficiënt en op maat van bedrijven werken met de juiste expert voor het juiste project.”

Bedrijven willen wel innovatief uit de hoek komen, maar vaak ontbreekt het hen aan de juiste skills. Dat is ook Geert Alders niet ontgaan. Met Pulsis zet hij daar een oplossing tegenover en doet hij vanuit de Corda Campus aan Innovation Management, samen met zijn team van experts. Partner in crime: Barbara Gaethofs van Überhaupt Consulting. “Het succes van onze samenwerking? De focus ligt op ‘samen’”, vertelt het duo. TEKST Ingrid Nenczl FOTO Luc Daelemans

Barbara: “We luisteren elk op een eigen manier naar de2021 klant.” 52 - ZO april

Eén van die experts is Barbara. Met ervaring in landbouw, voeding, biowetenschappen en zorg, en een verleden bij Innovatiecentrum Limburg, staat ze vandaag bedrijven, kennisinstellingen en overheden in innovatietrajecten bij. Dat gebeurt onder de vlag van Überhaupt Consulting.

Geert Alders, Pulsis:

“We halen energie uit bedrijven innovatiever maken.” “Wat ik doe? In een eerste fase rust brengen in de chaos van gedachten: samen met klanten bekijken we waar kansen liggen en positioneren we ideeën”, verduidelijkt Barbara. “Nadien volgt het accelereren, waarbij bijvoorbeeld subsidies een belangrijke hefboom voor innovatieprojecten vormen. Is er voor de ideeën externe steun mogelijk, dan stel ik subsidiedossiers op. Een derde aspect is de op-

volging, als project manager of als klankbord. Bedrijven vinden een reisgenoot in mij: ik neem hen mee richting innovatie.”

Aanvullend en verrijkend “Het klopt dat wij soms ook naast elkaar staan in wat we doen”, vertelt Geert. “Ik ben een matchmaker, de initiator vaak, en tegelijkertijd zelf een innovatie-expert. En doordat ieder van ons z’n eigen expertise heeft, vullen we elkaar aan en kunnen we de projecten tezamen veel breder aanpakken. Vaak is het zo dat ik de projecten identificeer en de experten introduceer. Gaat het om een topic dat ook onder mijn ervaring valt, dan zal ik inderdaad de leidende rol nemen.” “En net dat maakt de samenwerking zo sterk”, vindt Barbara. “Het feit dat we complementair zijn, zorgt ervoor dat we elk op een eigen manier naar de klant luisteren, om daarna het innovatietraject samen vorm te geven. Met alle experts hebben we immers eenzelfde doelstelling: dat de klant de beste uitkomst krijgt.”

Gedeelde vreugde, dubbele vreugde “Als je naast diezelfde visie ook nog vriendschap kan delen, dan is samenwerken één groot plezier”, aldus Geert. “Geen concurrentieslag omdat we gelijkenissen vertonen, wel een verademing omdat we enerzijds bedrijven beter en innovatiever maken en er anderzijds zelf energie uithalen.” “Gedeeld leed wordt half leed. Gedeelde vreugde, dubbel vreugde. Je steunt en stimuleert elkaar en daar komt iedereen sterker uit: klanten én wijzelf”, besluit het duo.

ZO april 2021 - 53


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.