ZO Magazine april 2017

Page 1

Verschijnt 1 x per maand - 97ste jaargang - P912078 - GENT X - NUMMER 4 - 20 APRIL 2017

Het Unizo-magazine voor de Zelfstandige Ondernemer

KMO’s bij VDAB-baas Fons Leroy “WIJ VINDEN GEEN VOLK” Coworking DE VOOR- EN NADELEN Tijd voor een groene wagen ZO SWITCHT U VAN EEN DIESEL NAAR ELEKTRISCH VERSTERKT ONDERNEMERS

versterkt ondernemers


NEW CITROËN JUMPY ALLES WORDT MOGELIJK

“MENEER ROBINSON? WE HEBBEN EEN PAKKETJE VOOR U.” DE VERTREKKENSKLAARAANBIEDINGEN NEW CITROËN JUMPY MAAT XS 1.6 BLUEHDI 95 MAN COMFORT

13.515€

(1)

vanaf

op opties 50% dekorting

(5)

ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR

business.citroen.be (1) Prijs ‘vanaf’ ZBTW op 01/04/2017, inclusief fleetkorting, voorbehouden aan bezitters van een ondernemingsnummer, waaronder de voorwaardelijke premies: EcoTech premie(2), overnamepremie(3) en stockpremie(4). Volgens model en afwerking. (2) CITROËN biedt u een EcoTech premie van 600€ ZBTW aan voor de overname en de recyclage van uw oude voertuig bij aankoop van een nieuwe CITROËN Jumpy. Het voertuig moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de koper van het nieuwe voertuig. (3) CITROËN biedt u, van een nieuwe CITROËN Jumpy een voorwaardelijke overname premie van 600€ ZBTW. (4) CITROËN biedt u een stockpremie van 750€ ZBTW bij aankoop van een nieuwe F Y Y bij aankoop CITROËN Jumpy in stock besteld en geleverd vóór 31/05/2017. (5) Offerte Optie+ : CITROËN biedt u 50% korting op alle opties. Voor meer inlichtingen en voorwaarden brengt u een bezoek aan uw dichtstbijzijnde CITROËN verkooppunt. Aanbieding geldig van 01/04/2017 t.e.m. 31/05/2017, deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. V.U.: V. Rzasnicki, Parc de l’Alliance - Avenue de Finlande 4-8 – 1420 Braine l’Alleud. De prijzen in dit document zijn onder voorbehoud van drukfouten.


TER ZAKE

“ Alleen een bedrijf dat ook zónder jou draait, is verkoopbaar”

Als we niet opletten, zitten tussen dit en pakweg tien jaar tienduizenden KMO’s zonder opvolger. Weg bedrijf, weg toegevoegde waarde, weg honderdduizenden arbeidsplaatsen. Dat moeten we met man en macht voorkomen. Daarom lanceerde UNIZO een actieplan om zoveel mogelijk KMO’s aan een geschikte overnemer te helpen, zodat deze bedrijven, inclusief de tewerkstelling die ze genereren, blijven voortbestaan (zie ook p 12). In het belang van iedereen. Niet dat we de afgelopen jaren hebben stilgezeten. Al tien jaar

“De komende tien jaar zullen massaal veel KMO’s te koop komen.”

lang

brengen

we

vraag en aanbod van over te nemen KMO’s samen op ons online platform Overnamemarkt.be. En je wil niet weten hoeveel infosessies we de afgelopen jaren al over het onderwerp

hebben

georgani-

seerd. Maar het moet sneller, efficiënter en beter nu blijkt dat maar liefst 44.553 KMO’s in Vlaanderen een zaakvoerder hebben die

ouder is dan 55 jaar (onderzoek Antwerp Management School). Daarvan hebben er 13.434 zelfs een zaakvoerder ouder dan 65 jaar. Je moet geen wiskundig wonder zijn om hieruit te besluiten dat er de komende tien jaar massaal veel KMO’s te koop zullen komen. Wie gaat die allemaal overnemen, daar waar er geen onmiddellijke kandidaat-opvolgers uit de familie of onmiddellijke omgeving klaar staan…? Veel ondernemers die hun bedrijf in het verleden te koop zetten, beseffen intussen dat ze het overnameproces vooraf zwaar hadden onderschat, dat het moeilijker is verlopen dan gedacht, dat ze uiteindelijk niet de vraagprijs hebben gekregen waar ze FOTO Luc Daelemans

van droomden, en dat het allemaal veel langer dan gehoopt heeft geduurd. Dit zou een wake up call moeten zijn voor al die 55-plussers die aan de vooravond van hun overnameproces staan en waarvan maar liefst 30 % (onderzoek AMS) nog niet met de voorbereiding is gestart. Nee, natuurlijk roep ik niet op om op je 55ste te stoppen met werken. Maar weet dat een optimale overnamevoorbereiding járenlang kan duren. Dat je een betere prijs krijgt voor een bedrijf dat organisatorisch, boekhoudkundig en qua rendement helemaal op punt staat. Waarbij transparantie troef is en alles gedocumenteerd is. Als alle kennis enkel in je eigen hoofd KAREL VAN EETVELT

zit als zaakvoerder, en jij vertrekt, dan verdwijnt daarmee ook

GEDELEGEERD BESTUURDER VAN UNIZO

de waarde van je bedrijf. Alleen een bedrijf dat ook zónder jou draait, is verkoopbaar.

karel.vaneetvelt@unizo.be BLOG www.unizo.be/karelvaneetvelt @karelvaneetvelt www.facebook.com/unizo

3


BUSINESSPARTNERS 6 Made in Inox VOOR DE GOEDE ZAAK 8 Bedrijfsleiders tanken inspiratie in Berlijn

KENNIS VAN ZAKEN 11 STAND VAN ZAKEN Deze maand 20 PRO & CONTRA Verplicht bewijs van beroepsbekwaamheid overbodig?

PASSIE

NETWERK

40 BIJZONDERNEMEND Peter Platel, Wakko Kapper en entertainer

64 BIJ ONS IN… UNIZO BKT - Begijnendijk, Keerbergen & Tremelo

46 START ME UP Huisraad Advocaten, starter van het jaar

66 DE ZAAKWAARNEMER

48 ACHTER DE SCHERMEN BIJ… Coworkers

EXPERTISE 55 HET BESTE ADVIES Eric Domb, Pairi Daiza

22 MIJN GEDACHT Ilse Pipeleers over ondernemen met kanker

56 PRAKTISCHE ZAKEN Starters & innovatie

24 DOSSIER Elektrisch rijden & groene stroom

60 QUÉ? SLA - Service Level Agreement

34 RONDETAFEL KMO-werkgevers aan tafel met VDAB-topman Fons Leroy

“Het idee van de omgekeerde jobbeurs, waar goed opgeleide jongeren zich presenteren en bedrijven met een jobaanbieding mogen langskomen, is in de toekomst niet zo ver gezocht.” F O N S L E RO Y ( V DA B) ( P 3 4)

Uw eerstvolgende ZO Magazine verschijnt samen met de ZO Adviesbrief op 18 mei 2017.

COLOFON Directeur MarCom Luc Missinne

Senior writer Herman Van Waes

Coördinator Communicatie Simon Gryspeert

Redacteurs Paulien Coenaerts Filip Horemans (woordvoerder)

Management Assistent Jurgen Muys

RECLAMEREGIE Trevi nv Meerlaan 9 9620 Zottegem Tel: 09 360 62 16 www.trevi-regie.be

V.U Unizo vzw Willebroekkaai 37 1000 Brussel Tel: 02 212 25 53 zo@unizo.be www.unizo.be

Bekijk het UNIZO-tv-nieuws elke maandagavond op

UNIZO-partners in ondernemen

VORMGEVING Proforma Advertising www.proforma.be

Aangesloten bij uitgeverfederatie

www.kanaalZ.be ZO Magazine, het zakenblad voor de zelfstandige ondernemer, is een uitgave van Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, en de Federatie Vrije Beroepen. Verschijnt 10 x per jaar. De redactie van ZO Magazine, www.unizo.be streeft naar de grootst mogelijke betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, waarvoor zij echter niet aansprakelijk kan gesteld worden. ZO Magazine is lid van Medianetwerk Plus. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het bestand van UNIZO vzw, met de bedoeling u onze informatie en publiciteit te sturen en u op de hoogte te houden van onze activiteiten. U kan uw gegevens steeds inzien en corrigeren, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, mits betaling van de wettelijk voorziene vergoeding. U kan hiervoor terecht bij de administratiedienst van UNIZO, Petra Bellemans, Tel: 02 212 25 60.

4


DOSSIER ELEKTRISCH RIJDEN & GROENE STROOM Tijd om uw bedrijfswagenpark te ‘vergroenen’ van diesel naar elektrisch? Maar hoe begint u eraan? Misschien produceert uw bedrijf ook al groene stroom, maar gebruikt u die eigen energie wel efficiënt?

24

RONDETAFEL KMO-WERKGEVERS AAN TAFEL MET VDAB-TOPMAN FONS LEROY KMO-werkgevers op zoek naar een ‘witte raaf’ krijgen van UNIZO een steuntje in de rug met het interactief traject Jobstap, in samenwerking met onder meer de VDAB. We confronteerden VDAB-baas Fons Leroy met hun ervaringen. BIJZONDERNEMEND PETER PLATEL, WAKKO KAPPER Een goeie kapper is altijd een beetje entertainer, maar Peter Platel kon nooit echt kiezen tussen de twee. Zo groeide de “Wakko Kapper” met zijn flamboyante, eigenzinnige stijl uit tot de enige BK (Bekende Kapper) van Vlaanderen, tv-figuur, schrijver, entertainer, coach…

40

ACHTER DE SCHERMEN BIJ… COWORKERS Een coworkingspace is een ontmoetingsplek waar ondernemers elkaar inspireren en waar kruisbestuiving schering en inslag is. Maar hoe zit de sector van dit nieuwe werken in elkaar?

BIJ ONS IN UNIZO BKT Begijnendijk, Keerbergen en Tremelo slaan de handen in elkaar om de ondernemers in hun gemeente bij te staan.

64 5

34

48


DAG VAN DE MEDEWERKER 2017, UW BUSINESSPARTNER BIJ UITSTEK

“Mensen kunnen goeie wil tonen, robots niet” Enkele jaren al breidt UNIZO de tradi-

Watou bijvoorbeeld. De roots van het

trouwen zowel klanten uit de privé als

tionele ‘Secretaressedag’ op de derde

bedrijf gaan terug tot ‘t Rattekot, de

uit de agro, industrie, horeca, design

donderdag van april uit tot Dag van

‘smesse’ (smederij) van Pol Cauweliers

en bouwsector hun opdrachten toe aan

de Medewerker. Want bekwame en

overgrootvader. Toen Pol de fami-

het Made in Inoxteam dat 10 betrokken

gemotiveerde

de

liezaak voortzette trok hij meer en

vakmensen telt. Echtgenote Marleen

fundamenten van elke KMO. Daarom

meer de kaart van inox maatwerk.

Baelde (midden op de foto naast Pol):

mogen die ook op deze 20ste april een

De boerensmederij werd omgeturnd

“Die betrokkenheid is niet zo vanzelf-

keer in de bloemetjes gezet worden.

tot een modern atelier, met nieuwe

sprekend, iedereen weet dat technische

Bij Made in Inox in het West-Vlaamse

technologie en software. Vandaag ver-

profielen, mensen die met hun hoofd,

medewerkers

zijn

6


hart en handen moeten kunnen werken,

onze educatieve werking. Wat hier ge-

te lichten hebben we extern advies in-

niet makkelijk te vinden zijn. En als je

beurt kan moeilijk door robots gedaan

gehuurd, in samenspraak met de mede-

ze hebt is zorg voor ergonomische en

worden: het verschil met medewerkers

werkers. Om de interne communicatie

aangename omstandigheden een must.

van vlees en bloed is dat hun werk ook

te bevorderen werken we volgens het

Vandaag, op de Dag van de Medewerker,

zin moet geven aan hun leven, dat ze

traject van de Indigo Transitiecirkel. In

stellen we met trots ons gerestyled

zien waar hun creaties terechtkomen.

het begin was dat wat onwennig, zeker

atelier voor. Tegelijk hebben we de oude

Dat vraagt de nodige goeie wil van beide

voor West-Vlamingen, maar nu vragen

smesse gerecreëerd uit respect voor

kanten en investeringen in tijd en mid-

ze al wanneer de volgende sessie is.”

het familie-erfgoed en als element van

delen. Om onze bedrijfsprocessen door

www.madeininox.be

7

TEKST Herman Van Waes – FOTO Pat Verbruggen

B U S I N E S S PA R T N E R S


Bedrijfsleiders tanken inspiratie op UNIZO-trip in Berlijn

“Ich bin ein Unternehmer” dat

Maker Award, trok UNIZO in maart op

der. Zelfrijdende auto’s, retailrecep-

was het opzet van de allereerste

inspiratietrip naar de Duitse hoofd-

ten van de toekomst, digitale en cir-

#UNIZOInspiratietour. Met een groep

stad. Waarom Berlijn? Het is een van

culaire economie: Berlijn is een echte

van een twintigtal ondernemers, al-

de meest dynamische en onderne-

motor van innovatie & ontwikkeling.

lemaal finalisten of winnaars van de

mende regio’s in Europa. Zeker in de

Het recept van de vierdaagse trip was

KMO Laureaat 2016-2017 of de Belgian

startup industrie, maar het gaat ver-

een hutsepot van ondernemerschap en

Finding

the

spirit

of

Berlin:

8


VO O R D E GO E D E Z A A K

TEKST & FOTO Hilde Van Damme

ONS W ER K I N BEEL D

rebelsheid, discipline en nonchalan-

“De inspiratiereis heeft mij uit mijn

deze trip te herhalen voor andere ge-

ce. Berlijn is een stad met duizenden

context getrokken. Het ‘double shot’

ïnteresseerde

indrukken en evenveel nieuwkomers

aan inspiratie dat ik tijdens de reis

najaar. Interesse om mee te gaan? Op

van overal ter wereld, die als echte

kreeg gaf mij inzichten om mijn con-

www.unizo.be/inspiratietour vindt u

Berlijners een verschil willen maken.

text en het bedrijf te accelereren.”

meer informatie.

Deelnemer Wouter Uten (Ugentec):

Redenen genoeg dus voor UNIZO om 9

ondernemers

in

het


Altijd dicht bij uw klanten Ook tot in de verste uithoeken van uw zaak

We komen gratis langs om het beste te halen uit uw internet en telefonie

Maak een afspraak op proximus.be/bizz


K E N N I S VA N Z A K E N

HET CIJFER

Zoveel kost gemiddeld in ons land het ziekteverzuim per werknemer per jaar. Alleen al de kostprijs van langdurig zieken (langer dan een maand en minder dan een jaar) liep vorig jaar op tot in totaal meer dan 8 miljard euro, méér dan de sociale zekerheid betaalt aan werkzoekenden. Alleen al daarom is het een goeie zaak dat de federale regering eindelijk een akkoord bereikte over de “responsabilisering van werkgevers en werknemers” bij de herinschakeling van langdurig zieken.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om langdurig zieken die nog een job kunnen uitvoeren, maar die misschien ander, aangepast werk nodig hebben. Wie niet in staat is om te werken, wordt met rust gelaten. Ook artsen die abnormaal veel ziektebriefjes voorschrijven worden in kaart gebracht en daarop aangesproken. Bedoeling is dat de ingreep binnen een jaar wordt geëvalueerd, waarbij dan ook zal worden gekeken naar de KMO’s met 20 tot 50 werknemers.

Wat houdt dit akkoord in? Van de werkgevers wordt verwacht dat ze meewerken aan de herintegratie, contact houden met hun zieke werknemer(s) en desgevallend aangepast werk zoeken of de werkplek aanpassen. Als ze daarvoor geen of te weinig inspanningen leveren, riskeren ze een sanctie op 800 euro per tekortkoming. KMO’s met minder dan 50 personeelsleden blijven evenwel buiten schot. Werknemers die hun administratieve verplichtingen niet nakomen, kunnen hun uitkering gedurende één maand met 5% zien afnemen, zelfs 10% als ze niet opdagen voor een gesprek over een reintegratietraject. Werknemers die niet met de adviserend geneesheer meewerken riskeren zoals nu hun volledige uitkering te verliezen.

UNIZO toonde zich tevreden dat de regering heeft geluisterd naar haar voorstellen en verzuchtingen. Er is geen sprake meer van werkgevers twee maanden gewaarborgd loon te laten betalen en het akkoord gaat uit van een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers én artsen. Dat KMO’s tot 50 werknemers in eerste instantie worden vrijgesteld van boetes is een goeie zaak voor UNIZO, dat zich voorneemt om samen met deze ondernemers naar goeie oplossingen te zoeken voor de re-integratie van hun langdurig afwezige medewerkers.

11

Tekst: Herman Van Waes – Beeld: Shutterstock

972 euro


DEZE M A A N D

FOTO Luk Collet

S TA N D VA N Z A K E N

UNIZO EN MINISTER MUYTERS STELLEN ACTIEPLAN VOOR

Bedrijfsoverdracht is acute uitdaging voor tienduizenden KMO’s

Karel Van Eetvelt en minister Muyters “Het is vijf voor twaalf, we moeten samen nu alle

UNIZO-topman Karel Van Eetvelt en

er al wél over nadenken, rekent 53% op

Vlaams minister van Werk, Economie,

familiale opvolging, 39% gaat uit van ex-

registers opentrekken om veel méér KMO’s aan een geschikte overnemer te helpen.”

Europees niveau: Transeo Marketplace.

Innovatie en Sport, Philippe Muyters

terne verkoop en 8% wil stoppen. Van de

3. Een krachtige online waarderingstool

slaan de handen in elkaar om er samen

bedrijven die een externe verkoop over-

- www.unizo.be/waarderingstool -

voor te zorgen dat we solide overnemers

wegen, vindt 71% moeilijk een geschikte

voor over te nemen KMO’s, met de

vinden voor de vele KMO’s die vandaag

overnemer.

expertise van de Antwerp Management

en morgen te koop komen te staan.

Zowel UNIZO als minister Philippe

School (AMS) en in samenwerking met

Want niet minder dan 44.553 KMO’s in

Muyters willen een versnelling hoger

o.m. het Vlaams Agentschap Innovatie

Vlaanderen hebben een zaakvoerder die

schakelen om een krachtig antwoord te

ouder is dan 55 jaar (Onderzoek Antwerp

bieden op deze uitdaging, met een plan

Management School), 13.434 zelfs een

dat 5 krachtige actiepunten omvat:

campagnes, zoals de driedelige

zaakvoerder ouder dan 65 jaar. De ko-

1. De complete vernieuwing van het

informatiereeks “Denk vroeger aan

mende jaren zullen dus een massa KMO-

online UNIZO-platform Overna-

later” op 16 plaatsen in Vlaanderen,

bedrijfsleiders een overnemer moeten

memarkt.be, waarvan de Vlaamse

de “Week van de Bedrijfsoverdracht”,

zoeken, bovenop de nu al over te nemen

overheid structurele partner is via de

de opleidingen van de Ondernemers-

bedrijven. Een gigantische uitdaging, die

Participatiemaatschappij Vlaanderen

academie, diverse inspiratiesessies en

niet mag mislukken, gelet op het enor-

(PMV) en medefinancier via het Vlaams

me economische en maatschappelijke

Agentschap Innovatie en Ondernemen

belang van deze KMO’s, in totaal goed

(VLAIO)

en Ondernemen (VLAIO). 4. Sensibiliserings- en informatie-

webinars. 5. Individueel advies op maat. Zo begeleidt UNIZO ondernemers via

voor liefst 297.903 jobs. Verontrustend

2. Meer slagkracht voor de online

het traject Road to Growth i.s.m.

daarbij is dat 30% van de 55-plussers met

overnameplatformen door allian-

VLAIO. Via Expert@Board kunnen

een bedrijf nog niet bezig is met de aan-

ties in binnen- en buitenland, Daarbij

KMO-zaakvoerders aan een betaal-

loop naar de overdracht. Terwijl het hier

is het samenwerkingsovereenkomst

baar tarief experts inhuren om hen te

toch om een complex proces gaat, dat

met het Waalse Sowaccess een eerste

adviseren en te begeleiden bij o.m. hun

heel veel voorbereiding vergt. Van zij die

stap. Volgende stap is een alliantie op

overnameproces.

DOE MEE AAN DE GEZOND WERKEN AWARD

Werkt u aan de gezondheid van uw medewerkers? De Gezond Werken Award is een gloednieuwe wed-

Alle Vlaamse profit, social profit enoverheidsbe-

strijd om ondernemingen te belonen die een kwa-

drijven (ook in Brussel), kunnen er aan deelnemen.

liteitsvol gezondheidsbeleid voeren in het kader

Binnen elke categorie zijn er twee prijzen: voor een

van hun welzijns- of HR-beleid. De award is een

bedrijf van méér en minder dan 100 medewerkers.

erkenning van het gevoerde beleid en een plat-

Inschrijven kan tot 30 september 2017. De awards

form, een manier om hun onderneming een posi-

worden uitgereikt op 5 december op de Prenne in

tief imago te bezorgen. Zo kan de winnaar het logo

de Xpo Kortrijk. Organisatie: VIGeZ en Prebes

“Winnaar Gezond Werken Award 2017” gebruiken in zijn bedrijfscommunicatie en is er een prijs ter

Alle info en inschrijvingen via

waarde van 1.000 euro te winnen.

www.gezondwerkenaward.be. 12


LOODGIETERS ZIJN ULTIEME ALLESKUNNERS

Met een beetje hulp van Telenet Business

Kenneth Jervis Zaakvoerder Jervis sanitair & verwarming in Antwerpen Vloerverwarming leggen, scherpe offertes maken, op tijd uw geld zien, uw agenda beheren… u kan het allemaal. Maar zelfs wie alles kan, hoeft niet alles alléén te doen. Met een beetje hulp van Telenet Business kan u nu ook perfect uw zaak digitaal uitbouwen. Ontdek hoe we ook uw zaak kunnen verder helpen op www.telenet.be/business


DEZE M A A N D

S TA N D VA N Z A K E N

“SCHORSING MILIEUVERGUNNING DE ENIGE MOGELIJKE, LOGISCHE BESLISSING”

Het genadeschot voor Uplace? Zoals bekend schorste de Raad van State

er een geheel nieuw rapport zou moeten

de milieuvergunning voor het mega shop-

worden opgemaakt.

pingcomplex Uplace. In zijn arrest spreekt

UNIZO voerde al meer dan eens aan dat de

de Raad zich niet uit over de grond van de

verkeersknoop op en rondom de Brusselse

zaak. Wel acht de Raad de kans reëel dat

ring de voorbije jaren alleen maar erger

de verkeersomstandigheden sinds de op-

werd en de mogelijke komst van Uplace

maak van het milieueffectenrapport voor

alleen maar dramatischer gevolgen zou

Uplace in 2010 aanzienlijk veranderd zijn.

hebben. UNIZO noemde de schorsing van

Om de kans op een onomkeerbare schade

de milieuvergunning dan ook “de enig

door de start van de werken te voorkomen,

mogelijke, logische beslissing”. Intussen

schorste de Raad van State daarom de mi-

loopt ook nog een UNIZO-procedure

lieuvergunning, in afwachting van een

tegen

uitspraak ten gronde. De kans is echter

Uitvoeringsplan (GRUP) voor de Brusselse

heel klein dat die er dit jaar nog komt. Dit

rand. “We zullen alle wettelijke middelen

arrest legt overigens ook een bom onder

blijven uitputten om de bouw van Uplace

het milieueffectenrapport zélf, waardoor

tegen te houden.”

het

Gewestelijk

Ruimtelijke

DOE MEE AAN DRIEDAAGSE HACK BELGIUM OP 4, 5 EN 6 MEI

UNIZO wil België hacken UNIZO wil België hacken? Nee, we plannen geen Wikileaks of een aanslag op uw bankgegevens. We bedoelen ‘hacken’ in de oorspronkelijke zin van het woord: het oplossen van problemen met inventieve, efficiënte, creatieve oplossingen. Omdat we geloven dat België wat meer slimme oplossingen kan gebruiken, is UNIZO partner bij HACK BELGIUM. Dat is een grootschalig brainstorm event op 4, 5 en 6 mei in Tour & Taxis, Brussel. Tijdens deze driedaagse ‘hackathon’ gaan duizend mensen oplossingen zoeken voor problemen. Welke problemen? Denk bijvoorbeeld aan voedsel: we produceren zoveel eten, dat er dagelijks bergen van weggegooid moet worden. En toch sterven er mensen van de honger. Of wat ge-

Dat moet beter kunnen, want ons land

men ook echt werk te maken van nieuwe

dacht van de werkbalans: enerzijds gaan

telt genoeg talent en ambitieuze, visio-

oplossingen. Wilt u ook deel uitmaken

mensen er onderdoor aan burn-outs,

naire ondernemers. Ook aan expertise

van deze ambitieuze beweging?

terwijl anderen niets liever willen dan

is er geen tekort, met kenniscentra van

een job. Of mobiliteit: aan transportmid-

wereldniveau in onze steden. Tijdens

delen geen tekort, en toch staan massa’s

Hack Belgium ontmoeten creatievelin-

20% op de inschrijvingsprijs.

mensen elke dag weer hun tijd en goed

gen, visionairen en experts elkaar in de

Kijk voor meer info en inschrijven op

humeur te vergooien in de file.

hoop om elkaar te inspireren én om sa-

www.unizo.be/hackbelgium

14

Als UNIZO-lid krijgt u een korting van


BOOST UW EXPORT ! Wil u weten hoe u de Leeuw van de Export 2017 kan worden ? Schrijf u nu in voor het seminarie op 4 mei.

IS UW BUSINESS EEN SUCCES IN MEER DAN ÉÉN BRUGGE ? DAN WORDT U MISSCHIEN DE LEEUW VAN DE EXPORT 2017 ! Uw bedrijf heeft de wind in de zeilen in het buitenland ? Dan maakt u een goede kans om de Leeuw van de Export 2017 te winnen, de belangrijkste exportprijs van Vlaanderen uitgereikt door Flanders Investment & Trade. Een prijs ook die heel wat deuren opent, in meer dan één Brugge ... en tal van andere plekken wereldwijd. Maak dus meteen werk van uw kandidatuur en grijp uw kans om uw bedrijf een ware boost te geven. Dien uw dossier in vóór 2 juni en treed in de voetsporen van Aucxis en MediaGeniX !

LEEUWVANDEEXPORT.BE Hoofdsponsor

Sponsor

Locatiesponsor WERK & ECONOMIE


DEZE M A A N D

S TA N D VA N Z A K E N

UNIZO WAARSCHUWT OPNIEUW VOOR MALAFIDE BETAALTERMINALLEVERANCIER

Ondanks veroordeling doet Keyware gewoon voort Intussen al meer dan 150 klachten klach-

verbrekingsvergoeding van 500 euro

betalingsbevel, om vorderingen “waar-

ten

betaalterminalleverancier

tot 750 euro (+ btw) en 75 euro dossier-

tegen handelaars zich niet onmiddellijk

Keyware liepen er - alweer - binnen bij

kosten. Levert de ondernemer daar-

verzetten” meteen via de advocaat van

UNIZO sinds half december vorig jaar.

naast de betaalterminal niet binnen

het bedrijf en een deurwaarder te innen.

Nochtans werd Keyware toen door de

de drie dagen aangetekend bij Keyware

Met die intimiderende aanpak proberen

correctionele rechtbank veroordeeld tot

in, dan komt daar nog eens een boete

ze ontevreden klanten die zich misleid

een boete van 720.000 euro en duizenden

van 1.000 euro (+ btw) bij. Volgens heel

voelen toch nog te laten betalen.

euro’s schadevergoeding aan de gedu-

wat gedupeerden deinzen de Keyware-

UNIZO sluit verdere gerechtelijke stap-

peerden (1000 tot 2000 euro per slacht-

vertegenwoordigers er niet voor terug

pen niet aan en adviseert gedupeerden

offer), wegens valsheid in geschrifte,

om zich uit te geven voor sectorgenoot

klacht neer te leggen bij de FOD Economie.

oplichting en inbreuken op het Wetboek

Worldline.

Handelaars kunnen ook 7/7 terecht bij de

van Economisch Recht. Dit vonnis kwam

Intussen maakt Keyware ook op slinkse

UNIZO Ondernemerslijn, 0800 20 750 -

er na klachten van UNIZO, daarin ge-

wijze gebruik van de nieuwe wet op het

ondernemerslijn@unizo.be.

over

steund door de FOD Economie. Duidelijk niet onder de indruk ging Keyware meteen in beroep, waardoor de strafuitvoering wordt opgeschort, en sindsdien gaat

TIP UNIZO Charter Betaalterminalleveranciers

de

Om handelaars een betrouwbare houvast te geven bij het kiezen van een cor-

betaalterminalleverancier

gewoon

door met zijn malafide praktijken.

recte betaalterminalleverancier, is er het “UNIZO Charter Betaalterminal­

De meeste klachten gaan over de lang-

leveranciers”. Leveranciers die het charter ondertekenden, engageren zich

durige contracten. Keyware biedt over-

tot een correcte service en klantenbenadering, volgens de door UNIZO voor-

eenkomsten van 5 jaar aan, die onder-

opgestelde criteria. Meer info op www.unizo.be/charterbetaalterminals.

nemers enkel vroegtijdig kunnen stopzetten na het betalen van een forfaitaire

10de EDITIE UNIZO TECHCLASS

FOTO Tom Talloen

Ruim 2000 leerlingen proeven van technische beroepen 2205 leerlingen uit het basis- en secun-

procesinstallaties... UNIZO benadrukte

dair onderwijs die in 112 deelnemen-

nogmaals het belang van zo’n dag: “Nog

de bedrijven op bezoek gingen om er

al te vaak kiezen leerlingen met sterke

te proeven van het ‘échte werk’ in de

technische interesses en talenten voor

dagelijkse

Met

algemene opleidingen, omdat zij - en

de ijzersterke formule ‘Techclass’ liet

hun ouders - denken dat die betere kan-

UNIZO inmiddels al voor de 10de keer

sen bieden op de arbeidsmarkt. Terwijl

kinderen kennismaken met technische

heel veel werkgevers schreeuwen om

beroepen. Bij Ekopak in Tielt bijvoor-

technisch

beeld toonde zaakvoerder Pieter Loose

waarvoor ze de vacatures nauwelijks in-

en zijn team de leerlingen de wonde-

gevuld krijgen.”

re wereld van stoomketels, koeltorens,

www.ondernemendeschool.be

ondernemerspraktijk.

16

geschoolde

medewerkers,


Hoezo? GRATIS NIEUWSRUBRIEK MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID De regering raakte het eens over manieren om langdurig zieken weer aan de slag te krijgen. Daar is blijkbaar nog werk aan de winkel, want toen bevoegd staatssecretaris De Backer vorig jaar ruim 1000 gerichte controles op zwartwerk liet doen, bleek een kwart van die zieken-met-een-uitkering stiekem aan het werk. Dat leverde zo’n 2,5 miljoen euro op aan onterechte uitkeringen die dienden terugbetaald. Om de controles op te voeren komen er 14 extra inspecteurs bij, bovenop de al 30 van nu. Misschien kunnen die voortaan checken hoeveel van die zieke zwartwerkers een vals ziektebriefje hadden gekregen en van welke dokters? n De ene zijn dood is ook online de ander zijn brood: twee Hollandse ondernemers verkopen nu via Bol.com doodskisten. Er is keuze uit 22 modellen in 90 uitvoeringen. Het goedkoopste model kost 275 euro, de verzending is gratis en kopers mogen zich 14 dagen bedenken, als ze dan nog leven tenminste. n Bij winkelketen Kruidvat verkochten ze van die kleurboeken

met afbeeldingen, opgedeeld in kleine vakjes met een letter voor elke kleur, om het kleuren voor kinderen te vergemakkelijken. Tot grote verbijstering van sommige ouders verscheen daarin een mannetje met zwart haar, een klein dun snorretje, de rechterarm geheven en rond de linkerarm een rode band met een swastika…. Hoe der Führer anno 2017 in een kleurboek belandde is onduidelijk. Na een halve dag werd het boek al uit de rekken gehaald, maar wie het toch heeft, kan het omruilen. Al valt er mits aanpassing van enkele vakjes best nog een sterk gelijkende

om internationaal door te breken hoefde brouwer Marc Limet van brouwerij Kerkom in Sint-Truiden doen: die stelde tot zijn verrassing vast dat zijn Bink Bloesem-bier op de kaart staat van het pas verkozen beste restaurant ter wereld, Eleven Madison Park in New York. Hoewel hij zelf geen idee heeft hoe het daar beland is. Niet slecht voor een Haspengouws bedrijfje van drie man. Voor de liefhebbers: de Bink Bloesem is een lekkernij met 7,1% alcohol, waarin onder meer honing van Sint-Truiden en peren-

Erdogan van te maken. n Coca-Cola wil zijn Cherry Coke in China lanceren en zette op de blikjes levensgroot de kop van… Warren Buffett. De Amerikaanse miljardair is een fervent liefhebber van het kersendrankje en ook een belangrijke aandeelhouder van Coca-Cola via zijn investeringsfirma Berkshire Hathaway, maar hij blijkt vooral bij de Chinese communistische consument zowat een halfgod. “If Wallen likes Chelly

stroop van Vrolingen verwerkt is. n Waar streekbieren trouwens allemaal goed voor zijn: een Waalse ambachtelijke veehouder nabij Chimay, voedert zijn koeien sinds kort met het lokale streekbier (6%), La Sara van Brasserie de Silenrieux: niet minder dan vier liter per rund per dag, wat vooral de smaak van het vlees ten goede zou moeten komen en ze ook minder stress zou bezorgen. Nee, dronken worden ze er niet van, maar misschien is dit dé oplossing om verdoofd

Coke, we too” n Veel minder inspanning

te slachten? n

—————————— 28 april 2017 —————————— Internationale dag van de veiligheid op het werk PROFESSIONELE EHBO

Onze gratis jaarlijkse controle geeft u de zekerheid dat uw EHBO-koffer volledig is en conform de wetgeving. Professionele Eerste Hulp, al 25 jaar lang.

Voor elke kwart seconde onoplettendheid staan wij al een kwarteeuw paraat. Advertentie Z.O. magNDL.indd 1

Eerste zorgen Zonder zorgen

www.mext.eu 4/04/17 11:44


DEZE M A A N D

S TA N D VA N Z A K E N

Ongezouten mening

n “Ik hoorde van een vrouwelijke stukadoor waarom zij liever aan de slag gaat in een schildersbedrijf dan in de ruwbouw: in die fase van de bouw is het sanitair al klaar.” Marc Dillen, Vlaamse Confederatie Bouw, in De Standaard

n “Het is toch absurd dat een voetbalcompetitie de naam van een biermerk draagt? Mocht er morgen een Marlboro League in het leven geroepen worden, dan zou het kot te klein zijn. Maar met een Jupiler League heeft men blijkbaar minder problemen.” Voedingsexpert dr Hendrik Cammu in Humo

n “In België moet je ondernemen met een overheid die zegt: ‘Als u mislukt zullen we u alles afpakken, maar als u slaagt moet u slechts de helft van al wat u verdient aan ons geven.’” Roland Gillet, professor Economie aan de Sorbonne en de ULB

ONDERNEMERSVERTROUWEN HERLEEFT EEN JAAR NA DE AANSLAGEN

n “Met een basisinkomen zou ik

Brusselse zelfstandigen lieten zich niet klein krijgen

zeker ondernemer geworden zijn”

De Brusselse zelfstandigen hebben ‘hun rug gerecht’ ,

Karel Van Eetvelt in het boek ‘Win for Life’

één jaar na de aanslagen in hun stad. Dat blijkt uit cijfers die UNIZO via verschillende kanalen verza-

n “Het concept van het glazen plafond is ondertussen goed

melde (BISA, RSVZ, RSZ, Actiris). “Tijdens de eerste

ingeburgerd in het maatschappelijke debat: vrouwen hebben

maand na de aanslagen was de impact enorm” , aldus

het nog steeds moeilijk om absolute topposities te bereiken.

Anton Van Assche, UNIZO-werking Brussel. “Maar

Maar ons onderzoek wijst ook in de richting van een ander

kort daarna zie je weer de veerkracht die onderne-

fenomeen: de kleverige vloer. Vrouwen hebben, gemiddeld

mers typeert naar boven komen. De mentaliteit van

genomen, minder kans om snel promotie te maken.”

‘we moeten vooruit’. Wat zich onder meer vertaalt

Arbeidsmarktonderzoeker Stijn Baert in De Standaard

in een herlevend ondernemersvertrouwen, terwijl de gevreesde forse toename van het aantal faillis-

n “De hele economie riskeert een tovertafel te worden. Het

sementen is uitgebleven. In 2016 gingen wel 51 ho-

zogenoemde ‘slim’ wordt een lapmiddel. Een appje hier en een

recazaken meer failliet dan het jaar ervoor (481 te-

appje daar wekken de indruk dat we nog vooruitgaan. Maar

genover 367). Maar het aantal handelszaken in faling

als ‘slim’ een surrogaat wordt voor menselijkheid en gezond

daalde dan weer van 621 in 2015 naar 531 in 2016, on-

verstand, boeren we achteruit.”

danks de aanslagen.

Jonathan Holslag, professor internationale betrekkingen VUB, in Knack

Wat niet wil zeggen dat het de Brusselse zelfstandigen nu voor de wind gaat. De toeristische sector is

n “De KMO’s zijn een cruciaal onderdeel van ons economisch weefsel. Maar het zijn de multinationals die de trekkers zijn. Vergelijk het met het veldrijden. Daar komen de beste renners, de kampioenen, maar aan de start als de organisator hen flink wat startgeld betaalt. Maar door samen met hen te koersen, kunnen jonge talenten leren en ervaring opdoen. De grote vedetten trekken de toeschouwers en maken dat de drankstandjes en de hotdogtenten goede zaken doen.”

nog niet volledig hersteld van de aanslagen. Zo viel

Commentator Stefaan Michielsen in De Tijd

voelen ze de impact van de digitalisering en de in-

de stijgende trend in hotelovernachtingen meteen na de aanslagen stil, al is er nu een geleidelijke verbetering. Veel Brusselse ondernemers hebben het ook moeilijk met de manier waarop de voetgangerszone werd ingevoerd en met de slechte communicatie daarrond. En net als hun collega’s buiten Brussel voering van de witte kassa.

18


ADMB ADVISEERT

Nieuw wettelijk kader voor re-integratie De overheid sleutelde aan de Arbeids­overeenkomstenwet om de nodige rechtszekerheid te bieden wanneer werknemers tijdelijk aangepast of ander werk uitvoeren. Deze aanpassingen leggen geen bijkomende verplichtingen op, maar schuiven een aantal duidelijke principes naar voor

4. Bijlage bij arbeidsovereenkomst Hoewel het niet verplicht is, is het wel aan te raden om samen met uw werknemer een bijlage te ondertekenen bij de arbeidsovereenkomst om de belangrijkste elementen van de uitvoe-

1. Geen schorsing van arbeidsovereenkomst

komst, zelfs als de werknemer aange-

ring van het aangepast of ander werk (uurroos-

past of ander werk uitvoert. Ook voor de

ter, aard van het werk, loon …) te regelen. De

De uitvoering van een contract wordt

berekening van de werknemersdrem-

afspraken uit de bijlage lopen onmiddellijk af

niet geschorst wanneer een arbeidson-

pel, zoals bijvoorbeeld voor sociale ver-

wanneer de werknemer niet langer voldoet aan

geschikte werknemer tijdelijk aange-

kiezingen, moet u rekening houden met

de voorwaarden voor de werkhervatting.

past of ander werk uitvoert. Dit gebeurt

de aanvankelijke arbeidsrelatie.

5. Neutralisering gewaarborgd loon

enkel bij een volledige stopzetting van contract opzegt voor of tijdens de perio-

3. Behoud van verworven voordelen

de van ander of aangepast werk, blijft de

Uw

verworven

beidsongeschikt door een ziekte of ongeval,

opzeggingstermijn gewoon doorlopen.

voordelen – zoals een firmawagen – tij-

dan bent u als werkgever geen gewaarborgd

dens de periode van aangepast of ander

loon verschuldigd. Dit is wel het geval bij een

2. Vermoeden van behoud oorspronkelijke arbeidsovereenkomst

werk. Hij of zij heeft echter enkel recht

beroepsziekte, arbeidsongeval of ongeval op

op loon voor de prestaties die hij daad-

weg naar of van het werk.

De wet voorziet een vermoeden van be-

afwijkende wettelijke of conventionele

houd van de initiële arbeidsovereen-

bepalingen.

prestaties. Wanneer u als werkgever het

werknemer

behoudt

Wordt uw medewerker opnieuw volledig ar-

werkelijk leverde, tenzij in geval van

Meer weten? Surf naar www.admb.be.

Liever doosopmaat.be Dus niet te klein maar zeker ook niet te groot, zonder verspilling van karton, vulmateriaal en transportvolume. U bestelt uw dozen op maat snel, eenvoudig en voordelig bij doosopmaat.be.

DAT PAK T GO ED UIT

Gratis bezorgd

Bedrukken in kleur

10

19

Al vanaf 10 stuks

Levertijd 5-7 werkdagen


U W M E N I N G I N M E E R DA N 14 0 T E K E N S

P RO E N C O N T R A

“ Verplicht bewijs van

beroepsbekwaamheid overbodig” Vanaf 1 januari 2018 verdwijnt de zogenaamde vestigingswet die zelfstandige

ELKE MAAND SCHOTELEN WE EEN NIEUWE STELLING VOOR AAN ONDERNEMERS

TEKST Herman Van Waes

Wat denkt u er van? Laat het ons weten via onze sociale media: linkd.in/UNIZOvzw www.facebook.com/unizo @UNIZOvzw

starters in een hele reeks ‘gereglementeerde’ beroepen verplicht om een bewijs van beroepsbekwaamheid voor te leggen, zoals een diploma, een geslaagde test bij een examencommissie of x-jaar praktijkervaring in het beroep. Al wie voortaan slager, bakker, kapper, garagist, opticien enz wil worden, zal dus geen beroepskennis meer hoeven te bewijzen. Een goeie zaak? Of de deur openzetten voor ‘cowboys’?

HANNELORE DUPON

DAVY FOX

Kapster

Boekhouding en fiscaliteit

“Mogen wij weldra mislukte kapsels repareren?”

“Zonder vakkennis val je toch door de mand”

Hannelore Dupon, die in Kuurne Coiffure Mantiss uit-

Davy Fox van het Limburgse boekhoud- en fiscaal

baat, noemt het verdwijnen van het vestigingsattest in

adviesbureau AFS Care, ziet over het algemeen

haar beroep niet minder dan een ramp: “Wat wij doen

meer voordelen dan nadelen in het verdwijnen van

is een stiel die moet aangeleerd worden: stel je voor dat

het verplichte beroepsattest: “De drempel om met

iedereen er zomaar aan mag beginnen, dan krijgen wij

een eigen zaak te starten wordt verlaagd, en ik ge-

binnenkort de klanten binnen van wie wij het mislukt

loof toch wel in de regulering door de markt zelf:

kapsel mogen repareren. Een vriendin die les geeft aan

wie geen beroepsbekwaamheid kan aantonen, zal

kapsters hoor ik nu al zeggen: wat sta ik hier nog te doen?

snel door de mand vallen en verdwijnen bij ge-

Er is ook het aspect van een zaak runnen, waarvoor wij

brek aan klanten. Ik kan me ook niet voorstellen

toch een extra jaar bedrijfsbeheer hebben gevolgd.

dat iemand die totaal niks van vlees kent zonder

Voortaan zou dus zomaar om het even wie een salon

enige opleiding als slager aan de slag gaat. Zeker

mogen openen, hoeveel faillissementen gaan daar van

in de voedingssector zijn er bovendien strenge

komen? Van mijn vertegenwoordigers hoor ik dat ze hun

voedselveiligheidsnormen om ongelukken door

hart vasthouden. De prijsconcurrentie is nu al niet meer

avonturiers te voorkomen. In deze snel evolueren-

eerlijk: hoe verklaar je dat de ene maar 8 euro vraagt

de tijden speelt de beroepservaring en bijscholing

en de andere 18? Hoeveel zogenaamde kappers werken

een grotere rol dan een papieren diploma of ande-

er aan huis? Er wordt nu blijkbaar meer zelfregulering

re attesten: wie twintig jaar geleden als garagist

verwacht van de sector zelf. Maar die is nu meestal be-

afstudeerde is niet noodzakelijk vandaag nog in

perkt tot opleiding voor specifieke onderdelen van het

staat om aan uw auto te werken. Waarom trou-

beroep: zo behaalde ik ooit een attest voor kleuranalyse

wens het ene beroep wel beschermen en het an-

en gelaatsvormen. Maar ik hoop dat mijn beroepsfede-

dere niet? Zelfs om een boekhoudkantoor als het

ratie UBK alle zeilen bijzet om een echt kwaliteitslabel

onze te starten moet je geen diploma voorleggen.

met strikte voorwaarden te promoten, zodat klanten 100

Voorwaarde voor zelfregulering is wel dat de be-

procent zeker zijn dat ze bij een vakbekwame kapper te-

roepsinstituten elk in hun sector voldoende con-

rechtkomen, anders vrees ik een ramp.”

troleren of de regels worden nageleefd.” 20


Handen tekort? Als werkgever in de zelfstandige kleinhandel kom je al snel handen tekort. Geschikt personeel vinden valt niet altijd mee. Daarom steekt het Sociaal Fonds N° 201 je een handje toe. Bied een langdurig werkloze, deeltijds leerplichtige, tijdelijk werkzoekende of laaggeschoolde een bediendecontract aan en wij belonen je hiervoor met een forfaitaire premie. Geef met onze steun iemand uit een risicogroep een kans en geef je zaak extra dynamiek met een gemotiveerde nieuwe werkkracht! Meer info: www.sociaalfonds201.be

SOCIAAL FONDS N° 201

Willebroekkaai 37 | 1000 Brussel | Tel. 02 212 26 32 CSC

Belgische Confederatie van de Broodbakkerij - Banketbakkerij Chocoladebewerking IJsbereiding (B.B.C.I.) v.z.w.

Confédération belge de la Boulangerie - Pâtisserie Chocolaterie - Glacerie (B.P.C.G.) a.s.b.l.


M I J N G E DA C H T

ILSE PIPELEERS

Hoe ook onze zaak kanker overleefde Wat ben ik blij dat ik weer aan het werk ben. Samen met David in onze zaak. Wat heb ik dit gemist. De sociale contacten, de voldoening van tevreden klanten. Horeca is hard werken, in ons geval 11 uur per dag, maar het is absoluut de moeite waard. Het is het leukste wat ik ooit heb gedaan. De enige vereiste is gezond blijven. Net daar hebben we geen controle over. Virussen en bacteriën zijn onze grootste vijand. En dan hadden we nog geen rekening gehouden met kanker. Dan pas besef je hoe kwetsbaar je bent. Zelfstandige ondernemers verzekeren zich tegen verlies van inkomen. Een dure grap, maar wel noodzakelijk. Ook de ziekenkas keert een vervangingsinkomen uit. Maar als meewerkende echtgenoot van een zelfstandig ondernemer heb je geen recht om terug te vallen op zo’n vervangingsinkomen. Blijf je thuis, heb je niks. Ik val tussen de mazen van het sociale vangnet. Tijdens mijn kankerbehandeling ben ik blijven werken. Niet alleen omdat ik het heel graag doe, maar ook omdat het anders financieel onhoudbaar was.

ILSE PIPELEERS (42)

David en ik zijn volledig op elkaar ingewerkt. Het is onze sterkte, maar ook onze grootste zwakte. Valt een van ons uit, dan hebben we een

Zaakvoerder van Sanseveria Funky Foodcorner in

ernstig probleem. Dat hadden wij dus na mijn dubbele borstrecon-

Diepenbeek. Ze herstelt momenteel van borstkanker.

structie. Zes weken ‘out’. Onze foodcorner zonder mij openhouden, zette hem voor meerdere medewerker. Iedereen is er naar op zoek binnen de horeca. Ze zijn amper te vinden. En als je dan een fijne medewerker treft, dan is die zo goed als onbetaalbaar, zowel op basis van interim als een tijdelijk contract. De loonkost is in ons land echt veel te hoog. En dus moet je als jonge onderneming alles goed op een rijtje zetten en een keuze maken. Of je kiest ervoor om de zaak open te houden, hard te werken en op het einde van de rit weinig of niets over te houden vanwege de hoge loonkost. Of je bijt door de zure appel heen en je sluit zes weken de deuren. David koos voor dit laatste. Hij maakte gebruik van die tijd om thuis orde op zaken te stellen en goed voor mij te zorgen. Dus ja, ik ben blij dat ik weer aan het werk ben. Blij omdat ik het heel graag doe, blij om samen weer de kost te kunnen verdienen.

Reacties en suggesties zijn welkom op ondernemerslijn@unizo.be

Deze column verscheen eerder in Het Belang van Limburg. Ilse Pipeleers heeft er een wekelijks dagboek over haar leven na borstkanker. 22

TEKST Ilse Pipeleers - FOTO Luc Daelemans

“Ik val tussen de mazen van het sociale vangnet. Tijdens mijn kankerbehandeling ben ik blijven werken.”

obstakels. Een eerste uitdaging was het vinden van een enthousiaste


Als Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling gaat Actiris elke dag langs bij werkgevers. Maar op 25 april zien we het groter. Onze medewerkers trekken de stad in om vacatures te verzamelen bij duizenden werkgevers die niet altijd zelf de tijd hebben om de ideale kandidaat te zoeken.

Op zoek naar personeel? Blijf gewoon waar je bent, want wij komen langs met onze gratis ĂŠn professionele service! Ontdek op actiris.be of we bij jou langskomen. Actiris. De weg naar werk.


TIJD VOOR EEN

GROENE WAGEN? UW STAPPENPLAN VAN DIESEL NAAR ELEKTRISCH

De meeste bedrijfswagens in ons land rijden nog steeds op diesel, maar dat is snel aan het veranderen: Dieselgate, Lage-EmissieZone in Antwerpen, gezondheidsproblemen door fijnstof, fiscale incentives… Ook u vraagt zich wellicht af of dit het moment is om uw (bedrijfs)wagen(s) te vergroenen. Maar hoe begint u daar aan? Wat zijn de kosten en baten, zowel voor het milieu als voor uw bedrijfsbudget? Volgend stappenplan zet u op weg. TEKST Bart Jacobs – FOTO’S Shutterstock

24


DOSSIER

G RO E N E WAG E N S

Groen, blauw of eco, waar staat dat voor?

lasting. Daarvoor moet de auto wel op

dan moeten ze zichzelf extra loon uit-

Een milieuvriendelijke(re) auto wordt

het bedrijf ingeschreven worden en niet

keren, wat een hele fiscale sneeuwbal in

‘groen’ genoemd of ook ‘blauw’, wat zich

op een leasingmaatschappij. Want die

gang zet.

vaak vertaalt in de naam die de fabri-

leasemaatschappijen vallen onder het

Als eenmanszaak kan u niet van die

kant er aan geeft. Maar die is even vaak

federale systeem, dat krachtige hybrides

fiscale voordelen genieten, maar krijgt

misleidend of té optimistisch, net als

zelfs benadeelt. Gelukkig zijn er die hun

u wel een aankoopbonus van maximaal

het veel misbruikte voorvoegsel ‘eco’.

klanten toelaten de auto op eigen naam

€ 4000 van de Vlaamse overheid voor

Welke kleur ook, geen enkele auto is

in te schrijven. Maak dus de vergelijking.

een elektrische auto. Die incentive wordt

echt milieuvriendelijk, zelfs geen vol-

Een nadeel van zuivere auto’s is hun

elk jaar een stukje afgebouwd om in 2020

ledig elektrische, want elke auto pro-

hoge kostprijs, maar die betaalt de over-

te verdwijnen. Zelfstandigen met een

duceert fijnstof via de banden, remmen

heid voor een stuk mee door een hogere

eenmanszaak kunnen van hun autokos-

enz... Diesels spuwen via hun verbran-

fiscale aftrekbaarheid, die kan oplopen

ten maximaal 75% inbrengen, ongeacht

ding nog veel meer fijnstof uit, maar dat

tot 120% voor een puur elektrische auto.

het type auto. Die minder voordelige fis-

doen benzinewagens met directe injec-

Ook het privé voordeel alle aard (VAA) is

cale behandeling maakt het eenmans-

tie ook. Dat is de reden waarom die ge-

fors lager, zeker vergeleken met een gro-

zaken moeilijker om de meerkost van

leidelijk ook een roetfilter krijgen. Een

tere, dure dieselauto.

een elektrische auto terug te verdienen

van BIV (inschrijvingstaks) en rijbe-

Rijden ze met een auto met te hoog VAA,

dan ondernemers in een vennootschap.

benzinemotor is dus niet altijd zuiverder dan een moderne diesel… Kortom,

Het rekenvoorbeeld in figuur 1 geeft

Vraag uw boekhouder om het fiscale plaa

de echte milieubelasting van een auto

u een idee van de verschillen bij ogen-

tje voor u uit te tekenen.

hangt af van heel veel factoren. We be-

schijnlijk vergelijkbare auto’s.

perken ons hier tot de fiscale criteria die

Benzine, diesel, aardgas, hybride of elektrisch?

Die beoordeelt auto’s op basis van hun

Voor vennootschappen én eenmanszaken?

brandstoftype, CO2-uitstoot en Euro-

De combinatie van aftrekbaarheid en

het verbruik zelf natuurlijk. Veelrijders

norm, naast het vermogen en de leef-

VAA verklaart het grote succes van dure

zijn nog altijd het goedkoopst af met

tijd. De CO2-uitstoot is de belangrijkste

elektrische en plug-in hybride auto’s

diesel. Wie gemiddelde afstanden aflegt

factor. CO2 is een broeikasgas dat enkel

bij bedrijven. De kosten blijven redelijk

en niet continu op de snelweg rijdt, kijkt

vrijkomt bij de verbranding van fossie-

onder controle en de bestuurder van de

best naar een benzinemodel. De ver-

le brandstoffen zoals diesel, benzine of

auto is privé veel goedkoper af dan bij

schillen in verbruik zijn de voorbije jaren

aardgas. Daarom is de CO2-uitstoot van

een klassieke auto. Interessant voor

gesmolten als sneeuw voor de zon. Toch

elektrische voertuigen nul en van hybri-

bedrijfsleiders met een btw-plichtige

is de literprijs van benzine om onver-

de voertuigen, die gedeeltelijk elektrisch

vennootschap, die zichzelf een beperkt

klaarbare redenen nog altijd hoger dan

rijden, erg laag. De officiële meetcyclus

loon uitkeren, maar dat compenseren

die van diesel, hoewel het omgekeerd

is daarenboven erg voordelig voor zulke

met een mooie auto en extra voordelen.

zou moeten zijn.

de Vlaamse overheid vandaag gebruikt.

Niet enkel de fiscaliteit speelt mee, ook

auto’s, omdat hij hen toelaat maximaal elektrisch te rijden, wat niet steeds

Figuur 1

overeenkomt met het reële gebruik.

Hoe zuiverder, hoe meer fiscaal voordeel? Door de focus op CO2 worden alle auto’s met een zeer lage uitstoot voordelig belast, ook diesels. Al moeten oudere dieselmodellen met een stevige penalisatie rekening houden. De zuiverste auto’s daarentegen worden zelfs tijdelijk vrijgesteld

merk

BMW

type

320d

320i

330e

brandstof

diesel

benzine

benzine plug-in hybrid

uitstoot C02 g/km

106

124

44

brandstofverbruik l/100

7

8

7

fiscale aftrekbaarheid

80%

80%

100%

investering btw inclusief

43.000 €

40.000 €

50.000 €

nettokost bedrijf op 5 jaar

49.588 €

49.659 €

48.208 €

nettokost privé op 5 jaar

6.599 €

6.140 €

4.150 €

25


DOSSIER

G RO E N E WAG E N S

Wat moet er in het totale kostenplaatje?

Het mag duidelijk zijn dat u een elektrische of groene/blauwe auto niet zomaar kunt vergelijken met een klassieke diesel- of benzinewagen. Kijkt u louter naar de aankoopprijs of het leasingtarief, dan zal u zelden goedkoper uitkomen dan uw huidige dieselauto. Maar neemt u alle kosten mee in de berekening, dan wordt het plaatje een stuk interessanter.

1

Aanschafwaarde en afschrijving naar restwaarde

2

Eventuele aankoop van laadinfrastructuur op de zaak en thuis

3

Kosten voor onderhoud, reparatie en bandenwissels

4 5

Verzekering Brandstof- of elektriciteitskosten, eventuele abonnementen

6 7

Inschrijvingstaks en rijbelasting Fiscale aftrekbaarheid van de autokosten

8 9

modellen uit. Toch zit er een groot gat

zuivere brandstof, maar stoot wel me-

tussen de peperdure Tesla’s en de meer

thaangas uit, een zeer agressief broeikas-

democratische,

gas. Er zijn voor- en tegenstanders, maar

van Renault, BMW, Mercedes of ook Hy-

het langetermijnperspectief van CNG

undai en Nissan. Die kloof wordt binnen

voor personenwagens is eerder onduide-

afzienbare tijd gedeeltelijk gevuld door

lijk.

Jaguar met de iPace, BMW met de nieuwe

Een ‘hybride’ combinatie van benzine en

X3 of nog Mercedes met hun EQ-gam-

elektrisch is voor de meesten de ideale

ma. Opel komt met een zeer interessan-

optie. Zo’n hybride koppelt een verbran-

te nieuwe Ampera, die elektrisch rijden

dingsmotor aan een elektrische motor,

voor veel meer mensen haalbaar moet

waarbij de elektriciteit wordt geleverd

maken. Uit de Audi-fabriek in Vorst rolt

door een extra batterij. Die kan worden

volgend jaar dan weer een veelbelovende

gevoed door bij stilstand met een stekker

Q6 e-tron van de band.

compactere

modellen

stroom op te laden. Zo’n auto heet dan ‘plug-in hybride’ of ‘stekkerhybride’.

Ook het elektrisch rijbereik, nu nog een

Heeft de auto geen stekker, dan wordt de

kritiek punt, wordt steeds groter. Hou er

batterij tijdens het rijden gevoed via de

echter rekening mee dat het werkelijk be-

motor en door recuperatie van remener-

reik in de praktijk stukken lager ligt dan

gie, en heet dan ‘hybride’, bijvoorbeeld de

wat de fabrikant aangeeft, dus informeer

Toyota Prius. Een klassieke hybride heeft

u degelijk. Enkele goede bronnen www.

dus geen stekker, kabels of laadpunt no-

link2fleet.be en www.egear.be.

dig. Maar vooral: hij kost geen elektriciteit, want u haalt geen stroom van het

In de praktijk zal een hybride voor de

net. Dat in tegenstelling tot een volledig

meesten onder ons voorlopig nog de gul-

elektrische auto, die een beroep doet op

den middenweg zijn. De keuze voor een

veel grotere batterijen om voor een aan-

conventionele of stekkerhybride bepaalt

vaardbaar rijbereik te zorgen.

u zelf volgens voorkeur en prioriteiten. De gewone hybride is budgettair haalbaarder dan een plug-in, met leuke au-

Andere…

bruikt gemiddeld 20-25 kWh per 100 ki-

to’s als de Kia Niro en Toyota CR-V of zelfs

lometer. Aan een consumentenprijs van

stadswagens als de Toyota Yaris. Maar

€ 0,30 per kWh, betekent dat 6 à 7 euro

ondanks hun prijs is het succes van stek-

per 100km. Dat is vergelijkbaar met een

kerhybrides vandaag zo groot dat er soms

compacte diesel of benzine. Als u zon-

lange wachttijden voor zijn.

Welk type auto heeft u nodig: compact, luxewagen, trekpaard?

brikanten brengen bijna dagelijks nieuwe

zijn uitstoot wil doen. CNG is een relatief

Een auto die op elektriciteit rijdt, ver-

wagen af van veel andere factoren:

2 3 4 5

hybride auto’s nog te beperkt, maar de fa-

Voordeel alle aard voor privégebruik

Bovendien hangt de keuze van de juiste

1

Ook CNG (aardgas) is een optie voor wie veel kilometers aflegt en toch iets aan

nepanelen hebt of u koopt als bedrijf uw elektriciteit goedkoper aan, wordt het na-

Hoe maakt u een keuze? U kunt zelf de

Hoe ziet uw gemiddeld traject er uit?

tuurlijk interessanter. Elektrisch rijden

markt opgaan en vergelijken, analyse-

Hoe vaak kan u de auto opladen?

is niet gratis, maar het is wel het goed-

ren, proefrijden en kiezen (bvb tijdens de

koopst en dat zal het in de toekomst nog

Electric Driving Nights van UNIZO, zie

meer zijn, want de klassieke brandstof zal

onderaan dit artikel). Meer en meer au-

enkel duurder worden. De overheid zal de

todealers hebben gespecialiseerde ver-

fiscale behandeling van fossiele brand-

kopers die u al een eind op weg kunnen

U merkt het: dit is geen eenvoudige

stoffen verder verstrengen, nieuwe emis-

helpen. Als het voor uw eigen wagen is,

oefening en ze hangt sterk af van uw

siezones en dieselschandalen zullen de

kan dat leuk en leerrijk zijn. Maar zeker

individuele situatie. Laat u bij uw keuzes

restwaarde van dieselauto’s verder onder

als u meerdere auto’s in uw bedrijfswa-

dus goed adviseren en begeleiden door

druk zetten…

genpark wil vergroenen, riskeert u veel

Wilt u ‘stekkeren’ of helemaal niet? Moet u een zware aanhanger trekken?

een expert in de materie.

Wat is er al op de markt? Vandaag is het aanbod aan elektrische en 26

kostbare tijd te verliezen. Dan kan het aangeraden zijn de hulp van een adviseur in te roepen.


www.volkswagen.be

Het plezier van elektrisch rijden.

e-Moby, de all-in leasingoplossing om zorgeloos elektrisch te rijden.

• Thuis opladen van uw Nieuwe e-Golf wordt volledig door de werkgever betaald.

• Een vakantiewagen met diesel- of benzinemotor is

enkele weken per jaar beschikbaar voor lange afstanden.

• 300 km rijbereik* met uw Nieuwe e-Golf. Meer info op e-moby.volkswagen.be

Rij de toekomst binnen.

12,7 KWH/100KM - 0 G CO2/KM *Rijbereik volgens NEDC. Het rijbereik in het vermelde gebied varieert door: rijstijl, snelheid, inzet van comfort-/nevenverbruikers, buitentemperatuur, aantal passagiers/laadtoestand, rijprofielkeuze (Normal, ECO, ECO+) en topologie. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.volkswagen.be


DOSSIER

G RO E N E WAG E N S

Welke laadoplossing? Kiest u zoals de meesten voor een elektrische of plug-in hybride, dan weet u dat u dagelijks of zeker meermaals per week aan de stekker moet, tenminste als u het spaarpotentieel van de auto wilt benutten en de auto niet enkel koopt omwille van het fiscale voordeel. Koopt u een plug-in hybride met beperkte batterijcapaciteit (10 kWh of minder) en u laadt overdag of ’s nachts

treert u dan makkelijk welke auto

voorzien worden, en de juiste wallbox

op, dan kan dat perfect aan het gewo-

hoeveel kWh heeft opgeladen, zodat

geleverd. Zo’n installatie duurt één

ne stopcontact. Op een uurtje of drie

dit netjes kan worden afgerekend.

tot anderhalve dag en moet achteraf

is elke plug-in opgeladen. Nadeel is

Superchargers zijn een optie voor wie

gekeurd en bij uw verzekeraar aange-

dat u de thuis opgehaalde elektriciteit

een Tesla koopt, die met zijn zware

geven worden.

niet als bedrijfskosten kan aanreke-

batterij zelfs aan een gewone wallbox

Engie is de belangrijkste aanbieder

nen. Daarvoor hebt u een wallbox met

te veel tijd verliest. Let wel dat het dan

van laadoplossingen, en heeft re-

software nodig. Die zult u ook nodig

erg duur wordt.

cent concurrent EV-Box overgeno-

hebben als u een volledig elektrische

Een ander aandachtspunt is de staat

men. Beide bedrijven hebben al heel

auto wilt volladen, of uw plug-in zeer

van uw elektrische installatie én die

wat ervaring opgebouwd en bieden

regelmatig wil bijladen. Want aan het

van uw netbeheerder in de straat. Is

– rechtstreeks of via verdelers- een

stopcontact gaat het dan gewoon niet

de installatie verouderd of niet sterk

degelijke service en de juiste infra-

snel genoeg. U kunt een basic wallbox

genoeg, dan zal u mogelijk zelfs geen

structuur. Laat u bij de keuze van een

bij u thuis installeren, en krachtiger

krachtige lader kunnen installeren.

laadoplossing niet verleiden door het

exemplaar op de zaak, zodat u meer-

Daarom moet uw installatie vooraf

eerste het beste niet-te-missen aan-

dere auto’s tegelijkertijd kan opladen.

steeds gekeurd worden, zodat even-

bod. Advies van een expert kan u ook

Met de bijgeleverde software regis-

tuele

hier veel geld en irritatie besparen.

aanpassingswerken

kunnen

Electric Driving Nights 2017 ONTDEK WAT GROEN RIJDEN NU ECHT IS Is een elektrische of hybride wagen duurder of goedkoper dan een klassieke wagen? Rijdt zo’n groene wagen goed? Hoe zit dat met oplaadpunten, batterij-autonomie en de levensduur van je wagen? Is groen rijden ook interessant voor je personeel? Ontdek het zelf vanaf 29 mei tijdens de 5 UNIZO Electric Driving Nights! Proef van wat ‘groen’ rijden nu echt is, zodat je geïnformeerd een beslissing kan nemen over toekomstige bedrijfswagen(s). Testritten, workshops, leveranciers, eersteklas netwerkreceptie: voor elk wat wils. Interesse? Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt. Meer informatie en inschrijven via www.unizo.be/EDN.

28

Gespecialiseerd advies nodig? Korting voor UNIZO-leden De auteur van deze bijdrage is Bart Jacobs, zelfstandig consultant voor de autosector. Hij is gespecialiseerd in milieuvriendelijke voertuigen en in de fiscale aspecten van vergroening van wagenparken. Op zijn website www.bluefleet.be kunt u terecht voor gedetailleerde info of begeleiding.Leden van UNIZO genieten bovendien van een korting.


Een groots idee. 100% elektrisch.

www.smart.com

>> Ontdek de smart electric drive. Vanaf nu is je favoriete stadswagen verkrijgbaar als elektrische auto. Met zijn 0% CO2-uitstoot luidt de smart electric drive een revolutie aan in het hedendaagse stadsverkeer. Daardoor ga je elke urban uitdaging met respect voor het milieu aan. Klaar voor een nieuwe manier van rijden?

Vanaf eind juni in je smart center. Nu reeds bestelbaar.

smart electric drive: 0 L/100KM - 0 G CO2/KM • 12,9-13,1 kWh/100KM Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.smart.com - Geef voorrang aan veiligheid.


P U B L I R E P O R TA G E

Partner voor uw Power Power2b is een energiemakelaar, al meer dan 10 jaar actief in de energiesector en kent dus de markt als geen ander. Zij werken met verschillende leveranciers en leveren een oplossing op maat van de klant. Oorspronkelijk adviseerden ze bedrijven om hun energieverbruik te koppelen aan de juiste leverancier en aan het beste tarief. Altijd in functie van het effectieve verbruikspatroon. Niet zo eenvoudig want dat is voor iedere klant anders. Vandaag gaat hun service veel verder dan dat. Ze helpen klanten nu ook om niet alleen op het tarief maar om op de volledige energiekost te besparen. Zo helpen ze bezuinigen op verlichting en bieden ze zonnepanelen, power walls en laadpunten voor elektrische fietsen en auto’s aan. En ze gaan nog een stap verder. Ook naar het waterbeheer en de behandeling van water wordt gekeken. En ook daar zijn jaarlijkse besparingen van 500 euro en meer mogelijk.

Voor zelfstandige ondernemers, door zelfstandige ondernemers

Wenst u voor uw bedrijf ook een gratis en vrijblijvende audit?

Heel veel grote bedrijven worden bijna wekelijks aangesproken door ‘energieconsultants’. Zij laten de kleine, zelfstandige ondernemers vaak links liggen. Maar voor Power2b zijn dit net de belangrijkste klanten: zo’n 90 % van hun cliënteel is net als zijzelf zelfstandige ondernemer!

Surf dan naar www.power2b.be en vul het contactformulier in. Als u vermeld dat u Unizo-lid bent dan ontvangt u bij hun bezoek gratis een handige powerbank om uw GSM onderweg op te laden. Meteen de eerste energie die u van Power2b krijgt.

ZAAKVOERDER PAUL VAN HEST POWER2B & FIETSLAADPUNTEN

30


Fietslaadpunten om klanten voor uw bedrijf te werven Power2b is ook de oprichter en initiatiefnemer van fietslaadpunten.be. Zij verdeelden vorig jaar fietslaadstations bij meer dan 50 horecazaken. Deze zijn meestal gelegen aan druk bereden fietsknooppuntroutes. Zo kunnen potentiële klanten hun fiets bijtanken terwijl ze zelf ook ‘bijtanken’ op één van de mooie terrasjes… Dit sloeg enorm goed aan. Door de enthousiaste reacties van horecazaken én fietsers besliste Power2b dan ook om nog meer fietslaadstations te plaatsen in 2017. Heeft u een horecazaak gelegen aan een fietsroute? En wilt u graag extra klanten in uw zaak? Surf dan naar www.fietslaadpunten.be. Ook voor liefhebbers van elektrisch fietsen hebben ze iets in petto. Download de gratis app “fietslaadpunten” via Play Store of App Store en u weet altijd waar het dichtstbijzijnde fietslaadpunt ligt en hoe u er naar toe moet. Maar ook als adverteerder kan u klanten aantrekken met uw reclame op hun borden. Zo liepen vorig jaar succesvolle campagnes voor Eneco en Touring. Ook dit jaar is Eneco van de partij. En wie weet ook Uw bedrijf? Vraag meer info via www.fietslaadpunten.be.

“ 39.8 % van alle, in België verkochte fietsen vorig jaar, zijn elektrisch. De populariteit van de E-bike stijgt ieder jaar. Dankzij onze fietslaadstations, verhoogt de actieradius voor de recreatieve gebruiker en zijn ze een mooie ruggensteun voor de horecazaken. Naast de 50 fietslaadstations die we vorig jaar al plaatsten, willen we dat aantal minimaal verdubbelen dit jaar.” ZAAKVOERDER PAUL VAN HEST POWER2B & FIETSLAADPUNTEN

31

ONZE PARTNERS:

Eneco brengt 100% groene stroom tot bij u Eneco, trotse partner van fietslaadpunten.be, levert en produceert gas en elektriciteit uit 100% hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind. Tot haar klanten rekent Eneco grote bedrijven en particulieren, maar ook heel wat kmo’s. Daarnaast wordt sterk ingezet op e-mobiliteit: Eneco investeert mee in fietslaadpunten.be en plaatst zelf over heel België laadpunten voor elektrische wagens, zodat u op 100% groene stroom kunt rijden. Meer info? Surf snel naar www.eneco.be/e-drive.

Fietsparkeren.net Fietsende klanten en werknemers zijn goed voor uw bedrijf, en ze verdienen een beetje extra comfort. De technische partner van fietslaadpunten.be is fietsparkeren.net. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het slimmer, comfortabeler en compacter inrichten van fietsenstallingen. In hun gamma vindt u een heel scala innovatieve producten om fietsers gastvrij te ontvangen: plaats besparende ophangsystemen, veilige wielvriendelijke fietsenrekken, reclame-rekken, laadkasten voor e-bikes, trapgoten voor fietsen, servicepaaltjes en -boxen… Dankzij de eigen studie- en installatiedienst biedt fietsparkeren.net u een integrale dienstverlening voor het realiseren van uw ideale fietsenstalling. Neem snel een kijkje op www.fietsparkeren.net voor meer informatie.


7.8

5.3

kWhe

kWhe

Fors besparen op uw elektriciteitsfactuur?

Doe meer met uw eigen energie De energieprijzen stijgen jaar na jaar en nemen een steeds grotere hap uit uw bedrijfsbudget. De meeste ondernemers beseffen al lang dat ze met alle middelen hun energiefactuur moeten drukken: minder verbruiken, beter meten, slimme besparingsingrepen, tot en met het zelf produceren van hun elektriciteit. Mogelijk heeft ook u een warmtekrachtkoppelingsinstallatie, een windmolen of zonnepanelen op uw dak? Maar weet u zeker dat uw eigen energie optimaal rendeert? Met SAVE leert u er meer over. TEKST Bert De Schutter, Bart Eestermans – Kenniscentrum Energie, Thomas More – Beelden: SAVE

Het probleem van milieubewuste bedrij-

geïnjecteerd wordt. Terwijl de distribu-

len) geldt namelijk niet het compense-

ven die met veel goeie bedoelingen hun

tienettarieven nu net de grote slokop

rende principe (de terugdraaiende teller)

eigen energie produceren via windmo-

zijn, volgens de Vreg goed voor zo’n 44%

zoals bij kleine huishoudelijke installa-

lens of zonnepanelen is dat ze die zelf

van uw energiefactuur.

ties. Alles wat u niet onmiddellijk ver-

niet verbruiken, maar dat een groot deel

Bij

van

bruikt in uw productie, zult u later dus

ervan terug in het distributienetwerk

meer dan 10 kilo Watt piek (+-40 pane-

aan volle distributiekost terug dienen af

een

zonnepaneleninstallatie

32


DOSSIER

G RO E N E S T RO O M

te nemen. Zo wordt door de sterk toege-

wen tijdens de middagpauzes een fikse

de type bedrijf met minder koeling. Dit

nomen distributiekost uw eigenverbruik

daling in hun energieverbruik kennen.

is typisch voor de landbouw en fruit-

tot 6 keer goedkoper dan de energie die

Het is dan ook belangrijk met deze dip

teelt. Tijdens de oogst zal het energie-

u later terug moet afnemen van het net.

rekening te houden om de rendabiliteit

verbruik zeer hoog liggen. Enkele we-

Het project ‘SAVE’, dat staat voor

van uw energieproductie-installatie te

ken na de oogst, als alle producten op

‘Slim Aansturen Van Elektriciteit’,

optimaliseren. Bij bedrijven waar het

de juiste temperatuur gekoeld zijn, zal

(www.slimaansturenvanelektriciteit.be)

werk vooral buitenshuis moet gebeuren

het verbruik een eerste keer sterk dalen.

wil KMO’s helpen hun eigenverbruik te

zitten de grootste pieken ’s morgens en

Vervolgens zal het verbruik verder licht-

maximaliseren. Dat wil zeggen oplos-

’s avonds, als er nog veel bedrijvigheid

jes dalen, naarmate de oogst verkocht

singen zoeken om de elektriciteit die

op het bedrijf zelf is. De ‘middagdip’ is

wordt.

het eigen bedrijf produceert (bijvoor-

bij deze bedrijven veel minder, tot niet

Bij kantoorgebouwen zien we zowel in de

beeld door zonnepanelen, windmolens

zichtbaar. In sommige bedrijfstakken

winter als in de zomer hoge verbruiken.

of warmtekrachtkoppelingsinstallaties)

hangt het dagverbruik sterk af van en-

Afhankelijk van het koelsysteem zal

zoveel mogelijk zelf te gebruiken in

kele ‘grootverbruikers’. Deze bedrijven

het verbruik hoger of lager liggen in de

plaats van op het distributienet te in-

hebben over het algemeen zeer vlakke

zomer. Bij productiefabrieken is er een

jecteren. Door in te spelen op stuurbare

profielen, met pieken en dalen, afhan-

eerder stabiel profiel, met in de zomer-

lasten, de opslag van elektriciteit en de

kelijk van de productie en de gebruikte

vakantie doorgaans wel een periode met

eigen energieproductie kan de elektri-

apparatuur.

minder verbruik. Toch zal elk bedrijf zijn

sche situatie van uw bedrijf een stuk

Misschien nog belangrijker is het jaar-

eigen pieken en dalen kennen, afhanke-

efficiënter worden. De mate waarin het

verbruiksprofiel van een bedrijf, dat

lijk van de bestellingen.

elektriciteitsverbruik van uw bedrijfsac-

sterk kan beïnvloed worden door sei-

tiviteiten overeenstemt met uw zonne-

zoengebonden activiteiten en de ener-

opbrengst (of andere productiebronnen)

gie die daarbij nodig is. Uiteraard is uw

Verhoog uw eigenverbruik door slim te sturen

zal bepalen of u een hoog of laag eigen-

PV-profiel (dat de stroomproductie van

Het idee is simpel, probeer meer te ver-

verbruik zal hebben.

uw zonnepanelen weergeeft) ook sterk

bruiken wanneer er overschot is aan

afhankelijk van de seizoenen en het

zonne-energie, zodat er minder terug

komt er dus op aan uw jaarverbruiks-

naar het elektriciteitsnet vloeit. Vooral

profiel en uw PV-profiel zo nauwkeurig

geschikt daarvoor zijn toestellen waar-

Het project ‘SAVE’ brengt de verbruiks-

mogelijk op mekaar af te stemmen, zo-

van u het verbruik voor een bepaalde pe-

profielen in kaart per type bedrijf. Daar-

dat u maximaal voor eigen verbruik pro-

riode kan uitstellen of toestellen waar-

bij speelt zowel het verbruik per dag als

duceert.

mee u elektrische energie kan gaan op-

per jaar een rol.

Bij een bedrijf met veel koelinstallaties

slaan in warmte of koude (boiler, koel-

Als het om dagverbruiksprofielen gaat,

bijvoorbeeld zal er in de zomer allicht

cel) of elektrochemisch (een batterij, een

blijkt bijvoorbeeld dat kantoorgebou-

veel meer verbruik zijn dan bij eenzelf-

elektrisch voertuig).

Bekijk uw dag- en jaarverbruiksprofiel

Ook de richting waarin uw zonnepanelen staan kan wellicht beter. Ten tijde van de hoge subsidies werd steevast gekozen voor de oriëntatie die jaarlijks het

Zin in een gratis simulatiescan?

meeste opbracht. Vandaag kan het inte-

Het project ‘SAVE’ brengt in kaart welke kleine ingrepen voor welk type bedrijf

ressanter zijn om voor de oriëntatie te

een hoger eigen verbruik opleveren. In samenwerking met het Kenniscentrum

kiezen die het meeste eigenverbruik zal

Energie van Thomas More biedt UNIZO u tijdelijk gratis een simulatie van uw

opleveren. Anders gezegd: een oriëntatie

elektriciteitsverbruik aan en leggen we de pijnpunten bloot. We begeleiden u bij

die beter bij uw verbruiksprofiel past en

de eventuele aanpassingen die voor uw bedrijf aangewezen zijn.

bovenop het net minimaal belast. In de

Heeft u interesse in de GRATIS simulatiescan of ontvangt u graag meer informa-

meeste gevallen zal een zuidelijk geori-

tie hierover, neem dan contact met de UNIZO Ondernemerslijn op 0800 20 750 of

ënteerde installatie de beste keuze zijn.

via ondernemerslijn@unizo.be. www.slimaansturenvanelektriciteit.be

Toch zou het kunnen dat het in bepaalde omstandigheden voordeliger is om de PV installatie te oriënteren naar het oosten en/of westen.

33


RO N D E TA F E L

AANWERVEN

KMO-werkgevers aan tafel met VDAB-topman Fons Leroy

“In de komende oorlog om talent worden het allemaal knelpuntberoepen” De economie trekt aan, veel bedrijven willen weer aanwerven en dan klinkt meteen de verzuchting: ‘maar we vinden geen geschikte mensen’. Die noodkreet zien we ook weerspiegeld in de cijfers over de VDAB: de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding kreeg vorig jaar een record aantal van 226.000 vacatures binnen, maar kon voor een kwart van die jobaanbiedingen geen geschikte kandidaat vinden. KMO-werkgevers op zoek naar een ‘witte raaf’ krijgen van UNIZO een steuntje in de rug met het interactief traject Jobstap, in samenwerking met onder meer de VDAB. Wij lieten Jobstapdeelnemers aan tafel met VDAB-baas Fons Leroy hun alledaagse aanwervingsperikelen vertellen: “Knelpuntberoepen? Straks zijn er geen andere meer.” TEKST Herman Van Waes • FOTO’S Dieter Telemans

Opleidingsaanbod niet op maat

dige bediende en een operator voor zijn

een dozijn gezien, maar het enige wat er

digitale drukpersen. “Voor die bedien-

opzit is ergens anders iemand wegkopen.

Bij de ondernemers aan tafel zijn er nog-

defunctie heb ik via Jobstap een zestal

Of wachten tot er ergens een concurrent

al wat moeilijk te vinden technische

kandidaten gezien, van wie er helaas

failliet gaat.”

profielen en horen we meteen treffende

drie niet met een boekhoudpakket kon-

Fons Leroy: “Voor die boekhoudfunc-

illustraties van de kloof tussen de aan-

den werken, wat vandaag toch essentieel

tie zouden er zeker voldoende kandida-

geboden opleidingen en wat hun bedrij-

is? Een operator vinden is helemaal ho-

ten moeten zijn. Operatoren zijn er in-

ven nodig hebben.

peloos, want daar bestaat hier geen op-

derdaad tekort in alle sectoren. Met de

Roland Vanderstukken runt met een

leiding voor, zoals in Nederland. Om dan

drukkerijsector hebben we een samen-

vijftal medewerkers drukkerij Procopia

nog iemand te vinden die wat ICT min-

werking om via werkplekleren mensen

in Heverlee en zoekt een boekhoudkun-

ded is, grafische feeling heeft… ik heb er

op te leiden in de drukkerij.”

34


INTERV IEW

X

Roland Vanderstukken: “Maar dat is he-

door de concurrentie wordt ingepikt.”

bouwsector zou ook helpen, want com-

laas voor de grote offset- of rotatiedruk-

Frank

Weerdt runt Deweco in

bineer maar eens een opleiding met

kers, niet echt voor het soort drukwerk

Kontich, waar met een tiental mensen

onze onregelmatige werkuren: we plaat-

dat wij doen. We willen het nu via IBO

kunststofvloeren

geplaatst,

sen vaak ’s avonds of in het weekend, als

(Individuele BeroepsOpleiding) probe-

vooral in de voedingssector: “Ook daar-

bijvoorbeeld supermarkten of restau-

ren, als we iemand vinden met de goeie

voor bestaat geen specifieke opleiding,

rants gesloten zijn.”

ingesteldheid en oog voor kwaliteit. Er

dus moeten we sowieso onze mensen

Pascal Peeters heeft in Bilzen een her-

zit niet veel anders meer op dan opleiden

zelf opleiden, waar veel tijd inkruipt.

stelgarage en carwash voor trucks, Ne-

op de werkvloer, maar je riskeert ook dat

Terwijl ze worden opgeleid zijn ze niet

bim JRS, met een 20-tal mensen. Hij

je iemand opleidt voor een veel gevraag-

productief, en daarna riskeer je dat ze

zoekt vruchteloos naar vrachtwagen-

de technische functie, en dat die daarna

weg zijn. Wat meer flexibiliteit in de

techniekers, want dat blijkt nog heel

De

worden

35


Ondernemers zijn het eens: “IBO’s en interims vervangen nu de afgeschafte proefperiode. Laat ons die meteen terug invoeren.” wat anders dan in de opleiding auto-

van Europa niet één bedrijf bevoordelen.

Dat bureau had die gewoon uit de pool

mechanica wordt aangeleerd: “Ik vind

Bijvoorbeeld: een transportbedrijf stelt

van de VDAB gecontacteerd. Kortom, ik

geen mensen, want er is gewoon geen

een chauffeur op overschot ter beschik-

wil best een goeie relatie met de VDAB

opleiding voor. Als er in heel Limburg

king om werkzoekenden tot chauffeur

uitbouwen, maar blijkbaar willen meer

dit jaar 17 automekaniekers afstuderen,

op te leiden, deels betaald door ons. Bij

en meer partijen van die krappe arbeids-

begrijp je dat ik niet veel keus heb. Op

de vissorteerders aan de kust hebben we

markt een graantje meepikken.”

zoek naar een opleiding ben ik eerst bij

dat ook opgezet. Via onze accounts kun-

Patrick Hilven, zaakvoerder van Winfe-

VDAB gaan horen, doorverwezen naar

nen ondernemers navragen of dat bij hen

ra, met vestigingen in Tongeren, Hasselt

Syntra, doorverwezen naar Fortio (Lim-

zou kunnen.”

en Kortrijk, verkoopt en plaatst ramen

burgse bedrijfsopleidingen) en dan te-

en deuren. Hij zoekt voor zijn zestig-

mijn omgeving gebeld om afgestudeer-

Headhunters jagen op VDAB-website

den te sturen, maar geen reactie. Helaas

Dick Geirnaert is zaakvoerder van Me-

dige uitbaters voor de uitbreiding van

is voor mij het IBO-systeem ook niet zo

tafor in Wetteren, waar met een 30-tal

zijn franchisenetwerk in Vlaanderen:

geschikt: zes maanden is echt te weinig

mensen metalen halffabricaten bewerkt

“Ik vind de VDAB-website op zich wel

om iemand tot vrachtwagenmekanieker

en gemonteerd worden voor grote in-

gebruiksvriendelijk, maar toen ik twaalf

op te leiden. Sinds een maand heb ik dan

dustriële klanten: “De bedoeling van

‘werkzoekenden’

tegen wil en dank twee Polen aangewor-

een opleiding zou toch een job moeten

kreeg ik maar twee antwoorden. En de

ven, zoals veel van mijn concurrenten

zijn? Ik zocht een metaalplooier en kon

eerste zocht geen werk, want ze werkte

trouwens ook doen, omdat ik anders niet

via Jobstap vier VDAB-kandidaten zien:

al voor de VDAB zelf… Mijn vraag aan

door mijn werk geraak. Moet ik echt zo

één daarvan mocht meteen bij mij be-

de VDAB: leer mensen ook niet té goed

verder of helpt er mij iemand? Een pis-

ginnen! Maar die belde niet terug, vol-

solliciteren. Soms krijg je een cv binnen

te die ik nu overweeg is dat ik mijn bes-

gens de VDAB omdat die waarschijnlijk

en denk je: ‘nu heb ik ‘m gevonden!’ , tot

te werkman opleid tot leraar en dan zelf

net een opleiding ging starten… Kandi-

je dan die persoon voor je ziet zitten… Er

maar een opleiding organiseer. Is daar

daten met oog voor kwaliteit en details,

moet toch een systeem zijn om de cv van

misschien subsidie voor?”

eerlijk gezegd zie ik dat steeds minder

mensen die echt niet meer actief op zoek

Fons Leroy: “We zouden een traject in

bij VDAB-kandidaten en eerder via an-

zijn daar af te halen. Die database zou

mekaar kunnen steken waarbij de klas-

dere kanalen. Ik vrees dat ze zich sneller

moeten gescreend worden, want zo loop

sieke basisvaardigheden van mechanica

bij een interimkantoor gaan inschrijven

je veel ontgoochelingen op. Stuur ieder-

en IT in de VDAB-opleidingscentra wor-

dan bij de VDAB. Die uitzendbureaus

een bijvoorbeeld om de zoveel weken een

den bijgebracht, maar aangevuld met

sturen tegenwoordig betere kandidaten,

mailtje: bent u nog actief zoekend? An-

IBO’s of andere formules om specifiek

maar daar betaal je dan voor. De laatste

ders verwijderen we uw cv.”

op de vloer op te leiden. Als er genoeg

maanden krijg ik zelfs massa’s mails

Fons Leroy: “Ons uitgangspunt is trans-

‘kritische massa’ is kan de VDAB een in-

van headhuntersbureaus – je zou er een

parantie op de arbeidsmarkt, dus zoveel

structeur van het bedrijf zelf betalen om

spambox mee kunnen vullen. Ze stelden

mogelijk vacatures capteren en publice-

een opleiding ter plaatse te geven. Maar

me een pas afgestudeerde lasingenieur

ren om de kansen voor werkzoekenden

dan moet zo’n oplossing wél voor alle

voor en als ik die zou aanwerven zou me

en bedrijven te vergroten. Werkgevers

ondernemingen openstaan, we mogen

dat 18% van zijn bruto jaarloon kosten…

kunnen de matching zelf doen en hun

rug naar de VDAB. Ik heb drie scholen in

36

koppige team nog monteurs en andere technische mensen, evenals zelfstan-

een

mail

stuurde,


RO N D E TA F E L

AANWERVEN

pool van kandidaten vergroten of ver-

ven.. Meer inzetten op IBO’s en variaties

mee op inspelen en er werkplekleren aan

kleinen door te spelen met de compe-

van werkplekleren zijn een must.”

koppelen, creëren we win-winsituaties.”

tenties. Dat heeft nadelen, zoals vacatu-

Roland Vanderstukken (drukker): “Voor

kend of werkwillig zijn, maar anderzijds

Vakmanschap blijft ondergewaardeerd

posten ook werkgevers vacatures die niet

Maar voor veel ouders is zo’n IBO of een

een ambacht. We moeten jongeren een

altijd écht zijn. Die nadelen wegwerken

leercontract nog altijd een noodoplos-

zekere fierheid om met hun handen te

kan alleen in een systeem dat vertrekt

sing, als al de rest niet wil lukken. Als

werken kunnen meegeven, want in ons

vanuit controle en wantrouwen, en dat wil

ons onderwijssysteem nog altijd veel

land worden tenslotte wel prachtige

ik niet: ik ga er dus van uit dat beide partij-

te weinig technisch geschoolde jonge

drukwerken gemaakt. Maar je moet ze

en te goeder trouw werken, al proberen we

mensen aflevert, ligt dat vooral aan de

wel over de vloer krijgen eer je ze kan

zoveel mogelijk te corrigeren. Werkgevers

onderwaardering van vakmanschap en

overtuigen.”

kunnen trouwens kiezen of ze zelf de reac-

technische beroepen.

Dick Geirnaert (metaalbewerking): “Het

ties op hun vacature willen selecteren, of

Fons Leroy: “We tellen jaarlijks zo’n

onderwijs heeft vandaag zoveel richtin-

ze door ons laten screenen. Die matching

vijfduizend jongeren die ASO volgden,

gen dat iedereen wel iets naar zijn gading

is een gratis service, maar die moeten ze

maar in hun hogere studies daarna niet

vindt, als het maar geen ‘minderwaar-

res van mensen die niet (meer) werkzoe-

dan

wel

kelijk

ons zijn het ‘technische mensen’ die we zoeken, maar eigenlijk is wat we doen

dige’

uitdruk-

aanklikken.

Dan gaat een va-

FONS LEROY (VDAB)

caturebemiddelaar

“We moeten er eerlijk in zijn dat er in de huidige arbeidscontext geen mirakeloplossingen bestaan, en dat zal er met de vergrijzing van de beroepsbevolking niet beter op worden.”

van de werkwinkel in kwestie dat opvolgen.” Patrick

Hilven:

“Via Jobstap doen wij dat ook en we contacteren

die

bemiddelaar regel-

technische

job is. Maar zelfs al zouden er meer jongeren sche

techni-

richtingen

willen volgen, dan kan het onderwijs de techniciteit die het

bedrijfsleven

vraagt nooit meer bijbenen. De techniek moeten wij ze toch zelf bijbren-

matig, maar helaas kan ook zij geen ramen- en deurenplaat-

slaagden en dan ontdekken dat ze toch

gen, maar waar tenminste werk van kan

sers toveren als die er niet zijn.”

beter hun technische vaardigheden gaan

worden gemaakt is de attitudevorming,

Fons Leroy: “We moeten er eerlijk in

ontwikkelen en zich herscholen, bij-

want daar schort het even erg.”

zijn dat er in de huidige arbeidscon-

voorbeeld tot IT’ers. Nog altijd willen te

text geen mirakeloplossingen bestaan,

veel ouders hun kinderen liever voor een

Wortel of stok?

en dat zal er met de vergrijzing van de

bediendenjob laten studeren. De per-

Want helaas ervaren werkgevers dat er

beroepsbevolking niet beter op wor-

ceptie dat technische jobs fysiek zwaar,

bij werkzoekenden soms meer passivi-

den. Zoals de instroom en uitstroom

vuil, belastend zouden zijn, willen we

teit dan passie te bespeuren valt. Sinds

op de arbeidsmarkt zich aankondigt,

onder meer helpen doorbreken door

vorig jaar heeft VDAB de controle op ac-

gaan jongeren hun vel duur kunnen

korte verkennende stages, om jongeren

tief zoekgedrag en de sanctiebevoegd-

verkopen. Het idee van de omgekeerde

zonder verplichting te leren kennisma-

heid overgenomen van RVA. Werkt dat?

jobbeurs, waar goed opgeleide jonge-

ken met bedrijven. Laat ze eens zien dat

Fons Leroy vindt dat over het algemeen

ren zich presenteren en bedrijven met

een garage of een drukkerij vandaag niet

de wortel beter werkt dan de stok: “Ver-

een jobaanbieding mogen langskomen,

meer hetzelfde is als vroeger. Zorg eerst

wacht niet dat we de stok gaan hanteren

is niet zo ver gezocht. We zullen in die

dat ze appetijt krijgen. Geef ook jonge-

om werkloze 55-plussers aan het werk

‘war for talent’ dus steeds creatiever

ren met weinig kansen of diploma’s een

te krijgen, ook de bedrijven vragen dat

moeten inspelen op de behoeften om

positieve ervaring mee en dan ontluiken

niet. Met jongeren mogen we wat stren-

vraag en aanbod beter te matchen. We

vaak onvermoede talenten en passie. In

ger zijn, omdat we zien dat daar de stok

moeten structureel nog veel meer op

Genk leggen we de eerste steen van een

soms werkt en ze hun gedrag bijstel-

duaal leren gaan inzetten, scholing in

technologiecampus, met state of the art

len als we dreigen met een schorsing.

de bedrijven zelf, om de sterke leerlin-

apparatuur, waarin scholen gaan sa-

Sneller en effectiever bemiddelen moet

gen tegelijk technische en andere skills

menwerken met de VDAB, Syntra en en-

voorop staan, alleen gendarme spelen

zoals teamwerk, flexibiliteit mee te ge-

kele bedrijfssectoren. Als bedrijven daar

gaat ons niet vooruithelpen. We pak-

37


Vroeg of laat krijgt uw klant de fiscus over de vloer

Als boekhouder of accountant spaart u kosten noch moeite om uw klant met raad en daad bij te staan. En daar wil u ook correct voor verloond worden. Dankzij de juiste verzekeringspolis hoeft uw klant bij een fiscale controle alvast niet wakker te liggen van uw factuur.

ADMB Omnifisc dekt alle noodzakelijke kosten en erelonen van erkende boekhouders, accountants, fiscale experten en advocaten, zowel in de administratieve fase als in de gerechtelijke fase van een fiscale controle.

Meer info of een offerte op maat? Surf naar admb.be/omnifisc-verzekering

FSMA 013334A - NV ADMB Verzekeringen

Deskundig advies is dan een must, maar wie betaalt de rekening?


RO N D E TA F E L

AANWERVEN

ge opzeg uitbetalen… Mensen van 55+ in dienst nemen, voor mij geen probleem, maar die moet je niet meer gaan verplichten ramen te plaatsen. Jaag die jongeren uit hun zetel. Als wij volop kiezen voor IBO’s en interimwerk is dat ook om de afgeschafte proeftijd te vervangen. Laat ons trouwens die proefperiode maar meteen terug invoeren.” (Waar alle ondernemers rond de tafel volmondig mee akkoord gaan.) Fons Leroy: “De juiste attitude is één van de moeilijkste elementen om te testen bij een sollicitant. Al weten onze instructeurs na een opleiding van zes maanden wel wat voor mentaliteit iemand heeft. Maar we willen een systeem opzetten waarbij werkgevers hun informatie doorspelen om iemands attitude meetbaarder te maken in de bemiddeling. Bij ING bijvoorbeeld krijgt

FONS LEROY (VDAB)

iedereen die daar gewerkt heeft een

“ Het idee van de omgekeerde jobbeurs, waar goed opgeleide jongeren zich presenteren en bedrijven met een jobaanbieding mogen langskomen, is in de toekomst niet zo ver gezocht.”

de competenties worden dus gewaar-

attest, een ‘attitude-visum’. Bepaalborgd door de vorige werkgevers. Zo zijn er nog wel meer domeinen waar we ondernemers beter kunnen informeren. Waarom werken er bij ons minder mensen met een beperking dan in andere Europese landen? Waarom wordt er alleen naar die beperkingen gekeken en te weinig naar competenties? Werk-

ken nog te weinig de telefoon om met de

tijdens de drie weken die hij anderhalf

gevers kunnen daarvoor ondersteuning

werkgever te overleggen op welke ma-

jaar geleden voor ons presteerde zich

krijgen, maar vinden niet altijd de weg

nier die kandidaat daar toch zou kunnen

telkens ziek meldde, met verlengingen

daar naartoe. Ook daar kan Jobstap bij

passen. Onze bemiddelaars zijn van oor-

van relatief korte periodes. Als ik hem

helpen.”

sprong meer gericht op het begeleiden

wil vervangen, moet ik hem de volledi-

van werkzoekenden. Ze kunnen zich wellicht minder in de rol van werkgevers inleven. Anderzijds kennen veel werkgevers de VDAB nog veel te weinig. Ook daar is nog werk aan de winkel, met de

Personeelsbeleid op maat van uw KMO

hulp van Jobstap.”

Bent u ook dringend op zoek naar een ‘witte raaf’ of denkt u binnenkort aan

Frank De Weerdt (kunststofvloeren): “Ik

te werven? Wilt u meer weten over een efficiënt aanwervingsbeleid? Over

vrees dat de echte goeie krachten al werk

competentie- en talentmanagement? Over de nieuwste loonkostsubsidies?

hebben, dat die dus niet naar werk moe-

Over de diensten van de VDAB? Over uw lokale arbeidsmarkt? Over manieren

ten gaan zoeken. Wat niet betekent dat je

om uw bedrijf als een aantrekkelijke werkgever te profileren? Bij JOBSTAP

anderen geen kans moet geven.”

komt u het allemaal te weten. Tijdens vier interactieve bijeenkomsten van

Patrick Hilven (ramen en deuren): “Ak-

drie uur krijgt u samen met collega-ondernemers informatie op maat van

koord, maar dan liefst met zo weinig

uw bedrijf. www.unizo.be/jobstap

mogelijk risico’s, dus geen ellenlange opzegtermijnen. Ik heb zo iemand die 39


BI JZON DER N EMEN D

D E WA K KO K A P P E R

Peter Platel, Wakko Kapper en entertainer

“Een kapper is een geknipte therapeut” Een goeie kapper is altijd een beetje entertainer, maar Peter Platel kon nooit echt kiezen tussen de twee. Zo groeide de “Wakko Kapper” met zijn flamboyante, eigenzinnige stijl uit tot de enige BK (Bekende Kapper) van Vlaanderen, tv-figuur, schrijver, entertainer, coach… zeg maar de Sergio met de schaar. Al blijft die show vooral marketing: “Uiteindelijk doe je het omdat je oprecht begaan bent met het geluk van mensen. Want wie niet goed in z’n haar zit, zit niet goed in z’n vel.” TEKST Herman Van Waes - FOTO’S Wakko

Toen Peter Platel (50) net 25 jaar geleden

die hun kapsel aan hem toevertrouwden

één van m’n stokpaardjes. Aan de verou-

het allereerste ‘Wakko’ salon in Antwer-

en de ‘Wakko tribe’ vervoegden.

derde basiskwalificaties voor het beroep mag blijkbaar niet geraakt worden. Ik

pen opende, was dat meteen een eyecat­ cher, met zijn kleurrijke mix van retro

Peter Platel: “Die opvallende huisstijl

geef les aan UBK-kappers, ik praat met

kitsch en trendy chic. Gepatineerde mu-

en die blikvangers in de media helpen

het gemeenschapsonderwijs, ik geef zelf

ren, zijden bloemen en kristallen kroon-

natuurlijk om je te onderscheiden en je

cursussen om leerlingen daarin bij te

luchters zetten de toon. Authentieke

zaak op de kaart te zetten, maar alles

sturen. Maar het begint al bij de selec-

jaren ’30 marmeren wastafels werden

begint bij vakmanschap. In mijn geval

tie: het heeft weinig zin om jongeren die

aquarium-kaptafels met echte goudvis-

was dat er met de paplepel ingegoten:

niet goed weten welke studierichting ze

sen. Later gingen vooral de levensgrote

mijn wieg stond letterlijk in het kapsalon

uitwillen dan maar voor kapper te laten

graphics van Jeroen De Jonckheere de

van mijn moeder, ik groeide er in op. Op

studeren en ze ook nog allemaal een di-

huisstijl definiëren. Die eerste zaak werd

m’n 16de was ik al zo goed als volleerd, al

ploma te geven. Ja, het onderwijs heeft

begin deze eeuw gevolgd door even hippe

ben ik me altijd blijven bijscholen. Want

een sociale rol om iedereen kansen te

kapsalons in Gent en Brussel. ‘De Wakko

vandaag knip je geen mensen meer zo-

geven, maar dat gebrek aan selectie haalt

Kapper’ werd in kranten en tijdschriften

als vijftig jaar geleden, dit vak evolueert

het beroep naar beneden en levert veel te

aangeprezen als dé place-to-be voor al

voortdurend: geen permanenten meer,

veel kappers af, die -tenminste in het re-

wie op zoek was naar iets anders: heftige

maar makkelijke, vlotte kapsels, geen

guliere circuit- hun boterham niet kun-

kleuren, dreadlocks, extensions, of een

zware chemische behandelingen, maar

nen verdienen.”

kuif zoals Tom Lanoye. Want ‘de-man-

natuurlijke producten… de diversiteit is

die-op-droog-haar-k nipt’ werd ook

gewoon veel groter. Helaas vind je dat

Laat de fiscus maar komen

algauw populair bij tv- en mediafiguren

niet altijd terug in de kappersopleiding,

Te veel kappers die met de handen in het haar naar hun boekhouding zitten te kijken? Moeilijk te bewijzen, maar

PETER PLATEL

Peter Platel ergert zich aan het gebrek

“Voor de fiscus is een vrouwenkapsel forfaitair duurder dan een mannenkapsel. Waarom kappers niet belasten op basis van de tijd die ze aan iemand besteden?” 40

aan transparantie als het over de financiële kant van de zaak gaat: “Helaas zijn er veel kappers die niet graag rekenen. Maar ze willen ook geen pottenkijkers, want er is veel afgunst: hoe kan het dat die concurrent aan de helft van mijn


PETER PLATEL

“Een kapsel is een verlengstuk van iemands persoonlijkheid, het juiste kapsel brengt iemand in balans, en wie daar aan werkt is dus ook voor een stuk therapeut.�

41


tarief werkt? Wel, je kan niet onder de prijs blijven werken, dat wreekt zich, zeker als je met personeel werkt. En wie 40 euro in de plaats van 20 vraagt, moet maar bewijzen dat hij dat waard is. Die geheimzinnigheid over hun inkomsten is ook heel Vlaams: als ik in de VS op een seminarie zit, worden de cijfers gewoon op tafel gelegd. Allicht heeft het ook te maken met onze vertroebelde relatie met de Het boek “Hou Van Haar”, hier gepresenteerd door collega Jani Kazaltzis

fiscus, want die leest mee… Van mij mag

uit de tv-reeks “De heren maken de man”, bleek zo’n succes dat Peter Platel

iedereen alles weten, voor mij mogen ze

ermee op tournee trok door Vlaanderen.

overal een witte kassa zetten, maar dan bij iedereen tegelijk. Maar ook ik ontsnap niet aan verouderde regels die vadertje

“Storytelling heb ik altijd al gedaan” Peter Platel: “Tegenwoordig krijg

schaar zou meenemen, zou ik na

elke handelaar en ondernemer

elke lezing of voorstelling de hele

ingepeperd dat hij voor beleving

zaal kunnen knippen. Maar het

moet zorgen, dat hij een verhaal

is zeker geen verkooppraatje om

moet vertellen over zijn bedrijf.

zoveel mogelijk producten te slij-

Ik was eigenlijk al vanaf het begin

ten. Het publiek voelt dat we eer-

zo’n ‘storyteller’, ook wel omdat ik

lijke informatie en advies delen.

lang heb getwijfeld tussen kapper

Er circuleert veel wetenschappe-

en entertainer. Ik heb indertijd

lijke informatie over haar, maar

Studio Herman Teirlinck gevolgd

ook veel commerciële onzin en

en nog in het jeugdtheater ge-

pseudowetenschap. Voor de mees-

speeld, en dat is me later als kap-

te mensen is het heel moeilijk om

per goed van pas gekomen. Mijn

te filteren wie de waarheid vertelt

passage in 2005 als de ‘grooming

en wie niet, en dan is zo’n toegan-

guy’ in de tv-reeks “De heren ma-

kelijk boek of een verhelderende

ken de man”, was een heel fijne tijd:

voorstelling welkom. Aan de hand

met vijf homo’s, onder meer Jani

van een ‘haarpaspoort’, dat ze best

Kazaltzis, deden we telkens een

samen met hun kapper invullen,

make-over van een hetero man.

komen ze precies te weten welk

En toen ik twee jaar geleden mijn

type haar ze hebben en hoe daar-

boek “Hou Van Haar” uitbracht,

mee om te gaan. Je kan ook de gra-

met

wetenswaardighe-

tis “Hou Van Haar” app downloa-

den over haar, bleek dat zo’n suc-

den. Er is nog genoeg over haar te

ces dat ik met een gelijknamige

vertellen om nog een paar boeken

show op tournee ben getrokken

te vullen. Ook mijn blogs kennen

door Vlaanderen. Dat doe ik nog

behoorlijk veel volgers. En sinds

steeds, samen met mijn echtge-

vorig jaar ben ik het gezicht van de

noot Luc Acke die voor de muziek

“Joico School Contest”, de grootste

zorgt en die nu ook mee in de zaak

Europese fotowedstrijd voor kap-

is gestapt. Een herkenbaar ver-

persstudenten. Al dat soort con-

haal vertellen blijkt inderdaad de

tacten zijn voor mij een klankbord

beste reclame: als ik telkens mijn

en inspiratiebron.”

allerlei

Staat voor ons beroep ooit invoerde. Zo had ik al van bij het begin in 1992 discussies met de fiscus omdat ik droog wilde knippen. Terwijl de ‘standaard service’ bij de kapper volgens de fiscus nog altijd is: wassen, knippen, föhnen of watergolven, én een afwerkingsproduct. Maar die formule is al lang niet meer van deze tijd. Het is trouwens ook om fiscale redenen dat wij nog altijd hogere tarieven moeten rekenen voor vrouwen dan voor mannen. De fiscus had daarvoor een meetbare formule uitgewerkt: omdat een vrouwensnit meer werk inhield dan een mannensnit werd die bij de belastingaangifte forfaitair duurder aangerekend. Ook dat systeem is totaal verouderd, maar wij worden dus nog altijd ‘tegenberekend’ op basis van het aantal mannelijke en vrouwelijke klanten, bij ons een verhouding 40/60. Waarom kappers niet belasten op basis van de tijd die ze aan iemand (m/v) besteden? Al is ook dat niet zo eenvoudig: mag je dan ook een adviesgesprek inbrengen? Door het toepassen van de juiste strategieën de laatste drie jaar hebben we ons bedrijf en ons omzetcijfer een flinke boost kunnen geven. Als je een zaak runt is het financiële luik hoe dan ook belangrijk. Zonder cash ga je failliet. Maar het mag nooit een doel op zich zijn. Ik wil graag mijn knowhow over management, strategie en leiderschap delen met andere zaakvoerders Vanaf september start ik daarvoor met enkele opleidingen. Zo kunnen we samen groeien en het niveau

42


BI JZON DER N EMEN D

D E WA K KO K A P P E R

van ons beroep optrekken terwijl we van

concept dat klopt, benadrukt Peter Pla-

uniek kapsel te creëren door middel van een

elkaar leren.”

tel: “In elk van onze salons ligt een bijbel

snit op droog haar, dat hen laat schitteren en

met alle leefregels die de medewerkers

stralen.’ Er zijn in Antwerpen maar een

Pastelkapsels en haartatoeages

moeten volgen, daar is over nagedacht

handvol kappers die droog knippen, al-

en op getraind. De missie van De Wakko

lemaal ex-werknemers van ons. Wij he-

Naast die basisvakkennis en een helder

Kapper staat ook expliciet op onze web-

ten weliswaar ‘De Wakko Kapper’, maar

financieel beleid komt het er op aan je

site: ‘Het is onze missie, om elke dag op-

hooguit 10% van de klanten wil echt een

te onderscheiden van de rest, met een

nieuw, voor iedereen, een gemakkelijk en een

extreem kapsel in groen of geel haar. De grote trends van nu zijn grijstinten en pastelkleuren. Die opvallende kapsels zijn voor ons wandelende visitekaartjes. De haartatoeages, waarbij we echt tekeningen en afbeeldingen in het haar scheren, zijn en blijven een grote hit. Het overgrote deel van onze klanten - van piepjong tot matuur – zijn ‘open minded’ mensen. Zij die vroeger met een voorbeeld uit een boekje kwamen, tonen nu op Instagram wat ze willen. Maar die foto’s komen dan wel vaak van topkappers die daar honderden euro’s voor vragen… De gevaarlijkste klanten zijn zij die zeggen: ‘doe maar iets’. Ze leggen de verantwoordelijkheid bij de kapper, maar als die hen niet goed kent, kan dat flink tegenvallen. Als iemand een totaal nieuwe look wil -bijvoorbeeld een extreme kleurverandering- dan maken we eerst een (betaalde) adviesafspraak. Als we het ook effectief gaan uitvoeren, krijgen ze die terugbetaald.”

Een nieuw lief, een nieuw kapsel “Een kapsel is een verlengstuk van iemands persoonlijkheid, het juiste

PETER PLATEL

“De tijd van de permanenten en zware chemische behandelingen is voorbij, maar helaas vind je dat niet altijd terug in de kappersopleiding.” 43


BI JZON DER N EMEN D

D E WA K KO K A P P E R

Huur eens een Wakkomobiel Net voor ons gesprek wijst Peter Platel nog een aanbod af om een documentaire over hem te maken. De Wakko Kapper blijft een ijzersterk merk, een bedrijf dat blijft groeien, gedreven door een duidelijke missie en heldere kernwaarden. Peter Platel: “Ik zou het concept als franchiseformule verder kunnen uitrollen, maar ik wil me liever focussen op wat ik het liefste doe: het bezig zijn met mensen en het bewaken van onze eigenheid. In dit feestjaar krijgen alle salons een spetterende make-over. De grote eyecatcher wordt “De Wakkomobiel”: een mobiel kapsalon van 7 meter lang voor educatie, events, party’s, product placements... Mijn tweede boek “101 Tips voor gezond, gelukkig en glanzend haar” is in 12.500 exemplaren uitgebracht en wordt als verjaar-

De grote eyecatcher van 25 jaar Wakko wordt “De Wakkomobiel”: een mobiel

dagscadeau gratis uitgedeeld aan

kapsalon voor educatie, events, party’s, product placements...

kappers voor hun klanten. In september wil ik van start gaan met een

in Kathmandu, Nepal, een vzw op-

rest er nog weinig tijd om zelf te

eigen lestraject voor kappers, salon-

gericht, Make Up 2 Make Up, die de

knippen. Voor mijn 50ste verjaar-

eigenaars en zaakvoerders, wat zou

transgender gemeenschap ginder

dag heb ik mezelf een jaar vrij van

moeten uitmonden in de ‘WAKKA-

ondersteunt met opleidingen En-

schaar gegeven, maar ik ga ze waar-

demie’. Want educatie is alles: ook

gels, haartooi en make-up. De ellen-

schijnlijk ooit wel terug oppikken. Ik

voor mezelf volg ik internationale

de van transgenders, die daar echt

zit nu in een fase van mijn leven dat

workshops om me verder te ont-

door iedereen worden uitgestoten

ik vooral graag anderen wil inspire-

wikkelen. Ik ben bijvoorbeeld in de

en aan de rand van de maatschap-

ren, delen en doorgeven wat ik ge-

leer gegaan bij de befaamde life en

pij overleven in de prostitutie of de

leerd heb. Ik gun iedereen een even

bedrijfscoach Anthony Robbins, ik

gevangenis, heeft me diep geraakt.

succesvol bedrijf als het mijne. Wij

verdiep me in positieve psycholo-

Ik was blij dat ik kon helpen om die

moeten als kappers niet bang zijn

gie en in meditatie. Als ondernemer

mensen wat meer eigenwaarde bij te

voor mekaar als concurrenten, maar

vind ik dat je ook de wereld een stuk-

brengen.

samenwerken om de uitstraling van

je mag helpen verbeteren. Zo heb ik

Als je met zoveel dingen bezig bent,

ons vak te vergroten.”

kapsel brengt iemand in balans, en wie

vrouwen hun haar aanraken als ze in de

het leven: een nieuwe job, een overlijden,

daar aan werkt is dus ook voor een stuk

kappersstoel gaan zitten, daar kan ik al

een echtscheiding, een nieuwe relatie…

therapeut. Maar een kapper kan ook een

voor 60 procent hun persoonlijkheid uit

Het kapsel is dan meestal de bezegeling

manipulator zijn: ik weet na zoveel jaar

afleiden. Achteraan in onze nek versprei-

van een beslissing die al genomen is,

precies met welke woorden ik mensen

den we feromonen: als dames daar voort-

letterlijk de kroon op het werk. Van mijn

in een bepaalde richting kan sturen. Het

durend met hun haar zitten te spelen, is

kappers verwacht ik dat ze zoveel moge-

sleutelwoord is niet praten, maar goed

dat eigenlijk een seksueel signaal.. Een

lijk rechtstreeks, in close contact, met de

luisteren en kijken. De manier waarop

nieuw kapsel is vaak een nieuwe fase in

klant praten, dus niet via de spiegel.”

44


BI JZON DER N EMEN D

X

PETER PLATEL

“Er circuleert veel wetenschappelijke informatie over haar, maar ook veel commerciële onzin en pseudowetenschap.” “Als je met 22 medewerkers in drie salons

kan praten, maar vooral luisteren, anders

junior-kapper, stylist en topstylist, elk

werkt, komt daar al een aardig stukje HRM

houdt het op. En als we dan besluiten ie-

aan verschillende tarieven. De meeste

bij kijken. De juiste mensen vinden die in

mand aan boord te nemen is het niet de

van onze kappers zijn vrouwen. Ik heb

je zaak passen, om te beginnen. De eerste

bedoeling om snel weer afscheid van el-

graag een evenwichtige verdeling, maar

zin van sollicitanten is doorgaans: ‘ik wil

kaar te moeten nemen. Ik doe er dan ook

er zijn gewoon niet genoeg mannelijke

heel graag veel bijleren’. Dat begrijp ik en

alles aan om mijn medewerkers gelukkig

kappers op de markt. De meeste jongens

dat is goed, maar je wordt natuurlijk wel

te houden: teambuildings, vier dagen in

worden tegenwoordig liever ‘barbier’ en

betaald om het te kunnen. Het is eigen-

een kasteel, waterskiën, kamperen… We

ontfermen zich over hipster snorren en

lijk toch raar dat wij mensen betalen om

werken in teams van vier: een leerling,

baarden, wat wij niet doen.”

iets te komen leren? Ik weet wel, anders zouden IBO’ers en leerjongeren uitgebuit

www.wakko.be

worden. Maar als ik ergens een cursus ga

www.peterplatel.be

volgen, moet ik daarvoor betalen, en niet

www.houvanhaar.be

omgekeerd. Ik geef iedereen drie maanden de tijd om de ‘handtekening van het huis’ meester te worden. Ik steek heel veel tijd in een streng selectieproces, in vijf stappen: een telefonisch gesprek –

Meer weten over haar?

hoe beleefd is die? -, een schriftelijk in-

ZO Magazine heeft 10 exemplaren van het

terview per mail, een mondeling inter-

boek “101 Tips voor gezond, gelukkig en glanzend

view en de skills zelf. Tijdens dat ‘afval-

haar” weg te geven aan UNIZO-leden die het

proces’ pols ik naar: passen uw waarden

eerst een mail sturen naar zo@unizo.be.

bij ons bedrijf? Kan u zichzelf verkopen? Het moet een extravert persoon zijn, die 45


Starters van het Jaar Nathalie Bruckers en Sarah Geebelen

“Advocatenraad kan ook op mensenmaat”

Met de wedstrijd Starter van het Jaar wil UNIZO aandacht vragen voor het economisch belang van sterke en ambitieuze starters. De prijs is goed voor een award en een cheque van 1.000 euro. Ben

je

zelf

startende

onderne-

mer en wil je info of begeleiding van UNIZO? Ontdek ons aanbod op www.unizo.be/starters. 46


S TA R T M E U P

H U I S R A A D A DVO C AT E N

Samen zoeken naar een oplossing voor je familiale problemen, bij het jonge advocatenduo Nathalie Bruckers en Sarah Geebelen in Maaseik doen ze dat aan tafel met een kopje ‘oplos’koffie en een Maaseikse knapkoek, in een gemoedelijke, huiselijke atmosfeer. Een ‘disruptieve’ aanpak tegenover de meeste advocatenkantoren, die duidelijk aanslaat bij hun cliënten, én bij de UNIZO-jury die hen onlangs unaniem verkoos tot Starter van het Jaar.

MARKETING VIA FACEBOOK De beste reclame voor HuisRAAD Advocaten zijn tevreden cliënten en die mond-tot-mondreclame blijkt goed te werken. Zo brengt de ene cliënt vaak de andere aan. Op onze

TEKST Herman Van Waes • FOTO HuisRAAD Advocaten

website en blogs in eigen beheer posten we nuttige tips & tricks onder de naam HuisRAAD PRAAT. Hoewel we

Toen Sarah Geebelen (34) en Nathalie Bruckers (28) elkaar aan de Limburgse balie leerden

als vrij beroepers het woord ‘reclame’

kennen, ontdekten ze dat ze er allebei een ietwat aparte kijk op de advocatuur op nahielden.

niet kennen, weten ze ons ook te

De twee raadsvrouwen besloten om hun krachten te bundelen en lanceerden in 2016 als part-

vinden op onze Facebookpagina

ners in crime HuisRAAD Advocaten. Daarvoor huurden ze een pand, met name de oude biblio-

www.facebook.com/HuisraadAdvocaten,

theek in de Hepperstraat, vlakbij de markt van Maaseik, een gebouw met veel karakter en

waar 13.800 mensen ons de Limburgse

een lage drempel. “Want we wilden voluit gaan voor een advocatenkantoor met een warmere,

Starter van het Jaar zagen worden. De

huiselijke aanpak. Voor ons zijn cliënten geen dossiers, maar in de eerste plaats mannen en

Facebookpagina is een fijne en gemak-

vrouwen – ongeveer 50/50 – die we met raad en daad willen bijstaan in de verschillende fases

kelijke marketingtool. Daarnaast heeft

van hun levenswandel. Mensen kunnen met hun vragen, onzekerheid en stress bij belang-

HuisRAAD Advocaten ook een eigen

rijke beslissingen bij ons komen aankloppen, of zelfs gewoon binnenwandelen, want onze

pagina op Pinterest https://www.pinte-

deur staat letterlijk en figuurlijk open. We zijn gespecialiseerd in familierecht en geven huis-

rest.com/Huisraadadv om ons cliënteel

raad bij een geboorte, bij vragen of problemen tussen koppels, bij regelingen voor kinderen of

een echte visuele inkijk te geven in

bij het overdragen van de huisraad aan de volgende generatie. Als vertrouwde raadsvrouwen

ons ‘RaadHUIS’. Zo leren ze ons beter

luisteren we niet alleen naar een probleem, maar ook naar het verhaal en de mens achter

kennen en wordt de drempel nog meer

dat probleem. Dit doen we in alle rust, waarbij een kopje (in Maaseik gebrande) oploskoffie

verlaagd.”

wordt aangeboden. En dan proberen we steeds te komen tot een klare oplossing voor zowel de juridische als de emotionele uitdagingen. De juridisch beste uitweg is niet altijd de oplossing waar die persoon zich in zijn concrete situatie het best bij voelt. Soms zullen we vrijblijvend doorverwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog of een boekhouder, mocht dat nodig zijn.

AMBASSADRICES VOOR ALLE STARTERS IN ONS LAND

Een minnelijke schikking is voor ons de eerste optie, maar als het moet gaan we tot de finish in de rechtbank wanneer er, om welke reden dan ook, geen akkoord kan worden gevonden.”

“Ongetwijfeld is deze prijs voor ons als starter een heel belangrijke erkenning,

​Transparante erelonen en kosten

die onze geloofwaardigheid enorm

Als er iets de drempel naar een advocaat verhoogt is het wel de onzekerheid over de te ver-

versterkt. Potentiële cliënten zullen

wachten factuur. Voor HuisRAAD Advocaten was dat dan ook een extra aandachtspunt: “Het

hierdoor wellicht nog meer vertrouwen

eerste half uur is kosteloos, en dan zetten we meteen uiteen op welke manier het kosten-

stellen in ons verhaal en onze exper-

plaatsje kan worden afgehandeld. Ofwel kiest hij of zij voor een uurtarief van € 100 in fa-

tise. We willen andere starters vooral

miliezaken of € 110 in andere zaken (+21% en de gebruikelijke administratieve kosten). Voor

meegeven dat ze in de eerste plaats een

reis- en wachttijden rekenen we de helft van het standaard uurtarief aan. Ofwel kunnen onze

consequent verhaal moeten brengen

cliënten kiezen voor een pakketprijs, een all-in formule zonder financiële verrassingen ach-

en hierin ook moeten blijven geloven,

teraf. We kijken trouwens ook na of de cliënt geen recht heeft op gratis tussenkomst van een

want dat wordt uiteindelijk beloond.

advocaat, op basis van een polis rechtsbijstand (bijvoorbeeld voorzien in de familiale verze-

Nu we door UNIZO verkozen zijn tot

kering of autoverzekering).

ambassadrices voor de andere starters

Sinds onze start hebben we al een tweehonderdtal zaken behandeld en onze menselijke

in ons land het komende jaar, zullen we

aanpak blijkt ook financieel rendabel, want het ziet er naar uit dat we de komende jaren nog

hen deze boodschap maar al te graag

een assistente kunnen aanwerven en nog vrouwelijke advocates zullen aantrekken. Waarom

overbrengen. We hebben er zin in!”

vrouwelijke collega’s? We hebben zeker niets tegen mannen, maar we geloven dat je als vrouw en mama in vaak delicate familiedossiers een meerwaarde kan betekenen voor het uitwerken van concrete kindregelingen: wat bijvoorbeeld met de borstvoeding tijdens het verblijf bij papa? Kunnen de kinderen hun hobby’s nog beoefenen? Raadsvrouwen hebben meer aandacht voor dit soort details om tot een bevredigende regeling op maat te komen.” 47

www.huisraadadvocaten.be


Het nieuwe werken heet... coworking Een coworkingspace is een inspirerende plek waar je, samen met andere ondernemers en werknemers, in alle rust én voor wie dat wil in overleg kan gaan werken. Het is een ontmoetingsplek waar ondernemers elkaar inspireren en waar kruisbestuiving de standaard is. Maar hoe zit de sector van dit nieuwe werken in elkaar? We nemen een diepere kijk met Bart Scheenaerts, voorzitter van Be Coworking, de Belgische organisatie van coworking spaces, en gaan nadien eens langs bij coworkingplekken het Bolwerk en Faber. TEKST Paulien Coenaerts - FOTO’S Pat Verbruggen

“Eind 2013 zijn we gestart met het Bolwerk. Vandaag, drie jaar later, vind je

Goed begonnen...

hier zo’n 70 tot 75 coworkers. Met een vaste kliek van ongeveer 15 mensen

Als coworker in de eerste coworkings-

die hier voltijds komen werken. En dat ledenaantal stijgt nog volop. De kaap

pace in Antwerpen in 2008, wist ik vrij

van de 100 is in 2017 in zicht . Voor 90% zijn het ondernemers die we hier

snel dat ikzelf ook een coworkingplek

mogen verwelkomen, de overige 10% bestaat uit bedienden van grote bedrij-

wilde runnen. Daarvoor ging ik op zoek

ven die deeltijds van thuis of elders mogen werken en ook een aantal satel-

naar een locatie in de buurt van waar

lietwerkers. Maar dat is niet altijd zo geweest natuurlijk. En het heeft zeker

ik woonde, tot ik plots op de regionale

wel wat voeten in de aarde gehad vooraleer het Bolwerk up and running was.

televisie een oproep van de gemeente

48


A C H T E R D E S C H E R M E N B I J…

COWORKERS

“Weldra een werkplek in elke gemeente” “Het werken an sich is aan het verande-

is er meer centrale overheidssturing:

ren” , aldus Bart Scheenaerts, die naast

het CoWallonia netwerk werkt er nauw

uitbater van het Bolwerk ook voorzitter is

samen met kleine ondernemers. Met Be

een

van de organisatie Be Coworking. “Men-

Coworking organiseren we elk jaar de

marktbevraging opriep om een idee

sen worden flexibeler, dat zie je onder

‘coworking week’. Die heeft nu al twee

in te dienen over de mogelijke herbe-

meer aan de steeds grotere markt van

keer plaatsgevonden in oktober. In 2015

stemming van het historisch erfgoed

free­lancers. Maar ook werknemers gaan

namen 27 coworkingspaces deel, vorig

Fort 5. Een aantal ondernemers

stel-

meer projectgewijs werken, de werkwij-

jaar waren dat er al 42. Je merkt wel dat

den een hotel voor, sociale huisvesting,

ze binnen grote bedrijven verandert. Het

de sector groeit. En sindsdien zijn er nog

café ... maar zoiets is niet evident om te

nieuwe werken bestaat intussen al 20

heel wat nieuwe kleine en grote plekken

realiseren in het midden van een park

jaar, maar wordt meer en meer in de reali-

ontstaan.

en nog minder middenin een vleermui-

teit gebracht door de nieuwe technologie-

De sector is in volle evolutie. Dat ieder-

zenreservaat. Ik ben dus ingegaan op de

ën en ICT mogelijkheden. Vandaag kan je

een binnenkort zelfstandige wordt en

marktbevraging en de rest is geschie-

als kenniswerker vanop elke plek werken

vanuit een coworkingplek zal werken,

denis.. Ik huur een stukje van dit grote

als je maar je computer bijhebt. Voor wie

is overdreven, maar er is een duidelij-

fort dus van de gemeente zelf, aan een

operationeel in een fabriek werkt, is dat

ke trend. Waar coworking zich nu nog

redelijke huurprijs. Onze grootste kost

moeilijker natuurlijk. Ook de groei van

vooral afspeelt in en rond de grootste-

is de loonkost. Zou daar nog een hoge

het mobiliteitsprobleem vergt een andere

den, zie ik in de toekomst zo’n werk-

huur bijkomen, dan zou

manier van werken. Het verkeersinfarct

plekkenomgeving in elke gemeente. En

is nog nooit zo nabij geweest als vandaag.

er zijn enkele trends die die evolutie in

Mensen zoeken een uitweg, door (deel-

de hand werken. We Work bijvoorbeeld,

Gelukkig moesten er weinig structu-

tijds) zelfstandig te worden bijvoorbeeld.

een Amerikaanse groep die heel wat

rele werken gebeuren, dus konden we

Maar ook bedrijven willen hun werkne-

beurskapitaal heeft opgehaald om in

ons voor stap twee al meteen op in-

mers vandaag het vertrouwen geven om

topsteden over de hele wereld cowor-

richting

tijds- en plaatsonafhankelijk te werken.

kingspaces op te richten. Wie noma-

in

Tijdsonafhankelijk, zodat je op woens-

disch wil werken, kan dat met éénzelfde

een bunker gehuisvest is , waren er wel

dagmiddag bijvoorbeeld even de kinderen

lidmaatschap in San Francisco, in Lon-

wat investeringen nodig om GSM-ver-

afhaalt en in ruil wat later doorwerkt. En

den of in Parijs... Er gaan zulke topplek-

keer binnen te laten. We startten met

plaatsonafhankelijk kan van thuisuit zijn

ken blijven bijkomen: dat is een trend

tweedehandsstoeltjes en tafels, en een

of vanop zo’n coworkingplek.

die de eerste jaren niet gaat veranderen.

Edegem zag die ondernemers in

het Bolwerk

geen lang bestaan beschoren zijn.

concentreren: meubilair, in-

ternet, koffie. Omdat het Bolwerk

allegaartje van ander meubilair dat op

Daarnaast ontstaan er ook op B-loca-

werd duidelijk dat meer comfort toch

Meer dan Antwerpen, Gent en Brussel

wel geapprecieerd wordt. Pas toen de

Coworken speelt hierop in en is rond 2005

kampen vaak met structurele leegstand.

financiën het toelieten om in degelijk,

gestart in de Verenigde Staten. In 2008 en

Coworking is een mooie manier om his-

ergonomisch materiaal te investeren,

2009 is het coworken in België binnen-

torisch erfgoed of leegstaande winkel-

is de coworkingplek echt succesvol ge-

gedruppeld met enkele eerste plekken in

panden nieuw leven in te blazen. Op die

worden, in een mooi partnership met

Brussel en Antwerpen. Vandaag zie je dat

manier kan het bestuur iets terugdoen

een Duitse topmeubelfabrikant. Ergo-

de meeste coworkingspaces rond de drie

voor de steeds groeiende groep van on-

nomie is enorm belangrijk. Wie acht

grote steden Antwerpen, Gent en Brussel

dernemers die in die gemeente wonen.

uur per dag op een stoel zit, heeft een

uit de grond schieten, maar dat er hier

Een derde trend is dat grote bedrijven

goeie stoel nodig. Hier geloven we in

en daar ook wel al enkele ontstaan in de

satellietkantoren willen gebruiken om

activity based working: wissel bureau-

kleinere steden en zelfs op het platte-

hun werknemers uit een bepaalde regio

werk af met een overleg aan een high-

land. Er komen wekelijks nieuwe cowor-

de pendel te besparen. Zo zie ik enkele

bench, of combineer een meeting met

kingspaces bij en er gaan er jammer ge-

grote attractiepolen ontstaan met een

een natuurwandeling rond de vijver in

noeg ook heel veel terug weg. Maar als ik

fijnmazig netwerk errond van cowor-

het park.

er toch een cijfer op moet plakken, zitten

kingplekken, allemaal met hun eigen

we vandaag ongeveer aan een tachtigtal

identiteit. Een glazen bol heb ik niet,

Een tweede uitdaging aan dit fort was

over heel België. In Vlaanderen meest-

maar ik schat dat de effecten van die

de akoestiek. We hebben met akoes-

al op initatief van ondernemers of van

evolutie over vijf à tien jaar wel duidelijk

tische panelen heel creatief moeten

stads- en gemeentebesturen die vaak

merkbaar zullen zijn.”

zijn, om het te kunnen activeren als

met ondernemers in zee gaan om een

coworkingspace. We hebben vijf ruim-

coworkingplek op te zetten. In Wallonië

tweedehands.be te koop stond. Al snel

tes, waarin we tussen de coworkers een duidelijk afsprakenkader hanteren. 49

ties nieuwe plekken. Van provinciesteden tot in de gemeentes. Die gemeentes

Meer info: www.becoworking.be


A C H T E R D E S C H E R M E N B I J…

COWORKERS

Zo wordt er in bepaalde ruimtes

soluut voor gekozen om te investeren.

niet gesproken, in andere ruimtes en-

Na ongeveer 20 maanden had ik het

bijvoorbeeld, kan een praatje met en-

kel rustig gesproken en in nog andere

break-evenpoint van de coworking be-

kele architecten interessant zijn. Maar

ruimtes kan je naar hartelust gaan bel-

reikt. Maar we blijven doorinvesteren,

ook softwaremensen actief in immobi-

len. Dat alles binnen een oppervlakte

omdat ik geloof in onze groei. Groei van

liën of meubelontwerpens zorgen voor

van ongeveer 600 m² met uitbreiding

het gemeenschappelijke netwerk, maar

kruisbestuiving. De eerste dag wordt

op komst. Het nieuwe Bolwerk zal zo’n

ook groei op het vlak van professionali-

bekeken met wie jij als coworker goed

1000m² van dit fort betrekken, maar

sering. Wij zien er vanuit Appelblauw-

zou kunnen matchen. In een goed-

dat is voor het najaar. We activeren dan

zeegroen een maatschappelijk gegeven

draaiende community begint iedereen

nog enkele bijkomende lokalen, instal-

in: wij willen voor synergie en samen-

dat spontaan te doen: webbouwers en

leren enkele belcellen en kleine verga-

werking zorgen tussen ondernemers,

grafisch vormgevers werken samen

derzalen, en professionaliseren onze

grote bedrijven, zelfstandigen, start-

met copywriters aan gezamenlijke pro-

keuken.

ups, kunstenaars en creatievelingen.

jecten. Of een evenementencoördinator

Samen met zaalverhuur van onze lo-

die een samenwerking start met een

kalen aan grotere bedrijven bieden we

coworker actief in grafische vormge-

diensten rond het nieuwe werken aan,

ving en een enthousiaste spreker die

rond mensen laten samenwerken in

een evenement kan opluisteren: dat

Als uitbater komt het erop aan je

projecten en verandertrajecten, rond

zijn zaken die hier heel spontaan ont-

coworking space aan de man te bren-

lokale economieontwikkeling, ...

staan.

gen. Tijdens de opstartfase kregen we

De omzetverdeling bij ons is ongeveer

leuke persaandacht en hebben we ons

25% uit coworking, 35% uit diensten,

Elke nieuwe coworker krijgt bij ons een

aangesloten bij Bar d’Office om op die

15% uit evenementen en 25% uit zaal-

gratis testweek, waarin hij kan proeven

manier gebruik te maken van een bo-

verhuur. De (vergader)zalen die we ter

of coworken in ons netwerk iets voor

“Coworking als onderdeel van een groter bedrijfsgeheel”

een zelfstandig bouwkundig tekenaar

hem of haar is. In ruil

venlokaal merk om sneller te kunnen opdelen over hoe je een coworkingspace runt. Vanaf de start stond het Bolwerk te prijken op een website die al volledig in orde

daarvoor vragen we

BART SCHEENAERTS

starten en kennis te

aan de coworkers niet

“Het gaat hem vooral om het netwerken, daarom werken we met matchmakers”

om iets terug te doen, maar om iets vooruit te doen volgens het “Pay it forward” principe. Iemand die zegt: ik heb een businessbibliotheek staan die ik

was. Sociale media en voornamelijk mond-tot-mondreclame

beschikking stellen van de coworkers,

beter hier kan zetten dan op mijn zol-

deden de rest.

verhuren we ook aan grotere, externe

der te laten verkommeren. Iemand or-

bedrijven die vanaf 40 euro per uur een

ganiseert een BBQ, iemand anders een

“Omdat ik zelf al een consulting be-

vergaderplek kunnen huren. Cowor-

sessie over sociale media... Zo creëer je

drijf had, “Appelblauwzeegroen”, heb

kers betalen dezelfde ruimtes aan een

een dynamiek van ondernemerschap

ik voor het Bolwerk meteen mensen

veel lagere vriendenprijs, wat voor een

en krijg je een klik tussen de mensen

aangeworven. We hebben intussen een

starter of een klein bedrijf een absolute

binnen je community door uitnodiging,

vast team met vier medewerkers, met

must is.

niet als must. Dit is een van de creatieve

mogelijke uitbreidingen op vlak van

manieren waarop we kruisbestuiving

partnerships.”

Werken, netwerken, samenwerken

Het Bolwerk telt vandaag meer dan 70

“Een coworkingspace is veel meer dan

samen werken met fijne collega’s en el-

coworkers. Dat is mooi, maar enkel van

een gedeelde infrastructuur. Het gaat

kaar versterken, daar draait het om in

die coworkers kunnen we niet leven.

hem vooral om de netwerkeffecten. In

de coworking wereld.”

Daarom combineren we het met eve-

het Bolwerk zetten we daar extra op

nementen, zaalverhuur en diensten. En

in met een ‘matchmaker’: een host bij

Ontdek meer:

dat zorgt ervoor dat we samen rendabel

wie netwerken in het bloed zit en die de

www.blwrk.be

zijn. In de eerste drie jaar heb ik er re-

coworkers aan elkaar voorstelt. Voor

www.abzg.be

50

tussen mensen effectief in gang zetten. Naast je eigen werk realiseren ook nog


SANNE HENDRICKX

“De nadruk bij Faber ligt ook op de kruisbestuiving.”

Faber

“Ik wil er de (maker)place to be van maken” Bij een coworkingspace of –plek

onontgonnen gebied. Fablab+, een ini-

en aan het opstarten van een netwerk

denkt iedereen meteen aan een hip

tiatief van het stedelijk onderwijs dat

buiten hun eigen studio om. In onze ge-

ingerichte, open kantoorruimte waar

geopend is van maandag tot vrijdag, zit

sprekken vonden we zeer snel verschil-

ondernemers en werknemers gecon-

voortdurend volgeboekt waardoor ze de

lende raakvlakken waaruit bleek dat

centreerd aan hun laptop zitten te

vraag niet meer aan kunnen. Van een

het een goed idee was om Faber samen

werken, tussendoor even een praatje

makerspace zoals ik die voor ogen had,

op te richten. Pinkeye heeft er mee voor

slaan en als het goed gaat elkaar ook

was er nog geen sprake. En dat terwijl

gezorgd dat de toestellen aangekocht

nog wat inspireren. Maar het kan ook

Antwerpen barst van de creatievelingen

konden worden, het logo en de huisstijl

anders. Want bij Faber zijn die laptops

en makers. Ruimtes huren wordt alleen

vorm heeft gekregen en dat ik onmid-

vervangen door een zeefdruktafel, een

maar duurder, waardoor wie zich in Ant-

dellijk een plek in Antwerpen noord

lasercutter, een 3D-printer, een CNC

werpen wil vestigen klein gaat wonen

kon betrekken. We kunnen dus echt

en een hele hoop ander werkmateriaal.

en de creatieve mensen hun creativiteit

van een win-win situatie spreken. Dit

De kersverse makerspace richt zich,

geen uiting kunnen geven vermits ze

is als starter dan ook een ideale positie

zoals de naam al verklapt, op de homo

geen atelier hebben. Ik wilde proberen

om uit te vertrekken. En ondertussen is

faber, de mens die iets maakt.

dat gat in de Antwerpse markt te dich-

Pinkeye ook één van mijn betere klan-

ten. Met Faber.

ten geworden.

Het gat in de markt

In de periode voordat Faber opstart-

“Iets meer dan 6 maanden geleden start-

te, raakte ik in gesprek met de mensen

Coworken, met de nadruk op ‘work’

te ik Faber op, een makerspace in hartje

van Pinkeye designstudio. Ze zaten al

“Maar Faber is meer dan een maker-

Antwerpen” , aldus Sanne Hendrickx.“ Er

een tijdje met het idee om een creatieve

space alleen. Want je kan hier ook

bestonden toen al een 20-tal fablabs in

ruimte op te starten. Ook al hadden ze de

dingen laten maken. Ik heb interieur-

België, maar in Antwerpen was dat vrij

middelen, het ontbrak hen aan kennis

vormgeving gestudeerd en daarvoor

51


A C H T E R D E S C H E R M E N B I J…

COWORKERS

beeldende kunsten, dus ik heb wel

ken en daar kruipt veel tijd in. Regel-

2 uur door. Ik denk dat dat een enorme

wat kneepjes van het vak geleerd. Maar

matig hoor ik zeggen ‘Wie dit alleen wil

kracht is van onze makerspace. Maar er

vooral toen ik in het fablab van Techno-

doen, is goed gek’. En af en toe geloof ik

zijn ook mensen die daar misbruik van

polis aan de slag ging, is mijn liefde voor

hen toch (lacht).

maken. Ik sluit om 21 uur, tien minuten voor sluitingstijd toekomen is dan weer

makerspaces en het daarbij horende la-

geen optie.”

sercutten en 3D printen ontstaan. Met

Het is de bedoeling om de eerste jaren

de projecten die ik uitvoer voor anderen,

break even te draaien. Ik wil blijven in-

haal ik het meeste omzet. Ik geloof zelfs

vesteren en ik vind het tegelijk ook be-

dat die verdeling ongeveer 70 – 30 is. Die

langrijk dat de prijzen niet de pan uit­

“Met twee kan je zoveel meer dan alleen”

productie is nodig om Faber draaiende te

swingen. Vandaag kan ik al rekenen op

“Net zoals bij de andere ‘klassieke’

houden. We zijn nu 6 maanden geopend

20 jaarabonnees die hier op regelmatige

coworkingplekken ligt de nadruk bij Fa-

en ik kan bijna niet meer volgen. Want

basis komen werken. Wie maar één dag

ber ook op de kruisbestuiving. Elke dag

naast alle binnenkomdende projecten

wil komen, kan dat voor 15 euro. Stan-

zitten hier tien tot vijftien mensen sa-

vraagt dat coworken kostbare uren van

daard zijn we open van 10 tot 21 uur, zelfs

men. Het grootste deel daarvan komt

mij. Ik ben CEO en kuisvrouw tegelijk,

op zaterdag. Zondag en maandag is Fa-

hier om te laseren, maar tussendoor bab-

en ook alles wat daartussen ligt. Ik moet

ber dan weer gesloten. Bij mijn vorige

belen ze met elkaar, doen ze ideeën op,

offertes opstellen, facturen maken, de

jobs vond ik het zo jammer om mensen

zijn ze met andere dingen bezig en leren

stock aanvullen, bestellingen doen, alles

midden in hun creatief proces te onder-

ze nieuwe machines kennen. En die com-

leiden, klanten zoeken en die ook tevre-

breken en te zeggen: we stoppen ermee,

munity groeit nog sterk. We stimuleren

den houden... Als er iemand nieuw komt,

want het is sluitingstijd. Bij Faber wil ik

dit door ook workshops te geven waarbij

moet ik uitleggen hoe de machines wer-

dat niet. Soms werken we dan nog 1 of

we bijvoorbeeld tonen hoe je moet zeefdrukken of hoe je aan de slag kan met Arduino of hoe je hout couture kan maken met de lasercutter. Je ziet stilaan dat er hier en daar wat kruisbestuiving ontstaat tussen onder-

To cowork or not to cowork?

nemers die elkaar hier tegenkomen. Onlangs was hier een dame handtassen

• Spiegeltje, spiegeltje aan de wand... “Een coworkingplek ziet er goed uit, heeft

aan het maken en is er een samenwer-

uitstraling. Wat leuke meubelen, een retro kleurtje hier en daar, een plantje en een

king ontstaan met een beeldend kunste-

plekje om te ontspannen. Het is een plek waar je je thuisvoelt en waar je in een on-

naar. Zij ontwerpt abstracte patronen en

gedwongen sfeer rustig kan werken.”

beelden die verwerkt worden in de hand-

• Voor ieder wat wils. “De ideale coworkingplek is onderverdeeld in verschillende

tassen. En dan wordt zo’n handtas een

ruimtes. Er is een plek waar niet gesproken mag worden, één waar er zacht bespro-

kunstwerk op zich. Het is fantastisch om

ken mag worden en waar je kan samenwerken aan projecten en er zijn meestal ook

te zien hoe zoiets tot stand komt. Ik hoop

ruimtes zijn waar coworkers luid kunnen gaan bellen of vergaderen. Een keukentje

dat dat steeds meer gaat gebeuren.

kan, maar vooral een koffiehoekje is noodzakelijk. Een werkplek zonder koffie, dat

Alles begint met die kruisbestuiving. Met

kan niet (lacht). In dat koffiehoekje worden overigens ook de beste banden gesmeed.”

twee kan je zoveel meer dan alleen. Soms

• Netwerken, netwerken, netwerken. “Een coworkingspace is veel meer dan een

heb je echt maar een klein tikje nodig

louter gedeelde infrastructuur. De echte voordelen van coworking liggen op het

of één woordje wanneer je vastzit. Of je

vlak van netwerken. Een goede coworkingplek biedt je de mogelijkheid om te pra-

begint over iets te praten met een col-

ten over waar je mee bezig bent en om feedback krijgen van collega-ondernemers.

lega-maker en plots is de uitkomst dan

Het laat je toe veel interactiever te werken om meer direct je businessplan te opti-

helemaal anders dan je had verwacht.

maliseren.”

Ieder komt hier met een eigen specia-

• Kruisbestuiving. “Coworkers inspireren elkaar voortdurend. Soms kan een klein

lisatie, maar raakt getriggerd door wat

woordje of een interessant gesprek met een coworker je triggeren en voor net dat

hier allemaal gebeurt zodat hun horizon

ontbrekende puzzelstukje zorgen dat je nodig hebt.”

verbreed wordt. Je inspireert elkaar en

• Coworken is eigenlijk erg betaalbaar. “Meestal kom je er met 300 euro voor een maand. Het kan je bovendien heel wat gependel, tijd en de bijbehorende benzinekosten besparen.”

52

leert van elkaar. Daar kan heel veel uit ontstaan.”


Echt rijplezier

PASSIE+ DE NIEUWE BMW 4 REEKS EN DE NIEUWE BMW M4.

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

4,0-9,1 L/100 KM • 106-213 G/KM CO2


P U B L I R E P O R TA G E

Een pen voor het leven: ambacht en kwaliteit voorop Laurent D’Haeseleer is de bezieler van Luxpen, die ambachtelijke vulpennen en rollerpennen ontwerpt en maakt. Wat ontstond als een passie voor oerdegelijke pennen, groeit intussen uit tot een succesvolle activiteit. Het verhaal van Laurent en zijn Luxpen leest u hier.

“We leven in een hypergeconnecteerde wereld. Blijkbaar moeten we altijd in verbinding zijn met

OERDEGELIJK VAKMANSCHAP

de rest van de wereld, en communiceren via grote en kleine schermen. Maar zo’n always on, always

Laurent maakt zijn vulpennen volledig zelf. Of toch

connected mentaliteit heeft ook een keerzijde.

de behuizing. “Voor het binnenwerk heb ik nauwe

Met Luxpen bieden we een authentiek en uniek

samenwerkingsverbanden met Engelse, Duitse en

alternatief.”

Japanse bedrijven die enkel het beste materiaal ontwikkelen. Ik ga altijd voor onverslijtbare

“We merken dat mensen vandaag steeds meer

materialen. Zodat ik een levenslange garantie kan

nood hebben aan echtheid en tastbare waardevolle

geven. Ik leg trouwens de kwaliteitslat altijd hoger,

elementen in hun leven. Een ambachtelijke en

daarom experimenteer ik met nieuwe materialen.”

kwaliteitsvolle pen die een leven lang meegaat, is meer dan een hebbeding. Zo’n vulpen is plezierig

Luxpen heeft vooral pennen met houten behuizing.

om mee te schrijven. Bovendien kristalliseer je wat

“Ik vertrek van een simpel blokje hout, dat ik bewerk

je opschrijft veel beter. En laat ons eerlijk zijn: een

op mijn draaibank, vervolgens heel fijn schuur en tot

liefdesbrief geschreven door een vulpen heeft toch

acht coatings aanbreng. Maar ook andere materialen

meer impact dan een e-mail.”

passeren de revue. Ik experimenteer ook met pennen uit titanium en eboniet. Beide materialen zijn gigantisch sterk en vormen een meerwaarde

VAN PASSIE TOT COMMERCIEEL SUCCES

aan het assortiment.” Ook het verhaal van het product is belangrijk. “Elke

“Naar aanleiding van mijn eerste communie, dat is

pen heeft een verhaal. Zo heb ik twee whiskyvaten

al een hele tijd geleden, kreeg ik mijn eerste vulpen.

van de fabriek van Jack Daniels verwerkt in

Een Parker in een mooi doosje. Het gevoel dat zo’n

pennen. Ik heb ook al Franse wijnvaten gebruikt.

pen je geeft, is me altijd bijgebleven. Vroeger had je

Die pennen zijn niet alleen zeer duurzaam, maar

trouwens zo’n 3.000 pennenwinkels. Vandaag blijven

vertellen ook een hele historie. Bovendien kun je de

er nog amper 20 over. Toch begint de markt stilaan

oorspronkelijke inhoud van die vaten bijna ruiken.”

te keren. En winnen de kwalitatieve vulpennen en rollerpennen terrein.”

NUCLEUS ALS HOSTING-VAKMAN Dat is meteen ook de reden waarom Laurent in zijn producten gelooft: “Ofwel maak je oerdegelijke

“Voor de hosting van mijn website en webshop,

pennen, ofwel blijf je uit dat segment weg. Je kunt

waar de pennen aan de man gebracht worden,

ook een Bic kopen van 40 eurocent, maar dat is een

vertrouw ik op Nucleus. Het zijn net als ik experts

totaal andere beleving.”

in hun vakgebied, en ze weten perfect waarmee ze bezig zijn. Dat geeft me een gerust gevoel. Ik

Vandaag maakt Laurent zo’n 250 handgemaakte

ben een trouwe klant, omdat ze me bieden wat ik

vulpennen en rollerpennen. “En ik sta op het

verwacht: continuïteit en ondersteuning wanneer

punt om mijn oplage te verdubbelen, dankzij een

het nodig is.”

samenwerking met organisaties die mijn vulpennen als relatiegeschenk willen aanbieden.”

LUXPEN www.luxpen.be Tel: 014 50 65 65 Mail: laurent@luxpen.be www.facebook.com/luxpen/


E X P E RT I S E H ET BEST E A DV I ES

“Wees nieuwsgierig!” “Met een vader die chirurg en een moeder die kunst-

stellingen vooropstellen was nooit onze filosofie, wel

historicus is, is het doorgeven van nieuwsgierigheid

doelen waarvan je droomt. Voor mij was zo’n doelstel-

altijd belangrijk geweest in onze familie. Mijn ouders

ling om het park uit te breiden met koala’s. Ik wist op

hebben mij geleerd om niet zomaar tevreden te zijn met

voorhand dat dat niet eenvoudig zou zijn, maar mijn

wat je hebt, nieuwsgierig te blijven en altijd je grenzen

nieuwsgierigheid haalde de bovenhand. Zonder te we-

te verleggen. Dat advies heeft me gebracht waar ik

ten of het zou lukken, trokken we naar het mooie down

vandaag sta. Ik blijf tot op vandaag nieuwsgierig naar

under en legden we meer dan 16.000 km af. En vandaag

andere best practices, ik leer eruit en bekijk hoe ik het

kunnen onze bezoekers hun eigen nieuwsgierigheid

park nog kan verbeteren. Het heeft me geholpen bij de

voeden en naar onze koala’s en Tasmaanse duivels

uitbouw van Pairi Daiza. Gemakkelijk haalbare doel-

komen kijken.”

55 55

TEKST Paulien Coenaerts – FOTO Eric Domb

HET BESTE ADVIES VAN ERIC DOMB, OPRICHTER EN CEO VAN PAIRI DAIZA


PR AKTISCHE ZAKEN

VA N I N NOVAT I E T O T B U S I N E S S P L A N

TOPIDEE!

Maar hoe moeten we verder? Met de technologische vooruitgang komt het er als ondernemer steeds meer op aan innovatief uit de hoek te komen. Makkelijker gezegd dan gedaan. Maar stel dat je dan toch dat ene originele, innovatieve idee hebt gevonden waarmee je een gat in de markt hoopt te dichten, hoe pak je dat dan aan? Hoe verover je de eerste klanten? Wat helpt je om te groeien? En hoe zorg je ervoor dat de grote spelers niet met jouw idee gaan lopen? We nemen een kijkje bij de jonge innoverende ondernemers Rutger Bevers en Niels Peetermans achter de app Conversation Starter, die event per event stilaan de wereld verovert. KMO-adviseur Tim Belon geeft tips en tricks. TEKST Paulien Coenaerts • FOTO’S Michel Wiegandt, Patrick Holderbeke

Conversation Starter. Què?

het evenement. Vooraf weet iedereen wie

te netwerken met al die ondernemers en

“Ondernemers verspillen enorm veel tijd

ze gaan ontmoeten, waar en wanneer en

ambitieuze studenten door elkaar. Toen

met netwerken”,meent Niels. “Je weet wel

waarover ze kunnen spreken. Netwerken

kwam het idee om daar een applicatie

hoe dat gaat. Het eerst uur sta je ergens

was nog nooit zo gemakkelijk.”

voor te ontwikkelen. Ik stak iets in elkaar

alleen in een hoekje koffie te drinken of

wat we even later op ons evenement uit-

je praat met mensen die je kent of, nog

Hoe het allemaal begon...

erger, zit vast bij iemand die niet inte-

“Tijdens onze studies hebben Niels en

applicatie ook op andere evenementen

ressant is voor jouw bedrijvigheid. En een

ik enkele jaren TedxUHasselt georgani-

gebruikt mocht worden. Op die evene-

gesprek afronden is vaak even moeilijk

seerd, conferenties over allerlei spraak-

menten sloeg de app opnieuw aan en zo

als dan er één aanknopen. Conversation

makende onderwerpen waar meestal een

is de bal aan het rollen gegaan. Omdat

Starter brengt netwerken ‘to the next le-

500-tal mensen op afkwamen”, vervolgt

ik voelde dat er interesse was voor wat

vel’. Het is een webplatform dat de juis-

Rutger. “We waren tevreden over de orga-

ik ontwikkeld had en dat er wel eens een

te ondernemers met elkaar in contact

nisatie, de sprekers, het eten ... maar voor

markt voor kon zijn, heb ik Niels erbij ge-

brengt tijdens evenementen. Voor het

–en na de sprekers gebeurde er weinig.

haald. Het is dus allemaal begonnen met

evenement maakt iedere aanwezige een

En dat terwijl er zoveel potentieel was om

mijn uit de hand gelopen hobby (lacht).”

testten. Al meteen kwam de vraag of de

profiel aan, waarbij ze aangeven wie ze willen ontmoeten en over welke expertise ze zelf beschikken. Een ondernemer is bijvoorbeeld op zoek naar mensen die ervaring hebben met crowdfunding en geeft aan dat je hem alles kan vragen over het opzetten van internationale verkooppunten. Een aantal dagen voor het evenement brengen we alle gespreksonderwerpen samen vervangen door gespreksopeners, zodat de gebruikers ze kunnen doorlopen. Dankzij Rutgers algoritme komen de gespreksopeners die voor jou het relevantst zijn, bovenaan te staan. Met één klik op de knop kiezen ze welk onderwerp ze interessant vinden en met wie ze willen netwerken. Zodra die persoon je uitnodiging aanvaardt, plan-

Niels Peetermans (rechts) en Rutger Bevers (links): “Hoe succesvol ook, een app als

nen wij een tijdstip en een locatie in op

Conversation Starter is heel moeilijk te beschermen.” 56


TIPS EN TRICKS VAN TIM BELON

Proficiat, je hebt het gat in de markt ontdekt. Wat nu? Het idee is er. En nu?

“Een topidee hebben dat ook nog eens het potentieel heeft om de markt te veroveren,

“Voor we het goed en wel beseften, had-

is één ding. Het ook écht de markt laten veroveren en er een bloeiende business rond

den we betalende klanten voor de basis-

bouwen, is iets geheel anders.” Tim Belon vult zijn professionele dagen onder meer

versie van Conversation Starter”, aldus

met het geven van advies aan startende ondernemers met zo’n topidee. Hij helpt hen

Niels. “En wat doe je met een innovatief

om van hún droom een onderneming te maken. “Voor een stuk moet ik die droom

idee op vlak van technologie? Je stapt naar

doorprikken. En dat komt bij sommige ondernemers wel hard aan. Ik stel niet de meest

iMinds (nu gefuseerd met imec). Wie een

sexy vragen, maar ze helpen je wel om je business uit te bouwen. En daarom zijn we

innovatief, schaalbaar bedrijf met een

hier natuurlijk.”

technologisch aspect wil opstarten en dat idee goed kan pitchen, maakt kans op een begeleidingsprogramma. Imec hanteert drie criteria. Zit er potentieel in het team? Rutger was onderlegd op vlak van

1

Maak een concreet businessplan

is nog maar de vraag. Wie een welomschreven pro-

Alles start met een idee, met een droom.

duct op de markt brengt,

technologie en product design en ik eco-

Maar om die droom te realiseren, heb je eerst

kan daar wellicht een pa-

nomisch, dus hadden we met twee in huis

en vooral een degelijk businessplan nodig.

tent op nemen. Maar dan

wat nodig was voor de start. Is er effectief

Probeer zoveel mogelijk te becijferen wat je

moet je je product gron-

een markt voor je product en willen men-

kosten en inkomsten zullen zijn. Hoeveel be-

dig – en dan bedoel ik heel

sen daarvoor betalen? De pilootversie van

draagt je startkapitaal? Wat is de marktwaarde

grondig – omschrijven.

de app was al in gebruik én er betaalden al

van je product of dienst? Welke klanten ga je

Zo’n

mensen voor. Check. Een derde criterium

bedienen? Wat is het groeipotentieel? Wie zijn

vergt vaak wat tijd, ener-

is de schaalbaarheid. Dat is vaak moei-

de concurrenten? Hoeveel omzet draai je het

gie en ook geld. Bij heel wat andere ideeën

lijker in te schatten, maar Conversation

eerste jaar? En het tweede? Het antwoord kan

heeft patenteren niet veel zin. Een service of

Starter is een technologieproduct dat op

perfect ‘niets’ zijn, maar 80% van de starters

een softwareprogramma bijvoorbeeld. Veel

termijn volledig self service kan zijn. Je

staat daar zelfs niet bij stil. Vraag hulp! Aan

innovaties van vandaag zijn een samenraap-

hebt geen leger aan werkkrachten nodig

zelfstandigen uit je omgeving, KMO-advi-

sel van bestaande producten. Ook dat kan je

om een event te bedienen.”

seurs ... Starten zonder degelijk businessplan

moeilijk patenteren. Dus: wees creatief ge-

We hadden alles wat imec zocht. We kre-

is levensgevaarlijk en leidt zelden tot succes.

noeg om je te onderscheiden van de rest en

gen 50.000 euro financiële steun en heel

2

verover zo snel mogelijk te markt. Je moet

wat begeleiding omtrent de juridische kant van het ondernemen, de merkbe-

Zorg voor voldoende startkapitaal

patent

aanvragen

naam gemaakt hebben voor andere bedrijven dat kunnen doen. Makkelijker gezegd dan ge-

Uit je bedrijfsplan zal blijken over welk start-

daan wanneer je met een beperkt budget zit

50.000 euro, die je niet mag gebruiken om

kapitaal je moet beschikken. Heb je dat zelf

en moet opboksen tegen de grote spelers op

jezelf een loon uit te keren, ging voor één

voorhanden? Ideaal. Maar in de meeste ge-

de markt. Maar dan moet je op zoek naar de

derde naar de verdere professionalise-

vallen zal je op zoek moeten gaan naar extra

juiste pilootklanten. Wie weet kan je met een

ring van ons product door een developer

middelen. Bij de bank? De tijden dat je daar

paar sterke eerste klanten een volgende stap

en twee derde naar marketingacties als

zomaar enkele tienduizenden euro’s krijgt

financieren.

Google Adwords, Facebook Advertising,

om je onderneming uit te bouwen zijn voor-

Twitter Advertising ... Daar hebben we

bij. Gelukkig zijn er tegenwoordig nog steeds

veel mee geëxperimenteerd. Je moet dat

andere mogelijkheden om aan het noodza-

gaandeweg bijsturen, nauwlettend in het

kelijke startkapitaal te komen, business an-

4

oog houden wat werkt en wat niet om je

gels, crowdfundingplatformen, initiatieven

dienst). Probeer in een eerste fase niet met

geld optimaal te kunnen investeren. Imec

als iMinds ... die je kunnen helpen bij de eer-

andere zaken bezig te zijn. Vele ondernemers

heeft nog een tweede keer 50.000 euro

ste kosten. Daarnaast kan je aankloppen bij

gaan in de fout omdat ze te veel willen doen

geïnvesteerd, dat nu mee in ons aande-

vrienden, familie, maar ook andere onderne-

of aanbieden van bij het begin. Je product mag

lenkapitaal zit.”

mers kunnen geïnteresseerd zijn om in je idee

zich best op een niche richten, maar zorg dat

te investeren. In al die gevallen komt het erop

dat de kwaliteit sterk is. Te veel diensten wil-

aan anderen van je businessplan te overtui-

len aanbieden of een product ontwikkelen dat

gen. Wie geen potentiële investeerders kan

veel verschillende dingen kan, gaat vaak ten

“We hebben ons idee op geen enkele ma-

overtuigen met een goed onderbouwd busi-

koste van de kwaliteit. Denk dus heel goed na

nier beschermd”, bekent Rutger. “Voor

nessplan, kan wellicht ook niet met de (kriti-

vooraleer je je product- en/of dienstenaan-

software is dat overigens heel moeilijk.

sche) klant van vandaag overtuigen.

bod zou uitbreiden. Boek eerst resultaat met

Een concept als een gespreksopeners de-

3

je initiële aanbod (waarover je hebt nagedacht

scherming, marketing, financiën ... Die

Een beschermd ondernemer is er twee waard?

len en mensen uitnodigen om te netwerken, is veel te vaag om te beschermen.

Hoe bescherm je je idee? Of je je idee kan en/of moet beschermen, 57

Focus! Verlies je idee niet uit het oog. Focus

op een duidelijk afgelijnd concept (product of

tijdens de opmaak van je bedrijfsplan) en ga pas daarna je aanbod uitbreiden.


PR AKTISCHE ZAKEN

VA N I N NOVAT I E T O T B U S I N E S S P L A N

5

Zoek de juiste partners

sommige gevallen zal je privé met heel

besteden. Onterecht. Verlies je niet in

Ondernemen doe je nooit alleen!

wat minder tevreden moeten zijn om zo

alle pietluttigheden die erbij komen kij-

Je hebt verschillende partners nodig om

je zaak extra middelen te geven om te

ken en laat taken waar je niet in uitblinkt

van je nieuwe onderneming een succes te

kunnen groeien en bloeien.

over aan een expert. Het ondernemer-

maken. Kies een accountant/boekhouder

7

slandschap is nu al rijkelijk bezaaid met

die proactief en praktisch advies kan geven. Kies een financiële instelling (bank)

Ken je doelgroep

burn-outs. Zorg dat je er niet zelf in te-

Leer je doelgroep kennen. Waarom

recht komt. Focus op jouw toegevoegde

die je bijstaat met raad en daad. Betrek

zouden zij je product of dienst willen ge-

waarde en laat al de rest aan experts over

die partijen tijdig bij de verdere uitwer-

bruiken? Wat vinden ze er goed aan? Wat

als dat financieel mogelijk is natuurlijk.

king van je bedrijfsplan. Indien deze par-

niet? Laat het hen uittesten – weliswaar

tijen geen voldoende tijd willen of kun-

nog niet tegen de prijs die je uiteindelijk

nen vrijmaken om naar je businessplan te

voor ogen had – en vraag feedback. Pro-

luisteren, aarzel niet en kies dan voor een

beer het onderscheid te maken tussen

10

andere partij, ze zullen je dan ook niet

relevante feedback en opmerkingen die

fundamenten te werken van een mooie

steunen als je ze echt nodig hebt.

maar één klant storen en optimaliseer

toekomst, maar na verloop van tijd moet

6

op die manier je product.

je wel terug die balans vinden tussen

8

werk en privé. De ziekte van veel onder-

Investeer je winst opnieuw

Wie ondernemer wordt met de idee om

Kijk over de grenzen

Behoud het overzicht In een eerste fase zal je omge-

ving je de tijd moeten gunnen om aan de

nemers is dat ze kei hard werken, ver-

Misschien is België niet de ge-

drinken in de dagelijkse gang van zaken

schikte markt voor je product. Durf

en geen afstand kunnen nemen. Maar die

reis terugkomen. Want wie start met wei-

over de landsgrenzen heen kijken. Wie

afstand is net nodig om met je bedrijf de

nig geld, gaat weinig geld blijven hebben.

weet zit de Amerikaanse markt al lang

volgende stap te kunnen nemen. Behoud

Als je je onderneming juist uitbouwt na-

te wachten op wat jij zonet ontwikkelde.

het overzicht: waar wil je met je bedrijf

tuurlijk. Want de winst die je eruit haalt,

Met de mogelijkheden van het internet

naartoe?

moet er ook terug in. Je moet de groei van

en de technologie vandaag is internatio-

je zaak voortdurend financieren. Ver-

naliseren misschien net iets haalbaarder

beter je diensten, verbeter je product,

dan pakweg enkele jaren geleden.

Meer tips en tricks van Tim Belon?

spreek nieuwe markten aan. Een bedrijf

9

Die krijgt u tijdens de workshop

rijk te worden, kan wel eens van een kale

mag niet stilstaan. Maar om vooruit te gaan, heb je nu eenmaal geld nodig. Hou daar alvast rekening mee voor je start. In

Besteed uit Vele ondernemers hebben een

soort angst om iets van hun zaak uit te

‘Busigraph’ aan onze UNIZO Ondernemersacadamie! www.ondernemersacademie.be

Heb je een apparaat ontwikkeld waarvan

richten op een niche. In de eventsector

momenteel op meer dan 110 events. En pas

je de precieze werking eenduidig kan om-

wordt veel geïnnoveerd en worden er veel

sinds september zijn we bezig om dat cijfer

schrijven, dan kan je daar een patent voor

applicaties ontwikkeld, maar dat zijn vaak

op te drijven. Voor onder meer UNIZO, ING,

aanvragen. Een exact algoritme kan je op

apps die alles willen doen. En daardoor

EY, Artsen Zonder Grenzen, Vlerick ... Het

zich ook patenteren, maar iemand anders

nooit even gespecialiseerd zijn als de onze

eerste anderhalf jaar hebben we gebruikt

kan dan wel een ander algoritme schrijven

in netwerken. We moeten top of mind zijn.

om het product te verbeteren. Want eigen-

dat ongeveer hetzelfde werkt én hetzelfde

En vandaag is dat zo, in België toch. Maar nu

lijk hebben we een onafgewerkt product op

resultaat heeft. Veel zin heeft zo’n patent

is de uitdaging natuurlijk: hoe kunnen we

de markt gebracht en dan zo veel mogelijk

dan niet en het biedt zeker geen bescher-

dat ook worden in het buitenland? We heb-

feedback verzameld. In het begin betekende

ming. Wij moesten het anders aanpakken.

ben binnenkort een evenement in Bulgarije,

dat dat we elke week nieuwe features toe-

Door anderen op snelheid te pakken en

in Frankrijk en Ierland. In Nederland zijn er

voegden. Bij het aanmaken van het profiel

een zo groot mogelijk deel van de markt te

al enkele geweest, in Engeland, in Polen en

vonden de gebruikers niet alles even duide-

veroveren. Door op de juiste manier eve-

in de VS. We proberen strategisch organisa-

lijk bijvoorbeeld. De vraag ‘waar ben je naar

nementorganisatoren te vinden en te trig-

toren te benaderen van evenementen met

op zoek?’ snapte niet iedereen. We hebben

geren. Via imec hebben we heel snel een

een groot bereik. En dan is het hopen dat

dan een algoritme geschreven om na te gaan

eerste aantal belangrijke klanten kunnen

ook daar dat sneeuwbaleffect snel in wer-

welke gespreksopeners van andere gebrui-

verzamelen. En dan is het wachten op het

king treedt.”

kers het best werken. Die komen er nu als

sneeuwbaleffect. Hoe meer evenemen-

voorbeeld bij staan. En we zien dat de pro-

ten met onze app werken, hoe sneller ze

Optimaliseren kan je leren

verspreid wordt. In een publiek van 1000

“Sinds een half jaar hebben we een eerste

Met die opmerkingen in het achterhoofd zijn

mensen zit er haast gegarandeerd wel een

medewerker in dienst die zich toespitst op

we de app gaan optimaliseren tot wat hij nu

evenementorganisator bij.

sales, marketing en de operationele opvol-

is. De ideale conversation starter.”

Onze sterkte daar bovenop is dat we ons

ging van de evenementen. Onze teller staat

www.conversationstarter.net

58

fielen sindsdien veel kwaliteitsvoller zijn.


Vlaanderen is ondernemen

Ambitieuze groeiplannen? De kmo-groeisubsidie, uw steun voor strategische kennis bij groeiplannen Een innovatieve ontwikkeling naar de markt brengen? Groeien door buitenlandse markten aan te boren? Transformeren met het oog op groei? Een nieuw business model implementeren? De kmo-groeisubsidie geeft financiÍle steun aan kmo’s voor het verwerven van de nodigde kennis gericht op groei.

AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN

T 0800 20 555 vlaio.be/kmo-groeisubsidie


SLA (Service Level Agreement) SLA is de afkorting van Service Level Agreement; soms wordt dit in het (bedenkelijk) Nederlands vertaald als Diensten Niveau Overeenkomst (DNO). Een Service Level Agreement is een schriftelijke overeenkomst tussen de aanbieder en de afnemer van welbepaalde diensten en/of producten. Deze overeenkomst omschrijft de afspraken die gemaakt worden tussen beide partijen omtrent het niveau van dienstverlening en/of de kwaliteitsaspecten van het product. TEKST Dirk Roelens – Moore Stephens Belgium

Is een SLA in alle omstandigheden nodig?

je beslist om je IT-ondersteuning uit te

het managen van de verwachtingen van

besteden aan een derde partij, is de im-

de klant en het aanbod van de leveran-

Wanneer je een nieuwe smartphone

pact van het gekochte goed of de dienst

cier.

wenst aan te schaffen, maak je een over-

veel groter op je bedrijfsvoering. Het is

Een SLA is niet noodzakelijk een for-

zicht van de noden en verwachtingen

in dergelijke gevallen aan te raden om

meel juridisch contract tussen de twee

die je stelt aan dat toestel, en je gaat dan

vooraleer een beslissing te nemen, goed

partijen (hoewel het dat wel kan zijn),

op zoek naar een model dat zo goed mo-

te overleggen en duidelijke afspraken te

het kan ook een onderhands onderling

gelijk aan alle eisen voldoet. Wanneer

maken met je leverancier. Die kunnen

akkoord omschrijven. De mate van ju-

je overgegaan bent tot aankoop van

beschreven worden in een SLA.

ridische onderbouw en diepgang hangt

een toestel, krijg je wellicht van de le-

In een SLA staan zowel een beschrijving

af van de impact van het mogelijk falen

verancier een garantieverklaring.

In

van de te leveren diensten/producten,

van het geleverde goed op de continu-

het beste geval lees je dit document,

als de rechten en plichten van zowel

ïteit van de bedrijfsvoering. Een “een-

en klasseer je het om het hopelijk later

aanbieder als afnemer ten aanzien van

voudige” overeenkomst zal in geval van

niet nodig te hebben. Wanneer je echter

het afgesproken kwaliteitsniveau. Het

ernstig conflict niet juridisch afdwing-

investeert in een productiemachine, of

is derhalve een belangrijk document in

baar zijn, en zal de nodige problemen

60


QU E?

VOO R U U I T G E L E G D

opleveren om het probleem op te los-

staat, wees dan op je hoede.

een visuele manier gebeuren. Zo werd

sen. Anderzijds is het opmaken van een

Wanneer je als leverancier een SLA

bijvoorbeeld in een ziekenhuisomge-

volledig juridisch dichtgetimmerd con-

moet opstellen, denk dan vooral aan

ving een afspraak gemaakt dat de kar-

tract misschien al een “slechte” start

de manier waarop je je garanties te al-

ren met het middageten op een bepaal-

van de samenwerking, omdat het niet

len tijde kunt waarmaken. Je moet dus

de plaats moesten staan op elke verdie-

direct vertrouwen tussen beide partij-

je processen onder de loep nemen, en

ping, ten laatste om 11.15 u. Vermits die

en uitstraalt. Belangrijk is dat een SLA

je afvragen hoe je de garanties onder

plaatsen vastgesteld waren, en gemar-

een bilateraal akkoord is, met andere

alle omstandigheden kunt hard maken.

keerd, was het voor iedereen duidelijk

woorden beide partijen verklaren zich

Hang je af van derden? Zijn je processen

vast te stellen of de karren al dan niet

akkoord met de inhoud, en engageren

onvoldoende onder controle? Kunnen

tijdig aanwezig waren. Een eenvoudig

zich om de nodige prestaties te leveren

er situaties optreden waar je helemaal

opvolgformuliertje (tijdig aanwezig? Ja/

om de afspraken te honoreren. Een SLA

geen invloed op hebt, maar die wel ne-

neen) leverde de indicator op.

kan derhalve niet echt eenzijdig opge-

fast kunnen zijn voor je SLA-realisatie?

Dit voorbeeld illustreert het feit dat

legd worden.

Wees in al die gevallen zeker voldoende

een SLA niet noodzakelijk afgespro-

Een omgeving waar het afsluiten van

alert en kritisch.

ken wordt door externe partijen. Het

SLA’s al geruime tijd gangbaar is, is de

gebeurt steeds meer dat een SLA afge-

randeert een beschikbaarheid van het

Hoe de prestaties van een SLA meten?

serverpark van X procent, back-ups die

Het is belangrijk voor beide partijen een

elke X tijd genomen worden, een help-

aantal zaken op te nemen in de SLA.

De output van afdeling 1 is de input voor

desk die antwoordt binnen een bepaald

Naast de “klassieke” elementen zoals

afdeling 2. En om zeker te zijn dat de

tijdsbestek, ...

de partijen, een aantal juridische as-

zaken optimaal verlopen, maken beide

Recentere voorbeelden van sectoren

pecten (zoals geldigheidsduur, uitstap-

afdelingen afspraken rondom het over-

waar SLA’s steeds meer opgang ma-

mogelijkheden, boeteclausules, even-

drachtsmoment: aan welke eisen moet

ken zijn gezondheidszorg, facilitaire

tuele bonusregelingen, afhandeling van

het product of de dienst voldoen? Welke

dienstverlening, postbedeling, bewa-

geschillen, …) is het zeker belangrijk

vorm (vb. een document of een excel

king, expeditie, logistiek, …

om de prestatie-eisen nauwkeurig te

sheet?), welke inhoud, op welk moment,

omschrijven, en hoe ze zullen gemeten

worden. We spreken in dit verband over

In die gevallen dient het opvolgen van

Hoe stel je een SLA op?

KPI’s: key performance indicators. De

de prestaties niet om schuldigen aan te

Dit verloopt doorgaans in enkele

KPI dient, zoals de term al laat vermoe-

duiden of boetes uit te delen, maar wel

stappen:

den, “key” te zijn. Met andere woorden:

om pijnpunten van het proces aan het

• Stap 1: vraag van de afnemer

de indicator moet een sleutel omvatten

licht te brengen, zodat verbeterinitia-

aan de leverancier omtrent

die belangrijk is voor de dienstverle-

tieven kunnen genomen worden om die

mogelijke dienstverlening en

ning. De KPI moet bovendien ondubbel-

pijnpunten te verhelpen.

garanties

zinnig gedefinieerd worden, concreet

IT-sector. De IT-serviceprovider ga-

sproken wordt tussen twee afdelingen van eenzelfde bedrijf.

en meetbaar zijn, en een streefwaar-

SLA… en ook ALS

de hebben (minimaal X, maximaal Y,

Wanneer het letterwoord SLA om-

tussen X en Y…). Tevens moet vermeld

gekeerd wordt, kom je uit op ALS.

worden welke de gevolgen zijn van het

Inderdaad: het is belangrijk om de

wel en niet houden van de afgesproken

voorwaarden te omschrijven die nodig

targets: is er een bonus te verdienen? Of

zijn om de afspraken te kunnen aan-

spreken we over boetes?

houden.

Het is zinvol om de indicator niet te

Bij een uitbesteding van onderhouds-

Het is belangrijk om te beklemtonen dat

complex te maken op vlak van opvol-

activiteiten van een productieorgani-

een SLA een win-win relatie moet ver-

ging: probeer te vermijden dat er weke-

satie werd door de onderhoudsfirma

tegenwoordigen, met andere woorden:

lijks of maandelijks heel wat rekenwerk

niet voldoende omschreven wat de

beide partijen moeten zich hiermee

en opzoekingswerk noodzakelijk is om

voorwaarden waren die ze stelden om

volkomen kunnen verzoenen.

de status van de KPI te kunnen opme-

een bepaald beschikbaarheidspercen-

Wanneer je als afnemer een voorstel tot

ten. Een indicator die “zo maar” volgt

tage van de installaties te garanderen.

SLA onder de neus geduwd wordt, waar

uit de dagelijkse rapportering is aan te

Naderhand weigerden ze de contrac-

geen ruimte tot onderhandeling be-

raden. En indien mogelijk kan dit ook op

tueel voorziene “malus” te regelen,

• Stap 2: een voorstel van de leverancier • Stap 3: onderhandeling tussen beide partijen • Stap 4: formaliseren van het bereikte akkoord

61


U wenst uw onderneming te verkopen in alle discretie? U zoekt een bedrijf om over te nemen? Van Damme & partners beschikt over 25 jaar ervaring. Professionele begeleiding.

Niets is ons te veel.

Gratis waardebepaling. Indien geen resultaat: geen kosten. Onze portefeuille: www.vandamme-partners.be www.overnamemarkt.be

Tel +32 9 222 58 54 - Fax +32 9 221 18 65 E-mail info@vandamme-partners.be www.vandamme-partners.be

adv-vandamme-ZO-2010b.indd 1

/ experts in bedrijfsvastgoed

U vindt ons aanbod op www.turner.immo

29/03/10 13:19

www.pmvz.eu

FINANCIĂ‹LE OPLOSSINGEN

voor de zelfstandige ondernemer met een goed businessplan

KMOCOFINANCIERING

STARTLENING+

PMV-AdvZOMagazine_140x220.indd 1

WINWINLENING

WAARBORGEN

5/09/16 15:01


QU E?

SYNDICUS, BEN JIJ AL IN DE KBO GEREGISTREERD?

VO O R U U I T G E L E G D

omdat de productie de installaties onvoldoende ter beschikking gesteld had om preventief onderhoud te kunnen uitvoeren. Vermits dit niet voorzien was in de SLA, was dit een bron van discussie en frustratie voor beide partijen. Een goede voorafgaandelijke risicoanalyse is dus van essentieel belang. Dit kan via een aantal bekende technieken zoals bijvoorbeeld FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), en kan geborgd worden via een managementsysteem conform ISO31000.

Management by exception

Ben je syndicus van een Vereniging van Mede-eigenaars (VME) of van meerdere gebouwen? Dan ben je met ingang van 1 april 2017 wettelijk verplicht om je te registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dit is een gloednieuwe wetgeving, die voor iedereen duidelijk maakt wie officieel optreedt namens een VME.

Wat je vaak hoort (en soms expliciet opgenomen wordt in een SLA) is de vraag van de klant naar een pro-actieve houding bij de leverancier, in geval van problemen. Liever tijdig verwittigd worden dat een levering niet tijdig zal gebeuren, dan in laatste instantie te moeten vragen wanneer het beloofde product geleverd zal worden, om vervolgens te vernemen dat het later zal zijn dan gepland. In het eerste geval kan de klant nog tijdig de nodige maatregelen

ZO REGISTREER JIJ JE IN DE KBO

nemen, in het tweede geval wordt dit zeer moeilijk of onmogelijk, met alle nadelige gevolgen vandien.

Inschrijven via Zenito Ondernemingsloket is de eenvoudigste manier om je KBO-registratie te regelen. “Wij willen graag dat jij als syndicus wettelijk in orde bent, met zo weinig mogelijk moeite. Daarom maken we het je heel gemakkelijk”, zegt Ann Verbruggen, Consulent Ondernemingsloket bij Zenito. “Ga naar www.kbo-registratie-syndicus.be en vul het formulier in. Wij nemen alle verdere administratie uit handen en vervolledigen je registratie in de KBO.”

Besluit SLA is gezond? Jazeker, net zoals je om een gezond slaatje te maken een aantal vaste ingrediënten nodig hebt, en kunt aanvullen naar eigen inzichten en beschikbaarheid, geldt dit ook voor een SLA. Een aantal vaste elementen dienen hierin opgenomen te worden, maar er is niet zoiets als een one size fits all. Aanpassen aan de noden en verwachtingen van je zakenpartner en jezelf is nodig, zodat er een echte win-win situatie ontstaat die niet nu, en niet in de

Voor deze dienst betaalt de VME het wettelijk vastgestelde bedrag van € 85,50 per VME. Wacht daarom niet en laat Zenito jouw registratie in de KBO verzorgen.

toekomst aanleiding geeft tot frustraties. Kortom: SLA is gezond.

Schrijf je vandaag nog in via: www.kbo-registratie-syndicus.be

Zelf nood aan een SLA? Wenst u zich te laten begeleiden bij het opstellen van een SLA, dan kan u een beroep doen op Expert@Board. Dit initiatief

VOOR MEER INFORMATIE

van UNIZO, levert topexperts aan betaal-

syndici@zenito.be 03/204.19.02

bare tarieven met subsidie van de KMO Portefeuille. En dit voor alle vakdomeinen waarmee u als ondernemer te maken krijgt. Meer info op www.expertatboard.be of via info@expertatboard.be.

63


NETWERK

“ B I J O N S I N ...

UNIZO Begijnendijk, Keerbergen en Tremelo willen we een sterk netwerk uitbouwen in eigen streek. Zo ook bij het Streekbierenfestival dit najaar”, vertelt voorzitter Christiaan Goris. “Hét evenement waarmee we onze ondernemers een hart onder de riem willen steken. Door hen in de bloemetjes te zetten, maar ook door zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met onze drie gemeentes, de ondernemers met elkaar en de klanten met onze ondernemers. Want daar draait het bij UNIZO BKT om. Sterke ondernemers in een sterke kern. En dat zowel in Begijnendijk, in Keerbergen als in Tremelo.” 64

64


BI J ONS IN

U N I ZO B K T

“Samen bereiken we meer ondernemers” Een lokale ondernemersvereniging zet zich in voor de ondernemers in en buiten de kern. Met activiteiten, belangenbehartiging, raad en daad. En UNIZO BKT is er zo één. En wat voor één. Begijnendijk, Keerbergen en Tremelo slaan de handen in elkaar om die ondernemers in hun gemeente bij te staan. “Want wij zijn trots op onze ondernemers”, aldus voorzitter Christiaan Goris. “En zij hopelijk ook op ons.” TEKST Paulien Coenaerts – FOTO Luc Daelemans

Wat je met z’n drieën doet, doe je meestal beter

met een probleem, dan weten de ande-

Zeg het met een streekbiertje

re daar wel raad mee. Maar we hebben

Het grootste project van onze LOV om de

Er was eens de LOV Tremelo – Keer-

natuurlijk wel te maken met de proble-

drie gemeentes en hun bedrijvige kern op

bergen, die al in de tijd van het NCMV

men van drie gemeentes. Zo wil Tre-

de kaart te zetten, is ons Streekbieren-

bestond. Inwoners van Tremelo hadden

melo haar bedrijvige kern versterken

festival. Omdat we op de Dag van de Klant

het bestuur in handen en organiseer-

om de leegstand uit de winkelstraat te

meer wilden doen dan enkel bloemetjes

den activiteiten voor de beide gemeen-

helpen voorkomen. Keerbergen barst

te gaan rond delen bij de handelaars, zijn

tes. “Ik weet niet waarom dat toen zo

van de horeca, maar wil meer hande-

we met een nieuw concept op de proppen

geregeld werd, maar dat zal organisch

laars naar de gemeente lokken. En de

gekomen: ‘Feest op ’t plein’ , later ‘Tremelo

gegroeid zijn. Een tiental jaar geleden

ondernemers in Begijnendijk zullen in

Culinair’ en sinds vorig jaar het ‘Streek-

werd er bewust voor gekozen onder-

de nabije toekomst te maken krijgen

bierenfestival’. Live muziek, een lekker

nemers van Keerbergen in het bestuur

met heel wat hinder door langdurige

hapje en vooral ook een lekker drank-

op te nemen. Je kan pas voeling hebben

werken in de beide kernen en op de

je. Want was is een streekbierenfestival

met de onderne-

zonder

mers van een ge-

n at uu rl ijk? Da a r-

meente en met wat reil en zeilt in een gemeente

als

er

daarvan enkele in-

“Het grootste project van onze LOV om de drie gemeentes en hun bedrijvige kern op de kaart te zetten, is ons Streekbierenfestival.”

woners in het be-

streekbier

voor werken we samen met een plaatselijke

bierhande-

laar en een plaatselijke biersommelier.

stuur van de LOV zetelen. Vier jaar ge-

voornaamste verbindingswegen. Tre-

Samen met hen konden we vorig jaar op

leden kwam Begijnendijk ons op eigen

melo konden we laten instappen in

de eerste editie een mooie selectie van de

verzoek vergezellen. We hadden contact

het project ‘Bedrijvige Kern’, waarbij

beste streekbiertjes aanbieden, afkom-

met de burgemeester en de schepen van

UNIZO BKT samen met de gemeente

stig van meer dan 18 brouwers uit de om-

de gemeente die het ondernemerschap

doelbewust op zoek gaat naar het uit-

geving. De Balen Berger, het Damiaan-

in Begijnendijk wat wilde aanwakke-

bouwen van een stevige handelskern.

bier, Den Draver, Den Dormaele zijn daar

ren. En ook enkele ondernemers uit Be-

In Keerbergen steunt de gemeente het

enkele voorbeelden van.

tekom en Begijnendijk waren vragende

project ‘Commerciële Inspiratie’, waar-

partij. En toen waren ze met drie. Er is

bij ondernemers persoonlijk worden

Omdat niet al onze ondernemers in de

momenteel één bestuurslid uit Begij-

begeleid door specialisten van UNIZO.

kern gevestigd zijn, organiseren we die

nendijk en we hopen toch dat er daar in

Voor Begijnendijk willen we de infoses-

dag ook een fietstocht die de deelnemers

de toekomst zeker nog drie bijkomen.

sie ‘hinder door werken’ organiseren

langs de ondernemers buiten het cen-

in het najaar en zullen we de gemeente

trum leidt. Zij zetten hun deuren wijd

Dat we met drie gemeentes de handen

bijstaan om de hinder voor de onder-

open en bieden de klanten een hapje en

in elkaar slaan, maakt het interessant.

nemers zoveel mogelijk te beperken.

een drankje aan. Een 300-tal deelne-

We kunnen meer handelaars en onder-

Er werd ook een lokale economieraad

mende fietsers hebben vorig jaar voor

nemers bereiken, meer realiseren om-

opgericht om de Begijnendijkse onder-

heel wat passage in en rond de gemeen-

dat we over meer budget beschikken en

nemers tijdens de duur van de werken

tes gezorgd. Met meer naambekendheid

onze activiteiten trekken ook meer volk

nog verder te ondersteunen en om in

voor onze ondernemers tot gevolg. Dat

waardoor meer ondernemers elkaar

Begijnendijk het ondernemersnetwerk

deelnemersaantal hopen we dit jaar nog

leren kennen. Kampt de ene gemeente

verder te ontplooien.

te overtreffen.”

65


D E Z A A K WA A R N E M E R

PA S C A L PA E P E N

Bed, bad en brood “Wie faalt pakken ze alles af, wie slaagt slechts de helft.” Ook al zijn we amper enkele maanden ver in het nieuwe jaar, toch zou ik die oneliner nu al graag nomineren tot uitspraak van het jaar. Want er zit verdorie heel veel waarheid over ondernemerschap vervat in die ene zin. Ik las hem bij een opinieartikel van Roland Gillet, hoogleraar financiële economie aan de Solvay Business School. Zijn stelling is dat de kans om als ondernemer te falen sowieso redelijk groot is. En dat je, als je faalt in ons land, meteen het stigma krijgt van mislukkeling en onbetrouwbaar individu. Het gaat niet alleen om een maatschappelijk vooroordeel, neen, de achterstelling gaat heel ver. Wie als ondernemer faalt mag immers niet hopen op een deftige uitkering die hem of haar zal beschermen tegen armoede. Slaag je wel in je opzet, dan heb je in ons land nog geen vooruitzicht op een comfortabel leven en een zorgeloze oude dag. Want dankzij de vennootschapsbelasting, een alweer verhoogde roerende voorheffing en de eventuele meerwaarde- en liquidatiebelasting mag je al blij zijn als je nog de helft overhoudt van de vruchten van je succes. Mijn conclusie? Wie rationeel is en dus rekening houdt met cijfers en statistieken wordt geen ondernemer in dit land. Om nog te willen ondernemen moet je gek zijn. En nog geen klein beetje! Dat is geen gezonde situatie. Als ondernemers niet op een respectvolle manier behandeld worden, is de kans groot dat almaar minder mensen zich geroepen voelen om een eigen zaak aan te durven. Het is aan de beleidsmakers om daar snel wat aan te veranderen. Soms lijkt er beterschap op komst. We hoorden al een paar keer van het initiatief van onze minister van Financiën om de vennootschapsbelasting te verlagen. Mooi zo! Maar voorlopig blijft dat een denkpiste die nog niks concreets heeft opgeleverd. En telkens het ballonnetje van een belastingverlaging wordt opgelaten, horen we ook politici die eisen dat zo’n verlaging best gekoppeld wordt aan… nieuwe belastingen die ook weer ondernemers zullen treffen. Zo geraken we nooit vooruit! Niet-financiële maatregelen zijn ook welkom. Een vereenvoudiging van tal van administratieve verplichtingen zou een ondernemer meer tijd en zin geven om te doen waar hij goed in is: ondernemen! Maar wanneer ik ook maar even spreek met zelfstandigen klagen zij vooral over de nog steeds toenemende werklast van het papierwerk dat op hen wacht en de zware boetes die het gevolg kunnen zijn van een onbedoelde slordigheid. Ze ontnemen de ondernemer de vrijheid en – erger nog - de goesting om iedere dag weer te kiezen voor het ondernemerschap. Als je het bijna opgegeven hebt, wordt er gelukkig een fris-nieuwe oproep gelanceerd door een politica die haar vak heeft geleerd van een meester-ondernemer. Volksvertegenwoordiger Nele Lijnen, ooit door Roland Duchâtelet binnengehaald in ‘zijn’ partij Vivant (nu Open Vld), haalde het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen van onder het stof. Lijnen noemt het basisinkomen een ‘Win for Life’. Ikzelf beschouw het als een levenslange vergoeding, voldoende om de kosten voor bed, bad en brood te dekken. Ook als het minder goed gaat. Zo kan je meer faalt hoeft dan namelijk niet meer te vrezen om in armoede terecht te komen. Dat lijkt me alleszins een veel beter perspectief dan er maar van te blijven uitgaan dat er altijd wel genoeg gekken zullen rondlopen die tegen elke prijs willen starten met een eigen zaak.

PASCAL PAEPEN is financieel analist bij diverse kranten en doceert Bank & beurs aan de KU Leuven en aan enkele hogescholen. Hij was ook jarenlang bankier in de Londense City en Radio 1-correspondent.

66

FOTO ID-Wouter Van Vooren

mensen ertoe aanzetten om op een verantwoorde manier te kiezen voor het ondernemerschap. Wie


Cash is passĂŠ! Hebt u een eigen zaak? Met Payconiq betalen uw klanten gewoon met hun smartphone.

Ook starten met Payconiq? Surf naar

kbc.be/ondernemen/payconiq