Bedrijfsoverdracht

Page 1

PRAKTISCH Het volledige coachingstraject bestaat uit een intakegesprek en een begeleidingstraject. Intakegesprek • Duur: 3 u. (inclusief verplaatsing) • Prijs: 360 euro (excl. btw) Begeleidingstraject in 3 stappen • Duur: 28 u. • Prijs: 1.135 euro (excl. btw)

Scan de QR-code en ontdek welke bedrijven en handelszaken te koop worden aangeboden na begeleiding door Overnamemarkt.be.

CONTACT

Dankzij de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen betaalt u slechts een fractie van de totale waarde van het traject. Er is geen commissie verschuldigd. Het begeleidingstraject verloopt niet exclusief via Overnamemarkt.be. U kan uw zaak desgewenst eveneens via andere kanalen te koop aanbieden.

“Overnamemarkt heeft me daadwerkelijk geholpen bij het overnametraject van mijn zaak. Het is een praktische en realistische leidraad voor een proces waar je als overnemer geen ervaring mee hebt. Je krijgt handige tools, juridische documenten, waardevolle tips en oneon-one advies waar nodig. Het is een investering die zichzelf terugbetaalt.” Monique Vanhumskercken Mechelen, Overlater

Guido Seghers Willebroekkaai 37, 1000 Brussel guido.seghers@overnamemarkt.be 02 212 25 82 - 0495 59 81 19

Advies op maat voor overlaters van een kleine onderneming? DRAAG UW ONDERNEMING OVER MET EEN GERUST HART

Meer info op unizo.be/bedrijfsoverdracht

partners in ondernemen

onze projectpartners

V.U.: Luc Missinne, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel


Meer info op unizo.be/bedrijfsoverdracht

HET TRAJECT 1 / Bent u en uw bedrijf klaar voor de overdracht? De experten vullen samen met u de overnamescan® in. Deze scan analyseert in hoeverre uw bedrijf klaar is voor de bedrijfsoverdracht en geeft u inzicht in mogelijke verbeterpunten.

INTAKEGESPREK Fase 1 bestaat uit een intakegesprek waarbij we uw verwachtingen en noden bij de geplande bedrijfsoverdracht in kaart brengen. De expert evalueert samen met u of uw zaak overdraagbaar is; uw verwachtingen realistisch zijn én haalbaar voor een potentiële koper of familiale overnemer. Bij een negatieve evaluatie zoeken we samen naar haalbare alternatieven. Is de evaluatie positief, dan geven we het startschot voor fase 2: het begeleidingstraject in 3 stappen.

2 / Wat is de waarde van uw onderneming? Aan de hand van jaarrekeningen (vennootschap) of fiscale aangiftes (eenmanszaak), de toekomstvooruitzichten van uw bedrijf en de sector, stellen de experten een waardering op. Daarvoor doen we een beroep op de expertise van KBC en de UNIZO-waarderingstool. 3 / Wie is de geschikte kandidaat om uw onderneming over te nemen? Onze experten schrijven het bedrijfsprofiel en informatiebundel uit. Het (anonieme) bedrijfsprofiel is een gedetailleerde beschrijving van uw onderneming in combinatie met de relevante kerncijfers. Met uw akkoord wordt het bedrijfsprofiel verspreid via: • • • •

de UNIZO-kanalen; het online platform Overnamemarkt.be; de KBC-kanalen; uw netwerk (inclusief uw sociale media G & k).

Bij begeleiding van een familiale bedrijfsoverdracht wordt de publicatie op Overnamemarkt.be vervangen door een adviesgesprek met overnemers en overlaters.

De informatiebundel kan door u bezorgd worden, na een screening en de ondertekening van een geheimhoudingsverklaring, aan de kandidaatovernemers. Die bundel bevat de volgende aanvullingen op uw bedrijfsprofiel: • • • •

de basisgegevens van uw onderneming; specifieke kenmerken van uw onderneming; uitgebreide cijfergegevens die uw waardering staven; de vereiste attesten bij de bedrijfsoverdracht.

“Dankzij de realistische inschatting van de bedrijfssituatie in combinatie met de glasheldere communicatie van de medewerkers van Overnamemarkt.be, verkregen wij een beter inzicht aangaande de verkoopbaarheid van onze onderneming. Tevens schetsten ze ook een duidelijk beeld van de mogelijke trajecten die we kunnen volgen om tot een succesvolle bedrijfsoverdracht te komen. Een ware aanrader!” Kevin Ducheyne Boechout, Overlater