a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

MARY BEARD Knjiga posega v samo jedro sodobnih razprav na področjih ženskih študij, študij spola, zgodovine žensk ter feministične teorije in prinaša pomembno novost, povezano z integrativnim in transdisciplinarnim raziskovanjem nadvse aktualnega znanstvenega področja in naših vsakdanjih življenj. V prvem delu se posveča glasovom žensk v javnosti, v drugem pa se dotika razmerja med spolom in oblastjo oz. investicije oblastnih razmerjih v družbene pojave, povezane z diskriminacijo žensk in moško dominacijo. (iz recenzije Eve Bahovec)

Mary Beard ŽENSKE IN OBLAST

Mary Beard je profesorica antične zgodovine na Newnham College v Cambridgeu. Je urednica za antiko pri The Times Literary Supplement (TLS) in redna sodelavka London Review of Books ter avtorica zgodovinskih dokumentarnih serij za BBC. V uspešnici The Roman Triumph (Harvard University Press, 2007) se posveča raziskovanju vsakdanjega življenja v Pompejih. Številne študije je posvetila antičnem Rimu in klasikom. Je piska bloga in aktivna na Twitterju, kjer je pogosto tarča žolčnih napadov. Leta 2013 so ji grozili s smrtjo.

Ženske in oblast

Manifest Ženske in oblast je pronicljiva analiza dominantnega, mizoginega diskurza, ki ovira in stigmatizira ženske pri njihovem javnem delovanju. Da bi dokazala ukoreninjenost in dolgotrajnost izključevalnih praks, Mary Beard seže vse do antičnega sveta. Ženski nepokorščini in uporu moškim dominantnim obrazcem so namreč že v antiki sledili stigma, izključitev, posmeh. Ne le da so bile ženske prisiljene k javnemu molku; ko so se odločile za besedo, je bila ta označena kot neprimerna. Avtorica prepričljivo pokaže kontinuiteto oviranja ženskega javnega nastopanja in političnega delovanja, ob tem pa presega preprosto diagnozo mizoginije in se s knjigo učinkovito bojuje proti njej. Ta poznavalsko, a obenem poljudno napisana knjiga o eni pomembnejših feminističnih in politoloških tem, ki je izšla v več ponatisih in je doživela uspeh tudi zunaj anglosaškega sveta, je zdaj na voljo bralkam in bralcem tudi v slovenskem jeziku.

manifest

ISBN 978-961-06-0276-7

ISBN 978-961-06-0276-7

9 789610 602767

Ženske in oblast_naslovka FINAL.indd 1

2.12.2019 12:09:38


Zenske_in_oblast_FINAL.indd 1

3.12.2019 15:01:58


ŽENSKE IN OBLAST: MANIFEST Naslov izvirnika Women & Power: A Manifesto Copyright © Mary Beard Publications Ltd, 2017, 2018 © za slovensko izdajo: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2019. Avtorica Mary Beard Prevod Uršula Rebek Urednica slovenske izdaje in avtorica spremne besede Marta Verginella Recenzentki Eva Bahovec, Marta Verginella Jezikovni pregled Anja Božič Lektura spremne besede Eva Vrbnjak Korektura Manca G. Renko Oblikovanje in prelom Jure Preglau Založila in izdala Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Za založbo Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete Ljubljana, 2019 Prva izdaja Naklada 300 izvodov Tisk Birografika Bori, d. o. o. Cena 14,90 EUR Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 308-055.2 BEARD, Mary, 1955Ženske in oblast : manifest / Mary Beard ; [prevod Uršula Rebek ; avtorica spremne besede Marta Verginella]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 Prevod dela: Women & power ISBN 978-961-06-0276-7 COBISS.SI-ID 302902016

Zenske_in_oblast_FINAL.indd 2

3.12.2019 15:01:58


MARY BEARD

Ženske in oblast manifest

Zenske_in_oblast_FINAL.indd 3

3.12.2019 15:01:58


Zenske_in_oblast_FINAL.indd 4

3.12.2019 15:01:58


Kazalo Predgovor 7 Ženski glas v javnosti

9

Ženske na oblasti

47

Epilog

87

Reference in nadaljnje branje

91

Zahvala 97 Marta Verginella: »Ko bodo celo mačke nehale moriti ptice« 101 O avtorici

109

Imensko kazalo

111

Zenske_in_oblast_FINAL.indd 5

3.12.2019 15:01:58


Zenske_in_oblast_FINAL.indd 6

3.12.2019 15:01:58


Predgovor

Predgovor Ženske na Zahodu imajo dovolj razlogov, da slavijo; nikar ne pozabimo. Moja mama se je rodila, preden so imele ženske pravico glasovanja na parlamentarnih volitvah v Veliki Britaniji. Dočakala je žensko na čelu vlade. Ne glede na svoje poglede na Margaret Thatcher je bila vesela, da je ženska naselila številko 10 na Downing Street, in ponosna je bila na svoj prispevek k nekaterim revolucionarnim spremembam 20. stoletja. V nasprotju s prejšnjimi generacijami je lahko imela kariero, se poročila in imela otroka (za njeno mamo je nosečnost pomenila nepreklicen konec učiteljskega poklica). Bila je izjemno sposobna ravnateljica velike osnovne šole v grofiji West Midlands. Prepričana sem, da je bila pravo utelešenje oblasti za generacije deklic in dečkov, ki jih je vodila. Toda moja mama je tudi vedela, da ni bilo vse tako preprosto, da je bila resnična enakopravnost med ženskami in moškimi še vedno stvar prihodnosti in da so bili razlogi tako za jezo kot za praznovanje. Vedno ji je bilo žal, da ni mogla obiskovati univerze (in je bila nesebično vesela, da sem lahko jaz ubrala to pot). Pogosto je bila razočarana,

7

Zenske_in_oblast_FINAL.indd 7

3.12.2019 15:01:58


Ženske in oblast

ker njeni pogledi in besede niso bili sprejeti tako resno, kot je pričakovala. In čeprav bi jo metafora ‘steklenega stropa’ zbegala, se je dobro zavedala, da je med vzpenjanjem po hierarhični lestvici videvala vse manj ženskih obrazov. Ko sem se na pobudo London Review of Books pripravljala na predavanji, ki sem ju imela leta 2014 in 2017, sem pogosto pomislila nanjo. Hotela sem dognati, kako bi razložila njej – kakor tudi sebi in seveda milijonom žensk, ki so jim še vedno skupne nekatere teh istih frustracij –, kako globoko so v zahodni kulturi zakoreninjeni mehanizmi, ki ženske utišajo, jih nočejo jemati resno in jih ločujejo (včasih prav dobesedno, kot bomo videli) od središč oblasti. Tukaj nam lahko svet stare Grčije in Rima pomaga osvetliti našega. Kadar gre za utišanje žensk, ima zahodna kultura tisočletja dolgo prakso.

8

Zenske_in_oblast_FINAL.indd 8

3.12.2019 15:01:58


Ženski glas v javnosti

Zenske_in_oblast_FINAL.indd 9

3.12.2019 15:01:59


Zenske_in_oblast_FINAL.indd 10

3.12.2019 15:01:59


Ženski glas v javnosti

Začela bi rada pri samem začetku, v tradiciji zahodne književnosti in prvem zabeleženem primeru moškega, ki ženski zapove, da naj ‘utihne’; reče ji, da njen glas ni primeren za javnost. V mislih imam trenutek, ki je bil pred skoraj 3000 leti ovekovečen na začetku Homerjeve Odiseje. Odisejo si zdaj radi predstavljamo kot epsko pripoved o Odiseju, o njegovih dogodivščinah in praskah med vračanjem domov iz trojanske vojne – medtem ko ga je žena Penelopa desetletja vdano čakala in kljubovala pritiskom snubcev, ki so jo silili k poroki. Toda Odiseja je prav tako zgodba o Telemahu, Odisejevem in Penelopinem sinu. Je zgodba o njegovem odraščanju in o tem, kako skozi ep dozori iz dečka v moža. Ta proces se začne v prvi knjigi pesnitve, ko se Penelopa iz svojih soban spusti v veliko palačno dvorano, kjer naleti na kopico snubcev, ki jih zabava bard; poje o grških junakih in njihovem težavnem vračanju domov. To ji ne ugaja, zato pred vsemi zaprosi, naj izbere drugo, bolj vedro pesem. Na tem mestu posreduje Telemah. »Mati,« reče, »vrni se nazaj v sobane in nadaljuj s svojim delom, tkanjem in predenjem … Govor je moška zadeva, vseh mož, predvsem pa mene; v tej hiši namreč odločam jaz.« Nakar Penelopa odide in se vrne v svoje prostore.

11

Zenske_in_oblast_FINAL.indd 11

3.12.2019 15:01:59


1. Na posodi iz 5. stol. pr. n. ĹĄt. je prikazana Penelopa za statvami (tkanje je bilo vedno znak dobre grĹĄke gospodinje). Pred njo stoji Telemah.

Zenske_in_oblast_FINAL.indd 12

3.12.2019 15:01:59


Ženski glas v javnosti

V zelenčevem utišanju izkušene Penelope, ženske srednjih let, je nekaj rahlo smešnega. Vendar pa lepo ponazarja, kako prav na začetku zapisanega, ženskega glasu v zahodni kulturi javno ni mogoče slišati. Še več, po Homerju je za odraščajočega moža bistvenega pomena to, da se nauči nadzorovati javno izražanje in da zna utišati žensko vrsto. Izrečene Telemahove besede so vsekakor pomenljive. Ko reče: »Govor je moška zadeva,« uporabi besedo mythos – ne v smislu ‘mita’, kakor smo ga sami prevzeli. V homerski grščini ta predstavlja avtoritativen javni govor in ne klepetanja, čvekanja ali opravljanja, kot ga zmore vsakdo – vključno z ženskami, oziroma še posebej ženske. Zanima me torej odnos med klasično homerskim trenutkom utišanja žensk in nekaterimi načini preprečevanja javnega oglašanja žensk v naši sodobni kulturi in politiki, od ministric do najmanj vidnih članic družbe. Gre za dobro poznano gluhoto, ki jo lepo parodira stara Puncheva karikatura: »Gospa Triggs, to je izvrsten predlog. Morda bi ga želel realizirati kateri od prisotnih mož.« Rada bi ugotovila, kako je to povezano z žaljivkami, ki so jih tudi danes deležne mnoge ženske, ki spregovorijo. Pri tem se mi poraja tudi misel o povezavi med

13

Zenske_in_oblast_FINAL.indd 13

3.12.2019 15:01:59


MARY BEARD Knjiga posega v samo jedro sodobnih razprav na področjih ženskih študij, študij spola, zgodovine žensk ter feministične teorije in prinaša pomembno novost, povezano z integrativnim in transdisciplinarnim raziskovanjem nadvse aktualnega znanstvenega področja in naših vsakdanjih življenj. V prvem delu se posveča glasovom žensk v javnosti, v drugem pa se dotika razmerja med spolom in oblastjo oz. investicije oblastnih razmerjih v družbene pojave, povezane z diskriminacijo žensk in moško dominacijo. (iz recenzije Eve Bahovec)

Mary Beard ŽENSKE IN OBLAST

Mary Beard je profesorica antične zgodovine na Newnham College v Cambridgeu. Je urednica za antiko pri The Times Literary Supplement (TLS) in redna sodelavka London Review of Books ter avtorica zgodovinskih dokumentarnih serij za BBC. V uspešnici The Roman Triumph (Harvard University Press, 2007) se posveča raziskovanju vsakdanjega življenja v Pompejih. Številne študije je posvetila antičnem Rimu in klasikom. Je piska bloga in aktivna na Twitterju, kjer je pogosto tarča žolčnih napadov. Leta 2013 so ji grozili s smrtjo.

Ženske in oblast

Manifest Ženske in oblast je pronicljiva analiza dominantnega, mizoginega diskurza, ki ovira in stigmatizira ženske pri njihovem javnem delovanju. Da bi dokazala ukoreninjenost in dolgotrajnost izključevalnih praks, Mary Beard seže vse do antičnega sveta. Ženski nepokorščini in uporu moškim dominantnim obrazcem so namreč že v antiki sledili stigma, izključitev, posmeh. Ne le da so bile ženske prisiljene k javnemu molku; ko so se odločile za besedo, je bila ta označena kot neprimerna. Avtorica prepričljivo pokaže kontinuiteto oviranja ženskega javnega nastopanja in političnega delovanja, ob tem pa presega preprosto diagnozo mizoginije in se s knjigo učinkovito bojuje proti njej. Ta poznavalsko, a obenem poljudno napisana knjiga o eni pomembnejših feminističnih in politoloških tem, ki je izšla v več ponatisih in je doživela uspeh tudi zunaj anglosaškega sveta, je zdaj na voljo bralkam in bralcem tudi v slovenskem jeziku.

manifest

ISBN 978-961-06-0276-7

ISBN 978-961-06-0276-7

9 789610 602767

Ženske in oblast_naslovka FINAL.indd 1

2.12.2019 12:09:38

Profile for Znanstvena zalozba FF

Ženske in oblast. Manifest  

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete je izšlo eno temeljnih sodobnih feminističnih del, Ženske in oblast britanske akademičarke, klas...

Ženske in oblast. Manifest  

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete je izšlo eno temeljnih sodobnih feminističnih del, Ženske in oblast britanske akademičarke, klas...

Advertisement