Sodobna kitajščina 1, delovni zvezek

Page 1

SODO KITAJ ISBN 978-961-06-0357-3

Delovni zvezek je spremljevalno gradivo k učbeniku SODOBNA KITAJŠČINA 1 (2018), ki na razgiban in kreativen način dopolnjuje snov osnovnega učbenika. Skrbno zasnovane vaje so namenjene usvajanju in utrjevanju kitajščine na začetni stopnji. Raznolike naloge popeljejo uporabnika na pot aktivne uporabe besedišča in stavčnih struktur, spodbujajo razvoj strategij razumevanja in sporočanja, predvsem pa stremijo k nenehni uporabi novo naučenega v konkretnem življenjskem kontekstu. Zaradi svoje zasnove je delovni zvezek primeren tako za tiste, ki si želijo sistematičnosti in postopnega prehoda od lažjega k težjemu, kot tudi za tiste, ki želijo preseči okvir predvidljivih učnih gradiv in se spoprijeti z zahtevnejšimi miselnimi orehi v tujem jeziku.

Sodobna kitajscina_delovni_zvezek_naslovka_1.indd 1

MATEJA PETROVČIČ je izre-

CHENG YO-NING je učiteljica

dna profesorica na Oddelku za azijske študije FFUL. Poučuje sodobni kitajski jezik, vsebine s področja kitajskega jezikoslovja in jezikovnih tehnologij ter razvija spletne vsebine za učenje kitajščine. Raziskovalno se ukvarja z različnimi vidiki sodobne kitajščine in korpusnim jezikoslovjem. Je članica Sveta Evropskega združenja za poučevanje kitajščine (EACT), članica Evropskega združenja za kitajsko jezikoslovje (EACL) in Evropskega združenja za kitajske študije (EACS).

kitajščine z Državne univerze za izobraževanje v Tajpeju (Guoli Taibei jiaoyu daxue). Odlikujejo jo bogate izkušnje s poučevanjem otrok in odraslih, vodila pa je tudi mnoge izpopolnjevalne tečaje za usposabljanje učiteljev kitajščine. Od leta 2018 dalje je gostujoča predavateljica na Oddelku za azijske študije FFUL. Med njena področja delovanja sodijo oblikovanje učnih načrtov, urejanje učbenikov, izdelava učnih gradiv, poučevanje kulture ter medkulturne raziskave.

CHENG YO-NING, MATEJA PETROVČIČ: SODOBNA KITAJŠČINA 1 DELOVNI ZVEZEK

9 789610 603573

CHENG YO-NING, MATEJA PETROVČIČ

SODOBNA KITAJŠČINA 1 DELOVNI ZVEZEK Oddelek za azijske in afriške študije Ljubljana 2020

18. 08. 2020 07:56:01SODOBNA KITAJŠČINA 1 Delovni zvezek Začetna stopnja

Ljubljana 2020Uvodnik

3Kazalo

Kazalo Uvodnik Kazalo 1 Glasovna podoba kitajskega jezika 2 Pismenke 3 同學們好 4 兄弟姐妹 5 幾月幾號 6 你属什么 7 茶酒飲料 8 老张卖瓜 9 我來請客 10 爱好运动 11 東西南北 12 在城市里 13 往前面走 Literatura in viri Viri slik in ilustracij

5Glasovna podoba kitajskega jezika

1

7

Glasovna podoba kitajskega jezika

1.1

汉语拼音 Hanyu pinyin

Spoznali ste strukturo sistema Hanyu pinyin. Obkrožite zloge, ki v tej črkovni pisavi zagotovo ne obstajajo. Za rešitev te naloge ni treba poznati vseh zlogov na pamet, temveč je dovolj razumevanje glasovne podobe kitajskega jezika.

man

sam

link

kra

lu

zhi

kang

zhao

nan

jie

shuo

shang

qu

män

slan

xia

xiong

zhu

pel

pak

si

ga

bush

tao

qiao

jian

hwa

hej

tan

stan

lao

an

auf

ab

zen

sen

Ustrezno povežite:

q x j

mehki š (ś) mehki č (ć) mehki dž (đ)

1.2

声调符号 Pozicija diakritičnega znaka

Diakritični znak postavite na pravo mesto v zlogu.

TIAN

KUO

BIE

SUI

HUA

WEI

XIU

GOU

QIONG

MAI

SOU

PEI

XIU

KAO

LIE

SHUI

TUO

LIANG

1.3

音节比较 Primerjava zlogov

V kateri skupini se vse črke U izgovarjajo kot [ü]? a) yu, xu, jun, nü, qu b) mu, qu, zhu, xu, lu c) shu, xu, zhu, nu, lu d) nu, yun, jun, jue, mu e) yun, yu, xu, shu, shun V kateri skupini je zlog, kjer se črka A ne izgovarja kot samoglasnik [a]? a) gao, san, lai, gan, jiang b) xiang, hang, lan, ba, pao c) man, yan, yang, xiang, lia d) jia, xia, ta, zai, gan e) rao, kao, fan, tan, ban


8

Sodobna kitajščina 1: delovni zvezek

V kateri skupini je zlog, kjer se črka E ne izgovarja kot polglasnik [ǝ]? a) te, de, ge, ze, re b) re, ze, he, ke, ne c) ne, le, te, ke, he d) re, te, ye, se, me e) che, zhe, she, re, ke V kateri skupini se VSI soglasniki izgovarjajo enako kot v slovenščini? a) H, K, L, Z, S, C b) D, R, T, P, S, G c) M, H, F, L, N, S d) F, G, H, P, J, R e) T, R, S, Z, H, G

1.4

听力 Slušno razumevanje

田馥甄 Hebe Tien [LOVE!] Večkrat poslušajte besedilo pesmi in zapišite zloge, ki jih slišite. Ena pismenka, en zlog.

我_____ 愛_____ 你_____

你_____ 愛_____ 她_____

她_____ 愛_____ 她_____

她_____ 愛_____ 他_____

你_____ 愛_____ 我_____

我_____ 愛_____ 他_____

他_____ 愛_____ 他_____

他_____ 愛_____ 她_____

咦?怎麼這世界_____ 已經沒有人相愛_____ 怎麼這世界

每個人都不快樂_____

怎麼這世界

每個人都愛別人_____

不愛自己_____

S pomočjo naslednjih namigov prevedite prvo in hkrati naslednjo kitico pesmi.

我 jaz 你 ti 他 on 她 ona 愛 ljubiti 我愛你 你愛她 她愛她 她愛他 你愛我 我愛他 他愛他 他愛她

Jaz ljubim tebe, ti ljubiš njo,


Glasovna podoba kitajskega jezika

全世界我最喜歡你(可是你都不知道) 演唱:來吧!焙焙! Pesem lahko poiščete tudi z iskalnim nizom »Come On! Bay Bay!«. Izpišite zadnje zloge vsakega verza. Razumljivo je, da na tem mestu besedila še ne razumete. Osnovni namen vaje je, da se počasi navadite na glasovno podobo kitajščine.

今天天氣很好______ 太陽出來了______ 風兒輕輕吹______ 鳥兒嘰嘰叫______ 你心情也很好______ 臉上總是笑______ 笑的真可愛______ 可惜不是對我笑______ 真的好喜歡你______ 希望你知道______ 寫一首歌給你______ 又害怕你聽到______ (你聽到______) 全世界我最喜歡你______ 可是你都不知道______ 因為你不喜歡我______ 你比較喜歡睡覺______ 全世界我最喜歡你______ 可是你都不知道______ 我會提醒 你起床尿尿______ 拜託你喜歡我 好不好______ 你說我像流氓______ 我衝去買刮鬍刀______ 你說你有點肉______ 沒關係我送你減肥藥______ 反正那都不重要______ 那都不重要______ 小妞我好喜歡你______ 這比較重要______ (比較重要______) 真的好喜歡你______ 希望你明瞭______ 唱首歌給你聽______ 大聲到你聽到______ 全世界我最喜歡你______ 可是你都不知道______ 因為你有點笨不知道______ 我心在發燒______

9


10

Sodobna kitajščina 1: delovni zvezek

全世界我最喜歡你______ 可是你都不知道______ 我會對你 很好非常好______ 拜託你喜歡我 好不好______ 全世界我最喜歡你______ 你都不知道______ 你有點笨我知道______

笨笨的很好______

全世界我最喜歡你______ 可是你都不知道______ 我的青春 在為你燃燒______ 拜託你喜歡我 好不好______


Pismenke

2

11

Pismenke 数数汉字 Poglejte in preštejte

2.1

Oglejte si besedilo pesmi »Come On! Bay Bay!« iz vaje 1.4, preštejte, kolikokrat se dana pismenka v besedilu ponovi, in odgovore zapišite na črto. Pismenka iz rešenega primera se izgovori hěn, kako se izgovorijo ostale pismenke, ste izvedeli v vaji 1.4, pismenka, ki se tam ni pojavila na koncu verza, pa se izgovori bù.

1. 「很」有(yǒu) 2. 「你」有 3. 「我」有 4. 「不」有 5. 「好」有 6. 「道」有

4 個(ge)

個 個 個 個 個

相似的笔顺与部件 Podobne poteze in deli pismenk

2.2

Opazujte, katero potezo ali sklope potez imajo naslednje pismenke.

1 A B C

2

3

4

5

6

7

8

9

一丨刂亻丶丷亠 乛ㄏ ノ亅 彳冫 宀 冖 广 乀 レ 氵⺌ ⺈

10

11

12

辶土 廴士

们 冰 中 厅 这 写 到 很 健 4a

廣 高 見 貝 木 先 衣 天 夭 着 事 关 师 举 回 医 声 色 食 字 在 清 术 常 兄 道 你


12

2.3

Sodobna kitajščina 1: delovni zvezek

推荐的网页 Priporočene spletne strani za pravilno pisanje pismenk

Spodnje aplikacije so na voljo za tradicionalne (T) in/ali poenostavljene (K) pismenke.

Hanziwu (T & K) https://www.hanzi5.com/

Arch Chinese (T & K) http://www.archchinese.com/

Yellowbridge (T & K) https://www.yellowbridge.com/chinese/characterdictionary.php

Zdic.net (K) https://www.zdic.net/

StrokeOrder.info (K) http://www.strokeorder.info/

笔画查询 Bihua chaxun (K) https://bihua.51240.com/

Learning Program for Stroke Order of Frequently Used Chinese Characters (T) https://stroke-order.learningweb.moe.edu.tw/ (spletna različica) https://strokeorder.learningweb.moe.edu.tw/mobiles/home.rbt

(mobilna različica)


Pismenke

S pomočjo predstavljenih pravil in omenjenih strani ugotovite, kako pišemo naslednje pismenke ali njihove dele. Prepišite jih tako, da vsakič dodate potezo več.

忄 扌 氵 犭 弋 几 文 口 毛 丰 父 门

13


SODO KITAJ ISBN 978-961-06-0357-3

Delovni zvezek je spremljevalno gradivo k učbeniku SODOBNA KITAJŠČINA 1 (2018), ki na razgiban in kreativen način dopolnjuje snov osnovnega učbenika. Skrbno zasnovane vaje so namenjene usvajanju in utrjevanju kitajščine na začetni stopnji. Raznolike naloge popeljejo uporabnika na pot aktivne uporabe besedišča in stavčnih struktur, spodbujajo razvoj strategij razumevanja in sporočanja, predvsem pa stremijo k nenehni uporabi novo naučenega v konkretnem življenjskem kontekstu. Zaradi svoje zasnove je delovni zvezek primeren tako za tiste, ki si želijo sistematičnosti in postopnega prehoda od lažjega k težjemu, kot tudi za tiste, ki želijo preseči okvir predvidljivih učnih gradiv in se spoprijeti z zahtevnejšimi miselnimi orehi v tujem jeziku.

Sodobna kitajscina_delovni_zvezek_naslovka_1.indd 1

MATEJA PETROVČIČ je izre-

CHENG YO-NING je učiteljica

dna profesorica na Oddelku za azijske študije FFUL. Poučuje sodobni kitajski jezik, vsebine s področja kitajskega jezikoslovja in jezikovnih tehnologij ter razvija spletne vsebine za učenje kitajščine. Raziskovalno se ukvarja z različnimi vidiki sodobne kitajščine in korpusnim jezikoslovjem. Je članica Sveta Evropskega združenja za poučevanje kitajščine (EACT), članica Evropskega združenja za kitajsko jezikoslovje (EACL) in Evropskega združenja za kitajske študije (EACS).

kitajščine z Državne univerze za izobraževanje v Tajpeju (Guoli Taibei jiaoyu daxue). Odlikujejo jo bogate izkušnje s poučevanjem otrok in odraslih, vodila pa je tudi mnoge izpopolnjevalne tečaje za usposabljanje učiteljev kitajščine. Od leta 2018 dalje je gostujoča predavateljica na Oddelku za azijske študije FFUL. Med njena področja delovanja sodijo oblikovanje učnih načrtov, urejanje učbenikov, izdelava učnih gradiv, poučevanje kulture ter medkulturne raziskave.

CHENG YO-NING, MATEJA PETROVČIČ: SODOBNA KITAJŠČINA 1 DELOVNI ZVEZEK

9 789610 603573

CHENG YO-NING, MATEJA PETROVČIČ

SODOBNA KITAJŠČINA 1 DELOVNI ZVEZEK Oddelek za azijske in afriške študije Ljubljana 2020

18. 08. 2020 07:56:01


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.