Page 1

AURE ROMA ISBN 978-961-237-612-3

Aurea Roma je učbenik začetnega pouka latinščine. Besedila lekcij so izbrana na podlagi rimske zgodovine od njenih začetkov (doba kraljev) do konca republike. Tako se študent uči temelje latinskega jezika ob spoznavanju virov za rimsko republikansko zgodovino, snov pa ponovi z vajami, ki govorijo o rimski književnosti, o realijah rimske civilizacije in o glavnih elementih izobrazbe v republikanskem Rimu.

BREDA ČOP je lektorica za

Lekcije so v prvem delu prirejeni teksti rimskih avtorjev, v drugem delu pa originalna latinska besedila. Dodane so najosnovnejše slovnične preglednice. Zaradi priročnosti in boljše uporabnosti učbenika je slovarček, ki sodi k lekcijam, natisnjen posebej.

latinski jezik na Oddelku za klasično filologijo. Vodi tečaje začetne in nadaljevalne latinščine na prvi in drugi stopnji za študente umetnostne zgodovine, zgodovine, arheologije in romanistike. Poleg učbenika Aurea Roma je napisala nekaj člankov o jeziku in poučevanju latinščine, iz latinščine je prevedla več krajših besedil in dve knjigi.

BREDA ČOP: AUREA ROMA UČBENIK ZA LATINŠČINO

9 789612 376123

BREDA ČOP

AUREA ROMA

UČBENIK ZA LATINŠČINO Oddelek za klasično filologijo Ljubljana 2013


Breda Čop

AUREA ROMA: UČBENIK ZA LATINŠČINO

Ljubljana 2013


AUREA ROMA:

Učbenik za latinščino Avtorica: Breda Čop Recenzenta: Matjaž Babič, Rajko Bratož Strokovni pregled: Martin Benedik

© Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2000, 2004, 2005, 2013. Vse pravice pridržane. Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Izdal: Oddelek za klasično filologijo Za založbo: Branka Kalenić Ramšak, dekanja Filozofske fakultete Vodja Uredništva visokošolskih in drugih učbenikov: Janica Kalin Naslovnica: VBG d. o. o. Slika na naslovnici: Maketa antičnega Rima: Italo Gismondi, Museo della Civiltà Romana Tisk: Birografika Bori, d. o. o. Ljubljana, 2013 Tretja, dopolnjena izdaja. Drugi natis. Naklada: 300 izvodov Cena: 14,78 EUR

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.124'02(075.8) ČOP, Breda Aurea Roma. Učbenik za latinščino / Breda Čop. - 3. dopolnjena izd., 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 ISBN 978-961-237-612-3 269442816


PARS PRIMA

Začetki Rima in sedem kraljev (do leta 509 pr. Kr.)

Zgodovina 12. stol.: trojanska vojna 753: po legendarnem izročilu ustanovitev Rima Sedem kraljev: 753 – 715: Romul 715 – 672: Numa Pompilij 672 – 641: Tul Hostilij 641 – 616: Ank Marcij 616 – 578: Tarkvinij Prisk 578 – 534: Servij Tulij 534 – 509: Tarkvinij Ošabni 509: padec kraljevine

Književnost Predliterarna doba: najstarejši napisi

1


LECTIO PRIMA

De fabula Aeneae I / In Africa /

Fabulae poetarum sunt: incolae Romae non indigenae, sed advenae ex Asia sunt. Nam Italia patria nova Aeneae est, e patria Troia in fuga est. Nunc vero Aeneas in Africa, apud reginam Elissam, est. “Elissa, ubi es? Advena hic est, advena est Aeneas!” Fortuna advenae misera est. Pugna cum Graecia facta causa malae fortunae est. Victoria Graeciae est causa magnae ruinae Troiae. Cum Aenea etiam nautae in Africa sunt. Elissae magna copia est. In regia puellae cum regina sunt. Elissa et puellae Poenae sunt. Poenae advenis benevolae sunt. Aeneas Elissae: “Amica es, bona femina es, Elissa!” Etiam nautae puellis: “Amicae estis, puellae!” Regina et puellae contentae sunt. Regina Aeneae: “Contenta sum!” Etiam puellae nautis: “Contentae sumus.” Bona fortuna reginae puellis grata est, item fortuna puellarum reginae grata est. Sed umbra divina Aeneae: “Nunc in Africa es, sed nova patria tua in Italia est.” Ita ante auroram Aeneas in Africa non iam est, sed in fuga ad Italiam est. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proverbia et sententiae: Hic et nunc. Historia magistra vitae. (Cicero) Aurora Musis amica. Roma aeterna. (Tibullus)

2


SLOVNICA: 1. deklinacija; glagol esse PRIMER: Puellae, Africa pulchra est, apud bonam reginam contentae sumus. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAJE I. Besedo roža prevedi v pravilnem sklonu: …bliski padajo kakor rože…iz bogve katerega praznika rož. (Kovič)

Jaz pa sem z rožami roža: pomešam se mednje – mimo bi šel in me ne bi razbral iz mojih družic. (Župančič)

Fant, ki je dekleta z rožo bil okitil. (Kajuh)

Le rože še nekje dehtijo. (Anton Vodnik)

..in slana sklanja glave bolnim rožam.. (Murn)

Fant je videl rožo čudotvorno. (Cankar)

Utihnil je škrjančkov, rož in žita glas. (Golar)

In djal sem ti, da roža si mi rož. (Kette)

Odločeni so roži kratki dnovi, ki pride nanjo pomladanska slana. (Prešeren)

Padale z neba ste kakor vele rože cvet, ki pade brez semena. (Gradnik)

Ljubljana nam bo spet cvetela, roža bela. (Lili Novy)

Ohrani Bog te v cveti, planinska roža ti! (Gregorčič)

II. Prevedi besede v ležečem tisku: 1. Enej mora zgraditi novo domovino. 2. Iz Troje, ki je njegova domovina, je zbežal. 3. Svoje življenje je posvetil domovini. 4. V veliki bitki z usodo nismo bile zadovoljne. 5. Prijateljica, rešila si moje življenje in življenje mojih mornarjev. 6. Z mornarji bom šel v Italijo. III. Prevedi naslednje izraze: 1. v domovini - 2. pred zmago - 3. s prijateljico in z mornarji - 4. v domovino nove prijateljice - 5. o usodi bitke - 6. pri žalostni deklici - 7. kraljici, zadovoljni z lepo pokrajino - 8. pri prijateljicah dobre žene. IV. Prevedi: 1. Žena in Elisa (pravita): “Z usodo mornarjev in dobrih deklic sva zadovoljni.” - 2. Eneju in (njegovi) novi prijateljici je tudi (njuna) usoda všeč. - 3. Kraljica ima lepo palačo.- 4. Prijazne ste, deklice! - 5. Dobra si, kraljica! - 6. Tujec sem v Afriki, a pri dobri kraljici je tudi življenje tujca lepo.

3


LECTIO SECUNDA

De fabula Aeneae II / In Italia /

Aeneas ex Africa in Siciliam insulam, e Sicilia in Italiam navigat. In carinis annona non iam est. Magna inedia laborant. Itaque in terra Italiae praedam captant. Ibi Latinus regnat. Statim appropinquat et advenas propulsare optat. Aeneam evocat: “Appropinqua, advena, narra: Quis es? Unde cum nautis navigas? Quid optatis? Statim emigrate e terra mea, obtemperate indigenae - aut ad pugnam advenas provoco.” Aeneas: “E patria Troia navigo. Sed nunc Troia non iam est, nam ab incolis Graeciae cremata est. Nunc patriam novam quaeritamus. Hic esse amamus. Pugnare non recusamus.” In pugna aspera advenae magna audacia pugnant. Copiae Latinae nautas non superant. Post pugnam Latinus Aeneae dextram dat et amicitiam cum advenis firmat. Latinus etiam filiam Laviniam Aeneae dat. Aeneas multas et pulchras casas aedificat. Coloniam novam a Lavinia Lavinium appellat. Lavinia accolae iam pacta est. Itaque Turnus cum Aenea pugnat, sed indigenas cum advenis non superat. In pugna vero Latinus ad umbras properat et postea Aeneas regnat. (Fons: Livius) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proverbia et sententiae: Fama volat. (Vergilius) Parva scintilla saepe magnam flammam excitat. (Curtius Rufus) Cogito, ergo sum. (Descartes) Verae amicitiae sempiternae sunt. (Cicero)

4


SLOVNICA: 1. konjugacija: indikativ prezenta in imperativ I; imperativ I glagola esse; nikalni stavki PRIMER: Specta et narra: accolae Aeneam non superant. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAJE

I. Prevedi besede v ležečem tisku: 1. Huda lakota greni življenje mornarjev. - 2. Poleti iščemo senco gozdov. - 3. Zmaga je bila zagotovljena z novimi četami. - 4. Tujec ponudi deklici desnico. - 5. Dobra žena, pogasi veliki plamen! II. Prevedi naslednje izraze: 1. pred življenjem - 2. z ženami - 3. z otoka - 4. na poteh - 5. o spominu na boje (gen.) - 6. k senci gozdov - 7. pred zmagami čet. III. Prevedi stavke in jih postavi v nikalno obliko: 1. Čete so v senci gozda. - 2. Zgodbe mornarjev razveseljujejo deklice. - 3. Grška četa ubije trojansko kraljico. - 4. V pogumu čet je zmaga. - 5. Domača zemlja (=zemlja domovine), pogosto si vzrok za bitke (gen.). IV. Prevedi: 1. Deklice, ubogajte dobre žene! - 2. V (tej) deželi ni gozdov, je pa množica lepih razvalin. - 3. Poglej solze majhne deklice in bodi dobra, prijateljica! - 4. Niste zadovoljne z življenjem, žene. - 5. Pri kraljici rade prebivamo (=ljubimo prebivati) in nismo nesrečne. - 6. Moja dolžnost (=skrb) je, bojevati se z veliko drznostjo. - 7. (Svoje) življenje dajem (na razpolago) domovini. - 8. Zvezda ne kaže poti v Afriko, ampak v Italijo.

5


LECTIO TERTIA

De Ascanio Vita Aeneae quieta non est. Turnum superat, nunc vero Mezentius, Turni amicus et dominus Etruscorum, ad pugnam Aeneam provocat. Mezentius enim contentus non est, nam copiae vicinorum magnae sunt. Gloria Etruscorum per totam Italiam nota est. Aeneas animos Latinorum conciliare desiderat, nam Latini sine domino sunt. Ideo et populum suum et populum Latinorum Latinos appellat. Nunc cum Etruscis pugnare paratus est. Pugna Latinis secunda, domino misero ultima est. Ascanius, filius Aeneae et Laviniae, nondum maturus est. Lavinia: “Mi fili, nunc regnas. Nondum vir es, sed regina sum et filium meum, adhuc puerum, adiuvo.” Ita tutela Laviniae regnat. Mox familiis Latinis multi liberi sunt et Latini Ascanio narrant: “Domine, ager Latinus parvus est. In parva colonia habitamus.” Ascanius vero: “Amici, adiuvate dominum!” Ita cum amicis et magno numero servorum Albam Longam in amoeno loco aedificat. Opulentia Latina magna est, itaque neque Mezentius Etruscique neque populi vicini Ascanium ad pugnam provocant. Viri, feminae liberique Latini laeti sunt. Ita per multos annos familia Aeneae in Italia regnat. (Fons: Livius) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proverbia et sententiae: Asinus asinum fricat. Libri amici sunt. Gloria discipuli, gloria magistri. Lupus in fabula. (Terentius) Magna cena stomacho magna poena. Medicus curat, natura sanat.

6


SLOVNICA: 2. deklinacija /-us, -er/; atributivni genetiv PRIMER: Mi amice, liberi domini nostri pulchros libros amant. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAJE

I. Označene besede prevedi v pravilnem sklonu: 1. Moji prijatelji poznajo ta kraj. - 2. Bogovi so gospodarji dežel. - 3. Sin mojega prijatelja se zahvaljuje bogovom svoje domovine. - 4. Gospodar, zahvali se temu sužnju! - 5. V duhu ponovno vidim svoje prijatelje. - 6. Gospodarjev sin, daj novo rožo deklici! - 7. Prijateljičina družina ima tri otroke, dva sta dečka, ena je deklica.

II. Naslednje izraze prevedi z veznikoma et in -que, nato jih postavi v nikalno obliko /z veznikom neque/: 1. pot in zid - 2. slava bojev in zmaga čet - 3. dober gospodar in sužnjev sin - 4. število let in množica skrbi - 5. sin, hči in sosedovi otroci.

III. Prevedi stavke: 1. Skrb sužnja je, delati na gospodarjevi zemlji. - 2. Prijatelj, sin dobrega moža si! - 3. Revni deček namerava prebivati s prijaznimi dečki in deklicami v prijetnem kraju. - 4. Bogovi niso vedno niti gospodarji niti prijatelji. - 5. Število let ženskam ne povzroča (= vzbuja) vedno skrbi. - 6. Ubogi sin, tvoja žalost je tudi moja skrb. - 7. Otrok, pomagaj revežem in (jim) nesi hrano, kajti trpijo veliko lakoto! - 8. Pred bitko bogovi četam vlivajo (= dajejo) pogum. - 9. Rimljani, bodite hvaležni bogovom, če (vam) naklanjajo (= dajejo) zmago!

7


LECTIO QUARTA

De Romulo et Remo Litterae Latinae fabulam de primordiis oppidi Romae narrant: Postremo Proca imperium Albanorum tenet. Regnum bono filio legat: “Fili Numitor, semper patriam in animo habe, dominus Albae es!” Liberos monet: “Filii mei, boni este! Deos timete!” Amulius, malus filius, Procae non paret, sed cogitat: “Iram deorum non timeo.” Mala parat: dominum verum demovet, filios domini necat, filiam Rheam Silviam deae Vestae vovet. Ita innupta esse debet. Rhea in silva ambulat et Mars deus puellam videt. Ut fama est, pueri gemini Romulus et Remus dei feminaeque filii sunt. Amulius iratus servo imperat: “Serve, pueros in aquam porta!” Servus pueros in alveo collocat. Liberi lacrimant et lupa e silva vicina properat, geminos non necat, sed vitam servat. Tum Faustulus, servus Amulii, pueros educat. Gemini, iam adulti, putant: “Viri sumus neque pericula timemus.” Amulium necant et denuo regnum Albanorum avo dant. Nunc Romulo et Remo bonum consilium est. In ripa fluvii oppidum novum aedificare in animo habent. Dominus Romulus est, nam dei numero vulturiorum Romulum designant. Amici Romulum salutant. Remus vero ridet: “Romule miser, muri ridiculi sunt!” Romulus violatus Remum ad pugnam provocat et necat. Romulus oppidum aedificat et a Romulo, id est e litteris ‘Romulus’, Romam appellat. Inde Romani antiqui annos numerant. (Fons: Livius) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proverbia et sententiae: Periculum in mora. (Livius) Non multa, sed multum. Nihil semper floret. Inter arma silent Musae. Et arma et verba vulnerant. Litterae sunt divitiae. (Petronius)

8


SLOVNICA: 2. deklinacija /-um/; 2. konjugacija PRIMER: Romulus Romam aedificat, imperium oppidi novi tenet neque pericula timet. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAJE I. Prevedi besede v ležečem tisku: 1. Opominjajte nas, če bomo delali slabe (stvari)! - 2. Pripraviti morate kosilo, s pozornostjo pripravljamo prijateljem veselje. - 3. Deček, v roki imaš meč, nevarno je imeti meč v roki. - 4. Boj se nevarnosti! - 5. Pred nami je velika nevarnost, veliki nevarnosti se bližamo. - 6. Moj sin, ubogaj nasvet dobre žene! - 7. Lepe (stvari) nas razveseljujejo. II. Snežena kepa (Prevedi najprej preproste, nato še razširjene stavke): 1. Amici in silva ambulant: locus umbram praebet. 2. Amici cum filio domini in silva ambulant: ibi locus umbram et aquam praebet. 3. Amici cum filio domini liberisque vicini per agros domini et in silva ambulant: ibi locus umbram et copiam aquae praebet. III. Prevedi stavke in pravilno uporabi besede: littera,ae,f., litterae,arum,f., liber,i,m. in liberi,erorum,m: 1. (Ta) črka je majhna in ne sodi k drugim črkam (= ni kakor druge črke). - 2. Otrokovo pismo je dolgo. - 3. Mnogo knjig rimske književnosti otrokom ne ugaja. IV. Prevedi: 1. Barbari hitijo iz dežele Germanije. 2. Rimljani se bojijo množice barbarov in nevarnosti. 3. Pripravljajo bitko in spodbujajo prijatelje: “V bitki moramo imeti pogum!” 4. Zdaj se morajo z barbarskimi četami dolgo bojevati. 5. Po bitki barbari takoj odidejo s kraja, kjer so z ženami. 6. Rimljani se dolgo spominjajo zmage. (= Spomin na zmago dolgo ostane v dušah Rimljanov.) 7. Tudi rimska književnost pripoveduje o zmagi Rimljanov in ne hvali barbarov.

9


LECTIO QUINTA

De Sabinis

Roma iam valida est. Romani nautae periti et agricolae seduli sunt. Aegyptum notam et Corinthum opulentam visitant. Humum fecundam irrigant. Magnam vero curam habent: feminae non sunt, liberos non habent. Legati ad populos vicinos properant et orant: “Venite in oppidum nostrum! Conubium populo nostro oramus.” Sed legatos nusquam audiunt. Paulo post Romulus ludos parat et imperat: “Legati incolarum Romanorum, spectaculum nuntiate accolis nostris!” Multi veniunt, etiam accolae Sabini cum feminis liberisque. Iam spectaculum est; signum dant, incolae Romani Sabinas captant. Feminae lacrimant, Romulus ad Sabinas venit et animos raptarum mitigat. Sed Sabini contra Romanos arma movent. Medio in bello Sabinae intra indigenas et advenas veniunt et orant: “Venimus ad viros nostros, et ad Romanos et ad Sabinos. Finite proelium! Victoriam incolarum neque Romanorum neque Sabinorum optamus. Causa belli sumus - feminas Sabinas primas necare debetis. Quid in animo habetis? Viduas aut orbas habere? Oboedite bono consilio nostro!” Magnum silentium est. Deinde non solum amicitiam firmant, sed etiam deinceps Sabini cum Romanis habitant. (Fons: Livius) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proverbia et sententiae: Amat victoria curam. (Catullus) Per aspera ad astra. (Seneca Iun.) Nullum malum sine bono. In oculis animus habitat. Errare humanum est. (Hieronymus)

10


SLOVNICA: 1. in 2. deklinacija - izjeme; 4. konjugacija PRIMER: Incolae Romani Sabinique bono consilio feminarum Sabinarum oboediunt. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAJE

I. Najprej prevedi stavke, nato spremeni število (singular v plural, plural v singular) in tudi nove stavke prevedi: 1. Sabinec posluša Rimljana. - 2. Nameravamo priti k dobremu poljedelcu in se ne nameravamo sprehajati. - 3. Ubogam dober nasvet. - 4. Pridi in poglej! - 5. Brez vzroka opominjate prijatelje, (sami) se bojte! - 6. Če prideš ti ali če pride Marko ali če pridete (vsi), smo veseli. - 7. Naš mali sosed se igra sredi vrta.

II. Prevedi: NA PRISTAVI: 1. Prijateljev stric je izkušen mornar. 2. Obiskuje mnogo tujih dežel, zdaj prihaja iz rodovitnega Egipta. 3. Prijaznega moža s prijateljem rada obiščeva in poslušava. 4. Stanuje namreč na lepi pristavi, ki leži (= ležeči) ob (= ad) bregu Save. 5. Na velikem vrtu (ležečem) blizu pristave so košate jablane in visoke hruške. 6. Kako dobra so jabolka in kako okusne so hruške! 7. Na vrtu se mornarjev mali sin pogosto igra s sosedovimi otroki. 8. Otroke imam rad, čeprav včasih ne ubogajo odraslih. 9. Gospodar mora večkrat vpiti: “Pazi, moj sin! Pazite, otroci! Pridite k odraslim!” Otroci namreč ne opazijo in se ne bojijo nevarnosti. 10. Pogosto se odrasli skupaj z otroki sprehajamo po poljih in opazujemo delavne poljedelce. 11. Zvečer pripoveduje dobri mornar o mnogo čudovitih stvareh ali pa bere iz knjig slavnih pesnikov. 12. Tudi otroci radi poslušajo in so veseli (= čutijo veselje).

11


LECTIO SEXTA

De Numa Pompilio

Post Romulum Numa Pompilius Romanis imperat. Non est filius Romuli neque incola Romanus, sed iustus et pius Sabinus. Romam, armis conditam, iustitia et ritibus patriis de integro aedificare desiderat. Populum ferum et bellicosum metu deorum dearumque mitigare optat. Numam pium nympha Egeria adiuvat. Saepe populo narrat: “In silva, sub quercu alta, cum nympha Egeria congressus nocturnos habeo. Monitus Egeriae sunt multi: caerimonias retinere, deis incolas pios vovere, cultum et curam deorum habere, domus sacras aedificare debemus.” Multa et pulchra templa, porticus magnificas, aras sacras aedificat, ornat, deis dicat. Romanis Numa unicum exemplum est. Bonum dominum timent et sentiunt: “Dei Numam amant et monent.” Populi finitimi quoque putant: “Roma non castra, sicut antea, sed bonum et pium oppidum est. Verecundiam habere debemus, nam dei Romanos adiuvant.” Numa primus etiam annum ad cursus lunae dispensat. Sub imperio Numae per multos annos vita Romanorum tranquilla est. (Fons: Livius) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proverbia et sententiae: Senatus populusque Romanus. Manus manum lavat. (Seneca Iun., Petronius) Lapsus linguae. Lapsus calami. Usus magister egregius. (Plinius Iun.)

12


SLOVNICA: 4. deklinacija /-us/

PRIMER: Poetae versibus suis egregios senatus Romani viros celebrant. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAJE

I. Snežena kepa: 1. Moja tašča išče. 2. Moja tašča vedno išče ostre igle, pa (jih) ne najde. 3. Moja tašča vedno išče množico ostrih igel, pa (je) nikoli ne najde.

II. Prevedi: 1. Dominum consilium amici non delectat. - 2. Consilium domini amicus non laudat. - 3. Amicum consilium domini monet. - 4. Amicus consilium domini timet.- 5. Amicus consilio domini oboedit.

III. Prevedi: ČEŠČENJE BOGINJE DIANE BLIZU MESTA ARICIJE: 1. Mali Delos je Dianina domovina. 2. Diana ima oblast nad gozdovi in vodami (gen.). 3. Pogosto ima v svoji roki puščice in lok, s puščicami pobija zveri v gozdovih. 4. Zato so rimski poljedelci boginji hvaležni, kajti zveri škodujejo poljem in sadežem. 5. Sabinci častijo Diano sredi gozda, (ležečega) ob (=ad) mestu Ariciji. 6. Blizu mesta so jezero, sveti gaj, kjer je mnogo visokih hrastov in košatih bukev, in Dianin tempelj. 7. Žene in deklice prihajajo v nočni senci na sveti kraj. 8. Niti možje niti dečki ne smejo priti k obredu, slišijo pa velik hrup. 9. Deklice pripravljajo venčke rož in žene imajo v desni roki bakle. 10. Pripravijo lepega kozla in (ga) na oltarju žrtvujejo Diani.

13


AURE ROMA ISBN 978-961-237-612-3

Aurea Roma je učbenik začetnega pouka latinščine. Besedila lekcij so izbrana na podlagi rimske zgodovine od njenih začetkov (doba kraljev) do konca republike. Tako se študent uči temelje latinskega jezika ob spoznavanju virov za rimsko republikansko zgodovino, snov pa ponovi z vajami, ki govorijo o rimski književnosti, o realijah rimske civilizacije in o glavnih elementih izobrazbe v republikanskem Rimu.

BREDA ČOP je lektorica za

Lekcije so v prvem delu prirejeni teksti rimskih avtorjev, v drugem delu pa originalna latinska besedila. Dodane so najosnovnejše slovnične preglednice. Zaradi priročnosti in boljše uporabnosti učbenika je slovarček, ki sodi k lekcijam, natisnjen posebej.

latinski jezik na Oddelku za klasično filologijo. Vodi tečaje začetne in nadaljevalne latinščine na prvi in drugi stopnji za študente umetnostne zgodovine, zgodovine, arheologije in romanistike. Poleg učbenika Aurea Roma je napisala nekaj člankov o jeziku in poučevanju latinščine, iz latinščine je prevedla več krajših besedil in dve knjigi.

BREDA ČOP: AUREA ROMA UČBENIK ZA LATINŠČINO

9 789612 376123

BREDA ČOP

AUREA ROMA

UČBENIK ZA LATINŠČINO Oddelek za klasično filologijo Ljubljana 2013

Aurea Roma  
Aurea Roma  

Aurea Roma je učbenik začetnega pouka latinščine. Besedila lekcij so izbrana na podlagi rimske zgodovine od njenih začetkov (doba kraljev) d...

Advertisement