Page 1

Eet- en voedingsproblemen bij jonge kinderen

Informatie voor verwijzers en ouders

Teamleden dr. Daniëlle Van de Merwe, kinderpsychiater Patricia Boeykens, logopediste Isabel De Groote, orthopedagoge Ilse Vansant, klinisch psychologe

Contactpersonen dr. Daniëlle Van de Merwe (beleidsarts) Patricia Boeykens (coördinator)

ZNA Middelheim – UKJA Lindendreef 1 2020 Antwerpen 03 280 49 00 mi.ukja@zna.be

ww.zna.be Klik op: Informatie voor patiënten ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen

798 - ZNA296 - versie 1006

Routebeschrijving

www.zna.be

ZNA296_Brochure_297x210.indd 1-2

10/06/10 12:48


Even voorstellen Het infantteam voor kinderen met eet- en voedingsproblemen maakt deel uit van de Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA) en is gevestigd in ZNA Middelheim. Het aanbod richt zich op het jonge kind (0 tot 6 jaar) en zijn gezin. Wij werken multi-disciplinair. Betrokken disciplines zijn: › kinder- en jeugdpsychiater › psycholoog/orthopedagoog › logopedist › kinesist Ouders/verzorgers en kind worden doorheen de hele traject begeleid door één of meerdere vaste hulpverlener(s). Er wordt intensief samengewerkt met huisarts en/of kinderarts. Op indicatie is samenwerking met andere diensten mogelijk. Voor wie Voor kinderen en hun ouders: › met voedingsproblemen zoals ondergewicht, strijd rond eten, selectief eten, overgewicht, afbouw sondevoeding › deze problemen worden niet veroorzaakt door een zuiver lichamelijk probleem › tussen 0 en 6 jaar oud › verwezen door behandelend arts

Binnen kwaliteitsvolle hulpverlening hechten we belang aan wetenschappelijk onderzoek, scholing, psycho-educatie hulpverleners… Wat bieden wij Traject: verwijzing door huisarts of kinderarts. Aanmelding: ouders kunnen zelf contact opnemen met ons secretariaat voor een eerste gesprek. Informatie van de verwijzende arts is noodzakelijk. Intake: dit is de eerste afspraak, waarin we de problemen en de hulpvraag van ouders/verzorgers en kind verkennen. Dit is tevens de start van de onderzoeksfase. Onderzoeksfase: tijdens 5 à 8 contacten worden zowel kind-, ouder- als relatiefactoren in kaart gebracht. Dit heeft als doel de onderliggende factoren van de voedingsproblemen te verhelderen en zodoende een aangepast behandeladvies te kunnen geven. Behandelingsfase: afhankelijk van de voedingsproblematiek zijn er verschillende mogelijkheden: › ›

Werking

ouderbegeleiding waarbinnen coaching en training van ouders en kind centraal staat. Logopedische ondersteuning: stimulatie en training van mondmotorische vaardigheden zoals kauwen, slikken… Daarnaast ook aandacht voor gedrag van het kind dat een rol speelt bij het eten (weigeren, angsten, boosheid…). Thuisbegeleiding Ouder-kind interactiebegeleiding

We werken met ouders of verzorgers en kind tezamen, vanuit de visie dat jonge kinderen niet los kunnen gezien worden van hun verzorgende omgeving.

› ›

Binnen ons aanbod wordt daarom aandacht besteed aan problemen: › eigen aan het kind › eigen aan de relatie tussen ouders/verzorgers en het kind › eigen aan ouders of verzorgers.

De eigen bijdrage is afhankelijk van het soort contact en de betrokken hulpverlener. Dit bedrag ligt per consult tussen € 6,00 en € 15,60. Voor de consulten bij de kinderpsychiater is er een terugbetalingstarief via de mutualiteit waarvoor een verwijsbrief van de behandelend arts noodzakelijk is. De eigen bijdrage is dan € 8,68.

ZNA296_Brochure_297x210.indd 3-4

Kosten

10/06/10 12:48

Eet- en voedingsproblemen bij jonge kinderen  
Eet- en voedingsproblemen bij jonge kinderen  

Informatie voor voor verwijzers en ouders

Advertisement