Page 1

I feel goood!

rt p r e s e n te e pa r a a t r ingsap het Zuive ische aquar ia voor trop

tropisch/tropical

10-30 Liter/Litres

tropisch/tropical

40-110 Liter/Litres

tropisch/tropical

120-240 Liter/Litres

tropisch/tropical

200-400 Liter/Litres

tropisch/tropical

400-700 Liter/Litres


Nu in het assortiment Met beluchter

NIEUW met VENTURI

Ozonapparaat met venturi voor nanoaquaria van 10 tot 30 liter

Ozonapparaat met venturi voor aquaria van 40 tot 110 liter

Ozonapparaat met beluchter voor aquaria van 120 tot 240 liter

Ozonapparaat met beluchter voor aquaria van 200 tot 400 liter

Ozonapparaat met beluchter voor aquaria van 400 tot 700 liter


Hoe werkt het? Het Philips Zuiveringsapparaat voor tropische aquaria bestaat uit 2 belangrijke componenten Ozonapparaat ✓ ✓ ✓

Zuurstof wordt blootgesteld aan een hogevoltsontlading. Hierdoor wordt zuurstof (O2) omgezet in ozon (O3). Dit gebeurt op microschaal: zeer kleine, precieze dosis.

Venturi voor TAP 10/40 ✓ Verbonden met de filter en het ozonapparaat. ✓   Dankzij de stroming van het water door de filter creëert de venturi onderdruk en zuigt geozoniseerde lucht uit het ozonapparaat. ✓   Die komt in kleine luchtbellen vrij in het water, waardoor de ozon zeer efficiënt oplost in het water.

Beluchter voor TAP 120/200/400 ✓ ✓ ✓

Verbonden met het ozonapparaat. Een rotor creëert onderdruk en zuigt geozoniseerde lucht uit het ozonapparaat. Die komt in kleine luchtbellen vrij in het water, waardoor de ozon zeer efficiënt oplost in het water.


Wat doet het Philips Zuiveringsapparaat voor tropische aquaria? Helder water ✓

Kristalhelder aquariumwater.

Vrij van geurtjes.

Gezondere vissen ✓

Opmerkelijk minder contaminatie dankzij zuiverder water.

Minder zieke vissen, dus minder risico’s op kruisbesmetting.

Minder onderhoud ✓

Voortaan is het niet meer nodig om elke drie weken 1/3 van het aquariumwater te verversen.

Jarenlange testen en onderzoeken hebben bewezen dat waterverversing tot 150 dagen uitgesteld kan worden.

Dit houdt mensen in de hobby: intensief onderhoud zorgt er immers voor dat 40% van de mensen die nieuw in de hobby stappen, de hobby stopzetten in de eerste zes maanden.


Wat doet ozon precies? Ozon gaat onmiddellijk verbindingen aan met de organische afvalstoffen die het water vervuilen... ✗ ✗ ✗

... en zet die om in onschadelijke componenten ✔

water

stikstof

zuurstof

koolstofdioxide

voedselresten visuitwerpselen plantenresten

stimuleren de plantengroei


Wat doet ozon precies? Ozon elimineert bacteriën en virussen die een ongezonde biotoop creëren en zelfs vissterfte veroorzaken

De ozon reageert enkel in de bellenkolom tussen de beluchter/venturi en het wateroppervlak. Daar bevinden zich de nitrosomonas of “slechte” bacteriën die door de werking van het apparaat geoxideerd worden.

De ozon heeft geen enkel nadelig effect op de nitrospira of “goede” bacteriën op de bodem en filters van het aquarium. Deze worden zelfs gestimuleerd.

Ozon h aquari oudt het umwat er én de v issen gezond


Wat doet ozon precies? Fase 1: Opstart

Ozon m aak t opstar te n aquaria de 3 dage al na n veilig voor vi ssen

Fase 2: Ammonificatie

Ammonium (NH4)

Giftig bij hoge pH

Helder water Geen bacteriecultuur

zonder ozon met ozon

Tijd Afvalstoffen lossen op in water Ozon zal ammonium oxideren naar nitriet

Fase 3: Nitrificatie

Giftig zonder ozon

met ozon

Bacteriën ontwikkelen en breken afvalstoffen af Ozon ondersteunt deze werking

De voortdurende werking van ozon in een opstartend aquarium zorgt ervoor dat de hele omzettingscyclus van ammonificatie tot denitrificatie sneller verloopt.

In de derde, kritische fase – de nitrificatie – wordt de giftige nitrietpiek zelfs vermeden.

Hierdoor kunnen vissen al na 3 dagen worden uitgezet, i.p.v. pas na 2 tot 3 weken, wat doorgaans (zonder ozon) geadviseerd wordt.

zonder ozon met ozon

Tijd

Enkel in hoge concentratie giftig

Nitraat (NO3)

Nitriet (NO2)

Fase 4: Denitrificatie

Door een eenvoudige scheikundige reactie elimineert de ozon veel sneller de voor vissen giftige nitrietpiek die bij opstartende aquaria ontstaat

Tijd Denitrificerende bacteriën ontwikkelen zich Ozon oxideert het giftige nitriet naar veiliger nitraat

Ook klanten die hun aquarium opnieuw wensen in te richten, kunnen de vissen nu veel sneller overzetten naar hun nieuwe thuis.


Wat doet ozon precies?

Door het Philips Zuiveringsapparaat bij het opstarten van het aquarium te installeren, wordt algengroei afgeremd ✓

Nitraat dient als voedsel voor planten in het aquarium.

Bij een teveel aan nitraat in het water ontstaan er algen die zich voeden met nitraat en zo opnieuw voor een evenwicht zorgen. Ozon vermindert de organische vervuiling bij het begin van de nitrogene cyclus waardoor er minder nitraat als rest-product overblijft en er dus geen teveel ontstaat.

Ozon maakt ook de microscopische algensporen die zich in het water bevinden onschadelijk zodat ze zich niet meer kunnen ontwikkelen tot algen.

Ozon vermin d algeng ert roei


Veelgestelde vragen a te r w r e d l ✓ he is s e n v e r e d n ✓ gezo houd r e d n o a al m i n i m ✓

Is de werking van het Philips Zuiveringsapparaat wetenschappelijk bewezen?

JA!

Ozon wordt al jaren succesvol gebruikt door drinkwaterbedrijven voor het zuiveren van leidingwater.

Philips heeft diezelfde technologie teruggebracht op microschaal.

De Philips ozontechnologie werd ontwikkeld en getest in samenwerking met biologen, waterexperts (KIWA) en veiligheidsexperts (KEMA).

Uitvoerige tests en diverse metingen gedurende 3 jaar: overtuigende resultaten en wetenschappelijk bewijs voor de werking van dit apparaat.


Veelgestelde vragen

Mag het Philips Zuiveringsapparaat samen met een CO2-diffusor gebruikt worden?

JA!

CO2 reageert niet met ozon en kan dus veilig gelijktijdig worden gebruikt.

Vanwege het opstuwend effect van de beluchter dient de CO2-diffusor op minimaal 20 cm afstand van de beluchter geplaatst te worden. De CO2-diffusor mag ook niet vlak bij de uitstroomopening van de venturi geplaatst worden.

Hierdoor kunnen planten CO2 optimaal opnemen.


Veelgestelde vragen

Kan de grootte van de luchtbellen van de beluchter makkelijk aangepast worden?

JA!

De luchttoevoer kan makkelijk worden geregeld met behulp van het kraantje dat in de verpakking wordt meegeleverd.*

Door het kraantje verder dicht te draaien, worden de belletjes verkleind tot een lichte nevel. Opendraaien vergroot de bellen. Let er wel op dat het kraantje niet helemaal wordt dichtgedraaid, want anders wordt de luchttoevoer afgesneden.

De hoeveelheid ozon die vrijkomt en de zuiverende werking ervan op het water blijven onveranderd.

*

Het kraantje wordt enkel meegeleverd bij de beluchter, niet bij de venturi.


Veelgestelde vragen Heeft ozon effect op… ... de pH-zuurtegraad? ✓

NEEN !

Enkel de ‘veroudering’ van het ecosysteem zorgt voor verzuring van het water, waardoor waterverversing nodig blijft.

... de kH (karbonaathardheid)?

NEEN !

✓ Karbonaathardheid is de hoeveelheid CO2 gebonden aan calcium, magnesium of andere metalen. CaCO3 komt het vaakst voor. De karbonaathardheid geeft aan hoeveel (bi)carbonaationen er in het water zitten. Ozon reageert niet met carbonaten.

... de gH (Duitse Hardheid of absolute waterhardheid)? ✓

NEEN !

GH is de optelsom van voornamelijk magnesium en calciumionen. Deze laten zich in opgeloste toestand bijzonder slecht oxideren en gaan dus geen verbinding aan met ozon.

... fosfaat?

NEEN !

✓ Ozon reageert niet met fosfaat omdat deze niet verder oxideerbaar is. Daardoor zal ozon geen invloed hebben op de fosfaatconcentratie.

... eiwitten?

JA!

✓ Eiwitten bestaan meestal uit oxideerbare koolstofverbindingen.


Veelgestelde vragen Het Philips Zuiveringsapparaat werd ontwikkeld voor tropische zoetwateraquaria. Kan de TAP 120 bijvoorbeeld gebruikt worden in een aquarium van minder dan 40 liter? ✓

De ozonuitstoot is berekend voor een bepaald watervolume.

Indien het watervolume te klein is, er weinig vissen of voer in het water zitten, bestaat de kans dat het water te schoon wordt.

Als het watervolume te groot is en er te veel vissen of voer in het water zitten, zal de ozon overbelast worden, wat het effect vermindert.

NEEN !


Veelgestelde vragen ENKEL ! N E L E D R O O V

tropisch/tropical

10-30 Liter/Litres

Wat heeft het Philips Zuiveringsapparaat dat andere ozonapparaten niet hebben? ✓

Andere ozonapparaten zijn vaak zeer duur en produceren een hele hoge dosis ozon die slechts gedurende een zeer korte tijd toegepast mag worden: ozon in hoge concentratie is immers giftig.

Het Philips Zuiveringsapparaat brengt slechts een uiterst minieme en specifiek gedoseerde hoeveelheid ozon in het aquarium zonder negatieve bijwerkingen.

Het Philips Zuiveringsapparaat is het enige ozonapparaat met het KEMA veiligheidskeurmerk.

tropisch/tropical

40-110 Liter/Litres

tropisch/tropical

120-240 Liter/Litres

Voor meer info www.ifeelgoood.com

tropisch/tropical

200-400 Liter/Litres

tropisch/tropical

400-700 Liter/Litres

Zuiveringsapparaat voor tropische aquaria  

Ozonapparaat voor waterzuivering van tropische aquaria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you