Zoals ik ben - week 2

Page 1

Zingen in de Zomer 2020

DAAROM ZING IK Week 2

Zoals ik ben Meditatie: Koorzang: Orgel: Piano: Solist:

ds. A.C. Kelemen Mannenkoor ‘Op Urk’ onder leiding van Tromp van Goor Jaap Kramer Hendrik van Veen Hendrik de Vries

Inleidende muziek: Zoals ik ben Samenzang: Psalm 108 Mijn hart, o Hemelmajesteit, Is tot Uw dienst en lof bereid. ‘k Zal zingen voor den Opperheer; ‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. Gij, zachte harp, gij schelle luit, Waakt op; dat niets uw klanken stuit’; ‘k Zal in den dageraad ontwaken, En met gezang mijn God genaken.

Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, Uw roem den volken doen verstaan; Want Uwe goedertierenheid Is tot de heem’len uitgebreid; Uw waarheid heeft noch paal noch perk, Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef U boven ‘s hemels kringen, En leer al d’ aard’ Uw grootheid zingen.

Welkom Samenzang: De kerk van alle tijden Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort, als kind’ren van één Vader; één doop, één Geest, één woord. Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs. Eén naam is aller zegen, één brood is aller spijs. Gebed

Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest, met al wie overwonnen, al wie zijn trouw geweest. Bewijs ons uw genade, dan zingen wij bevrijd de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid.


Samenzang: Heer ik kom tot U Heer ik kom tot U Neem mijn hart verander mij Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven Door de kracht van Uw liefde

Refrein Houd mij vast, laat Uw liefde stromen Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Refrein Houd mij vast, laat Uw liefde stromen Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Koorzang: Psalm 38 Samenzang: Neem mijn leven laat het Heer Engelse melodie Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. (2x)

Neem mijn handen, maak ze sterk door uw liefde tot uw werk. Maak, dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. (2x) Neem ook mijne liefde, Heer; ‘k leg voor U haar schatten neer. Neem mij zelf, en t’ allen tijd ben ik aan u toegewijd (2x)

Introductie van het koor Koorzang - Verberg mij nu - Zoals ik ben Meditatie: Zoals ik ben Samenzang: Samen in de naam van Jezus Samen in de naam van Jezus Heffen wij een loflied aan Want de geest spreekt alle talen En doet ons elkaar verstaan Samen bidden, samen zoeken Naar het plan van onze heer Samen zingen en getuigen Samen leven tot zijn eer

Prijs de Heer de weg is open Naar de Vader naar elkaar Jezus Christus, Triomfator, Mijn Verlosser, Middelaar Vader met geheven handen Breng ik u mijn dank en eer Het is uw Geest die mij doet zeggen Jezus Christus is de Heer


Solozang:

Psalm 139 (Opwekking 518)

Dankgebed Samenzang:

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen waar U bent zal de nacht verdwijnen Jezus licht van de wereld vernieuw ons levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons schijn in mij, schijn door mij

Heer ik wil komen in Uw nabijheid uit de schaduwen in Uw heerlijkheid door het bloed mag ik U toebehoren leer mij toets mij Uw stem wil ik horen schijn in mij, schijn door mij

refrein kom Jezus kom vul dit land met Uw heerlijkheid kom heil’ge geest stort op ons Uw vuur zend Uw rivier laat Uw heil heel de aard vervullen spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

refrein kom Jezus kom vul dit land met Uw heerlijkheid kom heil’ge geest stort op ons Uw vuur zend Uw rivier laat Uw heil heel de aard vervullen spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

Koorzang - Wat zal de wereld mooi zijn op die dag - Dank sei Dir Herr Slotwoord Samenzang: komt tot het feest Hoort, Jezus noodt U, kom tot het feest, kom alle dingen zijn gereed, voor arm en rijk is er plaats bereid, trek aan thans het bruiloftskleed. Refrein: Elk die wil mag komen, gaat tot de Koningszaal, o zwakken en vermoeiden, daar ‘s plaats aan ’t Bruiloftsmaal. Hoort, Jezus noodt U, kom tot het feest, kom arme zondaar, stel niet uit, de Vader roept u een welkom toe, kom neem nu een vast besluit. Refrein: Elk die wil mag komen...