Page 1


„Wachlarz możliwości”, czyli niektóre propozycje programowe, wspomagające realizację kierunkow wyznaczonych w Uchwale XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie wzmocnienia działalności programowej drużyn i gromad.


Legenda Program przeznaczony dla:

Aktywność społeczna

Radosny patriotyzm

Zuchów

Harcerzy młodszych

Braterstwo

Harcerstwo w ruchu Harcerzy starszych

Wędrowników Sprawności na całe życie

Ciekawość świata


Barwy Przyszłości 2002

Mimo, że ten program ma już 12 lat to ciągle jest bardzo interesującą pozycją, która może wzbogacić działania drużyny. Opiera się na 4 filarach, które są ciągle aktualne: wychowanie patriotyczne, obywatelskie i europejskie, wspieranie harcerstwa na wsi, wychowanie ekonomiczne, wzmocnienie wychowawczego charakteru organizacji. http://cbp.zhp.pl/propozycje/barwy-przyszlosci/


Program Harcerstwa Starszego 1993

Program był skierowany do ówczesnych harcerzy starszych. Miał wzbogacić pracę drużyn, być inspiracją dla kadry. Autorzy w wyniku wielu konsultacji przygotowali 6 kierunków, które są w harcerskiej pracy powinny wzajemnie się przenikać. Do każdego kierunku przygotowano bank pomysłów. http://cbp.zhp.pl/propozycje/program-harcerstwa-starszego/


Turniej Zastępów i Gromad 2014

Ogólnopolskie współzawodnictwo zastępów oraz gromad w oparciu o zadania podzielone na 6 kierunków programowych Uchwały Programowej XXXVIII Zjazdu ZHP. Uczestnicy będą oceniani w ramach grupy metodycznej za jakość wykonania oraz stopień trudności podjętych wyzwań. Najlepsze grupy w skali kraju otrzymają cenne nagrody, naszywki na proporce zastępów oraz tytuły: chorągwianego zastępu mistrzów i ogólnopolskiego zastępu mistrzów. Pierwsza edycja (wyłącznie dla Zastępów Zastępowych) rozpocznie się 1.10.2014, kolejne są przewidziane na lata 2015-2018. http://turniej.zhp.pl


o w t s r e c r Ha w ruchu


15 pomysłów na 15 Jamboree On The Trail. 2012

15 pomysłów na.. to zestaw 15 propozycji jak spędzić wraz z drużyną dzień zwany Jamboree na Szlaku (druga sobota maja). Mimo, że niektóre zadania są umiejscowione w Warszawie nie stanowi to przeszkody do wykorzystania pomysłów w swojej miejscowości. http://cbp.zhp.pl/propozycje/15-pomyslow-na-15-jamboree-on-the-trail/


Chrońmy bioróżnorodność 2012

Propozycja opracowana przez organizacje międzynarodowe (FAO, WAGGGS, The Green Wave, YUNGA), ale zaadaptowana przez ZHP do polskich realiów. Podręcznik zawiera części: Nasza Ziemia, Nasze Powietrze, Nasza Woda, Nasz Świat oraz rozdział z materiałami i dodatkowymi informacjami (np. słowniczek). Podręcznik zachęca do zdobywania wiedzy na temat naszej planety oraz żyjących na niej organizmów. Można w nim także znaleźć opisy doświadczeń, które można samodzielnie przeprowadzić w domu. http://cbp.zhp.pl/propozycje/chronmy-bioroznorodnosc/


Harcerska Książka Kucharska 2013

Jest to poradnik dotyczący zdrowego żywienia, zawierający przepisy na obiady, a także na kolacje i śniadania z oznaczeniami, które z nich można przygotować na obozie stacjonarnym, kolonii zuchowej, obozie wędrownym czy żeglarskim. Zawiera także przykładowe sprawności przeznaczone dla każdej grupy metodycznej. Do książki załączono także szablon do menu obozowego. http://cbp.zhp.pl/poradniki/harcerska-ksiazka-kucharska/


Niebo gwiaździste nade mną 2006

Jest to bardzo prosta i przejrzysta propozycja na każde harcerskie lato, mimo że powstała przed Harcerską Akcją Letnią odbywającą się w 2006r. Zawiera pomysły na działania podczas obozu lub koloni np. Dzień Pisania Pozdrowień. http://cbp.zhp.pl/propozycje/niebo-gwiazdziste-nade-mna-prawo-harcerskie-we-mnie/


Razem po zdrowie 2009

W poradniku znajdziemy informacje na temat racjonalnego odżywiania, aktywności fizycznej oraz wypoczynku, sposobach radzenia sobie ze stresem, oraz o profilaktyce uzależnień. Znajdziemy w niej propozycje dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych oraz wędrowników. http://cbp.zhp.pl/propozycje/razem-po-zdrowie/


Zielone harcowanie 2008

W poradniku zaproponowano każdej grupie metodycznej tzw. Zielone zajęcia o tematyce proekologicznej. W książce zamieszczone są konspekty i materiały do bezpośredniego wykorzystania na zbiórkach. http://cbp.zhp.pl/propozycje/zielone-harcowanie/


o w t s r e t a Br


2 do 100 – Wasz ruch! 2004-2005

2 do 100 to zadanie programowe realizowane w latach 2004-2005. Zachęcało do wprowadzenia tematów skautowych do bieżącej pracy gromady lub drużyny. Przygotowywało do obchodów 100 rocznicy I obozu skautowego. Zadanie składało się z 3 działań: harcerz=skaut, skautowe inspiracje, podaj lewą rękę. http://cbp.zhp.pl/propozycje/2-do-100-wasz-ruch/


10 kroków do 100lecia 2009-2010

Propozycja złożona z 10 zadań – kroków, które przybliżały historię harcerstwa (od 1910 do 2010 roku). Propozycja Braterstwo przygotowywała nas do Zlotu 100-lecia w Krakowie. Będzie doskonałą inspiracją podczas planowania zbiórek lub działań dotyczących zarówno początków harcerstwa jak i historii Szarych Szeregów. http://cbp.zhp.pl/propozycje/10-krokow-do-100-lecia/


100+ Drużyna 2011

Jest to zadanie programowe wydane z okazji setnej rocznicy ukazania się pierwszego rozkazu Naczelnej Komendy Skautowej. Składa się z 3 działań: Harcerskie zwyczaje, Przygoda i przyroda, Harcerscy przyjaciele. W każdym działaniu należy zrealizować zadanie, które jest tematycznie z nim związane. http://cbp.zhp.pl/propozycje/100-druzyna/


Braterstwo 2008

Propozycja Braterstwo przygotowywała nas do Zlotu 100-lecia w Krakowie. Jest to materiał wspierający pracę drużyn oraz gromad podczas Roku Braterstwa (2009). Została podzielona na 5 etapów: nasze podwórko, nasze osiedle, nasze miasto, nasz kraj oraz nasz świat. W ramach każdego z nich należało wykonać „braterskie” zadanie adekwatne do nazwy etapu. http://cbp.zhp.pl/propozycje/braterstwo-propozycje-dla-gromad-i-druzyn/


Duch na wakacjach 2013

Są to dwie edycje broszury zawierające cytat na każdy dzień wakacji. Wybrane cytaty zwracają nam uwagę na rzeczy ważne jak emocje, postawy. Mogą posłużyć do przygotowania np. kuźnicy. Znajdziemy w niej cytaty m.in.: pisarzy, filozofów. http://cbp.zhp.pl/propozycje/duch-na-wakacjach/ http://cbp.zhp.pl/propozycje/duch-na-wakacjach-2-0/


Dzień Myśli Braterskiej 2011

Niniejsza propozycja programowa dotyczy Dnia Myśli Braterskiej oraz Milenijnego Celu Rozwoju - „Promować równość płci i awans społeczny kobiet”. Zawiera ona propozycje działań dla małych i dużych, które wpisują się w obszar tego celu milenijnego. http://cbp.zhp.pl/propozycje/dzien-mysli-braterskiej/


Dzień Myśli Braterskiej 2012

Jest to propozycja programowa dotycząca Dnia Myśli Braterskiej, mówiąca także o 7 Milenijnym Celu Rozwoju (stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi). Zawiera propozycje zajęć oraz materiały do wykorzystania na zbiórkach. http://cbp.zhp.pl/propozycje/dzien-mysli-braterskiej-2012/


Dzień Myśli Braterskiej 2013

Jest to propozycja programowa dotycząca Dnia Myśli Braterskiej, przybliżająca 4 i 5 Milenijny Cele Rozwoju. Drużynowy może znaleźć w niej informacje, materiały oraz pomysły związane z DMB na zadania do zrealizowania na zbiórkach, a także w ramach gwiazdek zuchowych, stopni i sprawności harcerskich. http://cbp.zhp.pl/propozycje/dzien-mysli-braterskiej-2013/


Idę ze światłem 2014

Propozycja zawierająca pomysły na czas: adwentu, Bożego Narodzenia oraz przygotowania przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. Zawiera materiały, które można wykorzystać do pracy z grupą oraz wspierające indywidualny rozwój duchowy. http://cbp.zhp.pl/propozycje/ide-ze-swiatlem/


Materiały na Wielki Post 2010

Na 5. rocznicę śmierci Jana Pawła II, hm. Jolanta Łaba przygotowała propozycję spotkań modlitewnych nie tylko w harcerskim gronie. Materiał zawiera scenariusz czuwania wielkopiątkowego oraz przykładowe propozycje czuwań zainspirowane wypowiedziami Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. http://cbp.zhp.pl/propozycje/materialy-na-wielki-post/


Podążając za Janem Pawłem II 2011

Propozycja zawiera działania dla wszystkich grup metodycznych. Znajdziemy w niej rozważania, piosenki, zdjęcia oraz pomysły na gry terenowe, kalendaria, założenia do sprawności Biała Służba 2011. Śladami, tropami, drogowskazami czy wędrówkami – zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy mogą poznać drogę życia Ojca Świętego. W materiałach dotyczących tego doniosłego wydarzenia można się również dowiedzieć, co dla Jana Pawła II znaczy „czuwam” oraz inicjatorem jakich wydarzeń był Nasz Papież. http://cbp.zhp.pl/propozycje/podazajac-za-janem-pawlem-ii/


Wielki Post z Janem Pawłem II 2011

Propozycja wydana w roku beatyfikacji Jana Pawła II. Wyjaśnia, czym jest Wielki Postjak wykonać harcerski oraz instruktorski Znajdziemy w niej także rozważania wielkopostne oraz opis stacji Drogi Krzyżowej. Propozycję opracowała hm. Jolanta Łaba. http://cbp.zhp.pl/propozycje/wielki-post-z-janem-pawlem-ii/


ć ś o n w y t Ak a n z c e ł o sp


Cyferie 2013

„CYFerie” to narzędzie adresowane do zastępów harcerskich, zastępów/patroli starszoharcerskich, zastępów/patroli wędrowniczych drużyn wędrowniczych liczących 9-12 osób oraz gromad zuchowych. Propozycja przybliża prawa rządzące procesem cyfryzacji oraz tematy związane z nowymi technologiami. http://cbp.zhp.pl/propozycje/cyferie/


Mam szczerą wolę 2008-2009

Propozycja przygotowana była wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka. Część I poświęcona jest Konwencji o prawach dziecka. Natomiast część II dotyczy wartości harcerskich. Drużynowy otrzymuje w niej przykładowe gawędy, pomysły na zbiórki czy różnego rodzaju aktywności związane z Prawem Harcerskim/Zucha oraz Przyrzeczeniem/Obietnicą. Dla zuchów powstała osobista książeczka z gotowymi rebusami, zagadkami i krzyżówkami. http://cbp.zhp.pl/propozycje/mam-szczera-wole/


Odkrywcy nieznanego świata 1996

Niezwykła propozycja programowa przybliża nam Nieznany Świat ludzi niepełnosprawnych. Wyjaśnia czym jest niepełnosprawność, rehabilitacja, integracja. Znajdziemy w niej charakterystykę grup upośledzeń oraz wykaz form, które należy dobierać pracując z osobami o określonej niepełnosprawności. Propozycja jest bogata w dobre rady oraz przykładowe formy pracy do stosowania na zbiórkach, w których uczestniczą niepełnosprawni harcerze. http://cbp.zhp.pl/propozycje/odkrywcy-nieznanego-swiata/


Pod namiotem praw 2003

W broszurze znajdziemy repertuar, który dotyczy praw dziecka. Do każdego z praw zostało zaproponowanych kilka zadań. Zadania są przeznaczone dla organizatorów wszystkich form letniego działania: stanic NAL, zastępów NAL, obozów i kolonii, biwaków drużyn i gromad. http://cbp.zhp.pl/propozycje/pod-namiotem-praw/


Rok regionów 2011

Bardzo obszerna propozycja realizowana w roku 2011, której zamysłem było poznanie swojej małej Ojczyzny. Wzięło w niej udział kilkaset środowisk, które rywalizowały ze sobą o miano Drużyny Roku Regionów. Każda z drużyn po przesłaniu raportu z podjętych działań otrzymywała Harcerską Odznakę Regionalną. http://cbp.zhp.pl/propozycje/rok-regionow/


Woda jest życiem 1995

Jedna z najstarszych i doskonale przygotowanych propozycji programowych. Składa się z 3 książeczek: Fakty, Działanie, Harcerska Służba. Program „Woda jest życiem” opracowali w Załęczu Wielkim instruktorzy CSI. http://cbp.zhp.pl/propozycje/woda-jest-zyciem/


i c ś o n w a r Sp e i c y ż e ł a c na


BUM 2014

Propozycja programowa o pracy z tematyką bezpieczeństwa we wszystkich grupach metodycznych. Zawiera informacje o: roli ZHP w zarządzaniu kryzysowym, zagrożeniach występujących w Polsce oraz sposobach radzenia sobie z nimi, a także metodach pracy z harcerzami ww. tematyce. http://cbp.zhp.pl/propozycje/bum/


Chcę wiedzieć więcej niż wiem, umieć więcej niż umiem 2013

Celem propozycji było przybliżenie zuchom oraz harcerzom otaczającego ich świata nauki i techniki. Dzięki realizacji zadań mogli przekonać się, że wiedza jest przydatna nie tylko w laboratorium ale także w codziennym życiu. Miała zachęcać do kreatywności, pracy nad sobą oraz odkrywania pasji. http://cbp.zhp.pl/propozycje/chce-wiedziec-wiecej-niz-wiem-umiec-wiecej-niz-umiem/


Jak skutecznie motywować 2013

Jest to poradnik dla drużynowych mówiący o tym, czym jest motywacja, co sprawia, że ją tracimy oraz zyskujemy. http://cbp.zhp.pl/poradniki/jak-skutecznie-motywowac/


Kierunek: Przyszłość 2014

My – wędrownicy poszukujemy, ponieważ chcemy brać odpowiedzialność za podejmowane wybory, żeby stały się tymi najlepszymi. Wybory podejmowane w obszarze naszego rozwoju zawodowego w wielu przypadkach determinują nasz stosunek do pracy – poczucie satysfakcji, spełnienia i zatarcia granicy między pasją a pracą. „Kierunek przyszłość” to propozycja wspólnych działań ujętych w trzech obszarach, które określiliśmy jako „placówki”. Każda z nich odpowiada konkretnej dziedzinie: „Mój obszar” jest związany z poznaniem siebie, „Akcja rekrutacja” dotyczy poszukiwania pracy i „Moje miejsce na rynku pracy” – „placówka” mówiąca sama za siebie. http://cbp.zhp.pl/propozycje/kierunek-przyszlosc/


Od samorządności do demokracji 2000

Propozycja programowa z roku 2000, która powiązana jest z ideami poszczególnych punktów Prawa Harcerskiego. Wyjaśnia czym jest demokracja, jakie są nasze prawa oraz w jaki sposób przekazać tą wiedzę naszym podopiecznym. Dodatkowo zamieszczono w niej propozycje sprawności oraz wymagań na stopnie, które nasi harcerze mogą realizować podczas zbiórek i działań związanych z propozycją. http://cbp.zhp.pl/propozycje/od-samorzadnosci-do-demokracji/


Zuch ratownik 2011

W odpowiedzi na kursy i szkolenia przeznaczone dla harcerzy starszych i wędrowników, powstał poradnik, który opisuje, jak zgodnie z metodyką zuchową nauczać dzieci pierwszej pomocy. Do poradnika dołączone są plany zbiórek, piosenki, krzyżówki, rebusy i łamigłówki, które będą pomocne w realizacji sprawności zespołowej Zucha Ratownika. http://cbp.zhp.pl/propozycje/zuch-ratownik/


ć ś o w a k e Ci świata


Czas na partnerstwo 2012

Jest to międzynarodowy program skautowy na lata 2012-2013, który stanowi opcjonalny wariant programu Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich „Patriotyzm jutra – różnorodna jedność”. Cele programu to: upamiętnienie sześćsetnej rocznicy unii w Horodle (2 X 1413 r.), poznanie kultur narodów, które połączyła unia horodelska: białoruskiego, litewskiego, polskiego i ukraińskiego, integracja i stymulowanie współpracy między drużynami skautowymi z Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy. Ciekawostką jest wykorzystanie w ten propozycji nowego narzędzia, tzw. turystyki z zagadkami, czyli questingu. http://cbp.zhp.pl/propozycje/czas-na-partnerstwo-miedzynarodowy-program-skautowy-na- lata-2012-2013/


Nasza Trasa 2009

Celem projektu było poznanie swojego regionu, wzbudzenie zainteresowania jego historią wśród zuchów i harcerzy oraz zachęcenie do uprawiania turystyki i zdobywania odznak PTTK. Głównym zadaniem było wytyczenie szlaku turystycznego na terenie, w którym dane środowisko działa. W ramach propozycji drużyny mogły także realizować kamienie milowe. Propozycja była skierowana także do osób nie należących do ZHP – szkół, klubów. http://cbp.zhp.pl/propozycje/nasza-trasa/


Paszport do Europy 1997

Propozycja powstała w 1997r., ale jej przesłanie jest nadal aktualne. Zadania w tym projekcie są przewidziane dla harcerzy starszych i wędrowników, którzy mają podejmować samodzielne decyzje i budować samorządność w zespole. Wykorzystując propozycję programową „Paszport do Europy” - pomożemy wyposażyć zuchy, harcerzy i harcerzy starszych w te cechy, postawy i wartości, które są niezbędne do dobrego funkcjonowania we wspólnej Europie. http://cbp.zhp.pl/propozycje/paszport-do-europy/


Ponad granicami 2012

Poradnik składa się 2 części. Pierwsza zawiera 7 drogowskazów prezentujących propozycje sprawności do zrealizowania, gry, quizy oraz zawierających wskazówki i pomysły na zbiórki a nawet regionalne przepisy kuchni polowej. W drugiej części drugiej znajdziemy wskazówki dotyczące współpracy zagranicznej oraz organizacji obozu zagranicznego. http://cbp.zhp.pl/propozycje/ponad-granicami/


Wakacje na Maksa 2002

Celem tej propozycji jest pokazanie młodym ludziom, że wakacje to czas, który należy spędzać aktywnie oraz bezpiecznie. Ukazanie walorów wsi oraz jej mieszkańców a w szczególności umiejętności, wiedzy i doświadczenia młodzieży wychowanej na wsi. Liczne zadania oraz szczegółowe ich opisy. Kierunki programowe i zadania na NAL opisane w tej propozycji wzbogacą twoją bazę NAL o wartościowe działania. http://cbp.zhp.pl/propozycje/wakacje-na-maksa/


Zjednoczeni w różnorodności 2011

1 lipca 2011 r. Polska przejęła na pół roku przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, w związku z czym Główna Kwatera ZHP wydała propozycję poruszającą tematykę krajów członkowskich UE. To wyczerpująca pozycja, przedstawiająca podstawowe informacje oraz ciekawostki dotyczące Unii oraz państw wchodzących w jej skład. Ponadto znajdziecie tam wiele ciekawych pomysłów, konkursów, piosenek i zadań do wykonania podczas kolonijnych i obozowych harców. http://cbp.zhp.pl/propozycje/zjednoczeni-w-roznorodnosci-hal-2011/


y n s o d a R m z y t o i r t pa


2014 kroków do wolności sny Rado tyzm patrio

2014

Propozycja nawiązująca do 25. rocznicy Wyborów 4. Czerwca. Zawiera pomysły na zbiórki i akcje lokalne związane z demokracją, wolnością i prawami człowieka, szczególnie w kontekście pierwszych półwolnych wyborów z 1989 roku. Dodatkowo znajdą się w niej inspiracje dotyczące innych rocznic 2014 roku, w tym: Powstania Warszawskiego i Monte Cassino http://cbp.zhp.pl/propozycje/2014-krokow-do-wolnosci/


Czerwone Maki sny Rado tyzm patrio

2014

„Teka drużynowego. Czerwone maki” to kolejne wydawnictwo opracowane w celu wsparcia w gromadach i drużynach realizacji zadań i zbiórek o tematyce historycznej, kształtujących postawy patriotyczne. Przedstawione propozycje zbiórek czy gier prowadzą zuchy i harcerzy szlakiem walk 2.Korpusu. Zuchy przewędrują ten szlak w towarzystwie „Misia Wojtka”, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy biorąc udział w grach a harcerki będą mogły bliżej poznać działania tzw. PESTEK – czyli Pomocniczej Służby Kobiet w 2 Korpusie Polskim. Dodatkowo w tece znaleźć można 20 kart do wykorzystania podczas zbiórek czy gier – takie jak: prosta majsterka maku z filcu na mundur, komiks z przygodami niedźwiedzia Wojtka, zdjęcia „Pestek” podczas różnorodnych działań czy też znaki noszone przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego http://cbp.zhp.pl/propozycje/czerwone-maki/


Dzień flagi Rzeczypospolitej sny Rado tyzm patrio

2012

Jest to propozycja programowa związana z obchodami Święta Flagi 2012, skierowana do wszystkich środowisk harcerskich. http://cbp.zhp.pl/propozycje/dzien-flagi-rzeczypospolitej-polskiej/


Harcerki i Harcerze w Powstaniu Warszawskim sny Rado tyzm patrio

2014

Jest to materiał przygotowany dla wszystkich drużynowych w celu uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tece znajdziecie pomysły na gry i zbiórki, projekty starszoharcerskie i zuchowe cykle sprawnościowe, a także materiały do dyskusji dla wędrowników jak również wiele tekstów źródłowych, zdjęć itp. Z materiału można korzystać nie tylko w sierpniu – do treści zawartych w tece można powracać w ciągu roku harcerskiego ale też na obozach czy koloniach. http://cbp.zhp.pl/propozycje/harcerki-i-harcerze-w-powstaniu-warszawskim/


Kamyk na szańcu sny Rado tyzm patrio

2013

Propozycja programowa GK ZHP opracowana z okazji 110 rocznicy urodzin Aleksandra Kamińskiego oraz 35 rocznicy śmierci. Zawiera ona podstawowe informacje na temat Aleksandra Kamińskiego (kalendarium, zbiór cytatów, relacje osób, które go znały) a także materiały do wykorzystania na zbiórkach – pomysł na happening, zbiórki zuchowe oraz harcerskie. http://cbp.zhp.pl/propozycje/kamyk-na-szancu/


Protektorat prezydenta RP nad organizacjami harcerskimi sny Rado tyzm patrio

2012

Są to propozycje zbiórek na temat protektoratu prezydenta, jego osoby oraz roli jaką pełni w państwie. Proponowane są takie formy jak: dyskusja, gra, zwiad etc. http://cbp.zhp.pl/propozycje/protektorat-prezydenta-rp-nad-organizacjami-harcerskimi/


Radość – Uśmiech – Niepodległość sny Rado tyzm patrio

2013

Materiał przygotowany z okazji 11 listopada. Zawiera informacje historyczne, pomysły na zbiórki dla wszystkich pionów metodycznych, śpiewnik. Towarzyszyła jej akcja na Facebook’u. http://cbp.zhp.pl/propozycje/radosc-usmiech-niepodleglosc/


Szare Szeregi sny Rado tyzm patrio

2009

Teka składa się z broszury oraz kart. W części pierwszej znajdziemy propozycje cyklów sprawnościowych, pomysły na zbiórki oraz gry terenowe. Część druga zawiera 10 kart – materiałów pomocniczych. Materiał przybliża historię oraz działalność Szarych Szeregów podczas II Wojny Światowej. http://cbp.zhp.pl/propozycje/teka-druzynowego-szare-szeregi/


Raduje się serce sny Rado tyzm patrio

2014

Kompleksowy zestaw informacji i materiałów przydatnych dla drużynowego w pracy z tematyką niepodległościową. W skład „Raduje się serce” wchodzą informacje merytoryczne o wydarzeniach i postaciach z 1918 roku oraz zbiór wskazówek i pomysłów metodycznych. http://cbp.zhp.pl/propozycje/raduje-sie-serce/


Autor opracowania: Gracja Bober Konsultacje i recenzja: Lucyna Czechowska Emilia Kulczyk-Prus Korekta: Emilia Kulczyk-Prus Joanna Fojt Skład i łamanie: Przemysław Proszowski Grzegorz Zieliński Zdjęcia: Piotr Rodzoch Studio Łoś Ciechocinek & przyjaciele Współpraca: Aleksandra Barwikowska © Związek Harcerstwa Polskiego - Główna Kwatera 00-490 Warszawa, ul. Marii Konopnickiej 6 e-mail: inspiracji@zhp.pl www.cbp.zhp.pl www.program.zhp.pl

Wachlarz możliwosci  
Advertisement