Zobacz, jak wygląda harcerstwo dzisiaj (grudzień 2019)

Page 1


Wydruk sfinansowany ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

© 2019 Związek Harcerstwa Polskiego – Główna Kwatera Warszawa 00-491, ul. M. Konopnickiej 6


Zobacz jak wygląda

HARCERSTWO dzisiaj

ZHP realizuje działania sfinansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

R
R
CHORĄGWIE Chorągiew Białostocka ZHP Chorągiew Dolnośląska ZHP Chorągiew Gdańska ZHP Chorągiew Kielecka ZHP Chorągiew Krakowska ZHP Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Chorągiew Lubelska ZHP Chorągiew Łódzka ZHP Chorągiew Mazowiecka ZHP Chorągiew Opolska ZHP Chorągiew Podkarpacka ZHP Chorągiew Stołeczna ZHP Chorągiew Śląska ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP Chorągiew Wielkopolska ZHP Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP

89OPRACOWANIE: Wydział Komunikacji i Promocji GK ZHP przy współpracy z instruktorami oraz innymi zespołami i wydziałami Głównej Kwatery ZHP

KOREKTA: Patrycja Piotrowska, phm. Marta Jeżak

FOTOGRAFIE: phm. Agnieszka Madetko-Kurczab, phm. Karolina Piotrowska, phm. Karolina Pośnik, pwd. Matylda Hojnor, Sebastian Strachowski, pwd. Weronika Małachowska, pwd Konrad Kmieć, phm. Michał Wiraszka, phm. Piotr Rodzoch, Zuzanna Gałczyńska, Jan Nowicki, hm. Martyna Kowacka

OPRACOWANIE GRAFICZNIE: pwd. Sara Ejsmont

WYDAWCA: © 2019 Związek Harcerstwa Polskiego – Główna Kwatera Warszawa 00-491, ul. M. Konopnickiej 6

91Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.