Page 1

Dzień Myśli Braterskiej 4 i 5 Milenijny Cel Rozwoju Propozycja programowa na Dzień Myśli Braterskiej i cały rok

2013


Copyright for the Polish edition © 2013 Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego

Redakcja: hm. Emilia Kulczyk-Prus Autorzy materiałów dla ZHP (s. 78-89): phm. Gracja Bober, hm. Lucyna Czechowska, phm. Łukasz Kochowski, hm. Emilia Kulczyk-Prus, phm. Dorota Urbanowicz

Tłumaczenie materiałów skautowych: hm. Inga Rusin, Mateusz Janik, Robert Kawka, Dorota

Krogulewska

Korekta: pwd. Joanna Fojt Edycja tekstu: Aleksandra Dziabas, Bogusława Ochab Skład i łamanie: pwd. Sonia Róża Stach


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

SPIS TREŚCI Wstęp....................................................................................................................................................................................... 05 Dzień Myśli Braterskiej i Millenijne Cele Rozwoju........................................................................................11 Fundusz Dnia Myśli Braterskiej.................................................................................................................................12 Pamiątkowe plakietki i przypinki Dnia Myśli Braterskiej........................................................................... 14 Milenijne Cele Rozwoju nr 4 i 5...............................................................................................................................15 Kraje, na których skupiamy się w 2013 roku.................................................................................................. 22 Planowanie Dnia Myśli Braterskiej 2013............................................................................................................ 30 Materiały do wykorzystania podczas zbiórek.................................................................................................36

Milenijny Cel Rozwoju nr 4.............................................................................................................................36

Milenijny Cel Rozwoju nr 5............................................................................................................................ 52

Wstań i zacznij zmieniać..............................................................................................................................................72 Wskazówki dla drużynowych pracujących z tematami wrażliwymi lub stanowiącymi wyzwanie...............................................................................................................................................................................76 Przykładowe zadania na gwiazdki i stopnie oraz sprawności, które można zdobywać realizując propozycję programową oraz informacje o tym gdzie jeszcze można znaleźć ciekawe materiały związane z DMB.....................................................................................................................78 Materiały do wykorzystania podczas zbiórek................................................................................................ 90 Źródła i linki.......................................................................................................................................................................... 98 Słowniczek i wyjaśnienia skrótów........................................................................................................................ 99

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 3


„razem możemy uratować życie dzieci” „życie i zdrowie każdej matki jest cenne”

www.propozycje.zhp.pl www.program.zhp.pl www.worldthinkingday.org


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

WSTĘP Od 1926 roku skauci na całym świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. 22 lutego w naszym kraju jest zwykle zimno… ale serca harcerskie biją mocniej i jednym rytmem. Jest to taki dzień, w którym zastanawiamy się nad słowem braterstwo, nad łączącymi harcerską brać ideałami… Posyłamy sobie kartki i ciepłe myśli. Czujemy się członkami wielkiej skautowej rodziny. Od kilku lat proponujemy wam włącznie się w działania jakie w związku z Dniem Myśli Braterskiej i Milenijnymi Celami Rozwoju podejmują skauci na całej Ziemi. OSIĄGNIĘCIA Dzień Myśli Braterskiej to szansa dla skautów na: • wyrażenie podziękowania i uznania dla międzynarodowej przyjaźni nawiązywanej w ramach skautingu, • zbiórkę pieniędzy by pomóc w propagowaniu skautingu na całym świecie oraz • połączenie sił w celu podjęcia działań w sprawach ważnych dla naszego świata. Chociaż Dzień Myśli Braterskiej obchodzimy 22 lutego, działania związane z jego hasłem możemy podejmować przez cały rok!

„wspólnymi siłami możemy zmienić świat na lepsze” Niech inspiracją do podejmowania działań w tym roku będzie piosenka:

hm. Emilia Kulczyk członkini GK ZHP

Sł. i muz.: Marian Antonik, piosenka powstała na rajdzie harcerskim na Równicy 2.05.1986 r.

Nasze dawne harcerskie ogniska Mają teraz swój nowy wymiar, Siedzisz, patrzysz, słuchasz i czekasz, Co przyniesie następna godzina. ref: Razem może coś wymyślimy, Razem może coś osiągniemy Pokonamy głuchą samotność, Połączeni węzłem braterskim.

Dh eA Dh eAD

Czas zabawy dawno już minął, Chociaż mundur wciąż nosisz stary, Wiesz, że nie ma drogi do nikąd Znajdź, więc tę, która ciebie prowadzi.

eA Dh eA DAD

My nie chcemy stać obojętnie, Patrzeć, jak nam życie ucieka, Jak stanowią cos o nas bez nas, Jak kierują naszymi losami. Powołani kiedyś do służby. Dziś nasz los bierzemy w swe ręce, By rozwiązać dręczące pytania, By zaistnieć nie tylko w piosence. http://propozycje.zhp.pl/pliki-audio.html

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 5


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

6

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Dzień Myśli Braterskiej i Millenijne Cele Rozwoju

2009 MCR 6

Od 2009 roku każdy Dzień Myśli Braterskiej skupia się na tematyce jednego z Millenijnych Celów Rozwoju (MCR) Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). MCR to zestaw ośmiu celów, które składają się na projekt poprawy warunków społecznych i gospodarczych na całym świecie. Realizowane będą do 2015 r.

2010 MCR 1

MCR opierają się na Deklaracji Milenijnej, w której obiecujemy, że „nie będziemy szczędzić wysiłków, aby uwolnić naszych braci - mężczyzn, kobiety i dzieci – od przygnębiających i nieludzkich warunków skrajnego ubóstwa.” Deklaracja Milenijna powstała na Szczycie Milenijnym w 2000 roku. Została ona przyjęta przez 189 państw członkowskich i podpisana przez 147 głów państw. Od tego czasu ONZ, rządy i instytucje rozwoju podejmują działania na rzecz osiągnięcia MCR.

2012 MCR 7

Czy wiesz, że... Szczyt Milenijny w 2000 był największym w historii zebraniem przywódców poltycznych z całego świata. ONZ zgromadził na Szczycie rządy i wiodące instytucje rozwoju. Skautki, skupiające się na istotnych sprawach, które wpływają na życie i społeczności dziewcząt i młodych kobiet na całym świecie, przekonywały, że włączenie się w realizację MCR jest naprawdę ważne . Zapoznawanie się z MCR podnosi świadomość wyzwań,jakie stoją przed dziewczętami i młodymi kobietami oraz zachęca osoby w każdym wieku do osobistego zaangażowania w zmienianie świata wokół nas. Dlatego stworzyliśmy projekt ogólnoświatowego dziania pod hasłem “wspólnymi siłami możemy zmienić świat na lepsze”, z wyznaczonym celem dla każdego z MCR. 1

Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób

Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód

2011 MCR 3 Promować równość płci i awans społeczny kobiet

Stosować zrównoważone metody gospodarowania zasobami naturalnymi

2013 MCR 4+MCR 5 Ograniczyć umieralność dzieci Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami

2014 MCR 2 Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym

2015 MCR 8 Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju

Przyp. tłum. http://www.polskapomoc.gov.pl/Milenijne,cele,rozwoju,53.html

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 7


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Hasła Dnia Myśli Braterskiej 2013

MCR 4 - Ograniczyć umieralność dzieci:

„razem możemy ocalić życie dzieci” MCR 5 – Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami:

„zdrowie i życie każdej matki jest bezcenne” DWA MCR, W JEDNEJ PROPOZYCJi PROGRAMOWEj W tym roku skupiamy się na MCR 4 i 5, ponieważ naturalne jest to, że życie kobiet i dzieci jest powiązane. Zdrowe matki mają większe szanse posiadania zdrowych dzieci. Zarówno matki jak i noworodki są narażone na większe ryzyko śmierci czy obrażeń w przypadku niedostępności, nieadekwatności lub niemożności dotarcia do odpowiednich usług medycznych. W przypadku śmierci matki, prawdopodobieństwo wczesnej śmierci jej dziecka wzrasta dziesięciokrotnie w porównaniu do dziecka, które posiada matkę. Stworzyliśmy propozycje programową, mającą na celu pomóc w zrozumieniu i podjęciu działań na rzecz celów MCR 4 i 5. Jeden zbiór zadań skupia się na MCR 4 - obniżeniu śmiertelności wśród dzieci, a drugi na MCR 5 - poprawie zdrowia matek. Propozycje te zawierają zadania, mające pomóc harcerzom zdobyć wiedzę na temat zdrowia

8

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

i przetrwania dzieci na całym świecie, przyczyn problemów zdrowotnych i śmierci wśród dzieci oraz sposobów, dzięki którym każdy może przyczynić się do zmiany na lepsze w swoim życiu, społeczności, kraju i na świecie. Znajdują się tu również informacje na temat MCR i Dnia Myśli Braterskiej oraz relacje z działań skautów w różnych krajach.

Możesz zdobyć plakietkę Dnia Myśli Braterskiej 2013 wykonując zadania poświęcone zdrowiu dziecka lub zdrowiu matki, bądź obydwu zagadnieniom. Każdy temat Dnia Myśli Braterskiej trwa przez cały rok. Możesz zdobyć plakietkę i przypinkę Dnia Myśli Braterskiej przez cały rok wypełniając zadania edukacyjne do danego tematu.


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Czy wiesz, że Na całym świecie każdego roku umiera 7,6 milionów dzieci i 287 tysięcy matek. Tę sytuację można i trzeba zmienić:

• Wiemy jak zapobiegać i leczyć większość przyczyn zgonów wśród dzieci i matek

Opieka medyczna w trakcie ciąży, porodu i pierwszych tygodni życia może zapobiec śmierci matek oraz noworodków (które stanowią ponad 40 procent zgonów wśród dzieci dotyczy właśnie noworodków). Biegunka, zapalenie płuc i malaria są głównymi przyczynami śmierci dzieci po pierwszym miesiącu życia. Kobiety i dzieci umierają nie z powodu tego, że nie wiemy jak je uratować lecz z braku dostępu do niezbędnych środków, które mogłyby pomóc.

• Warunki życia codziennego są główną przyczyną tych zgonów

Ogromną większość dzieci i kobiet można ocalić poprzez edukację wszystkich kobiet, umożliwienie uzyskania właściwych przychodów przez każdą rodzinę, posiadanie przez wszystkich dostępu do czystej wody, pożywienia, godnego miejsca zamieszkania, odpowiednich warunków sanitarnych, szczepień oraz opieki zdrowotnej. Są to nie tylko podstawowe potrzeby – są to prawa człowieka.

• Zdrowie dzieci i matek jest barometrem pokazującym jak wyglądają społeczności, kraje i świat

Śmiertelność wśród dzieci i matek obrazuje obecne nierówności społeczne pomiędzy krajami i regionami świata. Kobiety i dzieci w bogatszych krajach rzadko umierają przy porodzie lub z powodu biegunki, zapalenia płuc czy malarii. Większa śmiertelność dzieci i matek ma miejsce w krajach rozwijających się, ale jest problem nie tylko w tych krajach. Zarówno w krajach rozwijających się jak i rozwiniętych niektóre dzieci i kobiety w tym samym kraju są o wiele bardziej narażone na śmierć niż inne. Zamieszkiwanie na terenach wiejskich, pochodzenie z biednej rodziny, bądź przynależność do grupy będącej dyskryminowaną zwiększa prawdopodobieństwo, że kobieta albo dziecko zachoruje lub umrze.

• Polepszanie zdrowia dzieci i matek jest korzystne dla społeczeństw

Inwestowanie w zdrowie dzieci i matek podnosi zdolność produkcyjną, dobrobyt rodzin i społeczeństwa jako całości. Zapewnia ono umożliwienie kobietom i dzieciom życie do jakiego mają prawo i osiąganie przez nich pełnego potencjału.

• Te zgony mają wpływ na naszych członków

Dzieci i kobiety, które umierają każdego roku są siostrami, braćmi, kuzynami, matkami, ciotkami i sąsiadami skautów. Ich życie jest bezcenne.

„Ten, kto jest zdrowy, ma nadzieję, a ten, kto ma nadzieję, ma wszystko" Przysłowie arabskie

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 9


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

ZAINSPIRUJ SIĘ DO DZIAŁANIA! Niemalże połowa populacji świata jest w wieku poniżej 25 lat. Jest to największe jak dotąd pokolenie dzieci i młodzieży! Pokolenie to posiada ważną rolę do spełnienia w kształtowaniu dzisiejszego świata oraz przyszłości. Bycie przyjacielem, córką, siostrą i matką oznacza stawanie w obronie własnej i swoich bliskich. Bycie odpowiedzialnym obywatelem świata, liderem, który chce przeciwdziałać niesprawiedliwości, polega na mówieniu otwarcie o problemach i podjęciu działania na rzecz praw i dobrobytu tych, którzy sami nie mogą zabrać głosu w swojej sprawie – dziecka, które może nie dożyć swoich piątych urodzin bądź matki, która może nie dożyć momentu dorastania swojego dziecka. Mówienie otwarcie o problemach, w celu zmiany na lepsze nie tylko dla siebie ale też dla innych, zawsze było dumną tradycją ruchu skautowego. W istocie żeński ruch skautowy powstał dzięki działaniu dziewcząt i młodych kobiet, które wystąpiły z postulatem posiadania swojego przedstawicielstwa podczas zgromadzenia skautów w londyńskim Crystal Palace w 1909 roku (Crystal Palace Scouting Rally). Część poświęcona plakietce i przypince Światowego Dnia Braterstwa zawiera zadania związane z mówieniem otwarcie o problemach dotyczących zdrowia dziecka i opieki nad matkami. Znajdują się tam również postulaty, które mamy nadzieję skauci na całym świecie przekażą decydentom. Umieszczone są w części “Mów otwarcie o problemach aby uczynić zmiany”.

Połączmy nasze dziesięć milionów głosów w celu wspólnego działania. Dołącz swój głos do głosów wszystkich skautów w Dniu Myśli Braterskiej i podejmij działania, aby te głosy zostały usłyszane oraz aby zapewnić każdemu dziecku i każdej kobiecie najlepsze szanse na długie i zdrowe życie. Dowiedz się więcej na temat kreowania pozytywnych zmian poprzez czynne poparcie w zakładce Toolkit on Advocacy dostępnej na stronie Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).

Dlaczego świętujesz Dzień Myśli Braterskiej? 10

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Jest to szczególny Dzień dla milionów skautów na całym świecie. Chcielibyśmy wiedzieć co sprawia, że jest on wyjątkowy dla Ciebie. Opowiedz nam dlaczego świętujesz Dzień Myśli Braterskiej i co oznacza on dla ciebie osobiście, a być może to co napiszesz zostanie opublikowane na naszej stronie i zainspiruje innych do działania!


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Dzień Myśli Braterskiej Skauci na całym świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej (World Thinking Day) od 1926 roku. Pomysł narodził się podczas IV Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w Stanach Zjednoczonych w Camp Edith Macy (obecnie: Edith Macy Conference Centre). Uczestniczki konferencji uzgodniły, że powinien zostać ustanowiony specjalny dzień, w którym skauci na całym świecie myślą o sobie nawzajem i wyrażają podziękowania oraz uznanie dla międzynarodowej przyjaźni w ramach skautingu. Delegatki wybrały 22 lutego na Dzień Myśli Braterskiej, ponieważ były to podwójne urodziny założyciela skautingu Lorda Baden Powella i jego żony Lady Olave, Naczelnej Skautki Świata.

DOŁĄCZ DO NAS ONLINE Możesz dołączyć do skautów z całego świata za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych.

Dołącz do nas online po więcej pomysłów i informacji oraz by zobaczyć, jak skauci obchodzą Dzień Myśli Braterskiej w tym roku.

• Odwiedź stronę Dnia Myśli Braterskiej pod

adresem www.worldthinkingday.org aby uzyskać więcej informacji na temat krajów nad którymi się skupiamy, tegorocznego hasła oraz Funduszu Dnia Myśli Braterskiej. Możesz nawet wysłać e-kartkę Dnia Myśli Braterskiej do znajomych

• Znajdź nas na Facebooku na www.fb.com/

WAGGGS po najnowsze wiadomości przed Dniem Myśli Braterskiej oraz aby zobaczyć zdjęcia i plakaty z Dnia Myśli Braterskiej.

• Skorzystaj z Tweetera używając #WTD2013,

aby opowiedzieć światu o Dniu Myśli Braterskiej. Możesz nas znaleźć i śledzić na Twitterze na @WAGGGS_world.

Podczas VII Konferencji Światowej odbywającej się w Polsce w 1932 roku, jedna z delegatek zasugerowała, że skoro urodziny tradycyjnie obejmują prezenty, skautki mogłyby pokazać swoje uznanie i przyjaźń w Dniu Myśli Braterskiej, oferując dobrowolne datki na rzecz Światowego Stowarzyszenia w celu wspierania skautów w innych krajach. Lady Olave napisała do wszystkich skautek z prośbą o przekazanie symbolicznego jednego pensa – w taki sposób powstał Fundusz Dnia Myśli Braterskiej. List Lady Olave jest dostępny na stronie: www.worldthinkingday.org Fundusz Dnia Myśli Braterskiej wspiera rozwój skautingu na całym świecie. Pozwala on na realizowanie nieformalnych programów kształcenia, pomaga organizacjom członkowskim Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek w realizacji projektów, wspiera młode kobiety w rozwoju umiejętności przywódczych i rzeczniczych oraz wspomaga propagowanie skautingu na świecie.

Czy wiesz, że... Brytyjski pens z 1926 roku obecnie jest wart 21 pensów (1zł). Gdyby każda skautka wpłaciła taką kwotę, w sumie dałoby to kwotę 2 milionów funtów rocznie (ponad 10 milionów zł)! Wyobraź sobie jak wiele skauci mogliby zdziałać gdyby tyle bądź więcej pieniędzy zostało zgromadzone! Co możesz zrobić, aby wspomóc Fundusz Dnia Myśli Braterskiej oraz zachęcić innych aby zrobili to samo?

• Zarejestruj się na www.worldthinkingday.org,

aby otrzymywać biuletyn elektroniczny z najnowszymi pomysłami i nowinkami na temat Dnia Myśli Braterskiej.

• Wyślij do nas wiadomości i zdjęcia za pomocą

naszej strony i mediów społecznościowych, a my udostępnimy je skautom na całym świecie.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 11


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Na co przeznaczany jest Fundusz Dnia Myśli Braterskiej? Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek WAGGGS wspiera skautów na całym świecie w działaniu w charakterze inicjatorów zmian znajdujących sposoby na rozwiązanie problemów istotnych dla ich społeczności. Nasze wspieranie i inspirowanie skautów opiera się na trzystopniowym procesie przynależności, przywództwa i rzecznictwa. Fundusz Dnia Myśli Braterskiej służy wspieraniu WAGGGS w ciągłym rozszerzaniu ruchu skautowego na świecie oraz w umożliwieniu jego działania. Poprzez ruch skautowy wasze darowizny dadzą dziewczętom więcej możliwości. Częścią działań Funduszu Dnia Myśli Braterskiej jest inwestowanie w ruch skautowy na całym świecie – wspomaganie krajowych stowarzyszeń w celu rozwoju ich nieformalnego programu edukacyjnego, realizowanie

projektów i powiększanie liczby członków. W 2013 roku Fundusz Dnia Myśli Braterskiej będzie również bezpośrednio wspierał dzieci i matki poprzez skautowe projekty w krajach, na których się skupiamy. Oprócz tego Fundusz ma za zadanie przyczynić się do kampanii i programów WAGGGS dotyczących MCR 4 i 5 oraz wspierać skautów w aktywnym zabieraniu głosu na temat problemów i podejmowaniu działań, aby im przeciwdziałać, za pomocą, między innymi, możliwości wywierania nacisku podczas sesji ONZ, szkoleń w centrach szkoleniowych i organizowanie przez skautów projektów w terenie. Informacje na temat projektów w krajach, na których się skupiamy znajdują się w dalszej części.

Dlaczego warto wspierać Fundusz Dnia Myśli Braterskiej Filantropia polega na szczerym i dobrowolnym pomaganiu innym ludziom lub środowisku naturalnemu. Istnieją różne sposoby na bycie filantropijnym. Wiele osób decyduje się na poświęcenie swojego wolnego czasu, starań i zdolności. Inni przekazują dobra materialne potrzebującym, takie jak ubrania, książki, pożywienie lub lekarstwa. Jednym z najczęstszych sposobów na bycie filantropijnym jest przekazywanie pieniędzy na cele dobroczynne które popieramy. Organizacje wspierające cele społeczne są często określane jako ‘organizacje charytatywne.’ WAGGGS jest organizacją charytatywną, a Fundusz Dnia Myśli Braterskiej zbiera dotacje filantropijne. Skauci znani są ze swojego zrozumienia dla innych, świadomości społecznej i działań na rzecz społeczeństwa. Zbiórka pieniędzy na rzecz popieranego celu naturalnie wpisuje się w wartości ruchu skautowego. Jest ona sposobem, za pomocą którego każdy może spełnić swoją rolę w szeroko rozumianym społeczeństwie i być dobrym obywatelem świata. Wspieranie innych poprzez pomoc finansową pomaga również darczyńcom. Wiele osób uważa, że jako ludzie mamy obowiązek pomagać sobie nawzajem i „dać coś w zamian” społeczeństwu – wspieranie finansowe jest dla nich sposobem na dzielenie się i docenienie własnego dobrobytu. Pomoc innym poprzez wsparcie finansowe może

12

Propozycja programowa MCR 44i MCR 5 World Thinking Day MDG Activity Pack

również wywołać zadowolenie u darczyńcy! Wspieranie celów dobroczynnych takich jak Fundusz Dnia Myśli Braterskiej jest okazją dowiedzenia się więcej na temat wspieranego celu – można dowiedzieć się więcej na temat konktretnych problemów oraz co należy zrobić, aby im przeciwdziałać. Uświadamia nam to również, że należy rozmawiać z innymi o danym problemie oraz dlaczego wspieramy dany cel. Przede wszystkim zaś wspieranie celów dobroczynnych pomaga w inwestowaniu w naszą przyszłość. Wspieranie finansowe, choćby najskromniejsze, przyczynia się do większego dobra, które może trwać dłużej od nas. Fundusz Dnia Myśli Braterskiej w 2013 jest jednym ze sposobów, umożliwiającym zainwestownie w zdrowie dzieci i matek oraz w dziewczęta i młode kobiety na całym świecie.

TWOJA WPŁATA TEŻ SIĘ LICZY! Pieniądze, które wpłacisz w ciągu roku wpłyną na wprowadzenie pozytywnych zmian na całym świecie. Skauci zebrali £252.000 w 2010 roku i £177.000 w 2011 roku. Odwiedź stronę www.worldthinkingday.org aby dowiedzieć się w jaki sposób Fundusz Myśli Braterskiej pomógł wspierać ruch skautowy na świecie w 2010 i 2011 roku.


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Jak przekazywać środki na Fundusz Dnia Myśli Braterskiej Przeprowadziłeś zbiórkę pieniędzy z okazji Dnia Myśli Braterskiej? Można je przekazać na Fundusz w następujący sposób:

Grupy skautowe lub osoby indywidualne dokonujące wpłat bezpośrednio przez internet • wpłata wpłata przez internet na stronie

www.worldthinkingday.org/en/donatenow Wpłata przez internet jest prosta, szybka i bezpieczna. Należy tylko mieć pod ręką kartę kredytową lub dane konta bankowego. za pomocą czeku • wpłata Na końcu propozycji programowej zamieszczono formularz wpłaty na Dzień Myśli Braterskiej. Możesz też pobrać go ze strony internetowej www.worldthinkingday.org. Wypełniony formularz należy wysłać pocztą wraz z czekiem na adres:

WTD Fund, WAGGGS, Olave Centre, 12c Lyndhurst Road, London, NW3 5PQ, England

Pamiętaj, aby się podpisać i wpisać datę przed wysłaniem formularza oraz upewnić się, że podałeś swoje imię i nazwę grupy i stowarzyszenia we właściwym miejscu.

sposoby przekazywania pieniędzy • Inne Jeśli powyższe sposoby nie są dogodne dla Ciebie,

możesz skontaktować się z nami bezpośrednio, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc dokonać wpłaty. Skontaktuj się z Paulem Bigmore, Menadżerem Funduszu Rozwoju na adres emailowy wtd@wagggs.org lub napisz do Funduszu Dnia Myśli Braterskiej na podany powyżej adres pocztowy.

SKUTECZNA ZBIÓRKA PIENIĘDZY NA RZECZ DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ Kraj na którym się skupiamy: Republika Irlandii (irlandzkie skautki) Dzień Myśli Braterskiej jest częścią corocznych obchodów irlandzkich skautek (IGG) od wielu lat. W przeszłości skautki IGG celebrowały Dzień Myśli Braterskiej prowadząc zbiórki pieniędzy na rzecz skautów na całym świecie. Na Światową Konferencję WAGGGS w Kenii w 1987 roku komisarka zagraniczna irlandzkich skautek (Irish Girl Guides International Commissioner) przybyła z „irlandzkimi chatkami” wykonanymi z pudełek po zapałkach pokrytych kolorowym filcem i rozdała je wśród uczestników. Te miniaturowe chatki zainspirowały pomysł wykonywania ozdobnych pudełek na drobiazgi z prostych materiałów codziennego użytku. Wielu skautów zaczęło wykonywać własne pudełka w kształcie budynków mieszkalnych ze swoich okolic. Każdego roku, w wydaniu magazynu IGG poświęconym Dniu Myśli Braterskiej, skauci zachęcani są do tworzenia własnych ozdobnych pudełek i są one coraz bardziej popularne. Ozdobne pudełka mogą być w przeróżnych kształtach i rozmiarach – wykonane z rurek, słoików lub kartonu, przypominające wszystko poczynając od rąk do słoni, w zależności od aktualnego hasła przewodniego Dnia Myśli Braterskiej! Używając własnoręcznie wykonanych ozdobnych pudełek do zbiórki pieniędzy, skauci zrzeszeni w IGG rozmawiają z innymi o tematach poruszanych w Dniu Myśli Braterskiej, zwiększając świadomość społeczeństwa w wielu kwestiach. Zachęcają innych do wsparcia finansowego i w ten sposób zebrana kwota powiększa się wraz z ich nieocenionym wkładem na rzecz Funduszu Dnia Braterstwa. Dziękujemy za wsparcie finansowe Funduszu Dnia Myśli Braterskiej. Twój wkład pozwoli nam wspierać dziewczęta i młode kobiety na całym świecie. Darowizny zostaną potwierdzone listownie lub e-mailowo (w przypadku niektórych dotacji) oraz specjalnym certyfikatem Dnia Myśli Braterskiej.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 13


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

m i ą a tkowe P

Pl

ki i przypinki Dn t e i ia ak

M yś j li Braterskie

Zamów plakietki i przypinki na rok 2013 JUŻ TERAZ! Zaprojektowaliśmy nową plakietkę Dnia Myśli Braterskiej i dwie nowe przypinki na rok 2013. Wzór plakietki przedstawia obydwa cele, MCR 4 i 5. Oferujemy też dwie różne przypinki dla każdego z dwóch celów MCR.

20D1A3Y WORLDN THINKI G

W DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ Czy twoje Stowarzyszenie chciałoby zakupić plakietki i przypinki dla innych Stowarzyszeń, których nie stać na ich zakup dla swoich członków? Jeśli tak, skontaktuj się z działem sprzedarzy na adres sales@wagggs.org

14

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

13

“PRZEŚLIJ GROSIK WRAZ Z MYŚLAMI”

WTD 20

Wszystkie zyski ze sprzedaży zostaną przeznaczone na Fundusz Dnia Myśli Braterskiej który wspiera WAGGGS w kontynuacji rozwoju ruchu skautowego i zapewnianiu większych możliwości dziewczętom i młodym kobietom na całym świecie.

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ METALOWA PRZYPINKA MCR 4 20mm x 18.4mm £1.00 za sztukę

WTD 2013

Można zachęcić harcerzy do wzięcia udziału w Dniu Myśli Braterskiej oferując im plakietkę w nagrodę za wykonanie zadań. Można zdobyć plakietkę wykonując zadania o tematyce zdrowia dziecka, zdrowia matki lub obydwu. Plakietki i przypinki Dnia Myśli Braterskiej są dostępne w sklepie internetowym WAGGGS, na stronie www.wagggs-shop.org.

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ PLAKIETKA 45mm x 45mm £5.50 (10 plakietek w opakowaniu)

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ METALOWA PRZYPINKA - MCR 5 20mm x 18.4mm £1.00 za sztukę


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

MILENIJNE CELE ROZWOJU nr 4 i NR 5 „razem możemy ocalić życie dzieci" MCR 4 skupia się na zmniejszeniu wskaźnika umieralności dzieci w wieku do lat 5. Zdrowie dzieci jest problemem dla krajów na całym świecie. Statystyki globalne pokazują nasz świat jako wielką społeczność, jednak nie obrazują one nierówności w zdrowiu i przetrwaniu dzieci w poszczególnych krajach ani między nimi. Porównanie zdrowia dzieci na całym świecie podczas wykonywania zadań potrzebnych do zdobycia plakietki w części plakietka Dnia Myśli Braterskiej 2013 (strona 30) jest twoją szansą na dowiedzenie się więcej na temat zdrowia dzieci w twoim kraju. Pomyśl, w jaki sposób możesz wykorzystać zdobytą wiedzę, aby działać na rzecz zdrowia dzieci w twojej społeczności.

CO SPOŁECZNOŚĆ GLOBALNA STARA SIĘ OSIĄGNĄĆ? Cel 4.A – Zmniejszyć o 2/3 wskaźnik umieralności dzieci w wieku do lat 5 w latach 1990-2015

W JAKI SPOSÓB SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MOŻE SPRAWDZIĆ POSTĘP W OSIĄGANIU WYZNACZONEGO CELU? WSKAŹNIKI POSTĘPU ODNOŚNIE MCR 4 4.1 wskaźnik umieralności dzieci poniżej piątego roku życia (Liczba zgonów dzieci do lat pięciu na 1000 urodzeń) 4.2 wskaźnik umieralności niemowląt (Liczba zgonów dzieci do roku życia na 1000 urodzeń) 4.3 odsetek jednorocznych dzieci zaszczepionych przeciw odrze (jaki % dzieci pomiędzy 12 a 23 miesiącem życia otrzymało szczepienie przeciwko odrze)

„Czemu śmierć jednego dziecka równa się tragedii, podczas gdy śmierć milionów dzieci jest tylko statystyką? Patrick McDonald, Założyciel, Viva Network

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 15


Dzień WorldMyśli Thinking Braterkiej Day 2013 2013 MDG MCR 4 Activity i MCR 5 Pack

Czy uda się zrealizować wyznaczone cele? Data wyznaczona na zrealizowanie MCR jest już blisko. Czy jesteśmy na właściwej drodze do osiągnięcia MCR 4? Śmiertelność wśród dzieci maleje

23

Niektóre z najbiedniejszych krajów świata uczyniły znaczny postęp ku osiągnięciu MCR 4

Postęp nie następuje w wystarczającym tempie, aby osiągnąć cele do 2015 r.

Śmiertelność wśród dzieci odzwierciedla nierówności na świecie i w społeczeństwach

Śmiertelność wśród dzieci – nierówności społeczne, które za nimi stoją – są problemem nie tylko w krajach rozwijających się 16

Propozycja programowa MCR 44i MCR 5 World Thinking Day MDG Activity Pack


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5 Obecnie odnotowuje się o 37% mniej zgonów wśród dzieci w porównaniu z rokiem 1990 – rokiem wyjściowym dla założeń określonych w MCR. Liczba zgonów wśród dzieci spadła z 12 milionów w 1990 roku do 7,6 mln w 2010 roku. O ile jest to dobra wiadomość, jednak to nadal znacznie poniżej celu, którym jest 67% mniej zgonów wśród dzieci do 2015 roku. 23 z 75 krajów, w których ma miejsce 95% zgonów wśród dzieci, jest na dobrej drodze do realizacji celu zmniejszenia wskaźnika śmiertelności wśród dzieci o dwie trzecie.

Liczba zgonów wśród dzieci musi maleć cztery razy szybciej aby osiągnąć poziom wyznaczony przez MCR 4. Prawie wszystkie (99%) zgony wśród dzieci zdarzają się w krajach rozwijających się. W 2008 roku na 107 zgonów wśród dziewczynek przypadło 100 zgonów wśród chłopców. Wskaźnik ten wzrasta do 143 zgonów wśród dziewczynek na 100 zgonów wśród chłopców w Azji Południowej.

Dzieci w Stanach Zjednoczonych Ameryki mają mniejsze szanse na dożycie swoich 5 urodzin niż dzieci w 40 innych krajach. PPrawdopodobieństwo zgonu wśród niemowląt rdzennych mieszkańców Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych jest o 1,7 razy wyższe niż wśród pozostałych niemowląt w tych krajach.

Dlaczego zgony wśród dzieci są problemem wszędzie? Wiele osób może się dziwić, że zgony wśród dzieci stanowią problem w krajach rozwiniętych. W niektórych krajach dzieci są bardziej narażone na śmierć przed osiągnięciem piątego roku życia niż w innych. Nawet w tym samym kraju dzieci z rodzin ubogich lub doświadczające dyskryminacji są bardziej narażone na śmierć. Większość zgonów dzieci w krajach rozwiniętych zdarza się wśród niemowląt. Przykładowo prawie 90% zgonów dzieci w USA ma miejsce wśród dzieci poniżej jednego roku życia, z czego 60% stanowią noworodki. Najczęściej zgony wśród niemowląt w krajach rozwiniętych nie są spowodowane brakiem usług zdrowotnych ani pracowników służby medycznej. Problem tkwi w tym, że wiele kobiet w różnych częściach świata nie ma dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej, niezbędnej aby ich ciąża i poród przebiegały bezpiecznie. To zwiększa niebezpieczeństwo powikłań noworodkowych i śmierci. Istnieje wiele różnych powodów tej sytuacji. W niektórych krajach ludzie muszą płacić za opiekę medyczną lub wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Nie każdy może sobie pozwolić na te koszty, podczas gdy innym osobom ubezpieczenie może zostać odmówione ze względu na ich wcześniejsze problemy ze zdrowiem. Koszty nie są jedyną przeszkodą, która sprawia, że kobietom trudno uzyskać opiekę zdrowotną, której potrzebują. Mogą one nie mówić w tym samym języku co pracownicy służby zdrowia lub mieć trudności w znalezieniu czasu wolnego od pracy, znalezieniu opieki dla pozostałych dzieci lub podróży do miejsca, gdzie mogłyby otrzymać opiekę medyczną. Wskazuje to na fakt, że zdrowie dzieci i ich przetrwanie zależy od czegoś więcej niż od zamożności kraju. Istotny wpływ ma na nie polityka rządu i sprawiedliwość naszych społeczeństw.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 17


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

18

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

„życie i zdrowie każdej matki jest cenne" MCR 5 skupia uwagę na poprawie zdrowia matek. Określenie „zdrowie matek” odnosi się do zdrowia kobiet w okresie ciąży, w czasie porodu i w okresie poporodowym. Macierzyństwo często jest pozytywnym i wzbogacającym doświadczeniem, jednak dla zbyt wielu kobiet wiąże się z cierpieniem, złym stanem zdrowia, a nawet śmiercią. Poprawa zdrowia matek może obejmować zapewnienie kobietom dostępu do informacji i usług ułatwiających im troskę o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz leczenie istniejących chorób. Gdy kobieta decyduje się zostać matką, ziarna zdrowia matki są siane na długo przed tym, nim rzeczywiście nią zostanie. Większe prawdopodobieństwo zdrowej ciąży występuje wtedy, gdy kobieta znajduje się w dobrym stanie fizycznym i psychicznym oraz gdy jest wzmocniona pewnością siebie, poczuciem własnej wartości, wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do dokonywania zdrowych wyborów w zakresie związków i rodzicielstwa. Jak najlepszy stan zdrowia jest ważny dla wszystkich dziewcząt i kobiet, niezależnie od tego, czy w przyszłości zdecydują się zostać matkami. Zdrowie matek jest problemem w wielu krajach na świecie. Globalne statystyki informują nas o tym, jak radzimy sobie jako społeczność ogólnoświatowa. Niestety, nie mówią nic o różnicach między poszczególnymi krajami lub w ich obrębie. Porównanie zdrowia matek na świecie w sekcji dotyczącej plakietki i przypinek na Dzień Myśli Braterskiej 2013 to okazja, aby dowiedzieć się więcej o zdrowiu matek w Twoim

Czy wiesz, że... W 2007 roku dodano cel 5.B MCR dotyczący zdrowia reprodukcyjnego. Wiele istnień można by było ocalić, zapewniając kobietom i ich partnerom dostęp do informacji i usług niezbędnych w procesie planowania rodziny.

kraju, zdobywając jednocześnie plakietkę. Pomyśl, jak można wykorzystać te informacje, aby stanąć w obronie zdrowia kobiet w Twojej społeczności.

Co próbuje osiągnąć społeczność globalna? Cel 5.A – zmniejszyć o trzy czwarte współczynnik śmiertelności matek Cel 5.B – zapewnić powszechny dostęp do zdrowia reprodukcyjnego

Skąd społeczność globalna wie, czy zbliżamy się do celu? Jakie wskaźniki umożliwiają monitorowanie postępu na drodze do osiągnięcia 5 MCR? 5.1 Współczynnik śmiertelności matek (Ile matek umiera każdego roku w czasie ciąży, porodu lub w ciągu sześciu tygodni od zakończenia ciąży na każde 100 000 żywych urodzeń?) 5.2 Współczynnik proporcji porodów z udziałem wykwalifikowanego personelu medycznego (Jaki procent porodów odbywa się w obecności lekarza, pielęgniarki lub położnej?) 5.3 Współczynnik powszechności antykoncepcji (Jaki procent kobiet zamężnych lub żyjących w związkach stosuje nowoczesne środki antykoncepcyjne?) 5.4 Współczynnik urodzeń wśród nastolatek (Ile dziewcząt w wieku od 15 do 19 lat rocznie rodzi dzieci na każde 1000 dziewcząt w tym wieku?) 5.5 Zakres opieki prenatalnej — co najmniej jedna wizyta i co najmniej cztery wizyty (Jaki procent kobiet spotyka się z lekarzem, pielęgniarką lub położną przynajmniej raz w czasie ciąży? A jaki przynajmniej cztery razy?) 5.6 Niespełniona konieczność planowania rodziny (Jaki procent kobiet zamężnych lub żyjących w związku nie używa nowoczesnych środków antykoncepcyjnych, ale nie chce zajść w ciążę lub ma w tym czasie dziecko?)

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 19


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Czy te cele zostały osiągnięte? Data zakończenia MCR zbliża się wielkimi krokami. Czy jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć 5 MCR? Śmiertelność matek spada

75 %

Więcej kobiet otrzymuje niezbędną pomoc medyczną Niektóre z najbiedniejszych krajów świata dokonały znaczącego postępu na drodze do osiągnięcia 5 MCR Postęp nie dokonuje się wystarczająco szybko, aby udało się osiągnąć zamierzone cele do roku 2015

Zły stan zdrowia matek i ich śmiertelność odzwierciedlają nierówności występujące na świecie i w społeczeństwach

Zły stan zdrowia matek i ich śmiertelność — oraz stojące za nimi nierówności — nie są problemem, który dotyka wyłącznie kraje rozwijające się

20

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Szacuje się, że w roku 2010 doszło do 287 000 zgonów matek. To o 47% mniej niż w roku 1990.

W roku 2009 świadczenia zdrowotne uzyskało więcej ciężarnych kobiet niż w 1990. 51% skorzystało z opieki prenatalnej co najmniej czterokrotnie, podczas gdy w roku 1990 zaledwie 35%. 65% porodów odbyło się przy udziale wykwalifikowanego personelu medycznego, podczas gdy w roku 1990 — 55%.

Do roku 2010 14 krajów dokonało niewystarczającego postępu w dziedzinie ograniczania śmiertelności matek, a 11 innych krajów nie dokonało żadnego postępu i prawdopodobnie nie osiągną zamierzonego celu, jeśli nie zostaną podjęte żadne działania w celu przyspieszenia zmian.Niewielki postęp dokonał się w dziedzinie zmniejszenia liczby urodzeń wśród nastolatek: W roku na 1000 dziewcząt w wieku od 15 do 19 lat urodziło 51 nastolatek, podczas gdy w roku 1990 prawie 60.

W 2010 roku 10 krajów o wysokim współczynniku śmiertelności już osiągnęło lub przekroczyło zamierzone zmniejszenie liczby zgonów matek o 75 procent, podczas gdy 9 pozostałych krajów znajdowało się na drodze do osiągnięcia tego celu.

Kobiety w krajach rozwijających się są 15-krotnie bardziej narażone na śmierć z przyczyn związanych z ciążą niż kobiety w krajach rozwiniętych.28 W Wielkiej Brytanii nastoletnie dziewczęta z rodzin o najniższych dochodach zostają matkami 10-krotnie częściej niż dziewczęta z rodzin o najwyższych dochodach.

Dlaczego problem zdrowia matek występuje wszędzie? Wielu ludzi nie przypuszcza, że w krajach rozwiniętych występuje problem zgonów matek, a jednak ten problem istnieje. W niektórych krajach kobiety są bardziej narażone na śmierć z przyczyn związanych z ciążą niż w innych. Nawet w krajach rozwiniętych kobiety biedne lub dyskryminowane umierają częściej. Przyczyną zgonów matek w krajach rozwiniętych nie jest brak dostępu do usług medycznych i wykwalifikowanego personelu. Problem polega na tym, że wiele kobiet w różnych częściach świata nie może uzyskać świadczeń zdrowotnych zapewniających bezpieczną ciążę i poród. Istnieje wiele powodów takiego stanu rzeczy. W niektórych krajach ludzie muszą sami płacić za opiekę medyczną lub kupować prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Nie każdy może pozwolić sobie na ponoszenie takich kosztów, a niektórzy mogą spotkać się z odmową ubezpieczenia ze względu na historię ich chorób. Koszty to nie jedyna przeszkoda utrudniająca kobietom uzyskanie niezbędnej opieki zdrowotnej. Kobiety mogą posługiwać się innym językiem niż pracownicy służby zdrowia albo napotykać na problemy ze zwolnieniem z pracy, znalezieniem opieki dla pozostałych dzieci lub podróżą do świadczeniodawców usług medycznych. Świadczy to o tym, że zdrowie matek zależy nie tylko od poziomu dobrobytu w danym kraju. W ogromnym stopniu zależy ono od polityki rządów oraz sprawiedliwości społeczeństw. Kobiety biedne lub dyskryminowane, nawet w krajach uprzemysłowionych, są bardziej narażone na śmierć z przyczyn związanych z ciążą. Spośród wszystkich krajów uprzemysłowionych największe ryzyko śmierci matek występuje w Stanach Zjednoczonych (USA). Kobieta w USA jest siedem razy bardziej narażona na śmierć z przyczyn związanych z ciążą niż kobieta we Włoszech lub Irlandii.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 21


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

KRAJE NAD KTÓRYMI SIĘ SKUPIAMY Celebrowanie międzynarodowego charakteru ruchu skautowego jest ważną częścią Dnia Myśli Braterskiej. Jest to szansa, by dowiedzieć się czegoś o życiu dziewcząt i młodych kobiet w innych krajach oraz do zbadania podobieństw i różnic w doświadczeniach skautów na całym świecie.

Corocznie poczynając od 2010 roku, Dzień Myśli Braterskiej opisuje pięć wybranych krajów, po jednym z każdego z naszych pięciu regionów. Niektórzy skauci chętnie dowiadują się czegoś o innych krajach, poszerzając wiedzę na temat danego kraju oraz jak wygląda tam życie dziewcząt bądź młodych kobiet. Inni bardziej skupiają się na tematyce Dnia Myśli Braterskiej w wybranych pięciu krajach. Ponieważ Dzień Myśli Braterskiej w 2013 roku odbywa się pod hasłem zdrowia dzieci i matek, WAGGGS wykorzysta część zebranych funduszy na podjęcie działań na ich rzecz w skali globalnej oraz zapewnienie wybranym krajom w regionach: afrykańskim, arabskim, Azji - Pacyfiku oraz zachodniej półkuli dotacji, na wdrożenie projektów mających za zadanie poprawę jakości życia dzieci i matek. Projekty te będą miały długotrwały, praktyczny i korzystny wpływ na społeczeństwa, w których żyją nasi skauci.

Wybrane kraje w tym roku:

• Irlandia (region europejski) • Jordania (rejon arabski) • Malawi (region afrykański) • Pakistan (region Azji - Pacyfiku) • Wenezuela (region półkuli zachodniej) Ten rozdział zawiera wprowadzenie tematyki zdrowia i przetrwania dzieci oraz ich matek w tych pięciu wybranych krajach. Przekonasz się, że chociaż największe wyzwania dla osiągnięcia Milenijnego Celu Rozwoju nr 4 są w Afryce i Azji-Pacyfiku, zdrowie i przetrwanie dzieci i ich matek jest problem globalnym i że możemy uczyć się od siebie nawzajem. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak skauci działają w naszych wybranych krajach, aby pomóc ich społecznościom oraz krajom poprawić zdrowie dzieci i matek, odwiedź stronę internetową www.worldthinkingday.org.

PAMIĘTAJ...

szu na rzecz Fundu e an br ze e dz Pienią ą terskiej zostan Dnia Myśli Bra ojektów do wsparcia pr wykorzystane ybranych MCR 4 i 5 w w w ló ce z ec rz na go rozwoju ież do dalsze n w ró k ja , h krajac m świecie. wego na cały ruchu skauto

„Zdrowe i wykształcone kobiety są podstawą zdrowych rodzin - dzieci żyją dłużej, a ludzie są bardziej produktywni. Zdrowe rodziny są podstawą zdrowych społeczności, narodów i gospodarki, bardziej stabilnych regionów, a także bezpieczniejszego i pokojowego świata. W tym globalnym ruchu wszystko zaczyna się od tej jednej młodej kobiety - gdziekolwiek ona żyje - i zadaniem dla nas wszystkich jest zapewnienie jej odpowiedniej informacji, środków, a także prawa do poczucia własnego ja, aby mogła po prostu “być” Stephen Sobhani, dyrektor ds. zaangażowania sektora prywatnego w globalną strategię ONZ, kampania „Każda Kobieta, Każde Dziecko”

22

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

„Stworzenie świata, który jest naprawdę odpowiedni dla dzieci nie oznacza jedynie braku wojny... To oznacza budowę świata... w którym każde dziecko może osiągnąć dojrzałość w zdrowiu, pokoju i godności" Carol Bellamy, były dyrektor wykonawczy UNICEF

IRLANDIA PROJEKTY DOTYCZĄCE MCR 4 i 5: Rada irlandzkich skautek (The Council of Irish Guiding Associations) zrezygnowała z otrzymania dotacji z Funduszu Dnia Myśli Braterskiej przeznaczając ją na kraje o większym zapotrzebowaniu. Irlandzkie skautki zaangażowały się w szereg projektów na tematy związane z dniem Myśli Braterskiej. Zorganizowały międzynarodowy obóz oparty na MCR w ramach czterech haseł: „Razem”, „Możemy”, „Zmienić” i „Nasz świat”. W ciągu tygodnia obozowicze dowiedzieli się, jakie pozytywne zmiany mogą przeprowadzić we własnej społeczności i na szerszą skalę. Irlandzkie

skautki podjęły również współpracę z Plan Ireland dla utworzenia własnej wersji programowej pod tytułem Global Action Theme, aby pomóc skautom w zdobyciu wiedzy na temat Millennijnych Celów Rozwoju. Okazało się, że ich obecny program nie był odpowiednio dostosowany do tego, aby skutecznie przeciwdziałać problemom zdrowotnym. W rezultacie, przygotowali oni własne zaktualizowane programy promujące zdrowie i przekazali je liderom, którzy zajęli się szkoleniem grup w wieku nastoletnim na temat przeprowadzania tych ważnych dyskusji. Skautki z Catholic Guides of Ireland (CGI) zorganizowały Ogólnokrajowy Konkurs Artystyczny w 2012 na temat Milenijnych Celów Rozwoju. Poprzez warsztaty i gry, skautki zdobywały wiedzę o każdym Celu po czym wspólnie przygotowywały prace artystyczne. Prace te zawierały krótkie filmiki na temat zachęcania ludzi do podejmowania działań przeciwdziałających śmiertelności wśród dzieci oraz plakaty przeciwko napiętnowaniu towarzyszącemu chorym na HIV / AIDS. Wszystkie prace zostały zaprezentowane w galerii w centrum Dublina, a także na wystawie Krajowej Rady CGI.

"Jeśli chcesz iść szybko, idź sam, jeśli chcesz iść daleko, idź razem" Przysłowie afrykańskie

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 23


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

JordanIA PROJEKT DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ 2013: Istnieje wiele czynników, które wpływają na śmierć dzieci oraz zdrowie matek w Jordanii. Obejmują one zagadnienia społeczne, takie jak wczesne małżeństwa i przemoc, a także wybory dotyczące zdrowia takie jak palenie i żywienie. Jordański ruch skautowy wykorzysta dotację z Funduszu Dnia Myśli Braterskiej na uruchomienie kampanii promującej zdrowy styl życia i praktyki, które chronią zdrowie i życie matek i ich dzieci. Trzydzieści kobiet weźmie udział w warsztatach, aby dowiedzieć się, jak pomoc skautom podnieść świadomość w swoich społecznościach. Sto starszych skautek zostanie przeszkolonych do tego, jak mogą wykorzystać kampanię i edukację rówieśniczą aby wprowadzić pozytywne zmiany. Dotacja będzie również wykorzystana na pokrycie kosztów materiałów promocyjnych, takich jak plakaty i ulotki.

Malawi

PROJEKT DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ 2013: Malawi jest krajem, który stoi w obliczu najtrudniejszego wyzwania. Skauci w Malawi są nastawieni na to, aby zmienić marzenia o bezpiecznym i szczęśliwym dzieciństwie w rzeczywistość. Ale, dorastające dziewczyny w ich kraju muszą stawić czoła wielu wyzwaniom dla ich zdrowia i dobrobytu, jak niemożność chodzenia do szkoły, wczesne małżeństwo, wczesne macierzyństwo i wysoki wskaźnik analfabetyzmu. Skauci w Malawi wykorzystają dotację od Funduszu Dnia Myśli Braterskiej do pracy na rzecz celu zero nastoletnich ciąż. W ramach projektu skautki będą szkolone jako wzajemne nauczycielki. Podniosą one świadomość na temat MCR- a w szczególności MCR 4 i MCR 5 - wśród 750 dziewcząt w szkołach oraz wśród 1.500 dziewcząt i 600 dorosłych poprzez kampanie społeczne.

24

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Pakistan

do przyłączenia się do otwartych związków skautowych, w których kampanie te będą kontynuowane, aby uczyć o tych ważnych zagadnieniach.

PROJEKT DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ 2013: W Pakistanie co 20 minut umiera kobieta. Komplikacje w czasie ciąży i porodu są główną przyczyną śmierci wśród nastoletnich dziewcząt i kobiet (w wieku od 12 do 49 lat), co stanowi jeden z pięciu zgonów. Skautki w Pakistanie wykorzystają dotację z Funduszu Dnia Myśli Braterskiej do pracy z ekspertami w dziedzinie zdrowia, aby pomóc 500 rodzinom w pięciu społecznościach w prowincji północno-zachodniej dowiedzieć się więcej na temat zgonów wśród dzieci oraz zdrowia matek. Skautki będą podnosić świadomość poprzez lokalne kampanie promocyjne i organizować obozy medyczne. Dziewczęta i młode kobiety w społecznościach zostaną zaproszone

„Zbyt często, zdrowie matek i dzieci się nie liczy. W zbyt wielu częściach świata są zapomniane" Liya Kebede, etiopska modeka i Ambasador Dobrej Woli Światowej Organzacji Zdrowia

Wenezuela PROJEKT DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ 2013: W Wenezueli jest wysoka liczba zgonów matek z przyczyn, którym można zapobiec takich jak brak dostępu do odpowiednich usług zdrowotnych. Asociación de Guias Scouts de Wenezuela będzie wykorzystywać dotacje z Funduszu Dnia Myśli Braterskiej na kształcenie większej liczby młodych ludzi na temat zdrowego i odpowiedzialnego zachowania. Stowarzyszenie będzie kształcić 70 dziewcząt i młodych kobiet będących skautkami i 530 młodych ludzi w szkołach w całym kraju na temat ciąży w wieku nastoletnim i jej zagrożeniach. Będą oni zachęcani do dzielenia się uzyskaną wiedzą i zainteresowania innych młodych ludzi udziałem w przyszłych akcjach.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 25


Dzień WorldMyśli Thinking Braterkiej Day 2013 2013 MDG MCR 4 Activity i MCR 5 Pack

IRLANDIA Region WAGGGS: Europa Rok założenia żeńskiego ruchu skautowego: 1911 16,677 skautek Miejsce pod względem wskaźnika rozwoju społecznego: 7 z 187 krajów Organizacja członkowska WAGGGS: Council of Irish Guiding Associations (comprised of the Catholic Guides of Ireland and The Irish Girl Guides)

WENEZUELA Region WAGGGS: półkula zachodnia Rok założenia żeńskiego ruchu skautowego: 1958 480 skautek

MALAWI

Miejsce pod względem wskaźnika rozwoju społecznego: 73 z 187 krajów

Region WAGGGS: Afryka

Organizacja członkowska WAGGGS: Asociación de Guías Scouts de Venezuela

2624

Propozycja programowa MCR 44i MCR 5 World Thinking Day MDG Activity Pack

Rok założenia żeńskiego ru 54,156 skautek

Miejsce pod względem wsk 171 z 187 krajów

Organizacja członkowska W Association


Dzień WorldMyśli Thinking Braterkiej Day 2013 2013 MDG MCR 4 Activity i MCR 5 Pack

uchu skautowego: 1927

JORDANIA Region WAGGGS: Arabski Rok założenia żeńskiego ruchu skautowego: 1938 9,080 skautek Miejsce pod względem wskaźnika rozwoju społecznego: 95 z 187 krajów Organizacja członkowska WAGGGS: The Jordanian Association for Boy Scouts and Girl Guides

PAKISTAN Region WAGGGS: Azja-Pacyfik Rok założenia żeńskiego ruchu skautowego: 1911 – członek założyciel WAGGGS 117,692 skautek

kaźnika rozwoju społecznego:

Miejsce pod względem wskaźnika rozwoju społecznego: 145 z 187 krajów

WAGGGS: The Malawi Girl Guides

Organizacja członkowska WAGGGS:

Pakistan Girl Guides Association

25 World Association Propozycjaofprogramowa Girl Guides and MCRGirl 4 i Scouts MCR 5 27


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5 Liczba kobiet, które umierają w czasie ciąży, porodu lub w ciągu 40 dni od zakończenia ciąży na 100 000 żywych urodzeń (współczynnik zgonów matek) IRLANDIA

0%

JORDANIA

1990 = 6 2010 = 6

MALAWI

1990 = 110 2010 = 63

63%

PAKISTAN

1990 = 1,100 2010 = 460

58%

WENEZUELA

1990 = 490 2010 = 260

47%

1990 = 94 2010 = 92

2%

Ryzyko zgonu 15-letniej dziewczyny z przyczyn związanych z macierzyństwem w ciągu całego życia

IRLANDIA

JORDANIA

MALAWI

PAKISTAN

WENEZUELA

1 na 8,100

1 na 470

1 na 36

1 na 110

1 na 410

Liczba dziewcząt w wieku od 15 do 19 lat, które urodziły dzieci, na każdy 1000 dziewcząt w tym wieku w latach 2000–2010 r. (współczynnik urodzeń wśród nastolatek)

IRLANDIA

JORDANIA

MALAWI

PAKISTAN

WENEZUELA

17

32

177

16

101

Procent porodów z udziałem wykwalifikowanego personelu medycznego w 2010 r IRLANDIA

JORDANIA

PAKISTAN

WENEZUELA

10022 99 54 39 95

„Zły stan zdrowia jest ważnym czynnikiem, który powoduje, że biedni pozostają biednymi. Gdy zarobią trochę pieniędzy, jeden przypadek choroby może pozbawić ich tych pieniędzy" Zafrullah Chowdhury, Rzecznik Praw Pacjenta w Bangladeszu

28

MALAWI

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Czy wiesz, że... Przemoc wobec dziewcząt i kobiet — wraz z innymi przejawami nierówności płci — to główna przyczyna zgonów dzieci i matek. Prawa dziewcząt i kobiet są ważnym narzędziem do osiągnięcia 4 i 5 MCR. Odwiedź witrynę www.stoptheviolencecampaign.com, aby uzyskać informacje i materiały, które pozwolą Ci razem z WAGGGS bronić praw dziewcząt


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5 Liczba dzieci poniżej 5 roku życia, które umierają na każde 1000 żywych urodzeń (wskaźnik śmiertelności wśród dzieci) IRLANDIA

JORDANIA

1990 = 9 2010 = 4

56%

MALAWI

1990 = 38 2010 = 22

42%

PAKISTAN

1990 = 222 2010 = 92

59%

WENEZUELA

1990 = 124 2010 = 87

30%

1990 = 33 2010 = 18

45%

Odsetek osób, które miały dostęp do wody pitnej w 2010 IRLANDIA

JORDANIA

100 (2008)29

MALAWI

PAKISTAN

WENEZUELA

97 83 92 83

Odsetek osób, które miały dostęp do ulepszonych urządzeń sanitarnych w 2008 IRLANDIA

JORDANIA

99

MALAWI

PAKISTAN

WENEZUELA

98 56 45 Brak danych

Odsetek dzieci, które były miały umiarkowaną lub poważną niedowagę w 2010 IRLANDIA

JORDANIA

Brak danych

„Moim dążeniem jest aby w końcu zdrowie było postrzegane nie jako błogosławieństwo którego sobie życzymy, ale jako prawo człowieka, o które należy walczyć" Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan (www.unfpa.org/rights/quotes.htm)

MALAWI

PAKISTAN

WENEZUELA

2 13 31 4

Czy wiesz, że... Ludzie na wsi często mają mniejszy dostęp do środków i usług zapewnianych przez państwo, w tym rzeczy, których potrzebują, aby być zdrowymi. Na przykład w Pakistanie 72% ludzi w miastach miało dostęp do polepszonych warunków sanitarnych w porównaniu do 29% ludzi na obszarach wiejskich w 2008 roku.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 29


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

PLANOWANIE DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ 2013 Wskazówki dla Drużynowego Dziękujemy za chęć pracy z drużyną na rzecz zdobycia przypinki Dnia Myśli Braterskiej. Przypinkę można zdobyć koncentrując się na zdrowiu dzieci, zdrowiu matek, lub na obydwu zagadnieniach. Uczyń z Dnia Myśli Braterskiej 2013 okazję do współdziałania z 10 milionami skautek w celu zapewnienia każdemu dziecku i każdej kobiecie największej możliwej szansy na długie i zdrowe życie. W tej części znajdują się:

• Informacje na temat różnych

sposobów zaplanowania Dnia Myśli Braterskiej.

• Informacje o tym, jak organizować zadania zawarte w tym programie i zdobyć przypinkę Dnia Myśli Braterskiej.

• Rady, wskazówki i wsparcie, aby pomóc drużynowemu czuć się pewnie w poruszaniu się w tematyce MCR 4 z grupą.

Planowanie Dnia Myśli Braterskiej Dzień Myśli Braterskiej obchodzony jest 22 lutego, ale temat przewodni trwa przez cały rok! Istnieje wiele sposobów, aby zaangażować drużynę do udziału, w zależności od poziomu zainteresowania, dostępnego czasu, oraz tego, czy harcerze starają się zdobyć plakietkę w nagrodę za wykonanie zadań. Istnieje wiele sposobów, aby zaplanować Dzień Myśli Braterskiej. Na przykład, drużyny mogą skupić się na temacie przewodnim w lutym lub w ciągu całego roku i mogą to zrobić w jednym zadaniu, na jednej zbiórce, serii spotkań w semestrze, w ciągu jednodniowych zajęć lub na inne sposoby. Pomysły na różnorodne zajęcia znajdziesz w dalszej części propozycji.

HARCERZE

30

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Międzynarodowo uznawane dni na dokonanie zmian w ciągu całego roku Możesz wykorzystać międzynarodowo uznawane dni, aby zwrócić uwagę na kwestie zdrowia dziecka i matki, i domagać się zmian na lepsze w ciągu całego roku. Międzynarodowo uznawane dni są wyznaczane przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu zwrócenia uwagi na istotne kwestie i problemy na całym świecie. My też wprowadzimy trochę zamieszania w poniżej wymie-nionych dniach. Można wpisać się na listę na stronie www.worldthinkingday.org, aby otrzymywać aktualizacje w jaki sposób można obchodzić te dni.

Międzynarodowy Dzień Kobiet, 8 marca

Międzynarodowy Dzień Dziecka, 20 listopada

Światowy Dzień Zdrowia, 7 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet, 25 listopada

Światowy Dzień Malarii, 25 kwietnia Międzynarodowy Dzień Rodziny, 15 maja Światowy Dzień Ludności, 11 lipca

Światowy Dzień Walki z AIDS, 1 grudnia Dzień Praw Człowieka, 10 grudnia

Międzynarodowy Dzień Młodzieży, 12 sierpnia Międzynarodowy Dzień Dziewcząt, 11 października Światowy Dzień Mycia Rąk, 15 października

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 31


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Budowa propozycjii programowej: Zadania w tej propozycji programowej są podzielone na części:

W każdym z tych tematów są trzy rodzaje zadań, mające na celu: DOWIEDZ SIĘ

OGÓLNA SYTUACJA Obejmuje zadania, które wprowadzają do CR. Harcerze będą mieli okazję dzieci w ich społecznościach i na całym świecie. Poznają kluczowe fakty dotyczące zdrowia i życia matek.

NAJWIĘKSI ZABÓJCY Obejmuje zadania, dzięki którym harcerze dowiedzą się więcej o biegunce, zapaleniu płuc i malarii - głównych „zabójcach” dzieci po okresie noworodkowym. Młodzi ludzie będą uczyć się jak dbać o własne zdrowie i w jaki sposób mogą podjąć działania w celu poprawy stanu zdrowia dzieci w ich społeczności.

ZDROWE DZIECI

Obejmuje zadania pokazujące czym jest zdrowie, i czego potrzebują dzieci aby być zdrowe. Będzie również wspierać młodych ludzi w poprawie zdrowia dzieci.

Opieka zdrowotna ratuje życie Zawiera działania pozwalające poznać ważną rolę, jaką odgrywają pracownicy i ośrodki służby zdrowia w procesie poprawy zdrowia matek.

Silne kobiety to zdrowe kobiety

- są to zadania, które badają konkretne kwestie zdrowotne. Harcerze zapoznają się z problemami zdrowotnymi, które powodują śmierć dzieci, a także tym co można zrobić, aby im zapobiegać i leczyć choroby, problemami, które przyczyniają się do zgonów matek, oraz środkami zapobiegającymi tym problemom.

ZROZUM są to zadania, które pokazują co jest niezbędne dla zdrowia dzieci, jak i jakie są przyczyny ich śmierci oraz działania badające główne czynniki wpływającymi na zdrowie i śmierć matek.

ZMIEń są to działania, które wspierają harcerzy w podejmowaniu działań w ich społeczności, kraju i na całym świecie. Nie czekaj z działaniem - szukaj sposobów na wprowadzanie zmian w całym zestawie zadań

TRZY SPOSOBY NA ZMIANY Istnieją trzy sposoby, aby wprowadzać zmiany w ten Dzień Myśli Braterskiej. Niektóre zadania zawierają więcej niż jeden z tych sposobów.

Zawiera działania pozwalające poznać główne przyczyny złego stanu zdrowia matek, takie jak nierówność płciowa, rolę praw dziewcząt i kobiet w ratowaniu życia matek oraz metody obrony praw dziewcząt i młodych kobiet.

Zdrowie zaczyna się od mnie Zawiera działania pozwalające nauczyć młodych ludzi troski o ich własne zdrowie oraz przekonywania innych młodych ludzi, aby troszczyli się o zdrowie.

1. Edukacja są to zadania pod hasłem Zmieniać, mające na celu propagowanie wiedzy o tym, jak dbać o zdrowie dziecka i matki.

2.Rzecznictwo są to zadania pod hasłem Zmieniać, mające na celu wpływ na ludzi do podjęcia decyzji, które doprowadzą do poprawy warunków życia skautów i innych osób w ich społeczności i na całym świecie.

3. Zbiórka pieniędzy są to zadania i pomysły pod hasłem Zmieniać, mające na celu

Pozys k uj pozyskanie środków na Fundusz Dnia Myśli BraterFundusze! skiej. Należy opowiedzieć drużynie o Funduszu i o tym, jak wspiera on skautów na całym świecie.

32

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Struktura dla uczenia się poprzez działanie Gry, udział w badaniach, praktyczne doświadczenie i inne zadania są wykorzystywane do zaangażowania harcerzy w naukę o zdrowiu dziecka. Następująca struktura pomaga zmaksymalizować potencjał edukacyjny tych zadań: 1. Wprowadzenie: ma na celu zainteresowanie Zadania w tej propozycji zostały opracowane i zachęcenie harcerzy do myślenia o temacie dla zuchów harcerzy w każdym wieku, bądź tematach zadania. Jednym ze sposobów w wielu różnych krajach. Każda część dzieli się jest zapytanie drużyny, co już wiedzą na dany na trzy poziomy z powodu odrębnych potrzeb temat bądź tematy. edukacyjnych. Tematy zakwalifikowane jako podstawowe stanowią podstawę dla zagadnień 2. Zadanie: jest wstępem do tematów o bardziej zaawansowanym poziomie, więc badawczych. Zadanie będzie niewypełnione harcerze wybierający trudniejsze zadania mogą bądź niekompletne bez zakończenia również z powodzeniem korzystać z zadań go refleksyjną dyskusją w drużynie. o łatwiejszym poziomie. 3. Refleksja: prowadzone rozmowy zachęcają harcerzy do przeanalizowania wykonanych zadań i odnoszenia ich do sytuacji w rzeczywistym świecie. Drużynowy zadaje pytania, które prowadzą harcerzy przez trzy etapy myślenia:

• Co? To pytanie zachęca do refleksji nad

zadaniem. Przykładowe pytania to: „co się stało? “, „co czułeś? “, „co Cię zaskoczyło? “, a „co mógłbyś zrobić inaczej? “

• Co z tym zrobić? To pytanie zachęca

Co z tego wynika? To pytanie zachęca do analizy zadania. Przykładowe pytania to: „dlaczego to się stało? “ i “ w jaki sposób to co się stało odnosi się do realnego świata?“ do wyciągania wniosków z zajęć z przełożeniem na realny świat. Przykładem jest pytanie: „w jaki sposób można w realnym świecie wykorzystać to, czego nauczyłem się o poprawie zdrowia dzieci i matek”?

„Człowiek jest człowiekiem, nieważne jak małym" Dr. Seuss, Autor

„Dzieci to nasza przyszłość, a ich matki są jej strażniczkami" Kofi Annan, były Sekretarz Generalny ONZ

POZIOM PODSTAWOWY (zuchy/ harcerze) zawiera ogólne wprowadzenie do zagadnień i otwiera drogę do prostych rozmów na dany temat. Nie uważamy tematów do dyskusji w tych zadaniach za trudne lub społecznie drażliwe. Niekoniecznie trzeba umieć czytać i pisać.

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

(harcerze/harcerze starsi) zachęca do rozszerzenia myślenia o poruszanych tematach. Poziom ten obejmuje tematy, które są bardziej społecznie drażliwe lub stanowią wyzwanie. Harcerze są wspierani, aby wprowadzać zmiany w swojej społeczności. Zadania wymagają umiejętności podstawowego czytania i pisania. Zajęcia zachęcają do krytycznego myślenia.

POZIOM ZAAWANSOWANY

(harcerze starsi/wędrownicy) wymaga od harcerzy dogłębnego zaangażowania w omawiane tematy. Poziom ten zawiera pewne tematy, które mogą być społecznie wrażliwe lub stanowić wyzwanie. Harcerze mogą dostać za zadanie wykonanie niezależnej pracy oprócz spotkań grupowych. Harcerze są wspierani w podjęciu inicjatyw w wysiłkach na rzecz zmian w ich społeczności. Zadania mogą wymagać płynnego czytania i pisania. Zajęcia wymagają umiejętności krytycznego myślenia.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 33


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Jak wybierać zadania Ty najlepiej znasz swoich podopiecznych i społeczność. Stąd prośba abyś samodzielnie zdecydował o wyborze najbardziej odpowiednich zajęć dla gromady czy drużyny. Oto kilka kwestii do wzięcia pod uwagę: Niektóre tematy mogą być bardziej adekwatne do życia twoich harcerzy niż inne. Zachęcamy do wykonywania zadań zarówno obejmujących tematy istotne dla życia harcerzy, jak również tych, które pomogą im lepiej zrozumieć realia napotykane przez skautów w innych krajach.

• Wybierz tematy i działania, które są odpowiednie

dla wieku, stadium rozwoju i poziomu dojrzałości harcerzy. Jest również ważne, aby rozważyć własny poziom komfortu w poruszaniu poszczególnych tematów.

• Niektóre czynności wymagają użycia Internetu

lub innych środków, które mogą nie być łatwo dostępne. Staraliśmy się zapewnić wystarczający zakres zadań umożliwiający harcerzom zdobycie plakietki we wszystkich okolicznościach. Można również pobrać i wydrukować kluczowe materiały dla drużyn, które nie mają dostępu do Internetu.

O czym mogę dyskutować z harcerzami w różnym wieku? Wiek i poziom rozwoju harcerzy waha się od wczesnego dzieciństwa do młodych osób dorosłych. Ten wykres pomoże Ci określić, jakie tematy są odpowiednie dla różnych grup wiekowych i stadiów rozwojowych. Należy go brać pod uwagę wraz z innymi czynnikami, takimi jak poziom dojrzałości grupy i lokalny kontekst społeczny. Tematy zaklasyfikowane jako odpowiednie dla zuchów stanowią podstawę tematów przeznaczonych dla starszych harcerzy. Kluczowa różnica jest taka, że starsi harcerze są ogólnie bardziej przygotowani do bardziej złożonych i szczegółowych dyskusji na te tematy.

34

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

ZUCHY / HARCERZE

•Zarazki i jak chorują przez nie dzieci •Choroby dziecięce •Praktyczne porady dla dzieci i ich rodzin, jak

uniknąć zarazków i sposoby leczenia chorób dziecięcych (mycie rąk, szczepienie, kanalizacja, wizyty u lekarza, dobre odżywianie, itp) Praktyczne porady dla społeczności, jak pomóc w utrzymaniu zdrowia dzieci (czysta woda, czyste środowisko, wystarczająco dużo żywności dla wszystkich, itp.) Prawa dziecka Szacunek dla siebie i innych Emocje — jak je rozpoznawać, wyrażać i radzić sobie z nimi Relacje — różne rodzaje, zdrowe i niezdrowe Nauka o organizmie — zrozumienie, jak działa Organizm i kiedy jest zdrowy Bezpieczeństwo — osobiste/prywatne Stereotypy i normy dotyczące płci Prawa i obowiązki

• • • • • • • • •

HARCERZE STARSI / WĘDROWNICY

•Zgony wśród dzieci •Luki zdrowotne wśród dzieci. (Np. wśród dziewcząt i chłopców, bogatych i biednych, itp.) •Związki między zgonami wśród dzieci i prawami dzieci i kobiet •Rozwiązania dotyczące złożonych przyczyn

zgonów wśród dzieci (np. edukacja dziewcząt, ogólnodostępna opieka zdrowotna, itp.) Śmiertelność matek Różnice w zdrowiu kobiet (bogate i biedne, miasto i wieś itp.) Zdrowe relacje — umiejętności przydatne w życiu, np. podejmowanie decyzji, określanie granic, negocjowanie i radzenie sobie z presją rówieśników Nauka o organizmie — jak zmienia się organizm w okresie dojrzewania, jak odbywa się reprodukcja oraz jak zapobiegać wirusowi HIV i chorobom przenoszonym drogą płciową Związki między zgonami matek a prawami kobiet i dzieci Zapobieganie bardziej złożonym przyczynom śmierci matek (edukacja dziewcząt, powszechna opieka zdrowotna itp.) Zdrowe relacje — świadome wybory, oznaki niezdrowych relacji intymnych Usługi medyczne dla matek

• • • • • • • •


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Jak zdobyć plakietkę

i przypinkę Dnia Myśli Braterskiej 2013?

Harcerze mogą zdobyć plakietkę Dnia Myśli Braterskiej wypełniając co najmniej siedem zadań z Propozycji Programowej:

• OGÓLNA SYTUACJA

13

WTD 20 WTD 2013

20D1A3Y WORLDN THINKI G

Plakietkę Dnia Myśli Braterskiej 2013 możesz także zdobyć, koncentrując się tylko na zdrowiu dzieci lub łącząc działania związane ze zdrowiem zarówno dzieci, jak i matek. Niezależnie od tego, jak chcesz zdobyć plakietkę, musisz zrealizować co najmniej siedem działań.

Przynajmniej dwa zadania.

• NAJWIĘKSI ZABÓJCY i OPIEKA ZDROWOTNA RATUJE ŻYCIE, SILNE KOBIETY TO ZDROWE KOBIETY I ZDROWIE ZACZYNA SIĘ ODE MNIE

Minimum po jednym zadaniu typu UCZYĆ i ZROZUMIEĆ z wybranego tematu.

• ZMIEŃ

Co najmniej trzy zadania, z których jedno musi zawierać pozyskiwanie środków na Fundusz Dnia Myśli Braterskiej. Zadania pod hasłem ZMIEŃ znajdują się w każdym z tematów

Pamiętaj: jest to wymagane minimum – zachęć harcerzy do zagłębiania się we wszystkie trzy obszary tematyczne i wykonanie większej liczby zadań. Możesz również zdobyć plakietkę Dnia Myśli Braterskiej skupiając się tylko na zdrowiu matki lub połączeniu zadań dotyczących zdrowia dziecka i matki. Jakkolwiek zdecydujesz się zdobyć swoją plakietkę, należy wykonać co najmniej siedem zadań: dwa rodzaje zadań z OGÓLNEJ SYTUACJI, jedno z UCZYĆ i jedno ze ZROZUMIEĆ, koncentrujących się na konkretnych kwestiach zdrowotnych, oraz trzy zadania ze ZMIENIAĆ - jedno zadanie dotyczące zbiórki pieniędzy na rzecz Funduszu Myśli Braterskiej. Zobacz wymagania w Propozycji Programowej MCR 5, jeśli chcesz koncentrować się jedynie na zdrowiu matki.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 35


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA PODCZAS ZBIÓREK Milenijny Cel Rozwoju nr 4 OGÓLNA SYTUACJA Zadania wprowadzające i wyjaśniające MCR 4.

Sprawiedliwe społeczeństwa: Recepta na zdrowie Nie wszystkie dzieci mają takie same szanse na długie i zdrowe życie. Dzieci z ubogich rodzin lub należące do grup dyskryminowanych są najbardziej narażone na choroby lub śmierć. Dzieci w krajach rozwijających się - a zwłaszcza dziewczęta - są najbardziej narażone na ryzyko śmierci przed osiągnięciem 5 roku życia. Przyczyną tych luk nie są powody biologiczne, lecz możliwe do uniknięcia i niesprawiedliwe różnice w warunkach, w których dzieci rodzą się, dorastają, i żyją na co dzień. Pozbycie się tych luk wymaga podejmowania działań w celu poprawy warunków życia dzieci. Ten schemat pomoże Ci zrozumieć, co pomaga dzieciom być zdrowymi. Podobnie jak wierzchołek góry lodowej, bezpośrednie przyczyny zgonów wśród dzieci są łatwo widoczne. Jednak jest to tylko niewielka część problemu. Istnieje wiele płaszczyzn wśród powodów występowania powikłań u noworodków, jak i przyczyn zachorowań lub śmierci z powodu uleczalnych chorób wśród dzieci. Płaszczyzny te zaczynają się od najbliższego środowiska dzieci - ich rodziny – sięgając do ich społeczności i całego świata. Luki, które widzimy między tymi, którzy chorują i umierają odzwierciedlają różnice w styczności dzieci z tymi czynnikami.

36

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

zapalenie płuc biegunka malaria itp.

matka / środowisko domowe

społeczność / świat i kraj


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY ZGONÓW DZIECI?

• Powikłania noworodkowe i choroby - 40%

• Zapalenie płuc – 14% • Biegunka – 10% • Malaria – 7% Wszystkim z tych chorób i stanów można zapobiec i można je wyleczyć za pomocą tanich, bardzo skutecznych metod.

JAKIE CZYNNIKI Matka • Żywienie i stan zdrowia W NAJBLIŻSZYM • Wiek ŚRODOWISKU • Odstępy czasu w rodzeniu dzieci DZIECKA MAJĄ • Wykształcenie WPŁYW NA TO • Udział w podejmowaniu decyzji rodzicielstwie i wydatkach CZY ZACHORUJE obudżetu domowego LUB BĘDZIE • Dostęp do opieki zdrowotnej NARAŻONE NA Środowisko domowe • Odpowiednie i bezpieczne POWIKŁANIA miejsce zamieszkania, żywność, NOWORODKOWE? woda i kanalizacja JAKIE SĄ SZERSZE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA TE WARUNKI?

„Nie może istnieć lepsze uwidocznienie duszy społeczeństwa, niż sposób, w który traktuje ono swoje dzieci"

Społeczeństwo oraz kraj

• Polityka i systemy rządu

w celu zapewnienia godnego poziomu życia, zdobywania wykształcenia, promowania i ochrony praw kobiet i dzieci, promocja zdrowia oraz rozwiązywanie problemu chorób, a także zapewnienie dostępu do czystego środowiska, czystej wody i poprawy warunków sanitarnych

• Religijne, kulturalne i społeczne przekonania i praktyki • Stopień w jakim dziewczęta

Nelson Mandela, były prezydent RPA

• Praktyki w środowisku

domowym, które promują zdrowie, takie jak mycie rąk i zdrowe odżywianie

• Dochód • Przekonania dotyczące płci, macierzyństwa i ojcostwa • Dostęp do opieki zdrowotnej i szczepień • Obecność osób (w tym ojców), które kochają i wspierają dzieci i przestrzegają ich praw, w tym ojców

są zarówno cenieni i równi pod względem prawa w codziennym życiu

• Dyskryminacja i marginalizacja w przeszłości lub obecnie • Konflikt i niestabilność kraju Globalne

• Globalna polityka i systemy

naruszające prawa człowieka, Zagraniczna Pomoc na Rzecz Rozwoju, handel międzynarodowy oraz inne zagadnienia globalne

• Zmiany klimatu

i chłopcy, kobiety i mężczyźni

This model is adapted from PHAC (2008) and Save the Children UK (2010).

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 37


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

WSIĄDŹ DO AUTOBUSU Wyobraź sobie, że znajdujesz się na dworcu autobusowym. Drużynowy zadaje pytanie na temat MCR 4. Każdy udzieli swojej dopowiedzi. Słuchajcie tego co mówią inni. „Wsiądź do autobusu” z innymi osobami, które udzieliły podobnej odpowiedzi co ty, poprzez zebranie się razem i głośne wywołanie swojej odpowiedzi. Drużynowy poda właściwą odpowiedź po czym należy wsiąść do kolejnego autobusu.

Przykładowe pytania strona 90

Zastanów się nad swoimi przemyśleniami i odczuciami odnośnie faktów, o których się dowiedzieliście w tym zadaniu.

PORÓWNANIE ZDROWIA DZIECI NA ŚWIECIE Skautki zrzeszone są w ruchach skautowych w 145 krajach na całym świecie! Każdego roku WAGGGS prezentuje jeden kraj z każdego z naszych pięciu regionów podczas Dnia Myśli Braterskiej. Przeczytaj rozdział poświęcony tegorocznym krajom, na których się skupiamy i korzystając z Internetu, biblioteki lub kontaktując się z lokalnym przedstawicielem władzy zdobądź dane dotyczące twojego kraju dla każdej z tych statystyk. Dowiedz się, dlaczego w niektórych krajach jest więcej zgonów wśród dzieci niż w innych. Dowiedz się, co poszczególne kraje uczyniły dla zmniejszenia liczby zgonów wśród dzieci. Poszerz to zadanie organizując zbiórkę pieniędzy i podnoszenie świadomości, aby wesprzeć projekty Dnia Myśli Braterskiej w wybranych krajach, na których się skupiamy. Zastanów się nad tym, czego się dowiedziałeś na temat powodów tego, że w niektórych krajach umiera więcej dzieci niż w innych.

Wszystkie osiem celów MCR dotyczy problemów, które wpływają na zdrowie i przetrwanie dzieci. Stań w kole z twoją drużyną. Każda osoba reprezentuje inny MCR - może być więcej niż jedna osoba na dany MCR. Osoba / osoby reprezentujące MCR 4 powinny stać w środku. Podaj osobie stojącej w kole kłębek wełny lub sznurka. Osoba ta opowie o jednym sposobie w jaki problemy określone w przydzielonym im MCR przyczyniają się do zgonów wśród dzieci, a następnie przekaże kłębek osobie w środku - pamiętaj, aby ciągle trzymać sznurek. Następnie osoba w środku przekazuje kłębek innej osobie w kole. Kontynuujcie zadanie, dopóki nie zabraknie pomysłów. W rezultacie powstaje sieć połączeń między zgonami wśród dzieci i pozostałymi MCR. Poświęćcie chwilę czasu, aby zastanowić się nad tym, jak pozytywne zmiany w każdym MCR mogą poprawić stan zdrowia dzieci i obniżyć ich śmiertelność. Za każde wymyślone rozwiązanie drużynowy przetnie jedną z nici sieci pajęczyny między osobą z zewnątzr a osobą w środku. Zastanów się nad tym czego dowiedziałeś się o tym jak wypełnianie innych MCR może pomóc zdrowiu i przetrwaniu dzieci. Podziel się swoją wiedzą z przyjaciółmi i rodziną.

Czy wiesz, że... Osiągnięcie MCR 6 (Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób) przyczyni się do osiągnięcia MCR 4. Na przykład malaria jest powodem 7% zgonów wśród dzieci, zaś HIV kolejnych 2%.

Pozys k uj Fundusze!

"... wszyscy mamy obowiązek jako obywatele tej planety zostawić ten świat jako zdrowsze, czystsze i lepsze miejsce dlanaszych dzieci i przyszłych pokoleń" Blythe Danner, amerykańska aktorka i ekolog

38

SIEĆ MCR

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Poszukaj tych informacji w Internecie, aby dowiedzieć się więcej o zdrowiu dzieci w swoim i w wybranych krajach Stan matek na świecie (State of the World’s Mothers) UNICEF Statystyki i Monitoring – Statystyki krajowe (UNICEF Statistics and Monitoring – Country Statistics)


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Czy wiesz, że? Osiągając MCR 1 (Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu) przyczyni się do osiągnięcia MCR 4. Niedożywienie przyczynia się do zgonów wśród dzieci, a także wpływa na wzrost i rozwój dzieci oraz zdolność ich organizmu do zwalczania infekcji.

CZEGO POTRZEBUJEMY ABY BYĆ ZDROWYMI I PRZETRWAĆ Wspólnie z innymi wypisz listę rzeczy niezbędnych dla niemowląt i dzieci dla zdrowia i przetrwania. Możesz zaprezentować swoje odpowiedzi wraz ze zdjęciami ze starych gazet, rysunkami, słowami, lub w ich kombinacji. Staraj się pomyśleć też o innych potrzebach poza biologicznymi, o rzeczach, które pomagają Ci czuć się szczęśliwym i czynią życie wartościowym - na przykład ludzie, którzy Cię kochają, poczucie bycia docenianym, czynny udział w swojej społeczności, a także posiadanie silnej tożsamości kulturowej. Podziel się swoimi pomysłami z innymi osobami. Zmień poziom tego zadania na średniozaawansowany: Obok każdej rzeczy napisz, w jaki sposób pomaga ona niemowlętom i dzieciom w pozostaniu zdrowymi oraz w prawidłowym rozwoju. Używając innego koloru, napisz uzasadnienie, dlaczego niemowlęta i dzieci mogą nie mieć tych rzeczy – weź pod uwagę czynniki takie jak region świata, płeć, dochód rodziny czy edukacja oraz co jest dostępne w społeczeństwie.

DLACZEGO ZDROWIE JEST WAŻNE Bycie zdrowym to coś więcej, niż nie bycie chorym lub rannym. Zdrowie jest ważnym elementem w naszym codziennym życiu. Pomyśl o wszystkim, co robisz w ciągu typowego tygodnia. Jak wymioty lub rany wpłynęłyby na twoją zdolność do wykonania tych czynności? Jak bycie smutnym, przestraszonym lub zmartwionym przez cały czas wpłynęłoby na twoją zdolność wykonywania tych czynności? Podziel się swoimi refleksjami na temat, jak bycie zdrowym lub chorym wpłynęłoby na twoją zdolność do wykonywania rutynowych czynności.

ZADANIE OUR CHALET: WYPEŁNIJ PUSTE MIEJSCA Sprawdź swoją wiedzę. Zobacz czy zdołasz odgadnąć brakujące słowa. Poszukaj odpowiedzi w Dodatkowych materiałach.. Zmniejszenie śmiertelności wśród dzieci jest (1) ____ MCR. Śmiertelność wśród dzieci oznacza (2) ____ niemowląt i dzieci w wieku poniżej pięciu lat. Celem jest (3) ____ wskaźnika śmiertelności wśród dzieci poniżej piątego roku o dwie trzecie. Różnice między płciami w dostępie do (4) ____ zmniejszyły się, ale nadal więcej mężczyzn niż kobiet otrzymuje edukację (5) ____, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Nabór dziewcząt w szkołach (6) ____ i średnich znacznie wzrósł. Ubóstwo jest główną przyczyną (7) ____

Czy wiesz, że... Na dobrobyt dziecka ma wpływ więcej czynników, niż tylko bogactwo kraju. Na przykład, UNICEF odkrył, że dobrobyt dzieci w Czechach był lepszy niż w wielu bogatszych krajach w tym Francji, USA i Wielkiej Brytanii. Nasze rządy mogą poprawić dobrobyt dzieci za pomocą decyzji dotyczących polityki i finansów w kwestii zasiłków na dzieci, edukacji i opieki zdrowotnej.

dostępu do edukacji, szczególnie dla dziewcząt w wieku licealnym. Kobiety i dziewczęta w wielu częściach świata są (8) ____ do spędzania wielu godzin na noszeniu wody i przygotowywaniu żywności. Od wielu dziewcząt i kobiet (9) ____ pozostania w domu, aby spełniały oczekiwania społeczeństwa wobec nich jako żon i matek.

Odpowiedzi - strona 90

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 39


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Czy wiesz że... OKOLICZNOŚCIOWE KARTKI POMOCY Wykonaj kartki z okazji narodzin, urodzin oraz Dnia Myśli Braterskiej. Możesz wykorzystać zdjęcia, rysunki i komputerowe programy projektowe oraz inne umiejętności artystyczne. Dodaj notatkę na odwrocie swoich kartek z informacjami o Dniu Myśli Braterskiej i MCR 4. Sprzedaj swoje kartki, aby zebrać pieniądze na rzecz Funduszu Dnia Myśli Braterskiej. Można również wykorzystać takie kartki Pozys k uj do opowiedzenia się na rzecz zmian undusze! wysyłając je do decydentów z twoimi F „głosami za” wprowadzeniem zmian.

Czy wiesz, że... Przemoc wobec dziewcząt i kobiet - wraz z innymi formami nierówności płci - jest podstawową przyczyną śmierci dzieci i matek. Prawa dziewcząt i kobiet są ważnym narzędziem dla osiągnięcia MCR 4 i 5. Odwiedź stronę www.stoptheviolencecampaign.com aby zdobyć informacje i materiały w celu przyłączenia się do WAGGGS w aktywnym mówieniu o prawach dziewcząt.

PRZYJĘCIE Z OKAZJI PIĄTYCH URODZIN Świętuj życie dzieci, podnieś świadomość w zakresie zdrowia i przetrwania dzieci i zbierz pieniądze na Fundusz Dnia Myśli Braterskiej. MCR 4 skupia się na liczbie dzieci, które umierają przed swoimi piątymi urodzinami. Urządź przyjęcie z okazji piątych urodzin, aby świętować życie dzieci, które przetrwały ten ważny etap życia. Pomóż swoim gościom zrozumieć w jaki sposób można wspierać więcej dzieci, aby żyły długo i zdrowo, wykonując zadania z tej propozycji programowej wraz nimi lub zawierając kluczowe fakty na twoich zaproszeniach, plakatach i innych dekoracjach. Zaproś lokalnych Pozys k uj Fundusze! decydentów, którzy mogą podjąć działania na rzecz poprawy zdrowia dzieci.

40

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Jedna na dziesięć dziewcząt jest mężatką przed osiągnięciem 15 roku życia. Zamężne dziewczęta stanowią 90% młodocianych matek.

MAŁYMI KROKAMI Dobrostan dzieci, w tym dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji, odzwierciedlają nierówności naszego świata i społeczeństw. Zbyt często to dziewczęta i kobiety w każdym wieku cierpią z powodu efektów tych nierówności. Wytnij kartki z opisami różnych postaci, po jednej dla każdego członka drużyny. Każdy z graczy ma jedną kartę z opisem postaci i wszyscy stają w jednej linii na końcu miejsca spotkania (Patrz Dodatkowe materiały - opisy postaci, jest ich 18 do wyboru ale możesz stworzyć więcej). Odczytaj wypowiedzi pojedynczo i jeśli członkowie uważają, że ich postać zgodziłaby się z tym zdaniem, powinni wystąpić krok naprzód (Patrz Opisy Dodatkowe materiały po sugerowane postaci wypowiedzi ale mogą być one strona 93 zmienione do twoich potrzeb). Kontynuuj, aż wszystkie oświadczenia zostaną odczytane. Oceń i omów rozstawienie osób w miejscu spotkania. Czy uczestnikom trudno było ustalić, czy ich postaci byłyby za? Dlaczego jest taka różnica między liczbą kroków, jakie osoby były w stanie wykonać? Jak to zadanie pokazuje znaczenie równości? Czy łączy się ono z innymi MCR? Dlaczego by nie spróbować podwoić liczby postaci, z jednym członkiem grającym dwie postaci. To może mieć pewne niespodziewane rezultaty i jest dobrym tematem do dyskusji.

Czy wiesz, że... Wskaźnik śmiertelność wśród dzieci matek w wieku poniżej 20 roku życia jest o 73% wyższy, niż dzieci matek w wieku powyżej 20 roku życia.


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5 WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ŚWIATOWEGO CENTRUM SANGAM Pracując ku osiągnięciu MCR4, Centrum Sangam obecnie współpracuje z organizacją Mobilny Żłobek, dążącą do poprawy jakości życia dzieci migrantów pracujących na budowie, które często są pozostawione same sobie na niebezpiecznych placach budowy lub wykorzystywane do pracy. Mobilny Żłobek zapewnia bezpieczne środowisko dla dzieci od momentu ich narodzin do wieku 15 lat, jak również zajęcia edukacyjne, aby pomóc w ich rozwoju i udziale w formalnej edukacji szkolnej. Dzieci te otrzymują posiłki, cotygodniowe badania lekarskie, jak również witaminy i szczepienia. Poprzez program społecznościowy organizowany

przez centrum Sangam, Mobilny Żłobek otrzymuje pomoc od międzynarodowych ruchów skautowych na prowadzenie swoich oddziałów. Pomagając na zasadach wolontariatu przez 4 lub 12 tygodni, uczestnicy społecznościowego programu pomagają w pielęgnacji niemowląt i małych dzieci, organizują zajęcia dla przedszkolaków, przez co przyczyniają się do wartościowej pracy Mobilnego Żłobka, zapewniając tym dzieciom bezpieczeństwo i zdrowie. Uczestnicy programu mają szansę na rozwój zdolności przywódczych w społeczeństwie, jednocześnie odkrywając kulturę i barwy Indii. Aby dowiedzieć się więcej o Programie Społecznym Sangam, łącznie z datami programu, opłatami, stypendiami i dotacjami na cel podróży, odwiedź stronę: www.sangamworldcentre.org.

„Gdy znajdziesz się w trudnym miejscu i wszystko jest przeciwko tobie, aż wydaje się, że nie dasz już rady wytrzymać ani minuty dłużej, wtedy nigdy się nie poddawaj, bo właśnie wtedy jest ten czas i miejsce, kiedy wszystko się zmieni„

„Nie wątpię, że mała grupa rozważnych, zaangażowanych obywateli może zmienić świat, co więcej, jest ona jedyną, która to robi„ Margaret Mead, amerykańska antropolog

Harriet Beecher Stowe, działaczka na rzecz zniesienia niewolnictwa i pisarka

RÓWNOŚĆ PŁCI JEST NIEZBĘDNA DLA ZDROWIA I PRZETRWANIA DZIECI Na całym świecie, nierówność płci negatywnie wpływa na zdrowie i przetrwanie dzieci - zwłaszcza dziewczynek. Kraje o najwyższym poziomie nierówności płci mają również wysoki poziom zgonów wśród dzieci. Zapewnienie wszystkim dziewczętom i kobietom możliwości korzystania ze swoich praw w codziennym życiu jest niezbędne dla osiągnięcia celów określonych w MCR 4. Oto przykłady, jak nierówność płci negatywnie wpływają na MCR 4 obejmują:

• Więcej dziewcząt niż chłopców umiera

w dzieciństwie. Nie istnieją biologiczne przyczyny luki w szansach życiowych dziewcząt i chłopców. Problemem jest preferowanie synów, a nie córek. Gdy zasoby są niewystarczające, rodziny mogą pośrednio zaniedbywać prawa córek na rzecz synów. Kiedy ludzie cenią dziewczęta i ich prawa, istnieje większe prawdopodobieństwo, że córki otrzymają wystarczającą ilość żywności, opiekę zdrowotną w razie potrzeby i pójdą do szkoły. To zwiększa szanse, że będą one rosnąć zdrowo i osiągną swój pełen potencjał.

• Zbyt mało dziewcząt chodzi do szkoły, która jest

narzędziem do poprawy zdrowia dzieci. Dyskryminacja płci utrzymuje wiele dziewcząt poza szkołą, a ich edukacja daje im, ich rodzinom i społeczności wiele korzyści. Wykształcone kobiety zwykle mają więcej władzy w gospodarstwie domowym, czekają dłużej z posiadaniem dzieci i mają ich mniej. Dzieci wykształconych matek są lepiej odżywiane, mają lepsze warunki sanitarne oraz dostęp do opieki zdrowotnej. W rzeczywistości, umieralność dzieci zmniejsza się o prawie 10% dla każdego jednego roku wzrostu wykształcenia wśród dziewcząt i kobiet.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 41


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

NAJWIĘKSI ZABÓJCY Zadania pokazujące, jak bakterie wpływają na zdrowie dzieci i co można zrobić, aby dbać o własne zdrowie i zdrowie dzieci w swojej społeczności Zarazki powodują wiele zgonów wśród dzieci. Wybierz zadania na temat zarazków, które najlepiej nadają się dla twojej drużyny. Dowiedz się co grupa wie już o zarazkach przed wykonywaniem tych zadań..

ZARAZKOWI DETEKTYWI Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie zarazki żyją wokół ciebie? Utwórz listę miejsc gdzie twoim zdaniem mogą znajdować się zarazki. Wykonaj lub kup własną Szalkę Petriego z pożywką agar. Potrzyj czystym wacikiem każdą powierzchnię, aby pobrać „próbkę” z każdego miejsca, a następnie przetrzyj wacikiem Szalkę Petriego. Pamiętaj o używaniu czystego wacika do każdej próbki. Można umieścić cztery próbki Jak zrobić w jednej Szalce Petriego - użyj taśmy na dnie naczynia, aby pamiętać, gdzie Szalkę umieściłeś każdą próbkę. Połóż pokrywkę Petriego na każdej z Szalek Petriego i uszczelnij strona 93 każdą w przezroczystej torebce plastikowej – nigdy więcej nie otwieraj tej torebki ponownie. Umieść swoje Szalki Petriego w ciepłym, ciemnym miejscu. Sprawdź za kilka dni aby zobaczyć, co rośnie! Niektóre miejsca do zbierania próbek obejmują Twoje dłonie, klamkę do drzwi i telefon komórkowy. Weź pod uwagę pobranie próbki przed i po oczyszczeniu powierzchni. Zastanów się, czego dowiedziałeś się o zarazkach i jak się ich pozbyć.

42

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Czy wiesz, że... Duże zmiany są możliwe w krótkim czasie. Obecnie tylko 1 na 100 dzieci w Europie umiera przed swoimi piątymi urodzinami. Jeszcze nie tak dawno liczba ta wynosiła 1 na 5.

PODRÓŻE ZARAZKÓW Czy wiesz, jak zarazki poruszają się, gdzie się przenoszą albo jak się ich pozbyć? Wysmaruj ręce balsamem na bazie oleju takim jak wazelina, masło shea, lub olej kokosowy. Posyp je brokatem lub suszonymi skruszonymi ziołami. Każdy uczestnik może używać innego koloru. Zobacz, gdzie „zarazki” się przenoszą – potrzyj ręce, dotknij przedmiotów w pokoju, podaj ręce innym uczestnikom. Teraz nadszedł czas, aby posprzątać. Umyj ręce wodą z mydłem - zatrzymując się po 10 sekundach, 30 sekundach i 60 sekundach, aby zobaczyć jak ilość zarazków na dłoniach zmienia się w czasie. Sprawdź czy pozbędziesz się większej liczby zarazków podążając za instrukcjami prawidłowego mycia rąk. Nie zapomnij, wyczyścić wszystkiego, czego dotknąłeś. Zastanów się, czego dowiedziałeś się o zarazkach i myciu rąk.

ZŁAP ZARAZKEK Wiele zarazków przenosi się od osoby do osoby podczas codziennych interakcji. Ta gra pokaże ci, jak łatwo zarazki się rozprzestrzeniają. Każdy stoi w kole z zamkniętymi oczami. Udawaj, że jesteś na imprezie. Kiedy gra się rozpocznie będziesz zapoznawać się i podawać dłoń osobom, które spotkasz. Jedna osoba na imprezie ma zarazek. Ta osoba będzie wiedzieć, że ma zarazek przed rozpoczęciem gry - drużynowy klepnie ją w ramię gdy każdy ma zamknięte oczy. Inni uczestnicy imprezy mogą złapać ten zarazek, jeśli osoba zainfekowana załaskocze ich dłoń podczas podawania ręki. Osoba z zarazkiem może to zrobić dyskretnie używając swojego pierścionka lub środkowego palca. Każdy, kto złapie zarazek powinien policzyć do 30 i zacząć udawać chorego - robiąc z tego dramat, z kaszlem, kichaniem, omdleniem, itp. Zastanów się nad tym, czego się nauczyłeś o tym jak zarazki przechodzą od osoby do osoby.


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Fakty: Zarazki i Pasożyty Zarazki i pasożyty to organizmy, które mogą spowodować choroby u ludzi, zwierząt i roślin. Zarazki są tak małe, że nie są nawet widzialne „gołym” okiem. Pasożyty to organizmy, które żyją i karmią się swoim gospodarzem. Mogą być to bakterie lub większe organizmy, takie jak tasiemce i glisty.

ZARAZKOWE PACYNKI Czy wiesz, że mycie rąk jest najlepszym sposobem zapobiegania chorobom? Wykonaj co najmniej cztery różne pacynki nakładane na palec. Wyobraź sobie, że każda pacynka jest innym rodzajem zarazku. Nałóż pacynki na palce. Teraz udawaj, że myjesz ręce należy wykonać kolejne czynności dla właściwego mycia rąk.

Zarazki znajdują się praktycznie wszędzie - w tym w naszym żołądku, na rękach i powierzchniach w domu. Istnieją cztery rodzaje zarazków - bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki. Bakterie i wirusy są najczęściej występującymi typami zarazków.

Zastanów się czego dowiedziałeś się o myciu rąk i zwalczaniu zarazków.

Odpady ludzkie i zwierzęce są częstym medium za pomocą którego zarazki i pasożyty dostają się do organizmów ludzi. Może być 10 milionów wirusów i 1 milion bakterii w jednym gramie ludzkich odchodów! Bezpieczna woda i właściwa higiena, warunki sanitarne i praktyki żywnościowe zapobiegają rozprzestrzenianiu się zarazków i pasożytów. Szczepionki są kolejnym ważnym sposobem ochrony przed chorobami powodowanymi przez zarazki.

Zadanie Our Cabaña: Lekarz dzwonił... Ta gra pokazuje, jak choroby mogą się rozprzestrzeniać. Wykonaj cztery lub pięć wycinanek „zarazków” przed zbiórką. Przymocuj je taśmą do rzeczy, które wiele osób dotyka – na przykład do kranu, klamek do drzwi, bądź pudła z narzędziami. Zrób to przed zajęciami, ale przedstaw to działanie na koniec zbiórki. Poproś jednego uczestnika o pomoc przy tym zadaniu. Wyjaśnij, że będzie udawać że jest chory. Pamiętaj, aby wyjaśnić mu jego zadanie i upewnij się, że czuje się on komfortowo w roli osoby „chorej”. Pochwal go na koniec zadania! Powiedz gromadzie/drużynie, że właśnie zadzwoniono z gabinetu lekarskiego z informacją, że jeden z uczestników ma straszne przeziębienie. Objawami są: ekstremalne zmęczenie, obrzęk gardła, ogromny, czerwony, zatkany nos oraz zwiększona drażliwość. Lekarz jest przekonany, że reszta grupy również zachoruje, bo przeziębienie jest spowodowane przez łatwo rozprzestrzeniający się zarazek. Następnie wykonaj z grupą następujące czynności:

każdego uczestnika za każdym razem, kiedy miał on potencjalny kontakt z osobą chorą. Wyjaśnij, że byliby oni na tyle blisko, aby wdychać zarazki, jeśli osoba chora zakaszlała albo kichnęła.

• Zapytaj uczestników jakie zachowania ludzi zdrowych mogą zapobiec zachorowaniu.

• Innym kolorem narysuj uśmiechniętą buźkę lub

symbol przy imieniu każdego uczestnika za każdym razem, kiedy odpowiedzą twierdząco na następujące pytania:

– Czy dokładnie umyłeś ręce na dzisiejszym spotkaniu?

– Czy jadłeś dzisiaj owoce i warzywa?

– Czy poszedłeś wcześnie spać lub o wyznaczonej porze i dobrze wypocząłeś?

– Czy wykonywałeś ćwiczenia fizyczne przez więcej czasu niż oglądałeś telewizję w tym tygodniu?

• Zapytaj członków, jak ich zdaniem przeziębienia

• Wyjaśnij, że jeśli uczestnicy mają więcej uśmiechów

• Utwórz wykres, z imionami wszystkich uczestników.

• Zapytaj grupę, co mogą zrobić, jeśli są chorzy,

są przekazywane (kilka przykładów: dotykanie tej samej rzeczy, której dotknęła osoba chora, kaszel i kichanie, itp.). Poproś wszystkich o podniesienie ręki, jeśli rozmawiali, grali i siedzieli obok osoby „chorej”. Pamiętaj, aby zapytać o dotykanie powierzchni, gdzie umieściłeś wycinanki zarazka. Postaw X przy imieniu

niż krzyżyków przy swoim imieniu, to mają duże szanse na zwalczenie przeziębienia zanim zarazki się namnożą i poczują się chorzy. aby zapobiec zarażaniu innych. (Kilka przykładów: odpoczywaj, pozostań w domu, jeśli to konieczne, zakrywaj usta podczas kaszlu i kichania, w razie potrzeby odwiedź lekarza, bierz leki, jeśli jest to konieczne, często myj ręce, pij dużo płynów, itd.)

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 43


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

ZADANIE SANGAM: „MUZYCZNE KRZESŁA – MALARIA” Ustawiamy krzesła w kole. Krzeseł jest o jedno mniej niż uczestników zabawy. Zamiast krzeseł można użyć papieru bądź znaków na ziemi. Uczestnicy tańczą wokół ustawionych krzeseł w rytm grającej muzyki. Gdy muzyka cichnie po 30 sekundach, wszyscy uczestnicy szybko szukają sobie miejsca na krzesłach. Kto nie znajdzie krzesła dla siebie - odpada z gry (uczestnicy którzy odpadną mogą zabierać krzesła lub pomóc w odtwarzaniu muzyki). Zabawa trwa dalej, z muzyką zatrzymywaną co 30 sekund do momentu, aż pozostanie tylko zwycięzca. Po zakończeniu gry omów z uczestnikami, co ich zdaniem było celem gry. Wyjaśnij, że było to związane ze statystyką, że co 30 sekund jedno afrykańskie dziecko umiera na malarię. Za każdym razem cichnięcie muzyki symbolizuje śmierć jednego dziecka. Zapytaj, jak się z tym czują, znając prawdziwy cel gry. Przeprowadź dyskusję na temat tego co można zrobić, aby zmniejszyć tę statystykę.

MOŻNA PRZEKSZTAŁCIĆ TO ZADANIE W „MUZYCZNE KRZESŁA – BIEGUNKA” Biegunka może być wstydliwa. Jest to jeden z trzech największych zabójców dzieci, więc musimy sprawić aby mówienie o biegunce było „w porządku". Zagraj w tę grę ponownie, ale tym razem, podczas gdy muzyka gra, poruszając się w kręgu wokół krzeseł zachowuj się jakbyś miał biegunkę (skurcze lub bóle żołądka, częste wypróżnienia, gorączkę). Kontynuuj grę, dopóki nie zostanie tylko zwycięzca. Wspólnie zastanówcie się nad przyczynami biegunki, w jaki sposób można jej zapobiegać i jak ustrzec dzieci przed odwodnieniem, kiedy mają biegunkę.

„Sam musisz być zmianą którą chcesz widzieć w świecie" Mahatma Gandhi

44

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Malaria tag Czy kiedykolwiek byłeś ugryziony przez komara? Czy wiesz, że komary mogą spowodować więcej szkody niż tylko swędzenie? Mogą także spowodować, że zachorujesz na takie choroby jak malaria, Denga czy Gorączka Zachodniego Nilu. Wykonaj maskę, która wygląda jak komar - upewnij się, że otwory na oczy są wystarczająco duże i będzie ją bezpiecznie nosić podczas biegania. Jeden uczestnik grupy będzie komarem. Osoba ta będzie nosić maskę i próbować zarazić (złapać) innych graczy. Jeśli gracz zostanie zarażony, powinien znieruchomieć i zacząć zachowywać się jakby był chory na malarię (bóle mięśni, bóle głowy i gorączka). Inny uczestnik w grupie będzie lekarzem. Osoba ta będzie miała piłkę jako lekarstwo. Lekarz może wyleczyć każdego, kto jest zarażony i chory poprzez przeturlanie piłki między jego nogami. Podczas gry, komar będzie próbował zarażać uczestników, lekarz będzie próbował leczyć, a wszyscy inni będą starać się uniknąć zarażenia. Zastanów się, czego dowiedziałeś się o tym, jak ważne jest unikanie pogryzienia przez komary i uzyskanie opieki zdrowotnej, jeśli zachorujesz.

Fakty: Malaria Malaria jest trzecim największym zabójcą dzieci po pierwszym tygodniu życia. Ponad 500 tysięcy dzieci zmarło z powodu malarii w 2010. Jest ona najbardziej powszechna w gorącym, tropikalnym klimacie. Malaria jest wywoływana przez pasożyta o nazwie Plasmodium, który wykorzystuje komary do przenoszenia się z jednej osoby na drugą. W rzadkich przypadkach, pasożyt ten przekazywany jest dziecku przez matkę. Gdy dostanie się do organizmu, pasożyt ten namnaża się i infekuje czerwone krwinki, erytrocyty. Około 10 do 15 dni po zarażeniu, może wystąpić gorączka, bóle głowy, bóle mięśni i wymioty. Malaria jest zazwyczaj uleczalna, ale nieleczona może zakłócić dopływ krwi do najważniejszych narządów i spowodować śmierć - zwłaszcza u dzieci, które są niedożywione. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania malarii jest unikanie ukąszeń komarów. Używaj owadobójczych moskitier, siatek na okna i środków odstraszających owady. Usuń zbiorniki stojącej wody w pobliżu domu, aby komary miały mniej miejsc do rozwoju. Przykryj odsłoniętą skórę, gdy komary są najbardziej aktywne - w nocy, pomiędzy zmierzchem a świtem.


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Fakty: Mycie rąk Mycie rąk wodą z mydłem zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i pasożytów. Ponieważ może to zapobiec wielu innym infekcjom i chorobom, Globalne Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz mycia rąk stwierdza, że mycie rąk jest bardziej skuteczne niż jakakolwiek poszczególna szczepionka.

SZEŚĆ KROKÓW ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ ZARAZKÓW

1. Zmocz ręce

2. Zastosuj mydło

3. Szoruj grzbiety dłoni, między palcami, kciuki i okolice paznokci przez co najmniej 15 sekund

4. Spłucz

5. Wysusz ręcznikiem

6. Po umyciu rąk zakręcaj kran przez ręcznik

PIOSENKA O MYCIU RĄK

FLASHMOB - MYCIE RĄK Nie zatrzymuj tego, czego nauczyłeś się o myciu rąk dla siebie! Zbierz znajomych i innych harcerzy do wspólnego wykonania flashmoba promującego mycie rąk. Flash mob to grupa osób, które zbierają się w miejscu publicznym (np. szkole, parku, placu lub mieście), wykonują akt, który przyciąga uwagę, a następnie rozchodzą się (upewnij się, że masz na to pozwolenie od szkoły /gminy). Flash mob jest świetnym sposobem na przyciągnięcie uwagi opinii publicznej do twojej akcji. Odwiedź www.youtube.com/watch?v=MhYyAa0VnyY aby obejrzeć udany flash mob. Pomysły na Flashmob: (1) poproś wszystkich, aby przynieśli plakat z danymi statystycznymi na temat zdrowia dzieci i mycia rąk, zbierzcie się razem i stańcie w milczeniu trzymając plakaty, lub (2) wykonajcie wspólnie piosenkę lub taniec, który pomoże zrozumieć, jak mycie rąk ratuje życie dzieci. Rozdaj ulotki wśród tłumu, tłumacząc fakty dotyczące MCR 4 i informując jakie działania są potrzebne do zmniejszenia liczby zgonów wśród dzieci.

Pozy

s k uj Zbieraj datki od tłumu, aby Fundusze! zamienić kategorię zadania na „ZMIENIAĆ”.

Jak długo twoim zdaniem należy myć ręce, aby pozbyć się zarazków? Dowiedz się, jak prawidłowo myć ręce. Ułóż cie lub znajdźcie 20 sekundową piosenkę, którą można śpiewać podczas mycia rąk. Możecie dodać do niej ruchy. Podziel się swoją piosenką z innymi w rodzinie, szkole i społeczności! Zastanów się, czego dowiedziałeś się o myciu rąk.

Czy wiesz, że... Szczepienie dzieci ratuje życie. Przykładowo, 750 tysięcy dzieci zmarło na odrę w 2000 roku, a wskaźnik ten spadł do nieco ponad 160 tysięcy dzięki szczepionce przeciwko odrze. Zgony wśród dzieci spowodowane odrą spadły o 92% w Afryce w tym czasie. Szczepionka przeciwko odrze kosztuje niewiele ponad 5zł (£1) – małą kwotę, aby uratować życie.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 45


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

WSPÓLNE SPRZĄTANIE ŚWIATA Pomóż społeczności ograniczyć zarazki i pasożyty poprzez sprzątanie! Zorganizuj dzień sprzątania świata w swojej społeczności, np. źródła wody, pomieszczenia do zabawy, czy też swojej szkoły. Pozbądź się śmieci. Zgłoś samorządowi wszystko co mogłoby zanieczyścić wodę. Pozbądź się stojącej wody lub ją przykryj, aby zmniejszyć liczbę komarów. Zorganizuj zbiórkę pieniędzy na rzecz Dnia Myśli Braterskiej, zachęcając ludzi do sponsorowania twojej akcji sprzątania. Wykonaj plakaty, zorganizuj zebranie, lub zwróć się do lokalnych mediów, aby włączyły się do akcji sprzątania w celu edukowania Pozys k uj społeczności na temat znaczenia czystego środowiska dla zdrowia dzieci. Fundusze!

FAKTY: Biegunka

Biegunka to jeden z dwóch największych zabójców po pierwszych tygodniach życia. Biegunka była odpowiedzialna za śmierć 836 tysięcy dzieci w 2010 roku. Biegunka polega na częstym wydalaniu luźnych stolców. Osoba cierpiąca na biegunkę, traci wodę, sól i minerały - co może prowadzić do odwodnienia, a czasami do śmierci. 90% zgonów wśród dzieci spowodowanych biegunką można łatwo zapobiec prostą mieszaniną wody, cukru i soli - znaną jako sole nawadniające. Biegunka jest objawem wielu różnych problemów zdrowotnych, w tym alergii, stresu emocjonalnego, pasożytów jelitowych i bakteryjnych oraz wirusowych infekcji. Ludzkie odchody są głównym źródłem zarazków, które powodują biegunkę. Bezpieczna woda i właściwa higiena, warunki sanitarne i praktyki żywnościowe są nieodzowne w zapobieganiu biegunkom.

Czy wiesz, że... Dostęp do opieki zdrowotnej przed, w trakcie i po ciąży mógłby uratować życie wielu dzieci. Około 40% zgonów dzieci występuje podczas porodu i pierwszych tygodni życia.

46

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

ŁAMIGŁÓWKI NA TEMAT ZDROWIA DZIECKA Po okresie noworodkowym, chorobom, które powodują większość zgonów wśród dzieci można łatwo zapobiegać i można je leczyć tanimi i bardzo skutecznymi metodami. Dowiedz się więcej o biegunce, zapaleniu płuc i malarii - jak i co powoduje te choroby i co ludzie, gospodarstwa domowe i społeczności mogą zrobić, aby im zapobiec. Zacznij od Faktów. Użyj Internetu i skorzystaj z biblioteki, aby zdobyć więcej informacji lub porozmawiać z ekspertem takim, jak pielęgniarka środowiskowa. Używaj zdobytej wiedzy do stworzenia łamigłówki - jak np. krzyżówki, wykreślanki lub quizu. Wymień się łamigłówkami z członkami drużyny lub udostępnij je innymi w swojej społeczności lub innym drużynom. Zastanów się, czego dowiedziałeś się o trzech największych zabójcach dzieci.

Czy wiesz, że... Zgony wśród dzieci z powodu biegunki występują głównie w 10 krajach. Co trzeci z tych zgonów ma miejsce w Indiach i Nigerii. Jeśli zmniejszymy problem biegunki w tych krajach, będziemy o wiele bliżej osiągnięcia MCR 4.

CZAPECZKA DLA ŻYCIA Czy wiesz, że noworodki nie mogą regulować własnej temperatury ciała? Czapeczka może pomóc im w utrzymaniu ciepła i zdrowia. Zrób na drutach, szydełku, bądź uszyj czapeczki, które pasują na noworodka. Wykonaj notki do przypięcia na czapeczki aby uświadamiać ludzi na temat zapalenia płuc i zachęcać do działań zmierzających do poprawy zdrowia dzieci. Sprzedaj swoje czapeczki, aby zebrać pieniądze na Fundusz Dnia Myśli Braterskiej. Podaruj czapeczki decydentom Pozys k uj i poproś o podjęcie działań w celu Fundusze! zapobiegania zgonom wśród dzieci.


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Fakty: Zapalenie płuc Zapalenie płuc to kolejny częsty zabójca dzieci po pierwszym tygodniu życia. 33 Jest również odpowiedzialne za 10% zgonów wśród noworodków.33 Zapalenie płuc jest infekcją układu oddechowego. Może ono spowodować wypełnienie się płuc płynem, który powoduje problemy z oddychaniem. Ludzie często chorują na zapalenie płuc po infekcji - takiej jak przeziębienie. Zapalenie płuc jest najczęściej spowodowane przez wirusy, ale może również być spowodowane przez bakterie. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się zarazków jest ważnym sposobem walki z zapaleniem płuc. Myj ręce wodą z mydłem regularnie, czyść i dezynfekuj powierzchnie, których często dotykają ludzie, używaj czystych talerzy i kubków, zasłaniaj usta podczas kaszlu lub kichania, podejmuj środki ostrożności w pobliżu ludzi, którzy są chorzy, oraz – jeśli to możliwe – trzymaj się z dala od innych, gdy sam jesteś chory. Niektóre dzieci są bardziej narażone na zapalenie płuc. Noworodki nie są w stanie kontrolować temperatury własnego ciała - czapki i koce pomagają im utrzymać ciepło. Dzieci ze słabym układem odpornościowym potrzebują dodatkowej pomocy, aby zachować zdrowie.

GŁOS NA ŚCIANIE Upublicznij swoje obawy i proponowane rozwiązania w zakresie zdrowia dzieci. Podnieś głos tworząc malowidło na ścianie w twojej szkole lub społeczności. Poproś o pozwolenie aby pomalować ścianę lub powiesić duże płótno. Poproś o pomoc lokalnych artystów i zaproś swoich rówieśników, nauczycieli, pracowników służby zdrowia i lokalnych decydentów do współpracy.

WARSZTATY DLA DZIECI Jesteś w stanie pomóc młodszym dzieciom w stawaniu się coraz zdrowszymi! Bądź wzorem do naśladowania. Zorganizuj dla młodszych dzieci w twojej społeczności warsztaty, które pomogą im nauczyć się, jak dbać o swoje zdrowie. Skorzystaj z gier i zadań w tej propozycji programowej lub utwórz własne. Organizuj swoje warsztaty w szkołach, społecznościach i innych miejscach gdzie są duże grupy dzieci. Poproś organizacje lub firmy o dotacje, które pomogą w dofinansowaniu warsztatów.

„Tak długo, jak możesz osłodzić cudzy ból, życie nie jest na próżno" Helen Keller

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 47


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Zdrowo rosnące dzieci Ekonomiczny posiłek To, co jedzą dzieci, ma wpływ na ich rozwój fizyczny i intelektualny. Zbyt małe porcje lub nieodpowiednie produkty w codziennej diecie mogą wywołać niepotrzebne choroby. Poszukajcie informacji na temat zdrowego odżywiania, np. piramidy żywieniowej oraz w jaki sposób spożywane produkty są zużywane przez organizm. Wykorzystajcie do tego Internet, lokalną bibliotekę, a może zaprosicie na zbiórkę dietetyka? Wykorzystajcie zdobyte informacje do opracowania odżywczego, odpowiednio zbilansowanego i niedrogiego posiłku, wykorzystując lokalne produkty i dobierając ich odpowiednią wagę. Może opracujecie w ten sposób jadłospis na biwak lub obóz? Zastanówcie się nad zdrowym jedzeniem i nad tym, w jaki sposób gospodarstwa domowe mogą przyrządzić odżywcze posiłki za ograniczony budżet. Wprowadź zmianę poprzez to ćwiczenie. Aby przekształcić je w działanie umożliwiające pozyskanie środków, możecie przeliczyć, czy wasz posiłek nie był tylko bardziej pożywny, ale także tańszy (np. czy znaleźliście alternatywne dla mięsa produkty w tym posiłku). Zaoszczędzone pieniądze możecie wpłacić na Fundusz Dnia Pozys k uj Myśli Braterskiej. Fundusze! Czy udało się wam znaleźć sposób na bardziej pożywne i tańsze posiłki raz w tygodniu przez miesiąc?

Zdrowo rosnące dzieciaki Od momentu narodzin ciągle się zmieniamy. Gdy poznasz etapy rozwoju, przez które przechodzi każde dziecko, możesz dowiedzieć się jak pomóc dzieciom osiągnąć ich najlepszy potencjał. Narysuj linię czasu, na której początku jest kobieta w ciąży, a która kończy się, kiedy dziecko ma 18 lat (to koniec dzieciństwa, na podstawie CRC). Zapisz główne zmiany zachodzące w dzieciach w trakcie rozwoju – zmiany w ich budowie ciała, relacjach, w umyśle. W jaki sposób rodzic i inne osoby mogą wspomóc dzieci, aby pozostały zdrowe i osiągnęły swój największy rozwój na każdym etapie swojego życia? A może uda się wam zaprosić na spotkanie osobę, która podzieli się z wami informacjami na temat rozwoju psychofizycznego dzieci i tego, w jaki sposób można wspierać rozwój i zdrowie dzieci? Zastanówcie się jak można wykorzystać uzyskane informacje i pomóc dzieciom dobrze i zdrowo się rozwijać.

Mapy zdrowia dzieci Jest wiele powszechnie znanych chorób, które dotykają dzieci w twojej okolicy. Czy możesz je zidentyfikować? Możesz zapytać o to w twoim otoczeniu – porozmawiać z pielęgniarką, nauczycielem o tym, co powoduje, że dzieci ranią się lub chorują. Wykorzystaj obrazki i słowa, aby opracować mapę pokazującą miejsca twojego środowiska, w którym znajdują się zagrożenia dla zdrowia dzieci. Narysuj „gwiazdkę” (*) przy miejscach, które dzieci i ich rodziny mogą zmienić lub kontrolować, a „kratkę” (#) przy miejscach, na które nie mają wpływu. Pomyśl, co dzieci, rodziny, wspólnoty i kraje mogą zrobić, aby powstrzymać dzieci przed zranieniem lub chorobą. Podsumujcie zebrane informacje o swoim otoczeniu i tym, co można zrobić, aby pomóc dzieciom być bardziej zdrowymi.

48

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Czy wiesz, że... Sangam: ochrona dzieci Na całym świecie różne czynniki wpływają na zdrowie i przeżywalność dzieci. Czy możesz określić, co to są za czynniki? Poproś członków drużyny, aby wymienili rzeczy, których potrzebuje dziecko, by ochronić się przed chorobami, np. czysta woda, pożywne posiłki, opieka medyczna, zdrowa rodzina, odpowiednie schronienie... Poproś dwie osoby, aby wyszły z pomieszczenia i nie słyszały ustaleń grupy. Następnie wybierz jedną z osób, która będzie dzieckiem, a wszystkie pozostałe osoby z grupy reprezentować będą wszystkie te rzeczy, których potrzebuje dziecko, by uchronić się przed chorobą. Te osoby („rzeczy”) muszą starać się uchronić dziecko wykorzystując swoje ciało trzymając ręce za plecami. Dwie osoby, które zostały poza salą są wirusami próbującymi zaatakować każde dziecko. Mogą dotknąć każdego, ale jeśli dotkną dziecko – wygrywają. Drużyna musi ukryć osoby, które są „dziećmi” i je chronić. Przedyskutujcie przebieg gry i zastanówcie się, jakie były trudności w chronieniu dzieci. Co reprezentowała każda osoba z grupy? Aby utrudnić ćwiczenie – wyszukajcie w Internecie, bibliotece największe przyczyny śmierci dzieci na świecie i w twojej okolicy. Co można zrobić, aby temu zapobiec?

Zmiana rysunków Zorganizujcie wystawę, prezentację zdjęć lub rysunków pokazujących rzeczy w twoim lokalnym środowisku, które wpływają na poprawę zdrowia dzieci oraz tych, które im szkodzą. Zaangażuj swoich przyjaciół i innych członków wspólnoty. Podpisz każde zdjęcie lub rysunek wyjaśniając, co się dzieje i w jaki sposób wpływa to na zdrowie kobiet i dzieci. Podziel się nimi w środowisku i z lokalnymi władzami. Porozmawiajcie o rzeczach przedstawionych na rysunkach i wyjaśnij, w jaki sposób postęp w zdrowiu kobiet i dzieci wpływa na redukcję ubóstwa, promocję równości płci, dostępu do edukacji i zrównoważonego rozwoju.

CRC to jedyny instrument, który sprawia, że prawa są równomiernie rozłożone pomiędzy chłopców i dziewczęta.

Prawa Człowieka a zdrowie dzieci

Prawa człowieka są ważne dla zdrowia i przeżycia dzieci. Konwencja Praw Dziecka (CRC) chroni prawa dziewcząt i chłopców poniżej 18. roku życia. Przeżycie i rozwój to dwie z czterech kategorii praw zawartych w Konwencji. Kategorie te zawierają prawo do odpowiedniego pożywienia, czystej wody, opieki zdrowotnej. Konwencja potwierdza, że prawa dzieci są ściśle powiązane z ich rodzicami – a dokładniej z matkami. Zobowiązuje rządy do zapewnienia usług wspierających planowanie rodziny, opiekę prenatalną dla matek karmiących i kieruje uwagę na wspólną odpowiedzialności matek i ojców wychowujących dzieci. Tak, jak życie kobiet i dzieci jest ściśle powiązane, takie też powiązane są ich prawa. Edukacja kobiet, przychód, zdrowie i zdolność do podejmowania decyzji na temat ich własnego życia – dotykają zdrowia i życia dzieci. Naruszanie praw kobiet - np. brak dostępu do edukacji zdrowotnej, wczesne małżeństwa i formy przemocy - dotykają zdrowia matek i ich dzieci. Konwencja dotycząca eliminacji wszystkich form dyskryminacji wobec kobiet (CEDAW) to ważne narzędzie w promocji i ochronie praw kobiet od narodzin do późnej starości. Inwestycja w prawa dzisiejszych dziewcząt – które cierpią z powodu nierówności – da realne korzyści jutrzejszym kobietom i dzieciom.

Czy wiesz, że... Zarówno CEDAW oraz CRC zajmują się prawami w sferze prywatnej i publicznej. Te instrumenty powodują, że rządy muszą interweniować, kiedy prawa dzieci i kobiet są naruszane w ich relacjach w domu, szkołach, miejscach pracy czy w społeczeństwie.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 49


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Chłopcy i mężczyźni wpływają na zmianę Chłopcy i mężczyźni mogą być mężami, wujkami, ojcami, braćmi, przyjaciółmi i sojusznikami. Mają ważną rolę w osiągnięci MCR 4. Zastanów się nad różnymi wydarzeniami, na które mają oni wpływ – podejmowaniem decyzji związanych z posiadaniem dzieci, ciążą, okresem niemowlęcym i wczesnym dzieciństwem. Podziel drużynę na pary lub mniejsze grupy i daj każdej z nich jedno z takich wydarzeń. Przedstawcie je z dwóch odmiennych punktów widzenia, pokażcie sposoby, w jaki mężczyźni mogą zranić i pomóc zdrowiu dzieci. Zastanówcie się nad czynnikami, które sprawiają, że chłopcom i mężczyznom jest łatwiej lub trudniej odnajdywać się w ważnych dla nich sytuacjach życiowych. Wersja trudniejsza: Wykorzystaj Internet, bibliotekę, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Zastanówcie się w drużynie, porównajcie pomysły dziewcząt i chłopców.

Łączymy prawa i zdrowie Wiele z rzeczy, które zwiększają szanse na przeżycie dzieci powyżej 5 roku życia i dalszy zdrowy wzrost, są ściśle związane z prawami dzieci i kobiet. Podziel karty pomiędzy uczestników gry. Każda karta zawiera czynnik, który wpływa na życie i przeżycie Prawa dzieci. Dowiedz się więcej o czynniku strona 94 na twojej karcie. Zajrzyj do CRC i CEDAW, aby zobaczyć czy którykolwiek z zapisów odpowiada informacji na karcie. Znajdź twórczy sposób na podzielenie się tym, o czym się dowiedziałeś z resztą drużyny. Zrób coś więcej z tym ćwiczeniem – zaplanuj wydarzenie podczas którego będziesz mógł zapoznać innych w twoim środowisku z prawami człowieka i MCR 4. Przemyśl, to czego się dowiedziałeś o prawach i MCR 4. Odkryj czy są prawa, do których kobiety i dzieci w twoim środowisku nie mają dostępu. Dlaczego? Co potrzeba, aby to zmienić?

50

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Bycie zdrowym to więcej niż unikanie chorób Zdrowie dzieci to coś więcej, niż tylko zapewnienie, że dzieci nie będą chore lub nie umrą z powodu takich chorób jak biegunka, zapalenie płuc czy malaria. To także zapewnienie dzieciom materiałów i źródeł, których potrzebują ,aby być bezpiecznymi i rosnąć zdrowo i szczęśliwie. Dzieci mają największe szanse na osiągnięcie największego potencjału kiedy spełnione są ich podstawowe potrzeby, kiedy mają szanse na naukę w szkole i uczestnictwo w działaniach środowiska, w którym mieszkają (np. poprzez skauting) i kiedy są otaczane przez wspierających ludzi w domu, szkole, środowisku. To, czego dzieci dowiadują się podczas dbania o swoje ciało ma wpływ na ich zdrowie przez ich całe życie. Zdrowe odżywianie i codzienny wysiłek fizyczny są szczególnie ważne, ponieważ wpływają , na ich zdolność uczenia się, dobre samopoczucie i zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby przewlekłe (cukrzyca, choroby serca, nowotwory) w przyszłości. Bezpieczeństwo jest kolejną ważną częścią zdrowia dzieci. Wypadki, przemoc i próby samobójcze mogą wywołać choroby, obrażenia, a nawet doprowadzić do śmierci. Bycie ofiarą a przemocy (przemocy domowej, w szkole, znęcania się, bójek) lub bycie jej świadkiem może wywołać depresję lub niepokój i doprowadzić niektóre dzieci do odgrywania się.

Działaj Wykorzystajcie burzę mózgów i prace plastyczne powstałe podczas poprzedniego ćwiczenia. Przedstawcie wyniki w swoim środowisku, zainteresujcie nimi lokalne władze – pokażcie im, czego potrzebują dzieci do życia. Dodajcie informacje statystyczne i wasze prośby, aby zaprezentować mocne/silne stanowisko w celu ochrony zdrowia dzieci. Pokażcie opracowaną przez was mapę, jak można polepszyć zdrowie dzieci w waszym środowisku.


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Notatki Użyj tego miejsca, aby zanotować swoje refleksje na temat zadań.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 51


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA PODCZAS ZBIÓREK Milenijny Cel Rozwoju nr 5 OGÓLNA SYTUACJA Działania pozwalające przedstawić i wyeksplorować 5 Milenijny Cel Rozwoju

Sprawiedliwe społeczeństwa: Recepta na zdrowie Nie wszystkie kobiety mają takie same szanse, aby ich ciąża, poród i czas po porodzie były bezpieczne. W niektórych krajach na świecie kobiety z biednych rodzin bądź należące do grup stykających się z dyskryminacją są najbardziej narażone na śmierć lub poważne szkody z powodu porodu. Widzi się to również na poziomie globalnym: kobiety z krajów rozwijających się są bardziej narażone na śmierć i urazy niż kobiety z krajów rozwiniętych. Te różnice nie wynikają z przyczyn biologicznych. Są one spowodowane przez niepotrzebne i nieuczciwe różnice w warunkach, w których kobiety żyją na co dzień. Zacieranie tej różnicy oznacza podejmowanie działań, w celu poprawienia warunków życia kobiet. Ten schemat pomoże Wam zrozumieć, co sprawia, że ciąża, poród i czas po nim są bezpieczne i zdrowe. Dokładnie tak jak góra lodowa, bezpośrednie przyczyny śmierci matek są dobrze widoczne. Jest to jednak tylko mała część problemu. Jest wiele poziomów przyczyn komplikacji porodu. Zaczynają się one od bezpośredniego otoczenia kobiety — jej rodziny — poprzez społeczność i świat. Różnice, które widzimy w tym, kto umiera bądź odnosi uszczerbek na zdrowiu odpowiadają różnicom w dostępie do tych czynników.

52

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

silna utrata krwi wysokie ciśnienie krwi zator itp.

matka / środowisko domowe

społeczność / świat i kraj


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Czy wiesz, że... Gdyby nie istniał wirus HIV, byłoby 20% mniej matczynych śmierci. Możemy polepszać bezpieczeństwo zdrowia matki przez powstrzymywanie powstawania nowych infekcji HIV i przez zapewnianie matkom zarażonym HIV informacji i wsparcia podczas ciąży, porodu i macierzyństwa.

Jakie są przyczyny zgonów przy porodach?

• Silna utrata krwi — 35% • Wysokie ciśnienie krwi — 18% • Infekcja — 8% • Zator blokujący żyły — 1% • Inne bezpośrednie — 11% • Pośrednie — 18%

Gospodarstwa domowe Matka Jakie • Wiek • Zarobki bezpośrednie • Odżywianie i stan zdrowia • Przekonania odnośnie płci, czynniki macierzyństwa i ojcostwa • Odstęp między ciążami wpływają • Poziom edukacji udziału na to, czy kobieta • Branie w podejmowaniu decyzji o macierzyństwie i wydatkach doświadcza gospodarstw domowych problemów Przy • Dostęp do usług medycznych dla bezpiecznej ciąży i porodu porodzie?

Jakie są szersze czynniki wpływające na te warunki?

Społeczeństwo i kraj

• Polityka rządowa i systemy

zapewniające przyzwoity stan życia, pobieranie edukacji, promowanie i ochrona praw kobiet i dzieci, promowanie zdrowia i zwalczanie chorób oraz zapewnie dostępu do czystego środowiska, bezpiecznej do spożycia wody i środków sanitarnych

są cenieni na równi i są w stanie na równi żyć zgodnie ze swoim prawem

• Dyskryminacja i marginalizacja w przeszłości bądź obecnie • Konflikty i stabilność państwa Globalnie

• Globalna polityka i systemy

wpływające na prawa człowieka, międzynarodowa pomoc w rozwoju, handel międzynarodowy i inne zagadnienia globalne

• Religijne, kulturowe i społeczne przekonania i praktyki • Poziom, w którym dziewczęta • Zmiana klimatu i chłopcy, kobiety i mężczyźni This model is adapted from PHAC (2008) and Save the Children UK (2010).

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 53


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Wsiądź do autobusu Wyobraź sobie, że jesteś na przystanku autobusowym. Drużynowy zadaje pytanie o 5 MCR. Każdy odpowie to, co wydaje mu się być prawidłową odpowiedzią. Przysłuchaj się temu, co mówią inni. „Wsiądź do autobusu” wraz z osobami o podobnych odpowiedziach, poprzez stanięcie wspólnie i powiedzenie swojej odpowiedzi. Następnie drużynowy podaje prawidłową odpowiedź. Potem nadchodzi czas, aby wsiąść do następnego autobusu. Poświęćcie chwilę na refleksję na temat swoich myśli i uczuć o faktach, których się owiedzieliście.

Przykładowe pytania strona 95

Pajęczyna MCR Pozostałe siedem MCR odnosi się do problemów, które wpływają na zdrowie matek. Stańcie w kole w swojej druzynie. Niech każda osoba reprezentuje inny MCR — może być więcej niż jedna osoba na jeden MCR. Osoby reprezentujące 5 MCR powinny stać w środku. Jedna z osób w kółku powinna mieć kłębek włóczki bądź nić. Ta osoba wypowiada jedną z przyczyn związanych z problemem poruszanym przez jego MCR, która ma wpływ na śmierć matek. Następnie przekazuje włóczkę/nić osobie w środku, pamiętając o trzymaniu końca nitki. Osoba ze środka następnie przekazuje włóczkę/nić do innej osoby w kole. Powtarzajcie proces, aż wyczerpią się Wam pomysły. Tak oto powstała sieć powiązań śmierci matek i innych MCR. Poświęćcie chwilę na rozmowę o tym, jak pozytywne zmiany w każdym z MCR mogłyby podnieść poziom zdrowia matek. Za każdy Wasz pomysł/rozwiązanie drużynowy przetnie jeden ze sznurków łączących Was i osoby w środku. Poświęćcie chwilę na refleksję na temat tego, czego się nauczyliście o tym, jak osiąganie pozostałych MCR może podnosić poziom zdrowia matek. Podzielcie się ze swoimi przyjaciółmi i rodziną tym, czego się nauczyliście.

54

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Porównywanie zdrowia matek dookoła świata Przewodniczki i skautki są w 145 krajach świata! Każdego roku WAGGGS pokazuje jeden z krajów z każdego z pięciu regionów podczas DMB. Przeczytaj sekcję o tegorocznych krajach i użyj Internetu bądź biblioteki, by sprawdzić, jak Twój kraj daje sobie radę z 5 MCR. Sprawdź, jakie są różnice między krajami, biorąc pod uwagę śmierci matek i młodociane ciąże. Wyszukaj, co kraje zrobiły, by zredukować liczbę zgonów przy porodach i zwiększyć opiekę medyczną. Idąc dalej, zorganizuj zbiórkę i akcję Pozys k uj uświadamiającą, by wspierać projekt DMB w jednym z krajów opisanych przez WAGGGS. Fundusze! Poświęćcie chwilę na refleksję na temat tego, czego się nauczyliście o tym, dlaczego więcej kobiet umiera z powodów związanych z ciążą w niektórych krajach. Zmieniaj poprzez to działanie. Czy możesz zaprezentować 5 MCR i wybrane kraje swojej lokalnej społeczności? Rozważ zrobienie mapy, plakatu, a nawet lokalnej potrawy z każdego z pięciu krajów, a następnie zorganizuj Pozys k uj Fundusze! wieczór, na którym rodzice/opiekunowie i inni zapłacą niewielką opłatę wejściową, aby przyjść i dowiedzieć się o 5 MCR dookoła świata. Pieniądze, które zbierzesz, mogą wesprzeć fundusz DMB.

Przedstaw to! Po co nam matki Zapiszcie na małych kartkach kilka powodów, dla których potrzebujemy matek. Zbierzcie kartki razem i pomieszajcie je. Niech uczestnicy jeden po drugim wybierają karteczki i odgrywają powód, bez mówienia, podczas gdy pozostali próbóją je odgadnąć. Poświęćcie chwilę na refleksję wspólnie z grupą na temat tego, czy dzieci w innych częściach świata potrzebują tego od swoich matek. Co może się stać, gdy dziecko nie będzie miało matki, która się nim zaopiekuje? Co może zrobić społeczeństwo, aby wspierać dzieci bez matek?


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Ciąże nastolatek: Życie dwojga dzieci w niebezpieczeństwie

Działanie Pax Lodge: Uhonorowanie matek na całym Lo świecie Pax dge

d

i oc

Gi

ss Wor l d A

rl S co u t s

Matki są celebrowane na całym świecie w różnych dniach i na różny sposób. Pax Lodge znajduje się w Wielkiej Brytanii. Jest to miejsce, at n io no sa f Gi r l G u i d e w którym obchodzi się tzw. Matczyną Niedzielę. Tradycja tego dnia pochodzi z XVII wieku. Młode kobiety chodzą do swoich domów, by spotkać się z rodziną, przynosząc ciastka słodycze dla swoich mam. Dziś dzieci często dają swoim matkom prezenty, laurki lub kartki i spędzają wspólnie dzień. Nie musicie czekać na specjalny dzień, aby świętować Dzień Matki. Zorganizujcie Dzień Matki, aby uhonorować ważną rolę, jaką kobiety i matki odgrywają w naszym życiu. Możecie celebrować życie kobiet, podnosić świadomość o zdrowiu matek i zbierać pieniądze na Fundusz Dnia Myśli. Pomóżcie swoim gościom zrozumieć, że więcej kobiet może być wspieranych, by żyć długo i zdrowo poprzez wykonywanie wspólnie działań z tej propozycji i/lub zawierając kluczowe fakty na zaproszeniach, plakatach i innych dekoracjach. Pozys Zaproś decydentów swojej społeczności, und k uj usze! F którzy mogą podjąć działania w celu poprawy zdrowia matek. Podzielcie się swoimi refleksjami, dlaczego ważne jest, aby docenić i uczcić matki i inne kobiety, które zajmują się dziećmi

Każdego roku 18 milionów młodych kobiet poniżej 20 roku życia rodzi dziecko — 2 miliony to dorastające dziewczynki poniżej 15 lat. 4 i 5 MCR nie zostaną osiągnięte bez obniżenia tych liczb. Ciąża jest wiodącą przyczyną śmierci wśród nastoletnich dziewczyn w krajach rozwijających się. W porównaniu do kobiet 20-letnich, dziewczęta w wieku 15–19 lat są dwa razy bardziej narażone na śmierć przy porodzie, podczas gdy dziewczynki w wieku 10–14 lat są narażone na śmierć aż 5 razy bardziej. Dzieci młodocianych matek są również bardziej narażone na przedwczesny poród lub śmierć podczas niego i w okresie niemowlęcym, niż noworodki matek 20-letnich. Nastoletnie dziewczyny wciąż rosną i rozwijają się, a ich ciała nie są fizycznie gotowe do ciąży. Ich mniejsze miednice grożą długotrwałym porodem i powikłaniami, które bez odpowiedniej opieki medycznej mogą okazać się śmiertelne. Nastoletnie dziewczyny są również bardziej narażone na niedowagę i anemię niż chłopcy w ich wieku. Niedowaga i anemia zwiększają ryzyko śmierci lub odniesienia obrażeń przy porodzie. Prawie wszystkie ciąże nastolatek występują w krajach rozwijających się — często najbiedniejszych. Dziewczyny, które są biedne, mniej wykształcone i żyją w środowisku wiejskim, należą do najbardziej zagrożonej grupy. 1 na 9 spośród tych dziewczyn jest już w związku małżeńskim, a 3/4 ciąż w tych związkach jest chciane i zaplanowane. Wczesne małżeństwo jest pogwałceniem praw dziewcząt.

Karty zmian Zróbcie kartki z okazji Międzynarodowego Dnia Dziewczynek, Dnia Kobiet, Dnia Matki i DMB. Możecie użyć zdjęć, rysunków i programów komputerowych oraz innych technik i umiejętności. Dodajcie na odwrocie kartki informację o DMB i MCR5. Sprzedajcie kartki, aby zebrać pieniądze na Fundusz Dnia Myśli Braterskiej. Możecie również użyć kartek do opowiedzenia się za Pozys k uj zmianami, wysyłając je do decydentów undusze! F z Waszymi „sprawami” do zmian.

Czy wiesz, że... Czy znasz pozostałe MCR? Zajrzyj na stronę 03, aby zobaczyć pełną listę. Dowiedz się więcej z programu Globalna Akcja Teraz dostępnego na stronie internetowej www.propozycje.zhp.pl

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 55


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Chłopcy i mężczyźni dokonują zmiany Chłopcy i mężczyźni są mężami, ojcami, braćmi, wujkami, przyjaciółmi i sojusznikami. Pełnią oni ważną rolę w osiąganiu 5 MCR. Pomyślcie o różnych sposobach, jak chłopcy i mężczyźni mogą pomagać dziewczętom i kobietom w ich rodzinach i społecznościach być zdrowymi, bezpiecznymi i szczęśliwymi. Podzielcie się na pary bądź małe grupy i każdej grupie dajcie jedno z tych wydarzeń. Stwórzcie dwa przedstawienia, pokazując, jak chłopcy i mężczyźni mogą pomagać kobietom lub krzywdzić je. Poddajcie się refleksji na temat czynników, które sprawiają, że łatwo i trudno chłopcom i mężczyznom wspierać kobiety, i co można zrobić, by było to dla nich łatwiejsze.

Trochę hałasu dla matek! Rozprowadźcie wieści na temat tego, jak ważne są matki i dlaczego społeczności powinny pomagać im być zdrowymi. Zbierzcie się razem ze swoimi przyjaciółmi i innymi przewodniczkami lub skautkami do akcji typu „flashmob”. Flashmob to grupa ludzi, która zbiera się w miejscu publicznym (jak szkoła, park lub plac miejski), wykonuje pewne przyciągające uwagę przedsięwzięcie, a następnie ulega rozproszeniu (upewnijcie się, że macie pozwolenie od szkoły/samorządu, by to zrobić). Flashmob jest to świetny sposób na przyciągnięcie uwagi opinii publicznej na sprawy, które chcecie poruszyć. Odwiedź www.youtube.com/watch?v=MhYyAa0VnyY, aby zobaczyć demonstrację udanego flashmoba. Pomysły na waszego flashmoba:

Przedstaw zmianę Stwórzcie wystawę, album lub prezentację zdjęć czy rysunków, które pokazują, co w Waszej społeczności pomaga w poprawianiu zdrowia kobiet, a co szkodzi. Zaangażujcie swoich przyjaciół i innych ze swojej społeczności. Stwórzcie podpis dla każdej fotografii czy rysunku, który wyjaśnia, co się na nim dzieje i jak wpływa to na zdrowie kobiet. Podzielcie się tym ze swoją społecznością i lokalnymi decydentami. Porozmawiajcie z nimi o tym, co znajduje się na obrazkach i wytłumaczcie im, jak postępy w sprawie zdrowia matki przyczyniają się do zmniejszenia ubóstwa, promowania równości płci, dostępu do usług powszechnej edukacji i ochrony środowiska naturalnego. Dokonajcie zmian przez to działanie. Jeśli stworzyliście album, możecie sprzedać jego kopie w zamian za darowizny na Fundusz Dnia Myśli Braterskiej, a jeśli stworzyliście prezentacje, możecie zaprosić ludzi na wystawę i zasugerować Pozys k uj im składanie darowizn na Fundusz Fundusze! podczas wejścia lub wyjścia.

56

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

1) Niech wszyscy przyniosą plakaty, których główną ideą będzie jeden z powodów, dla których matki są ważne, a podczas akcji niech staną w ciszy, trzymając plakaty; lub 2) Zatańczcie taniec bądź zaśpiewajcie piosenkę, która celebruje matki. Rozdajcie ulotki wyjaśniające fakty o 5 MCR i o tym, jak społeczności mogą poprawiać stan zdrowia matek. Pozys k uj

Fundusze!

„Wszyscy wiemy, że prawa człowieka nie mogą tak po prostu zostać przeszczepione jako zewnętrzne zasady indywidualistom bądź społecznościom. Zasady praw człowieka muszą zostać przyswojone przez każdego — kobietę i mężczyznę — oraz muszą zgłębione i wyrażone przez nich własnymi drogami, które znajdą się pośród pozytywnych aspektów ich wartości kulturowych i przekonań„ Dyrektor Wykonawczy UNFPA Thoraya A. Obaid


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Opieka zdrowotna ratuje życie Działania pokazujące ważną rolę pracowników służby zdrowia i usługach służby zdrowia pomagających w zakresie poprawy stanu zdrowia matek.

Jak pomagają pracownicy służby zdrowia Pracownicy służby zdrowia tacy, jak lekarze i pielęgniarki, pomagają ludziom być zdrowymi. Pomyślcie i przypomnijcie sobie wszystkie sposoby, za pomocą których pracownicy służby zdrowia pomogli Wam, Waszej rodzinie, czy osobom, które znacie, np. podając wam szczepionki, aby zapobiec chorobom, czy pomagając wam, gdy byliście chorzy bądź ranni. Przygotujcie krótki skecz lub przedstawienie z udawanymi postaciami, by pokazać, w jaki sposób pracownicy służby zdrowia pomagają. Zastanówcie się nad ważną rolą, jaką pracownicy służby zdrowia odgrywają w pomaganiu ludziom w dbaniu o ich zdrowie.

Gra terenowa o usługach służby zdrowia dla matek Informacje na temat zdrowia i usług są ważnym zasobem służącym do poprawy zdrowia matek. Trudno z nich korzystać, jeśli nie wie się, czym są. Podejmijcie wyzwanie gry, aby odkryć, jakie usługi są dostępne w Waszej społeczności. Gdy już uda się Wam skompletować listę, stwórzcie narzędzie promocyjne, takie jak, plakat czy strona internetowa, aby podzielić się zebranymi informacjami z innymi ludźmi z Waszej społeczności. Pomyślcie nad lukami, które udało się Wam znaleźć w informacjach i usługach dostępnych w Waszej społeczności. Rozważcie powód, dla którego istnieją te luki, i to, czy niektórzy Pomoce ludzie mają trudniejszy dostęp do informacji do gry - strona 95 i usług niż inni.

Kontrola usług zdrowotnych dla kobiet

Kobiety w wielu społecznościach nie są w stanie uzyskać opieki zdrowotnej, same muszą dbać o swoje zdrowie.

Wieczór filmowy Filmy dokumentalne i różne inne są wspaniałym sposobem, by dowiedzieć się czegoś o życiu dziewcząt i młodych kobiet na całym świecie. Znajdźcie film poświęcony usługom zdrowotnym dla matek, by obejrzeć go wspólnie ze swoją drużyną. Możecie stworzyć własny filmik, zaprosić innych ludzi na Wasz wieczór Pozys k uj filmowy, aby ta aktywność stała się drogą do zmian. Postarajcie się Fundusze! zdobyć pieniądze na Fundusz Dnia Myśli Braterskiej np.poprzez sprzedaż przekąsek.

Czy wiesz, że... Obszar Afryki Subsaharyjskiej to aż 1/3 chorych i obciążonych chorobami dzieci i matek w skali globalnej, a jedynie 3% lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Zróbcie kontrolę/sprawdzian usługom zdrowotnym dla kobiet w Waszej społeczności. Przeprowadźcie wywiady z różnymi ludźmi, którzy znają się na kobiecym zdrowiu, takimi jak lekarze rodzinni, pielęgniarki, położne i kobiece grupy. Sporządźcie listę pytań, którą będziecie mogli zadać osobom, z którymi będziecie przeprowadzać wywiad o usługach zdrowotnych i pracownikach służby zdrowia w Waszym środowisku. Na przykład: Czy jest wystarczająco dużo usług i pracowników specjalizujących się w zdrowiu kobiet? Jakie są uchybienia? Czy kobiety korzystają z dostępnych usług? Jeśli nie, to dlaczego? W jaki sposób można poprawić te uchybienia? Stwórzcie krótki raport odnośnie do tego, co udało się Wam dowiedzieć i spróbujcie się podzielić wynikami z decydentami i mediami. Podzielcie się swoimi refleksjami na temat tego, czego dowiedzieliście się o usługach zdrowotnych dla kobiet w Waszej społeczności. Czy coś was zaskakuje?

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 57


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5 Służba zdrowia: dlaczego kobiety nie mogą dostać tego, czego potrzebują?13,14 Przedporodowe i położnicze usługi odgrywają rolę w utrzymywaniu dziewczyn i kobiet w zdrowiu i przy życiu. Niestety, zbyt wiele kobiet nie może uzyskać informacji oraz opieki, której potrzebują. Usługi służby zdrowia nie są po prostu dostępne w niektórych częściach świata. Nawet jeśli są dostępne, zbyt wiele kobiet nie może skorzystać z potrzebnych usług i informacji. Konkretne przyczyny tego zjawiska różnią się tak, jak różnią się społeczności. Niektóre z przyczyn obejmują:

Nieistniejące Niewystarczająca ilość placówek zdrowotnych •lub wyposażenia Szpitale rządowe i ośrodki zdrowia nie posiadają •wymaganego sprzętu, środków (takich jak leki) czy zasobów (takich jak elektryczność czy czysta woda) Niewystarczająca liczba lekarzy, pielęgniarek, położnych i pracowników służby zdrowia Złe warunki pracy, zbyt duże obciążenie pracą, zła płaca i nieumiejętne zarządzanie pracownikami służby zdrowia Zbyt mało rządowych pieniędzy poświęcanych na wydatki związane ze zdrowiem matek i dzieci Brak zobowiązań politycznych wobec dziecięcego i matczynego zdrowia Przekonania kulturalne, społeczne i religijne na temat kobiet

• • • • •

Mów, zaangażuj się Istnieje wiele organizacji charytatywnych i organizacji pozarządowych, które wspierają społeczności w zrozumieniu i ochronie ich praw oraz nauce o tym, jak dbać o swoje zdrowie. Spróbujcie skontaktować się z NGO, która pracuje z tymi problemami w Waszej lokalnej społeczności, i zorganizujcie wizytę u nich bądź poproście kogoś, aby opowiedział Wam, w jaki sposób i nad czym pracuje NGO. Jeśli inspiruje Was praca charytatywna, czemu nie zapytać, czy możecie im pomóc? Dołączcie do zespołu edukatorów rówieśniczych bądź weźcie udział w kampanii. Zaangażujcie się w pracę w radzie, w ośrodku zdrowia, ośrodku młodzieżowym czy szkole. Weźcie udział w konsultacjach prowadzonych w Waszej społeczności czy kraju. Jeśli nie potraficie znaleźć szans na pracę charytatywną, czemu nie wykreować

58

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Niedostępne Brak możliwości zapłaty za usługi zdrowotne •lub zaopatrzenie zdrowotne są zbyt oddalone •odUsługi społeczności Brak łatwego transportu bądź możliwości •podróży do usług zdrowotnych (złe drogi, drogie paliwo, niebezpieczeństwa na drodze) Dyskryminująca postawa pośród pracowników wobec młodych i samotnych kobiet

• • Konflikty zbrojne oraz katastrofy naturalne Nieużywane

• Kobiety chcą mieć dzieci, ponieważ

w niektórych kulturach są cenione za zdolność ich posiadania Kobiety nie podejmują samodzielnych decyzji o założeniu rodziny oraz o opiece zdrowotnej Kobiety nie są w stanie poruszać się swobodnie Brak wiedzy o poczęciu dziecka i planowaniu rodziny Mity i błędne wyobrażenia o zdrowiu matki i szpitalnych urodzeniach Kobiety nie są w stanie uzyskać dostępu do wybranej metody antykoncepcyjnej

• • • • •

własnych? Stwórzcie zespół młodych ludzi, którzy dbają o zdrowie i prawa, i zaplanujcie najlepszą drogę do tego, aby zaangażować się w prace.

Czy wiesz, że...

Nie wszystkie kobiety w krajach rozwijających się mają taki sam dostęp do nowoczesnych usług zdrowotnych. Tendencję do korzystania z takich usług mają kobiety lepiej wykształcone, bogatsze i żyjące w obszarach miejskich. Większa ilość pracy jest konieczna, aby dotrzeć do pozostałych grup kobiet.

Nie wszyscy na świecie mają taki sam dostęp do służby zdrowia i jej pracowników. Jeśli Wielka Brytania i Sierra Leone byłyby tak samo zaludnione, to w Wielkiej Brytanii byłoby 40 razy więcej lekarzy i pielęgniarek niż w Sierra Leone. W stolicy tego kraju jest tylko sześciu położników i ginekologów do obsługi dwóch milionów kobiet.

Dodatkowe 3,5 miliona pracowników służby zdrowia jest potrzebne w 42 najbiedniejszych krajach, aby osiągnąć 5 MCR. Liczba ta zawiera 1 milion społecznych pracowników zdrowia.


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Silne kobiety to zdrowe kobiety Te działania pozwolą wam dowiedzieć się, jakie są przyczyny problemów ze zdrowiem matek, takie jak nierówność płci, znaczenie praw dziewcząt i kobiet w ratowaniu życia kobiet i jak walczyć w obronie praw dziewcząt i młodych kobiet.

Działanie Sangam: Kobiety robiące karierę… Stereotypy dotyczące płci mogą być bardzo silne. Mogą nawet wpływać na to, co ludzie myślą o tym, do jakiego zawodu nadają się mężczyźni, a do jakiego kobiety. Wydrukujcie obrazki, na których będzie można zobaczyć ludzi pracujących w różnych rodzajach zawodów (lekarz, prawnik, pielęgniarka, nauczyciel, budowniczy, mechanik, fryzjerka, właściciel restauracji, naukowiec itp.). W jednym rogu harcówki połóżcie symbol reprezentujący płeć żeńską, a w drugim — męską. Jeden za drugim podnoście obrazki zawodów. Poproście uczestników, aby przesunęli się na tę stronę harcówki, która reprezentuje płeć najbardziej odpowiednią dla danego zawodu. Uczestnicy mogą stać na środku pomieszczenia, jeśli uważają, że i kobiety, i mężczyźni nadają się do danego zawodu. Zapytajcie uczestników, dlaczego wybrali konkretną część harcówki. Podzielcie się swoimi przemyśleniami na temat tego, dlaczego niektóre zawody są postrzegane jako bardziej odpowiednie dla mężczyzn, a inne dla kobiet. Omówicie, w jaki sposób stereotypy mogą powstrzymać ludzi przed wykonywaniem zawodów, które najbardziej ich interesują.

Czy wiesz, że... Inwestowanie w edukację dziewcząt daje korzyści im i dzieciom, na które się zdecydują w przyszłości. Śmiertelność dzieci zmniejsza się o prawie 10% na każdy kolejny rok nauki dziewcząt i kobiet.

Rzeźbienie stereotypów Na dziewczęta i chłopców z całego świata wpływają stereotypy płciowe. Te stereotypy ograniczają to, w co dzieci wierzą, co można, a czego nie można robić ze względu na to, czy jest się dziewczyną czy chłopcem. Dobierzcie się w pary bądź małe grupy. Jedna z osób będzie udawać, że jest rzeźbiarzem, a druga będzie kawałkiem gliny. Rzeźbiarz będzie tworzył kształt z gliny odpowiadający na pytanie: „Świat mówi mi, że dziewczyny powinny…”. Każdy z „kształtów” zastygnie w swojej pozie, podczas gdy rzeźbiarze będą przyglądać się rzeźbom i dyskutować na ich temat. Następnie zamieńcie się rolami i niech nowy rzeźbiarz stworzy kształt odpowiadający na pytanie: „ Ja mówię światu, że dziewczyny…”. Podzielcie się przemyśleniami na temat tego, w jaki sposób stereotypy wpływają na zdolność dziewczyn do bycia sobą i osiągania pełnego potencjału. Jakie są sposoby, by przełamać stereotypy związane z płcią?

Odkrywcy płci

W naszych czasach to, jak ludzie postrzegają płeć i co myślą o „odpowiednich sposobach” myślenia, działania, ubierania się i zarabiania na życie dla każdej z płci, może być bardzo zróżnicowane w zależności od kultury i społeczeństwa. Przeprowadźcie wywiad z trzema lub więcej osobami w różnym Pomoce wieku. Jeśli to możliwe, zapytajcie strona 95 osobę należącą do innej kultury, jak odpowiedziałaby na te pytania. Podzielcie się tym, czego się nauczyliście ze swoją drużyną. Wspólnie zastanówcie się:

• W jaki sposób oczekiwania stawiane płciom

są podobne, a w jaki różne w poszczególnych epokach i kulturach?

• W jaki sposób oczekiwania stawiane płciom wpływają na to, czy ludzie mogą realizować swoje prawa? • Co ludzie mogą zrobić, aby stanąć naprzeciw tym oczekiwaniom, co sprawia, że cierpią, cierpi ich zdrowie oraz ich związki?

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 59


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Inwestowanie w dziewczęta: klucz do zdrowia matek Nierówności płci negatywnie wpływają na życie dziewcząt, kobiet i społeczności na całym świecie. Kobiety coraz bardziej postrzegane są jako klucz do rozwoju społecznego i gospodarczego — zwłaszcza w krajach najuboższych. Ten wykres pokazuje, że inwestowanie w zakresie równości płci oraz praw kobiet jest podstawowym czynnikiem prowadzącym do osiągnięcia 4 i 5 MCR.

Każdy zyskuje:

• Jej rodzina zostaje wyrwana z ubóstwa • Ma ona zdrową ciążę i bezpieczny poród • Jej dzieci są zdrowsze i istnieje większe

Każdy zyskuje Wyrasta na silną kobietę Jej prawa są szanowane

prawdopodobieństwo tego, że przetrwają

• Ona również inwestuje w swoje dzieci i cykl się powtarza

Wyrasta na silną kobietę

• Ma większe szanse na zdobycie pracy i przyzwoite dochody

• Wychodzi za mąż później, w dorosłym życiu

• Bierze udział w podejmowaniu decyzji w gospodarstwie domowym

• Jej pierwsza ciąża ma miejsce trochę

później, ma mniej dzieci, a odstępy miedzy ciążami są lepiej rozmieszczone

• Może uzyskać informacje i usługi, których potrzebuje, aby dbać o zdrowie swoje i swojej rodziny

Jej prawa jako kobiety są szanowane

• Ma dobre jedzenie, czystą wodę,

przyzwoite miejsce zamieszkania i usługi zdrowotne

• Zdobywa wykształcenie • Pełni rolę w swojej społeczności i bierze

udział w działalności społecznej, na przykład w organizacji przewodniczek i skautek

• Jest chroniona przed nękaniem, przemocą i dyskryminacją

• Nie bierze ślubu, nim skończy 18 lat 60

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Jej prawa nie są szanowane oraz są łamane Wyrasta z niej kobieta, której odebrano prawa

Nikt nie zyskuje


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Czy wiesz, że... Kobiety, które wychodzą za mąż w młodym wieku, są znacznie bardziej narażone na doświadczanie przemocy w domu niż kobiety, które wyjdą za mąż później.

Jej prawa jako dziewczyny nie są szanowane bądź są naruszane

• Nie są spełniane jej podstawowe potrzeby • Nie chodzi do szkoły • Nie pozwala się jej brać udziału w działaniach,

które mają na celu budowanie pewności siebie i zwiększanie umiejętności

• Jest pod wpływem przemocy • Znajduje się pod presją bądź jest zmuszana

do wyjścia za mąż, nim osiągnie 18 rok życia

Wyrasta na kobietę, której odebrano prawa

• Ma niewielki wpływ na decyzje podejmowane

Silna kobieta Jedną ze wspaniałych rzeczy płynących z bycia przewodniczką lub skautką jest to, że można rozwijać pewność siebie poprzez stawianie sobie wyzwań, na przykład poprzez przygody i zajęcia na świeżym powietrzu. Jak myślicie, w jaki sposób bycie pewnym siebie pomaga w obronie swoich praw? Zorganizujcie wieczór dla dziewcząt i młodych kobiet ze swojej społeczności lokalnej i podzielcie się swoimi ulubionymi sposobami na budowanie pewności siebie i ekscytującymi wyzwaniami. Zakończcie wieczór prezentacją na temat tego jak przewodniczki i skautki pomagają dziewczętom i młodym kobietom w budowaniu pewności siebie. Nie zapomnijcie powiedzieć trochę o DMB i 5 MCR. Zastanówcie się nad Waszymi pomysłami na sprawienie, by dziewczyna stała się silna. Czy te rzeczy są takie same dla wszystkich dziewcząt na świecie? Czy są one dostępne dla dziewcząt w Waszej społeczności i na całym świecie? Zastanówcie się, co musi się zmienić, aby wszystkie dziewczyny miały dostęp do tych czynników.

w gospodarstwie domowym, w tym decyzje o jej zdrowiu

• Swoje pierwsze dziecko ma już jako nastolatka i często zachodzi w ciąże • Jest narażona na ryzyko zarażenia wirusem HIV oraz chorobami przenoszonymi drogą płciową • Jest ofiarą przemocy domowej • Nie ma dostępu do informacji i usług, których potrzebuje, by dbać o własne zdrowie i o zdrowie swojej rodziny

• Ma niewielkie możliwości osiągania przyzwoitych dochodów

Nikt nie zyskuje

• Jej rodzina pozostaje w ubóstwie • Jest bardziej narażona na powikłania w okresie ciąży i porodu • Ona oraz jej dzieci są bardziej narażone na śmierć • Cykl łamanych bądź nieszanowanych

Działanie Sangam: Kobiece przywództwo Poproście każdego członka Waszej grupy, aby narysował kobietę-liderkę, która ich inspiruje. Przedyskutujcie, dlaczego właśnie ta kobieta ich inspiruje i co ona sobą reprezentuje. Włączcie się do rozmowy poprzez udostępnienie zdjęć, opowiadań bądź filmów wideo kobiecych liderek z różnych obszarów, takich jak rząd, społeczeństwo i ruchy wspólnotowe, nauka itp. Omówcie to, co sprawia, że te kobiety są wielkimi liderkami i jak możemy zastosować tę wiedzę w naszym życiu.

praw trwa dalej

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 61


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Kształtowanie świata takim, jakiego chcemy dla dziewcząt Pierwszy w historii Międzynarodowy Dzień Dziewczynek odbył się 11 października 2012 roku. Jest to dzień, w którym ludzie na całym świecie mogą uczcić dziewczyny i podjąć działania w celu poprawy ich życia. Stańcie w kręgu ze swoją grupą. Wyobraźcie sobie, że macie wyimaginowaną glinę. Jeden po drugim, niech każdy kształtuje glinę na prezent dla dziewczyn na świecie i niech umieści go w centrum koła. Każdy prezent powinien symbolizować coś, co sprawi, że świat stanie się idealny dla dziewczyn. Dlaczego by nie spróbować wykonać tego działania w Międzynarodowy Dzień Dziewczynek w dniu 11 października 2013?

Zastanówcie się, jak różnorodność w traktowaniu ludzi wpływa na ich zdolności i motywację.

Czy wiesz, że... Zaprzestawanie szkodliwych praktyk może uratować życie matek i ich dzieci. Wycinanie bądź częściowe usuwanie kobiecych genitaliów (klitoridektomia) zwiększa szansę powikłań podczas porodu (należą do nich przedłużony poród, krwotok, cięcie cesarskie i śmierć prenatalna). Od 100 do 140 milionów dziewczyn i kobiet poddano klitoridektomii i dodatkowe trzy miliony są poddawane tej praktyce każdego roku.

Pomyślcie nad Waszymi prezentami i nad tym, w jaki sposób są one powiązane z prawami dziewcząt. Czy chcecie uczcić Międzynarodowy Dzień Dziewczynek? Sprawdźcie projekt Międzynarodowego Dnia stworzony przez WAGGGS na naszej stronie Tumblr (theworldwewantforgirls.tumblr.com), aby zobaczyć wizję dziewczyn na temat idealnego świata i dodajcie własne.

To nie fair! Prawa oparte są o wiarę w wartość i godność wszystkich ludzi oraz upewnianie się, że każdy ma możliwość osiągnięcia swojego pełnego potencjału. Nie wszyscy mają dostęp do swoich praw. Ta gra ma na celu pokazanie, co się dzieje, gdy grupa ludzi nie może korzystać ze swoich praw. Będziecie potrzebowali bezpiecznego miejsca oraz od trzech do dziesięciu piłek (upewnij się, że są one miękkie na tyle, aby przypadkowo nikomu nie stała się krzywda; w razie czego możecie użyć zmiętych kulek papieru). Podzielcie się na dwa zespoły i dajcie obu zespołom po połowie piłek. Celem jest trafienie gracza z przeciwnej drużyny jednocześnie samemu uniknięcie trafienia. Trafiony gracz schodzi z pola gry. Jeśli trafiony gracz złapie piłkę, jest bezpieczny. Gdy zagracie jedną turę, zagrajcie jeszcze raz, ale tym razem powiedzcie jednemu z zespołów, że mogą używać tylko i wyłącznie swojej słabszej ręki do rzucania piłki.

62

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Prawa mają znaczenie dla zdrowia matki Prawa człowieka są fundamentem zdrowia matki. Wykształcenie, dochody, dostęp do informacji na temat zdrowia i usług, a także zdolność do podejmowania decyzji o swoim własnym życiu to przykłady praw człowieka, które wpływają na zdrowie matek. Bardziej prawdopodobne jest, że kobiety i ich dzieci zachorują bądź umrą, gdy ich prawa są łamane. Dwoma ważnymi narzędziami do promowania i ochrony praw kobiet są Konwencja ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) oraz Konwencja o Prawach Dziecka (CRC). CEDAW określa prawa kobiety od urodzenia aż po starość. CRC koncentruje się na prawach dziewcząt i chłopców poniżej 18 roku życia. CRC uznaje, że życie dzieci jest mocno powiązane z życiem rodziców, a zwłaszcza matek. Zobowiązuje ona rządy do świadczenia usług przed- i poporodowej opieki oraz zwraca uwagę na wspólne obowiązki matek i ojców w wychowywaniu dzieci. Zobowiązuje również do inwestowania w prawa współczesnych dziewczyn, cierpiących z powodu wielu nierówności, które dadzą swój wyraz poprzez korzyści dla przyszłych kobiet i dzieci.


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Historia Sangam: Wspieranie zdrowia matek poprzez prawo do zamieszkania Sangam współpracuje z Maher, indyjską organizacją, która dostarcza możliwości zamieszkania oraz odnalezienia się w społeczeństwie dla kobiet i dzieci zagrożonych, na przykład kobiet i dzieci, które z jakichkolwiek powodów nie posiadają dachu nad głową. Maher znaczy „matczyny dom” i wierzą oni w to, że zawsze znajdzie się miejsce dla jeszcze jednej osoby — niezależnie od kasty, koloru skóry czy religii. Poprzez międzynarodowe działanie Odkryj swój potencjał z Sangam, przewodniczki i skautki z całego świata pomogły Maher z ich pracą. Pomogły one przy malowaniu pokojów i murali, przy naprawach, oraz prezentowały działania, gry, piosenki i ich własną kulturę kobietom, które bez Maher nie miałyby miejsca, które mogłyby nazwać domem. Przewodniczki i skautki uczą się przewodzenia społeczności, Milenijnych Celów Rozwoju oraz widzą z bliska zmiany, których chcą dla świata. Jedna z przewodniczek, która brała udział w projekcie w Maher, mówi: „Poprzez te wydarzenia czuję, że moje uprzedzenia zostały usunięte jak para okularów i zaczęłam dostrzegać różnicę, którą ja powoduję w świecie”. Aby dowiedzieć się o więcej o tym, co dzieje się w ramach działania Odkryj swój potencjał z Sangam, wliczając w to terminy, opłaty, stypendia i dotowanie podróży, odwiedź www.sangamworldcentre.org.

Czy wiesz, że... Pomimo że wczesne i przymusowe małżeństwa łamią Konwencję o Prawach Dziecka (CRC), więcej niż jedna na trzy kobiety między 20 a 24 rokiem życia w krajach rozwijających się były w związku małżeńskim lub związku, nim osiągnęły 18 lat. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że nastoletnie dziewczyny zajdą w ciążę, gdy wyjdą za mąż, oraz że ich ciąże będą częste.

Łączenie praw ze zdrowiem Dziewczęta i kobiety mają większe szanse być zdrowymi tak bardzo, jak tylko mogą, gdy Prawa ich prawa są respektowane. Rozdajcie kartki - strona 94 każdemu wśród swojej grupy. Każda kartka zawiera czynnik, który wpływa na matczyne zdrowie. Dowiedzcie się więcej o czynniku na Waszej kartce. Potem sprawdźcie, czy CRC i CEDAW zawierają artykuły powiązane z tym, co jest na Waszej kartce. Wymyślcie kreatywny sposób, w który podzielicie się z resztą Waszej druzyny, czego się dowiedzieliście. Pociągnijcie to działanie dalej poprzez organizację wydarzenia edukującego pozostałe osoby w Waszej społeczności o związku między prawami a 5 MCR. Zajrzyj do załącznika po sugestie na karty. Zastanówcie się nad tym, czego się nauczyliście o prawach i 5 MCR. Dowiedzcie się, czy istnieją prawa, do których dzieci i kobiety w Waszej społeczności nie mają dostępu, czemu, co powinno zostać zmienione.

Poszukajcie tych dokumentów w Internecie: CEDAW: Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form przemocy wobec kobiet w skrócie — dla młodzieży. Konwencja ONZ o Prawach Dziecka w przyjaznym dziecku języku.

Jedna minuta na wypowiedź Ćwiczcie tworzenie i dostarczanie Waszej wiadomości w sprawie poprawy zdrowia matek. Macie jedynie minutę, aby powiedzieć to, co chcecie przekazać. Gdy będziecie już gotowi, mówcie do swojej grupy. Gdy już rozwiniecie swój przekaz, pomyślcie o haśle, które podsumuje Wasz projekt rzecznictwa w jednym, krótkim zdaniu.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 63


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Prawa człowieka: budulec dla osiągnięcia 5 MCR 5 MCR nie będzie zrealizowany, dopóki wszyscy ludzie nie będą mogli swobodnie dokonywać wyborów dotyczących swojego życia, związków i rodzicielstwa. Prawa człowieka są ważnym narzędziem zapewniającym ludziom nie tylko możliwość dokonania tych wyborów, ale również fakt ich respektowania. Podstawę dla tych praw można znaleźć w wielu międzynarodowych instrumentach, w tym Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) oraz Konwencji ONZ w sprawie Praw Dziecka (CRC). • Bycia w stanie chronić się przed niechcianymi Wszyscy ludzie mają prawo do: ciążami, chorobami przenoszonymi drogą płciową i HIV. CEDAW art. 10 (h) i art. 12 (1) • Precyzyjnej edukacji i informacji, aby zapewnić zdrowie i dobrobyt rodzinom, w tym informacje Inne prawa człowieka należą do zakresu i porady na temat planowania rodziny. CEDAW, niektórych podstawowych swobód chronionych art. 10 (h) 29, CRC art. 2430. na mocy Międzynarodowego Paktu Praw • Dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym związanej z planowaniem rodziny. CEDAW, art. 12 (1 i 2) • Wyboru małżonka i zawierania małżeństwa dobrowolnie i z pełną zgodą. CEDAW, art. 16 (b). • Decydowania, kiedy, ile i z kim będą mieli dzieci, oraz posiadania dostępu do informacji, edukacji oraz środków wykonywania tych praw. CEDAW, art. 16 (e). • Bycia wolnym od przemocy, w tym przemocy seksualnej oraz okaleczania genitaliów. CEDAW, Zalecenia Generalne 12, 19 i 14 odpowiednio.

Sztuka dla zmian Niech Wasze umiejętności artystyczne też przyczynią się do sprawy! Stwórzcie plakat, T-shirt, przypinkę, sztukę teatralną, krótkie wideo albo mural, aby pomóc młodym ludziom zrozumieć ich prawa. Podzielcie się swoją pracą w miejscu spotkań swojej społeczności i zachęcajcie młodych ludzi spoza swojej grupy, aby zaczęli uczestniczyć. Dokonaj zmian poprzez tą działalność. Dlaczego by nie wybrać swojego ulubionego projektu, który pokazuje prawa młodych ludzi, i nadrukować go na koszulkach, a następnie sprzedać je, by zebrać trochę pieniędzy na Fundusz Dnia Myśli? Jeśli zamierzacie wystawić sztukę bądź Pozys k uj stworzyć mural, możecie zaprosić ludzi Fundusze! na ich oglądanie i zasugerować, aby złożyli oni darowizny na rzecz Funduszu.

64

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (ICESCR) oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOP). Należą do nich: prawo do zdrowia, prawo do życia, prawo do wolności i bezpieczeństwa osoby, a także prawo do prywatności. Na przykład wszyscy ludzie mają prawo do: • Standardu życia zapewniającego zdrowie i dobre samopoczucie […], w tym […] opieki zdrowotnej. Macierzyństwo i dzieciństwo mają prawo do specjalnej opieki i pomocy. • Najwyższego osiągalnego standardu zdrowia psychicznego i fizycznego.

Czy wiesz, że... Zarówno CEDAW, jak i CRC adresują prawa zarówno do sfer publicznych, jak i prywatnych. Te instrumenty uznają, że rządy muszą interweniować, gdy prawa kobiet i dzieci w ich związkach w domu, szkole czy wspólnocie są łamane.

„Matki, noworodki i dzieci reprezentują dobrobyt społeczeństwa i jego potencjał na przyszłość. Ich potrzeby zdrowotne nie mogą pozostać niezaspokojone bez szkody wyrządzonej całemu społeczeństwu„ Lee Jong-wook, były dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Zdrowie zaczyna się ode mnie Działania mające na celu nauczenie Was dbania o własne zdrowie oraz zachęcenie innych młodych ludzi w Waszej społeczności do dbania o swoje zdrowie. Cele 5 MCR koncentrują się zarówno na zmniejszeniu śmiertelności matek, jak i upewnieniu się, że każda kobieta posiada informacje i usługi potrzebne do dbania o swoje zdrowie. Zdrowie matek obejmuje zdrowie kobiet przed zapłodnieniem, podczas ciąży, porodu i okresu po porodzie. Rzeczy, które są ważne dla zdrowia matki i dobrego samopoczucia — jak równy dostęp do edukacji, wiedza i korzystanie ze swoich praw, dobre odżywienie i dobre zdrowie ogólne oraz psychiczne —są ważne dla dziewcząt i kobiet, niezależnie od tego, czy decydują się zostać matkami.

Ujarzmij potwora stresu Nasze emocje wpływają na nasze ciało. Stres może być pozytywny, energetyzujący i motywujący nas do załatwienia sprawy. Może być to również uczucie negatywne wpływające na nasze ciało i samopoczucie. Kiedy kobiety są w ciąży, ich emocje mogą również wpłynąć na płód. Stwórzcie „potwora”, aby zobaczyć, jak wygląda stres i co to znaczy czuć stres. Teraz dodajcie słowa i zdjęcia rzeczy, które wzbudzają stres w dziewczynach w Waszej społeczności — np. testy w szkole czy kłótnia z członkiem rodziny. Czy macie jakiś pomysł na to, jak w zdrowy sposób poradzić sobie ze stresem w swoim życiu? Dookoła swojego potwora narysujcie klatkę i dodajcie pomysły odnośnie radzenia sobie ze stresem. Podzielcie się swoimi pomysłami ze swoją drużyną. Zastanówcie się, czego nauczyliście się o radzeniu sobie ze stresem.

Czy wiesz, że... Matki, które są niedożywione, częściej rodzą dzieci o niskiej wadze urodzeniowej, co zwiększa szanse na śmierć noworodka. Braki żywieniowe wpływają również na zdolność dzieci do rośnięcia i rozwoju, tak jak i na zdolność organizmu do zwalczania infekcji.

Zdrowie matki zaczyna się zdrowiem ogólnym Zdrowa ciąża zaczyna się długo przed zajście w ciążę. Bardziej prawdopodobne jest, że kobieta będzie miała zdrową ciążę, gdy jest ona w dobrym stanie fizycznym i zdrowiu psychicznym. Zdrowie fizyczne i psychiczne nie jest ważne tylko i wyłącznie dla zdrowia matczynego. Wasze zdrowie jest ważnym zasobem dla Waszego codziennego życia teraz i w przyszłości — niezależnie od tego, czy zdecydujecie się zostać matką. Nasze zdrowie psychiczne dotyczy naszych myśli, uczuć, zachowania i związków. Dotyczy ono również tego, jak czujemy i cenimy siebie, nasze życie oraz osoby w nim uczestniczące. Gdy cieszymy się dobrym zdrowiem psychicznym, jesteśmy w stanie cieszyć się naszym życiem, radzić sobie z wyzwaniami i podejmować decyzje. Trudniej jest nam podejmować zdrowe wybory oraz radzić sobie, gdy jesteśmy w stresie bądź mamy psychiczne problemy zdrowotne (jak na przykład uczucie ciągłego smutku bądź zaniepokojenia). Zdrowie umysłowe może również wpływać na stan naszego ciała, powodując bóle głowy, pleców, a nawet wpływać na płodność. To, co jemy i jak dużo wykonujemy ćwiczeń ruchowych, ma bardzo duży wpływ na zdrowie naszych organizmów. Gdy dzieci jedzą zbyt mało, ich organizmy nie mają wystarczającej ilości składników odżywczych do rozwoju pełnego potencjału. Ludzie mogą nabawić się nadwagi, gdy jedzą zbyt dużo. Zbyt mało, zbyt dużo bądź zły rodzaj jedzenia zwiększa szanse na zły stan zdrowia. Prawidłowe odżywianie się jest szczególnie ważne podczas ciąży, gdyż to, co przyszła matka spożywa, wpływa zarówno na jej zdrowie, jak i na zdrowie i rozwój płodu. Ciało kobiety przechodzi przez wiele trudów w czasie ciąży i porodu. Regularna aktywność fizyczna przed, w trakcie i po ciąży pomaga kobietom zachować ich ciało w zdrowiu i dobrym działaniu.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 65


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Tani posiłek To, co jemy, wpływa na nasze zdrowie teraz i w przyszłości. Dowiedzcie się więcej na temat zdrowego odżywiania się — np. o grupach żywności oraz o tym, jak Wasze ciała wykorzystują różne rodzaje żywności — i co dzieje się z ciałem, jeśli je się zbyt mało, zbyt dużo lub niewłaściwe rodzaje pożywienia. Sprawdźcie, czego możecie dowiedzieć się o szczególnych wymogach żywieniowych kobiet w ciąży. Użyjcie Internetu, biblioteki bądź zaproście gościa, który zna się na jedzeniu i odżywianiu — np. dietetyka bądź pielęgniarkę środowiskową. Użyjcie zdobytych informacji, aby zaplanować pełen składników odżywczych, dobrze zbilansowany i niedrogi posiłek zrobiony przy użyciu lokalnych składników. Mięso może być kosztowne — czy możecie znaleźć alternatywne źródło białka do swojego posiłku? Zróbcie swój posiłek i podzielcie się nim z innymi ze swojej grupy. Ustalcie wcześniej maksymalną kwotę, jaką możecie wydać, aby ta aktywność była większym wyzwaniem. Pomyślcie nad zdrowym trybem żywienia się i nad tym, jak gospodarstwa domowe mogą przygotowywać pożywne posiłki, dysponując ograniczonym budżetem. Czy nierówności płci wpływają na to, czy dziewczyny i kobiety w Waszej społeczności są w stanie jeść zdrowo? Jeśli tak, co możecie zrobić, aby wprowadzić zmiany? Dokonajcie zmian poprzez tę działalność. Aby pozyskać fundusze, przeliczcie wszystko tak, aby Wasz posiłek był nie tylko pożywny, ale i niedrogi (np. jeśli znaleźliście alternatywę dla mięsa), i przekażcie zaoszczędzone pieniądze na Fundusz Dnia Myśli. Czy potrafilibyście znaleźć sposób Pozys k uj na jedzenie tańszych acz pożywnych undusze! F posiłków raz w tygodniu przez miesiąc?

Liderzy Nieporozumienia, konflikty, złość i zazdrość są częścią bycia człowiekiem i posiadania relacji z innymi ludźmi. Liczy się to, jak ludzie radzą sobie z tymi doświadczeniami i jak wyrażają emocje. Zachęćcie członków do myślenia nad tym, jak wyglądają zdrowe i niezdrowe wyrażenia tych emocji.

66

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

„Po prostu nie ma dobrego wytłumaczenia na to, dlaczego w XXI wieku tysiące kobiet i dzieci w krajach rozwijających się mają umierać podczas porodu i pierwszych lat życia" Aileen Carroll, była kanadyjska Minister Współpracy Międzynarodowej

Bądźmy aktywni! Jest wiele sposobów na aktywność fizyczną. Stańcie w kręgu ze swoją drużyną. Niech jeden z członków powie „powinniśmy…” oraz sposób na bycie aktywnym (np. „powinniśmy popływać), i wykona ruch związany z tą działalnością. Reszta osób odpowie mówiąc: „tak, powinniśmy…” i powtórzy ruch. Każda osoba z grupy musi podać inny sposób na bycie aktywnym. Grajcie tak długo, aż wyczerpią się Wam pomysły. Przemyślcie to, czego nauczyliście się o byciu aktywnym. Przedyskutujcie, czy są jakieś czynniki powstrzymujące dziewczyny i kobiety w Waszej społeczności od wykonywania aktywności fizycznej. Jeśli tak, co możecie zrobić, aby pokonać te bariery?

Wielu ludzi w moim życiu Posiadacie relacje z wieloma różnymi osobami: rodzicami/opiekunami, rodzeństwem, kuzynami, przyjaciółmi, nauczycielami, sąsiadami i innymi osobami. Narysujcie okrąg na środku dużego kawałka papieru. To koło reprezentuje W. Pomyślcie o wszystkich otaczających was osobach. Dodajcie do rysunku dowolny kształt oznaczający każdą osobę. Ludzi, którzy są dla was ważni, umieśćcie w środku kartki, bliska koła. Co sprawia, że te osoby są dla was specjalne? Podzielcie się różnymi rodzajami relacji między ludźmi. Zastanówcie się, co sprawia, że niektóre relacje są specjalne.


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Dobry przyjaciel jest…

Czy wiecie, jak być dobrym przyjacielem? Oto Wasza szansa, aby dowiedzieć się, jakie są cechy dobrego przyjaciela, a jednocześnie przetestować swoją pamięć! Siądźcie w kręgu wraz ze swoją grupą. Pierwsza osoba powie „Dobry przyjaciel to ktoś, kto…” i poda przykład bycia dobrym przyjacielem. Następna osoba powtórzy „Dobry przyjaciel to ktoś, kto …” wraz z pierwszym przykładem. Uczestnicy będą dodawać swoje własne przykłady. Lista tych przykładów będzie się stawać coraz większa i większa wraz z dawaniem przykładów przez kolejne osoby w kręgu. Jeśli będzie taka potrzeba, pomóżcie uczestnikom przypomnieć sobie, co jest na liście, dając im wskazówki bądź powtarzając przykłady. Zastanówcie się, czego nauczyliście się o byciu dobrym przyjacielem. Co sprawia, że łatwo jest być dobrym przyjacielem? Co sprawia, że jest to trudne?

Drzewo relacji Relacje z innymi ludźmi mogą nas uczynić szczęśliwymi i mogą być ważnym źródłem wsparcia, gdy mamy kłopoty. Może nam się również stać krzywda. Zróbcie „drzewo relacji”. Użyjcie liści, aby pokazać pozytywne wyniki relacji — na przykład uczucie bycia kochanym, posiadanie kogoś, komu możemy się zwierzyć, gdy mamy problem. Użyjcie korzeni, aby pokazać, co pozwala pojawić się tym pozytywnym efektom — na przykład bycie wiarygodnym i wartym zaufania. Dodajcie dookoła drzewa chwasty, które będą oznaczać rzeczy mogące utrudnić relacjom rozwijanie się i bycie zdrowymi — na przykład mówienie wrednych rzeczy do kogoś. Pamiętajcie, aby nie rozmawiać o konkretnych osobach lub rzeczach, które rzeczywiście miały miejsce. Zastanówcie się, jak możecie rozwijać zdrowe relacje z rodziną i znajomymi. Co możesz zrobić, gdy jesteś z kimś skłócony, bądź ktoś robi coś, co Cię boli? W jaki sposób cechy, które zidentyfikowaliście na drzewie, są ważne dla relacji (takich jak między chłopakiem a dziewczyną, w małżeństwie bądź partnerstwie bądź w poznawaniu kogoś). W jaki sposób rzeczy z liści i korzeni pomagają ludziom szanować prawa ich przyjaciół?

Zrób minę Emocje są częścią bycia człowiekiem. Wiele z tego, co wiemy o innych ludziach, nie pochodzi z ich słów, ale z tego, co wyraża ich twarz i ruch ciała. Stańcie w kręgu. Jedna osoba stanie w środku i podzieli się sytuacją, która mogła mieć miejsce między przyjaciółmi, w rodzinie czy też w szkole. Pozostałe osoby będą używać swoich twarzy i ciała, aby pokazać, w jaki sposób czuliby się w tej sytuacji — spróbujcie sprawić, aby Wasze uczucia były DUŻE i bardziej wyraziste niż w prawdziwym życiu, aby można było je łatwo odczytać. Osoba w środku wybierze jedną z kręgu i spróbuje zgadnąć, jaką emocję ona wyraża. Jeśli emocja zostanie odgadnięta poprawnie, osoby zamieniają się miejscami i nowa osoba w środku podaje nową sytuację. Jeśli osoba zgadująca nie zgadnie trzy razy pod rząd, musi wymyślić nową sytuację i zgadywać od nowa. Zastanówcie się, w jaki sposób rozpoznawanie różnych uczuć i emocji jest ważne dla związków. Co może się zdarzyć, gdy nie jesteście świadomi tego, jak się czujecie? Co, jeśli nie potraficie powiedzieć, jakie są uczucia Waszego przyjaciela?

Wyłącznie ja, wyłącznie ty Wspaniałą rzeczą jest to, że, mimo iż ludzie często mają wiele wspólnego, to każdy z nas jest unikalny. Siądźcie w kręgu. Poświęćcie kilka chwil, aby wymyślić jedną rzecz na temat każdego członka, którą w nim najbardziej lubicie. Każdy będzie siedział wewnątrz kręgu, podczas gdy inni członkowie będą mówić o nim po jednej rzeczy, którą lubią w nim najbardziej. Zastanówcie się, dlaczego ważne jest, aby rozpoznawać i doceniać dobre rzeczy w innych ludziach. Jakie to uczucie, gdy wiecie, że inni ludzie Was cenią? Jak możecie sobie przypominać każdego dnia o dobrych rzeczach w sobie? Co możecie zrobić, aby ważne dla Was osoby wiedziały, że je cenicie?

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 67


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5 Tworzenie zmian poprzez poczucie własnej wartości i pewność siebie będzie miała większą łatwość w interakcjach Nasz Ruch ma długą historię pomagania i wspierania w rozwijaniu pozytywnego poczucia własnej wartości oraz pewności siebie. To pomaga być odpornymi i zwiększa umiejętność podejmowania decyzji oraz urzeczywistnia wybory. Umiejętności te, pozwolą osiągnąć pełny potencjał we wszystkich aspektach życia — włączając w to bycie tak bardzo zdrowymi, jak tylko mogą. Pomaga to także pracować ze społecznościami nad zmianami nierówności płci i innymi ważnymi kwestiami.

z innymi ludźmi oraz bardziej będzie się cieszyć życiem. My również bardziej prawdopodobnie będziemy podejmować dobre dla naszego zdrowia decyzje, gdy będziemy się czuć dobrze ze sobą, wiedzieć, co jest dla nas ważne i mieć pewność, by być asertywnym. Jest to także prawdą przy dokonywaniu wyborów zdrowych relacji oraz zdrowia reprodukcyjnego.

Kobiety są bardziej skłonne do poszukiwania zdrowych, opartych na wzajemnym szacunku relacji, gdy są pewne siebie i mają dobre Samoocena to to, ile cenimy w sobie, jak bardzo samopoczucie. Pewne siebie kobiety są również dumni z siebie jesteśmy i jak atrakcyjnie się czujemy. bardziej skłonne do przeciwstawiania się Samoocena jest ważna, ponieważ dobre mniemanie nierówności płci, stawania w obronie swoich praw o sobie może wpłynąć na nasze zachowanie. związanych z rodzicielstwem i zdrowiem oraz Osoba, która ma wysokie poczucie własnej wartości, dobrym samopoczuciem.

gdy przyjaciel nie słucha Was lub wywiera na Was presję, abyście zrobili coś, czego nie chcecie?

Czy umiesz powiedzieć, czego chcesz? Nie zawsze łatwo powiedzieć przyjaciołom, czego się chce — szczególnie, gdy nie zawsze chcemy tego samego. To działanie jest szansą na doskonalenie swoich umiejętności negocjacyjnych. Znajdźcie partnera. Stańcie ze sobą twarzą w twarz. Niech jedna osoba będzie osobą A, a druga osobą B. Wyobraźcie sobie, że jesteście naprawdę dobrymi przyjaciółmi — może nawet najlepszymi przyjaciółmi. Teraz wyobraźcie sobie, że nowa dziewczyna pojawiła się w Waszej społeczności. Osoba A myśli, że ta dziewczyna jest świetna i chce, aby osoba B zaprosiła tę dziewczynę na swoje przyjęcie urodzinowe. Najpierw odbądźcie rozmowę o tej sytuacji, w której osoba B nie chce, aby nowa dziewczyna przyszła na jej urodzinowe przyjęcie (obawia się, że straci swojego najlepszego przyjaciela) i każda osoba robi wszystko, co się da, żeby przepchnąć sprawę na własny sposób. Następnie odbądźcie rozmowę jeszcze raz, ale tym razem niech obie osoby próbują jak najbardziej uszanować drugą osobę, podczas gdy będą również dzielić się swoją perspektywą na tę sprawę. Zastanówcie się, jak to jest prowadzić negocjacje z przyjacielem, gdy nie chcecie tego samego. Czy zawsze zdajecie sobie sprawę z tego, czego Wy chcecie i czemu? Co sprawia, że trudno podzielić się tym, czego chcecie? Co ludzie mogą zrobić, aby dzielić się tym, czego chcą i jak się czują w taktowny sposób? Co możecie zrobić,

68

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Dodajcie trochę trudniejszy aspekt tego ćwiczenia poprzez wyobrażenie sobie, że osoba A lubi podejmować ryzyko. Chce ona, aby osoba B zrobiła coś, o czym osoba B wie, że może wpaść przez to w tarapaty (możecie zdecydować sami, co to będzie). Najpierw odbądźcie rozmowę tak, że obaj rozmówcy robią wszystko, by przekonać drugą stronę do swojego zdania. Następnie odbądźcie rozmowę jeszcze raz, ale tym razem niech obie osoby próbują jak najbardziej uszanować drugą osobę, podczas gdy będą również dzielić się swoją perspektywą na tę sprawę. Użyjcie pytań/refleksji z podstawowej wersji działania. Zróbcie z tego działania trudne działanie, wyobrażając sobie, że osoba A i osoba B romansują ze sobą. Osoba A uważa, że jest to czas, w którym powinni stać się bardziej bliscy sobie fizycznie. Osoba B nie czuje się gotowa, jednak kocha osobę A i boi się utraty związku. Najpierw odbądźcie rozmowę tak, że obaj rozmówcy robią wszystko, by przekonać drugą stronę do swojego zdania. Następnie odbądźcie rozmowę jeszcze raz, ale tym razem niech obie osoby próbują jak najbardziej uszanować drugą osobę, podczas gdy będą również dzielić się swoją perspektywą na tę sprawę. Użyjcie pytań/refleksji z podstawowej wersji działania.


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Trudna sytuacja — talk show Intymne relacje nie zawsze są łatwe ani proste. Może dojść do sporów, trudnych decyzji i konfliktu uczuć. Poznajcie sposoby negocjowania w niektórych z tych trudnych sytuacji poprzez talk show z odgrywaniem ról. Za pomocą dwóch krzeseł Scenariusze na przedzie pomieszczenia zróbcie - strona 97 scenę. Uczestnicy będą zgłaszać się do odegrania rozmowy opartej o scenariusz. Drużynowy będzie prowadzącym. Będzie „zamrażał” rozmowę, od czasu do czasu pytając każdego bohatera o jego myśli, uczucia i motywacje. Lider może też zaprosić członków grupy będących widownią do zadawania pytań i dzielenia się refleksjami nad tym, co mówią bohaterowie. Wybierzcie scenariusz z dodatku lub stwórzcie swój własny oparty na tym, co dzieje się w Waszej społeczności — należy uwzględnić chociaż jeden scenariusz, w którym młody człowiek czuje się pod presją. Przemyślcie to, czego dowiedzieliście się o negocjowaniu w trudnych sytuacjach. Jakie są powody, dla których ludzie zgadzają się na rzeczy, których tak naprawdę nie chcą, gdy chodzą na randki ze sobą bądź są w związku? Jak oczekiwania kulturowe i społeczne stawiane płciom przyczyniają się do tych sytuacji i jak łatwo te sytuacje rozwiązać?

Cele dziś i jutro Wiedza o tym, co jest dla Was ważne może pomóc Wam podejmować decyzje i stawać przeciwko presji środowiska. Zróbcie rysunek bądź kolaż dla swoich celów. Na jednej stronie papieru umieśćcie swoje cele na dzień dzisiejszy — na przykład, dobre oceny bądź pozyskanie nowej umiejętności. Na drugiej stronie papieru umieśćcie cele w życiu na przyszłość — na przykład rodzaj pracy, jaką chcecie podjąć, albo założenie własnej rodziny. Podzielcie się swoim dziełem z partnerem. Porozmawiajcie o tym, jak związki i bycie w bliskich relacjach fizycznych może wpłynąć na Wasze cele. Zastanówcie się, w jaki sposób znajomość własnych celów może pomóc młodym ludziom w podejmowaniu zdrowych decyzji o związkach.

Nauka o ciele Czy znacie nazwy części ciała i potraficie powiedzieć, do czego służą? Narysujcie kontur męskiego i żeńskiego ciała. Odnajdźcie „właściwą” lub naukową nazwę dla każdej części ciała, oraz do czego ona służy. Postawcie gwiazdkę (*) przy tych częściach ciała, których nikt nie powinien dotykać bez Waszej zgody. Przemyślcie to, czego nauczyliście się o ludzkim ciele. Czy wiedzieliście więcej na temat niektórych części ciała? Które części ciała są w porządku dla innych w kwestii dotykania i dlaczego? Zwiększcie trudność tego ćwiczenia! Dowiedzcie się, jak męskie i żeńskie ciało zmienia się w okresie dojrzewania i jak działa system reprodukcyjny. Użyjcie Internetu, biblioteki bądź porozmawiajcie z ekspertem, takim jak pielęgniarka lub nauczyciel biologii. Przemyślcie to, czego nauczyliście się o ludzkim ciele i co to oznacza dla zdrowia matek.

Fakty: Planowanie rodziny Kobiety mają prawo do podejmowania decyzji o tym, kiedy, ile i z kim będą mieć dzieci. Do realizacji tego prawa kobiety potrzebują odpowiednich informacji, narzędzi i usług wspierających je w podejmowaniu decyzji. Kobiety i ich niemowlęta oraz dzieci mają większe szanse na przetrwanie, gdy kobiety mogą dokonywać wyborów o umiejscowieniu czasowym i rozmieszczeniu ich dzieci. To, że kobiety mogą planować, kiedy chcą mieć dzieci, pomaga również krajom osiągnąć swoje cele rozwojowe. Poprzez upewnianie się, że kobiety mogą podejmować te wybory zapewnia to też im możliwość osiągania innych celów, takich jak uzyskiwanie wykształcenia, rozpoczynanie kariery czy upewnianie się, czy jest wystarczająco dużo zasobów, aby dbać o dziecko. Decydowanie w materii tych ważnych rzeczy nie jest odpowiedzialnością tylko i wyłącznie należącą do kobiet. Mężczyźni również mają znaczącą rolę we wspieraniu swoich partnerek.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 69


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Fakty: HIV i inne choroby

przenoszone drogą płciową HIV jest główną przyczyną śmierci wśród kobiet w wieku reprodukcyjnym. HIV (ludzki wirus niedoboru odporności) jest wirusem wywołującym AIDS (zespół nabytego niedoboru odporności). HIV jest nieuleczalny, ale ludzie żyjący z HIV mogą wieść długie i zdrowe życie przy pomocy leków znanych jako leki antyretrowirusowe (ARV) HIV jest przenoszony głównie za sprawą niezabezpieczonej aktywności seksualnej. Istnieje wiele innych przenoszonych drogą płciową infekcji. Wiele z tego typu chorób można wyleczyć, a z objawami można sobie radzić. Nieleczone infekcje oraz HIV mogą zaszkodzić zdrowiu kobiety i mogą zwiększyć prawdopodobieństwo niskiej masy urodzeniowej i zakażenia wśród noworodków. Zdrowy związek ułatwia ludziom dbanie o zdrowie swoje i swoich partnerów. HIV spowodował 152 000 zgonów wśród dzieci w 2010 roku. Dowiedź się więcej o zdrowiu dziecka w części dotyczącej działań 4 MCR.

Nierówności płci są niebezpieczne dla Twojego zdrowia Jedna na pięć osób żyjących dziś z HIV to młoda kobieta w wieku od 15 do 24 lat. Globalnie, młode kobiety są dwukrotnie bardziej narażone na HIV niż młodzi mężczyźni. W niektórych częściach Afryki Subsaharyjskiej są one narażone aż osiem razy bardziej. Stwórzcie krótkie scenki bądź filmy, które będą badać czynniki w Waszej społeczności, które sprawiają kobietom trudności w dbaniu o ich zdrowie. Wykorzystajcie swoje krótkie scenki lub filmy do zachęcania młodych ludzi do rozmowy na temat tych czynników. Podzielcie się swoimi refleksjami nad tym, jak płeć wpływa na czyjeś samopoczucie. Co można zrobić w Waszej społeczności, aby pokonać nierówności płci szkodzące zdrowiu młodych kobiet?

70

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Czy wiesz, że... Młodzi ludzie w wieku 15–24 lat są podani na HIV i choroby przenoszone drogą płciową. Młodzi ludzie stanowią jedną trzecią z 2,7 miliona nowo zakażonych HIV. Codziennie ponad 500 000 młodych ludzi zaraża się infekcją przenoszoną drogą płciową. Można zmniejszyć te liczby poprzez zapewnianie młodym ludziom okazji do nauki i rozmowy o tych tematach oraz dostępu do usług zdrowotnych.

Burza pytań Macie pytania na temat praw kobiet, wyborów zdrowotnych, zdrowia matek, nierówności czy czegokolwiek dotyczącego 5 MCR? Zapiszcie swoje trzy najważniejsze pytania na kawałku papieru. Nie piszcie imienia bądź czegoś, po czym można zidentyfikować piszącego kartkę. Zemnijcie swój kawałek papieru w kulkę i włóżcie do pudełka na środku pomieszczenia. Drużynowy będzie otwierał kulki i czyta pytania. Stwórzcie plan na znalezienie odpowiedzi na pytania poparte dowodami. Możecie skorzystać z biblioteki lub Internetu, albo porozmawiać z ekspertem, takim jak np. pielęgniarka. Zastanówcie się, czego nauczyliście się o typach pytań, które stawiają młodzi ludzie.

Wypowiedz się Nauczyliście się dużo o byciu dobrym przyjacielem oraz o tym, jak dbać o swoje ciało i umysł. Teraz nadszedł czas, aby użyć tego, czego się nauczyliście, aby pomóc być zdrowym innym ludziom w Waszej szkole i społeczności. Niektóre sposoby rozprowadzania wiadomości to: plakaty bądź albumy, piosenki lub krótkie filmy wideo.


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Edukacja na rzecz zmian Zorganizuj warsztaty, aby pomóc młodzieży w swojej społeczności budować zdrowe relacje, dbać o swoje zdrowie, zrozumieć swoje prawa i szanować prawa innych. Skorzystajcie z działań z tej sekcji, innych dostępnych online zasobów, lub stwórzcie własne tematy na warsztaty. Sprawcie, aby Wasze warsztaty były bardziej atrakcyjne za pomocą głośników, filmów i prezentacji. Jak możecie zaangażować inne grupy ludzi, takie jak młodzi mężczyźni czy rodzice?

Blogowanie na rzecz zmian Pisanie bloga jest formą aktywizmu. Ten sposób może pomóc Ci rozprowadzić informacje do wielu ludzi w tym samym czasie — nawet ludzi, którzy żyją bardzo daleko! Zacznij prowadzić bloga o sprawach związanych ze zdrowiem matki w swoim społeczeństwie i kraju. Po opublikowaniu swojego posta pamiętaj, aby sprawdzić komentarze i odpowiadaj na nie. Pamiętaj, by być bezpiecznym w sieci.

Notatki Użyj tego miejsca, aby zanotować swoje refleksje na temat zadań.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 71


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Wstań i zacznij zmieniać Drużynowi To wy najlepiej znacie swoich podopiecznych i wasze środowiska. Wykorzystajcie te informacje w wyborze najlepszych ćwiczeń z zakresu rzecznictwa dla swojej drużyny.

Razem, 10 milionów skautek na świecie tworzy ogromny potencjał do budowania lepszego świata.

Czym jest rzecznictwo? Rzecznictwo to ekscytujący i efektywny sposób na zmianę świata na lepsze. WAGGGS definiuje rzecznictwo wtedy, gdy:

“wpływamy na ludzi w taki sposób, że decyzje przez nich podejmowane, poprawiają życie ich i innych ludzi” Są różne sposoby, za pomocą których możemy wpływać na ludzi:

• Rzecznictwo

w sprawach, które dotyczą dziewcząt i kobiet oraz tych, którzy podejmują decyzje

• Podejmowanie działań

które związane są z przyczynami problemów dotykających dziewczęta i młode kobiety

• Edukacja

edukacja dziewcząt, kobiet i ogólnie społeczeństwa

72

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Jest wiele sposobów, w jaki dziewczęta i kobiety mogą działać w zakresie poprawy życia dzieci i jak mogą zachęcać innych ludzi do włączenia się w podejmowane przez nie działania. Co można zrobić:

• Przejrzyj część z propozycjami gier i ćwiczeń

w tej propozycji razem z drużyną. Wykonajcie jak najwięcej działań z części: Działaj

• Promujcie mycie rąk w waszej szkole i waszym

środowisku. Pokazujcie ludziom, jak ważne jest ono i pokażcie im jak należy to robić we właściwy sposób.

• Dowiedzcie się czy wszyscy w waszym

środowisku mają dostęp do bezpiecznej wody. Pomóżcie ludziom dowiedzieć się, jak zbierać, oczyszczać i uzdatniać wodę (tego można dowiedzieć się z propozycji programowej na DMB w roku 2012, znajdziecie ją na http://k2010.zhp.pl/ wp/2012_dmb_propozycja_pgm.pdf).

• Porozmawiajcie z lokalnymi władzami na temat

poprawy dostępu do czystej wody. Zaangażujcie się w projekt związany z wodą w waszym środowisku.

• Włączcie się w działania w waszym środowisku

związane z porządkowaniem, usuwaniem śmieci. Zorganizujcie dzień sprzątania – pozbierajcie śmieci z parku, lasu, stawu...

• We współpracy z innymi organizacjami, władzami, służbą zdrowia zorganizujcie spotkanie z cyklu „Zdrowe dziecko”. Niech rodzice dowiedzą się wszystkiego o szczepieniach, odżywianiu, karmieniu piersią, chorobach i zdrowym stylu życia.

skupiać się na wprowadzaniu zmian w waszym środowisku, kraju lub na całym świecie (kampanie lokalne, krajowe, światowe). Mogą skupiać się na wprowadzaniu zmian w waszym środowisku, kraju lub na całym świecie (kampanie lokalne, krajowe, światowe). Można wziąć udział w działaniach mających na celu poprawę życia i zdrowia dzieci cały rok. W tej propozycji znaleźć można daty, w okolicach których można organizować tematycznie różne inicjatywy. Porozmawiajcie o swoich działaniach, zainspirujcie innych do zastanowienia się nad wprowadzeniem zmian. A może krok dalej? Razem z inną organizacją sprawcie, aby wasze działania były efektywniejsze. Promujcie swoje działania w mediach społecznościowych.

Pamiętaj Czasem zmiana następuje szybko, a innym razem wymaga kilku lat ciągłej pracy. Bądź cierpliwy i wytrwały. Każda przez ciebie dodana cegiełka ma znaczenie i wpływa na to jak usłyszą to inni i jak nasze działania będą skuteczne.

• Wykorzystajcie swoje uzdolnienia artystyczne

i pokażcie ojcom, w jaki sposób mogą się zaangażować i wspierać swoje dzieci w zdrowym, bezpiecznym i szczęśliwym rozwoju

• Zaproponujcie przedstawicielom władz, aby zdrowie dzieci uczynić priorytetem w kraju

• Bądźcie rzecznikami w zakresie edukacji

dziewcząt. Pomóżcie szkołom stać się przyjaznym dziewczętom. Zachęćcie rodziców, aby posyłali swoje córki do szkoły.

„Decydujące znaczenie w osiągnięciu prawdziwego postępu w globalnym zdrowiu jest efektywne zaangażowanie się, wzmocnienie i edukacja dziewcząt i młodych kobiet" Stephen Sobhani, odpowiedzialny za zaangażowanie sektora prywatnego w globalną strategię ONZ „Każda kobieta, każde dziecko”

• Zaangażujcie się w kampanie, które już

funkcjonują, w zakresie zdrowia dzieci. Mogą

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 73


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

WAGGGS i wiadomości kluczowe w celu poprawy zdrowia i życia dzieci Kluczowe informacje WAGGGS zostały zawarte we wzorze listu, który można wykorzystać i przesłać osobom mającym wpływ na podejmowane decyzje w waszym środowisku i kraju, związanymi z podejmowaniem działań w celu poprawy życia i zdrowia dzieci.

Wypróbuj nasze wskazówki i uczyń te prośby swoimi! Szanowny (Decydencie) (najlepiej zwrócić się do konkretnej osoby, wymienionej z imienia i nazwiska) (w tym miejscu dobrze wkleić rysunek, zdjęcie pokazujące zdrowie dzieci w waszym środowisku – ważne aby dodać informacje i statystki. Opowiedz dlaczego i jak chcecie zmienić sytuację i dlaczego to jest takie ważne. A może opowiecie także o działaniach, które już podjęliście związane z poprawą zdrowia i życia dzieci w waszym środowisku?)

My, członkowie ________________ (nazwa organizacji i drużyny) wzywamy do:

• Wzrostu inwestycji w dzieci i zdrowie matek, aby zapobiec zgonom, możliwym do uniknięcia • Poprawy systemu opieki zdrowotnej i zwiększenia dostępu do wypróbowanych metod działania (np. doustny roztwór nawadniający stosowany podczas biegunek) tak, aby opieka zdrowotna na dobrym poziomie była dostępna dla każdego dziecka

• myślenia i działania na szerszą skalę. Problemów związanych ze zdrowiem nie

powinno się traktować w izolacji. Równe szanse dla dziewcząt i chłopców, odpowiednie odżywianie i czysta woda są bardzo znaczące w życiu dzieci. Dla dzieci poniżej piątego roku życia, dostęp matek do edukacji jest bardzo ważnym czynnikiem.

• opracowania specjalnych programów, skierowanych do różnych grup wiekowych – zgodny wśród dzieci poniżej piątego roku życia maleją w niektórych krajach na świecie, ale jednocześnie rośnie liczba zgonów wśród noworodków

• dotarcia do dzieci ze środowisk wykluczonych, aby zapewnić im równe mechanizmy

ochrony. Powinno sie zwrócić uwagę na ubóstwo, płeć i wymiar geograficzny. Wsparcia organizacji młodzieżowych, które zapewniają programy edukacji nieformalnej związane ze zdrowiem dzieci i młodych ludzi

• opracowania inicjatyw zmierzających do zwiększenia świadomości i kampanii

informujących o traktowaniu w sposób uprzywilejowany żywienie chłopców, podczas gdy to dziewczynki zagrożone są trudnościami odżywczymi

• wysłuchania naszych głosów. Upewnijcie się, że priorytety i doświadczenie dziewcząt i młodych kobiet są brane pod uwagę w programach i strategiach rządowych

(powyższe informacje można oczywiście zaadaptować do własnych potrzeb i możliwości)

ę swoimi i s e i c z s i ami Podp i nazwisk i m a n o i im

74

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Jak można zaadaptować informacje WAGGGS Przystosuj informacje WAGGGS do swojego środowiska:

• Pomyśl, jak można pracować z problemami

• Dowiedz się, czy twój rząd podpisał

międzynarodowe porozumienia w zakresie ochrony praw człowieka – w szczególności CRC i CEDAW. Jeśli tak, to przypomnij im o tym w liście, w pierwszej jego części. Możesz nawet załączyć tekst pochodzący z konkretnego paragrafu, który popiera twoje prośby

wrażliwymi (delikatnymi) w twoim środowisku, w twojej kulturze

• Dodaj informacje statystyczne i informacje, które

dotyczą danego problem w twoim kraju, zwracając szczególną uwagę na problemy występujące w najbliższym otoczeniu

• Dowiedz się, jaka jest polityka rządu i jakie

są programy rządowe związane ze zdrowiem matek i dzieci – przypomnij politykom o ich priorytetach i zaangażowaniu.

Sprawdź czy twój kraj ratyfikował porozumienia: www.ohchr.org/ENG/HRBodies/Pages/ HumanRightsBodies.aspx - ratification status

Przedmiot rozmów: zdrowie i życie dzieci Jeśli chodzi o rozmowę na ten temat, to zawsze warto poprzeć swoje prośby powodami. Możesz wykorzystać tę listę, aby odpowiedzieć na pytania i na każdy sprzeciw, który się pojawi. Poniżej znajduje się kilka głównych punktów, które można wykorzystać w rozmowie.

• A co jeśli chodzi o prawa?

Zwróć uwagę/podkreśl, że prawo dzieci do zdrowia jest podstawowym prawem człowieka. Większość rządów już zaangażowała się w działania ratyfikując odpowiednie międzynarodowe konwencje. Pamiętaj, że często pojawia się problem preferencyjnego traktowania chłopców jeśli chodzi o żywienie i możliwości związane ze zdrowiem.

• Inwestycja w zdrowie dzieci i matek.

Inwestowanie w zdrowie dzieci i matek ma przyczynią się do zmniejszenia ubóstwa, jest kluczem do zrównoważonego rozwoju. Pozwoli chronić życie, jest opłacalne i oszczędza miliardy złotych na leczeniu.

• Rozwiązania są często proste i osiągalne!

Zapalenie płuc, biegunka i malaria pozostają trzema największymi zabójcami dzieci poniżej piątego roku życia, podczas gdy środki je zwalczające są wysoce efektywne i niedrogie (np. doustny roztwór nawadniający) Higiena osobista, taka jak mycie rąk jest jednym z zasadniczych wymogów życia dzieci.

• Podkreśl, że chorobliwość i umieralność nie jest problemem tylko w krajach rozwijających się. To często także powody w krajach rozwiniętych, które są ściśle związane ze statusem społecznym i ekonomicznym (finansowym) rodziny, jej miejskiego lub wiejskiego położenia...

• Jaka jest wartość dodana przez WAGGGS

do edukacji nieformalnej w zakresie osiągnięcia MCR4? Zaprezentuj pracę członków organizacji, jako dobre praktyki, podkreśl znaczenie bezpiecznego miejsca dla edukacji nieformalnej wspierającej rozwój młodych i odpowiedzialnych obywateli oraz liderów, którzy docierają do dzieci poprzez różne projekty i interwencje.

Poszukajcie tych dokumentów w Internecie: CEDAW: Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form przemocy wobec kobiet w skrócie — dla młodzieży. Konwencja ONZ o Prawach Dziecka w przyjaznym dziecku języku.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 75


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Wskazówki dla drużynowych pracujących z tematami wrażliwymi lub stanowiącymi wyzwanie Angażowanie rodziców i opiekunów Rodzice i opiekunowie są ważnymi partnerami w naszych organizacjach. Odgrywają także ważną rolę w uczeniu dzieci o zdrowiu i w ich dobrym samopoczuciu, włączając tematy związane z MCR 4 i 5. Nasze podejście do edukacji nieformalnej w tych tematach jest związane z informacją, którą otrzymają nasi członkowie od swoich rodziców, jak również z innych źródeł, np. ze szkół. Tam, gdzie jest to możliwe, porozmawiajcie z rodzicami i opiekunami o tej tematyce i o zajęciach, które zaplanowaliście z tego tematu. Jeśli będzie to konieczne, poproście o pisemna zgodę rodziców na uczestniczenie w tych zajęciach. Wesprzyjcie rodziców i opiekunów w poszukaniu materiałów i ćwiczeń, które mogą wykorzystać do rozmowy z dzieckiem na ten temat. Przygotuj się do poprowadzenia rozmowy i do odpowiedzi na pytania.

Jak radzić sobie z tematami wrażliwymi i szczególnie wyzywającymi? MCR 4 i 5 zawiera takie tematy, które mogą być wrażliwe, powodować emocje lub wyzwania gdy będziecie rozmawiać o takich tematach jak: śmierć, nierówność, nierówność płciowa, higiena, warunki sanitarne, ciąża, poród. Rozmowa na te tematy może powodować stanowcze negowanie poglądów, wartości, zastanowienia się nad przemyśleniami i do rozmawiania na tematy uważane za bardzo osobiste lub zakazane. Niektóre osoby mogą być osobiście dotknięte poruszanymi tematami – np. śmierć rodzeństwa.

"Ze wszystkich form nierówności, niesprawiedliwość w opiece zdrowotnej jest najbardziej szokująca i nieludzka" Martin Luther King, Junior, aktywista i laureat pokojowej Nagrody Nobla

76

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Oto kilka rzeczy, które mogą ułatwić rozmowę na te tematy:

• Poznaj swoją rolę jako lidera. Podziel się

informacjami z członkami drużyny i zapewnij możliwości poszerzenia wiedzy w tym zakresie. Nigdy nie udzielaj rady i nie mów co robić – instruktorzy nie są przygotowani, aby udzielać porad medycznych. Odeślij członków drużyny do miejsc i osób, które mogą takich informacji udzielić lub zająć się ich zdrowiem – rodzice, opiekunowie, organizacje związane z ochroną zdrowia.

• Zapoznaj się z problemami/tematami. Upewnij się, że jesteś w stanie dostarczyć informacji, które nie są zakazane, oparte na faktach, danych. Przygotuj się na odkrywanie tematów z różnych perspektyw, stron – takich jak: zdrowie, prawo, etyka, prawa człowieka. Poszukaj informacji i narzędzi w wiarygodnych organizacjach. Skontaktuj się z ekspertami i tymi osobami, które już zajmują się tymi tematami w twoim środowisku (np. inne organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe). Rozważ zaproszenie ich przedstawicieli do współprowadzenia zajęć dla twojej drużyny.

• Odkryj siebie i zadaj pytania z twojej perspektywy – twojej wiary, wartości i przekonań na te tematy. Zwróć uwagę na twoje reakcje związane z materiałami z tej propozycji. Może okazać się, że tak jak wiele dziewcząt i kobiet miałeś błędne wyobrażenie o niektórych poruszanych tutaj tematach.

• Ustal podstawowe zasady udziału w dyskusji

w drużynie. Dobrymi regułami są: uczestnictwo w dyskusji jak tylko najlepiej potrafisz, prezentuj swoje własne opinie, nie generalizuj (używaj „ja” zamiast „my”), szanuj prywatność innych osób (użyj „ktoś kogo znam” zamiast wymieniania tej osoby imiennie), zwracaj się do innych z szacunkiem (słuchaj aktywnie, nie przerywaj, nie przezywaj), skup się na uzyskaniu głębszego/szerszego zrozumienia problemów, a nie na bycie „poprawnym”, niech wyzwaniem będą poruszane tematy, a nie ludzie.


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

• Wykorzystaj ćwiczenia, które pozwolą

uczestnikom na odkrycie tematów związanych z MCR 4 i 5 przez otwartą dyskusję i pozwolą zastanowić się nad swoim własnym myśleniem – np. burza mózgów czy dyskusje w mniejszych grupach. Poprzez swoje działania pokażcie innym jak można zaangażować się w trudną i ambitną dyskusję. Bądź otwarty na rozmowę o tych tematach i szanuj opinie innych.

• Upewnij się, że ćwiczenia i dyskusje pozwolą

uczestnikom na bezpieczne odkrywanie tematów. Odkrywaj tematy w abstrakcyjny, ale jednocześnie konkretny sposób, nie pozwól uczestnikom na skupianie się na ich własnych doświadczeniach czy opiniach (np. „co ludzie w twoim środowisku myślą o..., co mówi się w społeczeństwie o...”). Wykorzystaj ćwiczenia, podczas których uczestnicy mogą być anonimowi, otwarte dyskusje na wrażliwe tematy. Jako zasadę przyjmij, że uczestnicy mogą brać pasywny udział (czyli siedzą i nie dzielą się swoją opinią, nie zabierają zdania) bez pytania dlaczego i bez karania. Zachęć uczestników do zastanowienia się, co mogą o sobie ujawnić grupie – może łatwiejsze i bezpieczniejsze będzie używanie trzeciej osoby, np. „ktoś, kogo znam...”.

• Bądź świadomy, że niektórzy uczestnicy

doświadczyli na sobie omawiany przez was problem, , np. śmierć dziecka w rodzinie. Bądź delikatny, jeśli będziecie mówić o śmierci.

Zanim zaczniesz pracę z grupą, pomyśl jak poradzisz sobie z ujawnianiem różnych informacji i nierozwiązanymi emocjami. Co chcesz zrobić? Czego chcesz uniknąć?

Jak zapewnisz odpowiednie wsparcie podczas utrzymywania odpowiednich granic? Upewnij się, że wiesz w którym momencie jesteś zobowiązany powiadomić odpowiednie władze w sprawach dotyczących dzieci (zaniedbywanie, przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna).

• Przygotuj listę programów zdrowotnych

i dodatkowych źródeł informacji. Pomóż

uczestnikom zajęć w dostępie do tych źródeł, jeśli będą mieli taką potrzebę.

• Poszukuj wsparcia i rad, ale szanuj prywatność

i poufność uczestników zajęć, chyba że będziesz zobowiązany poinformować władze. Instruktorzy balansują pomiędzy swoimi obowiązkami związanymi z szanowaniem informacji, które uzyskują podczas zajęć od uczestników, a obowiązkiem dbania o dobro dzieci ich ochronę przed skrzywdzeniem. Jeśli będziesz musiał przekazać taką informację dla bezpieczeństwa dziecka, ważne jest aby poinformować uczestnika, że masz taki obowiązek i dlaczego. Jeśli potrzebujesz wsparcia, porozmawiaj o tym z bardziej doświadczonym instruktorem, aby uzyskać wsparcie.

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni Internet może być cudownym narzędziem do zdobywania informacji o zdrowiu i życiu dziewcząt na całym świecie. Jednak zawsze gdy z niego korzystasz pamiętaj o kilku rzeczach:

• Nigdy nie podawaj danych osobowych, np. twoje pełne imię i nazwisko, numer telefonu, adres czy numer szkoły.

• Nie wszystko co można znaleźć w Internecie jest

prawdą! Jeśli czegoś poszukujesz, wybierz strony internetowe organizacji, o których istnieniu słyszałeś

• Każdą informację potwierdź/sprawdź dwa razy

na innych stronach internetowych lub w bibliotece, albo zapytaj eksperta

• Przyjaźnie zawarte online kontynuuj online. Jeśli ktoś chciałby się z tobą osobiście spotkać, zapytaj najpierw o pozwolenie dorosłego, któremu ufasz

• Nie klikaj na reklamy i niczego nie pobieraj

z Internetu, zanim nie zapytasz o zgodę kogoś dorosłego

• Nie używaj do indentyfiacji swojego zdjęcia – wykorzystaj do tego rysunek lub coś innego.

Więcej pomysłów na to, jak być bezpiecznym w sieci znajdziesz w propozycji Sprytnie Serfuj, którą można pobrać: www.wagggs.org/en/surfsmartbadge

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 77


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

PRZYKŁADOWE ZADANIA

na gwiazdki i stopnie oraz sprawności, które można zdobyć realizując propozycję programową oraz informacje o tym gdzie jeszcze można znaleźć ciekawe materiały związane z DMB

Przykładowe zadania na zuchowe gwiazdki *ZUCH OCHOCZY 2. Chętnie służę radą i pomocą wszystkim, którzy tego potrzebują. Stale pomagam w pracach domowych.

Pokazałem kolegom jak prawidłowo należy myć ręce, wytłumaczyłem dlaczego to takie ważne.

Pamiętam o tym, by po wykonaniu różnorodnych prac i obowiązków domowych starannie myć ręce mydłem i wodą.

opiekunów. Podczas kręgu rady opowiedziałem o zagrożeniu i chorobach przenoszonych przez kleszcze.

Zaproponowałem, byśmy w ramach zadania międzyzbiórkowego dowiedzieli się, na jakie choroby byliśmy zaszczepieni, podczas kolejnej zbiórki porównaliśmy ilość szczepień i nazwy chorób, przeciw którym zostaliśmy zaszczepieni. Opowiedziałem kolegom podczas Kręgu Rady, dlaczego dzieci są szczepione .

• Ustaliłem z mamą moje stałe obowiązki, wykonuje

*** ZUCH GOSPODARNY

** ZUCH SPRAWNY

2. Nawiązałem (-am) kontakt z harcerzami i dowiedziałem (-am) się, jak można zostać harcerzem. Wykonałem (-am) z nimi pożyteczną pracę dla środowiska..

je bez przypominania.

1. Jestem dla innych przykładem dobrego zucha. Ważne sprawy gromady i swoje potrafię omówić i załatwić w Kręgu Rady.

W Internecie znalazłem informacje o Światowym Dniu Mycia Rąk. Podczas kręgu rady opowiedziałem skąd wziął się taki dzień i co jest jego celem. Zachęciłem gromadę byśmy podczas kręgu rady podjęli decyzję dot. tego, że będziemy częściej używać mydła i wody.

Wiem jak wygląda kleszcz. Kiedy wracam z wycieczki na łąkę lub do lasu, sprawdzam, czy nie wczepił się w moje ciało. Jeśli kleszcz w bił się w moje ciało, wiem, do kogo należy się zwrócić z prośbą o jego usunięcie, następnie obserwuje miejsce przyczepienia kleszcza, jeśli pojawia się zaczerwienienie zawsze informuję o tym swoich

78

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Razem z drużyną harcerską przygotowałem akcje w szkole, która pomogła zrozumieć dzieciom, jak ważne jest mycie rąk.

• W raz z drużyną harcerską przygotowałem piknik

z okazji Dnia Matki.


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Sprawności, które można zdobyć z zuchami realizując propozycję: NIEWIDZIALNA RĘKA

LEKARKA / LEKARZ

1. Uczestniczyliśmy w pięciu czynach Niewidzialnej Ręki (pięć palców dłoni).

1. Byliśmy z wizytą w ośrodku zdrowia, szpitalu lub aptece.

2. Bawiliśmy się w drużynę Niewidzialnej Ręki lub Brygadę Pożytecznego Działania, Stowarzyszenie Pomóż Samemu Sobie, Pogotowie Ekologiczne, Izbę Kontroli Pomocy Rodzicom.

2. Bawiliśmy się w szkołę lekarską, a po egzaminie końcowym złożyliśmy Przysięgę Hipokratesa.

3. Byliśmy na wielkiej wyprawie rozpoznawczej Niewidzialnej Ręki. 4. Ustaliliśmy Statut Niewidzialnych.

3. Bawiliśmy się w ośrodek zdrowia, pogotowie ratunkowe, aptekę, przychodnię sportowo - lekarską. 4. Bawiliśmy się w specjalistyczną przychodnię lekarską, gdzie szóstki przyjmowały różne specjalności lekarskie. 5. Prowadziliśmy klinikę dla lalek.

5. Byliśmy u terenowego opiekuna społecznego lub w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami.

6. Zorganizowaliśmy turniej ratowniczy.

6. Pomagaliśmy ludziom potrzebującym pomocy a sprawy trudne dla nas przekazywaliśmy dorosłym.

7. Zorganizowaliśmy w klasie, na podwórku lub we własnych domach mały kurs pierwszej pomocy lub akcję propagującą zdrowy styl życia.

7. Przygotowaliśmy inscenizacje „Bo my robimy cuda”. Uwagi Istota sprawności dotyczy pożytecznego działania zarówno zespołowego, jak i indywidualnego. Niektóre prace wykonują zuchy same, inne pod nadzorem starszych czy w gromadzie. Drużynowy powinien nauczyć zuchy znajdować radość w pożytecznym działaniu. Każda praca musi mieć cel. Sprawność „niewidzialna ręka” powinna być realizowana w każdej gromadzie. Pora roku nie odgrywa tutaj żadnej roli. Sprawność można zdobywać w cyklu kolejnych zbiórek, ale można także organizować zabawy „niewidzialnych” realizując inny cykl. W przypadku naszej propozycji działania „Niewidzialnej” można skierować na pomoc młodszym dzieciom, mamom czy też nawiązać kontakt z przedszkolem i zrealizować zadania na rzecz przedszkola. Bibliografia 1. Borowiecki S., Klimowa M., Gry i zabawy na koloniach i zimowiskach. 2. Księga zabaw. NA podwórku i gdzie indziej. 3. Zuchowe Wieści, lato 1995

8. Urządziliśmy konkurs na zdrową surówkę. 9. Urządziliśmy kącik czystości w klasie lub zuchówce, gdzie zamieściliśmy informacje o tym, jak dbać o zdrowie. Uwagi Sprawność „doktor” ma uwrażliwić zuchy na dbałość o własne zdrowie, zwrócić im uwagę na przestrzeganie higieny osobistej, zapoznać z pracą lekarzy oraz nauczyć najprostszych sposobów udzielania pierwszej pomocy. Dzięki interesującej i wartościowej zabawie w lekarza, zuchy nauczą się bandażowania, odmierzania kropli, opatrywania ran oraz mierzenia tętna. Ważna będzie także umiejętność wzywania pogotowia ratunkowego. W czasie zdobywania sprawności gromada powinna wzbogacić się o apteczkę, którą zuchy będą zabierać na wszystkie wycieczki. Bawiąc się w „doktora” zuchy wykonają czepki, recepty i pieczątki. Warto pokazać zuchom korzyści z zażywania ziół zamiast leków, uświadomić jak niebezpieczne może być samowolne przyjmowanie leków jak również zażywanie leków w zbyt dużych ilościach lub przeterminowanych. Jest to sprawność, którą można zdobywać niezależnie od wieku i posiadanej gwiazdki. Zbiórki można realizować zarówno w pomieszczeniu,

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 79


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

jak i na powietrzu (wówczas potrzebna jest polana i dobra pogoda). Na zbiórkach powinny pojawić się również tematy zdrowego trybu życia, właściwego odżywiania. Zuchy powinny nauczyć się dbania o higienę osobistą, dowiedzieć się jak należy właściwie myć zęby. Warto porozmawiać z zuchami o tym, jak w czasie mycia oszczędzać wodę, czy w każdej wodzie można się myć oraz o tym, czy woda przeźroczysta na pewno jest zdrowa? Warto odwiedzić z zuchami stacje uzdatniania wody i dowiedzieć się tam, jaka wodę otrzymujemy w kranach i do czego można ją używać. Bibliografia 1. Ciało człowieka (seria: Świat wczoraj i dziś).

nauczycieli i znajomych. 6. Zorganizowaliśmy dla naszego środowiska (np. szkoły, innej gromady) przedstawienie „Przygody życiodajnej Krwinki”. Uwagi Sprawność „Życiodajna krwinka” jest sprawnością zespołową. Zwraca uwagę zuchów na najcenniejszy płyn – krew. Realizując cykl sprawnościowy w nawiązaniu do MCR możemy zwrócić uwagę naszych zuchów na rolę krwi w ratowaniu życia ludzi oraz na choroby przenoszone przez krew.

HIGIENISTKA / HIGIENISTA

3. Faliszewska, Cykl zbiórek - doktor Ojboli.

1. Wiem, na czym polega codzienna toaleta. Brałem udział w konkursie wiedzy o higienie.

4. Pierwsza pomoc dziecku. ABC. Ilustrowany poradnik dla rodziców i opiekunów.

2. Dbam o higienę własnego ciała, wiem, kiedy należy myć ręce.

5. Zuchowe Wieśći, nr 4/1986, 10/1988, 3/1992.

3. Dbam o swój pokój (kącik), potrafię uporządkować swoje miejsce pracy.

ŻYCIODAJNA KRWINKA

4. Opiekowałem się apteczką gromady.

2. Dziak A., Pierwsza pomoc.

1. Spotkaliśmy się z honorowym dawcą krwi – dowiedzieliśmy się, jak narodziła się idea honorowego krwiodawstwaw Polsce oraz jak można zostać dawcą krwi. 2. Obserwowaliśmy pracę w regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa (punkcie krwiodawstwa) lub podczas otwartej akcji poboru krwi. 3. Przygotowaliśmy minikonferencję na temat krwi i jej znaczenia dla zdrowia i życia człowieka.

5. Przygotowałem dla mojej rodziny zdrową sałatkę. 6. Udzieliłem pierwszej pomocy w przypadku lekkiego skaleczenia. 7. Opowiedziałem kolegom lub koleżankom jak dbać o higienę. 8. Sprawdzałem stan czystości na koloni. 9. Zmierzyłem temperaturę, oceniłem czy jest prawidłowa, przy osobie dorosłej odmierzyłem krople. 10. Potrafię wymienić produkty zawierające witaminy. 11. Potrafię wytłumaczyć dlaczego nie wolno samowolnie spożywać leków, że nie wolno jeść leków przeterminowanych

4. Wspólnie z inną gromadą lub z drużyną harcerską zorganizowaliśmy obchody Światowego Dnia Krwiodawcy (14 VI) lub Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK (22-26 XI).

12. Sprawdzam terminy przydatności do spożycia kupowanych artykułów spożywczych

5. W szkole, klubie lub domu kultury przygotowaliśmy wystawę plakatów propagujących honorowe krwiodawstwo. Zaprosiliśmy na nią swoich rodziców,

Sprawność „higienista” kształtuje postawę dbałości o swoje zdrowie. Zuch - higienista dba o właściwą higienę swojego ciała i miejsca w którym przebywa. Zuchy chętnie udzielają pomocy innym, lecz wszelka

80

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Uwagi


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

pomoc medyczna powinna być udzielany tylko pod opieka osoby dorosłej. Sprawność może być zdobywana na kolonii zuchowej czy biwaku.

na zbiórkę scenkę o honorowym krwiodawstwie.

KROPELKA ŻYCIA

6. Przekonał mamę i/lub tatę lub inną osobę do honorowego oddania krwi. Wyjaśnił im, dlaczego jest to takie ważne.

1. Wie, co to jest krew i dlaczego jest bezcenna dla zdrowia i życia człowieka. 2. Dowiedział się, gdzie i kiedy w swojej miejscowości (okolicy) można honorowo oddać krew oraz jakie instytucje tym się zajmują. 3. Odwiedził punkt krwiodawstwa lub poznał honorowego dawcę krwi i dowiedział się, kto może zostać krwiodawcą.

5. Wykonał plakat propagujący honorowe krwiodawstwo.

Uwagi Sprawność „Kropelka życia” jest sprawnością indywidualną. Zwraca uwagę zuchów na najcenniejszy płyn – krew. Jest doskonała sprawnością do zdobywania przy realizacji cyklu sprawnościowego Lekakrz/Lekarka. Jest sprawnością o znaczeniu społecznym, edukacyjnym – zachęta dla osób dorosłych do honorowego krwiodawstwa, a tym samym przyczyniania się do ratowania życia innym.

4. Dowiedział się, jak narodziła się idea honorowego krwiodawstwa. Razem ze swoją szóstką przygotował

Przykładowe zadania do stopni harcerskich ochotniczka-młodzik W każdym widzę bliźniego. Dostrzegam potrzeby bliźnich, wyrażam to przez spełnianie dobrych uczynków.

• Dowiem się czego potrzebują dzieci w moim

wieku, aby żyć zdrowo. Zorganizuję zbiórkę zastępu zachęcającą do przestrzegania zasad zdrowego i bezpiecznego życia.

Zorientuję się w sytuacji dzieci w mojej okolicy. Zwrócę szczególną uwagę na dzieci z ubogich rodzin. Zaangażuję się w zbiórkę ubrań lub zabawek.

Dowiem się czego potrzebują kobiety/ mamy aby były zdrowe oraz jak powinny dbać o zdrowie. Przygotuję krótki poradnik dla mojej mamy, który będzie przypominał jej o tym, żeby dbała o swoje zdrowie. Znam daty świąt rodzinnych (imieniny, urodziny, rocznice) i pamiętam o nich.

Z okazji urodzin/imienin/Dnia Matki przygotuję dla mojej mamy własnoręcznie zrobiony prezent. Opowiem jej o sytuacji mam w różnych krajach świata. Zaoszczędziłam/em niedużą sumę pieniędzy wydałam/em ją na zaplanowany wcześniej cel.

Co tydzień będę odkładał/a wybraną sumę pieniędzy, uzbieraną sumę przekażę organizacji pomagającej dzieciom w krajach Trzeciego Świata.

• Zorientuję się jakie organizacje w mojej okolicy

wspierają potrzebujące dzieci. Przekażę na rzecz wybranej z nich niewielka sumę pieniędzy.

Znam okolice swego domu i szkoły. Wiem, gdzie jest przychodnia lekarska, apteka, poczta, posterunek policji, dworzec autobusowy i dworzec kolejowy. Potrafię wskazać drogę do tych miejsc.

Dowiem się gdzie w mojej miejscowości dzieci i ich rodzice mogą uzyskać pomoc, gdy zagrożone jest ich

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 81


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

zdrowie i bezpieczeństwo. Zaznaczę te miejsca na mapie, którą powieszę w harcówce/ klasie.

Dowiem się gdzie w mojej okolicy znajdują się instytucje wspierające matki (np. Dom Samotnej Matki), postaram się dowiedzieć jakiej pomocy udzielają. Zaznaczę te miejsca na mapie, którą powieszę w harcówce/ klasie. Dbam o higienę osobistą i zapobiegam przeziębieniom, odpowiednio się ubierając

W Internecie/książce/gazecie znajdę krótki tekst opowiadający o sytuacji kobiet w różnych krajach. Zaszyfruję najważniejsze fragmenty.

TROPICIELKA-WYWIADOWCA Ukończyłam/em próbę silnej woli, np. przez tydzień zrezygnowałam/em ze słodyczy, oglądania telewizji, gier komputerowych.

• Dowiem się jak dbać o zdrowie i higienę.

Przeanalizuję swoje nawyki, postaram się zrezygnować z jednego, który może mieć negatywny wpływ na moje zdrowie (np. częste jedzenie słodyczy).

Robię codzienny rachunek dobrych i złych uczynków.

Przeprowadzę wywiad z pielęgniarką w szkole o zasadach zdrowego życia. Wnioski przedstawię na zbiórce zastępu/ drużyny. Dowiem się jak powinny odżywiać się dzieci, aby być zdrowymi. Zorientuję się jak odżywiają się dzieci w innych państwach (zastanowię się czy ich odżywianie jest prawidłowe). Przygotuję plakat przedstawiający zasady zdrowego odzywania, powieszę go w harcówce/ klasie.

Dowiem się jak chłopcy i dziewczynki mogą pomagać sobie nawzajem w codziennym życiu aby żyć w zgodzie. Codziennie pomogę koledze i koleżance. Będę zapisywał/a swoje dobre uczynki w specjalnym dzienniczku.

Dowiem się jak rozprzestrzeniają się choroby i zarazki. Przygotuję instrukcję prawidłowego mycia rąk, które powieszę w łazience w domu/ harcówce/ klasie.

Rozmawiam z rodziną o swoich problemach.

Umiem zaradzić w przypadku skaleczenia, otarcia nogi, zachłyśnięcia, niewielkiego oparzenia i stłuczenia, krwotoku z nosa, użądlenia przez pszczołę lub osę. Odpowiednio wykorzystuję dostępne środki opatrunkowe. Znam prawidłową temperaturę człowieka i potrafię ją zmierzyć. Znam numery telefonów pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej oraz ogólnopolski numer alarmowy. Wiem, jak wezwać pomoc w nagłym wypadku.

Porozmawiam z rodzicami/ rodzeństwem/ dziadkami o tym co to znaczy być zdrowym i o tym czego potrzebuje człowiek, aby czuć się dobrze. Na podstawie wniosków z rozmowy przygotuję listę potrzeb dziecka do tego, aby było zdrowe.

• Na zbiórce zastępu/ drużyny zaprezentuję

zasady udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Opowiem o tym jak dzieci w codziennym życiu mogą zachowywać bezpieczeństwo, aby nie ulec wypadkom. Znam co najmniej dwa sposoby szyfrowania wiadomości.

W Internecie/książce/gazecie znajdę krótkie teksty opowiadające o tym jak chłopcy i mężczyźni mogą na co dzień pomagać dziewczynkom i kobietom i jak je odpowiednio traktować. Zaszyfruję dwa z nich i przekażę chłopcom w mojej drużynie.

82

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Porozmawiam z rodzicami/ rodzeństwem/ dziadkami na temat zdrowia dzieci w Polsce i na świecie. Wnioski przedstawię na zbiórce zastępu.

Porozmawiam z rodzicami/ rodzeństwem/ dziadkami o moim zdrowiu. Razem ustalimy kilka zasad, które pozwolą mi lepiej dbać o zdrowie. Przedstawię je drużynowemu. Uczestniczyłam/em w akcji zarobkowej drużyny.

Razem z drużyną zorganizuję akcję zarobkową. Zebrane pieniądze przekażemy na rzecz organizacji pomagającej dzieciom w krajach Trzeciego Świata. Wiem, jakie zmiany rozwojowe zachodzą u dziewcząt (u chłopców) w moim wieku. Staram się poznać potrzeby i możliwości swojego organizmu.

• Dowiem się czego potrzebują dzieci w moim

wieku, aby żyć zdrowo i bezpiecznie. Przygotuję kodeks zasad zdrowego i bezpiecznego życia dzieci. Przedstawię go na zbiórce zastępu/ drużyny.


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Dowiem się jak żyją dzieci w moim wieku w kilku wybranych państwach. Porównam warunki w jakich żyją z warunkami życia dzieci w moim państwie. Wnioski przedstawię na zbiórce drużyny.

na mapie, którą powieszę w harcówce/ klasie. Znam flagę Unii Europejskiej. Potrafię wymienić kilka państw, które najeżą do Unii Europejskiej.

Dowiem się jakie są różnice w traktowaniu dziewcząt i chłopców w różnych krajach (dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji). Zastanowię się jak zaspokajanie podstawowych potrzeb wpływa na zdrowie. Wnioski przedstawię na plakacie, który zaprezentuję w drużynie.

Postaram się dowiedzieć jak najwięcej o sytuacji i zdrowiu kobiet w różnych państwach Unii Europejskiej. Zdobyte informację przedstawię na plakacie, który powieszę w harcówce.

Znam skład apteczki drużyny i wiem, jak stosować znajdujące się w niej środki. Potrafię udzielić pierwszej pomocy w przypadku krwotoku, stłuczenia, oparzenia, odmrożenia, skręcenia stawu, złamania kończyny, wystąpienia ciała obcego w oku, omdlenia, udaru słonecznego. Pełniłam/em służbę samarytańską, np. na wycieczce, biwaku, festynie.

przeprowadzenie gry dotyczącej zasad zdrowego i bezpiecznego życia dzieci dla innej drużyny/ szczepu,

• Przygotuję prostą akcję informacyjną dotyczącą

stworzenie gazetki (ściennej lub papierowej) sytuacji dzieci w różnych krajach,

podstawowych zasad zachowywania bezpieczeństwa (dotyczącą zapobiegania wypadkom dzieci i udzielania pomocy dzieciom), którą przeprowadzę podczas wycieczki/ biwaku/ festynu. Znam obszar swojej gminy i jej siedzibę. Sprawnie posługuję się planem lub mapą swojej okolicy, na jej podstawie dotrę we wskazane miejsce.

• Dowiem się gdzie w mojej miejscowości/

powiedziecie/ gminie/ województwie dzieci i ich rodzice mogą uzyskać pomoc, gdy zagrożone jest ich zdrowie i bezpieczeństwo. Zaznaczę te miejsca

Zadania zespołowe:

• •

organizacja przestawienia dotyczącego życia dzieci w różnych krajach świata,

organizacja wystawy rysunków dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dzieci na świecie,

• •

organizacja sprzątania okolicy połączona z akcją informacyjną dotyczącą wpływu środowiska na zdrowie,

organizacja wystawy (zdjęć, rysunków, poezji) dotyczącej Praw Człowieka,

organizacja zbiórki dla innej drużyny/szczepu dotyczącej równego traktowania dziewcząt i chłopców oraz stereotypów dotyczących płci.

Przykładowe zadania do stopni starszoharcerskich PIONIERKA-ODKRYWCA Dbam o zdrowie i pamiętam o aktywnym odpoczynku, odpowiedniej ilości snu, prawidłowym odżywianiu się, umiem radzić sobie z problemami okresu dojrzewania.

• Poznam największe problemy zdrowotne z jakimi

borykają się moi rówieśnicy w innych krajach i przedstawię to podczas zbiórki zastępu/drużyny.

Dowiem się jak wygląda życie dzieci w innych krajach (głównie słabo rozwiniętych). Zdobytą wiedzę zaprezentuje podczas zbiórki zastępu/drużyny. Potrafię ocenić czynności życiowe (tętno i oddech), znam prawidłowe tętno dzieci i dorosłych. Potrafię postąpić w przypadku utraty przytomności, ułożyć chorego w pozycji bocznej bezpiecznej. Umiem zastosować różne sposoby przenoszenia

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 83


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

poszkodowanych. Potrafię postępować w przypadku zatrucia pokarmowego.

Przedstawię na zbiórce jak wykonać podstawowe czynności ratownicze u dzieci. Brałem udział w organizacji wycieczki zastępu lub drużyny.

Przedstawię na wykresie różnice w jadłospisie dzieci z krajów słabo rozwiniętych i wysoko rozwiniętych. Potrafię udzielić pierwszej pomocy, w razie potrzeby potrafię zastosować resuscytację (ogół czynności prowadzących do przywrócenia podstawowych czynności życiowych).

• Przedstawię na zbiórce zastępu jak wykonać

Zorganizuję wyjście zastępu do ośrodka zdrowia, gdzie dowiemy się jakie są najczęstsze choroby u dzieci

resuscytację u dziecka

resuscytację u niemowlaka

Jestem wrażliwa/wy na potrzeby drugiego człowieka – świadomie i odpowiedzialnie podejmuje stałą służbę.

Zorganizuję wyjście do fundacji, która zajmuje się pomocą dzieciom Zorganizuję wyjście do stowarzyszenia pomagającemu matkom z dziećmi.

SAMARYTANKA-ĆWIK Poszukuję autorytetów. Czerpię z nich motywację do pracy nad sobą.

• Zapoznam się z sylwetkami osób, których

głównym zadaniem jest pomoc dzieciom.

• Poszukam osób w swoim środowisku lokalnym,

które biorą udział w pomocy dzieciom.

Systematycznie oszczędzam pieniądze na określony cel.

• Zaoszczędzę określoną sumę pieniędzy, którą

przeznaczę na pomoc potrzebującym dzieciom. Uczę się języka obcego i potrafię wykorzystać jego znajomość (np. przetłumaczyłam/em artykuł, nawiązałam/em korespondencję ze skautem lub skautką).

• Przetłumaczę artykuł dotyczący problemów dzieci

z innych krajów.

Odwiedzę obcojęzyczne strony dotyczące pomocy dzieciom z krajów słabo rozwiniętych. Zrobiłam/em przegląd swego tygodniowego jadłospisu pod kątem wartości odżywczych, wyciągnęłam/wyciągnąłem wnioski i wprowadziłam/ em poprawki na przyszłość. Znam skutki niedożywienia i przejadania się.

Dowiem się jak wygląda jadłospis dzieci z krajów słabo rozwiniętych i porównam go ze swoim pod kątem wartości odżywczych.

84

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

• Przedstawię na zbiórce zastępu jak wykonać

• Zostanę wolontariuszem w domu pomocy

społecznej, gdzie znajdują się potrzebujące dzieci.

• Zorganizuję akcję informacyjną dotyczącą sytuacji

dzieci w krajach słabo rozwiniętych.

Zorganizuję akcję zarobkową, której celem będzie zebranie pieniędzy na pomoc dzieciom z krajów ubogich. Sporządziłam/em „mapę potrzeb” występujących w najbliższej okolicy i uczestniczyłam/em w projekcie (zadaniu) odpowiadającym na którąś ze wskazanych potrzeb.

Dowiem się jak wygląda udzielanie pomocy dzieciom z rodzin ubogich, pomogę w udzielaniu takiej pomocy.

Znajdę instytucje udzielające pomocy dzieciom z rodzin ubogich i nawiążę z nimi współpracę.

Projekt 1. Pikieta dotycząca pomocy dzieciom z krajów ubogich. 2. Zbiórka pieniędzy dla dzieci z krajów słabo rozwiniętych. 3. Zorganizowanie „adopcji na odległość” potrzebujących dzieci. 4. Nawiązanie współpracy z NGO zajmującym się pomocą dzieciom potrzebującym. 5. Wystawa fotografii/obrazów dotycząca problemów dzieci z krajów ubogich.


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Pomysły na stopnie wędrownicze i naramiennik wędrowniczy HARCERKA ORLA-HARCERZ ORLI W harcerskiej wędrówce przez życie odnajduje wzory do naśladowania. Kierując się Prawem Harcerskim buduję swój własny system wartości. Sama/m wyznaczam swoje cele. Wybieram swoją drogę życiową. Dążę do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Podejmuję wyzwania. Znajduję pole stałej służby. Siła ciała 1. Prowadzę higieniczny tryb życia i doskonalę swoją sprawność fizyczną. Znam granice swojej wytrzymałości fizycznej.

• Jakie są niebezpieczeństwa związane z ciążami

nastolatek? Zorganizuj spotkanie z ginekologiem, odwiedźcie centrum planowania rodziny i porozmawiajcie o tym, w jaki sposób można zapobiec ciąży. (GAT2 s. 15)

Czy wiesz jak przygotować roztwór nawadniający, regulujący poziom elektrolitów? Poszukaj przepisu i zaprezentuj w zastępie, drużynie. (Jambo s. 10)

• Czy wiesz jak bardzo niebezpieczna może

być biegunka? Poszukaj informacji na ten temat i zaprezentuj podstawowe zasady higieny swojemu zastępowi. Przygotuj kampanię informacyjną prezentującą np. właściwy sposób mycia rąk czy sposób przygotowania surowych warzyw i owoców. (Jambo3 s. 10) Siła rozumu Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach aktywności (nauka i kultura).

Wybierz jeden kraj rozwijający się, położony jak najdalej od Polski i dowiedz się, dlaczego śmiertelność wśród dzieci w tym kraju jest wysoka i co można zrobić, aby ją zredukować. Zaprezentuj swoje informacje w ciekawy sposób innym członkom drużyny, zastępu. (GAT s. 13) 2 3

• Na podstawie niniejszej propozycji określ, jakie

zagrożenia dla matek i dzieci do lat 5 czyhają na mieszkańców Irlandii, Jordanii, Malawi, Pakistanu i Wenezueli. Zgromadzoną wiedzę zaprezentuj w ciekawej formie na zbiórce wędrowniczej. Siła ducha Na podstawie Prawa Harcerskiego buduję swój system wartości. Potrafię otwarcie i konsekwentnie go bronić.

• Zorganizuj dyskusję/kuźnicę/debatę dla swoich

rówieśników (harcerzy lub nie) odnośnie tego, jak będąc „czystym w myśli, w mowie i uczynkach” mogę się przyczyniać do realizacji 4 i 5 MCR.

Skonstruuj plakat z argumentami przemawiającymi na rzecz zaangażowania finansowego na rzecz Funduszu Dnia Myśli Braterskiej, a następnie opublikuj go na stronach w stylu demotywatory.pl. Staram się zrozumieć innych i uznaję ich prawo do odmienności. Poznałam/em kilka kultur (np. narodowych, wyznaniowych).

• Zapoznaj się z krajami z 5 regionów świata,

na których skupia się propozycja programowa WAGGGS na DMB 2013. Poznaj problemy, jakie w kontekście 4 i 5 MCR dotykają te państwa i spróbuj zrozumieć dlaczego. Swoje wnioski upowszechnij w mediach społecznościowych jak największej liczbie osób.

• Na mapie świata zaznacz kraje o największym

stopniu śmiertelności dzieci. Wybierz jeden kraj i jeden fakt związany z tym problemem – napisz o tym artykuł. (GAT s. 13). Pielęgnuję więzi rodzinne

• Zorientuj się, jaka jest sytuacja zdrowotna Twojej

mamy i poprzez współuczestnictwo wesprzyj ją w jej poprawie (np. wykonaniu kontrolnych badań, zażywaniu większej aktywności fizycznej, zdrowszej diecie, regularnym przyjmowaniu leków).

Propozycje WAGGGS związane z MCR: http://propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/inne/GAT%201.pdf Zadania, związane z MCR i Jamboree 2011: http://www.jamboree2011.zhp.pl/materialy.html

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 85


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

• Odwiedź członka Twojej bliższej lub dalszej

rodziny, który może opowiedzieć Ci o blaskach oraz cieniach rodzicielstwa i wychowywania dzieci. Powstałe w Tobie wrażenia spisz w formie kartki z pamiętnika. Dziedziny swoich zainteresowań porównałam/em z potrzebami środowiska. W ten sposób określiłam/ em swoje pole służby. Pełniłam/em służbę przez wyznaczony czas.

Przeprowadź kampanię społeczną wśród nastolatków na temat „okien życia”.

• Znajdź organizację pozarządową, której działania

realizują 4 lub/i 5 MCR. Zaangażuj się w prowadzone przez nią akcje przez przynajmniej miesiąc.

Sporządź mapę potrzeb Twojej społeczności lokalnej pod kątem ochrony zdrowia dzieci i matek. Zachęć członków Twojej harcerskiej grupy rówieśniczej do podjęcia konkretnego działania w odpowiedzi na zastaną rzeczywistość.

HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJHARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ Mam własny system wartości wynikający z Prawa Harcerskiego. Kieruję się nim we wszystkich aspektach swojego życia. Potrafię godzić pełnione przeze mnie role, np. w rodzinie, w szkole, w pracy, w działalności społecznej. Osiągam mistrzostwo w wybranych dziedzinach aktywności. Jestem świadomą/ym obywatelką/em RP. Swoją postawą i postępowaniem prezentuję harcerski styl życia. Wymagania na stopień wyznaczają polana wędrowniczej watry: Praca nad sobą a) Aby ćwiczyć swoją znajomość języka angielskiego przeczytaj propozycję programową WAGGGS na Dzień Myśli Braterskiej w oryginale. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystaj w swojej działalności harcerskiej. b) Weź udział w wybranym pokazie, wystawie lub innej imprezie kulturalnej, która poszerzy w Tobie świadomość problemów, na jakie mają odpowiadać 4 lub/i 5 MCR.

86

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Służba a) Znajdź organizację pozarządową, której działania realizują 4 lub/i 5 MCR. Zaangażuj się w prowadzone akcje przez przynajmniej 3 miesiące. b) Poszukaj informacji o Międzynarodowym Dniu Mycia Rąk i wymyśl grę dla drużyny promującą ten dzień. (GAT s. 14) c) Dokonaj wpłaty na Fundusz Dnia Myśli Braterskiej. Namów jak najwięcej osób, aby poszły w Twoje ślady. Poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie a) Przygotuj się do roli matki pod kątem zdrowotnym (regularnie wizyty u lekarza, wykonanie wszystkich okresowych badań, przestrzeganie wskazówek zdrowej diety, zapisanie się do szkoły rodzenia itp.) b) Przygotuj się do roli matki/ojca pod kątem emocjonalnym (zapoznanie się z wybraną literaturą, rozmowa ze starszą siostrą, kuzynką, matką, aby przekonać się czego można się spodziewać itp.) c) Zapoznaj się z realiami wykonywania zawodów medycznych (lekarz, pielęgniarka, ratownik, położna). Dowiedź się jakie plusy i minusy (dla nich samych i dla społeczeństwa)się z nimi wiążą oraz odpowiedź sobie na pytanie czy mogłaby to być Twoja ścieżka kariery. Indywidualne zadania próby harcerki Rzeczypospolitej-harcerza Rzeczypospolitej Harcerka/harcerz buduje zgodnie z trzema wymienionymi kierunkami pracy wędrowniczej. W pracy nad sobą umacnia swoje zalety i niweluje wady oraz słabości. Dba o zdrowie i kondycję fizyczną. Rozwija swoją osobowość przez udział w różnych formach życia duchowego i kulturalnego. Pełni stałą służbę, która przynosi wymierne efekty. Poszukując swojego miejsca w społeczeństwie, konsekwentnie realizuje swój pomysł na życie: w nauce i w pracy, w rodzinie, rozwijając pasje i zainteresowania. Zna swoje prawa i obowiązki, wynikające z pełnionych ról społecznych, stara się wywiązywać z nich jak najlepiej. Wie, na czym opiera się system państwa prawa, zna w nim swoje miejsce. Szuka drogi osiągnięcia samodzielności ekonomicznej.


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Sprawności, które można zdobywać przy okazji DMB *Świadomy milenarysta

Dowie się co to są Milenijne Cele Rozwoju

• Dowie się co to jest ONZ i gdzie ma swoją siedzibę • Opowie drużynie lub zastępowi o jednym z MCR **Odpowiedzialny milenarysta

Dowie się w jaki sposób skauci pracują z MCR

• Zbierze informacje na temat realizacji MCR w Polsce. • Zainicjuje w drużynie dyskusję na temat

3. Zna historię krwiodawstwa w Polsce. 4. Przygotował plakat, ulotkę lub gazetkę ścienną promujące honorowe krwiodawstwo. Wykonane materiały zaprezentował w środowisku szkolnym. 5. Wraz z zastępem zorganizował zbiórkę drużyny, na którą zaprosił zasłużonego honorowego dawcę krwi. 6. Do wyboru: a. Wraz z zastępem zorganizował spotkanie członków drużyny z rodzicami oraz pełnoletnim rodzeństwem. Podczas spotkania omówił znaczenie oddawania krwi dla ratowania zdrowia i życia ludzi. b. Wraz zastępem przygotował krótki program artystyczny na uroczystość z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. 7. Do oddania krwi namówił co najmniej 2 osoby.

odpowiedzialności za innych

***Aktywny milenarysta

Na podstawie zebranych materiałów przygotuje akcję promująca MCR

Zaplanuje oraz podejmie aktywność na rzecz wybranego przez siebie celu.

• Przygotuje konkurs lub zabawę na temat MCR **ZNAWCA KRWIODAWSTWA 1. Wie, co to jest krew i zna jej rolę w organizmie człowieka. 2. Wie, kto może zostać honorowym dawcą krwi i gdzie w najbliższej okolicy można oddać krew.

***PROPAGATOR KRWIODAWSTWA 1. Wie, co to jest krew i zna rolę jej poszczególnych składników dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. 2. Wie, jakie choroby leczone są z wykorzystaniem leków krwiopochodnych i w jakich sytuacjach wykorzystywania jest krew dla ratowania zdrowia i życia człowieka. 3. Potrafi omówić rozwój honorowego krwiodawstwa w Polsce. Wie, jakie organizacje i instytucje zajmują się promocją krwiodawstwa i pobieraniem krwi. 4. Wraz z zastępem lub drużyną odwiedził regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa (punkt krwiodawstwa) lub wziął udział w otwartej akcji poboru krwi. Poznał procedury związane z pobieraniem krwi. 5. Przygotował prezentację multimedialną promującą honorowe krwiodawstwo, którą zaprezentował na zbiórce drużyny lub przed swoją klasą. Na spotkanie

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 87


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

zaprosił zasłużonego honorowego dawcę krwi. Prezentację zamieścił na stronie internetowej. 6. Wraz z zastępem zorganizował spotkanie z rodzicami oraz pełnoletnim rodzeństwem członków drużyny lub klasy szkolnej. Podczas spotkania omówił znaczenie oddawania krwi, warunki i przeciwwskazania do oddawania krwi. 7. Do oddania krwi namówił co najmniej 3 osoby.

***AMBASADOR KRWIODAWSTWA (mistrzowska) 1. Zna budowę tkanki krwi i rolę składników krwi dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Wie, jakie jest wykorzystanie poszczególnych składników krwi dla ratowania zdrowia i życia człowieka. 2. Potrafi omówić historię leczenia z wykorzystaniem krwi ludzkiej, w tym rozwój krwiodawstwa w Polsce. Zna zadania organizacji i instytucji zajmujących się organizacją i promocją krwiodawstwa w Polsce. 3. Odnalazł w swoim otoczeniu osobę, która otrzymała krew lub preparaty krwiopochodne. Przeprowadził z nią wywiad, który zaprezentował swojej drużynie. 4. Wraz z zespołem odwiedził regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub punkt krwiodawstwa. Poznał drogę krwi od dawcy do biorcy, potrafi omówić etapy pobierania krwi i jej przygotowania dla celów leczniczych. 5. Nawiązał kontakt z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK lub placówką publicznej służby krwi. Pomógł w przeprowadzeniu otwartej akcji poboru krwi (np. rozdawanie ulotek, przygotowanie plakatów informacyjnych). 6. Przygotował prezentację multimedialną lub stronę internetową na temat idei honorowego krwiodawstwa oraz warunków oddawania krwi. Efekt swojej pracy przedstawił na zbiórce drużyny oraz w środowisku szkolnym. 7. Zorganizował w środowisku szkolnym lub lokalnym akcję promującą honorowe krwiodawstwo. Do oddania krwi namówił co najmniej 4 osoby.

88

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

8. Do wyboru: a. Chce oddać honorowo krew, prowadzi zdrowy styl życia, zapoznał się z kwestionariuszem dla krwiodawcy i sprawdził, czy spełnia wymagania dla dawcy (oprócz wieku) – dla osób poniżej 18 roku życia b. Oddał honorowo krew – dla osób, które ukończyły 18 lat (nie dotyczy osób, który z powodów zdrowotnych nie zostały zakwalifikowane do oddania krwi).

Odznaka „Harcerska Kropla Braterstwa” Istotą naszej harcerskiej działalności są Służba i Braterstwo. Realizujemy je na różne sposoby, dostosowujemy nasze działanie do możliwości, potrzeb środowiska; do ludzi, z którymi się spotykamy. Wśród tych różnych form jest coś, co w sposób szczególny łączy Służbę i Braterstwo. Jest to honorowe krwiodawstwo - dawanie cząstki siebie, bezinteresownie, anonimowo, bez oczekiwania na wdzięczność, a jednocześnie niesienie pomocy tym, którzy na tę pomoc bardzo czekają. W Polsce co minutę potrzebny jest litr krwi. Potrzebna jest dla ratowania zdrowia i życia ofiar wypadków, niezbędna podczas wielu zabiegów chirurgicznych. Na preparaty wytwarzane z krwi czekają osoby cierpiące na choroby krwi. Jest szczególnym lekarstwem, którego nie da się zastąpić. Niestety są chwile, gdy nawet największe umiejętności ratownicze nie wystarczają. By uratować ludzkie życie konieczna jest krew. Do przeprowadzenia jednej operacji potrzeba od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu litrów krwi - by taką ilość pozyskać, potrzeba ofiarności wielu dawców. Chyba każdy słyszał pojawiające się w mediach dramatyczne komunikaty o pilnej potrzebie krwi. Symbolem odznaki jest stylizowana lilijka, której jeden z listków - zgodnie z symboliką skautowej lilijki oznaczający służbę drugiemu człowiekowi ma kształt kropli krwi. Całość uzupełnia napis „Harcerska Kropla Braterstwa”. Kształt odznaki nawiązuje do harcerskich specjalności. 1. Odznaka adresowana jest do wędrowników, starszyzny i instruktorów. 2. Odznaka jest jednostopniowa.


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

3. Odznakę może otrzymać osoba, która: a. zna znaczenie honorowego krwiodawstwa dla ratowania zdrowia i życia ludzi, b. co najmniej dwukrotnie oddała honorowo krew dla celów leczniczych, c. namówiła minimum dwie osoby do honorowego oddania krwi,

zorganizowanie wyjścia do regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub oddziału rckik,

nawiązanie kontaktów w klubem honorowych dawców krwi PCK i podjęcie wspólnego działania,

zorganizowanie spotkania z zasłużonym honorowym dawcą krwi,

d. zorganizowała w swoim środowisku akcję promującą honorowe krwiodawstwo.

zorganizowanie lub współorganizowanie otwartej akcji poboru krwi, lub akcji zbiorowego oddawania krwi.

4. Odznakę przyznaje komendant hufca.

Plakietka HKB:

Przykładowe działania promujące honorowe krwiodawstwo:

Plakietka haftowana na podkładzie (filc) w kolorze błękit brzasku.

przeprowadzenie zbiórki drużyny (szczepu, namiestnictwa),

zorganizowanie i przeprowadzenie lekcji tematycznej w szkole, spotkania wśród studentów, w środowisku lokalnym,

• wykonanie tematycznej gazetki w szkole,

Litery, krzyż oraz wypełnienie lilijki - kolor biały, środkowy listek lilijki - kolor czerwony Wysokość: 7 cm Szerokość: proporcjonalnie

Inne sprawności, które można zdobyć realizując zadania związane z Dniem Myśli Braterskiej *

***

Językoznawca

Poliglotka

Pomocna dłoń

Wodzirej

Bi-Pi

Obrońca praw człowieka

Internauta

Znawca skautingu

** Tłumaczka Znawca praw człowieka Uczynny Lilia i koniczyna

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 89


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA PODCZAS ZBIÓREK WSIĄDŹ DO AUTOBUSU

(ze strony 38)

Pytania

Odpowiedzi

1. Ile dzieci na świecie zmarło w 2010 roku przed piątym rokiem życia? Czy to więcej czy mniej niż w 1990 roku 2. 40% zgonów dzieci ma miejsce podczas porodu i pierwszych czterech tygodni życia. Nieodpowiednia opieka zdrowotna przed porodem oraz w trakcie jest przyczyną największej ilości zgonów. Jakie trzy choroby są przyczyną śmierci wśród dzieci do piątego roku życia, po okresie niemowlęcym? 3. W którym regionie lub regionach występuje najwięcej zgonów dzieci?

• 7.6 mln • Prawie 4,5 mln mniej) • Zapalenie płuc, biegunka i malaria są

powodem śmierci w ponad jednym na trzy przypadki zgonów wśród dzieci na świecie. Zapalenie płuc i biegunka są największymi zabójcami po okresie niemowlęcym.

• Prawie wszystkie (99%) zgony są w krajach rozwijających się.

• SAfryka Sub-Saharyjska ma największy współczynnik zgonów wśród dzieci.

4. Jaki procent śmierci noworodków można powstrzymać?

• Przynajmniej dwie-trzecie. • Większości zgonów wśród noworodków można zapobiec przy pomocy dostępu do wykwalifikowanych położnych (akuszerek? Birth attendant), dostępnym usługom pogotowia ratunkowego oraz opiece zdrowotnej podczas ciąży i w tygodniach po niej.

• Istnieją przystępne i wysoce efektywne

rozwiązania, aby zapobiegać tym chorobom).

ZADANIE OUR CHALET: WYPEŁNIJ PUSTE MIEJSCA Oto odpowiedzi. Ile udało ci się uzupełnić poprawnie?

• Czwarty • Śmierć • Redukcja • Edukacji • Uniwersytecką 90

• Podstawowych • Nierównównego • Zmuszone • Oczekuje się

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

(ze strony 39)


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

MAŁYMI KROKAMI

(ze strony 40)

Karty z rolami Role zostały opracowane przez wolontariuszki z Sangam, wszystkie opisane osoby są fikcyjne. Pamiętaj, że możesz dodać więcej ról do listy.

Jesteś Anjali, 12-letnią dziewczynką mieszkającą w indyjskich slamsach. Zabierasz swojego brata aby żebrał z tobą na ulicach o pieniądze i jedzenie.

Jesteś Madhu, 12-letnią dziewczynką mieszkającą w średniozamożnej rodzinie w Indiach. Twoja matka jest nauczycielką, a ty uczennicą w Szkole Angielskiej.

Jesteś Amandą, 12-letnią dziewczynką mieszkającą w Szkocji. Twoi rodzice nie pracują i otrzymują zasiłki. Masz chłopaka, Jamesa, który ma 17 lat.

Jesteś Isobel, 12-letnią dziewczynką mieszkającą w Szkocji. Twój ojciec jest policjantem i ukończył studia w Oxfordzie. Chcesz być taka jak on, kiedy dorośniesz.

Jesteś Lucy, 12-letnią dziewczynką mieszkającą z matką i dwoma młodszymi braćmi w ośrodku dla samotnych matek w Wielkiej Brytanii. Twój ojciec był alkoholikiem, a twoja matka od niego odeszła, aby was chronić.

Jesteś Pedro, 12-letnim chłopcem mieszkającym na ulicach w Meksyku. Masz nadzieję, że pewnego dnia uda ci się wyemigrować do USA.

Jesteś Huia, maoryska 12-letnią dziewczynką mieszkającą w Nowej Zelandii. Twoi rodzice są przywódcami plemienia, a ty chodzisz do szkoły z uczniami mówiącymi po angielsku.

Jesteś Mary, 12-letnią dziewczynką mieszkającą w Lesoto. Masz 5 młodszego rodzeństwa i starszego brata. Twoja mama jest chora i to ty zajmujesz się domem.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 91


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

92

Masz na imię Hera, masz 12 lat i mieszkasz w sierocińcu w Indiach. Chodzisz do szkoły i będziesz mieszkać w sierocińcu do czasu, aż nie wyjdziesz za mąż.

Masz na imię Leander, masz 12 lat, jesteś chłopcem w szkole z internatem w Szwajcarii. Nie byłeś w domu na wakacjach od trzech lat.

Masz na imię Nikhil, masz 12 lat i jesteś chłopcem mieszkającym w Indiach. Jesteś nosicielem wirusa HIV. Twoja matka zmarła na AIDS, a twój ojciec pracuje jako robotnik. Nie zawsze stać was na kupno leków.

Masz na imię Yu, masz 12 lat i jesteś chłopcem mieszkającym w Chinach. Pochodzisz ze średniozamożnej rodziny, a twoi rodzice mają nadzieję, że zostaniesz biznesmenem.

Masz na imię Nevaeh, masz 12 lat i jesteś dziewczynką mieszkającą w USA. Twoja matka pracuje jako kelnerka w miejscowym barze i wychowuje ciebie sama. Nie ukończyła szkoły średniej.

Masz na imię Sonam, jesteś 12-letnim sierotą w Indiach. Masz stały kontakt z jednym z partnerów społecznych Sangam, który zapewnia ci regularne badania lekarskie i płaci za twoje szkolne książki.

Masz na imię Min, masz 12 lat i jesteś dziewczynką mieszkającą w rolniczej części Chin. Twoi kuzyni chodzą do szkoły. Twoi rodzice już zaczęli poszukiwać dla ciebie męża.

Masz na imię Jorge, masz 12 lat i mieszkasz na ulicach miejskiego Ekwadoru. Twoi rodzice zmarli, a tobą opiekują się uliczni handlarze.

Masz na imię Rashid, masz 12 lat i jesteś chłopcem mieszkającym w obozie dla uchodźców. Wyjechałeś ze swojej wioski z rodzicami, wujkiem i dwoma siostrami, aby uciec przed prześladowaniami religijnymi. W obozie jest szkoła podstawowa.

Masz na imię Agneta, masz 12 lat i mieszkasz w Szwecji. Chorujesz na serce, co oznacza, że nie zawsze możesz być w szkole, ale masz dobrą opiekę zdrowotną.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Oświadczenia – małe kroki

Jak wykonać: Płytka Petriego

(ze strony 40)

(ze strony 42)

Łączenie praw ze zdrowiem

Płytka Petriego (naczynie laboratoryjne) jest idealnym miejscem do rozwoju drobnych organizmów, takich jak bakterie i grzyby. To płytkie szkiełko lub plastikowe okrągłe naczynie z nakryciem. Szalki te są wypełnione specjalną galaretką/ żelem, z substancją odżywczą, która pozwala na rozwój organizmów.

(ze strony 63)

Oświadczenia można odejmować, dodawać albo adaptować tak, aby odzwierciedlały sytuację.

• W mojej okolicy jest bezpłatna lub w przystępnych cenach opieka zdrowotna. • Mam czas na zabawę z innymi dziećmi. • Czuję, że jestem kochany i chciany przez moich rodziców. • Mogę pójść do lekarza, jeśli zachoruję. • Moi rodzice/opiekunowie chcą abym się uczył. • W mojej wiosce jest szkoła podstawowa. • Moja edukacja nie jest bezpłatna, ale moich rodziców stać na pokrycie kosztów. • Moja szkoła jest bezpłatna. • Mogę chodzić do szkoły codziennie • Potrafię czytać i pisać. • Mam dostęp do czystej, pitnej wody. • Odżywiam się zdrowo, a moja dieta jest zbilansowana i pożywna • Moi rodzice są właścicielami naszego domu. • Nie muszę pracować, aby wspierać przychód rodziny, zamiast chodzić do szkoły. • Mój brat/moi bracia chodzą do szkoły. • Moja siostra/moje siostry chodzą do szkoły. • W moim środowisku jest ktoś kto jest dla mnie pozytywnym wzorcem i mentorem. Będę • chodził do szkoły średniej. • Jak będę dorosły to sam podejmę decyzję o założeniu rodziny. • Ukończę szkołę średnią. • Nie wyjdę za mąż/nie ożenię się dopóki nie osiągnę 18 roku życia. • Sam zdecyduję z kim i kiedy się ożenię/wyjdę za mąż. • Ukończę studia. • Nic nie stoi mi na przeszkodzie, aby zaangażować się w politykę, jeśli tylko będę tego chciał. • Wierzę, że będę zarabiać tyle, aby wspierać

Płytki Petriego można wykonać samodzielnie. Wykorzystaj do tego opakowania z nakryciem, takie jak słoiki czy inne plastikowe opakowania (upewnij się, że są czyste i nadają się do gorących substancji). Możesz również wykorzystać jednorazowe plastikowe kubeczki z nakryciem z przezroczystej folii. Poproś kogoś dorosłego, aby pomógł ci przygotować galaretkę – możesz się poparzyć gorącą substancją. Upewnij się, że wszystkie kuchenne urządzenia są bardzo czyste. Zmieszaj 500 ml wody z 6,9 g agaru (agar - proszek na bazie wodorostów, zastosowanie podobne do żelatyny, można kupić w sklepach dla wegetarian lub ze zdrowa żywnością). Zagotuj i mieszaj dopóki wszystko się nie rozpuści. Odstaw z gazu/palnika, przykryj i pozostaw na 15 minut. Do każdego pojemnika wlej co najmniej 1 cm powstałej substancji i przykryj pojemniki. Pojemniki pozostaw przynajmniej na 4 godziny, aby wystygły. Galaretka powinna stężeć. Możesz zacząć używać płytek zaraz po przestygnięciu lub przechować je w lodówce do czasu, kiedy zaczniesz ich używać (nie dłużej niż 2-3 dni). Pamiętaj, aby nie wkładać płytek do lodówki, jeśli chcesz zobaczyć co tam wyrośnie!

finansowo swoją rodzinę.

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 93


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Łączymy prawa i zdrowie (ze strony 50) Łączenie praw ze zdrowiem (ze strony 63) Przygotuj karty do każdego z poniższych praw:

• Kobiety mogą otrzymać potrzebną pomoc w czasie ciąży, porodu i w ciągu kilku tygodni po porodzie • Rodziny mają adekwatne warunki mieszkaniowe. • Rodziny mają wystarczającą ilość wyżywienia. • Rodziny mają bezpieczną wodę. • Rodziny mają właściwy system sanitarny. • Dzieci są szczepione i otrzymują opiekę zdrowotną, jakiej potrzebują. • Matki są wykształcone. • Rodzice mają możliwość pracy i osiągają przyzwoity przychód. • Kobiety i dzieci są bezpieczne przed przemocą. • Kobiety, dzieci i ich rodziny są traktowane równo w domach i środowisku. • Dzieci nie są zmuszane do małżeństwa i rodzicielstwa. • Kobiety biorą udział w podejmowaniu decyzji związanych z ich życiem – takich jak małżeństwo, macierzyństwo, opieka zdrowotna oraz domowe wydatki.

• Kobiety i mężczyźni dzielą się obowiązkami związanymi z wychowywaniem dzieci i pomaganiem dzieciom, aby były tak zdrowe jak to tylko możliwe.

94

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Wsiądź do autobusu

(ze strony 54)

Pytania 1. Ile zgonów matek zdarzają się każdego dnia? 2. W których regionach ma miejsce najwięcej zgonów matek?

Odpowiedzi

• Prawie 800. Na każdą kobietę, która umiera, przypada

co najmniej 20, które cierpią z powodu urazów i infekcji podczas porodu i połogu.

• Prawie wszystkie (99 procent) zgonów matek ma miejsce w krajach rozwijających się. • Większość zgonów matek ma miejsce w Afryce Subsaharyjskiej

(56 procent - prawie dwie trzecie) i Azji Południowej (29 procent - prawie jedna trzecia) Głównymi przyczynami zgonów są poważne krwawienia i wysokie ciśnienie krwi, w przeciwieństwie do krajów rozwiniętych, gdzie głównymi przyczynami zgonów matek są powikłania wynikające z narkozy i cesarskiego cięcia. Odzwierciedla to globalne dysproporcje w dostępie do opieki położniczej.

3. Co jest najczęstszą przyczyną zgonów wśród nastolatek? 4. Gdzie najczęściej zdażają się ciąże wśród nastolatek?

• Ciąża. Sprawdź na stronie 21 dlaczego. • Afryka Subsaharyjska ma najwyższy odsetek nieletnich matek. • W Azji Południowej notuje się największą liczbę urodzeń wśród nastolatek.

5. Jakie są główne przyczyny nastoletnich ciąż?

Kilka najważniejszych przyczyn: Ubóstwo rodziny Wczesne małżeństwo Nierówności płci i niski status kobiet Zakazywanie podejmowania decyzji dotyczących seksu i planowania rodziny. Brak informacji o na temat planowania rodziny. WHO zaleca odstęp dwóch lata, między ciążami. Najlepszy czas to trzy lata. Redukuje się wtedy ryzyko dla matki, płodu, a jej dzieci. Jeśli przerwa miedzy ciążami wynosiłby dwa lata, odsetek zgonów dzieci wyniósłby 13% (900.000). W przypadku opóżnienia następnej ciaży o trzy lata, możnaby uniknać jednego na cztery zgony (1,8 mln). Przerwa między ciążami ratuje także życie matek. Te, które zaszły w ciążę mniej niż pięć miesięcy po urodzeniu są 2,5 razy bardziej narażone na śmierć niż matki, które czekają z następnym poczęciem 18 do 24 miesiecy.

• • • • • • • •

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 95


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Gra terenowa o usługach służby zdrowia dla matek (ze strony 57) Zrób tabelę zawierającą 3 kolumny i podpisz je (1)Pytanie (2) Nazwa usługi (3) Lokalizacja. Dodaj więcej kolumn jeżeli chcesz. Upewnij się, że w pierwszej kolumnie znajdą sie najważniejsze pytania:

• Gdzie można uzyskać odpowiedzi na pytania,

dotyczące odżywiania, troszczenia sie o dziecko, związków i zdrowia?

• Gdzie można otrzymać porady, odnośnie planowania rodziny?

• Gdzie można wykonać badania,np. test na HIV? • Gdzie osoby z HIV mogą otrzymać wsparcie i pomoc?

• Gdzie kobiety mogą uzyskać informacje i wsparcie, pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa podczas ciąży i porodu?

• Gdzie ciężarne kobiety mogą zrobić test na HIV

i uzyskać informacje na temat zmniejszenia ryzyka zarażenia dziecka?

• Gdzie można uzyskać informacje na temat zdrowego żywienia i dbania o siebie?

• Gdzie lmożna uzyskać wsparcie i informacje na temat dbania o zdrowie psychiczne, np. jak maja poradzić sobie z stresem lub chorobami umysłowymi.

96

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Odkrywcy płci (ze strony 59) 1. Kiedy byłaś/eś młodsza/y, jak ludzie wyobrażali sobie "idelna kobietę" i "idealnego mężczyznę"? Czego wymagało sie od kobiet, a czego od mężczyzn? Jak powinni myśleć, zachowywać się i czuć? 2. Czego oczekiwano od kobiet i mężczyzn w kwestiach intymności i rodzicielstwa? 3. Czy od dziewczynek/kobiet oczekuje się aby wyszły za mąż? Jesli tak,

• w jakim wieku najczęściej? • kto podejmuje decyzje o tym kiedy i za kogo dziewczynka/kobieta mają wyjść za mąż?

• jaka jest ich rola w podejmowaniu tej decyzji? 4. Czy oczekuje sie od dziewczynek/kobiet, że urodzą dziecko? Jeżeli tak

• w jakim wieku są najczęściej kiedy rodzą swoje pierwsze dziecko?

• kto podejmuje decyzje o tym kiedy i ile będzie dzieci?

• jaka jest rola dziewczynnki/kobiety w podejmowaniu tej decyzji?

• co moze zrobić dziewczynka/kobieta jeżeli chce

odłozyć decyzję o posiadaniu dziecka lub nie chce mieć dziecka?


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Trudna sytuacja — talk show (ze strony 69) Użyj jednego lub kilku scenariuszy. Zdecydujcie, kto będzie odgrywał daną postać. Przeczytajcie na głos scenariusz i odegrajcie scenkę.

Scenariusze Miriam i Victor spotykają się. Gdy nie spędzają czasu razem, Victor bez przerwy pisze i dzwoni do Miriam. Wypytuje gdzie jest, z kim i co robi.

Isaac i Marvellous są małżeństwem. Isaac chce się kochać. Marvellous jest zmęczona i nie ma na to ochoty. Ben i Nina poznali sie przez swoich przyjaciół. Kolega Bena poiwedział mu, że Nina go lubi i chce się z nim calować. Ben tak na prawde nie chcę ale boi się co pomyślą o nim koledzy, jezeli tego nie zrobi. Marcela niedawno zaczęła spotykać się z Enzo. Chłopak wciąż ja prosi, by wysłała mu swoje seksowne zdjęcie. Annekke bardzo lubi swojego chłopaka, Vishę. Często trzymaja się za ręce, przytulaja i całują. Ostatnio Visha próbował zdjąć z niej ubrania. Ona nie jest jeszcze na to gotowa ale kiedy go powstrzymuje on odpowiada jej: „Kocham Cie i chę być bliżej", „Nie kochasz mnie?" lub "To robia ludzie, którzy sie kochają". Jane mieszka z swoją ciocią. Ostatnio wychodzi na randki z starszym mężczyzną. On zabiera ją na kolacje i kupuje ładne rzeczy. Próbuje ją całować i dotykać. Jane nie wie czy czuje się z tym dobrze, ale mysli że jest mu to winna.

Co należy podkreślić

• Zazdrość • Władza i kontrola • Ograniczania • Dobre izłe sposoby radzenia sobie z zazdrością • Przyzwolenie na seks w małżeństwie lub związku • Prawa • Wpływ stereotypów płci na młodych mężczyzn • Granice i prywatność • Zaufanie • Ryzyka technologii • Manipulacja uczuciami • Granice • Szacunek • Prawa • Związki „coś za coś" • Władza • Przyzwolenie • Prawa

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 97


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Źródła i Linki INNE MATERIAŁY ZWIĄZANE Z MILENIJNYMI CELAMI ROZWOJU ORAZ DNIEM MYŚLI BRATERSKIEJ Różnorodne materiały dotyczące DMB: http://propozycje.zhp.pl/dzien-mysli-braterskiej.html Propozycje WAGGGS związane z MCR: http://propozycje.zhp.pl/files/program/propozycje/inne/GAT%201.pdf Zadania, związane z MCR, które drużyny mogły wykonać przed Jamboree 2011: http://www.jamboree2011.zhp.pl/materialy.html - Be the change! Milenijne Cele Rozwoju Harcerska Książka Kucharska: https://docs.google.com/a/zhp.net.pl/file/d/0B4rIMlUUKURDN296R0ZRSzRFTHc/edit

strony WAGGGS WAGGGS Position Statement on Adolescent Health www.wagggs.org/en/resources/document/view/20133 WAGGGS Position Statement on HIV and AIDS www.wagggs.org/en/resources/document/view/3972 WAGGGS Position on Health Food Choices www.wagggs.org/en/resources/document/view/20135 WAGGGS Position Statement on Human Rights www.wagggs.org/en/resources/document/view/20140 World Thinking Day website, www.worldthinkingday.org A Toolkit on Advocacy www.wagggs.org/en/resources/document/view/3384 MDG +10 Report www.wagggs.org/en/resources/document/view/22188 Global Action Theme Badge Curriculum www.wagggs.org/en/resources/document/view/20082 HIV/AIDS Toolkit available from www.wagggs-shop.org HIV/AIDS Badge Curriculum www.wagggs.org/en/resources/document/view/31

98

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Słowniczek i wyjaśnienia skrótów AIDS

Acquired Immune Deficiency Syndrome – Zespół Nabytego Niedoboru Odporności

CEDAW

Convention on the Elimination of Discrimination against Women – Konwencja nt Likwidacji Dyskryminacji Kobiet

CRC

Convention on the Rights of the Child – Konwencja o Prawach Dziecka

HIV

Human Immunodeficiency Virus - ludzki wirus niedoboru odporności

MDG/ MCR

Millenium Development Goals – Milenijne Cele Rozwoju

PMTCT

Prevention of Mother to Child Transmission – zapobieganie przenoszenia (HIV) z matki na dziecko

UK

United Kingdom – Zjednoczone Królestwo

UN

United Nations – ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych

UNAIDS

Joint United Nations Porgramme on HIV/AIDS – program ONZ do przeciwdziałania HIV/AIDS

UNFPA

United Nations Population Fund – Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych

UNICEF

United Nations children’s Fund – Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci

US

United States – Stany Zjednoczone

WAGGGS

WHO

World Association of Girl Guides and Girl Scouts – Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek World Health Organisation – Światowa Organizacja Zdrowia

"Zasady, według których żyjesz, tworzą świat, w którym żyjesz; jeśli zmienisz te zasady, zmienisz swój świat" Blaine Lee, pisarz

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5 99


Dzień Myśli Braterkiej 2013 MCR 4 i MCR 5

Supporting our work worldwide… The World Association of Girl Guides and Girl Scouts works to ensure that Girl Guides and Girl Scouts everywhere are able to act as agents of change within their communities, finding ways to address issues that are important to them. We believe in empowering girls through a three-step process of belonging, leadership and advocacy. The World Thinking Day Fund is used to help develop the Girl Guiding and Girl Scouting Movement around the world and make this possible. Your donations bring more opportunities to girls through Girl Guiding and Girl Scouting. What you do when you donate to the World Thinking Day Fund is invest in Girl Guiding and Girl Scouting around the world – helping national Associations to develop their non-formal education programme, deliver projects and grow their membership.

TOGETHER WE CAN CHANGE OUR WORLD. You can donate the money you have raised or collected by sending a cheque payable to WAGGGS to the address below or donate online at www.worldthinkingday.org/en/donatenow. For more information contact wtd@wagggsworld.org or call on the number below and ask to speak to a member of the Fund Development team. World Association of Girl Guides and Girl Scouts World Bureau, Olave Centre 12c Lyndhurst Road, London NW3 5PQ, England telephone:+44 (0)20 7794 1181 facsimile: +44 (0)20 7431 3764 e-mail: ourworld@wagggs.org www.wagggs.org

Registered Charity No.306125 in England and Wales © WAGGGS, November 2012

The paper used in this publication is made from recycled fibres or wood from sustainably managed forests

100

Propozycja programowa MCR 4 i MCR 5

Profile for Związek Harcerstwa Polskiego

Dzień Myśli Braterskiej 2013 - Propozycja programowa WAGGGS  

Dzień Myśli Braterskiej 2013 - Propozycja programowa WAGGGS

Dzień Myśli Braterskiej 2013 - Propozycja programowa WAGGGS  

Dzień Myśli Braterskiej 2013 - Propozycja programowa WAGGGS

Profile for zhp_pl
Advertisement