__MAIN_TEXT__

Page 1

STYCZEŃ - MARZEC 2017

NR 1 ROK 53


DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ W WARSZAWIE Delegacje organizacji harcerskich na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego przed wspólnym ogniskiem (Autor powyższej fotografi oraz fotografii na str. 5, 8, 9 i 11 – Krzysztof Sitkowski / KPRP) Okładka Frontowa: DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ W USA Młodzież i instruktorzy harcerscy ze Wschodniego Wybrzeża po Mszy św. w Amerykańskiej Częstochowie. (Autorzy fotografii na okładce i na str. 13, 14, 15 i 33 – B. Krużel, M. Bielska. M. Mościcki).


Życzenia Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego: Wszystkim skrzatom i zuchom, Wędrowniczkom i wędrownikom, Starszyźnie harcerskiej, kapelanom, Starszym harcerzom członkom KPH Składamy życzenia z okazji święta Skautek i skautów w całym świecie. Łącząc się myślą pamiętajmy o czynie, do którego wzywał twrórca skautingu Lord Baden-Powell: jeżeli w tym dniu każdy z nas zrobi coś dobrego dla kogoś innego, to pomyślicie o ile LEPSZY będzie nasz świat! Czuwaj !

Od redakcji Szczególnym wydarzeniem tego roku będzie IX Światowym Zlot ZHP „Szlak Przyszłości” w Kanadzie. Już teraz życzymy organizatorom sukcesu w przeprowadzeniu tej wielkiej imprezy, a młodzieży radości i niezapomnianych przeżyć w tym pięknym kraju. Nie wszyscy mogą w Zlocie uczestniczyć, wszyscy natomiast będziemy przygotowywać się do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości w 1918 r. – według odpowiednich programów i sprawności, o co zadbają Główne Kwatery i specjalna komisja do tego celu powołana. Również ważnym wydarzeniem w przyszłym roku będzie rocznica scalenia polskich organizacji skautowych w jednym Związku Harcerstwa Polskiego na zjeździe połączeniowym w Lublinie. Nasza współpraca z harcerstwem w Polsce jest tu kluczowa. Rok 2017 został ogłoszony przez Sejm RP rokiem kilku postaci historycznych. Są to : Brat Albert (św. Adam Chmielowski – o którym będziemy pisać w następnym Ognisku), Józef Korzeniowski (Joseph Courand), Józef Piłsudski, Honorat Koźmiński, Tadeusz Kościuszko. Senat RP patronem roku ustanowił m.in. gen. Józefa Hallera. Jest więc w czym wybierać i czego wyszukiwać na internecie w przygotowaniach do obozów i innych programów. Wszystkim siostrom skautkom i braciom skautom serdeczne myśli i uścisk (lewej!) dłoni śle. OGNISKO

1


KALENDARZ – ROK 2017 14 – 16 styczeń – opłatek Naczelnictwa oraz spotkanie i obrady z władzami ZHR w Londynie. 19 – 22 luty – Dzień Myśli Braterskiej – uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 23 luty – rocznica śmierci Patrona Harcerstwa bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego. 1 marzec – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych 30 Kwiecień – Dzień Katyński 2 maj – Święto Flagi Polskiej 3 maj – Święto Narodowe 29 lipiec 12 sierpień

Światowy Zlot ZHP „Szlak Przyszłości” w Kanadzie

1 sierpień – 73. rocznica Powstania Warszawskiego 8 września – 300. rocznica Koronacji obrazu MB Częstochowskiej na Jasnej Górze 15 paździ. – 200. Rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki 11 listopada – 99. Rocznica odzyskania Niepodległości Polski 16 – 17 listop. – Konferencja w Radomiu nt. ZHP działającego poza granicami Kraju

2


SŁOWO KAPELANA NA DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ W ROKU 2017

„Idźcie i głoście światu Ewangelię” – to polecenie Pana Jezusa jest hasłem tegorocznego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Aby głosić słowo, trzeba je najpierw usłyszeć, to znaczy przyjąć do swojego życia i pozwolić, by w nas trwało i przemieniało nasze serca. Dać bliźnim słowo Boże może tylko ten, kto sam przyjął to, co wcześniej otrzymał. Przeczytałem niedawno książkę pt.: „ BENEDYKT XVI OSTATNIE ROZMOWY”. Jej autorem jest Peter Seewald, który w prologu pisze: ” Joseph Ratzinger , podobnie jak Karol Wojtyła, doświadczył okrucieństwa systemów ateistycznych. Jako dziecko widział krzyże usuwane ze szkół, a jako siedemnastoletni żołnierz był świadkiem, jak szaleństwo tworzenia ” nowego człowieka” w świecie bez Boga utonęło w morzu terroru i apokaliptycznej zagładzie. „W wierze moich rodziców – mówił – miałem potwierdzenie katolicyzmu jako szańca prawdy i sprawiedliwości przeciwko władztwu ateizmu i kłamstwa uosabianemu przez socjalizm narodowy”. Joseph Ratzinger już w roku 1958 jako młody profesor napisał: „Nazywana chrześcijańską Europa od ponad czterystu lat stała się siedliskiem nowego neopogaństwa rosnącego niepowstrzymanie w sercu Kościoła i grożącego drenażem od wewnątrz”. Tak jak Benedykt XVI bądźmy wdzięczni naszym rodzicom i dobrym wychowawcom za przekaz wiary, który nam dali i za przykład dobrego życia chrześcijańskiego. To oni byli nie tylko nauczycielami, ale świadkami tego co nauczali. Przeżywając kolejny Dzień Myśli Braterskiej w naszej rodzinie harcerskiej i obejmując myślą i sercem tych wszystkich, którzy są z nami zjednoczeni ideą służby Bogu, Ojczyźnie i bliźniemu, pytajmy siebie czy rozwijamy w sobie mocny fundament tej służby. A jest nim wspólnota wiary, która nas łączy w jednym Kościele i dobra nowina Jezusa Chrystusa, Ewangelia. Czy ją poznajemy i czy nią żyjemy na co dzień. Tylko wtedy będziemy mogli skutecznie wypełnić polecenie Chrystusa: „ Idźcie i głoście światu Ewangelię”. Z serdecznym pozdrowieniem harcerskim – Czuwaj! Huddersfield 9.2.2017 r.

ks. hm. Jan Wojczyński TChr Kapelan Okręgu ZHP. W.B

3


Przemówienie Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego hm Roberta Rospędzihowskiego z okazji Dnia Myśli Braterskiej u Prezydenta RP Andrzeja Dudy 22. Lutego 2017 r. Druhu Prezydencie! Pragnę przekazać serdeczne życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej od młodzieży i starszyzny Związku Harcerstwa Polskiego, który działa nieprzerwanie od roku 1910, a od czasu drugiej wojny światowej poza granicami Kraju i jest ideową, organizacyjną kontynuacją polskiego skautingu zapoczątkowanego w 1910 r. przez Andrzeja i Olgę Małkowskich. Jesteśmy jedyną i największą, o zasięgu światowym, organizacją wychowawczą dla polskiej młodzieży i dzieci żyjących poza Polską. Obecnie działamy w Australii, Argentynie, Francji, Irlandii, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Miniony rok był rokiem wzmożonych kontaktów z Krajem i z bratnimi organizacjami harcerskimi w Polsce i na Wschodzie. Wspominamy dzisiaj rocznicę objęcia nas wszystkich Protektoratem Druha Prezydenta i piękną uroczystość złożenia relikwii naszego patrona błogosławionego Wicka w kaplicy prezydenckiej, wręczenie proporców i watrę na dziedzińcu pałacu. W maju otrzymaliśmy z rąk Druha Prezydenta Flagę i towarzyszyliśmy mu razem ze Skautami Europy, Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej i Krajowym ZHP podczas uroczystoki na Monte Cassino. W lipcu, nasze jednostki z Anglii, Irlandii, Francji, Niemiec i Kanady uczestniczyły w światowych Dniach Młodzieży i spotkaniu z Papieżem Franciszkiem w Krakowie, a wędrowniczki z Wielkiej Brytanii miały zaszczyt pełnić służbę porządkową i ratowniczą ramię w ramię z bratnim Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. Na jesieni członek naszej Głównej Kwatery Harcerzy uczestniczył na zaproszenie Krajowego ZHP w kursie kadry kształcącej. Rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów w 2018r, stulecia odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny. Trzyletni program harców, uroczystości służby społecznej ma na celu nie tylko naukę o przeszłości, ale przedewszystkim pracę na rzecz sprawiedliwej przyszłości i miejsca Polski wśród wolnych narodów świata. My, którzy żyjemy poza granicami Polski

4


chcemy przyczyniać się do budowanie dobrego wizerunku Polski i Polaków w środowiskach, w których żyjemy, uczymy się i pracujemy. W tym roku przygotowujemy się do IX Zlotu, który odbędzie się latem w Kanadzie pod nazwą, „Szlak Przyszłości”: Wiemy, że Krajowe i Wschodnie organizacje szykują się do udziału i mamy nadzieję, że będą mogły wysłać liczne reprezentacje i, że młodzi Polacy z całego świata zawiążą serdeczne przyjaźnie trwające całe życie. Druhu Prezydencie! Nazwa zlotu "Szlak Przyszłości" wskazuje kierunek naszej harcerskiej pracy wychowawczej na najbliższe lata; zobowiązuje do kształtowania ludzi, którzy przyczynią się do budowania świata pokoju, sprawiedliwości społecznej i dobrobytu, a w nim Polski, Ojczyzny naszych marzeń, dla której dobra wszyscy pracujemy, pomimo różnych rodowodów i poglądów, Ruch harcerski, oparty na ideach służby i braterstwa musi dać przykład, Ogromnie nam zależy na prawdziwie partnerskiej, braterskiej współpracy i chcemy sami do tak pojmowanej współpracy się przyczynić, wierząc, że pod protektoratem i ze wsparciem Druha Prezydenta będzie ona możliwa. Kończąc pragnę wręczyć Druhowi Prezydentowi zaproszenie na uroczyste otwarcie naszego Zlotu — obecność Druha Prezydenta byłaby dla naszej młodzieży i starszyzny niepowtarzalnym przeżyciem. Czuwaj

Na rozpoczęcie Dnia Myśli Braterskiej Prezydent RP Andrzej Duda rozpala ognisko na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

5


Dzień Myśli Braterskiej i święto bł. ks. Stefana Frelichowskiego – uroczystości w Polsce.

(relacja dhny Małgorzaty Zajączkowskiej)

W KATEDRZE POLOWEJ W WARSZAWIE Miałam to szczęście, że mogłam w tym roku uczestniczyć w uroczystościach związanych z osobą patrona harcerstwa polskiego błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, Wicka. 23 lutego przypada rocznica jego śmierci w obozie koncentracyjnym Dachau i jest dniem wspomnienia liturgicznego, natomiast 22 lutego skauting na całym świecie obchodzi Dzień Myśli Braterskiej. Obie te daty są w Polsce uroczyście obchodzone. 19 lutego w Warszawie w Katedrze wojska Polskiego odbyła się uroczystość nadania odznaczenia Militio pro Christo przewodniczącemu związku weteranów AK profesorowi Leszkowi Żurkowskiemu. Odznaczenie to obejmowało także jego zonę, harcerkę z AK. Następnie odbyła się Msza święta koncelebrowana przez kapelanów wojskowych i harcerskich, łącznie z naszym kapelanem naczelnym ks. hm Stanisławem Świerczyńskim i pod przewodnictwem biskupa Józefa Guzdka. Msza święta odprawiana była w intencji AK, które tego dnia obchodziło 75 rocznicę nadania nazwy Armia Krajowa. Była więc oprawa wojskowa, sztandary wojskowe i harcerskie. Ks. biskup w pięknym kazaniu nawiązał do służby harcerskiej w oddziałach Armii Krajowej i służby drugiemu człowiekowi, której nauczył się w harcerstwie bł. Stefan i wprowadzał w życie z tak wielkim oddaniem w Dachau. Następnie wszyscy przeszli na plac Piłsudskiego gdzie wieńce złożyli przedstawiciele rządu i różnych organizacji. Harcerstwo działające poza granicami kraju reprezentował druh hm Franek Pepliński, który składał wieniec wraz z przewodniczącymi organizacji harcerskich.

W PAŁACU PREZYDENCKIM 22 lutego odbyło się tradycyjne już spotkanie harcerskie w Pałacu Prezydenckim. Pan Prezydent Andrzej Duda, instruktor harcerski, zaprosił młodzież i starszyznę harcerską, aby podkreślić, że objął patronat nad wszystkimi organizacjami harcerskimi. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kaplicy pałacowej, również odprawioną przez biskupa Guzdka razem z kapelanami harcerskimi. Był tam także nasz kapelan ks Stanisław. Ks. biskup wygłosił kazanie, tym razem szczególnie kierując je do młodzieży, zachęcając

6


ich do posłuchania papieża Franciszka, który podczas Światowych Dni Młodzieży radził młodym, aby zejść z kanapy, założyć buty do marszu i ruszyć do czynu. Ks. biskup podkreślał, że nie chodzi o to, aby żyć wygodnie, ale godnie, i że harcerstwo jest drogą, która uczy właśnie godnego życia. Bł. Wicek takiego godnego życia nauczył się w harcerstwie i nauczył się służby bliźniemu. Był najpierw harcerzem, a dopiero później kapłanem i tą umiejętność służby zdobytą w harcerstwie i wprowadzał w życie, aż do męczeńskiej śmierci w obozie koncentracyjnym. Jeśli nasz patron jest dla młodzieży zbyt odległym wzorcem ks. biskup przypomniał służbę drugiemu człowiekowi zabitej w Boliwii dwa tygodnie temu woluntariuszki ŚDM, Helenki Kmieć. Młodzież może w niej mieć wzór na dzisiejsze czasy, bo właśnie teraz żyła i służyła innym, czy to w Polsce, podczas ŚDM czy w Boliwii… Po Mszy św. wszyscy przeszli do sali i na wielkim ekranie mogli obserwować rozpalanie ogniska, mimo gęstego deszczu, na dziedzińcu pałacowym przez samego Prezydenta w towarzystwie przewodniczących organizacji harcerskich, włącznie z naszym hm Robertem Rospędzihowskim. Ognisko to paliło się podczas całego wieczoru i strażnicy ognia mieli trudne zadanie dbać o nie w takiej ulewie. A my w sali mogliśmy sucho siedzieć i słuchać prezentacji nowo mianowanych harcmistrzów ze wszystkich harcerskich organizacji. Każdy z nich w inny, ciekawy sposób przedstawił swoją drogę do pełni instruktora harcerskiego, czy to poprzez obrazy rzucane na ekran czy przez rekwizyty. Te prezentacje były ciekawe także dlatego, że pokazały, jak różnorodnie można przedstawić pracę i obowiązki instruktora. Hm Robert Rospędzihowski przemówił w imieniu harcmistrzów mianowanych w ostatnim roku poza Polską. Przypomniał, że jesteśmy organizacją harcerską działającą od samego początku, nieprzerwanie ponad 100 lat i zaprosił Prezydenta na nasz światowy zlot tego lata w Kanadzie. Prezydent dziękował nowo mianowanym harcmistrzom ciesząc się, że stopień ten otrzymali właśnie w roku, w którym on objął patronat nad harcerstwem i przypominając, że on sam jest harcerzem, bo nawet nie pełniąc harcerskiej funkcji harcerzem pozostaje się na zawsze. Wszyscy nowi instruktorzy otrzymali od Prezydenta specjalną odznakę. Po oficjalnej części był obfity poczęstunek i okazja do zdjęć z Prezydentem. Pan Prezydent, uśmiechnięty pozwalał młodym na bardzo wiele zdjęć, rozmawiał i najwyraźniej był w swoim żywiole. Ale cóż dziwnego, on też był instruktorem harcerskim! Mieliśmy także okazję do rozmów między sobą. Na zakończenie uroczystości wszyscy byli zaproszeni na dziedziniec rezydencji prezydenckiej do ogniska, które dalej się paliło. Na szczęście przestał padać deszcz. Utworzyliśmy wielki krąg i Prezydent ‘puścił iskrę’ , która obiegła dookoła placu i do niego wróciła z pożegnalnym Czuwaj!

7


W Dzień Myśli Braterskiej na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Prezydent RP Andrzej Duda przemawia przy rozpalonym ognisku, w obecności przewodniczących organizacji harcerskich. Na sali Pałacu Prezydenckiego – spotkanie wszystkich organizacji harcerskich

8


Hm Robert Rospędzihowski Przewodniczący ZHP otrzymuję odznaki dla nowomianowanych harcmistrzów naszej organizacji Przed Pałacem Prezydenckim wielki krąg na pożegnanie Dnia Myśli Braterskiej

9


W TORUNIU 23 lutego byłam w Toruniu w dniu wspomnienia liturgicznego naszego patrona. Bł. Stefan zmarł w Dachau 23 lutego 1945r., dwa miesiące przed wyzwoleniem obozu. Dzień ten jest jego świętem i w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Bożej i bł Frelichowskiego odbyła się uroczysta Msza św. z udziałem dwóch biskupów, Andrzeja Suskiego i Józefa Szamackiego oraz około 40 księży, kapelanów harcerskich i diecezjalnych. Ks. biskup Suski z okazji swojego 50-lecia kapłaństwa ufundował dla tej bazyliki nowy piękny relikwiarz, który po Mszy św. został umieszczony w kaplicy Błogosławionego. W kazaniu ks. biskup Szamacki przypomniał służbę bł . Frelichowskiego w tej parafii, a szczególnie jego troskę o dzieci i młodzież i jego radosne duszpasterzowanie, czy to w kościele, czy na boisku. Odmówiliśmy piękną litanię do Błogosławionego, modląc się w intencji trzech nieuleczalnie chorych osób i z prośba o cud, który umożliwiłby kanonizację, na którą harcerstwo i Toruń czeka. Po Mszy św. wszyscy udali się do Dworu Artusa na koncert harcerskiej artystycznej drużyny i gromady z Grudziądza. Dyrektor szkoły im Stefana Wincentego Frelichowskiego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, przy której także funkcjonuje harcerstwo, opowiedziała jak nasz patron ich prowadzi i jak pomaga na trudnych ścieżkach ich życia. Podziękowała miastu za autobus, który szkoła właśnie otrzymała. Szkoła istniała przed wojną i wtedy już zbierano na specjalny autobus tak bardzo potrzebny do wożenia niepełnosprawnych. Niestety wojna przeszkodziła i dopiero teraz mają nowego przystosowanego do ich potrzeb Mercedesa. Następnie wojewoda, burmistrzowie Torunia I Chełmży (miasta urodzenia bł. Wicka) opowiadali różne szczegóły z życia bł. Wicka. Burmistrz wspominał swojego ojca, który był szkolnym kolegą naszego patrona, razem z nim zdawał maturę i pamiętał go, jako kolegę pełnego radości życia i zdziwienie kolegów jego decyzją pójścia na drogę kapłaństwa. Wieczór zakończył się ogromną ilością pączków, bo był to tłusty czwartek. W sobotę w toruńskiej sali koncertowej odbyła się gala ZHP z wręczaniem nagród instruktorom harcerskim z całego kraju, wybranym w plebiscytach za zasługi w różnych dziedzinach zaangażowania w pracy harcerskiej. Między każdą prezentacją przygotowane były bardzo ciekawie małe pokazy, w harcerskim stylu, każdy inny i w inny sposób pokazany. Cała uroczystość była starannie opracowana i wykonana i zakończyła się wspaniałym poczęstunkiem, i możliwością radosnych spotkań. Ostatnim punktem mego pobytu w Polsce była obecność na Mszy świętej patronalnej, odpustowej w parafii pod wezwaniem bł Frelichowskiego, w której

10


dobiega końca budowa pięknego nowego kościoła. Główny element architektoniczny tej świątyni jest stworzony w oparciu o ołtarz papieski z uroczystości beatyfikacyjnej ks. Frelichowskiego. Wystrój artystyczny podkreśla jego męczeńską śmierć w Dachau. Na podłodze kaplicy poświęconej Patronowi odtworzony jest plan obozu z zaznaczonymi numerami baraków, w których przebywał i umarł. Małgorzata Zajączkowska hm

Na spotkaniu z Prezydentem RP w Dzień Myśli Braterskiej, z prawej: hm Robert Rospędzihowski z lewej: hm Małgorzata Zajączkowska

11


„Bo

wszyscy w harcerstwie to jedna rodzina”

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ W USA

Co roku wszystkie Harcerki, Skautki, Girl Guides i Explorers na całym świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej – World Thinking Day, 22-go lutego, w dniu urodzin założyciela Skautingu. Lorda Baden Powell’a i jego małżonki Lady Barden Powell. Z tej okazji rokrocznie hufiec harcerek „Podhale” zaprasza hufiec harcerzy „Warmia” na uroczyste spotkanie w najbliższą niedzielę tej daty. Co roku odbywają się w innym zakątku hufca. W tym roku kolej padła na szczep ”Dunajec”. Jednostki harcerskie w Filadelfii, są tak blisko Amerykańskiej Częstochowy, że hufce skorzystały z zaproszenia Ojców Paulinów. Uczestnicy z 6-ciu stanów Wschodniego Wybrzeża po raz pierwszy zebrali się w stolicy duchowej Polonii, by świętować Dzień Myśli, chociaż już nie raz tu bywali na biwakach, koloniach, kursach, obozach, a nawet raz na Zlocie. Druhna Hm. Aleksandra Mańkowska, Naczelniczka Harcerek z Londynu przesłała nam pozdrowienia. Oto wyjątek: „Jeżeli Dzień Myśli Braterskiej ma dla nas znaczenie, to niech się nie kończy na tym, że mówimy ‘wszyscy w harcerstwie to jedna rodzina’, ale pokażmy to swoim przykładem. Szanujmy tych, którzy nie dzielą naszych poglądów i nie czekajmy na kryzys, aby pokazać troskę wobec swoich najbliższych przyjaciół. Łączymy się dziś węzłem przyjaźni i życzliwości z całą naszą rodziną harcerską i skautową. Ale postarajmy się także wprowadzić nasze myśli siostrzane i braterskie w czyn dzisiaj, i w każdy dzień. Czuwaj! ” Hasłem tegorocznego Dnia Myśli było: >> hufce „Podhale” i „Warmia” strażnikami pamięci narodowej w Amerykańskiej Częstochowie”. << Dzięń był bardzo bogaty: raport, Msza Św. którą celebrował kapelan chorągwi harcerzy hm. Bartłomiej Marciniak, posiłek zorganizowany przez Koło Przyjaciół Harcerstwa z Filadelfii, gry terenowe dla młodzieży, podczas których szukali pamiątek narodowych w Sanktuarium, konkurs na najpiękniej na

12


zbiórkach w jednostkach wykonaną koronę Matki Boskiej Częstochowskiej z naturalnych tworzyw /z okazji 300 lecia koronowania Matki Boskiej Królowej Polski/, spotkanie grona instruktorek, oraz wesoły kominek. Młodzież czeka już od, akcji letniej na wspólny śpiew i zabawy, a w tym roku nawet była świadkami zaprosin harcerki z jednego stanu przez harcerza z innego stanu na studniówkę – Prom. Pan Grzegorz Tymiński wygłosił gawędę o bohaterce Żołnierzy Niezłomnych „Ince” – Danucie Siedzikównej. Przybliżył młodzieży harcerskiej jej walkę pytając ilu z nich ma 15 lat, bo wtedy Inka wstąpiła do Armii Krajowej, a ilu ma 18 lat, bo wtedy została rozstrzelana. Błogosławieństwem Kapelana na drogę i dalsze działanie w swoich ośrodkach zakończył się ten pamiętny dzień. Czuwaj! Maria Bielska, hm.

Poczty sztandarowe podczas uroczystej Mszy św. w Amerykańskiej Częstochowie

13


DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ W AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWIE Harcerki na kominku

14


Harcerki i harcerze na zajęciach w terenie, z tyłu pierwsza kaplica Sanktuarium M B Częstochowskiej Zakończenie dnia - „idzie noc”

15


Dzień Myśli Braterskiej w Martinez Jest taka grupa ludzi, która teorię wychowania dzieci i młodzieży wprowadza dobrze wypróbowanym od wielu lat sposobem, w czyn. Znana jest ona na całym świecie pod nazwą skautingu. Raz w roku w dniu urodzin twórcy tej metody pedagogicznej, Lorda Roberta Baden Powella i jego żony Olave, czyli 22 lutego – skauci z całego świata celebrują swoje święto. Nie zawsze da się to radę uczynić dokładnie w ten dzień; obchody przenoszone są więc często na najbliższy możliwy termin. W niedzielę 26 lutego 2017 roku w kaplicy Matki Boskiej Patronki Emigrantów w kalifornijskim Martinez zebrała się skautowa, rodzima brać harcerska z ośrodków San Jose i Martinez - ZHP działającego poza granicami kraju by celebrować nasze znane po nazwą - Dzień Myśli Braterskiej, święto. A ono zaczęło się tak… O godzinie 10:30 rano do kaplicy ośrodka polonijnego East Bay Polish American Association - poprzedzony sztandarami hufców Kraków i Mazowsze i harcerskim orszakiem - wkroczył o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP i diakon Vitalij Vosmolovski, SJ by mszą rozpocząć słoneczny i chłodny nieco, ale jakże uroczysty dzień. Harcerskie mundury wypełniły szczelnie pomieszczenie. Pośród innych była nasza liderka hm. Krystyna Chciuk, komendant chorągwi harcerzy w Stanach Zjednoczonych – hm. Zbigniew Pisański, hufcowi: hm. Ania Pisańska i hm. Patrycjusz Grobelny oraz grono instruktorskie i duża liczba polskich dzieci i młodzieży. To właśnie ta młodzież uświetniła mszę czytając przygotowane przez hm. Iwonę Urbaniak modlitwy wiernych, Ewangelię, pomagając przy liturgii, czy choćby zbierając datki na tacę. Wspaniały kaznodzieja – Ojciec Tomasz uraczył nas kolejnym ze swych niezwykłych kazań. Na zakończenie, administrator, diakon Witold Cichoń złożył wszystkim przybyłym życzenia a także przeczytał ogłoszenia. Jeszcze tylko recytacja wiersza, krótkie podziękowanie Druha Zbyszka i po wyprowadzeniu sztandarów udali się wszyscy do salki obok by skosztować nęcący zapachem posiłek. Było koło południa, gdy zwarta harcerska grupa wyruszyła do pobliskiego parku na drugą, bardziej ruchową i zabawową część dnia zwaną w naszym języku “biegiem”; nie , nie on wymaga biegania samego w sobie, ale przyjęta dawno temu nazwa to – nazwa. Harcerstwo oprócz przenoszonych traydycji, uczy nowości, ale wraca do obcowania z przyrodą i obcowania z innymi, służby Bogu i Polsce. Uczy patriotyzmu i miłości. To także

16


wielka, uśmiechnięta gra. Nie ma w ogromnej harcerskiej rodzinie ponurych, nie ma osamotnionych, nie ma znudzonych. To właśnie tej niedzieli, wśród pięknej i zielonej przyrody, tam w zielonym, kalifornijskim parku pośród “stacji” podzielone na grupy dzieci - strzelały z łuku, uczyły się wiązać węzły, na stacji I-pomocy kleić “torby bądź gotów”, budować ognisko, przypominały sobie historię i robiły wiele innych rzeczy, by na koniec, po wyczerpującym dniu posilić się słodkimi ciastkami. Wszystkie zmęczone, wszystkie uśmiechnięte. Jeszcze na zakończenie harcerski krąg, pieśń – “Idzie noc” i w chłodnawe już popołudnie rozjechali się wszyscy napełnieni wspomnieniami dnia i planami na przyszłość, do domów. Dzięń Myśli Braterskiej 2017 roku jak i inne zapisał się złotymi zgłoskami na kartach kalifornijskiej Polonii. CZUWAJ! spisał dla was Ryszard Urbaniak, hm

W kaplicy Matki Boskiej Patronki Emigrantów

17


NRH Następna międzyzjazdowa Naczelna Rada Harcerska planowana jest w dwóch sesjach: 

1 sesja telekomunikacyjna 11 marca 2017 r. (z centralą w Domu Harcerskim), w czasie której załatwiane będą sprawy formalne – głównie międzyzjazdowe sprawozdania władz naczelnych,

2 sesja jednodniowa po Adastrze w kwietniu 2018 r. w Amerykańskiej Częstochowie, na której omawiane będą sprawy wymagające głębszej dyskusji „na żywo”, jak koedukacja, starsze harcerstwo, regulamin OPH oraz przegląd wniosków na Zjazd Ogólny.

ADASTRA Następna konferencja instruktorska planowana jest 20-22 kwietnia 2018r. w St. Zjednoczonych w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown.

KOMISJA STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI Została powołana specjalna komisja do opracowania obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości pokrywających okres walk o niepodległość w latach 1918 do 1921. Przewodniczącą jest hm. Teresa Ciecierska. Komisja będzie współpracować z ZHR i jego przewodniczącym hm Grzegorzem Nowikiem, który jednocześnie jest kierownikiem działu historii i badań naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, gdzie w 1918 r. ma powstać nowy gmach Muzeum (patrz gawęda, hm. Grzegorza Nowika, Ognisko NR 4/2016 str. 15 – 19) Wstępne rozmowy miały miejsce w czasie wizyty władz naczelnych ZHR w Londynie w styczniu.

ŚWIATOWY ZLOT „SZLAK PRZYSZŁOŚCI” 29 lipiec – 12 sierpień 2017 TARAMACOUTA SCOUTS RESERV, KANADA Komendantka całości dhna Krystyna Reitmeier podaje, że prace przygotowawcze „idą pełną parą”. Koszty udziału w Zlocie i dojazdów są niestety wysokie i to wpływa na ilość zgłoszeń. Z Kanady zgłosiło się 470 uczestników, z W. Brytanii 250. Wysłane są zaproszenia do organizacji harcerskich w Kraju i na Wschodzie oraz do honorowych gości. Komenda Zlotu informuje, że dla instruktorek i instruktorów, którzy nie mogą pełnić funkcji w

18


komendach obozów organizowane są osobne obozy z odpowiednim programem. Program wędrowniczy został już szczegółowo opracowany. Dla przykładu ekipa techniczna szkoli m.in. operatorów piły łańcuchowej. Jesteśmy pewni, że wszystko zostanie „zapięte na ostatni guzik” w odpowiednim czasie, życzymy powodzenia i wspaniałego Zlotu!

OPŁATEK NACZELNICTWA 16 stycznia w Domu Harcerskim na Beavor Lane nasz tradycyjny opłatek rozpoczął się Mszą św. celebrowaną przez kapelanów harcerskich. Homilię wygłosił Naczelny Kapelan ks. hm. Stanisław Świerczyński. Wśród zaproszonych gości były władze naczelne ZHR : dh Przewodniczący hm. Grzegorz Nowik ( który w czasie kominka wygłosił ciekawą gawędę), Sekretarz Generalny hm. Wiesław Turzański i Naczelny Kapelan ZHR. Hm Grzegorz Nowik Przewodniczący ZHR wygłasza gawędę w czasie Kominka, obok Naczelny Kapelan ks. hm. Stanisław Świerczyński i z prawej Sekr. Gen. hm. Anna Świdlicka.

19


STANICA HARCERSKA ST. BRIAVELS Budowa stanicy postępuje. W styczniu 2017 r. pierwszy etap prac został zakończony. Obecnie rozpoczeły się prace nad fundamentami nowego domu stanicy. Sytuacja w lutym b. r. była jak następuje.: Etap I – przeróbka „kancelarii” na dom dla stróża – zrobione, zapłacone Etap II – budowa nowego domu na stanicy St. Briavels - rozpoczęta Etap IIa – przygotowanie terenu na nowy dom mieszkalny, położenie fundamentów i ram – praca rozpoczęta Etap IIb – wybudowanie szczelnej zewnętrznej skorupy domu Etap Ilc – wewnętrzne wykończenie i umeblowanie domu Etap III – remont obecnego domu stanicy Etap IIIa - remont strukturalny istniejącego domu stanicy Etap IIIb – wykończenie wewnętrzne istniejącego domu Na Fundusz Stanicy St Briavels zebraliśmy £770,000. To ponad 42% całość sumy potrzebnej do wykończenia całego projektu, którego koszt szacujemy na £1,8m. DZIĘKUJEMY NASZYM OFIARODAWCOM, I PROSIMY WSZYSTKICH O DALSZE WSPARCIE.    

20

Dotacje można złożyć na konto St Briavels Fund, sort code: 30 98 28, account no: 28643268 Dotacja z podpisem Gift Aid dodaje 25p do każdego £1 zwrotem podatku http://www.stanicastbriavels.uk/pl/ - tu znajdziesz informacje o całym projekcie, i formularz Gift Aid Można wesprzeć inicjatywę „Cegiełki na Stanicę” – https://mydonate.bt.com/fudraisers/bricksforbriavels Robiąc internetowo zakupy przez Easyfundraising – ponad 2,000 różnych dobrze znanych sklepów wspierają organizacje charytatywne, przekazując procent swojego zarobku na dobre cele – zapisz się przez Easyfundraising pod naszym celem Polish Scout House St Briavels http://www.easyfundraising.org.uk Odnajdziesz nas też na facebook’u https://www.facebook.com/Stanica-Harcerska-St-Briavels860770534007466/


WIZJA ARCHITEKTÃ&#x201C;W

STAN BUDOWY 10 LUTEGO 2017

Fot.14

21


75 - LECIE ARMII KRAJOWEJ 14 go lutego 2017r. w Polsce obchodzono 75 lecie powstania Armii Krajowej, tej niezwykłej Armii i największego ruchu oporu w okupowanej Europie w czasie 2-giej wojny światowej. Podziemny ruch oporu tworzył się od samego początku najazdu niemieckiego i sowieckiego na Polskę. Zawiązywała się konspiracja wojskowa, powstawało szereg różnych organizacji. Scalenia tych organizacji w jeden Związek Walki Zbrojnej dokonał Komendant Główny na Kraj gen. Stefan Rowecki ps. „Grot”, były legionista, człowiek wielkiej odwagi i charakteru. Jego zasługą było tworzenie od podstaw wojska podziemnego w kraju w warunkach konspiracyjnych, niezwykle trudnych w obliczu terroru i represji przy stałej obecności policji niemieckiej, Gestapo i NKWD. W uznaniu dla tych zasług Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysław Sikorski mianował gen. „Grota” dowódcą Armii Krajowej powołanej na miejsce ZWZ 14 lutego 1942 r. Inną wybitną postacią władz podziemnych był płk. August Emil Fieldorf ps. „Nil”, pierwszy emisariusz Naczelnego Wodza i rządu RP w Londynie, szef Kierownictwa Komendy Głównej AK oraz Komendy Dywersji tzw. „Kedywu”. Armia Krajowa w początkowym okresie miała ok. 180 000 członków, a przy końcu wojny liczyła ich ok. 380 000, w tym ok. 10 000 oficerów. Była to armia ochotnicza, obejmująca różne kategorie społeczeństwa, armia o charakterze ideowo –społeczno – wojskowym, wychowująca swych członków na najwyższym poziomie etycznym. Każdy z członków zobowiązany był złożyć przysięgę wierności Ojczyźnie „aż do ofiary mego życia”. Harcerskie Szare Szeregi i Bądź Gotów jako organizacje młodzieżowe działały niezależnie, ale współpracowały z AK, szczególnie w wypadku szkolenia starszej młodzieży i wspólnych akcji. 30 lipca 1943 r. gen. Stefan Rowecki „Grot” został aresztowany, następnie więziony i stracony przez Niemców. Nowym Komendantem i Kierownikiem walk podziemnych mianowany został gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór”. Był nim aż do upadku Powstania Warszawskiego, kiedy to został wzięty do niewoli. Po upadku Powstania dowództwo AK przejął gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, który w 1945r. wydał rozkaz rozwiązujący Armię Krajową. 75 rocznica Armii Krajowej została uczczona w całej Polsce. W Warszawie harcerstwo zainicjowało akcję „światełko dla żołnierzy AK”. Zapalono je w 150 miejscach upamiętniających walki i czyny Armii Krajowej. oprac. Barbara Bienias hm

22


„WSTĘGA PAMIĘCI” POD WAWELEM” W Krakowie u stóp Wawelu na Bulwarze Czerwińskim stanie pomnik – memoriał ku czci Armii Krajowej i chwale polskich walk o niepodległość. Pomnik jest inicjatywą Światowego Związku Żołnierzy AK. Projekt pomnika jest nietypowy – przedstawia zarys granic Polski międzywojennej (1920 – 1939r.) ze zbudowaną na nim wijącą się ścianą – symbol wzrastającej siły oporu. Stąd nazwa: „wstęga pamięci”. Wewnątrz tej wstęgi umieszczona będzie rzeźba przedstawiającą młodych Polaków wychodzących z podziemia. Projekt na pomnik i rozwiązanie parkowe wygrał drogą konkursu Polak Alexander Smaga z zespołem, młody architekt z Wiednia. Dary na Fundację Wstęga Pamięci można przekazywać na konto. Raiffeisen Bank Polska IBAN: PL5917500012000000003362773 SWIFT: RCBWPLPW

23


24


LISTY I ŻYCZENIA KOMENDANTKA CHORĄGWI HARCEREK we FRANCJI pisze: W Dniu Myśli Braterskiej ślę harcerskie pozdrowienia w różne strony świata do harcerzy i skautów. Ten dzień niech będzie oznaczony węzłem przyjaźni w naszych harcerskich i zuchowy kręgach. Niech te pozytywne myśli zawędrują dzisiaj do harcerskich Przyjaciół wszędzie tam gdzie istnieje harcerstwo i skauting. Dhna hm. Helena KARABASZ w imieniu Kręgu Seniorek z Bydgoszczy pisze: W Dniu Myśli Braterskiej polskie harcerstwo w kraju i poza jego granicami nawiązuje duchową łączność, jest to okazjia, aby zadumać się i wrócić pamięcią do tych ogniskich harcerskich, przy których siedziałyśmy z naszymi przyjaciółmi, a żar tych ognisk rozgrzewał nasze serca. Nasze harcerskie świętowanie jest związane z Patronem Harcerstwa Polskiego bł. ks. phm. Stefanem Wincentym Frelichowskim. 23 lutego w kolejną rocznicę śmierci będzimy w Toruniu na uroczystej harcerskiej Mszy św. w kościele NMP, a następnie udamy się do Dworu Artusa gdzie odbędzie się uroczystoć poświęcona naszemu Patronowi.

NA WIECZNĄ WARTĘ Hm. BARBARA KOBUS zm. 18 czerwca 2016 w Chicago

Wspomnienie Urodziła się w Warszawie w roku 1927. Miała lat 12 gdy wybuchła druga wojna światowa. Jak wiele z jej pokolenia była osobą, której reszta życia była naznaczona tym doświadczeniem. W czasie wojny, wraz z bratem i siostrą zostali sierotami. W czasie okupacji ukończyła polską konspiracyjną szkolę dla wychowawczyń przedszkoli i tu był początek jej długoletniej wielkiej miłości do pracy z dziećmi. Przeżyła Powstanie Warszawskie, po którym została wywieziona do obozu pracy w Westfalii w Niemczech, a po zakończeniu wojny przebywała w obozie dla uchodźców wojennych, bo wraz z resztą rodziny postanowiła nie wracać do Polski, w której rządził reżym komunistyczny.

25


Po przybyciu w roku 1950, do stanu Północnej Dakoty w USA przez rok pracowała w katolickim szpitalu, który sponsorował jej przyjazd, ale któremu musiała spłacić koszt podroży. Do Chicago przyjechała w roku 1951 i tu zaczęła się jej przygoda harcerska. Poznała druhostwo Misków, którzy wciągnęli ją do nowopowstałego Kręgu Starszoharcerskiego „Orłów Kresowych". Była dozgonnym członkiem kręgu i przez wiele lat jego skarbnikiem. Nowo powstałe harcerstwo w Chicago było dla niej źródłem wielu radości. Ówczesna hufcowa „Tatr", hm. Pelagia Bazylewska, wciągnęła ją do pracy z zuchami. Prowadziła najpierw gromadę zuchów dziewczynek „Kłosy Polskie"; od roku 1963 w hufcu męskim „Warta" prowadziła gromadę zuchową chłopców, „Dzielnych Kosynierów", a potem koedukacyjną gromadę „Zuchy znad Wisły". Coroczne wakacje poświęcała na prace w kierownictwie kolonii zuchowych. Była też czynna w latach 80-tych przy gromadzie skrzatów prowadzonej przez śp. druha Konstantego Siemaszko. Należała też do zastępu instruktorek „Pasieka" i w pewnym okresie była jego skarbniczką. Była odważna, ale też spokojna, miła i uczynna… dobrze było z nią pracować i mieć ją w swym gronie przyjaciół. Z zawodu była laborantką w uniwersyteckim szpitalu Rush. Druhna Basia była też wielce utalentowana artystycznie. Przez lata była członkiem zespołu, który corocznie robił nowe ozdoby na doroczną polską choinkę w Chicagowskim Muzeum Wiedzy i Przemysłu. Była też mistrzem prac dziewiarskich. Jej szydełkowane lub robione na drutach kreacje były poszukiwane przez znawców dobrego towaru i często pojawiały się w zbiorach do wygrania na loterii na harcerskich imprezach. Niemowlęta i dzieci przyjaciół były obdarowywane ręcznie szydełkowanymi sweterkami, czapeczkami i kocykami. Po śmierci swego brata Zbyszka, z którym przez lata dzieliła dom, przeprowadziła się do St. Joseph Village w Chicago, w starej, znajomej sobie okolicy. Zamieszkała w sekcji „assisted living", gdzie miała swoje małe pokoiki, zastawione fotografiami rodzinnymi i masą zuchowych wspomnień. Cieszyła się bardzo, gdy byłe jej zuchy pisywały do niej. Obsada St. Joseph była zdumiona, że ma ona tyle odwiedzających ją osób. Byli to przeważnie jej przyjaciele harcerscy. Niestety nadszedł czas, gdy musiała się przenieść do tzw. „skilled care". W imieniu Zastępu Instruktorek i jako jedna z jej długoletnich harcerskich wielbicielek odwiedzałam ją też. Ostatni raz było to w maju br. Przyniosłam jej bzy z mego ogródka. Nie reagowała już na moją obecność. I znów spotykam się z druhną Basią dzisiaj, ażeby być częścią jej pożegnania. Dobry Bóg powołał ją do siebie, po latach wiernej jej służby Jemu, Polsce i Bliźnim, a szczególnie tym setkom, tysiącom dzieci, którym harcersko matkowała przez dekady. Wiem, że tam dokąd odeszła czeka na nią wiele osób radośnie ją witających . A my, żegnając ją naszym Czuwaj, zostajemy jeszcze tutaj na ziemi z ciepłymi wspomnieniami o jej życiu miedzy nami. Hm. Lusia Bucka, Zastępowa „Pasieki”

26


NA WIECZNĄ WARTĘ DROGIEJ DRUHNIE HARCMISTRZYNI MARYSI SZCZEPANEK byłej Komendantce Chorągwi Harcerek we Francji serdeczne wyrazy współczucia z modlitwą z powodu śmierci Męża oraz 18-letniego Wnuka Sebastiana Składają czytelnicy i redakcja Ogniska. JAN (JUAN) MANUEL SPEERLI z Argentyny 21 letni przyboczny 6 KDH, członek komendy obozowej w stopniu ćwika, zmarł nagle 13 stycznia 2017 r. podczas obozu wędrownego w ramach akcji letniej. Na ręce przewodniczącego Zarządu Okręgu Argentyna dha hm Andrzeja Wojno składany braterskie wyrazy głębokiego smutku i współczucia dla Rodziny dha Jana, oraz dla komendy obozowej i młodzieży harcerskiej, która straciła kolegę i przyjaciela. Cześć Ich pamięci HM. FRANCISZEK HERZOG zm. 3 lutego 2017 w USA. W piątek, 3 lutego, w Hebron, CT, w wieku 86 lat zmarł harcmistrz Franciszek Herzog. Był jednym z dzieci, którym podczas II wojny światowej schronienia udzielił indyjski maharadża Jam Saheb Digvijaysinghji. "Smutek i pustka po jego odejściu wypełnia duma z tego, co po sobie pozostawił. Jako wieloletni hufcowy Hufca Warta, przewodniczący zarządu okręgu, a w szczególności jako zuchmistrz zapisał się złotymi zgłoskami na kartach historii harcerstwa na Wschodnim Wybrzeżu i w całych Stanach Zjednoczonych" – napisał w specjalnym liście hm. Zbigniew Pisański, komendant Chorągwi Harcerzy w Stanach Zjednoczonych. Uroczystości pogrzebowe zmarłego hm. Franciszka Herzoga odbyły się w poniedziałek i wtorek, 6 i 7 lutego. Wystawienie trumny miało miejsce w Mulryan Funeral Home w Glastonbury, CT, a msza żałobna została odprawiona w Church of the Holy Family w Hebron, CT.

27


Ostatni pokłon złożyło mu wielu harcerzy i harcerek działających w Stanach Zjednoczonych oraz działaczy polonijnych, a nawet konsul generalny RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski. "Był wspaniałym zuchmistrzem i cudowną osobą dla dzieci. Również wiele nauczył nas, starszych instruktorów, jeżeli chodzi o prowadzenie gromad zuchowych oraz kolonii, które sam organizował przez wiele lat" – wspomina Maria Bielska, bardziej znana jako druhna Dzidka. Hm. Franciszek Herzog urodził się 28 kwietnia 1931 roku w Chorzowie. Podczas II wojny światowej ojciec jego zginął w 1940r. w Starobielsku, on zaś – został wraz z matką i dwoma braćmi deportowany do Kazachstanu. Po śmierci matki i dzięki układowi Sikorski – Majski wydostał się z "nieludzkiej ziemi" i w 1942 roku trafił do specjalnego obozu w Balachadi w Indiach, gdzie wraz z 800 innymi dziećmi spędził czas do końca wojny. Było to możliwe dzięki pomocy finansowej i wsparciu, jakiego polskim sierotom udzielił Jam Saheb Digvijaysinghji, maharadża północno-zachodniego indyjskiego księstwa Nawanagaru. Tam też Franciszek Herzog, jako kilkunastoletni chłopak, wstąpił do harcerstwa. W 1947 r. wyjechał do Anglii, gdzie w 1956 roku poślubił Kamę Mikucką, która urodziła mu córkę Iwonę. W Anglii bardzo aktywnie działał w harcerstwie, za co otrzymał stopień harcmistrza. W 1968 roku Herzog przybył do USA i osiedlił się w stanie Connecticut, gdzie znalazł pracę jako inżynier elektryk. Związał się także z ośrodkiem harcerskim w Hartford, CT, gdzie był drużynowym i wieloletnim opiekunem gromady koedukacyjnej zuchów "Szumiący Bór". W 1974 roku rozpoczął prowadzenie w Palmer, MA, koloni zuchowych hufca harcerzy "Warmia", działającego na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Robił to przez 37 lat, przy czynnym i aktywnym wsparciu żony Kamy oraz współudziale hufca harcerek "Podhale" w Palmer, MA. W tym czasie zaszczepił ducha harcerskiego setkom wdzięcznej młodzieży. W 1984 roku objął funkcję hufcowego "Warmii", którą pełnił przez 10 lat. Jako hufcowy rozbudował teren określany jako "Bieszczady" w Stamford, VT oraz poprowadził wyprawę hufca na światowy zlot Polskiego Harcerstwa Poza Granicami Kraju, który odbył się w 1994 roku w Anglii. W latach 1996-1998 był przewodniczącym Zarządu Okręgu w na Stanach Zjednoczonych. Hm. Franciszek Herzog jest także autorem autobiograficznej książki "Na tułaczym szlaku", która została wydana w 2006 roku w Lubaczowie w Polsce, gdzie po raz pierwszy zetknął się z harcerstwem. Poza tym rozpoczął i przez wiele lat prowadził "Akcję Wschód", podczas której zbierał fundusze i wysyłał paczki dla powstającego harcerstwa na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Kazachstanie. Druh Franciszek Herzog, dla harcerzy i osób, które go znały, pozostanie w pamięci jako wzór prawdziwego instruktora, zuchmistrza i harcmistrza całkowicie oddanego młodzieży i harcerstwu. Cześć Jego pamięci!

28


NA WIECZNĄ WARTĘ pamięci Druha Franciszka Harzoga

czas odłożyć mundur do szafy wszystkie niepozałatwiane sprawy otrzeć łzę ukochanej żony krzyż harcerski nieco poprawić już ognisko ułożone w niebie ktoś zanucił powitalną pieśń cicho pośród innych i Bóg przyklęknął matka, ojciec i wszyscy najbliźsi "Cicha noc"zabrzmiała w jasności rozsypały się iskry po niebie w jednej z nich zaklęte twe życie lśniące zwykłym harcerskim krzyżem popatrz - wszyscy stają na baczność salutując twej wspaniałej osobie Druhu harcmistrzu Franciszku Herzog w tył zwrot odmaszeruj w przestworza my pozostający jeszcze tu chwilę nieść będziemy dalej przesłanie kontynuując instruktorską pracę wychowywania kolejnych pokoleń czas zamilknąć Maryi oddać myśli pogrążyć serca w harcerskiej modlitwie nad tułaczką po ziemskim padole i drodze która prowadzi w wieczność Ryszard Urbaniak, hm

29


1-go marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych pptk ŁUKASZ CIEPLIŃSKI Od lat kilku Polska pamięta o swoich cichych bohaterach antykomunistycznego podziemia, którzy nie przyjęli narzuconego, obcego systemu. Za przynależność do AK, WIN lub oddziałów partyzanckich NSZ płacili życiem i okrutnym cierpieniem. Najsławniejsi z pośród tych to rtm. Witold Pilecki, gen. August Emil Fieldorf, mjr. Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszko”, sanitariuszka „Inka”. Jednym z tysięcy z tych cichych bohaterów był również ppłk. Łukasz Ciepliński ps. „Pług”, oficer Wojsk Polskich, człowiek kryształowego charakteru, skromny i niezwykły. Po 1945 r. działając w tzw. drugiej konspiracji, należał do zrzeszenia WIN (Wolność i Niezawisłość), gdzie był prezesem IV Zarządu Głównego. Kiedy ostatecznie zapadła Żelazna Kurtyna i rozpoczęły się masowe represje wobec żołnierzy AK w kraju, „Pług”, zamierzał zawiesić działalność organizacji. Aresztowano go razem z jego podkomendnymi 28 listopada 1947 r. i osadzono w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Byli bici i torturowani. Łukasza Cieplińskiego skazano na 5-krotną karę śmierci. Wyrok wykonano 1-go marca 1951 r. Blisko cztery lata oczekiwań na śmierć za kratami więzienia przyniosły niezwykłą spóściznę : listy-grypsy pisane do żony Jadwigi i niespełna jednorocznego syna Andrzeja, syna, którego nigdy nie widział. Grypsy pisane na papierowych bibułkach obustronnie (!) przekazywane przez zaufane osoby trafiały do rąk żony i przyjaciół. Są one świadectwem wielkiej wiary w Opatrzność Bożą i wielkiego patriotyzmu ppłk. Łukasza Cieplińskiego, jego duchowym testamentem pozostawionym synowi i Braciom – żołnierzom. Listy te do niedawna były przechowywane w zbiorach Archiwum Z.G. Koła AK w Londynie Obecnie znajdują się w Polsce. Oto kilka z tych listów na stronach 31 i 32. Opr. B. Bienias hm

30


Listy

z więzienia

do żony „Wisiu, siedzę w celi śmierci. Śmierci nie boję się zupełnie. Żal mi tylko Was, sieroty moje najdroższe ( …) Wiem, że myślą, sercem i modlitwą jesteś stale przymnie. ODCZUWAM TO. Widzę wówczas Twoją zbolałą buzię na procesie. Ty znasz mnie najlepiej, dlatego musiałaś boleć słysząc te kłamliwe, prowokacyjne i krzywdzące mnie zarzuty. Bądź Wisiu dzielna. Przejdź nad cierpieniem z godnością i spokojem i wiarą w sprawiedliwość Bożą. Tylko nam ona została. Cel Twój i zadanie to Andrzejek i wierzę, że go wychowasz na człowieka, na Polaka i na katolika, że przekażesz mu swoje wartości duchowe i silnie zwiążesz ze mną i ideą, dla której żyłem.”

do syna Andrzejku! Kochaj Boga i bądź wierzącym katolikiem. Jednak staraj się poznać Jego Wolę, przyjąć ją za prawdę i realizować w życiu. Kochaj Polskę i miej Jej dobro na uwadze zawsze. Ona musi zająć w świecie właściwe miejsce i uzyskać dobrobyt oraz szczęście wszystkich obywateli. — Kochaj i bądź posłuszny Matce — Twemu Aniołowi stróżowi, która marzy, modli się i żyje Tobą i Twoim szczęściem. Darz Ją dobrocią za siebie i za mnie. Naczelnymi zasadami twego życia niech będą: dobro, prawda, sprawiedliwość i miłość. —Ażeby temu sprostać musisz kształcić swój charakter /silna wola, dzielność, pracowitość, inicjatywa, umiłowanie szlachetnych celów/ bez niego niczego nie osiągniesz. On sta [fragment nieczytelny] z charakterem tu przeżywa zwycięstwa. Musisz kształcić swój umysł, zdobyć szerokie wiadomości. Ucz się pilnie. Wyjedź na studia zagranicę /Ameryka, Anglia, Holandia lub Belgia/. Staraj się tam zapoznać z bieżącymi problemami życia naukowego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego. Pamiętaj, że musisz wrócić do kraju z wiadomościami pozytywnymi i gruntownymi. Co szlachetne i wielkie — przyjmuj, co płytkie i nikczemne — odrzucaj. Nie zaniedbuj również kultury fizycznej. Zdrowie jest w życiu potrzebne. Umiłowaniem ideałów, pracą, wytrwałością i poświęceniem musisz uzyskać odpowiednią pozycję, by móc realizować cele omawiane wyżej. Bądź skromny, grzeczny i dobro bliźniego miej zawsze na uwadze. ... …Widzisz Synku — z Mamusią modliliśmy się zawsze, byś wyrósł ku chwale idei chrystusowej, na pożytek Ojczyźnie i nam na pociechę. Chciałem służyć tobie swoim doświadczeniem. Niestety to może moje ostatnie do Ciebie słowa. W tych dniach mam zostać zamordowany przez komunistów za realizowanie ideałów, które Tobie w testamencie

31


przekazuję. O moim życiu powie Tobie Mamusia, która zna mnie najlepiej. W tej ciężkiej dla mnie godzinie życia, świadomość, że ofiara moja nie pójdzie na marne, że niespełnione sny i marzenia nie zamknie nieznana mogiła, ale, że będziesz je realizował Ty, jest dla mnie wielkim szczęściem. Będę umierał w wierze, że nie zawiedziesz nadziei w Tobie pokładanych. Do serca Cię tulę i błogosławię. Bóg z Tobą. Łukasz. 7 I. „Andrzejku! Ażeby nie zmarnować życia, ażeby wziąć czynny udział w dokonywujących się procesa[ch] i wnieść w życie pozytywne i twórcze wartości musisz starać się zająć odpowiednie stanowisko społeczne. Celem tego nie mogą być osobiste ambicje, ale świadomość i wiara w ideały, które Tobie mają przyświecać. — Droga do tego prowadzi przez wartości charakteru umysłu. Przez głęboką wiarę w słuszność celów [wyraz nieczytelny]. — Pamiętaj, że o wartości człowieka stanowi w pierwszym rzędzie jego charakter. - „Musisz go szkolić drogą różnych wyrzeczeń. Silna wola, pracowitość, odwaga, inicjatywa, prawdomówność, godność osobista, narodowa i ludzka — oto elementy, na które zwrócić musisz specjalną uwagę. Bez silnego charakteru nie osiągniesz żadnego celu. W połowie drogi połamią Cię przeciwności. [fragment nieczytelny] Nie wolno Tobie marnować czasu na głupstwa [fragment nieczytelny] w kraju, wyjedź na zachód celem pogłębienia działu który sobie obierzesz. Wybierz zawód, który będzie Tobie najbardziej odpowiadał, a w którym będziesz mógł najbardziej pozytywnie pracować na chwałę Boga, na pożytek Ojczyźnie i pociechę Matce. Na zachodzie zwracaj uwagę na zagadnienia filozoficzrze, gospodarcze, społeczne i polityczne. Z języków wybierz angielski. Musisz poznać również łacinę, celem zapoznania kultury klasycznej, … „Bądź Polakiem, to znaczy całe zdolności zużyj dla dobra Polski i wszystkich Polaków [fragment nieczytelny] Bądź katolikiem, to znaczy pragni[j] poznać Wolę Bożą, przyjmij ją za swoją i realizuj w życiu. Katoli[k] to nie niedołęga, ale zdolny przedsiębiorczy, służący dobru i walczący ze złem. Przez wyks[z]tałcenie umysłu i charakteru osiągnąć musisz odpowiednie stanowisko społeczne - by cele te móc realizować.”

do Braci Do Braci! Walczyliśmy wszyscy za Polskę. Dzisiaj umiera[ł] będę za Nią. Zostaje Andrzeje[k]. To nasza krew i Wasz Syn, Wy — jego ojcowie. Musicie zastąpić mnie dziecku. Zrobili ze mnie zbrodniarza. Prawda jed[nak] wkrótce zwycięży. Nad światem zapanuje idea Chrystusowa, Polska niepodległość — a człowiek pohańbioną godność ludzką — odzyska. Żegnam Was i przez [Was) wasze żony. ŁUKASZ

32


DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ W AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWIE– – najmłodsi harcerze pierwszy raz na obchodach.

33


KORONA MB CZĘSTOCHOWSKIEJ wykonana przezwędrowniczki z Clark N.J. dla uczczenia 300 – lecia koronacji cudownego obrazu na Jasnej Górze.

Przygotowanie i druk – CEPRINT, Tel: 020 8749 6055 www.ceprint.co.uk

www.zhppgk.org

Profile for Polish Scouting Association (Int) Ltd

Ognisko Harcerskie  

Styczeń - Marzec 2017

Ognisko Harcerskie  

Styczeń - Marzec 2017