__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Spis treści Komunikacja empatyczna str. 4-5

Integracja str. 50-51,

Zapewniamy str. 6-21

Organizujemy str. 52-75,

Kameralna i bezpieczna przystań (6,7), świetlica (8,9), bazę szkoły dostosowaną do potrzeb ucznia (10-21)

turniej przedszkolaka (54-55), dzień przedszkolaka (5657), międzynarodowy dzień postaci z bajek (58-59), warsztaty taneczne (60-63), warsztaty kreatywne, sportowe, rodzinne (64-65), żywa lekcja samorządności (66-67), festyny (68-71), pomagamy (72-73), zajęcia poza szkołą (74-75),

Oferujemy str. 22-47 Innowacja „Zabawa gestem słowem i kolorem” (2425), matematyczno-przyrodnicza (26-27), turystycznojęzykowa (28-29), nauczanie przez doświadczanie i zabawę (30-31), zajęcia dodatkowe organizowane przez szkołę (32-33), SP24 na rowery (34-35), sport w SP24 (36-37), kwadrans dla zdrowia (38-39), zajęcia rozwijające zainteresowania (40-41), zajęcia RPO WP SUPER - matematyka z podstawami programowania, informatyka z programowaniem, j. angielski i inne (42-47), zajęcia dodatkowo płatne (48-49), Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

Nasi goście str. 76-77

Już niebawem (remont szatni, zielona klasa) str. 78-79 W naszej szkole ważna jest równowaga str. 8081

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


S

zkoła to miejsce gdzie najwyższym dobrem jest dobro dziecka, a na jego straży stoją wyznawane wartości. To miejsce gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, przestrzeń do współpracy i rozwoju. Miej sce, w którym delikatne tkane nici edukacji w przyszłości utworzą piękny dywan życia zawodowego i prywatnego. To tutaj spotykają się różne osobowości i indywidualiści - dlatego tak ważnym jest wyposażenie młodych ludzi w umiejętności społeczne i obywatelskie. Jesteśmy kameralną szkołą o 60 letniej tradycji, w którą od 20 lat wpisuj ą się klasy integracyj ne. Budynek szkoły mieści się wśród domów j ednorodzinnych, gdzie nie słychać zgiełku głównych ulic. Nasza szkoła jest miejscem współpracy wspaniałych uczniów, doświadczonych nauczycieli oraz troskliwych rodziców. Czerpiemy mądrość zarówno z tradycji, jak i nowych osiągnięć cywilizacyjnych. To przyjazna, bezpieczna przystań, która zapewnia twórczą i nowoczesną przestrzeń rozwojową, przez co nasi uczniowie odnoszą sukcesy edukacyjne. Kształcimy uczniów świadomych tradycji kulturowej oraz elementarnych wartości, a jednocześnie odważnie sięgających po innowacje kreujące przyszłość. Kończąc naszą szkołę absolwent realnie ocenia posiadane kompetencje na tle otaczającej rzeczywistości, wykorzystuje nabyty wachlarz umiejętności, dzięki któremu świadomie planuje i realizuje ścieżkę życiową. Zdecydowanie określa cele oraz strategie ich osiągnięcia z zachowaniem zasad współżycia społecznego, współpracy z innymi, empatii i wzajemnego szacunku. Szkoła Podstawowa nr 24 w Gdańsku zarządzana j est poprzez wartości wspólnie wypracowane przez uczniów, rodziców i pracowników szkoły (dbałość o życie i zdrowie, bezpieczeństwo, szacunek, kreatywność), dominuj e tu język empatii (żyrafy, uczuć i potrzeb) oraz porozumienie bez przemocy - przez co staje się organizacją inteligentną, a dalej - szkołą przyszłości. Dołącz do nas-tutaj wspólnie zmieniamy świat! Bożena Zgłobicka dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


Aby... usłyszeć i być usłyszanym, rozumieć i być zrozumianym, ze wzajemnym szacunkiem w duchu empatii

ROZMAWIAMY JĘZYKIEM ŻYRAFY...

pięknym językiem uczuć i potrzeb krok 1 opieramy się na

krok 2

krok 3

FAKTACH

wyrażamy

określamy

UCZUCIA

POTRZEBY

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

wyp

PR

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


W naszej szkole... mówimy sobie PRAWDĘ

krok 4

powiadamy

ROŚBY

44 90 32 gdansk@wp.pl

SZANUJEMY SIĘ wzajemnie Słuchamy i jesteśmy wysłuchani rozumiemy i jesteśmy rozumiani jesteśmy szczęśliwi wspieramy się nawzajem rozmawiamy o wszystkim dużo się ŚMIEJEMY mamy prawo do błędów wybaczamy jesteśmy cierpliwi mówimy PRZEPRASZAM, proszę, dziękuję myślimy pozytywnie

dotrzymujemy obietnic wierzymy w siebie współpracujemy www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


ZAPEWNIAMY

Nie jesteśmy dla siebie anonimowi. Tutaj znamy się nie tylko z widzenia !

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny szkoły zwiększa nasze bezpieczeństwo

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


ZAPEWNIAMY

Jest takie miejsce w szkole, w którym od wczesnego ranka słychać pięknie śpiewane na różne głosy "Panie Janie...". Jest takie miejsce w szkole, w którym uczniowie różnych klas z edukacji wczesnoszkolnej oraz (przez drobną chwilkę) dzieci z oddziałów przedszkolnych stanowią jedną grupę. Jest takie miejsce w szkole, które od rana nadaje rytm całemu dniu... Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

I tak puk/puk, puk/puk w tańcu wielu serc. Jest takie miejsce w szkole, gdzie gwar, śmiech, zabawa i mnóstwo atrakcji. Jest takie miejsce w szkole, w którym p. Agnieszka zna każdą grę planszową, p. Ewa potrafi muzyką relaksacyjną wprowadzić wszystkich w pozytywny nastrój, p. Teresa i p. Marcin oddają nam serce, p. Beata i p. Halinka dba tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


o bezgraniczną kreatywność, p. Małgosia cudownie opowiada historie, wróży, śpiewa i nudę wymiata z każdego kąta, p. Agnieszka co wieloma językami włada, p. Inga tańczy, a p. Patryk dba o naszą kondycję fizyczną. Jest takie miejsce, które nosi nazwę serce szkoły... Tym miejscem jest świetlica szkolna :)

Nasze poranne śpiewanie posłuchaj :) Świetlica działa w godzinach 06:30—17:00 Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


ZAPEWNIAMY

Nowoczesny kompleks sportowy, na który składa się boisko wielofunkcyjne (piłka nożna, koszykówka, tenis) z trybunami, boisko do siatkówki, plac zabaw, zielona strefa, bieżnia, strefa sportowo-rekreacyjna oraz fitpark (oddany do użytku X.2016).

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


PLAC ZABAW

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z TRYBUNAMI

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


PRZESTRZENNA ŚCIANKA WSPINACZKOWA

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


SERFER

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


ZIELONA STREFA

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


STREFA REKREACYJNO-SPORTOWA

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


PROJEKTORY , EKRANY, TABLICE INTERAKTYWNE

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


NOWOCZESNA SALA GIMNASTYC

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


CZNA Z ZAPLECZEM SPORTOWYM

44 90 32 gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


PRACOWNIA JĘZYKOWA, PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


BIBLIOTEKĘ Z CZYTELNIĄ

ZAPEWNIAMY

(zaktualizowany księgozbiór w 2016 i 2017 r.) salę do prowadzenia zajęć

gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej; salę zabaw „Radosnej Szkoły”; łazienki dostosowane do wieku dzieci (oddziały przedszkolne "0"),

własną kuchnię z PIECEM KONWEKCYJNO-PAROWYM

i stołówkę (oddziały przedszkolne "0" spożywają obiady

w odrębnym dla siebie czasie);

podwieczorki (oddziały przedszkolne "0");

opiekę pielęgniarki szkolnej (nowocześnie wyposażony gabinet), comiesięczne DYŻURY PSYCHOLOGA z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


OFERUJEMY indywidualne podejście do ucznia naukę języków obcych na wysokim poziomie: j. angielski oddziały przedszkolne i klasy 1-8, j. niemiecki od klasy 4) ciekawie prowadzone zajęcia świetlicowe bezpłatne zajęcia logopedyczna i rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna (oddziały przedszkolne)

indywidualne programy nauczania dla uczniów zdolnych innowacje pedagogiczne organizowane przez szkołę zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne, w tym rozwijające zainteresowania i pasje: kółka przedmiotowe, zajęcia informatyczne, zajęcia robotyki z elementami programowania, artystyczne, sportowo-rekreacyjne, klub turystyczno-rowerowy itp. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


różnorodne zajęcia specjalistyczne, w tym logopedyczne, zajęcia korekcyjnokompensacyjne, integracja sensoryczna, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne; zajęcia korygujące wady postawy; sklepik szkolny ze zdrową żywnością; bezpłatne zajęcia w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej z zakresu robotyki z podstawami programowania, nauki języków obcych, nabycia umiejętności społecznych, rozwijających zainteresowania i inne. odpłatne zajęcia dodatkowe (j. angielski, taniec, judo, parkour, piłka nożna, szachy itp.) szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


OFERUJEMY Jedną z najważniejszych kompetencji jest twórcze myślenie i kreatywność. Dlatego istotne jest wspieranie postawy twórczej dziecka w procesie podejmowania działań i kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów. W małym świecie ucznia nawet mikro przeszkoda potrafi zamienić się w górę trudną do pokonania. Kształtowanie ekspresji twórczej, doskonalenie umiejętności współpracy, zapamiętywania, poszukiwania, działania i rozwijanie wyobraźni wyposaża młodego człowieka w narzędzia pozwalające osiągnąć sukces.

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


rozwijanie zdolności artystycznych stymulowanie i rozwijanie wrażliwości wzrokowej i słuchowej kształtowanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi rozwijanie pamięci rozwijanie płynności i giętkości myślenia rozwijanie aktywności i wyobraźni twórczej kształtowanie umiejętności odkrywania, nazywania i wyrażania emocji kształcenie umiejętności kojarzenia rozwijanie umiejętności manipulacyjnych kształtowanie umiejętności współpracy wzbogacanie słownictwa, kształcenie dykcji kształtowanie sprawności psychomotorycznej rozwijanie umiejętności muzycznych i tanecznych Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


OFERUJEMY Kto formułuje ważne pytania, w końcu otrzymuje ważne odpowiedzi. J. Kozielecki Podjęcie nauki w szkole to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu dziecka. Współczesny świat szybko się zmienia. Nauczanie matematyki i nauk przyrodniczych to proces długotrwały i złożony. Głównym założeniem innowacji jest wykorzystanie różnorodnych metod, w tym aktywizujących, które mają sprzyjać wyzwalaniu spontanicznej aktywności uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, psychofizycznych możliwości, zainteresowań i uzdolnień. Uświadomienie uczniom, że nauka może być nowoczesna, przyjazna i skuteczna. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


rozwijanie umiejętności efektywnego uczenia się stymulowanie i rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego kształtowanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi rozwijanie pamięci rozwijanie płynności i giętkości myślenia rozwijanie aktywności i wyobraźni twórczej kształtowanie umiejętności odkrywania kształcenie umiejętności kojarzenia rozwijanie umiejętności manipulacyjnych kształtowanie umiejętności matematycznych kształtowanie sprawności psychomotorycznej rozwijanie umiejętności przyrodniczych

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


OFERUJEMY Innowacja pedagogiczna turystyczno-językowa „Od k ryw cy to my!" służy integracji wiedzy nauczanej w szkole i realizacji nadrzędnego celu wychowawczego, którym jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia zarówno w wymiarze intelektualnym jak i psychicznym, społecznym, by przygotować go aktywnego życia we współczesnym świecie. W ramach zajęć pomagamy dziecku odkrywać własne możliwości, predyspozycje talenty i w ich twórczym wykorzystaniu. Innowacja zakłada wczesny start językowy dziecka, zapewnia też taki sposób prowadzenia zajęć przez nauczyciela,

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

by nauka języka niemieckiego odbierana była przez dziecko jako zabawa i przyjemność. Innowacja koncentruje się na zdiagnozowanych potrzebach ucznia związanych z przyswajaniem nowego słownictwa i zwrotów z zastosowaniem ich w określonych sytuacjach życia codziennego. W formie atrakcyjnej dla ucznia w trakcie wyjść terenowych do Gdańska z elementami współzawodnictwa, rywalizacji też w formie zabawy, gry terenowej. Wszystkie formy i metody pracy uwzględnione w innowacji są właściwe do rozwoju psychofizycznego

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


44 90 32 gdansk@wp.pl

i intelektualnego oraz możliwości percepcyjnych i twórczych dziecka w klasie czwartej szkoły podstawowej. Realizowane działania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców. Dążymy do umożliwienia dziecku przeżywania treści dotyczących własnego regionu i jego dziedzictwa w formach jemu bliskich, związanych najpierw z jego środowiskiem najbliższym i specyfiką regionu. Przybliżamy informacje na temat Gdańska poprzez stopniowe poszerzanie wiedzy oraz aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym. Innowacja opiera

się o formy aktywnej turystyki, piesze wędrówki mają sprzyjają dbaniu o własne zdrowie i sprawność fizyczną. Elementy wychowania fizycznego w trakcie każdych zajęć mają uświadomić dzieciom konieczność ruchu dla zdrowia i być dobrym przykładem na aktywne spędzanie wolnego czasu

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


NAUCZANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


NAUCZANIE PRZEZ ZABAWĘ

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


ZAJĘCIA DODATKOWE ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ muzykoterapia

koła humanistyczne

koło fizyczne

koło matematyczne

koło biologiczne

zajęcia logopedyczne

nauka języka francuskiego

schola zdrowy kręgosłup zajęcia sportowo-rekreacyjne Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

gimnastyka korekcyjna

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


nauka języka angielskiego komunikacja empatyczna

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów

zajęcia promujące zdrowy tryb życia

rytmika

44 90 32 gdansk@wp.pl

koło gier planszowych

kub turystyczno-krajoznawczy

koło plastyczne

zajęcia sportoworekreacyjne

koła przedmiotowe

zajęcia specjalistyczne

zajęcia informatyczne

zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne

koło języka migowego www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


KLUB TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY SP24 NA ROWERY

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


44 90 32 gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


SPORT W SP24

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


44 90 32 gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


ZAJĘCIA PROMUJĄCE ZDROWY TRYB ŻYCIA - KWADRANS DLA ZD

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


DROWIA

44 90 32 gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA - KREATYWNE

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


44 90 32 gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU RPO WP SUPER

Bąbel Gdański Plus matematyka na poziomie klas 1-3 z rozszerzeniem o naukę podstaw programowania

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


44 90 32 gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU RPO WP SUPER

Świat cyfrowy wokół nas 2.0 informatyka dla klas 4-7 z rozszerzeniem o naukę programowania

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


44 90 32 gdansk@wp.pl

To żyje!!! zapraszamy na film

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU RPO WP SUPER

Odnawialne źródła energii fizyka dla klas 7

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


Uczenie się i nauczanie języków obcych

Terapia pedagogiczna Warsztaty antydyskryminacyjne Cyfrowy uczeń Terapia psychologiczna

44 90 32 gdansk@wp.pl

Mindulness i komunikacja empatyczna dla klas 1-3

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


ZAJĘCIA DODATKOWE PŁATNE

taniec

nauka języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


44 90 32 gdansk@wp.pl

judo

piłka nożna

robotyka

szachy www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


INTEGRACJA Obecnie w naszej szkole wiedzę i umiejętności zdobywa 41 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są to uczniowie: z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z niedosłuchem, z niedowidzeniem, z autyzmem, z niepełnosprawnością sprzężoną. Nasze dotychczasowe doświadczenia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi pozwoliły zbudować zespół wysoko wykwalifikowanych terapeutów, przygotować wachlarz dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz dostosować bazę szkoły do potrzeb dzieci. ZAPEWNIAMY

OFERUJEMY różnorodne zajęcia specjalistyczne, rewalidację indywidualną,

wczesne wspomaganie rozwoju (oddziały przedszkolne "0"), zajęcia surdopedagogiczne dla dzieci z niedosłuchem, zajęcia surdologopedyczne, zajęcia tyflopedagogiczne dla dzieci z niedowidzeniem, zajęcia logopedyczne,

kadrę specjalistów, którą tworzą: oligofrenopedagodzy, tyflopedagog, surdopedagodzy, surdologopeda, logopedzi, rehabilitant,

zajęcia socjoterapii,

rehabilitację.

różnorodność metod pracy, indywidualizację zadań podczas pracy w grupie. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


ORGANIZUJEMY konkursy: - przedmiotowe, - plastyczne, - fotograficzne, - literackie, - przyrodnicze, czytelnicze i inne; zawody sportowe, również dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; turnieje przedszkolaka (oddziały przedszkolne), przedstawienia teatralne, pokazy taneczne, koncerty; spotkania z ciekawymi ludźmi; akcje charytatywne; lekcje terenowe; żywe lekcje historii; wycieczki; eventy, wyjścia integracyjne. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 344 90 32 e-mail: sp.24.gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


TURNIEJ PRZEDSZKOLAKA

Stało się już tradycją, że dzieci z oddziałów przedszkolnych goszczą w naszej szkole z przedszkolaków z pobliskich placówek: Przedszkola nr 15 – „Niezapominajki”, 28 – „Na fali” oraz 33 – „Bajlandia”. Integracja miedzy dziećmi przebiega w bardzo miłej, radosnej atmosferze. Zawsze dobrym słowem wita wszystkich pani Asia, później wspólnie tańczymy z panią Małgosią, rozwiązujemy zagadki z panią Moniką, bierzemy udział w zabawach plastycznych pod okiem pani Agnieszki i pani Joli, a pani Inga występuje w roli fotografa. Wszystkie dzieci i nauczyciele angażują się i aktywnie uczestniczą w spotkaniu. Na koniec wszyscy otrzymują niespodzianki. Ostatnio były to piękne magnesiki z logo szkoły. To zawsze jest dzień pełen przygód i niezapomnianych wrażeń. Już tęsknimy za super zabawą.

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


44 90 32 gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA We wrześniu świętowaliśmy w naszej szkole DZIEŃ UCZNIAKA – PRZEDSZKOLAKA. Z tej okazji dzieci z grup 0A i 0B oraz przedstawiciele dzieci z grup III z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zorganizowanych zabawach i konkursach. Przedszkolaki odcisnęły paluszki na drzewku przyjaźni, rozwiązywały zagadki związane z kodeksem, rysowały na arkuszach radosne momenty, tańczyły, śpiewały, mówiły wierszyki. W zabawach plastycznych i konkursach pomagały dzieci z klas trzecich. Uczniowie klas III, nauczycielki klas młodszych oraz rodzice przygotowali na ten dzień miłe niespodzianki dla Uczniaków – Przedszkolaków.

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


44 90 32 gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek to święto wszystkich bajkowych postaci i dobry moment, aby przypomnieć te ulubione i poznać nowe. Bajki i baśnie towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, ale też przekazują ważne prawdy życiowe. Postanowiliśmy w tym roku szkolnym uczcić to święto i dlatego uczniowie klas młodszych przebrali się za ulubionych bohaterów bajkowych, przynieśli bajkowe pluszaki lub ulubione książki i opowiadali o nich podczas lekcji. Z tej okazji pani Dyrektor

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

Bożena Zgłobicka wystąpiła w roli Królowej Wróżek. Najpierw rozmawiała z dziećmi, a później przeczytała im bajkę. Wszyscy byli pod wielkim urokiem Wróżki i jak zaczarowani wysłuchali „Bajki” H. Sienkiewicza. Po omówienie morału bajki nikt nie miał wątpliwości, że najważniejsza w życiu jest dobroć. Później dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały ekranizację baśni H. Ch. Andersena pt. „ Dzikie łabędzie”. Dzieci refleksyjnie wypowiadały się na temat morału tej baśni. Spotkanie młodszej grupy wiekowej

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


44 90 32 gdansk@wp.pl

zakończone zostało zdjęciami klasowymi. Bajkowy dzień w szkole minął szybko i przyjemnie. Baju, baju, baj - czytajmy i opowiadajmy dzieciom bajki, bo te filmowe nasze pociechy znają znakomicie!

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


WARSZTATY TANECZNE—MAZUMBA I MODERN JAZZ W 2017 króluje Mazumba...

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


44 90 32 gdansk@wp.pl

ZOBACZ FILM

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


JAK JUŻ SIĘ ROZTAŃCZYM hitem roku 2015 była BELGIJKA zobacz film

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


MY—TO NIE MA KOŃCA...

44 90 32 gdansk@wp.pl

w 2016 tańczyliśmy KALINKĘ zobacz film

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


WARSZ czerpanie papieru

czytel

fabryka piernik ANIOŁY

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


ZTATY sportowe z rodzicami

lnicze

ka

44 90 32 gdansk@wp.pl

kulturalnie=legalnie Ozdoby

bezpieczeństwo

świąteczne

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


ŻYWA LEKCJA SAMORZĄDNOŚCI 10 października 2017 r. klasy 7A i 7B uczestniczyły w lekcji "Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Gdańsku". Zajęcia odbywały się w Nowym Ratuszu. Uczniowie zapoznali się ze strukturą, kompetencjami i zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie Gdańska. Mieli okazję zwiedzić Ratusz, zobaczyli min. miejsce, gdzie odbywają się sesje Rady Miasta, gabinet przewodniczącego RM, Salę Herbową. Mogli też porozmawiać z radną p. Emilią Lodzińską.

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


44 90 32 gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


FESTYN MIKOŁAJKOWY—2017

Mikołaje przyjechali w tym roku do szkoły na motocyklach! Wjechali do świetlicy szkolnej na Hondzie Repsol i Suzuki Hayabusa - jednymi z szybszych motocykli w swojej klasie. Kto chciał, mógł dosiąść sportowej maszyny i przymierzyć kask! Dwie godziny wspaniałej zabawy przygotowali dla dzieci i ich rodziców nauczyciele i pracownicy szkoły z okazji Festynu Mikołajkowego. Po powitaniu gości przez Panią Dyrektor rozpoczęły się występy artystyczne, ruszył kiermasz książek, kiermasz „Hand made”, zaczęła działać kawiarenka, „Kuferek szczęścia”, a nawet Kino, w którym można było obejrzeć projekcję bajek. W dużej sali odbywały się zabawy sportowe, w małej liczne występy młodych artystów naszej szkoły. UczSzkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

niowie pięknie zagrali na pianinie i flecie. Usłyszeliśmy również fantastycznie zaśpiewane zimowe piosenki. Następnie obejrzeliśmy występ taneczny „Muzykoterapia”. Były również występy klasowe, które wprowadziły nas w świąteczny nastrój kolędami i piosenkami o zimie. Całości dopełnił zespół Schola Emmanuel ze swoim bogatym repertuarem. Szkołę odwiedzili również dwaj zawodnicy Lechia Gdańsk: Damian Podleśny i Jakub Arak. Można było zdobyć autograf! (zobacz więcej). Gościem specjalnym Festynu był Grzegorz Piskorski Greg Piskorski - The Violin Style, którego niezwykły, dynamiczny koncert skrzypcowy spodobał się wszystkim i przyciągnął liczną widownię. To była wspaniała zabawa!

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


44 90 32 gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


FESTYN LETNI

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


44 90 32 gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


POMAGAMY

Wzięliśmy aktywnie udział w akcji charytatywnej „TUTKA CHARYTATYWNA” (Caritas), a także pomagamy zwierzakom w PROMYKU Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Gdańsk :) Mały gest, a tyle szczęścia...

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


44 90 32 gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


ZAJĘCIA POZA SZKOŁĄ

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


44 90 32 gdansk@wp.pl

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


NASI GOŚCIE

dr hab. prof ndzw. Mariusz Jędrzejko

Bartek Jędrzejak żywa lekcja pogody :)

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


44 90 32 gdansk@wp.pl

Grzegorz GREG Piskorski (The Violin Style) zobacz film www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


JUŻ NIEBAWEM remont szatni

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


44 90 32 gdansk@wp.pl

Powstanie ZIELONA KLASA w ramach realizacji projektu „ZIELONY WRZESZCZ , ZIELONA SZKOŁA”

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


W NASZEJ SZKOLE WAŻN

jest czas na naukę

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ul. Lilli Wenedy 19, 80-419 Gdańsk

tel. 58 34 e-mail: sp.24.g


NA JEST RÓWNOWAGA

44 90 32 gdansk@wp.pl

i jest czas na relaks ;)

www.sp24gdansk.pl www.facebook.com/sp24gdansk


Dołącz do nas -tutaj wspólnie zmieniamy świat!

Profile for Joanna Butora

SP24 Gdańsk  

O tym - co zapewniamy, oferujemy i organizujemy. O zajęciach dodatkowych, warsztatach, aktywnościach i żywych lekcjach. O naszych planach......

SP24 Gdańsk  

O tym - co zapewniamy, oferujemy i organizujemy. O zajęciach dodatkowych, warsztatach, aktywnościach i żywych lekcjach. O naszych planach......

Profile for zezulec
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded