ZERVABOKEN

Page 1

boken boken

Koppargränd 4, 541 66 Skövde Telefon: 0500-46 88 50 E-post: info@zerva.se, Webshop: www.zerva.se


FUNKTIONSGUIDEN – här får du hjälp att lösa dina problem Fler produkter hittar du längre fram och priser finns längst bak GOLVVÅRD Långsiktig golvvård • I-vax systemet bygger på STORFIX & I-VAX I-vax bygger upp en yta på golvet medan Storfix tar bort eventuellt överskott av vax. Vid regelbunden maskinkörning av ett golv rekommenderas att alltid köra med I-vax (2-5%) i maskinen. Alla kanter fuktmoppas då med växelvis Storfix och I-vax. Vi enbart fuktmoppning 4 ggr/vecka rekommenderas I-vax 3ggr och Storfix 1 gång (5%). Efter uppskurning av ett golv strykes 20-100% I-vax med ett torrt moppgarn. Vid strykning av 50% I-vax eller mer rekommenderas att torrpolera golvet med maskin (vit eller röd rondell). Lägg aldrig 2 lager I-vax. Då I-vax används regelbundet i kombimaskin rekommenderas att varje fredag tappa ur renvattentanken. Fyll därefter ett par liter vatten • slå i ca 1 dl Storfix/Cleaner • kör igång maskinen, stäng av och låt stå över helgen • efter helgen tappas blandningen ut. Fyll på med nytt vatten samt I-vax. Detta förhindrar att slangar etc täpps igen. Återställa hårt slitna golv • GOLVGRUND Golvgrund strykes alltid i koncentrat efter uppskurning av i första hand heterogen plast, dvs plastgolv där plasten ligger på ytan av golvet. Golvgrund användes också på linoleumgolv där mattan är mycket hårt sliten eller där linoleumen ligger i en entré eller matsal. Stryk som regel endast ett lager men om golvet är mycket sugande kan två lager erfordras. Polera aldrig. Golvpolish • HUNTER Hunter är en hård polish som skall läggas i 2 lager efter en uppskurning. Golvet måste vara ordentligt torrt före och mellan läggningarna. Efter fullgjord uppskurning rekommenderas att i sista sköljningen av golvet slå i ca 20% I-vax i sköljvattnet. Detta för att motverka framtida powdering dvs krackelering av golvytan. Rengöring av akustikgolv etc • FLOORI Floori används på i första hand ytor där inte I-vax fungerar optimalt. Gummigolv och akustikmattor är perfekta för Floori. Dosering 2-5% i maskin eller vid fuktmoppning. Observera att på golv där Floori används behövs inga andra kem att växla mellan. Floori skall aldrig strykas ut efter en uppskurning. Börja använda produkten i maskin eller fuktmoppning (2-5%) Rengöring av industrigolv • STENGRUND Stengrund används på sten, epoxy och betonggolv inom industrin där man har ett återkommande oljespill. Den används oftast i växelkörning med Industri-Storfix eller Cleaner. Vid skurning med maskin eller fuktmoppning rekommenseras 2-10%. Stengrund kan strykas ut med mopp efter en uppskurning men aldrig mer än 10% och då endast ett lager. Det går inte att påskynda uppbyggnaden av ytan med Stengrund. Ytan byggs succesivt genom regelbunden användning av Stengrund. Det gör också golvet mer smutsavvisande och lättstädat. Rengöring av industrigolv • INDUSTRI-STORFIX Industri-Storfix är att föredra vid rengöring där man har en återkommande exponering av olja och fett. Vid maskinrengöring dosera 10-15% i sprayflaska eller lågtrycksspruta. Den skyddar mot uppkomst av rost efter rengöring. Industri-Storfix är lämplig vid golvrengöring där den vanliga Storfixen inte räcker. Innehåller hudskyddsmedel. ”Nollställa” industrigolv • RUBB OFF Rubb off är ett perfekt medel att använda då man vill ”nollställa” ett mycket hårt nedsmutsat industrigolv med tjocka olje och fettlager. Dosering alltid 10% i kombimaskin. Lägg ut • låt verka 510 min • skura och sug upp. Utöver detta är Rubb off framtagen för att ta bort svarta truckmärken på betong- eller epoxygolv inom den tunga industrin. På epoxy och målade golv rekommenderas återhållsamhet med denna produkt då den vid upprepad användning sliter på golvytan. Använd alltid handskar och skyddsglasögon. Borttagning av handbollsklister på sportgolv • GLUE AWAY SPORT Blötlägg och skura ut produkten i 5% lösning med kombiskurmaskin på halva hallgolvet (utan sug). Kör över ytan igen och både skura och sug upp. Använd grön Skurrondell (se separat katalogsida).


Iordningsställa betonggolv • BETONGFÖRSTÄRKARE Betongförstärkare stärker ytan och gör den dammfri. Ytan står även emot fukt och blir hanterbar att städa. Läggs på betonggolv som helt saknar någon form av ytskikt såsom lack, epoxy, målarfärg etc. a) Nylagd betong måste härda färdigt b) Rent betonggolv maskinkörs med 5% Sanifix för att få bort betonghuden. c) Smutsig betong rengöres med 10% Rubb off. Golvet skall vara torrt på ytan. Lägg sedan med mopp 1 lager flödigt med betongförstärkare. OBS! Inga pölar! Vid sugande betong läggs ytterligare 1 lager (tunt). Detta kan ske vått i vått dvs all behöver inte ha torkat. Låt golvet stå torrt i 24 timmar därefter körs daglig städning med Storfix och I-vax eller Stengrund beroende på nedsmutsning. Polishborttagning • RENOFIX Renofix används i 20% lösning för att ta bort Hunter och Golvgrund. Slå ut blandningen på golvet och dra isär med en mopp. Låt verka 2-5 min. Skura sedan med singelskur- eller kombiskurmaskin. Använd blå eller brun Skurrondell (se separat sida) beroende på vilken friktion som golvytan klarar. Brun rondell är grövre än blå. Sug upp med vattensug eller kombiskurmaskin. Skölj sedan med rent vatten till golvet är fritt från rester. Finns rester av Renofix kvar kommer det att ”äta upp” den nya golvbeläggningen underifrån. Polishborttagning • PB EXTRA PB Extra används då det på golvet ligger flera olika sorters polish. Gör en blandning på 20% Renofix • 5-10% PB Extra och resten vatten. Tänk då på att ta kallt vatten i blandningen. Vid flera lager polish krävs också längre verkningstid.10-15 min verkningstid krävs före skurning med singelskurmaskin. RENGÖRING Ta bort rost/kalkbeläggningar • SANIEXTRA Saniextra används på rost och kalkbeläggningar i t ex duschar, toaletter, tvättrännor, vid diskmaskiner i restauranger mm. Används alltid i koncentrat. Spruta ut på ytan, vid behov dra isär med borste eller svamp. Skölj av med vatten. Vid tjockare beläggningar kan detta behöva upprepas. Då all kalk är borta lägg undan medlet tills kalken återkommer. OBS! Saniextra är frätande – handskar och skyddsglasögon skall användas. STORFIX Storfix är ett allroundkem som används i kombination med I-vax, vid s k växelkörning i fuktmoppning eller maskinkörning. Storfix är särskilt lämplig vid all rengöring där underlaget kan vara känsligt, t ex målade ytor eller då man rengör utan handskar. Innehåller hudskyddsmedel. STORFIX COMBI Används då man för problem med skumning i smutsvattentanken vid skurning. Skumningen kan bero på olja eller fett på golvytan, eller att smutsen på golvet kräver en hög koncentration. CLEANER Cleaner är ett optimalt kem att använda vid all form av sanitär rengöring så som toaletter, duschar, bastu, handfat mm. Spraya ut med sprayflaska/lågtrycksspruta ca 5% lösning. Vid behov borsta/torka och spola av med vatten. Cleaner är också mycket effektivt vid rengöring av spisar, ugnar, öppna spisar, fläktar mm. Dosering från 5% beroende på nedsmutsning. Tänk på att använda handskar då cleaner är mycket fettlösande. Undvik användning på målade ytor i högre koncentrationer. SANIBAKT Sanibakt har alla egenskaper som Cleaner. Utöver detta innehåller Sanibakt en råvara som tar bort och förhindrar svamp-/mögeltillväxt. Därför är Sanibakt optimalt att använda i restauranger, storkök, duschrum och alla andra ställen där man har problem med mögeltillväxt. GS-13 Ett koncentrerat, miljöanpassat alkaliskt rengöringsmedel för rengöring av maskiner, båtkapell, båtar, pooler, karosser mm. Avfettar effektivt metallytor och rengör ytor nedsvärtade av sot. Löser effektivt all typ av olja och sot utan att skada underlaget. Rekommenderad dosering 5%. Kan användas istället för Cleaner på målade ytor. Använd handskar och skyddsglasögon.


ROSTFRI GLANS Rostfri glans sprutas på papper i koncentrat och torkas för hand på alla rostfria ytor (ej diskbänkar). Stryk ett tunt lager vid ordinarie rengöring ett par gånger. Därefter har ytan blivit mättad och sedan strykes endast där man ser att smuts uppkommit. Rostfri glans ger en ren, smutsavvisande och blank yta på allt rostfritt. VIKTIGT: Inga andra kemiklier skall användas på ytor där Rostfri glans applicerats. Använda papper slängs efter användning då det kan självantända om de ligger i solen. GRILLFIX Grillfix användes alltid i koncentrat. Efter påläggning i ugnar, fritöser o dyl, låt verka 5-15 min. Torka sedan upp den upplösta smutsen. Skölj med vatten. OBS! Denna produkt är endast för professionell användning samt att handskar och skyddsglasögon måste användas. BIOFIX mot dålig lukt Biofix är ett enzym som effektivt äter upp alla bakterier som förorsakar dålig lukt. Produkten skall spädas ca 10% och appliceras med sprayflaska/lågtrycksspruta. Detta bör ske efter ordinarie rengöring. OBS! Låt produkten torka in i underlaget. Efter fasad- altanrengöring föreslås 30-50% lösning Biofix på ytan för att förhindra framtida mögelangrepp. Används till källsorteringskärl som stinker. Rengör kärlet med Cleaner (20%) och spraya sedan med Biofix (10%). Sporttvättmedel • ORGANIC WASH Flytande tvättmedel speciellt framtaget för sport- och funktionskläder. Lämpar sig för tvätt i 30-60 grader. Kan även användas till blötläggning/handtvätt. Eliminerar dofter (svett/urin etc.) från sportoch funktionskläder. Kan användas för alla typer av textilier och är skonsamt mot materialen. Innehåller enzymer för ökad effektivitet. Dosera 50 ml till full maskin tvätt. Hudskyddskräm • ELEXIN Detta är en unik blandning av en skyddande handske och en hudlotion. Den gör huden mjuk och smutsavvisande samt skyddar mot alla vattenlösliga ämnen. Den läker självsprickor och andra småsår effektivt. FORDONSRENGÖRING Lackrengöring för fordon • MC POWER Detta är ett högeffektivt, miljövänligt rengöringsmedel för alla typer av fordon. MC Power efterlämnar en blank och smutsavvisande yta. MC Power löser olja, salt och smuts på ett effektivt sätt utan att vara någon risk för underlaget, användaren eller miljön. Spola av lös smuts med vatten. Spruta på en blandning mellan 2-10% över hela fordonet. Ex med Gloria lågtrycksspruta 300432, 300433. Låt verka några minuter och borsta sedan med lämplig borste (Vikan 524652, 475552, 526852). Avsluta med att spola vatten över hela fordonet. MC Power löser även effektivt oxider på lacken. Ju mer som MC Power används ju blankare blir fordonet. Sommartid kan MC Power med fördel ersätta Bilschampo vid en dosering om 2%. ALKALISK AVFETTNING Ett starkt alkaliskt fordons- och maskinrengöring för tuffare rengöring. Börja med att spola av fordonet med vatten för att få bort lös smuts. Spruta på medlet över hela fordonet med en dosering mellan 2-10%. Ex med Gloria lågtrycksspruta 300432, 300433. Borsta hela fordonet med lämplig mjuk borste (Vikan 524652, 475552, 526852). Spola och skölj med vatten. Lägg ALDRIG på medlet på torr lack då det i samband med starkt solljus kan förorsaka lackskador. Medlet är mycket effektivt på grov smuts. Dock krävs kallavfettning (Oilfix) för att ta bort tjära och asfalt. Medlet ger en ren yta utan att lämna någon rest kvar på lacken. OILFIX KALLAVFETTNING Ett kallavfettningsmedel som är helt utan aromater. Används ALLTID i koncentrat. Får ej blandas med vatten. Medlet används vid motortvätt samt som punktrengöring vid borttagning av tjära och asfalt. Spruta medlet helst på torr yta. Ex med Gloria lågtrycksspruta 300434, 300435. Vid tjockare asfaltsbeläggningar krävs en viss mekanisk bearbetning med mjuk borste (Vikan 524652, 475552, 526852). Dunstar ej så fort varför en viss verkningstid är att föredra. Skölj avslutningsvis med vatten. OILFIX GAMLA Ett kallavfettningsmedel av den gamla sorten med aromater. Anväds ALLTID i koncentrat. Får ej blandas med vatten. Används ill motortvätt och till punktrengöring där asfalt och tjära förekommer. Spruta medlet på helst torr yta.Medlet börjar verka omgående och löser tjära och asfalt direkt. Ingen mekanisk bearbetning behövs. Tänk på att spola bort den upplösta smutsen snabbt då medlet torkar fort pga att det innehåller aromater. Sörj för god ventilation då medlet dunstar snabbt och är hälsovådligt vid inandning.


DOSERINGSHJÄLPMEDEL TILL RÄTT BRUKSLÖSNING För att säkra rätt dosering av PLS högkoncentrerade produkter kan du dosera större volym i 25L dunk alternativt dosera direkt i vår nya doseringsflaska. Genom att variera doseringen kan du dessutom använda en och samma produkt till flera ändamål. DOSERA I 25L DUNK FÖR SNABB FYLLNING AV FLASKOR Dunk 25L

Allrengöringsmedel 1. Fyll upp 24 liter vatten i en 25L dunk 2. Häll i 1L STORFIX 3. Sätt på tappkran Pris per 750 ml brukslösning: 1,75 kr exkl moms För att undvika skumbildning hälls vattnet i först.

Koncentrat

Tappkran

Grovrengöringsmedel 1. Fyll upp 20 liter vatten i en 25L dunk 2. Häll i 5L STORFIX 3. Sätt på tappkran Pris per 750 ml brukslösning: 8,35 kr exkl moms 305684

300374

DOSERA DIREKT I GRADERAD FLASKA Dosera direkt i graderad flaska. Flaskan är graderad i ml och i %. Fyll i vatten först för att undvika skumbildning. Du kan välja bland flera olika produkter för applicering. Vårt nya skummunstycke ger ett skum vilket gör att rengöringsmedel hänger kvar längre på ytan vilket ger bättre effekt. Det blir även minimalt med aerosoler i luften. TILLBEHÖR FLASKA & APPLICERINGSTILLBEHÖR Doseringsflaska 750ml graderad % och ml

Spraymunstycke

Skummunstycke

Pump

Barnkapsyl med insats

Snäpplock

Kapsyl disc top

305655 19,00

300618 11,00

305685 11,00

300067 11,00

305686 5,00

305687 5,00

305688 5,00

ETIKETTER

5 kr/st

Oparfymerad

305669

305671

305673

305675

Parfymerad

305670

305672

305674

305676

305677

305678

305679

305680

305681

305682

305683

Etiketterna innehåller information om: Användning: Instruktioner i text Användningsområden: Piktogram Varningssymboler med åtgärder Kontaktuppgifter till tillverkaren Ph i koncentrat och brukslösning

Färgen på etiketterna följer pH-skalan. Produkter med blå etikett är alkaliska och de med röd etikett är sura. Samtliga priser anges exkl moms och kan komma att justeras


NÄRPRODUCERAT KEM DIREKT FRÅN FABRIKEN I SKÖVDE

FÖR EN RENARE MORGONDAG Ända sedan starten för snart 50 år sedan har PLS drivits med ett tydligt hållbarhetsfokus. Produktfilosofin har alltid varit att ta fram få produkter med breda användningsområden. När du handlar kem från PLS kan du vara säker på att det inte har fraktats kors och tvärs genom världen - vi tillverkar det själva i vår fabrik i Skövde. Det innebär kortare transportsträckor, bättre kontroll av innehåll och råvaror samt enklare service för kunder och användare. Vi hjälper dig att göra städningen hållbar för en renare morgondag! Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och se hela vår hållbarhetspolicy på vår hemsida: www.pls.nu

MILJÖCERTIFIERINGAR Vi är sedan lång tid certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 och vi verkar för ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete, vid både tillverkning, distribution och produkthantering. Mer än 50% av vår produktion lämnar fabriken märkt med Bra miljöval eller Svanen. Vi tar hänsyn till våra produkters hela livslängd, från råvara till återvinning eller avfall. Gällande miljölagstiftning och andra myndighetskrav ska följas med bred marginal.


PLS RENGÖRINGSSYSTEM

SKONSAMMA FÖR BÅDE ANVÄNDARE OCH MILJÖ På PLS har snart 50 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av kemprodukter i alla kategorier. Vi arbetar hela tiden för att skapa lättanvända system där det behövs få produkter för att nå önskat resultat. Våra olika rengöringssystem gör det lätt att arbeta och är skonsamma för miljön!

I-VAX SYSTEMET Ett av nordens ledande golvvårdssystem för hårda golv som passar lika bra för plast- och linoleumgolv som för trä- och andra golvmaterial. Ett litet antal kemikalier räcker för att både vårda och hålla golven rena.

SPRAYWASHTM Spraywash™ från PLS är ett unikt system för rengöring och desinfektion. Med SprayWash™ kan du nästan halvera din arbetstid och risken för feldosering är minimal. SprayWash™ doserar automatiskt och det enda du behöver tänka på är att använda rätt tablett för rengöringen. Systemet fungerar med vanligt vattentryck.

PLS HYGIENSYSTEM Ett komplett hudvårdsprogram.Vårt system innehåller allt från fuktighetsbevarande tvål och skydd för huden till grovrengöring och desinfektion. Allt med samma höga hygieniska standard.


RÄTT PRODUKT KUNSKAP ÄR NÖDVÄNDIGT

Kunskap är viktigt att ha för att uppnå rätt resultat, men också för en bra säkerhet och en god ekonomi. Vi tänkte på detta när vi utformade våra etiketter och har skapat en etikett som gör det enkelt att förstå både var och hur produkten ska användas. Våra färgkoder, texter och piktogram visar dig var och hur man använder produkterna.

FÄRGKODEN PÅ FÖRPACKNINGEN Våra etiketter har sin egen färgkod som visar vilken produktgrupp de tillhör.

GUL

Produkten är desinficerande och passar bra inom livsmedelsindustrin.

RÖD

Produkten är sur och passar bra för sanitära rum.

GRÖN LILA TURKOS BLÅ SVART ORANGE

Produkten är neutral och passar bäst för lätt till normal rengöring. Produkten är avsedd för golvvård. Produkten är avsedd för textiltvätt. Produkten är alkalisk och passar bra för lite grövre rengöring. Produkten tillhör våra kraftigaste medel och passar bra för industrirengöring. Produkten är framtagen för specifika rengöringsändamål.

MILJÖMÄRKNING Våra produkter är ofta märkta med Svanen eller Bra Miljöval. I höger hörn på etiketten visar vi vilken miljömärkning produkten har.


PÅ RÄTT PLATS GLÖM INTE BAKSIDAN!

Här hittar du både blandningsinstruktioner och varningsmärkningar

PRODUKTGRUPP Vi har valt att lägga en engelsk grupptillhörighet högst upp på etiketten. - engelska har vi valt då många har lätt för att förstå engelska. Gruppnamnet tillsammans med ett antal piktogram på framsidan ger snabbt en tydlig information om hur produkten ska användas. Symbolerna visar också tydligt var produkterna är avsedda att användas.

BESKRIVNING

Vår produktbeskrivning är nu på 3 språk: engelska, norska och svenska. Du hittar en enkel, men begriplig text om hur man använder produkten, var man använder den och vilka säkerhetsregler som gäller. På vår hemsida hittar du utökade användarinstruktioner och säkerhetsdatablad.

VARNINGSMÄRKNING

Våra produkter är ofta märkta Svanen eller Bra Miljöval men kan ändå vara märkta med en varningsmärkning och skyddsangivelse. Det är viktigt att veta vad dessa märkningar innebär och använda den skyddsutrustning som rekommenderas.

PH - STYRKA PÅ PRODUKTEN Att användaren förstår vikten av hur pH-skalan fungerar är viktigt för oss. Vi visar därför alltid produktens pH värde på en enkel skala - både i koncentrat och i brukslösning (vid rekommenderad dosering). Använd så pH-neutrala produkter som möjligt i vardagen, men känn dig fri att använda starkare produkter när det behövs. Rätt produkt sparar både tid och miljö.

Vanligtvis används en pH-skala från 0 till 14, där 7 är neutralt. Skalan är logaritmisk skala där styrkan ökar med 10 gånger per enhet. Dvs. produkter med lågt pH eller högt pH kan vara skadligt för ytan. Den svarta pricken på skalan talar om vilket pH vår produkt har.


GOLVVÅRD

I-VAX

NORDENS LEDANDE GOLVVÅRDSSYSTEM

I-VAX är ett mjukvax för alla typer av sugande golvmaterial och med 40 års dokumenterad funktion är det i dag ett av Nordens ledande vaxsystem. I-VAX har många fördelar: MJÖLNINGSFRIHET Konsekvent användning av I-VAX systemet eliminerar risken för mjölning. SNÄLLT MOT MILJÖN Den låga materialförbrukningen gör systemet skonsammare mot miljön. ENKELT OCH MÅNGSIDIGT I-VAX systemet fungerar lika bra för vård av plast- och linoleumgolv som för underhåll av andra golvmaterial. Detta innebär att en och samma städmetod kan användas i lokaler med blandade golvläggningar. BEPRÖVAT Bland annat har ledande golvtillverkaren Forbo rekommenderat I-VAX systemet för vård av alla sina golvmaterial i över 25 år.

STORFIX ALLRENGÖRINGSMEDEL I-VAX GOLVVÅRDSMEDEL

Skyddar alla typer av golv, såsom linoleum, plast, sten m.m. I-VAX går att använda oavsett städmetod, såsom moppning, svabbning, maskinstädning m m. Ersätter golvpolish, såpa och övriga golvvårdsprodukter. pH brukslösning ca. 8,5. Förpackning Art nr 1 liter.................................................1161 1 liter utan parfym........................1162

Förpackning Art nr 5 liter...............................................1165 5 liter utan parfym......................1163

För all typ av städning, från daglig till storstädning. Rengör golv, väggar, tak och fönster. Bakteriehämmande egenskap gör att den lämpar sig för sanitära utrymmen. Löser effektivt sot, fett och olja. Innehåller hudskyddsmedel. Efterlämnar inga rester. Används också som rengörings- och underhållsprodukt i I-VAX systemet för bästa resultat. pH i brukslösning ca. 9. Förpackning Art nr 750 ml Färdigspray......................1028 1 liter.................................................1021 1 liter utan färg och parfym......1022

Förpackning Art nr 5 liter...............................................1025 5 liter utan färg och parfym....1026


GOLVVÅRD

I-VAX IMPREGNERING

Högkoncentrerad, oparfymerad I-VAX för moppimpregnering i tvättmaskin. För dose­ring via automatiskt doserings­system. pH i brukslösning ca. 8,5. Förpackning Art nr 5 liter utan parfym........................1166 25 liter utan parfym.....................1172

Förpackning Art nr 10 liter utan parfym...................1170 200 liter utan parfym.................1168

STORFIX IMPREGNERING

Högkoncentrerad, oparfymerad Storfix för moppimpregnering i tvättmaskin. För dosering via automatiskt doseringssystem. pH i brukslösning ca. 9. Förpackning Art nr 5 liter utan färg och parfym......10256 25 liter utan färg och parfym....10230

Förpackning Art nr 10 liter utan färg och parfym....10259 200 liter utan färg och parfym..10261

FLYTANDE TEXTIL- OCH MOPPTVÄTT

För maskintvättning av alla slags textilier, svabbgarn, bomull, blandfiber, syntet och micromoppar. Flytande textil- & mopptvätt är oparfymerad och speciellt framtagen för att bibehålla moppens egenskaper. pH i brukslösning ca 8. Förpackning Art nr 1 liter.................................................13661 5 liter.................................................1365 10 liter...............................................1366

Förpackning Art nr 25 liter.............................................13625 60 liter.............................................13665 200 liter..........................................136200

LARRYMOPP STRONG & COLOR

Svanenmärkt microfibermopp. Framtagen för att ge optimalt resultat av I-VAX systemet. Ger en ökad smutsupptagning och kan användas vid såväl torrmoppning som fuktmoppning. För beställning av övriga färger och storlekar, kontakta PLS. Förpackning Art nr 30 cm Röd.........................................31840 40 cm Röd.........................................31841 60 cm Röd.........................................31843 40 cm Gul...........................................31852 60 cm Gul...........................................31853 50 cm Larry Pocket svart............31866

Förpackning 40 cm Grön 60 cm Grön 40 cm Blå 60 cm Blå 90 cm Blå 120 cm Blå 40 cm Larry Strong 60 cm Larry Strong

Art nr 31857 31858 31847 31848 31849 31850 301617 301618


GOLVVÅRD Alla golv förtjänar ett optimalt skydd, vare sig de är nya eller gamla. Därför har PLS, utöver I-Vax, tagit fram ett komplett sortiment av golvvårdsprodukter. För att veta vad som passar bäst för just ditt golv, tveka inte att kontakta våra representanter för rådgivning och support.

Information hur produkterna används hittar du i Funktionsguiden. GOLVGRUND GRUNDERING

Används för grundbehandling av plastoch linoleumgolv samt porfyllning. Golvgrund bildar en vatten- och kemikalieavvisande grund på golv. pH i konc. 9 Förpackning Art nr 5 liter.............................................1135

HUNTER GOLVPOLISH

En extra hård och hållbar golvpolish för alla typer av golvbeläggningar där en hård blank yta eftersträvas. Hunter ger en långvarig, blank och slittålig yta på dina golv. pH i konc. ca 8. Förpackning Art nr 5 liter.............................................................1126

HUNTER MATT POLISH

En slitstark matt polish för alla typer av hårda golvbeläggningar. Ger en långvarig och slittålig yta. Halkskyddande egenskaper samt lätt att applicera. pH i konc. ca. 8. Förpackning Art nr 5 liter..........................................................1128

HUNTER GRÖN

Golvpolish för alla typer av golv avsedda för polish. Bildar en halvblank slitstark yta. pH i konc. 8. Förpackning Art nr 5 liter.............................................1977


GOLVVÅRD

FLOORI GOLVRENGÖRING/UNDERHÅLL

Underhålls- och rengöringsprodukt för alla olika golvmaterial. Från nya ytbehandlade till gamla grund/ytbehandlade golvytor. Extra verksam på gummi- och akustikmattor. Ger en blank yta utan att bygga filmbeläggningar. pH i brukslösning 8,5. Förpackning Art nr 1 liter....................... 11011 5 liter....................... 11012

Förpackning 1 liter utan parfym 5 liter utan parfym 10 liter utan parfym 25 liter utan parfym 200 liter utan parfym

PB GRÖN POLISHBORT

Polishbort för alkalibeständiga golv. Framtagen för borttagning av flera lager polish eller vax. Snabbverkande och sköljfri. pH ca 13 i konc. Förpackning Art nr 5 liter..........................................................................1976

Art nr 11013 11014 11016 11025 110200

STENGRUND GOLVRENGÖRING/UNDERHÅLL

För daglig rengöring och underhåll av sten- och betonggolv. Starkt rengörande. Ger golvet en motståndskraftig och smutsavvisande yta. Har även en dammbindande effekt. Ersätter feta produkter, exempelvis såpa och stentvål. pH i brukslösning ca 8. Förpackning Art nr 1 liter.......................11201 25 liter.....................112025

RENOFIX POLISHBORT

För borttagning av golvpolish, vax och andra grunderingar på alla typer av golv. Renofix har högt rengörande och lösande egenskaper på alla polish och polyure-tan produkter som lagts i många lager på olika typer av golv. pH ca 10,8 i konc. Förpackning Art nr 5 liter utan parfym.....................................................1195

Förpackning Art nr 5 liter...............112005 200 liter..........112200

PB-EXTRA POLISHBORT

Ett extremt koncentrerat polishborttagningsmedel för alla typer av polish. Fungerar även som förstärkare till Renofix. OBS! Omröres i hink med kallt vatten innan användning. pH ca 10,2 i konc. Förpackning Art nr 1 liter.....................................................................1958

Mer information om maskiner och Zervas skurrondeller, stengolvsrondeller m.m. hittar du längre bak.


STÄDKEM PLS har ett heltäckande sortiment av produkter för alla typer av rengöring, från daglig allrengöring till grov- och sanitetsrengöring. Våra produkter är miljöanpassade, effektiva och framtagna efter kundbehov. STÄDKEM - SANITET

SANIFIX SURT SANITETSRENT

Används för daglig städning av toaletter, tvättställ, badkar, urinoarer, duschutrymmen, rostfritt m m. Sanifix rengör ytorna utan att skada materialet, är starkt fettlösande och bakteriehämmande. Ger blank yta utan eftertorkning och efterlämnar en frisk, behaglig doft. Ph i brukslösning ca. 4. Förpackning Art nr 750 ml Färdigspray.........................................301707 1 liter....................................................................1041 5 liter ...................................................................1045 1 liter utan parfym...........................................10410 5 liter utan parfym...........................................10415

SANIEXTRA K ALKBORT

Ett surt kalkborttagningsmedel för borttagning av hårda kalk- och rostavlagringar på toaletter, tvättställ, badkar, duschutrymmen, rostfritt och pooler. Saniextra löser mycket effektivt svåra kalk- och rostavlagringar. OBS! Ska inte användas på mosaik eller marmor. Använd alltid handskar. Ph i brukslösning ca. 2.

WC-RENT

Ett surt toalettrengöringsmedel för daglig städning av toaletter. Spruta under kanten på WC-stolen och låt verka några minuter, borsta sedan rent och spola.. Ph ca. 2,1 Förpackning Art nr 750 ml..................................................................301702

Förpackning Art nr 1 liter..........................................................................1061 5 liter..........................................................................1065

SANIBAKT GROVT ALKALISKT SANITETSRENT

SANICLEAN ALKALISKT SANITETSRENT

Förpackning Art nr 1 liter.....................................................................1941 5 lit.........................................................................1942

Förpackning Art nr 1 liter......................................................................1940 1 liter utan parfym.............................................1950 5 liter utan parfym.............................................1955

För rengöring av våta utrymmen. Utvecklat för att rengöra och hämma bakterier i alla lokaler där det finns en benägenhet för bakterie och mögeltillväxt såsom sanitära utrymmen och kök. Ph i brukslösning ca 10.

Alkaliskt sanitetsrengöringsmedel för daglig rengöring av alla sanitära utrymmen såsom toaletter och duschutrymmen. Ph i brukslösning ca. 8,5.


STÄDKEM - GROVRENGÖRING

STORFIX A LLRENGÖRINGSMEDEL

För all typ av städning, från daglig- till storstädning. Rengör golv, väggar, tak och fönster. Bakteriehämmande egenskaper gör att den lämpar sig för sanitära utrymmen. Löser effektivt sot, fett och olja. Innehåller hudskyddsmedel. Efterlämnar inga rester. Ph i brukslösning ca 9. Förpackning Art nr 750 ml Färdigspray..................1028 1 liter.............................................1021 1 liter utan färg och parfym..1022 5 liter..............................................1025 5 liter utan färg och parfym...1026

STORFIX COMBI LÅGSKUMMANDE ALLRENT Ett lågskummande högeffektivt multirengöringsmedel framtaget speciellt till kombiskurmaskiner för daglig/periodisk rengöring inom de flesta verksamheter. Skonsamt mot underlaget och efterlämnar inga rester. Ph i brukslösning ca.10.

Förpackning Art nr 1 liter.................................................1033 5 liter.................................................1030

INDUSTRI-STORFIX ALLRENT/GROVRENT För all typ av industristädning, från lätt till grovrengöring. Löser effektivt sot, fett och olja. Industri-storfix har korrisions och bakterie­hämmande egenskaper, lämpar sig även för sanitära utrymmen. Efterlämnar inga kemikalierester. Ph i brukslösning ca 9. Förpackning Art nr 5 liter .....................10252 25 liter....................10253

CLEANER GROVRENGÖRING, AVFLÄCKNING

GS 13 A LKALISK GROVRENGÖRING

Förpackning Art nr 1 liter.....................................................................1201 5 liter.....................................................................1205

Förpackning Art nr 5 liter.....................................................................1225 25 liter..................................................................12225

Ett miljöanpassat alkaliskt rengöringsmedel. För storstädning av industrigolv samt vid borttagning av alla typer av fet smuts och svåra fläckar. Cleaner är effektivt, avfettande och rengörande. Starkt bakteriehämmande. Fri från lutpreparat, efterlämnar inga rester. Ph i brukslösning ca 10.

Förpackning Art nr 200 liter.............10254

Ett miljöanpassat koncentrerat medel för maskinrengöring, borttagning av sot, kapellrengöring, poolrengöring, karosstvätt, metallavfettning, båtrengöring m m. Effektivt avfettande och rengörande utan att skada underlag, användare eller miljö. Ph i brukslösning ca.10.

STÄDKEM - FÖNSTERRENGÖRING

FÖNSTERFIX F ÖNSTERPUTS

GLASFIX GLASPUTS

Förpackning Art nr 750 ml Färdigspray..............................................................301708 0,5 liter......................................................................................1280 1 liter.........................................................................................1281 5 liter.........................................................................................1285

Förpackning Art nr 1 liter..........................................................355

För rengöring av fönster, speglar, glasdörrar m.m. Fönsterfix löser olika typer av fett mycket effektivt och efterlämnar ingen fet hinna. Användes i koncentrat. Ph i koncentrat ca 7.

Ett koncentrerat tensidbaserat fönsterputsmedel utan alkohol och amwmoniak. Lämplig för alla typer av glasytor. Ph i konentrat ca 7.


STÄDKEM - SPECIALRENGÖRING

NYHET!

NYHET! NYHET!

GRILLFIX

SKURCREME

Förpackning Art nr 500 ml..................................................................155

Förpackning Art nr 0,5 liter........................................................................354 0,5 liter utan parfym..............................................364

Kraftfull produkt som effektivt rengör och löser upp inbrända matrester och fett i grillar, ugnar och fritöser.

En skurcreme som effektivt och skonsamt avlägsnar smuts på hårda ytor. Perfekt för badrum, dusch och kök. Ph ca. 9.

Används för att ta bort flammighet och lättare nedsmutsning på rostfria ytor. Rostfri glans tar bort fettfläckar på t ex rostfria fläktkåpor, kylskåp, diskbänkar, hissar etc. Används i koncentrat. Ph ca. 7,5. Förpackning Art nr 0,5 liter................................................................150

Används i avlopp, golvbrunnar etc. som sällan nyttjas för att bilda ett flytande lock som förhindrar uttorkning och att dålig lukt kommer upp.

Förpackning Art nr 1 liter.....................................................................460

NYHET!

NYHET!

ROSTFRI GLANS

AVLOPPSLOCK

GLUE AWAY

Rengöringskräm för händerna som tar bort klister och återfettar huden. Minskar hudsprickor och motverkar uttorkning.

Förpackning Art nr 600 ml.................................................................19165

GLUE AWAY SPORT

För klisterborttagning på alla alkalitåliga sportgolv. Rengör och löser effektivt t.ex. handbollsklister. Förpackning Art nr 5 liter...................................................................17205

NYHET!

NYHET!

BANSMÖRJNINGSMEDEL

DOFTFÖRBÄTTRARE

Förpackning Art nr 500 ml.......................................................11015

Förpackning Art nr 250ml äpple........................................................351 250ml citron.......................................................14607 1 liter äpple.........................................................14505 1 liter citron.........................................................14606

Koncentrerat silikonbaserat bandsmörjningsmedel utvecklat för att minska friktionen på olika typer av transportband. Ph i konc. ca 7,5.

Ger en uppfriskande och fräsch doft i alla utrymmen. Finns i äpple- och citrondoft. Ph ca 7.

BIOFIX DESINFEKTIONSMEDEL

För borttagning och neutralisering av dålig lukt i t ex soprum, avlopp och urinoarer/ toaletter. Spraya ut produkten och låt verka. Biofix är effektiv mot proteiner vilket minskar bakteriernas fortplantning och överlevnad. Har en bra långtidsverkande effekt. Ph i koncentrat ca 7. Förpackning Art nr 1 liter......................................................19038 5 liter......................................................19035


PLS BIOTECH Bioteknik är något du stöter på dagligen - en tallrik yoghurt vid frukostbordet, en lättöl till lunchen eller en macka till mellanmålet. Bioteknologiska processer har använts i många år för framställning av t ex bröd, öl och vin.

Den här symbolen visar att produkten arbetar med mikroorganismer.

ORGANIC FIX ODÖRÄTARE

PLS Organic fix Odörätare innehåller speciellt anpassade aktiva mikroorganismer för eliminering av dålig lukt. Organic Fix odörätare tar effektivt bort otrevliga lukter från organiska ämnen såsom urin, matrester, svett o.s.v. Ph i brukslösning ca. 7. Odörätaren kan användas på alla material som tål vatten. Förpackning Art nr 1 liter.....................................................................................................................................7110 0,5 liter färdigspray..........................................................................................................7112 0,5 liter färdigspray oparfymerad..............................................................................7113

I vår Organic fix serie använder vi goda bakterier helt ofarliga för miljö och hälsa, för att bryta ner smuts och fett. Våra mikroorganismer eliminerar helt enkelt de smutsiga och illaluktande bakterierna.

ORGANIC FIX ALLRENT

Organic fix Allrent innehåller speciellt anpassade aktiva mikroorganismer för rengöring av hårda ytor. Organic Fix Allrent har en dubbelverkande effekt där den både rengör och skapar en smutsavvisande yta. Ph i brukslösning ca. 7. Förpackning Art nr 1 liter.................................................7101

Förpackning Art nr 5 liter...............................................7105

När du städar med Organic Fix så ska du tänka på några viktiga saker för att bakterierna ska göra ett så effektivt arbete som möjligt. - Vid både daglig manuell städning och vid maskinstädning ökar man doseringen de fyra första dagarna. - Använd ljummet vatten mikroorganismerna mår bäst då. - För bästa resultat låt Organic Fix få verka någon minut på underlaget.

ORGANIC WASH FLYTANDE TVÄTTMEDEL

Organic Wash innehåller speciellt anpassade aktiva mikroorganismer för tvätt av illaluktande textilier såsom t.ex. idrottskläder. Organic Fix Wash har en dubbelverkande effekt där den både rengör och tar bort otrevliga lukter från organiska ämnen såsom svett och urin. Ph i brukslösning ca. 7. Förpackning Art nr 1 liter.................................................7114

Förpackning Art nr 5 liter...............................................7115


PLS SPRAYWASH™

EN HELT NY RENGÖRINGSMETOD! Spraywash™ är ettSprayWash unikt system för rengöring och desinfektion som kan använBADRUM TEST VS. standard system

Är ett unikt system för rengöring och das inom mängder av områden.SprayWash™ Allt från simhallar, idrottshallar, skolor och kök desinfektion. Enkelt, effektivt och ekonomiskt. Det enda du behöver är Total en vattenslang Standard system besparingoch SprayWash™ tabletter! SprayWash till lantbruk, fiskeindustri, campingplatser och djurhållning är populära användmed SprayWash ningsområden. Systemet är ergonomiskt Tid och designat för daglig användning. Enkel dosering Munstycke med tabletthållare väger mindre änställbar ett kilo!

PLS SPRAYWASH™

SÅ HÄR ANVÄNDER DU SPRAYWASH Kemi 48%

Vägg ENKELT 8m 2

Det enda du behöver är en vattenslang och SprayWash™ tabletter. Det enda du behöver tänka på är att använda rätt tablett och Golv 6m ställa in doseringen.

EN HELT NY

Enkel ställbar dosering RENGÖRINGSMETOD!

67%

SÅ HÄR ANVÄNDER DU SPRAYWASH

Vatten

Placera 1 eller 2 tabletter i SprayWash tablettburken.

SprayWash

SprayWash VS. standard system

Standard system

Komplett startpaket

Total besparing med SprayWash Tid

Dos. 3%

Total besparing 4 sek 6 sek 1,7 L 40 sek 42 sek 13,6 L 15,3 L

Vitt skumfilter 76%

Vägg 8 m2

48%

Kompakt fint aktivt 58% skum.

Dos. 3%

Skumapplicering vägg

17,33 sek

Skumapplicering golv Vattenåtgång skum Avsköljning vägg

21,43 sek 5,23 L 40 sek

Avsköljning golv Vattenåtgång sköljning Vattenåtgång totalt

108 sek 23,83 L 29,6 L

40 sek 42 sek 13,6 L 15,3 L

EFFEKTIVT

Koppla till vattenslang. Placera 1 eller 2 tabletter i SprayWash tablettburken.

Tryck på avtryckaren. Koppla till vattenslang.

Med SprayWash™Nito kan du nästan halveraVittdin arbetstid och risken för skumfilter feldosering är minimal. I tabellen Click / Gardena jämfört med ett ser du Svart Spraywash™ skumfilter SprayWash System (Nito) traditionellt skumsystem. . SprayWash System (Click/Gardena) 1 system - 2 möjligheter

Komplett startpaket

Tryck på avtryckaren.

Välj rätt koppling

Komplett startpaket

Kompakt fint aktivt skum.

Nito

Kompakt fint aktivt skum.

Svart skumfilter

Vatten

66002 66005

Total besparing 4 sek 6 sek 1,7 L

Välj rätt koppling

Placera 1 eller 2 tabletter i SprayWash tablettburken.

Vitt skumfilter

67%

2

Uppgift

En burk Spraywashtabs motsvarar 14 enlitersflaskor. Det innebär en minskning av förpackningsmaterial på 90% och kraftigt minskad CO2-påverkan.

Enkel ställbar dosering

1 system - 2 möjligheter

Kemi

67% 0% Svart skumfilter 61% Ökad skumeffekt som ger42 en mer % Golv koncentrerad 6m skumfördelning. 13,76 L

47%

HÅLLBART

Tryck på avtryckaren.

Koppla till vattenslang.

47% 1 system - 2 möjligheter

17,33 sek 21,43 sek 5,23 L 40 sek 108 sek 23,83 L 29,6 L

SprayWash™ Är ett unikt system för rengöring och desinfektion. Enkelt, effektivt och ekonomiskt. Det enda du behöver är en vattenslang och SprayWash™ tabletter!

SÅ HÄR ANVÄNDER DU SPRAYWASH BADRUM TEST

Skumapplicering vägg Skumapplicering golv Vattenåtgång skum Avsköljning vägg Avsköljning golv Vattenåtgång sköljning Vattenåtgång totalt

SprayWash™ Är ett unikt system för rengöring och desinfektion. Enkelt, effektivt och ekonomiskt. Det enda du behöver är en vattenslang och SprayWash™ tabletter!

PLS SPRAYWASH™

2

Uppgift

EN HELT NY RENGÖRINGSMETOD!

76% 58% 67% 0% 61% 42 % 13,76 L

Ökad skumeffekt som ger en mer koncentrerad skumfördelning.

Ökad skumeffekt som ger en mer koncentrerad skumfördelning.

Click / Gardena

66002 SprayWash System (Nito) 66005 SprayWash System (Click/Gardena)

66002 SprayWash System (Nito) 66005 SprayWash System (Click/Gardena)

Välj rätt koppling

Nito

Click / Gardena


SPRAYWASH

SPRAYWASH™ TABLETTER SPRAYWASH™ KOMPLETT SYSTEM

Är ett komplett system med SprayWash blandare, pistol, munstycke, lock och hållare. Förpackning Art nr Komplett system med Gardenakoppling...........................................................66005 Komplett system med Nitokoppling ...........................................................66002 Komplett system med Gardenakoppling & tillbehör.....................................66054

Välj tablett för önskad funktion. Förpackning: Burk med 14 tabletter

Utan Parfym Med parfym

SprayWash tab 1 Periodisk avkalkning........................ 66026 SprayWash tab 9 Daglig rengöring...................................66030 SprayWash tab 12 Grov och industrirengöring....... 66032 SprayWash rengöring kallt vatten grov/industri... ...66046 SprayWash Klortab extra desinfektion ........................ 66034 SprayWash Destab Oxiderande ytdesinfektion...... 66035

66029

Våra desifektionstabletter är dokumenterat effektiva mot virus, bakterier, mögel och svamp och klarade EN testerna 1276, 1650, 1656, 13697, 14349, 14476 och 16438. För mer information se: www.pls.nu/spraywash

TABLETTHÅLLARE

Med SprayWash är det enkelt att arbeta säkert. Tablettbehållarna är färgkodade i samma färger som tabletterna för att lätt hitta rätt och levereras med lock samt upphängare. Art nr Förpackning Gul behållare med lock och hållare för tabletten...........................................66015 Röd behållare med lock och hållare för tabletten...........................................66013 Svart behållare med lock och hållare för tabletten.......................................66016 Blå behållare med lock och hållare för tabletten............................................66012 Grå behållare med lock och hållare för tabletten............................................66008 Vit behållare med lock och hållare för tabletten.............................................66014 Transparent behållare med lock och hållare för tabletten..........................66017

HINK MED LOCK OCH HANDTAG Förpackning Art nr Hink ........................................................................................66040

SLANG

10 meter slang med Nito eller Gardena koppling

Förpackning Art nr Slang med Gardenakoppling.........................................................................66039 Slang med Nitokoppling...................................................................................66038

RESERVDELAR Förpackning

Art nr

Lös komplett pistol Gardenakoppling................................................................66019 Lös komplett pistol Nitokoppling.........................................................................66018 Packning för blandaren............................................................................................66023 SprayWash spolmunstycke till pistol. ................................................................66022 SprayWash munstycke till pistol...........................................................................66021 SprayWash koppling.................................................................................................66020 SprayWash skummunstycke.................................................................................66044 SprayWash justerbar doseringsenhet...............................................................66047


TVÄTT & DISK Vårt tvätt- och disksortiment är både heltäckande och marknadsanpassat med både proffs- och konsumentprodukter. Allt ifrån högkon­centrerat maskindiskmedel till låg­doserat tvättmedel. Våra produkter löser både fett, smuts och dina problem!

KULÖRTVÄTT

Ett högkoncentrerat fosfatfritt kulörtvättmedel. Med tillsatsen Fläcksalt blir det ett komplett tvättsystem som sparar miljön och förlänger färgbeständigheten. Kulörtvätt löser effektivt svåra fläckar och lämnar inga rester i textilierna. Bra totalekonomi. Ph i brukslösning ca 10. Förp. Art nr 5 kg.......208055

Förp. Art nr 10 kg............208

KULÖRTVÄTT ALLERGI

VITTVÄTT

Förp. Art nr 5 kg.......2015

Förp. Art nr 5 kg.......2075

Ett högkoncentrerat, lågskummande maskintvättmedel för känsliga personer. Allergitvättmedel är oparfymerat och rekommenderat av astma & allergiförbundet. Ph i brukslösning ca 10. Förp. Art nr 10 kg.............2010

Ett drygt miljöanpassat, oparfymerat vittvättmedel för alla typer av tvättgods där man behöver en viss typ av blekning. Rekommenderat av astma & allergiförbundet. Ph i brukslösning ca 10. Förp. Art nr 10 kg.............2079

NYHET!

NYHET!

COLOR WASH SENSITIVE

WHITE WASH SENSITIVE

Förpackning Art nr 2,1 kg................................................2018 8,55 kg..............................................2017

Förpackning Art nr 2,1 kg................................................2026

Konsumentanpassat tvättmedel för alla typer av tvättgods. Löser effektivt smuts, fett och fläckar. Svanen- och Astma & allergimärkt. Oparfymerad.

Konsumentanpassat tvättmedel för alla typer av tvättgods. Löser effektivt smuts, fett och fläckar. Svanen- och Astma & allergimärkt. Oparfymerad.


TVÄTT & DISK

OVERALLTVÄTT

Ett lågdoserande tvättmedel för svårt nedsmutsad tvätt inom industri och verkstad. Overalltvätt löser effektivt svåra fläckar. Det efterlämnar inga rester i textilierna och ger bra totalekonomi. Ph i brukslösning ca 11.

TVÄTTFIX COMBI TVÅLFRI

Ett lågdoserande tvålfritt tvättmedel för alla typer av tvättgods. Anpassat för flamskyddade textilier. Ph i brukslösning ca 10,5. Förpackning Art nr 8 kg.........................................................................2078

Förpackning Art nr 5 kg ........................................................................2105 18 kg......................................................................2118

LOVELY F LYTANDE TVÄTTMEDEL Högkoncentrerat kulörtvättmedel för alla typer av tvätt. Kan även användas för blötläggning, förtvätt och handtvätt. Ph i brukslösning ca 9. Förpackning Art nr 1962 2,5 liter 5 liter.................................................1963 10 liter...............................................19610

MOPPGARD MOPPKONSERVERING

Flytande konserveringsmedel som förhindrar tillväxt i moppar, svabb­garn och dukar. Används framförallt i automatisk doseringsutrustning. Ph i konc. ca 7. Förpackning Art nr 5 liter.................................................1970 10 liter...............................................1971 25 liter...............................................19225 200 liter............................................19200

FLÄCKSALT

Fläck- och blekmedel för alla slags textilier. Fläcksalt löser effektivt svåra fläckar, t ex rödvin och blåbär. Bevarar vita kläder vita. Bra ekonomi för dig och miljön. Ph i brukslösning ca 10,5.

Förpackning Art nr 1,5 kg.....................................................................2080

FLYTANDE TEXTIL- & MOPPTVÄTT

För maskintvättning av alla slags textilier, svabbgarn, bomull, blandfiber, syntet och micromoppar. Flytande Textil- & mopptvätt är oparfyrmerad och speciellt framtagen för att bibehålla moppens egenskaper. Ph i brukslösning ca 8. Förpackning Art nr 1 liter..................................13661 2,5 liter...............................1362 5 liter..................................1365

Förpackning Art nr 10 liter.........................1366 25 liter.........................13625 60 liter.........................13665 200 liter......................136200

TVÄTTFÖRSTÄRKARE

Ett flytande högkoncentrerat medel som används som extra tillsats för att avlägsna svåra fläckar i olika tvättgods. Ph ca 7 i brukslösning. Förpackning Art.nr 10 liter.........................................................1915 25 liter.........................................................1916

BLEKMEDEL

Flytande, effektivt, skonsamt blekmedel för fläckborttagning. Används via automatisk doseringsutrustning. Ph ca 3. Förpackning Art nr 5 liter..................................................1975

ALKALISK TVÄTTFÖRSTÄRKARE

Ett flytande högkoncentrerat alkaliskt medel som används som extra tillsats för att avlägsna svåra fläckar i olika tvättgods. Ph ca 11,5 i brukslösning. Förpackning Art.nr 10 liter...............................................1260


TVÄTT & DISK

MJUKFIX MJUKMEDEL

COSY MJUKMEDEL

Förpackning Art nr Parfymerad 1 liter............................1261 2,5 liter.........................1263 5 liter............................1265 10 liter..........................12610 25 liter..........................12625

Förpackning Art nr Parfymerad 2,5 liter.........................1967 5 liter............................1968 10 liter.........................19681

Används för borttagning av statisk elektricitet samt är mjukgörande vid textiltvätt. Efterlämnar inga rester i textilierna och förhindrar dammning. Ph i konc. ca. 7. Förpackning Art nr Oparfymerad 1 liter...........................1262 2,5 liter........................1264 5 liter...........................1266 60 liter........................12660

Används för borttagning av statisk elektricitet samt är mjukgörande vid textiltvätt. Cosy mjukmedel har mycket mjukgörande egenskaper och efterlämnar inga rester i textilierna. Förhindrar dammning på kläder. Ph i konc. ca 7. Förpackning Art nr Oparfymerad 2,5 liter........................19682 5 liter...........................19683 10 liter.........................19684

DISKTABLETTER

DISKFIX M ASKINDISKMEDEL

Förpackning Art nr Disktab All in One 80 st/frp...................................................................20403 Disktabletter Standard100 st/frp.......................................................20405

Ph i brukslösning ca 10,5.

Fosfatfria miljöanpassade maskindisktabletter. En "all in one" som innehåller salt och glansmedel samt en standard disktablett. Ph ca 11 i brukslösning.

Ett högkoncentrerat och fosfatfritt maskindiskmedel och blötläggningsmedel för hushållsmaskiner och storköksmaskiner. Löser med en låg dosering effektivt svåra fläckar på ditt diskgods utan att förstöra glansen. Förpackning Art nr 1,5 kg..................................................................................................20401 5 kg......................................................................................................204

NYHETER!

DISKMEDEL

Neutralt handdiskmedel som löser fett, proteiner och smuts på ett effektivt sätt. Skonsamt mot händerna. Ph ca 7 i brukslösning. Förpackning Art nr 1 liter original......................................................................301700 1 liter citron..........................................................................301701 1 liter neutral oparfymerad............................................301703

HANDDISK

Ett Bra miljöval-märkt, högkoncentrerat handdiskmedel som även lämpar sig för lättare städning och fintvätt. Handdisk är milt, effektivt och skonsamt både för diskgodset och din hud. Ph i brukslösning ca. 7,5. Förpackning Art nr Förpackning Art nr 0,5 liter ............................11805 0,5 liter oparfymerad.........11806 1 liter.................................11811 1 liter oparfymerad.............1181 5 liter ................................11815 5 liter oparfymerad.............1185


TVÄTT & DISK

FÖRDISK

Ett högkoncentrerat blötläggningsmedel för storkök. Fördisk löser med en låg dosering effektivt svåra fläckar på ditt diskgods utan att förstöra glansen. Ph ca 12 i brukslösning. Förpackning Art nr 5 kg..............................................................................................................210

NYHET!

MICRO MASKINDISKMEDEL

Ett högkoncentrerat maskindiskmedel för glas, porslin, plast, och rostfritt. Avsett för mjukt till medelhårt vatten. Diska i mesta möjliga mån fulla maskiner och undvik över-/underdosering. Diska vid lägsta möjliga temperatur som resulterar i hygienisk disk. Ph i brukslösning ca 11. Förpackning Art nr 4 kg..................................................................................................................................20408

NYHET!

KITCHENTAB 1 AVKALKNING

KITCHENTAB 12 RENGÖRING

Förpackning Art nr 70 tabs/låda...................................66051

Förpackning Art nr 70 tabs/låda...................................66052

Effektiv, högkoncentrerad tablett för skötsel och avkalkning av ugnar, fritöser, stekbord m.m.

CIRKULATIONSDISK & CIRKULATIONSDISK LIVS FLYTANDE MASKINDISK Högkoncentrerat flytande maskindiskmedel för diskgods inom livsmedelsindustrin. Biologiskt lätt nedbrytbart. Ph i brukslösning ca 11,5. Förpackning Cirkulationsdisk Art nr Art nr 12 kg.................................................11410

Förpackning Cirkulationsdisk Livs

12 kg......................................................11430 31 kg dunk...........................................11431 248 kg fat..........................................114200

Effektiv, högkoncentrerad tablett för rengöring av ugnar, fritöser, stekbord m.m.

TORKFIX & TORKFIX LIVS TORKMEDEL

Två högkoncentrerade tork- och avrinningsmedel för hushållsmaskiner och storköksmaskiner. Ett med surt pH och ett med neutralt pH. Torkfix förhindrar på ett effektiv sätt uppkomsten av droppfläckar på diskgodset. Påskyndar torkningen av disken. Torkfix Ph ca 7, Torkfix livs Ph ca 3. Förpackning Art nr 5 liter................................................1015 10 liter...............................................1013

Förpackning Art nr 0,5 liter Torkfix Livs....................10105 1 liter Torkfix Livs........................1011 25 liter Torkfix Livs.....................10125


HYGIEN Vi erbjuder ett komplett hudvårds­program med en hög hygienisk standard. Kosmetisk uppbyggda tvålar, shampoo och och lotions gjorda på högkvalitativa råvaror lämnar din hud ren och återfuktad.

ALOE MJUKOCIN EXTRA HAND/DUSCHTVÅL

En miljömärkt hand- och duschtvål för extra känslig hud. Tack vare sin kosmetiska sammansättning är den extra mjukgörande och även lämplig som schampo. Aloe vera har en dokumenterad fuktighetsbevarande, hudskyddande samt irritationshämmande egenskap. Förpackning Art nr 500 ml . ............................................130761 600 ml...............................................13080 600 ml + pump . ............................13070 1 liter.................................................13072 1 liter disp........................................13071 5 liter.................................................13076

Förpackning Art nr utan parfym..................................130781 utan parfym..................................13086 utan parfym .................................13087 utan parfym..................................13079 utan parfym..................................13073 utan parfym..................................13078

ALOE HÅRSCHAMPO

Ett mycket skonsamt kosmetisk sammansatt schampo med det vårdande naturextraktet Aloe vera. Ett schampo som passar alla typer av hår.

Förpackning Art nr 1 liter ................................................13181 600 ml...............................................13184

Förpackning Art nr 1 liter disp .....................................13182

ALOE MJUKOCIN OLIV HAND/DUSCHTVÅL

Mjukocin Oliv är på grund av sin kosmetiska sammansättning en kombinerad hand- och duschtvål med tillsatsen oliv som har en dokumenterad återfuktande egenskap. Efterlämnar en frisk, behaglig och mjuk känsla. Förpackning Art nr 1 liter disp........................................13061 1 liter flaska....................................13063

Förpackning Art nr 5 liter dunk.....................................13068

ALOE DUSCH- & BADCREME

En mjuk och behaglig duschcreme med det vårdande ämnet Aloe vera. Efterlämnar en behaglig och mjuk känsla. Förpackning Art nr 1 liter flaska....................................13051 5 liter.................................................13055

Förpackning Art nr 1 liter disp......................................13052


HYGIEN

ALOE HÅRBALSAM

Ett mycket skonsamt kosmetiskt sammansatt balsam med det vårdande ämnet Aloe vera, som har egenskapen att stärka och ge fin struktur. Ger ett mjukt och följsamt hår.

DESIFIN GELAD HANDDESINFEKTION

För livsmedelsindustrin, sjukvården samt andra arbetsplatser där det krävs bakteriefri hantering. Desifin ger en mjuk och behaglig känsla på din hud. EN1500-godkänd. Förpackning Art nr 1 liter disp..............................1051

Förpackning Art nr 1 liter flaska...........................................13191 600 ml.....................................................13196 1 liter flaska disp kork.......................13192

NYHET!

OLIVE & APPLE SOAP HANDTVÅL Skonsam återfuktande tvål med doft av oliv eller äpple. Tillverkad av högkvalitativa råvaror som både rengör och återfuktar. Förpackning Art nr 500 ml Olive.................................................378 500 ml Apple................................................377

ELEXIN HUDSALVA

Elexin Normal är en mycket effektiv och funktionell hudskyddssalva som ej påverkas av vatten. Elexin ger ett fullgott skydd vid kontakt med irriterande vattenlösningar. Förebygger hudsprickor och slitage samt har en helande effekt på huden. Förpackning Art nr 100 ml...........................................................................1311

Förpackning Art nr 600 ml + pump..............................1057 600 ml + pump 85%....................1050 600 ml + pump tunn utan gel...1058

PLD B ODYLOTION

En mjukgörande hudlotion för hela kroppen. PLD inne­håller E-vitamin som skyddar, vårdar och återfuktar din hud.

Förpackning Art nr 600 ml + pump........................................13124 1 liter disp..................................................13121 Utan parfym 600 ml utan parfym + pump.............13220 1 liter disp utan parfym.......................13125

NYHET!

LIME TEA SOAP HANDTVÅL

Mild återfuktande tvål tillverkad av högkvalitativa råvaror som både rengör och återfuktar. Med vårdande Aloe Vera. Finns som lätt parfymerad samt utan parfym. Förpackning Art nr 500 ml............................................................375 500 ml utan parfym...................................376

TVÅLHÅLLARE/DOSERINGSPUMP Tvåldoserare som passar till 600 ml flaskor. Förpackning Art nr Tvålbox Fair silver...........................300723 Tvålbox Fair vit.................................300764 Tvålbox Fair svart...........................300763 Doseringspump..............................300681

NYHET!

OLIVE SHOWER DUSCHCREME Olivdoftande duschcreme för hela kroppen. Tillverkad av högkvalitativa råvaror som både rengör och återfuktar. Förpackning Art nr 300 ml............................................................379

VÄGGFÄSTE DISPENSOPAC, ROSTFRI Väggfäste för dispensförpackningar i rostfritt stål. Förpackning Art nr Väggfäste 1 l disp.................................300017 Väggfäste för 0,6 l flaska....................300001


INDUSTRI Inom industrisektorn är rengöring ofta av det grövre slaget, vilket lätt kan leda till överdoseringar och överanvändning av kem med negativ miljöpåverkan som följd. Därför satsar vi på effektiva och högkvalitativa produkter för att minska andelen kem som krävs i fabriker och industrier. Med över 40 års erfarenhet av rengöring i dessa miljöer vet vi vad som krävs!

INDUSTRI-STORFIX ALLRENT/GROVRENT

För all typ av industristädning, från lätt till grovrengöring. Löser effektivt sot, fett och olja. Industri-storfix har korrisions och bakterie­ hämmande egenskaper, lämpar sig även för sanitära utrymmen. Efterlämnar inga kemikalierester. Ph i brukslösning ca 9.

Förpackning Art nr 5 liter ................................................10252 25 liter...............................................10253

Förpackning Art nr 200 liter..........................................10254

STENGRUND GOLVRENGÖRING/UNDERHÅLL

För daglig rengöring och underhåll av sten-, epoxy- och betonggolv. Starkt rengörande. Ger golvet en motståndskraftig och smutsavvisande yta. Har även en dammbindande effekt. Ersätter feta produkter som exempelvis såpa och stentvål. Ph i brukslösning ca 8. Förpackning Art nr 1 liter.................................................11201 5 liter...............................................112005 25 liter...............................................112025 200 liter..........................................112200


INDUSTRI

CLEANER G ROVRENGÖRING, AVFLÄCKNING

STORFIX STRONG ALLRENT/GROVRENT

Förpackning Art nr 1 liter.................................................1201

Förpackning Art nr 750 ml Färdigspray......................1029

Ett miljöanpassat alkaliskt rengöringsmedel. För storstädning av industrigolv samt vid borttagning av alla typer av fet smuts och svåra fläckar. Cleaner är effektivt, avfettande och rengörande. Starkt bakteriehämmande. Fri från lutpreparat, efterlämnar inga rester. Ph i brukslösning ca 10. Förpackning Art nr 5 liter...............................................1205

RUBB OFF GROVRENT

Speciellt framtagen för borttagning av svåra fläckar av gummi, sot, oxider m m. Använd alltid handskar! Ph i brukslösning ca 11. Förpackning Art nr 5 liter..................19034

Förpackning Art nr 25 liter....................19041

Extra kraftfullt och snabbverkande Storfix för grovrengöring. Spraya produkten på ytan som ska rengöras, låt verka en stund och torka sedan av med en trasa. Kan användas på alla ytor som tål vatten, men undvik att använda på målade ytor. Ph i brukslösning ca 11. Förpackning Art nr 5 liter...............................................10258

SANIEXTRA KALKBORT

Ett surt kalkborttagningsmedel för borttagning av hårda kalkoch rostavlagringar på toaletter, tvättställ, badkar, duschutrymmen, rostfritt och pooler. Löser effektivt svåra avlagringar. OBS! Ska inte användas på mosaik eller marmor. Använd alltid handskar! Ph i brukslösning ca. 2. Förpackning Art nr 1 liter..................1061

Förpackning Art nr 5 liter.................................1065

BETONGFÖRSTÄRKARE/DAMMBINDARE

SKUMDÄMPARE SILIKON/SILIKONFRI

Förpackning Art nr 10 liter.............................................................................................................................19033

Förpackning Art nr Förpackning Art nr 1 liter.................................................113001 5 liter...............................................113005 5 liter silikonfri...............................113006 200 liter..........................................113200 25 liter...............................................113025

PLS Betongförstärkare impregnerar och stärker betongen upp till 5 gånger. Ger en slittålig och kemikalieresistent ytbehandling, samt ger en dammfri arbetsmiljö. Användes i kombination med stengrund. Ph ca 7,5.

Används för borttagning av alla typer av skum, t ex till skurmaskiner, diskmaskiner m m. Skumdämpare har en förmåga att snabbt eliminera olika typer av skum. Finns i två utföranden, med eller utan silikon. Ph i brukslösning ca. 7.


LIVSMEDEL PLS erbjuder ett brett sortiment till livsmedelssektorn och har lösningar för alla typer av rengöring – från chark och fisk till restauranger och kök. Vi hjälper er att hitta anpassade, säkra, lönsamma och effektiva rengöringsmetoder.

LIVSRENT G ROVRENT

Alkaliskt skumrengöringsmedel för kakel, rostfritt, klinkerplattor, fritöser, grillar mm inom livsmedelsindustrin. Mycket rengörande egenskaper även vid låg temperatur. Kan med fördel användas i reningsbad. Ph i brukslösning ca. 10,5. Förpackning Art nr 1 liter.............................1241 5 liter.............................1245

KÖKSFIX

Mycket effektiv städklar spray för köket. Löser effektivt fett och olja. Efterlämnar inga rester. Förpackning Art nr 750 ml Färdigspray.............301706

Förpackning Art nr 25 liter..................12425

CLEANER G ROVRENGÖRING, AVFLÄCKNING

Ett miljöanpassat alkaliskt rengöringsmedel. För storstädning av industrigolv samt vid borttagning av alla typer av fet smuts och svåra fläckar. Effektivt, avfettande och rengörande. Starkt bakteriehämmande. Fri från lutpreparat, efterlämnar inga rester. Ph i brukslösning ca 10. Förpackning Art nr 1 liter.................................................1201 5 liter.................................................1205

LIVSRENT EXTRA KLORBASERAT KRAFTIGT GROVRENT Rengöringsmedel med skum och klor för kakel, rostfritt, klinkers m.m. inom livsmedelsindustrin. Låg och högrycksrengöring. Ph i brukslösning ca 12,5. Förpackning Art nr 5,5 kg 1242 27,5 kg..............................................1984 220 kg...............................................12455 1100 kg............................................1246

CIRKULATIONSDISK & CIRKULATIONSDISK LIVS FLYTANDE MASKINDISK Högkoncentrerat flytande maskindiskmedel för diskgods inom livsmedelsindustrin. Biologiskt lätt nedbrytbart. Ph i brukslösning ca 11,5. Förpackning Cirkulationsdisk Art nr Art nr 12 kg.................................................11410

Förpackning Cirkulationsdisk Livs

12 kg......................................................11430 31 kg dunk...........................................11431 248 kg fat..........................................114200


LIVSMEDEL

TORKFIX & TORKFIX LIVS TORKMEDEL

Två högkoncentrerade tork- och avrinningsmedel för hushållsmaskiner och storköksmaskiner. Ett med surt pH och ett med neutralt pH. Torkfix förhindrar på ett effektiv sätt uppkomsten av droppfläckar på diskgodset. Påskyndar torkningen av disken. Torkfix Ph ca 7, Torkfix livs Ph ca 3. Förpackning Art nr 5 liter...............1015 10 liter.............1013

Förpackning Art nr 0,5 liter Torkfix Livs........10105 1 liter Torkfix Livs............1011 25 liter Torkfix Livs..........10125

DESIFIX Y TDESINFEKTION

För desinficering av golv, väggar, verktyg m m inom livsmedelsindustrin och sjukvården. Effektivt bakteriedödande, lämnar en bakteriefri yta efter sig utan att bleka eller missfärga. Behöver ej eftersköljning eller torkning. Ph 7. Förpackning Art nr Förpackning Art nr 1 liter.......................1031 5 liter....................... 1035

TANKFIX ALKALISK CIPRENGÖRING

FLYTANDE SYRADISK CIPRENGÖRING

Ett högeffektivt cirkulationsrengöringsmedel som är framtaget för rengöring i slutna system inom livsmedelsindustrin. Tankfix löser mycket effektivt alla typer av belägg­ ningar som uppstår i rörsystem och tankar. Ph ca 12,5 i brukslösning.

Surt lågskummande rengörings- och av­kalk­ ningsmedel. För maskindiskning och manuell rengöring av rörsystem, tankar och annan rörutrustning inom livsmedelsindustrin. Obs! Använd alltid handskar och skyddsglasögon / visir. Ph i brukslösning ca 2.

Förpackning Art nr Förpackning Art nr 6,4 kg......................12127 256 kg.................... 121200 32 kg.......................121125

LÅNGTIDSDESINFEKTION

Långtidsdesinfektion är särskilt framtaget för ytor som är oskyddade under längre period. Vid rengöring med Livsrent, som efterbehandlas med långtidsdesinfektion finns dokumenterad lång resistens mot bakterier. Upp till 5% inblandning, behöver ej eftersköljas. Ph ca 7. Förpackning Art nr Förpackning Art nr 5 liter.......................1705 25 liter.................... 1725

SURT SKUM

Surt skumrengöringsmedel för borttagning av kalk, rost, metall­avlagringar m.m. inom livsmedelsindustrin. Ph i brukslösning ca 2. Förpackning Art nr Förpackning Art nr 6 kg..........................1248 30 kg....................... 1249

Förpackning Art nr Förpackning Art nr 6 kg..........................1095 240 kg.............109200 30 kg.......................10925

DESINFEKTION BY LIFECLEAN LifeClean ytdesinfektion är en banbrytande ytdesinfektion i en klass för sig som visar en mycket hög avdödning av Clostridium difficile.

Därutöver visar LifeClean ett fullgott skydd mot andra allvarliga patogener så som MRSA, ESBL, VRE, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter och Norovirus. Förpackning Art nr 500 ml ..................................................... 68303 1 liter...................................................... 68301 5 liter......................................................... 68300

SKUMDÄMPARE SILIKON/SILIKONFRI

Används för borttagning av alla typer av skum, t ex till skurmaskiner, diskmaskiner m m. Skumdämpare har en förmåga att snabbt eliminera olika typer av skum. Finns i två utföranden, med eller utan silikon. Ph i brukslösning ca. 7.

Förpackning Art nr 1 liter...........................................................................................113001 5 liter...........................................................................................113005 25 liter.........................................................................................113025 200 liter......................................................................................113200 5 liter silikonfri.........................................................................113006


FORDON PLS produkter för fordonsrengöring bygger på att både rengöra­och skydda, vilket gör ytan mer smuts­avvisande efter tvätt och i längden minskar behovet av rengöring. Vi har en rad produkter för tvättning och avfettning för alla typer av fordon.

BILSHAMPO

MC-POWER FORDONSRENGÖRING

Förpackning Art nr 5 liter...............................................................................................................................1445

Förpackning Art nr 5 liter.................................................1075

Ett skonsamt, milt och miljövänligt rengöringsmedel för alla typer av fordon. Efterlämnar en blank, smutsavvisande yta. Bilschampo tar bort trafikfilm och smuts utan att vara någon risk för underlaget, miljön eller användaren. Ph i brukslösning ca 8.

ALKALISK AVFETTNING

Ett stark alkaliskt fordons- och maskinrengöringsmedel för tuffare rengöring. Ph i konc. ca 12. Förpackning Art nr 5 liter.................................................1235 25 liter...............................................12325

Förpackning Art nr 200 liter..........................................123200

Ett högeffektivt, miljövänligt rengöringsmedel för alla typer av fordon. Efterlämnar en blank smutsavvisande yta. MC-Power löser olja, salt och smuts på ett effektivt sätt utan att vara någon risk för underlaget, miljön eller användaren. Ph 10,5 i konc. Förpackning Art nr 25 liter.............................................10725

OILFIX K ALLAVFETTNING

För motortvätt och avfettning samt borttagning av tjära och asfalt på alla typer av fordon. Används i koncentrat på torra underlag. Produkten bör endast användas för punktrengöring, beroende på produktens negativa miljöprofil. Ph ca. 7 Förpackning Art nr 1 liter.................................................1341 5 liter.................................................1345

Förpackning Art nr 25 liter.............................................13425


FORDON

FÄLGTVÄTT

Ett fälgrengöringsmedel som är anpassat för att effektivt ta bort alla typer av beläggningar som kan uppstå på fälgar till personbilar, lastbilar m m. Fälgtvätt löser mycket effektivt sot, trafikfilm, tjära, olja och avlagringar från bromsbelägg. Ph i konc. ca 12. Förpackning Art nr 5 liter...............................................................................................................................14215

KYLARGLYKOL

För bensin och dieselmotorer, samt för motorer med aluminiumtoppar. Skyddar mot isbildning och korrosion i kylsystemet. ph ca 6-7,5.

Förpackning Art nr 5 liter...............................................................................................................................1405 25 liter.............................................................................................................................14025

FORDONSAVRINNING

Ett effektivt efterbehandlingsmedel för alla typer av fordon. Efter tvätt sprayas produkten på och avsköljes för minska droppeffekt. Innehåller vax för att öka glans och skydd. Ph ca 8. Förpackning Art nr 5 liter...............................................................................................................................408

GS 13 ALKALISK GROVRENGÖRING

Ett miljöanpassat koncentrerat medel för maskinrengöring, borttagning av sot, kapellrengöring, poolrengöring, karosstvätt, metallavfettning, båtrengöring m m. Effektivt avfettande och rengörande utan att skada underlag, användare eller miljö. Ph i brukslösning ca.10. Förpackning Art nr 5 liter.................................................1225

Förpackning Art nr 25 liter.............................................12225

SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD

SPOLARVÄTSKA FÄRDIGBLANDAD

Förpackning Art nr 1 liter.................................................1371 5 liter.................................................1375

Förpackning Art nr 5 liter färdigblandad..................................................................................................13755

En koncentrerad spolarvätska som efterlämnar en klar och ren vindruta.

Förpackning Art nr 25 liter.............................................13725 200 liter..........................................139200

Färdigblandad spolarvätska som efterlämnar en klar och ren vindruta.


VIKAN SKRAPOR & BORSTAR Skaft Glasfiber

Skaft Aluminium

150cm

170cm

150cm

29623 29622 29626 29624 29625 182,00

29643 29642 29646 29644 29645 213,00

29373 29372 29376 29374 29375 147,00

Grillborste 248,00

Vikan Skurborste Levang m vattengenomlöpning 70432 70436 70434 70435 150,00 27cm 70433

Vikan Sopborste mjuk 31992 31996 31994 31995 269,00 Utformat för att effektivt sopa upp mjöl etc

60cm 31993

Vikan Diskborste

Värmetåliga 180 grader

Vikan Golvskrapa m/utbyteskassett och vridled 77623 77622 77626 77624 77625 193,00 77725 Utbyteskassett vit 75,00 50cm 77633 77632 77636 77634 77635 207,00 77735 Utbyteskassett vit 88,00 60cm 77643 77642 77646 77644 77645 227,00 77745 Utbyteskassett vit 103,00 40cm

2 års garanti!!! 29,00 136,00

VIKAN FORDONSRENGÖRING Interiörborste

450052

Fälgborste

39,00

525352

Fordonsskrapa

707952

52,00

Handborste

524652

Bilborste vattengenomlöpn

117,00

475552

Bilborste vinklad vattengenomlöpn

227,00

526852

Fälgborste vattengenomlöpn

275,00

545252

210,00

Teleskopskaft vattengenomlöp, Gardenakoppling Detta professionella teleskopskaft med vattengenomströmning (1600–2840 mm) har isolerat handtag för komfortabelt grepp och en snabbkoppling på 1/2". Maximalt vattentryck, 6 bar.

Fordonsskrapan, bilborstarna och den stora fälgborsten passar på skaftet. 297352C 522,00

180,00

RENGÖRING AV FÖNSTER OCH GLASPARTIER Vikan Easyshine Kit

Unger Teleskopskaft

Unger Fönsterputsset

EZ120 2x60cm 233,00 EZ250 2x125cm 322,00 EZ400 2x200cm 433,00

549101

730,00

301534

532,00

GOLVRENGÖRING Teleskopskaft 123 – 177cm

296218

30cm

SUPERIOR MOPPSTATIV

VIKAN TOPPREGLERAT

299,00

60cm

370400 158,00

370500 193,00

549625 130,00

549640 153,00

549660 191,00

30cm

DAMP MOPP 43 – allroundmopp ojämna golv DAMP MOPP 48 – allroundmopp fuktmopp

40cm

370300 69,00

40cm

60cm

60cm

548760 132,00

GLORIA LÅGTRYCKSSPRUTOR

EX100

CM50

Gloria 89

PRO5

Gloria 505TK

Gloria PF12

Gloria FM10

pH 5-10

pH 2-12

Vitontätning 300432 631,00 Alkalisk avfettn MC-Power

EPDM-tätning 300433 1 372,00 Alkalisk avfettn MC-Power

pH över 5 Oljebeständig

pH över 5 Oljebeständig Vitontätning 300435 713,00 Oilfix

Petroleumbas avfettningsprod Vitontätningar 300436 3 184,00 Alkalisk avfettn

pH 2-9 Oljebeständig Vitontätningar 400641 835,00

pH över 5 Skum Vitontätningar 305602 782,00 MC-Power

300434 567,00 Oilfix

Samtliga priser anges exkl moms och kan komma att justeras


VILEDA VARIO Teleskopskaft 100-180cm

111380

Moppstativ med kardborre

40cm

60cm

151209 170,00

151231 217,00

Fukt/torrmoppning

40cm

60cm

MICROPLUS

144247 149,00

144246 174,00

Våt/fuktmoppning

40cm

60cm

MICROTECH

113335 175,00

113695 207,00

Dubbelsidigt stativ

35cm

50cm

SWEP DUO

143062 259,00

137878 269,00

SWEP DUO MICROFINN

Dubbelsidig fuktmopp

EXPRESS PRO VELCRO

208,00

MicronQuick 100 % mikrofiberrengöring med marknadens tunnaste mikrofiber. För alla ytor. 500 tvättar. Svanenmärkt 34,00 152105 Blå 152106 Röd 152107 Gul 152108 Grön MicroTuff Base Stickad mikrofiberduk 80% polyester och 20% polyamid. För alla ytor. 400 tvättar 13,00 145841 Blå 145842 Röd

50cm

100st

180st

114472 221,00 114474 248,00

En stickad mikrofibergolvduk, passar även som allroundduk för större ytor

35x60cm

MICROMULTI

CLICKSPEED

Moppstativ för allroundduk och korttidsmopp

CLICKSPEED korttidsmopp

Samlar rejält med smuts. Två sidor. 44x22cm

MULTI SQUEEGEE

125982

Blå Röd 50 st

145845 69,00 40cm

138621 229,00 161614 161615 139,00

ULTRASPEED PRO Ready-to-go kit 147186 1 695,00 Den lilla städvagnen som passar utmärkt till butiker, bensinmackar, pizzerior, restauranger, kontor etc. Hink 25L, vagn, press, stativ, mopp, teleskopskaft ingår. Tillbehör Körhandtag 147412 250,00 Extra Hink 10L 147594 150,00 MicroPlusmopp 143222 119,00

139,00 331,00 163,00

Micro Ready-to-go Premium är en liten och välplanerad städvagn som passar även till de minsta städrummen och de smala gångarna. ack vare trådkorg, moppbox, hinkar och de nya tillbehören finns det gott om förvaringsplats på vagnen.

50cm

114466 198,00 med kardborre för mopp

MicronSolo Effektiv korttidsduk med överlägsen mikrofiberrengöring & absorption 160069 129459 160084

35cm

Effektiv gummiskrapa

PurActive Tuff mot smuts, snäll mot ytan! Bäst på hårda ytor. Repar ej! 15,00 123114 Blå 123112 Röd

Blå, ark Hållare Rulle Röd

158039 335,00

MultiSteel Premium är en välplanerad städvagn. Den passar utmärkt till större objekt, tack vare den goda planeringen då stora mängder dukar,moppar och engångs-material kan tas med. Vagnen har en öppen konstruktion vilket gör att hinkar, boxar och brickor lätt tas bort. Det gör vagnen lätt att hålla ren vilket är mycket bra för objekt där det ställs tuffa krav på god hygien.

3 984,00

158074

10 576,00

LÅT SMUTSEN STANNA I ENTRÉN Skrapmatta - nedsänkt Utomordentlig skrapfunktion, enkla installation. Mattan tål extremt hög trafik av kundvagnar i köpcentra, butiker, järnvägsstationer, skolor, sjukhus m m Jaguar® Original

Priser inkluderar kostnad för måttanpasning och tillskärning

Kvadratmeter

Höjd

Pris/m2

16mm 12mm

1 675 1 338

25mm 20mm

2 722 2 154

Skrapmatta - friliggande För utomhusbruk där krav ställs på tillgänglighet för äldre och funktionshindrade. Fasade kanter för hjulburen trafik: rullstol, rullator, kärror, varuvagnar. Rub-Scrape™ Access

70x90cm 550,00

90x150cm 1 135,00

120x180cm 2 063,00

Skrapmatta - friliggande Rub-Scrape™ Light är en populär matta med attraktiva pris och mångsidiga funktion. En effektiv skrapmatta för utomhusbruk, men kan också tjänstgöra som ergonomisk avlastning och halkmotstånd i våta och feta miljöer. 91x152cm 773,00

Rub-Scrape™ Light

Torkmatta tvättbar Wash Master™ har lång hållbarhet i högtrafikerade miljöer och tål de påfrestningar som de utsätts för i tvättmaskiner. Standardmatta för tvätterier.Stålgrå Wash Master™

85x150cm 874,00

115x180cm 1 419,00

91x297 1 769,00

Löpmeter

Bredd

Pris/lpm

150cm 200cm

1 028 1 371

85cm 115cm

583 788

Kombinationsmatta Håller upp till 6L vatten. Behåller sin fina yta trots hårt slitage. Baksidan har glidskydd. Finns i 5 snygga färger. Antracit • Brun • Grå • Röd • Blå Aqva-Trap™ Bubble

60x90cm 401,00

90x150cm 1 110,00

120x180cm 1 897,00

Kombinationsmatta Miljö 99,9% återvunnet material. Mattans ovansida kommer till 100% från använda PET-flaskor medan gummibaksidan består av utslitna och nedmalda bildäck. Eco-Trap™ Cube

60x90cm 438,00

90x150cm 1 095,00

120x180cm 1 679,00

Ståbordsmatta Posture Mat är en ergonomisk matta för dig som omväxlande sitter och står vid din arbetsplats. Mattan har ett handtag och är lätt att flytta för att få plats med din stol. Storlek 50x70cm Artnr 305625 644,00 Logomatta Välkomna dina besökare med en egen logomatta. Hög kvalitet. Tvättbar. Upp till 6 meter. Standardbredd 85 cm 100cm 115cm 150cm 200cm

Samtliga priser anges exkl moms och kan komma att justeras

Antal

1 2 5

Rabatt

10% 25%

Pris/m2

1 595 1 435 1 195

Kliché

250 -

Frakt

275 275 -


SNYGG, EKONOMISK & EFFEKTIV KÄLLSORTERING MED LONGOPAC

BIN MULTI 1 36010 Vit 4 095 36011 Grå 4 095

BIN MULTI 2 BIN MULTI 3 BIN MULTI 4 36020 Vit 5 350 36030 Grå 5 678 36040 Grå 6 006 36021 Grå 5 350 36031 Vit 5 678 36041 Vit 6 006 LONGOPAC MINI används i Multi och Commerz Frakt tillkommer på alla källsorteringsskåp samt Urban Avenue nedan.

MULTI CUP 36120 Grå 4 980 36121 Vit 4 980

COMMERZ 37400 2 10 300 37410 3 10 800 37420 4 11 400

LONGOPAC TILL ALLA MILJÖER

34670 34640 34720

DYNAMIC MINI 2 615 MIDI 2 937 MAXI 3 270

31400

CLASSIC MINI 972

30700

MAXI

UNDERBÄNKSTÄLL

1 304

34500

MIDI

1 990

FLEX WALL 34335

MIDI

1 052

URBAN AVENUE Finns i 5 färger 37203 MIDI 7 895

BIN 37400 37410 37420

BULLET 2 10 300 3 10 800 4 11 400

LONGOPAC KASSETTER – minimerar åtgången av plast MINI MIDI MAXI

STRONG 45m STRONG 70m STRONG 90m

195,00 381,00 599,00

Svart 301668 301681 300238

Blå 301674

Röd 301727

312002

Transparent 301671 301729 300239

Gul 301728

Grön 301660

Bio-säckkassetten används för hantering av matavfall och annat organiskt avfall för kompostering. Bio-säckkassetten produceras av organiskt material som är certifierat enligt EN 13432:2000-12. Materialet bryts ner på 6 månader i 23°C / 73°F.

MINI MIDI MAXI

BIO 40m BIO 70m BIO 90m

272,00 548,00 775,00

301669 10110 10320

ENGÅNGSHANDSKAR NITRIL är fri från latexproteiner och ger ett bra skydd mot kemiska produkter. De är också motståndskraftiga mot punkteringar. LATEX har sitt ursprung från gummiträden. Latexhandskar är bekväma och elastiska, men kan framkalla allergiska reaktioner. VINYL är ett syntetiskt material. Handskar av vinyl lämpar sig bäst för hantering av icke farligt material och kemikalier. NITRIL GREEN

NITRIL XTRA LITE

Tunn accelrator- och puderfri nitrilhandske som minskar risken för allergier.

Tunn, slitstark och smidig puderfri nitrilhandske. Rekommenderas för personer med latexallergi.

302056 S/7 200st 302057 M/8 200st 302058 L/9 200st 302059 XL/10 180st Tjocklek 0,07 mm 235,00

301416 S/7 200st 301417 M/8 200st 301418 L/9 200st 301419 XL/10 200st Tjocklek 0,07mm 164,00

NITRIL STYLE Lämplig för tatuerare, frisörer, bilmekaniker, Livsmedels-hantering, städ etc

400636 400637 400638

S/7 100st M/8 100st L/9 100st

Tjocklek 0,07mm 137,00

NITRIL COMFORT Medeltjock puderfri nitrilhandske med bra fingertoppskänsla och kemikaliebeständighet.

301400 S/7 100st 301410 M/8 100st 301411 L/9 100st 301412 XL/10 100st Tjocklek 0,08mm 137,00

LATEX PUDERFRI

VINYL PUDERFRI

Bra fingertoppskänsla och DOP-fri. Mycket bra belagd på insidan för passform och rullad kant, lättare påtagning. för enkel på – och avtagning.

300381 S/7 100st 300382 M/8 100st 300383 L/9 100st 300518 XL/10 100st Tjocklek 0,12mm 133,00

Samtliga priser anges exkl moms och kan komma att justeras

300767 S/7 300768 M/8 300769 L/9 300468 XL/10 Tjocklek 0,12mm

100st 100st 100st 100st 95,00


TORKRULLAR Torkrulle Zerva Small 2 rlr/frp 1-lags vit nyfiber • 115 meter/rulle 310015 50,00 Jämförpris 21,80/100 meter

Torkrulle Zerva Small 12 rlr/frp 1-lags vit nyfiber • 115 meter/rulle 300344 284,00

305636

225,00

305638 725,00

Jämförpris 20,60/100 meter

Torkrulle Zerva Medium 6 rlr/frp 1-lags vit nyfiber • 320 meter/rulle 300345 320,00 Jämförpris 16,70/100 meter

3056

245,00

305639

1 350,00

Torkrulle Zerva XL 1-lags vit nyfiber • 1000 meter/rulle 300347 264,00 Jämförpris 26,40/100 meter 301963

479,00

305645

558,00

TOAPAPPER

S

Toapapper Zerva Gigant Small 12 rlr/frp Excellent 2-lags vit nyfiber • 170 meter/rulle 30100 357,00 Jämförpris 17,50/100 meter 305647

M

245,00

Toapapper Zerva Gigant Medium 12 rlr/frp Excellent 2-lags vit nyfiber • 380 meter/rulle 305624 445,00 Jämförpris 9,70/100 meter

L

Toapapper Zerva Gigant Large 6 rlr/frp 1-lags returfiber • 585 meter/rulle 301959 271,00

305637 245,00 305646 785,00 Samma hållare till Medium och Large

Jämförpris 7,70/100 meter

Toapapper Zerva Kompakt 12 rlr/frp Excellent 2-lags vit nyfiber • 85 meter/rulle 310013 160,00 Jämförpris 15,68 kr/100 meter

Hushållspapper Zerva Kompakt 6 rlr/frp Excellent 2-lags vit nyfiber • 100 meter/rulle 310014 160,00 Jämförpris 26,60/100 meter

PAPPERSHANDDUK Pappershandduk Zerva Excellent 2-lags vit nyfiber • 3750 st/frp Kedjevikt med 3 paneler 305623 271,00

305649

298,00

305650

715,00

Jämförpris 7,23/100 st

Fungerar utmärkt även som bordsservetter

305652

Samtliga priser anges exkl moms och kan komma att justeras

195,00

305651

425,00


Zervas rondeller är tillverkade av 100% återvunnen polyester. Polyestern kommer framförallt från återvunna PET-flaskor. Materialet är speciellt framtaget för att möta de höga kvalitets- och miljökrav som ställs på den europeiska marknaden. Rondellerna stansas och förpackas i Getinge 2,5 mil norr om Halmstad. Materialet är certifierat enligt Green Seal. Varken Svanen eller Bra Miljöval har tagit fram kriterier för rondeller.

SKURRONDELLER ZERVA

Polering Pris/st

Daglig städning

Daglig grovrengöring

Grov våtskurning typ idrottsgolv för klisterborttagning (med Glue Away)

Våt & torr polishborttagning Uppskurning

Våt & torr polishborttagning Uppskurning

Tum

Artnr

Tum

Artnr

Tum

Artnr

Tum

Artnr

Tum

Artnr

Tum

Artnr

mm

45,00

8,5"

3308-05

8,5"

3408-05

8,5"

3508-05

8,5"

3008-05

8,5"

3608-05

8,5"

3208-05

215mm

48,00

10”

3310

10”

3410

10”

3510

10”

3010

10”

3010

10”

3010

254mm

50,00

11”

3311

11”

3411

11”

3511

11”

3011

11”

3011

11”

3011

280mm

55,00

12”

3312

12”

3412

12”

3512

12”

3012

12”

3012

12”

3012

305mm

64,00

13"

3313

13"

3413

13"

3513

13"

3013

13"

3613

13"

3213

330mm

72,00

14"

3314

14"

3414

14"

3514

14"

3014

14"

3614

14"

3214

356mm

78,00

15"

3315

15"

3415

15"

3515

15"

3015

15"

3615

15"

3215

381mm

82,00

16"

3316

16"

3416

16"

3516

16"

3016

16"

3616

16"

3216

406mm

90,00

17"

3317

17"

3417

17"

3517

17"

3017

17"

3617

17"

3217

432mm

105,00

18"

3318

18"

3418

18"

3518

18"

3018

18"

3618

18"

3218

457mm

117,00

19"

3319

19"

3419

19"

3519

19"

3019

19"

3619

19"

3219

483mm

130,00

20"

3320

20"

3420

20"

3520

20"

3020

20"

3620

20"

3220

508mm

144,00

21"

3321

21"

3421

21"

3521

21"

3021

21"

3621

21"

3221

533mm

162,00

22"

3322

22"

3422

22"

3522

22"

3022

22"

3622

22"

3222

559mm

10% rabatt vid köp om hel förpackning (5 st)

Vi jobbar i huvudsak med Hako och Numatic vad gäller städmaskiner. Här presenteras ett axplock av modeller Scrubmaster B12 Evo, en liten, smidig och kraftfull batteridriven kombiskurmaskin med stor kapacitet. Idealisk för rengöring av små och medelstora ytor. Har ett utskjutande skurhuvud vilket gör det enkelt att rengöra nära kanterna, utan onödigt extra arbete. Smutsvattentanken går att ta loss, vilket gör det enkelt att rengöra den. Med hjälp av en slang kan maskinen fyllas på direkt från en vanlig kran. Inbyggd laddare. Rengör upp till 1500 m2/tim. Hyra

Funktionsavtal

Pris

Rondell

644 kr

880 kr

28 280 kr

15”

Scrubmaster B30 är en snabb och effektiv kombiskurmaskin för mindre och medelstora ytor. Finns både med och utan elektronisk drivning. Ett lågt skurhuvud gör det enkelt att komma under t ex butiksgondoler och hyllor. Med handtagets utformning anpassas maskinen efter föraren och ger en klar och tydlig blick över maskinen och panelen. Med ett knapptryck startar och stannar samtliga funktioner. Inbyggd laddare Rengör upp till 1900 m2/tim. Borsttryck 28 kg

Hyra

Funktionsavtal

Pris

Rondell

1 380 kr

1 886 kr

63 536 kr

17”

Scrubmaster B45, en lättmanövrerad och effektiv kombiskurmaskin för medelstora ytor. Elektronisk borstdemontering som gör det enkelt och smidigt att byta borstar. Inbyggd laddare är standard. Tack vare handtagets utformning, anpassas maskinen efter föraren och man får en klar och tydlig blick över maskinen och panelen. Med ett enda knapptryck startar och stannar man samtliga funktioner på maskinen. Vid svåråtkomliga ytor kan en handskurutrustning fästas på maskinen. (Tillval) Rengör upp till 1700-2000 m2//tim. Borsttryck 38 kg

Hyra

Funktionsavtal

Pris

Rondell

1 735 kr

2 531 kr

87 398 kr

17”/20”

Scrubmaster B75 R är en liten och smidig åkbar kombiskurmaskin för bekväm rengöring av trånga ytor som tidigare endast kunde rengöras med hjälp av en gåbakom-skurmaskin De kompakta dimensionerna och den överlägsna manövreringsförmågan är bara två av Hako Scrubmaster B75 R:s många fördelar. En ergonomisk arbetsställning och ett bekvämt säte gör maskinen användarvänlig och enkel att köra. Tack vare den inbyggda laddaren och 180 Ah batteri kan Scrubmaster B75 R laddas när som helst vid ett eluttag. Designen med “vändbar bakdel” tillsammans med den mycket rörliga sugfoten gör det möjligt att göra u-svängar i gångar mindre än 180 cm. Maskinen finns i två olika arbetsbredder, 55 cm eller 65 cm. Rengör upp till 3000-3500 m2//tim. Hyra

Funktionsavtal

Pris

Rondell

2 291 kr 2 935 kr

1 973 kr 3 458 kr

110 790 kr 132 774 kr

21” 2 x 13”

Skur bredd

55 cm 65 cm

Samtliga priser anges exkl moms och kan komma att justeras

Månadskostnad för hyra och funktionsavtal avser en period om 60 mån


Stengolvsrondeller använder ett helt nytt ämne FERRZON®+ vilket är en form av slipkristaller speciellt framtagna för rengöring. De kan i praktiken användas för rengöring utan kemikalier på främst hårda golv såsom betong, natursten etc. För att uppnå optimalt städresultat rekommenderar vi att de används tillsammans med I-vax i 2-5% lösning. Därmed får golvet ett smutsavvisande ytskikt som gör golvet mer lättstädat och dessutom ökar golvets livslängd Vi rekommenderar inte stengolvsrondeller på linoleum, heterogen plast eller lackade parkettgolv. Detta beroende på att rondeller med diamantpulver som verksamt ämne innebär ett slipmoment vilket förkortar livslängden på golvet.

STENGOLVSRONDELLER MELAMINE RONDELLER Mycket fin rondell med 2 funktioner. 1. Används för att avsluta serien med de 4 stegen. Ger en mycket blank golvyta. 2, används vid dagligt underhåll för att bibehålla och öka glansen i golvet.

Rondellen rengör genom den friktion som uppstår med golvet. Därför är det viktigt att rondellen är ordentligt blöt.

Steg 4, 3000 grit

Fin rondell för polering. Ger en klar reflekterande golvyta.

Steg 3, 1500 grit

Mediumhård rondell för lättare rengöring. Ger en lätt reflekterande golvyta.

Grov rondell för normal ytrengöring och renovering

Steg 2, 800 grit

2-5% lösning

Steg 1, 400 grit

Pris/st

Tum

Artnr

Tum

Artnr

Tum

Artnr

Tum

Artnr

Tum

Artnr

Pris/2st

129,00

13"

5413

13"

5513-3000

13"

5513-1500

13"

5513-800

13"

5513-400

610,00

139,00

14"

5414

14"

5514-3000

14"

5514-1500

14"

5514-800

14"

5514-400

700,00

175,00

15"

5415

15"

5515-3000

15"

5515-1500

15"

5515-800

15"

5515-400

730,00

204,00

16"

5416

16"

5516-3000

16"

5516-1500

16"

5516-800

16"

5516-400

758,00

227,00

17"

5417

17"

5517-3000

17"

5517-1500

17"

5517-800

17"

5517-400

793,00

245,00

18"

5418

18"

5518-3000

18"

5518-1500

18"

5518-800

18"

5518-400

720,00

256,00

19"

5419

19"

5519-3000

19"

5519-1500

19"

5519-800

19"

5519-400

798,00

273,00

20"

5420

20"

5520-3000

20"

5520-1500

20"

5520-800

20"

5520-400

813,00

344,00

21"

5421

21"

5521-3000

21"

5521-1500

21"

5521-800

21"

5521-400

786,00

349,00

22"

5422

22"

5522-3000

22"

5522-1500

22"

5522-800

22"

5522-400

850,00

Stengolvsrondellerna är förpackade i 2-pack.

HIGH SPEED RONDELLER

För high speed polering 3002000 varv/min

EPP RONDELLER

Speciellt framtagen för polishborttagning.

Numatic TTB1840 Liten lättmanövrerad städmaskin med stor kapacitet.Lättmanövrerad kombiskurmaskin för mindre till medelstora ytor. Skurar rent och suger torrt i samma moment, då sugrampen är följsam suger den även torrt i snäva svängar. Du kan även ha flera batterier för obegränsad körtid! Rengör upp till 1400 m2/tim. Rondell

Hyra

Funktionsavtal

Pris

15”

683 kr

921 kr

30 088 kr

Numatic TGB3045, kompakt städmaskin som rymmer hela 30 l vatten och har en skurbredd på 45 cm så passar den mindre till medelstora ytor. Lätt att manövrera då den är väldigt kort och svänger runt på små ytor. Ställbart handtag för god ergonomi. Uppfällbart borsthuvud (patenterat) för enkelt byte och rengöring av borste/rondell. Inbyggd laddare. Underhållsfritt batteri. Rengör upp till 1575 m2/tim.

Pris/st

Tum

Artnr

Pris/st

Tum

Artnr

57,00

13"

4413

70,00

13"

9713

Rondell

Hyra

Funktionsavtal

Pris

17”

929 kr

1 382 kr

41 501 kr

60,00

14"

4414

73,00

14"

9714

72,00

15"

4415

82,00

15"

9715

75,00

16"

4416

95,00

16"

9716

87,00

17"

4417

109,00

17"

9717

96,00

18"

4418

113,00

18"

9718

103,00

19"

4419

125,00

19"

9719

Rondell

Hyra

Funktionsavtal

Pris

21”

1 407 kr

1 904 kr

64 324 kr

113,00

20"

4420

129,00

20"

9720

149,00

21"

4421

175,00

21"

9721

169,00

22"

4422

208,00

22"

9722

Numatic TGB4055 Städmaskin för medelstora ytor. Lättkörd, få reglage som är tydligt markerade. Driftsäker städmaskin med minimalt med elektronik, underhållsfria batterier och inbyggd smartladdare. Uppfällbart borsthuvud (patenterat) för enkelt byte och rengöring av borste/rondell. Inbyggd laddare. Underhållsfritt batteri. Rengör upp till 2225 m2/tim.

Numatic Kompakt städmaskin med hela 80 l tank och 72 cm arbetsbredd. Ger en snabb avverkningsgrad på mellan och stora objekt. Tack vare dess mycket kompakta mått ersätter den en traditionell gå-bakom skurmaskin men med högre effektivitet avseende tid och resultat. Bra komfort gör den optimal för små som stora ytor. Tyst för bästa arbetsmiljö, en städmaskin som kan användas i de mest ljudkänsliga miljöer. Bra komfort med rejält benutrymme. Designad för driftsäker användning varje dag oavsett miljö. Rengör upp till 4320 m2/tim. • Kompakt med bra kapacitet. • Effektiv, 72 cm arbetsbredd. • Tyst för ljudkänsliga miljöer. • Driftsäker, minimalt med elektronik. Rondell

Hyra

Funktionsavtal

Pris

CRO8055

21”

2 113 kr

2 760 kr

97 424 kr

CRO8072

2 x 14”

2 183 kr

2 856 kr

105 457 kr

Samtliga priser anges exkl moms och kan komma att justeras


Artnr

Pris

Artnr

Pris

Artnr

Pris

Artnr

Pris

10

132

1102

30

1285

193

2017

341

11

296

1103

47

1295

527

2018

83

40

160

1104

50

1311

76

2025

341

142

33

1105

147

1341

53

2026

83

150

79

1106

147

1342

1 169

2075

241

155

38

1107

224

1343

8 858

2077

415

204

304

1108

1 087

1345

260

2078

415

208

428

1109

8 302

1365

420

2079

428

210

304

1110

267

1366

835

2080

116

332

2 993

1121

32

1367

420

2105

324

354

34

1122

32

1371

36

7101

104

355

54

1123

155

1375

171

7110

99

365

51

1125

155

1405

193

7112

101

460

182

1126

477

1445

201

7114

108

1010

489

1127

621

1705

363

7115

534

1011

68

1128

435

1915

373

10125

1 329

1013

509

1129

181

1916

2 310

10225

1 388

1014

108

1135

449

1931

37

10227

562

1015

271

1161

74

1932

37

10228

119

1017

5 678

1162

74

1935

163

10230

1 085

1018

767

1163

369

1936

163

10252

278

1019

135

1164

1 245

1940

39

10253

932

1021

58

1165

369

1941

83

10254

11 101

1022

58

1166

671

1942

406

10256

543

1025

278

1168

26 548

1950

39

10257

26 234

1026

278

1170

1 346

1954

860

10258

386

1027

278

1172

4 041

1955

174

10259

1 081

1028

67

1180

379

1956

344

10261

8 291

1029

78

1181

39

1957

204

10262

277

1030

326

1185

189

1958

213

10325

1 727

1031

79

1195

352

1959

564

10410

33

1032

99

1201

81

1962

154

10415

159

1035

365

1202

78

1963

286

10602

79

1036

14 670

1203

5 678

1967

78

10603

89

1041

33

1205

399

1968

149

10604

89

1045

159

1225

298

1970

311

10625

1 124

1050

99

1235

223

1971

746

10725

932

1051

99

1241

39

1972

240

10925

1 868

1052

113

1242

214

1973

49

11011

66

1057

99

1245

187

1975

400

11012

325

1058

89

1246

38 197

1976

455

11013

66

1059

99

1248

457

1977

522

11014

325

1060

64

1249

995

1980

6 290

11015

101

1061

53

1251

318

1981

6 994

11026

97

1065

254

1255

6 552

1982

36 036

11027

464

1067

137

1260

415

1983

26 208

11028

895

1071

37

1261

31

1984

911

11029

17 472

1075

187

1262

31

1985

6 994

11115

415

1081

37

1263

81

1990

33

11201

64

1082

35

1264

81

1991

33

11295

780

1085

176

1265

149

1992

33

11410

436

1086

157

1266

149

1993

33

11430

396

1095

187

1280

31

2010

428

11431

1 071

1101

30

1281

40

2015

241

11432

179

Samtliga priser anges exkl moms om kan komma att justeras

Hygienstation för handsprit

Golvställ för 600ml flaska. Komplett med droppbricka, infoskylt och hänglås Artnr 305706 Pris

2 195 kr

Undvik stänk på golvet med en informativ torkmatta

Torkmatta till hygienstation för information och förhindra stänk på golvet. Mått: 85x60 cm Artnr 305702 Pris 835 kr


Artnr

Pris

Artnr

Pris

Artnr

Pris

Artnr

Pris

11625

1 762

13625

1 923

20409

75

107200

7 462

11805

21

13660

2 686

20805

244

109100

32 708

11806

21

13661

93

20909

581

109200

6 473

11811

39

13725

835

31840

104

112005

301

11815

189

13755

112

31841

146

112010

2 993

12025

1 882

14025

948

31843

177

112025

1 406

12026

211

14215

223

31847

146

112028

409

12125

956

14505

104

31848

177

112100

22 091

12126

872

14605

273

31849

265

112200

10 512

12225

1 469

14606

104

31850

353

113001

79

12226

11 750

14607

52

31852

146

113005

393

12325

1 052

14705

165

31853

177

113006

393

12425

879

17205

546

31857

146

113025

2 287

12455

8 355

19002

259

31858

177

114200

6 521

12505

3 795

19004

96

66000

3 995

114300

15 659

12521

3 000

19023

415

66002

3 115

116200

13 273

12525

19 079

19024

45

66003

3 400

116300

13 273

12526

3 816

19033

961

66004

3 995

117100

19 203

12610

298

19034

313

66005

3 115

117200

20 728

12625

584

19035

573

66008

301

120100

4 623

12626

608

19036

3 222

66009

301

120200

5 191

12660

1 741

19038

113

66011

75

120300

25 146

13041

82

19039

7 625

66012

301

121100

15 885

13042

48

19041

1 411

66013

301

121125

1 275

13045

236

19056

66

66014

301

121200

11 384

13051

65

19057

33 389

66015

301

123200

9 887

13052

73

19058

10 108

66016

301

124200

6 378

13055

309

19068

8

66017

301

125100

29 897

13061

81

19070

7 254

66018

519

125202

5 285

13063

52

19098

500

66019

498

132200

7 283

13064

45

19102

55

66020

114

134200

9 213

13068

242

19104

181

66021

301

136200

15 017

13070

52

19107

176

66022

187

139200

5 565

13071

81

19108

115

66023

38

139202

27 825

13072

52

19114

90

66026

596

300539

211

13073

81

19116

115

66029

596

300540

211

13076

242

19125

51

66030

596

300543

339

13078

242

19132

131

66032

596

300844

87

13079

52

19134

93

66034

596

301617

151

13080

45

19135

464

66035

596

301618

198

13086

45

19136

375

66040

249

301700

39

13087

52

19137

375

66044

988

301701

39

13121

123

19138

375

66045

1 248

301702

27

13124

75

19139

541

66046

596

301703

39

13125

123

19165

163

66051

490

301705

36

13181

65

19180

592

66052

490

301706

36

13182

92

19200

10 364

68300

460

301707

36

13184

52

19225

1 450

68301

110

301708

36

13191

66

19610

579

68302

17 254

400388

1 037

13192

93

19681

294

68303

75

400405

6 521

13196

48

20401

117

68305

1 658

400411

798

13220

75

20403

185

68310

102

400412

798

13225

1 154

20405

140

68311

80

400481

17 684

13425

1 169

20408

356

101200

11 608

400493

13 751

Samtliga priser anges exkl moms om kan komma att justeras

Vi säljer inte bara Kränzle högtryckstvättar utan vi är även auktoriserad verkstad

5 700 kr

7 100 kr

13 500 kr

39 670 kr


ZERVA FASTIGHETSVAGN

ZERVA STÄDVAGN

ZERVA STÄDVAGN MED PRESS

305689

4 190,00

305693 305691 3 465,00 VAGNAR UTRUSTAD MED SOPSÄCKSHÅLLARE 125L FÖR SOPSÄCK 300021

305690

305694 3 865,00 4 590,00 305692 VAGNAR UTRUSTADE MED LONGOPACHÅLLARE MIDI FÖR SVART SÄCK 301729

Reglerbart handtag med softgrip. Plats för 2 skaft & stativ.6 st krokar. 2 robusta 25L backar med lock & grepp. Stor Tvättpåse. Tröskelklättrare. Hjul 315+150mm. Mått (L x B x H) 74x53x106cm

Reglerbart handtag med softgrip. Plats för 2 skaft & stativ. Trådkorg XL. 2 stora trådkorgar. Stor tvättpåse. 6L hink med lock. 100mm hjul med kullager. Mått (L x B x H) 74x53x106cm

9 350,00

9 850,00

Reglerbart handtag med softgrip. Plats för 2 skaft & stativ. 2 x 25L plastback med lock och grepp snabbfästen. Stor tvättpåse krokar och flaskhållare Duo. 2 x 6L hink med lock. Rostfri svabbpress som går att höjdjustera. 125mm hjul av hög kvalitet. Ett hjul med riktspärr. Mått (L x B x H) 116x65x112cm

Med ZERVA MONTERINGSSERVICE får du städvagnen monterad vid leverans för 300 kr

DAMMVIPPOR

ZERVA STÄDVAGN GYM Moppress och kraftig 15L hink 20L plastback, 25L plastback med lock och enhandsgrepp, säckhållare för 70L sopsäck, justerbart handtag med softgrip, plats för två stativ, 4 långa krokar, lättrullade 100mm hjul med kullager Mått (L x B x H) 61x56x120cm 305695

Struts 300778 148,00

Gul 300056 20,00 Ergo Grip 400165 50,00

Frida 300563 63,00

3 950,00

DAMMSUGARE

Teleskop 300389 126,00

Refill Frida 300562 46,00

MATTVÄTT/TEXTILTVÄTT

HT30

Hetty

Profi 1.2

14423 1 340,00 Påse 14424, 10st 131,00

400303 2 579,00 400305, 10 st 145,00

400313 2 783,00 400314, 20kr/st

George 400389

5 035,00

Profi 50.1 400449

6 909,00

Samtliga priser anges exkl moms och kan komma att justeras

Koppargränd 4, 541 66 Skövde Telefon: 0500-46 88 50 E-post: info@zerva.se, Web-shop: www.zerva.se