Page 1

Génie oblige! – 138 éves a Zeneakadémia // Génie oblige! – 138th Anniversary Gala of the Liszt Academy 2013.11.14.


2013. november 14. (csütörtök), 19.30 // 14 November 2013 (Thursday), 19.30 Nagyterem // Grand Hall

Génie oblige! – 138 éves a Zeneakadémia // Génie oblige! – 138th Anniversary Gala of the Liszt Academy Zombola Péter: Long ride in a fast machine Weiner Leó: Románc // Romance, op. 29 Joseph Haydn: 38. (C-dúr) szimfónia („Visszhang”) // Symphony No. 38 in C major („Echo”) 1. Allegro di molto 2. Andante molto 3. Menuet e Trio 4. Allegro di molto szünet // break Liszt Ferenc: I. (Esz-dúr) zongoraverseny // Piano Concerto No. 1 in E flat major 1. Allegro maestoso 2. Quasi Adagio 3. Allegretto vivace. Allegro animato 4. Allegro marziale animato Liszt Ferenc: Les Préludes Közreműködik: Vigh Andrea (hárfa), Gyöngyösi Ivett (zongora), Onczay Csaba (cselló) A Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara Vezényel: Takács-Nagy Gábor Társrendező // In cooperation with: Zeneakadémia Baráti Köre // Friends of the Liszt Academy


138 éve, ezen a napon kezdte meg munkáját a budapesti Zeneakadémia. Nem ment könnyen: sok ellenzője akadt az alapításnak, de Liszt és Erkel tekintélye, s némely, az átlagosnál szélesebb látókörű politikus hathatós támogatása végül is elegendőnek bizonyult. Az első, szerény helyszínt már nem találjuk meg a város térképén. A mai Március 15. tér környékén volt, csakhogy az ottani kis utcák azóta eltűntek egy nagyszabású területrendezés következményeképpen. Fél évtizeddel később költözött az intézmény abba az épületbe, amit ma Régi Zeneakadémiának nevezünk (ez ad otthont többek közt a Liszt egykori szolgálati lakásában berendezett Liszt-múzeumnak), s az 1907–08-as tanév kezdődhetett a Liszt Ferenc téri csodálatos szecessziós palotában. Az intézmény rendkívüli történetben vállalt jóval több, mint epizód szerepet a Zeneakadémia 1997. november 14-én alapított Baráti Köre, amely azzal a céllal jött létre, hogy felkarolja az ifjú tehetségeket, bátorítsa a tanárokat, segítse projektjeiket, és a társadalom öbleiben öregbítse az egyedülálló intézmény, a Hubay Jenő egykori igazgató által méltán „Grand École”-nak nevezett iskola hírnevét. A Baráti Kör az alapítása óta eltelt 16 esztendő alatt valóságos brand lett: könyveket adott ki, hangszerekkel járult hozzá az oktatáshoz, saját iniciatíváival is erős széllé vált az intézet dagadó vitorláiban. A mai koncert a zenéhez és annak művelőihez fűződő közös szeretetből fakad. A Baráti Kör kifejezi hűségét, a Zeneakadémia kifejezi köszönetét.


A 138 nem kerek szám. Viszont maradék nélkül osztható 23-mal. Egy Wilhelm Fliess nevű német kutató 1916-ban közzétett írása szerint a 23 és a 28 különleges szerepet játszik a természetben. Utóbbi lenne a női, előbbi a férfi principium. Merő babona, legyintünk erre mi, felvilágosult 21. századiak. Akkoriban azonban sokan meggyőzőnek találták Fliess fejtegetését, még a nagy Einsteinnek is akadt róla elismerő szava. Ha hiszünk Fliessnek, hat maszkulin periódus végén volnánk – s furcsa véletlen, hogy éppen most került az Akadémia vezető székébe az első hölgy: Vigh Andrea. Akárhogy is nézzük tehát, a 138. évforduló nem egy a sok közül: korszakhatár, jeles esemény. Ezt a korszakhatárt teszi emlékezetesebbé a mai hangverseny. Főszereplője egyetemünk diákjainak szimfonikus zenekara, amelyet ezúttal a világhírű Takács Kvartett alapítója, névadója és sokáig vezetője, Takács-Nagy Gábor vezényel. A Zeneakadémia egykori neveltje ugyan külhonban él, de az utóbbi években sűrűn látogat haza: emlékezetes koncerteken vezette a MÁV Szimfonikus Zenekarát, újabban rendszeresen lép fel a Budapesti Fesztiválzenekarral, s a 2013–14-es tanévben a Zeneakadémia doktoriskolájában is tart kamarazene-kurzust. Az első műsorszám, Zombola Péter alkotása erre az alkalomra, Batta András (volt) rektor felkérésére született. Címe (Long Ride in a Fast Machine) a fiatal – 30 éves – komponista egyik kedvenc kortárs darabjára utal, John Adams amerikai szerző Short Ride in a Fast Machine feliratú művére („Fast Machine” alatt egy versenyautó értendő). A „Long” szót azonban nem kell nagyon komolyan venni. A mű ugyanis nagyjából nyolc percig tart, a szerző saját leírása szerint „ABAC formájú zenekari nyitány” amely „végig sodró


lendületű, egymással kontrasztáló zenei anyagokat vonultat fel”. A második műsorszám Weiner Leó Románca (op. 29). Weiner egyike volt a Zeneakadémia legendás tanárainak: kamarazene óráira tódultak a növendékek, mert úgy érezték, a muzsika lényegéről tőle különösen sokat tanulhatnak. Mint komponista, nem tartozott a nagy újítók közé. Nem távolodott messze a német romantikától, illetve a 19–20. század fordulójának francia művészetétől. A Románc is elsősorban gyengéd, pasztellszínekben gazdag muzsika. Két hangszer kap benne szólisztikus szerepet, a cselló és a hárfa. Az előbbi szólamát a hangversenyen Onczay Csaba, a csellótanszak tanára, az utóbbit új rektorunk, Vigh Andrea játssza. A szünet előtt még egy ritkán hallható Haydn-szimfónia, a 38-as számú, négytételes C-dúr kompozíció is megszólal. Viszonylag korai mű, az 1760-as évek második felében keletkezett, amikor Haydn már I. „Pompakedvelő” Miklós alatt szolgált az Esterházy-udvarban, s a nyarakat Fertődön töltötte. Második tételében akad egy visszhang-effektus, innen nyerte a darab ragadványnevét: „Echo”. A második félidőt két közismert, népszerű Liszt-kompozíció tölti ki: az Esz-dúr zongoraverseny és a Les Préludes. A zongoraverseny magánszólamát Gyöngyösi Ivett játssza. Ő ma harmadéves hallgatója a Zeneakadémiának, Dráfi Kálmán növendéke, korábban Némethy Attilánál tanult. Számos versenyen vett részt és számos díjat nyert el, legutóbb most októberben a 10. Darmstadti Nemzetközi Chopin Zongoraversenyen diadalmaskodott. 2012-ben Junior Prima díjjal tüntették ki.


The first work at the concert celebrating the 138th anniversary of the Liszt Academy, a piece by Péter Zombola, was written at the request of (former) rector András Batta specifically for this occasion. Its title, Long Ride in a Fast Machine, is a reference to one of the favourite contemporary works of the young (30-year-old) composer, Short Ride in a Fast Machine by American composer John Adams. However, we don’t have to take the word ‘Long’ too seriously because the work lasts all of 8 minutes. It is, according to the composer, an “orchestral overture in ABAC form” which “deploys sweeping, contrasting musical material.” Second in the programme is Leó Weiner’s Romance (op. 29). Weiner was one of the Liszt Academy’s legendary teachers: students flocked to his chamber music classes because they felt they could learn from him an enormous amount about the essence of music. He was not considered one of the great innovators of music history, never straying far from German Romanticism or French art of the late 19th-early 20th century. Weiner’s Romance is rich in delicate, pastel tones. The cello and harp are given solo parts in the work. The former is played by Csaba Onczay, professor of the cello department, the latter by our new rector, Andrea Vigh. A rarely heard Haydn symphony, the four-movement No. 38 in C major, is performed before the intermission. It is a relatively early work, dating from the second half of the 1760s, when Haydn served Nikolaus I, ‘The Magnificent’, at the Esterházy-court, and spent his summers in Fertőd. There is an echo effect in the second movement, hence the epithet of the symphony.


The second half of the concert comprises two popular Liszt compositions: the Piano Concerto in E flat major and Les Préludes. Ivett Gyöngyösi plays the principal part in the piano concerto. She is a third-year student at the Liszt Ferenc Academy of Music, studying under Kálmán Dráfi and former student of Attila Némethy. She has participated at numerous compositions and won many prizes, most recently in October when she triumphed at the 10th Darmstadt International Chopin Piano Competition. She was awarded the Junior Prima prize in 2012.


Felelős kiadó // Publisher: Dr. VIGH Andrea, a Zeneakadémia rektora // President of the Liszt Academy Főszerkesztő // Editor-in-chief: SZABÓ STEIN Imre Felelős szerkesztő // Managing editor: FAZEKAS Gergely Szöveg // Written by: KOVÁCS Sándor Layout: ALLISON Advertising Illusztráció // Illustration: KOVÁCS Lehel Megjelenik a Zeneakadémia Kommunikációs Igazgatóságának gondozásában // Commissioned by the Communications Directorate of the Liszt Academy Lapzárta: 2013. november 5. // Finalized: 5 November 2013 Zeneakadémia // Liszt Academy Concert Centre (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.) zeneakademia.hu A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. // The organizer retains the right to modify programmes. 100%-ban újrahasznosított papír // 100% Recycled Paper

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Liszt Academy Génie Oblige leaflet  
Liszt Academy Génie Oblige leaflet  

2013.11.14

Advertisement