Page 1

Reconnections The Art of Chamber Music

A Joint project of the Liszt Academy and the Jerusalem Academy of Music and Dance


Ahol a ZENEAKADÉMIA legnagyobb támogatói találkoznak Where the most prestigious sponsors of the LISZT ACADEMY meet

LISSZ T FEREENC C ZEN N E A KAD DÉM M I A BA R ÁTI KÖ REE FRIEND D S O F T HE L ISS ZT A CA A D E MY O F MU U SIC

w ww w.zz akk bk..hu


Greetings to all Music Lovers, We are all gathered here tonight to celebrate an extraordinary musical event: Exceptional music students from the Liszt Academy and the Jerusalem Music and Dance Academy have collaborated to create a unique musical concert. This concert concludes a week of joint practice and harmony, during which the students did more than learn each other's notes; they learned about each other's culture and background. Music in general and collaborative concerts specifically provide an exclusive opportunity for people from different cultures and backgrounds to meet and connect, thereby building bridges for understanding and friendship. This goes beyond the personal, and extends to the national and global spheres, eradicating xenophobia and prejudice. These are the goals we have set for this unique joint program, the President of Liszt Academy and me. The first batch of Hungarian students visited Israel in 2013 and played in Jerusalem. This year, commemorating 25 years of Israeli-Hungarian relations, Israeli students have arrived in Budapest. I have no doubt that this program must continue, for the love of music and the joining of hearts, minds and tunes in two societies, Israeli and Hungarian, which are inevitably and historically joined forever. I would like to sincerely thank the Academy of Music in both Budapest and Jerusalem, and especially the wonderfully talented students who have a main role in the success of this endeavor. I look forward to seeing everyone again next year, in Jerusalem.

Ilan Mor

Ilan Mor Ambassador of the State of Israel

Szeretettel köszöntök minden zenekedvelőt! Ma este azért gyűltünk össze, hogy egy kivételes zenei eseményen vegyünk részt: a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Jeruzsálemi Zene- és Táncakadémia kiváló fiatal muzsikusai egyhetes közös munkájuk gyümölcseként különleges gálakoncerttel ajándékoznak meg bennünket. A próbák és a harmónia jegyében eltelt hét során a diákok nem csupán a szólamokat sajátították el, hanem megismerték egymás kultúráját és zenei hagyományait is. A zene általában, az együttzenélés pedig még nagyszerűbb lehetőséget kínál arra, hogy a különböző országokból és kulturális háttérből érkezők a találkozás során felépítsék a kölcsönös megértés és a barátság hídjait. Mindez túlmutat a személyes kapcsolatokon, nemzetek feletti, globális szinten érezteti hatását: elsöpri az előítéleteket és az idegengyűlöletet. Ezek a célok vezéreltek bennünket, amikor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorával elindítottuk közös projektünket. A cserediák program keretében 2013-ban először magyar diákok látogattak el Izraelbe, ahol a projektet egy jeruzsálemi gálakoncerttel fejezték be. Ebben az évben, az izraeli-magyar kapcsolatok 25 éves évfordulóját ünnepelve, izraeli zeneművész hallgatók érkeztek Budapestre. Mély meggyőződésem, hogy ezt a programot a jövőben is folytatnunk kell – hiszen a zene szeretetén keresztül két társadalom, az izraeli és a magyar találkozik, megosztva egymással lelki, szellemi és szakmai értékeiket, ezáltal is erősítve azt a sorsszerű összefonódást, amely a két ország eddigi történelmét jellemezte. Őszinte hálámat szeretném kifejezni mind a budapesti, mind a jeruzsálemi Zeneakadémiának, és elsősorban azoknak a tehetséges diákoknak, akik főszerepet játszottak e vállalkozás sikerében. Jövőre szeretettel várok mindenkit Jeruzsálemben!

Ilan Mor Izrael állam Magyarországi Nagykövete


Presidential greeting Reconnections Since its foundation in 1875 the Liszt Academy has always played a leading role in the musical life of Europe. Professors and students of our institution have carried the message and legacy of Ferenc Liszt to many corners of the world, creating a universal artistic tradition, the foundation of an international musicality. Numerous remarkable artists of Jewish origin have made a contribution to this mission: it is beyond doubt that the interaction of Hungarian and Jewish culture has changed the nature of music forever. To celebrate this co-existence and to establish the foundations of future relations it was the joyful obligation of the Liszt Academy to support the initiation of Ilan Mor, Ambassador of Israel in Budapest: organising a series of joint chamber and orchestral workshops with the participation of professors and students from both the Jerusalem Academy of Music and Dance and the Liszt Academy of Budapest. Following the first workshop hosted a year ago in Jerusalem, our students and professors returned only with the best experiences. This February the Liszt Academy has the pleasure to welcome the most prestigious artists of the Jerusalem Academy in its renewed main building. Since this year we also celebrate the 25th anniversary of the re-establishment of diplomatic relations between Israel and Hungary we would also like to commemorate this reconnection with the final concert of the workshop. I’m convinced that playing together will not end with this concert at the recently re-opened Solti Chamber Hall: the past and present our nations share are the never fading pledge of future co-operations. Our music will connect us forever. Andrea Vigh Š Liszt Academy

Dr. Andrea Vigh president of Liszt Academy

The Liszt Academy in Budapest and the Jerusalem Academy of Music and Dance have joined together in a most meaningful collaborative Chamber Music Project, initiated by Mr. Ilan Mor, Israeli Ambassador to Hungary. A sense of history accompanies this project. Our institutions' musical and educational heritages are inter-connected. Eight decades ago, shared values have already travelled between Budapest and Jerusalem. Now, during the common activity of this wonderful international project that has taken place in Jerusalem and in Budapest, superb professors from our two institutions have carried an educational and artistic process to the talented, promising students from both academies. They have met and played, learned, rehearsed and performed masterpieces from the past as well as recent compositions. Chamber music reflects more than just playing a piece of music in a thoughtful way. It is the most intimate form of music-making, symbolizing the better face of humanity, bringing people together by listening and by contributing to one another. Language and other barriers dissolve and disappear, new friendships evolve and flourish. We are most grateful to our partners in Budapest and all the project's friends who share this vision and believe in it.

Prof. Dr. Yinam Leef President, The jerusalem academy of Music and dance 2


Rektori köszöntő Reconnections A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem több mint 137 éves fennállása során mindig vezető szerepet játszott az európai zeneművészeti életben. Az intézmény tanárai és hallgatói pályafutásuk során a világ számtalan pontjára elvitték Liszt Ferenc üzenetét és örökségét, megteremtve így egy univerzális művészeti hagyományt, egy nemzetközi zeneiség alapjait. Ennek a határokon átívelő küldetésnek az idők során számos ikonikus, zsidó származású alakja volt, vitathatatlan tehát, hogy a magyar és a zsidó kultúra kölcsönhatása örökre megváltoztatta a zeneművészet arcát. Ennek az együttélésnek az ünnepléseként és a kapcsolat jövőjének alapkőletételeként Zeneakadémiánk boldog kötelességének érezte, hogy támogassa Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövetének törekvését: kamarazenei és zenekari workshopok megvalósítását a Jerusalem Academy of Music and Dance és a budapesti Zeneakadémia között. Az épp egy éve megrendezett első állomásról, a jeruzsálemi kurzusról hallgatóink és tanáraink életre szóló élményekkel tértek haza, idén februárban pedig mi köszönthetjük a jeruzsálemi akadémia neves művészeit a megújult Zeneakadémia főépületében. Mivel Magyarország és Izrael diplomáciai kapcsolatainak újrafelvétele épp 25 évvel ezelőtt történt, a két intézmény az eseménysorozat zárókoncertjével szeretné megünnepelni az újratalálkozást. Meggyőződésem azonban, hogy az együttjátszás az újonnan átadott Solti teremben megrendezett zárókoncerttel nem ér véget: közös múltunk és jelenünk a jövő együttműködéseinek elévülhetetlen zálogai – zeneművészetünk így örökre összeköt bennünket.

Dr. Vigh Andrea A Zeneakadémia rektora A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Jeruzsálemi Zeneés Táncakadémia közötti, nagy jelentőségű Kamarazenei Projekt Ilan Mor, Izrael magyarországi nagykövete kezdeményezésére indult. A közös projekt történelmi háttere a két intézmény több szálon is összefonódó zenei és oktatási hagyománya. Nyolc évtizeddel ezelőtt közösen vallott értékeink már közvetítőkre találtak Budapest és Jeruzsálem között, ma pedig, e csodálatos nemzetközi projekt keretében ismét teret kaphat a közös oktatói és művészi munka. A Jeruzsálemben és Budapesten zajló workshopokon a két akadémia legkiválóbb tanárai foglalkoznak a tehetséges és ígéretes hallgatókkal. A két ország fiatal muzsikusai együtt zenélnek, tanulnak, próbálnak, és együtt adják elő a múlt nagy mesterműveit, valamint kortárs szerzeményeket. A kamarazene többet jelent egy zenemű komoly és átgondolt eljátszásánál. Ez a zenélés legbensőségesebb formája, amely a kölcsönös egymásra figyelés révén közelebb hozza az embereket. A kamaramuzsika az emberiség jobbik arcát szimbolizálja. A nyelvi és egyéb korlátok ilyenkor eltűnnek, új barátságok szövődnek és teljesednek ki. Rendkívül hálásak vagyunk budapesti partnereinknek, valamint a projekt összes támogatójának, akik velünk együtt hisznek ebben a nagyszerű elképzelésben.

Dr. Yinam Leef professzor a Jeruzsálemi Zene- és Táncakadémia rektora Yinam Leef 3


Jerusalem Academy of Music and Dance Established over eight decades ago, the Jerusalem Academy of Music and Dance (JAMD) is Israel's foremost institute of music and dance education, creativity and performance. Within its walls are the JAMD undergraduate and graduate degree– granting academic institution, the High School of the performing Arts and the Conservatory of Music and Dance. Every day, 1800 young aspiring performers from age four to graduate students attend the JAMD, an outstanding environment for fulfilling their potential. The scope and diversity of subjects taught at the Academy cover almost every aspect of music and dance, from classical composition to contemporary choreography. Under one roof, one can find classes in Middle Eastern Music, Arabic Music, Klezmer Music, Cross-Disciplinary Music and naturally in Baroque- and Classical Music, Jazz, Ballet, Modern Dance as well as in Music- and Dance Education, Movement and Movement Notation. The Academy has become a world-renowned academic institution with a faculty of international repute. Its graduates, teachers and faculty members are among Israel's leading musicians and dancers, contributing to the local scene and representing Israel internationally. Its curriculum of studies is a dynamic mix of academic study and practical professional experience. By establishing performing groups and initiating more than 300 performances per year, the JAMD provides opportunities for its students of all ages to appear on stage both in Israel and abroad. Throughout the world, the JAMD's graduates can be found wherever music and dance are taught, performed, or simply cherished and enjoyed.

4


Jerusalem Academy of Music and Dance

Jeruzsálemi Zeneés Táncakadémia A több mint nyolc évtizede alapított Jeruzsálemi Zene- és Táncakadémia (Jerusalem Academy of Music and Dance, JAMD) Izrael első számú zenei, tánc- és előadóművészeti oktatást nyújtó intézménye. A JAMD égisze alatt működik az alap- és posztgraduális képzést kínáló egyetem, az Előadóművészeti Középiskola, valamint a Zene- és Táncművészeti Konzervatórium. A négyévestől a doktoranduszig naponta mintegy 1800 nagyreményű ifjú művész látogatja az iskolát, ahol kiváló körülmények között teljesíthetik ki képességeiket és kreativitásukat. Az Akadémián oktatott tantárgyak változatos és széles skálája felöleli a zene és a tánc szinte minden formáját és műfaját, a klasszikus művektől a kortárs koreográfiákig. A hallgatók számos szakot választhatnak, többek között Közel-keleti, Arab, Klezmer, Interdiszciplináris, valamint természetesen Barokk és Klasszikus Zenét – a Jazz és klasszikus Balett, valamint a Modern Tánc mellett felvehetnek zeneés táncoktatási, mozgásművészeti és táncnotáció kurzusokat is. Több évtizedes sikeres működésének és nemzetközileg is elismert tantestületének köszönhetően az Akadémiát ma a világ egyik legrangosabb oktatási intézményeként tartják számon. A JAMD oktatói, művésztanárai és posztgraduális hallgatói Izrael vezető zenészei és táncosai közül kerülnek ki, akik nagy sikerrel szerepelnek mind a hazai, mind a nemzetközi színtéren. Az intézmény fő célja, hogy az akadémiai tanulmányokat dinamikusan ötvözze a gyakorlati szakmai tapasztalatokkal. A különböző előadói formációk létrehozásával, az évente több mint 300 hazai és külföldi fellépés szervezésével az Akadémia lehetőséget kíván teremteni arra, hogy tanulói – a legfiatalabb korosztálytól a legidősebbekig –a színpadon is bemutathassák tudásukat. 5


Liszt Academy Ferenc Liszt founded the Academy which remains the only one in the world to bear his name. And he continues to shape the institution's mission. Throughout the 138 years of the Liszt Academy, it has propagated the Liszt inheritance: that of the greatest performer of the 19th century, the avant-garde composer and the unique integrating personality. What does this mean? The highest calibre of teaching and the continuous nurturing of traditions. The lineage of the Academy's piano professors can be traced back to Liszt, so today's teachers have indirectly gained their initiation into the mystery of piano playing from Liszt himself. The Liszt Academy today still represents his legendary philanthropic attitude. The University nurtures these traditions but also gives priority to creating the music of the future. From this perspective, we have those to look up to: of the great 20th century innovators, Bartรณk, Dohnรกnyi, Weiner, Kodรกly, Ligeti and Kurtรกg, all are intimately linked to the Liszt Academy. The Liszt Academy which was founded 138 years ago and the music palace's concert halls that were opened 106 years ago, melded into a new unity after three years of reconstruction works on 22nd October 2013, on the day of the Grand Opening Gala. The concert organising branch, christened the Liszt Academy Concert Centre, will also assume centre stage as a content provider with the use of the most modern studio equipment, HD camera system and professional sound engineering technology. The Liszt Academy is an emblematic Budapest institution as both university and concert centre. Its foundation coincided with the birth of the metropolis alongside the Danube, its geographical location is the very centre of the city and its intellectual and artistic influence is universal. The Liszt Academy is a medium for making Hungarian values global.

6


A Zeneakadémia A Zeneakadémiát Liszt Ferenc alapította egyedüliként a nevét viselő intézmények közül. Ez az intézmény küldetését is meghatározza. Az akadémia 138 éves működésével a XIX. század páratlan előadóművészének, avantgárd szellemű zeneszerzőjének és különleges, integráló személyiségének örökségét viszi tovább. Mit jelent ez? A képzés, a szakmai minőség legmagasabb fokát, a hagyományok folyamatos ápolását. Az akadémia zongoraprofesszorainak „felmenői” mind Lisztig vezethetők vissza, a mai mesterek – közvetve – Liszt Ferenctől nyertek beavatást a zongorajáték misztériumába. A Zeneakadémia ma is az ő legendás filantróp attitűdjét képviseli. A hagyományok ápolása mellett a jövő zenéjének megteremtését is kiemelt feladatának tekinti az egyetem. Ebből a szempontból is van kire felnéznünk: a XX. század nagy újítói közül Bartók, Dohnányi, Weiner, Kodály, Ligeti és Kurtág is ezer szállal kötődik hozzánk. A 138 éve alapított Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a különleges adottságú 106 éves zenepalota koncerttermei október 22-ével forrnak új egységgé. A Zeneakadémia Koncertközpont néven életre hívott koncertszervezési ág a közeljövőben tartalomgyártóként is színre lép a legmodernebb stúdió-berendezések, a HD-kamerarendszer és a professzionális hangtechnika alkalmazásával. A Zeneakadémia egyetemként és hangversenyközpontként is emblematikus budapesti intézmény. Alapítása egybeesik a Duna-menti metropolis születésével, földrajzi helye a város szívében van, szellemi, művészi hatása egyetemes. Liszt Zeneakadémiája a hungaricum globálissá tételének médiuma.

Liszt Academy / Zeneakadémia © NAGY BALÁZS 7


PROFESSORS Lihay Bendayan – violin Born in Israel in 1975, Swiss-Israeli violinist Lihay Bendayan was heard by Isaac Stern at age nine; he received America-Israel Foundation scholarships for ten consecutive years, receiving a postgraduate degree from the Geneva Haute École de Musique at age 17. At the age of 29 he was appointed professor of violin in Switzerland, in 2010 becoming head of violin studies at the Jerusalem Academy of Music and Dance. Lihay Bendayan performs as a soloist internationally. In 2002, together with his brothers, Lihay Bendayan founded the Bendayan Trio, which has won great acclaim. Today Professor Bendayan divides his time between teaching in Switzerland and Israel. Lihay Bendayan – hegedű A svájci-izraeli Lihay Bendayan hegedűművész 1975-ben született Izraelben. Kilenc éves volt, amikor Isaac Stern felfigyelt rá. 17 évesen posztgraduális diplomát szerzett a Genfi Zeneművészeti Főiskolán (Haute École de Musique de Genéve). 2010-ben kinevezték a Jeruzsálemi Zene- és Táncakadémia hegedű tanszakának élére. Szólókarriere mellett 2002-ben fivéreivel megalapította a világszerte ismert és elismert Bendayan Triót. Tanárként jelenleg Svájcban és Izraelben is dolgozik. Lihay Bendayan

Zvi Carmeli – viola A graduate of the Curtis Institute of Music and former solo violist with the Netherlands Radio Philharmonic, Zvi Carmeli performs and conducts internationally. A founding member of the prestigious Solare Trio, Zvi Carmeli teaches viola and chamber music at the Jerusalem Academy of Music and Dance, also holding the position of conductor and chamber music tutor at the Universität der Künste (UDK) – Julius Stern Institute, Berlin. Zvi Carmeli regularly holds master classes in Europe and Israel. Zvi Carmeli – brácsa Zvi Carmeli a Curtis Institute of Music-ban szerzett diplomát, majd a Holland Rádió Filharmonikus Zenekarának volt szólistája. A rangos Solare Trio alapító tagja brácsa tantárgyat és kamarazenét tanít a Jeruzsálemi Zene- és Táncakadémián, valamint karmester és kamarazene oktató a Berlini Művészeti Egyetem (UDK) Julius Stern Intézetében.

Zvi Carmeli

8


Eitan Globerson – conductor, pianist Eitan Globerson is professor of piano and conducting at the Jerusalem Academy of Dance and Music. He graduated summa cum laude from the Jerusalem Academy, completing his studies at the Hannover Musikhochschule, where he received a Soloist Diploma. The winner of several prizes, he has soloed on the piano in Israel and abroad, has conducted all major Israeli orchestras and is currently musical director of Mendi Rodan Jerusalem Academy Symphony Orchestra. From 2000 to 2004, Eitan Globerson was conductor-in-residence of the New Israeli Opera, from 2004 to 2005 serving as assistant to Maestro Gary Bertini at the Teatro San Carlo (Naples). Parallel to his musical activities, he is active in scientific research, holding a PhD from the Gonda Multidisciplinary Brain Research Center, Bar Ilan University.

Eitan Globerson

Eitan Globerson – karmester, zongorista Eitan Globerson a Jeruzsálemi Zene- és Táncakadémia summa cum laude diplomája után a Hannoveri Zenei Főiskolán szerzett szólista diplomát. Vezényelte az összes nagyobb izraeli zenekart, jelenleg a Jeruzsálemi Akadémia Mendi Rodan Szimfonikus Zenekarának zenei igazgatója. 2000 és 2004 között az Új Izraeli Opera rezidens karmestere, 2004-től 2005-ig Gary Bertini asszisztenseként dolgozott a nápolyi Teatro San Carlóban. Eitan Globerson zenei pályafutása mellett doktori fokozatot szerzett a Bar Ilan Egyetem Agykutató Központjában. András Keller – conductor, violin He started his studies at 14 at the Liszt Academy, his teachers were Dénes Kovács, Ferenc Rados, György Kurtág and in Salzburg Sándor Végh. He founded the Keller Quartet in 1987, and in 1990 won with them the two most prestigious quartet competitions and all their special prizes: the Evian and the Premio Paolo Borciani. He has since given master classes and concerts throughout the world. As both chamber musician and soloist, he has appeared in every European country, playing in many prestigious venues and festivals. From 2007 he is the artistic director of Concerto Budapest, under his leadership many world-renowned artists have performed with the orchestra.

andrás keller

Keller András – karmester, hegedűművész 14 éves korában került a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, tanárai Kovács Dénes, Rados Ferenc és Kurtág György, valamint Salzburgban Végh Sándor voltak. 1987-ben megalapította a Keller Quartettet, amellyel 1990-ben megnyerték a világ két legjelentősebb vonósnégyes versenyét: az Evianit, a Reggio Emiliai Borcianit, valamint azok összes különdíját. Együttesével és szólistaként is résztvevője a nagy európai és amerikai fesztiváloknak, a legtöbb jelentős hangversenyteremben fellépett. Keller András világszerte tart mesterkurzusokat, nemzetközi versenyek zsűritagja. 2007-ben vállalta el a Concerto Budapest művészeti vezetői posztját, vezetése alatt számos kiemelkedő vendégművész kapott meghívást. 9


Csaba Onczay – cellist Csaba Onczay is one of the leading violoncellists of his generation. He received the Kossuth Prize (1993), the highest award given to any performing artist in Hungary. He appears as a soloist in the most prestigious concert halls of Europe, America, Korea and Japan. He enjoyed outstanding successes with numerous orchestras including the Wiener Symphoniker, the Gewandhaus Orchester Leipzig, the RAI Orchestra as well as many orchestras in the United States. Onczay Csaba – gordonkaművész Onczay Csabát nagysikerű hangversenyei korosztályának egyik vezető csellistájává tették. 1993-ban hazai és nemzetközi előadóművészi sikereinek elismeréseként Kossuth-díjjal tüntették ki. Szólistaként mind a mai napig fellép Európa, Amerika és a Távol-Kelet jelentősebb hangversenytermeiben, korábban nagy sikert aratott többek között a Bécsi Szimfonikusokkal, a lipcsei Gewandhaus Zenekarral, a RAI Zenekarral és több amerikai együttessel is.

Csaba Onczay

David (Dudu) Sella – violoncello A graduate of the Rubin Academy of Music, Tel Aviv, and the Juilliard School of Music (New York), Dudu Sella received his Ph.D. from New York University, where he also taught in the Music Department. He has performed internationally as a soloist and chamber musician in concerts, on radio and on television. Dudu Sella was soloist for the CD of the chamber version of Leonard Bernstein’s “Candide”. Founder and director of “Musician”, a festival of contemporary Israeli music, Sella directs the Open Museum and the Photography Museum in the Galilee, heads the Israel Cello Society and the annual International Cello Seminar (Jezreel Valley). He is music director of the Theresienstadt Museum.

David Sella

10

David (Dudu) Sella – cselló Dudu Sella a Tel Aviv-i Rubin Academy of Music, illetve a New York-i Juilliard School of Music hallgatójaként diplomázott, majd a New York University-n szerzett doktori oklevelet. Szólócsellistaként és kamarazenei formációkban egyaránt rendszeresen fellép világszerte. Rádió- és televízió-felvételei közül kiemelkedik Leonard Bernstein „Candide” című darabjának kamarazenei feldolgozását rögzítő CD-felvétel, amelyen szólistaként működött közre. Dudu Sella a „Musician” kortárs izraeli zenei fesztivál alapítója és igazgatója. Elnökletével működik az Izraeli Cselló Társaság, valamint a Jezréel-völgyben évente megrendezett Cselló Szeminárium is.


7 pm 12 February 2014

Sir Georg Solti Chamber Hall Joint concert by the Liszt Academy and the Jerusalem Academy of Music and Dance Reconnections – The Art of Chamber Music Brahms: String Sextet in G major, op. 36 – movement No. 1 Weiner: Divertimento, op. 20 Dohnányi: Piano Quintet in C minor, op. 1 – movements Nos. 3-4 Mark Kopytman:About an old tune Mozart:Symphony in G minor (K. 183) Bartók: Divertimento (BB 118) With students of the Liszt Academy and Jerusalem Academy of Music and Dance Conductor: András Keller

2014. február 12., 19.00

Solti György Kamaraterem A Zeneakadémia és a Jerusalem Academy of Music and Dance közös koncertje Reconnections – A kamarazene művészete Brahms: G-dúr vonóshatos,op. 36 – 1. tétel Weiner: Divertimento, op. 20 Dohnányi: c-moll zongoraötös, op. 1–3 – 4. tétel Mark Kopytman: Egy régi dallam kapcsán Mozart: g-moll szimfónia (K. 183) Bartók: Divertimento (BB 118) Közreműködnek a Zeneakadémia és a Jerusalem Academy of Music and Dance hallgatói Vezényel: Keller András

“Politics is a tough world, whereas culture and the arts are able to create genuine bridges between nations,” stated Ilan Mor, Israeli ambassador to Budapest, in February 2013. That was when the oneweek university chamber music workshop, which was initiated by the diplomat, was launched in Jerusalem. The music academies of two great cities delegated their world-famous teachers to the first event in Jerusalem: from Budapest, András Keller (violin) and Csaba Onczay (cello); from Jerusalem, Zvi Carmeli (conductor), Lihai Ben Dayan (violin) and David Sella (cello), together with outstanding students. The workshop concluded with a concert in the Jerusalem Music Centre. In February 2014 Budapest hosts the continuation of this hugely successful workshop, the closing concert of which will be staged in the Solti Hall. The programme starts with a Brahms work and concludes with a Mozart piece, between which there will be works by three major Hungarian composers, and a composition by Mark Kopytman (1929–2011), former rector of the Academy of Music in Jerusalem. Organizer: Liszt Academy Concert Centre Supporter: Friends of the Liszt Academy, Teva Hungary Ltd., National Cultural Fund, Embassy of Israel in Budapest

„A politika rideg világ, a kultúra és a művészet képes csak valódi hidakat létrehozni a nemzetek között, a klasszikus zene pedig olyan közös nevező, amely képes összekötni még a legkülönbözőbb nézeteket valló embereket is” – nyilatkozta Ilan Mor, Izrael állam Budapestre akkreditált nagykövete 2013 februárjában. Ekkor vette kezdetét a nagykövet által kezdeményezett egyhetes egyetemi kamarazenei workshop Jeruzsálemben. A két csodálatos nagyváros magas színvonalú zenei képzést nyújtó zeneakadémiái világhírű tanáraikat, Budapestről Keller Andrást (hegedű) és Onczay Csabát (cselló), Jeruzsálemből Zvi Carmelit (karmester), Lihai Ben Dayant (hegedű) és David Sellát (cselló), valamint kiváló diákjaikat delegálták az első állomásra Jeruzsálembe. A két intézmény diákjaiból különböző kamaraegyüttesek és egy vonós kamarazenekar alakult, amelyekkel a két akadémia tanárai foglalkoztak az ötnapos intenzív közös munka során, majd a workshopot egy gálakoncert zárta a Jerusalem Music Center koncerttermében. 2014 februárjában Budapest ad otthont a nagysikerű workshop folytatásának, melynek záró koncertjére a Kisteremben kerül sor. A műsort egy Brahms- és egy Mozart-mű keretezi, e kereten belül pedig három emblematikus magyar szerző egy-egy darabja, valamint a Jeruzsálemi Zeneakadémia egykori rektorának, Mark Kopytmannak (1929–2011) egy kompozíciója hangzik el. Rendező: Zeneakadémia Koncertközpont Támogató: Zeneakadémia Baráti Kör, Teva Magyarország Zrt., Nemzeti Kulturális Alap, Izrael Állam Nagykövetsége

11


Students participating in the 2014 Workshop // A 2014-es workshopon részt vevő hallgatók

Vln: Mai Choma, Tamar Greenstein, Aliz Gál-Szabó, Anna Jámbor, Éva Osztrosits, Andrea Bóni, Avital Mazor, Bálint Kruppa, Miranda Liu, Manuéla Simon, András Kurgyis, Oszkár Varga Vla: Johanna Vahermagi, Yaakov Geller, Alexandra Kiss, Krähling Dániel, Ohad Roded Vlc: William Weil, Freddie Julius, Ramóna Rádli, György Lukácsházi, Karasszon Eszter Cbass: Dávid Csuti, Tibor Tabányi Oboe: Kata Pintér, Janka Börzsönyi Bassoon: István Kürtösi, Jákob Bettermann

Students of the 2013 february Workshop in Jerusalem // A 2013 februárjában rendezett workshop résztvevői Jeruzsálemben

Horn: Gergely Baráth, Márk Révész, Előd Furka, Balázs Tóth Piano: Daniel Neyman, Kiss Péter Deputy conductor: Kováts Péter

Students of the 2014 february Workshop in Budapest // A 2014 februárjában Budapesten rendezett workshop résztvevői

12


Supporters / t谩mogat贸k:

www.lisztacademy.hu

Liszt Academy Reconnections leaflet  
Liszt Academy Reconnections leaflet  
Advertisement