Výstava 20 let nadačního fondu zelený poklad

Page 1

Příroda není místo, které máme navštívit. Je to domov. Gary Snyder

Posláním Nadačního fondu Zelený poklad je pomáhat spolkům, školám a školkám a dalším subjektům v péči o životní prostředí s důrazem na projekty zaměřené na environmentální výchovu nejen dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti.

1

Nadační fond Zelený poklad je s Plzní spjatý 20 let. Město Plzeň zřídilo v roce 1996 nadaci Zelený poklad, která se v roce 1999 ­transformovala na Nadační fond Zelený poklad. Město Plzeň je stále nejstabilnějším a největším dárcem fondu, ročně věnuje cca 1 milión korun. A co si přejeme do dalších dvaceti let? Chceme být nadále dostupným zdrojem pro projekty zlepšující životní prostředí. Zároveň bychom rádi i s pomocí nových partnerů významněji ovlivňovali prostředí města ve stále aktuálnější otázce – adaptaci města Plzně na změny klimatu. Podívejte se na naše nové stránky www.zelenypoklad.org

20 let Nadačního fondu Zelený poklad

Texty: Tereza Pelclová, Kristýna Fantová, Jindřich Duras Fotografie: Petra Burzová (Fotostudio Inkognito) Grafická úprava: Martin Bušek


20 let Nadačního fondu Zelený poklad

2

Znáte nás? „Rodiče přece cítí, že zanechávají dalším generacím Zemi v horším stavu. Nemám na mysli celosvětový mír, ale naše okolí. Horší půdu, horší krajinu, žádné nové městské parky. To je nezpochybnitelné. Zní to možná naivně, bláznivě, ale je absolutně nevyhnutelné, abychom definovali životní prostředí jako ústavní prioritu číslo jedna. A pak dlouho, dlouho nic.“ Peter Vršanský, paleontolog, Slovenská akademie věd, rozhovor v týdeníku Respekt, 23/2016, kráceno

Zelený poklad je stabilním a přístupným finančním zdrojem pro ty, kteří se starají o životní prostředí v Plzni. Jsme jedním z mála fondů v ČR, který podporuje environmentální výchovu u dětí v předškolním věku, tj. v období, které je zásadní pro formování hodnot a postojů. Přinášíme nová témata a inovativní řešení do oblasti životního prostředí v Plzni. Za dobu fungování Nadačního fondu Zelený poklad jsme podpořili 252 projektů v celkové výši 18 658 169 Kč. Vidíte to také tak? Podívejte se na naše nové webové stránky www.zelenypoklad.org a podpořte nás. P odívejte se na uzávěrky grantových programů a podejte si projekt. Zajímá-li vás environmentální vzdělávání předškolních dětí, podívejte se na ­www.zelenypoklad.org a sledujte naše plánované vzdělávací akce.


Řekli o nás

3

„Díky dlouhodobému programu na záchranu sovy pálené a sýčka obecného, na jehož financování se podílel Zelený poklad, se podařilo populaci kriticky ohrožených sov v Plzni a v Plzeňském kraji stabilizovat. V současné době již není třeba umísťovat nové hnízdní budky, sovy již jen monitorujeme.“ Mgr. Jaroslav Hruška, ČSOP Manětínsko

„Naše zahrada je výsledkem deseti let budování. Za tu dobu jsme od NF Zelený poklad získali tři granty. A nejen to, také jejich rady a podporu formou vzdělávání. Bez Zeleného pokladu bychom zahradu nevybudovali. Máme zde například průlez, jezírko, bylinkové a zeleninové záhony. Nejpopulárnější je ale u nás meteostanice, děti ji kontrolují každý den.“ Bc. Renáta Krastová, ředitelka 5. MŠ, Zelenohorská 25, Plzeň

„Kromě spolufinancování dřevojurty, kdy jsme díky podílu NF Zelený poklad získali velkou podporu z Ministerstva životního prostředí, máme největší radost z naší školkové zahrádky. Děti samy mohou zasadit a zalévat například dýni, pak ji sklidí a samy si z ní uvaří polévku, to má pro proces učení obrovský význam a těžko ho lze něčím jiným zprostředkovat.“ MgA. Veronika Formánková, Dětská lesní školka Větvička, Plzeň

„Se Zeleným pokladem spolupracujeme od roku 2013, poprvé se tehdy spolupodíleli na organizování Víkendu otevřených zahrad v Plzni. A pod patronátem Zeleného pokladu probíhala i veřejná sbírka, do které bylo možné přispět, a pomoci tak Luftově zahradě. Částka 83 200 Kč byla využita na obnovu zahradního altánu a na nové lavičky.“ Ing. Petr Kuták, Správa veřejného statku města Plzně

20 let Nadačního fondu Zelený poklad


Náš program Aby Nadační fond Zelený poklad mohl plnit svůj základní úkol, což je udělování nadačních příspěvků neziskovým organizacím, školám a školkám, je třeba, aby měl stabilně vybudované dva základní programy, a to program dárcovský a program grantový, tedy aby byl schopný na jedné straně finanční prostředky získávat a na druhé straně rozdělovat.

4

Základní grantový program je od začátku obecněji zaměřený, podporujeme v něm projekty menšího rozsahu s významným komunitním přesahem. Díky němu jsou podporovány programy na ochranu ptactva a živočichů, environmentální programy na školách, ale třeba i rozjezd farmářských trhů, podpora městského včelaření nebo komunitních zahrad. Zároveň je nutné umět rychle reagovat na aktuální potřeby, proto jsme v minulosti měli časově omezené grantové programy zaměřené na některé téma, např. na školní zahrady. Nově přijímáme záměry, které budou zaměřené na hospodaření s dešťovou vodou. Aktuálně je naším druhým grantovým programem již pátý rok program Nás učí příroda. Podporujeme v něm environmentální aktivity předškolních dětí. Díky Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká Republika - Svobodný stát Bavorsko je grantový program doplněn i o vzdělávací aktivity. Angažujeme se i v krátkodobých aktivitách, momentálně například podporujeme a pomáháme propagovat Víkend otevřených zahrad v Plzni a okolí. Tento rok se jednalo již o pátý ročník plzeňského Víkendu.

20 let Nadačního fondu Zelený poklad


V datech a číslech Za dobu fungování Nadačního fondu Zelený poklad jsme podpořili 252 projektů v celkové výši 18 658 169 Kč.

5

1996 založení Nadace životního prostředí Města Plzně – Zelený poklad

1999 založení Nadačního fondu Zelený poklad 2000 Správní rada a management Nadačního fondu Zelený poklad se aktivně podílely na zpracování Koncepce životního prostředí města Plzně. Naplňování této koncepce bylo jedním ze základních cílu fondu. 2005 Nadační fond Zelený poklad byl jedním ze tří vítězných nadačních fondů (z původních 20 přihlášených) v programu CEE Trust Podpora regionálních nadací a nadačních fondů a získal 1,4 mil. Kč do stabilizačního jmění. Finanční prostředky nejsou určeny na přerozdělení, nadační fond může používat pouze úroky. Zároveň ale slouží jako určitá jistina pro budoucí existenci a rozvoj. Vítězství v tomto programu je důležitým prokázáním důvěryhodnosti nadačního fondu.

2004–2012 Běžel grantový program Zelené školní zahrady. Podporovali jsme plánování a výstavbu zahrad u škol a školek v Plzni i okolí. Pro velký zájem a díky podpoře mnoha firemních dárců, města Plzně i Krajského úřadu Plzeňského kraje jsme podpořili 56 zahrad. 2011 Otevíráme grantový program Nás učí příroda. Program je určený na podporu environmentálních programů u předškolních dětí. Od doby založení grantového programu jsme podpořili 26 programů v předškolních zařízeních v celkové výši 1 795 546 Kč. 2013 Poprvé jsme se podíleli na přípravě a propagaci Víkendu otevřených zahrad v Plzni 2013 Spřátelili jsme se střediskem pro ekologickou výchovu Lias –Grube v Bavorsku a můžeme doplnit grantový program Nás učí příroda o vzdělávací část. 60 učitelů a učitelek vyjíždí na vzdělávací exkurze do Německa.

2006–2008 Podpora města Plzně se ročně zvýšila na 2 milióny Kč.

2014 Získali jsme 500 tisíc Kč od soukromého dárce.

2006 Stali jsme se členem Asociace nadačních fondů; připojili jsme se tak k etickému kodexu Fóra dárců.

2016 Podruhé jsme podpořeni z Evropského fondu Evropské unie pro regionální rozvoj z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko. Díky tomu můžeme pokračovat ve vzdělávacích aktivitách.

20 let Nadačního fondu Zelený poklad


20 let Nadačního fondu Zelený poklad

Naši experti Správní rada Nadačního fondu Zelený poklad pracuje dobrovolně. Dva členové správní rady RNDr. Milan Svoboda a RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. jsou ve správní radě již dvacet let.

6

Rozhovor s RNDr. Jindřichem Durasem, Ph.D., který je dvacet let členem správní rady Zeleného pokladu Pro Zelený poklad pracujete už 20 let zadarmo. Proč to děláte? Chci svou aktivitou přispět k tomu, aby se věci u nás zlepšovaly, protože když budu sedět doma na pohovce a nadávat u televize, nevylepším nic. Myslím, že cesta k lepší budoucnosti zdaleka neleží ve vrcholné politice, ale primárně u nás dole – záleží na našem zájmu, naší aktivitě a našem přínosu pro společnou věc. Kruci, to vypadá jako socialistický závazek od svazáků! Ale fakt si to takhle nějak myslím. Který z projektů podpořených Zeleným pokladem je váš oblíbený? Mám velmi pozitivní vztah k většině projektů, ale nejvíc se těším na chystaný grantový program zaměřený na využívání srážkové vody. Je to důležité téma pro život ve městech, kde se propojuje voda se zelení a s klimatem. A také s lepším chápáním naší role v základních přírodních procesech. Co je podle vás nejdůležitější v činnosti Zeleného pokladu? Důležité je, že dokážeme poměrně operativně podpořit nějaký projekt nezávisle na vnější politické vůli. Ale za neméně důležitou považuji naši práci s potenciálními žadateli, kdy se je snažíme přimět, aby vymysleli opravdu dobrý projekt. Tím se všichni něco prospěšného učí. Myslíte si to také? Podívejte se na další projekty na www.zelenypoklad.org a podpořte nás.


Grantový program Nás učí příroda „Rozpor mezi tím, co nám říká věda o zdravém a podnětném prostředí pro život dětí, a skutečností, jak a kde děti tráví svůj čas, je varovný. To musíme změnit. Musíme o tom více mluvit a musíme s tím něco udělat.“

7

Petr Daniš, autor knihy: Děti venku v přírodě: Ohrožený druh? Publikace je zdarma ke stažení na www.jdeteven.cz

Nadační fond Zelený poklad se přidal k celosvětovému hnutí, které bije na poplach, aby zastavilo odcizování dětí přírodě. V roce 2011 jsme proto založili grantový program Nás učí příroda určený plzeňským mateřským školkám. Ve školkách podporujeme nejrozličnější environmentální aktivity. Děti se díky tomu věnují bylinkaření, chodí do lesa, pěstují obilí, bádají, experimentují, objevují hmyz nebo tráví dny bez elektrické energie. Od roku 2013 jsou součástí programu i vzdělávací aktivity, učitelé a učitelky z mateřských škol mají možnost vyjet na vzdělávací exkurze do Německa a získat inspiraci pro přípravu environmentálních programů. Od doby založení grantového programu jsme podpořili 26 programů v předškolních zařízeních v celkové výši 1 795 546 Kč.

20 let Nadačního fondu Zelený poklad


Výzva vzdělávejte se s námi

8

„Každé dítě by mělo mít svůj vlastní svět, kde jsou bábovičky z písku, brouci, žáby, motýli, lezení po stromech, lesní jahody, včely, šišky, oblázky... Každé dítě, které o tento svět přijde, zároveň přijde i o nejlepší zdroj své výchovy.“ Luther Burbank (1849-1926), americký botanik a zahradník

—— Jste učitel nebo učitelka? Chcete měnit vaši zahradu u školy nebo školky, aby lépe odpovídala dětským potřebám? —— Hledáte nové tipy, co dělat s dětmi v lese nebo v zahradě? —— Zajímá vás téma trvalé udržitelnosti v souvislosti s každodenním provozem vaší školky? —— Chcete ve školce hospodařit s dešťovou vodou a zajímají vás příklady dobré praxe? —— Chtěli byste se zúčastnit hospitací v německých předškolní zařízeních? Podívejte se na naše stránky www.zelenypoklad.org a přihlaste se na vzdělávací exkurze do Německa. —— Jste odpovědní za školní budovy? —— Budete školku nebo školu přestavovat, nebo dokonce stavět zcela novou? —— Zajímají vás příklady nejnovější praxe v udržitelné výstavbě školních budov? —— Plánujete zelenou střechu? —— Chtěli byste lépe hospodařit s dešťovou vodou? —— Pracujete ve školní družině? —— A myslíte si, že i školní družina může děti přivést k přírodě? Nebo s nimi nenásilnou formou řešit environmentální témata? Zajímá vás, jak to řeší v Německu? —— Podívejte se na naše stránky www.zelenypoklad.org a přihlaste se na plánovanou vzdělávací exkurzi do Německa.

20 let Nadačního fondu Zelený poklad

Vzdělávací aktivity jsou podpořeny díky Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko.


Podpořeno Bez proudu proti proudu Přemýšleli jste někdy, jak by vypadal váš život bez elektřiny? Zkusili jste si někdy život bez elektřiny na vlastní kůži? Prozkoumat se to rozhodli v soukromé školce v Božkově.

9

„S pomocí dětí, rodičů a spolku rumunských krajanů jsme ve školce postavili venkovní pec na chleba a teepee s ohništěm a kotlíkem. Pravidelně jednou za měsíc pak celá školka žije bez elektrické energie - venku vaříme, pečeme chleba a samozřejmě jíme. Pec na chleba se také roztápí o Víkendu otevřených zahrad.“ Vlaďka Zieglerová, soukromá školka Božkov

20 let Nadačního fondu Zelený poklad


20 let Nadačního fondu Zelený poklad

10

Podpořeno Bez proudu proti proudu Rozhovor s paní učitelkou Vlaďkou Zieglerovou ze soukromé školky z Božkova, která po návštěvě vzdělávací exkurze v Německu iniciovala projekt Bez proudu proti proudu. Jak začala vaše spolupráce se Zeleným pokladem? Den bez elektrické energie je vyvrcholením našich dlouhodobých aktivit. Začali jsme tím, že jsme ve školce založili políčko, kde děti pěstovaly obilí, které si pak samy semlely na ručních mlýncích a posléze z něj upekly chleba. Proč jste se začali zabývat tématem elektrické energie? Zúčastnila jsem se exkurze do Německa, kterou pořádal Zelený poklad, a byla jsem velmi inspirována školkou, která se tím zabývala. Měla jsem to štěstí, že se mnou na exkurzi byla naše paní kuchařka, protože na provozním personálu leží největší tíha Dne bez elektrické energie – nejede výtah, vaří se na ohni, nemůže se použít vysavač, samozřejmě nesvítíme, nepoužíváme mobilní telefony... Jak Den bez elektrické energie u vás probíhá? Nejdříve jsme s dětmi zkoumali spotřebiče a jejich bezproudové protějšky, objevovali jsme, kde všude elektřinu využíváme a zda bychom si uměli poradit bez ní. Experimentovali jsme se statickou energií a užili si přitom mnoho zábavy. Zkoumali jsme vodivost různých přírodních materiálů, to nadchlo zejména předškoláky. Ale zabývali jsme se třeba i větrnou energii a navštívili jsme malou vodní elektrárnu. S pomocí rumunských krajanů jsme si postavili venkovní pec s přístřeškem pro kuchařku, teepee pro děti a venkovní ohniště, kde děti tráví pravidelně Den bez elektřiny. Důležité je, že se děti zapojují do všech činností. Klíčové je také zaujetí všech dospělých, od kterých se děti učí. Máme opravdu štěstí na provozní personál, který do toho s námi jde... Teprve při Dni bez elektřiny si člověk uvědomí, co všechno elektřina ovládá, s čím vším pomáhá, a to je to nejdůležitější, co děti při Dni bez elektřiny zažijí. Uvědomí si, co všechno berou jako samozřejmé, a přitom to vůbec samozřejmé není. Podle pořadu Náš host, ČR Plzeň, 22. 1. 2016 Celý pořad http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3554686


Podpořeno Trnkova zahrada Trnkovu kouzelnou zahradu najdete u 55. mateřské školy v Plzni. Školka má velkou zahradu, která je díky vzrostlým stromům malým zázrakem. Navíc zde stále přemýšlejí, jak pomocí malých kroků využívat zahradu v environmentální výchově.

11

S podporou Zeleného pokladu vybudovali nejdříve hmyzí domeček a založili divoce kvetoucí loučku, aby přilákaly do zahrady více hmyzu a drobných živočichů. V další sezóně se rozhodli vybudovat vyvýšené záhony, kde děti mohou pěstovat bylinky, zeleninu a květiny dle svého výběru.

„Každá třída má svůj záhon, zjišťují, jak jde slunce a stín, aby se rozhodly pro vhodné rostliny. Děti zjistí snadno, jestli se o svůj záhon dobře staraly, mohou porovnávat úrodu s jinými třídami. Pěstování se líbí i rodičům a prarodičům, kteří jsou dětmi „přinuceni“ k intenzivnějšímu vnímání přírody, společně připravují hostiny z vypěstovaných plodin. Protože se práce a učení v zahradě velmi osvědčily, budou v pěstování pokračovat i nadále, navíc děti již práci na „svých“ záhonech vyžadují a těší se na ni.“ Jitka Matějovicová, ředitelka 55. mateřské školky

20 let Nadačního fondu Zelený poklad


Podpořeno Lesní školka Větvička O nočním pochodu lesem: „Tohle jsem si popravdě dopředu nedokázal představit a výsledek byl pro mě fakt parádní. Když jsem viděl Honzíka, jak s Kubíkem úplně samozřejmě odchází do tmy, jak bez problémů drží cestu, i když třeba jedna svíčka zhasla, když jsem je z dálky slyšel, jak se rozhodují a povídají si, a to všechno úplně beze známky strachu, přiznávám, že jsem byl na syna hrozně hrdý. A byl pro mě velký zážitek vidět, jak dokáže fungovat, když je odkázaný sám na sebe, a že je vlastně hodně "dospělejší", než se mi zdálo. Tohle byl nejsilnější zážitek za hodně dlouhou dobu.“

12

Ondra, otec, Lesní školka Větvička

Zelený poklad dlouhodobě podporuje v Plzni Dětskou lesní školku Větvičku a Lesní školku Medvíďata. Děti v lesních školkách tráví venku, zpravidla v lese, většinu doby strávené ve školce. Příroda je místem, kde mohou najít inspiraci pro tvořivou hru, zcela přirozeně rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, získat mnoho znalostí o přírodě, jejich obyvatelích nebo se přímým kontaktem seznámit s přírodními ději a zákonitostmi. V lesní školce se však nezapomíná ani na kreslení, knížky, míč nebo správné stolování. V neposlední řadě se pravidelným a dlouhodobým pobytem v přírodě za každého počasí zvyšuje otužilost a odolnost dětí proti běžným nemocem.

20 let Nadačního fondu Zelený poklad


20 let Nadačního fondu Zelený poklad

13

Podpořeno Lesní školka Větvička Myšlenka „s dětmi venku za každého počasí“ má již dlouhodobou tradici ve skandinávských zemích, ale i v Německu 1. Důvod je nasnadě: nízké náklady na zřízení a provoz a poptávka ze strany rodičů. Lesní pedagogika je v Německu velmi často součástí i běžných školek, pořádají například pravidelné lesní dny, případně si pronajímají místo školkové zahrady část lesa kam s dětmi pravidelně chodí. Zajímá vás lesní pedagogika? P odívejte se na www.zelenypoklad.org a přihlaste se na plánovanou vzdělávací exkurzi do Německa.

1 „V Německu se lesní MŠ šíří od vzniku LMŠ ve Flensburgu v roce 1993 na základě přímých zkušeností zakladatelek Kerstin Jebsen a Petry Jaeger s dánskou koncepcí. K rychlému rozšíření lesních MŠ v Německu přispělo legislativní uznání a s tím spojené státní financování. V roce 2008 bylo podle Imgrad Kutsch přes tisíc lesních MŠ a jejich počet stále stoupá.“ http://www.skolkavetvicka.cz/lesni-materska-skolka/


20 let Nadačního fondu Zelený poklad

14

Podpořeno MŠ zrak – vady řeči Na začátku stála paní zástupkyně ředitelky pro MŠ před rozhodnutím, zda požádat na úpravy zahradu školky o velkou jednorázovou dotaci a veškeré práce dělat prostřednictvím firem. A nebo získávat peníze postupně a spolehnout se ve velké míře na dobrovolnickou pomoc rodičů. Jak říká Karla Kaprová: „Bylo to náročné, ale jsme za to rádi, díky brigádám na zahradě jsou rodiče dětí velmi těsně propojeni se školkou. Když otevíráme zahradu pro veřejnost při Víkendu otevřených zahrad stále chodí i rodiče s dětmi, které již do školky nechodí.“ Vybudování zahrady mělo navíc i řetězový efekt, protože poté začali zahradu přebudovávat i v sesterské školce v Lazaretní ulici. V zahradě najdete bylinkovou i zeleninovou zahradu, vrbové stavbičky, ovocný sad, přírodní divadlo i tzv. suchý rybník. Vše je přizpůsobené dětem se speciálními potřebami, které zahradu využívají. O zahradě: Pracoviště MŠ vady řeči, U Špitálského lesa 3 Plzeň Doubravka Celkové investované náklady: cca 400 000 Kč Dobrovolná práce: cca 10 000 hodin Autorka architektonického návrhu: Ing. Jana Kadlecová Doba realizace: 2012–2015 Podpořeno díky mnoha subjektům: Krajský úřad Plzeňského kraje, Nadační fond Zelený poklad, Nadační fond Veolia, Skautskému středisku Střela, které na podporu zahrady dvakrát pořádalo předvánoční sbírku Skauti dětem, Občanskému sdružení rodičů a příznivců MŠ – vady řeči Jste ze školky a zajímají vás podobně inspirativní příklady zahrad? P odívejte se na www.zelenypoklad.org, kde najdete i bližší informace o chystané vzdělávací exkurzi do Německa.


Podpořeno Ochrana ptactva „Všechny projekty, na které nám přispěl Zelený poklad, stále běží. Jedná se například o 290 hnízdních budek, 10 obřích krmítek v plzeňských lesoparcích, voliéru pro vodní ptáky v Záchranné stanici živočichů, nádherně výtvarně zpracované výukové karty Zvířátka kolem nás pro žáky MŠ a ZŠ, dva filmové dokumenty Jeden rok na Záchranné stanici živočichů a Jak se jim s námi žije?, které rovněž díky podpoře Zeleného pokladu putovaly do všech plzeňských škol bezplatně. Dále pak vybudování tůněk pro vodní živočichy v Přírodním parku Horní Berounka v Plzni u kostela sv. Jiří na Doubravce.“

15

Karel Makoň, DESOP – Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva

20 let Nadačního fondu Zelený poklad


Podpořeno Ochrana ptactva Rozhovor s Karlem Makoněm, vedoucím Záchranné stanice živočichů Plzeň a předsedou Dobrovolného ekologického spolku – ochrana ptactva

16

Prvním projektem, který Zelený poklad podpořil, byla obří krmítka, co si pod tím můžeme představit? Chtěli jsme regulovat místa pro krmení ptáků tak, aby nedocházelo k nežádoucímu znečišťování veřejného prostranství, a aby se na dobré vůli obyvatel nepřiživovali holubi a potkani. Zároveň nám šlo i o to, abychom měli drobné ptactvo pod kontrolou a daleko od rušných komunikací, skleněných ploch a nejrůznějších civilizačních nástrah. V roce 2000 jsme proto v plzeňských lesoparcích instalovali deset obřích krmítek, o které se dodnes starají naši příznivci většinou senioři.

Vedete DESOP již 24 let. Změnily se za tu dobu nějak znalosti lidí a dětí o přírodě a jejich postoj k ní? Nebojím se říci, že se bohužel od přírody čím dál více vzdalujeme. Zvláště dospělí tápou a kvůli všedním starostem nemají čas přírodu vnímat. Zvykli jsme si jen stěžovat a na přírodu nadávat, v létě je moc horko, v zimě je moc zima, málo vody, hodně vody, vosy, řev ptáků, mravenci na zahradě, pavouk ve vaně, někam se ztratil selský rozum. V rámci ochrany přírody a osvěty máte spoustu různých aktivit. Čemu se vy osobně věnujete nejraději? Neuvěřitelně mě naplňuje ekologická výchova a práce s dětmi obecně. Zvlášť rád chodím do speciálních škol, do školy při fakultní nemocnici, do malotřídek. Děti jsou otevřené, a pokud jim to umožníme, mají přirozený cit pro přírodu, jsou s ní spojeni. Jaká reakce dětí ve školách nebo školkách, kam chodíte s programy o přírodě, vás nejvíce potěšila nebo překvapila? Moji ješitnost těší, když děti sedí a nedýchají a poslouchají vyprávění o naší práci. Slyšel jsem dokonce, že si děti doma hrály na Karla Makoně a jezdily zachraňovat zvířata. Musím říci, že s dětmi, které byly na naší přednášce, se nám velmi dobře při záchraně spolupracuje, takže věřím, že naše osvěta má smysl.

20 let Nadačního fondu Zelený poklad


Podpořeno Do práce na kole Jak jezdíte do práce? Dostáváte se autem do zácpy? Vadí vám smog a hluk v ulicích Plzně? Sedíte v autě nebo v MHD a pak chodíte běhat nebo do posilovny? Jezděte do práce na kole!

17

Nadační fond Zelený poklad podpořil v roce 2016 kampaň Do práce na kole v Plzni, díky které se plzeňské iniciativě Plzeň na kole podařilo do soutěže přilákat 142 plzeňských firem.

Záměrem programu Do práce na kole je motivovat co nejvíce lidí, aby se naučili používat jízdní kolo jako pravidelný dopravní prostředek po městě. Když více lidí přesedlá z aut na kola a další bezmotorové prostředky, zlepší si tak nejen kondici, náladu a možná i vztahy s kolegy, ale společně tak přispějí k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějším, bezpečnějším a zdravějším městům, kde žijí a pracují. Soutěž Do práce na kole je celostátní týmovou soutěží pro firmy a instituce, do které se může zapojit každý, kdo sestaví tým o dvou až pěti členech a pravidelně spolu s kolegy dojíždí během května do práce na kole. Soutěž se konala již pošesté. Zúčastnilo se 11 000 lidí z 27 měst a dohromady urazili 2 miliony kilometrů. Kampaň míří i na management firem a institucí, protože jsou to právě zaměstnavatelé, kteří mohou svým přístupem zaměstnance k dojíždění do práce na kole výrazně motivovat a poskytovat pro své zaměstnance co nejlepší podmínky (sprchy, úschovu kol). V Plzni se Do práce na kole konalo již počtvrté. Letos měla akce rekordní účast - zúčastnilo se jí celkem 515 soutěžících ze 142 firem a za měsíc květen dohromady najeli přes 95 tisíc kilometrů. „Je vidět, že lidé mají o městskou cyklistiku zájem. Trend je vzrůstající," říká Eva Haunerová z iniciativy Plzeň na kole, která kampaň v Plzni koordinovala. Plzeňský deník, 24. 6. 2016 www.plzennakole.cz www.dopracenakole.cz

20 let Nadačního fondu Zelený poklad


20 let Nadačního fondu Zelený poklad

18

Veřejná sbírka pro Luftovu zahradu „Se Zeleným pokladem spolupracujeme od roku 2013, poprvé se tehdy spolupodíleli na organizování Víkendu otevřených zahrad v Plzni. A pod patronátem Zeleného pokladu probíhala i veřejná sbírka, do které bylo možné přispět, a pomoci tak Luftově zahradě. Částka 83 200 Kč byla využita na obnovu zahradního altánu a na nové lavičky. Děkujeme všem, kdo přispěli na podporu unikátní Luftovy zahrady.“ Ing. Petr Kuták, Správa veřejného statku města Plzně

„Zahrada je výjimečná svým klidem, tichem a také zvířaty, která v ní žijí. Nechceme v ní každodenní provoz, protože by se možná odstěhovali ptáci i liška, která tu je léta a odnáší nám informační cedulky," vysvětluje Petr Kuták ze Správy veřejného statku města Plzně, jež zahradu provozuje. „V klidné zahradě lze podle něj spatřit třeba ledňáčka lovícího v rybníce nebo honící se veverky.“ Zdroj: Plzeňský deník, 11. 6. 2015, www.svsmp.cz

Luftova zahrada v Doudlevcích je jednou z nejkrásnějších plzeňských zahrad se dvěma rybníčky a letitými exotickými dřevinami. Najdete zde i drobnou sochařskou výzdobu, ať už původní od O. Waltera, či novodobou od studentů Fakulty designu a umění nebo od kováře Strelky. V květnu 2015 byla v Luftově zahradě dokončena obnova zahradního altánu postaveného na počátku 20. století. Podle fotografie pořízené někdy kolem roku 1920 a nákresu zhotoveného podle zřícené stavby v roce 1996 se podařilo po bezmála dvaceti letech tento nádherný zahradní prvek obnovit. Stavbička vznikla pod dohledem památkářů podle projektu Atelieru Soukup s.r.o. K realizaci byla vybrána společnost mladých řemeslníků DEFORMA z.s., která se svého úkolu zhostila velmi dobře. Celkové náklady na stavbu činily 469 897 Kč. Přijďte se podívat! Luftova zahrada je otevřena pro veřejnost každou první středu v měsíci. Je možné se objednat na soukromou akci, například svatbu. Je ale i oblíbeným výletním místem škol i školek. Přidejte se! Podpořte další obnovu Luftovy zahrady! Více na www.zelenypoklad.org nebo na www.svsmp.cz


Grantová výzva 2016 Ani kapka nazmar

19

Víte, že v Plzni na 1 m za rok spadne kolem 600 l vody? Ta většinou skončí v dešťové kanalizaci, která ji odvede do řeky a dále do moře. Dala by se však využít i jinak. K zavlažování zahrad a parků (pro které je vhodnější než voda z vodovodu) a k ochlazování města v létě. Takto zadržená voda by také nepřispívala k povodním a nezatěžovala by čistírny odpadních vod. 2

Víte, že jsme aktuálně podpořili projekt Dešťovka je kamarád? Díky němu začne 13 plzeňských mateřských školek hospodařit s dešťovou vodou. Nově budou mít nejenom sudy na zalévání, ale i vzdělávací program o vodě, který připraví Občanské sdružení Ametyst. Máte také nápad jak hospodařit s dešťovou vodou? Pro zachování a rozvíjení zeleně ve městě je dostatek vody na závlahu důležitý, realizovat zálivku z vodovodní sítě se stává neudržitelné, využívat říční vodu nemusí být v obdobích sucha vždycky možné. Zelený poklad bude proto nově podporovat záměry škol a školek, spolků a dalších subjektů, které se budou zabývat hospodaření s dešťovou vodou. Podporovány budou praktická opatření jako jsou zelené střechy, vertikální zahrady, jímání srážkové vody a její další využití k závlaze, zasakování či jako vody užitkové. Žádoucí bude propojení praktických úprav se vzdělávacími aktivitami. Podrobnosti o grantové výzvě najdete na www.zelenypoklad.org

20 let Nadačního fondu Zelený poklad


Podpořte nás Pomáhejte s námi životnímu prostředí v Plzni

20

Nadační fond Zelený poklad

—— Za 20 let jsme realizovali 252 projektů/akcí v hodnotě 18,6 mil Kč. —— Spolupracujeme s lidmi, kterým záleží na jejich okolí. —— Pomáháme školám, školkám a neziskovým organizacím —— Náš společný cíl je dlouhodobě udržitelné životní prostředí v Plzni. Co nám umožňuje pracovat? —— Cca 1 milión Kč ročně investuje město Plzeň. —— Jsme úspěšní v hledání další podpory z EU fondů, od soukromých osob i firem. Jak konkrétně můžete pomoci Vy? Pošlete finanční dar na účet 4821630227/0100. Vaše peníze budou využity na zlepšení životního prostředí v Plzni. Co si za Vaše peníze školka například pořídí?

—— 200 Kč – semínka nebo sazenice rostlin, krmivo pro ptáčky nebo lupa —— 1 400 Kč – mikroskop na pozorování pletiv rostlin a půdních bakterií. —— 5 000 Kč – jednoduchý systém na zachycování a využívání dešťové vody na zahradě Více najdete na www.zelenypoklad.org

Děkujeme!

20 let Nadačního fondu Zelený poklad


Děkujeme Naše poděkování patří všem institucím, které jsme za dvacet let činnosti podpořili.

21

1. ZO ČSOP, 2. MŠ, 5. MŠ, 6. MŠ,16. MŠ, 21. MŠ, 24. MŠ, 25. MŠ, 27. MŠ, 37. MŠ, 38. MŠ, 50. MŠ, 51. MŠ, 54. MŠ, 55. MŠ, 57. MŠ, 60. MŠ, 63. MŠ, 64. MŠ, 78. MŠ, 89. MŠ,1. ZŠ, 2. ZŠ, 13. ZŠ,14. ZŠ,15.ZŠ,16. ZŠ a MŠ Plzeň, detašované pracoviště v Radčicích,17. ZŠ a MŠ, 21. ZŠ, 22. ZŠ, 28. ZŠ, 32. ZŠ, 33. ZŠ, 34. ZŠ, Asociace lesních mateřských školek, Bolevecká základní škola Plzeň, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, pobočka Plzeň, Český rybářský svaz – místní organizace Plzeň, ČSOP Manětínsko, Děti Země Plzeň, Diakonie ČCE středisko v Plzni, Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva (DESOP), Doležalová, Ivonna, Dům u Slunce, Ekodům, ENVIC o.s., Filmový klub Plzeň, Gymnázium Františka Křižíka základní škola s.r.o., Gymnázium Luďka Pika, Gymnázium Mikulášské náměstí, GeoVision s.r.o., Hasičský záchranný sbor, Integrovaná střední škola živnostenská, Jsme částí Země, Junák, 1.středisko Junák, 5.středisko, 53. oddíl Šedá střelka, Junák – český skaut, středisko STOPA Plzeň – Lesní školka Medvíďata, Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko STŘELA Plzeň, Klášter Dominikánů Plzeň, Kural Václav, Kydlíček Jan, Masarykova ZŠ Kdyně, Masarykova ZŠ Plzeň, Meditační zahrada – Památník obětem zla, Menzelová-Kelymanová Olga,Městská hygienická stanice Plzeň, Městská organizace Českého rybářského svazu Plzeň 3 – eCity, MŠ Malý svět, MŠ Na Paloučku Horažďovice, Občanské sdružení Ametyst, Občanské sdružení KoŠ – Dětská lesní školka Větvička, Občanské sdružení rodičů a příznivců MŠ – vady řeči, OCET, o.p.s., Odborné učiliště a Praktická škola Plzeň, Paisker Miloš, PaNaMo, Paradisus, o.s., Poláček David, RECEPTT, Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže, Sdružení Myš při MŠ Západní ulice Sdružení přátel Arboreta Sofronka, Soukromá MŠ Plzeň – Božkov, Soukromá ZUŠ Trnka,o.p.s., SOŠ a SOU obchodní, Nerudova 33, Plzeň, SOŠ a SOU poštovní Plzeň, Společnost TADY a TEĎ, o.p.s., Spolek za starou Plzeň, Sportovní klub Plzeň 3 eCity, Správa veřejného statku města Plzně, SŠ informaticky a finančních služeb, Svoboda zvířat Plzeň,Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň, Škoda Lubomír, TOTEM – regionální dobrovolnické centrum,Tyršova ZŠ a MŠ, Plzeň,Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni, Západočeská univerzita v Plzni, Zoologická a botanická zahrada města Plzně, ZO 26/02 ČSOP Plzeňsko, ZO ČSOP Kladská, Mariánské Lázně, ZO ČSOP Spálené Poříčí, ZŠ Dobřany, ZŠ Chlumčany,ZŠ Chotěšov, ZŠ Martina Luthera,ZŠ Kdyně, ZŠ Planá, ZŠ Plzeň – Újezd, ZŠ Radnice, ZŠ speciální Diakonie ČCE Merklín, ZŠ a MŠ Kařez, ZŠ a MŠ Nýřany, ZŠ a MŠ Osek, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a děti s vadami řeči, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí

Poděkovat chceme i všem současným i minulým členům správní rady a dozorčí rady za neuvěřitelné množství dobrovolné práce. Za dlouhodobou podporu děkujeme následujícím firmám a institucím: Centru pro komunitní práci západní Čechy, Evropskému fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko: Investice do vaší budoucnosti, Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. programu CEE Trust Podpora regionálních nadací a nadačních fondů, Statutárnímu městu Plzni, Umweltstation Lias – Grube, Vzdělávací nadaci Jana Husa

20 let Nadačního fondu Zelený poklad