Page 1

Yhteiskuntavastuuraportti

2013


Sisältö

Sodexon ”The Better Tomorrow Plan” -yhteiskuntavastuuohjelma koostuu neljästä pääpainopistealueesta ja sisältää 18 sitoumusta. Yksi maailmanlaajuinen kestävän kehityksen matka koskettaa kaikkia Sodexon 80 maata.

Toimitus: Sodexo Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Soprano Communications Oy Kuvat: Sodexo Oy ja Shutterstock

2


4

Tervehdys Sodexo-konsernin toimitusjohtajalta

5 MAAJOHTAJAN TERVEHDYS 6

Sodexo yrityksenä

8 Konsernimme saavuttamat palkinnot ja tunnustukset 9 Palvelut lyhyesti 10 NÄISTÄ OLEMME YLPEITÄ

12 Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu 12 Me Olemme - We are 13 Arvot 13 Eettiset periaatteet

14 Me Teemme - We do 14 We do: Sitoumuksemme työnantajana 15 Työtekijöiden kehittyminen 16 Monimuotoisuus ja osallistuminen 16 Terveys ja turvallisuus 17 Työntekijöiden sitoutuminen 18 We Do: Sitoumuksemme paremman ravitsemuksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 19 Terveys- ja hyvinvointipalvelut 19 Monipuolinen ja tasapainoinen ravitsemus 20 Suola, sokerit ja rasvat

22 We Do: Sitoumuksemme yhteiskuntaan 23 STOP Hunger 23 Paikallisyhteisöjen kehittäminen 23 Eettisesti tuotetut tuotteet 24 We Do: Sitoumuksemme ympäristöön 25 Toimitusketjun kestävä hallinta – Code of Conduct 25 Paikalliset tuotteet 25 Kalat ja äyriäiset 26 Laitteet ja tarvikkeet 26 Energia 26 Vesi 27 Biojäte 27 Muut jätteet

30 Me Toimimme - We engage

3


Tervehdys Sodexo-konsernin toimitusjohtajalta

Michel Landenilta

Vastuullisella toiminnalla on pitkät perinteet konsernissamme ja tytäryhtiöissä eri puolilla maailmaa. Better Tomorrow Plan -ohjelmamme tukee kehitystämme. Se yhdistää vastuumme työnantajana, ravitsemuksen, terveyden ja hyvinvoinnin, toimintamme paikallisyhteisöissä sekä ympäristönsuojelun. Paremman huomisen rakentaminen on iso haaste, mutta otamme sen vastaan rohkeasti. Vahva visiomme tekee meistä taloudellisesti kannattavan toimijan, mikä mahdollista paremman huomisen kaikille.

Sodexo on perustettu Marseillesiin vuonna 1966. Noista päivistä alkaen on yrityksen perustana ollut ajatus päivittäisen elämänlaadun parantamisesta niin asiakkaille kuin työntekijöillemme.

4


Maajohtajan tervehdys

Sodexon Better Tomorrow Plan -ohjelma on ollut käytössä kaikissa Sodexo-maissa vuodesta 2009. Se pitää sisällään ympäristöön, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien yksityiskohtien lisäksi myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden. Se kattaa paljon. Vuosi 2013 on ollut Sodexolle merkittävä yritysvastuun saavutuksissa. Alkuvuodesta World Economic Forum palkitsi Sodexon parhaana kestävän kehityksen toimijana ”Gold Class” -luokassa sekä maininnoilla ”Sector Leader ” ja ”Sector Mover ” parhaana kestävän kehityksen edistäjänä toimialallaan. Kesällä Sodexo solmi maailmanlaajuisen sopimuksen Marine Stewardship Councilin kanssa meren antimien kestävän kehityksen mukaisesta hankinnasta ja MSC-sertifioitujen tuotteiden säännönmukaisesta ja sitoutuneesta käytöstä. Arvostetun Fortune Magazinen listauksessa monipuolisten palveluiden tuottajana saavutimme ykkössijan. Vuotta aiemmin olimme neljäs. Tämä kertoo vahvasta panoksestamme asiakkaan vastuulliseen palvelemiseen. Syyskuussa julkistetussa Dow Jonesin Sustainability indeksissä (DJSI) olimme jälleen kestävän kehityksen edelläkävijä toimialallamme. Vastuullisuuden kehittämisen ohella koemme yrityksen toiminnan kehittämisen tärkeäksi. Viime vuosina olemme panostaneet prosessijohtamisen kehittämiseen. Se etenikin merkittävästi vuoden 2011 jälkeen ja pohjoismainen organisaatiorakenteemme vahvistuu jatkuvasti. Syksyllä 2013 Suomen organisaatiorakennetta muokattiin entisestään ja koko Nordicin toimitusjohtajasta tuli myös Suomen Sodexon toimitusjohtaja. Maajohtaja Bianca Brink

Vastuumme työnantajana

Kasvu ja kannattavuus

Sodexo on yksi maailman suurimmista työnantajista. Sosiaalinen vastuumme tarkoittaa ensisijaisesti vastuuta henkilöstöstämme. Ammattitaitoiset ja työssään viihtyvät ihmiset ovat menestyksemme lähtökohta. Yrityksenä haluamme olla osaavien ja sitoutuneiden ihmisten työpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuksia oppia ja kehittyä, tehdä omaa työtä alan ammattilaisena ja samalla elää täyttä elämää.

Vastuullisen toiminnan edellytys on, että yrityksen talous on hyvin hoidettu. Sodexon tavoitteena on kannattava liiketoiminta. Yrityksen yhteiskuntavastuu punnitaan erityisesti taloudellisesti tiukkoina aikoina. Vaikka markkinatilanne on haastava, on selvää, että pidämme kiinni vastuullisista toimintatavoistamme. Yksi esimerkki on tehokas raaka-aineiden käyttö ruuanvalmistuksessa, jotta syntyvän biojätteen määrä on hallinnassa ja sitä voidaan vähentää. Tämä on merkittävä ympäristönsuojelun näkökulma ja taloudellinen tekijä.

Hyvinvointia monipalveluiden avulla Parannamme päivittäisen elämän laatua kaikessa toiminnassamme. Huolehdimme kokonaisvaltaisesti asiakkaamme hyvinvoinnista. Se tarkoittaa terveellisen ruokatarjonnan ohella siistiä ja puhdasta työympäristöä, toimivia aula-, puhelinvaihde- ja postituspalveluita sekä toimivaa ja tehokasta työntekoa mahdollistavaa kiinteistöä.

Toimitusketjun hallinta Yhteistyötä tavaran- ja palvelutoimittajiemme kanssa säätelevät eettiset ohjeet, ”Code of Conduct” sekä tuotteiden ja toiminnan laatusitoumus ”Code of Practice”. Ne ovat osana kaikkia sopimuksiamme.

5


Sodexo yrityksenä Sodexo Oy on kokonaisvaltaisia tilapalveluita tarjoava suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen, alallaan johtavaan Sodexo-konserniin. Tarjoamme laajan valikoiman palveluita, jotka parantavat kaikkien palveluihin osallistuvien arkea. Samalla vaikutamme kohentavasti asiakkaiden yritystoiminnan tehokkuuteen ja kehitysmahdollisuuksiin.

Sodexo Oy:n avainlukuja

Visiomme on olla kaikille asiakkaille strateginen kumppani kehittämällä, johtamalla ja tarjoamalla elämänlaatua parantavia palveluita – Quality of Life Services. Kehitämme, johdamme ja tarjoamme palveluita yrityksille, laitoksille ja julkiselle sektorille. Tarjoamme täydellisen valikoiman palveluita vastaanotto-, turvallisuus- ja siivouspalveluista ruokailupalveluihin sekä toimitilajohtamiseen.

Liikevaihto 143 miljoonaa euroa Operatiivinen tulos 2,3 miljoonaa euroa Henkilöstö keskimäärin 2300 Toimipaikkoja 375

Suomessa Sodexo työllistää vakituisesti noin 2000 ihmistä vajaassa 400 toimipaikassa. Pohjoismaisessa organisaatiossamme Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa on 11 000 työntekijää, ja liikevaihtomme yhteensä yli 800 miljoonaa euroa. Se tekee meistä yhden Pohjoismaiden johtavista palvelujen johtamisen yrityksistä. Maailmanlaajuisesti konsernimme työllistää 420.000 ihmistä 80 maassa.

(Corporate), julkishallinto (Education, Healtcare, Seniors) sekä kokoukset ja juhlat (Sports and Leasure).

Sodexon operatiivinen liiketoiminta on jaettu segmentteihin, joita vetävät aluejohtajat. Segmenttejä on kolme: yritykset

2013

Yrityksen tilivuosi alkaa 1. syyskuuta ja päättyy 31. elokuuta. Suomen Sodexon hallitukseen kuuluivat Fredrik Strand/Sodexo Nordic (puheenjohtaja), Steven Pangburn/Sodexo-konserni, Katarina Hulteberg/ Sodexo Nordic, Gilles Vestur/Sodexo Nordic, Sodexo Oy:n toimitusjohtaja Lars Finér sekä henkilöstön edustajana ja seurantajäsenenä Sirpa Aly.

Organisaatiomme

Asiakkaat Kiinteistöpalvelut

Ruokailupalvelut

Toimitilapalvelut

Tukitoiminnot Yritysjohto

1966 Pierre Bellon perustaa Sodexon

1990 Sodexo-konserni allekirjoittaa Sullivanin periaatteet

1979 Toiminta alkoi Suomessa Polarkestin nimellä

6

1997 ISO 9001 -sertifikaatti hoitoalan ruokapalveluille ensimmäisenä Suomessa

1992 Sodexo osti 68 prosenttia Polarkestin osakekannasta

1998 Sodexo osti loput Polarkestin osakekannasta

1999 Suomen laatupalkinto ja HENRY ry:n henkilöstöjohtamisen laatupalkinto

2002 ISO 14001 -ympäristösertifikaatti kattaa koko Sodexo Oy:n liiketoiminnan


Hallituksen tehtävä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä asianmukaisesti. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiöko­ kouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Se päättää toimitusjohtajan ottamisesta ja erottamisesta sekä huolehtii muista hallintotehtävistä, joita ei erikseen ole uskottu toimitusjohtajalle. Johtoryhmä johtaa Sodexo Oy:n toimintaa. Siihen kuuluivat kuluneella tilikaudella toimitusjohtaja Lars Finer, varatoimitusjohtaja Bianca Brink, talousjohtaja Tommy Tallberg, kehitysjohtaja Tiina Yrjölä, laatu-, ympäristö- ja riskienhallintajohtaja Pirjo Nykänen, henkilöstöjohtaja Inkeri Puputti, myyntijohtaja Elina Yrjänheikki sekä aluejohtajat Sanna Lavonen, Pia Romu ja Sari Van De Coevering. Johtoryhmä hyväksyy yrityksen strategian esitettäväksi hallitukselle, hyväksyy toimintapolitiikan, seuraa, analysoi ja päättää kehittämistoimenpiteistä, päättää toimenpiteistä työryhmien esitysten pohjalta ja antaa suuntaviivat tulevaisuuden toiminnalle. Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain.

Visiomme Olemme maailmanlaajuisesti paras yhteistyökumppani elämänlaatua parantavien palveluiden alalla. On olla asiakkaamme strateginen kumppani elämänlaatua parantavien palveluiden suunnittelussa, johtamisessa ja toimittamisessa.

Missiomme Tehdä jokaisesta päivästä parempi. On parantaa elämänlaatua ja edistää taloudellista, sosiaalista ja ympäristön kehitystä.

2006 Sodexo-konsernin ensimmäinen kestävän kehityksen raportti

2003 Sodexo-konserni mukaan YK:n Global Compact -hankkeeseen. Eettiset periaatteet ja sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin. Mittarit kestävän kehityksen arviointiin.

Sodexon laatu- ja ympäristösertifikaatit laajentuivat, kun lentokoneiden siivousta hoitanut Sodexo Traffic siirtyi Sodexo Oy:n alle 1.7.2013. Traffic läpäisi kesäkuussa tehdyn ulkoisen auditoinnin erinomaisesti, ja Sodexo Oy:lle on myönnetty kaikki palvelut ja toiminnot kattava ISO 9001 –laatusertifikaatti ja 14001-ympäristösertifikaatti.

2009 Sodexo-konsernille globaali Ihmisoikeuspolitiikka

2007 Laatu- ja ympäristösertifikaatit kaikelle Sodexo Oy:n toiminnalle

2013 Traffic siirtyi Sodexo Oy:n alle

2009 Better Tomorrow Plan maailmanlaajuisesti käyttöön

7


Palkinnot

Konsernimme raportointijaksolla saavuttamat palkinnot ja tunnustukset

8

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Fortune Magazine

Sodexo valittiin jo yhdeksännen kerran peräkkäin DJS -indeksilistalle kestävän kehityksen edelläkävijänä toimialallaan.

Sodexo listattiin jälleen vuonna 2013 maailman arvostetuimpien yritysten joukkoon FORTUNE-lehden tutkimuksessa, joka mittaa maailman suurimpien yritysten mainetta (corporate reputation).

Sustainable asset Management (SAM)

DiversityInc, TOP50

Jo kuudentena peräkkäisenä vuotena Sodexo kirjataan ”SAM’s 2013 Sustainability Yearbook” –listaukseen saaden maininnat ”SAM 2013 Sector Leader ” ja ”SAM 2013 Gold Class”.

Sodexo nimettiin parhaimmaksi yritykseksi Diversity Inc Top 50 -listalla monimuotoisen osallistumisen edistämisessä. Kaikkiaan tämä oli jo 8. kerta, kun Sodexo sijoittui aivan kärkijoukkoon Diversity Incin listauksessa.


Palvelut

Palvelut lyhyesti Ruokailupalvelut

Kiinteistöpalvelut

Sodexon tutkitut ja testatut ruokailupalveluratkaisut on rakennettu vastaamaan asiakkaiden odotuksia nykypäivän henkilöstöravintolasta. Ruokalistat on suunniteltu ravitsemuksellisesti tasapainoisesti ja ylläpitämään kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ruokailupalveluita voidaan täydentää erilaisilla lisäpalveluratkaisuilla kuten tuomalla ravintolaan kahvila-, kokous- ja mukaanmyyntipalveluita.

Kiinteistönhoidon ammattilaisina toimitamme kaikki kiinteistössä tarvittavat palvelut kustannustehokkaasti ja ympäristön kannalta kestävästi.

Toimitilapalvelut

Kiinteistöhuollon palveluihin kuuluvat muun muassa kiinteistön teknisten laitteiden ylläpito, huolto ja korjaukset, ulkoalueiden hoito ja yleisten tilojen siistiminen. Kiinteistötekniikkamme suunnittelee, huoltaa, korjaa ja asentaa kiinteistöteknisiä järjestelmiä.

Tarjoamme yrityksille ja julkiselle sektorille monipuolisen palvelukokonaisuuden siivouksen ja asiakkaan toimintaa tukevien tukipalveluiden hoitamiseen. Huolehdimme sopimuspohjaisesti siivouksesta ja päivittäisistä tukipalveluista kuten aula-, turvallisuus-, puhelinvaihde-, postitus- ja kopiointipalveluista. Sopimussiivouksen lisäksi tarjoamme kiinteistöjen ja tilojen viihtyvyyteen ja puhtaanapitoon liittyviä kertaluonteisia erillispalveluita.

Kiinteistöpalvelut

3%

toimitilapalvelut

16%

Ruokailupalvelut

81%

9


NÄISTÄ OLEMME YLPEITÄ

Yhteistyö Sodexon kanssa tuo synergiaa Nokian toimipaikoille. Kuva: Nokia.

Hämeenkylän kartano on entisöity uuteen loistoon. Kuvassa uudistettu Etukartano.

10


Sodexon ja Nokian kumppanuus kiinteistö- ja tilapalveluissa maailmanlaajuiseksi Sodexo ja Nokia laajensivat yhteistyötään kesäkuussa allekirjoittamalla sopimuksen yhtenäisistä ja kattavista kiinteistö- ja tilapalveluista Nokian toimipaikoissa ympäri maailman. Sopimus kattaa aluksi 55 maata ja 140 toimipistettä. Tavoitteena on integroida täysi palveluvalikoima 290 toimipisteeseen 66 maassa seuraavan 12 kuukauden aikana. – Sopimus on ainutlaatuinen molemmille osapuolille. Sodexo vastaa yksittäisenä maailmanlaajuisena toimittajana palveluratkaisuista, joilla tehostetaan nykyisiä toimintamalleja, parannetaan eri toimenpiteiden näkyvyyttä ja mitattavuutta sekä tarjotaan joustavuutta Nokian muuttuviin tarpeisiin, ker-

too Riku Pentikäinen, Nokia Security & WR Head of Strategic Partnerships. Sodexon asiantuntemus kiinteistö- ja tilapalveluissa tuo maailmanlaajuista yhdenmukaisuutta ja synergiaa Nokian toimipaikoille. Kattavien tilapalveluiden suunnittelun ja kokonaistuotannon ansiosta Sodexo tarjoaa täyden valikoiman innovatiivisia palveluja (tekninen ja kiinteistöhuolto, energiapalvelut, ravintolapalvelut, aula- ja postituspalvelut sekä hyvinvointipalvelut). Lisäksi Sodexo tarjoaa myös henkilöstöetuihin ja -palkintoihin liittyviä palveluita Nokian henkilöstölle 15 maassa.

Hämeenkylän kartano palautuu loistonsa päiviin Hämeenkylän kartanon kauniissa maalaismaisemissa ovat kautta aikojen viihtyneet yrittäjähenkiset ihmiset. Kartanolla on sen 500-vuotisen historian aikana ehditty tekemään paljon: viljelty maata, hoidettu karjaa, harjoitettu kaivostoimintaa sekä saha- ja puutavarakauppaa. Kokous-, ravintola- ja majoitustoimintaa Hämeenkylän kartanolla on ollut yli 20 vuotta. Nyt kartano on palautettu loistonsa päiviin. Vuoden 2012 syksyllä alkanut uudistus- ja peruskorjauksen ensimmäinen vaihe päättyi syyskuussa 2013 ja aiemmin navettana toimineeseen Etukartanoon valmistui korkeatasoinen ravintola, monikäyttöisiä kokous- ja juhlatiloja sekä viihtyisiä hotellihuoneita.

1998. Sodexon ja kiinteistön omistavan keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman välinen sopimus mahdollistaa Sodexolle kartanon liiketoiminnan operoinnin vuoteen 2033 saakka. Peruskorjauksen aikana uudistuvat kartanomiljöön ytimen muodostavat kuusi rakennusta, jotka ovat historiallisesti ja arkkitehtonisesti suojeltuja. Kaikkiaan kaksi vuotta kestävän peruskorjaus- ja kehityskokonaisuuteen on kuulunut uuden pääkeittiön ja ravintolan rakentaminen, majoitushuoneiden määrän kolminkertaistaminen ja kokousmaailman uudistaminen vastaamaan nykyisiä ja tulevaisuuden vaatimuksia.

Carl Ludvig Engelin empire-tyyliin suunnittelema Hämeenkylän kartano on ollut osana Sodexon palvelukokonaisuutta vuodesta

11


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me Olemme - WE are

Me Olemme -We Are

”Ihmisen todellinen arvo syntyy toisten palvelemisesta”. Meille palvelu on arkipäivän asenne, joka näkyy kaikessa mitä teemme.” PIERRE BELLON, Sodexon perustaja

12


Arvot Palvelualttius Palvelualttiutta ovat toisen kuunteleminen ja yksityiskohtien huomioiminen. Siihen kuuluvat myös ystävällisyys, tavoitettavuus, nopea reagointi ja tehokkuus. Teemme mitä lupaamme. Tiimihenki Tiimityössä yksilö tuo tiimiin kykynsä, persoonansa ja osaamisensa. Voittajajoukkueen jäsenet arvostavat toinen toistaan. Tiimin vetäjä suuntaa voimat yhteiseen tavoitteeseen. Ryhmän etu menee aina oman kunnianhimon edelle. Hyvä ryhmähenki on perusarvo ja avain menestykseen kautta koko organisaation tuotannosta ja asiakaspalvelusta ylimpään johtoon. Jatkuva kehittyminen Sodexolaiset pyrkivät joka päivä parhaimpaansa – osana tiimiä. Ylitämme odotukset, kehitämme toimintaamme ja uskallamme olla aloitteellisia. Jokaisella on oikeus kyseenalaistaa vallitsevat toimintatavat. Edistys vaatii sekä onnistumisten että epäonnistumisten tunnistamista. Jatkuvaa uudistumista tarvitaan, jotta voimme ennakoida asiakkaidemme tulevia tarpeita ja vastata niihin. Yritys voi kehittyä yhteisönä vain, kun jokainen yhteisön jäsen kehittyy yksilönä.

Eettiset periaatteet Luottamus Ansaitsemme asiakkaiden ja palveluiden käyttäjien luottamuksen eri puolilla maailmaa. Luomme kestävät suhteet sidosryhmiimme. Henkilöstöllä on tasa-arvoiset mahdollisuudet rodusta, kansalaisuudesta, uskonnosta, poliittisesta kannasta, sukupuolesta tai iästä riippumatta. Ihmisten kunnioitus Tavoitteemme on parantaa palveluidemme käyttäjien arkielämän laatua. Pyrimme luomaan työympäristön ja kulttuurin, jossa yksilöitä kunnioitetaan ja heidän taitojaan arvostetaan. Sodexon toimintaympäristön tulee tukea ihmisten keskinäistä kunnioitusta. Läpinäkyvyys Jokainen työntekijä saa tietoa omista tavoitteistaan, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tarjoamme omistajille tietoa yrityksestämme ja liiketoiminnastamme. Tarjoamme ymmärrettävät ja reilut sopimukset.

SISÄINEN KOULUTTAJA AUTTAA ESIMIESTYÖSSÄ TERO YLÄ-JUSSILA on toiminut Sodexolla jo useita vuosia ja hänellä on ravintolatoimenpäällikkönä vastuullaan monipuolinen toimipaikka Stora Enson Imatran tehtailla. Siksi hänen mieleensä tuli, että omista hyvistä käytännön kokemuksistani Sodexolla olisi apua myös muille. – Kun kuulin sisäisten kouluttajien verkostosta, tuntui luonnolliselta lähteä mukaan. Joskus aikoinaan harkitsin opettajaksi ryhtymistä, joten tämä vastasi siihenkin tarpeeseen, Tero summaa hymyillen. Sisäisten kouluttajien verkosto luotiin loppuvuodesta 2011 Sodexon toimintaperiaatteiden jalkauttamiseksi toimipaikoissa, esimiesten tueksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Ensimmäiset sisäiset kouluttajat aloittivat toimintansa alkuvuodesta 2012, ja järjestelmä on saanut kentältä vuoden toimittuaan hyvää palautetta. – Sodexon sisäisten kouluttajien tehtävänä on tukea ja opastaa uusia esimiehiä. Lisäksi he voivat toimia tukena toimipaikan tunnistettujen ongelmien korjaamisessa sekä uusien toimintatapojen jalkauttamisessa – oli sitten kyse kokonaan uusista toimintatavoista tai päivitetyistä työvälineohjelmista. Sisäinen kouluttaja varataan, kun on tiedossa, että uusi esimies on aloittamassa. Sisäinen kouluttaja toimii tällöin ”kummina”, jolta on helppo kysyä neuvoa ja joka auttaa perehdyttämään uuden esimiehen niin Sodexon toimintatapoihin kuin työvälineohjelmistoihinkin. – Perehdytysaikataulu on monesti tiukka ja tavoitteena on saada homma pikaisesti haltuun ja sitten päästä käytännön töihin käsiksi. Paikan päällä käynnin jälkeen me sisäiset kouluttajat jatkamme usein ”puhelintukena”. Palaute on ollut myönteistä, koulutuksesta on koulutettavalle selvästi hyötyä ja järjestelmät on saatu nopeasti käyttöön. ”Onneksi on oma nimikkohelppari,” summasi eräskin koulutettavista, Tero iloitsee.

Rehellinen liiketoiminta Sodexo ei osallistu epäeettiseen, laittomaan tai asiattomaan toimintaan.

13


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me Teemme - we do

Me teemme -We do Sitoumuksemme työnantajana

”Joka päivä 97 % henkilöstöstämme kohtaa asiakkaitamme ja henkilöitä, jotka hyödyntävät palveluitamme. Palvelumme laatu, asiakkaidemme tyytyväisyys ja toimintakyky riippuu henkilöstömme sitoutuneisuudesta. Tämän vuoksi olen vakuuttunut, että henkilöstön sitoutuneisuus on menestyksen kulmakivi nyt ja tulevaisuudessa.” INKERI PUPUTTI, henkilöstöjohtaja, Sodexo Oy

14


> Sitoumuksemme Työnantajana

Sodexolaiset luovat Sodexon menestyksen Työntekijät ovat aina olleet keskiössä Sodexon liiketoiminnan ja sosiaalisen vastuun kehittämisessä. Hyvinvoiva, kehittymishaluinen ja sitoutunut henkilökunta varmistavat palvelun laadun ja hyvän asiakaskokemuksen sekä sitouttavat asiakkaan Sodexoon. Sodexo Oy:n ruokapalveluiden suurimpia ammattiryhmiä ovat kokit, tarjoilijat, ravitsemistyöntekijät, keittiömestarit ja ravintolapäälliköt. Toimitilapalveluiden merkittävimpiä ammattiryhmiä ovat toimitilahuoltajat, siivoustyönohjaajat sekä aulapalveluhenkilöt. Yrityksenä haluamme olla osaavien ja sitoutuneiden ihmisten työpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia ja kehittyä, tehdä omaa työtä alan ammattilaisena. Sodexo arvostaa monimuotoisuutta ja antaa mahdollisuuden osallistumiseen sekä arvostaa työntekijöiden perusoikeuksia maailmanlaajuisesti ja on sitoutunut työturvallisuuden parantamiseen. Vuoropuhelu työnantajan ja työntekijöiden välillä on ollut aina tärkeässä roolissa: • Palautekanavaan tulleet kysymykset ja ideat käsitellään ja julkaistaan intranetissä. • HR-keskustelukanava tarjoaa mahdollisuuden ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja suoraan vuorovaikutukseen. vuonna 2013: • Henkilöstöstämme kokoaikaisia oli 86 % ja osa-aikaisia 14 %. • Keskimääräinen työsuhteen pituus yrityksessämme oli 6 vuotta. • Henkilöstömme keski-ikä oli 42 vuotta.

Työtekijöiden kehittyminen Jatkuva kehittyminen on yksi Sodexon kolmesta keskeisestä arvosta. Yritys kehittyy, kun sen henkilökunnan osaaminen lisääntyy ja monipuolistuu. Kehitämme henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Tämä lisää viihtymistä ja jaksamista työssä. Monipuolinen koulutusja valmennusohjelmamme antaa mahdollisuuden henkilöstön urakehitykselle ja mahdollisuudet laajentaa osaamistaan uusille alueille. Päätös koulutustarjonnasta tehdään henkilöstöltä saatujen ideoiden ja tarpeiden pohjalta yhdessä liiketoiminnan johdon kanssa. Tänä vuonna painopiste oli toimintatapojemme hyvällä hallinnalla, kustannustehokkaalla toiminnalla sekä vastuullisessa esimiestyössä. Osaamisen kehittämiseen ja mahdollisuuksiin edetä uralla panostimme tarjoamalla lukuisia oppisopimuskoulutuksia sekä tukemalla työssä oppimista.

KEITTIÖMESTARISTA ON MONEKSI JARMO VÄHÄ-SAVO on Michelin-tähdellä palkittu alan ammattilainen, joka on löytänyt uran ja paikkansa henkilöstöravintolan palveluksessa. Vähä-Savo vastaa Sodexon keittiömestarina yhtiön pääkonttorin henkilöstöravintolasta, johon hän tuli joulukuussa 2012. – Harva tulee ajatelleeksi, miten monipuolista ja antoisaa keittiömestarin työ henkilöstöravintolassa on. Tuoreen ja maistuvan ruoan suunnitteleminen edulliseen hintaan haastaa kovimmankin huippukokin. Parasta on, että mielekkään työn voi sovittaa hyvin yhteen yksityiselämän kanssa. Huippuravintolassa työskentely on monen kokin unelma. Työskenteleminen huipulla ei silti ole pelkää glamouria, vaan tarkoittaa usein pitkää ja hikistä päivää. Henkilöstöravintolassa työskentely tarjoaa ammattilaisille vaihtoehdon toteuttaa osaamistaan yhdistettynä säännöllisiin työaikoihin ja joustavuuteen työssä. Henkilöstöravintolassa keittiömestarin työ ei ole pakasteiden esiin kaivamista ja bulkkiannosten valmistamista. Lounas on monen työssäkäyvän tärkein ja pääasiallinen ateria. Ruokailijat ovat entistä vaativimpia, mitä tulee makuelämyksiin sekä ympäristöön, jossa ruokailu tapahtuu. Henkilöstöravintolan asiakkaat kaipaavat tuoreutta ja vaihtoehtoja aterioihinsa. – Osallistun tuote- ja konseptikehitykseen ja suunnittelen ravintolamme annoksia raaka-aineista lähtien. Lähtökohta on, että ateriat valmistetaan lähes kokonaan itse ja esimerkiksi jauhelihapihvit tehdään omin käsin massasta lähtien valmiiksi pihveiksi. Atomitien ravintolassa toteutetaan Moment’to - palvelukokonaisuutta, jossa eri ateriavaihtoehtojen lisäksi panostetaan asiakkaan viihtymiseen ja tunnelmaan. – Tarkoitus on, että keittiömestari ja muukin henkilökunta viettää mahdollisimman paljon ajastaan asiakkaiden parissa. Kerromme ruokavaihtoehdoista ja autamme asiakkaita valinnoissa. Lisäksi konseptissa on panostettu viihtyisään ja monimuotoiseen tilaan. Erillisten palvelukokonaisuuksien lisäksi Sodexolla järjestetään usein eri teemaviikkoja, joilla saadaan vaihtelua tarjontaan ja työhön. – Olen ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa muun muassa thaimaalaisen ruoan ja välimerellisen ruoan teemaviikkoa. Asiakkailta tulleiden palautteen perustella olemme onnistuneet tuomaan gourmet-ravintolan elämykset työpäivän iloksi.

Uralla eteneminen, jatkuva koulutus ja ammattiosaamisen kehitysmahdollisuudet, hyvä työilmapiiri ja tiimihenki ovat tekijöitä, jotka Sodexo haluaa tarjota jokaiselle työntekijälleen. 15


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me Teemme - we do

Ihmisoikeuksia kunnioittavat toimintaperiaatteet Sodexo noudattaa Yhdistyneiden kansakuntien, Kansainvälisen työjärjestö ILO:n ja OECD:n yritysvastuun periaatteita, ja julkaisi vuonna 2009 yrityksen työntekijöiden oikeuksiin tähtäävän globaalit periaatteet. Sodexon missio, arvot ja eettiset ohjeet ovat käytössä koko maailmassa. Ihmisoikeuksia kunnioittavat toimintaperiaatteet varmistavat, että yrityksen työntekijöille ympäri maailmaa taataan hyvät työolot. Nämä periaatteet on julkaistu niin intranetissä kuin www-sivuilla.

Monimuotoisuus ja osallistumiseen kannustaminen Monimuotoisuuden edistäminen on yksi konsernimme maailmanlaajuisista strategisista painopistealueista. Elämäntilanteiltaan, kulttuuritaustoiltaan ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan erilaiset ihmiset lisäävät yrityksemme kykyä innovaatioihin. Myös aktiiviset ja osallistuvat työntekijät edistävät toimintojemme kehittymistä. Esimiesasemassa oleva henkilöstömme osallistuu työntekijöiden erilaisuutta ja monimuotoisuutta käsittelevään valmennukseen. Sen tavoitteena on tiedostaa erilaisuuteen liittyviä asenteita, arvoja ja käyttäytymismalleja. Valmennus antaa välineitä monimuotoisen työyhteisön johtamiseen. Koulutus kuuluu Sodexo-konsernin kansainväliseen monimuotoisuusohjelmaan.

Vuonna 2013: • Kaikki uudet esimiehet osallistuivat moni­­­muotoisuuskoulutukseen. • Jatkoimme työtä varhaisen tuen mallin paremmasta hyödyntämisestä työkykyriskien tunnistamiseksi ja työkyvyn seuraamiseksi. • Suomessa naisten osuus johtotehtävissä oli 76 %, konsernitasolla vastaava luku oli 42 %. • Suomen Tommi Hedman vieraili Yhdysvalloissa Global Chef - keittiömestarivaihdossa helmi-maaliskuussa ja vastavierailulla USA:sta Suomessa ja Pohjoismaissa oli kiertueella Rob MacFarlane loka-marraskuussa.

16

Työterveys ja -turvallisuus Työnantajana haluamme huolehtia työntekijöidemme työkyvystä sekä varmistaa turvallisen työympäristön. Terveys ja turvallisuus ovat tärkeä osa Sodexon tavoitetta päivittäisen elämän laadun parantamiseen. Tarjoamme henkilöstöllemme lakisääteistä laajemmat, kattavat työterveyshuoltopalvelut. Työhyvinvointitoimintamme koskee jokaista. Painopisteenä siinä on ennaltaehkäisevä, työterveyttä edistävä toiminta. Ohjaamme työntekijöitämme oikeaan ergonomiaan työnteossa. Tätä työtä tekevät työterveyshuoltomme sekä työsuojeluvaltuutetut, jotka kiertävät aktiivisesti toimipaikoissamme. Seuraamme muuttuvia työtilanteita ja tarjoamme työntekijöidemme valmiuksia lisääviä koulutuksia. Muun muassa uhkaavan asiakkaan kohtaaminen -koulutus opettaa toimimaan oikein vaikeissa asiakastilanteissa, Perusosaaminen, kuten kunkin työkohteen ensiapuvalmius varmistetaan tarvittavin väliajoin.

Vuonna 2013: • Työtapaturmien määrä oli 162 kpl, kun se edellisenä vuonna oli 196 kpl. • Tavoitteemme on vähentää tapaturmien määrää joka vuosi. • Tutkimme tapahtuneet työtapaturmat ja sen perusteella ohjeistimme uusien suojavälineiden käytön, mm. viiltosuojakäsineiden käyttö tuli pakolliseksi veitsen käyttöä edellyttävässä keittiötyössä.

Ruoan turvallisuus Asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin takeena on lakisääteinen omavalvontaohjelma. Toimimalla sen mukaisesti varmistamme, että asiakkaille on tarjolla maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Ammattitaitoomme kuuluu turvallisen valmistusprosessin hallinta. Omavalvontaohjelmamme perustuu HACCP (Hazard


> Sitoumuksemme Työnantajana

Analysis Critical Control Points) eli vaarojen arvioimiseen ja niiden ehkäisemiseen. Omavalvontaan sisältyy, että raaka-aineemme ovat laadukkaita ja jäljitettävissä, noudatamme ruoan valmistuksessa hyvää hygieniaa sekä olemme sitoutuneet toimimaan yhteisten ohjeiden mukaisesti. Vahvistamme työntekijöiden osaamista omavalvonnassa koulutuksen avulla. Elintarviketurvallisuusviranomaiset ottivat vuonna 2013 käyttöön Oiva-tarkastukset. Tarkastusraportti on julkinen hymynaamoin elintarviketurvallisuuden tasosta kertova todistus. Toimimme usein asiakkaan tiloissa käyttäen heidän laitteitaan. Autoimme asiakasyrityksiämme varmistamaan tilojen ja laitteiden hyvän kunnon ja vaatimustenmukaisuuden.

Vuonna 2013: • Tarkastuksissa ravintolamme saavuttivat hyviä tuloksia: 40 % oivallista ja 57 % hyvää. Ainosastaan 3 % ravintoloistamma sai tyydyttävän arvion. • Varmistamme toimintamme tekemällä sisäisiä ja ulkoisia auditointeja taataksemme ruoanturvallisuuden. • Auditoimme tavarantoimittajia prosessiemme mukaisesti.

Työntekijöiden sitoutuminen Joka toinen vuosi toteutettavalla henkilöstökyselyllä saamme tietoa sodexolaisten sitoutuneisuudesta ja opimme ymmärtämään paremmin työntekijöiden odotuksia ja tarpeita. Vuonna 2013 tätä kyselyä ei tehty. Keväällä 2012 tehtyyn kyselyyn vastasi 62 % henkilöstöstä ja sitoutuneisuusaste oli 33. Sodexolla on käytössään palkitsemisjärjestelmä. Se perustuu monipuolisiin, vuosittain asetettaviin asiakkuus-, henkilöstö-, talous- ja prosessimittareihin, joista osa mittaa suorituksia tiimi- ja yksilötasolla ja osa yritystasolla. Suomessa on käytössä muita Sodexo-maita kattavampi kannustusjärjestelmä: se kattaa koko henkilöstömme, ei vain päällikkötason henkilöstöä.

OMAVALVONNAN OIVA APU PÄIVI HOVI on toiminut Sodexon omavalvontakoordinaattorina kolmisen vuotta. Hänen päivänsä täyttyvät tukikäynneistä ravintoloissa, niiden raportoinnista ja henkilökunnan kouluttamisesta. Myös akuutit ruokamyrkytysepäilyt ja vierasesineiden tai allergisten reaktioiden selvittämiset työllistävät Päiviä satunnaisesti. – Onneksi harvemmin, hän toteaa ammattilaisen tyyneydellä. Sodexon linjauksissa omavalvonnan toteuttamisen tulee tapahtua 100 %. Tämän saavuttamiseksi Päivi tekee yhteistyötä aluepäälliköiden ja -johtajien kanssa. Heiltä hän saakin usein pyynnön lähteä arvioimaan omavalvonnan toteutusta jossakin toimipaikassa ja antamaan tukensa toiminnan parantamiseen. Myös Oiva-tarkastuksen tulos voi saada Päivin liikkeelle. Päivi tunnustautuu vanhan sanonnan ”puhtaus on puoli ruokaa” faniksi. Niin kotioloissa, mutta erityisesti tietysti töissä. – Yleinen siisteys ja puhtaus ovat kaiken perusta. Työn touhussa silmät sokeutuvat ja tavaraa alkaa kerääntyä vääriin paikkoihin. Näin ei saa käydä, sillä kaikki ylimääräinen on haittana siivouksessa. Se on kuitenkin yksi ruoanvalmistuksen jälkeisistä normaaleista työtehtävistä jokaisella keittiössä työskentelevällä. Jos työnteon jäljet puhdistetaan huolella joka päivä, pysyvät tilat ja laitteet jo sillä työmäärällä hyvässä kunnossa, jolloin mikrobit eivät pääse kasvamaan ja aiheuttamaan ruokamyrkytysriskiä. Toimipaikassa käynnit ovat hedelmällisiä Päiville itselleenkin. – Kosketus käytännön työhön antaa silmää ohjeistusten tekemiseen. Ohjeistusten taustalla on aina lainsäädännön vaatimukset – niitä siis pitää noudattaa. – Eviran vaatimissa Oiva-tarkastuksissa yhtenä tarkastettavana kohtana on omavalvontasuunnitelma, ja tästä kohdasta olemme saaneet oivallisia arvioita. Eräs terveystarkastaja kommentoi Sodexon suunnitelman olevan yksi parhaimmista, mitä on koskaan lukenut. Hienoa, Päivi kiittelee sodexolaisia kollegoita.

Vuonna 2013: • Panostimme esimiestaitojen parantamiseen erilaisin koulutuksin. Näiden avulla parannettiin esimiesten valmiuksia toimia sitoutuneen tiimin esimiehenä. • Vuonna 2012 toteutetun kyselyn perustella jatkoimme kehitystyötä. Paransimme johdon viestintää organisaatioon, nostimme kuukausittain organisaation tietoisuuteen työssään onnistuneita toimipaikkojamme sekä lanseerasimme esimiehille viisiportaisen ajattelumallin tiimien johtamisesta.

17


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me Teemme - we do

Me teemme -we do Sitoumuksemme paremman ravitsemuksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Ravitsemuksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä teemme seuraavien sitoumustemme kautta: • Kehitämme terveys- ja hyvinvointipalveluita asiakkaillemme, kuluttajille ja työntekijöillemme. • Tarjoamme monipuolisia ja tasapainoisia ateriavaihtoehtoja jokaiselle päivälle. • Tarjoamme vähäsuolaisia ja -rasvaisia vaihtoehtoja sekä vähennämme sokerin käyttöä.

18


> Sitoumuksemme paremman ravitsemuksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Terveys- ja hyvinvointipalvelut Sitoudumme kehittämään ja edistämään terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen liittyviä ratkaisuja asiakasyrityksillemme, käyttäjäasiakkaillemme ja työntekijöille kaikissa maissa, joissa toimimme.

Sodexon tavoitteena on parantaa päivittäisen elämän laatua huolehtien kokonaisvaltaisesti asiakkaan hyvinvoinnista. Suomessa tämä tarkoittaa asiakaskohtaisia ratkaisuja Sodexon palvelutarjoomasta. Asiakasyhteisöillä on parhaat edellytykset keskittyä omaan ydintoimintaansa, kun Sodexo vastaa arjen pyörittämisestä ja palveluiden sujuvuudesta. Ravintolamme tarjoavat terveellistä, hyvän makuista, ravitsemussuositukset täyttävää ruokaa ja eri asiakaskohderyhmille suunniteltujen lounaskonseptiemme mukaisesti. Viihtyisät ravintolatilat tekevät ruokailuhetkistä rentouttavia ja miellyttäviä levähdystaukoja. Näin aterioinnista muodostuu kokonaisvaltainen kokemus, joka virkistää ja parantaa jaksamista päivän aikana. vuonna 2013: • Lisäsimme ravintoloissamme asiakkaidemme tietoutta hampaiden terveydestä. Toteutimme yhteistyössä Leaf Suomi Oy:n kanssa Xylitol-kampanjan, joka alkoi jo vuoden 2012 puolella päättyen helmikuussa 2013. Kampanjan tavoitteena oli kertoa asiakkaillemme suun itsehoidon tärkeydestä. • Toimitila- ja kiinteistöpalveluissamme huomioimme käytettävien tarvikkeiden ja laitteiden kestävän kehityksen periaatteet. • Autoimme asiakkaittamme säästämään ympäristöä nostamalle esille parannuskohteita.

Asiakkaidemme hyvinvointia tukee myös toimitila- ja kiinteistöpalvelumme. Siisti ja puhdas työympäristö, toimivat aula-, puhelinvaihde ja postituspalvelut sekä toimiva kiinteistö tekevät työnteosta tehokkaampaa ja joustavampaa. Siivouksen avulla tilat pysyvät kunnossa ja pintamateriaalit säilyvät. Hyvä siivous tuo turvallisuutta ja erityistä puhtaustasoa vaativissa kohteissa sen avulla estetään mikrobien leviäminen. Käytössämme on viimeisin tekniikka ja menetelmät, joilla takaamme erityisen puhtauden myös sairaaloissa, terveyskeskuksissa, päiväkodeissa, uimahalleissa ja puhdastiloissa. Yrityksen sydän löytyy aulasta. Siellä sekä vieraat että henkilökunta sanovat ne ensimmäiset ”hyvät huomenet”. On tärkeää, että aulassa kohtaa positiivisen palvelun. Aulapalveluhenkilö on mukana yrityksen sykkeessä ja hän tuntee yrityksen hyvin. Laadukas ja ennakoiva kiinteistöhuolto ylläpitää kiinteistön arvoa ja mahdollistaa viihtyisän työympäristön kiinteistön käyttäjille. Palveluiden, koneiden ja laitteiden hallinta sekä ohjaus perustuvat standardoituihin prosesseihin. Kehitämme jatkuvasti työmenetelmiämme ja käytämme uusinta teknologiaa. Työnantajana tuemme henkilökunnan hyvinvointia. Esimerkkejä tästä ovat tupakoinnin lopettamisen edistäminen, liikuntapalvelut sopimuskuntosaleilta henkilökuntahintaan, painonhallintaryhmät sekä esimiesten henkisen jaksamisen ryhmät.

19


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me Teemme - we do

Monipuolinen ja tasapainoinen ravitsemus Sitoudumme tarjoamaan monipuolisen ja tasapainoisen ruokatuotevalikoiman kaikissa toimipaikoissamme Noudatamme ateriasuunnittelussa Valtion Ravitsemus­ neuvottelukunnan eri kohderyhmille laatimia ravitsemussuosituksia. Olemme täyttäneet sitoumuksen vaatimukset jo yrityksen perustamisvuodesta lähtien, kun ravitsemusneuvottelukunnan suositukset otettiin Suomessa käyttöön vuonna 1977. Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa kiinnitetään huomiota energian määrään ja liikuntaan, välttämättömien ravintoaineiden riittävään saantiin, kuitupitoisten hiilihydraattien lisäämisen, puhdistettujen sokereiden, suolan ja rasvan määrän vähentämiseen sekä kovan rasvan korvaamiseen pehmeillä rasvoilla. Vuonna 2013 uusituissa pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa ohjeistetaan aiempaa enemmän kiinnittämään huomiota yksittäisten ravintoaineiden sijaan ruokavalion kokonaisuuteen,

vuonna 2013: • Julkaisimme www.healthwise.fi – verkkosivut asiakkaidemme ja henkilökuntamme käyttöön. Sivuilta löytyy tietoa terveellisestä ruokavaliosta. • Julkaisimme www.healthwise.fi –verkkosivuillamme testin oman ravitsemustietotason testaamiseksi. • Julkaisimme www.healthwise –verkkosivuilla Healthwise – viisaasti terveellistä kymmenen ravitsemusvinkkiä, jotka perustuvat valtion ravitsemusneuvottelukunnan tekemiin suosituksiin ja Sodexo konsernin kokoamiin vinkkeihin ”10 Golden Rules”. • Nostimme viestintämateriaaleihin opiskelijaravintoloissamme Kelan suositusten mukaisesti lautasmallin. Lautasmallin avulla ohjataan opiskelijoita valitsemaan lautaselleen eri ruoka-aineita oikeassa suhteessa. • Toteutimme kaikissa ravintoloissamme syyskuussa 2013 Green Days – kampanjan. Kampanjan aikana nostimme esille kasvisruokaa, sen ravitsemuksellisia hyötyjä ja pienempää ympäristökuormitusta tuotannossa kuin esimerkiksi mitä lihan tuotanto kuluttaa. • Toteutimme Miesten maito –kampanjan 67 ravintolassamme yhteistyössä Maito ja Terveys ry:n kanssa. Kampanjan tavoitteena oli lisätä miespuolisten asiakkaiden tietämystä maidon ja maitotuotteiden ravitsemushyödyistä.

20

eri ruoka-aineiden laatuun ja merkitykseen ravintoaineiden lähteenä sekä tämän yhteyttä terveyteen. Nämä suositukset ohjaavat myös Sodexon toimintaa terveellisen ravitsemuksen varmistamisessa asiakkaille. Käytössämme on tuotannonohjausjärjestelmä, josta toimipaikat tulostavat suositusten mukaisesti laaditut sekä testatut reseptit. Ohjeistustemme mukaisesti ateriat valmistetaan reseptejä noudattaen. Teemme jatkuvaa kehitystyötä, jotta asiakkaamme saavat entistä terveellisempää ja maistuvampaa ruokaa vuoden jokaisena päivänä.

Suola, sokeri ja rasvat Sitoudumme edistämään vaihtoehtojen löytymistä, joiden avulla suolan, sokerin ja rasvojen saantia vähennetään kaikissa toimipaikoissamme. Tuotteidemme yhteisenä nimittäjänä on terveellisyys, joka tähtää suolan ja sokerin määrän vähentämiseen sekä pehmeiden rasvojen käytön lisäämiseen. Kiinnitämme erityistä huomiota myös kuitupitoisten hiilihydraattien määrän lisäämiseen. Huomioimme ravitsemussuositukset raaka-ainevalinnoissamme: leipätuotteissa suosimme vähäsuolaisia ja runsaskuituisia tuotteita. Kerman sijaan käytämme kasvirasvapohjaisia rasvasekoitteita ja lihatuotteissa suosimme vähärasvaisia tuotteita. Raaka-aineiden ja tuotteiden hankinnassa käytössämme on tuotekohtaiset ravitsemuskriteereihin pohjaavat tuotekriteerit. Testattujen reseptien ja tarkoin valittujen raaka-aineiden lisäksi vältämme ruoan valmistamisessa ylimääräistä sokeria ja suolaa. Tyydyttyneiden rasvojen määrää vähennämme suosimalla rasvattomia tai vähärasvaisia ruoanvalmistus- ja leivontamenetelmiä, kuten keittämistä, höyryttämistä ja uunissa paistamista sekä käyttämällä ruoanvalmistuksessa kasviöljyjä tai muita pehmeitä kasvirasvatuotteita.

vuonna 2013: • Toteutimme ravintoloissamme tammikuussa 2013 rasvojen ravitsemuksellisesta laadusta kertovan kampanjan yhteistyössä Unileverin kanssa. • Kiinnitimme huomiota reseptien mukaiseen ruoanvalmistukseen. Tällöin suolan, sokerin ja rasvojen määrät säilyivät suunnitellulla tasolla. • Vietimme maailman sydänpäivää toteuttamalla sydänviikon syyskuussa 2013. Viikon aikana ravintoloissamme oli tarjolla aterioita, jotka erityisesti oli suunniteltu huomioiden sydänterveyden.


> Sitoumuksemme paremman ravitsemuksen, terveyden ja hyvinvoinnin edist채miseksi

21


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me Teemme - we do

Me teemme -We do Sitoumuksemme yhteiskuntaan

sitoumuksemme paikallisyhteisöjen kehittämisessä ovat: • Taistelemme nälkää ja aliravitsemusta vastaan STOP Hunger – ohjelmallamme. • Tuemme paikallistalouden kehitystä. • Lisäämme eettisellä tavalla tuotettujen tuotteiden hankintaa.

22


> Sitoumuksemme yhteiskuntaan

sTOP Hunger Sitoudumme taistelemaan nälänhätää ja aliravitsemusta vastaan STOP Hunger -ohjelman avulla kaikissa maissa, joissa toimimme. Sodexon Stop Hunger –ohjelman avulla sodexolaiset eri puolilla maailmaa taistelevat nälkää ja aliravitsemusta vastaan. Stop Hunger kannustaa sodexolaisia toimimaan paikallisissa avustusprojekteissa ja antamaan taloudellista tukea nälkää ja aliravitsemusta vastaan suunnatuille ohjelmille.

Vuonna 2013: • Sodexo Suomi osallistui kansainväliseen STOP Hunger –ohjelman alaiseen Servathon (Service Marathon) kampanjaan olemalla mukana Unicefin Jano – kampanjassa. Kampanjaan osallistui 50 ravintolaamme. • Lahjoitimme Helsinki Cup – turnaukseen osallistuneille vierasmaalaisille joukkueille ateriat. • Osallistuimme Ylen Hyvä Säätiön Nenäkeräykseen. Herkuttele Hyvää – kampanjaan osallistui 27 ravintolaamme. • Toteutimme 22 ravintolassamme lelukeräyksen yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Kerätyt lelut lahjoitettiin vähävaraisille perheille tai otettiin käyttöön MLL:n paikallisyhdistysten ylläpitämissä perhekahviloissa. • Osallistuimme jouluna vähäosaisten auttamiseen lahjoittamalla Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Hyvä Joulumieli – keräykseen rahan, jota emme käyttäneet joulukorttien lähettämiseen.

Paikallisyhteisöjen kehittäminen Sitoudumme tukemaan paikallistalouden kehitystä kaikissa maissa, joissa toimimme.

Vuonna 2013: • Ravintoloidemme valikoimissa oli Simply to Go – mukaanmyyntituotteissa suomalaisten pk-yritysten tuotteita, kuten luomutuoremehua.

Eettisesti tuotetut tuotteet Sitoudumme lisäämään eettisesti tuotettujen tuotteiden ostoja. Sodexo ostaa tuotteita ja palveluita vain sellaisilta toimittajilta, joiden toimintatavat vastaavat vaatimuksiamme jäljitettävyyden ja turvallisuuden varmistamisessa. Valikoimassamme on eettisellä ja ekologisella tavalla tuotettuja raaka-aineita muun muassa seuraavissa tuoteryhmissä: kalat, kuumajuomat sekä kasvikset ja hedelmät. Tällaisten tuotteiden ja raaka-aineiden alkuperä sekä tuotanto- ja työolosuhteet täyttävät sertifikaatteihin oikeuttavat kriteerit ja niiden noudattamista seurataan. Otamme huomioon asiakkaidemme erilaiset tarpeet, kun suunnittelemme valikoimaamme. Kehitämme valikoimaa, myös sertifioitujen tuotteiden osuutta, asiakkaiden antaman palautteen ja yleisen yhteiskunnallisen kehityksen perusteella. Vuonna 2013: • Valikoimatuotteenamme olivat Rainforest ­­Alliance –teepussit. • Palmuöljy: käytimme ainoastaan sertifioitua palmuöljyä sekä varmistimme, että käyttämissämme margariineissa käytettävä palmuöljy on sertifioitua. • Aspretto-kuumajuomakonseptimme otettiin käyttöön 15 ravintolassamme. Konsepti perustuu eettisesti tuotettuihin tai muuten kestävällä tavalla tuotettuihin tuotteisiin. Lahjoitimme osuuden kahvi- ja teemyynnistä hyväntekeväisyyteen.

Sodexo on yksi maailman suurimmista työnantajista. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa ensisijaisesti vastuuta henkilöstöstämme. Olemme myös merkittävä tuotteiden ja palveluiden ostaja, ja tähtäämme kumppanuuden kehittämiseen alihankkijoidemme kanssa. 23


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me Teemme - we do

Me teemme -we do Sitoumuksemme ympäristöön

sitoumuksemme ympäristön suojelutyön edistämiseksi kohdistuvat seuraaviin osa-alueisiin: • Toimitusketju – Code of Conduct. • Paikalliset tuotteet. • Kalat ja äyriäiset. • Laitteet ja tarvikkeet. • Energia. • Vesi. • Biojäte. • Muut jätteet.

24


> Sitoumuksemme Ympäristöön

TOIMITUSKETJUN KESTÄVÄ HALLINTA: CODE OF CONDUCT Sitoudumme varmistaan globalin toimitusketjun kestävän kehityksen Code of Conductin noudattamisen kaikissa maissa, joissa toimimme. Sodexo on merkittävä tuotteiden ja palveluiden ostaja. Otamme aina hankintoja tehdessämme huomioon eettiset, taloudelliset ja ympäristönäkökohdat. Teemme vastuullisia valintoja ostaessamme niin raaka-aineita, tarvikkeita kuin työvälineitäkin. Sodexo konserni on allekirjoittanut YK:n Global Compact –aloitteen ja sen myötä sitoutunut kunnioittamaan YK:n ihmisoikeuksien yleisjulistusta ja ILO:n julistusta työn perusoikeuksista. Sodexo myös tunnustaa ja kunnioittaa ILO:n olmikantaista julistusta monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskevaa periaatejulistusta sekä OECD:n onikansallisten yritysten toimintaohjeiden työllisyys- ja teollisuuslukua. Konsernimme eettiset toimittajaohjeet, Code of Conduct, ovat osa kaikkia sopimuksiamme. Toimittajamme hyväksyvät siinä määritellyt vaatimuksemme ja toimivat niiden mukaan. Code of Conduct sisältää ohjeistuksen koskien: PERUSOIKEUDET TYÖPAIKALLA 1. Yhdistymisvapaus 2. Pakkotyövoima 3. Lapsityövoima 4. Syrjimättömyys 5. Palkat ja etuudet 6. Työaika 7. Terveys ja turvallisuus 8. Kurinpito-/pakkotoimet LISÄSITOUMUKSET 9. L iiketoiminnan rehellisyys 10. Ympäristösuojelu 11. Sitoutuminen yhteiskuntaan 12. E pärehellinen kilpailu ja lahjonta 13. Viestintä LiLiitämme tuotteidemme ja toimintamme laatusitoumuksen, Code of Practicen kaikkiin yhteistyösopimuksiimme. Sitoumuksen tarkoitus on taata tuoteturvallisuus ja luoda mahdollisuudet yhteistyön kehittämiseen. Tarkkailemme sitoumuksen toteutumista auditoidessamme toimittajiemme toimintaa. Keräämme tietoja yhteistyökumppaniemme eettisen toiminnan periaatteista ja käytännön toimenpiteistä. Pidämme esillä Sodexon yhteiskuntavastuun tavoitteita ja haemme toimittajiemme kanssa ratkaisuja, joiden avulla meidän on yhdessä mahdollista saavuttaa sen tavoitteet. Vuonna 2013: • Kaikki toimittajamme allekirjoittivat sopimuksen liitteeksi Code of Conductin.

Paikalliset tuotteet Sitoudumme käyttämään paikallisia, sesonkien mukaisia ja kestävästi tuotettuja tuotteita kaikissa maissa, joissa toimimme. Suomalaisia tuotteita voi hyvin pitää paikallisena ruokana, koska maamme on harvaan asuttu ja elintarvikkeiden tuotanto ja jalostus on jakautunut tuotantoryhmien mukaan eri puolille Suomea. Suuri osa Sodexon käyttämistä raaka-aineista on kotimaisia – suomalaista, paikallista ruokaa. Käytämme esimerkiksi suomalaisia vihanneksia aina, kun se satokaudet huomioiden on mahdollista. Liha- ja leipätuotteen suomalaisuusaste on korkea. Sodexon ensisijaiset hankintakriteerit ovat tuoteturvallisuus ja jäljitettävyys. Vuonna 2013: • Kotimaassa jalostettujen tuotteiden osuus oli ­n. 90 %. • Kotimaassa tuotetun sianlihan osuus oli 95 %. • Kotimaisten kasvisten osuus oli noin 39 %. Pohjoiset viljelyolosuhteet eivät mahdollista ympärivuotista raakaaineiden tuotantoa Suomessa, joten tuonti ulkomailta on välttämätöntä. • Kotimaassa tuotetun siipikarjanlihan osuus oli 69%. • Opetusalan raviontoloitamme liittyi Portaat Luomuun –ohjelmaan. Luomutuotteiden käyttö vastaa portaiden kolme tai neljä vaatimuksia.

Kalat ja äyriäiset Sitoudumme tarjoamaan kestävästi tuotettua kalaa ja äyriäisiä kaikissa maissa, joissa toimimme. Sodexo noudattaa Suomessa Suomen WWF:n kalaopasta ja olemme käyneet kalavalikoimamme tämä mukaisesti läpi. Olemme poistaneet valikoimastamme punaisella listalla olevat kalalajit Keltaisella listalla olevien kalojen osalta seuraamme jatkuvasti, mitä kaloja on markkinoilla ja mitä niistä valikoimassamme voimme tarjota. Olemme käyneet keskusteluja teollisuuden kanssa tarpeistamme saada tuotevalikoimaamme suurtaloustuotteita, jotka on valmistettu kestävistä kalakannoista pyydetyistä tai kestävästi viljellyistä kaloista. Suurtaloudessa kalaraaka-aineiden tulee olla perattua ja fileen koosta riippuen myös valmiiksi paloiteltua ja sitä on oltava riittävä volyymi. Kalatuotteidemme valikoimaan vaikuttaa myös ruokakulttuuri. Suomalaiset suosivat lohta. Sekä lohi että kirjolohi ovat WWF:n keltaisella listalla. Kannamme huolta myös asiakkaidemme ravitsemuksesta. Kala on tärkeä D-vitamiinin lähde, joten valikoimissamme olevien tuotteiden tulee olla sellaisia, että asiakkaat valitsevat kala-aterian riittävän usein.

25


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me Teemme - we do

Vuonna 2013: • Suomen WWF:n kalaoppaan keltaisen listan kalojen osuus ostoistamme oli 70 %. • Suomen WWF:n kalaoppaan vihreän listan kalojen osuus ostoistamme oli 30 %. • Sertifioidun kalan osuus ostoistamme oli 5 %.

Laitteet ja tarvikkeet Sitoudumme edistämään ympäristöystävällisten laitteiden ja kestävästi tuotettujen tarvikkeiden käyttöä kaikissa maissa, joissa toimimme. Huomioimme ympäristönäkökohdat kaikissa hankinnoissamme ja neuvoimme myös asiakkaitamme ympäristöystävällisten laitteiden hankinnassa. Puhdistusainevalikoimamme on suunniteltu mahdollisimman pieneksi ja suosimme tiivisteitä. Käytämme ympäristömerkittyjä kemikaaleja niin laajasti kuin se on mahdollista. Kemikaalien käyttö on minimoitu käyttämällä oikeita siivousmenetelmiä sekä annostelemalla kemikaalit oikein. Kone- ja laitehankinnoissa suosimme vähän energiaa ja vettä kuluttavia laitteita. Kerta- ja lyhyttuotteissa eli kattaustarvikkeissa ja hygieniatarvikkeissa suosimme tuotteita, jotka on valmistettu uusiomateriaaleista, FSC-sertifioiduista tai ympäristömerkityistä materiaaleista. Vuonna 2013: • Tiivistemuodossa olevien pesuaineiden osuus kulutuksesta oli 92 %. • Ympäristömerkittyjen tai sen kaltaisten puhdistuskemikaalien osuus oli 94 %. • Käyttämästämme toimistopaperista 100 % oli kestävästi tuotettua.

Energia Sitoudumme pienentämään hiilijalanjälkeämme kaikissa maissa, joissa toimimme. Sodexo kantaa vastuunsa ympäristön kuormituksesta ja sen pienentämisestä. Kehitimme ympäristöasioita yhdessä asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Tavoitteemme on tuottaa palveluja energiaa säästäen.

26

mahdollisimman vähän. Vähennämme jakelijoiden lukumäärä suunnitelmallisesti myös jatkossa. Ympäristöasioihin liittyvät vaatimukset määritellään jokaisen sopimusasiakkaan kanssa. Teemme yhteistyötä osana asiakkaan omaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuohjelmaa. Toimimme useimmiten yritys- tai yhteisöasiakkaidemme omistamissa tiloissa, mikä asettaa ympäristötyöllemme reunaehdot. Kannustimme tuotantotilojen laitteet omistavaa asiakasta uusimaan vanhoja laitteita energiaa säästäviin laitteisiin. Ympäristötoimenpiteet ovat merkittävä osa toimipaikkojemme toiminnan suunnittelua. Jokainen toimipaikkamme kirjasi omat ympäristönsuojeluun liittyvät toimenpiteet omaan toimintasuunnitelmaansa. Toimenpiteet on sovittu yhdessä tiimin kanssa ja jokainen tiimin jäsen on sitoutunut toimimaan niiden mukaisesti.

Vuonna 2013: • Osallistuimme kansainväliseen ”Jätteetön viikko” – kampanjaan. Aktivoimme henkilökuntaamme keskustelemaan asiakkaiden kanssa, jotta yhdessä voisimme pienentää luonnonvarojen ja resurssien käyttöä mm. energiankulutusta pienentämällä. • Toimipaikkamme suunnittelivat toimintasuunnitelmaansa tiimikohtaiset energian säästötoimenpiteet. • Kannustimme henkilökuntaamme osallistumaan Earth Hour – kampanjaan sammuttamalla valot tunniksi 29.3.2013. • Kannustimme asiakkaitamme hankkimaan keittiöön oman energiamittarin, jotta saatoimme seurata toimenpiteidemme tehokkuutta. • Kannustimme asiakkaitamme hankkimaan uusia laitteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa kuin vanhat.

Vesi Sitoudumme pienentämään vesijalanjälkeämme kaikissa maissa, joissa toimimme. Sodexo kantaa vastuunsa ympäristön kuormituksesta ja sen pienentämisestä. Koulutimme henkilökuntaamme noudattamaan vettä säästäviä työtapoja eri työvaiheissa kuten ruoanvalmistuksessa, astianpesussa ja siivouksessa. Kehitimme ympäristöasioita yhdessä asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Tavoitteemme on tuottaa palveluja vettä säästäen.

Vähensimme energian kulutusta monin tavoin jokapäiväisessä työssä. Koulutimme henkilökuntaamme noudattamaan ympäristöä säästäviä työtapoja eri työvaiheissa kuten esimerkiksi raaka-aineiden ja tuotteiden varastoinnissa, ruoanvalmistuksessa, tarjoilussa, astianpesussa ja siivouksessa.

Ympäristömyönteisyys näkyy erityisesti siivouksessa. Esimerkiksi vedetön siivous mikrokuitupyyhkeiden ja –moppien avulla sekä valmiin käyttöliuoksen tekeminen annostelulaitteen avulla varmistaa ympäristöystävällisen siivouksen.

Seurasimme systemaattisesti tavaroiden toimituskertoja ja kuormien kokoja. Keskitimme ostomme vain muutamille jakelijoille, jotta kuhunkin toimipisteeseen voitiin toimittaa mahdollisimman suuri kuorma kerralla, ja näin ympäristö kuormittui

Toimimme useimmiten yritys- tai yhteisöasiakkaidemme omistamissa tiloissa, mikä asettaa ympäristötyöllemme reunaehdot. Kannustimme tuotantotilojen laitteet omistavaa asiakasta uusimaan vanhoja laitteita vettä säästäviin laitteisiin.


> Sitoumuksemme Ympäristöön

Vuonna 2013: • Osallistuimme kansainväliseen ”Jätteetön viikko” – kampanjaan. Aktivoimme henkilökuntaamme keskustelemaan asiakkaiden kanssa, jotta yhdessä voisimme pienentää luonnonvarojen ja resurssien käyttöä mm. vedenkulutusta pienentämällä. • Toimipaikkamme suunnittelivat toimintasuunnitelmaansa tiimikohtaiset vedensäästötoimenpiteet. • Siivouspalveluissa vähensimme ympäristökuormitusta käyttämällä vedetöntä siivousmenetelmää. Emme kuljettaneet vettä siivousvaunuissa ja puhdistusaineiden kulutus oli pientä. • Kannustimme asiakkaitamme hankkimaan oman vesimittarin, jotta saatoimme seurata toimenpiteidemme tehokkuutta. • Kannustimme asiakkaitamme hankkimaan uusia laitteita. Uudet laitteet kuluttavat vähemmän vettä kuin vanhat.

Biojäte Sitoudumme vähentämään orgaanisen jätteen määrää kaikissa maissa, joissa toimimme. Tuemme biojätteen lajittelua ja hyötykäyttöä. Tavoitteemme on kehittää liiketoimintaa taloudellisesti, turvallisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti yhä kestävämpään suuntaan. Suunnittelemme palveluntuotantomme siten, että ehkäisemme jätteen syntymistä. Toimimme niin, että syntyvän jätteen määrä pienenee ja kierrätys lisääntyy. Lisäämme oman henkilökuntamme lajitteluosaamista koulutuksilla. Otamme toiminnassamme huomioon lainsäädännön vaatimukset. Pidimme yllä ruokailijoiden tietoisuutta ympäristönäkökohdista toteuttamalla erilaisia kampanjoita. Oikea jätteiden lajittelu on tärkeä osa yhteiskuntavastuutamme, kuten myös tuotannosta syntyvän biojätteen määrän pienentäminen. Nämä asiat ovat osa toimipaikkojemme toiminnan suunnittelua. Jokainen toimipaikka on kirjannut omat ympäristön suojeluun liittyvät toimenpiteet omaan toimintasuunnitelmaansa. Toimenpiteet biojätteen määrän vähentämiseksi sekä oikean lajittelun varmistamiseksi on yhdessä tiimin kanssa sovittu ja jokainen tiimin jäsen on sitoutunut toimimaan niiden mukaisesti. Vuonna 2013: • Osallistuimme kansainväliseen ”Jätteetön viikko” – kampanjaan. Aktivoimme henkilökuntaamme punnitsemaan asiakkaan tuottaman ruokajätteen määrä ja tiedottamaan siitä. • Järjestimme www.healthwise .fi –sivuillamme kilpailun, jossa pyysimme vinkkejä biojätteen määrän pienentämiseksi. • Kannustimme sopimusasiakkaitamme varmistamaan, että kiinteistössä on mahdollisuus lajitella biojäte.

Muut Jätteet Sitoudumme vähentämään jätteen määrää kaikissa maissa, joissa toimimme.Tuemme aloitteita jätteiden kierrättämiseksi ja hyötykäyttämiseksi. Kaiken jätteen lajittelussa tavoitteenamme on kunnan jätteidenkäsittelyjärjestelmän mukainen lajittelu ja mahdollisimman suuren osan saattaminen hyötykäyttöön, jotta kaatopaikalle päätyvän jätteen osuus on mahdollisimman pieni. Kehitimme ympäristöasioita yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Kannustimme kiinteistöjen omistajia ja asiakasyrityksiämme lisäämään mahdollisuuksien mukaisesti lajitteluastioita eri jätejakeille. Sisäisissä ohjeistuksissamme on tarkat ohjeet, miten eri jätejakeet lajitellaan ja näin ollen velvoite koskee jokaista työntekijäämme. Toimimme sen mukaisesti miten eri kuntien alueilla jätejakeiden lajittelu ja keräily on järjestetty. Tarvittaessa olemme aktiivisia myös kiinteistön suuntaan, sillä koemme velvollisuudeksemme pienentää kaatopaikkajätteen määrää - useassa kiinteistössä ei vielä ole kaikille jätejakeille keräysmahdollisuutta.

Vuonna 2013: • Osallistuimme kansainväliseen ”Jätteetön viikko” – kampanjaan. Aktivoimme henkilökuntaamme toteuttamaan esimerkiksi erilaisia kierrätystoreja keittiössä syntyvistä pakkausmateriaaleista kuten lasipurkeista, peltitölkeistä tai muoviastioista. Tai informoimaan asiakkaidemme mahdollisuudesta ehkäistä jätteen syntymistä käyttämällä kertakäyttöastioiden sijasta posliiniastioita tai ottamalla lautasliinoja vain tarvittava määrä. • Kannustimme asiakkaita ostamaan KeepCup -mukeja, jotta kertakäyttöisten mukien määrä pienentyisi. • Kierrätimme vanhan brandi-ilmeellemme painettuja paperipohjia askartelumateriaaleiksi päiväkoteihin ja kouluihin. • Ostotoimintamme vähensi ympäristökuormitusta tekemällä laadukkaita tuote- ja pakkausvalintoja, joissa pakkausmateriaalien määrä on minimoitu. • Huolehdimme pakkaamiemme tuotteiden pakkausmateriaalien hyötykäytöstä PYR:n (Pakkausalan Ympäristörekisteri Oy) kautta osallistuen hyötykäytön kustannuksiin. • Kannustimme asiakkaitamme varmistamaan, että kaikki hyötykäytettävät jätejakeet voidaan lajitella. Kaatopaikkajäte on kallein jätejae, joten lajittelun avulla on mahdollista säästää kustannuksia. • Kierrätimme käytöstä poistetut matkapuhelimet uusiokäyttöön yhteistyökumppanimme kautta.

27


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me Teemme - we do

Sodexo-konserni toteuttaa kerran vuodessa maailmanlaajuisen tutkimuksen, jossa selvitetään toimipaikkojen ympäristötietoisuuden tasoa. Vuonna 2013 kyseinen tutkimus tehtiin touko-heinäkuussa. Suomessa tutkimukseen osallistui 99 % toimipaikoista. Maailmanlaajuinen osallistumisaste oli 70 %.

Suomessa trendi henkilöstön oman tietoisuuden kasvusta vaikuttaa ympäristön tilaan on kasvanut vuosi vuodelta ja tuloksemme ovat kansainvälistä tasoa paremmat. Ympäristönäkökohtien esilläolo päivittäisen toiminnan johtamisessa on tuottanut tulosta. Kehitettävää on oma-aloitteisen aktiivisuuden lisäämisessä huomioimaan ympäristönsuojelu 1. Olen tietoinen, että omalla käyttäytymiselläni voin ehkäis- omissa työtehtävissä. Lisäksi kehitettävää toiminnassamme ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa on varmistaminen, että tä ympäristövaikutuksia kaikki syntyvät jätejakeet voidaan lajitella oikein sekä energian 2. Toimin aktiivisesti monin tavoin ehkäistäkseni ympäristöja veden mittaaminen voidaan mahdollistaa yhä useammissa vaikutuksia toimipaikoissamme. 3. Palvelun ympäristöystävällisyyden kehittäminen yhteis- työssä sopimusasiakkaan kanssa 4. Tuotettujen ympäristövaikutusten mittaaminen Tutkimuksen kysymykset kohdistuvat toimenpiteisiin, jotka koskevat energian ja veden käyttöä, biojätteen sekä muiden jätteiden käsittelyä ja hyötykäyttöä. Kysymyksiin annettujen vastausten perusteella toimipaikat luokitellaan neljään ryhmään ympäristötyön kehitysasteen perusteella:

Energia

kaikki maat %

2010

2011

2012

2013

2013

Olen tietoinen

53,55

81,66

87,18

91,95

76,85

Toimin aktiivisesti

-

24,89

39,74

30,93

37,61

Palvelun ympäristöystävällisyys

35,16

28,38

40,60

55,93

-

Mittaaminen

18,06

18,34

21,79

27,97

27,57

vesi

SUomi %

kaikki maat %

2010

2011

2012

2013

2013

Olen tietoinen

84,19

86,46

88,03

96,19

69,59

Toimin aktiivisesti

-

55,46

65,38

63,56

53,02

Palvelun ympäristöystävällisyys

21,94

8,73

12,82

19,49

-

Mittaaminen

12,26

15,28

18,80

22,03

19,20

2010

2011

2012

2013

2013

Olen tietoinen

57,43

91,21

94,52

98,19

73,34

Toimin aktiivisesti

-

27,47

33,33

37,10

25,22

Palvelun ympäristöystävällisyys

42,91

97,80

98,63

97,74

-

Mittaaminen

52,03

85,16

82,19

90,95

37,20

biojäte

muut jätteet

28

SUomi %

SUomi %

kaikki maat %

SUomi %

kaikki maat %

2010

2011

2012

2013

2013

Olen tietoinen

53,55

43,67

42,31

57,63

31,26

Toimin aktiivisesti

-

45,41

52,56

51,27

42,64

Palvelun ympäristöystävällisyys

59,03

73,80

86,75

92,37

-

Mittaaminen

29,68

60,70

48,29

60,59

34,46


> Sitoumuksemme Ympäristöön

29


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me toimimme - we engage

Me toimimme -we engage

Vastuullisena toimijana huolehdimme siitä, että yhteistyö tavaran- ja palveluiden toimittajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tukee Better Tomorrow Plan -ohjelmaamme. Kuuntelimme sidosryhmiämme ja teimme yhteistyötä heidän kanssaan. Vaikutimme vastuullisiin toimintatapoihin kaikessa yhteistyössä.

30


UNICEF JA SODEXO PUHDASTA VETTÄ PUOLUSTAMASSA Better Tomorrow Plan -ohjelmamme mukainen STOP Hunger ja sen erityinen Servathon-toimintamuoto (Service Marathon) konkretisoitui Suomessa Unicefin Jano-viikkojen myötä. Huhtitoukokuun vaihteessa järjestetyt valtakunnalliset Jano-viikot keräsivät varoja hädänalaisille lapsille erityisesti Syyriaan. Sodexo osallistui kampanjaan ensimmäistä kertaa yhdessä 50 henkilöstöravintolansa kanssa. Mukana oli sekä avoimia että asiakasyritystemme sisäisiä ravintoloita.

SODEXO NENÄILI YLEN HYVÄ SÄÄTIÖLLE Suosittu Nenä-hyväntekeväisyyskampanja starttasi 16.10 ja ympäri Suomea herkuteltiin hyvän asian puolesta viralliseen Nenäpäivään 8.11 saakka. Toimipaikoissamme Nenäpäivä näkyi erityisesti viikolla 45, jolloin myynnissä oli erityisiä Nenä-tuotteita kuten leivonnaisia ja leipiä. Koko kampanja-ajan tarjosimme Meet by Sodexon kokoustarjoilujen valikoimassa Nenäpäivä-tuotteita. Lahjoitimme kampanjan myötä 0,50 – 6 euroa per tuote. Tuotot menivät eri avustusjärjestöjen (Plan, Punainen Risti, Unicef, Pelastakaa Lapset) kautta maailman lapsille.

MAITOA MIEHILLE Miesten maito -kampanja viikolla 45 oli Maito ja Terveys ry:n tiedonvälitystempaus erityisesti miehille maidon ja maitotuotteiden ravitsemuksellisista ominaisuuksista. Sodexo ja sen 67 yksittäistä toimipaikkaa olivat kumppanina kampanjassa. Sodexo kokee tärkeäksi elämänlaatua parantavien palveluiden tarjoajana välittää tietoa maidon hyvää tekevästä vaikutuksesta terveyden edistämiseksi.

SODEXO, ROBERT’S COFFEE JA MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO YHTEISTYÖSSÄ LASTEN PUOLESTA Sodexo toteutti yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa käytettyjen lelujen ja kirjojen keräyksen lapsille. Sillä heräteltiin sodexolaisia ja asiakkaitamme ekologiseen hyväntekoon. Lelukeräyskampanjan aikana niin Sodexon oma henkilökunta kuin asiakkaatkin saivat tuoda lahjoituksena ehjiä ja siistejä leluja sekä lastenkirjoja Sodexon toimipaikkoihin järjestettyihin keräyspisteisiin. Saadut lahjoitukset jaettiin joulua fiilistellen Robert’s Coffeen lahjoittamissa kahvipapusäkeissä joulukuussa MLL:n paikallispiireissä perhekahviloihin yhteisiä leikki- ja satuhetkiä ilostuttamaan sekä yksittäisinä lahjoina vähäosaisille lapsiperheille. 31


Sodexo Oy Atomitie 5, 00370 Helsinki p. 010 540 7000 www.sodexo.fi neuvo@sodexo.fi etunimi.sukunimi@sodexo.com

Sodexo – Yhteiskuntavastuuraportti 2013  

Sodexo – Yhteiskuntavastuuraportti 2013