Page 1

Yhteiskuntavastuuraportti

2012


Sisältö

Sodexon ”The Better Tomorrow Plan” -yhteiskuntavastuuohjelma koostuu neljästä pääpainopistealueesta ja sisältää 18 sitoumusta. Yksi maailmanlaajuinen kestävän kehityksen matka koskettaa kaikkia Sodexon 80 maata.

2


4

Tervehdys Sodexon perustajalta

5 Toimitusjohtajalta 6

Sodexo yrityksenä

8 Konsernimme saavuttamat palkinnot ja tunnustukset 9

Palvelut lyhyesti

10 Menestystarinoita

12 Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu 12 Me Olemme - We are 13 Arvot 13 Eettiset periaatteet

14 Me Teemme - We do 14 We do: Sitoumuksemme työnantajana 14 Työtekijöiden kehittyminen 16 Monimuotoisuus ja osallistuminen 16 Terveys ja turvallisuus 16 Työntekijöiden sitoutuminen 18 We Do: Sitoumuksemme paremman ravitsemuksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 19 Terveys- ja hyvinvointipalvelut 19 Monipuolinen ja tasapainoinen ravitsemus 20 Suola, sokerit ja rasvat

22 We Do: Sitoumuksemme yhteiskuntaan 23 STOP Hunger 23 Paikallisyhteisöjen kehittäminen 23 Eettisesti tuotetut tuotteet 24 We Do: Sitoumuksemme ympäristöön 25 Toimitusketjun kestävä hallinta – Code of Conduct 25 Paikalliset tuotteet 25 Kalat ja äyriäiset 26 Laitteet ja tarvikkeet 26 Energia 26 Vesi 27 Biojäte 27 Muut jätteet

30 Me Toimimme - We engage

3


Tervehdys Sodexon perustajalta, Pierre Bellonilta Hallituksen puheenjohtaja, Sodexo-konserni

Perustin Sodexon Marseillesiin vuonna 1966. Noista päivistä alkaen on yrityksen perustana ollut ajatus päivittäisen elämänlaadun parantamisesta niin asiakkaillemme kuin työntekijöillemme. Vastuullisella toiminnalla on pitkät perinteet konsernissamme ja tytäryhtiöissä eri puolilla maailmaa. Better Tomorrow Plan -toimintaohjelmamme tukee kehittymistämme. Se yhdistää vastuumme työnantajana, ravitsemuksen, terveyden ja hyvinvoinnin, toimintamme paikallisyhteisöissä sekä ympäristönsuojelun. Paremman huomisen rakentaminen on iso haaste, mutta otamme sen vastaan rohkeasti. Vahva visiomme tekee meistä taloudellisesti kannattavan toimijan, joka mahdollistaa paremman huomisen kaikille.

4


Toimitusjohtajalta

Suomessa Sodexo, entinen Polarkesti, aloitti toimintansa vuonna 1979. Vuosien saatossa sopimuspohjaisesta ruokailupalvelutoiminnasta alkanut liiketoiminta on kasvanut ja laajentunut uusille aluille. Tänä päivänä tarjoamme monipuolisia ruokailu-, toimitila- ja kiinteistöpalveluita yrityksille, julkiselle hallinnolle sekä opetus- ja hoitoalalle. Tavoittelemme asiakassuhteissamme kumppanuuden kautta laatua ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Näin asiakasyhteisöillä on parhaat edellytykset keskittyä omaan ydintoimintaansa, kun Sodexo vastaa arjen pyörittämisestä ja palveluiden sujuvuudesta.

Ajatus päivittäisen elämänlaadun parantamisesta on ollut aina yrityksemme kivijalkana, sanoo toimitusjohtaja Lars Finér.

Toimintamme on sertifioitu ISO 9001- ja ISO 14001 -laatuja ympäristöstandardien mukaisesti. Pidämme tiukasti huolta, että nämä sertifikaatit kertovat yrityksemme toiminnasta. Se on meille kunnia-asia ja odotamme auditointeja joka kerta yhtä innolla. Kuluneen kauden ulkoisessa arvioinnissa saimme positiivista palautetta vahvasta otteestamme strategisessa suunnittelussa ja johtamisessa. Raportointijärjestelmämme on kehittynyt ja se on käytössä kaikissa toimipaikoissamme. Henkilöstöjohtamisessamme on tapahtunut selvää parannusta. Sille on laadittu kokonaisvaltainen suunnitelma ja käyttöön on otettu uusia työkaluja ja toimintamalleja. Olemme hyödyntäneet aktiivisesti henkilöstötutkimuksissa saamiamme tuloksia ja parantaneet toimintaamme niiden avulla. Kehitettävää on jokaisella. Sodexon toiminnassa se on systemaattisempi prosessijohtaminen. Vuoden 2011 lopusta alkaen olemme toimineet pohjoismaisessa organisaatiossa, johon kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja ja Tanska. Toimintamme yhtenäistämisellä olemme hakeneet parempaa palvelulaatua kansainvälisille asiakkaillemme, tehostaaksemme toiminto-

jamme ja jakaaksemme hyviä käytäntöjä. Haasteemme on kuitenkin ollut toiminnan käynnistymisen hitaus. Jatkossa meidän on myös pidettävä paremmin huoli siitä, että Suomen nykyisten prosessien kehittäminen ja johtaminen on dynaamista ja jatkuvaa. Vastuullisuus syntyy pienistä valinnoista jokapäiväisessä työssä. Se on mahdollista vain sitoutuneen, osaavan henkilöstön avulla ja ratkaisujamme tukevien asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden ansiosta. Sodexon tapa kantaa vastuuta kiteytyy arvoihimme ja eettisiin periaatteisiin. Arvojamme ovat palvelualttius, tiimihenki sekä jatkuva kehittyminen. Eettiset periaatteemme pohjaavat luottamukseen, ihmisten kunnioitukseen, läpinäkyvyyteen ja rehelliseen liiketoimintaan. Lars Finér

Vastuumme työnantajana

Kasvu ja kannattavuus

Sodexo on yksi maailman suurimmista työnantajista. Sosiaalinen vastuumme tarkoittaa ensisijaisesti vastuuta henkilöstöstämme. Ammattitaitoiset ja työssään viihtyvät ihmiset ovat menestyksemme lähtökohta. Yrityksenä haluamme olla osaavien ja sitoutuneiden ihmisten työpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuksia oppia ja kehittyä, tehdä omaa työtä alan ammattilaisena ja samalla elää täyttä elämää.

Vastuullisen toiminnan edellytys on, että yrityksen talous on hyvin hoidettu. Sodexon tavoitteena on kannattava liiketoiminta. Yrityksen yhteiskuntavastuu punnitaan erityisesti taloudellisesti tiukkoina aikoina. Vaikka markkinatilanne on haastava, on selvää, että pidämme kiinni vastuullisista toimintatavoistamme. Yksi esimerkki on tehokas raaka-aineiden käyttö, jotta syntyvän biojätteen määrä on hallinnassa ja sitä voidaan vähentää. Tämä on merkittävä ympäristönsuojelun näkökulma ja taloudellinen tekijä.

Hyvinvointia monipalveluiden avulla Parannamme päivittäisen elämän laatua kaikessa toiminnassamme. Huolehdimme kokonaisvaltaisesti asiakkaamme hyvinvoinnista. Se tarkoittaa terveellisen ruokatarjonnan ohella siistiä ja puhdasta työympäristöä, toimivia aula-, puhelinvaihde- ja postituspalveluita sekä toimivaa ja tehokasta työntekoa mahdollistavaa kiinteistöä.

Toimitusketjun hallinta Yhteistyötä tavaran- ja palvelutoimittajiemme kanssa säätelevät eettiset ohjeet, ”Code of Conduct” sekä tuotteiden ja toiminnan laatusitoumus ”Code of Practice”. Ne ovat osana kaikkia sopimuksiamme.

5


Sodexo yrityksenä Sodexo Oy on kokonaisvaltaisia tilapalveluita tarjoava suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen, alallaan johtavaan Sodexo-konserniin. Sodexo-konsernin osake on noteerattu Pariisin pörssissä vuodesta 1983. Sodexolla on toimintaa 80 maassa ja 75 miljoonaa asiakasta käyttää palveluitamme päivittäin. Työntekijöitä koko konsernissa on 420.000 ja olemme maailman 20. suurin työantaja.

Sodexo Oy:n avainlukuja

2012

Liikevaihto 149.2 miljoonaa euroa Operatiivinen tulos 1,7 miljoonaa euroa Henkilöstö keskimäärin 2000 Toimipaikkoja 400

Konsernimme kansainvälisyys on etu suomalaisille asiakkaillemme. Sodexolaiset eri puolilla maailmaa hyödyntävät ja jakavat tietoa parhaista toimintatavoista, oppivat toisiltaan ja pystyvät palvelemaan jatkuvasti laadukkaammin ja monipuolisemmin. Yli puolet konsernin toimipaikoista on yrityksissä, mutta Sodexo palvelee myös tuhansissa kouluissa ja oppilaitoksissa, terveydenhuollossa sekä vanhus- ja vammaishuollossa.

riskienhallinta, myynti ja markkinointi, ostot ja logistiikka, palveluiden kehitys sekä talouspalvelut.

Suomessa Sodexo työllistää vakituisesti reilut 2000 ihmistä vajaassa 400 toimipaikassa. Operatiivinen liiketoiminta on jaettu aluejohtajille. He vastaavat alueidensa asiakkuuksien kokonaisvaltaisesta hoidosta. Heidän alaisuudessaan toimivat aluepäälliköt, jotka vastaavat omien alueidensa operatiivisesta toiminnasta. Liiketoimintaamme tukevat myös yrityksemme tukipalvelut, joita ovat: henkilöstöpalvelut, laatu, ympäristö ja

Yrityksen tilivuosi alkaa 1. syyskuuta ja päättyy 31. elokuuta. Suomen Sodexon hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallitukseen kuuluvat Fredrik Strand/Sodexo Nordic (puheenjohtaja), Steven Pangburn/ Sodexo-konserni, Katarina Hulteberg/ Sodexo Nordic, Gilles Vestur/Sodexo Nordic, Sodexo Oy:n toimitusjohtaja Lars Finér sekä henkilöstön edustajana ja seurantajäsenenä Sirpa Aly.

Organisaatiomme

Asiakkaat Kiinteistöpalvelut

Ruokailupalvelut

Toimitilapalvelut

Tukitoiminnot Yritysjohto

1966 Pierre Bellon perustaa Sodexon

1990 Sodexo-konserni allekirjoittaa Sullivanin periaatteet

1979 Toiminta alkoi Suomessa Polarkestin nimellä

6

1997 ISO 9001 -sertifikaatti hoitoalan ruokapalveluille ensimmäisenä Suomessa

1992 Sodexo osti 68 prosenttia Polarkestin osakekannasta

1998 Sodexo osti loput Polarkestin osakekannasta

1999 Suomen laatupalkinto ja HENRY ry:n henkilöstöjohtamisen laatupalkinto


Sodexon johtoryhmä (vas.): talousjohtaja Tommy Tallberg, aluejohtaja Sari Van De Coevering, laatu-, ympäristö- ja riskienhallintajohtaja Pirjo Nykänen, aluejohtaja Sanna Lavonen, toimitusjohtaja Lars Finér, henkilöstöjohtaja Inkeri Puputti, kehitysjohtaja Tiina Yrjölä, varatoimitusjohtaja Bianca Brink, aluejohtaja Pia Romu. Kuvasta puuttuu myyntijohtaja Elina Yrjänheikki.

Hallituksen tehtävä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä asianmukaisesti. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiöko­ kouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Se päättää toimitusjohtajan ottamisesta ja erottamisesta sekä huolehtii muista hallintotehtävistä, joita ei erikseen ole uskottu toimitusjohtajalle. Johtoryhmä johtaa Sodexo Oy:n toimintaa. Siihen kuuluvat toimitusjohtaja Lars Finer, varatoimitusjohtaja Bianca Brink, talousjohtaja Tommy Tallberg, kehitysjohtaja Tiina Yrjölä, laatu-, ympäristö- ja riskienhallintajohtaja Pirjo Nykänen, henkilöstöjohtaja Inkeri Puputti, myyntijohtaja Elina Yrjänheikki sekä aluejohtajat Sanna Lavonen, Pia Romu ja Sari Van De Coevering. Johtoryhmä hyväksyy yrityksen strategian esitettäväksi hallitukselle, hyväksyy toimintapolitiikan, seuraa, analysoi ja päättää kehittämistoimenpiteistä, päättää toimenpiteistä työryhmien esitysten pohjalta ja antaa suuntaviivat tulevaisuuden toiminnalle. Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain.

2002 ISO 14001 -ympäristösertifikaatti kattaa koko Sodexo Oy:n liiketoiminnan

Visiomme Olemme maailmanlaajuisesti paras yhteistyökumppani elämänlaatua parantavien palveluiden alalla. On olla asiakkaamme strateginen kumppani elämänlaatua parantavien palveluiden suunnittelussa, johtamisessa ja toimittamisessa.

Missiomme Tehdä jokaisesta päivästä parempi. On parantaa elämänlaatua ja edistää taloudellista, sosiaalista ja ympäristön kehitystä.

2006 Sodexo-konsernin ensimmäinen kestävän kehityksen raportti

2003 Sodexo-konserni mukaan YK:n Global Compact -hankkeeseen. Eettiset periaatteet ja sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin. Mittarit kestävän kehityksen arviointiin.

2007 Laatu- ja ympäristösertifikaatit kaikelle Sodexo Oy:n toiminnalle

2009 Sodexo-konsernille globaali Ihmisoikeuspolitiikka

2009 Better Tomorrow Plan maailmanlaajuisesti käyttöön

7


Palkinnot

Konsernimme raportointijaksolla saavuttamat palkinnot ja tunnustukset

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Fortune Magazine

Sodexo valittiin jo kahdeksannen kerran peräkkäin DJS -indeksilistalle kestävän kehityksen edelläkävijänä toimialallaan. Saimme maininnan: ”Global Sustainability Industry Leader ” luokassa ”Ravintolat, hotellit, vapaa-ajan palvelut”.

Sodexo listattiin vuonna 2012 maailman arvostetuimpien yritysten joukkoon FORTUNE-lehden tutkimuksessa, joka mittaa maailman suurimpien yritysten mainetta (corporate reputation). Sodexo listattiin sijalle 4. kategoriassa monimuotoisten ulkoistettujen palveluiden tarjoaja.

Sustainable asset Management (SAM)

Catalyst Award 2012

Jo viidentenä peräkkäisenä vuotena Sodexo kirjataan ”SAM’s 2012 Sustainability Yearbook” –listaukseen saaden maininnat ”SAM 2012 Sector Leader ” ja ”SAM 2012 Gold Class”.

Sodexo sai Pohjois-Amerikan arvostetun 2012 Catalyst Award -palkinnon tunnustuksena monimuotoisuudesta ja osallistumisesta.

DiversityInc, TOP50 Sodexo nimettiin 2. parhaimmaksi yritykseksi Diversity Inc Top 50 -listalla monimuotoisen osallistumisen edistämisessä.

8


Palvelut

Palvelut lyhyesti Ruokailupalvelut Sodexon tutkitut ja testatut ruokailupalveluratkaisut on rakennettu vastaamaan asiakkaiden odotuksia nykypäivän lounasravintolasta. Ruokalistat on suunniteltu ravitsemuksellisesti tasapainoisesti ja ylläpitämään kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ruokailupalveluita voidaan täydentää erilaisilla lisäpalveluratkaisuilla kuten tuomalla ravintolaan kahvila- ja mukaanmyyntipalveluita.

Toimitilapalvelut Tarjoamme yrityksille ja julkiselle sektorille monipuolisen palvelukokonaisuuden siivouksen ja asiakkaan toimintaa tukevien tukipalveluiden hoitamiseen.

titus- ja kopiointipalveluista. Sopimussiivouksen lisäksi tarjoamme kiinteistöjen ja tilojen viihtyvyyteen ja puhtaanapitoon liittyviä kertaluonteisia erillispalveluita.

Kiinteistöpalvelut Kiinteistönhoidon ammattilaisina toimitamme kaikki kiinteistössä tarvittavat palvelut kustannustehokkaasti ja ympäristön kannalta kestävästi. Kiinteistöhuollon palveluihin kuuluvat muun muassa kiinteistön teknisten laitteiden ylläpito, huolto ja korjaukset, ulkoalueiden hoito ja yleisten tilojen siistiminen. Kiinteistötekniikkamme suunnittelee, huoltaa, korjaa ja asentaa kiinteistöteknisiä järjestelmiä.

Huolehdimme sopimuspohjaisesti siivouksesta ja päivittäisistä tukipalveluista kuten aula-, turvallisuus-, puhelinvaihde-, pos-

Ruokailupalvelut

82%

Kiinteistöpalvelut

2%

toimitilapalvelut

16%

9


Menestystarinoita

Tarjoamme asiakkaillemme parasta kumppanuutta, laatua ja viihtyisyyttä, tinkimätöntä työn jälkeä sekä kustannustehokkuutta.

10


Kaikki yhden kumppanin kautta

Konseptointi varmistaa laadun myös siivouksessa

Onnistuneet tapahtumat vaativat tarkkaa suunnittelua

Pfizerilla päädyttiin tukipalveluiden ostamiseen yhdeltä toimittajalta ajan ja vaivan säästämiseksi. Yhden kumppanin kanssa toimiessa keskittyminen omaan ydinosaamiseen onnistuu paremmin.

Espoon Ke s k u k s e s s a toimivat Kunikaantien lukio, Keski-Espoon uimahalli ja Espoon kaupungin fysioterapia sekä työväenopisto. Nämä muodostavat yhdessä Kaivomestarin kiinteistön. Sodexo vastaa liki 12.000 neliömetrin kokonaisvaltaisesta palvelusta, johon kuuluvat siivous ja tilahuolto, ravintola- ja kahvilapalvelut, aulapalvelut, kaupungin lippukassan toiminta sekä uimavalvonta. Kaivomestarin kiinteistöjen palvelukokonaisuus on erinomainen esimerkki Sodexon joustavasta ja kattavasta tarjonnasta.

Suomessa järjestettiin yleisurheilun EM-kisat kesällä 2012. Sodexo vastasi kisojen kokonaisvaltaisesta ruokapalveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Liki 200 000 asiakkaan jouheva palveleminen asetti ruokatarjoiluille melkoisia haasteita. Laadunvarmistus, toimiva logistiikka, elintarviketurvallisuus ja jätteiden minimointi vaativat tarkkaa suunnittelua ja itse tapahtuman suunnittelu aloitettiin yli vuosi ennen varsinaisia kisoja.

Pfizerin viihtyisästä toimitilasta ja sen toimivuudesta vastaa useampi sodexolainen. Kymmenkunta työntekijää hoitaa arjen pyöritystä ravintola- ja kiinteistöpalveluissa, siivouksessa sekä aula- ja postituspalveluissa. ”Keskittäminen on tuonut meille säästöä ja joustavuutta, kun ei tarvitse miettiä, kenelle annat toimeksiannon”, Pfizerin toimitusjohtaja Ove Uljas toteaa. Yhteistyön kehittämisessä ovat apuna erilaiset työkalut kuten säännöllisesti toteutettavat asiakastyytyväisyyskyselyt. Kumppanuus on avointa vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa asiakkaan toimintojen kehittämiseksi. Tärkeä kulmakivi toiminnassa on myös työntekijöiden pysyvyys. Tuttujen ihmisten kanssa on helpompi toimia. ”Ulospäin ei arvaa, että kaikki työntekijät eivät ole Pfizerin palkkalistoilla. Kymmenkunta Sodexon osaajaa pyörittää koko talon arkea ja huolehtii siitä, että kaikki toimii”, sanoo Uljas.

Kohteessa hyödynnetään täysipainoisesti Sodexon osaamista siivouksessa. Siivouspalveluihin kuuluu kolme tilatyypiin mukaan määriteltyä osa-aluetta: toimistot, keittiöt ja korkeaa hygieniatasoa vaativat tilat. Näiden osa-alueiden avulla Sodexo pystyy vakioimaan siivouspalvelunsa kuitenkin siten, että se räätälöidään aina asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Keskeistä on löytää siivouskohteeseen sopiva ja kyseisen kohteen vaatimuksiin koulutettu henkilöstö. Osaava henkilöstö osaa valita juuri oikeat välineet ja aineet kohteen ylläpitoa varten.

Sodexon eettisten periaatteiden ja tuoteturvallisuuden sekä toimitusvarmuuden mukainen toimintamalli jalkautettiin myös koko alihankintaketjuun. Tämä näkyi muun muassa kotimaisen ruoan suosimisessa ruokalistoilla, ruokahävikin minimoimisessa ja jätteen tehokkaassa kierrätyksessä sekä kalusteiden ja rakenteiden suunnittelemisessa uudelleen käytettäväksi. Tapahtuman aikana pelkästään yleisöravintoloissa tarjoiltavia ravintolaannoksia valmistettiin viiden päivän aikana noin 50 000. Ruokatarjonnassa panostettiin terveellisiin vaihtoehtoihin ja päivittäin oli saatavilla aina kasvisvaihtoehto. VIP-vieraille oli tarjolla 3-4 kasvisruokalajia joka päivä. EM-kisat ovat hyvä osoitus Sodexon monipuolisesta tapahtumaosaamisesta, oli kyse sitten isosta tai pienestä tapahtumasta. 11


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me Olemme - WE are

Me Olemme -We Are

Sodexon perustaja Pierre Bellon on sanonut, että ”ihmisen todellinen arvo syntyy toisten palvelemisesta”. Meille palvelu on arkipäivän asenne, joka näkyy kaikessa mitä teemme.

12


Arvot Palvelualttius Palvelualttiutta ovat toisen kuunteleminen ja yksityiskohtien huomioiminen. Siihen kuuluvat myös ystävällisyys, tavoitettavuus, nopea reagointi ja tehokkuus. Teemme mitä lupaamme. Tiimihenki Tiimityössä yksilö tuo tiimiin kykynsä, persoonansa ja osaamisensa. Voittajajoukkueen jäsenet arvostavat toinen toistaan. Tiimin vetäjä suuntaa voimat yhteiseen tavoitteeseen. Ryhmän etu menee aina oman kunnianhimon edelle. Hyvä ryhmähenki on perusarvo ja avain menestykseen kautta koko organisaation tuotannosta ja asiakaspalvelusta ylimpään johtoon. Jatkuva kehittyminen Sodexolaiset pyrkivät joka päivä parhaimpaansa – osana tiimiä. Ylitämme odotukset, kehitämme toimintaamme ja uskallamme olla aloitteellisia. Jokaisella on oikeus kyseenalaistaa vallitsevat toimintatavat. Edistys vaatii sekä onnistumisten että epäonnistumisten tunnistamista. Jatkuvaa uudistumista tarvitaan, jotta voimme ennakoida asiakkaidemme tulevia tarpeita ja vastata niihin. Yritys voi kehittyä yhteisönä vain, kun jokainen yhteisön jäsen kehittyy yksilönä.

Eettiset periaatteet Luottamus Ansaitsemme asiakkaiden ja palveluiden käyttäjien luottamuksen eri puolilla maailmaa. Luomme kestävät suhteet sidosryhmiimme. Henkilöstöllä on tasa-arvoiset mahdollisuudet rodusta, kansalaisuudesta, uskonnosta, poliittisesta kannasta, sukupuolesta tai iästä riippumatta. Ihmisten kunnioitus Tavoitteemme on parantaa palveluidemme käyttäjien arkielämän laatua. Pyrimme luomaan työympäristön ja kulttuurin, jossa yksilöitä kunnioitetaan ja heidän taitojaan arvostetaan. Sodexon toimintaympäristön tulee tukea ihmisten keskinäistä kunnioitusta. Läpinäkyvyys Jokainen työntekijä saa tietoa omista tavoitteistaan, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tarjoamme omistajille tietoa yrityksestämme ja liiketoiminnastamme. Tarjoamme ymmärrettävät ja reilut sopimukset.

ASIAKASPALVELU LÄHELLÄ SYDÄNTÄ Anne-Marie Katalkin toimii Sodexolla vuorovastaavana ravintola Viikin kartanossa Helsingissä. Asiakaspalvelu- ja kassatehtävien lisäksi hän huolehtii ravintolasalin viihtyisyydestä, tuotteiden esille laitosta, laadunvalvonnasta, osallistuu asiakastapaamisiin, käsittelee asiakaspalautetta ja osallistuu toimipaikan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. – Haluan palvella asiakasta kuten haluaisin itseäni palveltavan. Haluan tehdä tätä työtä täydellä sydämellä, palvella alusta loppuun. Kaikki ravintolassa kuuluu asiakaspalveluun: myös esimerkiksi ravintolan siisteys ja viihtyisyys pienine yksityiskohtineen, Anne-Marie sanoo. Anne-Marien mielestä parasta työssä ovat asiakkaat. – Viihdyn työssäni asiakkaiden ansiosta. Saan heiltä säännöllisesti palautetta palvelustani. Tarvittaessa joustan ja pyrin löytämään ongelmiin tilanteeseen parhaiten sopivat ratkaisut. Mielestäni jokainen asiakas on yhtä tärkeä, haluan saada jokaisen heistä palaamaan meille aina uudestaan. Anne-Marielle tärkeitä asioita ovat myös mukavat työkaverit, miellyttävä työympäristö ja Sodexon tarjoama hyvä ruoka. Hän on työskennellyt Sodexolla yhteensä lähes kymmenen vuotta. Anne-Marien asiakaspalvelutaidot saivat tunnustusta horeca-alan ammattilaisten PRO 2011 -kilpailussa, jossa hän saavutti finaalipaikan Ravintolan asiakaspalvelija -sarjassa. Palvelualalla Anne-Marie aloitti jo 16-vuotiaana ja ennen Sodexoa hankki kokemusta myös muista ravintoloista. Välillä hän siirtyi pariksi vuodeksi vaatealalle, mutta palasi takaisin Sodexolle. – Syynä olivat muun muassa sopivat työajat. Olen aina arvostanut Sodexoa työnantajana. Tämä on varma talo, joka tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuksia kehittyä ja edetä urallaan. Anne-Marie on peruskoulutukseltaan elintarviketyöntekijä, mutta hän on Sodexolla työskennellessään suorittanut tarjoilijan ammattitutkinnon. – Sodexolla pystyt kipuamaan eteenpäin urallasi, vaikka keittiöapulaisesta päälliköksi. Se on itsestäsi kiinni.

Rehellinen liiketoiminta Sodexo ei osallistu epäeettiseen, laittomaan tai asiattomaan toimintaan.

13


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me Teemme - we do

Me teemme -We do Sitoumuksemme työnantajana

”Joka päivä 97 % henkilöstöstämme kohtaa asiakkaitamme ja henkilöitä, jotka hyödyntävät palveluitamme. Palvelumme laatu, asiakkaidemme tyytyväisyys ja toimintakyky riippuu henkilöstömme sitoutuneisuudesta. Tämän vuoksi olen vakuuttunut, että henkilöstön sitoutuneisuus on menestyksen kulmakivi nyt ja tulevaisuudessa.” Michel Landel

14


> Sitoumuksemme Työnantajana

Sodexolaiset monissa eri ammateissa Ammattitaitoiset ja työssään viihtyvät ihmiset ovat menestyksemme lähtökohta. Yrityksenä haluamme olla osaavien ja sitoutuneiden ihmisten työpaikka, joka tarjoaa mahdollisuuden oppia ja kehittyä, tehdä omaa työtä alan ammattilaisena ja samalla elää täyttä elämää. Sodexo Oy:n ruokapalveluiden suurimpia ammattiryhmiä ovat kokit, tarjoilijat, ravitsemistyöntekijät, keittiömestarit ja ravintolapäälliköt. Toimitilapalveluiden merkittävimpiä ammattiryhmiä ovat toimitilahuoltajat, siivoustyönohjaajat sekä aulapalveluhenkilöt. Sodexo on sitoutunut tarjoamaan työntekijöilleen kasvun ja uralla kehittymisen mahdollisuuden. Sodexo arvostaa monimuotoisuutta ja antaa mahdollisuuden osallistumiseen sekä arvostaa työntekijöiden perusoikeuksia maailmanlaajuisesti ja on sitoutunut työturvallisuuden parantamiseen. Sodexon henkilöstötavoitteet ovat: - ammattitaitoisen henkilökunnan määrän varmistaminen asiak­kaiden tarpeiden mukaisesti - kehittää henkilökunnan osaamista koulutusten avulla - edistää työntekijöiden uralla kehittymistä ja työssä oppimista - olla haluttu työnantaja työntekijöiden keskuudessa

vuonna 2012: - Henkilöstöstämme kokoaikaisia oli 92 prosenttia ja osa-aikaisia 8 prosenttia. - Keskimääräinen työsuhteen pituus yrityksessämme oli 7 vuotta. - Henkilöstömme keski-ikä oli 42 vuotta.

Työtekijöiden kehittyminen Jatkuva kehittyminen on yksi Sodexon kolmesta keskeisestä arvosta. Yritys kehittyy, kun sen henkilökunnan osaaminen lisääntyy ja monipuolistuu. Työntekijät ovat aina olleet keskiössä Sodexon liiketoiminnan ja sosiaalisen vastuun kehittämisessä. Hyvinvoiva ja kehittymishaluinen henkilökunta varmistavat palvelun laadun ja hyvän asiakaskokemuksen sekä sitouttavat asiakkaan Sodexoon. Kehitämme henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Tämä lisää viihtymistä ja jaksamista työssä. Monipuolinen koulutus- ja valmennusohjelmamme lisää henkilöstön urakehitystä ja mahdollisuuksia laajentaa osaamistaan uusille alueille.

Aulapalvelusta vaihtelua insinööriopintoihin Jani Lavosen kohtaa Sodexolla aina siellä missä apua kulloinkin tarvitaan. Hän on tehnyt Sodexolle töitä jo lähes kymmenen vuoden ajan, ensin koululaisena kesätöissä ja sittemmin opintojen ohessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Astioiden pesu ja salaatin pilkkominen olivat Janin ensimmäisiä tehtäviä, kun hän aloitti keittiöapulaisena 15-vuotiaana. Täysi-ikäiseksi tultuaan hän vaihtoi keittiöstä aulapalvelun puolelle. Vakiopaikkana Janilla on Teknologian tutkimuskeskus VTT Otaniemessä. Aulapalveluhenkilönä hänen tehtäviinsä kuuluu vieraiden vastaanottoa sekä postinjakajana ja autonkuljettajana toimimista. Lisäksi Jani on hankkinut vartijakortin, jotta voi tarvittaessa hoitaa myös aulavartijan työt . Päätyökseen Jani opiskelee Vantaalla Metropolian ammattikorkeakoulussa bio- ja elintarviketekniikan insinööriksi. - Opiskeluaikana käyn Sodexolla kiireisempinä aikoina päivän pari viikossa, joskus teen sijaisuuksia useamman päivän tai vaikka muutaman viikon. Työt on helppo sovittaa aina joustavasti opintoihin, yleensä töihin kysytään kuukauden tai vähintään viikon varoajalla. Aulapalvelutöihin vaihtelua tuovat vuorot Helsingin Stadionilla kioskiesimiehenä isojen tapahtumien yhteydessä. Kioskin työntekijöiden esimiehen vastuisiin kuuluu monenlaista koordinointia sekä tuotteiden riittävyydestä ja vaihtorahoista huolehtimista. Työsuhdeetuihin kuuluu paitsi ilmaiset sivukorvalla kuullut konsertit, myös mukavat työkaverit. - Sodexolla on ylipäänsä hyvä työilmapiiri. Työporukoissa on erilaisia ihmisiä, sekä nuoria että vanhoja, mutta tulemme hyvin toimeen. Jani arvostaa keikka- ja kesätöissä erityisesti monipuolisuutta, aina ei tarvitse tehdä samaa vaan työt ja työympäristöt vaihtelevat. VTT:n päivävuorot ja Stadionin iltatapahtumat tuovat vaihtelevuutta myös työaikoihin, mikä erityisesti kesäisin on mukavaa.

Päätös koulutustarpeista ja -toiveista tehdään henkilöstöltä saatujen ideoiden pohjalta. Tänä vuonna painopiste oli toimintatapojemme hyvällä hallinnalla ja kustannustehokkaalla toiminnalla. Osaamisen kehittämiseen ja mahdollisuuksiin edetä uralla panostimme tarjoamalla lukuisia oppisopimuskoulutuksia sekä tukemalla työssä oppimista. 15


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me Teemme - we do

Uralla eteneminen, jatkuva koulutus ja ammattiosaamisen kehitysmahdollisuudet, hyvä työilmapiiri ja tiimihenki ovat tekijöitä, jotka Sodexo haluaa tarjota työntekijöidensä kehittymiseksi.

Ihmisoikeudet Sodexo noudattaa Yhdistyneiden kansakuntien, Kansainvälisen työjärjestö ILO:n ja OECD:n yritysvastuun periaatteita, ja julkaisi vuonna 2009 yrityksen työntekijöiden oikeuksiin tähtäävän globaalin ohjeiston. Sodexon missio, arvot ja eettiset ohjeet ovat käytössä koko maailmassa. Ohjeisto varmistaa, että yrityksen työntekijöille ympäri maailmaa taataan hyvät työolot.

Monimuotoisuus ja osallistuminen Monimuotoisuuden edistäminen on yksi konsernimme maailmanlaajuisista strategisista painopistealueista. Näemme, että elämäntilanteiltaan, kulttuuritaustoiltaan ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan erilaiset ihmiset lisäävät yrityksemme kykyä innovaatioihin. Esimiesasemassa oleva henkilöstömme osallistuu monimuotoisuutta edistävään valmennukseen. Sen tavoitteena on tiedostaa erilaisuuteen liittyviä asenteita, arvoja ja käyttäytymismalleja. Valmennus antaa välineitä monimuotoisen työyhteisön johtamiseen. Vuonna 2012: - Kaikki uudet esimiehet osallistuivat suunnattuun monimuotoisuuskoulutukseen. - Uudistimme varhaisen tuen mallia vastaamaan tuoretta lakimuutosta työkyvyn seurannasta ja työkykyriskien tunnistamisesta. - Suomessa naisten osuus johtotehtävissä oli 76 %, konsernitasolla vastaava luku oli 41 %.

työTerveys ja -turvallisuus Työnantajana haluamme huolehtia työntekijöidemme työkyvystä ja -turvallisuudesta. Terveys ja turvallisuus ovat tärkeä osa Sodexon tavoitetta päivittäisen elämän laadun parantamiseen. Tarjoamme henkilöstöllemme lakisääteistä laajemmat, kattavat työterveyshuoltopalvelut. Työhyvinvointitoimintamme koskee jokaista. Painopisteenä siinä on ennaltaehkäisevä, työterveyttä edistävä toiminta. Työergonomiakoulutuksemme oppimistavoitteina on havaita omaan työhön liittyvät ergonomiset haasteet ja omaksua työmenetelmiä, -liikkeitä ja -asentoja, joilla työn kuormittavuutta voidaan vähentää. Koulutuksessa käydään läpi oikeat työasennot, työaseman järjestäminen ergonomisesti sekä tekijät, jotka vaikuttavat omaan hyvinvointiin.

16

Vuonna 2012: - Työtapaturmien määrä oli 196 kpl, tämä sisälsi 39 tapaturmaa työmatkalla ja 157 tapaturmaa työpaikalla. - Tavoitteemme on vähentää työtapaturmien määrää joka vuosi.

Ruoan turvallisuus Asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin takeena on lakisääteinen omavalvontaohjelma. Toimimalla sen mukaisesti varmistamme, että asiakkaille on tarjolla maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Ammattitaitoomme kuuluu turvallisen valmistusprosessin hallinta. Omavalvontaohjelmamme perustuu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) eli vaarojen arvioimiseen ja niiden ehkäisemiseen. Omavalvontaan sisältyy, että raaka-aineemme ovat laadukkaita ja jäljitettävissä, noudatamme ruoan valmistuksessa hyvää hygieniaa sekä toimimme yhteisten ohjeiden mukaan ja olemme sitoutuneet noudattamaan niitä. Vahvistamme työntekijöiden osaamista omavalvonnassa koulutuksen avulla.

Vuonna 2012: - Toimipaikoissamme tehtiin sekä sisäisiä ja ulkoisia auditointeja varmistaaksemme toiminnan turvallisuuden. - Auditoimme tavarantoimittajia prosessiemme mukaisesti.

Työntekijöiden sitoutuminen Joka toinen vuosi toteutettavalla henkilöstökyselyllä saamme tietoa sodexolaisten sitoutuneisuudesta ja opimme ymmärtämään paremmin työntekijöiden odotuksia ja tarpeita. Keväällä 2012 tehtyyn kyselyyn vastasi 62 % henkilöstöstä. Aiempaa aktiivisemman osallistumisen ansiosta saimme kattavan kuvan sodexolaisten työtyytyväisyydestä. Sitoutuneisuus on kehittynyt myönteisemmäksi ja on tasoltaan hieman keskimääräistä korkeampi kuin muissa vastaavissa yrityksissä Suomessa. Sitoutuneimpia henkilöstöstämme ovat aluepäälliköt sekä toimipaikkojen esimiehet. Sodexolla on käytössään palkitsemisjärjestelmä. Se perustuu monipuolisiin, vuosittain asetettaviin asiakkuus-, henkilöstö-,


> Sitoumuksemme Työnantajana

talous- ja prosessimittareihin, joista osa mittaa suorituksia tiimi- ja yksilötasolla ja osa yritystasolla. Suomessa on käytössä muita Sodexo-maita kattavampi kannustusjärjestelmä: se kattaa koko henkilöstömme, ei vain päällikkötason henkilöstöä.

Vuonna 2012: - Tyytyväisintä henkilöstö oli työympäristöön ja -tehtäviin, lähiesimieheen, asiakkaisiin sekä työkavereihin. - Työ- ja vapaa-ajan koettiin olevan tasapainossa. - Henkilöstökyselyn tuloksia käsiteltiin syksyllä päällikköpalavereissa, toimistolla ja toimipaikoissa. Vuoden 2012 loppuun mennessä koottiin yhteen konkreettinen toimenpidesuunnitelma sitoutumisen parantamiseksi entisestään. Sodexo-konsernin henkilöstölle 2012 keväälle tehdyssä tyytyväisyyskyselyssä (Engagement Survey) vastaajista 85 % piti Sodexoa parempana työnantajana kuin toimialan muita vastaavia toimijoita. Suomessa luku oli 81 %. Suomen sodexolaisten tyytyväisyys työnantajaansa on kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta.

Henkilöstötutkimus: Sitoutumisaste

2010

2011

2012

22 %

26 %

33 %

Huippukokin työtä suuressa skaalassa Torsti Uotila toimii Sodexolla keittiötoimen päällikkönä henkilöstöravintolassa Espoossa. Siellä tarjoillaan lounasta päivittäin yli tuhannelle henkilölle. Yhteensä 13 kokin kansainvälinen keittiötiimi tarjoaa päivittäin monipuolisen ja yksilöllisen lounaskokonaisuuden. – Päivittäin on tarjolla kymmenen erilaista lounasvaihtoehtoa, joista neljä valmistetaan alusta alkaen asiakkaan edessä, Torsti kertoo. Ruokalista elää sesonkien mukaan ja Torsti Uotila kokeilee ja kehittää jatkuvasti uusia reseptejä asiakkailleen. Torsti tuli Sodexolle vuonna 2002. Taustalla hänellä oli vuosien ura keittiömestarina muun muassa Kalastajatorpalla ja Palace Gourmet’ssa. – Päätökseni takana siirtyä yleisestä ravintolamaailmasta työskentelemään yritysten omiin henkilöstöravintoloihin olivat ennen kaikkea henkilökohtaiset syyt. Perheenisälle pitkät illat, viikonloput ja pyhät töissä eivät enää tuntuneet oikeilta. Halusin aikaa perheelleni ja itselleni ja siirtyminen säännölliseen ’kahdeksasta neljään’ -työaikaan oli huima kokemus. Ja mikä parasta, en joutunut tinkimään keittiömestarin ammatillisista haasteista. Torsti korostaa henkilöstöravintoloiden korkeaa tasoa. Niissä ruokaa ei enää tarjoile suihkumyssyinen ruokalan täti peltikaukalosta, vaan henkilöstöravintolat ovat huippuravintoloita, jotka erottaa muista lähinnä niiden suuri päivittäinen kävijämäärä. Olennainen osa keittiömestarin työtä on tiimin vetäminen. Torstin johtamistaidot saivat tunnustusta horecaalan ammattilaisten PRO 2011 -kilpailussa, jossa hän saavutti voiton Suurkeittiön päällikkö -sarjassa.

17


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me Teemme - we do

Me teemme -we do Sitoumuksemme paremman ravitsemuksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Ravitsemuksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä teemme seuraavien sitoumustemme kautta: - Kehitämme terveys- ja hyvinvointipalveluita asiakkaillemme, kuluttajille ja työntekijöillemme. - Tarjoamme monipuolisia ja tasapainoisia ateriavaihtoehtoja jokaiselle päivälle. - Tarjoamme vähäsuolaisia ja -rasvaisia vaihtoehtoja sekä vähennämme sokerin käyttöä.

18


> Sitoumuksemme paremman ravitsemuksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Terveys- ja hyvinvointipalvelut Sitoudumme kehittämään ja edistämään terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen liittyviä ratkaisuja asiakasyrityksillemme, käyttäjäasiakkaillemme ja työntekijöille jokaisessa maassa, jossa toimimme, vuoteen 2015 mennessä. Sodexon tavoitteena on tehdä jokaisesta päivästä parempi. Tämä merkitsee kokonaisvaltaista huolenpitoa asiakkaan hyvinvoinnista. Suomessa tämä tarkoittaa asiakasratkaisuja Sodexon palvelutarjoomaa hyödyntäen. Asiakasyhteisöillä on parhaat edellytykset keskittyä omaan ydintoimintaansa, kun Sodexo vastaa arjen pyörittämisestä ja palveluiden sujuvuudesta. Ravintolamme tarjoavat terveellistä, hyvän makuista, ravitsemussuositukset täyttävää ruokaa ja eri asiakaskohderyhmillemme suunniteltujen lounaskonseptiemme mukaiset viihtyisät ravintolatilat tekevät ruokailuhetkistä rentouttavia ja miellyttäviä levähdystaukoja. Näin aterioinnista muodostuu kokonaisvaltainen kokemus, joka virkistää ja parantaa jaksamista päivän aikana. Asiakkaidemme hyvinvointia tukee myös toimitila- ja kiinteistöpalvelumme. Siisti ja puhdas työympäristö, toimivat aula-, puhelinvaihde ja postituspalvelut sekä toimiva kiinteistö tekevät työnteosta tehokkaampaa ja joustavampaa. Hyvä siivous tuo turvallisuutta ja erityiskohteissa sen avulla estetään bakteerien leviäminen. Siivouksen avulla tilat pysyvät kunnossa ja pintamateriaalit säilyvät. Käytössämme on viimeisin tekniikka ja menetelmät, joilla takaamme erityisen puhtauden myös sairaaloissa, terveyskeskuksissa, päiväkodeissa, uimahalleissa ja puhdastiloissa. vuonna 2012: - Vähensimme ympäristökuormitusta käyttämällä vedetöntä siivousmenetelmää, joka perustuu esikäsiteltyihin mikrokuituisiin puhdistusvälineisiin. Emme kuljeta vettä siivousvaunuissa ja puhdistusaineiden kulutus on pientä. - Huomioimme puhdistuskemikaalien ja -välineiden hankinnassa kestävän kehityksen periaatteet. Puhdistuskemikaalimme ovat pääosin ympäristömerkittyjä. - Koulutimme tilahuoltajiamme huomioimaan ympäristönsuojelun periaatteet työssään ja neuvomaan kohteissa myös asiakkaitamme.

Yrityksen sydän löytyy aulasta. Siellä sekä vieraat että henkilökunta sanovat ne ensimmäiset ”hyvät huomenet”. On tärkeää, että aulassa kohtaa positiivisen palvelun. Aulapalveluhenkilö on mukana yrityksen sykkeessä ja hän tuntee yrityksen hyvin. Laadukas ja ennakoiva kiinteistöhuolto ylläpitää kiinteistön arvoa ja mahdollistaa viihtyisän työympäristön kiinteistön käyttäjille. Palveluiden, koneiden ja laitteiden hallinta sekä ohjaus perustuvat standardoituihin prosesseihin. Kehitämme jatkuvasti työmenetelmiämme ja käytämme uusinta teknologiaa.

vuonna 2012: - Huomioimme energiansäästämisen kaikessa toiminnassamme, neuvoimme myös asiakkaitamme ympäristöä säästäviin toimintatapoihin. - Minimoimme paperinkulutuksen, vältimme turhaa tulostamista. - Huomioimme kestävän kehityksen periaatteet hankkiessamme työvälineitä ja tarvikkeita. - Autoimme asiakkaitamme säästämään ympäristöä nostamalla esille parannuskohteita. Työnantajana tuemme henkilökunnan hyvinvointia. Esimerkkejä tästä ovat tupakoinnin lopettamisen edistäminen, liikuntapalvelut sopimuskuntosaleilta henkilökuntahintaan, painonhallintaryhmät sekä esimiesten henkisen jaksamisen ryhmät. vuonna 2012: - Huomioimme työvälineiden ja laitteiden hankinnassa kestävän kehityksen periaatteet. - Suunnittelimme työtehtävämme siten, että pystyimme välttämään turhaa autoilua ja näin pienensimme hiilidioksidipäästöjä. - Autoimme asiakkaitamme säästämään ympäristöä nostamalla esille parannuskohteita kiinteistön ylläpidossa ja huollossa.

19


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me Teemme - we do

Monipuolinen ja tasapainoinen ravitsemus Sitoudumme tarjoamaan monipuolisen ja tasapainoisen ruokatuotevalikoiman kaikissa toimipaikoissamme vuoteen 2015 mennessä. Suomessa noudatamme ateriasuunnittelussa Valtion Ravitsemusneuvottelukunnan eri kohderyhmille laatimia ravitsemussuosituksia. Suomalaisessa ravitsemuksessa kiinnitetään huomiota energian määrään ja liikuntaan, välttämättömien ravintoaineiden riittävään määrään, kuitupitoisten hiilihydraattien lisäämisen, puhdistettujen sokereiden vähentämiseen, kovan rasvan vähentämiseen ja sen osittaiseen korvaamiseen pehmeillä rasvoilla sekä suolan vähentämiseen. Käytössämme on tuotannonohjausjärjestelmä, josta toimipaikat tulostavat reseptit. Ohjeistustemme mukaisesti ateriat valmistetaan reseptejä noudattaen. Teemme jatkuvaa kehitystyötä, jotta asiakkaamme saavat entistä terveellisempää ja maistuvampaa ruokaa vuoden jokaisena päivänä. vuonna 2012: - Tarjosimme asiakkaille uudistetut, sesonkien mukaan vaihtuvat salaattipöydät. Kasvisten satokausien huomioiminen toi vuodenaikojen vaihtelun paremmin näkyviin ravintoloihimme, takasi valikoiman vaihtelevuuden ja pienensi raaka-aineiden hankinnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Suomessa olemme täyttäneet sitoumuksen vaatimukset jo yrityksen perustamisvuodesta lähtien, kun ravitsemusneuvottelukunnan suositukset otettiin Suomessa käyttöön vuonna 1977. vuonna 2012: - Panostimme asiakkaidemme ravitsemustietouden lisäämiseen. Www-sivujemme kautta asiakas sai lähettää ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä ravitsemusasiantuntijalle. - Nostimme ravitsemuksellisia asioita myös teemoihin ja kampanjoihin. Kampanjoimme yhteistyössä Leafin kanssa ksylitolin vaikutuksesta hampaiden terveyteen sekä nostimme HK Ruokatalon rypsiporsaan keskeiseen rooliin ”Pellolta pöytään” –kampanjassamme.

20

Suola, sokeri ja rasvat Sitoudumme edistämään vaihtoehtojen löytymistä, joiden avulla suolan, sokerin ja rasvojen saantia vähennetään kaikissa toimipaikoissamme vuoteen 2015 mennessä. Tuotteidemme yhteisenä nimittäjänä on terveellisyys, joka tähtää suolan ja sokerin määrän vähentämiseen sekä suuntaamisen pehmeisiin rasvoihin. Kiinnitämme erityistä huomiota myös kuitupitoisten hiilihydraattien lisäämiseen. Huomioimme ravitsemussuositukset raaka-ainevalinnoissamme: leipätuotteissa suosimme vähäsuolaisia ja runsaskuituisia tuotteita. Kerman sijaan käytämme kasvirasvapohjaisia rasvasekoitteita ja lihatuotteissa suosimme vähärasvaisia tuotteita. Raaka-aineiden ja tuotteiden hankinnassa käytössämme on tuotekohtaiset ravitsemuskriteereihin pohjaavat tuotekriteerit. Testattujen reseptien ja tarkoin valittujen raaka-aineiden lisäksi vältämme ruoan valmistamisessa ylimääräistä sokeria ja suolaa. Tyydyttyneiden rasvojen määrää vähennämme suosimalla rasvattomia tai vähärasvaisia ruoanvalmistus- ja leivontamenetelmiä, kuten keittämistä, höyryttämistä ja uunissa paistamista sekä käyttämällä ruoanvalmistuksessa kasviöljyjä tai muita pehmeitä kasvirasvatuotteita. Monessa maassa ruoka valmistetaan kypsentämällä öljyssä. Suomessa ruoanvalmistusmenetelmät ovat terveelliset uunissa paistaminen tai vedessä keittäminen. Monessa maassa makutottumukset ovat suolaisuutta ja makeutta korostavia, myös tuotteet ovat rasvaisia. Suomessa 1970-luvulla alkanut Pohjois-Karjala-projekti on vuosikymmenien saatossa muokannut kansamme makutottumuksia, mm. teollisuus on vähentänyt tuotteiden suolapitoisuuksia ja rasvanlaatua. vuonna 2012: - Suunnittelimme ja testasimme kaikki tuotannon­ ohjausjärjestelmään syötetyt raaka-aineet ja reseptit. Näin toimipaikoillamme oli käytössään varmasti toimivat ja luotettavat reseptit, joiden mukaan valmistettava ruoka täyttää asettamamme tavoitteet.


> Sitoumuksemme paremman ravitsemuksen, terveyden ja hyvinvoinnin edist채miseksi

21


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me Teemme - we do

Me teemme -We do Sitoumuksemme yhteiskuntaan

sitoumuksemme paikallisyhteisöjen kehittämisessä ovat: - Taistelemme nälkää ja aliravitsemusta vastaan STOP Hunger – ohjelmallamme. - Tuemme paikallistalouden kehitystä. - Lisäämme eettisellä tavalla tuotettujen tuotteiden hankintaa.

22


> Sitoumuksemme yhteiskuntaan

sTOP Hunger Sitoudumme taistelemaan nälänhätää ja aliravitsemusta vastaan STOP Hunger -ohjelman avulla kaikissa maissa, joissa toimimme 2020 mennessä. Sodexon Stop Hunger –ohjelma on yli 10 vuotta sitten käynnistynyt ohjelma, jonka avulla sodexolaiset eri puolilla maailmaa taistelevat nälkää ja aliravitsemusta vastaan. Stop Hunger kannustaa sodexolaisia toimimaan paikallisissa avustusprojekteissa ja antamaan taloudellista tukea nälkää ja aliravitsemusta vastaan suunnatuille ohjelmille. Vuonna 2012: - Lahjoitimme Helsinki Cup –turnaukseen osallistuneille vierasmaalaisille joukkueille ateriat. - Osallistuimme jouluna vähäosaisten auttamiseen lahjoittamalla Mannerheimin lastensuojeluliitolle rahan, jota emme käyttäneet joulukorttien lähettämiseen. Muistimme sidosryhmiämme sähköisellä joulukirjeellä. - Osallistuimme Helsingissä ”asunnottomien yö” –kampanjaan lahjoittamalla kahvi- ja kertakäyttötarvikkeita. - Tarjosimme joululounaan Lastenklinikan kum­mien tapahtumassa kummeille ja sairaalan lapsipotilaille sekä heidän perheenjäsenille.

Paikallisyhteisöjen kehittäminen Sitoudumme tukemaan paikallistalouden kehitystä kaikissa maissa, joissa toimimme vuoteen 2015 mennessä. Sodexo on yksi maailman suurimmista työnantajista. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa ensisijaisesti vastuuta henkilöstöstämme. Olemme myös merkittävä tuotteiden ja palveluiden ostaja, ja tähtäämme kumppanuuden kehittämiseen alihankkijoidemme kanssa.

Vuonna 2012: - Ravintoloidemme valikoimissa oli Simply to Go – mukaanmyyntituotteissa suomalaisten pk-yritysten tuotteita, kuten luomutuoremehua.

Eettisesti tuotetut tuotteet Sitoudumme lisäämään eettisesti tuotettujen tuotteiden ostoja vuoteen 2015 mennessä. Sodexo ostaa tuotteita ja palveluita vain sellaisilta toimittajilta, joiden toimintatavat vastaavat vaatimuksiamme jäljitettävyyden ja turvallisuuden varmistamisessa. Valikoimassamme on eettisellä ja ekologisella tavalla tuotettuja raaka-aineita muun muassa seuraavissa tuoteryhmissä: kalat, kuumajuomat sekä kasvikset ja hedelmät. Tällaisten tuotteiden ja raaka-aineiden alkuperä sekä tuotanto- ja työolosuhteet täyttävät sertifikaatteihin oikeuttavat kriteerit ja niiden noudattamista seurataan. Otamme huomioon asiakkaidemme erilaiset tarpeet, kun suunnittelemme valikoimaamme. Kehitämme valikoimaa – myös sertifioitujen tuotteiden osuutta – asiakkaiden antaman palautteen ja yleisen yhteiskunnallisen kehityksen perusteella. Vuonna 2012: - Valikoimatuotteenamme olivat Rainforest Alliance – teepussit. - Palmuöljy: Käytimme ainoastaan sertifioitua palmuöljyä sekä varmistimme, että käyttämissämme jalosteissa käytettävä palmuöljy on sertifioitua. - Lanseeransimme Aspretto-kuumajuomakonseptin, joka pohjaa eettisesti tuotettuihin tai muuten kestävällä tavalla tuotettuihin tuotteisiin.

Haluamme olla tunnettu työnantaja, joka houkuttelee lahjakkaita työntekijöitä, pitää parhaat osaajat yrityksessä, kehittää heidän kykyjään ja sitouttaa heidät yritykseen. Kehitämme henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Tämä lisää myös viihtymistä ja jaksamista työssä. Alan parhaisiin lukeutuva koulutusohjelmamme lisää henkilöstön urakehitysmahdollisuuksia ja mahdollisuuksia laajentaa osaamista uusille alueille.

23


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me Teemme - we do

Me teemme -we do Sitoumuksemme ympäristöön

sitoumuksemme ympäristön suojelutyön edistämiseksi kohdistuvat seuraaviin osa-alueisiin: - Toimitusketju – Code of Conduct - Paikalliset tuotteet - Kalat ja äyriäiset - Laitteet ja tarvikkeet - Energia - Vesi - Biojäte - Muut jätteet

24


> Sitoumuksemme Ympäristöön

TOIMITUSKETJUN KESTÄVÄ HALLINTA: CODE OF CONDUCT Sitoudumme varmistaan globalin toimitusketjun kestävän kehityksen Code of Conductin noudattamisen kaikissa maissa, joissa toimimme vuoteen 2015 mennessä. Sodexo on merkittävä tuotteiden ja palveluiden ostaja. Otamme aina hankintoja tehdessämme huomioon eettiset, taloudelliset ja ympäristönäkökohdat. Teemme vastuullisia valintoja ostaessamme niin raaka-aineita, tarvikkeita kuin työvälineitäkin. Sodexo-konserni on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen ja sen myötä sitoutunut kunnioittamaan YK:n ihmisoikeuksien yleisjulistusta ja ILO:n julistusta työn perusoikeuksista. Sodexo myös tunnustaa ja kunnioittaa ILO:n kolmikantaista julistusta monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa koskevaa periaatejulistusta sekä OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeiden työllisyys- ja teollisuuslukua. Konsernimme eettiset toimittajaohjeet, Code of Conduct, ovat osa kaikkia sopimuksiamme. Toimittajamme hyväksyvät siinä määritellyt vaatimuksemme ja toimivat niiden mukaan. Code of Conduct sisältää ohjeistuksen koskien: PERUSOIKEUDET TYÖPAIKALLA 1. Yhdistymisvapaus 2. Pakkotyövoima 3. Lapsityövoima 4. Syrjimättömyys 5. Palkat ja etuudet 6. Työaika 7. Terveys ja turvallisuus 8. Kurinpito-/pakkotoimet LISÄSITOUMUKSET 9. Liiketoiminnan rehellisyys 10. Ympäristösuojelu 11. Sitoutuminen yhteiskuntaan 12. Epärehellinen kilpailu ja lahjonta 13. Viestintä Liitämme tuotteidemme ja toimintamme laatusitoumuksen, Code of Practicen kaikkiin yhteistyösopimuksiimme. Sitoumuksen tarkoitus on taata tuoteturvallisuus ja luoda mahdollisuudet yhteistyön kehittämiseen. Tarkkailemme sitoumuksen toteutumista auditoidessamme toimittajiemme toimintaa. Keräämme tietoja yhteistyökumppaniemme eettisen toiminnan periaatteista ja käytännön toimenpiteistä. Pidämme esillä Sodexon yhteiskuntavastuun tavoitteita ja haemme toimittajiemme kanssa ratkaisuja, joiden avulla meidän on yhdessä mahdollista saavuttaa sen tavoitteet. Vuonna 2012: - Kaikki toimittajamme allekirjoittivat sopimuksen liitteeksi Code of Conductin.

Paikalliset tuotteet Sitoudumme käyttämään paikallisia, sesonkien mukaisia ja kestävästi tuotettuja tuotteita kaikissa maissa, joissa toimimme vuoteen 2015 mennessä. Suomalaisia tuotteita voi hyvin pitää paikallisena ruokana, koska maamme on harvaan asuttu ja elintarvikkeiden tuotanto ja jalostus on jakautunut tuotantoryhmien mukaan eri puolille Suomea. Suuri osa Sodexon käyttämistä raaka-aineista on kotimaisia – suomalaista, paikallista ruokaa. Käytämme esimerkiksi suomalaisia vihanneksia aina, kun se satokaudet huomioiden on mahdollista. Liha- ja leipätuotteen suomalaisuusaste on korkea. Sodexon ensisijaiset hankintakriteerit ovat tuoteturvallisuus ja jäljitettävyys. Vuonna 2012: - Kotimaassa jalostettujen tuotteiden osuus oli n. 90 %. - Kotimaassa tuotetun sianlihan osuus oli 95 %. - Kotimaisten kasvisten osuus oli noin 40 %. Pohjoiset viljelyolosuhteet eivät mahdollista ympärivuotista raaka-aineen tuotantoa, joten tuonti ulkomailta oli välttämätöntä. - Lisäsimme kotimaisten kasvisten käyttöä sesonkien mukaisella ruokalistasuunnittelulla.

Kalat ja äyriäiset Sitoudumme tarjoamaan kestävästi tuotettua kalaa ja äyriäisiä kaikissa maissa, joissa toimimme vuoteen 2015 mennessä. Sodexo noudattaa Suomessa Suomen WWF:n kalaopasta. Kalavalikoimassamme on huomioitu kestävän kehityksen mukaisella tavalla tuotetun ja pyydetyn kalaan määrä. Olemme poistaneet valikoimastamme punaisella listalla olevat kalalajit. Keltaisella listalla olevien kalojen osalta seuraamme jatkuvasti, mitä kaloja on markkinoilla ja mitä niistä valikoimassamme voimme tarjota. Olemme käyneet keskusteluita teollisuuden kanssa tarpeistamme saada tuotevalikoimaamme suurtaloustuotteita kestävästi pyydetyistä ja tuotetuista kalatuotteista. Suurtaloudessa kalaraaka-aineiden tulee olla perattua ja fileen koosta riippuen myös valmiiksi paloiteltua ja sitä on oltava riittävä volyymi. Kalatuotteidemme valikoimaan vaikuttaa myös ruokakulttuuri. Suomalaiset suosivat lohta. Sekä lohi että kirjolohi ovat WWF:n keltaisella listalla. Kannamme huolta myös asiakkaidemme ravitsemuksesta. Kala on tärkeä D-vitamiinin lähde, joten valikoimissamme olevien tuotteiden tulee olla sellaisia, että asiakkaat valitsevat kala-aterian riittävän usein. Vuonna 2012: - Suomen WWF:n kalaoppaan keltaisen listan kalojen osuus ostoissamme oli 69 %. - Suomen WWF:n kalaoppaan vihreän listan kalojen osuus ostoissamme oli 31 %. - Sertifioidun kalan osuus ostoistamme oli 2 %.

25


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me Teemme - we do

Laitteet ja tarvikkeet Sitoudumme edistämään ympäristöystävällisten laitteiden ja kestävästi tuotettujen tarvikkeiden käyttöä kaikissa maissa, joissa toimimme vuoteen 2020 mennessä. Huomioimme ympäristönäkökohdat kaikissa hankinnoissamme ja neuvoimme myös asiakkaitamme ympäristöystävällisten laitteiden hankinnassa. Puhdistusainevalikoimamme on suunniteltu mahdollisimman pieneksi ja suosimme tiivisteitä. Käytimme ympäristömerkittyjä kemikaaleja niin laajasti kuin se oli mahdollista. Kemikaalien käyttö minimoitiin käyttämällä oikeita siivousmenetelmiä sekä annostelemalla kemikaalit oikein. Kone- ja laitehankinnoissa suosimme vähän energiaa ja vettä kuluttavia laitteita. Kerta- ja lyhyttuotteissa eli kattaustarvikkeissa ja hygieniatarvikkeissa suosimme tuotteita, jotka on valmistettu uusiomateriaaleista, FSC-sertifioiduista tai ympäristömerkityistä materiaaleista. Vuonna 2012: - Tiivistemuodossa olevien pesuaineidemme osuus oli 92 %. - Ympäristömerkittyjen tai sen kaltaisten puhdistuskemikaalien osuus oli 94 %. - Käyttämästämme toimistopaperista 95 % oli kestävästi tuotettua.

Energia Sitoudumme pienentämään hiilijalanjälkeämme kaikissa maissa, joissa toimimme vuoteen 2020 mennessä. Sodexo kantaa vastuunsa ympäristön kuormituksesta ja sen pienentämisestä. Kehitimme ympäristöasioita yhdessä asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Tavoitteemme on tuottaa palveluja energiaa säästäen. Vähensimme energian kulutusta monin tavoin jokapäiväisessä työssä. Koulutimme henkilökuntaamme noudattamaan ympäristöä säästäviä työtapoja eri työvaiheissa kuten esimerkiksi raaka-aineiden ja tuotteiden varastoinnissa, ruoanvalmistuksessa, tarjoilussa, astianpesussa ja siivouksessa. Ympäristö- ja laatujärjestelmämme vastaa ISO 14001- ja ISO 9001 -standardien vaatimuksia. Nämä sertifikaatit kattavat kaikki yrityksemme toiminnot. Seurasimme systemaattisesti tavaroiden toimituskertoja ja kuormien kokoja. Keskitimme ostomme vain muutamille jakeli-

26

joille, jotta kuhunkin toimipisteeseen voitiin toimittaa mahdollisimman suuri kuorma kerralla, ja näin ympäristö kuormittui mahdollisimman vähän. Vähennämme jakelijoiden lukumäärä suunnitelmallisesti myös jatkossa. Ympäristöasioihin liittyvät vaatimukset määritellään jokaisen sopimusasiakkaan kanssa. Teemme yhteistyötä osana asiakkaan omaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuohjelmaa. Toimimme useimmiten yritys- tai yhteisöasiakkaidemme omistamissa tiloissa, mikä asettaa ympäristötyöllemme reunaehdot. Kannustimme tuotantotilojen laitteet omistavaa asiakasta uusimaan vanhoja laitteita energiaa säästäviin laitteisiin. Ympäristötoimenpiteet ovat merkittävä osa toimipaikkojemme toiminnan suunnittelua. Jokainen toimipaikkamme kirjasi omat ympäristönsuojeluun liittyvät toimenpiteet omaan toimintasuunnitelmaansa. Toimenpiteet on sovittu yhdessä tiimin kanssa ja jokainen tiimin jäsen on sitoutunut toimimaan niiden mukaisesti. Vuonna 2012: - Marraskuussa 2011 valmistuneet ympäristöagentit aloittivat työnsä edistäen ja neuvoen ympäristöasioissa kollegoita ja asiakkaita. - Kannustimme asiakkaitamme hankkimaan keittiöön oman energiamittarin, jotta saatoimme seurata toimenpiteidemme tehokkuutta. Vuonna 2012 Sodexon toimipaikoista noin 8 %:ssa on energiamittari. - Kannustimme asiakkaitamme hankkimaan uusia laitteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa kuin vanhat: energiansäästö voi olla n. 40 % ja henkilökunnan energiatehokkaaseen toimintaan tähtäävän koulutuksen jälkeen energiansäästö voi olla noin 45 %.

Vesi Sitoudumme pienentämään vesijalanjälkeämme kaikissa maissa, joissa toimimme vuoteen 2020 mennessä. Sodexo kantaa vastuunsa ympäristön kuormituksesta ja sen pienentämisestä. Koulutimme henkilökuntaamme noudattamaan vettä säästäviä työtapoja eri työvaiheissa kuten ruoanvalmistuksessa, astianpesussa ja siivouksessa. Kehitimme ympäristöasioita yhdessä asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Tavoitteemme on tuottaa palveluja vettä säästäen. Ympäristömyönteisyys oli trendi erityisesti siivouksessa. Esimerkiksi vedetön siivous mikrokuitupyyhkeiden ja -moppien avulla sekä uudet valmista käyttöliuosta tekevät annostelijat auttoivat kohti ympäristöystävällistä siivousta.


> Sitoumuksemme Ympäristöön

Toimimme useimmiten yritys- tai yhteisöasiakkaidemme omistamissa tiloissa, mikä asettaa ympäristötyöllemme reunaehdot. Kannustimme tuotantotilojen laitteet omistavaa asia­ kasta uusimaan vanhoja laitteita vettä säästäviin laitteisiin. Vuonna 2012: - Toimipaikkamme suunnittelivat toimintasuunnitelmaansa tiimikohtaiset vedensäästötoimenpiteet. - Siivouspalveluissa vähensimme ympäristökuormitusta käyttämällä vedetöntä siivousmenetelmää. Emme kuljettaneet vettä siivousvaunuissa ja puhdistusaineiden kulutus oli pientä. - Kannustimme asiakkaitamme hankkimaan keittiöön oman vesimittarin, jotta saatoimme seurata toimenpiteidemme tehokkuutta. Sodexon toimipaikoista vuonna 2012 oli vesimittari noin 3 %:ssa. - Kannustimme asiakkaitamme hankkimaan uusia laitteita. Uudet laitteet kuluttavat vähemmän vettä.

Biojäte Sitoudumme vähentämään orgaanisen jätteen määrää kaikissa maissa, joissa toimimme vuoteen 2015 mennessä. Tuemme biojätteen kierrätystä. Tavoitteemme on kehittää liiketoimintaa taloudellisesti, turvallisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti yhä kestävämpään suuntaan. Suunnittelemme palveluntuotantomme siten, että ehkäisemme jätteen syntymistä. Toimimme niin, että syntyvän jätteen määrä pienenee ja kierrätys lisääntyy. Lisäämme oman henkilökuntamme lajitteluosaamista koulutuksilla. Otamme toiminnassamme huomioon lainsäädännön vaatimukset. Pidimme yllä ruokailijoiden tietoisuutta ympäristönäkökohdista toteuttamalla erilaisia kampanjoita. Erityisiä onnistumisia saavutimme kampanjoista, joiden tuloksena asiakkaiden tuottaman biojätteen määrä pienentyi tai asiakasyrityksemme osti henkilöstönsä käyttöön posliinimukit kertakäyttöisten kahvimukien sijaan. Oikea jätteiden lajittelu on tärkeä osa yhteiskuntavastuutamme, kuten myös tuotannosta syntyvän biojätteen määrän pienentäminen. Nämä asiat ovat osa toimipaikkojemme toiminnan suunnittelua. Jokainen toimipaikka on kirjannut omat ympäristön suojeluun liittyvät toimenpiteet omaan toimintasuunnitelmaansa. Toimenpiteet biojätteen määrän vähentämiseksi sekä oikean lajittelun varmistamiseksi on yhdessä tiimin kanssa sovittu ja jokainen tiimin jäsen on sitoutunut toimimaan niiden mukaisesti.

Vuonna 2012: - Otimme käyttöön esikäsitellyt kasvikset (pestyt ja pilkotut), jolla pienensimme raaka-ainehävikkiä ja biojätteen määrää. - Osallistuimme kansainväliseen ”Jätteetön päivä” – tempaukseen, jolla kannustimme henkilöstöämme ja asiakkaitamme huomioimaan asioita, joilla voidaan vähentää jätteiden syntymistä. Kannustimme ruokailevia asiakkaita ottamaan ruokaa vain sen verran, kuin he jaksavat syödä. - Kannustimme sopimusasiakkaitamme varmistamaan, että kiinteistössä on mahdollisuus lajitella biojäte.

Muut Jätteet Sitoudumme vähentämään jätteen määrää kaikissa maissa, joissa toimimme vuoteen 2015 mennessä. Tuemme aloitteita jätteiden kierrättämiseksi. Kaiken jätteen lajittelussa tavoitteenamme on kunnan jätteidenkäsittelyjärjestelmän mukainen lajittelu ja mahdollisimman suuren osan saattaminen hyötykäyttöön, jotta kaatopaikalle päätyvän jätteen osuus on mahdollisimman pieni. Kehitimme ympäristöasioita yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Kannustimme kiinteistöjen omistajia ja asiakasyrityksiämme lisäämään mahdollisuuksien mukaisesti lajitteluastioita eri jätejakeille. Sisäisissä ohjeistuksissamme on tarkat ohjeet, miten eri jätejakeet lajitellaan ja näin ollen velvoite koskee jokaista työntekijäämme. Toimimme sen mukaisesti miten eri kuntien alueilla jätejakeiden lajittelu ja keräily on järjestetty. Tarvittaessa olemme aktiivisia myös kiinteistön suuntaan, sillä koemme velvollisuudeksemme pienentää kaatopaikkajätteen määrää - useassa kiinteistössä ei vielä ole kaikille jätejakeille keräysmahdollisuutta. Vuonna 2012: - Kannustimme asiakkaita ostamaan Keep Cup -mukeja, jotta kertakäyttöisten mukien määrä pienentyisi. - Ostotoimintamme vähensi ympäristökuormitusta tekemällä laadukkaita tuote- ja pakkausvalintoja, joissa pakkausmateriaalien määrä on minimoitu. - Huolehdimme pakkaamiemme tuotteiden pakkausmateriaalien hyötykäytöstä PYR:n (Pakkausalan Ympäristörekisteri Oy) kautta osallistuen hyötykäytön kustannuksiin. - Kannustimme asiakkaitamme varmistamaan, että kaikki hyötykäytettävät jätejakeet voidaan lajitella. Kaatopaikkajäte on kallein jätejae, joten lajittelun avulla on mahdollista säästää kustannuksia. 27


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me Teemme - we do

Sodexo-konserni toteuttaa kerran vuodessa maailmanlaajuisen tutkimuksen, jossa selvitetään toimipaikkojen ympäristötietoisuuden tasoa. Vuonna 2012 kyseinen tutkimus tehtiin touko-kesäkuussa. Suomessa tutkimukseen osallistui 94 % toimipaikoista. Maailmanlaajuinen osallistumisaste oli 68 %.

Sodexo Suomen tulokset työntekijöiden tietoisuuden ovat hyvällä tasolla. Jätteiden käsittelyn osalta lajitteluun sitoutuminen näkyy palvelun ympäristöystävällisyysluokittelussa. Kehitettävää toiminnassamme ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa on esimerkiksi varmistamisessa, että kaikki syntyvät jätejakeet voidaan lajitella ja ne saadaan hyötykäyt1. Olen tietoinen, että omalla käyttäytymiselläni voin ehkäis töön sekä energian ja veden mittaamisen mahdollistamisessa toimipaikoissamme. tä ympäristövaikutuksia 2. Toimin aktiivisesti monin tavoin ehkäistäkseni ympäristövaikutuksia 3. Palvelun ympäristöystävällisyyden kehittäminen yhteis työssä sopimusasiakkaan kanssa 4. Tuotettujen ympäristövaikutusten mittaaminen Tutkimuksen kysymykset kohdistuvat toimenpiteisiin, jotka koskevat energian ja veden käyttöä, biojätteen sekä muiden jätteiden käsittelyä ja hyötykäyttöä. Kysymyksiin annettujen vastausten perusteella toimipaikat luokitellaan neljään ryhmään ympäristötyön kehitysasteen perusteella:

Energia

SUomi %

2010

2011

2012

2012

Olen tietoinen

53,55

81,66

87,18

74,18

Toimin aktiivisesti

-

24,89

39,74

33,49

Palvelun ympäristöystävällisyys

35,16

28,38

40,60

44,08

Mittaaminen

18,06

18,34

21,79

24,41

vesi

SUomi %

kaikki maat %

2010

2011

2012

2012

Olen tietoinen

84,19

86,46

88,03

74,20

Toimin aktiivisesti

-

55,46

65,38

58,37

Palvelun ympäristöystävällisyys

21,94

8,73

12,82

27,34

Mittaaminen

12,26

15,28

18,80

23,14

biojäte

SUomi %

kaikki maat %

2010

2011

2012

2012

Olen tietoinen

57,43

91,21

94,52

71,72

Toimin aktiivisesti

-

27,47

33,33

22,94

Palvelun ympäristöystävällisyys

42,91

97,80

98,63

87,77

Mittaaminen

52,03

85,16

82,19

36,10

muut jätteet

28

kaikki maat %

SUomi %

kaikki maat %

2010

2011

2012

2012

Olen tietoinen

53,55

43,67

42,31

30,12

Toimin aktiivisesti

-

45,41

52,56

37,83

Palvelun ympäristöystävällisyys

59,03

73,80

86,75

67,15

Mittaaminen

29,68

60,70

48,29

33,50


> Sitoumuksemme Ympäristöön

29


Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu > me toimimme - we engage

Me toimimme -we engage

Vastuullisena toimijana huolehdimme siitä, että yhteistyö tavaran- ja palveluiden toimittajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tukee Better Tomorrow Plan -ohjelmaamme. Kuuntelimme sidosryhmiämme ja teimme yhteistyötä heidän kanssaan. Vaikutimme vastuullisiin toimintatapoihin kaikessa yhteistyössä.

30


Sodexo ja Vaasan auttoivat yhdessä lapsipo­tilaita. Yksi pieni sentti on suuri silloin, kun se kilahtaa hyvään tarkoitukseen päivittäin, läpi vuoden. Sentti tekee hyvää -kampanjan avulla olimme mukana tukemassa Lastenklinikoiden Kum­­mien toimintaa kokonaisen vuoden ajan. Sodexo valitsi HK Ruokatalon porsaanlihan päätoimittajakseen. HK Ruokatalo minimoi ympäristökuormituksen koko toimitusketjussaan ISO 14001 -standardin mukaisesti ja osallistuu aktiivisesti tutkimushankkeisiin, joissa hiilijalanjälkeen vaikuttavia asioita. Raaka-aine tuotantopaikkakunnille saapuu kohtuullisten kuljetusmatkojen päästä. Eläinlääkärit valvovat käynneillään tiloja, tuotantoa ja eläinten oloja. Suomessa voidaan olla ylpeitä puhtaista rehuista ja tiloista, terveistä sioista, hormonittomuudesta sekä lääkejäämien vähäisyydestä. Leaf ja Sodexo yhteistyössä suun terveyden edistämisessä. Ksylitolituotteet sopivat mainiosti henkilöstöravintoihin lisäämään asiakkaiden hyvinvointia. Leafin kaikilla tehtailla on ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Leaf-konsernin tuotannon kaikkein tärkein mittari on työtapaturmien ja ”läheltä piti” -tilanteiden seuranta ja analysointi. Suomalaista ksylitolviikkoa on vietetty jo vuodesta 2003. Teemaviikon tavoite on kertoa suun itsehoidon tärkeydestä.

Yhdessä Unilever Food Solutionsin kanssa Sodexo vaikutti positiivisesti ruoan tuottamiseen ympäristön ehdoilla. Unilever Food Solutions ja Sodexo toimivat maailmanlaajuisesti useiden tahojen kanssa paremman huomisen rakentamiseksi. Unilever on kehittänyt energian ja veden kulutuksen pienentämistä tuotantolaitoksissa ja tehnyt konkreettisia toimenpiteitä niiden tuotteiden raaka-aineiden alkutuotannon kestävyyden osalta, joita Sodexo käyttää valikoimatuotteinaan. Vuonna 2012: - Sentti tekee hyvää -kampanjassa Vaasan lahjoitti Lastenklinikoiden Kummeille 1 sentin jokaisesta 1.5.2012–30.4.2013 Sodexon ravintoloista ostetusta Vaasan Kotoisesta Korvapuustista ja Mustikkatassu-munkista. - Sodexon käyttämästä sianlihasta yli 95 % oli kotimaista alkuperää. - Olimme mukana Ksylitol-viikolla muistuttamassa hampaiden itsehoidon tärkeydestä. - Unileverin Rainforest Alliancen teepussit olivat Sodexon valikoimatuotteita. Tuotteet ovat sertifioitu Sustainable Agriculture Networkin laatimien standardien mukaista.

31


Sodexo Oy Atomitie 5, 00370 Helsinki p. 010 540 7000 www.sodexo.fi neuvo@sodexo.fi etunimi.sukunimi@sodexo.com

Sodexo – Yhteiskuntavastuuraportti 2012  
Sodexo – Yhteiskuntavastuuraportti 2012  

Sodexo – Yhteiskuntavastuuraportti 2012