Issuu on Google+

Här byggs det nytt Huvudstadsregionens mest eftertraktade lokaler


Affärslokaler med framtidsperspektiv Intelligenta lokaler som svarar mot affärsverksamhetens och personalens behov ökar företagets produktivitet och välbefinnande – de utgör en framgångsfaktor som förbättrar företagets image och är således avgörande för företagets framtid. Nya arbetssätt, teknologisk utveckling och snabba konjunkturförändringar ökar konkurrensen mellan företagen. Ett sätt att svara på detta är nya arbetsmiljölösningar. Då man väljer affärslokaler är det alltså också fråga om att göra ändringar i verksamheten, att effektivera arbetet och ofta också att bygga upp en ny företagskultur. Skanska är en stark samarbetspartner i denna mångsidiga process; dra nytta av vår internationella kunskap och erfarenhet om lokaliteter till förmån för ditt företag och din personal.

Från Skanska får du information om nyaste forskningsrön och verktyg för planeringen av företagets lokaler. Skanska genomförde en Leesman Index-undersökning av sina egna lokaler på våren 2016. Skanskas kunder har på ett exemplariskt sätt utnyttjat byggtiden för genomförandet av ändringsprocesser i sin verksamhet. Du får nyttiga uppgifter och tips om hur du utnyttjar övergången till nya lokaler för att utveckla organisationen och för att skapa en ny arbetskultur. Skanska hjälper dig att inse de nya möjligheterna i er organisation och ger exempel på framgångsrika koncept från andra företag.

Aviabulevarden I & II

Lintulahti Corner

Invid Ringbanan, bredvid flygplatsen

I den kreativa stadsdelen, i Sörnäs


Tillsammans med Skanska bygger du nya möjligheter. Skanskas team hjälper dig att planera lokaler som stöder ditt företags affärsverksamhet. Vi sätter oss in i ditt företags affärsverksamhet och dess specialbehov och hjälper dig att öka företagets konkurrenskraft; genom att välja rätt läge och den optimala arbetsmiljön för din personal. Tillsammans kartlägger vi ditt företags framgångsfaktorer; vilket läge och hurdana lokaler behöver företaget, vad lönar det sig att investera i – vilka utrymmen det är förnuftigt att dela med andra? Hurdant arbete kommer man att utföra på kontoret och vad behövs lokalerna mest till? Vilken roll har distansarbete i ert företag och hur kommer arbetet att förändras i framtiden? Skanska kan ge dig starka erfarenhetsbaserade synpunkter på dessa frågor, nya verktyg och kundreferenser som du kan utnyttja i planeringen av verksamheten i ditt företag.

Ta kontakt – vi finns bara ett telefonsamtal bort. Eero Ojala

Michael Ekström

tel. 040 560 1243 eero.ojala@skanska.fi

tel. 040 680 4500 michael.ekstrom@skanska.fi

Niittymaa

Manskun rasti

Varvsstranden

Längs Västmetron

I korsningen mellan Mannerheimvägen och Skogsbackavägen

I innerstaden, i Sandvik


Aviabulevarden II Stationeringsorten för sakkunniga. Aviapolis i Vanda har snabbt blivit ett av de mest eftertraktade områdena för affärslokaler. Och inte att undra på; de moderna och representativa lokalerna vid Aviabuldevarden alldeles intill den internationella flygplatsen, Ringbanan och huvudstadsregionens huvudleder skapar utmärkta framgångsmöjligheter för företagen. Invid den framgångsrika Aviabulevarden I uppförs nu ett andra kontorshus på Premium-nivå, Aviabulevarden II. En unik miljö för tillväxt och internationalisering Aviapolisområdet utvecklas nu snabbt till ett service-, boende- och arbetscentrum som attraherar dynamiska framgångarföretag inom sina branscher. Helsingfors-Vanda flygplats, som ligger bara några minuter bort, och de många hotellen i närheten ger goda möjligheter att skapa internationella nätverk. Med Ringbanan kan man ta sig direkt till Aviabulevardens moderna och mångsidiga kontorslokaler utan långa köer. Det går upp till 600 buss- och tågturer per dag. Det finns även ett stort antal parkeringsplatser för bilister och utmärkta förbindelser längs huvudleden till hela huvud-

Ta kontakt med Michael: 040 680 4500, michael.ekstrom@skanska.fi www.aviabulevardi.fi

stadsområdet och till de övriga delarna av landet. Den aktiva och livfulla miljön bidrar till att öka trivseln i området och förutom affärslokaler byggs det även bostäder och ett mångsidigt serviceutbud.

Aviabulevarden II kan nu reserveras – ekoeffektiva och smidiga lokaler på företagets villkor Det nya kontorshuset Aviabulevarden II, som fyller LEED-miljöklassificeringen, erbjuder stora och ljusa kontorslokaler som kan skräddarsys enligt ert företags behov. I den sex våningar höga byggnaden har företagens olika behov beaktats i form av unika och flexibla planlösningar;

lokalerna kan anpassas till olika stora och mångsidiga arbetsmiljöer när kundernas behov av utrymmen förändras. Det finns olika kontorslokaler från 150 m2 och på gatuplan finns stiliga showroom. Tack vare modern husteknik och lokalitetsplanering har Aviabulevarden II ett idealt inomhusklimat och energieffektivitet i toppklass. Ett utmärkt inomhusklimat, stora mängder naturligt ljus och en akustik som förbättrar arbetets effektivitet minskar sjukfrånvaro och ökar trivseln. Aviabuldevarden II är planerad på människornas villkor för att stöda moderna arbetssätt och förbättra ert företags konkurrenskraft.


Solteq ställer öppenhet och tillgänglighet i fokus. Solteq Oyj har nu koncentrerat sin verksamhet i huvudstadsregionen till Aviabulevarden. Företaget tillhandahåller lösningar för styrning av flerkanalshandel samt för digital försäljning och marknadsföring. ”Det nya och flexibla aktivitetsbaserade kontoret erbjuder oss ett nytt sätt att arbeta och förbättrar effektiviteten både då det gäller hur vi använder lokalerna och vår verksamhet”, säger verkställande direktör Repe Harmanen. ”Läget i väg- och bantrafikens knutpunkt och nära intill flygplatsen är definitivt en fördel både med tanke på vår riksomfattande och internationella verksamhet.”

”Det moderna aktivitetsbaserade kontoret förbättrar informationsutbytet och ökar transparensen”, säger Solteqs personaldirektör Mari Kuha. ”I planeringen av lokalerna framhävde vi tanken om en mötesplats. Det finns mycket öppet utrymme, och arbetsstationerna har inte namngetts. Eftersom distansarbetet har ökat i betydlig grad och vi gör många kundbesök och arbetsresor har vi reserverat arbetsstationer i det öppna utrymmet för endast cirka hälften av det totala antalet anställda. De nya lokalerna ökar också samhörigheten bland vår personal på ett nytt sätt; anställda som kommer från andra orter hittar här naturligt sin egen plats och känner sig välkomna. Växelverkan ökar och företagskulturen blir mer intensiv. Personalen har enbart gett positiv respons på öppenheten, trivsamheten och arbetsergonomin.”

”Kontorslokalerna har stor inverkan på företagets image. Jag tror också att de nya lokalerna kommer att underlätta rekryteringen av nya arbetstagare”, säger Mari Kuha.

Aviabulevarden II, Aviapolis, Vanda Miljöklassificering enligt LEED

I omedelbar närhet av Ringbanans station

Mångsidiga konferens- och kontorstjänster

7 400 m2 moderna, flexibla lokaler

Rejält med parkeringsplatser

Fullständiga hotelltjänster intill

Med tåg till Helsingfors centrum på mindre än en halv timme

Några minuter till flygfältet

Färdigställs våren 2018


Aviabulevarden I öppnar dörrarna till framtiden Aviabulevarden I uppfyller alla förväntningar på högklassiga lokaler och utmärkt service. Byggnaden, som badar i ljus, är både imponerande och modern och samtidigt trivsam och inbjudande. Företagen som flyttat in i Aviabulevardens I utnyttjar på ett unikt och intelligent sätt husets möjligheter till aktivitetsbaserade kontor. Med hjälp av nya lokalitetslösningar kan man ta i bruk nya, effektivare handlingsmodeller, öka personalens påverkningsmöjligheter och arbetsmotivation. Aviabulevarden I är en verklig vägvisare då det gäller kontorslokaler för internationella och tillväxtsökande företag. Vid öppningsceremonin var tilltron till framtiden och framgångsmöjligheterna påtaglig. Öppningen av Aviabulevarden I firades i glad stämning i april 2016.

Tjänsterna omfattar allt från representationsevenemang till distansförhandlingar, passerkontroll, mötestjänster och återvinning.

Aviabulevarden är inget tråkigt kontorshus, utan tvärtom erbjuder den företagen mångsidiga och smidiga lokaler att arbeta i.

I Aviabulevarden ser man med tillförsikt på framtiden. Här finns rum och möjligheter att bilda nätverk och att växelverka.


Trimico valde välfungerande lokaler för kreativt informationsarbete. Trimico Oy, som erbjuder programtjänster för hanteringen av transporter och rörligt arbete, minskade antalet kvadratmeter och ökade effektiviteten och funktionaliteten. ”Våra nya lokaler i kontorshuset Aviabulevarden I gör det möjligt att smidigt bilda projektbaserade team som kan arbeta i samma rum”, säger verkställande direktör Jarmo Laitinen. Detta främjar informationsutbytet som är väsentligt vid informationsarbete och därigenom även effektiviteten och produktiviteten. I planeringen av lokalerna har de anställdas önskemål beaktats. Varje team eller personalgrupp inom Trimico har haft med en representant i planeringen av de nya kontorsprojektet. ”För programplanerare med ett kreativt arbete är lönen inte den enda eller ens den viktigaste motivationsfaktorn, utan utöver ett intressant arbete inverkar även en god och inspirerande arbetsgemenskap och arbetsmiljö på valet av arbetsplats”, säger Jarmo Laitinen.


Lintulahti Corner Lokaler för komplett service på gränsen till stadskärnan. Den havsnära och urbana Sörnässtranden har snabbt blivit ett av de mest eftertraktade områdena för affärslokaler. Här på den färdigbyggda stadsmiljöns sista lediga tomt reser sig Skanskas kontorsbyggnad med komplett service, Lintulahti Corner. Det nyaste företagshuset på det eftertraktade området kan reserveras nu! Moderna lokaler med havsutsikt Det åtta våningar höga företagshuset erbjuder totalt cirka 11 500 m2 mångsidigt formbara lokaler på en framträdande plats i en traditionsrik miljö.

Inspirerande miljö och snabba trafikförbindelser Den livliga stadsmiljön, närheten till havet och den mångsidiga karaktären och servicen i området är en inspiration i arbetet och skapar trivsel. Området med arbetsplatser och bostäder i Fiskehamnen utvecklas snabbt och gör Sörnäsområdet ännu mer attraktivt.

Från Lintulahti Corner tar man sig på några minuter både till stadens centrum och till huvudlederna. Spårvagns- och busshållplatserna finns precis runt hörnet och till metron går man på mindre än tio minuter. Med bil kan man ta sig direkt till Österleden och Lahtisleden och lika smidigt till Ringvägarna. Lintulahti Corner är en bekymmersfri och trygg lösning för ditt företag. Du kan välja lämpliga tjänster till ditt företag och själv fokusera på din kärnverksamhet.

Ta kontakt med Michael: 040 680 4500, michael.ekstrom@skanska.fi www.skanska.fi/lintulahticorner

Lintulahti Corner, Ekogatan 6, Helsingfors Miljöklassificering enligt LEED

Byggnaden har en egen lunchrestaurang

Hållplatser för kollektivtrafik på nära avstånd

Cirka 130 bilplatser

I närområdet finns talrika kaféer, affärer och lunchställen

Ligger vid huvudleden

Vid stranden Byggandet påbörjas enligt kundens behov


Manskun Rasti Manskun Rasti växer till sin fulla potential när de följande två kontorsbyggnaderna blir en del av stadens siluett: Talisman och Lilly. Manskun Rastis alla fyra byggnader fyller kraven för miljöklassificering enligt LEED. I Manskun Rasti har du nått fram

Synligt och funktionellt

Manskun Rasti ligger i hörnet av Skogsbackavägen och Mannerheimvägen och består av fyra moderna kontorsbyggnader. I det först färdigställda huset finns Skanska Finlands huvudkontor. Därefter färdigställdes hörnhuset Neptun på paradplatsen. Enligt planerna kommer uppförandet av den tredje och fjärde byggnaden, Talisman och Lilly, att påbörjas år 2016. Planen är att helheten Manskun Rasti ska stå klar år 2018.

Toppläge vid stadens huvudled, kompromisslös byggnadskvalitet och energieffektiva, moderna arbetslokaler gör Manskun Rastis kontor till stadens mest eftertraktade arbetslokaler. Lokalerna byggs med möjlighet till anpassning och utrustas med modern teknologi som stöder arbetet. Byggnadernas energieffektivitet och inomhusluft kommer att vara i toppklass. Manskun Rasti erbjuder trivsamma och synliga lokaler med god service.

Ta kontakt med Eero: 040 560 1243, eero.ojala@skanska.fi www.skanska.fi/manskunrasti

Manskun Rasti, Mannerheimvägen 115–117, Helsingfors Miljöklassificering enligt LEED

Över 500 parkeringsplatser under byggnaderna

12 km till flygplatsen

Utmärkelser:

Laddningsstationer för elbilar

Över 1 000 bussturer per dag

5,7 km till centrum med cykel

Bra personal- och beställningsrestauranger

5 minuter till Böle järnvägsstation 15 minuter till centrum med spårvagn

Byggandet påbörjas enligt kundens behov

Årets arbetsplats 2011 Årets byggnadsprojekt inom byggnadsinformationsmodellering 2011 Internationellt byggnadsprojekt inom byggnadsinformationsmodellering 2011


Niittymaa Flytta huvudkontoret till en innovationsmiljö. Allt flera framgångsrika företag har redan flyttat i riktning mot Västerleden. Många ledande företag inom sitt område har etablerat sig i Kägeludden, Ängskulla och Mattby och när Västmetron blir klar kommer områdets dragningskraft att växa ytterligare. 300 meter från den blivande metrostationen reser sig cirka 19 000 m2 nya, innovativa och ekoeffektiva lokaler med arbetsplatser för upp till 1 000 personer.

Ett gott läge för tillväxtföretag och huvudkontor Niittymaa förenar Otnäs campus och Kägeluddens affärsliv till en helgjuten innovationsmiljö som bildar Nordens största högteknologikluster. Området erbjuder en unik blandning av utbildning, forskning och affärsverksamhet. Här har ditt företag nytta av den

snabbväxande innovationsmiljöns möjligheter till nätverkande och utmärkta förbindelser till alla områden i huvudstadsregionen.

Ta kontakt i god tid, så kan du planera ditt företags lokaler Det finns planer på två kontorsbyggnader där det är möjligt att bygga en gångbro mellan byggnaderna. Dessutom byggs en parkeringshall för mer än 500 bilar. Planerna kan skräddarsys enligt ditt företags behov, om du tar kontakt i tid.

Fråga mer om vilka möjligheter Niittymaa erbjuder nu! Ta kontakt med Eero: 040 560 1243, eero.ojala@skanska.fi www.skanska.fi/niittymaa

Niittymaa, Esbo Miljöklassificering enligt LEED

Mångsidiga konferens- och kontorstjänster

300 m till Ängskulla metrostation

Över 500 parkeringsplatser

Snabba metro- och landsvägsförbindelser till huvudstadsregionen

Nära till köpcentrens service i Hagalund och Mattby

Byggandet påbörjas enligt kundens behov


Varvsstranden Lokaler i stadens nya vardagsrum. Den historiska Varvsstranden i Sandviken breder ut sig till en del av stadskärnan och får ett helt nytt liv. Där reser sig en livlig mötesplats för stadsborna där kultur, boende, arbete och fritid förenas. En ny arbetskultur Varvsstrandens inspirerande arkitektur, havet och stadskärnans puls skapar ramar för en helt ny arbetskultur. Nya byggnader med sadeltak och tegelfasad smälter naturligt in bland varvets gamla byggnader samt i Rödbergen. Strandboulevarden på pirområdet med kaféer, restauranger och gästhamnar pulserar av liv dygnet runt.

Moderna affärslokaler med stadskärnans service En livlig stadsmiljö och färdigbyggd infrastruktur innebär tillgång till alla tjänster och snabba kollektiv-

trafikförbindelser. Precis intill finns bl.a. Sandvikshallen samt Bulevardens och Rödbergens butiker, restauranger och affärer. De nya företagshusen som smälter in i den traditionsrika omgivningen ger modern inramning, ljus, rymd och mycket miljöeffektiva lokaler för företag. De högklassiga lokalerna som reser sig på den uppskattade platsen byggs enligt LEED-miljöklassificering. Utgångspunkten är att kraven på en modern arbetsmiljö uppfylls: anpassningsbara, flexibla och innovativa lösningar som stöder sakkunnigarbete.

Fråga mer om vilka möjligheter Varvsstranden erbjuder nu! Ta kontakt med Eero: 040 560 1243, eero.ojala@skanska.fi

Varvsstranden, Helsingfors Miljöklassificering enligt LEED

Hållplatser för kollektivtrafik på nära avstånd

Sandvikshallen och mångsidiga tjänster i närheten

Vid Sandvikens strand

Byggandet påbörjas enligt kundens behov


Ta kontakt: Eero Ojala 040 560 1243 Michael Ekström 040 680 4500 www.skanska.fi/uudet-tilat

Huvudstadsregionens mest eftertraktade affärslokaler ligger invid metron och Ringbanan. Ringbanan Helsingfors-Vanda flygplats

Aviabulevarden Ring II I

ed

en

Tavasteh u s

sb Tu

yl

II I Ring

en led

Ring I

Ring I

en isled L a ht

Manskun Rasti gen Skogsbackavä

Niittymaa

Lintulahti Corner Varvsstranden

Tunnelbana Ringbanan


Skanska yleisesite 2016 ruotsi