Page 1

Täällä syntyy uutta Pääkaupunkiseudun tavoitelluimmat toimitilat


Toimitilat yrityksesi tulevaisuuteen Liiketoiminnan ja henkilöstön tarpeita vastaava, älykäs toimitila lisää yrityksesi tuotta­ vuutta ja työhyvinvointia – se on menestystekijä ja yrityskuvan rakentaja, joka vaikut­ taa yrityksen tulevaisuuteen ratkaisevalla tavalla. Uudet työnteon tavat, teknologian kehitys ja nopeasti muuttuvat suhdanteet asettavat yritykset yhä tiukempaan kilpailu­ tilanteeseen, johon voidaan vastata muun muassa työympäristön uusilla ratkaisuilla. Toimitilaratkaisussa kyse on siis myös toiminnan muutoksesta, työn tehostamisesta ja usein myös uudenlaisen yrityskulttuurin rakentamisesta. Tähän monipuoliseen prosessiin saat Skanskasta vahvan kumppanin; hyödynnä kansainvälistä toimitila­ osaamistamme ja kokemustamme yrityksesi ja henkilöstösi eduksi.

Saat Skanskalta uusinta tutkimustietoa ja työkaluja yrityksesi toimitilojen suunnitteluun. Skanska toteutti omassa toimipisteessään Leesman Index -tutkimuksen keväällä 2016. Skanskan asiakkaat ovat käyttäneet rakennusajan esimerkillisesti hyväkseen toimintansa muutosprosessin läpiviemiseen. Saat hyödyllistä tietoa ja vinkkejä, miten hyödynnät uusiin tiloihin siirtymisen organisaatiosi kehittämiseen ja uuden työkulttuurin luomiseen. Skanska auttaa sinua oivaltamaan uusia mahdollisuuksia organisaatiossanne ja avaa näkymän muiden yritysten menestyviin konsepteihin.

Aviabulevardi I & II

Lintulahti Corner

Kehäradan varrella, lentokentän vieressä

Luovassa kaupunginosassa, Sörnäisissä


Skanska rakentaa kanssasi uusia mahdollisuuksia. Skanskan toimitilatiimi toimii yrityksesi liiketoiminnan tukena toimitilasuunnittelussa. Perehdymme yrityksesi liiketoimintaan ja erikoistarpeisiin ja autamme sinua löytämään yrityksellesi lisää kilpailu­ kykyä; oikean sijainnin ja optimaalisen työympäristön henkilöstöllesi. Yhdessä kartoitamme yrityksesi menestystekijöitä; mikä sijainti ja millaisia työtiloja todella tarvitaan, mihin on järkevää investoida – mitä tiloja on järkevää jakaa muiden kanssa. Entä millaista työtä toimistolle oikeasti tullaan tekemään ja mihin tiloja eniten tarvitaan? Millainen rooli etätyöskentelyllä on yrityksessänne ja miten työ tulee muuttumaan tulevaisuudessa? Näihin kysymyksiin Skanska tarjoaa sinulle vahvoja, kokemuksellisia näkökulmia, uusia työ­­kaluja ja asiakasreferenssejä, joita voit hyödyntää oman yrityksesi toiminnan suunnittelussa.

Ota yhteyttä, olemme puhelinsoiton päässä. Eero Ojala

Michael Ekström

puh. 040 560 1243 eero.ojala@skanska.fi

puh. 040 680 4500 michael.ekstrom@skanska.fi

Niittymaa

Manskun rasti

Telakkaranta

Länsimetron varrella

Mannerheimintien ja Hakamäentien risteyksessä

Kantakaupungissa, Hietalahdessa


Aviabulevardi II Asiantuntijan asemapaikka. Vantaan Aviapolis on noussut nopeasti halutuimpien toimitila-alueiden kärkeen. Eikä ihme; modernit ja edustavat Aviabulevardin toimitalot avaavat yrityksille loistavat menestysmahdollisuudet kansain­ välisen lentokentän välittömässä läheisyydessä, Kehäradan ja pääkaupunkiseudun valtaväylien varrella. Menestyksekkään Aviabulevardi I:n viereen nousee nyt toinen Premium-tason toimitalo, Aviabulevardi II. Ainutlaatuinen ympäristö kasvuun ja kansainvälistymiseen Aviapoliksen seutu kehittyy nyt nopeasti palveluiden, asumisen ja työnteon keskukseksi, joka vetää puoleensa dynaamisia, oman alansa edelläkävijä­ yrityksiä. Muutaman minuutin matka Helsinki-Vantaan lentokentälle sekä lähiympäristön monet hotellit tarjoavat kansainvälisen verkottumisen mahdol­ lisuudet. Kehärata tuo ruuhkattomasti suoraan Aviabulevardin moderneihin monitilatoimistoihin. Linja-auto- ja juna­ vuoroja on päivässä jopa 600. Myös autoilijoille on tarjolla todella runsaasti parkkitilaa ja erinomaiset yhteydet pääväyliä pitkin koko pääkaupunkiseu­

Ota yhteys Michaeliin: 040 680 4500, michael.ekstrom@skanska.fi www.aviabulevardi.fi

dulle ja muualle maahan. Alueen viih­ tyisyyttä lisää vilkas ja eloisa ympäristö, johon toimistojen lisäksi rakennetaan asuntoja ja monipuolinen palvelutar­ jonta.

Nyt varattavissa Aviabulevardi II – ekotehokasta ja joustavaa toimi­ tilaa yrityksenne ehdoilla LEED-ympäristöluokituksen mukainen uusi toimitalo, Aviabulevardi II, tarjoaa avaraa ja valoisaa toimitilaa, joka on räätälöitävissä yrityksenne tarpeiden mukaan. 6-kerroksisessa rakennuksessa yritysten erilaiset tarpeet on huomioitu ainutlaatuisena joustavuutena; tilat muuntuvat eri kokoisiksi monitilaym­

päristöiksi asiakkaiden tilatarpeiden muuttuessa. Eri kokoisia tiloja on tarjolla 150 m2 toimitiloista alkaen ja katuta­ sosta löytyy tyylikkäitä showroom-tiloja. Modernin talotekniikan ja tilasuunnitte­ lun ansiosta Aviabulevardi II:n sisä­olo­ suhteet ovat aina ihanteelliset ja tilojen energiatehokkuus on huippuluokkaa. Erinomainen sisäilman laatu, suuri luon­ nonvalon määrä ja työn­tekoa tukeva akustiikka parantavat työn tehokkuutta, vähentävät sairaspoissaoloja ja lisää­ vät viihtyisyyttä. Aviabulevardi II on suunni­teltu ihmisten ehdoilla, tukemaan modernia työntekoa ja yrityksenne kilpailukykyä.


Avoimuus ja saavutettavuus ovat ydinasioita Solteqille. Solteq Oyj on keskittänyt pääkaupunkiseudun toimintansa nyt Aviabulevardiin. Yritys tarjoaa ratkaisuja monikanavaisen kaupan ohjaamiseen sekä digitaaliseen myyntiin ja markkinointiin. ”Uusi joustava monitilatoimisto mahdollistaa meille uuden tavan tehdä työtä ja parantaa sekä tilatehokkuutta että toimintamme tehokkuutta” sanoo toimitusjoh­ taja Repe Harmanen. ”Sijainti maantie- ja raideliikenteen sekä lento­liikenteen solmu­ kohdassa on meille ehdoton etu niin maanlaajuisen kuin kansainvälisenkin toimin­ tamme kannalta.”

”Nykyaikainen monitilatoimisto parantaa tiedonkulkua ja lisää avoimuutta” sanoo Solteqin henkilöstöjohtaja Mari Kuha. ”Tilojen suunnittelussa korostimme kohtauspaikka-ajattelua. Avointa tilaa on paljon, eikä työpisteitä ole nimetty. Koska etätyö on lisääntynyt huomattavasti ja asiakaskäyntejä ja työmatkoja on paljon, avotilaan on varattu työpisteet vain noin puolelle henkilöstön kokonaismäärästä. Nämä tilat yhdistävät myös koko henkilöstöämme uudella tavalla; muilta paikkakunnilta tulevat työntekijämme löytävät itselleen täällä myös luontevasti oman paikan ja tuntevat olevansa tervetulleita. Vuorovaikutus lisääntyy ja yrityskulttuuri tiivistyy. Avoimuus, viihtyisyys ja työergonomia ovat saaneet pelkkää kiitosta henkilöstöltä.”

”Toimitiloilla on suuri vaikutus yrityksen brändimielikuvaan. Uskon, että uudet toimitilat helpottavat myös uusien työn­ tekijöiden rekrytointia” Mari Kuha sanoo.

Aviabulevardi II, Vantaa LEED-ympäristöluokituksen mukainen

Kehäradan aseman välittömässä läheisyydessä

Monipuoliset kokous- ja toimistopalvelut

7 400 m2 modernia, joustavaa toimitilaa

Runsaasti pysäköintitilaa

Vieressä täydelliset hotellipalvelut

Junalla Helsingin keskustaan alle puolessa tunnissa

Lentokentälle muutama minuutti

Valmistuu alkuvuodesta 2018


Aviabulevardi I avaa ovet tulevaisuuteen Aviabulevardi I lunastaa odotukset laadukkaista puitteista ja erinomaisesta palvelusta. Valoa tulviva rakennus on näyttävä ja moderni sekä samanaikaisesti viihtyisä ja kutsuva. Taloon asettu­ neet yritykset hyödyntävät ainutlaatuisella ja älykkäällä tavalla Aviabulevardi I:n mahdollisuuksia monitilatoimistoina. Uusien tilaratkaisujen avulla on mahdollista ottaa käyttöön uusia, entistä tehokkaampia toimintamalleja, lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja nostaa työmotivaa­ tiota. Aviabulevardi I on todellinen suunnannäyttäjä kansainvälistyvien ja kasvuhakuisten yritysten toimitilana. Avajaisissa luottamus tulevaisuuteen ja menestysmahdollisuuksiin oli käsin kosketeltava. Aviabulevardi I:n avajaisia juhlittiin iloisissa tunnelmissa huhtikuussa 2016.

Palvelut kattavat kaiken edustustilaisuuksista etäneuvotteluihin, kulunvalvonnasta kokous­ palveluihin ja kierrätykseen.

Aviabulevardi ei ole mikään tylsä toimistotalo, vaan se tarjoaa yrityksille monipuolisen ja joustavan tilan toimia ja kehittyä.

Aviabulevardissa katsotaan luottavaisina tule­­ vaisuuteen. Täällä on tilaa ja mahdollisuuksia verkottumiseen ja vuorovaikutukseen.


Trimico valitsi toimivat tilat luovaan tietotyöhön. Ohjelmistopalveluita kuljetusten ja liikkuvan työn hallintaan tarjoava Trimico Oy pienensi neliöitä ja lisäsi tehokkuutta ja toimivuutta. ”Uudet tilamme Aviabulevardi I -toimistotalossa mahdollistavat projektikohtaisten tiimien joustavan muodostamisen ja työskentelyn samassa tilassa” sanoo toimi­ tusjohtaja Jarmo Laitinen. Tämä edesauttaa tietotyössä oleellisen tärkeää tiedon­ kulkua ja siten myös työn tehokkuutta ja tuottavuutta.” Tilojen suunnittelussa on huomioitu henkilöstön toiveet. Trimicossa jokaisesta tiimistä tai henkilöstöryh­ mästä on ollut mukana edustajia uuden toimitilahankkeen valmistelussa. ”Luovaa työtä tekeville ohjelmistosuunnittelijoille palkka ei ole ainoa eikä välttämättä edes tärkein motivoiva tekijä, vaan kiinnostavan työn lisäksi hyvä ja innostava työyhteisö ja työympäristö vaikuttavat työpaikan valintaan” sanoo Jarmo Laitinen.


Lintulahti Corner Täyden palvelun toimitilat kantakaupungin kulmalla. Merellinen, urbaani Sörnäistenranta on noussut nopeasti yhdeksi halutuimmista toimitila-alueista. Tänne valmiiksi rakennettuun kaupunkimiljööseen, alueen viimeiselle vapaalle tontille nousee Skanskan täyden palvelun toimitilarakennus, Lintulahti Corner. Kysytyn alueen uusin toimitalo on varattavissa nyt! Modernia tilaa merinäköaloin Kahdeksankerroksinen toimitalo tarjoaa yhteensä noin 11 500 m2 monipuoli­ sesti muokattavaa toimi­tilaa ­näkyvällä paikalla, perinteikkäässä ympäristössä.

Inspiroiva ympäristö ja nopeat kulkuyhteydet Vilkas kaupunkimiljöö, meren läheisyys ja alueen monipuolinen luonne ja palve­ lut inspiroivat työntekoa ja luovat viihtyi­ syyttä. Nopeasti kehittyvä Kalasataman työpaikka- ja asuinalue lisää entisestään Sörnäisten alueen veto­voimaa.

Lintulahti Cornerista pääsee ­muutamassa minuutissa sekä k ­ aupungin keskustaan että pää­­väylille. Raitio­ vaunu- ja linja-autopysäkit ovat aivan kulman takana ja metrolle kävelee alle kymmenessä minuutissa. Autolla pääsee suoraan Itäväylälle ja Lahden­ tielle sekä siitä sujuvasti Kehäteille. Lintulahti Corner on huoleton ja turvallinen ratkaisu yrityksellesi. Voit valita yrityksellesi sopivat palvelut ja keskittyä itse ydinliiketoimintaasi.

Ota yhteys Michaeliin: 040 680 4500, michael.ekstrom@skanska.fi www.skanska.fi/lintulahticorner

Lintulahti Corner, Kaikukatu 6, Helsinki LEED-ympäristöluokituksen mukainen

Rakennuksessa oma lounasravintola

Rannassa

Julkisen liikenteen pysäkit lähietäisyydellä

Noin 130 autopaikkaa

Rakentaminen aloitetaan asiakaslähtöisesti

Lähiympäristössä lukuisia kahviloita, kauppoja ja lounaspaikkoja

Pääväylän varrella


Manskun Rasti Manskun Rasti kasvaa täyteen mittaansa, kun sen seuraavat kaksi toimistorakennusta nousevat kaupungin siluettiin: Talisman ja Lilly. Kaikki neljä Manskun Rastin rakennusta täyttävät LEED-ympäristöluokituksen vaatimukset. Manskun Rastissa olet perillä

Näkyvä ja toimiva

Hakamäentien ja Mannerheimintien kulmassa sijaitseva Manskun Rasti koostuu neljästä modernista toimisto­ rakennuksesta. Ensimmäisenä valmis­ tuneessa talossa on Skanskan Suomen pääkonttori. Seuraavaksi valmistui paraatipaikalle kulmatalo Neptun. Kolmannen ja neljännen talon, Talis­ manin ja Lillyn, rakentamisen on suun­ niteltu alkavan vuoden 2016 aikana. Manskun Rastin kokonaisuuden on suunniteltu olevan valmis vuonna 2018.

Huippusijainti kaupungin pää­­väylällä, tinkimätön rakentamisen laatu ja energiatehokkaat, modernit työ­­tilat tekevät Manskun Rastin toimistoista kaupungin haluttavimpia työtiloja. Tilat rakennetaan muunneltaviksi ja varustetaan nykyaikaisella teknologialla joka tukee työskentelyä. Rakennusten energiatehokkuus ja sisäilma tulevat olemaan huippuluokkaa. Manskun Rasti tarjoaa viihtyisät ja näkyvät tilat hyvillä palveluilla.

Ota yhteys Eeroon: 040 560 1243, eero.ojala@skanska.fi www.skanska.fi/manskunrasti

Manskun Rasti, Mannerheimintie 115–117, Helsinki LEED -ympäristöluokituksen mukainen

Yli 500 autopaikkaa rakennusten alla

Palkinnot: Vuoden työmaa 2011 Vuoden tietomallinnuskohde 2011 Kansainvälinen tietomallinnus­ kohde 2011

Sähköautojen latauspisteitä Pyörällä keskustaan 5,7 km Pasilan asemalle 5 minuuttia Ratikalla keskustaan 15 min

Lentokentälle 12 km Yli 1 000 bussivuoroa päivittäin Hyvät henkilöstö- ja tilausravintolat Rakentaminen aloitetaan asiakas­ lähtöisesti


Niittymaa Siirrä pääkonttori innovaatioympäristöön. Yhä useampi menestyvä yritys on jo siirtynyt Länsiväylän suuntaan. Keilaniemeen, N ­ iittykumpuun ja Matinkylään on sijoit­ tunut paljon alansa johtavia yrityksiä ja Länsimetron valmistuessa alueen vetovoima vain kasvaa. 300 metrin päähän tulevasta metro­ asemasta nousee noin 19 000 m2 uutta, innovatiivista ja ekotehokasta toimitilaa, jossa on työpaikka jopa 1 000 ihmiselle.

Täällä yrityksesi hyötyy nopeasti kasvavan innovaatioympäristön verkottumis­mahdollisuuksista sekä ­erinomaisista yhteyksistä kaikkialle pääkaupunkiseudulle.

Sijainti kasvuyritykselle ja paikka pääkonttorille

Ota yhteyttä ajoissa, saat yrityksellesi suunnitellut tilat

Niittymaa liittyy saumattomasti Ota­ niemen kampuksen ja Keilaniemen liike-elämän innovaatioympäristöön, joka on Pohjoismaiden suurin korkean teknologian keskittymä. Alue tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän koulu­ tusta, tutkimusta ja liiketoimintaa.

Suunnitteilla on kaksi toimistoraken­ nusta, joiden välille voidaan raken­ taa kulkuyhteys. Lisäksi rakennetaan ­pysäköintihalli yli 500 autolle. Suun­ nitelmat voidaan räätälöidä yrityksesi tarpeisiin, joten ota yhteyttä ajoissa.

Kysy lisää Niittymaan tarjoamista mahdollisuuksista nyt! Ota yhteys Eeroon: 040 560 1243, eero.ojala@skanska.fi www.skanska.fi/niittymaa

Niittymaa, Espoo LEED-ympäristöluokituksen mukainen

Monipuoliset kokous- ja toimistopalvelut

Niittykummun metroasemalle 300 m

Yli 500 autohallipaikkaa

Nopeat metro- ja maantieverkoston yhteydet pääkaupunkiseudulle

Tapiolan ja Matinkylän kauppa­keskusten palvelut lähellä

Rakentaminen aloitetaan asiakas­lähtöisesti


Telakkaranta Toimitilat kaupungin uudessa olohuoneessa. Historiallinen Hietalahden Telakkaranta avautuu osaksi kantakaupunkia ja saa aivan uudenlaisen elämän. Sinne nousee vilkas kaupunkilaisten kohtaamispaikka, jossa yhdistyvät kulttuuri, asuminen, työ ja vapaa-aika. Uusi työnteon kulttuuri Telakkarannan inspiroiva arkki­ tehtuuri, meri ja kantakaupungin syke luovat puitteet aivan uuden­ laiselle työnteon kulttuurille. Uudet harja­kattoiset, tiilijulkisivuiset raken­ nukset ­liittyvät ­luontevasti telakan vanhoihin rakennuksiin sekä Puna­ vuoreen. Laituri­alueen rantabule­ vardi kahviloineen, ravintoloineen ja vierasvenesatamineen sykkii elämää ympäri vuorokauden.

Modernit toimitilat keskellä kaupungin palveluita Vilkas kaupunkimiljöö ja valmiiksi rakennettu infrastruktuuri ­tarjoavat kaikki palvelut ja nopeat ­julkisen

liikenteen yhteydet. Aivan vieressä ­ ovat mm. Hietalahden halli sekä ­Bulevardin ja Punavuoren kaupat, ravintolat ja ­liikkeet. Perinteikkää­ seen ­ympäristöön sulautuvat uudet toimisto­talot tarjoavat modernit puitteet, valoa, avaruutta ja erittäin ympäristö­tehokasta tilaa yrityksille. Arvokkaaseen paikkaan ­nousevat laadukkaat toimitilat rakennetaan LEED-ympäristöluokituksen mukai­ sesti. Lähtökohtana on modernin työ­­ympäristön vaatimusten täyttä­ minen: muokattavuus, joustavuus ja asian­tuntijatyötä tukevat, inno­ vatiiviset ratkaisut.

Kysy lisää Telakkarannan tarjoamista mahdollisuuksista nyt! Ota yhteys Eeroon: 040 560 1243, eero.ojala@skanska.fi

Telakkaranta, Helsinki LEED-ympäristöluokituksen mukainen

Julkisen liikenteen pysäkit lähietäisyydellä

Hietalahden halli ja monipuoliset palvelut lähellä

Hietalahden rannassa

Rakentaminen aloitetaan asiakas­ lähtöisesti


Ota yhteyttä: Eero Ojala 040 560 1243 Michael Ekström 040 680 4500 www.skanska.fi/uudet-tilat

Pääkaupunkiseudun tavoitelluimmat toimitilat sijaitsevat metron ja Kehäradan varrella. Kehärata Helsinki-Vantaan lentokenttä

Aviabulevardi Kehä I II

an

v äyl ä

n Hämeenl i n

us Tu

ul

I II Kehä

lä väy an

Kehä I

Kehä I

äylä env L a hd

Manskun Rasti Hakamäentie

Niittymaa

Lintulahti Corner Telakkaranta

Metro Kehärata

Skanska cdf esite 2016 suomi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you