Page 1

Hiab

method KUNDTIDNING 2/2011

Nya smörjmedel och tillbehör maximerar utrustningens prestanda 8

12

Kanadensisk distributör driver på

16

Japans skogsbruk står inför en ny framtid

20

Totalösning avgjorde affären i Storbritannien


Innehåll 03 Cargotecs Ken Loh sammanfattar den senaste utvecklingen i AsienStillahavsområdet 04 Hållbar utveckling adderar värde till Cargotecs produkter 06 Cargotec i korthet 07 Vinnande rallyteam behöver stadig utrustning 08 Presentation av två nya produktserier 09 Vem säger att en lastbil inte kan väcka uppmärksamhet?

04

Återuppbyggandet i Japan efter den förödande jordbävningen

10 Nyheter: senaste nyheter och innovationer 11 ST 080 lanserad på tillväxtmarknader 12 Kanada: Hiab skapar konkurrensfördelar åt sina kunder 16 Återuppbyggande i Japan 19 VSL skapar många kundfördelar 20 Enastående service fick Burdens att välja Cargotec 22 Bordbusters litar på Hiab XS-tekniken

16

19 Hiab

method

07

11

Just nu fokuserar Japan på återuppbyggande. Men detta kraftpaket är långt ifrån uträknat.

32

Hiab Method är Cargotecs kundtidning med en upplaga på cirka 20 000 exemplar. Redaktion: Maija Eklöf (chefredaktör), Christine Adland Holmström, Paulo Cardoso, Katarina Hoel, Tarjei Isaksen, Andy Jelfs, Bettina Kuppert, Hervé Lherondel, Roger Macknish. E-post till maija. eklof@Cargotec.com Layout: Maggie/Zeeland Omslag: Cargotec Tryckt hos Punamusta, Finland. De åsikter som uttrycks av skribenter eller personer som intervjuas representerar inte nödvändigtvis Cargotecs åsikter.


Förord Sikta mot stjärnorna Den affärsverksamhet vi påbörjade i AsienStillahavsområdet för två år sedan bär nu frukt. Detta är en otroligt splittrad marknad, vilket innebär att vi måste hantera varje land separat, på olika sätt.

08

Just nu uppgår Cargotecs försäljning i Asien-Stillahavsområdet till cirka 40 procent av koncernens totala omsättning. Orderingången minskade under 2008 efter den globala finanskrisen, men vi återhämtade våra volymer under förra året. Vi förväntar oss nu att årets volymer kommer att hamna på samma nivå som före krisen. Nästa år ser ännu bättre ut. Detta är goda nyheter för våra intressenter och visar på den tillväxtpotential som marknaderna i Asien-Stillahavsområdet utgör för Cargotec. I juli tillkännagav vi ett spännande partnerskap med Jiangsu Rainbow Heavy Industries (RHI) i Kina. RHI förser Cargotec med lastluckor, lastkranar och andra produkter. I detta partnerskap kommer vi att fokusera på STS-kranar, traverskranar på gummihjul, rälsbundna traverskranar och marina specialkranar.

12

Vi förväntar oss att majoriteten av produktionen kommer att gå till de globala marknaderna, men räknar med att försäljningen till Kina kommer att växa starkt. Ökad försäljning till Kina kan bidra till att kompensera för minskad efterfrågan i väst och därmed ge Cargotec ökad flexibilitet. Växande inhemsk konsumtion i Asien kommer att driva en ökad efterfrågan på containerburen last. Detta kommer att innebära ett uppsving för Cargotecs produkter, inklusive våra Kalmar hamnkranar i containerhanteringssegmentet. Vi ser också en växande marknad i Asien för Hiab kranar med oledade kranarmar, eftersom säkerhet och produktivitet har blivit centrala för våra kunders verksamheter. Alla som arbetar för Cargotec har bidragit till vår framgång. Vi vidtar aktivt åtgärder för att inte bara behålla våra talanger utan också för att hjälpa dem växa. Vi vill att våra kunder ska känna att Cargotec erbjuder utmärkta produkter, som backas upp med engagemang från de människor som arbetar på vårt företag.

22

Ken Loh Vice verkställande direktör, APAC

Hiab är globalt marknadsledande inom vägburna lasthanteringslösningar. Sortimentet omfattar Hiabs lyftkranar, Hiabs Loglift och Hiab Jonsereds skogs- och återvinningskranar, Hiabs Multilift-lastväxlare, Zepro, Waltco, Focolift och Del bakgavellyftar samt Hiab Moffett och Princeton PiggyBack® påhängstruckar.


FRAMTIDENS TEKNIK

Smartare framtid TEXT Risto Pakarinen FOTO Per Trané

För Cargotec är framtiden att fokusera på hållbarhet. Funktionalitet och produktivitet är viktiga faktorer. Att kunna förutse framtiden är en viktig del i konsten att hålla ett företag vid liv. Därför är det inte så konstigt att företagsledare studerar förändringar i vår omvärld, hur tekniken utvecklas, vart regelverk är på väg och hur opinioner bildas - allt på samma gång. För Cargotec har detta medfört en fokusering på att förbättra kundernas miljömässiga hållbarhet och därigenom förbättras sin egen, säger Harri Ahola, verkställande direktör, TruckMounted Equipment på Cargotec. . "Om man tittar på den mer omedelbara framtiden försöker vi hjälpa våra kunder genom att skapa produkter som stödjer hållbarheten i deras verksamhet", betonar han. "Tyngdpunkten ligger på att stödja våra kunder genom att hjälpa dem hitta sätt att använda våra produkter effektivt."

Beslut som tas idag påverkar hur världen kommer att se ut i morgon

narnas funktionalitet, produktivitet och säkerhet. Rederier och andra lasthanterare har alltid varit medvetna om sin bränsleförbrukning, men motivet har förändrats. Energieffektivitet som ett sätt att spara pengar var tidigare den största drivkraften. "Numera är drivkraften också energieffektivisering på grund av miljöskäl", säger Ahola. Hiabs produkter används i allmänhet under ungefär ett decennium, vilket är en produktgenerations längd. Med andra ord kommer beslut som tas i dag ha effekt på hur världen kommer att se ut om tio år. Vad som kan tyckas vara stegvisa förändringar i produktutvecklingen är egentligen språng när man ser tillbaka, säg, 30 år. Ett bättre sätt att se förändringar i verksamheten är därför ibland att se tillbaka och jämföra tekniken i dag med dess föregångare för 20 år sedan. När du ser tillbaka är en sak säker: kranarnas kapacitet och räckvidd har ökat mångfaldigt.

Hitta mervärde Datorerna är överallt

Just nu är bränsleförbrukning och energieffektivitet viktiga begrepp i Hiabs produkter - utan att kompromissa med kra-

4 HIAB METHOD

"Det finns datorer i allt nuförtiden. För bara tio till femton år sedan var kontroller

i huvudsak mekaniska. Nu är de mer elektroniska och automatiska," noterar Ahola. Ändå säger Ahola att Hiabs verksamhet är traditionell. "Den största utvecklingen vi sett har att göra med intelligenta kontroller och produkternas vikt, som vi har minskat med hjälp av specialstål. En lättare produkt kan naturligtvis ta mer nyttolast vilket har en positiv effekt på bränsleförbrukningen och i förlängningen på miljön", betonar han. Ett bra exempel är Hiab Multilift XR18S – Pro Future, som är flera hundra kilo lättare än jämförbara lastväxlare. Enbart detta faktum innebär möjlighet till


Nya Hiab Multilift lastväxlare med optimerad effektivitet Den nyaste medlemmen i Cargotecs Pro Future™-familjen, Hiab Multilift XR18S, är den optimala lösningen för kunder som söker betydande effektivitetsvinster. Optimalt använd på en treaxlad lastbil, ståtar XR18S ett unikt paket funktioner: Snabbsänkning, snabbtippning, snabbkörning, automatsekvensstyrning och friktionsfri pådragningsrörelse. Funktionerna snabbsänkning, snabbtippning och snabbkörning gör jobbet på en tredjedel av den normala tiden. De är också delar av ett regenerativt system som inte kräver någon ökning av motorns varvtal, vilket sparar bränsle och minskar buller och utsläpp. Automatsekvensstyrningen, som aktiveras med en enda spakrörelse, gör tippningen och lastning och lossning av enheten snabb och enkel. Friktionsavlastningen lyfter mittramen och framsidan av enheten något under horisontella rörelser, vilket eliminerar vibrationer och buller som orsakas av friktionen mellan enheten och hjälpramen. Tillsammans ger dessa funktioner snabbare, enklare och tystare drift samt betydligt minskad bränsleförbrukning, utsläpp och buller. Vill du veta mer? Kontakta din lokala Cargotec återförsäljare eller Cargotec försäljningskontor.

ökad nyttolast på varje resa. Det innebär också avsevärt mycket mindre bränsleförbrukning, utsläpp och buller. Pro Future-produkterna, Cargotecs serie av lösningar med minskad miljöpåverkan, har skapat branschledande kriterier för energieffektivitet, strömkälla, utsläpp, buller och återvinning. "Dessutom, kan den variabla pump som är ansluten till Hiabs produkter lätt minska bränsleförbrukningen med 25 procent, eller för att uttrycka det på ett annat sätt, ge minskade koldioxidutsläpp motsvarande de som en familjebil släpper ut per år", tillägger Ahola.

Morgondagens spelförändrare

Lite längre in i framtiden säger Ahola han ser digital hydraulik som en av de saker som kan förändra matchen. "Teknik som vänder upp och ned på det mesta kommer inte så särskilt ofta", säger han. "Det finns en trend mot att gå från hydraulik till el-drivna maskiner på terminalsidan i Cargotec verksamhet, men hittills har vi inte sett en direkt eldriven lastbilsmonterad kran. Det är helt enkelt inte genomförbart ännu, men kanske är åtminstone en hybrid något vi kommer att se i framtiden", tillägger han.

Å andra sidan, för 50 år sedan kunde ingen ha förutsett den värld Cargotec verkar i nu. En titt på fordonsindustrin visar att mängden intelligens ökar, även i vanliga familjebilar. Även om Ahola inte ens vågar föreställa sig en värld 50 år framåt, ser han vissa trender som han räknar med ska förändra världen fram till år 2030. "Tillväxtmarknaderna, som Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Afrika, kommer att fortsätta att utvecklas och det kommer vara en stor efterfrågan på miljövänliga och energieffektiva produkter för lasthantering", säger han.

HIAB METHOD 5


CARGOTEC

Cargotec effektiviserar lastflöden till lands och till sjöss – överallt där laster fraktas. Cargotecs dottervarumärken, Hiab, Kalmar och MacGregor, är erkänt ledande inom last- och lasthanteringslösningar världen runt.

Cargotecs globala nätverk finns nära kunderna och erbjuder omfattande tjänster för att säkerställa kontinuerlig, pålitlig och hållbar prestanda hos utrustningen. Företaget sysselsätter cirka 11 000 anställda.

www.cargotec.com Nyckeltal, miljoner euro

Q1–Q3/11

Q1-Q3/10

Förändring

Orderingång

2,391

2,013

19%

2,729

Orderstock, slutet av perioden

2,349

2,395

-2%

2,356

Försäljning

2,310

1,828

26%

2,575

Rörelseresultat

159.1

92.9

71%

131.4

6.9

5.1

5.1

114.5

54.2

78.0

Kassaflöde från löpande verksamhet

78.0

193.4

292.9

Resultat per aktie, euro

1.86

0.82

1.21

Nettoskuld, slutet av perioden

362

264

171

10,613

9,588

9,673

Rörelsemarginal, % Nettoresultat för perioden

Anställda, genomsnitt

6 HIAB METHOD

2010


Nyheter

Fords rallyteam förlitar sig på Hiab En Hiab lastkran har förenat sig med de tre Hiab Moffett påhängstruckar som arbetar hårt för Fordteamets framgång i World Rally Championship. Maskinerna sätter upp serviceområdet och ser till att bilarnas däck alltid är på rätt plats. En Hiab XS 1055EP-6 HiPro styckegodskran gjorde sitt första besök i rallyvärlden i augusti förra året i Finland, då den hjälpte till att inrätta det nya serviceområdet för Ford-teamet. Den följde de tre Hiab Moffett M5 25.3 påhängstruckar som arbetat med teamet under de senaste fyra åren. "World Rally Championships blir mer och mer som Formel Ett. Serviceområdena växer när rallytävlingarna blir mer åskådarvänliga ", förklarar Neil Robinson, projektledare på M-Sport. M-Sport ansvarar för Fords rallyverksamhet, inklusive Ford Abu Dhabi World Rally Team som kör tre bilar. Cargotec är en av de partners vars produkter är viktiga för laget. Det tar fyra dagar att sätta upp ett serviceområde. Först lägger Hiab Moffett påhängstruckar aluminiumunderredet på plats. Därefter lyfter Hiab 1055-lastkranen

den två våningar höga servicebyggnaden. Varje enhet, som väger cirka 10 000 kg, måste placeras ut med hög precision. När de är på plats används truckarna för att installera golvbjälkar, golv och glasfront. Efter 10 dagar demonteras allt och rallyt flyttar till nästa land. Varje år under de nio europeiska rallyomgångarna är Hiab-utrustningen behjälplig vid lossning och lastning av gardintrailer-lastbilarna och transporten av däck, utrustning och dryckesbehållare runt serviceområdet. "Vi valde Hiab-produkter eftersom de är de tekniskt bästa och mest tillförlitliga produkterna på marknaden. Vi är också nöjda med det stöd som Cargotec ger oss i Europa," säger Robinson. "Detta är en stadig relation och vi vill gärna låta den fortsätta och eventuellt

utvecklas till andra projekt också. Ett bra partnerskap verkar åt bägge håll. Cargotecs förmåga och vilja att lösa våra lasthanteringsbehov gör dem till en perfekt partner." Enligt John Bailey, kundansvarig för industriprodukter på Cargotec i Storbritannien, har rallyprojektet varit mycket speciellt eftersom det inbegripit användning av EMEA kundlösningsavdelningen i Meppel, som genomförde de specifika tekniska beräkningarna och ritningarna samt Representanter installerade från M-Sport och utrustningen Cargotec möts på för Cargotec Neste Oil Rally i UK Limiteds Jyväskylä, Finland. räkning. Resultatet är en förstklassig lösning som uppfyller M-Sport förväntningar. "Det har varit utmanande projekt, men med hjälp av ett stort antal ingenjörer och personal på Cargotec har vi visat att ett bra lagarbete ger vinnande resultat", säger han.

HIAB METHOD 7


Smörjmedel och tillbehör - ett komplett sortiment från Cargotec Cargotec har lanserat två nya produktserier som stödjer många produktlösningar i Hiabs sortiment – OTE (On Truck Equipment) och smörjmedel. Utöver det framgångsrika Hiab tillbehörssortimentet har kranmonteringssortimentet förbättrats ytterligare. Tillbehör för lasthantering

Utrustning på lastbilar (OTE)

Suveräna smörjmedel

Lägger räckvidd och mångsidighet till din Hiab

Kvalitetstillbehör för att komplettera din installation

Ger ökad lvslängd

Hiab-utrustning används dagligen i en mängd olika tillämpningar. Förmågan att exakt anpassa produkten till kundens tilllämpning är avgörande. Med detta i åtanke har Cargotec utökat sin produktgrupp med tillbehör för kranmontering. "Vi kan idag erbjuda det bredaste sortimentet av lasthanteringsutrustning på marknaden, från skopor och gripare till innovativa vägningssystem", sägerMarkus Sjöqvist, produktchef för tjänster, tillbehör och OTE. Tack vare de europeiska krankopplingsstandarderna är Hiabs tillbehör kompatibla med gamla kranmodeller och de passar även andra kranmärken.

Installationens kvalitet när det gäller all lastbilsmonterad hanteringsutrustning är avgörande för prestanda och lastbilens och lyftutrustningens livslängd. Cargotec har utvecklat en ny serie produkter och tillbehör för lastvagnsutrustning (On Truck Equipment, OTE). OTE-sortimentet säkerställer en snabb och enkel installation, stabil kvalitet, säkerhet och optimal prestanda. Cargotecs OTE-produkter överensstämmer med den europeiska maskindirektivet 2006/42/EG, så du kan vara trygg i vetskapen om att dina installationskomponenter är av hög kvalitet och överensstämmer med den senaste lagstiftningen. Fördelarna med en kvalitetsinstallation

Genom att använda dessa produkter kan Cargotecs återförsäljare och kunder: ƀɠ Reducera installationstiden ƀɠ Förbättra kvaliteten ƀɠ Standardisera installationskomponenter ƀɠAnvända testad och beprövad teknik ƀɠReducera underhåll och reparationer All vår OTE-utrustning överensstämmer med den senaste europeiska lagstiftningen och finns hos ditt lokala Cargotec försäljningskontor eller återförsäljare.

Valet av smörjmedel spelar en viktig roll i daglig prestanda och din maskins livslängd. Cargotecs suveräna smörjmedel erbjuder den senaste tekniken och ger skydd och prestanda åt alla typer av system och applikationer. I sortimentet ingår hydraulolja, fett och smörjmedel för specialiserade eller allmänna ändamål. Dessa smörjmedel kommer att maximera din hydrauliska utrustnings prestanda, även vid arbete under svåra förhållanden och inom ett brett klimat- och temperaturområde. De förlänger också din utrustnings livslängd. Våra utvalda smörjmedel

"Vår suveräna hydraulolja är speciellt utformad för Hiab-utrustning och vi använder den även i våra fabriker. Alla som använder Cargotecs smörjmedel kan vara säkra på att det är av högsta kvalitet, är noggrant testat

Läs mer om tillbehör, OTE och smörjmedel på www.cargotec.com

8 HIAB METHOD


Nyheter

och att det kommer att tjäna utrustningen på bästa möjliga sätt" säger Sjöqvist.

Med detta bredare sortiment av tillbehör, OTE och smörjmedel vi kan erbjuda våra kunder ett mer komplett utbud av produkter från Cargotecs försäljnings-och servicenätverk. Detta ger många fördelar, inklusive ƀɠ Förbättrad mångsidiga kranar ƀɠ Möjlighet att enkelt ändra tillämpningar ƀɠ Färre leverantörer att hantera ƀɠ Färre fakturor att behandla ƀɠ Optimerad utrustningsprestanda ƀɠ Garanterad kvalitet ƀɠ Enkel beställning genom Cargotecs nätverk

FOTO Mikko Lehtimäki

Helhetslösningar för din Hiab-utrustning

Valkonens fordon väcker uppmärksamhet

Enkel beställning

Vi vill göra information och beställning av tillbehörssortimentet så enkel som möjligt för våra återförsäljare och kunder, därför har vi inkluderat ett nytt avsnitt i Cargotec C-Service. Registrerade användare av denna tjänst kan nu få tillgång till broschyr och teknisk information och kan beställa tillbehör, OTE och smörjmedel via internet. För mer information om denna tjänst kan återförsäljare och kunder kontakta sin lokala Cargotec återförsäljare eller Cargotec försäljnings-/supportkontor.

När du åker från Ylihärmä, Finland, gör det med stil! Fordon från transportföretaget Trans Härmä Oy står verkligen ut bland den övriga trafiken. Pråligt dekorerade med målade figurer transporterar dessa fordon produkter från Skaala Windows and Doors Ltd och deltar i finska och svenska utställningar. "Man måste ha en hobby," säger Visa Valkonen, vd, och ler. Men fordonen är fortfarande verktyg, inte bara utställningsobjekt. Även på väg till en utställning kör fordonen om möjligt en last både till och från. Hanteringen av fönsterpaket kräver specialutrustning. Valkonens tidigare fordon har varit utrustade med fasta lastkranar. Tillden nyaste valde han Hiab Moffett M4 25.3 påhängstruck. "Kunderna får bättre service om lasten kan distribueras efter deras behov. Den kan lossas på distans och det finns ingen anledning att köra in fordonet i trånga utrymmen."

Gaffeltrucken för årets utställningsfordon har målats i färger som matchar lastbilen och fått kromade delar. Påhängstrucken är en av de allra första i Finland som är utrustad med Moffett Ground Mount radiostyrning. Föraren kan sänka ned påhängstrucken från fastsättningen och höja tillbaka den från marknivå. Påhängstruckens lyftkapacitet är 2,5 ton. Tack vare en räckviddsenhet och teleskopgafflar sker lossningen från ena sidan. Föraren behöver inte klättra upp på plattformen för att flytta lasten med palltruck. Enligt Pauliina Kunvik, Cargotec Finland Oys produktchef för påhängstruckar, har användningen av gaffeltruckar blivit vanligare, särskilt vid fönsterleveranser. Alla på en byggarbetsplats tjänar på att man inte behöver vänta på kundens lyftanordningar. Lossningen är punktlig och fordonet är snabbt tillbaka på vägen.

HIAB METHOD 9


Moffett Engineering byter namn till Cargotec

Våra nya dekaler Cargotec fortsätter arbetet med att införa sin gemensamma visuella identitet genom att lansera ny produktmärkning. Innan årets slut kommer alla nya Hiab-, Kalmar- och MacGregorprodukter vara försedda med Cargotecs elefantlogotyp, tillsammans med varumärkesnamnet och modellbeteckning. "Du kan se vår utrustning i terminaler och ombord på fartyg och lastbilar över hela världen. Bara förra året levererade vi över 15 000 Hiab-, Kalmar- och MacGregorprodukter till kunderna. Genom att använda vår elefantlogotyp på produkterna kommer vi att få ökad varumärkessynlighet globalt. Den nya märkningen signalerar kvalitet och hållbarhet, liksom ett starkt enat Cargotec," säger Anne Westersund, Cargotecs chef för kommunikation och marknadsföring. Enligt Cargotecs varumärkesstrategi förstärks dess dottervarumärke Hiab genom att man förvandlar de tidigare varumärkena Multilift, Moffett, Loglift och Jonsered till produktnamn. Dessa kommer att marknadsföras som Hiab varumärken.

Cargotec ger stormoffer ett lyft Cargotec sträckte ut en hjälpande hand efter att en dödlig tornado drabbat Joplin, en stad med 50 000 personer i Missouri, USA. I maj skadades eller förstördes uppskattningsvis 8 000 hem och lägenheter, tillsammans med hundratals kommersiella byggnader, skolor, sjukhus, krafttransformatorer och annan infrastruktur.

Fyra Princeton PiggyBack® påhängstruckar och ett dussin Hiab Moffett-enheter hjälpte till med återuppbyggnadsarbetet inom en vecka efter tornadon. Timingen var avgörande, eftersom förstörelsen begränsade antalet traditionella lagerlokaler i området. Tack vare Cargotecs donation rensades parkeringsplatser och åkrar från skräp och det var möjligt att lasta av de fordon som användes för att skicka material till Joplin.

Moffett Engineering Ltd, tillverkare av Hiab Moffett påhängstruckar, har bytt namn till Cargotec Irland. Förändringen ligger i linje med Cargotecs varumärkesstrategi "One company". Det Dundalk-baserade företaget har sina rötter på 1940-talet, då de började utveckla produkter för den lokala jordbruksmarknaden. På 1980-talet skapade de en revolution inom transportbranschen med uppfinningen av påhängstrucken, vilken medförde betydligt snabbare och mer kostnadseffektiva leveranser. Det nuvarande Hiab Moffett modellsortimentet omfattar ett brett spektrum av specialiserade maskiner för alla typer av kommersiell och industriell användning. Med en lyftkapacitet från 1,5 till 3,5 ton och specialmonteringar fortsätter denna maskin att stå för kvalitet, innovation och säkerhet och teknik i världsklass. Dundalk-anläggningen fungerar som ett nav för forskning och utveckling av påhängstruckar, ett globalt Hiab Moffett reservdelscentrum och den främsta MAU-enheten för alla Hiab Moffett påhängstruckar.

Cargotec Irlands team avtäckte den nya skyltningen med hjälp av Hiab Moffett påhängstruckar.

10 HIAB METHOD


Nyheter

Håller tågen igång i Kina

ST 080 tillför hastighet åt Hiab ST-familjen Cargotecfamiljen med Hiab ST-kranar har en ny medlem, ST 080. Denna snabba kran, som i september lanserades på tillväxtmarknaderna, passar tack vare sin kompakta storlek perfekt på lätta lastbilar. Den nya kranens hastighet baseras på enkel hantering, medan Hiabs reglerventil ger hög produktivitet och mjuk gång. ST-konceptet (stel och teleskopisk) inspirerades ursprungligen av användarnas av stela lyftarmar behov av en kran med utmärkta lyftegenskaper, låg vikt och lång livslängd. ST 080s utskjutbara arm baseras på dess unika sexkantiga profiler. Kranen finns med två eller tre förlängningar. ST 083-032 har två förlängningar och en horisontell räckvidd

på 7,8 meter, medan ST 084-032 har tre förlängningar och en horisontell räckvidd på 10,1 meter. ST 080-serien har en lyftkapacitet vid kroken på 3 200 kg. Alla ST-kranar drar nytta av användarvänliga styrkontroller, föraren kan manövrera kranen från bägge sidor av lastbilen och i samma logiska följd. En stark och väl utformad lyftmekanism i kombination med stora vajertrummor ger en snabb och pålitlig lasthantering och minimerar tidsåtgången för lastning och lossning. "Behovet av ST-kranar ökar snabbt på tillväxtmarknaderna. Vi är glada över att kunna presentera våra kunder flera alternativ så att de kan hitta den bästa lösningen för sitt arbete", säger Cargotecs projektledare Marcel Kappe.

För tågen ska kunna köras måste räls, banvallar och växlar fungera utan problem. För det kinesiska järnvägsministeriet skulle omhändertagandet av mer än 26 000 kilometer elektrifierad järnväg vara en utmaning, om inte vore för en engagerad entreprenör och passande verktyg. Entré för Xiangfan Golden Eagle och deras nya järnvägsburna underhållsfordon, utrustade med Hiab ST-kranar. Varje år tillverkar Xiangfan Golden Eagle över 600 järnvägsburna fordon för underhåll av spår- och järnvägsnätet. Det finns ingen plats för kompromisser när det gäller kvalitet. Företaget fick ögonen på Hiab ST-kranarna när den första versionen – ST 170 – kom ut på marknaden under 2009. Det har nu 28 Hiab ST och ytterligare 12 är på väg. "Hiab ST 170 har gått från klarhet till klarhet", säger Chen Bin, chef för Construction Machinery Research Institute vid Xiangfan Golden Eagle.

HIAB METHOD 11


PARTNERSKAP

Kanada Toronto Guelph

Byggt

på förtroende Cargotecs distributör i Kanada skapar konkurrensfördelar åt sina Hiab-kunder Det engagemang som finns i produkterna syns från start till mål. TEXT John Schofield FOTO Steve Parr

12 HIAB METHOD


Patene Building Supplies sökte efter ett hemligt vapen. Ställda inför hård konkurrens från byggnadsleverantörsjättar, behövde det oberoende kanadensiska företaget baserat i Guelph, Ontario, cirka en timmes bilfärd väster om Toronto, en konkurrensfördel. Det vände sig till Hiab för att få hjälp att ta en större bit av marknaden för leverans av industriella platta tak. Patenes utrustningschef, Rob Hansplant, berättade för Hiabs exklusiva kanadensiska distributör, Toronto-baserade Atlas Polar Co Ltd, att han behövde en kran som kunde lyfta en takleverans minst 12 meter upp i luften och därefter föra dem i sidled ytterligare 12 meter. Några månader senare togs Hansplant av Atlas Polar till USA för att presentera en prototyp av Hiab XS 435K lastbilskran. Patene blev ett av de första företagen i Kanada som ägde en. "De lyssnade till våra behov", säger han. "Den lyftarmen ger oss definitivt ett försprång på marknaden och har tjänat sitt syfte mycket väl." I Kanada har Atlas Polars exceptionella service och Hiabs långvariga rykte gällande oöverträffad prestanda kombinerats för att ge parterna en stor del av landets marknad för lastbilsmonterade kranar. Deras framgångar

har gynnats av den kanadensiska ekonomin, som gått bättre än sin amerikanska motsvarighet. Klara stormen

Trots lite tuffa tider säger Bob Parr, Atlas Polars VD sedan 1988 och anställd sedan 1961, att de är marknadsledande för alla Cargotec-produkter de säljer, inklusive Hiab kranar, Hiab Moffett påhängstruckar och Hiab Multilift lastväxlarsystem. Högre oljepriser har bidragit till att öka energisektorns verksamhet i västra Kanada. Och byggmaterialkunderna har klarat den ekonomiska stormen och köper utrustning igen. "Vi har en god ekonomi", säger Parr. "Den kanske inte rusar, men den är definitivt hälsosam ur vår synvinkel." Atlas Polar, som grundades 1938 av den utvandrade svensken Joseph Ander, missade nästan Hiab-kranarna när dess svenska grundare och uppfinnare, familjen Sundin, skickade en son till Kanada år 1953 för att leta efter en distributör. Ander och hans son Ralph var oeniga om den potentiella efterfrågan på lasbilsmonterade kranar. Men trots sin fars invändningar beställde Ralph sex stycken och de blev en omedelbar succé. Idag är Atlas Polar Hiabs största och äldsta distributör. De är främst specialiserade på Cargotec-produkter. "Vi tar nästan tillförlitligheten i Hiab-produkterna för given - de är så bra", säger Parr.

HIAB METHOD 13


PARTNERSKAP

"Alla på firman är extremt stolta över produkterna och den roll de spelar i vår framgång." Omfattande produktkunskap

Under både goda och dåliga tider har Atlas Polar fortsatt bygga upp sin verksamhet genom omfattande produktkunskap och kundsupport. Företaget erbjuder service från kust till kust, oavsett var kunderna köper sina kranar. Dessutom har de en specialiserad elektronikenhet för att åtgärda mer komplexa problem. Parr berättar att Atlas Polar ibland har lånat ut kranar till kunder för att de ska kunna hålla sin verksamhet igång och de har även ersatt riggar helt utan kostnad, om de inte presterat exakt som förväntat. Men företagets konkurrenter arbetar alltid på att förbättra sin service och kundernas förväntningar stiger stadigt. "Vi ger så bra service att det är mycket, mycket ovanligt att vi förlorar en kund", säger Parr. "Vi är fortfarande huvudet högre än våra konkurrenter när det gäller reservdelar och service." Atlas Polars engagemang för service speglar de 120 anställdas lojalitet och stolthet. De flesta stannar i bolaget tills de går i pension och utvecklar en fördjupad produktexpertis och varaktiga kundrelationer byggda på förtroende. Under dessa dagar, berättar Bob Parr, är det flera anställda som närmar sig pensionsåldern. Atlas Polar gör allt för att ersätta dem med yngre personer som har samma passion för kundservice och Cargotec-produkter. "Vi är ett familjeägt företag och personerna är lika viktiga som, eller viktigare än, produkten", säger han. "Du kan ha den bästa produkten i världen, men om du inte har människorna spelar det ingen roll." Ett bredare sortiment lösningar Patene Building Supplies flotta omfattar 63 Hiab-kranar och företaget planerar att lägga till fyra eller fem innan årets slut.

14 HIAB METHOD

När kunderna måste anpassa sig till de turbulenta ekonomiska tiderna ger Atlas Polar en hjälpande hand med olika inköpsmöjligheter. De är den enda kranåterförsäljaren i Kanada som erbjuder


intern finansiering, berättar Parr. Alla konkurrenterna ger lån via finansbolagen, vilket kan göra det svårare att få finansiering. Atlas Polar erbjuder också ett hyrköpsprogram och en köp-tillbaka-garanti som lovar kunderna 50 procent av det ursprungliga inköpspriset när de återlämnar sina kranar. Men på grund av Hiabs höga andrahandsvärde i Kanada har kunderna aldrig utnyttjat återköpsprogrammet, eftersom deras kranar brukar säljas för mer på den öppna marknaden, konstaterar han. Som ett avsteg säljer Atlas Polar nu även lastbilar, inklusive begagnade lastbilar och kranar. Parr säger: "Vi är mycket inne på återuppbyggnadsverksamhet när det gäller all utrustning." För att kunna behålla sin konkurrenskraft har Atlas Polar satsat hårt på sin webbplats och skapat en guldgruva med produktinformation och kundverktyg. Parr säger webbplatsen lockar potentiella kunder från hela världen och att Atlas Polar ofta vidarebefordrar

förfrågningar till Hiabs återförsäljare i andra länder. "Internet har förändrat hela branschen eftersom alla kan se bra ut på internet", säger han. "Vi har en av de bättre webbplatserna för kranar på marknaden." Kommer tillbaka, igen och igen

För Rob Hansplant är det kombinationen Hiabs kvalitet och Atlas Polars service som gör att Patene Building Supplies kommer tillbaka, igen och igen. Den familjeägda byggmaterialkedjan med 15 butiker, etablerad 1955, har använt Hiabs styckegodskranar under 35 år. Flottan omfattar nu 63 Hiabarmar och Hansplant säger att företaget planerar på att lägga till fyra eller fem kranar i slutet av året. Patene är stolta över att gå ett steg längre än sina konkurrenter när det gäller sin förmåga att leverera material direkt till byggarbetslag, på tak, i fönster eller dörrar, vilket sparar tid och ansträngningar. Hiab får jobbet gjort. "Det är det enda kranarm jag använder, skriv upp det," säger han. Anledningarna är många. Till att börja med är Hiab ledande inom användarkontroll och säkerhet, säger Hansplant. Känsligheten i deras kontroller möjliggör smidig, exakt hantering, även vid höga höjder. Den långa listan över säkerhetsfunktioner inkluderar överbelastningsskydd, som automatiskt stänger av kranen om lasten är för tung och det finns risk att tippa. Även stödBob Parr, vd på Atlas Polar, ser en god ekonomi. "Den kanske inte rusar, men den är definitivt hälsosam ur vår synvinkel." benen på många modeller

“Hiab är den enda kranarm jag använder, skriv upp det."

styrs elektroniskt, för att möjliggöra en mer flexibel placering utan att lastbilen destabiliseras. "Det tar bort gissningarna och skapar en säker miljö för mina operatörer", säger han. "Hiab förbättrar också ständigt sina kontroller för en säkrare drift. När du har den där lasten upp i luften vill du flytta den centimeter, inte decimeter. Och nu kan vi göra det. Det är fantastiskt." Hansplant säger att han tack vare Hiabs breda utbud av kranar alltid kan hitta en som uppfyller Patenes behov. Och Hiabs kranar är kostnadseffektiva, både när det gäller inköpspris och underhållskostnader. Att använda ett enda kranmärke gör också underhållet lättare, konstaterar han. Engagerad och hängiven personal

Patenes mekaniker utbildas av Atlas Polar. För mer komplexa problem ligger Atlas Polars egna reparationsanläggningar alltid nära. Och dess servicepersonal är lyhörd, kunnig och professionell. "Deras personal är stabil och engagerad jämfört med alla andras", säger han. "Efter mina 12 år med företaget arbetar jag fortfarande med samma personer, det säger mycket om Hiab. De är stolta över sin produkt och de tar det personligt." Hansplant såg stoltheten ur ett annat perspektiv 2007, när Atlas Polar tog honom och flera andra utrustningsansvariga på en rundtur i Cargotecs tillverkningsanläggningar i Sverige. Det var en märklig upplevelse, säger han. Den passion som genomsyrar företaget verkar ge bränsle åt en uppriktig önskan att betjäna kunderna och göra dem till stolta Hiab-ägare. "Slutanvändaren får göra sig hörd från början till slut och det är nyckeln", säger Hansplant. "Jag skannar ständigt av marknaden för att se vad som finns där ute, men ingenting kommer i närheten av detta." På Kanadas Patene Building Supplies verkar Hiab komma att skapa mervärde under många år framöver.

HIAB METHOD 15


MARKNADSINSIKT

Återuppbyggande i Japan Cargotec spelar en viktig roll i återuppbyggnaden av Japan efter den förödande jordbävningen och tsunamin som förstörde den nordöstra kusten. TEXT Jon Thunqvist FOTON AFP/Lehtikuva och Jon Thunqvist

16 HIAB METHOD

Sendai

Japan Yokohama


Det tar en stund att vänja sig vid synen. På båda sidor om den prydligt svängande vägen klättar berg av bråte 20 meter upp mot hösthimlen. Det som brukade vara en levande stadsdel är nu ett öppet fält med utspridda, svårt misshandlade betongfundament. Det är inte ett månlandskap, men ett ganska underligt ställe fullt av aktivitet. Bilar skyndar förbi formidabla flockar med kranar, som arbetar tillsammans för att ta bort, rengöra och ge plats för en återuppbyggnad av Tohoku-regionen i norra Japan. Händelserna den 11 mars kommer för evigt att vara ihågkomna av alla som var där. Mitt under fredagseftermiddagen slog naturen till med full kraft. Omfattande sanering

En jordbävning av magnitud 9,0 följdes av en tsunami lika hög som en 10-våningsbyggnad, vilken bland annat helt ödelade kustområdena, inklusive kärnkraftverket i närliggande Fukushima. Mer än 20 000 människor dödades och tusentals andra förlorade sina hem och sitt levebröd. "Under de första veckorna efter katastrofen jobbade vi dygnet runt, alla tog i och människor arbetade oräkneliga timmar övertid utan att tänka på det", säger Hideyuki Sato på Sangyo Shinko Tohoku skrotcenter. För att hantera den ökade arbetsbelastningen anställde Satos företag tre personer till och köpte in ytterligare en styckegodskran. Eftersom skrotmängden förväntas fortsätta att öka under de närmaste månaderna kommer Sato troligen placera i en beställning på en kran till och anställa ännu fler personer. Det kommer att bli en mycket hektisk vinter för företaget. Tillbaka i Yokohama, på Cargotec Japans huvudkontor, återspeglar vd:n Toshiya

Suzuki Satos ord. "Jag förväntar mig att saneringen kommer att fortsätta under ytterligare två till tre år", säger han. "Regeringen har bett alla förvaltningsområden i Japan att hjälpa till med hanteringen av skrot och skräp, så det kommer troligen att finnas ett stort behov av lastbilar med kranar, på både kort och medellång sikt." Höga kundförväntningar

Att vara en stor och respekterad kraft på den japanska marknaden innebär att Cargotecs 30 återförsäljare och distributörer runt om i landet måste leva upp till mycket höga kundförväntningar. "Vi arbetar ständigt för att garantera en högsta servicenivå. Även om alla våra produkter är tillverkade utomlands är vi stolta över att hantera varje servicebegäran så snabbt och effektivt som möjligt ", säger Suzuki. För närvarande rör sig trenderna på de japanska marknaderna i olika riktningar. Medan lastnings- och lastväxlaraffärerna fortsätter att öka i volym har katastrofen den 11 mars resulterat i en tillfällig avmattning i skogsbruket och skogsindustrin. Det är dock viktigt att notera att Japan fortsätter att vara en av de viktigaste marknaderna för skogs-och återvinningsbranscherna globalt sett. Det här är ett land som har sett förödelse tidigare och som kommit tillbaka ännu starkare.

Lastbilar med monterade kranar behövs vid skrothanteringen.

Subventionerad skogsindustri

Förr att garantera jobb och utveckling på den japanska landsbygden skapade den japanska regeringen före katastrofen ett system med subventioner för skogsindustrin. Liksom

Toshiya Suzuki, vd på Cargotec Japan, förväntar sig att saneringen kommer att fortsätta under ytterligare två - tre år.

många andra industriländer står Japan inför utmaningen att hålla landsbygden livskraftig, trots att många unga människor väljer att flytta till de större städerna. En annan orsak till subventionerna är att de träd som planterades vid återuppbyggnadsansträngningen efter andra världskrigets slut helt enkelt har blivit för höga. En av konsekvenserna är att en stor del av befolkningen nyser varje vår på grund av den massiva mängd pollen som frigörs från de jättelika cederträden. Ett tredje skäl är att leva upp till Kyotoprotokollets mål om att minska utsläppen av växthusgaser. Plantering av nya träd är ett sätt att binda koldioxid. Slutligen hoppas Japan att bli mer självförsörjande på timmer. Målet är att nästan dubblera förhållandet under en period på tio år - från 27,8 procent år 2009 till 50 procent år 2019.

HIAB METHOD 17


Pålitlig kundsupport Sakta sätter han ned den skinande lastväxlaren. Det hörs knappt ett ljud när den tunga svarta lastaren når marken. Takuya Fujita är endast 26 år gammal men arbetar redan som en mogen veteran. Efter ett års utbildning kan han hantera de flesta Hiab-kranar. "De är trevliga och snabba att jobba med", säger han med ett blygt leende. "Färre problem", tillägger han, efter att ha undersökt sitt arbete. Fujitas chef, Makoto Doteuchi, nickar instämmande och pekar på en Hiab Loglift som står bredvid. "Du vet, den är faktiskt dyrare än andra kranar på marknaden. Men både prestanda och hållbarhet är bättre", säger han. "Så i slutänden blir de löpande kostnaderna lägre." Men det som verkligen gjorde att han bestämde sig för att köpa en ny kran var hans långvariga relation med säljbolaget, Arm Loader Hanbai KK - den lokala distributören av Hiabkranar. "De har alltid stöttat oss och erbjuder mycket bra efterservice, så jag har ett stort förtroende för dem", säger Doteuchi. För Satoshi Endo, vd för Arm Loader Hanbai KK, har de senaste månaderna varit tumultartade. Som exklusiv återförsäljare av Hiab-kranar i området har han haft en hel del att tänka på i dessa dagar. Efterfrågan från skrotindustrin är så stor att det nästan är svårt att hålla takten. "Mitt område innefattar Miyagi och Fukushima - två av de värst drabbade förvaltningsområdena. Folk här arbetar mycket hårt för att bygga upp området efter katastroferna den 11 mars. Jag vill hjälpa dem så mycket jag bara kan", säger han.

18 HIAB METHOD

Utvecklingen av alternativ energi

Den japanska regeringen har också hoppat på den globala alternativa energitrenden, genom att lova att lägga mer kraft på att utveckla alternativa energikällor. Områden av särskilt intresse är bioenergi, biomassa och träpellets. "Jag tror att Cargotec har mycket att erbjuda på dessa områden", säger Suzuki. "Våra skogsprodukter är mångsidiga och kan hantera många olika arbetsuppgifter. Förut brukade endast stockarna tas om hand, men nu när fokus ligger på bioenergi finns det också ett intresse för biprodukter, som grenar och kvistar." Cargotecs kunder i Japan förstår vad du kan förvänta dig av tunga maskiner, så det är viktigt att produkterna kan leva upp till sitt namn. "Vi har mer än 40 års erfarenhet av marknaden i Japan och har lärt oss att kunderna värdesätter hög kvalitet och uthållighet", säger Suzuki. "I de flesta fall har våra kranar en livslängd på 15 år eller mer, vilket är mycket bra. De som köper våra kranar berättar att lastbilen normalt ger upp innan kra-

nen vilket innebär att de, även om de måste köpa en ny lastbil, kan fortsätta med samma kran." Helt integrerade system

En av Cargotecs viktigaste tillgångar är att företaget erbjuder ett helt integrerat system med kranar och lastväxlare. Resultatet är att Cargotec fungerar som en "one-stop-shop" för kunderna, oavsett deras behov. Suzuki säger Cargotec Japan kommer att göra en extra insats för att öka försäljningen på områden där en betydande tillväxt finns inom räckhåll. "När biomassautvecklingen kommer igång kommer det att finnas stora möjligheter för oss. Jag tror till exempel att träpellets verkligen kan ta fart i Japan", tillägger han. "Framöver kommer det under de kommande två till tre åren, under återhämtningsprocessen, att finnas en ökad efterfrågan på våra kranar i skrotbranschen. Därefter måste vi bygga vidare på våra befintliga starka och stabila områden, bland annat skogsbruk och biomassa", avslutar han.

"Våra skogsprodukter är mångsidiga och kan hantera många olika arbetsuppgifter."


ILLUSTRATION Tero Harsunen

VARIABEL STABILITETSBEGRÄNSNING, VSL

Förbättrad stabilitet VSL (variabel stabilitetsbegränsning) maximerar kranens kapacitet när det gäller stabiliteten genom att registrera hur långt stödbensförlängningarna skjuts ut. Det mest avancerade säkerhetssystemet som finns tillgängligt på marknaden.

Optimerad kapacitet Inbyggda och välskyddade sensorer informerar Spacesystemet om stödbenens positioner, vilket gör att systemet kan uppnå optimal kapacitet i alla lägen.

Utökat arbetsområde Tack vare VSL kan kranen använda högre kapacitet inom tidigare begränsade områden - här markerade i grönt.

Stabilitetsövervakning När du inte kan förlänga stödben fullt ut kan du fortsätta att arbeta med optimal kapacitet i relation till stödbenens position. VSL säkerställer fordonets stabilitet.

Steglös förlängning Analoga sensorer tillåter steglös förlängning av stödbenen.

0%

40%

60%

80%

MAX

HIAB METHOD 19


CASE: LIVSTID

Speglade företagsvärderingar TEXT Karl Love, John Abbott

Burdens Limiteds beslut att köpa 24 nya HIAB-kranar från Cargotec togs på grundval av en låg totalkostnad för ägandet och ett imponerande serviceavtal som omfattar underhåll av den befintliga flottan. I juni beslöt Burdens sig för att lägga till 24 Hiab XS 166B-2 HiDuo styckegodskranar till sin befintliga materialhanteringsförmåga. Tillkännagivandet kom efter att företaget gjort en grundlig genomgång av sina nuvarande lyftkrav och en bedömning av den brittiska kranmarknaden. Burdens är Storbritanniens ledande leverantör av vägoch vattenbyggnads- samt byggmaterial.

20 HIAB METHOD

"Maskinerna kommer att sättas i arbete över hela Burdens rikstäckande nät med 46 depåer och ingå i en sammanlagd flotta på cirka 150 lastbilskranar," förklarar Karl Love, serviceförsäljningschef på Cargotec Storbritannien. "Affären innehåller också ett stort serviceavtal som omfattar underhåll av hela flottan - inklusive befintliga maskiner från andra leverantörer."

Bördan har utgjort en distributionsplattform för bygg-och verkstadsindustrin under de senaste sjuttiofem åren och är nu verksamma i hela Storbritannien, Irland och internationellt. Kundbasen innefattar stora anläggningsarbeten och byggföretag, husbyggare, lokala myndigheter, offentliga vattenföretag och en bred samling specialiserade entreprenörer och underentreprenörer i sektorn för infrastruktursupport. Bördor har en omsättning på över 300 miljoner pund (344 miljoner euro) och sysselsätter cirka 1 100 personer. Burdens hade mycket specifika kriterier när de valde nya kranar. Dessa inkluderade


byggkvalitet, prestanda, låga kostnader över livscykeln, miljöegenskaper och säkerhet. "Lika viktigt var dock behovet av en enda leverantör, som också kan ge effektiv service över hela Storbritannien och Irland - och på en flotta med blandad utrustning. Cargotec och dess Hiab XS 166B-2 HiDuo-kran valdes för att uppfylla dessa krav," säger Love.

Storbritannien

Irland

Toppmodern teknik

"Beslutet att använda Cargotec är en stor förändring för oss. Efter många år med andra leverantörer byter vi både fordon och kran på samma gång. Men inbesparade kostnader under enheternas livstid och ett omfattande, kostnadseffektivt serviceunderhållsavtal gjorde detta till rätt beslut för vår framtid ", förklarar Ryan Coles, transport- och säkerhetsansvarig på Burdens. "Det som verkligen utmärker Hiab för mig är att deras produkter lägger till innovation och spetskompetens -.en spegling av vårt eget företags värderingar." HIAB XS 166

styrsystemet särskilt användarvänligt, eftersom dess intuitiva kontroller ger exakt precision vid lastning och lossning. Dynamiskt stabilitetssystem

Som alla andra HIAB lastbilskranar är XS 166 utrustad med ett av de mest avancerade säkerhetssystemen som finns - variabel stabilitetsbegränsning (VSL). ”Den största fördelen är att kranen tilllåter säker drift när det inte finns tillräckligt med utrymme för att förlänga det ena eller bägge stödbenen helt. I vissa fall kan VSL utöka stabilitetsgränsen ytterligare och utvidga arbetsområdet,” påpekar Love. Systemet är helt kompatibel med det nya maskindirektivet (2006/42EC) och den harmoniserade kranstandarden EN 12999. . När de valde sin nya kranflotta strävade Burdens efter att förbättra sitt gröna betyg. Hiab XS-sortimentet levereras med ett antal funktioner som syftar till att minska påverkan på miljön, som styrsystemet vilket aktivt minskar belastningen på fordonets motor en avsevärt minskad bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp Burdens tyckte blir resultatet. särskilt att kontrollsystemet Hiab-kranarna var användarvänligt. som levererats

Behovet av att hitta en leverantör som kunde ge effektiv servicesupport var avgörande.

Bakmonterade på en ny flotta av MercedesBenz Actros-fordon erbjuder Burdens nya Hiab XS 166-modeller 8,4 meters räckvidd, med en lyftkapacitet på 2 ton exklusive grip. Hiab XS 166 har utformats för flexibilitet och hög kapacitet. Svängningsmekanismen går i ett oljebad vilket garanterar konstant smörjning, minskad värme och friktion för en mjuk, exakt hantering under belastning. "Allt är inriktat på att ge en kran som är säker och enkel att använda och med en snabb avkastning på den initiala investeringen", säger Love. Ett viktigt inslag i modellen är HiDuostyrsystemet, som med hjälp av XSDrivefjärrkontrollen förebygger stress och belastning på operatören medan SPACE 4000-systemet intelligent hjälper användaren vid hantering av kranen. Under de omfattande platstesterna fann Burdens

till Burdens har också utrustats med filterrengörings-kit som dramatiskt minskar olje- och filterbytena, från en gång om året till ungefär vart femte eller sjätte år. Bevisad serviceförmåga

"Cargotec har bevisat att de kan erbjuda världsomfattande service på en oöverträffad nivå och detta är grunden för vårt underhållspaket med Burdens. Med lång erfarenhet, kompetens och utbildning kan vi förse våra kunder med en enda kontaktperson, oavsett vilket märke eller vilken modell som behöver underhåll", säger Love. "Samtidigt som totalkostnaderna alltid har varit i en professionell transportansvarigs tankar har vi dessutom här levererat en komplett lösning som även tar med faktorer som säkerhet, kvalitet och miljö, vilket ger ett betydande mervärde."

HIAB METHOD 21


Den passar helt enkelt in

Nederländerna

TEXT Merimari Kimpanpää FOTO Albert Brunsting

Holländska företaget Bordbusters BV anskaffade nyligen en ny Hiab XS 622-kran. Bordbusters har specialiserat sig på att leverera stora skyltar och reklamtavlor över hela landet, med hjälp av egna lastbilar utrustade med kranar. När det var dags att utöka företagets kransortiment var det självklart för Bordbusters ägare och chef Eric Heijting att nykomlingen måste bli en Hiab. "Alla våra kranar är Hiab," säger han. "Vi hade redan XS 066, XS 1055 och för ett tag sedan en 026 T-3 och vi är mycket nöjda med dem. Hiab är en stadig produkt." Bordbusters kunder består av statliga enheter och privata företag, som alla är beroende av snabba leveranser för sina evenemang och projekt. Företaget vakter noga sitt rykte som ett innovativt fullserviceföretag. Solitt rykte

"Vi har en nära relation med våra kunder och vill erbjuda dem flexibilitet, vilket endast är möjligt om vi arbetar med pålitliga produkter. Hiab-kranarna är tillförlitliga och de har en förstklassig service. Det är avgörande för oss," betonar Heijting. Som medlem av Cargotec-familjen är bra service är en självklarhet för Hiab. Theo van Sommeren, Cargotecs regionchef för centrala Nederländerna, säger att det håller konkurrenterna på avstånd. "Det finns 16 kranleverantörer i Nederländerna och konkurrensen är hård. Den totala efterfrågan är cirka 100 tunga kranar per år. Vi är en tydlig marknadsledare. Bra efterförsäljnings-service och

"Vi valde Hiab XS 622-kranen på grund av X-funktionen".

22 HIAB METHOD

lokala återförsäljare krävs för detta", säger van Sommeren. Långvarigt samarbete

Heijting startade Bordbusters 1999. Flaggskeppet är "Bordbuster", en flyttbar enhet som består av en betongfot och en stålram. Efter starten 1999 fick Heijting patent på produktion år 2000 och användningen av Bordbuster nådde ut till alla europeiska länder, Kanada och USA. Från början tänkt att användas som användas som informationstavlor vid infrastrukturprojekt har Bordbuster utvecklats vidare till olika typer av utomhustavlor, från reklam till konstprojekt. Efter lite mer än ett decennium har företaget nått en omsättning på 7 miljoner euro

och har cirka 50 anställda. Att flytta runt Bordbusters har ända sedan början utgjort en stor del av det dagliga arbetet. Heijting lade först ut logistiken på andra. Men 2005 bestämde han sig för att ha allt som behövs inom det egna företaget. Företaget köpte sin första Hiab-kran och sedan dess har Bordbusters arbetat med sina egna kranar. Det senaste tillskottet, Hiab XS 622, köptes in som en kompletterande kran för att hantera Bordbusters mest använda tavlor som väger fem ton. "Ibland måste de lyftas över relativt stora avstånd. Men vi behövde också bättre räckvidd eftersom vi även hanterar alla typer av belysning," säger Heijting. "Ibland är till exempel belysningsmasterna riktigt höga, på idrottsplatser eller industriområden till exempel. Vi valde Hiab XS 622-kranen på grund av X-funktionen, vilket ger ökad tillgänglighet i trånga utrymmen. Med den här kranen kommer vi även att få nya kunder, eftersom vi nu kan sträcka oss till platser vi tidigare inte kunde nå." Pålitlig och effektiv

Bordbusters har sin hemmabas i centrala Nederländerna, men verkar i alla landets hörn. Heijting berättar att det är ingen slump att alla hans kranar är Hiab "Vi vill hålla vår kranflotta stabil. När alla kranar bär samma namn blir våra anställda bekanta med dem, vet vad de kan förvänta sig av dem och kan oftast underhålla dem själva. Med välkända, stabila kranar kan vi bli mer effektiva."


HIAB XS 622 hรถjdpunkter t 4NJEJHBSFESJGUUBDLWBSF EFUVUNรŠSLUBBSNTZTUFNFU PDI)J1SPTUZSTZTUFNFUGรšS NJOJNFSBEBWWJLFMTFPDI PรšWFSUSรŠGGBEQSFDJTJPO t .JOJNBMUNFEMรŠDLBHF PDITMJUBHFUBDLWBSFCSB IZESBVMJL QFSGFLUVUGPSNBE PDIGFMGSJUUNPOUFSBE t -รŒOHSรŠDLWJEEFO UPONFUFSTLSBONFE NFUFSTIPSJTPOUFMMSรŠDLWJEE

HIAB METHOD 23


Enastående effektiv. Ibland är mer bättre än mindre. Som när det gäller nyttolast, effektivitet och tillgänglighet. Men mindre kan också vara bra. Mindre vikt, mindre bränsleförbrukning, mindre CO2-utsläpp och mindre stillestånd till exempel. Vi gick ut med målet att hitta den perfekta mixen av mer och mindre. Och vi fann den. Hiab Multilift XR18S – Pro Future™ är en superlätt lastväxlare för treaxliga lastbilar. Med en unik sammansättning av funktioner som ger dig

mer av det du vill ha mer av och mindre av det du vill minska. Eller för att ge dig lite siffror. Vad sägs om att vikten sänkts med upp till ett halvt ton, jobbet kan utföras tre gånger snabbare samt bränsleförbrukningen och utsläppen kapats med en tredjedel? På det hela taget ger Hiab Multilift XR18S - Pro Future™ mindre spill och enastående effektivitet.

Cargotec förbättrar effektiviteten i lastflöden på land och till sjöss – varhelst gods fraktas. Cargotecs dottervarumärken Hiab, Kalmar och MacGregor är globala marknadsledare inom lasthanteringslösningar.

www.cargotec.comwww.hiab.com

Hiab Method 2_2011 kundtidning  

Hiab Method är Cargotecs kundtidning. 2/2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you