Page 1

Parempi maailma

Aalto EE:n historia ulottuu vuoteen 1970. Nykymuodossaan se aloitti vuonna 2010. Helsingin toimisto koordinoi Aalto EE:n toimintaa Euroopassa ja Etelä-Koreassa. Aalto EE:n uusin markkina-avaus on Ruotsi, jossa toiminta käynnistyy syksyllä 2012.

Ruotsi

paremmalla johtajuudella Kiinassa Aalto EE:llä on ollut toimintaa vuodesta 2002 lähtien.

Suomi Puola

Aalto EE käynnisti Executive MBA -ohjelman Poznanissa vuonna 2000.

Aalto EE:n toinen tukikohta on Singapore, josta käsin hallinnoidaan Aasian ja Tyynenmeren toimintoja.

Etelä-Koreassa Aalto EE on toiminut vuodesta 1995. Aalto EE:llä on maassa avoin ohjelma sekä useita yrityskohtaisia EMBA-ohjelmia, joista on valmistunut jo yli 3 000 johtajaa.

Kiina EteläKorea Taiwan

Singapore

Taiwanissa Aalto EE aloitti vuonna 2003. Tänä vuonna käynnistyy kolme EMBAohjelmaa.

Indonesia

Katso ajankohtaiset tiedot www.aaltoee.fi

Aalto EE tarjoaa laadukkaita liikkeenjohdon kehittämispalveluja Aalto-yliopiston osaamista hyödyntäen. Sen missiona on rakentaa parempi maailma paremmalla johtajuudella ja kasvattaa uusi johtajasukupolvi.

Indonesiassa Aalto EE:n ensimmäiset ohjelmat käynnistyvät tänä vuonna.

Osana Aalto-yliopistoa Aalto EE:llä on kolme arvostettua laatuleimaa eli akkreditointia:

Kauppatiedettä edustaville yliopistoille myönnettävä AACSB-akkreditointi 28

Englantilaisen AMBA-järjestön myöntämä laatuhyväksyntä

EQUIS-laatuleima, joka osoittaa, että toimintamme on kansainvälistä ja täyttää eurooppalaiset laatuvaatimukset

Aalto University Executive Education Mechelininkatu 3 C 00100 Helsinki Puh. 010 837 3700 Fax 010 837 3710


TULOSSA

TEKsTi: JoAnnA sinclAir, KuvA: AlEx TrEAdwAy

Aalto Executive MBA

Aalto Executive MBA on kokeneille ammattilaisille räätälöity liikkeenjohdon valmennusohjelma. Ohjelma keskittyy strategiaan ja johtamiseen erityisesti ylemmän johdon näkökulmasta, mutta kattaa myös muut tärkeimmät liikkeenjohdon osa-alueet, kuten markkinoinnin ja talouden. Aalto EMBA alkaa helmikuussa 2013.

Uusi Aalto Part-time MBA Aalto Part-time MBA uudistuu vuonna 2013. Yrittäjyys otetaan ohjelmaan omaksi suuntautumisvaihtoehdoksi ja valinnaisten kurssien määrää kasvatetaan uudella MBA- ja EMBA-ryhmille yhteisellä opetustarjoomalla.

A

alto Part-time MBA -ohjelma on kiireisille ammattilaisille sopiva MBA, jossa vaativan työaikataulun voi sovittaa intensiiviseen osaaikaopiskeluun. Vuonna 2013 suosittu ohjelma uudistuu ja aiemmin suuntautumisvaihtoehtona ollut markkinointi korvataan yrittäjyydellä. Markkinointi on koulutuksessa toki edelleenkin vahvasti läsnä. Yrittäjyyden lisäksi suuntautumisvaihtoehtoja ovat Applied Finance & Accounting sekä Innovative Management. Aalto Part-time MBA on suunniteltu ihmisille, jotka hakevat uralleen nousevaa suuntaa ja haluavat ohjelmalta työkaluja tukemaan omia vahvuusalueitaan ja kehittymistään. ”Aalto Part-time MBA antaa ammattilaisille paitsi uusinta tietoa ja työkaluja myös itsevarmuutta ottaa vastaan aiempaa vaativampia haasteita ja hienot verkostot. Yrittäjyyden suuntautumisvaihtoehto sopii sekä yrittäjille että ammattilaisille, jotka luovat uraa isoissa organisaatioissa. Uudessa suuntautumisvaihtoehdossa korostuvat sisäinen yrittäjyys, itsensä johtaminen ja innovatiivisen yrittäjähengen puhaltaminen perinteisimpienkin suuryritysten vakiintuneisiin käytäntöihin”, Part-time MBA -ohjelman kehittämispäällikkö Anne Nylund lupaa.

Verkosto tiiVistyy eMBAN kANssA. Yrittäjyyden lisäksi Aalto Part-time MBA tarjoaa tammikuusta 2013 lähtien uutta valinnanvapautta, kun aiemmin varsin erillisinä toteutettuihin MBA- ja EMBA-ohjelmiin tuodaan joukko kaikille avoimia valinnaisia kursseja. ”Uudistus antaa opiskelijoille enemmän valinnanvapautta räätälöidä koulutus sopimaan omiin urakehitystarpeisiin ja lisää arvokkaita verkostoitumismahdollisuuksia EMBA- ja Part-time MBA -ryhmäläisten kesken”, Nylund huomauttaa. Sisältömuutosten ohella Aalto Part-time MBA:n moduuliperusteisesta aikataulusta tulee hiukan aiempaa tiiviimpi. ”Uusi aikataulu sopii paremmin etenkin opiskelijoille, joilla on paljon työmatkoja. Tiiviimpi aikataulu sopii paremmin huippuluennoitsijoiden kalentereihin ja antaa meille vapaammat kädet houkutella maailman kärkinimiä opettajiksi”, Nylund kertoo. Uudistettu Aalto Part-time MBA käynnistyy tammi-kuussa 2013. Haku työn ohella suoritettavaan kaksivuotiseen koulutukseen päättyy marraskuun puolivälissä. Vuoden 2012 ohjelmaan haki ennätysmäärä opiskelijoita. Varmista paikkasi lähettämällä hakemus ajoissa, kuitenkin viimeistään 23.11.2012.

Aalto Part-time MBA

Aalto Part-time MBA on kansainvälisesti tunnustettu liikkeenjohdon koulutusohjelma. Se on suunniteltu yksi-löille, joilla on selkeä tahto viedä uraansa eteenpäin. Ohjelma alkaa tammikuussa 2013.

AaltoJOKO®85

AaltoJOKO® on kokeneiden johtajien ykkösvalinta tilanteissa, joissa tarvitaan syvällistä tietoa ja konkreettisia välineitä muutoksen ja strategian johtamiseen sekä omien johtamisvalmiuksien ja koko organisaation tulokselliseen kehittämiseen. Ohjelma alkaa 10.10.2012.

Future Leadership

Future Leadership luo edellytykset selviytyä monimuotoistuvan toimintaympäristön johtamishaasteista. Ohjelma antaa valmiuksia muutoskykyisen ja innovatiivisen työyhteisön rakentamiseen sekä oman johtamispotentiaalin vahvistamiseen. Ohjelman oppeja sovelletaan suoraan käytäntöön live case -työskentelyn avulla. Ohjelma alkaa 9.10.2012.

Global Manager – Graduate Diploma in Management Global Manager on joustava kansainvälisen liiketoiminnan ja johtamisen valmennuskokonaisuus. Modulaarinen rakenne mahdollistaa räätälöinnin omien tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti. Ohjelmasta on mahdollisuus jatkaa E/MBA-opintoihin. Ohjelmaan on jatkuva haku. Seuraava jakso: Dynamic Marketing 26.–28.9.2012.

29


TEksTi: RisTo PEnnAnEn, kuvA: Junnu LusA

Juuri oikeaan tarpeeseen

Joustavista ohjelmista oli helppo koota juuri esimiehillemme sopivat ratkaisut, pohtivat henkilöstön kehittämisjohtaja Eliisa Valkonen ja kehitysjohtaja Anton Helander.

Laajasta valmennusvalikoimasta voi räätälöidä oikeat ratkaisut moneen tarpeeseen. Luottokunta löysi Aalto EE:n avoimista ohjelmista juuri oikeat esimiehilleen.

Y

rityskohtaisen valmennuksen voi räätälöidä yhden työpaikan tarpeisiin. Avoimet ohjelmat voi räätälöidä vielä tarkemmin henkilötason ratkaisuksi, jos valikoima on kyllin laaja. Näin ajatteli Luottokunta, kun se etsi esimiehilleen sopivia kehityspolkuja Aalto University Executive Educationin avoimista ohjelmista. ”Kävimme yhdessä Aalto EE:n yhteyshenkilön kanssa läpi erilaiset tarpeemme ja löysimme heidän valikoimastaan tosi hyvin ohjelmat, jotka sopivat esimiestemme kehittämiseen”, sanoo Luottokunnan henkilöstön kehittämisjohtaja Eliisa Valkonen. Avoimista ohjelmista rakennettu paketti oli optimaalinen ratkaisu tilanteessa, jossa koulutettavat olivat hyvin erilaisissa tehtävissä. Osa heistä oli hiljattain esimiestehtäviin siirtyneitä, toiset kokeneita palveluliiketoiminnan johtajia. Siksi tarpeetkin olivat erilaisia: osa päätyi Young Manager -ohjelmaan, osa Leading Service Business -ohjelmaan ja lopuille istuivat Global Manager -ohjelman yksittäiset koulutusjaksot. 30

JoustaVuus Ja laatu olivat avoimien ohjelmien suuri etu Luottokunnan näkökulmasta. ”Nyt valittuja koulutusohjelmia voi täydentää myöhemmin jopa MBA:ksi asti. Aloituskynnys olisi ollut kuitenkin kohtuuttoman korkea, jos kaikki kymmenen olisi lähetetty suoraan pitkäkestoisiin ohjelmiin, kuten MBA-ohjelmaan”, sanoo Luottokunnan kehitysjohtaja anton Helander. Opiskelijat voivat myöhemmin tehdä erilaisia valintoja jatkokoulutuksen suhteen. Monille voi riittää ratakierros, kun taas toiset ovat urallaan siinä vaiheessa, että maraton on osuvampi vaihtoehto. NYt tEHtY ratkaisu tukEE Luottokunnan omaa muutosta, joka vie yhtiön kotimaisesta toimijasta kansainväliseksi palveluyhtiöksi. Uudistus vaatii muutosta yrityskulttuuriin, johon yhtiön johto haluaa vähemmän hierarkiaa ja enemmän osallistumista. Tavoite on lisätä myös innovatiivisuutta teemalla ”yhdessä rohkeasti eteenpäin”. Kun yhtiö haluaa kääntää katseet ulospäin, tapahtuu se helpoimmin avoimissa ohjelmissa. Kyse ei ole koulumaisesta opettaja–oppilas-suhteesta, vaan oppimisverkostosta, jossa myös opiskelijoiden keskinäinen ajatustenvaihto on tärkeää. ”Haluamme edistää ulkopuolista verkostoitumista. Avoimissa ohjelmissa meidän ihmisemme voivat oppia muiden organisaatioiden ratkaisuista ja toisin päin”, sanoo Valkonen. luottokuNNallE EritYisEN hedelmällistä on, kun samaan ohjelmaan tulee osallistujia asiakasyrityksistä ja muista finanssialan yhtiöistä. Verkostoituminen jatkuu yksittäisten ohjelmien jälkeenkin, sillä Luottokunta on jäsenenä vuorovaikutteisessa Aalto Leaders’ Insight -foorumissa, joka kokoontuu kuusi kertaa vuodessa keskustelemaan johtamisen uusista näkökulmista. Räätälöidyt yrityskohtaiset ratkaisut ovat nekin mahdollisia jatkossa. ”Esimerkiksi innovaatiojohtamiseen liittyvistä yhteistyömahdollisuuksista olemme käyneet keskusteluja. Aalto EE:n Innovation Factory on erittäin kiinnostava konsepti”, kertoo Valkonen. Monipuolisuus, verkostoituminen ja joustavuus olivat Luottokunnalle tärkeitä valintaperusteita. Kaiken perustana on kuitenkin Aalto EE:n akateeminen osaaminen. Eliisa Valkonen itse oli viime syksynä mukana Executive HR -ohjelmassa. ”Siinäkin oli maailmalta ja kotimaasta erinomainen ryhmä alansa asiantuntijoita, joiden kautta pääsimme kiinni viimeisimpään teoriaosaamiseen”, muistelee Valkonen.


Tulevaisuuden johtajan on oltava nöyrä ja ketterä, arvioivat Iiro Kutila ja Erik Fallenius. vaatii sopivien mittareiden asettamista ja selkeitä prosesseja sekä turvallista ilmapiiriä, jossa erilaisuutta pidetään rikkautena ja jossa ihmiset uskaltavat kyseenalaistaa asioita ja esittää parannusehdotuksia. Sellaisen saa aikaan vain ihmisläheinen johtaja, joka on aidosti läsnä ja valmis vastaanottamaan ideoita”, Kutila jatkaa.

Millaisia ominaisuuksia tulevaisuuden johtajilta vaaditaan? Parasta kysyä heiltä itseltään.

Tulevaisuuden

johtajan muotokuva TeksTi: Joanna sinclair, kuva Junnu lusa

I

iro Kutila ja Erik Fallenius ovat nuoria ammattilaisia. Iso osa työuraa on vielä edessä ja takataskuissa tuoreet diplomit Aalto EE:n uusille esimiehille tarkoitetusta ohjelmasta. Fallenius on ensimmäisen askeleen esimiesuralla jo ottanut: hän työskentelee ohjelmistoyhtiö Teklassa tiimin johtajana. Kutilalla hyppäys esimiestehtäviin on vielä edessä. Työnantaja, etiketti- ja merkintäjärjestelmiä kehittävä Informa, halusi jo nyt panostaa lupaavaan osaajaan ja tarjota koulutusta hyvää tulosta tekevälle avainasiakaspäällikölleen. Luovuus, ongelmanratkaisukyky ja innovatiivisuus ovat työyhteisöissä yhä tärkeämpiä, painottavat Fallenius ja Kutila. Johtajan pitää pystyä paitsi pitämään koneisto mahdollisimman tehokkaasti käynnissä myös ruokkimaan innovaatioita ja varmistamaan omien joukkojen jatkuva oppiminen ja uudistuminen. Muuten yrityksellä ei ole toivoa pärjätä alati muuttuvassa maailmassa. ”Muutoksesta on tullut niin nopeaa, että se on käytännössä ainoa vakio. Tärkeää on trendien näkeminen, verkostojen luominen ja ylläpitäminen”, Fallenius kiteyttää. ”Jatkuva kehitys on kilpailukyvyn parhaimpia takeita. Se

HallIttua roHKEutta. Yhtä mieltä Kutila ja Fallenius ovat myös virtuaalisuuden ja ketteryyden tärkeydestä. Sosiaalisen median ratkaisut yleistyvät myös sisäisessä viestinnässä, ja johtajalla saattaa olla alaisia ympäri maailmaa. Tulevaisuuden johtajan on kyettävä luottamaan työntekijöiden itsenäiseen päätöksentekokykyyn ja huolehdittava samalla, että kaikki tähtäävät samaan lopputulokseen. ”Vaikka jatkuva toimintatapojen parantaminen on yhtäällä tavoite, on johtajan tärkeimpiä rooleja silti yhä yhteisen vision luominen ja sen pitäminen kirkkaana kaikilla. Menestyvä organisaatio kulkee yksissä tuumin kohti samaa päämäärää. Se vaatii johtajaa, jolla on erinomaiset viestintävalmiudet ja kyky luoda sosiaalista pääomaa”, Kutila painottaa. ”Tulevaisuuden johtajalla pitää olla vaikuttava osaamisrepertuaari. Etenkin tietotyössä uskottavalla johtajalla on oltava riittävä substanssiosaaminen”, Fallenius pohtii. Hänen mukaansa johtaja on onnistnut, jos henkilökunta pystyy työn ohella kehittämään omaa osaamistaan. Tavoitteena on, että heistä tulee johtajaa etevämpiä käytännön työssä. Coaching, motivointi ja innostus ovat johtajan taitopaletissa korostetusti esillä. Oman osaamisensa suhteen hyvä johtaja on nöyrä. ”Hän ei koskaan luule olevansa valmis vaan tietää, että hänen on pyrittävä jatkuvasti oppimaan uutta. Tulevaisuuden johtajina pärjäävät hallitusti rohkeat yksilöt”, Kutila tiivistää. Kutilan ja Falleniuksen suorittamaa Young Manager -ohjelmaa uudistetaan parastaikaa. Jatkossa sen tilalla koulutuskalenterissa on Leadership for High Potentials -ohjelmaa, jonka moduuleja voi halutessaan sisällyttää laajempiin tutkintokokonaisuuksiin. Uudistuksesta kerrotaan lisää Aalto EE:n verkkosivuilla syksyllä.

TULOSSA Johtaminen terveydenhuollossa

Johtaminen terveydenhuollossa on johtamisen ja talouden ohjelma alan johtajille, asiantuntijoille ja päättäjille. Ohjelman tavoitteena on kehittää osallistujien strategista ajattelua ja johtamistaitoja sekä antaa tukea resurssien tehokkaaseen johtamiseen. Ohjelma alkaa 20.9.2012.

Uusi Leadership for High Potentials

Leadership for High Potentials tuo näkökulmaa innovatiiviseen ja luovaan johtamiseen ja kehittää kykyä kasvaa johtajana ihmisten ja suorituksen johtamisen kautta. Ohjelma on suunnattu henkilöille, jotka ovat avainrooleissa organisaationsa tulevaisuuden rakentamisessa. Ensimmäinen valmennus alkaa syksyllä 2012

Leading Sales

Leading Sales on innovatiivinen myyntijohdon executive-ohjelma henkilöille, jotka näkevät yrityksen menestyksen ja liiketoiminnan muutoksen avaimena tehokkaaseen ja ketterään myynnin organisointiin sekä uudenlaisen myynnin johtajuuteen. Ohjelma on kaksikielinen ja alkaa 11.9.2012.

Leading Service Business Leading Service Business haastaa palveluliiketoiminnan ja -johtamisen kehittämiseen. Ohjelmia järjestetään syksyn aikana sekä Suomessa 19.9.2012 että Ruotsissa 29.10.2012 alkaen.

Yrityskohtaiset ratkaisut

Kehitämme ja toteutamme kanssasi innovatiivisia, Aalto-yliopiston monitieteellisyyttä hyödyntäviä ratkaisuja, jotka tukevat organisaatiosi tärkeiden asioiden kehittämistä käytännön työssä. Hyödynnämme monipuolista kokemusta liiketoiminnan ja johtamisen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, laajaa asiantuntijaverkostoa sekä uusimpia oivaltamista ja käytännönläheistä oppimista tukevia menetelmiä. 31

Aalto EE Profile 2/2012 koulutussivut  

Aalto EE Profile Magazine 2/2012. Parempi maailma paremmalla johtajuudella. Aalto EE tarjoaa laadukkaita liikkeenjohdon kehittämispalveluja...

Aalto EE Profile 2/2012 koulutussivut  

Aalto EE Profile Magazine 2/2012. Parempi maailma paremmalla johtajuudella. Aalto EE tarjoaa laadukkaita liikkeenjohdon kehittämispalveluja...