Page 1

mar ta


FOTOGRAFIE - Lech J. Zdrojewski BIŻUTERIA - Piotr Wajcht MODEL - Marta MARTA-081220 z cyklu: NIE JEDNO OBLICZE KOBIETA MA --------------------www.zdrojewski.com.pl


o

d

s

ł

o

n

y


k a t l

u

b

t

a

k


m

a

r

t

a


k

l

a

s

y

c

z

n

i

e


p

o

s

z

u

k

u

j

ą

c


z

d

e

c

y

d

o

w

a

n

i

e


s

t

o

n

o

w

a

n

i

e


p

r

z

e

j

ś

c

i

o

w

o


i

n

a

c

z

e

j


p

r

z

e

n

i

k

a

j

ą

c


w

n

i

k

l

i

w

i

e


k

o

n

s

p

i

r

u

j

ą

c


ł

a

k

n

ą

c


p

r

z

e

m

i

a

n

y


e

n

i

g

m

a

t

y

c

z

n

i

e


z

a

s

k

a

k

u

j

c


w

a

j

c

h

t

o

w

o


c

z

a

r

o

w

n

i

c

a


k

o

n

t

r

a

s

t

o

w

a


d

w

a

r

a

z

y

d

w

a


z

d

e

c

y

d

o

w

a

n

i

e


s

z

a

l

o

n

a


p

o

d

s

u

m

o

w

u

j

ą

c

a


FOTOGRAFIE - Lech

J. Zdrojewski,

BIĹťUTERIA - Piotr Wajcht

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.zdrojewski.com.pl, www.oko-lice-kultury.pl, kom. +48 504 248 558

MARTA 081220 - z cyklu: NIE JEDNO OBLICZE KOBIETA MA  

Sesja fotograficzna - NIESPODZIANKA - klasycznie, czarownica, toples, biżuteria Piotra Wajchta

MARTA 081220 - z cyklu: NIE JEDNO OBLICZE KOBIETA MA  

Sesja fotograficzna - NIESPODZIANKA - klasycznie, czarownica, toples, biżuteria Piotra Wajchta