Page 1


Pod pokroviteljstvom vlade Kraljevine Španije Con il patrocinio del governo del Regno di Spagna Con el patrocinio del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España Under the auspices of the Ministry of the Presidency of the Government of Spain

SLOVENCI V ŠPANSKI DRŽAVLJANSKI VOJNI GLI SLOVENI NELLA GUERRA CIVILE SPAGNOLA ESLOVENOS EN LA GUERRA CIVIL ESPAGNOLA SLOVENIANS IN THE SPANISH CIVIL WAR

ZBORNIK REFERATOV ZNANSTVENEGA SIMPOZIJA v Kopru, 12. februarja 2010

Združenje protifašistov in borcev za vrednote NOB Koper Koper, junij 2010 1


ORGANIZACIJSKI ODBOR SIMPOZIJA Simon Tecco Dr. Sandi Volk Goran Ziraldo Maksimilijana Ipavec Lucijan Pelicon

Simpozij in spremljajoče prireditve so omogočili Urad vlade Kraljevine Španije in Združenje protifašistov in borcev za vrednote NOB Koper v sodelovanju z Mestno občino Koper Il convegno e le iniziative connesse sono stati resi possibili dal Governo del Regno di Spagna, dall'Associazione degli antifascisti e dei combattenti per i valori della LPL di Capodistria e con la collaborazione del Comune Citta di Capodistria El simposium y demás actividades fueron auspiciadas por el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España y la Asociación Antifascista, Combatientes por los Valores de la Lucha de Liberación Nacional de Koper, con la colaboración del Ayuntamiento de Koper The symposium and other activities were made possible by the Ministry of the Presidency of the Government of Spain and the Anti-Fascist Association, Fighters for the Values of the National Liberation Struggle of Koper, with the collaboration of the Municipality of Koper Moderatorji simpozija Franco Juri in Milan Rakovac

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 94(460=163.6)"1936/1939"(082) Slovenci v španski državljanski vojni (2010 ; Koper) Zbornik referatov znanstvenega simpozija Slovenci v španski državljanski vojni, Koper, 12. februar 2010 / [uredil Jože Hočevar]. - Koper : Združenje borcev za vrednote NOB Koper, 2010 ISBN 978-961-6681-15-5 1. Gl. stv. nasl. 2. Hočevar, Jože 251738624

2


Kazalo POZDRAVI UDELEŽENCEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Sandi Volk: POMEN IN VSEBINA SIMPOZIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Avgust Lešnik: NOTRANJI IN MEDNARODNI VIDIKI ŠPANSKE DRŽAVLJANSKE VOJNE (1936–1939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Socialna struktura španske družbe in razredna nasprotja v obdobju med prvo in drugo republiko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Druga republika (1931–1936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Usodne parlamentarne volitve (16. februarja 1936). . . . . . . . . . . . . . . 20 Mednarodni odziv na spopad »dveh Španij« . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Namesto sklepa – o »belih« in »rdečih« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Aspetti interni e internazionali della guerra civile spagnola. . . . . . . . . . . . . 30 Foreign and Domestic Aspects of the Spanish Civil War. . . . . . . . . . . . . . 31 Aspectos internos e internacionales de la Guerra Civil Española. . . . . . . . . . . 33 Podatki o avtorju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Božo Repe: POMEN ŠPANSKE DRŽAVLJANSKE VOJNE V SLOVENSKI IN JUGOSLOVANSKI DRUŽBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Il significato della guerra civile spagnola per la società slovena e jugoslava . . . . . . 45 The meaning of the Spanish Civil War in the Slovenian and Yugoslav society. . . . . 46 Importancia de la Guerra Civil Española en la sociedad eslovena y yugoslava . . . . . 48 Podatki o avtorju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Andrejka Novakovič: SLOVENCI V ŠPANSKI DRŽAVLJANSKI VOJNI IN NJIHOVA VLOGA PO NJEJ V DOMOVINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Družbene razmere v tridesetih letih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Podatki o slovenskih španskih borcih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Število komunistov med slovenskimi španskimi borci. . . . . . . . . . . . . . . 56 Španski borci po končani državljanski vojni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Španski borci v partizanih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Organizacija španskih borcev po drugi svetovni vojni. . . . . . . . . . . . . . . 58 Razmere v Jugoslaviji po osvoboditvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Ohranjanje spomina na španske borce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Sklep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Gli sloveni nella guerra di Spagna e i loro destini dopo la sua fine . . . . . . . . . . 67 Slovenians in the Spanish Civil War and after the war in their homeland . . . . . . . 68 Los combatientes eslovenos en España y despues de la guerra en su patria. . . . . . . 69 Podatki o avtorici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3


Marina Rossi: DA MOSCA ALLA DIFESA DELLA REPUBBLICA. . . . . . . . . . 71 Emigranti politici italiani e sloveni della Venezia Giulia dall’URSS alla guerra di Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Contreras Georgi Ivanovich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Tina Modotti (alias Maria Ruiz, alias Carmen Ruiz Sanchez) presta la propria opera di solidarietà a livello locale ed internazionale nel Soccorso Rosso. . . . . . . . . . 78 Anton Ukmar alias Oghen Giuseppe, Oghen Joze, Ogeni, Okmar, Oden . . . . . . . 82 Le vicende di altri volontari sloveni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Volontari jugoslavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Il comitato balcanico ed il suo lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Iz Moskve v obrambo španske republike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 From Moscow in defence of the Republic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Desde Moscoú a la defensa de la República. . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Cenni biografici sull'autrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Taja Kramberger: NAPORNI ITINERARIJ ŠPANSKE DRŽAVLJANSKE VOJNE: . . . 100 Oblike antifašistične mobilizacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Razmere v Španiji in pronunciamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Politika Kominterne in Operacija X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Pariz kot posvečeni republikanski kraj memorije. . . . . . . . . . . . . . . . 111 Anabaza (άνάβασις): itinerarij slovenskih španskih borcev. . . . . . . . . . . . 117 Politike memorije in pozabe po odhodu brigadistov iz Španije. . . . . . . . . . . 124 Memorija in zgodovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 I faticosi itinerari della guerra civile spagnola: i luoghi della memoria lungo i tragitti dei repubblicani sloveni verso la Spagna e il ruolo di Parigi nel reclutamento di volontari per la Spagna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 The tyring itinerary of the Spanish Civil War: the places of memory on the slovenian republicans’ way to Spain and the role of Paris in the international recruitment of Spanish fighters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 El extenuante itinerario de la Guerra Civil Española. Lugares de la memoria en el camino a España de los republicanos eslovenos y el papel de París en el reclutamiento internacional de Combatientes Españoles. . . . . . . . . . . . . . 137 Podatki o avtorici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Marco Puppini: VOLONTARI ANTIFASISTI GIULIANI NELLA GUERRA CIVILE SPAGNOLA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Protifašistični prostovoljci iz Julijske krajine v španski državljanski vojni. . . . . . 153

4

Antifaschist volounteers from the Julian March in the Spanish Civil War . . . . . .

154

Voluntarios antifasistas de la Venezia Giulia en la Guerra Civil Española . . . . . .

155

Cenni biografici sull'autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157


POZDRAVI UDELEŽENCEM Maksimiljan Vezovnik predsednik Združenja protifašistov in borcev za vrednote NOB Koper Spoštovani, v veliko čast mi je, da lahko odprem znanstveni simpozij, ki smo ga poimenovali »Slovenci v španski državljanski vojni«. S spoštovanjem pozdravljam veleposlanico Kraljevine Španije Annun­ cia­do Fernández de Córdoba in podžupana Mestne občine Koper Janija Bačiča. Obema se zahvaljujejm za finančno podporo pri izvedbi simpozija in za prevzem pokroviteljstva. Pozdravljam predstavnike tržaške, ljubljanske in koprske univerze in njihove predavatelje. Zadovoljni smo, ker je prisoten tudi rektor Univerze na Primorskem dr. Rado Bohinc. Njihova prisotnost daje današnjemu simpoziju večji strokovni pomen, kar pa je bil že v začetku temeljni namen njegovega organizatorja. Z velikim zadovoljstvom pozdravljam predsednika Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Janeza Stanovnika. Njegova prisotnost predstavlja simbolno vez med španskimi borci in borci našega narodnoosvobodilnega boja. Toplo pozdravljam vse prisotne sorodnike španskih borcev, med njimi dr. Antona Beblerja. Njihova prisotnost ponazarja čustveno povezavo in mednarodno solidarnost. Prav posebno topel pozdrav pa namenjam še zadnjemu živečemu španskemu borcu Dušanu Ravtarju. Delegacija organizacijskega odbora ga je obiskala v Kamniku v domu upokojencev in posnela pogovor z njim. Posnetek sta predvajala Radio in TV Slovenija. Mnogi so nas te dni spraševali, zakaj simpozij prav v Kopru. Preprosto zato, ker je iz Slovenske Istre in Primorske odšlo v Španijo največ slovenskih prostovoljcev. Ob sedemdeseti obletnici konca španske državljanske vojne smo želeli obuditi že nekoliko pozabljen del naše skupne zgodovine uporništva. Ljudje Slovenske Istre in Primorske v celoti so bili prve žrtve italijanskega faši­ zma, zato so se tudi med prvimi uprli temu nasilju. Že 15. maja 1921. leta so v spopadu s fašisti padle prve istrske žrtve. V spomin na te dogodke, zgodovinsko poimenovane marežganski upor, občina Koper ta dan praznuje kot svoj občinski praznik. Zato je razumljivo, zakaj so se ljudje iz teh krajev med prvimi postavili v bran španske republike. Niso se žal vsi vrnili iz bojev, nekateri za vedno ležijo v španski zemlji. Tem je občinsko združenje borcev postavilo na osrednjem koprskem trgu spominsko obeležje. 5


Med borci španskih internacionalnih brigad so tudi znani posamezniki iz našega območja, ki so predvsem zaradi vojaških izkušenj kasneje mnogo prispevali k razvoju NOB v Istri in na Primorskem. Naj omenim le nekatere: dr. Aleš Bebler, Anton Ukmar, Leopold Caharija, Stane Bobnar, Jože Vergan, Benedikt Bertok. Z njihovimi imeni so poimenovane ulice, trgi in šole. Antonu Ukmarju pa je občina Koper podelila tudi posebno priznanje – častno občanstvo. Španski borci so dostojno zapisani v našem zgodovinskem spominu. Ustvarili so trdno vez med slovenskim ljudstvom in ljudstvom Španije. Temu spominu pa je namenjen tudi današnji znanstveni simpozij. Zahvaljujem se organizacijskemu odboru simpozija za uspešno opravljeno delo, še posebno predsedujočemu odbora Simonu Teccu, ki je bil idejni vodja projekta, Goranu Ziraldu za celostno oblikovanje in tudi pregledne razstave o vlogi Slovencev v španski državljanski, dr. Sandiju Volku za strokovno koordinacijo in Maksimilijani Ipavec, predsednici pevskega zbora Kombinat, za učinkovit pevski nastop ob zaključku simpozija. Zahvaljujem se tudi obema moderatorjema Francu Juriju in Milanu Rakovcu za pomoč pri vodenju simpozija. Vsem zbranim pa namenjam: borbeni pozdrav španskih borcev NON PASARAN in pozdrav slovenskih borcev SMRT FAŠIZMU – SVOBODA NARODU.

Janez Stanovnik predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Spoštovana veleposlanica Kraljevine Španije v Sloveniji, spoštovani podžupan Mestne občine Koper, spoštovani Maksimiljan Vezovnik, predsednik Združenja protifašistov in borcev za vrednote NOB Koper, in vsi ostali, v posebno čast mi je, da lahko ta izredni dogodek pozdravim v imenu Zveze borcev za vrednote NOB Slovenije. Španski borci so imeli za slovenski odpor izreden pomen, a ne samo zato, ker so vse vojaške izkušnje iz Španije prinesli v NOB in na ta način bili hrbtenica našega oboroženega odpora. Predvsem pa bi poudaril dejstvo, kaj je španska državljanska vojna pomenila za razvoj antifašizma v Sloveniji. Slovenci smo v poznih tridesetih letih dobesedno živeli s Španijo in z dogajanjem v njej. Ob tej priliki bi se rad, spoštovana gospa ambasadorka, predvsem zahvalil Kraljevini Španiji za izredno gojenje zgodovinskega spomina. Ni namreč lahko državi hraniti spomin na državljanski konflikt, ki je bil pa istočasno bujenje civilizacijske zavesti cele Evrope. Gospa veleposlanica, vsa vam čast, želim, da bi vas posnemali. Hvala lepa. 6


Anunciada Fernández de Córdova veleposlanica Kraljevine Španije v Republiki Sloveniji Dober dan, buenas dias. Oproščam se, ker ne obvladam dobro slovenščine in bom zato govorila v italijanščini, jeziku, ki ga mnogi razumete. Zelo sem vesela, da sem prišla v Koper na povabilo Simona Tecca, enega od organizatorjev današnjega znanstvenega srečanja. Opravičiti se moram, ker na žalost ne bom mogla spremljati celotnega poteka simpozija. Moja država namreč trenutno predseduje Evropski uniji, zato so naša diplomatska predstavništva zelo obremenjena, kar pomeni, da moram biti prisotna na ambasadi v Ljubljani. Duh sprave in sodelovanja ob spoštovanju pluralizma in ob miroljubnem sožitju vseh nazorov in ideologij, ki so spremljali špansko tranzicijo, je omogočil, da smo leta 1978 v Španiji sprejeli ustavo, ki je najvišji izraz volje španskega ljudstva za spravo. Predstavila vam bom kratko kronologijo španske tranzicije, ki se je začela s Francovo smrtjo 20. novembra 1975. Znašli smo se v izredno občutljivi situaciji, v kateri je velika večina španske družbe hotela preiti v demokracijo. Vendar je bila prisotna velika bojazen, da bi ponovno nastali stari konflikti, ki so leta 1936 privedli do državljanske vojne. V teh razmerah je temeljno vlogo protagonista odigral naš kralj Juan Carlos I. Pot do demokracije pa ni bila lahka. Kralj je za predsednika vlade imenoval Alfonsa Suareza, ki je začel najprej razgrajevati diktaturo. Odobrena je bila amnestija, ukinjen enopartijski sistem z razpustitvijo frankistične stranke in legalizirane so bile druge stranke, vključno s komunistično, in to kljub močnemu nasprotovanju vojske. Vsi ti ukrepi so bili sprejeti brez vsake napovedi. Odobreni so bili 9. aprila 1976, na velikonočno soboto, ki jo je ljudska ironija takoj poimenovala „rdeča sveta sobota“. Vse to se je zgodilo skoraj na skrivaj. Zadnji korak je bil storjen, ko je parlament, ki ga je imenoval še Franco, odobril zakon o politični reformi, ki je prinesla konec diktature in razpis demokratičnih volitev, katere so bile izvedene junija 1977. Julija 1978 je novi parlament z veliko večino odobril novo ustavo: zanjo so glasovali tako konservativci stranke Allianza Popular kot zagovorniki Franca kot tudi komunisti. 6. decembra 1977 je bila nova ustava končno odobrena tudi na referendumu, na katerem je zanjo glasovalo kar 89% Špancev. Španska tranzicija je bila zgled prehoda od diktature v demokracijo brez nasilja in prelivanja krvi. Ta rezultat je bil dosežen zaradi zrelosti španskega naroda in njegovih političnih voditeljev, kralja Juana Carlosa I., Alfonsa Suareza, Felipeja Gonzaleza, Santiaga Carrilla, Manuela Fraga Iribarne in mnogih drugih, ki so obvladali zgodovinski trenutek, kakršnega je Španija prestajala. Združila jih je volja, da se izognejo napakam preteklosti tudi s sprejetjem kom7


promisov v škodo svojih idej in političnih nazorov. Zakon o zgodovinskem spominu, ki ga je Španija odobrila leta 2007, poudarja, da se nihče ne sme čutiti pooblaščenega uveljavljati svoje poglede z nasiljem. Vendar zakon priznava tudi pomen boja v obrambo demokracije, v katerem so sodelovali tudi pripadniki Mednarodnih brigad španske revolucije. Med njimi je bilo mnogo Slovencev, ki se jih danes spominjamo in se jim klanjamo. Z namenom, da utrdimo duha sprave in enotnosti španske tranzicije, kajti s počastitvijo borcev Mednarodnih brigad poglobljamo in krepimo korenine vrednot španske demokracije. Zato mi je zelo žal, da mi ni mogoče ostati z vami do konca in spremljati vaših zelo zanimivih predavanj. Še enkrat se vam opravičujem in vam želim uspešno delo.

8


Sandi Volk

POMEN IN VSEBINA SIMPOZIJA Čeprav je španska državljanska vojna eden od mejnikov v zgodovini prejšnjega stoletja tako na svetovni kot na domači, slovenski ravni, ji v zadnjih časih posvečamo zelo malo pozornosti. Zgodovinska znanost se s tem prelom­ nim dogodkom ukvarja razmeroma dosti, vendar njeni izsledki nimajo v javnosti take odmevnosti kot druge teme, ki so skoraj vsakodnevno obravnavane v raznih medijih. Vzrok za tak odnos je treba verjetno iskati v dejstvu, da je ta tema problematična za vse udeležence političnega spektra, od katolikov do liberalcev, socialistov, komunistov, anarhistov in drugih. Za katolike zaradi zavezništva Katoliške cerkve s Francom in fašističnimi silami, za liberalce, ker so liberalne demokracije (predvsem v Veliki Britaniji) zavzele stališča, ki so demokratično izvoljeno špansko republikansko vlado prepustila na milost in nemilost fašizmu, za levico – predvsem za komuniste - pa zaradi razprtij in krvavih obračunov, s katerimi je veliko pripomogla h končni zmagi Franca in njegovih podpornikov. Zato ni čudno, da je bilo v Evropi, z izjemo Španije, izredno malo občutljivosti za dostojno obeležitev 60. obletnice državljanske vojne v Španiji. Slovenija je v tem celo prednjačila, saj ni bila do konca leta 2009 na to temo organizirana prav nobena odmevnejša prireditev v spomin na zgodovinski dogodek, pri katerem so aktivno sodelovali številni Slovenci in Slovenke. Prav zaradi tega je bil simpozij 12. februarja 2010 v Kopru izrednega pomena. Ne le zato, ker je vsebinsko zapolnil veliko vrzel, ampak predvsem zaradi kvalitete prispevkov in mednarodnega značaja tega znanstvenega srečanja. Na posvetu se je namreč zbralo nekaj najboljših poznavalk in poznavalcev te teme v Sloveniji, prof. dr. Avgust Lešnik, prof. dr. Božo Repe, mag. An­ d­rejka Novakovič in dr. Taja Kramberger, poleg njih pa še kolega in kolegica iz Italije, prof. Marina Rossi in dr. Marco Puppini, ki spadata v sam vrh italijanskih raziskovalcev španske državljanske vojne. Predavatelji so nam ponudili celostni pregled pomena španske državljanske vojne iz različnih zornih kotov, prikazali nove izsledke ter nakazali odprta vprašanja in možne nove pristope k njihovemu obravnavanju. Avgust Lešnik je v svojem uvodnem referatu obravnaval temelje in vzroke državljanske vojne, jo umestil v mednarodni okvir in nakazal njene posebnosti in prelomne pomene. Božo Repe jo je umestil v slovenski (in jugoslovanski) kontekst in prikazal daljnosežne posledice in učinke razcepa, ki jih je špansko dogajanje povzročilo v slovenski politiki in družbi. Andrejka Novakovič je posredovala nove podatke o slovenskih prostovoljcih v Mednarodnih brigadah in 9


o njihovih skupnih značilnostih. Ob tem je posebno pozornost namenila vlogi slovenskih „špancev“ v partizanskem gibanju in njihovim usodam po vojni, s posebno izpostavitvijo tistih, ki so postali žrtve dachauskih procesov. Marina Rossi je raziskala usode slovenskih in italijanskih „špancev“ iz slovensko-italijanskega mejnega območja, ki so v Španijo odšli iz Sovjetske zveze. Posebej je izpostavila nekaj bolj znanih posameznikov, kot so bili Vittorio Vidali, Anton Ukmar in Dragutin Guštinčič. Taja Kramberger je odprla nov možni zorni kot na problematiko: predstavila je vprašanje prehajanja/predelovanja spomina na špansko epopejo slovenskih prostovoljcev internacionalcev v memorijo, vlogo Pariza kot osrednje točke njihovih poti v Španijo in laičnega svetišča memorije. Simpozij je zaključil Marco Puppini, ki je predaval o razlogih in vzorkih, ki so tako številne Slovence, a tudi Italijane in Furlane iz nekdanje Julijske krajine, privedli do odločitve, da se vključijo med borce na strani španske republike. A tudi o občutkih in razmišljanjih, ki jih je to, kar so doživeli v Španiji, vzbudilo v njih in je večkrat botrovalo njihovim kasnejšim odločitvam. Namen simpozija je bil, da bi ponudil celosten pregled pomena španske državljanske vojne in slovenske (posredne in neposredne) udeležbe v njej, izluščil njena ključna odprta vprašanja in odprl zanja možne nove raziskovalne vidike in pristope. Živahna razprava in zanimive diskusije ob predavanjih dokazujejo, da smo uspeli. A tudi, da je zanimanje za to pomembno, a danes precej zapostavljeno stran zgodovine v javnosti zelo živo. Upamo, da bo naša pobuda prispevala k temu, da bo temu zanimanju ustreženo.

10


Avgust Lešnik

NOTRANJI IN MEDNARODNI VIDIKI ŠPANSKE DRŽAVLJANSKE VOJNE (1936–1939) Izvleček Razprava se v prvem delu osredotoči na analizo španske družbe v obdobju med prvo in drugo republiko (1875–1931), še posebej socialne strukture in razrednih nasprotij v njej ter vzrokov zapletenih socialno-političnih odnosov v obdobju druge španske republike, ki so pripeljali do politične družbene polarizacije. Polarizacija je dosegla kulminacijo s parlamentarnimi volitvami 16. februarja 1936 in je posledično vodila v državljansko vojno (1936–1939). Heterogenost republikanskega tabora Ljudske fronte je imela za posledico, da je bil španski socializem večstrankarski, pa tudi družbena revolucija leta 1936 je bila večstrankarska. V drugem delu razprave je poudarek na odzivu mednarodne skupnosti na državljansko vojno (med levim in desnim taborom) v Španiji, še posebej na vzrokih za politiko (ne)vmešavanja, na vlogi Komunistične internacionale in nacifašističnega tabora ter v tem kontekstu na tuji intervenciji in posledično oblikovanju Mednarodnih brigad prostovoljcev. Ključne besede: Španska državljanska vojna (1936–1939), španski socializem, Ljudska fronta, republikanci, falangisti, Mednarodni odbor za nevmešavanje v Španiji, Mednarodne brigade. Uvodoma velja spomniti, da je španska državljanska vojna uradno trajala skoraj tri leta (od 17. julija 1936 do 1. aprila 1939), da je terjala več kot milijon človeških žrtev, obenem pa je globoko razklala svetovno javnost. Medtem ko je za demokratično javnost tridesetih let prejšnjega stoletja simbolizirala neomajno voljo za ohranitev demokracije in odpor proti fašizmu, je za evropsko desnico pomenila poslednji preizkus na poti k obračunu svetovnih razsežnosti. Toda tragika krvavega spopada za Pireneji ni le v tem, da levici ni uspelo zaustaviti napadalnega pohoda desnice, pač pa v tem, ga je posebej usodno opredelilo dejstvo, da sta se na španskih tleh spopadli tudi dve levici in dve videnji revolucije, komunistična in anarhistična, torej pristaši premišljene revolucionarne organizacije na eni in množične spontanosti na drugi strani.1 1 O tem gl. Inđić, T.: Španski socijalizam i građanski rat 1936–1939. Sukobi unutar pokreta i njihove pouke. V: Boban, L. (ur.), Španjolska 1936–1939, Zagreb 1986, str. 62–105. Na konferenci anarhističnih

11


Da bi razumeli globlje vzroke tega širokega prizorišča vojnega spopada – če posplošim – med taboroma protifašizma in reakcije, moramo vsekakor upoštevati tudi temeljno razvrstitev družbenih, ekonomskih in političnih silnic, ki so Španiji krojile usodo v tridesetih letih prejšnjega stoletja, t. j. krepitev demokratičnega in republikanskega gibanja, reševanje agrarnega in narodnostnega vprašanja ter regionalne avtonomije, nadalje vprašanje odnosov med delom in kapitalom, vprašanje življenjske ravni najširših delovnih slojev prebivalstva in njihovega izobraževanja, oblikovanje Ljudske fronte idr. Vojaški udar (pronunciamento)2 generala Franca je namreč napovedal le končnico daljšega procesa in končnega obračuna med »dvema Španijama«, t. j. med dvema antagonističnima stranema: med sproletariziranimi delavskimi in kmečkimi množicami ter zavezniškimi demokratičnimi sloji na eni strani in vladajočimi razredi zemljelastniške oligarhije, bogatega meščanstva, visoke duhovščine, monarhistov, militaristov in falangistov/fašistov na drugi strani.3 Preprosto rečeno, ni bilo več prostora za obe, t. j. za tradicionalno, v preteklost zazrto Španijo ter za Španijo pričakovane/želene socialne revolucije republikanskoproletarske smeri, ki naj bi razrešila nakopičena odprta socialno-ekonomska in regionalna vprašanja, ne nazadnje pa tudi pospešila procese demokratizacije in modernizacije. Za izhodiščno in hkrati stično točko pričujoče razprave bomo vzeli parlamentarne volitve v Cortes 16. februarja 1936, saj le-te predstavljajo kulminacijo politične polarizacije španske družbe, ki je vodila v vojni spopad, hkrati pa je volilni rezultat z zmago Ljudske fronte pomenil tudi nedvoumno sporočilo ključnim političnim dejavnikom v mednarodni skupnosti, t. j. zahodnim demokracijam, fašističnim silam ter Sovjetski zvezi (in posledično Kominterni). Te volitve so prvič v zgodovini druge republike (1931–1939) pomenile enakovreden spopad med velikima, kohezivnima levima in desnima zavezništvoma; prvo je prejelo nekaj več kot 4,8 milijona glasov, drugo nekaj manj kot 4 milijone, medtem ko je bil center z manj kot pol milijona prejetimi glasovi tako rekoč politično nevpliven. Ob povedanem velja spomniti na uveljavljeni večinski volilni sistem, ki je na eni strani silil v ustanavljanje velikih predvolilnih koalicij političnih strank (tudi programsko raznorodnih, kot je bilo to v španskem primeru, tako na levici kot desnici), na drugi strani pa je podelil sindikatov (CNT) v Zaragozi (1922) so delegati večinsko zavrnili pristop k III. (Komunistični) internacionali (Kominterni) z obrazložitvijo, da v »Rusiji ni uspela revolucija, temveč država, ki paralizira in zatira revolucijo« (prav tam, str. 71). Od tedaj je uradna Moskva gojila nepomirljivo sovraštvo do španskih anarhistov, kar je usodno zaznamovalo njen netolerantni odnos do španske večstrankarske revolucije. 2 Vojaški udar je uradno vodila t. i. Zveza nacionalne obrambe (Junta de Defensa Nacional), zato so vstaj­ niki dobili ime nacionalisti. 3 Lešnik, A.: Jugoslawen in Spanischen Bürgerkrieg. V: JahrBuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 1/2006, str. 37.

12


zmagoviti strani (levemu bloku) nesorazmerno večje število poslanskih mest glede na prejete volilne glasove. Viri sicer navajajo različne podatke, odražajo pa dejansko razmerje moči v Cortesu, in to v prid levemu bloku: 257 poslancev levice proti 184 poslancem desnice (127) in centra (57).4 Ob volilni zmagi levega tabora seveda ne gre spregledati, da se Ljudski fronti niso pridružili anarhisti, brez dvoma najbolj pomemben revolucionarni dejavnik v španski družbi, so pa voditelji anarhističnih strank v zadnjih dneh volilne kampanje podprli Ljudsko fronto, in to proti tradicionalni praksi bojkotiranja volitev (no votad), kar je slednji prineslo okoli 800.000 glasov, odločilnih za njeno zmago nad desnico. Pomen tega preobrata je izjemen za nadaljnji tok dogodkov v Španiji, saj so anarhisti dotlej na splošno nasprotovali političnemu delovanju – strankam, volitvam in parlamentu – v korist vztrajnemu sindikalnemu boju, veri v spontano revolucijo in ideji o revolucionarni splošni stavki. Vzroke, ki so vodili špansko družbo v skrajno politično polarizacijo, je potrebno iskati tako v njeni zgodovini kot v njeni strukturi, pa tudi v njenih dveh ključnih institucijah, t. j. Cerkvi in vojski, v njuni izjemni družbeni moči, statusu in vplivu, in še kaj bi lahko dodali.

Socialna struktura španske družbe in razredna nasprotja v obdobju med prvo in drugo republiko Seveda ne gre spregledati, da so bili nakopičeni družbeni problemi, s katerimi se je soočala Španija v tridesetih letih prejšnjega stoletja, plod tako specifičnosti njenega zgodovinskega razvoja kot nepripravljenosti vladajočih struktur, da bi jih smelo razrešile. V tem kontekstu velja spomniti, da Španija – nekoč gospodarica starega in novega sveta – velja z začetka 20. stoletja za arhaizem Zahoda. V svetu, ki se je začel uniformirati, je Španija otok tradicij in njeni vladarji si štejejo v zaslugo, da so znali kljub sodobnim političnim, in gospodarskim tokovom ohraniti hispanidad,5 kar se bo pokazalo – z vidika modernizacije in demokratizacije španske družbe – prej za oviro kot ne. Da ne zaidemo predaleč v preteklost, naj tu opozorimo le, da je Španiji v zadnji četrtini 19. stoletja vladala t. i. liberalna monarhija, vzpostavljena leta 1875 po 7-letni politični in družbeni nestabilnosti, ki so jo zaznamovale politične in strankarske napetosti med radikalnimi liberalci, konstitucionalisti in ultramonarhisti ter kratkotrajno obdobje prve republike (1873–1874). Ta režim, temelječ na prevladi velike buržoazije in veleposestnikov, je prinesel obdobje 4 Tuñon de Lara, M.: Španska državljanska vojna. V: Bonchio, R. (ur.), Zgodovina revolucij XX. stoletja, II, Ljubljana 1971, str. 86. 5 »Španstvo«, španske posebnosti, »španski duh«.

13


političnega miru, saj sta se na oblasti menjavali, po vnaprejšnjem dogovoru, le dve glavni oligarhični stranki, liberalna in konservativna. Toda leta 1898 so vzpenjajoče se ZDA Španiji prizadejale ponižujoč vojaški in pomorski poraz na Karibih in Tihem oceanu; z njim je izgubila zadnje ostanke obsežnega imperija, osvojenega v 16. stoletju (Kubo, Portoriko, Filipine). Materialne izgube, ki jih je utrpela v tej katastrofi, so bile znatne, toda še hujši je bil psihološki udarec, saj so se Španci soočili z nesposobnostjo, zaostalostjo in neizogibnim drugorazrednim položajem svoje države. Za špansko monarhijo je leto 1898 pomenilo znak za začetek dolgotrajnega procesa razpadanja, ki je dosegel vrhunec leta 1931, ko jo je nadomestila druga republika.6 V teku 19. stoletja je Španija dokončno izgubila imperialni položaj v svetu, pa tudi industrijska in liberalno-demokratična revolucija, ki sklene preobrazbo stare Evrope, se Španije komaj bežno dotakne.7 Statistike ocenjujejo, da je bilo na prehodu v 20. stoletje med 11 milijoni aktivnega prebivalstva 8 milijonov revežev (dninarji, mali kmetje – zakupniki, mali obrtniki, industrijski delavci in rudarji), ki jim je delo komaj zagotavljalo preživetje. Tem je sledilo 2 milijona ljudi srednjih razredov (polpremožni kmetje in mala buržoazija) ter milijon t. i. privilegirancev (veliki zemljiški posestniki, velika buržoazija, du­ hov­ščina, uradništvo, vojska, izobraženstvo). Španija je bila v začetku 20. stoletja še vedno pretežno ruralno-agrarna država; s poljedelstvom se je ukvarjalo več kot 70% njenega aktivnega prebivalstva. Postopoma so se razvijali tekstilna industrija v Kataloniji ter železarstvo, jeklarstvo in ladjedelstvo v Baskiji. Samo tam in na rudarskih območjih Asturije sta obstajala moderna buržoazija in industrijski delavski razred. Povsod drugod je bila Španija ne samo agrarna država, pač pa tudi močno zaostala in neproduktivna ter povrhu še nepravično družbeno urejena. Medtem ko so na velikih območjih južne Španije (Andaluzija, Ekstremadura, La Mancha) prevladovala ogromna zasebna posestva v lasti odsotnih latifundistov, ki so jih obdelovale množice brezupno revnih dninarjev brez zemlje, so bile za druge pokrajine značilne male družinske kmetije, bodisi v zasebni lasti ali najemu, ki so životarile na robu preživetja.8 Zato seveda ne preseneča, da so bili kmečki nemiri, ki jih je dušila civilna garda, kronična značilnost življenja v Španiji. Agrarno vprašanje je postalo potemtakem velika skrb vseh tistih, ki so se trudili, da bi Španijo modernizirali in demokratizirali. Podatki so dovolj zgovorni: leta 1931 je bilo dva milijona poljedelskih delavcev (dninarjev) brez zemlje, hkrati pa je imelo 50.000 podeželskih plemičev v lasti polovico španskega ozemlja; medtem ko je imelo 10.000 posestnikov po več kot 100 hektarov zemlje, se je moralo milijon 6 Blinkhorn, M.: Demokracija in državljanska vojna v Španiji (1931–1939). Ljubljana 1995, str. 21. 7 Broué, P., Témime, E.: Španska revolucija in državljanska vojna. Ljubljana 1986, str. 24. 8 Blinkhorn, Demokracija, str. 22.

14


in pol malih posestnikov, katerih zemljišča ne presegajo hektara površine, preživljati na zemlji bogatih. Špansko zemljo torej upravlja peščica veleposestnikov. Oligarhi, kakor so jih imenovali nasprotniki, so si znali v teku stoletij ohraniti bistvene privilegije in premoženje na škodo kmečkih množic. Monarhija je bila brez dvoma njihov režim, edini zares prikladen za njihove interese in težnje.9 Splošno zaostalost Španije sta poosebljali in krepili še mogočni instituciji Cerkev in vojska. Resda je bila španska Cerkev z 80.000 duhovniki, menihi in nunami svojevrsten anahronizem, ki je sodil v srednji vek, vendar ne gre prezreti objektivnega dejstva, da je imela med vladajočimi strukturami izjemno ekonomsko in politično moč. »V nobeni drugi deželi ni Cerkev uživala toliko privilegijev kot v Španiji. V nobeni drugi deželi niso jezuiti tako popolnoma nadzorovali ljudske izobrazbe in v nobeni drugi deželi ni bilo cerkveno imetje tako velikansko. Tretjina zemlje je pripadala verskim kongregacijam, Cerkev pa je vlagala nemajhen kapital v banke, industrijska podjetja in finančne posle.«10 Poleg ekonomskega je imela španska Cerkev tudi močan politični vpliv, saj so bile klerikalne stranke in organizacije hrbtenica njene politike. Druga institucionalna opora konservativne Španije je bila vojska oz. oficirska kasta, ki se je po letu 1900 vse bolj nagibala k vmešavanju v politiko. Španska vojska je bila izvirna tako po sestavi kot tudi po svojem mestu v družbi. Pod monarhijo je imela 15.000 častnikov, od tega 800 generalov, kar je pomenilo po enega častnika na šest vojakov in po enega generala na malo manj kot 100 vojakov. Vojska na splošno ni bila dobro plačana, toda sinovi iz srednjega sloja, ki so sestavljali oficirski zbor, so našli v vojski materialno oporo, družbeni ugled in močan občutek, da pripadajo eliti. Zato ne preseneča, da so prav vsi najvišji poveljniki, pa tudi ogromna večina častnikov, bili zagovorniki oligarhije, nasprotniki vsakršnega razvoja, smrtni sovražniki revolucije.11 Iz povedanega lahko zaključimo, da je španski kler skupaj z vojsko, veleposestniki in finančno oligarhijo predstavljal nosilni steber konservativnih, reakcionarnih, desnih sil v državi.12 Njihov program je bil utemeljen na ohranjanju preteklih vrednot/načel hierarhije, avtoritete, centralizma,13 hkrati pa je gojil napadalni katolicizem in netolerantnost do demokracije in republi  9 Broué, Témime, Španska revolucija), str. 26–28. 10 Ravbar, A.: Zakaj je padla španska republika. Ljubljana 1971, str. 436. 11 Broué, Témime, Španska revolucija, str. 31. 12 Katolicizem kot ideologija in Cerkev kot institucija sta bila osrednja opora španskega konservatizma tako pred kot med republiko, ne samo zaradi vpliva v šolah, na prižnici in v tisku, ampak tudi zaradi obsežnega in vsestranskega omrežja s cerkvenimi sredstvi finansiranih socialnih, poklicnih in kmečkih organizacij, v katere je bil vključen večji del katoliškega prebivalstva. 13 Pomanjkanje španskega nacionalnega duha je nadomeščal birokratski militaristični (kastiljski) centralizem, ki je ločeval državo, družbene skupine in regionalne stvarnosti. Ta politično-upravi aparat je predstavljal avtoritarno oblast, ki je demokratične skupine usmerjala k federalističnim oziroma proticentralističnim rešitvam.

15


kanstva ter seveda še prav posebej do delavskega gibanja in njegove ideologije. Ne nazadnje se je politična desnica oblikovala tudi okoli iluzij o možnosti, da Španija po grenkem porazu 1898 znova postane imperialna sila, kar pa je bilo – glede na takratno mednarodno politično konstelacijo – daleč od realnih možnosti. Med leti 1898–1923 je razvoj kompleksnejše in težje obvladljive španske družbe soočil monarhijo Alfonza XIII. (iz vladarske hiše španskih Burbonov) s celo vrsto novih izzivov. Izobraženstvo je zahtevalo institucionalne in ustavne reforme, poleg tega pa so bile vse glasnejše tudi zahteve, da se monarhija (ki velja za poglavitni vir vseh družbenih težav) zamenja z republiko, še posebno med številčno vse bolj naraščajočim in revolucionarno usmerjenim proletariatom. Radikalno delavsko gibanje je naposled tudi porušilo večdeset­let­no krhko politično ravnovesje med konservativci in liberalci.14 Po prvi svetovni vojni – v njej je Španija ostala nevtralna – so se socialne napetosti, pospešene s splošno povojno ekonomsko krizo in revolucionarnim vrenjem, kazala v številnih vstajah podeželskega prebivalstva in stavkah delav­ stva. To revolucionarno gibanje delavcev in kmetov je močno vplivalo tudi na avtonomistično narodnoosvobodilno gibanje zoper kastiljski centralizem, ki je prisotno v španski zgodovini skoraj nepretrgoma od Napoleonove zasedbe leta 1808, in sicer v Kataloniji, Baskiji in Galiciji.15 Čeprav je bila Španija formalno parlamentarna monarhija, pa vlada in Cortes nista zastopala najpomembnejših in najbolj množičnih slojev, saj so bili delavci in kmetje porinjeni na politično obrobje, še posebno, ker je z volitvami še naprej manipulirala oligarhija. Političnim težnjam množic so dajale smer ideje socializma in anarhizma, predvsem v okviru socialističnih (UGT)16 in anarhističnih (CNT)17 sindikatih.18 Če je bil med socialisti (več ali manj pričakovano) močno zakoreninjen reformizem, pa je bila na drugi strani španska posebnost anarhizem, ki je imel široko zaslombo tako med agrarnim kot industrijskim proletariatom. 14 Nekateri zgodovinarji so prepričani, da so ob veliki krizi poleti 1917 samo nasprotja med srednjim razredom in levičarskimi kritiki rešile kraljevino pred usodo, podobno tisti, ki je vsega nekaj mesecev prej doletela ruskega carja Nikolaja II. (Blinkhorn, Demokracija, str. 24). 15 Večinsko prebivalstvo v Španiji so Kastiljci, katerih jezik – španščina – je bila edini državno dovoljeni jezik v uradih, šolah, armadi, v javnih množičnih medijih. 16 Unión General de Trabajadores (Splošna delavska unija): socialistična sindikalna organizacija. 17 Confederatión National del Trabajo (Nacionalna konfederacija dela): anarhistična delavska organizacija. 18 Strukturi družbe in države sta se prepletali, tako da se je špansko delavsko gibanje skoraj v celoti izenačevalo s sindikatom, ki ga za razliko od enako imenovanih evropskih organizmov niso pojmovali samo kot organizacijo, ki se bojuje za delavske pravice, marveč bolj kot delavsko skupnost in kot vzorec za solidarnostno združevanje. Anarhosindikalistična tradicija je naredila iz sindikata bolj kot obrambno orožje živo celico družbenega organizma, ki je delavcu pogosto vzela ves prosti čas. Španski sindikati so tako postali orodje družbene preobrazbe, pomembnejše od političnih strank.

16


Socialno in politično nemirno obdobje po prvi svetovni vojni pa je ponovno dokazalo, da monarhični sistem ni sposoben uspešno izvesti prehoda iz oligarhičnega liberalizma v pravo demokracijo in se priključiti takratnim evropskim parlamentarnim demokracijam. Hkrati je mobilizacija proletariata v razreševanje tako političnega kot socialnega konflikta med delom in kapitalom le-tega razvila v močno revolucionarno silo in politično stalnico – levico. Poleg strank socialistov in anarhistov se je za naklonjenost španskega kmečkega in industrijskega proletariata (od aprila 1920) borila tudi novoustanovljena revolucionarno usmerjena Komunistična stranka Španije (PCE).19 Medtem je reakcija – desnica vseh političnih barv – iskala pot, kako bi strla levičarske sile. Njen odgovor se je glasil: z uvedbo diktature. Ponovno je bil uporabljen že znani in preizkušeni ukrep – vojaški udar (pronunciamento). 13. septembra 1923 je general Miguel Primo de Rivera sporazumno s kraljem in politično oligarhijo izvedel državni udar, ukinil Cortes ter uvedel vojaško monarhistično diktaturo,20 ki je videla svoj vzor v Mussolinijevem fašizmu. V tem kontekstu je Primo de Rivera oktobra istega leta v Rimu podpisal z Mussolinijem tudi sporazum o prijateljstvu med Italijo in Španijo. Glavna zaslomba Riverove diktature so bile Cerkev in vojska ter novoustanovljena (aprila 1924) nestrankarska organizacija Španska domovinska zveza (Unión Patriótica Española – UPE), katere geslo je bilo »Domovina, vera, monarhija«. Cilj diktature je bil, da Španija postane katoliška korporativna država. Izdala je sicer nekaj socialnih zaščitnih zakonov v prid delavstva, toda ključnega za agrarno reformo ni poizkušala izpeljati, in velika zemljiška veleposest – največje socialno zlo Španije – je ostala nedotaknjena. Rivera je nemoteno vladal do leta 1929, ko so se začeli večji odpori proti njegovemu režimu, predvsem med intelektualci in študenti (na univerzi v Salamanki), hkrati pa je že bilo čutiti negativne posledice svetovne gospodarske krize v španskem gospodarstvu, kar se je kazalo v porastu političnega in socialnega nezadovoljstva in nemirov. Da bi umiril družbene napetosti, je Rivera spomladi 1931 dovolil občinske volitve;21 te so prinesle republikancem tako odločilno zmago (npr. v Madridu), da sta morala s kraljem zapustiti deželo.22 Junija istega leta so bile volitve v ustavodajno skupščino, ki so dale še enkrat enak rezultat, in republikanska večina je v Cortesu oklicala republiko. 19 Partido Comunista de España. 20 »Ironično je bilo, da je diktatura ob tem, ko je pospešila neizprosen propad oligarhičnega strankarskega sistema, spodbudila rast socializma in republikanizma« (Blinkhorn, Demokracija, str. 25). 21 Te so bile 12. aprila 1931 in so se spremenile v bolj ali manj neposreden spopad med monarhisti ter zvezo republikancev in socialistov. 22 Mikuž, M.: Svet med vojnama (1918–1939). Ljubljana 1966, str. 136.

17


Druga republika (1931–1936) Drugo špansko republiko so sprva podpirali vsi najpomembnejši sloji španske družbe ali pa so jo vsaj sprejemali. Zgodovina njenih petih let (1931–1936) je zgodovina razpadanja tega širokega strinjanja, kar se bo izkazalo kot usodno dogajanje v novejši španski zgodovini.23 Decembra 1931 je Španija dobila novo ustavo, po kateri je postala »demokratična republika delavcev vseh razredov« in je določala, da je lastnino mogoče zaseči »za socialne namene«.24 Ustava je uvedla vrsto demokratičnih svoboščin: svobodo političnega organiziranja in delovanja, svobodo tiska, svobodo veroizpovedi, enakost med spoloma, ločitev zakonske zveze, ukinitev plemiških privilegijev, ločitev cerkve od države ter šole od cerkve (statistika govori, da je bilo še leta 1930 kar 53% španskega prebivalstva nepismenega), nadalje je ukinila državno podporo za plače duhovnikov, razpustila jezuitski red, zaplenila njegove posesti ter izločila cerkvene redove iz industrije, trgovine in izobraževanja. Vse to je seveda vzbudilo močno reakcijo, ki se je začela krepiti zlasti na klerikalni strani, vso podporo pa je našla tudi pri Vatikanu, ki je obsodil vse zakone, naperjene proti cerkveni in oligarhični oblasti v Španiji. V teh reakcionarnih krogih je bila druga republika označena za sovražnico vere in krščanstva. V obdobju 1931–1933, ki so ga desničarji poimenovali rdeče dvoletje, je vladalo več vlad, sestavljenih iz republikansko–socialistične koalicije. Nezadovoljstvo na desnici je raslo tako iz uveljavljanja z ustavo določenih demokratičnih svoboščin kot tudi iz strahu oligarhov, da bo republika ogrozila zemljiško posest in nasploh delovala s socialnimi ukrepi v prid de­lav­ stva in kmetov. Toda šibkost republikanskih vlad se je pokazala prav pri neuspešnem reševanju ključnih družbenih problemov/konfliktov, ki so obremenjevala špansko družbo vse od leta 1808. Vlada je sicer sprejela zakon o agrarni reformi (septembra 1932), vendar je bilo njeno izvajanje prepočasno, kar je povzročilo nezadovoljstvo in upornost kmečkih slojev, ki so ju spodbujali tudi anarhisti. Prav tako je postajal industrijski proletariat ob naraščajoči brezposelnosti vse bolj nezadovoljen s socialno politiko vlad, navkljub uzakonitvi 8-urnega delavnika, kar se je kazalo v porastu stavkovnega vala. Tudi odprta vprašanja regionalizacije države vlade niso izpeljale do kraja, saj je samo Katalonija dobila status

23 »Dobromisleči liberalci, antiklerikalci in prostozidarji v duhu latinskih dežel 19. stoletja, ki so leta 1931 z miroljubno revolucijo prevzeli oblast od Burbonov, niso mogli niti obrzdati družbenega vrenja španskih revnih slojev, tako v mestih kot na podeželju, niti ga ublažiti z učinkovito družbeno, t. j. zlasti agrarno reformo (Hobsbawm, E.: Čas skrajnosti. Svetovna zgodovina 1914–1991. Ljubljana 2000, str. 149). 24 Mazower, M.: Temna celina – dvajseto stoletje v Evropi. Ljubljana 2002, str. 21.

18


avtonomne dežele, medtem ko Baskom in Galičanom ni uspelo uresničiti svojih avtonomnih narodnostnih pravic. Perečega problema vojske, kot stebra konservativnih sil, vlade tudi niso razrešile v svoj prid, saj je le-ta – kljub predčasni upokojitvi nekaj tisoč čast­ nikov – ostala še naprej politično angažirana proti republiki. Nasprotovala je republikanskim političnim ukrepom, še posebno uvedbi regionalizma, ki ga je ocenila za ogrožanje celovitosti Španije. Zato ne preseneča, da so vojaški krogi avgusta 1932 prvič poskusili strmoglaviti republiko; tedaj niso uspeli, so pa leta 1934 ustanovili Špansko vojaško zvezo,25 katere cilj je bil zrušiti republiko in jo zamenjati z vojaško diktaturo. Vlada je z ustanavljanjem republikanskih milic in z jurišno gardo sicer poskušala omejiti moč vojske, vendar je medtem, zaradi neizpolnjenih obljub, izgubila zaupanje širših množic in posledično večino v Cortesu. Iz povedanega lahko zaključimo, da je bila republika za špansko desnico neustrezen, njej nasproten režim, vendar pa tudi vsem delom znotraj levice ni ustrezala oziroma ni izpolnila upov o daljnosežni in nepreklicni družbeni reformi. In prav nezadovoljstvo zaradi počasnosti parlamentarnih in birokratskih postopkov je povzročilo nesoglasja in neenotnost znotraj levice, kar je nazadnje pripeljalo do konca njene prevlade ter do novembrskih volitev 1933; to je bilo v času, ko je svetovna gospodarska kriza dosegla vrh, in leto, v katerem sta v Nemčiji prišla na oblast Hitler in nacizem. Parlamentarne volitve 17. novembra 1933 so oblast podelile desnici, levičarske stranke pa so doživele hud poraz, tudi zaradi volilne abstinence anarhistov in mnogih razočaranih levičarjev. Glavno vlogo na desnici je prevzela največja parlamentarna stranka, konservativna katoliška stranka CEDA,26 ki je želela preoblikovati republiko v korporativno katoliško državo (h kateri je težila tudi prejšnja Riverova diktatura). V obdobju naslednjih dveh let (1934 in 1935), ki so ga republikanci in socialisti označili za črno dvoletje (bienio negro), je vladajoča desnica odpravila reforme iz t. i. rdečega dvoletja (1931–1933), torej spremembe na verskem, izobraževalnem, regionalnem in socialnem področju. Korenito poslabšanje socialnih razmer je povzročilo porast stavkovnega gibanja, ki je doseglo vrhunec v jesenskem uporu 1934 v Asturiji. To je bil upor, ki je kmalu dobil vsa obeležja revolucionarnega razrednega boja, hkrati pa je manifestiral prvo delavsko zavezništvo v praksi.27 25 Le-ta postane središče zarote večine visokih vojaških voditeljev/generalov, samih monarhistov in konservativcev. Zarotniške organizacije desničarjev v španski armadi so združevale leta 1936 nad pet tisoč oficirjev in generalov ter nad dva tisoč podoficirjev (Bebler, Al.: Bralcem na pot. V: Bebler, An. (ur.): Naši Španci. Zbornik. Ljubljana, 1978, str. 9). 26 Confederación Español de Derechas Autónomas (Španska konfederacija avtonomnih desničarskih skupin); konservativna katoliška stranka pod drugo republiko. 27 5. oktobra je bila proglašena Asturijska komuna – po Pariški komuni (1871) – kot uspeh prve delavske vstaje takšnih razsežnosti v zahodni Evropi.

19


Anarhistična in socialistična sindikalna centra sta se sporazumela za sodelovanje, priključili pa so se jima tudi do tedaj skoraj politično nepomembni komunisti; v tem zavezništvu je bila ustvarjena enotna delavska fronta. Vstaja v Asturiji je bila dobro pripravljena in vsi razredno zavedni rudarji so imeli enotno stališče o vstaji: »Ker so fašisti v Madridu prevzeli oblast, jim odgovarjamo s svojo proletarsko revolucijo.«28 Delavsko-kmečka oblast v Asturiji je za svojo obrambo ustanovila celo nekakšno rdečo armado. Vstajo so spremljali tudi napadi na postojanke civilne garde, na cerkve, samostane in druge javne stavbe po vaseh in mestih vse Asturije; seveda je prišlo tudi do neljubih ekscesov in pobojev. Madridska vlada je morala zaustaviti širitev revolucionarnega procesa, ki sta ga tako delavstvo kot meščanstvo štela za državljansko vojno; zato je odobrila vojaški poseg tujske legije in španskih maroških čet, ki jih je vodil general Franco, in asturijska vstaja je bila v štirinajstih dnevih krvavo zadušena. Prav to vstajo mnogi označujejo, ne brez utemeljenosti, kot generalko za državljansko vojno (1936–1939). Po zatrtju vstaje v Asturiji je sledila silovita vladna represija jeseni in pozimi 1934/35; množične aretacije so zajele prek 30.000 političnih upornikov; anarhistični sindikati so bili tedaj potisnjeni v ilegalo, pretežni del vodstva socialističnih sindikatov pa so zaprli. Spomladi 1935 je levica začela postopoma okrevati, kar se je videlo tudi v pospešenih pripravah na zavezništvo med republikansko levico in socialisti, s ciljem, da se v prihodnosti zoperstavijo fašizmu. Hitro okrevanje levice je pritrdilo stališču nemajhnega števila ljudi na desnici, predvsem skrajnih (falangisti/fašisti, monarhisti), da je bila v mesecih, ki so sledili dogodkom v Asturiji, zapravljena dragocena priložnost za razbitje levice in uničenje republike, in to z vojaškim udarom. V nasprotju s to nedemokratično potjo je bil vrh vladajoče katoliške stranke CEDA prepričan, da je desnica sposobna doseči "popolno" oblast z volitvami. In prav odločitev za parlamentarne volitve je – zaradi specifičnega večinskega volilnega sistema – hkrati pomenila združevanje interesno različnih gibanj, tako na desnici kot na levici, kar je samo še utrdilo in potrdilo nepremostljivo polarizacijo španske družbe.

Usodne parlamentarne volitve (16. februarja 1936) Že spopad v predvolilnem času je pokazal pospešeno polarizacijo, do katere je prišlo v preteklih petih letih, pri čemer je Ljudska fronta zahtevala odločno vnovično uveljavitev politike iz let 1931–1933, desnica pa radikalne ustavne spremembe, še posebno specifičnega večinskega volilnega sistema. Apokaliptični značaj vizij obeh strani o tem, kaj naj bi pomenila zmaga nasprot­ nika, je bil zgovoren dokaz njune nesposobnosti za soobstoj. Za Ljudsko fronto 28 Hugh, T.: Španija proti Španiji. Kronika državljanske vojne. Ljubljana 1969, str. 68.

20


bi zmaga desnice vodila naravnost v fašizem, za desnico pa bi zmaga Ljudske fronte pripeljala do boljševistične revolucije;29 resnici na ljubo je treba povedati, da volilna programa obeh taborov ne dajeta osnove za takšne radikalne zaključke. Sporazum o oblikovanju Ljudske fronte je bil sklenjen šele mesec dni pred volitvami, 15. januarja 1936;30 le-ta je določal tudi program tako sestavljene koalicije. Objektivno vzeto, podpisanega sporazuma sploh ne moremo imeti za revolucionarnega, prej za privolitev delavskih strank v sprejetje programa republikancev. V njem je bil namreč govor o ponovni uveljavitvi zakona o agrarni reformi, nadalje o reformi Cortesa, občin, šolstva, o finančni reorganizaciji, zaščiti male industrije in uvedbi javnih del. Skratka ta liberalni program jasno izključuje socialistične zahteve po nacionalizaciji zemlje in bank, pa tudi delav­ ski nadzor nad industrijo: »Republika, kakršno si predstavljajo republikanci, ni republika, ki bi si zastavljala razredne, socialne in ekonomske cilje, ampak režim zrele demokratične svobode, porojene iz javnega interesa in družbenega napredka.«31 Program je torej predvideval vrnitev na politiko liberalne republikanske vlade z majhnimi programskimi dopolnili. V javnosti je veljalo splošno prepričanje, da je Ljudska fronta garant tako za uveljavitev korenitih družbenih in socialnih reform kot tudi za zaustavitev rastoče napadalnosti tabora politične desnice in fašizma. Še posebno je španska demokratično usmerjena javnost z naklonjenostjo gledala na obljubo leve koalicije o popolni amnestiji za politične obsojence iz katalonskega in asturijskega upora jeseni 1934, kar se je po njeni zmagi na volitvah tudi zgodilo. Ne nazadnje je predvidena amnestija bistveno prispevala tudi k odločitvi voditeljev anarhističnih sindikatov, da na volitvah podprejo Ljudsko fronto. Zmaga Ljudske fronte je bila za desni, konservativni tabor prej presenečenje kot ne. Konservativne sile – predvsem tiste, ki so zastopale interese cerkvene in posvetne aristokracije ter njene privilegije – so črpale svojo moč iz še vedno močnih ostankov fevdalizma v Španiji. S temi interesi so sovpadali tudi interesi vojaških vrhov in pristašev monarhije (alfonzisti32 in karlisti33). Vsi našteti se niso mogli sprijazniti z obstojem republike in njene postopne liberalno-demokratične preobrazbe. Španska desnica je po bolečem porazu vztrajno 29 Blinkhorn, Demokracija, str. 47. 30 Sporazum sta podpisali levi republikanski stranki (Republikanska zveza in Republikanska levica) s socialistično stranko in njenimi sindikati (UGT), sindikalistično stranko, komunistično partijo in marksistično delavsko stranko Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM - t. i. trockisti). 31 Broué, Témime, Španska revolucija, str. 63. 32 Iz vrst monarhistov, ki so zahtevali restavracijo Alfonza XIII. 33 Karlizem je bil zagrizeno monarhistično in ultra tradicionalistično gibanje z močno podporo kmetov, v glavnem v Navarri. Karlisti, privrženci španskega pretendenta za prestol don Carlosa in njegovih naslednikov, so se v treh državljanskih vojnah, 1833–1839 in 1847–1849 na strani don Carlosa (Carlos María Isidro de Borbón) ter 1872–1876 na strani don Carlosovega vnuka (Carlos María de los Dolores de Borbón), bojevali proti liberalcem, republikancem in socialistom.

21


trdila, da volitve niso bile pravilne, saj ne odražajo resničnega stanja politične volje španskega ljudstva; na tej podlagi je zgradila svoj legitimni upor proti vladi Ljudske fronte. Seveda ne gre prezreti, da je desnici manjkal skupni, povezovalni element; tega je našla v Španski falangi (formalno ustanovljeni leta 1933) in njeni ideologiji, ki je poudarjala obrambo tradicionalnih španskih institucij, hkrati pa bila zelo blizu nemškemu nacizmu in italijanskemu fašizmu, kar se je kazalo tudi v njenem programu (26 točk).34 Na volitvah februarja 1936 nastopi sama in doživi odmeven polom zato, ker ne pride v Cortes.35 Njen čas šele prihaja, saj bo prek nje prišla nujna zunanja pomoč fašističnih držav v državljanski vojni; slednja bo falangi ponudila tudi možnost pridobivanja članstva, še zlasti potem, ko bo leta 1937 v nacionalnem, antirepublikanskem taboru postala državna stranka (FET).36 Ko je v Španiji prevzela oblast nova vlada Ljudske fronte, se je začelo obdobje radikalizacije, ki so ga spremljale provokacije tako z leve kot desne. Desničarske organizacije (od monarhistov do falangistov) so ustanavljale lastne oborožene milice in začele izvajati teror nad levičarji in republikanci. Desničarski teroristi so ubili prek petdeset znanih osebnosti levice in delavskega gibanja. Levica je prav tako odgovorila s terorjem, posebno anarhisti. Očividec se spominja: »Provokacije so bile spontane in tudi naskrivaj nadzorovane. Imele so namen destabilizirati špansko družbo in se hkrati odzivati temu dogajanju. Bile so grozljive v svojem nasilju in krutosti in so zdaj postale nekaj običajnega v španskem političnem življenju. Dežela se je čedalje bolj polarizirala, in to je dobivalo skoraj histerične razsežnosti. Množice demonstrantov so polnile madridske trge, povsod je bilo videti plakate s Stalinovim obrazom, v vladi pa se je razpasla retorika revolucije.«37 Ko je poleti 1936 desnica napadla republiko, so se razdori na levici in neizprosne delitve v vrstah španskih socialistov izkazali kot ključni dejavnik 34 Falange Española je v svojem programu prevzela mnoge fašistične vzorce: uporabo nasilja, ki služi »regeneraciji naroda«, težnjo po diktaturi, militaristične ideje itn. Prav tako so falangisti prevzeli del fašističnega sporazuma glede sindikatov, ki naj bi bili skupna organizacija delodajalcev in delojemalcev, kar je v bistvu prikrojena ideja korporativizma. Program je dokaj nedorečeno omenjal tudi agrarno reformo (kar je bilo v Španiji še posebej akutno in aktualno vprašanje), zato pa bolj poudarjal spoštovanje privatne lastnine. Falanga je sprejela tudi mitologijo španskega nacionalizma in imperializma (podobno kot v drugih fašizmih). Začetnik falangistične doktrine José Antonio Primo de Rivera (sin diktatorja generala Miguela Prima de Rivera) je razglasil, da je Španija osvobodila neznane kontinente izpod barbarstva… zaradi svojega katolicizma, t. j. univerzalizma… Osvojila jih je, da bi lahko vključila njih prebivalce v splošni načrt rešitve. O tem gl. Južnič, S.: Novejša zgodovina (Izbrana poglavja). Ljubljana 1981, str. 306–311 (Španski avtoritarizem). 35 Broué, Témime, Španska revolucija, str. 37. 36 19. aprila 1937 je Franco izdal dekret o zedinjenju falange in karlistov ter tako v nacionalistični Španiji ustvaril eno samo (enotno) stranko – FET (Falange Española Tradicionalista y de las JONS). JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista), Nacionalsindikalistične ofenzivne skupine so bile dejansko fašistične skupine, nastale 1931, ki so se združile s Falango 1934. 37 Koch, S.: Dvojna življenja. Vohuni in pisatelji v sovjetski vojni idej proti zahodu. Ljubljana 1995, str. 331.

22


ranljivosti demokratičnega gibanja. Upor generalov proti republiki je bil ne le začetek tistega, čemur pravimo državljanska vojna, pač pa tudi tistega, kar je A. Ramos-Oliveira označil s sintagmo subguerra civil (vzporedna državljanska vojna),38 namreč medsebojno uničujoče obračunavanje med socialisti, republikanci, komunisti, anarhisti, anarhosindikalisti in siceršnjimi privrženci levice. To zapleteno notranjo situacijo je moč razbrati tudi iz znamenitega dela Georgea Orwella Poklon Kataloniji.39

Mednarodni odziv na spopad »dveh Španij« Španija je prva sunkovito in tragično okusila brezobzirno nasilje militaristov, saj je na njenih tleh prišlo do prvega spopada mednarodnega fašizma z demokracijo v 20. stoletju. Izpostavljena je bila napadom združenih sil uporniških generalov, nemškega nacizma in italijanskega fašizma.40 Vojna, ki jo je mednarodni fašizem sprožil zoper špansko ljudstvo, bombardiranje nezaščitenih mest, uničevanje kulturne dediščine, prelivanje krvi nedolžnega prebivalstva, vse to se je izkazalo za krvavi uvod v fašistični naskok na Evropo ter hkrati za preizkusni poligon odziva sveta in evropskih držav na napadalno vojno nasilje na pragu druge svetovne vojne. Vojna pa je obenem izpričala nemoč Društva narodov pri korenitem reševanju vprašanj državne suverenosti in ozemeljske celovitosti svojih članic in držav nasploh. Znano je, da so tedaj mnoge demokratične vlade odpovedale ter Španijo osamile z zaporo meja ter kopenskih in morskih poti do nje; pri tem so 38 Ramos-Oliveira, A.: Historia de España. Mexico City 1952. 39 Vodopivec, P.: O Orwellovem “premišljevanju” o Španiji (Spremna beseda). V: Orwell, G.: Poklon Kataloniji. Ljubljana 2009, str. 227–228: G. Orwell je prišel v Španijo konec decembra 1936, da bi se – kot je zapisal v sklepnem komentarju svojih španskih doživetij – »bojeval proti fašizmu«, saj je vojno v Španiji razumel kot »obrambo civilizacije pred blaznim uporom vojske«, ki so ga vodili Hitlerjevi somišljeniki in "plačanci". Kmalu pa je spoznal, da je spopad mnogo globlji in v Španiji poteka tudi revolucija, ki je do skrajnosti razdelila ljudskofrontni, republikanski tabor, pri čemer med njenimi nasprotniki niso bili le meščanski liberalci in "desni" socialisti, temveč tudi komunisti s Sovjetsko zvezo na čelu. Ljudska fronta je bila »pravzaprav zavezništvo med sovražniki«, je razočarano zapisal po povratku v Anglijo, saj »med strankami na vladni strani komunisti niso stali na skrajni levici, temveč na skrajni [protirevolucionarni] desnici«. Orwellu se je zdelo komunistično stališče, da je treba vojno najprej dobiti in šele nato misliti na revolucijo, sicer smiselno in razumno, še leta 1943 pa je tudi menil, da je bil »izid španske vojne odločen v Londonu, Parizu, Rimu in Berlinu in ne na španskih tleh«. Toda v isti sapi se je dobro zavedal, da je liberalno-komunistična zadušitev revolucionarnega nemira usodno skrčila socialno zaledje ljudskofrontnega zavezništva; komunisti, ki so nasprotja med različnimi strujami v delavskem gibanju izrabljali za krepitev lastnega položaja in za brutalen obračun s svojimi in sovjetskimi nasprotniki, pa so s težnjo, da bi spopad omejili na »nerevolucionarno vojno«, zapravili »strateško prednost« protifrankističnega tabora in pomembno prispevali k njegovemu porazu. 40 Izredno pomembna je bila tudi diplomatska vloga Lizbone, ki je postala eno izmed največjih centrov zarote proti španski republiki. Iz Portugalske je prihajala pomoč, ki sta jo pošiljali Italija in Nemčija, upornikom proti republiki pa so bila na voljo tudi portugalska pristanišča, letališča, tovarne in celo policija ter 20.000 portugalskih prostovoljcev, viratosov. Med prostovoljci na frankistični strani so bili najštevilnejši Italijani (120.000), ki so se skupaj z Nemci (60.000), maroškimi najemniki (100.000), Portugalci, irskimi katoličani in ruskimi belogardisti bojevali proti republikancem. Podatki o številu vojakov veljajo za celotno vojno obdobje.

23


se sklicevale na svojo nevtralnost. V tem kontekstu je tudi razumeti pobudo Velike Britanije in Francije, da se je v Londonu oblikoval Mednarodni odbor za nevmešavanje v Španiji, v katerega je do konca septembra 1936 pristopilo 27 držav, med njimi tudi Kraljevina Jugoslavija. Sliši se absurdno, da sta k odboru pristopili tudi Italija in Nemčija, a njun namen je bil očitno ovirati ostale države članice odbora pri morebitnem pošiljanju pomoči republikancem. Nič manj absurdno ni, da je v odboru sodelovala tudi Sovjetska zveza (ta se je, kot vemo, še kako vpregla v spopad). A v tej protifašistični vojni sta bili na kocki tako usoda španske revolucije kot tudi usoda širšega revolucionarnega vala, ki se je pričel v Rusiji leta 1917. Če upoštevamo Stalinov dogmatizem, njegovo sektaško politiko, sojenje nekdanjim boljševiškim voditeljem in čistko v partijskih vrstah, je njena udeležba v odboru videti absurdna le na prvi pogled.41 Španski socializem je bil namreč večstrankarski, tako da je tudi družbena revolucija leta 1936 bila večstrankarska revolucija.42 Vsa neustreznost zahteve, naj bosta socialistično in komunistično gibanje vodena iz enega samega svetovnega središča (Moskve), je v španski državljanski vojni privrela na površje. Geslo Kominterne o spopadu med demokracijo in fašizmom ter način njegovega uresničevanja v praktičnem ravnanju Ljudske fronte v Španiji sta v marsikaterem pogledu prispevala k zameglitvi in nevtralizaciji pravega razrednega spopada, pristne družbene revolucije.43 Ob povedanem ne gre prezreti, da španska državljanska vojna tudi v mitu živi kot poslednji tragični razcvet revolucionarnega idealizma Kominterne. Žal se to ne sklada z dokumentom, ki govori o nasprotnem: 14. septembra 1936 je Stalin v moskovski Lubjanki sklical politični sestanek, posvečen Španiji, na katerem so opredelili nadaljnje obdobje sovjetske navzočnosti v španski vojni. Dotlej se je Sovjetska zveza na skrivaj in javno odzivala na dogajanje v Španiji pretežno prek Kominterne. Zdaj pa je bilo sklenjeno, da bodo vse dejavnosti Kominterne v Španiji podrejene neposrednemu nadzorstvu sovjetske tajne politične policije (NKVD), hkrati pa je bilo zaukazano, da mora tajna policija 41 Lešnik, A.: Les volontaires yougoslaves dans la guerre civile espagnole. V: Prezioso, S., Batou, J. et Rapin, A-J. (dir.), Tant pis si la lutte est cruelle. Volontaires internationaux contre Franco, Paris 2008, str. 374. 42 O tem gl. Tosstorff, R.: Andreu Nín und Joaquin Maurin. Vom revolutionären Syndikalismus zum antistalinistischen Kommunismus. V: Bergmann, T./Keßler, M. (Hrsg.), Ketzer im Kommunismus, Hamburg 2000, str. 218–241; Rovida, G.: Revolucija in vojna v Španiji. V: Hobsbawm, E. et al. (ur.), Zgodovina marksizma III (Marksizem v obdobju Tretje internacionale), Ljubljana 1988, str. 567–594; Inđić, T.: Španski socijalistički pokret i gradjanski rat 1936–39. V: Istorija 20. veka, 1987, št. 1, str. 7–56. 43 Malone enak odnos Kominterne in Moskve/Stalina je kmalu zatem (med 2. svetovno vojno) doletel narodnoosvobodilni boj in politične spremembe v Jugoslaviji. O tem gl. Lešnik, A,: The Development of the Communist Movement in Yugoslavia during the Comintern Period. V: The International News­ letter of Communist Studies Online, 2005, str. 54–59.

24


prevzeti popolno oblast nad špansko komunistično partijo.44 Od tedaj Španija postane prizorišče brutalnih akcij NKVD, kjer je izginilo mnogo sovjetskih državljanov in komunistov drugih držav, ki so se v Mednarodnih brigadah borili proti fašizmu. Med žrtvami so bili tudi Antonov-Ovsejenko, ljudski komisar za vojsko in mornarico v prvi sovjetski (Leninovi) vladi, nadalje privrženci Trockega ter sovjetski general Berzin, svetovalec v republikanskem glavnem štabu, ki se je osebno pritožil Stalinu zaradi ravnanja NKVD.45 Na odziv mednarodne skupnosti na špansko državljansko vojno so brez dvoma močno vplivali ideološki elementi. Sprva so vodili v oblikovanje politike nevmešavanja, saj sta glavni zaveznici demokracije (Anglija, Francija) zavzeli nevtralno stališče iz dveh ključnih razlogov. Izogniti sta se skušali oboroženemu spopadu s fašizmom in preprečiti vzpostavitev revolucionarne oblasti v Španiji. Politika nevmešavanja se je tako zdela kot varen pristan med fašizmom na eni in revolucijo na drugi strani. Ko je politika ne­vmešavanja doživela nesporen poraz s prepričljivimi dokazi o trajni fašistični intervenciji, se niti Anglija niti Francija nista upali povezati s Sovjetsko zvezo, ki je ponudila alternativo s podpiranjem antifašistične Ljudske fronte. To pa je odločilno vplivalo na usodo republikanske vlade. Ko je Sovjetska zveza spoznala svoj diplomatski neuspeh, je zakonita španska vlada ostala brez vsakršne materialne pomoči. Tako lahko izpostavimo dva ključna trenutka ideološkega vpliva na razvoj španske državljanske vojne. Prvi je oblikovanje politike nevmešavanja, ki je republikanski vladi odtegnil pravico do oborožitve z nakupom orožja na evropskih trgih,46 drugi pa je nestrinjanje demokratičnih držav, da vlada Ljudske fronte vodi politiko antifašističnega in revolucionarnega boja, kar ji je nazadnje odtegnilo tudi podporo Sovjetske zveze. Odpor proti komunizmu je potemtakem predstavljal jedro politike popuščanja, saj so bile liberalno-demokratične države prej pripravljene sklepati kompromise s fašističnimi državami kot stopiti v zavezništvo s Sovjetsko zvezo. Nedvomen dokaz za to je münchenski sporazum.47 Medtem ko so se v Odboru za nevmešavanje razpredale diplomatske igre in spletke, se napredna svetovna javnost ni le dvignila v bran republike in obsodila špansko reakcijo in pomoč, ki jo je uživala pri fašističnih državah, pač pa je od samega začetka španske državljanske vojne dajala španskemu ljudstvu moralno in gmotno pomoč, kmalu zatem pa tudi prostovoljce. Gibanje solidarnosti s španskim ljudstvom je v posameznih državah dobilo posebne organi44 Koch, Dvojna življenja, str. 338–339. 45 Britovšek, M.: Carizem, revolucija, stalinizem, II. Ljubljana 1980, str. 245. 46 Taylor, A. J. P.: Uzroci drugog svjetskog rata. Zagreb 1994, str. 153. Avtor je mnenja, da je politika nevmešavanja odločila špansko državljansko vojno, saj je vzpostavila neenakopraven položaj v škodo republikanske vlade in izničila njene večje začetne prednosti (večji potenciali in večja podpora ljudi). 47 Sklenjen 29. 9. 1938 med Nemčijo (Hitlerjem), Italijo (Mussolinijem) ter Chamberlainom (Veliko Britanijo) in Daladierom (Francijo).

25


zacijske oblike z ustanovitvijo krajevnih in državnih odborov za pomoč španskemu ljudstvu, nakar je v Parizu avgusta 1936 nastal tudi Mednarodni odbor za pomoč španskemu ljudstvu, da bi prevzel nalogo usklajevanja mednarodne soli­dar­nosti.48 Prvi prostovoljci, ki so se pridružili obrambi republike, so bili politični (in ekonomski) izseljenci, ki so se bili zatekli v Španijo, in udeleženci Mednarodne delavske olimpijade (Spartakijade), ki naj bi se bila začela v Barceloni 25. julija 1936 (kot protifašistična protiutež olimpijskim igram v Berlinu), a se zaradi vojaškega udara le-ta ni začela. Ti udeleženci so oblikovali prve vojaške enote (centuriones) in jih vključili v enote Ljudske protifašistične straže (milice). Postopno so po kopnem in po morju začeli prihajati v Španijo prostovoljci iz posameznih evropskih držav; republikanska vlada je dala 22. oktobra 1936 soglasje k predlogu, da naj bi tuji prostovoljci oblikovali posebne vojaške enote – Mednarodne brigade.49 V mestu Albacete so uredili glavni štab Baze mednarodnih brigad v Španiji za prve večje skupine prostovoljcev (s službami za kadre, intendanturo, vojaško usposabljanje, saniteto, pošto in cenzuro, službo za informacije in varnostno-obveščevalno službo ter celo z zgodovinskim odsekom za zbiranje in hrambo dokumentacije za kasnejši arhiv Generalnega komisariata Mednarodnih brigad), iz katerih so sprva oblikovali bataljone, kasneje pa še brigade. V bataljone so se združevale čete, ki so podobno kot sami bataljoni bile oblikovane pretežno po ključu nacionalne pripadnosti oziroma po znanju jezika.50 V letih 1936–1938 je v Španijo prispelo okoli 40.000 prostovoljcev – protifašistov iz 54 evropskih, ameriških in azijskih držav, da bi se borili na strani republike;51 med njimi je bilo prek 1900 Jugoslovanov, od teh okoli 570 Slovencev (iz Primorske nad 100).52 Njihove vojaške enote so bile izraz mednarodne 48 Akcijo je vodil italijanski komunist Giulio Cerreti (Allard). Za razmeščanje prostovoljcev je skrbel mednarodni odbor, ki so ga sestavljali Luigi Longo (Gallo), Giuseppe Di Vittorio (Nicoletti) in Francoz André Marty. Odbor je imel svoje središče v Albacetu, kamor je 14. oktobra 1936 prišlo prvih 500 prostovoljcev. Po besedah L. Longa »potovanja prostovoljcev iz srednje Evrope organizira komunist, bodoči maršal Tito, Josip Broz« (Broué, Témime, Španska revolucija, str. 321). 49 Voluntarios Internacionales de la Libertad (Mednarodni prostovoljci svobode). Vse brigade so bile pod komunističnim nadzorom in so imele svoje politične komisarje. Vsi nekomunisti, ki so hoteli vstopiti v Mednarodne brigade, so morali prestati zaslišanje s strani NKVD-ja. Prav zaradi tega so nekateri tuji prostovoljci raje vstopali v vrste anarhistov oz. v milice. 50 O tem gl. Renn, L.: Španski rat. Sarajevo 1959; Longo, L.: Internacionalne brigade u Španjolskoj. Zagreb 1967. 51 Med tujimi prostovoljci je bilo največ Francozov (ok. 10.000), Italijanov (ok. 3.350), Nemcev (ok. 3.000), Poljakov (ok. 3.000), Američanov (ok. 3.000), Angležev (ok. 2.000), Avstrijcev (ok. 2.000) idr. Pomenljivo je, da se je na Francovi strani borilo zgolj kakih 1000 tujih prostovoljcev. 52 O dilemah pri izbiri kriterijev za umeščanje prostovoljcev po nacionalnem sestavu, konkretno med Jugoslovane, gl. Lešnik, A.: Les volontaires yougoslaves/slovènes dans la Guerre civile espagnole (1936–1939): Analyse structurelle et la liste. V: Annales (Series Historia et Sociologia), 1/2007, 107–138.

26


solidarnosti s španskim ljudstvom.53 Z dejanji so dokazovale, da je boj španskega ljudstva hkrati boj vsega naprednega človeštva proti fašizmu in fašističnim vojnim pohodom.54 Tej trditvi pritrjuje ne nazadnje tudi dejstvo, da so v drugi svetovni vojni borci Mednarodnih brigad nesporno odigrali izjemno pomembno vlogo pri organizaciji odporniškega gibanja ali narodnoosvobodilnega boja v mnogih evropskih državah pod fašistično/nacistično okupacijo.

Namesto sklepa – o »belih« in »rdečih«55 Edvard Kocbek, vodilni mislec slovenskih krščanskih socialistov, je v eseju Premišljevanje o Španiji (1937)56 zapisal še danes aktualno misel: »Kdor bo pisal zgodovino o teh strašnih dnevih in se bo otresel vseh poenostavljanj, bo moral reči, da je resnica o španski vojni razdeljena,57 kakor so razdeljeni njeni ljudje. Na obeh straneh se godijo krute stvari, obe strani sta krvavi, noben tabor ni izvzet od krivde na mučenju, ubijanju, požigih in ostalih nečloveških dejanjih. To je treba reči zato, ker večina evropskega tiska poroča tako, da nehote vzbuja predstavo o belem ali ‘pravičnem’ ter o rdečem ali 'ubijalskem' taboru. Če pa je zares potrebno kak tabor posebej ošibati, potem je to fašistični tabor, ki se postavlja za branilca krščanstva, pa pri tem nekrščansko nastopa.«58 Le tisti, ki so naklonjeni zgodovinskim poenostavitvam, gledajo na špansko državljansko vojno samo kot na spopad in krvavo obračunavanje med liberalno demokracijo in konservativizmom tradicionalnih vladajočih slojev, med fašizmom in komunizmom, med desnico in levico. Vsekakor je ta vojna vse to tudi bila. Vendar ni bila le enostavno soočenje. Niti republikanci niti uporniki (frankisti), ki so se radi imenovali nacionalisti, niso imeli popolnoma jasne politične usmeritve. V vrstah upornikov so bili falangisti, monarhisti (karlisti, alfonzisti), nemški nacisti, italijanski fašisti; za republiko pa anarhisti, komunisti, 53 »Potrebno je poudariti, da ti borci niso bili niti plačanci niti, razen v redkih primerih, pustolovci. Bojevali so se za svojo stvar« (Hobsbawm, Čas skrajnosti, str. 152). 54 »Tako španska vlada kot – natančneje rečeno – komunisti, ki so imeli v njej vse večji vpliv, so vztrajali, da socialna revolucija ni njihov cilj, in dejansko je bilo videti, da so naredili vse, da bi ohranili nadzor nad njo in jo na grozo revolucionarnih navdušencev preusmerili. Tu ne gre, so poudarjali, za vprašanje revolucije, temveč za obrambo demokracije« (prav tam, str. 154). Glej še op. 39 (G. Orwell). 55 Prispodoba o belih (belogardistih) in rdečih (rdečearmejcih) je prevzeta iz ruske državljanske vojne (1918–1922). 56 Kocbek, E.: Premišljevanje o Španiji. V: Dom in svet, 1937, št. 3, str. 90–105, ter ponatis v: Dolgan, M. (ur.): Kriza revije »Dom in svet« leta 1937. Zbornik dokumentov. Ljubljana 2001, str. 155–174. S tem kritičnim člankom – o vlogi Cerkve v Španiji – je E. Kocbek povzročil hud in daljnosežen razkol med slovenskim katoliškim izobraženstvom. 57 Večinoma se pisci o španski državljanski vojni delijo po »rdeče-beli« črti/gledanju: na prijatelje španske demokracije in »objektivne« razlagalce španskega fašizma. O tem gl. Vodopivec, P.: Zgodovinopisje in španska državljanska vojna. V: Broué, Témime, Španska revolucija, str. 477–486; Blinkhorn, Demokracija, str. 81–82. 58 Kriza revije »Dom in svet« leta 1937, str. 164.

27


socialisti, trockisti, Baski in Katalonci. Vsak od teh političnih tokov in interesov se je boril za svoje posebne cilje, ki pa niso imeli vedno skupnih imenovalcev. Če sintetiziramo, potem za špansko državljansko vojno lahko rečemo, da so bili v njej bistveni in odločilni razredni interesi. To je bil boj med tradicionalno strukturo oblasti in silami napredka, zbranimi okrog republike. Bil pa je tudi ideološki boj: boj idej, ki so se izključevale. V vsem tem je bila državljanska vojna tudi katalizator svetovne konfrontacije med fašizmom in antifašizmom. Ko se je vojna končala, v Španiji ni bilo nič rešeno. Frankistična vojaška diktatura, ki je zavladala z oboroženo silo, je ustvarila le navidezno stabilnost. Frankistična zmaga je konzervirala nasprotja, ki so bila zgodovinsko zrela za razrešitve. Potemtakem je Španijo zgolj obdržala v izolaciji od svetovne zgodovine za nadaljnjih trideset let.59 Španska državljanska vojna je, čeprav je bila prepletena in vpeta v takrat­ no dogajanje v svetu, vendarle popolnoma razumljiva le kot španski spopad. Španski nacionalni značaj se je namreč v polni meri izrazil prav v državljanski vojni. »Viva la muerte!« (Živela smrt!) so vzklikali anarhisti, ko so hiteli v boj, prav tako pa so vzklikali tudi fašisti. Falangisti so imeli rdeče-črno zastavo, ki je simbolizirala kri in smrt, in s tem dražili anarhiste, ki so se borili na nasprotni strani s podobnimi barvami. Svojevrstna posebnost so tudi karlisti, ki so se bojevali za stransko vejo španske burbonske monarhične hiše, kar v nobenem realnem političnem programu ne bi smelo zveneti resno in smiselno. »Dignidad«60 je vodilo, ki za Špance zelo veliko pomeni: čast je vrednejša od življenja. Španci so se borili in sodelovali v vojni z neverjetno vztrajnostjo in vdanostjo. Poznavalci zatrjujejo, da prav zato še ni zgodovine državljanske vojne, ki bi jo nepristransko napisal Španec. To zgodovino še vedno pišejo tujci… Izbrana literatura: Bebler, Al.: Bralcem na pot. V: Bebler, An. (ur.): Naši Španci. Zbornik. Ljubljana, 1978, str. 6–26. Bergmann, T./ Keßler, Mario (Hrsg.): Ketzer im Kommunismus. Hamburg 2000. Blinkhorn, M.: Demokracija in državljanska vojna v Španiji (1931–1939). Ljubljana 1995. Boban, L. (ur.): Španjolska 1936–1939. Zagreb 1986. Bonchio, R. (ur.): Zgodovina revolucij XX. stoletja, II. Ljubljana 1971. Britovšek, M.: Carizem, revolucija, stalinizem, II. Ljubljana 1980. Broué, P./ Témime, É.: Španska revolucija in državljanska vojna. Ljubljana 1986. Dolgan, M. (ur.): Kriza revije »Dom in svet« leta 1937. Zbornik dokumentov. Ljubljana 2001. Hobsbawm, E. et al. (ur.): Zgodovina marksizma III (Marksizem v obdobju Tretje internacionale). Ljubljana 1988. Hobsbawm, E.: Čas skrajnosti. Svetovna zgodovina 1914–1991. Ljubljana 2000. 59 Hobsbawm, Čas skrajnosti, str. 149. 60 Pomeni dostojanstvo, dostojanstvenost, boj za čast in ponos.

28


Hugh, T.: Španija proti Španiji. Kronika državljanske vojne. Ljubljana 1969. Inđić, T.: Španski socijalizam i građanski rat 1936–1939. Sukobi unutar pokreta i njihove pouke. V: Boban, L. (ur.), Španjolska 1936–1939. Zagreb 1986, str. 62–105. Inđić, T.: Španski socijalistički pokret i gradjanski rat 1936–39. V: Istorija 20. veka, 1/1987, str. 7–56. Južnič, S.: Novejša zgodovina (Izbrana poglavja), Ljubljana 1981. Kocbek, E.: Premišljevanje o Španiji. V: Dom in svet, 3/1937, str. 90–105; tudi v: Dolgan, M. (ur.): Kriza revije »Dom in svet« leta 1937. Zbornik dokumentov. Ljubljana 2001, str. 155–174. Koch, S.: Dvojna življenja. Vohuni in pisatelji v sovjetski vojni idej proti zahodu. Ljubljana 1995. Lešnik, A.: The Development of the Communist Movement in Yugoslavia during the Comintern Period. V: The International Newsletter of Communist Studies Online, XI (2005), str. 25–60: http://www.mzes.uni-mannheim.de/projekte/JHK-news/Newsletter/Newsletter.htm. Lešnik, A.: Jugoslawen in Spanischen Bürgerkrieg. V: JahrBuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 1/2006, str. 37–51. Lešnik, A.: Les volontaires yougoslaves/slovènes dans la Guerre civile espagnole (1936–1939): Analyse structurelle et la liste. V: Annales (Series Historia et Sociologia), 1/2007, 107–138. Lešnik, A.: Les volontaires yougoslaves dans la guerre civile espagnole. V: Prezioso, S., Batou, J., Rapin, A.-J. (dir.): Tant pis si la lutte est cruelle. Volontaires internationaux contre Franco. Paris 2008, str. 373–388. Longo, L.: Internacionalne brigade u Španjolskoj. Zagreb 1967. Mazower, M.: Temna celina – dvajseto stoletje v Evropi. Ljubljana 2002. Mikuž, M.: Svet med vojnama (1918–1939). Ljubljana 1966. Orwell, G.: Poklon Kataloniji. Ljubljana 2009. Prezioso, S., Batou, J., Rapin, A. J. (dir.): Tant pis si la lutte est cruelle. Volontaires internationaux contre Franco. Paris 2008. Ramos-Oliveira, A.: Historia de España. Mexico City 1952. Ravbar, A.: Zakaj je padla španska republika. Ljubljana 1971. Renn, L.: Španski rat. Sarajevo 1959. Rovida G.: Revolucija in vojna v Španiji. V: Hobsbawm, E. et al. (ur.), Zgodovina marksizma III (Marksizem v obdobju Tretje internacionale). Ljubljana 1988, str. 567–594. Tosstorff, R.: Andreu Nín und Joaquin Maurin. Vom revolutionären Syndikalismus zum antistalinistischen Kommunismus. V: Bergmann, T., Keßler, M. (Hrsg.): Ketzer im Kommunismus. Hamburg 2000, str. 218–241. Taylor, A.J.P.: Uzroci drugog svjetskog rata. Zagreb 1994. Tuñon de Lara, M.: Španska državljanska vojna. V: Bonchio, R. (ur.), Zgodovina revolucij XX. stoletja, II. Ljubljana 1971, str. 85–285. Vodopivec, P.: Zgodovinopisje in španska državljanska vojna. V: Broué, P., Témime, É.: Španska revolucija in državljanska vojna. Ljubljana 1986, str. 477–486. Vodopivec, P.: O Orwellovem »premišljevanju« o Španiji (Spremna beseda). V: Orwell, G.: Poklon Kataloniji. Ljubljana 2009, str. 227–248.

29


Aspetti interni e internazionali della guerra civile spagnola Sunto Parole chiave: Guerra civile spagnola (1936–1939), socialismo spagnolo, Fronte popolare, repubblicani, falangisti, Comitato internazionale per il non intervento in Spagna, Brigate internazionali. Nello scontro armato tra le »due Spagne” - quella militarista e quella democratica – sono morte un milione di persone. La guerra civile spagnola (1936– 1939) ha polarizzato radicalmente tanto l’opinione pubblica spagnola che quella internazionale. Mentre le forze conservatrici spagnole (aristocrazia, falangisti, monarchici, carlisti, chiesa cattolica ecc.) e la giunta militare avevano il sostegno del nazismo tedesco e del fascismo italiano, l’opinione pubblica internazionale ha attivamente appoggiato la difesa della repubblica spagnola, guidata da una coalizione di Fronte popolare (socialisti, repubblicani, comunisti, anarchici, anarcosindacalisti, ecc..) legalmente eletta. La relazione si concentra nella sua prima parte (gli aspetti interni) sull’individuazione delle cause e delle conseguenze dell’estrema divaricazione della società spagnola che ha portato negli anni ‘30 a una insuperabile polarizzazione politica (polo progressista e polo conservatore), fornendo contemporaneamente una prova evidente della loro incapacità a convivere. La vittoria del Fronte popolare (sinistra) alle elezioni (16.2.1936) significò per il polo di destra l’inizio di una rivoluzione sociale/socialista e suscitò una controrivoluzione senza compromessi. In tale contesto molti dei raggruppamenti politici del Fronte popolare vennero definiti dai circoli di destra come rivoluzionari, nonostante prima della guerra civile solo gli anarchici, le due organizzazioni sindacali e l’ala sinistra dei socialisti avessero un’indirizzo realmente rivoluzionario. La rivolta dei generali contro la repubblica (17.7.1936) segnò l’inizio non solo di ciò che definiamo guerra civile, ma anche di una mortale resa dei conti interna alla sinistra. Nella seconda parte della relazione (gli aspetti internazionali) si parla invece della guerra scatenata dal fascismo internazionale contro il popolo spagnolo con bombardamenti di città indifese, distruzioni del patrimonio storico e culturale, massacri di popolazioni inermi, che si dimostrò essere l’introduzione all’assalto fascista all’Europa e, contemporaneamente, il campo di prova delle reazioni del mondo e degli stati europei a una guerra d’aggressione alle soglie della seconda guerra mondiale. Allo stesso tempo la guerra dimostrò l’impoten30


za della Società delle Nazioni nel risolvere alla radice le questioni della sovranità e dell’integrità territoriale degli stati membri e in generale. Per iniziativa di Gran Bretagna e Francia venne formato a Londra il Comitato internazionale per il non intervento in Spagna, al quale aderirono 27 stati, tra essi anche il Regno di Jugoslavia. Per quanto suoni assurdo, al Comitato aderirono anche Italia e Germania allo scopo di ostacolare l’eventuale invio di aiuti alla repubblica da parte di altri stati membri. E non meno assurdo è il fatto che nel Comitato collaborasse anche l’Unione Sovietica, ma nella guerra di Spagna c’erano in gioco sia il destino della rivoluzione spagnola, che quello dell’ondata rivoluzionaria mondiale propagatasi dalla Russia nel 1917. Il socialismo spagnolo era plurale e perciò anche la rivoluzione sociale del 1936 fu una rivoluzione plurale. Lo slogan del Comintern sullo scontro tra democrazia e fascismo e le concrete modalità della sua realizzazione nella pratica del Fronte popolare in Spagna contribuirono per molti aspetti alla neutralizzazione e all’appannamento dello scontro di classe, di una rivoluzione sociale vera. Mentre nel Comitato per il non intervento si andavano sviluppando giochi diplomatici, congiure e scontri d’interessi, l’opinione pubblica mondiale non solo si levò in difesa della repubblica, condannando la reazione spagnola e il sostegno ad essa prestato dagli stati fascisti, ma offrì fin dall’inizio della guerra civile al popolo spagnolo aiuto morale e materiale e ben presto anche quello di volontari. Nel periodo 1936-1939 arrivarono in Spagna circa 40.000 volontari da ben 54 paesi, e tra questi anche 1.900 persone di origine jugoslava. Di questi circa 550 provenivano da territori sloveni (oltre 100 dal Litorale).

Foreign and Domestic Aspects of the Spanish Civil War Abstract Key words: Spanish Civil War (1936-1939), Spanish socialism, Popular Front, republicans, falangists, International Board for Non-Intervention in Spain, International Brigades In the military conflict between the »two Spains« - militaristic and democratic - over a million people died. The Spanish Civil War (1936-1939) deeply polarized both the domestic and the world public. While the domestic conservative forces (aristocracy, falangists, monarchs, carlists, Catholic Church, etc.) and the military junta had their support in German nazism and Italian fascism, 31


the democratic world public actively supported the defense of the Spanish republic, led by a legally elected popular front coalition (socialists, republicans, communists, anarchists, anarcho-syndicalists, etc.). The first part (internal aspects) of the present discussion focuses on the causes and consequences of the extreme social classification of the Spanish society, which led to an insuperable political polarization (progressive and conservative pole) in the thirties, while at the same time offering a good proof of their incapacity of coexistence. The victory of the Popular Front (left-wing) at the elections (16/2/1936) was seen by the right pole as the beginning of a social/ socialist revolution and caused an uncompromising contra-revolution. In this context many political groupings in the Popular Front movement were defined by the right-wing circles as revolutionary forces, even though the only ones to be truly revolutionary orientated before the civil war were the anarchists, both syndicalist organizations and the left-wing of the socialists. The revolt of the generals against the republic (17/7/1936) not only marked the beginning of what we call the civil war but also a lethal internal reckoning within the left-wing. The second part of the discussion (international aspects) focuses on the war aroused by international fascism against the Spanish people, the bombing of unprotected cities, destruction of cultural heritage, bloodshed of the innocent population, which turned out to be a bloody prelude to the fascist assault on Europe and at the same time a proving ground of the response the world and the European countries would have to the aggressive war violence on the threshold of World War II. At the same time the war testified the incapacity of the League of Nations when dealing with the questions of sovereignty and territorial integrity of their member nations and nations in general. An International Board for Non-Intervention in Spain was formed in London on Great Britain's and France's initiative and 27 nations joined, inclu­ ding the Kingdom of Yugoslavia. Though it sounds ridiculous, even Italy and Germany joined the Board but with the intention to obstruct the other members of the Board in case of a possible dispatching of aid. And it's just as ridiculous that the Soviet Union also participated in the Board, but both the destiny of the Spanish revolution and the destiny of the general revolutionary wave, started in Russia in 1917, were at stake in this war against fascism. Since the Spanish socialism was based on a multi-party system, the social revolution of 1936 was a multi-party revolution. The slogan of the Comintern about the conflict between democracy and fascism and the effective ways of putting it into practice by the Popular Front in Spain, in many ways contributed to the obfuscation and neutralization of the real class fight, the genuine social revolution. While in the Board for Non-Intervention diplomatic games, intrigues and interests were being discussed, the world’s public opinion not only took its 32


defense of the republic and condemned the Spanish reaction and the help that it was receiving from the fascist nations, but it also offered moral and material assistance to the Spanish people since the Spanish Civil War started and sent them volunteers shortly after. In the period 1936-1939 about 40,000 volunteers from 54 countries, including about 1900 people of Yugoslavian origin, of which ~550 from Slovenia (over a 100 from the Littoral) came to Spain.

Aspectos internos e internacionales de la Guerra Civil Española Resumen Palabras claves: Guerra Civil Española (1936–1939), socialismo español, Frente Popular, republicanos, falangistas, Comité de No Intervención en España, Brigadas Internacionales. En el conflicto militar de las »dos Españas« – militarista y democrática – murieron más de un millón de personas. La Guerra Civil Española (1936–1939) polarizó profundamente tanto la opinión pública nacional como mundial. Mientras que las fuerzas conservadoras nacionales (la aristocracia, falangistas, monárquicos, carlista, la Iglesia Católica, etc.) y la junta militar, contaron con el sostén del nazismo alemán y del fascismo italiano, la opinión pública del mundo democrático apoyo la defensa activa de la República Española, dirigida por la coalición del Frente Popular (socialistas, republicanos, comunistas, anarquistas, anarcosindicalistas y otros), legalmente elegida. La primera parte de este trabajo (aspectos internos), se centra en el enfoque sobre las causas y consecuencias de la extrema estratificación social de la sociedad española, lo que llevó en los años treinta a una insuperable polarización política (polo conservativo y progresista), ofreciendo una prueba elocuente de su incapacidad para coexistir. La victoria del Frente Popular (izquierda) en las elecciones (16.02.1936) significó para el polo de derecha el inicio de la revolución social/socialista, provocando un reto irreconciliable para la contrarrevolución. En este contexto, numerosas de agrupaciones políticas del movimiento del Frente Popular fueron catalogadas por los círculos de derecha como fuerzas revolucionarias, si bien antes de la Guerra Civil tenían verdaderamente un enfoque revolucionario solo los anarquistas, los sindicatos y el ala socialista de 33


izquierda. La rebelión de los generales contra la República (17.07.1936) marcó no sólo el comienzo de lo que llamamos guerra civil, sino también el inicio del mortífero ajuste de cuentas en los sectores de izquierda. La segunda parte de la ponencia (aspectos internacionales), habla de la guerra que desató el fascismo internacional contra el pueblo español, los bombardeos de lugares desprotegidos, la destrucción del patrimonio cultural y el derramamiento de sangre de la población inocente, lo que demostró ser el preludio al sangriento asalto fascista a Europa. La Guerra Civil Española fue el polígono de pruebas para la capacidad de respuesta del mundo y de los países europeos a la agresiva violencia bélica, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra también dio cuenta de la incapacidad de la Liga de Naciones para abordar soluciones radicales a los problemas de la soberanía nacional e integridad territorial de los países miembros y de los Estados en general. A iniciativa de Gran Bretaña y Francia se formó en Londres el Comité de No Intervención en España al que se unieron 27 países, entre ellos el Reino de Yugoslavia. Se escucha absurdo, pero al Comité se unieron también Alemania e Italia con la intención de impedir que los demás países miembros de la Comisión, llegasen a enviar ayuda. No menos absurdo fue la participación de la Unión Soviética en dicho Comité. En esta guerra contra el fascismo estaban en juego, la suerte de la revolución española y el destino de la amplia ola revolucionaria que comenzó en Rusia en 1917. El socialismo español era multipartidista, por ello también la revolución social de 1936 fue una revolución pluripartidista. La consigna de la Komintern sobre el conflicto entre la democracia y el fa­scismo y su forma de realización, en su ejecución en la práctica por el Frente Popular español, en muchos aspectos han contribuido a empañar y neutralizar el verdadero conflicto de clases, es decir la autenticidad de esa revolución social. Mientras el Comité de No Intervención enreda la madeja del juego diplomático con intrigas e intereses, la opinión pública progresista mundial no solo se alzó en defensa de la República española condenando la reacción y la ayuda de los países fascista, sino que también desde el inicio de la Guerra Civil Española, proporcionó al pueblo español apoyo moral y material. Poco después también la apoyó con el envío de voluntarios. Entre 1936-1938 llegaron a España alrededor de 40.000 voluntarios procedentes de 54 países, incluido unos 1900 de origen yugoslavo, 550 de los cuales procedían de las regiones eslovenas (100 del litoral).

34


Podatki o avtorju Prof. dr. Avgust Lešnik (1951), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za sociologijo, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana avgust.lesnik@ff.uni-lj.si Je redni profesor za sociologijo in zgodovino družbenih gibanj na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s problematiko klasičnih družbenih gibanj v novejši evropski zgodovini, še posebej s socialnodemokratskim in komunističnim gibanjem, nadalje s temami s področja sociologije politike ter s tematiko, ki je na presečišču sociološke in zgodovinske znanosti. Je avtor knjig: Spor med Jugoslavijo in informbirojem (1978); Titova partija v boju s Stalinovim dogmatizmom (1981); Tretja internacionala - Kominterna (1988); Razcep v mednarodnem socializmu, 1914–1923 (1994); Od despotizma k demokraciji. Razvoj ustavnosti in parlamentarizma (2000) ter mdr. razprav na tematiko španske državljanske vojne: Jugoslawen in Spanischen Bürgerkrieg, v: JBzG (Berlin 2006), 37–51; Les volontaires yougoslaves/slovènes dans la Guerre civile espagnole (1936–1939): Analyse structurelle et la liste, v: Annales (Koper 2007), 107–138; Le Parti communiste yougoslave et la Guerre civile espagnole (1936–1939), v: INCS (Mannheim 2007), 48–88; »Krv i život za slobodu« – Jugoslovenski interbrigadisti u Španiji (1936–1939), v: VIG (Beograd 2007), 21–49; Les volontaires yougoslaves dans la guerre civile espagnole, v: Tant pis si la lutte est cruelle. Volontaires internationaux contre Franco (Paris 2008), 373–388.

35


Božo Repe

POMEN ŠPANSKE DRŽAVLJANSKE VOJNE V SLOVENSKI IN JUGOSLOVANSKI DRUŽBI Izvleček Avtor opisuje razkol v slovenski družbi v tridesetih letih 20. stoletja ob španski državljanski vojni. V slovenski zgodovini je bilo več ideoloških razkolov: od pokristjanjevanja prek protireformacije v 16. stoletju do najdaljšega ideološko - verskega razkola v 20. stoletju, ki se je začel konec 19. stoletja, v času nastajanja političnih strank. Tedaj je katoliški tabor pod vplivom filozofa dr. Antona Mahniča javno življenje v slovenskih pokrajinah hotel uravnavati po načelih ekstremnega katolicizma. Polarizacija se je nadaljevala tudi v času med obema vojnama, še zlasti pa v tridesetih letih 20. st., kjer je tudi treba iskati korenine za medvojni bratomorni spopad. Razkol nosimo Slovenci v sebi tudi danes; ob vsaki priložnosti, kot so npr. volitve ali praznovanja, izbruhne na dan in obremenjenost z njim nam pravzaprav ne dovoli, da bi postali moderna nacija, ali pa vsaj zavira proces njenega nastajanja. Vrednotenje španske državljanske vojne kljub več kot sedemdesetletni oddaljenosti v svojem bistvu ostaja razločevalno tako, kot je bilo takrat, in to velja tako za slovensko kot - danes pretežno konservativno - evropsko družbo. Ključne besede: Trideseta leta, ideološki razkol, katolicizem, komunizem, Ljudska fronta, španski prostovoljci. Španska državljanska vojna, ki se je začela 18. julija 1936 z vojaškim uporom proti zmagoviti Ljudski fronti (volitve februarja 1936) in španski republiki (ta je nastala leta 1931) in končala 1. aprila 1939 po zavzetju Madrida in prenehanju spopadov, je razdelila Evropo in svet na frankiste in republikance, desnico in levico, na zagovornike laicizma in zagovornike klerikalizma. Vendar je tudi znotraj teh dveh taborov prišlo do delitev; na desnici je bilo zlasti pomembno, da so se krščanski socialisti odvrnili od skrajne desnice. Levica, čeprav neenotna, je upala, da bo Španija postala »grob evropskega fašizma«. Zgodilo se je obratno: v grobu se je znašla leva, liberalna Evropa. Opredelitev zahodnih držav za neintervencijo, kjer sta z ustanovitvijo posebnega odbora 26 držav 9. septembra 1936 glavno vlogo imeli Velika Britanija in Francija, je bila prvi, morda tudi usodni korak v popuščanju Hitlerju in Mussoliniju, ki sta se v vojno vpletla neposredno. In tudi prvi neposredni akt politike, po kateri naj bi se nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza uničili med sabo, liberalni 36


zahod pa ostal elegantni zmagovalec. Taka politika je zlahka pripeljala do normalizacije odnosov zahodnih držav s Španijo, tako da so šele leta 1946 Združeni narodi prvič sprejeli resolucijo, v kateri je pisalo, da je bila vlada generala Franca vzpostavljena s silo in pomočjo fašističnih držav, članic sil osi, in zato ne predstavlja španskega ljudstva in ne more sodelovati v mednarodnih zadevah. Vendar je Španija že v petdesetih letih v glavnem bila mednarodno priznana. Španija ni bila le politični, pač pa tudi vojaški poligon. Nemčija je v njej prvič preizkušala taktiko bliskovite vojne, seveda pa tudi taktiko množičnih pobojev civilnega prebivalstva. Državljanska vojna je za sabo pustila ogromno, še do danes ne preštetih žrtev, saj se številke, kot običajno v takih primerih, razlikujejo in segajo od 380.000 do 451.000.61 To, kar je zlasti grozljivo, je, da je frankistični režim ubijal še pet let po vojni in je do leta 1943 pobil blizu 200.000 ljudi. Vzpostavljeni klerofašistični model, ki je temeljil na treh stebrih, vojski, Katoliški cerkvi in stranki, je ostal privlačen vzor še dolga desetletja; zlasti Katoliška cerkev se frankizmu nikoli ni odrekla. Če bi se danes svetovno gospodarstvo zlomilo, tako kot se je leta 1929, bi se kaj lahko soočali s podobno situacijo, kot so se v tridesetih letih 20. st. Tedaj je v Španijo ljudi zlasti gnala želja, da preprečijo prevlado fašizma v Evropi in v svetu. Zahodne države so odpovedale in se oprijele kvazi nevtralnosti, napredna javnost pa se s tem ni sprijaznila. In je imela prav: ko je padla republikanska Španija, so bila vrata Hitlerju in Mussoliniju odprta. Sledili so münchenski sporazum, s katerim so zahodne države Hitlerju za prazno obljubo o miru podarile Češkoslovaško, eno redkih še demokratičnih držav v tedanji Evropi, pa anšlus - priključitev Avstrije k nacistični Nemčiji, napad na Poljsko in vojna. Zanimivo je vprašanje, ali španska državljanska vojna v simbolnem smislu traja še danes. Po Francovi smrti 1975 oblasti zaradi politike pomiritve niso odstranjevale frankističnih in Francovih spomenikov. Šele v letih 2000-2005 so bili odstranjeni zadnji, tudi v Madridu. Vendar po reviji L’historie 55% Špancev do Franca izraža indiferentnost, 29,8% ga zavrača, 7,6% pa čuti po njegovih časih nostalgijo.62 Tudi mnogih drugih vprašanj, ne samo Francovih spomenikov, se v imenu politične pomiritve in iz strahu pred ponovnim izbruhom konflikta oblasti niso upale odpreti. Kar zadeva kazenske postopke, je nekatere zadeve z veliko poguma odprla šele sedanja oblast socialistov. Tudi domnevni grob pesnika Federica García Lorce so odprli šele pred kratkim, da bi ugotovili, ali so njegovi posmrtni ostanki res v njem (kaže, da niso). Španci imajo v Valle de los Caídos (Dolini padlih) spomenik, baziliko in kostnico, ki naj bi bili namenjeni narodni spravi. Kompleks je bil zgrajen leta 1958; osemnajst let so ga gradili 61 Hermet, G.: La tragédie Espagnole. V: La guerre d'Espagne 1936 (dossier), L'historie No 200, 1996 str. 28. Glej tudi http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Civil_War#Combatants. 62 Hermet, G.: La tragédie Espagnole. Les collections de L'historie No 31, 2006, str. 70-76.

37


republikanski zaporniki, ki so se z enim dnevom dela lahko »odkupili« za dva dni kazni (kasneje baje za šest); več jih je med delom tudi umrlo. Tam je Francov mavzolej, a so šele leta 2007 z zakonom prepovedali tam politične mitinge in čaščenje diktatorja, in sedaj sorodniki tudi lahko zahtevajo njegove posmrtne ostanke, če ne želijo, da ostanejo v tem »grobu sprave«. Španska državljanska vojna nima le političnih in vojaških, pač pa tudi izjemne umetniške razsežnosti. Med drugim je navdihnila številne režiserje. Posnetih je bilo več kot 500 filmov (364 jih je nastalo v času vojne); gotovo najbolj znan je Komu zvoni po romanu Ernesta Hemingwayja (Sam Wood, 1943), čeprav zaradi svetovne vojne ob nastanku ni imel velikega odmeva. Kulten je zaradi Ingrid Bergman in Garryja Cooperja postal pozneje, ko so ga predvajali v Evropi in se je po letu 1948 razširil tudi roman. Ob koncu državljanske vojne je enega najbolj popularnih filmov posnel André Malraux po svojem romanu iz leta 1937 L’espoir. Malraux je bil v Španiji od začetka državljanske vojne; vodil je letalsko eskadriljo, ki je napadla mesto Teureul in cesto proti Saragozi; to je tudi tema filma. Navdihi so bili za umetnike različni. Federico García Lorca je bil ubit na začetku državljanske vojne, tako da ga vojna ni navdihovala, gotovo pa španska družba in njena nasprotja. S svojimi tremi najboljšimi dramami s skupnim naslovom Ruralna trilogija, v katerih je tudi igral, je gostoval po Španiji do aprila 1936. Pri raznih filmih in drugih projektih je sodeloval tudi s Salvadorjem Dalíjem in Luisom Buñuelom, katerih avantgardizem je bil tedaj gotovo nasprotje konservativni Španiji. Dalí se sicer ni politično opredelil za nobeno stran, je pa leta 1936 naslikal Slutnjo državljanske vojne. Picasso svoje angažiranosti ni skrival. Sebe kot slikarja je imel za politično bitje, slikarstvo je označil kot orožje za obrambo ali napad proti sovražnikom. Guernica je tako sugestivna ravno zaradi tega: naslikana je iz ogorčenja, strasti, prepričanja… Hemingway je bil izrazito protivojno usmerjen; to kažejo že dela iz prve svetovne vojne, a prevladujoči motiv je bil najbrž avanturizem. Eden od komandantov mednarodnih brigad, s katerim je bil skupaj v bitki pri Ebru, je kasneje dejal, da je Hemingway vojno videl kot vznemirljivo avanturo. Če za Hemingwayja lahko rečemo, da je v španski državljanski vojni iskal navdih za svoja dela (že takoj po prihodu je napisal scenarij za film), pa je bilo pri Andréu Malrauxu obratno. Tudi med drugo svetovno vojno je bil v francoski rezistenci; gestapo ga je ujel in mučil. Njegova politična aktivnost je bila primarna, ukvarjanje z literaturo pa stranski produkt; tako je tudi nastal prej omenjeni roman.63 Španski državljanski vojni oz. točneje slovenskim in jugoslovanskim »špancem« je bilo do leta 1990 namenjenih kar nekaj raziskovalnih publikacij in pozornosti. Tudi sicer so v slovenščini izhajale knjige, ki obravnavajo špan63 Winock, M.: L'odysséde Malraux; Aziza, C.: 500 films pour une guerre. V: La guerre d'Espagne 1936 (dossier), L'historie No 200, 1996 str. 36-41.

38


sko državljansko vojno; že v začetku sedemdesetih let 20. st. npr. v kultni zbirki Zgodovina revolucij XX. stoletja založbe Editori Riuniti v Rimu.64 S koncem socialistične države je ta pozornost zamrla. Za politiko to ni tema, ki bi jo želela povezati s sedanjostjo: za evropsko in tudi slovensko desnico glasno zagovarjanje Franca ob vseh resolucijah o totalitarizmih, ki naj bi vsaj deklarativno zajele tudi fašizem, ni ravno taktično, levica pa se takoj skrije vase, če jo kdo hoče povezati z revolucionarnimi gibanji. Čeprav je Ljudska fronta zmagala na regularnih volitvah, je katoliški tabor (z izjemo krščanskih socialistov) kazal izrazito nasprotovanje proti levičarskim koalicijam in veliko razumevanje za avtoritarne režime in fašizem.65 Tudi v Sloveniji Katoliška cerkev (ki od vseh tedanjih subjektov v Sloveniji edina ohranja kontinuiteto s tistimi časi in v glavnem tudi nespremenjeno miselnost) zagovarja tedanja stališča Vatikana in škofa dr. Gregorija Rožmana. Rožman, eden glavnih podpornikov lista Straža v viharju in zagovornik ideološke polarizacije, je npr. med drugim zavrnil razlago papeža Pija XI. Francozom, da njegova enciklika Divini redemptoris ne pomeni zavračanja ponujene roke komunistov, češ da taka razlaga ne more veljati tudi za Slovence: »Gospodom duhovnikom za leto 1938. Preteklo leto je pokazalo, da vlada med katoličani pri nas še vedno precej nejasnosti v mnogih sodobnih perečih vprašanjih. Za novo leto hočem dati vsaj svojim najožjim sodelavcem, gospodom duhovnikom, nekaj jasnih načel in pogledov, da bodo znali razne pojave pri nas pravilno presojati, po pravi poti hoditi in druge voditi. 1. Še vedno obstaja needinost med krščanskim delavstvom. (...) 2. O 'ponujeni roki' francoskih komunistov katoličanom se je tudi pri nas govorilo in pisalo. Posebno se je časopisje vseh smeri razpisalo potem, ko so francoski škofje v decembru preteklega leta objavili svojim vernikom besede papeževe, ki jih je vprav njim povedal o tej 'ponujeni roki'. Razumljivo, da so bili komentarji toliko različni, da so si naravnost nasprotovali! Res je, da v raznih deželah iščejo komunisti sodelovanja s katoličani in se morda tudi pri nas skrivajo pod raznimi 'slovenskimi' in 'demokratičnimi' gibanji in klubi. Za nas ni nobenega dvoma, kako se naj zadržimo nasproti ponujeni roki v katerikoli obliki. Jasno nam je dal direktivo sv. Oče v svoji okrožnici 'Divini redemptoris': (...) 'Komunizem je nekaj bistveno slabega, zato v prav nobeni reči ne bo z njim sodeloval, komur je mar krščanske kulture. Če pa bi se dali nekateri v zmoto zavesti in bi v svojem kraju komunizmu pomagali, da bi se utrdil, jih bo za to zmoto prve zadela kazen.' To je jasno dovolj! Če papež v nagovoru 64 Tuñon de Lara, M.: Španska državljanska vojna. Zgodovina revolucij 20. stoletja, 2. knjiga, str. 85-287. Komunist, Ljubljana (1971). 65 Več o tem: Wolff, R. J., Hoensch, J.K. (ed.): Catholics, the State and European Radical Right 1919-1945. New York 1987. Glej tudi: Pleterski, J.: Katoliške stranke in demokracija pred zmago nad fašizmom, Senca ajdovskega gradca. O slovenskih izbirah v razklani Evropi, Ljubljana 1993, str. 37-54.

39


francoskim škofom ljubezni ne odreka nikomur, ki trpi, pa najsi je kakršnihkoli nazorov, je to popolnoma v skladu s sklepno mislijo protikomunistične okrožnice, ko se obrača na one, ki so zašli. (...)«66 Španska državljanska vojna je bila v tridesetih letih 20. st. v slovenski in jugoslovanski družbi zelo pomembno zunanjepolitično, a hkrati tudi notranjepolitično vprašanje. V njej je sodelovalo ali bilo z njo povezanih veliko vodilnih predvojnih in medvojnih komunistov, vključno z Josipom Brozom – Titom. V slovenskem političnem prostoru je opredeljevanje ob španski državljanski vojni prešlo v vrh ideološkega spora med levico in desnico in povzročilo tudi razkol znotraj katoliškega tabora med krščanskimi socialisti in večinskim, ortodoksnim delom Slovenske ljudske stranke (SLS) v času, ko je ta stranka v sodelovanju s Katoliško cerkvijo praktično absolutno obvladovala slovensko družbo. Povezovanje demokratičnih strank in skupin proti skrajni desnici in fašizmu je največji vzpon doživelo v Franciji in Španiji; v obeh je Ljudska fronta tudi prevzela oblast. V Franciji je sicer zelo raznolika vlada socialista Leona Bluma med leti 1936–1938, ko je padla, izvedla pomembne socialne reforme, skrajšala delovnik in uvedla plačan dopust, pomembne pa so bile tudi kulturne spremembe ter večja odprtost tiska, javne razprave, manifestacije.67 V Sloveniji se je gibanje proti fašizmu, za mir, demokratične svoboščine in socialno pravičnost, znano pod imenom Ljudska fronta, začelo sredi tridesetih let. Šlo je predvsem za skupine okrog posameznih revij, za študentske, kmečke in delavske organizacije ter razna društva, zaradi medsebojnih nasprotovanj pa ni prišlo, tako kot v Franciji in Španiji, do koalicijskega povezovanja levih in sredinskih strank. Organizacije Ljudske fronte so prirejale razne tabore, izlete in kulturne prireditve. Po nemški priključitvi Avstrije in razkosanju Češkoslovaške je bilo zaradi ogroženosti slovenskega naroda v ospredju narodnoobrambno gibanje. Z ljudskofrontnimi akcijami se je krepil vpliv komunistov. »Edini, ki se poleg katolicizma bije za bodočnost, je komunizem. Komunizem je tekom svojega dela dobil že toliko oblik, da ga je težko spoznati, najnovejša oblika je Ljudska fronta, ki se je pojavila tudi med Slovenci. Samo dvoje je danes možno: ali bo bodočnost katoliška, ali bo komunistična,« je zapisal Slovenec leta 1936.68 Jugoslavija je do španske državljanske vojne zavzela stališče nevmešavanja in nevtralnosti, ji prepovedala kakršnokoli pomoč, notranji minister Anton Korošec pa je leta 1937 to stališče prevedel v določilo, da bo ljudem, ki se 66 Ljubljanski škofijski list, 8. februar 1938, št. 2. Citirano po: Pleterski, J.: O Rožmanovi vojni. Izbrani dokumenti. Škof Rožman v zgodovini. Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije, Ljubljana 2008, str. 47. 67 Več o tem: Bodin, L., Touchard, J.: Front populiaire 1936. Arman Colin Éditeur, Paris, 1985. 68 Slovenec, 26. julij 1936.

40


bodo vključili v špansko republikansko armado, odvzeto državljanstvo. Vlada je aktivno preganjala vse simpatizerje španske republikanske strani, prepovedala mitinge in vse druge oblike izražanja podpore ter akcije za zbiranje sredstev. Viz za Španijo niso izdajali, ujeti španski prostovoljci pa so bili kaznovani z zaporom do enega leta. Tako politiko so aktivno podirale katoliške stranke, zlasti Hrvaška kmečka stranka in SLS. Klasični politični spopad med liberalnim in katoliškim taborom se je v tridesetih letih spremenil v spopad med levico in desnico. Levico (ki jo je enačil s komunisti) je politični vrh katoliškega tabora že v začetku dvajsetih let označil za najhujšega nasprotnika. Na to so vplivale tako tedanje revolucionarne ali polrevolucionarne razmere v Evropi kot izrazito nasprotovanje komunizmu, ki je prihajalo iz Vatikana, še zlasti po oktobrski revoluciji v Rusiji. »Za edinega resnega nasprotnika, s katerim se moramo baviti, smatram s svojega stališča samo komunistično stranko. Boj prihodnosti bo samo boj med krščansko demokracijo in socializmom.«69 Španska državljanska vojna je v desno usmerjenem tisku potencirala že sicer permanentno kritiko komunizma ter izražala veliko naklonjenost Francu in fašizmu. V Ljudski fronti je desnica videla sovjetsko in židovsko zaroto, komunistom je pripisovala sadizem in protiversko blaznost, v Španiji pa naj bi se odločala usoda krščanstva, ki da ga hoče uničiti brezbožni komunizem v sodelovanju z židovstvom. Tako kot je bila španska državljanska vojna priprava za drugo svetovno vojno, je bila v Sloveniji njena percepcija priprava in ideološki poligon za propagandno in nato pravo vojno proti Osvobodilni fronti in partizanskemu (v percepciji slovenske desnice komunističnemu) gibanju, katerega organizatorji in voditelji so bili tudi pomembni španski borci; v celoti je bilo »špancev« več kot 530 (vendar je bil le manjši del med njimi komunistov).70 Desničarsko časopisje je pozivalo, naj katoličani stojijo na straži proti komunistom, saj se sila da premagati samo s silo in ne s prijaznimi besedami ali blagoslovljeno vodo; zato naj poskrbijo za varnost pravočasno, ne pa potem, ko bodo hiše že gorele, komunisti pa streljali. Zato naj se katoličani združujejo, oborožijo in organizirajo vaške straže, te pa bodo branile vasi in verske svetinje proti navalom hlapcev Kominterne. Pozivanje na orožje je postalo sestavni del ideološkega besednjaka. To so opravičevali s poročili iz španske državljanske vojne v stilu: »Pa ne samo duhovnim in redovnim osebam ne prizanašajo, marveč na Španskem pobijejo vsakega človeka, pri katerem najdejo le kako krščansko znamenje: molitvenik, rožni venec, svetinjico ali sveto podobico!... Gorje 69 Govor dr. Antona Korošca, predsednika Slovenske ljudske stranke, na zboru strankarskih zaupnikov; Slovenec, 8. april 1920. 70 Novakovič, A.: Delovanje slovenskih španskih borcev v Španiji in po končani vojni v domovini, magistrska naloga. Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, 2008.

41


ti, verno slovensko ljudstvo, kaj te čaka, če zmagajo tudi pri nas ti osrečevalci človeštva? Puška, meč, vislice... kaj pravite na to, ljudje krščanski? Ali boste s tem zadovoljni? Ali bomo res mirno čakali in dali naše cerkve požgati, sebe pa postreliti in poklati?...«71 V tridesetih letih se je ideološka polarizacija prav ob španski državljanski vojni v Sloveniji stopnjevala do skrajnih meja. Prihajalo je do fizičnih obračunov med pripadniki raznih organizacij (zlasti študentskih in dijaških), pozivi na oboroževanje pa so jasno kazali, v kakšno smer se bo med vojno razvil konflikt. Brezrezervna obsodba komunizma v nekaterih govorih ter v enciklikah Quadragesimo anno (1931) in Divini redemptoris (Božji odrešenik, 1937)72 slednjo je papež v interpretacijah omilil ne samo v francoskem primeru, ampak med drugo svetovno vojno tudi ameriškem, ko je zaradi zavezništva s Sovjetsko zvezo izjavil, da to napotilo ne velja za vojne razmere - ter oznaka vsakršnega sodelovanja s komunisti za greh sta razcepili celo katoliški tabor. Boj za utrditev katoliške vere in Cerkve na Slovenskem so napovedale že obstoječe ali na novo nastale katoliške organizacije, zlasti ekstremne kot akademski klub Straža (list Straža v viharju) na univerzi ali Mladci (list Mi mladi borci) na srednjih šolah, ki sta delovali v okviru Katoliške akcije. Borbeni aktivizem je prehajal od papeža na katoliške organizacije povsod po Evropi, v Sloveniji pa še posebej izrazito. Pij XI. je julija 1938 branil Katoliško akcijo z besedami, da kdor udari Katoliško akcijo, ta udari Cerkev in papeža, kdor udari papeža, pa umre - Qui mange du Pape, en meurt. Obratno so tudi pripadniki Katoliške akcije, npr. Mladci, v svojem glasilu obsojali vse, ki so kaj kritičnega rekli o obeh papeških okrožnicah. Obsojali so individualizem, ki naj bi bil povzročil, da je postalo vse gospodarstvo strašno trdo, kruto, brezsrčno. Obsojali so nečloveški, kruti brezbožni komunizem. Še posebej so bili ogorčeni nad krščanskim socializmom, ki naj bi iskal sredino med zmoto in resnico. Menili so, da hoče socializem »pokrstiti«. To so šteli za popolnoma zgrešeno, saj je bila po njihovem mnenju socialistična zamisel družbe popolnoma tuja krščanski resnici. Bili so ne samo proti boljševiškemu, ampak tudi proti krščanskemu socializmu. Nihče pač ne more biti obenem dober katoličan in pravi socialist, so zatrjevali. Zato je vsako popuščanje in vsako polovičarstvo usodno. Potrebna je doslednost, za ognjenim valom katolicizma bo ostalo le tisto, kar je zavestno, celotno in živo krščansko. Kar je gnilo in polovičarsko, bo propadlo. 71 Kaj pa komunisti, Domoljub, 1. december 1936. 72 V encikliki Quadragesimo anno je papež Pij XI. zapisal, da se komunizem ne more uskladiti z nauki Katoliške cerkve, v Divini Redemptoris (v Sloveniji je izšla s podnaslovom O brezbožnem komuni­ zmu) pa je komunizem označil za primum malum (prvo zlo), priporočal obnovo krščanskega življenja na temeljih evangelija, širjenje katoliškega družbenega nauka na kolektiv (se pravi prežetost celotnega družbenega življenja s katolicizmom in vodilna vloga Katoliške cerkve v družbi) in budno opazovanje komunistične strategije.

42


V tovrstno militantno propagandistično nastopanje je leta 1937 posegel esej Edvarda Kocbeka Premišljevanje o Španiji.73 Kocbek je fašizem označil za produkt propadajoče meščanske družbe ter postavil trditev, da se je duhovnost krščanstva (katolicizma) izenačila z duhom fašizma, s čimer je bila odprta možnost za tesno sodelovanje Katoliške cerkve s fašizmom. Kocbekovo večletno intelektualno iskanje ravnovesja »med Marxom in Bogom« je z esejem o španski državljanski vojni postalo temelj njegove bodoče politične opredelitve. Februarja 1941, le nekaj tednov pred fašistično okupacijo, je intelektualce pozval, naj se iztrgajo iz konformizma in se v prihajajočih usodnih trenutkih opredelijo v boju med duhovnim suženjstvom in duhovno svobodo, po okupaciji in razkosanju Slovenije, poleti 1941, pa je v Osvobodilno fronto povedel razumniško skupino krščanskih socialistov.74 V jugoslovanski partizanski vojski so bili španski borci med organizatorji vstaje in na vodilnih položajih, tako v glavnem kot pokrajinskih štabih. Podobno tudi v Sloveniji. Prvo leto jih je šlo v partizane 22, kasneje še kakšnih 150. V NOB so bili cenjeni, še posebej v prvem letu, zaradi vojaških izkušenj, čeprav v Španiji niso bili na vodstvenih mestih. Najbolj znani »španci« v slovenski partizanski vojski, ki so dosegli tudi visoke vojaške ali politične položaje, so bili: Dušan Kveder - Tomaž, dr. Aleš Bebler - Primož, Stane Semič - Daki in še nekateri drugi.75 Tudi po vojni, v času Informbiroja, je bila španska državljanska vojna predmet ideoloških in političnih obračunov, saj so bili mnogi španski borci v vzhodnoevropskih državah obsojeni na montiranih procesih, povezovali so jih s titoizmom in (ali) gestapovsko (taboriščno) agenturo, podobna usoda pa je doletela tudi nekatere jugoslovanske španske borce. »Slovenec že mori Slovenca, brata - kako strašna slepota je človeka!« je France Prešeren zapisal v Uvodu h Krstu pri Savici, ko je opisoval prvi veliki slovenski notranji razkol ob pokristjanjevanju. Slovenska zgodovina pomni tudi razkol iz časa protireformacije v 16. stoletju in najdaljši ideološko-verski razkol v 20. stoletju, ki se je začel konec 19. stoletja, v času nastajanja političnih strank. Tedaj je katoliški tabor pod vplivom filozofa dr. Antona Mahniča javno življenje v slovenskih pokrajinah hotel uravnavati po načelih ekstremnega katolicizma. Polarizacija se je nadaljevala tudi v času med obema vojnama, še zlasti pa v tridesetih letih 20. stol., kjer je tudi treba iskati korenine za medvojni bratomorni spopad. Razkol nosimo Slovenci v sebi tudi danes; ob vsaki prilo73 Kocbek, E.: Premišljevanje o Španiji. Dom in svet, 22. april 1937. Dom in svet je bil slovenski literarni mesečnik, ki je izhajal v letih 1888–1944. Zaradi Kocbekovega članka je uredništvo z glavnim urednikom Francetom Koblarjem odstopilo. Kocbek je s somišljeniki malo kasneje začel izdajati revijo Dejanje. 74 Ustanovna skupina v OF so bili sicer krščanskosocialistični sindikati, ki jih je vodil Tone Fajfar. 75 Več o tem v literaturi, navedeni na koncu.

43


žnosti, kot so npr. volitve ali praznovanja, izbruhne na dan in obremenjenost z njim nam pravzaprav ne dovoli, da bi postali moderna nacija, ali pa vsaj zavira proces njenega nastajanja. Vrednotenje španske državljanske vojne kljub več kot sedemdesetletni oddaljenosti v svojem bistvu ostaja razločevalno, tako kot je bilo takrat, in to velja tako za slovensko kot - danes pretežno konservativno - evropsko družbo. Izbrana literatura: Bebler, Al.: Čez drn in strn. Lipa, Koper 1981. Beevor, A.: The Battle for Spain: The Spanish Civil War, 1936-1939. Weidenfeld & Nicolson, London 2006. Benassar, B.: Espagne 1936, la grande mobilisation, L’historie. La guerre civile. 2000 ans de combats fratricides, numéro special 2006, str. 58-69. Benassar, B.: Franco, portrait d’un dictateur, Les collections de L’historie No 31, 2006, str. 7883 (intervju). Bili smo v Španiji. Spomini slovenskih prostovoljcev. Sekcija bivših španskih borcev Ljudske republike Slovenije, 1960. Blikhorn, M.: Demokracija in državljanska vojna v Španiji (1931-1939). Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1995. Boban, L. (ur.): Španjolska 1936-1939, zbornik JAZU, Globus Zagreb 1989. Bodin, L., Touchard, J.: Front populaire 1936. Arman Colin Éditeur, Paris 1985. Broué, P., Témime, E.: Španska revolucija in državljanska vojna. Delavska enot­nost, Ljubljana 1986. Hemingway, E.: Komu zvoni. Cankarjeva založba, Ljubljana 1987. Hermet, G.: La Guerre d'Espagne. Le Seuil, Paris, 1996 (druga izdaja). Hermet, G.: La tragédie Espagnole. Les collections de L'historie No 31, 2006, str. 70-76. Hobsbawm, E.: Čas skrajnosti: svetovna zgodovina 1914-1941. Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 2000. Jackson, G.: The Spanish Republic and the Civil War, 1931–1939. Princeton University Press, Princeton, 1965. Košir, M.: Španija na braniku demokracije, svobode in miru (1936-1939). Cankarjeva založba, Ljubljana 1946. La guerre d'Espagne 1936 (dossier), L'historie No 200, 1996 (več avtorjev). Naši Španci (zbornik). Borec, Ljubljana 1978. Novakovič, A.: Delovanje slovenskih španskih borcev v Španiji in po končani vojni v domovini, magistrska naloga. Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, 2008. Orwell, G.: Kataloniji u čast. August Cesarec, Zagreb 1983. Pešić, S.: Španjolski građanski rat i KPJ. Izdavački centar, Rijeka, 1990. Pleterski, J.: Senca ajdovskega gradca. O slovenskih izbirah v razklani Evropi. Ljubljana 1993. Ravbar, A.: Zakaj je padla španska republika. Borec, Ljubljana 1971. Škrjanc, N.: Španski borci. Slovenski in jugoslovanski prostovoljci v španski državljanski vojni, diplomska naloga. Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, 2004. Slovenci, španski borci. Zbirka spomeniki delavskega revolucionarnega gibanja in narodnoosvobodilnega boja na Slovenskem, 32. zvezek. Komunist, Ljubljana 1982.

44


Slovenska trideseta leta (zbornik). Slovenska matica, Ljubljana 1987. Španija 1936-1939. Zbornik sečanja jugoslovenskih doborovoljaca u španskom ratu, Vojnoizdavački zavod, Beograd 1971. Témime, E., Dreyfus-Armand, G.: Adieu a L'Espagne, L'histoire N 200, 1996. Tomas, H.: Španija proti Španiji. Kronika državljanske vojne. Cankarjeva založba, Ljubljana 1969. Wolff, R.J., Hoensch, J.K. (ed.): Catholics, the State and European Radical Right 1919 -1945. New York 1987. Zgodovina revolucij 20. stoletja, 2. knjiga (Španska državljanska vojna, str. 85-287). Editori Riuniti Rim, Komunist, Rim - Ljubljana 1969/1971. Internetni viri: http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Civil_War#Combatants

Il significato della guerra civile spagnola per la società slovena e jugoslava Sunto Parole chiave: Guerra civile spagnola, Josip Broz Tito, Chiesa cattolica, cristiano-sociali, Edvard Kocbek. La guerra civile spagnola è stata una questione di politica estera e interna di grande rilevanza per la società slovena e jugoslava tra le due guerre mondiali. Alla guerra civile parteciparono, o furono comunque ad essa legati, molti dei comunisti jugoslavi dell’epoca, compreso Josip Broz – Tito (fu tra gli organizzatori di un fallito invio di volontari comunisti in Spagna che rischiò di fermare la sua ascesa nel partito, mentre presso molti autori permangono i dubbi sulla sua effettiva presenza in Spagna). Nello spazio politico sloveno fu proprio attorno alla guerra di Spagna che si arrivò al massimo acutizzarsi dello scontro tra destra e sinistra, portando nel campo cattolico anche alla scissione tra i cristiano sociali e la parte ortodossa, maggioritaria, del Partito popolare sloveno (Slovenska ljudska stranka, SLS) in un tempo in qui quest’ultimo controllava di fatto, con il sostegno della chiesa cattolica, la società slovena. La guerra di Spagna potenziò nella stampa slovena di destra la critica, peraltro preesistente e permanente, del comunismo, portandola a esprimere un favore incondizionato per Franco ed il fascismo. La destra vedeva nel Fronte popolare un complotto ebraico e sovietico, attribuiva 45


ai comunisti sadismo e follia antireligiosa. In Spagna si sarebbe deciso il destino del cristianesimo, che il comunismo ateo e l’ebraismo volevano distruggere. Se a livello mondiale la guerra di Spagna fu l’introduzione alla seconda guerra mondiale, in Slovenia essa venne percepita come la preparazione e il campo d’esercitazione ideologica per la guerra di propaganda, seguita da quella vera, contro il Fronte di Liberazione nazionale ed il movimento partigiano (percepito dalla destra slovena come comunista), i cui dirigenti ed organizzatori furono anche importanti combattenti di Spagna (anche se solo una minoranza di questi ultimi erano comunisti). Nei racconti propagandistici della stampa si inserì nel 1937 il saggio di Edvard Kocbek “Pensieri sulla Spagna”. Kocbek definì il fascismo come prodotto della decadenza della società borghese e affermò che la spiritualità del cristianesimo (cattolico) si era fusa con la spiritualità fascista, il che apriva la possibilità alla stretta collaborazione tra Chiesa e fascismo. Dopo una lunga ricerca intellettuale di un equilibrio »tra Marx e Dio« Kocbek pose con questo saggio la base per le sue scelte politiche future. Nel febbraio del 1941, solo alcuni mesi prima dell'occupazione fascista, invitò gli intellettuali a sottrarsi al conformismo e a schierarsi, in vista dei tempi decisivi che stavano arrivando, tra la schiavitù e la libertà spirituali. Nell'estate del 1941, dopo l'occupazione della Slovenia, Kocbek portò poi con se nel Fronte di liberazione nazionale il gruppo di intellettuali cristiano sociali. Anche dopo la seconda guerra mondiale, al tempo della rottura del Cominform, la guerra di Spagna fu oggetto di scontro ideologico e di rese dei conti politiche, tanto che molti ex combattenti di Spagna vennero condannati in processi farsa, in quanto venivano collegati con il »titoismo« e (o) la collaborazione con la Gestapo (nei lager). Una sorte simile toccò anche a una parte degli ex combattenti di Spagna jugoslavi.

The meaning of the Spanish Civil War in the Slovenian and Yugoslav society Abstract Key words: Spanish Civil War; Josip Broz Tito, Chatolich church; Christian socialists; Edvard Kocbek. The Spanish Civil War was an important foreign and domestic policy issue for the Slovenian and Yugoslav society in the time between the two World 46


Wars. Many of the leading pre-war and wartime communists participated or had been related to the Spanish Civil War, including Josip Broz -Tito (besides being the organizer of the of an unfortunate dispatch of communists to Spain, which almost caused the end of his ascent, some writers still speculate about him ha­ ving been being in Spain himself). In the Slovenian political arena, it was taking sides in the Spanish Civil War where the ideological dispute between the left-wing and the right-wing reached its peak and caused the rift within the Catholic camp between the Ca­ tholic socialists and the orthodox majority of the Slovene People's Party (Slo­ venska ljudska stranka, SLS) at a time when this party, in collaboration with the catholic church, was having practically absolute control over the Slovene society. In the right-wing papers Spanish Civil War was used for empha­si­zing the permanent criticism of communism and expressing absolute fondness for Frank and fascism. The right-wing saw in the Popular front a Soviet and Jewish conspiracy, attributed sadism and anti religious craziness to the communists, while the destiny of Christianity in Spain was to be decided, since the godless communism with the help of Judaism presumably wanted to destroy it. Just as the Spanish Civil War was an introduction to the Second World War, its perception in Slovenia was an introduction and an ideological proving ground for the propaganda war, followed by the real one, against the Liberation Front (OF) and the partisan movement (seen by the Slovenian right-wing as communist), whose organizers and leaders were also important Spanish fighters (just a small part of them were communists). In the year 1937 Edvard Kocbek's essay Reflection on Spain became involved in the propagandistic reporting. Kocbek defined fascism as a product of the decaying bourgeois society and claimed that Christian (catholic) spirituality matched the fascist spirituality, which opened the possibility for a close cooperation between the Catholic Church and fascism. Several years of intellectual searching of a balance »between Marx and god« became, with the essay about the Spanish Civil War, for Kocbek the ground of his future political determination. In February 1941, just weeks before the fascist occupation, he urged the intellectuals to evade conformity and in the upcoming crucial moments to take parts in the fight between spiritual slavery and spiritual freedom, but after the occupation and the dismemberment of Slovenia in the summer of 1941 he led an intellectual group of Christian socialists into the Liberation Front. Even after the war, in the time of the Informbiro, the Spanish Civil War was subject to ideological and political reckoning, as many of the Spanish figh­ ters from eastern European countries were condemned at show trials, associated with titoism and (or) collaborating with the Gestapo (in the concentration camps). A part of the Yugoslavian Spanish fighters met the same destiny. 47


Importancia de la Guerra Civil Española en la sociedad eslovena y yugoslava Resumen Palabras claves: Guerra Civil Española; Josip Broz Tito, Iglesia Católica; Socialistas cristianos; Edvard Kocbek. La Guerra Civil Española entre las dos guerras, tuvo para la sociedad eslovena y yugoslava, una importancia significativa en lo que ha política internacional y nacional se refiere. En la Guerra Civil Española participaron o estuvieron relacionados, muchos dirigentes comunistas de antes de la guerra y de tiempos de la guerra, incluido Josip Broz – Tito (además de haber organizado un infortunado envío de comunistas a España que casi le cuesta su ascenso político, entre los historiadores aún existen dudas sobre si estuvo o no en España) En el proceso de definición en el ámbito político esloveno frente a la Guerra Civil Española, la disputa ideológica entre los sectores de izquierda y de derecha, alcanzo su máximo. Esto provocó también una ruptura dentro del campo católico entre el sector socialista católico y la mayoría cristiana ortodoxa del Partido Popular Esloveno (Slovenska ljudska stranka - SLS) en el momento en que este partido, en colaboración con la Iglesia Católica, prácticamente controlaba de forma absoluta la sociedad eslovena. En la prensa de derecha, la Guerra Civil Española potenció la ya permanente crítica del comunismo, expresando su absoluta preferencia por Franco y el fascismo. La derecha vio en el Frente Popular una conspiración soviético judía, atribuyendo a los comunistas sadismo y delirio antirreligioso. En España se decidía, según ellos, el destino del cristianismo que el comunismo ateo desea destruir en colaboración con el judaísmo. Así como la Guerra Civil Española fue la preparación para la II Guerra Mundial, su percepción en Eslovenia fue la anticipación y el polígono de propaganda ideológico para la verdadera guerra contra el Frente de Liberación y el movimiento partisano (comunistas en la percepción de la derecha eslovena), cuyos organizadores y dirigentes fueron también importantes Combatientes Españoles, de los cuales, sólo una minoría eran comunistas. En la información propagandística intervino en 1937 Edvard Kocbek (líder de los cristianos de izquierda), con un ensayo de reflexión sobre España. Kocbek calificó el fascismo como producto de la decadencia de la sociedad burguesa, afirmando que la espiritualidad del cristianismo (católico) se igualaba a la espiritualidad del fascismo. Con ello, según Kocbek, se abría la posibilidad 48


para una estrecha colaboración entre la Iglesia Católica y el fascismo. La larga búsqueda intelectual de Kocbek de un equilibrio »entre Marx y Dios« en el ensayo sobre la Guerra Civil Española, se convirtió en la piedra angular de su futura definición política. En febrero de 1941, sólo pocas semanas antes de la ocupación fascista, llamó a los intelectuales ha dejar el conformismo y, en los momentos decisivos que se avecinaban, a elegir entre la esclavitud espiritual y la libertad espiritual. En el verano de 1941, después de la ocupación y repartición de Eslovenia, (Kocbek) dirigió en el Frente de Liberación al grupo de intelectuales socialistas cristianos. Al final de la guerra, en tiempos del Informbiro (1948–1955), la Guerra Civil Española fue objeto de ajustes de cuentas ideológicas y políticas. Muchos de los combatientes españoles fueron en los países del Este europeo sometidos a procesos montados, relacionándolos con el »titoismos« y/o con los agentes de la Gestapo (en los campos de concentración). Similar suerte corrieron también los Combatientes Españoles yugoslavos.

Podatki o avtorju Prof. dr. Božo Repe, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za zgodovino, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Bozo.repe@guest.arnes.si Doktoriral je leta 1992 na Filozofski fakulteti v Ljubljani in nato predaval sodobno zgodovino na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Od oktobra 1996 je profesor za sodobno zgodovino na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. V letih 1999–2001 je bil predstojnik oddelka. Njegovo raziskovalno področje je sodobna slovenska, južnoslovanska in srednjeevropska zgodovina; velik poudarek daje komparativnosti. Ukvarja se tudi s problemi sodobne historiografije in vplivom zgodovinske zavesti na slovensko družbo ter vprašanji pouka zgodovine v Sloveniji in jugovzhodni Evropi. Objavlja v Slovenji in tujini (Avstrija, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Kanada, Madžarska, Makedonija, Nemčija, Pakistan, Rusija, Srbija, Slovaška, Švica in ZDA); sodeluje na mednarodnih konferencah in mednarodnih projektih ter predava na tujih univerzah in institucijah (Univerza na Dunaju, Inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo na Dunaju, univerza v Kaunasu v Litvi, Univerza v Bratislavi na Slovaškem, Univerza v Skopju v Makedoniji, Univerza v Trondheimu na Norveškem, Univerza v Gradcu). Je član Biroja Mednarodnega komiteja za zgodovino druge svetovne vojne. Njegova temeljna dela so: Obračun s Perspektivami (Ljubljana 1990); »Liberalizem« v Sloveniji (Ljubljana 1992); The Repluralization of Slovenia in 49


the 1980s (soavtor, University of Washington, Seattle 2000); Slovenci v osemdesetih letih (Ljubljana 2001); Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije (Modrijan, Ljubljana 2002); Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (tri knjige, Ljubljana 2002–2004); Oris sodobne obče in slovenske zgodovine (soavtor, Ljubljana 2003); Rdeča Slovenija. Tokovi in obrazi socializma (Ljubljana 2003); Sodobna zgodovina (učbenik, Ljubljana, več izdaj, zadnja 2008); Prelom. Svet in Slovenci 1914–1918 (soavtor, Ljubljana 2005); Slowenien. Wie­ ser Geschichte/europäischer Osten, Celovec/Klagenfurt 2005 (soavtor); Kriza. Svet in Slovenci od konca prve svetovne vojne do srede tridesetih let (soavtor, Ljubljana 2008); Resistance, Suffering, Hope. The Slovene partisan Movement 1941–1945 (soavtor in sourednik, Ljubljana, Trst 2008); Pred časom. Portet Staneta Kavčiča, Modrijan, Ljubljana 2009 (soavtor).

50


Andrejka Novakovič

SLOVENCI V ŠPANSKI DRŽAVLJANSKI VOJNI IN NJIHOVA VLOGA PO NJEJ V DOMOVINI Izvleček Julija 1936 je izbruhnila španska državljanska vojna. Evropske države, med njimi tudi Jugoslavija, so se v zvezi z njo odločile za politiko nevmešavanja. Kljub temu je iz Slovenije odšlo v Španijo 534 prostovoljcev. Velika večina jih je odšla preko kanalov, ki jih je organizirala Komunistična partija Jugoslavije (KPJ). Tudi po porazu španske republike je KPJ skrbela za vrnitev preživelih borcev v domovino. Večinoma so se vključili v partizane. Odnos do teh »špancev« je bil zelo spoštljiv, saj so jih partizani cenili zaradi njihovih vojaških izkušenj, ki so jih pridobili na španskih bojiščih. Po vojni so nekateri živeli običajno življenje, drugi so imeli pomembne funkcije v družbi, nekateri, teh je bilo 11, pa so bili obsojeni zaradi domnevnega sodelovanja z gestapom. Ključne besede: Španska državljanska vojna, slovenski španski borci, partizani, razmere v tridesetih letih, komunisti, dachauski procesi.

Družbene razmere v tridesetih letih Tako kot drugod po svetu so se tudi razmere v Sloveniji poslabšale s prvimi znaki velike gospodarske krize, z agrarnimi težavami in nerešenim nacionalnim vprašanjem. Kralj Aleksander je 6. 1. 1929 izvedel državni udar. Razveljavil je vidovdansko ustavo, razpustil parlament in odstavil vlado. Diktatura je bila vpeljana v času gospodarske krize, ki je do skrajnosti zaostrila težavni ekonomski in politični položaj delavskega razreda. Proizvodnja se je zmanjšala za več kot polovico. Številna podjetja so bila zaprta in posledica tega je bila množična brezposelnost. To splošno družbeno nezadovoljstvo, še posebej pri delavcih, je pospešilo širjenje komunističnih idej. Komunisti so leta 1934 dobili nalogo, da sprožijo stavkovni val. Smoter teh stavk ni bil samo povečanje zaslužka, ampak izboljšanje delovnih razmer in sklenitev kolektivnih pogodb.76 Naklonjenost do komunizma je na političnem področju še povečala Slovenska 76 Stiplovšek, M.: Slovensko strokovno-sindikalno gibanje v tridesetih letih. V: Slovenska trideseta leta. Ljubljana, 1997, str. 84.

51


ljudska stranka (SLS), ki je od leta 1935 spet sodelovala v Stojadinovićevi vladi, ta pa se je, kot tudi Cerkev, vse bolj nagibala k sodelovanju s fašizmom proti komunizmu. Razdvojenost slovenske družbe sta na politični ravni v tridesetih letih zaznamovala antifašizem in antikomunizem. Posamezniki so se opredeljevali glede na to, kje so videli večjo nevarnost. A kljub temu najdemo na antifašistični strani tudi antikomuniste, na antikomunistični pa protifašiste. Hkrati so se zaostrovale tudi razmere v svetu. Fašistični režimi so se pripravljali na novo svetovno vojno. Ko se je začela španska državljanska vojna, sta Hitler in Mussolini pomagala frankističnim upornikom, jim pošiljala orožje in drugo pomoč. Japonska je začela vojni pohod proti Kitajski. Italija in Nemčija sta krepili svoj vpliv v evropskih deželah. V nekaterih izmed teh držav so se zaradi popustljivosti režima razvijale fašistične organizacije in se krepila protikomunistična propaganda. Takšne razmere so vplivale tudi na notranji razvoj in zunanjo politiko Jugoslavije. Stojadinovićeva vlada je med prvimi sprejela politiko nevmešavanja v državljansko vojno v Španiji; naklonjena pa je bila pučistom. Preprečevala je propagando v korist španske republike, preganjala je in zapirala državljane, ki so se javljali kot španski prostovoljci, da bi pomagali republiki.77 KPJ je obsojala fašistično agresijo in mednarodno reakcijo, ki je podpirala sile osi. Razmere v svetu so kazale, da druga svetovna vojna ni več daleč. Nemčija se je začela hitro oboroževati, Italija je leta 1935 napadla Etiopijo, Japonska je izzivala Kitajsko in v Španiji se je razvnela državljanska vojna. Po nemški zasedbi Avstrije je Centralni komite (CK) KPJ izdal razglas, v katerem je bilo zapisano: »Hitlerizem ni prijatelj niti dober sosed, temveč zaklet sovražnik svobode in neodvisnosti narodov Jugoslavije. Njegove izjave o nevtralnosti in prijateljstvu do nas so lažne, kakor so bile lažne tudi njegove dovčerajšnje ob­ ljube Avstriji…«78

Podatki o slovenskih španskih borcih Seznam slovenskih španskih borcev najdemo v knjižnici Jožeta Mazovca, v posebnem arhivu z dokumentacijo o španskih borcih. To dokumentacijo so slovenski španski borci podarili knjižnici, ker so v isti stavbi, kjer je tudi knjižnica, to je v Kulturnem domu Španski borci, imeli svoj domicil. Seznam slovenskih prostovoljcev španske državljanske vojne je sestavil Vlado Makuc leta 1975. V njem je Makuc zabeležil 595 imen. Seznam pa so še spreminjali in dopolnjevali. Sami borci so si zadali nalogo, da bodo prišli 77 Pregled zgodovine Zveze komunistov Jugoslavije. Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Beograd 1963 str. 181. 78 Kutoš, A.: Zveza komunistov Jugoslavije: ustanovitev in razvoj. Obzorja, Maribor 1978, str. 71.

52


do čim bolj natančnih podatkov. Pozivali so ljudi prek časopisov, da bi jim dali kakršnekoli informacije o ljudeh, ki so se borili na španskih bojiščih. Na koncu so prišli do števila 534. Seznam so težko sestavili, saj so se slovenski borci borili v vseh brigadah. V Španijo so prihajali ilegalno, pod drugimi imeni. Nekateri so v Španiji zamenjali ime, si nadeli špansko in so bili lahko tako vpisani dvakrat. Nekateri pa celo niso bili vpisani na seznam. Ker nekateri hrvaški priimki in tudi imena zvenijo slovensko, so bili zabeleženi na slovenskem seznamu prostovoljcev, kasneje pa se je ugotovilo, da spadajo na hrvaškega. Zaradi prepovedi odhoda v Španijo so nekateri prostovoljci celo skrivali svojo narodnost, da jim ne bi prišla na sled jugoslovanska policija. Kljub dolgotrajnemu iskanju imen vseh slovenskih prostovoljcev verjetno še vedno kakšen posameznik manjka. V seznamu imajo nekateri vse podatke: od kod so prišli, letnico rojstva, kdaj so prišli v Španijo, pri nekaterih pa je znano le njihovo ime oziroma priimek. Tabela št 1: Starostna struktura prostovoljcev starostne skupine

število

v odstotkih

1,00

6

1,8

2,00

57

16,9

3,00

191

56,7

4,00

83

24,6

skupaj

337

100,0

Legenda: 1,00 = 1881–1890; 2,00 = 1891–1900; 3,00 = 1901–1910; 4,00 = 1911–1920

Pri analizi starostne strukture sem imela podatke o rojstvu za 337 oseb od vseh 534 borcev. Iz tabele je razvidno, da je bilo največ prostovoljcev rojenih v obdobju 1901–1910. Teh je bilo 191 oziroma 56,7%. To so bili mladi ljudje, polni entuziazma in pripravljeni narediti marsikaj za idejo. Na drugem mestu so rojeni v obdobju 1911–1920. Teh je bilo 83 oziroma 24,6%. Malo manj je bilo rojenih v obdobju 1891–1900. Teh je bilo 57 oziroma 16,9%. Najmanj pa je bilo rojenih v obdobju 1881–1890. Teh je 6 oziroma 1,8%.

53


Tabela št. 2: Poklici prostovoljcev skupine

število

v odstotkih

1,00

113

54,6

2,00

62

30,0

3,00

1

  0,5

4,00

14

6,8

5,00

1

0,5

6,00

1

0,5

7,00

1

0,5

8,00

1

0,5

9,00

1

0,5

10,00

1

0,5

11,00

5

2,4

12,00

2

1,0

13,00

2

1,0

14,00

1

0,5

15,00

1

0,5

skupaj

207

100,0

Legenda: 1,00 = delavec, 2,00 = rudar, 3,00 = tehnik, 4,00 = študent / dijak, 5,00 = inženir, 6,00 = pravnik, 7,00 = pomorščak, 8,00 = mesar, 9,00 = publicist, 10,00 = geometer, 11,00 = učitelj, 12,00 = kmet, 13,00 = aviatik, 14,00 = uslužbenec, 15,00 = zdravnik

V seznamu slovenskih prostovoljcev ima zabeležen poklic 207 oseb. Največ je navadnih delavcev. Teh je 113 oziroma 54,6%. Sledijo jim rudarji. Teh je 62 (30%). Študentov oziroma dijakov je 14 (6,8%). Učiteljev je 5 (2,4%). Pri drugih poklicih pa so zabeleženi le po ena ali dve osebi. Navadni delavci so v državljanski vojni v Španiji poleg boja proti fašizmu videli tudi možnost za svetovne socialne spremembe, ki bi preprostemu človeku omogočile boljši jutri. V takratni Jugoslaviji in drugod po svetu so namreč vladale velike razredne razlike, zaradi katerih je bilo delavstvo zelo nezadovoljno.

54


Tabela št. 3: Od kod so prihajali prostovoljci države

število

v odstotkih

1,00

134

36,4

2,00

51

13,9

3,00

25

6,8

4,00

7

1,9

5,00

13

3,5

6,00

30

8,2

7,00

4

1,1

8,00

1

0,3

9,00

5

1,4

10,00

1

0,3

11,00

96

26,1

12,00

1

0,3

skupaj

368

100,0

Legenda: 1,00 = Francija, 2,00 = Belgija, 3,00 = Italija, 4,00 = Avstrija, 5,00 = Severna Amerika, 6,00 = Sovjetska zveza, 7,00 = Čehoslovaška, 8,00 = Argentina, 9,00 = Alžirija, 10,00 = Iran, 11,00 = Jugoslavija, 12,00 = Nemčija

V seznamu ima 368 oseb podatek, od kod so prišle v Španijo. Največ jih je prišlo iz Francije. Teh je 134 oziroma 36,4%. Tu gre predvsem za eko­nom­ sko emigracijo. Enako velja tudi za Belgijo. Od tam jih je prišlo 51 (13,9%). Slovenska ekonomska emigracija je bila močna tudi v Severni Ameriki. Od tam je prišlo 13 prostovoljcev (3,5%). Iz Italije je prišlo 25 oseb oziroma 6,8%. Tu so všteti tudi Slovenci iz Slovenskega primorja, saj je tedaj ta del sloven­ skega ozemlja v celoti spadal pod Italijo. Iz Sovjetske zveze je prišlo 30 prostovoljcev (8,2%). Večinoma gre za politične emigrante, ki so bili v Sovjetski zvezi na političnem ali vojaškem šolanju. Iz Čehoslovaške so prišli študentje, ker je bilo v letih 1936–1937 v Pragi zelo močno študentsko gibanje. Med jugoslovanskimi študenti je bila večina usmerjena levo, protifašistično. Gibanje je bilo pod vodstvom KPJ. Poleg tega so imeli ti študentje stik z marksistično in levičarsko literaturo. Čehoslovaška pa tudi meji z Nemčijo, tako da so študentje zaznali nevarnost, ki je prihajala od Hitlerja. Partija jim je finančno omogočila odhod v Španijo. Iz Čehoslovaške so tako prišli v Španijo štirje slovenski pro55


stovoljci (1,9%). Slovenci pa so prihajali celo iz Severne Afrike, natančneje iz Alžirije, ena oseba slovenske nacionalnosti pa je prišla icelo iz Irana. Tabela št. 4: Leto prihoda skupine

število

V odstotkih

1,00

119

  40,3

2,00

163

  55,3

3,00

  13

  4,4

skupaj

295

100,0

Legenda: 1,00 = 1936, 2,00 = 1937, 3,00 = 1938

Podatke o letu prihoda v Španijo sem dobila za 295 prostovoljcev. Iz tabele je razvidno, da jih je največ prispelo leta 1937, in sicer 163 (55,3%). Nekoliko manj jih je bilo že leta 1936, takoj po izbruhu vojne, 119 (40,3%), najmanj pa v letu 1938, ko jih je bilo le 13 (4,4%).

Število komunistov med slovenskimi španskimi borci Na podlagi pregleda različnih seznamov španskih borcev, ki so bili ves čas dopolnjevani, in razpoložljivih osebnih podtakov (kjer pa ni pri vseh zabeležena politična opredelitev) sem prišla do podatka, da jih je bilo le 107 opredeljenih za komuniste. Iz tega bi lahko sklepali, da je antifašizem bil osnovno politično prepričanje prostovoljcev. Večina slovenskih španskih borcev je šele v Španiji zvedela, kaj pravzaprav je komunistična partija in za kaj se bori. Zaradi tega so nekateri stopili v vrste komunistov šele v letih 1937, 1938 ali 1939, nekateri pa so postali člani partije šele v francoskih taboriščih ali celo kasneje v domovini. V arhivu pa sem našla tudi spisek komunistov, ki so prebivali v Dravski banovini na dan 29. julija 1936: vseh skupaj je navedenih le 159.79 Med njimi so tudi znana imena španskih borcev, kot so na primer Ivan Kreft, Dušan Kveder, Ivan Makuc. Tako nizko število pa potrjuje, da so oblasti pred vojno okoli komunizma kot grozeče nevarnosti na veliko pretiravale, češ da jih je dosti in da ogrožajo družbeni sistem in jih je zato potrebno preganjati.

79 Arhiv Republike Slovenije (AS), fond 1472, škatla 4, Spisek komunistov Dravske banovine.

56


Španski borci po končani državljanski vojni Po porazu španske republike so slovenski prostovoljci Mednarodnih brigad, potem ko so prestopili špansko-francosko mejo, večinoma pristali v francoskih taboriščih. Nekaterim se je posrečilo, da so se legalno, z zvijačo ali ilegalno vrnili v domovino. Tisti, ki se jim ni posrečilo pobegniti, so ostali v taboriščih do leta 1941, nekateri celo do 1942. V začetku so odhajali iz taborišč le posamezniki ali v majhnih skupinah. Potovanje na ta način in po ilegalnih kanalih, ladjah ali na podoben način je bilo zelo negotovo, a po okupaciji Jugo­ slavije skoraj nemogoče. Zato so začeli razmišljati o drugih možnostih za vrnitev domov, in ta pot naj bi vodila preko Nemčije. Nemčijo so izbrali zato, ker je bila tam v tistem času potrebna delovna sila. To odhajanje prostovoljcev iz Francije na delo v Nemčijo je trajalo do jun­ija 1941. Vsi so se prijavljali kot Hrvati in so morali uničiti vse dokumente o pripadnosti KPJ in dokumente, ki so dokazovali, da so bili člani Mednarodnih brigad. Med njimi so bili Slovenci, Srbi in Črnogorci, vendar so se opredelili kot Hrvati, ker je tedaj že obstajala Neodvisna država Hrvaška (NDH) in je bil zato odnos Nemcev do Hrvatov drugačen, boljši.80 S tako organizacijo prehoda španskih borcev skozi Nemčijo je KPJ uspelo, da je od leta 1939 do konca leta 1941 po raznih ilegalnih kanalih prepeljala v Jugoslavijo okoli 260 jugoslovanskih španskih borcev.

Španski borci v partizanih Veliko španskih borcev se je do leta 1942 vključilo v narodnoosvobodilno borbo. V okupirani Jugoslaviji so bili španski borci med prvimi organizatorji oboroženega boja proti okupatorju. Bili so dobri organizatorji narodnoosvobodilne vojske, vidne osebe med komandirji, komisarji in načelniki štabov. Tudi tisti, ki so sodelovali v odporniških gibanjih v Franciji, Belgiji in Italiji, so bili priznani organizatorji in so veljali za sposobne komandante. Med neizkušene partizane so s svojimi izkušnjami prinesli samozavest, kajti velik del borcev narodnoosvobodilne so bili mladi, ki še niso služili vojske. Španske izkušnje na tehničnem in vojaško-političnem področju so bile zato dragocene, še posebej na začetku narodnoosvobodilnega boja, saj KPJ tedaj ni imela drugih kadrov z vojaškimi, še manj pa z bojnimi izkušnjami. V Srbiji sta bila leta 1941 dva člana štaba za Srbijo španska borca, na Hrvaškem pa so bili španski borci skoraj vsi člani štaba, s komandantom na čelu. V Sloveniji sta bila španska borca tako komandant, skoraj vsi člani štaba, s komandantom na čelu, kot pomočnik komandanta glavnega štaba. »Španci« so 80 Vojnoistorijski glasnik, Organ Vojnoistorijskog instituta, broj 1, godina XLII, 1991, str. 180.

57


bili na pomembnih položajih tudi v Makedoniji, Črni gori in Bosni. Poleg tega sta bila španska borca sekretar CK Hrvaške do leta 1943 in sekretar Pokrajinskega komiteja Srbije v času celotne vojne. Že v začetku leta 1941 je bilo torej skoraj v vseh partizanskih glavnih štabih vsaj nekaj ali več »špancev«. Med slovenskimi španskimi borci so bili v partizanih najbolj vidni: Franc Rozman-Stane, Dušan Kveder-Tomaž, Aleš Bebler-Primož, Stane SemičDaki, Stane Bobnar, Miha Pintar-Toledo, Jože Gregorčič-Gorenjc; vsi so bili v partizanih proglašeni za narodne heroje. Znani so pa tudi Slovenci, ki so se po državljanski vojni borili zunaj domovine. Med njimi so na primer Anton Ukmar, Anton Cetin, Josip Verginela, Stanislav Salomon, Ivan Trpin, Ciril Ušaj.

Organizacija španskih borcev po drugi svetovni vojni Preživeli jugoslovanski španski borci so bili po drugi svetovni vojni dejavni v jugoslovanskem združenju bivših španskih borcev. Vsaka republika je imela svojo sekcijo in te sekcije so bile pod krovno organizacijo španskih borcev v Beogradu. Leta 1954 so v Radencih, po obisku proslave 20-letnice Ljudske pravice v Lendavi, na pobudo Ivana Krefta ustanovili slovensko sekcijo španskih borcev.81 Nastala je v sporazumu z Združenjem španskih borcev v Beogradu in glavnim odborom Zveze borcev Ljudske republike Slovenije (LRS). Imela je predsednika in odbor, vanjo pa so bili vključeni vsi slovenski španski borci. Njeno delovanje je bilo usmerjeno v oživljanje spomina na špansko državljansko vojno in prenašanje njenega izročila na mlajše rodove. Člani so hodili po šolah in pripovedovali o svojih izkušnjah iz vojnih dni. Izdali so tudi knjigo z naslovom Bili smo v Španiji. Poleg tega so skrbeli za materialno stran življenja svojih soborcev in jim poskušali omogočiti boljše eksistenčne razmere. Dosegli so, da je Svet za zakonodajne zadeve LRS vsem španskim borcem priznal pravico, da se jim bojna leta v Španiji priznajo kot dvojna službena leta. Španski borci so imeli posebne pravice pri zdravstvenem varstvu, pokojninskih in drugih prejemkih in pravico do brezplačne vožnje z mestnim in železniškim prometom. Bili so izenačeni z nosilci spomenice 41. Slovenska sekcija je vsako leto organizirala družabna srečanja v raznih krajih po Sloveniji ter letne skupščine in kongrese po različnih mestih Jugoslavije, na katerih so se srečevali udeleženci Mednarodnih brigad v Španiji. Na slovenski letni konferenci 21. 7. 1955 so navzoči odločili, da se celotna njihova organizacija vključi v Zvezo borcev Narodnoosvobodilne vojne Slovenije (ZB NOV). 81 Slovenci, španski borci. Komunist, Ljubljana 1982, str. 19.

58


Po vojni so bili trije »španci« člani Politbiroja CK Saveza komunista Jugoslavije. Na vsakem kongresu KPJ, od V. kongresa naprej, so bili v Politbiro izvoljeni številni španski borci: na V. kongresu osem, na VI. kongresu trinajst, na VII. kongresu sedemnajst, na VIII. kongresu trinajst, na IX. kongresu štirje, na X. in XI. kongresu pa po dva. Postopno zmanjševanje njihovega števila je bilo verjetno posledica naravnega procesa menjavanja generacij. Vrsto let so bili španski borci državni sekretarji za narodno obrambo in zunanjo politiko. Ambasadorji so bili v Sovjetski zvezi, Ameriki, na Kitajskem, Japonskem, v Franciji, Angliji, Italiji, Belgiji, Švici, Egiptu, Indiji, Nemčiji, Mehiki, Venezueli, Urugvaju, na Norveškem, Madžarskem in na Švedskem.82 Slovenski španski borci, ki so preživeli drugo svetovno vojno, niso bili na vidnejših pozicijah v družbenem in političnem življenju, z izjemo nekaj posameznikov. Večina se je po vojni zaposlila v stroki, za katero so bili usposobljeni. Večinoma so bili preprosti delavci. Nekaj pa se jih je le povzpelo na vidnejša mesta. Taki so na primer: Aleš Bebler – Primož Maja 1945 je postal minister za finance, avgusta 1945 pa je stopil v diplomatsko službo, kjer je ostal dolga leta. V letih 1950–1951 je bil jugoslovanski predstavnik pri Organizaciji združenih narodov in v njenem Varnostnem svetu. V letih 1955–1957 je bil veleposlanik v Parizu, kasneje v Džakarti. Leta 1963 je bil sodnik ustavnega sodišča Socialistične federativne republike Jugo­ slavije (SFRJ). Bil je tudi rezervni generalmajor Jugoslovanske ljudske armade (JLA). Objavil je tudi nekaj knjig: Za pravedne granice nove Jugoslavije (1956), Potovanje po sončnih deželah (1956), Otroci zemlje in morja (1966), Čez drn in strn (1981). Dušan Kveder– Tomaž Po vojni je ostal v JLA, kjer je bil nazadnje generalpodpolkovnik. Kasneje je bil veleposlanik v Etiopiji in Zahodni Nemčiji, potem pa še v Indiji, Burmi in Nepalu. Napisal je tri knjige: Osvobodite in očistite svojo domovino (1945), Arktik: buduče ratište velikih sila (1952), O osvobodilni vojni (1975). Josip Kopinič Po osvoboditvi do leta 1949 je bil krajši čas ekonomski svetnik pri ambasadi SFRJ v Ankari, nato pa do leta 1950 načelnik za trgovinske sporazume v Ministrstvu za zunanjo trgovino v Beogradu. Do leta 1951 je bil pomočnik ministra za promet v Beogradu, kasneje pa v Splitu direktor Direkcije pomorskih ladjedelnic. Med leti 1952–1964 je bil glavni direktor ladjedelnice Uljanik v Pulju, nato generalni direktor Združenja pomorskih ladjedelnic Jadranbrod v 82 Arhiv Španski borci, Knjižnica Jožeta Mazovca.

59


Zagrebu. Od leta 1965 pa vse do upokojitve 31.12.1969 je bil generalni direktor Litostroja v Ljubljani. Stanko Semič – Daki Po vojni je opravljal številna družbeno-politična dela. Od avgusta 1946 do leta 1947 je bil na upravi za gozdarstvo LRS, nato funkcionar glavnega odbora ZB NOV Slovenije. Leta 1949 je bil podpredsednik njenega odbora. V letih od 1953 do 1959 pa je bil direktor Muzeja ljudske revolucije v Ljubljani. Je avtor naslednjih knjig: Partizanček (otroška leposlovna knjiga, 1955), Najboljši so padli (spomini, v treh zvezkih, 1971). Rudi Janhuba Po vojni je bil v diplomatski službi v Rimu. Nekaj časa je bil tudi član vlade LRS. Pozneje je bil direktor Direkcije za tekstilno industrijo LRS, dokler se ni končno vrnil k novinarskemu poklicu kot glavni in odgovorni urednik časopisnega podjetja Slovenski poročevalec. Po združitvi Slovenskega poročevalca z Ljudsko pravico pa je postal glavni urednik glasila Delo. Poleg tega je bil član CK KP Slovenije, član glavnega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije in republiški poslanec.83

Razmere v Jugoslaviji po osvoboditvi Nekatere španske borce pa je doletela drugačna usoda in so bili po vojni celo obsojeni zaradi namišljenega sodelovanja z gestapom. Začelo se je že leta 1947 z raznimi sumi, zakaj so šli v Španijo, kaj so počeli v taboriščih, s kom so se družili in kako so se vrnili v domovino. K temu je pripomogel tudi odnos med sovjetsko partijo in KPJ, ki se je začel krhati. Sovjeti so začeli Jugoslaviji podtikati spiske domnevnih gestapovskih agentov. V letih od 1947–1949 je bilo pred vojaškimi in rednimi sodišči v Celju, Ljubljani in Splitu več procesov. Glavni je bil leta 1948 pred vojaškim sodiščem v Ljubljani. Ti procesi so kasneje dobili skupno ime dachauski procesi.84 Konec aprila 1948 je slovensko vodstvo po stalinističnem represivnem modelu obsodilo bivše zapornike, ki so bili zaprti v koncentracijskih taboriščih, ker naj bi bili v taboriščih agenti gestapa, po vojni pa vohuni v domovini. Med obsojenimi so bili predvojni komunisti, aktivisti OF, partizani in tudi španski borci. Preiskave so tekle deloma na osnovi originalnih dokumentov, predvsem pa z razgovori in zaslišanji osumljencev in prič. Iz teh zaslišanj izhaja, da je gestapo iz vrst španskih borcev pridobival agente. To je bil eden od vzrokov za 83 AS, fond 1238, škatla 715, Janhuba Rudi. 84 Pod dachauskimi procesi razumemo preiskavo, ki jo je za Slovenijo vodila OZNA proti bivšim internirancem, osumljenim sodelovanja z gestapom v nemških koncentracijskih taboriščih Dachau, Buchenwald in Auschwitz.

60


preiskave. Drugi vzrok je bil, da so nekateri od obtoženih v taboriščih uživali domnevne privilegije in so jih zaradi tega prijavili njihovi bivši sojetniki. Take obtožbe niso bile jugoslovanska posebnost, saj so npr. v Sovjetski zvezi preživele ujetnike iz nemških koncentracijskih taborišč pričakali kot izdajalce domovine. Pri nas je bilo značilno to, da so »dachaucem« sodili kot pripadnikom KPJ in s tem dokazovali, da čistijo njene vrste, in si za to izmišljevali obtožbe. Podobno kot je Stalin čistke v tridesetih letih v Sovjetski zvezi opravičeval z varovanjem države, socializma in oblasti proletariata. Pri pregledu arhivskega gradiva sem ugotovila, da so leta 1947 med preiskavo v zvezi z dachauskimi procesi raziskali tudi sodelovanje obtožencev v španski državljanski vojni. V poročilu o zbranem gradivu o Španiji je zapisano: »Vsi glavni agenti in vojni zločinci iz dachauske preiskave so bili španski borci. Obsojeni Martin Presterl je bil kot španski borec v Španiji agent bivše avstrijske policije, ravno tako tudi Janko Pufler, ki je bil v Španiji agent nemške policije. Torej oba sta bila kot španska borca agenta fašistične policije. Tudi druge španske borce smo pregledali po liniji koncentracijsih taborišč, kot na primer iz taborišča Dachau, kjer so bili: Karel Barle, Peter Čorič, Oskar Juranič, Herman Viljem, Jože Mavec, Paul Gasser, in iz taborišča Buchenwald, kjer sta bila Janez Perenič in Franc Malenšek. Pri vseh je bilo ugotovljeno, da so se v Španiji zadrževali ne zaradi pomoči španski republiki, ampak da obstaja sum, da so bili v Španiji agenti jugoslovanske polcije. Razpolagamo tudi s spisi o agentskem delovanju v Španiji in dalje po umiku iz Španije v francoskih taboriščih. Vsebina spisov je preverjena in tako verodostojna, da lahko na podlagi tega v bodoče usmerjamo naše operativne ukrepe. Za nadaljnje obdelovanje problema španskih borcev, osumljenih na podlagi dosedaj zbranega materiala, nam lahko dobro služijo referati gestapovskih funkcionarjev, katere so podali v preiskavi.«85 Po drugi svetovni vojni je bil torej čas velikega entuziazma za zgraditvev nove države, a hkrati čas strahu, da so še vedno prisotni sovražni elementi, ki hočejo preprečiti izgradnjo nove države. Zato so začeli preganjati »sovražnike«, ki so jih sprva našli v kleru, »gestapovcih« in simpatizerjih Zahoda. Prisotna pa so bila tudi notranja nesoglasja med zagovorniki uvedbe sovjetskega modela in privrženci lastne poti, ki naj bi izvirala iz dosežkov in izkušenj NOB. Če so do druge polovice leta 1947 sovražnike iskali izven partijskega članstva, med inteligenco, so jih kasneje med soborci in predvojnimi komunisti. Oblast je dvomila o vsem, tudi o razlogih za odhod prostovoljcev v Španijo. Preverjali so predvsem ljudi, ki so v Španijo odšli samoiniciativno. Iz arhivskega gradiva je razvidno, da so sumili vsakega, ki je odšel sam, na svojo 85 AS, fond 1931, škatla 1068, Pregled zbranega materiala o Španiji.

61


roko, češ da ga je v Španijo poslala jugoslovanska policija, saj je bil nadzor na jugoslovanskih mejnih prehodih v tistem času zelo poostren. Na dachauskih procesih je bilo obtoženih 11 španskih borcev.86 Pod prisilo so priznali, da so bili agenti gestapa, po drugi svetovni vojni pa vohuni zahodnih obveščevalnih služb. Veljalo je mišljenje, da v koncentracijskih taboriščih za komuniste in antifašiste nasploh ni bilo možnosti preživetja brez »kompromisov«. Zato je bil vsak, ki je preživel, sumljiv. Združenje španskih borcev Jugoslavije je dolgo oklevalo glede tega, ali naj se angažira za rehabilitacijo španskih borcev, obsojenih na dachauskih procesih.87 Veliko se je za to, da bi se nehali postopki proti španskim borcem, zavzemal Aleš Bebler, drugi španski borci pa so v odločilnih trenutkih začeli dajati pisna pričevanja v obrambo svojih soborcev, obsojenih po nedolžnem. Poleg slovenskih (Aleš Bebler, Rudi Janhuba) so izjave v podporo bivših soborcev iz Španije napisali tudi španski borci iz drugih jugoslovanskih republik: Kosta Nadj, Đura Mešterović in Danilo Lekić.

Ohranjanje spomina na španske borce Velika večina španskih borcev, ki so se vključili v narodnoosvobodilni boj, je prejela razna odlikovanja. Sedem slovenskih španskih borcev je prejelo red narodnega heroja. Nekatere občine, kot so Hrastnik, Zagorje in Trbovlje, so jim podelile domicil. Prav tako so svoj domicil dobili v Ljubljani v »Kulturnem domu Španski borci«. Španskim borcem so posvečene številne ulice in trgi: Beblerjev trg, Cesta španskih borcev, Cimermanova ulica, Koleševa ulica, Rozmanova ulica, Trg komandanta Staneta, Trg Dušana Kvedra. Po španskih borcih (na primer po Francu Rozmanu, Alešu Beblerju, Mihi Pintarju-Toledu, Antonu Ukmarju, Dragu Kobalu) so poimenovane tudi osnovne šole. V njihov spomin pa so bili postavljeni spomeniki in odkrite spominske plošče. Tako so na primer 24. oktobra 1982 v Vidmu ob Ščavnici odkrili spomenik železničarjem španskim borcem.88 Na portoroškem letališču so postavili spomenik Josipu Križaju, po katerem se imenuje tudi Aeroklub Ajdovščina. Spomenika imata tudi Franc Rozman-Stane in Dušan Kveder-Tomaž, Aleš Bebler ima spominsko sobo v Mestnem muzeju Idrija, v Kopru pa so 30. decembra 1977 odkrili spominsko ploščo, posvečeno španskim borcem iz Slovenske Istre.89 86 Krivokapić, B.: Dahauski procesi. Prosveta, Beograd, Partizanska knjiga, Ljubljana 1986, str. 12-17. 87 Kreft, I.: Spori in spopadi: v spominih in dokumentih (tretja knjiga). Državna založba Slovenije, Pomurska založba, Lipa, Ljubljana, Murska Sobota, Koper 1984, str. 122. 88 Dnevnik, 23.10.1982, Srečanje jugoslovanskih španskih borcev v Domu španskih borcev. 89 Arhiv Španski borci, Knjižnica Jožeta Mazovca.

62


Sklep Španska državljanska vojna/revolucija predstavlja boj španskega ljudstva proti združenim silam mednarodnega fašizma. To je bil prvi oboroženi spopad s fašizmom, ki je vedno bolj grozil Evropi in svetu. Te nevarnosti so se posebno dobro zavedali jugoslovanski komunisti. Na splošno pa je bila v tistem času, kakor po vsem svetu, slovenska in jugoslovanska javnost razdeljena na dva tabora. Levi blok (sestavljen tudi iz katolikov) je bil predvsem proti totalitarizmu in vse bolj rastočemu fašizmu in se je zavzemal za demokracijo. V desnem bloku pa so se najbolj bali komunizma in sovjetizacije. Španska vojna je bila posledica širšega političnega dogajanja v tridesetih letih dvajsetega stoletja. Spopad v Španiji je bil dobrodošel za propagando in pridobivanje množic na svojo stran. Za to so si prizadevali tako v levem kot tudi v desnem časopisju; slednje je ljudstvo želelo mobilizirati proti komunizmu. Pri nas so komuniste prikazovali kot največje zlo, ki ga je bilo potrebno uničiti tudi s propagando preko časopisov. Med obema vojnama pa je komunizem za najrevnejše družbene sloje predstavljal novo obzorje in upanje v boljšo bodočnost. Španska državljanska vojna je vznemirila svetovno demokratično javno mnenje, ker je bilo jasno, da ne gre zgolj za španski notranji spopad, marveč da se pripravlja zunanja fašistična intervencija. Odziv komunistov in drugih antifašistov iz raznih delov sveta, ki so bili pripravljeni, da kot prostovoljci branijo špansko republiko, je bil velik. KPJ je zadnje dni julija 1936 pozvala jugoslovanske narode, naj odločno protestirajo proti pomoči, ki sta jo generalu Francu pošiljali Italija in Nemčija. »Boj španskega ljudstva je naš boj!« je pisal Proleter. V skladu s svojo ljudskofrontno programsko usmeritvijo je KPJ posegla v mednarodno dogajanje z zbiranjem prostovoljcev za špansko republikansko armado. KPJ je, kljub prepovedi jugoslovanske vlade, organizirala razne oblike pomoči španski republiki, od pošiljanja prostovoljcev do zbiranja denarnih in drugih vrst pomoči za Španijo. Partija je bila aktivna v propagandi za špansko republiko/revolucijo in v podpiranju njenega boja proti fašizmu ne le v Jugoslaviji, ampak tudi v tujini, povsod, kjer je bila prisotna jugoslovanska emigracija. Po Francovi zmagi pa se je KPJ angažirala za pomoč prostovoljcem pri povratku v domovino. Tisti, ki se jim je uspelo vrniti, so večinoma kasneje boj proti fašizmu nadaljevali v partizanih, kamor so prinesli svoje dragocene politične in vojaške izkušnje. KPJ si je prav z organizacijo podpore Španiji in nato protifašističnega upora v domovini pridobila velik ugled med ljudmi in nove pristaše.

63


Žal pa je kmalu po osvoboditvi, ko je bila Jugoslavija v najtežjem političnem in gospodarskem položaju, prišlo do dachauskih procesov, ki so potekali v času, ko so še trajali ostri boji KPJ za obrambo revolucije in neodvisnosti pred tujimi grožnjami in ko ni bila nacistična vohunska mreža še v celoti razkrinkana. Spomladi leta 1948 so se napetosti še povečale kot posledica razkola s Sovjetsko zvezo, ki mu je sledila gospodarska in politična blokada, kasneje pa celo grožnja z vojaško silo. Stalin je uporabil vsa sredstva, da bi povzročil padec jugoslovanskega partijskega vodstva, KPJ pa je od svojega kadra zahtevala popolno predanost, strogo disciplino in samoodrekanje ter se lotila čiščenja svojih vrst. Spor z Informbirojem je bil eden od vzrokov, ki so privedli do dachauskih procesov, saj so njihovi pobudniki želeli Stalinu dokazati, da si prizadevajo obračunati z vsemi sovražniki socializma in komunizma. Vsak sum je moral biti preverjen, pri tem pa so preiskovalci imeli široka pooblastila, saj sta sodišče in tožilstvo delala po njihovih navodilih. Obtožnice so bile sestavljene le na podlagi ustnih priznanj obtožencev, brez drugih konkretnih dokazov. Na pobudo političnega vodstva Slovenije in na zahtevo obsojencev ali njihovih svojcev so kasneje dokumentacijo in dokaze v zvezi z obsodbami ponovno pregledali. Na tej osnovi je javno tožilstvo Socialistične republike Slovenije sprožilo obnovitveni postopek, v katerem je umaknilo prvotno obtožbo, sodišče pa kazenski postopek ustavilo in razveljavilo prvotno sodbo. Večina obsojencev je bila po nekaj letih prestajanja kazni pomiloščena. Na Golem otoku oziroma »otoku jugoslovanske sramote« pa so mnogi umrli, med njimi tudi bivši španski borci. Viri: Arhiv Španski borci, Knjižnica Jožeta Mazovca. Arhiv Republike Slovenije (AS): fond 1238 škatla 715, Umrli španski borci –– škatla 44, Republiški odbor zveze združenj borcev NOB Slovenije –– škatla 716, Ušaj Ciril –– škatla 715, Janhuba Rudi fond 1931 škatla 1068, Španski borci –– škatla 1068, Pregled zbranega materiala o Španiji –– škatla 1068, Metode Gestapa kod rada sa hapšenicima –– škatla 1068, Poročilo o obravnavanju španskih borcev pri Gestapu fond 1550 škatla 46, Španska republikanska vojna, Spomini fond 1551, škatla 17, Jože Gregorčič fond 1472, škatla 6, Sresko načelstvo Murska Sobota 1935–1936

64


–– škatla 4, Zbrani denarni prispevki za pomoč Španiji –– škatla 5, “Španski teden”, Prepoved razširjanja razglednic –– škatla 4, Spisek komunistov Dravske banovine fond 1549, VI/228, Navodila za ilegalno pošiljanje prostovoljcev v Španijo fond 1546, škatla 15, Življenjepisi španskih borcev fond 1552, škatla 17, Življenjepisi udeležencev španske državljanske vojne fond 1589, škatla 4462, CK ZK Slovenije, članski dokumenti Časniki in revije: Delo 13.8.1981, Ilegalec in partizanski poveljnik, diplomat in minister, kulturnik in humanist Aleš Bebler Delo, 3.12.1976, Rudi Janhuba Delo, 15.5.1979, Šola za revolucijo Naša skupnost, 19.10.1982, št. 18, Na pobočjih Pirinejev, Prizori iz Španije Literatura: Bebler, Al.: Čez drn in strn: spomini. Ljubljana 1981. Bilandžić, D.: Historija socialističke federativne republike Jugoslavije. Glavni procesi 1918-1985. Školska knjiga, Zagreb 1985. Bili smo v Španiji. Spomini slovenskih prostovoljcev. Sekcija bivših španskih borcev, Ljubljana 1960. Bitka, kakor življenje dolga: pričevanja o revolucionarnem in osvobodilnem boju Slovencev. Cankarjeva založba, Ljubljana 1975. Blinkhorn, M.: Demokracija in državljanska vojna v Španiji 1931–1939. Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1995. Broue, P., Temime, E.: Španska revolucija in državljanska vojna. Delavska enotnost, Ljubljana 1986. Cenčić, V.: Enigma Kopinič I, II, Rad, Beograd 1983. Cenčić, V.: Titova poslednja ispovjest. Orfelin, Beograd 2001. Dachauski procesi. Raziskovalno poročilo z dokumenti. Komunist, Ljubljana 1990. Hronologija radničkog pokreta i Saveza komunista Jugoslavije 1919–1979. Tom I 1919-1941. Institut za savremenu istoriju, Beograd 1980. Hronologija radničkog pokreta i Saveza komunista Jugoslavije 1919–1979. Tom III 1945-1979. Institut za savremenu istoriju, Beograd 1980. Dedijer, V.: Izgubljeni boj J. V. Stalina 1948–1953, ZGP Delo, Ljubljana 1969. Godeša, B., Dolenc, E.: Izgubljeni spomin na Antona Korošca: iz zapuščine dr. Ivana Ahčina. Nova revija, Ljubljana 1999. Hobsbawn, E.: Čas skrajnosti: svetovna zgodovina 1914–1941. Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 2000. Jugosloveni u Španiji. Svetljost, Sarajevo 1959. Komandant Stane (zbornik). Kranj 1977. Komel, F.: Narodnoosvobodilna borba v Sloveniji 1941-1945. Maribor 1960. Kreft, I.: Spori in spopadi: v spominih in dokumentih, prva knjiga. Založba Obzorja, Maribor 1981.

65


Kreft, I.: Spori in spopadi: v spominih in dokumentih, tretja knjiga. Državna založba Slovenije, Pomurska založba, Lipa, Ljubljana, Murska Sobota, Koper 1984. Krivokapić, B.: Dahauski procesi. Prosveta Beograd, Partizanska knjiga, Ljubljana 1986. Kutoš, A.: Zveza komunistov Jugoslavije: ustanovitev in razvoj. Obzorja, Maribor 1978. Lešnik, A.: Spor med Jugoslavijo in Informbirojem, Univerzum Ljubljana 1978. Marković, D.: Istina o Golom otoku, Mladinska knjiga, Ljubljana 1987. Mekinda, J.: Pohod II. grupe odredov na Štajersko. Ljubljana 1959. Mikuž, M.: Svet med obema vojnama 1918-1939. Mladinska knjiga, Ljubljana 1966. Mikuž, Metod: Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941. Mladinska knjiga, Ljubljana 1965. Narodni heroji Jugoslavije. Knjiga prva A-M. Mladost, Beograd 1975. Narodni heroji Jugoslavije. Knjiga druga N-Ž. Mladost, Beograd 1975. Naši Španci (zbornik). Borec, Ljubljana 1978. Odlikovanja v socialistični federativni republiki Jugoslaviji. Uradni list, Beograd 1978. Pešić, S.: Španjolski građanski rat i Komunistička partija Jugoslavije. Izdavački centar, Rijeka 1990. Pirjevec, J.: Jugoslavija 1918-1992. Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije. Lipa, Koper 1995. Pirjevec, J.: Tito, Stalin in Zahod. Delavska enotnost, Ljubljana 1987. Pregled zgodovine Zveze komunistov Jugoslavije. Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Beograd 1963. Ravbar, A.: Zakaj je padla španska republika. Borec, Ljubljana 1971. Rojic, V.: Dušan Kveder Tomaž. Maribor 1976. Semič, S.: Najboljši so padli (3 zvezki). Ljubljana 1971-1972. Slovenci, španski borci. Komunist, Ljubljana 1982. Slovenska trideseta leta. Slovenska matica, Ljubljana 1997. Štirideset let revolucionarnega boja Komunistične partije Jugoslavije. Cankarjeva založba, Ljubljana 1959. Španjolska 1936–1939: prilozi sa znanstvenog savjetovanja. Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti, Zagreb 1986. Španija 1936-1939. Zbornik sečanja jugoslovenskih dobrovoljaca u španskom ratu (5 zvezkov). Udruženje španskih boraca, Beograd 1971. Vojnoistorijski glasnik, Organ Vojnoistorijskog instituta, broj 1, godina XLII, 1991. Vojnozgodovinski zbornik, št. 6, 2001.

66


Gli sloveni nella guerra di Spagna e i loro destini dopo la sua fine Sunto Parole chiave: Guerra civile spagnola, combattenti di Spagna sloveni, anni Trenta, »Dachauski procesi«. La guerra civile spagnola suscitò simpatie tanto a destra che a sinistra. Le circostanze storiche degli anni ‘30 del secolo passato furono segnate dalla crisi economica e dal conseguente alto numero di disoccupati, sopratutto tra gli operai. Questi videro in quanto accadeva in Spagna, oltre che una battaglia contro il fascismo, anche un mutamento sociale che consentisse alla gente comune un domani migliore. Tra i combattenti di Spagna sloveni prevalevano gli operai, in maggioranza con un età tra i 25 ed i 30 anni. I volontari sloveni arrivavano non solo dalla Slovenia, ma anche da altri paesi di emigrazione, il numero maggiore dalla Francia. Dopo la fine della guerra civile la gran parte di combattenti continuò la lotta in patria nelle file partigiane. Per le esperienze che avevano accumulato in Spagna essi erano molto apprezzati dai loro compagni di lotta e vennero loro affidati incarichi di rilievo. Alla fine della seconda guerra mondiale gli ex combattenti di Spagna si riunirono nella sezione »Combattenti di Spagna« dell'Unione dei combattenti partigiani. Coloro che erano sopravvissuti alla guerra non occuparono posizioni di particolare rilievo sociale, ad eccezione di alcuni singoli. Alcuni combattenti di Spagna furono invece accusati di collaborazione con la Gestapo nei lager nazisti di Dachau, Buchenwald ed Auschwitz e nel 1947-1949 si svolsero una serie di processi, noti come »processi di Dachau« (Dachauski procesi). Si tratta dell'indagine, condotta in Slovenia dall'OZNA, contro ex internati sospettati di aver collaborato con la Gestapo. Il ricordo dei combattenti di Spagna in Slovenia non è ancora sparito, visto che ad essi sono tra l'altro intitolate numerose vie e scuole e che alla loro memoria sono dedicati diversi monumenti.

67


Slovenians in the Spanish Civil War and after the war in their homeland Abstract Key words: Spanish Civil War, Slovenian Spanish fighters, general situation in the thirties, Dachau trials. The Spanish Civil War elicited sympathy from the left-wing and the right-wing alike. The general situation in the thirties of the past century was marked by an economic crisis which has consequently caused a high unemployment, particularly among workers. The workers saw in what was going on in Spain, besides the fight against fascism, a social change that would allow a better tomorrow for the common people. The Slovenian fighters were predominantly common workers, mostly aged between 25 and 30; but the Slovenian volunteers were coming from emigration as well, mostly from France. After the Spanish Civil War ended, a big part of them continued their fight at home with the partisans. Due to the rich experience that they gained in Spain, they were highly valued by their fellow fighters and they were assigned important functions. After the war the Spanish fighters joined in the section »Spanish fighters« that was part of the League of Combatants. Fighters who had survived the Second World War didn’t occupy any higher positions in the later society, with the exception of a few individuals. Most of them got a job they were qualified for. However, after the liberation some Spanish fighters were accused of collaborating with the Gestapo in the German concentration camps Dachau, Buchenwald and Auschwitz. There was a series of trials in the years 1947-1949 known as the »Dachau trials«. It was an investigation, in Slovenia lead by the OZNA, against the former internees suspected of cooperation with the Gestapo in German concentration camps. The memory of the Spanish fighters is still alive since there are street names, names of schools and monuments to remind us of them.

68


Los combatientes eslovenos en España y despues de la guerra en su patria Resumen Palabras claves: Guerra Civil Española, Combatientes Españoles eslovenos, situación en los años treinta, los procesos de Dachau. La Guerra Civil en España despertó simpatías tanto en los sectores izquierda como de derecha. La situación en los años treinta del siglo pasado, estuvo marcada por la crisis económica que causó una alta tasa de paro, especialmente entre los trabajadores. Además de la lucha contra el fascismo, los trabajadores vieron en España también el cambio social que permitiría al hombre común, un mañana mejor. Entre los combatientes eslovenos, predominaron los trabajadores, en su mayoría de edades comprendidas entre 25 y 30 años. Los voluntarios eslovenos provenían también de la emigración, sobre todo procedentes de Francia. Después de la Guerra Civil Española, la mayoría de los brigadistas continuaron la lucha en su patria como partisanos. Debido a la experiencia que trajeron de España fueron bien valorados por sus compañeros de lucha y nombrados en cargos importantes. Al final de la guerra de liberación, los Combatientes Españoles se organizaron en la sección de »Combatientes de España«, incluida en la Unión de Combatientes (de la Guerra de Liberación Nacional). Aquellos que sobrevivieron en la II Guerra Mundial, no ocuparon puestos de relevancia en la sociedad, a excepción de algunos pocos. La mayoría trabajó posteriormente en las profesiones para la cual estudiaron. Después de la liberación nacional, algunos Combatientes Españoles fueron condenados por su supuesta colaboración con la Gestapo en los campos de concentración de de Dachau, Buchenwald y Auschwitz. Entre 1947 y 1949 se sucedieron una serie de procesos que luego se les denominó como los »procesos de Dachau«. Bajo este nombre entendemos las investigaciones que en Eslovenia llevó a cabo el servicio secreto OZNA (Oddelek za zaščito naroda – Departamento para la Protección de la Población), contra los ex internados, sospechosos de haber colaborado con la Gestapo en los campos de concentración alemanes. La memoria de los Combatientes de España todavía no ha desaparecido, porque nos los recuerdan los nombres de calles, escuelas y los monumentos.

69


Podatki o avtorici Mag. Andrejka Novakovič, Mestna knjižnica Ljubljana andrejka.novakovic@guest.arnes.si Leta 2001 je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za zgodovino. Po študiju se je zaposlila v knjižnici Biotehnične fakultete, leta 2002 pa v splošnoizobraževalni knjižnici Jožeta Mazovca Mestne knjižnice Ljubljana. Od leta 2005 ureja domoznansko zbirko Španski borci, ki jo hrani knjižnica Jožeta Mazovca. Ta zbirka je bila izbrana za prvi projekt digitalizacije na spletnem portalu Kamra, za katerega je v okviru projekta »No pasaran« opravila izbor dokumentov za digitalizacijo. Leta 2008 je končala podiplomski študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za zgodovino, pri mentorju prof. dr. Božu Repetu z magistrsko disertacijo o slovenskih španskih borcih.

70


Marina Rossi

DA MOSCA ALLA DIFESA DELLA REPUBBLICA Emigranti politici italiani e sloveni della Venezia Giulia dall’URSS alla guerra di Spagna Sintesi Attraverso fonti inedite provenienti dagli archivi ex sovietici ed una aggiornata bibliografia internazionale, il saggio propone un riesame dell’attività politica svolta a difesa della repubblica spagnola dal 1936 al 1939 da internazionalisti di primo piano, quadri politici del Partito Comunista d’Italia e del Partito Comunista bolscevico, italiani e sloveni originari della Venezia Giulia cui il Komintern affidò compiti particolari: Vittorio Vidali, attivo dirigente del Soccorso Rosso Internazionale a Parigi, ne riorganizza la struttura in varie località della Spagna a partire dal ’34; crea, attraverso il V Reggimento, il nucleo del futuro esercito repubblicano di cui diviene commissario politico; Anton Ukmar, affiliato al Partito Comunista Spagnolo, svolge a partire dall’autunno del ’35 attività di intelligence militare (spionaggio e controspionaggio nel SIM); nel ’38 si distingue per il suo eroismo nella battaglia dell’Ebro e negli ultimi combattimenti prima della sconfitta decisiva. Nel ’39 membro attivo nel comitato di campo ad Argeles in Francia. Altre parti del saggio si riferiscono alle vicende dei comunisti sloveni e al battaglione Dimitrov. I documenti riservati evidenziano il controllo e la supervisione di Mosca nella lotta contro il nemico interno ed esterno, con particolare riferimento ai trockisti. Parole chiave: Guerra di Spagna, brigate internazionali, Unione Sovietica, Vittorio Vidali Carlos Contreras, Anton Ukmar – Jose Oghen, Tina Modotti, Dragutin Guštinčič, Comitato Balcanico, Battaglione Dimitrov, Venezia Giulia, antifascismo, comunisti, Partito Comunista Italiano Nella Spagna di Zapatero la memoria della guerra civile spagnola è particolarmente viva, grazie all’impegno del governo che contribuisce ed ha contribuito alla realizzazione di importanti archivi, che ha dato la cittadinanza spagnola ai reduci attualmente residenti in Russia ed in altri paesi del mondo ed a quegli orfani che a suo tempo l’Unione Sovietica accolse dopo la caduta della repubblica.

71


Il rapporto con l’ex Unione Sovietica si alimenta attraverso scambi intensissimi con studiosi russi di varie età, alcuni dei quali sono stati protagonisti di quel glorioso e tragico capitolo di storia europea. Un lungo filo rosso unisce le mie ricerche pluriennali inizialmente rivolte, attraverso documenti russi e di altri paesi, alle prigionie durante la Iª e la Iiª guerra mondiale, e successivamente a temi strettamente sovietici senza mai trascurarne i rapporti con la nostra storia di frontiera.90 L’esperienza della guerra di Spagna è emersa spontaneamente nelle storie di vita di antifascisti italiani, sloveni, croati, sovietici.91 Nella Russia postsovietica il tema su cui gli studiosi della guerra civile spagnola hanno cercato di far chiarezza è quello del rapporto tra lo stalinismo, con i suoi apparati polizieschi, e la lotta contro il trockismo e l’anarchia. La ricerca avviata da tempo insieme ad Alessandro Volk intorno ad Anton Ukmar, internazionalista di spicco, tende ad esprimere in un ampio contesto l’impegno politico, le difficoltà, le incognite affrontate da una generazione di idealisti posti al servizio del progetto comunista. Dall’archivio del Komintern ricaviamo importanti indicazioni sull’attività politica militare ed i problemi umani dei comunisti italiani e sloveni, provenienti dalla Venezia Giulia, quadri dirigenti, intermedi o semplici militanti.92 L’esame di un’ampia casistica consente di esaminare gli iter formativi diversificati a seconda dei livelli e delle capacità rilevate da parte degli organismi dirigenti dell’Internazionale Comunista. Per tutti era prevista una formazione politica e militare, con un addestramento obbligatorio nella guerriglia. Per gli elementi più dotati si prevedevano incarichi di responsabilità nel Soccorso Rosso Internazionale (MOPR), in case editrici di testi marxisti (Glavlit) nell’intelligence politica militare del Komintern (Ufficio Centrale Censura Militare) corsi di lavoro specifici presso l’Università delle minoranze occidentali (Zapada). I quadri più qualificati del Partito Comunista Italiano affrontano l’avventura spagnola con competenze precise: Vittorio Vidali (Carlos Contreras) inizierà la propria attività in Spagna a partire dal ’34 nell’ambito del Soccorso Rosso e la proseguirà come commissario politico del V Reggimento, leggendaria unità adibita alla formazione del nuovo esercito repubblicano.

90 Rossi, M.: Prigionieri italiani in Russia nei documenti riservati degli archivi ex sovietici. In: Carlotti, A. (a cura di): Italia 1939-1945. Storia e memorie. Prefazione di Franco Della Porta. Ed. Vita e Pensiero, Crema, 1996, p. 205-221 91 Rossi, M.: L’URSS e la guerra civile spagnola. Una memoria difficile. In: Cigognetti, L. (a cura di): Immagini di guerra. Bologna, 1999, p. 119-145 92 Rossi, M.: Ivan Regent a Mosca nei documenti riservati dell’Archivio del PCUS ed in altre fonti biografiche ed epistolari (1931-1945). In Acta Istriae, 17, 2009, 4, p. 681-719

72


Documenti, testimonianze e ricerche provenienti dall’ex Unione Sovietica confermano in Carlos ottime qualità politiche e militari ed un ruolo di primissimo piano nella lotta contro il trockismo.

Contreras Georgi Ivanovich Vittorio Vidali (Muggia 1900 - Trieste 1983), alias Enea Sormenti, Contreras Georgi Ivanovič, Carlos, Viktor Karas è una delle figure più discusse dopo la caduta del comunismo sia in Italia che all’estero, secondo quanto emerge da alcune recenti pubblicazioni. Nella prima metà degli anni ’90 l’interesse nei suoi confronti si è accentuato a causa del suo legame con Tina Modotti. Il rigetto del comunismo staliniano ha generato in Russia, anche da parte di storici autorevoli come Leonid Gibianskij,93 la convinzione di un coinvolgimento di Carlos nella rete operativa della polizia politica sovietica (GPU) in nome della lotta contro il trockismo. Secondo Gibianskij quella lotta non fu esclusivamente individuale. Il compito di Vidali e degli agenti del SIM (il Servicio Special) fu quello di creare dei gruppi armati per eliminare i trockisti. Trockij fu ucciso anche perché contrario al patto Stalin-Ribbentrop (1939). Vidali, Siqueiros e Diego De Rivera ne furono sicuramente coinvolti. In URSS, in Spagna, il Komintern contava su apparati militari strettamente collegati al partito bolscevico. Uno di questi fu l’Ufficio Centrale Censura militare in cui operarono per qualche tempo Anton Ukmar e Ivan Regent.94 El Servicio Special a sua volta faceva capo al Komintern e si intrecciava con la polizia segreta sovietica. Si configura quindi una stretta interdipendenza tra l’intelligence ed il VKP (Partito Comunista bolscevico). Secondo alcuni esperti russi andrebbero esaminati, senza certezza di risposta, archivi militari e polizieschi. Dei molti riscontri credo di poter dire che il sistema di controllo politico esercitato dal Komintern in Spagna, attraverso la fitta rete dei suoi agenti, fu identico a quello esercitato in Unione Sovietica sugli emigranti politici di varie nazionalità. Considerazioni condivise da Paulina ed Adelina Abramson, internazionaliste russo-argentine aggregate come giovanissime interpreti dell’aviazione sovietica in Spagna.95 Nel volume autobiografico scritto dalle due protagoniste, divenute nel secondo dopoguerra qualificate studiose di storia militare, il ruolo di Vidali s’intreccia con quello di Aleksandr Orlov, giunto in Spagna nel settembre 1936

93 Intervista rilasciata da Leonid Gibianskij a Marina Rossi e Ravel Kodrič il 03.12.2009 94 Rossi, Ivan Regent a Mosca, cit., p. 703 95 Abramson, A. e P. :El mosaico roto. Madrid 1994.

73


come consigliere del controspionaggio responsabile nella guerriglia e sabotaggio nella retroguardia nemica. Orlov, divenuto segretario di Carlos, comandante del V Reggimento, ne agevolò i rapporti con il Komintern. Le Abramson ritengono, inoltre, che Orlov e Carlos crearono insieme all’agente NKVD Leonid Eitington (in codice Kotov) una sorta di triumvirato, che si servì delle Brigate Internazionali come strumento di penetrazione sovietica. In Spagna e in Russia c’è chi ritiene Vittorio Vidali un sottoposto di Eitington, indicato come mandante dell’assassinio di Trockij perpetrato dal comunista spagnolo Ramon Mercader alias Jacques Mornard, alias Frank Jackson. Supervisore dei gruppi di sabotaggio diretti dalla GPU in Spagna, capo della resistenza sovietica nella retroguardia germanica negli anni della seconda guerra mondiale, fu condannato a morte da Beria nel 1953.96 Al rientro dalla Spagna la famiglia Abramson fu duramente colpita dall’arresto e dalla deportazione di Beniamino Abramson, padre delle due ragazze, che fu rilasciato, ormai ridotto all’estremo, solo nel 1953 e riabilitato, grazie all’associazione Memorial, solo nel 1991. Documenti esaminati nello stesso periodo dalla giornalista e ricercatrice storica tedesca Christiane Barckhausen97 indicano invece che Contreras, sospettato a sua volta di trotckismo, fu salvato da Elena Stasova, allora segretaria generale del Soccorso Rosso Internazionale (SRI) con una serie di provvidenziali missioni per lo stesso SRI in Francia, Austria, Belgio. Sfumava così, per Vidali e Tina Modotti, l’affascinante progetto, proposto loro dal maggiore Berzin, comandante della IV divisione dell’Armata Rossa e già protagonista di spicco della Rivoluzione d’Ottobre, poi a capo dell’Intelligence Militare dell’esercito repubblicano in Spagna e successivamente condannato a morte da Stalin, di recarsi in Cina e lavorare per il gruppo di Richard Sorge. Si riteneva che specialmente Tina, come fotografa e conoscitrice di molte lingue, in primo luogo dell’inglese, potesse essere di grande aiuto.98 A Parigi Vidali aveva assunto la direzione del SRI. Forse non a caso, perché dall’estate del 1933, la GPU, antenato del KGB, aveva chiesto più volte informazioni alla Stasova su di lui. Negli archivi di Mosca ci sono documenti che dimostrano a sufficienza quanto Vidali dal ’32 al ’41 fosse nel mirino dei servizi segreti sovietici.99 Il 10 marzo 1934 Tina Modotti rientrò a Mosca da Parigi con l’incarico di continuare la sua attività nel Soccorso Rosso con responsabilità sulle Antille e l’America Centrale. Secondo la Barkhausen il fatto che Vidali non avesse 96 Abramson, El mosaico roto, pp. 339-340, 341, 352; Passi, M.: Vittorio Vidali. Pordenone 1991, p. 40. 97 Barckausen, C.: Tina Modotti. Verità e leggenda. Giunti, Prato 2003, p. 172. 98 Barckausen, Tina Modotti, cit., p. 106. 99 Barckausen, Tina Modotti, cit., p. 190; Passi, Vittorio Vidali, cit., p. 24-27.

74


ricevuto nessun incarico concreto in quel momento si spiega con i piani che la Stasova aveva per lui. Il 10 marzo 1934 Elena pregò il direttore della sezione esteri del Komintern, Abramov, di preparare tutto per la delega di Vidali in Spagna. Una misura di sicurezza per proteggerlo, giacché in quel periodo molti emigranti politici italiani erano stati accusati di trockismo e perciò arrestati. Su Vidali circolava la voce che fosse un terrorista perché come ardito rosso aveva messo una bomba nel porto di Trieste. Nelle sue lettere dalla Spagna Vidali chiese spesso alla Stasova quanto tempo sarebbe durato il suo soggiorno nel »Sanatorio«. Nel 1935, il lavoro di Tina consistette nel diffondere l’idea di un fronte unitario fra le varie sezioni del SRI in America Latina e nell’organizzare una vasta campagna di aiuti per la Spagna, soprattutto per i minatori delle Asturie, promotori della rivolta repressa duramente nell’ottobre 1934. Un impegno cui avrebbe collaborato lo stesso Vidali, giunto in Spagna da Parigi attraverso la Scandinavia. Un lavoro difficile per il Soccorso rosso spagnolo e per il suo nuovo dirigente »francese« Charles Duval (nuovo pseudonimo di Vidali). Avrebbe usato nuovamente il passaporto di Abramov solo nel luglio del ’36 per raggiungere Mosca quando il VII Congresso del Komintern (durato dal 25 luglio al 20 agosto 1935) era ormai concluso. Era lo storico congresso dei rapporti di Dimitrov e di Togliatti, dei fronti popolari, dall’unità antifascista per salvare la pace. Il ritardo di Vidali fu certamente un errore voluto: secondo Mario Passi la GPU lo aveva tagliato fuori. A quel punto il consiglio di Togliatti fu quello di ritornare in Spagna.100 Il lavoro svolto da Viktor all’interno del Soccorso Rosso nel corso del ’35 emerge dall’archivio del Komintern. Un’attività febbrile in Catalogna ed in tante altre località spagnole, dove promuove iniziative come la raccolta di fondi per i processi a difesa degli operai, l’organizzazione di campagne di solidarietà per le vittime delle lotte sociali e pro amnistia.101 Un compito gigantesco, irto di difficoltà anche nei rapporti con i gruppi non comunisti, da svolgere tra i prigionieri politici, i loro familiari, con lettere e delegazioni, con gli operai socialisti e sindacalisti, con lettere aperte, la creazione di patronati nelle fabbriche, tra i contadini, fra le donne (con la costituzione di comitati a difesa delle condannate a morte); fra i giovani, molti dei quali - d’orientamento comunista, socialista e repubblicano - sono in prigione; tra i bambini bisognosi di aiuto, fra i marinai (piani di lavoro per gli istruttori che

100 Mario Passi, Vittorio Vidali, cit., p. 24. 101 Rossisky Centr Hranenja i Izučenja Dokumentov Noveišij Istorij (Centro Russo per la Conservazione e lo Studio di Documenti di Storia Contemporanea - RCCHIDNI), f. 545, op. 6, g. 488, l. 81-82-8384-85-86

75


vanno nei porti), tra gli intellettuali (speciali azioni per gli intellettuali condannati a morte e imprigionati).102 In spagna i problemi sembrano in parte simili a quelli denunciati da Ivan Regent a Mosca: burocratismo, distanza tra il centro estero di Parigi e la realtà concreta degli operai spagnoli perseguitati da un governo dittatoriale. Lo rivela lo stesso Vidali (nome in codice Victor) in un ampio rapporto datato 5 luglio 1935: »Cari amici, avrete sicuramente ricevuto l’ultimo materiale d’informazione che vi avrà data una idea più chiara e più reale della situazione della nostra organizzazione. In questo rapporto io vorrei sottolineare alcuni problemi nei quali voi siete interessati a dare la vostra opinione. Io arrivai a Madrid il 14 di aprile e mi è stato difficile orizzontarmi. Anche oggi, dopo un mese di lavoro, io non posso ancora garantire per le statistiche di organizzazione inviatevi. Esse furono fatte sopra la base di calcoli approssimativi che, man mano che io mi informo della situazione di ogni regione, si dimostrano sbagliati. Dal materiale di informazione inviatovi voi constaterete che siamo stati obbligati a fare una revisione completa di tutto, della situazione della sezione, della linea, dei metodi di lavoro. E questo l’ho fatto non soltanto con la centrale (?) della sezione ma anche con gli amici. Dai rapporti ricevuti fino alla mia venuta, voi, io, Parigi ed anche gli amici, abbiamo avuto la impressione che tutto marciava abbastanza bene, che non vi esistevano degli errori di principio, che vi era una linea chiara. Perché tutti questi rapporti sono stati fatti da un compagno che vive staccato dalla massa, capacissimo nel fare statistiche approssimative, che vede tutti i problemi da un punto di vista burocratico e che – il più importante – poco al corrente della situazione politica e degli avvenimenti (perché molte volte si scorda persino di leggere i giornali) si occupa più dei lati tecnici del lavoro che del suo contenuto politico. Parlo del segretario generale: Roberto. Questo fatto è ormai comprovato e tutti lo riconoscono, incluso lo stesso Roberto. 1) Tutto il lavoro della sezione è stato realizzato di una maniera incidentale, senza una analisi della situazione e senza perspettive. La lotta per l’amnistia è stata cominciata da gruppi borghesi repubblicani. Malgrado il peggioramento del regime di prigione, la sezione, pure reazionando a qualche caso di terrore, non ha saputo condurre una campagna sistematica. Alla lotta per i diritti democratici, condotta da tutti i gruppi della opposizione, il SR non si è fatto nemmeno sentire. Ed anche per quanto riguarda la utilizzazione di possibilità legali che furono e che sono ancora enormi, il SR seppe approfittarne di una maniera minima. Risultato: nessuna mobilizzazione di massa; pochissime iniziative locali; vita interiore soltanto in alcuni gruppi ed anch’essa si riduce 102 RCCHIDNI, f. 545, op. 6, d. 488, l. 82-83

76


a risolvere unicamente problemi di aiuto; errori nella politica di fronte unico; malgrado la enorme popolarità della sezione, retrocesso nel numero«.103 Nella relazione Victor denuncia difficoltà operative cui devono porre rimedio istruttori politici: »È indubitabile che il SR gode di una popolarità immensa per il fatto che, malgrado la reazione, riuscì a continuare ad esistere ed aiutò. Questo è un successo della sezione. Però, tutto il lavoro fu sviluppato senza un piano (ora esiste per tre mesi), senza sistema (incidentale), non esisteva nessun incaricato di agitprop, di aiuto ecc. Dal materiale di informazione constaterete che esiste già una distribuzione di lavoro. Ancora ci sono delle debolezze nella questione della responsabilità personale, nel controllo della realizzazione delle decisioni, nella utilizzazione del tempo di lavoro. Ma per fare questo bisogna distruggere una tradizione. Io ho letto molte lettere dei comitati provinciali che protestano contro il centro per la sua superficialità nelle direttive, per il suo burocratismo, per la sua assenza nella lotta. Allo stesso tempo una relazione molto debole fra il centro e la base. Abbiamo deciso visite di istruttori per Biscaya, Asturia, Andalusia, Levante, Catalonia, Castilla, Leon ecc. I candidati sono già pronti e per la fine della settimana parecchie regioni saranno già visitate. Fra gli istruttori è incluso anche il secretario generale al quale un po’ di contatto con la base farà molto bene. Questa mancanza di relazione fra la base ed il centro ha creato delle situazioni catastrofali in Catalonia e Biscaglia. Non parlo di Asturia dove fu inviato un compagno, già perseguitato, che venne lasciato per mesi e mesi senza nessun rispetto alle norme più elementari di cospirazione. Infatti i gruppi di base di Asturia accusano il S.R. di essere la causa del suo arresto.«104 »I nemici da combattere sono già, in questa fase, oltre al governo ed alle forze di polizia, i socialisti della seconda internazionale con cui si aprono contenziosi anche sulla gestione dei fondi del Soccorso Rosso: in realtà, i fondi vennero amministrati per votazione da una maggioranza che non era la nostra. È vero che si è riusciti ad ottenere dal comitato un saluto alla Conferenza di Parigi. Il Comitato ha deciso una sottoscrizione nazionale per il 14 di aprile, sabotata dai socialisti e che non ha dato un centesimo.«105 »L’adesione alla linea del Komintern creava anche in questo ambito conflittualità con i trockisti, malgrado la strategia del Fronte unico: l’incaricato del lavoro tecnico nel Comitato di Aiuto (di fronte unico), che finora fu un trockista, sarà un membro del nostro agitprop.«106 103 RCCHIDNI, f. 545, op. 6, d. 488, l. 81 104 RCCHIDNI, f. 545, cit., l. 18 105 RCCHIDNI, f. 545, cit., l. 19 106 RCCHIDNI, f. 545, cit., l. 19

77


Numerose fonti bibliografiche, edite dopo il 1991, imputano a Carlos la responsabilità politica dell’assassinio di Andreas Nin, leader del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) d’ispirazione trockista. Ribadendo in più occasioni la sua estraneità personale, Vidali documentò di non essere stato sul luogo. Ma, come scrisse Marco Passi, sul nodo politico egli rimase sempre fermo alla valutazione che allora se ne diede non solo da parte comunista, bensì dal governo repubblicano spagnolo del socialista Largo Caballero e dalle altre forze antifasciste presenti in Spagna. Secondo Carlos il putsch del 6-7 maggio 1937 a Barcellona nacque dalla ribellione delle formazioni militari anarco-trockiste contro il legittimo governo repubblicano e dalla conseguente, inevitabile repressione compiuta dall’esercito regolare. Della fine di Andreas Nin nulla si sa di preciso. Secondo Vidali, se fu fatto scomparir deliberatamente fu un atto abominevole e ingiustificabile, ma nel quadro di un putsch, di un crimine di alto tradimento, ingiustificabile in piena guerra rivoluzionaria e antifascista.107

Tina Modotti (alias Maria Ruiz, alias Carmen Ruiz Sanchez) presta la propria opera di solidarietà a livello locale ed internazionale nel Soccorso Rosso Naturalmente l’organizzazione era guidata da spagnoli, ma chi lavorava instancabilmente dietro le quinte e teneva tutti i fili, chi intrecciava il tessuto connettivo e lo manteneva in funzione, era Maria. A quei tempi molti vedevano in lei solo l’aiutante di Carlos, di Vidali, che era molto più estroverso e capace di attirare su di sé l’attenzione. Ciò accadeva a tante donne. Anche tra Maria Teresa Lion e suo marito Rafael Alberti le cose non andavano diversamente. Maria organizzava aiuti per i comunisti spagnoli, ma anche per quelli perseguitati all’estero come Ernst Thälmann ed altri comunisti in Germania, per Luis Carlos Prestes e Olga Benario in Brasile ed altri.108 Il 18 luglio 1936 Vidali, di ritorno da un congresso internazionale, venne a sapere all’aeroporto di Madrid della rivolta dei generali capeggiati da Franco. Nella sede del Soccorso Rosso, vicino alla Puerta del Sol, i delegati di tutta la Spagna lo aspettavano. Ma quel convegno fu rinviato e Carlos si recò, su disposizione del Partito Comunista Spagnolo, al convento Cuatro Caminos. Vi trovò riuniti operai, impiegati, per lo più comunisti, per formare una brigata. Carlos ne divenne il commissario politico. Nasceva così il leggendario V Reggimento, 107 Passi, Vittorio Vidali, cit., p. 48; AA.VV., Los rusos en la guerra de españa, 1936-1939. Fundación Pablo Iglesias, Madrid 2009, pp. 99-107. 108 Barckausen, Tina Modotti, cit., p. 190.

78


nucleo del futuro esercito repubblicano.109 Tina si univa intanto alle squadre impegnate nella difesa di Madrid. Al commissario spettava, prima di ogni altro, di promuovere il passaggio dall’esercito di casta, che era al servizio della conservazione, all’esercito popolare, al servizio del popolo. Nel nuovo esercito i commissari erano rappresentanti politici del Governo del Fronte Popolare; la loro funzione era quella di consolidare l’unità politica antifascista di tutti i combattenti, di educarli politicamente, di elevare il loro spirito, di rafforzare l’autorità del comando e di occuparsi con sollecitudine delle necessità materiali e morali dei combattenti. Nel nuovo esercito, al commissario spettava, come compito di primaria importanza, la creazione di una disciplina particolare, superiore a quella vecchia, perché cosciente e volontaria… »da cittadini che sanno perché, per chi e contro chi lottano.«110 Il profilo del comandante Carlos emerge con grande chiarezza da una nota riservata stesa da Edoardo D’Onofrio e Pavanin, giunta in copia all’archivio del Komintern: »22.VIII.1940 … Grande tempra di agitatore politico, di organizzatore dotato di iniziativa, ha lavorato sempre con grande successo. Fu uno dei primi a recarsi in Spagna. Si è occupato della formazione del V Reggimento. Primo ed unico esercito regolare della Spagna repubblicana, da cui sono emersi celebri comandanti dell’esercito popolare: Lister, Modesto, Kastro ed altri. Kastro (uno dei comandanti del V Reggimento, che godeva di grande prestigio ed autorevolezza) ha detto di lui: “Carlos ha svolto, nel V Reggimento, un ruolo importantissimo dal punto di vista organizzativo e politico e nella preparazione dei quadri. La sua attività si è esplicata non solo all’interno di quel’unità combattente, ma su tutti i fronti in cui hanno combattuto elementi del V Reggimento.” La sua attività ha impresso una forte spinta al lavoro di agitazione politica. Al fronte, nei momenti più difficili, si è dimostrato instancabile, dando prova di grande coraggio. Lo ritengo dotato di grande preparazione politica, di grande equilibrio e di una straordinaria velocità di riflessi, capace di orientarsi in qualunque situazione. Sa stabilire il contatto con le masse, trovando un linguaggio comune. Riesce perciò ad individuare molto bene nuovi quadri. Apprende molto velocemente la preparazione militare e riesce a conquistarsi una grande popolarità nel’esercito. Manifesta un carattere impetuoso ed a volte eccessivamente ingenuo. Dà troppa confidenza alla gente. Nonostante questi difetti, è un grande 109 Passi, Vittorio Vidali, cit., pp. 24-27. 110 AA.VV.: Guerra y revolucion en España 1936-1939. Mosca 1966; Vidali, V.: Il V Reggimento. La Pietra, 1976.

79


lavoratore, da cui c’è da imparare. In ogni caso si è dimostrato fedelissimo al partito e al Komintern.«111 Alcune lettere inviate da Vittorio Vidali ad Ivan Regent (nome in codice Matteo), rimasto a Mosca con compiti di grande responsabilità nella tempesta dei processi contro i sospetti di trockismo, esprimono in momenti diversi la soddisfazione per la vittoria del Fronte Popolare (16 febbraio 1936), non disgiunta dal timore nei confronti di un futuro incerto e dalla nostalgia per la sua città d’origine: »Carissimo Matteo, Felice di leggerti. Sei un porco. Tu potevi scrivere prima ma approfitti della lontananza. Proprio adesso che non posso ritornare, sento una nostalgia terribile. Nostalgia per la mia “piccola patria”, per gli amici, per l’atmosfera, per voi, per… le nostre orgie innocenti (?). Adesso che non c’è mia moglie potrei bere di più e passeggiare più liberamente. Ti pare? Vivo in un paese magnifico. Qui il fronte popolare ha vinto. Il giorno dopo, senza aspettare decreti e leggi, si sono spalancate le porte di tutte le carceri. La amnistia è stata data quando non c’era più un cane in prigione. Ti assicuro che io non ho goduto mai tanto in vita mia. Alcune vittorie come questa e il SR è liquidato. Io sono diventato più grasso. Ingrasso anche per soddisfazione. Gli spagnuoli non sono ancora contenti. Fanno scappare i parroci e le monache, prendono la terra senza aspettare la riforma agraria, bruciano le chiese dove si riuniscono i fascisti ecc. È simpatico tutto questo, però non potere darci una mano è… umiliante! Malgrado la mia prudenza mi sono passati due incidenti. Uno durante il periodo elettorale e l’altro dopo. Un giorno, mi trovavo in una via abbastanza centrica. I fascisti (una ventina) ponevano manifesti murali e – come al solito – insultavano. Un giovane rispose agli insulti. Cinque o sei fascisti gli fecero circolo sfidandolo a pugni, a pistola, a schiaffi. Il giovane rispondeva come poteva. Era troppo giovane e debole. Io fui spettatore per due minuti, poi dissi qualcosa, poi dissi qualcosa di più e poi perdetti il controllo e cominciai a battere. Mi ricordo che ci corsi dietro per dieci minuti finché alcuni soldati mi presero e accompagnarono in un’altra via perché “non volevano che fossi arrestato dai gendarmi”. Bravi soldati! Mi strinsero la mano e ritornarono sul posto per continuare la mia opera. L’altra fu in una via centrissima. I fascisti avevano bastonata una donna che vendeva giornali. La donna piangeva. Io mi avvicinai al gruppo di operai che la circondava e consolava. Venne un tipo il quale disse che i fascisti avevano avuto ragione. Io diedi il segnale con un “cavron” e giù botte da orbi. Che vuoi? Si diventa vecchi ma…. siamo impenitenti.

111 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, g. 3776, l. 105

80


Ora sono più tranquillo. Preparo i miei bagagli. Continuo il giro del mondo, cominciato tanti anni fa. Questa volta, la Capinera (spero che non si arrabbi per questo nome) mi segue. Così i vagabondi siamo due. Ed il vagabondaggio, le stazioni di arrivo e di partenza, dureranno per molto tempo. Finché ci rivedremmo e allora, Matteo, allora bisognerà ubriacarci, e permetteremmo a Amalia e Tina, ed a Mara che sarà già una signorina, di fare lo stesso.«112 Una parte è indirizzata alla moglie di Matteo, Amalia Licer: »Carissima Amalia, Ho letta la tua lettera diretta a Tina e Co (sembra che siamo diventati una società anonima!). Contento che sei sana e morta di fatica. Continua a prendere altre occupazioni, così il divorzio chiesto da tuo marito sarà giustificato. Hai visto St.? Benissimo però potevi fare a meno di dimenticarti di mangiare. È un errore che Tina commette quasi ogni giorno. Io sto benissimo; mangio, bevo, dormo però non ballo. C’è qualcuno che vorrebbe farmi ballare, però io prendo tutte le misure per evitarlo. Per molte settimane ho pensato di essere ritornato al periodo 1921. Sono quasi scoppiato di entusiasmo e di allegria. Infatti mi sono ammalato. Ho dato anche qualche colpo per convincermi che non ero completamente fossilizzato. Fra qualche settimana me ne andrò. Lontano. temo che ci rivedremmo nella nostra città natia (no a Tribussa!). Un forte abbraccio e saluti per Feli. Torre, scrivimi più spesso e quando bevi, brinda sempre al nostro prossimo incontro. Un forte abbraccio, tuo Toio. 17.3.36.«113 Una terza si rivolge nuovamente a Regent: »Carissimo Matteo, Mi dispiace veramente che tu non abbia ricevuta la mia ultima lettera. Era lunga e forse interessante. Finalmente mi ha raggiunto la mia metà. Naturalmente sempre criticona e testarda. Ad ogni modo qui; ho sempre la possibilità di rinchiuderla in un vecchio castello e di farci fare la sorte del conte Ugolino. Non so quanto resterò. I miei castelli del futuro sono sempre creati nella arena. Mi sembra di vivere sempre in una stazione di partenza attendendo il treno. Di una cosa sono contento: che vivo una realtà magnifica, piena di eventi, carica di elettricità. In questo bel paese, un giorno si concentra la vita di secoli, la locomotiva corre con una celerità mai conosciuta, è un intero popolo che vola in aeroplano. Rivivo il ’20, però un ’20 serio, con una classe che ha già dato dei colpi al nemico, con un fronte popolare ed un fronte unico, con una gioventù, unica, con un movimento sindacale fortissimo, con la prospettiva di avere fra poco un partito unico. 112 Archivio della Repubblica di Slovenia (AS), fondo 1748, Ivan Regent. 113 AS, fondo 1748, Ivan Regent.

81


È una fortuna trovarsi qui in questo momento. Malgrado che il medico mi abbia detto che ho delle inclinazioni diabetiche, la mia salute è ottima. Però sono a regime. Non posso mangiare tutto ciò che mi piaceva tanto. Niente carne di maiale e di vacca; niente sale; niente zucchero; niente pane; fumare poco; diminuire al massimo il volume dei liquidi. Infatti invece di bere un litro di acqua devo bere mezzo litro di vino, e meglio ancora un quarto di liquore. In questo sono stato disciplinatissimo perché ho abbandonato completamente l’acqua e fra il vino ed il liquore me la passo abbastanza bene. Mia moglie continua a dimagrare allegramente. Un giorno o l’altro si evaporerà e volendo abbracciarla mi troverò con i suoi vestiti nelle mani. In questi giorni ho avuto il grandissimo piacere di trovarmi con Gigi. Abbiamo passate assieme due belle serate ed una domenica. Pensa sempre alla sua Gigia che sicuramente deve essere furiosa. Ad ogni modo spero che anche la loro questione sarà ben presto regolata. Scriveteci a lungo perché siamo molto interessati di sapere come vanno le cose nel vostro paese. Ed anche del come ve la passate voi. Tua moglie potrebbe benissimo scarabocchiare qualche saluto e la signorina figlia potrebbe anche preoccuparsi di dimostrare che non ha dimenticati i sui vecchi amici. Un abbraccio affettuoso a tutti. Toio e T. - 8-6-36.«114

Anton Ukmar alias Oghen Giuseppe, Oghen Joze, Ogeni, Okmar, Oden Funzioni diverse, con analoghi obiettivi politici furono espletate da Anton Ukmar utilizzato dal Partito Comunista Spagnolo nel controspionaggio militare. La sua natura indipendente sarà messa alla prova in varie occasioni, con esiti particolarmente brillanti nei combattimenti sull’Ebro. Il capitoletto riguardante la guerra di Spagna steso da Rastko Bradaškja sulla base di un testo autobiografico scritto dallo stesso Ukmar - oggi purtroppo introvabile - offre importanti indicazioni sui compiti svolti da Oghen in Spagna. Altre pagine del fascicolo personale custodito nell’archivio del Komintern evidenziano ulteriori dettagli. Risulta così comprovata la sua partenza per la penisola iberica il 2 settembre 1936. La decisione gli fu comunicata da Palmiro Togliatti che gli procurò un passaporto latino-americano. Qualche tempo prima aveva lavorato a Parigi come organizzatore dell’invio di volontari italiani in Spagna. Il 10 ottobre 1936 Furini (Giuseppe Dozza) raccomandava Ukmar al Partito Socialista Unificato di Catalogna nel modo seguente: »Il compagno Ukmar è membro del 114 AS, fondo 1748, Ivan Regent.

82


nostro partito ed elemento di nostra fiducia e come tale lo raccomandiamo al Partito Socialista Unificato di Catalogna, dopo che si è fatto riconoscere nelle forme convenute dal compagno Fedeli. Furini.«115 Dal documento sottoscritto a Barcellona il 12 dicembre 1936 dal segretario del Partito Comunista Spagnolo Ginesta, apprendiamo che Anton lavora in quel periodo attivamente per la sezione spagnola del Soccorso Rosso internazionale a Valencia, Albacete, Madrid, dove si occupa dell’evacuazione dei feriti della Colonna Internazionale.116 Il 28 dicembre del ’36 Oghen si reca a Valencia per trasmettere al Comitato centrale del Partito comunista spagnolo un messaggio (mancante dal fascicolo). Porta con se anche un messaggio della Base de Las Brigadas Internacionales, Secciòn de Organizacion, Albacete (28 dicembre 1936) »Camarades, os enviamos al Camarada Okmar Oden, portador de esta. Fraternamente P/O El Jefe de la Base.«117 È il primo indizio della nuova attività intrapresa da Giuseppe Oghen per il SIM, il cosiddetto Servizio speciale, per la lotta contro le spie interne ed esterne, che avrebbe svolto per conto del Partito Comunista Spagnolo fino alla primavera del ’38. Di quel servizio di controspionaggio Oghen divenne il commissario. Secondo quanto emerge dalla testimonianza di Ukmar utilizzata da Bradaškija »si trattava di un lavoro estenuante, in quanto gli appartenenti a questo servizio erano costantemente, notte e giorno, sul terreno, sempre in viaggio. Il loro compito non era solamente la lotta diretta contro la quinta colonna di traditori locali e la caccia alle spie straniere, bensì anche il mantenimento di una vigilanza quanto più efficace contro simili fenomeni, nell’esercito repubblicano spagnolo, nelle Brigate Internazionali, tra la popolazione civile spagnola.«118 Un’attività frenetica non dissimile da quella svolta da Contreras in qualità di commissario del V Reggimento su tutti i fronti che impegnarono la formazione. Una nota caratteristica stesa da Edo (Edoardo D’Onofrio), dirigente del Partito Comunista Italiano, emissario del Komintern, incaricato della vigilanza politica su quadri dirigenti intermedi e di base del suo partito, aggiunge altri interessanti dettagli: »Oghen Giuseppe (comunista del PCI italiano). Giunto a Barcellona dopo aver contribuito con il Soccorso Rosso all’evacuazione dei feriti della colonna internazionale che si trovava in Catalogna, entra al servizio dei nostri amici119 per combattere le spie e la V colonna. Svolge questo compito a Bar115 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, g. 1234, l. 117 116 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, d. 1234, l. 53 117 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, d. 1234, l. 54 118 Bradaškja, R., Antonio Ukmar – Miro. Storia di un rivoluzionario. Editoriale Stampa Triestina, Trieste 1981, pp. 45-46 119 Belaev Sergej Aleksandrovic, funzionario del Comitato centrale del Partito Comunista bolscevico VKP. Vedi Dimitrov, G.: Journal 1933-1949. Berlin, Paris, 2003, p. 252

83


cellona, Valencia, ed in altre città della Spagna repubblicana. Agli inizi del ’38, per l’esattezza il 6.2 grazie al nostro intervento, fu liberato da questo impegno e messo a disposizione delle Brigate Internazionali.«120 Gli appunti autobiografici di Ukmar consentono a Bradaškja di chiarire ulteriormente le ragioni di quella svolta: »Toni Ukmar - Oghen, nello svolgimento dei propri impegnativi incarichi nel Servicio Special, cominciò a sentire stanchezza. Più volte chiese di essere inviato al fronte, ma senza esito. I risultati conseguiti grazie alle sue capacità lo rendevano quasi insostituibile agli occhi dei compagni spagnoli del Servicio.«121 Ad Albacete, rivela invece Edo nel documento suindicato, Oghen sostituisce per breve tempo il compagno Pavanin presso la sezione quadri delle Brigate Internazionali. Ma non è ritenuto adatto a tale compito.122 L’ufficio quadri della XII Brigata lo utilizza per qualche tempo come commissario finché esprime l’esigenza di inviare il nostro al fronte: »Lista rimpiazzamento di compagni. Albacete. Servizio personale (sezione 12-B). Attualmente… Oghen Jose. Non adatto a questo lavoro. Mai stato al fronte. Da inviare al fronte. 18-III-38. Servizio Quadri Albacete.«123 Al fronte gli si affidano tanto per cominciare dei compiti di polizia collegati al SIM; il partito non si fida ancora di lui a causa di un lontano episodio rimasto a lungo motivo di diffidenza tra i compagni del PCI attivi nell’apparato dell’Internazionale: »Grazie al nostro intervento fu rimosso da quell’incarico di polizia e messo a disposizione del secondo battaglione. Tutta la nostra politica nei confronti di Oghen mirava a sottrargli ogni compito delicato. Perché, nel 1931, quando si recò in Italia come funzionario del Partito Comunista Italiano, aveva perso in modo misterioso e non ancora chiarito i documenti personali procuratigli dal partito. Tutto ciò ci consiglia ancora oggi una certa prudenza nei suoi confronti. I nostri amici spagnoli l’hanno impegnato in un lavoro (il SIM) senza il permesso del partito comunista italiano e delle Brigate Internazionali.«124 Non era però facile inserire il nostro tra i combattenti che avrebbero potuto dubitare di lui. Lo leggiamo nella lettera inviata da Nicoletto (Giuseppe Di Vittorio), commissario politico della XII Brigata, a D’Onofrio: »Compagno Edo, due parole su Oghen. È stato sistemato in una compagnia come soldato. Solo che non è molto soddisfatto di questa soluzione. Non nel senso che sia soldato, ma per il fatto che tutti lo conoscono, sanno un po’ il lavoro che ha fatto ed ora credono che sia stato messo in compagnia per punizione. Questo gli ha 120 RCCHIDNI, f. 495, op. 225, d. 1234, l. 17 121 Bradaškja, Anton Ukmar, cit., p. 46. 122 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, d. 1234, l. 17 123 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, d. 1234, l. 34 124 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, d. 1234, l. 17

84


creato una situazione non poco difficile con gli altri. Egli sarebbe del parere (e insistentemente chiede) di essere mandato in una unità spagnola dove non sia conosciuto, dove non abbia lavorato, dove perciò la vita gli sarebbe più facile, perché non avrebbe attorno a sé incomprensioni, etc. Cosa ne pensi? Dobbiamo dare corso alla sua richiesta? Se fosse possibile un tuo biglietto per lui sarebbe bene. Cordiali saluti. Nicoletto. PS) 1. Va bene come soldato. 2. che non vedo perché debba andare in una unità spagnola.«125 Il 18 giugno del ’38 Nicoletto (di Vittorio) consigliava allora di inserire Oghen in una compagnia della XII Brigata composta in maggioranza da spagnoli o da internazionalisti giunti di recente per liberarlo da ogni imbarazzo e sospetto: »I compagni devono convincersi che l’inserimento di Oghen nella Brigata non è dovuta ad una sanzione politica e morale. Da questo punto di vista ad Oghen non si può rimproverare nulla.«126 Al fronte dell’Ebro il nostro darà prova di eccellenti capacità: »La sua unità aveva formato uno speciale battaglione d’assalto in seno alla brigata con il compito di difendere un ponte sull’Ebro, attraverso il quale i combattenti repubblicani si ritiravano evacuando dal fronte e dalle retrovie in pericolo i feriti e gli ammalati.«127 Ukmar, a capo della sua squadra di mitraglieri, difendeva il ponte sulla sponda destra dell’Ebro, cioè dalla parte in cui il nemico attaccava, cercando di sfondare. Leggermente ferito, rimase fino all’ultimo al suo posto di comando con accanto il cuoco del battaglione Cvetko Sedmak, gravemente ferito; Oghen cercò invano di aiutarlo ad attraversare l’Ebro. Cvetko perì nelle sue gelide acque. Dopo una marcia estenuante Ukmar riuscì a raggiungere le forze repubblicane e le Brigate Internazionali che stavano riorganizzando la difesa di Barcellona, penultima roccaforte della Spagna repubblicana. A Barcellona erano già giunti, nel frattempo, il Comitato Centrale del PCS e la direzione delle Brigate Internazionali. La disfatta delle forze repubblicane era imminente. Perciò «Il CC del PCS (Partito Comunista Spagnolo) chiamò Ukmar a Barcellona perché aiutasse la sezione quadri del partito a distruggere le tracce del suo operato».128 Agli inizi del ’39 giunse l’ordine di ritiro di tutte le unità internazionali in Francia, dove Toni riparò tra gli ultimi poiché gli affidarono l’incarico di distruggere anche gli archivi delle Brigate Internazionali, soprattutto gli elenchi nominativi, che non dovevano cadere in nessun modo in mano al fascismo internazionale.129

125 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, d. 1234, l. 28 126 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, d. 1234, l. 27 127 Bradaškija, Anton Ukmar, cit. p. 47. 128 Bradaškija, Anton Ukmar, cit. , p. 48. 129 Bradaškija, Anton Ukmar, cit. , p. 48.

85


Nel gennaio 1939 era caduta Barcellona, il 28 marzo 1939 anche Madrid. L’apparato di controllo del PCI non poté non rilevare l’eroismo di Oghen negli ultimi combattimenti. Le straordinarie capacità militari gli valsero il grado di tenente, la tessera del Partito Comunista Spagnolo per l’anno 1938 ed una segnalazione al Partito Comunista Italiano come un quadro del partito utilissimo in Spagna alla causa della Repubblica.130 Le qualità militari e le carenze politiche del compagno Oghen sono evidenziate in altri documenti elaborati dal Comitato Centrale del Partito Comunista Spagnolo nel corso del ’38. Confermano la complessa rete di controllo che rimarcava i comportamenti di tutti i volontari, ed in particolare di quelli di spicco. I tanti nomi in codice che ratificano varie schedature di Oghen non sono sempre riconoscibili (o riconducibili alle persone effettive) perché di tali compiti venivano investite anche figure secondarie del Partito Comunista Italiano. Ad esempio, il 10 novembre 1938 il Comitato dirigente del Partito della XII Brigata Internazionale segnala Oghen Giuseppe in attesa di rimpatrio a Torellò, al Comitato Centrale del Partito Comunista Spagnolo, ne sottolinea i meriti di guerra conquistati negli ultimi combattimenti, mentre ritiene che il suo atteggiamento politico in generale e la sua partecipazione alla vita politica siano caratterizzate dalle seguenti qualità: «Normale attaccamento al Partito. La vita di Oghen negli ultimi tempi si può politicamente classificare in due parti: la prima una posizione poco interessata al miglioramento politico dell’unità a cui apparteneva; la seconda riveste abbastanza miglioramenti e politicamente più attivo. Ciò dimostra che il compagno sente le questioni personali e che in questo senso ha bisogno di migliorare. Del resto possiede certe capacità politiche e intelligenza e può svilupparsi e dai seguenti difetti. La sua attività come militante di partito dal mese di luglio 1938 ad agosto è stata cattiva; da fine agosto ad ottobre è stata buona. La sua condotta personale è stata normale. Si è dimostrato abbastanza disciplinato, volenteroso nel lavoro e coraggioso. L’opinione corrente fra i compagni al suo riguardo è abbastanza buona sia per il suo cameratismo come per la sua condotta personale. Possiede le capacità politiche per essere un quadro. Firma: Nicoletto 2. Felician? Lari?».131 Giunto in Francia, Anton fu rinchiuso il 12 febbraio 1939 nel campo di Argelés sur Meer (Saint Cyprien), dove divenne immediatamente membro del comitato di campo del Partito Comunista. Lì incontrò il suo connazionale Leopol Caharija, coinvolgendolo in un piano di fuga ed in altri progetti futuri.132 130 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, d. 1234, l. 17 131 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, d. 1234, l. 29. 132 Bradaškja, Anton Ukmar, cit. , p. 49.

86


«Grazie alle sue capacità politiche» leggiamo in un altro documento del Komintern, «non fu arrestato ad Argelés, insieme ad altri 15 compagni».133

Le vicende di altri volontari sloveni Dalla Francia e dalla Jugoslavija, lo conferma il recente saggio di Marco Puppini, un gruppo di sloveni del circondario di Gorizia raggiunse verso la metà degli anni ’30 l’Unione Sovietica. Cirillo Usaj ed altri sloveni riescono a farlo dopo l’accordo del 1934 tra i partiti comunisti italiano, austriaco e sloveno. A Mosca frequenteranno i corsi dell’Università delle minoranze nazionali in occidente (KUMZ) o Zapada, inseriti nel gruppo nazionale jugoslavo, costituto dai seguenti elementi: Maurin Romano, Vodopivec Jelica, nome illegale Vera, sorella di Albino Vodopivec, Saksida Giuseppe, Simonovic Virgilio, Jereb Vittorio, Knapic Felice, Usaj Ciril, tutti futuri combattenti nelle Brigate Internazionali in Spagna.134 Si forma così in quegli anni un coeso gruppo di sloveni originari di quella che era allora la provincia di Gorizia, di cui fecero parte Albino Vodopivec, Ciril Usaj, Carlo Zitter, Giuseppe Saksida, marito di Marcella Marvin, che era vissuto con lei per qualche tempo a Lubiana, dove aveva subìto una condanna per attività comunista. Virgilio Simonic e Vittorio Jereb erano originari di Aidussina e Idria. In URSS finirono anche Albino e Romano Marvin. Il gruppo condivise i sacrifici e le ansie di tanti altri emigrati politici costretti a vivere in quel paese il clima pesante determinato dalle epurazioni: «Gli studenti passarono attraverso molti setacci di cui la maggioranza venne mandata nella produzione in diverse fabbriche. Solo un piccolo numero furono mandati a proseguire gli studi nella scuola Leninista, che si considerava di rango superiore, perciò anche i corsi erano più brevi. Del nominato gruppo passammo alla (scuola) leninista in tre: Knapic Felice, Simonic Virgilio ed io. Fummo trasferiti nel settore italiano perché eravamo giuridicamente cittadini italiani».135 Dopo lo scoppio della guerra civile tutti sarebbero partiti per la Spagna. Ivan Regent, docente di lingua slovena all’Università Zapada, conferma, da parte sua, la partenza di tutti i suoi allievi (12) per la stessa destinazione.136 Antonio Roasio parla di un centinaio di ex studenti ed emigrati politici italiani partiti per la Spagna tra il ’36 e il ’37, mentre «dei 120-140 compagni ri­­ 133 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, g. 1234, l. 31. 134 Puppini, M.: Volontari antifascisti dal Friuli e dall’Isontino in Spagna. Una biografia collettiva. Ii Puppini, M., Venza, C. (a cura di): Tres Frentes de Lucha. Eed. Kappa Vu, Udine, 2009, pp. 175-207. 135 Puppini, M.: Volontari antifascisti,cit., p. 186. 136 Rossi, Ivan Regent a Mosca, cit., pp. 681-718

87


masti circa un centinaio venne arrestato e deportato in campi di lavoro dislocati in zone lontane, dove le condizioni di vita determinarono esiti fatali».137 Le motivazioni di quanti partirono dall’URSS per la Spagna furono di vario tipo, non ultima tra le quali l’esigenza di sfuggire alla scure staliniana, come ci hanno già fatto capire i casi di Anton Ukmar e di Vittorio Vidali. Per molti comunisti divenuti quadri politici di vario livello studiando alla scuola leninista o all’università Zapada di Mosca, la Spagna fu la tappa obbligata nel momento in cui tutta l’URSS si mobilitò a difesa della repubblica spagnola in pericolo. Nell’apparato del Komintern, come si è ribadito, operarono dirigenti del PCI come D’Onofrio (Edo), di Vittorio (Nicoletto), i bulgari Belov, Petrov e Belaev. Belov e Petrov completarono lo stato maggiore della XII Brigata, posta ai comandi del generale Lukas (lo scrittore ungherese Maté Zalka).138 Individuare gli sloveni nel mare magnum dei volontari non è semplice anche perché alcuni, inseriti in un primo tempo nei gruppi jugoslavi che comporranno il battaglione Dimitrov, saranno poi inviati nella Brigata Garibaldi, perché membri del Partito Comunista Italiano. Di Giovannini Giovanni (pseudonimo di Giuseppe Verginella), classe 1900, comunista, originario da Santa Croce (Trieste), Edo (D’Onofrio) scrive: «In URSS dal 1930 è giunto in Spagna nell’aprile del ’37, è aggregato alla XII Brigata, IV Battaglione, dopo aver seguito un corso per ufficiali in cui ha conquistato il grado di sergente. Nella brigata è divenuto il responsabile politico, e per un breve periodo è stato responsabile del SIM (El Servicio Special), Servizio d’investigazione militare. Ha preso parte ai combattimenti a Brunete, Forlete, Fuentes de l’Ebro, Estremadura, De Caspe e de l’Ebro ed è stato ferito. In Spagna la sua condotta è stata ottima. Coraggioso al fronte. Dal punto di vista politico e militare molto capace, ma disordinato. Si è distinto per il suo coraggio. Per il suo impegno, le sue qualità morali si è proposto per lui il grado di tenente. Al fronte dell’Ebro è stato l’ultimo ad abbandonare la sua posizione. Il Comitato di Partito della Brigata lo considera persona intelligente e capace, che può ancora migliorare. È disciplinato, ha capacità organizzative. Tuttavia ha anche lui i suoi difetti: una certa superficialità, a lui tutto sembra facile e semplice. Per alcuni errori da lui commessi ha creato difficoltà alla brigata; confonde la giustizia legale e collettiva con quella personale. Comunque la nostra commissione lo segnala al Partito

137 Roasio, A.: Figlio della classe operaia. Vangelista, Milano 1977, p. 142. 138 Belaev (o Damianov), nomi in codice di Georgi Pyrvanov, comunista bulgaro rifugiato in URSS nel 1923, vice presidente della Sezione Quadri del Komintern, tra il ’36 ed il ’37 operò come istruttore delle Brigate Internazionali di Spagna (Dimitrov, Journal, Paris, cit., p. 157).

88


Comunista Italiano come un vecchio quadro del PCI che può risultare utile nel lavoro tra gli sloveni. 17.IX.40».139 Nel suo diario Georghi Dimitrov non precisa nulla sull’attività politica svolta da Edo in Spagna. Annota genericamente la sua presenza tra il ’36 ed il ’39. Non precisa i suoi compiti neppure Roasio. Ma Edo dà le pagelle anche agli sloveni della Venezia Giulia giunti in Spagna dalla Jugoslavia o dalla Francia. Lizzul Giuseppe, comunista nato ad Albona (classe 1916), è uno di questi: «I suoi parenti sono operai antifascisti. È uscito illegalmente dall’Italia diretto in Jugoslavia. Ha frequentato la terza classe della scuola primaria. Conosce l’italiano e la lingua (jugoslava?). In Spagna ha letto regolarmente “Fronte Rojo” interessandosi particolarmente ai problemi del marxismo leninismo. Ci è difficile accertare la veridicità di tale dichiarazione, può darsi sia esagerata. In Jugoslavia ha lavorato in un’impresa di 300 operai in cui è stato rappresentante sindacale. Dice di aver cominciato ad interessarsi del movimento comunista dal 1933. Ha aderito per la prima volta al partito, in Spagna, nel 1937. Era giunto in Spagna nell’ottobre del 1936. È andato al fronte con il battaglione Garibaldi, successivamente nella brigata Garibaldi. Ha preso parte a molti combattimenti: alla difesa di Madrid (novembre 1936); a quelli sull’Ebro (settembre 1938). Il commissario ed il comandante del suo battaglione hanno proposto nel novembre 1938 per lui il grado di sergente, ritenendolo capace, coraggioso, disciplinato, affidabile, modesto, dotato di spirito di sacrificio. Può ancora crescere politicamente. La nostra commissione lo segnala al PC d’Italia come un ottimo compagno che potrà diventare un quadro dell’Internazionale Comunista. Va precisato che Lizzul non è conosciuto in Italia come comunista».140

Volontari jugoslavi Il fascicolo personale di Dragutin Guštinčič offre dati precisi sulla partecipazione jugoslava. Nel dicembre 2009 il fascicolo era stato prenotato da un altro studioso che gentilmente me l’ha concesso in consultazione per due ore, ma non avevo il diritto di prenotarne copie di alcun foglio. Spero di riuscire nell’intento in un prossimo viaggio a Mosca. Mi limito, perciò, a riportarne alcuni stralci significativi. Prima di raggiungere la Spagna Guštinčič, rappresentante del Partito Comunista Jugoslavo, a Mosca dagli inizi degli anni ’30, vi aveva già svolta un’intensa attività tra gli emigranti politici jugoslavi per conto dell’Internazionale

139 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, d. 3776, l. 23 140 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, g. 3776, l. 26

89


Comunista, nella casa editrice di Lingue estere (Glavlit), all’Università Zapada, come docente di storia degli sloveni ed in altri ambiti.141 In Spagna Guštinčič fu utilizzato dapprima come corriere dalla base delle Brigate Internazionali di Albacete, successivamente come capo censura, addetto perciò al controllo della posta di tutti i combattenti jugoslavi. Insieme a Roman Filipovič, Bracer Stepanovič, Bozidar Malsarič e Kuičev, crea il Comitato balcanico, nucleo del futuro battaglione Dimitrov. Dragutin ne divenne il segretario. Il suo fascicolo personale ne racconta gli esordi: «Quando nell’ottobre del ’36 partii per la Spagna, sapevo che la dirigenza del Partito Comunista Jugoslavo versava in una grave crisi.142 Ho pregato perciò il compagno André Marti, referente dell’Internazionale Comunista, comandante delle Brigate Internazionali in Spagna,143 di consentirci di organizzare un comitato con il compito di controllare la disciplina tra i volontari e di creare per loro anche un centro di raccolta (aperto anche ai bulgari)».144 Entrando nel merito del lavoro politico da lui svolto in Spagna, Guštinčič riporta alcune cifre riguardanti l’afflusso dei volontari sloveni, croati e serbi dall’Europa settentrionale, precisandone il diverso orientamento politico: »Per il nostro partito comunista, questo momento è molto importante, perché la Jugoslavija ha molti emigranti dell’Europa occidentale e in America, circa 30.000 lavoratori come sloveni “gornjaki” nell’Europa settentrionale; 500.000 tra serbi e croati, 200.000 sloveni di diverso orientamento politico; partito cattolico contadino dei croati, socialdemocratici, trockisti, e in minoranza comunisti. Negli USA, soprattutto tra gli sloveni, si è sviluppata un’intensa attività, coronata da successo, contro i trockisti. Fino alla fine del 1937 l’afflusso dei combattenti jugoslavi era di circa 50.000 uomini al mese. Dal 1920 non si vedeva una simile mobilitazione. Occuparsi di questa emigrazione è molto importante.«145 Guštinčič si occupa intensamente dell’educazione politica dei volontari, innanzi tutto attraverso la stampa: «Questi emigranti leggono molti giornali. Ho scritto delle lettere a tutte le redazione di riviste e giornali democratici, pregandole di inviarle ai combattenti al fronte. Lo hanno fatto. Io stesso ho inviato molti articoli di carattere politico e teorico contro i trockisti, provocatori etc.».146 Pur manifestando compiacimento per i consensi ottenuti attraverso la stampa da parte dell’emigrazione jugoslava presente in Francia, Belgio, Lus141 Rossi, Ivan Regent a Mosca, cit.. 142 A causa delle feroci epurazioni che lo avevano colpito, cfr. Marina Rossi, Ivan Regent a Mosca, cit. 143 Il Komintern e la guerra civile in Spagna. Documenti. Accademia Russa delle Scienze, Istituto di Storia Universale, Archivio Statale Russo di Storia sociale e politica, ed. Nauko, Mosca 2001. 144 RCCHIDNI, f. 495, op. 277, g. 246, l. 2 145 RCCHIDNI, f. 495, op. 277, d. 246, l. 79. 146 RCCHIDNI, f. 495, op. 277, d. 246, l. 82.

90


semburgo, USA, Canada e Argentina, Dragutin non nega le difficoltà insorte nel comitato balcanico.

Il comitato balcanico ed il suo lavoro «Tra il novembre ed il dicembre 1936, periodo funestato da molti morti e feriti, i nostri combattenti hanno lamentato l’assenza di veri rappresentanti nella I e II Brigata internazionale, sottopose a comandi tedeschi e ungheresi».147 I volontari accusano Guštinčič di passiva obbedienza al Komintern e chiedono insistentemente di creare una brigata jugoslava. Alla fine del ’36, infatti, si erano costituite le brigate per nazionalità: Garibaldi, Thälmann, Martì. Sarebbe nato anche il Battaglione Dimitrov, in onore del Presidente dell’Internazionale Comunista Georgi Dimitrov. Altri fogli del fascicolo illustrano l’opera di schedatura e controllo compiuta nell’unità jugoslava da Božidar Maslarič, responsabile politico del Battaglione. Si accendono delle discussioni su provvedimenti disciplinari da assumere nei confronti dei compagni ritenuti indisciplinati, o non conformi alla linea politica o in conflitto con Maslarič. Tra questi un certo Nikita, Petrovič Nicola (medico), Dudek Franič, Oscar Brič, Šain Stefano, Zemar Ilie. Sul caso di Nikita, considerato romantico sognatore, privo di preparazione politica, i pareri sono discordi. Maslarič ordina di mandarlo al fronte, Zelezov (istruttore politico bulgaro) propone di mandarlo in URSS. Guštinčič disapprova quest’ultima proposta. Lopačev (Georgevič Svetočev) è criticato per la sua posizione tendente a salvare la vita a chi potrà diventare un ottimo quadro politico. Prevarrà la proposta di Maslarič. Nella lista di merito, formata da combattenti valorosi e preparati, troviamo nomi entrati più tardi da protagonisti nella Jugoslavia di Tito come Koča Popovič. Ma anche Parnikin Svet, Latinovič Lado (studente, ottimo artigliere), Breskar Josif, Drobnič Franc, Gregorčič Josif, Prev Fran, in tutto 31 elementi. Georgij Damianovič Belov, inviato dal Komintern come istruttore politico militare alla base di Albacete, stende su Dragutin Guštinčič la seguente laconica nota: «In Spagna dall’ottobre del ’36, dove rappresenta il Partito Comunista Jugoslavo. Impegnato ad Albacete dapprima come corriere, poi all’ufficio censura. Elemento disciplinato, preparato politicamente».148 Dopo la caduta della Repubblica Maslarič e Guštinčič riprendono a Mosca la loro attività nella casa editrice Glavlit e la intensificano nei programmi di Radio Mosca fino alla vittoria contro il nazifascismo.149 147 Mate Zalka (generale Lukiar), Manfred Štern (generale Kleber). Cfr. Il Komintern e la guerra civile in Spagna, cit., pp. 342-344 148 RCCHIDNI, f. 495, op. 277, d. 246, l. 84 149 Belov contribuì alla liberazione della Bulgaria combattendo nelle file dell’Armata Rossa dal 1941 al

91


Fonti: RCCHIDNI - Rossisky Centr Hranenja i Izučenja Dokumentov Noveišij Istorij (Centro Russo per la Conservazione e lo Studio di Documenti di Storia Contemporanea) RCCHIDNI, f. 495, op. 221, d. 1234 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, d. 3776 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, g. 3776, l. 105 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, d. 1234, l. 17 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, d. 1234, p. 34 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, d. 1234, p. 17 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, d. 1234, l. 28 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, d. 1234, l. 27 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, d. 3776, l. 23 RCCHIDNI, f. 495, op. 221, g. 3776, p. 26 RCCHIDNI, f. 495, op. 225, d. 1234, l. 17 RCCHIDNI, f. 495, 277, 246 RCCHIDNI, f. 495, op. 277, g. 246, papka 2 RCCHIDNI, 495, 277, 246, 79 RCCHIDNI, 495, 277, 246, 82 RCCHIDNI, 495, 277, 246, 84 RCCHIDNI, f. 545, op. 6, d. 488, f. 81 RCCHIDNI f. 545, op. 6, g. 488 RCCHIDNI, f. 545, op. 6, d. 488, l. 81-86 AS Arhiv Republike Slovenije (Archivio della Repubblica di Slovenia) fondo 1748, Ivan Regent. Archivio M. Rossi, testimonianza di Leonid Gibianskij, dicembre 2009

Bibliografia: AA.VV.: Los rusos en la guerra de españa, 1936-1939. Fundación Pablo Iglesias, Madrid 2009. AA.VV.: Guerra y revolucion en España 1936-1939. Mosca 1966. Vidali, V.: Il V Reggimento. La Pietra, Milano 1976. Abramson, A. e P.: El mosaico roto. Madrid 1994. Barckausen, C.: Tina Modotti. Verità e leggenda. Giunti, Prato 2003. Bradaškja, R.: Antonio Ukmar – Miro. Storia di un rivoluzionario. Editoriale Stampa Triestina, Trieste 1981. Dimitrov, G.: Journal 1933-1949. Berlin, Paris 2003. Rossi, M.: Prigionieri italiani in Russia nei documenti riservati degli archivi ex sovietici. In Carlotti, A. (a cura di): Italia 1939-1945. Storia e memorie (prefazione di Franco Della Porta). Ed. Vita e Pensiero, Crema 1996. 1944. Rientrato in Bulgaria nel settembre 1944, divenne il segretario generale del partito comunista bulgaro. Dal 1946 al 1950 ministro della Difesa. Dal 1950 al 1954 presidente dell’Assemblea nazionale bulgara.

92


Rossi, M.: L’URSS e la guerra civile spagnola. Una memoria difficile. In Luisa Cigognetti (a cura di): Immagini di guerra. Bologna 1999, p. 119-145. Rossi, M.: Ivan Regent a Mosca nei documenti riservati dell’Archivio del PCUS ed in altre fonti biografiche ed epistolari (1931-1945). In Acta Istriae, 17, 2009, 4, pp. 681-719. Passi, M.: Vittorio Vidali. Ed. Studio Tesi, Pordenone 1991. Puppini, M.: Volontari antifascisti dal Friuli e dall’Isontino in Spagna. Una biografia collettiva. In Puppini, M., Venza, C. (a cura di): Tres Frentes de Lucha. Ed. Kappa Vu, Udine, 2009, pp. 175-207. Roasio, A.: Figlio della classe operaia. Vangelista, Milano 1977. Venza, C.: Anarchia e potere nella guerra civile spagnola (1936-1939). Eleutera ed., 2009. Il Komintern e la guerra civile in Spagna. Documenti. Accademia Russa delle Scienze, Istituto di Storia Universale, Archivio Statale Russo di Storia sociale e politica, Ed. Nauko, Mosca 200.

Iz Moskve v obrambo španske republike Slovenski in italijanski politični emigranti iz Julijske krajine iz Sovjetske zveze v vojno v Španijo Povzetek Ključne besede: Španska državljanska vojna, Mednarodne brigade, Sovjetska zveza, Vittorio Vidali - Carlos Contreras, Anton Ukmar – Jose Oghen, Tina Modotti, Dragutin Guštinčič, balkanski odbor, Bataljon Dimitrova, Julijska krajina, antifašizem, komunisti, Italijanska komunistična partija. V Španiji je spomin na državljansko vojno posebno živ in prisoten po zaslugi prizadevanja vlade predsednika Zapatera. Oživel je z odprtjem pomembnih arhivov, z dodelitvijo španskega državljanstva udeležencem te vojne, zdaj živečim v Rusiji in drugod, in tudi sirotam, ki jih je Sovjetska zveza sprejela po padcu republike. Znanstveno sodelovanje z državami bivše Sovjetske zveze poteka preko intenzivnih izmenjav z ruskimi raziskovalci različnih starosti; nekateri izmed njih so bili sami udeleženci tega slavnega in tragičnega poglavja evropske zgodovine. Moje dolgoletne raziskave so bile prvotno namenjene ruskim dokumentom ter dokumentom drugih držav in zadevajo ujetnike med 1. svetovno vojno in tudi druga dogajanja, kar je vse ozko povezano s sovjetsko tematiko. Ob tem pa nisem zanemarjala naše obmejne zgodbe. Izkušnja iz španske državljanske vojne se je spontano pojavila v zgodbah italijanskih, slovenskih, hrvaških in sovjetskih protifašistov. 93


V posovjetski Rusiji so raziskovalci tematiko španske državljanske vojne hoteli prikazati kot antagonističen spopad, ki je značilen za razmerje med stalinizmom in njegovim policijskim aparatom ter trokcizmom in anarhizmom. Raziskava o Antonu Ukmarju, uglednem internacionalcu, ki sva jo začela s Sandijem Volkom, razkriva obsežne vsebine, silno politično prizadevnost, velike težave in neznanke, s katerimi so se soočale generacije, vključene v komunistični projekt. Iz arhiva Kominterne izhajajo pomembna poročila o politiki vojaške aktivnosti, o življenjskih težavah italijanskih in slovenskih komunistov iz Julijske krajine, o vodilnih in srednjih kadrovskih strukturah in navadnih somišljenikih. Analiza obširnega gradiva nam omogoča proučevanje zastavljenih poti, (različna ravnanja in tudi spoznavanje sposobnosti in zmožnosti vodilnih organizmov Kominterne (Komunistične internacionale). Vsem udeležencem so bili odrejeni politično in vojaško usposabljanje ter obvezno gverilsko urjenje. Sposobnejši posamezniki so bili predvideni za odgovorne naloge v organizaciji Rdeče mednarodne pomoči (MOPR), v knjižnih založbah z marksističnimi programi (Glavit), v vojaških političnih in obveščevalnih organih Kominterne (v Uradu centralne vojaške cenzure) in v posebnih delovnih tečajih na Univerzi zahodnih manjšin. Najsposobnejši člani Komunistične stranke Italije so v povezavi s špansko državljansko vojno prevzemali posebne naloge. Vittorio Vidali (Carlos Contreras) je začel svojo aktivnost leta 1934 v dejavnosti Rdeče pomoči in jo je nadaljeval kot politični komisar v 5. regimentu, legendarni enoti, ki je bila pripravljena kot jedro za formiranje nove republikanske vojske. Dokumenti, pričevanja in raziskave iz Sovjetske zveze potrjujejo Vidalijeve odlične politične in vojaške kvalifikacije in visok položaj v borbi proti trockizmu. Različne naloge s podobnimi cilji so iz dokumentov razvidne za Antona Ukmarja v španski komunistični partiji. Najprej deluje v vojaški protiobveščevalni službi (SIM), vendar mu njegov samostojni značaj veleva tudi vojaško udejstvovanje, pri čemer je izkazoval svojo odličnost. Iz posameznih delov avtobiografskih spisov je razvidna tudi vloga Slovencev, predvsem iz osebnih zapisov Dragutina Gustinčiča, ki si je beležil podatke o takratnih dogajanjih, da ne bi šli v pozabo. Guštinčič, v povezavi z referenti Kominterne pri poveljstvu Mednarod­ nih brigad v Albaceteju, deluje v Uradu za cenzuro, za nadzorovanje discipline med prostovoljci, poroča o prostovoljcih Slovencih, Srbih, Hrvatih, ki so prihiteli branit špansko republiko, ter o njihovem številčnem stanju ob prihodu; 94


predlaga ustanovitev balkanskega odbora in Bataljona Dimitrova ter predstavi posebnosti desetin slovenskih prostovoljcev. Kriteriji obravnave, v pozitivnem ali negativnem smislu, nam pomagajo spoznavati politične cilje Kominterne v spopadu s peto kolono - v spopadu z notranjim in zunanjim sovražnikom – in spoznavati tudi boleče posledice, ki so še vedno v središču zgodovinopisnih razprav.

From Moscow in defence of the Republic. Slovenian and Italian political emigrants of the Julian March from the USSR to the Spanish Civil War Abstract Key words: Spanish Civil War, International Brigades, Soviet Union, Vittorio Vidali - Carlos Contreras, Anton Ukmar – Jose Oghen, Tina Modotti, Dragutin Guštinčič, Balkanic Comitee, Dimitrov battalion, Julian March, antifascism, communists, Italian communist party. In the Spain of Zapatero the memory of the Spanish Civil War is particularly alive thanks to the effort of the government that contributes and has contributed to the realization of important archives, which provided a Spanish citizenship to the veterans living in Russia and to those orphans who were accepted by the Soviet Union after the fall of the republic. The relationship with the former Soviet Union is nourished by intense exchanges with Russian scholars of various ages, some of whom were protagonists of that glorious and tragic chapter of the European history. My multi-year research is initially addressed, through documents from Russia and other countries, to the imprisonment during the first and the second World War, next to strictly Soviet issues but without ever neglecting the relations with the story from our border. The experience of the Spanish Civil War emerged spontaneously in the life stories of the Italian, Slovenian, Croatian and Soviet anti-fascists. In post-Soviet Russia the topic that the scholars who studied the Spanish Civil War tried to clarify is the relationship between Stalinism and its police apparatus and the fight against Trotskyism and anarchy. The research about Anton Ukmar, outstanding internationalist, which I started with Sandi Volk, tends to express in a broad context the political commit95


ment, the difficulties and uncertainties that a generation of idealists who were put at the service of the communist project had to face. From the archive of the Comintern we gain important information about the political-military activity and about the human problems of Italian and Slovenian communists coming from the Julian March, either being from the leading cadre or just simple militants. The study of a large quantity of material allows us to examine the educational path that varies according to the levels and capabilities identified by the governing bodies of the Communist International. Everyone was expected to receive a political and military education, with mandatory training in the guerrilla. The more gifted individuals were given responsible positions in the International Red Aid (MOPR), in publishing houses specialized in Marxist texts (Glavlit), in the political-military intelligence of the Comintern (Central Office of Military Censorship) and in special job courses at the University of Western Minorities (Zapada). The most qualified cadres of the Italian Communist Party fronted the Spanish Civil War with specific responsibilities: Vittorio Vidali (Carlos Contreras) started his activity in Spain in the year 1934 in the Red Aid and continued as a political commissioner of the Fifth Regiment, the legendary unit that later formed the new republican army. Documents, testimonies and researches coming from the former Soviet Union confirm that Carlos had good political and military qualities and one of the leading roles in the fight against Trotskyism. Different functions with similar aims were carried out by Anton Ukmar from the Spanish Communist Party. Ukmar worked for the military counterintelligence (SIM) but his independent nature required a military commitment that he fulfilled brilliantly. We can learn fragments of information about the participation of the Slovenians from his autobiographical texts. But it's mainly Dragutin Guštinčič's personal file to delineate in a precise way a story which had long since fallen into oblivion. Guštinčič, still in contact with the Soviet representatives of the Comintern, directed the Office of Censorship of the International Brigades at Albacete, in order to control the discipline of the volunteers. He indicated numbers related to the influx of Slovenians, Croatians and Serbians who came to defend the Spanish republic. He suggested the foundation of the Balkan Committee and the Dimitrov battalion, outlined the characteristic features of dozens of Slovenian volunteers. The criterion of positive or negative judging helps us to finally enter the merits of one of the main political goals of the Comintern: the fight against 96


the Fifth Column, against the internal and external enemy, with painful consequences which remained at the center of the historical debate.

Desde Moscoú a la defensa de la República Emigrantes italianos y eslovenos de Venezia Giulia, de la URSS a la guerra de España Resumen Palabras claves: Guerra Civil Española, Brigadas internacionales, Vittorio Vidali - Carlos Contreras, Anton Ukmar – Jose Oghen, Tina Modotti, Dragutin Guštinčič, Comité de los Balcanes, Batallón Dimitrov, Venezia Giulia, antifascismo, Partido comunista de Italia. En la España de Zapatero, la memoria de la Guerra Civil Española se encuentra particularmente presente. Gracias al esfuerzo del Gobierno que aporta y ha contribuido a la realización de importantes archivos. Concedió también la ciudadanía española a los veteranos de la Guerra Civil actualmente residentes en Rusia y a los huérfanos, que en ese entonces la Unión Soviética acogió después de la caída de la República. Las relaciones con la ex Unión Soviética, se alimenta a través de un intercambio intensivo con estudiosos rusos de diferentes edades, algunos de los cuales fueron protagonistas de aquel glorioso y trágico episodio de la historia europea. Un largo hilo conductor une mis muchos años de investigaciones de documentos originales rusos y de otros países. Desde los prisioneros de la I Guerra a la II Guerra Mundial, sucesivamente a temas estrictamente soviéticos sin nunca desestimar las relaciones con nuestra historia de frontera. La experiencia de la Guerra de España ha resurgido espontáneamente en las historias de los antifascistas italianos, eslovenos, croatas y soviéticos. En la Rusia post soviética el tema sobre el cual los estudiosos de la Guerra Civil Española han tratado de hacer luz, es la relación entre el estalinismo y la lucha de sus aparatos de policía contra el trockismo y el anarquismo. La investigación que comenzamos con Sandi Volk sobre el famoso internacionalista Anton Ukmar, tiende a expresar, en un amplio contexto político, las dificultades y las incógnitas a las cuales se enfrentaron una generación de idealistas puestos al servicio del proyecto comunista. En el archivo del Komintern obtuvimos importantes indicaciones sobre la actividad político militar y 97


los problemas humanos de los comunistas italianos y eslovenos, provenientes de la (región) Venezia Giulia, cuadros dirigentes, activistas intermedios y de base. El análisis de una amplia cantidad de material nos permite examinar las metas propuestas, los distintos comportamientos en función de los niveles de la capacidad y habilidad de los órganos directivos de la Internacional Comunista. Para todos estaba prevista una formación política y militar, con adiestramiento guerrillero obligatorio. Para los elementos más capaces se preveían cargos de responsabilidad en el Socorro Rojo Internacional (MOPR), en editoriales de textos marxistas (Glavlit), en la inteligencia militar del Komintern (Oficina Central de Censura Militar), en puestos de trabajos específicos de la Universidad de las minorías Occidentales (Zapada). Los cuadros con mayor preparación del Partido Comunista italiano hacen frente a la aventura española con competencias específicas: Vittorio Vidali (Carlos Contreras) inicia su actividad en España en 1934 en el Socorro Rojo y continuará como comisario del Quinto Regimiento, unidad legendaria que formó parte del Ejército republicano. Documentos, testimonios e investigaciones provenientes de la Unión Soviética confirman la óptima capacidad política y militar de Carlos en un rol de primer orden en la lucha contra el trockismo. Actividades diferentes pero con finalidades análogas realizó Anton Ukmar para el Partido Comunista Español. Fue utilizado en el contraespionaje militar (SIM) y su carácter individualista le exigirá un compromiso militar, al cual responderá de forma brillante. Los textos autobiográficos proporcionan indicaciones fragmentarias sobre la participación de los eslovenos. Pero sobre todo el archivo personal de Dragutin Guštinčič es el que delinea de manera precisa y analítica una historia que no debe caer en el olvido. Guštinčič, siempre en contacto con los referentes soviéticos del Komintern, dirigió el departamento de censura en el mando de la Brigada Internacional de Albacete, controlando la disciplina entre los voluntarios. Sobre los voluntarios eslovenos, serbios y croatas que fueron a defender la República española, indica datos con respecto a sus llegadas, impulsa la creación del Comité Balcánico y del batallón Dimitrov, y registra los rasgos característicos de decenas de voluntarios eslovenos. Los criterios para juzgar en positivo o negativo nos ayudan para entrar finalmente en la cuestión de fondo de uno de los objetivos políticos fundamentales de la Internacional Comunista: la lucha contra la quinta columna, el enemigo interior y exterior, con consecuencias dolorosas que sigue estando en el centro del debate histórico.

98


Cenni biografici sull'autrice Prof. Marina Rossi, Dipartimento di Studi Storici, Università Ca’ Foscari Venezia, Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione di Trieste Salita di Gretta 38, 34148 Trieste marin.rossi@tiscalinet.it Più volte docente a contratto presso le cattedre di Storia dei Paesi Slavi delle Università di Trieste e Venezia, con cui continua a collaborare attivamente, ricercatrice presso l’Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione di Trieste. Autrice di numerosi saggi ed articoli riguardanti la storia del lavoro e del movimento operaio organizzato nelle provincie meridionali dell’impero asburgico e la lotta politica nel Nord-est d’Italia dal primo dopoguerra alla fine della seconda guerra mondiale, è particolarmente nota, anche all’estero, per gli studi riguardanti il fronte orientale e le prigionie in Russia nel corso dei due conflitti mondiali. Tra i volumi più importanti, legati alle ricerche russe: I prigionieri dello zar (Mursia, Milano 1997), Irredenti giuliani al fronte russo (Udine 1999), Le Streghe della notte. Storia e testimonianze dell’aviazione femminile in URSS (1941-1945) (ed. Unicopli, Milano 2003), Evghenij Chaldej, un grande fotografo di guerra (Ed. La Stampa, Torino, 2006). Dal 1994 ha collaborato con Umberto Asti, come consulente storica, in tutti i documentari d’argomento russo da lui realizzati: L’altra riva del Don (1995), L'uomo del Volga (2000), La Vittoria non ha le ali (2002). Come co-sceneggiatrice ha collaborato con lo stesso autore per I naviganti (2006) e Chapiteau (2007). Per le ricerche filmiche e la cura dei testi riguardanti il fronte orientale e la frontiera giuliana, ha partecipato ai documentari I prigionieri di guerra, di J. Gianichian e A. Ricci, Museo Rovereto 1995; Cronache militari dei fronti galiziano e balcanico, Museo Rovereto 1996; Passano i soldati, di L. Gasperini, Roma 2001; Trieste sotto, Rai international, Roma 2002.

99


Taja Kramberger

NAPORNI ITINERARIJ ŠPANSKE DRŽAVLJANSKE VOJNE Kraji memorije na poti slovenskih republikancev v Španijo in vloga Pariza pri mednarodni rekrutaciji španskih borcev Izvleček Članek se osredotoča na evropsko antifašistično mobilizacijo intelektualcev in mednarodnih prostovoljcev v času španske državljanske vojne (1936–1939) s posebnim ozirom na kraje memorije (loci memoriae) nekaterih slovenskih brigadistov, ki so v Španijo potovali prek Pariza, visoko posvečenega kraja republikanske memorije in središča rekrutacije brigadistov. Avtorica pojasnjuje tudi teoretski pomen razlikovanja med memorijo in zgodovino ter vlogo krajev memorije pri prehodu iz memorijskega režima naracije v analitično zgodovinopisje. Ključne besede: Španska državljanska vojna, zgodovinski viri, kraji memorije, slovenski španski borci.

Oblike antifašistične mobilizacije Veliko španskih borcev poroča o tem, da so se pridružili Mednarodnim brigadam zaradi boja zoper fašizem, da pa o španskih notranjih političnih in socialnih cepitvah in različnih frakcijah španskega političnega prostora niso vedeli domala nič.150 Ameriški brigadist Joseph North piše,151 da so bile Mednarodne brigade plebiscit o tiraniji in svobodi, pri katerem so brigadisti volili s svojimi telesi. Ta antifašistični plebiscit, ki se je prevajal preko teles brigadi­ stov, je bil obenem močan sunek desakralizacije in denaturalizacije nacionalnih 150 Tako George Orwell v Homage to Catalonia: »Ko sem prišel v Španijo in še nekaj časa potem me politična situacija ni zanimala, še več, sploh se je nisem zavedal. Vesel sem bil, da se je bíla vojna, toda pojma nisem imel, kakšna vojna. Če bi me vprašali, čemu sem se pridružil miliciji, bi bil odgovoril: ‘Da bi se boril zoper fašizem,’ in če bi me vprašali, zakaj se borim, bi bil rekel: ‘Za navadno spodobnost.’« (cf. po Perez, J., Aycock, W.: The Spanish Civil War in Literature. Texas University Press, 2007, str. 76). Podobno poroča zadnji še živeči slovenski brigadist Dušan Ravtar iz Kamnika, ki meni, da je bil, ko je šel v Španijo, mlad in ni vedel, v kaj se spušča (cf. transkribiran intervju z dne 6. 2. 2010; pri avtorici). Vendar pa je Orwell v poznejšem eseju Looking Back on the Spanish Civil War (1943) že previdnejši in zmožen bolj distanciranega pogleda. Ob bojazni, da bi laži povsem zasenčile realno dogajanje, se sprašuje, kako neki bodo zgodovinarji pisali zgodovino španske državljanske vojne. 151 North, J.: Men in the Ranks. Friends of the Abraham Lincoln Brigade, New York 1939, str. 5.

100


držav; sprožil je proces, s pomočjo katerega bi se homogenizirane in ideološko poenotene etnocentrične tradicije, ki jih je fabriciralo 19. stoletje,152 lahko postopoma nadomestile s kompleksnejšo in bolj senzibilno zgodovino družb. Proces še dandanes ni končan, vendar pa je v številnih deželah odtlej precej napredoval.153 Seveda ni naloga zgodovinark in zgodovinarjev, da se uklonijo ali po­­d­ redijo pripovedim vpletenih, ampak da pretresejo različna pričevanja in skušajo najti kontinuitete in diskontinuitete, t. j. strukturno nit in razhajanja v pogledih ljudi, v njihovih naracijah. Vpeljati razliko med pričevanjsko in analitično ravnijo preiskovanja preteklosti namreč pomeni razumeti razlikovanje med doživeto zgodovino (t. j. red memorije, pričevanj) in laično ter analitično operacijo, ki prvo naredi intelegibilno (t. j. red zgodovine). Gre za prehod med totemskim in kritičnim zgodovinopisjem. Delovanje ljudi – tako tudi španskih borcev – v javnem prostoru torej kliče po interpretaciji njihovega angažmaja za visoko zastavljene cilje in retorike, ki ga spremlja vrsta družbenih reprezentacij (svetovni boj zoper tiranijo, fašizem, a tudi stigmatizacija evropske levice v reakcionarnih medijih ipd.), katerih motive in interese je potrebno šele ugotoviti. Republikanski general in načelnik generalnega štaba Vincente Rójo je leta 1939 zapisal,154 da se je španska državljanska vojna končala z dejanji, a ne z besedo. Verbalno nadaljevanje vojne, ki se nikdar ni končala s pisnim dokumentom, pri katerem bi sodelovali obe strani, je vzdrževalo odprto konfliktno situacijo. Toda tudi stalinistični pogromi nad španskimi borci, storjeni v imenu prezgodnjega antifašizma in kontaminacije z zahodno kulturo155 na eni strani in pa negativna percepcija brigadistov v zahodnih deželah, po kateri naj bi se ti v Španiji okužili s komunizmom in sovjetsko nevarnostjo, so bili druga temna stran zgodbe o nenehnem odrivanju španskih borcev. V obeh primerih so imeli organizatorji kolektivnih strasti, glasniki evfemizmov in agensi politike pozabe v drugi polovici tridesetih let in v času druge svetovne vojne republikance, ki so se v Španiji prvi soočili z realno fašistično silo, za prenašalce nevarnih spor 152 Seveda je danes vsakomur jasno, da etnično čiste zgodovine v realnosti ni, ta obstaja le na ravni legitimacijskih konstrukcij (diskurzov) 19. stoletja, ki so našli svoja sidrišča v nacionalističnih družbenih reprezentacijah. Gl. Rotar, D.: Odbiranje iz preteklosti: okviri, mreže, orientirji, časi kulturnega življenja v dolgem 19. stoletju. Založba Annales, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerza na Primorskem in Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper 2007. 153 Zgodovinopisje okoli revije Annales je deloma sočasno (v tridesetih letih 20. stoletja) na mikroravni izpeljalo ta prehod s tem, da je pomnožilo projekcije posamičnih spominov in se preoblikovalo v laboratorij za preučevanje različnih mentalitet. Tako se je, piše Pierre Nora (Nora, P. (ur.): Les Lieux de mémoire. Gallimard, Paris 1997, vol. I, str. 27), nehalo pustiti nositi enemu samemu subjektu zgodovine – Naciji. 154 Rójo, V.: España heroica. 1975. 155 Antifašizma seveda ne moremo reducirati na preprosto variacijo sovjetskega komunizma. Zgodovinski revizionizem, ki v imenu antikomunizma zavrača antifašizem, pogosto vodi do skrajno nevarne in zavajajoče ekvidistance do fašizma in antifašizma.

101


realnega, kar dobro razgalja dejstvo, kako globoka je bila tedaj izguba realnosti.156 Danes smo na občutljivi točki, ko živi spomini, ki so oblikovali kolektivno memorijo brigadistov, prehajajo (naj bi prešli) iz memorije v zgodovino.157 Ta prehod, ki je prenos memorije z enih nosilcev na druge in njena kritična evalvacija, ni lahek.158 Povezan je z vzpostavo krajev memorije španske državljanske vojne. Čas krajev memorije je čas, pravi Pierre Nora,159 v katerem velikanski kapital, ki so ga dotlej nosilci memorije živeli v svoji memorijski intimnosti, izgine (nosilci umrejo), da bi lahko dalje živeli v drugem epistemičnem registru, v perspektivi rekonstruirane zgodovine. Manj ko je memorija živeta navznoter, več potreb ima po zunanjih opornicah. Te so znaki življenja, ki ga ni več.160 Španska državljanska vojna je potemtakem dogodek, ki skozi čas narašča skupaj s svojimi interpretacijami. S svojo ostro polarizacijo na ravni družbenih reprezentacij ter z veliko zapletenostjo na ravni vsakdanjih življenj, pa tudi z republikanskimi zastavki boja za pravice slehernika in za oblikovanje družbenih vezi, temelječih na demokratičnih kategorijah in družbeni solidarnosti, je sorodna francoski revoluciji, pariški komuni in Dreyfusovi aferi. Kakor že klerikalni antisemitski (antidreyfusarski) mediji in družbeni agensi v času Dreyfusove afere konec 19. stoletja, je tudi v času španske državljanske vojne strukturno podoben sloj konservativcev, klerikalcev in povzpetnikov, združen pod egido fašizma, znova pridobil družbeno moč in naredil intelektualce in druge borce za elementarne pravice ljudi za priljubljene tarče napadov in pregonov; zato je 156 Jackson, M. W.: Fallen Sparrows: the International Brigades In the Spanish Civil War. American Philosophical Society, Philadelphia 1994, str. 31. 157 O nujnosti razlikovanja med spominom in memorijo in med memorijo in zgodovino sem v zadnjem desetletju pisala na več mestih: Kramberger, T.: Maurice Halbwachs in družbeni okviri kolektivne memorije. V: Maurice Halbwachs, Kolektivni spomin (pravilno Kolektivna memorija – oddani tipkopis prevajalca D. B. Rotarja). Studia humanitatis, Ljubljana 2001, 211–258; Kramberger, T.: Historiografska divergenca: razsvetljenska in historistična paradigma: o odprti in zaprti epistemični strukturi in njunih elaboracijah. Založba Annales, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerza na Primorskem in Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper 2007; Kramberger, T.: Memorija in spomin. Zgodovinska antropologija kanonizirane recepcije. Študija primera revije Modra ptica (Bartol z Vidmarjem). Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Koper 2009, in Kramberger, T.: Zapletena razmerja: spomin, memorija, pozaba, zgodovina. V: Emzin, letn. 19, št. 3, 2009, str. 55–57. Prim. Halbwachs, M.: La Mémoire collective. PUF, Paris, 1950; Fabietti, U., Matera, V.: Memorie e identità. Simboli e strategie del ricordo. Meltemi editore, Roma 1999; v slovenofonem prostoru Jurič Pahor, M.: Memorija in spomin v času globalizacije. V: Razprave in gradivo, št. 50–51, 2006, 160–183; Friškič, S.: Zakaj kolektivna memorija ni kolektivni spomin? Uvod v raziskave kolektivne memorije, slovenske prevodne zagate in razlike med deskriptivno in konceptno elaboracijo znanstvenega polja. V: Monitor ZSA, letn. X, št. 1–2, 2008, 83–106; Rotar, Odbiranje iz preteklosti, in Rotar, D., Stasis in služabniška zgodovina: premišljevanja o naciji, memoriji in pozabi. V: Emzin, letn. 19, št. 3, 2009, str. 59–61. 158 Dodatno ga otežuje dejstvo, kadar »zgodovina« (zgodovina-memorija) nanj ni pripravljena in če se zaradi političnih oz. akomodacijskih manevrov ali kakih drugih koristi raje oprime strategije pozabe. 159 Nora, Les Lieux de mémoire, vol. I, str. 28. 160 Prim. Assmann, A.: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. Beck, München 1999.

102


antifašizem tridesetih let v Evropi, ugotavlja Enzo Traverso,161 v pretežni meri kultura mobilnosti, eksila, družbenih premikov in dinamike. Dejansko nas glede na kasnejše izjave o veliki antifašistični mobilizaciji – zlasti med komunističnimi intelektualci oz. pisatelji – nekoliko presenetita togost in ohlapnost formulacij (beseda fašizem ni niti omenjena), ki jih je skupina pisateljev (Alain, Aragon, Barbusse, Bloch, Gide, Rolland idr.) leta 1935 namenila svojim stanovskim kolegom po svetu in jih povabila na srečanje v francosko prestolnico. Vabilo zaradi »nevarnosti, ki grozi kulturi v številnih deželah«, kolege in kolegice po svetu poziva na kongres, na katerem naj bi »razčistili pogoje literarnega ustvarjanja in razmerja med pisateljem in njegovim občinstvom« (besedilo je bilo objavljeno v zadnji, četrti številki francoskega mesečnika La Bête Noire).162 Kongresa pisateljev v Palais de la Mutualité in Closerie des Lilas v Parizu, ki je trajal pet dni, se je udeležilo okoli 230 delegatov iz 38 dežel, med njimi Heinrich Mann, Bertolt Brecht, Anna Seghers, Aldous Huxley, Lion Feuchtwanger,163 Boris Pasternak, Isaac Babel, Ilja Erenburg, Aleksej Nikolajevič Tolstoj idr. Nekateri so med izvajanjem programa zaman čakali na svoje referate (tako češki pesnik nadrealist Vitĕzslav Nezval), v katerih bi namenili kako ost kritike proletarski literaturi. Sporna dela in nastopi so bili izločeni iz uradnega protokola (tako tudi Brechtov in Bretonov).164 161 Traverso, E.: Intellectuals and Anti-Fascism: For a Critical Historization. V: New Politics, letn. 9, št. 4, 2004, str. 91–103. 162 Prvi sovjetski kongres pisateljev leto prej, t. j. avgusta 1934, ki se ga je udeležilo tudi precej mednarodnih osebnosti (Jean-Richard Bloch, Paul Nizan, Louis Aragon, André Malraux), je služil zlasti za promulgacijo doktrine socialističnega realizma oz. ždanovščine. Francoski pisatelji so se vrnili domov z mešanimi občutki, vendar pa z voljo, da tudi oni pripravijo podoben pisateljski kongres v Parizu, kar je Kominterna podprla (sredstva zanj pa naj bi pridobil agent in komisar sovjetske delegacije Mihail Kozlov; cf. Shattuck, R.: Candor and perversion: literature, education and the arts. W.W. Norton, New York, London 2000, str. 145). 163 Ta je, mimogrede, z neskritim občudovanjem sprejemal prodor fašizma v Evropi in bil prisoten na moskovskih procesih, ki jih je prav tako odobraval (Traverso, Intellectuals and Anti-Fascism). 164 Comité de vigilance des intellectuels antifascistes (CVIA; slov. Komite antifašističnih intelektualcev za budnost), ki je bil ustanovljen marca 1934 v Parizu, je v svojih gestah neprimerno radikalnejši in daljnovidnejši. Ustanovljen je bil po skrajno desničarskih antiparlamentarnih izgredih, ki so povzročili padec francoske leve koalicije (6. februarja 1934), in sicer kot politična organizacija. Med ustanovitelji so Pierre Gérôme (s pravim imenom François Walter), zaposlen na sodišču kot revizor, filozof in pisatelj Alain (1868–1951), fizik Paul Langevin (1872–1946) in etnolog Paul Rivet (1876–1958). Komite je izdajal glasilo z imenom Vigilance in njegovo članstvo je ščasoma – do konca leta 1934 – naraslo prek 6000. CVIA je imel zelo pomembno vlogo pri združenju treh levih političnih strank (Parti radical – PR, Section Française de l’Internationale Ouvrière – SFIO in Parti communiste français – PCF), ki je leta 1936 pripeljalo do Ljudske fronte, kasneje pa tudi pri oblikovanju francoskega odporniškega gibanja zoper fašizem. CVIA je torej izredno pomembna referenca močne francoske antifašistične in antitotalitarne politične tradicije, v katero se – kar moramo seveda razumeti v tem nizu, sicer zgrešimo poanto – vpenja tudi pred kratkim ustanovljeni CVUH – Comité de vigilance sur les usages de l’histoire (slov. Komite za budnost nad rabami zgodovine; gl. revijo Monitor ZSA, letn X, št. 1–2 in 3–4, 2008, prispevke Gérarda Noiriela ali tiste o njem). CVIA so ošibila in naposled zlomila notranja nasprotja med politiko popuščanja in nedvoumnega in trdega pacifizma v razmerju do Hitlerja. Tako so komite v dveh korakih zapustili domala vsi najlucidnejši intelektualci in dosledni pacifisti: po kongresu junija 1936 je vodstvo komiteja najprej zapustil Paul Langevin, nato pa leta

103


Izločitev javnih izjav nadrealističnih pisateljev na pariškem srečanju je kajpak sestavni del konformne narave dispozitiva tega srečanja. Francoski nadrealistični pisatelji (Breton, Éluard, Péret, Crevel), ki so med leti 1927–1933 vodili gverilsko vojno s komunisti in oblikovali imaginarij levice, so svoj angažma zastavili povsem drugače in nedvoumno odklonili mehansko poslušnost direktivam iz Moskve.165 André Breton je 10. februarja 1934 z Appel à la lutte pozval k enotni akciji intelektualcev zoper fašizem in k splošni stavki. Junija istega leta je v pomembnem predavanju v Bruslju premeril socialno evolucijo nadrealizma v materialistični perspektivi rekoč: »Osvoboditev duha zahteva kot predhodni pogoj osvoboditev človeka.« Na tej točki, meni Roger Shattuck, je nadrealizem dosegel vrh svojih sociopolitičnih aktivnosti in mednarodnega vpliva.166 Na pariškem pisateljskem kongresu je bil Gaetano Salvemini zagotovo eden od tistih udeležencev, ki je imel za seboj najdaljšo pot boja zoper fašizem (Mussolini mu je odvzel državljanstvo, zaradi česar je moral v izgnanstvo).167 Njegov nastop – verjetno zaradi prijateljstva z Gidom – na pariškem pisateljskem kongresu ni bil cenzuriran: »Če poimenujete vse buržoazne družbe s fašizmom; če si zatiskate oči pred dejstvom, da fašizem pomeni buržoazno družbo z nekim dodatkom, se pravi, buržoazno družbo, ki je potlačila sleherno možnost kulturne svobode; če uporabite prav to obravnavo za dve različni obliki družb, potem tvegate, da boste v nefašističnih družbah dovolili uničenje fragmentov intelektualne svobode, ki sicer niso zadostni, a imajo vseeno neprecenljivo vrednost. Ne cenimo dovolj svetlobe in zraka, dokler ju imamo. Da bi razumeli njuno vrednost, ju moramo izgubiti. A ko ju enkrat izgubimo, si ju ne moremo zlahka priboriti nazaj.«168 Nekateri poročevalci so retrospektivno atribuirali uspeh pisateljskega kongresa Williju Münzenbergu, bogatemu in vplivnemu članu Centralnega komiteja Komunistične stranke Nemčije in vodji propagande pri Kominterni, ki 1938 – po münchenskem sporazumu med Nemčijo, Francijo in Anglijo – še več drugih članov (med njimi Pierre Gérôme in Paul Rivet). 165 Trdno so vztrajali na branju Freuda in obrambi Trockega, odklanjali so sleherno krčenje umetniške svobode, moskovske procese pa že tedaj (leta 1936) proglasili za »zavrženo policijsko produkcijo« (Traverso, Intellectuals and Anti-Fascism). 166 Shattuck, Candor and perversion, str. 155; prim. Gruber, H.: Willi Münzenberg: Propagandist for and against the Comintern. V: International Review of Social History, št. 10, 1965, 188–210; Kreft, I. Spori in spopadi, V spominih in dokumentih. Založba Obzorja, Maribor 1981, str. 350–351. Do odhoda nadrealistov s pariškega kongresa naj bi prišlo zaradi tega, ker je Breton klofnil Erenburga na ulici, ta pa je nato kot vodja sovjetske delegacije zahteval odstranitev nadrealistov s kongresa pisateljev. Zaradi številnih zapletov je naposled organizacijski odbor Éluardu dovolil prebrati Bretonov govor na eni od sekcij. Govor je bil kajpak oster, glasovi zoper njega v avditoriju pa tudi, četudi se je vzporedno dogodil druge vrste škandal, in sicer v zvezi z utišanjem glasu Victora Sergea (Shattuck, Candor and perversion, str. 150). 167 Salvemini je bil kasneje imenovan za predavatelja zgodovine na Harvardu (cf. Shattuck, Candor and perversion, str. 153). 168 Cf. Shattuck, Candor and perversion, str. 153; prim. Conner, T.: André Gide's Politics: Rebellion and Ambivalence. Palgrave, New York 2001, str. 139–160.

104


je med leti 1933–1940 živel v Parizu in pomagal pri organizaciji Mednarodnih brigad za špansko državljansko vojno.169 Dejansko pa je bil kongres poligon za zasedanje pozicij, zahteval je, pa naj so to udeleženci vedeli ali ne, to, kar je Aragon ubesedil kot Prenez parti!.

Razmere v Španiji in pronunciamento Na volitvah v Španiji februarja 1936 je Ljudska fronta zmagala z veliko večino poslancev (277, desnica se je morala zadovoljiti s 132 poslanci, center pa z 32).170 Tak izid je bil za španske veleposestnike in aristokracijo nesprejemljiv, in tako se je 17. julija 1936 kljub relativno skromno zastavljenemu programu levice v več maroških vojaških garnizonih začel državni udar, ki ga je vodil general Francisco Franco ob močni podpori generala Emilia Mole. Uporniški val, ki je, kakor opozarja Hugh Thomas,171 zgolj kulminacija številnih nespravljivih nasprotij v španski zgodovini (1808, 1834, 1868, 1909, 1917, 1923, 1931, 1932, 1934), je telo vojske razdelil na upornike in lojaliste172 in se hitro razširil po Španiji. Vojaške enote so imele na svoji strani velik del oboroženih sil Španije in obljubo pomoči nemških in italijanskih enot, ki so jim kmalu priskočile ne pomoč in vzpostavile zračni most med Marokom in Španijo. Tako so v zgodnjem avgustu v Sevillo prepeljali večji del Afriške armade.173 169 Ker je v času španske državljanske vojne odpovedal poslušnost Stalinu in samostojno antifašistično deloval v Parizu, naj bi ga ubili agentje NKVD leta 1940 pri begu iz francoskega taborišča Chambaran pri Lyonu. Cf. Koch, S.: Double Lives: Stalin, Willi Münzenberg and the Seduction of the Intellectuals. Free Press, New York 1994. Ivan Kreft (Kreft, Spori in spopadi, str. 350–351) navaja, da so mladi jugoslovanski levičarji radi prebirali njegovo Arbeiter Illustrierte Zeitung. 170 Broué, P., Témime, É.: The Revolution and the Civil War in Spain. Faber and Faber Limited, London 1972, str. 77 171 Thomas, H.: Španija proti Španiji. Cankarjeva založba, Ljubljana 1969; prim. Preston, P.: The Spanish Civil War: Reaction, Revolution, and Revenge. W. W. Norton & Company, New York,London 2007, str. 18 sq. 172 Daleč od tega, da bi se vsa vojska pokorila Franciscu Francu; po podatkih M. Blinkorna (Blinkhorn, M.: Demokracija in državljanska vojna v Španiji (1931–1939). Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1995, str. 54) je bilo konec julija 1936 na strani Franca okoli 62.000 častnikov in vojakov, na strani vlade pa okoli 55.000. V militarizirani policiji je levemu režimu ostalo zvestih ok. 60%; tudi v letalstvu je bilo razmerje 3:2 v prid vladi, medtem ko se je mornarica pretežno odločila za republikansko, t. j. vladno stran. To pomeni, da je bil odločilen faktor pri revoltu frankistov dejansko na strani maroških čet (Afriške armade), ki so štele ok. 24.000 mož. Tudi zato je bilo za Franca tako pomembno prepeljati te antirepublikanske okrepitve na španska tla. 173 Kakor navaja Blinkhorn (Blinkhorn, Demokracija, str. 56–57), je Franco v prvem tednu spopadov zaprosil za pomoč tako Mussolinija kakor Hitlerja, pri čemer se je prvi s pomočjo obotavljal in ni takoj odgovoril na Francov telegram. Hitler, do katerega je Franco prišel, kot pravi Blinkhorn (ibidem), prek dveh nacističnih poslovnežev, ki sta delovala v Maroku, je v Španijo takoj poslal trideset transportnih letal JU-52. Konec julija 1936 je na prigovarjanje Alfonza XIII. v izgnanstvu tudi Mussolini poslal ducat bombnikov savoia-81 (za milijon dolarjev v gotovini). Italijani so operacijo, ki jo je vodil Mario Roatta (po drugi svetovni vojni neobsojeni vojni zločinec) in pri kateri so bili med rekruti tudi primorski Slovenci, imenovali Operazione Militare in Spagna (OSM). Prek nje so na španska tla do januarja 1937 spravili pehotne, mornariške in letalske čete - Corpo Truppe Volontarie (CTV). Gl. Sedmak, D.: Mobilizacije v italijansko vojsko. V: Primorska srečanja, št. 318–319, 2007, str. 41–64; prim.

105


Španska državljanska vojna ima, kakor vsak kompleksen dogodek, širše ozadje. Med kategorijami, ki sodijo k notranjim španskim sociogenetičnim procesom, za katere bi mogli reči, da so odločilno prispevali k ozračju, ki je eksplodiralo v vojno, omenimo tu – seveda poleg ključnega zgodovinskega dogodka iz leta 1898, ko se je razblinil španski imperij – zgolj tri. Prvič, Španija je bila v tridesetih letih gospodarsko izredno neizenačna, večinoma nemodernizirana, polna velikih socialnih nasprotij in kulturnih napetosti,174 ki so se v državljanski vojni sprostili; tako je državni udar spustil z vajeti vrsto kulturnih in družbenih konfliktov (denimo med sekulariziranimi in religioznimi predeli, med različnimi življenjskimi stili, avtoritarnimi in demokratičnimi silami itn.). Drugič, sila, s katero so se ti nasprotni tokovi med seboj spopadli, pravi Helen Graham,175 je imela veliko opraviti z manihejsko paradigmo katolicizma,176 ki je v tridesetih letih v mentaliteti Španije še vedno prevladovala. In tretjič, tu je še družbena vloga toge in reakcionarne španske vojske, katere državni udar je bil dejanski detonator državljanske vojne.177 V temeljih ruralna in v marsičem še fevdalna (latifundisti v Kastilji, Ekstremaduri in Andaluziji) Španija 19. stoletja, ki jo je vodila peščica oligarhov – v nasprotju s Francijo in Britanijo ni bila sposobna vzpostaviti širše kohezivne in fleksibilne demokratične politike, ki bi zmogla absorbirati nove sile in gibanja in se prilagoditi velikim družbenim transformacijam. Stališča omenjenih zahodnih »zaveznic« španske republikanske vlade, ki je menila, da bo ob izbruhu vojne julija 1936 kot legitimna vlada lahko kupila orožje na mednarodnem trgu, so za špansko republiko pomenila naglo streznitev. Velika Britanija in Francija sta zavrnili dobavljanje orožja. Socialistični premier Léon Blum se je sprva odzval naklonjeno in na začetku avgusta v Španijo poslal ok. 20 francoskih letal,178 čemur pa je sledila ostra polemika v vladi, Ramella, P., Paolucci, I., Giannantoni, F.: Viaggio della memoria. Testimonianze, storia e letteratura della guerra di Spagna 1936–1939. Milano 1999. 174 Večina španskega prebivalstva (po štetju leta 1920: ok. 21,3 milijona) je še vedno živela v ruralni Španiji, v la España profunda, v vaseh in manjših krajih (Graham, H.: The Spanish Civil War: A Very Short Introduction. Oxford University Press, Oxford 2005, str. 4). Oskrbovanje te populacije je potekalo prek manjših kmetijskih trgov, ki so jih obvladovali provincialni srednji razredi, tesno oprti na katolicizem, ki je zagotavljal skupni jezik, vrednote in kulturo. Pastoralna kultura je predstavljala edino referenčno področje in oblikovala rigidna hierarhična razmerja v mentalnih in družbenih strukturah podeželanov. Urbana področja so bila katalizatorji družbenih sprememb, zlasti Barcelona, urbano središče Katalonije, je z močnimi anarhosindikalističnimi in sindikalnimi gibanji pomenila močan razvojni kraj sekularizacije. 175 Graham, The Spanish Civil War, str. 2. 176 V Španiji 19. stoletja je bilo le težko uresničiti kakršnekoli politične aspiracije zunaj manihejske paradigme liberalci vs konservativci. Moč lokalnih caciques je bila normativna in volilne ponaredbe so bile nekaj običajnega (Preston, The Spanish Civil War, str. 22). 177 Paul Preston (Preston, The Spanish Civil War, str. 18) v moderni španski zgodovini opaža vzorec, ki mu pravi desfase, t. j. manko sinhronizacije med družbeno realnostjo in politično strukturo, ki ji vlada. 178 Leta 1935 sta španska in francoska vlada podpisali trgovinski sporazum. V eni od njegovih točk je navedeno, da se mora španska vlada v primeru nuje pri nakupu orožja za pomoč obrniti le na Francijo.

106


istočasno pa tudi pritisk britanske Baldwinove vlade na Francijo, da »Velika Britanija ne bo mogla vzdrževati zagotovljene nedotakljivosti francoskih mej, če bo Francija v zvezi z akcijami pod Pireneji delovala neodvisno«.179 Končni izid napetosti je bila eksplicitna politika nevmešavanja v špansko državljansko vojno. Britanska (Baldwinova) vlada je 31. julija 1936 z embargom za nakup orožja zoper obe vpleteni strani španski vladi odrekla legitimnost nakupa orožja za obrambo,180 v javnosti pa je – misleč, da je za britansko demokratično javnost in vlado tako bolje – skrbela za medijsko reprezentacijo, kakor poroča tedanji španski zunanji minister Julio Alvarez del Vayo,181 da je politiko nevmešavanja zakrivila francoska vlada Ljudske fronte, četudi je dejansko prišla naravnost iz kabineta torijske vlade. Britanska politika je v francoski Ljudski fronti videla močnega nasprotnika, nemara hujšega od Franca, zato jo je skušala diskreditirati na njenem lastnem področju. Dogovor pomembnih evropskih sil o politiki nevmešavanja (non-intervention agreement), ki jo je takojšen hladen odziv Velike Britanije in Francije anticipiral, je nedvomno ena od tistih političnih potez v zgodovini, ki so imele na ravni realnosti drastične in daljnosežne učinke. Dejansko je evropskim državam onemogočil legalno pravico, da bi pomagale legitimno izvoljeni španski vladi. Ne le da je bil dogovor de facto mrtva črka na papirju, saj so ga države podpisnice nenehno kršile (ne zgolj Nemčija, Italija in Portugalska, prav tako tudi Sovjetska zveza, ki se je sporazumu pridružila 23. avgusta 1936, idr.), ampak je hkrati fingiral kot na videz nevtralna diplomatska krinka, za katero so fašistične države lahko neskrupulozno oskrbovale antirepublikanske upornike s potrebno logistiko.182 Konec avgusta 1936 so v Londonu na pobudo Francije in Velike Britanije ustanovili še Komite za nevmešavanje (The non-intervention committee oz. Comité de non-intervention), v katerega se je vključilo 27 držav,183 med njimi tudi Španska vlada se je ob prošnji za pomoč na ta sporazum sklicevala (Ibarruri, D.: They shall not pass: The Autobiography of La Pasionaria. Laurence of Wishart, London, 1966, str. 201–202). 179 Géraud-Pertinax, A.: Preface. V: Dzelepy, E. N. (ur.): The Spanish Plot, P. S. King & Son. Ltd, London 1937, str. viii. Izjava se je nanašala na hipotetični primer, če bi se Francija zaradi prodaje orožja španski vladi znašla v konfliktu z Nemčijo, se Velika Britanija ne bi čutila zavezana slediti obligacijam lokarnskega pakta. 180 Whealey, R.H.: Foreign Intervention in the Spanish Civil War. V: Carr, R. (ur.): The Republic and the Civil War in Spain. Basingstoke, London 1971, str. 213. 181 Gl. Vayo, J. Alvarez del: Freedom's Battle. Heinemann, London 1937, str. 68-69. 182 Vayo, Freedom's Battle, str. 50; Ibarruri, They shall not pass, str. 202. Združene države Amerike so na špansko državljansko vojno sicer aplicirale svoj Neutrality Act iz leta 1935, vendar to nekaterih ameriških korporacij ni toliko motilo, da ne bi prek navidezne nevtralnosti – potemtakem v enaki maniri kakor evropske dežele – oskrbovale frankistov z nafto (Mitchell, D.: The Spanish Civil War. F. Watts, London, New York 1982, str. 70). Na španski republikanski strani pa je bila Mehika. 183 V komite so se vključile vse evropske države razen Španije in Švice. Prva ni mogla biti podpisnica sporazuma, saj je bila sama predmet supervizije, druga pa je sodelovanje zavrnila. Komite se je v avgustu in septembru 1936 večkrat sestal, sprejel nekaj sklepov in imenoval Lorda Plymoutha za svojega predsednika. 16. februarja 1937 je komite sklenil, da bo od 21. februarja 1937 prehod med-

107


kraljevina Jugoslavija.184 Komite naj bi bil nadzorno telo, katerega prioritetna naloga je bila supervizija, ali se politika nevmešavanja dejansko izvaja ali ne.185 Deloval je na načelih soglasnosti, pri čemer je vsaka od držav imela pravico veta. Protislovna podrobnost, da komite svoje naloge seveda ni opravljal skladno z načrtom, ki ga je predstavljal javnosti, ni ušla že nemškemu ambasadorju v Veliki Britaniji Joachimu von Ribbentroppu, ki je baje arogantno pripomnil, da bi se komite prav lahko imenoval tudi Komite za vmešavanje.186 Seveda politika diplomatske hipokrizije evropskih sil ni ostala skrita tudi za prodornejša antifašistična gibanja in publikacije, ki so z več akcijami in prispevki – kakor denimo L’Humanité v septembru 1936 – pozivali k ponovnemu premisleku temeljnih načel nevmešavanja, ali kar odkrito, kakor je to storil Maurice Thorez, generalni sekretar Komunistične stranke Francije,187 k umiku sporazuma.188 Kakor ugotavlja David Mitchell,189 se je komite, brž ko se je na oblast povzpel Franco, pokazal v pravi luči in novemu diktatorju izkazal svojo naklonjenost.

Politika Kominterne in Operacija X Ekstenzivna humanitarna in oborožitvena pomoč španski republiki je prihajala iz Sovjetske zveze, četudi sta se sovjetska vlada in Kominterna na zanarodnim prostovoljcem v Španijo prepovedan. Čez dva dni je podoben sklep potrdila tudi francoska vlada, 20. februarja pa še sovjetska vlada (nekateri raziskovalci v tem vidijo temeljno ambivalenco sovjetske politike v zvezi s špansko državljansko vojno; gl. npr. Carswell, J.: The Exile: A Life of Ivy Litvinov. Faber and Faber, London 1983). Dejansko so v komiteju že spomladi 1937 govorili o tem, da je treba umakniti mednarodne borce iz Španije, uradno pa je bil sklep o tem sprejet 5. julija 1938 na plenarni seji komiteja. 23. septembra je premier Juan Negrin oznanil, da je španska vlada sprejela sklep o popolnem umiku nešpanskih borcev iz španske državljanske vojne. 184 Lešnik, A.: Les volontaires yougoslaves/slovènes dans la guerre civile espagnole (1936–1939): analyse structurelle et la liste. V: Annales, Ser. hist. sociol., letn. 17, št. 1, 2007, str. 108. 185 Sovjetska zveza je v zgodnjem oktobru 1936 prek Samuala Kagana, svetovalca na sovjetski ambasadi v Londonu (ambasador je bil Ivan Mihailovič Majski) in sovjetskega zastopnika pri Komiteju za nevmešavanje, predsedniku lordu Plymouthu izročila seznam kršitev sporazuma o nevmešavanju in kategorično izjavila, da se, kolikor se kršitve ne prenehajo, ne bo čutila več zavezana spoštovati sporazuma. Konec meseca je to stališče uradno potrdil tudi sovjetski ambasador s pisnim dokumentom, naslovljenim na predsednika Komiteja za nevmešavanje, dejansko pa Sovjetska zveza iz komiteja ni izstopila vse do 1. marca 1939 (t. j. nekaj dni zatem, ko sta Francija in Velika Britanija uradno priznali Francovo vlado). Intenzivne operacije in transferje orožja in druge opreme je prevzela v svoje roke sovjetska vojaška obveščevalna služba na čelu z Valterjem Krivickim in pod budnim očesom NKVD, četudi se pošiljanje orožja v Španijo v uradnih dokumentih ne omenja (gl. Carr, E. H.: The Comintern and the Spanish Civil War. Pantheon Books, New York 1984., 22 dalje; več o sovjetskih pošiljkah orožja gl. pri Pozharskaya, S.: Comintern and the Spanish Civil War in Spain. V: Revista Internacional de la Guerra Civil (1936–1939), št. 1, 2003, str. 50–51). Po podatkih v ruskem zborniku International Solidarity with the Spanish Republic, 1936-1939 (Ruska akademija znanosti, Progreso, Moskva 1975/1976, str. 328–330) se je v Španiji na strani republike borilo okoli 2000 ruskih prostovoljcev, SZ pa naj bi Španiji poslala 806 vojaških letal, 362 tankov, 120 oklepnikov, 1555 artilerijskih orožij, ok. 500.000 pušk, 500.000 granat, 110.000 letalskih bomb, 1500 ton smodnika itn. 186 Cf. po Mitchell, The Spanish Civil War, str. 71. 187 L’Humanité, 9. septembra 1936. 188 Komite za nevmešavanje je prenehal obstajati 20. aprila 1939. 189 Mitchell, The Spanish Civil War, str. 72.

108


četku odločili za politiko molka glede konkretnih podatkov o tej pomoči, zlasti kar zadeva finance in orožje.190 Odločitev, ki so jo sprejeli kmalu po izbruhu državljanske vojne, je bila nadaljevanje starejše politike SZ do Španije, ki jo nekateri opisujejo kot ruski aspekt v Španiji191 in je postulirala finančno pomoč republikanski strani, ki naj bi jo izvedli prek španskih sindikatov. Tako se je v Španijo prelilo okoli 12 milijonov rubljev, četudi so javne izjave v tem času dejansko poudarjale, da gre za pomoč v hrani in drugih dobrinah za civilno prebivalstvo.192 Tri dni po državnem udaru v Španiji, t. j. 21. julija 1936, je bil sklican prvi sestanek Izvršnega komiteja Komunistične internacionale (IKKI, / angl. ECCI – Executive Committee of the Communist International), na katerem so razpravljali o razmerah v Španiji.193 Solidarnost s španskim ljudstvom so različne dežele izkazovale na različne načine. Pretežno so se na ravni držav organizirali lokalni ali nacionalni odbori, ki so zbirali materialno pomoč za Španijo (obleka, živež, finančna sredstva ipd.). Avgusta 1936 se je v Parizu oblikoval Comité international d’aide au peu­ ple espagnol, ki si je za nalogo zadal organizacijo in koordinacijo mednarodne solidarnosti in je v obdobju med avgustom 1936 in junijem 1938 zbral okoli pol milijona dolarjev pomoči.194 V mednarodnem komiteju je deloval Jugoslovan Labud Kusovac (Obarov), jugoslovansko sekcijo oz. Jugoslovanski nacionalni komite (Comité national yougoslave) za pomoč španskemu ljudstvu pa je vodil Sergije Dimitrijević.195 Jugoslovanski komite196 je postal središče organizirane 190 Šele 18. septembra 1936 je sekretariat Izvršnega komiteja Komunistične internacionale – IKKI na pariškem srečanju javno definiral stališče Kominterne do španske državljanske vojne (cf. Carr, The Comintern, str. 20). 191 Pozharskaya, Comintern and the Spanish Civil War, str. 48. 192 Prim. International Solidarity, str. 301–302; tudi Carr, The Comintern, str. 24. Ko je bil Stalin 2. avgusta 1935 izvoljen za člana prezidija Izvršnega komiteja Komunistične internacionale (IKKI / angl. ECCI – Executive Committee of the Communist International), je pošta, ki jo je pred tem prejemal in avtoriziral Dimitrov, prihajala neposredno k njemu (in k Molotovu, Vorošilovu, Ježevu in kasneje k Beriji). 193 Pozharskaya, Comintern and the Spanish Civil War, str. 48. 194 Lešnik, Les volontaires yougoslaves/slovènes, str. 108; Cattell, D. T.: Communism and the Spanish Civil War, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 1955, str. 71. 195 Italijanska in jugoslovanska komunistična sekcija sta imeli zaradi velikega števila emigrantov pri CK KPF svoja posebna sprejemališča za prostovoljce. Gl. Dimitrijević, S.: Akcija za formiranje internacionalnih brigada u Francuskoj i odlazak jugoslovenskih dobrovoljaca preko Pariza. V: Kapor, Č. (ur.): Španija 1936–1939. Zbornik sećanja jugoslovenskih dobrovoljaca u španskom ratu (vol. I-V). Beograd, 1971 , V. del, str. 318. 196 Njegov sedež naj bi bil v stavbi CGT (Confédération Générale du Travail) na tedanjem Place du Combat (današnji Place du Colonel Fabien, imenovan po komunističnem borcu Pierru Georgesu z vojnim imenom Colonel Fabien) oz. na 33, rue de la Grange aux Belles, kjer naj bi bila – tako poroča Dušan Kveder (cf. Rojic, V.: Dušan Kveder Tomaž. Založba Obzorja, Maribor 1976, str. 58 in 61) – tudi sedež glasila Glas izseljencev ter glavna javka jugoslovanskih prostovoljcev za špansko državljansko vojno. Zanimivo je tudi to, da je bil v stavbi CGT za časa Exposition internationalle (med 25. majem in 25. novembrom 1937), ki si jo je ogledalo ok. 31 milijonov ljudi, eden od razstavnih prostorov namenjen srečevanju delavcev, predavanjem, diskusijam ipd. Tu je bil tudi razstavni urad za informacije s pripadajočimi gradivi (o zgodovini delavstva, sindikalnega gibanja in delavske emancipacije) in nekaj dioram. Trg Combat oz. Place du Colonel Fabien je na meji med 10. in 19.

109


in koordinirane akcije in CK KPJ je celo izposloval nekaj podružnic v Belgiji, Kanadi in na Češkoslovaškem, kjer so bili jugoslovanski politični ali ekonomski izseljenci.197 Del pariške ekipe, ki je bdela nad rekrutacijo zlasti jugoslovanskih španskih borcev, so sestavljali Milan Gorkić (Sommer),198 Lovro Kuhar (Valič, za nekatere Luj), Rodoljub Čolaković (Rozenko), Ivan Krndelj (Richter), Sreten Žujović (Schwarz), Josip Broz (Valter).199 Idejo o oblikovanju mednarodnih skupin, ki bi priskočile na pomoč republikanski strani v španski državljanski vojni, naj bi Kominterni dal – tako trdita Peter Stansky in William Abrahams200 – Maurice Thorez, vodja francoskih komunistov, na srečanju v Moskvi 22. septembra 1936.201 Mednarodne brigade je organizirala Kominterna, a jih je dejansko operacionalizirala NKVD, se pravi sovjetska tajna policija. Notranja tipologija brigad je sledila organizaciji drugih sovjetskih vojaških enot; zgrajena je bila na rigidni hierarhiji, poslušnosti in železni disciplini. Manuel Azaña, vodilni intelektualec in politik v času španske državljanske vojne,202 ter Largo Caballero, španski socialist, ki je vodil vlado v letih 1936 in 1937, preden so pomembna mesta oblasti zasedli prosovjetski komunisti, sta bila, pravita Janet Perez in Wendell Aycock,203 razmeroma neposredna glede strahov o tem, kaj se lahko zgodi, če prosovjetski komunisti prevzamejo oblast. Sovjetska zveza je v Španijo poslala vrsto vojaških in civilnih obveščevalcev, ki so – običajno pod šifriranimi imeni – opravljali tajne naloge.204 Ruska ambasada v Španiji je prevzela funkcijo ekrana za obveščevalne in diplomatske kanale med Kremljem in Španijo.205 Nameni Stalinove politike, pravi pariškim okrožjem (arrondissement); danes je tam sedež Komunistične stranke Francije, ki ga je med leti 1967–1972 zasnoval arhitekt Oskar Niemeyer. 197 Lešnik, A.: Le Parti communiste Yougoslave et la Guerre civile espagnole (1936–1939). V: The International Newsletter of Communist Studies Online, letn. XIII, št. 20, 2007, str. 56. 198 V okroglih oklepajih tu in v nadaljevanju pišem konspirativna imena. 199 Lešnik, Le Parti communiste Yougoslave, str. 56. V politbiro CK KPJ so bili novembra 1936 imenovani Milan Gorkić (generalni sekretar), Josip Broz (organizacijski sekretar), Sreten Žujović, Rodoljub Čolaković in Franc Leskošek (člani). Gl. Lešnik, A.: The Development of the Communist Movement in Yugoslavia during the Comintern Period. V: The International Newsletter of Communist Studies Online, letn. XI, št. 18, 2005, str. 55. 200 Stansky, P., Abrahams, W.M.: Journey to the Frontier: Two Roads to the Spanish Civil War. Stanford University Press, Stanford 1994, str. 360. 201 Prva misel o tem pa naj bi se pojavila že 26. julija 1936 na srečanju Kominterne in Profinterne (internacionale sindikatov) v Pragi, o čemer poroča Thomas, v: Španija proti Španiji. Gl. tudi Pozharskaya, Comintern and the Spanish Civil War, str. 49. 202 Med leti 1931–1933 je bil premier druge španske republike (bil je energičen zagovornik laične šole, sprožil je postopek agrarne reforme), ponovno prvi minister leta 1936 in med leti 1936–1939 še predsednik republike. Vojna je izbruhnila, ko je bil predsednik republike. Ob kapitulaciji je emigriral v Francijo, kjer je tudi umrl (1940). 203 Perez, Aycock, The Spanish Civil War in Literature, str. 77. 204 Med njimi sta bila po mnenju Fredericka R. Bensana (cf. po Perez, Aycock, The Spanish Civil War in Literature, str. 77) dopisnika časnikov Pravda in Izvestija Mihail Kolcov in Ilja Erenburg. 205 Diplomatski odnosi med Španijo in Sovjetsko zvezo so bili pretrgani leta 1918, obnovljeni 28. julija

110


Matthews,206 niso bili povezani s kakimi idealističnimi ali moralnimi načeli, še manj s pieteto ali ljubeznijo do Španije, marveč z grožnjami agresivnega nacionalsocializma v Nemčiji, zaradi česar naj bi Stalin kot protiutež iskal détente z Veliko Britanijo in Francijo. Španija se je izkazala za teren, kjer tega ni bilo mogoče ustvariti. Stvari so se začele zapletati okoli vstopa komunistov v republikansko špansko vlado. Na srečanju IKKI (24. julija 1936) so se dogovorili, da komunistična stranka vstopi v vlado zgolj, če je to dejansko nujno zaradi zadušitve vstaje, Largo Caballero207 pa je medtem komunistom postavil ultimat, češ da mora komunistična stranka vstopiti v vlado, sicer bo kriva za poraz.208 Rezultat tega je bil, da sta bila dva člana Politbiroja Centralnega komiteja Komunistične partije Španije (KPŠ), Vincente Uribe in Jesús Hernández, vključena v vlado Ljudske fronte. Prisotnost komunistov v vladi naj bi – tako meni Svetlana Po­ zharevskaya209 – pospešila prizadevanja za vojaško pomoč španski republiki. Na državni ravni so v Sovjetski zvezi odločitev o vojaški asistenci španski republiki sprejeli 29. septembra 1936 na sestanku Politbiroja Komunistične partije Sovjetske zveze (KPSZ), s čimer se je končala pripravljalna faza t. i. Operacije X.210 V nadaljnjih aktivnostih v zvezi s špansko državljansko vojno so Kominterna in druge sovjetske institucije delovale usklajeno kot enoten organizem.

Pariz kot posvečeni republikanski kraj memorije Pariz je kmalu po izbruhu nemirov v Španiji – pod taktirko sovjetskopoljskega generala Karola Świerczewskega (Walterja), člana KPSZ in boljševi1933, do dejanskih nastavitev diplomatskih predstavnikov pa je prišlo šele avgusta 1936. Tako je bil za ruskega ambasadorja v Španiji imenovan Marcel Rosenberg, za generalnega konzula v Barceloni Vladimir Antonov-Ovsejenko (leta 1939 umorjen v Stalinovih čistkah), za španskega ambasadorja v Moskvi pa Marcelino Pascua. Rosenberg je v Španijo prispel 24. avgusta z večjim številom »spremljevalcev« (obveščevalcev in drugega osebja), Azañi pa je uradno izročil svoja pooblastila 31. avgusta 1936 (Pozharskaya, Comintern and the Spanish Civil War, str. 49). 206 Matthews, H. L.: Half of Spain Died. A Reappraisal of the Spanish Civil War. Scribner, New York 1973, str. 154. 207 Napetosti in nezadovoljstva komunistov s Caballerom, ki je podpiral sindikaliste in anarhiste, so se v nadaljevanju vojne stopnjevali. Gl. Pozharskaya, Comintern and the Spanish Civil War, str. 51–52. Caballera je kasneje nadomestil Juan Negrin, ki je zanikal sleherni prispevek anarhistov in trockistične POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) v španski vladi. Kakor poroča tudi George Orwell, je bila POUM (vodil jo je Andreu Nin) demontirana junija 1937, po barcelonski subguerra civil (3.–8. maja 1937), njeni člani in članice pa aretirani, številni tudi ustreljeni (cf. Orwell, Looking Back on the Spanish Civil War; prim. Longo, L.: Internacionalne brigade u Španjolskoj. Zagreb 1967). Svetlana Pozharskaya (Comintern and the Spanish Civil War, str. 54) omenja pisma sovjetskega agenta Minajeva (s konspirativnim imenom Stepanov oz. Moreno) iz leta 1937, naslovljena na sekretariat IKKI, v katerih je POUM degradiran na »gestapovsko« strukturo in »fašistično organizacijo«, polno »vohunov, provokatorjev, gangsterjev in morilcev«. 208 O tem je Vittorio Codovilla (Luís, Medina), sovjetski obveščevalec v Španiji (sicer iz Argentine), ki je nadziral delo in aktivnosti KPŠ, takoj informiral IKKI. Cf. Pozharskaya, Comintern and the Spanish Civil War, str. 49. 209 Pozharskaya, Comintern and the Spanish Civil War, str. 50. 210 Tako se je imenovala operacija, ki je zadevala špansko državljansko vojno.

111


škega udeleženca oktobrske revolucije – postal središče kominternske organizacije Mednarodnih brigad. V njem so glavne koordinatorske naloge opravljali francoski komunisti (na čelu z generalnim sekretarjem Komunistične partije Francije /KPF/ Mauriceom Thorezom) skupaj z emigrantskimi komunisti drugih evropskih držav. Med njimi sta bila Palmiro Togliatti in Josip Broz, tedaj s konspirativnim imenom Valter (za nekatere tudi Stari), ki je vodil organizacijo prostovoljcev v manjšem pariškem hotelu na levem bregu Sene.211 Josip Broz naj bi skrbel za pritok prostovoljcev prek svoje »skrivne železnice« (secret railway), ki je imela za nalogo rekrutom iz vzhodne Evrope priskrbeti potne liste in skromno finančno podporo.212 Vsaka posamična komunistična stranka je dobila ukaz, naj preskrbi določeno število prostovoljcev. V številnih primerih, pravita Peter Stansky in William Abrahams,213 so bile številke višje od kapacitet samih nacionalnih strank. Kominterna je skrbela za povezave na poti do Pariza (skrivne postojanke, javke, gesla, druga oskrba) in nato od Pariza do Pirenejev (gorski vodniki, posebna obuvala idr.), plačevala vozovnice za vlake in ladje, nočitve v hotelih, prostovoljcem je dajala skromen per diem, jim najemala vodnike za prehod čez Pireneje ipd. KPF je imela poleg drugega za nalogo tudi priskrbeti uniforme za brigadiste. Na mednarodni ravni je bil eden od najglasnejših promotorjev internacionalizacije španske državljanske vojne Georgi Dimitrov. Vendar je internacionalizacija španske državljanske vojne, pravi Michael W. Jackson,214 imela vsaj dva pomembna stihijska učinka na ravni družbenih reprezentacij, ki ju ne gre spregledati. Pri prvem je na reprezentacijski ravni regionalne vzroke in posebnosti državljanske vojne nadomestila (in na stran odrinila) univerzalnejša teza demokracija versus fašizem, s pomočjo katere so zagovorniki republike izpeljali mobilizacijo javnega mnenja in naposled tudi prostovoljnih borcev, na drugi strani pa je frankistična stran skušala javno mnenje vpeti v slogan katolicizem versus komunizem, s pomočjo katerega je na mednarodni ravni pridobivala svoje konservativne in religiozne pristaše. Kmalu po oblikovanju mednarodnega Komiteja za nevmešavanje je komunistična delegacija Španije (Marcelino Domingo, Jiménez de Asúa, Dolores Ibarruri,215 José Salmerón idr.) obiskala Pariz, kjer so antifašisti organizirali ve211 Stansky, Abrahams, Journey to the Frontier, str. 360., in Jože Vergan (Vergan, J.: Od Marezig do Madrida. Založba Borec, Ljubljana 1962, str. 137–138) kot varna kraja v Parizu omenjata restavracijo in Hotel Central na Place Saint Michel`; res pa je, da je bila Verganova zveza KPI (Komunistična partija Italije). Ker je Vergan vzdrževal zveze tako z italijanskimi kakor z jugoslovanskimi komunisti, omenja srečanje z Ljubomirjem Ilićem, ki je sredi 30. let vodil jugoslovansko sekcijo KP. 212 Stansky, Abrahams, Journey to the Frontier, str. 360. 213 Stansky, Abrahams, Journey to the Frontier, str. 360. 214 Jackson, Fallen Sparrows, str. 19. 215 Dolores Ibarruri (La Passionaria) se je rodila leta 1895 v rudarski družini. Leta 1917 se je pridružila socialistični stranki, aprila 1921 pa se je udeležila prvega kongresa španske komunistične stranke.

112


čje demonstracije v podporo španskemu ljudstvu, na katerih so ljudje, poroča Dolores Ibarruri,216 vzklikali geslo »Topove in letala za Španijo!«. Praktični učinek številnih pomembnih srečanj s kolegi v Parizu – med drugimi jih je sprejel tudi Léon Blum – pa je bil, nadaljuje Dolores Ibarruri,217 vsem prizadevanjem navkljub tako rekoč ničen. O tej pariški manifestaciji poročajo tudi slovenski brigadisti,218 ki omenjajo tudi shode demokratično mislečih ljudi v okolici Ljubljane in organizacijske priprave KPJ za pomoč Španiji; o tem pričajo številne objave v Proleteru, Ljudski pravici, Delavskem obzorniku, Mladih potih, Stari pravdi, tudi v Glasu izseljencev, ki je izhajal v Parizu v nakladi ok. 1500–2000 izvodov, brošura Mučeniška Španija idr. Med številnimi dokumenti sta zlasti pomembna dva: pismo, ki ga je CK KPJ poslal CK KPŠ dne 31. julija 1936 in je bilo objavljeno v Proleteru (št. 4–5, 1936), in poziv CK KPJ na pomoč španskemu ljudstvu zoper fašizem, v katerem je zapisano, da »ni prostora za pasivnost, molk in nevtralnost«, in ki je bil prav tako objavljen v Proleteru (julij-avgust 1936).219 Jože Vergan, ki je v tem času opravljal politično agitacijo v južni Franciji (med Mussidom in Agenom), je 25. julija 1936 prejel pismo CK iz Pariza, v katerem ga pozivajo, da obvesti vse komiteje Ljudske fronte na terenu o dogajanjih v Španiji. Septembra 1936 je bil poklican na sekcijo v Pariz, kjer so mu povedali, da bo 18. septembra večje srečanje Kominterne glede Španije.˝Dogodek opisuje kot mogočno konferenco z okoli 700 delegati iz 50 držav pod vodstvom A. Martyja, L. Longa, G. d. V. Nicoletta, L. Ilića idr.220 Dvorana, pravi Vergan,221 je nenehno vzklikala »Ustanovimo Mednarodne brigade!« in pela Internaciona-

Leta 1929 je bila zastopnica komunistične stranke na pariškem kongresu. Leta 1930, ko je KP odstranila nekaj starih članov, je postala članica CK, leta 1932 (4. kongres KPŠ v Sevilli) pa so jo sprejeli v politbiro. Leta 1933 je imela v Moskvi uvodni govor na 13. razširjenem plenumu IKKI (ECCI), leta 1935 so jo sprejeli v IKKI. Ko je bila februarja 1936 izvoljena za komunistično poslanko v španski parlament, jo je Ljudska fronta imenovala za podpredsednico parlamenta. Dolores Ibarruri je bila v času španske državljanske vojne del komunističnega vodstva in v tesnih stikih z delegacijo Kominterne. Po Francovi zmagi je odpotovala v Pariz in nato v Moskvo (maja 1943 je prav ona podpisala disolucijo Kominterne). V času hladne vojne je živela v Moskvi in Pragi, leta 1960 je postala predsednica KPŠ in kot taka precej potovala po svetu. Napisala je avtobiografijo (prim. Byron, K.: Writing the Female Revolutionary Self: Dolores Ibarruri and the Spanish Civil War. V: Journal of Modern Literature, letn. 28, št. 1, 2004, str. 38–165). 216 Ibarruri, They shall not pass, str. 228. 217 Ibarruri, They shall not pass, str. 229-231. 218 Semič-Daki, S. et al. (ur.): Bili smo v Španiji. Spomini slovenskih prostovoljcev, Sekcija bivših španskih borcev Ljudske republike Slovenije, Ljubljana 1960, str. 32 passim. 219 Gl. Rojic, Dušan Kveder Tomaž, str.. 58; Semič-Daki, Bili smo v Španiji, str. 44–45; Lešnik, Le Parti communiste Yougoslave, str. 55. 220 Vergan, Od Marezig do Madrida, str. 159. 221 Vergan, Od Marezig do Madrida, str. 159.

113


lo v 50 jezikih hkrati. Na srečanju je bila sprejeta odločitev, da prvi konvoj brigadistov – t. j. okoli 500 ljudi – krene proti Španiji okoli 20. septembra 1936.222 Po poročanju Johna Cornforda, angleškega prostovoljca (sicer pesnika), ki je v Pariz prispel 6. oktobra 1936, kjer ga je in še nekaj njegovih kolegov prevzel Comité d’aide au Peuple Espagnol, so angleško skupinico223 poslali v hotel v Bellvillu, kjer so se njihovi načrti o majhni in dobro disciplinirani vojaški enoti hitro razblinili, saj je v poliglotskem hotelu mrgolelo ljudi, jezikov in navad.224 Medtem je Largo Caballero 19. septembra 1936 za ambasadorja v Parizu Luisa Araquistaina, svaka ministra za zunanje zadeve del Vayja. Njegovo delovanje je bilo izredno zahtevno in polno drobnih nekompetenc, saj je bil Araquistain prisiljen odpustiti še zadnje uradnike, zveste monarhiji,225 in je večino korespondence vodil sam tako, da je narekoval tajnici. Sekretariat izvršnega komiteja pri Komunistični internacionali je 29. septembra 1936 sprejel odločitev, da organizira rekrutacijo moških z vojaškimi izkušnjami. Stalinovo odprto pismo za podporo španskemu ljudstvu, naslovljeno na Joséja Díaza Ramosa, generalnega sekretarja KPŠ, je bilo v Mundo Obrero objavljeno 17. oktobra 1936, sovjetsko ministrstvo za obrambo pa je poskrbelo za materiale, katerih distribucijo je nadzirala Kominterna. Uradno se je mednarodna rekrutacija pričela 18. septembra 1936, ko so začeli ustanavljati prve čete (po pariški konferenci). Španska republikanska vlada pa je odločitev Kominterne uradno podprla 22. oktobra 1936, ko so bili ustanovljeni prvi 3 bataljoni.226 Tako so bile uradno ustanovljene Mednarodne brigade. Prvi prostovoljci so v Španijo prispeli v drugem227 oz. tretjem tednu oktobra 1936.228 Večinoma so bili mladi ljudje, ki niso bili v prvi svetovni vojni 222 Vergan, Od Marezig do Madrida, str. 159. 223 Ta skupinica je bila jedro kasnejšega British Battalion; njihova pot se je nadaljevala z vlakom do Marseilla, kjer so se ves dan skrivali v predmestjih, nato pa so se vkrcali na ladjo (pod anarhistično zastavo) za Španijo (Stansky, Abrahams, Journey to the Frontier, str. 365–366). 224 Cf. Stansky, Abrahams, Journey to the Frontier, str. 364-365. 225 Večina diplomatskega korpusa se je priključila jedru neuradnih frankističnih sil in tujega kapitala. Cf. Alpert, M.: A New International History of the Spanish Civil War. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 1998, str. 74. 226 Pozharskaya, Comintern and the Spanish Civil War, str. 51. 227 13. oktobra po Alpert, A New, str. 74; 14. oktobra po Pozharskaya, Comintern and the Spanish Civil War, str. 50. 228 17. oktobra po Mitchell, The Spanish Civil War, str. 63. Ne smemo pozabiti, da so sočasno z mobilizacijo mednarodnih prostovoljcev za Španijo v Sovjetski zvezi bile stalinistične čistke, ki so pogubno vplivale na miselnost in delovanje agentov NKVD v Španiji. (V tem času v Moskvi izginejo Zinovjev, Radek, Buharin, Rahorsky in številni drugi; v to obdobje prav tako spadajo očitki heretičnosti italijanski komunistični stranki, vključno z napadom Manuilskega na Togliattija, vendar pa je vodstvo italijanske komunistične stranke čistke v tem obdobju preživelo tako rekoč intaktno; Stalin se je očitno zadovoljil s tem, da je KPI spodjedel kohezijo in destabiliziral moč njenega vodstva (gl. Barth Urban, J.: Moscow and the Italian Communist Party: From Togliatti to Berlinguer. Ithaca, Cornell University Press, New York 1986, str. 146 sq.) Za Stalina se je, piše Mitchell (Mitchell, The Spanish Civil War, str. 77), španska državljanska vojna začela ravno ob pravem času. V Mundo Obrero, ki je kot glasilo CK KPŠ izhajal s pomočjo Kominterne in ga je vodil Perujec César Falcón, je objavil že omenjeno

114


in niso imeli nobenih vojaških izkušenj. Prav tako niso imeli nobene vojaške organizacije, kakor npr. italijanske in nemške čete, ki so se bojevale na strani Franca. Njihovi motivi so bili pretežno lojalnost republiki, demokra­ciji ali pa komunistični stranki in Sovjetski zvezi, skupni imenovalec pa boj zoper fašizem. Od jeseni 1936 je v Španijo prek Pirenejev tedensko prišlo več sto ljudi, večinoma moških, a tudi nekaj žensk.229 Skupno je v Španijo prispelo okoli 40.000 prostovoljcev,230 ki so se borili na strani republike. Številni prostovoljci so v Španijo prihajali prek organizacij, kakor so bile kominternsko vodene Mednarodne brigade ali socialistična, vendar antisovjetska španska POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista, ust. 1935; v njej se je boril George Orwell). Na čelu poveljstva Mednarodnih brigad v Španiji sta bila nekdanji avstro-ogrski oficir (s pravim imenom Manfred Stern), ki je uporabil nom-de-guerre Napoleonovega generala Kléberja, in madžarski komunist (Bela Frankl), ki je prav tako uporabljal drugo ime, Pavel oz. Pal Lukacs, znan pa je tudi kot Mate Zalka, po imenu, ki ga je prevzel po vzhodnomadžarskem kraju Mateszalka, kjer je hodil v srednjo šolo.231 Mednarodne brigade so med pismo, v katerem se je lahko izpostavil kot borec za demokratične pravice (»osvoboditev Špancev iz sužnosti fašističnih reakcionarjev ni zasebna skrb Špancev, ampak skupna zadeva naprednega človeštva«, ibidem) in si pridobil lojalnost zahodnih zaveznic, na ruskih tleh pa je bilo vse drugače. Kolcov, španski borec, denimo, je bil po vrnitvi iz Španije aretiran in obsojen kot »agent Lorda Beaverbrooka« (Perez, Aycock, The Spanish Civil War in Literature, str. 79); usmrčen naj bi bil leta 1942. Tik pred aretacijo naj bi rekel Erenburgu: »Toda kaj bo ostalo od mene, ko me ne bo več? Časopisni članki so efemerne zadeve. Tudi zgodovinar v njih ne bo našel nič uporabnega, saj v njih ne prikazujemo tega, kar se dogaja v Španiji, temveč kar naj bi se dogajalo« (ibidem, 80). Arthur Koestler, ki se je prav tako oddaljil od stalinizma, je smrti ušel, saj ni bil sovjetski državljan. Po ideološki deziluziji je umaknil vse pravice za delo, ki ga je napisal pred tem, t. j. Španski testament (1937). V času čistk je bilo zamenjano tudi vodstvo KPJ; namesto Milana Gorkića je bil januarja 1939 za generalnega se­ kretarja KPJ imenovan Josip Broz. Gorkića so julija 1937 zaprli in oktobra 1939 usmrtili (Lešnik, Le Parti communiste Yougoslave, str. 57). Prim. tudi zapise socialista (nekdanjega komunista) Fernanda Claudina v Hidalgo, D.: Un notario español en Rusia (Rustica, Madrid 1985) o moskovskih procesih. 229 Avgust Lešnik med jugoslovanskimi brigadisti našteje 16 brigadistk, ki pa niso bile na fronti, ampak vključene v sanitetno službo (Lešnik, Le Parti communiste Yougoslave, str. 60). O različnih vlogah žensk v španski državljanski vojni gl. tudi Nash, M.: Defying male civilization: women in the Spanish Civil War. Arden Press, University of Michigan, 1995; Jackson, A.: British women and the Spanish Civil War. Routledge, London 2002; Ackelsberg, M.A.: Free women of Spain: anarchism and the struggle for the emancipation of women. AK Press, Oakland, Edinburgh 2005; Linhard, T. A.: Fearless women in the Mexican Revolution and the Spanish Civil War. University of Missouri Press, Missouri 2005. 230 Alpert, A New, str. 74. Po podatkih Michaela W. Jacksona (Jackson, Fallen Sparrows, str. 27) je bilo mednarodnih prostovoljcev 32.000, Avgust Lešnik (Lešnik, A.: Jugoslawen in Spanischen Bürgerkrieg. V: Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 1, Berlin 2006, str. 37–51; Lešnik, Les volontaires yougoslaves/slovenes, str. 109; Lešnik, Le Parti communiste Yougoslave, str. 50) navaja številko ok. 35.000 iz 53 držav (padlo naj bi jih okoli polovico, če ne upoštevamo kasnejših usmrtitev španskih borcev s strani NKVD, Gestapa, frankistov in drugih instanc v času po vojni). Poleg mednarodno odmevnih novinarjev (Ernest Hemingway je bil dopisnik za Toronto Star, Marta Gellhorn dopisnica Collier’s Weekly, John Langdon, dopisnik News Chronicle itd.) je bilo v Španiji nekaj znanih pisateljev (George Orwell, André Malraux, Arthur Koestler idr.) in fotografov (Frank Capa, Hans Namuth, Georg Reisner idr.). 231 Prim. Perez, Aycock, The Spanish Civil War in Literature, str. 82.

115


koncem oktobra 1936 in koncem leta 1938 sodelovale v vseh pomembnejših bitkah španske državljanske vojne.232 Albacete, manjši kraj, kakih 150 km oddaljen od Madrida, je postal vojaška baza in sedež Mednarodnih brigad. Imenovanje kraja za republikansko vojaško bazo je potrdil Largo Caballero in imenoval Diega Martíneza Barria, predsednika Cortesa in Republikanske stranke, da vodi organizacijske priprave za prihod Mednarodnih brigad.233 Albacete je tako postal sedež vojaške in obveščevalne intendance, vključno s pošto, cenzuro,234 sanitetno oskrbo in dokumentacijo, in prav tam je potekala tudi organizacija kadrov. V Albacete so od oktobra 1936 prihajali prostovoljci na vaje oz. vojaško urjenje, preden so odšli na fronto. Bazo je vodila pomembna kominternska trojka: poveljeval ji je André Marty, francoski komunist in nekdanji (iz 1919) mornariški upornik v francoski črnomorski floti (kasneje antimilitarist), italijanski komunist Luigi Longo (Gallo) je bil generalni inšpektor, Giuseppe di Vittorio (Nicoletto) pa glavni politični komisar.235 CK KPJ je tam najprej zastopal Blagoje Parović (Šmid), zatem pa nekaj časa Božidar Maslarić (Andrejev).236 Prostovoljci so se ob strogi vojaški disciplini tu priučili temeljnih vojaških veščin, za kaj več – tako poročajo številni brigadisti – pa pravzaprav ni bilo časa. Oborožitev je bila pomanjkljiva in velikokrat zastarela, prav tako je primanjkovalo uniform; včasih so prostovoljci prejeli le črne baretke. Prvi mednarodni borci, ki so prišli na fronto pri Madridu in dvignili moralo Madriliños, pa niso bili Rusi – Španci so zmotno vzklikali »Vivan los Rusos!« –, ampak prostovoljci iz Nemčije, Poljske, Italije, Francije, Avstrije, Jugoslavije, Belgije in drugih dežel,237 ki so oktobra 1936 na univerzitetnem dvorišču v Madridu oblikovali prvo, t. j. XI. Mednarodno brigado (sprva im. IX. Brigada Movíl) pod vodstvom komandanta generala Kléberja. Enemu od bataljonov XI. Mednarodne brigade (Garibaldijevemu) se je zelo zgodaj priključil tudi Primorec Jože 232 Broué, Témime, The Revolution and the Civil War in Spain, str. 375. Michael W. Jackson (Jackson, Fallen Sparrows, str. 22) opozarja na nekatere rekurentne napake, ki krožijo po delih o španski državljanski vojni in zamegljujejo ločevanje med fikcijo in realnostjo; med njimi je obstoj t. i. Abraham Lincoln Brigade, za katero pravi, da s tem imenom uradno ni nikdar obstajala. K njenemu obstoju na imaginarni ravni je v zadnjem času verjetno precej prispevala razširjena folk pesem Johna Mc Cutcheona The Abraham Lincoln Brigade (2003). Dejansko pa so Američani oblikovali bataljone (obstajala sta Lincolnov in Washingtonov bataljon) in jih nikdar ni bilo dovolj, da bi se združili v brigado s tem imenom, veliko jih je bilo v XV. Mednarodni brigadi, kjer je bilo največ anglofonih oseb. Zanimivo je dejstvo, ki ga omenja Jackson (Jackson, Fallen Sparrows, str. 22), da imena ameriških bataljonov niso bila izbrana izmed levičarskih ljudi (Joe Hill ali Emma Goldman). K sorodni nepreverjeni politični mitologiji sodi tudi zgodba o Josipu Brozu kot borcu v Španiji. 233 Pozharskaya, Comintern and the Spanish Civil War, str. 50. 234 Pri vojaški cenzuri v Barceloni so delali nekateri slovenski brigadisti, med njimi Drago Guštinčič (Danil Golubjov), Rudi Janhuba in Dušan Kveder v času, ko je bil ranjen v nogo (cf. Rojic, Dušan Kveder Tomaž, str. 68), nekaj časa pa tudi Ivan Kreft (prim. Kreft, Spori in spopadi). 235 Thomas, Španija proti Španiji. 236 Semič-Daki, Bili smo v Španiji, str. 63. 237 Jackson, Fallen Sparrows, str. 16.

116


Vergan, ki je med prvimi prostovoljci prispel v Španijo iz Francije, kjer je pred tem deloval kot komunistični agitator.238

Anabaza (άνάβασις): itinerarij slovenskih španskih borcev Do Španije so si mednarodni prostovoljci skušali izboriti pot na različne načine. Prvi so zgrabili priložnost že 25./26.7.1936, ko je bila v Barceloni napovedana delavska olimpijada (Spartakiada, Olympiade internationalle de Travailleurs), ki pa je zaradi Francovega puča odpadla. Nekateri športniki so ostali v Barceloni in se priključili prvim vojaškim formacijam interbrigadistov.239 Drugi – med njimi Jože Nose240 – so si do Pariza zagotovili legalno vozovnico z udeležbo na pariški svetovni razstavi, ki je bila odprta spomladi 1937. Tretji so se povezali z omrežjem Kominterne in s pomočjo njene organizacije prišli do želene dežele, četrti so izbrali razne druge kopenske in morske241 kanale ali pa so potovali v lastni režiji, da so prišli na španska tla in se pridružili brigadistom v antifašističnem boju (nekatere od poti slovenskih brigadistov s pripadajočimi zemljepisnimi kraji memorije so vpisane v tabelo na str. 121 in shematsko vrisane na grafu na str. 123). Pot prostovoljcev v Španijo je bila naporna; številni so se nanjo odpravili po dvakrat, trikrat, celo večkrat, saj so jih orožniki, če so jih ujeli, pošiljali nazaj. Ni jih bilo malo, ki so tedne ali mesece preždeli v zaporih, da bi lahko postopoma napredovali do Iberskega polotoka in Mednarodnih brigad. Ne le na poostreno zastraženih evropskih mejah, tudi na gorskih prehodih Pirenejev stražniki niso bili vselej naklonjeni prostovoljcem, ki bi se radi borili zoper fašistični prodor na kontinentu.242 Do poostrenega nadzora je prišlo zlasti po avgustu 1936, ko je francoska Ljudska fronta uradno zaprla mejo s Španijo. Po tem odloku so prostovoljci prečkali strme Pireneje v temnih nočeh in prihajali na špansko stran izmučeni, žejni, potolčeni in prestrašeni. Dejansko je bila pot prostovoljcev v Španijo prebijanje v nov svet, v politični prostor dejanske udeležbe, kjer so – v terminologiji Pierra Bourdieuja243 – postali agensi v polju evropskega državljanskega boja za bolj demokratično prihodnost. 238 Vergan, Od Marezig do Madrida, str. 170 sq. 239 Lešnik, Le Parti communiste Yougoslave, str. 50. 240 Cf. Semič-Daki, Bili smo v Španiji, str. 90-92. 241 Poseben komite za španske prostovoljce, ki so si izbrali morsko pot, je bil v Marseillu. Gl. Dimitrijević, Akcija, V. del, str. 314–320. 242 Ivan Kreft (Kreft, Spori in spopadi, str. 329) poroča nekoliko drugače, in sicer, da sta španska vodnika čez Pireneje spomladi 1938 v prvi španski stražarnici pripovedovala, da dotlej s francoskimi obmejnimi stražarji še niso imeli nobenega hujšega spora. 243 Bourdieu, P.: Znanost o znanosti in refleksivnost. Liberalna akademija, Ljubljana 2004; Bourdieu, P., Wacquant, L.: Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih dominacij. Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Društvo Tropos, Koper, Ljubljana 2006.

117


Kraji memorije španske državljanske vojne so predvsem ostanki, sledovi teh bojev. V njih in v njihovem zgodovinskem priklicu je strnjena komemorativna zavest o njihovih preteklih družbeno-političnih zastavkih. Rekonstruiranje teh krajev memorije v redu zgodovine oz. zgodovinopisja pomeni analitično rekonstrukcijo nekega arhiva skupaj z njegovimi vrednotami, socialnimi identitetami in mentalnimi preokupacijami.244 Brez premišljene komemoracijske budnosti, pravi Pierre Nora,245 bi se zgodovina hitro omajala; kraji memorije učinkujejo kot trdnjave, na katere se naslanjajo oporni loki zgodovine. Kraji memorije so istočasno vpeti v trojno označevalno verigo: hkrati so materialni, funkcionalni in simbolni.246 Oblikuje jih dinamika interakcij med memorijo in zgodovino, pri čemer je odločilnega pomena to, ali je na začetku volja do partikularne memorije ali ne. Kolikor te volje ni, si zgodovina hitro prilasti kraje memorije zase in nemalokrat tudi za svoje – seveda le na videz objektivne – interese. Že samo dejstvo, da se je kdo namenil v Španijo, da bi branil domovino drugih ljudi, ne svoje, in je to javno oznanil, je bilo zunajserijska in skrajno tvegana gesta, saj so države prepovedovale javno mobilizacijo, tajna policija pa je nenehno budno spremljala sumljive osebe oz. potencialne rekrute.247 Številne vlade so otežile dostop do potnih listov tistim, za katere so menile, da bodo odšli čez Pireneje. Nekaterim so v potne liste celo napisali, da so »neveljavni za Španijo«, in državljanstvo tistih, ki tega niso upoštevali, je bilo ogroženo. Ivan Kreft piše,248 da je bil na seznamu ljudi, ki naj jim pod nobenim pogojem ne bi smeli izdati potnega lista. Seznam naj bi bili sestavili s sodelovanjem upravnega oddelka na banski upravi v Ljubljani. Kreftu je naposled prek neke sorodnice uspelo prelisičiti upravo.249 Jugoslovanski notranji minister dr. Anton Korošec je 3. marca 1937 izdal odredbo, ki je prepovedovala in sankcionirala sleherno aktivnost v pomoč republikanski Španiji. Brigadist Franc Prevc v svojih spominih piše, da je vsakogar, ki so ga prijeli, čakal mesec dni zapora.250 Seveda pa se je obenem v deželah, 244 O ključnem pomenu razlikovanja med analitsko organizacijo perspektive in ljudskim govorom gl. Šumi, I.: O identiteti, ali o koristnosti analitske organizacije perspektive v sedanjosti. V: Vrečer, N. (ur.): Medkulturne kompetence v izobraževanju odraslih. Andragoški center Republike Slovenije, Ljubljana 2009, str. 55–69. 245 Nora, Les Lieux de mémoire, vol. I, str. 29. 246 »Generacija španskih borcev« kot časovno (generacijsko) opredeljen kraj memorije je, denimo, po svoji demografski vsebini materialna, po tem, da omogoča hipotetično kristalizacijo in transmisijo posamičnih spominov in skupnih memorij španskih borcev, je funkcionalna, simbolna pa je prek tega, da označuje izkušnjo skupine (manjšine), ki je na pomemben način zaznamovala večino, katera v tej izkušnji sama ni bila udeležena. Prim. Nora, Les Lieux de mémoire. 247 Gl. Semič-Daki, Bili smo v Španiji, str. 80. 248 Kreft, Spori in spopadi, str. 296. 249 Kreft, Spori in spopadi, str. 296. 250 Cf. Prevc po Semič-Daki, Bili smo v Španiji, str. 88; prim. Lešnik, Les volontaires yougoslaves/slo-

118


kjer je bila levica že dlje časa v nemilosti in je znala koordinirati svoje dejavnosti v ilegali (zlasti v Italiji in Jugoslaviji),251 razširila dejavnost ponarejanja potnih listov in vrste drugih podtalnih aktivnosti, za katere so skrbele zlasti ilegalne komunistične celice. Prostovoljci so za pot v Španijo dobili natančna navodila (spisek gesel, zaupnih javk, zvez, denar za pot ipd.). Pokrajinski komite KPJ za Slovenijo je kmalu po juliju 1936 sestavil poseben odbor z nalogo zbiranja pomoči za špansko ljudstvo. V njem sta med drugimi bila Tone Šušteršič in Slavko Židanek, kurirske posle pa je opravljala Darinka Židanek. Ta odbor je slovenskim prostovoljcem pomagal iskati ilegalne in varne kanale za pot v Španijo.252 Med drugimi je julija 1937 tudi Miha Marinko, o čemer piše v svojih zapiskih o času pred drugo svetovno vojno, prek Avstrije, Švice in Francije odpeljal štiri revirske skojevce v Pariz, od koder so nadaljevali pot v Španijo.253 V organizacijskem odboru za pripravo na odhod v Španijo so v Ljubljani delovali še Polde in Pepca Maček, Jože Butinar, Jože Kopitar idr.254 Na poti so se prostovoljci večinoma ustavljali v restavracijah in gostilnah (javke), včasih tudi pri zasebnikih, kateri so jih oskrbeli s hrano, pijačo, cigaretami, denarjem in nadaljnjimi podatki (gesli, naslovi, imeni). Med glavnimi javkami, ki jih omenjajo slovenski brigadisti, so tiste v Avstriji (Celovec, Annabüchel, Gradec, Dunaj),255 na Češkoslovaškem (Praga), v Švici (Basel), nekaj krajev v Nemčiji in Pariz ter Perpignan v Franciji. Tisti, ki so šli v Španijo prek Pirenejev in so jih ob vznožju gora pričakali vodniki, so dobili posebna obuvala (arpagatas) z gumijastimi podplati, s pomočjo katerih je bila naporna hoja udobnejša in domala neslišna.256 Po izjalovljeni akciji s francosko ladjo La Corse je Pokrajinski komite KPJ tudi za Hrvaško zadolžil Pavla Žaucerja, da preko Slovenije organizira nove ilegalne kanale za prostovoljce z juga. Žaucer se je s tem namenom povezal z dr. Pavlom Gregorićem in Pepom Polakom. V tej navezi Ivan Kreft omenja257 tri kanale v Avstrijo: prvi naj bi s pomočjo avtobusnega šoferja Rudija Frasa vodil prek Maribora in Svečine, drugi prek Žirovnice in tretji prek Hrušč v Avstrijo. Vendar pa ti kanali baje niso dobro delovali, zato naj bi Žaucer sam začel do dvakrat tedensko voditi skupine prostovoljcev, ki jim je zagotovil povenes, str. 112; Lešnik, Le Parti communiste Yougoslave, str. 56. 251 KP je bila v Jugoslaviji uradno prepovedana od 2. avgusta 1921; do konca istega leta so aretirali že okoli 70.000 komunistov (Lešnik, The Development, str. 46). 252 Cf. Ivan Kreft po Semič-Daki, Bili smo v Španiji, str. 48. 253 Marinko, M.: K zgodovini delavskega gibanja. V: Izbrana dela, knjiga 1, Komunist, Ljubljana 1980. 254 Gl. Semič-Daki, Bili smo v Španiji, str. 83, 91, passim; Kreft, Spori in spopadi, str. 294, 323–324, 327. 255 Na Dunaju je pri organizaciji za mednarodne prostovoljce iz jugoslovanskih dežel pomagala tudi Zdenka Kidrič, med Zagrebom in Dunajem pa je v tem obdobju delovala kurirka CK KPJ Hertha Hass. Prim. Kapor, Španija 1936–1939. 256 Semič-Daki, Bili smo v Španiji, str. 87, 93, passim. 257 Cf. po Semič-Daki, Bili smo v Španiji, str. 48-49.

119


trebne planinske izkaznice in naslove ustreznih javk, prek Pece, Stola in Golice do Celovca in Annabüchla.258

258 Za primerjavo: po znanih podatkih za 1287 španskih prostovoljcev jugoslovanskega izvora (po naved­ bah Avgusta Lešnika jih je bilo skupaj 1912, med njimi ok. 550 slovenskega rodu; cf. Lešnik, Les volontaires yougoslaves/slovenes, str. 107), kar je malo več kakor ¾ vseh jugoslovanskih prostovoljcev, je bilo med njimi 63,4% delavcev in 10,2% rudarjev, medtem ko je na izobražence, intelektualce, študente in dijake odpadlo 5,4% (ibidem, 114). Podatki o angleških borcih v Mednarodnih brigadah pa so naslednji: od 2762 prostovoljcev je bilo ok. 80% delavcev, 6% komunistov, okoli 20% pa se jih je v času boja pridružilo komunistom (Stansky, Abrahams, Journey to the Frontier, str. 365). Evropski delavski razred je bil nosilni sloj Mednarodnih brigad. Po podatkih Petra Huberja (Huber, P.: Die Schweizer Spanien-Freiwillingen. Ein sozialbiographischer Querschnitt. V: The International Newsletter of Communist Studies Online, letn. XV, št. 22, 2009, str. 40–46) je bilo med švicarskimi brigadisti ok. 50% delavcev in obrtnikov, 22% nekvalificiranih delavcev, 9,2 % uradnikov, prav toliko tudi kmetov, drugi pa so pripadali trgovcem in svobodnim poklicem.

120


121

Konec julija 1936 (hitro in brez težav prišel v Španijo, vodil eno prvih ekspedicij)

Konec julija 1936

September 1936 (razmeroma hitro prišel v Španijo)

Oktober 1936

November 1936 (najdlje potoval, nenehno vračan, v Španijo prispel maja 1937)

ALOJZ MIKENAUER Kominterna

JOŽE VERGAN Kominterna

ALEŠ BEBLER Kominterna

FERDINAND PRAZNIK Lastna režija, a s pomočjo Kominterne

STANE SEMIČ – DAKI Lastna režija, a s pomočjo Kominterne

Jesenice – Beljak, ujet, v zaporu 38 dni, javka: gostilna – peš do Innsbrucka – gorski prelaz Sv. Anton – švicarska meja: Feldkirch, javka: gostilna, Bregenz – Arbon: ujame ga policija, vrnjen v Feldkirch – Feldkirch – Bregenz – Zürich: tu zopet ujet, nekaj časa v zaporu, drugič vrnjen v Feldkirch – Feldkirch – peš proti Baslu: spet ujet in zaprt, vrnjen v Bregenz – Bregenz – Rheinfelden: ujame ga policija, zaprt v švicarskih zaporih, izgon v Francijo – Mulhouse: ujame ga policija,1 mesec zapora, vrnjen na prelaz Sv. Anton, peš – peš do Basla – Mulhouse – Pariz – Toulouse – čez Carcassone do Andore – do vznožja Pirenejev – Figueras – Barcelona – Albacete – Balazete – fronta

Limbourg – Bruselj – Maubeuge: vlak, peš, ujame ga policija, vrnjen v Belgijo odhod iz Belgije, kjer delal kot rudar, eno postajo dlje od Maubeugea, vlak; zvezi: češki in valonski par, vlak, peš čez mejo, javka: stara vojašnica, Pariz, javka: Komite, hotel, Pariz – Perpignan – ponoči čez vzhodne Pireneje – Port Bou – vas Festungo, javka: stara trdnjava, Figueras – Albacete – fronta

1. Sète pri Marseillu, vlak, pot z ribiško ladjo do Barcelone se ponesreči, avtobus, nato peš 2. Sète pri Marseillu, vlak, pot z ribiško ladjo do Barcelone se ponesreči – vznožje Pirenejev – Figueras – Albacete – fronta, Madrid, Kastilja, Mursija

Odhod iz Francije: Pariz – Cerber – peš do vznožja Pirenejev – manjši letoviški kraj – Figueras [tudi Figueres] – Albacete nenehno prijazni pozdravi Špancev, cvetje, povsod peli Internacionalo, vlak – fronta, tam agititiral za KPI in KPJ

Odhod iz Belgije – v Barcelono, vlak tam agitiral za KP

Prostorski kraji memorije, sredstva premika, nekatere javke, število poskusov in ovire na poti

259 Po: Kapor, Španija 1936–1939; Semič-Daki, Bili smo v Španiji; Vergan, Od Marezig do Madrida; Bebler, Al., Čez drn in strn; Kreft, Spori in spopadi; Bebler, An.: Knjiga o Alešu Beblerju. Cankarjeva založba, Ljubljana 2004.

Datum odhoda in prihoda v Španijo (če je znan)

Brigadist (način transferja v Španijo)

Tabela: Nekateri prostorski kraji memorije na poti 10 slovenskih brigadistov v Španijo259


122 Pariz – Perpignan (vlak) – vznožje Pirenejev (avtobus, peš) – Figueras (javka: stara trdnjava) – Albacete – Pozorubio – fronta (častniška šola)

1. maj 1937

1. april 1937

2. julij 1937

Avgust 1937 (zelo hitro, v Španiji v manj kot tednu dni)

Marec 1938 (razmeroma hitro prišel v Španijo)

lastna režija

STANE BOBNAR

Kominterna

DUŠAN KVEDER – TOMAŽ

IVAN KREFT

Kominterna

Kominterna

Ponesrečena dalmatinska morska ekspedicija z ladjo »La Corse« pod vodstvom Adolfa Muka, racija na Braču Ljubljana – Podroščica – Celovec (javka: delavec, vlak) – do švicarske meje (avtobus): Feldkirch (javka: restavracija) – dobi ga carinik: vrnjen v Avstrijo Feldkirch (javka: gostilna) – Basel – Mulhouse – Pariz – Avignon – Perpignan (vlak, zveza: ga. Štern, javka: restavracija) – vznožje Pirenejev – karavla – Figueras – Barcelona

April 1937

FRANC PREVC

Pariz – Béziers (vlak) – vznožje Pierenejev (avtobus, nato peš) – Figueras – Albacete – fronta (Armans)

Jesenice – Beljak – švicarska meja: tu dvakrat ujet, 3 dni zaprt nima gesel za javko, peš – nemško-francoska meja – Gordun: tu rekrutiran v fr. vojsko, tujska legija, a pobegne – Nancy – Pariz, Bd. Voltaire – Perpignan – do vznožja Pirenejev (s tovornjaki) Figueras – Albacete – fronta (Madrid)

Ponesrečena dalmatinska morska ekspedicija z ladjo »La Corse« pod vodstvom Adolfa Muka, racija na Braču

Ljubljana – Pariz (javka: Komite, hotel) – Perpignan – Figueras – Albacete – fronta, Casas Ibañez

Spomladi 1937 (zelo hitro: v enem mesecu v Španiji)

JOŽE NOSE Svetovna razstava, a s pomočjo Kominterne

Prostorski kraji memorije, sredstva premika, nekatere javke, število poskusov in ovire na poti

Datum odhoda in prihoda v Španijo (če je znan)

Brigadist (način transferja v Španijo)


Graf: Shematični vris nekaterih poti slovenskih brigadistov v Španijo260

Legenda: variante po (1–3) variacije po

260 Po: Kapor, Španija 1936–1939; Semič-Daki, Bili smo v Španiji; Vergan, Od Marezig do Madrida; Bebler, Al., Čez drn in strn, Kreft, Spori in spopadi.

123


Politike memorije in pozabe po odhodu brigadistov iz Španije Ob odhodu Mednarodnih brigad iz Španije jeseni leta 1938 so za udeležbo na sklepni slovesnosti jugoslovanski španski borci delegirali Ivana Krefta (Dušan Kveder je to nalogo odklonil). Tako se je Kreft udeležil sprejema pri španski vladi 28. oktobra 1938 v barcelonskem predmestju, kjer sta se brigadistom za pomoč v boju zoper fašizem zahvalila predsednik republikanske vlade Juan Negrin in načelnik generalštaba Vincente Rojo, umik pa je z danes znanimi besedami pospremila tudi članica CK KPŠ Dolores Ibarruri (Pasionaria). Čisto poseben fenomen med kraji memorije po Francovi zmagi261 so francoska taborišča (Saint Cyprien, Argelès-sur-mer, Gurs, Vernet),262 v katerih so bivali številni brigadisti leta 1939; gre za kraje intenziviranega učinkovanja pozabe in degradiranja republikanskih vrednot; doseg in implikacije teh strategij bi bilo potrebno šele natančneje preučiti. Ivan Kreft piše, da se je takoj po vrnitvi iz Španije (prek Pariza, Sušaka in Zagreba) oglasil pri zagrebškem odvetniku dr. Budisavljeviću in mu povedal, da je potrebno takoj začeti akcije za vrnitev jugoslovanskih prostovoljcev iz Francije, saj z njimi v francoskih taboriščih ravnajo, »kakor da so zločinci«.263 Kraji memorije v vojni ali vojni topoi so prepleteni z življenjskimi zgodbami, afekti in identiteto ljudi, ki so se vojne udeležili. Pogosto se najmočnejša identiteta borcev in bork oblikuje skozi skupaj doživete in preživete radikalne trenutke prevratov in skupnega boja, kar pri udeležencih ustvari specifičen habitus, ki je seveda v okvirih konstrukcij Zeitgeista. Kraji memorije imajo tudi začetno, ustvarjalno fazo, ko so zasnovani in se prilagajajo partikularnim komemorativnim namenom. Kasneje sledi obdobje institucionalizacije in rutinizacije njihove uporabe, ko kraji memorije izgubijo svojo primarno moč evokacije in lahko, če transmisija na nove rodove prek procesov simbolizacij ni zagotovljena, tudi zdrsnejo v pozabo. V priklicevanju, spominjanju, ponavljanju, branju, komentiranju, diskusiji, kritiziranju tega, kar je bilo odloženo v bližnji ali daljni preteklosti, so, pravi Aleida Assmann,264 ljudje soudeleženi v razširjenih horizontih produciranja pomenov. Ni jim treba vselej znova začenjati, saj je bilo do261 Bilanca vojne (po Jackson, Fallen Sparrows, str. 25; prim. Thomas, Španija proti Španiji): okoli 500.000 mrtvih, ok. 300.000 v eksilu, materialna škoda ok. 9,375 milijonov dolarjev. Kapitulacijo republikanske vojske so podpisali 23. marca 1938 v Burgosu, kjer je bil sedež frankistov, četudi je Franco zmago uradno razglasil šele 1. aprila 1939. 262 V teh taboriščih je bilo ok. 5000 brigadistov. Nekateri so se znašli in pobegnili, druge je po padcu Francije (22. junija 1940) čakalo prisilno delo v Nemčiji, nekateri pa so se naposled le vrnili domov (Gl. Lešnik, Le Parti communiste Yougoslave, str. 61). 263 Kreft, Spori in spopadi, str. 356, 467, 469. V Jugoslaviji so medtem zbrali ok. 300.000 podpisov za vrnitev jugoslovanskih prostovoljcev v Jugoslavijo. KPJ je v več člankih v tiskanih medijih zahtevala osvoboditev brigadistov, medtem ko sta Ivan Kreft in Aleš Bebler (Kobal) zavoljo tega večkrat obiskala francoskega konzula v Ljubljani, da bi posredoval v tej zadevi (Bebler, Al., Čez drn in strn). 264 Assmann, Erinnerungsräume.

124


ločeno delo opravljeno že pred njimi, določene vednosti so bile že izoblikovane in vse to jim lahko služi kot referenca – na ta način memorija gradi komunikacijske mostove. Mrežna struktura republikanske in antifašistične memorije v Evropi poznih tridesetih let ima tako svoje ključno žarišče in svojo veliko zgostitev prav v Španiji. Itinerarij krajev, in permanentna vračanja prostovoljcev v nekatere od njih, pomnožitev bivanj brigadistov na izbranih mestih, ki vodijo do Španije, pomenijo moment vztrajnosti, insistenco prostovoljcev v premikih po tej strukturi. Republikanska memorija tridesetih let je hkrati tesno povezana z ilegalnim omrežjem levice v tem obdobju, zlasti z njenimi pomembnimi oporišči v Franciji, pri čemer ima Pariz funkcijo haute lieu de mémoire (posvečenega kraja memorije). Metafora omrežja, ki povezuje in prepleta, daje, kakor piše Dietrich Harth,265 podobo koordinirane in kooperativne kontinuitete aktivnosti memorije na akcijski ravni. Istočasno pa pušča ob strani hierarhije in druge vertikalno organizirane strukture subordinacije. Tako nas horizontalno – skozi komunikacije in interakcije – spletene vezi in razmerja (Beziehungen) med posamičnimi elementi (španskimi borci, skupinami, enotami, kraji, memorijami) zopet spomnijo na strukturo polja v bourdieujevski družbeni sistematizaciji. Lahko bi jih imenovali tudi epistemična razmerja, saj se v njih agensi (v našem konkretnem primeru brigadisti) gibljejo skozi različna gravitacijska področja v polju sil, ki jih določajo sociokulturne in sociopolitične kategorije v evropskem prostoru tridesetih let.

Memorija in zgodovina Memorija je, pravi njen prionirski raziskovalec Maurice Halbwachs,266 bistveni element individualne in kolektivne identitete. Memorija skupnosti, naj gre za družino, sloj, družbo ali nacijo, je sestavljena iz izbranih spominov njenih posamičnih članic in članov, ki so prestali selekcijo in objektivacijo, ko zadnje članice in člani skupnosti menijo, da oblikujejo pomembne identifikacijske opore skupnosti. Plastičnost memorije, njena živahna adaptacijska zmožnost, da se prilagaja danim situacijam sedanjosti, je obenem ena od njenih vitalnih strategij, ki ji omogoča preživetje. Vsaka družba za svoje preživetje izoblikuje obsežen simbolni sistem krajev memorije in prek njih svojo kolektivno identiteto. Prek tega definira svoj teritorij, njegove meje in občutljive ali posvečene prostorske kraje memorije, a tudi svoje časovne kraje memorije (praznike, obletnice, druge komemoracije). Prek tega skrbi, da se stare memorije prek vsakdanjih rutin in 265 Harth, D.: The Invention of Cultural Memory. V: Ansgar Nünning, A., Erll, A.: Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook. De Gruyter, Berlin, New York 2008. 266 Halbwachs, La Mémoire collective.

125


komemoracij prenašajo na nove generacije, prek česar se – vselej z drobnimi premestitvami, deformacijami in modifikacijami – ohranja kolektivna memorija. Med memorijo in zgodovino obstajajo določena cezura, prelom ali prekinitev, povezana s prenosom doživete memorije v drug register, na druge nosilce. Francoski zgodovinar Gérard Noiriel poudarja, da ključna razlika med memorijo in zgodovino ni v metodi ali v odnosu do arhivov, ampak v tipu spraševanja, naslovljenega na preteklost, v vprašalniku, s katerim naslavljamo informatorje, v načinu razbiranja razmerij med predmeti, dokumenti, izjavami, dogodki, ki so nam na razpolago. Skrb producentov memorije je predvsem reševanje iz pozabe ali rehabilitiranje posameznikov in skupin, ki so jim naklonjeni. Medtem ko je vloga zgodovinarja ta, da izdela skupke vprašanj, ki mu bodo v analitični perspektivi omogočila, da bo bolje razumel, se pravi pojasnil preteklost z upanjem, da to utegne pomagati današnjim ljudem bolje živeti, kakor je nekoč dejal Marc Bloch.267 Politika amnezije španske državljanske vojne v času frankističnega režima v španski histriografiji, se pravi popolna ukinitev režimu nevšečnih krajev memorije, ki jo omenja Michael W. Jackson,268 je simptomatična za totalitarne režime (politična mitologija je neprepustna za zgodovinska dejstva), ki jih vodita gon smrti in stimulirana pozaba.269 Vendar pa je kljub razmeroma močni produkciji raziskav o španski državljanski vojni na mednarodni ravni (Jackson270 omenja med 15.000 in 20.000 del) bilo doslej le malo storjenega za bolj elaborirano problemsko ali celo konceptno analizo različnih kategorij 267 Noiriel, G.: Zgodovina, memorija, državljanski angažma. V: Monitor ZSA, letn. X, št. 1–2, 2008, str. 373–374; prim. Šumi, O identiteti) 268 Jackson, Fallen Sparrows, str. 19-20. 269 Dejansko je bilo politik damnatio memoriae nad španskimi prostovoljci in prostovoljkami več: del brigadistov je izginil med Stalinovimi čistkami, nato jih je nekaj izginilo v času, ko je Tito prevzemal vodstvo KPJ (1937–1939), zatem v dachauskih procesih kmalu po drugi svetovni vojni (1947–1949), pozabljene so bile vloge žensk pri najširših dejavnostih v zvezi s špansko državljansko vojno (njihove vloge pri organizaciji mednarodnih prostovoljcev, pa dejavnosti brigadistk, kurirk in številne druge aktivnosti), tu je tudi pozaba 70. obletnice konca španske državljanske vojne v Sloveniji leta 2009. Omeniti velja tudi težave pri legalizaciji statusa španskih borcev, ko so se vrnili v Jugoslavijo v letih 1938, 1939 ali v času druge svetovne vojne. Zelo zanimiv je tudi mikro zabris pri nosilcih desnice v državi Sloveniji: slikar teolog Stane Kregar je leta 1937 naslikal Revolucijo v Španiji. Četudi ne gre za kako angažirano ali družbenokritično delo, je zanimivo, da slike, ki kaže, da je bil avtor vsaj nominalno vpet v tedaj aktualno družbeno motiviko in dogajanje, na spletni strani Zavoda sv. Stanislava, pri katerem je bila z odlokom dr. Alojzija Šuštarja 15. 10. 1993 ustanovljena Kregarjeva galerija, kjer so njegova dela zelo sistematično kronološko urejena in razporejena, manjka prav leto 1937, t. j. časovni kraj memorije omenjene slike s sliko vred (manjka pa tudi leto 1939). Tudi Brejc (Brejc, T.: Raziskave o Kregarjevem nadrealizmu. V: Zbornik za umetnostno zgodovino /nova vrsta, št. 36, 2000, str. 32) piše o tem, da mu izvirnik dela ni bil dostopen, četudi bi »moral biti, saj je sliko odkupila ljubljanska mestna občina«. Zabris pomembnega državljanskega kraja memorije z nenajdljivostjo izvirnika, ki bi v interpretaciji utegnil biti dvoumen (vse, kar ni čisto, imaginarij desnice dojema kot madež, ki naj bo odstranjen), seveda v precej raziskanem kontekstu utajevanja krajev memorije španske državljanske vojne – zlasti republikanskih loci – na ravni reprezentacij desnice ne more biti naključje. 270 Jackson, Fallen Sparrows, str. 21.

126


španske državljanske vojne, Mednarodnih brigad, kolektivnih memorij posamičnih vpletenih skupin, za socio-historično diskurzivno analizo memoarjev španskih borcev, njihovih mentalitet in imaginarijev, za semiotični študij propagandnega materiala ali pričevanj borcev in bork, za socioanalizo družbenih polj in habitusov v času španske državljanske vojne, za poznavanje in prepletenost socialnih omrežij tako na nacionalnih kakor na mednarodnih ravneh, za razumevanje impakta medijskih družbenih reprezentacij španske državljanske vojne itn. Vpogled v segment dojemanja družbene realnosti skozi medijske družbene reprezentacije, ki so bile na voljo v Sloveniji o španskem dogajanju in so oblikovale percepcijske okvire slovenofonega občinstva, nam omogoča krajša opazka Ivana Krefta271 o razpoložljivosti tiskanih medijev na partijskih taborih v drugi polovici 30. let v Sloveniji (tedaj Dravski banovini): »Prejemali in kupovali smo ves dnevni tisk od ljubljanskega Jutra in Slovenca do zagrebških Novosti in Politike. Tako smo bili vsestransko informirani tudi o bojih v Španiji. Beograjska Politika in ljubljansko Jutro sta stala odločno na strani republikancev, Slovenec pa še bolj odločno na Francovi strani. Kot glasilo notranjega ministra dr. Antona Korošca, ki je skušal v Sloveniji uveljaviti klerofašizem, je Slovenec postal pravo zrcalo frankističnega tiska.« […] »Slovenski klerikalni tisk je bil odločno na strani frankistov, liberalni pa že iz opozicije do klerikalcev ni mogel trobiti v isti rog.« Zlasti druga Kreftova navedba je zanimiva, saj kaže na strukturno in relacijsko pogojenost dveh opozicijskih kategorij (klerikalci vs liberalci), pri čemer vsakršna načelnost ali vsebinska apologija izgubita poanto v manihejskem lovljenju družbenega ravnovesja. Seveda pa bi bilo neresno ostati le pri teh navajanjih, ne da bi generično preiskali in analizirali reprezentacije same v citiranih medijih, česar na tem mestu seveda ne bomo storili, lahko pa na specifičen manko raziskav vseeno opozorimo. Če se torej španski borci v svojih pričevanjih včasih ponavljajo in ne znajo ali ne zmorejo ustrezno obdelati gradiva svoje preteklosti (naposled za to pogosto tudi nimajo ustreznih orodij), je to razumljivo, vendar pa ni opravičila za zgodovinarje in zgodovinarke, katerih dolžnost je vzpostavljati razmerje do raznoterih dogajanj v preteklosti s pomočjo metodičnega dela in raziskav, za katere so usposobljeni. Molk o republikanskih krajih memorije oz. njihova zatajitev pri slovenskih zgodovinarjih v letu 2009 (pa tudi pred tem letom) v zvezi s špansko državljansko vojno seveda ni naključje. Če so španski borci razmeroma zgledno skrbeli za objavo in kategorizacijo svojih memorij, se slovenski zgodovinarji in zgodovinarke te tematike z nekaj izjemami, npr. Avgustom Lešnikom,272 271 Kreft, Spori in spopadi, str. 304, 312. 272 Lešnik, Jugoslawen in Spanischen Bürgerkrieg; Lešnik, Les volontaires yougoslaves/slovènes; Lešnik, Le Parti communiste Yougoslave.

127


pravzaprav sploh še niso sistematično lotili.273 Delati zgodovino španske držav­ ljanske vojne, odkrivati povezave, demontirati in interpretirati njene mite seveda pomeni, da se ne identificiramo več popolnoma s svojo dediščino, ampak smo jo zmožni rekonstruirati prek odmika na analitični ravni.274 Nemara tudi momenta znanstvene zahtevnosti in epistemične opremljenosti raziskovalk in raziskovalcev kot conditio sine qua non analitičnih besedil deloma pojasnjujeta nadležno odsotnost potrebnih študij o španskih brigadistih na omenjenem prostoru. Ker se v Sloveniji kolektivna memorija vladajoče, se pravi režimske skupine ljudi praviloma sproti povnanja in plasira kot uradna zgodovina, je zelo težko vzpostaviti temelje za analitično zgodovinopisje. Povsem enako načelo nadomeščanja zgodovine z memorijo, kakor smo mu priča danes, ko je memorija levice – pa naj gre za špansko državljansko vojno ali za NOB – potisnjena v pozabo, da bi jo na ravni uradne zgodovine po hitrem postopku nadomestila enako hegemona in normativna memorija desnice in ultradesnice (v Sloveniji zlasti domobranska oz. klerikalna memorija), je znano iz starejše jugoslovanske zgodovine, ko je vsakokratna vladajoča stranka ali kompozicija kontinuirano forsirala svoj »monoteistični« pogled tako rekoč vsem družbeno občutljivim »znanstvenim« disciplinam in poljem. Ker vsakokratna vsiljena memorija režimske skupine v boju za oblast in za interpretacijo preteklih dogajanj ne želi upoštevati sinhronega obstoja različnih, pa četudi nasprotujočih si kolektivnih memorij in družbenih aspiracij svojih nasprotnic, je zmešnjava odbiranja iz preteklosti tem bolj zapletena.275 Dejansko to pomeni, da v Sloveniji poznamo le bolj ali manj konformne podjetnike memorij v vlogi zgodovinarjev in zgodovinark, ki menijo, da je njihova funkcija unifikacija zgodovine (zgodovine-memorije) in sprotno odstranjevanje z vidnih družbenih pozicij vseh tistih, ki bi utegnili uvajati pluralne perspektive v zgodovinopisju, ne pa tudi resnih in dobro intelektualno opremljenih znanstvenic in znanstvenikov, ki so in tempore sposobni konceptnega odmika oz. distanciranja od aktualnega političnega polja in njegovih hegemonij. 273 Lešnik, Le Parti communiste Yougoslave, opozarja na širši manko elaboriranih monografij na temo španske državljanske vojne na prostoru nekdanje Jugoslavije. 274 Ne govorim o pisanju člankov na podlagi prepisovanja in kroženja že znanih podatkov ali o priložnostni literarizaciji znanega, ampak o zmožnosti epistemičnega premika perspektive, kar terja povsem drugo zbranost, daljši čas za premislek in tudi drugo vrsto diskurza. 275 Sklicevanje na brkljavi pojem zgodovinski spomin, ki na konceptni ravni ne pomeni ničesar (kot neustreznega ga je odpravil že Halbwachs), ne pomaga pri reševanju iz zagate. Prav narobe, kaže na temeljno nezmožnost ločevanja dveh povsem različnih družbenih, simbolnih in epistemičnih režimov, ki bi ju bilo treba obravnavati posebej: memorije in zgodovine. Na ravni vsakdanjega rezoniranja razlikovanja med spominom, memorijo in zgodovino seveda niso zelo pomembna, vendar pa so za analitično perspektivo neizogibna. Brez njih je preprosto ni. Prim. Šumi, O identiteti; Noiriel, Zgodovina, memorija, državljanski angažma; Nora, Les Lieux de mémoire; Kramberger, Maurice Halb­wachs; Kramberger, Historiografska divergenca; Kramberger, Memorija in spomin; Kramberger, Zapletena razmerja; Rotar, Odbiranje iz preteklosti, in Rotar, Stasis in služabniška zgodovina.

128


Tak odmik je šele conditio sine qua non analitičnega študija zgodovine ter z njo preteklih družbenih dinamik in interakcij, saj gre za zgodovino v razmerjih, ki razvršča različne kolektivne memorije v red njihovih dejanskih preteklih komunikacij in konfliktov in sleherni od njih priznava partikularno mesto in lokaliteto v zgodovini (naj bo njihova vloga še tako minorna ali zgrešena). Zgodovinska mreža interakcij ob izpadu zgolj ene memorije, kaj šele številnih izmed njih, ni več razumljiva.276 Kakor številni raziskovalci in raziskovalke pred menoj (Hugh Thomas, Paul Preston, Helen Graham, Herbert Southworth idr.) nisem zagovornica nevtralnega ali objektivističnega277 pristopa k španski državljanski vojni, po katerem naj bi na obeh straneh zakrivili enake strahote. Takšno uravnotežanje dveh povsem divergentnih in neekvivalentnih političnih režimov imam za neutemeljeno; naposled tak pristop ostaja na ravni memorijske deskripcije in moralistične sodbe in ne upošteva strukturnih dispozicij udeleženih strani. Ob zavrnitvi tega nekonsistentnega uravnovešanja zgodovine in ob družbeno nevarnih politikah pozabe imaginarija evropske levice v času med svetovnima vojnama, ki smo jim priča, pa ostajam prepričana, da so temeljni sestavni deli sleherne kompleksne zgodovine epistemična pertinentnost, intelektualna poštenost in znanstvena rigoroznost. Skupaj s Prestonom menim, da frankistična represija ni bila le bistveno ekstenzivnejša in perfidnejša od republikanske, ampak je bila tudi zavestno implementirana od zgoraj in zato moralno, etično in človeško nekoherentna, saj je v temelju merila na demontažo pravic človeka in državljana, se pravi, na socialno dezintegracijo v korist lagodnega življenja tenkega plutokratskega sloja. Tudi jaz, v nasprotju s tem, kar menijo sedanji in nekdanji Francovi privrženci, ne verjamem, da je Španija z vojaško vstajo leta 1936 in vojaško zmago leta 1939 kakorkoli pridobila. Tako je tudi v mojih vrsticah, kakor pri Prestonu, le malo simpatije za špansko desnico, upam pa, da je vendarle nekaj razumevanja.278 276 Nacionalna zgodovina, četudi ne več edina in na noben način ne zveličavna, je še vedno naša najmočnejša kolektivna tradicija, je naše memorijsko okolje. Nacionalne tradicije z eno samo protežirano zgodovino-memorijo, ki je v hegemonem naskoku, da bi vzpostavila svojo posvečeno memorijo nacije brez vrzeli, madežev in napak, požrla memorije drugih, rivalskih skupin, se obnašajo memorijsko in ne zgodovinsko-analitično (Cf. Nora, Les Lieux de mémoire, vol. I, str. 27). 277 Za kritično vrednotenje objektivnosti, za pomen objektivacije objektivacije ter nujnost refleksije v znanosti gl. Bourdieu, Znanost. »Ko jasno ločimo zgodovino in memorijo,« pravi Noiriel (Noiriel, Zgodovina, memorija, državljanski angažma, str. 374), »bolje razumemo tesne vezi, ki povezujejo ta dva tipa odnosa do preteklosti. Pedagoška razsežnost […] ilustrira vez, ki obstaja med obema, po toku navzdol. Vendar ne smemo pozabiti, da se to razmerje vzpostavi po toku navzgor. Zgodovinarji ne živijo zunaj družbe. Sami so ujeti v zastavke memorije, ki gospodujejo njihovemu času. Na osebni ravni so nosilci memorije skupin, katerih del so (bili). Družbeni izvor, trajektorija, spol, regionalna ali nacionalna pripadnost, vsi ti dejavniki vplivajo na njihov svetovni nazor, tudi tedaj, ko si jih prizadevajo držati na oddaljenosti.« 278 Preston, The Spanish Civil War.

129


Literatura: Ackelsberg, M. A.: Free women of Spain: anarchism and the struggle for the emancipation of women. AK Press, Oakland, Edinburgh 2005. Alpert, M.: A New International History of the Spanish Civil War. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 1998. Assmann, A.: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. Beck, München 1999. Barth Urban, J.: Moscow and the Italian Communist Party: From Togliatti to Berlinguer. Ithaca, Cornell University Press, New York 1986. Bebler, Al.: Čez drn in strn. Založba Lipa, Založništvo tržaškega tiska, Koper, Trst 1981. Bebler, An.: Knjiga o Alešu Beblerju. Cankarjeva založba, Ljubljana 2004. Blinkhorn, M.: Demokracija in državljanska vojna v Španiji (1931–1939). Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1995. Bourdieu, P., Znanost o znanosti in refleksivnost (v prevodu Draga B. Rotarja). Liberalna akademija, Ljubljana 2004. Bourdieu, P., Wacquant, L.: Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih dominacij (izbrala iz različnih publikacij in uredila Taja Kramberger in Drago B. Rotar). Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Društvo Tropos, Koper, Ljubljana 2006. Brejc, T.: Raziskave o Kregarjevem nadrealizmu. V: Zbornik za umetnostno zgodovino (nova vrsta), št. 36, 2000, str. 9–95. Broué, P., Témime, É.: The Revolution and the Civil War in Spain. Faber and Faber Limited, London 1972. Byron, K.: Writing the Female Revolutionary Self: Dolores Ibarruri and the Spanish Civil War. V: Journal of Modern Literature, letn. 28, št. 1, 2004, str. 38–165. Carr, E. H.: The Comintern and the Spanish Civil War. Pantheon Books, New York 1984. Carswell, J.: The Exile: A Life of Ivy Litvinov. Faber and Faber, Lpndon 1983. Cattell, D. T.: Communism and the Spanish Civil War. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 1955. Conner, T.: André Gide's Politics: Rebellion and Ambivalence. Palgrave, New York 2001. Dimitrijević, S.: Akcija za formiranje internacionalnih brigada u Francuskoj i odlazak jugoslovenskih dobrovoljaca preko Pariza. V: Kapor, Č. (ur.): Španija 1936–1939. Zbornik sećanja jugoslovenskih dobrovoljaca u španskom ratu (vol. I-V), Beograd, 1971. Fabietti, U., Matera, V.: Memorie e identità. Simboli e strategie del ricordo. Meltemi editore, Roma, 1999. Friškič, S.: Zakaj kolektivna memorija ni kolektivni spomin? Uvod v raziskave kolektivne memorije, slovenske prevodne zagate in razlike med deskriptivno in konceptno elaboracijo znanstvenega polja. V: Monitor ZSA, letn. X, št. 1–2, 2008, 83–106. Géraud-Pertinax, A.: Preface. V: Dzelepy, E. N. (ur.): The Spanish Plot. P. S. King & Son. Ltd, Lpndon 1937. Graham, H.: The Spanish Civil War: A Very Short Introduction. Oxford University Press, Oxford 2005. Gruber, H.: Willi Münzenberg: Propagandist for and against the Comintern. V: International Review of Social History, št. 10, 1965, 188–210. Halbwachs, M.: La Mémoire collective. PUF, Paris 1950.

130


Harth, D.: The Invention of Cultural Memory. V: Nünning, A., Erll, A.: Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook. De Gruyter, Berlin, New York 2008. Hidalgo, D.: Un notario español en Rusia (predgovor: Fernando Claudin). Rustica, Madrid 1985. Huber, P.: Die Schweizer Spanien-Freiwillingen. Ein sozialbiographischer Querschnitt. V: The International Newsletter of Communist Studies Online, letn. XV, št. 22, 2009, str. 40–46. Ibarruri, D.: They shall not pass: The Autobiography of La Pasionaria. Laurence of Wishart, London 1966. International Solidarity with the Spanish Republic, 1936-1939 (zbornik prispevkov), Ruska akademija znanosti, Progreso, Moskva 1975/1976. Jackson, A.: British women and the Spanish Civil War. Routledge, London 2002. Jackson, M. W.: Fallen Sparrows: the International Brigades In the Spanish Civil War. American Philosophical Society, Philadelphia 1994. Jurič Pahor, M.: Memorija in spomin v času globalizacije. V: Razprave in gradivo, št. 50–51, 2006, 160–183. Kapor, Č. (ur.), Španija 1936–1939. Zbornik sećanja jugoslovenskih dobrovoljaca u španskom ratu (vol. I-V). Beograd 1971. Koch, S.: Double Lives: Stalin, Willi Münzenberg and the Seduction of the Intellectuals. Free Press, New York 1994. Kramberger, T.: Maurice Halbwachs in družbeni okviri kolektivne memorije. V: Halbwachs, M.: Kolektivni spomin (pravilno Kolektivna memorija – tipkopis prevajalca D. B. Rotarja), Ljubljana, Studia humanitatis, 2001. Kramberger, T.: Historiografska divergenca: razsvetljenska in historistična paradigma: o odprti in zaprti epistemični strukturi in njunih elaboracijah. ZaložbaAnnales, Znanstveno-raziskovalno središče Univerza na Primorskem in Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper 2007. Kramberger, T.: Memorija in spomin. Zgodovinska antropologija kanonizirane recepcije. Študija primera revije Modra ptica (Bartol z Vidmarjem). Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Koper 2009. Kramberger, T.: Zapletena razmerja: spomin, memorija, pozaba, zgodovina. V: Emzin, letn. 19, št. 3, 2009, str. 55–57. Kreft, I.: Spori in spopadi. V spominih in dokumentih. Založba Obzorja, Maribor 1981. Lešnik, A.: The Development of the Communist Movement in Yugoslavia during the Comintern Period. V: The International Newsletter of Communist Studies Online, letn. XI, št. 18, 2005, str. 25–60. Lešnik, A.: Jugoslawen in Spanischen Bürgerkrieg. V: Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 1, Berlin, 2006, str. 37–51. Lešnik, A.: Les volontaires yougoslaves/slovènes dans la guerre civile espagnole (1936–1939): analyse structurelle et la liste. V: Annales, Ser. hist. sociol., letn. 17, št. 1, 2007, str. 107–138. Lešnik, A.: Le Parti communiste Yougoslave et la Guerre civile espagnole (1936–1939). V: The International Newsletter of Communist Studies Online, letn. XIII, št. 20, 2007, str. 48–64. Linhard, T. A.: Fearless women in the Mexican Revolution and the Spanish Civil War. University of Missouri Press, Missouri 2005. Longo, L.: Internacionalne brigade u Španjolskoj, Zagreb 1967. Marinko, M.: K zgodovini delavskega gibanja. V: Izbrana dela, knjiga 1, Ljubljana, Komunist, 1980. Matthews, H. L.: Half of Spain Died. A Reappraisal of the Spanish Civil War. Scribner, New York 1973.

131


Mitchell, D.: The Spanish Civil War. F. Watts, London, New York 1982. Nash, M.: Defying male civilization: women in the Spanish Civil War. Arden Press, University of Michigan, 1995. Noiriel, G.: Zgodovina, memorija, državljanski angažma (v prevodu Taje Kramberger in Draga B. Rotarja). V: Monitor ZSA, letn. X, št. 1–2, 2008, str. 373–377. Nora, P. (ur.): Les Lieux de mémoire. Gallimard, Paris 1997 (prva izdaja 1984–1992). North, J.: Men in the Ranks. Friends of the Abraham Lincoln Brigade, New York 1939. Perez, J., Aycock, W.: The Spanish Civil War in Literature. Texas University Press, 2007. Pozharskaya, S.: Comintern and the Spanish Civil War in Spain. V: Revista Internacional de la Guerra Civil (1936–1939), št. 1, 2003, str. 47–56. Preston, P.: The Spanish Civil War: Reaction, Revolution, and Revenge. W. W. Norton & Company, New York, London 2007 (3. dopolnjena izdaja, 1. izdaja 1986). Ramella, P., Paolucci, I., Giannantoni, F.: Viaggio della memoria. Testimonianze, storia e letteratura della guerra di Spagna 1936–1939. Milano 1999. Rojic, V.: Dušan Kveder Tomaž. Založba Obzorja, Maribor 1976. Rójo, V.: España heroica. 1975 (3. izdaja, 1. izdaja 1942). Rotar, D.: Odbiranje iz preteklosti: okviri, mreže, orientirji, časi kulturnega življenja v dolgem 19. stoletju. Založba Annales, Znanstveno-raziskovalno središče Univerza na Primorskem, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper 2007. Rotar, D.: Stasis in služabniška zgodovina: premišljevanja o naciji, memoriji in pozabi. V: Emzin, letn. 19, št. 3, 2009, str. 59–61. Sedmak, D.: Mobilizacije v italijansko vojsko. V: Primorska srečanja, št. 318–319, 2007, str. 41–64. Semič-Daki, S. et al. (ur.): Bili smo v Španiji. Spomini slovenskih prostovoljcev. Sekcija bivših španskih borcev Ljudske republike Slovenije, Ljubljana 1960. Stansky, P., Abrahams, W. M.: Journey to the Frontier: Two Roads to the Spanish Civil War. Stanford University Press, Stanford 1994 (1. izdaja 1966). Šumi, I.: O identiteti, ali o koristnosti analitske organizacije perspektive v sedanjosti. V: Vrečer, N. (ur.): Medkulturne kompetence v izobraževanju odraslih. Andragoški center Republike Slovenije, Ljubljana 2009, str. 55–69. Thomas, H.: Španija proti Španiji. Cankarjeva založba, Ljubljana 1969. Traverso, E.: Intellectuals and Anti-Fascism: For a Critical Historization. V: New Politics, letn. 9, št. 4, 2004, str. 91–103. Vayo, J. Alvarez del: Freedom’s Battle. Heinemann, London 1937. Vergan, J.: Od Marezig do Madrida. Založba Borec, Ljubljana 1962. Whealey, R.H.: Foreign Intervention in the Spanish Civil War. V: Carr, R. (ur.): The Republic and the Civil War in Spain. Basingstoke, London 1971.

132


I faticosi itinerari della guerra civile spagnola: i luoghi della memoria lungo i tragitti dei repubblicani sloveni verso la Spagna e il ruolo di Parigi nel reclutamento di volontari per la Spagna Sunto Parole chiave: Guerra civile spagnola, fonti storiografiche, luoghi della memoria storica, combattenti sloveni in Spagna. Come la ricerca di nuove fonti per la storia e la loro rigorosa analisi furono per lo storico francese Marc Bloch (1886-1944) un atto di resistenza intellettuale nella Francia di Vichy, o il tenere un diario da parte di Victro Klemperer (1881-1960) fu un gesto di resistenza contro il nazismo, con il quale cercava di salvaguardare l’indicibile ed il rimosso, anche l’attivismo collettivo della sinistra europea negli anni 1936-1939 fu nei fatti protesta intellettuale par excellence contro il pensiero unico di ultradestra e contro il graduale avanzare del fascismo totalitario negli stati europei dei tardi anni ‘30 del XX secolo. Se è vocazione dell’intellettuale quella di allargare attorno a se lo spazio di libertà e conoscenza, come è divenuto esplicito almeno a partire dalla polemica di Zola e Durkheim con Barres e Burnetier al tempo dell’affare Dreyfus (1894-1906), allora possiamo condividere la tesi di Enzo Traverso secondo cui la parabola dell’inteligenzia europea al tempo della guerra di Spagna è strattamente legata alla battaglia per l’eredità della cultura europea e dell’iluminismo, e che la mobilitiazione per la guerra di Spagna fu in questo contesto l’apice dell’attivismo antifascista intelletuale e civile. Dal luglio del 1936 i repubblicani di numerosi paesi non solo europei – e tra essi anche combattenti sloveni (jugoslavi) - si recarono in Spagna per combattere contro i golpisti franchisti e contro il crescente pericolo fascista. Lo fecero inizialmente in maniera legale e, dopo la firma del patto di non intervento (28.8.1936), anche clandestina. Nel mio intervento presenterò i luoghi chiave della memoria repubblicana dei combattenti sloveni sulla via della Spagna, tra i quali Parigi ha certamente il ruolo centrale di »città santa« della memoria, basandomi sui memoriali e le testimonianze di alcuni combattenti di Spagna sloveni (Aleš Bebler, Stanko Semič – Daki, Jože Vergan, Ivan Kreft, Dušan Kveder-Tomaž, Alojz Mikenauer, Stane Bobnar e altri ancora). La storia politica si concentra usualmente sui vari aspetti della memoria solo in quanto comprende se stessa come una disciplina che concorre a fondare 133


le circostanze della democrazia. Tuttavia la conoscenza delle varie memorie di uno spazio sociale in un dato momento storico è solo il presupposto per la democraticità (e non il contrario) e il segno dell’esistenza di quel tipo di storiografia che è abbastanza forte nel metodo e abbastanza sovrana e pertinente nelle sue acquisizioni di conoscenza da essere in grado di maneggiare le varie memorie e interpretarle nelle loro a volte contraddittorie interdipendenze e intrecci. Si tratta di quella tipo di storia che non è semplicemente una memoria collettiva imposta dal regime politico dominante (caratteristica di quest’ultima è la tendenza all’omogeneizzazione, mentre della prima è il saper tener conto delle voci eterogenee di un dato periodo). I luoghi della memoria (loci memoriae, lieux de mémoire, places of memory) sono posti in cui un dato gruppo di persone si è attivato in azioni pubbliche – e questo furono a livello internazionale i combattenti di Spagna – esprimendo attraverso esse delle considerazioni condivise, quindi collettive, su un determinato argomento. Tali conoscenze erano condivise dai componenti del gruppo e con il loro ausilio veniva formata l’identità del gruppo, il che significa tanto la sua unità che la sua individualità e specialità. Le attività sociali del gruppo e la dinamicità della sua vita sono presupposti indispensabili per la conservazione in vita della memoria collettiva e dei luoghi commemorativi. Quando il gruppo si estingue i luoghi della memoria rischiano di perdere la loro forza evocativa primaria e di cadere nell’oblio. Dato che viviamo in un era di passaggio, in cui gli appartenenti al gruppo sociale che ha formato originariamente la memoria sulla guerra civile spagnola scompaiono sempre più velocemente (o sono già scomparsi) ed è perciò minacciata anche la stessa sopravvivenza della loro memoria, è necessario vigilare con ancora maggiore attenzione – anche a causa della congiuntura attuale, non particolarmente favorevole ai punti di vista democratici e repubblicani (ne è indirettamente prova la rarità delle commemorazioni della guerra di Spagna in ambito sloveno nel 2009) – sulla loro eredità. In quanto storici e storiche abbiamo in fin dei conti anche il dovere di farlo.

134


The tyring itinerary of the Spanish Civil War: the places of memory on the slovenian republicans’ way to Spain and the role of Paris in the international recruitment of Spanish fighters Abstract Key words: Spanish Civil War, historical sources, places of memory, slovene volounteers in Spain. In a similar way as the search of different primary sources and their strict analysis were acts of intellectual resistance for the French historian March Bloch (1886-1944) in the Vichy France or writing a diary for Victor Klemperer (1881-1960) was a gesture of resistance against nazism through which the author tried to preserve the unspeakable and pushed into oblivion, was the collective engagement of the European left-wing between the years 1936 and 1939 actually an intellectual protest par excellence against the ultra-right groupthink and against the gradual penetration of the totalitarian fascism into the European countries in the late thirties of the 20th century. If the intellectual’s vocation is to extend the space of freedom and knowledge around him, thing that we have been explicitly witnessing at least since the polemic of Zola and Durkheim with Barrès and Brunetièr during the Dreyfus affair (1894-1906), then we can agree with Enzo Traverso that the parable of the European intelligence during the time of the Spanish Civil War is closely linked to the fight for the heritage of the European culture and illumination; and the mobilization for the Spanish Civil War was, in this context, the peak of the anti-fascist intellectual and civic engagement. Since July 1936, republicans from several European and other countries - including the Slovenian (Yugoslavian) fighters – were coming to Spain to fight against the Frankist rebels and the increasing fascist threat. At first they did it legally; after signing the pact for non-intervention (28/8/1936) illegally as well. In this paper I will present the key places of the republican memory of the Slovenian fighters on their way to Spain, among which Paris has the central place as the »holy city« of the memory, basing on the memoirs and testimonies of the Spanish fighters from Slovenia (Aleš Bebler, Stanko Semič – Daki, Jože Vergan, Ivan Kreft, Dušan Kveder-Tomaž, Alojz Mikenauer, Stane Bobnar and some others). Political history usually focuses on different aspects of memory only to the extent to which it understands itself as a discipline that contributes to the 135


substantiation of democratic circumstances. However, the knowledge of different memories of a social space in a historic moment is only the prerequisite of democracy (and not vice versa) and the sign of existence of the kind of history that is strong enough in its method and sovereign and pertinent enough in its cognition so that it is able to handle different memories and interpret them in their sometimes contradictory interdependence and interpenetration. And this history is the one that is not just imposed on the people as the collective memory of the currently reigning political regime (the feature of the latter is that it homogenizes, while the feature of the first one is that is knows how to take into consideration the heterogeneous voices of the period in question). The places of memory (loci memoriae, lieux de mémoire, luoghi della memoria) are the places where a certain group of people engaged in public activities – at the international level the Spanish fighters were such a group as well – and through them expressed common, that is to say collective cognition about a certain subject. Members of the group shared this knowledge and with the help of it formed their group identity, both its unity and its individuality, peculiarity. Social activities of the group and its dynamic life are key assumptions for keeping alive the collective memory and the commemorative places. When the group dies out, the places of memory risk to lose their primary power of evocation and to fall into oblivion. Since we live at a turning point, when the members of the social group that originally created memories about the Spanish Civil War are passing away (or already have passed away) and therefore the very existence of their memory is threatened, we need to – also because of the modern conjuncture that is not particularly favorable to the democratic and republican points of view (the small number of the Spanish Civil War commemorations in the Slovenian environment in 2009 is the indirect proof of it) - watch over its heritage with even more care. Being historians we are obliged to do so after all.

136


El extenuante itinerario de la Guerra Civil Española. Lugares de la memoria en el camino a España de los republicanos eslovenos y el papel de París en el reclutamiento internacional de Combatientes Españoles. Resumen Palabras claves: Guerra Civil Española, fuentes históricas, lugares de la memoria histórica, combatientes eslovenos en España. A partir de una perspectiva similar a la del historiador francés Marco Bloch (1886-1944) en la búsqueda de diversas fuentes históricas para un riguroso análisis de los actos de resistencia intelectual en la Francia de Vichy o del diario de Victor Klemperer (1881-1960) que relata la gesta de resistencia contra el nazismo (con el cual el autor intento conservar lo indecible y lo empujado al olvido), podemos decir que el compromiso colectivo de la izquierda europea entre 1936 y 1939 fue par excellence un acto intelectual de protesta contra la alienación de la extrema derecha y contra la penetración gradual del fascismo totalitario en los países europeos de los tardíos años 30 del siglo XX. Si la vocación de los intelectuales es la de ampliar alrededor de sí un espacio de libertad y conocimiento (lo que se encuentra ya explícito por lo menos desde la polémica de Durkheim con Barrès y Brunetièr en tiempos del escándalo Dreyfus – 1894-1906), podemos asentir lo afirmado por Enzo Traverso. Sostiene que la parábola de la inteligencia europea durante la Guerra Civil Española, está estrechamente vinculada a la lucha por la conservación de la herencia de la cultura europea y la Ilustración. En este contexto, la movilización en torno a la Guerra Civil Española, es el cenit del compromiso intelectual y cívico antifascista. Desde julio de 1936 los republicanos de numerosos países europeos y de otros lugares – incluido los combatientes de Eslovenia (Yugoslavia) – llegaron a España para luchar contra los golpistas franquistas y contra la creciente amenaza fascista. Al inicio legalmente y después de la firmar el pacto de No Intervención (28.08.1936), de manera ilegal. En mi ponencia y sobre la base de testimonios y recuerdos de combatientes españoles eslovenos (Aleš Bebler, Stanka Semič Daki, Jože Vergani, Iván Kreft, Dušan Kveder-Tomaž, Alojz Mikenauer, Stane Bobnar y otros), describiré los principales lugares de la memoria republicana de 137


los combatientes eslovenos en su camino hacia España, entre los cuales Paris ocupa un lugar central de esa memoria. La historia política suele centrarse en diferentes aspectos de la memoria, pero sólo en la medida en que se interpreta a si misma como una disciplina que contribuye a justificar las circunstancias democráticas. Sin embargo, el conocimiento de la memoria de diferentes espacios sociales de un momento histórico, constituye la condición de la democracia (no viceversa). Es la señal de la existencia de ese tipo de historia que es lo suficientemente fuerte en su método y suficientemente soberana y pertinente en sus conocimientos, permitiéndole la capacidad para manejar las diferentes memorias he interpretarlas (a veces de manera contradictoria) en sus interdependencias e entrelazados. Esta es aquella historia que no sólo es impuesta a la gente como memoria colectiva por el régimen político reinante (la última función es la homogeneizar, mientras que la primera tiene en cuenta voces heterogéneas del periodo tratado). Los lugares de la memoria (loci memoriae, lieux de mémoire, places of memory, luoghi della memoria) son lugares donde un grupo particular de personas se involucró en actividades públicas – tal grupo en el plano internacional fueron también los combatientes españoles – y a través de esto expresa su común, es decir, su visión colectiva sobre un determinado caso. Visión conjunta que compartieron los miembros del grupo y que con su ayuda establecieron la identidad del grupo, es decir, en su unidad como es también en su individualidad y particularidades. Las actividades sociales del grupo y su dinámica de vida, son premisas fundamentales para conservar con vida la memoria colectiva y los lugares conmemorativos. Cuando el grupo se extingue, los lugares de la memoria quedan en peligro de perder su energía primaria de evocación y de perderse en el olvido. El hecho de vivir en un momento crucial, en el que los miembros sostenedores del grupo social que dieron origen a la memoria de la Guerra Civil Española, se van (o ya se han ido), pone en peligro la existencia de su propia memoria, por lo cual es necesaria una preocupación aún mayor. También la coyuntura del momento donde las posiciones democráticas y republicanas no gozan de una adhesión particular (sobre esto indirectamente hablan las escasas conmemoraciones de la Guerra Civil Española en el entorno esloveno en 2009), hace necesario velar por su legado. Nosotros, como historiadores e historiadoras tenemos, a fin de cuentas, la obligación de hacerlo.

138


Podatki o avtorici Dr. Taja Kramberger, Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza na Primorskem, Titov trg 5, SI-6000 Koper-Capodistria taja.kramberger@gmail.com Diplomirala je iz zgodovine in arheologije, doktorirala pa iz zgodovinske antropologije. Od študijskega leta 2004/05 je zaposlena na Univerzi na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper, kjer predava zgodovinsko antropologijo in zgodovino. Leta 2001 je z Dragom B. Rotarjem zasnovala prvo večjezično zgodovinskoantropološko revijo v Sloveniji Monitor ISH (od leta 2004 Monitor ZSA – Revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije), ki jo odtlej ureja kot odgovorna urednica (izdajatelj Založba Annales Univerza na Primorksem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper). Sodelovala je na različnih nacionalnih in mednarodnih znanstvenih projektih (ok. 15) ter se udeležila več mednarodnih znanstvenih konferenc (pri nekaterih tudi kot soorganizatorka). Od leta 2004 do leta 2007 je bila predsednica TROPOS – Društva za zgodovinsko, socialno in druge antropologije ter kulturne dejavnosti. Med leti 2007–2009 je bila predsednica kolegija za kulturne prireditve Collegium artium na Univerzi na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije. Je članica strokovnih društev v Sloveniji in v tujini. V študijskih letih 2006/07 in 2007/08 je vodila pripravo razstave o Dreyfusovi aferi in njenem recepcijskem polju v slovenofonih deželah oz. okoljih in v Trstu – s spremljajočimi video in avdio posnetki. Prevaja znanstvena besedila tujih avtorjev in avtoric (Bour­ dieu, Wacquant, Barthes, De Certeau, Lucette Valensi, Wachtel, Schlözer, Kershaw, Jodelet, Noiriel, Thiesse, Macey idr.). Leta 2007 je objavila znanstveno monografijo Historiografska divergenca: razsvetljenska in historistična paradigma: o odprti in zaprti epistemični strukturi in njunih elaboracijah, UP, Založba Annales Koper, 375 str. Druga (skupaj z Dragom Rotarjem, Univerza: kolegij ali dresura? O avtonomiji univerzitetnega polja in njenih nasprotjih) in tretja monografija (delovni naslov: Dreyfusova afera in evropski državljanski prostor) sta v pripravi za leto 2010. Je tudi članica nekaterih strokovnih društev v Sloveniji in zunaj nje. Ukvarja se z epistemologijo humanističnih in družbenih znanosti, zgodovino zgodovinopisja, sodobno zgodovino s poudarkom na študijah družbene konstrukcije spolov in zgodovini žensk, s konstitucijo literarnega in intelektualnega polja v družbenem prostoru sedanje Slovenije in drugih evropskih dežel, z intelektualnimi transferji, s transmisijo kolektivne memorije in strategijo pozabe v provincialnih družbah s posebnim ozirom na diskurzivne prakse, mehanizme izključevanja, antiintelektualizem in provincializem v Sred­ 139


nji Evropi (tudi v primerjalnem evropskem in širšem kontekstu), in s študijami province kot specifičnega družbenega fenomena. Aktivna je tudi na literarnem polju (je članica Društva slovenskih pisateljev). Objavila je 8 knjig poezije, več esejev, spremnih besed, polemik, prevodov literarnih del in otroške literature. Prevodi njene poezije so bili objavljeni v 28 tujih jezikih.

140


Marco Puppini

VOLONTARI ANTIFASISTI GIULIANI NELLA GUERRA CIVILE SPAGNOLA Sintesi Dalle province di Gorizia e Trieste, abitate nei loro confini del 1927 da italiani e sloveni, partirono circa 150 volontari per combattere nella guerra civile spagnola. Fu un contributo elevatissimo rispetto alle altre regioni italiane e slovene La grande maggioranza giunse in Spagna dall’estero, sopratutto da Francia Belgio, Jugoslavia e Urss. Odio verso il fascismo, volontà di riscatto nazionale e di classe furono le motivazioni prevalenti. Molti erano comunisti, perché le organizzazioni comuniste si mobilitarono con maggiore impegno. Al termine della guerra, la maggioranza fu internata nei campi di concentramento francesi. La successiva partecipazione alla Resistenza non fu facile, ma una parte di essi formò una vera élite politica e militare partigiana. Parole chiave: Guerra di Spagna, fascismo, antifascismo, antifranchismo, volontari giuliani, brigate internazionali, franchismo. Prima di trattare il tema che mi sono proposto in questa relazione, mi rendo conto che è necessario definire le parole antifranchista e giuliano che compaiono nel titolo. Uso il termine antifranchisti perché i volontari di cui parlerò andarono in Spagna a combattere contro Franco ed in favore della Repubblica, anche se in realtà essi non combatterono solo contro Franco, ma anche contro Mussolini e Hitler, che aiutavano Franco, e contro tutte le dittature militari e nazionaliste che avevano sperimentato sulla loro pelle. Inoltre, quando scrivo Venezia Giulia intendo le due province di Gorizia e di Trieste nell’estensione che avevano nel 1936, al momento dello scoppio della guerra di Spagna.279 La provincia di Gorizia, ricostituita nel 1927 dopo essere stata soppressa quattro anni prima, comprendeva i distretti di Tolmino e Idria, oltre a quello di Gradisca: quella di Trieste i distretti di Monfalcone, Sesana e Postumia. Una parte di questo territorio che allora apparteneva all’Italia è passato con il trattato di pace 279 Non si tratta di una definizione corretta. La Venezia Giulia tra le due guerre mondiali comprendeva oltre alle province di Trieste e Gorizia come qui definite, anche l’Istria. Dopo la guerra, è passata ad indicare sempre le province di Trieste e Gorizia escludendo però i territori passati alla Jugoslavia dopo il trattato di pace. Ma è una definizione che consente di fare un discorso a mio parere interessante sul contributo all’antifranchismo durante la guerra civile di italiani e sloveni assieme, in una prospettiva internazionale.

141


del 1947 alla Jugoslavia ed ora è parte della Repubblica di Slovenia. Si trattava di una regione abitata da una popolazione mista, italiana, slovena ed anche friulana, unita da comuni vicende storiche e dove la collaborazione e lo spirito internazionalista ed antifascista erano particolarmente forti. I volontari nati in comuni della Venezia Giulia nei confini del 1936 sono circa 150. Il dato è ancora approssimativo. Attingendo a varie fonti ho compilato un elenco di oltre 160 volontari giuliani, di una decina però non possediamo al momento dati anagrafici precisi o prove incontestabili della loro partecipazione alla guerra di Spagna. Di 135 volontari abbiamo documentazione inequivocabile, sia di parte italiana e jugoslava che spagnola, ad esempio gli elenchi dei vari battaglioni delle Brigate Internazionali preparati dagli Uffici di Albacete.280 Altri quindici risultano censiti nelle liste dei volontari jugoslavi compilate negli anni Sessanta con dati anagrafici talvolta imprecisi.281 Non esiste ancora, almeno per quanto a mia conoscenza, un censimento degli antifranchisti sloveni che abbia colmato le lacune di quell’elenco, come è stato invece tentato per gli italiani ma c’è ancora molto lavoro da fare - dall’Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti in Spagna o dal centro di Ricerche Storiche di Rovigno per l’Istria ed il Gorski Kotar.282 Il lavoro pertanto è ancora in progress. Ad ogni modo, in proporzione alle 493.497 persone che abitavano nel 1921 nei comuni delle province di Trieste e Gorizia la percentualea di volontari antifranchisti è la maggiore di tutte le regioni italiane e credo anche della Slovenia. Rappresentano infatti più di un quarto dei 537 volontari sloveni sin qui censiti, ed un trentesimo dei circa 4.500 italiani. Di questi combattenti ben 36 morirono in combattimento o per causa di guerra, quasi uno su quattro, una percentuale altissima. Erano in massima parte operai, fatto che contraddice quanti hanno definito anni addietro le Brigate Internazionali come un esercito di intellettuali283. 280 Ho avuto modo di consultare questi elenchi nell’archivio del Centro di Documentación sobre las Brigadas Internacionales – CEDOBI, fondo BDIC, presso l’Università di Castilla –La Mancha ad Albacete. Ringrazio il professor Manuel Requena, responsabile del Centro, per la sua collaborazione. Parte degli stessi elenchi è rinvenibile presso l’archivio dell’Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifranchisti di Spagna – AICVAS, a Milano, archivio privo di ordinamento. Altri elenchi sono rinvenibili presso la Fondazione Istituto Gramsci di Roma, serie raccolte, materiali Spagna, materiali guerra civile, scatola 1 e 3 posizioni varie 281 L’elenco è stato riportato in Spanija 1936–1939 e ad esso hanno fatto riferimento le pubblicazioni successive. Sui numeri dei volontari jugoslavi, e dunque non solo sloveni, si veda Lešnik, A.: Les volontaires yougoslaves dans la guerre civile espagnole. In Prezioso, S., Batou, J., Rapin, A.J.: Tant pis si la lutte est cruelle. Volontaires intern ationaux contre Franco, Ėditions Syllepse, Paris 2008, pp. 383–384; Lemesle, H.: Itineraires d’anciens d’Espagne dans la Yougoslavie de Tito 1945–1980, pp. 1–2, 282 Si veda: AICVAS: La Spagna nel nostro cuore. Tre anni di storia da non dimenticare. Milano 1996.; Naši Španjolski Dobrovoljci – I nostri volontari di Spagna - Naši Španski Prostovoljci. Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Acta Historica Nova vol, III, Rovigno 1988 283 Remi Skoutelsky ha sostenuto in più occasioni il carattere proletario delle Brigate Internazionali, contro l’opinione creata da alcuni scrittori inglesi che avevano militato nelle Brigate. Ultimo intervento in ordine di tempo: Remi Skoutelsky, R.: Approccio bibliografico alle Brigate Internazionali. In:

142


Circa la metà combatté nella Brigata »italiana« Garibaldi, anche taluni che si sentivano sloveni o jugoslavi. In realtà è solo in parte vero che le Brigate furono divise per nazionalità; il criterio principale fu quello della comunanza di lingua, scelto per evidenti ragioni pratiche – un ordine doveva essere capito subito e non tradotto in tre o quattrro lingue prima di essere eseguito - e gli sloveni della Venezia Giulia avevano dovuto imparare e usavano correntemente anche l’italiano.284 Gli altri furono arruolati in maggioranza nella XV^ Brigata, conosciuta come balcanica, o nella artiglieria internazionale, dove jugoslavi e italiani erano maggioranza. Alcuni combatterono anche nella XI^ e XIII^ Brigata, o con la cosiddetta Colonna Italiana, a comando misto di repubblicani, anarchici e Giustizia e Libertà che combattà inquadrata nelle milizie anarchiche della Colonna Ascaso, oppure nell’aviazione repubblicana, altri in reparti dell’ Ejercito Popular, quindi assieme agli spagnoli in nome di quello spirito internazionalista che animò allora tutti i combattenti antifranchisti; uno fu arruolato nelle milizie del POUM, partito comunista dissidente nato in Catalogna. Scrivere una biografia collettiva di questi volontari è forse impossibile o prematuro, data la varietà di situazioni personali, ma ciascuna delle loro vite rimanda a processi che hanno investito questa regione a partire dalla fine della prima guerra mondiale. Regione che aveva conosciuto un movimento fascista particolarmente aggressivo; tutti i volontari avevano sofferto sulla loro pelle gli orrori del nazionalismo e del fascismo. Una regione segnata inoltre da notevoli spostamenti di popolazione per motivi politici ed economici. Secondo molti studiosi, tra il 1920 e il 1940 dalla Venezia Giulia emigrò circa il 10% della popolazione.285 I luoghi di destinazione furono allora principalmente la Jugoslavia e l’America Latina, meno numerosa fu l’emigrazione giuliana in Francia e Belgio, nazioni invece di gran lunga preferite dalla vicina emigrazione friulana.. Alla vigilia della guerra civile spagnola l'antifascismo italo – sloveno della Venezia Giulia era in crisi a causa delle ondate di arresti che avevano portato in carcere centinaia di militanti. In quegli anni anche la monarchia jugoslava aveva cessato di rappresentare un'alternativa al regime fascista. Gran Puppini, M., Venza, C. (a cura di): Tres Frentes de Lucha. Società e cultura nella guerra civle spagnola (1936–1939). Kappa Vu, Udine 2009, p.152 (parlando del lavoro di Richard Baxell) e, in modo forse troppo polemico, alle pp. 154–155. 284 Può essere interessante che in una lista di volontari garibaldini scritta dallo Stato Maggiore delle Brigate di Albacete, ed in una del PCI scritta al momento del rientro in Francia al termine della guerra civile, accanto ai nomi di Valentino Klanisek, di Salcano, e di Giovanni Giovannini, ovvero il triestino Giuseppe Verginella, era specificato »sloveno«. 285 Puppini, M.: L’emigrazione dal Friuli tra la prima e la seconda guerra mondiale. In: Vinci, A. (a cura di): Il regime fascista, Vol.IV° de Il Friuli, Storia e Società, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 2006; Purini, P.: L’emigrazione non italiana dalla Venezia Giulia tra le due guerre. In: Cecotti, F., Mattiussi D. (a cura di): Un'altra terra, un'altra vita. L’emigrazione isontina tra storia e memoria 1878–1970, Centro Isontino di Documentazione Storica e Sociale “Leopoldo Gasparini”, Comune di Gradisca d’Isonzo, Gradisca d’ Isonzo 2003.

143


parte dei volontari giuliani si trovava perciò già all'estero pertanto al momento dello scoppio della guerra civile e partecipava alla vita di quelle organizzazioni antifasciste che a partire dall'agosto/settembre del 1936 iniziarono ad inviare volontari in Spagna. Fra tutte, le organizzazioni comuniste diedero l’impegno e l’attività maggiore, seguendo le decisioni prese nel Plenum del Comintern del 18 settembre 1936 che prevedeva appunto l’invio di volontari. Ci fu però anche chi si recò in Spagna indivìdualmente, spinto dal suo odio per il fascismo e dal suo spirito ribelle e di avventura. Il gruppo più numeroso che raggiunse la Spagna venne in ogni modo dalla vicina Francia. In quella nazione tra le due guerre mondiali si erano stabiliti quasi un milione di italiani, tra regolari e clandestini, e forse 60–70 mila lavoratori provenienti dal vicino Friuli. La presenza giuliana era minore, raggiungendo qualche migliaio di persone, in massima parte lavoratori, tutti però attivi nella vita politica e culturale del paese. In Francia si erano spostate le direzioni dei partiti italiani in esilio. Il Partito Comunista era presente con i Gruppi di Lingua italiana, istituiti in seno al partito francese, a cui facevano rifrerimento molti lavoratori giuliani, italiani e sloveni. Attivissima era però anche la Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo che riuniva esponenti repubblicani, socialisti ed anarchici.286 In Francia risiedevano allora pure alcuni esponenti di punta del Partito Comunista Jugoslavo, tra cui lo stesso Tito. Negli anni trenta viene stampato a Prigi, grazie alla collaborazione fra comunisti italiani e sloveni della Venezia Giulia, anche il giornale Delo. Nel giugno 1936 nasce in Francia il primo governo di Fronte Popolare, il governo di Léon Blum287 e tutto l’ambiente antifascista e dell’emigrazione entra in fermento allo scoppio della guerra in Spagna. Tra Francia e Catalogna vengono organizzati i primi reparti antifascisti italiani, la cosiddetta »Colonna Italiana« e la »Centuria Sozzi«, formate prima della costituzione delle Brigate Internazionali. Non stupisce pertanto che dalla Francia venga il gruppo più numeroso e politicamente vario dei giuliani, 65 volontari al cui interno sono presenti tutte le appartenenze politiche. Nei mesi immediatamente seguenti lo scoppio della guerra alcuni si portano in Spagna individualmente o in piccoli gruppi e per passare la frontiera, controllata dalle milizie anarchiche, non esibiscono pasaporti, bensì documenti e tessere rilasciate da partiti e sindacati, op-

286 Molti sono i lavori sulla emigrazione italiana in Francia, meno numerosi sono quelli su Il’emigrazione friulana e giuliana in quella nazione. Tra questi ultimi, mi permetto di citare Puppini, M.: L’emigrazione politica dal Friuli in Francia tra le due guerre. In: Storia Contemporanea in Friuli, a. XXXI, 2001, n.32, con notizie anche sulla provincia di Gorizia. 287 Non è infatti possibile a mio parere considerare come governo di Fronte Popolare quello che si forma in Spagna dopo le elezioni del febbraio 1936, vinte dai vari partiti che avevano stretto un patto di Fronte Popolare, ma composto solamente da partiti repubblicani.

144


pure semplicemente le propire conoscenze e contatti con compagni spagnoli.288 In questo modo passano in Spagna i componenti del gruppo anarchico triestino. I comunisti, dal canto loro, dopo avere sottoposti i volontari ad una selezione che nei primi tempi era molto sommaria, fornivano loro documenti ed organizzavano il viaggi oltreconfine in treno, pullman e infine a piedi. Nei primi mesi da singole città e sobborghi metropolitani partono alla volta della Spagna gruppi di conoscenti e compagni. E’ questo il caso ad esempio della banlieu parigina, dove si era formata una colonia di immigrati antifascisti provenienti dalla Venezia Giulia che faceva riferimento alla casa delle famiglie Fontanot a Nanterre. In seguito il controllo di chi vuole arruolarsi viene rafforzato; a partire dal 1937 chi si reca in Spagna individualmente viene guardato con sospetto. Diversamente, i gruppi che giungono dal Belgio e dalla Jugoslavia appaiono quasi totalmente diretti dalle organizzazioni comuniste. In Belgio erano presenti molti lavoratori friulani impegnati nei bacini carboniferi della Vallonia. Gli sloveni erano forse meno numerosi, ma condividevano però con italiani e friulani storie di lavoro e impegno politico in un clima di fratellanza internazionalista. Il PC belga aveva risposto con grande impegno nel settembre – ottobre 1936 alle direttive dell’Internazionale riuscendo ad inviare in Spagna molti lavoratori immigrati. Ma era stato criticato perché non aveva selezionato né politicamente né fisicamente i combattenti, che si erano così guadagnati la fama di essere inaffidabili. Questa fama sembra contraddetta dai giuliani che raggiungono la Spagna provenienti dal Belgio. Dei 14 volontari che partono da quella nazione, ben 10 erano lavoratori sloveni provenienti dalle Valli dell’Isonzo; 8 di essi, ovvero due terzi del totale, caddero in Spagna, mentre un nono cade in seguito combattendo come partigiano in Belgio. Quasi tutti non avevano sofferto persecuzioni in precedenza nonostante l’età media superasse i trent’anni. Dei sopravvissuti, un comunista italiano (Marco Sfiligoi), l’unico ad aver subito arresti in Italia, uscito dalla Spagna combatterà nella Resistenza francese e nel dopoguerra finirà in Jugoslavia, dove verrà arrestato come »Cominformista«. Fanno eccezione a questo schema solo due personalità estranee al movimento comunista, tra cui l’inquieto e romantico Domenico Pozzetto, di Grado, combattente nella squadriglia Malraux. Caratteri analoghi ha il gruppo proveniente dalla Jugoslavia. Da quella monarchia vengono 11 combattenti giuliani, non molti rispetto all’entità dell’immigrazione in quella nazione nel periodo tra le due guerre mondiali. Si trattava anche in questo caso in prevalenza di persone organizzate dal Partito 288 Ad esempio l’anarchico Umberto Tommasini passa il confine semplicemente dichiarando alle milizie anarchiche che controllavano la frontiera la sua volontà di lottare al loro fianco. Va però detto che aveva preso contatti con gli anarchici spagnoli nei mesi precedenti.ed il suo gruppo aveva procurato un documento per il passaggio della frontiera a Carlo Rosselli. Vedi Tommasini, U.: L’anarchico triestino (a cura e con un saggio introduttivo di Claudio Venza). Edizioni Antistato, Milano 1984, pp. 325–328.

145


Comunista. Quasi tutti i superstiti rientrano infatti dopo il 1938 in Jugoslavia sempre grazie all’aiuto del partito, e qui danno inizio fin dal 1941 alla Lotta di Liberazione. Quattro cadono in Spagna, due nella resistenza jugoslava, dei cinque sopravvissuti, meno della metà del gruppo iniziale, solo uno si è fermato in Francia a causa dell’amputazione della gamba destra. La Jugoslavia è stata certamente la prima tappa per molti futuri combattenti di Spagna della Venezia Giulia; esistevano infatti molti canali clandestini per attraversare le Alpi Giulie ed il confine italo-jugoslavo.289 Molti però dovettero andarsene quasi subito altrove a causa della politica repressiva della monarchia jugoslava, iniziando talora una vera odissea in molti paesi. Federico Zvab, ad esempio, dalla Jugoslavia passò in Austria, Francia, Belgio, Lussemburgo, Germania, Cecoslovacchia, tornando più volte in alcuni paesi e finendo quasi sempre arrestato per mancanza di documenti.290 A volte la Spagna rappresentava per alcuni l’ultimo rifugio in un Europa dove per loro tutte le porte erano chiuse. Altre volte era il partito ad imporre i percorsi. I triestini Alberto Cossutta e Giorgio Jaksetich finiscono così dalla Jugoslavia in Svizzera e poi a Parigi, da cui partono poi finalmente per la Spagna, lungo un tragitto controllato dalle organizzazioni del partito. Un discorso a parte merita il gruppo proveniente dall’Urss, una quindicina di persone, quasi tutti sloveni. Si tratta di quadri militari o politici, destinati in buona parte a funzioni di comando. E’ la loro origine regionale, oltre alla fede comunista, a portarli in Urss. Stando alla testimonianza di un esponente sloveno che ne fece parte il gruppo era stato inviato in Urss dopo la firma dell’accordo del 1934 tra i partiti comunisti di Austria, Italia e Jugoslavia. Molti dei suoi componenti frequentano l’Università per le Minoranze nazionali; e dopo la sua chiusura delle purghe staliniane seguono corsi di formazione militare.291 La loro partenza è la conseguenza degli studi fatti a Mosca, mentre allo stato della documentazione pare che quasi nessuno avesse avuto problemi col partito e ricevuto sanzioni prima di andare in Spagna.292 Alla presenza di questi quadri militari sui vari fronti viene data larga pubblicità; era importante segnalare il loro ruolo nella lotta armata contro il fascismo, tacendo però il fatto che provenissero dall’Urss, in quanto l’aiuto sovietico doveva essere tenuto nascosto. In molte pubblicazioni destinate alla diffusione clandestina in Italia ed in Slovenia viene ad esempio data la notizia della presenza in Spagna dei fratelli goriziani Albino 289 Il percorso è stato descritto sia da Umberto Tommasini che da Giorgio Jaksetich, che lo hanno utilizzato in momenti diversi. Vedi Tommasini, L’anarchico triestino, cit., pp. 289–292. 290 Zvab, F.: ll prezzo della libertà. Edizioni Spartaco, Santa Maria Capuavetere (CE) 2003, pp. 43–44. 291 Usaj, C.: Ricordi frammentari della mia artecipazione alla guerra antifascista del popolo spagnolo dal 1937 al 1938, memoria inedita. 292 Lemesle, H.: Des medailles et leur revers. Des anciens d’espagne devenus “Heroes des peuples de Yougoslavie”, p.12. Stando al dossier intestato ai Bebler ritrovato da Lemesle presso gli archivi del Centro Russo di Documentazione della Storia Contemporanea, Bebler era stato espulso dal partito in Francia per un anno nel 1933 per attività antipartito e negligenza

146


e Romano Marvin, rispettivamente comandante del 1° e del 3° battaglione della Garibaldi.293 Diverso è invece il caso di coloro che operavano nelle Brigate Internazionali con compiti politici. Negli stessi elenchi compilati dagli Uffici di Albacete compaiono infatti con i soli nomi di battaglia: Anton Ukmar sempre con lo pseudonimo di Oghen, Giuseppe Verginella, di Santa Croce di Trieste, con il nome scelto durante il soggiorno in Urss: Giovanni Giovannini. Alcuni volontari, infine, si portano in Spagna direttamente dalla Venezia Giulia nel 1936, a guerra iniziata. Anche in questi casi troviamo vicende molto particolari di persecuzione politica e di spostamenti continui da un paese ad un altro. Un solo esempio: Rodolfo Rijavic di Gorizia era stato nel 1931 in Jugoslavia, senza trovare lavoro, di là si era recato in Tunisia, da dove era stato rimpatriato nell’agosto del 1932. Era ripartito nell’ottobre dello stesso anno per destinazione imprecisata, rientrando in Italia nell’agosto 1936. Infine, era emigrato clandestinamente nel maggio 1937 per recarsi in Spagna, dove infatti è segnalato in luglio, arruolato nella 12^ Brigata Internazionale.294 Recarsi in Spagna spesso non è facile, bisogna attraversare clandestinamente molte frontiere ben controllate. Complicato e avventuroso è l’espatrio di Rizieri Frausin e Giovanni Marussi, due operai dei Cantieri di Monfalcone che riescono a raggiungere la Francia da Torre Pellice, in Piemonte, dopo alcuni tentativi falliti, solo grazie all’aiuto di contrabbandieri incontrati casualmente mentre vagano tra le montagne sfiduciati ed in procinto di abbandonare l’impresa.295 In altri casi bisogna vincere le obiezioni del partito. Il triestino Ferrer Visentini deve insistere molto a Parigi con la direzione del PCI, che voleva inviarlo in URSS, per ottenere il permesso di raggiungere la Garibaldi in Spagna.296 Alcuni volontari che si recano tardi in Spagna, tra la fine del 1937 ed il 1938, direttamente dall’Italia non riescono a nascondere la loro delusione. Giovanni Decorti, contadino di Monfalcone, era stato arrestato per attività comunista nel 1934. Tre anni dopo emigra clandestinamente attraversando il confine a Tarvisio a piedi, diretto in Spagna perché ha letto sui giornali fascisti che in quel paese è in corso una rivoluzione. Arruolato dapprima con i volontari francesi e poi nella Garibaldi, nota subito molte cose che non gli piacciono. La politica 293 I Marvin sono citati in Garibaldini in Ispagna 1936–1937, libro edito dai servizi di propaganda delle Brigate nel 1937 a pp. 369 -370 (sulla famiglia Marvin), ne Il Garibaldino. Giornale della Brigata Garibaldi, ad esempio 1 maggio 1937 (dichiarazione e foto di Albino Marvin) e 16 agosto 1937 (articolo sui tre fratelli) ed Istra del maggio 1937; Romano (Albino era stato nel frattempo gravemente ferito) anche in Il Calendario Garibaldino del 1938 294 Notizie tratte da Archivio Centrale dello Stato – ACS – Casellario Politico Centrale – CPC, fascicolo Rijavic Rodolfo. 295 Intervista di Rizieri Frausin rilasciata a Marco Puppini, Ronchi dei Legionari (Go) 11 aprile 1984 296 Una descrizione di queste discussioni in Nicoletto, I.: Anni della mia vita, Micheletti Editore, Brescia 1981, pp. 98–99. Nicoletto si trovava allora a Parigi assieme a Visentini. Sulla vita di Ferrer Visentini, vedi Tosato, A. (a cura di): Ferrer Visentini. Un antifascista racconta … CLEUP Editrice, Padova 2002.

147


del governo è moderata, resta scandalizzato dall’abitudine di molti combattenti, tollerata dai comandi, di ubriacarsi prima di andare all’attacco, ma anche dalla audacia inutile di alcune azioni che costano molti morti. Nonostante lo sforzo per mantenere un rapporto unitario all’interno della Brigata, un compaesano socialista mantiene nei suoi confronti un atteggiamento freddo e diffidente, fatto questo che lo impressiona negativamente.297 Rizieri Frausin, espatriato anch’egli clandestinamente da Monfalcone qualche tempo dopo, addirittura diserta e ritorna in Francia presso una sorella; uguale decisione viene probabilmente presa dal triestino Giovanni Moracutti.298 Decorti si aspettava certamente di trovare in Spagna una situazione rivoluzionaria che però né la stampa comunista, é quella delle Brigate in realtà auspicavano, insistendo invece sulla costruzione di una democrazia progressista e sulle ampie alleanze all’insegna del Fronte Popolare. La creazione di Fronti Popolari, di alleanze antifasciste, della sicurezza collettiva internazionale contro l’avanzata del fascismo e del nazismo, era questa allora la politica dell’Unione Sovietica e del governo repubblicano spagnolo. Senza dubbio i volontari giuliani, tutti, si recano in Spagna per odio contro un fascismo che avevano provato sulla loro pelle e per timore della sua diffusione in Europa. Alcuni però, non solo anarchici, si recarono in Spagna inseguendo un sogno rivoluzionario, cosa che però non troverà posto nelle memorie, sopratutto di parte italiana, dove si insisterà sull’unità antifascista. »Leggevamo sui giornali che in Spagna era in corso una rivoluzione«, racconta Antonio Drufovka, che era fuggito da Gorizia rifugiandosi in Francia dopo alcune azioni antifasciste, e questa speranza rivoluzionaria lo spinge in Spagna dove combatte con il 5° reggimento299. L’entusiasmo internazionalista raggiunse il suo culmine nell’autunno del 1936, poi le cose lentamente cambiano. A partire dal 1937 si inizia ad andare in Spagna anche per senso del dovere e per condividere la sorte dei loro compagni. E’ quanto rivela ad esempio Lino Marega, condannato al confino per la sua attività ai Cantieri di Monfalcone e poi fuggito in Francia. Marega organizza a Parigi l’arruolamento dei volontari e in tale veste riceve critiche e proteste dalle vedove dei caduti che lo trattano da opportunista. Alla fine, per dimostrare la propria coerenza, si reca egli stesso in Spagna.300 Ad esclusione di alcuni dirigenti politici che rientrano in Francia nei mesi precedenti, la gran parte dei volontari giuliani esce dalla Spagna nel febbraio del 1939, finendo internata nei campi di concentramento francesi. I due 297 Intervista di Giovanni Decorti rilasciata a Marco Puppini, Staranzano 22 marzo 1984 298 Intervista di Rizieri Frausin a Marco Puppini, cit. Su Moracutti ho consultato la documentazione presso l’archivio AICVAS. 299 Intervista di Antonio Drufovka a Marco Puppini, GorizIa 25 giugno 1984 300 Archivio Istituto regionale per la storia del Movimento di Liberazione nel Friuli - Venezia Giulia di Trieste (IRSML), fondo Gasparini, fascicolo 113, Ricordi di Lino Marega.

148


anni che vanno dal 1939 al 1941 segnano profondamente la loro esistenza. Gli ex – combattenti erano allora esponenti di un esercito sconfitto, e dopo il patto Molotov – Ribbentrop lo stesso antifascismo di cui erano stati per tre anni gli emblemi a livello internazionale e per cui tanti compagni erano morti, sembrava ormai superato e perdente. Sono perciò visti con sospetto non solo dalle autorità francesi, ma anche dagli stessi sovietici. Anche il successivo inserimento di quadri militari provenienti dalla Spagna nella Lotta di Liberazione in diverse nazioni europee non è sempre semplice. Certamente, e lo vedremo subito, queste persone si troveranno ad affrontare problemi politici ed organizzativi simili a quelli incontrati in Spagna. Tuttavia sul piano militare la guerra di Liberazione sarà profondamente diversa da quella spagnola, soprattutto in Francia ed in Belgio, dove la Resistenza del maquis sarà lotta di gruppi d’élite, che condurranno una guerriglia urbana, non di grandi reparti inquadrati militarmente come era stato nel caso spagnolo. In parte simile a quella spagnola sarà invece la situazione nella Venezia Giulia ed in Slovenia, con formazioni composte da centinaia e talvolta migliaia di uomini. A guidare il passaggio dalla Spagna alla Resistenza nei diversi paesi europei saranno le organizzazioni di partito, che manterranno i compagni in Francia nella semiclandestinità e che organizzeranno evasioni dai campi d’internamento. Potranno contare sulla dedizione e sullo spirito antifascista dei reduci della Spagna. Tra questi reduci vi sono anche ex combattenti sloveni ed italiani originari della Venezia Giulia. Il partito jugoslavo riesce a farne rientrare un certo numero in Jugoslavia prima del 1941, mentre il partito italiano è in difficoltà: dopo lo scoppio della guerra nel 1939 e la non belligeranza italiana a fianco di Hitler migliaia di italiani presenti suil suolo francese sono internati, compresi quei reduci dalla Spagna che erano riusciti a sistemarsi in Francia senza problemi. I più attivi vengono utilizzati fin dal 1941 nella Resistenza francese ed il partito organizza la loro evasione. Gli altri utilizzeranno la possibilità di venire rimpatriati in base all’art. 21 del trattato di pace tra Italia e Francia, passando dai campi francesi in Italia, dove vengono però in genere condannati a cinque anni di confino. Sono una trentina i reduci di Spagna giuliani che rientreranno in questo modo in Italia. Come è noto non tutti gli internati ed i confinati vengono liberati dopo la caduta del fascismo il 25 luglio 1943, anche se il partito italiano aveva però già ricostruito la sua organizzazione anche nelle località di confino. L’élite di reduci giuliani delle Brigate Internazionali impegnata nelle varie Resistenze europee ammonta ad una cinquantina di persone, in maggioranza combattenti con l’Esercito Popolare Jugoslavo o con la resistenza francese. Una decina di essi riveste incarichi di grande responsabilità anche nella Resistenza 149


italiana. Di questi ben uno si quattro cadde durante la guerra di Liberazione, talora dopo aver subito torture atroci. Per gli altri, per quanti non possono contare su sostegni organizzati, la partenza dalla Spagna si rivela talora piena di problemi. Antonio Lakovič, originario di Doberdò, rientrato in Francia chiede di poter recarsi in Messico ma è internato, mentre la moglie spagnola è fatta rientrare a forza in Spagna. Antonio riesce a fuggire e cerca di entrare anch’egli in Spagna ma è arrestato, incarcerato e poi consegnato alle truppe italiane. Rientrerà in Italia in catene con la nave Franca Fassio che trasportava i legionari fascisti.301 Cosa portano i reduci di Spagna della loro esperienza nella Resistenza, oltre alla dedizione ed allo spirito antifascista? Su questo tema manca finora un vero lavoro di indagine, è possibile dare qui solo un primo cenno che mi pare interessante. Nel corso del grande rastrellamento effettuato in Slovenia nell’estate del 1942 l’esercito italiano rinvenne gli archivi del comando partigiano. Tra i documenti ci sono anche i verbali della riunione del PC Sloveno svoltasi dal 5 all’8 luglio 1942 che contiene anche un importante intervento di Peter Struger, ovvero Aleš Bebler. Struger insiste molto rispetto ad altri sul carattere nazionale della lotta partigiana, ma soprattutto sull’esigenza di costruire dalle bande un vero esercito popolare e nazionale. Critica i limiti di comandanti e commissari in quanto »gli uni si arrendevano allo spirito anarchico (…) e si lasciavano guidare dai propri uomini, anziché essere loro a guidarli. Gli altri tentavano di farsi valere con la brutalità degli ufficiali, copiata dal vecchio esercito jugoslavo, provocando così la resistenza degli uomini. Sono stati necessari molto lavoro, educazione e scelta per ottenere che i comandi divenissero tali da poter rispondere alle esigenze di questa nuova specie di esercito, comandi che fondano la propria autorità su una cosciente disciplina, che ottengono l’incondizionata ubbidienza senza ricorrere alla più piccola brutalità appunto perché gli uomini sanno che l’esecuzione degli ordini è assolutamente necessaria poter raggiungere il successo.« Di fatto affronta con le stesse parole di allora problemi che si erano già presentati in seno alle Brigate Internazionali cinque o sei anni prima.302 Durante i due anni della guerra di Spagna vi erano stati infatti comandanti delle Brigate Internazionali puniti sia perché avevano spinto i loro soldati all’attacco minacciandoli con le armi in pugno, sia perché si erano invece rifiutati, su pressione degli stessi soldati, di attaccare, e le possibili soluzioni a questi problema erano state già allora ampiamente discusse. Alcuni, pochi, maturano dall’esperienza spagnola il rifiuto di proseguire nell’impegno unitario contro il fascismo. Per circa una sessantina di reduci non 301 Notizie tratte da ACS – CPC, fascicolo Lakovič Antonio. 302 Traduzione del verbale delle discussioni sulle relazioni alla riunione del Partio comunista slovena dal 5 all’8 luglio 1942, in ACS, PS, 1943, b.76

150


abbiamo infatti alcun dato riguardo a una qualche loro forma di partecipazione alla Resistenza In molti casi, soprattutto per quanti si sono fermati in Francia o in altre nazioni europee dopo la fine della seconda guerra mondiale, si tratta semplicemente del fatto che finora gli storici non sono ancora riusciti a trovare la documentazione. Molti sono anche coloro che subirono in Spagna gravi mutilazioni, i convalescenti da gravi ferite o gli ammalati. Altri ancora non riuscirono ad unirsi alle formazioni partigiane per le ragioni più varie. E’ il caso di Romano Lucchitta, operaio comunista di Monfalcone, che finisce internato in Francia, evade e si porta in Austria, ma viene arrestato dai tedeschi mentre tenta di raggiungere l’Italia e viene rinchiuso in un campo di lavoro sino alla fine della guerra.303 Ma vi sono certamente anche i delusi o i contrari, non molti stando alla documentazione esistente, ma le cui scelte nascono o sono rafforzate delle esperienze fatte in Spagna. Due esempi. L’anarchico Umberto Tommasini non sente la Resistenza come una lotta propria, diffida dei fascisti e dei comunisti e si tiene relativamente in disparte.304 mentre il socialista triestino Mreule firmerà nel 1947 il cosiddetto memoriale Masetti, molto critico verso il comportamento dei comunisti, anche quelli italiani, durante la guerra civile spagnola.305 Vorrei concludere ricordando come l’alto numero di combattenti e di caduti antifranchisti costituisca un forte legame per l’antifascismo di questi nostri territori di confine, e non solo le provincie che ho esaminato in questa relazione, ma tutta la Slovenia ed il Friuli, con la Spagna democratica di oggi. Spagna che ha iniziato da qualche anno a fare seriamente i conti col proprio passato, ed alla quale penso che abbiamo molte cose da dire e far conoscere.

Fonti: Archivio Centrale dello Stato ( ACS), Casellario Politico Centrale (CPC). ACS – Pubblica sicurezza (PS) Archivio Istituto regionale per la storia del Movimento di Liberazione nel Friuli - Venezia Giulia di Trieste (IRSML), fondo Gasparini Archivio Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifranchisti di Spagna (AICVAS) Universidad de Castilla–La Mancha, Albacete, Centro de Documentación sobre las Brigadas Internacionales (CEDOBI) 303 Intervista di Romano Luchitta a Marco Puppini, Ronchi dei Legionari 14 aprile 1985; ACS – CPC, fascicolo Lucchitta Romano 304 Tommasini, L’anarchico triestino .. cit. pp. 436–455 305 Il Memoriale Masetti era stato scritto dal socialista Massimo Masetti durante la guerra civile mettendo in cattiva luce molti dirigenti comunisti. Verrà ripubblicato nel dopoguerra con alcune firme di ex combattenti a sostegno delle c ose scritte.

151


Bibliografia ragionata: AICVAS: La Spagna nel nostro cuore. 1936–1939. Tre anni di storia da non dimenticare. Milano 1996. Antifascisti nel Casellario Politico Centrale, Quaderni dell’ANPPIA, Roma 1988 - 1995. Bebler, Al.: Naši Španci. Založba Borec, Ljubljana 1978. Bebler, Al.: Čez drn in strn. Spomini. Lipa, Koper 1981. Bradaškia, R.: Antonio Ukmar – Miro. Storia di un rivoluzionario. Editoriale Stampa Triestina, Trieste 1981. Calandrone, G.: La Spagna brucia. Editori Riuniti, Roma 1974. Digianantonio, A.: Lino Marega nella memoria della comunità di Villesse e Romans. In: Mattiussi, D. (a cura di): Le passioni del Novecento, I percorsi dell’antifacismo isontino ed europeo tra storia e memoria. Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Leopoldo Gasparini, Gradisca d’Isonzo 2001. Emiliani, A.: Italiani nell’aviazione repubblicana spagnola. Edizioni Aeronautiche Italiane, Firenze 1981. Lešnik, A.: Le Parti communiste yugoslave et la guerre civile espagnole (1936–1939). In: The International Newletter of Communist Studies online XIII, n.20 – 2007. Marvin, A.: Bili smo v Španiji. Spomini slovenskih prostovoljcev. Ljubljana 1958. Puppini, M.: Dal Tagliamento all’Ebro. L’antifascismo friulano dall’esodo in Francia alla guerra civile spagnola. In: Grossutti, J., Micelli, F. (a cura di): L’altra Tavagnacco. L’emigrazione friulana in Francia tra le due guerre, Comune di Tavagnacco, Tavagnacco 2003. Puppini, M.: In Spagna per la libertà. Antifascisti friulani, giuliani, istriani alla guerra civile spagnola 1936 -1939. Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 1986. Puppini, M.: Volontari antifascisti dal Friuli e dall’Isontino in Spagna. Una biografia collettiva. In Puppini, M., Venza, C. (a cura di): Tres frentes de Lucha. Società e cultura nella guerra civile spagnola (1936–1939). KappaVu, Udine 2009, pp.175–207. Španija 1936–1939. Zbornik sječanja jugoslavenskih dobrovoljaca u španskom ratu, Beograd 1971. Španski Borci. In: Enciklopedja Slovenije n.13 Ljubljana 1999. Steffè, B. ( cura di): Antifascisti dall’Istria, da Trieste, dall’Isontino e dal Friuli in Spagna. Trieste 1974. Tommasini, U.: L’anarchico triestino (a cura di Venza, C.). Edizioni Antistato, Milano 1984. Verocchio, A.: Il Tribunale Speciale a Gorizia. Il processo Bregant (1928–1929). In: Puppini, M., Verginella, M., Verocchio, A.: Dal processo Zaniboni al processo Tomažič. Il tribunale di Mussolini e il confine orientale (1927–1941). Gaspari Editore, Udine 2003. Vidali, V.: La caduta della Repubblica. Vangelista, Milano 1979. Vidali, V.: Spagna lunga battaglia. Vangelista, Milano 1975. Visentini, F.: Un antifascista racconta (a cura di Tosato, A.). Padova, 2002. Zvab, F.: Il prezzo della libertà. Edizioni Spartaco, Santa Maria Capua Vetere (CE) 2003.

152


Protifašistični prostovoljci iz Julijske krajine v španski državljanski vojni Povzetek Ključne besede: Španska državljanska vojna, fašizem, antifašizem, antifrankizem, prostovoljci iz Julijske krajine, mednarodne brigade, frankizem. Z območja Goriške in Tržaške pokrajine v obsegu njihovih meja iz leta 1927 je približno 150 prostovoljcev odšlo v boje za podporo španski republiki v državljanski vojni. V sorazmerju z drugimi predeli v Italiji in Sloveniji je to število težko neprimerljivo, zdaleč večje. Ta podatek močno povezuje protifašizem na Primorskem z današnjo demokratično Španijo. Vzroki take udeležbe so v dejstvu, da je obmejno fašistično nasilje proti delavcem in proti slovenskim društvom izzvalo ljudski odpor, kar je mnoge usmerilo v uporniško delovanje. Veliki so bili premiki prebivalstva v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Velika večina prostovoljcev je namreč prispela v Španijo iz tujine, iz Francije, Belgije, Jugoslavije in iz Sovjetske zveze; mnogi izmed njih so že trpeli pod fašističnim političnim nasiljem. V glavnem so bili to delavci, tako kot je bila večina protifašistov Tržaške in Goriške pokrajine. Sovraštvo do fašizma, težnja po socialni osvoboditvi in narodnih pravicah so bili temeljni vzroki njihove odločitve. Med prostovoljci so bili mnogi komunisti, saj so odhode v Španijo v glavnem mobilizirale komunistične organizacije. Toda na stotine ni bilo včlanjenih v to stranko; med udeleženci pa je bila tudi skupina anarhistov. V bitkah španske državljanske vojne je padel vsak četrti borec. Nekateri prostovoljci so opravljali pomembne vojaške in politične naloge v Mednarodnih brigadah. To so bili tisti, ki so se izšolali v partijski šolah v ZSSR in so delovali v komunističnih organizacijah v emigraciji. Tudi vojaške izkušnje, pridobljene v prvi svetovni vojni, so bile upoštevane. Zelo malo je bilo napredovanj tistih brez predhodnega znanja in izkušenj iz vojnih spopadov (tako kot se je dogajalo v sosednji Furlaniji). Po odhodu iz Španije je bila večina prostovoljcev internirana v francoskih taboriščih. Njihovo kasnejše sodelovanje v odporu ni bilo samoumevno. Od leta 1939 do leta 1941 so jih namreč že njihove komunistične organizacije sprejemale s sumničenji. Poleg tega je imela partizanska gverila drugačen vojaški značaj kot španska državljanska vojna. Bila je pod vodstvom komunistične organizacije, ki je izbirala vojaški in politični kader in le-ta je predstavljal partizansko elito. Komunisti so prihajali na različne načine v Julijsko krajino in so delovali v slovenskih in primorskih formacijah. V italijanskem odporništvu so 153


se v veliki meri bojevali nekomunisti. Nekateri posamezniki niso hoteli sodelovati zaradi drugih stališč, tudi iz razočaranja zaradi notranjih sporov v antifrankističnem taboru, kar so doživljali v Španiji. Udeleženci španske vojne so prenesli v protifašistični upor veliko pripad­ nost, požrtvovalnost, svoje vojaško znanje, a tudi določeno ozkost v političnem prepričanju. Ob resoluciji Informbiroja leta 1948 so ti pojavi delili ljudi, ki so bili do takrat povezani v človeških in političnih izkušnjah.

Antifaschist volounteers from the Julian March in the Spanish Civil War Abstract Key words: Spanish Civil War, fascism, antifascism, antifranchism, volounteers from Julian March, international brigades, franchism. About 150 volunteers from the territories of the provinces of Gorizia and Trieste (from the extent of their borders in 1927) left in order to show their support to the Spanish Republic during the Spanish Civil War. Proportionally to the number of residents it was a great contribution in comparison to any other region in Italy and in Slovenia. This information closely links Julian anti-fascism to the democratic Spain of today. The reason for such support lies in the fact that on the border the violence of the fascism against the working class and the Slovenian associations prompted many people to react, but also in the big migrations that affected the Julian March in the twenties. The vast majority joined Spain from abroad, from France, Belgium, Yugoslavia and the USSR and many of them had already suffered political persecution. They were mostly workers, just as the majority of the anti-fascists from the region. Hatred of fascism, a wish for class emancipation and national redemption were in fact the main reasons for joining in the fight. There were many communists, since communist organizations mobilized in greater numbers, but hundreds were not part of any parties; there was also a group of militant anarchists. Some volunteers were charged with important military and political assignments in the International Brigades. It was those who have attended the party schools in the USSR or had been working for the communist organizations in the emigration for some time. Even the military experience gained during the 154


First World War was taken in consideration. Very few people were promoted for their merits on the field if they didn’t have any experience or previous careers, thing that happened in the nearby Friuli. After leaving Spain, the majority of the volunteers were interned in French concentration camps. The next collaboration with the Resistance wasn’t expected. From 1939 to 1941 the veterans were being followed with suspicion by the same communist organizations; besides, the partisan guerilla had a different military character from the Spanish war. It was the communist organization to activate itself selecting the military and political cadre which formed a true partisan elite since 1941. The communists reached the Julian March in many different ways and worked with the Slovenian and Julian partisan formations; the non-communists generally fought in the Italian resistance. There were also people who didn’t take parts. It happened for many reasons, including the disappointment at the internal conflicts at the anti-Frankist camp which they have witnessed in Spain. The veterans brought their devotion, the spirit of sacrifice, a purely military organization and a somehow rigid political conception to the Resistance. The national battles and later the resolution of the Cominform in 1948 divided people that had been, until then, united by important human and political experiences.

Voluntarios antifasistas de la Venezia Giulia en la Guerra Civil Española Resumen Palabras claves: Guerra Civil Española, fascismo, antifascismo, antifranchismo, volontarios de la Venezia Giulia, brigadas internacionales, franchismo. Durante la Guerra Civil Española, desde los territorios de las provincias de Gorizia y Trieste (Italia) -en el marco de sus fronteras de 1927- partieron alrededor de 150 voluntarios para apoyar la República española. En proporción a la cantidad de población fue un aporte elevadísimo, mayor que de cualquiera otra región de Italia y de Eslovenia. Es un dato que une fuertemente el antifascismo juliano (región Friuli-Venezia Giulia) a la España democrática de hoy. Los motivos de tal participación se encuentran en la violencia del fascismo de frontera, contra las clases trabajadoras y las asociaciones en eslovenas, lo que impulso a muchos a reaccionar. Las causas se encuentran también en los 155


grandes desplazamientos de población de los años veinte, que afectaron a la (región) Venecia-Julia. En efecto, si bien la gran mayoría de voluntarios que llegó a España desde el extranjero fue de Francia, estos también procedían de Bélgica, Yugoslavia y la URSS, muchos de los cuales ya habían sufrido la persecución política. Por lo general eran trabajadores y braceros, como lo eran la mayoría de los anti-fascistas de la región. En realidad los motivos principales fueron el odio contra el fascismo, el deseo de emancipación de clase y de obtener sus derechos nacionales. Muchos eran comunistas, porque fueron prevalentemente las organizaciones comunistas las que se movilizaron, pero también centenares de ellos no se encontraban afiliados a partido alguno. También hubo un grupo de militantes anarquistas. Uno de cada cuatro perdió la vida en España a causa de la guerra. Algunos de ellos ocuparon importantes puestos militares y políticos en las Brigadas Internacionales. Se trata de aquellos que habían frecuentado la escuela del partido en la URSS, o habían trabajado desde algún tiempo con las organizaciones comunistas en el exilio. Incluso la experiencia militar adquirida durante la Primera Guerra Mundial tuvo su peso. Contrariamente a lo que sucedió en la vecina región del Friuli, los ascensos por meritos personales de personas sin experiencia previa o sin carrera precedente, fueron muy pocos. Después de salir de España, la mayoría de los voluntarios fueron internados en los campos de concentración franceses. Su sucesiva participación en la Resistencia no fue evitada. Desde 1939 a 1941, los veteranos eran vistos con recelo por las propias organizaciones comunistas, por lo demás la guerrilla partisana tenía en el plano militar características distintas respecto a la guerra en España. Fueron las organizaciones comunistas las que se activaron, las que seleccionaron los cuadros militares y políticos, creando hasta 1941 una verdadera élite partisana. Los comunistas que llegaron de muchas maneras a Venezia Giulia, operaron con las formaciones partisanas eslovenas y julianas. Los no comunistas generalmente combatieron en la Resistencia italiana. Hubo también quienes por diversas razones no participaron. Una de ellas fue por la desilusión que les provocaron los conflictos internos en el campo antifranquista, vistos en España. Los veteranos aportaron a la Resistencia sus capacidades de decisión y espíritu de sacrificio. La Resistencia fue una organización puramente militar, a veces con cierta rigidez en las concepciones políticas. Fueron los conflictos nacionales y luego la resolución del Kominforn de 1948 lo que dividió ha hombres unidos por importantes experiencias humanas y políticas.

156


Cenni biografici sull'autore Dott. Marco Puppini, Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Lettere e Filosofia / Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Leopoldo Gasparini, Gradisca d'Isonzo (GO) marcopuppini@libero.it Fa parte del Comitato di redazione della rivista “Spagna Contemporanea“, collabora con la cattedra di Storia della Spagna Contemporanea presso l’Università di Trieste ed è ricercatore degli Istituti di Storia del Movimento di Liberazione di Trieste e Udine e del Centro di Ricerche e Documentazione “L. Gasparini“, di Gradisca d’Isonzo. Ha scritto diversi contributi, tradotti anche in spagnolo, francese e sloveno, sulla storia del movimento operaio e antifascista e sulla partecipazione italiana alla guerra civile di Spagna. Su quest’ultimo tema ha pubblicato: “Antifascisti friulani, giuliani, istriani alla guerra civile spagnola“ (Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine 1986); “Brigadistas italianos“, in AA.VV.: “Las Brigadas Internacionales: 70 años de memoria histórica“ (Amarú Ediciones, Salamanca 2007); “L’immagine delle Brigate Internazionali dalla fine della guerra civile agli anni novanta“, in “Pacificazione riconciliazione in Spagna“ (Storia e Problemi Contemporanei, n. 47 – gennaio – aprile 2008). Ha curato assieme a Claudio Venza il volume “Tres frentes de lucha. Società e cultura nella guerra civile spagnola“ (KappaVu, Udine 2009) scrivendo per lo stesso volume “Volontari antifascisti dal Friuli e dall’Isontino in Spagna. Una biografia collettiva“. Ha curato la schedatura di tutti i volontari antifascisti italiani in “La Spagna nel nostro cuore 1936–1939. Tre anni di storia da non dimenticare“ (AICVAS, Milano 1996), ed ha scritto nello stesso volume un contributo su “Il movimento operaio in Italia e Spagna dalla prima Internazionale alla guerra civile“.

157


SLOVENCI V ŠPANSKI DRŽAVLJANSKI VOJNI Zbornik referatov znanstvenega simpozija Referate zbral in pripravil Sandi Volk Prevodi Devana Jovan v slovenščino Sandi Volk v italijanščino Simon Tecco v španščino Iva Ziraldo v angleščino Ureditev in lektoriranje Jože Hočevar Oblikovanje Tiskarna Stražar Koper Izdalo Združenje protifašistov in borcev za vrednote NOB Koper zanj Lucijan Pelicon v sodelovanju z Narodno in študijsko knjižico v Trstu Odsek za zgodovino Tisk in vezava Tiskarna Stražar Koper Naklada 500 izvodov Izdajo je omogočila Vlada Kraljevine Španije Koper, junij 2010

158

Slovenci v španski državljanski vojni  
Slovenci v španski državljanski vojni  

Zbornik referatov s simpozija v Kopru 2010

Advertisement