Page 1


ДРАГОЉУБ ВАСИЋ ДРАГАН МАРИНЧИЋ миодраг стојановић

ИНФОРМАТИКА и раЧунарство вежбанка ЗА седми РАЗРЕД основне ШКОЛЕ

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Б Е О Г Р А Д


САДРжАј

ИНтеРНет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

ОБРАДА ЗВУКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

ОБРАДА ВИДеО ЗАПИСА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

ПРеЗеНтАЦИје . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

ГРАФИКА И ГРАФИЧКИ ДИЗАјН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

ПРОГРАМИРАЊе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

513


Час 1–6 ИНФОРМАтИКА И РАЧУНАРСтВО ОБЛАСт РАДА ИНтеРНет

ПОјАМ еЛеКтРОНСКе КОМУНИКАЦИје, БеЗБеДНОСт НА ИНтеРНетУ

1. Који делови опреме су потребни да бисте остварили електронску комуникацију? 2. Покушајте да остварите електронску комуникацију помоћу програма Skype. Прво преузмите бесплатну верзију програма Skype са адресе skype.com.

Слика 1

Потом поступите према упутству на слици, у три једноставна корака.

Слика 2

Извршите следећа три једноставна корака према слици 2. 

5


a. Покрените Skype Setup. б. Следите упутства која даје „чаробњак“. в. Покрените Skype . А после остварите комуникацију. Особа са којом желите да остварите електронску комуникацију мора имати, рачунар, Интернет адресу, програм Skype, слушалице и микрофон, а ако желите да остварите и видео комуникацију, мора као и Ви имати веб камеру. За видео електронску комуникацију потребан је и „брзи“ Интернет. 3. На адреси www.kpv.rs/?p=260 налази се интересантан блог о учењу (сл. 3).

Слика 3

a. Прочитајте га. б. Пошаљите његову адресу Вашим друговима и другарицама и замолите их за коментар. в. Колико сте одговора добили у року од пет дана? г. Колико је било позитивних а колико негативних мишљења о овом тексту? д. Направите табелу, са рубрикама − број позитивних мишљења, број негативних мишљења и укупно које су добили сви ученици у Вашем разреду од другова који су им одговорили. О табелама сте учили у шестом разреду (програм Word).6
ИНФОРМАтИКА И РАЧУНАРСтВО

ђ. Направите питасти дијаграм на основу радне табеле. е. Изведите сами закључак о мишљењима Ваших другова на основу резултата и напишите га у две реченице. Ово ћете користити у једном каснијем задатку 4. Пронађите дечју дигиталну библиотеку на адреси: www.childrenslibrаry.org тада ће Вам се на екрану појавити приказ као на слици 4.:

Слика 4

Доведите курсор на натпис Read books, па када се отвори падајући мени на Books by country и отвори се нови приказ, кликните два пута на стрелицу са десне стране слике.7


Слика 5

На екрану ће се појавити мапа европе. Када кликнета на мапу европе на екрану ћете добити слику 6, на којој су дате корице дечјих књига из неких европских земаља.

Слика 6 

8
ИНФОРМАтИКА И РАЧУНАРСтВО

Међу њима је и књига Пустолов на српском језику. а. Пронађите колико у овој дигиталној библиотеци има књига на српском језику. б. Отворите књигу Пустолов на Вашем екрану. Будите стрпљиви док се учитава књига. Ко је аутор књиге? Ако Вам се књига допада, можете је прочитати. в. Питање је можда тешко, али покушајте да одговорите. Којим поступком је књига припремљена за дечју дигиталну библиотеку? Пажљиво погледајте једну страну књиге и биће Вам јасно. г. Ко је илустраовао књигу Аутобиографија Бранислава Нушића која се налази у дечјој дигиталној библиотеци? д. Да ли је тај уметник илустровао још неку књигу која се налази у дечјој дигиталној библиотеци? Уколико јесте, колико? Запишите њихова имена. ђ. Колико има књига у овој дигиталној библиотеци на енглеском језику? е. Наведите бар четири врсте претраживања која омогућава дечја дигитална библиотека. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 5. Укуцајте у прозор за претраживање Google-а e-learning. a. Колико је претраживач пронашао сајтова? б. Да ли се по Вашем мишљењу, на основу ових резултата, посвећује много или мало пажње електронском учењу? Зашто? в. Пронађите и прегледајте овај видео клип, који траје само нешто више од четири минута. г. Пронађите неки форум на српском на којем се говори о електронском учењу. Укључите се у њега својим коментаром.9


Час 7-10 ИНФОРМАтИКА И РАЧУНАРСтВО ОБЛАСт РАДА ОБРАДА ЗВУКА

ФОРМАтИ ЗВУЧНИХ ЗАПИСА, КОНВеРЗИјА РАЗЛИЧИтИХ ФОРМАтА

1. Програм који омогућава слушање музике и преглед видео-клипова и који се налази готово на свим рачунарима је Windows Media Player. У овом задатку дати су сви његови менији. а. Преведите све меније на српски, за први мени ево мале помоћи Отвори, Отвори URL, Сачувај као, Затвори, Направи листу за репродукцију, Направи аутолисту за репродукцију, Сачувај листу као, Додај у колекцију, Карактеристике, Рад ван мреже

URL је скраћеница од uniform resource locator и представља Интернет адресу која се састоји од протокола http и имена домена, например, http://www.zavod.co.rs. Она може да садржи и путању до датотеке http://www.zavod.co.rs/catlogue.10
ИНФОРМАтИКА И РАЧУНАРСтВО

Превод команди у менију View: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Превод команди у менију Play: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

11


Превод команди у менију Tools: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Превод команди у менију Now playing: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

12
ИНФОРМАтИКА И РАЧУНАРСтВО

Колико песама садржи Play List у Вашег рачунара?

Убаците CD са песмама које највише волите и „извуците“ сирове аудио-податке, а потом унесите жељену песму на Вашу листу. 

13


Направите аудио CD само од песама које сте сами изабрали.

Која се песма репродукује на претходној слици? 

14
ИНФОРМАтИКА И РАЧУНАРСтВО

Чему служе клизачи на делу претходне слике који је уоквирен црвеном линијом? експериментишите. Да ли је могуће на рачунару истовремено слушати музику и прегледати блог? Како се долази до следећег приказа? Практично покажите и потом пустите жељену музику.15


Час 11–16 ИНФОРМАтИКА И РАЧУНАРСтВО ОБЛАСт РАДА ОБРАДА ВИДеО ЗАПИСА

КАКО НАПРАВИтИ „ФИЛМ“; МОНтАжА – еДИтОВАЊе; ДОДАВАЊе ГОВОРА СНИМКУ КОНВеРтОВАЊе ВИДеО ФОРМАтА

1. Пронађите на Интернету видео-серију Introduction to Movie Maker 2 и погледајте како се прецизно подешава крај видео снимка. Ова серија се налази на адреси www. mightycoach.com.

2. Уколико немате Quick time player, преузмите бесплатни програм како бисте могли да погледате овај образовни видео- клип. 3. Када прегледате филм, својим речима напишите коментар на српском језику. 4. Снимите микрофоном Ваш коментар, умонтирајте српски текст уместо енглеског. 5. Да ли се уз видео-материјал лакше учи и зашто? 6. Напишите е-mail на адресу gaga@zavod.co.rs са Вашим мишљењем о програму Movie Maker, из тачке 5. овог задатка. 7. Снимите видео-клип из задатка 5 у првом одељку ове вежбанке. Његово трајање је 4 минута и 15 секунди. а. Монтирајте овај клип тако да траје два минута, а да ипак прикаже најзначајније податке о електронском учењу. б. Према сликама снимите коментар на српском језику у трајању од два минута. в. Умонтирајте на видео-клип шпицу на српском језику са подацима о Вашој школи, разреду и ваше личне податке. г. Умонтирајте на видео-клип одјавну шпицу у којој ћете кратко дати Ваш коментар о учењу на даљину.16


Час 17–26 ИНФОРМАтИКА И РАЧУНАРСтВО ОБЛАСт РАДА ПРеЗеНтАЦИје

ПОјАМ И СтРУКтУРА ПРеЗеНтАЦИје ДИЗАјН И ГОтОВИ ШАБЛОНИ РАД СА теКСтОМ, СЛИКАМА И ОБјеКтИМА

1. Направите презентацију о подацима које сте добили за задатак три у одељку један о Интернету. У презентацију укључите и два најинтересантнија коментара које сте добили од Ваших другова на постављено питање, презентација треба да садржи радну табелу са прегледом одговора. Последњи слајд у презентацији треба да садржи Ваше мишљење о резултатима које сте написали у задатку три у поглављу о Интернету. Научили сте да се добра презентација мора завршити закључком. 2. Рачунарски програми данас могу аутоматски да преводе. ево примера једног „машинског превода“. „Оне Цат Виеуер Фрее ће осаи ваш омиљени алака за релеање слика са иненађујуће особине и сособноси. Реизајнирана са мноо више функција и моућноси ово рорама служи све ваше слике риказа оребама. Уз омоћ ово амеан и комакна алаа јеан имиџ леање обија функције, као шо су: минијаурни леалаца уз оршку за слај оказује фулл сцреен леање, ираи виео аоеке, сликовне конверзије, шаму, и још мноо оа. Ова верзија је ефикаснији са већим хумбнаил шеме, оошрење слике моћне алае, оршку за различие формае, брзо росајање Величина сличице, алака за уклањање црвених очију, брзо хумбнаил цацхин, Превиеус омеравања сваке каало, изаберие хумбнаил величини и квалиеу, Прилаоие боје и фонови за Ваше слике, оршка за слај риказује, фулл-сцреен леање и зоом; ранзицијске ефеке за слај оказује, и још мноо оа. Овај ракични ала комаибилан са Уиноус Виса укључује и оције за шамање слика са рин ревиеу оону. “ Превод је очигледно лош. Од две реченице које сами одаберете из овог превода сачините презентацију. На једном слајду треба да буду једна реченица машинског превода и потом исправљени текст. Користите различите начине појављивања текста на слајдовима, као и боју фонта, како бисте подвукли грешке у машинском преводу.17


3. Процените који од ових слајдова у презентацији о запослености жена у јапану су добри а који лоши? Сваки ученик треба да оцени сваки слајд оценом од 1 до 5.

Оцена

слајд 1

Оцена

слајд 2

Оцена

слајд 3

Оцена

слајд 4

Оцена

слајд 5

Оцена

слајд 618
ИНФОРМАтИКА И РАЧУНАРСтВО

Направите табелу са оценама и израчунајте просечну оцену за сваки слајд и потом на основу резултата одредите најбољи. 4. Направите презентацију од десет слајдова о електронском учењу. 5. Направите презентацију од дванаест слајдова о највећим дигиталним библиотекама. 6. Направите презентацију од осам слајдова о музеју који је најближи Вашој школи. 7. Направите презентацију којом ћете приказати Ваш пут од школе до куће. 8. Направите презентацију у којој ћете анимирати решење овог лавиринта тако што ће црвени кружић пронаћи исправан пут од тастатуре до кућишта рачунара. а. Прво скенирајте овај цртеж, а потом га убаците у слајд презентације. б. Нацртајте на слајду већи црвени кружић у близини тастатуре.

в. На црвени кружић примените анимацију као што је приказано на наредној слици.19


г. Нацртајте сами неки лавиринт и на сличан начин направите презентацију и анимацију за његово решење.20


Час 27 ИНФОРМАтИКА И РАЧУНАРСтВО

ГРАФИКА И ГРАФИЧКИ ДИЗАјН

ОБЛАСт РАДА ЦРтАЊе И ГРАФИЧКИ ДИЗАјН

ЗАДАтАК 1 Преузмите програм Inkscape са Интернета. УПУтСтВО:

• Када се конектујете, покрените Internet Explorer; • у поље Address унесите www. inkscape.org и • када се сајт учита, кликните на Download Now!

На страници чији приказ следи кликните на this direct link а затим кликните на дугме Save и • oдаберите где ће се датотека сачувати; • унесите име датотеке или прихватите понуђено и • кликните на дугме Save.

• • • •

Сачекајте ... ... да се заврши downloading и... ...кликните на дугме OK. Затим затворите прозор програма Internet Explorer.

• На радној површини се појавила нова иконица! • Сада програм имате у свом рачунару!21


Као што видимо на слици 11 на интерфејсу се појављује слика. Да би се омогућило приказивање слике на обрасцу, користи се контрола прозора из кутије са контролама, која се обично налази уз леву ивицу радног прозора. Промењене особине објеката на обрасцу дате су у табели 6. Објекат Form1

Command1

Command2

Label1

Label2

Label3

Label4

Image1

Својство Name Caption Name Caption Font Name Caption Font Name Caption Font Name Caption Font Name Caption Font Name Caption Font Name Stretch Picture

Вредност својства frmZ4 Obrazac 4. cmdIgra Zapocni igru Bold, Size 10 cmdKraj Zavrsi rad Bold, Size 10 lblNatpis1 Празно Arial, Bold, Size 36 lblNatpis2 Празно Arial, Bold, Size 36 lblNatpis3 Празно Arial, Bold, Size 36 lblNatpis4 Dobitni broj Arial, Bold, Size 36 imgNovac True Пут до слике и име слике

табела 6. Вредности измењених особина објеката на обрасцу

За коришћењe контроле Image потребно је имати одговарајућу слику која ће се појавити на обрасцу. До слике се може доћи на различите начине: Интернет, скенер или фотоапарат. Напоменимо да се могу користити сви познатији формати слика (*.bmp, *.gif, *.jpg, *.wmf, *.ico). Контрола Image се поставља на образац као и све друге контроле: најпре се кликне на контролу Image, затим се показивач миша доведе на позицију обрасца где се жели формирати објекат и, на крају, кликне левим тастером и повлачи миш док се не направи жељена величина објекта. Особина Stretch омогућује да се слика прилагоди величини простора предвиђеног за слику на обрасцу. Подразумевана вредност овог својства је False. Програмски кôд којим је реализована ова апликација дат је листингом 4. 

64
ИНФОРМАтИКА И РАЧУНАРСтВО

Private Sub cmdIgra_Click() imgNovac.Visible = False lblNatpis1.Caption = Int(Rnd * 10) lblNatpis2.Caption = Int(Rnd * 10) lblNatpis3.Caption = Int(Rnd * 10) If lblNatpis1.Caption = 9 Then imgNovac.Visible = True Beep End If If lblNatpis2.Caption = 9 Then imgNovac.Visible = True Beep End If If lblNatpis3.Caption = 9 Then imgNovac.Visible = True Beep End If End Sub Private Sub cmdKraj_Click() End End Sub Листинг 4. Програмски кôд за реализацију игре на срећу

У програмском кôду приказаном на листингу 4 коришћене су две нове функције (Int, Rnd) и наредба (Beep). Функција Int назива се целобројна и позива се на следећи начин. Int(бројевни израз) Вредност функције израчунава се тако што се најпре израчуна вредност бројевног израза и функцији додели та вредност ако је целобројна или прва мања целобројна вредност. На пример: Int(34,12)= 34

Int(-5,83) = -6

Функција Rnd даје случајно одабрани број из интервала (0, 1). Случајност броја се добија на основу поступка (алгоритма) који је уграђен у Visual Basic-у. Израз Int(Rnd * 10) обезбеђује формирање случајних целих бројева из интервала [0, 9]. Наредба Beep производи звучни сигнал, уколико постоје звучници, као опомена или упозорење приликом извршавања апликације. После покретања апликације добија се прозор као на слици 12.65


Informatika i računarstvo  
Informatika i računarstvo  

Vežbanka za 7. razred osnovne škole

Advertisement