Page 1

2013. április 12. I. évfolyam 14. szám

Ingyenes városi közéleti hetilap

zalaegerszeginap Nincs két magyar irodalom A magyar költészetet ünnepeltük: Szemes Péter esztétával beszélgettünk ennek kapcsán  17. oldal

Bemutató: színpadon A doktor úr A 2012-2013-as évad utolsó nagyszínpadi bemutatóját tartják ma este a Hevesi Sándor Színházban. Bohózattal ismerkedhet ma 19 órától a nagyérdemű az egerszegi teátrumban: Molnár Ferenc A doktor úr című színművével kalauzolják a művészek a századforduló Budapestjén a nézőket. Álruhás ügyvéd, csábos asszonyka, csábító rendőr és nagystílű betörő is megjelenik a színen, lesz minden, ami egy fergeteges vígjátékhoz nélkülözhetetlen. (Az előadás kapcsán készült írásunk a 16. oldaPikáns jelenet: Bellus Attila (Csató) és Kovács Olga (Sárkányné) lon)

Tavaszünnep kiállítással Japán – mag yar tavaszünnepet tartott a Griff Bábszínház és a zalaegerszeg i Mag yar – Japán Baráti Társaság. A vasárnapi, Szakura címmel megrendezett program keretében kiállítás is nyílt Japán

Japán élet, japán viselet

élet, japán viselet címmel. A tárlaton fotókat, kimonókat, ecsetírás művészi tekercseket is láthatnak az érdeklődők a Hevesi Sándor Színház nézőtéri előterében. (Írásunk a 7. oldalon.)

Fotó: Seres Péter

Lakossági apróhirdetés

INGYEN! Részletek a 21. oldalon

A HÉT TÉMÁJA

Új orgona - Isten kegyelméből és az összefogás erejével

Vasárnap szólalt meg először a református templom 6-7. oldal új orgonája

ÖTÓRAI TEA

Fotó: Seres Péter

„Ha eredményt szeretnék, küzdenem kell érte”

Összeült tegnap a grémium

A településképi bejelentési eljárás és a települési kötelezés szabályairól szóló önkormányzati rendeletet is tárg yalta tegnap, lapzártánkkal eg y időben Za la eg erszeg vá ros közgyűlése. A rendeletet törvényi rendelkezéshez kellett igazítani. A hosszas tárg yalás során több módosítást is befogadtak, s kikerült belőle a lakosságot érintő szolgáltatási díj. A rendelettel a lakosságot szeretnék segíteni és cél, hog y harmonikus, igényes összképet mutas-

Töltsön el egy kellemes estét

son a város. Terítékre került az idei költség vetésről szóló rendelet módosítása is, különös tekintettel a ZTE FCvel való kötelmekre. Véleményezték és eg yet- Beszélgetés Kuzma Péterrel, a értésüket fejezték ki Gála Társastáncklub Egyesüazzal, hog y február let szakmai elnökével 9. oldal 1-től dr. Farkas Tibor rendőr alezredes áll 2 éves az AGROCITY megbízottként a zalaGAZDABOLT! egerszegi RendőrkapiÁprilis 13-án tányság élén. Sok más meglepetésekkel mellett tárgyalta a gréVárjuk mium a Klebelsberg Inaz egész tézményfenntartó Közcsaládot! ponttal kötendő hasznövényvédelmi nálati és vagyonkezeléTanácsadás! si szerződés elfogadáZeg, Kaszaházi u.21/A. sát is. Tel:92/314 723

Házias ízek,

Ha ingatlan, akkor

megbízható minőség!

családjával, barátaival a

-ban

Pénteken és szombaton 19 órától élőzene. Asztalfoglalás:

+36/30/ 271-6917, 92/323-918

Duna House

®

ZEG, Kovács Károly tér 1. Tel.: 92/550-550 www.dh.hu

Tel: 92/584-062. tothhus@tothhus.t-online.hu


közélet

Zalaegerszegi 7 Nap RÖVID HÍREK

Segítettek a gazdátlan állatoknak Nyílt napot tartottak a hét végén a zalaegerszegi állatmenhelyen. Ezúttal is sok állatbarát eljött, hogy kön�nyebbé tegye a gazdátlan kutyák és macskák életét. A kutyákat sétáltatni vitték és adományokkal támogatták a menhelyet. A gyerekeknek egyéb programokat is szervezett az üzemeltető, a Bogáncs Állatvédő Egyesület, például kutyás és cicás arcfestést. Az állatmenhely kihasználtsága jelenleg 150 százalékos, ezért nagyon fontos lenne, hogy minél többen innét válasszanak maguknak négylábú kedvencet.

A versenyképesség kapcsán

2013. április 12.

Közel hozza a természetet Első fényképezőgépét 13 éves korában vette, s noha még csak 27 esztendős, a világ legjobbjai között tartják számon: Máté Bence természetfotóit a Keresztury VMKban láthatják. „A világ különleges és bonyolult, akárcsak egy pók hálója. Ha megérinted egy fonalát, remegése végigfut az összes szálon”, kezdte köszöntőjét Gerralld Durrell szavaival az eg y hete nyílt kiállításon Gecse Péter, az oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke. Mint fogalmazott, sokszor egyetlen jó kép is elegendő ahhoz, hog y közelebb hozza a természetet. A láthatatlan madárfotós címmel rendezett kiállítás alkotásait dr. Kalotás Zsolt termé-

A káprázatos felvételeket május 4-ig láthatják az érdeklődők szetfotós ajánlotta az egybegyűltek figyelmébe. Szólt az alkotó, Máté Bence életútjáról, aki első elismerését 15 évesen vehette kézbe, méghozzá a BBC által rendezett természetfotó pályázaton elnyerte Az

Fotó: Csentericz Csaba

év ifjú természetfotósa címet, melyet aztán még nég yszer megkapott. Felnőttként újabb elismeréseket ítéltek oda neki, birtokosa például az Eric Hosking-díjnak, 2010-ben övé lett Az év természetfotósa cím is

– sok más mellett. Káprázatos felvételeit május 4-ig tekinthetik meg az érdeklődők a landorhegyi intézményben. A kiállításon a fotók elkészítésének módjába is bepillantást nyerhet a látogató.Pgy

Kilencvenéves lett

A beszállítói és vállalkozói versenyképesség növelése címmel tartottak szakmai rendezvényt szerdán. Az összejövetelen arra kerestek választ, hogyan használják ki a vállalat belső energiaforrásait képzési formák segítségével, terítékre kerültek az Új Munka Tör vényköny vének rendelkezései, valamint a beszállítói és külpiacra jutási lehetőségek.

zalaegerszeginap Városi hetilap A Maraton Lapcsoport tagja

Fotó: Seres Péter

2

Impresszum:

Könye Lajosné Anna néni 90. születésnapját ünnepelhette április 5-én, ez alkalomból Zalaegerszeg város nevében dr. Kovács Gábor jegyző (felvételünkön az ünnepelttel), valamint Velkey Péter, a város humánigazgatási osztályának vezetője is köszöntötte. Anna néni gelencei, erdélyi születésű, tanító volt, 1943-ban férjhez „jött” Magyarországra. Letenyén, Zalaszentgróton éltek, majd 1953-ba Zalaegerszegen telepedtek le. Három gyermeke, hét unokája és tíz dédunokája született.

Lapigazgató: Molnár Zoltán Főszerkesztő: Heffler György Felelős szerkesztő: Péter Gyöngyi Szerkesztőség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 62., e-mail: zalaegerszegi7nap@maraton.plt.hu Ki­adja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit és Heffler György ügyvezető igazgatók Kiadó elérhetőségei: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.plt.hu Tel.: 88/541-763 Fax: 88/541-688. Nyomdai munkák: Danubia Web Kft. 1191 Budapest, Hamvas u. 7-9. Megrendelés száma: V 014 /2013 A lap ingyenes • Megjelenik 26 000 példányban. • Terjeszti a Savaria Post Kft. Tel.: +36-70/866-84-16 E-mail: zalaegerszeg@savariapost.hu


közélet

2013. április 12.

Zalaegerszegi 7 Nap

Kéményeket cserélnek Tizenhat társasház pályázott, valamennyit támogatta a város, így összesen 455 lakásban lesz kéménycsere, mondta egy szerdai helyszíni szemlén Gyutai Csaba polgármester.

A baleset-, sőt életveszélyes gyűjtőkémények cseréjére az Új Széchenyi terv keretében jelent meg pályázat, ehhez csatlakozott a város: a tizenhat pályázó társasházat több mint 44 millió forinttal támogatja ön kormá ny zat, az mondta Zalaegerszeg polgármestere a Baross Gábor utca 21-nél tartott helyszíni szemle során. Meg jeg yezte, reméli, Zalaegerszeg neve nem kerül azon hírek közé, melyek visszaáramló szén-monoxid okozta balesetekről szólnak. Hozzátette, a továbbiakban felméretik azt is, hány olyan lakás van a városban, melyeknél elkelne a g yűjtőkémény kiváltása eg yedi égéstermék elvezetőkkel. A Baross Gábor utcai

Gyutai Csaba, Pais Kornél és Gecse Péter a Baross Gábor utcai bejáráson Fotó: Ohr Tibor munkálatok kapcsán a kivitelező LÉSZ Kft. üg yvezetője, Pais Kornél beszámolt róla, április 8-án láttak feladathoz és július közepéig fejezik be a 3 épület ös�szesen 195 lakásánál a cserét, ahol a teljes beruházás 58,4 millió fo-

rint. Egy lakásnál egy hét alatt végeznek. Gecse Péter, a városrész ön kormá ny zati képviselője hangsúlyozta, felelősségteljes döntés született, fontos, hogy a lakóhelyek biztonságosak, szebbek, pgy jobbak legyenek.

3

Jegyzet

Egy jó kávé vagy jó bor mellett Bemutatót tart a Hevesi kát és mangalicát kóstolSándor Színház, az évad- hatunk, aztán jön az ban az utolsó nagyszín- Egerszeg Fesztivál. Ha az padit. Elsőre meglepő- utóbbi összejövetel fáradalmait kipidik az ember: hentük, követhogy is lehetne már most a szekezhetnek a zonzáró premiB-vitamin napok, meg perer? Aztán rájön, sze a Kvártélyattól, hogy a tél hosszan elidőház kínálta zött nálunk, az előadások és egyszer csak a idő elszaladt: máris április köBelvárosi Szüzepét írjuk. Van Péter Gyöngyi reten találjuk persze azért még magunkat… jó néhány este, melyre Nem sürgetem persze az felhőtlen szórakozást idő múlását és adott ígér a teátrum, de most, esetben kevesebbel is hogy végre nem fúj ha- beérem: már az is a hanvat az arcunkba a hideg gulatjavító intézkedések szél – legfeljebb lágy közé tartozna, ha leülszellő simogat -, a sza- hetnék egy kerthelységbadtéri rendezvények ben vagy teraszon a bafelé is szívesen kacsint- rátaimmal, családtagjagatunk. Jövő héten, a fia- immal egy jó kávé vagy talok hetében a felsőok- egy kellemes pohár bor tatásban tanulók, majd a mellé… Egy jó beszélgepicivel ifjabbak fesztivá- téshez, jóízű kacagáshoz loznak, rövidesen pálin- kell több?

Átadta gyűjteményét

a e n i l n o a s s a g z Lapo

-ot!

zalaegerszegi nap

intás Csupán egyshkatajattis a és már olva

Zalaegerszegi 7

Andor Imre gyűjteménye előtt, a diákok körében

napot online!

szegi7nap

alaeger z / m o .c k o o b e c a www.f

Fotókkal, dokumentumok k a l, köny vek kel ajándékozta meg a Mindszenty József Általános Iskolát a héten az egerszegi Andor Imre. A szociológus végzettségű Andor Imre nyugdíjasként kezdte gyűjteni a Mindszenty József életével kapcsolatos információkat, képeket. Mint

Fotó: Andor Zoltán

mondta, édesapjának, aki szabó volt, a Mária Magdolna templommal szemben volt műhelye, és személyesen is ismerte a bíborost, de nővére is a Zárda utcában szerzett tanítói képesítést, innen az indíttatás a g y űjtésre. Gy űjtemé nyét, és ismereteit, hétfőn átadta az iskolának.


4

Zalaegerszegi 7 Nap

egyik kutya, mĂĄsik eb...

2013. ĂĄprilis 12.

Az amerikai cocker spĂĄniel

Eredete:

Amerikåban tenyÊszteÊk ki az angol cocker spånielből, mÊghozzå alig nÊhåny nyy Êvzed ala.

LeĂ­rĂĄs:

Az angol cocker spånielnÊl kisebb, A Ê Êrdekes megjelenÊsŹ kutya. Feje szÜgletes, arcorri rÊsze szÊles. SSzeme sÜtÊtbarna. Fßle hosszú, lelóg; selymes, dús szőr borítja. j VÊgtagjai rÜvidek, vaskosak, pårhuzamosak, pårhuzamosak egyenesek. Farkåt csonkoljåk. Szőrzete kÜzepesen hosszú, a fejÊn rÜvid, mellkasa kÊt oldalån Ês a vÊgtagjain szinte a fÜldet sÜpri. Színe koromfekete vagy sårgåsbarna, fekete rajzos, ill. fekete-fehÊr-cserbarna. Tulajdonsågai:

ÉlÊnk, fßrge, kiegyensúlyozo„ termÊszetŹ, jåtÊkos. Alkalmazåsa: Amerikåban mint vadåszkutya is nÊpszerŹ. Európåban kedvtelÊsből tartjåk. Marmagassåg: kan legfeljebb 38 cm, szuka 35,5 cm TesÜmeg: 10-14kg

ANIKĂ“ KUTYAKOZMETIKA ELKĂ–LTĂ–ZTĂœNK

a MunkĂĄcsy u. 6 -bĂłl (piacrĂłl)

Ăšj cĂ­mĂźnk:

Zalaegerszeg,

Ady u. 51. fsz. 8.

American Cocker Spaniel

(Golf presszĂłval szemben)

IgĂŠnyes kĂśrnyezetben vĂĄllaljuk kutya, macska, kisĂĄllatok teljes kĂśrĹą ellĂĄtĂĄsĂĄt.

Nyitåsi akciónk: 1000 Ft kedvezmÊny a kutya kozme•kai kezelÊsÊnek vÊgÜsszegÊből. Akció: 2013.04.15 - 05.31- ig tart.

BejelentkezĂŠs: +36-30/378-75-98


2013. április 12.

színes

Zalaegerszegi 7 Nap

5

Mezítlábas virágbűvész

Vízszűrcsölő a Felkelő Nap országából Visszavonom Artúr kutyámnak tett azon szemrehányást, miszerint ő csak egy mihaszna kertészinas. A hortenziák metszésekor kivételesen pótolhatatlannak bizonyult a jelenléte.

A reggeli órákban kezdett hadművelet során már-már ráfagyott a kezem a metszőollóra, amikor a körülöttem lábatlankodó eb kiharcolt magának egy kis prémium simogatást. Beletúrva a jó meleg pulibundába, egyből tudtam mi a megoldás! Az idén amúgy is kihívás volt a hortenziametszés. Az elszáradt vesszőket ugyanis tőben kell eltávolítani, ami eddig könnyű volt, nem kellett hozzá hosszas molesztálás, hog y pattanva kitörjenek a lev itézlett veny igék. Az idén azonban ezek az aggastyánok is legénykedni kezdtek, a temérdek esőben olyan szivacsosra szívták magukat, hogy ágvágó ollóval is nehezen lehetett kioperálni őket a bokrokból. Ez nem csak plusz munka, de veszélyes is, hiszen a cserjék tövében már ott tolong a jövő nemzedék, a

zölddiónyi rügyek között nem lehet kedvünkre hadonászni az ágvágóval. Kész szerencse, hogy a vízszürcsölő kerti hortenzia (szülőföldjén, a Felkelő Nap országában így is nevezik) metszését nem kell túlzásba vinni, a virágrügyeit ugyanis az egyéves vesszőkön hozza, s ha ezeket megnyirbáljuk, oda az idei virágözön. Tavasszal az elaggott szárak mellett csak a tavalyról rajtmaradt virágokat kell eltakarítani, csupán a bugás hortenzia éves hajtásait szabad a télutón néhány rügyre visszametszeni. Persze a kedvezőtlenül fejlődött, földre fekvő, csavarodott ágakat minden esetben tüntessük el, s a satnya hajtásoknak se kegyelmezzünk. Ha elfagyott, fájó szívvel bár, de a kerti hortenziát is talajszintig visszametszhetjük, persze számítsunk rá, ez esetben csak a következő

A helyesen metszett hortenziacserjén rengeteg a virág évben virágzik. Sebaj! Üde zöld bokorként addig is éke lesz házunk tájának. Mint minden kerti ténykedés, a hortenziametszés is megkésett kicsit, de ne aggódjunk, csak mi emberek hisztériázunk az összetorlódott munkák miatt, a természet hipphopp, néhány nap alatt behozza majd a lemaradást. Hamarosan megjelennek az üzletekben a cserepes, virágzó hortenziák. Ne féljünk kiültetni őket a kertbe, tartós, évelő virágcserjévé fejlődnek és tiszteletre méltó kort élhetnek meg. Ültetéskor fontos, hogy a gyökeret teljesen betakarjuk föld-

del, de a szára a földfelszín felett legyen. Előfordult, hogy egy tövig elszáradt hortenziabokrot már el is sirattam, de szerencsére nem vágtam ki, mert hátha… Jól tettem. A gyökere ugyanis élt és tavasszal kihajtott. Olvastam valahol, hogy a cserepes hortenzia gyökerét kiültetéskor nem kell szétkócolni, mint a többi növényét, inkább kicsit „fonjuk” össze, így mélyebbre nyúlnak a szívókák, és életerősebb bokorrá fejlődik. És tényleg. Az anyák napjára ajándékba kapott virággal így tettem, s most az a legszebb bokor a hor-

tenziasorban. A legfontosabb, hogy a vízszürcsölőt ne ültessük tűző napra, mert kiégeti, igaz, a túl nagy árnyék sem jó neki, mert akkor meg nem fejlődik – szóval nem egyszerű a kedvére tenni. Ha van hozzá kedvünk, bűvészkedhetünk is velük: ha a fehér, vagy a rózsaszín hortenzia öntözővizébe rendszeresen timsót keverünk, a virágja kékké változik. A kertészek a cserepes hortenziának a földjébe keverik a timsót, így nem csoda, ha a szabadföldbe kiültetve „visszarózsaszínűsödik” a kék viráFincza Zsuzsa ga.


6

Zalaegerszegi 7 Nap Városrészi anzix (10.)

A város szépítése, jobbítása, a polgárok boldogulása a cél

Dr. Kocsis Gyula: A sétálóutca igazi közösségi tér lehet a város szívében

Egy nagyberuházás letelepítése és a sétálóutca kialakítása. Dr. Kocsis Gyula e két célt tartja kiemelkedően fontosnak Zalaegerszegen. - Minden olyan tervet, intézkedést szívesen támogatok – mondja a képviselő -, ami a város szépítését, jobbítását, a polgárok boldogulását eredményezheti. Beleértve azt is, ha intézmények bővülnek, új rendezvények születnek, vagy akár a gazdaság lendül meg. A városatya támogatja például, hogy kialakuljon egy belvárosi sétálóutca, és legyen egy olyan közösségi tér, ahol jólesik megállni, megpihenni. Emellett, mint mondja, rendkívül fontos, hogy legyen elég munkahely, lehetőség, például a fiataloknak, hogy itthon is megtalálják a számításukat, és ne kelljen más városok, esetleg országok felé kacsingatniuk. - Van még egy szívügyem: az idősügy, ugyanis a város 20 százalékát kitevő korosabb polgárokat is megilleti a figyelem. A képviselő úgy látja: Zalaegerszeg csodálatos környezetben fekszik, s a

mindennapokban nagyon élhető. A fejlődés pedig több területen is tetten érhető. A színház 3 éve kezdődött átalakulását említi egyik példaként. Úgy fogalmaz: ez az időszak remek darabokat hozott, amelyek szépen eggyé kovácsolták a város ez iránt fogékony közösségét. Szerinte az Egerszeg Fesztivál is a belső kohéziót erősíti, s vonzóvá teszi Zalaegerszeget a vendégek, ide látogatók szemében, akárcsak az AquaCity. Dr. Kocsis Gyula az álmairól, terveiről szólva két fontos területet említ. - A közelmúltban szó volt arról, hogy a Mercedes Benz Zalaegerszegre települhet, de alulmaradtunk a versenyben, például azért, mert Budapest nem volt elérhető egy óra alatt gyorsforgalmi úton. Azt szeretném, ha a városba egy ilyen típusú beruházást tudnánk telepíteni, amely hosszú távon meghatározná Zalaegerszeg fejlődését. Ehhez jó vasúti és közúti összeköttetésre van szükség, sokat jelentene például az M9-es megépítése. A másik vágyam pedig az, hogy kialakuljon a sétálóutca a belvárosban, ahol majd le tudok ülni az unokáimmal egy fagylaltra, s közben el tudjuk nézegetni a színes forgataPéter Árpád got.

a hét témája

2013. április 12.

„Tekintsenek erre a hangszerre úgy, mint Zalaegerszeg egyik

Új orgona: Isten kegyelméből „E világon nincsen párja, Becsvölgyén szól majd a bátyja.” Ezzel, az általa bikkfa versnek nevezett rigmussal köszöntötte a református templom új orgonáját Szakál Péter, az Őrségi Református Egyházmegye esperese. templom, a presbiteri jegyzőAz új hangszert, amely a könyvbe a következőket írgyülekezet énekétől kísérve ták: az orgona felépítésére szólalt meg először, a vasár- még néhány évet várni kell. napi orgonaszentelési isten- Nos, a néhány évből 54 esztiszteleten ajánlották fel Is- tendő lett, a bevezetőben is ten dicsőségére és az egyház említett „báty” ugyanis 1996ban került a templomba. épülésére. - Azért gyűltünk egybe Is- Másfél évtizednyi szolgálatten kegyelméből, hogy hálát tal a háta mögött azonban adjunk gyüleketeljes felújízetünk új orgo- A templomi orgoná- tásra szorult nájáért – fogal- ban egy fémből ké- volna. „Haszmazott igehirde- szült kapszulát helyez- nált orgotésében Steinba- tek el, amelybe két te- nánk van, ch József, a Du- kercset rejtettek. Egyi- é p í t s ü n k nántúli Reformá- ken az orgonakészítés újat”, mondta tus Egyházkerü- történetéről értesül- Dóra János let püspöke, majd het az utókor, a mási- presbiter. Enmindenki áldo- kat pedig a gyülekezet nek költségeizatát megkö- tagjai látták el kéz- hez cége tulajdonostárszönve hangsú- jegyükkel. sával, Lőrincz lyozta: az új Tamással hangszer magasztalásra indító gyönyörű együtt hozzá is járult. hangja révén még szebb, ékeAz új hangszer Békés Basebb és méltóbb lesz az isten- lázs vezetésével a dunakeszi tisztelet. orgonaüzemben készült - a - Isten kegyelméből valóra modern kor adta lehetőségevált a tervünk, felépült az új ket kihasználva, a klassziorgona – szögezte le Török kus orgonaépítés szabályai Zoltán lelkész. szerint. A presbitérium által Beszédéből kiderült: ami- kiírt pályázat nyertese egy kor 1942-ben elkészült a éven át építette a hangszert,

előbb saját műhelyében, majd az egerszegi templomban. Az orgonaépítő mester szintén jelen volt az avatáson. - Ami itt a szemünk előtt történt, a csodával ért fel. Láttuk, ahogy testet ölt egy hangszer, amelyben 960 síp van, hogy végül megszólaljon a muzsika – fogalmazott Török Zoltán. - Mindezek után kérem egyházközségünk tagjait: szeressék, szerettessék meg ezt a szép, Isten dicsőítésére méltó hangszert. Szeressék és vigyázzanak rá. Városunk vezetőit és polgárait pedig arra kérem: tekintsenek rá úgy, mint Zalaegerszeg egyik kimagasló, közösséget teremtő értékére. A hangszerben rejlő gazdagságot Somogyi-Tóth Dániel orgonaművész, a debreceni Csokonai Színház zeneigazgatója, karmestere, a Kodály Filharmónia Debrecen igazgató-művészeti vezetője mutatta be a gyülekezetnek egy Bach- és egy Vivaldi-művön keresztül. A fiatal művészt az orgona hangján túl elbűvölte az is, hogy „a gyülekezet mennyire határozottan, dinamikusan énekelt”. A szentelési ünnepségen a város vezetői is részt vettek.Ugyanúgy gondolkozunk,

Együttműködés: fejlesztési célokkal

Megállapodást írt alá a héten Sárváron a NyugatPannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA). A HITA befektetés-ösztönzési tevékenységéhez kapcsolódóan támogatja a Kormány által Szombathely – Szentgotthárd – Zalaegerszeg térségében létrehozott kiemelt járműipari központ fejlesztését, ezért született az együttműködési megállapodás. A zalai, vasi önkormányzatok számára pedig elindította a Befektetőbarát Települések Programját. Zalaegerszeg az elmúlt időszakban mindent elkö-

vetett azért, hogy vonzó feltételeket biztosítson a helyben befektetni kívánó vállalatoknak, összegzett Doszpoth Attila alpolgármester. Jelenleg 45 pontból álló, cégre szabott szolgáltatáscsomaggal és az ország egyik legnagyobb alapterületű, folyamatosan bővülő, fejlődő ipari parkjával várjuk a betelepülőket. A Nemzeti Külgazdasági Hivataltól ahhoz kérnénk segítséget, hogy a rendelkezésre álló szabad területekre olyan nemzetközi vállalatok érkezzenek, melyek szervesen bekapcsolhatók dinamikusan fejlődő városunk gazdasági életébe,

Doszpoth Attila hosszú távú együttműködést tudjunk kialakítani velük és főként helyi munkavállalókat foglalkoztassanak. Támogatást kérünk abban is, hogy az egerszegi vállalatoknak minél több külföldi piac váljon hozzáférhetővé.


2013. április 12.

a hét témája

kimagasló, közösséget teremtő értékére”

7

Zalaegerszegi 7 Nap MEGKÉRDEZTÜK

és az összefogás erejével

Jár ön komolyzenei hangversenyre?

Fotó: Seres Péter

Kozák Nóra Igen, hallgatok komolyzenei koncerteket, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterembe járunk rendszeresen. Bérletem is van, most indult egy koncertsorozat – ennek nagyon örültünk, mert régen volt Zalaegerszegen ilyen -, nemrégiben volt az első hangverseny. Simon Petra Nem járok komolyzenei hangversenyre, koncertre, igazából én könnyűzenét szoktam hallgatni, a komolyzene nem áll hozzám közel. Elsősorban olyan modern, popzenét hallgatok, melyeket napjainkban játszanak a televíziós csatornák.

Az új hangszer múlt vasárnap szólalt meg először mint ez a közösség, hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. És tudjuk, hogy adományunk jó helyre került, hiszen ez a közösség nemcsak az ige otthona, hanem fontos kulturális színtér is – szögezte le Gyutai Csaba polgármester. – Reméljük, ezzel a csodálatos hangszerrel ez az értékteremtés csak bővülni fog. A város első embere végül Bach gondolatával zárta szavait. - Az orgona egy könnyű hangszer, a megfelelő billentyűt a megfelelő időben kell lenyomni, és a hangszer magától játszik – mondta mo-

solyogva, majd a karzatra pillantva és a gyülekezet nevetésétől kísérve hozzátette: - Ezt hallottuk. Szakál Péter esperes elmondta: az egyházmegyében 28 templom van, ezek közül kilencben hagyományos, sípos orgona végzi az Úr szolgálatát, és csak egy orgona van, a zalaegerszegi, amiben nyelvjáték is szól. És hogy miért is került a „báty” Becsvölgyére: Farkas Rozália kérése volt, akinek hagyatéka ugyancsak hozzájárult a több tízmillió forint értékű orgona felépüléséhez, hogy a régi hangszer egykori szülőfalujában szolgáljon to-

vább. Az orgonavásárlást az önkormányzat és a hívek adományain túl az Őrségi Református Egyházmegye és a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma is támogatta. Utóbbi vezetője, Balogh Zoltán református lelkész üzenetét Gyimesi Endre tolmácsolta. - Ismét egy közösen elhatározott nagy cél teljesült – mondta az országgyűlési képviselő, akitől a gyülekezet megtudta azt is: Orbán Viktor miniszterelnök jelezte, bár az avatáson nem tudott jelen lenni, a közeljövőben szeretné megnézni az Varga Lívia orgonát.

Molnár Dóra Katalin Nem járok komolyzenei koncertekre, bár az iskolában mostanában szokott lenni ilyen hangverseny, de nem igazán áll hozzám közel. Inkább a könnyűzenét szeretem, az Egerszeg Fesztivál koncertjeire járunk.

A Fudzsi hegység, a somio vízesés, egy szilvaerdős falu, de számtalan ünnep, fesztivál egy-egy pillanatát is bemutatják azok a fotók, melyek a japán – magyar tavaszünnepen kerültek közönség elé. A Szakura címmel múlt vasárnap rendezett tavaszünnep zászlófelvonással kezdődött: a Hevesi Sándor Színház, valamint a

program egyik rendezője, a Griff Bábszínház épülete előtti téren a magyar és az uniós mellett immár a város lobogója is ott van, jelezvén, hogy a két intézmény fenntartója ez évtől kizárólag a város. Gyutai Csaba, Zalaegerszeg polgármestere a két teátrumot a város kulturális életének zászlóshajójaként aposztrofálta. Beszédében köszönetet mondott Pinczés Istvánnak, a bábszínház igazgatójának a Szakura ünnep ötletéért. Hangsúlyozta, fontos a japán kultúra, s, hogy a két nép szimpátiával tekint egymásra. A program kereté-

ben nyílt Japán élet, japán viselet című kiállítást Péntek Imre, a Pannon Tükör folyóirat főszerkesztője, az egerszegi Magyar-Japán Baráti Társaság tiszteletbeli elnöke ajánlott az érdeklődők figyelmébe. S, ha minden jól megy, hamarosan egy virágzó japán cseresznyefában is gyönyörködhetünk a színház előtti téren: ez egyrészt a magyar – japán kulturális kapcsolatok erősítését szimbolizálja, másrészt emléket állít a 2011-es japán cunami áldozatainak, fogalmazott, Koizumi Hirosi, a Tojamai Művészeti és Kul-

Fotó: Csentericz Csaba

Szakura ünnepet tartottak- japán cseresznyefát is ültettek

Gyutai Csaba hangsúlyozta, fontos a japán kultúra turális Szövetség elnöke, aki előadást is rendez a Griffben. A faültetésnél rajta kívül Gyutai Csaba, Szemes Péter, az egerszegi Magyar-Japán Baráti Társaság elnöke, Péntek Imre,

Besenczi Árpád, a Hevesi-színház igazgatója és Pinczés István segédkezett. A rendezvényt kulturális műsor zárta, mellyel a cunami áldozatairól is megemlépgy keztek. 


8

Zalaegerszegi 7 Nap

magazin

2013. április 12.

Saját múltunkat láthatjuk ebben a tükörben A garázsból, fészerből barkácsolás zaja szűrődik ki, a polcon ott a rádió. Szokol rádió… A május 1-jei felvonulás már más, mint az 1950-es években, „puhul” a rendszer. A hétvégéket sokan a hegyen, a telken töltik… Kaján Imrével, a Göcseji Múzeum igazgatójával idéztük a múl-

tat a kiállítás kapcsán: április 17-én, 16.30-kor lesz a megnyitó. A látogatók az 1970-es évekből ismerős tárgyakkal is találkozhatnak, de a bemutató célja több nosztalgiakeltésnél. - Amire most azt mondjuk, retro, az csupán a felszín, amit az ember a tárgykultú-

Zenészek az egykori KISZ klubban

rával szívesen bemutat. A muzeológiának azonban más a dolga, tükröt tart a társadalom elé, hogy „lám, ha belenézel, meglátod a múltadat, abban pedig magadat” – fogalmazott az igazgató. – Az 1970-es évekre szívesen emlékszünk, de azért azt sem feledhetjük el, hogy ekkor már elkezdődött az állam eladósodása, elkezdték megvásárolni az emberek lojalitását: megemelték a fi-

ÉS FA R MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK E TAVASZI AKCIÓ! 20-40% D KEDVEZMÉNY! Kérje ingyenes Egyedi és normál méretű zuhanykabin, helyszíni Ő ajánlatunkat! kádkabin, zuhanytálca szakszerű beszerelése, javítása, görgőcsere. N 20/9713-709 Vízvezetékszerelés, fürdőszoba felújítás! reluxa, szalagfüggöny, Tel.: +36-20/262-69-03 napellenző Y Parketta csiszolás -OS

Kelemen Gyula, Kardos Endre Bozi és Lőrincz Kálmán

A Göcseji Múzeumban az 1970-es éveket idéző kiállításra hangolódva három egerszegi zenész elevenítette fel nemrégiben az adott időszakot. A korszak, amikor a koncerteket KISZ klubokban tartották, a nemzetközi sztárok lemezeit pedig „Jugóból” kellett beszerezni. Kardos Endre Bozi, Kelemen Gyula és Lőrincz Kálmán zenész persze a helyi történésekről is beszámolt. - Szinte hihetetlen, hogy egykor a Göcseji Múzeum is bulik helyszínéül szolgált kezdte Bozi. - A Kisfaludi terembe, az egykori KISZ klubba rengeteget jártunk. A felelőtlenség szabadsága határozta meg mindennapjainkat. Nem kellett azon gondolkodnunk: felvesznek-e az iskolába, elvégezzük-e a sulit, s ha ez sikerül lesz-e munkahelyünk vagy sem: nem nyomasztott bennünket mi lesz.

Sajnálom, hogy a mai fiataloknak mindez nem adatik meg. Mindhárom zenész komolyzenét tanult a helyi zeneiskolában, a legnagyobb képzőhelyen. Szóltak a városi katonazenekarról, amely a színház első zenekara is volt. - A helyi irodalmi színpaddal több fesztiválon felléptünk, s miután többen érdeklődtek, kik a darab zeneszerzői, a versek megzenésítésénél kötöttem ki - mondta Kelemen Gyula. - Leonard Cohen, a U2, tehát a mai nagyok is beismerik, hogy a ’70-es évek lírikusai hatással voltak rájuk: visszanyúlnak Bob Dylan és John Watts dalaihoz. Nagy jelentőségük volt a magyar fordításoknak is. -1977-78-ban Muzsay Andrást felkérték egy egerszegi koncertre - mesélte Kelemen Gyula. - Mivel sok gyerek ült a közönségben, nekik is kellett írnia egy számot. Ekkor vitte színre a Paff a bűvös sárkány című szám magyar változatát. Kiss Gyöngyvér

zetéseket, hogy autót, rádiót, tévét, sőt, színes tévét tudjanak venni… Mindez az ös�szes mai nyomorúságunk alapja. Természetesen mindenkit az érdekel, hogy csapódtak le a történések a zalaegerszegiek mindennapjaiban. Az emberek akkor is hallgattak zenét, táncolni jártak, kártyáztak, berendezték a lakásukat, lecserélték a régi bútorukat… Jellegzetes dolgokat

Kaján Imre mutatunk be, ugyanakkor szembesítjük is a látogatókat. Péter Gyöngyi

6=2/*É/7$7Ð6$52. Akció 2013.04.01-től 04.30-ig tart

„Előre a szocializmus útján…” - Így éltünk a hetvenes években címmel rendez kiállítást a Göcseji Múzeum.

Gépjárművezető tanfolyam indul személygépkocsi(B), motorkerékpár(A,A1, AI) kategóriában az ATI-autósiskolánál Jelentkezés: 2013.04.15-én 15 órától Cím: Zalaegerszeg Rákóczi u. 2-4. Tel.:+ 36 30/957-10-22, 92/313-782

2500Ft/m 2 anyaggal!

Zalaegerszeg, Z Ady u. 31.  92/510-865 06-30/692-3599 0

akció áprilisban! 30-50% kedvezménnyel,

közvetlenül a gyártótól. Javítást is vállalunk! +36-30/936-15-35, +36-20/509-70-00 Az akció 04.01-04.30-ig tart.

AUTÓFÓLIÁZÓ MŰHELY -Autóüveg fóliázás

(világostól a legsötétebbig, műbizonylattal)

+36-30-69-67-811 +36-30-407-5176

www.mobilpadlo.hu

Redőny és műanyag nyílászáró

-Karosszéria fóliázása

(színtelen, kőfelverődést gátló fóliával)

Épületvillamossági É gyorsszervíz Hívható H-P.: 09- 18.00 óráig

-Autódekoráció

(vágott, illetve fotónyomtatott anyaggal)

-Autó teljes bevonása más színre (fényes, matt, karbon)

www.bolekft.hu +36-30/916-3802 8900 Zalaegerszeg,

TV és antenna szervíz

+3630/ 256-24-98

Univerzál Gumiszervíz

TÖBBSZINTŰ karosszérialakatos mester GYÓGYULÁS Balogh Béla író,

Gumiszerelés-Centírozás

Defektjavítássegélyszolgálat Autókozmetika

Autólámpa polírozás Autóbérlés Gumiabroncsok rendelése (Kormoran márkaképviselet)

LUCZI JÓZSEF Ha már az autóját törte, a fejét ne kelljen!

Gumiszerelés 4 darab esetén már 3000 Ft-tól

Ezen nemű gondját

8900 Zalaegerszeg, Könyök u 9. (Univerzál telep) Telefon: +36-06-30/351-02-96

Zalaegerszeg, Csácsi u. 55. 92/320-572, 20/9754-182

8900 Zalaegerszeg, Jákum Ferenc út 8. e-mail: szerviz@gazszerviz94.hu internet: www.gazszerviz94.hu

Gázkészülékek teljes körű szervizelése! Szerviz mobiltelefon: +36-30/3514-919 Munkaidőben vezetékes telefonról INGYENESEN hívható zöld számunk: 06 80 20 48 47

Egervári út 6/B.

teljes körűen megoldjuk

Kresz elméleti tanfolyam indul

az Alfa Autósiskolánál motor (AM, A1, A2, A) és személygépkocsi

kategóriákra 6000 Ft-ért! Jelentkezés 2013.04.19-én 16.00-ig a Csány tér 2-4-ben, vagy a

0630/2566797-es számon.

a Végső valóság, Gyógyító meditáció, A tudatalatti Tíz parancsolata című könyvek szerzőjének előadása Zalegerszegen Április 18.-án, 18 órától, Zalaegerszegen a Keresztúry AMK.-ban, (Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.)

92/ 314-120

FINCZA ZOLTÁN Gumiszervíz ✔ Helyszini mentést

A hird vállalok! e 10% k tés felmutatójá edvez

m

nak

ény, 0 Nyitvatartás: 4.30-i g! Hétfő-Vasásnap 07.00-19.00 Munkaidőn kívül időpont egyeztetéssel Zalaegerszeg,

Gazdaság út 1. Tel.: +36 30/ 319-5014


2013. április 12.

ötórai tea

Zalaegerszegi 7 Nap

9

Beszélgetés Kuzma Péterrel, a zalaegerszegi Gála Társastáncklub Egyesület szakmai elnökével

„Ha eredményt szeretnék, küzdenem kell érte” Kezei közül kerülhetnének ki míves bútorok, taníthatna magyar irodalmat, nyelvtant vagy technikát, de a tánc hamar elvarázsolta. Igazi sikernek mások sikerét tekinti: irányításával már harmadszor lett felnőtt magyar bajnok a Gála Társastáncklub Egyesület. Legutóbbi g yőzelmük mindenki a mi fejünket sze- sastánc tanár szak és előző évben hirdettek felvételt... örömében fürdőznek még a rette volna. táncosok, miközben a - Táncos múltjából mit Egy közeli várost, Szomszakmai vezető, koreográ- tart a legemlékezetesebb- bathely t választottam, fus, Kuzma Péter gondola- nek? hogy haza tudjak járni tán- Számomra minden fel- colni. Magyar - technika tai már előbbre járnak, a bajnoki győzelem újabb ki- lépés siker volt, minden szakon tanultam. Amikor hívásokat hozott. Erről is edzés örömöt nyújtott. An- felvettek a táncművészetinak idején, táncosként is re, azonnal ott hagytam a beszélgettünk vele. - Most egyértelmű lehet szereztem bajnoki címet, a tanárképzőt: szerettem a válasz, de korábban standard magyar bajnok- ugyan az irodalmat, de sem bánta soha, hogy ezt ság legjobb tizenkét páro- más valamit kedvelni és sa között voltunk, minden más valamit egy életre váa pályát választotta? - Nem, soha. Az mindig percét élveztem a táncnak, lasztani. Diplomásként azegyértelmű volt, hogy - ha de az a siker, amit vezető- tán már nem táncolhattam már belevágtunk - töreked- ként, koreog ráfusként az amatőrök között, így a jünk a legjobbra, vagyis érek, érünk el, másfajta él- húgomnak, Kuzma Renátánem csak tanítgatni és ver- ményt jelent. Sokkal többet nak is vizsgáznia kellett, senyezgetni szerettünk ad az, hogy a csapat ered- hogy a profik között táncolvolna. Egyéni kategóriá- ményes, hogy az egykori hassunk tovább. Magyarban jöttek is az eredmé- példaképek, a Botafogo, a országon három profi pár nyek, de a formációval Savaria előtt végezhetünk, volt akkoriban, tehát külhosszú-hosszú éveket vár- hogy mostanra mi váltunk földön kellett versenyeztunk: voltak dobogós helye- példaképpé. nünk, ami nagyon sokba zések, díjak, ám igazi áttö- Mikor pecsételődött került. Noha az egyetlen világranglista versenyünrést sokáig nem értünk el. meg a sorsa? 2006-ban nyertünk aztán - A Deák középiskolába kön a 24 között voltunk, először bajnoki címet juni- jártam, és, bár sokat kap- több megmérettetésen nem or korosztályban, majd tam az iskolától, gazdagod- tudtunk részt venni, pedig 2009-ban ezt megismétel- tam általa, soha nem ké- minden hónapban volt tük. Aztán 2011-ben, ami- szültem asztalosnak. Az egy… Időközben, 1998-ban kor ezek a fialétrehoztuk az talok már a egyesületet is: a Névjegy felnőttek kösaját táncunk Kuzma Péter 1974-ben született Zalaegerszezött verse kezdett háttérbe gen. A Petőfi Sándor Általános Iskola sport tagonyeztek, Debszorulni. A fejlőzatának diákja volt, aztán a Deák Ferenc Szakködéshez a világ recenben, a zépiskola faipari szakán tanult, majd 1993-tól után kell menni, Főnix Csarnokban, a 20 a legjobbaktól Szombathelyre, a Berzsenyi Dániel Főiskolára éves jubileukel l tanulni. járt. 2000-ben diplomázott a Magyar Táncművémát ünneplő Minden lehetőszeti Főiskolán, aztán szakedzői szakot végzett a séget ig yekmag yar bajTestnevelési Főiskolán, majd közoktatás vezetőszünk megadni nok otthonáként diplomázott a Budapesti Műszaki Főiskoehhez a táncoban végre ellán, legutóbb pedig a Magyar Táncművészeti sainknak. sők lehettünk. Egyetem mesterszakán zárt eredményesen. - A tánc műEgy évvel később, 2012-ben itthon, Za- érettség i évében már vészet vagy sport? laegerszegen védtük meg a egyértelmű volt, hogy a - Teljesítmény szempontbajnoki címünket, idén, né- Mag yar Táncművészeti jából bármely sportággal hány hete pedig Miskolcon, Főiskola a cél, de csak felveszi a versenyt, a Maahol természetesen már négyévenként indult tár- gyar Táncsport Szakszö-

Kuzma Péter: A tánccal érzelmeket is meg kell jeleníteni: szerelmet, örömöt, bánatot vetség tagjai vagyunk, tehát hivatalosan sport. Egyegy fellépés viszont művészi produkció. Nem csak fizikálisan kell teljesíteni, de érzelmeket is meg kell jeleníteni: szerelmet, örömöt, bánatot. - A parketten töltött idő miként hatott vissza a próbatermen kívüli életre? - Két éve diplomáztam legutóbb, tehát az örök tanulás igényét mindenképpen kialakította bennem, kitartásra tanított. Arra, hogy csak a befektetett energia arányában várhatok bármilyen eredményt, és arra, hogy ha eredményt szeretnék, akkor küzdenem kell érte. - Ez a hozzáállás nyilván a magánéletére is rányomta a bélyegét. - Hosszú évig tartott megtalálnom azt a párt, aki velem együtt ezt az életformát is elfogadja, aki nem csak a tanárt látja bennem, nem csak a sikert, hanem a mindennapok nehézségeit is megéli velem. Kislányom három-

éves lesz májusban, nehéz megélni, hogy nem tudok vele annyi időt tölteni, amennyit szeretnék. Imádom a munkámat, de sokszor alig várom, hogy egykét nap szünetem legyen, máshonnan töltődjek, másfajta impulzusok is érjenek. Tudom, hogy a családnak kellene a legtöbbet kapni belőlem, mégis a legkevesebbet kapja. Nehéz megtalálni az egyensúlyt, de törekszem rá. - A pályakezdő Kuzma Péter elégedett lenne azzal, ahol most tart? - Igen. A lelkem mélyén mindig éreztem, hogy eljutok majd idáig, tudatosan készültem rá. Persze volt rengeteg kudarc, rosszakaró, irigy, de közben rengeteg barát is, aki mindig biztatott. - Mi a következő cél? - Az, hogy kijussunk Vilniusba, az Európa-bajnokságra, a hosszú távú cél pedig az, hogy a következő tíz évben rendszeresen ott lehessünk az Európa- és világbajnokságoPéter Gyöngyi kon.


10

Zalaegerszegi 7 Nap

programajánló

2013. április 12.

Színházak

Fotó: Seres Péter

Hevesi Sándor Színház, nagyszínpad Április 12. 19 óra A doktor úr – Hevesi-bérlet (Bemutató előadás) Április 13. 19 óra A doktor úr – Kerekes-bérlet Április 14. 19 óra Banális viszonyok, édes finomságok – a Pécsi Balett vendégjátéka Április 15. 15 óra Made in Hungária – Gárdonyi-bérlet, 19 óra Made in Hungária – Bérletszünet Április 16. 19 óra Figaró házassága – Széchenyi-bérlet Április 17. 15 óra Made in Hungária – Ady-bérlet, 19 óra Made in Hungária – Dajka-bérlet

Április 15. 10 óra Peti a képtárban – Bagoly-bérlet 14 óra Peti a képtárban – Oroszlán-bérlet Tantermi deszka Április 17. 10 óra Peti a képtárban – Április 16. 10 óra Völgyhíd – ZríMalacka-bérlet nyi Miklós Gimnázium Április 18. 10 óra Peti a képtárGriff Bábszínház ban – Hamupipőke-bérlet 14 Április 12. 14 óra Peti a képtárban óra Peti a képtárban – Pán – Dumbó-bérlet Péter-bérlet Április 18. 19 óra Figaró házassága – Sárdy-bérlet

Moziműsor

Privát napló - grafikákkal A költészet napja apropóján zalaegerszeg i s z á r m a z á s ú a l kot ó munkái kerültek nemrég iben közönség elé: Mi k losov ist László grafikusművész (felvételünkön) alkotásaiból nyílt eg y hete kiállítás a Városi Hang verseny-

Cinema City

és Kiállítóteremben. A Privát napló – hétköznapokról, szerelemről, elmúlásról… című g yűjteményt május 4-ig láthatják az érdeklődők, keddtől péntekig 10 és 18 óra, szombaton pedig 10 és 16 óra között várják a közönséget.

Április 17-ig Feledés (MB) 12 15:00 17:30 20:00 22:30 (Csak péntek – szombat 10:00 12:30 (Csak szombat – vasárnap) Támadás a Fehér Ház ellen (MB) 16 18:15 20:30 G.I. JOE 2 (MB) 16 Digitális 3D 13:30 18:00 20:15 22:30 (Csak péntek – szombat)

Híres szülöttek A Zalaegerszegi Városi Televízió műsora 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 45-49. Tel.:06-92/311-309 E-mail: info@zegtv.hu Műsorok az interneten: www.zegtv.hu Április 12. péntek 5:00 Híradó – félóránként 9:00 Navigátor 9:30 Zalai Krónika 9:45 Szolgálnak és szolgáltatnak 10:15 Híradó 10:30 Képújság 18:00 KultúRandevú 19:00 Híradó 19:15 Híradó Részletes 19.25 Esti mese 19.30 Döntés után 20:00 Híradó 20:30 VIII. Göcsej Filmszemle 21:30 Zalai Krónika 21:45 Navigátor 22:15 Híradó 22:45 Képújság Április 13. szombat 6:00 Heti Hírek 8:30 KultúRandevú – kulturális magazin 9:30 Szolgálnak és Szolgáltatnak 10:00 Heti Hírek 12:30 KultúrRandevú 13:30 Szolgálnak és Szolgáltatnak 14:00 Heti Hírek 16.30 KultúRandevú 17:30 Szolgálnak és Szolgáltatnak 18:00 Heti Hírek 20:30 KultúRandevú 21:30 Szolgálnak és Szolgáltatnak 22:00 Képújság Április 14. vasárnap 6:00 Heti Hírek 8:30 KultúRandevú – kulturális magazin 9:30 Szolgálnak és Szolgáltatnak 10:00 Heti Hírek 12:30

KultúrRandevú 13:30 Szolgálnak és Szolgáltatnak 14:00 Heti Hírek 16.30 KultúRandevú 17:30 Szolgálnak és Szolgáltatnak 18:00 Heti Hírek 20:30 KultúRandevú 21:30 Szolgálnak és Szolgáltatnak 22:00 Képújság Április 15. hétfő 5:00 Híradó – félóránként 9:00 KultúRandevú 10:00 VIII. Göcsej Filmszemle 11:00 Híradó 11:30 Képújság 18:00 Aréna 18:30 Navigátor 19:00 Híradó 19:15 Híradó Részletes 19:25 Esti Mese 19:30 Zöldövezet 20:00 Híradó 20:15 Híradó Részletes 20:30 ZTE - NKK – PEAC Pécs– női kosárlabda mérkőzés 22:00 Híradó 22:15 Híradó Részletes 22:30 Képújság Április 16. kedd 5:00 Híradó – félóránként 9:00 Aréna 9:30 Navigátor 10:00 Zöldövezet 10:30 Híradó 11:00 Képújság 18:00 Szolgálnak és Szolgáltatnak 18:30 Nyitott Egyetem 19:00 Híradó 19:15 Híradó Részletes 19:25 Esti Mese 19:30 Zöldövezet 20:00 Híradó 20:15 Híradó Részletes 20:30 Zalakerámia

Április 12.

szeres Jászai-díjas színművész 561 éve, 1452-ben született Leonardo da Vinci itáliai reneszánsz festőművész, szobrászművész, tudós, feltaláló

61 éve, 1952-ben született Oszvald Marika magyar operett-énekesnő, szíZTE KK – Szombathely – férfi kosárnésznő labda mérkőzés 22:00 Nyitott Egye66 éve, 1947-ben született tem 22:30 Híradó 23:00 Képújság David Letterman ameriÁprilis 17. szerda kai televíziós műsorveze5:00 Híradó – félóránként 9:00 SzolgálÁprilis 16. tő és producer nak és szolgáltatnak 9:30 Nyitott Egyetem 10:00 Zöldövezet 10:30 Április 13. Híradó 11:00 Képújság 18:40 Zalai 107 éve, 1906-ban született Krónika 19:00 Híradó 19:15 Híradó Samuel Beckett ír szüleRészletes 19:25 Esti Mese 19:30 Navitésű, Nobel-díjas brit író, gátor 20:00 Híradó 20:30 Nyitott drámaíró Egyetem 21:00 ZTE FC – Ajka - NB243 éve, 1970. április 13-án es labdarúgó mérkőzés 22:45 Hírszületett Csollány Sziladó 23:15 Képújság

Április 18. csütörtök

117 éve, 1896-ban született Makláry Zoltán Kossuth-díjas magyar színész 117 éve, 1896-ban született Tristan Tzara román származású francia költő, a veszter olimpiai bajnok dadaizmus alapítója magyar tornász

5:00 Híradó – félóránként 9:00 Zalai KróÁprilis 14. nika 9:15 Navigátor 9:45 Szolgálnak és Szolgáltatnak 10:15 Híradó 10:30 127 éve, 1886-ban született Tóth Árpád költő, műforHíradó Részletes 10:45 Képújság 18:40 Zalai Krónika 19:00 Híradó dító 19:15 Rendőrségi Hírek 19:25 Esti Április 15. mese 19:30 Nyitott Egyetem 20:00 Híradó 20:30 Navigátor 21:00 Szol- 79 éve, 1934-ben született Bodrogi Gyula, a Nemzet gálnak és Szolgáltatnak 21:30 Híradó 22:00 Képújság Színésze, Kossuth- és két-

Április 17.

56 éve, 1957-ben született Nick Hornby angol író, publicista

Április 18. 112 éve, 1901-ben született Németh László magyar író, drámaíró, esszéista


2013. április 12.

programajánló Koncert

G.I. JOE 2 (MB) 12 10:00 (Csak Időszaki kiállítások szombat – vasárnap) Keresztury Dezső VMK A burok (MB) 12 15:45 11.00 (Csak Máté Bence – A láthatatlan madár- Keresztury VMK szombat – vasárnap) 21:45 fotós kiállítása (A tárlat látogat- Április 13. 21 óra: Kárpátia koncert, (Csak péntek – szombat) előzenekar: 20 óra: Szomorú ható május 4-ig) Jack, az óriásölő (MB) 12 17:00 péntek 19:30 12:15 (Csak szombat – József Attila Tagkönyvtár Városi Hangverseny- és vasárnap) „…szabad-e locsolni?” – Kiállítás Kiállítóterem Croodék (MB) 6 12:00 (Csak Kisgyörgy Erzsébet húsvéti Április 18. 19 óra: A zongorista és én szombat – vasárnap) 6 képeslapjaiból (Április 30-ig) – Zséda koncertje Croodék (MB) Digitális 3D 14:00 16:00 10:00 (Csak szombat – Megmutatom Magam! – Mesevo- Art Mozi, Ady terem vasárnap) nat: a Landorhegyi úti Óvoda Április 12. 19 óra: Janicsák Veca Oz, a hatalmas(MB) 12 Digitális 3D kiállítása (május 7-ig) zenekaros élő koncertje 14:30

Art Mozi – Stúdió terem Április 14-ig 17.00 II. János Pál – A fehér ruhás vándor 19.00 Az utolsó hegycsúcs Április 18-21. 17.00 Populaire 19.00 A Casablanca hadművelet

Kiállítások Állandó kiállítások

zalaegerszegi nap Szakértő VÁLASZOL:

Gyorsabban indul a program

Göcseji Múzeum (vasárnap, hétfő: zárva) Kisfaludi Strobl Zsigmond gyűjtemény „Központok a Zala mentén” című A számítógépet, laptopot meglehetősen változó, a 60tárlat használók többsége számá- tól a 120-200 vagy 500 GBNémeth János keramikusművész ra alighanem ismerős a jele- oson keresztül mindenféle kiállítása

Gyógyszertári ügyelet: 2013. április 12 KABAY (RICHTER REFERENCIA PATIKA) KOSSUTH U. 29-33. 92/312-389, 20:00 – 07:00 2013. április 13. NOVA BELVÁROSI SZÉCHENYÍ TÉR 2., 92/511-610, 12:00 – 08:00 2013. április 14. GONDVISELÉS (BUSZPÁLYAUDVAR) KOVÁCS K. TÉR 4. 92/323-804, 08:00 – 06:30 2013. április 15. KERTVÁROSI KÖZTÁRSASÁG U. 55., 92/510-113, 18:00 – 07:30 2013. április 16. KÍGYÓ BERZSENYI U. 9. 92/510-086, 18:00 – 08:00 2013. április 17. KRISTÁLY TÜTTŐSSY U. 6/B. 92/321-807, 18:00 – 07:30 2013. április 18. EGERSZEG PHARMA (KÓRHÁZ) ZRÍNYI M. U. 1. 92/596-633, 15:30 – 07:30

net: ül az ember a képernyő előtt, írna, számolna, vagyis dolgozna vagy éppen fontos információt keresne, ám a gép – használója tempójához képest mindenképpen – csak komótosan reagál minden gombnyomásra. Gyakran megjelenik a „homokóra” és jó ideig ott is marad, mind ahányszor csak utasítjuk valamire a szerkezetet. Ha azt szeretnénk, hogy gépünk a mi ritmusunkban dolgozzon, szerezzünk be egy SSD-t. Ennek a tenyérnyi méretű portékának köszönhetően minden felgyorsulhat, a programindítás csakúgy, mint az internet. - Az SSD egy adattároló eszköz, mely nek nag y előnye, hogy nagyon gyors lesz tőle a gép, olyan, mintha állandóan memóriában dolgozna – mondta elöljáróban Szőke István, a zalaegerszegi Foramax Computers vezetője. – Az SSD egyaránt jól alkalmazható laptopnál és asztali gép esetében is, manapság talán ez az eszköz, mellyel leginkább felgyorsíthatjuk a gépeket. A tárolókapacitásuk

beszerezhető. Az áruk is ennek megfelelően változik, 24 ezer forint körül azonban már beszerezhetőek a 120 GB-osak, egy átlagos felhasználónak ekkora méretet érdemes, elég vásárolnia. Notebookokba is rendkívül hasznos winchester helyett, hiszen meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát, mivel kicsi lesz a fogyasztás. Azoknak, akik türelmetlenebbek, egészen biztosan kapóra jön ez az eszköz, ha rákattintunk az egérrel egy ikonra, a homokórának a nyomát sem látjuk, máris elindul a program. - Olvastam, hogy az, aki vesz egy SSD-t, egy évben egy teljes napot spórol: nem kell ug yanis várakoznia. Manapság ez igencsak fontos szempont – mondta végül a szakember. A szakemberek választ adnak egyéb, a számítógéppel kapcsolatos kérdésekre is. Weboldaluk címe: www. foramax.hu, email címük: info@foramax.hu, címük: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 13. (x)

Zalaegerszegi 7 Nap

Kos: Tartós és biztonságos kapcsolatra vágyik. Ezért azonban sokat kell tennie. Legyen kedvesebb, figyelmesebb párjával. Nagy szorgalommal dolgozik. Munkahelyén sikerekre, elismerésre számíthat. Bika: Minden nap egy lépéssel közelebb kerül céljaihoz. Ragaszkodjon terveihez, azokat pontról pontra valósítsa meg. Ne menjen fejjel a falnak. A konfliktusok idővel maguktól megoldódnak. Ikrek: Figyeljen oda egészségére. Étkezzen változatosan, mozogjon többet. Szabadidejében hallgassa kedvenc zenéit, attól biztosan jobb kedvre derül. Kerülje a pesszimista embereket. Rák: Megfeszített munkával éri el célját. Ez vis�szahat egészségére. Nem kell még gyógyszert szednie, problémáit kezelheti gyógyteákkal. Magába fordult, kerüli barátai társaságát. Oroszlán: Feleslegesen aggódik. Ott is bajt lát, ahol nincs. Nem törődik eleget egészségével. Hagyjon fel végre a dohányzással. Új munkával bízzák meg, ettől rendkívül boldog. Szűz: Szenvedélyes minden megnyilvánulásában. Megijeszti ezzel kedvesét. Akaratát ne erőltesse partnerére, kérje ki véleményét a kettejük jövőjét érintő kérdésekben.

11

Mérleg: Az idő javulása, a napsugár melege elhozza Önnek a szerencsét. Ragadjon meg minden lehetőséget, mellyel úgy érzi, közelebb jut céljaihoz. Anyagi helyzete jó. Skorpió: Vonzó ajánlatot kap egy idegentől. Ne adjon választ azonnal, több szempontból is mérlegelje helyzetét. Ne kritizáljon senkit munkahelyén. Ne feledje, Ön is bármikor tévedhet. Nyilas: Kerülje a felesleges pazarlást. Tervezze meg az egész hónap kiadásait és tartsa is be szigorúan. Munkáját szorgalommal, nagy odafigyeléssel végezze. A pletykákkal ne foglalkozzon. Bak: Egyedül nem képes megbirkózni bizonyos problémákkal, kérjen bátran segítséget barátaitól, családtagjaitól. Tegye félre büszkeségét, és rendezze a konfliktusos helyzeteket. Vízöntő: Szerencséje lesz a szerencsejátékokban, nagy tételben azonban ne fogadjon. Boldoggá teszik az apró örömök. Bókot kap egy régi kedvesétől, vegye komolyan azt. Halak: Csak a szívére és a megérzéseire hallgasson. Népszerű ember, sokan barátkoznának Önnel. Néhányukat az érdekek vezérlik, ezért válogasson, ne fogadjon bizalmába mindenkit.


Zalaegerszegi 7 Nap

2013. április 12.

fotó

t!

12

ka

o n u ő l Hogyan nyerhet? ü z s y g a n b b a s o j á b g e l a Keressük

Szerezze meg a legtöbb LIKE-ot a www.facebook/ zalaegerszegi7nap oldalunkon!

Nyeremény:

• BÖRÖNDI LEVENTE FODRÁSZ MESTER 20.000 Ft értékű utalvány • ERRO CIPŐ 15.000 Ft vásárlási utalvány • TÓTH HÚS Ajándék kosár 5000 Ft értékben • ZELEKTRON ÁRUHÁZ 10.000 Ft Vásárlási utalvány

c

• KONDOR CUKRÁSZDA 24 szeletes marcipán torta 10.000 Ft értékben • MONTANA DIVAT 10.000 Ft vásárlási utalvány • SENSOLITE + FLABELOS BÉRLET 16.500 Ft értékben • O’CONNORS PUB 10.000 Ft vacsora utalvány • PINOKKIÓ JÁTÉKBOLT vásárlási utalvány 5000 Ft • LÍRA könyvesbolt 5000 Ft könyvutalvány Nevezés: Az unokával/unokákkal készült legkedvesebb fotóját küldje a zalaegerszegi7nap@maraton.plt.hu e-mail címre! A verseny április 12 - 26. éjfélig tart!

*Ha még nincs ilyen kép, a Kincses Fotó ingyen készít egyet a nevezéshez! A kép ingyenesen csak a nevezéshez használható, fizetség ellenében megvásárolható!


2013. április 12.

Ösztöndíjakról A héten döntöttek a „Befektetés a jövőbe” zalaegerszegi felsőoktatási ösztöndíj 2012/2013as tanév második, tavaszi félévére vonatkozó pályázatairól. Összesen 199 pályázat érkezett, derült ki a Balaicz Zoltán alpolgármestertől kapott tájékoztatóból. Helyi műszaki tanulmányok alapján ösztöndíjra pályázott 41 fő, városi ösztöndíjra mely egyéb zalaegerszegi felsőoktatási intézményben tanuló hallgató részére adható - pedig 70 fő pályázott sikerrel. Tanulmányi ösztöndíjat 88 fő igényelt. Az érvényesen benyújtott ösztöndíjak összege 6.335.000 Ft (műszaki: 2.460.000 Ft, városi: 1.750.000 Ft, tanulmány i: 2.125.000 F t), amelynek fedezete a város költség vetésében külön soron áll rendelkezésre.

színes

Zalaegerszegi 7 Nap

A jövő városa is legyen Szakmai előadások, workshopok, de szórakoztató sportés kulturális programok, koncertek is várják a diákokat a Fiatalok Hetében, április 15. és 21. között. Kilencedik alkalommal rendezik meg a Zalaegerszegi Főiskolás Fesztivált, a háromnapos rendezvénysorozatot április 15én indítják útnak. A város felsőoktatási intézményei korábban külön-külön tartották meg összejöveteleiket. A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány létrejöttét követően alakult aztán meg a Zalaegerszegi Főiskolások Egyesülete a hallgatói önkormányzatok vezetőivel, idézte az előzménye-

ket Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere. A közös gondolkodást közös rendezvények követték, a főiskolás fesztivált pedig a város saját programjai között tartja

Balaicz Zoltán számon, hiszen az Egerszeg Fesztivál után a második legnagyobb, legtöbb embert megmozgató találkozó a megyeszékhelyen. Idén is lesz stand up comedy, főzőverseny, fellép a Hooligans, a Hip Hop Boyz és az Ufo is.

Még véget sem ér a felsőoktatásban tanulók ünnepe, máris kezdődik a II. Zalaegerszegi Városi Diáknapok programja. Április 17-én veszik át a diákok a hatalmat: a diák-önkormányzat, diákparlament, közgyűlés eseményeiről sajtótájékoztatót is tartanak. A másnapi programoknak a Városi Sportcsarnok ad otthont, előbb, 13.45-től élőképet alkotnak I love Zeg címmel, este fellép az Alvin és a Mókusok is. A zárónap a sport jegyében telik majd. Április 19. és 21. között pedig Zalaegerszeg ad otthont a XIX. Nemzetközi Építész Diákkonferenciának. A város az első két programot 1-1, utóbbit 1,5 millió forinttal támogatja, hiszen, fogalmazott végül Balaicz Zoltán, fontos, hog y Zalaegerszeg ne csak a jelen, hanem a jövő városa is legyen.

13

Védelmi képzés A Zala alsó szakaszán még mindig I. fokú az árvízvédelmi készültség, de már megkezdődtek a helyreállítási munkák, a Kis-Balatonnál azonban változatlanul a legmagasabb a védekezési fokozat a belvíz miatt. Rigó Csaba, a megyei védelmi bizottság elnöke emlékeztetett: idén négy nehéz időszakban volt szükség védekezésre Zalában, háromszor a hó, legutóbb az áradás miatt. - A védelemirányítás egyre jobb, de kell még fejlődni, különösen a védelmi bizottság munkájába besegítő szervezetek esetében – összegzett a kormánymegbízott. E héten elindult a járási helyi védelmi bizottságok honvédelmi referenseinek és titkárainak elméleti és gyakorlati képzése, amely minden, a védelemmel összefüggő területre kiterjed. Igaz, jegyezte meg Rigó Csaba, őket az élet már szinte teljesen felkészítette a feladatra. A húsvéti áradáskor Zalában hirtelen 120 hektárról 1200 hektár fölé emelkedett az elöntött területek nagysága, s bár április 2. óta folyamatos az apadás a megye folyóin, a Zala alsó szakaszán még mindig I. fokú a készültség. S a védelemirányítás készül arra is, hogy mivel a Mura nemzetközi vízg yűjtőjén a szokásos négyszerese a hómennyiség, hirtelen olvadás esetén ott újabb áradás alakulhat ki. A megyei védelmi bizottság, tette hozzá az elnök, több jövőbe mutató határozatot is hozott. Az eg yik medertisztítási, nyesedékeltávolítási feladatot szab az áradás utánra a folyók kezelőinek. Rigó Csaba elmondta azt is: Zalaegerszeg sokat költött a védekezésre, helytállt az árhullám idején, ezért a kormánymegbízott a város vis maior igényét teljes mértékben Péter Árpád támogatja.


14

egĂŠszsĂŠg-ĂŠletmĂłd

Zalaegerszegi 7 Nap

Újhagyma Mostohån bånunk vele, mert – valljuk be – miutån fogyasztunk belőle, jobb, ha kerßljßk måsok tårsasågåt. Pedig remek vitaminforrås az újhagyma. Hosszúra sikeredett a tÊl, így vagy úgy, szervezetßnk is jelzi, hogy szßksÊg van vitamin utånpótlåsra. A tavasz eljÜvetelÊvel megjelent a zÜldsÊgesek polcain, a piacon az újhagyma is, mely nem csak finom, de az egÊszsÊgßnket is szolgålja. Levesekben, salåtåkban vagy egyszerŹen zsíros Ês vajas kenyÊrhez is remek.

ILCSI Referencia Kozmeka

HetÊnyi Renåta - GiÓ SzÊpsÊgszalon Zalaegerszeg, KÜnyÜk u. 7., Tel.:20/336-8003 Ilcsi kozmekumok - a termÊszet erejÊvel a szÊp Ês egÊszsÊges bőrÊrt! - ProblÊmamegoldó kezelÊsek - TermÊk våsårlåsi lehetősÊg

PARACELSUS GYÓGYSZERTà R 8900 ZALAEGERSZEG, CSà NY Là SZLÓ TÉR 1.

NYITVATARTĂ S:H-P:7-19.SZO:7.3-12.3

TELEFON:92-510049. 92-348220

E-MAIL: parabel8888@citromail.hu

OMACOR most 15% kedvezmĂŠnnyel 6.490,- Ft helyett 5.515,- Ft KĂśzel 1.000,- Ft megtakarĂ­tĂĄs! Minden Omacor vĂĄsĂĄrlĂłnk egy tĂĄjĂŠkoztatĂł fĂźzetet kap ajĂĄndĂŠkba!

- NorvĂŠg technolĂłgiĂĄval kĂŠszĂźlt tiszta halolajkoncentrĂĄtum. - 1.000 mg omega-3-zsĂ­rsavat tartalmaz. - TĂśrzskĂśnyvezett, vĂŠny nĂŠlkĂźl kaphatĂł gyĂłgyszer. ,, A KOCKĂ ZATOKRĂ“L ÉS A MELLÉKHATĂ SOKRĂ“L - Napi 1 kapszula segĂ­t a megelozĂŠsben. OLVASSA EL A BETEGTĂ JÉKOZTATĂ“T, - EgĂŠszsĂŠgpĂŠnztĂĄri kĂĄrtyĂĄra megvĂĄsĂĄrolhatĂł. VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELĹ?ORVOSĂ T,

AkciĂł 2013. 04. 12 - 05.31- ig tart!

GYÓGYSZERÉSZÉT!

HOZZà NK MINDIG ÉRDEMES BEJÖNNI! TOVà BBI TERMÉKEK IS KIEMELT KEDVEZMÉNNYEL!

Elite-Fit Zalaegerszeg

8900 Zalaegerszeg, KĂśztĂĄrsasĂĄg Ăşt 65. (Posta mellett)

Remek vitaminforrås A hagymånak – mindenfÊlÊnek -, fontos szerepe lehet a daganatok, kßlÜnÜsen a rosszindulatú elvåltozåsok megelőzÊsÊben. Segít a szabadgyÜkÜkkel szemben, erősíti az immunrendszert, gyulladåscsÜkkentő Ês antibakteriålis hatåsú. Az ÊrelmeszesedÊs megelőzÊse ÊrdekÊben is fogyaszthatjuk, de serkenti az emÊsztÊst, Êtvågygerjesztő Ês vizelethajtó hatåsa szintÊn van. Az újhagyma a vÜrÜshagyma fiatal pÊldånya, a vitaminok - C-, B1-, B2-vitamin - mellett illóolajokat, åsvånyi anyagokat is tartalmaz, van benne folsav, nikotinsav, talålható benne vas, kÊn, szelÊn, foszfor, kålium, kalcium, rÊz, cink. Érdemes tehåt fogyasztanunk belőle: ha a csalåd, a tårsasåg minden tagja Êlvezi az ízÊt, kevÊsbÊ aggasztó az utóhatåsa‌

Zalaegerszeg első funkcionålis edzőterme! Első alkalommal ingyenes!

Telefon/bejelentkezĂŠs: +36-92/814-503

2013. ĂĄprilis 12.

GyógyszerÊsz Và LASZOL BELEDINÉ KATALIN – PARACELSUS PATIKA

A halolaj segítsÊgßnkre lehet a szív- Ês Êrrendszeri betegsÊgek megelőzÊsÊben? A halolaj, pontosabban az o­ mega-3-as zsírsavak akkor kerßltek előszÜr a figyelem kÜzÊppontjåban, amikor az 1970-es Êvek elejÊn, kÊt GrÜnlandon dolgozó dån orvos megfigyelte, hogy az eszkimók kÜrÊben gyakorlatilag nem fordulnak elő a szív- Ês Êrrendszeri megbetegedÊsek. MegfigyelÊsßket vizsgålattal is alåtåmasztottåk, melynek eredmÊnye 1975-ben kerßlt orvosi kÜzvÊlemÊny fókuszåba: míg az Egyesßlt à llamokban a halålozåsok tÜbb mint 40%-åt okoztåk a szív- Ês ÊrbetegsÊgek, az eszkimók kÜzÜtt mindÜssze 5,3% volt az ilyen halålesetek arånya. A szembeszÜkő kßlÜnbsÊg oka az eszkimók Êletmódjåban, konkrÊtan a tengeri ållatok tÜbbszÜrÜsen telítetlen zsírsavakat nagy mennyisÊgben tartalmazó húsåra Êpßlő tåplålkozåsban keresendő. Az omega-3-zsírsavakat az emberi szervezet nem kÊpes előållítani, viszont a sejthårtya felÊpítÊsÊhez nÊlkßlÜzhetetlen. Vagy kÊszen kell kapnunk, vagy nÜvÊnyi olajokban fellelhető előanyagból, a linolÊnsavból kell åtalakítanunk. Az omega-3-zsírsavaknak jótÊkony hatåsa van az emberi szervezetre: őrkÜdnek az ereket bÊlelő endotÊlsejtek ÊpsÊ-

ge fÜlÜtt, csÜkkentik az Êrfalkårosodåsban is kÜzponti szerepet jåtszó gyulladåsos folyamatokat, hozzåjårulnak a szív- Ês Êrrendszeri kockåzatok csÜkkentÊsÊben. Klinikai vizsgålatokkal bizonyítottåk ezeknek az esszenciålis zsírsavaknak a kóros vÊrzsírszintet csÜkkentő kÊpessÊgÊt, valamint a mår infarktuson åtesettek kÜrÊben szåmos betegnÊl megelőztÊk egy kÜvetkező infarktus bekÜvetkeztÊt. Tudjuk, hogy a kÜrnyezetßnk jelentősen terhelt kÊmiai szen�nyezőanyagokkal, melyek nem tŹnnek el, Ês a sok Êlő szervezetben hosszú Êveken åt fennmaradnak. Nincs ez måskÊppen a tengerek Êlővilågåval sem. Ezek olyan anyagok, melyeket az emberi szervezet sem kÊpes feldolgozni, Ês ezÊrt kåros hatåsukat hosszú tåvon fejtik ki bennßnk. Éppen ezÊrt fontos hogy megbízható gyårtó alaposan megtisztított Ês minősÊgellenőrzÊsÊnek alåvetett termÊkÊt vålasszunk. Sokan elrettenek a halolajkapszula szedÊsÊtől amiatt, hogy a leheletßk esetleg halszagú lehet. Ha megfelelő technológiåval kÊszßlt termÊket vålasztunk, ez a kellemetlen hatås nem fordulhat elő.  Beledi IstvånnÊ dr. (x)

SzakĂŠrtĹ? VĂ LASZOL - ADROVICZ BÉLA-ELITE FIT

Crossfit: fittek leszßnk, s fogyunk is Győztßk kivårni a tavaszt, most pedig elkeseredetten konstatåljuk, hogy ez a ruha, az a ruha is szŹk, rÜvid. És, ha gyorsabban szedjßk a låbunkat, måris kapkodjuk a levegőt, szóval az erőnlÊttel is gond van. A crossfit trÊning a mindennapok kihívåsaira kÊszít fel, Ês - nem mellesleg fogyhat is az ember a segítsÊgÊvel. - Ez a mozgåsforma mindenkinek ajånlott, tulajdonkÊppen egy viszonylag magas intenzitås mellett vÊgzett edzÊs, mely a funkcionålis fitnesz elemeit hordozza. Össze-

tett g yakorlatokat jelent, vagyis nem csak egyetlen izomcsoportra dolgozunk, hanem tÜbbre, akår egyetlen gyakorlaton belßl is – mondta Adrovitz BÊla, a zalaegerszegi Elite-Fit vezetője, szemÊlyi edzője. – Amikor magas intenzitåsról beszÊlßnk, ezt mindenkinek az egyÊni felkÊszßltsÊgÊre Êrtjßk, hiszen måskÊnt terhelhető egy kezdő Ês måskÊnt egy edzettebb szemÊly. A crossfit egyÊnre szabható, sőt, egyÊnre kell szabni. Az intenzitåst az időtartam, a megmozgatott súly, a mozgås sebessÊge Ês a pihenőidő ha-

tårozza meg. A crossfitet mindig edző vezeti, aki be is mutatja a feladatokat. Jobbåra kßlÜnfÊle „ållomåsok� jelentik a mozgåssort, a trÊning cÊljåtól fßggően 2-10 gyakorlatból is ållhat az edzÊs. Aki belevåg a crossfitbe, az hamarosan Êszreveheti, hogy javul az ållókÊpessÊge, fittebb lesz, ami a hÊtkÜznapi munkåk, tevÊkenysÊgek sorån is megmutatkozik. És az alakja is egyre jobb lesz. - Koråbban az volt az åltalånos tÊzis, hogy kardioedzÊssel, sÊtåval Ês kocogåssal próbålkozzon, aki fogyni szeret-

ne. Ez persze mŹkÜdik is, csak lassabban hoz eredmÊnyt, mint a magas intenzitåsú, minden izomcsoportot åtmozgató edzÊsformåk, melyeknek kÜszÜnhetően a felÊpßlő izomtÜmeg felgyorsítja az aktív metabolizmust. A crossfit tehåt gyorsabban hoz låtvånyosabb eredmÊnyt, így megmarad az ember motivåciója is. Råadåsul våltozatos, tehåt nem un rå az ember nÊhåny trÊning utån – Üsszegzett vÊgßl a szakember. Zalaegerszeg,KÜztårsasåg út 65 (Posta mellett) +36-92/814-503 (x)


egĂŠszsĂŠg-ĂŠletmĂłd

2013. ĂĄprilis 12.

Időpontot sem kellett egyeztetni EgÊszsÊgnapot tartottak hÊtfőn a Zala Megyei Kórhåzban. A rÊsztvevők ingyenes vÊrnyomås-, vÊrcukorszint- Ês koleszterinszint mÊrÊsen vehettek rÊszt, a szakemberek igÊny szerint elvÊgeztÊk a csontritkulås- Ês låtåsvizsgålatot, gyógyszerÊszeti Ês diÊtås tanåcsadåst tartottak, a dohånyosoknak szÊn-monoxidmÊrÊsre is volt lehetősÊg, kÊrÊsre åtvizsgåltåk a håzi patikåt is. - Ebben az időszakban kßlÜnÜsen fontosak az egÊszsÊgfelmÊrÊsek, a szŹrővizsgålatok Ês a tanåcsadåsok - mondta dr. Csidei IrÊn főigazgató. Az egÊszsÊgnap visszatÊrő program a kórhåzban, amelyre szåmíthatnak az emberek, ezt a szÊpszåmú rÊsztvevő is bizonyítja. SzŹrnek a håziorvosok, a vållalatok, az intÊzmÊnyek, de az egÊszsÊgnapon a megyei kórhåzban is lehetősÊget biztosítunk arra, hogy az emberek meggyőződjenek egÊszsÊ-

Dr Kemencei Attila fogorvos, szĂĄjsebĂŠsz

BejelentkezĂŠs: 06-20/993-0506 Zalaegerszeg, ZĂĄrda u 4 (VĂŠradĂł ĂŠpĂźletĂŠben)

TÖBBÉ NINCS FÉLELEM, CSAK MOSOLY! C

15

Fogorvos VĂ LASZOL Dr. IvĂĄn hajnalka

A tejfogat se hanyagoljuk!

Sokan szerettek volna tisztĂĄban lenni egĂŠszsĂŠgi ĂĄllapotukkal

gi ållapotukról, Ês így sok esetben meg tudjuk előzni a súlyosabb problÊmåkat is. Fontosnak tartja az egÊszsÊget a sorban ålló Ütven Êv kÜrßli hÜlgy is. Rendszeresen jår fizikoteråpiåra, de a szŹrővizsgålatokról vÊletlenszerŹn szerzett tudomåst. Most előszÜr vesz rÊszt csontritkulås vizsgålaton Ês a vÊrnyomåsåt is szeretnÊ megmÊretni, mert mint fogalmazott, 50 Êv kÜrßl Dr. Kenyeres PÊter - főorvos -Szív-, vÊrnyomås, -LÊzerteråpiås, -Obezitológia rendelÊs

Dr. Vass Éva - belgyógyåsz

TeljeskĂśrĹą fogĂĄszati szolgĂĄltatĂĄs!

Zalaegerszegi 7 Nap

-HĂĄziorvosi-, FoglalkozĂĄs-eĂź-, -BelgyĂłgyĂĄszati rendelĂŠs Zalaegerszeg,

Tßttőssy u. 8. 5/39.

RendelÊs: hÊtfő,szerda,pÊntek: 9-12, 15-18 h Tel: 92/511-773 +36-30/90-43-005, +36-30/95-70-239 Betegfogadås: ElőjegyzÊs alapjån

PROFI HallĂĄs Kft. Zalaegerszeg, DeĂĄk tĂŠr 1. (a Nagytemplommal szemben)

Varga GyĂśngyi 06-30/239-8134 profihallas@gmail.com

• ÚJDONSà G! MeglÊvő, nem jól funkcionåló hallókÊszßlÊkÊt felßlvizsgåljuk, szervizeljßk. • Vízålló hallókÊszßlÊkek • Hallåsvizsgålat Ês hallåsgondozås • HallókÊszßlÊkek TB tåmogatåssal is • FßlillesztÊkek Ês zajvÊdő fßldugók kÊszítÊse • Otthon vÊgezhető fßlzúgås teråpia • Zajos ßzemek szŹrÊsÊt vållalom

mår mindenki szeretnÊ tudni, hog y mennyire egÊszsÊges. Szavait megerősítette egy 47 Êves fÊrfi is, aki a koleszterein vizsgålat eredmÊnyÊre vårt. IsmerősÊtől szerzett tudomåst az egÊszsÊgnapról. Hosszú sor ållt a szemvizsgålat előtt is bår mint mondtåk, semmi baj a låtåsukkal - de szeretnÊnek biztosra menni, Ês ezúttal mÊg időpontot sem kellett egyeztetnißk. (Kolozsvåri Ilona) 

'U%HUWXV0LKiO\

VHEpV]SODV]WLNDLVHEpV]IĘRUYRV 5HQGHOpVV]HUGDyUiLJ +HO\H=DODHJHUV]HJ7RPSDX %HMHOHQWNH]pV ZZZSODV]WLNDEHUWXVFRP

Sok szßlő mÊg mindig abban a tudatban Êl, hogy gyermekeik tejfogaira nem kell olyan nag y gondot fordítani, hiszen úgyis csak åtmeneti a szerepßk, hamar kiesnek, elÊg lesz foglalkozni majd a maradó fogakkal. Ez a nÊzet azonban a múltÊ, Ês meglehetősen årtalmas a maradó fogakra nÊzve. - A tejfogakat ugyanúgy lehet Ês kell is kezelni, akår maradó tårsaikat: ha szúvas a fog, tÜmÊssel lehet ellåtni, Ês ha gyulladåsban van, åm gyógyítható, akkor sem kell azonnal kihúzni. Az ållcsont fejlődÊsÊnÊl ugyanis nagyon fontos, hog y a tejfogak „tartsåk� a helyet a maradó fogaknak: a korai eltåvolítåsuk kÊsőbb, a ma ra dó fog a zatba n okozhat rendellenessÊget, pÊldåul fog torlódåst – mondta tåjÊkoztatåskÊppen dr. Ivån Hajnalka, zalaegerszegi fogszakorvos. - Ennek megfelelően mindenkÊppen a tejfogak megtartåsåra kell tÜrekedni Ês persze a megfelelő åpolåsukra is

ßgyelni kell. à ltalåban hatÊves korban kezdődik a fogvåltås, illetve a szßlők szåmåra szinte ÊszrevÊtlenßl bújnak elő az első maradó őrlőfogak. Ez azÊrt becsapós, mert a helyßkről nem esik ki tejfog, tehåt az őrlőkről is azt feltÊtelezik, hogy tejfogak, s ha szuvasodni kezdenek, nem foglalkoznak velßk. Az előtÜrő maradó fogak esetÊben lÊtezik egy prevenciós ellåtåsi forma, ez az úgynevezett baråzdazårås. Ez abból åll, hogy egy folyÊkony tÜmőanyaggal lefedjßk az egÊsz baråzdarendszert, ami tulajdonkÊppen megakadålyozza a kÊsőbbi szuvasodås kialakulåsåt. Ez az eljårås, mondta a szakember, nem jår fåjdalommal, vag y is eg y 5-6 Êves g yermek esetÊben is gond nÊlkßl kivitelezhető. Nincs injekció Ês „hallgat� a riasztó hangú fúró is. - A gyermek mindÜs�sze annyit Êrez, mintha ecsetelnÊnk a fogåt, mely azonban tartós lesz, így a maradó fogak vÊdelmÊÊrt is sokat tettßnk.(x)

Inkubåtor a megyei kórhåznak A csecsemők intenzív ellåtåshoz szßksÊges inkubåtort – a Szombathelyi Egyhåzmegye adomånyåt - adott åt Veres Andrås megyÊspßspÜk hÊtfőn a Zala Megyei Kórhåz gyermekosztålyånak. A megyÊspßspÜk elmondta, az emberek szeretete tette lehetővÊ, hogy a hívő emberek adomånyaiból åtadhassa az egyhåzmegye ajåndÊkåt. Dr. Csidei IrÊn, az intÊzmÊny főigazgatója hangsúlyozta, az adomåny azÊrt is jelentős, mert az intenzív osztålyon nem csak zalai gyermekeket åpolnak, hanem a kÜrnyező megyÊkből Êrkezőket is. Dr. Buzogåny

Veres AndrĂĄs adta ĂĄt az inkubĂĄtort, a kĂŠpen kĂśzĂŠpen, dr. BuzogĂĄny MĂĄria ĂŠs dr. Csidei IrĂŠn kĂśrĂŠben

Måria főorvos ismertette, az inkubåtor a gyermek intenzív osztålyra kerßl. Szólt arról is, hogy olyan vírusos jårvåny zajlik a megyÊben, mely megtåmadhatja az újszßlÜttek lÊgúti rendszerÊt, Ês ez ellen mÊg az anyatej sem tudja megvÊdeni a csecsemőket: lÊg-

úti elÊgtelensÊg alakulhat ki nåluk, így olyan intenzív beavatkozåsra van szßksÊgßk, melyhez nÊlkßlÜzhetetlen az inkubåtor. A hÊtfőn åtadott berendezÊssel egyßtt 11 inkubåtor segíti a beteg csecsemők gyógyulåsåt. Kolozsvåri Ilona 


16

kultúra

Zalaegerszegi 7 Nap

2013. április 12.

Molnár Ferenc A doktor úr című bohózatát ma este mutatják be a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban

Mi történik, ha egy nagystílű betörő, egy csábító rendőr és a váratlanul hazatérő, egyébként ügyvéd férj összefut ez utóbbi lakásában? A Hevesi Sándor Színház előadásából kiderül: ma, április 12-én, pénteken 19 órakor tartják A doktor úr című előadás bemutatóját.

A teátrum az évad szen, ha úgy tetszik, koutolsó nagyszínpadi be- moly emberi történetek mutatójául Molnár Fe- is vannak a műben. A renc - az ország határa- rendezés nehézsége és in kívül a magyar iroda- öröme is egyben, hogy a lom egyik legismertebb vígjátéki formát az emképviselője - bohózatát ber mégiscsak megtöltválasztotta. A darabot se igazi emberi pillanaLendvai Zoltán állította tokkal. A sztori egyetlen helyszínpadra, aki rendezőként először találkozott színen játszódik, dr. a történettel, sőt, eddig Sárkány lakásában. Az nem vitte színre a szerző ügyvéd sokat foglalkoeg yetlen más művét zi k a hivatásáva l, sem. m a g á n­é l e t e - Jó kis A doktor úr című darab íg y háttérbe darab, úgy- a világhírű magyar szorul, felehog y örül- színpadi szerző, Mol- sége pedig – tem a szín- nár Ferenc első önálló ter mé szete ház válasz- színpadi műve. E bohó- sen – időntásának, a zatát 1902 novemberé- ként magál e h e t ő s é g - ben mutatták be a Víg- nyosnak érzi nek – mond- színházban, természe- magát. - Van közta elöljáró- tesen nagy sikerrel. tük egy furban. – Amellett, hogy nyilván figye- csa szerelem, az ügyvéd lembe kell venni a bohó- kicsit féltékeny, az as�zat műfajának szabálya- szonykát pedig, aki szeit, fontos az is, hogy a reti a férjét, szórakozkarakterek nagyon iga- tatja bárki társasága. zi figurák legyenek, hi- Igazi, rendes nő, akinek

az életébe beleférnek a flörtök is, ám vannak, akik ezt túlságosan komolyan veszik – vázolta fel néhány főszereplő jellemét Lendvai Zoltán. – Azon az esten, amikor osztálytalálkozója lenne, dr. Sárkány álruhát ölt, mert utána szeretne járni, hogy a rendőrség tényleg olyan brutális-e, m i nt azt ha l lotta. Ugyanekkor egy magasabb beosztású rendőr megjelenik a feleségénél, hog y elcsábítsa, mondván, ha sikerrel járna, egy komoly ügyet bízna a férjére. Az as�szony azon van, hogy az ügy is meglegyen valahogy, de a tisztességén se essen csorba. Ugyanezen az esten pedig Puzsér, a város nagystílű, ám vajszívű bűnözője betör az amúgy szeretett ügyvédje lakásába, ráadásul dr. Sárkány is hazatér, mert nem vitte magával az iratait… Szóval nagy kuszaság kerekedik a lakásban… A Hevesi Sándor Színház előadásában, a fergeteges, bonyodalmakkal teli vígjátékban dr. Sárkányként Kiss Ernőt, felesége szerepében Ko-

Fotó: Seres Péter

Váratlan találkozó dr. Sárkány lakásán

Besenczi Árpád és Kiss Ernő az előadás egy jelenetében vács Olgát, Puzséréban pedig Besenczi Árpádot láthatjuk. Csató Bellus Attila, Marosiné Czegő Teréz, Bertalan Mihály Péter, Lenke Misurák Tünde lesz. Cseresnyést Hertelendy Attila, az igazgatót György János

játssza, a földrajztanárt Andics Tibor, az első rendőrt Bálint Péter, a második rendőrt Bot Gábor, a szobalányt pedig Debrei Zsuzsanna formálja. A díszletet Szlávik István, a jelmezt Tihanyi Ildi tervezte. Péter Gyöngyi

Mesepiacra vár a Pajtika

Telt ház előtt adott koncertet kedden a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar a Városi Hangversenyés Kiállítóteremben. Az együttest Pál János vezényelte. A műsorban többek

A Pajti ka Él ményprog ramok Eg yesület újabb rendez vény re várja a közönséget, a családokat a legifjabbtól a legidősebb tagig. Április 20-án 15 órakor a kertvárosi Apáczai Csere János V MKban Mesepiacot rendeznek. Az összejövetel vendége lesz Lőrincz Judit Lív ia meseíró, a Pufi Kandúr és a Balambér sorozat szerzője. Muzsi k á ról is gondoskodnak a szervezők, hiszen a Kakaó elnevezésű g yermekzenekar lép közönség elé. Mindemellett kre-

Fotó: Seres Péter

Telt ház előtt adtak koncertet kedden

között verseny művek csendültek fel a Pálóczi-zeneiskola fiatal zenetanárainak közreműködésével. Mozart C-dúr zongoraversenyének szólóját Fridrich Eszter (képün-

kön), Elgar e-moll gordonkaversenyének szólóját Valter Izabella játszotta. A szimfonikus zenekar legközelebb május 13-án, a város napján lép a közönség elé.

atív- és kézműves sarok, tea- és játszóház, bölcsis foglalkoztató, k iskamaszok k reatív játszóháza, mézkóstoló, köny v vásár, számtalan egészséges étel vá r ja a z érdek lődő ifjakat és a picit idősebb eket, lesz mód arcfestésre, csi l lámt e t kór a , r ende z ne k retro játék kiállítást is. A meg unt játékokat, köny veket is érdemes lesz elvinni és elcserélni: aki kapja, annak újdonság lesz, helyette pedig másféle ajándékkal gazdagodhat a csemete.


2013. április 12.

kultúra

Zalaegerszegi 7 Nap

17

Nincs két magyar irodalom Doboktól volt A magyar költészetet ünnepeltük csütörtökön, amelyet 1964 óta József Attila születésnapján tartanak Magyarországon. Mágikus erővel bírhat április 11., Márai Sándor is ekkor született, igaz, öt évvel korábban. József Attilát a kommunista rendszer kisajátította, saját költőjének tekintette, pedig, amint Szemes Péter esztéta lapunknak leszögezte: a költői életművek nem ennyire egyértelműek. - Mindig zavartak ezek a kisajátítások, el kell ugyanis választani az irodalmi szöveget mint fikciót és az életet mint objektív dolgot. Emlékezhetünk arra is, amikor a rendszerváltás után ki akarták venni a magyar irodalmi tananyagból József Attilát, mondván, egy munkás költőnek nincs helye ott. Pedig ő írta azt is, hogy a szocializmus ideális állapota a nemzetiszocializmus…

Példa van elég. Babits Mihály nem volt nacionalista, de gyönyörű szövegei szólnak Erdélyről, és írt hazafias verseket is. - Van olyan vélemény – folytatta Szemes Péter -, hogy magyar írónak, költőnek nem szabadna leírnia

József Attila. Ki akarták venni a tananyagból... mondjuk a haza és a magyarság szavakat, hanem valamiféle egyetemes internacionalizmus vagy európaiság szellemében kell alkotnia, mert az a korszerű. S e furcsa korszellemben néha egészen eszement állí-

tások látnak napvilágot. Nemrégiben például megjelent egy könyv, mely szerint Radnóti Miklós kéziratait utólag csempészhették a költő mellé a sírok feltárásakor, így nem autentikusak, ami nyilvánvaló képtelenség. Az ilyen állítások megfertőzik a közösségi vélekedést, tette hozzá az esztéta, aki szerint a különféle izmusok alapján történő besorolások helyett csak a minőséget szabad nézni egy-egy életmű megítélésekor. - Van nemzeti irodalom, hiszen van nemzet is, amely egységes, még ha sokan arról beszélnek is, hogy két Magyarország van. Szerintem viszont nincs, és nincs két magyar irodalom sem. A mérce két eleme, hogy valaki magyar nyelven ír és minőségi alkotásokat hoz létre. Ha ez így van, akkor az a költő, író része az egyetemes magyar irodalomnak, akár akarja, akár nem. Péter Árpád 

Az időjárás hosszú időre a négy fal közé szorította az embert, ám lassan beköszönt a tavasz, s vele együtt a szabadtéri programok időszaka is. Április 30-án útnak indítják a II. Pálinka és Mangalica Majálist. Nyugat-Dunántúl egyik legnagyobb és leglátogatottabb gasztronómiai fesztiválja május 5-ig várja majd a szórakozni vágyókat a Városi Sportcsarnok és a Zala Pláza környékén. A házigazda Buza Sándor, Zala megye arca lesz. Idén kétszer akkora területen, 30 ezer négyzetméteren kínálnak programokat a szervezők, mint az elmúlt évben, mondta elöljáróban a rendezvénysorozat „motorja”, Székedli Bertold. - A városban több művészeti, kulturális rendezvényt tartanak, a Pálinka és Mangalica Majálist azzal a céllal hívtuk életre tavaly, hogy nagyobb szabású gasztronómiai eseménynek is otthont adjon Zalaegerszeg. Az étel- és italkínálathoz persze kulturális programok is járnak – összegzett Székedli Bertold. – Ezúttal közel negyven kiállító érkezik, ügyeltünk rá, hogy elsősorban a helyiek, zalaiak jelenjenek meg gasztronómiai termékeikkel. Pálinka, bor, sör biztosan lesz elég, de mangalicából készült finomságok, különféle lepények, tésztafélék, sajtok közül is válogathat a látogató. Sok más mellett hirdetnek mangalicapörkölt főző és házi pálinka ver-

hangos a zsinagóga

Takács Ferenc Horváth Szidóniával (balról) és Szilasi Katalinnal dobol Fotó: Katona Tibor Különféle ütőhangszereket vehettek kezükbe és szólaltathattak meg azok a 6-12 éves gyerekek, akik részt vettek a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem szombati rendezvényén. A Zenebona-színvarázs elnevezésű kreatív művészeti foglalkozás-sorozat első programján Takács Ferenc zenetanár, előadóművész kedveltette

meg az ütőhangszereket a közönséggel. Az eg yik kislány még karmesteri pálcát is kezébe vehetett, néhány percig az ő irányításával verték a dobokat és rázták a csörgőket a gyerekek. A következő foglalkozás április 27-én lesz, 10 órától Némethné Balogh Ildikó rajztanár a színek világába kalauzolja a kicsiket.

senyt, lesz kolbásztöltés, malacsütés is. A dalos ajkúakat Pálinka dal énekversenyre invitálják majd. Nem véletlenül: a nyitó-, vagyis 0. napon a Magna Cum Laude ad koncertet, ez lesz az egyetlen rendezvény, mely nem ingyenes. Előtte Pál Dénest hallhatja a közönség, a fesztivál keretében fellép a Unique, az Irigy Hónaljmirigy, a Hősök, a Best of, a Delta, teret kapnak a zalaegerszegi zenekarok is. Retroparty, divat- és táncbemutató, AquaCity jótékonysági focikupa, kutyakiállítás és örökbefogadás, az erős emberek országos versenye, veterán és amerikai autó kiállítás, íjász bemutató, big foot show, hőlégballonos utazás, az első egerszegi kerékpárnap egyaránt színesíti a programsorozatot. Itt lesz Szász Kitti freestyle világbajnok, aki látványos műsorról is gondoskodik. A whiskys néven ismert Ambrus Attila kerámiáival érkezik Zalaegerszegre. Természetesen az ifjabbakra is gondoltak a szervezők, a Kakaó zenekar és Mutyi bohóc gondoskodik jó kedvükről, de játszóházakban, ugrálóvárakban, vidámparkban és quad pályán ugyancsak kikapcsolódhatnak. A rendezvény fővédnöke Vigh László országgyűlési képviselő és Gyutai Csaba országgyűlési képviselő, Zalaegerszeg polgármestere. Fő támogatók: Zalaegerszeg Megyei jogú Város Önkormányzata, Egerszegi Sport és Turizmus Kft., OTP Bank. (x)


18

Zalaegerszegi 7 Nap

RÖVID HÍREK

A-Pro Világbajnok Március végén rendezték Szigetváron a Szigetvári Csata elnevezésű WAKF küzdősport gálát, ahol a Fightingsport – Hungary Kick és Thaiboksz SE 2x Kickbox Világbajnoka, Horváth Tamás és a szerb Bojan Zoric mérkőzött a WAKF Junior A-Pro Világbajnoki övéért. Az 53 kilogrammos súlycsoport címmérkőzésén az egerszegi fiú az ország első A-Pro világbajnoka és a világ legfiatalabb ilyen jellegű sportolója lett. Tamás felkészülését edzője és egyben édesapja Horváth Ferenc segítette.

Kenguruk A csehországi Ostravában gyermek kosárlabda-tornán vettek részt a Zalakerámia-ZTE KK fiataljai - a Kék-fehér kenguruk nevű csapattal -, bronzérmet szereztek, s a torna legjobb csapatába választották Simó Bencét. A Halász Gergely edző irányította csapat tagjai: Oswald Dániel, Slezák Barnabás, Kámán Kristóf, Varga Huba, Kovács Bertalan, Vargyai Kristóf, Schneider Dávid, Kisunyomi Zsombor, Fullér Patrik, Gerencsér Péter, Fullér Soma, Lukács Bálint, Rákóczi Máté, Szabó Milán, Simó Bence.

A 2012 év női sportolója: Csurgai Anita tekéző Tekében ér el kiemelkedő eredményeket évről évre Csurgai Anita, a ZTE ZAÉV TK erőssége. Ritkán választanak tekézőt a rengeteg látványsport művelői mellett az év legjobbjának, ezért is fontos Anita számára ez a díj. Nem mellesleg a zalaegerszegi teke világbajnoksá- tiválta, hogy minél sikeregot megelőzően. sebb legyen. Az eredméKözépiskolai tanulmá- nyei közül a legbüszkébb a nyai közepén kezdte el ver- 2009-2010-es szezonban senyszerűen ezt a sportá- elért csapat bajnoki címégat és idén már a 23 éve, re, hiszen vidékiként a nahogy nap, mint nap játszik gyon erős fővárosi csapaés versenyez. A sport sze- tok mellett bajnoknak lenretete a csani egészen felládjából ered, Csurgai Anita legjobb emelő érzés hiszen édes- eredményei: Országos volt. Kevesen apja és testvé- Női páros bajnok 2003, tudják, hogy re is tömeg- 0211, Országos egyéni munka melsport szinten bajnok 2006, 2008, lett kell megtekézett, az ő 2012, Országos csapat- felel n ie a mérkőzéseire bajnok 2009-10 sportág elvájárva szerette rásainak (a meg ezt a sportágat. El- tekéseknek általában). mondása szerint a másik Ennyi év után is elszánt és dolog, hogy a teke mellett motivált, hiszen célja a midöntött, hogy beltéri helyi- nél jobb szereplés és minél ségekben játsszák, ahol a több bajnoki cím megszerjáték nincs kitéve az időjá- zése. Csapatával idén is rás viszontagságainak. Az versenyben van a bajnoki évek alatt nagyszerű tár- címért és a világbajnoksak mellett játszhatott és ságra készülő bővebb ke-iaz ő eredményességük mo- retnek is tagja. 

AKCIÓS AJÁNLAT: Az akció időtartama: megjelenéstőll április 18-ig.

Csontos karaj Sertés lapockahús Sertés apróhús Sertés színzsír vödörben 5 kg Olasz felvágott Füstölt májas vf. 2 db-os

1269 Ft/kg Bakonyi csülöksonka 1,5 és 4,5 kg-os 1359 Ft/kg 1049 Ft/kg Lecsókolbász 799 Ft/kg 899 Ft/kg Pápai ápai pai Lö Löncs felvágott 959 9 Ft/kg F 2350 Ft/kg 1099 Ft/kg 1359 Ft/kg

Húsáruházunk: Zalaegerszeg, Kossuth út 19-23. 3 Minden 6000 Ft értékű vásárlás után 1 db 500 g-os vákumfóliás kockázott bacon szalonnát adunk ajándékba. jándé

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a Pápai Hús 1913 Kft. üzleteiben az Erzsébet utalvány levásárolható.

sport

2013. április 12.

Hatodik helyen zárt a ZTE NKK Szerdán hazai környezetben fogadta a ZTE NKK női kosárlabdacsapata az 5. helyért folytatott páros csata második mérkőzésén a PEAC Pécs csapatát. Az első félidőben remek védekezéssel és pontos játékkal meglepte ellenfelét a ZTE és ötpontos előnnyel várhatta a folytatást. A második fél­

időben a vendégek kihasználták a hazaiak hibáit és átvették az irányítást. A Pécs végül magabiztosan hozta a mérkőzést (52-67) és ezzel megszerezte a bajnokságban az ötödik helyet. A ZTE NKK tehát a hatodik helyen végzett a szezonban, ami reálisnak mondható.

Magabiztosan nyert a ZTE A labdarúgó NB II Nyugati-csoportjában a 18. fordulót pótolták szerdán. A ZTE FC az idén kiemelkedően teljesítő Ajka csapatát fogadta. Kiegyenlített első félidőt láthatott a közönség, amelyben a ZTE birtokolta többet a labdát és dolgozott ki helyzeteket. A 43. percben Nánási lövése talált utat az ajkai kapuba. A fordulás után a vendégek kezdeményeztek vala-

mivel többet, Jahicnak többször is bravúrral kellett hárítania. A gólokat viszont a kék –fehérek rúgták ezen a napon. A 83 percben Frizoni beadását bólintotta a kapuba Pavicevic, majd a hajrában ugyancsak ő volt fejjel eredményes. A végeredmény tehát 3-0, a ZTE továbbra is tapad az élbolyhoz. Szombaton idegenben folytatják a fiúk a Kaposvár vendégeként.


sport

2013. április 12.

Zalaegerszegi 7 Nap

Az Ezer Rózsa Kertje is ott lesz

19

EGZISZTENCIA BT

Pénzügyi, pályázati tanácsadás Társasházkezelés, közös képviselet Könyvelés, adótanácsadás Iroda : Zalaegerszeg Kölcsey u. 11/A fszt. 30/500-3399, 20/288-9094 egzisztenciabt@freemail.hu

Zalaegerszeg, Gazdagság út 36. (76-os út mellett) Telefon/fax: 92/599-238, 92/599-239, 30/356-3971 Nyitva: h-p.: 8-17.30, szo.: 8-14, v.: 9-12 óráig web: www.apatfakertcentrum.hu tfakeert rtcentrum.hu

örökzöld fenyők szombat, vasárnap április 13-án, 14-én

20 % kedvezménnyel !

A bajnokságra az ország minden szegletéből érkeztek táncosok, az egészen kicsiktől a felnőtt kategóriákig minden korosztály képviseltette magát. Persze nem

csak életkorban, hanem táncstílusok tekintetében is nagyon színes volt a paletta, így a kitartó és lelkes közönség egy igazán sokszínű, izgalmas versenyt szurkolhatott végig. A bajnokságon nagy sikerrel szerepeltek a Pukánszky Éva vezette Maxima Klub zalaegerszegi szólistái és tánccsoportjai. Az Ezer Rózsa Kertje Hastánccsoport 1. helye-

zést ért hastánc felnőtt kis csoport kategóriában, mellyel megszerezte a kvalifikációt a világbajnokságon való részvételre, melyre május 23-án rendeznek Nag ykanizsán. A hétvégén szintén Nagykanizsa ad otthont, az Országos V. Z’ALAddin Hastáncversenynek, ahol a Nasreen Hastánc Stúdió 33 fellépővel és 12 koreográfiával képviseli -iZalaegerszeget.

Sakk: lejátszott meccs lyásolja a dobogót. A pesti Pénzügyőr SE ellen 3,5-8,5 arányban zárult a csata, mely után a mieink 81,5 ponttal állnak az élen a Paks (73,5), valamint a Győr (67)

Az elmúlt hétvégén a Pénzügyőr SE elleni siker után a mieink már csak a szombathelyiek ellen ülnek asztalhoz, ám ez a meccs tulajdonképpen már nem befo-

A bajnokság utolsó mérkőzésére hazai pályán kerül sor: április 21-én a zalaegerszegiek a szombathelyi Haladás csapatát fogadják a Csuti Antal Sport Klubban.

Különleges ajánlat csak a Grand Toursnál! Török Riviéra, Kusadasi zalaegerszegi buszindulással akár 34.900 Ft/fõ áron! Az ár a közlekedés és az 1 hét szállás árát is tartalmazza úszómedencés, légkondicionált apartmanokban !

Tájékozódjon partner irodáinknál vagy weboldalunkon: www.grandtours.hu. Grand Tours, Debrecen, 52/448-348

08092072

Görögországi utazások legnagyobb választéka helyi buszindulással vagy egyéni utazással csak nálunk! Áprilisban 5% kedvezmény valamennyi árunkból.

előtt. Eredmények (hátul a zalaiak): Szeberényi-Sax 0-1; Istvanovszki-Mészáros T. ½-1/2; Schneider-Horváth T. ½-½; Emődi-Horváth Gy. ½-½; Istvanovszki-Dobos ½-½; Mag y a r - Csi sz á r ½ -½; Kincs-Boronyák ½-½; Bea-Farkas ½-½; Mihálka-Bárdossi 0-1; Piroska-Bubits 0-1; Tibenszkyné-Németh 0-1; MesB.E. ter-Bali 0-1.

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA BELFÖLDI AJÁNLATAI: A programok SZÉP kártyával is fizethetők! ÉSZAK-MAGYARORSZÁG másképpen Máj. 10-12. 34.500,-Ft/fő Dunán innen és túl: Ozora-Kalocsa-Baja-Szekszárd Jún. 8-9. 19.900,-Ft/fő PALÓCORSZÁG látnivalói Júl. 19-21. 29.900,-Ft/fő DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL Aug. 19-21. 28.900,-Ft/fő TOKAJ ÉS KÖRNYÉKE SZÜRETKOR (félpanzió) Okt. 4-6. 41.500,-Ft/fő Kalandozás déli szomszédainknál Okt. 4-6. 34.500,-Ft/fő Előfoglalási kedvezmény április 15-ig!

Zalaegerszeg, (Autóbuszállomás)

92/511-045

www.zalavolan.hu/utazási_ iroda

Eng.szám: R/0022/1992/2000

R0007/92/1999

Már csak egy karnyújtásnyira van a végső győzelemtől a Z.Csuti-Hydrocomp sakkcsapata.

ESZ-95 * GÁZOLAJ * LPG MINŐSÉGI ADALÉKOLT ÜZEMANYAGOK SHOP * KÁVÉ * ONLINE FELTÖLTÉS * E-MATRICA Törzsvásárlói kedvezmények! Cégeknek jelentős engedmények!

Zeg.-Andráshida, Körmendi út 41. (Magnetic Áruház mellett)

Az akció 04.12-től 04.20-ig tart.

Nemrégiben rendezték az NTMFSZ Magyar Bajnokság Országos döntőjét Üllőn.

20% kedvezmény

minden autósülésre!

TÉRKŐ ÉS KERTCENTRUM Szezonnyitási akció

Őszilomb térkő: Szürke térkő: Szegélykő: Antik téglakő:

2.660,- Ft/m2-től 1.990,- Ft/m2-től 350,- Ft/fm-től 2.695,- Ft/m2-től

Kültéri keményfa burkolatok széles választékban kaphatók. Térburkolat építés, tervezés, szaktanácsadás rövid határidőn belül www.gocsejflaszter.hu

TÉRKŐ ÉS KERTCENTRUM

8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 19. Tel/Fax: 06-92/511-922, Mobil: +36 30/335-77-37

Az akció május 31-ig tart.

Az egerszegi hastáncosok újabb versenyre készülnek

Nyitva tartás hétfőtől péntekig: 8.00-17.00 szombaton: 8.00-12.00


20

apróhirdetés

Zalaegerszegi 7 Nap

e ? d o d Tu

2013. április 12.

Az előző heti „Tudod-e?” játék megfejtése a B: “kétszer” Nyertesünk:

Fehér Andrea zalaegerszegi olvasónk

Gratulálunk!

Mióta van TV Maci?,,

A. 1960-tól

B. 1964-tol

,,

C. 1970- tol

A tippedet küldd a

zalaegerszegi7nap@maraton.plt.hu címre! A Nyertes 1 db 52 cm-es pizzát nyer a Virginia pizzéria jóvoltából! INGATLANT KÍNÁL Zártkert Csácsi hegyen lakható épülettel zártkerti ingatlanok eladók 2.900.000 Ft-tól. Tel.: +3630/301-28-26

Családi ház:

Csácsban családi ház eladó vagy értékegyeztetéssel elcserélhető. Tel.: +36-30/99744-12 Zalaegerszeg páterdombi részén 4 szobás családi ház eladó. Tel.: +36-30/622-98-16 Zalaegerszeg belvárosi, 2 szobás, polgári stílusú családi ház eladó. Tel.: +36-30/622-98-16 Zalaegerszeg csácsi városrészen családi ház eladó. Tel.: +36-30/632-77-98 Neszele városrészben mediterrán stílusú családi ház eladó. Tel.: +36-30/362-77-98 Új építésű, nappali+3 hálós, cirkós családi ház, dupla garáz�zsal eladó. Irányár: 23,9 millió Ft. Tel.: +36-30/483-05-66 Zalaegerszegen a Zárda utcában 110 nm-es, 3 szobás családi ház udvari beállóval, zárt garázzsal, pincével eladó. Irányár: 14,99 millió Ft. Érd.: +36-30/919-70-49 Boncodföldén eladó tágas nappalis-étkezős + 2 hálószobás, vegyes tüzelésű kazános családi ház 1270 nm-es gondozott területtel. Irányár: 12,9 millió Ft. Tel.: +36-30/378-5158

Zalaegerszegen, 90 nm-es kertvárosi családi ház melléképületekkel, kellemes, ideális környezetben eladó. Irányár: 15,9 millió Ft. Tel.: +36-30/30128-26 Zalaszentivánon csendes utcában 100 nm-es családi ház alápincézve, cserépkályha és gázfűtéssel eladó. Irányár: 7.900.000 Ft. Tel.: +36-30/30128-26

Lakás:

Kertvárosban 55 nm-es, cirkófűtéses, 2. emeleti, 10 éves lakás eladó vagy nagyobbra cserélhető. Tel.: +36-20/88616-11 Belvárosi, 1. emeleti, 3 erkélyes, másfél szobás, CIRKÓS lakás eladó! Irányár: 9,5 millió Ft. Tel.: +36-30/563-72-12 Kispest utcában eladó 3. emeleti, erkélyes, 58 nm-es, K-NY tájolású lakás! Irányár: 6.490.000 Ft. Tel.: +36-30/95666-13 Egry József utcában kínálom megvételre ezt a 2 szobás, 42 nm-es, 4. emeleti, keleti tájolású, napfényes társasházi lakást. Irányár: 6.450.000 Ft. Tel.: +36-30/956-66-13 Landorhegyi úton 4 emeletes társasházban eladó 2 szobás, 55 nm-es, erkélyes lakás! Irányár: 6.490.000 Ft. Tel.: +36-30/956-66-13 Zalaegerszeg belvárosi, 2. emeleti, részben felújított, konvektoros lakás eladó. Tel.: +36-30/622-98-16 Zalaegerszeg belvárosi, 3. emeleti, 1 szobás, konvektoros lakás 4,4 millió Ft-ért eladó. Tel.: +36-30-718-68-54

Zalaegerszeg belvárosi, 1. emeleti, 2 szobás, nagy erkélyes, konvektoros lakás eladó. Tel.: +36-30/544-04-98 Zalaegerszeg kertvárosi 1+2 félszobás, földszinti lakás eladó. Tel.: +36-30/544-04-98 Zalaegerszeg kertvárosi, földszinti, konvektoros, 1 szobás lakás 4,7 millió forintért eladó. Tel.: +36-30/544-04-98 Zalaegerszeg belvárosában 62 nm-es, 1 + 2 félszobás lakás sürgősen eladó. Tel.: +3620/260-010-42 Bíró Márton utcában 1. emeleti, új építésű lakás eladó. Tel.: +36-20/247-17-33 Kertvárosban új építésű, kertkapcsolatos, 50 nm-es lakás eladó. Tel.: +36-20/247-17-33 Új építésű, 61 nm-es, amerikai konyhás, nagy nappalis, 2 hálószobás lakás 80 nm-es saját kerttel eladó. Irányár: 13,4 millió Ft. Tel.: +36-30/483 05 66 Belvárosban 4. emeleti, belső kétszintes, 90 nm-es, két erkélyes, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 9 millió Ft. Tel.: +3630/919-70-49. Göcseji úton, 2005-ben épült liftes társasház 2. emeletén eladó 1 szobás lakás. Irányár: 7,3 millió Ft. Tel.: +3630/91970-49 Olai városrészen 60 nm-es, jó állapotú, 1+2 félszobás, egyedi mérőórás, 2 erkélyes lakás eladó. Irányár: 8,3 millió Ft. Tel.: +36-30/483-05-66 Landorhegyi utcai, 41 nm-es, 1,5 szobás, jó állapotú, K-NY-i tájolású, szigetelt, alacsony rezsijű, konvektoros téglalakás eladó. Irányár: 5,49 millió Ft . Tel.: +36-30/378-51-58

UNIX PARTNER

3.5 t –ig minden tipusú jármű SZERVIZ javítása – szervizelése műszaki vizsgáztatása BOSCH-BANNER-MONBAT akkumulátorok forgalmazása használt akkumulátor beszámítással díjmentes beszerelés GUMI szerelés

Tel.:92/ 597-505

VÉGH AUTÓHÁZ Ó Á KFT.

Zalaegerszeg, Hock János u.102. LEGYEN A JÖVŐ SZAKEMBERE! - kihívás - változatosság - ügyfélközpontúság - életpálya, magas díjazás - innovatív pénzügyi szolgáltatás

Csatlakozzon sikeres csapatunkhoz! mozsar.eszter@ing.hu Zalaegerszeg Ola úton eladó 61 nm-es, felújított, tágas nappali-étkezős+2 szobás, 2 erkélyes, egyedi mérőórákkal szerelt 2.emeleti lakás. Irányár: 8,7 millió Ft. Tel.: +36-30/37851-58 2. emeleti, 3 szobás, CIRKÓS, erkélyes lakás szigetelt házban eladó! Irányár: 10,8 millió Ft. Tel.: +36-30/563-72-12 Zalaegerszeg belvárosi, irodának is használható, azonnal birtokba vehető 1 szobás lakások eladók 4 millió Ft-tól! Tel.: +36-30/301-28-26 Zalaegerszeg belvárosban, hőszigetelt tégla épületben 2. emeleti, 79 nm-es, 2+2 félszobás, cirkós lakás eladó! Irányár: 14.900.000,- Ft. Tel.: +3630/301-28-26 Belvárosi 110 nm-es, 1+3 félszobás társasházi lakás eladó. Irányára: 12.900.000 Ft. Érd.: 06-30/372-95-66 Zalaegerszeg kertvárosi, 1+2 félszobás, egyedi cirkós, fiatal, modern kialakítású lakás eladó. Érd.: +36-30/372-95-66

INGATLANT KERES:

Keresek min. 3 szobás, egyedi fűtéses, jó állapotú lakást, vagy 2000 után épült házat kis kerttel! Tel.: +36- 30/56372-12 City-Partner Ingatlaniroda keres eladó lakásokat, házakat nem kizárólagos szerződéssel. Tel.: +36-92-815-268 www.dashaus.hu Fizetőképes ügyfeleink 1-2 szobás, valamint 2-3 hálószobás + nappalis, cirkós lakásokat és házakat keresnek. Tel.: +36-30/314-0123 Végrehajtás előtt álló, hitel felmondás alatti ingatlanokat keresünk követelés megvásárlással! Tel.: +36-92/815-268

GÉPJÁRMŰ

1994-es évjáratú, 1,4-es Renault Clio, 2014. februárig érvényes műszakival, eredeti szervizkönyvvel, megkímélt állapotban, kevés kilométerrel 220.000 Ft-ért eladó. Tel.: +36-30/811-74-98


apróhirdetés

2013. április 12. 2003-as Renault Twingo, szervokormányos, 70.000 km-el, friss műszakival, extrákkal, megkímélt állapotban eladó! Tel.: +36-30-739-38-05

Műszaki cikk

Samsung projektor TV, 112 cm, első kézből eladó, ezüst, hibátlan, HD, READY. Ár: 44 ezer Ft. Tel.: +36-70/626-57-21

Hitel

Credithill Hitelek! Adósságrendezésre, szabad felhasználásra, lakáshitel állami támogatással is. Tel.: +36-70/526-7297 www.keszthelyhitel.5mp.eu

Szolgáltatás

Reflexzónás talpmasszázst vállalok, kérésre házhoz megyek. Tel: +36-30/347-73-60 Ingatlanközvetítés közvetítői jutalék nélkül. www.cashbank.hu. További információ: +36-20/592-96-96 DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Legolcsóbban, bontás nélkül, garanciával! Éjjel-nappal! Tel.: +36-30/213-11-05 Tetőfelújítást, ács-bádogos munkát, cserepezést, palázást, kémény rakást, hőszigetelést vállalok. Tel.: +3630/360-41-50

Állást keres:

Nyugdíjas dadus néni gyermekfelügyeletet vállal. Tel: +3630/531-04-09

Állást kínál:

Ingatlaniroda kezdő kollégákat keres ingatlanközvetítő munkára, vállalkozói formában. Tel.: +36-30-544-04-98

Oktatás

OKJ-s fogászati asszisztens képzésem miatt fogorvost keresek, akinél gyakorlati időmet letölthetem. Tel.: +36-30/596-18-28 Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő (riasztószerelő) szakképzést indítunk Jánosházán. Érdeklődni: +3630/912-95-16 www.sedinfo. hu (nytsz:19022904) Biztonsági őr tanfolyamot indítunk, jelentkezni a +3630/454-00-35-ös telefonszámon lehet. Fkrsz.: 003582009 Közterület-felügyelő szakképzést indítunk Veszprémben részletfizetési lehetőséggel. Érdeklődni: +36-30/912-9516 w w w. s e dinfo. hu (fknytsz.:19022904)

Zalaegerszegi 7 Nap

TAKI FASHION H-Sze: Munkásruha vásár! Gyermekruha: 350ft/db, tavaszi nyári felnőttruha, pólók, átmeneti kabátok széles választékban. Pizsama alsó, felső: 290ft/db Zokni:100ft/pár Fehérneműk folyamatos töltése.

Az akció 04.15-20ig tart, részletek a boltban.

Nyitva: H: 1400-1730 K-P:900-1700 Szo:800-1200

8900 Zalagerszeg, Göcseji út 45. (a Coop bolt üzlethelységében)

Zalaegerszeg, Ady u. 65. Rendelésfelvétel: 92 / 318 – 555 info@lacentro.hu

A teljes étlapválaszték kiszállítását vállaljuk!

Az étlapot megtalálja a www.lacentro.hu Minden pénteken

STEAK - EST

SZÉP kártyát, bankkártyát, Erzsébet utalványt KISZÁLLÍTÁSNÁL IS elfogadunk! Kérjük rendeléskor jelezze!

kedvezményekkel ! Centro, mert jÓ!

Megérkezett a Tavaszi a Kollekció az a z

ccipőboltba

Valódi bőr cipők pők ők k 35-50-es méretig. Zeg. Kossuth u. 19-23.

/Petőfi út sarkán/ • Tel.: 92/320-385

zzalaegerszegi nap

A jövőbe látunk! zalaegerszegi nap

50 db házi jellegű és méretű sütemény, sütem emén 6-8 féléből összeválogatva, 4.000.- Ft/csomag. Min. 16 szeletes tortarendelés M ese etén ehető ostyafényképet adunk esetén ajándékba tortájához!

TTegye gyermekének ezt a napot emlékezetessé, az n ízek világában is! Akció megjelenéstől 2013.04.25-ig érvényes.

MOTOROLAJOK Sonax

autóápolási cikkek kedvező áron kaphatók! Zalaegerszeg,Göcseji u. 9. Tel: 92/401-741

Castrol 6990 Ft/4 l 1747.5 Ft/l

Elf 6990 Ft/5 l 1398 Ft/l

! k lu te

..

Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 20-22. Tel: +36 30/984-38-38, +36 92/315-055, +36 92/900-520

Előrendelés esetén Elő ked 10% k kedvezményt biztosítunk!

20/555-44-71

Étterem - Pizzéria - Panzió

A Városról a városnak

Rendelje ballagási tortáját süteményét a Kondor Cukrászdában! Cu

21

k e Ez

r Ő g e m

Apróhirdetés INGYEN????*

*Az akció 2013. április 9–19-e között leadott lakossági hirdetésekre vonatkozik!

Hirdetésfelvevő pontjaink: Multihouse Ingatlaniroda, Zalaegerszeg, Ady u. 20/b. (30/347-0275) Eötvös utcai hirdetőpont, Zalaegerszeg, Eötvös u. 12/d.  (20/803-9197)


22

Zalaegerszegi 7 Nap

magazin

2013. április 12.

SHARP 82 CM LED TV / MPEG - 4 DIGITÁLIS TUNER - USB LEJÁTSZÁS FEVÉTEL 99.990. - RŐL ŐL

Gátra, vigéc! Az imponálóbb... A tett az első, a szó a második. A legnagyobb magyar időtálló, jövőnek is üzenő gondolatát néhány erős hajnali vigéc kissé furcsán értelmezi. Mint képünk is tanúsítja, diszkóból hazafelé, az égetett szesz okozta disszonanciát vandalizmussal próbálják harmonizálni, ráadásul a rendőrség előtt, ami azért,

lássuk be, némi bátorságra vall. Bár lehet, hogy csak a fának rohanó vak ló esetével van dolgunk, amelynek eladója az állat merészségét ecseteli, de valójában arról van szó, hogy erősen látássérült szegény pára. Merész legényeink – mert azt csak remélni tudom, hogy a vasárnap reggeli, csata utáni tájkép

„megfestésében” lányok nem fogták az ecsetet – mindenesetre mással is kitűnhetnének szürkének érzett életükből. Rombolás helyett például építhetnének, mondjuk éppen gátat, valamely árvízzel fenyegetett település közelében. Imponálóbb lenne ez – a haverok és a lányok előtt is…  Péter Árpád

89.990.-

ELECTROLUX LUX X 28 LI L LIT LIT. IT DIGITÁLIS MIKROSÜTŐ TŐ Ő

34.990.-

HD - DIGITÁLIS HD BELTÉRI 9.990.- EGYSÉG Áraink forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák!

PLUSZ EGY POÉN Töltse ki az ábrát a felsorolt szavakkal. A kimaradt hat szóból az alábbi vicc poénját állíthatja össze. Amikor kicsi voltam, azt mondták, bárkiből lehet elnök. 2 betűs: AR – AT – DO – DO – EB – EF – ÉS – KE – KO – LI – MA – ŐK 3 betűs: AKI – AMO – BÁB – DAL – EDE – EKE – IDE – ÍGY – KÓC – MÁK – MÉG – OKA – TÉT – VAN 4 betűs: AKOL – ÁRAD – ARAL – CSAK – DADA – HOGY – INOG – KESE – MOST – PATA – SETE 5 betűs: ADOMA – AKALI – ARAGO – ARARA – ARASZ – BICEG – DABAS – ERATO – ERATO – FELAD – GITÁR – IBAFA – KACAT – KIDOB – LÁTOM – LIGET – RABAT – REMER – ROKON – ROTOR – SALAK – SAROK – SZVIT – TEMES – TŐKÉS 7 betűs: BAKELIT – FADARAB – TELEPES – TOLATÁS


2013. április 12.

a hét receptje

Zalaegerszegi 7 Nap

23

– I E K É L M E K E D E ÉVTIZ E T E N É T R Ö T M I E J T P E REC Az erdő kincsei

Vad vihar tombolt azon a reggelen, a sűr vízfggöny, ami mögé a tájat zára nyirkossá tee a levegőt, hűvös volt a házban is. A milliárdnyi esőcsepp mindegike úg zuhant alá az égből, hog nem t‚dhaa vajon mi vár rá i lenn, nálunk... Az ovisokkal terƒeze kirándulás elmaradt, hiába próbáltam meggőzni any‚t, hog íg is el lehet menni a sümegi várba, határozo volt abban, hog nem meg‡elelő a nap erˆe a progˆamra. Az is meggőződése volt, hog ki lehet bír‰i 5 éves szívem megszakadása nélkül, ha nem ma veszem fel először a rózsaszín melegítőmet a szívecskés felsővel. Csalódoságomat nem is akaram leplezni: feketével színeztem a papíromra alaomos, gonosz felhőket és csúnyának gondolt villámokat. Nag‘amám, Mamó csendesen járkált, rá-rápillanto művemre és csak íg tee szóvá a látƒány: - Ne szomorkodj, Koronám! Ha megáll az eső és meglásd ebéd utánra megáll, akkor csak mi keen elmegnk kirándulni az erdőbe. Lassan, ahog meg£elentek a színek a papírlapon, úg változoœ az idő is és kora délutánra kisütöœ a nap. Elsétált¥nk hát a közeli ligetbe mi keœen: sötét fejkendős idős néni, meg a rózsaszín r¥hás kislány. A tavaszi erdő lát¦ánya, a medvehaga tenger csudazöldje, rajta a vízcseppek, mint megannyi apró ékkő: ennyi szépség szinte sokk volt a szemnek és a szívnek. Eœ nk és szedt nk belőle a kosárba, Mamó pedig mesélt és mesélt, hog t¥djam mire is jó, miér hasznos, miér szedjük, ki góg¥lt meg tőle, hogan használjuk fel. Éjszaka az erdő gönyör§ségétől feltöltődve, kívül-belül meg iszt¥lva álmodtam magamnak felnőœként olyan t¥dást, mint Mamónak volt. Molnár Szilvi Most a medvehaga dicséretével kívánok szép emlékeket és jó ét¦ágat a kedves Olvasónak!

RECEPT PÁLYÁZAT

Készítse el, fotózza le és küldje be legkedveltebb főétel receptjét a zalaegerszegi7nap@maraton.plt.hu címre! Szerkesztőség nk tag£ai minden héten kiválasztanak eget a beérkezeœ receptek közül és a következő magazinban meg£elentetjük a beküldő nevével eg œ.

A medvehaga szezonja sajnos nem sokáig tar , ezér

érdemes addig minden ételhez felhasználni, amit csak a fantáziánk enged! Szórjuk vajas kenyére, aprítsuk szendvicskrémbe, teg k bele a fasír ba, a tojáskrémbe, készítsünk belőle krémlevest, vag akár pestohoz hasonló pürét.

EGY PÉLDA A SZENDVICSKRÉMRE:

Eg kis marék medvehagát aprítsunk fel, és keverjünk össze 250 gamm tšróval, fél liter tejszínnel, 50 gamm sajtkrémmel, eg gerezd fokhagával, és ízesítsük kedvünk szerint sóval-borssal. Nemcsak finom étel, de tálalni is öröm: eg egészben hagoœ medvehaga levélbe teg nk eg adag krémet, és tekerjük fel.


24

Zalaegerszegi 7 Nap

2013. április 12.

Ezúttal a Nigun adott koncertet A zalaegerszegi Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben szerdán este újabb rendezvényre vár-

ták a jazz rajongóit. A Jazz­Szerda programjában ezúttal a Nigun együttes (képünkön) adott koncer-

Fotó: Csentericz Csaba

Ünnepélyes megemlékezések

tet. A rendezvénysorozat keretében legközelebb május 8-án a Budapest Bár lép fel.

5DQGL]]RQOLQH

A költészet napján, vag yis tegnap több ös�szejövetelt is tartottak a városban. A Deák Ferenc Meg yei és Városi Köny vtár József Attila Városi Tagköny vtárába n az Ének mondó Eg yüttes Vers-elő cím-

mel adott műsort, a Zalai Mag yar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Za laegerszegi Szervezete pedig a pedig a Dózsa-ligetbe a Wass Albert szoborhoz várta érdekődket.

Velünk nem téved el!

zalaegerszegi

nap

A hírforrás.”

A HÉT VICCE! TALÁLD MEG A TÁRSAD! Több ezer WiUVNHUHVĘDPHJ\pEĘO

HAHAHA!

HIHIHI!

HIHIHI!

HAHAHA!

Hajnali kettőkor verik az öreg székely ablakát. - Ki az? - kérdi álmosan. - Én vagyok az Áron bácsi, a Gergő, a szomszéd legény! Van magának itthon tintája? - Nincsen fiam - válaszolja, majd megint elalszik. Húsz perc múlva megint verik az ablakot... - Ki az? - hangzik a kérdés megint. - Én vagyok Áron bácsi, a Gergő, hoztam magának tintát...

HAHAHA!

HIHIHI!

2013.04.12 Zalaegerszegi 7 nap  

2013.04.12 Zalaegerszegi 7 nap

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you