Čtvrtletní zpravodaj Hany Žákové 4/2022

Page 1

ZPRAVODAJ O PRÁCI V SENÁTU I VE VOLEBNÍM OBVODU Hana

Žáková

MILÍ PŘÁTELÉ,

téměř již máme za sebou celé poslední čtvrtletí roku 2022. Dovolte mi se s Vámi na těchto stránkách podělit o to, co se za tuto dobu událo nejen v Senátu, ale i v mém volebním obvodu na Třebíčsku.

Zároveň bych všem čtenářům chtěla popřát krásné prožití vánočních svátků a požehnaný rok 2023.

ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ 4/2022
Během října se v Praze uskutečnila dvoudenní meziparlamentní konference ke stabilitě, hospodářské koordinaci a správě EU. První den se řešily nástroje pro oživení a odolnost EU včetně Národních plánů obnovy. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR byl zastoupen jejím předsedou panem Vladislavem Vilímcem a mojí maličkostí. Říjen Meziparlamentní konference ke stabilitě, hospodářské koordinaci a správě EU – den první
Druhý den konference byl věnován tématům energetické nezávislosti, financování energeticko-klimatických opatření a posílení ekonomické odolnosti Evropy, včetně připravenosti na budoucí krize. Meziparlamentní konference ke stabilitě, hospodářské koordinaci a správě EU – den druhý

Sobota v pohybu na Karlově náměstí v Třebíči

Sobota 15. října v pohybu na Karlově náměstí v Třebíči a pokus o zápis o nejvíce lidí tančících Jerusalemu do České knihy rekordů České rekordy se povedl. Paní komisařka z Muzea rekordů Pelhřimov mohla hrdým zástupcům města předat certifikát se zápisem 455 tančících účastníků. S nápadem přišla paní Irini Martakidisová, tisková mluvčí MěÚ Třebíč, která dokázala oslovit své kolegyně z úřadu a postupně nacvičit i další tance tak, aby se mohla zapojit co nejširší a nejpočetnější skupina lidí. Děvčata, byla jste úžasná. Všem vystupujícím, tančícím a sportujícím dětem i dospělým velmi děkuji za úžasnou atmosféru.

Říjnové rozloučení a poděkování za 32 let ve vedení města Náměšť nad Oslavou panu starostovi Vladimíru Měrkovi. Náměšť nad Oslavou a Vladimír Měrka
října se v prostorách Střední průmyslové školy Třebíč uskutečnil XXVI. ročník veletrhu vzdělávání DIDACTA. Ráda jsem přijala pozvání Okresní hospodářské komory Třebíč, která je hlavním organizátorem tolik potřebné akce. Řada rodičů se svými
dětmi jistě ocenila širokou nabídku a prezentaci škol a
zařízení na
Budoucím studentům přeji
volbu a radost ze zvoleného
ročník veletrhu vzdělávání DIDACTA
20.
vycházejícími
školských
jednom místě.
šťastnou
oboru. XXVI.
ŠKOLY
Senátu
Ráda jsem v Senátu Parlamentu ČR přivítala studenty z AGRO ŠKOLY z mého regionu. Děkuji za milou návštěvu a přeji vám nezapomenutelné zážitky z Prahy.
Studenti AGRO
na návštěvě
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Třebíč uspořádalo již 34. oblastní výstavu ovoce, zeleniny, chryzantém a bonsají. Pořadatelům děkuji za pozvání a příležitost si popovídat nad tématy, která mi jsou blízká. Manželům Onderkovým též děkuji, že se věnují začínajícím pěstitelům a vedou Klub mladých zahrádkářů v Červené Lhotě na Třebíčsku. 34. oblastní výstava ovoce, zeleniny, chryzantém a bonsají

Kytice a svíčky za mrtvé v Bratislavě

23. a 24. října probíhalo v Bratislavě setkání hospodářských výborů parlamentů zemí V4, kterého jsem se za Senát Parlamentu ČR zúčastnila. Ještě před ním jsem však chtěla vyjádřit hlubokou účast a lítost nad dvěma tragédiemi, ke kterým v nedávné době v Bratislavě došlo. Jedna se týká úmrtí spojených s opilým řidičem, který v rychlosti 110 kilometrů v hodině vjel do skupiny lidí na autobusové zastávce Zochova v Bratislavě. Pět lidí tam usmrtil a několik dalších zranil. Druhá se týká vraždy dvou mladých mužů a jednoho vážného poranění mladé ženy před nočním klubem v Bratislavě navštěvovaným lidmi z komunity LGBT+. Na obou místech jsem položila kytici a zapálila svíčku. Neumím si ani představit bolest, kterou pozůstalí obětí těchto dvou tragédií musejí prožívat...

hospodářských výborů parlamentů zemí V4 v Bratislavě řešilo několik aktuálních témat. V první části jsme se věnovali energetické bezpečnosti EU a zemí V4, na které jsme navázali blokem řešícím ceny energií a příležitostmi pro regionální spolupráci. Závěry vedoucích delegací jsme zpečetili svým podpisem. Česká republika měla na setkání zástupce obou parlamentních komor. Poslaneckou sněmovnu zastupoval Antonín Tesařík, místopředseda Hospodářského výboru, a Senát byl zastoupen mojí osobou. Děkuji za konstruktivní diskuzi všem kolegům a též za skvělou organizaci setkání předsedovi Výboru pro hospodářské záležitosti Národní rady Slovenské republiky panu Peteru Kremskému, poslanci OĽANO. Setkání hospodářských výborů parlamentů zemí V4
Setkání
při uvedení slevy výrobku bude prodejce muset uvádět i jeho předchozí nejnižší cenu, za kterou výrobek nabízel k prodeji v období 30 dnů před poskytnutím slevy; v případě smluv uzavíraných mimo obchodní prostory prodávajícího při organizované prodejní akci nebo při nevyžádané návštěvě podomního prodejce ve spotřebitelově domácnosti se lhůta pro odstoupení od smlouvy prodlužuje ze 14 na 30 dnů; pro smlouvy uzavírané mimo provozovnu dále platí, že je nebude možné uzavřít po telefonu – prodávající bude mít nově povinnost zaslat spotřebiteli potvrzení nabídky na uzavření smlouvy v textové podobě bez zbytečného odkladu po uskutečnění telefonátu, i když nabídka byla spotřebiteli sdělena a odsouhlasena již během telefonátu – smlouva tedy bude uzavřena až akceptací potvrzení nabídky spotřebitelem v písemné formě, resp. elektronické
musí vynaložit přiměřené úsilí na zjištění, zda je konkrétní recenze od spotřebitele, který výrobek či službu skutečně pořídil. Novela nevylučuje možnost jiných recenzí, ty však musejí být označeny tak, aby nevyvolávaly dojem, že se jedná o recenze spotřebitelské. Rozhovor pro ČT o novele o ochraně spotřebitele Celý rozhovor můžete od času 21:42 zhlédnout na tomto odkazu: https://www.ceskatelevize.cz/.../1010149.../222411058281027/
či listinné podobě; V říjnu jsem také poskytla rozhovor ČT24, ve kterém jsem hovořila o novele o ochraně spotřebitele. Zahrnuje celou řadu změn, konkrétně například: pokud prodejce uvádí recenze na výrobky nebo služby,

Jednání poradní komise příbramské

věznice

Ke konci října jsem se zúčastnila jednání poradní komise příbramské věznice. Komise kontroluje uplatňování poznatků, forem a metod zacházení s odsouzenými, které mají napomáhat k dosažení účelu výkonu trestu a ochraně práv odsouzených. Členy poradní komise jsou odborníci, kteří působí v oblasti sociální práce s pachateli trestných činů a osobami se sociálně patologickým nebo obdobným rizikovým způsobem chování.

Hlavními body říjnového jednání byly informace o činnosti školského vzdělávacího střediska, problematika finančního zabezpečení nízkopříjmových vězněných osob v rámci výkonu trestu odnětí svobody a také problematika exekucí u odsouzených důchodců.

Poradní komise se v rámci jednání shodla na následujících doporučeních:

Z důvodu dlouhodobého nárůstu cen upozornit na potřebu navýšení částky sociálního kapesného pro odsouzené bez příjmů, která je po dlouhou dobu neměnná, nebo zajistit odsouzeným dostatečné množství hygienických pomůcek. Pokusit se iniciovat změnu legislativy týkající se exekucí u odsouzených důchodců tak, aby nebylo možné provádět exekuce na celou obdrženou částku a odsouzeným zbyly finanční prostředky na nákup alespoň základních hygienických potřeb.

28. říjen – tedy Den vzniku samostatného československého státu – jsme si připomenuli také v Koněšíně. Den vzniku samostatného československého státu

Farmářské a řemeslné trhy v Telči

Farmářské a řemeslné trhy v Telči spojené s výlovem Štěpnického rybníka jsme si s manželem náležitě užili. Návštěva Telče vás nikdy nezklame.

30. října proběhlo utkání Snipers Třebíč vs. Spartak Pelhřimov. Hráči Snipers Třebíč ho věnovali rodině nemocného Vojty Dufka, který od narození trpí dětskou mozkovou obrnou. Darovaná finanční částka bude použita na intenzivní rehabilitaci na klinice Sarema Brno. Vojtovi a jeho rodině přeji hodně sil, energie a spoustu všímavých srdcí kolem sebe. Hráčům utkání a vedení Sniperů děkuji, že jim osudy dětí, jako je ten Vojtův, nejsou lhostejné.
Derby pro Vojtu

NA ŘÍJNOVÝCH SCHŮZÍCH V SENÁTU JSME:

Schválili zákon o léčivech.

Přijali návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském prostoru pro zdravotní data. Dali souhlas k ratifikaci změny přílohy I týkající se Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu.

Přijali nařízení Evropského parlamentu a Rady o obnově přírody.

Přijali usnesení Senátu k eskalaci agrese Ruské federace po masivních raketových útocích na civilní cíle a po vyhlášení mobilizace a nelegálních "referendech" na území suverénního státu Ukrajina.

S C H
Z E V
N
T U
Ů
S E
Á

Listopad

Slib nově zvolených senátorů

Nové složení Senátu pro čtrnácté funkční období

Druhého listopadu proběhla první schůze čtrnáctého funkčního období Senátu Parlamentu ČR. Dvacet sedm nově zvolených senátorek a senátorů v úvodu složilo slib, aby mohli naplno začít s vykonáváním svého mandátu. Senátoři také volili svého předsedu – stal se jím Miloš Vystrčil Dále ve vedení Senátu jako první místopředseda usedne Jiří Drahoš a jako místopředsedové Jitka Seitlová, Tomáš Czernin a Jiří František Oberfalzer. Také se ustavily senátní výbory a komise a zvolilo se jejich vedení.

Složení Senátorského klubu Starostové a nezávislí pro toto funkční období

14.
funkční období

Tisková konference Senátorského klubu STAN

Na tiskové konferenci jsem za Hospodářský výbor Senátu hovořila o třech zákonech. Konkrétně se jednalo o zákon o vnitrozemské plavbě, zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a zákon o ochraně spotřebitele.

V zákonu o vnitrozemské plavbě došlo k úpravě způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidla. Vůdce plavidla je nově brán jako jeden z členů posádky plavidla. Dále jsou stanoveny požadavky na minimální věk, odbornou a zdravotní způsobilost osob vedoucích a obsluhujících plavidla a dalších osob ve vnitrozemské plavbě. Rozlišuje se mezi osobami dotčenými unijním právem a osobami, na které se evropské právo nevztahuje, resp. umožňuje stanovit národní odchylky. Dochází také k úpravě postupu plavebního úřadu při udělování příslušných oprávnění a dokladů. Zřizuje se rejstřík členů posádek plavidel a odborníků na plavidlech.

Zákon o pojišťování a financování vývozu má nově podnikatelům umožnit získání podpory státu v oblasti vývozního potenciálu a získávání nových vývozních kontraktů skrze financování. Například modernizaci výrobních kapacit, materiálu a předzásobení, včetně strategického nákupu surovin či snížení energetické náročnosti a zvýšení ekologizace výroby. Důvodem k předložení návrhu zákona je potřeba reakce na ruskou agresi na Ukrajině a související dopady na národní hospodářství. Zákon o ochraně spotřebitele zahrnuje celou řadu změn, například: v případě smluv uzavíraných mimo obchodní prostory prodávajícího při organizované prodejní akci nebo při nevyžádané návštěvě podomního prodejce ve spotřebitelově domácnosti se lhůta pro odstoupení od smlouvy prodlužuje ze 14 na 30 dnů. Velmi důležitá změna se pak týká smluv uzavíraných mimo provozovnu. Již je nebude možné uzavřít po telefonu – prodávající bude mít nově povinnost zaslat spotřebiteli potvrzení nabídky na uzavření smlouvy v textové podobě bez zbytečného odkladu po uskutečnění telefonátu, i když nabídka byla spotřebiteli sdělena a odsouhlasena již během telefonátu. Smlouva tedy bude uzavřena až akceptací potvrzení nabídky spotřebitelem v písemné formě, resp. elektronické či listinné podobě.

Dále na tiskové konferenci zazněly informace o novele služebního zákona, novele zákona o významné tržní síle či o toleranci k alkoholu u vodáků.

Získat lékaře na venkovský obvod je velmi těžké. Městys Vladislav a spádové obce společně přispěly na zařízení ordinace a v listopadu ji slavnostně otevřely s novým lékařem MUDr. Petrem Kotačkou. Obcím děkuji za jejich iniciativu a panu doktorovi přeji velké množství ukázněných pacientů. Registrace nových pacientů, ordinační hodiny a další informace naleznete na www.mudrkotacka.cz. Nová ordinace praktického lékaře ve Vladislavi
Oční optiku paní Leony Matouškové můžete nově navštívit ve Vladislavi. Provozovna přímo sousedí s ordinací obvodního lékaře MUDr. Petra Kotačky. Bylo mi potěšením nové prostory při slavnostním otevření navštívit. E-mailový kontakt je: optika@matouskovaleona.cz. Telefon: 606 749 681. Nová oční optika ve Vladislavi
Město Třebíč udělilo během listopadu v Divadle Pasáž Cenu města Třebíče dvěma významným rodákům. Herec Miloslav Kopečný a hokejista Patrik Eliáš se tak navždy zapsali do pamětní knihy města. Jejich vzpomínky na léta prožitá v Třebíči byly dojemné a povzbudivé zároveň. Slavnostní večer hudebně orámovalo vystoupení YOLO KVARTETU – www.yolokvartet.cz. Cena města Třebíče
Hru Oty Kovaříka s hudbou Jana Růžičky
8. listopadu v Hrotovicích premiérově uvedli Hrotovičtí ochotníci. Jak název hry napovídá, děj se odehrává v lázeňském prostředí. Uvolněná atmosféra se spoustou vtipných scén, písniček a tanečků vás rychle vtáhne do děje. Členům souboru děkuji za krásný večer a přeji jim stejně spokojené publikum i nadále. Hrotovičtí ochotníci a Všivák lázeňský
Den
11. listopadu byl Den válečných veteránů. S kolegou senátorem Tomášem Třetinou, starosty obcí a dalšími hosty jsme si jej připomněli v Rešicích.
válečných veteránů

Výsadba nové stromové aleje v Dolních Lažanech

Bylo mi ctí převzít záštitu nad výsadbou nové stromové aleje v Dolních Lažanech. Paní starostka Dana Durdová a místostarostka Jana Papoušková měly organizaci pečlivě připravenou a slunečné počasí jim přálo. Společně jsme vysázeli celkem 38 stromů a každý kmotr stromu obdržel certifikát. Hlavním partnerem nově vzniklé aleje je nezisková organizace Čmelák – společnost přátel přírody pod vedením pana Jana Korytáře, zakladatele spolku. Finanční podporu získala obec ze Státního fondu životního prostředí. Aleji požehnal otec P. Václav Kříž. Ať vám nová alej dělá jen samou radost a připomíná místo, kde máte své kořeny.

Plavbu lodí Horácko jsem dětem z Dětského domova Náměšť nad Oslavou a z Hrotovic slibovala od jara letošního roku. V neděli 13. listopadu jsme si ji společně užili. Děkuji za účast na plavbě paní starostce Haně Škodové z Hrotovic, panu starostovi Janu Kotačkovi z Náměště nad Oslavou a Janu Břížďalovi, radnímu Kraje Vysočina. Paní ředitelce obou domovů Hance Švecové a všem tetám děkuji za práci a lásku, kterou dětem předáváte. Plavba lodí Horácko s dětmi z dětského domova

Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice nad Rokytnou bylo založeno v roce 1951, má tedy letitou tradici. Výrobu nábytku a dodávky interiérů včetně návrhu, realizace, dopravy a servisu zajišťuje po celé ČR i mimo naši vlast. Průvodcem závodu mi byl pan Lubomír Šmíd, výrobní náměstek a místopředseda družstva, a krátce jsem se též pozdravila s předsedou družstva panem Jiřím Řídkým. Zajímavé pro mě bylo i řešení úspory energií, především zemního plynu. Družstvo si vybudovalo vlastní kotelnu na spalování výrobního odpadu. Rádi by využili střešní plochy hal k instalaci FVE. Energetické úspory a soběstačnost družstva, byly dalšími významnými tématy, o kterých jsme hovořili. Družstvu a všem jeho zaměstnancům přeji, ať se jim i nadále daří.

Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice nad Rokytnou
Eva Rajchmanová je mou novou kolegyní v Senátu Poprvé jsem se s Evou Rajchmanovou, senátorkou za Hodonínsko a Kyjovsko, potkala v roce 2019 na obecním úřadě v Dolních Bojanovicích v pozici šikovné starostky. Naše první setkání postupně přerůstalo v přátelství a nyní mám velkou radost, že je i mojí novou kolegyní v Senátu Parlamentu ČR. Listopadovou návštěvu jsme tedy pojali svátečně s gratulací ke zvolení.
Adventní dekorace a mnoho dalšího ve Lhánicích Adventní dekorace, hrnkové květiny, šperky, tvoření pro děti a fotokoutek, to vše bylo možné 20. listopadu vidět v budově Obecního úřadu Lhánice na Třebíčku. Dekorace od paní Nikoly Wagnerové (Facebook: U Rozcuchané kopretiny) a originální šperky Lívii Gažiové (Instagram: sije.mi) si můžete prohlédnout také na fotografiích níže.

Česká firma Motorpal patří mezi významné světové výrobce vstřikovacích systémů pro dieselové motory. Specializují se též na přesné strojírenství. V Jemnici má sídlo jeden ze tří závodů, které jsem v listopadu navštívila Průvodcem mi byl vedoucí závodu pan František Šulista. Jeho život je s firmou spjat od jeho učebních let, tedy od roku 1974. Za ta léta prošel celým provozem až k pozici nejvyšší, kterou v brzké době vystřídá zasloužený odpočinek. Má návštěva byla spojená s osobním poděkováním a předáním daru Děkuji za milé přijetí a do další životní etapy přeji hojnost zdraví a radosti.

Návštěva Motorpalu
Návštěva Dětského domova v Budkově Návštěva Dětského domova v Budkově byla spojena s vánočním jarmarkem. Výtěžek z prodeje ručně vyráběných dekorací pomůže dětem s jejich aktivitami Společně s radním Kraje Vysočina Janem Břížďalou, starostou Budkova Jiřím Záškodou, zastupitelem Jemnice Miloněm Slabým a dalšími hosty jsme dobrou věc podpořili.
stromečku v Jaroměřicích
Rokytnou
adventní neděli a rozsvícení stromečku jsem si tentokrát nenechala ujít v Jaroměřicích
Míru bylo plné nedočkavých dětí, které společně se starostou města
Soukupem stromeček rozsvítili Následovalo pěkné vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Ráda jsem využila příležitosti navštívit opravený chrám sv. Markéty Římskokatolické
první zapálené svíce na adventním
postupně sílí a připraví nás na příchod
Rozsvícení
nad
První
nad Rokytnou. Náměstí
Jaroslavem
farnosti Jaroměřice nad Rokytnou. Nechť nám plamínek
věnci
Spasitele.
Návštěva Mladých zahrádkářů z Čevené Lhoty na Třebíčsku V senátní kanceláři jsem přijala milou návštěvu Mladých zahrádkářů z Červené Lhoty na Třebíčsku. Manželé Onderkovi se vedení a předávání zkušeností mladé generaci začínajících pěstitelů věnují řadu let Ať se vám všem i nadále daří, máte radost z vlastních výpěstků a též přeji mnoho úspěchů v soutěžích.

Děti z divadelního kroužku při Základní škole Třebíč, Horka-Domky, pod vedením paní učitelky Ireny Nahodilové navštívily Prahu. Nejednalo se o obvyklou návštěvu. Cílem cesty byla Základní škola Tusarova, kde svým vrstevníkům odehrály hned několik představení. Těší mě, že jsem u toho mohla být s nimi Dlouhý potlesk a rozzářené tváře dětských diváků zahřejí u srdce. Jste šikovní a děkuji, že jsem s vámi mohla sdílet společnou radost. Děkuji též vedení hostitelské ZŠ, která nám připravila skvělé zázemí.

Děti z třebíčského divadelního
zazářily v Praze
kroužku
Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu se na konci listopadu sešla na své první schůzi ve 14. funkčním období. Zabývali jsme se například revizí interní legislativy, návrhem nové smlouvy s Národní galerií Praha, informací přednesenou interním auditorem, návrhem uvažovaných investic v roce 2023 a dalšími body.

Společnost Elektrárna Dukovany II, a s , ze Skupiny ČEZ obdržela nabídky od tří uchazečů na stavbu nového jaderného zdroje V Dukovanech. Americko-kanadský Westinghouse, francouzská EdF a korejská společnost KHNP měly na podání nabídek čas do konce listopadu. Zástupci společnosti KHNP mě již den před tím v Senátu informovali, že nabídku předložili v termínu. Diskutovali jsme i o připravenosti realizace výstavby a dalších energetických tématech.

Nabídky na stavbu nového jaderného
v Dukovanech
zdroje

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v

zahraničí

Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí se sešla včera na své první schůzi ve 14. funkčním období. Mimo jiné jsme schválili jmenování členů Konzultativní rady (KR), která je poradním sborem komise. Jmenovaní členové pracují bez honoráře a nejsou jim propláceny ani náhrady za dopravu. Členové KR se v minulosti vyjadřovali například k zákonu o státním občanství, korespondenční volbě, školskému zákonu, informačnímu portálu pro Čechy žijící v zahraničí apod.

Schválili

Schválili

Schválili

Schválili

Schválili

Schválili

S C H Ů Z E V S E N Á T U
NA LISTOPADOVÝCH SCHŮZÍCH V SENÁTU JSME:
zákon o vnitrozemské plavbě.
zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
zákon o ochraně spotřebitele.
zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní.
zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících
energetický zákon.
Zamítli jsme návrh zákona senátorky Adély Šípové o soudních exekutorech a exekuční činnosti, což mě velmi mrzí. Zákon je velmi potřebný. Bohužel neprošel o jeden hlas.
Prvního prosince jsem se zapojila do Maratonu psaní dopisů Amnesty International. Kolegyni senátorce Adéle Šípové děkuji za organizaci psaní dopisů v Senátu. Prosinec Maraton psaní dopisů Amnesty International

Zdobení vánočního stromečku v Jednacím sále Senátu

Zdobení vánočního stromečku v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR perníčky napečenými na Třebíčsku se stalo již tradicí. Mám velkou radost, že mé pozvání ke zdobení přijalo a aktivně se zapojilo mnoho mých kolegyň a kolegů. Tradice nás totiž spojují. Za napečení a nazdobení perníčků děkuji mým kamarádkám Stáni a Jitce. Keramický betlém, který zhotovili a darovali Senátu odsouzení z věznice Bytíz na Příbramsku, nám společně se stromečkem připomíná blížící se nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.

od
od
betlémy v Muzeu Vysočiny Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč připravilo pro návštěvníky zámeckých koníren výstavu Jihočeských betlémů. Můžete ji navštívit
úterý do neděle v době
9.00 do 12.00; od 13.00 do 17.00 hodin a potrvá do 15. ledna 2023. Při návštěvě Třebíče doporučuji navštívit. Jihočeské

Vánoční výzdoba Třebíče je jedním slovem kouzelná. Kdo již navštívil, tak mi dá jistě za pravdu. A co vy? Také se chystáte do Třebíče?

Vánoční Třebíč

Přímé vlakové spojení Třebíčska s Prahou

Rychlíková linka R9 a její vliv na přímé vlakové spojení Třebíčska s Prahou. Ráda bych vás informovala, co jsem společně s městem Třebíč, Krajem Vysočina a Ministerstvem dopravy učinila pro přímé vlakové spojení s Prahou a zbytkem Čech. Od mého zvolení senátorkou za Třebíčsko uplynuly v říjnu čtyři roky a od počátku jsem se snažila společně s partnery z regionu vést s MD seriózní debatu o nedostatečném vlakovém spojení s hlavním městem. Výsledkem z jednání jsou dva hmatatelné výstupy. O první jsem si dovolila požádat vedoucího oddělení dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pana Pavla Bartoše.

Veřejné služby v přepravě cestujících v drážní dopravě na lince R9 Praha – Havlíčkův Brod – Jihlava/Brno Předmětem veřejné zakázky je zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících na lince R9 Praha – Havlíčkův Brod – Brno podle provozní koncepce Ministerstva dopravy (v příloze). V úseku Praha – Havlíčkův Brod budou rychlíky jezdit každou hodinu. Z Havlíčkova Brodu bude každý druhý rychlík pokračovat do Brna nebo Jihlavy ve dvouhodinovém intervalu. Ten bude v úseku Havlíčkův Brod – Brno doplněn o posilové spoje. Takové řešení umožní spojit Prahu s Třebíčí každé dvě hodiny s jedním přestupem v Jihlavě. Na pražské rychlíky budou v Jihlavě navazovat rychlíky z Českých Budějovic pokračující ve směru Třebíč, Náměšť nad Oslavou a Brno O své nepřijde ani Žďársko, neboť Kraj Vysočina v Havlíčkově Brodě zajistí od rychlíků z Prahy směřujících do Jihlavy přípoje osobními vlaky na nové lince Havlíčkův Brod – Přibyslav – Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem – Tišnov. Tyto přípojné osobní vlaky budou provozovány novými moderními jednotkami.

Nové soupravy budou jezdit také na rychlících R9 Praha – Havlíčkův Brod – Jihlava/Brno. Má jít o vlaky konstruované pro rychlost 200 km/h, kterou využijí na připravované vysokorychlostní trati. Termín pro podání nabídek dopravců v otevřené soutěži na linku R9 je 23. prosince 2022. Předpoklad zahájení provozu dle nové koncepce je prosinec 2025.

Přílohu si můžete prohlédnout na tomto odkazu.

Modernizace železničních tratí – Třebíč a

Jedním z dalších výstupů ze společných jednání regionálních partnerů města Třebíč a Kraje Vysočina na Ministerstvu dopravy bylo zadání studie proveditelnosti modernizace železničních tratí Zastávka u Brna –Třebíč/Křižanov – Jihlava/Znojmo. Studie má být dokončena na jaře roku 2023. Přesto vám ráda zprostředkuji dílčí informace k zadané studii, které pro vás přehledně připravil vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pan Pavel Bartoš, jemuž děkuji za jeho aktivní zapojení a skvělou spolupráci.

Studie proveditelnosti tratí Zastávka u Brna – Třebíč/Křižanov – Jihlava/Znojmo V současnosti je zpracováno 1 dílčí plnění studie proveditelnosti V něm jsou navrhovány projektové varianty, které budou dále technicky i ekonomicky prověřovány. Nejnižší projektovou variantou je elektrizace trati Zastávka u Brna – Jihlava. Na ni se postupně nabaluje elektrizace trati Okříšky – Znojmo, dále Stařečská spojka, pak Znojemská spojka (pro nákladní vlaky), elektrizace trati Velké Meziříčí – Studenec včetně realizace Studenecké spojky (pro přímé vlaky Velké Meziříčí – Třebíč). Nejvyšší variantou je pak varianta Idea, která kromě výše uvedeného obsahuje i minimalizaci cestovních dob mezi významnými sídly Nové zaústění trati Brno – Jihlava do železniční stanice Jihlava město je pak součástí studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno.

Zpracované první dílčí plnění a navrhované varianty si můžete projít na mém webu www.hanazakova.cz, konkrétně v tomto článku.

Vysočina
Český červený kříž Třebíč předal v Národním domě zlaté medaile MUDr. Janského za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve. Bylo mi ctí oceněným dárcům osobně poděkovat a společně s paní Hanou Fukalovou z Oblastního spolku ČČK v Třebíči, MUDr. Petrou Vojáčkovou z Odběrového střediska Třebíč a místostarostou Třebíče panem Pavlem Janatou zlaté medaile předat.
MUDr.
Zlaté medaile
Janského

Vánoční atmosféru jsem měla příležitost nasát v dětském domově v Jemnici. Společně se starostou a místostarostou Jemnice jsme si nenechali ujít vystoupení dětí, které nám odehrály biblický příběh o narození Ježíška. Paní ředitelce Jiřině Kühnelové děkuji za milé pozvání. Láskyplný a pečlivý přístup je v domově znát na každém kroku. Dětem děkuji za jejich bezprostřednost a přeji bohatou nadílku pod stromečkem. Darovaný betlém s andílkem již má své místo v našem příbytku. Děkujeme.

Vánoční atmosféra v dětském domově v Jemnici
Třetí adventní večer v kostele sv. Vavřince v Hrotovicích rozezněly tóny barokní hudby. Interpretky Lenka Cafourková Ďuricová (zpěv), Michaela Koudelková (flétna) a Monika Knoblochová (cembalo) nám zprostředkovaly nezapomenutelný hudební zážitek. Starostce města paní Hance Škodové děkuji za pozvání. V Hrotovicích žijí bohatým společenským životem. Doporučuji navštívit i krásnou vánoční výzdobu města. Třetí adventní večer v Hrotovicích
Setkání s dámami z AGRO ŠKOLY Pozďatín
Milé setkání s paní ředitelkou Martinou Patákovou a její asistentkou paní Markétou Chytkovou z AGRO ŠKOLY Pozďatín.

Mládež

a děti ze střední Ukrajiny v prosinci v sídle Senátu Parlamentu ČR zahájily historicky první předvánoční setkání senátorů a poslanců. Vystoupení bylo zároveň i poděkováním za veškerou podporu a pomoc České republiky občanům Ukrajiny. Jsme s vámi.
Vystoupení ukrajinské mládeže v Senátu
bych vám představila mladou slečnu Báru Brodníčkovou. Její životní příběh, který naleznete mezi přiloženými fotografiemi, může být inspirací pro mnohé z nás. Jednacím sálem Senátu Parlamentu ČR se rozezněla vánoční píseň Tichá noc, kterou nám zazpívala talentovaná Bára. Děkuji předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi za zprostředkování vystoupení a podporu talentů s handicapem. Talentovaná Bára Brodníčková zazpívala v Senátu
Ráda

30 let od přijetí Ústavy České republiky

Ústava České republiky byla jako ústavní zákon přijata Českou národní radou šestnáctého prosince 1992, tedy přesně před třiceti lety.

Skládá se z preambule obsahující obecnou charakteristiku zákona a cílů, které si vytyčuje, a z osmi hlav rozdělených do článků. První hlava se týká základních ustanovení, druhá moci zákonodárné, třetí moci výkonné, čtvrtá moci soudní, pátá Nejvyššího kontrolního úřadu, šestá České národní banky, sedmá územní samosprávy a osmá přechodných a závěrečných ustanovení.

Celé znění Ústavy je dostupné například na stránkách Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky: https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html.

Zdroj fotografie: Michaela Danelová, iROZHLAS cz
17.
Otužilci z Klubu ledních medvědů Třebíč
Klub ledních medvědů Třebíč nám
prosince zprostředkoval již 13. ročník propagačního plavání otužilců v Třebíči. Předseda klubu pan Zdeněk Mikoláš je opravdu velkým propagátorem otužování. Poděkování a především respekt si zaslouží všichni otužilci, kteří dnes pokořili studené vody řeky Jihlavy. Krásnou akci přijeli podpořit otužilci i z jiných částí republiky. Začít s touto disciplínou prý můžete v každém věku. Radost mám z osobního setkání s Andrejkou Klementovou, která se aktivně věnuje zimnímu plavání a v současné době se připravuje na Mistrovství světa ve Francii. Tak ji prosím držme pěstičky i palce, ať se závody vydaří.
Otužilci z Klubu ledních medvědů Třebíč

Energetická krize

hrozba i příležitost

Současná energetická krize nemusí být jen kritickým obdobím. Představuje zároveň příležitost ke změně, kterou současná Evropa potřebuje. Nemůžeme spoléhat jen na tržní síly, z energií se stala komodita, na které je společnost závislá. Občas slyšíme, že současná energetická krize je „černou labutí“, se kterou nebylo možné počítat. Nemyslím si to. Ruská invaze na Ukrajinu v ní nepochybně hraje velmi důležitou roli, ačkoliv rostoucí závislost na plynu, útlum uhlí a nízké investice do energetiky nejsou v posledních desetiletích žádnou novinkou . Nejen já, ale prakticky všichni mí kolegové bez ohledu na politickou příslušnost dlouhodobě upozorňujeme na nutnost urychlené přípravy nových zdrojů včele s novými bloky v Dukovanech. Spolu se starosty a zástupci organizací z Třebíčska za sebou máme desítky setkání a jednání s cílem zrychlit přípravu bezemisních zdrojů. Stáli jsme také za veškerými aktivitami, které poukazovaly na rizika účasti firem z Ruské federace.

Válka na Ukrajině nepochybně posílila význam této oblasti a ukázala, že naše požadavky byly správné. Díky práci našich rodičů nám nyní akutně nehrozí nedostatek elektřiny, byť je její cena v minulosti nepředstavitelná. Vláda dělá hodně pro snížení dopadů, byť ne vždy to stačí Nyní je na nás, abychom se postavili čelem k budoucnosti a zanechali také našim dětem základy, na kterých mohou stavět. Základy ve formě smysluplného energetického mixu postaveného na obnovitelných a jaderných zdrojích. Mixu, který odpovídá potřebám a možnostem naší země.

Energetická krize – hrozba i příležitost

Válka jako katalyzátor

Současná krize je tak i příležitostí. Ukazuje, že zajištění dostatku cenově stabilní energie je především strategickou úlohou státu. Jeho úloha je i v tržním systému nezastupitelná. Chápu postoj lidí, kteří v energetice spatřují především podnikatelskou či investiční příležitost. Je naprosto přirozený a legitimní. Na druhou stranu však zajištění základní energetické bezpečnosti, která má klíčový vliv na životní úroveň našich spoluobčanů a konkurenceschopnost českých firem, není možné stavět pouze na základě ekonomických modelů. Je ale úsměvné, že pokud bychom do těchto modelů dosadili současnou cenu elektřiny, byly by nové bloky „slepicemi snášejícími zlatá vejce“

To od nich ale nechtějme. Ukazuje se jako krátkozraké spoléhat se na přesvědčení, že „stát“ vždy najde řešení, nebo na druhou stranu na podnikatelskou dravost. V průběhu posledních 50 let se z elektřiny stala klíčová komodita. Třeba v případě vody spoléháme na to, že obec, kraj či stát nedovolí, abychom za mimořádného sucha umřeli žízní.

Dlouhodobé zajištění dodávek a cen

Rozhodně nevolám po obnovení monopolu či přechodu na řízené hospodářství či obnovení hranic Naopak, pouze konkurence v oblasti dodávek zajistí tlak na co nejnižší ceny a efektivní využití zdrojů. Podobně odmítám volání po „uzavření hranic“. Na druhou stranu jsme zde ale od toho, abychom zajistili adekvátní prostředí pro dlouhodobé plánování v energetice. Pokud jsme schopni smluvně zajistit bezpečnost dodávek a přijatelnou cenu z nových zdrojů – ať už solárních, větrných, nebo vodních –měli bychom tuto možnost důkladně zvážit. A chápu a podporuji naši vládu ve vyjednávání o novém jaderném zdroji. Budu ale zároveň mezi prvními, která bude zkoumat přiměřenost marží výrobce Ať už jím je ČEZ, či kdokoliv jiný A přestože naprosto ctím práva minoritních akcionářů, přiměřený zisk a energetická bezpečnost země pro mě nejsou prázdnými pojmy.

NA PROSINCOVÝCH SCHŮZÍCH V SENÁTU JSME:

Schválili výcvik ukrajinských vojáků na našem území a působení českých sil v zemích EU, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu.

Schválili sankční zákon, známý též jako Magnitského zákon.

Schválili novelu zákona o civilním letectví, která upravuje pravidla pro provoz bezpilotních prostředků.

Schválili novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která mění pravidla pro historická vozidla a například ruší velké technické průkazy.

Vrátili novelu důchodového zákona s pozměňovacími návrhy do Poslanecké sněmovny.

Do Rady ústavu pro studium totalitních režimů zvolili Jiřího Lišku, Jiřího Miholu a Moniku MacDonagh Pajerovou

Do funkce předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí zvolili Františka Siveru.

S C H
Z E
T U
Ů
V S E N Á

NA PROSINCOVÝCH SCHŮZÍCH V SENÁTU JSME:

Zrušili zákon o evidenci EET. Schválili zákon o právu na digitální služby

Zde se zastavím. Je mi líto, že celý zákon neprošel řádnou revizí. Ne vše je u EET špatné. Sama za sebe bych zanechala první a druhou vlnu EET a odložila třetí a čtvrtou. V době, kdy stát potřebuje naplnit příjmovou kapitolu rozpočtu, mi nepřijde takové rozhodnutí vlády moudré Zavedením EET se narovnalo podnikatelské prostředí a velmi výrazně zamezilo šedé ekonomice. Situaci přirovnávám k vypnutí radaru rychlosti v obcích. Když obce přestanou vybírat pokuty za překročení povolené rychlosti s tím, že to již není potřeba a provoz systému je finančně náročný, vypínáme nejen příjem pro obec, ale také možnost využití dat dalším subjektům. Obce mohou pracovat se zajímavými statistickými daty o vytíženosti dopravy a lépe například plánovat uzavírky silnic apod. Policie může díky získaným datům rychleji objasnit trestnou činnost, například zcizená vozidla, ale i závažnější trestné činy. Tak tomu je i u EET, vypínáme pomyslný radar.

S C H
Z E V
T U
Ů
S E N Á

NA PROSINCOVÝCH SCHŮZÍCH V SENÁTU JSME:

Podrobně rozebrali pravidla dodržování jízdních řádů v železniční dopravě, možnosti náhradních spojů, náhrady cestovného v případě výpadku dopravního spojení a také zákon o dopravní obslužnosti. Kvalitní, dostupné a spolehlivé spojení je jasným cílem většiny z nás. S přizvanými hosty: Ministerstvem dopravy, Správou železnic, Českými drahami, Asociací krajů ČR, Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. a Fakultou dopravní ČVUT jsme si pojmenovali příčiny, které by bylo vhodné řešit koordinovaně. Výrazně by například Správě železnic pomohl dlouhodobý finanční rámec na provozuschopnost. Ani tvorba jízdních řádů, kde se musí vypořádat jeho tvůrci s požadavky sto dvaceti dopravců a patnácti objednateli veřejné dopravy není jednoduché.

Informační systém veřejné dopravy je v procesu přípravy.

S C
U
H Ů Z E V S E N Á T
S C H Ů Z E V S E N Á T U NA PROSINCOVÝCH SCHŮZÍCH V SENÁTU JSME: Schválili usnesení k připomenutí genocidy ukrajinského národa během hladomoru organizovaného stalinským režimem Sovětského svazu. Schválili novelu zákona o státní podpoře, která mj. pomůže lidem, kteří získávají příspěvek na bydlení. Schválili zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Splněná přání

Na Vánoce si přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a dětem plnou náruč dárků. Existují však přání, která si necháváme jen pro sebe. Nemáme mnohdy ani odvahu je vyslovit, jelikož nám připadají nesplnitelná. Zde si dovolím použít text spisovatele Jana Menděla: „Nepřestávej si něco přát jenom proto, že nevíš, jak by se to mohlo uskutečnit. Přej si a věř a začnou se dít zázraky.“ Sama vím, že tomu tak opravdu je. Byť jsem věřící člověk, pokaždé mě překvapí, jak se přání plní. Nebojte se tedy vyslovit to své, které nosíte ve svém srdci.

Požehnané, vírou, nadějí a láskou naplněné Vánoce ze srdce přeje Hana Žáková

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.