Hana Žáková – čtvrtletní zpravodaj 2/2022

Page 1

ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ

Hana Žáková MILÍ PŘÁTELÉ, máme za sebou druhé čtvrtletí roku 2022. Dovolte mi se s Vámi na těchto stránkách podělit o to, co se za tuto dobu událo nejen v Senátu, ale i v mém volebním obvodu – Třebíči. S blížícími se komunálními volbami bych ráda povzbudila všechny starostky a starosty. Proto jsem si pro ně na předposlední straně připravila dopis. A s příchodem prázdnin bych také chtěla všem popřát krásné a klidné léto plné radosti a odpočinku.

2/2022

ZPRAVODAJ O PRÁCI V SENÁTU I VE VOLEBNÍM OBVODU


Duben Schůze Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

Na schůzi Stálé komise Senátu Parlamentu ČR pro krajany žijící v zahraničí jsme schválili uspořádání společenského setkání v rámci oslav 150. výročí založení Školského spolku Komenský ve Vídni s žáky, učiteli, rodiči a představiteli škol v rámci tohoto spolku a senátory ve Valdštejnské zahradě v termínu 26. dubna 2022 od 16:00 do 17:00 hodin Na schůzi jsme mimo jiné diskutovali také o korespondenční volbě pro krajany žijící v zahraničí, na jejíž zavedení čekají. Zákon je však nyní v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a čeká se na jeho projednání. Mrzí nás, že není k projednání zařazen již nyní, aby mohli krajané volit v prezidentských volbách.


Jarní jarmark v obci Častohostice na Třebíčsku

V areálu Prokešovy stodoly v obci Častohostice na Třebíčsku se konal jarní jarmark. První ročník se vydařil na výbornou. Nakoupit jste si mohli velikonoční dekorace, květiny, košíky, keramiku, různé pochutiny a mnoho dalšího. Kapela Cauliflower Band nám všem skvěle zpříjemnila návštěvu jarmarku. K vidění byla ukázka kovářské práce studentů ze Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice. Děkuji za milé setkání paní starostce Častohostic Marii Vláčilové, Dětskému domovu Jemnice a Budkov a spolku Míša & Míša.


Otevření nové výrobní haly Věznice Příbram

Ráda jsem po třech letech navštívila Věznici Příbram a zúčastnila se otevření nové výrobní haly. Ta umožní zaměstnat odsouzené nejméně ve dvou samostatných pracovištích určených pro výrobu a montáž různého typu, a to bez nutnosti převozu odsouzených mimo střežené prostory věznice. Tento počin jen dokresluje, že vedení věznice v čele s panem ředitelem Petrem Červeným stále pracuje na nových projektech, které mají smysl. Měla jsem dnes také příležitost prohlédnout si nové prostory učeben, velikonoční dekorace a umělecká díla odsouzených a též připravovanou zahrádku pro budoucí výpěstky zeleniny.

Společně s kolegou senátorem Petrem Štěpánkem a asistentkou Hospodářského výboru Radkou Novákovou jsme se shodli, že jsou v příbramské věznici šikovní a motivovaní lidé, bez kterých by to nešlo. Velmi mě potěšilo i krátké setkání s vězeňskou kaplankou Vendulou Glancovou, jež stála u zrodu mé první návštěvy v roce 2019.


Návštěva Domu dětí a mládeže v Třebíči Velmi příjemná a vlídná atmosféra na mě dýchla, když jsem navštívila Dům dětí a mládeže Třebíč. Paní ředitelka Jarmila Pavlíčková mě provedla celou budovou a mohla jsem se tak potkat s lektory i dětmi při výuce angličtiny a při tvoření keramiky. DDM Třebíč poskytuje širokou škálu kroužků jak pro děti, tak i pro dospělé. Z oblasti sportu je to například aikido, karate, stolní tenis i historický šerm. Dále pak nabízí kroužek astronomický, elektronika a mechanika, dramaťáček a mnoho dalších. Děti zde mohou navštěvovat i fotografický kroužek pod vedením známého třebíčského fotografa Jakuba Mertla, kterému děkuji za pořízení fotografií. Mě osobně zaujal kroužek železniční modelář, který v současné době bohužel nemá kdo vést. Kdybyste měl někdo blízko k mašinkám a dětem zároveň, jste právě VY vhodným kandidátem. Další oblastí DDM je pořádání letních táborů pro různé kategorie mládeže. Tyto tábory jsou velmi oblíbené. Děkuji instruktorům, lektorům a také vedení DDM Třebíč za to, že se věnují této prospěšné činnosti, kterou osobně považuji za velmi důležitou.


Velikonoční pondělí s koledníky v Koněšíně

Jsem moc ráda, že tradice žije.


Výjezdní zasedání do ÚJV Řež Senátní Podvýbor pro energetiku a dopravu včera uskutečnil výjezdní zasedání do ÚJV Řež a.s. Osobně jsem ráda, že již pominula proticovidová opatření a my jsme mohli po více jak dvou letech výzkumné pracoviště v Řeži navštívit. Po uvítání ředitelem divize Jaderná bezpečnost panem Duspivou již následovaly prezentace o Skupině ÚJV. Krátký film pojednávající o výstavbě areálu a následný vhled do produktů a služeb, které jednotlivé divize nabízejí, je velmi obsáhlý. Přesto se nám podařilo zvolit několik témat, jež nás obohatila o cenné informace, které využijeme při projednávání související legislativy.

- Prezentace nové generace reaktorů Allegro a HeFASTo – projekt rychlého, plynem chlazeného modulárního reaktoru. - Vodíkové technologie zaměřené na oblast energetiky a dopravy. - PET Centrum Řež – radiofarmaka, díky kterým lze rychle a bezpečně diagnostikovat nádorové onemocnění a správně nasměrovat jeho léčbu. ÚJV Řež je největším českým výrobcem radiofarmak. - Prohlídka PHK Divize polohorkých a také horkých komor, jež hodnotí vlastnosti ozářených, radioaktivních materiálů. - Zpracování jaderného odpadu v sobě zahrnuje spoustu činností od detekce, sběru, třídění, skladování, přepravy, zpracování až po samotné skladování.

Děkuji všem pracovníkům ÚJV Řež, kteří se nám po celou dobu s ochotou a profesionalitou věnovali. Poděkování patří také asistentce našeho podvýboru paní Radce Novákové za zajištění výjezdního zasedání.


Potravinová sbírka Již tradičně jsem se zapojila do Sbírky potravin, která se konala 23. dubna. Zapojeno do ní bylo více než 1100 obchodů po celé České republice.

Sbírka potravin pomáhá již několik let lidem v nouzi po celé České republice. Od roku 2019 se koná dvakrát ročně. Potraviny, které se ve sbírce vyberou, pomáhají samoživitelům, opuštěným seniorům, rodinám v krizi nebo lidem s tělesným či duševním onemocněním, a to velmi často přímo ve městě/obci, ve kterém se vyberou.


Krajské kolo Přehlídky dětského divadla v Třebíči V Národním domě města Třebíč se v dubnu uskutečnilo Krajské kolo Přehlídky dětského divadla. Skvělou organizaci přehlídky zajistil DDM Třebíč. Paní ředitelka Jarmila Pavlíčková mě před několika měsíci požádala, zda bych mohla nad touto krásnou akcí převzít záštitu. Jako letité ochotnické divadelnici mi bylo velkým potěšením. Dětské divadelní soubory z Jihlavy, Třeště, Pelhřimova a též domácí soubor ze Základní školy Třebíč, Horka-Domky byly velmi šikovné. Odborná porota měla nelehkou roli, ale věřím, že se jí zhostila se ctí. Moderátorem přehlídky nemohl být nikdo povolanější než Michal Miki Lukáč, který je letitým členem divadelního spolku Ampulka a profesionálně nás provedl celým dnem. Dětským hercům bych ráda popřála, aby si lásku k divadlu uchovali ve svých srdcích. Je to těžká, ale nádherná řehole, která umí obohacovat.


Setkání vídeňských Čechů a Slováků ve Valdštejnské zahradě u příležitosti 150 let od založení Školského spolku Komenský

Stálá komise pro krajany žijící v zahraničí, jejímž předsedou je Tomáš Czernin, uspořádala ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR setkání vídeňských Čechů a Slováků u příležitosti oslavy 150 let založení Školského spolku Komenský. Setkání se zúčastnili žáci, studenti, učitelé, ale i rodiče. Velmi na mě zapůsobila Školní hymna, jejíž noty i text si můžete prohlédnout níže. Mimo jiné mě také potěšilo, že jsem se potkala se starostou Školského spolku Komenský ve Vídni panem Karlem Hanzlem, který má kořeny na Třebíčsku. Jeho dědeček totiž pocházel z Mohelna.


Dubnové STANoviny Do dubnového čísla STANovin jsem přispěla příspěvkem o otevření nové výrobní haly Věznice Příbram.


Příběh Katky Houserové z Martínkova

Příběh Katky Houserové z Martínkova jsem zaregistrovala na sociálních sítích počátkem února letošního roku. Od té doby jsem jej nosila v hlavě a přemýšlela, jak se s Katkou propojit a pomoci. S panem starostou obce Josefem Pléhou jsme se domluvili na společné návštěvě. Katka je pro mě neuvěřitelným příkladem optimistického přístupu k životu, ale také k překážkám, kterým musela ve svém mladém životě čelit. Inspirací může být pro mnohé zdravé vrstevníky. Děkuji všem, kteří přispěli do sbírky. Panu starostovi Josefu Pléhovi děkuji za zprostředkování návštěvy a za obětavý přístup celého zastupitelstva, včetně finanční podpory pro Katku. Milou návštěvu v Martínkově mi budou připomínat nové dárkové předměty obce a pamětní medaile, kterou jsem od pana starosty obdržela. Děkuji.


Vzpomínková akce k 80. výročí seskoku paraskupiny OUT DISTANCE

Vzpomínková akce k 80. výročí seskoku paraskupiny OUT DISTANCE k 77. výročí konce druhé světové války se uskutečnila v Ořechově u Telče. Kromě pietního aktu probíhaly také výstavy, přednáška, ukázky z výcviku armády ČR a bohatý kulturní program.

Všem organizátorům akce děkuji za jejich nasazení a připomínání důležitých historických milníků naší země. Mezi hosty nechyběly Senát Parlamentu ČR, Kraj Vysočina, město Telč, obec Rešice, 43. výsadkový pluk Chrudim, Československá obec legionářská, Kluby vojenské historie a mnoho dalších.


NA DUBNOVÝCH SCHŮZÍCH V SENÁTU JSME:

Schválili vystoupení České republiky z Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a Mezinárodní investiční banky. Tento krok znamená vystoupení z bankovního sektoru ruských bank. Schválili tzv. plynový balíček, jenž jsme projednávali společně s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou. Přijali doporučení k rozšíření transevropské dopravní sítě (TEN-T) do sousedních třetích zemí, které s námi projednával také ministr dopravy Martin Kupka.

S C H Ů

Odsoudili masakr v Buči.

Z

Celkem projednali 32 bodů. Bližší informace lze získat na tomto odkazu, který vás přesměruje na stránky Senátu.

E V S E N Á T U


Květen Procházka pro MIMINKA DO DLANĚ 2022 Prvomájová večerní procházka s manželem a naším Tedíkem pro MIMINKA DO DLANĚ. Akci pořádá organizace Nedoklubko a upozorňuje tak na problematiku předčasných porodů. Startovné putuje na podporu konkrétního neonatologického oddělení, kde o miminka do dlaně s láskou pečují. Bonusem mi byl polibek pod rozkvetlou třešní.


Jarní zahrádkářské výstavy

Jarní zahrádkářské výstavy v Zahradě Věžky a Výstavišti Kroměříž jsem si nemohla nechat ujít.


Odborný seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany

Občanská bezpečnostní komise (OBK) při JE Dukovany uspořádala v prostorách Hotelu Zámek Valeč ve čtvrtek 5. května odborný seminář, který je vítaným zdrojem informací nejen pro zástupce samospráv v okolí elektrárny. Seminář zahájil předseda OBK pan Aleš John, který nám přiblížil činnost komise za poslední období. V jednotlivých částech semináře se svými příspěvky vystoupili například zástupci sdružení Energoregionu 2020 pan Vladimír Měrka a Ekoregionu 5 paní Petra Jílková. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Dana Drábová zhodnotila provoz elektrárny v roce 2021 s přesahem a výhledem do dalších let. Nemohla nezmínit události válečného napadení Ukrajiny a obsazení Záporožské jaderné elektrárny ruskými vojsky.

ČEZ, a.s., byla zastoupena panem Tomášem Pleskačem, ředitelem divize Nová energetika ČEZ, a.s., panem Romanem Havlínem, ředitelem JE Dukovany, panem Petrem Závodským, generálním ředitelem Elektrárna Dukovany II, a.s., panem Petrem Měšťanem, ředitelem útvaru Bezpečnost divize Jaderná energetika ČEZ, a.s., a dalšími hosty. Za Ministerstvo průmyslu a obchodu se k energetické situaci a rozvoji jaderné energetiky v ČR vyjádřil pan Tomáš Ehler, náměstek ministra, sekce jaderné energetiky MPO. SÚRAO – Správa úložišť radioaktivních odpadů působí i v lokalitě dukovanské elektrárny. Pan ředitel Jan Prachař nás informoval o provozu úložiště a plánovaném projektu hlubinného úložiště. Děkuji za možnost získat pro svoji práci v Podvýboru pro energetiku a dopravu Senátu Parlamentu ČR důležité informace.


Tradiční setkání u příležitosti Dne matek v JE Dukovany

Na tradiční setkání při příležitosti Svátku matek na Jaderné elektrárně Dukovany jsem se velmi těšila. Příjemně strávené odpoledne plné inspirace a milých setkání s bývalými kolegyněmi mě vždy obohatí a zahřeje u srdce. Děkuji panu řediteli JE Dukovany Romanu Havlínovi za milé pozvání a celému organizačnímu týmu v čele s Janou Štefánkovou za vytvoření krásného prostředí.


Návštěva Rolnické společnosti Lesonice

Rolnická společnost Lesonice po nucené covidové přestávce mohla opět uspořádat oblíbené dny otevřených dveří. Návštěvnost byla veliká, bylo co obdivovat. Technika lákala nejen malé, ale i velké – a to již nehovořím o hospodářských zvířatech. Nechybělo bohaté občerstvení včetně vlastních produktů společnosti. Za pozvání a prohlídku celého areálu děkuji Jarce Murínové. Ať se vám i nadále daří.


Kladení věnců v Hrotovicích

6. května jsem v Hrotovicích společně s paní starostkou Hanou Škodovou, zástupci města a také zástupcem velitele 22. základny letectva v Náměšti nad Oslavou zúčastnila vzpomínkové akce a kladení věnců u příležitosti 77. výročí ukončení druhé světové války a připomenutí tragického konce druhé světové války v Hrotovicích a nedalekých Dalešicích. 8. května 1945 sovětský letoun nedopatřením shodil bombu právě na Hrotovice, kde lidé slavili konec války. Na hrotovickém náměstí v důsledku výbuchů zahynulo celkem 114 občanů a 36 příslušníků Rudé armády.


Kladení věnců v Náměšti nad Oslavou 6. května jsem se také zúčastnila pietního setkání v Náměšti nad Oslavou, a to společně s panem místostarostou Janem Kotačkou a velitelem letiště panem Rudolfem Strakou. Napravo můžete zhlédnout i krátkou zprávu zveřejněnou v Náměšťských listech (číslo 6/2022).


Výstava Jak šel čas očima kronikářů Na začátku května proběhla v Městské knihovně v Třebíči úvodní přednáška spolu s vernisáží výstavy Jak šel čas očima kronikářů. Jedná se o společný projekt Muzea Vysočiny Třebíč, Státního okresního archivu Třebíč a Městské knihovny v Třebíči. S poutavým výkladem mě výstavou provedla paní Hana Kabelková. Můžete zde zhlédnout vzpomínky kronikářů, jejich práci i kroniky z různých historických období Třebíče a okolních obcí. Vážím si tohoto pozvání a především práce všech, kteří se na výstavě podílí. Rovněž mám velkou radost z toho, že po nucené pauze zájem o výstavy i o knížky nepoklesl.


Návštěva městyse Okříšky

Návštěva obcí, městysů a měst mě vždy potěší. Tentokrát jsem měla příležitost zavítat do městyse Okříšky. Skvělými průvodci mi byli starosta Zdeněk Ryšavý a místostarosta Ladislav Příhoda. V budově radnice jsem si prohlédla nově opravenou zasedací místnost a pohovořila také s pracovníky stavebního úřadu. Podpora a zachování stavebních úřadů je i mojí prioritou. Následně jsme se přesunuli do budovy bývalého úřadu městyse, kde se po zdařilé rekonstrukci podařilo vybudovat sedm bytů pro mladé rodiny. Následoval přesun do budovy mateřské školy, paní ředitelka Lenka Račáková nás provedla přístavbou školky. Není divu, že se tu dětem líbí a jejich počet se stále zvyšuje. Ze čtyř tříd se možná od podzimu rozrostou o další.

V těsné blízkosti školky se nachází Základní škola Okříšky, příspěvková organizace, paní ředitelka Alena Brabcová přichází stále s novými nápady na vylepšení školy a je hezké, že zřizovatel, tedy vedení městyse, se snaží na projekty vyčlenit ze svého rozpočtu nemalé prostředky, včetně získávání dotací. Posledním místem prohlídky byla Knihovna Okříšky a ta mi vzala dech. Jedním slovem krásná, moderní a elegantní. Paní knihovnice Radmila Malá svoji profesi vykonává řadu let a s knihovnou zažila několik stěhování, až svoje místo nalezla v budově bývalé spořitelny. Okříškám se daří a vedení městyse přeji, aby tomu tak bylo i v dalších letech. Děkuji za pozvání, spoustu milých setkání a krásnou květinu.


Podpora Českého dne proti rakovině Společně s kolegy ze Senátu Parlamentu ČR podporujeme Český den proti rakovině. Na fotografiích jsem spolu s Michaelem Canovem, Helenou Pešatovou a Alenou Dernerovou. Tuto sbírku, kterou pravidelně pořádá Liga proti rakovině Praha, podpořili i mnozí další.


Představení vlaku na vodíkový pohon

Na pražském hlavním nádraží se 17. května představil první vlak na vodíkový pohon na světě uvedený do běžného provozu – Coradia iLint od společnosti ALSTOM. Tento vlak s nulovými emisemi a nízkou hlučností může být vynikající náhradou za dosluhující dieselové vlaky. Nepotřebuje zároveň žádná paliva dovážená ze zahraničí. Hned jsem si ho šla prohlédnout. Prvního představení tohoto vodíkového vlaku se zúčastnil také ministr dopravy Martin Kupka a velvyslanec Francie v České republice J. E. Alexis Dutertre. Jak uvedlo Ministerstvo dopravy, právě vodíkové vlaky mohou být do budoucna odpovědí na otázku, jaké soupravy budou jezdit na našich regionálních železničních tratích. Z vlaku nejsou vypouštěny žádné skleníkové plyny ani částice, trakční systém využívá palivových článků, které vyrábějí elektřinu kombinací vodíku a kyslíku. Vodíkový vlak bylo možné vidět na různých místech České republiky od 17. do 25. května.


Výletní noviny 2022 region Třebíčsko

Výletní noviny na rok 2022 jsou plné inspirujících námětů k návštěvě Třebíčska a jeho okolí. Je tu krásně.

Noviny jsou dostupné také v online verzi, a to na webu www.vyletninoviny.cz. Tyto najdete na odkazu https://vyletninoviny.cz/vyletni_noviny_2022.pdf.


Sportovní den v Dětském domově v Hrotovicích

Zúčastnila jsem se příprav na Sportovní den v Dětském domově v Hrotovicích. Děti se velmi těšily na své kamarády z Náměště nad Oslavou, Jemnice a Budkova.


Vzpomínková akce k uctění oběti holocaustu a k přípomínce odjezdu třebíčských květnových transportů v roce 1942

Velmi ráda jsem přijala pozvání od pana Pavla Pacala, starosty Třebíče, na vzpomínkovou akci k uctění obětí holocaustu a připomínky odjezdu třebíčských transportů v květnu 1942, která se konala v Zadní synagoze v Třebíči v třebíčské židovské čtvrti. Nádherným prostorem synagogy se rozléhala židovská hudba pro dvě violoncella v podání Dominiky Weiss Hoškové a Jiřího Hoška. Poté následovalo krátké zastavení s židovskou modlitbou u čtyř nově položených kamenů zmizelých. Tři z nich se nachází v Židovské čtvrti a jeden na Karlově náměstí. Jsem ráda, že se na tyto silné příběhy ani dnes nezapomíná.


Jednání ve Švýcarsku

Jednání k otázkám jaderné energetiky a dopravy jsme vedli se zástupci Spolkového úřadu na velvyslanectví ČR ve Švýcarsku. Děkujeme paní velvyslankyni Kateřině Fialkové za poskytnutí nádherných prostor a její doprovod.


Evropská organizace pro jaderný výzkum – CERN

Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN nemohla chybět v programu pracovní cesty ve Švýcarsku. Český vědec David Bělohrad, který v organizaci pracuje dvacet let, nám představil základní výzkum v oblasti struktury hmoty a fyziky vysokých energií. Následoval přesun do Paláce národů a jednání s Olgou Algayerovou, výkonnou tajemnicí Evropské hospodářské komise OSN. Tématem jednání nám byly udržitelná doprava a energetika. Jak důležitou úlohu plní Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě, jsme hovořili s jejím velvyslancem Václavem Bálkem, zástupkyní Stálého představitele Jitkou Brodskou a tajemníkem Branislavem Gálem. Velice děkujeme za vřelé přijetí a též za operativní organizaci naší cesty.


Vzpomínkové setkání v Rešicích Obec Rešice v sobotu 28. května pořádala VII. vzpomínkové setkání k 80. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a u příležitosti uctění památky rodáků npor. Adolfa Opálky, rtn. Františka Pospíšila a ostatních bojovníků za svobodu národa a vlasti. Pietního aktu se za Senát Parlamentu ČR zúčastnil i Miloš Vystrčil a Tomáš Třetina. Bohatý doprovodný program byl odměnou všem návštěvníkům Rešic.

Starostce obce Petře Jílkové děkuji za vše, čím nám umí zprostředkovat a předat část naší historie, která nesmí být zapomenuta. Děkuji též všem organizátorům a vystupujícím za jejich přínos k příjemné atmosféře celého slavnostního setkání.


Divadelní hra ZASE TI TUPITELÉ Podvečer neděle 29. května jsem si vyhradila k návštěvě divadelní hry od autora Petra Tomšů s názvem ZASE TI TUPITELÉ. Divadelní ochotníci KANTOŘI a spol. z města Hrotovice všem přítomným vykouzlili úsměv na tváři.


Regionální olympiáda dětí a mládeže v Náměšti nad Oslavou

V neděli 29. května jsem se zúčastnila slavnostního ukončení VII. regionální olympiády dětí a mládeže, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Náměšť nad Oslavou a město Náměšť nad Oslavou ve spolupráci se zájmovými organizacemi a obcemi Mikroregionu Náměšťsko a Mikroregionu Chvojnice. Olympiáda trvala od 24. do 29. května.

Velice děkuji za pozvání na olympiádu, ráda jsem předala medaile dětem a mládeži. Především pak děkuji pořadatelům, že přišli s touto myšlenkou a že olympiádu každé tři roky pořádají (kromě vynuceného covidového výpadku) a taky dětem a jejich rodičům, kteří je vedou ke sportu. Jsem moc ráda, že se zapojují i školy. Během olympiády panovala příjemná a vstřícná atmosféra. A na závěr ještě zajímavost týkající se jedné z fotografií. S Nelou Malíkovou, která je se mnou vyfocena, nás dělí na den přesně 40 let od našich narozenin.


Jednání na Velvyslanectví Ukrajiny v Praze V květnu jsem se zúčastnila jednání na Velvyslanectví Ukrajiny v Praze, kde jsme s panem velvyslancem Yevhenem Perebyinisem mimo jiné řešili přesun obilí z Ukrajiny do Evropské unie. Na jednání konkrétně zaznělo, že ruská válka proti Ukrajině je hrozbou pro globální potravinovou bezpečnost. Na Ukrajině totiž zůstává 22 milionů tun potravinářských výrobků, které nyní nelze exportovat. Pokud ukrajinské přístavy neobnoví jejich vývoz, hrozí světová humanitární krize. Nestabilní přístup k potravinám, podvýživa či hladomor může ohrozit až 400 milionů lidí. Ruské návrhy na vytvoření humanitárních koridorů, kterými by se vyváželo ukrajinské obilí z mořských přístavů výměnou za zrušení sankcí vůči Rusku, demonstrují záměr Kremlu vydírat svět použitím hrozby hladu jako zbraně. Vzhledem k tomu, že ruští okupanti pokračují v krádeži obilí, Ukrajinci očekávají, že se všechny země zdrží jeho nákupu.

Ukrajinci umírají za svobodu své země a zemí evropských. Podpora vstupu do Evropské unie tam vzrostla na rekordních 91 procent. Proto Ukrajina usiluje o plnohodnotné členství v EU. První krokem má být červnové získání statusu kandidátské země. Pan velvyslanec také zmínil, že Ukrajina dnes brání nejen sebe, ale i celou Evropu. Jedině tak prý může dokázat, že si své členství v EU zaslouží. Evropská integrace musí být nedílnou součástí hospodářské obnovy Ukrajiny. Obchod a doprava mezi Ukrajinou a EU by měly být co nejrychleji liberalizovány. Dále na jednání zaznělo, že ruští okupanti nelegálně převezli 193 000 ukrajinských dětí na území Ruska nebo do okupovaných oblastí Ukrajiny... Ukrajinu můžete stále podpořit a přispívat na účet její ambasády: 304452700/0300. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří Ukrajincům zasaženým válkou jakkoliv pomáhají. Velmi si toho vážím.


NA KVĚTNOVÝCH SCHŮZÍCH V SENÁTU JSME:

Schválili snížení spotřební daně u pohonných hmot o 1,50 Kč za litr. Projednali výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2021 a také výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2021. Odmítli návrh prezidenta Miloše Zemana jmenovat soudcem Ústavního soudu Petra Poledníka. Projednali též řadu mezinárodních a evropských tisků. Přijali změny zákonů o dani z příjmu, o dani silniční a o ochraně ovzduší. Schválili zákon o podporovaných zdrojích energie.

S C H Ů Z E

Schválili sdělení Komise Evropského parlamentu o společné evropské akci pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii. Schválili opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a podmínky týkající se přístupu k plynárenským přepravním soustavám.

V S E N Á T U


Červen Setkání s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou

S kolegy ze Senátu Adélou Šípovou, Davidem Smoljakem a Jaromírem Strnadem jsme se zúčastnili jednání v Bruselu, kde jsme se setkali s místopředsedkyní Evropské komise Věrou Jourovou. Probírali jsme priority českého předsednictví v Radě Evropské unie. Projednávali jsme také témata, o kterých jsem hovořila na Velvyslanectví Ukrajiny v Praze s velvyslancem Ukrajiny v ČR Yevhenem Perebyinisem. Konkrétně se jedná o: dovoz obilí do Evropy, Ukrajinu a její status kandidátské země EU, partnerské obce, unesené děti, kterých je již téměř 200 tisíc, další válečné zločiny. Téma Ukrajiny zde velmi rezonovalo, v Evropě již vzniklo několik komisí, které se věnují určitým segmentům, ve kterých se snaží pomoci. Toto téma bude i jednou z priorit předsednictví ČR v Radě EU, a to jak zvládnutí uprchlické krize, tak i poválečná obnova Ukrajiny. Děkuji za přátelská a pozitivní přijetí, která kladou důraz na snahu pomoci Ukrajině a také na co nejúspěšnější předsednictví ČR v Radě EU, pro které též všichni děláme maximum.


Setkání se zástupci Evropského parlamentu v Bruselu

V Bruselu jsme se také s kolegy ze Senátu setkali s Othmarem Karasem, prvním místopředsedou Evropského parlamentu, s místopředsedkyní Evropského parlamentu Ditou Charanzovou a dále s místopředsedkyní Výboru Evropského parlamentu pro kulturu a vzdělání (CULT) Dace Melbārde. Setkali jsme se i s velvyslankyní Editou Hrdou, stálou představitelkou České republiky při Evropské unii a jejím týmem. Na závěr bych opět chtěla poděkovat za velmi milá a vlídná přijetí, kterých si moc vážíme.


Články o pracovní cestě do Švýcarska

Pracovní cesta Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky do Ženevy

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky vedený předsedou výboru Vladislavem Vilímcem navštívil dne 25. května 2022 CERN a poté jednal s výkonnou tajemnicí Evropské hospodářské komise OSN (EHK) Olgou Algayerovou... Celý článek si můžete přečíst na tomto odkazu.

Zástupci senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu jednali ve Švýcarsku

Ve dnech 23.–27. května 2022 uskutečnila delegace Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, vedená jeho předsedou panem Vladislavem Vilímcem, zahraniční pracovní cestu do Švýcarska. Hlavními tématy jednání v Bernu byly jaderná energetika a doprava. Celý článek najdete zde.


Tisková zpráva o pracovní cestě do Švýcarska

Předseda Výboru Vladislav Vilímec, místopředsedkyně Výboru Hana Žáková a senátor Michal Kortyš navštívili dne 25. května 2022 CERN a poté jednali s výkonnou tajemnicí Evropské hospodářské komise OSN (EHK) Olgou Algayerovou. Delegace Senátu v CERN jednala s ředitelem pro akcelerátory a technologie M. Lamontem a vedoucím pro vztahy s členskými státy P. Collierem. Předmětem diskuse byla i možnost navýšení počtu zaměstnanců CERN o experty z ČR. V současnosti pochází z ČR pouze 0,4 % zaměstnanců CERN. V oblasti veřejných zakázek naopak podíl dodávek z ČR přesahuje výši příspěvku do celkového rozpočtu. V uvedeném ukazateli patří ČR mezi osm nejúspěšnějších členských států. Na závěr návštěvy byla delegaci vedoucími příslušných vědeckých pracovišť představena zařízení Synchrocyklotron a Antiproton Decelerator. Jednání s výkonnou tajemnicí EHK Algayerovou v ženevském sídle OSN zahrnovala spolupráci EHK s Českou republikou, resp. prioritami letošního předsednictví ČR v Radě EU. V následné diskusi zástupci výborů vnitrozemské dopravy a udržitelné energetiky představili pohled OSN na další rozvoj jaderné energetiky, aktivitu v oblasti zprůchodnění regionálních dopravních koridorů, a dále seznámili členy senátního výboru s iniciativami EHK v oblasti oběhového hospodářství. Pracovní program delegace Senátu v Ženevě byl zakončen jednáním s pracovníky SM Ženeva k aktuálním agendám tykajících se práce Výboru.


Den otevřených dveří v dětském domově v Náměšti nad Oslavou

Den otevřených dveří v dětském domově v Náměšti nad Oslavou je vždy příležitostí setkat se s lidmi, kteří mají srdce na správném místě. Tak tomu bylo i tentokrát. Řada z nich vzpomínala na chvíle zde prožité, ať již z pozice zaměstnanců, či klientů. Nechyběly dílničky, soutěže, malování na obličej, skákací hrad, ale především mnoho milých setkání. Paní ředitelce Hance Švecové děkuji za pozvání a též za veškerou péči a lásku, kterou se snaží se svým týmem věnovat těm nejzranitelnějším.


Hudební odpoledne v Dubňanech

Obec Dolní Dubňany je neodmyslitelně spjata s festivalem dechových hudeb. Při letošním 34. ročníku nás potěšily písničky v podání Dubňanky, Dechového orchestru Amatéři z Dobšic, Moravské 12 a Mistříňanky. Celým programem provázel Jiří Helán. Paní místostarostce Janě Mašové a panu starostovi Josefu Dvořáčkovi děkuji za pozvání a milé přivítání. Setkání s paní starostkou Petrou Jílkovou z Rešic a také dalšími přáteli završilo krásně strávené hudební odpoledne v Dubňanech.


Mezinárodní železniční veletrh a konference RAIL BUSINESS DAYS

Brněnské výstaviště v červnu hostilo třídenní Mezinárodní železniční veletrh a konferenci RAIL BUSINESS DAYS. Hned první den jsem se byla podívat i já.


Festival Zbořilovy Milotice

Na festivalu Zbořilovy Milotice jsme si na lidovou notečku zazpívali s Drietomankou, Muzikanty z jižních Čech a Mistříňankou, která je zároveň pořadatelem tohoto krásného hudebního počinu. Příjemné prostory zámku Milotice jen podtrhly a orámovaly zdařilou akci. Těšíme se na příští ročník.


Tři kulatá výročí VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč slavila v červnu tři krásná kulatá výročí. Měla jsem příležitost část slavnostního programu absolvovat. Před budovou školy byla odhalena lavička DIALOG a paní ředitelka Lenka Francová ji jako správná žena pokřtila dialogem se třemi hosty. Nemohla jsem si nechat ujít školní akademii s názvem “Slunce, seno, Kuchyňka”, vystoupení folklorního souboru Bajdyš či zpěváka a absolventa školy Dominika Kříže ze skupiny Like-it. Program byl opravdu bohatý. A na své si přišli i milovníci koní.


Druhé číslo dukovanského zpravodaje V červnu vyšlo letošní druhé číslo Zpravodaje JE Dukovany. Kromě aktuálních informací z provozu JE Dukovany Skupiny ČEZ se v něm dozvíte také o dalším významném kroku v rámci výstavby nového jaderného bloku. Najdete v něm také informace ohledně regionálních akcí a mnoho dalšího. Prohlédnout si ho můžete na odkazu: https://www.aktivnizona.cz/cs/zpravodaj.


Barchan Jemnice Věděli jste, že Barchan Jemnice v královském městě Jemnice je jednou z největších historických slavností ve střední Evropě? Měla jsem tu čest slavnost osobně navštívit. Program byl bohatý a atmosféra velmi přátelská. Vedle Anety Langerové nebo Adama Mišíka mohli návštěvníci vidět velkolepý historický průvod, tradiční řemesla a dobové tance. Jádrem celé slavnosti je Běh o Barchan, který je od roku 2014 zapsán na prestižním Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Pan starosta Miloň Slabý a všichni, kteří se podílejí na této akci, si zaslouží velké poděkování.


Okresní kolo družstev dospělých v požárním útoku

Petrovice u Třebíče hostily v červnu Okresní kolo družstev dospělých v požárním útoku. Areál sportoviště jsem si prohlédla v doprovodu starosty obce pana Petra Padrnose. Z původního železničního vagónu zde dnes stojí moderní a plně funkční budova včetně dalšího potřebného zázemí. Soutěžícím přeji, ať si lásku k požárnímu sportu uchovají co nejdéle. Děkuji za pozvání a mnoho milých setkání.


Občané z Petrovic na návštěvě v Senátu

Každá návštěva v Senátu z mého regionu mě potěší. Ke konci června jsem ji měla příležitost prožít s občany z Petrovic.


Výjezdní zasedání na Plzeňsko Ve dnech 21. a 22. června proběhlo výjezdní zasedání Senátorského klubu Starostové a nezávislí na Plzeňsko.

Započali jsme ho uctěním památky generála Heliodora Píky před budovou Věznice Bory v Plzni.

Generál Heliodor Píka byl 21. června roku 1949 popraven právě na dvoře této plzeňské věznice...

Protože se tématu vězeňství věnuji, potěšila mne i následná prohlídka prostor věznice doprovázená výkladem.


Výjezdní zasedání na Plzeňsko

Navštívili jsme také město Starý Plzenec a jeho chloubu hrad Radyni, o kterou se město krásně stará.


Výjezdní zasedání na Plzeňsko

Další zajímavou zastávkou bylo Atommuzeum Brdy, což je unikátní podzemní pevnost s expozicí jaderného zbrojení. Atommuzeum Javor 51 u Míšova sídlí v bývalém skladu jaderných hlavic Javor 51. Ty měly být připraveny k odpalu ze sovětské základny v Rokycanech. Nadace Železné opony dostala tento unikátní objekt do svého vlastnictví a podařilo se jim tak zachránit něco, co nikde jinde v Evropě přístupné není.

Bunkr zabírá prostor 1600 metrů čtverečních a obsahuje i sál, kde byly uloženy jaderné hlavice. Každý sál je věnován něčemu. První sál studené válce, druhý sovětskému atomovému programu, třetí americkému atomovému programu a čtvrtý sál mírovému využití jaderné energie.


27. ročník festivalu Concentus Moraviae 27. ročník festivalu Concentus Moraviae v červnu hostil státní zámek Náměšť nad Oslavou. Koncert rezidenčního souboru festivalu zahájil starosta města pan Vladimír Měrka, který poděkoval řediteli festivalu panu Davidu Dittrichovi za celou řadu vynikajících hudebních ročníků. Zámeckou knihovnou se následně rozezněly skladby od Wolfaganga Amadea Mozarta, Clauda Debussyho a Maurice Rabela. Interpreti jednotlivých skladeb nás nenechali na pochybách, že patří mezi uznávané hudebníky. Děkuji všem pořadatelům a vystupujícím za hluboký kulturní zážitek.


Pietní setkání u příležitosti 80 let od úmrtí Jana Kubiše

Vzpomínkové setkání u příležitosti 80 let od úmrtí Jana Kubiše se uskutečnilo v sobotu 25. 6. před rodným domem Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích. Hrdinský čin našich parašutistů během druhé světové války si musíme stále připomínat. Za naši svobodu obětovali to nejcennější, co měli, své životy. Čest jejich památce.


Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova se v obci Dolní Bojanovice stále dodržuje. Tradici si bojanovští uchovávají již od roku 1930, tradiční je i průvod před mší svatou, při kterém děvčata v krojích nesou nástroje umučení Páně a krojovaní mládenci sochu Ježíše Krista. Slavnost jsme si nenechali ujít ani v letošním roce. Návštěvu Dolních Bojanovic vřele doporučuji. Udržování tradic stojí především na šikovnosti a aktivním zapojení místních občanů, spolků a vedení obce. Že své snažení mají bojanovští požehnané, nemám pochyb. Setkání s Evou Rajchmanovou, starostkou obce, je pro nás vždy milou záležitostí. Velmi bych ji přála, aby své bohaté zkušenosti z komunální politiky mohla zúročit v Senátu.


Výbor pro veřejnou správu navštívil Infocentrum JE Dukovany

Výjezdní zasedání Výboru pro veřejnou správu, územní rozvoj a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR do senátorského obvodu č. 54 – Znojmo senátora Tomáše Třetiny krátce zavítala i do mého senátního obvodu. Společně jsme navštívili Infocentrum JE Dukovany. Bohatá diskuse se vedla o připravenosti výstavby nového jaderného bloku, narůstajících cenách energií a energetické bezpečnosti. Foto: Jakub Mertl


Korejský ministr průmyslu, obchodu a energetiky v Senátu

Předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil společně s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavlem Fischerem dnes přijal ministra průmyslu, obchodu a energetiky Korejské republiky Lee Chang Yanga. I já jsem měla tu čest být jako předsedkyně Podvýboru pro energetiku a dopravu u toho.


NA ČERVNOVÝCH SCHŮZÍCH V SENÁTU JSME: Schválili zákon o spotřebních daních. Schválili zákon o pozemních komunikacích, zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

S C

Schválili souhlas s ratifikací dodatku Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou ČR a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém.

H

Schválili energetický zákon a zákon o podporovaných zdrojích energie.

Ů

Schválili pozměňovací návrhy k zákonu o silniční dopravě, který se tak vrací do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Z

Schválili návrh zákona o střetu zájmů.

E

Schválili návrh zákona o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Schválili návrh usnesení Senátu k vystoupení prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského před oběma komorami Parlamentu ČR.

V

Schválili návrh zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce, tedy tzv. milostivé léto. Nepřijali usnesení týkající se návrhu změn stavebního zákona.

S E N Á T U


NA ČERVNOVÝCH SCHŮZÍCH V SENÁTU JSME DÁLE: Schválili návrh zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Schválili návrh zákona o státní sociální podpoře a o pomoci v hmotné nouzi. Schválili návrh zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele. Zástupcem vlády byli informování o výsledcích jendání Evropské rady, které se konalo 23. a 24. června.

S C H Ů Z E V S E N Á T U


Vyhlášení termínu prezidentských voleb

Předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil oznámil termín prvního kola prezidentských voleb. Uskuteční se 13. a 14. ledna 2023.


Vážená paní starostko, vážený pane starosto, za necelé tři měsíce Vám uplyne jedno z nejvypjatějších volebních období, ve kterém jste byli vystaveni velmi těžké životní zkoušce. Doslova přežít pandemii covidu, ničivé povodně a tornádo na jižní Moravě, válečný konflikt na Ukrajině s obrovskou vlnou migrace a energetickou krizi je na jedno volební období téměř neuvěřitelné. Mezi námi starosty se vždy říkalo, že kdo z nás přežije realizaci kanalizace, už přežije všechno. Když si uvědomím, že jste mnozí z Vás v tak nestabilním období budovali nejen kanalizace, ale i další potřebné investice, máte můj osobní obdiv. To již nehovořím o spoustě buď zrušených, či několikrát přesunutých termínů výročí obcí, spolků, společenských a sportovních událostí. Jedno z přísloví zní: „Co Tě nezabije, to Tě posílí“, tak mi dovolte, abych Vám do nadcházejících komunálních voleb popřála právě tu posilu. Ať Vám nechybí energie a motivace vést své obce dál. Též Vám přeji hojnost moudrých rozhodnutí a dostatek opravdových přátel. Děkuji za Vaši odvedenou práci a lidský přístup se srdcem na pravém místě. Vím, že i v letošním roce se někteří z Vás rozhodli veřejnou službu pro svou obec či město ukončit. Ať již odcházíte na zasloužený odpočinek, nebo jste se rozhodli pro životní změnu, přeji Vám, ať je tato další z životních etap a cest šťastná a naplněná. Též Vám děkuji za letité vedení měst a obcí a za mnohá osobní přátelství. Byli jste mi vzorem a oporou, když jsem i já před mnoha lety začínala starostovat. S úctou Vaše