Zadar Trail Magic - Paklenica Trails Hiking Map

Page 1

3.7 km

2h

165 m

lagana /easy

1.6 km

IshodiĹĄte/ Starting point: NP Paklenica - Ulaz 1/ Entrance 1 N: 44° 17.620’, E: 15° 27.450’ Nadmorska visina/Altitude: 21 m

ak

1h

lagana /easy

90 m

11.6 km

IshodiĹĄte/ Starting point: NP Paklenica - Ulaz 1/ Entrance 1 N: 44° 17.620’, E: 15° 27.450’ Nadmorska visina: 21 m

3h

400 m

4

teĹĄka / difficult

3.7 km

IshodiĹĄte/ Starting point: NP Paklenica - Ulaz 1/ Entrance 1 N: 44° 18.220’, E: 15° 28.260’ Nadmorska visina/Altitude: 120 m

5

Duboko ispod povrĹĄine Deep beneath the surface

4h

450 m

MIRILA – STARIGRAD

U potrazi za Ĺživotom kakav je nekad bio – Mirila, poÄ?ivala duĹĄa In search for life as it used to be – Mirila, resting places of the souls

2.6 km

teĹĄka / difficult

2YÄŚML NXN P

MDli ViWHUniN 410 P

3DNODULÄĄ

M

a

AniÄĄD lXND

ic

=XE RG MDniWD SHÄĄi 02 P

AniÄĄD NXN 12 P

MDUDVRYiÄĄi

li

Ve

AniÄĄD NXN 12 P

8lD] 1 NP PA.LENI&A

OYÄŚMi NXN 3 0 P

8lD] 1 NP PA.LENI&A

PDNlDUiÄĄ

STARIGRAD PA.LENI&A

STARIGRAD PA.LENI&A

STARIGRAD 3A.LENI&A

SELINE

VHliNi ViWHUniN 433 P

.UXxNRYDF

AniÄĄD lXND

al

a

STARIGRAD PA.LENI&A

2SXYDQi GRlDF

ka

0DUDVRYLÄĄL

pa

-XNiÄĄi

*HRORxNL VWXS

MDniWD S HÄĄ

Veli ka

-XVXSi

klenica

8lD] NP PA.LENI&A

lagana /easy

en

8OD] N3 3$.LENI&$ -XUliQH

180 m

niFD

ika V

el

kNilMiÄĄi

DNlH

.XN TLVD

VH l i ND P

le

pa

k

PDNlDUiÄĄ

LXJDUniFD

a nic

pak lenica

lik

8lD] e NP PA.LENI&A V

3h

IshodiĹĄte/ Starting point: vidikovac iznad Starigrada/viewpoint over Starigrad N: 44° 18.270’, E: 15° 26.140’ Nadmorska visina/Altitude: 105 m

IshodiĹĄte/ Starting point: NP Paklenica - Ulaz 1/ Entrance 1 N: 44° 18.220’, E: 15° 28.260’ Nadmorska visina/Altitude: 120 m

PlDninDUVNi GRP

.XNRYL LVSRG 9ODNH

ica

Raj za penjaÄ?e Paradise for climbers

VELIKA PAKLENICA - MANITA PEĆ

a

p

n le

3

Raj za penjaÄ?e Paradise for climbers

V. PAKLENICA – PLANINARSKI DOM

STAZA / TRAIL

kl

Pogled na stare putove View over the old trails

VELIKA PAKLENICA – PJESKARICA

STAZA / TRAIL

pa

2

STARIGRAD – SELINE

STAZA / TRAIL

Mn R

1

STAZA / TRAIL

RX

STAZA / TRAIL

STARIGRAD PA.LENI&A

do kanjona Male Paklenice (Ulaz 2). Skreće se preko mosta, lagano uspinje desno kroz borovu ĹĄumu i nastavlja makadamskim putom kroz stare zaseoke. PoÄ?etni dio staze opremljen je interpretativnim ploÄ?ama koje vas vode na kratko putovanje kroz proĹĄlost i svjedoÄ?e o kontinuiranoj prisutnosti Ä?ovjeka na ovim prostorima od prapovijesti do danas. Staza u nastavku prolazi kroz Ĺživopisne stare zaseoke s tradicijskom arhitekturom u kamenu, uz kamene suhozide, sa prekrasnim pogledima na more. Iz svakog od zaseoka moĹže se spustiti do obale ili se vratiti istom stazom, pri Ä?emu je doĹživljaj proĹžimanja planine i mora joĹĄ intenzivniji. Ova je staza pogodna i za voĹžnju biciklom.

HR Staza poÄ?inje na ulazu u NP Paklenica (Ulaz 1). Nakon 200 m hoda cestom, skreće se desno preko drvenog mosta do PakleniÄ?kog mlina. U nastavku staza prati korito potoka, prolazeći kroz ĹĄumoviti krajolik u duĹžini od 1,5 km. Vegetacijom je zaklonjena od sunca i posve lako prohodna. GeoloĹĄki stup i interpretativne ploÄ?e uz stazu posjetitelja upoznaju s prirodnim i kulturnim znaÄ?ajkama podruÄ?ja (reljefni oblici, endemske biljne vrste, ptice, stari mlinovi). Prelaskom mosta na kraju staze stiĹže se na cestu za povratak. Prije toga vam preporuÄ?amo posjet Podzemnom gradu Paklenice, posjetiteljskom centru NP-a ureÄ‘enom u podzemnim tunelima izgraÄ‘enima u tajnosti 50-ih godina proĹĄlog stoljeća. Tu je i zona penjanja pa ne propustite priliku diviti se penjaÄ?ima iz svih krajeva svijeta kako savladavaju litice visoke i do 400 m.

HR IshodiĹĄte staze je na kraju asfaltirane ceste, 2 km od ulazne recepcije Parka (Ulaz 1). OÄ?ekuje vas lagani uspon u samo srediĹĄte kanjona Velika Paklenica poznatog po visokim liticama koje su postale jedno od najpoznatijih europskih penjaliĹĄta. Svakako posjetite Podzemni grad Paklenice, posjetiteljski centar u podzemnim tunelima. Slijedi uspon kamenom stazom u trajanju od 20-ak minuta. Ovu dionicu krase raznolike kamene formacije i potok koji teÄ?e kroz krĹĄ. Ljeti, kada korito potoka presuĹĄi, oduĹĄevljavaju mir i tiĹĄina meÄ‘u stijenama. Dolaskom do zaravni Anića luka, staza se smiruje i ĹĄiri te se otvaraju pogledi na ĹĄumovite predjele Parka i impozantni Anića kuk, najpoznatiju penjaÄ?ku stijenu u Paklenici. Slijedi lagana ĹĄetnja do ĹĄumarske kuće Lugarnice i dalje do planinarskog doma gdje moĹžete naći okrjepu.

GB The trail starts just before the entrance reception of the Paklenica National

GB The trail starts at the entrance to the Paklenica NP (Entrance 1). After a 200-me-

GB The starting point of the trail is at the end of the asphalt road, 2 km from the

5h

160 m

13.3 km

srednja / medium

IshodiĹĄte/ Starting point: ishodiĹĄte:  crkva u Ljubotiću/ Ljubotic, church N: 44° 21.960’ , E: 15° 19.390’ Nadmorska visina/Altitude: 260 m

5h

850 m

8

Duboko ispod povrĹĄine Deep beneath the surface

12.6 km

teĹĄka /difficult

IshodiĹĄte/ Starting point: NP Paklenica - Ulaz 1/ Entrance 1 N: 44° 18.220’, E: 15° 28.260’ Nadmorska visina/Altitude: 120 m

7h

1085 m

Divlja Paklenica Wild Paklenica

16.7 km

teĹĄka / difficult

IshodiĹĄte/ Starting point: NP Paklenica - Ulaz 1/ Entrance 1 N: 44° 18.220’, E: 15° 28.260’ Nadmorska visina/Altitude: 120 m

PlDQiQDUVNi GRP

LiYRGiFH

9

9h

1135 m

.Ui{

LXJDUQiFD

E lM D N O43 P 4

Veli ka

L-8%2TIĂ LXJ PDUiSRY

.RUiWD

LiVDUiFD

kNilMiÄĄi -XUliQH

9iGDNRY NXN P =RMiQ NXN P

MDWDFi

AQiÄĄD lXND

PURGDni 2EiÄŚDM

0DUDVRYiÄĄi

0DlD 0RÄŚilD

GUDERYH GRliQH -XUDVRYD JlDYiFD P

8lD] NP PA.LENI&A

2YÄŚMi NXN P

NMLY

-XUOLQH

D OHN

-XUDVRYD JO P $QLÄĄD OXND $QLÄĄD NXN P

Or

0DQiWD SHÄĄ =XE RG 0DQiWD SHÄĄi P

lja

Ä?a

3DNODULÄĄ

AQiÄĄD NXN P

.DSOMXYDÄŚD

STARIGRAD 3A.LENI&A kNLOMLÄĄL

8lD] NP PA.LENI&A Pa -XNLÄĄL

8lD] NP PA.LENI&A STARIGRAD PA.LENI&A

LQD

8lD] NP PA.LENI&A

AQiÄĄD NXN P

RHGinH

teĹĄka / difficult

IshodiĹĄte/ Starting point: NP Paklenica-Ulaz 2/ Entrance 2 N: 44° 16.984’, E: 15° 29.580’ Nadmorska visina/Altitude: 39 m

LXJDUQiFD

RDPiÄĄi

E lM D N O23 P 4

M. PAKLENICA – V. PAKLENICA

M. PAKLENICA - V. PAKLENICA

leni

%UiVWRYDF

Raj za penjaÄ?e Paradise for climbers

V. PAKLENICA – MANITA PEĆ – VIDAKOV KUK

STAZA / TRAIL

Velik a P ak

7.7 km

7

STAZA / TRAIL

GB The trail partly follows trail 5 to the branch that leads to the left, to the Manita peć Cave. This is followed for around 45 minutes, to the viewpoint just before entering the cave. This location provides a fantastic view of the forests, canyon and mountain peaks and an interesting karst formation called Zub Manite peći. During the working hours of the cave, a National Park guide will welcome you at the entrance and guide groups of visitors on a half-hour tour. The cave captivates visitors with its vastness and abundance of decorations, and the guides will introduce you to the diversity of the underground fauna.

c

a

U potrazi za Ĺživotom kakav je nekad bio – Mirila, poÄ?ivala duĹĄa In search for life as it used to be – Mirila, resting places of the souls

V. PAKLENICA – M. MOČILA – GRABOVE DOLINE

Entrance 1. You will reach a slow ascent to the very centre of the Velika Paklenica canyon, known for tall cliffs that have become one of the most popular European climbing sites. This leads to an ascent by a stone path for around 20 min. This section is decorated with a variety of rock formations and a stream that flows through the karst. In summer, when the stream bed runs dry, you will be delighted by the peace and quiet among the rocks. Upon reaching the plateau of Anića luka, the trail becomes smoother and expands and opens the views of the forest areas of the Park and the impressive Anića kuk – the most popular climbing rock in Paklenica. This is followed by an easy walk to the Lugarnica forest house and further to the mountain lodge, where you can find refreshments.

kle

ni

SELINE PDNlDUiÄĄ

TRI%AN- .R8kĂĄI&A STARIGRAD PA.LENI&A

HR Staza je lagana u poÄ?etku, od ulazne recepcije u kanjonu Male Paklenice, sve

HR Ishodiťte staze je u planinskom selu Ljubotić. Od parkiraliťta kod crkvice kreće

se cestom u selo. Lijevi odvojak uz ogradni zid seoskog domaćinstva Vrata Velebita vodi do posljednjih kuća, iza kojih poÄ?inje polusatni uspon do RenjevaÄ?kih mirila. Trud uloĹžen u uspon ovdje je nagraÄ‘en prekrasnim pogledom. U nastavku se naĹĄa staza odvaja lijevo i spuĹĄta se prema dolini uz Ä?iji rub prolazi novija makadamska cesta. Njome se stiĹže do BristovaÄ?kih mirila, najvećeg oÄ?uvanog lokaliteta s preko 300 obiljeĹžja. Nastavlja se do napuĹĄtenog zaseoka Livodice, gdje staza skreće lijevo i poÄ?inje se lagano spuĹĄtati prema moru. Na travnatoj zaravni, odvojak staze skreće lijevo, vodi kroz napuĹĄteni zaseok KriĹž, preko krĹĄevitog platoa do prostrane zaravni s dvama zanimljivo poloĹženim lokalitetima (KriĹž i Lisarica) te vidikovcem na rubu litice. Slijedi ĹĄetnja do zaseoka Lug Paripov, odakle se vraća u Ljubotić.

HR GB The starting point is in the Ljubotić village. From the parking lot near the church, the road leads to the village. The left branch along the fence wall of the family farm of Vrata Velebita leads to the last houses, after which a half-hour ascent to RenjevaÄ?ka mirila starts. The effort put into climbing here gets rewarded with a magnificent view. Trail branches off to the left and descends towards a valley with a newer macadam road on its edge. It leads to BristovaÄ?ka mirila, the largest preserved site with more than 300 features. It continues to the abandoned hamlet of Livodice, where the trail turns left and starts slowly descending towards the sea. On the grassy plateau, the trail turns left, leads through the abandoned hamlet of KriĹž, across the karstic plateau to a vast plateau with two interestingly located sites (KriĹž and Lisarica) and a viewpoint at the edge of the cliff. This is followed by a walk to the hamlet of Lug Paripov, where you take the road or path that returns to Ljubotić.

HR Staza se nastavlja na stazu br. 5. Od planinarskog doma poÄ?inje strmi uspon kroz ĹĄumu crnog bora do Malih MoÄ?ila, odakle se otvara pogled na kanjon Velike Paklenice, bukove ĹĄume uvrĹĄtene na Popis svjetske baĹĄtine UNESCO-a i vrhove na 1500 m nadmorske visine. Dalje se staza probija kroz zanimljive krĹĄke formacije do Grabovih dolina, a potom slijedi strmi silazak serpentinama natrag u kanjon. GB The trail is a continuation of the trail 5. A steep climb starts from the mountain lodge through a black pine forest to Mala MoÄ?ila, opening the view of Velika Paklenica canyon, beech forests included in the UNESCO World Heritage List, and the peaks at 1,500 metres above sea level. Further on, the trail winds through the interesting karst formations to Grabove doline, followed by a steep descent through serpentine paths back into the canyon.

GB The starting point of the trail can be reached by the road from the centre of Starigrad-Paklenica (Put bunara-Velebitska-A.Stepinca streets). After 900 m, you will reach the first of the two mirila sites on this trail (accessible by car). These are stone memorials which, according to a past belief of the local people, are the resting places of the souls of Velebit cattle breeders-nomads who died on the slopes of Velebit at a time when they lived on the mountain. Nowadays, the mirila are a part of the protected cultural heritage of the Republic of Croatia. From this site, the trail ascends slowly along the southern slope of Mali Vitrenik, with a beautiful view of the coast. After 40 min of walking, you reach the site named Opuvani dolac, which is especially interesting due to the abundance of decorations and symbols carved into the shallow reliefs of the headstones. On the way back, the trail leads through a steep stone path built by the hands of the old Velebit highlanders.

HR Staza se nastavlja na stazu br. 7. Ispred ulaza u ĹĄpilju Manita peć, putokaz upućuje na stazu koja se najprije kratko spuĹĄta, a zatim se poÄ?inje uspinjati uz sipare i stijene do Zoljina i Vidakova kuka (2 h). Staza svakim korakom postaje sve zahtjevnija, pretvarajući izlet u pustolovinu. Manji dijelovi staze su klinÄ?ani putovi, a uspon na Vidakov kuk je vrlo zahtjevan. S vrha se zato pruĹža fantastiÄ?an pogled od 360 stupnjeva na vrhove Velebita, more i otoke, ĹĄto ovaj uspon svakako Ä?ini vrijednim truda. Povratak zapoÄ?inje silaskom kroz raznolike krĹĄke formacije sve do ĹĄumovitih Njiva, nakon Ä?ega slijedi strmi silazak serpentinama u kanjon. GB The trail is a continuation of the trail 7. The signpost in front of the entrance to Manita peć cave directs to the trail that first slowly descends and then starts climbing along the scree and rocks to Zoljin and Vidakov kuk (2 hours). With each step the trail becomes more challenging, turning the excursion into an adventure. The smaller sections of the trail are via ferratas, and the ascent to Vidakov kuk is very challenging. However, the peak offers a fantastic 360-degree view of the Velebit peaks, the sea and the islands, which certainly makes this climb worth the effort. The return starts by descending through various karst formations, all the way to the wooded Njive, followed by a steep descent on the serpentine paths into the canyon.

HR SAVJETI I PRAVILA PONAĹ ANJA

U planinu izbjegavajte ići sami. Izaberite stazu koja odgovara vaĹĄoj fiziÄ?koj spremi. Provjerite vremensku prognozu. Prikladno se obucite, nosite adekvatnu obuću. Ponesite vodu za piće, kartu, baterijsku svjetiljku i pribor za prvu pomoć. Ne palite vatru i ne bacajte opuĹĄke i ĹĄibice. Ne ostavljajte smeće već ga ponesite sa sobom. PoĹĄtivajte biljni i Ĺživotinjski svijet. Ne krećite se izvan obiljeĹženih staza. Kampiranje nije dozvoljeno. Psa drĹžite na uzici. PoĹĄtujte lokalne obiÄ?aje i tradiciju. U sluÄ?aju nesreće ili poĹžara zovite 112!

la

MIRILA – LJUBOTIĆ

STAZA / TRAIL

pak lenica

6

STAZA / TRAIL

tre walk, the road turns right over a wooden bridge to the Paklenica Mill. The trail follows a stream bed, passing through the forested landscape for 1.5 km. The vegetation provides shade from the sun and the trail is quite easy for walking. The geological column and the interpretative panels along the trail inform the visitor about the natural and cultural features of the area (relief shapes, endemic plant species, birds, old mills). After crossing the bridge at the end of the trail, you arrive to the road that takes you back. However, before that, we recommend a visit to the Underground Secrets of Paklenica, a visitor centre of the National Park. There is also a climbing area, so do not miss the opportunity to admire climbers from all over the world as they climb cliffs that are up to 400 metres high.

Ma

Park (Entrance 1) and leads to the canyon of Mala Paklenica (Entrance 2). It turns over the bridge, slowly ascends to the right through the pine forest and continues along the macadam road through the old hamlets. At the beginning of the trail, you will find interpretative panels that take you on a short journey through the past and witness the continued presence of man in this area, from prehistoric times to the present. The trail continues through picturesque old hamlets with traditional stone architecture, along drystone walls, with beautiful views of the sea. Each of the hamlets leads down to the coast or back on the same trail, making the experience of the mountain and sea combination even more intense. This trail is equally suitable for cycling.

HR Staza dijelom slijedi stazu br. 5 do odvojka koji vodi lijevo do ĹĄpilje Manita peć. Slijedi uspon u trajanju od oko 45 minuta do vidikovca neposredno prije ulaza u ĹĄpilju. Odavde se pruĹža fantastiÄ?an pogled na ĹĄume, kanjon i planinske vrhove te na zanimljivu krĹĄku formaciju zvanu Zub Manite peći. U radno vrijeme ĹĄpilje, na ulazu vas Ä?eka vodiÄ? NP-a koji vodi grupe posjetitelja u polusatni obilazak. Ĺ pilja oduĹĄevljava posjetitelje prostranoťću i bogatstvom ukrasa, a vodiÄ?i će vas upoznati sa raznolikoťću podzemne faune.

ca

HR Staza poÄ?inje neposredno prije ulazne recepcije NP-a Paklenica (Ulaz 1) i vodi

HR Do ishodiĹĄta staze stiĹže se cestom iz srediĹĄta Starigrada-Paklenice (Put bunara –Velebitska ul. – Ul. Alojzija Stepinca). Nakon 900 m, stiĹže se do prvog od dvaju lokaliteta mirila na ovoj stazi (moguć dolazak automobilom). To su mjesta kamenih spomen-obiljeĹžja na kojima, prema nekadaĹĄnjem vjerovanju lokalnog stanovniĹĄtva, poÄ?ivaju duĹĄe velebitskih stoÄ?ara nomada preminulih na velebitskim obroncima, u vrijeme kada se Ĺživjelo na planini. Danas su mirila zaĹĄtićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Od ovog se lokaliteta staza lagano uspinje po juĹžnoj padini Malog Vitrenika s prekrasnim pogledom na obalu. Nakon 40-ak minuta hoda, stiĹže se do lokaliteta zvanog Opuvani dolac, posebno zanimljivog zbog bogatstva ukrasa i simbola uklesanih u plitke reljefe uzglavnih kamenih ploÄ?a. U povratku se prolazi strmom kamenom stazom izgraÄ‘enom rukama starih velebitskih gorĹĄtaka.

do ulaska u samo korito potoka Mala Paklenica. Dalje staza vodi koritom potoka izmeÄ‘u golemih stijena. Ovdje nema uhodane staze pa do izraĹžaja dolazi snalaĹžljivost kretanja kroz divljinu. KlinÄ?ani putovi Ä?ine manje dijelove staze. Nakon 4 sata uzbudljivog kanjona, staza strmim usponom izlazi iz korita potoka te slijedi opuĹĄtajuća ĹĄetnja travnjacima Njive Lekine i Grabove doline. Slijedi joĹĄ jedna zahtjevna dionica strmog spuĹĄtanja prema kanjonu Velike Paklenice, nakon Ä?ega se staza smiruje, ĹĄiri i prati korito istoimenog potoka. Kod Anića luke slijedi posljednji spust na ovoj dionici, i to kamenom stazom s pogledom na vodene kaskade istoimenog potoka. U ljetnim mjesecima potok presuĹĄi, ĹĄto ĹĄetnji kanjonom daje potpuno novu dimenziju. Po izlasku iz NP-a Paklenica, skreće se lijevo preko mosta i prati stazu 1 do ishodiĹĄta.

GB From the entrance reception in the canyon of Mala Paklenica, the trail is easy at first, until the entrance to the very bed of the Mala Paklenica stream. Further, the path leads through the stream bed between huge rocks. There is no established path here, so the skill of moving through the wild becomes crucial. Smaller sections of the trail are via ferratas. After 4 hours of the exciting canyon, the trail emerges from the stream bed with a steep ascent, followed by a relaxing walk through the meadows of Njive Lekine and Grabova dolina. This is followed by another challenging section of a steep descent towards Velika Paklenica canyon, after which the trail becomes smoother, wider and follows the bed of the eponymous stream. At Anića luka, the last descent on this section starts, by a rocky path offering a view of the water cascades of the eponymous stream. In summer months, the stream dries out, giving a completely new dimension to the walk in the canyon. Upon leaving the Paklenica National Park, turn left across the bridge and follow trail 1 to the starting point.

GB RULES AND ADVICE

Don`t go walking alone in the mountain. Select a trail that suits your physical and tehnical abilities. Look at weather forecast before setting off. Wear appropriate clothing and shoes. Take water, battery lamp, map and a first aid kit with you. Do not make fire, throw cigarette butts, matches or glass. Take your rubbish back with you. Respect flora and fauna. Don`t take short cuts, always stay on marked trails. Camping is not allowed. Keep your dog on a leash. Respect local culture and tradition. In case of an accident or fire call 112!

rivijera


Sveto brdo 17 5 3 m

Vaganski vrh 17 5 7 m

Babin vrh Medak

Malovan Bunovac

ROVANJSKA MASLENICA NOVIGRAD

Ivine vodice

PA K L E N I C A V. Goliþ 1265 m

Su

kuk

Ramiþi

6

Manita peþ

Mataci

N P

Korita Prodani

P A

Redine

Lisarica

K

Milovci Bristovac

L

E

ObiĀaj

A N I C

84 m

U. ObiĀaj

Silno selo Dobroselo

Uvala ObiĀaj

di

þ

Sta r Pak igrad len i 10 ca km

i

Jukiþi

Jusupi

2

60 m 40 m 20 m

1

0

mlin

2

Mirila

3

UNESCO lokalitet / Unesco World Heritage Site

3,7 km

8-

mlin

1

1,8 km 2

3

1

2

3

5

6

7

8

9

n e

Buciþi

Kneæeviþi

- D8

-

1

Jusupi

ka li

ãkiljiþi

1

Jurline

Zadar 40 km

Jukiþi

SELINE

Planinarska staza / Mountain trail AvanturistiĀka staza / Adventure trail

Mountain lodge Paklenica

200 m

450 m

Veliko Rujno

1 1

3

5

4

5,8 km

Manita peþ ulaz/enter 570 m

Aniþa luka

7

9

11 11,6 km

250 m

VELIKA PAKLENICA - MANITA PEý

800 m

Aniþa luka

400 m

1 3

3,7 km 4

5

6

7

7,4 km

2

Aniþa luka

600 m

voda 2

1

7

Vidakov kuk

9°C

1

Starigrad 0

13

0

BrostovaĀka mirila

Livodice Kriæ

mirila Kriæ i Lisarica

Ljubotiþ

0

1

Planinarski dom Paklenica 480 m

(Forest cottage)

Mountain lodge Paklenica

3

4

5

200 m

7

ãkilljiþi Mala moĀila

Grabove doline

0

2

4

6

8

0

4

6

klinĀani put (via Ierrata)

400 m

13,3 km 14

8

Njive Lekine

600 m

12

Aniþa luka

10

12

12,6 km

14

MALA PAKLENICA - VELIKA PAKLENICA

200 m

10

2

9

1

Ramiþi

1

7,7 km

Aniþa luka

VELIKA PAKLENICA - MANITA PEý - VIDAKOV KUK

1

0m

VELIKA PAKLENICA - M. MOÿILA - GRABOVE DOLINE

idakov n kuk V864 m k olji 803 m klinĀani put (via Ierrata)

400 m

Lug paripov

6

Manita peþ

Aniþa luka

600 m

Ljubotiþ 2

Lugarnica

1

800 m

0m

2,6 km

Manita peþ

200 m 0m

RenjevaĀka mirila

350 m

1

8

TISKARA PEÿARIý-RADOÿAJ, KARLOVAC

uk

Aniþa luka

6

Opuvani dolac

MIRILA - LJUBOTIý

AUTORSKA PRAVA PRIDRåANA GraÀĀko oblikovanje

Rt Pisak

Rt Kulina

MIRILA - STARIGRAD

3 5

100 m

0

Reljan

PješaĀka staza / Walking trail

4

NP PAKLENICA

Jadranska magistrala / Adriatic seaside road

3,2 km

Planinarski dom Paklenica 480 m

Manita peþ

Aniþa luka

1

M

STARIGRAD-PAKLENICA

200 m

200 m

l

2

1

Marasoviþi

Izvor, cisterna / Spring, Cistern

VELIKA PAKLENICA - PLANINARSKI DOM

400 m

9

a

2

1

Kruškovac

Sklonište / Shelter

most (bridge)

1

600 m

n Zo

LEGENDA/LEGEND

Zona penjanja / Climbing site

Benzinska postaja / Petrol station

0

e

Lugarnica / Forest cottage Lugarnica

3

0m

2

i

Planinarski dom / Mountain lodge Paklenica

mlin (mill)

400 m

OvĀji kuk

Paklariþ

Rijeka 180 km 7ribanj-KrušĀica 10 km

Vidikovac / Viewpoint

Paklariþ

0,2 km

9

5

Podzemni grad Paklenice - posjetiteljski centar / Underground secrets oI Paklenica - Visitor Centre

VELIKA PAKLENICA - PJESKARICA

Geološki stup (Geological column)

KapljuvaĀa

Parkiralište / Parking

Seline 1 km

80 m

0m

-D

TuristiĀki inIo centar / Tourist inIo centre

V

Veliki Vitrenik 4 33 m

5

Jurline

1

Opuvani dolac

Ilina glavica

Koiþi

1 NP PAKLENICA ulaz / Entrance 1 (Velika Paklenica)

0m

2

Rimeniþ Jasenar

en

8-

2 NP PAKLENICA ulaz / Entrance 2 (Mala Paklenica)

0

Mali Vitrenik 4 10 m

Sopanj

a

r ba Lu U.

ca Āi ala m

STARIGRAD - SELINE

20 m

9

p

.d U

Tomiþi

Milovci

-D

/-8%27,m

1

a od Jasenara Glav 7 76 m

a

ok a

Dokoze

7R,B$1J- KRUãÿ,C$

ub

K

ca šĀi ru

U. K r u š

ãkiljiþi

ne

8

Dugi Rt

40 m

$niþa luka

7 4

li

Aniþa kuk 7 12 m

3

U. ParipovaĀa

1

d Dubrave Kuk o 73 3 m

Z

Rijeka 5 km 16

9

4

do

Viniština

8

ÿelinka

6

Jurasova gl. 7 92 m

7

8

e

122 m

Lug Paripov

Mali Vaganac

lj

Kneæeviþi

ov

220 m

Veliki Vaganac

Or

Jurline

ab

LJUBO7,ý

ãkiljiþi

i ku k Kriv m 3 6 6

kuk k ov da 64 m i V 8

Gr

Kriæ

ålibati kuk

7

8

Njive

Njiva Lekina

9

Marasoviþi

Jagin kuk

44 3 m

6

7

90 9 m

Malo Libinje

Ëa

Obljak

3

P

Lukovac

Orlov kuk 86 5 m

a k osa

Velika MoĀila

Borovnik

Komiþ

ea

Obljak 42 3 m

Bojin

7

Peþica

Okruglica

ar

Livodice

Rujno

danova gl. Pr o

3

g

Jadriþa gl.

Brišþe

Visoka glavica 6 37 m

Renjovac

rov

ga

bin

Bristovac

Bo

Veliko

dra

im

Stap

V. Mozak

va

Klimenta

Velika

le

Pa kle nic a

Bili Sinokos

Pariþi

k Pa

V r š in a

Cl

v ic mogla a S tr m 5 43

Ramiþi

a nic

janja

Oštra glavica 4 77 m

aĀa M. Mozak

Kuk Stapina

Cr ni v r h 1110 m

Pakl

enj

a

la

zim

Ma

Bre

Straæbenica

ic

Vlaški grad

ca Pa kl eni

RIVIJERA

Vlaškograd 1 3 75 m

A

POSEDARJE

RAåANAC

Babin kuk

Buljma

a

VINJERAC

Sijaset

ÿiĀina dolina

Crljeni kuk

Struge

P A K L E N I C

SELINE

Babin dolac

N

STARIGRAD-PAKLENICA

Marasovac

Javornik

JASENICE

TRIBANJ-KRUãÿICA

Debelo brdo

0m

2

odmor (resting point)

Malo Libinje

KapljuvaĀa

Jurline Aniþa luka

Grabove doline

1 Mala Paklenica

0

1

2

3

Velika Paklenica 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 16,7 km