Fotoboek The Big Draw

Page 1

SAMEN WAT BETEKENEN

|

www.thebigdraweindhoven.nl |

THE BIG DRAW EINDHOVEN | GGzE project Binnenste Buiten |


SAMEN WAT BETEKENEN


FOTOALBUM

2016

www.thebigdraweindhoven.nl | info@thebigdraweindhoven.nl | T 0613266308


SAMEN

BETEKENIS GEVEN HET VERSCHIL MAKEN

“Een man wandelt langs het strand als zijn blik valt op een jonge vrouw, die bezig lijkt met een soort rituele dans. Ze bukt zich, richt zich helemaal op en werpt vervolgens haar arm uit. Als hij dichterbij komt, ziet hij dat het strand bezaaid ligt met zeesterren, en ze gooit ze één voor één in zee. Hij zegt, een beetje plagerig, tegen haar: “Er liggen zeesterren zover je kunt zien, kilometers en kilometers. Wat maken deze paar, die je nu redt, nu voor verschil?”. Ze glimlacht, bukt zich en gooit nog een zeester terug het water in. Dan zegt ze heel kalm: “Het maakt in ieder geval verschil voor deze.” Uit: ‘De kunst van het mogelijke’, Benjamin Zander (2004)

Samen betekenis geven en samen het verschil maken. Hoe klein ook. Elk verschil telt. Omdat ieder mens telt. Een crea eve en fijne samenleving zorgt ervoor dat iedereen kansen krijgt. Tijdens The Big Draw is er speciale aandacht voor het Jeugdcultuurfonds Eindhoven. Via de ac viteiten jdens deze week wordt geld ingezameld om voor de kinderen in Eindhoven het verschil te kunnen maken. Een week die bol staat van de crea viteit zorgt op die manier dat alle kinderen hun crea viteit kunnen ontwikkelen. WAT WIL HET LANDELIJKE JEUGDCULTUURFONDS? Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om kinderen in achterstandsposi es de kans te geven om mee te doen door middel van ac eve kunstbeoefening. Het Jeugdcultuurfonds s muleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen die in armoede opgroeien. Het Jeugdcultuurfonds draagt daarmee bij aan een crea eve en innova eve samenleving.

EFFECTEN VOOR KINDEREN Het ontwikkelen van je eigen crea viteit en het laten horen of zien wie je bent en wat er in je lee , hee grote effecten. Wie aan kunst doet, krijgt meer zelfvertrouwen, het concentra evermogen neemt toe en het vergroot de sociale vaardigheden. Deze effecten zijn juist zo belangrijk voor de groep kinderen in achterstandsposi es. Hun zel ewustzijn groeit, ze krijgen meer oog voor hun kansen en meer zelfvertrouwen om ze aan te grijpen. Daarom wil het Jeugdcultuurfonds dat ook deze kinderen de gelegenheid krijgen om ac ef aan kunst te doen.

JEUGDCULTUURFONDS EINDHOVEN JCFE Volgens scha ngen leven er in Eindhoven ruim 4.000 kinderen onder de zogeheten ‘armoedegrens’. Voor hen is je ontwikkelen door te musiceren, toneelspelen, schilderen, dansen of schrijven nauwelijks weggelegd. Het ac ef beoefenen van kunst kost geld. Naast de lessen is er materiaal nodig zoals instrumenten, kostuums of schildersbenodigdheden. Ook in Eindhoven zi en veel kinderen in deze vervelende situa e. En daar kunnen we met ons allen iets aan doen. We kunnen het verschil maken. Hoe klein ook. HOE KOMT JCFE AAN BIJDRAGEN? Het Jeugdcultuurfonds Eindhoven ontvangt bijdragen van het landelijke jeugdcultuurfonds, de gemeente Eindhoven en gi en van bedrijven en par culieren. Jeugdcultuurfonds Eindhoven hee de status van culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het is daarmee (fiscaal) extra aantrekkelijk om een gi te geven aan het fonds. Om te zorgen dat zoveel mogelijk geld ten goede komt aan de kinderen, werken het Jeugdcultuurfonds Eindhoven en S ch ng Leergeld en het Jeugdspor onds Eindhoven op vele vlakken samen.

WAT WORDT ER MET DE BIJDRAGEN GEDAAN? Het Jeugdcultuurfonds Eindhoven is bestemd voor kinderen en jongeren in de lee ijd van 4 t/m 18 jaar en richt zich op de professionals die werken met deze groep kinderen uit de jeugdzorg en het onderwijs. Zij verzorgen de aanvragen en de inkomenstoets. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de kunsteduca e verzorgen. Met de bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds Eindhoven kan bijvoorbeeld het lesgeld of de instrumenten betaald worden. Het geld wordt al jd door een intermediair aangevraagd, die werkt in de omgeving van het kind (bijvoorbeeld een leraar of iemand van Bureau Jeugdzorg). Er is gekozen voor een systeem waarbij de culturele instelling, vereniging of winkel de rekening rechtstreeks naar het Jeugdcultuur­ fonds stuurt. Juist deze aanpak maakt het Jeugdcultuurfonds Eindhoven laagdrempelig, ouders/ verzorgers hoeven zelf geen ingewikkelde aanvraagformulieren in te vullen of bonnetjes te bewaren. WAT KUNT U BETEKENEN VOOR HET JEUGDCULTUURFONDS? Uw morele en financiële steun helpt deze kinderen zich verder te kunnen ontwikkelen. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL65 RABO0153425628 t.n.v. Jeugdcultuurfonds Eindhoven. Elke steun is welkom. Elke steun maakt het verschil.

Hartelijk dank voor uw bijdrage! Namens alle kinderen. En namens het bestuur van Jeugdcultuurfonds Eindhoven Relinde Janssen, Frederiek van der Ploeg, Margreeth Broens, Paul Peters.en Giel Pastoor


EEN TERUGBLIK OP TEKENFESTIVAL

THE BIG DRAW EINDHOVEN

Het internationale tekenfestival THE BIG DRAW werd voor de derde maal georaniseerd in de stad Eindhoven van 1 tot 5 oktober 2016. The Big Draw is ‘s werelds grootste tekenfestival en vindt plaats in meer dan 20 landen over heel de wereld. In onze stad is The Big Draw verbonden aan een collecte voor het Jeugdcultuurfonds Eindhoven. Zoals in 2014 en 2015 besloten ook deze 3e editie vele kunstenaars, buurthuizen, winkels en scholen, bedrijven en instellingen om een Big Draw event te organiseren, voor iedereen die wilde tekenen! In dit magazine blikken we terug op 2016: wat een creatief, kleurrijk jaar! Kijkt u met ons mee? Helaas is er ook minder vrolijk nieuws te melden. In 2017 is er besloten om tijdelijk een pauze te nemen. We gaan ons beraden of en in welke vorm het festival verder kan gaan. Via Facebook houden we u op de hoogte. Blijf ons volgen ! Tips of vragen? Mail naar info@yvonvanrijswijk.com Organisator Yvon van Rijswijk www.thebigdraweindhoven.nl Fotografie www.saskiaholtjer.nl

Edition 3 - 2016 | Artwork by Iain Mac Arthur

GROOT EINDHOVEN 2015

Internationaal tekenfestival THE BIG DRAW EINDHOVEN 2016

VOORWOORD & MEDIA 2016

2014

ZATERDAG-WOENSDAG

Focus on S.T.E.A.M. Power Theme Science Technology Engineering Art and Math Artwork by Fernanco Vicente (.es)

SAMEN WAT BETEKENEN

01- 05 OKTOBER 2016

W W W. T H E B I G D R A W E I N D H O V E N . N L


Zaterdag 1 oktober 2016 Kunstveiling bij Meet The Creators

kunstenaars maakten werk en ONDERSTEUNDEN jeugdcultuurfonds op zaterdag 2 oktober 2016 !

Kunstenaar Rik van Iersel rikvaniersel.nl

Jennifer Smith Olieverf en acryl www.jennifersmith.nl Marcus van Roode Gemengde techniek www.marcusvanroode.nl Maarten de Kok Aquarel www.maartendekok.com Erik de Jonge / Dani van Doorn Olieverf en acryl erikdejonge.jouwweb.nl Miranda Vries Illustratie/acryl www.doekiekunst.nl Trijnie Nanninga Lijntekening, illustratie www.trijniemnanninga.nl Hilma Bovenkerk Gemengde techniek/graffiti www.artconnect.co.nl Tanya Cnossen Polishchuk Gemengde techniek www.raduga-eindhoven.nl Eef Lacht Gemengde techniek/tekening https://webgram.co/eef_lacht

www.meet-the-creators.nl


Zaterdag 1 oktober 2016 Kunstveiling bij Meet The Creators

DE OPBRENGST VAN DE TIEN KUNTWERKEN KOMT TEN BATE VAN HET JEUGDCULTUURFONDS EINDHOVEN

7


Zaterdag 1 oktober 2016 Expositie en tekendemo door tekenaar Stefan Bleekrode

STEFAN BLEEKRODE EXPOSITIE The Big Draw was trots op de deelname van het grote Eindhovense tekentalent Stefan Bleekrode. Stefan gaf zaterdag + zondag diverse tekendemo’s bij Meet The Creators in het winkelcentrum De Heuvel en hij exposeerde er zijn werk. Meer weten? www.stefanbleekrode.com www.meet-the-creators.nl


Zaterdag 1 oktober 2016 Expositie en tekendemo door tekenaar Stefan Bleekrode

de geniale tekenaar stefan bleekrode gaf teken demonstraties & exposeerde werk

7


Zaterdag 1 oktober 2016 Atelier Nieuw Realisme

Tijdens The Big Draw verzorgden wij vier workshops, 2 op zaterdag en 2 op zondag. Bij Atelier Nieuw Realisme op Sectie C Daalakkersweg, staat het overbrengen van tekenvaardigheden centraal. Zo leer je tijdens onze cursussen en workshops op een heldere manier hoe je stap voor stap een portret of figuratief werk maakt. Omdat je door te werken vanaf een echt model veel beter leert tekenen en schilderen, bieden wij ook de mogelijkheid van open atelier sessies waar altijd een model bij aanwezig is. Meer info? www.ateliernieuwrealisme.nl

KOM PORTRET TEKENEN

TIJDENS THE BIG DRAW


Zaterdag 1 oktober 2016 Atelier Nieuw Realisme

9


GGzE PROJECT “Binnenste Buiten” Workshop en expo van 1 tot 5 okt Atelier Boeiende Kunst

PROJECT BINNENSTE BUITEN Tijdens het tekenfestival The Big Draw van 1 t/m 5 oktober was alle dagen tussen 13.00 en 16.00 uur de expositie ‘Binnenstebuiten’ te bewonderen bij Boeiende Kunst op Kruisstraat 53 in Eindhoven. Zaterdag 1 oktober en/of woensdag 5 oktober tussen 14.00-16.00 uur konden jong en oud hun eigen recycle-art portret maken tijdens de workshop. www.boeiendekunst.nl

WWW.LEONKEER.NL


GGzE PROJECT “Binnenste Buiten” Workshop en expo van 1 tot 5 okt Atelier Boeiende Kunst

Leon keer en Ruben Poncia aan het werk IE

ELACT

STEMP


Abbemuseum VanVan Abbemuseum Booklaunch door Gam Bodenhausen Booklaunch door Gam Bodenhausen

12


Van Abbemuseum Booklaunch door Gam Bodenhausen

Op zaterdagmiddag 1 oktober om 15.00 uur werd - in het kader van The Big Draw in het Van Abbemuseum het boek Grey Horizontals van beeldend kunstenaar Gam Bodenhausen (uitgegeven door Lecturis) gepresenteerd. Deze middag werd Gam Bodenhausen geĂŻnterviewd door curator Christiane Berndes. Vervolgens droeg Cornelie Samsom een stukje tekst uit het boek voor. Na de lancering vond er in het museumcafĂŠ nog een borrel en signeersessie plaats. www.gambodenhausen.nl


Van Abbemuseum The Big Draw kinderkunctlub middag

12


Van Abbemuseum The Big Draw kinderkunctlub middag

Op zaterdagmiddag 1 oktober stond de Kinderkunstclub in het teken van The Big Draw. De workshop duurde van 14.00 tot 16.00 uur. Samen met andere kinderen ga je eerst in het museum naar echte kunstwerken kijken. Daarna konden kindern aan de slag op de ramen van het Van Abbemuseum en gingen zij hun eigen kunstwerk maken. De ene keer teken je, een andere keer werk je met klei of karton en weer een andere keer ga je schilderen. Meer weten? www.vanabbemuseum.nl


TAC | TATTOO ART EVENT vrijdag t/m zondag 3 oktober

Tijdens The Big Draw dook TAC in de wondere wereld van tattoo- & graffiti art. Op vrijdag openden we het weekend met live muziek. Publiek kon de route binnen TAC volgen en de expositie van Buro Beukorkest, ontdekken. Daarna konden mensen de live tattoo-studio van Mark Coolen bezoeken. Op zaterdag en zondag vonden er live tekensessies plaats van verschillende artiesten. Buiten kon je het hele weekend de vorderingen volgen van de nieuwe graffiti muur gemaakt door Emil van der Wijst.


TAC | TATTOO ART EVENT vrijdag t/m zondag 3 oktober

17


SAMEN BETEKENEN WE MEER Stichting Ik Wil & buurtbewoners


SAMEN BETEKENEN WE MEER Stichting Ik Wil & buurtbewoners

Project met buurtbewoners i.s.m. Stichting Ik Wil, St. Petrus Parochie, NEOS, wijksteunpunt Het Pluspunt, Vitalis Kronehoef & kinderen van de basisschool Atalanta in Eindhoven.


ARCHIPEL & SUMMA KINDEROPVANG Samenwerking tbv kunstveiling

20


ARCHIPEL & SUMMA KINDEROPVANG Samenwerking tbv kunstveiling

Tijdens de Big Draw 216 leverden clienten van Archipel met veel plezier hun creatieve bijdrage aan het tekenfestival The Big Draw Eindhoven & aan de doelen van het Jeugdcultuurfonds. Clienten maakten onder begeleiding van een groep leerlingen van het Summa College opleiding Kinderopvang een gezamenlijk kunstwerk dat ter beschikking werd gesteld tijdens de kunstveiling van The Big Draw op zaterdag in de galerie Meet The Creators in winkelcentrum De Heuvel.

CREATIVITEIT VERBINDT DAT VINDEN WIJ BIJZONDER NORMAAL


ZEN ZIEN TEKENEN Tekenen & tegelijk mediteren

ZEN ZIEN TEKENEN Expo over de beste cartoons van 2016. Van 1 oktober tot 31 december. en tegelijk mediteren. Waar? Ton SmitsTekenen Huis, Jacob Reviuslaan 25, Eindhoven. T 040 211 4786.

Onbevangen waarnemen. Weer echt te zien. Je hand laten dansen op papier. Niet streven naar resultaat, geen oordeel. Je hoeft niet te kunnen tekenen, ga gewoon mee op reis!

Tekenen en tegelijkertijd mediteren. Onbevangen waarnemen. Weer echt te zien. Je hand laten dansen op papier. Niet streven naar resultaat. Geen oordeel. Je hoeft niet te kunnen tekenen. Ga gewoon mee op reis. 2 tekenworkshops op zondag. Bezoek onze pagina op facebook. @zenmeditatie

2 tekenworkshops! Zondag 2 oktober Zondag 2 oktober 11:00 tot 12:00 uur 14:00 tot 15:00 uur TonVoor Smits: volwassenen internationale cartoonist uit de jaren 50-60-70, wonend/werkend in Eindhoven. Voor volwassenen Tekenen als een vorm van mindfulness: om de wereld werkelijk te leren zien. Om te leren waarnemen zonder te oordelen.

@zenmeditatie

Zen Zien Tekenen | Hemelrijken 77 5612LB | Eindhoven | 0628341339


ZEN ZIEN TEKENEN Tekenen & tegelijk mediteren

23


ZEN CENTRUM EINDHOVEN Japanse kalligrafie Rie Sunouchi

JAPANSE KALLIGRAFIE

JAPANSE KALLIGRAFIE Japanse Kalligrafie | 2 workshops Zondag 2 oktober | Duur: 45 minuten Aanvang 14:00 uur | en 15:00 uur Workshops door Rie Sunouchi


ZEN CENTRUM EINDHOVEN Japanse kalligrafie Rie Sunouchi

Zen Centrum Eindhoven | Marconilaan 38 | 5621 AB Eindhoven


CIVO DESIGN | Witte Dame Ehv Mega Tangle Art

Op zaterdag 1 oktober om 11.00 uur in de ochtend namen CIVO & Kunst en Ko de aftrap. Het werd een kleurrijk spektakel. CIVO Design op de Emmasingel (gebouw de Witte Dame) organiseerde een mega BIG DRAW Tangle tekenactiviteit waaraan jong en oud konden meedoen. ee Werk m aan onzete levensgrole! Civo Tangen ijd

alle leeft

www.civo.nl


CIVO DESIGN | Witte Dame Ehv Mega Tangle Art

27


VAN ABBEMUSEUM ARTSPACE FLIPSIDE Marcel Ruijters | Ode Jheronimus ROODGROEN kids aan & kunstenaars

28


ARTSPACE FLIPSIDE ROODGROEN | kids & kunstenaars

The Big Draw is er voor gemaakt om ieder te laten tekenen. Nou ... dat kon !!! Vijf dagen lang gingen we tekenen met groen op een rode wand en met rood op een groene wand, in de galerie van Artspace Flipside. Kijk hoe gaaf het was! Iedere dag Big Draw: van 15 tot 21 uur ! Iedereen was welkom en het was GRATIS


Peter Rooijakkers DE TEKENMEESTERS en Maarten de Kok Tekensessies De architectuurtekening in centrum | Kleine herleeft Berg


DE TEKENMEESTERS De architectuurtekening herleeft


HET BIG DRAW PROGRAMMA In september 01

Zorgorganisatie Archipel maakt, in samenwerking met Summa College in sept. een te veilen kunstwerk. www.archipelzorggroep.nl - agenda

Zaterdag 1okt. 05 door

Foto: werken van de kunstveiling 1 okt.

06

ATELIER NIEUW REALISME | 10.00 u. Op locatie Daalakkersweg 6-12 kunt u op zaterdag en op zondag twee maal per dag portrettekenen en schilderen. 2x per dag van 10 -12 uur en van 14-16 uur. Zie artikel pagina 4. Aub vooraf aanmelden via de website www.ateliernieuwrealisme.nl

Rik van Iersel

Zaterdag 1okt. 11

ARTSPACE FLIPSIDE | 5 dagen lang Van zaterdag 1 t/m 5 oktober kun jij bij ArtSpace Flipside komen tekenen in de kleuren ROOD en GROEN ! Er zijn twee wanden gemaakt in de kleuren rood en groen. Aanvang 15.00 tot 21.00 uur. Samen tekenen, samen eten en praten met diverse kunstenaars die aan het werk zijn + met KIDS die plezier hebben .. en jij! Kom je ook? Tarwelaan 56a. Info op www.artspaceflipside.nl

12

VAN ABBEMUSEUM | BOOK LAUNCH v. kunstenares GAM BODENHAUSEN genaamd “GREY HORIZONTALS”, zie het artikel op pagina 5 van de krant. Gam Bodenhausen stuurt je in haar doorwerkte tekeningen op een reis die alleen maar intuïtief kan verlopen. Op zaterdag 1 okt. lanceert zij haar nieuwe boek GREY HORIZONTALS. Aanvangstijd van deze presentatie is precies 15.00 uur tot 16.00 uur. Locatie: museumwinkel. U bent van harte welkom om aanwezig te zijn. www.vanabbemuseum.nl

13

VAN ABBEMUSEUM | Kinderkunst Club | Aanvang 14.00 tot 16.00 uur. Tijdens The Big Draw gaat we met de kinderen geweldige tekeningen maken. Niet op papier, maar op de ramen van de gang van het museum. Deze ruimte wordt omgetoverd tot een wonderbaarlijk kunstwerk! Doe mee! www.vanabbemuseum.nl

14

EXPOSITIE | Zorgorganisatie Archipel IN VAN ABBEMUSEUM EINDHOVEN In samenwerking met Summa College maakte Archipel een kunstwerk dat vanaf vrijdag 30 sept. gedurende drie dagen geëxposeerd wordt in het Van Abbemuseum tot zo. 2 okt. Kom kijken! Het kunstwerk maakt ook deel uit van kunstveiling bij Meet The Creators op zaterdag 1 okt. - Zie activiteitnr. 05. www.archipelzorggroep.nl - agenda

15

CIVO DESIGN | Locatie Witte Dame | Emmasingel 2 | Werk mee aan onze levensgrote CIVO Tangle ! Civo Design doet mee aan The Big Draw met een mega Tangle tekenactiviteit. Doe mee! Van 11.00-16.00 uur. | www.civo.nl

Vrijdag 30 sept. 02

OPEN HUIS SINT CATHRIEN | Expo Catharina Kerk, aanvang 15:30 uur. ‘Dieren in de Bijbel’ is een expositie van van de Russische kunstenares Tanya Cnossen Polishchuk en van een groep creatieve kinderen. Vrijdagmiddag viert OPEN HUIS SINT CATHRIEN middels deze expo het 30-jarig jubileum in de Catharina Kerk. Ontvangst vanaf 15:30 met koffie en thee. Zie het volledige programma op pag. 5 van de krant. www.openhuiscathrien.nl

03

TATTOO ART EVENT| Temporary Art Centre TAC | Vonderweg 1 Eindhoven TAC duikt 3 dagen lang in de wondere wereld van TATTOO ART. Van vr. tot zo. Zie pag. 5. | Meer info: www.TAC.NU

04

Expositie | Zorgorganisatie Archipel In samenwerking met Summa College maakte Archipel een kunstwerk dat vanaf vrijdag 30 sept. gedurende drie dagen geëxposeerd wordt in het Van Abbemuseum. Het werk maakt ook deel uit van kunstveiling van za 1 okt. www.archipelzorggroep.nl - agenda

07

08

Zaterdag 1okt. 05

MEET THE CREATORS aanvang 13.00 Kunstveiling. Locatie Winkelcentrum De Heuvel op de eerste etage. Op zaterdag 1 oktober 13:00 uur opent Jeugdcultuurfonds Eindhoven een bijzondere KUNSTVEILING bij Art Galerie “Meet The Creators”. Onder andere worden er 2 keramieken evoluons van de kunstenaar Rik van Iersel op deze veiling aangeboden. (inclusief certificaat en kunstboek) Negen kunstenaars schilderden een doek voor de veiling. Zaterdag kunt u de 9 kunstenaars ontmoeten en bieden op hun werk. Opbrengst gaat naar Jeugdcultuurfonds Eindhoven. Ook zorgorganisatie Archipel maakte in samenwerking met Summa College een te veilen kunstwerk dat geëxposeerd wordt in het Van Abbemuseum maar op de veiling wordt aangeboden. Welkom bij : www.meet-the-creators.nl www.jeugdcultuurfondseindhoven.nl www.rikvaniersel.nl - zie foto boven.

MEET THE CREATORS aanvang 14.00 Stefan Bleekrode Expo-Tekendemo In Winkelcentrum De Heuvel op de eerste etage. Op zaterdag 1 oktober aanvang 14:00 uur is de vernissage v/d expositie van Stefan Bleekrode. U bent welkom hierbij. Vanaf 15.00 zal Stefan Bleekrode verschillende tekendemonstraties geven. Stefan geeft ook op zondag tekendemo’s. Info: www.meet-the-creators.nl www.stefanbleekrode.com Tekenworkshop door John Körmeling Architect, beeldend kunstenaar, uitvinder, vrijdenker. John Körmeling heeft grote projecten op zijn naam staan en hij tekent! Zaterdagmiddag geeft hij een workshop op Strijp-S. Neem zelf wat materialen mee en schetspapier. | 14.00 u. Ketelhuisplein Zie pag. 10 | www.johnkormeling.nl

09

GGzE | BOEIENDE KUNST | 13.00 u. Workshop & expo BINNENSTEBUITEN Bij Atelier Boeiende Kunst van GGzE op de Kruisstraat 53 in Eindhoven organiseren we zaterdag + woensdag een expositie en tekenworkshop. Zie het artikel op pagina 9. Jij mag in ons atelier zelf jouw recycle-art portret maken! “Binnenstebuiten” is een inspirerende expositie die van 1 t/m 5 oktober bij ons is te bewonderen. Kom op zaterdag of op woensdag. Doe mee! Tussen 13.00 en 16.00 zijn we open. Het is voor alle leeftijden! www.boeiendekunst.nl

10

TATTOO ART EVENT| Temporary Art Centre TAC | Vonderweg 1 Eindhoven TAC duikt 3 dagen lang in de wondere wereld van TATTOO ART. Van vr. tot zo. Zie pag. 5. | Meer info: www.TAC.NU


HET BIG DRAW PROGRAMMA Zaterdag 1okt. 16

17

STICHTING IK WIL | Creatieve middag Pastoor van Ars Kerk | Op zaterdag 1 oktober zijn ouders en kinderen van harte welkom om mee te doen aan de CREATIEVE MIDDAG die wordt georganiseerd door Stichting Ik Wil. Stichting Ik Wil bouwt aan een dragende en inclusieve samenleving. Samen mooie dingen maken, dat verbindt mensen. Doe mee! Kom! De middag is voor alle leeftijden. Sint Philomenastraat 11/13 Eindh. Meer info op www.stichtingikwil.nl Tekenworkshop bij KUNST & KO op de Hoogstraat 69 in Eindhoven. Dit wordt georganiseerd door LUNET ZORG op zaterdag 1 oktober. Voor alle leeftijden! U bent van harte welkom om mee te doen. Aanvang om 11.00 tot 17.00 uur. Meer info op www.kunstenko-eindhoven.nl

Zondag 2 okt. 22

23

24

Zondag 2 okt. 18

19

20

21

MEET THE CREATORS aanvang 13.00 Stefan Bleekrode Expo-Tekendemo In Winkelcentrum De Heuvel op de eerste etage. Op 2 oktober is er een expositie van Stefan Bleekrode. Vanaf 15.00 u. zal Stefan op zowel za. als zo. tekendemo’s geven. De vernissage is op zaterdag! www.meet-the-creators.nl www.stefanbleekrode.com TEKENMEESTERS | aanvang 16.00 uur De architectuurtekening herleeft ! Georganiseerd door Tekenmeesters Architectuurcentrum Eindhoven en BNA Bond Nederlandse Architecten Kring ZO Brabant. NatLab, Kastanjelaan 500, Eindhoven. Schetsworkshop-lezing + opening v/e expositie. Lezing door René Erven en Jacob Voorthuis. Meetekenen en daarna meedoen aan de expositie? Dat kan. Schrijf u in via het mailadres info@ tekenmeesters.nl Bekijk pagina 10. Meer info op www.tekenmeesters.nl Drink & Draw at THE HUB for expats door Laura Carter. Een LIVE modeldrawing workshop plus ‘socializen’. 7.00-9.00 pm. | 19.00 tot 21.00 uur Zie pag. 10. | Vestdijk 25 | € 10,- pp. TATTOO ART EVENT| Temporary Art Centre TAC | Vonderweg 1 Eindhoven TAC duikt 3 dagen lang in de wondere wereld van TATTOO ART. Van vr. tot zo. Zie pag. 5. | Meer info: www.TAC.NU

25

ATELIER NIEUW REALISME | 10.00 u. Op locatie Daalakkersweg 6-12 kunt u op zaterdag en op zondag twee maal per dag portrettekenen en schilderen. 2x per dag van 10 -12 uur en van 14-16 uur. Zie artikel pagina 4. Vooraf aanmelden via de website www.ateliernieuwrealisme.nl Twee workshops bij Zen Zien Tekenen Tekenen en tegelijk mediteren, bij Zen Zien Tekenen op locatie Hemelrijken 77 kun je zondag twee workshops volgen. Vanaf 11.00 tot 12.00 uur of ‘s middags van 14.00 tot 15.00 uur. Kom langs en doe mee. Het is gratis. Meer informatie op www.zenzientekenen.nl | Zie ook het artikel op pagina 8 van deze krant. ARTSPACE FLIPSIDE | 5 dagen lang Van zaterdag 1 t/m 5 oktober kun jij bij ArtSpace Flipside komen tekenen in de kleuren ROOD en GROEN ! Er zijn twee wanden gemaakt in de kleuren rood en groen. Aanvang 15.00 tot 21.00 uur. Samen tekenen, samen eten en praten met diverse kunstenaars die aan het werk zijn + met KIDS die plezier hebben .. en jij! Kom je ook? Tarwelaan 56a. Info op www.artspaceflipside.nl Workshop Cartoontekenen | 14.00 uur Ton Smits Huis ( € 5,- pp.| duur: 1 uur ) Ton Smits was een internationaal befaamd cartoonist in de jaren 50-60-70, werkzaam vanuit Eindhoven. Bij het Ton Smits Huis op de Jacob Reviuslaan 25 in Eindhoven wordt een workshop Cartoontekenen gegeven van 14.00 tot 15.00 uur. De workshop kost per persoon 5,- euro. Meer info vindt u op www.tonsmitshuis.nl | Zie ook het artikel op pagina 8 van deze krant.

26

Twee demo’s Japanse kalligrafie bij Zen Centrum Eindhoven ( gratis ) om 14.00 en om 15.00 uur | 45 min. door Rie Sunouchi. U bent van harte welkom om te kijken en mee te doen. Van 14.00 uur tot 14.45 uur en van 15.00 uur tot 15.45 uur. Meer info op de website van www.zeneindhoven.nl

27

Aquarel workshop | Outdoor op hoek Willemstraat-Kleine Berg | Workshop wordt gegeven door twee kunstenaars Peter Rooijakkers en Maarten de Kok. Gelieve zelf tekenmaterialen mee te nemen en een krukje om op te zitten. Van 13.00 tot 17.00 uur. Zie artikel op pagina 10. www.maartendekok.com www.peterrooijakkers.nl

Maandag 3 okt. 28

NOVALIS COLLEGE | Groep 7b | Maandag 3 oktober start Novalis College met een uitdagende tekenopdracht voor leerlingen van groep 7b. Fantaseer hoe fruit gefabriceerd kan worden door machines, maak gebruik van slangen, radertjes, schroefjes e.d. Schets 3 ontwerpen. Kies daarvan de beste, werk deze uit. Info op www.novaliscollege.nl

Dinsdag 4 okt. 29

NAAI ATELIER 2BElse | 19.30 uur Op locatie Ruysdaelbaan 106 bent u op dinsdagavond van harte welkom om een workshop ‘tekenen met naald en draad’ bij te wonen. Wel dient u zich vooraf aan te melden via info@2belse.nl - Van 19.30 tot 22.00 uur. Zie artikel op pagina 4. Meer info? Ga naar www.2belse.nl

Woensd. 5 okt. 30

GGzE | BOEIENDE KUNST | 13.00 u. Bij Atelier Boeiende Kunst van GGzE op de Kruisstraat 53 in Eindhoven organiseren we op zaterdag en woensdag een TEKENWORKSHOP. Zie artikel op pag. 9. Jij mag in ons atelier zelf jouw recycle-art portret maken! “Binnenstebuiten” is ook een inspirerende expositie die van 1 t/m 5 oktober is te bewonderen. Kom op zaterdag of op woensdag. Teken mee! Tussen 13.00 en 16.00 u. zijn we open. Voor alle leeftijden. www.boeiendekunst.nl

31

ARTSPACE FLIPSIDE | 5 dagen lang Van 1 t/m woensdag 5 oktober kun jij bij ArtSpace Flipside komen tekenen in de kleuren ROOD en GROEN ! Er zijn twee wanden gemaakt in de kleuren rood en groen. Aanvang 15.00 tot 21.00 uur. Samen tekenen, samen eten en praten met diverse kunstenaars die aan het werk zijn + met KIDS die plezier hebben .. en jij! Kom je ook? Tarwelaan 56a. Info op www.artspaceflipside.nl

The Big Draw tekenvorkshops Een programma voor

alle leeftijden!


Fotografie www.saskiaholtjer.nl

2016? 2016.


EN 2016 l THE BIG D R AW E I N DHOV n Mac Arthur

naal teken festiva

Edition 3 - 20 16 | Artwork by Iai

Internatio

IN DE MEDIA

ZATERDA G-WOENS

Focus on Theme ScS.T.E.A.M. Power Engineerinience Technology g Art and Math

Artwork b

y Fernanco

Vicente (.e

s)

SAMEN W AT BETEK ENE

N

Meer dan 30 tekenactiviteiten vonden plaats tijdens The Big Draw Eindhoven 2016. Maar liefst 500 A5 kunstveilingfolders plus 5000 A4 Big Draw programmafolders werden door ons verspreid over vele hotspots in het centrum. The Big Draw stond in augustus en september in de UIT krant en kreeg artikelen in Eindhovens Dagblad Groot Eindhoven, LICHT op Eindhoven. Voor de eerste maal hebben we een Facebook add-campagne ingezet om de “art-loving” doelgroep in Eindhoven te bereiken. Ook stond de programmering online op onze website.

01- 05

DAG

OKTOBER W W W. T

HEBIGD

2016

RAWEIN

DHOVE

N.NL

WWW.THEBIGDRAWEINDHOVEN.NL


The Big Draw Eindhoven ... is verbonden aan een collecte voor Jeugdcultuurfonds Eindhoven.


THE BIG DRAW

Helaas zal The Big Draw niet plaatsvinden in 2017 | Volg ons op Facebook |

SAMEN WAT BETEKENEN


Organisatie door:

www.stichtingcirkel.org

www.thebigdraweindhoven.nl | info@thebigdraweindhoven.nl | T 0613266308 The Big Draw Eindhoven is een project van Stichting Cirkel | www.stichtingcirkel.org


The Big Draw Eindhoven Internationaal tekenfestival in 20 landen! In 2017 zal er geen Big Draw zijn helaas. Maar maak hier gerust een tekening :-)


Follow Like Retweet

@thebigdraw040

thebigdraw.nu

SAMEN WAT BETEKENENEdition 3 - 2016 | Artwork by Iain Mac Arthur

Internationaal tekenfestival THE BIG DRAW EINDHOVEN 2016

ZATERDAG-WOENSDAG

01- 05

Focus on S.T.E.A.M. Power Theme Science Technology Engineering Art and Math

OKTOBER 2016

Artwork by Fernanco Vicente (.es)

SAMEN WAT BETEKENEN

W W W. T H E B I G D R A W E I N D H O V E N . N L

IS SAMEN mogelijk WAT BETEKENEN Dankzij ©

Onze dank aan alle mensen en organisaties die het festival The Big Draw 2016 mogelijk maakten: • • • • • • • • • • • • • • • • •

Archipel Zorggroep Architectuur Centrum Ehv. Artspace Flipside Atelier Nieuw Realisme Atelier 2B Else Bond Ned. Architecten CIVO Design Galerie Meet The Creators GGzE Boeiende Kunst Hub for Expats Kunst & Ko (Lunet) Novalis College Sint Cathrien Stichting Ik Wil Temporary Art Centre Tekenmeesters Ton Smits Huis

• Van Abbemuseum • Zen Centrum Eindhoven • Zen Zien tekenen Kunstenaars • Maarten de Kok • Peter Rooijakkers • Stefan Bleekrode • Jennifer Smith • Marcus Van Roode • Erik de Jonge • Dani van Doorn • Miranda Vries • Trijnie Nanninga • Hilma Bovenkerk • Tanya Cnossen Polishchuk • Eef Lacht • Rik van Iersel

U hielp ons in 2016 met diensten & middelen: LEGAMASTER (Edding) Prokon Pack (JCF collectebus) Saskia Holtjer Fotografie

Studio De Rode Muis Designburo Stoerrr Galerie Meet The Creators

Hoofdsponsor: Edding Legamaster International

Big Draw programmafolders en kunstveilingflyers lagen in 2016 bij: Van Abbemuseum, CIVO Design, Hoppenbrouwers Tekenen en Schilderen, Van Beek Art Supplies, CKE Centrum voor de Kunsten, OBE Openbare Bibliotheek Eindhoven, TAC Temporary Art Centre, De Kazerne, Natlab/Plaza Futura, Piet Hein Eek Restaurant, Cafe De Oude Rechtbank, Kelderman & Van Noort project- en exporuimte. Galerie Meet The Creators, Torenallee Strijp-S: Caffee Allee, De Ontdekfabriek, Office At Work Restaurant.

Stichting Jeugdcultuurfonds Eindhoven Odysseuslaan 2, 5631 JM Eindhoven Email consulent.eindhoven@jeugdcultuurfonds.nl Telefoonnummer 06-13 19 73 17


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.