Wijkkrant de Maten - oktober 2018

Page 1

Jaargang 3 Oktober 2018

WIJKKRANT DE MATEN & GROOT ZONNEHOEVE

1 Jaargang 2018

Oktober

Jaargang 1 Oktober 2018

E K R A M E E K R D A M S E B D S O B O T T N A N R K A K WIJKWKIJRWIJKKRANT OBS DE MARKE

Jaargang 1 Oktober 2018

RKE AN OBS DE MNA OBS DE MARKE V EN G N LI ER R LE AKVET DGEOOMA AKT DOOR LEERLINGEN VA AGA E GEEM UIT V A IAL G EC SP IT U LE IA SPE CIALE UITGAVE GEMAAKT DOOR LEE SPEC RLINGEN VAN OBS DE MARKE

ningen en kleine wo ARKE RKE wijk is waren er EM DB. n van de .O. MAgraslanden.arVeZurdetphr en . Ten zuide .B.S S. ndDE en OVA N N tussen de A na n er kleine woningen en n IS ware V er rlij EN Verd sto oo n. ED IS HI de sp N n de graslande en SC erderijen E n van de wijk is tusse al bo GE en zuide D na er Ten stond ka n eg GE t hen. IE SCHIED boerderije n he ar vro plek waar seger vroe spoorlijn naar Zutp tus EN k wa de IS ple en en al n VA lot een kana op ee es N GESCH de scho het n O.B.S.tusseDE opis gebouwd t lag, ing uwd ol boscho De lag, ingesloten MARKE ol:ge is ten. He Over Over maWorm hoolde ense maten. Het sede ente schoo rm ol: De sc heet

dl: De school is gebouwd scho bedrijfjeshe de Wo egebie ett op een plek waar vroeg Over de d . Het n. fjes. gebiebedrij er boerderijen stonden gebiekome A1 Hetdaar d heette n. bijge egHet gina 4 de Wormenseikematen tussen de graslanden. debijsnelw op pa gekome bedrijfjes. . Het lag, inges a 4tusse Verder waren er kleine pagin le art l loten elweg A1daar de snelweg A1 bijgekLe n het kanaal en de spoor omen woningen en es dit . he Lees dit hele artikel op daar de sn lijn naar Zutphen. Ten zuiden van de wijk is

W SPECIALE UITGAVETJWIJKKRANT BASISSCHOOL DE MARKE INTERVIE ES INTERVIEW pagina 4 EE E WEopET WUK JES LEUKELE JK WI NE K FIJ IJ N EE W E Wijkkrant de Maten is benaderd om mee te werken aan een onderwijsproject IMC Basis van openbare basisschool de Marke. Het doel van IMC EEN N FIJ IJ NE F WIJ N K EE LEUKE WEETJES INTERV IEW Basis is omleerlingen voor te bereiden dat ze in de toekomst zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes kunnen maken voor hun opleiding Lees dit hele artikel

door d en beroep. Dit bereikt IMC Basis door het versterken van: Toekomstperspectieven; de leerlingen krijgen een breed beeld van de maatschappij en ge誰nterview gina 6 is Boer er op pa Lees me Thomas n.. va t n door jec wd leven. tervie leerlinge ge誰n een pro dege誰nformeerd van hunmogelijkheden. Door IMC Basis staan jongeren goed in het Zelfvertrouwen; de leerlingen ontdekken hun talenten is is me Boer rke 5 a6 Thomas paeginisa een project ol de Ma Lees meer op pagin er op Mark basisscho basis es olmede medeleerlingen van.. scho Op ter Le 5 .. r a Op m. ste pagin do oons op on wo buurtbew t ron en voorkeuren in de IMC samenwerking met Bekrachtiging; aanmoediging en vaardigheidstrainingen dragen bij aan sterker Lees meer met esbevlogen .vakexperts. urtbe om.. view we bu rond inter t ge est s me 4 Basi gewe iew ginraop pagina 4 IMC pa Basis mee - interv opmet -eninterv ... erLees iew me er es Jonk ewoonster IMC BasisRia ... Le Opvolgen basisschool de en Jonke r en ... Lees erRia zelfvertrouwen. Verbondenheid: demeerbuurtb leerlingen levensecht onderwijs, vol actuele casussen en vraagstukken. Zo worden ze zich ervan bewust Marke is een projec op pagina 4 Ria Jonk t Thomas geweest rondom... Lees Boer is ge誰nterviewd meer op pagina 5 door medeleerlingen van.. Lees meer op pagina 6 aan de maatschappij. dat ze deel tmaken van, invloed kunnen uitoefenen op, en een bijdrage kunnen leveren Vakman de Bruin is de kluswinkel voor Apeldoorn en omstreken

Dit is een geweldig initiatief en uiteraard hebben wij hieraan meegewerkt. Deze speciale uitgave van wijkkrant Obs de Marke staat nu online51 op de website: www.wijkkrantdematen.nl. Veel leesplezier!

PUZZEL MEE EN MAA OP MEE EEN PUZZEL EN HG WIN SIXP

NIEUWE BEZORGING

Vanaf deze uitgave verspreidt een woongroep van 6 mannen... Lees meer op pagina 3

WINTERCIRCUS

2 oktober 2018. De winnaar krijgt persoonlijk bericht n gemaakt in de volgende uitgave van de wijkkrant.

82

Met deze woorden opende Wim Zomer jaren achtereen de... Lees meer op pagina 11

G R A S M A R M A N O D A P O B R M E U T U I N G E Z U I N I O K L U N N S A N E L T N E G L A N T Puzzel mee en win H O E L E Vakman de Bruin... O E D E M A E D E H O E V E I L I G E V N O G D E H O R S

A I D E E L B E R E U S I S N I A R I E een K T Lees T E V E H E E R T E

E G D L E

R V A A A R D O O R N O L I E D S C H D V E R W V I T A I R K K K J I W R M V O HG Sixpack van R A R A meer op pagina N N L D N O O R I D S B R E E D S C N M S T

31 zwart

E T A F E L Z E bij I 19 L N I H

K M N O E T O P R E O B L E I H E A N P G P E L A P K R

S E V A D D D D D G

v So


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Het Stadhuis: 14055 Het Werkplein Activerium: (055) 580 2000 Brandweer De Maten: (055) 533 2403 Politie: 0900 8844 Huisartsenpost Apeldoorn 0900 600 9000 Gelre ziekenhuis (055) 581 8181

ALARMNUMMER

112

WELZIJNSNETWERK APELDOORN ZUIDOOST Stimenz (088) 784 64 64 Volg ons op MEE-Veluwe (055) 526 92 00 Don Bosco de Maten (055) 542 59 51 WIJKRAAD ZUIDOOST Bierbrouwershorst 132a, 7328 ND Apeldoorn info@wijkraadzuidoost.nl, www.wijkraadzuidoost.nl HUISARTSEN J.B. van Adrichem (055) 533 71 49 W.E.G.C. Beukers en E J Kuhlemaijer (055) 534 35 35 S.A. Faber en J. Elzink-Kersten (055) 533 52 25 S.J. Roelof-Oudsen (055) 533 49 53 J. Siegelaar (055) 533 86 41 De Gaarde (055) 533 32 31 Huisartsenpraktijk Matenpark (055) 200 2033 Praktijk De Vries (055) 533 87 00 - spoednummer (055) 533 92 33 De Velden (055) 541 25 62 APOTHEEK De Maten Apotheek (055) 533 08 64

Apotheek de Gaarde (055) 5422781 TANDARTSEN Wijsman & Koster Tandartsen (055) 534 63 50 Tandartsenpraktijk van Wayenburg (055) 534 63 52 Tandartspraktijk A. Todea (055) 533 21 05 J.J. Poort, tandarts, Gezondheidscentrum De Maten (055) 542 25 77 TM tandartsen (055) 541 21 41 Samenwerkende Tandartsen De Maten (055) 539 65 87 Tandartspraktijk Arnold (055) 542 13 96 DE WOONMENSEN Algemeen telefoonnummer (055) 548 48 48 Verstopte afvoer/ riool Van der Velden: (026) 321 53 16 Glasschade (055) 548 48 48 (24 uur per dag) DE GOEDE WONING Algemeen telefoonnummer (055) 369 69 69 Spoedeisende reparatie (055) 369 69 69 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst ONS HUIS Algemeen telefoonnummer 055) 526 25 00 Spoedeisende reparatie 055) 526 25 00 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst MOOILAND Reparaties en Storingen: 088 450 10 10 Glasherstel: 0800-0226688 (Service Glasherstel) Riolering: 0800-0991313 (RRS) BURENOVERLAST, BUREAU BUURTBEMIDDELING Theo Quist (06) 20 00 73 34

WELKOM AAN TAFEL! “Iedere week eet ik een keer bij Berghorst. Dan hoef ik fijn een dag niet zelf te koken. Makkelijk én gezellig, en daarna blijf ik gezellig kaarten. Iedere keer een heerlijke middag.” (De heer Klaassen, buurtbewoner Berghorst) Aan tafel bij Atlant: eten wat u wilt, met wie u wilt, wanneer u wilt. In de restaurants van de Atlant-locaties Berghorst, Sprengenhof, Koningin Wilhelmina, Berkenhove en De Loohof worden dagelijks maaltijden geserveerd. U hebt de keuze uit verschillende voor-, hoofd- en nagerechten. Geeft u gerust uw dieetwensen door; onze koks zijn er bekend mee. Een glaasje wijn of een ander drankje bij de maaltijd? Ook dat kan in onze restaurants. Wijkbuffet Woensdag 17 oktober organiseert Berghorst weer een wijkbuffet. Speciaal voor buurtbewoners wordt dan een bijzonder diner bereid. Aanmelden: bij de receptie van Berghorst. Kosten: € 13,50 p.p. (drankje inbegrepen) Aanvang: 17.00 uur Schuif een keer gezellig aan. U bent van harte welkom! Woonzorgcentrum Berghorst, Gijsbrechtgaarde 30, 7329 CB Apeldoorn, Tel: (055) 599 76 00 WWW.ATLANT.NL

COLOFON Wijkkrant de Maten is een initiatief van buurtregisseur Hermien Marsman (Stimenz) en Corine Kapenga (Stadsdeelmanager Zuid Oost) in samenwerking met Wijkraad Zuidoost en uitgever Yvonne Tiemes (YVONNE RECLAME). Uitgever: Verspreiding: Opmaak: Druk: Eindredactie:

YVONNE RECLAME Verspreidingsburo Armada YVONNE RECLAME Janssen Pers Hermien Marsman en Corine Kapenga

Advertenties, redactie en algemene informatie: yvonne@wijkkrantdematen.nl MEER INFORMATIE: WWW.WIJKKRANTDEMATEN.NL Oplage: Verspreiding:

12.000 exemplaren 10 maal per jaar huis aan huis in de Maten en Groot Zonnehoeve.

Klachten over de bezorging? Mail ze naar: yvonne@wijkkrantdematen.nl Druk- en zetfouten voorbehouden.


wijkkrant de maten BEWONERS VAN ‘S HEEREN LOO BEZORGEN WIJKKRANT DE MATEN IN DE WIJK Vanaf deze uitgave verspreidt een woongroep van 6 mannen van ’s Heeren Loo Wijkkrant De Maten in de buurt Groot Zonnehoeve. Samen met hun begeleiders gaan zij als groep de krant in de buurt rondbrengen. Het rondbrengen van de krant is een mooie aanvulling op de werkzaamheden van de woongroep. Zij hebben namelijk al veel ervaring met het rondbrengen van post en goederenvervoer. De buurt Groot Zonnehoeve ligt vlakbij de woning van de woongroep en is daardoor ook een vertrouwde omgeving. ’s Heeren Loo is heel blij met de samenwerking met Wijkkrant de Maten en de kansen die het biedt voor onze bewoners.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT Ben jij creatief? Dol op koken? Sportief? Dan ben ik op zoek naar jou! Voor verschillende kinderactiviteiten in De Maten ben ik op zoek naar vrolijke en enthousiaste vrijwilligers die ongeveer één keer per week een activiteit willen organiseren en uitvoeren voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Ben jij geïnteresseerd? Dan ontvang ik graag een berichtje van je! Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op. Petra Tromp Sociaal werker Stimenz - p.tromp@stimenz.nl

wijkkrant de maten Oktober 2018 | pagina 3

BUITENGEWOON, GEWOON IN APELDOORN Laatst hadden we een bijeenkomst voor medewerkers van onze gemeente. Daar gaf één van de wethouders aan dat hij veel inzet en betrokkenheid ziet bij en voor deze mooie gemeente en haar inwoners. Zo’n compliment is fijn om te horen, merkte ik bij mezelf. Ik realiseerde mij dat we meestal eerder praten over wat er niet goed gaat, en dat is ook belangrijk, maar dat we vaak vergeten om tegen elkaar te zeggen wat wel goed gaat en waar we blij mee zijn. Misschien zijn we bang dat door een compliment mensen te makkelijk achterover gaan leunen. Zo van, we doen het toch (al) goed genoeg. Volgens mij is eerder het tegendeel het geval. Door zo’n uitspraak van waardering word ik in ieder geval geïnspireerd om mezelf nog meer uit te dagen in mijn werk en een bijdrage te willen leveren. Vandaar dat ik ook u, als inwoner van De Maten en Groot Zonnehoeve, wil laten weten dat ik blij ben met uw bijdrage aan deze prachtige wijk. Voor die vriendelijke groet aan uw buren, uw inzet voor de vereniging of club waar u lid van bent, een boodschap halen voor de buurvrouw of buurman die al een paar dagen ziek is of het maken van een belangstellend praatje met een (nieuwe) buurtbewoner. Al die grote en kleinere blijken van inzet en belangstelling voor elkaar in de wijk maken en houden onze stad/dorp leefbaar en comfortabel! Ze zorgen voor warmte, gezelligheid en verbondenheid. We vinden het vaak de normaalste zaak van de wereld. Dat zou het ook behoren te zijn en dat blijkt ook uit de gemeentelijke slogan: #Gewoon in Apeldoorn. Het is echter niet (overal) vanzelfsprekend. Eerder steeds meer buitengewoon. Mijn compliment en tevens uitdagende slogan voor u is dan ook: “ Buitengewoon, gewoon in Apeldoorn!” Corine Kapenga stadsdeelmanager Zuidoost


winkelcentrum de eglantier

De Eglantier 230, 7329 DG Apeldoorn www.dekaasman.nl

wijkkrant de maten Oktober 2018 | pagina 4

WINKELCENTRUM DE EGLANTIER BANKETBAKKERIJ MAASSEN

De Eglantier 330, 7329 DK Apeldoorn www.haarstudio-stijlvol.nl

Heerlijke herfst bij Maassen! Elk seizoen heeft zijn charme. Dat geldt zeker voor het seizoensassortiment van Banketbakkerij Maassen. Met de herfstchocolade in onze winkels luiden we het najaar weer in. Als aanvulling bedachten onze chocolatiers Hazelnoot-pralinéschijfjes. Heerlijk om weg te geven! (of natuurlijk lekker voor jezelf...) Ook onze ambachtelijke, kruidige speculaasjes - naar keuze met of zonder amandelsnippers – zijn er weer.

Eglantier 672 Apeldoorn

bij Bosselaar Uw onafhankelijke telecomspecialist • mobiele telefonie • hosted telefonie • tv en internet • refurbished

• printers • tablets • accessoires • reparaties

We maken weer ruimte voor de lekkerste chocolade- en karamelcreaties, zowel in onze vertrouwde taartjes als in nieuwe smaakcombinaties, met bijvoorbeeld walnoten, pistache of zeezout. Nieuw in ons assortiment is ook ons Framboos-Vanilletaartje, een feestelijk taartje van vanillemousse en frambozenmousse op een gezouten amandel crumble bodem, voorzien van een zachtroze glaçage en macarons. Vanaf volgende week wordt het assortiment nog eens uitgebreid met een Pistache-notenslof, een Cranberryschelp, Minicheesecake, Minitartelettes en hartige Macarons. Voldoende keuze voor de verwende fijnproever, dus… Laat de herfst maar komen!

Dè Maten makelaar RSH MAKELAARS

FINANCIEEL ADVISEURS

De Eglantier 656 7329 DP Apeldoorn

rshmakelaars.nl

Banketbakkerij Maassen De Eglantier 231 7329 DH Apeldoorn 055-533 19 64l

www.welcombijbosselaar.nl

2E JANZEN PRODUCT 50% KORTING De Eglantier 250, 7329 DH Apeldoorn


wijkkrant de maten EVENEMENTENAGENDA OMNISPORT APELDOORN 5 t/m 7 oktober 2018 Internationale Jeugddriedaagse 13 en 14 oktober 2018 Lowlands Throwdown 19 t/m 21 oktober 2018 Postzegelshow POSTEX 17 november 2018 eXtropy-trainingen en 1, 8, 16 en 22 december 2018 wedstrijden 18 november Track Series 24 november 2018 Sovon Landelijke Dag 2018 27 t/m 30 december 2018 NK Baanwielrennen 11 t/m 13 januari 2019 The Next Generation Internationaal Junioren Contest 11 t/m 13 januari 2019 Junioren Interland

Word jij onze nieuwe collega?

Riwis Zorg & Welzijn begeleidt jongeren, volwassenen en ouderen met psychische en sociaal maatschappelijke hulpvragen bij een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven. Ons werkgebied ligt in de regio’s Apeldoorn, Twello, Vaassen, Brummen, Eerbeek en Doetinchem.

Lowlands Throwdown Op 13 en 14 oktober vindt opnieuw Lowlands Throwdown plaats in Omnisport Apeldoorn. Tijdens dit evenement gaan crossfitters de strijd aan met elkaar om te kijken wie de fitste persoon van de Benelux is. Entree: € 14,08 – € 32,32 per persoon Kijk op de website voor meer informatie: www.lowlandsthrowdown.nl.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste woonbegeleiders. Als woonbegeleider bied je begeleiding bij wonen, leren, werken en het onderhouden van sociale contacten in een veilig leerleefklimaat. Je doel is om cliënten bij hun eigen kracht te brengen en hun geloof in eigen kunnen te versterken. Wil je meer weten? Check de vacature op onze website www.riwis.nl.

Een wereld te ontdekken

Kinderopvang onder 1 dak van 0-13 jaar

Voor alle ontdekkers Bij Doomijn is er genoeg te beleven, in de speel- en ontdekkingsruimtes en met het uitdagende activiteitenaanbod voor klein en groot.

altijd in de buurt Sovon Landelijke Dag 2018 Op 24 november vindt in Omnisport de Landelijke Dag plaats van Sovon Vogelonderzoek Nederland. De dag heeft een extra feestelijk tintje want op deze dag wordt de nieuwe Vogelatlas van Nederland gepresenteerd. Entree: € 10,00 per persoon Kijk op de website voor meer informatie: www.sovon.nl.

Naast Sterrenschool De Bongerd en IKC De Ploeg zijn er nog andere geweldig leuke opvanglocaties in de Maten! t

(038) 421 45 21

e klantadvies@doomijn.nl

www.doomijn.nl

a De Bongerd:

Muntersdonk 13 De Ploeg: Burgersveld 24


de drie ranken

wijkkrant de maten Oktober 2018 | pagina 6 gebruiken en te huren. Alle benodigde faciliteiten zijn aanwezig, zoals een toilet, een garderobe en een keuken. Daarnaast is het vooral de warme en vriendelijke uitstraling die mensen moet uitnodigen om een kijkje te komen nemen.

DE NIEUWE ONTMOETINGSRUIMTE VAN DE DRIE RANKEN: EEN WARM WELKOM VOOR IEDEREEN Er komen grote puien van glas aan de kant van het Violierenplein en zelfs een terras!" De inrichtingscommissie van De Drie Ranken ontvouwde afgelopen maand vol enthousiasme haar plannen voor de nieuwe ontmoetingsruimte aan de geloofsgemeenschap. Het wordt een grote, gezellige en toegankelijke ruimte voor alle mensen in de wijk. Op zichzelf staande ruimte De nieuwe ontmoetingsruimte wordt opgenomen in het nieuwe kerkgebouw, maar is eventueel ook als een op zichzelf staande ruimte te

Intieme sfeer Het ontwerp van binnenhuisarchitect Ella Termaat toont een opstelling met diverse knusse hoekjes die zorgt voor geborgenheid en een intieme sfeer. Een grote wand met boeken en tijdschriften brengt leven in de brouwerij, net als het groen van de planten en de aankleding met warme kleuren. Er zal ruimte zijn om contact te zoeken en bij een kop koffie een praatje te maken met de gastdames of andere bezoekers. Maar je kunt straks ook in alle rust even door de boeken snuffelen, of op de bank een tijdschrift lezen. Flexibele inrichting Naast openheid en toegankelijkheid is ook de flexibiliteit van de inrichting belangrijk. De ‘artist impression’ op de foto geeft slechts een beeld van de mogelijkheden, maar er zal straks plaats zijn voor alle doelgroepen en voor alle vormen van ontmoeting: van koffieochtend tot gespreksgroep, van handwerkgroep tot reparatiecafé. Als het zo uitkomt, kunnen zelfs alle meubels aan de kant. Binnen en buiten Het wordt een lichte, frisse ruimte die binnen en buiten met elkaar verbindt door het vele glas. Bovendien kunnen de bezoekers van de ontmoetingsruimte bij mooi weer makkelijk even naar buiten lopen. Op het bijbehorende terrasje kun je een frisse neus halen of even lekker in het zonnetje zitten.


de drie ranken

wijkkrant de maten Oktober 2018 | pagina 7

EENVOUDIGE KAARSENACTIE VAN DE DRIE RANKEN OP VRIJDAG 2 NOVEMBER Waar andere jaren meer dan 10.000 kaarsjes werden aangestoken als teken van verbondenheid, kiest De Drie Ranken dit jaar voor een eenvoudige uitvoering van haar kaarsenactie. ‘Zoveel vrijwilligers zijn op dit moment actief rond de verbouw van de kerk, dat we even pas op de plaats moeten maken’ aldus Ad Wijlhuizen, één van de pastores. Om toch op 2 november, de avond van Allerzielen, gelegenheid te geven voor het aansteken van een kaarsje, zal er een kraam in winkelcentrum de Eglantier zijn waar ieder voor een kaarsje en een vlammetje terecht kan. De precieze plaats is nog niet aangewezen, maar van 19.00 tot 21.00 uur zal de kraam geopend zijn.

UIT HET OUDE BLOEIT IETS NIEUWS Heeft u het al gezien? Sinds enige dagen is een muur van De Drie Ranken omgetoverd in een kunstwerk. Zo wil de geloofsgemeenschap van De Drie Ranken de buurt betrekken bij de vernieuwing van de kerk. Muurschildering Enige dagen geleden is op een buitenmuur van De Drie Ranken een muurschildering aangebracht. De kerk wil daarmee op een kunstzinnige manier de omwonenden informeren over wat er allemaal gebeurt met het kerkgebouw en de geloofsgemeenschap. Contact met de buurt Kunstenares Ingrid Arensen is benaderd om samen met graffitikunstenaar Bert Cusveller een muurschildering te maken over het thema ‘Uit het oude bloeit iets nieuws’. Dit thema verwijst allereerst naar het oude gebouw dat wordt vervangen en vernieuwd. Maar het is ook een verwijzing naar de richting die de geloofsgemeenschap inslaat: vanuit geloof, hoop en liefde midden in de samenleving staan. Dit betekent dat de kerk veel contact met de buurt wil onderhouden, want iedereen is welkom, ongeacht religieuze of culturele achtergrond. Dat zal straks ook blijken uit het nieuwe gebouw dat met de multifunctionele ruimten door iedereen gebruikt kan worden. Veelkleurige pilaren De muurschildering bestaat uit twee veelkleurige pilaren die oprijzen uit een hoop in puin gevallen oude pilaren. De pilaren staan op twee voeten, symbool voor mensen die elkaar opzoeken. In de pilaren kijken ogen elkaar aan: mensen verdiepen zich in elkaar. De pilaren wikkelen zich om een stam, waaruit enkele ranken met witte bloemen ontspruiten. Zo bloeit uit het oude iets nieuws. Het kunstwerk is tijdelijk, want deze muur zal uiteindelijk worden gesloopt, om plaats te maken voor nieuwe winkelruimte. Tot die tijd kunnen we genieten van een mooie, veelkleurige muur. Heeft u vragen over de vernieuwbouw, stuurt u dan een mailtje naar prbouw@3ranken.nl.

REPARATIE-CAFÉ IN DE MATEN DE DRIE RANKEN Ook in de komende maand oktober, op de derde dinsdag, dus 16 oktober bent u weer van harte welkom in ons Reparatie-café. Breng een toestel mee wat weigert. Denk dan aan uw koffieapparaat, stofzuiger, föhn, mixer, fruitpers, schemerlamp, papiersnipperaar, enz. Allemaal spullen die onder de arm kunnen worden meegenomen. Heel vaak lukt het de aangeboden apparaten weer aan de praat te krijgen. Op deze manier sparen we de toestellen de weg naar de afvalberg. Wij zien het als een kosteloze milieuvriendelijke hobby. (Geen hogedrukspuit, bladblazer, elektrische deken.) Van soms zeer oude toestellen zijn nog onderdelen te koop en die zetten wij er dan in. Ons team bestaat uit acht zeer bekwame ervaren reparateurs. Het geeft ons zelf ook heel veel voldoening als het lukt. Zoals eerder vermeld doen we dit op de derde dinsdag van de maand in De Drie Ranken. Als het druk is zorgen de gastdames voor koffie/thee tegen een geringe vergoeding. Uitvoeringlocatie: De Drie Ranken; Het adres: Eglantier 202 (ingang aan het Violierenplein in verband met verbouwing); Datum: dinsdag 16 oktober. De tijd: 9.30 tot 11.30 uur


de gaarden SPEELGOEDBEURS DE STOLP IS TERUG! Op 11 november 2018 keert de speelgoedbeurs na bijna 10 jaar terug in De Stolp. Op de beurs kun je oud speelgoed een tweede leven in blazen. Heb jij oud speelgoed waar je andere kinderen een plezier mee kunt doen? Verkoop dit dan op deze beurs. De beurs opent haar deuren om 09:00 uur en duurt tot 14:00 uur. De Stolp heeft in het verleden de beurs jaarlijks georganiseerd. In het laatste stadium was de beurs goed voor bijna 100 tafels vol tweedehands speelgoed. Het is nu tijd om de beurs weer te organiseren. Er zijn op dit moment nog voldoende tafels beschikbaar, maar de organisatie verwacht dat de inschrijvingen hard zullen gaan. Een kleine verkooptafel kost € 8,-. Heb je veel speelgoed om te verkopen dan kun je voor een grote tafel gaan voor € 12,-

wijkkrant de maten Oktober 2018 | pagina 8

START BIJEENKOMST NETWERK SAMENWERKING CMO

Eerste aanzet voor bezieling, inspiratie en werk afspraken tussen de kernpartners CMO. Op 11 september is een eerste bijeenkomst gehouden met bestuurders en managers van verschillende zorginstellingen, welzijnsorganisaties en de gemeente Apeldoorn voor bezieling, om elkaar te inspireren en om werkafspraken te maken over de nieuwe netwerksamenwerking: het Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO). Heel toepasselijk werd de bijeenkomst gehouden in gebouw De Stolp. Dit gebouw zal binnen een aantal maanden omgetoverd worden tot een nieuw inlooppunt waar inwoners terecht kunnen met hun ondersteuningsvragen op het gebied van wonen, zorg, financiën en vrije tijdbesteding. En waar professionals worden uitgenodigd om meer met elkaar te gaan samenwerken.

De beurs opent haar deuren om 09:00 uur en duurt tot 14:00 uur. Voor de standhouders zijn de deuren om 08:00 uur geopend om het speelgoed uit te stallen. Inschrijven voor een verkooptafel kan tot 31 oktober bij De Stolp, Violierenplein 101 Apeldoorn.

SPEL- EN PRAATGROEPEN VOOR KINDEREN IN APELDOORN: Spelenderwijs werken aan sociale vaardigheden en zelfvertrouwen.

Dit najaar starten weer diverse trainingen en spel- en praatgroepen voor kinderen. Hierin wordt met kinderen gewerkt aan het versterken van onder andere sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. De organisatie van de groepen ligt bij Stimenz en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De trainingen worden gegeven door medewerkers van het CJG, Stimenz, GGNet en MEE Veluwe. Kr8kidzz, een training sociale vaardigheden en zelfvertrouwen Voor sommige kinderen gaat de omgang met andere kinderen niet vanzelf. Zij kunnen daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Dat biedt Kr8kidzz aan kinderen vanaf 7 jaar die op de basisschool zitten. Tijdens deze training werken kinderen intensief aan hun sociale vaardigheden, weerbaarheid en het versterken van het zelfvertrouwen. De training bestaat uit 6 bijeenkomsten die onder schooltijd worden gehouden. Er zijn verschillende Kr8kidzz-traingen die van de basistraining zijn afgeleid, te weten: - Kr8kidzz-faalangst; 6 bijeenkomsten, onder schooltijd; voor kinderen uit groep 5 t/m 8 die stapsgewijs willen leren zelf hun (lichte) angst aan te pakken. - Kr8kidzz Hfftig-Jong voor kinderen in groep 8 die de overstap naar de middelbare school spannend vinden (2 ochtenden onder schooltijd, 1 avond voor ouders en 1 terugkombijeenkomst voor

ouders en kinderen (avond) mei / juni 2019. Piep zei de muis: kinderen (4 t/m 7 jaar) leren omgaan met stress en spanningen Soms gebeuren er dingen in een gezin waar een kind zich geen raad mee weet. Een ouder die ziek is, een scheiding, verdriet, ruzie of geweld. Een kind kan dan een steuntje in de rug gebruiken. ‘Piep zei de muis’ biedt dat ruggensteuntje aan ouders en kinderen van 4 t/m 7 jaar. Het doel van de training is dat kinderen spelenderwijs meer zelfvertrouwen ontwikkelen en vaardigheden leren om met de thuissituatie om te gaan. De training bestaat uit 13 bijeenkomsten en 5 ouderbijeenkomsten die na schooltijd plaatsvinden. Billy Boem: kinderen (8 t/m 11 jaar) leren omgaan met stress en spanningen Net als ‘Piep zei de muis’, maar dan voor wat oudere kinderen, biedt de training steun aan kinderen die thuis of in hun directe omgeving te maken hebben met stress en spanningen. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten en 3 ouderbijeenkomsten die na schooltijd plaatsvinden. KIES Sterker worden na echtscheiding Cursus voor kinderen. KIES staat voor Kinderen In EchtscheidingSituaties. Kinderen willen na de scheiding van hun ouders helemaal niet kiezen, zeker niet tussen hun ouders. KIES helpt kinderen weer sterk te worden na een scheiding. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten die onder schooltijd worden gehouden. Meer informatie of aanmelden Voor meer informatie of aanmelden kan men contact opnemen met Stimenz (Groepswerk_apeldoorn@stimenz.nl of bellen met 088 7846464). Op website van Stimenz staan de aanvangsdata en zijn informatiefolders te downloaden.


de gaarden

wijkkrant de maten Oktober 2018 | pagina 9

EXPOSITIE IN DE WOLKEN MET WOLKEN Al meer dan 42 jaar maakt luchtfotograaf Hans Snelleman luchtopnamen, maar hij heeft ook een passie voor wolkenluchten. Deze zijn zo verschillend dat hij er een selectie uit maakte en deze exposeert in het Medisch Centrum aan De Eglantier, praktijk van de tandartsen. Alle opnamen zijn voorzien van teksten van wat men voor soort wolken en weer erop ziet, dus ook leerzaam. Een ieder is welkom om een kijkje te nemen bij deze interessante meteorologieexpositie die enkele maanden zal duren.

Warm, Waardig & Waardevol Eigen afscheidshuis meerdere kamers Afscheidshuis in uwmet eigen wijk De Maten Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen Volledige uitvaartverzorging

Wilt u uw wensen vastleggen? Informatie of advies? Wilt u uw wensen vastleggen? Informatie of advies? Bel ons dan gerust.

OOK TIJDENS DE VERBOUWING BLIJFT UITVAARTVERZORGING DE OVERSTEEK GEWOON BEREIKBAAR Uitvaartverzorging en Afscheidshuis De Oversteek wordt verbouwd en uitgebreid. In verband hiermee is het bedrijf tijdelijk op een andere locatie gevestigd, te weten Warenargaarde 225, eveneens in de wijk De Maten. Alle faciliteiten zijn ook in dit gebouw aanwezig waardoor de volledige uitvaartverzorging gewoon doorgang kan vinden. Ook hier zijn er 24-uurs kamers waar de families altijd toegang hebben om bij hun dierbare te zijn. De contouren van het vernieuwde pand beginnen langzaam maar zeker vorm te krijgen en tot op heden loopt alles mooi op schema. De verwachting blijft dan ook dat medio april 2019 het bedrijf weer terug kan naar de eigen locatie aan de Eglantierlaan 201. De nieuwe (verbouwde) locatie van De Oversteek heeft straks centraal in het gebouw een eigen ingang die toegang verschaft tot 4 opbaarruimtes en een eigen kleine zaal met doorgang naar De Drie Ranken voor eventueel grotere groepen mensen. Uitvaartverzorging De Oversteek is en blijft 24 uur per dag bereikbaar op www.ahdo.nl en voor informatie kunt u bellen met 055-8001998 of mailen via info@ahdo.nl.

Bel dan gerust:

055 800 1998

of

06 2345 9404

.

Warenargaarde 225 202Bel nu voor 06-23459404 Eglantierlaan - 7329 APvrijblijvend Apeldoornadvies - 055 800 1998 7329 GC Apeldoorn www.ahdo.nl info@ahdo.nl 055-8001998 www.afscheidshuisdeoversteek.nl


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Oktober 2018 | pagina 10

SPAAR BIJ JUMBO VAN DE BUNT VOOR TEFALPANNEN

NIEUW: KINDERCOACH PRAKTIJK IN HARTJE DE MATEN!

Van woensdag 3 oktober 2018 t/m dinsdag 22 januari 2019 spaar je bij Jumbo van de Bunt voor prachtige Exception pannen van Tefal. Deze pannen hebben een zeer sterke vormvaste en RVS bodem en zijn geschikt voor alle warmtebronnen. Je hebt de keuze uit drie koekenpannen met verschillende afmetingen, een pannenkoekpan, een wokpan en een hapjespan met deksel.

Sinds augustus van dit jaar is Cirkel Kindercoaching gevestigd in Wijkcentrum De Stolp. Linda Kleefman, eigenaar en gecertificeerd coachprofessional begeleid hier kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders. Ze is gespecialiseerd in spanning- en stressklachten bij kinderen.

Bij elke tien euro aan boodschappen ontvang je één pannenzegel (sparen kan van woensdag 3 oktober 2018 t/m dinsdag 22 januari 2019). Plak de pannenzegels op de spaarkaart. Met 30 pannenzegels is je spaarkaart vol. Bij inlevering van je volle spaarkaart op het Schubertplein + bijbetaling ontvang je een Tefal pan naar keuze. Inleveren van je volle spaarkaart kan t/m dinsdag 5 februari 2019.

In het dagelijks leven wordt er al veel van jonge kinderen gevraagd waardoor ze spanning of zelfs stress kunnen gaan ervaren. We leven in een snel veranderende tijd, er komt veel op kinderen af, zowel op school als na schooltijd. In onze maatschappij ligt de nadruk op presteren: goede cijfers halen en op sport worden kinderen gestimuleerd in de selectie te spelen. Ook is het belangrijk om actief te zijn op social media. Veel kinderen worstelen hiermee is de ervaring van Linda. Ze willen het goed doen en anderen niet teleurstellen. Daardoor gaan ze nóg harder werken: perfectionisme en faalangst ligt op de loer. Langzaam raken ze zichzelf kwijt. Kinderen slapen dan bijvoorbeeld slecht, piekeren, twijfelen, hebben concentratieproblemen, zijn onzeker of willen niet meer naar school. Als dit aan de hand is kan Cirkel Kindercoaching de helpende hand bieden. Meer informatie over hoe Cirkel Kindercoaching kan helpen? Kijk op cirkelkindercoaching.nl.

PROGRAMMA OKTOBER 2018

Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op Jumbo.com/pannen

• • • •

een plek om elkaar te ontmoeten een plek vóór en dóór bewoners van De Donken een plek om activiteiten te organiseren een plek om bijvoorbeeld te kaarten, te knutselen,koffie te drinken, te darten, een kinderactiviteit of ….(bedenk het maar)

In het DonkHûûs vinden diverse activiteiten plaats, zoals: • Haak maar aan! Elke maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur samen haken, breien of handwerken. Voor beginners en gevorderden. Hulp aanwezig. • Elke dinsdag koffieochtend van 10.00 tot 11.30 uur. • Nieuw!! Vanaf 30 oktober, elke dinsdag van 15.00 tot 16.00 KidsHuus voor kinderen tot 12 jaar. • Nieuw!! Vanaf 31 oktober elke woensdag MamaHuus (ook voor papa’s) van 9.30 tot 10.30 uur. • Van oktober tot april elke woensdagavond darten vanaf 19.30 uur. • Koffieochtend op donderdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. • Kaartavond op vrijdagavond om de week. Komende data; 19 oktober, 2 november, 16 november. Komt u ook een kijkje nemen of heeft u een leuk idee? Graag, samen maken we de buurt! Mail naar donkhuus@ gmail.com of bel met de beheerders via 06-29495482. Schroom niet en maak gebruik van het DonkHûûs, u bent van harte welkom op Tingietersdonk 378A!


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Oktober 2018 | pagina 11

HOOGGEËERD PUBLIEK! 25 JAAR WINTERCIRCUS APELDOORN, TOEN & NU Met deze woorden opende Wim Zomer jaren achtereen de voorstelling van zijn Wintercircus Apeldoorn. Waarna hij er direct aan te voegde; “Ja, zo noemen wij dat in het circus , u bent voor ons het Hooggeëerd Publiek! Vijfentwintig jaar geleden startten Wim Zomer en Jeroen Harleman het Winter Circus Apeldoorn. De 25ste editie van het Wintercircus Apeldoorn wordt dan ook aan hen opgedragen. In het prille begin werden de tenten van Circus Aladdin opgebouwd aan de oevers van het kanaal op de fundamenten van een voormalig fabriekscomplex. Korte tijd later koos het Wintercircus zijn standplaats aan het Rietveld, nauwelijks 300 meter van De Voorwaarts. Gedurende meer dan vijftien jaar ontving het Vision Park vele tienduizenden bezoekers van het Wintercircus Apeldoorn. Inmiddels vond ook een directiewisseling plaats, Wim Zomer en Jeroen Harleman deden een stapje terug. Directie en de productie kwamen in de handen van Emmanuel Horwood en zijn team. Emanuel Horwood staat aan het hoofd van een ervaren circusproductiebedrijf dat door heel Europa reist. Productie en artiestmanagement zijn hem dus niet vreemd. Het is een klein internationaal team. Met 2 medewerkers als contactpersoon voor lokale bedrijven, gemeente en media, wordt er maandenlang hard gewerkt om die ene week in het jaar voor u een onvergetelijke ervaring te presenteren. Vier jaar geleden werd er een nieuwe locatie op de parkeerterreinen van het Winkel Centrum “De Voorwaarts” gevonden. Een toplocatie; goed bereikbaar, op een zichtlocatie te midden van een bruisend winkelhart. Niet gelegen aan de rafelranden van de stad, maar midden in het stedelijk gebied. Het wintercircus heeft dat ook als absolute wens; het circus bereikbaar houden voor iedereen. Jong en oud, arm en rijk; wanneer u de tent inwandelt is iedereen er ‘Hooggeëerd Publiek’. Een warm welkom, achtergrond verhalen en het magische gevoel van de piste delen met een ieder die dat wenst. Inmiddels is het Wintercircus uitgegroeid tot één van de topcircussen in Nederland tijdens de kerstperiode. Daar is men trots op. Steeds een beetje beter, een puntje op de i erbij. Zo is er dit jaar een compleet nieuwe lichtshow aangeschaft. Het blijft een reizend circus, dat maakt het spannend. Stroom dat uitvalt, vijf minuten voor aanvang. Sneeuw, regen maar ook prachtig weer, we maken het allemaal mee, dat is de charme van het circus. Het wintercircus staat ook dit jaar weer van 24 tm 30 december aan de Voorwaarts in Apeldoorn Meer info op: www.wintercircusapeldoorn.com of via: apeldoornwintercircus@gmail.com.


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Oktober 2018 | pagina 12

Matenpoort - 06-06-2006 Prima weer en goed zicht voor het nemen van luchtopnamen. Hier een mooi overzicht, gemaakt vanuit het laatste gedeelte van De Maten, de Matenpoort. Echt een “poort” richting centrum van Apeldoorn. De Laan van Maten loopt hier van rechts naar links via de Matenpoort met hierop de maagden van Apeldoorn. Vervaardiger was Elizabeth Stienstra. Datering is 2001 en de drie maagden zijn uit brons vervaardigd. Ook al is dit een groot overzicht luchtopname, toch maar weer enkele bekende locaties vermelden. Aan de rechterkant van de vijvers van het Matenpark de Jaromirgaarde en Gijsbrechtgaarde. Erboven Woonzorgcentrum Berghorst. Links ervan het Edison College aan de Laan van Maten. Er tegenover de Muldersdreef en Imkersdreef. Erachter o.a de Eekschillersdreef, Looiersdreef en Postmeestersdreef. Tegenover de Berghorst aan de andere kant van de Laan van Maten zien we Seniorenflat Gildenhove. Geheel rechts erboven de sportvelden van WSV. Vervolgen we de Matenpoort dan zien we het bedrijvenpark Matenpoort. Na het aankomen bij het kanaal zien we over een grote afstand een gedeelte van Apeldoorn. Geheel rechts in beeld de meest opvallende “toren” van Apeldoorn, te weten La Tour, 75 meter hoog en het hoogste gebouw van Apeldoorn. Naar links een aantal flats van Kerschoten met links ervan De Goede Zorg De Veenkamp. (met oranje zonneschermen) Terug richting kanaal de Kanaaloevers met de vier appartementenflats en links ervan Résidence Koningshaven, beter bekend als Het Potlood. Erachter nog net zichtbaar het stadhuis met centrum. Foto en tekst: Hans Snelleman

FOTO BESTELLEN?: HANSENMARSNELLEMAN@GMAIL.COM


de dreven

wijkkrant de maten Oktober 2018 | pagina 13

EVEN VOORSTELLEN Mijn naam is Nout, ik ben vanaf begin maart jongerenwerker in Apeldoorn in de Maten en de Vogelbuurt. Ik ben van origine Amsterdammer, na wat omzwervingen ben ik in/op de Veluwe terechtgekomen. Het bevalt mij hier prima! Na een oriëntatieperiode begin ik aardig ingeburgerd te raken in mijn wijken. In de Maten zoek ik jongeren op straat, ik begeleid ze één op één waar nodig. Ik overleg ook met allerlei instanties en buurtbewoners die zich met jongeren bezighouden. Ik organiseer een jongereninloop, elke vrijdag, van 19 tot 22 uur in ontmoetingscentrum de Dreven (Imkersplaats 38 in de voormalige basisschool de Korf). Jongeren kunnen elkaar daar ontmoeten om te poolen, Playstation, tafelvoetballen, tv/films kijken, eten, drinken (geen alcohol), tafeltennissen etc. Als ik de jongeren en buurt beter ken; ga ik andere passende activiteiten voor jongeren organiseren. Ideeën, suggesties, adviezen, of ondersteuning bij het ontwikkelen van jongerenwerk in de Maten is altijd welkom: tel: 0623133140.

Altijd dichtbij Kom ook helpen

www.zorggroepapeldoorn.nl Van verpleging en verzorging tot geriatrische revalidatie, van crisisopname tot dagactiviteiten.

‘Bijzonder dat ik een bijdrage kan leveren aan het leven van anderen.’ (Vrijwilliger) ‘De steun van de vrijwilliger geeft mij het gevoel dat ik er niet alleen voor sta.’ (Hulpvrager) Onze hulpvragers willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Een vrijwilliger kan daarbij helpen. Wij zoeken enthousiaste mensen die van betekenis willen zijn en hun steentje willen bijdragen aan deze veranderende samenleving.

Wil jij: • • •

een paar uurtjes per week jouw hulp aanbieden, zodat een mantelzorger even tijd voor zichzelf krijgt? bezoek brengen aan iemand die behoefte heeft aan gezelschap of er even uit wil? dit samen doen met een andere vrijwilliger of een vriend of vriendin, zodat je per toerbeurt de zorg op je neemt?

Kom dan helpen!

Voor meer informatie, of een persoonlijke kennismaking belt u met het Zorgservicebureau 055 - 549 52 49

Betrokkenheid en motivatie zijn belangrijk, maar wij vragen ook: • affiniteit of ervaring met mensen, die extra aandacht nodig hebben. Dit vanwege bijvoorbeeld een beperkt sociaal netwerk, ouderdom, beginnende dementie, andere beperkingen • een open, respectvolle houding en een warm hart voor mensen • goede contactuele eigenschappen.

Enthousiast?

Wij komen graag met jou in contact en zorgen voor persoonlijke begeleiding. Bel of mail naar i.lely@dekap.nl of j.scheers@dekap.nl / T. 055 5295520 Voor meer informatie zie www.dekap.nl of bezoek vrijblijvend onze voorlichtingsochtend (derde donderdag van de maand) bij de Kap, Regentesselaan 2b, 7316 AC Apeldoorn.

www.dekap.nl


groot zonnehoeve

wijkkrant de maten Oktober 2018 | pagina 14

BURENDAG GROOT ZONNEHOEVE ZATERDAG 22 SEPTEMBER 2018 De burendag voor Groot Zonnehoeve is een groot succes geweest. Onze hoop was dat er tussen de 150 en 200 buren zouden komen. Er zijn minimaal 300 mensen geweest. Hier zijn wij als organisatie erg blij mee. We gaan dan ook overleggen wat wij kunnen doen om dit te herhalen. Ideeën hiervoor zijn meer dan welkom! De organisatie was om 7 uur al aanwezig op het veld! De start was om 11 uur. Samen met Hamersma verhuur hebben wij het terrein rondom de speeltuin van Groot Zonnehoeve ingericht. Vooraf hadden wij wel een tekening gemaakt maar als alles staat is het toch anders. Als eerste stonden de partytenten. De buurtraad had een tent waar informatie over de wijk Zuid Oost en over Groot Zonnehoeve lag. Ook s’ Heerenloo stond in deze tent om vrijwilligers te werven. Buurtbewoners konden zich hier (gratis) aanmelden als lid van de wijkraad. (Een belangrijk voordeel daarvan is dat men benaderbaar is vanuit de wijk-/buurtraad voor directe informatie. Tevens was hier een ideeënbus om suggesties voor de wijk op te halen uit de buurt. De gemeente was aanwezig met een informatiestand over de actie “Steenbreek”. Het gaat er daarbij om de tuinen minder “stenig” te maken, zodat het regenwater beter de bodem in kan zakken. “Tuin en groen” van ’s Heerenloo was eveneens aanwezig. Er stond ook een tent voor de papierwinkel van ‘sHeerenloo. Kinderen uit de buurt konden onder toeziend oog van medewerkers van de Papierwinkel een prachtig windlicht maken.

WIE WIL ER VISSEN MET ROGIER?

De pluktuin en de gemeente hadden samen een tent over wat er groeit en bloeit in onze wijk. Buren hebben zich hier ook opgegeven om te helpen in de pluktuin. Uiteraard was er ook een tent voor de uitgifte van Ranja en water. De kinderen konden hier een beker ophalen om hun eigen Ranja “te melken” uit de Ranja Koe! Tot slot was er nog een tent waarin allerlei oudhollandse spelletjes stonden. Buiten de tent was er nog een kegelbaan, een voetbal goal en een reuze vier-op-een-rij en schminken. Er liepen veel mooi geschminkte kinderen rond! Voor de kinderen was er een stormbaan en voor de kleintjes een springkussen. De kinderen hebben zich prima vermaakt!

Vissen is zijn lust en zijn leven, maar sinds zijn vismaat is vertrokken kan Rogier zijn lievelingssport wel vergeten. Rogier heeft namelijk epilepsie. Als hij tijdens het vissen een epileptische aanval krijgt, zou hem dat in ernstige problemen kunnen brengen. Daarom zoekt Rogier iemand die met hem wil vissen en hem kan helpen als zo’n situatie zich voor zou doen. Wordt jij het nieuwe vismaatje van Rogier?

Een hapje en een drankje ontbraken ook niet. Er stond een gezellige poffertjes caravan. Hier was het bij tijd en wijle erg druk. Dit was helemaal niet erg, want wachtend in de rij ontstonden er leuke gesprekken met buren die elkaar niet eerder hadden gesproken. De ‘smaakvolvo’ zorgde voor over heerlijke koffie en verse munt thee. De dag begon zeer zonnig en op het einde waren er een paar buien, maar gelukkig kon iedereen in een partytent even schuilen om zodra het droog was het terrein weer op te gaan.

Rogier is tijdens het vissen in opperste concentratie en er wordt dan ook niet gepraat. Hij wordt enthousiast als hij de rimpels op het water ziet en gooit gauw zijn hengel uit: ‘Dat geeft zo’n kick om zo’n grote eruit te halen, want die zalmforellen dat zijn vaak joekels.’ Na twee uur heeft hij enkel een zalmforel van bescheiden afmeting gevangen. ‘Ik heb weleens op kabeljauw gevist. Toen heb ik 56 makrelen gevangen, een hele zak vol!’

Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag en bedanken hierbij iedereen die deze dag heeft geholpen. Met elkaar zijn wij erin geslaagd om alle buren van Groot Zonnehoeve op een leuk wijze te ontmoeten.

Rogier heeft behoefte aan structuur, en wil daarom elke twee weken op maandagochtend gaan vissen. Wil jij als vismaatje met Rogier naar de Forellenkwekerij in Emst gaan? Lijkt het je leuk om met Rogier te gaan vissen, neem dan contact op met vrijwilligers.apeldoorn@sheerenloo.nl of via 06 2512 6920..


de horsten - de hoeken

wijkkrant de maten Oktober 2018 | pagina 15

OPKNAPBEURT FIETSPAD Het fietspad tussen de Ketelboetershoek en Laan van Erica is opgeknapt. De boomwortels hebben het asfalt omhoog gedrukt en nu is er een nieuwe laag asfalt aangebracht waardoor er weer een mooi glad fietspad ligt. De hondenuitlaatplaats krijgt ook een opknapbeurt. Het Leempad loopt geregeld onder water en er zal getracht worden dit te verhelpen. In alle vroegte werden verschillende buurtbewoners gewekt door groot materieel.

VEILIGHEID VOOROP IN DE HORSTEN Uit gesprekken met bewoners van de Horsten blijkt dat hardrijden in de wijk een grote ergernis is. Met name in de doorgaande wegen Houtsnijdershorst/Schrijnwerkershorst en de Glazeniershorst. Zelfs in de woonerven wordt vaak nog te hard gereden. De doorgaande wegen zijn ooit ingericht als 50 km wegen en daarom zijn ze zo breed. Nu is 30km per uur de maximum snelheid en die regel wordt absoluut niet nageleefd. De doorgaande wegen worden regelmatig als sluiproute gebruikt door passanten maar het grootste probleem zijn de bewoners van de Horsten zelf die veel te hard rijden. Met de politie zijn vorig jaar afspraken gemaakt om af en toe lasercontroles te houden en die zijn inmiddels al een aantal keren geweest en met succes. Het is jammer dat het zo moet, maar wat de Buurtraad betreft gaan deze controles flink opgevoerd worden in de toekomst. De Buurtraad heeft in ieder geval besloten om een aantal Victor Veilig poppen aan te schaffen. Deze zullen de komende tijd geplaatst worden aan de doorgaande wegen bij gevaarlijke punten. Inmiddels is de eerste geplaatst. Wanneer u als bewoner ook een goede plek weet, neem dan contact op dit onderstaand mailadres: buurtraaddehorsten@gmail.com.

LINDEN AUTOMOVAN DER ZANDE

VASTE PRIJZEN, GEEN VERRASSINGEN! Extra (grote) beurt GRATIS APK! Plus (kleine) beurt GRATIS APK! APK keuring

€ 199,-* € 149,-* € 29,-*

Onderhoud ook mogelijk op zaterdag tot 13:00 uur!

* Incl. 3,5 liter 10W-40 motorolie, oliefilter en ruitensproeivloeistof bijvullen.*

HYUNDAI GETZ 1.4I ACTIVE AUTOMAAT

Hét betaalbare adres voor alle automerken! € 5.940,Onbezorgd autorijden? automaat, airco, cruise control,

trekhaak, benzine, 83.163 km Met trots laten wij u weten als Vakgarage Voor al onze occasions zie onze website! Van der Zande voor u klaar te staan. Bij ons bent u aan het juiste adres voor een nieuwe of gebruikte auto van welk merk dan ook. Wij nemen de tijd voor u en zorgen met de beste service voor uw auto. Wij zijn RDW erkend en Bovag gecertificeerd. Onze monteurs zijn goed opgeleide vakmensen, die met plezier aan alle merken auto’s werken. Ook aan de uwe. Dat komt omdat ze met de beste apparatuur werken. Bovendien worden onze monteurs regelmatig bijgeschoold.

WD EN VERTROUTBIJ! DICH U bent bij ons aan het juiste adres voor: Onderhoud & reparatie APK Banden

VAKGARAGE PECHHULP € 49,95

Schadeherstel

NEDERLAND, EUROPA EN WOONPLAATSDEKKING Alle automerken zijn bij ons welkom voor APK keuringen, regulier onderhoud, Ruitreparatie liefst € 70,- goedkoper schadeherstel en reparaties. Maar Vakantie-, zomeren wintercontroles voeren wij ook graag dan de ANWB! voor u uit. Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel, wij zullen uw auto op de best Kijk op onze site of kom langs voor meer informatie. mogelijke manier onderhouden. Kom snel eens langs en laat u informeren over de vele mogelijkheden van ons bedrijf.

Accessoires

Molenmakershoek 25 Apeldoorn T. 055- 539 6543 info@vakgaragevanderzande.nlDE KOFFIE STAAT VOOR U KLAA

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:30 uur, zaterdag 09:00 - 17:00 uur en elke op afspraak! Voor meer informatie enavond occasions

kijk op: www.vakgaragevanderzande.nl www.vakgaragevanderzande.nl

* Vraag naar de voorwaarden

Molenmakershoek 25 | 7328 JK Apeldoorn | T (055) 539 65 43 | info@vakgaragevanderzande.nl

R


de velden

wijkkrant de maten Oktober 2018 | pagina 16

DE MATEN, HIER ZIT ENERGIE IN Opruimactie Magistratenveld. Jaren geleden is in het Magistratenveld Centraal Wonen gevestigd. Een kleine woongemeenschap waar delen en samen wonen centraal staat. Het bestaat uit 25 woningen en een centraal gebouw. De centrale ruimte wordt binnenkort heringericht door Ons Huis, de eigenaar van het gebouw. Dit was een mooie reden om met elkaar de ruimte op te ruimen en spullen te hergebruiken en wat stuk is weg te doen. Een aantal partijen hebben de handen ineen geslagen en zijn aan de slag gegaan met deze organisatie. Hermien Marsman, buurtregisseur van Stimenz, Ellen Soorsma van Ons Huis en ik vanuit mijn duurzaamheidsrol hebben samen met bewoners van het Magistratenveld deze dag georganiseerd.

uur is het zover! Iedereen uit de straat was welkom om zijn/haar spullen de komen brengen. Vrijwilligers uit de straat helpen om een goede selectie te maken: wat moet echt weg en wat kan door voor een tweede leven. Alles wat voor Foenix bewaard wordt, verzamelen we op een aparte parkeerplaats. Daar worden zelfs spullen geruild. Helemaal top, want te vaak worden spullen weggedaan terwijl ze nog prima te gebruiken zijn. Hergebruik is een belangrijk thema in de gehele afvalstroom. Om 15:30 uur kwam Foenix de spullen ophalen en niet lang erna kwam ook Circulus-Berkel de container weer ophalen. Wat is er hard gewerkt! Een volle vrachtwagen aan spullen naar Foenix en

een volle 40m3-container is afgevoerd richting Circulus. Velen deden mee, hielpen elkaar en hebben afscheid genomen van de oude centrale ruimte, zoals die er zolang is geweest. Een belangrijke stap voor de toekomst. De centrale ruimte zoals ie was komt niet meer terug, maar met zoveel enthousiaste mensen geloof ik dat de centrale ruimte alleen maar mooier kan worden. De energie is er. Energie die nodig is voor de toekomst. Dank Hermien, Ellen en alle bewoners van de gehele Magistratenveld voor de super goede samenwerking! Energieke groeten, Dieuwke de Boer Energieregisseur De Maten

Zaterdag 22 september was het zover. Omdat het ook burendag was, vonden we dat een perfect moment om deze opruimactie te organiseren. Daarbij werd de gehele Magistratenveld betrokken.Tijdens zo’n opruimactie werkt Circulus-Berkel mee, om een container te brengen en halen die dag. En ook Foenix doet mee. Zij komen aan het eind van de dag de spullen ophalen die nog goed, netjes en verkoopbaar zijn. Om 11:00uur beginnen we met alles klaarzetten, de container op de juiste plek plaatsen, koffie en thee zetten, laptop om te registreren openen, en om twaalf

SAMEN MAKEN WE DE BUURT in het Rakkersveld/Schoutenveld van start

Comfortabel blijven wonen in uw eigen huis Huishoudelijke hulp en ondersteuning in Apeldoorn

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij uw huishoudelijke taken? Bijvoorbeeld omdat u een dagje ouder wordt, of een beperking heeft waardoor sommige huishoudelijke taken wat lastiger uit te voeren zijn? Schakel dan de huishoudelijke hulp en ondersteuning van AtHomeFirst in. Onze huishoudelijke hulpen komen uit Apeldoorn en zorgen ervoor dat u prettig kunt blijven wonen in uw eigen huis.

Wat maakt AtHomeFirst zo uniek? Betrokken en persoonlijk

Bel ons op 088 - 321 01 55

www.athomefirst.nl

Met het pilotproject ‘Samen maken we de buurt’ gaan we aan de slag met het opfrissen van Apeldoorn! De buurten Staatsliedenkwartier, Dreven Noord en Schoutenveld-Rakkersveld zijn als eerste aan de beurt. Samen met bewoners bespreken we wat er volgens hen nodig is om de wijk klaar te maken voor de toekomst. Die ideeën nemen we mee. Dinsdag 25 september werden de eerste schetsontwerpen gepresenteerd aan de bewoners van Schoutenveld-Rakkersveld. Als experts van de buurt bogen bewoners zich over de schetsen om hun tips, ideeën en opmerkingen te geven. Dit leverde waardevolle bijdrages op waarmee we aan de slag kunnen. En natuurlijk worden de aanpassingen weer met de buurt besproken, zodat er een gezamenlijk plan ontstaat. Onder meer via de wijkkrant houden we u op de hoogte.


de velden VERBETEREN VAN HET AANZIEN VAN DE VELDEN In één van de huis-aan-huisbladen zien we regelmatig een foto uit de beginperiode van de Maten met daarnaast een foto van de huidige situatie. We zien dan op de foto van de huidige situatie een zeer uitbundige begroeiing, waardoor de oude situatie nauwelijks meer herkenbaar is. Als we op straatniveau kijken, zien we dat er ook één en ander is veranderd; wat allereerst opvalt, is dat er veel meer auto’s zijn. Indertijd was het uitgangspunt nauwelijks één auto per gezin, terwijl dat tegenwoordig meer dan 2 auto’s per gezin zijn. Dit komt het aanzien van de wijk niet ten goede. Helaas moeten we concluderen dat hier weinig aan te doen is zonder daarvoor het groen op te offeren. Ook bij onze enquête van 2 juni zijn er opmerkingen gekomen over het aanzien van de buurt. Een aantal geënquêteerden heeft aangegeven, dat het aanzien van de buurt verbeterd moet worden. De bewoners van De Velden hebben hierin zelf de meeste mogelijkheden. Denk hierbij aan het regelmatig onderhouden van de eigen tuin(en), het schilderwerk aan de buitenzijde van het huis bijhouden (eigen verantwoording voor woningeigenaren of het aanspreken van de verhuurder door huurders), maar ook het schoonhouden van de ruimte in de directe omgeving van de woning. Op zaterdag 22 september heeft de Gemeente Apeldoorn samen met gemeenteraadsleden een grote zwerfafvalopruimactie georganiseerd. Raadsleden, wethouders, bewoners, verenigingen en dorps –en wijkraden hebben de handen ineengeslagen voor een schoon Apeldoorn. De medewerkers van de Gemeente doen hun best, maar we kunnen niet alles op het bordje van de groendienst leggen, een beetje oog voor de directe omgeving van de woning en het schoonhouden van die omgeving mag best worden verwacht van de buurtbewoners. Wij weten dat niet iedereen hier (volledig) zelf voor kan zorgen, maar natuurlijk zijn buren bereid om hulp te bieden. Er kan dan bijvoorbeeld een straatplan opgesteld worden en taken verdelen onder de bewoners, naar ieders vermogen. Buren komen dan niet alleen vaker samen en de straat gaat er beter uitzien. Maar hiermee wordt ook de onderlinge verbondenheid versterkt. Sommige projecten zijn echter te groot om alleen of met buren aan te pakken. Wij denken dat daar mogelijkheden en kansen liggen voor de Buurtraad De Velden. Wij kunnen helpen om in contact te komen met andere partijen, zoals bijvoorbeeld de Gemeente Apeldoorn om uit te zoeken welke mogelijkheden en middelen ingezet kunnen worden om te helpen. Bij deze nodigen wij u van harte uit om onze vergaderingen bij te wonen. U wordt dan niet alleen geïnformeerd over de lopende zaken die de Buurtraad De Velden behandeld, maar u kunt ook uw eigen ideeën inbrengen of meedenken met andere bewoners. Graag zien wij u op onze eerst volgende vergadering. Datum: maandag 5 november 2018 Aanvangstijd: 19.30 uur Locatie: openbare basisschool de Marke, Holtrichtersveld 1

wijkkrant de maten Oktober 2018 | pagina 17

GEZOCHT JONGEREN 10-16 JAAR Buurtraad De Velden wil graag in contact komen met jongeren in de leeftijd van 10 t/m 16 jaar die in De Velden wonen. In reactie op onze enquête van afgelopen juni is gebleken dat in De Velden niet voldoende uitdagingen en recreatiemogelijkheden zijn voor onze jongeren. Hier willen wij als Buurtraad werk van maken. Wij zijn opzoek naar jongeren die ons hiermee willen helpen, want zij weten wat nodig is en op welke locatie. Ben jij tussen de 10 jaar en 16 jaar? Wil jij meepraten en meebeslissen over De Velden? Meld je aan per e-mail!! Stuur je bericht naar vzdevelden@gmail.com. Wij zijn zeer benieuwd naar jouw wensen en ideeën.

BURENDAG Vrijdag 21 September was het eindelijk zover: BURENDAG op Dagcentrum “het Matenveld” aan het Rakkersveld En wat was het een geslaagde dag! Met veel sfeerbeleving, contact /interactie, maar bovenal veel gezelligheid met buren met cliënten en medewerkers van het Matenveld. Na weken van voorbereiding door de “Matenveld buurtcommissie” was iedereen vanaf 12.00 uur welkom. De komst van een patatkraam was al een feestje op zich. Hoe komt dat toch.... dat een patatje en een snack er altijd zo goed ingaan? Buren en cliënten gingen enthousiast aan de slag met verschillende activiteiten: Onder het afdak buiten werden vogelhuisjes geschuurd, geschroefd, getimmerd en geverfd. Binnen waren kleine sier-vogelhuisjes voor thuis, die enthousiast door cliënten en de buurtkinderen geschilderd en versierd werden. Ook was er hout voor het maken van plantenbakken. Deze werden met veel beleid in elkaar gezet door sterke buurmannen. Plantjes hiervoor zijn beschikbaar gesteld door Jan; marktkoopman van de dinsdagochtendmarkt op de Eglantier. De plantenbakken gaan zorgen voor wat meer gezelligheid op het pleintje voor het Matenveld. De keukenploeg had veel lekkere hapjes gemaakt en deelde deze uit bij de aanwezigen. Alle lekkernijen hadden we te danken aan Nico de Witt van de Plus! Buurtkinderen werden geschminkt of kregen een tattoo. Thea v.d. Heyden zorgde voor een extra gezellig sfeertje met bekende liedjes en mooie melodieën op de trekzak. Superblij waren we met de sponsors voor deze Burendag: Plus Nico de Witt, het Oranjefonds samen met D.E. Koffie, de Wijkraad, Victoria Boys, Jan van Zeist (bloemen en planten), Mark Dolman , Henry Konijnenberg en Gaaijo Hoekstra.


ONTDEK TEN TIJE DE UNIEKE SPORTSCHOOL IN APELDOORN DE MATEN BIEDT ONTSPANNING, PLEZIER IN GEZOND BEWEGEN IN EEN MODERNE EN RELAXTE OMGEVING.

CIRCUIT-ZAAL

YOGA STUDIO

Ten Tije sport & wellness beleving Heemradenlaan 101 7329 BZ Apeldoorn 055 - 5433266

CYCLE STUDIO

SPORTEN DOE JE BIJ TEN TIJE

GROEPSLESSEN

tentijesport.nl


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Oktober 2018 | pagina 19

VAN HARTE GEFELICITEERD MEVROUW OUDHOFF MET UW NIEUWE NOKIA 3310 VAN WELKOM BIJ BOSSELAAR Prijswinnaar puzzel uitgave september Wijkkrant de Maten. Antwoord: Het team van Welcom bij Bosselaar helpt je graag en staat voor onvoorwaardelijke service. Mevrouw Oudhoff heeft de prijs hartelijk in ontvangst genomen met haar kleindochter . Wat een enthousiasme, mevrouw heeft al zo vaak meegedaan met vele andere puzzels en nu heeft ze deze geweldige prijs gewonnen. Wat was ze verrast en dankbaar! Dit is waar we de puzzels graag voor maken en waar Gert Bosselaar met liefde de prijs beschikbaar voor heeft gesteld. Mevrouw Oudhoff, heel erg veel plezier gewenst met uw telefoon en nogmaals van harte gefeliciteerd namens het hele team van Wijkkrant de Maten en Welcom bij Bosselaar!

bij Bosselaar

Vakman de Bruin is de kluswinkel voor Apeldoorn en omstrekenTeus Baten overhandigd hier de prijs aan mevrouw Oudhoff en haar kleindochter. 51

PUZZEL MEE EN MAAK KANS OP EEN HG SIXPACK Inzenden kan t/m 22 oktober 2018. De winnaar krijgt persoonlijk bericht en zal bekend worden gemaakt in de volgende uitgave van de wijkkrant.

82

G R O O T Z O N N E H O E V E D E K D

31 zwart

R A M D B R U I U K L

S M A A I E R V A K M SANITAIR A N D E G A A R D E N O SANITAIR MOTOROLIE A P E L D O O R N E T EGLANTIER EGLANTIER SLEUTELS M E U B E L O L I E T O GROOTZONNEHOEVE VERF VAKMAN N G E R E E D S C H A P R VAKMAN WIJKKRANT APELDOORN I N I U S D V E R F E O APELDOORN DEMATEN DEGAARDEN U I S W V I E B L DEMATEN DEDREVEN DEHOEVEN DEDONKEN DEHORSTEN N S A N I T A I R K L E I DEDREVEN DEHOEKEN DEVELDEN E L T N A R K K J I W Z H E DEDONKEN DE BRUIN ELEKTRA G L A N T I E R M V O E A DEHOEKEN GEREEDSCHAP MARWIN O E L E K T R A R A I N P DE BRUIN E D E M A T E N N L D L G GEREEDSCHAP Zo lost u deze woordzoeker op: D E H O E V E N O O R N P E MOTOROLIE Alle woorden zitten kriskras E I L I G H E I D S B R I L SLEUTELS verborgen in het veld met letters. V N O G E R E E D S C H A P VERF letters worden meermalen Sommige E H O R S T E N M S T K R WIJKKRANT gebruikt. L A M P E N E K N O D E D S Trek een lijn over het gehele woord D E N L E B A K K R E W T E N en doe dit bij alle bovenstaande E D R E V E N S L E T U E L S woorden. De niet gebruikte letters N I W R A M D E H O E K E N vormen de oplossing. R E E V S G N I P P O T S T N O Stuur de oplossing met uw contactgegevens op naar: Wijkkrant de Maten, Hattemsezijweg 32, 7335 JN Apeldoorn. of stuur hetApeldoorn antwoord via website www.wijkkrantdematen.nl Vakman de Bruin is de kluswinkel voor ende omstreken 51

VAKMAN DE BRUIN 82

31 zwart voor prof en doe-het-zelver

De Eglantier 412 055-5425030

LET OP: VIJF WE GEVEN N WEG! PAKKETTE BEHANGPLAKSEL NETWERKKABEL LAMPEN MEUBELOLIE GRASMAAIER VEILIGHEIDSBRIL ONTSTOPPINGSVEER GROOTZONNEHOEVE TUINGEREEDSCHAP TAFELZEIL


KIES & MIX FRUIT

Zespri kiwi green pak 3 stuks, Kanzi appels zak 1 kilo, Conference peren bak 1 kilo of Jumbo mandarijnen net à 750 gram

3V VOOR

4

00 0

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

Hallo Van de Bunt

KIES & MIX VLEES OF VIS 3 schalen met de sticker ‘kies & mix 3 voor 7,50’

3 VOOR

7

50

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

           

SENSEO K KOFFIE KOFFIEPADS PA P DS 2 verpakkingen à 36 pads

2 VOOR

650

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018

OPENINGSTIJDEN: MA T/M ZA 7.00 - 21.00 ZO 12.00 - 18.00

www.jumboapeldoorn.com