Wijkkrant de Maten - Oktober 2017

Page 1

Jaargang 2 Oktober 2017

WIJKKRANT DE MATEN BURENDAG WARENARGAARDE

OPKNAPBEURT IN DE MATEN

D’BUREN IS VAN START HET DONKHÛÛS

Buurthuiskamer het Donkhûûs college. Lees meer op pagina 4.

ontvangt

NIEUWE HUISARTS

Nieuwe huisartsenpraktijk in de Maten. Lees meer op pagina 7.

GILDENLAAN

Flinke opknapbeurt van de rotonde GildenlaanLandrostlaan. Lees meer op pagina 10.


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Het Stadhuis: 14055 Het Werkplein Activerium: (055) 580 2000 Brandweer De Maten: (055) 533 2403 Politie: 0900 8844 Huisartsenpost Apeldoorn 0900 600 9000 Gerle ziekenhuis (055) 581 8181

ALARMNUMMER

112

WELZIJNSNETWERK APELDOORN ZUIDOOST Stimenz (088) 784 64 64 Volg ons op MEE-Veluwe (055) 526 92 00 Don Bosco de Maten (055) 542 59 51 De Kap (055) 529 55 20 WIJKRAAD ZUIDOOST Bierbrouwershorst 132a, 7328 ND Apeldoorn info@wijkraadzuidoost.nl, www.wijkraadzuidoost.nl HUISARTSEN J.B. van Adrichem (055) 533 71 49 W.E.G.C. Beukers en E J Kuhlemaijer (055) 534 35 35 S.A. Faber en J. Elzink-Kersten (055) 533 52 25 S.J. Roelof-Oudsen (055) 533 49 53 MR drs B. Mulder (055) 54 11 666 J. Siegelaar (055) 533 86 41 De Gaarde (055) 533 32 31 Praktijk De Vries (055) 533 87 00 - spoednummer (055) 533 92 33 De Velden (055) 541 25 62 APOTHEEK De Maten Apotheek (055) 533 08 64

Apotheek de Gaarde (055) 5422781 TANDARTSEN Wijsman & Koster Tandartsen (055) 534 63 50 Tandartsenpraktijk van Wayenburg (055) 534 63 52 Tandartspraktijk A. Todea (055) 533 21 05 J.J. Poort, tandarts, Gezondheidscentrum De Maten (055) 542 25 77 TM tandartsen (055) 541 21 41 Samenwerkende Tandartsen De Maten (055) 539 65 87 Tandartspraktijk Arnold (055) 542 13 96

ZELFSTANDIG EN VEILIG WONEN BIJ BERGHORST Atlant biedt in De Maten appartementen voor particuliere verhuur aan bij Woonzorgcentrum Berghorst, (Gijsbrechtgaarde 30, 7329 CB Apeldoorn). Berghorst en haar medewerkers bieden u een prettige en veilige woonomgeving met uitstekende zorg. De woonruimte is praktisch ingericht, heeft een eigen badkamer met toilet, een kleine keuken en is voorzien van een aansluiting voor TV, internet en alarmering en zorg op afroep. Deze woonruimte is bedoeld voor ouderen met een indicatie voor thuiszorg. Mocht u aanvullende zorgwensen hebben, dan kan Atlant u die bieden. Aan de overkant van de straat bevinden zich winkelcentrum Gildenhof en een wandelpark. Berghorst heeft een eigen restaurant waar de bewoners en buurtbewoners elkaar dagelijks ontmoeten voor activiteiten, een kop koffie of maaltijd. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact met ons opnemen via: (055) 506 74 56 of info@atlant.nl. Of kom gewoon gezellig een keertje bij ons langs voor een kopje koffie. U bent van harte welkom aan de Gijsbrechtgaarde 30!

COLOFON

DE WOONMENSEN Algemeen telefoonnummer (055) 548 48 48 Verstopte afvoer Riool Reinigings Service (RRS): (026) 319 46 00 Glasschade (055) 548 48 48 (24 uur per dag)

Wijkkrant de Maten is een initiatief van buurtregisseur Hermien Marsman (Welzijnsnetwerk) en Corine Kapenga (Stadsdeelmanager Zuid Oost) in samenwerking met Yvonne Tiemes (YVONNE RECLAME!).

DE GOEDE WONING Algemeen telefoonnummer (055) 369 69 69 Spoedeisende reparatie (055) 369 69 69 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst

Uitgever: YVONNE RECLAME! Verspreiding: Verspreidingsburo Armada Opmaak: YVONNE RECLAME! Druk: Janssen Pers Eindredactie: Joannie Kooyman, Hermien Marsman en Corine Kapenga

ONS HUIS Algemeen telefoonnummer 055) 526 25 00 Spoedeisende reparatie 055) 526 25 00 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst MOOILAND Reparaties en Storingen: 088 450 10 10 Glasherstel: 0800-0226688 (Service Glasherstel) Riolering: 0800-0991313 (RRS) BURENOVERLAST, BUREAU BUURTBEMIDDELING Theo Quist (06) 20 00 73 34

Algemene informatie: info@wijkkrantdematen.nl Redactie: redactie@wijkkrantdematen.nl MEER INFORMATIE: WWW.WIJKKRANTDEMATEN.NL Wijkkrant de Maten heeft een oplage van 11.000 exemplaren per uitgave en wordt 10 maal per jaar huis aan huis verspreid in de Maten en Groot Zonnehoeve. Wijkkrant de Maten is mede mogelijk gemaakt door bijdrage van provincie Gelderland. Druk- en zetfouten voorbehouden.


wijkkrant de maten WINTERRUST IN DE HEEMTUIN Bij de ingang van de heemtuin staat op het informatiebordje vermeld dat deze educatieve natuurtuin gedurende de dag vrij toegankelijk is en geopend van april tot november. Regelmatig word ik dan ook gebeld met de vraag, waarom de heemtuin in de winter gesloten is; maar ook tijdens mooie voorjaarsdagen of de toegangshekjes niet eerder van het slot kunnen?! De belangrijkste reden dat de heemtuin in het najaar wordt afgesloten, is de winterrust voor de vogels en zoogdieren in het Matenpark. Als de bomen en struiken hun bladeren verliezen en de planten verdorren, is er weinig beschutting meer en trekken konijnen, egels, maar ook de eekhoorns naar de stille heemtuin waar ze minder risico lopen door loslopende honden te worden opgejaagd. In de heemtuin maken ze hun winterverblijven en de egels gaan in winterslaap, maar de konijnen blijven ook ’s winters rondom hun familieburcht naar voedsel scharrelen en de eekhoorns kun je regelmatig zien tijdens hun strooptochten naar noten en fruit op de vele goedgevulde voerplanken in de stadstuintjes rondom het park. Dit bijvoeren zorgt er ook voor dat veel vogels voor de stad kiezen. Deze overwinterende vogels gebruiken het vogeleiland, de houtwallen en groenblijvende bosjes in de heemtuin als veilige slaap- en rustplaats, want ook voor hen geldt dat bij elke verstoring extra verbrandingsenergie verbruikt wordt als ze moeten wegvliegen; energie die ze hard nodig hebben om zich tegen de winterkou te beschermen. Bij langdurige vorst klonteren de verzwakte watervogels vaak samen bij het grote duikerwak voor het vogeleiland, om daar nog water en voedsel te kunnen vinden, maar ook om de winterpret van schaats- en sleeliefhebbers in het Matenpark te vermijden. Je kunt tijdens zo’n vorstperiode behalve tientallen waterhoentjes, meerkoeten, ganzen en eenden, ook de blauwe reiger, aalscholver en zelfs het ijsvogeltje ter plekke vanaf de heemtuinbrug op visvangst zien gaan; tenminste, als het in de directe omgeving rustig blijft! In het voorjaar verspreiden alle dieren zich weer over het Matenpark en de tuinen in de omgeving als de natuur uitbundig uitloopt en voldoende beschutting, nestgelegenheid en voedsel biedt. Pas als de plantengroei flink op gang komt, kan rond april de heemtuin geopend worden voor de natuurliefhebber, want deze openstelling is afhankelijk van de zichtbaarheid van de paden in het kwetsbare schrale grasland met zijn vele bijzondere wilde voorjaarsplanten, zoals o.a. de slanke sleutelbloem, heidekartelblad en kievitsbloem. De groeikracht van de natuur bepaalt uiteindelijk de openingsdatum van de heemtuin, want als de paden nog niet uitgemaaid kunnen worden vanwege weinig begroeiing, is het ook niet mogelijk de heemtuin al voor publiek toegankelijk te maken via onzichtbare looproutes! Daartegenover blijven tijdens een warme herfst de paden (na de grote maaibeurt van de graslanden) vaak nog wekenlang als groene linten zichtbaar, zodat de laatste jaren de heemtuin pas na de herfstvakantie afgesloten wordt. De seizoensinvloeden en klimaatveranderingen hebben direct effect op onze natuur en zo indirect ook op de openingstijden van de heemtuin De Maten, zodat het tegenwoordig ook voor mij jaarlijks een verrassing blijft, wanneer ik de heemtuin kan openen of sluiten. Namens de IVN heemtuinwerkgroep, Frans van den Born

wijkkrant de maten Oktober 2017 | pagina 3

VEILIGHEID, OOK UW ZAAK! Nu de R weer in de maand is worden de dagen korter. Dat betekent dat het iedere dag geleidelijk aan in de ochtend wat later licht en in de avond wat eerder donker wordt. Heel vroeger betekende dat voor veel kinderen een lepeltje levertraan bij het eten. Tegenwoordig betekent dit dat WhatsAppgroepen in de buurt nog alerter worden. Ook mensen die het niet zo goed voor hebben met uw eigendommen en daar wel raad mee weten, hebben dan meer kans om ongezien in het donker weg te komen. Om die reden wordt er elk najaar door zowel politie als gemeente aandacht besteed aan het vergroten van uw veiligheid. Dit doen ze vooral door u als bewoner bewust te maken hoe makkelijk het soms is voor inbrekers om bij uw eigendommen te komen. Bijvoorbeeld omdat blijkt dat de schuurdeur niet afgesloten is. Ook wordt er in oktober ieder jaar een week van de veiligheid georganiseerd. In de Maten doen de ondernemers van winkelcentrum De Eglantier hier actief aan mee. Zij zijn zich er van bewust dat een zo veilig mogelijk winkelcentrum voor u van groot belang is om prettig te kunnen winkelen en verblijven. Om die reden organiseren zij samen met politie en gemeente tijdens de week van de veiligheid twee keer een preventieactie over skimmen. Grijp deze kans en laat u informeren hierover, want veiligheid is ook uw zaak! Corine Kapenga Stadsdeelmanager Zuidoost


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Oktober 2017 | pagina 4

OMGEVING POTTENBAKKERSDONK 19-09-1977 Luchtopname van de in aanbouw zijnde Pottenbakkersdonk. Ook weer een nieuw gebied behorende bij de wijk De Maten, een snel groeiend gebied binnen Apeldoorn met de inmiddels bekende Horsten, Donken, Gaarden etc. Diverse woningen aan de Pottenbakkersdonk zijn al bewoond, terwijl de huizen onder in beeld nog in het kale beton staan. Dit geldt ook voor de huizen geheel rechts in beeld aan de Barnewinkel. In het midden van de Pottenbakkersdonk het nog kale veldje waar later regelmatig een buurtfeest werd gehouden. Geheel links, aan het einde van de Pottenbakkersdonk, zou spoedig een veldje komen. Hier ontmoetten de bewoners elkaar vaak met hun honden die daar met plezier speelden. Vaak werden er stoeltjes meegebracht om heerlijk daar te relaxen. Luchtfotograaf Hans Snelleman, welke de luchtopnames weer afstond voor publicatie in Wijkkrant De Maten, was daar ook vaak aanwezig met hond en later honden. Hij woonde zelf jaren aan de vijverzijde. In deze vijver zaten later vissen waaronder kleine snoekjes, voorntjes en natuurlijk kikkers. Ook waren er veel eenden aanwezig welke vaak werden gevoerd en wisten waar ze daarvoor moesten zijn! Links in beeld de Bronsgietersdonk met eronder de Valkeniersdonk. Iets in beeld de toenmalige OLS Het Gilde. Links boven in beeld de Gildenlaan met links ervan nog onbebouwd terrein. Geheel boven o.a. de flats van de Tingietersdonk en Viltmakersdonk. Boven het begin van de Pottenbakkersdonk loopt de Marskramersdonk, uitlopende op de splitsing Barnewinkel en Koperslagersdonk. Volgen we de Koperslagersdonk, dan zien we een gedeelte van het toenmalige noodwinkelcentrum. Later is dit verplaatst en staat nu bekend als W.C. De Eglantier. 25-05-2009 32 jaar later hetzelfde gebied maar dan geheel in het groen. De splitsing onder in beeld met de Barnewinkel en Valkeniersdonk is nog net zichtbaar. Het “feestveldje” midden is tevens mooi verscholen in het groen, alsmede het “hondenveldje” links. Weer veel groen waardoor De Maten zich kenmerkt. Een stukje Bronsgietersdonk is links zichtbaar met erboven weer de Marskramersdonk. Geheel onder de Zilversmidshoeve. Omdat bij de oude luchtopname al veel informatie is gegeven, volstaan we met deze tekst voor de luchtopname uit 2009. Volgende maand weer een nieuwe serie. Tot dan!

Luchtopnames: Hans Snelleman

BUURTHUISKAMER HET DONKHÛÛS ONTVANGT COLLEGE Tijdens het werkbezoek van het college in september aan stadsdeel Zuidoost werden zij hartelijk ontvangen in Het Donkhûûs. Dit is een ontmoetingsplek voor en door de buurt. Deze buurthuiskamer is dit jaar met veel inzet van bewoners en in samenwerking met woningcorporatie Mooiland en de buurtregisseur van Stimenz gecreëerd. De bewoners uit de buurt organiseren hier zelf diverse activiteiten.

Luchtopnames: Hans Snelleman


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Oktober 2017 | pagina 5

COLLEGE BRENGT WERKBEZOEK AAN VAN DER VALK HOTEL APELDOORN IN AANBOUW Op dinsdagmiddag 12 september bracht het college van B&W een werkbezoek aan stadsdeel Zuidoost. Het werkbezoek startte bij Hotel Van der Valk, dat begin 2018 wordt geopend. Het college is blij dat er op deze manier in Apeldoorn wordt geïnvesteerd.

de donken BUURTRAAD DE DONKEN ZOEKT LEDEN Bent u degene die een bijdrage wil leveren aan onze mooie buurt en wilt u meedenken over onderwerpen als het groen, de wegen en de leefbaarheid in de wijk, dan zien wij u graag een keer op onze vergadering. Wij vergaderen circa 10 x per jaar in de Stolp waarbij diverse zaken in de buurt maar ook het wel en wee van de wijk ter sprake komen. U hoeft niet iedere keer te komen, maar expertise op een bepaald gebied waarbij u deel kunt nemen aan een projectgroep in de wijk is ook mogelijk. Uw stem wordt gehoord! Denkt u ook na over onderwerpen als zwerfvuil, overlast en aanpassingen in de wijk die u zou willen zien, praat dan mee. De komende jaren zal de wijk worden gerevitaliseerd, iets wat hard nodig is na 40 jaar. Denk met ons mee en laat van u horen. Stuur een mail naar donken-wijkraadzuidoost@outlook.com en wij nemen contact met u op.

APOSTOLISCH GENOOTSCHAP BIEDT OPLOSSING PARKEERPERIKELEN Rondom de kruising Rademakersdonk, Koperslagersdonk en het fietspad Ericastichting doen zich al jarenlang parkeerproblemen voor tijdens het brengen en het halen van schoolkinderen. Het gaat om het parkeren van ouders met kinderen van de scholen De Gong, De Bongerd en De Schakel. Auto's werden onoverzichtelijk op de rijbaan, bij de kruising, in de berm of zelfs dubbel geparkeerd. Dit leidde tot gevaarlijke situaties voor kinderen en overlast voor omwonenden. Om hier een einde aan te maken heeft de Gemeente Apeldoorn hulp gezocht bij het Apostolisch Genootschap aan de Rademakersdonk. Achter hun gebouw ligt namelijk een parkeerplaats die hoofdzakelijk tijdens zondagse diensten wordt gebruikt. De overige tijden is de parkeerplaats vrijwel altijd leeg. In goed overleg heeft de Gemeente het Apostolisch Genootschap bereid gevonden om deze parkeerplaats (met een ingang vanaf de Muntersdonk) open te stellen voor het halen en brengen van schoolkinderen. Bij de achteringang van de parkeerplaats is een opening gemaakt, waardoor ouders en kinderen gemakkelijk naar de scholen kunnen lopen. Uiteraard blijft de parkeerplaats privé terrein, zodat het parkeren voor andere doelen niet toegestaan is. Dit is ter plekke met een bord aangegeven. Op de Rademakersdonk is nu een parkeerverbod ingesteld. De scholen, ouders, omwonenden, politie en gemeente zijn blij met deze gevonden oplossing en de welwillende medewerking die het Apostolisch Genootschap geboden heeft.

HET DONKHUUS Wist u dat wij in de Donken beschikken over het DonkHûûs. Een plek waar iedereen zijn of haar activiteiten kan organiseren. Momenteel staan er de volgende activiteiten gepland: • Vanaf 21 september iedere donderdagochtend een koffie (of thee) morgen van 10.00 tot 11.30 uur. • Iedere maandagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur een taalgroep voor mensen die de Nederlandse taal nog niet goed machtig zijn. • Elke tweede vrijdag van de maand een dartavond van 18.30 tot circa 22.30 uur, resterende data 2017: 13-10, 10-11 en 08-12 • Elke vierde vrijdag van de maand een kaartavond van 19.30 tot circa 22.00 uur resterende data 2017: 27-10, 24-11 en 22-12. Komend voorjaar zal er een jeu-de-boules-baan zijn met wedstrijd specificaties. Nadere info hieromtrent volgt nog. Heeft u een leuke activiteit neem dan contact op met de beheerders via donkhuus@gmail.com of bel ons op 06-29495482. Het mag echt van alles zijn, we gaan de donkere periode in en mensen willen misschien graag workshops geven in kaarten maken of leuke dingen voor kerst. Laat het ons weten. Koffie en thee en wat lekkers zijn altijd gratis. Overige consumpties tijdens activiteiten tegen kostprijs plus een kleine vergoeding voor de instandhouding. We moeten denken aan onze buren en vertrouwen erop dat u dit niet beschaamt.


de gaarden

wijkkrant de maten Oktober 2017 | pagina 6

NIEUW SEIZOEN JONGERENCENTRUM DON BOSCO VAN START Het nieuwe schooljaar is van start en ook in ons jongerencentrum is het seizoen weer begonnen met vernieuwde openingstijden. De inloop is een plek voor alle jeugd uit de wijk van 8 tot 23 jaar. Naast een gezellige huiskamersfeer zijn er tafeltennistafels, pooltafels, Airhockey, dartbanen, Playstations, Xbox, bordspellen. De jongerenwerkers, vrijwilligers en stagiaires werken samen met de jongeren aan een goede en veilige sfeer voor de jonge jeugd t/m jong volwassenen. Kom gerust een langs. Je kunt ons ook volgen op social media op Don Bosco de Maten. We zijn geopend op: Dinsdag: 15.00 t/m 22.00 uur Meidengroep 17.00 t/m 20.00 uur Woensdag: 13.00 t/m 17.30 uur 19.00 t/m 22.00 uur Donderdag: 15.00 t/m 22.00 uur Vrijdag: 15.00 t/m 23.00 uur Zondag 13.00 t/m 17.00 uur

KERN MET PIT Kern met Pit, de uitdaging voor buurtprojecten, gaat weer van start. De inschrijving voor 2018 is geopend. Van moestuin, stadsakker, educatieve natuurroute, buurtfeest, wijkkeuken, repaircafé. KmP ondersteunt mensen met ideeën voor hun buurt. Inwoners krijgen gratis kennis, advies en een groot netwerk. Is het idee binnen een jaar uitgevoerd? Dan krijgen de initiatiefnemers, buurtbewoners, bewonersraad, bewonerscommissie, 1.000 euro en maken ze kans op de Gouden Pit. Buurtraad de Gaarden heeft een keer meegedaan en een prijs van 500 euro gewonnen. Het geldbedrag is gebruikt om de Matenschans te verfraaien. Het aanmelden van projecten kan tot en met 31 oktober via www.kernmetpit.nl. Toos Dikkers

VOOR EEN GOEDE NACHTRUST De Kalanchoe is na de orchidee de meest populaire bloeiende kamerplant in Nederland. Dat is te danken aan de minimale verzorging, de vele kleuren en de rijke bloei. Van nature gaat deze plant pas bloeien als hij minder dan twaalf uur per dag licht krijgt. Ideaal voor in de herfst- en wintermaanden. De Kalanchoe heeft als bijnaam ‘woestijnroos'. De bloemkleur varieert van wit tot paars en van roze tot geel. Een andere, minder bekende, eigenschap is de nachtelijke zuurstofproductie. In de slaapkamer bevordert de Kalanchoe zo een goede nachtrust. Overdag, als de zon schijnt, zijn de huishoudens gesloten. Daardoor is de verdamping laag en heeft plant maar weinig water nodig. Het proces van fotosynthese, het omzetten van CO2 naar zuurstof, vindt in de nachtelijke uren plaats. Een ideale slaapkamerplant, want wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat verse lucht een diepere slaap bevordert en een beter uitgerust gevoel oplevert. Pot en plant. Voor een echte retrolook: shop de accessoires gewoon in de kringloopwinkel. Toos Dikkers

WATERROBUUST De beelden zijn duidelijk: hevige regenval, hoosbuien, ondergelopen tunnels, straten die blank staan. Gemeenten moeten een stresstest, stand van zaken wateroverlast, ondergaan en in 2020 een plan van aanpak hebben. Ook burgers moeten aan de slag: groene tuinen en daken. Intratuin kan beter graszoden in de aanbieding hebben dan terrastegels. De website HuisjeBoompjeBeter.nl is een platform dat bewoners moet aanzetten zelf maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld: hoe je je tuin, balkon of dakterras-tuin watervriendelijker kunt maken. Hoewel Apeldoorn flink boven het Normaal Amsterdams (NAP) zit, kun je je toch maar beter voorbereiden.


de gaarden

wijkkrant de maten Oktober 2017 | pagina 7

KLAVERJASTOERNOOI IN WIJKCENTRUM DE STOLP

INDISCHE JAMMIDDAG IN WIJKCENTRUM DE STOLP

Wijkcentrum De Stolp organiseert op zaterdag 11 november een klaverjastoernooi. De aanvang is om 09.30 uur en er worden 6 rondes gespeeld. Er zijn mooie prijzen te winnen en er is ook nog een loterij met leuke prijzen.

Maandelijks is er op zondag van 14.00 uur tot 18.00 uur een gezellige Indische jammiddag in wijkcentrum De Stolp, Violierenplein 101.

Lijkt het u leuk om mee te doen, neem dan voor meer informatie contact op met de medewerkers van wijkcentrum De Stolp, telefonisch 055 541 44 42 of via de mail destolp@accres.nl

NIEUWE HUISARTSENPRAKTIJK IN DE MATEN Per 1 december 2017 opent huisarts Peter Dekkers een nieuwe huisartsenpraktijk “Matenpark” in de Maten. De praktijk zal zich vestigen boven apotheek de Gaarde en deelt de wachtkamer met huisartsenpraktijk de Gaarde. Huisarts Dekkers (38 jaar en vader van 3 kinderen), nam tot voor kort waar in diverse praktijken in Apeldoorn, maar kijkt ernaar uit om zijn eigen praktijk te starten. Als huisarts heb je graag je eigen vaste patiënten en patiënten hebben het liefst een vaste eigen huisarts. Door je als huisarts te vestigen leer je je patiënten echt kennen. Wanneer je iemand lang in de praktijk hebt weet je niet alleen zijn medische achtergrond maar je kent ook zijn of haar familie en woon- en werkomstandigheden. “Ik kijk ernaar uit om een dergelijke band aan te gaan met de mensen uit mijn praktijk. Ik ga proberen zorg te leveren zoals ik die zelf ook graag zou ontvangen van mijn eigen huisarts.”

Bij de ICEJA (Indo, Country, Evergreen Jamsessie) komen er verschillende muziekstijlen aan bod, naast de basisband leveren andere wisselende muzikanten ook hun muzikale bijdrage. Er is tevens gelegenheid om te dansen op de dansvloer. Lijkt het u leuk om een keer te komen kijken of lekker mee te doen, loop dan vrijblijvend binnen op één van de ICEJA middagen, de toegang is gratis! Agenda ICEJA middagen 2017: zondag 15 oktober zondag 19 november zondag 17 december

Iedereen woonachtig in de Maten of ten oosten van de Arnhemseweg mag zich inschrijven. De voorinschrijving voor nieuwe patiënten is geopend! kijk op www.huisartsenpraktijk-matenpark.nl of via whatsapp: 06- 83 77 84 77

Warm, Waardig & Waardevol Afscheidshuis in uw eigen wijk De Maten Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen Volledige uitvaartverzorging

GALERIE H10A Thea Vos en Jacqueline van Bergeijk in galerie H10a. Op 23 september om 16:00 uur is de opening van een nieuwe expositie in Galerie H10a met schilderijen van Thea Vos en textiel van Jacqueline van Bergeijk. De expositie loopt van 22 september tot 28 oktober. De galerie is open op vrijdag en zaterdag van 13.00 - 17.00 u. en op afspraak. Toegang is vrij.

Wilt u uw wensen vastleggen? Informatie of advies?

Bel dan gerust:

055 800 1998

of

06 2345 9404

Eglantierlaan 202 - 7329 AP Apeldoorn - 055 800 1998 www.afscheidshuisdeoversteek.nl


de gaarden

wijkkrant de maten Oktober 2017 | pagina 8

VRIJDAG 3 NOVEMBER 6E EDITIE VAN ‘ALL SOULS ALL MATES’ Voor de zesde keer vindt aan de Eglantierlaan de kaarsenactie ‘All Souls All Mates’ plaats. Duizenden kaarsje worden aangestoken om iemand te gedenken en als teken van verbondenheid. Om 19.00 uur is er een open bijeenkomst in De Drie Ranken met muziek, verhalen en gedichten. Om 19.45 uur komen we naar buiten, waar de wethouder het startsein geeft voor de actie die van 20.00 tot 21.00 uur duurt. Er is muziek, iets te drinken en er zijn kleine activiteiten waar je naar kunt luisteren of aan mee kunt doen. Steek ook zelf een kaarsje aan op 3 november midden in onze wijk, of verwonder je over zoveel licht in het donker. Meer informatie? Zie: www.3ranken.nl/kaarsenactie

BURENDAG WARENARGAARDE Op zaterdag 23 september was het nationale burendag en waren de weergoden ons, in de Warenargaarde, zeer goedgezind. De dag begon met een stralende zon en deze heeft gelukkig tot ver in de avond aangehouden. Dit mooie weer heeft geleidt tot een mooie bijeenkomst van buren tijdens de burendag en hebben we met veel bekende en nieuwe buurtbewoners mogen kennismaken. De Warenargaarde in de Maten had voor deze dag een aantal activiteiten in de planning staan. De burendag was een bijeenkomst van buurtbewoners om kennis te maken en tegelijkertijd een opruimdag, waarbij buurtbewoners overtallige spullen konden laten afvoeren door Circulus. Vanuit Circulus werd hiervoor een container gebracht die op de locatie van de burendag in de wijk werd geplaatst. Voor alle nog bruikbare spullen werd Foenix ingeschakeld, maar mochten alle buurtbewoners wel als eerste kijken en meenemen als ze nog wat leuks zagen staan. Om 8.00 uur was het op locatie verzamelen voor alle leden van de buurtcommissie Warenargaarde. Tent opzetten en ja, daar kwam kort na verzamelen de container ook al. Nadat ook de rest klaar was gezet, was het tijd voor de koffie. Rond 10.00 uur was het zover, van alle kanten en met geleende winkelwagentjes kwamen de eerste bewoners om hun grofvuil aan te bieden. Voor de spullen die nog een 2e eigenaar konden gebruiken werd een speciaal plekje ingedeeld welke tot laat in de middag nog werd bezocht door de buren. Ook was er een aanhanger aanwezig, zodat al het oude ijzer kon worden weggebracht naar de recycling, dus ook aan duurzaamheid was gedacht. Heel leuk was de verrassing van het bezoek van wethouder Detlev Cziesso en stadsdeelmanager Corine Kapenga, beiden verantwoordelijk voor onder andere Apeldoorn Zuidoost. Onder het genot van een kopje thee hebben zij gesproken met buurtbewoners en de buurtcommissie Warenargaarde, waarbij het prettig was te horen dat zij onze Steeds meer mensen krijgen te inzet erg waardeerden. Na het bezoek hebben zij, op de fiets, nog andere wijken in de Maten bezocht. maken met dementie. In gezin, Rond 16.00 uur kwam Circulus langs en werd de container, die helemaal vol was, opgehaald en de familie, vriendenkring of buurt. herbruikbare spullen door de Kringloop meegenomen. Veel overtollig rommel is opgehaald, huizen zijn Dat is vaak een verdrietig proces. weer opgeschoond en tevens hebben we een praatje kunnen maken met de buren die je anders nooit Hoe gaan we om met hen die aan ziet. En dat alles onder het genot van een kopje koffie of thee en lekkere plak cake. Voor ons was dit dementie lijden? Op donderdag 9 een heel geslaagde burendag! november organiseert Alzheimer

OMGAAN MET DEMENTIE

Nederland, afdeling Oost-veluwe een algemene voorlichtingsbijeenkomst in De Drie Ranken, Eglantierlaan 202. Tijdens deze bijeenkomst wordt u informatie aangeboden en kunt u ook met anderen hierover in gesprek. De avond begint om 20.00 uur en eindigt rond 21.30 uur. De voorlichting gebeurt vanuit Alzheimer Nederland door mevr. dr. Marie-Josée Andringa, specialist ouderengeneeskunde. De toegang is vrij.

Namens de buurtcommissie de Warenargaarde willen wij voor het ondersteunen van onze activiteiten de volgende mensen en organisaties bedanken. Marjolein Tillema van De Energieke Maten, Hermien Marsman, buurtregisseur Apeldoorn Zuidoost, Anno van der Weide, Buurtcoördinator bij de Woonmensen.


de gaarden

wijkkrant de maten Oktober 2017 | pagina 9

DE VERNIEUWBOUW VAN DE DRIE RANKEN WORDT REALITEIT!!

40 JARIG BESTAAN VAN WIJKCENTRUM DE STOLP WAS ZEER GESLAAGD!

Na jaren van hoop en teleurstelling, hollen en stilstaan zijn de contracten voor de verbouwing van De Drie Ranken met de projectontwikkelaar woensdag 23 augustus j.l. getekend! We zijn hier diep gelukkig mee. Het is een geweldig perspectief om onze geloofsgemeenschap verder vorm te kunnen gaan geven in een straks prachtig gebouw met nieuwe mogelijkheden, uitstraling en beleving! Wij zijn ervan overtuigd dat we onze missie om dienstbaar te zijn aan de samenleving met nieuwe elan kunnen uitdragen en uitvoeren.

Vrijdag 22 september werd het 40 jarig bestaan van wijkcentrum De Stolp gevierd. Er heerste een gezellige sfeer tijdens deze middag. Vele wijkbewoners hebben de luchtfoto’s van de wijk De Maten bekeken en meegedaan met de verschillende activiteiten van de aanwezige verenigingen. De kinderen uit de wijk hebben zich ook uitstekend vermaakt met de knutselactiviteiten, het springkussen en de Meet & Greet met Binky.

Zoals de planning er nu uit ziet zal de bouw begin 2018 starten. Dit zal in fases gebeuren, waarbij in de 1e fase de kerkzaal (het deel van het gebouw bij Jejocema) eerst zal worden opgeknapt en een nieuwe jeugdruimte zal worden gebouw naast de kerkzaal op wat nu de parkeerplaats van het Violierenplein is. Tijdens de 2e fase zal het deel ‘naast de Chinees’ overgedragen worden aan de projectontwikkelaar om plaats te maken voor een supermarkt en woningen. Wij zien ernaar uit om straks weer deel uit te maken van een totaal opgeknapte Eglantier!

Carlien Krist en Kees Gorter (voorzitters kerkenraad De Drie Ranken) en Michiel Quarles van Ufford en Hilly van der Veen (voorzitter en secretaris van College van Kerkrentmeesters van de PGA) tekenen de reeds door de projectontwikkelaar getekende contracten.

LATE NIGHT SHOPPING, HALLOWEEN STYLE, KOMT ER WEER AAN! Op vrijdag 27 oktober tussen 18.00 en 21.00 uur vindt er het succesvolle evenement Halloween Shopping Night plaats in Winkelcentrum De Eglantier. Trick or treat? Verklede kinderen krijgen een gratis snoepje aangeboden van de winkeliers Er is een griezelige knutselclub of je kan je laten schminken in het oude pand van Petit Perle. Daarnaast is er een grootse lasershow, met rookmachines en zal het er in alle straten van het winkelcentrum erg griezelig zijn. Je zal af en toe opgeschrikt worden door diverse enge figuren. Een spetterende goochelshow van Diabolo Huub mag natuurlijk niet ontbreken tijdens dit event. Wil je een leuke prijs winnen? Dan is er in de week voor het evenement een woordpuzzelquiz die je kan vinden in een van de etalages op ons winkelcentrum.

Kleurwedstrijd We hebben vele mooie kleurplaten mogen ontvangen en de prijzen zijn inmiddels uitgereikt aan de winnaars van de kleurwedstrijd!


de dreven

wijkkrant de maten Oktober 2017 | pagina 10

KOERSBAL IN WIJKCENTRUM OP DREEF Bij voldoende belangstelling gaan we dit najaar weer starten met koersbal in wijkcentrum Op Dreef. Op de dinsdagmiddag kunt u samen met andere wijkbewoners koersbal spelen. Wat is koersbal? Koersbal is een balspel dat binnen wordt gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter. De bedoeling van het spel is om de ballen zo dicht mogelijk te rollen richting het witte doelballetje. Koersbal is leuk en zeker niet moeilijk, er is weinig kracht voor nodig, iedereen kan het leren en zal dan ervaren dat koersbal een gezellig en verrassend spel is. Aanmelden: Lijkt het u leuk om mee te doen, of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Ingvild Lith de Sociaal Beheerder van wijkcentrum Op Dreef. Via 06 13 144 371 of per mail: ilith@accres.nl

HONDENETIQUETTE UITLAATVELD

WINKELCENTRUM DE MAAT IN DE DREVEN

Wij merken veel onbegrip onder hondeneigenaren als het honden betreft die aangelijnd worden uitgelaten of dit nou op een uitlaatplaats, losloopgebied of gewoon het grasveldje in de buurt is. Vaak hoor je eigenaren van loslopende honden die richting de aangelijnde viervoeter rennen al van een afstandje roepen ‘’hij wil alleen maar spelen’’ of ‘’ah… ze zoeken het zelf wel uit hoor!’’ (NEE! Dit doen ze niet, dit is een fout van de mens ). Maar wil de andere hond dit ook wel, of kan deze dit ook wel? Zit de aangelijnde hond niet met een reden nog aan de lijn, misschien heeft deze hond wel een blessure, operatie, ziekte, ouderdom, trauma, angst, slechte ervaring etc. er zijn veel reden waarom en hoezo. De eigenaar van de aangelijnde hond bepaalt dat hij niet wil dat zijn hond door een andere benaderd wordt en welk reden dat ook is, dit dient te worden gerespecteerd. Kom je een aangelijnde hond tegen, ook al is het in een losloopgebied, roep je hond toch even bij je `houdt uw hond onder appèl of aan de lijn` tot je de aangelijnde hond gepasseerd bent. Dat scheelt een hoop spanning voor een hond. Want ook een aangelijnde hond heeft recht om uitgelaten te worden. En dit geld ook als je wandelaars of hardlopers tegenkomt, niet elk mens is gediend van een omhoog springende hond – ook zijn sommige mensen bang voor honden, ook hier houdt u uw hond onder appel of aan de riem om ze te passeren, dit is tenslotte maar een klein moeite . Sommige hondeigenaren lopen met hun mobieltje rond en hebben totaal geen zicht op hun eigen hond. Houd zicht op je hond! Want een hond is uw verantwoordelijkheid en een losloopplek is geen vrijbrief om de hond niet onder controle te houden. Een losloopplek betekend niet, hij moet nu los – maar een hij mag nu los. Maar de hond moet te allen tijden onder controle en appèl staan. De hond mag uiteraard geen mensen of andere honden lastig vallen.

Een winkelcentrum met voor ieder wat wils: een drogist, een bloemist, een warme bakker, een kapsalon, een schoenmaker, een Primera, een stomerij, een supermarkt, een fietsenmaker, een cafetaria en een grillroom pizzeria. Er is een terras om lekker buiten te zitten. En op vrijdag en zaterdag staat er een viskraam. Kortom u kunt er eigenlijk alles vinden! Rondom het winkelcentrum is voldoende gratis parkeer gelegenheid en verder een milieuplein om al uw afval gescheiden weg te brengen.

Dus als we allemaal wat meer de hondenetiquette zouden volgen, dan zorgen we samen voor een tolerantere samenleving met onze honden. Hartelijk dank! De aangelijnde honden eigenaren, wandelaars en hardlopers waarderen uw medewerking!

Het winkelcentrum wordt momenteel opgeknapt en voorzien van nieuwe bestrating.

de hoeven ROTONDE GILDENLAAN In de week van 11 tot 15 september zijn de voorbereidingen getroffen om het fietspad op de rotonde op de Gildenlaan-Landrostlaan van nieuw asfalt te voorzien. In deze week was de rotonde steeds te gebruiken. Op maandag 18 september ’s avonds van 19.00 uur werd de rotonde afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van de lijndiensten. Na de opknapbeurt hebben we weer een stukje van onze wijk verbeterd. De Hoeven


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Oktober 2017 | pagina 11

STAND VAN ZAKEN AFRONDING WINKELCENTRUM EGLANTIER Onder grote belangstelling is eind juni het nieuwe plan voor de afronding van het winkelcentrum in combinatie met de herinrichting van het Violierenplein, gepresenteerd door projectontwikkelaar Van Herk Groep, de Protestantse Gemeente Apeldoorn en de gemeente. Het nieuwe plan voorziet in gedeeltelijke sloop, renovatie en uitbreiding van De Drie Ranken, de bouw van een supermarkt met daarboven dertig appartementen. Het Chinese restaurant wordt in het nieuwe plan geĂŻntegreerd. Daarnaast wordt het Violierenplein heringericht en keert de markt weer terug. Hoewel dit ter plekke nog niet zichtbaar is, wordt achter de schermen druk gewerkt om begin 2018 daadwerkelijk met de bouw te beginnen. Intussen is het contract tussen gemeente en Van Herk getekend. En datzelfde geldt voor de PGA en Van Herk. Een belangrijke volgende stap in het proces is dat de projectontwikkelaar een aannemer selecteert die de bouw zal gaan uitvoeren. Dit aanbestedingsproces is gestart. Dit is nog best spannend in de huidige markt waar de vraag naar aannemers groot is. Waarschijnlijk half november wordt duidelijk of dit gelukt is. Parallel hieraan wordt het vergunningsproces voorbereid zodat de benodigde omgevingsvergunning voor het bouwen snel kan worden verleend. Ook de benodigde grondruilingen tussen de drie partijen zijn in voorbereiding.

VO760026

LE/20170916 91241 Foto: Ondertekening contract door wethouder Cziesso namens de gemeente en de heer Esveld

mm

mm

ORANGE 151 - DIGITAL PRINT namens de Van Herk

Groep.

GREEN 356, BLUE 294, BROWN 872 -PAD PRINT

WEEK VAN DE VEILIGHEID

Preventiedag tegen skimmen op winkelcentrum de Eglantier Tijdens de donkere wintermaanden van oktober tot en met maart slaan criminelen regelmatig hun slag, vaak met een piek voor de feestdagen. In deze periode wordt met het Donkere Dagen Offensief in een samenwerking van politie en gemeente extra maatregelen ingezet tegen overvallen, straatroven, woning- en auto-inbraken. In de week van 9 oktober wordt tijdens de Week van de Veiligheid landelijk een start gemaakt met het Donkere Dagen Offensief. Vanuit de werkgroep van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelcentrum De Eglantier is het initiatief genomen om een preventieactie te organiseren om het winkelend publiek bewust te maken van de gevaren van skimmers. Skimming is het op onrechtmatige wijze bemachtigen (en met behulp van technische middelen) kopiĂŤren van gegevens uit de magneetstrip van een betaal- of waardepas. De op deze manier verkregen gegevens vormen de basis van het namaken van de betaal- of waardepas. Ook het afkijken van de pincode is een vorm van skimming. Op woensdag 11 oktober en zaterdag 14 oktober van 13.00 uur tot 16.00 uur vindt de preventiedag tegen skimmen plaats, waarbij het winkelend publiek op ludieke wijze bewust wordt gemaakt van de gevaren. Er wordt voorlichting gegeven en er worden anti skim pashouders uitgedeeld.

100%

Side 1

OP DE KOFFIE BIJ DE COOP AAN DE SNIJDERSPLAATS Het zal niemand ontgaan zijn dat het winkelcentrum de Gildehof aan de Snijdersplaats flink wordt verbouwd. Tijd om eens polshoogte te nemen om te zien hoe het er voor staat. Vandaar even op de koffie bij Jurjen Janssen, supermarktmanager van de Coop Snijdersplaats. Jurjen Janssen is sinds januari de nieuwe supermarktmanager en heeft zich in de afgelopen 8 jaar opgewerkt van medewerker tot supermarktmanager bij de Coop. Er stroomt oranje bloed door zijn aderen. Jurjen verteld dat de eerste echte bouwtekening dateert van juli vorig jaar. Daarna is het in een sneltreinvaart gegaan en ligt de verbouwing op schema. Een belangrijke reden voor de verbouwing van de supermarkt is dat de huidige winkel gedateerd is en dat consumenten steeds meer keuzes willen. Het assortiment zal breder worden met name op versafdelingen. De vernieuwde winkel zal moderner zijn en een volledig nieuwe vloer krijgen. In de nieuwe winkel is straks ruimte voor extra service zoals: OV chip oplaadpunt, SidePost 2 NL Pakketpunt, Nederlandse loterijen verkooppunt, zelfscankassa, slijterij, kidsgarage en Kidsclub. Het aantal medewerkers zal gaan groeien naar meer dan 50 en dat is natuurlijk goed voor de werkgelegenheid in onze buurt. De winkel sluit op 14 oktober om 13.00 uur tijdelijk haar deuren. Op 31 oktober om 18:00 uur zal de winkel feestelijk geopend worden. De online service verkoop gaat wel gewoon door op www.coop.nl.


groot zonnehoeve D’BUREN IS VAN START Na ruim 7 jaren van voorbereiding door de ouders hebben 3 weken geleden de bewoners van D’Buren hun appartement betrokken. In september hadden zij een informele open dag ter kennismaking met hun directe buren in Groot Zonnehoeve. D’Buren is een project voor beschermd wonen voor jongeren. Hun ouders zochten een goede oplossing om hun kinderen een zo groot mogelijke zelfstandigheid te geven met een eigen woning. Zij realiseren zich ook dat volledige zelfstandigheid niet helemaal mogelijk is. Daarom is het pand 24 uur bemenst met professionele hulpverleners, 7 dagen per week. Dit is in de reguliere zorg vaak niet mogelijk. Blij en trots toonden de nieuwe bewoners hun appartement. Het ziet er piekfijn uit, mede dank zij de grote inzet van de ouders, die veel zelf hebben gedaan om de kosten in de hand te houden. Nog niet alles is gereed. Daarom is volgend jaar de officiële opening.

wijkkrant de maten Oktober 2017 | pagina 12

KADERWIJZIGING VILLAHOEVE GAAT NIET DOOR De gemeenteraad heeft op 13 september jl. besloten om niet in te stemmen met de kaderwijziging. Deze zou het mogelijk maken om in een deel van Villahoeve rij- en geschakelde woningen te realiseren. Daarvan was overigens nog wel een herziening van het bestemmingsplan nodig. Nu de kaderwijziging niet doorgaat, gaat de gemeente de kavels uitgeven zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Er kunnen vrijstaande woningen gebouwd worden en tweekappers; de buurt wordt daarmee verder ingevuld op basis van het vigerende bestemmingsplan. De bedoeling is dat de gemeente dit najaar in verkoop gaat met de volgende fase.

Rob Voss Foto Groot Z 01

Op de foto hieronder enkele bewoners met twee van hun begeleiders. Het pand is gelegen aan Het Sparrenbos in Groot Zonnehoeve.

Huishoudelijke hulp nodig? Huishoudelijke Huishoudelijke hulp hulp nodig? nodig? Huishoudelijke hulp nodig?

DAG VAN DE DIALOOG Dit jaar organiseert Stichting Samenspraak voor de 11e keer de Dag van de Dialoog, met dit keer 4 dagen, dus de Dialoog4-daagse. Vorig jaar werd de Dag van de Dialoog in de Maten gehouden samen met de internationale schakelklas van C.S.G. De Heemgaard. Omdat dit zo’n succes was, wordt hier dit jaar weer een gesprekstafel opgezet. De gesprekstafel wordt gehouden op dinsdag 7 november van 10:00 tot 12:00 uur. Doet u mee? Onder het genot van een hapje en een drankje komen mensen samen en wisselen in groepen van zes tot acht personen, onbevangen en onbevooroordeeld, persoonlijke ervaringen, wensen en dromen uit aan de hand van een centraal thema. Het thema in Apeldoorn is dit jaar “De kracht van samen”. Bij de gesprekstafel in de Heemgaard gaan de deelnemers in gesprek met elkaar en leerlingen van de internationale schakelklas (ISK). Deze leerlingen hebben Nederlands niet als moedertaal en wonen pas een aantal jaar in Nederland. De Dag van de Dialoog zorgt voor bijzondere, leuke en inspirerende gesprekken. Voor de gesprekstafel in de Maten zijn wij op zoek naar deelnemers en gespreksleiders. Aanmelden kan per e-mail via info@apeldoornindialoog.nl of telefonisch: 06-13706035. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www. apeldoornindialoog.nl.

Diensten voor thuis is een initiatief gestart om huishoudelijke Diensten Diensten voor voor thuis thuis iseen een initiatief initiatief gestart gestart om om huishoudelijke huishoudelijke Diensten voor thuis isiseen initiatief gestart om huishoudelijke hulp socialer en prijsvriendelijker te maken. Wij rekenen hulp hulp socialer socialer en en prijsvriendelijker prijsvriendelijker te te maken. maken. Wij Wij rekenen rekenen hulp socialer en prijsvriendelijker te maken. Wij rekenen namelijk maar € 15,per uur. Daarnaast heeft diensten voor namelijk namelijk maar maar €15,15,per per uur. uur. Daarnaast Daarnaast heeft heeft diensten diensten voor voor namelijk maar € €15,per uur. Daarnaast heeft diensten voor thuis ook vele andere diensten die u het leven comfortabeler thuis thuis ook ook vele vele andere andere diensten diensten die die uhet het leven leven comfortabeler comfortabeler thuis ook vele andere diensten die u uhet leven comfortabeler kunnen maken zoals: Tuinonderhoud, een klussendienst, een kunnen kunnen maken maken zoals: zoals: Tuinonderhoud, Tuinonderhoud, een een klussendienst, klussendienst, een een kunnen maken zoals: Tuinonderhoud, een klussendienst, een kapper of pedicure aan huis maar ook een kwalitatief kapper kapper ofpedicure pedicure aan aan huis huis maar maar ook ook een een kwalitatief kwalitatief kapper ofofpedicure aan huis maar ook een kwalitatief hoogwaardige maaltijdservice. hoogwaardige hoogwaardige maaltijdservice. maaltijdservice. hoogwaardige maaltijdservice. Goed om teteweten: weten: Goed Goed om om teweten: weten: Goed om te -- u krijgt een vaste, betrouwbare en gescreende hulp ukrijgt krijgt een een vaste, vaste, betrouwbare betrouwbare enen gescreende gescreende hulp hulp u- u-krijgt een vaste, betrouwbare en gescreende hulp -- er zijn geen lidmaatschapskosten - er - zijn erzijn zijn geen geen lidmaatschapskosten lidmaatschapskosten er geen lidmaatschapskosten -- u veilig achteraf middels een factuur ubetaald betaald veilig veilig achteraf achteraf middels middels een een factuur factuur u- u-betaald betaald veilig achteraf middels een factuur -- minimale afname 1 uur - minimale - minimale afname afname 1uur uur minimale afname 1 1uur Heeft uude de hulp van diensten voor thuis nodig? Wij maken Heeft Heeft udede hulp hulp van van diensten diensten voor voor thuis thuis nodig? nodig? Wij Wij maken maken Heeft u hulp van diensten voor thuis nodig? Wij maken graag en geheel vrijblijvend een afspraak om de graag graag geheel geheel vrijblijvend vrijblijvend een een afspraak afspraak om om graag enenen geheel vrijblijvend een afspraak om dedede mogelijkheden tetebespreken. bespreken. mogelijkheden mogelijkheden te bespreken. bespreken. mogelijkheden te Mathijs van der Zande Mathijs Mathijs van van der der Zande Zande Mathijs van der Zande

&&& &

Henk van Veldhuizen Henk Henk van van Veldhuizen Veldhuizen Henk van Veldhuizen

Diensten voor thuis Diensten Diensten voor voor thuis thuis Diensten voor thuis 055-3030628 055-3030628 055-3030628 055-3030628 info@dienstenvoorthuis.nl info@dienstenvoorthuis.nl info@dienstenvoorthuis.nl info@dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Oktober 2017 | pagina 13

SANDRA DE BRUIN HEEFT 1 MINUUT GRATIS WINKELEN GEWONNEN BIJ JUMBO VAN DE BUNT, GEFELICITEERD!

DINSDAG 26 SEPTEMBER OM 19.30 HEEFT HAAR MAN GEWINKELD EN DE PRIJS IN ONTVANGST GENOMEN! Prijswinnaar puzzel uitgave september Wijkkrant de Maten. Een puzzel maken is een, 1 minuut gratis winkelen is hele andere koek. Dat heeft Robert de Bruin ook ondervonden! Robert stond in plaats van zijn vrouw klaar om als een speer door de winkel te gaan. Van allesreiniger tot luiers en van bier tot chips. Het is hem gelukt om in 1 minuut met een volle kar bij de kassa te komen t.w.v. ruim € 148,00! Heel erg goed gedaan Robert!

Inzenden kan t/m 22 OKTOBER 2017. De winnaar krijgt persoonlijk bericht en zal bekend worden gemaakt in de volgende uitgave van de wijkkrant.

Namens Jumbo van de Bunt, YVONNE RECLAME en het hele team van wijkkrant de Maten van harte gefeliciteerd!

L A N G E A M E R I K A W E G R E P M A C

L U O D H P S W A S B O X E N R O A E

E T O E D E V E L D E N N

H O H H B L I N K E N D

S

B I T C S D O R S E L D O O H S H G B T E N I S E E T D T E R I L S A L B A A U O O G W S I E K N G E D E D L G I T O N V E O H E

A N T L R A E N D T C E T O R P E N

D A A E

N R R N C N W W R N G E T D A E M E W D W E N G G E V T K E N O

E T B

L S

A S D S E A H A O A C E A R V A E N E R E A A S P N E E R V Z A E N N E I O H E Z T O

R T S A W T J I O J F R K Z N K U E R I K A G N N E O T R D P E E L D E A S I D R N V A N H K W A D L O R G

LANGE AMERIKAWEG PUZZEL MEE EN MAAK KANS HOGEKWALITEIT OP EEN WASPAS VAN SHELL WASSTRAAT SHELL CARWASH T.W.V. € 50,00 CARWASH

WASSTRAAT DEHOEKEN BLINKEND SHELL WIJKKRANT BRANDSCHOON CARWASH WASPAS AUTO BLINKEND DEGAARDEN GROOTZONNEHOEVE AUTO DEHOEVEN APELDOORN DEHORSTEN APELDOORN DEMATEN DEMATEN DEVELDEN DEDREVEN PROTECT DEDREVEN DEDONKEN GLANZEND DEDONKEN

STRALEND WASBOXEN CAMPER BESTELBUS STOFZUIGERPLEIN GROOTZONNEHOEVE BRANDSCHOON LANGE AMERIKAWEG HOGEKWALITEIT

DEHOEKEN

Zo lost u deze woordzoeker op: Alle woorden zitten kriskras verborgen in het veld met letters. Sommige letters worden meermalen gebruikt.Trek een lijn over het gehele woord en doe dit bij alle bovenstaande woorden. De niet gebruikte letters vormen de oplossing.

LANGE AMERIKAWEG

Stuur de oplossing met uw contactgegevens op naar: Wijkkrant de Maten, Hattemsezijweg 32, 7335 JN Apeldoorn of stuur het antwoord via de website www.wijkkrantdematen.nl


de velden

wijkkrant de maten Oktober 2017 | pagina 14

WAT BETEKENT UW STRAATNAAM? De straatnamen in de Maten hebben allemaal een historische herkomst. Als bewoner van de buurt de Velden zult u zich vast weleens hebben afgevraagd hoe een bepaalde straat aan die naam is gekomen. De buurt kent 23 straatnamen. Als hiervoor wordt gezegd “historisch”, dan wordt bedoeld dat de namen in het huidige taalgebruik nauwelijks nog bekend zijn. Want wat is bijvoorbeeld een “lansier” of “zwaardveger”? Of een “rakker”? Uiteraard zijn niet alle in de straatnamen voorkomende begrippen volkomen onbekend. Maar van de hiervoor vermelde woorden zullen niet veel bewoners weten waar het om gaat. Het voert te ver om alle straatnamen toe te lichten. Om toch een tipje van de sluier op te lichten hierbij opheldering over een paar begrippen. De lansier (Lansiersveld) is een cavalerist (een militair te paard) gewapend met een lans. Een zwaardveger (Zwaardvegersveld) was een smid die zwaarden en dolken vervaardigde. Maar ook helmen en harnassen. En een rakker (Rakkersveld) is in het huidige woordgebruiker een deugniet. Gezien in de context van de in de Velden gebruikte namen, betekent het echter een dienaar of hulpje van de schout, een soort politieagent. Wilt u meer weten over de betekenis van de straatnamen, raadpleeg dan eens de volgende website:dematen-apeldoorn.yurls.net/nl/page/888084#topboxes. Deze website was ook de bron voor het vorenstaande artikeltje.

BABBELTRUC Trap er niet in. We lezen het bijna dagelijks in de krant of op de social media. We horen het regelmatig op de TV. En steeds opnieuw gebeurt het toch. Zijn we er toch weer ingetuind. Zijn we met z’n allen zo dom of zijn de oplichters zo gehaaid? Ga rustig uit van het laatste. Waar gaat het over? Over de babbeltrucs waarmee mensen worden overvallen. De oplichter probeert u met allerlei smoesjes bij de deur weg te lokken. Terwijl u bezig bent om aan het verzoek van de oplichter te voldoen, neemt hij alles mee wat voor het grijpen ligt. Een portemonnee, huissleutels of autosleutels, een mobiele telefoon en ga zo maar door. Voorbeelden van de babbeltrucs. Ze vragen om een glaasje water om een paracetamol in te nemen. Of ze komen de meterstanden opnemen. Of de cvketel moet even worden gecontroleerd, want de buren hadden een storing die u ongetwijfeld ook zult hebben. En behulpzaam zoals de meesten van ons zijn, gaan we mee in hun verzoek. En lopen even naar binnen of laat de oplichter toe tot het huis. Als de oplichters samen optreden, is de kans dat de een z’n verhaaltje doet en de ander het huis binnendringt, nog veel groter. Wat kunnen we er tegen doen? Huis- en autosleutels worden nogal eens neergelegd op een kastje in de hal. Erg gemakkelijk, maar ook gemakkelijk voor de dieven. Hetzelfde geldt voor van alles dat in jaszakken wordt opgeborgen terwijl de jas dicht bij de voordeur hangt. Het lijkt misschien een beetje onbeleefd, maar als u dan al water haalt voor degene die aan de deur staat, doe dan de deur wel gewoon dicht. En als iemand toegang tot uw woning vraagt, vraag dan om een legitimatie. En dan nog is het verstandig in de buurt te blijven van degene die u heeft toegelaten tot uw woning. Want kunt u goed beoordelen of de legitimatie geen vervalsing is? Het belangrijkste is dat we steeds alert blijven. Staat er iemand voor de deur die u niet kent, wees dan direct op uw hoede. Meer over dit onderwerp vindt u als u de volgende link opent. www.politie.nl/themas/babbeltruc.html

OPKNAPBEURT DE MATEN (REVITALISERING) Belangrijk nieuws voor de bewoners van de Maten en dus ook voor degenen die in de Velden wonen. De Gemeente heeft het voornemen om miljoenen te steken in het opknappen van oude wijken. Ook de Maten valt daaronder. De Gemeente heeft de plannen voor de opknapbeurt verwoord in de Voorjaarsnota 2017. Onder het hoofdstuk Revitalisering vindt u een aantal concrete punten dat de aandacht vraagt. Citaat uit de Voorjaarsnota. “De plannen zijn inhoudelijk en financieel ambitieus. Via deze Voorjaarsnota willen wij met u in gesprek treden over deze kwestie. Wat het college betreft spreken we het volgende af: • We geven prioriteit aan de revitalisering van de openbare ruimte van de oudere wijken en in het bijzonder de Maten. • We pakken dit samen met bewoners en corporaties aan. • We starten met drie pilots om daarmee te komen tot een lerende en gestructureerde aanpak. We zullen ten behoeve van de MPB (meerjarenprogrammabegroting) 2018-2021 met een uitgewerkt plan van aanpak komen.” U ziet het, het zal nog even duren voordat de werkzaamheden een aanvang nemen, maar de eerste stap is gezet. Als we spreken over revitalisering, waar moeten we dan aan denken? Een voorbeeld. Als u de Schoutenveld inrijdt (tegenover de sauna), ziet u dat de ruimte is opgedeeld in een heleboel stroken. Een smal trottoir, een strookje groen, de rijbaan, nog een strookje groen, enzovoorts. Misschien 40 jaar geleden nog een leuke oplossing. Maar niet meer van deze tijd. Gaat dit weggedeelte echt op de schop? Nogmaals, het is slechts een voorbeeld. De Voorjaarsnota kunt u bekijken via de volgende link: https://www.apeldoorn. nl/ter/fl-actueel-voorjaarsnota2017 (pagina 19 e.v.).


ontmoetingsplekken ONTMOET ELKAAR IN APELDOORN Apeldoorn is verdeeld in stadsdelen. In elk stadsdeel vindt u meerdere ontmoetingsplekken. Een ontmoetingsplek is een locatie bij u in de buurt. Het kan een buurthuis zijn, een activiteitencentrum of bijvoorbeeld een woon/ zorgcentrum. Op de ontmoetingsplekken staan vrijwilligers en/of professionals altijd voor u klaar. U kunt er terecht om een kopje koffie te drinken, mee te doen aan een cursus of workshop of informatie krijgen over wonen, zorg en welzijn. Op deze pagina vindt u maandelijks informatie over de ontmoetingsplekken in de Maten.

MEEDOEN MET DE KERSTMARKT IN DE MATENHOF?

wijkkrant de maten Oktober 2017 | pagina 15

INFORMATIEPUNT Heeft u vragen over welzijn, wonen of zorg? Wilt u bijvoorbeeld weten hoe u vervoer of een maaltijdservice kunt regelen of heeft u administratieve vragen? Of misschien vraagt u zich af hoe bepaalde zaken zijn geregeld binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of hoe u huur- of zorgtoeslag aanvraagt? Met al deze vragen kunt u terecht bij de informatiepunten in de wijk. Bij het informatiepunt zijn vrijwilligers aanwezig waar u uw vragen aan kunt stellen en die samen met u gaan zoeken naar een passend antwoord. Tijdens de openingstijden kunt u gewoon binnen lopen, een afspraak maken is niet nodig. In de Maten zijn twee informatiepunten: Informatiepunt Berghorst, Gijsbrechtgaarde 30 T: 055 - 357 81 70 E-mail: infopuntberghorst@gmail.com Openingstijden: woensdag en donderdag van 14.00 – 16.00 uur Informatiepunt De Matenhof, Warenargaarde 775 T: 055 - 541 14 44 E-mail: infopuntmatenhof@gmail.com Openingstijden: maandag en donderdag van 13.00 – 17.00 uur

De zomer is pas net voorbij, maar voor je het weet staat de kerstperiode weer voor de deur. Op vrijdag 15 december organiseert ontmoetingsplek De Matenhof een kerstmarkt van 14:30 tot 18:00 uur. Voor deze kerstmarkt zijn nog kramen beschikbaar. Maakt u mooie spullen die passen bij Kerst en die u wilt verkopen tijdens de kerstmarkt? Of heeft u op een andere manier een leuke invulling voor een kraam? U kunt een kraam huren voor € 11 (incl. 2 consumpties). Er is beperkt plek, dus geef u snel op! Van de huur voor een kraam gaat dit jaar € 2 naar het Glazen Huis van Serious Request 2017. Aanmelden kan bij Bettine Mons, via 055-5411444 of activiteitenbegeleidingMH@degoedezorg.nl.

MEER INFORMATIE Op de website www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl staat een overzicht van alle ontmoetingsplekken en activiteiten in Apeldoorn. Wilt u meer informatie, heeft u ideeën voor een leuke activiteit of bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Dan kunt u contact opnemen met Joannie Kooyman, sociaal cultureel werker Zuid-Oost, via mail: j.kooyman@stimenz.nl of per telefoon: 06 - 22 90 55 85.

START NIEUW SEIZOEN ‘LINE DANCE’ IN DE STOLP Op vrijdag 6 oktober start het nieuwe seizoen Line Dance in wijkcentrum De Stolp. Om de week wordt op vrijdag van 09.30 tot 11.00 uur les gegeven, onder leiding van een docent van Stimenz. Line Dance is een dans die wordt uitgevoerd door een groep. De groep danst in lijnen en voeren de bewegingen synchroon en tegelijkertijd uit. Oorspronkelijk werd de dans uitgevoerd op country-muziek, maar tegenwoordig worden ook andere muziekstijlen gebruikt. De cursus Line Dance loopt van september t/m december 2017 en hiervoor betaalt u € 22,50 (6 lessen van anderhalf uur). Wilt u kennismaken met de cursus? Dan bent u op vrijdag 6 oktober om 09:30 uur van harte welkom bij wijkcentrum De Stolp, Violierenplein 101 te Apeldoorn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annette Stol (docente) via e-mailadres annettestol@gmail.com of telefonisch met Stimenz via 088 – 784 64 64. Kijk voor deze en andere activiteiten ook op www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl.


Van de Bunt

KOMT NAAR JE TOE!

www.jumboapeldoorn.com is de goedkoopste online supermarkt, sterk geworteld in Apeldoorn, Ugchelen en Beekbergen

GEGARANDEERD

Online boodschappen doen en thuis of op het werk laten bezorgen .. .. .

Wij vragen een kleine vergoeding voor het verzamelen en bezorgen van de boodschappen Wij bieden het breedste online supermarktassortiment van Apeldoorn tegen de laagste prijs Wij werken met vaste bezorgers uit Apeldoorn Wij bezorgen elke dag met een glimlach 6 dagen per week tussen Wij zorgen er voor dat u niet meer hoeft te sjouwen of de deur uit hoeft

10:00 en 21:00 uur

Download de Jumbo app of ga naar

JUMBOAPELDOORN.COM Van de Bunt

Schubertplein 1-5, Apeldoorn


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.