Wijkkrant de Maten - Juli 2020

Page 1

Jaargang 4 Juli 2020

WIJKKRANT DE MATEN & GROOT ZONNEHOEVE

Impressie nieuwe situatie vanuit de richting Zutphensestraat W I J K K R A N T I L E K N I W T J N N E D L E V E D G R O O T Z O N N A D E D R E V E N A S R E T S O O Het zal velen niet zijn ontgaan dat er wegwerkzaamheden aan de gang R S K R zijn op de Laan van Erica. De firma BAM Infra Regionaal is daar bezig D K O I om in opdracht van gemeente Apeldoorn de S Laan N A van C Erica K K vanaf N de J Voorwaarts tot aan het spoor te reconstrueren. Door P de I ontwikkelingen O R E S E uitbreiding T S O K de T en de toenemende drukte op de Voorwaarts én de van L in S dit P gedeelte E Nvan T wijk Groot Zonnehoeve, komt er steeds meerNverkeer E D T R P O A Apeldoorn. T O O O O D F S O H D E E E Om de veiligheid en de doorstroming te R verbeteren, R U worden K D de L O N C voor meer kruisingen anders ingedeeld en wordt ruimte gemaakt K E wordt T J een A P rijstroken. De toegang naar de winkels en HOmnisport klein E E D E G A stukje opgeschoven richting Zutphensestraat. Ook de kruising naar D N E K E O

RECONSTRUCTIE LAAN VAN ERICA

Groot Zonnehoeve wordt vergroot en uitgebreid. Op beide kruisingen

SKATEBAAN

W I J N G A A R D S

Skatebaan Omnisport is een prachtige skatebaan op het.... Lees meer op paginaP3

I S N R D S 2 N

N L E T S E R

N K I P P E komen E A O WIJNGAARDS verkeerslichten. Het eerste deel van de Laan van Erica is vijf jaar T geleden D Ntijdens de E reconstructie POELIER van de Zutphensestraat al verbreed, I E T D L de werkzaamheden dieKIP dit jaar worden uitgevoerd doen sluiten daarop E H O E V E I WILD aan. Op het complex de Voorwaarts worden ook extra parkeerplaatsen T O V N M E OOSTERS aangelegd. I E E K A R SNACK L V N L T GRILLSPECIALITEITEN Erica tijdens de werkzaamheden beschikbaar voor A De E Laan B A van N E K blijft OVENBOUWERSHOEK I het N verkeer. O R E Door N W het GROOTZONNEHOEVE plaatsen van tijdelijke verkeerslichten kan het C verkeer U Egoed J blijven E doorstromen. APELDOORN Fietsers en voetgangers volgen hun E M I M DEMATEN routeWvoor een groot deel van de werkzaamheden aan de kant van De P E A D A DEDREVEN Voorwaarts. S R A N N DEDONKEN en bedrijven aan De Voorwaarts blijven L De winkels, S L E sportverenigingen K DEHOEKEN De werkzaamheden zijn op maandag 22 juni L gewoon H T bereikbaar. P O I begonnen W O I en P duren K tot het eind van het jaar. Aannemer BAM heeft voor R de werkzaamheden E J I een mailadres geopend waarnaar vragen over de G uitvoering K D van K het werk kunnen worden gestuurd laanvanerica@bam. A R D E N com. Ook op de gemeentelijke website is straks meer informatie te H E D N

lezen over de laan van Erica www.apeldoorn.nl/laanvanerica.

PUZZEL MEE EN MAAK KANS OP EEN TOKO KADO MANDPUZZEL OF DE PARTY MEE PAN DOET U MEE?

J L

K K R A N T N A K I P P E K N I W T E E A L O I N D S T D N 1 E E D L E V E D I E T D L O O T Z O N N E H O E V E I E D R E V E N T O V N 9 M E R E T S O O I E E K A R S K 7 U R L V N L T K O W I A E B A N E K A C K K N J I N O R E N W et in de EwijkS de inEde P veldje I O R C “Maten” U E werd J jaren Lees meer E T ‘90 S veelvuldig O O K T.... E W M opI pagina E M 9 L S P E N T P I E A D A D T R P E O A S R A N R N O O O O D F L S L E K O H D E E E L N H T P O R T U K D L I O I P O K

WIJNGAARDS POELIER KIP WILD OOSTERS SNACK GRILLSPECIALITEITEN OVENBOUWERSHOEK TOKO KADO MAND PARTY PAN GROOTZONNEHOEVE APELDOORN WIJNGAARDS HOTSTICKS Puzzel meeDEDONKEN en maak kans op een toko kado DEMATEN POELIER DEHOEKEN KROEPOEK mand of de party pan... Lees meer op pagina 19 DEDREVEN KIP WIJKKRANT RIJSTTAFEL DEDONKEN WILD DEGAARDEN KWEMANKOK DEHOEKEN OOSTERS DEHOEVEN KETJAP

OF

SNACK APELDOORN DEMATEN

DEHORSTEN DEVELDEN EETWINKEL

KOKOSPRODUCTEN GROOTZONNEHOEVE KANTENKLAREMAALTIJDEN


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Het Stadhuis + buitenlijn: 14 055 Het Werkplein Activerium: (055) 580 2000 Brandweer De Maten: 088 - 3104630 Politie: 0900 8844 Huisartsenpost Apeldoorn 0900 600 9000 Gelre ziekenhuis (055) 581 8181

ALARMNUMMER

112

WELZIJNSNETWERK APELDOORN ZUIDOOST Stimenz (088) 784 64 64 Volg ons op MEE-Veluwe (055) 526 92 00 Don Bosco de Maten (055) 542 59 51 WIJKRAAD ZUIDOOST Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn info@wijkraadzuidoost.nl, www.wijkraadzuidoost.nl HUISARTSEN J.B. van Adrichem (055) 533 71 49 W.E.G.C. Beukers en E J Kuhlemaijer (055) 534 35 35 S.A. Faber en J. Elzink-Kersten (055) 533 52 25 S.J. Roelof-Oudsen (055) 533 49 53 J. Siegelaar (055) 533 86 41 De Gaarde (055) 533 32 31 Huisartsenpraktijk Matenpark (055) 200 2033 Praktijk De Vries (055) 533 87 00 - spoednummer (055) 533 92 33 De Velden (055) 541 25 62 APOTHEEK De Maten Apotheek (055) 533 08 64

Apotheek de Gaarde (055) 5422781 TANDARTSEN Wijsman & Koster Tandartsen (055) 534 63 50 Tandartsenpraktijk van Wayenburg (055) 534 63 52 Tandartspraktijk A. Todea (055) 533 21 05 J.J. Poort, tandarts, Gezondheidscentrum De Maten (055) 542 25 77 TM tandartsen (055) 541 21 41 Samenwerkende Tandartsen De Maten (055) 539 65 87 Tandartspraktijk Arnold (055) 542 13 96 DE WOONMENSEN Algemeen telefoonnummer (055) 548 48 48 Verstopte afvoer/ riool Van der Velden: (026) 321 53 16 Glasschade (055) 548 48 48 (24 uur per dag) DE GOEDE WONING Algemeen telefoonnummer (055) 369 69 69 Spoedeisende reparatie (055) 369 69 69 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst ONS HUIS Algemeen telefoonnummer 055) 526 25 00 Spoedeisende reparatie 055) 526 25 00 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst MOOILAND Reparaties en Storingen: 088 450 10 10 Glasherstel: 0800-0226688 (Service Glasherstel) Riolering: 0800-0991313 (RRS) BURENOVERLAST, BUREAU BUURTBEMIDDELING Theo Quist (06) 20 00 73 34

‘Ik heb vaak aan klanken genoeg. Zo’n band bouw je op met mensen met de ziekte van Huntington.’ Yvonne Pas, verzorgende IG

Ruimte om het verschil te maken.

w e r k e n b i jat l a nt. n l

COLOFON Wijkkrant de Maten is een maandelijkse uitgave waarin ontmoeten, verbinden en inspireren centraal staan. Uitgever: Verspreiding: Opmaak: Druk: Eindredactie:

YVONNE RECLAME All-Inn verspreidingen YVONNE RECLAME Janssen Pers Gerda Hakkers, Corine Kapenga en Aart de Graaf

Advertenties, redactie en algemene informatie: yvonne@wijkkrantdematen.nl MEER INFORMATIE: WWW.WIJKKRANTDEMATEN.NL Oplage: Verspreiding:

12.000 exemplaren 10 maal per jaar huis aan huis in de Maten en Groot Zonnehoeve.

Klachten over de bezorging? Mail ze naar: klachten@wijkkrantdematen.nl Druk- en zetfouten voorbehouden.

YVONNERECLAME.NL


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Juli 2020 | pagina 3

DELEN Is het u ook al eens opgevallen hoeveel abonnementen je tegenwoordig kan delen in je eigen gezin of met anderen? Spotify biedt een familieabonnement aan waarop je met zes familieleden kan, een Netflixaccount kan 5 profielen aanmaken, de meeste sportscholen bieden gezinsabonnementen aan.

SPELREGELS SKATEBAAN OMNISPORT Skatebaan Omnispot is een prachtige skatebaan op het randje van de Maten richting Woudhuis en Osseveld. Veel (skate)boarders en BMX’ers hebben al heel wat kilometers op deze baan gemaakt. Sinds langere tijd maken ook steppers gebruik van deze baan. Iedereen die er regelmatig langskomt zal hebben gezien dat het een drukke, bruisende skatebaan is, waar veel stunts worden geoefend. Echter wordt het oefenen van deze stunts de laatste tijd lastiger. Dit heeft er mee te maken dat er steeds meer (jonge) kinderen naar de skatebaan komen met hun step en rolschaatsen. Soms zijn er zelfs meer dan 60 gebruikers tegelijkertijd aanwezig. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. De boarders hebben hierdoor steeds minder ruimte en BMX’ers kunnen er al helemaal niet meer terecht. Voor jonge kinderen zijn er h veel speelvoorzieningen en speelplekken in de buurten, dichtbij huis. Voor jongeren zijn er in de open lucht weinig voorzieningen in Apeldoorn. Daarom is een aantal jaren geleden juist voor en met hen deze skatebaan ontworpen en aangelegd. De skatebaan is ontworpen voor de meer geoefende gebruikers en als een soort parcours opgezet, zodat er verschillende stunts geoefend en beoefend kunnen worden. Jonge kinderen maken nu kriskras gebruik van de baan en kijken daarbij vaak naar de grond, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Ouders/verzorgers zien deze skatebaan als een leuke speelplaats voor hun jonge kinderen, maar onderschatten de gevaren van de skatebaan. Als deze kinderen willen skaten/steppen, kunnen zij beter terecht bij de kleinere skatebanen in de verschillende wijken/buurten. Om de jongeren op de skateboard, BMX en inline-skaters de ruimte te kunnen geven dat ook zij gebruik kunnen blijven maken van deze skatebaan zijn er vernieuwde spelregels opgesteld.

• • • • • • • •

Minimum leeftijd is 8 jaar; De skatebaan is in de eerste plaats bestemd voor boarders, inlineskaters en BMX-fietsen; Draag altijd de gebruikelijke bescherming (helm, elleboog- en kniebeschermers); Ga niet kriskras over de baan heen, maar beweeg mee met het parcours, veelal in rondes tegen de klok in; Kijk goed om je heen naar de routes van medegebruikers; Niet-gebruikers dienen zich niet in de skatezone te bevinden; Steppers zijn welkom, mits zij de ruimte geven aan boarders, inline-skaters en BMX-fietsen; Ouders/verzorgers met kinderen tussen de 8 en 12 jaar dienen hun kinderen te instrueren over deze spelregels.

Via verschillende kanalen wordt aan bovenstaande spelregels meer bekendheid gegeven.

Ik weet nog van vroeger dat de buren in onze straat hun krantenabonnement met ons deelden. De volgende dag kwam de buurvrouw de krant door de bus doen. Dat was nog een krant op groot formaat die je op tafel kon uitspreiden. Nu was het zo dat de buren de krant ook wel als onderzetter gebruikten, zodat er af en toe kringen of vlekken op de krant zaten. Als wij als kinderen daar een opmerking over maakten, zei mijn moeder altijd: “die krant wordt toch maar bij ons bezorgd.” Je kunt tegenwoordig zo veel zaken delen. Zo sprak ik iemand die al sinds de jaren ’80 lid is van een autodeelproject. Handig als je af en toe toch het gemak van auto wil hebben, maar niet zelf een auto wil aanschaffen. Ook in de buurt delen mensen hun gereedschap. Zo is er een dame in Apeldoorn Zuid die een buurtladder bezit. Een ladder is ook geen gereedschap dat je dagelijks gebruikt, wat is dan handiger om de buurtladder te gebruiken? Tijdens het schrijven van deze column moest ik denken aan hoe we deze huidige tijd beleven. Voor wie geen vitaal beroep uitoefent, gold de verplichting thuiswerken. Van de éne op de andere dag gingen verzorgingshuizen dicht en konden we niet meer op bezoek bij onze vader en moeder. Voor het eerst is een generatie leerlingen geslaagd zonder een centraal schriftelijk eindexamen en de bijbehorende festiviteiten. Er ontstonden allerlei initiatieven in de buurt om elkaar te helpen. Mensen boden aan om boodschappen voor elkaar te doen of een klus te doen. Wat mooi dat mensen onderling iets van hun tijd delen met hun naaste buren. Nu de maatregelen versoepeld worden, is de vraag of deze initiatieven blijven bestaan. Van harte hoop ik dat u blijft delen in de vakantieperiode en daarna. Tot die tijd: blijf gezond en zorg goed voor elkaar. Aart de Graaf Buurtregisseur Stimenz, a.degraaf@stimenz.nl 06-13384057


winkelcentrum de eglantier

wijkkrant de maten Juli 2020 | pagina 4

Winkel: De Eglantier 308 | digitaal@fotokuipers.nl Studio: Sutton 3 | studio@fotokuipers.nl

De Eglantier 300 055 207 9090 150

450

Logo Sillies Lettertype ; Eerste S ;

Tekst Coffee Food Drinks Lettertype ;

Printservice | Pasfoto's | Omzetten beeldmateriaal www.fotokuipers.nl

Abadi Extra Light Letter 3x zo groot als de rest Gespiegeld over het middelpunt Net zo hoog optrekken als de eerst S (niet de letter grootte aanpassen omdat de letters anders ook weer breder worden)

100

200

Twee ll' ;

Abadi Extra Light

Verhoudingen lettergroote en tussenruimte; zie de bemating

Uw wijkmakelaar Project

Sillies - Logo De Eglantier 300 Apeldoorn

Schaal / Formaat

nvt

A3

Datum

rev 0

2018-01-31

Revisie / Datum

rev . rev .

Maten in het werk te controleren.

.. ... Op ontwerp en tekening rust auteursrecht. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of verstrekt aan derden in welke vorm dan ook.

Eglantier 672 Apeldoorn

De Eglantier 603 7329 DN Apeldoorn

ODE, M D A B VOOR IJKEN! D J I T K R S S WEE K EEN HET I OM JIJ OO K

Openingstijden: ma: 13.00/17.30 | Di t/m do: 09.30/17.30 Vrij: 09.30/ 20.00 | Zat: 09.30/17.00


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Juli 2020 | pagina 5

ZOMERWORKSHOP

ZOMERPROGRAMMA IN DE WIJK

“Action Painting” Al enige jaren geeft Ellen van der Laan, kunstenares uit Apeldoorn en docent beeldend werken via Stimenz, workshops met de titel ‘Ontdek de kunst in jezelf’. Door de coronamaatregelen zijn de workshops, die normaal gesproken klassikaal binnen gegeven worden, deze zomer omgezet naar workshops in de buitenlucht. ‘Ontdek de kunst in jezelf’ wordt hierdoor ‘Ontdek buiten de kunst in jezelf’. In de maanden juli en augustus kun je in het Matenpark en in het Zuiderpark in Apeldoorn meedoen met een buitenworkshop Action Painting. Action Painting is zoals de naam al zegt actiekunst. Kenmerkend voor de actieschilderkunst is de slinger- en druptechniek, waarmee de verf op het doek wordt aangebracht, Action Painting is daarom een spontane schilderkunst, waarin de bewegingen van de kunstenaar duidelijk te herkennen zijn. De workshop is voor iedereen die houdt van creatief bezig zijn en open staat voor een bijzondere vorm van schilderen. Ervaring is niet nodig! Wil je op een vrije manier creatief bezig zijn, dan zijn deze workshops zeker iets voor jou!

De zomer staat weer voor de deur! Deze zomervakantie hoef je je niet te vervelen in Apeldoorn. In de hele stad kun je deelnemen aan sportactiviteiten of meedoen aan culturele workshops in de maanden juli en augustus. Een prachtige gelegenheid om eens iets nieuws uit te proberen en andere mensen te leren kennen! Het is belangrijk om te weten dat de activiteiten alleen bij droog weer door kunnen gaan.

Data: 7 juli en 6 augustus in het Matenpark, 21 juli en 18 augustus in het Zuiderpark. Tijd: 14.00 – 16.00 uur Kosten: € 12,50 per workshop, inclusief materiaal

Mocht je interesse hebben in één van de activiteiten of je willen opgeven, dan kan dit bij Anouk Smits via: a.smits@stimenz.nl of 06-41831463. De activiteiten moeten contant en gepast betaald worden. Deze activiteiten zullen op 1,5 meter afstand plaats vinden en je kunt alleen deelnemen als je geen gezondheidsklachten gerelateerd aan corona hebt. Het programma voor Apeldoorn Zuidoost bestaat uit: 07 juli 14.00 – 16.00, Workshop Action Painting, Matenpark, €12,50 28 juli 14.00 – 16.00, Wandeling, ommetje Matenpark, €3,00 06 aug 14.00 – 16.00, Workshop Action Painting, Matenpark, €12,50 12 aug 19.00 – 20.00, Zumba, Ingang Matenhof, €3,00 13 aug 14.00 – 16.00, Schrijfworkshop Vakantieherinneringen, Matenpark, € 6,00 19 aug 19.00 – 20.00, Zumba, Ingang Matenhof, €3,00 26 aug 19.00 – 20.00, Zumba, Ingang Matenhof, €3,00 20 aug 14.30 – 16.30, Buurtpicknick , Matenpark, €5,00 24 aug, Fietstocht , € 3,00

Wil je graag eerst meer informatie? Dat kan door te bellen of te mailen of een bezoekje aan de website te brengen: Ellen van der Laan, 06-41263941, info@studioboulevart.nl www.studioboulevart.nl. Opgeven kan bij Anouk Smits via 06 41831463 of a.smits@stimenz.nl.

SCHRIJFWORKSHOP VAKANTIEHERINNERINGEN Nu we (mogelijk) niet op vakantie gaan kunnen we terugblikken op onze vakantieherinneringen. Over de vakantie schrijven is een perfecte manier om onze herinneringen aan te scherpen. En zo wordt deze coronaperiode van niet op vakantie gaan mogelijk toch nog gevuld met inspirerende vakantiemomenten. Aan de hand van afbeeldingen laat ik jullie een stukje tekst schrijven. Welke herinnering brengt de afbeelding met zich mee? De vakantie aan zee of was het misschien dat leuke stadje aan de zeekust? We gaan aan de hand van drie verschillende werkvormen onze vakantieherinneringen opschrijven en zo de vakantie herbeleven. Neem je zelf drinken, papier, pen, een handdoek om op te zitten of een stoeltje mee? Tijd: 14.00 – 16.00 uur, Kosten: € 6,00, Plaats: 15 juli Zuiderpark, 13 augustus, Matenpark. Aanmelden voor deze workshop kan bij Anouk Smits 06 41831463 of per mail a.smits@stimenz.nl.

BUITENSPEELDAG Woensdag 10 juni was het Nationale Buitenspeeldag. Een dag waarop in veel wijken in Apeldoorn altijd leuke activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd door enthousiaste buurtbewoners. Dit jaar gooide Corona roet in het eten. Om een alternatieve buitenspeeldag aan te bieden heeft het jeugdwerk van Stimenz een stoepkrijtwedstrijd georganiseerd. Via de scholen (liggend in wijken waar voorgaande jaren een buitenspeeldag werd georganiseerd) is aan al hun leerlingen stoepkrijt verstrekt met de vraag om een mooie tekening te maken. Die middag waren er veel kinderen op straat om hun stoep te versieren met een kleurrijk kunstwerk. En natuurlijk om de drone te spotten die de kleurige stoepjes kwam filmen! We hopen natuurlijk dat volgend jaar de buitenspeeldag weer gewoon kan doorgaan! Wilt u iets organiseren in uw wijk? En wilt u daar dan wel wat ondersteuning bij? Ik denk graag mee! P.tromp@stimenz.nl.


wijkkrant de maten

LANDMETERSVELD Juli 1987

Weer een stukje De Maten. Hier centraal op de luchtfoto het Landmetersveld. Geschakelde en vrijstaande woningen. Mooie rustige omgeving en heel veel groen! Onder in beeld een strook groen, grenzend aan een van de vele vijvers in De Maten. Rechts ervan loopt het Musketiersveld met in de bocht een stukje van de bedrijven als Charly en Plusmarkt Nico de Witt. Erboven een gedeelte van het Rentmeestersveld. Het Musketiersveld loopt uit op de Heemradenlaan met daar weer boven een gedeelte van de Trommelaarshoeve. Links ervan weer een vijver met ernaast een stuk Eglantierlaan. Geheel links met rode daken het Magistratenveld. Tot de volgende editie! Foto bestellen?: hansenmarsnelleman@gmail.com Foto en tekst: Hans Snelleman Tip: Op de Beeldbank van CODA staan inmiddels bijna 2000 luchtopnamen gemaakt door mij. Misschien zit uw straat er ook bij! Ga naar: CODA Beeldbank-aanvinken vrij zoeken (dus straat of onderwerp invoeren)-documenttypes: luchtfoto-zoeken.

wijkkrant de maten Juli 2020 | pagina 6


wijkkrant de maten BASSISCHOOL PCBO DE GONG NU OOK EEN WATERTAPPUNT Ga je naar basisschool De Gong of loop je daar wel eens langs? Dan kan je daar vanaf nu buiten, bij een speciaal watertappunt, je flesje water vullen. Of even een slok water drinken als je dorst hebt tijdens het spelen op het schoolplein. Op 22 juni hebben de kinderen van PCBO De Gong officieel een watertappunt op het schoolplein in gebruik genomen en geproost. Dit om gezond leven en water drinken te stimuleren. Water drinken Sanne Veltman, directeur van PCBO De Gong: “In augustus 2019 zijn we op onze school gestart met woensdag waterdag. Alle kinderen en de juffen en meesters kregen een JOGG bidon waarmee ze gemakkelijk op school water konden drinken. Ook buiten het schoolgebouw, op het schoolplein, wilden we water drinken stimuleren. Daarom hebben we ons ingeschreven voor de subsidie om een watertappunt te installeren. Dat is gelukt. Met de komst van het watertappunt kunnen kinderen ook buiten (tussen 7.00-19.00 uur) water pakken om te drinken en niet alleen binnen en onder schooltijd.”

LINDEN AUTOMOVAN DER ZANDE

VASTE PRIJZEN, GEEN VERRASSINGEN! Extra (grote) beurt GRATIS APK! Plus (kleine) beurt GRATIS APK! APK keuring

€ 199,-* € 149,-* € 39,-

Onderhoud ook mogelijk op zaterdag tot 13:00 uur!

* Incl. 3,5 liter 10W-40 motorolie, oliefilter en ruitensproeivloeistof bijvullen.*

HYUNDAI I10 1.2 PLUS AIRCO, 5 DRS, PDC, FACELIFT! (BJ 2012)

€ 5.240,-

Hét betaalbare adres voor alle automerken!

U bent bij ons aan het juiste adres voor: Onderhoud & reparatie

Onbezorgd autorijden? Alarm, 97.016 km, handgeschakeld,

APK

elektrische ramen. Met trotsbenzine, laten wij u weten als Vakgarage Voor al onze occasions zie onze website! Van der Zande voor u klaar te staan.

Banden

Bij ons bent u aan het juiste adres voor een nieuwe of gebruikte auto van welk merk dan ook. Wij nemen de tijd voor u en zorgen met de beste service voor uw auto. Wij zijn RDW erkend en Bovag gecertificeerd. Onze monteurs zijn goed opgeleide vakmensen, die met plezier aan alle merken auto’s werken. Ook aan de uwe. Dat komt omdat ze met de beste apparatuur werken. Bovendien worden onze monteurs regelmatig bijgeschoold.

VAKGARAGE PECHHULP € 39,95

Schadeherstel

NEDERLAND, EUROPA EN WOONPLAATSDEKKING Alle automerken zijn bij ons welkom voor APK keuringen, regulier onderhoud, Ruitreparatie liefst € 70,- goedkoper schadeherstel en reparaties. Maar Vakantie-, zomeren wintercontroles voeren wij ook graag dan de ANWB! voor u uit. Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel, wij zullen uw auto op de best Kijk op onze site of kom langs voor meer informatie. mogelijke manier onderhouden. Accessoires

Kom snel eens langs en laat u informeren over de vele mogelijkheden van ons bedrijf.

Gezonde school PCBO De Gong heeft de ambitie het vignet ‘Gezonde school’ te behalen. Daar werken ze hard aan. Denk aan groente en fruitdagen (gruitdag), lessen over gezond eten en bewegen bij Wereldoriëntatie en meedoen met gezonde projecten als het Nationaal Schoolontbijt. “Vorig jaar lazen we dat Apeldoorn een JOGG gemeente is. Wij wilden ons aansluiten bij die beweging om actief mee te werken aan een gezonde omgeving voor de kinderen op onze school. Vandaar dit waterpunt’, vertelt Sanne.

WD EN VERTROUTBIJ! DICH

Molenmakershoek 25 Apeldoorn T. 055- 539 6543 info@vakgaragevanderzande.nlDE KOFFIE STAAT VOOR U KLAA

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:30 uur, zaterdag 09:00 - 17:00 uur en elke op afspraak! Voor meer informatie enavond occasions

kijk op: www.vakgaragevanderzande.nl www.vakgaragevanderzande.nl

* Vraag naar de voorwaarden

Molenmakershoek 25 | 7328 JK Apeldoorn | T (055) 539 65 43 | info@vakgaragevanderzande.nl

Waterchallenge Met de komst van de watertap is ook gelijk een nieuwe ‘challenge’ geboren. Vanaf maandag 29 juni doet De Gong een ‘vijf dagen waterchallenge’. Sanne: “De uitdaging is om alleen maar water te drinken op school. De kinderen zijn gemotiveerd en wij benieuwd of het lukt!” JOGG beweging PCBO De Gong sloot zich aan bij de JOGG beweging, een initiatief dat gelooft in de kracht van een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren. Apeldoorn is sinds een aantal jaar ook een JOGG gemeente. Lees meer op: https://jongerenopgezondgewicht.nl/

Comfortabel blijven wonen in uw eigen huis Huishoudelijke hulp en ondersteuning in Apeldoorn

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij uw huishoudelijke taken? Bijvoorbeeld omdat u een dagje ouder wordt, of een beperking heeft waardoor sommige huishoudelijke taken wat lastiger uit te voeren zijn? Schakel dan de huishoudelijke hulp en ondersteuning van AtHomeFirst in. Onze huishoudelijke hulpen komen uit Apeldoorn en zorgen ervoor dat u prettig kunt blijven wonen in uw eigen huis.

Wat maakt AtHomeFirst zo uniek? Betrokken en persoonlijk

Bel ons op 088 - 321 01 55

www.athomefirst.nl

R


Apeldoorn Zuidoost krijgt

glasvezel kpnnetwerk.nl


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Juli 2020 | pagina 9

BASKETBALVELD KRIJGT MAKEOVER EN WORDT EEN NIEUW LEVEN INGEBLAZEN Het veldje in de wijk “De Maten” vlakbij de Steenhouwersdonk werd in de jaren ‘90 veelvuldig gebruikt en in samenwerking met gemeente en spelers onderhouden. Het veldje heeft toen de naam DDP gekregen, oftewel “Dunk DonK Playground”. Er was in die tijd echt een hechte groep die er bijna dagelijks stond om te strijden tegen elkaar. Deze groep werd snel groter. Iedereen was welkom zolang je dezelfde passie voor de sport maar deelde. Dus of je nu klein / groot, een andere afkomst had, het maakte niet uit. Wij stonden juist open voor de diversiteit, we respecteerden elkaar en leerden van elkaar. Wij, als “oudgedienden” vinden het erg jammer dat deze spirit verloren is gegaan en de DDP er verlaten bij ligt. Het idee kwam naar voren om dit weer op te pakken en aantrekkelijk te maken voor de jeugd, uiteraard ook een beetje voor onszelf. De samenwerking met gemeente waren we niet vergeten en hebben elkaar hierin weer gevonden. Het verzoek werd zeer enthousiast ontvangen en zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden. Stap 1 was het zetten van belijning. Binnen een paar weken heeft de gemeente de belijningen opnieuw aan laten brengen. Wij waren verbaasd hoe snel dit ging. Stap 2 zijn we nu op dit moment nog aan het onderzoeken. De palen en borden met ringen zijn namelijk ook aan vervanging toe. Zodra we de juiste leverancier hiervoor hebben gevonden kan dit worden voorgelegd aan de gemeente om over te gaan tot een daadwerkelijke plaatsing hiervan. Hieraan willen we als groep ’oudgediende basketballers met jonge aanwas’ ook graag aan bijdragen door zelf hiermee vervolgens aan de slag te gaan. Wij vinden de samenwerking met de gemeente echt noemenswaardig. Als je met goede en onderbouwde initiatieven op de deur van de gemeente Apeldoorn klopt gaat er heel duidelijk een deur open waar je op een matje stapt waar welkom op staat!! Peter Pauw, buurtbewoner van De Maten, mede namens een groepje oudgediende basketballers uit de wijk

Kom jij

EEN BALLETJE SLAAN? Elke zaterdag van 9.30 tot 11.00 uur! VOOR WIE? ALLE KINDEREN TOT 12 JAAR OUD DIE SAMEN MET VRIENDJES, VRIENDINNETJES, BROERTJES EN ZUSJES KENNIS WILLEN MAKEN MET DE HONK- EN SOFTBALSPORT.

MEEDOEN? DE TRAININGEN WORDEN GEHOUDEN OP HET SPORTCOMPLEX VAN WSB APELDOORN, AAN DE KAARTENMAKERSHOEVE 108 IN APELDOORN. AANMELDEN IS NIET NODIG. VRAGEN? STUUR ONS EEN MAIL OP INFO@WSBAPELDOORN.NL OF BEL 06-48244298. WSBAPELDOORN

WSBAPELDOORN


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Juli 2020 | pagina 10

IN HET ZONNETJE Zondag 21 Juni was het Vaderdag en op deze speciale zondag werden de bewoners en het personeel van W.Z.C. De Matenhof in het zonnetje gezet en kregen een heerlijke haring van de Spakenburgse vishandel op de Eglantier. Vanuit De Matenhof was er het idee om alle bewoners en personeel een Nieuwe haring aan te bieden en ook de Spakenburgse vishandel had het idee opgevat om dit aan De Matenhof te schenken. Zo kregen alle bewoners en het personeel een heerlijke verrassing en genoot iedereen van de lekkere traktatie. Namens iedereen van de Matenhof: Spakenburgse vishandel enorm bedankt.

VOLOP INSPIRATIE VOOR EEN SUCCESVOLLE BBQ Ga jij binnenkort barbecuen? De perfecte manier om thuis samen met je gezin of vrienden te genieten van mooi weer en heerlijk eten in de zomer. We helpen je op weg voor een lekkere, makkelijke én voordelige bbq. Want bij Jumbo van de Bunt betaal je voor 4 bbq-producten maar 10 euro. Stel je bbq dus samen uit het grootste assortiment én ook nog met de laagste prijs. De hele zomer lang.

www.ambiancedekazon.nl

Thuis comfortabel wonen en werken. Het textieldak Dè tuintrend van 2020

 Persoonlijk advies op maat  Beste prijs-kwaliteitverhouding

ZONWERING

 Vakkundig inmeten en monteren  Inspirerende showroom  Altijd maatwerk BUITENJALOEZIEËN

LAMELLENDAK

LUXAFLEX® RAAMDECORATIE

Ambiance zoekt jou: COMMERCIEEL TECHNISCH MEDEWERKER EN (HULP)MONTEUR Z O N W E R I N G RO L L U I K E N R A A M D E C O R AT I E T E R R A SO V E R K A P P I N G E N

Europaweg 216, 7336 AR APELDOORN - T (055) 521 16 46 - E info@ambiancedekazon.nl

H O R R E N


De Maten daar zit energie in

wijkkrant de maten Juli 2020 | pagina 11

WELKOM OP DÉ ENERGIEPAGINA VAN DE MATEN Na weken thuiswerken en vooral thuis blijven, zijn we de laatste weken weer wat meer naar buiten gegaan. De kinderen zijn weer (meer) naar school en ik merk dat het drukker wordt op straat. Ook heb ik de eerste gewone afspraken weer gehad. Zo heb ik leuk bijgepraat met de nieuwe buurtregisseur van Stimenz, Aart de Graaf, tijdens een wandeling in het Matenpark. Deze maand heb ik een zomerse bespaartip voor je én krijg je de kans om je aan te melden voor een gratis cadeaubon voor een energiebesparend product. Veel leesplezier en groene groetjes van Dieuwke de Boer, energieregisseur De Maten Heb je vragen of ideeën naar aanleiding van deze pagina, mail mij gerust: dieuwkedeboer@de-a.nl

WEBINARS ‘BUURTACTIE ENERGIEZUINIG WONEN’ EN ZONNEPANELEN DE MATEN GROOT SUCCES! Tijdens een online informatieavond op 17 juni en 24 juni werden woningeigenaren uit de Maten geïnformeerd over de voordelen van energiebesparing en over zonnepanelen. Energiezuinig wonen Bewoners konden hun woning opgeven als voorbeeldwoning. Uit de aanmeldingen hebben technisch adviseurs van het Regionaal Energieloket per woningtype een voorbeeldwoning gekozen. Voor deze voorbeeldwoningen is een advies opgesteld. Het advies is bruikbaar voor alle huizen van dit woningtype uit dezelfde bouwperiode. Deze adviesrapporten werden gepresenteerd op de online informatieavond op 17 juni. Zonnepanelenactie Het verduurzamen van je woning is veel makkelijker en leuker wanneer dat gezamenlijk kan. Daarom heeft de gemeente het Regionaal Energieloket gevraagd een zonnepanelenactie te organiseren voor haar inwoners. Woensdag 24 juni was de online informatieavond over deze actie. Via de actie kan je als woningeigenaar slim investeren in eigen, groene energie en dus dubbel genieten als het zonnetje schijnt. Aan de slag! Wil je de gratis adviesrapporten ontvangen, de webinar terugkijken of je inschrijven voor de zonnepanelenactie? Ga dan naar www. regionaalenergieloket.nl en vul je postcode in.

CADEAUBON! Vanaf nu kan iedere huiseigenaar eencadeaubonaanvragenwaarmee je gratis energiebesparende producten kan bestellen ter waarde van 45,- euro in een speciale webshop. Denk aan LED-lampen, tochtstrips en radiatorfolie. Meld je snel aan, want op = op. Aanmelden kan via de website https://www. energiekapeldoorn.nl/cadeaubon/ De gemeente heeft dit jaar extra geld ontvangen van het Rijk om zo haar inwoners op gang te helpen met het besparen op het energieverbruik. Gedurende dit jaar volgen meer acties en activiteiten om woningeigenaren te helpen hun huis klaar te maken voor de toekomst. En woon je in de Dreven, houd dan na de zomer je brievenbus in de gaten. In het najaar gaat ook hier een speciale actie lopen om met jou aan de slag te gaan om je huis te verduurzamen door middel van een woningtool en diverse buurtbijeenkomsten (online en offline).

HET IS DROOG, DE ZON SCHIJNT… HANG DE WAS BUITEN OP! Wasdrogers zijn energieverslinders. We zijn natuurlijk blij dat ze bestaan, maar ze gebruiken veel energie. Mijn advies is dus om in de zomer je was zoveel mogelijk buiten op te hangen. Het bespaart geld en je was ruikt er heerlijk fris door. Een paar handige tips hierbij: • Zon is niet nodig, maar wind wel • Droog gekleurde was binnenstebuiten tegen het verkleuren


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Juli 2020 | pagina 12

BASISSCHOOL DE MARKE EN REMEHA WERKEN VIA JEUGDEDUCATIEFONDS SAMEN AAN TALENTONTWIKKELING Openbare basisschool De Marke en het Apeldoornse techniekbedrijf Remeha, ontwikkelaar en fabrikant van klimaatoplossingen, starten via het Jeugdeducatiefonds een 4-jarige samenwerking. Door de financiële steun van Remeha’s aandeelhouder Stichting Aandelen Remeha, wordt het voor het team van De Marke mogelijk om de talentontwikkeling van leerlingen breder te ontplooien en om de techniekthema’s binnen de school verder te ontwikkelen. De lokale samenwerking wordt maandag 22 juni tijdens een kleine bijeenkomst in het bijzijn van burgemeester Ton Heerts gevierd. Remeha bekrachtigt de samenwerking door laptops voor thuisgebruik te overhandigen aan de leerlingenraad van De Marke. Samenwerking De Marke en Stichting Aandelen Remeha Het aanbieden van de laptops maakt onderdeel uit van een bredere en langdurige samenwerking. Naast de meerjarige financiële ondersteuning, krijgt de samenwerking ook een praktische invulling waarbij leerlingen van De Marke de techniekthema’s ook in de praktijk kunnen ervaren tijdens bezoeken aan de Remeha fabriek, op loopafstand van de school. Mariëtte Doornekamp Stichting Aandelen Remeha: “Wij vinden onderwijs heel belangrijk, met name het stimuleren van de interesse in techniek. We het vinden daarom heel waardevol dat we kunnen bijdragen aan dit geweldige initiatief zo dichtbij.” Inge Voncken, directeur basisschool De Marke: “Certificering door het Jeugdeducatiefonds en de samenwerking met Remeha betekent voor De Marke dat alle leerlingen zonder problemen kunnen deelnemen aan activiteiten die het onderwijs en hun persoonlijke ontwikkeling raken. Leerkrachten kunnen extra activiteiten organiseren gericht op de ontwikkeling van het talent van elke leerling. Ik ben trots dat er een zeer betrokken team naast mij staat waarmee we dit dankzij de steun van Remeha en het Jeugdeducatiefonds kunnen realiseren.” Jeugdeducatiefonds De afgelopen maanden waren de scholen in Nederland gesloten vanwege de coronamaatregelen. Leerkrachten hebben tijdens de coronacrisis de tweedeling in de samenleving zien toenemen waarbij de meest kwetsbare kinderen het hardst worden getroffen. Het Jeugdeducatiefonds heeft in deze periode 4.000 laptops verstrekt aan basisscholen in het hele land om het thuisonderwijs te ondersteunen. Het aanbieden van laptops voor thuisgebruik door Remeha is ook toekomstgericht een waardevolle ondersteuning. Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds: ‘Het creëren van gelijke kansen voor ieder kind is van groot belang, zeker in de huidige tijd. Stress en zorgen in een gezin kunnen ertoe leiden dat er thuis weinig aandacht voor school is. Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken. Wij zijn dan ook heel blij dat we door de samenwerking met Remeha basisschool De Marke kunnen helpen om het verschil te maken. Leerkrachten weten als geen ander wat nodig is. Samen proberen we de wereld van de leerlingen nog een beetje mooier te maken.’ ‘Close the Gap’ Bij het aanbieden van de laptops is ook ‘Close the Gap’ betrokken. Dit is een ‘social enterprise’ uit België die o.a. gebruikte laptops van bedrijven opknapt en verspreid onder goede doelen, zoals het Jeugdeducatiefonds.

Foto: Yoran Fotografie

Foto: Yoran Fotografie

GEEN BUSRITTEN MAAR… Woensdag 27 mei woonzorgcentrum Berghorst aan de Gijsbrechtgaarde in de wijk De Maten. Iene miene mutte Tien pond grutten Tien pond kaas Iene miene mutte is de baas. Op het afgesproken tijdstip van 12.00 uur waren woensdag middag 27 mei vier vrijwilligers van de Buurtmensen en drie zorgmedewerksters met mondkapje van Berghorst aanwezig. Normaal helpen de vrijwilligers mee om de boeketten met bloemen buiten het gebouw op de vazen te zetten. De zorgmedewerkers zorgen er dan voor dat deze netjes afgeleverd worden bij de bewoners van het zorgcentrum. Echter nu liep het even anders. Na het opzeggen van het versje: Iene miene mutte bleven de zorgmedewerksters over. Zij gingen alles zelf doen: Boeketten uitpakken, op vazen plaatsen en bezorgen samen met een pak ‘lekkers’ voor bij de koffie of thee. Een goede reden om weer even contact te hebben en bij te praten met de bewoners en te controleren of alles nog naar wens is. De start was omstreeks 12.30 uur en het laatste pakket werd omstreeks 17.00 uur afgeleverd. Een lange bezorgtijd aldus de ‘zusters’ van het tehuis, maar erg leuk en dankbaar. Ze moesten ook even tekst en uitleg geven wie de bloemen hadden geleverd, de mensen van de busritten…etc. Ondanks deze korte uitdeel actie van onze kant – alleen uitladen en alles buiten voor de deur zetten - blijft het leuk om op pad te gaan.


wijkkrant de maten VERRASSING Bondscoach Sarina Wiegman verrast Sportvereniging Groen Wit ‘62 met driejarig ING sponsorcontract Dinsdagavond 23 juni werd Sportvereniging Groen Wit ‘62 tijdens een online bijeenkomst met andere voetbalclubs verrast door Sarina Wiegman. De bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, en sinds 14 februari 2020 ambassadeur meiden- en vrouwenvoetbal, kondigde samen met Steven Sedee, manager sportsponsoring ING, aan dat de voetbalclubs een driejarig sponsorcontract krijgen van ING. Sportvereniging Groen Wit ‘62 krijgt dit contract, omdat zij - net als bijna 200 clubs - dit voorjaar een plan heeft ingediend om het meiden- en vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen binnen hun vereniging. Op basis van dit voorstel is Sportvereniging Groen Wit ‘62 door de jury geselecteerd als één van de 60 clubs waar ING een sponsorcontract mee aangaat. ING en de KNVB willen zo samen met de clubs het meiden- en vrouwenvoetbal verder professionaliseren en ontwikkelen. In gesprek met bondscoach Sarina Wiegman De voetbalclub ontving een uitnodiging van ING om dinsdag 23 juni deel te nemen aan een online bijeenkomst waarin goed nieuws aangekondigd zou worden. Tijdens deze bijeenkomst vertelde Sarina Wiegman vervolgens aan Sportvereniging Groen Wit ‘62 en 59 andere clubs het mooie bericht dat ze een sponsorcontract kregen. Voorzitter Sportvereniging Groen Wit ‘62, Bert Hoogenberg; “Een geweldige en sympathieke manier om te horen dat de pitch van Sportvereniging Groen Wit ‘62 is gewaardeerd en dat we de samenwerking met ING aan kunnen gaan. Met het sponsorgeld gaan wij onder andere zorgen voor gediplomeerde vrouwelijke trainers, zorgen voor meer vrouwelijke vrijwilligers en willen we meer meidenteams starten vanaf onder 15 en blijven we gemengd voetbal stimuleren”. Tijdens de bijeenkomst was er ruimte om vragen te stellen aan de bondscoach. Zij bedankte de clubs dat zij zich hard maken om het meiden- en vrouwenvoetbal de aandacht te geven die het verdient. Sarina Wiegman; “Het meiden- en vrouwenvoetbal heeft de afgelopen paar jaar al enorme stappen gemaakt. Dat is geweldig om van dichtbij te zien en te ervaren. Maar, en dat kan ik niet vaak genoeg zeggen, we zijn er nog niet. Ik ben trots te zien dat er zoveel clubs de inspiratie en motivatie hebben om het meiden- en vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen. Zo kunnen we met elkaar grote stappen maken”. KNVB en ING zetten zich samen in om het meiden- en vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen Het moet ‘normaal’ worden om bij voetbal ook meteen te denken en te praten over meiden- en vrouwenvoetbal. De gezamenlijke ambitie van de KNVB en ING is dan ook om het meiden- en vrouwenvoetbal nóg meer te integreren in de voetbalwereld. De komende vijf jaar werken de KNVB en ING gezamenlijk aan een groei van 25% naar 200.000 vrouwelijke KNVB-leden en 25% meer vrouwelijk kader bij amateurclubs. Steven Sedee, manager sportsponsoring ING: “Amateurverenigingen zijn de basis van het Nederlandse voetbal. Zij hebben de kennis, kunde en faciliteiten in huis om meiden- en vrouwenvoetbal aan te bieden en een plek te geven die het verdient. Sportvereniging Groen Wit ‘62 is een van de clubs die met hun pitch laat zien dat ze het meiden- en vrouwenvoetbal een warm hart toedragen en echt willen laten groeien. De motivatie en passie spat er vanaf en wij zijn blij dat wij als ING ook in deze tijd hier aan kunnen bijdragen”.

wijkkrant de maten Juli 2020 | pagina 13


de drie ranken

wijkkrant de maten Juli 2020 | pagina 14

VAKANTIEGELD SAMEN DELEN GROOT SUCCES

OPSLAGRUIMTE IN DE EGLANTIER WEER LEEG

In de mei-editie van deze krant stond een artikel over de actie Vakantiegeld Samen Delen. Hoe is deze actie verlopen en hoe wordt het geld besteed?

Sinds het begin van de vernieuwbouw van De Drie Ranken heeft veel meubilair uit het oude kerkgebouw opgeslagen gestaan in een pand in winkelcentrum de Eglantier. Sinds 1 juli is deze ruimte weer leeg.

Vakantiegeld doneren De actie Vakantiegeld Samen Delen startte Gertrudeke van der Maas negen jaar geleden vanuit De Drie Ranken om mensen met een kleine beurs de kans te geven iets leuks te ondernemen, of om er een noodzakelijke uitgave mee te doen, waar anders geen geld voor zou zijn. De gedachte erachter was dat alle mensen rijker worden als je samen deelt. Inmiddels doen meer dan 25 kerken in Apeldoorn en Ugchelen aan deze actie mee. In de maand mei, als het vakantiegeld binnenkomt, kon iedereen die dat wilde een donatie doen.

Tijdelijke opslag Als je je oude huis uit moet, terwijl je nieuwe huis nog niet volledig gebruikt kan worden, brengt dit problemen met zich mee. Want waar laat je ondertussen al je spullen? Dat overkwam ook geloofsgemeenschap De Drie Ranken. Gelukkig heeft de beheerder van winkelcentrum de Eglantier ruimte ter beschikking gesteld, waar alles wat niet direct gebruikt hoefde te worden het afgelopen jaar veilig weggezet kon worden. Per 1 juli moest deze tijdelijke opslag weer leeg en schoon opgeleverd worden.

Recordbedrag opgehaald Veel mensen gaven gehoor aan de oproep om te delen. Dit jaar is er zelfs een recordbedrag verzameld: in totaal maar liefst € 124.547,93! Zoveel geld is er nog nooit opgehaald bij deze actie. Ook waren er nog nooit zoveel aanvragen ingediend door mensen die graag een bijdrage wilden ontvangen. Daardoor kunnen er in totaal 1600 mensen een donatie krijgen van gemiddeld € 178,-. Voor de wijk De Maten betekent het dat een bedrag van ruim € 23.000,verdeeld wordt over 138 huishoudens (bijna 250 mensen). Bedankt voor uw vertrouwen! Via deze weg willen Gertrudeke en de andere leden van de werkgroep alle mensen bedanken die geholpen hebben om de actie tot een succes te maken. Gertrudeke: ‘Dank u wel voor uw gift, als u heeft bijgedragen aan dit hartverwarmende gebaar naar mensen in de wijk! En dank u wel als u een aanvraag heeft gedaan, want het is voor veel mensen een drempel om iets voor zichzelf te vragen. Of u nu gever bent of ontvanger, dankzij u is deze actie vanuit de kerken een succes geworden. Dank voor het vertrouwen, dat we zorgvuldig omgaan met het ontvangen geld en de privacy van de aanvragers.’ Gezien worden In de maand juni zijn de giften verdeeld onder de aanvragers. Maar Gertrudeke ervaart dat niet zozeer het bedrag, maar het gevoel dat mensen hieraan overhouden, belangrijk is. ‘Als werkgroep horen we terug hoe mensen zich gezien en gewaardeerd voelen, dat mensen die hen niet persoonlijk kennen, toch met hen delen. En het delen van het geld gebeurt op een manier die de privacy van mensen zeer respecteert. Ontvangers hoeven geen enkele tegenprestatie te leveren. De voldoening zit in de reacties die we van ontvangers horen.’ Om er enkele te noemen: ‘Allereerst.. ontzettend bedankt voor de envelop met het vakantiegeld!! Ik was hier waanzinnig blij mee en hier echt even stil van...’ ‘Wat een prachtig initiatief! Ik heb mezelf voorgenomen: mocht het met mij in de toekomst beter gaan, dan wil ik hetzelfde terug doen!’

Oud, maar nog niet afgeschreven Veel vrijwilligers hebben hard gewerkt om alles op te ruimen. Voor veel spullen die niet meer gebruikt konden worden, is bovendien een goede bestemming gevonden. Soms is iets te mooi om af te voeren naar de stort. Dan is het fijn om iets, waar je lang van genoten hebt en wat voor jou waardevol was, weg te kunnen geven aan iemand die het graag wil hebben. Naar Polen De oude liturgische meubels pasten niet meer in de moderne kerkzaal van De Drie Ranken. Via de Stichting Derdehands (www.derdehands.nl) en de stichting Serafim (www.serafim.nl) is er voor dit meubilair een nieuwe bestemming gevonden. Vrijwilligers van Serafim proberen de allerarmsten in de wereld te helpen met goederen, hulpmiddelen, scholing en financiële steun. Inmiddels hebben zij het oud liturgisch meubilair van De Drie Ranken verzonden naar Polen.

ACTIVITEITEN VAN VONC BEGINNEN WEER De versoepeling van de coronamaatregelen maakt het voor de oecumenische werkgroep VONC (Vorming ONtmoeting en Communicatie) weer mogelijk om activiteiten te organiseren. In september begint het nieuwe seizoen. U kunt zich nu alvast aanmelden voor Sacrale dans. Sacrale dans Sacrale dans is een meditatieve vorm van bewegen, waarbij plezier en beleving voorop staat. De passen zijn eenvoudig te leren. Er wordt gedanst op inspirerende muziek uit diverse muzikale tradities, nu eens uitbundig, dan weer verstillend. De dans wordt begeleid door Els Lagerweij, danservaring is niet nodig. Zolang de maatregelen rond het coronavirus van kracht zijn, danst iedereen op ruime afstand van elkaar. Het thema sluit steeds aan bij de tijd van het jaar. De avonden kunnen ook apart bezocht worden. Praktische informatie Wanneer: op donderdagavond, 10 september, 8 oktober, 5 november en 3 december 2020. Tijd: 19.45-21.00 uur. Inloop om 19.30 uur. Kosten: € 4,Waar: in de kerkzaal van De Drie Ranken, Eglantierlaan 202, Apeldoorn. Let op: Het is noodzakelijk om u van tevoren aan te melden: vonc@3ranken.nl


wijkkrant de maten JONGERENWERKERS DON BOSCO IN DE MATEN Toen we hoorden dat we het jongerencentrum moesten gaan sluiten door corona, zijn we gelijk op zoek gegaan naar alternatieve manieren om in contact te blijven met alle jongeren. We maakten ons zorgen om veel jongeren en hoe konden we goed met hen in contact blijven en betekenisvol voor hen zijn? Met een team van stagiaires en vrijwilligers en de jongeren zelf hadden we al heel snel alternatieve manieren gevonden. Het was heerlijk om te starten met een lege agenda, alle afspraken waren immers gecanceld. We konden datgene doen waarvan we dachten dat goed was en konden daar ook de tijd insteken die we daarvoor nodig hadden. Zo zijn we aan de slag gegaan met social media en straatwerk. Dat deden we voor het coronavirus ook wel, maar nu hebben we dit groter gemaakt. Minimaal drie dagen per week waren we op straat. Zowel ‘s middag als ‘s avonds. Ook zijn we heel erg actief op Instagram, Facebook, Snapchat, Whatsapp en tegenwoordig zelfs TikTok. We willen dicht bij de leefwereld van jongeren blijven en dat speelde zich nu ook veel af op social media. We hebben vele uitdagingen gehad op TikTok en zijn veel Live geweest op Instagram, waarbij veel jongeren keken( +- 100 per keer) en vragen konden stellen. Jongeren hebben allerlei ideeën aangedragen en zo is radio Don Bosco ontwikkeld. Regelmatig zenden we op YouTube via ons eigen kanaal Studio Don Bosco een muziekuitzending uit. Ook is een groep jongeren samen Don Bosco de Maten aan het nabouwen geweest in Minecraft. Dit is een computerspel waarbij je gebouwen kan bouwen. We hebben ook een aantal mooie acties mogen uitvoeren. Zo hebben we van Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn enveloppen met tegoedbonnen voor boodschappen mogen uitdelen aan jongeren waarvan we wisten dat ze het momenteel financieel erg zwaar hebben. Van Nationaal Fonds Kinderhulp hebben we prullenbakken gekregen met daarin allerlei spullen voor een uitzet zoals servies, bestek, waterkoker, fleece deken etc. We mochten deze prullenbakken uitdelen aan jongeren die op kamers gingen wonen. Ook hebben we heel veel snoep gekregen van partnerorganisatie Stimenz, die we op straat konden uitdelen aan jongeren die zich goed aan de richtlijnen hielden. We kwamen met deze verschillende acties bij veel jongeren aan de deur en we merkten dat dit contact heel erg positief was. Vandaaruit is het project ontstaan; ‘Don Bosco komt naar je toe’. Met tuinstoelen in de kofferbak rijden we naar de huizen van jongeren toe en gaan dan op gepaste afstand in de voortuin van de jongeren (of onderaan een flat) zitten met wat te eten en drinken. De persoonlijke aandacht die jongeren dan krijgen vinden ze erg prettig en we krijgen goed zicht op hoe het echt met de jongeren gaat. Al met al is deze vernieuwende manier van werken wel heel erg leuk. Ons werk vraagt in deze tijd veel creativiteit, maar daar zijn we tenslotte jongerenwerkers voor, dat kunnen we wel. Sinds begin juni mocht het jongerencentrum weer aangepast open. We konden maar 20 jongeren maximaal per keer binnen laten, want meer konden we met 1,5 meter afstand niet toelaten. Ook moesten de banken aan de kant en kwamen er losse stoelen. Veel dingen mochten niet zoals tafeltennis, want dat is een binnensport, en de vrijdagavond disco, want dan is het lastig 1,5 afstand te bewaren. Het was een stukje saaier door alle maatregelen, maar de jongeren hebben weer een plek om naar toe te gaan. En daar maken ze weer volop gebruik van. Nu de maatregelen weer verder zijn versoepeld, is er weer veel mogelijk voor de jongeren t/m 18 jaar. De komende weken zullen we samen met de jongeren weer nieuwe dingen bedenken en uitvoeren. We kijken uit naar de komende periode om er met de geldende richtlijnen van nu, samen met de jongeren een onvergetelijke zomer van te maken.

YVONNE RECLAME.NL

ACTIE!! VISITEKAARTJES 500 STUKS € 14,50*

PRODUCT: VISITEKAARTJES | FORMAAT: 85 X 55 MM BEDRUKKING: DUBBELZIJDIG BEDRUKT PAPIER: 400 GRAM PAPIER

FOLDERS 1000 STUKS € 51,00* PRODUCT: FOLDER (STAAND) | FORMAAT: A5 FORMAAT (A4 FORMAAT GEVOUWEN NAAR A5 FORMAAT) AANTAL PAGINA’S: 4| BEDRUKKING: DUBBELZIJDIG BEDRUKT PAPIER: 170 GRAM PAPIER

FLYERS 1000 STUKS € 22,00* PRODUCT: FLYER (STAAND) | FORMAAT: A5 FORMAAT BEDRUKKING: DUBBELZIJDIG BEDRUKT PAPIER: 170 GRAM PAPIER

ANSICHTKAART 500 STUKS € 27,00* PRODUCT: ANSICHTKAART | FORMAAT: A6 FORMAAT BEDRUKKING: DUBBELZIJDIG BEDRUKT PAPIER: 300 GRAM PAPIER + ENKELZIJDIG GLANSLAMINAAT

* BOVENGENOEMDE TARIEVEN ZIJN EXCL. BTW, BESTANDSCONTROLE EN ONTWERPKOSTEN. NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFORMATIE.


wijkkrant de maten ELLA EN SOPHIE VIEREN HUN VERJAARDAG MET DE HELE KLAS In juni werden Ella Oostenrijk en Sophie Brummans zes jaar. “Het is lastig om nu een gewoon feestje te organiseren voor de kinderen”, vertelt Sarina, de moeder van Ella. “Daarom hebben we bedacht om het wat groter aan te pakken én het samen te doen.” Dus stond er op vrijdagmiddag 19 juni een reusachtig springkussen op het grasveld aan de Postmeestersdreef. Alle kinderen uit groep 2 van De Schakel waren uitgenodigd en de hele middag werd volop gerend, gegleden en gelachen. Met patatjes en een heuse ijskar was het feest compleet. Sophie was veel te druk om te vertellen hoe ze deze verjaardag vond. Ella riep: “Ja, het is een stormbaan”, voordat ze zich weer in het feestgewoel stortte. Kortom: zeer geslaagd. Anja Straathof

NIEUW LEEFSTIJLPROGRAMMA BIJ TEN TIJE SPORT: X-FITTT GLI X-Fittt GLI is een aanpak gericht op een gezondere leefstijl die op de lange termijn is vol te houden. Het traject bestaat uit sporten, individuele consulten met de leefstijlcoach en workshops. De leefstijlcoaching wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering, zonder eigen risico! De enige kosten die deelnemers hebben aan dit programma bestaan dus uit het sportabonnement bij Ten Tije. X-Fittt GLI is gebouwd op drie pijlers: • Gezonde voeding • Meer bewegen • Factoren die invloed hebben op een gezonde leefstijl. Denk aan hormonen, slaap, stress, alcohol, etc. X-Fittt GLI duurt 2 jaar. In het eerste jaar staat begeleiding centraal, in het tweede jaar het onderhouden van gezond gedrag. Resultaten die worden behaald met X-Fittt GLI zijn o.a. gewichtsverlies, fijner voelen in je lichaam, minder medicatie en gedragsverandering. Ben je zoekende naar een gezondere leefstijl die je op lange termijn kan volhouden? Dan past dit programma bij jou! We hebben al veel positieve resultaten bereikt. Zie als voorbeeld de afbeelding hiernaast. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met leefstijlcoach@tentijesport.nl of bel naar 055-5433266.

wijkkrant de maten Juli 2020 | pagina 16


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Juli 2020 | pagina 17

REACTIES OP PLANNEN “OUDE BUSBAAN” KANAAL ZUID In de uitgave van wijkkrant De Maten van mei heeft de gemeente Apeldoorn haar plan gepresenteerd, om de “oude busbaan” langs Kanaal Zuid om te vormen tot een mooie parkzone, die meer mensen in staat stelt van het kanaal te genieten. Als lezer en bewoner had u de mogelijkheid om te reageren op dit plan. Hierop zijn veel reacties binnengekomen en dat geeft aan dat de betrokkenheid bij dit plan(gebied) in de omgeving groot is. Die betrokkenheid stelt de gemeente op prijs. Waaruit bestaan de reacties? Een groot deel van de lezers, die reageerden hebben de zorg uitgesproken over het ontstaan van meer overlast als er voorzieningen, zoals speeltoestellen, in dit gebied worden geplaatst. De gemeente neemt deze zorg serieus. De gemeente wil dit deel van Kanaal Zuid juist aantrekkelijk maken voor een breder publiek en wil daarmee de overlast die nu nog regelmatig wordt ervaren, doordat er weinig sociale controle is, tegengaan. Wat gaat de gemeente er mee doen? De reacties hebben er toe bijgedragen dat de gemeente extra zorgvuldig kijkt naar het plaatsen van voorzieningen in dit gebied. Op basis van de reacties en het beschikbare budget ligt de prioriteit nu eerst bij het vergroten van de beleefbaarheid van het Kanaal. Hiertoe legt de gemeente in samenspraak en afstemming met het Waterschap langs de oever een aantal steigers, die worden uitgevoerd met robuuste en vandalismebestendige materialen. De ambitie om het bewegen te stimuleren en een ‘Rondje Kanaal’ te faciliteren bestaat nog steeds. De aanleg van extra voorzieningen voor sport en spel worden beperkt. Kunstwerk In juli start de kunstenaar met de aanleg van de fundering van het kunstwerk. Dit kunstwerk is vandalismebestendig en wordt verankerd in de ondergrond. Er wordt klimop tegenop geplaatst om hiermee het aanbrengen van graffiti te ontmoedigen. Het kunstwerk komt op de gekozen locatie goed in het zicht te staan, waardoor er voldoende sociale controle zal zijn. Bewegen en beleven De gemeente gaat de parkzone rond de busbaan een kwaliteitsimpuls geven en de toegankelijkheid verbeteren. Eén van de middelen die daarvoor worden ingezet is het maken van directe verbindingen met De Maten. Door de groenstructuren in de wijk met de ‘busbaan’ te verbinden wordt het nog aantrekkelijker om een rondje te lopen. Ook de herkenbaarheid van het hoofdpad als verblijfsgebied wordt vergroot. Daarom wordt het asfalt omgezet in een halfverharding in de vorm van Achterhoeks Padvast. Dit is een halfverharding waar goede ervaringen mee zijn. Er wordt uitsluitend gebroken grind gebruikt, waardoor het niet stuift en stabiel blijft. Het is goed te berijden voor rolstoel, scootmobiel en hulpdiensten. Het is duurzaam, heeft een lange levensduur en is goed te onderhouden. Halfverharding heeft een natuurlijk karakter, wat beter past in een groene Kanaalzone. In de nieuwe situatie staan de banken niet meer in de laaggelegen berm, maar op het pad waardoor er beter zicht is op het water. Er wordt opnieuw een hekwerk geplaatst om doorgaand verkeer in de vorm van fietsers en brommers te weren. Honden uitlaten versus ander gebruik Momenteel is een aanzienlijk deel van de parkzone aangewezen als hondenuitlaatplaats (HUP). Het gaat hier om de groene zone tussen de oude busbaan en het fietspad. (Let op: de huidige asfaltweg en de berm langs het Kanaal is geen hondenuitlaatgebied). Hondenbezitters zijn een belangrijke groep gebruikers van de parkzone. Tegelijkertijd moet de ruimte gedeeld worden met andere gebruikers, die graag in alle rust willen spelen, sporten, op een bankje zitten zonder overlast door honden. Voorstel is om de huidige HUP te behouden. Dit betekent dat de hond op het hoofdpad aangelijnd moet zijn. Omdat de ruimte gedeeld moet worden met andere gebruikers wordt duidelijker aangegeven waar de HUP begint en eindigt. In overleg met het waterschap wordt bekeken of er voorzieningen mogen worden getroffen om het voor de honden makkelijker te maken in en uit het water te komen Wanneer kunnen wij een aangepast ontwerp verwachten? De ontwerpster past de tekening aan op basis van de binnengekomen reacties. In september presenteert de gemeente het aangepaste ontwerp. Dit zal gebeuren door vermelding in deze wijkkrant met de link naar de site : www.apeldoorn.nl/kanaalzone De gemeente nodigt u hierbij graag uit om alvast mee te denken over een nieuwe naam voor de “oude busbaan”. U kunt uw ideeën hiervoor tot uiterlijk 30 september doorgeven via het e-mailadres j.nijdeken@ apeldoorn.nl. Heeft u nu al vragen? Neem dan contact op met Jan Nijdeken, gemeentelijk projectleider via telefoonnummer 06 – 398 758 28 of j.nijdeken@apeldoorn.nl.wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Juli 2020 | pagina 19

VAN HARTE GEFELICITEERD ROB HILGERSOM, VEEL PLEZIER MET HET LEUKE SHIRT! W I J K K R A N T N K I P P I L E K N I W T E E A O WIJNGAARDS J T D N E POELIER N N E D L E V E D I E T D L KIP G R O O T Z O N N E H O E V E I WILD A D E D R E V E N T O V N M E OOSTERS A S R E T S O O I E E K A R SNACK R S K R L V N L T GRILLSPECIALITEITEN ErKis O D I A E B A N E K OVENBOUWERSHOEK oor een N J I N O R E N W S ekNozAen Cv K K GROOTZONNEHOEVE g met E S C t ir h rs e P I O R U E J E APELDOORN d in k leuk E T S O K T E W M I M DEMATEN t: s k de te N L S am P aEis N T P E A D A DEDREVEN ijn m E “M D T R P O A S R A N N DEDONKEN gOewOeldOig”O T D F L S L E K DEHOEKEN S O H D E E E L H T P O R R U K De D L I producten W O I P met Kunieke teksten en opdrukken! leukste O N C J I en nog leuker om te krijgen... LeukRom teE geven H K E T J A P G K D K E E D E G A A R D E N D N E K E O H E D N

Drukpaleis.nl

PUZZEL MEE EN MAAK KANS OP EEN TOKO KADO MAND OF DE PARTY PAN W I J N G A A R D S P N E T S R O H E D

I S N R D S 2

J L E O E R

K E I D O D E S K C I T S T O H T

N A P E L L D O E O R D N L K E I D E W I J

K K N L T R T K O K O S P R O D U C T E N

R A N N I W D E V E Z O N E V E S O O 7 U W K N R E O O K E N P E O O D E E K D K O J A P D E G E K E

T T S D N N

N E T I E T I R L I A J I S C T E T P A S F L E L L I I R G A A O H

E D E H O E V E N

A

O V E N B O U W I E R S N H O E K R D E D

K A N T E N K L A R E M A A L T I J D E N

I L 1

P

D V E 9 M A T N E E N J I E D N R E P P O I K N W K

P O E L I E R K W E M A N K O K N

WIJNGAARDS POELIER KIP WILD OOSTERS SNACK GRILLSPECIALITEITEN OVENBOUWERSHOEK TOKO KADO MAND GROOTZONNEHOEVE APELDOORN WIJNGAARDS DEDONKEN DEMATEN POELIER DEHOEKEN DEDREVEN KIP WIJKKRANT DEDONKEN WILD DEGAARDEN DEHOEKEN OOSTERS DEHOEVEN

OF

SNACK APELDOORN DEMATEN DEDREVEN

PARTY PAN

HOTSTICKS KROEPOEK RIJSTTAFEL KWEMANKOK KETJAP DEHORSTEN KOKOSPRODUCTEN DEVELDEN GROOTZONNEHOEVE EETWINKEL KANTENKLAREMAALTIJDEN KIPPENDIJEN GRILLSPECIALITEITEN OVENBOUWERSHOEK

WIJNGAARDS POELIER TOKO KETELBOETERSHOEK 41

AL SINDSWWW.WIJNGAARDSPOELIERTOKO.NL 1927 UW POELIER EN TOKO IN DE WIJK

7328 JE APELDOORN

Zo lost u deze woordzoeker op: Alle woorden zitten kriskras verborgen in het veld met letters. Sommige letters worden meermalen gebruikt. Trek een lijn over het gehele woord en doe dit bij alle bovenstaande woorden. De niet gebruikte letters vormen de oplossing. Stuur de oplossing met uw contactgegevens op naar: Wijkkrant de Maten, Hattemsezijweg 32, 7335 JN Apeldoorn of stuur het antwoord via de website www.wijkkrantdematen.nl. Inzenden kan t/m 15 juni 2020. De winnaar van deze puzzel krijgt persoonlijk bericht en zal bekend worden gemaakt in de volgende uitgave van deze krant. Inzenden kan t/m 13 juli 2020. De winnaar krijgt persoonlijk bericht en zal bekend worden gemaakt in de volgende uitgave van de wijkkrant.


gRaTiS BoOdScHaPpEn, De hOoGsTe kOrTiNg oP dAgJeS UiT En nOg vEeL MeEr eXtRa’s

sPaAr dE nU VoOXrtRa’s lEuKsTe e

jOuW BoOdScHaPpEn, JoUw eXtRa’s KIES & MIX BARBECUE 4 bakjes vlees, vis, vega of groente met de sticker ‘kies & mix barbecue’

4 VOOR

10,-

Hallo Van de Bunt

           

OPENINGSTIJDEN: MA T/M ZA 7.00 - 21.00 ZO 10.00 - 18.00

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

www.jumbovandebunt.nl

Geldig t/m di 22 september 2020

Jumbo Van de Bunt, Apeldoorn, Schubertplein 1-5