WIJKKRANT DE MATEN december 2016 januari 2017 uitgave

Page 1

Jaargang 1 december 2016

WIJKKRANT DE MATEN AANDACHT VOOR OUDEREN

KERSTMARKT

HET TEAM VAN WIJKKRANT DE MATEN WENST U PRETTIGE KERSTDAGEN, EEN KNALLEND OUD & NIEUW EN EEN GELUKKIG & GEZOND 2017!

PUZZEL MEE

Maak kans op een gezinsarrangement voor 4 personen bij Glowgolf, puzzel mee op pagina 12

BRANDSCHADE

Jammer, jammer.. brandschade speeltoestel in de Gruttersdreef... lees verder op pagina 13

RIDDERBUURT

Bewoners van De Maten zijn er iedere eerste zaterdagmorgen... Lees verder op pagina 15


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Het Stadhuis: 14055 Het Werkplein Activerium: (055) 580 2000 Brandweer De Maten: (055) 533 2403 Politie: 0900 8844 Huisartsenpost Apeldoorn 0900 600 9000 Gerle ziekenhuis (055) 581 8181

ALARMNUMMER

112

WELZIJNSNETWERK APELDOORN ZUIDOOST Stimenz (088) 784 64 64 MEE-Veluwe (055) 526 92 00 Volg ons op Don Bosco de Maten (055) 542 59 51 De Kap (055) 529 55 20 WIJKRAAD ZUIDOOST Bierbrouwershorst 132a, 7328 ND Apeldoorn info@wijkraadzuidoost.nl, www.wijkraadzuidoost.nl HUISARTSEN J.B. van Adrichem (055) 533 71 49 W.E.G.C. Beukers en E J Kuhlemaijer (055) 534 35 35 S.A. Faber en J. Elzink-Kersten (055) 533 52 25 S.J. Roelof-Oudsen (055) 533 49 53 MR drs B. Mulder (055) 54 11 666 J. Siegelaar (055) 533 86 41 De Gaarde (055) 533 32 31 Praktijk De Vries (055) 533 87 00 - spoednummer (055) 533 92 33 De Velden (055) 541 25 62 APOTHEEK De Maten Apotheek (055) 533 08 64

Apotheek de Gaarde (055) 5422781 TANDARTSEN Wijsman & Koster Tandartsen (055) 534 63 50 Tandartsenpraktijk van Wayenburg (055) 534 63 52 Tandartspraktijk Van Heijst (055) 533 36 70 Tandartspraktijk A. Todea (055) 533 21 05 Tandartsenpraktijk Poort en Hanegraaf (055) 542 25 77 F.K. van der Zwaag (055) 541 21 41 Tandarts Beukers en Kuhlemaijer (055) 534 35 35 Samenwerkende Tandartsen De Maten (055) 539 65 87 Tandartspraktijk Arnold (055) 542 13 96 DE WOONMENSEN Algemeen telefoonnummer (055) 548 48 48 Verstopte afvoer Riool Reinigings Service (RRS): (026) 319 46 00 Glasschade (055) 548 48 48 (24 uur per dag) DE GOEDE WONING Algemeen telefoonnummer (055) 369 69 69 Spoedeisende reparatie (055) 369 69 69 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst ONS HUIS Algemeen telefoonnummer 055) 526 25 00 Spoedeisende reparatie 055) 526 25 00 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst MOOILAND Reparaties en Storingen: 088 450 10 10 Glasherstel: 0800-0226688 (Service Glasherstel) Riolering: 0800-0991313 (RRS) BURENOVERLAST, BUREAU BUURTBEMIDDELING Theo Quist (06) 20 00 73 34

ONTMOET ELKAAR BIJ BERGHORST “Iedere week eet ik een keer bij Berghorst. Dan hoef ik fijn een dag niet zelf te koken. Makkelijk én gezellig, en daarna blijf ik gezellig kaarten. Iedere keer een heerlijke middag.” (De heer Klaassen, buurtbewoner Berghorst) Wilt u ook eens komen biljarten, bloemschikken of gymmen? Zou u graag een keer buiten de deur willen eten? Wilt u meer weten over de iPad of heeft u behoefte aan een praatje en een kop koffie? Dat kan bij de Ontmoetingsplek van woonzorgcentrum Berghorst. Hier kunt u terecht voor activiteiten, ontmoeting, informatie en ondersteuning. Samen met anderen. Wij organiseren veel leuke activiteiten voor buurtbewoners en voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Of schuif een keer gezellig aan in het restaurant van Berghorst voor een heerlijke maaltijd. U bent van harte welkom! Woonzorgcentrum Berghorst Gijsbrechtgaarde 30, 7329 CB Apeldoorn, (055) 599 76 00

WWW.ATLANT.NL

COLOFON Wijkkrant de Maten is een initiatief van buurtregisseur Hermien Marsman (Welzijnsnetwerk) en Corine Kapenga (Stadsdeelmanager Zuid Oost) in samenwerking met Yvonne Tiemes (YVONNE RECLAME!). Uitgever: YVONNE RECLAME! Verspreiding: Verspreidingsburo Armada Opmaak: YVONNE RECLAME! Druk: Janssen Pers Eindredactie: Joannie Kooyman, Hermien Marsman en Corine Kapenga Algemene informatie: info@wijkkrantdematen.nl Redactie: redactie@wijkkrantdematen.nl MEER INFORMATIE: WWW.WIJKKRANTDEMATEN.NL Wijkkrant de Maten heeft een oplage van 11.000 exemplaren per uitgave en wordt 10 maal per jaar huis aan huis verspreid in de Maten en Groot Zonnehoeve. Wijkkrant de Maten is mede mogelijk gemaakt door bijdrage van provincie Gelderland. Druk- en zetfouten voorbehouden.


wijkkrant de maten BUREN VOOR BUREN IN DE MATEN Veel mensen willen wel iets voor een ander betekenen, andere mensen kunnen af en toe hulp van anderen gebruiken. Voor deze mensen is Buren voor Buren opgezet. Buren voor Buren is een fysieke plek in de wijk voor en door bewoners waar vraag en aanbod elkaar vinden. Dit kan van alles zijn: gezelschap, de hond uitlaten, een klusje in huis, vervoer naar het ziekenhuis of oppas. Een handje helpen, wanneer het uitkomt. Ook de Maten heeft een fysieke plek voor Buren voor Buren. Heeft u hulp nodig of wilt u hulp bieden? Dan kunt u op maandagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur terecht bij het inloopspreekuur in De Matenhof (Warenargaarde 775). De vrijwilligers van Buren voor Buren bemannen het spreekuur en maken een koppeling tussen de hulpvraag en het aanbod uit de buurt. U kunt uw vraag of aanbod ook per e-mail sturen naar burenvoorburendematen@gmail.com of bellen naar 06 - 21 69 32 73.

wijkkrant de maten december 2016 | pagina 3

INSPIREREN? DAT DOE JE SAMEN! Ieder jaar in november ga ik naar een tweedaags congres. Niet zomaar een congres, want het gaat over buurtgericht werken. Dit jaar werd die georganiseerd en gehouden in onze eigen gemeente. Ruim 400 collega wijkwerkers uit andere gemeenten deden hier aan mee en lieten zich inspireren door wat we in Apeldoorn doen op dat gebied. Het gaat dan vooral om het opdoen van nieuwe kennis en ideeën, en delen van ervaringen. Zelf kwam ik er ook geïnspireerd van terug. Ik besef hoe waardevol het is om in het dagelijks werk en contact voor elkaar open te staan, laten zien wat je doet en bereid te zijn om van elkaar te leren. Daarom ook ben ik zo blij met deze wijkkrant. Het is voor mij een middel om bewoners en ondernemers in dit prachtige stadsdeel met elkaar in contact te brengen, elkaar te informeren en vooral te inspireren met wat je doet! Zo kan ik erg genieten en ben ik blij met het initiatief van het E-team, de energieke maten en het opruimen van zwerfvuil door bewoners van de Ridderbuurt.

BIJ JAN EN MARIAN MOS OP DE MARKT ‘Van vlug klaar tot vleeswaren en van vleeswaren tot vers vlees’. Zo omschrijft Jan Mos zijn slagerij. In de 30 jaar dat hij nu in het vak zit heeft hij zijn assortiment met zorg samengesteld. ‘Het moet vooral lekker zijn’, zegt Jan Mos. ‘Bij diverse leveranciers bestel ik hun beste product”. Zo verkoopt hij glutenvrije rookworsten die handgemaakt en ambachtelijk bereid zijn. Zijn klanten doen hun bestelling via Facebook.com/Janmosslager en deze ligt dan op de gewenste marktdag netjes voor hen klaar. Maar bellen kan natuurlijk ook. Ook buiten de markt zijn Jan en Marian actief als cateraar. Voor een goed verzorgde bbq kunt u prima bij deze slager terecht. Hun dienstverlening kunt u volgen op Facebook. Iedere dinsdag van 8:30 – 12:30 uur heten de 18 handelaren van de markt aan de Eglantierlaan u van harte welkom.

Door wie en wat laat u zich inspireren om actief mee te doen, contacten te leggen in deze prachtige wijk? Of heeft u zelf een inspirerend idee of initiatief, laat het onze redactie weten via de website www.wijkkrantdematen.nl. Corine Kapenga Stadsdeelmanager Zuidoost


de horsten - de hoeken

wijkkrant de maten december 2016 | pagina 4

AANDACHT VOOR OUDEREN IN DE HORSTEN. De Horsten is ingericht met veel (groen)voorzieningen zoals parkjes, wandel- en fietspaden, speelveldjes etc. Hierdoor krijgt de buurt een groen karakter en is er volop gelegenheid voor families en kinderen om te recreëren. Voorzieningen speciaal voor ouderen zijn er niet of verdwijnen. Denk daarbij aan eenvoudige bankjes maar ook aan jeu de boules banen of speciale bewegingsapparaten. Bent u het hier mee eens? Buurtraad de Horsten is nieuwsgierig naar uw mening. Reageer via e-mail: buurtraaddehorsten@gmail.com

KEN UW BUUR(T) Het komt de laatste tijd nogal eens voor dat we lezen of horen dat oudere mensen vallen in huis en daar soms dagen liggen! Helaas is er dan niet iemand die dat opmerkt of gebeurt dit veel te laat. Wij als buurtraad willen dit toch eens onder de aandacht brengen. Iedereen kent vast wel iemand uit deze kwetsbare groep. Er wordt al extra op deze mensen gelet, maar helaas zullen er een aantal aan de aandacht ontsnappen. Misschien kunnen we dit eens met z’n allen als buurtbewoners oppakken, helemaal met de komende wintermaanden voor de deur als men al minder buiten komt.

Even het stoepje van de buurman sneeuw vrij maken. Samen een kopje koffie drinken.

Samen een boodschap doen

Ook de leden van de buurtraad willen graag weten waar deze mensen wonen om eventueel een helpende hand toe te steken. Hoe eenvoudig is het om eens een boodschap te doen of een stoep te vegen, wellicht een praatje of een kopje koffie? Graag komen wij in contact met iedereen die hierover informatie of ideeën heeft.

GANZENDILEMMA – ONDERZOEKSFASE In oktober heeft de buurtraad de mening gevraagd van buurtbewoners aangaande de ganzen in onze buurt. Wij hebben hier veel reactie op gekregen. Wat fijn om te merken dat er meegedacht wordt aan een positieve oplossing voor de eventuele overlast. Alle mensen die gereageerd hadden zijn uitgenodigd geweest op de inloopavond van de buurtraad op 1 november. Een aantal buurtbewoners heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om extra informatie te geven en mee te denken over dit thema. Het is de buurtraad duidelijk dat de ganzen bij onze buurt horen. Alleen de grootte van de huidige populatie brengt onveilige situaties met zich mee. Over hoe wij de grootte kunnen beheersen, is de buurtraad nog in onderzoek met o.a. de gemeente Apeldoorn en instanties weten hoe je op een natuurlijk manier een ganzenpopulatie kunt beheren. Maar: de ganzen blijven! Deze horen bij onze buurt. Zodra bekend is, wat er gedaan kan worden, zullen wij u weer op de hoogte brengen.


wijkraad zuidoost

wijkkrant de maten december 2016 | pagina 5

VACATURE (Bestuurs)leden voor het Dagelijks Bestuur en voor de Buurtraden van Wijkraad Zuidoost De Wijkraad Zuidoost is een vereniging van enthousiaste en gedreven vrijwilligers die als officiële gesprekspartner voor de gemeentelijke diensten en andere (overheids-)instellingen gevraagd en ongevraagd advies geeft op en over zaken die De Maten en Groot Zonnehoeve raken. De Wijkraad leidt en neemt deel in projecten en projectgroepen die van invloed zijn op het dagelijks leven in de wijk. De Wijkraad bestaat uit een centraal bestuur, het Dagelijks Bestuur, en uit een 7-tal buurtraden (Dreven, Horsten/Hoeken, Velden, Hoeven Donken, Gaarden en Groot Zonnehoeve). Het Dagelijks Bestuur en de voorzitters van de Buurtraden vormen samen het Algemeen Bestuur van Wijkraad Zuidoost. Voor onze continuïteit is De Wijkraad is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vindt om een constructieve bijdrage te leveren aan het werk dat de Wijkraad doet. Wil jij: • Uit eerste hand weten wat er speelt en leeft in jouw wijk? • Meedenken, meepraten en meebeslissen over jouw wijk en jouw leefomgeving? • Woon je in de Apeldoornse wijk de Maten of Groot Zonnehoeve? Binnen de Wijkraad en de Buurtraden kun je initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan het verbeteren van je woonomgeving. Natuurlijk kun je ook zitting nemen in projectgroepen die een mening vormen, een visie ontwikkelen, of draagvlak creëren voor of tegen veranderingen die onze wijk, buurt en woonomgeving raken. Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Mail dan naar info@wijkraadzuidoost.nl en we nemen contact met je op.

BESTUREN NIEUWE STIJL Of u nu Advocaat bent of Hovenier, Stedenbouwkundige of Stratenmaker, Projectontwikkelaar, of Timmerman, Leraar of Piloot met een helikopterview, het kan maar zo zijn dat uw bijdrage aan onze buurt en wijk groter kan zijn dat u zelf denkt. Leden van de Wijkraad en Buurtraden proberen regelmatig mensen warm te maken voor werk in de buurt- en/of wijkraad. Een veel gehoord bezwaar is “Ik heb daar geen tijd voor”. Onze prachtige wijk heeft een grote variëteit aan bewoners die stuk voor stuk heel veel kennis bezitten over onderwerpen die ons dagelijks raken. Veel van deze mensen zouden het leuk vinden om af en toe aan een project deel te nemen die juist op hun expertisegebied ligt. Het dossier over de mestverwerking is zo’n voorbeeld. Experts uit uw buurt hebben objectief en kritisch naar dit plan gekeken en dit heeft er toe geleid dat er heel veel aanpassingen in de milieuvergunning zijn aangebracht die uw woonomgeving beschermen. Veel mensen haken bij voorbaat al af, omdat ze bang zijn structureel veel (vrijwilligers)tijd in het wijkraadswerk te moeten steken. Dat hoeft niet langer zo te zijn! Samen met u houden we onze wijk leefbaar en kunnen wij gefundeerde adviezen geven, of onderbouwde bezwaren maken op projecten die ons leefgebied raken en waarover advies aan de Wijkraad wordt gevraagd. Hoe vaak komt het niet voor dat u zegt: “Weten ze wel waar ze het over hebben?. Ik zou dat toch echt veel beter aangepakt hebben!” Die kans willen we u nu geven. Wat vragen wij van u? De Wijkraad wil graag op projectmatige wijze een beroep op u kunnen doen, maar alleen op de tijden dat het u schikt. De Wijkraad wil u niet nodeloos lastig vallen en u alleen benaderen voor die zaken waarvan u vindt dat u er een toegevoegde waarde aan kunt leveren. De wijkraad wil u kunnen benaderen voor projecten met een duidelijke kop en staart en binnen een overzichtelijk tijdskader. Natuurlijk zijn wij geïnteresseerd in uw beroep / achtergrond en welk dagen/tijden u beschikbaar bent en misschien nog belangrijker, vooral ook wanneer u niet beschikbaar bent. Zelfs wanneer u denkt dat uw beroep of achtergrond interessant kan zijn om benaderd te worden voor een adviesvraag, dan kan dat voor de Wijkraad al interessant zijn. Spreekt dit u aan en/of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@wijkraadzuidoost.nl

NOTULIST WIJKRAAD ZUIDOOST De Wijkraad Zuidoost is een vereniging van enthousiaste en gedreven vrijwilligers die als officiële gesprekspartner voor de gemeentelijke diensten en andere (overheids-)instellingen gevraagd en ongevraagd advies geeft op en over zaken die De Maten en Groot Zonnehoeve raken. De Wijkraad leidt en neemt deel in projecten en projectgroepen die van invloed zijn op het dagelijks leven in de wijk. Wil jij uit • eerste hand weten wat er speelt en leeft in jouw wijk • meewerken aan een goede verslaglegging en communicatie? Ben jij: • woonachtig in de Apeldoornse wijk De Maten, of Groot Zonnehoeve • ben je handig met Microsoft Office (Outlook, Word, Excel en PowerPoint)? Dan hebben wij een leuke uitdaging voor jou. De Wijkraad is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt om als NOTULIST een constructieve bijdrage te leveren aan het werk dat de Wijkraad doet. De taken die van je gevraagd worden zijn: Notuleren van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DBV) en uitwerken van het verslag (1x per maand, voorlopig vastgelegd op dinsdag morgen van 10:30 tot 12:00); Notuleren van de vergaderingen van het Algemene Bestuur (ABV) en uitwerken van het verslag (1 x per maand, 10 keer per jaar op woensdagavond van 20:00 tot 22:00 uur); Notuleren van de Algemene Ledenvergadering (ALV) en uitwerken van het verslag (1 x per jaar); Uitwerken van de verslagen overeenkomstig de huidige template; Afstemmen van het voorlopige verslag met de Secretaris; Verwerken van de inhoudelijke op- en aanmerkingen van de AB leden en deze verwerken in het definitieve verslag. Heb je interesse, of wil je weten wat het je nog meer oplevert dan alleen veel informatie en een heel goed gevoel? Kijk dan op www.wijkraadzuidoost.nl of mail naar info@wijkraadzuidoost.nl


de dreven

wijkkrant de maten december 2016 | pagina 6

KOFFIECLUB DE DREVEN BESTAAT SINDS 27 SEPTEMBER 2007. Een aantal buurtbewoners heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om extra informatie te geven en mee te denken over dit thema. Uit deze enquête bleek dat er in de Dreven bij de ouderen (senioren) belang was voor ontmoeting. De kosten zoals koffie/koek worden door de leden zelf bekostigd door een wekelijks vrijwillige bijdrage. Op verjaardagen van de leden krijgen deze een bloemetje aangeboden vanuit de koffiepot. De Koffieclub de Dreven bestaat uit ouderen die hier vaak vanaf begin jaren 70 wonen. Op dit moment bestaat de Koffieclub uit 20 vaste bezoekers De Koffieclub was tot begin dit jaar gevestigd in buurtcentrum ‘Op Dreef’. Vanaf maart 2016 wordt de koffieochtend gehouding in ontmoetingscentrum De Dreven aan de Imkersplaats 38 (achter winkelcentrum De Maat). De Koffieclub heeft een redelijk vast bezoekersaantal. Daarom het verzoek van de club: “Kom eens langs en geef uzelf de kans ons te leren kennen!”. Elke woensdagmorgen van 10:00 tot 11:30 uur bent u van harte welkom.

KINDERINLOOP BIJ ONTMOETINGSCENTRUM DE DREVEN, IMKERSPLAATS 38 Voor alle jongens en meisjes van 4 tot ongeveer 12 jaar. Maandag 5 December: Sint spelletjes Woensdag 7 December: Kinderkookmiddag Kook en eet jij gezellig mee? Maandag 12 December: Speurtocht Woensdag 14 December: Help mee met de muur schilderen! (doe oude kleren aan) Maandag 19 December: Foto’s maken van de buurt deel 2 Woensdag 21 December: Knutselen en schilderen (doe oude kleren aan)

KINDERACTIVITEITEN IN WIJKCENTRUM OP DREEF

Woensdag 28 December: Raasdag Voor €2,50 bij de Valkeniersdonk 202 . Geef je op bij Esther.(e.karstens@stimenz.nl)

In diverse wijkcentra van Accres is regelmatig een leuke kinderactiviteit te vinden, dit zouden wij ook graag willen aanbieden in wijkcentrum op Dreef.

Elke woensdagmiddag is er van 15:00 tot 17:00 uur zaalvoetballen van OSSO (Op Straat Sportief Ontmoeten) in de gymzaal naast basisschool De Kosmos (Voldersdreef).

Wij denken hierbij aan knutselactiviteit zoals foto props maken, een meidenmiddag, een Pokémon Go middag, film kijken of een andere leuke activiteit. Om dit op te zetten zijn we opzoek naar buurtbewoners die hierover mee willen denken en helpen. Lijkt het u leuk om dit samen met ons te organiseren neem dan contact op met de Sociaal Beheerder van wijkcentrum Op Dreef Ingvild Lith.Contactgegevens Ingvild Lith | ilith@accres.nl | 06 13 144 371

HEB JIJ ZIN IN RECREATIEF VOLLEYBALLEN? Ben jij tussen de 35 en 65 jaar en vind je het leuk om recreatief te volleyballen? Dan is er bij Primavo altijd wel plek voor jou. In verschillende gymzalen van de gemeente spelen wij op maandag / woensdag en donderdagavond. Meld je dan aan om gratis een keer mee te komen doen bij: vz.rekreanten@primavo.nl Meer informatie kan je vinden op onze website: www.primavo.nl


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten december 2016 | pagina 7

NIEUWE SUBSIDIE VOOR WONINGISOLATIE

OPENINGSTIJDEN KINDERBOEDERIJ DE MATEN

Sinds half september kun je gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling. Als je twee of meer isolatiemaatregelen neemt, dan krijg je ruim 20% van de kosten terug! De nieuwe subsidie is bestemd voor eigenaren van een woning of een appartement en voor VVE’s (vereniging van eigenaren).

April tot en met september: dagelijks van 08.30 tot 17.30 uur Oktober tot en met maart: dagelijks van 08.30 tot 16.30 uur

Je moet minimaal twee energiebesparende maatregelen nemen uit dit rijtje: • Spouwmuurisolatie • Gevelisolatie • Dakisolatie • Vloerisolatie of bodemisolatie • Ramen met HR++ glas.

Het winkeltje op Kinderboerderij de Maten is alleen open bij mooi weer en voldoende bemensing. Maar u kunt altijd bij één van de medewerkers vragen of de winkel even open mag, dit is geen probleem, zij helpen u graag.

Voor de subsidie moet elke maatregel voldoen aan bepaalde isolatiewaarden. Vraag daar dus naar bij het bedrijf, waar je het werk laat uitvoeren. Neem je extra goede isolerende maatregelen, dan kun je extra subsidie krijgen. Ook voor een energiebesparingsadvies kun je subsidie krijgen. Let op: vraag eerst de subsidie aan en start daarna met de werkzaamheden! Kijk voor meer informatie over de regeling en de isolatiewaarden op: www.rvo.nl/subsidies-regelingen Daar kun je ook de subsidie aanvragen. Goede isolatiemaatregelen, warm aanbevolen door De Energieke Maten

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE KAP

Kinderen boerderij

tot 10 jaar hebben onder de begeleiding

alleen toegang tot de van een volwassenen.

KOM JIJ OOK BIJ DE KINDERINLOOP? EEN GEZELLIGE MIDDAG MET LEKKERE RANJA WAAR? De gscentrum Ontmoetin 38 ats Imkerspla

Dreven

Wat als de boodschappen een probleem worden ? Of het wordt te stil in huis, u voelt zich eenzaam en kunt nergens heen. Of u wilt er graag even uit, maar durft uw partner met dementie niet alleen te laten. U hebt binnen in uw eigen omgeving (buren, kennissen) al gezocht, maar niemand kan u helpen. U kunt dan een beroep doen op Stichting De Kap, een organisatie voor informele zorg in Apeldoorn. Ruim 600 vrijwilligers bieden uiteenlopende hulp aan mensen in de thuissituatie. Zo biedt meer dan de helft van hen mantelzorgondersteuning, bijvoorbeeld door een bezoek te brengen aan een partner met dementie, te helpen bij de boodschappen of men gaat samen met iemand (rolstoel)wandelen, brengt een eenzaamheidsbezoek. Omdat de Kap steeds meer, maar ook andere hulpvragen op haar af ziet komen, is zij blijvend op zoek naar vrijwilligers die willen helpen. Heeft u tijd over en wilt u iets voor een ander doen, dan komen wij graag met u in contact. U kunt bellen met Ineke Lely of Jose Scheers tel. 5295520 of mailen naar i.lely@dekap. nl én j.scheers@dekap. nl. Zie ook www.dekap.nl

VOOR WIE?

s van 4 ns/meisje Alle jonge r a ja eer 12 tot ongev

WAT? WANNEER? 0 15:00/17:0 ndag van 0 :0 7 Elke maa /1 0 g van 13:0 Woensda 7:00 /1 0 :0 5 1 n Vrijdag va

Spellen, tafel, tafeltennis n, PlayStatio pooltafel, f, , creatie knutselen n pel, chille s n sport e n en relaxe


De Stolp: oud en nieuw

In 1978 opende wijkcentrum De Stolp haar deuren in de Apeldoornse wijk De Maten. Rondom De Stolp was toen nog weinig bebouwing en geen grote wijk te zien. Vijf jaar later wordt het vijfjarig jubileum goed gevierd! Waar de bezoekers zich toen der tijd moesten banen door de modder om het gebouw te bereiken kunnen de bezoekers vandaag de dag gemakkelijk een bezoek brengen aan het wijkcentrum. Door de jaren heen heeft De Stolp een aantal transformaties ondergaan waarbij het anno 2016 een recreatiecentrum is met Glowgolf, Escaperoom, Biljart, TimeFreak, Biljartgolf maar ook huisvesting biedt aan CODA, PostNL en Odd

Fellows. Bewoners van De Maten kunnen bij De Stolp terecht voor vele activiteiten als klaverjassen, dansen en workshops. Men kan hieraan deelnemen of zelf organiseren. Daarnaast biedt De Stolp ruimte voor feesten, partijen of borrels. Zo is het een ideale locatie om uw kerstborrel of oudjaars- en nieuwjaarsborrel te organiseren. Medewerkers van De Stolp zorgen voor een onbezorgde middag of avond aangepast op uw wensen.

Meer informatie? Accres.nl/destolp wijkcentrum

de stolp


ontmoetingsplekken

wijkkrant de maten december 2016 | pagina 9

ONTMOET ELKAAR IN APELDOORN Apeldoorn is verdeeld in stadsdelen. In elk stadsdeel vindt u meerdere ontmoetingsplekken. Een ontmoetingsplek is een locatie bij u in de buurt. Het kan een buurthuis zijn, een activiteitencentrum of bijvoorbeeld een woon/zorgcentrum. Op de ontmoetingsplekken staan vrijwilligers en/of professionals altijd voor u klaar. U kunt er terecht om een kopje koffie te drinken, mee te doen aan een cursus of workshop of informatie krijgen over wonen, zorg en welzijn. Op deze pagina vindt u maandelijks informatie over de ontmoetingsplekken in de Maten.

INTERNETCAFÉ BERGHORST Tegenwoordig gaat bijna alles digitaal. Maar wat als u geen computer heeft of niet goed weet hoe u deze computer kunt gebruiken? Dan kunt u terecht bij het internetcafé in ontmoetingsplek Berghorst. Een e-mail sturen naar uw familie? Een profiel op Facebook aanmaken? Een digitaal formulier invullen? Geen probleem! Tijdens het internetcafé staan enthousiaste vrijwilligers voor u klaar om u te helpen met de computer en uitleg te geven waar nodig. Ook kunnen zij helpen met het gebruiken van een tablet, smartphone of laptop. U kunt bij het internetcafé terecht op: • Maandag van 10:00 tot 12:00 uur • Dinsdag van 14:00 tot 16:00 uur • Vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur Voor deze activiteit betaalt u een bijdrage van 1 euro.

ZANGKOOR MATENHOF ZOEKT LEDEN In ontmoetingsplek De Matenhof komt elke twee weken op dinsdag een zangkoor bij elkaar, onder leiding van Fried Zwerver. Het repertoire dat gezongen wordt bestaat vooruit uit oude Nederlandse liedjes. De groep verandert nog wel eens van grootte, maar gezellig en vrolijk is het altijd. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Vandaar dat het zangkoor op zoek is naar nieuwe leden. Lijkt het u leuk om elke twee weken in een gezellig koor mee te zingen? Kom eens kijken! Het koor repeteert in de oneven weken op dinsdag van 10:00 tot 11:00 uur. U betaalt 2 euro per keer. Meer informatie: 055-541 14 44 of activiteitenbegeleidingMH@degoedezorg.nl.

BUURTHUISKAMER DE VELDEN: LAAGDREMPELIGE DAGBESTEDING IN DE WIJK Buurthuiskamer de Velden is een gezellige en huiselijke ontmoetingsplek voor bewoners uit de Maten vanaf 50 jaar. De Buurthuiskamer is er voor mensen die behoefte hebben aan contact met anderen of een doorbreking van de dagelijkse bezigheden. Elke donderdag kunnen bewoners uit de wijk vanaf 10:00 uur terecht voor een heerlijk kopje koffie, een praatje met één van de vrijwilligers, een creatieve activiteit, een spelletje en een gezamenlijke lunch. De activiteiten duren tot ongeveer 15:00 uur. De buurthuiskamer kan ook ingezet worden ter verlichting van de mantelzorg. Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met Joannie Kooyman: j.kooyman@stimenz.nl of 06 - 22 90 55 85.

Meer informatie? U kunt bellen naar Berghorst: 055 - 599 76 00.

MEER INFORMATIE Op de website ontmoetelkaarinapeldoorn.nl staat een overzicht van alle ontmoetingsplekken en activiteiten in Apeldoorn. Wilt u meer informatie, heeft u ideeën voor een leuke activiteit of bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Dan kunt u contact opnemen met Joannie Kooyman, sociaal cultureel werker Zuid-Oost, via j.kooyman@stimenz.nl of 06 - 22 90 55 85.


de gaarden

wijkkrant de maten december 2016 | pagina 10

KERST KLEUR JE SAMEN! Kerst vier je samen! Zo geef je met elkaar dit mooie feest kleur. Daarom zet De Drie Ranken op kerstavond de deur open voor kinderen in de leeftijd van de basisschool, met (groot)ouders. Je bent welkom, ook als je je een vreemde voelt in een kerk! Want Kerst gaat over welkom zijn en over vreemden die vrienden worden. Als je een vreemde bent, ben je lang niet altijd welkom. Zo waren Jozef en Maria niet welkom in de herberg in Betlehem. Vol is vol, zeiden ze daar. Daarom gingen ze naar de stal en werd Jezus daar geboren als een dakloze. Vreemde koningen uit een ver land kwamen hem bezoeken. Geen wonder dat hij het later zo goed kon vinden met mensen die een beetje anders zijn! De viering duurt een ruim half uur en is gericht op kinderen in de leeftijd van de basisschool en hun (groot)ouders. Een interactieve viering waarin het kerstverhaal wordt gespeeld, we samen zingen en genieten van het kinderkoor. Na afloop chocolademelk voor de kinderen. Kinderkerstviering 24 december om 19 uur in De Drie Ranken Eglantierlaan 202. Meer weten? info@3ranken.nl of www.kerst055.nl

ALL SOULS, ALL MATES WAS EEN GROOT SUCCES Zo’n 400 bezoekers kwamen op vrijdag 4 november naar de vijfde kaarsenactie ‘All Souls, All Mates’ aan de Eglantierlaan. Ruim 40 vrijwilligers vanuit De Drie Ranken waren toen al de hele dag in touw geweest om weer een bijzonder evenement mogelijk te maken: 10.000 kaarsen die werden aangestoken en die dankzij het vriendelijke avondweer een uur lang brandend bleven. Na een indrukwekkend LichtUur in het kerkgebouw opende wethouder Detlev Cziesso. Buiten de kaarsenactie. Velen vulden een kaartje met namen en plaatsten die in het zand, tussen de lichtjes in. Anderen schreven op de ‘before I die-wall’ wat ze tijdens hun leven nog zouden willen doen. Tekeningen van kinderen van de basisschool de Kring vormden een lint door de tuin, waar op de hoek gedichten werden voorgelezen en liedjes gezongen. Bijzonder om zo, in het hart van de Maten, een uur van verstilling en aandacht te hebben. Met dank aan de velen die dit mogelijk maakten!

KERSTMARKT IN DE DRIE RANKEN Op zaterdag 10 december bent u tussen 10:00 en 16:00 uur van harte welkom op de kerstmarkt aan de Eglantierlaan 202. Op de markt vindt u houten kerstversiering voor binnen en buiten, kerststukken gemaakt door deskundige bloemschikkers, handgemaakte kaarsen, tweedehands kerstartikelen, een bazar en een nieuwmarkt. Maar ook zelfgemaakte kleine cadeautjes door creatievelingen, een tweedehands boekenkraam, kaarten, een verloting, en nog veel meer. Voor de inwendige mens zijn er oud-Hollandse wafels met warme kersen en slagroom, chocolademelk en erwtensoep. Van de opbrengst gaat 50% naar het diaconale project ‘Help een vluchteling’ en 50% naar het wijkwerk van De Drie Ranken. Wil je meehelpen of heb je leuke ideeën? Bel met Anneke Sijtsma, tel. 5412825, of Tineke Gerritsen, tel. 5336431, of mail naar kerstmarkt@3ranken.nl.

BLOEMBOLLEN IN DE WARENARGAARDE

Begin november: bloembollen in de grond stoppen voor onze huizen in de Warenargaarde. Zo maak je je eigen straat een beetje mooier! En wat nog belangrijker is: het is een leuke manier om elkaar als buren te ontmoeten! Samen actief en even wat drinken. En nu maar hopen dat er een fleurige strook crocussen, narcissen en tulpen tevoorschijn komt in het voorjaar!

EEN GOED VOORBEELD DOET VOLGEN Jan van den Heuvel praatte ons bevlogen bij over het buurtpreventieteam (BP) in de Ridderbuurt (Arthurgaarde, Adelbrechtgaarde en Elegastgaarde). Motto van het buurtpreventieproject is ‘Leer elkaar kennen’. Naast de WhatsApp-groep loopt wekelijks een aantal bewoners door de buurt en wordt er ook gezorgd voor bijvoorbeeld ziekenhuis-/doktersbezoek, samen eten en opruimen van zwerfafval.


wijkkrant de maten december 2016 | pagina 11

SPELLETJESMIDDAG IN DE STOLP

WHATSAPP GROEP

Maandag 12 december is er weer een gezellige spelletjesmiddag in wijkcentrum De Stolp. Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom om samen met andere bewoners uit de wijk een spelletje te spelen! Er zijn voldoende spelletjes aanwezig, maar u mag natuurlijk altijd zelf uw favoriete spel meenemen! De toegang is gratis.

In de Gaarden zijn veel WhatsApp-groepen actief. Deze groepen zijn niet aan elkaar gekoppeld. Om WhatsApp nog effectiever te laten zijn, roepen wij de beheerders van WhatsApp-groepen op om een beheerders-WhatsApp groep te vormen om daarmee in de Gaarden een veel grotere dekking te hebben.

Lijkt het u leuk om een keertje aan te schuiven bij deze middag dan kunt u gewoon vrijblijvend binnen lopen. Voor meer info kunt u contact opnemen met wijkcentrum De Stolp 055 541 44 42. Agenda spelletjesmiddag De Stolp ma 12 dec 14.00 tot 16.30 uur ma 9 jan 14.00 tot 16.30 uur ma 6 feb 14.00 tot 16.30 uur

U kunt zich aanmelden via buurtpreventieGaarden@gmail.com Indien gewenst willen Cengiz Kara (wijkagent) en Annette Hilberts, Boa/THOR, aan de beheerders van genoemde WhatsApp-groep een presentatie geven.

TIP VAN DE WIJKAGENT EN DE BOA De tip is om de diverse WhatsApp-groepen actief in de Gaarden via de beheerders te koppelen. Dit houdt in dat de beheerders samen in een WhatsApp-groep zitten. Als voorbeeld: alle WhatsApp-groepen in Klarenbeek zijn via hun beheerders gekoppeld waardoor heel Klarenbeek gedekt is.

WAT IS BUURTPREVENTIE? Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat, flat of buurt waar u woont. Uw ervaringen en die van anderen stellen de politie en de buurtbewoners in staat beter op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de buurt. Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen, terwijl ook de politie er met haar dagelijks werk rekening mee kan houden. Een buurtpreventieproject kan heel wat opleveren: een gezelliger, veiliger en rustiger buurt. In de Gaarden loopt momenteel een aantal buurtpreventieprojecten. Het buurtpreventieteam in de Ridderbuurt is al jaren actief; in de Ferguutgaarde, Gijsbrechtgaarde, Pallietergaarde en de Eglantier zijn WhatsApp-groepen. Maandag 21 november heeft buurtraad de Gaarden in samenwerking met wijkagent Cengiz Kara en Boa/THOR Annette Hilberts een informatieavond over buurtpreventie georganiseerd. Buurtbewoners werden geïnformeerd en bijgepraat over de laatste ontwikkelingen van buurtpreventie. Tip van de wijkagent: Bel 112 bij verdachte situaties.

IETS VOOR U? Wilt u ook een buurtpreventieproject opstarten in uw straat of buurt? Jan van den Heuvel kan u daarover veel vertellen. Roep drie à vijf mensen bijeen en Jan komt een presentatie geven. U kunt zich opgeven per mail: buurtpreventieGaarden@gmail.com. Jan van den Heuvel neemt dan contact met u op.

SJOELEN IS EEN BEGRIP IN APELDOORN SINDS 19 DECEMBER 1985 Wekelijks sjoelen wij op maandagavond in wijkcentrum “De Stolp” met 35 personen variërend in de leeftijd van 25 tot 90 jaar. Het is een gezellig vereniging, leeftijd maakt niet uit. Kom ook eens op maandagavond kijken, uw mag twee avonden gratis mee sjoelen. Als het u wat lijkt en dan kunt u zich aansluiten bij de vereniging. Wij sjoelen in 5 verschillende klasses, dus een ieder gooit met personen in hetzelfde gemiddelde. Als u lid wilt worden zijn de kosten €7,50 per maand. Op 2 Januari 2017 start ons seizoen weer om 19.30, de zaal is open om 19.00 uur. Wijkontmoetingscentrum “De Stolp ” Violierenplein 101 7329 DR Apeldoorn Voor meer info zie onze website www.sjoelclub.nl http://www.sjoelclub.nl/infoasv85.html Hoop u te zien in de toekomst bij onze vereniging.


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten december 2016 | pagina 12

WOUTER VAN DE BUNT MAAKT PRIJSWINNARES BLIJ MET EEN BOODSCHAPPENPAKKET In de vorige uitgave van Wijkkrant de Maten stond een puzzel waar je een boodschappenpakket kon winnen t.w.v. € 50,00. Er is massaal op gereageerd, via het invulformulier op de website tot aan de kaarten per post. De gelukkige winnares van deze puzzel is mevrouw Willy van den Bos aan de Rentmeestersveld. Zij werd verrast door Wouter van de Bunt met het pakket.

Inzenden kan t/m 31 december 2016. Deze prijs is alleen inwisselbaar op vrijdag (vooraf reserveren). De winnaar krijgt persoonlijk bericht en zal bekend worden gemaakt in de volgende uitgave van de wijkkrant.

Mevrouw van den Bos, van harte gefeliciteerd met het uitgebreide boodschappenpakket van Jumbo van de Bunt!

A C T I V I T E I T E N G N

C B W I J K K R A N T A R N N N E R E

J

I I

C E I C D E S T O L P M O

R R J D E H O E K E N A O

G F S T T N C E E F R E

E G K

S E C T D R A O B P M S E E W O Z L K T Z I G E E A A E C R D M A I L D R

A N B E N R E V S E T D S O N T E N O N L O S T H C T R E H L K M F E O

N O T D E H O E V E N S N W J S A O A E B

E S R E N H A R V R S C E G E N K R N S R

T C A N E K N O D E D H H O S

A P E L D O O R N

O O L E R

E S T D E T I E D

M U R T N E C A U Q A T E F N E E R V N

E S C A P E R O O M D E V E L D E N A A I

D E G A A R D E N O P N E M M E W Z T L K

Puzzel mee en maak kans op een gezinsarrangement voor 4 personen Glowgolf incl. patat en een flesje frisdrank t.w.v. 50,-! ACCRES FEESTJES WIJKCENTRA ZWEMMEN SCHAATSEN FILMFESTIVAL SPORT APELDOORN DESTOLP DEMATEN

ACTIVITEITEN DEDREVEN KARTEN DEDONKEN EKARTCENTER DEHOEKEN WIJKKRANT ESCAPEROOM BERGENBOS DEGAARDEN

MALKANDER DEHOEVEN ZWEMBAD DEHORSTEN GLOWGOLF DEVELDEN MALKENSCHOTEN AQUACENTRUM KINDERBOERDERIJ GROOTZONNEHOEVE

Zo lost u deze woordzoeker op: Alle woorden zitten kriskras verborgen in het veld met letters. Sommige letters worden meermalen gebruikt. Trek een lijn over het gehele woord en doe dit bij alle bovenstaande woorden. De niet gebruikte letters vormen de oplossing.

Stuur de oplossing met uw contactgegevens op naar: Wijkkrant de Maten, Schimmelpenninckstraat 37 7331 SG Apeldoorn of stuur het antwoord via de website www.wijkkrantdematen.nl


wijkkrant de maten HELDERHEID OVER TROEBELE VIJVERS IN DE MATEN

wijkkrant de maten december 2016 | pagina 13

EEN BRANDVEILIG OUD EN NIEUW Vuurwerk afsteken met oud en nieuw. Leuk! Doe het wel voorzichtig. Elk jaar gebeuren er namelijk veel ongelukken met vuurwerk. Soms omdat het vuurwerk niet goed is, maar meestal omdat kinderen (en volwassenen) er niet goed mee omgaan. Veilig omgaan met vuurwerk begint al voordat je het afsteekt: • Experimenteer niet zelf met vuurwerk: maak vuurwerk nooit open! • Steek vuurwerk niet los in jas- of broekzakken. • Trek kleding aan die tegen een stootje of vonk kan (dus geen nylon). En ook niet iets met een capuchon. • Lees de gebruiksaanwijzing van te voren. In het donker kun je niet lezen. Tips voor het afsteken • Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat. Zet pijlen altijd in een fles, half gevuld met zand. Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond. • Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen twee stenen. • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar. Gebruik nooit lucifers of een aansteker. • Steek geen vuurwerk uit je hand af, en steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan. • Zorg dat anderen minstens zes meter afstand houden. • Gooi nooit vuurwerk naar iemand toe. Zeker niet naar dieren!

Regelmatig komen er bij de gemeente vragen binnen over de helderheid van de vijvers in De Maten. “Waarom ziet het water vaak zo bruin?” Hier willen we graag uitleg over geven. Van oorsprong is het gebied van woonwijk De Maten een moerasachtig, drassig grasland geweest. Met de woningbouw in de jaren ’70 en ’80 is gekozen voor een geavanceerd waterafvoersysteem via het oppervlaktewater: de vijvers. De begroeiing rondom de vijvers en het slib op de bodem van de vijvers wordt periodiek verwijderd, mits doorzakelijk. Maar hoe komt dan die bruine kleur in het water? In de bodem van de Veluwe zitten veel ijzerhoudende deeltjes. Als deze deeltjes roest gaan vormen, kleurt het water bruin. Helaas is dit niet te voorkomen, maar het is gelukkig niet schadelijk voor mensen, dieren of planten. De kwaliteit van de vijvers is in veel gevallen juist heel goed. De afgelopen periode is er door gemeente en waterschap wel extra onderzoek gedaan naar deze roestverkleuring. Het waterschap wil samen met de gemeente kijken of er in een deel van de verkleurde vijvers iets aan gedaan kan worden. Er ligt een plan om hiervoor in 2017 een kleinschalige proef te starten. Uiteraard is de uitkomst hiervan onzeker. Soms krijgen we ook klachten over vuil wat op de vijvers drijft. Hier kan uiteraard wél wat aan gedaan worden. Natuurlijk weten we dat er veroorzakers zijn, maar het zwerfvuil is van ons allemaal. Graag houden wij met u de omgeving leefbaar. We roepen u daarom op om zwerfvuil in de daarvoor bestemde prullenbakken te deponeren. Mocht het voor u niet mogelijk zijn om het op te rapen of uit de vijver te halen, neem dan contact op met de gemeente of met het waterschap. Dat gaat het gemakkelijkst via de website www.vallei-veluwe.nl onder ‘Loket’ via ‘Meldingen en klachten’. De vijvers in De Maten (en de rest van de stad) worden beheerd door waterschap Vallei en Veluwe. Voor meer informatie over het waterschap en het waterbeheer kunt u ook op de website terecht.

Klaar met afsteken? Ruim dan de rommel op. Laat geen vuurwerk op straat liggen. En helemaal geen vuurwerk wat niet is afgegaan. Veel kleine kinderen zoeken de volgende dag naar vuurwerkresten en proberen die opnieuw af te steken. Elk jaar lopen honderden mensen ernstig oogletsel op door vuurwerk. Je kunt je ogen beschermen met een speciale vuurwerkbril. Die kun je rond de jaarwisseling voor een paar euro kopen bij veel opticiens en ziekenhuizen. Uitgebreidere tips van de brandweer (ook over het verschil tussen legaal en illegaal vuurwerk en hoe vuurwerk eigenlijk werkt), vindt u op www.brandweer.nl/jeugd/vuurwerk/

JAMMER, JAMMER… WÉÉR BRANDSCHADE SPEELTOESTEL Helaas heeft er na een brandschade bij de Matenschans van enige weken geleden (schadepost tussen € 2000,en € 3000,-) recent nóg een brandstichting plaatsgevonden. Ditmaal was het houtwerk van de glijbaan in de Gruttersdreef aan de beurt. Het speeltoestel was nog geen half jaar oud. De schadepost is wederom geraamd op ruim € 3000,-. Ook rond de zomer was er een brandstichting waarbij de familieschommel Buitenhorst het moest ontgelden. Heb je wat gezien? Meld het! Hierbij een oproep aan iedereen om bij vermoeden van vandalisme, brandstichting etc. direct de politie in te lichten. Dat kan via 112 of 0900 8844. Alle oogjes helpen hierbij!

Schade aan het houtwerk glijbaan Gruttersdreef


de hoeven

wijkkrant de maten december 2016 | pagina 14

GEZONDE SCHOOL IN DE MATEN In de week na de herfstvakantie zijn er lessen geweest over gezonde voeding, bewegen en mediawijsheid. Dit alles in het kader van “de gezonde school”. Er zijn door de kinderen o.a. nieuwe schijven van vijf gemaakt, etiketten geanalyseerd, BMI’s berekend. Weet je wel wat je eet? Word je misleid door de etiketten? De week werd afgesloten met een speurtocht door de school en een drukbezochte markt met echte marktkramen georganiseerd door de GGD. Doordat De Terebint dit schooljaar is ingeloot om deel te nemen aan het EU- schoolfruit programma, konden we de kennis van gezonde voeding direct in de praktijk brengen. Scholen die meedoen met EU-Schoolfruit ontvangen 20 weken lang drie stuks groente/fruit per leerling per week. Kinderen komen zo in aanraking met verschillende, soms onbekende soorten groenten/fruit. Een gezonde tegenhanger in een tijd waar snoep de boventoon voert.

INFORMATIE VOOR ALLE OUDEREN, WIJ STELLEN ONS VOOR! Wist u dat u alle ouderen, dus ook bij ons in ‘De Maten’, gebruik kunnen maken van de diensten van een ouderenadviseur? Wij leggen u graag uit waarvoor en hoe u dit kunt doen. De afgelopen jaren is er veel veranderd in de voorzieningen die bedoeld zijn als ondersteuning voor ouderen. Té veel om dat allemaal bij te houden. Ouderen willen én moeten langer zelfstandig zijn en in hun eigen omgeving actief blijven. Maar willen dat wél zelfstandig en op eigen kracht kunnen doen. Dat is allemaal wel fijn, maar op sommige momenten heeft u daarbij misschien wel wat ondersteuning nodig. Dan is hulp wenselijk én vanzelfsprekend. Dus stelt u zich soms de volgende vragen: • • • • • • • • •

Kan ik nog alle huishoudelijke taken zelf? Koken? Kan ik nog goed voor mezelf zorgen? Is misschien verpleeghulp nodig? Heb ik behoefte aan hulpmiddelen, zoals een rolstoel? Is mijn woning nog wel geschikt om veilig te wonen? Heb ik recht op financiële regelingen en subsidies, zoals huur- of zorgtoeslag? Kan ik mijn administratie nog wel zelfstandig voeren? Kan ik nog steeds gebruik maken van eigen of openbaar vervoer? Nee? Dan zijn er andere mogelijkheden, zoals de Regiotaxipas of een Valyspas voor buiten de regio. Kan ik mijn boodschappen nog zelf doen of mijn tuin onderhouden. Nee? Dan kan een vrijwilliger u misschien wel helpen. Voelt u zich soms wat alleen of zoekt u wat meer gezelschap? Wilt u misschien samen met anderen uw hobby’s doen of gezellig koffiedrinken? Zo ja, dan kunt u misschien deelnemen aan de vele activiteiten in onze wijk. Of heeft u misschien andere vragen?

Dan kunnen wij u als ouderenadviseurs bijstaan als er hulp nodig is. Wacht dus niet wanneer u een vraag heeft. Er zijn mogelijkheden om u of uw omgeving te ondersteunen, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt zijn. Wij kunnen u adviseren in uw specifieke situatie, zijn u graag van dienst en het is ook nog gratis. Als u niet zelf hulp kunt inschakelen zullen wij u daarbij zoveel mogelijk helpen, bijvoorbeeld bij een gesprek met de gemeente of zorgaanbieder. U blijft zelf verantwoordelijk en houdt uw eigen regie. Wij zijn onafhankelijk en komen graag bij u thuis. In onze wijk Apeldoorn Zuid-Oost kunt u een beroep doen op één van de vier onafhankelijke ouderenadviseurs die actief samenwerken. Eén daarvan is Gré de Vries die beroepsmatig werkzaam is bij STIMENZ, als ouderenadviseur en cliëntondersteuner. Zij is er ook voor mensen van andere leeftijden. Gerard van Grunsven, Gurdev Singh en Tineke Pronk zijn vrijwillige ouderenadviseurs, die lid zijn van het Seniorenplatform Apeldoorn. Graag willen we gebruik maken van deze nieuwe wijkkrant ‘DE MATEN’ om ons aan u voor te stellen, zodat u weet wie wij zijn. Heeft u een hulpvraag, neem dan gerust contact met ons op. Wij komen u graag bezoeken voor een gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken via de onderstaande telefoonnummers. • • • •

Van links naar rechts Gurdev Singh, Gré de Vries, Tineke Pronk en Gerard van Grunsven

Gré de Vries via het centrale nummer van Stimenz op 088 - 784 64 64 Gerard van Grunsven via 06 - 49 70 07 66 Gurdev Singh via 06 - 39 79 04 61 Tineke Pronk via het centrale nummer van Stimenz op 088 - 784 64 64

U kunt ons ook persoonlijk benaderen op het informatiepunt in woonzorgcentrum Berghorst.


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten december 2016 | pagina 15

ZWERFVUIL OPHALEN IN DE RIDDERBUURT Bewoners van De Maten zijn er iedere eerste zaterdagmorgen van de maand weer getuige van dat groepjes mannen en vrouwen met een geel hesje en voorzien van een prikstok en een stevige plastic zak zwerfvuil verzamelen in en rondom de Arthur-, Elegast- en Adelbrechtgaarde (De Ridderbuurt). Om geruchten of verdachtmakingen maar meteen de kop in te drukken: zij vervullen géén werkstraf omdat zij vanwege vandalisme, baldadigheid, overlastgevend gedrag of anderszins naar het gemeentelijk bureau HALT zijn doorgestuurd. Het zijn daarentegen brave burgers, die zich als buurtgenoten ten doel hebben gesteld om hun directe woonomgeving te ontdoen van allerhande zwerfvuil. Dit betreft niet alleen de Ridderbuurt, maar ook het aangrenzende deel van het Matenpark en de bermen van de Heemradenlaan en de Laan van Maten. Hiermee proberen ze anderen te stimuleren hun afval niet zomaar van zich af te gooien. De samenstelling van het verzamelde zwerfvuil is erg divers: doorgaans veel verpakkingsplastic en -papier, drankflessen en- blikjes, sigarettenfilters, fastfoodverpakkingen, soms een kettingkast en in uitzonderingsgevallen zelfs gebruikte condooms. Tijdens zo’n maandelijkse schoonmaakactie worden doorgaans twee grote zakken met zwerfvuil verzameld en die zakken worden steevast op de maandag daarna gratis door zorg van de gemeente Apeldoorn opgehaald. Hopelijk stimuleert dit artikel andere woonbuurten in De Maten om dit goede voorbeeld te volgen en om bewoners en passanten ertoe aan te zetten om zich te bedenken voordat zij afval in welke vorm dan ook van zich af gooien. Als je ook zo’n periodieke schoonmaakactie in jouw buurt wilt opzetten, neem dan contact op met de gemeente via www.apeldoorn.nl/rein . Dan kunnen afspraken worden gemaakt over de benodigde aantallen hesjes, plastic zakken en papierprikkers. Ook wordt dan afgesproken wanneer en waar de volle zakken (gratis) worden opgehaald. Klagen over zwerfvuil is wel erg gemakkelijk, maar het voorkomen daarvan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo’n buurtinitiatief bevordert niet alleen de reinheid van de directe woonomgeving maar ook de saamhorigheid, waaraan ook de jeugd zijn steentje kan bijdragen. Werkgroep Omgeving van de Ridderbuurt Jan van den Heuvel

BICYCLE BICYCLE BICYCLE Waarom kun je je oude fiets niet simpelweg bij de fietsenmaker achterlaten als je een nieuwe of occasion koopt? Als je een koelkast, wasmachine of matras koopt, neemt de verkoper bij bezorging het oude exemplaar mee terug. Bij aankoop van een huishoudelijk apparaat is de winkel zelfs wettelijk verplicht het oude exemplaar terug te nemen. Veel fabrikanten en branches hebben een inzamel- en verwerkingsstructuur opgetuigd voor het afgedankte spul, vaak gebaseerd op de door de consument betaalde verwijderingsbijdrage. Maar voor een fiets betaal je niets. En er is niets structureels geregeld. Veel fietsenzaken nemen het rijwiel ‘om niet in‘, voor de onderdelen. Weer anderen adviseren de fiets op straat te laten staan. Gek eigenlijk voor een land waar 22 miljoen tweewielers in omloop zijn. ‘Recycling’ wordt volledig overgelaten aan gemeenten en goedwillende fietsenmakers en kringloopwinkels. Vooral gemeenten draaien op voor de kosten door de vele uren aan handhaving, opsporing, transport naar depots en afvoer naar de schrootboer. In de openbare ruimte struikelen we over de verlaten karretjes die zelfs te slecht zijn om te stelen. ‘Weesfietsen’ heten ze. Na een week of twee worden ze door opsporingsambtenaren bestickerd en na nog eens twee weken komen de mannen – soms met betonscharen – om ze af te voeren. Afgezien van gemakzucht, zegt 40% van de bezitters niet te weten waar ze met hun fiets heen moeten. Die onwetendheid wordt mogelijk versterkt doordat het overal anders gaat. Bij de ene gemeente kun je opbellen om de fiets te laten ophalen, bij een andere gemeente kunnen burgers hun oude fiets naar een kringloopwinkel brengen. Als de fiets daar te slecht voor is, mag het naar de schroothoop op een afvalbrengstation (grofvuil). Weer bij een andere gemeente mag de fiets aan de straat worden gezet, mits met een labeltje ‘dit is een fietswrak’ eraan. Veel gemeenten houden regelmatig veilingen van verhandelbare fietsen. De gemeente Apeldoorn heeft de methode van opbellen (Buitenlijn) en na een bepaalde periode wordt de fiets uit het straatbeeld gehaald. Een verwijderingsbijdrage voor fietsen kan een remedie zijn tegen ‘weesfietsen’. Een verwijderingsbijdrage van tien euro op een nieuwe fiets brengt jaarlijks tien miljoen euro in kas voor recycling. Je kunt ook denken aan meer voorlichting en campagnes en vooral meer ‘ruimrondes’ voor wrakken en weesfietsen die veel plekken in stallingen bezet houden. Afgelopen tijd zijn op woon-/winkelcentrum de Eglantier en omgeving zo’n 25 weesfietsen ‘geruimd’. Een aantal actieve bewoners heeft de weesfietsen geïnventariseerd en doorgegeven aan de Buitenlijn. Melden helpt dus! De uitstraling van uw straat en buurt heeft er ook baat bij.


Besparen is easy! Met een topketel van Nefit

Gratis

Easy thermostaat t.w.v.

€ 257,-

Bij ons krijgt u tijdelijk extra veel voordeel Met een Nefit HR-ketel bespaart u energie. Neem de nieuwste Nefit TrendLine: samen met Nefit Easy goed voor een energielabel A+. En een energiebesparing tot € 199,- per jaar ten opzichte van een oudere HR-ketel. Kies ook voor een duurzame topketel van Nefit. Tijdelijk krijgt u er van ons een Nefit Easy bij. De slimste thermostaat van Nederland. Gratis, dat is meer dan € 250,- voordeel! Vraag ons naar de voorwaarden.

A pe Tel. 0 ldoorn 55 - 8 info@ 4 3 02 50 dgin stall www aties .dgin .nl stall aties .nl


de Donken

wijkkrant de maten december 2016 | pagina 17

Beste Donkenaren, Na drie jaar van lobby’en door buurtbewoners van de Tingietersdonk is het dan eindelijk zo ver: de AED is geplaatst aan de achterzijde van de Viltmakersdonk nummer 1. Het heeft allemaal wat voeten in de aarde gehad, maar het resultaat mag er zijn; een nagelnieuwe kast met pincode en een zeer goede AED. Om ongewenst gebruik te voorkomen is de kast van de AED voorzien van een pincode die bij de direct omwonenden bekend is. Tevens is het zo dat mensen die getraind zijn in het gebruik van een AED, het geven van reanimatie en aangemeld zijn bij ‘Hartveilig wonen’ bij een calamiteit een app of sms ontvangen met de locatie en pincode indien zij de AED moeten halen. Heeft u een reanimatie diploma of heeft u als BHV’er een training gehad met reanimatie en gebruik van een AED? Meldt u dan aan op hartveiligwonen.nl zodat u iemand in nood ook kunt helpen. De AED in de Donken is mede mogelijk gemaakt door Buurtraad de Donken, Gemeente Apeldoorn en het doorzettingsvermogen van de buurtbewoners. We hopen dat hij niet nodig zal zijn maar mocht het nodig zijn dan is er een AED voorhanden. Heeft u een activiteit of andere bijzonderheden te melden in de Donken en wilt u deze melden in de wijkkrant, mail dan de redactie. (zie colofon) Interesse in meedenken / doen in de buurtraad? Mail dan uw gegevens naar info@wijkraadzuidoost.nl en wij nemen contact met u op. Namens Buurtraad de Donken, Edwin Romberg, Voorzitter.

Groot Zonnehoeve BOUW WOONVORM ‘DE PAREL’ VAN START Als ouder wil je het beste voor je kind, beperking of niet. Daarom heeft een groep ouders in 2010 vanuit verschillende kerken het initiatief genomen om een vervangend thuis voor jongeren en jongvolwassenen op te zetten: ‘De Parel’. Een woonvorm voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking, met begeleiding vanuit een christelijke levensovertuiging. Een woonvorm dat als vervangend gezin kan gaan fungeren voor jongeren en jongvolwassenen en dat naast goede zorg ook warmte, huiselijkheid en gezelligheid kent. Bij de opzet van het ouderinitiatief werken de ouders nauw samen met zorgverlener ’s Heeren Loo en wordt advies ingewonnen van externe adviseurs. In oktober 2016 is de bouw gestart van ‘De Parel’ aan het Sparrenbos in de wijk Groot Zonnehoeve. Naar verwachting is de bouw rond april/mei 2017 klaar. Op hun website is te lezen dat er nog ruimte is voor één nieuwe bewoner, het liefst een vrouw. Meer informatie kunt u vinden op www.deparel-apeldoorn.nl.


de velden

wijkkrant de maten december 2016 | pagina 18

FEESTDAGEN Als u deze wijkkrant leest, is het medio december. Erg vroeg om al over de feestdagen te beginnen. Maar de volgende wijkkrant verschijnt pas in februari 2017. En dat is dan weer te laat. Daarom wil het bestuur van de Buurtraad De Velden u nu al heel fijne kerstdagen en een heel goede jaarwisseling toewensen. Het bestuur hoopt dat het eind van het jaar 2016 niet zal worden ontluisterd door vervelende gebeurtenissen, zoals ongelukken met vuurwerk. Veel mensen lachen erom en denken dat het niet zo’n vaart zal lopen. Zo niet de artsen en verpleegkundigen van de ziekenhuizen. Zij zien in die periode van het jaar de gevolgen van onvoorzichtigheid en zelfoverschatting. Wees daarom gewaarschuwd en probeer gezond en nog in het bezit van alle ledematen en zintuigen het nieuwe jaar 2017 in te gaan. Bedenk daarbij dat een ongeluk niet per se uw eigen fout hoeft te zijn. Ook anderen kunnen door hun onvoorzichtigheid u schade berokkenen.

BUURTBEMIDDELING We kennen allemaal wel het programma “De Rijdende Rechter”. Als u problemen heeft met uw buren of er zijn ergernissen in uw woonomgeving, wat doet u dan? Uiteraard probeert u zelf tot een oplossing te komen. Maar helaas lukt dat niet altijd. Moet u dan de rijdende rechter inschakelen? Misschien, maar er is een alternatief. Bureau Buurtbemiddeling Apeldoorn is een initiatief van de gemeente Apeldoorn, gezamenlijke wooncorporaties, de politie en Stimenz. Dit bureau heeft bemiddelaars die u ondersteunen bij het oplossen van het conflict. Anders dan bij de rijdende rechter die oplossingen oplegt, moet u er met de tegenpartij zelf uitkomen. Daarbij geholpen door de bemiddelaar. De bemiddelaar heeft uiteraard een geheimhoudingsplicht. Wilt u meer weten over buurtbemiddeling, kijkt u dan op de website “http://buurtbemiddeling.nu”. Ook is Stimenz actief op talloze andere maatschappelijke terreinen. Wilt u daarover meer weten, ga dan eens naar hun website http://stimenz.nl

WHATSAPP-GROEP ‘VEILIGE VELDEN’ VOOR SCHOUTENVELD, MAGISTRATENVELD EN RAKKERSVELD De Velden is een redelijk veilige buurt. Wil dat zeggen dat er nooit wat gebeurt? Uiteraard niet, ook in de Velden gebeuren soms dingen die verdacht zijn. Zoals iemand die aan autoportieren voelt of ze open zijn. Of zich op andere wijze verdacht gedraagt. Maar het gaat niet alleen om verdachte zaken die mogelijk iets met misdaad te maken zouden kunnen hebben. Regelmatig komt het voor dat een kind de weg is kwijtgeraakt en mogelijk door de Velden dwaalt. Of ouderen die de weg naar hun woning niet meer kunnen vinden. Door middel van de groepsapp wordt dan een melding gemaakt van hetgeen hiervoor is beschreven. Zodat de andere leden van de groepsapp gewaarschuwd zijn daar waar het verdachte zaken betreft. En degene die een kind of oudere kwijt is, kan op basis van de reacties gericht verder zoeken. Overigens geldt steeds dat verdachte zaken ook bij de politie gemeld kunnen worden (telefoon 0900-8844). Woont u aan het Schoutenveld, Magistratenveld of het Rakkersveld, dan kunt u zich aanmelden voor de app door een berichtje te sturen naar veiligevelden@gmail.com.


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten december 2016 | pagina 19

IN EEN UURTJE TIJD VINDT HET E-TEAM EURO’S DIE JE LAAT LIGGEN! Het e-team van de Energieke Maten bestaat uit opgeleide vrijwilligers die samen met je bekijken waar je (per ongeluk) energie verspilt in je huis. Het e-team heeft een checklist bij zich en kan kleine besparingen direct voor je realiseren. Voor andere besparingen geven zij duidelijk en concreet advies, zodat je daar zelf mee aan de slag kunt. De praktijk wijst uit dat je een jaarlijkse besparing van zeker 200 tot 400 euro kunt vinden als je met de juiste spullen een uurtje kritisch kijkt in je huis. Dat resultaat wil jij toch ook? Meld je aan voor een bezoek van het e-team via: energiekematen@gmail.com Dan maken we een afspraak en je gaat samen met het e-team aan de slag. En vind je het leuk om zelf bij het e-team te gaan horen? We zoeken nog extra mensen, die in hun eigen buurtje aan de slag willen. Wat moet je daarvoor kunnen? Het belangrijkst is dat je goed contact maakt met de mensen bij wie je op bezoek gaat. Daarnaast moet je secuur en netjes zijn. Je leert de technische achtergronden in een korte cursus. En af en toe heeft het e-team een gezellige bijeenkomst om ervaringen te delen en bij te leren over een specifiek onderwerp. Energie besparen met het e-team. Warm aanbevolen door De Energieke Maten

BEN JIJ DE VRIJWILLIGER DIE WIJ ZOEKEN? De Kap biedt vrijwillige hulp aan mensen die ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie. Momenteel zijn wij op zoek naar een: • vrijwillige wijkcoördinator voor Apeldoorn Zuid Als wijkcoordinator: • coördineert u samen met de andere wijkcoördinatoren de vrijwillige hulp in de wijk • bezoekt u de hulpvrager en beoordeelt u de aanvraag • koppelt u een vrijwilliger aan de hulpvrager • volgt u het contact tussen beiden • begeleidt u de vrijwilligers in de wijk Tijdsbesteding: ca. 8- 12 uur, verspreid over de week Gevraagd wordt : • Hart voor mensen en inlevingsvermogen • Goede sociale vaardigheden • Organisatietalent • Affiniteit met mantelzorgers De Kap biedt u een prettige werksfeer, goede begeleiding en een passende onkostenvergoeding. Voelt u zich tot deze vrijwilligersfunctie aangetrokken, dan komen wij graag met u in contact. U kunt bellen met Ineke Lely of Jose Scheers tel. 055 - 5295520 of mailen naar i.lely@dekap.nl én j.scheers@dekap.nl Zie ook www.dekap.nl

KINDERDAGVERBLIJF DE VLINDERTUIN In uw wijk, de Maten, vindt u een kleinschalig kinderdagverblijf aan de Ketelboetershoek. Het kinderdagverblijf heeft plaats voor 24 kinderen per dag en biedt opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het kleinschalige brengt een aantal voordelen met zich mee; persoonlijk contact, een “thuis”-gevoel, communicatie verloopt snel en makkelijk en het team bestaat uit slechts een paar vaste medewerksters die al snel een vertrouwde basis bieden aan de kinderen. Het kinderdagverblijf zit niet bij een school en hoort niet bij een grote organisatie maar is op zichzelf staand. Een onderdeel van de pedagogische visie die de Vlindertuin uitdraagt is dat jonge kinderen gewoon lekker kind moeten kunnen zijn, en zeker niet moeten verdrinken in enorme schoolgebouwen met veel leerlingen en drukte. Opvang voor, met name baby’s moet in alle rust kunnen plaatsvinden. Naar school gaan komt later wel. Er is nog plaats op enkele dagen/dagdelen bij de Vlindertuin. Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen voor een rondleiding en kennismaking. Wij zij uw buren en heten u welkom! Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.devlindertuin.net


NAAR HET WINTERCIRCUS MET Van de Bunt

EXCLUSIEF VOOR ONZE KLANTEN IN DE MATEN!

“HET GROOTSTE SUPERMARKTASSORTIMENT VAN APELDOORN TEGEN DE LAAGSTE PRIJS!”

.. Hooggeeerd publiek,

Wij geven exclusief in De Maten 50x 2 kaartjes weg voor het Wintercircus in Apeldoorn. Wat moet je daarvoor doen: Bestel je boodschappen, ter waarde van minimaal 80,-*, op jumbovandebunt.nl en laat deze bezorgen op een adres in De Maten. Meld je met de bijgeleverde instructie aan op jumboapeldoorn.com/wintercircus * Dit bedrag is exclusief door de wet uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en service- en bestelkosten. Zolang de voorraad strekt.

JUMBOVANDEBUNT.NL Zie voor de actievoorwaarden www.jumboapeldoorn.com/wintercircus

Van de Bunt

Schubertplein 1-5, Apeldoorn