WIJKKRANT DE MATEN april 2017

Page 1

Jaargang 2 april 2017

WIJKKRANT DE MATEN MIDDEN IN HET MATENPARK

BIJ HENK OP DE MARKT

Warm, Waardig & Waardevol

scheidshuis in uw eigen wijk De Maten

herpe tarieven en maatschappelijk verantwoord

menwerking met alle verzekeringsmaatschappijen

olledige uitvaartverzorging

PARK ZONNEHOEVE KRIJGT VORM PUZZEL MEE...

Puzzel mee en maak kans op een kaaspakket van de Kaasman! Lees meer op pagina 11

DE OVERSTEEK

Afscheidshuis in uw eigen wijk De Maten. Warm, Waardig en Waardevol. Lees meer op pagina 7

t u uw wensen vastleggen? Informatie of advies?

Bel dan gerust:

HANS SNELLEMAN

Matenpoort / Matenhoek: er is in ruim 30 jaar tijd veel veranderd! Lees meer op pagina 10


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Het Stadhuis: 14055 Het Werkplein Activerium: (055) 580 2000 Brandweer De Maten: (055) 533 2403 Politie: 0900 8844 Huisartsenpost Apeldoorn 0900 600 9000 Gerle ziekenhuis (055) 581 8181

ALARMNUMMER

112

WELZIJNSNETWERK APELDOORN ZUIDOOST Stimenz (088) 784 64 64 MEE-Veluwe (055) 526 92 00 Volg ons op Don Bosco de Maten (055) 542 59 51 De Kap (055) 529 55 20 WIJKRAAD ZUIDOOST Bierbrouwershorst 132a, 7328 ND Apeldoorn info@wijkraadzuidoost.nl, www.wijkraadzuidoost.nl HUISARTSEN J.B. van Adrichem (055) 533 71 49 W.E.G.C. Beukers en E J Kuhlemaijer (055) 534 35 35 S.A. Faber en J. Elzink-Kersten (055) 533 52 25 S.J. Roelof-Oudsen (055) 533 49 53 MR drs B. Mulder (055) 54 11 666 J. Siegelaar (055) 533 86 41 De Gaarde (055) 533 32 31 Praktijk De Vries (055) 533 87 00 - spoednummer (055) 533 92 33 De Velden (055) 541 25 62 APOTHEEK De Maten Apotheek (055) 533 08 64

Apotheek de Gaarde (055) 5422781 TANDARTSEN Wijsman & Koster Tandartsen (055) 534 63 50 Tandartsenpraktijk van Wayenburg (055) 534 63 52 Tandartspraktijk Van Heijst (055) 533 36 70 Tandartspraktijk A. Todea (055) 533 21 05 Tandartsenpraktijk Poort en Hanegraaf (055) 542 25 77 F.K. van der Zwaag (055) 541 21 41 Tandarts Beukers en Kuhlemaijer (055) 534 35 35 Samenwerkende Tandartsen De Maten (055) 539 65 87 Tandartspraktijk Arnold (055) 542 13 96 DE WOONMENSEN Algemeen telefoonnummer (055) 548 48 48 Verstopte afvoer Riool Reinigings Service (RRS): (026) 319 46 00 Glasschade (055) 548 48 48 (24 uur per dag) DE GOEDE WONING Algemeen telefoonnummer (055) 369 69 69 Spoedeisende reparatie (055) 369 69 69 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst ONS HUIS Algemeen telefoonnummer 055) 526 25 00 Spoedeisende reparatie 055) 526 25 00 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst MOOILAND Reparaties en Storingen: 088 450 10 10 Glasherstel: 0800-0226688 (Service Glasherstel) Riolering: 0800-0991313 (RRS) BURENOVERLAST, BUREAU BUURTBEMIDDELING Theo Quist (06) 20 00 73 34

Ontmoet elkaar bij Berghorst "Iedere week eet ik een keer bij Berghorst. Dan hoef ik fijn een dag niet zelf te koken. Makkelijk én gezellig, en daarna blijf ik gezellig kaarten. Iedere keer een heerlijke middag." (De heer Klaassen, buurtbewoner Berghorst) Wilt u ook eens komen biljarten, bloemschikken of gymmen? Zou u graag een keer buiten de deur willen eten? Wilt u meer weten over de iPad of heeft u behoefte aan een praatje en een kop koffie? Dat kan bij de Ontmoetingsplek van woonzorgcentrum Berghorst. Hier kunt u terecht voor activiteiten, ontmoeting, informatie en ondersteuning. Samen met anderen. Wij organiseren veel leuke activiteiten voor buurtbewoners en voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Of schuif een keer gezellig aan in het restaurant van Berghorst voor een heerlijke maaltijd. U bent van harte welkom! Woonzorgcentrum Berghorst Gijsbrechtgaarde 30, 7329 CB Apeldoorn Tel.: (055) 599 76 00

WWW.ATLANT.NL

COLOFON Wijkkrant de Maten is een initiatief van buurtregisseur Hermien Marsman (Welzijnsnetwerk) en Corine Kapenga (Stadsdeelmanager Zuid Oost) in samenwerking met Yvonne Tiemes (YVONNE RECLAME!). Uitgever: YVONNE RECLAME! Verspreiding: Verspreidingsburo Armada Opmaak: YVONNE RECLAME! Druk: Janssen Pers Eindredactie: Joannie Kooyman, Hermien Marsman en Corine Kapenga Algemene informatie: info@wijkkrantdematen.nl Redactie: redactie@wijkkrantdematen.nl MEER INFORMATIE: WWW.WIJKKRANTDEMATEN.NL Wijkkrant de Maten heeft een oplage van 11.000 exemplaren per uitgave en wordt 10 maal per jaar huis aan huis verspreid in de Maten en Groot Zonnehoeve. Wijkkrant de Maten is mede mogelijk gemaakt door bijdrage van provincie Gelderland. Druk- en zetfouten voorbehouden.


wijkkrant de maten STRAATKOLKEN VERSTOPT DOOR PLASTIC ZAKJES MET HONDENPOEP Sinds afgelopen najaar zijn hondenbezitters verplicht om de hondenpoep van hun hond op te ruimen. Helaas denken sommige hondenbezitters dit op te lossen door de plastic zakjes met hondenpoep in de straatkolken te werpen. Deze zakjes breken echter niet af en hierdoor raakt ons rioolsysteem verstopt. Door deze vervuiling kan er mogelijk weer wateroverlast ontstaan. Vandaar de oproep aan alle hondenbezitters om de zakjes met hondenpoep thuis in de grijze container te deponeren.

wijkkrant de maten april 2017 | pagina 3

ZIEN EN GEZIEN WORDEN! De naam van mijn opticien is “Zien en gezien worden”. Vorige week bracht ik hem een bezoekje voor mijn jaarlijkse controle en op de terugweg bleef die kreet “Zien en gezien worden” in mijn hoofd rondgaan. Met name de verschillende betekenissen brachten mij aan het denken. In de letterlijke betekenis van kunnen zien. Hoe belangrijk is dit zintuig niet voor ons, door je ogen neem je de omgeving waar. Door je ogen kun je genieten van de natuur en van je buurt. Het kleurt je leven en zeker in deze tijd van het jaar. En dan zie je op weg naar je werk als je om je heen kijkt hoe mooi de Maten is. Ook in het verkeer is zien en gezien worden van groot belang. Dit brengt me bij het project dat de komende tijd op de verschillende basisscholen in de wijk gehouden wordt. De zichtbaarheid van kinderen in het verkeer, zorgen dat zij veilig van en naar school gaan. Hierover kunt u in deze wijkkrant meer lezen.

BESTEMMINGSPLAN EN OMGEVINGSVERGUNNING VESTIGING BOUWMARKT HORNBACH TER VISIE Op 7 maart 2017 was er een inloopbijeenkomst over het bouwplan voor een nieuwe vestiging van bouwmarkt en tuincentrum Hornbach, op de plek van de Americahal. De gemeente heeft het bestemmingsplan Laan van Erica 50 in voorbereiding. Dit plan gaat voorzien in de nieuwe bouwmarkt en tuincentrum. Hornbach heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van de nieuwe vestiging. Het ontwerp-bestemmingsplan Laan van Erica 50 en de ontwerpomgevingsvergunning liggen vanaf 30 maart 2017 gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis. In die periode kan iedere belanghebbende zienswijzen indienen.

Zien en gezien worden heeft ook een figuurlijke betekenis, aandacht voor elkaar. Ieder mens heeft behoefte aan erkenning, aan gezien worden. In mijn dagelijks werk merk ik dikwijls hoe belangrijk aandacht is. Aandacht voor je medemens, of dat nu in je gezin, je buurt, je werk of op school is. Dit kleurt op een andere manier de samenleving. Ik las een artikel over het effect van aandacht op gezondheid en prestaties. De eerste groep werd normaal behandeld, een tweede groep kreeg extra positieve aandacht en een derde groep werd gepest. Het resultaat was best schokkend. Zowel de positief benaderde groep als de gepeste groep waren een stuk gezonder dan de eerste groep. Niets bleek zo erg als niet gezien of genegeerd te worden, zonder aandacht kwijnen we weg. Gelukkig zie ik in de Maten heel veel positieve aandacht voor elkaar. Buurtbewoners die samen de schouders er onder zetten om de leefbaarheid in hun straat te behouden of te verbeteren. Buurtraden die op zoek zijn naar verbinding in hun wijk. Vrijwilligers die zich inzetten voor de medemens. Buren die op elkaar letten en elkaars plantjes verzorgen. Deze wijkkrant staat het weer vol met voorbeelden. Wat ben ik blij dat ik dit kan zien. Laten we doorgaan op deze manier en zorgen dat we elkaar “zien en gezien worden”.


wijkkrant de maten

EVENEMENTEN OMNISPORT & DE AMERICAHAL!

JAARVERGADERING WIJKRAAD 25 APRIL

Elke maand staan de agenda’s bomvol leuke en afwisselende evenementen Omnisport

Op 27 mei gaat Nederland het opnemen tegen Oostenrijk en op 28 mei is Slowakije de tegenstander! De mannen onder leiding van bondscoach Gido Vermeulen zijn er op gebrand om voor het eerst sinds 2002 weer een ticket te veroveren voor de eindronde van het WK Volleybal.

Op dinsdagavond 25 april houdt de Wijkraad Zuidoost zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering in de Stolp. Een aantal voor de bewoners van de Maten belangrijke onderwerpen zullen dan aan de orde komen, zoals de conceptvisie voor de Beekbergsebroek en de plannen om daar windmolens te plaatsen, en de plannen om de hoogspanningslijnen die door de Velden en de Hoeken lopen te vervangen door ondergrondse kabels. PLAATS: DE STOLP VIOLIERENPLEIN 101 APELDOORN TIJD: DINSDAG 25 APRIL 2017 VAN 20.00 TOT 22.00 UUR.

wijkkrant de maten april 2017 | pagina 4

WK kwalificatietoernooien Nederland heren 1 27 en 28 mei

De Americahal

Een keer onderdompelen in de Oosterste geuren, kleuren en smaken? Kom dan tussen 31 maart en 2 april naar het Pasar Festival Djempol! Daarnaast kan er op 17 april en 5 mei op de vlooienmarkten rondgesnuffeld worden bij kraampjes met oude artikelen en unieke koopjes. Op 26 april vind je tijdens het Stoffen spektakel alle benodigdheden om creatief bezig te kunnen zijn met stof! Pasar Festival Djempol 31 maart t/m 2 april

Vlooienmarkt 17 april

Stoffen spektakel 26 april

Vlooienmarkt 5 mei

Meer hierover weten zoals openingstijden en entreeprijzen? Bekijk dan onze evenementenagenda’s op www.omnisport.nl en www.americahal.nl.

De agenda van de vergadering en het jaarverslag vindt u op www.wijkraadzuidoost.nl Bent u nog geen lid? Meldt u dan aan als lid via onze website (hieraan zijn geen kosten verbonden).

WIST U DAT?

BIJ HENK DE GRAAF OP DE MARKT

Bij u in de buurt is Ontmoetingsplek de Matenhof

Henk de Graaf behoort al weer tot de derde generatie visverkopers in de familie. Zijn opa en oma zijn destijds begonnen met het verkopen van vis vanuit een ventfiets. Nu verkoopt Henk de Graaf met veel enthousiasme vanuit een moderne verkoopwagen. Dagelijks biedt hij zijn klanten dagelijks zo’n 60 tot 80 soorten verse vis aan. Hij luistert naar zijn klanten en speelt met zijn aanbod in op de ontwikkelingen van deze tijd. Ook voor de doelgroep die weinig tijd heeft maar toch lekker wil eten heeft Henk een passend en vooral gezond aanbod. Veel vaste klanten vinden wekelijks hun weg naar de verkoopwagen van Henk de Graaf. Naast Henk de Graaf heten nog 17 handelaren van de markt aan de Eglantierlaan u iedere dinsdag van 8:30-12:30 uur van harte welkom.

U kunt op dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur en op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 Terecht voor naai en herstelwerkzaamheden aan u kleding. Dit kan b.v. Zijn een broek of rok die korter gemaakt moet worden. Maar ook andere reparaties zijn mogelijk De reparaties worden vakkundig gedaan voor kleine prijsjes Loop eens binnen bij ons met u kleding die hersteld moet worden. Wij helpen u graag! Met vriendelijke groet, Naai en herstel Matenhof


de horsten - de hoeken KINDEROPVANG BIJ DE VLINDERTUIN In uw wijk, de Maten, vindt u een kleinschalige kinderopvanglocatie aan de Ketelboetershoek. Het bestaat uit een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang en een gastouderbureau. Wij vangen kinderen op van 0 tot 13 jaar. Kleinschaligheid is één van de belangrijke onderdelen uit onze visie. De kleinschalig brengt een aantal voordelen met zich mee; persoonlijk contact, een “thuis”-gevoel en de communicatie verloopt snel en makkelijk. Onze locatie zit niet bij een school en hoort niet bij een grote organisatie maar is op zichzelf staand. Een ander onderdeel van de pedagogische visie die de Vlindertuin uitdraagt is dat kinderen gewoon lekker kind moeten kunnen zijn. Opvang voor, met name baby’s, moet in alle rust kunnen plaatsvinden en na school vinden kinderen het fijn om ergens anders “thuis” te kunnen zijn. Wij halen uw kinderen dus juist ‘uit’ de school. Ook broertjes en zusjes kunnen lekker samen spelen en einde van de dag op één locatie worden opgehaald door de ouders. Er is nog plaats op enkele dagen/dagdelen bij de Vlindertuin. Op zoek naar kinderopvang? Wij kunnen u verder helpen met alle mogelijkheden binnen de kinderopvang.

wijkkrant de maten april 2017 | pagina 5

Kleinschalige kinderopvang bij u om de hoek!

kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau

OPVANG

JAAR 0 TOT 13 N A V N INDERE

VOOR K

Kinderopvang de Vlindertuin Ketelboetershoek 19 7328 JE Apeldoorn Tel: 055-5344003 info@devlindertuin.net www.devllindertuin.net

Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen voor een rondleiding en/of kennismaking. Wij zijn uw buren en heten u welkom! Telefoon: 055 – 53 44 003 Website: www.devlindertuin.net

GROOTS DOOR KLEIN TE ZIJN Kleinschalige en persoonlijke opvang om de hoek

de dreven “CULTUUR BIJ JE BUUR” IN ONTMOETINGSCENTRUM DE DREVEN Noteert u het vast in uw agenda? Zaterdagmiddag 13 mei bruist het in ontmoetingscentrum De Dreven. Maar liefst 2 verschillende groepen treden voor u op. Twee hele verschillende optredens. Het Vertelgenootschap vertelt verhalen van vroeger en nu, van mens en dier, vechten en feesten, weemoed en verlangen. Spannende, ontroerende of humoristische verhalen. De rock coverband the Marinated Olives bestaat uit 5 jonge gedreven muzikanten die songs spelen van zowel de klassieke als de hedendaagse rockbands zoals; Guns 'n Roses, Nirvana, Pearl Jam, Arctic Monkeys, the Pretty Reckless, en Anouk. Kortom een bezoekje meer dan waard. Komt u ook naar ontmoetingscentrum de Dreven aan de Imkersplaats 38 (achter winkelcentrum De Maat in de voormalige school).

BUURTRESTAURANT DE DREVEN Elke 2e woensdag van de maand bent u welkom bij het buurtrestaurant in ontmoetingscentrum De Dreven aan de Imkersplaats 38. Vrijwilligers uit de buurt koken een heerlijke 3-gangen maaltijd. Er wordt lekker gekookt, dat blijkt wel uit het aantal aanmeldingen van buurtbewoners die mee willen eten. Regelmatig moet er “nee” verkocht worden, omdat er geen plek meer is. Het is wellicht tijd voor een tweede avond in de maand. Animo om mee te eten is er voldoende, maar om dit te realiseren hebben we wel extra handen nodig. Daarom zijn we op zoek naar koks en koksmaatjes. Kunt u lekker koken en wilt u dat wel 1 of 2 keer per jaar voor een grotere groep doen meldt u dan aan bij h.marsman@stimenz.nl. Vele handen maken licht werk!


Blog van Tijmen

Lichtgevend spektakel voor kinderfeestjes

“Op woensdagmiddag na schooltijd mocht ik zes klasgenootjes meenemen naar huis om mijn verjaardagsfeestje te vieren. Na het uitpakken van de cadeautjes, een taartje en een glas limonade gingen we met twee auto’s naar de Eglantier in Apeldoorn. Op dit winkelcentrum zit De Stolp en hier zit Glowgolf in gevestigd.

Dol op spelletjes

Tijmen (9) is dol op spelletjes. Als hij jarig is kiest hij altijd voor een kinderfeestje met een leuk spel. Voor deze verjaardag heeft hij gekozen voor een kinderfeestje bij Glowgolf Apeldoorn en schreef hierover een blog.

Toen we aankwamen stond de mevrouw van Glowgolf ons al op te wachten en bracht ons naar een speciaal voor mij gereserveerde verjaardagstafel. Aan deze tafel kregen we patatjes met lekkere kleine frikandellen. Mijn vriendje Jeroen is vegetarisch en voor hem was er gelukkig een kaassoufflé. Na het eten kregen we uitleg over het spel Glowgolf. Met een score formulier, stick en bal mochten we de baan op. Van mijn moeder kregen we ook nog allemaal een 3D-bril.

Kinderfeestjes bij Glowgolf

Glowgolf Feest

€8,1. Entree 2. Spel uitleg 3. Spel materiaal 4. Verjaardag tafel 5. Koek of chips 6. Onbeperkt ranja

Glowgolf Hole In One

1. Entree €11,2. Spel uitleg 3. Spel materiaal 4. Verjaardag tafel 5. Feestmenu (patat, saus & snacks) 6. Onbeperkt ranja

3D - Glowgolf Hole In One

1. Entree €12,5 2. Spel uitleg 0 3. Spel materiaal 4. 3D bril 5. Verjaardag tafel 6. Feestmenu (patat, saus & snacks) 7. Onbeperkt ranja 8. Cadeau voor de jarige


de gaarden

wijkkrant de maten april 2017 | pagina 7

ZANGVERENIGING NOVUM CANTICUM De agenda van de jaarlijkse ledenvergadering van gemengde zangvereniging Novum Canticum bevatte deze week wel een heel bijzonder punt, namelijk het 55-jarig jubileum van mevrouw Riek Nijman. Al 55 jaar maakt mevrouw Nijman elke maandagavond de gang naar Novum Canticum die al jaren in de Drie Ranken wordt gehouden om gezellig te komen zingen. Iets wat zeker niet onopgemerkt voorbij mocht gaan en gevierd werd met een mooi cadeau. Mevrouw Nijman is Novum lid vanaf het allereerste uur en heeft het koor zien groeien tot wat het nu is. Novum Canticum is op haar beurt bijzonder trots dat ze haar leden zolang weet te boeien, een opmerkelijke prestatie van beide zijden!

HANA YARI DANGO Onder veelbelovende bomen ligt al plastic zeil waar doorgaans iemand op zit om de plaats bezet te houden voor zijn groep. En dan is het zover: de bloesems zijn vol. En breekt ineens, alsof er een onhoorbaar startschot is afgegaan, het feestgedruis los. Bij de traditionele hanami wordt sakura machi, een roze rijstkoekje gewikkeld in een kersenblad, en kersenbloesemthee genuttigd. Bij de minder traditionele hanami wordt (veel) sake gedronken vergezeld met dumplings, gevuld met bonenpasta. Vandaar het Japanse gezegde ‘Hana yari dango’- liever dumplings dan bloesems. En ineens is het dan voorbij, hoogstens twee weken na de volle bloei, vaak eerder vanwege regen en wind. Alles is bij het oude, alsof er niets is voorgevallen. Of in de woorden van de dichter Basho: ‘Een lieflijke lentenacht, Plotselings verdwenen, Terwijl we naar de bloesems keken’ Toos Dikkers, de Gaarden

WILD TUINIEREN

Warm, Waardig & Waardevol Afscheidshuis in uw eigen wijk De Maten Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen Volledige uitvaartverzorging

Wilt u uw wensen vastleggen? Informatie of advies?

Bel dan gerust:

055 800 1998

of

06 2345 9404

Eglantierlaan 202 - 7329 AP Apeldoorn - 055 800 1998 www.afscheidshuisdeoversteek.nl

Guerrilla Gardening oftewel ‘wild tuinieren’ is het aanleggen van een tuin op een plek waar het officieel niet mag. Bijvoorbeeld een boomsingel, een stuk land dat braak ligt, een lege bloembak, een grasveld(je). Het is een bijzondere manier om op eigen initiatief (alleen of samen) je leefomgeving op te fleuren met bloemen en planten en vervuiling tegen te gaan. Iedereen kan een Guerrilla Gardener worden. Het is simpelweg een kwestie van de schep pakken en je eerste plant neerzetten. Het landelijke actieweekend wordt gehouden op 21, 22 en 23 april. www.guerrillagardeners.nl Toos Dikkers, de Gaarden

DE LENTE KOMT ERAAN Ik merk dat mensen er vrolijker van worden, ze worden toegankelijker. De terrassen zitten vol en de eerste korte broeken zijn gesignaleerd. Ook bij de tuincentra is het drukker dan een paar weken geleden. Mensen hebben zin om hun tuin, terras en balkon weer te verfraaien en in de bloei te zetten. In Japan wordt de lente ingeluid met samenzijn onder bloeiende kersenbomen. Japan, een land dat lijkt te worden bevolkt door formele en beleefde mensen: harde werkers die zelden uit de plooi komen, maakt er een grote happening van feesten en festivals van. Hanami (bloemen kijken) is nauw verbonden met de sakura, kersenbloesem. In de Japanse cultuur is de weemoed over de vergankelijkheid van het bestaan altijd een belangrijk gegeven geweest. En wat is vergankelijker dan bloesem dat bij de eerste zucht wind naar de grond dwarrelt. Naarmate de lente nadert, beginnen de speculaties: zouden de bloesems dit jaar vroeg zijn, of juist laat, of precies op tijd? En dan is daar het grote nieuws: in het zuiden van het land zijn de eerste open bloemen gesignaleerd. Vanaf nu melden de media dagelijks bij het weerbericht de voortgang naar het noorden van het ‘kersenbloesemfront’. Het is de tijd waarin Japanners zich verbroederen en uit hun sociale keurslijf springen. Iedereen houdt van iedereen, verwoordt in een haiku (Japans gedicht) ‘In de schaduw der bloesems Bestaat er niet zoiets als Een vreemdeling’ Toos Dikkers, de Gaarden


de Donken

wijkkrant de maten april 2017 | pagina 8

WERKZAAMHEDEN GROOT ONDERHOUD VAN START

HARDE WERKERS IN DE WOONKAMER VAN DE DONKEN AAN DE TINGIETERSDONK!

Elk jaar worden in Apeldoorn een aantal wegen door groot onderhoud van een nieuwe asfaltlaag voorzien. In De Maten vindt dit plaats vanaf 27 maart aan de Drapeniersdonk/Rademakersdonk (tussen Scheerdersdonk en Houtzagersdonk). De werkzaamheden zullen ongeveer vier weken duren.

Op de begane grond van de flat aan de Tingietersdonk wordt momenteel hard gewerkt. De schildersploeg is klaar. Alle muren, plafonds en kozijnen hebben een nieuw likje verf. Het ziet er prachtig fris en helder uit, de schilders hebben vakwerk geleverd. Hartelijk dank hiervoor. Het klusteam heeft vele uren en menige zweetdruppels in de ruimte liggen. Het keukenblok is geplaatst, lampen opgehangen, ramen gezeemd en laminaat gelegd. Het inrichtingsteam is nu aan zet. Ze zijn dDruk op zoek naar meubels, serviesgoed, spellen en andere spullen om er een gezellige woonkamer van de Donken van te maken. Het wordt prachtig. Hebt u nog spullen over die we kunnen gebruiken? Laat het weten via de mail op woonkamerdedonken@gmail.com of loop een keer binnen. Wilt u een middagje of avond helpen om de woonkamer helemaal af te maken, u bent van harte welkom.

In dezelfde periode is ook de Valkeniersdonk (tussen Gildenlaan en Barnewinkel) aan de beurt, ook met een looptijd van ongeveer vier weken. De Kaartenmakershoeve (tussen Bouwmeestershoeve en fietspad Brugwachtershoeve) is vanaf 3 april aan de beurt. Deze werkzaamheden duren ongeveer een week. De aannemer doet zijn best om zoveel mogelijk overlast te beperken, maar u zult begrijpen dat er sprake kan zijn van enige hinder.

Wethouder Detlev Cziesso zal de woonkamer officieel openen op zaterdagochtend 13 mei. Noteert u het vast in de agenda? Hebt u een leuke naam voor de woonkamer in gedachten? U kunt uw idee nog inzenden tot en met dinsdag 18 april naar woonkamerdedonken@gmail.com.

WIST U DAT... •

Het waterschap momenteel bezig is met het schoonmaken van de vijvers?

Bewoners rondom het Violierenplein smachten naar een heringericht Violierenplein?

Buurtraad de Gaarden, gehuld in kekke hesjes, van plan is weer een zwerfvuilactie te organiseren in het Matenpark eo?

Meer weten? Esther Karstens: 06-8359 0328, e.karstens@stimenz.nl


ontmoetingsplekken ONTMOET ELKAAR IN APELDOORN Apeldoorn is verdeeld in stadsdelen. In elk stadsdeel vindt u meerdere ontmoetingsplekken. Een ontmoetingsplek is een locatie bij u in de buurt. Het kan een buurthuis zijn, een activiteitencentrum of bijvoorbeeld een woon/zorgcentrum. Op de ontmoetingsplekken staan vrijwilligers en/of professionals altijd voor u klaar. U kunt er terecht om een kopje koffie te drinken, mee te doen aan een cursus of workshop of informatie krijgen over wonen, zorg en welzijn. Op deze pagina vindt u maandelijks informatie over de ontmoetingsplekken in de Maten.

WANDELEN DOOR DE MATEN Elke vrijdagochtend loopt vanaf de Matenhof een wandelgroep de wijk in. De groep verzamelt om 09:00 uur in De Matenhof en begint met een kopje koffie of thee. Daarna gaan ze wandelen van half 10 tot ongeveer 11 uur. Heerlijk ontspannen wandelen in de mooie omgeving van De Maten, met elke week een nieuwe route. Wandelt u mee? Na afloop is de mogelijkheid om te lunchen in de Matenhof of een loempia te halen. Aan het wandelen zijn geen kosten verbonden. De kosten voor een kopje koffie of thee zijn 50 cent en voor de lunch betaalt u 2 euro.

wijkkrant de maten april 2017 | pagina 9

CREATIEF MET SPEKSTEEN IN BERGHORST Altijd al creatief bezig willen zijn? In ontmoetingsplek Berghorst wordt wekelijks een cursus ‘Speksteen bewerken’ gegeven. Tijdens een les van 2,5 uur leert u van een ervaren docent hoe u kunt beeldhouwen met deze zachte steensoort. De cursus wordt gegeven op dinsdagochtend van 09:00 tot 11:30 uur. De kosten bedragen € 57,50 voor 10 lessen (€ 5,75 per les). Daarnaast koopt u een stuk steen per gewicht voor € 3,50 per kg. Hier kunt u een aantal lessen mee werken, afhankelijk van uw tempo. Heeft u geen gereedschap? Dan kunt u deze tijdens de les huren voor 1 euro. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Sol (docent): 06-38251947 / ingrid.solschijff@gmail.com.

MEER INFORMATIE Op de website www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl staat een overzicht van alle ontmoetingsplekken en activiteiten in Apeldoorn. Wilt u meer informatie, heeft u ideeën voor een leuke activiteit of bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Dan kunt u contact opnemen met Joannie Kooyman, sociaal cultureel werker ZuidOost, via j.kooyman@stimenz.nl of via telefoonnr.: 06 - 22 90 55 85.

CURSUS VITALITEIT IN DE MATENHOF Vitaliteit betekent de kracht om door het leven te gaan zoals jij dat graag wilt. Je goed, krachtig, energiek en sterk voelen, zowel fysiek, emotioneel als mentaal. Toch kan het zo zijn dat jij je niet zo voelt en daar in wordt belemmerd. Voor mensen die op het gebied van vitaliteit wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, organiseert ontmoetingsplek De Matenhof een cursus vitaliteit. De cursus wordt elke woensdag gegeven van 13:30 tot 15:00 uur. Hierbij komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals voeding, beweging, mindfulness, zingeving, creativiteit en andere onderwerpen die met vitaliteit te maken hebben. Inschrijven kan door te bellen of sms’en naar 06 – 31 54 04 97.


de hoeven

wijkkrant de maten april 2017 | pagina 10

NA DE BOUWMEESTERSHOEVE IS NU DE VALKENIERSDONK AAN DE BEURT De Valkeniersdonk is aan de beurt om van een nieuwe laag asfalt te worden voorzien. Ook worden er straatwerkzaamheden uitgevoerd. Dit wordt gedaan in de periode van 27 maart tot en met 21 april. Ons is verzekerd dat de huizen - zij het met enige hinder - per auto bereikbaar blijven, behalve op 19 april. Op 19 april al de Valkeniersdonk van ‘s morgens 06.30 uur tot 18.00 uur in zijn geheel afgesloten zijn. Hulpdiensten krijgen altijd toegang. De planning is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Op de foto de huidige situatie. Op onze website www.wijkraadzuidoost.nl kunt u de werkzaamheden volgen onder het tabblad Hoeven Aren Steenbergen

MATENPOORT / MATENHOEK: ER IS IN RUIM 30 JAAR TIJD VEEL VERANDERD! In 1978 is op de luchtfoto nog een onbebouwd industrieterrein Matenhoek zichtbaar met onder in beeld het Apeldoorns-Dierens Kanaal. Typerend voor die tijd, de houten ophaalbrug, ook voor gemotoriseerd verkeer. Bekijk de toenmalige kleurtjes eens van de auto’s! Links onderaan de foto ligt de Aalscholverweg. Links erboven de Vossenweg, lopende vanaf het kanaal tot over de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen. Vervolgens ligt links daarvan de huidige Ketelboetershoek met bijna tegen de spoorlijn aan de gevestigde zaak van Poelier Wijngaards. Als oudste bedrijf in dat gebied. Rechts onder in beeld ziet u de nieuwbouw aan de Hoveniersdreef. Erboven de voorbereidingen voor de Bierbrouwershorst met daar rechts boven de Schrijnwerkershorst. Over de spoorlijn heen De Voorwaarts en links ervan de splitsing tussen de spoorlijnen Apeldoorn-Zutphen en Apeldoorn-Deventer. Bijna rechts boven in beeld een gedeelte van Groot Schuilenburg. Goed zichtbaar de Zutphensestraat met daarboven rechts o.a. de straten Grote Velderslaan en Kromme Velderslaan. Geheel links in beeld een gedeelte van de wijk Zevenhuizen. De Deventerstraat loopt er net onder. Op de luchtfoto uit 2009 ziet u een volgebouwde Matenhoek met als eerste vestiging Nefkens Automobielen rechts boven in beeld. De houten brug is inmiddels vervangen door een vaste brug en niet meer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Aan de noordzijde van het kanaal is de brandweer bezig met oefeningen, hetgeen daar vaak gebeurt. Links onder is weer een stukje zichtbaar van de Aalscholverweg. Rechts de inmiddels mooi begroeide omgeving van de Hoveniersdreef. Ook “volgroeid” is de omgeving van de Bierbrouwershort en Schrijnwerkershorst. Rechts van de splitsing van spoorwegen ziet u het voetbalterrein van W.S.V. en links over het spoor een stukje van de Vulcanusstraat. Hans Snelleman

Luchtopnamen: Hans Snelleman


wijkkrant de maten

D G

E

B

R A N D E R O B E

A

E

L

D O O R E E M O

N M N E N

L D L E E K E E D L V N

A E D K R I D I O E S N

L Emaart R PrijswinnaarE puzzel uitgave Wijkkrant deKMaten. P

Dat iedereen A zin heeft in een D overheerlijke S D slagroomtaart E D O N K van Jumbo van de Bunt was M A A S D A M duidelijk. Geweldig hoeveel F antwoordenA er binnen zijn N S u wel voorDhet gekomen! Dank masaal meedoen met A D onze E E G puzzels! A L

K

I

O N N A E O E D Ook via deze L Jweg van harte S G gefelicieerdD namens T U S Atlant, S E N wonen zorgEwelzijn! E B E N A M E N N E E V E O H E Mathijs Terpstra en Linda D E C Koeslag hebben ook vol E G S A A zijK enthouiasme mee gedaan en V N T N hebben deze maand gewonnen!

N D E G A A R D E N H F E E P R T O G I O

wijkkrant de maten april 2017 | pagina 11

O T E N R O O V

T

E

U E T I O R R I O H O B N E V E N R T E N N N Z T

N

W I J K K R A N T

WIJ FELICITEREN DE PRIJSWINNAARS MET DEZE OVERHEERLIJKE TAART dekaasman Linda Koeslag kazen voorbijdeborrel fondue gebrandenoten tussendoortje delicatessen deeglantier GROOTZONNEHOEVE APELDOORN DEMATEN DEDREVEN DEDONKEN DEHOEKEN

N E V E O E R H S T E N E N D S E D A A E Z A K E N E K A A S J E D Matthijs Terpstra U E D O O O R G

Inzenden kan t/m 17 april 2017. De winnaar krijgt persoonlijk bericht en zal bekend worden gemaakt in de volgende uitgave van de wijkkrant.

PUZZEL MEE EN MAAK KANS OP EEN HEERLIJK KAASPAKKET T.W.V. € 50,00 VAN DE KAASMAN! D E K A A S M A N E G

G E L E E P E N D E A A V S A A E K H D E E G S V N E O F L J D T U E E N A M E E V

B R K L D S L D

I A E E S E E

R R A D M O D A D E L I C A T E S S E N O

A N D O B E D E O O R D E N K E A M M N F O K E E G L N D E O L D N E K N E N A K D E G E E N D B E L N E V H E N

E D G N M N E N

N IJ A A A

A E D K R I D I O E S N

N H F E E P R T O G I O

R D

O T B R A R S T E A K U E G E T I O R R I O H O B N N E V E N R T E N N N Z T

E O D M N A

N D W O V I dekaasman E N J kazen A K voorbijdeborrel N K fondue E R gebrandenoten T V A tussendoortje E E N delicatessen L O T deeglantier DEKAASMAN DEEGLANTIER PIKANT E R H GROOTZONNEHOEVE WIJKKRANT GOUDSE KAAS DEHOEKEN S T E N APELDOORN OLDFRIENDS JONGEKAAS KAZEN E N D S DEMATEN DEGAARDEN APELDOORN GROOTZONNEHOEVE FONDUE MAASDAMMER DENNISVENNEMAN E D A DEDREVEN DEHOEVEN DEMATEN VOORBIJDEBORREL E A DEDONKEN TUSSENDOORTJE DEHORSTEN GEITENKAAS E Z A K DEHOEKEN DEDREVEN GEBRANDENOTEN DEVELDEN E N E DELICATESSEN BELEGEN K A A S BOERENKAAS DEDONKEN J E D S T U Zo lost u deze woordzoeker op: Alle woorden zitten kriskras E D J O verborgen in het veld met letters. Sommige letters worden O O R G meermalen gebruikt.

Trek een lijn over het gehele woord

Stuur de oplossing met uw contactgegevens op naar: Wijkkrant en doe dit bij alle bovenstaande de Schimmelpenninckstraat 7331 SG Apeldoorn woorden. De niet gebruikte letters DE Maten, KAASMAN MAAKT VAN ELKE 37, GELEGENHEID EEN FEESTJE of stuur het antwoord via de website www.wijkkrantdematen.nl vormen de oplossing.

WWW.DEKAASMAN.NL


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten april 2017 | pagina 12

NLDOET BIJ KINDERBOERDERIJ DE MATEN Zaterdag 11 maart was het weer zover; NLdoet! Dit jaar waren de mannen en vrouwen (en kinderen) van De Lionsclub Appelthorn voor het 5e jaar op rij aanwezig om te klussen bij ons op kinderboerderij de Maten. Deze keer hebben ze de boerderij geverfd, een nieuwe kippenren gemaakt, het nieuwe horeca terras aangepakt, nieuw zand in de speeltuin geplaatst en de geur- en kruidentuin seizoen klaar gemaakt. Kortom ze hebben heel veel werk verzet zodat de kinderboerderij weer fris het seizoen kan starten. Bedankt voor jullie hulp en geweldige inzet!

AANDACHT VOOR VERKEER EN PARKEREN RONDOM DE BASISSCHOLEN De basisscholen uit de wijk hebben de handen ineen geslagen en vragen 8 tot 12 mei in een gezamenlijke actieweek aandacht voor de verkeers- en parkeeroverlast bij het halen-en-brengen.

MAAK KENNIS MET BEWEGING IN DE MATENHOF Bewegen is belangrijk voor uw gezondheid. Daarom organiseert ontmoetingsplek De Matenhof op dinsdag 2 mei van 15:00 tot ongeveer 17:00 uur een voorlichtingsmiddag met het thema ‘Bewegen’. Gymdocente Rini van der Vlies zal u deze middag kennis laten maken met bewegen. Deze kennismaking is voor iedereen toegankelijk, bewegen kan zelfs vanuit een stoel. Ook heeft de Matenhof een beweegtuin, waar u in de buitenlucht op gemakkelijke apparaten kunt bewegen. Tijdens de voorlichting krijgt u hier meer informatie over. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u weten hoe u meer of beter kunt bewegen? Kom dan op dinsdag 2 mei om 15:00 uur naar de Matenhof, Warenargaarde 775. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Wilt u aansluitend blijven eten bij het eetcafé? Meld u dan aan door te bellen of sms’en met 06-31540497. Voor deze maaltijd betaalt u € 3,50. Voor meer informatie, neem contact op met Bettine Mons (055-5411444 / actviteitenbegeleidingMH@degoedezorg.nl) of kijk op www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl.

Gemeente, wijkagenten én scholen hopen op die manier te bereiken dat (groot)ouders en kinderen zich bewust worden de gevaarlijke situaties die soms ontstaan. De week wordt maandag 8 mei geopend door wethouder Cziesso. U leest er in de volgende krant meer over!

WAS JE AUTO MET BURENKORTING Ons meest uitgebreide wasprogramma en een handig autohanddoekje voor slechts

€ 10,00 normale prijs € 20,50

Shell Carwash Lange Amerikaweg Max. 1 bon per bezoek. Actie geldig t/m 30-06-2017. Niet i.c.m. andere acties


de velden

wijkkrant de maten april 2017 | pagina 13

SNOEIEN De winter is voorbij. We hoeven niet meer te vrezen voor sneeuw, ijzel en zware vorst. Het voorjaar laat zich hier en daar al zien. En dan wordt het tijd om iets te doen in de tuinen. Bepaalde struiken en heesters moeten nu gesnoeid worden. Andere juist weer niet. Die komen in het najaar aan de beurt. Voor de kenner geen probleem. Maar hoe kan een leek weten wat te doen? Op internet is vrijwel alles te vinden. Zo ook allerlei wetenswaardigheden over het snoeien. Hoezo snoeien in het voor- of najaar? Het internet leert dat gesnoeid wordt vóór de jaarwisseling, in de winter, in het voorjaar en na de bloei. Het voert te ver om in het kader van dit artikeltje alle opties verder uit te werken. Als u de volgende link bezoekt, vindt u de informatie die nodig is om van uw tuin iets moois te maken. http://www.tuinen.nl/wanneer-mag-of-moet-ik-snoeien. Nu het toch over snoeien gaat, nog even het volgende. In de wijk zijn talloze fiets en wandelpaden alsmede brandgangen. Hagen vormen veelal de erfafscheiding tussen de tuinen en de paden of brandgangen. Als u dan toch moet snoeien in uw tuin, neem dan ook de haag even mee. Degenen die via de paden hun huis willen bereiken, zullen u dankbaar zijn. En een goed gesnoeide haag geeft potentiële inbrekers minder gelegenheid onbespied de huizen te observeren.

ERVEN We wonen in de Velden vrijwel allemaal aan een woonerf of aan een 30 km-weg. Maar kennen we allemaal ook de verkeersregels die gelden voor die erven of 30 km-wegen? Daarom even een korte opfriscursus. Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 zegt over de (woon)erven het volgende. Artikel 44: Voetgangers mogen wegen gelegen binnen een erf over de volle breedte gebruiken. Artikel 45: Bestuurders mogen binnen een erf niet sneller rijden dan 15 km per uur. Artikel 46: 1. Het is bestuurders van een motorvoertuig verboden binnen een erf te parkeren anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven. 2. Indien het erf tevens is aangeduid als parkeerschijf-zone, is ten aanzien van het parkeren van voertuigen artikel 25 van toepassing (artikel 25 = regels met betrekking tot gebruik parkeerschijf). De 30 km-weg is een erftoegangsweg (ETW) en is het meest lokale wegtype in de Nederlandse wegcategorisering. Het betreft wegen met gemengd langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer, zonder rijrichtingscheiding en meestal zonder gescheiden fietspaden. De snelheid op die wegen is daar maximaal 30 km/uur. Omdat de snelheid er relatief laag is, zou het verkeer veilig gemengd moet kunnen worden. Je vindt in een 30 km-zone dus geen aparte fietspaden/-stroken en op kruisingen is de voorrang niet geregeld door borden of tekens op de weg (de kruisingen zijn dus gelijkwaardig). Ook kom je er geen verkeerslichten tegen. Op een 30 km-weg gelden geen andere regels dan ‘normaal’. bronnen: Veilig Verkeer Nederland en nl.wikipedia.org/wiki/Erftoegangsweg U ziet het. Zowel de erven als de 30 km-wegen lenen zich absoluut niet voor hardrijden. Op het (woon)erf kunt u op elke hoek, garage of berging mensen en spelende kinderen verwachten die plotseling uw pad kruisen. Op de 30 km-weg heeft u te maken met veel toegangswegen tot (woon)erven en langzaam verkeer. Bedenk daarbij ook dat u slechts korte tijd verblijft op zo’n bijzondere weg. De tijdwinst die u maakt door toch even het gas flink in te drukken, is minimaal. Als u brokken maakt en zich bij een rechter mag verantwoorden, weegt die minimale tijdwinst niet op tegen de grote problemen waar u mee te maken krijgt.

VERGADERING VAN DE BUURTRAAD BIJWONEN? De Buurtraad vergadert ongeveer 10 maal per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u meedenken of meepraten over zaken die de buurt aangaan, dan bent u van harte welkom. De eerstvolgende vergadering zal zijn op maandag 24 april a.s. De vergadering begint om 19:30 uur en wordt gehouden in OBS de Marke aan de Holtrichtersveld 1 (hoek Schoutenveld). U kunt uw vragen en opmerkingen ook mailen naar secretariaatdevelden@gmail.com.

UW EIGEN STUKJE LEZEN IN DE WIJKKRANT? Als u de Wijkkrant leest, komen bij u wellicht onderwerpen naar boven die zich heel goed lenen voor publicatie in de Wijkkrant. U bent misschien een nieuwe bewoner van de Velden. Hoe ervaart u de buurt waarin u woont? Onder het motto “dat wil ik graag even kwijt” wilt u misschien aandacht vragen voor sommige aspecten uit de buurt. Maar ook interessante belevenissen of ervaringen waarvan u vindt dat ook anderen daarvan deelgenoot mogen zijn, kunt u aanbieden aan de redactie. E-mailadres: redactiedeveldwachter@gmail.com. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen ingezonden stukken aan te passen of te weigeren.


wijkkrant de maten WIJKBEWONERS GEZOCHT! In de Maten is een ruim aanbod van activiteiten. Maar soms kan het zijn dat de activiteiten niet aansluiten op uw wensen of dat u niet kunt vinden wat u zoekt. Het Welzijnsnetwerk Apeldoorn Zuid-Oost wil hierover graag met u in gesprek gaan. Dit om te horen wat uw wensen zijn, waar u naar op zoek bent en wat wij daarin voor u kunnen betekenen. Heeft u leuke ideeën voor de wijk? Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Mist u bepaalde activiteiten? Voldoet het huidige aanbod niet aan uw wensen? Of wilt u graag weten waar u terecht kunt voor het ontmoeten van andere mensen? Dan nodigen wij u van harte uit voor een bijeenkomst inclusief lunch op donderdag 11 mei van 11:00 tot 13:00 uur, in ontmoetingscentrum De Dreven (Imkersplaats 38). Heeft u interesse en wilt u met ons in gesprek gaan? U kunt zich opgeven bij Joannie Kooyman (sociaal cultureel werker) via 06-22905585 of j.kooyman@stimenz.nl.

2 EZELS IN HET MATENPARK Midden in het Matenpark, vlakbij het hondenuitlaatveld en de Ezelsbrug staan deze 2 ezels. Ze zijn gemaakt door beeldhouwer Tom Claassen (1964). Hij woont in Denemarken, maar heeft gestudeerd in Nederland. Tom Claassen heeft diverse prijzen gewonnen en zijn werk staat op veel plaatsen in Nederland. Hij heeft tevens kunstwerken geleverd voor het Kröller Müller museum. Tom is in Apeldoorn ook bekend van de vogels Toon en Toon in het zuidelijkste deel van het Zuiderpark. De 2 gietijzeren ezels staan sinds 2011 in het Matenpark. Woningstichting Ons Huis uit Apeldoorn heeft een kunstfonds in het leven geroepen om meer kunst in de openbare ruimte te krijgen. Minimaal 1 x per jaar doneren zij een kunstwerk aan de gemeente Apeldoorn. Dit kunstwerk "two Donkeys" is er 1 van. Het is de bedoeling dat de ezels gebruikt worden door kinderen. Ze mogen er op klimmen en zo allerlei avonturen beleven. Jacky Kroon

wijkkrant de maten april 2017 | pagina 14

MATEN(AVOND) 3-DAAGSE, MAANDAG 8, DINSDAG 9, WOENSDAG 10 MEI Voor de 9e keer organiseren Geloofsgemeenschap De Drie Ranken, Heemhof, De Matenhof en Berghorst gezamenlijk een Avond 3-daagse. Vaak denkt men dat dit alleen voor bewoners van de zorgcentra is. Het tegendeel is waar! Iedere wijkbewoner die rolstoelafhankelijk is of gebruik maakt van scootmobiel of rollator is welkom. Tientallen vrijwilligers zijn in touw om dit te realiseren. De routes zijn ca. 4,5 KM en gestart wordt bij De Matenhof en Berghorst. Bij Heemhof starten 2 grote groepen bewoners van Heemhof. Elke avond is de koffiestop bij één van de ‘buren’. Het wordt ook dit jaar weer een feest om de lange rij feestelijke vrolijke wandelaars door de Maten te zien trekken. Hopelijk aangemoedigd en toegejuicht door omwonenden. (door u dus!) Woensdagavond worden de deelnemers tussen 19.30 en 20.15 uur bij De Drie Ranken (Eglantierlaan) ‘ingehaald’ door drumband ‘De Schuyltamboers’ en natuurlijk zijn er bloemen + herinneringsvaantje. Deelname 3 avonden €5,50, incl. vaantje +consumptie, 2 avonden €4,1 avond €2,50. Opgeven kan tot 25 april bij de receptie van De Matenhof (ma. t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur) of Berghorst. Contact: Anneke Sijtsma, tel. 055-5412824, maten3daagse@3ranken.nl (Rolstoelbegeleiders van harte welkom! Voor 1, 2 of 3 avonden. Bel of mail ons dan even.)


Groot Zonnehoeve

wijkkrant de maten april 2017 | pagina 15

NIEUWE BIJENSTAL BURLINGTONPARK IN MAART GEOPEND Op woensdag 15 maart was de opening van de nieuwe bijenstal in het Burlingtonpark in Groot Zonnehoeve. Leerlingen van Helicon hebben hieraan meegewerkt met onder meer het maken van een informatiebord en het leggen van de bestrating. Nu het voorjaar is begonnen kunnen de bijen volop rondzwermen tussen de bloesems van de fruitbomen en het grasveld met wilde bloemen. De bijenstal heeft naast onderkomen voor de bijen ook een educatieve functie.

NIEUWE SPEELTOESTELLEN IN PARK ZONNEHOEVE

Woensdagmiddag 22 maart was het een gezellige drukte in de buurt Groot Zonnehoeve. In het kader van de Nationale boomfeestdag stelde de gemeente Apeldoorn twaalf fruitbomen beschikbaar voor de buurt. Verschillende appelen perenbomen werden door de buurtkinderen vol enthousiasme gepoot. Met behulp van ouders, buurtraadsleden en gemeenteambtenaren werden grote gaten gegraven, bomen gepoot, grond aangestampt en steunpalen gezet. De organisatie was in handen van buurtraad Groot Zonnehoeve; een tent, koffie, limonade en heerlijke cake. Tot slot was er voor de kinderen nog een aardigheidje uit de grabbelton. Een geweldige middag met een grote opkomst en een heerlijk zonnetje. Vanaf nu mogen de bomen groeien en wie weet is er volgend jaar zoveel fruit dat er een gezellig oogstfeest georganiseerd kan worden.

Foto’s: Rien Hokken

Het park Zonnehoeve nadert zo langzamerhand zijn voltooiing, de laatste puntjes worden op de i gezet. Er zijn fruitbomen geplant, binnenkort zal er een aantal schapen in het gebied rondlopen en de voorbereidingen voor plaatsing van het gebiedsicoon zijn in volle gang. Nieuw op de speelplek in het park is een nestschommel en ook de waterspeelplaats is uitgebreid. Dit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie. Dat deze in de smaak vallen, is goed te zien op bijbehorende foto’s!

BOOMFEESTDAG GROOT ZONNEHOEVE GROOT SUCCES!

SHANTYKOOR DE BOEZEMVRIENDEN ZOEKT GEZELLIGE MANNEN Wij van `Shantykoor de Boezemvrienden` zijn op zoek naar gezellige mannen die het leuk lijken om met ons mee te zingen. Denk niet meteen, maar ik kan helemaal niet zingen, dat dachten we bijna allemaal! Wij zijn een koor dat bijna alleen oude zeemansliederen zingt maar ook bekendere nummers zoals The Wild Rover en The Drunken Sailor. We hebben momenteel 20 leden waaronder 4 muzikanten, graag zouden we wat uitbreiden, Als het je wat lijkt en je wilt gratis een keer meezingen of alleen maar kijken, kun je ons vinden in Tennis & Squashcentrum de Matenhal Apeldoorn. Ambachtsveld 2 7327 AZ Apeldoorn. Wij oefenen op maandagavond van ca half 21.30 uur tot ca 22.45 uur. We hopen je daar te zien…


Van de Bunt

KOMT NAAR JE TOE!

OOK VIA WWW.JUMBOAPELDOORN.COM MEE SPAREN VOOR DE LEUKSTE DAGJES UIT!

Waar gaat jouw favoriete dagje uit naar toe?

6 dagen per week tussen 10:00 en 21:00 uur

COM MBOAPELDOORN. RMATIE WWW.JU

EN MEER INFO NEMENDE PARKEN

EL

ZIE VOOR ALLE DE

Online boodschappen doen en thuis of op het werk laten bezorgen                                                     

Van de Bunt

  

DE HOOGSTE

KO RTI N G

OP DE LEUKSTE

DAGJES UIT


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.