Wijkkrant de Maten - April 2018

Page 1

Jaargang 3 April 2018

WIJKKRANT DE MATEN

KEN UW WIJK De Maten is een betrekkelijk nieuwe wijk. En kent om die reden geen of nauwelijks een eigen historie. De historie moeten we dus zoeken in hetgeen er was voordat 30-40 jaar geleden de woningen werden gebouwd die er nu zijn. En valt er veel te vertellen over de Maten voordat het de Maten werd? Wat dacht u van het volgende? “In één nacht werd hier in 1974 de authentieke 19e-eeuwse boerderij aan de toenmalige Binnendijk 9 gesloopt. Hier leefden vanaf het begin van vorige eeuw de gebroeders H. en G.J. van de Hel tot zij in 1974 naar Beekbergen moesten verhuizen. Er werd actie gevoerd voor het behoud, maar de boerderij sneuvelde voor de bouw van een school en aanleg van een plantsoen. De boerderij, één van de weinige exemplaren in deze omgeving van het Veluws-Saksische overgangstype, was tot 1974 in oorspronkelijke staat bewaard. Het huis had een rechthoekige plattegrond en bestond uit drie beuken, de middenbeuk en twee zijbeuken. Het dak van de middenbeuk was bedekt met riet, terwijl op de zijbeuken oud-Hollandse pannen lagen. De boerderij omvatte een paardenstal, een stalling voor tien stuks vee en een hooizolder. Rond de boerderij stonden een stenen bakhuis met veestal, twee houten kippenhokken, een wagenschuur en drie hooibergen. De hoge bomen beschutten de boerenwoning tegen de wind, die op dit vlakke land verder vrij spel had. Er stonden ook zo'n twintig fruitbomen. De oude erfbeplanting van eiken en elzen is bewaard gebleven.” bron: www.geheugenvanapeldoorn.nl U vraagt zich af waar de “authentieke 19e-eeuwse boerderij” heeft gestaan. Het huis stond in de Velden. De school waarover wordt gesproken, moet de OBS De Marke zijn. Deze ligt aan het Holtrichtersveld, hoek Schoutenveld. Als u de website www.geheugenvanapeldoorn.nl bezoekt, kunt u door de cursor op een straat te plaatsen en met de muis te klikken, een aantal opties zien, zoals CODA Beeldbank.

DE EGLANTIER

Lees meer op pagina 6

BUURTHUISKAMER

Lees meer op pagina 14

PUZZEL MEE EN WIN

Lees meer op pagina 19


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Het Stadhuis: 14055 Het Werkplein Activerium: (055) 580 2000 Brandweer De Maten: (055) 533 2403 Politie: 0900 8844 Huisartsenpost Apeldoorn 0900 600 9000 Gelre ziekenhuis (055) 581 8181

ALARMNUMMER

112

WELZIJNSNETWERK APELDOORN ZUIDOOST Stimenz (088) 784 64 64 Volg ons op MEE-Veluwe (055) 526 92 00 Don Bosco de Maten (055) 542 59 51 De Kap (055) 529 55 20 WIJKRAAD ZUIDOOST Bierbrouwershorst 132a, 7328 ND Apeldoorn info@wijkraadzuidoost.nl, www.wijkraadzuidoost.nl HUISARTSEN J.B. van Adrichem (055) 533 71 49 W.E.G.C. Beukers en E J Kuhlemaijer (055) 534 35 35 S.A. Faber en J. Elzink-Kersten (055) 533 52 25 S.J. Roelof-Oudsen (055) 533 49 53 J. Siegelaar (055) 533 86 41 De Gaarde (055) 533 32 31 Huisartsenpraktijk Matenpark (055) 200 2033 Praktijk De Vries (055) 533 87 00 - spoednummer (055) 533 92 33 De Velden (055) 541 25 62 APOTHEEK De Maten Apotheek (055) 533 08 64

Apotheek de Gaarde (055) 5422781 TANDARTSEN Wijsman & Koster Tandartsen (055) 534 63 50 Tandartsenpraktijk van Wayenburg (055) 534 63 52 Tandartspraktijk A. Todea (055) 533 21 05 J.J. Poort, tandarts, Gezondheidscentrum De Maten (055) 542 25 77 TM tandartsen (055) 541 21 41 Samenwerkende Tandartsen De Maten (055) 539 65 87 Tandartspraktijk Arnold (055) 542 13 96 DE WOONMENSEN Algemeen telefoonnummer (055) 548 48 48 Verstopte afvoer/ riool Van der Velden: (026) 321 53 16 Glasschade (055) 548 48 48 (24 uur per dag) DE GOEDE WONING Algemeen telefoonnummer (055) 369 69 69 Spoedeisende reparatie (055) 369 69 69 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst ONS HUIS Algemeen telefoonnummer 055) 526 25 00 Spoedeisende reparatie 055) 526 25 00 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst MOOILAND Reparaties en Storingen: 088 450 10 10 Glasherstel: 0800-0226688 (Service Glasherstel) Riolering: 0800-0991313 (RRS) BURENOVERLAST, BUREAU BUURTBEMIDDELING Theo Quist (06) 20 00 73 34

COLOFON Wijkkrant de Maten is een initiatief van buurtregisseur Hermien Marsman (Stimenz) en Corine Kapenga (Stadsdeelmanager Zuid Oost) in samenwerking met Wijkraad Zuidoost en uitgever Yvonne Tiemes (YVONNE RECLAME!). Uitgever: YVONNE RECLAME! Verspreiding: Verspreidingsburo Armada Opmaak: YVONNE RECLAME! Druk: Janssen Pers Eindredactie: Joannie Kooyman, Hermien Marsman en Corine Kapenga Algemene informatie: info@wijkkrantdematen.nl Redactie: redactie@wijkkrantdematen.nl MEER INFORMATIE: WWW.WIJKKRANTDEMATEN.NL Wijkkrant de Maten heeft een oplage van 11.000 exemplaren per uitgave en wordt 10 maal per jaar huis aan huis verspreid in de Maten en Groot Zonnehoeve. Druk- en zetfouten voorbehouden.


wijkkrant de maten TRUDI GEEFT DE SLEUTEL VAN ANNEBRA DOOR AAN MARJOLEIN Het begon in 2015, toen Marjolein bij Annebra kwam werken. De meisjesdroom van Marjolein was om ooit haar eigen lingeriezaak te hebben. Trudi en Marjolein waren een goed team, met passie, liefde en energie naar de klanten toe. Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest in de wereld van de lingerie, is Marjolein nu klaar om haar droom te verwezenlijken. Trudi is trots op hoe zij Annebra op de kaart heeft gezet. Met aandacht en een luisterend oor ontving zij haar klanten. Hierbij stonden gastvrijheid, gezelligheid, deskundigheid, enthousiasme en liefde voor lingerie en de klant centraal. Met als belangrijkste aspect: een veilige, vertrouwde omgeving creëren voor de vrouw die zichzelf wil trakteren op een mooi lingeriesetje. En dan komt er een moment dat bepaalde zaken samenkomen en je na gaat denken over de toekomst. Dus is de tijd gekomen om het stokje over te dragen. Trudi gaat met een open vizier nieuwe uitdagingen aan. De eerste: Op de fiets naar Santiago de Compostella. Met het doel zichzelf fysiek en mentaal uit te dagen. Ze staat open voor andere mooie doelen tijdens deze tocht. Suggesties zijn welkom! Marjolein haar wens is om Annebra voort te zetten met dezelfde passie en liefde die Trudi er in heeft gestopt. Trudi wenst Marjolein een prachtige succesvolle toekomst toe met Annebra. Zij heeft hier in ieder geval alle vertrouwen in! Trudi; “En in de laatste plaats wil ik mijn dankbaarheid uitspreken naar alle loyale klanten, want zonder hun zal Annebra geen bestaansrecht hebben. Afgelopen jaren heb ik zoveel bijzondere momenten meegemaakt, mooie gesprekken met een lach en een traan, deze herinneringen draag ik mee in mijn hart.”

wijkkrant de maten April 2018 | pagina 3

GEEN INSPIRATIE Hebben jullie dit ook wel eens? Je moet wat schrijven, maar je weet niet wat. Heel vervelend en frustrerend! Vandaag was weer zo’n dag. Ik heb geen inspiratie. Maar toch moet ik wat schrijven. Mijn hoofd zit vol met allerlei losse gedachten. Het is druk, is dat zo óf maak ik me druk. De deadline voor de wijkkrant is vandaag en ik krijg geen letter op papier, nog maar een kopje koffie en een boterham, ik blader door mijn agenda. Wat is er afgelopen maand gebeurd en wat brengt de volgende maand. En zo gaat de tijd voorbij. Ik kom niet op een goed thema voor mijn column. De actieve bewoners uit de Ridderbuurt? Met hun plannen voor een eigen maatjesproject en geweldige koks. Elke maand een heerlijke maaltijd voor 7€ in ontmoetingscentrum de Dreven. Deze keer at ik mee, gezellig en lekker. Zo is ’s avonds doorwerken absoluut geen straf. Aansluitend overleg met de redactie van de wijkkrant. Nieuwe ideeën voor stukjes, leuk hoor! De activiteiten in het DonkHûûs, de opening van de jeu de boulesbaan op 7 april. Eropaf, de buurt in naar aanleiding van signalen. Ontwikkelingen binnen het sociaal werk in Apeldoorn, hoe we nog beter en slimmer met elkaar kunnen samenwerken? Soms weet je gewoon even niet waarover je moet schrijven in weerwil van alles waar je mee bezig bent. Dan is het zo druk in mijn hoofd dat ik niet kan of wil kiezen of juist ervoor kies mijn besluiteloosheid met jullie te delen. Dat heb ik nu gedaan. Veel informatie over eigenlijk niets en toch weten jullie weer iets meer. Een ding is wel duidelijk, mijn werk als buurtregisseur is nooit saai, in De Maten gebeurt veel en ach de volgende keer weer een column met een kop en een staart. Even het stof laten neerdalen en er van een afstand naar kijken. Dat doet vaak wonderen. Hermien Marsman Buurtregisseur Apeldoorn Zuidoost


de drie ranken

wijkkrant de maten April 2018 | pagina 4

MEDITATIE Woensdagavond om 20.00 uur, bijdrage 1,50 Druk, druk, druk. Wie kent dat niet ? Dan kan het weldadig zijn om een uur stilte te oefenen in een kleine groep met hulp van inspirerende teksten. Die teksten stammen veelal uit oeroude tradities. Hoe leef je ? Wat geeft jouw leven zin? Ook als je niks met kerken en christendom hebt kan het waardevol zijn om je hierover te bezinnen. Er is meditatie op alle even weken op woensdag om 20 uur in de bovenbouw van De Drie Ranken, Eglantierlaan 202. De eerstvolgende avond is 18 april. Daarna 2 mei, 16 mei enz. Altijd van harte welkom!

LEZING EN WORKSHOP: BESTAAT DE VRIJE WIL? Donderdag 12 april 20.00 uur, Door Wouter Belier, filosofie praktijk, Leiden bijdrage €5,De vraag of we een vrije wil hebben is interessant. Kunnen we elkaar nog wel iets kwalijk nemen als er geen vrije wil bestaat? Of iemand ergens voor prijzen? Hoe moet dat met ons strafrecht? En vraag je jezelf wel eens verbijsterd af: ‘Gebeurt dit allemaal uit vrije wil?’ Je bevindt je in goed gezelschap, want de discussie over de Vrije Wil is weer losgebarsten, mede onder invloed van de neurowetenschap. Waarom is dat? Wat voor rol kan de filosofie spelen bij deze belangrijke vraag? Dr. Wouter Belier van ‘De filosofie praktijk’ uit Leiden, zal ons vertellen over verschillende filosofische denkwijzen over de Vrije Wil. In het tweede deel van de avond laat hij ons in kleine groepje ons eigen denken hierover onderzoeken. Aan de hand van eigen voorbeelden proberen we de problemen bij het debat overde vrije wil op het spoor te komen. Filosofie in de praktijk! Maximum aantal deelnemers is 25. Graag aanmelden via: vonc@3ranken.nl

PROGRAMMA VAN VONC Vonc heeft als doel om prikkelende spirituele onderwerpen voor het voetlicht te brengen om zo mensen te informeren en aan het denken te zetten. De avonden van VONC worden gehouden in 1 van de zalen van De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 in Apeldoorn. Voor vragen of opgave voor een activiteit, stuur een mail naar vonc@3ranken.nl

SACRALE (HEILZAME, HELENDE) DANS Donderdag 26 april en 24 mei om 19:45 uur, bijdrage €2,50 Sacrale dans is een meditatieve vorm van dansen. De dansvorm is meestal in een kring met passen en patronen die we met elkaar oefenen. Het gaat niet om prestatie, maar om de beleving van plezier, concentratie en verbondenheid. We dansen in de winter, het voorjaar en de vroege zomer. Een tijd van voorzichtig - of juist volop ontluiken in de natuur. Tegelijk is er in de vroege lente ook de tijd van bezinning en inkeer die gekoppeld is aan de 40 dagentijd. We dansen daarover op inspirerende muziek uit diverse muzikale tradities. De avonden kunnen zonder probleem apart bezocht worden. Danservaring is niet nodig. Els Lagerweij leidt de avond.

SORRY Helaas kan door omstandigheden de muzikale voorstelling ‘Een lied dat aangrijpt…’ van Robert la Boresa NIET doorgaan. De avond zou zijn op 25 april. U houdt hem nog tegoed. We hopen deze artiest te kunnen programmeren in dit najaar.


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten April 2018 | pagina 5

DOET U OOK MEE? Laten we er samen een stroom van maken: Kinderkleding druppelt weer binnen – we willen er een stroom van maken, doet u ook mee? Kinderkleding, kinderschoenen, kinderrugzakken en schoolschriften zijn zeer gewenste artikelen die via Stichting Derde Hands een goed tweede leven krijgen in ontwikkelingslanden. Derde Hands ontvangt hiervoor voortdurend aanvragen; u als lezer zou de gevraagde artikelen kunnen aanleveren bij Derde Hands. De aanvragers in de projecten in de diverse ontwikkelingslanden kloppen al 40 jaar bij Derde Hands aan. Tegenwoordig is er helaas een gebrek aan kinderkleding. Wilt u zo goed zijn om overtollig geworden kleding bij ons af te komen geven? De kleding gaat naar kinderen in landen waar ouders nog steeds een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vooral ook om hun kinderen naar school te laten gaan, op schoenen en in schone kleren. Feiten die in ons land normaal zijn, en dingen die we gewoon in de winkel kunnen kopen en die we onderling ruilen en verkopen via de social media. Zonder daarbij te vergeten dat ook hier kledingbanken zijn waar mensen terecht kunnen als zij extra ondersteuning nodig hebben in hun gezin. Overigens, alles wat u in uw dagelijkse leven gebruikt hebt en afgedankt heeft is welkom bij Derde Hands. Overtollig geworden, maar nog wel schoon en gaaf en bruikbaar. Alle soorten textiel voor bed, bad, keuken en verdere huishouding. Ook gordijnen en vitrage. Of nog beter: kom uw spullen brengen: iedere maandagmiddag tussen 2 en 4 uur en iedere woensdagochtend tussen 10 en 12 uur. Het adres: Imkersplaats 38, 7328 CJ Apeldoorn/De Maten (achter winkelcentrum De Maat) in de voormalige basisschool. Onze toegangsdeur bevindt zich aan de achterkant van het gebouw, u kunt met uw vervoer het schoolplein oprijden zodat u gemakkelijk kunt uitladen. Wij zien graag uit naar veel tweedehands goederen. Voor meer informatie: www.derdehands.com

DE INTERCONTINENTALE VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE IN OMNISPORT Ben jij klaar om de volleybalsters van Oranje aan te moedigen? Dit jaar spelen de volleybalsters van Oranje maar liefst zes thuiswedstrijden in de Volleyball Nations League. Van dinsdag 29 tot en met donderdag 31 mei spelen de Oranje dames in Omnisport Apeldoorn. Ze spelen dan tegen de landen Brazilië, Zuid-Korea en Polen. Kom jij de dames ook aanmoedigen tijdens het jaarlijkse elitetoernooi voor landenteams van de wereldvolleybalbond (FIVB)? Koop snel je tickets online, via https://www.volleybal.nl/tickets. Meer weten over de FIVB Volleyvall Nations League? Kijk dan op www.volleybal.nl. Meer weten over de mogelijkheden binnen Omnisport en aankomende evenementen? Kijk dan op www.omnisport.nl.

JONG GEBRUIKTE E-BIKES VANAF € 600,00 IN SAMENWERKING MET DIVERSE FIETSENMAKERS UIT DE REGIO INCL. GEREVISEERDE ACCU MET EEN JAAR GARANTIE!

Rode Kruis Contactcirkel

WIJ ZIJN DI T/M VR OPEN VAN 09.00 - 17.00 UUR

Elke dag twee telefoongesprekjes: gebeld worden en zelf iemand bellen. Even je verhaal kwijt kunnen, maar ook even laten weten dat het goed met je gaat, plus de zekerheid dat er iemand in actie komt als het onverhoopt niet goed gaat.

www.rodekruis.nl/afdeling/apeldoorn

06-01-17 09:01

MGR. NOLENSSTRAAT 19, 7331 RB APELDOORN 055-5762872 WWW.ACCUWORLD.NL


de gaarden

wijkkrant de maten April 2018 | pagina 6

ERVAAR MEER ENERGIE DOOR YUAN GONG Donderdag 12 april gaat in ontmoetingsplek De Matenhof de cursus Yuan Gong van start. Gong betekent ‘oefenen’ en yuan betekent ‘vanuit de bron’. Yuan Gong is een beweegmethode die erop gericht is om de aandacht meer naar binnen te brengen. Er zijn twee kenmerken; het gebeurt rustig en het gebeurt met aandacht. Doordat we het rustig doen, kunnen grenzen makkelijker gerespecteerd worden. Doordat we het met volle aandacht doen wordt beter gevoeld wat wel en niet kan. Door regelmatig oefenen, ga je het verschil merken. Kenmerkend voor de oefeningen zijn de zachte bewegingen. Je wordt er zowel fitter als meer ontspannen van. De cursus start op donderdag 12 april met een gratis proefles, van 09:30 tot 11:00 uur. Daarna betaalt u € 56,50 voor 10 lessen. De lessen worden wekelijks aangeboden, met uitzondering van de schoolvakanties. Het is handig om makkelijk zittende kleding te dragen. De oefeningen doet u staand of zittend op een stoel. Het laatste kwartier is gereserveerd voor uitwisseling, vragen of een kopje koffie/thee. Locatie: Ontmoetingsplek De Matenhof, Warenargaarde 775, Apeldoorn.

Warm, Waardig & Waardevol Afscheidshuis in uw eigen wijk De Maten Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen Volledige uitvaartverzorging

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met de docent van Stimenz, Ina van Smaalen. Dit kan telefonisch via 0575-442826 of per e-mail via info@Qi-rising.com. U kunt ook kijken op de website www.Qi-Rising.com. Wilt u uw wensen vastleggen? Informatie of advies?

Bel dan gerust:

055 800 1998

of

06 2345 9404

Eglantierlaan 202 - 7329 AP Apeldoorn - 055 800 1998 www.afscheidshuisdeoversteek.nl

AFRONDING WINKELCENTRUM EGLANTIER De kogel is door de kerk! De bouw van de derde supermarkt en de verbouwing van De Drie Ranken gaat beginnen. Voor de zomer van 2017 is het plan gepresenteerd tijdens een inloopavond. In deze periode zijn ook de contracten tussen de betrokken partijen getekend. De afgelopen maanden stonden in het teken van de aanbesteding van het bouwproject. En dat bleek nog een hele kluif in een tijd waarin de bouw weer stevig is aangetrokken. Intussen is ook de omgevingsvergunning aangevraagd. Omdat de aanvraag past binnen het geldende bestemmingsplan is er geen uitgebreide procedure nodig. Als alles meezit en er geen bezwaar- en beroep wordt aangetekend tegen de vergunning, start de bouw in mei. Als de bouw is afgerond heeft het winkelcentrum er een gloednieuwe Jumbo bij, met daarboven 30 (huur)appartementen. Ook restaurant Jin Long krijgt weer een plek. De Drie Ranken wordt deels gesloopt, deels uitgebreid en volledig gerenoveerd. Na oplevering beschikt de kerk weer over een modern, toekomstbestendig gebouw. Tot slot wordt het Violierenplein heringericht en zal de markt weer terugkeren naar het Violierenplein.


winkelcentrum de eglantier

Op vertoon van deze bon 25% korting op boerenkaas!

wijkkrant de maten April 2018 | pagina 7

WINKELCENTRUM DE EGLANTIER Hoi Kaasliefhebbers! Sinds maart 2017 is de Kaasman een feit op winkelcentrum de Eglantier. Met onze liefde voor kaas & noten, willen wij iedereen kunnen laten genieten van dit lekkers. Bij de Kaasman vindt u een uitgebreid assortiment kaas, maar liefst 150 soorten! Voor ieder moment van de dag is er bij ons een geschikte kaas te vinden, bijvoorbeeld voor op een snee brood, bij de borrel of als dessert. Daarnaast verkopen wij noten die wij dagelijks vers voor u branden. Wij maken diverse mixen, voor ieder wat wils! Ook voor verjaardagen/ feesten of partijen kunnen wij wat voor u betekenen. In goed overleg is er veel mogelijk. Van borrelplank tot kaasbuffet etc.

Eglantier 672 Apeldoorn

Onlangs hebben wij de winkel helemaal vernieuwd, zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen in ons kleine en gezellige winkeltje! Wij verwelkomen u graag bij ons in de winkel! Say Cheese! Groetjes De Kaasman & team!

bij Bosselaar Uw onafhankelijke telecomspecialist • mobiele telefonie • hosted telefonie • tv en internet • refurbished

• printers • tablets • accessoires • reparaties

www.welcombijbosselaar.nl

Gildenlaan 340, Apeldoorn 055-3017858 www.sakura-sushibar.nl

Tegen inlevering van deze bon krijgt u bij aankoop van minimaal 30,een GRATIS shower foam naar keuze van Janzen. De Eglantier 250, 7329 DH Apeldoorn


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten April 2018 | pagina 8

OMGEVING HOUTZAGERSDONK-DRAPENIERSDONK Voorjaar 1977 Eén van de oudste luchtopnamen door mij gemaakt in het voorjaar van 1977. (Begon met luchtfotografie in 1976) We zien hier een gedeelte van de Drapeniersdonk en Houtzagersdonk. Alles netjes op een rij en genoeg parkeerruimte overal. Alles is nog vrij nieuw zoals blijkt uit bv. de beplantingen. In die tijd gold zeker het gezegde “Doe de was de deur uit” blijkens de diverse droogmolens met was in de tuinen. Rechts middenin beeld wordt er nog gebouwd aan de geschakelde woningen. De Maten kenmerkt zich door de vele vijvers, zo ook hier het geval. Het bruggetje boven in beeld verbindt hier de beide woonplekken. Zoals reeds eerder vermeld loopt het fietspad van de Molenmakershoek door tot richting kanaal. Links in beeld de Laan van Erica. Wat een rust op die weg! Geheel boven in beeld het spoor Apeldoorn-Zutphen. Erachter ligt het gebied De Voorwaarts, welk nog sterk agrarisch was in die tijd. Voor ons was het gebruikelijk om daar bij de boer eieren en kip te halen. 25-05-2009 Dezelfde omgeving maar nu in 2009. De vijvers zijn nog een klein stukje zichtbaar alsmede het bruggetje boven in beeld. Vele woningen verschuilen zich nu achter het vele groen. Ook hier de “Groene Maten”. Mooie volle tuinen met hier en daar een klein tuinhuisje. Waar zijn de droogmolens? Nee, die tijd is toch wel voorbij want in de meeste woningen beschikt men nu over een wasdroger. Ideaal onder alle weersomstandigheden! Links weer de Laan van Erica. Heden ten dage een drukke weg want die verbindt o.a. de Zutphensestraat met de Laan van Maten-Gildenlaan. Duidelijk zichtbaar is het nieuwe station Apeldoorn-De Maten waarvan goed gebruik wordt gemaakt. Erachter weer een stukje gebied van De Voorwaarts, nu De Groene Voorwaarts waar flink gebouwd wordt aan nieuwe, mooie woningen. Zou de grote rode Beuk nog blijven? Zou mooi zijn, want zo te zien is die behoorlijk oud. Tot de volgende editie van mei 2018. Luchtopnamen en teksten: Hans Snelleman

BRIDGE VOOR JONG EN OUD In de Maten bridgen al een aantal mensen. De Apeldoornse Bridge Federatie, waar 17 bridgeclubs in Apeldoorn en omgeving zijn aangesloten, wil graag meer mensen bereiken en motiveren te leren bridgen. Bridgen is de derde sport van Nederland. Een half miljoen mensen speelt het. Ontspannend en spannend. Dat is bridge. Het spel is uitdagend en scherpt de geest. Bij bridge speel je met je speel-partner die tegenover je zit tegen twee tegenstanders. Speel bridge met vrienden, met buren in de Maten, of in clubverband. Je kunt op meerdere plaatsen in Apeldoorn e.o. spelen en oefenen. Er is geen verplichte aanwezigheid. Bridge is voor jong en oud. Alleen of samen. Bridge opent de deur naar vele nieuwe contacten. Kom naar onze Open Dag of naar een van onze gratis introductie-clinics! Na zo’n interactieve clinic weet je of bridgen wat voor je is. Zo ja, dan kun je je inschrijven voor de bridge-opleiding die in september start. Meld je aan voor de clinic via de website of via Facebook. Open Dag op 26 mei a.s. van 10.00-16.00 uur op Dubbelbeek 24! Gratis introductieclinics, bridgeshop, bridgetravel, matching, films, etc. Meer info? www.bridgeninapeldoorn.nl/actie, Facebook: Bridgen in Apeldoorn Email actie@bridgeninapeldoorn.nl Leer nu bridgen. Daar heb je je leven lang plezier van!


de dreven

wijkkrant de maten April 2018 | pagina 9

WINKELCENTRUM DE MAAT De werkzaamheden bij Winkelcentrum de Maat zijn nu zo goed als afgerond. De laatste tijd is alle bestrating vervangen, zijn de overkappingen aangepakt en is er een fietspad gemaakt naast de Read Shop. Verder is de parkeerplaats naast de Read Shop ook vernieuwd, en er is aan de kant van de Looiersdreef een parkeerstrook (alleen!) voor laden en lossen gekomen. Inmiddels zijn er ook perkjes gemaakt en is er een start gemaakt met de beplanting rondom het winkelcentrum. Gelukkig ziet het er alweer heel wat mooier uit allemaal! Als laatste zal nog de boomstronk op de parkeerplaats bij de Read Shop worden verwijderd, en zal de parkeerplaats nog beter afgezet worden met buizenframes. Let u er wel op dat er niet gefietst mag worden in het winkelcentrum? Het is officieel een voetgangersgebied, dus stap even af als u met de fiets door het winkelcentrum wil. Verder wordt er helaas nog vaak fout geparkeerd aan de kant van de Looiersdreef. De parkeerstrook langs de winkels is alleen voor laden en lossen, hier mag niet geparkeerd worden. Ook op de weg zelf mag niet geparkeerd worden, wat ook duidelijk staat aangegeven met verkeersborden. Er is voldoende parkeergelegenheid aan alle kanten van het winkelcentrum, dus het is een kleine moeite om uw auto even daar te parkeren, ook als u alleen voor een kleine boodschap komt.

AFZETTING KANAAL ZUID (OUDE BUSBAAN) Zoals al eerder gemeld is sinds een aantal maanden de oude busbaan bij Kanaal Zuid afgesloten voor al het verkeer. Dit is vooral gedaan om gevaarlijke situaties te voorkomen tussen voetgangers en fietsers, scooters en zelfs auto’s die daar officieel niet mogen rijden. Na diverse incidenten is er besloten om de oude busbaan helemaal af te sluiten met hekwerken en kettingen, zodat het nu alleen nog maar een voetgangersgebied is waar veilig gewandeld kan worden en ook de hond uitgelaten kan worden zonder dat er gelet hoeft te worden op ander verkeer.

GASTVROUW/-HEER GEZOCHT VOOR KOFFIEOCHTEND DE DREVEN In ontmoetingscentrum De Dreven wordt op woensdagochtend van 10:00 tot 11:30 uur koffieochtend De Dreven gehouden. Hier schuiven wekelijks 10 à 15 buurtbewoners aan voor een kopje koffie, met geregeld ook nog een lekker koekje. De koffieochtend wordt gedraaid door vrijwilligers. Op dit moment zijn wij op zoek naar iemand die het leuk vindt om als gastvrouw/-heer te helpen bij de koffieochtend. Als vrijwilliger zorg je ervoor dat de tafels en stoelen klaar staan, de koffie is gezet, de vrijwillige bijdrage wordt geïnd en maak je natuurlijk een gezellig praatje met de bezoekers. Dus bent u sociaal, gastvrij en betrokken? Bent u op woensdagochtend beschikbaar tussen 09:30 en 12:00 uur? En lijkt het u leuk om als gastvrouw of -heer een bijdrage te leveren aan koffieochtend De Dreven? Neem dan contact op met Joannie Kooyman, sociaal cultureel werker bij Stimenz. Dit kan via telefoonnummer 06-22905585 of per e-mail: j.kooyman@stimenz.nl. Wilt u eerst liever een kopje koffie komen drinken? Dan bent u van harte welkom! Elke woensdagochtend van 10:00 tot 11:30 uur in Ontmoetingscentrum de Dreven, Imkersplaats 38 (achter winkelcentrum De Maat, in de voormalige school).

Sinds de afsluiting lijkt het er nu helaas wel op dat meer voetgangers gebruik maken van het fietspad in plaats van de oude busbaan, en zelfs daar hun hond uitlaten. Bij deze dan ook het verzoek om niet op het fietspad te wandelen, maar even over te steken naar de oude busbaan. Daar kan veilig gewandeld worden, en de hond uitgelaten worden. Mocht u toch een stuk over het fietspad moeten wandelen, zorg er dan in ieder geval dat u goed zichtbaar bent als het donker is, door het dragen van reflecterende kleding en/of verlichting. Op den duur zal er aan weerskanten van de oude busbaan nog voor gezorgd worden dat wandelaars daar makkelijker de oude busbaan kunnen bereiken. In het midden van de oude busbaan is er inmiddels al voor gezorgd dat daar waar de kettingen hangen er nu makkelijker kruislings overgestoken kan worden.

CULTUUR SNUIVEN BIJ JE BUUR OP 14 APRIL Dit jaar gaan we op 14 april weer helemaal los! Op deze zaterdagmiddag zijn allerlei optredens, exposities en voorstellingen op onverwachte plekken in Apeldoorn (stad, wijken en dorpen). En dat al voor de vijfde keer! Ontmoetingscentrum de Dreven aan de Imkersplaats 38 is al voor het 3e jaar gastheer. In 2018 treedt de Apeldoornse band “The Lot” maar liefst 3 keer voor ons op. Naast eigen werk spelen zij ook covers van onder andere R.E.M. en David Gray. The Lot geeft een eigen draai aan frisse, melodieuze gitaarpopliedjes met een kop en een staart. Soms pakt dat melancholisch uit, hier en daar scherp, vaak zijn de nummers vrolijk, zeker sfeervol, eigenzinnig en bovenal prettig om naar te luisteren. Dit laat u toch niet aan u voorbij gaan? De optredens zijn om 13.45 uur, 15.15 uur en 16.45 uur. De optredens zijn openbaar en gratis toegankelijk; ze bieden Apeldoorn de gelegenheid te laten zien hoe gastvrij de stad is!


groot zonnehoeve

wijkkrant de maten April 2018 | pagina 10

OPEN DAG GROOT SCHUYLENBURG TREKT BIJNA 400 BEZOEKERS ‘Ben jij geschikt voor werk in de zorg’ testjes, binnenkijken op een woning voor mensen met een verstandelijke beperking, koektaartjes bakken met cliënten in Bakkerij Zonnehoeve, een paashanger maken bij de Papierwinkel of een rondleiding bij de tandarts van het medisch behandelcentrum. De Open Dag van Zorg en Welzijn bij ’s Heeren Loo locatie Groot Schuylenburg bood voor ieder wat wils. Zaterdag 17 maart was het dan ook een drukte van belang op het zorgterrein in Apeldoorn. Wervende dag Of je nu kwam voor (vrijwilligers)werk, stage, omscholing, een woonplek voor een familielid,óf gewoon zin had in een leuke dag met kinderen: ’s Heeren Loo Groot Schuylenburg opende zaterdag 17 maart haar deuren open voor alle belangstellenden in tijdens de nationale Week van Zorg en Welzijn. Met deze open dag hoopt Groot Schuylenburg onder andere nieuwe medewerkers, vrijwilligers en cliënten aan te trekken. Maar ook omwonenden kregen een uitnodiging in de bus om eens een kop koffie te drinken bij ‘de buren’. Zo kon iedereen op een laagdrempelige manier kennismaken met medewerkers en bewoners én de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking van dichtbij bekijken. Jong en oud Met bijna 400 bezoekers kijkt Groot Schuylenburg terug op een drukke en geslaagde open dag. Veel belangstelling voor vacatures, opleidingen, omscholingen en vrijwilligerswerk zorgden voor drukte bij de informatiekramen. Cliënten verkochten zelfgemaakte producten en buiten op het terrein leidde een ballonnenroute de bezoekers langs woningen en dagbestedingen. Medewerkers stonden klaar om meer te vertellen over de zorg of ondersteuning op die locatie. Bij het medisch behandelcentrum werd de jongste generatie getrokken door een poppen- en berenziekenhuis, terwijl volwassenen meer konden horen over de medische behandelingen. Dagbestedingen zoals de Copyshop, Papierwinkel, Bakkerij en Klus-o-theek leidden mensen rond en verzorgden creatieve workshops. Brasserie de Zon serveerde koffie en thee met lekkers aan volle tafels gedurende de dag. Al met al heeft de open dag geleid tot mooie gesprekken, een positieve kennismaking met Groot Schuylenburg, concrete vervolggesprekken voor werk of een opleiding en directe aanmeldingen voor vrijwilligerswerk op de dag zelf. Meer informatie Wilt u meer weten over Groot Schuylenburg? Neem contact met ons op via 088 – 0366000 (receptie) of mail naar info@sheerenloo.nl. Kijk ook eens op www.sheerenloo.nl voor meer informatie, of www.sheerenloo.nl/werkt voor onze vacatures. Of volg onze Facebook pagina www.facebook.com/sheerenloogrootschuylenburg.


groot zonnehoeve

wijkkrant de maten April 2018 | pagina 11

VERKOOP KAVELS MET LEUKE BURENGARANTIE GROOT SUCCES De spanning liep vrijdag 16 maart hoog op bij de verloting van kavels voor negen twee-onder-een-kapwoningen in Villahoeve. De belangstelling was groter dan het aanbod. Inschrijven kon alleen samen met de nieuwe buren die in de andere helft van het huis komen te wonen. Deze kavels in een kindvriendelijke wijk bieden een uitgelezen kans om alle woonwensen in vervulling te laten gaan. Samen bepalen toekomstige eigenaars hoe de twee-ondereen-kapwoning er uit komt te zien en door wie de woning gebouwd wordt. Wonen in de Villahoeve betekent landelijk wonen met veel rust en ruimte, maar ook dichtbij alle voorzieningen. Winkels en openbaar vervoer zijn op steenworp afstand. En door zelf je buren uit te kiezen bouw je ook een droomhuis met leuke burengarantie!

Foto: Rien Hokken.

39 NIEUWE APPARTEMENTEN De gemeente en Riwis Zorg & Welzijn hebben afspraken gemaakt over de bouw van 39 appartementen aan de Hermelijn in de wijk Groot Zonnehoeve. Eind vorig jaar zijn de plannen gepresenteerd aan de buurt in Brasserie de Zon. De plannen passen binnen het bestemmingplan. Op dit moment werkt Riwis het ontwerp voor de woningen verder uit. De verwachting is dat voor de zomer de definitieve bouwaanvraag wordt ingediend. De buurt wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Huishoudelijke hulp nodig? Huishoudelijke Huishoudelijkehulp hulpnodig? nodig? Huishoudelijke hulp nodig? Diensten voor thuis is een initiatief gestart om huishoudelijke Diensten Dienstenvoor voorthuis thuisisiseen eeninitiatief initiatiefgestart gestartom omhuishoudelijke huishoudelijke Diensten thuis is eente maken. initiatiefWij gestart hulp socialervoor en prijsvriendelijker rekenen om hulp hulpsocialer socialerenenprijsvriendelijker prijsvriendelijkertetemaken. maken.Wij Wijrekenen rekenen huishoudelijke hulp socialer en prijsvriendelijker te maken. namelijk maar € 15,per uur. Daarnaast heeft diensten voor namelijk namelijkmaar maar€ €15,15,-per peruur. uur.Daarnaast Daarnaastheeft heeftdiensten dienstenvoor voor Wij rekenen namelijk maar € 16,per uur. Daarnaast heeft thuis ook vele andere diensten die u het leven comfortabeler thuis thuisook ookvele veleandere anderediensten dienstendie dieu uhet hetleven levencomfortabeler comfortabeler diensten voor zoals: thuis Tuinonderhoud, ook vele andere diensten die u een het kunnen maken een klussendienst, kunnen kunnen maken makenzoals: zoals:Tuinonderhoud, Tuinonderhoud, een een klussendienst, klussendienst, een een leven comfortabeler kunnen maken zoals: Tuinonderhoud, kapper of pedicure aan huis maar ook een kwalitatief kapper kapperofofpedicure pedicureaan aanhuis huismaar maarook ookeen eenkwalitatief kwalitatief een klussendienst, een kapper of pedicure aan huis maar hoogwaardige maaltijdservice. hoogwaardige hoogwaardige maaltijdservice. maaltijdservice. ook een kwalitatief hoogwaardige maaltijdservice. Goed om teteweten: Goed Goed om om teweten: weten: Goed om te weten: - u- u-krijgt een vaste, betrouwbare en gescreende hulp ukrijgt krijgteen een vaste, vaste, betrouwbare betrouwbare enen gescreende gescreende hulp hulp - u krijgt een vaste, betrouwbare en gescreende hulp - er geen lidmaatschapskosten - er - zijn erzijn zijn geen geen lidmaatschapskosten lidmaatschapskosten - er zijn geen lidmaatschapskosten - u- u-betaald veilig achteraf middels een factuur ubetaald betaald veilig veilig achteraf achteraf middels middels een een factuur factuur - u betaald veilig achteraf middels een factuur - minimale afname 1 uur - minimale - minimaleafname afname1 1uur uur - minimale afname 2 uur Heeft uude hulp van diensten voor thuis nodig? Wij maken Heeft Heeft de hulp hulp van van diensten diensten voor voor thuis thuis nodig? nodig? Wij maken maken Heeft u ude de hulp van diensten voor thuis Wij nodig? Wij graag en geheel vrijblijvend een afspraak om de graag graagen engeheel geheel vrijblijvend een eenafspraak afspraak om dede maken graag envrijblijvend geheel vrijblijvend eenom afspraak om de mogelijkheden tetete bespreken. mogelijkheden mogelijkheden bespreken. bespreken. mogelijkheden te bespreken. Mathijs van der Zande Mathijs Mathijs van van der der Zande Zande Mathijs van der Zande

&&&&

Henk van Veldhuizen Henk Henk van van Veldhuizen Veldhuizen Henk van Veldhuizen

Diensten voor thuis Diensten Diensten voor voor thuis thuis Diensten voor thuis 055-3030628 055-3030628 055-3030628 055 - 3030628 info@dienstenvoorthuis.nl info@dienstenvoorthuis.nl info@dienstenvoorthuis.nl info@dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl www.dienstenvoorthuis.nl

PRIKT U GEZELLIG EEN VORKJE MEE? De koks van de Ridderbuurt zorgen elke 2e woensdag van de maand voor een heerlijke 3-gangen maaltijd. Locatie: ontmoetingscentrum de Dreven, Imkersplaats 38 (achter winkelcentrum de Maat) Voor slechts 7€ per persoon gezellig en lekker met elkaar aan tafel. Geeft u zich wel op tijd op, want vol is vol! De eerstvolgende is 11 april, het menu wordt samengesteld door Frans Braunstahl. Het eten begint om 18.00 uur en binnenlopen kan vanaf 17.45 uur. De maaltijd kost 7 euro inclusief een drankje, het volgende drankje kost 1.50 euro extra Graag gepast betalen Opgeven kan tot met zondag 8 april, voorkeur per email.Opgeven kan bij: Thea van den Heuvel (theavandenheuvel1@gmail.com) tel. 055-5337980 of Josefien Hutjens (josefienh@outlook. com) tel. 5414243. Laat u het ons weten als u opgehaald wilt worden.


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten April 2018 | pagina 12

WIE HEEFT HIER NU EIGENLIJK VOORRANG? Soms zijn er van die verkeer situaties waarbij je jezelf de vraag stelt, hoe zijn de regels ook alweer. Ook in onze wijk zijn er van die “kruisingen” waarover die vraag gesteld kan worden. Bijvoorbeeld de situatie op de Bouwmeesterhoeve waarbij een fietspad de weg als het ware doorkruist (zie bijgaande foto). De voorrangsregels in onze verkeerswetgeving zijn in principe duidelijk, maar er zit wel een vreemd addertje onder het gras en die heeft te maken met de positie van voetgangers. Zonder al teveel juridische termen te gebruiken eerst even een korte uitleg over twee begrippen die is onze verkeerswetgeving zijn opgenomen. Het gaat om de definities “VERKEER en “BESTUURDERS”. Onder de definitie “VERKEER” vallen eigenlijk alle weggebruikers (zoals ondermeer fietsers, bestuurders van een scootmobiel, automobilisten en ook voetgangers). Daar staat vanzelfsprekend tegenover dat voetgangers niet onder het begrip “BESTUURDERS” vallen. Onder het begrip voetganger wordt ook verstaan personen die met een kinderwagen lopen, maar ook skeeleraars en personen die zich op een step voort bewegen. Voor een verdere uitleg over de situatie op bijgaande foto is het verder van belang te weten dat de voorrangsregels alleen gelden voor bestuurders en niet voor voetgangers.

Comfortabel blijven wonen in uw eigen huis Huishoudelijke hulp en ondersteuning in Apeldoorn

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij uw huishoudelijke taken? Bijvoorbeeld omdat u een dagje ouder wordt, of een beperking heeft waardoor sommige huishoudelijke taken wat lastiger uit te voeren zijn? Schakel dan de huishoudelijke hulp en ondersteuning van AtHomeFirst in. Onze huishoudelijke hulpen komen uit Apeldoorn en zorgen ervoor dat u prettig kunt blijven wonen in uw eigen huis.

Wat maakt AtHomeFirst zo uniek? Betrokken en persoonlijk

Nu terug naar de situatie op de Bouwmeestershoeve. Wie heeft er nu voorrang? Dat is op zich refererend aan bovenstaande korte juridische uitleg duidelijk. Bestuurders die rijden over de Bouwmeestershoeve moeten gelet op de verkeersborden voorrang verlenen aan bestuurders die over het kruisende fietspad rijden. Dit bord geeft verder aan dat bestuurders van twee kanten kunnen komen. Hoe zit het dan met een voetganger die over het betreffende fietspad loopt en de Bouwmeestershoeve oversteekt? Ook dat is duidelijk. Een voetganger is geen bestuurder en voor hem of haar gelden de voorrangsregels dus niet. Een bestuurder die het fietspad nadert hoeft de voetganger die via het fietspad de Bouwmeestershoeve oversteekt geen vrije doorgang te verlenen. Gelukkig bestaan er ook nog ongeschreven fatsoensregels en menig automobilist geeft de voetganger gelukkig “voorrang”, maar volgens de verkeersregels is hij daar niet toe verplicht. Heeft een voetganger dan nooit voorrang? Jazeker wel. Ten eerste moeten bestuurders hem vrije doorgang verlenen bij een voetgangersoversteekplaats (zebra). Daarnaast is er nog de situatie bij afslaand verkeer (let op dit begrip want daar valt de voetganger dus wel onder). “Afslaand verkeer op dezelfde weg moet vrije doorgang verlenen aan rechtdoorgaand verkeer (dus ook aan voetgangers) op dezelfde weg”. Wellicht heeft u als lezer van onze wijkkrant nog andere verkeerstechnische vragen. Geef die vraag dan door aan de redactie en er wordt gezocht naar iemand die op die vraag een deskundig antwoord kan geven.

Bel ons op 088 - 321 01 55

• • • •

www.athomefirst.nl

een plek om elkaar te ontmoeten een plek vóór en dóór bewoners van De Donken een plek om activiteiten te organiseren een plek om bijvoorbeeld te kaarten, te knutselen, koffie te drinken, te darten, een kinderactiviteit of ….(bedenk het maar)

In het DonkHûûs vinden al diverse activiteiten plaats, zoals: • Haak maar aan! Elke maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur samen handwerken. Voor beginners en gevorderden. • Elke donderdag koffieochtend van 10.00 tot 11.30 uur. • Darten, jokeren of klaverjassen op vrijdagavond- om de weekvan 19.30 tot circa 22.00 uur. De eerstvolgende data zijn 20 april, 4 mei en 18 mei. • Vanaf woensdagavond 11 april elke week samen jeu de boulen vanaf 19.00 uur. Komt u ook een kijkje nemen of heeft u een leuk idee? Graag, samen maken we de buurt! Mail naar donkhuus@gmail.com of bel met de beheerders via 06-29495482. Schroom niet en maak gebruik van het DonkHûûs, u bent van harte welkom op Tingietersdonk 378A!


de velden ROTONDES EN FIETSERS Bewoners van de Velden komen ongetwijfeld regelmatig op de rotonde bij de Matenpoort. En elke keer zullen zij zich erover verbazen hoe onoverzichtelijk deze rotonde is bij het verlaten van de rotonde. Wat is de oorzaak? De afstand tussen het punt waar de automobilist de rotonde verlaat en het direct daaropvolgende kruisende fietspad. Doordat het fietspad dicht naast de rotonde ligt, heeft de automobilist de fietser slecht in beeld. De fietser bevindt zich immers rechtsachter de auto. Vergelijkbaar met de situatie waarin een automobilist rechtsaf een straat wil inslaan terwijl een fietser de auto rechts inhaalt. Door het kruisende fietspad verder van de rotonde af te situeren, heeft de automobilist na het verlaten van de rotonde de fietser rechts van hem in beeld. Vergelijkbaar met een normale kruising waar verkeer van rechts komt. Uiteraard is niet iedereen het eens met het vorenstaande. Men zal zeggen dat de automobilist direct na het verlaten van de rotonde flink gas zal geven hetgeen de veiligheid niet zal vergroten. Hier is echter op eenvoudige wijze iets aan te doen. Door het kruisende fietspad enigszins te verhogen (zoals bij een verkeersdrempel), wordt ook dit probleem ondervangen. De ongelukken die ontstaan bij de rotondes zijn overigens niet alleen te wijten aan de automobilisten. Het is verbazingwekkend te zien hoeveel fietsers met een flinke snelheid zonder ook maar op of om te kijken over de rotonde jakkeren. Daarbij vergeet men kennelijk dat veilig verkeer een kwestie is van samenwerking. Letterlijk en figuurlijk iets meer oog voor elkaar hebben. Een ander punt dat bijdraagt tot de onveiligheid van rotondes in het algemeen is het feit dat er geen eenduidige regels zijn met betrekking tot de aanleg van rotondes en de wijze waarop de voorrang is geregeld. Wilt u meer lezen over fietsers en veiligheid, kijkt u dan eens op www.fietsersbond.nl/ ons-werk/samen-in-het-verkeer/gedrag-in-het-verkeer/

wijkkrant de maten April 2018 | pagina 13

DANSEN BIJ DANSSTUDIO LEONORA In april start Dansstudio Leonora weer met nieuwe danslessen in “Ontmoetingscentrum De Dreven” (oude schoolgebouw van De Korf) Imkersplaats 38 te Apeldoorn. Wat doet dans met jou? Je gaat je lekkerder in je vel voelen, je krijgt door bewegen rust in je hoofd, je gaat beter slapen, het is goed voor je spijsvertering en je geest wordt creatiever. BrainDance start weer vanaf donderdag 5 april 2018 met twee groepen. Groep 1 (vanaf 3 jaar) 16.00-16.45 uur en Groep 2 (vanaf 8 jaar) 17.0017.45 uur. De lessen zijn voor alle kinderen die van dans en muziek houden toegankelijk. In 10 lessen neemt Leonora de kinderen mee in de wereld van dans en muziek. Gedurende deze lessen werken de kinderen aan een “kleine uitvoering” voor familie, vrienden en bekenden. Er wordt een bijdrage van € 10,= per maand gevraagd. Bij betaling van alle lessen in één keer geldt een korting van € 5,-. (Totaal € 25,-) In april is er de mogelijkheid om GRATIS Proeflessen “Beweeg je Brein gezond” te volgen. Op alle donderdagdagen in april van 19.00 - 20.00 uur. Bij voldoende belangstelling worden er vanaf mei ook Beweeg je Brein gezond lessen op de dinsdag gegeven van 20.00 - 21.00 uur. Via een 10-lessenkaart van € 50,- kun je dan op beide avonden de lessen volgen. Je bepaalt zelf welke dag en hoe vaak je wilt komen. De 10 lessenkaart is drie maanden geldig. De lessen worden vooral gegeven op lekkere dansmuziek uit de jaren 70-80-90. Op dinsdag 24 april wordt er een GRATIS Proefles “Chakradance” gegeven. Na deze proefles start er een Chakradance Freedom Cycle 8 lessen van 1 uur vanaf 8 mei. Aanmelden voor de lessen of een proefles volgen? Ga naar www.dansstudioleonora.nl en vul het “Aanmelden Lessen” formulier in. "Ik wil dat je danst, ik wil dat je zweet en alles wat je tegenhoudt eventjes vergeet"

AED IN HET MATENVELD Ook nu weer een stukje over de AED. De AED kan van levensbelang zijn en verdient daarom onze voortdurende aandacht. Als u de Stentor leest, heeft u wellicht het volgende artikeltje gelezen. “Apeldoorner kan te hulp snellen met eerste BurgerAED”. Het artikel meldt dat een arts en ondernemer, Harry Palsma, een website oprichtte (www.samenlevensredden.nl). Via deze website kunnen burgerhulpverleners een verzoek doen om een AED te krijgen. Zodat de burgerhulpverlener niet eerst op pad moet om ergens een AED op te halen. De benodigde gelden worden via sponsoring binnengehaald. Het krantenartikel vermeldt dat de Apeldoorner een van de eersten was die in het kader van de sponsoring een AED heeft gekregen. Waarom dit gemeld in de Wijkkrant? Omdat de betreffende Apeldoorner in de Velden woont. Om iets preciezer te zijn, de noord-oost hoek van het Matenveld. Bent u burgerhulpverlener en wilt u ook efficiënter hulp kunnen bieden, meldt u zich dan aan bij de website “samenlevensredden.nl”. Uiteraard is de toekenning van een AED afhankelijk van een sponsor. Dus bent u ondernemer en vindt u de actie van Harry Palsma sympathiek, kijkt u dan eens op de volgende site, https://aedassist.nl/burgeraed/sponsor-worden/


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten April 2018 | pagina 14

WIJKKRANT DE MATEN IS ALTIJD OP ZOEK NAAR HET LAATSTE NIEUWS Voor de wijkkrant is de redactie altijd op zoek naar nieuwtjes uit de wijk. Door de verschillende buurtraden wordt al veel nieuws aangeleverd, maar er is altijd ruimte voor meer. Dus heeft u leuke nieuwtjes uit uw buurt of is er iets anders wat u onder de aandacht wilt brengen? Stuur uw berichten dan in naar de wijkkrant, via redactie@wijkkrantdematen.nl. Wij plaatsen graag uw nieuws! Uw stuk mag bestaan uit ca. 150 woorden met foto of ca. 250 woorden zonder foto. De teksten kunt u los aanleveren in Word of per e-mail. Foto’s ontvangen wij het liefst in JPEG. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten.

BUURTHUISKAMER ‘JASMIJN’ IN BERGHORST Buurthuiskamer “Jasmijn” is er speciaal voor mensen die overdag wat extra steun en begeleiding kunnen gebruiken. Behoefte hebben aan een zinvolle manier om de dag in te vullen en sociale contacten op te bouwen. U kunt deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals beweegactiviteiten, creatief bezig zijn, gezelschapsspellen en samen koffie/thee drinken en lunchen. Samen met de begeleiding maakt u een plan om uw dagbesteding zoveel mogelijk af te stemmen op de eigen wensen, behoeftes en mogelijkheden. Kosten Deelname aan Buurthuiskamer ‘Jasmijn’ is gratis. Voor de gezamenlijke lunch wordt een bijdrage gevraagd van € 2,50, maar u kunt ook zelf een lunch meenemen. Ook kan er een bijdrage gevraagd worden voor materiaalkosten. Wanneer Elke maandag en donderdag van 08:30 tot 16:30 uur. Het is ook mogelijk om een deel van de dag aanwezig te zijn. Waar Ontmoetingsplek Berghorst, Gijsbrechtgaarde 30, 7329 CB Apeldoorn Aanmelding of meer informatie Woonzorgcentrum Berghorst: via telefoonnummer (055) 599 76 84 De dagbesteding wordt gefinancierd door de gemeente Apeldoorn. Hiervoor is geen indicatie nodig.

VOORJAAR IS DÉ TIJD OM EROP UIT TE GAAN Het voorjaar staat weer voor de deur. Voor velen is dat dé tijd om er een dagje op uit te gaan met hun partner, vrienden of het hele gezin. Bij de Jumbo winkel van Wouter van de Bunt start op woensdag 14 maart de Dagje Uit-spaaractie. Hiermee kunnen klanten tot wel €25 per entreekaartje besparen voor een dagje uit naar bijvoorbeeld een dierentuin of attractiepark. Omdat het weer soms even tegenzit en niet iedereen kan genieten van een plensbui, kunnen klanten ook sparen voor korting op indoor dagjes uit. Dit jaar kiezen klanten uit meer dan zeventig locaties door heel Nederland en zelfs buitenland. De medewerkers van Jumbo willen hun klanten veel keuze bieden en werken daarom samen met een groot aantal locaties, van Dierenpark Amersfoort tot de Julianatoren en van het SEA LIFE Scheveningen tot Movie Park Germany. Daarnaast kunnen spaarders ook met de hoogste korting naar verschillende andere locaties, zoals een rondvaart met Rederij Lovers, Skidôme Rucphen en het Sprookjesbos. De uitjes liggen verspreid over het hele land, maar ook nèt over de Belgische en Duitse grens. Nieuw dit jaar zijn theatervoorstellingen voor het hele gezin. Samen naar De Kleine Zeemeermin De Musical of kennismaken met Fien en Teun. Van alle uitjes waren Phantasialand en Burgers’ Zoo vorig jaar favoriet onder de Jumbo klanten. Deze parken werden niet alleen het meest bezocht, maar ook het best beoordeeld. Kortingsmunten: Van woensdag 14 maart tot en met dinsdag 1 mei krijgen klanten bij besteding van elke 10 euro aan boodschappen een speciale Dagje Uitkortingsmunt. Daarmee kunnen zij simpel en snel sparen voor korting op een leuk dagje uit. Het verzilveren van de kortingsmunten kan tot en met 6 januari 2019 via jumbo.com/dagjeuit. Kleurwedstrijd: Naast sparen kunnen kinderen ook kleuren. Voor kinderen tot en met 12 jaar organiseert Jumbo weer een Dagje Uit kleurwedstrijd. Kinderen kunnen de Dagje Uit kleurplaat ophalen bij de winkel. De mooist ingekleurde tekening van Nederland wordt beloond met een speciaal Gouden Ticket. Daarmee krijgt de winnaar of winnares samen met zijn of haar hele gezin een jaar lang toegang tot alle deelnemende parken. Naast deze landelijke hoofdprijs is er ook bij Jumbo Van de Bunt een winnaar. Deze lokale winnaar krijgt voor zijn of haar hele gezin gratis entreekaarten voor een dagje uit aangeboden. Voor meer informatie en alle deelnemende parken zie dan jumbo.com/dagjeuit Waar gaat jouw favoriete uitje naar toe?

DE HOOGSTE

KO RT IN G

OP DE LEUKSTE

DAGJES UIT


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten April 2018 | pagina 15

JUMBO VAN DE BUNT SPONSORT KONINGSSPELEN VOOR DE ZESDE KEER De Koningsspelen zijn in 2013 voor het eerst georganiseerd in het kader van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander met als doel kinderen in het primaire onderwijs en hun ouders te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk, maar vooral ook heel leuk is. De dag bestaat uit sportieve activiteiten die worden voorafgegaan door een gezamenlijk, feestelijk ontbijt. De scholen bepalen zelf hoe de Koningsspelen worden vormgegeven. De organisatie van de Koningsspelen op vrijdag 20 april is in handen van de Krajicek foundation en de Johan Cruijff Foundation. Nieuw dit jaar is dat het Koningsontbijt voor en door kinderen is samengesteld: voor het eerst heeft Jumbo's Raad van Kinderen meegedacht met het Koningsontbijt. Wouter van de Bunt; “als familiebedrijf grijpen we het ontbijt voor de Koningsspelen aan om kinderen duidelijk te maken dat het ontbijt een belangrijke en gezellige start van de dag is. Ons streven is om jong en oud te stimuleren gezond te eten en te leven. Daarom bestaat het ontbijt dit jaar uit allemaal lekkere, gezonde producten zoals brood, smeerkaas, jam, melk en water”. De pakketten en meer dan 1000 broden worden door de scholen zelf opgehaald op het Schubertplein. Wouter en zijn collega’s wensen alle deelnemende scholieren een lekkere en sportieve dag toe!

de hoeven KINDERCOACHING Cirkel Kindercoaching organiseert op dinsdagavond 10 april een workshop over 'Het kind van 9'. Heb je een zoon of dochter tussen de 8 en de 10 jaar? En heb je af en toe het idee dat hij of zij al half aan het puberen is? Een kind in deze leeftijdsfase 'balanceert' tussen twee werelden. Het ene moment zetten ze zich af tegen volwassenen, bijvoorbeeld door middel van discussies en brutaal gedrag. Je ziet ook dat ze kritischer worden. Bovendien kunnen de emoties hoog oplopen. Op andere momenten komt je zoon of dochter af en toe nog heerlijk op schoot zitten of knuffelen. Of zoek hij/zij op een andere manier jouw nabijheid. Dit kan allemaal erg verwarrend zijn voor hem/haar maar ook zeker voor jou als opvoeder! Tijdens deze workshop laat ik je op verschillende manieren kennismaken met deze bijzondere en belangrijke leeftijdsfase. Je krijgt inzicht in wat hier nu precies aan de hand is. En daar heeft je zoon of dochter de rest van zijn/haar leven profijt van! Na afloop van deze workshop ga je naar huis met: • kennis over deze bijzondere leeftijdsfase • tools waarmee je je zoon of dochter beter kan begeleiden • ideeën over wat je zoon of dochter zo hard nodig heeft in deze leeftijdsfase Zo wordt het opvoeden weer leuk!! Kosten: €15,00 Dit is inclusief de materialen en koffie/thee met wat lekkers. Datum: 10 april 20.00 - 21.30 uur Plaats: Turfstekershoeve 102 Meer info: cirkelkindercoaching.nl Aanmelden graag via mail: linda@cirkelkindercoaching.nl Ik maak er een informatieve, inspirerende en gezellige workshop van en kijk uit naar je komst! Warme groet, Linda Kleefman


de horsten - de hoeken

wijkkrant de maten April 2018 | pagina 16

EVEN VOORSTELLEN Beste allemaal, Wij willen ons als buurtbewoner graag aan u voorstellen. De meeste zullen ons wel van gezicht kennen, maar wie zijn wij nou? Familie van ons (en nu wij) leven al meer dan 21 jaar in onze mooie, groene en waterrijke buurt. We hebben veel mensen zien komen en gaan. Wij ganzen houden van zwemmen, al wandelend gras eten en we bewaken dag en nacht onze (en dus uw) woonomgeving. Een vreemdeling zal luid gakkend worden verdreven. Iemand die we kennen mag rustig bij ons in de buurt komen. Met honden en kinderen kunnen we niet altijd goed overweg. Dat ligt aan beide partijen. Zij maken onverwachte bewegingen naar ons of jagen ons op en wij reageren nogal heftig als we zien dat iemand een plastic zak (al dan niet met brood) in de hand heeft. Want brood lusten we wel. Dat is ons door de mens aangeleerd. Van nature zijn wij namelijk planteneters. We eten het liefst gras en bodemplanten. Alleen als het een hele strenge winter is, als onze sloot is dichtgevroren, willen wij bijgevoerd worden. Dan maakt u ons blij met bijvoorbeeld sla, andijvie en gemengde graankorrels. Voor de rest van het jaar kunnen wij heel goed voor ons eigen eten zorgen. Wij ganzen zijn monogaam. Dat betekent dat wij een partner voor het leven kiezen. We blijven als paar bij elkaar of we gaan, na een scheiding door de dood of een andere oorzaak, alleen verder. Wist u dat onze groep een leider heeft? Hij zorgt voor rust en daar houden wij van. We vinden het fijn om in deze buurt te wonen. Met vriendelijke groeten, de ganzengroep van de Horsten. http://animalfreedom.org/paginas/column/ganzenoverlast.html is misschien een tip?

BOMENKAP IN DE HORSTEN

LINDEN AUTOMOVAN DER ZANDE

Vandaag 13 maart was de dag van de bomenkap in de Schrijnwerkershorst 700 serie. Via een brief van de gemeente waren we hier natuurlijk al van op de hoogte gebracht en inderdaad alle bewoners hadden er rekening mee gehouden, het hofje was nagenoeg autoloos. Om half 9 werd de telekraan in stelling gebracht en kon het kapwerk beginnen. Iemand zonder hoogtevrees werd de boom ingetakeld en verankerde de boom. Daarna kon de kraan de boom over de huizen tillen, nadat hij bij de grond was afgezaagd. Spectaculair om te zien! Er waren veel buurtbewoners die het kwamen filmen en fotograferen. Ook RTV Apeldoorn was van de partij! Tegen een uur of twee was het meeste kapwerk gedaan. De achterkant van het hofje (gezien vanaf het fietspad) was nu volledig volgebouwd met hout. De volgende dag werd dit versnipperd en opgeruimd. Het hout krijgt meerdere bestemmingen te weten: Afvalhout, hout voor een sociale werkplaats in Wenum-Wiesel en een gedeelte wat wordt verkocht aan particulieren. De reden dat deze bomen gekapt moesten worden, was omdat ze te groot en te gevaarlijk werden voor de plaats waar ze stonden. Dat ze door een telekraan werden weg getakeld, was onder meer omdat ze op een moeilijk toegankelijke locatie stonden waar je niet met gewoon materieel kan komen. De buurtbewoners van de aanliggende tuinen waren enthousiast. Lang geleden dat ze zoveel (zon)licht in huis hadden!

HÊt betaalbare adres voor alle automerken! Onbezorgd autorijden? Met trots laten wij u weten als Vakgarage Van der Zande voor u klaar te staan. Bij ons bent u aan het juiste adres voor een nieuwe of gebruikte auto van welk merk dan ook. Wij nemen de tijd voor u en zorgen met de beste service voor uw auto. Wij zijn RDW erkend en Bovag gecertificeerd. Onze monteurs zijn goed opgeleide vakmensen, die met plezier aan alle merken auto’s werken. Ook aan de uwe. Dat komt omdat ze met de beste apparatuur werken. Bovendien worden onze monteurs regelmatig bijgeschoold. Alle automerken zijn bij ons welkom voor APK keuringen, regulier onderhoud, schadeherstel en reparaties. Vakantie-, zomer- en wintercontroles voeren wij ook graag voor u uit. Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel, wij zullen uw auto op de best mogelijke manier onderhouden. Kom snel eens langs en laat u informeren over de vele mogelijkheden van ons bedrijf.

U bent bij ons aan het juiste adres voor: Onderhoud & reparatie APK Banden Schadeherstel Ruitreparatie Accessoires

DE KOFFIE

STAAT VO OR U

Voor meer informatie en occasions kijk op: www.vakgaragevanderzande.nl Molenmakershoek 25 | 7328 JK Apeldoorn | T (055) 539 65 43 | info@vakgaragevanderzande.nl

KLAAR


de horsten - de hoeken

wijkkrant de maten April 2018 | pagina 17

VAKGARAGE VAN DER ZANDE BV DE COMPLETE MOBILITEITSPARTNER VOORDELIG EN DICHTBIJ Het voorjaar komt eraan, tijd om plannen te maken voor de zomer en eventuele vakanties die worden ondernomen. Vergeet uw auto niet mee te nemen in die plannen, want ook deze moet in topconditie zijn voor de trip die u gaat maken! Wij verzorgen dat graag voor u, dus bieden wij u de mogelijkheid uw auto aan te bieden voor een vakantiecheck basis voor € 9,95 of een uitgebreide vakantiecheck Premium € 69,95 incl. een gratis vakgarage boodschappentas! Is uw auto nog APK gekeurd? Heeft uw auto een onderhoudsbeurt nodig? Moeten er nog zomerbanden gemonteerd worden? Ook in deze periode van het jaar zijn verlichting, remmen en banden van het allergrootste belang en essentieel voor uw veiligheid! Uniek! Vanaf heden bieden wij de mogelijkheid om ook op zaterdag (09.00 uur-13.00 uur) het onderhoud aan uw auto uit te laten voeren, de bezetting is beperkt dus bel tijdig! Bel voor een afspraak met 055-5396543. Vakgarage (Autobedrijf) van der Zande is een full-service bedrijf d.w.z. dat wij alle reparatie en onderhoud bieden onder één dak. Zo voeren wij de APK uit, kunnen wij uw auto uitlijnen, de automatische bak (preventief) spoelen,uw airco afvullen, de distributie vervangen, eventuele schade herstellen, uw voorruit vervangen en kunnen wij u een aantrekkelijk voorstel doen voor het vervangen van uw winter en/of zomerbanden. U kunt bij ons beschikken over een fiets, leenauto of de haal en brengservice. Onze medewerkers van de werkplaats (Martijn) en de receptie/verkoop (Wesley) zijn u graag van dienst. Mocht er onderweg iets met uw auto zijn, dan biedt de Vakgarage Pechhulp Pas uitkomst. Deze zeer uitgebreide service biedt Vakgarage aan haar klanten voor slechts € 49,95. Bovendien biedt deze pas standaard meer servicecomponenten dan haar concurrenten (bijv. ANWB) en is ook nog eens goedkoper. Wanneer u besluit zelf een auto te kopen via internet of anders, dan kunt u bij ons een aankoopkeuring uit laten voeren voor €149,- (normaal €199,-), wanneer de auto door ons goed is bevonden ontvangt u de Vakgarage Pechhulp Pas helemaal gratis! (Zie ook www.vakgarage.nl/aankoopkeuring) U maakt de keus of u met uw huidige auto de zomer doorgaat of wellicht uw auto inruilt voor een andere, in het laatste geval kunt u ook bij ons terecht. Wij beschikken altijd over een voorraad auto’s in alle prijsklassen. Hebben wij niet de gewenste auto voor u op voorraad, dan kunt u ook kosteloos een zoekopdracht bij ons neerleggen. Nog steeds staan niet alle auto’s op internet en hebben wij relaties met voorraden die u als consument niet ziet, maar waar wij wel over kunnen beschikken, wellicht zit de juiste match voor u daartussen! Vanzelfsprekend stopt de service niet wanneer uw auto de showroom of werkplaats uit is gereden. Vakgarage van der Zande is lid van BOVAG en biedt u ook de garantie mogelijkheden. Bovendien hebben de door ons aangeboden auto’s allemaal een gegarandeerde kilometerstand! U kunt bij ons zelf bepalen of u een auto koopt tegen een internetmeeneemprijs, of dat u kiest uit één van de garantie pakketten, in alle gevallen krijgt u bij ons 25% korting op alle reparaties gedurende 6 maanden na levering, ook al heeft u gekozen voor de meeneemprijs! Naast onze “normale” occasions hebben wij ons de afgelopen jaren ook gespecialiseerd in de verkoop van YOUNGTIMERS, deze auto’s zijn aantrekkelijk voor de zakelijke rijder in de BIJTELLING. Voor de aantrekkelijke details verwijs ik u graag naar onze speciale site www.youngtimertekoop.nl. Met het kopen van een youngtimer komt voor menig volwassen man een jongensdroom uit. Omdat de bijtelling gunstig is en een aanschafprijs relatief laag kopen veel van onze YOUNGTIMER klanten een goed uitgeruste volle auto met iets extra pk’s. Uiteraard kan alléén de economische factor ook doorslaggevend zijn, dus vindt u ook regelmatig diesels of auto’s met LPG in ons aanbod. Het Vakgarage netwerk in Nederland is inmiddels gegroeid naar 289 vestigingen, de op één na grootste organisatie daar waar het gaat om garageformules, met als belangrijkste doel, bundeling van inkoopen marketingvoordelen welke rechtstreeks tengunste komen aan de klanten van Vakgarage van der Zande. Hierdoor is en blijft het mogelijk veel voordeliger te zijn dan bijvoorbeeld dealerbedrijven. Zonder in te leveren op service en kwaliteit. Als klant geniet u dus de voordelen van Vakgarage welke zich laat vertalen in een lagere rekening dan normaal is. Dus de reparatie die u uit laat voeren zijn altijd tegen de scherpste prijzen, bovendien overleggen wij altijd met u en geeft u zelf de goedkeuring voor een reparatie of onderhoudsbeurt eventueel met APK. Wij ontvangen u graag in onze showroom voor al uw vragen op gebied van mobiliteit. P.S. Wij zijn ook te volgen op facebook en Instagram. Vakgarage van der Zande BV. Molenmakershoek 25 7328JK Apeldoorn


ontmoetingsplekken

wijkkrant de maten April 2018 | pagina 18

NOSTALGIE MET FILM SJAKIE EN DE CHOCOLADEFABRIEK IN DE MATENHOF Op woensdag 25 april organiseert ontmoetingsplek De Matenhof een filmmiddag voor jong, oud en alles wat daartussen zit. Tijdens deze middag wordt de film ‘Sjakie en de Chocoladefabriek’ vertoond. Deze film uit 2005 is een verfilming van het klassieke kinderboek van Roald Dahl, oorspronkelijk uitgebracht in 1964. En misschien kent u het verhaal ook van de verfilming uit 1971? De film neemt je mee naar de fabriek van Willy Wonka. Daar loop je door velden van suikergras, vaar je over Chocoladerivier en kauw je op Eindeloze Toverballen. Dit is uw Gouden Wikkel naar deze fantasierijke wereld! U bent van harte welkom vanaf 14:30 uur in de Matenhof, waar u wordt ontvangen met koffie, thee of limonade voor de (klein)kinderen. Om 15:00 uur start de film en de verwachte eindtijd is 17:00 uur. Voor de film betaalt u 2 euro per persoon. Aansluitend kunt u voor € 3,50 aanschuiven bij het eetcafé voor een heerlijke maaltijd. Let op: voor het eetcafé is beperkt plek, meldt u op tijd aan. Aanmelden voor de filmmiddag kan tot woensdag 18 april bij de receptie van de Matenhof (Warenargaarde 775, geopend maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 13:00 uur). U kunt ook contact opnemen met de Zorglijn: 0800-0604 of zorglijn@degoedezorg.nl. Graag bij uw aanmelding doorgeven of u ook wilt deelnemen aan het eetcafé. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl.

CURSUS ZELFVERDEDIGING VOOR VROUWEN IN DE MATENHOF Vanaf maandag 23 april start de cursus zelfverdediging voor vrouwen (50+) in ontmoetingsplek De Matenhof. Tijdens deze cursus leert u in 6 lessen een aantal basisvaardigheden op het gebied van zelfverdediging. De cursus bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk. De oefeningen kunnen u helpen uw zelfvertrouwen te vergroten en daardoor weerbaarder te worden. De cursus zelfverdediging wordt gegeven op maandagochtend van 09:30 tot 11:30 uur in ontmoetingsplek De Matenhof (Warenargaarde 775). Voor 6 lessen van 2 uur betaalt u € 45. Aanmelden voor de cursus kan door contact op te nemen met Joannie Kooyman, via telefoonnummer 06-22905585 of per e-mail: j.kooyman@stimenz.nl.

VOORKOM VALLEN MET DE CURSUS ‘IN BALANS’ Vanaf maandag 30 januari start in ontmoetingsplek Berghorst een cursus valpreventie onder de naam ‘In Balans’. De cursus ‘In Balans’ is niet alleen bedoeld voor mensen die al problemen met hun evenwicht hebben. Juist omdat een goede balans zo positief doorwerkt op het welzijn van ieder mens, is deze cursus geschikt voor iedereen die op een optimistische en realistische manier iets aan de eigen gezondheid wil doen. Tijdens deze cursus krijgt u in 8 bijeenkomsten van 1,5 uur handige tips en weetjes om uw balans te verbeteren en vallen te voorkomen. De cursus wordt gegeven op maandagmiddag van 15:00 tot 16:30 uur in ontmoetingsplek Berghorst, Gijsbrechtgaarde 30. De eerste les is op 30 april, de laatste bijeenkomst is op 25 juni. Voor de cursus betaalt u € 60. U kunt zich aanmelden bij Joannie Kooyman (Stimenz) via 06-22905585 of j.kooyman@stimenz.nl.

ZONDAG TIJD OVER? KOM EENS SJOELEN IN BERGHORST! Elke zondag van 14:30 tot 16:00 uur kunt u terecht voor een potje sjoelen bij ontmoetingsplek Berghorst, Gijsbrechtgaarde 30. Iedereen die dit leuk vindt, is van harte welkom. Ook zijn wij op zoek naar extra handjes om te helpen tijdens deze activiteit. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? U kunt dan contact opnemen met Marjolein Koolman. Tel. 055-5997685, e-mail: m.koolman@atlant.nl.


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten April 2018 | pagina 19

ELINE BAKKER VAN HARTE GEFELICITEERD MET DE CADEAUBON VAN DE FIETSENMAKER T.W.V. € 50,-! Prijswinnaar puzzel uitgave maart Wijkkrant de Maten. Allereerst wil ik iedereen heel erg bedanken namens het hele team van Wijkkrant de Maten en de Fietsenmaker met het mee puzzelen! Wij hebben erg leuke kaartjes binnen gekregen, waaronder het kaartje van Eline:

Eline, heel erg veel plezier met deze cadeaubon t.w.v. van € 50,en blijf vooral mee puzzelen!

PUZZEL MEE EN MAAK KANS OP EEN CADEAUBON VAN BANKETBAKKERIJ MAASSEN T.W.V. 25,26 ZWART

Inzenden kan t/m 15 april 2018. De winnaar krijgt persoonlijk bericht en zal bekend worden gemaakt in de volgende uitgave van de wijkkrant.

67

G R O O T Z O N N E H O E V E A E K A C

E E

B A N E K E E D T A B L A O K C K O E H R C E S N E G L T O H A A D

A P E L D O O R N D E D R E V E N A T R E

K W A L I T E I T P

E B O N B O N S T A

K O E K T N R 9 5 9 1 S D N I S K T T I U

G R K N E N E N V I L I N O R T O N D A E R H K O K E J V I E W N G A R

N S D D

E H L R E D E D O N K E N

S O E A

S P V A K M A N S C H A P R

A S E G A O O N F T J N I N S E A E T L I R L T A E A A R T V T G K K R O E A E E R J D E N T A N A R I T T I K E L

Genieten voor fijnproevers van koekje tot taart 41 26 ZWART 67

A N D E H O R S T E N V N E K E O H E D E

M

I D E M A T E N N E T H C E R E G A N

BANKETBAKKER KWALITEIT MAASSEN VAKMANSCHAP BANKETBAKKER GEBAK WORKSHOPS MAASSEN APELDOORN WIJKKRANT GROOTZONNEHOEVE DEMATEN DEGAARDEN DEDREVEN DEHOEVEN WORKSHOPS DEDONKEN DEHORSTEN APELDOORN DEHOEKEN DEVELDEN DEMATEN ONLINE KOEK DEDREVEN EGLANTIER HARTIG

DEDONKEN DEHOEKEN ONLINE Zo lost u deze woordzoeker op: Alle woorden zitten kriskras verborgen EGLANTIER in KWALITEIT het veld met letters. Sommige letters worden meermalen gebruikt. VAKMANSCHAP GEBAK Trek een lijn over het gehele woord en doe dit bij alle bovenstaande woorden. WIJKKRANT De niet gebruikte letters vormen de oplossing.

KINDERTAARTEN BONBONS CHOCOLADE CADEAUARTIKELEN SINDS1959 TRAKTATIES CAKE NAGERECHTEN ANTI-ALLERGEEN GROOTZONNEHOEVE

De Eglantier 231 055-533 19 64 Ma / Do: 09.00 - 17.30 uur Vr: 08.30 - 20.00 uur Za: 08.30 - 17.00 uur

Stuur de oplossing met uw contactgegevens op naar: Wijkkrant de Maten, Hattemsezijweg 32, 7335 JN Apeldoorn of stuur het antwoord via de website www.wijkkrantdematen.nl


SPAAR BIJ JUMBO VAN DE BUNT VOOR DE HOOGSTE KORTINGEN OP DE LEUKSTE DAGJES UIT, OOK BIJ ONLINE BESTELLINGEN!

DE HOOGSTE

KO RT IN G

OP DE LEUKSTE

DAGJES UIT

Bij Jumbo van de Bunt spaar je tot en met 1 mei 2018 voor de leukste dagjes uit. Bij elke 10,- aan boodschappen ontvang je een kortingsmunt t.w.v. 2,50 die je op de website van jumboapeldoorn.com of via de dagje uit app kan verzilveren bij een van de 75 deelnemende parken. De korting kan je stapelen tot wel 25,- per entreekaartje.

25,-

TOT WEL KORTING OP EEN ENTREEKAARTJE

ZIE VOOR ALLE DEELNEMENDE PARKEN EN VERDERE INFORMATIE WWW.JUMBO.COM/DAGJEUIT

Hallo Van de Bunt

Schubertplein 1-5, Apeldoorn WC Het Schubertplein (Zuid) jumboapeldoorn Volg ons ook op

OPENINGSTIJDEN: MA T/M ZA 7.00 - 21.00 ZO 12.00 - 18.00

www.jumboapeldoorn.com