Wijkkrant de Maten - November 2020

Page 1

Jaargang 6 November 2020

WIJKKRANT DE MATEN & GROOT ZONNEHOEVE

WERKZAAMHEDEN GEMEENTELIJK GROENONDERHOUD DIT NAJAAR IN ZUIDOOST Het is weer najaar. Dit betekent dat er weer veel bomen aangeplant worden, heestervakken gerenoveerd en bloembollen gepoot. Tevens zullen diverse delen bosplantsoen en sierheestervakken worden gesnoeid in het stadsdeel Zuidoost. Uiteraard moeten er ook bomen worden gekapt die ziek en/of onveilig zijn. Onveilig houdt hier in dat op advies van de gemeentelijke vakgroep bomen en bossen het signaal wordt afgegeven om de betreffende boom of bomen te kappen. Op de plekken waar bomen worden weggehaald, wordt er gekeken of er nieuwe bomen kunnen worden geplant. Daarbij wordt onderzocht of er ook voldoende toekomst voor de nieuw te planten bomen is. Ook worden groenvakken opgeknapt in de Maten. Daar komt nieuwe aanplant in. Dit gebeurt op diverse plekken in de Maten. Dit jaar is er een grote opknapbeurt van groenvakken aan de Warenargaarde. In 2020/2021 wordt eerst de hoofdbaan door de Warenargaarde aangepakt, zie afbeelding hiernaast. Binnen de rode lijn worden bomen vervangen, omdat deze ziek zijn, te weten Essentaksterfte. Tevens worden heestervakken vervangen door bloeiende sierheesters of gazon. De bladcampagne zal half november weer van start gaan. Groet, Dirk Strijk, Wijkbeheerder Zuid-Oost

VIOLIERENPLEIN

Op maandag 14 september is het project woonrijp maken.... Lees meer op pagina 5

CHALLENGE

De donkere maanden komen er langzaam weer aan en iedereen is.... Lees meer op pagina 10

PUZZEL MEE

Puzzel mee en maak kans op leuke prijzen van Intertoys Eglantier... Lees meer op pagina 19


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Het Stadhuis + buitenlijn: 14 055 Het Werkplein Activerium: (055) 580 2000 Brandweer De Maten: 088 - 3104630 Politie: 0900 8844 Huisartsenpost Apeldoorn 0900 600 9000 Gelre ziekenhuis (055) 581 8181

ALARMNUMMER

112

WIJKAGENTEN Algemeen nummer 0900 - 8844 John van Manen (Werkgebied: Matenveld en Matendreef) Cengiz Kara (Werkgebied: Matenhoeve, Matengaarde en winkelcentrum Eglantier, Wolthuis, Klarenbeek, de Hooilanden) Anne Jan Zeilstra (Werkgebied: Matenhorst, Matendonk, Matenhoek, Groot Zonnehoeve, De Voorwaarts) WELZIJNSNETWERK APELDOORN ZUIDOOST Stimenz (088) 784 64 64 MEE-Veluwe (055) 526 92 00 Don Bosco de Maten (055) 542 59 51 WIJKRAAD ZUIDOOST Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn info@wijkraadzuidoost.nl, www.wijkraadzuidoost.nl HUISARTSEN J.B. van Adrichem (055) 533 71 49 W.E.G.C. Beukers en E J Kuhlemaijer (055) 534 35 35 S.A. Faber en J. Elzink-Kersten (055) 533 52 25 S.J. Roelof-Oudsen (055) 533 49 53 J. Siegelaar (055) 533 86 41 De Gaarde (055) 533 32 31 Huisartsenpraktijk Matenpark (055) 200 2033 Praktijk De Vries (055) 533 87 00 - spoednummer (055) 533 92 33 De Velden (055) 541 25 62

‘Ik heb vaak aan klanken genoeg. Zo’n band bouw je op met mensen met de ziekte van Huntington.’ Yvonne Pas, verzorgende IG

Ruimte om het verschil te maken.

w e r k e n b i jat l a nt. n l

APOTHEEK De Maten Apotheek (055) 533 08 64

Apotheek de Gaarde (055) 5422781 TANDARTSEN Wijsman & Koster Tandartsen (055) 534 63 50 Tandartsenpraktijk van Wayenburg (055) 534 63 52 Tandartspraktijk A. Todea (055) 533 21 05 J.J. Poort, tandarts, Gezondheidscentrum De Maten (055) 542 25 77 TM tandartsen (055) 541 21 41 Samenwerkende Tandartsen De Maten (055) 539 65 87 Tandartspraktijk Arnold (055) 542 13 96 DE WOONMENSEN Algemeen telefoonnummer (055) 548 48 48 Verstopte afvoer/ riool Van der Velden: (026) 321 53 16 Glasschade (055) 548 48 48 (24 uur per dag) DE GOEDE WONING Algemeen telefoonnummer (055) 369 69 69 Spoedeisende reparatie (055) 369 69 69 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst ONS HUIS Algemeen telefoonnummer 055) 526 25 00 Spoedeisende reparatie 055) 526 25 00 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst MOOILAND Reparaties en Storingen: 088 450 10 10 Glasherstel: 0800-0226688 (Service Glasherstel) Riolering: 0800-0991313 (RRS) BURENOVERLAST, BUREAU BUURTBEMIDDELING Theo Quist (06) 20 00 73 34

COLOFON Wijkkrant de Maten is een maandelijkse uitgave waarin ontmoeten, verbinden en inspireren centraal staan. Uitgever: Verspreiding: Opmaak: Druk: Eindredactie:

YVONNE RECLAME All-Inn verspreidingen YVONNE RECLAME Janssen Pers Gerda Hakkers, Corine Kapenga en Aart de Graaf

Advertenties, redactie en algemene informatie: yvonne@wijkkrantdematen.nl MEER INFORMATIE: WWW.WIJKKRANTDEMATEN.NL Oplage: Verspreiding:

12.000 exemplaren 10 maal per jaar huis aan huis in de Maten en Groot Zonnehoeve.

Klachten over de bezorging? Mail ze naar: klachten@wijkkrantdematen.nl Druk- en zetfouten voorbehouden.

YVONNERECLAME.NL


wijkkrant de maten HOE BLIJF JE IN CONTACT IN CORONA TIJDEN? Lege bioscopen en theaters, afgezegde afspraken, urenlang overleggen online tot je er tureluurs van wordt. Nu er weer een gedeeltelijke lockdown is, gaan veel activiteiten weer niet door. Ook activiteiten van Stimenz in de wijk waar meerdere mensen op af komen gaan nu niet door. Voor de komende maand november stond er buurtsafari in de Dreven en Velden met de kids op stapel. Het is nu niet verantwoord om die door te laten gaan. Stimenz blijft uiteraard wel mensen bezoeken en de wijk in gaan. Met inachtneming van de maatregelen en de anderhalve meter afstand zodat we het veilig houden voor iedereen. Of er nu Corona is of niet: het welzijn van de burgers in Apeldoorn staat voor ons voorop. In maart heeft het Rijk de sociaal werker als cruciaal beroep aangemerkt. Juist in deze tijd is het zaak dat we contact houden met de mensen in de wijk en in het bijzonder de meest kwetsbare groep. Vorige maand zijn we gestart met het uitreiken van een kaart met de tekst ‘een kaartje omdat ik aan je denk.’ De kaart is aanleiding voor een gesprek op straat of aan de deur. “Wie zou u een kaartje sturen in deze tijd?” “Wie kan de extra aandacht gebruiken?” Komt er iemand aan de deur met een blauwe Stimenzjas dan weet u waar hij/zij voor komt. Misschien heeft u idee hoe u in verbinding blijft met uw naasten? Hoe zie je om naar elkaar? Hoe hou je contact in deze gekke tijd? We horen het graag; meld het ons. Stuur een email naar a.degraaf@stimenz.nl.

EEN KAARTJE...

OMDAT IK AAN JE DENK

wijkkrant de maten November 2020 | pagina 3

CODE ORANJE Bij code Oranje heb ik nog steeds als eerste een associatie met radio Oranje. Radio Oranje, De stem van strijdend Nederland”, was een radioprogramma van de Nederlandse regering in Ballingschap in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens die radio-uitzendingen werden ook codeberichten verzonden voor het verzet in Nederland, zoals “Bericht van Bob aan Jan: “blijf op de plaats waar je nu bent”. Het luisteren naar deze overigens verboden radioberichten verbond en bood steun aan Nederlanders in moeilijke tijden. Daarna kwam er een hele tijd niets en werd het besef van deze code Oranje nog eens versterkt door het verhaal dat verteld wordt in de musical ‘Soldaat van Oranje’. Zo kreeg code Oranje voor mij vooral een heroïsche klank. De laatste paar jaar komt code Oranje regelmatig in het nieuws bij het weerbericht, als waarschuwing om als je naar buiten gaat op je hoede te zijn en indien nodig bij voorkeur niet de weg op te gaan en thuis te blijven. Dit jaar is er weer een nieuwe schakering toegevoegd aan code Oranje, namelijk zoveel mogelijk thuis blijven en thuis werken vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen. Deze code Oranje geldt voor iedereen in Nederland, ook voor het Koninklijk Huis. In deze tijd hebben we geen radio Oranje, wel een regelmatig terugkerende live persconferentie van de minister-president en de minister die gaat over de Volksgezondheid. Deze live persconferenties worden door veel Nederlanders bekeken en hierin vertolkt de premier samen met de minister de hedendaagse stem van strijdend Nederland tegen het coronavirus, “Alleen samen krijgen we het virus onder controle”. Code Oranje is in veel gebieden in Nederland inmiddels zelfs al verkleurd naar code Rood. Ook nu zijn het moeilijke tijden voor ons allemaal, waarin er veel van ons wordt gevraagd. Het bericht van mij aan u is, zonder franje, geldend voor een ieder in gebieden met code Rood en Oranje: “Blijf (zoveel mogelijk) op de plaats waar u nu bent”. Houd moed, heb lief. Corine Kapenga Stadsdeelmanager Zuidoost

GEWOON OMDAT RECLAME WERKT! EN HET HOEFT NIET DUUR TE ZIJN...

ontwerp

drukwerk

YVONNERECLAME.NL


winkelcentrum de eglantier

wijkkrant de maten November 2020 | pagina 4

Uw wijkmakelaar Winkel: De Eglantier 308 | digitaal@fotokuipers.nl Studio: Sutton 3 | studio@fotokuipers.nl

De Eglantier 300 055 207 9090 150

450

Logo Sillies Lettertype ; Eerste S ;

Printservice | Pasfoto's | Omzetten beeldmateriaal www.fotokuipers.nl

Abadi Extra Light Letter 3x zo groot als de rest Gespiegeld over het middelpunt Net zo hoog optrekken als de eerst S (niet de letter grootte aanpassen omdat de letters anders ook weer breder worden)

100

200

Twee ll' ;

De Eglantier 603 7329 DN Apeldoorn

Tekst Coffee Food Drinks Lettertype ;

Abadi Extra Light

Verhoudingen lettergroote en tussenruimte; zie de bemating

Project

Sillies - Logo De Eglantier 300 Apeldoorn

Schaal / Formaat

nvt

Datum

rev 0

Revisie / Datum

rev . rev .

Maten in het werk te controleren.

A3 2018-01-31 .. ... Op ontwerp en tekening rust auteursrecht. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of verstrekt aan derden in welke vorm dan ook.

Eglantier 672 Apeldoorn

Openingstijden: ma: 13.00/17.30 | Di t/m do: 09.30/17.30 Vrij: 09.30/ 20.00 | Zat: 09.30/17.00


de gaarden VIOLIERENPLEIN KRIJGT EEN OPKNAPBEURT Op maandag 14 september is het project woonrijp maken Violierenplein van start gegaan. In opdracht van de gemeente Apeldoorn voert aannemer Sallandse Wegenbouw uit Haarle de werkzaamheden uit. Herinrichting Het Violierenplein en het parkeerterrein voor De Stolp worden heringericht en voorzien van nieuwe bestrating. Er worden nieuwe bomen aangeplant en het plein krijgt een groene uitstraling met meer beplanting. De dinsdagmarkt, die nu nog op de Eglantierlaan staat, keert terug naar het Violierenplein, zodra dit gezien de coronamaatregelen, definitief mogelijk is. Op die manier blijft de 1,5 meter afstand voor marktondernemers en marktbezoekers in de coronasituatie gegarandeerd. Voor de terugkeer van de markt naar het Violierenplein worden voorzieningen aangelegd, zoals stroompunten. Om de hinder tot een minimum te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. In totaal zijn er 6 fases. Tijdens de werkzaamheden blijven bewoners en ondernemers bereikbaar. Bereikbaarheid De werkzaamheden in fase 1 (zie afbeelding) zijn inmiddels gereed. Momenteel zijn fase 2 en 3 afgesloten voor autoverkeer. Wijkcentrum De Stolp en lunchroom ’t Bolletje blijven bereikbaar voor voetgangers en fietsers via de bestaande trottoirs of tijdelijke loopschotten. Medio november is fase 2 weer bereikbaar. Het Violierenplein is tot medio november volledig afgesloten en alleen bereikbaar via de Warenagaarde en via ingang winkelcentrum ter hoogte van Chinees restaurant Jin Long. Medio november starten de werkzaamheden in fase 4 en 5. Tot slot gaat fase 6 medio januari 2021 van start. De werkzaamheden worden naar verwachting eind februari 2021 afgerond. Informatie Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Sallandse Wegenbouw, Sarah Ririhena. Zij is bereikbaar op 06-52034049 of via s.ririhena@sallandsewegenbouw.com

wijkkrant de maten November 2020 | pagina 5


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten November 2020 | pagina 6

KA(L)M AAN, MAAR WEL NAAR DE KAPPER “Wij zijn klaar met corona, maar corona nog niet met ons. Dus samen moeten we het virus eronder krijgen”, roept de overheid. En ze kondigden een routekaart aan voor de komende tijd. Daar moeten we het voorlopig even mee doen. “Maar de manier waarop je ermee omgaat bepaal je zelf”, zo vinden ze bij Knip de Man. En dat is wat hun betreft kijken naar wat nog wél kan, zoals naar de kapper gaan! “Het draait de hele dag voornamelijk wel om één onderwerp in de salon”, zegt Gert van Knip de Man. “En dat is logisch, want het houdt ons allemaal bezig en het heeft op veel mensen impact. Daarom is het zo fijn dat we wel open mogen blijven, met de restricties van veilig werken natuurlijk!” Mondkapjes op (ook de klant), je handen desinfecteren en véél, véél schoonmaken. “Mensen kunnen bij ons met een goed gevoel gaan zitten, goed geknipt worden en nog hun verhaal kwijt. Er wordt nog flink gelachen hoor, de mannenpraat is er niet minder op geworden”. Om de moed en positiviteit er een beetje in te houden, hebben ze speciaal voor de Wijkkrant lezers de Ka(l)m aan weken bedacht. Iedere klant die met dit artikel bij ons in de salon komt, krijgt een mooie korting (knippen voor € 19,25 in plaats van € 22,50) én Van links naar rechts: Hans, Anas en Gert een gratis kam! De actie loopt tot en met 30 november 2020.

Van links naar rechts: Hans, Anas en Gert

Volg ons voor acties en aanbiedingen op facebook en instagram

KA(L)M AAN ACTIE!

Knippen van € 22,50 € 19,25 én een gratis voor kam! De actie loopt tot en met 30 november 2020.


wijkkrant de maten EXPOSITIE DORPEN EN BUURTSCHAPPEN Twee wanden vol met luchtopnamen van de dorpen en buurtschappen, die behoren tot de gemeente Apeldoorn. De expositie is vrij toegankelijk bij tandarts J.J. Poort, gevestigd in het Medisch Centrum op De Eglantier. De luchtopnamen zijn gemaakt door Hans Snelleman (45 jaar luchtfotograaf) en de expositie zal er voor langere tijd te zien zijn.

LINDEN AUTOMOVAN DER ZANDE

VASTE PRIJZEN, GEEN VERRASSINGEN! Extra (grote) beurt GRATIS APK! Plus (kleine) beurt GRATIS APK! APK keuring

€ 199,-* € 149,-* € 39,-

Onderhoud ook mogelijk op zaterdag tot 13:00 uur!

* Incl. 3,5 liter 10W-40 motorolie, oliefilter en ruitensproeivloeistof bijvullen.*

FIAT 500 1.2 LOUNGE PANORAMADAK 2013

Hét betaalbare adres voor alle automerken! € 7.670,Onbezorgd autorijden? Airco, PDC, benzine, 95.908 km,

WD EN VERTROUTBIJ! DICH U bent bij ons aan het juiste adres voor: Onderhoud & reparatie APK

lichtmetalen velgen Metelektrische trots latenramen, wij u weten als Vakgarage Voor al onze occasions zie onze website! Van der Zande voor u klaar te staan.

Banden

Bij ons bent u aan het juiste adres voor een nieuwe of gebruikte auto van welk merk dan ook. Wij nemen de tijd voor u en zorgen met de beste service voor uw auto. Wij zijn RDW erkend en Bovag gecertificeerd. Onze monteurs zijn goed opgeleide vakmensen, die met plezier aan alle merken auto’s werken. Ook aan de uwe. Dat komt omdat ze met de beste apparatuur werken. Bovendien worden onze monteurs regelmatig bijgeschoold.

VAKGARAGE PECHHULP € 39,95

Schadeherstel

NEDERLAND, EUROPA EN WOONPLAATSDEKKING Alle automerken zijn bij ons welkom voor APK keuringen, regulier onderhoud, Ruitreparatie liefst € 70,- goedkoper schadeherstel en reparaties. Maar Vakantie-, zomeren wintercontroles voeren wij ook graag dan de ANWB! voor u uit. Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel, wij zullen uw auto op de best Kijk op onze site of kom langs voor meer informatie. mogelijke manier onderhouden. Accessoires

Kom snel eens langs en laat u informeren over de vele mogelijkheden van ons bedrijf.

Molenmakershoek 25 Apeldoorn T. 055- 539 6543 info@vakgaragevanderzande.nlDE KOFFIE STAAT VOOR U KLAA

KUNSTWERK DE MATENPOORT IS KLAAR

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:30 uur, zaterdag 09:00 - 17:00 uur en elke op afspraak! Voor meer informatie enavond occasions

kijk op: www.vakgaragevanderzande.nl www.vakgaragevanderzande.nl

* Vraag naar de voorwaarden

Molenmakershoek 25 | 7328 JK Apeldoorn | T (055) 539 65 43 | info@vakgaragevanderzande.nl

U kunt dit kunstwerk bekijken langs het kanaal in de Maten aan de Matenpoort.

Comfortabel blijven wonen in uw eigen huis Huishoudelijke hulp en ondersteuning in Apeldoorn

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij uw huishoudelijke taken? Bijvoorbeeld omdat u een dagje ouder wordt, of een beperking heeft waardoor sommige huishoudelijke taken wat lastiger uit te voeren zijn? Schakel dan de huishoudelijke hulp en ondersteuning van AtHomeFirst in. Onze huishoudelijke hulpen komen uit Apeldoorn en zorgen ervoor dat u prettig kunt blijven wonen in uw eigen huis.

Wat maakt AtHomeFirst zo uniek? Betrokken en persoonlijk

Bel ons op 088 - 321 01 55

www.athomefirst.nl

R


Apeldoorn Zuidoost krijgt

glasvezel kpnnetwerk.nl


wijkkrant de maten OMGEVING BIEZEMATEN Juli 1988

Geheel onder in beeld de A50 met er onderdoor de Biezematen, uitkomende op de Barnewinkel, die naar rechts afbuigt langs de boerderij met rode daken. Deze is geheel gerestaureerd en nu bevindt zich er Stichting WijkWerk .Ernaast naar beneden ziet u de Zadelmakersdonk. Achter de Barnewinkel links bevindt zich de Pottenbakkersdonk met daar weer achter de Bronsgietersdonk. Rechts de flats van de Viltmakersdonk en Tingietersdonk. Linksboven het Matenpark met daaronder de Warenargaarde en links ervan De Eglantier. Links van de in aanbouw zijnde woningen van de Kunstenaarshoeve. Tegenover de boerderij de Spinnersdonk en Smeltersdonk. Boven het sportveld de Pallietergaarde en Jaromirgaarde. Tot de volgende editie! Foto bestellen?: hansenmarsnelleman@gmail.com Foto en tekst: Hans Snelleman Tip: Op de Beeldbank van CODA staan inmiddels bijna 2000 luchtopnamen gemaakt door mij. Misschien zit uw straat er ook bij! Ga naar: CODA Beeldbank-aanvinken vrij zoeken (dus straat of onderwerp invoeren)documenttypes: luchtfoto-zoeken

wijkkrant de maten November 2020 | pagina 9


stimenz KERST KOMT NAAR JE TOE DEZE WINTER! Voor het derde jaar op rij was het de bedoeling om een Levend Kerstverhaal te brengen met een wandeling door het kerstverhaal vanaf de kerk via het Matenpark naar de stal bij Don Bosco. Maar omdat het komende tijd door Corona onmogelijk is zo’n evenement te organiseren, moesten we omdenken. Zoals dat momenteel zo vaak gaat. En daarom kwam de werkgroep van het Levend Kerstverhaal met een nieuw idee. Het Kerstverhaal komt naar je toe deze winter! Voor jong en oud. Hoe? Dat werken we de komende tijd uit. En we informeren van te voren scholen en andere organisaties (zoals Heemhof, Berghorst en Matenhof) hoe Kerst naar hen toe kan komen. Via deze wijkkrant en in de winkelcentra in de wijk zullen we ook zoveel mogelijk buurtbewoners vertellen hoe Kerst naar hen toe kan komen en hen ook een teken van verbondenheid en hoop geven. De werkgroep ‘Kerst komt naar je toe deze winter’ bestaat uit een vertegenwoordiging van De Drie Ranken (via het JWO), pioniersplek de Vuurplaats, jongerencentrum Don Bosco, bewonerscommissie Warenargaarde en Stimenz, in de persoon van buurtregisseur Aart de Graaf. Stichting Huis van Ontmoeting ondersteunt de activiteit en werft fondsen. Meer informatie? Die kun je krijgen via de contactpersonen Marten de Boer (JWO) Gertrudeke van der Maas (de Vuurplaats) door te mailen: kerstkomtnaarjetoe@3ranken.nl.

wijkkrant de maten November 2020 | pagina 10

1 TOT 30 NOVEMBER CHALLENGE ONTMOETING De donkere maanden komen er langzaam weer aan en iedereen is weer meer binnen na de mooie zomermaanden. Dit leek ons een mooie tijd voor een 30 dagen durende uitdaging. In de maand november krijgt u om de dag een opdracht via de mail of via de post, dit zijn 15 opdrachten en/of uitdagingen. Deze challenge/ uitdaging gaat over contact leggen met anderen of juist meer in contact met je zelf of over goed voor jezelf zorgen. De opdrachten zijn heel wisselend dit kan zijn stuur iemand een kaartje of laat ons weten hoe jij of wij eenzaamheid in Apeldoorn aan zouden kunnen pakken en van alles daar tussenin. Bij elke opdracht maakt u kant op een leuk prijsje. Om in aanmerking te komen voor een prijs laat u ons zien hoe u de opdracht het uitgevoerd door middel van bijvoorbeeld een foto en filmpje, een tekening, een verhaaltje of wat voor een creatiefs u maar kunt bedenken. Ook is er een aan het eind van de challenge een grote prijs die we uitreiken voor degene die alle 15 opdrachten heeft uitgevoerd en ons dat op de leukste, mooiste, ontroerendst wijze heeft laten weten. Deze kunt u opsturen tot 10 december dit is de sluitingsdatum. Daarna maken we de prijsuitslag bekend op de website van Stimenz en in de mail of per post. U mag ook altijd later nog aanhaken, dan sturen wij u de opdrachten toe. Iedereen kan meedoen, jong en oud, elke dag weer. Tip: maak het voor jezelf spannender en nodig een bekende uit om mee te doen. Vind je 30 dagen een te grote uitdaging; doe dan de opdrachten die je het meeste aanspreken. Dus houdt u wel van een uitdaging en wilt u zich vast opgeven dan kan dat bij Inge van Dalen op i.vandalen@stimenz.nl of op 06-53174984 U krijgt dan vanaf 1 november de opdrachten toegestuurd via de mail of via de post.

BURENDAG 2020 Helaas is burendag dit jaar voor veel mensen niet doorgegaan in verband met Corona. Echter aan de Straatmakershoeve werd een Coronaproof evenement georganiseerd door de bewoners. In een speciaal ingerichte tent waar iedereen een vaste plaats kreeg toegewezen genoten de bewoners van een hapje en een drankje en werd gezellig een bingo gedaan. Ook wethouder Cziesso, de voorzitter van de wijkraad en medewerkers van De Goede Woning en Stimenz waren uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst werd een bank onthuld en de maquette van hoe het straatje er komt uit te zien na het opknappen. Al met al een geslaagde bijeenkomst.


stimenz

wijkkrant de maten November 2020 | pagina 11

MIJN WOENSDAGMORGEN Ooit begonnen als een activiteit georganiseerd in samenwerking met Stimenz, MEE Veluwe en Riwis Zorg en Welzijn, is inmiddels uitgegroeid tot een wekelijkse ontmoeting op de woensdagmorgen. Al zo’n 5 jaar wordt er elke woensdagmorgen gewandeld in het Matenpark. Een wandeling die in het teken van ontmoeting staat. Een fijne wandeling die ruimte biedt voor stilte of voor een gesprek. Ieder heeft zijn of haar eigen reden om mee te gaan. Inmiddels zijn de organisaties niet meer betrokken, maar voor een ieder van ons was deze woensdagmorgen zo welkom dat we hebben besloten op eigen gelegenheid verder te gaan. Wil je met ons mee wandelen? We verzamelen om 10 uur voor de Stolp aan het Violierenplein. Na de wandeling, zo rond 11 uur, drinken we ergens koffie / thee op eigen kosten. Aanmelden hoeft niet, mag wel. Of wil je meer informatie? Via mail zijn we bereikbaar: irene@ervaringswerker@gmail.com.

WIE WOONT ER IN DE MATEN?

aankomen.

Maar stel: ik wil ook gaan schilderen? Dat kan. Ingrid biedt ook schildercursussen aan. De cursisten zijn vrij in de onderwerpkeuze. Dat ligt ook niet van te voren vast. Ze coacht de Sinds ik in de Maten werk, ben ik er achter gekomen dat je het beste de (beginnende) schilder om onbekende wegen in te slaan. Wat ze eigenlijk wijk kunt verkennen op de fiets. Omdat er overal fietspaden zijn, kun je doet is de cursisten te verleiden om hun fantasie aan te boren. Hen gemakkelijk van de ene buurt naar de andere. Op mijn zoektocht naar de verder te helpen in hun ontwikkeling als schilder. Maten en zijn inwoners ging ik op bezoek bij een kunstenares in de wijk. Ingrid Arensen Ik kreeg een uitnodiging van Ingrid Arensen om kennis te maken. Zoals dat gaat in de Maten, mocht ik achterom binnenkomen. Het is altijd weer een verrassing om een prachtige tuin aan te treffen achter een haag of een schutting. Ingrid woont al sinds 1976 in de Maten. Ze voelt zich helemaal thuis in de wijk en hoeft niet meer zo nodig ergens anders naar toe. Zij heeft de wijk opgebouwd zien worden. Toen haar huis net was opgeleverd, grensde dit nog aan een weiland waar de koeien rondliepen. Waarom schilder je? Ingrid was van jongs af aan geïnteresseerd in tekenen en creatief bezig zijn. Later is zij zich gaan toeleggen op het schilderen. Zij geeft ook les in schilderen. Eigenlijk zegt ze: “ik was in staat om van mijn hobby mijn werk te maken door naast het schilderen ook les te geven”. Naast het geven van schilderles aan huis geeft zij ook les aan mensen met afasie. Dit doet zij in het afasiecentrum bij Zorgroep Apeldoorn. Dit vergt een andere manier van lesgeven. Ingrid haalt hier veel voldoening uit. Zo leert zij de deelnemers hun gevoelens te uiten op het doek. Iets waar ze in het dagelijks leven doorgaans veel moeite mee hebben. Wat schilder je? Ingrid maakt surrealistische schilderijen. Fantasie speelt daarin een grote rol. Ze heeft ook niet altijd een vast omlijnd onderwerp, regelmatig laat zij haar fantasie de vrije loop gaan, waardoor dit tot verrassende schilderijen leidt. De inspiratie voor de schilderijen gaat vaak vrij intuïtief. Soms droomt ze ergens over, soms is ze ergens mee bezig en dat kan leiden tot een schilderij. Ook haalt ze veel creativiteit en inspiratie uit de ervaringen die zich in haar leven voordoen. Die verwerkt ze in haar schilderijen. Ze neemt ook opdrachten voor schilderijen aan. Een leuk voorbeeld hiervan is dat ze een keer opdracht aannam voor een schilderij en zich gaandeweg wat minder in het onderwerp kon vinden. Door haar fantasie te laten gaan en te gaan schilderen, leidde dit tot een ontwerp dat ze van te voren niet had verwacht. Uiteindelijk bleek de opdrachtgever van het schilderij blij verrast met de uitkomst, hij had de uitkomst niet zien

Leuk. Waar kan ik je schilderijen bewonderen? Ingrid exposeert nu in de Drie Ranken en heeft een eigen website: www. kunstvaningrid.nl Ps: Het is de bedoeling dat de rubriek ‘wie woont er in de Maten?’ een terugkerende rubriek wordt. Wil je zelf een keer geïnterviewd worden of ken je een inwoner met een bijzonder talent of hobby? Tip mij dan op a.degraaf@stimenz.nl reacties zijn welkom.


De Maten daar zit energie in

wijkkrant de maten November 2020 | pagina 12

WELKOM OP DÉ ENERGIEPAGINA VAN DE MATEN De herfst is begonnen. We genieten van de veranderende herfstkleuren in de Maten tijdens een wandeling. En tegelijkertijd blijven we weer vaker thuis. Ik merkte zelf dat ik sneller de verwarming aan doe dan ik gewend ben. Dat bracht mij op het idee dit keer wat meer aandacht te schenken aan isoleren en verwarmen. Veel leesplezier en groene groetjes van Dieuwke de Boer, energieregisseur De Maten Heb je vragen of ideeën naar aanleiding van deze pagina, mail mij gerust: dieuwkedeboer@de-a.nl.

VERVOLGPROJECT IN DE DREVEN Op 3 oktober is de groene bakfiets door een deel van de Dreven gereden om vragen te beantwoorden over het isoleren van je woning. Dit bakfietsevent was voor meerdere momenten gepland, echter heeft Corona dit voor nu stilgelegd. Gelukkig geldt dit niet voor de andere acties! Webinar op 5 november speciaal voor de “platte daken”woningen Op 5 november start om 19.30 uur een webinar waarin bewoners speciaal voor hun type woning gerichte adviezen krijgen hoe ze energie kunnen besparen en comfortabel kunnen wonen. Je vertoeft tegenwoordig meer thuis en dan is het des te prettiger om in een comfortabel huis te leven zonder een al te hoge energierekening. De energiecoaches van deA kennen de platte daken woningen in de Dreven goed en weten welke problemen bewoners ervaren en welke oplossingen werken. Je kan ook een persoonlijk advies krijgen. Hiervoor maak je een afspraak met de energiecoach en vul je samen het HOOMdossier in. Dit is een online instrument om geheel vrijblijvend verduurzamingsmaatregelen te bekijken en meteen overzicht te krijgen van de kosten en opbrengsten. Onder de aanmelders van de webinar wordt een groenadvies verloot! Gluren bij de buren Tijdens het webinar zal de familie Polman van de Imkersdreef aanwezig zijn en over hun ervaringen vertellen. Zij zijn samen met andere partijen bezig om hun woning zeer energiezuinig te maken. Zij houden hierover een blog bij op de website van deA. Wil je alle informatie ontvangen over de acties? Meld je dan snel aan voor de nieuwsbrief via www.de-a.nl/dedreven.

JE HUIS TOEKOMST-KLAAR, WAT IS DAT EIGENLIJK? Als jij jezelf in de toekomst ziet wonen, wat zie je dan voor je? Misschien woon je comfortabel met een lagere energierekening. Misschien woon je zelfs gasloos, zodat je het milieu niet teveel belast met CO2 uitstoot. In een woning die toekomst-klaar is gaan een lage energierekening en comfortabel wonen hand in hand. 3 stappen om prettig te wonen Hoe pak je dit aan? Veel mensen wachten af, omdat ze niet weten welke oplossing in de toekomst voor hun buurt gekozen gaat worden voor verwarmen. Wordt het bijvoorbeeld een warmtenet of waterstofgas? Maar dit betekent niet dat je af hoeft te wachten. Het is slim om je nu al voor te bereiden. Stap 1 in de richting van toekomst-klaar wonen is zorgen dat je minder energie gebruikt. Dit betekent: zuiniger apparaten, ledlampen etc. en zorgen dat je ze zo min mogelijk aanzet en dat je geen sluipverbruik hebt. Stap 2 is isoleren om de opgewekte warmte binnen te houden. Van isoleren krijg je nooit spijt. Het is een investering, maar er zijn subsidies beschikbaar die je dit helpen te betalen. En je bespaart er elk jaar weer door op je energierekening, dus uiteindelijk ben je goedkoper uit. Bovendien woon je comfortabeler en ben je beter voorbereid op de hetere zomers die er ongetwijfeld aan zitten te komen. Bij isoleren is het verstandig om ook aan ventileren te denken voor een gezond binnenklimaat. Stap 3 is je eigen energie duurzaam opwekken, dus met zonnepanelen. Je huis klaarmaken voor de toekomst heeft zin omdat je een lagere energierekening krijgt en je comfortabeler woont.

BEN JIJ JE EIGEN VERWARMINGSMANAGER? Huh? Verwarmingsmanager? Ja, want met deze tips haal je meer uit je CV en radiatoren en manage je dus je eigen verwarming. Naast een jaarlijkse onderhoudsbeurt, waardoor je ketel beter werkt. Kan je ook zelf de temperatuur op je CV instellen. De cv-ketel regelt de temperatuur van het water dat naar je verwarming gaat met de ketelthermostaat. Bij moderne ketels is de maximale aanvoertemperatuur 80 graden Celsius. Bij oudere cvketels zelfs 90 graden. Om die hoge temperatuur te bereiken gebruikt de ketel veel gas, en dat zorgt voor hoge energiekosten. Vaak kan de temperatuur lager, bijvoorbeeld op 60 of 70 graden. Dat scheelt kosten en uitstoot van CO2. Bij veel ketels kan je dit zelf instellen. Wil je meer weten hierover. Neem dan gerust even contact met mij op of je eigen installateur. Een paar andere leuke en snelle tips over je verwarming: - Plaats radiatorfolie achter je radiatoren - Ontlucht je radiatoren - Isoleer de cv-leidingen, vooral in koude ruimtes zoals de zolder of kruipruimte - Zet je thermostaat wat lager, vaak staat deze standaard te hoog


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten November 2020 | pagina 13

EVEN VOORSTELLEN: W.G. DEN HARTOG Hoe is jullie beroep ontstaan? Mijn ouders stonden altijd al op de markt, hier ben ik wel eens meegegaan maar op mijn achttiende ben ik voor mijzelf begonnen. Dat ik met deze spullen op de markt ben gaan staan komt omdat mijn ouders dit ook al deden en ik hierin een goed voorbeeld heb gehad. Het gaat makkelijker omdat ik hierin ben opgegroeid. Wat maakt dit beroep zo leuk? De vrijheid en je eigen ding kunnen doen is erg leuk! Elke dag heb je contact met mensen en er is toch altijd gezelligheid op de markt. Mensen hebben tijd voor een praatje en je hebt erg goed contant met collega’s. Wie werken er in jullie team? Het team bestaat uit Bart en Theresa. Wat zijn jullie specialiteiten? Onderkleding voor dames en heren, je kunt hierbij denken aan ondergoed, hemdjes, maar ook de boxershorts voor heren lopen erg goed. Daarnaast hebben we natuurlijk nachtkleding en t-shirts. En als toevoeging op onze specialiteiten hebben wij de beste service en kwaliteit!

VISSPECIALIST HENK DE GRAAF IS OOK TE VINDEN OP DE MARKT IN DE MATEN Hoe is jullie bedrijf ontstaan? Opa en oma zijn ons bedrijf in 1937 gestart, daarna hebben mijn vader en zijn broers het overgenomen en sinds het overlijden van mijn vader met kerst 2010, zijn mijn vrouw en ik het door gaan zetten. Wat maakt dit beroep zo leuk? Het is een heel afwisselend beroep eigenlijk. Allereerst kan je met vis alle kansen op qua bereidingswijze. We staan elke dag op een andere markt, daardoor ontmoet je heel erg veel verschillende mensen wat echt heel erg leuk. En natuurlijk zijn de vele collega’s die wij hebben fantastisch! Wat zijn jullie specialiteiten? Ik denk da de gebakken vis en haring op het Schubertplein onze specialiteiten zijn. Daarnaast hebben we natuurlijk altijd een mooi assortiment verse vis mee, waar de mensen ook altijd heel erg blij mee zijn.

Foto: Bonenberg ‘s groente en fruithandel

MARKT Elke dinsdag is er warenmarkt op de Egkantierlaan in de Maten. De wekelijks terugkerende dinsdagmarkt begint om 8:30 uur en eindigt om 12:30 uur. De Eglantierlaan markt in Apeldoorn is een ochtendmarkt en daarom kunt u hier al om 8:30 terecht. Hierdoor kunt u ‘s middags genieten van uw vers(e) en nieuw ingeslagen producten! De Apeldoornse markten staan al jaren in de absolute top van de Nederlandse markten en zijn een bezoek meer dan waard.


de drie ranken AFSCHEID GERTRUDEKE VAN DER MAAS Na vijftien jaar als wijkpredikant verbonden te zijn geweest aan De Drie Ranken, heeft Gertrudeke van der Maas een andere koers gekozen. Vanaf 1 november is zij diaconaal predikant voor heel Apeldoorn. Sociaal gezicht in de wijk In 2005 begon Gertrudeke van der Maas haar werk als predikant van De Drie Ranken. In de loop der jaren heeft ze zich sterk geprofileerd als een van de sociale gezichten in de Maten. Als wijkpredikant is ze op veel terreinen actief geweest en heeft mooie initiatieven opgezet, altijd samen met anderen, want ze is een teamspeler. Zo is er een mooie samenwerking gegroeid met de PCBO-scholen in de wijk. Ook maakte zij, samen met haar collegapredikanten, deel uit van het netwerk sociaalmaatschappelijke organisaties, waar onder andere ook Stimenz, de wijkagenten, de winkeliersvereniging en maatschappelijk werkers toe behoren. Haar initiatief om mensen met een kleine beurs wat extra’s te kunnen geven met de actie Vakantiegeld Samen Delen, is begonnen in de Maten en is uitgegroeid tot een Apeldoornbrede actie van meer dan 25 kerken. Verbinding zoeken Mensen met elkaar verbinden en werken aan

wijkkrant de maten November 2020 | pagina 14 een gezamenlijk doel waar iedereen beter van wordt, dat is haar drijfveer. Wat vond zij belangrijk in de samenwerking met andere groeperingen in de Maten? Gertrudeke: ‘Dat er openheid is vanuit zowel de kerk als de andere organisaties om iets samen te doen… De Drie Ranken is er niet alleen voor gelovigen. Maar is ook een ontmoetingsplek, een Huis voor de Ziel op diverse manieren, zoals op het gebied van kunst, cultuur, of onderwijs.’ Reacties uit de wijk Een van de mensen met wie Gertrudeke goede contacten onderhield, was de voormalige buurtregisseur, Hermien Marsman. Hermien: ‘Een paar maanden na mijn start als buurtregisseur in De Maten hebben Gertrudeke en ik elkaar voor het eerst ontmoet tijdens 'De Maten in geuren en kleuren’. Dit was het begin van een warme en collegiale verstandhouding. We hebben samen, en met anderen, verschillende projecten voor de wijk uitgevoerd. Soms spraken we elkaar om even te sparren en om ideeën uit te wisselen. Ik heb Gertrudeke leren kennen als een warm mens waarmee je fijn kunt samenwerken, creatief en betrokken en altijd positief. Ik wens haar veel succes en vooral plezier in haar nieuwe baan.’ Corianne Scheltens, leerkracht van de Sjofar: ‘Gertrudeke was coördinator van de KerkSchoolactiviteiten, die elk jaar voor de vijf scholen van PCBO in De Maten worden georganiseerd. Zij heeft op een creatieve, inspirerende wijze samengewerkt met mijn collega’s van de andere scholen en met vrijwilligers vanuit De Drie Ranken om deze

mooie activiteiten te kunnen uitvoeren. Ik vond de samenwerking met Gertrudeke bijzonder! Ze was inspirerend, creatief, maar ook zorgvuldig. Samen overleggen, samen zoeken naar mogelijkheden om de verbinding tussen school en kerk te maken in de wijk De Maten.’ Nieuwe taak In haar nieuwe functie van diaconaal predikant wordt ze losgekoppeld van De Maten en zal ze zich op heel Apeldoorn gaan richten. Het gaat voor haar daarbij niet alleen om het ondersteunen van mensen die het moeilijk hebben, of bijvoorbeeld om verslavingszorg. Gertrudeke: ‘Het belangrijkste is mensen te laten voelen dat ze de moeite waard zijn.’ Gelukkig zijn we Gertrudeke niet helemaal kwijt. Ze woont met veel plezier in De Maten en ze blijft betrokken bij de pioniersplek De Vuurplaats. We wensen Gertrudeke een zinvolle en mooie tijd toe in haar nieuwe functie.

DE DRIE RANKEN: CORONAMAATREGELEN EN BEREIKBAARHEID De activiteiten in De Drie Ranken die gepland stonden voor november zijn bijna allemaal afgelast. Het gebouw blijft wel open.

Verzet en overgave Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer in het concentratiekamp Flossenburg werd vermoord. Vanwege zijn betrokkenheid bij de (mislukte) aanslag op Hitler, zat hij enkele jaren gevangen. De brieven die hij vanuit de gevangenis schreef, getuigen op indrukwekkende wijze van de worsteling met zijn gevangenschap. Hij weet een geestelijke vrijheid te bereiken, waardoor hij kon leven voor anderen. Net als wij nu in de coronacrisis, leefde hij in een crisistijd. Een crisis die hem, in verzet en overgave, de kracht gaf de weg naar een nieuwe toekomst te openen. Ik denk dat Bonhoeffer ons in deze onzekere en angstige tijd kan inspireren om ook de weg naar een nieuwe toekomst te openen. Henri ten Brinke

Afgelastingen In De Drie Ranken zijn veel activiteiten afgelast, waaronder de VONC-avonden in november. Ook ontmoetingsplek ‘de druif’ is gesloten. Maar voor mensen die behoefte hebben aan ontmoeting, of die een kaarsje willen opsteken, zet de kerk de deur ‘op een kier’. Van maandag t/m vrijdag kan een beperkt aantal mensen worden toegelaten tussen 9.30 uur en 11.30 uur. Er zijn twee vrijwilligers in de hal of de ontmoetingsruimte aanwezig die graag naar u luisteren. Weet u welkom. Coronaregels Moet u de komende weken in De Drie Ranken zijn, houd dan rekening met de algemene coronarichtlijnen: bij binnenkomst registeren, handen desinfecteren, altijd anderhalve meter afstand houden en verplicht een mondkapje dragen, dat af mag zodra u zit. Wordt u binnen 10 dagen na uw bezoek positief getest op corona, meldt u zich dan via coronamelding@3ranken.nl of tel. 06-227 992 98. De registratieformulieren worden 14 dagen in een gesloten envelop bewaard en daarna vernietigd. Bereikbaarheid Vanaf oktober zijn er uitgebreide werkzaamheden rondom het kerkgebouw. Parkeren kan daarom heel beperkt naast het kerkgebouw en niet op het Violierenplein. Komt u daarom, indien mogelijk, met de fiets.


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten November 2020 | pagina 15

Wenodigen nodigenuuvan vanharte harteuit uit om om via via een een livestream livestream de We de voorstellingen van Theatergroep Bint bij te wonen op voorstellingen van Theatergroep Bint bij te Apeldoorn wonen zaterdag 14 november, Dag van de Mantelzorg t/m 12 november Aanmelden kan vanaf 17 oktober vandemantelzorg via www.dekap.nl/mantelzorg/dag

Fotograaf Olaf Smit

Avondvoorstelling, 19.30 uur: Die andere ouders doen ook maar wat. Special!

Middagvoorstelling, 15.30 uur: Overeind

Een interactieve voorstelling waar met humor en herkenning het dagelijkse leven van mantelzorgers vertolkt wordt.

Opvoeden en ouderschap van zorg-intensieve kinderen.

Hoe zou het zijn als je ineens voor je partner moet zorgen? Zou jij je moeder in huis nemen als ze niet meer zelfstandig kan wonen? En hoe blijf je zelf overeind als je intensief zorgt voor een ander? ‘Overeind’ maakt de dilemma’s en zorgen waar mantelzorgers mee te maken krijgen voelbaar.

Een herkenbare en pakkende voorstelling die ouders van kinderen die net dat beetje extra vragen zeker zullen herkennen. Maar hoe doe je het eigenlijk, dat opvoeden? Hoe vaak heb je het over de worsteling om het goed te doen? Over de ontroering, de verwondering en de trots wanneer je weer een stapje verder komt of je kind je ineens verrast? En wat doe je met alle goed bedoelde adviezen die je krijgt?

De voorstelling is gemaakt op basis van ervaringsverhalen van mantelzorgers en geschikt voor iedereen die wel eens voor iemand zorgt.

Deze speciale theatervoorstelling is mede georganiseerd door een werkgroep van moeders (Ingeborg, Regine, Angela en Yvette) van kinderen met intensieve zorg.

Wat is een livestream?

De voorstellingen zijn via een livestream te volgen. Dat betekent dat u na aanmelding een link ontvangt waarmee u de voorstelling via uw computer kunt bekijken. Mocht u niet weten hoe dat werkt en daar hulp bij nodig hebben dan kunt u misschien een beroep doen op familie/vrienden of een vrijwilliger van de Kap. Heeft u geen computer? Misschien heeft iemand in uw omgeving een tablet waarop u samen naar de voorstelling kunt kijken? Komt het u niet uit om zaterdag te kijken? De livestream blijft nog twee weken beschikbaar via de website van de Kap. U ontvangt van ons daarvoor een link met een code. Voor vragen en/of informatie kunt u terecht bij de Kap. E-mail: Andrea Dusink, a.dusink@dekap.nl Telefoon: 055 529 55 20 Aanmelden: www.dekap.nl/mantelzorg/dagvandemantelzorg

Werkgroep Dag van de Mantelzorg

de Kap, Klein Geluk, MEE Veluwe en Stimenz. Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Apeldoorn, Het Kroonpad/de Zonnehoek, Rabobank Apeldoorn, Rotary Apeldoorn ’t Loo, Stichting Vrienden van de Grote Kerk, TB Stichting Apeldoorn.


de velden BUURTRAADS VERGADERINGEN WEER VAN START Op maandag 5 oktober jl. hebben wij weer een buurtraadsvergadering gehouden in OBS de Marke. Wij vinden het fijn, dat wij weer op deze manier met u in contact kunnen en mogen treden. De afgelopen maanden hebben wij geen voortgang in de lopende zaken en activiteiten kunnen melden wegens aangepaste en/of uitgesteldewerkzaamheden door covid19 is hier geen mogelijkheid voor geweest. Inmiddels zijn een aantal zaken weer opgepakt en wij hopen u hierover in de volgende Wijkkrant of tijdens onze vergaderingen te kunnen informeren. Onze volgende buurtraadsvergadering staat gepland voor maandag 23 november 2020 om 19.30u. Wilt u deze vergadering van Buurtraad de Velden bijwonen? Laat het ons weten per mail. Ons contactadres is: vzdevelden@gmail.com Mochten de richtlijnen van het RIVM wijzigen, dan houden wij u per mail (indien u zich heeft aangemeld) en via onze Facebook-pagina op de hoogte. Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en verzoeken u thuis te blijven indien u coronagerelateerde klachten heeft. Zijn er toch onderwerpen die u wilt bespreken met de Buurtraad, dan kunt u dit aangeven per mail. Wij zullen uw mail in de eerste volgende vergadering bespreken en u daarna per mail informeren over de bevindingen of acties die wij aan de hand van uw aangedragen onderwerp hebben genomen of gaan ondernemen. Heeft u geen klachten, dan bent u natuurlijk van harte welkom. Wij zien uw aanmelding per mail graag tegemoet. Met vriendelijke groeten, Buurtraad de Velden

wijkkrant de maten November 2020 | pagina 16

CONTAINERS EN ZO Geruime tijd geleden heb ik mij aangemeld bij Nextdoor, u weet wel die Internetsite waar je wetenswaardigheden en ook (beperkt) nuttige informatie kunt delen met je buurtgenoten. Zaken die regelmatig de revue passeren, zijn onder meer: weggelopen en gevonden katten, gevonden en verloren sleutels, signalering van louche figuren in de buurt enz. enz. Herhaaldelijk wordt daar ook melding gemaakt van verdwenen huisvuil containers en daar wil ik het even over hebben. We zijn inmiddels al dan niet vrijwillig voorzien van maximaal 4 containers voor de verschillende soorten afval die we met zijn allen produceren. Er zijn containers waaraan door de gebruikers bijzondere kenmerken zijn aangebracht door middel van stickers of amateur graffiti, waarbij het voornaamste doel is de herkenbaarheid voor de gebruiker te vergroten. Het kan dus ook voorkomen dat de niet gepersonaliseerde container zomaar door een buurtbewoner meegenomen wordt en dat de rechtmatige eigenaar met lege handen komt te staan. Vooral de blauwe, oranje en groene container zijn het slachtoffer van raadselachtige verdwijningen. Bij de grijze exemplaren is dit veel minder, omdat die goed in de gaten worden gehouden; daar hebben we tenslotte voor betaald en die worden alleen op verzoek geleegd. Nou zou je misschien kunnen denken dat bij dit ruime aanbod van containers er nauwelijks nog rommel op straat te vinden is, maar helaas niets is minder waar. Met regelmaat wordt er nog troep op straat, in struiken en vijvers gedumpt. Nog iets dat regelmatig wordt waargenomen, is dat containers met vertraging worden opgehaald door de gebruikers en dat deze containers vaak meerdere overnachtingen moeten doorstaan op de stoeprand. Mijn advies is: haal ze tijdig op!! En waar laat je jouw container dan? Het is de bedoeling, dat ze op eigen terrein gestald worden. Maar vaak vinden ze een plek achter de garage of berging, dus aan de openbare weg. Ik begrijp dit wel, want vooral onder zomerse omstandigheden kan, met name het groene exemplaar, een bron worden van ontluikend leven gepaard gaande met bijkomende aromatische effecten. Houd de container op eigen terrein, want dat oogt fraaier in de buurt en ze worden op die manier minder het onderwerp van vandalisme, mede met het oog op het aanstaande vuurwerkseizoen. En nu ik toch bezig ben met het opgeheven vingertje nog even iets over de ondergrondse containers. Als je van je spullen af wil, dan kan je hier terecht en als het niet door de opening van die container past dan zetten sommige mensen het er gewoon naast, want zij denken dat er altijd wel iemand is (Circulus of gemeente) die het opruimt. Al met al zorgt dit soort acties er voor dat de woonomgeving verloederd. Mijn boodschap zal duidelijk zijn laten we met z’n allen er voor zorgen, dat we onze buurt een netjes houden. Er is een hulpmiddel om vervuiling in de openbare ruimte te melden. Dit is een app voor uw telefoon, (Smart Phone). Met behulp hiervan kan een gemaakte foto van de vervuiling alsmede de locatie doorgestuurd worden naar de gemeente, waarna deze actie onderneemt. Deze app heet Buiten Beter. Buurtraad de Velden


wijkkrant de maten EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN HET JONGERENWERK Gezellige, sportieve en educatieve activiteiten organiseren. Chillen en spelletjes tijdens de inloop met jongeren uit de buurt. Dat is het eerste waar je waarschijnlijk aan denkt bij de term “Jongerenwerk”. Natuurlijk is dat deels waar, maar er zit nog veel meer achter. De activiteiten en het chillen en spelletjes spelen doen we om in contact te komen met jongeren en om een vertrouwensband op te bouwen. Deze band, wat bij sommige jongeren wel maanden kan duren, is cruciaal voor het werk. Op deze manier komen wij echt iets te weten over de jongere en kunnen we de jongere echt helpen. Er zijn verschillende problemen/hulpvragen waar jongeren mee kampen. Om als voorbeeld te noemen: sommige jongeren hebben geen veilige thuissituatie. Toch moeten ze zo veel mogelijk thuis blijven (i.v.m. de hedendaagse richtlijnen). Maar jongeren zijn mensen in ontwikkeling, pubers. En een puber wil experimenteren, zichzelf ontplooien en grenzen opzoeken om van te leren. Maar hoe doe je dat? En hoe zorg je er voor dat het veilig gebeurt? Hier komen eigenlijk als eerst de jongerenwerkers om de hoek kijken. Door met jongeren in gesprek te gaan, tips en handvatten te geven, door een luisterend oor te zijn, kunnen jongeren reflecteren op hun gedrag. Jongerenwerk is gedragsbeïnvloeding en het leren van gisteren. We houden de jongeren een spiegel voor, zodat ze kunnen leren van zichzelf. Helaas merken we door de vermindering van sociale contacten, in deze bizarre tijden, dat jongeren moeite hebben met hun gedachten en gevoelens. Wat ze niet bij hun ouders kwijt kunnen/willen, kunnen ze nu ook niet goed meer kwijt bij vrienden. Het lijkt wel alsof steeds meer jongeren psychische klachten hebben. Hun gemoedstoestand wisselt veel en ze voelen zich eenzamer dan ooit. Door online maar ook fysiek (op gepaste afstand) in contact te gaan en blijven met jongeren, brengen we hun behoeften in kaart. Zet een tiental van deze jongeren met dezelfde behoefte bij elkaar en voilà, je hebt een gedreven groep die samen met elkaar iets wil doen. Uiteindelijk komt hier een activiteit uit voort of komt deze groep als (nieuwe) vriendengroep naar Don Bosco om met elkaar ‘te chillen’. Deze leuke activiteiten en het ‘chillen’ is voor hen een ontmoeting en voor ons is het een kers op de taart en een traktatie voor ons eigen werk. Hoe vaker we deze jongeren zien tijdens de activiteiten, hoe meer ze vertellen. Hieruit ontstaan weer nieuwe hulpvragen waar we mee aan de slag kunnen. Vaak zijn deze hulpvragen ook complexer, omdat de jongeren ons meer vertrouwen en daardoor ook meer durven te vertellen. Meer over deze complexe hulpvragen en onze rol daarin, in de volgende editie van de wijkkrant.

wijkkrant de maten November 2020 | pagina 17

CYCLE STUDIO TEN TIJE SPORT Koud en Guur buiten en toch je fietsconditie op peil houden? Cycle studio Ten Tije Sport is de oplossing! De temperaturen gaan naar beneden en het weer wordt slechter. Tijd om binnen te gaan fietsen. Zo blijft je conditie op peil en bereid je je weer voor op de aankomende zomer. Bij Cyclye Studio Ten Tije Sport worden per week 12 fietslessen (rpm) gegeven. Rpm is een indoor cycling les op het ritme van motiverende muziek. Je verbrandt veel calorieën en je wordt snel fit. Rpm is gebaseerd op wielrennen en bestaat uit een aantal beklimmingen en sprints. Je bepaalt zelf de intensiteit van je training met een weerstandsknop op de fietsen. Zo kun je de trainingsintensiteit na een tijdje verhogen. Instructeurs doen alle basis fietsbewegingen voor, zoals staand fietsen, in het zadel zitten, het veranderen van de handposities, snelheid verhogen en verminderen. Na een rpm les voel je je helemaal voldaan! Tijdens de fietslessen gebruiken we de Body Bike app waar de wattage, calorieverbruik, afstand, hartslag en snelheid word gemeten. Leuk om tijdens te training te zien hoe goed je bezig bent en na de training jouw resultaten te bekijken of te vergelijken met een vorige training. Door verschillende testen te doen (FTP en Vo2max) bereken je je eigen zones waarin je kan gaan trainen. Benieuwd naar onze cycle studio en wil je een van onze lessen uitproberen? Kijk op onze website om een proeftraining aan te vragen. www.tentijesport.nl. Onze cycle studio is Corona proof ingericht. Ruime afstand tussen elke fiets en een luchtbehandelingssysteem die ruim voldoet aan de richtlijnen van het RIVM en NLActief Naast ons onbeperkte abb van Ten Tije sport hebben wij nu ook een abb. alleen voor onze cycle studio voor € 40,50 per maand maak je onbeperkt gebruik van ons cycle studio. Uiteraard kan je ook 1 x per week (€ 30,50 per maand).wijkkrant de maten

wijkkrant de maten November 2020 | pagina 19

VAN HARTE GEFELICITEERD

MINA BROUWER U HEEFT EEN CADEAUBON T.W.V. 25,GEWONNEN VAN LINGERIEZAAK ANNEBRA, BEDANKT VOOR HET MEEPUZZELEN!

P

H

S

B

E

T

L

E

N

E

P

P

O

P

D

T

E

P

T

R

S

L

E

F

F

U

N

K

E

N

R

D

U

U

F

E

U

K

S

T

S

E

O

C

E

A

M

U

T

Z

I

I

A

D

T

E

G

A

U

W

A

U

A

P

E

Z

G

N

E

L

L

E

P

S

U

K

Z

U

V

L

R

E

S

B

E

I

N

D

U

O

O

I

T

B

I

O

L

L

E

R

J

I

N

T

B

D

E

O

G

L

E

E

P

S

N

E

T

I

U

B

A

K

'

E

E

R

S

T

O

Y

S

K

E

G

L

K

D

S

P

E

E

L

F

I

G

U

R

E

N

A

N

O

S

T

R

E

I

T

N

A

L

G

E

R

I

B

Z

E

E

G

S

Y

O

T

R

E

T

N

I

S

A

E

M

O

B

O

R

D

S

P

E

L

L

E

N

B

N

A

N

E

L

L

E

P

S

T

R

A

A

K

Y

R

G

D

E

O

G

L

E

E

P

S

D

A

B

EGLANTIER AUTO’S Oplossing GAMES BABY GIFTS BADSPEELGOED INTERTOYS BORDSPELLEN KAARTSPELLEN BOUWEN woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker KADOKAART BREINBREKERS BUITENSPEELGOED KNUFFELS LEGO DUPLO

MUZIEKDOZEN PEUTER POPPEN PUZZELS SPEELFIGUREN SPEELGOED SPEELSETS SPELLEN

AUTO'S BABY BADSPEELGOED BORDSPELLEN BOUWEN BREINBREKERS BUITENSPEELGOED DUPLO EGLANTIER GAMES GIFTS INTERTOYS KAARTSPELLEN KADOKAART KNUFFELS LEGO MUZIEKDOZEN PEUTER POPPEN PUZZELS SPEELFIGUREN SPEELGOED SPEELSETS SPELLEN

PUZZEL MEE EN MAAK KANS OP EEN RUMMIKUB ORIGINAL T.W.V. 29,99 + 2 X RUMMIKUB VOYAGER REISSPELLEN VAN INTERTOYS EGLANTIER N WE GEVE 3 PRIJZEN WEG!

Intertoys Eglantier | de Eglantier 411 | Apeldoorn 055-5416565 | www.intertoys.nl

Zo lost u deze woordzoeker op: Alle woorden zitten kriskras verborgen in het veld met letters. Sommige letters worden meermalen gebruikt. Trek een lijn over het gehele woord en doe dit bij alle bovenstaande woorden. De niet gebruikte letters vormen de oplossing. Stuur de oplossing met uw contactgegevens op naar: Wijkkrant de Maten, Hattemsezijweg 32, 7335 JN Apeldoorn of stuur het antwoord via de website www.wijkkrantdematen.nl.

Inzenden kan t/m 16 november 2020. De winnaar van deze puzzel krijgt persoonlijk bericht en zal bekend worden gemaakt in de volgende uitgave van deze krant.


  

Van de Bunt

           

             

www.jumbovandebunt.nl