Wijkkrant de Maten november 2017

Page 1

Jaargang 2 November 2017

WIJKKRANT DE MATEN ATLANT WINT BUSINESS AWARD!

SAMEN KOKEN EN SAMEN ETEN

STEEDS MEER OUDEREN OP STAP MET “VIER HET LEVEN” WINTERCIRCUS

Voordelig met Jumbo van de Bunt naar het wintercircus Apeldoorn. Lees meer op pagina 3.

OVERLAST GANZEN

De groep ganzen in de Horsten is in een jaar tijd gegroeid naar 27 stuks. Lees meer op pagina 7.

WATEROVERLAST

Regelmatig worden we geconfronteerd met klimaatverandering. Lees meer op pagina 14.


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Het Stadhuis: 14055 Het Werkplein Activerium: (055) 580 2000 Brandweer De Maten: (055) 533 2403 Politie: 0900 8844 Huisartsenpost Apeldoorn 0900 600 9000 Gerle ziekenhuis (055) 581 8181

ALARMNUMMER

112

WELZIJNSNETWERK APELDOORN ZUIDOOST Stimenz (088) 784 64 64 Volg ons op MEE-Veluwe (055) 526 92 00 Don Bosco de Maten (055) 542 59 51 De Kap (055) 529 55 20 WIJKRAAD ZUIDOOST Bierbrouwershorst 132a, 7328 ND Apeldoorn info@wijkraadzuidoost.nl, www.wijkraadzuidoost.nl

ATLANT WINT APELDOORN BUSINESS AWARD!

HUISARTSEN Huisartsenpraktijk Matenpark (055) 200 2033 - per 1 december J.B. van Adrichem (055) 533 71 49 W.E.G.C. Beukers en E J Kuhlemaijer (055) 534 35 35 S.A. Faber en J. Elzink-Kersten (055) 533 52 25 S.J. Roelof-Oudsen (055) 533 49 53 MR drs B. Mulder (055) 54 11 666 J. Siegelaar (055) 533 86 41 De Gaarde (055) 533 32 31 Praktijk De Vries (055) 533 87 00 - spoednummer (055) 533 92 33 De Velden (055) 541 25 62

Wat zijn we trots!! Onze mooie organisatie heeft donderdagavond 12 oktober de Apeldoorn Business Award gewonnen in de categorie Maatschappelijke organisaties.

APOTHEEK De Maten Apotheek (055) 533 08 64

Apotheek de Gaarde (055) 5422781 TANDARTSEN Wijsman & Koster Tandartsen (055) 534 63 50 Tandartsenpraktijk van Wayenburg (055) 534 63 52 Tandartspraktijk A. Todea (055) 533 21 05 J.J. Poort, tandarts, Gezondheidscentrum De Maten (055) 542 25 77 TM tandartsen (055) 541 21 41 Samenwerkende Tandartsen De Maten (055) 539 65 87 Tandartspraktijk Arnold (055) 542 13 96 DE WOONMENSEN Algemeen telefoonnummer (055) 548 48 48 Verstopte afvoer Riool Reinigings Service (RRS): (026) 319 46 00 Glasschade (055) 548 48 48 (24 uur per dag) DE GOEDE WONING Algemeen telefoonnummer (055) 369 69 69 Spoedeisende reparatie (055) 369 69 69 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst ONS HUIS Algemeen telefoonnummer 055) 526 25 00 Spoedeisende reparatie 055) 526 25 00 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst MOOILAND Reparaties en Storingen: 088 450 10 10 Glasherstel: 0800-0226688 (Service Glasherstel) Riolering: 0800-0991313 (RRS) BURENOVERLAST, BUREAU BUURTBEMIDDELING Theo Quist (06) 20 00 73 34

We zijn trots op deze Award, maar vooral trots op onze medewerkers en vrijwilligers die zich elke dag weer inzetten voor de mensen die wij zorg, behandeling en ondersteuning bieden! Zij zijn de reden dat we hebben gewonnen! Het is helemaal mooi dat we deze Award hebben gewonnen in ons jubileum jaar, want al 125 jaar maken wij ons hard voor kwetsbare mensen en dat hopen we nog een hele lange tijd te kunnen blijven doen. Met alle medewerkers en vrijwilligers vieren wij samen dat we deze Award hebben verdiend en trots zijn op ons werk en op elkaar!

www.atlant.nl

COLOFON Wijkkrant de Maten is een initiatief van buurtregisseur Hermien Marsman (Stimenz) en Corine Kapenga (Stadsdeelmanager Zuid Oost) in samenwerking met Wijkraad Zuidoost en uitgever Yvonne Tiemes (YVONNE RECLAME!). Uitgever: YVONNE RECLAME! Verspreiding: Verspreidingsburo Armada Opmaak: YVONNE RECLAME! Druk: Janssen Pers Eindredactie: Joannie Kooyman, Hermien Marsman en Corine Kapenga Algemene informatie: info@wijkkrantdematen.nl Redactie: redactie@wijkkrantdematen.nl MEER INFORMATIE: WWW.WIJKKRANTDEMATEN.NL Wijkkrant de Maten heeft een oplage van 11.000 exemplaren per uitgave en wordt 10 maal per jaar huis aan huis verspreid in de Maten en Groot Zonnehoeve. Druk- en zetfouten voorbehouden.


wijkkrant de maten MET JUMBO VOORDELIG NAAR HET WINTERCIRCUS APELDOORN Al 24 jaar lang biedt het Wintercircus Apeldoorn in de laatste week van het jaar u een unieke kans om circus op topniveau te beleven. Ook dit jaar nodigen een keur aan artiesten en Jumbo van de Bunt u uit om de intieme sfeer van het kerstcircus te beleven in de magische wereld van zand en zaagsel. Adriana Folco brengt in een prachtige dressuur haar edele viervoeters voor, de Salvino Clowns, koningen van de lach voeren u door het programma, Sonny Gartner spot met alle wetten van de zwaarte kracht, Alexander Lichner won met een schitterende act aan de trapeze in Monaco de prijs van het aanstormend talent! Wouter van de Bunt van de JUMBO van de Bunt biedt je, middels een spaaractie, een unieke korting op een toegangskaartje! Want bij iedere 10 euro aan boodschappen en bij de aankoop van geselecteerde artikelen ontvang je een Wintercircusspaarzegel! Bij 12 spaarzegels is de spaarkaart vol; wissel deze in voor een kortingsvoucher en ga voor slechts 10,- naar het Wintercircus. Een volle spaarkaart kun je bij Jumbo van de Bunt, Schubertplein 1-5 inwisselen voor een kortingsvoucher. De actie loopt van woensdag 25 oktober tot woensdag 6 december!

wijkkrant de maten November 2017 | pagina 3

HET VERHAAL VAN DE 18 KAMELEN Vorige maand was ik met een aantal collega’s op een congres voor sociaal werkers in de wijk. Boeiend en inspirerend, vol verhalen en voorbeelden over samenwerken in buurten. Een van deze verhalen wil ik graag met u delen. Er was eens een Arabische man die bij zijn overlijden zijn 17 kamelen naliet aan zijn 3 zonen. Volgens zijn testament was de helft van de kamelen voor de oudste zoon, de middelste zoon kreeg 1/3 van de kudde en de jongste zoon 1/9 deel. De broers wilden graag de laatste wens van hun vader respecteren. Maar ze zaten met een probleem. 17 is niet te delen door 2, niet door 3 en ook niet door 9. De broers gingen lange tijd met elkaar in onderhandeling. Ze bedachten ingewikkelde oplossingen: kamelen aan elkaar verhuren of de dieren slachten en het vlees verdelen. Maar dit leken allemaal geen goede oplossingen. De broers kwamen er niet uit en vroegen advies aan een wijze oude vrouw. De vrouw dacht na en zei tegen de broers dat ze hen niet kon helpen. Maar wat ze wel kon doen was haar kameel aan de broers schenken. De broers aarzelden, maar de oude vrouw stond erop dat zij haar geschenk aannamen. Met de nieuwe kameel telde kudde nu in totaal 18 kamelen. Samen bekeken ze opnieuw of ze de kamelen konden verdelen naar hun vaders wens. Ze waren er al snel uit. De oudste zoon nam de helft van de 18 kamelen wat neer kwam op 9, de middelste 1/3 , 6 kamelen en de jongste 1/9, 2 kamelen.

OPENBARE RUIMTE GEZONDHEIDSCENTRUM VOORZIEN VAN FRISSE UITSTRALING Bij het winkelcentrum de Eglantier is het gezondheidscentrum de afgelopen zomerperiode aan de buitenkant voorzien van een frisse uitstraling mede door een bijdrage van de provincie. Het bankje op het pleintje voor de entrees van de bedrijven is gelijktijdig hersteld. De uitvoering en herstelkosten zijn betaald door de bedrijven. Het vorig jaar is de bestrating van het pleintje opnieuw bestraat. In het najaar worden de groenstroken rond de gebouwen nog vervangen door een nieuwe beplanting. Dit onderdeel van het winkelcentrum kan dan weer heel wat jaren vooruit.

Na de verdeling bleek er één kameel over te zijn. Deze ging terug naar de oude vrouw, die met een grote grijns het dier weer in ontvangst nam.Een prachtig verhaal over creativiteit en de schoonheid van eenvoudige oplossingen. Een metafoor; we moeten op zoek naar de 18e kameel, zodra het ons niet meer lukt een probleem op te lossen. Hermien Marsman Buurtregisseur Apeldoorn Zuidoost


de gaarden

wijkkrant de maten November 2017 | pagina 4

LAST VAN DRUKTE? BEGIN BIJ JEZELF Veel mensen klagen over de grote drukte op winkelcentrum Eglantier, maar hun eigen aandeel in de ‘chaos’ vergeten ze nog weleens. Er wordt al langere tijd geklaagd over het verkeer over het winkelcentrum met name tussen 14.00 en 17.00 uur: winkelend publiek, slenteraars, hangjongeren, rollators, fietsers, brommers, scooters en auto’s. Dat er niet meer ongelukken gebeuren; je houdt je hart vast. Wat mij opvalt is dat veel ouders met jonge kinderen met de fiets aan de hand over het winkelcentrum lopen (chapeau) en dat name fietsende tieners en ouderen (op een e-bike) driftig met de fietsbel ringelend over het winkelcentrum razen. Opzij, opzij, opzij (Herman van Veen). Of de gemotoriseerde brigade die luid knallend, te hard over het winkelcentrum toert. Hun decibels dringen door tot in je slaapkamer. Op straat moet je je vinger in je oor stoppen. Zwerfafval op straat in plaats van in de prullenbakken. Vuilniszakken naast de container, kliko’s van de ondernemers die na lediging niet worden opgehaald en PDM-zakken die te vroeg worden opgehangen aan de lantaarnpalen met als gevolg dat de inhoud daarvan op straat komt te liggen. Als we als nou eens beginnen met het respecteren van elkaar, en van de (verkeers)regels, en elkaar de ruimte en voorrang geven, en snelheid matigen daar waar anderen ook aan het verkeer deelnemen, dan doen we al veel aan “Voorkomen van Hinder”. Als dan ook de toezichthouders toezicht houden, en zichtbaar zijn in het publieke domein, dan zal je zien dat we met elkaar heel goed uit de voeten kunnen. Toos Dikkers

HALLOWEENAVOND BIJ DON BOSCO Vrijdag 27 oktober was er een grote Halloweenavond voor jongeren bij Don Bosco de Maten. Na het horen van een spannend verhaal, trokken de jongeren in groepen door het park voor een mystery tocht. Nadat ze flink aan het schrikken waren gemaakt was er bij terugkomst nog een disco. Ruim 100 jongeren hebben deelgenomen aan deze avond, een groot succes dus. Wat deze tocht tot nog een groter succes heeft gemaakt is dat deze avond voor een groot deel is georganiseerd door een groep jongeren zelf. Vol enthousiasme en met geweldige ideeën gingen ze aan de slag. Een jaar geleden hebben we op iets kleinere schaal ook een tocht door het Matenpark georganiseerd en na het succes van dit jaar hebben we besloten dat het iets jaarlijks terugkerend moet worden. Er liggen al een aantal ideeën voor volgend jaar klaar, ingebracht door deelnemende en organiserende jongeren. Halloween leeft onder de jongeren en al die blije gezichten maakten het tot topavond.

1 december start huisarts Peter Dekkers zijn nieuwe praktijk in Apeldoorn de Maten. Open voor nieuwe patiënten. www.huisartsenpraktijk-matenpark.nl


de gaarden

wijkkrant de maten November 2017 | pagina 5

WEEK VAN DE VEILIGHEID IN DE EGLANTIER In week 41 vindt jaarlijks landelijk de Week van de Veiligheid plaats als start van het donkere dagen offensief. Dit is het gezamenlijke initiatief van politie en gemeenten om het aantal woninginbraken en overvallen omlaag te brengen. Ook tijdens de Week van de Veiligheid werken gemeente, politie en ondernemers van de Eglantier samen om ondernemers en het winkelend publiek bewust te maken van hun eigen rol in het verbeteren van de veiligheid. Op woensdag 11 oktober en zaterdag 14 oktober waren om die reden op onze uitnodiging twee bijzondere mensen te gast in het winkelcentrum. Een veiligheids steward en stewardess waren in het winkelcentrum aanwezig en zij maakten het winkelend publiek erop attent en bewust dat zij hun fietsen goed op slot zetten, de tas niet open laten staan met de portemonnee in het zicht, maar ook of zij hun pasjes goed hebben beveiligd. Niet beveiligde pasjes kunnen namelijk geskimd worden en op die manier kan geld van uw rekening gehaald worden. Er kon gevist worden naar een grote of kleine ‘fish’. Hiermee kon een ‘Weekend naar keuze’ of een ‘Weekend wenen’ worden gewonnen. Verder kregen passanten een gratis antiskim pashouder, waarmee zij hun pinpas kunnen beschermen tegen skimmers.

Warm, Waardig & Waardevol Afscheidshuis in uw eigen wijk De Maten Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen Volledige uitvaartverzorging

Wilt u uw wensen vastleggen? Informatie of advies?

Bel dan gerust:

055 800 1998

of

06 2345 9404

Eglantierlaan 202 - 7329 AP Apeldoorn - 055 800 1998 www.afscheidshuisdeoversteek.nl

INFORMATIE VOOR ALLE OUDEREN IN DE MATEN Wist u dat alle ouderen, dus ook in ‘De Maten’ gebruik kunnen maken van de gratis diensten van een ouderenadviseur? Wij leggen u graag uit waarvoor en hoe u dit kunt doen. De afgelopen jaren is veel veranderd op het gebied van zorg en welzijn. Te veel om dat allemaal bij te houden. Ouderen willen én moeten langer zelfstandig blijven, maar willen dat wél op eigen kracht kunnen doen. Dat is allemaal fijn, maar op sommige momenten heeft u daar misschien wat ondersteuning bij nodig. Wacht daarom niet totdat het écht niet meer lukt. Stelt u zich soms de volgende vragen?

• • • • • • • • •

Kan ik nog alle huishoudelijke taken zelf? Koken? De boodschappen? De tuin? Heb ik behoefte aan hulpmiddelen, zoals een rolstoel? Is mijn woning nog wel geschikt om veilig te wonen? Heb ik recht op sommige financiële regelingen en subsidies, zoals huur- of zorgtoeslag? Kan ik mijn administratie nog wel zelfstandig voeren? Kan ik nog steeds gebruik maken van eigen of openbaar vervoer? Voelt u zich soms wat alleen of zoekt u wat meer gezelschap? Wilt u misschien samen met anderen uw hobby’s doen of samen gezellig koffiedrinken? Bent u mantelzorger en heeft u vragen? Of heeft u misschien andere vragen?

Bij deze vragen kunnen wij u als ouderenadviseurs helpen. Wacht dus niet als u een vraag heeft. Er zijn veel mogelijkheden om u te ondersteunen, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt zijn. Wij kunnen u adviseren en zijn u graag van dienst. Wij helpen u ook, bijvoorbeeld bij een gesprek met de gemeente of zorginstelling. U blijft zelf verantwoordelijk en houdt uw eigen regie. Wij zijn onafhankelijk en komen graag bij u thuis. Dus heeft u een vraag, doe dan een beroep op één van de drie onafhankelijke ouderenadviseurs die actief samenwerken. Gré de Vries is beroepsmatig werkzaam is bij STIMENZ als ouderenadviseur en cliëntondersteuner. Gerard van Grunsven en Gurdev Singh zijn vrijwillige ouderenadviseurs van het Seniorenplatform Apeldoorn. U kunt ons telefonisch bereiken via de onderstaande telefoonnummers, maar ook op het informatiepunt in woonzorgcentrum Berghorst. Gré de Vries via het centrale nummer van STIMENZ op 088 784 64 64. Gerard van Grunsven via 06-49700766 en Gurdev Singh via 06-39790461.


wijkkrant de maten STEEDS MEER OUDEREN OP STAP MET “VIER HET LEVEN” Stichting “Vier het Leven” organiseert concert- en theatervoorstellingen en film- en museumbezoek voor ouderen. Dat doet deze goede doelen organisatie sinds enkele jaren ook in Apeldoorn. “Er zijn er steeds meer alleenstaande ouderen. Ze willen er graag op uit, maar de meesten vinden het niet prettig om alleen op pad te gaan,” vertelt Marlies Taal van “Vier het Leven”. “Daarnaast is er een groep die zich fysiek kwetsbaar voelt en daarom de deur liever niet alleen uit gaat. Dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers in Apeldoorn en omstreken zijn ouderen weer in de gelegenheid mooie voorstellingen en films te bezoeken in theater en bioscoop. En omdat de vrijwilligers ook veel te vinden zijn op beurzen en evenementen weten meer gasten de weg naar ons te vinden.” De vrijwillige gastvrouwen en gastheren van “Vier het Leven” halen hun gasten thuis op. Samen gaan ze een avond of middag op stap. Soms met zijn tweeën, maar veel vaker met zijn drieën of vieren. Na afloop wordt iedereen weer veilig thuisgebracht. Marlies Taal is regiocoördinator Gelderland bij “Vier het Leven”. “We zien mensen genieten en dat is ons streven: gezellig op stap met een klein groepje mensen bij wie u zich welkom voelt en met wie u onbezorgd uit bent. En bent u minder goed ter been? Ook dan zetten onze gastheren en gastvrouwen zich graag voor u in.” Deze week verschijnt het nieuwe kwartaalprogramma van “Vier het Leven”, met daarin weer veel aandacht voor o.a. musicals, shows, dans en ballet, opera, film, muziek en toneel. Het programma is gratis en geheel vrijblijvend op te vragen via het landelijke telefoonnummer 035-5245156 of via e-mail info@4hetleven.nl. Het aanbod is ook te bekijken en te reserveren via de website: www.4hetleven.nl.

NIEUW SPEELTOESTEL VOOR DE KLEINTJES GEPLAATST OP SPEELVELD BOSWACHTERSVELD Op het speelveld aan het Boswachtersveld is eind oktober een speeltoestel voor jonge kinderen geplaatst. Dit, omdat in deze buurt een speeltoestel voor de allerkleinsten ontbrak en een aantal buurtbewoners hier graag ook in de toekomst activiteiten willen organiseren voor de kinderen en met elkaar. Dit is gefinancierd vanuit een bijdrage van de provincie.

wijkkrant de maten November 2017 | pagina 6

HOUT STOKEN: 10 TIPS OM OVERLAST TE VOORKOMEN Het stoken van hout brengt warmte en sfeer in huis. Het gebruik van open haarden en houtkachels voor het (geheel of gedeeltelijk) verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ook is er een toename van het stoken van hout in de tuin (terraskachel, vuurkorf). Het is belangrijk om op een juiste manier te stoken, zodat overlast voor anderen beperkt wordt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een Toolkit houtstook opgesteld, met daarin een stappenplan voor de volgende doelgroepen: de stoker, de persoon die overlast ervaart, de gemeente en de GGD. Hiermee is het voor een ieder duidelijk wat de mogelijkheden en verplichtingen zijn. Lees de 10 stooktips op https://www.apeldoorn.nl/Stooktips


de horsten - de hoeken

wijkkrant de maten November 2017 | pagina 7

BUURTRAAD DE HORSTEN/HOEKEN ZOEKT: BUURTRAADLEDEN We zijn op zoek naar betrokken mensen uit de Hoeken en de Horsten die direct invloed willen hebben op wat er allemaal in de buurt gebeurt. Als lid van de buurtraad raak je betrokken bij zaken die ook jou aan gaan, zoals: • Erger je je aan te veel hondenpoep op de veldjes? • Vind je dat er te hard gereden wordt door automobilisten in de Horsten? • Is het parkeren door sommige bewoners je een doorn in het oog? • Staan er bomen bij je in de buurt die gevaarlijk doorbuigen wanneer het hard waait? Wil je meepraten met de gemeente over nieuwe ideeën in de Horsten/Hoeken? Maar ook over: • Het organiseren van activiteiten in je eigen straat • Het schrijven van stukjes voor de wijkkrant zodat je (eigen) onderwerpen over onze buurt extra onder de aandacht kunt brengen. De buurtraad vergadert de eerste dinsdag van de maand om 20:00 uur in BS de Horst. Regelmatig schuiven mensen van de gemeente en politie aan! Daarnaast ben je ca. 4 uur in de maand kwijt aan het regelen of organiseren van verschillende zaken. Ben jij die betrokken buurtbewoner? Pak dan je kans en wordt lid van de buurtraad; het kost je hooguit 1 keer per maand het journaal en levert heel veel op bij jouw direct in je straat of buurt. Meer informatie: buurtraaddehorsten@gmail.com.

OVERLAST GANZEN

De groep ganzen in de Horsten is in een jaar tijd gegroeid van ongeveer 16 naar 27 stuks. Tijd voor de buurtraad om weer eens een rondje langs de deuren te gaan. We hebben bewoners ondervraagd die dicht bij de ganzen wonen. Ongeveer 20 huishoudens in de Houtsnijdershorst en Schrijnwerkershorst zijn ondervraagd. In een schaal van 1 tot 10 konden bewoners aangeven of ze geen, regelmatig of veel last ondervinden van de groep ganzen. Daarnaast konden bewoners aangeven welke vorm van overlast zij ervaren. Uitslag van het buurtonderzoek. Schaal 0 Schaal 5 Schaal 7 Schaal 10

ODD FELLOW LOGES Interesse naar hoe wij in het leven willen staan? Kom vrijblijvend kennis maken met de Odd Fellow loges in Apeldoorn. Op woensdag 13 december ben je welkom in het logegebouw van de Odd Fellows in Buurtcentrum 'De Stolp'. Buurtcentrum 'De Stolp' is gevestigd aan het Violierenplein in de Maten. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je vrijblijvend een kop koffie of thee met ons drinken, stuur dan een mail naar apeldoorn@oddfellows.nl. We kunnen dan rekening houden met je komst. Kijk voor meer informatie over ons op www.oddfellows-apeldoorn.nl. Lukt het deze keer niet? Iedere 2e woensdag van de maand is er opnieuw een mogelijkheid om ons te ontmoeten. Je bent vanaf 19.30 uur welkom in het logegebouw.

geen last regelmatig last Veel last Ontzettend veel last

5 2 5 8

Specifieke klachten: • Veel lawaai, mensen worden er regelmatig wakker van. • Kinderen en ook volwassenen zijn bang om langs de ganzen te lopen, ze blijven ook midden op het fietspad, voetpad en de doorgaande weg zitten. • Ganzenpoep, het stinkt, is vies en glad en mensen die hulpbehoevend zijn (bijvoorbeeld blinden) komen smerig thuis. Honden die uitgelaten worden, eten van de ganzenpoep en worden er behoorlijk ziek van. De veldjes, die eigenlijk dienen als honden uitlaatplaats, liggen vol met poep en veren. Hierdoor willen hondeneigenaren hun honden daar niet uitlaten en daardoor poepen de honden weer elders. De veldjes waar kinderen spelen zijn smerig en dus geen prettig speelveldje meer. Opvallend is dat de meeste bewoners die pal naast de vaste verblijfplaats van de ganzen wonen het minste last ervaren. Vorig jaar heeft de buurtraad advies ingewonnen van diverse partijen over de groeiende groep ganzen. Daarnaast hebben we veel reacties per mail ontvangen van bezorgde buurtbewoners die bang waren dat de ganzen zouden verdwijnen. Een van de conclusies vorig jaar was dat de ganzen niet bijgevoerd moeten worden. Op diverse plaatsen in Nederland staan zelfs borden die het voeren van de ganzen verbieden. In de praktijk blijkt dat onze ganzen regelmatig bijgevoerd worden. De ganzen wanen zich dus in een soort van hotel en zullen op de huidige locatie blijven. Gezien de uitslag van het onderzoek gaan we als buurtraad advies inwinnen bij de gemeente, want ook daar staan de ganzen op de agenda. Daarnaast wordt er ook overleg gepleegd met het Waterschap als eigenaar van de vijvers. Hebt u zelf ideeën of opmerkingen dan kunt u de buurtraad een bericht sturen. buurtraaddehorsten@gmail.com


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten November 2017 | pagina 8

ROTONDE HEEMRADENLAAN Op verzoek van de buurtraden is de beplanting op de rotonde in de Heemradenlaan / Gildenlaan / Landdrostlaan vervangen door vaste planten. Daardoor zijn er gedurende een groter deel van het jaar bloeiende planten te zien. Hiervoor heeft de buurtraad een deel van haar wijkbudget beschikbaar gesteld en een andere deel is gefinancierd uit een bijdrage van de provincie.

STAY CLEAN ZELFHULPGROEP IN DE MATEN VAN START Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Michel Wagenaar en ik werk voor Keten Facilitair Apeldoorn in ontmoetingscentrum de Dreven. Samen met Marjo Bakx, hulpverlener Horeb Beekbergen, ga ik een stay clean zelfhulpgroep starten op de dinsdagavond van 19:30-21:00 uur in ontmoetingscentrum de Dreven aan de Imkersplaats 38 (achter winkelcentrum de Maat). Startdatum is 7 november 2017. Je bent welkom met ieder vorm van verslaving. We hanteren de 12 stappen, gebaseerd op de methode van de AA maar in andere bewoordingen. We baseren ons herstel op ons christelijke geloof.

SAMEN KOKEN, SAMEN ETEN MET DE KERST De herfst doet zijn intrede, de dagen worden korter, de blaadjes vallen van de bomen. Samen lekker bij de kachel. Zo langzamerhand komt de decembermaand in zicht. Tijd om na te denken over kerst. Ook dit jaar organiseren we in de Maten weer kerstdiners voor inwoners die wel een extraatje kunnen gebruiken. Mensen die je het gunt omdat ze een lastige tijd hebben qua inkomen of ander gebied. De kerstdiners vinden dit jaar plaats op maandag 18 december in ontmoetingscentrum De Dreven en op dinsdag 19 december in de ruimte van Odd Fellows bij wijkcentrum De Stolp. In vorige jaren werd het kerstdiner mede mogelijk gemaakt door de landelijke actie van JUMBO. Dat is dit jaar niet meer het geval. Gelukkig hebben wij andere geldschieters gevonden, met name de wijkraad ZuidOost doet een flinke duit in het zakje. Hier zijn we heel blij mee, maar er is meer nodig. We zoeken voor beide avonden vrijwilligers die willen helpen koken en bedienen. Doet u ook mee? Vele handen maken licht werk. U kunt zich aanmelden bij buurtregisseur Hermien Marsman via de mail; h.marsman@stimenz.nl of 06-54238545.

Ontmoetingsmarkt 28 november:

komt u ook? AtHomeFirst is een thuiszorgorganisatie voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding in Apeldoorn. Door lokale aanwezigheid, goede samenwerking met andere, (lokale) partijen en professionele medewerkers wil AtHomeFirst het verschil maken in klantgerichte ondersteuning. Voor onze cliĂŤnten en geĂŻnteresseerden organiseren wij op dinsdag 28 november een ontmoetingsmarkt in wijkcentrum de Stolp. Op deze ontmoetingsmarkt kunt u kennismaken met diverse organisaties, zoals Zorgsaam, De Kap, Distrivers, Stimenz, Seniorencoach en kunt u genieten van muziek en lekkernijen. Ook zal er een (creatieve) workshop worden georganiseerd. We zouden het erg fijn vinden u op 28 november te mogen ontmoeten en u een leuke middag te bezorgen. U bent dan ook van harte welkom in Wijkcentrum de Stolp (Violierenplein 101) tussen 13.30 en 16.30 uur. Voor meer informatie kunt u ons bereiken op 088-3210155.

WWW.ATHOMEFIRST.NL


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten November 2017 | pagina 9

HET E-TEAM

CONNECT055

In een uurtje tijd vindt het e-team euro’s die je laat liggen! Het e-team van de Energieke Maten bestaat uit opgeleide vrijwilligers die samen met jou bekijken waar je (per ongeluk) energie verspilt in je huis. Het e-team heeft een checklist bij zich en kan kleine besparingen direct voor je realiseren. Voor andere besparingen geven zij duidelijk en concreet advies, zodat je daar zelf mee aan de slag kunt.

Vrijdag 13 oktober was de kick-off van Connect055 voor 352 woningeigenaren aan de Gruttersdreef, Rietdekkersdreef en Looiersdreef. Al deze mensen wonen in een soortgelijke woning die kenmerkend is voor een groot deel van de Drevenbuurt. Versprongen opgesteld met veel ruimte, rust en privacy, maakt dat deze huizen zeer geliefd zijn onder de woningeigenaren.

Zodra het koud genoeg is, nemen ze hun warmtecameraatje mee en kun je zelf zien waar de warmtelekken in je huis zitten! De praktijk wijst uit dat je een jaarlijkse besparing van zeker 200 tot 400 euro kunt vinden als je met de juiste spullen een uurtje kritisch kijkt in je huis. Dat resultaat wil jij toch ook? Meld je aan voor een bezoek van het e-team via: energiekematen@gmail.com. Dan maken we een afspraak en je gaat samen met het e-team aan de slag. En vind je het leuk om zelf bij het e-team te gaan horen? We zoeken nog extra mensen, die in hun eigen buurtje aan de slag willen. Wat moet je daarvoor kunnen? Het belangrijkst is dat je goed contact maakt met de mensen bij wie je op bezoek gaat. Daarnaast moet je secuur en netjes zijn. Je leert de technische achtergronden in een korte cursus. En af en toe heeft het e-team een gezellige bijeenkomst om ervaringen te delen en bij te leren over een specifiek onderwerp. Energie besparen met het e-team Warm aanbevolen door De Energieke Maten

Als eerste in Nederland hebben deze particuliere woningeigenaren een ‘digitale sleutel’ ontvangen. 12 vrijwillige energiecoaches van ‘Energiek Wonen’ zijn persoonlijk langs alle deuren gegaan om de ‘digitale sleutels’ te overhandigen. Hiermee kunnen zij inloggen op www.connect055.nl waar een exact digitaal model van hun eigen woning gereed staat. Tijdens de Kick-off heeft Wethouder Mark Sandmann een laatste update gelanceerd, waarna Connect055 officieel in de lucht is gegaan. Met de digitale modellen kunnen inwoners zien welke aanpassingen er mogelijk zijn voor hun woning. De digitale woningen worden eerst gepersonaliseerd en op maat gemaakt door de bewoners zelf. Vervolgens zitten zij aan de knoppen en kunnen ontdekken wat er allemaal mogelijk is, wat de gekozen maatregelen kosten en wat dit uiteindelijk aan besparing oplevert. De maatregelen die nu in Connect055 staan zijn vooral gericht op energie, zoals zonnepanelen, vloerisolatie, gevelisolatie, maar ook een compleet pakket om de woning in een keer energieneutraal te maken. Een platform van landelijke fabrikanten en leveranciers heeft in samenwerking met lokale bouwbedrijven, adviesbureaus en installatiebedrijven nagedacht over het beste aanbod met maatregelen speciaal gericht op dit woningtype. Op dit moment heeft 35% van de huizenbezitters al gebruik gemaakt van Connect055 en de eerste offerte is al aangevraagd. Mensen denken niet direct bij wensen voor hun woning aan energie. Het is dan ook belangrijk dat Connect055 blijft aansluiten bij de wensen van de woningeigenaren. De digitale modellen blijven minimaal twee jaar kosteloos beschikbaar voor de bewoners, wat de gelegenheid geeft om het aanbod steeds beter op maat te maken. De digitale modellen worden verder aangevuld met nieuwe maatregelen die onder andere inspelen op de wens om langer thuis te blijven wonen, om de badkamer te vergroten, of om een opbouw te realiseren op de woning. Connect055 is een geheel nieuwe methode om middels een digitale tool mensen te bereiken en te bedienen op een manier die aansluit bij de huidige wereld. Met het uitleveren van de ‘digitale sleutels’ komt aan het licht wat goed gaat en wat niet goed gaat. Continu wordt gewerkt aan verbetering van het product, zodat het steeds beter en vloeiender gaat aansluiten bij de wensen van de gebruikers. Om goed te kunnen monitoren hoe de gebruikers Connect055 ervaren, zullen de energiecoaches in november weer op pad gaan in de Rietdekkersdreef, Gruttersdreef en Looiersdreef. Centraal staan de vragen hoe Connect055 is ontvangen en of hulp gewenst is in de vorm van advies of ondersteuning. Als extra service bieden de energiecoaches de mogelijkheid om warmtebeelden te laten maken van de woning. Met een warmtecamera kunnen de energiecoaches inzichtelijk maken waar kieren in de woning zitten en waar de warmte door naar buiten verdwijnt. Voor het eind van dit jaar begint fase twee van dit project en krijgen 750 nieuwe huishoudens in de Maten toegang tot Connect055. In fase drie zal dit project verder uitgerold worden binnen Apeldoorn, maar ook binnen de Stedendriehoek. Apeldoorn kan zo een belangrijke database zijn voor soortgelijke wijken in Nederland. Uiteindelijk hopen we dat één op de zes huishoudens gebruik maakt van Connect055.

Foto: Rien Hokken


de dreven

wijkkrant de maten November 2017 | pagina 10

ARTIFLEUR, EEN DYNAMISCHE BLOEMENSPECIAALZAAK ArtiFleur By Edwin is een jonge en dynamische bloemenspeciaalzaak, gericht op zowel particuliere als zakelijke klanten. Wij staan garant voor creatieve oplossingen voor uw vraag en staan voor kwaliteit! Zo bieden wij standaard 7 dagen vaasgarantie op al onze bloemen en boeketten. Wij hebben naast de boeketten ook een wand met losse bloemen waarmee u zelf uw eigen boeket kunt samenstellen. Voor incidenteel bloemwerk kunt u ook bij ons terecht, denk hierbij aan (T)Rouwarrangementen en Creatieve workshops. Edwin heeft de opleiding In- en Outdoor Design gedaan. Dus als u toe bent aan een nieuw interieur of exterieur kunt u altijd bij ons terecht. Edwin geeft graag advies welke pot en plant combinatie bij u passen, eventueel aan te vullen met sfeermakers of kleuradvies. ArtiFleur kent u misschien nog van de Eglantier, maar tegenwoordig zijn wij gevestigd op Winkelcentrum de Maat (Imkersplaats 11 te Apeldoorn). Wanneer u meedoet met de puzzel in deze wijkkrant kunt u een boeket van € 25,- winnen voor u zelf en een boeket van € 25,- om te versturen naar iemand die u het gunt. Succes met puzzelen!

KOFFIEOCHTEND ‘DE DREVEN’ VIERT 10-JARIG BESTAAN Op woensdag 11 oktober was het feest bij ontmoetingscentrum De Dreven. De koffieochtend bestond namelijk 10 jaar. Veel van de vaste bezoekers van de koffieochtend waren aanwezig en ook wijkwethouder Detlev Cziesso nam plaats aan tafel. Tijdens deze heuglijke dag werden de bezoekers getrakteerd op een gebakje, verzorgd door de Buurtraad, en een heerlijke lunch. De koffieochtend is in 2007 ontstaan naar aanleiding van een buurtenquête. Uit de enquête kwam naar voren dat er behoefte was aan een ontmoetingsmoment voor ouderen, waarbij gezelligheid voorop staat. In samenwerking met Buurtraad de Dreven en Stimenz (toen Wisselwerk) is besloten op de woensdagochtend een koffieochtend te starten. Het heeft even geduurd voordat de ochtend op gang kwam, maar inmiddels komen er wekelijks tussen de 10 en 20 bezoekers een kopje koffie drinken. Om het voor iedere beurs aantrekkelijk te maken, wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd. Daarnaast wordt er met speciale dagen, zoals Pasen, Sinterklaas of Kerst, wat extra’s bij de koffie geserveerd. En veel bezoekers, betekent ook veel jarigen. Deze trakteren in de groep en krijgen een bosje bloemen cadeau. De koffieochtend is elke woensdagochtend van 10:00 tot 11:30 uur in ontmoetingscentrum De Dreven (Imkersplaats 38, achter winkelcentrum De Maat). Wilt u de bezoekers leren kennen onder het genot van een kopje koffie of thee? U bent van harte welkom!

BEWEEG JE BREIN GEZOND VOOR JONG EN OUD BIJ DANSSTUDIO LEONORA In 2018 start Dansstudio Leonora in “Ontmoetingscentrum De Dreven” Imkersplaats 38 te Apeldoorn met GRATIS danslessen voor kinderen. De kinderlessen worden vanaf donderdag 11 januari 2018 van 16:00-16:45 uur gegeven. Deze lessen zijn voor alle kinderen die van dans en muziek houden toegankelijk. In 10 lessen neemt Leonora de kinderen mee in de wereld van dans en muziek. Gedurende deze lessen werken de kinderen aan een “uitvoering” voor familie, vrienden en bekenden. Deze uitvoering zal worden gehouden in Ontmoetingscentrum De Dreven. Tevens voor iedereen die houdt van dansen start Leonora op dinsdag 9 en donderdag 11 januari 2018 van 19:00-20:00 uur met “Bewegen op Muziek”. Via een 10-rittenkaart van € 50,= kun je op beide avonden de lessen volgen. Je bepaalt zelf welke dag en hoe vaak je wilt komen. De 10-rittenkaart is drie maanden geldig. De lessen worden vooral gegeven op lekkere dansmuziek uit de jaren 70-80-90. Wat doet dans met jou? Je gaat je lekkerder in je vel voelen, je krijgt door bewegen rust in je hoofd, je gaat beter slapen, het is goed voor je spijsvertering en je geest wordt creatiever. "Muziek als medicijn" Muziek doet meer in de hersenen dan elke andere prikkel. Het bereikt alle hersenen, loopt van je hersenzenuw via je hart naar je buik. En onderweg beïnvloedt het je afweercellen, je hormonen en je zenuwbanen. Muziek raakt je hoofd en je hart letterlijk. Wie naar muziek luistert zal dan ook werkelijk minder stress, angst of pijn voelen. "De werking van muziek is reusachtig veel groter dan we nu erkennen" ~ Professor Hans Jeekel ~ emiritus hoogleraar chirurgie aan het Erasmus MC. Zin om het nieuwe jaar goed te beginnen? Meld je dan nu aan via het contactformulier op de website van www.dansstudioleonora.nl of via een mail aan leonorakraan@gmail.com


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten November 2017 | pagina 11

“OVER ROOD” HELPT ONDERNEMERS MET FINANCIËLE PROBLEMEN Het aantal zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel) in Nederland groeit explosief. Jaarlijks starten er tussen de 120.000 en 140.000 Nederlanders een onderneming, 95% start als zzp'er. Het hebben van een eigen bedrijf geeft veel mogelijkheden, maar er komt ook veel bij kijken. Veel zzp’ers lopen er tegenaan dat ze niet voldoende omzet hebben, waardoor ze in de financiële problemen raken. Of er is wel voldoende omzet, maar de administratie is niet op orde, waardoor ze op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer zien. Voor alle vragen m.b.t. (door)start, schulden, administratieve achterstanden en bedrijfsbeëindiging kunt u terecht bij “Over Rood” Apeldoorn. “Over Rood” is een organisatie zonder winstoogmerk. Bij “Over Rood” helpen ondernemers elkaar hun problemen op te lossen en te werken aan een financieel gezonde toekomst. Ben je zzp’er/ ondernemer en heb je hulp nodig, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek. www.overrood.nl, apeldoorn@overrood.nl, 085 -0408 414

MEER KLEUR IN DE STAD, WAT BETEKENT DIT VOOR U? Het lijkt bijna vanzelfsprekend. Apeldoorn als groene gemeente, met mooie woonwijken tussen de natuur -en recreatiegebieden. Als gevolg van de nodige bezuinigingen is het groen in de binnenstad de afgelopen jaren versoberd. Er is besloten dat het tijd is voor meer variatie, kleur en fleur in de stad. Zo worden er op verschillende locaties kleurrijke bloembollen, fleurige bloemschalen en bloeiende vaste planten geplaatst. In brede bermen wordt op veel locaties een strook ingezaaid met kleurrijke wilde flora. Dat werk wordt gedaan door de eenheid Beheer en Onderhoud van de gemeente Apeldoorn. Wie doen dit werk eigenlijk? Er werken 400 medewerkers bij de eenheid Beheer en Onderhoud van de gemeente. Daarnaast werken er 120 collega's vanuit Lucrato (voorheen sociaal werkbedrijf Felua). Zij zijn onmisbaar bij het schoon, heel en veilig houden van Apeldoorn en de gemeente biedt hen een goede werkomgeving en begeleiding. Ook zijn er jaarlijks zo'n 50 mensen die via een leerwerktraject bij Beheer en Onderhoud werken. Mensen die nu in de bijstand zitten, doen zo nieuwe vaardigheden op. Hierdoor kunnen ze naar een betaalde baan doorstromen. Ook dit vraagt natuurlijk begeleiding, maar het past goed bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Wat doen we nog meer? Apeldoorn is een grote gemeente en het werkveld is breed. Van wegen en parken tot begraafplaatsen en riolering. Een deel is onderhoud, maar het gaat ook om het verder door ontwikkelen van zaken zoals verkeerstechniek en afkoppelen van regenwater. We doen het echter niet alleen. We maken onze plannen samen met wijk- en dorpsraden. Sportverenigingen zamelen afval in en via onderdelen zoals Apeldoorn Rein gaan bewoners ook zelf aan de slag in hun eigen buurt. Alleen zo krijgen we al het werk gedaan. Beheer en Onderhoud in cijfers:

Zorgen voor:

200 ambtenaren gemeente 2.800.000 m2 beplanting 130 medewerkers Lucrato 68.000 bomen 50 mensen in leerwerk 840 rioolgemalen en pompen 1250 km riolering 71 verkeersregelinstallaties 200 bruggen en duikers 18.000 verkeersborden 28.000 lichtmasten 33.000 meubilair 4.200.000 m2 gazon 9.500.000 m2 verharding Corine Kapenga Stadsdeelmanager Zuidoost

HALLOWEEN DE EGLANTIER 27 OKTOBER 2017 Het weer zat mee, publiek genoeg en een fijne stemming. Dat was ook dit jaar weer het geval bij Halloween op De Eglantier. Diverse jongeren en ouderen waren weer mooi verkleed. Zo ook Ahmed, ook al was hij geen horrorfiguur. Diverse keren over het winkelcentrum gelopen en veel belangstelling was er voor een man met een mooie grote Oehoe. Grote ogen en heel tam. Zelfs aaien was mogelijk. Ook werden de kinderen weer verwend met diverse soorten snoep. En wie was nu die Ahmed? Hans Snelleman welke de luchtopnamen voor in Wijkkrant De Maten iedere maand beschikbaar stelt.


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten November 2017 | pagina 12

NATIONAAL OUDERENFONDS BRENGT OUDEREN IN APELDOORN SAMEN MET KERST Kerstdiner voor Apeldoornse ouderen bij De Cantharel. De Apeldoornse afdeling van het Nationaal Ouderenfonds verzorgt dit jaar voor de tweede keer in Apeldoorn een kerstdiner voor eenzame ouderen. Het diner wordt gehouden in het Van der Valk Hotel Apeldoorn - de Cantharel op dinsdagmiddag 19 december 2017. Ruim 420.000 ouderen in Nederland zitten tijdens de feestdagen zonder bezoek en voelen zich eenzaam. Het gaat hier om de ouderen die de warmte en gezelligheid tijdens deze feestdagen van familie of vrienden niet hebben. Het komt voor dat zij met de feestdagen helemaal niemand zien en er dan voor kiezen om dan maar geen kerst te vieren. Zij hebben dat gemis niet alleen tijdens de feestdagen, maar het hele jaar door. Tijdens de feestdagen is het extra confronterend. Het Nationaal Ouderenfonds wil voor die ouderen iets betekenen door hen uit te nodigen voor een kerstdiner. In Apeldoorn krijgen 100 ouderen een compleet kerstdiner aangeboden. Het kerstdiner bij De Cantharel is bedoeld om Apeldoornse ouderen samen te brengen tijdens de feestdagen. Daarnaast kunnen ouderen tijdens het diner in contact komen met mensen uit de eigen plaats, zodat zij ook na de feestdagen meer aanspraak hebben. Het Ouderenfonds richt zich vooral op ouderen die minder dan twee keer per maand bezoek krijgen en de kerstdagen alleen doorbrengen. Thuiszorgorganisaties, ouderenadviseurs van lokale welzijnsorganisaties, maar ook de plaatselijke organisaties op het gebied van welzijn, ouderen of kerken kunnen contact opnemen met de lokale organisatie om ouderen aan te melden. Uiteraard kunnen belangstellenden zich ook zelf aanmelden bij de organisatie. De lokale organisatie in Apeldoorn is nog op zoek naar bedrijven of particulieren die hun diensten kunnen aanbieden tijdens of in aanloop naar het Apeldoorns kerstdiner. Hierbij valt te denken aan een koor wat zou kunnen optreden, transport voor ouderen die niet op eigen gelegenheid naar De Cantharel kunnen komen of organisaties die een klein kerstgeschenkje voor de gasten kunnen verzorgen. Overige ideeën zijn welkom. Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers en de sponsoring door De Cantharel kan het Ouderenfonds dit jaar ruim 3500 kerstdiners organiseren. Het Ouderenfonds draagt hiermee bij aan de vergroting van de sociale wereld van eenzame ouderen. Het Nationaal Ouderenfonds steunt ouderen in Nederland met concrete diensten en activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de BoodschappenPlusBus, de OuderenOmbudsman, de Zilverlijn en de kerstdiners. Alle diensten en activiteiten zijn gericht op het stimuleren van sociale contacten en zelfredzaamheid van ouderen om zo eenzaamheid te bestrijden. Voor meer informatie kunnen belangstellenden mailen naar de Apeldoornse organisatie via: kerst.nof@gmail.com of bellen met 06 536 11 778

AARDGASLOOS DENKEN: NIEUW, ONBEKEND TERREIN De Energieke Maten hebben dit najaar een ‘oefening in aardgasloos denken’ georganiseerd. Onder leiding van Marjo Kroese van het Klimaatverbond hebben wij samen met vertegenwoordigers van de buurtraden, de gemeente, de woningcorporaties en netbeheerder Liander gekeken wat dat betekent: wonen zonder aardgas. Dat betekent zoeken naar andere oplossingen voor een schone, duurzame, betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening. De Maten is een van de wijken die door de gemeente is benoemd als ‘wijk van de toekomst’ : een wijk waar daadwerkelijk gestart gaat worden met het ontwikkelen van een nieuwe, duurzame warmtevoorziening, waarbij geen CO2 meer vrijkomt. We gaan in gesprek over vragen als: Hoe zou je benaderd willen worden, wie moet de afzender zijn van die eerste benadering, zou je keuzemogelijkheden willen, zou je betrokken willen worden en zo ja hoe? En wie besluit er eigenlijk welk alternatief er beschikbaar komt? En wordt dat alternatief dan verplicht voor iedereen? Het blijkt dat we allemaal minimaal 8 à 10 jaar van te voren al ingelicht willen worden door de gemeente door middel van een persoonlijke brief waarin de keuze wordt toegelicht en de consequenties worden beschreven. Eisen die we stellen aan de nieuwe warmtevoorziening: minimaal huidige comfort handhaven , financieel haalbaar en betaalbaar. In elk geval wordt duidelijk dat er enorm veel verschillende partijen en belangen zijn. De gemeente zal dus een grote rol moeten spelen in de regievoering en zorgen dat alle partijen met elkaar samenwerken. Wil je meedenken? Heb je vragen en/of ideeën?Meld je dan bij de Energieke Maten. Dat kan door een mail te sturen of te bellen met Marjolein Tillema, info@marjoleintillema.nl, 06 – 528 28 625.


groot zonnehoeve

wijkkrant de maten November 2017 | pagina 13

POST VERSTUREN KAN NU OOK BIJ SPAR M.i.v. woensdag 25 oktober is de SPAR op de Regenboogbrink 24, locatie Groot Schuylenburg, een Post.nl-punt. Naast postzegels kopen kunt u bij ons in de supermarkt brieven en pakketten versturen naar alle uithoeken van de wereld, ook aangetekend.Daarnaast kunt u een pakketje bij ons laten bezorgen, zodat u het na werktijd bij ons op kunt halen. Onze openingstijden zijn: Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 19.00 uur Zaterdag van 8.00 - 17.00 uur. | Op zondag zijn we gesloten.

ONZE WINKEL HEEFT LEUK NIEUWS Het assortiment van de cadeauartikelen is flink uitgebreid. We verkopen veel producten van verschillende dagbestedings- en werklocaties. Alles handgemaakt door medewerkers van verschillende regio's van 's Heeren Loo. We adviseren je graag en pakken je aankopen als een mooi geschenk voor je in. Hebben we niet de goede kleur of heb je een ander leuk idee, vraag het ons en we maken het voor je op maat. Als je onze producten zo leuk vindt dat je deze zelf wilt maken, dan kan dat want wij organiseren ook workshops en kinderfeestjes. Eind van het jaar hebben we een leuke actie: Onze kerstcollectie ligt begin november in de winkel. Bij aankoop van je kerstcadeaus of kerstkaarten krijg je een setje diy geschenklabels van ons cadeau. We zijn open op: Maandag t/m vrijdag van 8.30 u - 17 u. Volg ons op facebook: www. facebook.com/papierwinkel.apeldoorn Je vind ons aan: De Regenboogbrink 30, 7325 BA Apeldoorn, op ons plein, direct links. T. 06-51242071, Email Opdrachten@Papier-Winkel.nl

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BEZORGSERVICE JUMBO VAN DE BUNT In een klanttevredenheidsonderzoek vroeg Jumbo van de Bunt zijn klanten een algemeen oordeel te geven over de bezorgservice. Jumbo van de Bunt is erop gericht om de ideale supermarkt te zijn voor haar klanten. En met succes, Jumbo heeft al vele prijzen gewonnen. Om zichzelf steeds verder te ontwikkelen is het van belang om te weten hoe de klant zijn supermarkt ervaart en wat er verbeterd kan worden. De boodschappenservice wordt met een 8.5 beoordeeld. Vooral het gemak van de bestelwebsite jumboapeldoorn.com en de JUMBO app werden als prettig ervaren. Klanten komen minder snel in de verleiding om extra producten te kopen en zo werkt het ook nog eens kostenbesparend. Ook kregen de vaste bezorgjongens een dikke pluim. Wouter van de Bunt: “Gelukkig werder er ook verbeterpunten aangedragen. We brengen deze nu in kaart en kunnen niet wachten hiermee aan de slag te gaan�. Ook nieuwsgierig naar de Jumbo bezorgservice? www.jumboapeldoorn.com


de velden

wijkkrant de maten November 2017 | pagina 14

AED VAN LEVENSBELANG Allereerst: wat betekent AED? Deze afkorting staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen. De eerste 6 minuten na een hartstilstand zijn cruciaal. Met een AED in de buurt vergroot je de overlevingskans van het slachtoffer en kun je ook blijvende schade voorkomen. Elke week krijgen ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Op tijd reanimeren vergroot de overlevingskans enorm. Door de jaren heen zijn deze kansen enorm verbeterd. In de jaren ‘90 was de overleving nog 9 procent, inmiddels is dit bijna 25 procent. Dit is mede te danken aan de groei van het aantal burgerhulpverleners en de inzet van AED’s. Een bewoner van onze buurt zal met ondersteuning van de Buurtraad nagaan of het mogelijk is in de buurt de Velden een of meer van deze apparaten te plaatsen. Onderzocht moet worden op welke locaties plaatsing het meest efficiënt is. Uiteraard dient voor aanschaf, plaatsing en onderhoud de nodige financiën bij elkaar gebracht te worden. Bekeken zal worden op welke wijze dit kan gebeuren. Mocht het nodig zijn, dan zal een beroep op u worden gedaan. Vergeet dan niet dat een AED ook uw leven kan redden. We rekenen op uw medewerking. Heeft u vragen of wilt u een steentje bijdragen bij de realisatie van het gestelde doel, dan kunt u met de initiatiefneemster contact opnemen (e-mail: jennybakker86@hotmail.com). Meer lezen over de AED? Kijk dan op www.hartstichting.nl/doe-mee/aed

IDENTITEITSFRAUDE Identiteitsfraude. Een actueel probleem. Tegenwoordig staan we bij tientallen bedrijven en organisaties in de systemen. En regelmatig worden deze gehackt zodat persoonlijke gegevens zoals e-mailadressen en bankrekeningnummers in handen kunnen komen van kwaadwillenden. Deze kunnen op uw naam en voor uw rekening van alles kopen. Het enige wat u ervan te zien krijgt, is een niet te verklaren afschrijving op uw bankrekening. Neem zo’n afschrijving niet te licht op met de gedachte dat het wel om een eenmalige vergissing zal gaan. Des te sneller u ingrijpt, des te meer kans dat de schade beperkt kan blijven. Dus moet u direct maatregelen treffen. Het begint ermee dat u de bankpasjes of creditcards laat blokkeren. Verder is het verstandig aangifte te doen bij de politie en bewijsmateriaal zoals bankafschriften te kopiëren en te verzamelen. Meer over dit onderwerp kunt u lezen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-enantwoord/wat-doe-ik-bij-mogelijke-identiteitsfraude Het raadplegen van de hiervoor genoemde website is niet alleen nodig als u vermoedt slachtoffer te zijn geworden van identiteitsfraude. Ook als nog niets hiermee te maken heeft gehad is het nuttig enigszins te zijn geïnformeerd over de do’s and don’ts in het geval u wel slachtoffer dreigt te worden van de praktijken van oplichters.

WATEROVERLAST Regelmatig worden we geconfronteerd met berichten over klimaatverandering. Tengevolge daarvan zal het in de komende jaren vaker en meer gaan regenen. Met name in steden kan dat tot gevolg hebben dat het regenwater niet meer voldoende kan worden afgevoerd via de riolering. Daardoor komen straten blank te staan. Putdeksels komen omhoog en het rioolwater kan zelfs via uw toilet uw huis instromen. Er is dus een belangrijke taak weggelegd voor de Gemeente. Zij dienen zoveel mogelijk te zorgen voor een goed functionerende riolering. Maar ook als bewoner kunnen we iets doen aan de overlast. We hebben het allemaal druk en weinig zin of tijd om planten te snoeien en onkruid te verwijderen. Daarom zijn veel tuinen vrijwel volledig bestraat. Het nadeel van die tegels is wel dat het regenwater niet in de grond verdwijnt maar naar de riolering loopt. Die het bij een langdurige en forse regenbui niet meer aan kan. Daarom adviseert het Waterschap Vallei en Veluwe ook om minder tegels in de tuin te leggen. Hierdoor kan het water in de grond zakken zodat minder overlast ontstaat. Bijkomend voordeel is dat minder tegels meer ruimte biedt aan flora en fauna. Als u de website van het waterschap raadpleegt, kunt u meer lezen over wateroverlast. Wilt u meer weten, kijk dan eens bij de volgende links www.vallei-veluwe.nl/actueel/nieuws/ nieuws-2016/september/wateroverlast/ en www.vallei-veluwe.nl/diversen/ watkanikdoen/groen-tuin/


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten November 2017 | pagina 15

DINI OUDBIER HEEFT DE WASPAS VAN SHELL CAR CARE GEWONNEN, GEFELICITEERD!

VRIJDAG 27 OKTOBER HEEFT ZE DEZE WASPAS EN EEN MOOIE BOS BLOEMEN IN ONTVANGST GENOMEN! Prijswinnaar puzzel uitgave oktober Wijkkrant de Maten. Het blijft leuk om te zien hoeveel puzzelreacties er maandelijks binnen blijven komen. Deze puzzel wordt niet alleen online ingevuld, maar er zijn ook nog steeds fanatieke puzzellaars, die de puzzel maken en met een leuke, vrolijke kaart het antwoord naar ons toesturen. Dank jullie wel hiervoor! Dini behoort tot een van de fanatieke puzzelaars, niet omdat zij het via de post heeft gedaan, maar omdat Dini binnen enkele dagen, nadat de krant op de mat lag het antwoord via de website heeft gemaild. Dini, nogmaals van harte gefeliciteerd en veel plezier van de waspas!

47

27 zwart

74

Inzenden kan t/m 19 november 2017. De winnaar krijgt persoonlijk bericht en zal bekend worden gemaakt in de volgende uitgave van de wijkkrant.

PUZZEL MEE EN MAAK OP 2 BOEKETTEN T.W.V. € 25,- PER STUK 1 VOOR JE ZELF EN 1 OM WEG TE GEVEN! G R O O T Z O N N E H O E V E I D N I N

R D E D R E V E N O R E S T E M

O R C A O S D E H O E V E N T E H T K

E R R U T E N E D L E V E D K O H E S

N T E T W I J K K R A N T N

S G A I B J U

T A T F O L

E N E A G N R M O Z Y E E O B R S T C I R R S P E

V

N

Y D I L E T R

L N E E K R B D E K O N L O O E N E L N S D E N E G L A N E

I E F U E E W N I U D N D E I N E A

N M I R T N Y

O W W L G R T E E C T B K E

G W B E O L F R O K E S M D H E O N I P N D E D D E Y B L E P A R O A A G A M E H C S T N A I V R S G W O E K O H E

A B L D G R O Z E B G A D E D F L E Z E D

M E E D E N K E N D O E D A P S E T

BLOEMEN WIJKKRANT PLANTEN MEEDENKEND BLOEMEN BYEDWIN DEGAARDEN PLANTEN BEZORGEN DEHOEVEN BYEDWIN APELDOORN DEHORSTEN DEMATEN DEVELDEN DEDREVEN CREATIEF BEZORGEN DEDONKEN IMKERSPLAATS TROUWBOEKET DEHOEKEN WORKSHOP AFSCHEIDSBOEKET

BLOEMENDAG ARTIFLEUR TROUWBOEKET AFSCHEIDSBOEKET DEZELFDEDAGBEZORGD GROENSTYLING SERVICEGERICHT GROOTZONNEHOEVE STIJLTREND

SERVICEGERICHT

GROOTZONNEHOEVE Zo lost u deze woordzoeker op: Alle woorden zitten kriskras verborgen in het veld met letters. APELDOORN Sommige letters worden meermalen gebruikt.Trek een lijn over het DEMATEN gehele woord en doe dit bij alle bovenstaande woorden. De niet DEDREVEN gebruikte letters vormen de oplossing. DEDONKEN DEHOEKEN

Imkersplaats 11 7328 CG Apeldoorn 055 737 02 11 www.artifleurbyedwin.nl

Artifleur by edwin voor al uw bloem- en groenstyling wensen

F r e s h

47 i d e a s

b y

74

E d w27 izwart n

Stuur de oplossing met uw contactgegevens op naar: Wijkkrant de Maten, Hattemsezijweg 32, 7335 JN Apeldoorn of stuur het antwoord via de website www.wijkkrantdematen.nl

G R O E N S T R D R T G A O E C R E A T

Y L I N G W B A M D N E M E O L B E I E F I F R O L E

BLOEMEN PLANTEN


ontmoetingsplekken KERSTMARKT IN DE MATENHOF Op vrijdag 15 december wordt van 14:30 tot 18:00 uur een kerstmarkt georganiseerd in ontmoetingsplek De Matenhof. Tijdens de kerstmarkt vindt u verschillende kramen met kerstkaarten, kerststukjes, sieraden, kaarsen en nog veel meer. Daarnaast is er ‘Koek & Zopie’ in de vorm van onder andere erwtensoep, broodje rookworst, warme chocolademelk, oliebollen, glühwein, koffie en thee. Tijdens de kerstmarkt maak je ook nog kans op leuke prijzen! Voor de kinderen is er een grabbelton en ook kunt u lootjes kopen voor de verloting. Kom op 15 december naar de kerstmarkt, ontmoet elkaar en proef de kerstsfeer! Een deel van de opbrengst van de kerstmarkt gaat naar het Glazen Huis van Serious Request, die dit jaar in Apeldoorn staan. Het geld wat wordt opgehaald wordt gebruikt om ouders en kinderen te herenigen, die elkaar zijn kwijtgeraakt door een ramp of conflict.

wijkkrant de maten November 2017 | pagina 16

ONTMOET ELKAAR IN APELDOORN Apeldoorn is verdeeld in stadsdelen. In elk stadsdeel vindt u meerdere ontmoetingsplekken. Een ontmoetingsplek is een locatie bij u in de buurt. Het kan een buurthuis zijn, een activiteitencentrum of bijvoorbeeld een woon/ zorgcentrum. Op de ontmoetingsplekken staan vrijwilligers en/of professionals altijd voor u klaar. U kunt er terecht om een kopje koffie te drinken, mee te doen aan een cursus of workshop of informatie krijgen over wonen, zorg en welzijn. Op deze pagina vindt u maandelijks informatie over de ontmoetingsplekken in de Maten.

Wilt u een kraam huren op de kerstmarkt om spullen te verkopen? Dit kan voor € 11 (incl. 2 consumpties). Van de huur voor een kraam gaat € 2 naar Serious Request 2017. U kunt zich aanmelden bij Bettine Mons, via 055-5411444 of activiteitenbegeleidingMH@degoedezorg.nl.

BUURTRESTAURANT ZOEKT LIEFHEBBERS VAN KOKEN Bij Centraal Wonen aan het Magistratenveld wordt elke eerste vrijdag van de maand gekookt voor buurtbewoners. Tijdens deze avonden komen buurtbewoners samen om te eten en elkaar te ontmoeten. Het buurtrestaurant kan alleen wel wat extra handen in de keuken gebruiken en is op zoek naar wijkbewoners die het leuk vinden om te koken. Zou u een paar keer per jaar willen koken voor een groep van 15-20 personen? Of wilt u de kok helpen in de voorbereiding? Neem dan contact op met Joannie Kooyman, via j.kooyman@stimenz.nl of 06-22905585. U mag natuurlijk ook eerst een avond meekijken, om te zien of het iets voor u is. Buurtrestaurant de Velden is aan het Magistratenveld 613.

Discussiegroep ‘Eigenwijs Grijs’ zoekt nieuwe deelnemers De discussiegroep ‘Eigenwijs Grijs’ is bedoeld voor inwoners uit de Maten (50+), maar ook als u (nog) geen grijze haren heeft, bent u van harte welkom. De discussiegroep geeft u de mogelijkheid om goede gesprekken te voeren en eventueel een nieuw netwerk op te bouwen. Tijdens de discussiegroep krijgt u de kans te praten over onderwerpen die u interesseren en die u zelf kunt aangeven. De groep bestaat uit maximaal 12 personen en komt in de even weken bij elkaar op donderdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur. De locatie hiervoor is ontmoetingscentrum De Dreven, Imkersplaats 38. Voor deelname aan de discussiegroep betaalt u € 2,- per keer (incl. koffie en thee). Bent u geïnteresseerd in deelname aan ‘Eigenwijs Grijs’? U bent van harte welkom een keer aan te sluiten. De groep gaat weer van start vanaf 16 november. Om u aan te melden of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joannie Kooyman: 06-22905585 of j.kooyman@stimenz.nl.

MEER INFORMATIE Op de website www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl staat een overzicht van alle ontmoetingsplekken en activiteiten in Apeldoorn. Wilt u meer informatie, heeft u ideeën voor een leuke activiteit of bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Dan kunt u contact opnemen met Joannie Kooyman, sociaal cultureel werker Zuid-Oost, via j.kooyman@stimenz.nl of 06 - 22 90 55 85.


de donken

wijkkrant de maten November 2017 | pagina 17

Spelend leren op Peutergroep De Gong! De overgang naar de basisschool is voor veel kinderen en hun ouders een grote stap. Om deze stap soepel te kunnen nemen heeft PCBO De Gong in samenwerking met kinderopvang organisatie DOK13 een nieuw concept ontwikkeld: Peutergroep De Gong. Uitdagende Peuteropvang Kindcentrum De Gong biedt opvang voor peuters van 2 tot 4 jaar. De peuters worden opgevangen in een speciaal voor hen ingerichte ruimte en worden spelenderwijs voorbereid op het basisonderwijs. Bijvoorbeeld door te werken met hetzelfde dagritme, door thema’s op elkaar af te stemmen én door op vaste momenten samen te spelen. De peuters doen

regelmatig mee in groep 1. Zo leren ze de juf en hun toekomstige klasgenootjes alvast een beetje kennen. Openingstijden en tarieven: Maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 13.00 uur. Op deze dagen kunnen peuters ook gebruik maken van de voorschoolse opvang vanaf 07.15 uur en/of hele dagopvang tot 18.30 uur. Peuteropvang wordt aangeboden gedurende 48 weken per jaar. Voor meer informatie en tarieven kunt u terecht op www.dok13.info of bel 06 - 50 26 48 81.

Kom je proef spelen? Neem voor proef spelen of voor een rondleiding contact op met Kitty ten Napel - Vink, directeur van Kindcentrum PCBO de Gong via 055- 542 22 93.

De Gong • Koperslagersdonk 4 • 7326 HM Apeldoorn • Tel.: 055 542 22 93 • gong.pcboapeldoorn.nl • gong.pcboapeldoorn.nl

• • • •

IS...

een plek om elkaar te ontmoeten een plek vóór en dóór bewoners van De Donken een plek om activiteiten te organiseren een plek om bijvoorbeeld te kaarten, te knutselen, koffie te drinken, te darten, een kinderactiviteit of ….(bedenk het maar)

Activiteiten: • Elke maandagmiddag van 14.00 tot 15.30 taalgroep voor iedereen die meer en beter Nederlands wil leren. • Elke donderdag koffie-ochtend van 10.00 tot 11.30 uur. • Darten of een kaartje leggen op vrijdagavond van 19.30 tot circa 22.00 uur. De komende data 22 november en 6 december. Komt u ook een kijkje nemen of heeft u een leuk idee? Graag, samen maken we de buurt! Stuur een mail naar donkhuus@gmail.com of bel met de beheerders via 06-29495482. Schroom niet en maak gebruik van het DonkHûûs, u bent van harte welkom!

AAN DE MOEDERS VAN DE DONKEN In de Donken staat het Donkhuus. Het Donkhuus is bedoeld als een prettige ontmoetingsplek voor alle bewoners van de wijk. Deze plek is ook heel geschikt voor opvoeders/moeders om elkaar te ontmoeten. Daarom nodigen we alle moeders uit de Tingietersdonk, Klinkmakersdonk en Viltmakersdonk uit om hier een fijne plek van te maken. Hoe dat er precies uit moet gaan zien dat kunnen natuurlijk alleen de moeders aangeven: • Wil je andere moeders en kinderen vrijblijvend ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee? • Of wil je tips uitwisselen met andere moeders? • Of heb je zin om deel te nemen aan ontspannende activiteiten • Of heb je behoefte aan informatie over bepaalde onderwerpen (opvoeding, financiën, relaties)? • Of......

Heel graag nodigen we (aanstaande) moeders en hun kinderen uit op vrijdag 1 december van 13.00 tot ongeveer 14.00 uur om elkaar te ontmoeten en met elkaar uit te wisselen waar jullie als moeders het Donkhuus graag voor willen gebruiken. Hartelijke groet, Stimenz


de hoeven

wijkkrant de maten November 2017 | pagina 18

BURENDAG SENIOREN WONINGEN STRAATMAKERHOEVE EN GILDENLAAN Op zaterdag 23 september hebben de senioren voor het eerst een burendag gehad. Opzet van deze ochtend was een gezellig samenzijn onder het genot van koffie en thee en wat lekkers. lekker én het aanpakken van de groenvoorziening op ons woonerf. Drie initiatiefnemers hadden deze dag opgezet met als doel samen zijn, samen kennismaken en gezellig samen kletsen. In ons complex wonen veel senioren van 70+ en velen van hun hebben hun partners niet meer. Wat is er mooier dan deze mensen ook een beetje uit hun isolement te halen en samen gezellig bezig te zijn. Het was een prachtige dag, veel zon en ideaal om de burendag te vieren. Om 10.00 uur waren de eerste gasten er al en om kwart over tien was iedereen aanwezig. Er was een gezellige ingerichte tent opgezet om hier met elkaar te vertoeven. Uit deze ochtend zijn er weer allerlei ideeën gekomen om het een vervolg te gaan geven. Tijdens ons samenzijn kregen wij onverwachts bezoek van onze wethouder Detlev Cziesso. Samen met twee collega’s van de gemeente uit stadsdeel Zuid-Oost kwam hij langs om te kijken hoe wij dit voor elkaar hadden gespeeld. Ze waren zeer verrast met onze burendag en juichten dit in alle toonaarden toe. Een initiatief dat voor de buurt heel veel waard is en waar we zeker een vervolg aan moesten geven. Wij als buurt gaan hier een gehoor aan geven want onze volgende stap is een kerstboom op ons erf met een gezellige bijeenkomst voor de kerstdagen. Dus voor een ieder die in Apeldoorn woont, kunnen wij zeker de burendag die wordt georganiseerd door het Oranjefonds in samenwerking met Douwe Egberts aanraden. Door hier aan mee te doen kun je zoveel goeds voor elkaar en de buurt betekenene. Het maakt het wonen een stuk gezelliger. Dank aan een ieder die heeft meegewerkt in welke vorm dan ook. Organisatie burendag Straatmakerhoeve.

NIEUW IN APELDOORN DE MATEN: CIRKEL KINDERCOACHING Cirkel Kindercoaching is een kindercoachpraktijk voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en hun ouders. Deze praktijk heeft Linda Kleefman onlangs gestart na 13 jaar als leerkracht basisonderwijs voor de klas te hebben gestaan. Ze zag op de verschillende scholen waar ze gewerkt heeft dat kinderen steeds vaker op de een of andere manier niet lekker in hun vel zaten. Grote en kleine problemen hadden. Vastliepen op school. En gelabeld werden met etiketjes als o.a. ad(h)d, pdd-nos etc. Linda voelde dat deze kinderen om een andere benadering vroegen. Daarom is ze begonnen aan een kindercoachopleiding en tevens haar eigen praktijk gestart. "We leven in een prestatiegerichte maatschappij. Cijfers, scores en prestaties worden heel belangrijk gevonden. Daardoor zijn kinderen vooral aan het leren met hun hoofd. Ook moeten ze voldoen aan volwassenen opgelegde normen. Hierdoor wordt er voorbijgegaan aan het lichaam en de innerlijke drijfveren van een kind. En voelt een kind zich niet altijd serieus genomen of gehoord. Gevolg is dat een kind niet lekker in zijn of haar vel komt te zitten en o.a. gedragsproblemen kan gaan vertonen. Gelukkig is er dan een kindercoach waar ouders en kinderen bij terecht kunnen!" Linda Kleefman: "De visie van Cirkel Kindercoaching is dat ieder kind zich ontwikkelt op zijn eigen tempo en eigen manier. Ieder kind heeft ook zijn eigen interesses en voorkeuren. Het is mijn missie kinderen hun eigen natuur weer terug te laten vinden. Ik zoek mogelijkheden om kinderen dingen te laten doen op een eigen natuurlijke manier. Als kinderen hun eigen pad volgen en dat in eigen tempo en op een eigen manier mogen doen, dan voelen ze zich gehoord, gezien, gekend en begrepen en komen ze dichter bij hun eigen natuur. Hierdoor worden obstakels opgeruimd en ontstaan succeservaringen. Het kind ziet, ervaart en gelooft weer in zijn eigen kwaliteiten en talenten. Het gaat na mijn coaching groeiend en bloeiend de wereld in! Het heeft mijn voorkeur om zoveel mogelijk buiten te coachen. De buitenlucht geeft je letterlijk en figuurlijk ruimte. Het brengt de creativiteit weer op gang. En de zintuigen worden gestimuleerd waardoor een kind weer meer contact krijgt met zijn of haar lichaam. De activiteiten die we doen zijn afhankelijk van de interesse en de hulpvraag van het kind. Elk kind is uniek. Dus elk traject is anders. Ik speel in op dat wat ik hoor, zie en voel en daar zoek ik materialen en middelen bij om verandering bij het kind te creëren. We gaan ontdekken, onderzoeken, spelen, praten, bewegen etcetera. We gebruiken de natuur als spiegel en als ontdek- en onderzoekplek." Wilt u meer weten over Cirkel Kindercoaching? Mail naar linda@cirkelkindercoaching.nl of bel naar 06-23825370 Url: http://facebook.com/cirkelkindercoaching


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten November 2017 | pagina 19

OMGEVING LAAN VAN MATEN 02-09-1982 In de vorige editie van Wijkkrant De Maten besteedden we aandacht aan de omgeving Pottenbakkersdonk. e gaan nu naar de andere kant van De Maten, de omgeving Laan van Maten. We gaan hierbij weer navigeren door de luchtopnamen heen. Onder in beeld met laagbouw en flats de Kooikersdreef, alsmede de flats aan de Laan van Maten. Rechts van het gebied de Laan van Kuipershof met rechts ervan de vijver aan de Poortersveld. Op de kruising Laan van Kuipershof en Laan van Maten waren er in die tijd nog geen verkeerslichten aanwezig. (Let op de typische kleuren auto’s van die tijd!) Steken we vanuit de Laan van Kuipershof recht over, dan zien we het villapark van De Maten met de Adelbrechtgaarde, Elegastgaarde en Arthurgaarde. Links van het gebied het medische centrum met o.a. een tandartsenpraktijk. Daar weer links van het Edison College. Boven het Edison College staat het Chinees-Indisch Restaurant China Garden aan de Gijsbrechtgaarde. Dit restaurant was er al vanaf het begin bij het ontstaan van De Maten! Links ervan nog braak liggend terrein waar later Woonzorgcentrum Berghorst zou komen. Nog net zichtbaar het Shell Express tankstation. Dit werd in die tijd gerund door dhr. Kon welke ook het tankstation aan de Marchantstraat runde. Er voor langs loopt de Gildenlaan. Boven het tankstation is Seniorenflat Gildenhove zichtbaar met ernaast het Winkelcentrum Gildenhof. Beiden aan de Snijdersplaats. Geheel boven in beeld de Laan van Erica met aan de andere zijde van de Gildenlaan de Gijsbrechtgaarde en Jaromirgaarde. Het terrein rechts daarvan zou later de Pallietergaarde worden. Als laatste vermelding ziet u geheel rechts boven in beeld de Kinderboerderij De Maten en een stukje Warenargaarde. Uiteraard mag de naam Matenpark niet ontbreken en is de jonge aanplant duidelijk te zien. 25-05-2009 Bijna hetzelfde beeld als de luchtopname uit 1982 maar dan een totaal volwassen gebied. Beginnen we nu bij het Matenpark. Weer veel groen en volgroeide bomen en struiken. De vijvers zijn niet meer zichtbaar door al het groen! Het Edison College is enorm uitgebreid. (En, de kleuren van de diverse auto’s zijn ook weer geheel anders) Voor het Edison College ziet u Dansschool Biezeman, bekend als Villa Bailar. Ernaast de sporthal van Volleybalvereniging Alterno, één van de grootste volleybalverenigingen in Nederland. Tevens Winnaar Nationale Beker 2013 Dames en ook in dat jaar de beste jeugdopleiding! Boven de sporthal staat Woonzorgcentrum Berghorst. Berghorst telt 68 ruime eenpersoonskamers, een tweepersoonskamer en drie kamers voor tijdelijke opname. Er tegenover (met koepel) staat de Gereformeerde Kerk Apeldoorn-Zuid De Voorhof. Alleen nog maar de daken van de woningen aan de Gijsbrechtgaarde en Jaromirgaarde zijn zichtbaar. Bij het kruispunt Laan van Maten en Laan van Kuipershof zijn nu de verkeerslichten zichtbaar. Geheel onder in beeld de t-kruising Laan van Kuipershof en Leidekkersdreef. Tot de volgende keer!

Luchtopnamen & teksten: Hans Snelleman.


&

R A A N G I L E D VOOR S U C R I C R E T N HET WI T N U B E D N A V O B M U J T ME

rzegel. n Wintercircusspaa ee je g an tv on n rde actieproducte el deze bij oop van geselectee aarkaart vol; wiss nk sp aa j de bi is ls en ge en ze pp us ! boodscha rt, bij 12 Wintercirc ar het Wintercircus Bij iedere 10,- aan or slechts €10,- na els op de spaarkaa vo eg rz ga aa en sp r ze he de uc Plak ingsvo nt in voor een kort Jumbo van de Bu

Het Wintercircus is van 24 t/m 30 december

SPA AR MEE! Hallo

Van de Bunt

           


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.