Wijkkrant de Maten mei 2021

Page 1

Jaargang 7 Mei 2021

WIJKKRANT DE MATEN & GROOT ZONNEHOEVE

TC SPRENKELAAR EN TV DE MATEN STIMULEREN MENTALE EN FYSIEKE WEERBAARHEID OUDEREN MET OLDSTARS Sport en beweging zijn voor iedereen maar zeker voor ouderen belangrijk om mentale en fysieke weerbaarheid op peil te houden en op een goede manier ouder te worden. Het belang hiervan wordt in tijden van corona pijnlijk duidelijk. Tennisclubs Sprenkelaar en De Maten onderschrijven de waarde van

sportparticipatie voor ouderen en zetten daar met behulp van het Nationaal Ouderenfonds gericht op in. Zij boden wethouder Nathan Stukker daarom op 9 april een rapport met aanbevelingen aan.

PUZZEL MEE EN MAAK KANS OP EEN CADEAUBON het hele artikel op pagina 13 VAN Lees LINGERIEZAAK ANNEBRA T.W.V. 25,-

BELANGRIJK

Dinsdag 18 mei 2021 zal de Algemene Ledenvergadering.... Lees meer op pagina 3

WIE WOONT ER IN...

Aangenaam kennis te maken mevrouw Booy, met wie... Lees meer op pagina 8 badmode body boobs&bloomers boxers comfortabel corrigerend eglantier

fantasie felina freya hipsters kousenvoetjes lingadore lingerie

marjolein nachtmode ondergoed oroblu pyjama slip sportbh

PUZZEL MEE

Puzzel mee en maak kans op een cadeaubon te besteden bij... Lees meer op pagina 19

Lingeriezaak Annebra | Eglantier 512 | 7329 DM Apeldoorn 055 - 76 76 569 | marjolein@annebra.nl


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Het Stadhuis + buitenlijn: 14 055 Het Werkplein Activerium: (055) 580 2000 Brandweer De Maten: 088 - 3104630 Politie: 0900 8844 Huisartsenpost Apeldoorn 0900 600 9000 Gelre ziekenhuis (055) 581 8181

ALARMNUMMER

112

WIJKAGENTEN Algemeen nummer 0900 - 8844 Vacature (Werkgebied: Matenveld en Matendreef) Cengiz Kara (Werkgebied: Matenhoeve, Matengaarde en winkelcentrum Eglantier, Wolthuis, Klarenbeek, de Hooilanden) John van Manen (Werkgebied: Matenhorst, Matendonk, Matenhoek, Groot Zonnehoeve, De Voorwaarts) WELZIJNSNETWERK APELDOORN ZUIDOOST Stimenz (088) 784 64 64 MEE-Veluwe (055) 526 92 00 Don Bosco de Maten (055) 542 59 51 WIJKRAAD ZUIDOOST Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn info@wijkraadzuidoost.nl, www.wijkraadzuidoost.nl HUISARTSEN J.B. van Adrichem (055) 533 71 49 W.E.G.C. Beukers en E J Kuhlemaijer (055) 534 35 35 S.A. Faber en J. Elzink-Kersten (055) 533 52 25 S.J. Roelof-Oudsen (055) 533 49 53 J. Siegelaar (055) 533 86 41 De Gaarde (055) 533 32 31 Huisartsenpraktijk Matenpark (055) 200 2033 Oranje Praktijk (055) 533 87 00 De Velden (055) 541 25 62 APOTHEEK De Maten Apotheek (055) 533 08 64

Apotheek de Gaarde (055) 5422781 TANDARTSEN Wijsman & Koster Tandartsen (055) 534 63 50 Tandartsenpraktijk van Wayenburg (055) 534 63 52 Tandartspraktijk A. Todea (055) 533 21 05 J.J. Poort, tandarts, Gezondheidscentrum De Maten (055) 542 25 77 TM tandartsen (055) 541 21 41 Samenwerkende Tandartsen De Maten (055) 539 65 87 Tandartspraktijk Arnold (055) 542 13 96 DE WOONMENSEN Algemeen telefoonnummer (055) 548 48 48 Verstopte afvoer/ riool Van der Velden: (026) 321 53 16 Glasschade (055) 548 48 48 (24 uur per dag) DE GOEDE WONING Algemeen telefoonnummer (055) 369 69 69 Spoedeisende reparatie (055) 369 69 69 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst ONS HUIS Algemeen telefoonnummer 055) 526 25 00 Spoedeisende reparatie 055) 526 25 00 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst MOOILAND Reparaties en Storingen: 088 450 10 10 Glasherstel: 0800-0226688 (Service Glasherstel) Riolering: 0800-0991313 (RRS) BURENOVERLAST, BUREAU BUURTBEMIDDELING Theo Quist (06) 20 00 73 34

COLOFON Wijkkrant de Maten is een maandelijkse uitgave waarin ontmoeten, verbinden en inspireren centraal staan. Uitgever: Verspreiding: Opmaak: Druk: Eindredactie:

YVONNE RECLAME All-Inn verspreidingen YVONNE RECLAME Janssen Pers Corine Kapenga en Aart de Graaf

Advertenties, redactie en algemene informatie: yvonne@wijkkrantdematen.nl MEER INFORMATIE: WWW.WIJKKRANTDEMATEN.NL Oplage: Verspreiding:

12.000 exemplaren 10 maal per jaar huis aan huis in de Maten en Groot Zonnehoeve.

Klachten over de bezorging? Mail ze naar: klachten@wijkkrantdematen.nl Druk- en zetfouten voorbehouden.

YVONNERECLAME.NL


wijkkrant de maten BELANRIJK! Beste Leden van Wijkraad Zuidoost, Dinsdag 18 mei 2021 zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Deze ledenvergadering zal bepalen of de Wijkraad stopt, of doorgaat. U bent vorig jaar geïnformeerd over de acties van de acties van het College van B&W om de verordening op Dorps- en Wijkraden in te trekken. Hoewel er nog een formele bezwaarprocedure loopt bij de onafhankelijke bezwaren commissie, heeft de Gemeenteraad van Apeldoorn het intrekken van de verordening in december 2020 goedgekeurd. Momenteel is de Wijkraad status loos. De Wijkraad kan officieel nu niet meer de hele wijk vertegenwoordigen, maar alleen nog slechts de leden van de Wijkraad. Wanneer ons bezwaar definitief wordt afgewezen, dan blijft dat zo en heeft de Wijkraad alleen nog spreekrecht namens de leden van de wijkraad. Vanwege het intrekken van de verordening en niet in het minst de wijze waarop de procesgang heeft plaats gevonden, heeft het bestuur doen besluiten om de leden over het voortbestaan van de Wijkraad te laten stemmen en dus beslissen. Het bestuur stelt voor om met alle activiteiten te stoppen, maar alleen de leden kunnen dat definitief besluiten. Volgens de statuten moet tenminste twee-derde (2/3) van alle leden instemmen met opheffing van de vereniging. Wanneer op de vergadering niet tenminste 2/3 van de leden aanwezig is zal er een nieuwe vergadering belegd moeten worden om over dit onderwerp te beslissen. Op die vergadering moet tenminste 2/3 van de aanwezige leden voor opheffen van de vereniging stemmen. Wanneer besloten wordt de vereniging niet op te heffen, dan zal voor het voortbestaan van de vereniging een nieuw Dagelijks Bestuur nodig zijn. De voorzitter en de secretaris stoppen hoe dan ook op 1-1-2022 met hun taak. De penningmeester heeft aangegeven wel door te willen gaan. Concreet betekent dat, dat een nieuwe voorzitter en secretaris nodig is om de vereniging voort te kunnen zetten, wanneer de leden besluiten om de vereniging NIET op te heffen. Komt er geen nieuwe bestuursleden, dan stopt de wijkraad alsnog met de activiteiten. Omdat er gestemd moet gaan worden wordt u verzocht uw lidnummer bij de hand te houden. Elke lid zal stemmen onder vermelding van lidnummer, Postcode en Huisnummer. Dit gebeurt op afroep tijdens de vergadering. Bent u uw lidnummer kwijt, maar wilt u wel stemmen, vraag dan uw gegevens op via info@wijkraadzuidoost.nl . Vermeld bij de aanvraag uw volledige naam en voorletters, en uw volledige adresgegevens. Op basis daarvan kan uw lidnummer naar het van u bij ons bekende mailadres worden gestuurd. De vergadering zal ON-LINE plaatsvinden via Microsoft Teams. Heeft u geen microfoon op uw computer, log dan ook in via uw smartphone, of via uw tablet. U kunt meerdere keren tegelijk inloggen. Uiteraard kunt u maar één keer stemmen. Inloggegevens zullen via een volgende mail aan alle leden worden verstrekt. Ook niet leden kunnen inloggen. Zij kunnen uiteraard niet stemmen. Belangstellenden die deze oproep via de Wijkkrant hebben gelezen en geen mail hebben ontvangen, of geen lid zijn, kunnen de inloggegevens opvragen via info@wijkraadzuidoost.nl. Wilt u wel aanwezig zijn, maar heeft u geen computer, geen tablet, of smartphone: misschien kunt u een beroep doen op familie of buren met een computer, zodat u toch de vergadering kunt bijwonen. Wij rekenen op uw aanwezigheid. Namens het bestuur

wijkkrant de maten Mei 2021 | pagina 3

ER IS ER 1 JARIG, HOERA, HOERA! Van harte gefeliciteerd beste inwoner van de Maten! De wijk waarin u woont, verjaart volgend jaar. In 2022 is het namelijk op de kop af 50 jaar geleden dat de eerste woningen in de Dreven werden opgeleverd. In wat toen nog weilanden waren, werden de eerste huizenblokken neergezet. In een tijdsbestek van krap 20 jaar zijn ruim 11.000 woningen neergezet. Een prestatie van formaat. De Maten is gebouwd volgens een helder stedenbouwkundig plan met zeven buurten, verbonden door een centrale ontsluitingsring. Binnen de buurten zijn de woningen rondom woonerven met parkeerhofjes en wandelpaden geplaatst, waardoor een stratenpatroon nagenoeg ontbreekt. De woningadressen zijn dreven, velden, horsten, donken, gaarden en hoeven en met een huisnummering van 1 tot soms wel bijna 999. Je hoort wel mensen mopperen: ‘ik verdwaal altijd in de Maten.’ De Maten heeft alle kenmerken van een ‘Bloemkoolwijk’. De structuur van een bloemkoolwijk kent een “boomstructuur” met een stam en verschillende zijtakken die vervolgens weer vertakken in takken en twijgen. De straten en woonerven vormen aparte sub wijkjes, die als bloemkoolroosjes op de hoofdwegen zijn “geplant” en doorgaans maar één toegang hebben. Ik wil het echter het niet hebben over bloemkoolwijken, want de Maten is meer dan een bloemkoolwijk. De Maten is de wijk waarin u woont, waarin uw kinderen opgroeien, waar mensen werken in de winkels, waar onze jongeren op de middelbare school zitten, waar dromen gerealiseerd worden en mensen hopen om rustig oud te worden. Ik ben benieuwd naar de verhalen van de mensen die in de wijk wonen of gewoond hebben. Wat is je leukste wijkherinnering? Wat waardeer je aan de Maten? Waarom wil jij oud worden in de Maten? Wat is de fijnste plek om te spelen in de Maten? Laat het me weten en hopelijk kunnen we in 2022 het Matenfeest organiseren. Er gebeuren mooi dingen in de buurt. Tot die tijd: blijf gezond en zorg goed voor elkaar. Aart de Graaf, Buurtregisseur Stimenz a.degraaf@stimenz.nl/ 06-13384057


winkelcentrum de eglantier

wijkkrant de maten Mei 2021 | pagina 4

Uw wijkmakelaar Eglantier 672 Apeldoorn

De Eglantier 603 7329 DN Apeldoorn

Winkel: De Eglantier 308 | digitaal@fotokuipers.nl Studio: Sutton 3 | studio@fotokuipers.nl

De Eglantier 300 055 207 9090 150

450

Logo Sillies Lettertype ; Eerste S ;

Printservice | Pasfoto's | Omzetten beeldmateriaal www.fotokuipers.nl

Abadi Extra Light Letter 3x zo groot als de rest Gespiegeld over het middelpunt Net zo hoog optrekken als de eerst S (niet de letter grootte aanpassen omdat de letters anders ook weer breder worden)

100

200

Twee ll' ;

Tekst Coffee Food Drinks Lettertype ;

Abadi Extra Light

Verhoudingen lettergroote en tussenruimte; zie de bemating

Project

Sillies - Logo De Eglantier 300 Apeldoorn

Schaal / Formaat

nvt

A3

Datum

rev 0

2018-01-31

Revisie / Datum

rev . rev .

Maten in het werk te controleren.

Wij hebben weer de mooiste badmode voor u in de winkel!

.. ... Op ontwerp en tekening rust auteursrecht. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of verstrekt aan derden in welke vorm dan ook.


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Mei 2021 | pagina 5

EEN DANKJEWEL VOOR IEDEREEN Wat zijn wij verrast door onze klanten. Onze verhuizing naar Spanje is voor klanten reden geweest om ons te verrassen. Zeker de laatste weken hebben ze ons opgezocht in de winkel op zaterdagen. Veelal met een mooie kaart met toepasselijke tekst, met iets lekkers, iets moois of een bloemetje. Wij hebben iedereen persoonlijk bedankt maar willen dat toch nog een keer op deze manier doen. Bedankt voor al jullie mooie woorden, felicitaties en blijk van verbondenheid. We nemen geen definitief afscheid. Het blijft onze winkel en we blijven al onze klanten vanuit Spanje helpen met alles wat met fotografie te maken heeft. José en Ferdi zijn telefonisch, via email of social-media te bereiken. In augustus komen we voor 3 weken naar Apeldoorn om er voor te zorgen dat onze medewerkers ook lekker met vakantie kunnen. In de winkel worden de klanten te woord gestaan door Gerard en Herwin. Inmiddels alweer een paar maand collega’s van elkaar. Gerard is al jaren een vertrouwd gezicht. Herwin is er sinds een paar maanden en heeft zijn draai ook al aardig gevonden. Wij zijn ervan overtuigd dat deze medewerkers jullie zullen blijven helpen zoals jullie dat al die jaren gewend zijn geweest. Ferdi en Jose Kuipers Foto & Studio Kuipers

Herwin en Gerard

www.ambiancedekazon.nl

Laat je inspireren in onze ruime showroom!  Persoonlijk advies op maat ZONWERING

TEXTIELDAK

 Beste prijs-kwaliteitverhouding  Vakkundig inmeten en monteren  Inspirerende showroom  Altijd maatwerk BUITENJALOEZIEËN

LAMELLENDAK

RAAMDECORATIE ZONWERING ROLLUIKEN RAAMDECORATIE TERRASOVERKAPPINGEN

Europaweg 216, 7336 AR APELDOORN - T (055) 521 16 46 - E info@ambiancedekazon.nl

HORREN


wijkkrant de maten

OMGEVING JACHTLAANZANDERIJWEG 15-07-2009

Dit keer een recentere luchtfoto van 12 jaar geleden, om te beginnen onderin beeld. We zien rechts van de rotonde het einde van de PWA-laan en naar links het begin van de Laan van Orden. Eraan grenzend de voormalige locatie van Aannemingsbedrijf Draisma. Ernaast, om de hoek de Eburonenstraat. Linksboven loopt de Jachtlaan met als eerste weg rechts de Zanderijweg en aan het einde ervan de Asselsestraat. De straten links aan de Zanderijweg zijn o.a. de Edelweisstraat, Kruisakkerweg, Goedewoningweg en De Wielerbaan. Dat is de locatie met een u-vorm en was vroeger de wielerbaan van De Adelaar. Erachter de Orderparkweg. Geheel boven in beeld rechts de vijver aan de Henri Dunantlaan. Links ervan de Schepenweg, Melkweg en Wolweg. Vlakbij de Jachtlaan zien we de Jachthoornlaan en een klein gedeelte van de Victorkerk aan de Jachtlaan. Tot de volgende editie! Foto bestellen?: hansenmarsnelleman@gmail.com Foto en tekst: Hans Snelleman

wijkkrant de maten Mei 2021 | pagina 6


wijkkrant de maten INGE VAN DALEN, SOCIAAL WERKER BIJ STIMENZ Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Inge van Dalen. Ik werk sinds 5 jaar bij Stimenz als sociaal werker met aandachtsgebied sociaal cultureel werk. Ik heb in verschillende wijken in Apeldoorn gewerkt waaronder Apeldoorn Zuid. Sinds januari van dit jaar ben ik werkzaam in de wijk de Maten. Ik vind het een mooie groene wijk met de mensen. Ik werk ook op de ontmoetingsplekken Matenhof en Berghorst in de wijk. Daar probeer ik nieuwe activiteiten en diensten te ontwikkelen op basis van de behoefte van bewoners in de wijk. Dit doe ik samen met vrijwilligers, docenten en professionals. Erg leuk om te doen! Naast het werk in de ontmoetingsplekken ben ik ook in de buurt te vinden en ga ik bij mensen op huisbezoek om te vertellen over verschillende activiteiten in de buurt en in ontmoetingsplekken. Maar ook om meer te vertellen over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Verder heb ik veel contact met medewerkers van verschillende organisaties, daardoor kan ik bewoners goed doorverwijzen. Verder kijken we in de wijk hoe we meer activiteiten kunnen ontwikkelen om mensen meer met elkaar in contact te brengen en de buurt en wijk prettiger te maken om te wonen. Dit wilde ik graag met u delen en heeft u vragen naar aanleiding van dit verhaal of wilt u meer weten over het werk wat ik doe, dan kunt u telefonisch 06-53174984 of per mail i.vandalen@stimenz.nl contact opnemen met mij.

LINDEN AUTOMOVAN DER ZANDE

VASTE PRIJZEN, GEEN VERRASSINGEN! Extra (grote) beurt GRATIS APK! Plus (kleine) beurt GRATIS APK! APK keuring

€ 199,-* € 149,-* € 39,-

Onderhoud ook mogelijk op zaterdag tot 13:00 uur!

* Incl. 3,5 liter 10W-40 motorolie, oliefilter en ruitensproeivloeistof bijvullen.*

HYUNDAI I30 CW 1.4I I-DRIVE COOL AIRCO

Hét betaalbare adres voor alle automerken!

WD EN VERTROUTBIJ! DICH U bent bij ons aan het juiste adres voor:

€ 7.935,Onbezorgd autorijden? 2012, handgeschakeld, benzine, 84.776 km,

Onderhoud & reparatie APK

airconditioning, ramen Met trots laten wij u elektrische weten als Vakgarage Voor al onze occasions zie onze website! Van der Zande voor u klaar te staan.

Banden

Bij ons bent u aan het juiste adres voor een nieuwe of gebruikte auto van welk merk dan ook. Wij nemen de tijd voor u en zorgen met de beste service voor uw auto. Wij zijn RDW erkend en Bovag gecertificeerd. Onze monteurs zijn goed opgeleide vakmensen, die met plezier aan alle merken auto’s werken. Ook aan de uwe. Dat komt omdat ze met de beste apparatuur werken. Bovendien worden onze monteurs regelmatig bijgeschoold.

VAKGARAGE PECHHULP € 39,95

Schadeherstel

NEDERLAND, EUROPA EN WOONPLAATSDEKKING Alle automerken zijn bij ons welkom voor APK keuringen, regulier onderhoud, Ruitreparatie liefst € 70,- goedkoper schadeherstel en reparaties. Maar Vakantie-, zomeren wintercontroles voeren wij ook graag dan de ANWB! voor u uit. Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel, wij zullen uw auto op de best Kijk op onze site of kom langs voor meer informatie. mogelijke manier onderhouden. Accessoires

Kom snel eens langs en laat u informeren over de vele mogelijkheden van ons bedrijf.

Molenmakershoek 25 Apeldoorn T. 055- 539 6543 info@vakgaragevanderzande.nlDE KOFFIE STAAT VOOR U KLAA

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:30 uur, zaterdag 09:00 - 17:00 uur en elke op afspraak! Voor meer informatie enavond occasions

R

kijk op: www.vakgaragevanderzande.nl www.vakgaragevanderzande.nl

* Vraag naar de voorwaarden

Molenmakershoek 25 | 7328 JK Apeldoorn | T (055) 539 65 43 | info@vakgaragevanderzande.nl

Inge van Dalen

LAAT ZIEN WAAR JE GOED IN BENT! drukwerk

ontwerp

Warm, Waardig & Waardevol Warm, Waardig Waardevol Warm, Waardig Waardevol Warm, Waardig &&& Waardevol in in uw eigen wijk De Maten Afscheidshuis eigen wijk Maten • •Afscheidshuis Afscheidshuis in uwuw eigen wijk DeDe Maten Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord Scherpe tarieven maatschappelijk verantwoord • •Scherpe tarieven enen maatschappelijk verantwoord Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen • Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen • Volledige Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen uitvaartverzorging Volledige uitvaartverzorging • •Elke Volledige uitvaartverzorging dinsdagmorgen inloopspreekuur van 9.00 tot 11.00 uur

Wilt u uw wensen vastleggen? Wilt u uw wensen vastleggen? Informatie advies? dan gerust: Informatie ofof advies? BelBel dan gerust:

055800 8001998 1998 055 062345 23459404 9404 06

websites

YVONNERECLAME.NL

Eglantierlaan Eglantierlaan 201201 7329 Apeldoorn 7329 APAP Apeldoorn Eglantierlaan 202 - 7329 Apeldoorn - 055 800 1998 Eglantierlaan 202 - 7329 APAP Apeldoorn - 055 800 1998 T. 055 800 1998 | info@ahdo.nl T. 055 800 1998 | info@ahdo.nl www.afscheidshuisdeoversteek.nl www.afscheidshuisdeoversteek.nl www.afscheidshuisdeoversteek.nl www.afscheidshuisdeoversteek.nl


stimenz WIE WOONT ER IN DE MATEN? Via mijn collega Marlies Hammer, ouderenadviseur van Stimenz, kwam ik in contact met mevrouw Booy. Aangenaam kennis te maken mevrouw Booy, met wie heb ik het genoegen? Ik ben 78 jaar oud en kom oorspronkelijk uit Eerbeek en woon inmiddels alweer aardig wat jaren in Apeldoorn, waarvan de laatste 7 in de Maten en wel in de Horsten. Ik werkte vroeger in de huishouding en heb altijd op kinderen gepast. Met een aantal van hen, ook al zijn ze inmiddels volwassen, heb ik nog steeds contact. Ik hoefde nooit actief om adressen te werven. Via – via, kwam ik altijd weer in contact met nieuwe mensen. Bevalt het om in de Maten te wonen? Ik heb op meerdere plekken in Apeldoorn gewoond. Ik ben hier komen te wonen omdat mijn dochter op een woning had gereageerd. Ik ken de Maten vanaf de tijd dat het gebouwd werd. Het heeft nooit echt mijn eerste voorkeur gehad om er te wonen. Toen de wijk er net stond werd het in de volksmond ‘Tranendal’ genoemd. Maar mij trok het nooit zo. Ik overweeg nu serieus om te gaan verhuizen. Ik mis de voorzieningen in

wijkkrant de maten Mei 2021 | pagina 8 de buurt en voel me hier toch minder thuis. Wat vindt u zo al leuk om te doen? Ik ben opgegroeid met dieren om me heen. Via Marlies Hammer ben ik terecht gekomen op een Zorgboerderij in Wilp. Ik ben zo blij dat ik die plek heb leren kennen. Ik ga er met heel veel plezier elke week twee keer heen. Je wordt er ontvangen met koffie en je kunt er een spelletje doen. Overal zijn dieren die je kan bekijken en waar je contact mee kan maken. Dat is echt een verrijking in mijn leven geweest en hier ben ik dankbaar voor. U noemde Marlies net al, wat heeft zij nog meer voor u gedaan? Tijdens de eerste lockdown heeft Marlies een iPad in bruikleen gegeven. Via de iPad heb ik met haar leren beeldbellen. Op die manier had ik toch nog een vorm van contact, al was het digitaal. Al ben ik heel blij dat ik haar inmiddels weer live mag zien. Ik vind het prettig om haar af en toe zien en zaken te bespreken. Op die manier kan ik weer verder. ‘Wie woont er in de Maten?’ is een terugkerende rubriek. Wil je zelf een keer geïnterviewd worden of ken je een inwoner met een bijzonder talent of hobby, beroep, bezigheid? Tip dan mij (Aart de Graaf) op a.degraaf@stimenz.nl. Reacties zijn welkom.


stimenz BURENHULP IN DE MATEN Inmiddels zijn alweer drie maanden onderweg met de Burenhulp. Hoogste tijd om weer eens terug te blikken. We zijn afgelopen maanden gestaag gegroeid en tellen nu 34 deelnemers. Het aantal deelnemers is mooi verdeeld over de hele Maten, al zouden we nog wel wat deelnemers uit de Horsten en Groot Zonnehoeve kunnen gebruiken. De jongste deelnemer is 18 en de oudste deelnemer telt 73 jaren. Er zijn mensen die meer praktische ondersteuning bieden, zoals iets repareren of in elkaar zetten. Daarnaast zijn er deelnemers die liever sociale ondersteuning geven. Beide type ondersteuning zijn welkom. Als iemand zich aanmeldt om te helpen, dan bellen we die persoon ook even op om te inventariseren wat iemand zou willen doen voor een ander. We hebben nu acht klussen geadverteerd in onze burenhulpinbox en voor deze acht klussen is een deelnemer gevonden die hierbij ondersteuning biedt. Daarnaast zijn er nog negen klussen binnengekomen bij de Burenhulp die wij direct gematcht hebben aan een deelnemer. Dat houdt in dat wij een deelnemer rechtstreeks gevraagd hebben voor de klus.

wijkkrant de maten Mei 2021 | pagina 9

AANPLANTING PLEINTJE STRAATMAKERSHOEVE / GILDENLAAN Onlangs ontving ik deze foto van bewoners van de Straatmakershoeve. De bewoners van de Straatmakershoeve hadden destijds als enige in Apeldoorn een coronaproof burendag georganiseerd. Tijdens die burendag werd een maquette onthuld door wethouder Cziesso met een plan van de bewoners voor verbeteringen van de inrichting van het plein. De foto liet mij het eindresultaat zien. Bewoners van de seniorenwoningen van de Straatmakershoeve en Gildenlaan zijn blij met resultaat. De bewoners danken de gemeente, woningcorporatie De Goede Woning en Wijkraad Zuidoost voor hun inzet hiervoor. Mede dankzij hun bijdrage is het plein getransformeerd tot een gezellige plek waar men een gesprek kan voeren op het bankje. De bewoners hopen op goed weer en hopelijk mogen zij binnenkort als corona voorbij is, bij elkaar komen. Aart de Graaf

Om wat voor soort klussen gaat het? Het gaat in principe om (kleine) klussen die een vrager niet alleen kan oplossen. Zo hebben wij vragen binnengekregen over ondersteuning bij computerproblemen tot vragen voor een klus in de tuin of in huis. Daarnaast hebben wij vragen gekregen voor sociale ondersteuning. Je kunt hierbij denken aan iemand die een maatje voor een ander wil zijn voor een bepaalde periode. Vrijwillig Goed om te weten is dat de Burenhulp geheel vrijwillig is. Deelnemers verlenen vrijwillig hun ondersteuning aan dit project. Mensen die hulp vragen hoeven niet te betalen voor hun vraag. Hoe verder? De Burenhulp in de Maten is een initiatief van Stimenz om onderlinge hulp te stimuleren in de wijk en het omzien naar elkaar te bevorderen. Idealiter willen dit initiatief op termijn overdragen aan de wijk. We zijn aan het kijken of we bewoners kunnen werven die in eerste instantie samen met ons de matches kunnen maken. Heb je hier interesse in neem dan contact met me op. Dit kun je mailen naar Aart de Graaf, buurtregisseur Stimenz, a.degraaf@stimenz.nl. Mocht je eerst nog wat vragen hebben, bel dan met Aart 06-13384057.

OPROEP BURENHULP Heeft u af en toe wat tijd over? Doe dan mee met de Burenhulp en meld je aan! Hoe ging het ook alweer? • Stel we komen iemand tegen in de wijk die een (praktische) klus heeft en die dat alleen niet kan. • Via een persoonlijke mail die naar alle deelnemers uit de pool gaat, versturen we het verzoek: zou je willen helpen? • Stel er zegt iemand ja, dan brengen wij de vrager en de aanbieder met elkaar in contact. • Mochten er meer mensen interesse voor de klus hebben, dan maken wij een keus. • Uiteraard mag je altijd nee zeggen, deelname aan de pool is op vrijwillige basis. • Houd rekening dat je wellicht 1 of 2 keer per maand een mail krijgt van ons voor een verzoek. Afhankelijk van de klus uiteraard

schatten we dat je hier ongeveer 2 uur per maand aan kwijt bent. Om wat voor klussen gaat het? • Iets ophangen of opruimen in huis • Huisdier uitlaten • Een pakket ophalen/wegbrengen • Kleine boodschap doen • Wandeling maken Wil je meedoen, dan ontvangen we graag gegevens. (naam, adres telefoonnummer en mailadres) Dit kun je mailen naar Aart de Graaf, buurtregisseur Stimenz, a.degraaf@stimenz.nl. Mocht je eerst nog wat vragen hebben, bel dan met Aart 06-13384057 We zijn altijd op zoek naar nieuwe klussen. Misschien heb je zelf wel een klus waar je wat ondersteuning bij kan gebruiken? Schroom dan niet om de Burenhulp te mailen of bel me. Let op vanaf mei is dit ons emailadres: info@burenhulpindematen.nl.


20 april 2021

wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Mei 2021 | pagina 10 20 april 2021

Stap 1: terrassen en winkels open, einde avondklok We verwachten dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten eind april gaat afnemen. Daarom zetten we op 28 april voorzichtig de eerste stap van het openingsplan.

Stap 1: terrassen en winkels open, einde avondklok We verwachten dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten eind april gaat afnemen. Daarom zetten we op 28 april voorzichtig de eerste stap van het openingsplan. Wassen

Was vaak je handen.

Wassen

Hoest en nies in je elleboog. Was vaak je handen.

Basisregels

Basisregels

Hoest en nies in je elleboog.

Afstand .

Afstand .

Houd 1,5 meter afstand.

Testen

Vermijd drukke plekken. Houd 1,5 meter afstand.

Testen

Vermijd drukke plekken.

Klachten? Blijf thuis.

Laat je direct testen. Klachten? Blijf thuis. Laat je direct testen.

Openingsplan: stap 1 per 28 april Avondklok Einde avondklok op 28 april om 4.30 uur.

Avondklok

Horeca buitenstap 1 per 28 april Openingsplan: Buitenterrassen open van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Horeca buiten

Einde avondklok op 28 april om 4.30 uur.

Max. 2 personenopen of 1 huis Buitenterrassen van -12.00 houden per tafel uur tot 18.00 uur.(excl. kinderen t/m 12 jaar).

Ontvang thuis max. 2 personen per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Max. 2 personen of 1 huisMax. 50 personen perkinderen houden per tafel (excl. buitenterras. t/m 12 jaar).

Thuisbezoek Thuisbezoek

Ontvang thuis max. 2 personen per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Onderwijs

Hbo en wo per 26 april onder voorwaarden open.

Onderwijs

Bibliotheken Hbo en wo pervan 26onderwijs april onder instellingen voor mbo, hbo en voorwaarden open. wo open. Bibliotheken van onderwijsinstellingen voor mbo, hbo en wo open.

Uitvaarten

Max. 100 bezoekers op een uitvaart toegestaan.

Uitvaarten

Reserveren, gezondheidscheck Max. 50 personen per en vaste zitplaats verplicht. buitenterras. Verplaats je alleen als je naar de Reserveren, gezondheidscheck wc vaste of garderobe gaat of moet en zitplaats verplicht. betalen. Draag binnen een mondkapje. Verplaats je alleen als je naar de wc of garderobe gaat of moet TerrassenDraag van sport - een betalen. binnen accommodaties blijven mondkapje. gesloten. Terrassen van sportaccommodaties blijven gesloten.

Max. 100 bezoekers op een uitvaart toegestaan.

Bekijk de toegankelijke versie op: rijksoverheid.nl Bekijk de toegankelijke versie op: rijksoverheid.nl

alleen samen krijgen we corona onder controle alleen samen krijgen we corona onder controle

Winkels en markten Niet-essentiële winkels open tot 20.00 uur.

Winkels en markten

Niet-essentiële winkels Niet-essentiële winkelsmogen open max. 1 klant tot 20.00 uur.per 25 m2 ontvangen. Er mogen in elk geval 2 klanten per verdieping worden Niet-essentiële winkels ontvangen, ongeacht demogen grootte max. per 25 m2 van de1 klant winkel. ontvangen. Er mogen in elk geval 2 klanten per verdieping worden Warenmarkten voor zowel ontvangen, ongeacht de grootte levensmiddelen van de winkel. als nietessentiële producten open. Warenmarkten voor zowel Kom alleen en winkel op rustige levensmiddelen als nietmomenten. essentiële producten open. Kom alleen en winkel op rustige momenten.

Theorie-examens

Theorie-examens voor een rij-, vaar- of vliegbewijs Theorie-examens toegestaan. Theorie-examens voor een rij-, vaar- of vliegbewijs toegestaan.

Meer informatie en voorwaarden: rijksoverheid.nl/openingsplan of bel 0800-1351 Meer informatie en voorwaarden: rijksoverheid.nl/openingsplan of bel 0800-1351


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Mei 2021 | pagina 11

WERKGROEP ENERGIEKE MATEN Een kleine twee jaar geleden heeft de gemeente subsidie aangevraagd voor een innovatief warmtenet project in de Hoeven, gebaseerd op Thermische Energie uit Oppervlaktewater.

banden met “De A”. De Energieke Maten is door (onder andere) “De A” wegwijs gemaakt in besparings- en isolatie mogelijkheden voor verschillende woningen.

Die subsidie is helaas nooit toegekend, maar dit project heeft wel geleid tot een spin-off waarbij de gemeente, onder andere via de Wijkraad Zuidoost, bewoners van de Hoeven heeft gevraagd om mee te denken over aardgas alternatieven en over hoe voor die alternatieven draagkracht gevonden kan worden.

De vrijwilligers van de Energieke Maten zijn een zeer goede aanvulling op de vrijwilligers van de Werkgroep, omdat de Energieke Maten naamsbekendheid heeft en ook al van tijd tot tijd zogenaamde “keukentafel gesprekken” voert met huiseigenaren die meer willen weten over energiebesparende maatregelen voor hun woning. Omdat de werkwijze die de energie Werkgroep voorstelt alleen werkt als woningen voldoende zijn geïsoleerd, kunnen wij elkaar en dus ook alle geïnteresseerden helpen.

Een groep enthousiaste mensen is daarmee aan de slag gegaan. Deze groep is een mengeling van mensen die vanuit interesse, “gezond verstand” en vanuit het oogpunt van betaalbaarheid naar de kwestie hebben gekeken. Daarnaast hebben we het geluk dat onder de huidige groep deelnemers ook (al) een aantal mensen zitten met specialistische kennis vanuit de praktijk. De werkgroep heeft een uitgebreid, maar heel goed leesbaar rapport geschreven. De werkgroep is van mening dat de wijze van aanpak die erin beschreven is, een goede wijze is om alle (klimaat en politieke) doelstellingen te voldoen. Bovenal is de beschreven aanpak voor vrijwel iedere huiseigenaar betaalbaar en vergt het geen grote investeringen. De uitgangspunten zijn: Verduurzaming begint met besparen. Duurzaamheid is goed voor iedereen, maar het moet betaalbaar zijn en betaalbaar blijven om draagvlak te creëren. Verduurzaming kost (veel) geld. De meeste mensen hebben simpelweg geen tienduizenden euro’s liggen om hun woning te verduurzamen. Elke woningeigenaar zal echter wel op enig moment zijn huidige CVinstallatie moet vervangen en dat kan net het moment zijn om dat beetje extra te doen om de forse aardgas reductie te bewerkstelligen, waar de overheid op mikt. Die (kleine) extra investering heeft geen zin als je niet daarvoor al wat energie hebt gestoken in energiebesparende maatregelen, voor zover dat al nodig is. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om voor individuele woningen energiebesparende maatregelen te nemen, heeft de werkgroep contact gezocht met de Energieke Maten. De Energie Maten is een groep van onafhankelijke vrijwilligers. Zij worden niet aangestuurd door de gemeente en ze zijn ook geen onderdeel van energiemaatschappij “De A”, zoals soms weleens wordt gedacht. Ze hebben in het verleden wel samengewerkt met “De A” en van het netwerk van “De A” gebruik gemaakt, maar er zijn geen (commerciële)

MP Maak je afspraak opaak Knipdeman.nl/afspr

Vanwege de naamsbekendheid van de Energieke Maten, hebben beide groepen besloten door te gaan onder de naam “Werkgroep Energieke Maten”. Om draagvlak te vergroten en om onze visie te verspreiden hebben wij het rapport dat we hebben geschreven beschikbaar gesteld via “Maten werkgroep verduurzaming notitie 21 september 2020. Je kunt het rapport ook opvragen werkgroep.energieke.maten@gmail.com. Daarnaast willen wij belangstellenden uitnodigen om mee te praten en mee te discussiëren over dit onderwerp. Wij vinden het belangrijk dat er bewustwording ontstaat en dat ook een duidelijke beeldvorming ontstaat over de voor en tegens van de verschillende zienswijzen. De zienswijzen die momenteel veelal in het nieuws zijn gaan over “warmtenetten”,“full electric”, “nul op de meter” en “aardgasvrij” en dan allemaal in combinatie met windmolenparken en zonneparken. Voor veel mensen is dat een “ver van mijn bed show”. Misschien is het wel dichterbij dan u denkt en kan het geen kwaad om nu al over (veel) andere alternatieven na te denken. Wij nodigen u uit! Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar werkgroep.energieke.maten@gmail.com en wij zullen u uitnodigen en op de hoogte houden.


De Maten daar zit energie in

wijkkrant de maten Mei 2021 | pagina 12

IK HOOR GRAAG VAN U Afgelopen maand heb ik mogen merken dat deze rubriek goed gelezen wordt! Zo kreeg ik een vraag uit de Matenhoeve of het mogelijk is de woning van deze mevrouw met elektriciteit te verwarmen, in plaats van met gas. Een mooie en uitdagende vraag! Met deze bewoner ben ik de mogelijkheden voor haar huis aan het uitzoeken. Ik vertel dit, omdat ik erg blij ben met deze interactie en met de vraag. En bij deze wil ik je dus van harte uitnodigen om contact met mij op te nemen om iets te melden, te stellen of te vragen. Mail naar arjanvanderplas@de-a.nl Met vriendelijke groet, Arjan van der Plas Energieregisseur de Maten / Energiecoach

VERBOUWINGSPLANNEN Zelf ben ik op dit moment verwikkeld in een pittige verbouwing van onze woning. En zowel van de aannemer als van de onderaannemers krijg ik niets anders te horen dat ze het ontzettend druk hebben. Het lijkt wel of iedereen aan het verbouwen is! Ben je ook aan het verbouwen? Of heb je verbouwplannen? Gebruik de verbouwing van je woning dan meteen als kans om je huis te verduurzamen! Hier lees je hoe. Gebruik maken van de mogelijkheid! Ga je met je vloer aan de slag? Wil je plavuizen, parket, laminaat of pvc vervangen? Denk er dan meteen over om vloerverwarming aan te leggen! Vloerverwarming is een hele prettige manier om je woonkamer te verwarmen. De ruimte wordt op een zeer gelijkmatige manier verwarmd en het is nog efficiënter ook. Je gebruikt dus minder energie om je ruimte te verwarmen, vermindert je CO2-uitstoot en bespaart er geld mee. Vloerverwarming is ook een mooie stap richting het aardgasvrij maken van de wijk. Je bent toch al bezig! Een verbouwing kan je hele huis op z’n kop zetten. Daar weet ik alles van. Als je dan meteen verduurzamende maatregelen aan je huis laat uitvoeren, dan heb je daar dus maar weinig extra last van. Maar wel veel gemak! Spouwmuur- of vloerisolatie, nieuwe, isolerende beglazing of kozijnen in je woning, tijdens de verbouw kost het weinig extra moeite. Na je verbouwing hoef je niet nog een keer overlast te hebben van de uitvoering van de maatregelen en je ervaart meteen extra comfort! Regel het mee in de financiering! Verbouwen kost geld, maar er zijn financiële mogelijkheden die je kunnen helpen. Als je je verbouwing financiert door een hypothecaire lening, dan zijn er mogelijkheden om duurzaamheidsmaatregelen met de hypotheek mee te financieren. Daarnaast zijn er ook subsidies mogelijk voor je maatregelen. Als je hier vragen over hebt, dan hoor ik het graag. Stuur mij een mailtje! Dus heb je plannen? Denk ook aan het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Als je hier vragen over hebt, help ik je graag verder. Stuur mij een email.

WAAR KOMT JOUW ENERGIE IN DE TOEKOMST VANDAAN? Waar en hoe gaan we in de toekomst in onze regio energie opwekken met windmolens en zonnepanelen? Daarvoor wordt momenteel een plan gemaakt: de regionale energie strategie (RES) Het eerste ontwerp hiervoor ligt van 19 april tot 31 mei ter inzage. Inspraak is ook mogelijk, via de gemeente. In de RES staat hoe de samenwerkende overheden binnen de Cleantech Regio voor de periode tot 2030 verwachten duurzame energie op te wekken met wind en zon, en hoeveel. Van maandag 19 april tot en met maandag 31 mei ligt het ontwerp van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio ter inzage. Gedurende die periode kan iedereen die dat wil een inspraakreactie indienen over de ontwerp-RES. Lees meer op www.cleantechregio.nl/res


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Mei 2021 | pagina 13

TC SPRENKELAAR EN TV DE MATEN STIMULEREN MENTALE EN FYSIEKE WEERBAARHEID OUDEREN MET OLDSTARS Sport en beweging zijn voor iedereen maar zeker voor ouderen belangrijk om mentale en fysieke weerbaarheid op peil te houden en op een goede manier ouder te worden. Het belang hiervan wordt in tijden van corona pijnlijk duidelijk. Tennisclubs Sprenkelaar en De Maten onderschrijven de waarde van sportparticipatie voor ouderen en zetten daar met behulp van het Nationaal Ouderenfonds gericht op in. Zij boden wethouder Nathan Stukker daarom op 9 april een rapport met aanbevelingen aan. OldStars tennis in Apeldoorn Het Ouderenfonds maakt samen met haar partners Menzis en VWS met het OldStars sportprogramma mogelijk dat ouderen een leven lang kunnen blijven bewegen. Zij ondersteunen de tennisverenigingen TC Sprenkelaar en TV de Maten om een ontmoetingsplaats te vormen voor belangrijke sociale verbinding. Vanuit een onderzoek van het Mulier Instituut en een impactmeting onder OldStars heeft het Ouderenfonds een aantal aanbevelingen geformuleerd die landelijk uitgedeeld worden door ambassadeurs als Sjaak Swart, Tom Okker, Bettine Vriesekoop en Floris Jan Bovelander. In Apeldoorn namen Jeannette Metsemakers en Pieter Moors, vertegenwoordigers van de Oldstars commissie van respectievelijk TC Sprenkelaar en TV de Maten, de honneurs waar om Nathan Stukker, Wethouder Sport van de gemeente Apeldoorn, de rapporten met aanbevelingen uit te reiken. Dit werd op een corona vrije en passende wijze gepresenteerd op een tennisracket. Sport- en beweegakkoord Apeldoorn TC Sprenkelaar en TV de Maten zijn twee van de verenigingen in Apeldoorn die het Sport- en beweegakkoord Apeldoorn hebben ondertekend. Het akkoord gaat uit van langdurige samenwerking van organisaties vanuit de sport en van daarbuiten zoals het onderwijs, de zorg en het bedrijfs- en verenigingsleven. Inhoudelijk is het Sport- en beweegakkoord Apeldoorn geclusterd in zes deelakkoorden, die voor een deel ook met elkaar samenhangen en elkaar versterken. OldStars tennis sluit perfect aan bij de eerste twee ambities, te weten: ‘Verbinding, zichtbaarheid en promotie van sport en bewegen’ en ‘Sporten en

STYLING BY ZK Hoi, ik ben Zara Kamla, gediplomeerd schoonheidsspecialiste met als specialisatie en passie wimpers en wenkbrauwen. Ik ben vooral gespecialiseerd in de verschillende technieken voor wimper-extensions zoals: One by one, Hybrid, Volume, Mega volume en Lashlift. Natuurlijk kun je ook terecht voor het verven van de wimpers. Wenkbrauwen behandel ik met de technieken die het best bij jou passen, zoals threading (epileren met draad), Henna brows, waxen en verven. Mijn kleine, sfeervolle salon bevindt zich in de Maten, waar iedereen van harte welkom is. Ik ben aangesloten bij de ANBOS, de brancheorganisatie van gediplomeerde schoonheidsspecialisten in Nederland. Meer informatie vind je op Instagram: @styling.by.zk en op mijn site: www.stylingbyzk.nl. Hier vind je ook veel voor en na foto’s van de mensen die ik behandeld heb of speciale acties. Je kan voor alle dagen in de week een afspraak maken, ook in de avond en in het weekend. Als jonge onderneemster wil ik graag zoveel mogelijk meiden en vrouwen adviseren en behandelen. Stuur mij een berichtje en/of maak gelijk een afspraak. Tot snel! Zara Kamla Insta: @styling.by.zk, Mobiel: 06-49360046 www.stylingbyzk.nl

bewegen voor iedereen’. Reden voor de wethouder om direct tijd vrij te maken om de aanbevelingen in ontvangst te nemen! Kennismaken met OldStars tennis Begin juni starten beide verenigingen met een kick-off voor een introductiecursus van 10 weken. OldStars tennis is een aangepaste vorm van tennis met daarnaast aandacht voor veelzijdig bewegen, speciaal voor 55+. Bij TC Sprenkelaar op 7 juni en bij TV de Maten op 11 juni. Daarna zal bij TC Sprenkelaar de cursus plaatsvinden op Maandagochtend van 10:00 – 11:30 uur en bij TV de Maten op Vrijdagmiddag om 12:30 – 14:00 uur. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht bij Jeannette Metsemakers/Inte Wassenaar, OldStars commissie TC Sprenkelaar (oldstars@tcsprenkelaar.nl), en Pieter Moors, OldStars commissie TV de Maten (info@tvdematen.nl).


de drie ranken KLEUREN MET EEN BOODSCHAP Sinds `s avonds het licht brandt in de toren van De Drie Ranken, vragen voorbijgangers zich wel eens af waarom dat licht soms van kleur verandert. Dat heeft te maken met de christelijke feestdagen. Kerkelijke kleuren Boven in de toren van de kerk kunnen vier kleuren zichtbaar zijn: wit, paars, rood en groen. Deze kleuren zijn gebaseerd op de verschillende perioden van het kerkelijk jaar. Afhankelijk van de periode, wordt de kleur aangepast. Dat gebeurt altijd op een zondag. Van paars naar wit De afgelopen periode rond Pasen heeft u de kleur van de toren kunnen zien veranderen van paars naar wit. Paars is de kleur van soberheid en inkeer, passend bij de veertigdagentijd die duurt van Aswoensdag (na carnaval) tot aan Pasen. Het is ook de kleur van rouw en boete, waarmee de periode van Goede Vrijdag tot aan de Paasnacht wordt gesymboliseerd, de dagen waarin het lijden en sterven van Jezus centraal staat. Op eerste Paasdag wordt de opstanding van Jezus gevierd en dan verandert de kleur van paars naar wit. Het witte licht staat symbool voor zuiverheid, vernieuwing en verlossing. Deze kleur wordt daarom ook gebruikt bij huwelijksdiensten (zuiverheid, vernieuwing) en uitvaartdiensten (christenen geloven dat overlijden is verbonden met weer opstaan). Rood en groen Op zondag 23 mei is het Pinksteren en dan verandert de kleur in de toren van wit naar rood. De kleur rood wordt verbonden met het vuur van de geest van Pinksteren en natuurlijk ook met de liefde. De kleur blijft tot twee weken na Pinksteren rood. Daarna verandert de kleur in groen. Deze kleur is zichtbaar als er geen speciale kerkelijke vieringen zijn. Groen staat symbool voor hoop en verwachting en voor groei van het leven. De kleur rood kan ook worden gebruikt bij kerkdiensten waarin bijvoorbeeld een nieuwe predikant wordt bevestigd, of bij een doopdienst. Verbinding van binnen met buiten De kleuren in de toren corresponderen met de kleuren van de aandachtswand in de kerkzaal. Zo worden vieringen die binnen worden gehouden, ook buiten zichtbaar voor iedereen die daar oog voor heeft.

VRIJWILLIGER IN BEELD

wijkkrant de maten Mei 2021 | pagina 14 Vrijheid Deze maand herdenken we dat we alweer 76 jaar geen oorlog hebben in Nederland. Toch blijft het nodig om te beseffen dat bevrijding nooit klaar is. Het blijft nodig, zeker in deze tijd, waarin mensen met kleur, vrouwen, asielzoekers en lhbti’ers nog lang niet altijd gelijk behandeld worden. Ik kan genieten van een jong kind dat onbevangen zichzelf kan zijn. Zomaar wat zingen of huppelen. Het zou mooi zijn als een mens zich echt vrij kan voelen, zoals een kind dat kan. Steeds meer mens worden, zoals we bedoeld zijn. Weten dat je voluit mens mag zijn in vrijheid, samen met anderen. Hans Segaar

DE BETEKENIS VAN HET KERKRAAM Niet alleen de toren straalt een boodschap uit, dat doet ook het kerkraam, voor de goede verstaander. Geloof, hoop en liefde Behalve de toren met zijn licht, valt er meer te zien aan de buitenkant van De Drie Ranken. Op de gevel aan de zijde van de Eglantierlaan is het markante raam te zien. Dit raam is ontworpen door de inmiddels overleden Apeldoornse kunstenaar Harry Meek (1922-2012). Voor het ontwerp van het raam is hij uitgegaan van de christelijke symbolen voor geloof, hoop en liefde: het kruis, het anker en het hart. Deze drie symbolen zijn prachtig met elkaar verbonden in de betonnen randen van het raam.

Ik ben: ‘Hoi, ik ben Hannah Luiten en ik ben 23 jaar. Ik woon mijn hele leven al in Apeldoorn en ben lid van De Drie Ranken. In 2018 ben ik afgestudeerd als licht- en geluidstechnicus voor theatervoorstellingen en festivals.’ Ik doe: ‘Sinds 2020 zit ik bij de beeld- en geluidgroep van De Drie Ranken. Samen met twaalf andere vrijwilligers zorg ik ervoor dat er iedere zondag een livestream van de kerkdienst wordt gemaakt die op YouTube is te zien. We zorgen voor geluid, beeld en regie. Het is leuk om dit iedere week in een wisselend team van jong en oud voor elkaar te boksen en het steeds weer een stukje beter te doen.’

Het kerkraam van buiten en vanuit de kerkzaal gezien Groen, rood en paars Niet alleen in het licht van de toren (zie artikel elders op deze pagina), ook in de randen van het raam aan de binnenkant zijn de kerkelijke kleuren te herkennen. Het kruis is paars, de kleur van het lijden van Jezus. Het anker is groen en symboliseert de hoop en de verwachting van nieuw leven. Het hart is rood, de kleur van de liefde, de liefde van God voor de mens. Sterrenhemel Het glas tussen deze drie symbolen heeft ook een betekenis. De veelkleurige stukjes glas zorgen samen voor een bijzonder mozaïek dat de sterrenhemel verbeeldt. De sterren en de zon, als symbolen van het eeuwige Licht, worden goed zichtbaar als het buiten donker is en er binnen in de kerk licht brandt. Samen met de toren vormt het raam van De Drie Ranken een mooi geheel, reden genoeg om eens bij stil te staan.


wijkkrant de maten GOEDE DOELEN KRINGLOOP OPEN!! Goede doelen kringloopwinkel de Hofstad aan de Kayersdijk 9 is gelukkig weer open. Blijdschap bij alle 70 vrijwilligers die weer iets van de prachtig uitgestalde goederen kunnen gaan verkopen. Helaas mogen de koopjesjagers nog niet zomaar naar binnen, er moet eerst gereserveerd worden.(dat kan elke dag van 10.00 - 17.00 uur op nummer 06-57070652 (niet op zondag)) Door de 500 m2 vloeroppervlakte mogen er 20 mensen tegelijk binnen zijn, maar in de praktijk gebeurd dat nauwelijks. Eenmaal binnen krijgt een koper ruim de tijd om alles rustig te bekijken/kopen en zich te verbazen over de super lage prijsjes die op de artikelen staan. Tijdens de verplichte sluiting hebben de vrijwilligers niet stil gezeten. De winkel is stukken groter geworden, anders ingericht en dankzij de aangekochte winkelschappen ziet het er keurig en zeer overzichtelijk uit. Het is de bedoeling dat de netto-opbrengt geschonken wordt aan goede doelen die door de vrijwilligers worden aangedragen. Ook gaat er een gedeelte naar de diaconie van kerk De Hofstad die daarmee vele projecten kan opzetten en betalen. Bewoners uit Apeldoorn met een Stadspas zijn ook van harte welkom in deze winkel.

Comfortabel blijven wonen in uw eigen huis Huishoudelijke hulp en ondersteuning in Apeldoorn

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij uw huishoudelijke taken? Bijvoorbeeld omdat u een dagje ouder wordt, of een beperking heeft waardoor sommige huishoudelijke taken wat lastiger uit te voeren zijn? Schakel dan de huishoudelijke hulp en ondersteuning van AtHomeFirst in. Onze huishoudelijke hulpen komen uit Apeldoorn en zorgen ervoor dat u prettig kunt blijven wonen in uw eigen huis.

Wat maakt AtHomeFirst zo uniek? Betrokken en persoonlijk

Bel ons op 088 - 321 01 55

www.athomefirst.nl

wijkkrant de maten Mei 2021 | pagina 15 Momenteel zijn de speciale acties: Alle eetkamer stoelen met 25 % korting Boeken 1 + 1 gratis. Bloempotten ook 1 + 1 gratis. Voor Moederdag: speciale plantjes in leuke kopjes. Theepot met twee kopjes voor € 5,00.

• • • • •

De winkel is open op: Maandag en woensdagmiddag van 13.00 - 17.00 uur, donderdagavond van 18.00 - 21.00 uur (de enige kringloop in Apeldoorn) en op zaterdag van 10.00 - 14.00 uur! Informatie is te vinden op www.kringloopwinkel-dehofstad.nl en op Facebook: "kringloopwinkel de hofstad"


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Mei 2021 | pagina 16

45 JAAR LUCHTFOTOGRAAF Als kleine jongen begon ik al te fotograferen met mijn boxcamera met rolfilm. Vrij kort erna kreeg ik mijn eerste kleinbeeldcamera met veel meer mogelijkheden. Toen ik dertien was begon ik met een cursus zweefvliegen op vliegveld Teuge, hetgeen ik een aantal jaren heb gedaan. Tussendoor waste ik voor een kennis op Teuge zijn privévliegtuig en als dank mocht ik vaak meevliegen en tijdens het vliegen maakte ik uiteraard vele foto’s. In 1974 begon ik met de opleiding tot privévlieger en was er een combinatie van vliegen en fotograferen vanuit de lucht mogelijk maar zelf vliegen en tevens foto’s maken kan dus niet. Huurde een vliegtuig met piloot en kon zo langzamerhand diverse bedrijven van luchtopnames voorzien. Toen ook in opdracht van in België en Duitsland gevestigde bedrijven. Later beperkte het zich tot Nederland. Om aan een goede kwaliteit te kunnen voldoen kocht ik een paar speciale luchtfotocamera’s. Dit waren omgebouwde Amerikaanse legercamera’s (zie foto) met een negatiefformaat van 4x5 inch ofwel 10x12 cm! Op het vliegveld Teuge had ik vanaf 1984 twee kantoren en een doka. Deze werden in 1996 opgeheven vanwege het feit dat wij i.v.m. verhuizing naar een grotere woning voldoende ruimte kregen om daar kantoorruimte e.d. te creëren. Later volgde het digitale tijdperk en stapte dus ook over naar digitaal. Bedrijven aan wie ik o.a. veel geleverd heb zijn Rijkswaterstaat, Heijmans, BAM, van Wijnen en de gemeente Apeldoorn. Voor een aantal “vaste” klanten fotografeer ik nog zo nu en dan. Blijft leuk en interessant om alles vanuit de lucht te zien! Foto’s en tekst: Hans Snelleman (72)

APELDOORN PAKT AAN Maandag 10 mei van 19.30-20.30 uur: Webinar Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) Vanaf 1 juli 2021 is de Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten eraan voldoen. Wat dat in praktijk voor bestuursleden betekent en wat zij moeten regelen, wordt uitgelegd tijdens deze informatieve, gratis webinar voor verenigingen en stichtingen uit de gemeente Apeldoorn. In 45 minuten krijg je inzicht in de gevolgen van de nieuwe wet. Zo zijn bestuursleden in de toekomst persoonlijk aansprakelijk als zaken binnen de vereniging misgaan. Om aan de wet te voldoen, moet een aantal zaken worden geregeld en vastgelegd. Daarvoor is een WBTR-stappenplan ontwikkeld. In de webinars wordt uitgelegd wat dit inhoudt en hoe verenigingen ervan gebruik kunnen maken.

• • • • • • • • •

Meer informatie en aanmelden. Kijk op > https://mijn.apeldoornpaktaan.nl/activiteiten/592 Jouw (vrijwilligers)organisatie in de spotlights? Tijdens het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet laten wij graag inwoners van Apeldoorn zien welke mooie en verschillende mogelijkheden er zijn om vrijwilligerswerk te doen. Want Mensen maken Apeldoorn – Samen! Wil jij jouw organisatie onder de aandacht brengen? Dat kan! Op onze website www.mensenmakenapeldoorn.nl kun je een vlog plaatsen over jouw vrijwilligers en het werk dat zij doen. Hoe gaaf is dat, een jongerenvlog of juist hoe verrassend een ouderenvlog. Misschien ook een leuk idee om jongeren het verhaal van ouderen op te halen en ze zo met elkaar in gesprek te brengen over vrijwilligerswerk toen en nu. Je kunt vast nog andere creatieve vormen bedenken. Op onze website staat in een PowerPoint alle tips hoe je een vlog kunt maken! Heb jij ook inspiratie om te delen? Deel je bijdrage met ons via info@mensenmakenapeldoorn.nl dan plaatsen wij hem en inspireer je ook anderen! Heb je nog vragen over het maken van een vlog? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

one by one hybrid volume mega volume lashlift threading henna brows waxen verven

SPECIALISTE IN WIMPERS & WENKBRAUWEN Insta @styling.by.zk Site www.stylingbyzk.nl Mobiel 06-49360046

Tot snel Zara Kamla


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Mei 2021 | pagina 17wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Mei 2021 | pagina 19

WINNAAR PUZZEL APRIL Helen van Bork u heeft gewonnen! Namens winkelcentrum de Eglantier en het hele team van wijkkrant De Maten & Groot Zonnehoeve; Van Harte Gefeliciteerd!! En uiteraard bedankt voor het meepuzzelen!

PUZZEL MEE EN MAAK KANS OP EEN CADEAUBON VAN LINGERIEZAAK ANNEBRA T.W.V. 25,-

badmode body boobs&bloomers boxers comfortabel corrigerend eglantier

fantasie felina freya hipsters kousenvoetjes lingadore lingerie

marjolein nachtmode ondergoed oroblu pyjama slip sportbh

Lingeriezaak Annebra | Eglantier 512 | 7329 DM Apeldoorn 055 - 76 76 569 | marjolein@annebra.nl

Zo lost u deze woordzoeker op: Alle woorden zitten kriskras verborgen in het veld met letters. Sommige letters worden meermalen gebruikt. Trek een lijn over het gehele woord en doe dit bij alle bovenstaande woorden. De niet gebruikte letters vormen de oplossing. Stuur de oplossing met uw contactgegevens op naar: Wijkkrant de Maten, Houtsnijdershorst 1, 7328 VT Apeldoorn of stuur het antwoord via de website www.wijkkrantdematen.nl.

Inzenden kan t/m 24 mei 2021. De winnaar van deze puzzel krijgt persoonlijk bericht.


DE GOEDKOOPSTE VAN DE EGLANTIER!

re Wa

na

rg aa r

de

Gi l de nla an

Like ons op Facebook Jumbo de Eglantier Gratis parkeren

n la a Eg l

Ma t/m za: Zo:

Ve de laa rs ho ev e

He an nla de ra em

an rla ie t n la Eg

APELDOORN

MATHENESSERPLEIN

BIBLIOTHEEK

8.00 – 21.00 12.00 – 18.00

Ouderenuurtje (tijdens Corona) ma t/m vr: 7.00 – 8.00

VAN DUYLSTRAAT

WINKELCENTRUM VIER MEREN

Meld je aan voor onze nieuwsbrief via Jumbo.com

OPENINGSTIJDEN:

an tie r

MATEN PARK

Like ons op Instagram Jumbo.Eglantier.Apeldoorn

VIERAMBACHTSSTRAAT RAADHUISPLEIN

A28

Apeldoorn, de Eglantier 606


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.