Wijkkrant de Maten - Maart 2021

Page 1

Jaargang 7 Maart 2021

WIJKKRANT DE MATEN & GROOT ZONNEHOEVE

BUURTPARTICIPATIE GROEPSAPP Oren en ogen op afstand Zit jij in een eigen straatapp? En woon je in de Horsten? Meld je dan aan voor de groepsapp van Buurtraad de Horsten. Het doel is om ongeveer 25 betrokken bewoners te werven die weten wat er in hun straat speelt.. Wel willen we afspreken dat het geen gezellige chatapp of scheldbak gaat worden! Het gaat erom dat je de oren-en-ogen op afstand bent. Wanneer het bestuur van de Buurtraad vergadert, sturen we vooraf een bericht of er nog belangrijke zaken spelen in je straat. Of dat er berichten zijn voor de wijkagent of gemeente die je vanuit de buurt door wilt geven. Als het allemaal weer kan, zullen we ook een keer met de hele groep willen vergaderen om te vertellen wat de Buurtraad doet en hoe we samen kunnen zorgen voor een veilige en leefbare buurt. Een aantal bewoners zijn al benaderd en zitten inmiddels in de groepsapp. We hebben een ronde door de buurt gelopen en zouden voor de volgende straten en huisnummers nog graag 1 lid per straat/serie willen toevoegen. - Kleersnijdershorst. - Houtsnijdershorst 400 nummers. - Houtsnijdershorst 600 nummers. - Houtsnijdershorst 800 nummers. - Prentsnijdershorst. Schrijnwerkershorst 100 nummers. - Schrijnwerkershorst 400 nummers. - Schrijnwerkershorst500 nummers. - Olieslagershorst 100/ 200 nummers. - Olieslagershorst 300/ nummers- Bierbrouwershorst 100/ 300 nummers. - Bierbrouwershorst 400/ 500 nummers. - Bierbrouwershorst 600/ 700 nummers. - Bierbrouwershorst 800 nummers. - Wolwevershorst 1/ 120 nummers eventueel 2 personen. - Glazeniershorst. - Touwslagershorst. Herbergiershorst eventueel 2 personen. Via Buurtraaddehorsten@gmail.com kun je je opgeven. Let op: met alle persoonlijke gegevens gaan wij heel voorzichtig om in verband met jullie privacy.

CULTUUR BIJ JE...

Cultuur bij je buur, het jaarlijkse huiskamerfestival van Apeldoorn’..... Lees meer op pagina 7

FITTE BUURT

Al een poosje is Buurtraad de Horsten bezig met een nieuw..... Lees meer op pagina 9

STARTSCHOT

Op dinsdag 16 februari gaven de oudste en de jongste leerlingen... Lees meer op pagina 13


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Het Stadhuis + buitenlijn: 14 055 Het Werkplein Activerium: (055) 580 2000 Brandweer De Maten: 088 - 3104630 Politie: 0900 8844 Huisartsenpost Apeldoorn 0900 600 9000 Gelre ziekenhuis (055) 581 8181

ALARMNUMMER

112

WIJKAGENTEN Algemeen nummer 0900 - 8844 Vacature (Werkgebied: Matenveld en Matendreef) Cengiz Kara (Werkgebied: Matenhoeve, Matengaarde en winkelcentrum Eglantier, Wolthuis, Klarenbeek, de Hooilanden) John van Manen (Werkgebied: Matenhorst, Matendonk, Matenhoek, Groot Zonnehoeve, De Voorwaarts) WELZIJNSNETWERK APELDOORN ZUIDOOST Stimenz (088) 784 64 64 MEE-Veluwe (055) 526 92 00 Don Bosco de Maten (055) 542 59 51 WIJKRAAD ZUIDOOST Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn info@wijkraadzuidoost.nl, www.wijkraadzuidoost.nl HUISARTSEN J.B. van Adrichem (055) 533 71 49 W.E.G.C. Beukers en E J Kuhlemaijer (055) 534 35 35 S.A. Faber en J. Elzink-Kersten (055) 533 52 25 S.J. Roelof-Oudsen (055) 533 49 53 J. Siegelaar (055) 533 86 41 De Gaarde (055) 533 32 31 Huisartsenpraktijk Matenpark (055) 200 2033 Praktijk De Vries (055) 533 87 00 - spoednummer (055) 533 92 33 De Velden (055) 541 25 62 APOTHEEK De Maten Apotheek (055) 533 08 64

Apotheek de Gaarde (055) 5422781 TANDARTSEN Wijsman & Koster Tandartsen (055) 534 63 50 Tandartsenpraktijk van Wayenburg (055) 534 63 52 Tandartspraktijk A. Todea (055) 533 21 05 J.J. Poort, tandarts, Gezondheidscentrum De Maten (055) 542 25 77 TM tandartsen (055) 541 21 41 Samenwerkende Tandartsen De Maten (055) 539 65 87 Tandartspraktijk Arnold (055) 542 13 96 DE WOONMENSEN Algemeen telefoonnummer (055) 548 48 48 Verstopte afvoer/ riool Van der Velden: (026) 321 53 16 Glasschade (055) 548 48 48 (24 uur per dag) DE GOEDE WONING Algemeen telefoonnummer (055) 369 69 69 Spoedeisende reparatie (055) 369 69 69 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst ONS HUIS Algemeen telefoonnummer 055) 526 25 00 Spoedeisende reparatie 055) 526 25 00 (24 uur per dag) Buiten kantooruren wordt u doorverbonden naar de storingsdienst MOOILAND Reparaties en Storingen: 088 450 10 10 Glasherstel: 0800-0226688 (Service Glasherstel) Riolering: 0800-0991313 (RRS) BURENOVERLAST, BUREAU BUURTBEMIDDELING Theo Quist (06) 20 00 73 34

COLOFON Wijkkrant de Maten is een maandelijkse uitgave waarin ontmoeten, verbinden en inspireren centraal staan. Uitgever: Verspreiding: Opmaak: Druk: Eindredactie:

YVONNE RECLAME All-Inn verspreidingen YVONNE RECLAME Janssen Pers Corine Kapenga en Aart de Graaf

Advertenties, redactie en algemene informatie: yvonne@wijkkrantdematen.nl MEER INFORMATIE: WWW.WIJKKRANTDEMATEN.NL Oplage: Verspreiding:

12.000 exemplaren 10 maal per jaar huis aan huis in de Maten en Groot Zonnehoeve.

Klachten over de bezorging? Mail ze naar: klachten@wijkkrantdematen.nl Druk- en zetfouten voorbehouden.

YVONNERECLAME.NL


wijkkrant de maten ONLINE INTRODUCTIEWORKSHOP ‘VERLIES EN ROUW’ Op woensdag 31 maart van 19.30 - 21.00 uur wordt een gratis online workshop georganiseerd over verlies en rouw, speciaal voor vrijwilligers. Kom je tijdens je vrijwilligerswerk in aanraking met mensen die verliezen meemaken? En zou je graag willen leren hoe je hier (beter) mee om kunt gaan? Deze workshop geeft een introductie aan mensen die hun kennis en kunde op het gebied van verlies en rouw willen versterken. Het leven biedt ons de mogelijkheid om te verbinden en ergens waarde aan toe te kennen: een basisvoorwaarde voor een betekenisvol bestaan. Door ons te verbinden, ontstaat echter ook de mogelijkheid tot verlies. Verliezen doen zich voor in alle levensfasen van de mens en kunnen rouw tot gevolg hebben. Rouw is een gezonde reactie op verlies en kent verschillende verschijningsvormen. We rouwen om een dierbaar persoon die is overleden, het verlies van onze baan, een miskraam, een beëindigde relatie, een verloren gegaan toekomstperspectief of ideaal. Rouw kan vragen over zin- en betekenis(geving) oproepen, leiden tot gevoelens van somberheid en ontwrichting, fysieke spanningsklachten geven en veranderde behoeften tot gevolg hebben. Deze worden door de rouwende of de omgeving niet altijd als 'rouw' herkend, wat het herstelproces kan bemoeilijken. In de workshop krijgen de deelnemers informatie over rouw en verlies, en gaan ze ook met elkaar in gesprek in kleine groepjes. De workshop wordt online gehouden, via ZOOM, en wordt gegeven door Daphne Stroobants, consulent bij MEE Veluwe en MEE IJsseloevers, met verlies en rouw als specialisatie. Kijk voor meer informatie en voor aanmelden op de website www.apeldoornpaktaan.nl. Aanmelden graag voor 1 maart. Deze workshop wordt georganiseerd door de werkgroep deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers die werken met mensen met een beperking in Apeldoorn.

wijkkrant de maten Maart 2021 | pagina 3

SOCIAAL WERK WERKT! Onlangs las ik een artikel op een website dat uit onderzoek bleek dat sociaal werk in de wijk werkt. Voor het eerst is het rendement bekeken van sociaal werk. Aan de opbrengstenkant gaat het om effecten op welzijn, gezondheid, zorgconsumptie, economie, arbeidsmarkt en (op lange termijn) maatschappelijke effecten. Nu had ik zelf altijd wel het idee dat sociaal werk het verschil kan maken in iemands leven maar het is plezierig om dit ook te lezen. Sterker nog ik zie het ook in de praktijk van alle dag. Door sociaal werk in de wijk worden verbindingen gelegd tussen bewoners waardoor eenzaamheid afneemt en het welzijn verbetert. Een onmisbare schakel hierbij zijn de bewoners zelf. Een mooi voorbeeld hier van is de onlangs opgestarte Burenhulp in de Maten. Naar aanleiding van mijn oproep in de Matenkrant van februari hebben zich spontaan nieuwe mensen gemeld die af en toe een klus voor een buur willen doen. Inmiddels hebben zich 24 bewoners uit de Maten en Groot Zonnehoeve zich aangemeld. Elders in de krant een terugblik op de klussen die zijn uitgevoerd en een bewoner aan het woord waarom hij aan de Burenhulp meedoet. Hoe mooi is dat wanneer mensen belangeloos een boodschap willen doen of iemand uit de brand helpen met een praktische klus in huis. Dank jullie wel dat jullie af en toe klaar staan voor een ander, dat jullie dat niet doen voor geld of status maar voor een ander in de buurt. Hou vol tegen de stroom in. Jullie geven een ander hoop tegen beter weten in. Meer samen en meer van onder op. En natuurlijk ook aan de vragers een compliment. Jullie durven een ander in de buurt om hulp te vragen en toe te laten in je leven. Niet wetend hoe dat zal uitpakken. Zo geven jullie vorm aan samen leven in de buurt. Er gebeuren mooi dingen in de buurt. Tot die tijd: blijf gezond en zorg goed voor elkaar. Aart de Graaf, Buurtregisseur Stimenz a.degraaf@stimenz. 06-13384057


winkelcentrum de eglantier

wijkkrant de maten Maart 2021 | pagina 4

Uw wijkmakelaar Eglantier 672 Apeldoorn

De Eglantier 603 7329 DN Apeldoorn

Winkel: De Eglantier 308 | digitaal@fotokuipers.nl Studio: Sutton 3 | studio@fotokuipers.nl

De Eglantier 300 055 207 9090 150

450

Logo Sillies Lettertype ; Eerste S ;

Printservice | Pasfoto's | Omzetten beeldmateriaal www.fotokuipers.nl

Abadi Extra Light Letter 3x zo groot als de rest Gespiegeld over het middelpunt Net zo hoog optrekken als de eerst S (niet de letter grootte aanpassen omdat de letters anders ook weer breder worden)

100

200

Twee ll' ;

Tekst Coffee Food Drinks Lettertype ;

Abadi Extra Light

Verhoudingen lettergroote en tussenruimte; zie de bemating

Project

Sillies - Logo De Eglantier 300 Apeldoorn

Schaal / Formaat

nvt

A3

Datum

rev 0

2018-01-31

Revisie / Datum

rev . rev .

Maten in het werk te controleren.

Openingstijden: ma: 13.00/17.30 | Di t/m do: 09.30/17.30 Vrij: 09.30/ 20.00 | Zat: 09.30/17.00

.. ... Op ontwerp en tekening rust auteursrecht. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of verstrekt aan derden in welke vorm dan ook.


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Maart 2021 | pagina 5

NIEUWE BOEKEN MATENSE AUTEUR Het blijkt dat mensen in deze coronatijd minder boeken kopen. En dat is jammer, want lezen brengt je in een andere wereld! In de Read Shop kun je gelukkig ook nu boeken bestellen en ophalen. Gewoon een mailtje sturen naar eglantier@readshop.nl. Hier twee tips voor het lezen van een boek van de Matense auteur Dirk van de Glind. De boeken zijn vanaf 5 maart verkrijgbaar. Tip 1: ‘Boerenknechtje anno 1936’ gaat over Dirks vader Hans, die opgroeide in een tijd van crisis, armoede en oorlogsdreiging en als 13-jarige moet gaan werken om geld te verdienen voor het gezin. Het boek is een roep om recht voor kinderen en andere grote mensen. Een aangrijpend, actueel en inspirerend verhaal. Tip 2: ‘Het lef om in liefde te leven, Jezus zonder vrome praatjes’. In dit boek gooit Van de Glind een steen in de vijver van vastgeroeste ideeën en overtuigingen. Het is een ode op de mens en haar mogelijkheden en een aanmoediging aan de lezer werk te maken van een zinvol bestaan. Het is een verslag van een zoektocht naar ruimte en licht en een oproep in liefde te leven. Meer informatie: www.morgenland.nl

Foto auteur: Lars van den Brink

www.ambiancedekazon.nl

Laat je inspireren in onze ruime showroom!  Persoonlijk advies op maat ZONWERING

TEXTIELDAK

 Beste prijs-kwaliteitverhouding  Vakkundig inmeten en monteren  Inspirerende showroom  Altijd maatwerk BUITENJALOEZIEËN

LAMELLENDAK

RAAMDECORATIE ZONWERING ROLLUIKEN RAAMDECORATIE TERRASOVERKAPPINGEN

Europaweg 216, 7336 AR APELDOORN - T (055) 521 16 46 - E info@ambiancedekazon.nl

HORREN


wijkkrant de maten

APELDOORN CENTRUM 30-11-1991

Deze maand weer een gedeelte van het centrum. Het is de omgeving van de Nieuwstraat-Hoofdstraat. Geheel onderaan loopt de Rustenburgstraat met in het midden de Helfrichstraat, uitkomend op de Nieuwstraat. Geheel rechts de Brinklaan, naar boven uitkomend op de Hoofdstraat. Het hoge gebouw met de donkerrode strip is van het Kadaster. Naar links komen we uit op het parkeerterrein achter de HEMA. Zichtbaar is de naam in het rood. In die tijd wilde mijn vrouw boodschappen gaan doen via het parkeerterrein waarbij er plots een meeuw over haar heen vloog. Niet erg maar een uitwerpsel ervan precies in haar open tas was minder leuk... Aan de linkerkant van het parkeerterrein bevond zich de gezellige Carneby Pub die iets zichtbaar is op de foto. Links ervan de Mariastraat die uitkomt op de Hoofdstraat. Op het Raadhuisplein zien we een gedeelte van de marktkramen en achter het oude raadhuis de andere marktkramen op het marktplein. Links ervan het oude bekende postkantoor met er tegenaan de bouw van het huidige stadhuis. Tot de volgende editie! Foto bestellen?: hansenmarsnelleman@gmail.com Foto en tekst: Hans Snelleman

wijkkrant de maten Maart 2021 | pagina 6


wijkkrant de maten

LINDEN AUTOMOVAN DER ZANDE

VASTE PRIJZEN, GEEN VERRASSINGEN! Extra (grote) beurt GRATIS APK! Plus (kleine) beurt GRATIS APK! APK keuring

€ 199,-* € 149,-* € 39,-

Onderhoud ook mogelijk op zaterdag tot 13:00 uur!

* Incl. 3,5 liter 10W-40 motorolie, oliefilter en ruitensproeivloeistof bijvullen.*

MAZDA 3 1.6 BUSINESS AIRCO LMV, CLIMA!

Hét betaalbare adres voor alle automerken! € 8.450,Onbezorgd autorijden? 2011, airco, benzine, 124.530 km,

WD EN VERTROUTBIJ! DICH U bent bij ons aan het juiste adres voor: Onderhoud & reparatie APK

lichtmetalen velgen Metelektrische trots latenramen, wij u weten als Vakgarage Voor al onze occasions zie onze website! Van der Zande voor u klaar te staan.

Banden

Bij ons bent u aan het juiste adres voor een nieuwe of gebruikte auto van welk merk dan ook. Wij nemen de tijd voor u en zorgen met de beste service voor uw auto. Wij zijn RDW erkend en Bovag gecertificeerd. Onze monteurs zijn goed opgeleide vakmensen, die met plezier aan alle merken auto’s werken. Ook aan de uwe. Dat komt omdat ze met de beste apparatuur werken. Bovendien worden onze monteurs regelmatig bijgeschoold.

VAKGARAGE PECHHULP € 39,95

Schadeherstel

NEDERLAND, EUROPA EN WOONPLAATSDEKKING Alle automerken zijn bij ons welkom voor APK keuringen, regulier onderhoud, Ruitreparatie liefst € 70,- goedkoper schadeherstel en reparaties. Maar Vakantie-, zomeren wintercontroles voeren wij ook graag dan de ANWB! voor u uit. Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel, wij zullen uw auto op de best Kijk op onze site of kom langs voor meer informatie. mogelijke manier onderhouden. Accessoires

Kom snel eens langs en laat u informeren over de vele mogelijkheden van ons bedrijf.

Molenmakershoek 25 Apeldoorn T. 055- 539 6543 info@vakgaragevanderzande.nlDE KOFFIE STAAT VOOR U KLAA

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:30 uur, zaterdag 09:00 - 17:00 uur en elke op afspraak! Voor meer informatie enavond occasions

kijk op: www.vakgaragevanderzande.nl www.vakgaragevanderzande.nl

CULTUUR BIJ JE BUUR WERFT ARTIESTEN VOOR ONLINE EDITIE

* Vraag naar de voorwaarden

Molenmakershoek 25 | 7328 JK Apeldoorn | T (055) 539 65 43 | info@vakgaragevanderzande.nl

Cultuur bij je buur, het jaarlijkse huiskamerfestival van Apeldoorn, is dit jaar toe aan haar achtste editie. Dit jaar vindt het festival op zaterdagmiddag 17 april online plaats. Omdat het nog niet op de oude, fysieke manier kan komt de organisatie met digitale huiskamers via Zoomsessies. “Dat komt het dichtst in de buurt van de traditionele huiskamerconcerten”, aldus Mari van Helvoort van Cultuur bij je buur. Artiesten Artiesten die een binding hebben met Apeldoorn zijn van harte welkom om zich in te schrijven op de website van Cultuur bij je buur. Ze kunnen daarna worden gevraagd door een inwoner die fungeert als gastheer/vrouw voor een Zoomsessie van een half uur op 17 april. Samen kunnen ze van tevoren uitgebreid oefenen met Zoom om beeld en geluid perfect af te stemmen. Ieder uiteraard vanuit z’n eigen huis. En indien nodig met wat hulp van de organisatie. Digitale huiskamers Op zaterdagmiddag 17 april zijn er diverse optredens waarbij bezoekers via Zoom gratis aanwezig kunnen zijn. Anders dan in een livestream kunnen publiek en artiest elkaar op deze manier wel zien en horen. De gastheer of -vrouw ontvangt het publiek (virtueel) en legt steeds de spelregels uit. We hopen met deze opzet het huiskamergevoel enigszins te kunnen benaderen. Iedereen blijft thuis maar is toch met elkaar verbonden. Voor koffie of thee moet je dit jaar wel zelf zorgen!

Comfortabel blijven wonen in uw eigen huis Huishoudelijke hulp en ondersteuning in Apeldoorn

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij uw huishoudelijke taken? Bijvoorbeeld omdat u een dagje ouder wordt, of een beperking heeft waardoor sommige huishoudelijke taken wat lastiger uit te voeren zijn? Schakel dan de huishoudelijke hulp en ondersteuning van AtHomeFirst in. Onze huishoudelijke hulpen komen uit Apeldoorn en zorgen ervoor dat u prettig kunt blijven wonen in uw eigen huis.

Wat maakt AtHomeFirst zo uniek? Betrokken en persoonlijk

Aanmelden Wil je meedoen met Cultuur bij je buur en ga je de uitdaging aan om via Zoom op te treden? Meld je dan vóór 22 maart aan op onze website www.cultuurbijjebuur.nl/ik-ben-artiest

Bel ons op 088 - 321 01 55

www.athomefirst.nl

R


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Maart 2021 | pagina 8

EEN PODCAST VANUIT APELDOORN Op 10 februari is een podcastserie gestart door de Vuurplaats. Elke twee weken is er een nieuwe uitzending. We volgen in de podcast een aantal mensen die vasten op weg naar Pasen (4 april). Vasten is een oud gebruik voor christenen in de veertig dagen voor Pasen. Het helpt je om los te komen van vaste gewoontes, die je hebt ontwikkeld. Gewoontes waarvan je weet dat ze je soms niet echt goed doen, maar ja, het zijn gewoontes … Ook jonge mensen vasten. Hoe vullen ze dit in? Welke betekenis geven zij aan het vasten? Sommigen laten alcohol staan, anderen nemen geen tussendoortjes of beperken tv of social media. We gaan in gesprek, bellen om te checken hoe het ze vergaat en doen ideeën op. Je kunt de podcast luisteren via Spotify of via de website: https://devuurplaatsapeldoorn.nl/ podcast Meepraten met de podcast? App naar 06 29 47 88 29. De Vuurplaats wil jonge mensen (45-) inspireren op het gebied van zingeving en geloof. Ook in deze corona-tijd zijn er diverse activiteiten. Zie hiervoor de website. Contact? Stuur een mailtje naar hallo@ devuurplaatsapeldoorn.nl of app naar 06 53 20 77 78.

Warm, Waardig & Waardevol Warm, Waardig Waardevol Warm, Waardig Waardevol Warm, Waardig &&& Waardevol in in uw eigen wijk De Maten Afscheidshuis eigen wijk Maten • •Afscheidshuis Afscheidshuis in uwuw eigen wijk DeDe Maten Scherpe tarieven en maatschappelijk verantwoord Scherpe tarieven maatschappelijk verantwoord • •Scherpe tarieven enen maatschappelijk verantwoord Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen • •Volledige Samenwerking met alle verzekeringsmaatschappijen uitvaartverzorging Volledige uitvaartverzorging • •Elke Volledige uitvaartverzorging dinsdagmorgen inloopspreekuur van 9.00 tot 11.00 uur Wilt u uw wensen vastleggen? Wilt u uw wensen vastleggen? Informatie advies? dan gerust: Informatie ofof advies? BelBel dan gerust:

055800 8001998 1998 055 062345 23459404 9404 06

Eglantierlaan Eglantierlaan 201201 7329 Apeldoorn 7329 APAP Apeldoorn Eglantierlaan 202 - 7329 Apeldoorn - 055 800 1998 Eglantierlaan 202 - 7329 APAP Apeldoorn - 055 800 1998 T. 055 800 1998 | info@ahdo.nl T. 055 800 1998 | info@ahdo.nl www.afscheidshuisdeoversteek.nl www.afscheidshuisdeoversteek.nl www.afscheidshuisdeoversteek.nl www.afscheidshuisdeoversteek.nl


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Maart 2021 | pagina 9

FITTE BUURT DE HORSTEN Al een poosje is Buurtraad de Horsten bezig met een nieuw speeltoestel in park de Buitenhorst. Samen met enkele bewoners is besproken wat voor toestel er dan zou moeten komen. In een aantal gesprekken gaven zij aan iets voor de actieve oudere te missen. In gesprekken met toestellenleveranciers bleek dat fitness toestellen populair zijn. In de Buurtraadvergaderingen hebben we de voor- en nadelen besproken. Enkele bewoners spraken de zorg uit dat de toestellen gesloopt zouden worden en dat is natuurlijk wel een ding. We kunnen natuurlijk niet de hele tijd agentje spelen en daarom rekenen we op steun van omwonenden om een oogje in het zeil te houden, zodat het voor iedereen een prettige woon en leefomgeving blijft. Uiteindelijk willen we kiezen voor een 5-tal losse fitnesstoestellen die geplaatst kunnen worden op het speelveld bij scholen de Horst en Sjofar. De financiering ervan is nagenoeg rond dankzij een bijdrage van de Wijkraad en de gemeente Apeldoorn. We gaan nog in gesprek met de gemeente of zij de toestellen verantwoord willen plaatsen. Check ook onze Facebook pagina om op de hoogte te blijven. Buurtraaddehorsten@gmail.com www.facebook.com/Buurtraad-de-Horsten-Hoeken


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Maart 2021 | pagina 23 februari 2021 10

Voorzichtige verruiming lockdown De coronamaatregelen vragen veel van iedereen. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen. Heb je klachten? Blijf in thuisquarantaine.

Werk thuis, tenzij het niet anders kan.

.

Ontvang geen bezoek. Laat je testen.

Avondklok Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur niet naar buiten.

Ontmoetingen Ontvang thuis max. 1 persoon per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). Ga max. 1 keer per dag op bezoek. Buiten: groep van max. 2 personen of 1 huishouden.

Vervoer en reizen Blijf zoveel mogelijk thuis. Reis alleen met het ov voor noodzakelijke reizen. Blijf in Nederland en maak en boek geen reis naar het buitenland in de periode t/m 31 maart.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Hoest en nies in je elleboog.

Draag een mondkapje waar dat verplicht is.

Winkelen en boodschappen Niet-essentiële winkels dicht. Winkelen op afspraak en afhalen en bezorgen van bestellingen mogelijk. Essentiële winkels zoals supermarkten, groentewinkels en drogisterijen open.

Contactberoepen Contactberoepen zoals kappers en rij-instructeurs toegestaan.

Onderwijs en kinderopvang Primair onderwijs en kinderopvang open.

Geen verkoop van alcohol na 20.00 uur.

Voortgezet onderwijs en mbo per 1 maart gedeeltelijk open.

Horeca en evenementen

Onderwijs op afstand voor hbo en wo.

Eet- en drinkgelegenheden dicht. Afhalen en bezorgen van bestellingen mogelijk. Evenementen verboden.

Publiek toegankelijke locaties Onder andere musea, bioscopen en bibliotheken dicht.

Buitenschoolse opvang dicht.

Sport Buiten: bij sportaccommodaties voor iedereen t/m 26 jaar toegestaan. Vanaf 27 jaar met max. 2 personen op 1,5 meter afstand. Binnen: sportaccommodaties dicht. Wedstrijden verboden.

alleen samen krijgen we corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden: rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Maart 2021 | pagina 11

Foto gemaakt door Margareth Snelleman

MOOIE EN LEUKE FOTO’S UIT DE WIJK

Foto gemaakt door Willeke de Jager Een mooie zonsopkomst in het matenpark

Hans Snelleman genietend van de sneeuw op zijn eigen terras. Zo kan het ook…. Zoals we weten is er veel sneeuw gevallen en moet er dus op veel plaatsen geruimd worden. Zo ook het geval bij de vele sneeuw aan de Eglantierlaan nabij het Medisch Centrum. Hier zorgde Hans Put (73) voor het nodige ruimen van de sneeuw zodat veel mensen De Eglantier en omgekeerd konden bereiken. Vele positieve reacties kreeg hij hierop en van een bewoonster in de buurt kreeg hij een fraaie steen met het opschrift “ Mooi Mens” ( met twee hartjes). Zo kan het ook…. Foto’s en tekst: Hans Snelleman


De Maten daar zit energie in

wijkkrant de maten Maart 2021 | pagina 12

HALLO! Vorige maand nam Dieuwke de Boer op deze plek afscheid als energieregisseur voor de Maten. Dieuwke, ontzettend bedankt voor je grote inzet om de Maten te verduurzamen! We hebben in enkele projecten fijn met samengewerkt. Nu mag ik het stokje van overnemen; niet als energieregisseur, maar als projectleider. De afgelopen jaren leidde ik enkele projecten in de Dreven en de Donken. Daarbij sprak ik al veel mensen in de Maten. In de komende tijd ben ik de nieuwe contactpersoon voor de verduurzaming van de wijk. Direct plezier In deze krant geef ik informatie over dingen die je nu al kunt doen om uw huis te verduurzamen, die direct comfort geven en die ook zinvol zijn voor de lange termijn. Denk dan aan maatregelen op het gebied van ventilatie, isolatie en het zelf opwekken van energie. Veel plezier en succes met de tips! Arjan van der Plas Vragen, ideeën? Mail naar: arjanvanderplas@de-a.nl

KLAAR VOOR DE TOEKOMST, EEN KWART DEED MEE

TIP VAN DE ENERGIECOACH

Een kwart van de bewoners deed mee met een van de acties: ‘Je woning in de Dreven en de Donken toekomstklaar’.

In november tipten we al: in de meeste huizen kan temperatuur van uw cv-ketel omlaag naar zo’n 50 á 60 graden Celsius. Een goed geïsoleerd huis moet dit makkelijk aankunnen en op deze manier bespaart het een hoop geld, zonder dat het geld kost!

Tussen oktober en februari kregen eigenaars van koopwoningen advies en hulp bij energiebesparing. Op 9 februari was er het laatste webinar, met de allerlaatste informatie over de toekomstvisie voor het aardgasvrij maken van de Maten. De conclusie: van het gas af duurt nog even, maar je kunt nu al dingen doen waar je nu al plezier van hebt. Gemist? Kijk hier voor alle info: de-a.nl/dedreven-dedonken.

Breng ventilatoren aan onder uw radiator

Het verlagen van de temperatuur van je cv werkt nog beter als je ventilatoren onder je radiator aanbrengt. Deze ventilatoren zorgen ervoor dat de convectiewerking van de radiator optimaal is. De luchtstroom door de radiator wordt verbeterd en versneld, waardoor de ruimte sneller op temperatuur is. Dit levert comfortwinst op en het gasverbruik wordt gereduceerd. Deze ventilatoren gaan aan op het moment dat de radiator opwarmt en stopt automatisch. Ze maken nauwelijks geluid. Een bekend en gerenommeerd merk van deze ventilatoren is SpeedComfort. Volgens de fabrikant verdien je investering in deze ventilatoren gemiddeld in twee stookseizoenen terug.

EEN HART ONDER DE RIEM STEKKEN Een gezellige en duurzame tip voor thuis: stek kamerplanten! Het kost geen geld en het is leuk om de baby’s te zien groeien. Bovendien kun je er iemand anders blij mee maken. Begin met het stekken van een vetplant, dat zijn de moeilijksten niet. Breek een blaadje af en laat het een paar dagen op een stukje keukenpapier liggen drogen. Vervolgens kun je het blaadje in een klein potje met aarde zetten. Geef het stekje om de paar dagen wat water, al snel zal het gaan groeien. Zoek online hoe je je andere planten kunt stekken. Heb je planten die niet blij zijn in jouw woning, of wil je juist tweedehands plantjes een nieuw plekje geven? Zoek dan op Facebook naar ‘plantenasiel Apeldoorn’, er zijn twee groepen actief!

DE CADEAUBON – NOG EEN PAAR WEEKJES GELDIG! Alle woningeigenaren en particuliere huurders hebben van de gemeente Apeldoorn een cadeaubon ontvangen van 45 euro. Hiermee kun je energiezuinige producten krijgen, denk aan LED-lampen, stekkerdozen, een brievenbusborstel… Ben je ‘m kwijt of heb je de bon gemist? Stuur snel een mailtje met jouw adresgegevens aan cadeaubon@regionaalenergieloket.nl.


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Maart 2021 | pagina 13

STARTSCHOT VOOR NATUURLIJK, DUURZAAM EN UITDAGEND SCHOOLPLEIN Op dinsdag 16 februari gaven de oudste en de jongste leerlingen van basisscholen PCBO De Terebint en De Schakel het startschot voor de aanleg van een natuurlijk en duurzaam schoolplein. Een mooi begin van een samenwerking waardoor straks alle leerlingen van de twee basisscholen kunnen spelen met en in de natuur. Martijn de Glopper, locatiedirecteur De Schakel: “De gemeente stelde de subsidie schoolpleinen beschikbaar waardoor het mogelijk was om het schoolplein te vernieuwen. Beide scholen waren direct enthousiast over een gezamenlijke aanpak.” “Via crowdfunding acties, een donatie van de Rabobank en een bijdrage van het Waterschap voor PCBO De Terebint en een bijdrage vanuit de reserves van de ouderbijdrage bij De Schakel zijn overige inkomsten gerealiseerd. We kunnen een groene speelplaats voor onze scholen én de wijk realiseren. Het wordt een unieke leer- en ontmoetingsplek voor jong en oud”, vult Marlies de Boer, directeur van PCBO De Terebint, aan. Kinderen kunnen straks op het nieuwe schoolplein naar hartenlust bewegen, spelen, leren en ontdekken. Klimmen op muurtjes, verstoppertje spelen of van heuvels af rennen of rollen. Buitenspelen stimuleert de motorische ontwikkeling en heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties op school. Samen ontwerpen en bouwen Samen met de leerlingen is nagedacht over het nieuwe schoolplein. De leerlingen hebben tekeningen gemaakt van hun ideale schoolplein. Dit leverde veel mooie ideeën op. Het Apeldoornse speelruimte ontwerpbureau Eelco Koppelaar is aan de slag gegaan met deze ideeën en kwam met een fantastisch ontwerp. De komende weken zorgt hoveniersbedrijf Klaproos Tuinen voor de uitvoering. Martijn: “Onze leerlingen maken de komende weken van dichtbij mee hoe een saai, stenen plein verandert in een uitdagend plein met voldoende variatie. Door de toevoegingen van de buitenklassen kan het plein veel meer voor ons onderwijs worden gebruikt.’’ Natuurlijk, duurzaam en toegankelijk Ook is het schoolplein duurzaam en natuurlijk. Marlies: “50% van alle tegels worden verwijderd. Het regenwater dat valt, gebruiken we voor het nieuw aan te planten groen en bij de waterpartij op het midden van het plein. Het schoolplein is voor iedereen toegankelijk. Zo kunnen kinderen ook nog na school spelen op het schoolplein.” Ontzettend blij en trots Vanaf de aanvraag hebben de twee basisscholen samengewerkt. Marlies: “De samenwerking is bijzonder fijn. De scholen hebben allebei hetzelfde doel voor ogen: een plein aanleggen waar elk kind fijn kan spelen en zich kan ontwikkelen. We kijken enorm uit naar het moment dat het nieuwe plein over een paar weken open gaat. Wegens alle coronamaatregelen is nu nog niet bekend of en hoe de officiële opening gaat plaatsvinden.’’

EVEN VOORSTELLEN Beste mensen, Graag stel, ik me even aan u voor: Sinds enige tijd werk ik bij De Woonmensen als buurtontwikkelaar. Mijn doel is om samen met de huurders een mooie en prettige leefomgeving te behouden waar dit kan, en te ontwikkelen waar dit moet. Ik neem ervaring mee uit andere wijken, maar laat me graag inspireren door de ideeën die bij bewoners in de Maten leven. Mijn eerste indruk: een mooie, groene woonwijk, met een uitgebreid winkelaanbod in een vernieuwd kloppend hart. Maar het belangrijkst: betrokken bewoners! Graag draag ik mijn steentje bij om de wijk nog aangenamer te maken. Dirk Metselaar


de drie ranken GEDACHTENISWAND IN KERKZAAL IS KUNSTWERK In december 2020 is een kunstwerk geplaatst in de kerkzaal van De Drie Ranken. Het kunstwerk doet dienst als gedachteniswand. Gedachteniswand In de oude kerkzaal van De Drie Ranken bevond zich een zogeheten gedachteniswand waarop houten gedachtenistekens met de namen van de overledenen werden opgehangen. Het was een plek voor bezinning, voor het aansteken van een kaarsje en die plek moest ook in de nieuwe kerkzaal terugkomen. De nieuwe gedachteniswand is ontworpen door kunstenares Anne-Marie van der Wilt en biedt niet alleen ruimte voor de namen van overledenen, maar ook voor de namen van de kinderen die zijn gedoopt. Het kunstwerk bestaat uit een boom met breed uitwaaierende takken die een halve cirkel beslaan, als een boog van bescherming. Het is gemaakt van beschilderd hout met een glasmozaïek in regenboogkleuren. Op de boom kunnen houten bladvormen worden bevestigd met daarop de namen van mensen die zijn overleden en van kinderen die gedoopt zijn. De bladvormen zijn allemaal verschillend, maar passen wel bij elkaar. Mensen verschillen immers van elkaar, maar samen behoren ze tot één gemeenschap. Op het plateau vóór de boom kunnen mensen een kaarsje branden.

wijkkrant de maten Maart 2021 | pagina 14 Van chaos naar heelheid ‘Van chaos naar heelheid’ is het thema dat in De Drie Ranken centraal staat in de vastentijd – een tijd van voorbereiding op Pasen. Chaos, het past wel bij dit jaar, een jaar van crisis. Het past ook bij ons mensen, tenminste wel bij mij. Rust en leegte zijn ons bijna vreemd geworden. Maar dan is er juist deze vastentijd om ons daarin uit te dagen. Ik zoek niet alleen de rust, maar probeer mijzelf ook leeg te maken van binnen. Leeg van gedachten, van verwachtingen. Want als het dan straks Pasen wordt, is er ruimte. Ruimte waarin iets nieuws kan opstaan. Rosanne Hofman (jeugdwerker De Drie Ranken)

Mariahoek Naast de gedachteniswand is er een Mariahoek ingericht met een eigentijdse icoon van Eleousa (Moeder Gods van de tederheid) van dezelfde kunstenares. Beide kunstwerken zijn mogelijk gemaakt door een schenking van de familie Fransen. Officiële opening Binnenkort zal ook de stilteruimte zijn voorzien van kunst van Anne-Marie van der Wilt. De gedachteniswand, de Mariahoek en de stilteruimte vormen straks samen een inspirerende plek voor meditatie. Medio april zullen deze ruimtes officieel in gebruik worden genomen. Tegen die tijd zullen we u hierover nader informeren. De kunstenares Anne-Marie van der Wilt heeft theologie gestudeerd en is werkzaam als predikant. Daarnaast heeft zij het vak tekenen aan de lerarenopleiding gevolgd. Zo combineert zij theologie met kunst en dat heeft geleid tot veel opdrachten voor de inrichting van liturgische ruimtes. Ook exposeert ze met eigentijdse iconen. Zin-in-kleur In haar kunstwerken spelen kleuren een belangrijke rol. Niet voor niets heeft ze haar website ‘Zin-in-kleur’ genoemd (www.zin-in-kleur.nl). Anne-Marie: ‘Kleuren vind je overal in de natuur. Ik beschouw ze als een geschenk van God. Ze kunnen je helpen om zin te geven aan je bestaan. Kleuren doen iets met ons gemoed. Ze kunnen opvrolijken, troosten, bemoedigen of helpen om te verstillen. Zelf heb ik de kracht van kleuren ervaren in perioden waarin veel verdriet en pijn was. Alsof de kleuren de macht van het donker helpen begrenzen. Die kracht en bemoediging wens ik iedereen toe, als er donker is in jouw leven of het leven in de wereld om je heen.’ Die boodschap heeft ze met de nieuwe gedachteniswand zeker overgebracht!

VRIJWILLIGER IN BEELD Ik ben: ‘Mijn naam is Evert Schut. Met uitzondering van een uitstapje van zes jaar naar Breda heb ik altijd in de gemeente Apeldoorn gewoond. Sinds 2007 ben ik gepensioneerd beroepsmilitair. Ik ben werkzaam geweest in de logistiek, zowel operationeel als beleidsmatig. Sinds vele jaren ben ik vrijwilliger binnen De Drie Ranken.’ Ik doe: ‘In deze coronaperiode is de ontmoetingsruimte van De Drie Ranken elke morgen van 9.30-11.30 uur voor iedereen geopend tijdens ‘Kerk op een kier’. Ongeveer één keer in de drie weken ben ik daar gastheer, samen met mijn echtgenote. Onder het genot van een (gratis) kopje koffie bieden we een luisterend oor. Ik vind het heel belangrijk dat de geloofsgemeenschap dit in deze moeilijke tijd kan aanbieden aan mensen binnen en buiten de kerk. Daarom werk ik hier graag aan mee.’


wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Maart 2021 | pagina 15

VERBEELDING VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

WIE WOONT ER IN DE MATEN?

In de veertigdagentijd op weg naar Pasen wil de geloofsgemeenschap van De Drie Ranken met kunst en filmpjes verbinding zoeken met mensen binnen en buiten de kerk.

Mijn naam is Richard Oostwal. Ik woon in de Hoeven. Ik ben in 2010 in de Maten komen wonen omdat mijn vriendin An ongelukkig was gevallen en het mij toen een kwartier kostte om bij haar te komen om hulp te bieden. Toen het appartement er tegenover vrij kwam, heb ik er op gesolliciteerd bij De Goede Woning. Omdat de vier voorgangers de toewijzing niet aanvaardden, was ik aan de beurt, hè. An is in 2017 overleden. Daarvoor heb ik 20 jaar geheel tot mijn zin in Ugchelen gewoond. In 2005 is mijn vrouw overleden, na 37 jaar een heel fijn en liefdevol huwelijk te hebben gehad.

Kruisweg van Henk Zielstra Kunstenaar Henk Zielstra heeft een alternatieve kruisweg gemaakt. Deze is tot en met Pasen te zien in de kerkzaal van De Drie Ranken tijdens ‘Kerk op een kier’, doordeweeks tussen 9.30-11.30 uur. De beelden zijn gebaseerd op verhalen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Al die verhalen vertellen het verhaal ‘van chaos naar heelheid’.

Nou ik zei de gek! Deze reactie kreeg ik per mail naar aanleiding van de rubriek in de Maten. Oké en met wie heb ik dan van doen?

Aangenaam kennis te maken Richard en wat doet u nu? Geen u alsjeblieft. En nu? Ik schrijf boeken. Mijn debuut was in 2019 en het gaat over een stel, dat in 1938 uit elkaar gedreven werd doordat een katholiek meisje niet met een protestantse jongen om mocht gaan. Via allerlei landen en steden komen ze in Canada terecht en hervinden elkaar in 1995 in Apeldoorn. Het boek heet “Terug naar Apeldoorn”. Iedereen die het leest, is er enthousiast over! Omdat het voor de helft in Canada speelt, heb ik het in het Engels laten vertalen. Het is verschenen in Canada onder de titel “Reunited in Apeldoorn”. In mijn Ugchelense tijd heb ik 9 jaar columns geschreven in “De Bron”; het huis-aan-huis blad aldaar. Daarmee heb ik enig talent opgebouwd. Een bloemlezing van ruim 100 columns “Om de Kei” heb ik zojuist bij de boekhandel ingebracht; nadere informatie bij mij te verkrijgen. Wat schrijf je op dit moment? Ik ben nu met een nieuwe fictief-historische roman bezig en als ik tijd van leven heb, komt die eind 2021 op de markt (na mijn 88ste jaar!). Ik hoop tenminste, dat Corona ook daarbij geen roet in het eten zal gooien.

Kruisweg van Anne van Buul In de voortuin-in-wording van De Drie Ranken aan de Eglantierlaan is in de week voor Pasen (vanaf 28 maart) een kruisweg te zien van kunstenares Anne van Buul. In veertien zogeheten ‘statiën’ is het lijdensverhaal van Jezus weergegeven in een verrassend moderne stijl. De kruisweg is vrij toegankelijk.

Digitale 40-dagenkalender In de veertig dagen op weg naar Pasen kun je elke dag een filmpje van geloofsgemeenschap De Drie Ranken bekijken. De filmpjes zetten je aan het denken, of aan het werk. Zo zijn er kookfilmpjes, is er een vlog van een vader en worden er verhalen verteld met muziek en zang. Voor het ontvangen van deze filmpjes kun je je aanmelden via de website www.3ranken.nl.

Mogen wij weten waar deze roman over zal gaan? Het speelt over de jaren 1787 t/m 1943 en mijn verhaal gaat over vrouwen, die niet helemaal gehoorzaam zijn aan de man, maar hun eigen zin doen en daarmee tevens hun man kunnen manipuleren en daardoor, zonder zelf in de schijnwerper te zitten, de (vaderlandse) geschiedenis beïnvloeden. ‘Wie woont er in de Maten?’ is een terugkerende rubriek. Wil je zelf een keer geïnterviewd worden of ken je een inwoner met een bijzonder talent of hobby, beroep, bezigheid? Tip dan mij op a.degraaf@stimenz.nl. Reacties zijn welkom.


stimenz ADRES ONBEKEND Vind je het leuk om brieven te schijven of om een brief te ontvangen? Geef je dan op voor: Adres Onbekend.

wijkkrant de maten Maart 2021 | pagina 16

DEELNEMER BURENHULP RAIMUND AAN HET WOORD:

Wat: Je schrijft een brief aan een onbekende ontvanger, daarin kun je schrijven wie je bent, wat je doet en wat deze tijd met je doet. Deze brief wordt dan door een sociaal werker bij jou opgehaald en naar de ontvanger gebracht. Je kunt er voor kiezen of je jouw adres meestuurt naar de ontvanger of dat je dat liever niet doet. Het gaat om een eenmalige brief (mocht je samen verder willen schrijven dan kan dat natuurlijk, maar dat is geen voorwaarde.) De ontvanger hoeft niet terug te schrijven maar dat mag natuurlijk wel.

Via Burenhulp werd ik gekoppeld aan Jaap. Jaap had problemen met zijn computer en had hulp nodig. De eerste afspraak was op een maandag avond. Al snel klikte het en na een gezellig babbeltje op de bank met thee en koekje keken we naar het computer probleem om te kijken of ik hem kon helpen. Hij had heel veel bestanden op de harde schijf staan en wist niet welke er konden worden verwijderd. We hebben dat samen opgelost. Maar Jaap had meer computer en ook laptop gerelateerde klusjes en omdat we het allebei erg gezellig vonden, zien we elkaar nu een keer in de 1 a 2 weken om a) bij te praten en b) (als er nog tijd over is) te kijken naar zijn computer/ laptop problemen.

Het doel is om als schrijver en ontvanger om zin en betekenis te geven aan deze tijd met beperkingen en even iets anders te doen, iets waar je blij van wordt. Een gezellig moment om een brief te schrijven of te krijgen.

Het is al een soort ritueel geworden. Ik vind het leuk om mensen te helpen en te leren kennen. Dat is mijn motivatie om mee te doen met burenhulp. Leuk idee en concept! Ga zo door. Hopelijk wordt het “na corona” wat makkelijker.

Wie: Iedereen die het leuk vindt om te schrijven kan en mag er aan mee doen. Jong en oud. Wanneer: Je kunt je tot 21 maart opgeven. In de week van 29 maart zullen de brieven worden opgehaald en bezorgd. Wil je graag een brief schrijven of ontvangen dan kun je je op geven bij i.vandalen@stimenz.nl. of als je geen e-mail hebt op nummer 06-53174984. Geef ook duidelijk aan of je wilt schrijven of wilt ontvangen of beide. Je ontvangt dan de verdere uitleg van ons per mail of per post. Hartelijke groet, Aart de Graaf en Inge van Dalen Stimenz

KOFFIEPAKKETJES Door de lockdown kunnen een heel aantal vaste koffiegroepen en buurtcommissies al een langere periode niet bij elkaar komen. Om hen niet te vergeten en te laten weten dat we aan ze denken, hebben medewerkers van Stimenz in samenwerking met de gemeente deze groepen met wie wij contact hebben een koffiepakket aangeboden. In de pakketjes zaten koffie, thee en verschillende lekkernijen. Om iedereen een hart onder de riem te steken. Alle deelnemers kregen hun eigen pakketje.


stimenz

wijkkrant de maten Maart 2021 | pagina 17

JOBHULPMAATJE

BURENHULP IN DE MATEN

Werkloos zijn is heftig! De gevolgen zijn vaak niet te overzien. Denk bijvoorbeeld aan verlies van status, inkomen, zelfvertrouwen, sociale contacten of zingeving. In zo'n situatie heb je enorme behoefte aan steun van een maatje of andere werkzoekenden. Iemand die naast je staat, je motiveert, aanmoedigt en ondersteunt.

In de vorige editie van de Matenkrant hebben wij u verteld over ons nieuwe initiatief Burenhulp in de Maten. Naar aanleiding van dat artikel hebben zich maar liefst 10 nieuwe mensen aangemeld die af en toe een klus voor een buur willen doen. We hebben nu 24 mensen die af en toe iets willen doen voor een ander. Goed om te weten is dat we inmiddels een aardig beeld hebben van welke kwaliteiten we in huis hebben en dat we dus ook een aantal directe matches hebben kunnen leggen tussen vrager en bieder.

In 2020 is in Apeldoorn vanuit het diaconaal platform een initiatief geboren om werkzoekenden te ondersteunen. Hiervoor is de hulp gezocht bij Stichting JobHulpMaatje Nederland. Deze stichting maakt het verschil voor mensen in nood door werkzoekenden de ondersteuning door een vrijwilliger als Maatje te bieden. Naar dit voorbeeld is Stichting Met Elkaar Apeldoorn ontstaan.

Een aantal voorbeelden hier van zijn: • Een inwoner die hulp nodig had bij zijn computer hebben we kunnen matchen aan iemand met ICT kennis. • Een inwoner die hulp nodig had bij het ophangen van een lamp hebben we gekoppeld aan iemand die handig is. • Een inwoner die hulp nodig had bij het ophangen van een rolgordijn hebben we gematcht met iemand die dat wil doen. • Een inwoner die hulp nodig had bij het ophalen van een voedselpakket hebben gekoppeld aan een inwoner die deze wil ophalen. • Een inwoner die hulp nodig had bij het sneeuw ruimen hebben wij gelijk gekoppeld aan iemand die de handen uit de mouwen wil steken. • Een inwoner die hulp nodig had bij het opstellen van een c.v. hebben wij kunnen koppelen aan iemand die hierbij wil helpen.

Stichting Met Elkaar Apeldoorn biedt onder de naam JobHulpMaatje Apeldoorn ondersteuning bij het zoeken en vinden van een passende baan. Wij geloven dat iedereen in deze samenleving van waarde is. Gedreven door Bijbelse motivatie en de opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen willen we omkijken naar mensen in nood. Door veranderingen en bezuinigingen bij arbeidsreïntegratie komen niet alle mensen altijd in aanmerking voor een begeleidingstraject. Als je in de WW of participatiewet terecht komt wordt er door veel instanties ook aangestuurd op online tips voor hulp in de zoektocht naar werk. JobHulpMaatje Apeldoorn biedt echter persoonlijke hulp aan de werkzoekende. Een maatje geeft je vertrouwen en hulpverlening op een positieve manier! Zo vergroot je de kans op een betere toekomst! JobHulpMaatje Apeldoorn is er voor alle werkzoekenden die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dit kan door het volgen van de JobGroups, een programma van zeven bijeenkomsten waar werkzoekenden samen nadenken over vragen als: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? etc. Of door de hulp van een JobHulpMaatje. Dit is individuele begeleiding aan de hand van een specifiek ontwikkeld maatjestraject. De JobGroupleider en de JobHulpMaatjes zijn opgeleide gecertificeerde vrijwilligers. Mocht u werkloos raken of werkloos zijn of opzoek zijn naar een baan en geholpen willen worden door deel te nemen aan een JobGroup met gelijkgestemden, meld u dan aan. Ook is JobHulpMaatje Apeldoorn is opzoek naar vrijwilligers die opgeleid worden om werklozen te ondersteunen in het proces naar de arbeidsmarkt. U kunt zich aanmelden op de site van: www. jobhulpmaatje.nl. Wilt u vooraf informatie dan kunt u mailen naar: coordinator@jobhulpmaatjeapeldoorn. nl of bellen naar: 06-34401380.

Heeft u af en toe wat tijd over? Doe dan mee met de Burenhulp en meld je aan! Hoe ging het ook al weer? • Stel we komen iemand tegen in de wijk die een (praktische) klus heeft en die dat alleen niet kan. • Via een persoonlijke mail die naar alle deelnemers uit de pool gaat, versturen we het verzoek: zou je willen helpen? • Stel er zegt iemand ja, dan brengen wij de vrager en de aanbieder met elkaar in contact. • Mochten er meer mensen interesse voor de klus hebben, dan maken wij een keus. • Uiteraard mag je altijd nee zeggen, deelname aan de pool is op vrijwillige basis. • Houd rekening dat je wellicht 1 of 2 keer per maand een mail krijgt van ons voor een verzoek. Afhankelijk van de klus uiteraard schatten we dat je hier ongeveer 2 uur per maand aan kwijt bent. Om wat voor klussen gaat het? • Iets ophangen of opruimen in huis • Huisdier uitlaten • Een pakket ophalen/wegbrengen • Kleine boodschap doen • Wandeling maken Wil je meedoen, dan ontvangen we graag gegevens. (naam, adres telefoonnummer en mailadres) Dit kun je mailen naar Aart de Graaf, buurtregisseur Stimenz, a.degraaf@stimenz.nl. Mocht je eerst nog wat vragen hebben, bel dan met Aart 06-13384057. We zijn altijd op zoek naar nieuwe klussen. Misschien heb je zelf wel een klus waar je wat ondersteuning bij kan gebruiken? Schroom dan niet om de Burenhulp te mailen of bel me. Burenhulpindematen@stimenz.nl.


l ia c o s n e e it s b e w onze en! d ij t s g in n e p )o r e (h media voor

Check


Schubertplein Apeldoorn

wijkkrant de maten

wijkkrant de maten Maart 2021 | pagina 19

PUZZEL MEE EN MAAK KANS OP EEN APELDOORNS BESTE SMULPAKKET!

AMBACHTELIJK APELDOORN BEENHAM BESTE BIER DUOPIZZA FACKELBROOD

GEHAKTBAL GRILLWORST JUMBO KIPHAM KIPPELING LEKKER LEVERWORST

MEERGRANENBROOD NOOTJES NOTENCAKE ONDERSCHEIDEND ROOKWORST SCHUBERTPLEIN VAN DE BUNT

ZO LOST U DEZE WOORDZOEKER OP: ALLE WOORDEN ZITTEN KRISKRAS VERBORGEN IN HET VELD MET LETTERS. SOMMIGE LETTERS WORDEN MEERMALEN GEBRUIKT. TREK EEN LIJN OVER HET GEHELE WOORD EN DOE DIT BIJ ALLE BOVENSTAANDE WOORDEN. DE NIET GEBRUIKTE LETTERS VORMEN DE OPLOSSING. STUUR DE OPLOSSING MET UW CONTACTGEGEVENS OP NAAR: WIJKKRANT DE MATEN, HATTEMSEZIJWEG 32, 7335 JN APELDOORN. OF STUUR HET ANTWOORD VIA DE WEBSITE WWW.WIJKKRANTDEMATEN.NL. INZENDEN KAN TOT 16 MAART 2021.


Spaar mee voor de meest waardevolle herinnering van Apeldoorn! ’s Er zijn nog meer foto te en ontdekt en verhal storie vertellen over de hi hebben van Apeldoorn daarom t we in samenwerking me ek bo to fo Coda een nieuw or u vol herinneringen vo samengesteld!

n, OnzerinneTrinrogetsn Apeldotoor boek vol he Een fo

Nog 4 weken stp31armaearnt.! De actie loopt tot en me

Deel II

Apeldoorn, Onze Trots Een fotoboek vol herinneringen Spaar mee met het 2e deel van Apeldoorn Onze Trots bij Jumbo van de Bunt aan het Schubertplein. Vanaf vrijdag 5 februari is het boek gratis verkrijgbaar bij een besteding vanaf €20,00. Maximaal 1 fotoboek per klant.

Van de Bunt

Wiegmans in samenwerking met:

De Eglantier


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.